De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7582: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden: een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg
22773: VRIES, P.CH. DE, WIEL, H.J. VAN DER - Muntboek van de munten van Gelderland en Utrecht van 1576-1795
27051: VRIES, TITY DE, BAK, HANS - Dynamics of modernization: European-American comparisons and perceptions
24324: VRIES, HAN DE, WENCKEBACH, L.W.R., WAAL, A.M. VAN DE, AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERSVERENIGING - Amsterdam omstreeks 1900
26075: VRIES, THEUN DE - De laars: verhalen uit een bezet gebied
36184: VRIES, THOM. J. DE - Nescire quaedam magna pars sapientiae est: bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid: een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen: aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan
5742: VRIES, DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen: stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
38194: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen
71357: LEONARD DE VRIES - Ons Schiphol: een luchtvaartboek voor jonge mensen
29991: VRIES, TINIE DE - Spelen in Gods tuin: een handleiding voor kinderkatechese
48779: VRIES, J.G. DE, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Dieren op en langs de weg
3089: VRIES, ANKE DE - Hokus pokus papa / Anke de Vries; tek. van Philip Hopman
55214: VRIES, REINIER WILLEM PETRUS DE, JR, 1874-1952. - De ornamentiek van het boek
66355: VRIES, D. DE, HUUSSEN, A.H. (JR.), MUSEON, 'S-GRAVENHAGE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800
71121: VRIESE, W.H. DE - Plantenkunde voor apothekers en artsen of beschrijvingen der geneeskrachtige planten
20321: VRIESMAN, DICK - Film: behandelende historische, economische, sociale en kunstzinnige problemen van de film
30804: VRIEZE, JOHN, BURGERS, J., NATIONALE STICHTING DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, BULGAARSE COMITÉ VOOR CULTUUR, NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM, SOFIA - De Thracische koningsschat
49973: VRIEZE, JOHN, ARTEMJEVA, IRINA, BIJL, ARNOUD, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž - Catharina, de keizerin en de kunsten: uit de schatkamers van de Hermitage
32689: VRIEZEN, JEANNE ANNA - Rijst of aardappelen?: Indische en autochtone ouderen in Nederland
41893: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland: artikelen en reportages
21660: VRIJENHOEK, IRENE - Oorlogskinderen: kinderen in Nederland tijdens de Duitse bezetting
41356: VRIJHOF, HANS, BUREAU OBELON, ROTTERDAM - Tussen werkelijkheid en mogelijkheid: Bureau Obelon: visies van veranderaars
38569: VROEGE, HEIN - De ijdele roes: beelden uit de roerige jaren zestig
59108: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht
32460: VROMAN, LEO,, 1915-, FENS, KEES. - Tineke
26944: VROMAN, LEO - Tineke
32463: VROMAN, LEO - Twee gedichten
3367: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet / Selma Vrooland
53853: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
68442: VROOM, N. R. A. (NICOLAAS RUDOLPH ALEXANDER) - A modest message as intimated by the painters of the monochrome banketje
71562: VROOM, C.W. - Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de macht
41493: VRUWINK, H. - 100 jaar Volksfeest Miste
41478: VUGHT, REINOUD VAN - Reinoud van Vught: recent werk
66185: VUGHT, FRANS A. VAN, 1950- - Op vleugels van goud
50497: VUGT, J.P.A. VAN, SON, B.M.L.M. VAN - Nog eens: godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1986: een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur
46193: VUGT, J. VAN, WERKGROEP SEKSUOLOGIE, NIJMEGEN, KSC - Nadenken over seksualiteit: een rapport van de werkgroep seksuologie van het Katholiek Studiecentrum
23525: VULLINGS, ROB, GEERTSEN, MONIQUE, DOLPHIJN, TON, ALFACTA COMMUNICATIE, FOKKEMA CONSULTANTS, MALDEN - Arnhem Nijmegen: een ondernemend knooppunt op weg naar 2000
25408: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte
36089: VYDRA, JOSEF,, 1884-, KUNZ, LUDVÍK - Painting on folk ceramics
55384: VYDRA, JOZEF. - L'udová modroflač na Slovensku. ( Der Blaudruck in der Volkskunst der Slowakei )
50337: VYMAZAL, J. - Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe
72572: WAAIJMAN, KEES - Inleiding spiritualiteit
37074: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
36920: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
71593: M. DE. WAAL - Langs de melkweg . ( Vluchtige verkenning langs de melkweg. Nationale Zuiveltentoonstelling. Houtrusthallen Den Haag 1953 )
34767: WAALL, J.D. VAN DER. EN C.A.J. VON FRIJTAG DRABBE - Wijnmalen's lezen en gebruik van militaire fiets en wandelkaarten
25483: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Jacqueline E. van der Waals: een bloemlezing uit haar werk
37266: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Nieuwe verzen
48695: WERKGROEP DIALECTEN HOEKSCHE WAARD - Hoekschewaardse vertellingen. Dl. 3: in het streekdialect
70961: WAARD-RUIJS, BEP DE - Zwangere bruiden en ongehuwde moeders in Elburg, 1760-1840
35494: WAARD, CRISTIEN DE - Woorden en woordgebruik: Sjilhè of Temazigt, Noord-Marokko (Rif). Dl. 1: Nederlands-Sjilhè
30529: WAARD, JAN DE - Een gedenkschrift
20003: WAARD, ROMKE DE, LEHR, ANDRÉ, FEHRMANN, C.N., BESEMER, J.W.C., NEDERLANDSE KLOKKENSPEL-VERENIGING. HISTORISCHE COMMISSIE - Klokken en klokkengieters: bijdragen tot de campanologie
33576: WAARDENBURG, JACQUES, BRUIJN, J.T.P. DE - Islam: norm, ideaal en werkelijkheid
64834: WAARDENBURG, HANNY. - Kappen, kapers en kornetten: hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied , Herdenkingstentoonstelling J.E. van de Wetering de Rooy (1877-1972) in Enkhuizen
3090: WAARSENBURG, TRUUS VAN DE - Zeep in mijn oog / Truus van de Waarsenburg; tek. van Gertie Jaquet
69984: WABEKE, JAN - Land van Berkel en Slinge
61858: WACHA, GEORG 1928- - Mit den Flügeln der Zeit Werke der Linzer Uhrmacher des 17. bis 19. Jahrhunderts
53807: WACKERNAGEL, MATHIS, 1962-, REES, WILLIAM E. - Our ecological footprint
72593: WACKWITZ, J.G. - Kesilir: juli 1942-september 1943: rapport van de leider der kolonisatie
2600: WAECHTER, FRIEDRICH KARL - De Anti-Piet de Smeerpoets / oorspronkelijke tekst en illustraties van Friedrich Karl Waechter; zeer vrij bewerkt door Alexander Pola
38959: WAEL, JOB A. VAN DE - Wellekoomspel voor de rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616
70905: WAERDEN, B.L. VAN DER - Die Pythagoreer
67263: WAERDEN, B. L. VAN DER (BARTEL LEENDERT), 1903-1996. - Hamiltons Entdeckung der Quaternionen: (erw. Fassung e. Vortrags, gehalten in Hamburg vor d. Joachim Jungius-Ges. d. Wiss. am 26. Juni 1973)
39804: WAERT, G. VAN. - Wageningen in bewogen tijd, Een reportage door:
22641: WAESBERGE, ROBERT VAN - Suriname, een stukje derde wereld.
50343: WAGEMAKER, FRED, RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING, WERKGROEP STEDELIJK GRONDWATER, IWACO, ADVIESBUREAU VOOR WATER EN MILIEU - Stedelijk grondwater in een ander daglicht: kansen van een actief grondwaterbeheer
69687: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en schavot: de ontwerpen van Granpr� Moli�re voor de wederopbouw van Groningen
38733: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus
71232: MICHIEL WAGENAAR - Amsterdam 1876-1914: economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van het stedelijk grondgebruik
27242: WAGENAAR, L.G. - De kerkelijke begrafenis.
35518: WAGENAAR, LÜTZEN GERRIT - Over een Amerikaanse wijze van pastoraat = An American way of pastoral care: beschrijving en beoordeling van het pastoral counseling
38768: WAGENAAR, HINNE, MEIDEN, ANNE VAN DER, SCHAAF, YPE - Een eigen theologie?: Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen
65048: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G. - Ter herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten (September 1915-Juni 1918)
42562: WAGENDORP, BERT, RUIT, LEO VAN DE - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez: Nederland in 100 jaar Tour de France
67289: MGR. JOANNES DOMINICUS JOSEPH MINDERGA BISSCHOP VAN WAGENINGEN - Geïllustreerde kleine katechismus voor communicanten. Voorgeschreven voor het bisdom Wageningen
38137: INSTITUUT VOOR RASSENONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN-WAGENINGEN. - 25 jaar Ivro 1942-1967.
35417: WAGENVOORT, JAN - Butenthuus
4765: WAGENVOORT, HELMA, GEUS, MARIET DE - Grenzeloze groenten: herkomst, teelt, verwerking / Helma Wagenvoort; Mariet de Geus
71812: HENDRIK. WAGENVOORT - Apuleius' sprookje van Amor en Psyche
38305: WAGNER, HENRY RAUP. - Some Imaginary California Geography.
53960: WAGNER, EDUARD - Swords and daggers
31577: WAGNER, PETER,, 1949- - Lust & Liebe im Rokoko = Lust & love in the Rococo period
35412: WAGTENDONK, K., VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET MIDDEN-OOSTEN EN DE ISLAM - Islam in Nederland, Islam op school
51720: WAIN, JOHN., WAIN, JOHN. - The Oxford library of English poetry
34119: WAL, REINA VAN DER, GROEN, ROB - Tour de France van A tot Z
72110: J.O. VAN DER. WAL, VELP; WERELDOORLOG II., ROZENDAAL; WERELDOORLOG II. - Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapyramide: Velps gevangenisleven in de winter van '44-'45 en de na-oorlogse speurtocht naar vermisten
51974: WAL, OBE VAN DER - De wereld rond
27526: WAL, REINA VAN DER - Alex Luigjes 60 jaar glazeniers
35444: WAL, THEO JACOB VAN DER. - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding. Met 13 afbeeldingen.
28230: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee: herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië
50436: WALBURG, J. - Stichting Archeologisch onderzoek Martinikerkhof Groningen. 2e opgravingsboek
50055: WALCHA, OTTO - Meissner Porzellan
72480: PIETER VAN DER. MEER DE WALCHEREN - Benedictijnen
7471: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
7455: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
23635: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs: de overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
57746: WALDE, CH. H. - Der praktische Tischler: ein Handbuch für Bau- u. Möbeltischler. 9e druk Met 1065 afbeeldingen.;
72142: WALDEN, WILLY., PIET MUYSELAAR - (BROCHURE) Manus heeft muizen
65077: WALDEYER-HARTZ, HUGO V. - Männer und Bilder deutscher Seefahrt.

Next 100 books from De Kantlijn

4/4