De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67259: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
24021: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Etsen van Rembrandt
72463: VELTHOVEN G.J. V. - Scheveningen vught door gevangene G.J. v. Velthoven kampnummer 6099
30758: VELTHUIS, CHRIS, WORTELBOER, GERARD - Ootmarsum in prenten en verhalen. Dl. 3
37964: VELTKAMP, H.J. - Physiological causes of yield variation in cassava (Manihot Esculenta Crantz)
40986: VELTZKE, VEIT., PREUSSEN-MUSEUMS NORDRHEIN-WESTFALEN. - Der Mythos des Erlösers
63542: VELZEN, HERMAN VAN - Achterhoeksche schetsen. eerste deel + Achterhoeksche schetsen deel 2
35301: VELZEN, HERMAN VAN - Um 't bezit
35302: VELZEN, H. VAN - De landleuper
37975: VELZEN, HERMAN VAN - Aornt en Geerte
25047: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
35272: VELZEN, HERMAN VAN - 't Groezelige kealtjen
42290: VELZEN, A.A.N.M. VAN - De voornaamste vliegmachines en haar motoren.
37565: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: In Paradisum deductant te Angeli. De uitvaart - De begrafenis
27194: VEN, SACHA DE, EIJKENAAR, JAN - Alfabetisme
73211: WS STÜVEN - De hond: zijn lichaamsbouw en zijne inwendige organen
37568: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritu sancti., De Doop
37563: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. III: Het kleed van den kloosterling ( Inkleding van een Benedictijn )
73084: VEN, F.J.M. VAN DE - Hendrik de Laat, graficus uit Brabant
70845: PASTOR-EMERITUS PSEUD. VAN P. PACIFICUS JUSTINUS ANTONIUS VAN DE VEN. - Uit mijn oude parochie en uit de buurt
53814: VEN, ADR.H.G.S. VAN DER - Inleiding in de schaaltheorie + opogaven
20151: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
2368: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Gelderland. : In en om Arnhem; In Nederlands lustwarande: van Arnhem tot Dieren; Langs den zelfkant der Veluwe: van Arnhem tot Wageningen; Nijmegen en Mooi-Nederland; In Gelres bongerd: tusschen Rijn en Waal
37562: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: FRANS LAZAROM - SCHOOLPLAAT: Roomsch zaakonderwijs. II: In het priesterkoor - Lof in de Meimaand
25337: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek
60109: VEN, D.J. VAN DER (DIRK JAN), 1891-1973. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd: folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel
6699: VEN-TEN BENSEL, ELISE VAN DER - 10 morris- en zwaarddansen
37566: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Infirmatur quis in vobis inducat presbyteros Ecclesiae., Het heilig Oliesel
37567: VEN. H. J. VAN DER., CHR. L. WESSELING MZN. ILLUSTRATOR: ANTOON MOLKENBOER - SCHOOLPLAAT: Tribue eis Domine de ror coeli abundaniiam., De Zegening
53561: VENABLES, STEPHEN, 1954- - Island at the edge of the world
60256: VENDRIK, M. H. C. - Weduwen. Een verkennend onderzoek.
31797: VENEMA, ADRIAAN - Vanuit het duister: schetsen van honderd jaar epilepsiebestrijding
27178: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten
72243: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten
37988: VENEMA, BERNHARD, BAKKER, JOGIEN - Vrouwen van de Midden Atlas: vrij of vroom?
74952: VENETIA PORTER, BRITISH MUSEUM. TRUSTEES. - Islamic tiles
74716: VENETIEN, J. VAN - Een haven in de Noordzee, een waterweg naar Amsterdam
34761: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., OFFERHAUS, H., OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen: verzameld in 1833 ( = Groninger student songs: collected in 1833 )
31390: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., H. OFFERHAUS., A. OUDEMAN - groninger studentenliederen verzameld in 1833
70724: VENINDE - Waarom hebben wij kikkers geen kleeren aan?
38255: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der officien ofte dienst der missen
31212: VENNIX, JACOBUS ADRIANUS MARIA - Mental models and computer models: design and evaluation of a computer-based learning environment for policy-making
62975: VÉQUAUD, YVES. - Die Kunst von Mithila
26387: VER LOREN VAN THEMAAT, R. - De Oude ijssel: de veelzijdige rol van het water
23678: VER HUELL, ALEXANDER - Schetsen met de pen: verhalen
72640: Q.M.R. VER HUELL, CH.F. VAN FRAASSEN DR.; SOCIOLOGIE DER NIET-WESTERSE VOLKEN,, PIETER JAN KLAPWIJK - Herinnering aan een reis naar Oost-Indië: reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819
63132: VERASDONCK, J. - Nieuwe recepten voor vleesgerechten
30700: VERBAAN, A.H. ( PHOTO'S) - Kristal LEERDAM Holland
64847: DEUTSCHER JAGDSCHUTZ-VERBAND. - Jagd heute: Standortbestimmung der Jagd
52312: VERBEECK, STIJN - Hoor ik de Dom?: de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren: opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982 / tekst Stijn Verbeeck;
26242: VERBEECK, DIRK, VANTHIELEN, BARBARA, MUSEUM VOOR SIERKUNST, GENT - Mexicaans zilver = Mexican silver
36075: VERBEEK, J., BARBARAKERK (CULEMBORG) - Culemborgse kerkschatten
56727: VERBEEK, J. R. - Gasbescherming in kazematten en schuilplaatsen ( Neêrlands arsenaal No 2 )
72941: VERBEEK, J. - Johannes Schiotling, een Amsterdamse zilversmid (1730-1799) en zijn kring
41638: VERBEEK, DRS.J.R., - Het stalen infanterieschild van het Nederlandse leger
29472: VERBEEK, HERMAN, DE HORSTINK, AMERSFOORT, PROTESTANTSE STICHTING TOT BEVORDERING VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN EN DE LECTUURVOORLICHTING IN NEDERLAND, STICHTING BASISLEKTUURDIENST, HEEMSTEDE - Moet Marx?: christenen en marxisme
71468: VERBEEK, ERNST - Loon voor duivelsdienst, over het verband tussen persoon en werk van Franz Kafka
46297: VERBERKT, MARIET - Het spoor terug: de vergeten geschiedenis van de spoorwegstakingen van 1903 in Venlo
72704: VERBIST, PIERRE - Description de touts les Pays Bas, autrement appellez, la Germanie Inferieure ou Basse Allemagne
31265: VERBONG, GEERT - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920
65025: VERBOOM, C. H. - Zieke zuigelingen; een beknopte handleiding voor de huisarts bij de behandeling van de belangrijkste zuigelingenziekten.
72369: H. VERBRUGGEN - Homerische hymnen
23752: VERBURG, GO - Storm over Nederland
68444: VERCAUTEREN, R. (RICK), 1956- - Theo Kuijpers: terugblik op twintig jaar kunstenaarschap
70766: FERDINAND VERCNOCKE - De gesel gods
73099: LEO VERCRUYSSEN - De binnenkant der dingen
75286: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek
31619: VERDAMME, GEURT - Het gemoed van Tante Knier
74832: ANNA MATHILDE VERDEGAAL - Bibliografie van de werken over Sassenheim en het slot Teylingen.
75293: MARTIE VERDENIUS - Voor cabaret en revue: een verzameling schetsen, proscenium-scênes, monologen en voordrachten voor het samenstellen van kleinkunstprogramma's
70676: VEREENIGING NEDERLAND IN DEN VREEMDE., WILLIAM MARTEN WESTERMAN - Some truths about our kingdom of the Netherlands / W.M. Westerman. Pictures: Jan Kampman].
75516: ENSCHEDESCHE HOOGERE TEXTIELSCHOOL VEREENIGING. - 45 jaar ehtsv.
20684: VERÈL, DIRK - Naar het licht: dialoog met spreekkoor
61363: D.L.B., VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN WALCHEREN, MIDDELBURGPBL - Gids door Walcheren
21220: VERENIGING VAN EXPLOITANTEN VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN IN NEDERLAND, VAKGROEP WATERLEIDINGBEDRIJVEN, VERENIGING VAN WATERLEIDINGBEDRIJVEN - Statistisch overzicht der waterleidingen in Nederland over de jaren ..1952 tot en met 1957
41472: VERENIGING VAN RESTAURATEURS OUDE ARCHIEVEN, VERENIGING VAN ARCHIEFRESTAURATOREN, VAR, VERENIGING VAN BOEK- EN PAPIER RESTAURATOREN - De restaurator: orgaan van de Vereniging Restaurateurs Oude Archieven ( COMPLETE SET 20 years)
71368: GEREFORMEERDE ORGANISTEN VERENIGING - Het A.B.C. van de orgelbouw
32428: VERGARA, B. S. - A farmer's primer on growing rice
24277: VERGEER, CHARLES - Willem Witsen en zijn vriendenkring: de Amsterdamse bohème van de jaren negentig
72756: J. P. VERGOUWEN - Gedenkklanken voor Zuid-Afrika
48912: VERHAAR, HERMAN - Den Haag literair in kaart gebracht
25630: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck: legende van een zondagskind
21616: VERHART, LEO - List & bedrog: vervalsingen in de Nederlandse archeologie
37647: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
36903: VERHART, LEO - Dubbelfocus: Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940
75523: VERHEES-WOUTERS, HENRIÏ¿½TTE - De geschiedenis van het kasteel Geldrop en zijn bewoners ( herzine uitgave 2002 )
41339: VERHEIJ, F.A. - Morphological and physiological aspects of the early phases of flower bud formation of apple
71271: VERHEIJEN, G.F. - Begraafplaatsen in Horst: het oude kerkhof aan de Kloosterstraat
24369: VERHEIJEN, FONS - Vlinders in de buik...: ...of het analyseren van een detail
53639: VERHEIJEN, F.M. - 400 jaar predikantsplaats Kethel en Spaland: schetsen uit de geschiedenis
73934: VERHEUL, J. (DZN.) - Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den Charloisschen polder te Rotterdam
2161: VERHEUL, J. (DZN.) - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam: een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rott
24391: VERHEUL, GÉ - Kerkepad: een elfkerkenpad
26684: VERHEUL, J. (DZN.) - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam: een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rott
74167: VERHEUL, J. (DZN.) - De Rotterdamse Schie, 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden, enkele historische gegevens betreffende de 600-jaar bestaande Rotterdamschee Schie alsmede een ge�llustreerd overzicht van de meerendeels omstreeks 1875-1880 verdwenen stat
74168: VERHEUL, JOHANNES (DZN.) - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden, enkele historische gegevens betreffende de 600-jaar bestaande Rotterdamsche Schie alsmede een ge�llustreerd overzicht van de meerendeels omstreeks 1875-1880 verdwenen stat
41434: VERHEUS, J. - Destillatie handleiding: beknopte inleiding tot theorie en practijk van het rectificerend destilleren in het laboratorium
53874: VERHEY, H.J.W. - Oud-Katholiek kerkzilver
34998: VERHEYEN, RENÉ., MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. - De eendvogels van België
75250: VERHEYEN, JAN, PIECK, ANTON - Geertgen van Leyden, gezegd tot Sint Jans ( MET STOFOMSLAG )
39977: VERHOEFF, H. G. - Nederlands-Nieuw-Guinea op weg naar ontwikkeling
2878: VERHOEFF, MAURITS, WIEREMA, THIJS, LEYDESDORFF, SELMA - Ochenebbisj: verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925) / samengest. door Maurits Verhoeff en Thijs Wierema; met een woord vooraf van Selma Leydesdorff
61873: VERHOEFF, JACOB - Experimental study of the thermal explosion of liquids
29492: VERHOEVEN, HENK - De som en de delen: scenario voor een christelijke traditie in de 21ste eeuw
36947: VERHOEVEN, WILHELMUS MARIA - D. H. Lawrence's duality concept: its development in the novels of the early and major phase
71063: VERHOLT, WIM, BOERE, GERARD, VOGELWERKGROEP 'DE IJSSELSTREEK' - Ooievaars in de IJsselvallei, 25 jaar ooievaarsbuitenstation 't Zand te Gorssel, de succesvolle terugkeer van de ooievaar in de IJsselvallei; achtergronden, resultaten en toekomst
31731: VERHOOFSTAD, RENATE, BORST, HUGO, THE LANGUAGE LAB, QUICK SPORTS INTERNATIONAL - Soepel en sterk! = (Flexible and strong): 101 years Quick
74667: JH VERHOOG - Drie scripties
75253: VERHOOG, JEROEN - Hooites, Meursing, Hooites Meursing, a family history
26135: VERKADE, PIETER - Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd
31735: VERKAMMAN, MATTY, WILLEMS, RAF - Rode Duivels & Oranje Leeuwen: 100 jaar derby der Lage Landen
66274: VERKOIJEN, FRANK. - Grenzeloos groen: natuurontdekkingsgids: genieten van de natuur in de provincies Antwerpen en Noord-Brabant
61843: VERKOUTEREN, H. - De Inductieve Methode bij de beoefening der Rechtswetenschap
53666: VERLINDEN, L., DECLEER, KRIS. - The Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Belgium and their faunistics
38785: VERLOME, HETTY. - Wir Kinder von Bergen Belsen
53670: VERMEER, J.G., RIJNTJES, R.H. - Proefgebied Veerstalblok (Krimpenerwaard): de vegetatie
41350: VERMEIJ, J. - plattegrond van Amsterdam en tuinsteden Slotermeer, Geuzenveld, Buitenveldert, Osdorp, Westlandgracht, Overtoomseveld en Slotervaart.
29456: VERMEULEN, HANS, PENNINX, RINUS - Het democratisch ongeduld: de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid
42514: VERMEULEN, JAN - Prikkels 202 - 10 Februari 1956
56611: VERNE, JULES - Twintig duizend mijlen onder zee
62957: VERNER, MIROSLAV. - Forgotten pharaohs, lost pyramids: Abusir
1941: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - De versierde bokkewagen / door Nel Verschoor-van der Vlis;
37027: VERSCHUEREN, JEF - Understanding pragmatics
60202: VERSFELD, MARTHINUS. - Die neukery met die appelboom
1132: VERSFELT, H.J. - De kerken van Drenthe in 1545
75413: VERSPOOR, DOLF, FOLGORE DA SAN GIMIGNANO, CAMÏ¿½ES, LUIS DE, QUEVEDO, FRANCISCO DE - Romaanse sonnetten
22058: VERSPRILLE, A.J., COMMISSIE GEDENKBOEK 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP), STICHTING 1200 JAAR LEIDERDORP (LEIDERDORP) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg: 1200 jaar wonen
24038: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten
74926: GUSTAVE MARIE VERSPYCK - Verslag betreffende de ambulance van het Nederlandsche Roode Kruis naar Finland: 21 Maart tot 8 September 1940.
74969: J KLOPPENBURG-VERSTEECH - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.( text )
70909: VERSTEEG, H.J. - 85 Jaar Amsterdamse Vrouwenkliniek
34579: VERSTEEG, INA - Jenny Dalenoord
50097: VERSTEEG, COOS - Guido de Moor: portret van een Haagse komediant
69766: VERSTEGEN, TON, PANHUYSEN, PAUL - Lunetten, kunst in een nieuwe woonwijk
39936: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37174: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
37175: VERSTEGEN, MATH - Kaapstad: een onwettig kind van de VOC: een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
23698: VERSTEGEN, TON - Transformaties: ontwerpen voor elektriciteitshuisjes
64980: VERSTER, ARNOLDUS JOHAN GEORGE, 1888-1975. - Koper en brons van voorheen: oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen , Brons in den tijd
51573: VERSTRAELEN, F. J. - Zimbabwean realities and Christian responses
70566: TH. VERSTREKEN - Liersche tafereelen van heden en verleden,
50114: VERTOMMEN, KAREL - Brood: verzen
40888: VERVAEKE, J., STICHTING FAMA FRATERNITATIS, 'S-GRAVENHAGE - Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie: speelse bespiegelingen in volle ernst
48756: VERVELDE, G.J., PRODUKTIVITEIT IN BIOLOGISCHE SYSTEMEN ((AMSTERDAM); 1974 - 19-04-1974) - Produktiviteit in biologische systemen. ( roductivity in biological systems )
6320: VERVERS, M.J. - Kruising: de geschiedenis van pont en brug
41422: VERVLOET, J.J., ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Poortugaalse bronnen. VIII: Begraven in en om de kerk van Poortugaal
41421: VERVLOET, J.J., WAAL, A. VAN DER, ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Boskoop: dopen 1643-1681
36826: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse letterkundigen
72525: VERVOORT, CORNELIS EVERHARDUS - Gezin en schoolkeuze bij handarbeiders
57754: VERWAEST, J. - Richtlijnen voor den heropbouw der geteisterde hoeven
61353: VERWERS-BEERENS, AN, -1958. - Onvoltooide groet; nagelaten verzen.
24856: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland: levensverhaal van zijn bevolking
25266: VERWIEL, HARRY - Museumboek voor Noord-Brabant
38802: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 1e dl.: Tijd tot ± 1300: voorhoofse epiek, hoofse epiek, dierenfabel en dierenepos
38803: VERWIJS, EELCO, BRUIN, C.C. DE - Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. 3e dl.: Tijd na ± 1300: didactische poëzie, wereldlijke epiek, geestelijke epiek, sproken en boerden, liederen, dramatische poëzie
40572: VERWOERD, HENRICA E. - Bibliografie van Anne Hallema,
70843: VESSEM, CORNELIS JOHANNES VAN - Economische beschouwingen over de Indische middelen in het bizonder de fiscale monopolies
71654: VESSEUR, THEO - Kiezen of delen, kreativiteit in opvoeding en onderwijs
25399: VESTDIJK, S. - De beker van de min: de geschiedenis van een eerste jaar; De vrije vogel en zijn kooien: de geschiedenis van een domicilie
63463: VESTDIJK, S. - Een op de zeven
51663: VESTDIJK, S. - Else Böhler, Duits dienstmeisje
27228: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
37268: VESTDIJK, S. - Het kastje van oma: opstellen over muziek
60085: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt
42242: VESTDIJK, S. - Lier en lancet
37186: VESTDIJK, S. - Lier en lancet: essays over Emily Dickinson, James Joyce, Paul Valéry ...
61833: VET, J. - Uw stad Arnhem. Een stad bouwt aan haar toekomst en een stad bouwt voort
26651: VETH, CORNELIS - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen
26020: VETH, CORNELIS - De politieke prent in Nederland
21535: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks: etser en graveur
35981: VETH, B. - Het leven in Nederlandsch-Indië
21620: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
73228: THÉOPHILE DE VIAU - Les histoires de grand-maman: contes moraux pour la jeunesse
70557: VICTOR WESTHOFF, A.J.M. JANSEN - Vegetatiegegevens uit de jaren veertig van Noordoost-Twente
52320: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS) - Engels zilver, 1660-1820
34204: VICTORIA AND ALBERT MUSEUM., OMAN, CHARLES CHICHELE,, 1901-1982, HAMILTON, JEAN., ENTWISLE, E. A., BAS PRINTERS LTD., PHILIP WILSON (FIRM),, WEBB SON & CO. LTD.,, ABRAMS & COMPANY PUBLISHERS. - Wallpapers An International History and Illustrated Survey From The Victoria and Albert Museum...Bibliography by E.A. Entwisle
74066: VICTORINE HEFTING, JAN TOOROP - Jan Toorop: een kennismaking
21682: VIEGEN, JOSEPH - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
28062: VIEGEN, C. VAN (JR.) - Van geslacht tot geslacht: Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen V.D.M.
64706: VIËTOR, NELLEKE - Maria's thuiskomst
61836: STICHTING ONTWIKKELING ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN (GORINCHEM) - De knotwilg
2721: VIJGEN, THEO - Tipi's, totems en tomahawks: het leven van de Noordamerikaanse Indianen / Theo Vijgen;
68468: VILLANUEVA, FELIX, BIERMA, WIGGER, LEE, PAUL VAN DER, HISTORISCHE VERENIGING DEUTEKOM, DOETINCHEM - Een monument ter herinnering aan de Joodse gemeenschap van Doetinchem
63271: VILLON, FRANÇOIS, PSEUD. VAN FRANÇOIS DE MONTCORBIER. - Villon vervolgd: bargoense en apocriefe verzen van François Villon
71668: VINCENT F. CAPUTO, JOHN E. MURRAY - Quick on the vigor!: Essays on defense transportation
75311: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen (1800-1900)
63038: VINK, H. T. / GRINTEN, G. J. VAN DER / KASTEEL, B. VAN / SPRUIT, K. F. G. - Hoog Catharijne: een rekonstruktie plan.
21634: VINK, A.P.A., ZUILEN, E.J. VAN - De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw: toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland schaal 1:200.000
53969: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel. Dl. 2
42387: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik
22031: VINKE, GEERT B. - Sterk water: anecdotische beschouwingen uit de rijke historie van het waterleidingvak / geconserveerd onder red. van Geert B. Vinke
63008: VINKENOOG, SIMON. - De avonturen van Amsterdam: uit een plaatjesboek
36619: VINKENOOG, SIMON, APPEL, KAREL, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Appel's oogappels + Het verhaal van Karel Appel
42166: VINKENOOG, SIMON - Enkele reis Nederland
53520: VINKENOOG, SIMON, 1928-2009. - Eerste persoon meervoud. Autobiografisch.
56706: VINKENOOG, SIMON. - Schrijftaal III
27392: VIOTTA, HENRI - Helden der toonkunst: van de zestiende eeuw tot op onzen tijd
73689: VIRDIS, CATERINA LIMENTANI, PIETROGIOVANNA, MARI - Flügelaltäre bemalte Polyptychenn der Gotik und Renaissance
73063: VIRGINIA HAGGARD-LEIRENS, HENRI STORCK, WILLY VAN DEN BUSSCHE, MUSÏ¿½E PROVINCIAL CONSTANT PERMEKE (JABBEKE) - Tentoonstelling Setfoto's film Permeke
70408: VIROFLAY, MARGUÈRITE DE, MONTRECOURT - Goede manieren
22522: VIRULY, ADRIAAN - Kaïn in de cockpit
71667: VIS, D. - De johannes kerkhoven polder. een episode uit de herovering van de dollard
56646: VIS, JEROEN - Ervaringen van het absolute
36700: VIS, DIRK - Vis à Saandyk: kroniek van een Zaans geslacht
73164: VISCH-BRINK, EVY GEZINA - Words in action, retrieval errors in aphasia, a topic for therapy
21030: VISÉE, W.F. - Marinevliegkamp De Kooy: beelden van een bevlogen eeuw
64836: VISMAN, J. - Kaart van Texel
56643: VISSCHER, H.J.J.D. - Vijf en twintig jaar Mariakerk in Didam
72991: R VISSCHER - Goudsmeden en hunne leerlingen te Leeuwarden in de 17e eeuw.
32670: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
1576: VISSCHER, G.J. - Het vetgemeste varkentje: 11 ware geschiedenissen over onze munten / door G.J. Visscher; met teekeningen van André Vlaanderen
21231: VISSCHER, H.A. - Reisboek voor het Nederlandse landschap: natuur- en cultuurwaarden van tien mooie streken
31156: VISSCHER, SJORS, VISSCHER, GUUS, VISSCHER, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep: drie broers hun stad en hun krant
69727: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
72366: VISSER-ISLES, LARAINE - Erasmus van Rotterdam
59003: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de heks van Bergh
58984: VISSER, DIANE, VELS HEIJN, ANNEMARIE, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Hendrik, graaf van den Bergh (1573-1638): van Spanje naar Oranje
39341: VISSER, DR.S.W. - Draaibare Sterrenkaart voor de Tropen ( 4e druk )
70968: VISSER, L. - Dribbeldra: de koning der langneuzen
35406: VISSER, MICHIEL DE - Het veer keert weer...: twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten
60152: VISSER, P. - Omgaan met milieu in de praktijk van de Rijkswaterstaat: breder dan bouwen aan een beter Nederland
30906: VISSER, LEO, BERSSENBRUGGE, H. - Calvé-Delft's Hollandsche recepten voor Indië
26841: VISSER, HERMAN - Het vliegveld te Eelde doet reeds dienst!: 1931 tot 1940
21839: VISSER, ASTRID - Clownesk boetseren
69986: VISSER, KEES - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000
71223: VISSER, CATHARINA - Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw
20156: VISSER, AB - Het klooster van Sint Jurriaan: Pauwhof-herinneringen
73814: VISSER, W.J. - Schetsen uit de natuurkunde: leesboek voor christelijke scholen - Eerste deeltje,
26271: VISSER, FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80
58959: VISSER-ANGENENT, DIANE. - Mechteld ten ham: het ware verhaal over de heks van Bergh
31985: VISSER, IRENE, WILCOX, HELEN, HOLIER THAN THOU? (REPRESENTATIONS OF HOLINESS IN ENGLISH AND AMERICAN LITERARY TEXTS (GRONINGEN): 06-2003) - Transforming holiness: representations of holiness in English and American literary texts
22649: VISSER, A. DE - Wie een kooltje laat vallen brandt de vloer: een verhaal voor meisjes
40959: VISSER, W.A., KONINKLIJK NEDERLANDS GEOLOGISCH MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP (LEIDEN) - Geological nomenclature: English, Dutch, French, German, Spanish
70473: ONTWERP: M.F. VISSER - Kaart van het Noord Hollandsche Poldergebied.
50245: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 2
73777: JORIS VISSER - Art of the Yoruba: artists and academies in 19th and 20th century Nigeria
28141: VISSER R. - Van oudsher bouwen aan de toekomst. Aannemersbedrijven in Hilversum en omstreken 1674 - 1992
50246: VISSER, H.A. - Nederlandse molens in oude ansichten. Dl. 3
69681: VISSER, KEES - Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970-2000
74755: VISSER, L. - Dribbeldra: de koning der langneuzen
73788: VISSERING, G. - Het vraagstuk van de geldruimte in Nederland en de goudpolitiek van de Nederlandsche bank, met bijlage: Nederlandsch-Oost-Indi� en de gold-exchange-standaard
75343: J VITAL - Études agricoles, par J. Vital.
29728: VITEBSKY, PIERS - De sjamaan: reizen van de ziel, trance, extase en genezing, van Siberië tot de Amazone
55422: ARNHEMSE VOETBAL- EN ATHLETIEK CLUB VITESSE - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Arnhemse voetbal- en athletiekclub Vitesse 1892 - 1952
72619: VIVIEN. CRUMP, IRENE. TOH - Rajasthan
73309: VLAANDEREN, ANDRÏ¿½ - Kris en kras door ons land
41511: VLAANDEREN, ANDRÉ ( TEKST EN ILLUSTRATIES ) - Het AVRO ABC. Voor grote en kleine luistervinken.
6382: VLADISLAV, JAN - Fanta Giro met het lieve gezicht: een Italiaans sprookje; De schelpenfee
41998: VLAM, J.B. - De Achterhoek op volle toeren Winterswijk 17 - 25 Mei Tentoonstelling Landbouw - Industrie - Handel
27614: VLASAKKER-VAN SON, PAULA VAN DE - Brandweerman voor het leven
53406: VLEESCH DUBOIS, PETER - Het geheime CRM-dossier
31162: VLETTER, A.C.C. DE - Paljas
20220: VLETTER. DR A. DE ( ANTON PIECK ILL ) - na lange marsch.... omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandsche onderwijswereld
73909: VLIEBERGH, EM., ULENS, ROB. - Het Hageland, zijne plattelandsche bevolking in de XIXe eeuw, bijdrage tot de studie der economische en sociale geschiedenis
64876: VLIEGER, MARINUS DE. - Electro-neurologie, een synthese
28269: VLIEGER, J., DE REDACTIE VAN DE GRACIEUSE - De raadgever op huishoudelijk gebied
39044: VLIES, T.A. VAN DER - Portugal na Holanda: een en ander uit de geschiedenis van het Zuid-Hollandsche dorp Poortugaal ( HERDRUK )
39192: VLIES, A.W. VAN DER, ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN - Dokhaven: van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting
70847: LEONARD VAN WOUDRICHEM VAN VLIET - Ontwerp eener Nederlandsch-West-Indische ontginning- en handel-maatschappij, met een kapitaal van vijftig millioen guldens.
61592: VLIET, HANS VAN - Handboek der toegepaste holistische geneeswijzen
62904: VLIJT, ANNA. - Annie, de kleine verpleegster
30278: VLIS, INGRID VAN DER. - Die Delfgaauwse Weye. Een experimentele en weerbare wijk. De eerste grootschalige herstructurering in Delft.
64571: VLISSINGEN, F.H. VAN - Verslag aan den Koning, uitgebragt door de Staats-commissie, ingesteld bij 's Konings besluit van 16 junij 1857, no. 90, op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europesche kolonisatie in Nederlandsch Indië
41431: VLIST, HENK VAN DER. - Pieter Vermeulen
35697: VLOEDBELD, G., KRUISDIJK, J. - Almelo, een veranderende stad
35250: NEDERL. VEREENIGING ONZE VLOOT - Van Neerlands Vloot. Voor Neerlands Jeugd
31806: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
74734: J VAN VLOTEN - Noordholland in 't Geuzen-jaar: (naar de verhooren in 't Belgische Rijks-archief) ( KOPIE op A4 formaat )
31418: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al: een schets van Johannes van Vloten
31534: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Een hartstochtelijk hemelbestormer: Johannes van Vloten in beeld
27498: VLOTEN, J. VAN - Bakerrijmpjes
75316: VLUGT, HARALD, SINDEREN, WIM VAN, MENGARDUQUE, JEAN RAOUL, STEDELIJK MUSEUM, SCHIEDAM, INSTITUT NÏ¿½ERLANDAIS, PARIS, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, HERBLAY - Harald Vlugt, senses of reality
72945: VN LAZAREV, GI VZDORNOV - Pages from the history of Novgorodian painting: the double-faced tablets from the St. Sophia cathedral in Novgorod
57757: VOCHT, CEES DE (C. L. F. M.), 1947- - Monumenten van bedrijf en techniek: historisch spoorwegmateriaal
72144: VOORLICHTINGSBUREAU VOOR DE VOEDING - Handleiding bij de set van 16 flanelbordfiguren. ( onderhoud gebit en tanden )
67274: VOELLMY, ERWIN. - Jost Bürgi und die Logarithmen.
34060: VOET, H.A., TAK, A. - Kleur in Rotterdam
21836: VOET, H.A., TAK, A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 6: Oude Noorden, Agniesebuurt en Provenierswijk
37635: VOET, JOHANNES EUSEBIUS, GHYSEN, HENDRIK, GENOOTSCHAP LAUS DEO, SALUS POPULO - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
4641: VOETEN, M.E.C.M., END, A. VAN DEN - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon / M.E.C.M. Voeten, A. van den End
36190: VOETEN, BERT, ALINGS, WIM (JR.), VISSER, EDUARD - Wachten op het feest
27379: VOETEN, BERT - Het kind en zijn schrifturen
35763: DE VOETZOEKER - 60 jaar voetbalvereniging Gedringen. 1928 - 27 Augustus - 1988
73917: FRANS VOGEL - t Staartje van De Fles
63548: VOGEL, JAROSLAV - LeoÅ¡ Janáček
25294: VOGELS, HANS - Museumboek voor Amsterdam
63501: VOGELZANG, FRED - Woonplaats voor fatsoendelijke luijden
21855: VOGT, GUUSANKE - Papier decoreren: dessins, werkwijzen, toepassingen
41218: VÖLGER, GISELA, WELCK, KARIN V., KHAN MAJLIS, BRIGITTE, ROSSINI, CHRISTINE - Indonesian textiles: symposium 1985
39840: VOLGUINE, A. - Maanastrologie
73812: INGE VOLKER - Doetinchem in oorlogstijd: vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen
31106: MINISTERIE VAN WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING - normaalwoningen Gelderland. ( Toelichting bij de ontwerpen van normaalwoningen Gelderland)
39355: ONTWERPGROEP VOLKSHUISVESTING ( UTRECHT ) - ROVU Bouwen en wonen
35615: HET COMITÉ VOOR EENHEID IN DEN VOLKSZANG - Volkszang: 20 liederen
20672: VOLLENHOVE, JOHANNES - Johannes Vollenhove: bloemlezing uit zijn gedichten
65078: VOLTAIRE - Candide ou l'optimisme ( Illustré par Jylbert )
66201: VOLTEN, P.M.E. (PIETER MARIUS EMILE), 1946- - De achterkant van het gelijk van weerbarstige paradigma's in de internationale betrekkingen
66217: VOLTEN, P.M.E. - Synthese als perspectief?
39864: VOLZ, WOLFGANG,, 1948-, MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST (GHENT) - Christo Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida 1980 - 1983
25098: VONDEL, JOOST VAN DEN - Jeptha, of offerbelofte; Koning David hersteld; Faëton, of roekeloze stoutheid
38963: VONDEL, JOOST VAN DEN - J. van Vondels Hekeldichten
26006: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rouwen met Vondel: bloemlezing uit zijn doden-poëzie
27383: VONK, MAAIKE - 1964-1965: over spruitjes, oudtantes, knoopjes, roodvonk en nog meer
38304: VONK, P.G. - De victorieuze zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter
54162: VONK, PETER. - Hart voor studenten: zeventig jaar studentenartsen
71521: VOO, E.E. VAN DER - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard deel 1
38086: VOOGD, A. - Album van Rotterdam
58828: VOORDEN, F.W. VAN, EBBENHORST TENGBERGEN, E.J. VAN, MENTINK, G.J. - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland: de nederzetting in ontwikkeling
70056: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN DER - Mummelientje
70654: VOORHOEVE, J.N. - Het zoogenaamd Darbisme
72717: VOORHOEVE, JAN, DONICIE, ANTOON - Bibliographie du négro-anglais du Surinam. Avec une appendice sur les langues créoles parlées à l'intérieur du pays.
72121: GEMEENTE ASSEN. BUREAU VOORLICHTING - 'Assen is voortydts maer een klooster geweest, maer neemt soo toe dattet metter tydt een vleck sal werden'
69893: GEMEENTE PUTTEN. BURO VOORLICHTING - Verhuizen naar morgen: kennismaken met het nieuwe huis van de gemeente Putten
34743: GEMEENTE NIJMEGEN. AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen: commemoration of the Liberation, 1944-1989 = Nijmegen: herdenking bevrijding, 1944-1984
22482: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Haagse meubelmakers uit de negentiende eeuw: Haags Gemeentemuseum 12 oktober-11 [i.e. 8] december 1974: [katalogus]
71899: EDWARD MULTON PSEUD. VAN HERMAN NICOLAAS VAN DER VOORT. - De luchtduivel
71900: EDWARD MULTON PSEUD. VAN HERMAN NICOLAAS VAN DER VOORT. - Aansluiting ... Los Angeles
73240: EDWARD MULTON PSEUD. VAN HERMAN NICOLAAS VAN DER VOORT. - Vliegende colonnes
73250: EDWARD MULTON PSEUD. VAN HERMAN NICOLAAS VAN DER VOORT. - De luchtduivel
61454: VOORTMAN, AREND JAN. - Honderd jaren Geesteren-Gelselaar en Omstreken (1889-1989): Van Brandkaste tot hedendaags verzekeringsbedrijf
69868: VOORTWIS, J.B. TE - Winterswijk onder het vergrootglas: micro-geschiedenis van dorp en platteland in de jaren 1500 tot 1750. Dl. 2: Het platteland
2748: HENK WEVER VOORWOORD - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders = Contemporary Dutch sea painters
72191: C.G.N. DE VOOYS - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten: voordracht in de jaarlijkse vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 8 Junie 1910
27220: VOOYS, C.G.N. DE - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands slang
39795: VORAGE, MARC, GELUK, MARIAN, WAGENINGSE STUDENTEN ROEIVERENIGING ARGO - 75 jaar WSR Argo: 1913-1988
35912: VORENKAMP, ALPHONSUS PETRUS ANTONIUS, MUSEUM BOYMANS, ROTTERDAM - Herinnering: Kersttentoonstelling 1947-1948
61512: PLAATSELIJK KATECHETISCH VORMINGSWERK (ANTWERPEN) - Grond & Water: handreiking voor doopkatechisten
67255: VORRINK, KOOS (JACOBUS JAN), 1891-1955. ( OMSLAG ONTWERP B. SCHUURMAN ) - Alarm in Praag: redevoeringen gehouden te Amsterdam op 28 februari 1948
56565: VORST, SIMON DE. - De zakfles; een verhaal over de watersnood.
70068: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 3: De Utrechtse jaarmarkt in de middeleeuwen ( = Our civilization history in pictures The Utrecht fair in the Middle Ages )
70747: J. G. VOS - 250 Jaar brandweer te Eibergen
70065: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 6: Een 17e Eeuwse boerenkermis ( = Our civilization history A 17th Century farmer fair )
70066: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 1: Oud-Frankische landhoeve ( = Our civilization history in Old Frankish farm house )
39290: VOS, VOLKERT - Amsterdam in-line: toertochten voor in-line skaters
32597: VOS, JAN - Jan Vos: it's not always bright and healthy homes
75494: VOS, ANTOON - Kerkhistorie in het hart van de Achterhoek, drie eeuwen zielzorg in drie buurtschappen, Harreveld, Zieuwent, Mari�nvelde
24214: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
34087: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis
70069: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 4: Het interieur van een klooster ( = Our civilization history in pictures The interior of a monastery )
70070: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 5: De eerste O.I. vaarders op de reede van bantam
72799: VOS, ... (INSPECTEUR) - Valsche Francs, oorspronkelijk opsporings-verhaal
453: VOS, MAARTEN DE - Tussen de benen: zeer persoonlijke notities / Maarten de Vos
7320: VOS-VAN KLEEF, D. DE - Het ex-libris in Europa
20067: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem
23517: VOS, K.H., VERLAAN, TH.G. - De lakens uitdelen in Overijssel: over burgers en bestuurders
48869: DE VOS, LUKAS - Land! Land!: schuimsporen en ankerplaatsen in de Noord-Atlantische driehoek
72466: J. G. VOS - 250 Jaar brandweer te Eibergen
4367: VOS, ROB DE - Naam- en codelijst van de Nederlandse macro-nachtvlinders ( = Name List of the big moths )
70067: G.J. VOS ( ILLUSTRATOR: A.J. GROENEWEGEN ) - (SCHOOLPLAAT) Onze beschavingsgeschiedenis in beeld: plaat 2e serie nr 2: Inval der noormannen of vikingen ( wijk bij duurstede ) ( = Our civilization history image invasion the Normans / Vikings)
24215: VOS, MACHIEL DE - Utrecht: historisch hart van Nederland = historical heart of Holland
75538: VOSKUIL, B.V. - Van poldergasten, waaiersluizen en vlotbruggen, de geschiedenis van het Noordhollandsch Kanaal
74797: R P G A VOSKUIL - Bandoeng: beeld van een stad
38129: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg
71604: CAREL VOSMAER - Londinias
31557: VOSS, EGON. - Wagner und kein Ende
4492: VOSSELMAN, A.J. - Het ontstaan van de Marechausseevereniging
72726: VOSSEN-VAN SOEST, VIOLA VAN, RUITER, FRANK - Huijs en Hoff aen de Vlegelstraet
34023: GOSUDARSTVENNYÄ­ MUZEÄ­ ISKUSSTVA NARODOV VOSTOKA. - Japanese Decorative Arts From The Collection Of The State Museum Of Oriental Art inMoscow (Netsuke, Ceramics, Lacquer, & Metalwork)
55410: VOYS, J.N. DE - Gedenkboek stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum: 1933-1935
56560: ALGEMEEN VRACHTKANTOOR N.V. - Rotterdam: momentopnamen van een wereldhaven 1918-1968 = Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968 = Port mondial en perspective 1918-1968., Momentaufnahmen von einem Welthafen 1918-1968, Port mondial en perspective 1918-1968
1857: VRANKEN, JOS, GERTENAAR, PIET, KOK, JOH. B. - 49 Sint Nicolaas- en kerstliederen., 17 Sint Nicolaasliederen en 32 kerstliederen in eenvoudige zetting voor piano (harmonium) / met woorden door Jos Vranken; ill. van Piet Gertenaar; gitaar (accordeon) symbolen van Joh. B. Kok
38577: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Mercantilisme en koloniale expansie
70981: A.C.J. DE VRANKRIJKER - ( De nieuwste ) Geschiedenis van Gooiland Deel IV
38852: VREDELING, ALBERT - Tamarimasen = Ik kan het niet verdragen: een levensgeschiedenis uit voormalig Nederlands-Indië
33574: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartenmakers en hun werk
20235: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
23710: VREDENBERG, J. - Handel, nijverheid en industrie: bedrijfsgebouwen in Arnhem
23491: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren: het Burgerweeshuis te Arnhem, 1583-1742
23505: VREDENBERG, J., ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - Rond de sjoel: grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
60273: VREDENBREGT, JACOB - De deftige kolonie en andere verhalen
73573: VREEDE-DE STUERS, CORA - L'�mancipation de la femme indon�sienne
21227: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking
27377: VREEDE, MISCHA DE - Het kind en de dood
75342: VREEDENBURGH, C. - Tennis voor leeken en beginners ( 2e druk )
50035: VREEKEN, BERT - Vormgeving na '60: van pop-art tot postmodern
64875: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER (LEEUWARDEN) - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken ( 2e druk )
71709: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER (ROTTERDAM) - (TOERISTEN) Gids voor Rotterdam
71705: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - (TOERISTEN) Guide to Rotterdam ( Engelstalige versie )
60158: CENTRAAL BUREAU VOOR VREEMDELINGENVERKEER ('S-GRAVENHAGE) - Op reis per Staatsspoor
71707: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER. - (TOERISTEN) Guide de Rotterdam ( Franstalige editie )
37924: ADVIESCOMMISSIE VOOR VREEMDELINGENZAKEN - Eerste Hulp bij Huwelijksdwang: een uitvoeringsplan
41479: VREESWIJK, JAN, VREESWIJK, A.T.A. - Stompwijk: wie wat waar
37991: VREUGDENHIL, ADRIANUS - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
41961: VREUGDENHIL, JACOBA M. - Het kerstmaal: vijf kerstverhalen
31565: VRIELINK, HERMAN, MOLEN, D. VAN DER - Louis Hillesum: een portret
34659: VRIEND, J.J. - De praktijk van het bouwen
36603: VRIEND, J.J. - Wonen in de lage landen. De praktijk van het bouwen
23916: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
59047: VRIES, ANNEKE DE, BRINKMANN, BODO, STICHTING HUIS BERGH, 'S-HEERENBERGH - Avonturen met een collectie. ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
25444: VRIES, ANNE DE - Wat heten goede kinderboeken?: opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880
43607: VRIES, R.W.P. DE (JR.), KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP, DEN HAAG - 1874-1924 W. O. J. Nieuwenkamp
51713: VRIES, JOHAN DE - Robot Volta, de wondermens
75584: VRIES, GERRIT JACOB DE - Sappho's keus
45022: VRIES, S.PH. DE (MZN.) - Joodse riten en symbolen
33195: VRIES, LIESBETH DE, BAKKER, FRANK - Zelf uitgeven!: waarin een kleine uitgever groot kan zijn
42235: VRIES, LEONARD DE - De Hobby Club op avontuur in de U.S.A.
25279: VRIES, PIETER DE - Het huisje op de begraafplaats: lijkenhuisjes in Groningen
72247: D.M. DE VRIES, A.A. KRUIJNE, WIM D. MARGADANT - Onderscheiding der grassen van ons hooi- en weiland volgens kenmerken der niet bloeiende spruiten
70600: VRIES, G.J. DE - Landen-serie van 15 kaartjes
29464: VRIES, TINIE DE, MÜLLER, ANNA-HERMINE - Veertig verhalen vol verwachting
63494: VRIES, THOM. J. DE, 1904-1975. - Transissalania illustrata: achter de IJssel begint het land , Achter de IJssel begint het land
65045: VRIES, MAX DE. - Onderzoek naar den huidigen stand der scheepvaartprotectie in de verschillende landen: uitgevoerd in opdracht van de Nederlandsche Reeders vereeniging
73610: JANKE DE VRIES - Duin in de Dorpsstraat: Vlielandfoto's
36207: VRIES, G.J.P. DE (OOM GERRIT) - Achter de schermen: de ondergrondsche strijd voor onze bevrijding: onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting
34135: VRIES JR, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk
23744: VRIES, PIETER DE - Een lokaal voor tijdelijke bewaring: lijkenhuisjes op Groninger kerkhoven
71359: VRIES, THEUN DE - De bijen zingen
66299: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
66300: VRIES, JAN DE (JOHANNES ANTONIUS), 1924-2001. - Dekblad eerste soort: IJsbrand Bakker contra Djakarta
38534: VRIES, A. DE - De illegale pers in Dordrecht, 1940-1945
72627: JELLE DE VRIES - The Babi question you mentioned...: the origins of the Baháʼí Community of the Netherlands, 1844-1962
32392: VRIES, LEONARD DE - Groot prentenboek uit grootmoeders jeugd
32403: VRIES, ANNE DE - Kinderkleurbijbel O.T.
32405: VRIES, ANNE DE - Kinderkleurbijbel N.T.
73727: HUGO DE VRIES - Die Pflanzen und Thiere in den dunklen Räumen der Rotterdamer Wasserleitung: Bericht über die biologischen Untersuchungen der Crenothrix-Commission zu Rotterdam, vom Jahre 1887
74051: MH DE VRIES - De historie van Weststellingwerf: uit het land van de griffioen
52258: VRIES, THOM.J. DE - Festina lente = Haast U langsaam!
26836: VRIES, TROMP DE - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de stad .
32327: VRIES, WOUTER DE - Avéreest rond 2000
28088: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekjes voor de onderwijzeres bij het 2e deeltje. Wenken bij de leesles
51795: VRIES, ANNE DE - Vogels in hetDorp
21035: VRIES, D. DE, CLERCQ, P.R. DE - Rijnland in kaart: een keuze uit de Collectie Bodel Nijenhuis
24015: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
24019: VRIES, LEONARD DE - Eros' lusthof: de spiegel der vrijerij en minnekunst vertonende allerhande taferelen van de liefde en wellust, de galante avonturen van een lichtmis, dichtluimen van wijlen de zeer erotische heer P. Boddaert, nauwgezette beschrijvingen van 't Amster
50434: VRIES, YVONNE M.L. DE - Frisse, gezonde boslucht: uit de geschiedenis van Apeldoornse sanatoria
74053: VRIES, GERBEN DE - Een heerenbehuizinge, een historisch overzicht van het perceel hoek Akerkhof-Schoolhom
42516: VRIES, HAN DE., AD WINDIG - Prikkels 202 - 10 Februari 1956 Lessen in golfkarton
32556: VRIES, J. DE. - Radiotelegrafie en radiotelefonie. Leerboek voor kapiteins en stuurlieden van de grote handelsvaart, kleine handelsvaart, grote sleepvaart en de grote zeevisvaart.
42281: VRIES-ROZENDAAL, HETTY DE - Sloa mit karnemelksjuu: zoemerse verhalen in Veluws dialect
24392: VRIES, JAN DE, ROELOFS, BOB - De canon van Arnhem
41184: VRIES, LEONARD DE - De hobby club
22659: VRIES, THEUN DE - Vincent in Den Haag: roman uit de jaren 1881-1883
28087: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekje voor de onderwijzeres bij het derde deeltje Wenken bij de leesles
7582: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden: een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg
22773: VRIES, P.CH. DE, WIEL, H.J. VAN DER - Muntboek van de munten van Gelderland en Utrecht van 1576-1795
27051: VRIES, TITY DE, BAK, HANS - Dynamics of modernization: European-American comparisons and perceptions
24324: VRIES, HAN DE, WENCKEBACH, L.W.R., WAAL, A.M. VAN DE, AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERSVERENIGING - Amsterdam omstreeks 1900
26075: VRIES, THEUN DE - De laars: verhalen uit een bezet gebied
73622: JPML DE VRIES ( ILL. JAN OVERBEEK ) - Volksverhalen uit Oost-Indië ( Deel 1 )
36184: VRIES, THOM. J. DE - Nescire quaedam magna pars sapientiae est: bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid: een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen: aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan
38194: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen
29991: VRIES, TINIE DE - Spelen in Gods tuin: een handleiding voor kinderkatechese
48779: VRIES, J.G. DE, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Dieren op en langs de weg
55214: VRIES, REINIER WILLEM PETRUS DE, JR, 1874-1952. - De ornamentiek van het boek
66355: VRIES, D. DE, HUUSSEN, A.H. (JR.), MUSEON, 'S-GRAVENHAGE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800
71121: VRIESE, W.H. DE - Plantenkunde voor apothekers en artsen of beschrijvingen der geneeskrachtige planten
20321: VRIESMAN, DICK - Film: behandelende historische, economische, sociale en kunstzinnige problemen van de film
30804: VRIEZE, JOHN, BURGERS, J., NATIONALE STICHTING DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, BULGAARSE COMITÉ VOOR CULTUUR, NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM, SOFIA - De Thracische koningsschat
49973: VRIEZE, JOHN, ARTEMJEVA, IRINA, BIJL, ARNOUD, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž - Catharina, de keizerin en de kunsten: uit de schatkamers van de Hermitage
32689: VRIEZEN, JEANNE ANNA - Rijst of aardappelen?: Indische en autochtone ouderen in Nederland
41893: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland: artikelen en reportages
38569: VROEGE, HEIN - De ijdele roes: beelden uit de roerige jaren zestig
59108: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht
32460: VROMAN, LEO,, 1915-, FENS, KEES. - Tineke
26944: VROMAN, LEO - Tineke
32463: VROMAN, LEO - Twee gedichten
53853: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
71562: VROOM, C.W. - Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de macht
41493: VRUWINK, H. - 100 jaar Volksfeest Miste
41478: VUGHT, REINOUD VAN - Reinoud van Vught: recent werk
66185: VUGHT, FRANS A. VAN, 1950- - Op vleugels van goud
50497: VUGT, J.P.A. VAN, SON, B.M.L.M. VAN - Nog eens: godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1986: een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur
23525: VULLINGS, ROB, GEERTSEN, MONIQUE, DOLPHIJN, TON, ALFACTA COMMUNICATIE, FOKKEMA CONSULTANTS, MALDEN - Arnhem Nijmegen: een ondernemend knooppunt op weg naar 2000
1174: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland / door L. van Vuuren
25408: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte
36089: VYDRA, JOSEF,, 1884-, KUNZ, LUDVÍK - Painting on folk ceramics
50337: VYMAZAL, J. - Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe
72572: WAAIJMAN, KEES - Inleiding spiritualiteit
37074: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
36920: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
71593: M. DE. WAAL - Langs de melkweg . ( Vluchtige verkenning langs de melkweg. Nationale Zuiveltentoonstelling. Houtrusthallen Den Haag 1953 )
25483: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Jacqueline E. van der Waals: een bloemlezing uit haar werk
37266: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Nieuwe verzen
48695: WERKGROEP DIALECTEN HOEKSCHE WAARD - Hoekschewaardse vertellingen. Dl. 3: in het streekdialect
70961: WAARD-RUIJS, BEP DE - Zwangere bruiden en ongehuwde moeders in Elburg, 1760-1840
35494: WAARD, CRISTIEN DE - Woorden en woordgebruik: Sjilhè of Temazigt, Noord-Marokko (Rif). Dl. 1: Nederlands-Sjilhè
30529: WAARD, JAN DE - Een gedenkschrift
20003: WAARD, ROMKE DE, LEHR, ANDRÉ, FEHRMANN, C.N., BESEMER, J.W.C., NEDERLANDSE KLOKKENSPEL-VERENIGING. HISTORISCHE COMMISSIE - Klokken en klokkengieters: bijdragen tot de campanologie
69984: WABEKE, JAN - Land van Berkel en Slinge
53807: WACKERNAGEL, MATHIS, 1962-, REES, WILLIAM E. - Our ecological footprint
192: WACKWITZ, J.G. - Kesilir: juli 1942-september 1943: rapport van de leider der kolonisatie
2600: WAECHTER, FRIEDRICH KARL - De Anti-Piet de Smeerpoets / oorspronkelijke tekst en illustraties van Friedrich Karl Waechter; zeer vrij bewerkt door Alexander Pola
38959: WAEL, JOB A. VAN DE - Wellekoomspel voor de rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616
67263: WAERDEN, B. L. VAN DER (BARTEL LEENDERT), 1903-1996. - Hamiltons Entdeckung der Quaternionen: (erw. Fassung e. Vortrags, gehalten in Hamburg vor d. Joachim Jungius-Ges. d. Wiss. am 26. Juni 1973)
73427: WAERDEN, B.L. VAN DER - Geometry and algebra in ancient civilizations
39804: WAERT, G. VAN. - Wageningen in bewogen tijd, Een reportage door:
22641: WAESBERGE, ROBERT VAN - Suriname, een stukje derde wereld.
50343: WAGEMAKER, FRED, RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING, WERKGROEP STEDELIJK GRONDWATER, IWACO, ADVIESBUREAU VOOR WATER EN MILIEU - Stedelijk grondwater in een ander daglicht: kansen van een actief grondwaterbeheer
69687: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en schavot: de ontwerpen van Granpr� Moli�re voor de wederopbouw van Groningen
38733: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus
35518: WAGENAAR, LÜTZEN GERRIT - Over een Amerikaanse wijze van pastoraat = An American way of pastoral care: beschrijving en beoordeling van het pastoral counseling
38768: WAGENAAR, HINNE, MEIDEN, ANNE VAN DER, SCHAAF, YPE - Een eigen theologie?: Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen
65048: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G. - Ter herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten (September 1915-Juni 1918)
42562: WAGENDORP, BERT, RUIT, LEO VAN DE - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez: Nederland in 100 jaar Tour de France
67289: MGR. JOANNES DOMINICUS JOSEPH MINDERGA BISSCHOP VAN WAGENINGEN - Geïllustreerde kleine katechismus voor communicanten. Voorgeschreven voor het bisdom Wageningen
38137: INSTITUUT VOOR RASSENONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN-WAGENINGEN. - 25 jaar Ivro 1942-1967.
35417: WAGENVOORT, JAN - Butenthuus
71812: HENDRIK. WAGENVOORT - Apuleius' sprookje van Amor en Psyche
38305: WAGNER, HENRY RAUP. - Some Imaginary California Geography.
31577: WAGNER, PETER,, 1949- - Lust & Liebe im Rokoko = Lust & love in the Rococo period
35412: WAGTENDONK, K., VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET MIDDEN-OOSTEN EN DE ISLAM - Islam in Nederland, Islam op school
51720: WAIN, JOHN., WAIN, JOHN. - The Oxford library of English poetry
34119: WAL, REINA VAN DER, GROEN, ROB - Tour de France van A tot Z
72110: J.O. VAN DER. WAL, VELP; WERELDOORLOG II., ROZENDAAL; WERELDOORLOG II. - Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapyramide: Velps gevangenisleven in de winter van '44-'45 en de na-oorlogse speurtocht naar vermisten
51974: WAL, OBE VAN DER - De wereld rond
27526: WAL, REINA VAN DER - Alex Luigjes 60 jaar glazeniers
35444: WAL, THEO JACOB VAN DER. - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding. Met 13 afbeeldingen.
50436: WALBURG, J. - Stichting Archeologisch onderzoek Martinikerkhof Groningen. 2e opgravingsboek
50055: WALCHA, OTTO - Meissner Porzellan
7471: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
7455: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
23635: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs: de overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
57746: WALDE, CH. H. - Der praktische Tischler: ein Handbuch für Bau- u. Möbeltischler. 9e druk Met 1065 afbeeldingen.;
72142: WALDEN, WILLY., PIET MUYSELAAR - (BROCHURE) Manus heeft muizen
65077: WALDEYER-HARTZ, HUGO V. - Männer und Bilder deutscher Seefahrt.
68410: WALKER, W. - Nieuwe handleiding voor de ooftboomkweekerij
32355: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Louisiana petroleum refinery.( schoolplaat - wall chart)
32353: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - The Grand Coulee Dam on the Colorado.( schoolplaat - wall chart)
32354: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Houston in Texas.( schoolplaat - wall chart)
32356: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Pittsburg steel industry.( schoolplaat - wall chart)
29985: N.N. / WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Gedenk en feestplaat 1572 - 1872. Beschrijving der gedenkpenningen en noodmunten.
32357: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Convoy on the St Laurens seaway.( schoolplaat - wall chart)
29984: N.N. / WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Neerlands vrijheid. De Watergeus.
20904: WALL, ROBERT - De gouden tijd van de oceaanstomers
32358: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - The golden gate bridge in San Francisco.( schoolplaat - wall chart)
71890: EDGAR WALLACE - Sanders in actie
40256: WALLACE, EDGAR - De formidabele Fifty-Five
70928: WALLACE, WILLIAM A. - Prelude to Galileo
66304: MEIR WALLENSTEIN - The Nezer and the submission in suffering hymn from the Dead'Sea scrolls,
74990: WALLIS DE VRIES, GIJS, GAST, KOOS DE - Krachtens de Bouwverordening: Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
69665: WALRAVEN, W. - Modjokerto in de motregen
42406: WALRAVEN, IR A.J. VAN., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 9. Bescherming van betonconstructies. Chemische invloeden
42402: WALRAVEN, IR A.J. VAN., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 1. Cementbetonvloeren.
24133: WALRECHT, ALDERT - Grote poëzie bloemlezing: Mij liet je leven
40340: WALSCHAP, GERARD - De verloren zoon
40343: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
38591: WALSCHAP, GERARD - De consul
31660: WALSH, GAVIN - God save the Sex Pistols
34543: WALSH, GAVIN., WOODS, PAUL A. - Punk on 45
20359: WALSON, CHR. J. - Crabbehoff: van Schouwenhofstede tot vormingscentrum
75510: WALSTRA, J. - 300 jaar Nederlands Hervormde Kerk Surhuisterveen, 1687-1987
74730: WALTER MIGULA, OTTO WILHELM THOMÉ - Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Österreich und der Schweiz; Bd. 2, Algen; Teil 1, Cyanophyceae, Diatomaceae, Chlorophyceae
71295: WALTER, FRIEDRICH, SÜDOSTDEUTSCHE HISTORISCHE KOMMISSION - Magyarische Rebellenbriefe 1848
73677: WALTHER, INGO F. - Codices illustres, the world's most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600
58816: WALTHER-WIPPLINGER, CHARLOTTE, 1911 - 1992., BUSCH, GÜNTER, 1917-, BODMERSHOF, IMMA, - Charlotte Walther-Wipplinger: Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen
51527: WALTHER, JEAN ( DESIGNER OF THE COVER ) - Handboek voor Passage
64771: REISGIDS - WANDELGIDS - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal.
1788: WANDER, R.H.J. - Kerken: duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem / R.H.J. Wander
23700: WANDER, R.H.J. - Kerken: duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem
37652: WANG, LULU - Brief aan mijn lezers
51985: WANING, J.J. VAN - De onderzeedienst in de tweede wereldoorlog. Uitgave ter gelegenheid van het vaandel aan de onderzeedienst door hare Majesteit de Koningin op 14 Juli 1964
75524: WANNEE, ELSE - Alternatieve voedingsgids, het belang van goede voeding bij het voorkomen van ziekten en het bevorderen van ons afweersysteem
69633: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool
72867: WANNÏ¿½E, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschoo
39616: WANSINK LAMMERS, TRUIDA, - Altied ..... op weg
7169: WARD, DICK - Technieken voor de reclame-illustrator
61380: WARD, O.G. - Het vergeten tijdperk: de duistere periode na de Japanse capitulatie (augustus 1945-december 1946) ( = The forgotten era: the dark period after the Japanese surrender (August 1945-December 1946) )
61379: WARD, OTTO GEORGE (O.G.), 1921-2013. - Shipping één dag uit de operationele geschiedenis (1943-1945) van het 18e squadron NEI v. d. ML-KNIL in Noord Australië ( Shipping one day out of the operating history (1943-1945) of the 18th squadron NEI vd ML-KNIL in northern Australia )
74976: ANDY WARHOL - The philosophy of Andy Warhol: from A to B and back again.
63388: WARMOND, ELLEN - Geen bloemen, geen bezoek
32464: WARMOND, ELLEN - Geen bloemen, geen bezoek
27145: WARNECK, JOH. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra
37663: WARNIES, JULES - 125 jaar Zwartjes van 1883: 1883-2008
33595: WARNINK, M.B., A.M. DE MAN-SONIUS., C. JETSES ILLUSTRATIES - Twaalf nieuwe liedjes voor school en huis ( ill. C. Jetses )
36039: WARREN, DAVID B., HOWE, KATHERINE S., BROWN, MICHAEL K. - Marks of achievement: four centuries of American presentation silver
70520: SYBRANDUS JOHANNES WARREN - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der jaina's
22283: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 7e dl.: 1958-1962
22281: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1e dl.: 1942-1944
22280: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2e dl.: 1945-1948
22242: WARREN, HANS - Binnenste buiten: over dagboeken
22241: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm
25210: WARREN, HANS, MOLEGRAAF, MARIO - Die dag in mei vergeet ik niet: de mooiste Nederlandse bevrijdingspoëzie
32223: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2e dl.: 1945-1948
32216: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 9e dl.: 1971-1972
32219: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 6e dl.: 1956-1957
32220: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 5e dl.: 1954-1955
32221: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 4e dl.: 1952-1953
32222: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 3e dl.: 1949-1951
32224: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1e dl.: 1942-1944
48851: WARREN, ROXANNE. - The urban oasis
53879: WARTENA, R. - Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808 ( 3 delen compleet )
56557: WARTENA, ROB, 1927-1993. - Het verguld zilveren paard
65995: WARTMANN, WILHELM, 1882- - Honoré Daumier; 240 Lithographieën uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
73595: WARTNA, JULIUS ADOLF - De Indonesische nijverheid, verleden en toekomstmogelijkheden
61829: STICHTING WANDEL- VOGEL- EN DIERENPARK WASSENAAR - Dierenpark Wassenaar: gids met plattegrond ( ZOO GUIDE )
24432: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
54137: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT. - Grundzüge der Gewässerpflege: Fliessgewässer.
20199: WASSING-VISSER, RITA - Koninklijke geschenken uit Indonesië: historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938)
70475: WASSING, GERRIT - Wind: haikoe's
22702: WASSINK, W.F., LEVISSON, K.S., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, W.C.M. VAN - Hoe zal de bevolking van Oostelijk-Flevoland staan tegenover een vernieuwing van de sociaal-medische verzorging?: een opinie-onderzoek in de Noordoostpolder
35570: WASSINK, BERNARD KLEIN. - Credo quia absurdum?
29079: WASTERVAL (TRADEMARK) - logboek voor hengelaars ( logbook for anglers )
61459: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad zandige kust
48800: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. Dl. 1: Bovenrivierengebied
48801: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. Dl. 2: Benedenrivierengebied
69793: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - De compartimenteringswerken in de Oosterschelde
31823: WATSON, GRAHAM - Lance Armstrong: beelden van een kampioen
29864: WATSON, CAROL, BAUM, ANN, BLIJ, FRITS VAN DER - Dank u wel, Heer: 365 kindergebeden voor vandaag en iedere dag
21851: WATSON, PETER - De zaak Sotheby's: kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken: met in de hoofdrol de Nederlander Roeland K., kunstexpert te Milaan
41045: WATTS, ALAN,, 1925-, KOMARNYCKYI, PETER. - UFO quest, Unidentified flying objects quest.
54131: WAY, J. MICHAEL., MONKS WOOD EXPERIMENTAL STATION. - Road verges: their function and management: symposium proceedings: The Commonwealth Hall, 16-20 Craven Street, London WC2, Friday 14th March 1969
68347: WEAVER, JEFFERSON HANE - The world of physics
55262: WEBB, MICHAEL,, 1937- - city square
30075: WEBB, AQUILLA., CARSON, JOHN F. - 1001 illustrations for pulpit and platform, One thousand and one illustrations for pulpit and platform
55320: WEBB, SPIDER, 1944- - Spider Webb's pushing ink: the fine art of tattooing , Pushing ink, Pushing ink
39252: WEBBINK, DINAND, SMIT, ESTER, HOLLAAR, JEANNETTE - Verborgen schoonheid: de mooiste middeleeuwse boeken uit de schatkamer van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
70156: WEBER, EUGEN - Frankrijk, fin-de-siëcle
61712: FRANZ CARL WEBER - Spiel und modell Eisenbahnen
71084: WEBER, HELENE - Kreuzsticharbeiten ( reprint / facsimile ) Heft I + II + III in einem band = Kruissteek / borduren met voorbeelden
34019: WEBER, NICHOLAS FOX,, 1947- - The art of Babar
72585: MARIJKE RAAIJMAKERS-WEBER - Tentoonstelling van wandkleden en etsen van Marijke Raaijmakers-Weber .
41338: WEBER, JOHANNES MARTIN ERICH. - Theory and Practice of the Confectioner ... Edition in English, French and Spanish. Second edition.
35507: WEBER, ANDREAS PAUL,, 1893-1980., HORN, WERNER., JENSEN, JENS CHRISTIAN., BORNEMANN, BERND. - A. Paul Weber
73636: HERVÉ DE WECK - Illustrierte Geschichte der Kavallerie
73637: HERVÉ DE WECK - Illustrierte Geschichte der Kavallerie
64793: WEDUWEN, IR A. J. VAN DER. ( TECHNOLOOG BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN ) - Hexiet ( Omtrent eigenschappen en gebruik van Hexiet als rookverwekker )
48810: WEEDA, E.J. - Zandviooltje (Viola rupestris) in de duinen van Noord-Kennemerland: hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen
31361: WEEINK, B. - Eibarge oet mien jonges-jaorn
74061: WEEINK, B. - Woordnbook van 't plat van Eibarge en umgeving
31924: WEEL, ADRIAAN VAN DER - Onbehagen in de schriftcultuur: leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw
56490: WEEL, M. W. VAN. - De heelkunde en haar grenzen.
23828: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luiden: over carillons en klokkenspelen
27394: WEELE, T.J. VAN DER - Zegenend helpen: een studie over het zegenen van hulpvragers als onderdeel van pastorale zorg
23833: WEEMAES, FRANS - Molens in Zeeland: gefotografeerd en per regio beschreven
68432: WEEME-HILVERS, H.C. TER., WEEME, F.R. TER. - Margot Vos: overzicht van haar leven 10 november 1891 - 1 december 1985
66306: WEERD, RUT VAN DER., GELDERSE PLATTELANDS JONGEREN GEMEENSCHAP BOLH-BOG. - Baanvak '13-'63: vijftig jaar plattelandsjongerenwerk in Gelderland: 10 december 1963
39199: WEERDEN, W. VAN - De gevaarlijke avonturen van drie ongehoorzame kikkertjes
70797: WEES, P.J.J.M. VAN, COÖPERATIEVE RABOBANK UITHOORN - In de voetsporen van Raiffeisen: Rabobank Uithoorn 1898-1998
41282: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 6 ALISMATACEAE , TYPHACEAE
41281: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 2 SOLANACEAE OROBANCHACEAE
41276: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 1 PLUMBAGINACEA , BORAGINACEA
41275: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 4 CYPERACEAE excl CAREX
41273: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 2 GRAMINEAE
75537: WEGEN, JOOST VAN DER - Vuist aan zee, het verhaal van een dorp dat al 21 jaar aan de dans van de planologen weet te ontspringen
22033: WEGERIF, A.H. - Bouwmeesters der Middeleeuwen en hun werken ( eerste deel)
31746: WEHR, HANS,, 1909-, COWAN, J. MILTON. - dictionary of modern written Arabic
32561: WEICHS DE WENNE, C.W.J. DE, ST. WILLIBRORDUSGILDE - Gedenkboek gilde Geysteren: 1472-1972: uitgegeven bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het St. Willibrordusgilde te Geysteren
53711: VAN DER WEIJDEN, WOUTER, 1946-, TERWAN, P. (PAUL), GULDEMOND, J. A. (JAN ADRIAAN), 1956- - Farmland birds across the world
20270: WEIJDEN, WOUTER VAN DER, LEEWIS, ROB, BOL, PIETER - Biological globalisation: bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health
73927: WEIJDEN, JOS. - Alaaf Kirchroa!, ing nui zamloeng i Kirchr�atsjer sjproach
50260: WEIJDERT, ROBERT - Bergtochten: Gran Paradiso, Mont Blanc, Italiaans Wallis, Zwitsers Wallis
42483: WEIJER, PETRUS HENRICUS MARIA VAN DE - What's the bleeding point: hormone replacement therapy & vaginal bleeding
75313: WEIJERS, REMBERT - Rieten ontwerpen en maken, van de vroegste tot aan de hedendaagse rietinstrumenten
63359: WEIJNEN, A.A. - Het algemeen beschaafd Nederlands historisch beschouwd
29457: WEIJTERS, TON - Positiewoordenboek van de Nederlandse taal
73449: A WEIL, M ROSENLICHT - Number theory for beginners.
74204: ANDRÉ WEIL - Number theory: an approach through history: from Hammurapi to Legendre
22554: WEILAND, ARY - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder: een religiografie van de Beemster
39957: WEIMAR, A.J.M. - Het boek Weimar: een tekenend leven van tekeningen
53556: WEINER, JONATHAN - The next one hundred years: shaping the fate of our living earth
64725: WEINREB, FRIEDRICH - Die Symbolik der Bibelsprache
69586: WEINREICH, J.A., MUSTERS, C.J.M. - Toestand van de natuur. Veranderingen in de Nederlandse natuur
32069: WEISCHET, WOLFGANG., CAVIEDES, CESAR,, 1936- - persisting ecological constraints of tropical agriculture
74965: WEISFELT, JACOBUS - De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra
34098: WEISSER, MICHAEL,, 1948- - Söhnlein Rheingold.Künstlerische Werbung für den Sect
27556: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen
6696: WEL, F.J. VAN - Suriname: balans van een kwart eeuw opbouwwerk
20000: WELBERGEN, J.W. - Niemeijer's adviezen voor pijprookers: zijnde een bespiegeling en een leidraad voor hem die een pijp tot vriend heeft en met dezelve in ruil voor tabak in vrede met alles kan geraken
57790: WELCH, DAVID, WRITER. - A pictorial guide to plastic candy dispensers: featuring PEZ
61487: WELIE, JAN VAN. - Uit een: Heemkunde - projekt over Dreumel 1925 Deel 2
61488: WELIE, JAN VAN., JOS VAN KOOLWIJK - Uit een 'Heemkunde-project' over Dreumel 1925
29818: WELLE DONKER, MARGUERITE, AARNINK, AUKE - Spraak
64873: WELLENSIEK-MANGER, ANNEKE., VEEN-BAARS, TINI VAN. - Huis te Lande: 75 jaar Oud-Leerlingenvereniging
64579: WELLENSTEIN, E.P. - Het indische mijnbouwvraagstuk
75520: WOUTER WELLING - Hans Andringa: hoofdzaken: het verslag van een binnenwaartse reis.
48680: WELLS, PERCY A., HOOPER, JOHN. - Modern Cabinet Work Furniture & Fitments. An Account of the Theory & Practice in the Production of all Kinds of Cabinet Work & Furniture with Chapters on the Growth and Progress of Design and Construction.
71384: A.G. WELSCH - Oud-Utrecht: voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, aan het volk verhaald
1259: WELSCH, A.G. - Oud-Utrecht: voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, aan het volk verhaald / door A.G. Welsch
6483: WELTAK, MARCEL, LICHTVELD, LOU - Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. (Met !!! de geluidscassette).
35102: WELTE, JAN, PENSIOENFONDS GIST-BROCADES - Pensioen in beweging bij 'De Gist' in Delft
50262: WELTERS, ADOLF., HEBBELYNCK, JEANNE., THOMASSEN, LIESJE. - De Lieve Vroukes van Limburg ...
55286: WELTNER, MARTIN - Eisenbahn Fahrzeugkatalog DB. Sonderheft Band 1 tm Band 9 ( de eerste 9 delen )
33978: WEMBER, PAUL. - Yves Klein
32581: WEMER, SANDRA. - Een naald in een paard. Het toepassen van acupunctuur op paarden
71173: WALTRAUD WENDE - Goethe-Parodien: zur Wirkungsgeschichte eines Klassikers
71112: WENDE, WALTRAUD, SYMPOSIUM (1999; SIEGEN) - Nora verlässt ihr Puppenheim, Autorinnen des zwanzigsten Jahrhunderts und ihr Beitrag zur ästhetischen Innovation, Dokumentation eines Symposiums das am 2. und 3, Dezember 1999 auf Einladung der Herausgeberin in der Universität-Gesamthochschule Siege
66194: WENDE, WALTRAUD WARA - Literatuurwetenschap als mediacultuurwetenschap: voorstellen voor een vernieuwing van het vak
31681: WENNER, JANN S., JAGER, MARJA, DEKKER, JEANNET - Rolling Stone: alle covers van 1967-1997: een fascinerende kroniek van dertig jaar rock-'n-roll
72448: SCHEEN WENSELAAR. S.A.M. ( NASCHRIFT ) - Phocas Scheen. Liber Amoricum Januari 1989
35467: WENSELEERS, LUK - De pels van de vos: historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert-satire
206: WENTHOLT, ARNOLD, AARDOOM, LEENDERT, KONINKLIJK NEDERLANDS AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP, ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS - In kaart gebracht met kapmes en kompas: met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960 / [Arnold Wentholt (red.); tekst Leendert Aardoom ... et al.; eindred. Katie Oost ... et al.; fotogr. Ben Grishaave
35028: WENTINCK, CHARLES., BROCKWAY, JAMES. - Van Dongen ( English edition )
25325: WENTINCK, CHARLES - De menselijke gestalte in de kunst, van de voorgeschiedenis tot op vandaag
23702: WENTINK, H. - Willem Diehl: architect in Arnhem
60342: WENTWORTH, PATRICIA - De verdwenen bruidegom = Pilgrim's rest
73312: WENTWORTH, PATRICIA - De secretaris van den uitvinder
71844: WENTWORTH, PATRICIA - Het luisterende oog ( ie ned. uitgave pulp lectuur
66160: WENTWORTH, PATRICIA - Een moederloos meisje
7404: WERF, LO VAN DER, DORT, WIETEKE VAN - Uit de school geklapt: oude schoolliedjes
74074: WERF, MARJA VAN DER, SMIT, BRAM - Betrokken belangen, contacten tussen bewonersgroepen en sociale verhuurders
73177: WERFF, HENK - Dries & Drieske, en de familie van Dries, een prentenboek over het platteland en de natuur, toen alles nog handwerk was
34899: WERFF S VAN DER. - Schiermonikoog. Het eiland der grijze monniken
71108: HERMAN G. VAN DE WERFHORST - Field of study and social inequality: four types of educational resources in the process of stratification in the Netherlands
22061: WERFHORST, AAR VAN DE - De reis: roman ( gesigneerd - signed )
35796: WERINGH, KOOS VAN - Zoltán Forrai, portret van een veelzijdig kunstenaar
35801: WERINGH, KOOS VAN, KONINKLIJKE NEDERLANDSE UITGEVERS BOND - Het boek als wapen: het boek in de politieke karikatuur 1880-1980
36011: WERINGH, KOOS VAN, KONINKLIJKE NEDERLANDSE UITGEVERS BOND - Het boek als wapen: het boek in de politieke karikatuur 1880-1980
22377: WERK, JAN KEES VAN DE - Witte haan: gedichten
56692: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... aan de hand van Marcus
56693: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... in advent en kersttijd
56694: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... in de veertigdagentijd
30290: WERKGROEP VOOROUDERONDERZOEK, BENNEKOM - Echte Bennekommers komen vaak van elders
69765: WERKGROEP HERSTEL LEEFBAARHEID OUDE STADSWIJKEN, UTRECHT - Muurbegroeiing en restauratie: rapportage van enkele projecten en experimenten met muurbegroeiing in Nederland: project van ʹNatuur in de stedelijke omgevingʹ van het Ministerie van Landbouw en Visserij
74006: WERKGROEP VOC-OOSTENBURG, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Van VOC tot Werkspoor, het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
56641: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK - Gaan op de weg van geloof
29213: WERKHOVEN, HENK - De new age muziekencyclopedie: de belangrijkste musici: de beste muziek: met uitgebreide discografieën!
31957: WERKMAN, HANS - Dagboek open-hartoperatie: wat maakt de patient door? wat doet de chirurg
65070: WERKMAN, CHR. K. - De Vliegende Hollander: In memoriam Dr. Albert Plesman. (Samensteller C.K. Werkman.) .
34671: WERNER, JAN W.H. - Zak-atlas, of leidsman des reizigers = Atlas portatif, ou guide du voyageur
72348: WERNER SPIES KUNSTHISTORICUS,, ANN HINDRY, FABRICE. HERGOTT, MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE (FRANCE), CENTRE GEORGES POMPIDOU. - XXe, MNAM, collections: une histoire matérielle
75337: WERNER, JAN - Inde Witte Pascaert, kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706)
69914: WERNER, THOMAS, LACKNER, HELMUT, BREDEKAMP, HORST, MUSEUM FÜR KUNSTHANDWERK (FRANKFURT AM MAIN) - Das k.k. National-Fabriksprodukten-Kabinett
27618: WERNER, E.T. CHALMERS - Mythen en legenden van China
69861: WERNER, J.J. - Een eeuw Visser's wegenbouw : bijdr. tot de geschiedenis van de wegenbouw in het Zuiden van Nederland
71730: WERNER, WILFRIED - Cimelia Heidelbergensia, 30 illuminierte Handschriften der Universit�tsbibliothek Heidelberg
72693: WERNHER (PRIESTER),, HERMANN DEGERING, VOLKSVERBAND DER BÜCHERFREUNDE., PREUSSISCHE STAATSBIBLIOTHEK. - Des priesters Wernher Drei lieder von der Magd; nach der fassung der handschrift der Preussischen staatsbibliothek metrisch übersetzt,
31908: WERNICKE, CARL. - Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen
75086: WERNSTRÏ¿½M, SVEN - De fabriek is van ons
53494: WERSCH, PREMA VAN - Van het paard gevallen
74837: WERSIN, WOLFGANG VON, MÏ¿½LLER-GRAH, WALTER, WERSIN, HERTHE VON - Das Elementare Ornament und seine Gesetzlichkeit, eine Morphologie des Ornaments
27434: WERTHER, HANS - Biesbosch panorama
40088: WERUMÉUS BUNING, A. - Een kijkje in Java
27226: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK - Petrus en de Katwijker visschers
69825: WERUMEUS BUNING, J.W.F.( BANDONTWERP JO SPIER ) - Veertig jaar N.S.M.
26795: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Holland
60090: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert: zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal
42182: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hovaardige aap: een oud Chinees sprookje
72428: WERUMÏ¿½US BUNING, A. - Om en door Europa. Met de 'Rotterdamsche LLoyd' over zee, via Wight, Southampton, Lissabon, langs Gibraltar naar Marseille; per 'auto', fiets of spoor door 't Zuiden van Frankrijk, Zwitserland, Duitschland ( Schwarzwald ) naar Holland terug. aan wal
74560: WERVEKE, HANS VAN - Miscellanea Mediaevalia, verspreide opstellen over economische en sociale geschiedenis van de Middeleeuwen
39959: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval': de wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen #1697# in de Tafelbaai
7618: WESSELINK, THEO, POSTMA, THIJS - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp
336: WESSELINK, E.H. - Tien man en tachtig gulden /
24167: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwe-zoom
44881: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden: schetsen, legenden, folklore, historie, plaats- en persoonsbeschrijving, kerkhistorie uit de provincie Zeeland
29179: WESSELS, JOS, WINKEL, AP TE - Breder voort: de geschiedenis van het onderwijs in Bredevoort
73767: WESSELS, JOS, WINKEL, AP TE - Breder voort: de geschiedenis van het onderwijs in Bredevoort
71339: WESSELS, A.M. - God ons een schild, uit het kerkelijk leven der Gereformeerde Kerken op Zuid-Beveland 1836-1936
71797: WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo, literaire herinneringen en herdenkingen
70742: ERIK. WEST - Gemartelde grond: novelle naar aanleiding van de ramp van 1 februari 1953
71422: WESTBROEK, HENK - Commissaris Maigret in Utrecht en 29 andere columns over het wel en wee in de Domstad van ras Utrechter Henk Westbroek
70605: WESTDIJK, INEKE, PAANS, WERNER, KASTEEL GROENEVELD, BAARN - Hommage, de keuze van Werner Paans: een expositie van vijftien beeldend kunstenaars in de tuin van kasteel Groeneveld
71161: INEKE WESTDIJK - Waterwerk beelden rond kasteel Groeneveld in samenwerking met de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
63491: WESTENDORF, WOLFHART. - Painting, sculpture, and architecture of ancient Egypt.
69794: WESTENDORP-FRIKKEE, DIANA, HORST, AREND JAN VAN DER, JONGEPIER, JAN WILLEM - De tuinen en landschappen van Zeeland
26314: WESTENDORP-FRIKKEE, DIANA, HORST, AREND JAN VAN DER, JONGEPIER, JAN WILLEM - De tuinen en landschappen van Zeeland
27037: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen: ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
61541: WESTER, D.H. (DIRK HENDRIK), 1885- - Narcotica: genot en gevaren
72184: WESTER, D.H. - Speelbal of heerser?, de invloed van de stof op onze gedragingen
58790: WESTER, D. H. (DIRK HENDRIK), 1885- - Blaartrekkende strijdstoffen in het bizonder mosterdgas.
60104: WESTER'S GOUDSIROOP - (BROCHURE) Waarom juist Wester's siroop.....
51641: WESTERHUIS W.A.A. - Frederik Henderik kazerne 1913 1988 FORT ST MICHIEL. Enige gegevens over het fort St Michiel en de latere Frederik Henderik Kazerne te Blerick, gemeente Venlo
47446: WESTERINK, MR. DR. G. - De Ellestraat in Elburg
67312: WESTERLAKEN, G. (GOOS), 1941- - OR-trainer: contouren van een mooi vak ( incl CD )
54152: WESTERMANN, J.H. (JAN HUGO), SCHULZ, JOOP P. (JOHAN PAUL), SPAANS, A.L. (ARIE LEENDERT), 1937- - Natuurbescherming en natuurreservaten in Suriname
69821: WESTERMANN, J.C. - Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland
70758: EDWARD WESTERMARCK - Histoire du mariage.
70121: WESTERTERP, MURK - Proces en ontwikkeling bij de paranoia
23493: WESTERVELD, JOOP - De kerk van Rozendaal
60161: WESTPHAL, UWE. - Bauhaus memoryboek
38878: WESTRA, EVERT - Sint Bernard in de klei: het verhaal van het Aduarder klooster
62902: WESTRA, RIE - Petertje Haan komt pas kijken
34072: WESTRUP, DICK - Wageningen: veranderd gezicht 1900-1982
36944: WESTSTEIJN, WILLEM G., AMSTERDAM SYMPOSIUM ON THE CENTENARY OF VELIMIR CHLEBNIKOV (1985; AMSTERDAM) - Velimir Chlebnikov (1885-1922): myth and reality: Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov
38505: WESTWELL, IAN - De Eerste Wereldoorlog dag na dag
71147: STICHTING HISTORISCH HOOGKARSPEL-WESTWOUD - Rondom De Leeuw Jaarboek 2009 Stichting Historisch Hoogkarspel Westwoud
71145: STICHTING HISTORISCH HOOGKARSPEL-WESTWOUD - Rondom De Leeuw Jaarboek 2007 Stichting Historisch Hoogkarspel Westwoud
73831: HOLLANDSCHE MAATSCHAPIJ DER WETENSCHAPPEN (HAARLEM, PAYS-BAS) - Verhandeling over den nederlandschen koophandel
53509: WETERINGS, MIEKE - Bouwen met ambitie
54196: WETTEN, JACQUELINE VAN., LIGT, SJAAK DE., KUIJPERS, HENK. - Groen loont met TEEB Stad: Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water.
36094: WEUSTEN, BRIGITTE - Een klooster in de straat
31491: WEVERBERGH - Jij goudgepunte lans: beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw
1038: WEWER, RU - De Winterswijkse politie: geschiedenis van het Winterswijkse politiekorps, 1811-1993
63536: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De naakte waarheyt der Vrije Metselaars
73327: HERMANN WEYL - Symmetry
73320: HERMANN WEYL - Das Kontinuum und andere Monographien
60125: WEYNS, JOZEF, 1913-1974. - De molen uit Mol in het museumdorp te Bokrijk
59120: WEZEL, MARIAN VAN - Prat op het werk harer handen
29519: WHELAN, BILKIS - Vastu in 10 lessen
41679: WHELAN, JOHN M. - The wooden plane
60288: WHITE, RUTH - Werken met gidsen en engelen
26047: WHITE, ELLEN G. - Gezin en gezondheid
75533: WHITEHEAD, DAVID, 1961- - London the architecture guide
28527: WHITEHEAD, SANDRA. - Medieval & Tudor needlecraft
20876: WHITING, CHARLES - Operatie Ikeʺ
34534: WHITING, GERTRUDE - Old-time tools and toys of needlework
72078: PETER C. WHITLOCK - The Country Life book of nautical terms under sail
47683: WHITMER, PETER O., VAN WYNGARDEN, BRUCE. - Aquarius Revisited: Seven Who Created the Sixties Counterculture That Changed America - William Burroughs; Allen Ginsberg; Ken Kesey; Timothy Leary; Norman Mailer; Tom Robbins; Hunter S. Thompson
33954: WHITTINGTON, E. MICHAEL, BRADLEY, DOUGLAS E., VELASCO, MARÍA, MINT MUSEUM OF ART (CHARLOTTE) - The sport of life and death: the Mesoamerican ballgame
46255: WHYTE, R. O. (ROBERT ORR),, 1903- - Asian village as a basis for rural modernization
69811: WICHERS HOETH, A.W., VEREENIGING VOOR DEN KOFFIEHANDEL (AMSTERDAM) - Gedenkboek van de Vereeniging voor den Koffiehandel: ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan, 1887-1937
65052: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN (HENRICK SAMUEL MAXIMILAAN), 1866-1942. - Johan de Witt en zijn tijd
31268: WICKS, BEN - De geur van melk en honing
47667: WIDDER, ELLEN, MERSIOWSKY, MARK, JANSSEN, WILHELM - Vestigia monasteriensia: Westfalen - Rheinland - Niederlande
74756: WIEBENGA, NEL - Bambo in boerenland
30818: WIEDEMANN, FR. - Laatste vertellingen van mijne lieve moeder
26645: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen
42198: WIEGAND, DIETMAR - Goethe en zijn drukkers
24041: WIEGEL, COR - Haarlem in oude ansichten
26410: WIEGERSMA, M., DE FRYSKE AKADEMY (LEEUWARDEN) - Baerderadiel: in geakunde
27386: WIEGMAN, JAN - ABC: een grappig alphabet
72879: JAN WIEGMAN - Van A tot Z: een koddig dieren-alphabet
70005: WIEGMAN, T. - Oud-Enschede
3804: WIEL, KEES VAN DER, STRAALEN, BRORD VAN, OYEN, BAS VAN, HISTORISCHE VERENIGING BINNENWAARD, BEGELEIDINGSCOMMISSIE PROJECT 1840, CULTURELE RAAD NOORD-HOLLAND, CULTURELE RAAD ZUID-HOLLAND - Holland rond 1840: aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland / met bidijagen van: leden van de Historische Vereniging Binnenwaard over Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottolanden Goudriaan
48763: WIEL, JAN VAN DE - De Dongevallei: een natuurgebied in de stad
28864: WIELAERT, JEROEN - Route '40-'45: een reis langs het Nederlandse oorlogsverleden
32271: WIELAERT, JEROEN - Pijn en glorie van de polder: Hollandse wielerlegenden
34810: WIJKAMP TH. EN J.M. WIELAND - 1884 - 1984 100 jaar katholiek onderwijs Aalten
54167: WIELE, JOHAN STALPERT VAN DER. - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnendagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. B.A. Mensink met musicologische medewerking van Drs. J.A.J. Böhmer.
70101: WIELEN, HENDRIK GERARDUS WILHELMUS VAN DER - Een Friesche landbouw-veenkolonie, bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland
1582: WIELES, JAN, NOORT, TON VAN, STICHTING 'KUNST IN DE WIJK', LEIDEN - Water in de Wijk: verleden, heden en toekomst van water in de Leidse Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West /
20709: ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WIELRIJDERSBOND ( TOURIST GUIDE ) - Te voet over de NoordelijKe Veluwe
64851: UNIVERSITÄT WIEN. - Der Botanische Garten der Universität Wien: Kleiner Führer.
33177: WIENESE, INEKE - Nazmiye en Sultan: verhalen van gescheiden Turkse vrouwen en hun dochters
23715: WIENTJES, R.C.M., SMIT, M. - Het Musiskwartier: van agrarische nederzetting tot winkelkwartier in Arnhem
2430: WIEPKEMA, P.R., HOOFF, J.A.R.A.M. VAN, BERMOND, B. - Agressief gedrag: oorzaken en functies / samengesteld door B. Bermond ... ; onder red. van P.R. Wiepkema en J.A.R.A.M. van Hooff
32337: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap: vijftig jaar boekdrukkersorganisatie
29846: WIERINGA, W.J., OS, M. VAN, VRIJE UNIVERSITEIT (AMSTERDAM) - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980: een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
34933: WIERINGA, F., MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK, ROTTERDAM - De wereld volgens Blaeu: Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
70914: WIERSMA, J.P. - Aldfaers groun: byld fan in tiidrek (1860-1940)
1206: WIERSMA, HANS - Hink-stap-sprong: door de petite histoire van Kampen en ijsselmuiden / Hans Wiersma
49995: WIERSMA, PIETER, DOHMEN, PETER, STICHTING ZANDKASTELEN PIETER WIERSMA, AMSTERDAM - Pieter Wiersma: architektuur in zand
60123: WIERSMA, D. (DIRK), 1899- - Gronden van misdaad
29195: WIERSUM, E. - Uit het Rotterdamsche gildewezen
6473: WIERTS, JOHAN - Vleugelken: sprookje met illustraties en liederen
33222: WIESEL, ELIE - Tekenen van uittocht: essays, verhalen, dialogen
36677: WIESSING, H.P.L. - John Raedecker
22347: WIGCHEREN, D.P. VAN - Alkmaar in veelvoud: tussen archeologie en actualiteit
34049: WIGGERS, HINKE, GLERUM, HUUB - Speelkaarten
72333: KENNETH WIGGINS - Siege mines and underground warfare
53722: WIGGINTON, MARTIN J., GRAHAM, GEORGE GORDON, (1917-), NATURE CONSERVANCY COUNCIL (GREAT BRITAIN) - Guide to the identification of some of the more difficult vascular plant species
29682: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur: oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
39347: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
71993: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Brabants dorp in de 15e eeuw ( door J. H. Isings )
39346: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
39345: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Brabants dorp in de 15e eeuw ( door J. H. Isings )
71994: D. WIJBENGA - Een gildeoptocht in Antwerpen, 1520
39352: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch 1629 ( door J. H. Isings )
71995: D. WIJBENGA - Brand van Moskou (16 september) 1812
39348: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
41467: WIJBENGA, D. - Karel de Grote te Aken. 808. Uitzending der koningsboden
41463: WIJBENGA, D. - Aankomst Willem I te Scheveningen. 1813
41453: WIJBENGA, D. - Toernooi te Haarlem 1305
41450: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
41449: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
25321: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN, WALDORP, H. - De romantiek van de spoorwegen in Nederland
26026: WIJCK, J.C. VAN (CZN.) - De strooper
52280: WIJDEVELD, HENDRICUS THEODORUS - Vita nova nata est nobis
71030: HANS. WIJERS - De aaibaarheid voorbij: kenniseconomie vraagt om fundamenteel andere inrichting samenleving; 11 december 2000
65992: WIJFFELS, A., SIEMER. - Siemer , Herdenkingsuitgave de Siemer
21871: WIJFJES, HUUB - Hallo hier Hilversum: driekwart eeuw radio en televisie
31984: WIJFJES, HUUB, VOERMAN, GERRIT - Mediatization of politics in history
75329: G VAN WIJK - Iets verteld over Zijdewind en 't Veld.
70370: WIJK, N. VAN - C̆echoslovakije 1920 - 1929 Feiten en indrukken
65095: VAN WIJK, YVETTE. - The practical book of herbs: growing and using herbs in southern Africa
38495: WIJK, G. VAN - Mijdrecht: negenhonderd jaar: Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
31543: WIJK, F.E. VAN, BRUIJN, P.G. DE, STADS- OF ATHENAEUMBIBLIOTHEEK, DEVENTER - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
68370: WIJKAMP, TH. - 100 jaar katholiek onderwijs in Aalten 1884-1984 , 1884-1984
26769: WIJLEN, TON VAN - De wateren van de lage landen: boeiende tochten in de natte natuur: natuur- en recreatiegids voor de wateren van de lage landen
74130: EVERT JAN WIJLHUIZEN - Levensloop van een boerenjongen
23791: WIJMER, SACHA - Water om te drinken
33472: WIJN, MONIQUE, DOOREN, CORNÉ VAN, LANGNER, BRIGITTE, ALTERNATIEVE KONSUMENTEN BOND, AMSTERDAM - Gentechnologie in de supermarkt: informatie over bio- en gentechnologisch geproduceerde levensmiddelen
61694: WIJN, PIET, EVERT WERKMAN - De koraalduikers van de Stille zuidzee.
63001: WIJN, J.W. DE. - Amsterdam airport Schiphol
74804: JW DE WIJN - Amsterdam airport Schiphol ( met afbeelding oude schoolplaat )
55487: WIJNAND, JOH. CHR. - Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken, koffiebranderijen en theehandel, Joure en Utrecht, 1753-1928 , N.V. Douwe Egberts: Joure , Utrecht, 1753-1928, + PRIJSCOURANT
23979: WIJNANDS, JOCHEM - Wadden
47530: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle
1944: WIJNBEEK, PHÉ - Hoor...het orgel zingt! / door Phé Wijnbeek;
26673: WIJNBEEK, H. - Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen 1830 en 1850
34544: WIJNBERG, NICOLAAS - Met Marie in bad: 100 nieuwe recepten uit de schriften van Marie Aubain
74541: GEERD WIJNEN - Horlogerie: explicatie van uurwerken, horloges en hun gereedschappen, uit de encyclopedie van Diderot en d'Alembert, Parijs 1751
32393: WIJNEN, JO, COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen: Zuidoost-Nederland nader bekeken
6365: WIJNEN, GERT, WEGGEMAN, MATHIEU, KOR, RUDY - Verbeteren en vernieuwen van organisaties, ook werk voor managers
36905: WIJNJA, GERBEN D. - Het geheim van Jaap de olieslagersknecht: uit het oude Zaanse molenleven
73796: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen
73795: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen
36760: WIJNSMA, AREND JAN - Kerken op de Vlieterpen: Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard
36769: WIJNSMA, AREND JAN - De Waag in Makkum: symbool van een dorp met stedelijke allures
72703: WIJS, IVO DE, DANES, THEO - Olympische verzen
20507: DORTMONT JAN VAN EN JO DE WIJS - Uit grootmoeders en grootvaders tijd nu oma's en opa's
35588: WIJS, IVO DE, BÜHRMANN-UBBENS PAPIER, ZUTPHEN - Een dag zonder papier
41819: WIJST, PETRUS JACOBUS VAN DER - Politeness in requests and negotiations
59026: WIL, THEO TE, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM - Diem deur de jaore hen
48669: WILD, A. MARTIN DE - Naturwissenschaftliche Gemäldeuntersuchung
29408: WILDE, OSCAR,, 1854-1900. - Works, complete illustrated stories, plays & poems of Oscar Wilde.
20581: WILDE, W.J. DE - Leviticus
36485: WILDE, ANDRÉ DE - Rupsentabel. Dl. I
70701: WILDEMAN, BRAM - De vrijheid werd duur betaald
60122: WILDENBRUCH, ERNST VON, 1845-1909. - Das Serenlied,
42197: WILDER, THORNTON NIVEN, NONYMUS, A. - Oom Pio en Camila Perichole
70918: JOHN WILDING - How to make a weight driven 8 day wall clock
70919: JOHN WILDING - How to make a simple battery driven electric clock
72021: JOHN. WILDING - The Construction of a Drum Water Clock / N.D.: Ill.
72022: JOHN WILDING - How to make Galileo s escapement
63003: WILDUNG, DIETRICH. - Egypte de la préhistorique aux Romains
42011: WILFERT, G. - Belangrijke middelen voor alle veehouders ( omslagtitel: Wonder der Vee-huismiddelen ) )
29198: JONG. WILFRIED DE - Bezetting & bevrijding. Oude Noorden
53794: WILHELM, KURT - Richard Strauss. An intimate portrait
7688: WILHELM, ROB - Weesp in oude ansichten. Dl. 2
42549: WILKINSON, T. J. (TONY J.), DUHON, SUSAN T. - Excavations at Franchthi Cave, Greece, Franchthi.
41471: WILKINSON, T. S. ( REAR ADMIRAL U.S. NAVY, DIRECTOR OF NAVAL INTELLIGENCE ) - O.N.I. 54 - R., U.S. Naval ships and aircraft. ( restricted )
36868: WILL, CHRIS., WINKELS, PETER J. A. - Jacobus van Looy
70305: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
59051: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
74587: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
1794: HULZER-WILLEM - Brinker-Jan en andere verhalen en gedichten
72902: WILLEM ANDRIES WILMINK, RIA JANSEN-SIEBEN - De Burggravin van Vergi: een middeleeuwse novelle
72975: WILLEM YSBRANTSZ BONTEKOE, DIRCK ALBERTZ. RAVEN - Iournael, ofte gedenckwaerdige beschrijvinge vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn: begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren: begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. Nove
74143: WILLEM PIETER BLOCKMANS, WALTER PREVENIER - Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: bronnen en problemen
71341: WILLEM YSBRANTSZ BONTEKOE, DIRCK ALBERTZ. RAVEN - Iournael, ofte gedenckwaerdige beschrijvinge vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn: begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren: begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. Nove
73920: WILLEM PÉE, PJ MEERTENS - Album dr. P. J. Meertens: de gehuldigde bij zijn zestigste verjaardag aangeboden door Taal en Tongval, 6.9.1899 - 6.9.1959
36728: BOSCH-WENTINK WILLEMIEN - In en Umme Bronckhorst, Riemeleriee van Willemien Bosch Wentink
28140: KREEFTENBERG WILLEMIJN - Sierk Schröder., Een keuze uit het werk van Sierk Schröder met een inleiding door Willemijn Kreeftenberg.
70578: WILLEMS, ELDERT - Luchtkasteel
63091: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandse literatuurgeschiedenis
24524: WILLEMS, GERRIT, ZOMEREN, KOOS VAN, VUIJSJE, HERMAN - Gras en wolken: een beeld van het Groene Hart
38103: WILLEMS, JAN HENDRIK JACOB., HAAR, BERNARD TER. - Bernard ter Haar 1806-1880
72314: WILLEMS, WIM - Tjalie Robinson, biografie van een Indo-schrijver
40570: WILLEMSEN, CHRIS - Kat in 't bakkie: voetbalgedichten
40565: WILLEMSEN, CHRIS - Eeuwig buitenspel: odes aan gestorven voetballers
34909: WILLEMSEN J.H.J. - de Dortse molens
26062: WILLEMSEN, J.TH.W. - De volkshuisvesting in Arnhem, 1829-1925
41921: WILLEMSEN, CHRIS - Dood op de schoen: voetbalgedichten
32230: WILLEMSEN, CHRIS - Kat in 't bakkie: voetbalgedichten
41759: WILLEMSEN, CHRIS - Ik, Jol: de biografie die alles zegt
29478: WILLEMZE, TH. - Spectrum muzieklexicon ( set 2 delen)
69683: WILLETT, JOHN - Weimar, een weggemaaide cultuur
71824: WILLIAM J. MITSCH, JAMES G. GOSSELINK - Wetlands
73353: WILLIAM T STEARN, FRANK LUDLOW - Frank Ludlow, 1885-1972, and the Ludlow-Sherriff expeditions to Bhutan and South-Eastern Tibet of 1933-1950 - Reliquiae botanicae Himalaicae
74819: WILLIAM HILLCOURT, NORMAN ROCKWELL - Norman Rockwell;s world of scouting
74946: WILLIAM BERTRAM TURRILL, BERNARD VERDCOURT - Flora of tropical East Africa Angiospermae: Orchidaceae (Part 1: )
72718: WILLIAM EARL JOHNS, MILAN HAUSNER, PETR. BARCÌOE - Biggles brání pousÌOetÌOe
71087: TOM WILLIAMS - The complete illustrated guide to Chinese medicine: a comprehensive system for health and fitness
39119: WILLIAMS, MASLYN., HAXTON, ELAINE. - story of Indonesia
63268: WILLIAMS, TREVOR I., WITHERS, SONIA - A biographical dictionary of scientists
36571: WILLIAMS, C. N., CHEW, W. Y., RAJARATNAM, J. H. - Tree and field crops of the wetter regions of the Tropics
73932: KAY WILLIAMSON - A grammar of the Kolokuma dialect of Ijo.
37239: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER - De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841): een autobiografie uit een tijdperk van overgang
61381: WILLIGEN, A. VAN DER - Jaarzang aan de broederschap van de aloude Rhetorykkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk: Trouw moet blijken, op den eersten dag van 't jaar 1831
48759: WILLINK, GEERT, HOOIJDONK, SERPHIA - Veldgids: beheer en onderhoud
66236: WILLS, MATTHEW B., 1932- - The Lindbergh report: the untold story of Lindbergh's report of September 22, 1938
29788: WILLS, GARRY - Pauselijke zonde: geconstrueerd bedrog
70508: WILLY WALDEN , PIET MUYSELAAR - Daar zit muziek in.. al 20 jaar
25291: WILMER, C.C.S. - Panorama van Utrecht
23466: WILMER, C.C.S. - Utrecht getekend: vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief
235: WILMER, C.C.S. - Buitens binnen Utrecht: voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht / C.C.S. Wilmer
69756: WILMER, C.C.S. - Utrecht, de stad in prenten
53936: WILMERSDORF, SCHULZ- - Paris deutsch gesehen. ( first edition 1940 )
25115: WILMINK, WILLEM, PIJLMAN, FETZE - Het kind: een bloemlezing
63458: WILMINK, WILLEM - Van Roodeschool tot Rijsel: een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied
42321: WILMINK, H. - Legende van de Wittewijvenkuil: berijmde vertelling
48842: WILMINK, WILLEM - Een vreemde tijger, en andere gedichten
48846: WILMINK, WILLEM A. - Zeven liedjes voor een piek
73648: ANDRÉ WILMOTTE - Au temps de Jean-Baptiste Wilmotte (1842-1913)
75501: WILS, IGN.M.P.A. - Het kleine koninkrijk, (spieghel historiael van Oud-Hageveld)
70609: WILS, IGN.M.P.A. - Geschiedenis van Roomsch Katholiek Dordrecht tijdens en na de Hervorming
50471: WILS, JAN . NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITÉ - Olympisch Stadion, Amsterdam
72301: MICHAEL WILSON - For them the war was not over: the Royal Navy in Russia 1918-1920
38081: WILSON, DEREK,, 1935- - history of south and central Africa
48774: WILSON, EDWARD O. - Kijk op de natuur
63326: WILSON, ALISTAIR MACINTOSH. - The infinite in the finite
54123: WILSON-BAREAU, JULIET. - Manet, Monet: la gare Saint-Lazare: , Paris, Musée d'Orsay, 9 février-20 septembre 1998, Washington, National Gallery of Art, 14 juin- 20 septembre 1998
29764: WILSON, HILARY - Het volk van de farao's
26248: WILSON, IAN - Jezus: een geschiedenis
22673: WILSON, JIM, LUITEN, SONJA, LUITEN, WIM - Vechtsporten in beeld: karate, kung fu, judo, aikido, kendo
39190: WILSON, JIM, LUITEN, SONJA, LUITEN, WIM - Vechtsporten in beeld: karate, kung fu, judo, aikido, kendo
19726: WILTERDINK., WILLEM - Verskes van Willem
2114: WILTERDINK, WILLEM - 125 jaar Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
70431: WILTERDINK, NICO - Vermogensverhoudingen in Nederland
72145: WIM KAN, ABC CABARET. - ABC cabaret: Herexamen.
34742: BULSINK. WIM - De tied van kökkestuul en cocosmatte. Uitgegeven door Bulsink woninginrichting BV ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan.
72964: WIMERSMA GREIDANUS, HERMAN STEVEN FRANCISCO VAN - Supernova remnants: kinematics and infrared emission
56642: WINANDS, WIM - Het Meghlo dat Megchelen werd
56567: WINANDS, WIM. - Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen
38641: WINCKEL, ANNEMIE VAN - Keien in de vijver
73193: J WIND JR. - Duinoord te;s-Gravenhage
24152: WIND, ROB DE - Wadden in beweging
24577: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
42472: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
33938: WINDELS, VEERLE - Jonge Belgische mode
32078: WINDEN, MONIQUE VAN, WINDEN, PIET VAN, KOMRIJ, GERRIT, ANTIQUARIAAT AIOLOZ, LEIDEN - Gerrit Komrij 60: en daarvan wilde hij leven!: verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten, auteursexemplaren van eigen werk, 31 maart-21 april 2004
31664: WINDEN, MONIQUE VAN - Louis Marie Anne Couperus: de collectie Sine Qua Non
31851: WINDEN, PIET VAN - Louis Couperus in eerste editie: een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk
42158: WINDENBERGER, J. ( PHOTO'S: J.J. MOREAU AND H. SERRE ) - L'Aeroport de Paris; Presente la Nouvelle Aerogare d'Orly ( Special bound for officiel opening )
72914: WINDMEIJER, JEROEN FREDERIK ANTONIUS MARIA - De vallei van de rijzende zon, een studie naar de voorbeeldige Indianen uit Otavalo, Ecuador
25237: WINDSMA, REIN BAUKES - Samle dichtwurk
55387: WINDT, ROB DE, ZAAL, ANNE, ENVIRONMENTAL SCIENCES GROUP, WAGENINGEN. KUNSTCOMMISSIE - Lumen - Gaia - Atlas: architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group
73416: WINFRIED SCHARLAU, HANS OPOLKA - Von Fermat bis Minkowski: e. Vorlesung über Zahlentheorie u. ihre Entwicklung
40448: WINGEN, ED, KOSTER, NICO - Kijk op schilders: portretten van 50 Nederlandse Schilders
31721: WINGEN, ED - De A van Cobra in woord en beeld / samenstelling Ed Wingen;
36182: WINKEL, G. TE - Het Wilhelmus van Nassouwe
42519: WINKEL, AP TE - Van Koekolk tot Koppelkerk: de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Bredevoort. dl. 1:
22655: WINKEL, G. TE - Het Wilhelmus van Nassouwe
72877: WINKLER, DOLF, HAYASHI, EIDAI, SALEMINK, GERARD, STICHTING EX-KRIJGSGEVANGENEN EN NABESTAANDEN JAPAN - Japanse krijgsgevangenenkampen
71672: MICHEL. WINOCK - La France et les juifs. : de 1789 à nos jours
39615: WINSEMIUS, J. - Het minimum aantal bewoners van een dorp
29923: WINTER, ARTHUR, WINTER, RUTH - Hersenwerk: verbeter uw geheugen, zintuiglijke waarneming en intelligentie
22237: WINTER, THEUN DE - Het gras voor mijn voeten: gedichten
22086: WINTER, R. DE, DORELEIJERS, E.H.J.C.M. - Luchtmachtstructuren in beweging: 80 jaar luchtmachtorganisatie
74002: WINTERMANS, J.J., BEEK, J.C. VAN - Een halve eeuw gewestelijke zuivelcoöperatie, geschiedenis van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond (Z.N.Z.)

Next 1000 books from De Kantlijn

10/27