De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28447: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. - Achter de branding: de visserij van de Nederlandse kustplaatsen
53699: BOELS, D., KEMPERS, J.A. - Bodemtechnische ontwerpcriteria voor verkeersveilige wegbermen: probleemverkenning en literatuuronderzoek
30496: BOER, MARGARETHA DE - Ter wille van stad en land
2926: BOER, H.P.G. DE, PROVINCIE NOORD-HOLLAND. PROVINCIAAL BESTUUR - Betonnen verdedigingswerken uit de 20ste eeuw: een nieuwe opgave voor monumentenzorg? /
21481: BOER, JAN - Zummervaalg: gedichten
3765: BOER-V.D. WAL, J.J. DE, HOEK-VERMEER, G.J. V.D. - Uttiloch, Utteld, Uddel: de geschiedenis van een strijdbare dorpsgemeenschap /
71194: BOER, HERMAN PIETER DE - De gek van Bredevoort
30415: BOER, MARTEN L. DE - Us kat is a|#lderling wurden diel 2: Protsje protesta|#nske humor en sa
69828: BOER, M. G. DE. - Zeehaven en kolenstation Sabang 1899 - 1924
38016: BOER-DEN HOED, P.M. - Zweeds handwoordenboek
4570: BOER, PETER DE - Broedvogels van het Schildmeer in 1994
70126: BOER-DEN HOED, P.M. - Zweeds handwoordenboek ( Dl. 1: Zweeds-Nederlands. Dl. 2: Nederlands-Zweeds )
70825: M.G. DE BOER, MAATSCHAPPIJ VOOR SCHEEPS- EN WERKTUIGBOUW "FIJENOORD" - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord", 1823-1923
38879: BOER, DICK DE, GURP, JOHAN VAN, REIJN, WILLEM - De Mark: van oorsprong tot Dintelsas
44637: BOER, H.P.G. DE, PROVINCIE NOORD-HOLLAND. PROVINCIAAL BESTUUR - Betonnen verdedigingswerken uit de 20ste eeuw: een nieuwe opgave voor monumentenzorg?
61394: BOER, P.C. - De slag om Kalidjati vanuit een joint optreden perspectief: de strijd tussen geallieerde en Japanse luchtstrijdkrachten om het bezit van de vliegbasis Kalidjati in de periode 28 februari tot en met 3 maart 1942
69526: BOER, D.E.H. DE, CORDFUNKE, E.H.P. - Graven van Holland
2925: BOER, H.P.G. DE, PROVINCIE NOORD-HOLLAND. PROVINCIAAL BESTUUR - Betonnen verdedigingswerken uit de 20ste eeuw: een nieuwe opgave voor monumentenzorg? /
60194: BOER, JAN, 1899-1983. - Waddenvolk: zesteg verhoalen ien Hogelaandster tongval
63165: BOER, H. DE, BOER, J.J.C. DE, GELDER, H.E. VAN - Willem A. van Konijnenburg
29468: BOER, THEO DE, GRIFFIOEN, SANDER - Pluralisme: cultuurfilosofische beschouwingen
63026: BOER, PAUL DEN - Het h├║ijs int Noorteynde: het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien = the Royal Palace Noordeinde in an historical view / Paul den Boer; Engelse vert.: Rollin Cochrane;
71153: BOER, M.G. DE, NANNES GORTER, C. - Het Groot Noordhollandsch Kanaal 1824-1924
64992: BOER, H.P.G. DE (HILDEBRAND P.G.), 1955- - Oude fabrieken, nieuwe functies: herbestemming industrieel erfgoed
38710: BOER, P.A.H. DE - Jeremia's twijfel
61715: BOER, M. G. DE, 1867-1958. - N.V. Blauwhoedenveem: Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen
24121: BOER, DICK - Adriaan Boer, pionier der kunstzinnige fotografie: een keuze uit zijn voornaamste werk met analyse der composities
36086: BOER, A.H.F. DE - Tijdsbeeld toen & nu: 150 jaar Laren, 1850-2000
22321: BOER, CAROLIEN DE, LAAT, AD DE, TAN, MAY KHOEN, GROENEWEGEN, WILLEM, STICHTING DE SCHOOL - Flash B
22028: BOER, ADRI DEN - Wonen in Nieuwerkerk aan den ijssel: een geschiedenis bij het jubileum van de woningbouwcorporatie "Ons Huis" 1919-1994
7216: BOER, J.C.W. DE, BURGER, W.L.PAGINA'S - Tafeltje dek je!: handleiding in het tafeldekken, -dienen en -versieren
21823: BOER, M.G. DE - Van Waagdragersveem tot modern grootbedrijf
35285: BOER, JAN L. DE - In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth: geschiedenissen en legenden
26243: BOER, W.H. DE - Sint Gommer en Sint Pancras: klooster, kerk en klerus in Enkhuizen
71118: M.G. DE BOER, H. HETTEMA JR., - Kleine schoolatlas der vaderlandsche en algemeene geschiedenis
72175: BOER, LEENDERT DE - Zeven kinderen en een orgel, een tijdcapsule
5272: BOER, J.N. DE - De Bavo te boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem /
38523: BOER, H. DE - Dordrechtsche Bestuurdersbond 1896-1906
23806: BOER, J.N. DE - De Bavo te boek bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem /
27071: BOER, G.L. DE (SR.) - Familie- en zakenadvertenties, burgerlijke stand, kerkberichten en predikbeurten, mededelingen, plaatselijk- en gemengdnieuws, faillisementen, rechtzaken: uit: "De Nieuwe Gooilander" van 1922
50093: BOER, ENNE DE - Rotzooi stop je onder de grond: ontwikkeling van een kader voor de inpassing van railprojecten
26457: BOER, CEES DE, ABELMAN, HANS - Kunst in het oude noorden. Deel 2
40296: BOER, M. DE - Verslag betreffende de leiding der binnenlandse strijdkrachten en van de daaraan voorafgegane co÷rdinatie van het gewapend verzet in bezet Nederland ( Tijdperk Juni 1944 - Mei 1945 )
72507: LANDBOUWBLAD: DE BOERDERIJ - (BROCHURE) De bestrijding der rundertuberculose een nationaal ( aankondiging themanummer + werving abonees
48918: BOEREE, TH. A., - Het mysterie van de Hohenstaufen Divisie in "De slag bij Arnhem"
59134: BOEREN, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen
31931: BOEREN, P.C. - Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek
27448: BOERHAVE, BETJE, VEENHOVEN, JAN - Brieven van en aan Betje Boerhave
32918: BOERMAN J.W., K.M. KNIP., J.P. VAN BLIJDESTIJN - Noordamerikaanse woudbewoners
34732: BOERMAN J.W., K.M. KNIP. - Dieren in hun omgeving. (Bundeling van 12 handleidingen bij de schoolplaten van Koekkoek)
32957: BOERMAN J.W., K.M. KNIP., J.P. VAN BLIJDESTIJN - In het Braziliaanse oerwoud
32920: BOERMAN J.W., K.M. KNIP., J.P. VAN BLIJDESTIJN - Onder de dadelpalmen.
32917: BOERMAN J.W., K.M. KNIP., J.P. VAN BLIJDESTIJN - Aan de rand der Kalahari
71292: BOERS, GERRIT - Ons schuurtje is kapot
31582: BOERS, WALTER - EÚn volk, ÚÚn lied: Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
71318: BAUKE. BOERSMA - Laaksum: de Zuiderzee en de visserij
72780: REDACTIE: U.J. BOERSMA, K IWEMA EN DR A. SASSEN - Donum Natalicum G. A. van Es
70145: BOERSMA, J.W., JÍRG, C.J.A., OVERDIEPAGINA'S G. - Ere-Saluut: opstellen voor mr. G. Overdiep
26520: BOERSMA, FRITS - Dagboek van Nederland: geschiedenis gezien door ooggetuigen
58798: BOERSTAL, ERIC., MELISSEN, DOROTH╔., OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM. - Nieuw-Dijk van A tot Z, 1911-2011: honderd jaar Parochie & Parochianen
29412: BOERTJENS, KOOS - Internetgids stamboomonderzoek MET CD
39221: BOESAK, ALLAN A. - Afscheid van de onschuld: een sociaal-ethische studie over zwarte theologie en zwarte macht
34758: BOESMAN J., ( TEKENINGEN W.A. VISSCHER ) - Ballon avonturen. Tochten per luchtbalon. Catalogus van balonpost ( = Catalogue of air balonpost )
71653: ANNICK. BOESMANS - Pijp en toebak: tentoonstelling ingericht in het Provinciaal Openlucht- museum te Bokrijk, 28 juli-31 oktober 1979: catalogus
34520: BOESMANS, ANNICK., VLAAMS OPENLUCHTMUSEUM. - Pijp en toebak
66385: BOETERS, REN╔. - Natuurvriendelijke oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas
44915: BOEZEN, H., STICHTING OUD BORGER, BORGER, HISTORISCHE VERENIGING CARSPEL ODEREN - Verhalend verleden: een bundel historische schetsen uit Borger-Odoorn
55333: BOGAART, NICO, EEUWIJK, PAUL VAN, ROGIER, JAN - Zigeuners
6886: BOGAART., N.C.R. - Jacht achter de meute.
45082: BOGAERS, JULIANUS EGIDIUS ALPHONSUS THERESIA., HAALEBOS, J. K. - Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1987-1989
41614: BOGAERS, JULIANUS EGIDIUS ALPHONSUS THERESIA., HAALEBOS, J. K. - Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1987-1989
34885: BOGAERS, MARIE-ROSE, GAILLARD, KARIN, HORN-VAN NISPEN, MARIE-LOUISE TEN - De Porceleyne Fles: de wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek
38606: BOGDANOVI─ç, MIRJANA - The Serbian labour movement in the period 1903-1914
56743: BOGTMAN, W. - Methodisch ontwerpen van ornament
24552: BOGTMAN, R.W., ADOLFSE, G.J., STICHTING FONDS GOUDSE GLAZEN, GOUDA, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Glans der Goudse glazen: conservering 1981-1989: een geschiedenis van behoud en beheer
6899: BOHEEMEN, PAGINA'S VAN, LOF, N.PAGINA'SJ. VAN DER, MEURS, E. VAN - Het boek in Nederland in de 16e eeuw
28201: BOHEEMEN, F.C. VAN, HEIJDEN, TH.C.J. VAN DER - De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw: met een tekstuitg., inl. en aant. van het Spel van Sinne "De Wortel van Rethoorijka"
50214: BOHEMEN, HEIN VAN, BOOMEN, ROB VAN DEN, VERENIGING VOOR STUDIE- EN STUDENTENBELANGEN, DELFT - Eco-engineering: een symbiose van harde en zachte systemen
69529: BOHEMEN, H. D. VAN ET AL - Kursus natuurtechnisch oeverbeheer
53665: BOHEMEN, H.D. VAN, SCHAIK, A.W.J. VAN, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT. HOOFDAFDELING MILIEU-ONDERZOEK, BUREAU SME, NIJMEGEN - Slufters en slufterachtige gebieden: verslag van een discussiedag gehouden op 2 november 1992
48803: BOHEMEN, HEIN VAN, BOOMEN, ROB VAN DEN, VERENIGING VOOR STUDIE- EN STUDENTENBELANGEN, DELFT - Eco-engineering: een symbiose van harde en zachte systemen
48804: BOHEMEN, HEIN VAN, BOOMEN, ROB VAN DEN, VERENIGING VOOR STUDIE- EN STUDENTENBELANGEN, DELFT - Eco-engineering: een symbiose van harde en zachte systemen
65124: BÍHLKE, JAMES E. - Fishes of the Bahamas and adjacent tropical waters,
28557: BÍHM, A.H. - West Borneo 1940 - Kalimantan Barat 1950
70835: BÍHM, ANTONIUS HENDRICUS - Het recht van kolonisatie
37628: BOHNY, NICHOLAS - The new picture book: being pictorial lessons on form, comparison, and number, for children under seven years of age
36881: BOIS, MECHTELD DE - Kees Thijn: schilderijen: tussen magie en realiteit
71830: BOISSIER, E. - Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum. 1 Serie I; Nr. 1-7
53511: BOIVIN, BERTUS - De novelle: het beeld van de Asser School
37026: BOK-BENNEMA, REINEKE - Case and agreement in Inuit
32003: BOKELMANN, F.J.M. - De randversieringen van Knackstedt & Nńther, Hamburg: toegelicht aan de hand van voornamelijk Nederlandse prentbriefkaarten
21417: MIDDERIGH BOKHORST B. - SOMMER - ZOMER:: Original drawing ( 32Cm x 32Cm. ). Hand Coloured. Featuring: Small Children picking summer flowers beside a cornfield/ Kinderen plukken zomerbloemen naast een graan akker.
21416: MIDDERIGH BOKHORST B. - SPRING - LENTE: Original drawing ( 32Cm x 32Cm. ). Hand Coloured. Featuring: Small Children in spring with fruit blossom in an orchard/ Kinderen in het voorjaar met fruitbloesem in een boomgaard.
21414: MIDDERIGH-BOKHORST B. - WINTER / WINTER: Original drawing ( 32Cm x 32Cm. ). Hand Coloured. Featuring: Small children feeding birds in snowy landscape / Kinderen voeren vogels in de sneeuw
61777: BOKHORST, G. VAN - Hilversum in oude ansichten. Dl. 1
21415: MIDDERIGH-BOKHORST B. - AUTUM - HERFST Original drawing ( 32Cm x 32Cm. ). Hand Coloured. Featuring: Small Children picking mushrooms in a forrest / Kinderen plukken paddestoelen in het bos
62924: BOKHOUT, D., REGERING VAN SURINAME - Gids van Suriname: uitgeg. ter gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard, october-november 1955
42264: BOKHOVEN, ESM╔ VAN, HARTMANN, EDDO - Water & spelen
36761: BOKMA, A. - Houtzaagmolen De Rat in IJlst: een bijzonder industrieel monument
5833: BOKS, A., HOLLANDSE KRIELENFOKKERS CLUB - "De Hollandse Kriel": in honderd jaar van Assepoester tot Prinses

Next 100 books from De Kantlijn

4/22