De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26633: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem
32320: STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, STICHTING HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM, 'S-GRAVENHAGE - Centenary of the Netherlands Telegraph Service: exhibition at The Hague July 19th through September 28th, 1952 = Eeuwfeest Rijkstelegraaf: tentoonstelling in het Nederlandse Postmuseum te 's-Gravenhage, 19 juli-28 september 1952
53727: STAATSBOSBEHEER. AFDELING VERKEERSWEGEN, WEGBOUWKUNDIGE DIENST. ONDERAFDELING LANDSCHAP EN ECOLOGIE - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor groenvoorzieningen en verhardingen bij de Rijkswaterstaat
61569: STAATSBURGER, EEN - Persoonlijke dienstplicht en legerorganisatie van juridische, moreele, maatschappelijke, nationale en militaire zijde beschouwd
48872: STAAY, ADRIAAN VAN DER - Van parken en tuinen
28397: STAAY, A.J. VAN DER, SCHWARTZ, LOEKIE - Flora in Leiden: de verborgen tuinen van de stad
41489: STACHELSCHEID, C. A. - Born of fire STEEL A color picture book
52265: STAD, K.H. - Bind-, verdunnings-, en droogmiddelen, vernissen, lakken, beiten en afbijtmiddelen voor schilders
52267: STAD, K.H. - vaktheorie hout en marmerimitatie, decoratie. reclame, heraldiek enz. voor schilders
52266: STAD, K.H. - gereedschappen, klim- en steiger- materialen voor schilders
52264: STAD, K.H. - Verfstoffen, Kleurenleer & schuurmiddelen, glas, brons enz. voor schilders
4487: STADES-VISCHER, MARGRIT ELISABETH - Het stadhuis te Dordrecht
2779: STADES-VISCHER, M. ELISABETH, VEENLAND-HEINEMAN, KAREN M. - Woudenberg: geschiedenis en architectuur / M. Elisabeth Stades-Vischer, Karen M. Veenland-Heineman;
30061: STAELENS, X. - Dieksjenèèr van 't (H)essels: Nederlands-Hasselts woordenboek
40049: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - Pioniers. Ontwerp voorschrift WATERVOORZIENING ( No 2029 )
40051: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - PIONIERS: Ontwerp voorschrift WEGEN EN VLIEGVELDEN ( No 1941 )
40065: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - Voorschrift: PIONIEREN VOOR ALLE WAPENS (V.P. ) ( Herdruk uitgave K.N.I.L. ) ( No 1915)
40066: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - Pioniers. Ontwerp voorschrift BRUGGEN EN VAREN ( No 2027 )
64811: MINISTERIE VAN OORLOG. HOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF. - Leiderschap, gezag en verantwoordelijkheid
22027: STAL, C.J.J., AMBACHTSHEER, H.F. - Prinsessegracht 29: een monumentaal interieur
33893: STALLA, ROBERT., HUFNAGL, FLORIAN., NEUE SAMMLUNG, STAATLICHES MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST (BAVARIA, GERMANY) - Blickpunkt 1926
20669: STALPART VAN DER WIELE, JOANNES - Joannes Stalpart van der Wielen: een bloemlezing uit zijn gedichten
30486: STAM, JEROEN - Perfecte chaos: ontmoetingen aan de Ganges
69491: STAMHUIS, EIZE - Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta
2933: STAMKOT, BERT - Slot Loevestein / Bert Stamkot; [fotogr.: Marcel Köppen; tek. J.J. Jehee; krt. Bert Stamkot]
2781: STAMPERIUS, J. - Neêrland weer vrij! / door J. Stamperius; met platen van W.K. de Bruin
34772: STAMPERIUS J. - ( Prospectus) De nieuwe bibliotheek voor de Jeugd onder redactie van J. Stamperius
22651: STAMPERIUS, J. - De oude veldwachter: een vertelling
61861: NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS. COMMITTEE ON FIRE PREVENTION AND ENGINEERING STANDARDS. - Fire and explosion hazards of organic peroxides. Appendix on warning and emergency placard, and trade name index.
1557: STANFORD, MAUREEN, O'NEILL, AMANDA - Het teddyberen boek / Maureen Stanford en Amanda O'Neill;
26825: STANIC, S. - De Verenigde Staten
26785: STANILAND, KAY - Borduurders
53402: STANTON, EDWARD F. - The tragic myth: Lorca and Cante Jondo
31155: STANWAY, ANDREW - Alternatieve geneeskunde: een gids voor natuurlijke geneeswijzen
58912: STAP, JAN, SCHREUDER, JACOB, SPÖNHOFF, NOUDI, NIESINK, MELANIE, TALEN TEAM, GAANDEREN, STICHTING STARING INSTITUUT - Schilders uit de Achterhoek & Liemers 1850-1950 = Painters from the Achterhoek & Liemers 1850-1950
39913: STAPEL, C. - De postbladenkwestie
50400: STAPPER, LÉON, PIJNENBORG, G.G.A.M., UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, NIJMEGEN - Capita selecta uit de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen: aangeboden aan Mr. G.G.A.M. Pijnenborg bij zijn afscheid als bibliothecaris
2796: STAPPER, L.M.H. - Roermond van 1900 tot nu / door L.M.H. Stapper
50503: STAPPERS, J.G. - Massacommunicatie: een inleiding
42062: STARÁ, DAGMAR - Tinmerken
69604: STARÏ¿½, DAGMAR - Tinmerken
4211: STARING, W.C.H. - Staring's lijst van alle binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten, zoowel de vroegere als die van den tegenwoordigen tijd, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen benevens vele andere opgaven en berekeningen......
26218: STARING, W.C.H. - Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland
2378: STARMANS, ALEXANDER HUBERT - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden / Alexander Hubert Starmans
20353: STARMANS, H.C.B. - Nootdorp in oude ansichten. Dl. 1
50255: STARTER, JAN JANSZN. - Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten
56633: STASSEN, PETRA, HELM, AD VAN DER - Handboek voor parochiebesturen
58947: STASSIJNS, KOEN, VAN STRIJTEM, IVO - Liefdes werk van 300 dichters uit de hele wereld
21465: INFORMATIEDIENST DER VEREENIGDE STATEN - De strijd om den Atlantischen Oceaan
2829: STAVEREN, J. VAN - De Dom /
64871: TAGELMUSEUM "IT NOFLIK STÉ." (OTTERLO) - Tegel allerlei. ( on: antique wall tiles )
53420: STEADMAN, DAVID W., ZOUSMER, STEVEN - Galápagos: discovery on Darwin's Islands
7405: STEAR, GEOFF, MARTIN, JUDY - Studiotips
7131: STEARNS, MARSHALL W. - Wezen en geschiedenis der jazzmuziek
34634: STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM - Vijftig jaar zitten
20295: STEEGE, GHERIE TER, PENNINX, KEES, RÖGELS, NELLEKE - Uitkijken naar het dessert: levensloopmethoden in educatief werk met ouderen
20296: STEEGE, G.G. TER, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ZORG EN WELZIJN - Dansen op eigen risico: oudere vrouwen en educatie
39851: STEEGH, ARTHUR - Monumentenatlas van Nederland: 1100 historische nederzettingen in kaart
6319: STEEHOUDER, JOS - Pijlers: bestuurders over de brug bij Vianen
29136: STEEHOUWER, K.J., VAARWERK, B.H.M. TE - Huize de Kamp: nader beschouwd
5020: STEEHOUWER, KOOS J. - Sporen aan de wand: de speurtocht naar de prehistorische vuursteenmijnbouw in Zuid-Limburg / Koos J. Steehouwer; redactioneel advies: Marjorie de Grooth
39907: STEEHOUWER, KOOS - Bouwgeschiedenis van monumenten: een speurtocht naar de verborgen geschiedenis van onze oudste monumenten
48726: STEELE, H. THOMAS. - The Hawaiian shirt
53435: STEELE, VALERIE. - Fetish
21643: STEEMAN, CEES A.A., KELLER, HANS, STICHTING AMSTERDAM FOTO (AMSTERDAM) - Foto '86 Amsterdam
97: STEEMERS, TED - Zegels: geschiedenis, gebruik, conservering, restauratie
36906: STEEMERS, WIJNAND - Schilders in Wageningen (± 1650-2004)
34785: STEEMERS, WIJNAND - Schilders in Wageningen (± 1650-2004)
35175: STEEMERS, WIJNAND - ''t Is weinig en het is heel veel': over leven en werk van tekenaar-schilder Johan Haak (Wageningen, 28 maart 1890-9 juni 1977, Bennekom)
34895: STEEMERS, WIJNAND - Schilders in Wageningen (± 1650-2004)
4645: STEEN, PAX - Bubbeltje en Knor: het geheime document /
5751: STEEN, F.M.J. VAN DER, HERTEN. GEMEENTE - 1000 jaar Herten: 968-1968
35342: STEENBERGEN, TON - Langs oude kerkepaden: korte historie van r.k. Wageningen
38136: STEENBERGEN, A.G. - Muziek en kerk in Wageningen
4691: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der kruistochten / Rik van Steenbergen; met 100 houtgravures van Gustave Doré
67238: STEENBERGEN, TON. - Zestig jaar Sint Jan in Wageningen
61367: STEENBERGEN, TON. - Zestig jaar Sint Jan in Wageningen
33537: STEENBLOK, C. - Gisbertus Voetius zijn leven en werken
52318: STEENHOVEN, RUTH VAN DER - Poppenkastpoppen, hoe ze gemaakt worden
52261: STEENHUIS, J. - Het Hofje van Loo of, St. Elisabeth's Gasthuishofje
51582: STEENHUIS, F.H. (KZN.) - Stoere en olderwetse Grunneger woorden: verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens
45000: STEENHUIS, J.F., GRUNNEGER GENOOTSCHOP - 50 jaar Groninger Beweging, 1904-23 november-1954, 40 jaar Groninger Vereniging, 1917-21 november-1957
22199: STEENKAMP, NICK - Doe wel en zie niet om: ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden
35489: STEENKAMP, ALICE - Van Zijdelaan tot Asserstate: Woonstede 50 jaar
7681: STEENKISTE, IVO VAN - Proef eener geschiedenis der gemeente Heule
27237: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE, WEG-LAVERMAN, JANT VAN DER - Lezen over Nynke van Hichtum
2896: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren: een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken / Regn. Steensma; tek. E. Zuidhof
2825: STEENSMA, REGN. - Verbeeld vertrouwen: de mens tussen kruishout en doodskop / Regn. Steensma
55282: STEENSMA, REGNERUS, BOEREMA, HARRY, OLDE, HARRY DE - Kerkrestauraties in Groningen: studies voor Harry de Olde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken
22034: STEENSMA, REGN. - Verbeeld vertrouwen: de mens tussen kruishout en doodskop
26264: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren: een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
26655: STEENSMA, R. - Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften: een inleiding en inventarisatie.
27763: STEENSMA, REGN., FRIES GENOOTSCHAP VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE - Om het gezicht van Friesland: rapport over de bescherming van het karakteristieke uiterlijk van stad en dorp in Friesland
34569: STEENWIJK, DICK, SMORENBURG, DIRK - De groeten van Dick en Dirk: Driebergen, 'een waar lustoord'
51643: STEFANKO, FRANK - patti smith american Artist
34517: STEFFEN, WIM K., NOORDAM, B.W. - Tussen eb en vloed: Nederlands strijd tegen het water
2530: STEGEMAN, B. - Het oude kerspel Winterswijk: bijdrage tot de geschiedenis van een deel der voormalige heerlijkheid Bredevoort / door B. Stegeman;
2529: STEGEMAN, B. - Uit winterswijks verleden: eenige bladzijden uit de geschiedenis van een deel der voormalige Heerlijkheid Bredevoort / B. Stegeman
64802: STEGEMAN, J.W., RAMBONNET-SCHOTMAN, C.D.J. - 75-jaar GG psychiatrisch centrum "Het Groot Graffel"
56505: STEGEMAN, H. - 25 Jaar Schipper en Meijerink
53547: STEGEMAN, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
64949: STEGEMAN, B. ILLUSTRATIES PIET TE LINTUM - De Achterhoek, land van bossen en kastelen: gids voor het toerisme in oostelijk Gelderland
27976: STEGEMAN, T.R. - Waterig Nederland: historische schets van een Noordwestoverijssels veendorpje in de 19e eeuw
34553: STEGEMAN, B. - Een en ander over de historische achtergronden der Achterhoekse scholtengoederen
35648: STEGEMAN, TIEMEN - Herinneringen aan de Kiefkamp: het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig
1335: STEGEMAN, TIEMEN - Herinneringen aan de Kiefkamp: het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig / Tiemen Stegeman
29363: STEGEMAN, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
27840: STEGEMAN, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
50000: STEHN, CH. E., DAMMERMAN, KAREL WILLEM, DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M. - Krakatau
30783: STEHOUWER, JOSIEN - Wat een vertoning: handleiding voor het maken van tentoonstellingen: visuele overdracht en technische aspekten
64712: STEIJNIS, G. C. - Iets over den Talmud Toespraak
47684: STEIN, ANNE MARIE. - Three Picassos before breakfast
65148: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 12 December 1932
65149: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 2 Febr. 1932
65151: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 6 Juni 1932
65152: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 7 Juli 1932
65147: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 4 April 1932
65150: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 1 Jan. 1932
56510: STEINER, WILLEM - Het kasteel van 's Gravendeel
31928: STEINER, JULIUS, ISRAEL, NICO, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK VAN AMSTERDAM - Theatrum orbis librorum: boeken, handschriften, kaarten en prenten uit Nederlands openbaar bezit, tentoongesteld t.g.v. de zeventigste verjaardag van de Amsterdamse antiquaar Nico Israel
37697: STEINER, DIETMAR., ARCHITEKTUR ZENTRUM WIEN. - New building today
41812: STEINKRAUSS, RASMUS GUSTAV-ADOLF - Frequency and function in WH question acquisition: a usage-based case study of German L1 acquisition
50115: STEINMETZ, RUDOLF - Het oude land: verzen
61841: STEINMETZ, H.A. - 'Aber' bij Kafka. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Duitse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op Vrijdag 22 Januari 1971.
38561: STEKELENBURG, HENK VAN - Kamp Vught en de Vughtenaren
35482: STELLINGA, G. - Esmoreit en Lippijn
52301: STELLWAG, HELENA WILHELMINA FREDERICA - Over ontwikkelingspsychologie, paedagogische psychologie en paedagogiek
63549: STEMERDINK, BRAM - Terug naar Winterswijk
28603: STEMPHER, A.S. - Nog 's sjouwen door oud Arnhem: 151 foto's
32085: STEMPVOORT, P.A. VAN - Decorum, orde en mondigheid in het Nieuwe Testament
30436: STEMPVOORT, P.A. VAN - De allegorie in Gal. 4:21-31 als hermeneutisch probleem
23736: STENVERT, RONALD - Raadhuizen
5335: STENVERT, RONALD, KUIPER, YME, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Monumenten in Nederland. Fryslân Friesland.
5506: STENVERT, RONALD, ALMA, REDMER, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Monumenten in Nederland: Drenthe
47634: STEPHAN, HALINA - Living in translation: Polish writers in America
36049: STEPHAN, REGINA, BENTON, CHARLOTTE - Erich Mendelsohn: Architekt 1887-1953: gebaute Welten: Arbeiten für Europa, Palästina und Amerika
6869: STEPHEN, HENRI J.M. - Lexicon van de Surinaamse Winti-kultuur
7588: STEPPERGER-RAILA, DORIS - Hoera, wij rijden uit en springen: beginselen der rijkunst voor kinderen (en volwassenen)
42170: STER, JAC. VAN DER - De alderminste onder de rijmers
26891: STERBINI, CESARE - Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia: opera buffa in due atti: libretto
5034: ØSTERGAARD, TROELS V. - Stenen en gesteenten / Troels V. Østergaard; tek. Gregers Jensen; Nederlandse bew. H. Krul
48856: STERK, A.A. - Paardebloemen: planten zonder vader: variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum)
6307: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524), bisschop van Utrecht, als protagonist van de Renaissance: zijn leven en maecenaat
33486: STERK, MARJOLEIN, INTERWAD - Weten van het wad: 10 jaar Waddenzee.nl
5877: STERKENBURG, PAGINA'SG.J. VAN - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers
67349: STETTER, HANS J., 1930- - Analysis of discretization methods for ordinary differential equations
26389: STEUR, A.G. VAN DER, BAKKERS, P.A.B., HISTORISCH GENOOTSCHAP 'WARMELDA' - Heeren en bueren: bijdragen tot de geschiedenis van Warmond
28407: STEUR, RICK - Organiseren of hoe mensen samenwerken
51672: STEVENS, MICHAEL J. - Dressuurtraining
58882: STEVENS, HENK - Van alle markten thuis
56572: STEVENS, NAN, RIJSEWIJK, RIANNE VAN - Voorbij verlies: perspectieven voor weduwen
35049: STEVENS, HANS - De Lage Vuursche
51806: STEVENS, W.T., HARRY JONES - The story of Regent street. London
27978: STEVENS, NAN, RIJSEWIJK, RIANNE VAN - Voorbij verlies: perspectieven voor weduwen
21395: STEVENSON, WILLIAM - De verborgen oorlog
25389: STEVENSON, ROBERT LOUIS - St. Ives
42398: STEWART, IAN - Speelt God een spelletje?: de structuur van de chaos
52206: STICHTING AGROMISA, WAGENINGEN - Capsicum growing
28179: STICHTING MUSEUM FLEHITE, AMERSFOORT, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING FLEHITE, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, AMERSFOORT, BUREAU MONUMENTENZORG, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENST, AMERSFOORT - Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken...2000., 2001 ., 2002 ., 2003
20663: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 16
39736: STICHTING 50-JAAR REGIMENT STOOTTROEPEN, ERMELO - Verhalen van toen: Regiment Stoottroepen 50 jaar
32164: STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN - Kaartencatalogus van de Stichting voor Bodemkartering aanvulling 1982 - 1987
53893: STICHTING COLLECTIE MILITAIRE TRADITIE JAAP VAN DER BURG, DRIEBERGENAUTPBL - Traditie in de Nederlandse militaire ceremoniële uniformen en uitmonstering
27532: STICHTING PROMOTIE LANGBROEKERWETERINGGEBIED, FOTOGROEP KROMME RIJN - Langbroekerweteringgebied: landbouw en landschap anno 2000
27537: STICHTING "VRIENDEN VAN DE TOLLEKAMP", RHENEN - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen
20664: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 17
31152: STICHTING AGROMISA, WAGENINGEN - Capsicum growing
29554: PROF. DR. G. VAN DER LEEUW-STICHTING - Aan de hand van Moses Dl 1
56669: STICHTING RAKET (ROTTERDAM), RAKET, ROTTERDAM - Ze zijn er weer ...Kom nou toch jongens, Facisme bestaat allang niet meer. Hitler is al jaren dood.
32385: STICHTING PROMOTIE LANGBROEKERWETERINGGEBIED, FOTOGROEP KROMME RIJN - Langbroekerweteringgebied: landbouw en landschap anno 2000
36747: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 12
36746: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 9
20662: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 15
65072: STICHTING REÜNISTEN HAGEVELD, HEEMSTEDE - Jaarboek 2004 + 2005 + 2006 +2007 + 2009 Stichting Reünisten Hageveld
50098: STICHTING VAKEXAMENS KLEINHANDEL TABAK, 'S-GRAVENHAGE - Schriftelijke lessen voor het vakexamen in den kleinhandel in tot verbruik bereide tabak = Writing lessons for the exam in the retail trade in manufactured tobacco
20301: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria. Aflevering 3
20302: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria. Aflevering 4
20652: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 10
20653: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 5
20654: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 6
20655: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 7
20656: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 8
20657: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 9
20658: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 12
20659: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 11
20666: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 19
20660: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 13
20661: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 14
20320: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Arma Index Armamentaria 1 - 40
6502: STICHTING ASHRAMA, ROTTERDAM-PARAMARIBO - Sur 5, survive, overleven
22177: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND, TERSCHELLING - Terschelling... vroeger deel 1 + 2
5030: STICHTING MUSEUM FLEHITE, AMERSFOORT, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING FLEHITE, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, AMERSFOORT, BUREAU MONUMENTENZORG, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENST, AMERSFOORT - Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken... / verschijnt onder auspiciën van de Stichting Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite; in samenw. met de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, het Gemeentelijk Bureau Mo
39946: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria nr 23
40477: STIENSTRA, ADRIAANTJE WILHELMINA - Nitrification in semi-natural grasslands
34440: STIJNMAN, AD - "Om bucke te prenten op papir": het boekdrukprocédé in Europa tussen 1550 en 1800
53904: STIKKER, ALLERD - Tao, Teilhard en westers denken.
24226: STILMA, LIZE - Urk
21242: STILMA, LIZE - Taxi's van God: schetsen uit de kinderbescherming
2950: STINCKENS, M., DIJN, C.G. DE - Geschiedkundig en bouwhistorisch overzicht van Alden Biesen, landcommanderij van de Duitse Orde te Spouwen/Rijkhoven / door M. Stinckens, C.G. De Dijn
55381: STINEHOUR PRESS., PRINCETON UNIVERSITY. ART MUSEUM. - Images of the mind: selections from the Edward L. Elliott family and John B. Elliott collections of Chinese calligraphy and painting at the Art Museum, Princeton University
58850: STINNER, JOHANNES, TEKATH, KARL-HEINZ, OUDESLUIJS, D.M., HISTORISCHE VEREIN FÜR GELDERN UND UMGEGEND (GELDERN) - Gelre, Geldern, Gelderland
21701: STIP, KEES - Ezelsoor
37763: STIP, KEES - Dieuwertje Diekema: een lied in dertig verzen waar geen woord Spaans bij is
60089: STIPRIAAN LUÏSCIUS, J.M. VAN - De oorlog en het scheidsgericht
601: STOCKMAN, P., EVERAERS, P. - 'Versterckt Zeeland' / P. Stockman en P. Everaers; [red.: Jeannine Christiaansen ... et al.; eindred.: Afdeling Voorlichting: Robbert Jan Swiers ... et al.; ill.: Kees de Jonge]
31744: STOCKMAN, BR. DR. RENÉ - Rede & Waanzin. Het museum Dr. Guislain in beeld en tekst.
24000: STOECKART, ROB - Stilte gonst van leven: ruimte, ritme en vergankelijkheid op een Gelders landgoed
36489: STOEL, JESSICA VAN DER, EDISON STICHTING - 50 jaar Edison: 1960-2010: de geschiedenis van de muziekprijs van Nederland
25346: STOELTIE, BARBARA, STOELTIE, RENÉ - Adieu Rijksmuseum
50209: STOFBERG, FRANK E. - Bouwstenen voor een duurzame stedebouw: 75 aanbevelingen voor een milieubewust ontwerp
2483: STOKE, MELIS - Rijmkroniek van Melis Stoke / uitg. door W.G. Brill
27408: STOKHUYZEN, F. - Molens
26383: STOKHUYZEN, F. - Molens
50012: STOKKINK, J. - Vijftig jaren boekbinderij in Nederland
23617: STOKRAM, ANDRIES - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
54037: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra. De internationale van experimentele kunstenaars.
69528: STOKVIS, WILLEMIJN, UITTENBROEK, MARIJKE, STICHTING UVA VERTALERS, AMSTERDAM, COBRA MUSEUM VOOR MODERNE KUNST, AMSTELVEEN - De taal van Cobra
30503: STOKVIS, SIMON B. - Film album Van het westelijk front geen nieuws: hoe van het wereldberoemde boek van Erich Maria Remarque de wereldberoemde film gemaakt werd
40878: STOKVIS, MR. DR. BENNO J. ,WERELDBOND VOOR SEXUEELE HERVORMING. AFDEELING NEDERLAND - Homosexualiteit en strafrecht., Sexueele hervorming: een reeks geschriften van de Afdeeling Nederland van den Wereldbond voor Sexueele Hervorming Deel XII
38140: STOKVIS, WILLEMIJN - Lucebert: dichter, schilder
40498: STOL, TAEKE - De veenkolonie Veenendaal: turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei, 1546-1653
164: STOL, ALBERT - Schijn en werkelijkheid in de Sahel / Albert Stol
55343: STOL, ALBERT, 1942-, NOVIB, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING., NCB, NEDERLANDS CENTRUM VOOR BUITENLANDERS, UTRECHT., NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (NOVIB) - West-Sahara de strijd van het Frente Polisario
20055: STOLK, GER, WAGENAAR, JAAP, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND - Jubileumboek vrouwenvoetbal
64867: STOLL, F.M., ELECTROLUX GROUP - Recepten voor het maken van ijs, ijsdranken en enkele andere gerechten met behulp van de Electrolux koelkast
60296: STOLP, HANS - Bij nader inzien
2189: STOLP, ANNIE - De eerste couranten in Holland: bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen
39048: STOLP, HANS - Leven met engelen: een spirituele weg
24489: STOLWIJK, CHRIS, THOMSON, RICHARD - Theo van Gogh 1857-1891: kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent
34297: STOLWIJK, CHRIS, THOMSON, RICHARD - Theo van Gogh 1857-1891: kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent
6773: STOLZ, E., STEK, J. VAN DER, VUZEVSKI, V.D. - Tatoeage
36136: STOMPHORST, H.A. - Judo uitleg doet oefenen
54140: STONEHAM,JANE, STENBERG,LARS, BENNELLICK,DREW, CROSBY,TONY, WHITE,JENIFER - Easy access to historic landscapes
64958: STOPPELAAR, J.H. DE - Balthasar de Moucheron
67282: STORK, MR. A. W., TOURIST MAP - Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met omstreken en West Veluwe.
51764: STORK, MR. A. W., TOURIST MAP - Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met omstreken en West Veluwe.
63144: STORK, A.W. - Wandelingen in Het Gooi en omstreken.
31820: STORK, HELENA - Galerie Krikhaar 1963-1988
21037: STORM, TH. - De kleine wildebras
31748: STORTELERS, CATELIJNE - The role of EGF-like growth factors in selective ErbB receptor dimerisation
23535: STOUT, JAN, VROLIJK, M. - De Alblasserwaard
69543: STOUW-LENGKEEK, ELISE G. VAN DER - De hel van Tjideng: herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42-december '45 / Elise G. van der Stouw-Lengkeek
2724: STÖVER, JOS, ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland / Jos Stöver ... [et al.; fotogr. David van Megen ... et al.]
48805: STRAATEN, JAN VAN DER - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid
22754: STRAATEN, JAN VAN DER, MEIJENFELDT, PETER VON - Beken in Brabant: hoe houden wij dit bezit / door Jan van der Straaten, Peter von Meijenfeldt; met medew. van Henk Moller Pillot
22446: STRAATSMA, A.K. - Kerstbrief. "Adam, waar zijt gij?"
38203: STRAATSMA-WIERSMA, T. - Kekke Mekke Mije: in teltsje foar de bern
62943: STRAKA, HERBERT. - Die spätquartäre Vegetationsgeschichte der Vulkaneifel: pollenanalytische Untersuchungen an vermoorten Maaren
44931: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
6734: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
26687: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
54076: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
64914: STRAUSS, FR. - Helon's bedevaart naar Jerusalem
31835: STRAUSS, HEINRICH - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt: das Judenproblem im Spiegel der Kunst
41901: STREEKSTRA, NANNE FREDERIK - Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
41717: STREEKSTRA, NANNE FREDERIK - Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
48845: STREEPJES, IGOR - Weer een gezicht dat met de billen vloekt
55259: STREET-PORTER, TIM., COLLE, MARIE-PIERRE. - Casa Mexicana
6888: STREIT, JAKOB - Zon en kruis: van steenkring tot vroegchristelijk kruis in Ierland
40257: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind
28711: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard
34755: STREUVELS, STIJN (PSEUD. VAN FRANCISCUS PETRUS MARIE LATEUR) - De vreemde verteller: kerstverhaal
28959: STREUVELS, STIJN - Lenteleven
22515: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard ( FILMEDITIE )
28665: STREUVELS, STIJN - In levenden lijve
54026: STRICH, CHRISTIAN, HAUPTMANN, TATJANA, NIELAND-WEITS, NANNIE - Het mooiste sprookjesboek: de 100 mooiste sprookjes van Europa
32902: STRIEN, H. VAN, FABER, JAN, BOK, J. - Het stelonderwijs: verhalen in beeld
54129: STRIEN, WILLY VAN. - Bermsloten... natuurlijk: een handreiking voor ontwerpers en groenmedewerkers van Rijkswaterstaat
53672: STRIEN, WILLY VAN - De toekomst in de kijker: een overzicht van het project flora en fauna 2030
53821: STRIEN, PIETER J. VAN, DANE, JACQUES, DRUNEN, PETER VAN, NEDERLANDSE STICHTING VOOR PSYCHOTECHNIEK - Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland
25100: STRIEN, TON VAN, STRONKS, ELS - Het hart naar boven: religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
1952: STRIJBOS, JAN P. - Van torren en kevers
61859: STRIJBOS, JAN P. - ( 2 delen compleet )Hoe heet die vogel?: determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. naar aquarellen van Sjoerd Kuperus
50491: STRIJBOSCH, FONS, TONGEREN, PAUL VAN, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN. FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID - Grensverkenningen: over groepsvorming, minderheden en tolerantie
34931: STROHMAIER, GOTTHARD. - Sterne des Abd ar-Rahman as-Sufi
54223: STROHSCHNEIDER, RENATE., NORDDEUTSCHE NATURSCHUTZAKADEMIE , BAU UND FUNKTION VON PFLANZENKLÄRANLAGEN (SCHNEVERDINGEN), DEZENTRALE ABWASSERENTSORGUNG IM LÄNDLICHEN RAUM (SCHNEVERDINGEN) - Naturorientierte Abwasserbehandlung: Beiträge zu den NNA-Seminaren Bau und Funktion von Pflanzenkläranlagen am 2. Juli 1991 und Dezentrale Abwasserentsorgung im ländlichen Raum am 9.auf Hof Möhr.
26424: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw: 1937-1987: kroniek over 50 jaar
40618: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken: de Nederlandse roman in de periode 1940-1950
35649: STRONKS A.J.A. - De geschiedenis van een fanfarekops 1896 - 1986
39901: STRONKS, A.J.A. - De geschiedenis van een fanfarekorps. 1896 - 1986
6145: STROOP, JAN - Molenaarstermen en molengeschiedenis: een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden
36697: STROOP, JAN - Molenaarstermen en molengeschiedenis: een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden
1361: STROUKEN, INEKE - De gestampte pot: eetcultuur in Nederland
37925: STROUKEN, INEKE, STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR - Streekgebonden kleding: onderzoek in Nederland en Vlaanderen
7228: STROUKEN, INEKE, STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR - Tussen plafond en plint: cultuurgeschiedenis van het behang
34007: STROUKEN, INEKE, BOER, PIET DE, STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR - Circus, de magie van een cirkel
5532: STRUBBE, J.H. - Rij d'r eens langs!!: reisgids langs Amelander kerken en zerken
2927: STRUICK, J.E.A.L., VERBEECK, STIJN, RIJKSUNIVERSITEIT, UTRECHT - Goede buur of verre vriend: de relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht: 1636-1986 /
44910: STRUIF, ENGEL JAN - Grunneger dainst
23795: STRUYE, JOHAN, KELL, W.M., CAUWELAERT, RIK VAN - Kastelen in België
60199: STRUYKER BOUDIER, HENK - Anna Blaman, Op leven en dood
35120: STUART, P., GROOTH, M.E.TH. DE, THERMENMUSEUM (HEERLEN), BONNEFANTENMUSEUM (MAASTRICHT), BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT, THERMENMUSEUM, HEERLEN - Langs de weg: de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, verkeersader voor industrie en handel: Villa Rustica, het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn
32151: STUART, COHEN., LEFFELAAR, E. G. - Compendium Fysiotechniek.
66125: STUBBS, BARBARA B. - The complete bichon frise
34577: PULCHRI STUDIO (HAGUE, NETHERLANDS) - De jaren '50. Een Haagse visie
28082: STUDIO IMAGO, AMERSFOORT - Kerstdecoraties: schitterende, zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom
26359: STUIP, R.E.V., VELLEKOOP, C. - Andere structuren, andere heiligen: het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen
25254: STUIVELING, GARMT - Een eeuw Nederlandse letteren
1746: STUIVELING, G., ETT, HENRI A. - Multatuli /
25880: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jacques Perk: een biografie
28052: STUIVELING, G., MUSEUM VOOR HET GOOI EN OMSTREKEN - De tweelingmuze: schrijvende schilders, schilderende schrijvers
36684: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946: een doorgaans onbekende historie, die toch ons allen aangaat: getuigenissen en commentaren
28555: STULENS, RAYMOND - Breek uit jezelf: orthotherapie
38597: STULP, ERIKA - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars
38173: STUTTERHEIM. DR.W.F., ( ILLUSTRATOR WALTER SPIES ) - Schoolplaten voor de Javaansche cultuurgeschiedenis. DESA LEVEN VÓÓR DUIZEND JAAR TEN TIJDE VAN DE BARABOEDOER
38172: STUTTERHEIM. DR.W.F., ( ILLUSTRATOR WALTER SPIES ) - Schoolplaten voor de Javaansche cultuurgeschiedenis. HOFLEVEN OP JAVA VÓÓR DUIZEND JAAR.
51667: STUTVOET, COR - Strandpaal
51668: STUTVOET, COR - Bij nader inzien
3286: STUURMAN, SIEP - Het tragische lot van de gravin van Isenburg: een zeventiende-eeuwse geschiedenis / Siep Stuurman
3282: STUURMAN, F.J., WERKGROEP "BEPLANTINGEN BUITEN BOSVERBAND", STAATSBOSBEHEER. DIENSTVAK LANDSCHAPSBOUW - Beplantingen buiten bosverband: ontwerp, aanleg en beheer / Werkgroep "Beplantingen buiten bosverband":
44643: STUURMAN-AALBERS, JANNY - 400 jaar antiek: Nederlandse gebruiksvoorwerpen
30728: STUURMAN, D.J. - Als winterstorm en sneeuwjacht loeien
41723: STUVE, KOEN - De mens, een transcendentaal-kritische filosofie
22767: STUVEL, H.J. - Oostelijk Flevoland
24934: STUYCK, R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart
34840: STUYCK, R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart
40872: STUYVAERT, V. - Middeleeuwsche liedekens
20088: STYNEN, HERMAN, JURION-DE WAHA, FRANÇOISE, TIMMERMANS, THIERRY, ADRIAENSSENS, IVO, KONING BOUDEWIJNSTICHTING - Het huis in het midden: gemeentehuizen van de Brusselse Agglomeratie
63467: STYRON, WILLIAM, 1925-2006. - In de duisternis: herinneringen aan de waanzin , Darkness visible.
24178: SUCHTELEN, ARIANE VAN, BRUIJNEN, YVETTE, BUIJSEN, EDWIN - Kunst op vleugels: rond een herenigd drieluik van Gerard David
63436: SUDOPLATOV, PAVEL, 1907-1996. - Special tasks: the memoirs of an unwanted witness- a Soviet spymaster
64516: SUERMONDT, GUALTHERUS - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij verdedigd door G. Suermondt, H. Hope Loudon C.S. tegen den referent in "De Economist"
64577: SUERMONDT, G., HOPE LOUDON, H., WOUDRICHEM VAN VLIET, L. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij
6750: SUISTER, ED - De vaste jongens
64950: O'SULLIVAN, SEAN. - Folktales of Ireland: ed. and transl.
31223: SUNAGA, KATSUMI,, D. 1935., JAPAN., UNʾYUSHō. KANKōKYOKU. - Japanese music
3555: SURENDONK, HUUB - Over de omgang met woorden
20057: SURENDONK, HUUB - Honderd jaar eigenzinnig amateur: 1879-1979
61660: SURINAME COMITÉ (AMSTERDAM), SURINAME COMITÉ, AMSTERDAM - Suriname: van kolonie tot neokolonie;
32046: SURINAME COMITÉ (AMSTERDAM), SURINAME COMITÉ, AMSTERDAM - Suriname: van kolonie tot neokolonie;
50464: CENTRALE BANK VAN SURINAME - 10 jaar Centrale Bank van Suriname
31134: SURMONT, JEAN - Willem Elsschot: tussen droom en daad
66272: SURYADI AG, LINUS - De bekentenis van Pariyem
27726: SUTORIUS, A. - De tragische roman van Loesje Dekkers en Brammetje Rekkers
31976: SUTTERLAND, H., PONTIER, J.H. - Geschiedenis der bouwkunst
33967: SUTTON, PETER C. - De eeuw van Rubens
24190: SUTTON, P., KREBBER, G.B., RIJKSMUSEUMSTICHTING, AMSTERDAM - Onze meesters van het landschap: schilderijen uit de gouden eeuw: platenalbum
31254: SUYK, K. (JR), ALBRINK, L.B., DIERENDONCK, C.L. VAN - Dwarsgetuigd: herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
27981: SWAAK, KLAAS W. - Heeft het nog zin van toen te weten?
61349: SWAAN-KOOPMAN, CONSTANCA CHARLOTTE CLARA JACQUELINE, 1897-1961. - De strijd tegen de Joe-Joe
37675: SWAANINGEN, RENÉ VAN, BIANCHI, HERMAN - À tort et à travers: liber amicorum Herman Bianchi
27822: SWAEN, A.E.H. - De valkerij in de Nederlanden
41811: SWANBORN, JOOST R., VERKENNINGSCOMMISSIE TAAL- EN LETTERKUNDE - 'Gij letterdames en gij letterheren': nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland
28866: SWART, SIEBE - 360° HSL-Zuid
64742: SWARTE, JOOST - Niet zo, maar zo!. Dl. 2
46243: SWEDENBORG, EMANUEL - Over den hemel en zijne wonderen en over de hel naar hetgeen gehoord en gezien is
41312: SWEENEY, MICHAEL J.,, 1945-, NAUEN, CORNELIA E., ROPER, CLYDE F. E.,, 1937- - FAO species catalogue., Cephalopods of the world: an annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries.
1372: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor: anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen
53702: SWIERS, ROBBERT JAN, HAPEREN, ANTON VAN - Een wandeling door de Manteling
63048: SWIERS, KARIN. - Parfum
3273: SWIGCHEM, C.A. VAN - Monumentenzorg in Nederland / C.A. van Swigchem
4974: SWIGCHEM, C.A. VAN - Afbraak of restauratie: monumentenzorg in Nederland / C.A. van Swigchem
2900: SWIGCHEM, C.A. VAN, BROUWER, T., OS, W. VAN - Een huis voor het Woord: het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900 / C.A. van Swigchem, T. Brouwer, W. van Os
21491: SWILDENS, J.H. - Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd
53881: SWILLENS, P.T.A. - Jacob van Campen, schilder en bouwmeester: 1595-1657
34328: SWINKELS, CAREL., COPPENS, MARTIEN FR. JOS. - 's Hertogenbosch. Tekst C. Swinkels. Fotografie Martien Coppens.
35287: SWITZAR, SIMON - With Bauer in the East
41896: SWITZAR, SIMON - With Bauer in the East
56661: OLFERS SYBILLE V. - Etwas von den Wurzelkinder ( original ausgabe )
29829: NEDERLANDSE HERVORMDE KERK. GENERALE SYNODE - Het rassenvraagstuk: herderlijk schrijven van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk: aanvaard in haar vergadering van 19 november 1962
47666: SYTSEMA, JOHANNE CATHERINE - De 17 Keuren en de 24 Landrechten in de Ommelander Rechtshandschriften
47440: SYTVELD, H.A.M. VAN, DALEN, R.H. VAN, OLYSLAGER ORGANISATION - Ken uw brommer: een beknopte beschrijving van bromfietsen
63310: SZABó, ISTVÁN, 1906- - Geschichte der mechanischen Prinzipien und ihrer wichtigsten Anwendungen
40953: SZAMEITAT, KIRSTEN, STICHTSCHE CRICKET & HOCKEY CLUB, BILTHOVEN - Het wonder van Bilthoven: 100 jaar Stichtsche Cricket & Hockey Club: 1906-2006
33866: SZÉNÁSSY, ISTVÁN, JACOBS, JAN, AUBÖCK, CARL, TERLOUW, JAN, BONNEFANTENMUSEUM (MAASTRICHT), BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT - Ontwerpen voor de industrie. 1: Studies over ontwerpen voor de industrie, waarbij opgenomen de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling over industrieel ontwerpen en vormgeven
61536: SZERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden. Herinneringen van Ch. Szerkowski, transportcolonnist bij het Roode Kruis
32060: SZIRMAI, J.A., UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK VAN AMSTERDAM - Boek, band, kunst: catalogus van boekbanden door J.A. Szirmai
6422: SZULC-KRZYZANOWSKI, MICHEL - Woorden die diep wortelen
44689: SZUR, GRIGORI - De joden van Wilno: een kroniek 1941-1944
47485: SZYK, ARTHUR,, 1894-1951., ROTH, CECIL,, 1899-1970. - Haggadah
30539: P'TAAH, (SPIRIT), KING, JANI. - Transformation of the species
29918: GENOOTSCHAP ONZE TAAL. TAALADVIESDIENST - Guichelheil: wat betekenen onze woorden?
2292: TAALINGEN-DOLS, L.M.I.L. VAN - De strijd om een mensenleven: 1940-1945 / door L.M.I.L. van Taalingen Dols
56584: TACITUS, CORNELIUS. - Historiën
46376: TACONIS, W.H., JALVING, H. - Handleiding voor het hardrijden op de schaats ( Instructions for speeding on ice skates )
41965: TADEMA, JOHAN WILHELM. - Jong volkje's verjaardagen
23436: TADEMA SPORRY, BOB, TADEMA, AUKE A., DEMAREE, ROBERT JOHANNES - Betoverend Bali
41404: TAETS VAN AMERONGEN, J.J.C.BN., BOB MOL EN HANS LOUWERENBURG - 120 jaar Regiment grenadiers De Granaat., ( Ballade van Piet Prik )
5459: TAGAGE, J.M.B., WEGMAN, H.A.J., SOCIAAL HISTORISCH CENTRUM VOOR LIMBURG, MAASTRICHT, LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht: volgens een handschrift uit het vierde kwart van de dertiende eeuw
34835: TAGAGE, S. - Kunstschatten uit de St.-Servaas: heiligdomsvaart jaar 1976
60286: TAGORE - Een testament
44714: TAIEB, KAREN - Ik schrijf u vanuit het Vel d'Hiv: de teruggevonden briefjes van geïnterneerde joden in het Vélodrome d'Hiver van Parijs
40460: TAK, E.J., MERSBERGEN, Z. VAN - Sem en Eva
38688: TAK, A., VOET, H.A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 4: Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen
38686: TAK, A., VOET, H.A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 2: Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier
5070: TAK, C.B. VAN DER - Stadsherstel / door C.B. van der Tak
3915: TAKES, CH.A.P., INSTITUUT VOOR SOCIAAL ONDERZOEK VAN HET NEDERLANDSE VOLK, KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDELING SOCIOGRAFIE, CONGRES OVER DE SOCIALE ASPECTEN VAN DE INPOLDERING DER ZUIDERZEE (1952; AMSTERDAM, NETHERLANDS) - Verslag van het Congres over de Sociale Aspecten van de Inpoldering der Zuiderzee: gehouden op 16 februari 1952 door het Instituut voor Sociale Onderzoek van het Nederlandse Volk /
46225: TAKES, CH.A.P. - Prae-adviezen voor het congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee te houden op 16 februari 1952 in Krasnapolsky te Amsterdam
53684: TALLIS, JOHN., YALDEN, DEREK., PEAK PARK JOINT PLANNING BOARD. - Peak District moorland restoration project., Re-vegetation trials.
28228: TAMMELING, B.P. - Het Noorden geeft z'n schatten prijs
40247: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40245: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40248: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40253: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
66175: TAMMES, TINE (JANTINA), 1871-1947. - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40246: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
25427: TAMMINGA, D.A. - Stapstiennen: in kar út eigen wurk
40508: TAMMINGA, DOUWE ANNES,, 1909-2002. - De Hogerhuis-saek. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen, etc.
24864: TAMMINGA, D.A. - In slach om 'e tsjerke: Fryske tsjerken yn wurd en byld
31387: TAMMINGA, D.A. - Floedmerk: fersen
50099: TAMMINGA, D.A. - Kantekers: fersprate stikken oer taal en literatuer .
31227: TAMURA, T. - Scenery of Japan
26861: TAN, S.C.A. - Schaatsen
41334: TANG, AAD VAN DER - Saint-Andre. De Duitse Orde in Luik 1254 1794.
61718: TANGELDER, F.B.M. - Muntheer en muntmeester
36551: TANKE, YVONNE. - Wonen en werken in Eerbeek en Hall.
29491: TANNEN, DEBORAH - 'Omdat ik het zeg': een pleidooi om begrip te kweken voor elkaar
30086: TANNER, FRITZ - Eros en religie: sexualiteit en spiritualiteit
36644: TANNER, MICHAEL - Nietzsche
61601: TANNICH, ANTON. - Bestimmungsbuch der Flora von Böhmen: mit 2 Tabellen in Anhange zum Bestimmen der wildwachsenden Bäume und wichtigsten Sträucher nach den Blättern und nach den Winterknospen , Flora von Böhmen
66178: TANS, J.A.G. - Onbehagen in de literatuur
46274: TARDIEU, AMBROISE,, 1818-1879. - Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs
34900: TAS, TIM VAN DER, VOETBALVERENIGING HOOGEVEEN - 50 jaar Voetbalvereniging Hoogeveen
54197: TAS, FILIP J., 1918-1997. - funeraire monumenten van beroemde Vlamingen
3108: TASSERON, LEO - Twaalf eeuwen Binnenhof.
67272: TATON, RENÉ. - Gaspard Monge.
48775: TAUDIN CHABOT, C., IONA STICHTING, AMSTERDAM - Iona tuinengids: heemparken, botanische tuinen, collecties, stijltuinen, parken en plantsoenen
53765: TAULI, VALTER, 1907-1986. - Structural tendencies in Uralic languages
64755: TAVERNE, ED. - Franziska Linkerhand (1974): een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann
33945: TAVERNE, YVONNE, BOEKBEELD, UTRECHT - De mooiste varens
51614: TAYLOR, RICHARD, 1919- - The new comb honey book
3115: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen / A.J.P. Taylor; met een voorw. van Jan Blokker ;
51612: TAYLOR, RICHARD, 1919-., SHARDIN, MERI. - The joys of beekeeping
37598: TAZELAAR, J.P. - De zondagsschool: herdenkingsuitgave bij het 150-jarig bestaan
51950: TECHNISCHE UNIVERSITEIT, DELFT - Warm water bevriest sneller dan koud water
38190: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De Basilisk en andere volksverhalen uit de provincie Utrecht
19738: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De witte joffers: en andere volksverhalen uit de Gelderse Achterhoek
26660: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De witte joffers: en andere volksverhalen uit de Gelderse Achterhoek
26664: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De Kamper Steur en andere volksverhalen uit Overijssel
44746: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De vette hertog en andere volksverhalen van de Veluwe
55220: TEER, M. - De weg in het landschap = Environmental guidelines for planning highways in the landscape , Environmental guidelines for planning highways in the landscape
7297: TEEUW, A. - Modern Indonesian literature
41657: TEEUW, C. - Practisch konijnen houden ( = Keeping Rabbits )
26384: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer J. B. Serjanszoon, orator didacticus
46247: TEIS, GEERT (PZN.) - Kwitsebaaien: Grönneger riemsels
28193: TEIS, GEERT (PZN.) - 't Aimertje: Grönneger waark
66322: TEITLER, G., GROEN, P.M.H. - De politionele acties
39314: TEITLER, G. - Tussen crisis en oorlog: maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30
69606: TEITLER, G., STICHTING MENNO VAN COEHOORN, UTRECHT - Kustverdediging
21619: TEITLER, G. - Tussen crisis en oorlog: maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30
68437: TELLEGEN, B. D. H. (BERNARDUS DOMINICUS HUBERTUS), AZN., 1900- - Verschillen tussen zuiver- en toegepast-wetenschappelijk onderzoek
63572: TEMBECK, SHOSHANA, CURLEY, KEVIN, THORMOD, KATHY, HOUWINK TEN CATE, ANNEMARIE, FINDHORN FOUNDATION (FINDHORN) - De tuinen van Findhorn
6321: TEMBO, MWIZENGE - Afrikaanse mythen en legenden
7062: TEMMERMAN, ELS DE - De hoorn van waanzin: Soedan, Ethiopië, Somalië
242: TEMMINCK GROLL, C.L., BUURMAN, D.J.G., STICHTING VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN - De Cannenburch en zijn bewoners
64609: TEMMINCK GROLL, C.L., SASSE VAN IJSSELT, L.A.M. VAN., BIESTA, F.R. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort.
38479: TEMMINCK, J.J., BRINKGREVE, CLARA - Haarlemmerhout 400 jaar: 'mooier is de wereld nergens'
61508: TEMMINCK, JAAP - Langs Haarlemse hofjes
34041: TEMPEL, BENNO, GENTY, GILLES, VRIES, REINEKE DE, KUNSTHAL ROTTERDAM - Schilders van Parijs: 1870-1940: de verzameling Oscar Ghez
33899: TEMPEL, BENNO, GENTY, GILLES, VRIES, REINEKE DE, KUNSTHAL ROTTERDAM - Schilders van Parijs: 1870-1940: de verzameling Oscar Ghez
64558: TEMPLE, CRONA. - The old endeavour: a book for boys
2785: TEMPLE, WILLIAM - Ambassadeur in de Lage Landen: William Temple: Observations upon the United Provinces / D.J. Roorda; [ill. verzorgd door Ellen H. Kasteleijn]
5119: TENDELOO, HENDRICUS JOHANNES EMILE - Maleische grammatica 2 delen compleet
26306: TENHAEFF, W.H.C. - Het spiritisme
32325: TENNYSON, ALFRED ( JOZEF ISRAELS - Henoch Arden
40944: HERIBERT TENSCHERT (FIRM) - Tausend illustrierte Bücher der Moderne. ( auctions catalogue )
2191: CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING - Appel's oogappels.
64898: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven en Het laatste afscheid
20051: TERGOUW, TON - Ontgoocheling: het relaas van een ontmoeting
3267: TERLOUW, JAN - Oosterschelde: windkracht 10 / Jan Terlouw
1429: TERLOUW, JAN - Tony van Verre ontmoet Jan Terlouw: tussentijds
4982: TERLOUW, WILLEM J. - Faïence de Purmerende: een privé-collectie Brantjes aardewerk = a private collection of Brantjes pottery / Willem J. Terlouw;
39848: TERLOUW, PIET - De Vecht: een stroom van verhalen
1923: TERMEER, HENK - Nijmegen frontstad, september 1944 - mei 1945: politiek en vakbeweging / door Henk Termeer
25739: TERMORSHUIZEN, GERARD - P. A. Daum journalist en romancier van tempo doeloe
23421: TERMORSHUIZEN, GERARD - Rondom Daum
60232: TERMORSHUIZEN, GERARD - Rondom Daum
35948: VEREENIGING VOOR TERPENONDERZOEK. - Jaarverslag van de vereeniging voor terpenonderzoek text + platen + afbeeldingen.
64555: TERPSTRA, P. - De Noord-Oostpolder
24331: TERPSTRA, P. - De Friese renaissancedichter
61682: TERPSTRA, RIENK. - De Hollanderwijk: volkswoningbouw in Leeuwarden
36795: TERPSTRA, PIETER - Havenplaats Lemmer
24561: TERPSTRA, PIETER - Maria de Heilige Maagd: leven, verschijningen, legenden, mirakelen
45091: TERPSTRA, DOEKLE - Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk
28608: TERPSTRA, PIETER - Fryske folksdichters: in karlêzing út har wirk
24229: TERPSTRA, PIETER - De 11 steden uit de lucht
36082: TERPSTRA, PIETER - Maria de Heilige Maagd: leven, verschijningen, legenden, mirakelen
23921: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
27376: TERPSTRA, J.R., CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Het kind in tel: cijfers over kinderen in Nederland in de zeventiger jaren
36676: TERRUWE, A.A.A. - De frustratieneurose
29915: TERRY, EDWARD - Scheeps-Togt van Edward Terry ... , na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen, gedaan in het Jaar 1615 ...; nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt
37258: TERSTEEG, J. - Honoré de Balzac en drie vrouwen
63134: TERSTEEGE, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
51616: TERSTEEGE, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
6361: TERWEN, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten
5307: TERWEN, J.J. - Leiden '74: leven in oorlogstijd in de tweede helft van de zestiende eeuw
27604: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt
42292: TESCHKE, GERHARD - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter
61620: TETELEPTA, M.J. - Bergaul: 40 jaar Molukkers in Winterswijk: 1959-1999 , 40 jaar Molukkers in Winterswijk
31380: TETS, G. F. VAN . - Nationale Bloemen Tentoonstelling Amstelflora.
38508: TETTEROO, KEES - Mijn dagboek: oorlogskroniek van Kees Tetteroo, 1936-1945
61834: TETZNER, C.P. - Wenken voor de behandeling van planten en bloemen in huis
61574: TEUBNER-SAUTER, M., BRINK-HOLSHUIJSEN, I. - De Decanije te Vorden: een eeuwenoude geschiedenis
56534: TEULINGS, CAREL. - Jeugd in een oude stad. Herziene en uitgebreide herdruk van "De Jeugd voor vijftig jaren" (Verschenen in 1930) Herinneringen aan toestanden, kinderspelen en volksgebruiken in 's-Hertogenbosch rond de tijd van 1875.
3176: TEUNIS, CLASIEN - Van sierclown tot knuffelclown: stof, rubber, hout / Clasien Teunis;
64796: TEUNISSE, A. - Handleiding bij het klassikale onderwijs in de fraaie handwerken, kunstnaaldwerk
36519: TEUNISSEN, JOHAN VICTOR - Het grote boek van Johannes Victor: een duizend en een selectie: hymnen, aforismen, epigrammen, spreuken, gelijkenissen
40514: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. - Op de uitkijk, aan het roer: Nigoco 75 jaar: 10 opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan en Co. te Rotterdam
50466: THALEN, ROB - Not just a shape
67321: THALMANN, YVES-ALEXANDRE. - Gelukkig zijn
19732: KÖPP THEED., - Wa'j in de Liemus kon belè1eve
1732: THEISSEN, SIEGFRIED - Germanismen in het Nederlands / S. Theissen
2801: THELEN, TON - Commanderij Gemert: beeldend verleden / Ton Thelen samenst. en eindred.; Piet Kuppens fotogr. en conceptuele vormgeving
5396: THELEN, TON - Om de spaarcenten van de kleine man: de Roermondse Spaarbank en de evolutie van het spaarbankbedrijf 1880-1968
61407: THEMADAG NEMATODA IN RELATIE TOT ZIEKTEN BIJ MENS, DIER EN PLANT, EN IN MILIEU-STUDIES (1989: BILTHOVEN) - Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies: voordrachten gehouden op de themadag "Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies" d.d. 7 juni 1989, te Bilthoven.
60112: THÉO, R. - De schaduwbeelden met de hand
66329: THEOKRITOS - Idyllen en epigrammen
2282: THEOPHILUS (P.; O.F.M.CAP.) - De bloemekens van de heilige Franciscus / vert. naar de Latijnse uitg. door P. Theophilus O.F.M.Cap.; ingel. door P. Gerlach O.F.M.Cap
29007: HOVEN. THÉRÈSE - huishouden zonder dienstbode
55464: THÉRIAULT, SERGE, LA ROSE, ANDRÉ, DEGAS, GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS (PARIS) - Degas
1202: THESIGER, WILFRED - De Moeras-Arabieren / Wilfred Thesiger; vert. door Tinke Davids
37276: THEUNISSEN, BERT, HAKFOORT, CASPER - Newtons God en Mendels bastaarden: nieuwe visies op de 'helden van de wetenschap'
25871: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen
33193: THEUNYNCK, PETER, VLAMINCK, ERIK, AMVC-LETTERENHUIS, ANTWERPEN - Het doet ons genoegen dat u thans met ons voorstel accoord gaat: honderd jaar liefde voor Vlaanderen
48753: THEUVENET, WILLEM JOHANNES - Clinical aspects of nerve damage in leprosy: notes from Anandaban Leprosy Hospital, Nepal
32024: THEUWISSEN, J. - Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen
3272: THEWISSEN, CHARLES - De basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht: / Charles Thewissen
3269: THEWISSEN, CHARLES - De Sint Servaaskerk te Maastricht: geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen; met foto's van Frans Lahaye
6309: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES - Oud Maastricht
41931: THICH, THIEN-AN. - Zen philosophy, Zen practice.
6378: THIEL, H. VAN - Het offer van Itota: het leven van de Ngombe in Kongo
31772: THIEL, RUDOLF - Groote strijders tegen ziekte en dood: uit leven en werken van groote geneeskundigen
3072: THIELEN, JAN - Zorreguieta: een biografische schets / Jan Thielen
42237: THIEME, J.G. - Het duivelsmoeras
325: THIENEN, FR.W.S. VAN - Het doek gaat op: vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater / Fr. W.S. van Thienen
30194: THIENEN, GERARD VAN - Incunabula in Dutch libraries: a census of fifteenth-century printed books in Dutch public collections
42216: THIENEN, FR. VAN - Ballerina's in beeld
35457: THIJS, E.TH. - Helemaal jij zijn
31378: THIJS, CORNELIS. S.S.S. - Het oud - Adelijke Baarlo. Baarlo het dorp met vier adelijke kastelen.
41957: THIJS, GERARD - Kleine luyden in ontwikkeling: de Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005
61411: THIJSSE, WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers, 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven
28617: THIJSSE, JAC.P. - Naar de natuur
53993: THIJSSE, JAC. P. - Langs de Zuiderzee
21021: THIJSSEN, R., KONINKLIJKE NEDLLOYD GROEP - Tekenen voor een vloot
25545: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk. III: Egeltje; Het taaie ongerief; Een bonte bundel
22721: THIJSSENS GEERT., JOHN DOS PASSOS., RAMON GIELING., ROLAND VAN DEN BERGHE., BERT BOERBOOM., ROB ELZINGA. EN ANDEREN - Wolfsmond: nr 4 - Wolfsoog
59005: THOBEN, JOHN - Sint-Jorisgilde Braamt: een traditie van 625 jaar
58937: THOBEN, JOHN. - Urkundenregesten Stift Elten
41224: THODEN, HENDRIK ULBO ERIC - Politieke beheersing in de Djuka maatschappij: een studie van een onvolledig machtsoverwicht ( 2 delen )
1443: THOM, JAMES ALEXANDER - Tecumseh / James Alexander Thom;
68372: THOMA, HANS. - Türkei: Reisen im Morgenland
46339: THOMAS, J.M.A., STICHTING MUSEUM NEDERLANDSE CAVALERIE - 50 jaar Cavaleriemuseum, 1959-2009
56686: THOMAS, FRED - Gasten op het Leidseplein: 75 jaar American Hotel
29171: THOMAS, ANDY,, 1965- - Vital signs. A complete guide to the CROP CIRCLE mystery and why it is not a Hoax.
28891: THOMASSEN, KEES - Uit de kast: tien jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek
33170: THOMPSON, J.W. - Cesar de Melville: een republikein uit de tijden der Fransche omwenteling
32669: THOMPSON, WENDY - Mozart: mens en muzikaal genie
44905: THOMPSON, FRANK,, 1926-. - Matchbox toy price guide
44906: THOMPSON, FRANK,, 1926- - Dinky toy price guide.
63556: ERASMUS ( TRANSLATED BY CRAIG R THOMPSON 0 - The Colloquies of Erasmus
63466: THOMPSON, JULIAN, 1934- - The Imperial War Museum book of war behind enemy lines
40617: THOMSON, J.JAC. - Elementen eener socialistische cultuur
20341: THOMSON, NEIL, BISBY, ROGER, ZEYFERT, MAREK, VERDAM, HEIN, CONNECTING LINK, BILTHOVEN - De beste tips van de vakman
51809: THOOLEN, G.M. - Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens "Stamil"
32684: THOOMES, MIK - XII x EKP: 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PTT Post = 30 years of artcommissions for the 12 sortingcentres of PTT Post
64603: THOOMES, W., STICHTING HET UTRECHTS MONUMENTENFONDS - Nooit uitgewoond
36958: THOOR, MARIA THERESIA ANTOINETTE VAN - Het gebouw van Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen, 1910-1958
25140: THORBECKE - Thorbecke op de romantische tour
36703: THORGERSON, STORM, DEAN, ROGER, SLATTERY, JAMES - Album cover album
36704: THORGERSON, STORM, DEAN, ROGER, HOWELLS, DAVID - Album cover album. The second volume
25961: THORN, WILLIAM - The conquest of Java
37215: THORNTON, MARK - David heeft ook een achterkant: nieuwe Nederlandse homo-erotische poëzie
29741: THORPE, SCOTT - Ontdek het geheim van Einsteins denken.: krachtig en creatief leren denken
66269: THUCYDIDES, 460-CA. 395 V. CHR. - De Peloponnesische oorlog
61802: THUCYDIDES - Syracuse weerstaat Athene: Thucydides Historiën, boek VI en VII
2363: TICHELAAR, PIETER JAN - Fries tinglazuur aardewerk / Pieter Jan Tichelaar; met een herdr. van twee studies over Friese majolica door Nanne Ottema
42554: TICHELAAR, PIETER JAN, HOEVE, SYTSE TEN - Bolsward
36685: TICHELMAN, G.L., GRUYTER, W. JOS. DE - Nieuw-Guineesche oerkunst
42476: TIDEMAN, BRUNO J. - L.C. Westenenk 1872-1930: een bijzonder ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
24231: TIEDEMA, J.J., BUIKSTRA, J.J. - Friesland rond per tram: de geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij
60228: TIEKEN, HERMAN (HERMAN JOSEPH HUGO), 1952- - Gedichten voor Shiva: mystieke poëzie uit Zuid-India
48733: TIELE, P.A. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw: voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen voor de Portugeezen
63158: TIELENS, JOHANNES - De dans als kunst
61517: TIENHOVEN, A.B. VAN - Sinterklaas kapoentje
50120: TIER, VERONIQUE DE, REKER, SIEMON - Het dialectenboek. 5: In vergelijking met dieren: intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998)
69571: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., GALEN, PAUL VAN, SCHOLLEN, TON, JANSSENS, ADELINE M., CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Het kleine bouwen: vier eeuwen maquettes in Nederland
34421: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., GALEN, PAUL VAN, SCHOLLEN, TON, JANSSENS, ADELINE M., CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Het kleine bouwen: vier eeuwen maquettes in Nederland
42104: TIETMEYER, KLEMENS - Kloster Frenswegen, Vergangenheit und Gegenwart
51576: TIETZE, CHRISTIAN., TIETZE, CHRISTIAN., JENNY, MATTHIAS. - Pyramiden, Landschaftspyramiden in Deutschland
31972: TIJEN, W. VAN., ROTTERDAMSCHE GEMEENSCHAP. - Rotterdam anno 2000
45054: TIJKEN, JAN - 40 jaar geleden: het verzet en de bevrijding in Zutphen 1940-1945
36120: TIKTAK, KARIN., E.A. - Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres
53433: TIKTAK, KARIN., E.A. - Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres
52303: TIL, H.N. VAN - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd
24426: TILBORGH, LOUIS VAN, MONET, RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM - Monet in Holland
24421: TILBORGH, LOUIS VAN, HEUGTEN, SJRAAR VAN, CONISBEE, PHILIP - Van Gogh & Millet
24448: TILBORGH, LOUIS VAN, JANSEN, GUIDO, FRANS HALSMUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM, RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST, 'S-GRAVENHAGE - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
24279: TILBORGH, LOUIS VAN, JANSEN, GUIDO, FRANS HALSMUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM, RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST, 'S-GRAVENHAGE - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
38572: TILBURG, JELLY VAN - Ik genoot gewoon...
23874: TILBURG, BENNO VAN, VRIES, BEN DE, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST. REGIOSERVICE EN EXPERTISE - 66 kanjermonumenten
19683: TILLEKENS, GER, BOIS-REYMOND, MANUELA DU, WERKGROEP ONDERWIJS EN CULTUUR - Nuchterheid en nozems: de opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig
1392: TILLEMANS, HENK L.A. - De Weerter kermissen: draaien en vlaaien
46234: TILMAN, ROBERT O., ASEAN. - Southeast Asia and the enemy beyond
46293: TIMMER J.F.C. ( HANS ) - Noorderlicht op Midden - Java. Gedenkboek 403e Bataljon Infanterie 1948 - 1950
48721: TIMMER, A.P. - Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen ( Textbook for nurses of neurotics and lunatics )
60258: TIMMER-VAN EUNEN, M. - Men voelt het of men voelt het niet de kunstkritiek van Jan Engelman: proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren op gezag van de rector magnificus in het openbaar te verdedigen op donderdag 5 juli 2007 om 14.45 uur.
37234: TIMMER, CHARLES B. - Poesjkin en Onegin: een essay
40470: TIMMERMAN, MAX, EDWARDS, JOHN A., VERY SPECIAL ARTS NEDERLAND - Het gezicht: nationale rondreizende tentoonstelling, 52 kunstenaars, 152 kunstwerken
35576: TIMMERMAN, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
41495: TIMMERMAN, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
29068: TIMMERMANS, FELIX - Lierke-Plezierke: beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan, ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksfeest Van Peborgh-Verstraeten, ...
53983: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Königen
25424: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes en ander proza
28615: TIMMERMANS, LIA - Mijn vader
39763: TIMMERMANS, FELIX - Omnibus. 2
53984: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen
25423: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt
25422: TIMMERMANS, FELIX, THIRY, ANTOON - Begijnhofsproken
2761: TIMMERS, J.J.M. - Gérard Lairesse / J.J.M. Timmers
26624: TIMMERS, J.J.M. - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving
26642: TIMMERS, J.J.M. - Oude schoonheid in Limburg
64998: TINBERGEN, D. - Handboek voor gasfitters
32707: TINDALL, H.D. - Fruits and vegetables in West Africa
22714: TINE - Plaatjes en praatjes voor groot en klein
66334: TINNEMANS, WILL - Indisch licht
42409: TIP, JAN - Mijn Memoires
44618: TIRON,, ABBÉ., 1761-1851. - Histoire et costumes des Ordres Religieux, Civils et Militaires, deuxième édition considérablement augmentée.
21638: TISSINK, FIEKE, WIT, H.F. DE - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
5700: TISSINK, FIEKE, WIT, H.F. DE - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
38114: TISSOT VAN PATOT, A. - Democratische fantasieën: in één grondbeginsel vijf beginselen en veertien punten
38609: TITE, M. S. - Methods of physical examination in archaeology
35181: TITI, FAUSTIN, NGANGUÈ, EYOUM - Een eeuwigheid in Tanger
34110: TITSELAAR, HENRI - Henri Titselaar
34109: TITSELAAR, HENRI - Henri Titselaar
27405: TITULAER, CHRIET - Het grote hemelboek
35988: TITULAER, CHRIET - Maanonderzoek
67292: B., TJ. DE., K., W. H. - Rovers plunderen Arnhem; een verhaal van oorlog, ballingschap, vernieling en massale roof.
48723: TJEPKEMA, K., SCHOUSTRA, FENNO L. - Verzekeringsfondsen
61365: TJEPKEMA, A. (ALMAR), 1936-2005., WALVIS, JAAP., BERGEN, FRANS VAN., TANIA, PIER (MEINTE PIET), 1925-1995. - Reichskristallnacht
37397: TJON, EVERT - De onthullingen van Evert Tjon: Bouterse durft mij niet in de ogen te kijken!
41722: TJONG-KIM-SANG, ERIK FAJOEN - Machine learning of phonotactics
42243: TJONG-KIM-SANG, ERIK FAJOEN - Machine learning of phonotactics
20056: TJOONK, HARRY, RIET, FRITS TER - Jubileumboek K.N.V.B. afd. Twenthe: 1899-1989: 90 jaar KNVB- Afdeling Twenthe
26134: TOEBAK, PETER, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, BREDA - De Vlaszak: Gemeentearchief, Gemeentelijke Kredietbank en Sociale Dienst onder één dak
3192: TOELANIE, RITIE - Van zwerfkei tot siersteen / Ritie Toelanie;
19633: TOEPOEL, P.M.C. - Boksen als sport en als zelfverdediging
64890: TOEPOEL, P.M.C. - Knotszwaaien en balstooten
3784: TOERSEN, D.F., VETERAAN MOTOREN CLUB, VETERAAN MOTOREN CLUB - De motorfiets in Nederland 1895-1940: een terugblik op de vroege motorrijders in Nederland / Veteraan Motoren Club; [samenst.: D.F. Toersen ... et al.]
69507: TOERSEN, W., COOLEN, J.A.I. - Geintegreerde planning en uitvoering van zorgvoorzieningen: evaluatie van beleidsvernieuwingen in het demonstratieproject "geïntegreerde ouderenzorg Nieuwegein"
21891: TOGT, F.C. V.D. - Handleiding voor den metaalbewerker .in het machine - vak: Voor zelfonderricht en tevens ten dienste van het ambachtsonderwijs
35: PAUL BLOM; DONALD STROOMBERG; ALBERT TOL - De eerste Nederlandse "Comics catalogus" 1981 ( = first Dutch catologue of comics )
35995: TOL, D. VAN - De dood als keuze: psychologische beschouwingen over zelfmoord en euthanasie verhelderd met voorbeelden uit de letterkunde
38425: TOLKIEN, J.R.R. - Brieven van de Kerstman
4678: TOLL, JURRIAAN VAN - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren / door Jurriaan van Toll
51598: TOLMAN, RINKE - Lief en leed der zoogdieren ( tradecard album )
51603: TOLMAN, RINKE - Kromme snavels en scherpe klauwen ( tradecard album )
51600: TOLMAN, RINKE - Gevleugelde muzikanten ( tradecard album )
51601: TOLMAN, RINKE - Vogelglorie van plas en moeras ( tradecard album )
51602: TOLMAN, RINKE - Dieren als toeristen ( tradecard album )
38098: TOLMAN, RINKE - Bessen
54020: TOLNAY, CHARLES DE - Hieronymus Bosch German edition )
66047: TOLSMA, JAN, LUKKIEN, VIJKO P.A., BOTANISCHE TUINEN, UTRECHT - Genezend groen
48675: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede
67314: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. Dl. VI: Verhalen en novellen
58989: TOMAN, ROLF, 1953-, KANON, JAN BERT., DOELMAN, ELKE. - Barok: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
50036: TOMAN, ROLF. - Best of Graphis Design. English translation Michael Hulse
58887: TOMAN, ROLF, WYNSEN, JAN, CAZEMIER, MARTHA - Romaanse kunst: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
3772: TOMBE, A.L. DES - Nijver Apeldoorn: geschreven t.g.v. het 200-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel / A.L. des Tombe
53827: TÖMISZ, JAN - Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden
1936: TOMKINS, DAVID - De wedstrijd; Vrouw Holle / versjes en plaatjes van David Tomkins, Vrouw Holle
1937: TOMKINS, DAVID - Max op Paschen; De mol en de muis / versjes en plaatjes van David Tomkins, De mol en de muis
1935: TOMKINS, DAVID - Het dikkopje; De suikerkip
1934: TOMKINS, DAVID - De luchtreis; Drie paar schoenen
1933: TOMKINS, DAVID - De leeuwtjes; Loontje komt om zijn boontje / versjes en plaatjes van David Tomkins, Loontje komt om zijn boontje
40848: TOMKOWSKI, ZBIGNIEW. - Generał Maczek ( Polish language ! )
38420: TON, M.G., HENDRIKS, D. - Van katakombe tot (Dortse) kathedraal
45110: TONNAER, CLEMON - Catholici non legunt: de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1968) tussen ideaal en werkelijkheid
41328: TONNAER, JOHNNY - De geschiedenis van de Koninklijke Harmonie van Thorn
61774: TOOK, J. M. E. - Birds of Cyprus: a concise, simple and fully illustrated guide
47579: CATALOG OF HOUSEHOLD ITEMS AND TOOLS - H. J. Reesink en Co. Zutphen. Prijsboek No 22h uitsluitend voor wederverkoopers.huishoudelijke artikelen, Emaille, IJzerwaren, enz.
30734: TOONDER, MARTEN - Kappie en het ijsbergraadsel
2040: TOONDER, MARTEN - Kappie. Het mysterie van de ijszee., De wonderlijke schelp
2035: TOONDER, MARTEN - Kappie. : Kappie en de kostbare sleep
2036: TOONDER, MARTEN - Kappie. : De smokkelkoning., De doodskopschat
2037: TOONDER, MARTEN - Kappie. : Kappie en de vreemde kolenlading. Kappie en het wrak van de Lupine
2038: TOONDER, MARTEN - Kappie. : Kappie en de zeewedstrijd. Kappie en de Grijpvogel
2039: TOONDER, MARTEN - Kappie. : Het avontuur in China ., De vliegende hollander
4253: TOONDER, MARTEN - De schoonschijners
3787: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de dropslaven / Marten Toonder; bew. door Heleen Kernkamp-Biegel
2031: TOONDER, MARTEN - Panda en de plastic plastiek
35434: TOONDER, MARGJE, TOONDER, JAN GERHARD - Rossen, rijden, reizen
38909: TOONDER, JAN GERHARD, WEST, JOHN ANTHONY - Het astrologisch argument
21747: TOONDER, MARTEN - Panda en de meester-klokkenmaker
21748: TOONDER, MARTEN - Panda en de meester-superman
21749: TOONDER, MARTEN, BRANDT, ANDRIES, KLEIN, PATTY, MATENA, DICK, KLOKKERS, RICHARD - Panda en de drumdrums
20550: TOONDER, MARTEN - De Sollidaea liberanda
6322: TOONDER, MARTEN - De slijtmijt
35578: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat
41647: TOONDER, MARTEN - Eh... dinges
37965: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat
41610: TOONDER, MARTEN - Koning Hollewijn en de mensenhater
30744: TOONDER, MARTEN, TOONDER, EISO - Het Bommelfilmboek: uit Rob Houwer en Marten Toonder's tekenfilm "Als je begrijpt wat ik bedoel"
37958: TOONDER, MARTEN - Heer Bommel en de digitaaldrank
39110: TOOREN, J. VAN, VOS, F. - Senryū = De waterwilgen: vierhonderdnegentig senryū-gedichten
2768: TOORN, WILLEM VAN - Wijk bij Duurstede: stad aan het water /
38760: TOORN, KAREL VAN DER - Scribal culture and the making of the Hebrew Bible
34984: TOORN, AAD VAN DER, INSTITUUT VOOR SOCIALE WETENSCHAPPEN ISW ('S-GRAVENHAGE) - Promots
31616: TOORN, WILLEM VAN - De rivier
65073: TOP, M.J. - Leonhard Ragaz
1268: TÖPFFER, RODOLPHE - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen
54221: TOPOGRAFISCHE DIENST, WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - Compact provincie atlas: 1:50 000. Drenthe
31144: TOPOGRAFISCHE DIENST, STAATSBOSBEHEER. DIENSTVAK TERREINBEHEER - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland
36102: TOPOGRAFISCHE DIENST, WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - Compact provincie atlas: 1:50 000. Overijssel
55278: TOPOLSKI, FELIKS,, 1907-1989 - Fourteen letters
2494: TOPS, A.J.J.H., VERSCHUEREN, J.M.TH. - Eindhoven / door A.J.J.H. Tops en J.M.Th. Verschueren
22341: TOPS, A.W. - Weerbaar zonder wapen
42429: TORAńSKA, TERESA - Alle middelen waren geoorloofd: Poolse stalinisten verbreken het zwijgen
66015: TORCZYNER, HARRY. - René Magritte: tekens en beelden
36782: TORENBEEK, C. - Harlingen De Noorderhaven
50330: TORRE-MARÍN, A., SNETHLAGE, M., DELBAERE, BEN - Nature works for regions!
33516: TORRINGA, JAN - Pop-up het boek in beweging
4175: TOSCANI, BEP, GEEL, RUDOLF - Bussum
7286: TOSSIJN, PH. - Stads- en boschavonturen
64700: TOTH, TAS. - Das Menschliche Antlitz Europas. The human face of Europe. Le visage de l'Europe.
63349: TOTI RIGATELLI, LAURA. - Evariste Galois: 1811-1832
34356: TOULET, EMMANUELLE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. GALERIE COLBERT (PARIS) - Le Cinéma au rendez-vous des arts: France, années 20 et 30
37643: TOULET, EMMANUELLE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. GALERIE COLBERT (PARIS) - Le Cinéma au rendez-vous des arts: France, années 20 et 30
60316: TOULOUSE-LAUTREC, ADHÉMAR, JEAN - Elles
66375: TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE. - Die Kunst des Kochens
41004: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Worms und Umgebung...Mit plan der Stadt, illustrationen und Karte der Umgebung
41002: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Bonn und Umgebung...Mit plan der Stadt, Karte der Umgebung und Eisenbahnkarte
41003: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Freising mit plan der Stadt,
41000: TOURIST GUIDE., MEYERS REISEBÜCHER - Harz. Kyffhäuser. Hildesheim. Mit 19 Karten, 9 Plänen und 3 Grundrissen und 1 Rundsicht vom Brocken.
40999: TOURIST GUIDE., RÜGEN.- MEYERS REISEBÜCHER: - Deutsche Ostseeküste II. Rügen und die Pommersche Küste. Mit ihrem Hinterland. Mit 10 Karten und 14 Plänen.
40998: TOURIST GUIDE., MEYERS REISEBÜCHER - Deutsche Ostseeküste I: Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein. Mit 21 Karten, 26 Plänen und 4 Grunrissen.
61783: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche reisindrukken
34559: TOUSSAINT RAVEN, J.E. - Heksenvervolging
46141: TOWNLEY, JOHN - Astrologische cycli: de hoogte- en dieptepunten in het leven
61766: TRANSUMO - Van Maasvlakte naar achterland
65096: TREBEN, MARIA. - Health from God's garden: herbal remedies for glowing health and well-being , Heilkraüter aus dem Garten Gottes.
62995: TREBLE, ROSEMARY, ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN - Great Victorian pictures
60098: TREFFZ, HERMANN. - Winston Churchill. Das Leben des Generalverbrechers der Weltgeschichte.
62912: TREFOIS, CLEMENS V., 1894-1984. - Het stroodekkersbedrijf voornamelijk in Oost-Vlaanderen: bijdrage tot de studie van den huis en hoevenbouw in Vlaanderen
47415: TRELLO, C. VAN - Raamsdonkveer met een lach en een traan
48891: TRENKLER, ERNST - Livre d'heures: Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek
64545: TREUB, M.W.F. - Deelneming van de overheid aan het bedrijfsleven
52295: TREUB, M.W.F. - Rede van Mr. M.W.F. Treub, uitgesproken in de constitueerende vergadering van den Economischen Bond op 15 December 1917
51632: TREUE, WILHELM - Achse, Rad und Wagen: fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte
4671: TREVES, LUISA - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf / Luisa Treves
42174: TREVES, LUISA - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf
3814: TRICHT, COEN VAN - Onderduikers en knokploegen: het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen / Coen van Tricht
22294: TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P. C. Hooft
66124: TRIDO, V. - Breendonk: het kamp van den sluipenden dood: Nederlandsche bewerking
69515: TRIER, EDUARD - Figur und Raum
45061: TRIER, A.A.TH.M. VAN - Wetenschapsbeleid en levensbeschouwing
57744: TRIGT, JAN VAN - couverts de l'art gothique à l'art nouveau: collection Jacques Hollander
28855: N.V. DRUKKERIJ TRIO - Monumenten der boekdrukkunst Deel 1 tm 6
68396: TRITTON, PAUL. - 'Broken wings, immortal glory': the story of an RAF bomber crew and an investigation into the loss of Stirling BK767
53855: TROEDSON, ULF., ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - The Ecological City - The Swedish Report to the OECD
25436: TROELSTRA, PITER JELLES - Samle fersen
35480: TROMP, HEIMERICK - Kastelen langs de Wetering
444: TROMP H.M.J. - Fraeylemaborg te Slochteren /
443: TROMP H.M.J. - Sandwijck bij De Bilt /
46352: TROMP, J.H.M., RIETMEIJER, E.F.H. - De aanpak van onderzoek: handleiding bij het opzetten van eenvoudig empirisch onderzoek voor scripties in het HBO
2265: TROMP, FERRY - De mooiste dag...: veertig jaar trouwen in Nederland / Ferry Tromp
442: TROMP H.M.J. - Het Huys ten Donck te Ridderkerk /
447: TROMP, H.M.J. - Weldam te Goor /
21396: TROMP, THEOD. M. - Manga: een verhaal uit de Transvaal
28400: TROMP, HEIMERICK, HENRY-BUITENHUIS, TOÏTA, DIJKSTRA, LIEUWE - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
41619: TROMP, HEIMERICK - Kastelen langs de Wetering
50420: TROMP, HEIMERICK - Het húijs te Soestdijck: het Koninklijk Paleis Soestdijk historisch gezien = The Royal Palace Soestdijk in a historical view
28128: TROMP, H.M.J. - Middachten te De Steeg
28129: TROMP, H.M.J. - Weldam te Goor
445: TROMP H.M.J. - Ekenstein bij Appingedam /
29876: TROOST, PETER J. - Kinderen van oud-Rotterdam: de stad, waar men is kind geweest
41612: TROPENMUSEUM (AMSTERDAM, NETHERLANDS) - Rotstekeningen Afrika ... Februari-Maart 1952.
36662: TROWELL, MARGARET. - Classical African sculpture
27390: TRUDGILL, ANNE - Basisvaardigheden
64619: TRUESDELL, C. (CLIFFORD), 1919-2000. - Six lectures on modern natural philosophy
63051: TSCHERWIAKOW, ALEXANDER F., OSTANKINSKIJ DVOREC-MUZEJ TVORčESTVA KREPOSTNYCH. - Fächer aus dem 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert: Sammlung des Palais Ostankino in Moskau ( Fans from the 18th to the early 20th Century collection of the Palais Ostankino in Moscow )
63281: TSJECHOV, ANTON P. 1860-1904. - Verzamelde werken 2
42167: TSJECHOW, ANTON PAWLOWITSJ - De dood van een ambtenaar
59168: TSVETAJEVA, MARINA - Herinneringen en portretten
59131: TSVETAJEVA, MARINA - Negen brieven met een achtergehouden tiende en een ontvangen elfde
32378: STICHTING GLASRIJK TUBBERGEN - Glasrijk Tubbergen: jubileumboek - kunstcatalogus
1570: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot: de Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek / Barbara W. Tuchman;
61818: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot
2876: TUCHMAN, BARBARA - De trotse toren: een portret van de wereld in de jaren 1890-1914 / Barbara Tuchman;
25411: TUCHOLSKY, KURT - Een Pyreneeënboek
56613: TUELLA. - Project World Evacuation: UFOs to assist in the "great exodus" of human souls off this planet
38865: TUIJL, ANTOON VAN, ZIJTHOFF, REG TEN - 100 jaar drukkerij Em. de Jong, 1906-2006 ( 100 jaar Baarle in druk + 100 jaar druk in Baarle )
48736: TUIJNENBURG MUIJS, A. - Mijn leven en werken in het prachtige Indië
64637: TUIN, J. VAN. - 90 jaar en fonkelnieuw: jubileumboek 1903-1993 A. Roland Holst College
33176: TUINIER, JAN DURK - Dichterbij Ede: gedichten
30699: TUITEN HUVERS, J. - Naar het land van de sangireezen
40978: TULLOCH, CAROL., VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., V&A PUBLICATIONS, - Black style, Black British style.
36096: TUMMERS, TIJS - Het Schip van Blaauw: bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen (1877-1990)
20696: TUMMERS, HARRY - Beelden van Antonius abt in Horst en omstreken: de restauratie van de oude beelden in de Sint-Lambertuskerk te Horst
36041: TUPAN, HARRY, TIMMER, JANS - Drents zilver 1650-1900
35676: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire lace patterns
48883: TURNER, D. H. - Romanesque illuminated manuscripts.
48884: TURNER, D. H., BRITISH MUSEUM., DEPARTMENT OF MANUSCRIPTS. - Early Gothic illuminated manuscripts in England
41927: TURNER, JOHN, HOGEN ESCH, O., SIPRI, STOCKHOLM - Wapenwedloop in de jaren tachtig
31503: TURNER, TINA, LODER, KURT - Ik, Tina
36891: TURNER, TINA, LODER, KURT - Ik, Tina
39319: TURNHOUT, TED VAN. - Liefde op leven en dood
58986: GREGORIUS TURONENSIS. - Zehn Bücher Geschichten , Zweiter Band: Buch 6-10
34206: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Ruimte, vorm, sfeer in het binnenhuis
25361: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek: samengestesteld bij het 50-jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie en Handelsonderneming
21029: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Ruimte, vorm, sfeer in het binnenhuis
65143: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis
19878: TUTU, DESMOND - Onze overwinning op de apartheid: de geschiedenis van onze bittere strijd tegen discriminatie in Zuid-Afrika
36083: TUUK ADRIANI, P. VAN DER - De Rijksluchtvaartdienst vijftig jaar
41161: TWEEDIE, MICHAEL WILLMER FORBES,, 1907-, FRASER-BRUNNER, A., - Common birds of the Malay Peninsula
64816: TWEKA (GELDROP) - Het voetbalspel in woord en beeld
25285: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline: fertelboek foar it Fryske folk
24916: TWERDA, H. - Tsien Fryske monuminten
24482: TWINNEY, DICK, EK, LUCIENNE VAN - De seizoenen geschilderd: 12 maanden in de natuur
452: TWISK, W. VAN - Zóó doen de kinderen: leesboek voor de laagste klasse der volksschool / door W. van Twisk
41424: TWISS, JOHN R.,, 1938-2009., REEVES, RANDALL R., MONTGOMERY, SUZANNE. - Conservation and management of marine mammals
54062: TYDEMAN, G.F. - Verbleekte films
227: UBACHS, P.J.H. - Ongewilde revolutie: Limburgs Maasland onder Frankrijk, 1794-1814 / door P.J.H. Ubachs; met medew. van Ingrid M.H. Evers
4793: UDEMA-KAMERMAN, SALLY, UDEMA, UDO - Whippet
28069: UDO, AART ANTON - Kèk eiges maor: verhalen van en door oude en jonge Rhenense middenstanders
64713: UECHTRITZ, ULRICH VON., STEINKIRCH, HANS J. - Duitsche oorlogsschepen en hun bewapening
29910: UFFELEN, AAD VAN, BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst: bloemschikken in kerk en woning
69590: UFFELEN, AAD VAN, BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst: bloemschikken in kerk en woning
30416: UFFELEN, AAD VAN - Verklarend woordenboek bloemschikken
44914: UFFEN, JAN SIEBO - Ales oet laifde
68390: VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER UHRENFABRIKANTEN. - Die automatische Schweizer Uhr: der Zeitmesser von Morgen
61427: UIJTDEWILLIGEN, H.A.M., STICHTING OVERIJSSEL. - De Sociale kaart gemeente Hellendoorn
41242: UILKENS, J.A. - De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, ter verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis
26525: UITERT, EVERT VAN - Vincent van Gogh: tekeningen
66312: UITGAVE NAAR DRIEHOEKSMETING J.V.D. WERBATA, W.A. JONCKHEER EN E.E. ECKER PERIODE 1907- 1909 - Stafkaarten Curaçao CURACAO 1942 ( 14 parts / maps out of 18 )
40961: UITGEVERIJ STICHTING RAVENBERG PERS (ARNHEM), GALERIE DE TWEELING (NIJMEGEN), GALERIE RAVENBERG (ARNHEM) - Zwart en wit: tijdschrift voor tekeningen ( complete set 7 nummers )
22394: UITZINGER, MARJOLIJN, REEKEN, JOOP VAN, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 'S-GRAVENHAGE, MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN - Koninklijke Bibliotheek
38131: ULFERS, S. - Harro Walter
1585: ULLMAN, DANA - Homeopathie: de geneeswijze van de toekomst / Dana Ullman;
66021: ULMANN, DORIS, 1882-1934. - The Appalachian photographs
63565: ULPIANUS, PAPINIANUS - Ulpianus, Papinianus en kleinere fragmenten
24906: ULSEN, HENK VAN - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums: uitgesproken op 23 september 1975 in huize Over-Holland te Nieuwersluis aan de Vecht
69589: HISTORISCHE VEREIN FÜR GELDERN UND UMGEGEND (GELDERN) - Herzogtum Geldern
31259: UNEN, H.J. VAN - Prodeonisme
28984: UNGER, CRAIG - De ondergang van de familie Bush
2846: DE NEDERLANDSCHE UNIE - Brood en bezinning: corporatief en cultureel program van de Nederlandsche Unie / De Nederlandsche Unie
46277: UNITED STATES., DEPT. OF STATE. - China white paper, August 1949
61842: ERASMUS UNIVERSITEIT (ROTTERDAM) - Rituelen in een universiteit
28944: UNIVERSITY OF MADRAS., TAMIL DEPT., TIRUVAÁ¸¶Á¸¶UVAR - Thirumathi Sofnammal Endowment lectures on Tirukkural, 1959-60 to 1968-69, etc. PART 1 ( English )
1611: UNKNOWN - Televisie sprookjesboek
39186: UNTERKIRCHER, FRANZ, OOMES, F. - Livre du Cuer d'Amours espris: een hoofse roman van René d'Anjou
38251: UNTERKIRCHER, FRANZ, OOMES, F. - Livre du Cuer d'Amours espris: een hoofse roman van René d'Anjou
54212: UNTERWEGER, WOLF-DIETMAR. - Das Hühnerbuch: Praxisanleitungen zur Haltung äglücklicher Hühnerä
37644: UPDIKE, JOHN - Heroes and anti heroes
63299: UQLIDISI, AHMED IBN IBRAHIM AL- - The arithmetic of al-Uqlidisi
61489: URCIA, INGEBORG. - The Russian Blue cat
23469: URQUHART, R.E. - De Slag om Arnhem
30346: URQUHART, GORDON - Het geheime leger van de paus
35978: UTHMANN, JÖRG VON - Joden en Duitsers: een pathologische verhouding
61693: BOSCH-UTRECHT) - Het geheim van de Mount Everest.
21684: KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HET GEBIED UTRECHT - Stemmen van handel en nijverheid te Utrecht e.o. over de scheepvaartverbinding Amsterdam-Boven-Rijn
52304: UTZINGER, RUDOLF - Masken
64727: UXKULL-GYLLENBAND, WOLDEMAR VON. - De inwijding in het oude Egypte
63029: UYL, ... DEN - Kroonpeter de prins en Bonte Gijs de baas
63028: UYL, ... DEN - De toversteen van Koning-Kikker-Kwak
63027: UYL, DEN - De zingende bloemen
2790: VAAGS, G.J. - Zoerkooldrellen: vertelsels ovver Mans en Grade / deur G.J. Vaags
42443: VAART SMIT, H.W. VAN DER - Wetenschappelijke kritiek op het geschiedwerk van prof. dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1
42138: VAARTJES, JELLE - Hoog water, overstromingen IJsel in woord en beeld ( Omslagtitel: IJsel neemt bezit van de uiterwaarden. )
50374: VAARTJES, GÉ - Flora, meer dan een gebouw
4697: VAARTJES, GÉ - Herman de Man: een biografie / Gé Vaartjes
69532: VAARWERK, BENNIE TE - De St.-Mattheuskerk van Eibergen
41999: VAARZON MOREL, W. - Truc de tovenaar
20021: VAERENBERGH, JAN VAN - Vanwege mijn rode huid: over Noord-amerikaanse Indianen in kinder- en jeugdliteratuur
50132: VAEREWIJCK, WILLY - Voorbij den spiegel: gedichten
26800: VAILLANT, CHRISTIAAN, GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. AFDELING VERKEER EN VERVOER, OPENBARE WERKEN EN MONUMENTENZORG - Monumenten in het hart van Den Haag
38608: VAINA, LUCIA,, 1946-,, HINTIKKA, JAAKKO,, 1929-, - Cognitive constraints on communication
2106: FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING - Samen sterker: de geschiedenis van de vakbeweging in Nederland
64986: COMMISSIE LEERMIDDELEN VAKOPLEIDING - Handboek voor het waterleidingvak.
29603: VALENTIN, JOACHIM,, 1965-, WENDEL, SASKIA. - Jüdische Traditionen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts
62892: WILTON ELY JOHN AND VALERIE - HORSES OF SAN MARCO VENICE.
51721: VALERIUS, ADRIANUS - Neder-landtsche gedenck-clanck: kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche Provintien, 'tsedert den aanvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625: verciert met verscheydene aerdige figu
36105: VALÉRY, PAUL - Existence du symbolisme
2800: VALGAERTS, E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden / door E. Valgaerts
36710: VALGAERTS, E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden
65013: VALK, VICTOR VON, - Kapitein Dreyfus Zijne lotgevallen en verbanning naar Duivelseiland ( 3 vols )
4432: VALK BOUMAN, J.M. VAN DER - 't Konings Loo: van prinselijk ontwerp tot koninklijk paleis / J.M. van der Valk Bouman, tekst; Onno Meeter, fotografie
37936: VALK - Pret in elfen- en kabouterland
52247: VALK, TON VAN DER, BOSWIJK, ARJEN - Sebastiaan
69545: VALKENBURG, RIK - Een mens in haatuniform
44891: VALKENBURG, RIK - Veenendaal in vertellingen
4944: STICHTING ONDERZOEK ROMEINSE BEWONING VALKENBURG Z.H. - Graven bij Valkenburg /
38790: VALKENBURG, RIK - Dwars door lood en dood: verhalen uit de Tweede Wereldoorlog (een selectie uit de boeken "Zij zagen de dood in de ogen" en "Ondanks het moordend lood")
46134: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd
1608: VALKENIER, LEEN - Het ongeluk., De Fabeltjeskrant
1609: VALKENIER, LEEN - Op vakantie De Fabeltjeskrant
47409: VALKENSTEIN, KEES - Hoe de kabouters aan de koffie kwamen
26490: VALKENSTEIN, KEES - De Aeroplaan van m'nheer Vliegenthert
60092: VALKHOFF, JOHAN, 1897-1975. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor het socialisme: lezingen gehouden op het 2de studie-week-end der J.V.A. Haarlem 10 febr.1930 , Marxisme, geweld en klassestrijd, Is het geweld verwerpelijk in den strijd voor een socialistische samenleving
1894: VALKHOFVERENIGING (NIJMEGEN), VALKHOFVERENIGING, NIJMEGEN - Het Valkhof: historisch Nijmegen in pen en penseel
40473: KANAALVEREENIGING "DE GELDERSCHE VALLEI" - De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn door "de Geldersche Vallei"
28587: VANDENBERGH, F., HOOGCARSPEL, A., GOLPON, ROLAND, GRAFISCH OPLEIDINGSCENTRUM, AMSTERDAM - Basiskennis reproduktiefotografie: materialen, processen, apparatuur
27730: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten: over psychologie, psychoanalyse en theologie
37120: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten: over psychologie, psychoanalyse en theologie
21642: VANDERSMISSEN, HANS - Ophogen en uitdiepen: tien eeuwen Nederlands Baggerbedrijf
34238: VANEK, C.S. - Op de huid geschreven
54070: VANHECKE, L., LANGHE, JOSEPH-EDGARD DE., JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE. - het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten)
50495: VANHESTE, BERT - Een beeld van een stad: Vlaamse wandeling door Nijmegen
40972: VANPAEMEL, GEERT, PADMOS, TINEKE, DELSAERDT, PIERRE - Wereldwijs: wetenschappers rond keizer Karel
34558: VANSTEENLANDT, RITA - Rita Vansteenlandt: olieverf op linnen 2006-2007: Museum 'Het Land van Thorn'
38076: VANVUGT, EWALD - Brief aan een nieuwe werkloze: over het leven zonder dwangarbeid en de zin van het nietsdoen
23892: VANVUGT, EWALD - Een propagandist van het zuiverste water: H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe
61688: ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ "VARSSEVELD." - 75 jarig bestaan Onderlinge brandwaarborg maatschappij "Varsseveld."
38933: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten: gedichten
63473: VASALIS, M. - De oude kustlijn
64709: VASALIS - Verjaars-brief voor Gerard ( Doos met boekje )
39047: VASALIS, M. - De vogel phoenix: gedichten
63021: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 3
63020: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 2 ( complete with the inserted sheets transparent etc )
39378: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 2
33191: VASTENHOUD, RIET - Thuisgym: de huisvrouwengymnastiek van de radio in 250 oefeningen
47528: VATTIER KRAANE, C. G., JO SPIER. - 25 jaar N.I.S.H.M.
50048: DE VECCHI, PAOLO., LAMBERTI, ALFREDO. - Bastoni da passeggio, Walking sticks
66118: VAN DER VECHT, C.F.PH. D.. - De steenen spreken: de goddelijke boodschap der Groote Pyramide
4784: VEDDER, JAN - Het Apeldoorns Kanaal: monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850) / Jan Vedder
2726: VEEN, ROMKE VAN DER - Vuurtorens: over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken / Romke van der Veen
53675: VEEN, P. H., WERKGROEP ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR (UTRECHT) - Visie ecologische infrastructuur: een onderzoek naar de gewenste ecologische infrastructuur in de provincie Utrecht
50419: VEEN, B. VAN DER (CZN.) - Groninger molenboek
40496: VEEN, P.A.F. VAN - Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden
66198: VEEN, ROEL VAN DER (ROELOF JAKOB), 1957- - Op de Apenrots: beleidsontwikkeling op het ministerie van Buitenlandse Zaken , Op de Apenrots
66219: VEEN, MARJA VAN DER - Ik wil je lezen
31205: VEEN, RUUD VAN DER, NETTEN, HILLIE VAN - Informeel leren: een bijdrage aan de methodiek van vorming in het sociaal-cultureel werk
25287: VEEN, CHRIS VAN DER - Museumboek voor Drenthe
22009: VEEN, HENRI NICOLAAS TER, PROVINCIALE COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE GEMEENTELIJKE INDELING VAN NOORDHOLLAND - Rapport der Provinciale Commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland 2 delen.
20315: VEEN, FREDERIK R. VAN - Gustaaf Molengraaff 1860-1942: een avontuurlijk geleerde
47435: VEEN, J.H. VAN DER - De patriotten en oranje. Een gids voor hen die zich bekwamen voor de hoofdakte
6603: VEEN, JOH. VAN - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust
37292: VEEN, HANS VAN DER - Opdat wij allen één zijn: de geschiedenis van de christelijke padvindersgroepen in Hilversum
40438: VEENEMA, WIM. - Zout op de staart. 6 korte verhalen en 9 gedichten.
61820: VEENHOF, K.R. - Kanesj en de Assyrische handelskoloniën in Klein-Azië
62877: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden
66153: VEENHOF, JOH.G. - De boswachter vertelt
66154: VEENHOF, JOH.G. - De roepende wildernis
35455: VEENHOVEN, JAN - Tekst en uitleg of De simpele waarheid is soms boeiender dan de stoutste fantasie. Dl. 1
64766: VEENINGA, JOHAN. - Nivea toverboek
38612: VEENINK H.J. - Zon, Water, Bosch, wordt u geboden door het modern ingerichte strand en zwembad GROENENDAAL Doetinchem
30684: VEENSTRA, A. EN A. VAN LEEUWEN MET MEDEWERKING E.J. DOMMERHOLD - Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis
36945: VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van Du Perron
28229: VEER, TH. VAN DER - Een eeuw Doopsgezinde Gemeente: herdenkingsgeschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Doopsgezinde Gemeente te Arnhem op 7 en 8 juni 1952
55213: VEER, BAS VAN DER - Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes
508: VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van Multatuli
1577: VEER, KICK VAN DER - Ik ben mij er eentje: conférences / verz. door Kick van der Veer
4490: VEER, W. VAN DER - "De Blauwen": het verhaal van rond driehonderd marechaussees die de oorlogsjaren 1940-1945 in Engeland en elders doorbrachten
42111: VEER, JOHAN J. VAN DER. - De daad bij het Woord. Zendingswerk in Suriname.
37680: VEER, JOHAN DE - Goede bekenden: onze populaire kinderliedjes. Tweede bundel
38864: VEER, AKKY VAN DER, WYTSMA, BAUKJE, KUIPER, HENK - Dat wie doe sa: beroppen
35428: VEER, F.J. VAN DER, VEER, E.E. VAN DER - Een man zonder ring: dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
35101: VEERKAMP, JOOST, WERKHOVEN, TON - Gebroken lichtval
1995: VEERKAMP, JØRGEN - Mammoeten in Amsterdam: een archeologische verkenning langs de Noord/Zuidlijn
38692: VEERMAN, G.J. - Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dl. 3
38691: VEERMAN, G.J. - Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1
33745: VEERMAN, D. - Viegveld Deelen, van last tot lust?
37691: VEERMAN, MICHEL, TOL, JOHAN - One way wind: de geschiedenis van de palingsound
6623: VEEZE, BOUWE JAN - De Raad van de prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668
35552: VEGA, L. ALVARES - Het Beth Haim van Ouderkerk: beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats = The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel: images of a Portugese Jewish cemetery in Holland
63082: VEGER, G.J., K.B. PIERS ( FOTOGRAFIE CAS OORTHUYS EN ANDEREN ) - Delfzijl: het hart van het Eemsmondgebied
36591: VEGT, JAN VAN DER - Dichter bij het licht: een inleiding tot het werk van Hans Andreus
35581: VEGTER, J.A. - Even over de grens
22686: VEKA - Oudersmart en Kerstglans: een kerstvertelling
6061: VELD, ALBERT IN 'T - Littekens ( met grammafoon plaatje )
51644: VELD, ROEL IN 'T - Gekrulde ruimte. Gesprekken over beleving in ruimtelijke inrichting.
53604: VELD, BASTIAAN ALEXANDER IN 'T - Pharmacological prevention of dementia: a pharmacoepidemiological approach in The Rotterdam Study
69594: VELD, ELISABETH GEERTRUIDA IN 'T - Noem mijn naam en ik zal leven
51661: VELD, ROELAND J. IN 'T - Het land van liefde: gedichten
44723: VELD, DENISE IN 'T, BÖMERS-VAN SOEST, M.J. - Op Venus' snaren: opleiding voor beginners tot voltooid meesterschap in spel en oefening op Venus' viool
50131: VELDE, MARCEL VAN DE - Van over de grote rivieren
22867: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
63341: VELDE, ERRIT VAN DER - Oneindigheid bij Wittgenstein
38996: VELDE, RINK VAN DER - Feroaring fan lucht
25954: VELDE, JAN TE - Meedoen met het groen: samenwerking tussen overheid en burger bij het beheer van de openbare ruimte
66199: VELDE, PAUL VAN DER (PAULUS GERARDUS EUGÈNE IRMGARDUS JOHANNES), 1955-, VETH, P. J. (PIETER JOHANNES), 1814-1895. - Een potje met Veth: paarlen van en over P.J.
65119: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
50130: VELDE, MARCEL VAN DE - Verdoken Brugse lier
51685: VELDE, HENK TE - Van regentenmentaliteit tot populisme: politieke tradities in Nederland
24655: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
1877: VELDEN, G.M. VAN DER - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770 / G.M. van der Velden
2077: VELDEN, D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog = The Japanese civil internment camps during the Second World War / door D. van Velden
39046: VELDEN, D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog = The Japanese civil internment camps during the Second World War
41171: VELDHEER, PETER A. - De slag om de Veluwe 1945: de bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april van het laatste oorlogsjaar
20670: VELDHEIM, J. - Psalmen, nagedicht door Nederlandsche dichters: een bloemlezing
22540: VELDHORST, A.D.M., STICHTING WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND - Kadastrale atlas Gelderland 1832.: Lunteren
61887: VELDHUIJZEN, HELMI - Ianchelevici: beeldhouwer en tekenaar
38526: VELDHUIJZEN, G. - Nieuwe heeren, nieuwe kussens: het regentenpatriciaat van Dordrecht, 1672-1685
25924: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Bloemen van het heelal: de kleurrijke wereld van textiel op Java
34791: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Weavings of power and might: the glory of Java
41543: VELDHUIZEN, W.J. - Zoetermeer zoals het was: in het begin van deze eeuw
6852: VELDHUIZEN, WILLEM VAN - Willem van Veldhuizen: tekeningen & schilderijen
32988: VELDHUIZEN, G. VAN - Kerstgroet aan een filatelist
55444: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, VICTOR - Zonnehof Amersfoort: bouwplaat, scale model kit
55445: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, VICTOR. - Van Gogh Museum
5060: VELDKAMP, J. - Geofysica / J. Veldkamp
41488: VELDKAMP, K. - Nieuwe versjes en wijsjes voor kleine jongens en meisjes
632: VELDKAMP H.J. - Historische bibliografie Hattemiana, of Wat in de loop der tijden over de stad, omgeving en inwoners, is geschreven.
40950: VELDKAMP, MATTY, ADRIAANS, HANNEKE, CENTRAAL MUSEUM (UTRECHT), CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Overalls: educatief schoolproject van het Centraal Museum Utrecht: november 1981 - juni 1982
7257: VELDKAMPAGINA'S TJIBBE, COCK, NICOLE DE - Pik in, zei de rat
63161: VELDMAN, ILJA M. - Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck
17: FREERK J. VELDMAN - Allert Meijer en Jan de Rijk
39994: VELDMAN, F.J., OMMELANDER MUSEUM, LEENS - Van vlas tot lint en Rond de linnenkast
20708: VELDMAN, FREERK J. - Allert Meijer, schrijnwerker
42384: VELDMAN, FRANS - Haptonomie: wetenschap van de affectiviteit
28976: VELDMAN, H. - Licht en schaduw in de Lage Landen: figuren en aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis

Next 1000 books from De Kantlijn

12/15