De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7412: DORREN, ILSE - Natuurlijk alternatief: moderne encyclopedie van de homeopathie en andere geneeswijzen
32671: DORRESTIJN, HANS, COPPENS, THERA, HEIJMANS, MARGRIET, COMMISSIE VOOR DE COLLECTIEVE PROPAGANDA VAN HET NEDERLANDSE BOEK, COMMISSIE VOOR DE COLLECTIEVE PROPAGANDA VAN HET NEDERLANDSE BOEK - Je eigen tijd: kinderboekenweekkalender
36180: DORRESTIJN, HANS - Als de balken gaan verzakken: liedjes
71332: DIANA. DORS - Swingin' Dors
29438: DORSCH, T. S. - Classical literary criticism, On the art of poetry, On the sublime
30133: DORST, MACHIEL VAN, BALVERS, ESTHER, DELFTS INTERFACULTAIR ONDERZOEKCENTRUM DUURZAAM GEBOUWDE OMGEVING 'DE ECOLOGISCHE STAD' - Ruigoord: naar een nieuw ecologisch dorp
36837: DORT, WIETEKE VAN - Handen
71486: DORT-SLIJPER, M.K. VAN - Grammatica in het basisonderwijs
72376: DOS WINKEL, JERRY. SCHNABEL, SUSAN L. SWYGERT - Watercolours Bonaire
28079: DOSIMONT, GAUTHIER, FERIR, DOMINIQUE - Bijbel: de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament voor kinderen
26452: DOSSENBACH, HANS DIONYS - Vogels op vrijersvoeten
72035: JAAP. DOST - 150 jaar Eerste Exloërmond, 1852-2002: de geschiedenis van Eerste Exloërmond en haar bewoners
69668: DOSTOJEWSKI, F.M. - Verzamelde werken. Dl. 9: De gebroeders Karamazow
33929: DOTZ, WARREN., MINGO, JACK,, 1952-, MOYER, GEORGE,, 1948- - Firecrackers
32082: DOUGLAS, J. D. (JAMES DIXON),, 1922-, HILLYER, NORMAN. - New Bible dictionary
37959: DOUWENGA, J. - Vlucht
72190: DOUWES DEKKER-VAN WIJNBERGEN, E.H. - Tine, brieven van Mevrouw E. H. Douwes Dekker-Van Wijnbergen aan Mejuffrouw Stephanie Etzerodt, later Mevrouw Omboni
26640: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd: reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart
31599: DOWLING, PAUL - Elvis, the ultimate album cover book
30285: DOYLE, A. CONAN. - De giftige gordel
71945: J. W. DRAAIJER - (TOERISTEN) Gids voor 't Gooi en Baarn.= 3e druk
63454: DRAAISMA, DOUWE - De metaforenmachine: een geschiedenis van het geheugen
32906: DRACOPOULOU, C. - De olijfbomen buigen gracieus...
36948: DRAGSTRA, HENDRIK HAIKO - Methods in twentieth-century Chaucer studies: an inquiry into critical practice, 1915-1980
36832: DRAGT, G.I.W. - Stof zijt ge: Fryslân funerair
63408: DRAKE, STILLMAN. - Galileo: pioneer scientist
30779: DRAYTON, LOUISE, THOMSON, JANE - Het werkboek sjabloneren folklore: een unieke collectie kant-en-klare sjablonen in klassieke motieven
35517: DREESMANN, CÉCILE - Als naalden dromen
71178: DRENT, MARGRIET, ASSEM, ARJAN VAN DEN, VOLTEN, PETER, CENTRE FOR EUROPEAN SECURITY STUDIES, GRONINGEN - NATO's retirement?: essays in honour of Peter Volten
5850: DRENTS PRAEHISTORISCHE VERENIGING, BORGER, BIOLOGISCH-ARCHAEOLOGISCH INSTITUUT, GRONINGEN - Van rendierjager tot ontginner: nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe
4495: DRESCHLER, W.A. - Gasgebruik bij de Koninklijke Marechaussee
2811: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500 / Lène Dresen-Coenders;
53636: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500
70711: H.D. DREVES - Fehlerabschätzung beim Qr-Algorithmus.
40344: DREWES, GERARDUS WILLEBRORDUS JOANNES. - Eenvoudig hedendaagsch Javaansch proza. Bijeengebracht en van een woordenlijst voorzien door Dr. G. W. J. Drewes.
69851: DREYER, A. - Zuid-Afrikaanse monumenten album
53623: DRIEDONKS, VÉRONIQUE, BERGMAN, CARLA - Knikkeren, klepperen, klootschieten...: kinderspelen vanaf de middeleeuwen
64567: DRIEL KROL, J.G.W. VAN, VEREENIGING ZEE-RISICO - Zee-risico, 1915-1940
71456: DRIEL, H. VAN - Four centuries of warehousing, the previous history of Pakhoed 1616-1967
61867: DRIEL, CHRISTOFFEL ADRIANUS VAN - Influence of additives on structure and thermal stability of ammonium nitrate
48961: DRIES, FRANK, LIEDMEIER, BEER, STICHTING OVERLEVINGSKUNST - Eyes of the street: beelden van de zelfkant: het straatleven gefotografeerd door straatmensen
21890: DRIESENS, FRANS J.J. - Opkomst van de Nederlandse radio-industrie: een beschrijving van de radioproductie in de jaren 1915-1930
26377: DRIESSEN, JOZIEN J., KOENS, FEMKE, RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM - Russen en Nederlanders: uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917
54103: DRIESSEN, CHRIS, MIERLO, HEIDI VAN, WATKINSON, LAURA, FUNDAMENT FOUNDATION, TILBURG - Wanderlust
46183: DRIESSEN, HENK - Mediterrane passages: een zeewaartse visie op een overgangsgebied
72183: F. C. M. DRIESSENS - Thoughts being assertive of life
20273: DRIFT, JOSEPH VAN DER - Analysis of the animal community in a beech forest floor
41265: DRIJBER, C.S.W. - Eenige recepten voor de bereiding van gerechten met Allson's custard powder, Leupen's zelfrijzend bakmeel, Leupen's tarwebloem, Leupen's maizena
31353: DRIJVER, F.W - gids voor naarden
36131: DRIJVER. F.W. - Naarden. Historie en monumenten
41378: DRINCK, BARBARA., GROSS, CHUNG-NOH. - Forced prostitution in times of war and peace
70138: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste grundlehren der mathematischen psychologie
44616: DRONKERS, JAN, TRIAD COMMUNICATIONS, HOOGLAND, MAN-VW TRUCK EN BUS, VIANEN - Bus en milieu
7156: DROOGENDIJK, J.M. - Van visschersdorp tot wereldstad: het 600-jarig bestaan der stad Rotterdam herdacht
29889: DROOGERS, ANDRÉ - De stereotypering voorbij: evangelischen en oecumenischen over religieus pluralisme
37021: DROP, WILLEM - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw
60224: DROS, IMME - De macht van de liefde
60223: DROS, IMME - Reis naar de liefde
60225: DROS, IMME - Liefde en wat ervoor doorgaat
23439: DROSSAARD, WILLEM - Bronbeek, een levend verleden
36097: DROSTE, MAGDALENA, WOLSDORFF, CHRISTIAN, MUCHE, GEORG, MUSEUM FÜR GESTALTUNG (BERLIN), BAUHAUS-ARCHIV (BERLIN) - Georg Muche: das künstlerische Werk 1912-1927
22131: DROSTE, COENRAET - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen in het leeven van den Heere Coenraet Droste, terwyl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, als ook mede syn verdere bejegeningen aan en in verscheyde vreemde
42282: DRUKKER, JAN - Dierlantynen, Versjes van Jan Drukker
42397: DRUMMEN, MAT, JAGER, CORNELIS DE, STICHTING "DE KOEPEL", UTRECHT, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEER- EN STERRENKUNDE - Evolutie in weer- en sterrenkunde: 100 jaar Nederlands onderzoek
61377: DRUPSTEEN, JAAP, TAVERNE, ANS - Televisiewerk en grafische ontwerpen
28025: DRUPSTEEN, JAAP, TAVERNE, ANS - Televisiewerk en grafische ontwerpen
29895: DRURY, NEVILL - Alles over magie: geïllustreerd overzicht van prehistorisce geloofsvormen tot hedendaags satanisme en technopaganisme
4672: DUBELAAR, THEA - Het uur van de haan / Thea Dubelaar; met ill. van Philip Hopman
27072: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam: zijn leven en werken, ca. 1507-1553
63546: DUBIN, MARC S. (MARC STEPHEN) - Greece, Athens, and the Mainland
63547: DUBIN, MARC S. (MARC STEPHEN) - The Greek Islands
35100: DUBOIS, PIERRE H. - A. C. Willink
51556: DUBOIS, PIERRE H. - Jan van Nijlen
47603: DUBOIS, PIERRE H. - De ontmoeting
47533: DUBOIS, JUL. M. - 11 maart 1982 De mislukte coup in beeld. Fotoreportage. Het debacle van Rambocus, Hawker en consorten
47591: DUBOIS, PIERRE H. - Requiem voor een verleden tijd
47592: DUBOIS, PIERRE H. - Najaar: roman
47590: DUBOIS, PIERRE H. - Zomeravond in een kleine stad: Capriccio
47588: DUBOIS, PIERRE H. - Voor eigen rekening
47589: DUBOIS, PIERRE H. - Retour Amsterdam-Brussel: (1942-1952)
47587: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd: essays
47585: DUBOIS, PIERRE H. - Het geheim van Antaios: essays
47593: DUBOIS, PIERRE H. - De angst van Belisarius
31717: DUBOIS, GERARD, RIELE, HEIN TE, KRAMER, INGRID, WÖBBEKING, FRANK, MEDIAMIXX, STICHTING STADSMARKETING DEVENTER, VVV DEVENTER - Deventer
35816: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen
22314: DUBOIS, PIERRE H. - Hermetisch en besterd: literair leven in jaren van onrust
3393: DUBY, GEORGES, PERROT, MICHELLE, SCHMITT PANTEL, PAULINE, ALEXANDRE, MONIQUE, BEUKERS, EELCO, BLOK, MARGREET - Geschiedenis van de vrouw. Dl. 1: Oudheid / onder red. van Pauline Schmitt Pantel; met medew. van Monique Alexandre ...
61742: DUBY, GEORGES - De drie orden
2521: DUBY, GEORGES, PERROT, MICHELLE, FRAISSE, GENEVIÈVE, ARNAUD-DUC, NICOLE, TOUSSAINT, IRIS, BLOK, MARGREET - Geschiedenis van de vrouw. Dl. 4: De negentiende eeuw / onder red. van Geneviève Fraisse en Michelle Perrot; met medew. van Nicole Arnaud-Duc ... ; met een naw. van Ulla Jansz; [red. Nederlandse ed.: Iris Toussaint; vert. Margreet Blok ..
2522: DUBY, GEORGES, PERROT, MICHELLE, FARGE, ARLETTE, BERRIOT-SALVADORE, EVELYNE, AARSBERGEN, AART, BLOK, MARGREET - Geschiedenis van de vrouw. Dl. 3: Van Renaissance tot de moderne tijd / onder red. van Arlette Farge en Natalie Zemon Davis; met medew. van Evelyne Berriot-Salvadore ... ; met een naw. van Rudolf Dekker; [red. Nederlandse ed.: Aart Aarsber
58888: DÜCKERS, ROB (R.A.M.J.), 1972-, ROELOFS, PIETER., BAKKER, BOUDEWIJN, 1938-, LINGEN, SASKIA VAN DER., MUSEUM HET VALKHOF (NIJMEGEN) - De gebroeders Van Limburg: Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416
61417: DÜCKERS, ROB (R.A.M.J.), 1972-, ROELOFS, PIETER., BAKKER, BOUDEWIJN, 1938-, LINGEN, SASKIA VAN DER., MUSEUM HET VALKHOF (NIJMEGEN) - De gebroeders Van Limburg: Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416
30805: DUDOK VAN HEEL, WALTY - Wat denkt mijn hond van mij?
2918: DUERLOO, LUC, BADER, DOROTHEA - Karel Alexander van Lotharingen: mens, veldheer, grootmeester /
28104: DUFFEE, GEORGE - "Halifax" EY-S keerde niet terug: pilotenhulp tijdens de oorlog: waarin opgenomen: het ontsnappingsverhaal van Fl. Ltn. George Duffee, D.F.C.
40592: DUFOUR, R. - Van de Bosnische crisis tot Serajewo: de internationale verhoudingen van 1909 tot 1914 (28 juni)
72676: DUGDALE, GRAHAM, LUCAS, FRANS - De nacht wacht, 1939-1945
40278: DUIJKERS, INGRID JEANNE MARTINE - Gonadotrophins, some basic and clinical aspects
61452: DUIJM, M., KRUSEMAN, G. - De krekels en sprinkhanen in de Benelux ( = The crickets and grasshoppers in the Benelux )
41162: DUIJN, JACQUES, ZORG CONSULT NEDERLAND - Tussen professionals: tien jaar ontwikkelen in zorgorganisaties

Next 100 books from De Kantlijn

4/4