De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36551: TANKE, YVONNE. - Wonen en werken in Eerbeek en Hall.
29491: TANNEN, DEBORAH - 'Omdat ik het zeg': een pleidooi om begrip te kweken voor elkaar
30086: TANNER, FRITZ - Eros en religie: sexualiteit en spiritualiteit
36644: TANNER, MICHAEL - Nietzsche
61601: TANNICH, ANTON. - Bestimmungsbuch der Flora von Böhmen: mit 2 Tabellen in Anhange zum Bestimmen der wildwachsenden Bäume und wichtigsten Sträucher nach den Blättern und nach den Winterknospen , Flora von Böhmen
46274: TARDIEU, AMBROISE,, 1818-1879. - Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs
34900: TAS, TIM VAN DER, VOETBALVERENIGING HOOGEVEEN - 50 jaar Voetbalvereniging Hoogeveen
54197: TAS, FILIP J., 1918-1997. - funeraire monumenten van beroemde Vlamingen
3108: TASSERON, LEO - Twaalf eeuwen Binnenhof.
67272: TATON, RENÉ. - Gaspard Monge.
48775: TAUDIN CHABOT, C., IONA STICHTING, AMSTERDAM - Iona tuinengids: heemparken, botanische tuinen, collecties, stijltuinen, parken en plantsoenen
53765: TAULI, VALTER, 1907-1986. - Structural tendencies in Uralic languages
64755: TAVERNE, ED. - Franziska Linkerhand (1974): een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann
70966: Ê»ABD AL-HÌ£AMĪD. TAWFĪQ - Safir geïllustreerd woordenboek: Arabisch-Nederlands/Nederlands-Arabisch = Qaâmûs Safīr al-musÌ£awwar: ('arabî-hûlandî/hûlandî-'arabî)
51614: TAYLOR, RICHARD, 1919- - The new comb honey book
3115: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen / A.J.P. Taylor; met een voorw. van Jan Blokker ;
51612: TAYLOR, RICHARD, 1919-., SHARDIN, MERI. - The joys of beekeeping
37598: TAZELAAR, J.P. - De zondagsschool: herdenkingsuitgave bij het 150-jarig bestaan
70773: TAZELAAR, F., GERATS, G.E., STEENSMA, H.O. - Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoldoening in Nederlandse varkensslachterijen
70774: TAZELAAR, F., GERATS, G.E. - Hygiëne en hygiënegedrag in Nederlandse varkensslachterijen
51950: TECHNISCHE UNIVERSITEIT, DELFT - Warm water bevriest sneller dan koud water
19738: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De witte joffers: en andere volksverhalen uit de Gelderse Achterhoek
26664: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De Kamper Steur en andere volksverhalen uit Overijssel
55220: TEER, M. - De weg in het landschap = Environmental guidelines for planning highways in the landscape , Environmental guidelines for planning highways in the landscape
72854: TEEUW, A. - Indonesisch-Nederlands woordenboek
7297: TEEUW, A. - Modern Indonesian literature
41657: TEEUW, C. - Practisch konijnen houden ( = Keeping Rabbits )
26384: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer J. B. Serjanszoon, orator didacticus
46247: TEIS, GEERT (PZN.) - Kwitsebaaien: Grönneger riemsels
28193: TEIS, GEERT (PZN.) - 't Aimertje: Grönneger waark
66322: TEITLER, G., GROEN, P.M.H. - De politionele acties
69606: TEITLER, G., STICHTING MENNO VAN COEHOORN, UTRECHT - Kustverdediging
21619: TEITLER, G. - Tussen crisis en oorlog: maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30
72792: TELLEGEN, TOON - Twee oude vrouwtjes, tweeëntwintig verhalen
68437: TELLEGEN, B. D. H. (BERNARDUS DOMINICUS HUBERTUS), AZN., 1900- - Verschillen tussen zuiver- en toegepast-wetenschappelijk onderzoek
63572: TEMBECK, SHOSHANA, CURLEY, KEVIN, THORMOD, KATHY, HOUWINK TEN CATE, ANNEMARIE, FINDHORN FOUNDATION (FINDHORN) - De tuinen van Findhorn
6321: TEMBO, MWIZENGE - Afrikaanse mythen en legenden
7062: TEMMERMAN, ELS DE - De hoorn van waanzin: Soedan, Ethiopië, Somalië
64609: TEMMINCK GROLL, C.L., SASSE VAN IJSSELT, L.A.M. VAN., BIESTA, F.R. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort.
38479: TEMMINCK, J.J., BRINKGREVE, CLARA - Haarlemmerhout 400 jaar: 'mooier is de wereld nergens'
61508: TEMMINCK, JAAP - Langs Haarlemse hofjes
34041: TEMPEL, BENNO, GENTY, GILLES, VRIES, REINEKE DE, KUNSTHAL ROTTERDAM - Schilders van Parijs: 1870-1940: de verzameling Oscar Ghez
33899: TEMPEL, BENNO, GENTY, GILLES, VRIES, REINEKE DE, KUNSTHAL ROTTERDAM - Schilders van Parijs: 1870-1940: de verzameling Oscar Ghez
64558: TEMPLE, CRONA. - The old endeavour: a book for boys
5119: TENDELOO, HENDRICUS JOHANNES EMILE - Maleische grammatica 2 delen compleet
26306: TENHAEFF, W.H.C. - Het spiritisme
32325: TENNYSON, ALFRED ( JOZEF ISRAELS - Henoch Arden
40944: HERIBERT TENSCHERT (FIRM) - Tausend illustrierte Bücher der Moderne. ( auctions catalogue )
71805: TENTOONSTELLING ROTTERDAM-BATAVIA ROTTERDAM), W. E. BOERMAN - Catalogus, Tentoonstelling Rotterdam-Batavia 1939, Schiedamschesingel 55, Rotterdam.
64898: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff, herinneringen en brieven en Het laatste afscheid
20051: TERGOUW, TON - Ontgoocheling: het relaas van een ontmoeting
72489: TERINK, ALEID EN DIVERSE ANDEREN - 50 jaar S.Z.O. in vogelvlucht
3267: TERLOUW, JAN - Oosterschelde: windkracht 10 / Jan Terlouw
4982: TERLOUW, WILLEM J. - Faïence de Purmerende: een privé-collectie Brantjes aardewerk = a private collection of Brantjes pottery / Willem J. Terlouw;
39848: TERLOUW, PIET - De Vecht: een stroom van verhalen
23421: TERMORSHUIZEN, GERARD - Rondom Daum
60232: TERMORSHUIZEN, GERARD - Rondom Daum
35948: VEREENIGING VOOR TERPENONDERZOEK. - Jaarverslag van de vereeniging voor terpenonderzoek text + platen + afbeeldingen.
64555: TERPSTRA, P. - De Noord-Oostpolder
24331: TERPSTRA, P. - De Friese renaissancedichter
61682: TERPSTRA, RIENK. - De Hollanderwijk: volkswoningbouw in Leeuwarden
24561: TERPSTRA, PIETER - Maria de Heilige Maagd: leven, verschijningen, legenden, mirakelen
71294: TERPSTRA, PIETER - In het spoor van de Schaduw: artikelen 1965-1992
45091: TERPSTRA, DOEKLE - Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk
28608: TERPSTRA, PIETER - Fryske folksdichters: in karlêzing út har wirk
71293: TERPSTRA, PIETER - Herinneringen aan Havank: artikelen 1964-1975
24229: TERPSTRA, PIETER - De 11 steden uit de lucht
36082: TERPSTRA, PIETER - Maria de Heilige Maagd: leven, verschijningen, legenden, mirakelen
23921: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
27376: TERPSTRA, J.R., CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Het kind in tel: cijfers over kinderen in Nederland in de zeventiger jaren
72611: TERPSTRA, EDO - Vuurwapenbeleid in Nederland... een blindganger?!
36676: TERRUWE, A.A.A. - De frustratieneurose
29915: TERRY, EDWARD - Scheeps-Togt van Edward Terry ... , na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen, gedaan in het Jaar 1615 ...; nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt
37258: TERSTEEG, J. - Honoré de Balzac en drie vrouwen
63134: TERSTEEGE, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
51616: TERSTEEGE, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
72752: BOUMAN VAN TERTHOLEN S.M. - Van cirkel en vierkant, Serie D . Gekleurde figuren om op te plakken met talens Gluton voor school en huis
6361: TERWEN, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten
5307: TERWEN, J.J. - Leiden '74: leven in oorlogstijd in de tweede helft van de zestiende eeuw
70826: TERWEN-DE LOOS, J. - Het Nederlands-koloniale meubel, studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Sri Lanka
27604: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt
42292: TESCHKE, GERHARD - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter
61620: TETELEPTA, M.J. - Bergaul: 40 jaar Molukkers in Winterswijk: 1959-1999 , 40 jaar Molukkers in Winterswijk
31380: TETS, G. F. VAN . - Nationale Bloemen Tentoonstelling Amstelflora.
71227: TETTEROO, HENK - Kreen en gruizig
61834: TETZNER, C.P. - Wenken voor de behandeling van planten en bloemen in huis
3176: TEUNIS, CLASIEN - Van sierclown tot knuffelclown: stof, rubber, hout / Clasien Teunis;
64796: TEUNISSE, A. - Handleiding bij het klassikale onderwijs in de fraaie handwerken, kunstnaaldwerk
36519: TEUNISSEN, JOHAN VICTOR - Het grote boek van Johannes Victor: een duizend en een selectie: hymnen, aforismen, epigrammen, spreuken, gelijkenissen
40514: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. - Op de uitkijk, aan het roer: Nigoco 75 jaar: 10 opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan en Co. te Rotterdam
71666: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. - Beeld en beeldenaar, Rotterdam en Mr. K.P. van der Mandele
72493: W. M. THACKERAY - Lotgevallen van Henry Esmond
50466: THALEN, ROB - Not just a shape
67321: THALMANN, YVES-ALEXANDRE. - Gelukkig zijn
19732: KÖPP THEED., - Wa'j in de Liemus kon belè1eve
2801: THELEN, TON - Commanderij Gemert: beeldend verleden / Ton Thelen samenst. en eindred.; Piet Kuppens fotogr. en conceptuele vormgeving
5396: THELEN, TON - Om de spaarcenten van de kleine man: de Roermondse Spaarbank en de evolutie van het spaarbankbedrijf 1880-1968
61407: THEMADAG NEMATODA IN RELATIE TOT ZIEKTEN BIJ MENS, DIER EN PLANT, EN IN MILIEU-STUDIES (1989: BILTHOVEN) - Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies: voordrachten gehouden op de themadag "Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies" d.d. 7 juni 1989, te Bilthoven.
71423: THEO. FESTEN, HENNY VAN DIJK - Gras voor de voeten: Lepelenburg en omgeving: Singelplansoen als stadstuin
70970: THEO. TRIENEKENS, MATHIEU KIKKEN - Van kerk (1862), tot kerk (1984) ...... tot kerk (1987): gedenkboek van en over de parochie Lutterade-Krawinkel (de St. Augustinusparochie)
60112: THÉO, R. - De schaduwbeelden met de hand
29007: HOVEN. THÉRÈSE - huishouden zonder dienstbode
55464: THÉRIAULT, SERGE, LA ROSE, ANDRÉ, DEGAS, GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS (PARIS) - Degas
71022: P. THEUNISSEN - School Spankeren: 1883-1983
37276: THEUNISSEN, BERT, HAKFOORT, CASPER - Newtons God en Mendels bastaarden: nieuwe visies op de 'helden van de wetenschap'
25871: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen
70511: THEUNS-DE BOER, GERDA, ASSER, SASKIA - Isidore van Kinsbergen (1821-1905) = photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies
33193: THEUNYNCK, PETER, VLAMINCK, ERIK, AMVC-LETTERENHUIS, ANTWERPEN - Het doet ons genoegen dat u thans met ons voorstel accoord gaat: honderd jaar liefde voor Vlaanderen
48753: THEUVENET, WILLEM JOHANNES - Clinical aspects of nerve damage in leprosy: notes from Anandaban Leprosy Hospital, Nepal
3272: THEWISSEN, CHARLES - De basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht: / Charles Thewissen
3269: THEWISSEN, CHARLES - De Sint Servaaskerk te Maastricht: geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen; met foto's van Frans Lahaye
6309: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES - Oud Maastricht
41931: THICH, THIEN-AN. - Zen philosophy, Zen practice.
6378: THIEL, H. VAN - Het offer van Itota: het leven van de Ngombe in Kongo
31772: THIEL, RUDOLF - Groote strijders tegen ziekte en dood: uit leven en werken van groote geneeskundigen
72591: THIELE, P., KROON, AAD W. - Gemeente Rheden toen... en nu, waarin opgenomen het in 1923 uitgegeven boek "Rheden - de parel van de Veluwe" omvattende de dorpen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag Soeren, Spankeren
42216: THIENEN, FR. VAN - Ballerina's in beeld
35457: THIJS, E.TH. - Helemaal jij zijn
31378: THIJS, CORNELIS. S.S.S. - Het oud - Adelijke Baarlo. Baarlo het dorp met vier adelijke kastelen.
41957: THIJS, GERARD - Kleine luyden in ontwikkeling: de Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005
61411: THIJSSE, WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers, 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven
72010: FELIX THIJSSEN - Gids om te overleven
25545: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk. III: Egeltje; Het taaie ongerief; Een bonte bundel
22721: THIJSSENS GEERT., JOHN DOS PASSOS., RAMON GIELING., ROLAND VAN DEN BERGHE., BERT BOERBOOM., ROB ELZINGA. EN ANDEREN - Wolfsmond: nr 4 - Wolfsoog
59005: THOBEN, JOHN - Sint-Jorisgilde Braamt: een traditie van 625 jaar
41224: THODEN, HENDRIK ULBO ERIC - Politieke beheersing in de Djuka maatschappij: een studie van een onvolledig machtsoverwicht ( 2 delen )
68372: THOMA, HANS. - Türkei: Reisen im Morgenland
70124: THOMA, WILLI - Faszination Karussell - und Wagenbau. 200 Jahre MACK waldkirch ( Chronik einer Schwarzwälder Unternehmerfamilie )
46339: THOMAS, J.M.A., STICHTING MUSEUM NEDERLANDSE CAVALERIE - 50 jaar Cavaleriemuseum, 1959-2009
56686: THOMAS, FRED - Gasten op het Leidseplein: 75 jaar American Hotel
71313: THOMAS, FRED - Het hart van mijn stad
29171: THOMAS, ANDY,, 1965- - Vital signs. A complete guide to the CROP CIRCLE mystery and why it is not a Hoax.
71218: THOMAS. HAUSER, ARNOLD PALMER - Arnold Palmer: a personal journey
28891: THOMASSEN, KEES - Uit de kast: tien jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek
71557: THOMÏ¿½SE, F., TJON KON FA, R., TENG, H.B. - Het wiel van de buren, ideeën en oplossingen uit de Engelse praktijk
32669: THOMPSON, WENDY - Mozart: mens en muzikaal genie
44905: THOMPSON, FRANK,, 1926-. - Matchbox toy price guide
71758: THOMPSON, A.TH.C., RUYTEN, A.H.M. - Christophorus Columbus, de ontdekker van Amerika
20341: THOMSON, NEIL, BISBY, ROGER, ZEYFERT, MAREK, VERDAM, HEIN, CONNECTING LINK, BILTHOVEN - De beste tips van de vakman
71352: H.W. THON - Wortel en takken: op zoek naar de oorsprong van de Gereformeerde Kerk van Lemmer, Eesterga en Follega
51809: THOOLEN, G.M. - Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens "Stamil"
32684: THOOMES, MIK - XII x EKP: 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PTT Post = 30 years of artcommissions for the 12 sortingcentres of PTT Post
64603: THOOMES, W., STICHTING HET UTRECHTS MONUMENTENFONDS - Nooit uitgewoond
36958: THOOR, MARIA THERESIA ANTOINETTE VAN - Het gebouw van Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen, 1910-1958
36703: THORGERSON, STORM, DEAN, ROGER, SLATTERY, JAMES - Album cover album
36704: THORGERSON, STORM, DEAN, ROGER, HOWELLS, DAVID - Album cover album. The second volume
25961: THORN, WILLIAM - The conquest of Java
37215: THORNTON, MARK - David heeft ook een achterkant: nieuwe Nederlandse homo-erotische poëzie
29741: THORPE, SCOTT - Ontdek het geheim van Einsteins denken.: krachtig en creatief leren denken
42554: TICHELAAR, PIETER JAN, HOEVE, SYTSE TEN - Bolsward
36685: TICHELMAN, G.L., GRUYTER, W. JOS. DE - Nieuw-Guineesche oerkunst
42476: TIDEMAN, BRUNO J. - L.C. Westenenk 1872-1930: een bijzonder ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
71897: TIEBOSCH G W H, FOREL DOMINIQUE, VERT. POLLE V A VAN DER, ILLUSTRATIES MEYS LUCIEN - Goede manieren in deze tijd, van uur tot uur, in alle omstandigheden
24231: TIEDEMA, J.J., BUIKSTRA, J.J. - Friesland rond per tram: de geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij
48733: TIELE, P.A. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw: voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen voor de Portugeezen
63158: TIELENS, JOHANNES - De dans als kunst
61517: TIENHOVEN, A.B. VAN - Sinterklaas kapoentje
50120: TIER, VERONIQUE DE, REKER, SIEMON - Het dialectenboek. 5: In vergelijking met dieren: intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998)
71460: CARL HAGENBECKS TIERPARK - Tierpark Carl Hagenbeck: Führer
69571: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., GALEN, PAUL VAN, SCHOLLEN, TON, JANSSENS, ADELINE M., CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Het kleine bouwen: vier eeuwen maquettes in Nederland
34421: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., GALEN, PAUL VAN, SCHOLLEN, TON, JANSSENS, ADELINE M., CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Het kleine bouwen: vier eeuwen maquettes in Nederland
42104: TIETMEYER, KLEMENS - Kloster Frenswegen, Vergangenheit und Gegenwart
51576: TIETZE, CHRISTIAN., TIETZE, CHRISTIAN., JENNY, MATTHIAS. - Pyramiden, Landschaftspyramiden in Deutschland
31972: TIJEN, W. VAN., ROTTERDAMSCHE GEMEENSCHAP. - Rotterdam anno 2000
36120: TIKTAK, KARIN., E.A. - Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres
53433: TIKTAK, KARIN., E.A. - Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres
52303: TIL, H.N. VAN - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd
72478: TILBORG, TEUS VAN - Korenmolen Nooit Gedagt herrezen, door godes macht en des mensen vlijt wordt weer graan tot meel bereid
24426: TILBORGH, LOUIS VAN, MONET, RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM - Monet in Holland
24421: TILBORGH, LOUIS VAN, HEUGTEN, SJRAAR VAN, CONISBEE, PHILIP - Van Gogh & Millet
24448: TILBORGH, LOUIS VAN, JANSEN, GUIDO, FRANS HALSMUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM, RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST, 'S-GRAVENHAGE - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
24279: TILBORGH, LOUIS VAN, JANSEN, GUIDO, FRANS HALSMUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM, RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST, 'S-GRAVENHAGE - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
38572: TILBURG, JELLY VAN - Ik genoot gewoon...
23874: TILBURG, BENNO VAN, VRIES, BEN DE, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST. REGIOSERVICE EN EXPERTISE - 66 kanjermonumenten
72566: TILL-HOLGER BORCHERT, ANN. JOORIS - Hans Memling
46234: TILMAN, ROBERT O., ASEAN. - Southeast Asia and the enemy beyond
70717: RAILROAD TIMETABLE - Binnenlandsche reisgids Spoorwegen. 40e jaargang Winterdienst 1898 / 99
48721: TIMMER, A.P. - Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen ( Textbook for nurses of neurotics and lunatics )
71829: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol, een volksleesboek ( 2e uitgebreide druk )
60258: TIMMER-VAN EUNEN, M. - Men voelt het of men voelt het niet de kunstkritiek van Jan Engelman: proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren op gezag van de rector magnificus in het openbaar te verdedigen op donderdag 5 juli 2007 om 14.45 uur.
70146: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol
37234: TIMMER, CHARLES B. - Poesjkin en Onegin: een essay
40470: TIMMERMAN, MAX, EDWARDS, JOHN A., VERY SPECIAL ARTS NEDERLAND - Het gezicht: nationale rondreizende tentoonstelling, 52 kunstenaars, 152 kunstwerken
35576: TIMMERMAN, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
41495: TIMMERMAN, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
29068: TIMMERMANS, FELIX - Lierke-Plezierke: beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan, ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksfeest Van Peborgh-Verstraeten, ...
53983: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Königen
70800: TIMMERMANS, JEANNE, HANSEN-VAN BERGEN, MARIAN, GEMEENTE KESSEL - Kessel, dorp aan de Maas
25424: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes en ander proza
28615: TIMMERMANS, LIA - Mijn vader
39763: TIMMERMANS, FELIX - Omnibus. 2
69992: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter
53984: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen
25423: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt
25422: TIMMERMANS, FELIX, THIRY, ANTOON - Begijnhofsproken
2761: TIMMERS, J.J.M. - Gérard Lairesse / J.J.M. Timmers
26642: TIMMERS, J.J.M. - Oude schoonheid in Limburg
72017: ALAN TIMMINS - Making an eight day longcase clock
64998: TINBERGEN, D. - Handboek voor gasfitters
32707: TINDALL, H.D. - Fruits and vegetables in West Africa
22714: TINE - Plaatjes en praatjes voor groot en klein
72339: TINI BRUGGE, HANNEKE. MAASSEN, ISABEL. ROTTIERS - Bloemen geven zin: symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning
66334: TINNEMANS, WILL - Indisch licht
42409: TIP, JAN - Mijn Memoires
44618: TIRON,, ABBÉ., 1761-1851. - Histoire et costumes des Ordres Religieux, Civils et Militaires, deuxième édition considérablement augmentée.
21638: TISSINK, FIEKE, WIT, H.F. DE - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
5700: TISSINK, FIEKE, WIT, H.F. DE - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
38114: TISSOT VAN PATOT, A. - Democratische fantasieën: in één grondbeginsel vijf beginselen en veertien punten
38609: TITE, M. S. - Methods of physical examination in archaeology
35181: TITI, FAUSTIN, NGANGUÈ, EYOUM - Een eeuwigheid in Tanger
34109: TITSELAAR, HENRI - Henri Titselaar
35988: TITULAER, CHRIET - Maanonderzoek
67292: B., TJ. DE., K., W. H. - Rovers plunderen Arnhem; een verhaal van oorlog, ballingschap, vernieling en massale roof.
48723: TJEPKEMA, K., SCHOUSTRA, FENNO L. - Verzekeringsfondsen
61365: TJEPKEMA, A. (ALMAR), 1936-2005., WALVIS, JAAP., BERGEN, FRANS VAN., TANIA, PIER (MEINTE PIET), 1925-1995. - Reichskristallnacht
37397: TJON, EVERT - De onthullingen van Evert Tjon: Bouterse durft mij niet in de ogen te kijken!
41722: TJONG-KIM-SANG, ERIK FAJOEN - Machine learning of phonotactics
42243: TJONG-KIM-SANG, ERIK FAJOEN - Machine learning of phonotactics
20056: TJOONK, HARRY, RIET, FRITS TER - Jubileumboek K.N.V.B. afd. Twenthe: 1899-1989: 90 jaar KNVB- Afdeling Twenthe
26134: TOEBAK, PETER, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, BREDA - De Vlaszak: Gemeentearchief, Gemeentelijke Kredietbank en Sociale Dienst onder één dak
3192: TOELANIE, RITIE - Van zwerfkei tot siersteen / Ritie Toelanie;
19633: TOEPOEL, P.M.C. - Boksen als sport en als zelfverdediging
3784: TOERSEN, D.F., VETERAAN MOTOREN CLUB, VETERAAN MOTOREN CLUB - De motorfiets in Nederland 1895-1940: een terugblik op de vroege motorrijders in Nederland / Veteraan Motoren Club; [samenst.: D.F. Toersen ... et al.]
69507: TOERSEN, W., COOLEN, J.A.I. - Geintegreerde planning en uitvoering van zorgvoorzieningen: evaluatie van beleidsvernieuwingen in het demonstratieproject "geïntegreerde ouderenzorg Nieuwegein"
21891: TOGT, F.C. V.D. - Handleiding voor den metaalbewerker .in het machine - vak: Voor zelfonderricht en tevens ten dienste van het ambachtsonderwijs
35995: TOL, D. VAN - De dood als keuze: psychologische beschouwingen over zelfmoord en euthanasie verhelderd met voorbeelden uit de letterkunde
72248: JOHN. TOLAND - Adolf Hitler
71617: J. R. R. TOLKIEN, BAILLIE. TOLKIEN - Letters from Father Christmas
4678: TOLL, JURRIAAN VAN - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren / door Jurriaan van Toll
51598: TOLMAN, RINKE - Lief en leed der zoogdieren ( tradecard album )
51603: TOLMAN, RINKE - Kromme snavels en scherpe klauwen ( tradecard album )
51600: TOLMAN, RINKE - Gevleugelde muzikanten ( tradecard album )
51601: TOLMAN, RINKE - Vogelglorie van plas en moeras ( tradecard album )
51602: TOLMAN, RINKE - Dieren als toeristen ( tradecard album )
38098: TOLMAN, RINKE - Bessen
54020: TOLNAY, CHARLES DE - Hieronymus Bosch German edition )
67314: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. Dl. VI: Verhalen en novellen
58989: TOMAN, ROLF, 1953-, KANON, JAN BERT., DOELMAN, ELKE. - Barok: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
50036: TOMAN, ROLF. - Best of Graphis Design. English translation Michael Hulse
58887: TOMAN, ROLF, WYNSEN, JAN, CAZEMIER, MARTHA - Romaanse kunst: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
3772: TOMBE, A.L. DES - Nijver Apeldoorn: geschreven t.g.v. het 200-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel / A.L. des Tombe
53827: TÖMISZ, JAN - Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden
40848: TOMKOWSKI, ZBIGNIEW. - Generał Maczek ( Polish language ! )
38420: TON, M.G., HENDRIKS, D. - Van katakombe tot (Dortse) kathedraal
45110: TONNAER, CLEMON - Catholici non legunt: de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1968) tussen ideaal en werkelijkheid
41328: TONNAER, JOHNNY - De geschiedenis van de Koninklijke Harmonie van Thorn
30734: TOONDER, MARTEN - Kappie en het ijsbergraadsel
4253: TOONDER, MARTEN - De schoonschijners
3787: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de dropslaven / Marten Toonder; bew. door Heleen Kernkamp-Biegel
35434: TOONDER, MARGJE, TOONDER, JAN GERHARD - Rossen, rijden, reizen
72597: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de laarzenreuzen
69688: TOONDER, MARTEN - Heer Bommel: volledige werken: de dagbladpublikaties. Index: chronologische titellijst van de Bommelverhalen, alfabetische lijst van trefwoorden in de verhaaltitels, bijlagen, kerstkaarten, Bommeldozen
21747: TOONDER, MARTEN - Panda en de meester-klokkenmaker
21748: TOONDER, MARTEN - Panda en de meester-superman
21749: TOONDER, MARTEN, BRANDT, ANDRIES, KLEIN, PATTY, MATENA, DICK, KLOKKERS, RICHARD - Panda en de drumdrums
20550: TOONDER, MARTEN - De Sollidaea liberanda
6322: TOONDER, MARTEN - De slijtmijt
35578: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat
41647: TOONDER, MARTEN - Eh... dinges
37965: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat
30744: TOONDER, MARTEN, TOONDER, EISO - Het Bommelfilmboek: uit Rob Houwer en Marten Toonder's tekenfilm "Als je begrijpt wat ik bedoel"
72598: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de watergeest
2768: TOORN, WILLEM VAN - Wijk bij Duurstede: stad aan het water /
38760: TOORN, KAREL VAN DER - Scribal culture and the making of the Hebrew Bible
34984: TOORN, AAD VAN DER, INSTITUUT VOOR SOCIALE WETENSCHAPPEN ISW ('S-GRAVENHAGE) - Promots
31616: TOORN, WILLEM VAN - De rivier
65073: TOP, M.J. - Leonhard Ragaz
54221: TOPOGRAFISCHE DIENST, WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - Compact provincie atlas: 1:50 000. Drenthe
31144: TOPOGRAFISCHE DIENST, STAATSBOSBEHEER. DIENSTVAK TERREINBEHEER - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland
36102: TOPOGRAFISCHE DIENST, WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - Compact provincie atlas: 1:50 000. Overijssel
55278: TOPOLSKI, FELIKS,, 1907-1989 - Fourteen letters
22341: TOPS, A.W. - Weerbaar zonder wapen
42429: TORAńSKA, TERESA - Alle middelen waren geoorloofd: Poolse stalinisten verbreken het zwijgen
66015: TORCZYNER, HARRY. - René Magritte: tekens en beelden
36782: TORENBEEK, C. - Harlingen De Noorderhaven
50330: TORRE-MARÍN, A., SNETHLAGE, M., DELBAERE, BEN - Nature works for regions!
71505: TORRE, ANTONIO DE LA - Vol. I 1479-1483, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos
71506: TORRE, ANTONIO DE LA - Vol. II: 1484-1487, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos
33516: TORRINGA, JAN - Pop-up het boek in beweging
4175: TOSCANI, BEP, GEEL, RUDOLF - Bussum
7286: TOSSIJN, PH. - Stads- en boschavonturen
64700: TOTH, TAS. - Das Menschliche Antlitz Europas. The human face of Europe. Le visage de l'Europe.
34356: TOULET, EMMANUELLE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. GALERIE COLBERT (PARIS) - Le Cinéma au rendez-vous des arts: France, années 20 et 30
37643: TOULET, EMMANUELLE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. GALERIE COLBERT (PARIS) - Le Cinéma au rendez-vous des arts: France, années 20 et 30
60316: TOULOUSE-LAUTREC, ADHÉMAR, JEAN - Elles
66375: TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE. - Die Kunst des Kochens
41004: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Worms und Umgebung...Mit plan der Stadt, illustrationen und Karte der Umgebung
41002: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Bonn und Umgebung...Mit plan der Stadt, Karte der Umgebung und Eisenbahnkarte
41003: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Freising mit plan der Stadt,
41000: TOURIST GUIDE., MEYERS REISEBÜCHER - Harz. Kyffhäuser. Hildesheim. Mit 19 Karten, 9 Plänen und 3 Grundrissen und 1 Rundsicht vom Brocken.
40999: TOURIST GUIDE., RÜGEN.- MEYERS REISEBÜCHER: - Deutsche Ostseeküste II. Rügen und die Pommersche Küste. Mit ihrem Hinterland. Mit 10 Karten und 14 Plänen.
40998: TOURIST GUIDE., MEYERS REISEBÜCHER - Deutsche Ostseeküste I: Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein. Mit 21 Karten, 26 Plänen und 4 Grunrissen.
69872: GREGORIUS VAN TOURS - De vaas van Soissons
61783: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche reisindrukken
34559: TOUSSAINT RAVEN, J.E. - Heksenvervolging
46141: TOWNLEY, JOHN - Astrologische cycli: de hoogte- en dieptepunten in het leven
70175: TOZER, KATHERINE AND ASSCHER-PINKHOF, C. (TRANSLATION) - Mumfie's avontuurlijke reis
61766: TRANSUMO - Van Maasvlakte naar achterland
65096: TREBEN, MARIA. - Health from God's garden: herbal remedies for glowing health and well-being , Heilkraüter aus dem Garten Gottes.
62995: TREBLE, ROSEMARY, ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN - Great Victorian pictures
60098: TREFFZ, HERMANN. - Winston Churchill. Das Leben des Generalverbrechers der Weltgeschichte.
62912: TREFOIS, CLEMENS V., 1894-1984. - Het stroodekkersbedrijf voornamelijk in Oost-Vlaanderen: bijdrage tot de studie van den huis en hoevenbouw in Vlaanderen
47415: TRELLO, C. VAN - Raamsdonkveer met een lach en een traan
48891: TRENKLER, ERNST - Livre d'heures: Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek
64545: TREUB, M.W.F. - Deelneming van de overheid aan het bedrijfsleven
52295: TREUB, M.W.F. - Rede van Mr. M.W.F. Treub, uitgesproken in de constitueerende vergadering van den Economischen Bond op 15 December 1917
51632: TREUE, WILHELM - Achse, Rad und Wagen: fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte
4671: TREVES, LUISA - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf / Luisa Treves
42174: TREVES, LUISA - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf
3814: TRICHT, COEN VAN - Onderduikers en knokploegen: het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen / Coen van Tricht
22294: TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P. C. Hooft
71611: TRICOT, XAVIER - James Ensor, catalogue raisonné of the paintings
66124: TRIDO, V. - Breendonk: het kamp van den sluipenden dood: Nederlandsche bewerking
69515: TRIER, EDUARD - Figur und Raum
45061: TRIER, A.A.TH.M. VAN - Wetenschapsbeleid en levensbeschouwing
57744: TRIGT, JAN VAN - couverts de l'art gothique à l'art nouveau: collection Jacques Hollander
72860: TRINE, RALPH WALDO ( ANDRE VLAANDEREN ) - De hoogere zielekrachten
28855: N.V. DRUKKERIJ TRIO - Monumenten der boekdrukkunst Deel 1 tm 6
68396: TRITTON, PAUL. - 'Broken wings, immortal glory': the story of an RAF bomber crew and an investigation into the loss of Stirling BK767
53855: TROEDSON, ULF., ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - The Ecological City - The Swedish Report to the OECD
35480: TROMP, HEIMERICK - Kastelen langs de Wetering
69752: TROMP, H.M.J., VEENLAND-HEINEMAN, K.M., STICHTING MATRIJS, UTRECHT, ZEISTER STICHTING VOOR KUNST EN CULTUUR - Tuin & park
46352: TROMP, J.H.M., RIETMEIJER, E.F.H. - De aanpak van onderzoek: handleiding bij het opzetten van eenvoudig empirisch onderzoek voor scripties in het HBO
21396: TROMP, THEOD. M. - Manga: een verhaal uit de Transvaal
28400: TROMP, HEIMERICK, HENRY-BUITENHUIS, TOÏTA, DIJKSTRA, LIEUWE - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
41619: TROMP, HEIMERICK - Kastelen langs de Wetering
28128: TROMP, H.M.J. - Middachten te De Steeg
28129: TROMP, H.M.J. - Weldam te Goor
41612: TROPENMUSEUM (AMSTERDAM, NETHERLANDS) - Rotstekeningen Afrika ... Februari-Maart 1952.
36662: TROWELL, MARGARET. - Classical African sculpture
27390: TRUDGILL, ANNE - Basisvaardigheden
64619: TRUESDELL, C. (CLIFFORD), 1919-2000. - Six lectures on modern natural philosophy
71762: TRUIJEN, CH., HAMBURG, P., WIJTVLIET, G. - De Engelsche wollenstoffen-industrie
71761: TRUIJEN, CH., JANSSENS, C. (ECONOOM), WIJTVLIET, G. - Gegevens omtrent de Nederlandsche wollenstoffen-industrie, productie en afzet
63051: TSCHERWIAKOW, ALEXANDER F., OSTANKINSKIJ DVOREC-MUZEJ TVORčESTVA KREPOSTNYCH. - Fächer aus dem 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert: Sammlung des Palais Ostankino in Moskau ( Fans from the 18th to the early 20th Century collection of the Palais Ostankino in Moscow )
42167: TSJECHOW, ANTON PAWLOWITSJ - De dood van een ambtenaar
59168: TSVETAJEVA, MARINA - Herinneringen en portretten
32378: STICHTING GLASRIJK TUBBERGEN - Glasrijk Tubbergen: jubileumboek - kunstcatalogus
71047: TUCHMAN, BARBARA W., TROMP, BART - Een ezel stoot zich in het gemeen..., regeren in dwaasheid
61818: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot
2876: TUCHMAN, BARBARA - De trotse toren: een portret van de wereld in de jaren 1890-1914 / Barbara Tuchman;
56613: TUELLA. - Project World Evacuation: UFOs to assist in the "great exodus" of human souls off this planet
38865: TUIJL, ANTOON VAN, ZIJTHOFF, REG TEN - 100 jaar drukkerij Em. de Jong, 1906-2006 ( 100 jaar Baarle in druk + 100 jaar druk in Baarle )
48736: TUIJNENBURG MUIJS, A. - Mijn leven en werken in het prachtige Indië
64637: TUIN, J. VAN. - 90 jaar en fonkelnieuw: jubileumboek 1903-1993 A. Roland Holst College
70203: TUINEN, C. VAN - Aan wie de schuld? Naar aanleiding van het boek "van crisis tot oorlog" van de hand van Luit.-Generaal B.D. H.L. van Oordt
33176: TUINIER, JAN DURK - Dichterbij Ede: gedichten
30699: TUITEN HUVERS, J. - Naar het land van de sangireezen
72006: TUKKER, LAURINE EN ELOY EVERWIJN - De esthetica van de steunkous
71258: TULLENERS, HANS - Het Singel in Amsterdam
72130: WILLY TULLOCH - De idealist
40978: TULLOCH, CAROL., VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., V&A PUBLICATIONS, - Black style, Black British style.
20696: TUMMERS, HARRY - Beelden van Antonius abt in Horst en omstreken: de restauratie van de oude beelden in de Sint-Lambertuskerk te Horst
36041: TUPAN, HARRY, TIMMER, JANS - Drents zilver 1650-1900
35676: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire lace patterns
48883: TURNER, D. H. - Romanesque illuminated manuscripts.
48884: TURNER, D. H., BRITISH MUSEUM., DEPARTMENT OF MANUSCRIPTS. - Early Gothic illuminated manuscripts in England
31503: TURNER, TINA, LODER, KURT - Ik, Tina
39319: TURNHOUT, TED VAN. - Liefde op leven en dood
58986: GREGORIUS TURONENSIS. - Zehn Bücher Geschichten , Zweiter Band: Buch 6-10
34206: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Ruimte, vorm, sfeer in het binnenhuis
69812: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek.Samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers. industrie en handelsonderneming. Met wyersdoor drie eeuwen.
25361: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek: samengestesteld bij het 50-jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie en Handelsonderneming
21029: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Ruimte, vorm, sfeer in het binnenhuis
65143: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis
19878: TUTU, DESMOND - Onze overwinning op de apartheid: de geschiedenis van onze bittere strijd tegen discriminatie in Zuid-Afrika
36083: TUUK ADRIANI, P. VAN DER - De Rijksluchtvaartdienst vijftig jaar
41161: TWEEDIE, MICHAEL WILLMER FORBES,, 1907-, FRASER-BRUNNER, A., - Common birds of the Malay Peninsula
64816: TWEKA (GELDROP) - Het voetbalspel in woord en beeld
25285: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline: fertelboek foar it Fryske folk
24916: TWERDA, H. - Tsien Fryske monuminten
24482: TWINNEY, DICK, EK, LUCIENNE VAN - De seizoenen geschilderd: 12 maanden in de natuur
41424: TWISS, JOHN R.,, 1938-2009., REEVES, RANDALL R., MONTGOMERY, SUZANNE. - Conservation and management of marine mammals
54062: TYDEMAN, G.F. - Verbleekte films
70917: JOHN TYLER - How to make an English style bracket clock
4793: UDEMA-KAMERMAN, SALLY, UDEMA, UDO - Whippet
28069: UDO, AART ANTON - Kèk eiges maor: verhalen van en door oude en jonge Rhenense middenstanders
64713: UECHTRITZ, ULRICH VON., STEINKIRCH, HANS J. - Duitsche oorlogsschepen en hun bewapening
30416: UFFELEN, AAD VAN - Verklarend woordenboek bloemschikken
44914: UFFEN, JAN SIEBO - Ales oet laifde
68390: VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER UHRENFABRIKANTEN. - Die automatische Schweizer Uhr: der Zeitmesser von Morgen
61427: UIJTDEWILLIGEN, H.A.M., STICHTING OVERIJSSEL. - De Sociale kaart gemeente Hellendoorn
71550: UILDRIKS, F.J. VAN - Onze bloemen in den tuin, de mooiste en meest gebruikte tuinbloemen
41242: UILKENS, J.A. - De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, ter verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis
26525: UITERT, EVERT VAN - Vincent van Gogh: tekeningen
66312: UITGAVE NAAR DRIEHOEKSMETING J.V.D. WERBATA, W.A. JONCKHEER EN E.E. ECKER PERIODE 1907- 1909 - Stafkaarten Curaçao CURACAO 1942 ( 14 parts / maps out of 18 )
40961: UITGEVERIJ STICHTING RAVENBERG PERS (ARNHEM), GALERIE DE TWEELING (NIJMEGEN), GALERIE RAVENBERG (ARNHEM) - Zwart en wit: tijdschrift voor tekeningen ( complete set 7 nummers )
22394: UITZINGER, MARJOLIJN, REEKEN, JOOP VAN, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 'S-GRAVENHAGE, MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN - Koninklijke Bibliotheek
38131: ULFERS, S. - Harro Walter
66021: ULMANN, DORIS, 1882-1934. - The Appalachian photographs
63565: ULPIANUS, PAPINIANUS - Ulpianus, Papinianus en kleinere fragmenten
70550: ULRIKE. FREDE, BRITTA. SPIES, JAN. REITSMA - Kastelen & Schlösser: leven in historische adellijke huizen in het Nederlands-Duitse gebied
24906: ULSEN, HENK VAN - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums: uitgesproken op 23 september 1975 in huize Over-Holland te Nieuwersluis aan de Vecht
69589: HISTORISCHE VEREIN FÜR GELDERN UND UMGEGEND (GELDERN) - Herzogtum Geldern
31259: UNEN, H.J. VAN - Prodeonisme
28984: UNGER, CRAIG - De ondergang van de familie Bush
71525: U. UMIT UNGOR - Vervolging, onteigening en vernietiging: de deportatie van Ottomaanse Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog
2846: DE NEDERLANDSCHE UNIE - Brood en bezinning: corporatief en cultureel program van de Nederlandsche Unie / De Nederlandsche Unie
46277: UNITED STATES., DEPT. OF STATE. - China white paper, August 1949
61842: ERASMUS UNIVERSITEIT (ROTTERDAM) - Rituelen in een universiteit
28944: UNIVERSITY OF MADRAS., TAMIL DEPT., TIRUVAÁ¸¶Á¸¶UVAR - Thirumathi Sofnammal Endowment lectures on Tirukkural, 1959-60 to 1968-69, etc. PART 1 ( English )
39186: UNTERKIRCHER, FRANZ, OOMES, F. - Livre du Cuer d'Amours espris: een hoofse roman van René d'Anjou
54212: UNTERWEGER, WOLF-DIETMAR. - Das Hühnerbuch: Praxisanleitungen zur Haltung äglücklicher Hühnerä
37644: UPDIKE, JOHN - Heroes and anti heroes
63299: UQLIDISI, AHMED IBN IBRAHIM AL- - The arithmetic of al-Uqlidisi
23469: URQUHART, R.E. - De Slag om Arnhem
35978: UTHMANN, JÖRG VON - Joden en Duitsers: een pathologische verhouding
72061: WERKGROEP HERSTEL LEEFBAARHEID OUDE STADSWIJKEN UTRECHT. - Ideeeëschets omgeving Mariaplaats
70016: UTRECHT (GEMEENTE). GEMEENTELIJK GAS-, ELECTRICITEITS-, TRAM- EN RADIOBEDRIJF - 75 jaren Gas, electriciteits, Tram en Radiobedrijf Utrecht . Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van het gemeentelijk gasbedrijf te Utrecht 1862 - 1937
61693: BOSCH-UTRECHT) - Het geheim van de Mount Everest.
21684: KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HET GEBIED UTRECHT - Stemmen van handel en nijverheid te Utrecht e.o. over de scheepvaartverbinding Amsterdam-Boven-Rijn
52304: UTZINGER, RUDOLF - Masken
63029: UYL, ... DEN - Kroonpeter de prins en Bonte Gijs de baas
63028: UYL, ... DEN - De toversteen van Koning-Kikker-Kwak
63027: UYL, DEN - De zingende bloemen
2790: VAAGS, G.J. - Zoerkooldrellen: vertelsels ovver Mans en Grade / deur G.J. Vaags
42443: VAART SMIT, H.W. VAN DER - Wetenschappelijke kritiek op het geschiedwerk van prof. dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1
42138: VAARTJES, JELLE - Hoog water, overstromingen IJsel in woord en beeld ( Omslagtitel: IJsel neemt bezit van de uiterwaarden. )
50374: VAARTJES, GÉ - Flora, meer dan een gebouw
4697: VAARTJES, GÉ - Herman de Man: een biografie / Gé Vaartjes
70143: VAARWERK, B.H.M. TE, SMIT, J.G., HISTORISCHE KRING EIBERGEN, GEMEENTE EIBERGEN - Acht eeuwen heerlijk Eibergen
69532: VAARWERK, BENNIE TE - De St.-Mattheuskerk van Eibergen
71914: VAARWERK, B.H.M. TE - De hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900
41999: VAARZON MOREL, W. - Truc de tovenaar
20021: VAERENBERGH, JAN VAN - Vanwege mijn rode huid: over Noord-amerikaanse Indianen in kinder- en jeugdliteratuur
50132: VAEREWIJCK, WILLY - Voorbij den spiegel: gedichten
26800: VAILLANT, CHRISTIAAN, GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. AFDELING VERKEER EN VERVOER, OPENBARE WERKEN EN MONUMENTENZORG - Monumenten in het hart van Den Haag
38608: VAINA, LUCIA,, 1946-,, HINTIKKA, JAAKKO,, 1929-, - Cognitive constraints on communication
72217: ALBERT VAJDA - The origin of monkeys, a new discovery apes are descendants of man.
64986: COMMISSIE LEERMIDDELEN VAKOPLEIDING - Handboek voor het waterleidingvak.
29603: VALENTIN, JOACHIM,, 1965-, WENDEL, SASKIA. - Jüdische Traditionen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts
62892: WILTON ELY JOHN AND VALERIE - HORSES OF SAN MARCO VENICE.
36105: VALÉRY, PAUL - Existence du symbolisme
2800: VALGAERTS, E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden / door E. Valgaerts
36710: VALGAERTS, E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden
72774: VALK - Dierencircus
4432: VALK BOUMAN, J.M. VAN DER - 't Konings Loo: van prinselijk ontwerp tot koninklijk paleis / J.M. van der Valk Bouman, tekst; Onno Meeter, fotografie
37936: VALK - Pret in elfen- en kabouterland
52247: VALK, TON VAN DER, BOSWIJK, ARJEN - Sebastiaan
70703: VALK, JAAP ( ILLUSTRATIES COR TEEUWISSE ) - In en om de arena
5508: VALK, LIEUWE - Voor ziel en zaligheid, voor lijf en leden: 700 jaar bouwen in Leeuwarden
44891: VALKENBURG, RIK - Veenendaal in vertellingen
4944: STICHTING ONDERZOEK ROMEINSE BEWONING VALKENBURG Z.H. - Graven bij Valkenburg /
38790: VALKENBURG, RIK - Dwars door lood en dood: verhalen uit de Tweede Wereldoorlog (een selectie uit de boeken "Zij zagen de dood in de ogen" en "Ondanks het moordend lood")
46134: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd
47409: VALKENSTEIN, KEES - Hoe de kabouters aan de koffie kwamen
26490: VALKENSTEIN, KEES - De Aeroplaan van m'nheer Vliegenthert
70491: VALKHOFF, MARIUS - Argot en Bargoens
40473: KANAALVEREENIGING "DE GELDERSCHE VALLEI" - De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn door "de Geldersche Vallei"
71285: VALTER, M.P.C. - Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van den grooten oorlog
28587: VANDENBERGH, F., HOOGCARSPEL, A., GOLPON, ROLAND, GRAFISCH OPLEIDINGSCENTRUM, AMSTERDAM - Basiskennis reproduktiefotografie: materialen, processen, apparatuur
27730: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten: over psychologie, psychoanalyse en theologie
37120: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten: over psychologie, psychoanalyse en theologie
21642: VANDERSMISSEN, HANS - Ophogen en uitdiepen: tien eeuwen Nederlands Baggerbedrijf
34238: VANEK, C.S. - Op de huid geschreven
54070: VANHECKE, L., LANGHE, JOSEPH-EDGARD DE., JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE. - het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten)
69679: VANHOMMERIG, B.J., NEDERLANDSE KONIJNENFOKKERSBOND (BUNDE), NEDERLANDSE KONIJNENFOKKERSBOND - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen, cavia's en kleine knaagdieren
40972: VANPAEMEL, GEERT, PADMOS, TINEKE, DELSAERDT, PIERRE - Wereldwijs: wetenschappers rond keizer Karel
34558: VANSTEENLANDT, RITA - Rita Vansteenlandt: olieverf op linnen 2006-2007: Museum 'Het Land van Thorn'
61688: ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ "VARSSEVELD." - 75 jarig bestaan Onderlinge brandwaarborg maatschappij "Varsseveld."
38933: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten: gedichten
64709: VASALIS - Verjaars-brief voor Gerard ( Doos met boekje )
63021: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 3
63020: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 2 ( complete with the inserted sheets transparent etc )
39378: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 2
33191: VASTENHOUD, RIET - Thuisgym: de huisvrouwengymnastiek van de radio in 250 oefeningen
47528: VATTIER KRAANE, C. G., JO SPIER. - 25 jaar N.I.S.H.M.
69804: VATTIER KRAANE, C.G.( JO SPIER BANDONTWERP) - Nederlandsch-Indische Steenkolen Handel-Maatschappij, 1914-1939 = Gedenkschrift uitgegeven bij het vijf en twintigjarig bestaan der maatschappij op 25 maart 1939
72979: VAUPEL KLEIN, JAN CAREL VON - Towards a monograph of Euchirella
4784: VEDDER, JAN - Het Apeldoorns Kanaal: monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850) / Jan Vedder
70518: BEATA IS B. ZEGERS VEECKENS. - Onze hondjes
2726: VEEN, ROMKE VAN DER - Vuurtorens: over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken / Romke van der Veen
53675: VEEN, P. H., WERKGROEP ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR (UTRECHT) - Visie ecologische infrastructuur: een onderzoek naar de gewenste ecologische infrastructuur in de provincie Utrecht
40496: VEEN, P.A.F. VAN - Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden
66219: VEEN, MARJA VAN DER - Ik wil je lezen
31205: VEEN, RUUD VAN DER, NETTEN, HILLIE VAN - Informeel leren: een bijdrage aan de methodiek van vorming in het sociaal-cultureel werk
25287: VEEN, CHRIS VAN DER - Museumboek voor Drenthe
22009: VEEN, HENRI NICOLAAS TER, PROVINCIALE COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE GEMEENTELIJKE INDELING VAN NOORDHOLLAND - Rapport der Provinciale Commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland 2 delen.
47435: VEEN, J.H. VAN DER - De patriotten en oranje. Een gids voor hen die zich bekwamen voor de hoofdakte
70441: VEEN, C.F. VAN - Centsprenten = Catchpennyprints, Nederlandse volks- en kinderprenten, Dutch popular- and childrenprints
6603: VEEN, JOH. VAN - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust
37292: VEEN, HANS VAN DER - Opdat wij allen één zijn: de geschiedenis van de christelijke padvindersgroepen in Hilversum
40438: VEENEMA, WIM. - Zout op de staart. 6 korte verhalen en 9 gedichten.
61820: VEENHOF, K.R. - Kanesj en de Assyrische handelskoloniën in Klein-Azië
62877: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden
66153: VEENHOF, JOH.G. - De boswachter vertelt
66154: VEENHOF, JOH.G. - De roepende wildernis
64766: VEENINGA, JOHAN. - Nivea toverboek
38612: VEENINK H.J. - Zon, Water, Bosch, wordt u geboden door het modern ingerichte strand en zwembad GROENENDAAL Doetinchem
30684: VEENSTRA, A. EN A. VAN LEEUWEN MET MEDEWERKING E.J. DOMMERHOLD - Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis
72114: S.L. VEENSTRA, H. MEESTER, GILZE-RIJEN; WERELDOORLOG II., LUCHTOORLOGEN; GILZE-RIJEN; WERELDOORLOG II. - Doelwit: Gilze-Rijen, 1940/1945
36945: VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van Du Perron
28229: VEER, TH. VAN DER - Een eeuw Doopsgezinde Gemeente: herdenkingsgeschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Doopsgezinde Gemeente te Arnhem op 7 en 8 juni 1952
55213: VEER, BAS VAN DER - Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes
71297: VEER, H. DE - De "mijnheers" en hun polderland, door den bril van een Duitscher bekeken ( originele uitgave )
35428: VEER, F.J. VAN DER, VEER, E.E. VAN DER - Een man zonder ring: dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
4490: VEER, W. VAN DER - "De Blauwen": het verhaal van rond driehonderd marechaussees die de oorlogsjaren 1940-1945 in Engeland en elders doorbrachten
42111: VEER, JOHAN J. VAN DER. - De daad bij het Woord. Zendingswerk in Suriname.
38864: VEER, AKKY VAN DER, WYTSMA, BAUKJE, KUIPER, HENK - Dat wie doe sa: beroppen
70313: VEER, BERT VAN DER - 65 jaar televisie in Nederland
35101: VEERKAMP, JOOST, WERKHOVEN, TON - Gebroken lichtval
38692: VEERMAN, G.J. - Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dl. 3
38691: VEERMAN, G.J. - Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1
33745: VEERMAN, D. - Viegveld Deelen, van last tot lust?
37691: VEERMAN, MICHEL, TOL, JOHAN - One way wind: de geschiedenis van de palingsound
71801: VEEZE, BOUWE JAN - De Raad van de prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668
63082: VEGER, G.J., K.B. PIERS ( FOTOGRAFIE CAS OORTHUYS EN ANDEREN ) - Delfzijl: het hart van het Eemsmondgebied
36591: VEGT, JAN VAN DER - Dichter bij het licht: een inleiding tot het werk van Hans Andreus
35581: VEGTER, J.A. - Even over de grens
22686: VEKA - Oudersmart en Kerstglans: een kerstvertelling
6061: VELD, ALBERT IN 'T - Littekens ( met grammafoon plaatje )
51644: VELD, ROEL IN 'T - Gekrulde ruimte. Gesprekken over beleving in ruimtelijke inrichting.
53604: VELD, BASTIAAN ALEXANDER IN 'T - Pharmacological prevention of dementia: a pharmacoepidemiological approach in The Rotterdam Study
70556: HENK VAN 'T. VELD - Stenen streek: verzamelde herinneringen en gebundelde toekomstverwachtingen
69594: VELD, ELISABETH GEERTRUIDA IN 'T - Noem mijn naam en ik zal leven
51661: VELD, ROELAND J. IN 'T - Het land van liefde: gedichten
73011: VELD, J. IN 'T - Verslag van de commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving
44723: VELD, DENISE IN 'T, BÖMERS-VAN SOEST, M.J. - Op Venus' snaren: opleiding voor beginners tot voltooid meesterschap in spel en oefening op Venus' viool
50131: VELDE, MARCEL VAN DE - Van over de grote rivieren
22867: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
70125: VELDE, HENRY VAN DE - Geschichte meines Lebens
63341: VELDE, ERRIT VAN DER - Oneindigheid bij Wittgenstein
38996: VELDE, RINK VAN DER - Feroaring fan lucht
66199: VELDE, PAUL VAN DER (PAULUS GERARDUS EUGÈNE IRMGARDUS JOHANNES), 1955-, VETH, P. J. (PIETER JOHANNES), 1814-1895. - Een potje met Veth: paarlen van en over P.J.
65119: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
50130: VELDE, MARCEL VAN DE - Verdoken Brugse lier
24655: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
20670: VELDHEIM, J. - Psalmen, nagedicht door Nederlandsche dichters: een bloemlezing
22540: VELDHORST, A.D.M., STICHTING WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND - Kadastrale atlas Gelderland 1832.: Lunteren
71279: VELDHOVEN, GERARDUS MARIE VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen
61887: VELDHUIJZEN, HELMI - Ianchelevici: beeldhouwer en tekenaar
41543: VELDHUIZEN, W.J. - Zoetermeer zoals het was: in het begin van deze eeuw
6852: VELDHUIZEN, WILLEM VAN - Willem van Veldhuizen: tekeningen & schilderijen
71735: VELDHUIZEN, HENK VAN ( EINDREDACTIE ) - De buurt blijft. 10 jaar bewonersaktie voor behoud en verbetering van de Leeuwarder transvaalwijk.
32988: VELDHUIZEN, G. VAN - Kerstgroet aan een filatelist
55444: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, VICTOR - Zonnehof Amersfoort: bouwplaat, scale model kit
55445: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, VICTOR. - Van Gogh Museum
71922: JAN GERHARDUS. VELDINK - Enige aspecten van de consumptie en produktie van melk
5060: VELDKAMP, J. - Geofysica / J. Veldkamp
41488: VELDKAMP, K. - Nieuwe versjes en wijsjes voor kleine jongens en meisjes
40950: VELDKAMP, MATTY, ADRIAANS, HANNEKE, CENTRAAL MUSEUM (UTRECHT), CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Overalls: educatief schoolproject van het Centraal Museum Utrecht: november 1981 - juni 1982
7257: VELDKAMPAGINA'S TJIBBE, COCK, NICOLE DE - Pik in, zei de rat
63161: VELDMAN, ILJA M. - Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck
39994: VELDMAN, F.J., OMMELANDER MUSEUM, LEENS - Van vlas tot lint en Rond de linnenkast
42384: VELDMAN, FRANS - Haptonomie: wetenschap van de affectiviteit
72315: VELDPAPE, ELSBETH - Isaac Israels, croniqueur van het vlietende leven
7125: VELIJN, PAGINA'S - Het Nederlandsch AB-boek: behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe
38135: VELLEKOOP, J.W.M., BERG, B. VAN DEN, BRINK, J. - Van "Spawijk" tot "Vreewijk": de geschiedenis van een stadsuitbreiding
73041: M L VELLINGA, W G WOLTERS - De Chinezen van Amsterdam: de integratie van een ethnische minderheidsgroep in de Nederlandse samenleving
32411: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH - Het verhaal van Edith
67259: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
24021: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
72463: VELTHOVEN G.J. V. - Scheveningen vught door gevangene G.J. v. Velthoven kampnummer 6099
30758: VELTHUIS, CHRIS, WORTELBOER, GERARD - Ootmarsum in prenten en verhalen. Dl. 3
37964: VELTKAMP, H.J. - Physiological causes of yield variation in cassava (Manihot Esculenta Crantz)
40986: VELTZKE, VEIT., PREUSSEN-MUSEUMS NORDRHEIN-WESTFALEN. - Der Mythos des Erlösers
48700: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhookse metwöskes: dl. 2
63542: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhoeksche schetsen. eerste deel + Achterhoeksche schetsen deel 2
35301: VELZEN, HERMAN VAN - Um 't bezit
35302: VELZEN, H. VAN - De landleuper
37975: VELZEN, HERMAN VAN - Aornt en Geerte
25047: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
35269: VELZEN, HERMAN VAN - Van 'n old huus en van mensen
35270: VELZEN, HERMAN VAN - Marinus
35272: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
42290: VELZEN, A.A.N.M. VAN - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
37565: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: In Paradisum deductant te Angeli. De uitvaart - De begrafenis
27194: VEN, SACHA DE, EIJKENAAR, JAN - Alfabetisme
37568: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritu sancti., De Doop
37563: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. III: Het kleed van den kloosterling ( Inkleding van een Benedictijn )
46220: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
70845: PASTOR-EMERITUS PSEUD. VAN P. PACIFICUS JUSTINUS ANTONIUS VAN DE VEN. - Uit mijn oude parochie en uit de buurt
53814: VEN, ADR.H.G.S. VAN DER - Inleiding in de schaaltheorie + opogaven
37564: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. I: Bij den ingang der Kerk ( klokkendoop )
20151: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
4386: VEN, D.J. VAN DER - Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau / D.J. vander Ven
37562: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. II: In het priesterkoor - Lof in de Meimaand
25337: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
60109: VEN, D.J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd: folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel
6699: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
37566: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Infirmatur quis in vobis inducat presbyteros Ecclesiae., Het heilig Oliesel
37567: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Tribue eis Domine de ror coeli abundaniiam., De Zegening
53561: VENABLES, STEPHEN, 1954- - Island at the edge of the world
60256: VENDRIK, M. H. C. - Weduwen. Een verkennend onderzoek.
31797: VENEMA, ADRIAAN - Vanuit het duister: schetsen van honderd jaar epilepsiebestrijding
27178: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten
55248: VENEMA, ADRIAAN - G. H. Breitner, 1857-1923
72243: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten
37988: VENEMA, BERNHARD, BAKKER, JOGIEN - Vrouwen van de Midden Atlas: vrij of vroom?
34761: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., OFFERHAUS, H., OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen: verzameld in 1833 ( = Groninger student songs: collected in 1833 )
31390: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., H. OFFERHAUS., A. OUDEMAN - groninger studentenliederen verzameld in 1833
70724: VENINDE - Waarom hebben wij kikkers geen kleeren aan?
46208: VENINGA, S., VERENIGING VRIENDEN VAN URK - Gemeentelijke visafslag Urk: 90 jaar = Urk - fish auction: 90 years
38255: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der officien ofte dienst der missen
31212: VENNIX, JACOBUS ADRIANUS MARIA - Mental models and computer models: design and evaluation of a computer-based learning environment for policy-making
62975: VÉQUAUD, YVES. - Die Kunst von Mithila
26387: VER LOREN VAN THEMAAT, R. - De Oude ijssel: de veelzijdige rol van het water
23678: VER HUELL, ALEXANDER - Schetsen met de pen: verhalen
72640: Q.M.R. VER HUELL, CH.F. VAN FRAASSEN DR.; SOCIOLOGIE DER NIET-WESTERSE VOLKEN,, PIETER JAN KLAPWIJK - Herinnering aan een reis naar Oost-Indië: reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819
63132: VERASDONCK, J. - Nieuwe recepten voor vleesgerechten
30700: VERBAAN, A.H. ( PHOTO'S) - Kristal LEERDAM Holland
64847: DEUTSCHER JAGDSCHUTZ-VERBAND. - Jagd heute: Standortbestimmung der Jagd
2831: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
52312: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
26242: VERBEECK, DIRK, VANTHIELEN, BARBARA, MUSEUM VOOR SIERKUNST, GENT - Mexicaans zilver = Mexican silver
36075: VERBEEK, J., BARBARAKERK (CULEMBORG) - Culemborgse kerkschatten
56727: VERBEEK, J. R. - Gasbescherming in kazematten en schuilplaatsen ( Neêrlands arsenaal No 2 )
72941: VERBEEK, J. - Johannes Schiotling, een Amsterdamse zilversmid (1730-1799) en zijn kring
41638: VERBEEK, DRS.J.R., - Het stalen infanterieschild van het Nederlandse leger
29472: VERBEEK, HERMAN, DE HORSTINK, AMERSFOORT, PROTESTANTSE STICHTING TOT BEVORDERING VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN EN DE LECTUURVOORLICHTING IN NEDERLAND, STICHTING BASISLEKTUURDIENST, HEEMSTEDE - Moet Marx?: christenen en marxisme
71468: VERBEEK, ERNST - Loon voor duivelsdienst, over het verband tussen persoon en werk van Franz Kafka
46297: VERBERKT, MARIET - Het spoor terug: de vergeten geschiedenis van de spoorwegstakingen van 1903 in Venlo
72704: VERBIST, PIERRE - Description de touts les Pays Bas, autrement appellez, la Germanie Inferieure ou Basse Allemagne
31265: VERBONG, GEERT - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920
65025: VERBOOM, C. H. - Zieke zuigelingen; een beknopte handleiding voor de huisarts bij de behandeling van de belangrijkste zuigelingenziekten.
72369: H. VERBRUGGEN - Homerische hymnen
50141: VERBURG, J. - De brandweerwagen in Nederland
23752: VERBURG, GO - Storm over Nederland
68444: VERCAUTEREN, R. (RICK), 1956- - Theo Kuijpers: terugblik op twintig jaar kunstenaarschap
70766: FERDINAND VERCNOCKE - De gesel gods
31619: VERDAMME, GEURT - Het gemoed van Tante Knier
70676: VEREENIGING NEDERLAND IN DEN VREEMDE., WILLIAM MARTEN WESTERMAN - Some truths about our kingdom of the Netherlands / W.M. Westerman. Pictures: Jan Kampman].
20684: VERÈL, DIRK - Naar het licht: dialoog met spreekkoor
61363: D.L.B., VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN WALCHEREN, MIDDELBURGPBL - Gids door Walcheren
71369: GEREFORMEERDE ORGANISTEN VERENIGING - Het A.B.C. van de orgelbouw
28221: VERENIGING UTRECHTSE SOCIËTEIT 'DE CONSTRUCTIEVE', VERENIGING UTRECHTSE SOCIËTEIT "DE CONSTRUCTIEVE" - Utrecht in 2005
21220: VERENIGING VAN EXPLOITANTEN VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN IN NEDERLAND, VAKGROEP WATERLEIDINGBEDRIJVEN, VERENIGING VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Statistisch overzicht der waterleidingen in Nederland over de jaren ..1952 tot en met 1957
41472: VERENIGING VAN RESTAURATEURS OUDE ARCHIEVEN, VERENIGING VAN ARCHIEFRESTAURATOREN, VAR, VERENIGING VAN BOEK- EN PAPIER RESTAURATOREN - De restaurator: orgaan van de Vereniging Restaurateurs Oude Archieven ( COMPLETE SET 20 years)
4190: VERENIGING "OUD EDE", EDE - Geschiedenis van Ede
71368: GEREFORMEERDE ORGANISTEN VERENIGING - Het A.B.C. van de orgelbouw
32428: VERGARA, B. S. - A farmer's primer on growing rice
24277: VERGEER, CHARLES - Willem Witsen en zijn vriendenkring: de Amsterdamse bohème van de jaren negentig
72756: J. P. VERGOUWEN - Gedenkklanken voor Zuid-Afrika
48912: VERHAAR, HERMAN - Den Haag literair in kaart gebracht
4762: VERHAAR, HERMAN, DOOL, RICHARD VAN DEN - Den Haag in tekst & beeld / samengest. door Herman Verhaar en Richard van den Dool
3195: VERHAGEN-PRINSEN, SASCHA - Van pot tot sierpot / Sascha Verhagen-Prinsen;
25630: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck: legende van een zondagskind
21616: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie
37647: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
36903: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
4919: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie / Leo Verhart
41339: VERHEIJ, F.A. - Morphological and physiological aspects of the early phases of flower bud formation of apple
71271: VERHEIJEN, G.F. - Begraafplaatsen in Horst: het oude kerkhof aan de Kloosterstraat
24369: VERHEIJEN, FONS - Vlinders in de buik...: ...of het analyseren van een detail
53639: VERHEIJEN, F.M. - 400 jaar predikantsplaats Kethel en Spaland: schetsen uit de geschiedenis
69870: VERHEUL, J. (DZN.) - Kralingen en 's Gravenweg
24391: VERHEUL, GÉ - Kerkepad: een elfkerkenpad
26684: VERHEUL, J. (DZN.) - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam: een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rott
41434: VERHEUS, J. - Destillatie handleiding: beknopte inleiding tot theorie en practijk van het rectificerend destilleren in het laboratorium
53874: VERHEY, H.J.W. - Oud-Katholiek kerkzilver
34999: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De zangvogels van België ( eerste deel )
34998: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De eendvogels van België
4458: VERHEYEN, J. - Het kasteel van Well en de vloek die er op rustte / J. Verheyen
39977: VERHOEFF, H. G. - Nederlands-Nieuw-Guinea op weg naar ontwikkeling
2878: VERHOEFF, MAURITS, WIEREMA, THIJS, LEYDESDORFF, SELMA - Ochenebbisj: verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) / samengest. door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema; met een woord vooraf van Selma Leydesdorff
61873: VERHOEFF, JACOB - Experimental study of the thermal explosion of liquids
29492: VERHOEVEN, HENK - De som en de delen: scenario voor een christelijke traditie in de 21ste eeuw
4926: VERHOEVEN, A.A.A., BRINKKEMPER, O., BOTMAN, A.E. - Archeologie in de Betuweroute. Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath / onder red. van A.A.A. Verhoeven, O. Brinkkemper; met bijdragen van A.E. Botman ... [et al.; tekenwerk: M. Hoppel ... et al.; fotogr.: F. Ho
36947: VERHOEVEN, WILHELMUS MARIA - D. H. Lawrence's duality concept: its development in the novels of the early and major phase
48937: VERHOEVEN, NICO, SLEBOS, D.L.H. - Straatmeubilair: vormgeving en plaatsbepaling ( Street furniture: design and positioning )
2953: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., ZWIERS-KLUVERS, INGRID - De grote kerk van Vollenhove door de eeuwen heen... /
71063: VERHOLT, WIM, BOERE, GERARD, VOGELWERKGROEP 'DE IJSSELSTREEK' - Ooievaars in de IJsselvallei, 25 jaar ooievaarsbuitenstation 't Zand te Gorssel, de succesvolle terugkeer van de ooievaar in de IJsselvallei; achtergronden, resultaten en toekomst
31731: VERHOOFSTAD, RENATE, BORST, HUGO, THE LANGUAGE LAB, QUICK SPORTS INTERNATIONAL - Soepel en sterk! = (Flexible and strong): 101 years Quick
26135: VERKADE, PIETER - Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd
31735: VERKAMMAN, MATTY, WILLEMS, RAF - Rode Duivels & Oranje Leeuwen: 100 jaar derby der Lage Landen
7111: VERKAMMAN, MATTY, VERMEER, EVERT - Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland
66274: VERKOIJEN, FRANK. - Grenzeloos groen: natuurontdekkingsgids: genieten van de natuur in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant
61843: VERKOUTEREN, H. - De Inductieve Methode bij de beoefening der Rechtswetenschap
30397: VERKUIL, DIK, NEDERLANDSE OMROEP STICHTING, 1995-.... - 25 jaar in 101 verhalen
53666: VERLINDEN, L., DECLEER, KRIS. - The Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Belgium and their faunistics
38785: VERLOME, HETTY. - Wir Kinder von Bergen Belsen
3200: VERMEER, GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk / Gerrit Vermeer
72410: MICHEL VERMEER O.S.F.S. - Franciscus van Sales: een heilige voor iedereen
4825: VERMEER-LOUMAN, GEERTRUIDA GERRITDINA - Pollen-analytisch onderzoek van den West-Nederlandschen bodem
53670: VERMEER, J.G., RIJNTJES, R.H. - Proefgebied Veerstalblok (Krimpenerwaard): de vegetatie
41350: VERMEIJ, J. - plattegrond van Amsterdam en tuinsteden Slotermeer, Geuzenveld, Buitenveldert, Osdorp, Westlandgracht, Overtoomseveld en Slotervaart.
30823: VERMEULEN, H.J. - Medische beschouwingen over wijn
39723: VERMEULEN, H. - Ons leesplankje
29456: VERMEULEN, HANS, PENNINX, RINUS - Het democratisch ongeduld: de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid
27142: VERMEULEN, JACOBUS, SMEETS, VINCENTIUS, CONGREGATIE DER FRATERS VAN O.L. VROUW, MOEDER VAN BARMHARTIGHEID - Meedoen, van kolonie tot republiek, van vicariaat tot bisdom: de geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname: uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in de Kerk van Suriname
27766: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
39768: VERMEULEN, JAN - Anderhalve eeuw boektypografie, 1815-1965, in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland
42514: VERMEULEN, JAN - Prikkels 202 - 10 Februari 1956
70812: VERMOOTEN, MARINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe NS-stations. Brabant-Limburg-ZeelandMarinus Vermooten
56611: VERNE, JULES - Twintig duizend mijlen onder zee
62957: VERNER, MIROSLAV. - Forgotten pharaohs, lost pyramids: Abusir
47451: VERPAALEN, JOHN - De bakkersmolen van graan tot brood
19849: VERREPT, STIJN - Communicatiegids voor managers: strategieën en vaardigheden
37027: VERSCHUEREN, JEF - Understanding pragmatics
72905: DR.H.J. VERSCHUYL., - Groot Puzzelwoordenboek. Voor jarenlang puzzelplezier!
60202: VERSFELD, MARTHINUS. - Die neukery met die appelboom
5435: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward: de Martinikerk
22058: VERSPRILLE, A.J., COMMISSIE GEDENKBOEK 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP), STICHTING 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg: 1200 jaar wonen
24038: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten
70909: VERSTEEG, H.J. - 85 Jaar Amsterdamse Vrouwenkliniek
34579: VERSTEEG, INA - Jenny Dalenoord
50097: VERSTEEG, COOS - Guido de Moor: portret van een Haagse komediant
69766: VERSTEGEN, TON, PANHUYSEN, PAUL - Lunetten, kunst in een nieuwe woonwijk
39936: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
27888: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37174: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37175: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
23698: VERSTEGEN, TON - Transformaties: ontwerpen voor elektriciteitshuisjes
64980: VERSTER, ARNOLDUS JOHAN GEORGE, 1888-1975. - Koper en brons van voorheen: oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen , Brons in den tijd
54044: VERSTIJNEN, MADELON L. - Mijn oorlogskroniek: met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-21 april 1945
44717: VERSTIJNEN, MADELON L. - Mijn oorlogskroniek: met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-21 april 1945
4547: VERSTRAEL, THEO J. - Weidevogelonderzoek in Nederland: een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985
51573: VERSTRAELEN, F. J. - Zimbabwean realities and Christian responses
70566: TH. VERSTREKEN - Liersche tafereelen van heden en verleden,
70906: P. VERTENTEN - Peerken: Jeugdherinneringen
51669: VERTESSEN, I. - Een brief van Justus Lipsius
51670: VERTESSEN, I. - Het leven in een Romeinse villa
50114: VERTOMMEN, KAREL - Brood: verzen
40888: VERVAEKE, J., STICHTING FAMA FRATERNITATIS, 'S-GRAVENHAGE - Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie: speelse bespiegelingen in volle ernst
48756: VERVELDE, G.J., PRODUKTIVITEIT IN BIOLOGISCHE SYSTEMEN ((AMSTERDAM); 1974 - 19-04-1974) - Produktiviteit in biologische systemen. ( roductivity in biological systems )
6320: VERVERS, M.J. - Kruising: de geschiedenis van pont en brug
41422: VERVLOET, J.J., ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Poortugaalse bronnen. VIII: Begraven in en om de kerk van Poortugaal
41421: VERVLOET, J.J., WAAL, A. VAN DER, ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Boskoop: dopen 1643-1681
36826: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen
72525: VERVOORT, CORNELIS EVERHARDUS - Gezin en schoolkeuze bij handarbeiders
57754: VERWAEST, J. - Richtlijnen voor den heropbouw der geteisterde hoeven
5130: VERWERS, W.J.H., KLEIJ, P. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant, 1994-1996
5080: VERWERS, W.J.H., ARTS, N., STICHTING BRABANTS HEEM (WAALRE) - Archeologische kroniek van Noord-Brabant. : 1985-1987 / W.J.H. Verwers; met bijdragen van N. Arts ... [et al.]
61353: VERWERS-BEERENS, AN, -1958. - Onvoltooide groet; nagelaten verzen.
24856: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland: levensverhaal van zijn bevolking
25266: VERWIEL, HARRY - Museumboek voor Noord-Brabant
38802: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 1e dl.: Tijd tot ± 1300: voorhoofse epiek, hoofse epiek, dierenfabel en dierenepos
38803: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 3e dl.: Tijd na ± 1300: didactische poëzie, wereldlijke epiek, geestelijke epiek, sproken en boerden, liederen, dramatische poëzie
40572: VERWOERD, HENRICA E. - Bibliografie van Anne Hallema,
70843: VESSEM, CORNELIS JOHANNES VAN - Economische beschouwingen over de Indische middelen in het bizonder de fiscale monopolies
71654: VESSEUR, THEO - Kiezen of delen, kreativiteit in opvoeding en onderwijs
63463: VESTDIJK, S. - Een op de zeven
51663: VESTDIJK, S. - Else Böhler, Duits dienstmeisje
27228: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
37268: VESTDIJK, S. - Het kastje van oma: opstellen over muziek
60085: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
42242: VESTDIJK, S. - Lier en lancet
25399: VESTDIJK, S. - De beker van de min: de geschiedenis van een eerste jaar; De vrije vogel en zijn kooien: de geschiedenis van een domicilie
37186: VESTDIJK, S. - Lier en lancet: essays over Emily Dickinson, James Joyce, Paul Valéry ...
61833: VET, J. - Uw stad Arnhem. Een stad bouwt aan haar toekomst en een stad bouwt voort
26651: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen
26020: VETH, CORNELIS - De politieke prent in Nederland
21535: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks: etser en graveur
35981: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-Indië
21620: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
70557: VICTOR WESTHOFF, A.J.M. JANSEN - Vegetatiegegevens uit de jaren veertig van Noordoost-Twente
52320: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS) - Engels zilver, 1660-1820
34204: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., OMAN, CHARLES CHICHELE,, 1901-1982, HAMILTON, JEAN., ENTWISLE, E. A., BAS PRINTERS LTD., PHILIP WILSON (FIRM),, WEBB SON & CO. LTD.,, ABRAMS & COMPANY PUBLISHERS. - Wallpapers An International History and Illustrated Survey From The Victoria and Albert Museum...Bibliography by E.A. Entwisle
21682: VIEGEN, JOSEPH - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
28062: VIEGEN, C. VAN (JR.) - Van geslacht tot geslacht: Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen V.D.M.
44872: VIËTOR, J.F. - De lotgevallen van stuurman Stavast: met de koopvaardij in oorlogstijd
64706: VIËTOR, NELLEKE - Maria's thuiskomst
61890: VIGUÉ, JORDI. - Naakten: een praktische gids voor tekenen en schilderen
61836: STICHTING ONTWIKKELING ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN (GORINCHEM) - De knotwilg
2721: VIJGEN, THEO - Tipi's, totems en tomahawks: het leven van de Noordamerikaanse Indianen / Theo Vijgen;
60124: VIJSELAAR, JOOST. - 'Neerlands eersten psychiater': dr. J.N. Ramaer, 1817-1887 , Neerlands eersten psychiater': dr. J.N. Ramaer, 1817-1887
68468: VILLANUEVA, FELIX, BIERMA, WIGGER, LEE, PAUL VAN DER, HISTORISCHE VERENIGING DEUTEKOM, DOETINCHEM - Een monument ter herinnering aan de Joodse gemeenschap van Doetinchem
63271: VILLON, FRANÇOIS, PSEUD. VAN FRANÇOIS DE MONTCORBIER. - Villon vervolgd: bargoense en apocriefe verzen van François Villon
71668: VINCENT F. CAPUTO, JOHN E. MURRAY - Quick on the vigor!: Essays on defense transportation
63038: VINK, H. T. / GRINTEN, G. J. VAN DER / KASTEEL, B. VAN / SPRUIT, K. F. G. - Hoog Catharijne: een rekonstruktie plan.
46146: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
21634: VINK, A.P.A., ZUILEN, E.J. VAN - De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw: toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland schaal 1:200.000
53969: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. Dl. 2
42387: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
22031: VINKE, GEERT B. - Sterk water: anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / geconserveerd onder red. van Geert B. Vinke
63008: VINKENOOG, SIMON. - De avonturen van Amsterdam: uit een plaatjesboek
36619: VINKENOOG, SIMON, APPEL, KAREL, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Appel's oogappels + Het verhaal van Karel Appel
42166: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland
53520: VINKENOOG, SIMON, 1928-2009. - Eerste persoon meervoud. Autobiografisch.
56706: VINKENOOG, SIMON. - Schrijftaal III
27392: VIOTTA, HENRI - Helden der toonkunst: van de zestiende eeuw tot op onzen tijd
70408: VIROFLAY, MARGUÈRITE DE, MONTRECOURT - Goede manieren
22522: VIRULY, ADRIAAN - Kaïn in de cockpit
71667: VIS, D. - De johannes kerkhoven polder. een episode uit de herovering van de dollard
56646: VIS, JEROEN - Ervaringen van het absolute
41494: VIS, JOH. A. - De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. ( Omslagtitel: Het ontstaan van den polder De Biesbosch )
36700: VIS, DIRK - Vis à Saandyk: kroniek van een Zaans geslacht
49988: VIS, JURJEN - Onder uw bescherming: de katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam
65145: VIS, JOH. A. - De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. ( Omslagtitel: Het ontstaan van den polder De Biesbosch )
21030: VISÉE, W.F. - Marinevliegkamp De Kooy: beelden van een bevlogen eeuw
64836: VISMAN, J. - Kaart van Texel
56643: VISSCHER, H.J.J.D. - Vijf en twintig jaar Mariakerk in Didam
72991: R VISSCHER - Goudsmeden en hunne leerlingen te Leeuwarden in de 17e eeuw.
32670: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
21231: VISSCHER, H.A. - Reisboek voor het Nederlandse landschap: natuur- en cultuurwaarden van tien mooie streken
27758: VISSCHER, H.A. - Walcheren: natuur, landschap en geschiedenis
45129: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug: een natuurrijke streek in het hart van Nederland
31156: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
5475: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug: een natuurrijke streek in het hart van Nederland
70581: VISSER, W. - 150 jaren Van Gend & Loos, 1796-1946
69727: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
72366: VISSER-ISLES, LARAINE - Erasmus van Rotterdam
59003: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de "heks" van Bergh
58984: VISSER, DIANE, VELS HEIJN, ANNEMARIE, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638): van Spanje naar Oranje
39341: VISSER, DR.S.W. - Draaibare Sterrenkaart voor de Tropen ( 4e druk )
46348: VISSER, W.D., STICHTING ICODO - Kind in Indië: oorlogservaringen en hun gevolgen
51625: VISSER, A. - Veluws portret
70968: VISSER, L. - Dribbeldra: de koning der langneuzen
35406: VISSER, MICHIEL DE - Het veer keert weer...: twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten
60152: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
63070: VISSER, C., SMEITINK, G. J., K. SCHAAP. - Logboek 1-41 RVA: verhalen en wetenswaardigheden , Logboek Eerste Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie, Logboek 1e Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie
30906: VISSER, LEO, BERSSENBRUGGE, H. - Calvé-Delft's Hollandsche recepten voor Indië
26841: VISSER, HERMAN - Het vliegveld te Eelde doet reeds dienst!: 1931 tot 1940
21839: VISSER, ASTRID - Clownesk boetseren
69986: VISSER, KEES - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000
71223: VISSER, CATHARINA - Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw
20156: VISSER, AB - Het klooster van Sint Jurriaan: Pauwhof-herinneringen
27959: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland: tussen katholicisme en calvinisme: 1566 tot heden
26271: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80
58959: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de "heks" van Bergh
31985: VISSER, IRENE, WILCOX, HELEN, HOLIER THAN THOU? (REPRESENTATIONS OF HOLINESS IN ENGLISH AND AMERICAN LITERARY TEXTS (GRONINGEN): 06-2003) - Transforming holiness: representations of holiness in English and American literary texts
71919: VISSER, M.F. - De techniek in den landbouw
22649: VISSER, A. DE - Wie een kooltje laat vallen brandt de vloer: een verhaal voor meisjes
40959: VISSER, W.A., KONINKLIJK NEDERLANDS GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP (LEIDEN) - Geological nomenclature: English, Dutch, French, German, Spanish
70473: ONTWERP: M.F. VISSER - Kaart van het Noord Hollandsche Poldergebied.
50245: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 2
28141: VISSER R. - Van oudsher bouwen aan de toekomst. Aannemersbedrijven in Hilversum en omstreken 1674 - 1992
50246: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 3
69681: VISSER, KEES - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000
29728: VITEBSKY, PIERS - De sjamaan: reizen van de ziel, trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone
55422: ARNHEMSE VOETBAL- EN ATHLETIEK CLUB VITESSE - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Arnhemse voetbal- en athletiekclub Vitesse 1892 - 1952
72619: VIVIEN. CRUMP, IRENE. TOH - Rajasthan
41511: VLAANDEREN, ANDRÉ ( TEKST EN ILLUSTRATIES ) - Het AVRO ABC. Voor grote en kleine luistervinken.
6382: VLADISLAV, JAN - Fanta Giro met het lieve gezicht: een Italiaans sprookje; De schelpenfee
41998: VLAM, J.B. - De Achterhoek op volle toeren Winterswijk 17 - 25 Mei Tentoonstelling Landbouw - Industrie - Handel
27614: VLASAKKER-VAN SON, PAULA VAN DE - Brandweerman voor het leven
53406: VLEESCH DUBOIS, PETER - "Het geheime CRM-dossier"
28365: VLEESCHOUWER, WILLEM, WILMINK, WILLEM - De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester
31162: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas
20220: VLETTER. DR A. DE ( ANTON PIECK ILL ) - na lange marsch.... omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandsche onderwijswereld
64876: VLIEGER, MARINUS DE. - Electro-neurologie, een synthese
28269: VLIEGER, J., DE REDACTIE VAN "DE GRACIEUSE" - De raadgever op huishoudelijk gebied
4968: VLIEGHE, HANS - De schilder Rubens / Hans Vlieghe
2578: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland / door Marieke van Vlierden
39044: VLIES, T.A. VAN DER - Portugal na Holanda: een en ander uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandsche dorp Poortugaal ( HERDRUK )
39192: VLIES, A.W. VAN DER, ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN - "Dokhaven": van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting
70847: LEONARD VAN WOUDRICHEM VAN VLIET - Ontwerp eener Nederlandsch-West-Indische ontginning- en handel-maatschappij, met een kapitaal van vijftig millioen guldens.
61592: VLIET, HANS VAN - Handboek der toegepaste holistische geneeswijzen
62904: VLIJT, ANNA. - Annie, de kleine verpleegster
21754: VLIMMEREN, HENK VAN - Handboek sportduiken: theorie, training en praktijk
30278: VLIS, INGRID VAN DER. - Die Delfgaauwse Weye. Een experimentele en weerbare wijk. De eerste grootschalige herstructurering in Delft.
64571: VLISSINGEN, F.H. VAN - Verslag aan den Koning, uitgebragt door de Staats-commissie, ingesteld bij 's Konings besluit van 16 junij 1857, no. 90, op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europesche kolonisatie in Nederlandsch Indië
41431: VLIST, HENK VAN DER. - Pieter Vermeulen
35697: VLOEDBELD, G., KRUISDIJK, J. - Almelo, een veranderende stad
38396: VLOEDBELD, G.B. - Oale könnigheid
35250: NEDERL. VEREENIGING ONZE VLOOT - Van Neerlands Vloot. Voor Neerlands Jeugd
31806: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31418: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31534: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Een hartstochtelijk hemelbestormer: Johannes van Vloten in beeld
27498: VLOTEN, J. VAN - Bakerrijmpjes
72945: VN LAZAREV, GI VZDORNOV - Pages from the history of Novgorodian painting: the double-faced tablets from the St. Sophia cathedral in Novgorod
57757: VOCHT, CEES DE (C. L. F. M.), 1947- - Monumenten van bedrijf en techniek: historisch spoorwegmateriaal
72144: VOORLICHTINGSBUREAU VOOR DE VOEDING - Handleiding bij de set van 16 flanelbordfiguren. ( onderhoud gebit en tanden )
67274: VOELLMY, ERWIN. - Jost Bürgi und die Logarithmen.
34060: VOET, H.A., TAK, A. - Kleur in Rotterdam
21836: VOET, H.A., TAK, A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 6: Oude Noorden, Agniesebuurt en Provenierswijk
37635: VOET, JOHANNES EUSEBIUS, GHYSEN, HENDRIK, GENOOTSCHAP LAUS DEO, SALUS POPULO - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
4641: VOETEN, M.E.C.M., END, A. VAN DEN - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon / M.E.C.M. Voeten, A. van den End
46327: VOETEN, LAMBERTUS HENDRIKUS. - Menselijkerwijs, etc.
36190: VOETEN, BERT, ALINGS, WIM (JR.), VISSER, EDUARD - Wachten op het feest
28030: VOETEN, BERT - De tijd te lijf: en andere gedichten
27379: VOETEN, BERT - Het kind en zijn schrifturen
35763: DE VOETZOEKER - 60 jaar voetbalvereniging Gedringen. 1928 - 27 Augustus - 1988
63548: VOGEL, JAROSLAV - LeoÅ¡ Janáček
54017: VOGELAAR, CHRISTIAAN, WEBER, GREGOR J.M. - Rembrandts landschappen
24453: VOGELAAR, CHRISTIAAN, WINTGENS HÖTTE, DORIS - Vijf eeuwen landschap
25294: VOGELS, HANS - Museumboek voor Amsterdam
51581: VOGELS, R. - De wondere Lamp. Topprestaties der techniek.
63501: VOGELZANG, FRED - Woonplaats voor fatsoendelijke luijden
21855: VOGT, GUUSANKE - Papier decoreren: dessins, werkwijzen, toepassingen
22179: VOGT, PAUL, VOGT, GUUSANKE - Buitenschilderwerk: handleiding voor de doe-het-zelf schilder: professionele verftips, milieuvriendelijke beits, kleurenroutes in Nederland
41218: VÖLGER, GISELA, WELCK, KARIN V., KHAN MAJLIS, BRIGITTE, ROSSINI, CHRISTINE - Indonesian textiles: symposium 1985
39840: VOLGUINE, A. - Maanastrologie
31106: MINISTERIE VAN WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING - normaalwoningen Gelderland. ( Toelichting bij de ontwerpen van normaalwoningen Gelderland)
39355: ONTWERPGROEP VOLKSHUISVESTING ( UTRECHT ) - ROVU Bouwen en wonen
35615: HET COMITÉ VOOR EENHEID IN DEN VOLKSZANG - Volkszang: 20 liederen
53921: VOLLEBERGH, J.J.A. - Terughoudend leiderschap
20672: VOLLENHOVE, JOHANNES - Johannes Vollenhove: bloemlezing uit zijn gedichten
20574: VOLLENHOVEN, C. VAN - Indië gisteren en heden
65078: VOLTAIRE - Candide ou l'optimisme ( Illustré par Jylbert )
66201: VOLTEN, P.M.E. (PIETER MARIUS EMILE), 1946- - De achterkant van het gelijk van weerbarstige paradigma's in de internationale betrekkingen
66217: VOLTEN, P.M.E. - Synthese als perspectief?
39864: VOLZ, WOLFGANG,, 1948-, MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST (GHENT) - Christo Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida 1980 - 1983
25098: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha, of offerbelofte; Koning David hersteld; Faëton, of roekeloze stoutheid
38963: VONDEL, JOOST VAN DEN - J. van Vondels Hekeldichten
26006: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rouwen met Vondel: bloemlezing uit zijn doden-poëzie
27383: VONK, MAAIKE - 1964-1965: over spruitjes, oudtantes, knoopjes, roodvonk en nog meer
38304: VONK, P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter
54162: VONK, PETER. - Hart voor studenten: zeventig jaar studentenartsen
44772: VONK, ROOS - De eerste indruk: bekijken en bekeken worden
71521: VOO, E.E. VAN DER - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard deel 1
38086: VOOGD, A. - Album van Rotterdam
58828: VOORDEN, F.W. VAN, EBBENHORST TENGBERGEN, E.J. VAN, MENTINK, G.J. - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland: de nederzetting in ontwikkeling
70056: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN DER - Mummelientje
70654: VOORHOEVE, J.N. - Het zoogenaamd Darbisme
72717: VOORHOEVE, JAN, DONICIE, ANTOON - Bibliographie du négro-anglais du Surinam. Avec une appendice sur les langues créoles parlées à l'intérieur du pays.
72121: GEMEENTE ASSEN. BUREAU VOORLICHTING - 'Assen is voortydts maer een klooster geweest, maer neemt soo toe dattet metter tydt een vleck sal werden'
69893: GEMEENTE PUTTEN. BURO VOORLICHTING - Verhuizen naar morgen: kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente Putten
34743: GEMEENTE NIJMEGEN. AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen: commemoration of the Liberation, 1944-1989 = Nijmegen: herdenking bevrijding, 1944-1984
72046: VOORN, H. - Het papier, 5 juni - 1 juli 1972, gem. Van Reekum Galerij Apeldoorn
22482: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Haagse meubelmakers uit de negentiende eeuw: Haags Gemeentemuseum 12 oktober-11 [i.e. 8] december 1974: [katalogus]
4741: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Meubels in Nederland 1840-1900 / J.M.W. van Voorst tot Voorst
71899: EDWARD MULTON PSEUD. VAN HERMAN NICOLAAS VAN DER VOORT. - De luchtduivel
71900: EDWARD MULTON PSEUD. VAN HERMAN NICOLAAS VAN DER VOORT. - Aansluiting ... Los Angeles
61454: VOORTMAN, AREND JAN. - Honderd jaren Geesteren-Gelselaar en Omstreken (1889-1989): Van "Brandkaste" tot hedendaags verzekeringsbedrijf
69868: VOORTWIS, J.B. TE - Winterswijk onder het vergrootglas: micro-geschiedenis van dorp en platteland in de jaren 1500 tot 1750. Dl. 2: Het platteland
2748: "HENK WEVER" VOORWOORD - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders = Contemporary Dutch sea painters
72191: C.G.N. DE VOOYS - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten: voordracht in de jaarlijkse vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 8 Junie 1910
27220: VOOYS, C.G.N. DE - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "slang"
39795: VORAGE, MARC, GELUK, MARIAN, WAGENINGSE STUDENTEN ROEIVERENIGING ARGO - 75 jaar WSR Argo: 1913-1988
35912: VORENKAMP, ALPHONSUS PETRUS ANTONIUS, MUSEUM BOYMANS, ROTTERDAM - Herinnering: Kersttentoonstelling 1947-1948
61512: PLAATSELIJK KATECHETISCH VORMINGSWERK (ANTWERPEN) - Grond & Water: handreiking voor doopkatechisten
67255: VORRINK, KOOS (JACOBUS JAN), 1891-1955. ( OMSLAG ONTWERP B. SCHUURMAN ) - Alarm in Praag: redevoeringen gehouden te Amsterdam op 28 februari 1948
56565: VORST, SIMON DE. - De zakfles; een verhaal over de watersnood.
30739: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem
70068: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 3: De Utrechtse jaarmarkt in de middeleeuwen ( = Our civilization history in pictures The Utrecht fair in the Middle Ages )
70747: J. G. VOS - 250 Jaar brandweer te Eibergen
70065: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 6: Een 17e Eeuwse boerenkermis ( = Our civilization history A 17th Century farmer fair )
70066: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 1: Oud-Frankische landhoeve ( = Our civilization history in Old Frankish farm house )
44690: VOS, H.B. - Rijtuigen
39290: VOS, VOLKERT - Amsterdam in-line: toertochten voor in-line skaters
2832: VOS DE WAEL, N.X.M.M. - Portret van een periode: De Ranitz als burgemeester, 1948-1970 / N.X.M.M. Vos de Wael
32597: VOS, JAN - Jan Vos: it's not always bright and healthy homes
24214: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
30826: VOS, MARIE WILHELMINA - Feest
34087: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis
70069: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 4: Het interieur van een klooster ( = Our civilization history in pictures The interior of a monastery )
70070: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 5: De eerste O.I. vaarders op de reede van bantam
72799: VOS, ... (INSPECTEUR) - Valsche Francs, oorspronkelijk opsporings-verhaal
7320: VOS-VAN KLEEF, D. DE - Het ex-libris in Europa
20067: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem
23517: VOS, K.H., VERLAAN, TH.G. - De lakens uitdelen in Overijssel: over burgers en bestuurders
48869: DE VOS, LUKAS - Land! Land!: schuimsporen en ankerplaatsen in de Noord-Atlantische driehoek
72466: J. G. VOS - 250 Jaar brandweer te Eibergen
4367: VOS, ROB DE - Naam- en codelijst van de Nederlandse macro-nachtvlinders ( = Name List of the big moths )
70067: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 2: Inval der noormannen of vikingen ( wijk bij duurstede ) ( = Our civilization history image invasion the Normans / Vikings)
24215: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
7116: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - V.O.C.-zilver: zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw: collectie Haags Gemeentemuseum
44661: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien
44679: VOSKUIL, J.J. - Onder andere: herinneringen en dagboekbladen
38129: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
71604: CAREL VOSMAER - Londinias
31557: VOSS, EGON. - Wagner und kein Ende
4492: VOSSELMAN, A.J. - Het ontstaan van de Marechausseevereniging
72726: VOSSEN-VAN SOEST, VIOLA VAN, RUITER, FRANK - Huijs en Hoff aen de Vlegelstraet
34023: GOSUDARSTVENNYÄ­ MUZEÄ­ ISKUSSTVA NARODOV VOSTOKA. - Japanese Decorative Arts From The Collection Of The State Museum Of Oriental Art inMoscow (Netsuke, Ceramics, Lacquer, & Metalwork)
55410: VOYS, J.N. DE - Gedenkboek stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum: 1933-1935
56560: ALGEMEEN VRACHTKANTOOR N.V. - Rotterdam: momentopnamen van een wereldhaven 1918-1968 = Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968 = Port mondial en perspective 1918-1968., Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968, Port mondial en perspective 1918-1968
38577: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Mercantilisme en koloniale expansie
70981: A.C.J. DE VRANKRIJKER - ( De nieuwste ) Geschiedenis van Gooiland Deel IV
38852: VREDELING, ALBERT - Tamarimasen = Ik kan het niet verdragen: een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië
33574: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartenmakers en hun werk
20235: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
23710: VREDENBERG, J. - Handel, nijverheid en industrie: bedrijfsgebouwen in Arnhem
23491: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren: het Burgerweeshuis te Arnhem, 1583-1742
23505: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
60273: VREDENBREGT, JACOB - De deftige kolonie en andere verhalen
21227: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking
27377: VREEDE, MISCHA DE - Het kind en de dood
50035: VREEKEN, BERT - Vormgeving na '60: van pop-art tot postmodern
66115: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN VREEMDELINGENVERKEER - Gids voor Amersfoort., Amersfoort in het midden van het land gelegen is een der gezondste plaatsen en geheel vrij van malaria* Het is er rustig en goedkoop wonen* .........
64875: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER (LEEUWARDEN) - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken ( 2e druk )
71709: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER (ROTTERDAM) - (TOERISTEN) Gids voor Rotterdam
71705: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - (TOERISTEN) Guide to Rotterdam ( Engelstalige versie )
60158: CENTRAAL BUREAU VOOR VREEMDELINGENVERKEER ('S-GRAVENHAGE) - Op reis per Staatsspoor
71707: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - (TOERISTEN) Guide de Rotterdam ( Franstalige editie )
37924: ADVIESCOMMISSIE VOOR VREEMDELINGENZAKEN - Eerste Hulp bij Huwelijksdwang: een uitvoeringsplan
41479: VREESWIJK, JAN, VREESWIJK, A.T.A. - Stompwijk: wie wat waar
37991: VREUGDENHIL, ADRIANUS - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
41961: VREUGDENHIL, JACOBA M. - Het kerstmaal: vijf kerstverhalen
31565: VRIELINK, HERMAN, MOLEN, D. VAN DER - Louis Hillesum: een portret
69488: VRIEND, J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen
34659: VRIEND, J.J. - De praktijk van het bouwen
36603: VRIEND, J.J. - Wonen in de lage landen. De praktijk van het bouwen
23916: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
59047: VRIES, ANNEKE DE, BRINKMANN, BODO, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Avonturen met een collectie. ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
25444: VRIES, ANNE DE - Wat heten goede kinderboeken?: opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880
72973: VRIES, JOH. DE - Diergaarde Blijdorp
43607: VRIES, R.W.P. DE (JR.), KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN HAAG - 1874-1924 W. O. J. Nieuwenkamp
51713: VRIES, JOHAN DE - Robot Volta, de wondermens
45022: VRIES, S.PH. DE (MZN.) - Joodse riten en symbolen
33195: VRIES, LIESBETH DE, BAKKER, FRANK - Zelf uitgeven!: waarin een kleine uitgever groot kan zijn
42235: VRIES, LEONARD DE - De Hobby Club op avontuur in de U.S.A.
25279: VRIES, PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats: lijkenhuisjes in Groningen
38652: VRIES, LEONARD DE - Zo puur in de natuur: naturisme toen en nu: de geschiedenis en ideologie van het naturisme en de beste publicaties hierover ontleend aan de tijdschriften "Zonnewijzer" en "Naturisme" ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van "Zon en Leven" en h
72247: D.M. DE VRIES, A.A. KRUIJNE, WIM D. MARGADANT - Onderscheiding der grassen van ons hooi- en weiland volgens kenmerken der niet bloeiende spruiten
29464: VRIES, TINIE DE, MÜLLER, ANNA-HERMINE - Veertig verhalen vol verwachting
2856: VRIES, HENDRIK DE - Historisch-genealogisch dagboek, 1722-1759: ; samengest. en bew. door Hans Koolwijk
63494: VRIES, THOM. J. DE, 1904-1975. - Transissalania illustrata: achter de IJssel begint het land , Achter de IJssel begint het land
45118: VRIES, M.C. DE - Terug naar de bron van de Grift: de Grift in het moderne Apeldoorn
65045: VRIES, MAX DE. - Onderzoek naar den huidigen stand der scheepvaartprotectie in de verschillende landen: uitgevoerd in opdracht van de Nederlandsche Reeders vereeniging
36207: VRIES, G.J.P. DE ("OOM GERRIT") - Achter de schermen: de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding: onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
34135: VRIES JR, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk
44803: VRIES, J. DE, TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch woordenboek
23744: VRIES, PIETER DE - Een lokaal voor tijdelijke bewaring: lijkenhuisjes op Groninger kerkhoven
71359: VRIES, THEUN DE - De bijen zingen
66299: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
66300: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
38534: VRIES, A. DE - De illegale pers in Dordrecht, 1940-1945
72627: JELLE DE VRIES - The Babi question you mentioned...: the origins of the Baháʼí Community of the Netherlands, 1844-1962

Next 1000 books from De Kantlijn

5/9