De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7125: VELIJN, PAGINA'S - Het Nederlandsch AB-boek: behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe
2323: VELLEKOOP, K., WAGENAAR-NOLTHENIUS, H., GERRITSEN, W.P., VERENIGING VOOR NEDERLANDSE MUZIEKGESCHIEDENIS (AMSTERDAM) - Het Antwerps Liedboek: 87 melodieën op teksten uit "Een Schoon Liedekens-Boeck" van 1544 / uitg. door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius; met medew. van W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt
38135: VELLEKOOP, J.W.M., BERG, B. VAN DEN, BRINK, J. - Van "Spawijk" tot "Vreewijk": de geschiedenis van een stadsuitbreiding
68363: VELLEMAN, LOUIS - Eigenlijk heet ik Levi
32411: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH - Het verhaal van Edith
67259: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
24021: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
30758: VELTHUIS, CHRIS, WORTELBOER, GERARD - Ootmarsum in prenten en verhalen. Dl. 3
22255: VELTHUYSEN, TON - Tirade 1957-1985
37964: VELTKAMP, H.J. - Physiological causes of yield variation in cassava (Manihot Esculenta Crantz)
40986: VELTZKE, VEIT., PREUSSEN-MUSEUMS NORDRHEIN-WESTFALEN. - Der Mythos des Erlösers
42056: VÉLU, A.G. - Handleiding voor het meubelstofferen
48700: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhookse metwöskes: dl. 2
35460: VELZEN, HERMAN VAN - De ni-je buurluu
63542: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhoeksche schetsen. eerste deel + Achterhoeksche schetsen deel 2
35301: VELZEN, HERMAN VAN - Um 't bezit
35302: VELZEN, H. VAN - De landleuper
37975: VELZEN, HERMAN VAN - Aornt en Geerte
25047: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
35264: VELZEN, HERMAN VAN - En Aornt von 'n gat
35268: VELZEN, HERMAN VAN - 't Spoekt op de koele
35269: VELZEN, HERMAN VAN - Van 'n old huus en van mensen
35270: VELZEN, HERMAN VAN - Marinus
35272: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
42290: VELZEN, A.A.N.M. VAN - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
37567: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Tribue eis Domine de ror coeli abundaniiam., De Zegening
55256: VEN, F.J.M. VAN DE - Hendrik de Laat, graficus uit Brabant
37565: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: In Paradisum deductant te Angeli. De uitvaart - De begrafenis
27194: VEN, SACHA DE, EIJKENAAR, JAN - Alfabetisme
37568: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritu sancti., De Doop
46220: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
64776: VEN, D.J. VAN DER - Met de kromme arm gaan: De bakkersboekjes van Zeelandia derde reeks no15
53814: VEN, ADR.H.G.S. VAN DER - Inleiding in de schaaltheorie + opogaven
64774: VEN, D. J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - De bakker en het schoolkind
37564: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. I: Bij den ingang der Kerk ( klokkendoop )
20151: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
47419: VEN, D.J. VAN DER - Van scheepje-zeilen en schuitje-varen
2368: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Gelderland. : In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd: tusschen Rijn en Waal
4386: VEN, D.J. VAN DER - Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau / D.J. vander Ven
37562: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. II: In het priesterkoor - Lof in de Meimaand
25337: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
60109: VEN, D.J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd: folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel
60110: VEN, D.J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - De Zuiderzee film: folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel
6699: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
37566: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Infirmatur quis in vobis inducat presbyteros Ecclesiae., Het heilig Oliesel
37563: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. III: Het kleed van den kloosterling ( Inkleding van een Benedictijn )
69579: VEN, G.P. VAN DE, STICHTING MATRIJS, UTRECHT, INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE - Leefbaar laagland
53561: VENABLES, STEPHEN, 1954- - Island at the edge of the world
60256: VENDRIK, M. H. C. - Weduwen. Een verkennend onderzoek.
31797: VENEMA, ADRIAAN - Vanuit het duister: schetsen van honderd jaar epilepsiebestrijding
27178: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten
55248: VENEMA, ADRIAAN - G. H. Breitner, 1857-1923
37988: VENEMA, BERNHARD, BAKKER, JOGIEN - Vrouwen van de Midden Atlas: vrij of vroom?
34761: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., OFFERHAUS, H., OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen: verzameld in 1833 ( = Groninger student songs: collected in 1833 )
31390: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., H. OFFERHAUS., A. OUDEMAN - groninger studentenliederen verzameld in 1833
46208: VENINGA, S., VERENIGING VRIENDEN VAN URK - Gemeentelijke visafslag Urk: 90 jaar = Urk - fish auction: 90 years
38255: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der officien ofte dienst der missen
31212: VENNIX, JACOBUS ADRIANUS MARIA - Mental models and computer models: design and evaluation of a computer-based learning environment for policy-making
38886: VENSELAAR, CARY - Indonesisch schetsboek Java en Bali
62975: VÉQUAUD, YVES. - Die Kunst von Mithila
26387: VER LOREN VAN THEMAAT, R. - De Oude ijssel: de veelzijdige rol van het water
23678: VER HUELL, ALEXANDER - Schetsen met de pen: verhalen
63132: VERASDONCK, J. - Nieuwe recepten voor vleesgerechten
30700: VERBAAN, A.H. ( PHOTO'S) - Kristal LEERDAM Holland
64847: DEUTSCHER JAGDSCHUTZ-VERBAND. - Jagd heute: Standortbestimmung der Jagd
52312: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
2831: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
26242: VERBEECK, DIRK, VANTHIELEN, BARBARA, MUSEUM VOOR SIERKUNST, GENT - Mexicaans zilver = Mexican silver
36075: VERBEEK, J., BARBARAKERK (CULEMBORG) - Culemborgse kerkschatten
56727: VERBEEK, J. R. - Gasbescherming in kazematten en schuilplaatsen ( Neêrlands arsenaal No 2 )
61618: VERBEEK, D., GORTEL, H. VAN, PLUIM, T. - De geschiedenis der Neder-Veluwe: Ede en omstreken / D. Verbeek, H. van Gortel en T. Pluim
41638: VERBEEK, DRS.J.R., - Het stalen infanterieschild van het Nederlandse leger
29472: VERBEEK, HERMAN, DE HORSTINK, AMERSFOORT, PROTESTANTSE STICHTING TOT BEVORDERING VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN EN DE LECTUURVOORLICHTING IN NEDERLAND, STICHTING BASISLEKTUURDIENST, HEEMSTEDE - Moet Marx?: christenen en marxisme
46297: VERBERKT, MARIET - Het spoor terug: de vergeten geschiedenis van de spoorwegstakingen van 1903 in Venlo
31265: VERBONG, GEERT - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920
65025: VERBOOM, C. H. - Zieke zuigelingen; een beknopte handleiding voor de huisarts bij de behandeling van de belangrijkste zuigelingenziekten.
50141: VERBURG, J. - De brandweerwagen in Nederland
23752: VERBURG, GO - Storm over Nederland
68444: VERCAUTEREN, R. (RICK), 1956- - Theo Kuijpers: terugblik op twintig jaar kunstenaarschap
31619: VERDAMME, GEURT - Het gemoed van Tante Knier
2510: VERDONK, J.C. - Herinneringen aan oorlogstijd / J.C. Verdonk
68450: VERDOONER, DAVE, 1937- - Herinneringen van Dave Verdooner: de Boletjesbakker , Herinneringen van de Boletjesbakker, Boletjesbakker
63433: VERDUGO, FRANCISCO - Voor God en mijn koning: het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595)
20684: VERÈL, DIRK - Naar het licht: dialoog met spreekkoor
61363: D.L.B., VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN WALCHEREN, MIDDELBURGPBL - Gids door Walcheren
67280: VERENIGING MILIEUDEFENSIE. KERNGROEP HILVERSUM, STICHTING MILIEUTIJDSCHRIFT GOOI, VECHTSTREEK, E.O., HILVERSUM - Gifatlas voor Gooi en Vechtstreek
28221: VERENIGING UTRECHTSE SOCIËTEIT 'DE CONSTRUCTIEVE', VERENIGING UTRECHTSE SOCIËTEIT "DE CONSTRUCTIEVE" - Utrecht in 2005
21220: VERENIGING VAN EXPLOITANTEN VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN IN NEDERLAND, VAKGROEP WATERLEIDINGBEDRIJVEN, VERENIGING VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Statistisch overzicht der waterleidingen in Nederland over de jaren ..1952 tot en met 1957
41472: VERENIGING VAN RESTAURATEURS OUDE ARCHIEVEN, VERENIGING VAN ARCHIEFRESTAURATOREN, VAR, VERENIGING VAN BOEK- EN PAPIER RESTAURATOREN - De restaurator: orgaan van de Vereniging Restaurateurs Oude Archieven ( COMPLETE SET 20 years)
4190: VERENIGING "OUD EDE", EDE - Geschiedenis van Ede
44949: VERGA, GIOVANNI - Landleven
32428: VERGARA, B. S. - A farmer's primer on growing rice
24277: VERGEER, CHARLES - Willem Witsen en zijn vriendenkring: de Amsterdamse bohème van de jaren negentig
48912: VERHAAR, HERMAN - Den Haag literair in kaart gebracht
4762: VERHAAR, HERMAN, DOOL, RICHARD VAN DEN - Den Haag in tekst & beeld / samengest. door Herman Verhaar en Richard van den Dool
7384: VERHAGEN, WIM - Mijn god, wat een dorp
5276: VERHAGEN, P. - De hennepteelt
3195: VERHAGEN-PRINSEN, SASCHA - Van pot tot sierpot / Sascha Verhagen-Prinsen;
25630: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck: legende van een zondagskind
21616: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie
37647: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
36903: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
4919: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie / Leo Verhart
41339: VERHEIJ, F.A. - Morphological and physiological aspects of the early phases of flower bud formation of apple
53639: VERHEIJEN, F.M. - 400 jaar predikantsplaats Kethel en Spaland: schetsen uit de geschiedenis
24369: VERHEIJEN, FONS - Vlinders in de buik...: ...of het analyseren van een detail
40495: VERHEUL, J. (DNZ.) - Kralingen en 's Gravenweg, alsmede oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg
2161: VERHEUL, J. (DZN.) - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam: een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rott
24391: VERHEUL, GÉ - Kerkepad: een elfkerkenpad
26684: VERHEUL, J. (DZN.) - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam: een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rott
41434: VERHEUS, J. - Destillatie handleiding: beknopte inleiding tot theorie en practijk van het rectificerend destilleren in het laboratorium
53874: VERHEY, H.J.W. - Oud-Katholiek kerkzilver
34999: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De zangvogels van België ( eerste deel )
34998: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De eendvogels van België
4458: VERHEYEN, J. - Het kasteel van Well en de vloek die er op rustte / J. Verheyen
51558: VERHOEF, C.E.H.J. - De slag om de Ginkelse heide bij Ede: 17 en 18 september 1944 / C.E.H.J. Verhoef
39977: VERHOEFF, H. G. - Nederlands-Nieuw-Guinea op weg naar ontwikkeling
2878: VERHOEFF, MAURITS, WIEREMA, THIJS, LEYDESDORFF, SELMA - Ochenebbisj: verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) / samengest. door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema; met een woord vooraf van Selma Leydesdorff
61873: VERHOEFF, JACOB - Experimental study of the thermal explosion of liquids
58919: VERHOEVEN, DOLLY, WINGENS, MARC - Geschiedenis van Gelderland
58875: VERHOEVEN, DOLLY, WINGENS, MARC - Geschiedenis van Gelderland
29492: VERHOEVEN, HENK - De som en de delen: scenario voor een christelijke traditie in de 21ste eeuw
4926: VERHOEVEN, A.A.A., BRINKKEMPER, O., BOTMAN, A.E. - Archeologie in de Betuweroute. Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath / onder red. van A.A.A. Verhoeven, O. Brinkkemper; met bijdragen van A.E. Botman ... [et al.; tekenwerk: M. Hoppel ... et al.; fotogr.: F. Ho
36947: VERHOEVEN, WILHELMUS MARIA - D. H. Lawrence's duality concept: its development in the novels of the early and major phase
48937: VERHOEVEN, NICO, SLEBOS, D.L.H. - Straatmeubilair: vormgeving en plaatsbepaling ( Street furniture: design and positioning )
2953: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., ZWIERS-KLUVERS, INGRID - De grote kerk van Vollenhove door de eeuwen heen... /
31731: VERHOOFSTAD, RENATE, BORST, HUGO, THE LANGUAGE LAB, QUICK SPORTS INTERNATIONAL - Soepel en sterk! = (Flexible and strong): 101 years Quick
32326: VERHOORN, WIM - Hardlopen: leerplan voor de recreatie-loper
26135: VERKADE, PIETER - Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd
31735: VERKAMMAN, MATTY, WILLEMS, RAF - Rode Duivels & Oranje Leeuwen: 100 jaar derby der Lage Landen
7111: VERKAMMAN, MATTY, VERMEER, EVERT - Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland
66274: VERKOIJEN, FRANK. - Grenzeloos groen: natuurontdekkingsgids: genieten van de natuur in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant
61843: VERKOUTEREN, H. - De Inductieve Methode bij de beoefening der Rechtswetenschap
30397: VERKUIL, DIK, NEDERLANDSE OMROEP STICHTING, 1995-.... - 25 jaar in 101 verhalen
53666: VERLINDEN, L., DECLEER, KRIS. - The Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Belgium and their faunistics
38785: VERLOME, HETTY. - Wir Kinder von Bergen Belsen
66073: VERMAAT, J.A.E. (JOHN ARTHUR EMERSON), 1947- - Heinrich Himmler en de cultus van dood , Heinrich Himmler
58953: VERMAETEN, ELLEN. - De vijand was mijn bondgenoot: het oorlogsverleden van mijn vader
1883: VERMEER, MICHEL, STOETEN, RUUD - Het taboe: gesprekken over kinderloosheid / Michel Vermeer en Ruud Stoeten;
3200: VERMEER, GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk / Gerrit Vermeer
4825: VERMEER-LOUMAN, GEERTRUIDA GERRITDINA - Pollen-analytisch onderzoek van den West-Nederlandschen bodem
53670: VERMEER, J.G., RIJNTJES, R.H. - Proefgebied Veerstalblok (Krimpenerwaard): de vegetatie
41350: VERMEIJ, J. - plattegrond van Amsterdam en tuinsteden Slotermeer, Geuzenveld, Buitenveldert, Osdorp, Westlandgracht, Overtoomseveld en Slotervaart.
30823: VERMEULEN, H.J. - Medische beschouwingen over wijn
39723: VERMEULEN, H. - Ons leesplankje
29456: VERMEULEN, HANS, PENNINX, RINUS - Het democratisch ongeduld: de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid
23942: VERMEULEN, F.A.J. - De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard
61555: VERMEULEN, B. L. J. - De Zwolse ambtsketen
60213: VERMEULEN, MATTHIJS, 1888-1967. - Het enige hart: dagboek 1 september 1944-1 september 1945
27142: VERMEULEN, JACOBUS, SMEETS, VINCENTIUS, CONGREGATIE DER FRATERS VAN O.L. VROUW, MOEDER VAN BARMHARTIGHEID - Meedoen, van kolonie tot republiek, van vicariaat tot bisdom: de geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname: uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in de Kerk van Suriname
41628: VERMEULEN ( FIRM ) - ( Catalogus - catalogue )Het orgel. Koning der instrumenten.
41420: VERMEULEN, TON - Vijf meter onder N.A.P.: water in Zoetermeer
27766: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
41694: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
39768: VERMEULEN, JAN - Anderhalve eeuw boektypografie, 1815-1965, in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland
42514: VERMEULEN, JAN - Prikkels 202 - 10 Februari 1956
2009: VERMOORTEL, PHILIP - Multatuli in Vlaanderen.
56611: VERNE, JULES - Twintig duizend mijlen onder zee
62957: VERNER, MIROSLAV. - Forgotten pharaohs, lost pyramids: Abusir
47451: VERPAALEN, JOHN - De bakkersmolen van graan tot brood
19849: VERREPT, STIJN - Communicatiegids voor managers: strategieën en vaardigheden
1941: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - De versierde bokkewagen / door Nel Verschoor-van der Vlis;
37027: VERSCHUEREN, JEF - Understanding pragmatics
40626: VERSCHUUREN, STAN - Suriname: geschiedenis in hoofdlijnen
60202: VERSFELD, MARTHINUS. - Die neukery met die appelboom
1132: VERSFELT, H.J. - De kerken van Drenthe in 1545
5435: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward: de Martinikerk
22058: VERSPRILLE, A.J., COMMISSIE GEDENKBOEK 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP), STICHTING 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg: 1200 jaar wonen
24038: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten
1948: VERSTEEG, M.C. - Voor mijn kind: een prentenboek voor de heel kleinen / met gebeden-rijmpjes voorzien door M.C. Versteeg; met 15 gekleurde platen door Ida Bohatta-Morpurgo ...
34579: VERSTEEG, INA - Jenny Dalenoord
50097: VERSTEEG, COOS - Guido de Moor: portret van een Haagse komediant
37173: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37174: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37175: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
27888: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
39936: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
23698: VERSTEGEN, TON - Transformaties: ontwerpen voor elektriciteitshuisjes
64980: VERSTER, ARNOLDUS JOHAN GEORGE, 1888-1975. - Koper en brons van voorheen: oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen , Brons in den tijd
54044: VERSTIJNEN, MADELON L. - Mijn oorlogskroniek: met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-21 april 1945
44717: VERSTIJNEN, MADELON L. - Mijn oorlogskroniek: met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-21 april 1945
4547: VERSTRAEL, THEO J. - Weidevogelonderzoek in Nederland: een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985
51573: VERSTRAELEN, F. J. - Zimbabwean realities and Christian responses
51669: VERTESSEN, I. - Een brief van Justus Lipsius
51670: VERTESSEN, I. - Het leven in een Romeinse villa
50114: VERTOMMEN, KAREL - Brood: verzen
40888: VERVAEKE, J., STICHTING FAMA FRATERNITATIS, 'S-GRAVENHAGE - Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie: speelse bespiegelingen in volle ernst
48756: VERVELDE, G.J., PRODUKTIVITEIT IN BIOLOGISCHE SYSTEMEN ((AMSTERDAM); 1974 - 19-04-1974) - Produktiviteit in biologische systemen. ( roductivity in biological systems )
6320: VERVERS, M.J. - Kruising: de geschiedenis van pont en brug
41422: VERVLOET, J.J., ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Poortugaalse bronnen. VIII: Begraven in en om de kerk van Poortugaal
41421: VERVLOET, J.J., WAAL, A. VAN DER, ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Boskoop: dopen 1643-1681
36826: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen
57754: VERWAEST, J. - Richtlijnen voor den heropbouw der geteisterde hoeven
5130: VERWERS, W.J.H., KLEIJ, P. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant, 1994-1996
5080: VERWERS, W.J.H., ARTS, N., STICHTING BRABANTS HEEM (WAALRE) - Archeologische kroniek van Noord-Brabant. : 1985-1987 / W.J.H. Verwers; met bijdragen van N. Arts ... [et al.]
61353: VERWERS-BEERENS, AN, -1958. - Onvoltooide groet; nagelaten verzen.
5082: VERWERS, W.J.H., ARTS, N., STICHTING BRABANTS HEEM - Archeologische kroniek van Noord-Brabant. : 1983-1984 / W.J.H. Verwers; met bijdragen van N. Arts, H.L. Janssen en A. Verhoeven
24856: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland: levensverhaal van zijn bevolking
25266: VERWIEL, HARRY - Museumboek voor Noord-Brabant
38802: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 1e dl.: Tijd tot ± 1300: voorhoofse epiek, hoofse epiek, dierenfabel en dierenepos
38803: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 3e dl.: Tijd na ± 1300: didactische poëzie, wereldlijke epiek, geestelijke epiek, sproken en boerden, liederen, dramatische poëzie
40572: VERWOERD, HENRICA E. - Bibliografie van Anne Hallema,
25402: VESTDIJK, S. - Sint Sebastiaan: de geschiedenis van een talent; Surrogaten voor Murk Tuinstra: de geschiedenis van een vriendschap
63463: VESTDIJK, S. - Een op de zeven
51663: VESTDIJK, S. - Else Böhler, Duits dienstmeisje
27228: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
37268: VESTDIJK, S. - Het kastje van oma: opstellen over muziek
60085: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
42242: VESTDIJK, S. - Lier en lancet
25399: VESTDIJK, S. - De beker van de min: de geschiedenis van een eerste jaar; De vrije vogel en zijn kooien: de geschiedenis van een domicilie
37186: VESTDIJK, S. - Lier en lancet: essays over Emily Dickinson, James Joyce, Paul Valéry ...
61833: VET, J. - Uw stad Arnhem. Een stad bouwt aan haar toekomst en een stad bouwt voort
2307: VETH, CORNELIS - Klappertjes / door Cornelis Veth; met een caricatuur door Jo Spier
26651: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen
26020: VETH, CORNELIS - De politieke prent in Nederland
21535: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks: etser en graveur
35981: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-Indië
21620: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
39256: VEY MESTDAGH, C.N.J. DE - Juridische kennissystemen: rekentuig of rekenmeester?: het onderbrengen van juridische kennis in een expertsysteem voor het milieuvergunningenrecht
52320: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS) - Engels zilver, 1660-1820
34204: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., OMAN, CHARLES CHICHELE,, 1901-1982, HAMILTON, JEAN., ENTWISLE, E. A., BAS PRINTERS LTD., PHILIP WILSON (FIRM),, WEBB SON & CO. LTD.,, ABRAMS & COMPANY PUBLISHERS. - Wallpapers An International History and Illustrated Survey From The Victoria and Albert Museum...Bibliography by E.A. Entwisle
21682: VIEGEN, JOSEPH - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
28062: VIEGEN, C. VAN (JR.) - Van geslacht tot geslacht: Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen V.D.M.
44872: VIËTOR, J.F. - De lotgevallen van stuurman Stavast: met de koopvaardij in oorlogstijd
64706: VIËTOR, NELLEKE - Maria's thuiskomst
61890: VIGUÉ, JORDI. - Naakten: een praktische gids voor tekenen en schilderen
61836: STICHTING ONTWIKKELING ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN (GORINCHEM) - De knotwilg
2721: VIJGEN, THEO - Tipi's, totems en tomahawks: het leven van de Noordamerikaanse Indianen / Theo Vijgen;
60124: VIJSELAAR, JOOST. - 'Neerlands eersten psychiater': dr. J.N. Ramaer, 1817-1887 , Neerlands eersten psychiater': dr. J.N. Ramaer, 1817-1887
7504: VIJVER, TH.J.F.A. VAN DER, WEIJS, P., VERSTRAELEN, A. - Noordlimburgse Maasdorpen: Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen: historie en landschap in woord en beeld
68468: VILLANUEVA, FELIX, BIERMA, WIGGER, LEE, PAUL VAN DER, HISTORISCHE VERENIGING DEUTEKOM, DOETINCHEM - Een monument ter herinnering aan de Joodse gemeenschap van Doetinchem
63271: VILLON, FRANÇOIS, PSEUD. VAN FRANÇOIS DE MONTCORBIER. - Villon vervolgd: bargoense en apocriefe verzen van François Villon
63038: VINK, H. T. / GRINTEN, G. J. VAN DER / KASTEEL, B. VAN / SPRUIT, K. F. G. - Hoog Catharijne: een rekonstruktie plan.
46146: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
21634: VINK, A.P.A., ZUILEN, E.J. VAN - De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw: toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland schaal 1:200.000
53969: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. Dl. 2
42387: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
22031: VINKE, GEERT B. - Sterk water: anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / geconserveerd onder red. van Geert B. Vinke
52305: VINKENOOG, SIMON, PARTICAM PICTURES - Boekenbalboekje
63008: VINKENOOG, SIMON. - De avonturen van Amsterdam: uit een plaatjesboek
36619: VINKENOOG, SIMON, APPEL, KAREL, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Appel's oogappels + Het verhaal van Karel Appel
42166: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland
53520: VINKENOOG, SIMON, 1928-2009. - Eerste persoon meervoud. Autobiografisch.
56706: VINKENOOG, SIMON. - Schrijftaal III
27392: VIOTTA, HENRI - Helden der toonkunst: van de zestiende eeuw tot op onzen tijd
22522: VIRULY, ADRIAAN - Kaïn in de cockpit
56646: VIS, JEROEN - Ervaringen van het absolute
41494: VIS, JOH. A. - De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. ( Omslagtitel: Het ontstaan van den polder De Biesbosch )
36700: VIS, DIRK - Vis à Saandyk: kroniek van een Zaans geslacht
49988: VIS, JURJEN - Onder uw bescherming: de katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam
65145: VIS, JOH. A. - De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. ( Omslagtitel: Het ontstaan van den polder De Biesbosch )
53890: VISBEEN, JON - Schaatsen met Hein Vergeer ( Gesigneert )
21030: VISÉE, W.F. - Marinevliegkamp De Kooy: beelden van een bevlogen eeuw
64836: VISMAN, J. - Kaart van Texel
56643: VISSCHER, H.J.J.D. - Vijf en twintig jaar Mariakerk in Didam
32670: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
21231: VISSCHER, H.A. - Reisboek voor het Nederlandse landschap: natuur- en cultuurwaarden van tien mooie streken
1576: VISSCHER, G.J. - Het vetgemeste varkentje: 11 ware geschiedenissen over onze munten / door G.J. Visscher; met teekeningen van André Vlaanderen
27758: VISSCHER, H.A. - Walcheren: natuur, landschap en geschiedenis
45129: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug: een natuurrijke streek in het hart van Nederland
31156: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
5475: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug: een natuurrijke streek in het hart van Nederland
30906: VISSER, LEO, BERSSENBRUGGE, H. - Calvé-Delft's Hollandsche recepten voor Indië
59003: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de "heks" van Bergh
58984: VISSER, DIANE, VELS HEIJN, ANNEMARIE, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638): van Spanje naar Oranje
39341: VISSER, DR.S.W. - Draaibare Sterrenkaart voor de Tropen ( 4e druk )
61706: VISSER, WILLEM, 1904-1973. - 150 jaren Van Gend & Loos, 1796-1946
46348: VISSER, W.D., STICHTING ICODO - Kind in Indië: oorlogservaringen en hun gevolgen
1185: VISSER, ROEL, TIMMERMANS, HARRIE - Zorg in Nederland: een tijdsbeeld / foto's van Roel Visser en Harrie Timmermans;
47595: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie
51625: VISSER, A. - Veluws portret
35406: VISSER, MICHIEL DE - Het veer keert weer...: twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten
60152: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
63070: VISSER, C., SMEITINK, G. J., K. SCHAAP. - Logboek 1-41 RVA: verhalen en wetenswaardigheden , Logboek Eerste Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie, Logboek 1e Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie
26841: VISSER, HERMAN - Het vliegveld te Eelde doet reeds dienst!: 1931 tot 1940
21839: VISSER, ASTRID - Clownesk boetseren
20156: VISSER, AB - Het klooster van Sint Jurriaan: Pauwhof-herinneringen
46301: VISSER, GERBEN - De Haantjes in vogelvlucht: het Veluwebataljon I-8 R.I. in Indië, 1945-1948
27959: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland: tussen katholicisme en calvinisme: 1566 tot heden
26271: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80
58959: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de "heks" van Bergh
30135: VISSER, AART - Zo as 't vrogger was: Vierhouten en omgeving
31985: VISSER, IRENE, WILCOX, HELEN, HOLIER THAN THOU? (REPRESENTATIONS OF HOLINESS IN ENGLISH AND AMERICAN LITERARY TEXTS (GRONINGEN): 06-2003) - Transforming holiness: representations of holiness in English and American literary texts
22649: VISSER, A. DE - Wie een kooltje laat vallen brandt de vloer: een verhaal voor meisjes
40959: VISSER, W.A., KONINKLIJK NEDERLANDS GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP (LEIDEN) - Geological nomenclature: English, Dutch, French, German, Spanish
50245: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 2
28141: VISSER R. - Van oudsher bouwen aan de toekomst. Aannemersbedrijven in Hilversum en omstreken 1674 - 1992
50246: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 3
50352: VISSERS, J., POEL, K.R. DE, INFORMATIE EN KENNIS CENTRUM NATUURBEHEER - Verweving van nutsfuncties en natuurfuncties: ideeën en voorbeelden van verweving van nutsfuncties en natuurfuncties voor ruimtelijke planvorming op lokale en regionale schaal
29728: VITEBSKY, PIERS - De sjamaan: reizen van de ziel, trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone
55422: ARNHEMSE VOETBAL- EN ATHLETIEK CLUB VITESSE - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Arnhemse voetbal- en athletiekclub Vitesse 1892 - 1952
27906: VLAANDEREN, ANDRÉ - Een nachtelijk avontuur.
27907: VLAANDEREN, ANDRÉ - Sport & spel
27908: VLAANDEREN, ANDRÉ - De gazelle als redder
27909: VLAANDEREN, ANDRÉ - Van 1817 tot 1934
27901: VLAANDEREN, ANDRÉ - De vier kroonpretendenten
41511: VLAANDEREN, ANDRÉ ( TEKST EN ILLUSTRATIES ) - Het AVRO ABC. Voor grote en kleine luistervinken.
6382: VLADISLAV, JAN - Fanta Giro met het lieve gezicht: een Italiaans sprookje; De schelpenfee
41998: VLAM, J.B. - De Achterhoek op volle toeren Winterswijk 17 - 25 Mei Tentoonstelling Landbouw - Industrie - Handel
38525: VLAMING, W. DE - Dordtse gildebroeders en de afschaffing van de gilden, 1798-1818: de teloorgang van een economisch anachronisme
27614: VLASAKKER-VAN SON, PAULA VAN DE - Brandweerman voor het leven
53406: VLEESCH DUBOIS, PETER - "Het geheime CRM-dossier"
65100: VLETTER, JOOST DE, TECHNISCHE HOGESCHOOL, EINDHOVEN - Leefbaar is anders
31162: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas
20220: VLETTER. DR A. DE ( ANTON PIECK ILL ) - na lange marsch.... omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandsche onderwijswereld
64876: VLIEGER, MARINUS DE. - Electro-neurologie, een synthese
36762: VLIEGER, J. - Het Rijsterbos
28269: VLIEGER, J., DE REDACTIE VAN "DE GRACIEUSE" - De raadgever op huishoudelijk gebied
4968: VLIEGHE, HANS - De schilder Rubens / Hans Vlieghe
2578: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland / door Marieke van Vlierden
39044: VLIES, T.A. VAN DER - Portugal na Holanda: een en ander uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandsche dorp Poortugaal ( HERDRUK )
39192: VLIES, A.W. VAN DER, ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN - "Dokhaven": van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting
61592: VLIET, HANS VAN - Handboek der toegepaste holistische geneeswijzen
62904: VLIJT, ANNA. - Annie, de kleine verpleegster
21754: VLIMMEREN, HENK VAN - Handboek sportduiken: theorie, training en praktijk
30278: VLIS, INGRID VAN DER. - Die Delfgaauwse Weye. Een experimentele en weerbare wijk. De eerste grootschalige herstructurering in Delft.
64571: VLISSINGEN, F.H. VAN - Verslag aan den Koning, uitgebragt door de Staats-commissie, ingesteld bij 's Konings besluit van 16 junij 1857, no. 90, op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europesche kolonisatie in Nederlandsch Indië
41431: VLIST, HENK VAN DER. - Pieter Vermeulen
35697: VLOEDBELD, G., KRUISDIJK, J. - Almelo, een veranderende stad
38396: VLOEDBELD, G.B. - Oale könnigheid
35250: NEDERL. VEREENIGING ONZE VLOOT - Van Neerlands Vloot. Voor Neerlands Jeugd
31806: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31418: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31534: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Een hartstochtelijk hemelbestormer: Johannes van Vloten in beeld
27498: VLOTEN, J. VAN - Bakerrijmpjes
57757: VOCHT, CEES DE (C. L. F. M.), 1947- - Monumenten van bedrijf en techniek: historisch spoorwegmateriaal
67274: VOELLMY, ERWIN. - Jost Bürgi und die Logarithmen.
34060: VOET, H.A., TAK, A. - Kleur in Rotterdam
21836: VOET, H.A., TAK, A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 6: Oude Noorden, Agniesebuurt en Provenierswijk
37635: VOET, JOHANNES EUSEBIUS, GHYSEN, HENDRIK, GENOOTSCHAP LAUS DEO, SALUS POPULO - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
4641: VOETEN, M.E.C.M., END, A. VAN DEN - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon / M.E.C.M. Voeten, A. van den End
46327: VOETEN, LAMBERTUS HENDRIKUS. - Menselijkerwijs, etc.
36190: VOETEN, BERT, ALINGS, WIM (JR.), VISSER, EDUARD - Wachten op het feest
28030: VOETEN, BERT - De tijd te lijf: en andere gedichten
27379: VOETEN, BERT - Het kind en zijn schrifturen
35763: DE VOETZOEKER - 60 jaar voetbalvereniging Gedringen. 1928 - 27 Augustus - 1988
63548: VOGEL, JAROSLAV - LeoÅ¡ Janáček
54017: VOGELAAR, CHRISTIAAN, WEBER, GREGOR J.M. - Rembrandts landschappen
24453: VOGELAAR, CHRISTIAAN, WINTGENS HÖTTE, DORIS - Vijf eeuwen landschap
25718: VOGELESANG, HANS - De houtsnyder Anton Pieck
25294: VOGELS, HANS - Museumboek voor Amsterdam
51581: VOGELS, R. - De wondere Lamp. Topprestaties der techniek.
63501: VOGELZANG, FRED - Woonplaats voor fatsoendelijke luijden
21855: VOGT, GUUSANKE - Papier decoreren: dessins, werkwijzen, toepassingen
22179: VOGT, PAUL, VOGT, GUUSANKE - Buitenschilderwerk: handleiding voor de doe-het-zelf schilder: professionele verftips, milieuvriendelijke beits, kleurenroutes in Nederland
45043: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON - Heraldiek
41218: VÖLGER, GISELA, WELCK, KARIN V., KHAN MAJLIS, BRIGITTE, ROSSINI, CHRISTINE - Indonesian textiles: symposium 1985
39840: VOLGUINE, A. - Maanastrologie
31106: MINISTERIE VAN WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING - normaalwoningen Gelderland. ( Toelichting bij de ontwerpen van normaalwoningen Gelderland)
39355: ONTWERPGROEP VOLKSHUISVESTING ( UTRECHT ) - ROVU Bouwen en wonen
35615: HET COMITÉ VOOR EENHEID IN DEN VOLKSZANG - Volkszang: 20 liederen
64751: VOLLAARD, PIET, GROENENDIJK, PAUL - Villa Henny: Huis ter Heide: R. van 't Hoff
64752: VOLLAARD, PIET, GROENENDIJK, PAUL - Directiekeet Oud-Mathenesse van J.J.P. Oud ( architectuur modellen 1 )
53921: VOLLEBERGH, J.J.A. - Terughoudend leiderschap
20672: VOLLENHOVE, JOHANNES - Johannes Vollenhove: bloemlezing uit zijn gedichten
20574: VOLLENHOVEN, C. VAN - Indië gisteren en heden
65078: VOLTAIRE - Candide ou l'optimisme ( Illustré par Jylbert )
66201: VOLTEN, P.M.E. (PIETER MARIUS EMILE), 1946- - De achterkant van het gelijk van weerbarstige paradigma's in de internationale betrekkingen
66217: VOLTEN, P.M.E. - Synthese als perspectief?
38665: VOLWERK, HAN - Ik diende bij de huzaren
39864: VOLZ, WOLFGANG,, 1948-, MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST (GHENT) - Christo Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida 1980 - 1983
25098: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha, of offerbelofte; Koning David hersteld; Faëton, of roekeloze stoutheid
38963: VONDEL, JOOST VAN DEN - J. van Vondels Hekeldichten
26006: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rouwen met Vondel: bloemlezing uit zijn doden-poëzie
2261: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden: een biografische visie op prof. mr. P. J. Oud / door H.J.L. Vonhoff
27383: VONK, MAAIKE - 1964-1965: over spruitjes, oudtantes, knoopjes, roodvonk en nog meer
38304: VONK, P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter
54162: VONK, PETER. - Hart voor studenten: zeventig jaar studentenartsen
44772: VONK, ROOS - De eerste indruk: bekijken en bekeken worden
38086: VOOGD, A. - Album van Rotterdam
58828: VOORDEN, F.W. VAN, EBBENHORST TENGBERGEN, E.J. VAN, MENTINK, G.J. - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland: de nederzetting in ontwikkeling
46209: VOORHOEVE, A.G., HONTELEZ, M., PRAKTIJKSCHOOL ARNHEM - Bosplantsoen
39767: MINISTERIE VAN VOORLICHTING - Gecombineerde operaties, 1940-1942
34743: GEMEENTE NIJMEGEN. AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen: commemoration of the Liberation, 1944-1989 = Nijmegen: herdenking bevrijding, 1944-1984
22012: VOORN, HENK - Rondom Jacob Christian Schäffer: een bijdrage tot de geschiedenis der papierfabricage in de achttiende eeuw
42503: VOORN, HENK - Uit de oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel: in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren
22482: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Haagse meubelmakers uit de negentiende eeuw: Haags Gemeentemuseum 12 oktober-11 [i.e. 8] december 1974: [katalogus]
4741: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Meubels in Nederland 1840-1900 / J.M.W. van Voorst tot Voorst
61454: VOORTMAN, AREND JAN. - Honderd jaren Geesteren-Gelselaar en Omstreken (1889-1989): Van "Brandkaste" tot hedendaags verzekeringsbedrijf
64729: VOORTVAREN) - Receptenboekje Grutterij "Frisia", Receptenboekje met een groot aantal recepten speciaal samengesteld voor onze oventjes
2748: "HENK WEVER" VOORWOORD - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders = Contemporary Dutch sea painters
27220: VOOYS, C.G.N. DE - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "slang"
39795: VORAGE, MARC, GELUK, MARIAN, WAGENINGSE STUDENTEN ROEIVERENIGING ARGO - 75 jaar WSR Argo: 1913-1988
35912: VORENKAMP, ALPHONSUS PETRUS ANTONIUS, MUSEUM BOYMANS, ROTTERDAM - Herinnering: Kersttentoonstelling 1947-1948
61512: PLAATSELIJK KATECHETISCH VORMINGSWERK (ANTWERPEN) - Grond & Water: handreiking voor doopkatechisten
67255: VORRINK, KOOS (JACOBUS JAN), 1891-1955. ( OMSLAG ONTWERP B. SCHUURMAN ) - Alarm in Praag: redevoeringen gehouden te Amsterdam op 28 februari 1948
56565: VORST, SIMON DE. - De zakfles; een verhaal over de watersnood.
1686: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Het vlammend halssieraad / Tonny Vos-Dahmen von Buchholz;
44690: VOS, H.B. - Rijtuigen
39290: VOS, VOLKERT - Amsterdam in-line: toertochten voor in-line skaters
2832: VOS DE WAEL, N.X.M.M. - Portret van een periode: De Ranitz als burgemeester, 1948-1970 / N.X.M.M. Vos de Wael
453: VOS, MAARTEN DE - Tussen de benen: zeer persoonlijke notities / Maarten de Vos
32597: VOS, JAN - Jan Vos: it's not always bright and healthy homes
62980: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java
24214: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
30826: VOS, MARIE WILHELMINA - Feest
34087: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis
7320: VOS-VAN KLEEF, D. DE - Het ex-libris in Europa
20067: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem
23517: VOS, K.H., VERLAAN, TH.G. - De lakens uitdelen in Overijssel: over burgers en bestuurders
48869: DE VOS, LUKAS - Land! Land!: schuimsporen en ankerplaatsen in de Noord-Atlantische driehoek
61824: VOS, FRITS - Als dauw op alsembladeren
4367: VOS, ROB DE - Naam- en codelijst van de Nederlandse macro-nachtvlinders ( = Name List of the big moths )
24347: VOS, RIK, DIAMANT, CHRISTIEN, MAKKES VAN DER DEIJL, ELLEKE - Zerken in Friesland, 1535-1680
24215: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
7116: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - V.O.C.-zilver: zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw: collectie Haags Gemeentemuseum
1662: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien / J.J. Voskuil
44661: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien
44679: VOSKUIL, J.J. - Onder andere: herinneringen en dagboekbladen
38129: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
31557: VOSS, EGON. - Wagner und kein Ende
4492: VOSSELMAN, A.J. - Het ontstaan van de Marechausseevereniging
34023: GOSUDARSTVENNYÄ­ MUZEÄ­ ISKUSSTVA NARODOV VOSTOKA. - Japanese Decorative Arts From The Collection Of The State Museum Of Oriental Art inMoscow (Netsuke, Ceramics, Lacquer, & Metalwork)
55410: VOYS, J.N. DE - Gedenkboek stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum: 1933-1935
56560: ALGEMEEN VRACHTKANTOOR N.V. - Rotterdam: momentopnamen van een wereldhaven 1918-1968 = Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968 = Port mondial en perspective 1918-1968., Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968, Port mondial en perspective 1918-1968
1857: VRANKEN, JOS, GERTENAAR, PIET, KOK, JOH. B. - 49 Sint Nicolaas- en kerstliederen., 17 Sint Nicolaasliederen en 32 kerstliederen in eenvoudige zetting voor piano (harmonium) / met woorden door Jos Vranken; ill. van Piet Gertenaar; gitaar (accordeon) symbolen van Joh. B. Kok
1465: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Jong leven in een oude dorpskern: de jaren 1907/1925 uit mijn levensverhaal / door A.C.J. de Vrankrijker
38577: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Mercantilisme en koloniale expansie
38852: VREDELING, ALBERT - Tamarimasen = Ik kan het niet verdragen: een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië
33574: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartenmakers en hun werk
20235: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
23710: VREDENBERG, J. - Handel, nijverheid en industrie: bedrijfsgebouwen in Arnhem
23491: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren: het Burgerweeshuis te Arnhem, 1583-1742
23505: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
23704: VREDENBERG, J. - Johannes van Biesen: architect van de gemeente Arnhem
60273: VREDENBREGT, JACOB - De deftige kolonie en andere verhalen
21227: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking
27377: VREEDE, MISCHA DE - Het kind en de dood
50035: VREEKEN, BERT - Vormgeving na '60: van pop-art tot postmodern
66115: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN VREEMDELINGENVERKEER - Gids voor Amersfoort., Amersfoort in het midden van het land gelegen is een der gezondste plaatsen en geheel vrij van malaria* Het is er rustig en goedkoop wonen* .........
64875: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER (LEEUWARDEN) - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken ( 2e druk )
60158: CENTRAAL BUREAU VOOR VREEMDELINGENVERKEER ('S-GRAVENHAGE) - Op reis per Staatsspoor
37924: ADVIESCOMMISSIE VOOR VREEMDELINGENZAKEN - Eerste Hulp bij Huwelijksdwang: een uitvoeringsplan
2294: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde: tien codicologische studiën / Willem de Vreese; bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren
41479: VREESWIJK, JAN, VREESWIJK, A.T.A. - Stompwijk: wie wat waar
37991: VREUGDENHIL, ADRIANUS - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
41961: VREUGDENHIL, JACOBA M. - Het kerstmaal: vijf kerstverhalen
31565: VRIELINK, HERMAN, MOLEN, D. VAN DER - Louis Hillesum: een portret
69488: VRIEND, J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen
34659: VRIEND, J.J. - De praktijk van het bouwen
36603: VRIEND, J.J. - Wonen in de lage landen. De praktijk van het bouwen
23916: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
59047: VRIES, ANNEKE DE, BRINKMANN, BODO, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Avonturen met een collectie. ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
25444: VRIES, ANNE DE - Wat heten goede kinderboeken?: opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880
43607: VRIES, R.W.P. DE (JR.), KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN HAAG - 1874-1924 W. O. J. Nieuwenkamp
51713: VRIES, JOHAN DE - Robot Volta, de wondermens
348: VRIES, SIMON DE - 't Amsterdamsch hoerdom: behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is / [Simon de
45022: VRIES, S.PH. DE (MZN.) - Joodse riten en symbolen
33195: VRIES, LIESBETH DE, BAKKER, FRANK - Zelf uitgeven!: waarin een kleine uitgever groot kan zijn
32662: VRIES, G.J.P. DE ("OOM GERRIT") - Achter de schermen: de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding: onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
26073: VRIES, THEUN DE - De ontsnapping
42235: VRIES, LEONARD DE - De Hobby Club op avontuur in de U.S.A.
25279: VRIES, PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats: lijkenhuisjes in Groningen
38652: VRIES, LEONARD DE - Zo puur in de natuur: naturisme toen en nu: de geschiedenis en ideologie van het naturisme en de beste publicaties hierover ontleend aan de tijdschriften "Zonnewijzer" en "Naturisme" ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van "Zon en Leven" en h
29141: VRIES, LEONARD DE - Groot prentenboek uit grootmoeders jeugd
3003: VRIES, RICHTJE J. DE - Enkhuizen 1650-1850: bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad / Richtje J. de Vries
29464: VRIES, TINIE DE, MÜLLER, ANNA-HERMINE - Veertig verhalen vol verwachting
2856: VRIES, HENDRIK DE - Historisch-genealogisch dagboek, 1722-1759: ; samengest. en bew. door Hans Koolwijk
63494: VRIES, THOM. J. DE, 1904-1975. - Transissalania illustrata: achter de IJssel begint het land , Achter de IJssel begint het land
45118: VRIES, M.C. DE - Terug naar de bron van de Grift: de Grift in het moderne Apeldoorn
65045: VRIES, MAX DE. - Onderzoek naar den huidigen stand der scheepvaartprotectie in de verschillende landen: uitgevoerd in opdracht van de Nederlandsche Reeders vereeniging
36207: VRIES, G.J.P. DE ("OOM GERRIT") - Achter de schermen: de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding: onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
34135: VRIES JR, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk
44803: VRIES, J. DE, TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch woordenboek
46346: VRIES, S.PH. DE (MZN.) - Joodsche riten en symbolen.
1324: VRIES, A. DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Dl. 1: Het Oude Testament
50458: VRIES, J.E. DE - Hoe en waarom van slaperdijk en grebbelinie
5057: VRIES, TROMP DE - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de "stad" / door Tromp de Vries
23744: VRIES, PIETER DE - Een lokaal voor tijdelijke bewaring: lijkenhuisjes op Groninger kerkhoven
66299: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
66300: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
38534: VRIES, A. DE - De illegale pers in Dordrecht, 1940-1945
32392: VRIES, LEONARD DE - Groot prentenboek uit grootmoeders jeugd
32403: VRIES, ANNE DE - Kinderkleurbijbel O.T.
32405: VRIES, ANNE DE - Kinderkleurbijbel N.T.
64639: VRIES, CARLA DE, GEMEREN, ARNOUD VAN - Bloemendaal toen en nu
63562: VRIES, ANNEKE DE, BRINKMANN, BODO, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Avonturen met een collectie. ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
52258: VRIES, THOM.J. DE - Festina lente = Haast U langsaam!
32327: VRIES, WOUTER DE - Avéreest rond 2000
26836: VRIES, TROMP DE - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de "stad" .
28088: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekjes voor de onderwijzeres bij het 2e deeltje
51795: VRIES, ANNE DE - Vogels in hetDorp
21035: VRIES, D. DE, CLERCQ, P.R. DE - Rijnland in kaart: een keuze uit de Collectie Bodel Nijenhuis
24015: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
24019: VRIES, LEONARD DE - Eros' lusthof: de spiegel der vrijerij en minnekunst vertonende allerhande taferelen van de liefde en wellust, de galante avonturen van een lichtmis, dichtluimen van wijlen de zeer erotische heer P. Boddaert, nauwgezette beschrijvingen van 't Amster
50434: VRIES, YVONNE M.L. DE - Frisse, gezonde boslucht: uit de geschiedenis van Apeldoornse sanatoria
42516: VRIES, HAN DE., AD WINDIG - Prikkels 202 - 10 Februari 1956 Lessen in golfkarton
42435: VRIES, W.G. DE - K. Schilder als gevangene en onderduiker: het leven van K. Schilder tijdens de jaren 1940 en 1942-1944 in het licht van zijn correspondentie met zijn echtgenote, mevr. A. J. Schilder-Walter.
32556: VRIES, J. DE. - Radiotelegrafie en radiotelefonie. Leerboek voor kapiteins en stuurlieden van de grote handelsvaart, kleine handelsvaart, grote sleepvaart en de grote zeevisvaart.
42281: VRIES-ROZENDAAL, HETTY DE - Sloa mit karnemelksjuu: zoemerse verhalen in Veluws dialect
24392: VRIES, JAN DE, ROELOFS, BOB - De canon van Arnhem
25330: VRIES, S. DE - Elseviers historische atlas
41184: VRIES, LEONARD DE - De hobby club
3001: VRIES, J. DE - Etymologisch woordenboek / J. de Vries
38837: VRIES, BENJAMIN DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah
22659: VRIES, THEUN DE - Vincent in Den Haag: roman uit de jaren 1881-1883
30241: VRIES, D. DE - Naamlijst van postale etiketten: 1882-1984
28087: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekje voor de onderwijzeres bij het derde deeltje
7582: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden: een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg
22773: VRIES, P.CH. DE, WIEL, H.J. VAN DER - Muntboek van de munten van Gelderland en Utrecht van 1576-1795
27051: VRIES, TITY DE, BAK, HANS - Dynamics of modernization: European-American comparisons and perceptions
25992: VRIES, S. DE - Monumentenwijzer: wegwijs in het doolhof van monumenten / S. de Vries
24324: VRIES, HAN DE, WENCKEBACH, L.W.R., WAAL, A.M. VAN DE, AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERSVERENIGING - Amsterdam omstreeks 1900
28090: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Dl. 2: Het boek van An en Jan
26075: VRIES, THEUN DE - De laars: verhalen uit een bezet gebied
36184: VRIES, THOM. J. DE - Nescire quaedam magna pars sapientiae est: bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid: een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen: aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan
5742: VRIES, DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen: stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
38194: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen
29991: VRIES, TINIE DE - Spelen in Gods tuin: een handleiding voor kinderkatechese
48779: VRIES, J.G. DE, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Dieren op en langs de weg
3089: VRIES, ANKE DE - Hokus pokus papa / Anke de Vries; tek. van Philip Hopman
55214: VRIES, REINIER WILLEM PETRUS DE, JR, 1874-1952. - De ornamentiek van het boek
66355: VRIES, D. DE, HUUSSEN, A.H. (JR.), MUSEON, 'S-GRAVENHAGE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800
20321: VRIESMAN, DICK - Film: behandelende historische, economische, sociale en kunstzinnige problemen van de film
65988: VRIEZE, JOHN, ARTEMJEVA, IRINA, BIJL, ARNOUD, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž - Catharina, de keizerin en de kunsten: uit de schatkamers van de Hermitage
30804: VRIEZE, JOHN, BURGERS, J., NATIONALE STICHTING DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, BULGAARSE COMITÉ VOOR CULTUUR, NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM, SOFIA - De Thracische koningsschat
49973: VRIEZE, JOHN, ARTEMJEVA, IRINA, BIJL, ARNOUD, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž - Catharina, de keizerin en de kunsten: uit de schatkamers van de Hermitage
32689: VRIEZEN, JEANNE ANNA - Rijst of aardappelen?: Indische en autochtone ouderen in Nederland
38276: VRIJ, M.P., LAMERS, E.A.M., NAGEL, W.H., NEDERLANDSE GEVANGENISWEZEN. STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM - Strafbejegening: een studie over de toepassing van de jeugdgevangenis
41893: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland: artikelen en reportages
21660: VRIJENHOEK, IRENE - Oorlogskinderen: kinderen in Nederland tijdens de Duitse bezetting
41356: VRIJHOF, HANS, BUREAU OBELON, ROTTERDAM - Tussen werkelijkheid en mogelijkheid: Bureau Obelon: visies van veranderaars
38569: VROEGE, HEIN - De ijdele roes: beelden uit de roerige jaren zestig
59108: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht
32460: VROMAN, LEO,, 1915-, FENS, KEES. - Tineke
26944: VROMAN, LEO - Tineke
32463: VROMAN, LEO - Twee gedichten
3367: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet / Selma Vrooland
35261: VROOLAND-LÖB, TRUUSJE - Dick Bruna biografie
53853: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
68442: VROOM, N. R. A. (NICOLAAS RUDOLPH ALEXANDER) - A modest message as intimated by the painters of the monochrome banketje
41493: VRUWINK, H. - 100 jaar Volksfeest Miste
41478: VUGHT, REINOUD VAN - Reinoud van Vught: recent werk
66185: VUGHT, FRANS A. VAN, 1950- - Op vleugels van goud
50497: VUGT, J.P.A. VAN, SON, B.M.L.M. VAN - Nog eens: godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1986: een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur
46193: VUGT, J. VAN, WERKGROEP SEKSUOLOGIE, NIJMEGEN, KSC - Nadenken over seksualiteit: een rapport van de werkgroep seksuologie van het Katholiek Studiecentrum
63166: VUGTS, HANS (H.F.) - Het loodswezen op Vlieland
23525: VULLINGS, ROB, GEERTSEN, MONIQUE, DOLPHIJN, TON, ALFACTA COMMUNICATIE, FOKKEMA CONSULTANTS, MALDEN - Arnhem Nijmegen: een ondernemend knooppunt op weg naar 2000
1174: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland / door L. van Vuuren
3979: VUYK, AART (SR.) - Boskoop vijf eeuwen boomkwekerij: 1466-1966
25408: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte
36089: VYDRA, JOSEF,, 1884-, KUNZ, LUDVÍK - Painting on folk ceramics
55384: VYDRA, JOZEF. - L'udová modroflač na Slovensku. ( Der Blaudruck in der Volkskunst der Slowakei )
50337: VYMAZAL, J. - Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe
37074: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
36920: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
66253: WAAL MALEFIJT, MARIJKE DE. - Ik heb er mijn buik van vol!: elementaire voeding bij maag-darmstoornissen
34767: WAALL, J.D. VAN DER. EN C.A.J. VON FRIJTAG DRABBE - Wijnmalen's lezen en gebruik van militaire fiets en wandelkaarten
25483: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Jacqueline E. van der Waals: een bloemlezing uit haar werk
37266: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Nieuwe verzen
48695: WERKGROEP DIALECTEN HOEKSCHE WAARD - Hoekschewaardse vertellingen. Dl. 3: in het streekdialect
35494: WAARD, CRISTIEN DE - Woorden en woordgebruik: Sjilhè of Temazigt, Noord-Marokko (Rif). Dl. 1: Nederlands-Sjilhè
20003: WAARD, ROMKE DE, LEHR, ANDRÉ, FEHRMANN, C.N., BESEMER, J.W.C., NEDERLANDSE KLOKKENSPEL-VERENIGING. HISTORISCHE COMMISSIE - Klokken en klokkengieters: bijdragen tot de campanologie
30529: WAARD, JAN DE - Een gedenkschrift
33576: WAARDENBURG, JACQUES, BRUIJN, J.T.P. DE - Islam: norm, ideaal en werkelijkheid
64834: WAARDENBURG, HANNY. - Kappen, kapers en kornetten: hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied , Herdenkingstentoonstelling J.E. van de Wetering de Rooy (1877-1972) in Enkhuizen
3090: WAARSENBURG, TRUUS VAN DE - Zeep in mijn oog / Truus van de Waarsenburg; tek. van Gertie Jaquet
25908: WAASDORP, JOOP - De verhalen
61858: WACHA, GEORG 1928- - Mit den Flügeln der Zeit Werke der Linzer Uhrmacher des 17. bis 19. Jahrhunderts
53807: WACKERNAGEL, MATHIS, 1962-, REES, WILLIAM E. - Our ecological footprint
192: WACKWITZ, J.G. - Kesilir: juli 1942-september 1943: rapport van de leider der kolonisatie
2600: WAECHTER, FRIEDRICH KARL - De Anti-Piet de Smeerpoets / oorspronkelijke tekst en illustraties van Friedrich Karl Waechter; zeer vrij bewerkt door Alexander Pola
38959: WAEL, JOB A. VAN DE - Wellekoomspel voor de rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616
67263: WAERDEN, B. L. VAN DER (BARTEL LEENDERT), 1903-1996. - Hamiltons Entdeckung der Quaternionen: (erw. Fassung e. Vortrags, gehalten in Hamburg vor d. Joachim Jungius-Ges. d. Wiss. am 26. Juni 1973)
39804: WAERT, G. VAN. - Wageningen in bewogen tijd, Een reportage door:
22641: WAESBERGE, ROBERT VAN - Suriname, een stukje derde wereld.
50343: WAGEMAKER, FRED, RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING, WERKGROEP STEDELIJK GRONDWATER, IWACO, ADVIESBUREAU VOOR WATER EN MILIEU - Stedelijk grondwater in een ander daglicht: kansen van een actief grondwaterbeheer
69607: WAGENAAR, W.A., ISRAÏ¿½LS, H., KOPPEN, P.J. VAN - De slapende rechter
38733: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus
29742: WAGENAAR, L.H. - Van strijd en overwinning: de groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging
27242: WAGENAAR, L.G. - De kerkelijke begrafenis.
35518: WAGENAAR, LÜTZEN GERRIT - Over een Amerikaanse wijze van pastoraat = An American way of pastoral care: beschrijving en beoordeling van het pastoral counseling
38768: WAGENAAR, HINNE, MEIDEN, ANNE VAN DER, SCHAAF, YPE - Een eigen theologie?: Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen
53650: WAGENAAR, G., BREUKINK, H.J. - De veterinaire keuring van het paard
65048: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G. - Ter herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten (September 1915-Juni 1918)
42562: WAGENDORP, BERT, RUIT, LEO VAN DE - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez: Nederland in 100 jaar Tour de France
67289: MGR. JOANNES DOMINICUS JOSEPH MINDERGA BISSCHOP VAN WAGENINGEN - Geïllustreerde kleine katechismus voor communicanten. Voorgeschreven voor het bisdom Wageningen
38137: INSTITUUT VOOR RASSENONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN-WAGENINGEN. - 25 jaar Ivro 1942-1967.
35417: WAGENVOORT, JAN - Butenthuus
4765: WAGENVOORT, HELMA, GEUS, MARIET DE - Grenzeloze groenten: herkomst, teelt, verwerking / Helma Wagenvoort; Mariet de Geus
53959: WAGNER, EDUARD - Hieb- und Stichwaffen
38305: WAGNER, HENRY RAUP. - Some Imaginary California Geography.
53960: WAGNER, EDUARD - Swords and daggers
31577: WAGNER, PETER,, 1949- - Lust & Liebe im Rokoko = Lust & love in the Rococo period
26291: WAGNER, ANNA - Jan Voerman, ijsselschilder
35412: WAGTENDONK, K., VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET MIDDEN-OOSTEN EN DE ISLAM - Islam in Nederland, Islam op school
51720: WAIN, JOHN., WAIN, JOHN. - The Oxford library of English poetry
34119: WAL, REINA VAN DER, GROEN, ROB - Tour de France van A tot Z
51974: WAL, OBE VAN DER - De wereld rond
29144: WAL J. O. VAN DER - Mythen, sagen, fluisteringen en angstgedachten zich afspelende op de Zuidoost - Veluwezoom
27526: WAL, REINA VAN DER - Alex Luigjes 60 jaar glazeniers
40889: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid: een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland, 1870-1895
35444: WAL, THEO JACOB VAN DER. - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding. Met 13 afbeeldingen.
28230: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee: herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië
50436: WALBURG, J. - Stichting Archeologisch onderzoek Martinikerkhof Groningen. 2e opgravingsboek
50055: WALCHA, OTTO - Meissner Porzellan
7471: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
7455: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
23635: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs: de overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
57746: WALDE, CH. H. - Der praktische Tischler: ein Handbuch für Bau- u. Möbeltischler. 9e druk Met 1065 afbeeldingen.;
1694: WALDEN, WILLY - Ja, dat was revue / Willy Walden;
65077: WALDEYER-HARTZ, HUGO V. - Männer und Bilder deutscher Seefahrt.
68410: WALKER, W. - Nieuwe handleiding voor de ooftboomkweekerij
4915: WALKER, CYRIL, WARD, DAVID - Fossielen / Cyril Walker & David Ward; fotogr. van Colin Keates;
32355: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Louisiana petroleum refinery.( schoolplaat - wall chart)
32353: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - The Grand Coulee Dam on the Colorado.( schoolplaat - wall chart)
32354: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Houston in Texas.( schoolplaat - wall chart)
32356: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Pittsburg steel industry.( schoolplaat - wall chart)
29985: N.N. / WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Gedenk en feestplaat 1572 - 1872. Beschrijving der gedenkpenningen en noodmunten.
32357: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Convoy on the St Laurens seaway.( schoolplaat - wall chart)
29984: N.N. / WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Neerlands vrijheid. De Watergeus.
20904: WALL, ROBERT - De gouden tijd van de oceaanstomers
42278: WALL PERNÉ, GUST. VAN DE - Veluwsche sagen
35767: WALL, J.W.M. VAN DE - De valkerij op het Loo: The Royal Loo Hawking Club 1839-1855 / door J.W.M. van de Wall
53434: WALL PERNÉ, GUST. VAN DE - Veluwsche sagen
28117: WALL, ERNESTINE VAN DER - The enemy within: religion, science, and modernism
32358: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - The golden gate bridge in San Francisco.( schoolplaat - wall chart)
40256: WALLACE, EDGAR - De formidabele Fifty-Five
66304: MEIR WALLENSTEIN - The Nezer and the submission in suffering hymn from the Dead'Sea scrolls,
47639: WALLERT, ARIE - Kookboeken en koorboeken: techniek en productie van boekverluchting in koorboeken van het klooster Monte Oliveto Maggiore: technische bronnen, archiefdocumenten, materieel onderzoek
6578: WALLIS DE VRIES, GIJS, GAST, KOOS DE - Krachtens de Bouwverordening: Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
59146: WALRAVEN, W. - Brieven. 'Geef mij vrede, o mijn beminden, en ik zal schrijven, en misschien wel goed ook.'
37759: WALRAVEN, HANS - De etiketten 1945-1981 van Mouton Rothschild
42406: WALRAVEN, IR A.J. VAN., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 9. Bescherming van betonconstructies. Chemische invloeden
42402: WALRAVEN, IR A.J. VAN., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 1. Cementbetonvloeren.
24133: WALRECHT, ALDERT - Grote poëzie bloemlezing: Mij liet je leven
40340: WALSCHAP, GERARD - De verloren zoon
40343: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
38591: WALSCHAP, GERARD - De consul
31660: WALSH, GAVIN - God save the Sex Pistols
34543: WALSH, GAVIN., WOODS, PAUL A. - Punk on 45
20359: WALSON, CHR. J. - Crabbehoff: van Schouwenhofstede tot vormingscentrum
58816: WALTHER-WIPPLINGER, CHARLOTTE, 1911 - 1992., BUSCH, GÜNTER, 1917-, BODMERSHOF, IMMA, - Charlotte Walther-Wipplinger: Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen
51527: WALTHER, JEAN ( DESIGNER OF THE COVER ) - Handboek voor Passage
30798: WAMELEN, H. VAN - Beknopt overzicht van de woordkunst
64771: REISGIDS - WANDELGIDS - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal.
46111: WANDER. B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
23700: WANDER, R.H.J. - Kerken: duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem
1788: WANDER, R.H.J. - Kerken: duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem / R.H.J. Wander
20009: WANDER. B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
40461: WANDSCHEER, MARIA - Wandscheer weer aan de wand: werken uit haar Edese periode, 1895-1936
37652: WANG, LULU - Brief aan mijn lezers
51985: WANING, J.J. VAN - De onderzeedienst in de tweede wereldoorlog. Uitgave ter gelegenheid van het vaandel aan de onderzeedienst door hare Majesteit de Koningin op 14 Juli 1964
61446: WANNÉE, C. J. - Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool.
54180: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool
66374: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool
39616: WANSINK LAMMERS, TRUIDA, - Altied ..... op weg
7169: WARD, DICK - Technieken voor de reclame-illustrator
61380: WARD, O.G. - Het vergeten tijdperk: de duistere periode na de Japanse capitulatie (augustus 1945-december 1946) ( = The forgotten era: the dark period after the Japanese surrender (August 1945-December 1946) )
61379: WARD, OTTO GEORGE (O.G.), 1921-2013. - Shipping één dag uit de operationele geschiedenis (1943-1945) van het 18e squadron NEI v. d. ML-KNIL in Noord Australië ( Shipping one day out of the operating history (1943-1945) of the 18th squadron NEI vd ML-KNIL in northern Australia )
50285: WARLIMONT, WALTER - Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht, 1939-1945: Grundlagen, Formen, Gestalten ( 2 bände )
63388: WARMOND, ELLEN - Geen bloemen, geen bezoek
32464: WARMOND, ELLEN - Geen bloemen, geen bezoek
27145: WARNECK, JOH. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra
37663: WARNIES, JULES - 125 jaar Zwartjes van 1883: 1883-2008
33595: WARNINK, M.B., A.M. DE MAN-SONIUS., C. JETSES ILLUSTRATIES - Twaalf nieuwe liedjes voor school en huis ( ill. C. Jetses )
36039: WARREN, DAVID B., HOWE, KATHERINE S., BROWN, MICHAEL K. - Marks of achievement: four centuries of American presentation silver
22226: WARREN, HANS - Demetrios
41889: WARREN, HANS - Leeuw lente
22283: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 7e dl.: 1958-1962
22281: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1e dl.: 1942-1944
22280: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2e dl.: 1945-1948
22272: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 5e dl.: 1954-1955
22242: WARREN, HANS - Binnenste buiten: over dagboeken
22241: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm
44765: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 11e dl.: 1975-1976
25210: WARREN, HANS, MOLEGRAAF, MARIO - Die dag in mei vergeet ik niet: de mooiste Nederlandse bevrijdingspoëzie
32214: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2001
32216: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 9e dl.: 1971-1972
32218: WARREN, HANS - Geheim dagboek: zevende deel: 1958-1962
32219: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 6e dl.: 1956-1957
32220: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 5e dl.: 1954-1955
32221: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 4e dl.: 1952-1953
32222: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 3e dl.: 1949-1951
32223: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2e dl.: 1945-1948
32224: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1e dl.: 1942-1944
48851: WARREN, ROXANNE. - The urban oasis
22273: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 4e dl.: 1952-1953
24264: WARRINK, ROELOF - De Geul van bron tot monding = Die Göhl von der Quelle bis zur Mündung
53879: WARTENA, R. - Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808 ( 3 delen compleet )
56557: WARTENA, ROB, 1927-1993. - Het verguld zilveren paard
22765: WARTENA, R. - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen, 1625-1975
65995: WARTMANN, WILHELM, 1882- - Honoré Daumier; 240 Lithographieën uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
56603: WASHTA (SPIRIT) - You are becoming a galactic human
5543: WASLANDER, CHRISTINE, BOERSMA, JOH.S. - Latrines: antieke toiletten, modern onderzoek
61829: STICHTING WANDEL- VOGEL- EN DIERENPARK WASSENAAR - Dierenpark Wassenaar: gids met plattegrond ( ZOO GUIDE )
24432: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
54137: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT. - Grundzüge der Gewässerpflege: Fliessgewässer.
20199: WASSING-VISSER, RITA - Koninklijke geschenken uit Indonesië: historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938)
69506: WASSINK, J.G.J. - Informatiebehoefte en decompositie
22702: WASSINK, W.F., LEVISSON, K.S., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, W.C.M. VAN - Hoe zal de bevolking van Oostelijk-Flevoland staan tegenover een vernieuwing van de sociaal-medische verzorging?: een opinie-onderzoek in de Noordoostpolder
35570: WASSINK, BERNARD KLEIN. - Credo quia absurdum?
29079: WASTERVAL (TRADEMARK) - logboek voor hengelaars ( logbook for anglers )
70: WATERBOLK, E.H., UNIVERSITEITSMUSEUM, GRONINGEN - Academisch onderwijs in Franeker en Groningen, 1585-1843: ijver en wedijver
61459: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad zandige kust
48800: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. Dl. 1: Bovenrivierengebied
48801: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. Dl. 2: Benedenrivierengebied
7501: WATERMAN, WILLEM W. - De kruistocht van generaal Taillehaeck = deel I + Deel II ( een strijd om Nederland
65008: WATERMAN, WILLEM W., BURGT, FLIP VAN DER - De roof van de Sabijnse maagden
31458: WATSON, PETER - De zaak Sotheby's: kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken: met in de hoofdrol de Nederlander Roeland K., kunstexpert te Milaan
31823: WATSON, GRAHAM - Lance Armstrong: beelden van een kampioen
29864: WATSON, CAROL, BAUM, ANN, BLIJ, FRITS VAN DER - Dank u wel, Heer: 365 kindergebeden voor vandaag en iedere dag
21851: WATSON, PETER - De zaak Sotheby's: kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken: met in de hoofdrol de Nederlander Roeland K., kunstexpert te Milaan
41045: WATTS, ALAN,, 1925-, KOMARNYCKYI, PETER. - UFO quest, Unidentified flying objects quest.
54131: WAY, J. MICHAEL., MONKS WOOD EXPERIMENTAL STATION. - Road verges: their function and management: symposium proceedings: The Commonwealth Hall, 16-20 Craven Street, London WC2, Friday 14th March 1969
68347: WEAVER, JEFFERSON HANE - The world of physics
55262: WEBB, MICHAEL,, 1937- - city square
30075: WEBB, AQUILLA., CARSON, JOHN F. - 1001 illustrations for pulpit and platform, One thousand and one illustrations for pulpit and platform
55320: WEBB, SPIDER, 1944- - Spider Webb's pushing ink: the fine art of tattooing , Pushing ink, Pushing ink
39252: WEBBINK, DINAND, SMIT, ESTER, HOLLAAR, JEANNETTE - Verborgen schoonheid: de mooiste middeleeuwse boeken uit de schatkamer van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
61712: FRANZ CARL WEBER - Spiel und modell Eisenbahnen
66072: WEBER, THOMAS, 1974- - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog: het ware verhaal
50167: WEBER, OTTO, 1902-1966., WEBER, HILDEGARD. - Tausend ganz normale Jahre.
41338: WEBER, JOHANNES MARTIN ERICH. - Theory and Practice of the Confectioner ... Edition in English, French and Spanish. Second edition.
35507: WEBER, ANDREAS PAUL,, 1893-1980., HORN, WERNER., JENSEN, JENS CHRISTIAN., BORNEMANN, BERND. - A. Paul Weber
34019: WEBER, NICHOLAS FOX,, 1947- - The art of Babar
50318: WEBSTER, KEN, JOHNSON, CRAIG - Leren van de natuur: inspiratie voor een duurzame toekomst
61457: WECK (ARNHEM) - "Zorg voor inmaak": handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen der firma Weck.
40479: WECKELMANN, BRIGITTE - Heintje: van bengel tot beroemdheid
64929: WEDGWOOD, C. V. (CICELY VERONICA), 1910-1997. - The Thirty Years War
64793: WEDUWEN, IR A. J. VAN DER. ( TECHNOLOOG BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN ) - Hexiet ( Omtrent eigenschappen en gebruik van Hexiet als rookverwekker )
41354: WEEBER, CAREL, JACQUES NYCOLAAS., ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING - De Kop van Zuid: Program and Elucidation
48809: WEEDA, E.J., KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING - Blauwgraslanden in Twente: schatkamers van het natuurbehoud
48810: WEEDA, E.J. - Zandviooltje (Viola rupestris) in de duinen van Noord-Kennemerland: hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen
61518: WEEINK, B. - Woordnbook van 't plat van Eibarge en umgeving
31361: WEEINK, B. - Eibarge oet mien jonges-jaorn
2082: WEEKENSTROO, D., ROYEN, P.C. VAN, KONINKLIJKE MARINE - Welvaart en zeemacht: de Koninklijke Marine in de 21ste eeuw / onder red. van D. Weekenstroo (eindred.), P.C. van Royen, J.W. Ort
31924: WEEL, ADRIAAN VAN DER - Onbehagen in de schriftcultuur: leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw
56490: WEEL, M. W. VAN. - De heelkunde en haar grenzen.
23828: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luiden: over carillons en klokkenspelen
27394: WEELE, T.J. VAN DER - Zegenend helpen: een studie over het zegenen van hulpvragers als onderdeel van pastorale zorg
6404: WEELE, J.W. VAN DER - Oud Den Haag in onzen tijd
23833: WEEMAES, FRANS - Molens in Zeeland: gefotografeerd en per regio beschreven
68432: WEEME-HILVERS, H.C. TER., WEEME, F.R. TER. - Margot Vos: overzicht van haar leven 10 november 1891 - 1 december 1985
66306: WEERD, RUT VAN DER., GELDERSE PLATTELANDS JONGEREN GEMEENSCHAP "BOLH-BOG." - Baanvak '13-'63: vijftig jaar plattelandsjongerenwerk in Gelderland: 10 december 1963
38193: WEERD, HENK DE - Gooise legenden
30106: WEERD, EVERT VAN DE - Panorama van 100 jaar garnizoen Ede: 1906-2006
39199: WEERDEN, W. VAN - De gevaarlijke avonturen van drie ongehoorzame kikkertjes
19652: WEERT, AD VAN - Legend of the lighter
19651: WEERT, AD VAN - Van tondeldoos tot turbo: historie en magie van de aansteker
5741: WEES, PAGINA'SJ.J.M. VAN - Het Burgerweeshuis van Amersfoort
36648: WEES, SANDER VAN - Jongere monumenten in Gorcum: architectuur uit de periode 1890-1960
3316: WEETERING, CONRAD VAN DE - Sonia Gaskell: een documentaire van Conrad van de Weetering; met een slotbeschouwing
41282: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 6 ALISMATACEAE , TYPHACEAE
41281: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 2 SOLANACEAE OROBANCHACEAE
41278: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 9 COMPOSITAE , TARAXACUM ( Behalve sectie VULGARIA )
41276: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 1 PLUMBAGINACEA , BORAGINACEA
41275: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 4 CYPERACEAE excl CAREX
41273: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 2 GRAMINEAE
22033: WEGERIF, A.H. - Bouwmeesters der Middeleeuwen en hun werken ( eerste deel)
39717: WEGKAMP, OTTO H. - Het Autodesk Animator handboek
62933: WEGMAN, F.W., TWEEHUYSEN, WILL, JANSEN, RIMI, KIMM, T.H., BRONGERS, G.A. - Veel plezier plezier van uw pijp en tabak
55288: WEGNER, ULRICH - Santiago de Compostela
31746: WEHR, HANS,, 1909-, COWAN, J. MILTON. - dictionary of modern written Arabic
32561: WEICHS DE WENNE, C.W.J. DE, ST. WILLIBRORDUSGILDE - Gedenkboek gilde Geysteren: 1472-1972: uitgegeven bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het St. Willibrordusgilde te Geysteren
53711: VAN DER WEIJDEN, WOUTER, 1946-, TERWAN, P. (PAUL), GULDEMOND, J. A. (JAN ADRIAAN), 1956- - Farmland birds across the world
20270: WEIJDEN, WOUTER VAN DER, LEEWIS, ROB, BOL, PIETER - Biological globalisation: bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health
50260: WEIJDERT, ROBERT - Bergtochten: Gran Paradiso, Mont Blanc, Italiaans Wallis, Zwitsers Wallis
42483: WEIJER, PETRUS HENRICUS MARIA VAN DE - What's the bleeding point: hormone replacement therapy & vaginal bleeding
63359: WEIJNEN, A.A. - Het algemeen beschaafd Nederlands historisch beschouwd
7230: WEIJNEN, A. - De Nederlandse dialecten
605: WEIJNEN, A. A. - Zeventiende-eeuwse taal.
29457: WEIJTERS, TON - Positiewoordenboek van de Nederlandse taal
22554: WEILAND, ARY - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder: een religiografie van de Beemster
39957: WEIMAR, A.J.M. - Het boek Weimar: een tekenend leven van tekeningen
53556: WEINER, JONATHAN - The next one hundred years: shaping the fate of our living earth
64725: WEINREB, FRIEDRICH - Die Symbolik der Bibelsprache
69586: WEINREICH, J.A., MUSTERS, C.J.M. - Toestand van de natuur. Veranderingen in de Nederlandse natuur
32069: WEISCHET, WOLFGANG., CAVIEDES, CESAR,, 1936- - persisting ecological constraints of tropical agriculture
34098: WEISSER, MICHAEL,, 1948- - Söhnlein Rheingold.Künstlerische Werbung für den Sect
27556: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen
44708: WEIZSÄCKER, RICHARD,, FREIHERR VON,, 1920- - Vier Zeiten
6696: WEL, F.J. VAN - Suriname: balans van een kwart eeuw opbouwwerk
20000: WELBERGEN, J.W. - Niemeijer's adviezen voor pijprookers: zijnde een bespiegeling en een leidraad voor hem die een pijp tot vriend heeft en met dezelve in ruil voor tabak in vrede met alles kan geraken
57790: WELCH, DAVID, WRITER. - A pictorial guide to plastic candy dispensers: featuring PEZ
61487: WELIE, JAN VAN. - Uit een: "Heemkunde - projekt" over Dreumel 1925 Deel 2
61488: WELIE, JAN VAN., JOS VAN KOOLWIJK - Uit een 'Heemkunde-project' over Dreumel 1925
29818: WELLE DONKER, MARGUERITE, AARNINK, AUKE - Spraak
53611: WELLENS, H.J.J. - De toekomst van de cardiologische patiënt
64873: WELLENSIEK-MANGER, ANNEKE., VEEN-BAARS, TINI VAN. - Huis te Lande: 75 jaar Oud-Leerlingenvereniging
64579: WELLENSTEIN, E.P. - Het indische mijnbouwvraagstuk
48680: WELLS, PERCY A., HOOPER, JOHN. - Modern Cabinet Work Furniture & Fitments. An Account of the Theory & Practice in the Production of all Kinds of Cabinet Work & Furniture with Chapters on the Growth and Progress of Design and Construction.
1259: WELSCH, A.G. - Oud-Utrecht: voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, aan het volk verhaald / door A.G. Welsch
2961: WELSENES, CHR. VAN - Nederland zal ons een zorg z?n / Chr. van Welsenes
6483: WELTAK, MARCEL, LICHTVELD, LOU - Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. (Met !!! de geluidscassette).
35102: WELTE, JAN, PENSIOENFONDS GIST-BROCADES - Pensioen in beweging bij 'De Gist' in Delft
50262: WELTERS, ADOLF., HEBBELYNCK, JEANNE., THOMASSEN, LIESJE. - De Lieve Vroukes van Limburg ...
7499: WELTERS, H. - Limburgsche legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen. Dl. 1
55286: WELTNER, MARTIN - Eisenbahn Fahrzeugkatalog DB. Sonderheft Band 1 tm Band 9 ( de eerste 9 delen )
33978: WEMBER, PAUL. - Yves Klein
66194: WENDE, WALTRAUD "WARA" - Literatuurwetenschap als mediacultuurwetenschap: voorstellen voor een vernieuwing van het vak
53792: WENDERS, WIM - Pictures from the surface of the earth
31487: WENNEKES, WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever: het mysterie van de Van Miereveldstraat
31681: WENNER, JANN S., JAGER, MARJA, DEKKER, JEANNET - Rolling Stone: alle covers van 1967-1997: een fascinerende kroniek van dertig jaar rock-'n-roll
35467: WENSELEERS, LUK - De pels van de vos: historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert-satire
206: WENTHOLT, ARNOLD, AARDOOM, LEENDERT, KONINKLIJK NEDERLANDS AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP, ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS - In kaart gebracht met kapmes en kompas: met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960 / [Arnold Wentholt (red.); tekst Leendert Aardoom ... et al.; eindred. Katie Oost ... et al.; fotogr. Ben Grishaave
35028: WENTINCK, CHARLES., BROCKWAY, JAMES. - Van Dongen ( English edition )
25325: WENTINCK, CHARLES - De menselijke gestalte in de kunst, van de voorgeschiedenis tot op vandaag
23702: WENTINK, H. - Willem Diehl: architect in Arnhem
60342: WENTWORTH, PATRICIA - De verdwenen bruidegom = Pilgrim's rest
66160: WENTWORTH, PATRICIA - Een moederloos meisje
7404: WERF, LO VAN DER, DORT, WIETEKE VAN - Uit de school geklapt: oude schoolliedjes
34899: WERFF S VAN DER. - Schiermonikoog. Het eiland der grijze monniken
46217: WERFF, Y.P.W. VAN DER - Een kabinet van Westbrabantse gezichten: bevattende de Baronie en het Markiezaat met inbegrip van de voormalig Hollandse plaatsen
23741: WERFF, S. VAN DER - Het drama van Mayerling
23832: WERFF, E.O. VAN DER - Martini: kerk en toren
22061: WERFHORST, AAR VAN DE - De reis: roman ( gesigneerd - signed )
35796: WERINGH, KOOS VAN - Zoltán Forrai, portret van een veelzijdig kunstenaar
35801: WERINGH, KOOS VAN, KONINKLIJKE NEDERLANDSE UITGEVERS BOND - Het boek als wapen: het boek in de politieke karikatuur 1880-1980
36011: WERINGH, KOOS VAN, KONINKLIJKE NEDERLANDSE UITGEVERS BOND - Het boek als wapen: het boek in de politieke karikatuur 1880-1980
22377: WERK, JAN KEES VAN DE - Witte haan: gedichten
56692: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... aan de hand van Marcus
56693: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... in advent en kersttijd
56694: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... in de veertigdagentijd
4572: WERKGROEP HERSTEL LEEFBAARHEID OUDE STADSWIJKEN, UTRECHT - Cityschil: een visie op: Leidseveergebied, Wijk C, Bemuurde Weerd en Lauwerecht
30290: WERKGROEP VOOROUDERONDERZOEK, BENNEKOM - Echte Bennekommers komen vaak van elders
56641: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK - Gaan op de weg van geloof
29213: WERKHOVEN, HENK - De new age muziekencyclopedie: de belangrijkste musici: de beste muziek: met uitgebreide discografieën!
44989: WERKMAN, H.N. - Brieven van H. N. Werkman 1940-1945
2975: WERKMAN, GERHARD - Het Urkerland valt droog / door Gerhard Werkman
31957: WERKMAN, HANS - Dagboek open-hartoperatie: wat maakt de patient door? wat doet de chirurg
65070: WERKMAN, CHR. K. - De Vliegende Hollander: In memoriam Dr. Albert Plesman. (Samensteller C.K. Werkman.) .
35318: WERKMAN, H.N. - Chassidische legenden
34671: WERNER, JAN W.H. - Zak-atlas, of leidsman des reizigers = Atlas portatif, ou guide du voyageur
31276: WERNER, KLAUS, WEISS, HANS - Zwartboek wereldmerken en hun praktijken: met bedrijfsportretten
27618: WERNER, E.T. CHALMERS - Mythen en legenden van China
46261: WERNER, JAYNE SUSAN - Peasant politics and religious sectarianism
28224: STAATS EVERS J. W. EN H.M. WERNER - Geldersche volks-almanak 1885 - 1894 REGISTERS
31908: WERNICKE, CARL. - Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen
53494: WERSCH, PREMA VAN - Van het paard gevallen
51658: WERTHEIM, WIM, WERTHEIM-GIJSE WEENINK, HETTY - Vier wendingen in ons bestaan: Indië verloren, Indonesië geboren / door Wim Wertheim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink
27434: WERTHER, HANS - Biesbosch panorama
40088: WERUMÉUS BUNING, A. - Een kijkje in Java
27226: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK - Petrus en de Katwijker visschers
39701: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob de Bijter: de kameel van koning Balthazar: een kerstverhaal
26795: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Holland
60090: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert: zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal
42182: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hovaardige aap: een oud Chinees sprookje
39958: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval': de wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen #1697# in de Tafelbaai
39959: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval': de wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen #1697# in de Tafelbaai
1420: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters: klassieken in Rusland, 1700-1855
47651: WESSELING, G., ZETTEN, L. VAN - Schade in de bouw
26001: WESSELING, MONICA - Buitenbenen: verfrissend vreemde wandeltochten door de mooiste natuurgebieden in Nederland
37076: WESSELING, BERBER - Leven, liefde en dood: zelfmoord, vermeende dood, huwelijk en dood: motieven in antieke romans
336: WESSELINK, E.H. - Tien man en tachtig gulden /
7618: WESSELINK, THEO, POSTMA, THIJS - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp
24167: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwe-zoom
28282: WESSELIUS, JACQUELINE - De kleine trek: verzameling dagtochten voor het hele jaar
44881: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden: schetsen, legenden, folklore, historie, plaats- en persoonsbeschrijving, kerkhistorie uit de provincie Zeeland
60160: WESSELS, A.M. - Goes in den patriottentijd (het oproer van 1787): bewerkt naar officieele bescheiden uit het stedelijk archief
29179: WESSELS, JOS, WINKEL, AP TE - Breder voort: de geschiedenis van het onderwijs in Bredevoort
2579: WESSELSON, J.W. - Het geitenboek / J.W. Wesselson
3187: WESTENBERG-ZEEKAF, CONNIE - Victoriaanse ornamentjes voor een sfeervol interieur / Connie Westenberg-Zeekaf;
63491: WESTENDORF, WOLFHART. - Painting, sculpture, and architecture of ancient Egypt.
44747: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
26314: WESTENDORP-FRIKKEE, DIANA, HORST, AREND JAN VAN DER, JONGEPIER, JAN WILLEM - De tuinen en landschappen van Zeeland
27037: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen: ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
61541: WESTER, D.H. (DIRK HENDRIK), 1885- - Narcotica: genot en gevaren
58790: WESTER, D. H. (DIRK HENDRIK), 1885- - Blaartrekkende strijdstoffen in het bizonder mosterdgas.
60104: WESTER'S GOUDSIROOP - (BROCHURE) " Waarom juist Wester's siroop....."
51641: WESTERHUIS W.A.A. - Frederik Henderik kazerne 1913 1988 FORT ST MICHIEL. Enige gegevens over het fort St Michiel en de latere Frederik Henderik Kazerne te Blerick, gemeente Venlo
22154: WESTERINK, G. - Instituut Van Kinsbergen: instituut van opvoeding in Elburg
19958: WESTERINK, G. - Elburg en Doornspijk: kerken en andere instellingen uit de Middeleeuwen met hare goederen
19957: WESTERINK, G. - Doornspijk en Elburg: rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gebruiks- en eigendomsrechten op de grond
47446: WESTERINK, MR. DR. G. - De Ellestraat in Elburg
67312: WESTERLAKEN, G. (GOOS), 1941- - OR-trainer: contouren van een mooi vak ( incl CD )
47417: WESTERMANN, L.J., MEIJER, R.J.W.J. - Gedenkt te Sterven: de geschiedenis van Hilversums oudste begraafplaats
54152: WESTERMANN, J.H. (JAN HUGO), SCHULZ, JOOP P. (JOHAN PAUL), SPAANS, A.L. (ARIE LEENDERT), 1937- - Natuurbescherming en natuurreservaten in Suriname
23493: WESTERVELD, JOOP - De kerk van Rozendaal
56652: WESTFRIES MUSEUM HOORN, MET KAP EN DEK (1984. HOORN) - Antieke sieraden: geillustreerd met schilderijen uit het Westfries Museum
36691: WESTGEEST, HELEN, ARMANDO, ARMANDO MUSEUM, AMERSFOORT - Drijfveren: Armando en de informelen: Bram Bogart, Henk Peeters, Jan Henderikse, Jan Schoonhoven, Kees van Bohemen, Theo Bennes;
60161: WESTPHAL, UWE. - Bauhaus memoryboek
38878: WESTRA, EVERT - Sint Bernard in de klei: het verhaal van het Aduarder klooster
4352: WESTRA, CHRIS, TOSSIJN, HERMAN - Windwerkboek: wat mogelijk is met windenergie
62902: WESTRA, RIE - Petertje Haan komt pas kijken
34072: WESTRUP, DICK - Wageningen: veranderd gezicht 1900-1982
36944: WESTSTEIJN, WILLEM G., AMSTERDAM SYMPOSIUM ON THE CENTENARY OF VELIMIR CHLEBNIKOV (1985; AMSTERDAM) - Velimir Chlebnikov (1885-1922): myth and reality: Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov
38505: WESTWELL, IAN - De Eerste Wereldoorlog dag na dag
41380: WETERING, H. VAN DE - Kleine katechismus ten gebruike der Nederlandsche bisdommen voorgeschreven voor het Aartsbisdom Utrecht
53509: WETERINGS, MIEKE - Bouwen met ambitie
54196: WETTEN, JACQUELINE VAN., LIGT, SJAAK DE., KUIJPERS, HENK. - Groen loont met TEEB Stad: Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water.
36094: WEUSTEN, BRIGITTE - Een klooster in de straat
63113: WEVER, W.W.F. - Demonendans op den Geitenberg (Over de massagraven van 10.000 Poolse officieren in Katyn = About the mass graves of 10,000 Polish officers in Katyn)
31491: WEVERBERGH - Jij goudgepunte lans: beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw
1038: WEWER, RU - De Winterswijkse politie: geschiedenis van het Winterswijkse politiekorps, 1811-1993
7820: VAN DE WEYER, ROBERT, BRUYLAND, KATRIEN - Verhalen uit de islam
63536: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De naakte waarheyt der Vrije Metselaars
60125: WEYNS, JOZEF, 1913-1974. - De molen uit Mol in het museumdorp te Bokrijk
59120: WEZEL, MARIAN VAN - Prat op het werk harer handen
50338: WHEATER, C. PHILIP, 1956-, WRIGHT, JO. - Urban habitats
63334: WHEELER, JOHN ARCHIBALD, 1911-2008. - At home in the universe
64974: WHEELING, KENNETH EDWARD. - Horse-drawn vehicles at the Shelburne Museum
29519: WHELAN, BILKIS - Vastu in 10 lessen
41679: WHELAN, JOHN M. - The wooden plane
29455: WHITE, MICHAEL, HENDERSON, ELAINE - Opera & operette
60288: WHITE, RUTH - Werken met gidsen en engelen
26047: WHITE, ELLEN G. - Gezin en gezondheid
28886: WHITE, CHRISTOPHER, BUVELOT, QUENTIN, WETERING, ERNST VAN DE, BUIJSEN, EDWIN, KONINKLIJK KABINET VAN SCHILDERIJEN "MAURITSHUIS", 'S-GRAVENHAGE, NATIONAL GALLERY, LONDON - Rembrandt zelf
50456: WHITE, JAMES L - Ray: A Tribute to the Movie, the Music and the Man
66067: WHITEHEAD, DAVID, 1961- - London the architecture guide
28523: WHITEHEAD, SANDRA., GUILD OF MASTER CRAFTSMEN. - Celtic, Medieval and Tudor wall hangings in 1/12 scale needlepoint
28527: WHITEHEAD, SANDRA. - Medieval & Tudor needlecraft
38892: WHITEMAN, ROBIN,, 1944- - Cadfael companion
20876: WHITING, CHARLES - Operatie Ikeʺ
34534: WHITING, GERTRUDE - Old-time tools and toys of needlework
29559: WHITLAU, W. - Niet in de hemel: verkenningen in de wereld van de joodse traditie
47683: WHITMER, PETER O., VAN WYNGARDEN, BRUCE. - Aquarius Revisited: Seven Who Created the Sixties Counterculture That Changed America - William Burroughs; Allen Ginsberg; Ken Kesey; Timothy Leary; Norman Mailer; Tom Robbins; Hunter S. Thompson
33954: WHITTINGTON, E. MICHAEL, BRADLEY, DOUGLAS E., VELASCO, MARÍA, MINT MUSEUM OF ART (CHARLOTTE) - The sport of life and death: the Mesoamerican ballgame
46255: WHYTE, R. O. (ROBERT ORR),, 1903- - Asian village as a basis for rural modernization
65052: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN (HENRICK SAMUEL MAXIMILAAN), 1866-1942. - Johan de Witt en zijn tijd
31268: WICKS, BEN - De geur van melk en honing
47667: WIDDER, ELLEN, MERSIOWSKY, MARK, JANSSEN, WILHELM - Vestigia monasteriensia: Westfalen - Rheinland - Niederlande
42454: WIDDERSHOVEN, THOMAS EN GERT STAAL - Boris en de paraplu: schetsboek ( with inserted booklet )
30818: WIEDEMANN, FR. - Laatste vertellingen van mijne lieve moeder
53632: WIEDIJK, FREDERIK M., BOUWMEESTER, FRANS A.J. - Dwars door de kop: van Hasselt tot Kuinre en van Steenwijk tot Genemuiden
26645: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen
42198: WIEGAND, DIETMAR - Goethe en zijn drukkers
24041: WIEGEL, COR - Haarlem in oude ansichten
69523: WIEGERS, J. - De Levende Natuur: register 1941 tm 1992
64817: WIEGERSMA, H. - De breischei als voorwerp van volkskunst
60156: WIEGERSMA, H. - De breischei als voorwerp van volkskunst
26410: WIEGERSMA, M., DE FRYSKE AKADEMY (LEEUWARDEN) - Baerderadiel: in geakunde
27386: WIEGMAN, JAN - ABC: een grappig alphabet
2815: WIEGMAN, LIES - Bewaar het land: fotoboek van Lies Wiegman: met beelden over het gebruik van onze groene ruimte, geïnspireerd op de toespraak van Chief Seattle, opperhoofd van de Duwamish-stammen bij de overdracht van hun land aan de Amerikaanse regering in 1855
38811: WIEGMAN, T. - De openbare lagere- en kleuterscholen in Enschede en Lonneker 1645-1985
3804: WIEL, KEES VAN DER, STRAALEN, BRORD VAN, OYEN, BAS VAN, HISTORISCHE VERENIGING BINNENWAARD, BEGELEIDINGSCOMMISSIE PROJECT 1840, CULTURELE RAAD NOORD-HOLLAND, CULTURELE RAAD ZUID-HOLLAND - Holland rond 1840: aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland / met bidijagen van: leden van de Historische Vereniging Binnenwaard over Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottolanden Goudriaan
48763: WIEL, JAN VAN DE - De Dongevallei: een natuurgebied in de stad
28864: WIELAERT, JEROEN - Route '40-'45: een reis langs het Nederlandse oorlogsverleden
32271: WIELAERT, JEROEN - Pijn en glorie van de polder: Hollandse wielerlegenden
35497: WIELAND-BURSTON, JOANNE - Eenzaamheid: de positieve en negatieve kanten van het alleenzijn
29746: WIELAND, J.H. - De rechtsvindingsmethode volgens Josef Esser
4477: WIELAND, J.H.M., RAMAKERS, E.P.M., LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - De gouverneurs in de beide Limburgen, 1815-1989
34810: WIJKAMP TH. EN J.M. WIELAND - 1884 - 1984 100 jaar katholiek onderwijs Aalten
54167: WIELE, JOHAN STALPERT VAN DER. - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnendagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. B.A. Mensink met musicologische medewerking van Drs. J.A.J. Böhmer.
4197: WIELEMA, MICHIEL - Toen Kralingen nog zelfstandig was...: een eeuw dorpsleven tussen revolutie en annexatie (1795-1895) / door Michiel Wielema;
1033: WIELENGA, FRISO - West-Duitsland: partner uit noodzaak: Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955
1582: WIELES, JAN, NOORT, TON VAN, STICHTING 'KUNST IN DE WIJK', LEIDEN - Water in de Wijk: verleden, heden en toekomst van water in de Leidse Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West /
449: WIELINGA, R.J. - Tuinhuizen in Friesland / R.J. Wielinga
20709: ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WIELRIJDERSBOND ( TOURIST GUIDE ) - Te voet over de NoordelijKe Veluwe
64851: UNIVERSITÄT WIEN. - Der Botanische Garten der Universität Wien: Kleiner Führer.
33177: WIENESE, INEKE - Nazmiye en Sultan: verhalen van gescheiden Turkse vrouwen en hun dochters
34930: WIENTJES, R.C.M. - Een heerlijkheid in de bocht: kaartboek van de polder Meinerswijk bij Arnhem / R.C.M. Wientjes
23715: WIENTJES, R.C.M., SMIT, M. - Het Musiskwartier: van agrarische nederzetting tot winkelkwartier in Arnhem
2430: WIEPKEMA, P.R., HOOFF, J.A.R.A.M. VAN, BERMOND, B. - Agressief gedrag: oorzaken en functies / samengesteld door B. Bermond ... ; onder red. van P.R. Wiepkema en J.A.R.A.M. van Hooff
4778: WIEREN, S.E. VAN - Runderen in het bos: begrazingsproef met Schotse Hooglandrunderen in het natuurgebied de Imbos: eindrapport / S.E. van Wieren
32337: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap: vijftig jaar boekdrukkersorganisatie
53806: WIERINGA, HELMER, BOXTEL, MARIA VAN - De Meierij als waardevol cultuurlandschap: indruk van projecten in de WCL-periode: aanzet voor vitalisering platteland
29846: WIERINGA, W.J., OS, M. VAN, VRIJE UNIVERSITEIT (AMSTERDAM) - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980: een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
2985: WIERINGA, FROUKE - Een cultuur valt droog: over het ontstaan van het Zuiderzeemuseum, 1916-1950 / Frouke Wieringa; redactiecommissie: Jaap R. de Bruijn ... ; red.: Pieter J. de Vries
34933: WIERINGA, F., MARITIEM MUSEUM "PRINS HENDRIK", ROTTERDAM - De wereld volgens Blaeu: Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
40625: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag
61839: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag
23972: WIERSMA, J.P. - Friesland: verciert met duysent vreughden
81: WIERSMA, F.A., STICHTING DRENTS-OVERIJSSELSE KERKEN - De Grote Kerk van Blokzijl
8: JACOBUS PETERS WIERSMA (1894-1973) - Pier Pander: een Friese beeldhouwer in Rome (1864-1919)
49995: WIERSMA, PIETER, DOHMEN, PETER, STICHTING ZANDKASTELEN PIETER WIERSMA, AMSTERDAM - Pieter Wiersma: architektuur in zand
41899: WIERSMA, PIETER - Zandkastelen
60123: WIERSMA, D. (DIRK), 1899- - Gronden van misdaad
60302: WIERSMA, HANS - Hendrick Avercamp 1585-1634: de stomme van Kampen
27101: WIERSMA, J.P. - Aldfaars grûn: byld fan in tiidrek (1860-1940)
42246: WIERSMA, J.P. - Friesche sagen
42247: WIERSMA, J.P. - Friesche mythen en sagen
1206: WIERSMA, HANS - Hink-stap-sprong: door de petite histoire van Kampen en ijsselmuiden / Hans Wiersma
44904: WIERSMA, J.P. - Aldfaers groun: byld fan in tiidrek (1860-1940)
29195: WIERSUM, E. - Uit het Rotterdamsche gildewezen
6473: WIERTS, JOHAN - Vleugelken: sprookje met illustraties en liederen
1295: WIESEL, ELIE - ... mar de see rekket nea net fol. Dl. 2: (1969-1996)
33222: WIESEL, ELIE - Tekenen van uittocht: essays, verhalen, dialogen
36677: WIESSING, H.P.L. - John Raedecker
22347: WIGCHEREN, D.P. VAN - Alkmaar in veelvoud: tussen archeologie en actualiteit
34049: WIGGERS, HINKE, GLERUM, HUUB - Speelkaarten
53722: WIGGINTON, MARTIN J., GRAHAM, GEORGE GORDON, (1917-), NATURE CONSERVANCY COUNCIL (GREAT BRITAIN) - Guide to the identification of some of the more difficult vascular plant species
29682: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur: oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
50172: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur: oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
41458: WIJBENG, D. - Binnenkomende vloot vóór Amsterdam. 1665
39347: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
39346: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
39344: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Karel V doet afstand van de regering ( door J. H. Isings )
39345: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Brabants dorp in de 15e eeuw ( door J. H. Isings )
39349: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Willem van Oranje in de Raad van State 31 december 1564 ( door J. H. Isings )
39351: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Karel V doet afstand van de regering ( door J. H. Isings )
39352: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch 1629 ( door J. H. Isings )
39348: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
41467: WIJBENGA, D. - Karel de Grote te Aken. 808. Uitzending der koningsboden
41463: WIJBENGA, D. - Aankomst Willem I te Scheveningen. 1813
41461: WIJBENGA, D. - Een buitenplaats aan de Vecht.
41453: WIJBENGA, D. - Toernooi te Haarlem 1305
41450: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
41449: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
25321: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN, WALDORP, H. - De romantiek van de spoorwegen in Nederland
26026: WIJCK, J.C. VAN (CZN.) - De strooper
52280: WIJDEVELD, HENDRICUS THEODORUS - Vita nova nata est nobis
65992: WIJFFELS, A., SIEMER. - Siemer , Herdenkingsuitgave de Siemer
21888: WIJFJES, HUUB - Radio onder restrictie: overheidsbemoeiing met radioprogramma's 1919-1941
21871: WIJFJES, HUUB - Hallo hier Hilversum: driekwart eeuw radio en televisie
31984: WIJFJES, HUUB, VOERMAN, GERRIT - Mediatization of politics in history
56654: WIJFJES, HUUB - Het Stanislas: school- en jeugdcultuur op een katholiek college te Delft, 1948-1998
65095: VAN WIJK, YVETTE. - The practical book of herbs: growing and using herbs in southern Africa
38495: WIJK, G. VAN - Mijdrecht: negenhonderd jaar: Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
31543: WIJK, F.E. VAN, BRUIJN, P.G. DE, STADS- OF ATHENAEUMBIBLIOTHEEK, DEVENTER - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer

Next 1000 books from De Kantlijn

12/15