De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29915: TERRY, EDWARD - Scheeps-Togt van Edward Terry ... , na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen, gedaan in het Jaar 1615 ...; nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt
37258: TERSTEEG, J. - Honoré de Balzac en drie vrouwen
63134: TERSTEEGE, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
51616: TERSTEEGE, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
6361: TERWEN, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten
5307: TERWEN, J.J. - Leiden '74: leven in oorlogstijd in de tweede helft van de zestiende eeuw
70826: TERWEN-DE LOOS, J. - Het Nederlands-koloniale meubel, studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Sri Lanka
27604: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt
42292: TESCHKE, GERHARD - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter
61620: TETELEPTA, M.J. - Bergaul: 40 jaar Molukkers in Winterswijk: 1959-1999 , 40 jaar Molukkers in Winterswijk
31380: TETS, G. F. VAN . - Nationale Bloemen Tentoonstelling Amstelflora.
71227: TETTEROO, HENK - Kreen en gruizig
61834: TETZNER, C.P. - Wenken voor de behandeling van planten en bloemen in huis
3176: TEUNIS, CLASIEN - Van sierclown tot knuffelclown: stof, rubber, hout / Clasien Teunis;
64796: TEUNISSE, A. - Handleiding bij het klassikale onderwijs in de fraaie handwerken, kunstnaaldwerk
36519: TEUNISSEN, JOHAN VICTOR - Het grote boek van Johannes Victor: een duizend en een selectie: hymnen, aforismen, epigrammen, spreuken, gelijkenissen
40514: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. - Op de uitkijk, aan het roer: Nigoco 75 jaar: 10 opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan en Co. te Rotterdam
50466: THALEN, ROB - Not just a shape
67321: THALMANN, YVES-ALEXANDRE. - Gelukkig zijn
19732: KÖPP THEED., - Wa'j in de Liemus kon belè1eve
2801: THELEN, TON - Commanderij Gemert: beeldend verleden / Ton Thelen samenst. en eindred.; Piet Kuppens fotogr. en conceptuele vormgeving
5396: THELEN, TON - Om de spaarcenten van de kleine man: de Roermondse Spaarbank en de evolutie van het spaarbankbedrijf 1880-1968
61407: THEMADAG NEMATODA IN RELATIE TOT ZIEKTEN BIJ MENS, DIER EN PLANT, EN IN MILIEU-STUDIES (1989: BILTHOVEN) - Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies: voordrachten gehouden op de themadag "Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies" d.d. 7 juni 1989, te Bilthoven.
70970: THEO. TRIENEKENS, MATHIEU KIKKEN - Van kerk (1862), tot kerk (1984) ...... tot kerk (1987): gedenkboek van en over de parochie Lutterade-Krawinkel (de St. Augustinusparochie)
60112: THÉO, R. - De schaduwbeelden met de hand
2282: THEOPHILUS (P.; O.F.M.CAP.) - De bloemekens van de heilige Franciscus / vert. naar de Latijnse uitg. door P. Theophilus O.F.M.Cap.; ingel. door P. Gerlach O.F.M.Cap
29007: HOVEN. THÉRÈSE - huishouden zonder dienstbode
55464: THÉRIAULT, SERGE, LA ROSE, ANDRÉ, DEGAS, GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS (PARIS) - Degas
71022: P. THEUNISSEN - School Spankeren: 1883-1983
37276: THEUNISSEN, BERT, HAKFOORT, CASPER - Newtons God en Mendels bastaarden: nieuwe visies op de 'helden van de wetenschap'
25871: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen
70511: THEUNS-DE BOER, GERDA, ASSER, SASKIA - Isidore van Kinsbergen (1821-1905) = photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies
33193: THEUNYNCK, PETER, VLAMINCK, ERIK, AMVC-LETTERENHUIS, ANTWERPEN - Het doet ons genoegen dat u thans met ons voorstel accoord gaat: honderd jaar liefde voor Vlaanderen
48753: THEUVENET, WILLEM JOHANNES - Clinical aspects of nerve damage in leprosy: notes from Anandaban Leprosy Hospital, Nepal
3272: THEWISSEN, CHARLES - De basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht: / Charles Thewissen
3269: THEWISSEN, CHARLES - De Sint Servaaskerk te Maastricht: geschiedenis en beschrijving / Charles Thewissen; met foto's van Frans Lahaye
6309: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES - Oud Maastricht
41931: THICH, THIEN-AN. - Zen philosophy, Zen practice.
6378: THIEL, H. VAN - Het offer van Itota: het leven van de Ngombe in Kongo
31772: THIEL, RUDOLF - Groote strijders tegen ziekte en dood: uit leven en werken van groote geneeskundigen
42237: THIEME, J.G. - Het duivelsmoeras
30194: THIENEN, GERARD VAN - Incunabula in Dutch libraries: a census of fifteenth-century printed books in Dutch public collections
42216: THIENEN, FR. VAN - Ballerina's in beeld
35457: THIJS, E.TH. - Helemaal jij zijn
31378: THIJS, CORNELIS. S.S.S. - Het oud - Adelijke Baarlo. Baarlo het dorp met vier adelijke kastelen.
41957: THIJS, GERARD - Kleine luyden in ontwikkeling: de Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005
61411: THIJSSE, WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers, 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven
28617: THIJSSE, JAC.P. - Naar de natuur
25545: THIJSSEN, THEO - Verzameld werk. III: Egeltje; Het taaie ongerief; Een bonte bundel
22721: THIJSSENS GEERT., JOHN DOS PASSOS., RAMON GIELING., ROLAND VAN DEN BERGHE., BERT BOERBOOM., ROB ELZINGA. EN ANDEREN - Wolfsmond: nr 4 - Wolfsoog
59005: THOBEN, JOHN - Sint-Jorisgilde Braamt: een traditie van 625 jaar
41224: THODEN, HENDRIK ULBO ERIC - Politieke beheersing in de Djuka maatschappij: een studie van een onvolledig machtsoverwicht ( 2 delen )
68372: THOMA, HANS. - Türkei: Reisen im Morgenland
70124: THOMA, WILLI - Faszination Karussell - und Wagenbau. 200 Jahre MACK waldkirch ( Chronik einer Schwarzwälder Unternehmerfamilie )
69879: THOMAS VAN KEMPEN, KRUIJF, UDO DE, KUMMER, JEROEN, IJSSELACADEMIE, ZWOLLE - Een klooster ontsloten, de kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen, in vertaling en met commentaar
46339: THOMAS, J.M.A., STICHTING MUSEUM NEDERLANDSE CAVALERIE - 50 jaar Cavaleriemuseum, 1959-2009
56686: THOMAS, FRED - Gasten op het Leidseplein: 75 jaar American Hotel
71313: THOMAS, FRED - Het hart van mijn stad
29171: THOMAS, ANDY,, 1965- - Vital signs. A complete guide to the CROP CIRCLE mystery and why it is not a Hoax.
71218: THOMAS. HAUSER, ARNOLD PALMER - Arnold Palmer: a personal journey
28891: THOMASSEN, KEES - Uit de kast: tien jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek
33170: THOMPSON, J.W. - Cesar de Melville: een republikein uit de tijden der Fransche omwenteling
32669: THOMPSON, WENDY - Mozart: mens en muzikaal genie
44905: THOMPSON, FRANK,, 1926-. - Matchbox toy price guide
20341: THOMSON, NEIL, BISBY, ROGER, ZEYFERT, MAREK, VERDAM, HEIN, CONNECTING LINK, BILTHOVEN - De beste tips van de vakman
71352: H.W. THON - Wortel en takken: op zoek naar de oorsprong van de Gereformeerde Kerk van Lemmer, Eesterga en Follega
51809: THOOLEN, G.M. - Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens "Stamil"
32684: THOOMES, MIK - XII x EKP: 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PTT Post = 30 years of artcommissions for the 12 sortingcentres of PTT Post
64603: THOOMES, W., STICHTING HET UTRECHTS MONUMENTENFONDS - Nooit uitgewoond
36958: THOOR, MARIA THERESIA ANTOINETTE VAN - Het gebouw van Nederland: Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen, 1910-1958
36703: THORGERSON, STORM, DEAN, ROGER, SLATTERY, JAMES - Album cover album
36704: THORGERSON, STORM, DEAN, ROGER, HOWELLS, DAVID - Album cover album. The second volume
25961: THORN, WILLIAM - The conquest of Java
37215: THORNTON, MARK - David heeft ook een achterkant: nieuwe Nederlandse homo-erotische poëzie
29741: THORPE, SCOTT - Ontdek het geheim van Einsteins denken.: krachtig en creatief leren denken
2363: TICHELAAR, PIETER JAN - Fries tinglazuur aardewerk / Pieter Jan Tichelaar; met een herdr. van twee studies over Friese majolica door Nanne Ottema
42554: TICHELAAR, PIETER JAN, HOEVE, SYTSE TEN - Bolsward
36685: TICHELMAN, G.L., GRUYTER, W. JOS. DE - Nieuw-Guineesche oerkunst
42476: TIDEMAN, BRUNO J. - L.C. Westenenk 1872-1930: een bijzonder ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
24231: TIEDEMA, J.J., BUIKSTRA, J.J. - Friesland rond per tram: de geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij
71167: TIEDEMA, J.J., BUIKSTRA, J.J. - Friesland rond per tram: de geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij
60228: TIEKEN, HERMAN (HERMAN JOSEPH HUGO), 1952- - Gedichten voor Shiva: mystieke poëzie uit Zuid-India
48733: TIELE, P.A. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw: voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen voor de Portugeezen
63158: TIELENS, JOHANNES - De dans als kunst
61517: TIENHOVEN, A.B. VAN - Sinterklaas kapoentje
50120: TIER, VERONIQUE DE, REKER, SIEMON - Het dialectenboek. 5: In vergelijking met dieren: intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998)
69571: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., GALEN, PAUL VAN, SCHOLLEN, TON, JANSSENS, ADELINE M., CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Het kleine bouwen: vier eeuwen maquettes in Nederland
34421: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., GALEN, PAUL VAN, SCHOLLEN, TON, JANSSENS, ADELINE M., CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Het kleine bouwen: vier eeuwen maquettes in Nederland
42104: TIETMEYER, KLEMENS - Kloster Frenswegen, Vergangenheit und Gegenwart
51576: TIETZE, CHRISTIAN., TIETZE, CHRISTIAN., JENNY, MATTHIAS. - Pyramiden, Landschaftspyramiden in Deutschland
31972: TIJEN, W. VAN., ROTTERDAMSCHE GEMEENSCHAP. - Rotterdam anno 2000
36120: TIKTAK, KARIN., E.A. - Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres
53433: TIKTAK, KARIN., E.A. - Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres
52303: TIL, H.N. VAN - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd
24426: TILBORGH, LOUIS VAN, MONET, RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM - Monet in Holland
24421: TILBORGH, LOUIS VAN, HEUGTEN, SJRAAR VAN, CONISBEE, PHILIP - Van Gogh & Millet
24448: TILBORGH, LOUIS VAN, JANSEN, GUIDO, FRANS HALSMUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM, RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST, 'S-GRAVENHAGE - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
24279: TILBORGH, LOUIS VAN, JANSEN, GUIDO, FRANS HALSMUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM, RIJKSDIENST BEELDENDE KUNST, 'S-GRAVENHAGE - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
38572: TILBURG, JELLY VAN - Ik genoot gewoon...
23874: TILBURG, BENNO VAN, VRIES, BEN DE, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST. REGIOSERVICE EN EXPERTISE - 66 kanjermonumenten
19683: TILLEKENS, GER, BOIS-REYMOND, MANUELA DU, WERKGROEP ONDERWIJS EN CULTUUR - Nuchterheid en nozems: de opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig
46234: TILMAN, ROBERT O., ASEAN. - Southeast Asia and the enemy beyond
70717: RAILROAD TIMETABLE - Binnenlandsche reisgids Spoorwegen. 40e jaargang Winterdienst 1898 / 99
46293: TIMMER J.F.C. ( HANS ) - Noorderlicht op Midden - Java. Gedenkboek 403e Bataljon Infanterie 1948 - 1950
48721: TIMMER, A.P. - Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen ( Textbook for nurses of neurotics and lunatics )
60258: TIMMER-VAN EUNEN, M. - Men voelt het of men voelt het niet de kunstkritiek van Jan Engelman: proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren op gezag van de rector magnificus in het openbaar te verdedigen op donderdag 5 juli 2007 om 14.45 uur.
70146: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol
37234: TIMMER, CHARLES B. - Poesjkin en Onegin: een essay
40470: TIMMERMAN, MAX, EDWARDS, JOHN A., VERY SPECIAL ARTS NEDERLAND - Het gezicht: nationale rondreizende tentoonstelling, 52 kunstenaars, 152 kunstwerken
35576: TIMMERMAN, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
41495: TIMMERMAN, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
29068: TIMMERMANS, FELIX - Lierke-Plezierke: beschrijving van den folkloristischen stoet die de stad zal rond gaan, ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksfeest Van Peborgh-Verstraeten, ...
53983: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Königen
70800: TIMMERMANS, JEANNE, HANSEN-VAN BERGEN, MARIAN, GEMEENTE KESSEL - Kessel, dorp aan de Maas
25424: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes en ander proza
28615: TIMMERMANS, LIA - Mijn vader
39763: TIMMERMANS, FELIX - Omnibus. 2
69992: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter
53984: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen
25423: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt
25422: TIMMERMANS, FELIX, THIRY, ANTOON - Begijnhofsproken
2761: TIMMERS, J.J.M. - Gérard Lairesse / J.J.M. Timmers
26642: TIMMERS, J.J.M. - Oude schoonheid in Limburg
64998: TINBERGEN, D. - Handboek voor gasfitters
32707: TINDALL, H.D. - Fruits and vegetables in West Africa
22714: TINE - Plaatjes en praatjes voor groot en klein
66334: TINNEMANS, WILL - Indisch licht
42409: TIP, JAN - Mijn Memoires
44618: TIRON,, ABBÉ., 1761-1851. - Histoire et costumes des Ordres Religieux, Civils et Militaires, deuxième édition considérablement augmentée.
21638: TISSINK, FIEKE, WIT, H.F. DE - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
5700: TISSINK, FIEKE, WIT, H.F. DE - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
38114: TISSOT VAN PATOT, A. - Democratische fantasieën: in één grondbeginsel vijf beginselen en veertien punten
38609: TITE, M. S. - Methods of physical examination in archaeology
35181: TITI, FAUSTIN, NGANGUÈ, EYOUM - Een eeuwigheid in Tanger
34110: TITSELAAR, HENRI - Henri Titselaar
34109: TITSELAAR, HENRI - Henri Titselaar
35988: TITULAER, CHRIET - Maanonderzoek
67292: B., TJ. DE., K., W. H. - Rovers plunderen Arnhem; een verhaal van oorlog, ballingschap, vernieling en massale roof.
48723: TJEPKEMA, K., SCHOUSTRA, FENNO L. - Verzekeringsfondsen
61365: TJEPKEMA, A. (ALMAR), 1936-2005., WALVIS, JAAP., BERGEN, FRANS VAN., TANIA, PIER (MEINTE PIET), 1925-1995. - Reichskristallnacht
37397: TJON, EVERT - De onthullingen van Evert Tjon: Bouterse durft mij niet in de ogen te kijken!
41722: TJONG-KIM-SANG, ERIK FAJOEN - Machine learning of phonotactics
42243: TJONG-KIM-SANG, ERIK FAJOEN - Machine learning of phonotactics
20056: TJOONK, HARRY, RIET, FRITS TER - Jubileumboek K.N.V.B. afd. Twenthe: 1899-1989: 90 jaar KNVB- Afdeling Twenthe
26134: TOEBAK, PETER, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, BREDA - De Vlaszak: Gemeentearchief, Gemeentelijke Kredietbank en Sociale Dienst onder één dak
3192: TOELANIE, RITIE - Van zwerfkei tot siersteen / Ritie Toelanie;
19633: TOEPOEL, P.M.C. - Boksen als sport en als zelfverdediging
3784: TOERSEN, D.F., VETERAAN MOTOREN CLUB, VETERAAN MOTOREN CLUB - De motorfiets in Nederland 1895-1940: een terugblik op de vroege motorrijders in Nederland / Veteraan Motoren Club; [samenst.: D.F. Toersen ... et al.]
69507: TOERSEN, W., COOLEN, J.A.I. - Geintegreerde planning en uitvoering van zorgvoorzieningen: evaluatie van beleidsvernieuwingen in het demonstratieproject "geïntegreerde ouderenzorg Nieuwegein"
21891: TOGT, F.C. V.D. - Handleiding voor den metaalbewerker .in het machine - vak: Voor zelfonderricht en tevens ten dienste van het ambachtsonderwijs
35995: TOL, D. VAN - De dood als keuze: psychologische beschouwingen over zelfmoord en euthanasie verhelderd met voorbeelden uit de letterkunde
38425: TOLKIEN, J.R.R. - Brieven van de Kerstman
4678: TOLL, JURRIAAN VAN - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren / door Jurriaan van Toll
51598: TOLMAN, RINKE - Lief en leed der zoogdieren ( tradecard album )
51603: TOLMAN, RINKE - Kromme snavels en scherpe klauwen ( tradecard album )
51600: TOLMAN, RINKE - Gevleugelde muzikanten ( tradecard album )
51601: TOLMAN, RINKE - Vogelglorie van plas en moeras ( tradecard album )
51602: TOLMAN, RINKE - Dieren als toeristen ( tradecard album )
38098: TOLMAN, RINKE - Bessen
54020: TOLNAY, CHARLES DE - Hieronymus Bosch German edition )
67314: TOLSTOJ, L.N. - Verzamelde werken. Dl. VI: Verhalen en novellen
58989: TOMAN, ROLF, 1953-, KANON, JAN BERT., DOELMAN, ELKE. - Barok: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
50036: TOMAN, ROLF. - Best of Graphis Design. English translation Michael Hulse
58887: TOMAN, ROLF, WYNSEN, JAN, CAZEMIER, MARTHA - Romaanse kunst: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
3772: TOMBE, A.L. DES - Nijver Apeldoorn: geschreven t.g.v. het 200-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel / A.L. des Tombe
53827: TÖMISZ, JAN - Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden
40848: TOMKOWSKI, ZBIGNIEW. - Generał Maczek ( Polish language ! )
38420: TON, M.G., HENDRIKS, D. - Van katakombe tot (Dortse) kathedraal
45110: TONNAER, CLEMON - Catholici non legunt: de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1968) tussen ideaal en werkelijkheid
41328: TONNAER, JOHNNY - De geschiedenis van de Koninklijke Harmonie van Thorn
47579: CATALOG OF HOUSEHOLD ITEMS AND TOOLS - H. J. Reesink en Co. Zutphen. Prijsboek No 22h uitsluitend voor wederverkoopers.huishoudelijke artikelen, Emaille, IJzerwaren, enz.
30734: TOONDER, MARTEN - Kappie en het ijsbergraadsel
4253: TOONDER, MARTEN - De schoonschijners
3787: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de dropslaven / Marten Toonder; bew. door Heleen Kernkamp-Biegel
35434: TOONDER, MARGJE, TOONDER, JAN GERHARD - Rossen, rijden, reizen
69688: TOONDER, MARTEN - Heer Bommel: volledige werken: de dagbladpublikaties. Index: chronologische titellijst van de Bommelverhalen, alfabetische lijst van trefwoorden in de verhaaltitels, bijlagen, kerstkaarten, Bommeldozen
21747: TOONDER, MARTEN - Panda en de meester-klokkenmaker
21748: TOONDER, MARTEN - Panda en de meester-superman
21749: TOONDER, MARTEN, BRANDT, ANDRIES, KLEIN, PATTY, MATENA, DICK, KLOKKERS, RICHARD - Panda en de drumdrums
20550: TOONDER, MARTEN - De Sollidaea liberanda
6322: TOONDER, MARTEN - De slijtmijt
35578: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat
41647: TOONDER, MARTEN - Eh... dinges
37965: TOONDER, MARTEN - Vroeger was de aarde plat
30744: TOONDER, MARTEN, TOONDER, EISO - Het Bommelfilmboek: uit Rob Houwer en Marten Toonder's tekenfilm "Als je begrijpt wat ik bedoel"
39110: TOOREN, J. VAN, VOS, F. - Senryū = De waterwilgen: vierhonderdnegentig senryū-gedichten
38760: TOORN, KAREL VAN DER - Scribal culture and the making of the Hebrew Bible
2768: TOORN, WILLEM VAN - Wijk bij Duurstede: stad aan het water /
34984: TOORN, AAD VAN DER, INSTITUUT VOOR SOCIALE WETENSCHAPPEN ISW ('S-GRAVENHAGE) - Promots
31616: TOORN, WILLEM VAN - De rivier
65073: TOP, M.J. - Leonhard Ragaz
54221: TOPOGRAFISCHE DIENST, WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - Compact provincie atlas: 1:50 000. Drenthe
31144: TOPOGRAFISCHE DIENST, STAATSBOSBEHEER. DIENSTVAK TERREINBEHEER - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland
36102: TOPOGRAFISCHE DIENST, WOLTERS-NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES - Compact provincie atlas: 1:50 000. Overijssel
55278: TOPOLSKI, FELIKS,, 1907-1989 - Fourteen letters
2494: TOPS, A.J.J.H., VERSCHUEREN, J.M.TH. - Eindhoven / door A.J.J.H. Tops en J.M.Th. Verschueren
22341: TOPS, A.W. - Weerbaar zonder wapen
42429: TORAńSKA, TERESA - Alle middelen waren geoorloofd: Poolse stalinisten verbreken het zwijgen
66015: TORCZYNER, HARRY. - René Magritte: tekens en beelden
36782: TORENBEEK, C. - Harlingen De Noorderhaven
50330: TORRE-MARÍN, A., SNETHLAGE, M., DELBAERE, BEN - Nature works for regions!
33516: TORRINGA, JAN - Pop-up het boek in beweging
4175: TOSCANI, BEP, GEEL, RUDOLF - Bussum
7286: TOSSIJN, PH. - Stads- en boschavonturen
64700: TOTH, TAS. - Das Menschliche Antlitz Europas. The human face of Europe. Le visage de l'Europe.
34356: TOULET, EMMANUELLE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. GALERIE COLBERT (PARIS) - Le Cinéma au rendez-vous des arts: France, années 20 et 30
37643: TOULET, EMMANUELLE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. GALERIE COLBERT (PARIS) - Le Cinéma au rendez-vous des arts: France, années 20 et 30
60316: TOULOUSE-LAUTREC, ADHÉMAR, JEAN - Elles
66375: TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE. - Die Kunst des Kochens
41004: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Worms und Umgebung...Mit plan der Stadt, illustrationen und Karte der Umgebung
41002: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Bonn und Umgebung...Mit plan der Stadt, Karte der Umgebung und Eisenbahnkarte
41003: TOURIST GUIDE., ( WOERL'S REISEHANDBÜCHER ) - Führer durch Freising mit plan der Stadt,
41000: TOURIST GUIDE., MEYERS REISEBÜCHER - Harz. Kyffhäuser. Hildesheim. Mit 19 Karten, 9 Plänen und 3 Grundrissen und 1 Rundsicht vom Brocken.
40999: TOURIST GUIDE., RÜGEN.- MEYERS REISEBÜCHER: - Deutsche Ostseeküste II. Rügen und die Pommersche Küste. Mit ihrem Hinterland. Mit 10 Karten und 14 Plänen.
40998: TOURIST GUIDE., MEYERS REISEBÜCHER - Deutsche Ostseeküste I: Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein. Mit 21 Karten, 26 Plänen und 4 Grunrissen.
69872: GREGORIUS VAN TOURS - De vaas van Soissons
61783: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Barceloneesche reisindrukken
34559: TOUSSAINT RAVEN, J.E. - Heksenvervolging
46141: TOWNLEY, JOHN - Astrologische cycli: de hoogte- en dieptepunten in het leven
70175: TOZER, KATHERINE AND ASSCHER-PINKHOF, C. (TRANSLATION) - Mumfie's avontuurlijke reis
61766: TRANSUMO - Van Maasvlakte naar achterland
65096: TREBEN, MARIA. - Health from God's garden: herbal remedies for glowing health and well-being , Heilkraüter aus dem Garten Gottes.
62995: TREBLE, ROSEMARY, ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN - Great Victorian pictures
60098: TREFFZ, HERMANN. - Winston Churchill. Das Leben des Generalverbrechers der Weltgeschichte.
62912: TREFOIS, CLEMENS V., 1894-1984. - Het stroodekkersbedrijf voornamelijk in Oost-Vlaanderen: bijdrage tot de studie van den huis en hoevenbouw in Vlaanderen
47415: TRELLO, C. VAN - Raamsdonkveer met een lach en een traan
48891: TRENKLER, ERNST - Livre d'heures: Handschrift 1855 der Österreichischen Nationalbibliothek
64545: TREUB, M.W.F. - Deelneming van de overheid aan het bedrijfsleven
52295: TREUB, M.W.F. - Rede van Mr. M.W.F. Treub, uitgesproken in de constitueerende vergadering van den Economischen Bond op 15 December 1917
51632: TREUE, WILHELM - Achse, Rad und Wagen: fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte
4671: TREVES, LUISA - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf / Luisa Treves
42174: TREVES, LUISA - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf
3814: TRICHT, COEN VAN - Onderduikers en knokploegen: het verzet van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen / Coen van Tricht
22294: TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P. C. Hooft
66124: TRIDO, V. - Breendonk: het kamp van den sluipenden dood: Nederlandsche bewerking
69515: TRIER, EDUARD - Figur und Raum
45061: TRIER, A.A.TH.M. VAN - Wetenschapsbeleid en levensbeschouwing
57744: TRIGT, JAN VAN - couverts de l'art gothique à l'art nouveau: collection Jacques Hollander
28855: N.V. DRUKKERIJ TRIO - Monumenten der boekdrukkunst Deel 1 tm 6
68396: TRITTON, PAUL. - 'Broken wings, immortal glory': the story of an RAF bomber crew and an investigation into the loss of Stirling BK767
53855: TROEDSON, ULF., ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - The Ecological City - The Swedish Report to the OECD
25436: TROELSTRA, PITER JELLES - Samle fersen
35480: TROMP, HEIMERICK - Kastelen langs de Wetering
46352: TROMP, J.H.M., RIETMEIJER, E.F.H. - De aanpak van onderzoek: handleiding bij het opzetten van eenvoudig empirisch onderzoek voor scripties in het HBO
69752: TROMP, H.M.J., VEENLAND-HEINEMAN, K.M., STICHTING MATRIJS, UTRECHT, ZEISTER STICHTING VOOR KUNST EN CULTUUR - Tuin & park
2265: TROMP, FERRY - De mooiste dag...: veertig jaar trouwen in Nederland / Ferry Tromp
21396: TROMP, THEOD. M. - Manga: een verhaal uit de Transvaal
28400: TROMP, HEIMERICK, HENRY-BUITENHUIS, TOÏTA, DIJKSTRA, LIEUWE - Historische buitenplaatsen in particulier bezit
41619: TROMP, HEIMERICK - Kastelen langs de Wetering
50420: TROMP, HEIMERICK - Het húijs te Soestdijck: het Koninklijk Paleis Soestdijk historisch gezien = The Royal Palace Soestdijk in a historical view
28128: TROMP, H.M.J. - Middachten te De Steeg
28129: TROMP, H.M.J. - Weldam te Goor
29876: TROOST, PETER J. - Kinderen van oud-Rotterdam: de stad, waar men is kind geweest
69913: TROOST, GERDY, EERDEN, J.H.M. VAN DER - Het bouwen in het Derde Rijk
41612: TROPENMUSEUM (AMSTERDAM, NETHERLANDS) - Rotstekeningen Afrika ... Februari-Maart 1952.
36662: TROWELL, MARGARET. - Classical African sculpture
27390: TRUDGILL, ANNE - Basisvaardigheden
64619: TRUESDELL, C. (CLIFFORD), 1919-2000. - Six lectures on modern natural philosophy
63051: TSCHERWIAKOW, ALEXANDER F., OSTANKINSKIJ DVOREC-MUZEJ TVORčESTVA KREPOSTNYCH. - Fächer aus dem 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert: Sammlung des Palais Ostankino in Moskau ( Fans from the 18th to the early 20th Century collection of the Palais Ostankino in Moscow )
63281: TSJECHOV, ANTON P. 1860-1904. - Verzamelde werken 2
42167: TSJECHOW, ANTON PAWLOWITSJ - De dood van een ambtenaar
59168: TSVETAJEVA, MARINA - Herinneringen en portretten
59131: TSVETAJEVA, MARINA - Negen brieven met een achtergehouden tiende en een ontvangen elfde
32378: STICHTING GLASRIJK TUBBERGEN - Glasrijk Tubbergen: jubileumboek - kunstcatalogus
71047: TUCHMAN, BARBARA W., TROMP, BART - Een ezel stoot zich in het gemeen..., regeren in dwaasheid
61818: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot
2876: TUCHMAN, BARBARA - De trotse toren: een portret van de wereld in de jaren 1890-1914 / Barbara Tuchman;
71350: TUCHMAN, BARBARA - Stilwell en de Amerikaanse rol in China, 1911-1945
25411: TUCHOLSKY, KURT - Een Pyreneeënboek
56613: TUELLA. - Project World Evacuation: UFOs to assist in the "great exodus" of human souls off this planet
38865: TUIJL, ANTOON VAN, ZIJTHOFF, REG TEN - 100 jaar drukkerij Em. de Jong, 1906-2006 ( 100 jaar Baarle in druk + 100 jaar druk in Baarle )
48736: TUIJNENBURG MUIJS, A. - Mijn leven en werken in het prachtige Indië
64637: TUIN, J. VAN. - 90 jaar en fonkelnieuw: jubileumboek 1903-1993 A. Roland Holst College
70203: TUINEN, C. VAN - Aan wie de schuld? Naar aanleiding van het boek "van crisis tot oorlog" van de hand van Luit.-Generaal B.D. H.L. van Oordt
33176: TUINIER, JAN DURK - Dichterbij Ede: gedichten
30699: TUITEN HUVERS, J. - Naar het land van de sangireezen
71258: TULLENERS, HANS - Het Singel in Amsterdam
40978: TULLOCH, CAROL., VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., V&A PUBLICATIONS, - Black style, Black British style.
36096: TUMMERS, TIJS - Het Schip van Blaauw: bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen (1877-1990)
20696: TUMMERS, HARRY - Beelden van Antonius abt in Horst en omstreken: de restauratie van de oude beelden in de Sint-Lambertuskerk te Horst
36041: TUPAN, HARRY, TIMMER, JANS - Drents zilver 1650-1900
35676: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire lace patterns
48883: TURNER, D. H. - Romanesque illuminated manuscripts.
48884: TURNER, D. H., BRITISH MUSEUM., DEPARTMENT OF MANUSCRIPTS. - Early Gothic illuminated manuscripts in England
31503: TURNER, TINA, LODER, KURT - Ik, Tina
36891: TURNER, TINA, LODER, KURT - Ik, Tina
39319: TURNHOUT, TED VAN. - Liefde op leven en dood
58986: GREGORIUS TURONENSIS. - Zehn Bücher Geschichten , Zweiter Band: Buch 6-10
34206: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Ruimte, vorm, sfeer in het binnenhuis
69812: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek.Samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers. industrie en handelsonderneming. Met wyersdoor drie eeuwen.
25361: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gedenkboek: samengestesteld bij het 50-jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie en Handelsonderneming
21029: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Ruimte, vorm, sfeer in het binnenhuis
65143: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis
19878: TUTU, DESMOND - Onze overwinning op de apartheid: de geschiedenis van onze bittere strijd tegen discriminatie in Zuid-Afrika
70781: LUIT VAN DER TUUK - De eerste Gouden Eeuw: handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen
36083: TUUK ADRIANI, P. VAN DER - De Rijksluchtvaartdienst vijftig jaar
41161: TWEEDIE, MICHAEL WILLMER FORBES,, 1907-, FRASER-BRUNNER, A., - Common birds of the Malay Peninsula
64816: TWEKA (GELDROP) - Het voetbalspel in woord en beeld
25285: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline: fertelboek foar it Fryske folk
24916: TWERDA, H. - Tsien Fryske monuminten
24482: TWINNEY, DICK, EK, LUCIENNE VAN - De seizoenen geschilderd: 12 maanden in de natuur
41424: TWISS, JOHN R.,, 1938-2009., REEVES, RANDALL R., MONTGOMERY, SUZANNE. - Conservation and management of marine mammals
54062: TYDEMAN, G.F. - Verbleekte films
70917: JOHN TYLER - How to make an English style bracket clock
4793: UDEMA-KAMERMAN, SALLY, UDEMA, UDO - Whippet
28069: UDO, AART ANTON - Kèk eiges maor: verhalen van en door oude en jonge Rhenense middenstanders
64713: UECHTRITZ, ULRICH VON., STEINKIRCH, HANS J. - Duitsche oorlogsschepen en hun bewapening
29910: UFFELEN, AAD VAN, BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst: bloemschikken in kerk en woning
30416: UFFELEN, AAD VAN - Verklarend woordenboek bloemschikken
44914: UFFEN, JAN SIEBO - Ales oet laifde
68390: VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER UHRENFABRIKANTEN. - Die automatische Schweizer Uhr: der Zeitmesser von Morgen
61427: UIJTDEWILLIGEN, H.A.M., STICHTING OVERIJSSEL. - De Sociale kaart gemeente Hellendoorn
41242: UILKENS, J.A. - De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, ter verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis
26525: UITERT, EVERT VAN - Vincent van Gogh: tekeningen
66312: UITGAVE NAAR DRIEHOEKSMETING J.V.D. WERBATA, W.A. JONCKHEER EN E.E. ECKER PERIODE 1907- 1909 - Stafkaarten Curaçao CURACAO 1942 ( 14 parts / maps out of 18 )
40961: UITGEVERIJ STICHTING RAVENBERG PERS (ARNHEM), GALERIE DE TWEELING (NIJMEGEN), GALERIE RAVENBERG (ARNHEM) - Zwart en wit: tijdschrift voor tekeningen ( complete set 7 nummers )
22394: UITZINGER, MARJOLIJN, REEKEN, JOOP VAN, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 'S-GRAVENHAGE, MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN - Koninklijke Bibliotheek
38131: ULFERS, S. - Harro Walter
66021: ULMANN, DORIS, 1882-1934. - The Appalachian photographs
63565: ULPIANUS, PAPINIANUS - Ulpianus, Papinianus en kleinere fragmenten
70550: ULRIKE. FREDE, BRITTA. SPIES, JAN. REITSMA - Kastelen & Schlösser: leven in historische adellijke huizen in het Nederlands-Duitse gebied
24906: ULSEN, HENK VAN - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums: uitgesproken op 23 september 1975 in huize Over-Holland te Nieuwersluis aan de Vecht
69589: HISTORISCHE VEREIN FÜR GELDERN UND UMGEGEND (GELDERN) - Herzogtum Geldern
31259: UNEN, H.J. VAN - Prodeonisme
28984: UNGER, CRAIG - De ondergang van de familie Bush
2846: DE NEDERLANDSCHE UNIE - Brood en bezinning: corporatief en cultureel program van de Nederlandsche Unie / De Nederlandsche Unie
46277: UNITED STATES., DEPT. OF STATE. - China white paper, August 1949
61842: ERASMUS UNIVERSITEIT (ROTTERDAM) - Rituelen in een universiteit
28944: UNIVERSITY OF MADRAS., TAMIL DEPT., TIRUVAÁ¸¶Á¸¶UVAR - Thirumathi Sofnammal Endowment lectures on Tirukkural, 1959-60 to 1968-69, etc. PART 1 ( English )
39186: UNTERKIRCHER, FRANZ, OOMES, F. - Livre du Cuer d'Amours espris: een hoofse roman van René d'Anjou
38251: UNTERKIRCHER, FRANZ, OOMES, F. - Livre du Cuer d'Amours espris: een hoofse roman van René d'Anjou
54212: UNTERWEGER, WOLF-DIETMAR. - Das Hühnerbuch: Praxisanleitungen zur Haltung äglücklicher Hühnerä
37644: UPDIKE, JOHN - Heroes and anti heroes
63299: UQLIDISI, AHMED IBN IBRAHIM AL- - The arithmetic of al-Uqlidisi
23469: URQUHART, R.E. - De Slag om Arnhem
30346: URQUHART, GORDON - Het geheime leger van de paus
35978: UTHMANN, JÖRG VON - Joden en Duitsers: een pathologische verhouding
70016: UTRECHT (GEMEENTE). GEMEENTELIJK GAS-, ELECTRICITEITS-, TRAM- EN RADIOBEDRIJF - 75 jaren Gas, electriciteits, Tram en Radiobedrijf Utrecht . Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van het gemeentelijk gasbedrijf te Utrecht 1862 - 1937
61693: BOSCH-UTRECHT) - Het geheim van de Mount Everest.
21684: KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HET GEBIED UTRECHT - Stemmen van handel en nijverheid te Utrecht e.o. over de scheepvaartverbinding Amsterdam-Boven-Rijn
52304: UTZINGER, RUDOLF - Masken
63029: UYL, ... DEN - Kroonpeter de prins en Bonte Gijs de baas
63028: UYL, ... DEN - De toversteen van Koning-Kikker-Kwak
63027: UYL, DEN - De zingende bloemen
2790: VAAGS, G.J. - Zoerkooldrellen: vertelsels ovver Mans en Grade / deur G.J. Vaags
42443: VAART SMIT, H.W. VAN DER - Wetenschappelijke kritiek op het geschiedwerk van prof. dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1
42138: VAARTJES, JELLE - Hoog water, overstromingen IJsel in woord en beeld ( Omslagtitel: IJsel neemt bezit van de uiterwaarden. )
50374: VAARTJES, GÉ - Flora, meer dan een gebouw
4697: VAARTJES, GÉ - Herman de Man: een biografie / Gé Vaartjes
70143: VAARWERK, B.H.M. TE, SMIT, J.G., HISTORISCHE KRING EIBERGEN, GEMEENTE EIBERGEN - Acht eeuwen heerlijk Eibergen
69532: VAARWERK, BENNIE TE - De St.-Mattheuskerk van Eibergen
71104: VAARWERK, B.H.M. TE - (BROCHURE) De Berkel en haar waterschap: een bijdrage aan de geschiedenis van de Afdelingen van het Waterschap van Berkel, 1882-1950
41999: VAARZON MOREL, W. - Truc de tovenaar
20021: VAERENBERGH, JAN VAN - Vanwege mijn rode huid: over Noord-amerikaanse Indianen in kinder- en jeugdliteratuur
50132: VAEREWIJCK, WILLY - Voorbij den spiegel: gedichten
26800: VAILLANT, CHRISTIAAN, GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. AFDELING VERKEER EN VERVOER, OPENBARE WERKEN EN MONUMENTENZORG - Monumenten in het hart van Den Haag
38608: VAINA, LUCIA,, 1946-,, HINTIKKA, JAAKKO,, 1929-, - Cognitive constraints on communication
64986: COMMISSIE LEERMIDDELEN VAKOPLEIDING - Handboek voor het waterleidingvak.
29603: VALENTIN, JOACHIM,, 1965-, WENDEL, SASKIA. - Jüdische Traditionen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts
62892: WILTON ELY JOHN AND VALERIE - HORSES OF SAN MARCO VENICE.
36105: VALÉRY, PAUL - Existence du symbolisme
2800: VALGAERTS, E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden / door E. Valgaerts
36710: VALGAERTS, E. - De statuten van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Truiden
4432: VALK BOUMAN, J.M. VAN DER - 't Konings Loo: van prinselijk ontwerp tot koninklijk paleis / J.M. van der Valk Bouman, tekst; Onno Meeter, fotografie
37936: VALK - Pret in elfen- en kabouterland
52247: VALK, TON VAN DER, BOSWIJK, ARJEN - Sebastiaan
70703: VALK, JAAP ( ILLUSTRATIES COR TEEUWISSE ) - In en om de arena
5508: VALK, LIEUWE - Voor ziel en zaligheid, voor lijf en leden: 700 jaar bouwen in Leeuwarden
44891: VALKENBURG, RIK - Veenendaal in vertellingen
4944: STICHTING ONDERZOEK ROMEINSE BEWONING VALKENBURG Z.H. - Graven bij Valkenburg /
38790: VALKENBURG, RIK - Dwars door lood en dood: verhalen uit de Tweede Wereldoorlog (een selectie uit de boeken "Zij zagen de dood in de ogen" en "Ondanks het moordend lood")
46134: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd
47409: VALKENSTEIN, KEES - Hoe de kabouters aan de koffie kwamen
26490: VALKENSTEIN, KEES - De Aeroplaan van m'nheer Vliegenthert
70491: VALKHOFF, MARIUS - Argot en Bargoens
60092: VALKHOFF, JOHAN, 1897-1975. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor het socialisme: lezingen gehouden op het 2de studie-week-end der J.V.A. Haarlem 10 febr.1930 , Marxisme, geweld en klassestrijd, Is het geweld verwerpelijk in den strijd voor een socialistische samenleving
40473: KANAALVEREENIGING "DE GELDERSCHE VALLEI" - De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn door "de Geldersche Vallei"
71285: VALTER, M.P.C. - Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van den grooten oorlog
70705: DICK VANDÉ - Het vrolijk ABC gerijmd en getekend
28587: VANDENBERGH, F., HOOGCARSPEL, A., GOLPON, ROLAND, GRAFISCH OPLEIDINGSCENTRUM, AMSTERDAM - Basiskennis reproduktiefotografie: materialen, processen, apparatuur
27730: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten: over psychologie, psychoanalyse en theologie
37120: VANDERMEERSCH, PATRICK M.G.P. - Het voetstuk van het weten: over psychologie, psychoanalyse en theologie
21642: VANDERSMISSEN, HANS - Ophogen en uitdiepen: tien eeuwen Nederlands Baggerbedrijf
34238: VANEK, C.S. - Op de huid geschreven
54070: VANHECKE, L., LANGHE, JOSEPH-EDGARD DE., JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE. - het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten)
69679: VANHOMMERIG, B.J., NEDERLANDSE KONIJNENFOKKERSBOND (BUNDE), NEDERLANDSE KONIJNENFOKKERSBOND - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen, cavia's en kleine knaagdieren
40972: VANPAEMEL, GEERT, PADMOS, TINEKE, DELSAERDT, PIERRE - Wereldwijs: wetenschappers rond keizer Karel
34558: VANSTEENLANDT, RITA - Rita Vansteenlandt: olieverf op linnen 2006-2007: Museum 'Het Land van Thorn'
61688: ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ "VARSSEVELD." - 75 jarig bestaan Onderlinge brandwaarborg maatschappij "Varsseveld."
38933: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten: gedichten
64709: VASALIS - Verjaars-brief voor Gerard ( Doos met boekje )
39047: VASALIS, M. - De vogel phoenix: gedichten
63021: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 3
63020: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 2 ( complete with the inserted sheets transparent etc )
39378: VASARELY, VICTOR,, 1906-1997. - Vasarely 2
33191: VASTENHOUD, RIET - Thuisgym: de huisvrouwengymnastiek van de radio in 250 oefeningen
69804: VATTIER KRAANE, C.G.( JO SPIER BANDONTWERP) - Nederlandsch-Indische Steenkolen Handel-Maatschappij, 1914-1939 = Gedenkschrift uitgegeven bij het vijf en twintigjarig bestaan der maatschappij op 25 maart 1939
47528: VATTIER KRAANE, C. G., JO SPIER. - 25 jaar N.I.S.H.M.
4784: VEDDER, JAN - Het Apeldoorns Kanaal: monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800-1850) / Jan Vedder
70518: BEATA IS B. ZEGERS VEECKENS. - Onze hondjes
2726: VEEN, ROMKE VAN DER - Vuurtorens: over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken / Romke van der Veen
53675: VEEN, P. H., WERKGROEP ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR (UTRECHT) - Visie ecologische infrastructuur: een onderzoek naar de gewenste ecologische infrastructuur in de provincie Utrecht
50419: VEEN, B. VAN DER (CZN.) - Groninger molenboek
40496: VEEN, P.A.F. VAN - Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden
66219: VEEN, MARJA VAN DER - Ik wil je lezen
31205: VEEN, RUUD VAN DER, NETTEN, HILLIE VAN - Informeel leren: een bijdrage aan de methodiek van vorming in het sociaal-cultureel werk
25287: VEEN, CHRIS VAN DER - Museumboek voor Drenthe
22009: VEEN, HENRI NICOLAAS TER, PROVINCIALE COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE GEMEENTELIJKE INDELING VAN NOORDHOLLAND - Rapport der Provinciale Commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland 2 delen.
71012: KOERT TER. VEEN - De tempeliers: afrekening met een legende
20315: VEEN, FREDERIK R. VAN - Gustaaf Molengraaff 1860-1942: een avontuurlijk geleerde
47435: VEEN, J.H. VAN DER - De patriotten en oranje. Een gids voor hen die zich bekwamen voor de hoofdakte
70441: VEEN, C.F. VAN - Centsprenten = Catchpennyprints, Nederlandse volks- en kinderprenten, Dutch popular- and childrenprints
6603: VEEN, JOH. VAN - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandse kust
37292: VEEN, HANS VAN DER - Opdat wij allen één zijn: de geschiedenis van de christelijke padvindersgroepen in Hilversum
40438: VEENEMA, WIM. - Zout op de staart. 6 korte verhalen en 9 gedichten.
61820: VEENHOF, K.R. - Kanesj en de Assyrische handelskoloniën in Klein-Azië
62877: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden
66153: VEENHOF, JOH.G. - De boswachter vertelt
66154: VEENHOF, JOH.G. - De roepende wildernis
64766: VEENINGA, JOHAN. - Nivea toverboek
38612: VEENINK H.J. - Zon, Water, Bosch, wordt u geboden door het modern ingerichte strand en zwembad GROENENDAAL Doetinchem
30684: VEENSTRA, A. EN A. VAN LEEUWEN MET MEDEWERKING E.J. DOMMERHOLD - Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis
36945: VEENSTRA, J.H.W. - Multatuli als lotgenoot van Du Perron
28229: VEER, TH. VAN DER - Een eeuw Doopsgezinde Gemeente: herdenkingsgeschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Doopsgezinde Gemeente te Arnhem op 7 en 8 juni 1952
55213: VEER, BAS VAN DER - Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes
71297: VEER, H. DE - De "mijnheers" en hun polderland, door den bril van een Duitscher bekeken ( originele uitgave )
35428: VEER, F.J. VAN DER, VEER, E.E. VAN DER - Een man zonder ring: dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg
4490: VEER, W. VAN DER - "De Blauwen": het verhaal van rond driehonderd marechaussees die de oorlogsjaren 1940-1945 in Engeland en elders doorbrachten
42111: VEER, JOHAN J. VAN DER. - De daad bij het Woord. Zendingswerk in Suriname.
38864: VEER, AKKY VAN DER, WYTSMA, BAUKJE, KUIPER, HENK - Dat wie doe sa: beroppen
70313: VEER, BERT VAN DER - 65 jaar televisie in Nederland
35101: VEERKAMP, JOOST, WERKHOVEN, TON - Gebroken lichtval
38692: VEERMAN, G.J. - Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dl. 3
38691: VEERMAN, G.J. - Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dl. 1
33745: VEERMAN, D. - Viegveld Deelen, van last tot lust?
37691: VEERMAN, MICHEL, TOL, JOHAN - One way wind: de geschiedenis van de palingsound
63082: VEGER, G.J., K.B. PIERS ( FOTOGRAFIE CAS OORTHUYS EN ANDEREN ) - Delfzijl: het hart van het Eemsmondgebied
36591: VEGT, JAN VAN DER - Dichter bij het licht: een inleiding tot het werk van Hans Andreus
35581: VEGTER, J.A. - Even over de grens
22686: VEKA - Oudersmart en Kerstglans: een kerstvertelling
6061: VELD, ALBERT IN 'T - Littekens ( met grammafoon plaatje )
51644: VELD, ROEL IN 'T - Gekrulde ruimte. Gesprekken over beleving in ruimtelijke inrichting.
53604: VELD, BASTIAAN ALEXANDER IN 'T - Pharmacological prevention of dementia: a pharmacoepidemiological approach in The Rotterdam Study
70556: HENK VAN 'T. VELD - Stenen streek: verzamelde herinneringen en gebundelde toekomstverwachtingen
69594: VELD, ELISABETH GEERTRUIDA IN 'T - Noem mijn naam en ik zal leven
51661: VELD, ROELAND J. IN 'T - Het land van liefde: gedichten
44723: VELD, DENISE IN 'T, BÖMERS-VAN SOEST, M.J. - Op Venus' snaren: opleiding voor beginners tot voltooid meesterschap in spel en oefening op Venus' viool
50131: VELDE, MARCEL VAN DE - Van over de grote rivieren
22867: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
70125: VELDE, HENRY VAN DE - Geschichte meines Lebens
63341: VELDE, ERRIT VAN DER - Oneindigheid bij Wittgenstein
38996: VELDE, RINK VAN DER - Feroaring fan lucht
25954: VELDE, JAN TE - Meedoen met het groen: samenwerking tussen overheid en burger bij het beheer van de openbare ruimte
66199: VELDE, PAUL VAN DER (PAULUS GERARDUS EUGÈNE IRMGARDUS JOHANNES), 1955-, VETH, P. J. (PIETER JOHANNES), 1814-1895. - Een potje met Veth: paarlen van en over P.J.
65119: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
50130: VELDE, MARCEL VAN DE - Verdoken Brugse lier
24655: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
39046: VELDEN, D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog = The Japanese civil internment camps during the Second World War
41171: VELDHEER, PETER A. - De slag om de Veluwe 1945: de bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april van het laatste oorlogsjaar
20670: VELDHEIM, J. - Psalmen, nagedicht door Nederlandsche dichters: een bloemlezing
22540: VELDHORST, A.D.M., STICHTING WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND - Kadastrale atlas Gelderland 1832.: Lunteren
71279: VELDHOVEN, GERARDUS MARIE VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen
61887: VELDHUIJZEN, HELMI - Ianchelevici: beeldhouwer en tekenaar
71025: RUURD VELDHUIS - Jeruzalem
34791: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Weavings of power and might: the glory of Java
41543: VELDHUIZEN, W.J. - Zoetermeer zoals het was: in het begin van deze eeuw
6852: VELDHUIZEN, WILLEM VAN - Willem van Veldhuizen: tekeningen & schilderijen
32988: VELDHUIZEN, G. VAN - Kerstgroet aan een filatelist
55444: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, VICTOR - Zonnehof Amersfoort: bouwplaat, scale model kit
55445: VELDHUYZEN VAN ZANTEN, VICTOR. - Van Gogh Museum
70678: VELDKAMP, C. ILLUSTRATIES VAN JO SPIER - Ieder heeft z'n levensliedje
5060: VELDKAMP, J. - Geofysica / J. Veldkamp
41488: VELDKAMP, K. - Nieuwe versjes en wijsjes voor kleine jongens en meisjes
40950: VELDKAMP, MATTY, ADRIAANS, HANNEKE, CENTRAAL MUSEUM (UTRECHT), CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Overalls: educatief schoolproject van het Centraal Museum Utrecht: november 1981 - juni 1982
7257: VELDKAMPAGINA'S TJIBBE, COCK, NICOLE DE - Pik in, zei de rat
63161: VELDMAN, ILJA M. - Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck
39994: VELDMAN, F.J., OMMELANDER MUSEUM, LEENS - Van vlas tot lint en Rond de linnenkast
42384: VELDMAN, FRANS - Haptonomie: wetenschap van de affectiviteit
28976: VELDMAN, H. - Licht en schaduw in de Lage Landen: figuren en aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis
7125: VELIJN, PAGINA'S - Het Nederlandsch AB-boek: behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe
2323: VELLEKOOP, K., WAGENAAR-NOLTHENIUS, H., GERRITSEN, W.P., VERENIGING VOOR NEDERLANDSE MUZIEKGESCHIEDENIS (AMSTERDAM) - Het Antwerps Liedboek: 87 melodieën op teksten uit "Een Schoon Liedekens-Boeck" van 1544 / uitg. door K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius; met medew. van W.P. Gerritsen en A.C. Hemmes-Hoogstadt
38135: VELLEKOOP, J.W.M., BERG, B. VAN DEN, BRINK, J. - Van "Spawijk" tot "Vreewijk": de geschiedenis van een stadsuitbreiding
32411: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH - Het verhaal van Edith
67259: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
24021: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
30758: VELTHUIS, CHRIS, WORTELBOER, GERARD - Ootmarsum in prenten en verhalen. Dl. 3
37964: VELTKAMP, H.J. - Physiological causes of yield variation in cassava (Manihot Esculenta Crantz)
40986: VELTZKE, VEIT., PREUSSEN-MUSEUMS NORDRHEIN-WESTFALEN. - Der Mythos des Erlösers
42056: VÉLU, A.G. - Handleiding voor het meubelstofferen
48700: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhookse metwöskes: dl. 2
63542: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhoeksche schetsen. eerste deel + Achterhoeksche schetsen deel 2
35301: VELZEN, HERMAN VAN - Um 't bezit
35302: VELZEN, H. VAN - De landleuper
37975: VELZEN, HERMAN VAN - Aornt en Geerte
25047: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
35264: VELZEN, HERMAN VAN - En Aornt von 'n gat
35269: VELZEN, HERMAN VAN - Van 'n old huus en van mensen
35270: VELZEN, HERMAN VAN - Marinus
35272: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
42290: VELZEN, A.A.N.M. VAN - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
37565: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: In Paradisum deductant te Angeli. De uitvaart - De begrafenis
27194: VEN, SACHA DE, EIJKENAAR, JAN - Alfabetisme
37568: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritu sancti., De Doop
37563: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. III: Het kleed van den kloosterling ( Inkleding van een Benedictijn )
46220: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
70845: PASTOR-EMERITUS PSEUD. VAN P. PACIFICUS JUSTINUS ANTONIUS VAN DE VEN. - Uit mijn oude parochie en uit de buurt
53814: VEN, ADR.H.G.S. VAN DER - Inleiding in de schaaltheorie + opogaven
37564: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. I: Bij den ingang der Kerk ( klokkendoop )
20151: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
47419: VEN, D.J. VAN DER - Van scheepje-zeilen en schuitje-varen
4386: VEN, D.J. VAN DER - Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau / D.J. vander Ven
2368: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Gelderland. : In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd: tusschen Rijn en Waal
37562: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. II: In het priesterkoor - Lof in de Meimaand
25337: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
60109: VEN, D.J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd: folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel
60110: VEN, D.J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - De Zuiderzee film: folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel
6699: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
37566: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Infirmatur quis in vobis inducat presbyteros Ecclesiae., Het heilig Oliesel
37567: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Tribue eis Domine de ror coeli abundaniiam., De Zegening
53561: VENABLES, STEPHEN, 1954- - Island at the edge of the world
60256: VENDRIK, M. H. C. - Weduwen. Een verkennend onderzoek.
31797: VENEMA, ADRIAAN - Vanuit het duister: schetsen van honderd jaar epilepsiebestrijding
27178: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten
55248: VENEMA, ADRIAAN - G. H. Breitner, 1857-1923
37988: VENEMA, BERNHARD, BAKKER, JOGIEN - Vrouwen van de Midden Atlas: vrij of vroom?
34761: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., OFFERHAUS, H., OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen: verzameld in 1833 ( = Groninger student songs: collected in 1833 )
31390: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., H. OFFERHAUS., A. OUDEMAN - groninger studentenliederen verzameld in 1833
70724: VENINDE - Waarom hebben wij kikkers geen kleeren aan?
46208: VENINGA, S., VERENIGING VRIENDEN VAN URK - Gemeentelijke visafslag Urk: 90 jaar = Urk - fish auction: 90 years
38255: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der officien ofte dienst der missen
31212: VENNIX, JACOBUS ADRIANUS MARIA - Mental models and computer models: design and evaluation of a computer-based learning environment for policy-making
62975: VÉQUAUD, YVES. - Die Kunst von Mithila
26387: VER LOREN VAN THEMAAT, R. - De Oude ijssel: de veelzijdige rol van het water
23678: VER HUELL, ALEXANDER - Schetsen met de pen: verhalen
63132: VERASDONCK, J. - Nieuwe recepten voor vleesgerechten
30700: VERBAAN, A.H. ( PHOTO'S) - Kristal LEERDAM Holland
64847: DEUTSCHER JAGDSCHUTZ-VERBAND. - Jagd heute: Standortbestimmung der Jagd
26242: VERBEECK, DIRK, VANTHIELEN, BARBARA, MUSEUM VOOR SIERKUNST, GENT - Mexicaans zilver = Mexican silver
52312: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
2831: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
36075: VERBEEK, J., BARBARAKERK (CULEMBORG) - Culemborgse kerkschatten
56727: VERBEEK, J. R. - Gasbescherming in kazematten en schuilplaatsen ( Neêrlands arsenaal No 2 )
70832: VERBEEK, R.D.M. - Kort verslag over de uitbarsting van Krakatau op 26, 27 en 28 Augustus 1883
41638: VERBEEK, DRS.J.R., - Het stalen infanterieschild van het Nederlandse leger
29472: VERBEEK, HERMAN, DE HORSTINK, AMERSFOORT, PROTESTANTSE STICHTING TOT BEVORDERING VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN EN DE LECTUURVOORLICHTING IN NEDERLAND, STICHTING BASISLEKTUURDIENST, HEEMSTEDE - Moet Marx?: christenen en marxisme
46297: VERBERKT, MARIET - Het spoor terug: de vergeten geschiedenis van de spoorwegstakingen van 1903 in Venlo
31265: VERBONG, GEERT - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920
65025: VERBOOM, C. H. - Zieke zuigelingen; een beknopte handleiding voor de huisarts bij de behandeling van de belangrijkste zuigelingenziekten.
50141: VERBURG, J. - De brandweerwagen in Nederland
23752: VERBURG, GO - Storm over Nederland
68444: VERCAUTEREN, R. (RICK), 1956- - Theo Kuijpers: terugblik op twintig jaar kunstenaarschap
70766: FERDINAND VERCNOCKE - De gesel gods
31619: VERDAMME, GEURT - Het gemoed van Tante Knier
68450: VERDOONER, DAVE, 1937- - Herinneringen van Dave Verdooner: de Boletjesbakker , Herinneringen van de Boletjesbakker, Boletjesbakker
70676: VEREENIGING NEDERLAND IN DEN VREEMDE., WILLIAM MARTEN WESTERMAN - Some truths about our kingdom of the Netherlands / W.M. Westerman. Pictures: Jan Kampman].
20684: VERÈL, DIRK - Naar het licht: dialoog met spreekkoor
61363: D.L.B., VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN WALCHEREN, MIDDELBURGPBL - Gids door Walcheren
71369: GEREFORMEERDE ORGANISTEN VERENIGING - Het A.B.C. van de orgelbouw
28221: VERENIGING UTRECHTSE SOCIËTEIT 'DE CONSTRUCTIEVE', VERENIGING UTRECHTSE SOCIËTEIT "DE CONSTRUCTIEVE" - Utrecht in 2005
21220: VERENIGING VAN EXPLOITANTEN VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN IN NEDERLAND, VAKGROEP WATERLEIDINGBEDRIJVEN, VERENIGING VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Statistisch overzicht der waterleidingen in Nederland over de jaren ..1952 tot en met 1957
41472: VERENIGING VAN RESTAURATEURS OUDE ARCHIEVEN, VERENIGING VAN ARCHIEFRESTAURATOREN, VAR, VERENIGING VAN BOEK- EN PAPIER RESTAURATOREN - De restaurator: orgaan van de Vereniging Restaurateurs Oude Archieven ( COMPLETE SET 20 years)
4190: VERENIGING "OUD EDE", EDE - Geschiedenis van Ede
71368: GEREFORMEERDE ORGANISTEN VERENIGING - Het A.B.C. van de orgelbouw
32428: VERGARA, B. S. - A farmer's primer on growing rice
24277: VERGEER, CHARLES - Willem Witsen en zijn vriendenkring: de Amsterdamse bohème van de jaren negentig
48912: VERHAAR, HERMAN - Den Haag literair in kaart gebracht
4762: VERHAAR, HERMAN, DOOL, RICHARD VAN DEN - Den Haag in tekst & beeld / samengest. door Herman Verhaar en Richard van den Dool
7384: VERHAGEN, WIM - Mijn god, wat een dorp
5276: VERHAGEN, P. - De hennepteelt
3195: VERHAGEN-PRINSEN, SASCHA - Van pot tot sierpot / Sascha Verhagen-Prinsen;
25630: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck: legende van een zondagskind
21616: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie
37647: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
36903: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
4919: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie / Leo Verhart
41339: VERHEIJ, F.A. - Morphological and physiological aspects of the early phases of flower bud formation of apple
71271: VERHEIJEN, G.F. - Begraafplaatsen in Horst: het oude kerkhof aan de Kloosterstraat
24369: VERHEIJEN, FONS - Vlinders in de buik...: ...of het analyseren van een detail
53639: VERHEIJEN, F.M. - 400 jaar predikantsplaats Kethel en Spaland: schetsen uit de geschiedenis
69870: VERHEUL, J. (DZN.) - Kralingen en 's Gravenweg
24391: VERHEUL, GÉ - Kerkepad: een elfkerkenpad
26684: VERHEUL, J. (DZN.) - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam: een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rott
41434: VERHEUS, J. - Destillatie handleiding: beknopte inleiding tot theorie en practijk van het rectificerend destilleren in het laboratorium
53874: VERHEY, H.J.W. - Oud-Katholiek kerkzilver
34999: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De zangvogels van België ( eerste deel )
34998: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De eendvogels van België
4458: VERHEYEN, J. - Het kasteel van Well en de vloek die er op rustte / J. Verheyen
39977: VERHOEFF, H. G. - Nederlands-Nieuw-Guinea op weg naar ontwikkeling
2878: VERHOEFF, MAURITS, WIEREMA, THIJS, LEYDESDORFF, SELMA - Ochenebbisj: verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) / samengest. door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema; met een woord vooraf van Selma Leydesdorff
61873: VERHOEFF, JACOB - Experimental study of the thermal explosion of liquids
58919: VERHOEVEN, DOLLY, WINGENS, MARC - Geschiedenis van Gelderland
58875: VERHOEVEN, DOLLY, WINGENS, MARC - Geschiedenis van Gelderland
29492: VERHOEVEN, HENK - De som en de delen: scenario voor een christelijke traditie in de 21ste eeuw
4926: VERHOEVEN, A.A.A., BRINKKEMPER, O., BOTMAN, A.E. - Archeologie in de Betuweroute. Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath / onder red. van A.A.A. Verhoeven, O. Brinkkemper; met bijdragen van A.E. Botman ... [et al.; tekenwerk: M. Hoppel ... et al.; fotogr.: F. Ho
36947: VERHOEVEN, WILHELMUS MARIA - D. H. Lawrence's duality concept: its development in the novels of the early and major phase
48937: VERHOEVEN, NICO, SLEBOS, D.L.H. - Straatmeubilair: vormgeving en plaatsbepaling ( Street furniture: design and positioning )
2953: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., ZWIERS-KLUVERS, INGRID - De grote kerk van Vollenhove door de eeuwen heen... /
71063: VERHOLT, WIM, BOERE, GERARD, VOGELWERKGROEP 'DE IJSSELSTREEK' - Ooievaars in de IJsselvallei, 25 jaar ooievaarsbuitenstation 't Zand te Gorssel, de succesvolle terugkeer van de ooievaar in de IJsselvallei; achtergronden, resultaten en toekomst
31731: VERHOOFSTAD, RENATE, BORST, HUGO, THE LANGUAGE LAB, QUICK SPORTS INTERNATIONAL - Soepel en sterk! = (Flexible and strong): 101 years Quick
70927: J. VERHULST - Het Westlandse geslacht Vreugdenhil: bijkans vier eeuwen genealogie
26135: VERKADE, PIETER - Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd
31735: VERKAMMAN, MATTY, WILLEMS, RAF - Rode Duivels & Oranje Leeuwen: 100 jaar derby der Lage Landen
7111: VERKAMMAN, MATTY, VERMEER, EVERT - Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland
66274: VERKOIJEN, FRANK. - Grenzeloos groen: natuurontdekkingsgids: genieten van de natuur in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant
61843: VERKOUTEREN, H. - De Inductieve Methode bij de beoefening der Rechtswetenschap
30397: VERKUIL, DIK, NEDERLANDSE OMROEP STICHTING, 1995-.... - 25 jaar in 101 verhalen
53666: VERLINDEN, L., DECLEER, KRIS. - The Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Belgium and their faunistics
38785: VERLOME, HETTY. - Wir Kinder von Bergen Belsen
58953: VERMAETEN, ELLEN. - De vijand was mijn bondgenoot: het oorlogsverleden van mijn vader
3200: VERMEER, GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk / Gerrit Vermeer
4825: VERMEER-LOUMAN, GEERTRUIDA GERRITDINA - Pollen-analytisch onderzoek van den West-Nederlandschen bodem
53670: VERMEER, J.G., RIJNTJES, R.H. - Proefgebied Veerstalblok (Krimpenerwaard): de vegetatie
41350: VERMEIJ, J. - plattegrond van Amsterdam en tuinsteden Slotermeer, Geuzenveld, Buitenveldert, Osdorp, Westlandgracht, Overtoomseveld en Slotervaart.
30823: VERMEULEN, H.J. - Medische beschouwingen over wijn
39723: VERMEULEN, H. - Ons leesplankje
29456: VERMEULEN, HANS, PENNINX, RINUS - Het democratisch ongeduld: de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid
60213: VERMEULEN, MATTHIJS, 1888-1967. - Het enige hart: dagboek 1 september 1944-1 september 1945
27142: VERMEULEN, JACOBUS, SMEETS, VINCENTIUS, CONGREGATIE DER FRATERS VAN O.L. VROUW, MOEDER VAN BARMHARTIGHEID - Meedoen, van kolonie tot republiek, van vicariaat tot bisdom: de geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname: uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in de Kerk van Suriname
41628: VERMEULEN ( FIRM ) - ( Catalogus - catalogue )Het orgel. Koning der instrumenten.
41420: VERMEULEN, TON - Vijf meter onder N.A.P.: water in Zoetermeer
27766: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
39768: VERMEULEN, JAN - Anderhalve eeuw boektypografie, 1815-1965, in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland
42514: VERMEULEN, JAN - Prikkels 202 - 10 Februari 1956
70812: VERMOOTEN, MARINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe NS-stations. Brabant-Limburg-ZeelandMarinus Vermooten
56611: VERNE, JULES - Twintig duizend mijlen onder zee
62957: VERNER, MIROSLAV. - Forgotten pharaohs, lost pyramids: Abusir
71068: C.G.TH. VERNOOY - Boerengezinnen in beweging: een sociaal-pedagogisch onderzoek naar het functioneren van katholieke boerengezinnen uit het Kromme Rijngebied in de periode 1930-1985
47451: VERPAALEN, JOHN - De bakkersmolen van graan tot brood
19849: VERREPT, STIJN - Communicatiegids voor managers: strategieën en vaardigheden
37027: VERSCHUEREN, JEF - Understanding pragmatics
40626: VERSCHUUREN, STAN - Suriname: geschiedenis in hoofdlijnen
60202: VERSFELD, MARTHINUS. - Die neukery met die appelboom
5435: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward: de Martinikerk
22058: VERSPRILLE, A.J., COMMISSIE GEDENKBOEK 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP), STICHTING 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg: 1200 jaar wonen
24038: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten
70909: VERSTEEG, H.J. - 85 Jaar Amsterdamse Vrouwenkliniek
34579: VERSTEEG, INA - Jenny Dalenoord
50097: VERSTEEG, COOS - Guido de Moor: portret van een Haagse komediant
69766: VERSTEGEN, TON, PANHUYSEN, PAUL - Lunetten, kunst in een nieuwe woonwijk
37174: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37175: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
39936: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
27888: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
23698: VERSTEGEN, TON - Transformaties: ontwerpen voor elektriciteitshuisjes
64980: VERSTER, ARNOLDUS JOHAN GEORGE, 1888-1975. - Koper en brons van voorheen: oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen , Brons in den tijd
54044: VERSTIJNEN, MADELON L. - Mijn oorlogskroniek: met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-21 april 1945
44717: VERSTIJNEN, MADELON L. - Mijn oorlogskroniek: met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-21 april 1945
4547: VERSTRAEL, THEO J. - Weidevogelonderzoek in Nederland: een overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek 1970-1985
51573: VERSTRAELEN, F. J. - Zimbabwean realities and Christian responses
70566: TH. VERSTREKEN - Liersche tafereelen van heden en verleden,
70906: P. VERTENTEN - Peerken: Jeugdherinneringen
51669: VERTESSEN, I. - Een brief van Justus Lipsius
51670: VERTESSEN, I. - Het leven in een Romeinse villa
50114: VERTOMMEN, KAREL - Brood: verzen
40888: VERVAEKE, J., STICHTING FAMA FRATERNITATIS, 'S-GRAVENHAGE - Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie: speelse bespiegelingen in volle ernst
48756: VERVELDE, G.J., PRODUKTIVITEIT IN BIOLOGISCHE SYSTEMEN ((AMSTERDAM); 1974 - 19-04-1974) - Produktiviteit in biologische systemen. ( roductivity in biological systems )
6320: VERVERS, M.J. - Kruising: de geschiedenis van pont en brug
41422: VERVLOET, J.J., ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Poortugaalse bronnen. VIII: Begraven in en om de kerk van Poortugaal
41421: VERVLOET, J.J., WAAL, A. VAN DER, ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Boskoop: dopen 1643-1681
36826: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen
57754: VERWAEST, J. - Richtlijnen voor den heropbouw der geteisterde hoeven
5130: VERWERS, W.J.H., KLEIJ, P. - Archeologische kroniek van Noord-Brabant, 1994-1996
5080: VERWERS, W.J.H., ARTS, N., STICHTING BRABANTS HEEM (WAALRE) - Archeologische kroniek van Noord-Brabant. : 1985-1987 / W.J.H. Verwers; met bijdragen van N. Arts ... [et al.]
61353: VERWERS-BEERENS, AN, -1958. - Onvoltooide groet; nagelaten verzen.
24856: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland: levensverhaal van zijn bevolking
25266: VERWIEL, HARRY - Museumboek voor Noord-Brabant
38802: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 1e dl.: Tijd tot ± 1300: voorhoofse epiek, hoofse epiek, dierenfabel en dierenepos
38803: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 3e dl.: Tijd na ± 1300: didactische poëzie, wereldlijke epiek, geestelijke epiek, sproken en boerden, liederen, dramatische poëzie
40572: VERWOERD, HENRICA E. - Bibliografie van Anne Hallema,
70843: VESSEM, CORNELIS JOHANNES VAN - Economische beschouwingen over de Indische middelen in het bizonder de fiscale monopolies
25402: VESTDIJK, S. - Sint Sebastiaan: de geschiedenis van een talent; Surrogaten voor Murk Tuinstra: de geschiedenis van een vriendschap
63463: VESTDIJK, S. - Een op de zeven
51663: VESTDIJK, S. - Else Böhler, Duits dienstmeisje
27228: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
37268: VESTDIJK, S. - Het kastje van oma: opstellen over muziek
60085: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
42242: VESTDIJK, S. - Lier en lancet
25399: VESTDIJK, S. - De beker van de min: de geschiedenis van een eerste jaar; De vrije vogel en zijn kooien: de geschiedenis van een domicilie
37186: VESTDIJK, S. - Lier en lancet: essays over Emily Dickinson, James Joyce, Paul Valéry ...
61833: VET, J. - Uw stad Arnhem. Een stad bouwt aan haar toekomst en een stad bouwt voort
2307: VETH, CORNELIS - Klappertjes / door Cornelis Veth; met een caricatuur door Jo Spier
26651: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen
26020: VETH, CORNELIS - De politieke prent in Nederland
21535: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks: etser en graveur
35981: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-Indië
21620: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
39256: VEY MESTDAGH, C.N.J. DE - Juridische kennissystemen: rekentuig of rekenmeester?: het onderbrengen van juridische kennis in een expertsysteem voor het milieuvergunningenrecht
70557: VICTOR WESTHOFF, A.J.M. JANSEN - Vegetatiegegevens uit de jaren veertig van Noordoost-Twente
52320: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS) - Engels zilver, 1660-1820
34204: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., OMAN, CHARLES CHICHELE,, 1901-1982, HAMILTON, JEAN., ENTWISLE, E. A., BAS PRINTERS LTD., PHILIP WILSON (FIRM),, WEBB SON & CO. LTD.,, ABRAMS & COMPANY PUBLISHERS. - Wallpapers An International History and Illustrated Survey From The Victoria and Albert Museum...Bibliography by E.A. Entwisle
21682: VIEGEN, JOSEPH - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
28062: VIEGEN, C. VAN (JR.) - Van geslacht tot geslacht: Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen V.D.M.
44872: VIËTOR, J.F. - De lotgevallen van stuurman Stavast: met de koopvaardij in oorlogstijd
64706: VIËTOR, NELLEKE - Maria's thuiskomst
61890: VIGUÉ, JORDI. - Naakten: een praktische gids voor tekenen en schilderen
61836: STICHTING ONTWIKKELING ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN (GORINCHEM) - De knotwilg
2721: VIJGEN, THEO - Tipi's, totems en tomahawks: het leven van de Noordamerikaanse Indianen / Theo Vijgen;
60124: VIJSELAAR, JOOST. - 'Neerlands eersten psychiater': dr. J.N. Ramaer, 1817-1887 , Neerlands eersten psychiater': dr. J.N. Ramaer, 1817-1887
7504: VIJVER, TH.J.F.A. VAN DER, WEIJS, P., VERSTRAELEN, A. - Noordlimburgse Maasdorpen: Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen: historie en landschap in woord en beeld
68468: VILLANUEVA, FELIX, BIERMA, WIGGER, LEE, PAUL VAN DER, HISTORISCHE VERENIGING DEUTEKOM, DOETINCHEM - Een monument ter herinnering aan de Joodse gemeenschap van Doetinchem
63271: VILLON, FRANÇOIS, PSEUD. VAN FRANÇOIS DE MONTCORBIER. - Villon vervolgd: bargoense en apocriefe verzen van François Villon
63038: VINK, H. T. / GRINTEN, G. J. VAN DER / KASTEEL, B. VAN / SPRUIT, K. F. G. - Hoog Catharijne: een rekonstruktie plan.
46146: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
21634: VINK, A.P.A., ZUILEN, E.J. VAN - De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw: toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland schaal 1:200.000
42387: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
53969: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. Dl. 2
71209: VINKE, B. - De slag om de Grebbeberg
22031: VINKE, GEERT B. - Sterk water: anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / geconserveerd onder red. van Geert B. Vinke
63008: VINKENOOG, SIMON. - De avonturen van Amsterdam: uit een plaatjesboek
36619: VINKENOOG, SIMON, APPEL, KAREL, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Appel's oogappels + Het verhaal van Karel Appel
42166: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland
53520: VINKENOOG, SIMON, 1928-2009. - Eerste persoon meervoud. Autobiografisch.
56706: VINKENOOG, SIMON. - Schrijftaal III
27392: VIOTTA, HENRI - Helden der toonkunst: van de zestiende eeuw tot op onzen tijd
70193: VIRILIO, PAUL; AND COLLINS, GEORGE (TRANSLATOR) - Bunker Archeology
70408: VIROFLAY, MARGUÈRITE DE, MONTRECOURT - Goede manieren
22522: VIRULY, ADRIAAN - Kaïn in de cockpit
56646: VIS, JEROEN - Ervaringen van het absolute
41494: VIS, JOH. A. - De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. ( Omslagtitel: Het ontstaan van den polder De Biesbosch )
36700: VIS, DIRK - Vis à Saandyk: kroniek van een Zaans geslacht
49988: VIS, JURJEN - Onder uw bescherming: de katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam
65145: VIS, JOH. A. - De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. ( Omslagtitel: Het ontstaan van den polder De Biesbosch )
21030: VISÉE, W.F. - Marinevliegkamp De Kooy: beelden van een bevlogen eeuw
64836: VISMAN, J. - Kaart van Texel
56643: VISSCHER, H.J.J.D. - Vijf en twintig jaar Mariakerk in Didam
32670: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
21231: VISSCHER, H.A. - Reisboek voor het Nederlandse landschap: natuur- en cultuurwaarden van tien mooie streken
70957: VISSCHER, WIM - Drenthe - Parijs: sporen met de Drentse turfexpress naar Parijs (van 1850-1900) = La connexion de Drenthe et Paris en deuxi�me demi du 19e si�cle
27758: VISSCHER, H.A. - Walcheren: natuur, landschap en geschiedenis
45129: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug: een natuurrijke streek in het hart van Nederland
31156: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
5475: VISSCHER, H.A. - De Utrechtse Heuvelrug: een natuurrijke streek in het hart van Nederland
70581: VISSER, W. - 150 jaren Van Gend & Loos, 1796-1946
69727: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
59003: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de "heks" van Bergh
58984: VISSER, DIANE, VELS HEIJN, ANNEMARIE, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638): van Spanje naar Oranje
69636: VISSER, A. - Onderduikers op de Veluwe
39341: VISSER, DR.S.W. - Draaibare Sterrenkaart voor de Tropen ( 4e druk )
61706: VISSER, WILLEM, 1904-1973. - 150 jaren Van Gend & Loos, 1796-1946
46348: VISSER, W.D., STICHTING ICODO - Kind in Indië: oorlogservaringen en hun gevolgen
51625: VISSER, A. - Veluws portret
70968: VISSER, L. - Dribbeldra: de koning der langneuzen
35406: VISSER, MICHIEL DE - Het veer keert weer...: twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten
60152: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
30906: VISSER, LEO, BERSSENBRUGGE, H. - Calvé-Delft's Hollandsche recepten voor Indië
63070: VISSER, C., SMEITINK, G. J., K. SCHAAP. - Logboek 1-41 RVA: verhalen en wetenswaardigheden , Logboek Eerste Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie, Logboek 1e Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie
26841: VISSER, HERMAN - Het vliegveld te Eelde doet reeds dienst!: 1931 tot 1940
21839: VISSER, ASTRID - Clownesk boetseren
69986: VISSER, KEES - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000
71223: VISSER, CATHARINA - Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw
20156: VISSER, AB - Het klooster van Sint Jurriaan: Pauwhof-herinneringen
46301: VISSER, GERBEN - De Haantjes in vogelvlucht: het Veluwebataljon I-8 R.I. in Indië, 1945-1948
27959: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland: tussen katholicisme en calvinisme: 1566 tot heden
26271: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80
58959: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de "heks" van Bergh
31985: VISSER, IRENE, WILCOX, HELEN, HOLIER THAN THOU? (REPRESENTATIONS OF HOLINESS IN ENGLISH AND AMERICAN LITERARY TEXTS (GRONINGEN): 06-2003) - Transforming holiness: representations of holiness in English and American literary texts
22649: VISSER, A. DE - Wie een kooltje laat vallen brandt de vloer: een verhaal voor meisjes
40959: VISSER, W.A., KONINKLIJK NEDERLANDS GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP (LEIDEN) - Geological nomenclature: English, Dutch, French, German, Spanish
70473: ONTWERP: M.F. VISSER - Kaart van het Noord Hollandsche Poldergebied.
50245: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 2
28141: VISSER R. - Van oudsher bouwen aan de toekomst. Aannemersbedrijven in Hilversum en omstreken 1674 - 1992
50246: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 3
69681: VISSER, KEES - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000
29728: VITEBSKY, PIERS - De sjamaan: reizen van de ziel, trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone
55422: ARNHEMSE VOETBAL- EN ATHLETIEK CLUB VITESSE - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Arnhemse voetbal- en athletiekclub Vitesse 1892 - 1952
27906: VLAANDEREN, ANDRÉ - Een nachtelijk avontuur.
27907: VLAANDEREN, ANDRÉ - Sport & spel
27908: VLAANDEREN, ANDRÉ - De gazelle als redder
27909: VLAANDEREN, ANDRÉ - Van 1817 tot 1934
27901: VLAANDEREN, ANDRÉ - De vier kroonpretendenten
41511: VLAANDEREN, ANDRÉ ( TEKST EN ILLUSTRATIES ) - Het AVRO ABC. Voor grote en kleine luistervinken.
6382: VLADISLAV, JAN - Fanta Giro met het lieve gezicht: een Italiaans sprookje; De schelpenfee
41998: VLAM, J.B. - De Achterhoek op volle toeren Winterswijk 17 - 25 Mei Tentoonstelling Landbouw - Industrie - Handel
27614: VLASAKKER-VAN SON, PAULA VAN DE - Brandweerman voor het leven
53406: VLEESCH DUBOIS, PETER - "Het geheime CRM-dossier"
28365: VLEESCHOUWER, WILLEM, WILMINK, WILLEM - De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester
31162: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas
20220: VLETTER. DR A. DE ( ANTON PIECK ILL ) - na lange marsch.... omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandsche onderwijswereld
64876: VLIEGER, MARINUS DE. - Electro-neurologie, een synthese
28269: VLIEGER, J., DE REDACTIE VAN "DE GRACIEUSE" - De raadgever op huishoudelijk gebied
4968: VLIEGHE, HANS - De schilder Rubens / Hans Vlieghe
2578: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland / door Marieke van Vlierden
39044: VLIES, T.A. VAN DER - Portugal na Holanda: een en ander uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandsche dorp Poortugaal ( HERDRUK )
39192: VLIES, A.W. VAN DER, ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN - "Dokhaven": van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting
70847: LEONARD VAN WOUDRICHEM VAN VLIET - Ontwerp eener Nederlandsch-West-Indische ontginning- en handel-maatschappij, met een kapitaal van vijftig millioen guldens.
61592: VLIET, HANS VAN - Handboek der toegepaste holistische geneeswijzen
62904: VLIJT, ANNA. - Annie, de kleine verpleegster
21754: VLIMMEREN, HENK VAN - Handboek sportduiken: theorie, training en praktijk
30278: VLIS, INGRID VAN DER. - Die Delfgaauwse Weye. Een experimentele en weerbare wijk. De eerste grootschalige herstructurering in Delft.
64571: VLISSINGEN, F.H. VAN - Verslag aan den Koning, uitgebragt door de Staats-commissie, ingesteld bij 's Konings besluit van 16 junij 1857, no. 90, op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europesche kolonisatie in Nederlandsch Indië
41431: VLIST, HENK VAN DER. - Pieter Vermeulen
35697: VLOEDBELD, G., KRUISDIJK, J. - Almelo, een veranderende stad
38396: VLOEDBELD, G.B. - Oale könnigheid
35250: NEDERL. VEREENIGING ONZE VLOOT - Van Neerlands Vloot. Voor Neerlands Jeugd
31806: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31418: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31534: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Een hartstochtelijk hemelbestormer: Johannes van Vloten in beeld
27498: VLOTEN, J. VAN - Bakerrijmpjes
57757: VOCHT, CEES DE (C. L. F. M.), 1947- - Monumenten van bedrijf en techniek: historisch spoorwegmateriaal
67274: VOELLMY, ERWIN. - Jost Bürgi und die Logarithmen.
34060: VOET, H.A., TAK, A. - Kleur in Rotterdam
21836: VOET, H.A., TAK, A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 6: Oude Noorden, Agniesebuurt en Provenierswijk
37635: VOET, JOHANNES EUSEBIUS, GHYSEN, HENDRIK, GENOOTSCHAP LAUS DEO, SALUS POPULO - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
4641: VOETEN, M.E.C.M., END, A. VAN DEN - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon / M.E.C.M. Voeten, A. van den End
46327: VOETEN, LAMBERTUS HENDRIKUS. - Menselijkerwijs, etc.
36190: VOETEN, BERT, ALINGS, WIM (JR.), VISSER, EDUARD - Wachten op het feest
28030: VOETEN, BERT - De tijd te lijf: en andere gedichten
27379: VOETEN, BERT - Het kind en zijn schrifturen
35763: DE VOETZOEKER - 60 jaar voetbalvereniging Gedringen. 1928 - 27 Augustus - 1988
63548: VOGEL, JAROSLAV - LeoÅ¡ Janáček
54017: VOGELAAR, CHRISTIAAN, WEBER, GREGOR J.M. - Rembrandts landschappen
24453: VOGELAAR, CHRISTIAAN, WINTGENS HÖTTE, DORIS - Vijf eeuwen landschap
25294: VOGELS, HANS - Museumboek voor Amsterdam
51581: VOGELS, R. - De wondere Lamp. Topprestaties der techniek.
63501: VOGELZANG, FRED - Woonplaats voor fatsoendelijke luijden
21855: VOGT, GUUSANKE - Papier decoreren: dessins, werkwijzen, toepassingen
22179: VOGT, PAUL, VOGT, GUUSANKE - Buitenschilderwerk: handleiding voor de doe-het-zelf schilder: professionele verftips, milieuvriendelijke beits, kleurenroutes in Nederland
45043: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON - Heraldiek
41218: VÖLGER, GISELA, WELCK, KARIN V., KHAN MAJLIS, BRIGITTE, ROSSINI, CHRISTINE - Indonesian textiles: symposium 1985
39840: VOLGUINE, A. - Maanastrologie
31106: MINISTERIE VAN WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING - normaalwoningen Gelderland. ( Toelichting bij de ontwerpen van normaalwoningen Gelderland)
39355: ONTWERPGROEP VOLKSHUISVESTING ( UTRECHT ) - ROVU Bouwen en wonen
35615: HET COMITÉ VOOR EENHEID IN DEN VOLKSZANG - Volkszang: 20 liederen
64751: VOLLAARD, PIET, GROENENDIJK, PAUL - Villa Henny: Huis ter Heide: R. van 't Hoff
53921: VOLLEBERGH, J.J.A. - Terughoudend leiderschap
20672: VOLLENHOVE, JOHANNES - Johannes Vollenhove: bloemlezing uit zijn gedichten
20574: VOLLENHOVEN, C. VAN - Indië gisteren en heden
70147: VOLTAIRE - Voltaire en de Republiek
65078: VOLTAIRE - Candide ou l'optimisme ( Illustré par Jylbert )
66201: VOLTEN, P.M.E. (PIETER MARIUS EMILE), 1946- - De achterkant van het gelijk van weerbarstige paradigma's in de internationale betrekkingen
66217: VOLTEN, P.M.E. - Synthese als perspectief?
39864: VOLZ, WOLFGANG,, 1948-, MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST (GHENT) - Christo Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida 1980 - 1983
25098: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha, of offerbelofte; Koning David hersteld; Faëton, of roekeloze stoutheid
38963: VONDEL, JOOST VAN DEN - J. van Vondels Hekeldichten
26006: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rouwen met Vondel: bloemlezing uit zijn doden-poëzie
2261: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden: een biografische visie op prof. mr. P. J. Oud / door H.J.L. Vonhoff
27383: VONK, MAAIKE - 1964-1965: over spruitjes, oudtantes, knoopjes, roodvonk en nog meer
38304: VONK, P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter
54162: VONK, PETER. - Hart voor studenten: zeventig jaar studentenartsen
44772: VONK, ROOS - De eerste indruk: bekijken en bekeken worden
38086: VOOGD, A. - Album van Rotterdam
58828: VOORDEN, F.W. VAN, EBBENHORST TENGBERGEN, E.J. VAN, MENTINK, G.J. - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland: de nederzetting in ontwikkeling
70056: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN DER - Mummelientje
46209: VOORHOEVE, A.G., HONTELEZ, M., PRAKTIJKSCHOOL ARNHEM - Bosplantsoen
70654: VOORHOEVE, J.N. - Het zoogenaamd Darbisme
69893: GEMEENTE PUTTEN. BURO VOORLICHTING - Verhuizen naar morgen: kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente Putten
34743: GEMEENTE NIJMEGEN. AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen: commemoration of the Liberation, 1944-1989 = Nijmegen: herdenking bevrijding, 1944-1984
22012: VOORN, HENK - Rondom Jacob Christian Schäffer: een bijdrage tot de geschiedenis der papierfabricage in de achttiende eeuw
22482: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Haagse meubelmakers uit de negentiende eeuw: Haags Gemeentemuseum 12 oktober-11 [i.e. 8] december 1974: [katalogus]
4741: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Meubels in Nederland 1840-1900 / J.M.W. van Voorst tot Voorst
61454: VOORTMAN, AREND JAN. - Honderd jaren Geesteren-Gelselaar en Omstreken (1889-1989): Van "Brandkaste" tot hedendaags verzekeringsbedrijf
69868: VOORTWIS, J.B. TE - Winterswijk onder het vergrootglas: micro-geschiedenis van dorp en platteland in de jaren 1500 tot 1750. Dl. 2: Het platteland
2748: "HENK WEVER" VOORWOORD - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders = Contemporary Dutch sea painters
27220: VOOYS, C.G.N. DE - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "slang"
39795: VORAGE, MARC, GELUK, MARIAN, WAGENINGSE STUDENTEN ROEIVERENIGING ARGO - 75 jaar WSR Argo: 1913-1988
35912: VORENKAMP, ALPHONSUS PETRUS ANTONIUS, MUSEUM BOYMANS, ROTTERDAM - Herinnering: Kersttentoonstelling 1947-1948
61512: PLAATSELIJK KATECHETISCH VORMINGSWERK (ANTWERPEN) - Grond & Water: handreiking voor doopkatechisten
67255: VORRINK, KOOS (JACOBUS JAN), 1891-1955. ( OMSLAG ONTWERP B. SCHUURMAN ) - Alarm in Praag: redevoeringen gehouden te Amsterdam op 28 februari 1948
56565: VORST, SIMON DE. - De zakfles; een verhaal over de watersnood.
30739: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem
70068: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 3: De Utrechtse jaarmarkt in de middeleeuwen ( = Our civilization history in pictures The Utrecht fair in the Middle Ages )
70747: J. G. VOS - 250 Jaar brandweer te Eibergen
70066: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 1: Oud-Frankische landhoeve ( = Our civilization history in Old Frankish farm house )
70504: VOS, DICK DE - Roofvogels in beeld
44690: VOS, H.B. - Rijtuigen
39290: VOS, VOLKERT - Amsterdam in-line: toertochten voor in-line skaters
2832: VOS DE WAEL, N.X.M.M. - Portret van een periode: De Ranitz als burgemeester, 1948-1970 / N.X.M.M. Vos de Wael
70065: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 6: Een 17e Eeuwse boerenkermis ( = Our civilization history A 17th Century farmer fair )
32597: VOS, JAN - Jan Vos: it's not always bright and healthy homes
24214: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
30826: VOS, MARIE WILHELMINA - Feest
34087: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis
70069: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 4: Het interieur van een klooster ( = Our civilization history in pictures The interior of a monastery )
70070: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 5: De eerste O.I. vaarders op de reede van bantam
7320: VOS-VAN KLEEF, D. DE - Het ex-libris in Europa
70244: VOS, H., PARTIJ VAN DE ARBEID. PLANCOMMISSIE - De weg naar vrijheid Een socialistisch perspectief. Rapport van de Plancommissie van de Partij van de Arbeid
20067: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem
23517: VOS, K.H., VERLAAN, TH.G. - De lakens uitdelen in Overijssel: over burgers en bestuurders
48869: DE VOS, LUKAS - Land! Land!: schuimsporen en ankerplaatsen in de Noord-Atlantische driehoek
4367: VOS, ROB DE - Naam- en codelijst van de Nederlandse macro-nachtvlinders ( = Name List of the big moths )
70067: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 2: Inval der noormannen of vikingen ( wijk bij duurstede ) ( = Our civilization history image invasion the Normans / Vikings)
24347: VOS, RIK, DIAMANT, CHRISTIEN, MAKKES VAN DER DEIJL, ELLEKE - Zerken in Friesland, 1535-1680
24215: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
70010: VOSKAMP, GERRIT, VERENIGING KONINGINNEFEESTEN GEESTEREN, STICHTING PROMOTIE GEESTEREN - Geesteren door de eeuw heen
7116: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - V.O.C.-zilver: zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw: collectie Haags Gemeentemuseum
44661: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien
44679: VOSKUIL, J.J. - Onder andere: herinneringen en dagboekbladen
38129: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
31557: VOSS, EGON. - Wagner und kein Ende
4492: VOSSELMAN, A.J. - Het ontstaan van de Marechausseevereniging
34023: GOSUDARSTVENNYÄ­ MUZEÄ­ ISKUSSTVA NARODOV VOSTOKA. - Japanese Decorative Arts From The Collection Of The State Museum Of Oriental Art inMoscow (Netsuke, Ceramics, Lacquer, & Metalwork)
55410: VOYS, J.N. DE - Gedenkboek stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum: 1933-1935
56560: ALGEMEEN VRACHTKANTOOR N.V. - Rotterdam: momentopnamen van een wereldhaven 1918-1968 = Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968 = Port mondial en perspective 1918-1968., Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968, Port mondial en perspective 1918-1968
38577: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Mercantilisme en koloniale expansie
70981: A.C.J. DE VRANKRIJKER - ( De nieuwste ) Geschiedenis van Gooiland Deel IV
38852: VREDELING, ALBERT - Tamarimasen = Ik kan het niet verdragen: een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië
33574: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartenmakers en hun werk
20235: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
23710: VREDENBERG, J. - Handel, nijverheid en industrie: bedrijfsgebouwen in Arnhem
23491: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren: het Burgerweeshuis te Arnhem, 1583-1742
23505: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
23704: VREDENBERG, J. - Johannes van Biesen: architect van de gemeente Arnhem
60273: VREDENBREGT, JACOB - De deftige kolonie en andere verhalen
21227: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking
27377: VREEDE, MISCHA DE - Het kind en de dood
50035: VREEKEN, BERT - Vormgeving na '60: van pop-art tot postmodern
66115: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN VREEMDELINGENVERKEER - Gids voor Amersfoort., Amersfoort in het midden van het land gelegen is een der gezondste plaatsen en geheel vrij van malaria* Het is er rustig en goedkoop wonen* .........
64875: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER (LEEUWARDEN) - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken ( 2e druk )
60158: CENTRAAL BUREAU VOOR VREEMDELINGENVERKEER ('S-GRAVENHAGE) - Op reis per Staatsspoor
37924: ADVIESCOMMISSIE VOOR VREEMDELINGENZAKEN - Eerste Hulp bij Huwelijksdwang: een uitvoeringsplan
2294: VREESE, WILLEM DE - Over handschriften en handschriftenkunde: tien codicologische studiën / Willem de Vreese; bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren
41479: VREESWIJK, JAN, VREESWIJK, A.T.A. - Stompwijk: wie wat waar
37991: VREUGDENHIL, ADRIANUS - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
41961: VREUGDENHIL, JACOBA M. - Het kerstmaal: vijf kerstverhalen
31565: VRIELINK, HERMAN, MOLEN, D. VAN DER - Louis Hillesum: een portret
69488: VRIEND, J.J. - Nederland bouwt in natuur- en baksteen
34659: VRIEND, J.J. - De praktijk van het bouwen
36603: VRIEND, J.J. - Wonen in de lage landen. De praktijk van het bouwen
23916: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
59047: VRIES, ANNEKE DE, BRINKMANN, BODO, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Avonturen met een collectie. ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
25444: VRIES, ANNE DE - Wat heten goede kinderboeken?: opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880
43607: VRIES, R.W.P. DE (JR.), KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN HAAG - 1874-1924 W. O. J. Nieuwenkamp
51713: VRIES, JOHAN DE - Robot Volta, de wondermens
45022: VRIES, S.PH. DE (MZN.) - Joodse riten en symbolen
33195: VRIES, LIESBETH DE, BAKKER, FRANK - Zelf uitgeven!: waarin een kleine uitgever groot kan zijn
26073: VRIES, THEUN DE - De ontsnapping
42235: VRIES, LEONARD DE - De Hobby Club op avontuur in de U.S.A.
25279: VRIES, PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats: lijkenhuisjes in Groningen
38652: VRIES, LEONARD DE - Zo puur in de natuur: naturisme toen en nu: de geschiedenis en ideologie van het naturisme en de beste publicaties hierover ontleend aan de tijdschriften "Zonnewijzer" en "Naturisme" ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van "Zon en Leven" en h
29464: VRIES, TINIE DE, MÜLLER, ANNA-HERMINE - Veertig verhalen vol verwachting
2856: VRIES, HENDRIK DE - Historisch-genealogisch dagboek, 1722-1759: ; samengest. en bew. door Hans Koolwijk
63494: VRIES, THOM. J. DE, 1904-1975. - Transissalania illustrata: achter de IJssel begint het land , Achter de IJssel begint het land
45118: VRIES, M.C. DE - Terug naar de bron van de Grift: de Grift in het moderne Apeldoorn
65045: VRIES, MAX DE. - Onderzoek naar den huidigen stand der scheepvaartprotectie in de verschillende landen: uitgevoerd in opdracht van de Nederlandsche Reeders vereeniging
36207: VRIES, G.J.P. DE ("OOM GERRIT") - Achter de schermen: de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding: onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
34135: VRIES JR, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk
44803: VRIES, J. DE, TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch woordenboek
46346: VRIES, S.PH. DE (MZN.) - Joodsche riten en symbolen.
23744: VRIES, PIETER DE - Een lokaal voor tijdelijke bewaring: lijkenhuisjes op Groninger kerkhoven
71359: VRIES, THEUN DE - De bijen zingen
70097: VRIES, W. H. DE - Vijf jaar na vijftig jaar. Kroniek van de Tweede Wereldoorlog in de Stellingwerven en omgeving
66299: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
66300: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
38534: VRIES, A. DE - De illegale pers in Dordrecht, 1940-1945
32392: VRIES, LEONARD DE - Groot prentenboek uit grootmoeders jeugd
32403: VRIES, ANNE DE - Kinderkleurbijbel O.T.
32405: VRIES, ANNE DE - Kinderkleurbijbel N.T.
63562: VRIES, ANNEKE DE, BRINKMANN, BODO, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Avonturen met een collectie. ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
5057: VRIES, TROMP DE - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de "stad" / door Tromp de Vries
52258: VRIES, THOM.J. DE - Festina lente = Haast U langsaam!
32327: VRIES, WOUTER DE - Avéreest rond 2000
28088: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekjes voor de onderwijzeres bij het 2e deeltje
51795: VRIES, ANNE DE - Vogels in hetDorp
21035: VRIES, D. DE, CLERCQ, P.R. DE - Rijnland in kaart: een keuze uit de Collectie Bodel Nijenhuis
70600: VRIES, G.J. DE - Landen-serie van 15 kaartjes
24015: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
24019: VRIES, LEONARD DE - Eros' lusthof: de spiegel der vrijerij en minnekunst vertonende allerhande taferelen van de liefde en wellust, de galante avonturen van een lichtmis, dichtluimen van wijlen de zeer erotische heer P. Boddaert, nauwgezette beschrijvingen van 't Amster
50434: VRIES, YVONNE M.L. DE - Frisse, gezonde boslucht: uit de geschiedenis van Apeldoornse sanatoria
42516: VRIES, HAN DE., AD WINDIG - Prikkels 202 - 10 Februari 1956 Lessen in golfkarton
32556: VRIES, J. DE. - Radiotelegrafie en radiotelefonie. Leerboek voor kapiteins en stuurlieden van de grote handelsvaart, kleine handelsvaart, grote sleepvaart en de grote zeevisvaart.
42281: VRIES-ROZENDAAL, HETTY DE - Sloa mit karnemelksjuu: zoemerse verhalen in Veluws dialect
24392: VRIES, JAN DE, ROELOFS, BOB - De canon van Arnhem
41184: VRIES, LEONARD DE - De hobby club
26836: VRIES, TROMP DE - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de "stad" .
3001: VRIES, J. DE - Etymologisch woordenboek / J. de Vries
38837: VRIES, BENJAMIN DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah
22659: VRIES, THEUN DE - Vincent in Den Haag: roman uit de jaren 1881-1883
30241: VRIES, D. DE - Naamlijst van postale etiketten: 1882-1984
28087: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekje voor de onderwijzeres bij het derde deeltje
7582: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden: een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg
22773: VRIES, P.CH. DE, WIEL, H.J. VAN DER - Muntboek van de munten van Gelderland en Utrecht van 1576-1795
27051: VRIES, TITY DE, BAK, HANS - Dynamics of modernization: European-American comparisons and perceptions
25992: VRIES, S. DE - Monumentenwijzer: wegwijs in het doolhof van monumenten / S. de Vries
24324: VRIES, HAN DE, WENCKEBACH, L.W.R., WAAL, A.M. VAN DE, AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERSVERENIGING - Amsterdam omstreeks 1900
26075: VRIES, THEUN DE - De laars: verhalen uit een bezet gebied
36184: VRIES, THOM. J. DE - Nescire quaedam magna pars sapientiae est: bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid: een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen: aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan
5742: VRIES, DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen: stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
38194: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen
71357: LEONARD DE VRIES - Ons Schiphol: een luchtvaartboek voor jonge mensen
29991: VRIES, TINIE DE - Spelen in Gods tuin: een handleiding voor kinderkatechese
48779: VRIES, J.G. DE, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Dieren op en langs de weg
3089: VRIES, ANKE DE - Hokus pokus papa / Anke de Vries; tek. van Philip Hopman
55214: VRIES, REINIER WILLEM PETRUS DE, JR, 1874-1952. - De ornamentiek van het boek
66355: VRIES, D. DE, HUUSSEN, A.H. (JR.), MUSEON, 'S-GRAVENHAGE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800
71121: VRIESE, W.H. DE - Plantenkunde voor apothekers en artsen of beschrijvingen der geneeskrachtige planten
20321: VRIESMAN, DICK - Film: behandelende historische, economische, sociale en kunstzinnige problemen van de film
30804: VRIEZE, JOHN, BURGERS, J., NATIONALE STICHTING DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, BULGAARSE COMITÉ VOOR CULTUUR, NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM, SOFIA - De Thracische koningsschat
49973: VRIEZE, JOHN, ARTEMJEVA, IRINA, BIJL, ARNOUD, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž - Catharina, de keizerin en de kunsten: uit de schatkamers van de Hermitage
32689: VRIEZEN, JEANNE ANNA - Rijst of aardappelen?: Indische en autochtone ouderen in Nederland
38276: VRIJ, M.P., LAMERS, E.A.M., NAGEL, W.H., NEDERLANDSE GEVANGENISWEZEN. STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM - Strafbejegening: een studie over de toepassing van de jeugdgevangenis
41893: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland: artikelen en reportages
21660: VRIJENHOEK, IRENE - Oorlogskinderen: kinderen in Nederland tijdens de Duitse bezetting
41356: VRIJHOF, HANS, BUREAU OBELON, ROTTERDAM - Tussen werkelijkheid en mogelijkheid: Bureau Obelon: visies van veranderaars
38569: VROEGE, HEIN - De ijdele roes: beelden uit de roerige jaren zestig
59108: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht
32460: VROMAN, LEO,, 1915-, FENS, KEES. - Tineke
26944: VROMAN, LEO - Tineke
32463: VROMAN, LEO - Twee gedichten
3367: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet / Selma Vrooland
53853: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje

Next 1000 books from De Kantlijn

3/9