De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4081: SCHOLTZ, WIM, WILTERDINK, WILLEM - Boerderijen: kijken in Winterswijk / Wim Scholtz, Willem Wilterdink;
35985: SCHÖLVINCK-STORK, ANNETJE - Geletterd Bussum: verleden en heden van een schrijversdorp
66276: SCHOLZ, HILDEMAR., INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS (14TH: 1987: BERLIN, GERMANY) - Botany in Berlin
38171: SCHOLZ, ARNO., NIEKE, WERNER. - 17. Juni., Die Volkserhebung in Ostberlin und in der Sovjetzone.
5190: SCHONEVELD, J., GEHASSE, E.F., BUITENHUIS, H., RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Archeologie in de Betuweroute. Boog C-Noord, een vindplaats bij Meteren op de overgang van Neolithicum naar Bronstijd / onder red. van J. Schoneveld, E.F. Gehasse; met bijdragen van H. Buitenhuis ... [et al.; technische red.: D'Arts/Anneke van Huis
4927: SCHONEVELD, J., KRANENDONK, P., BUITENHUIS, H. - Archeologie in de Betuweroute. Drie erven uit de Midden-Bronstijd bij Lienden / onder red. van J. Schoneveld en P. Kranendonk; met bijdragen van H. Buitenhuis ... [et al.; technische red.: D'Arts/A. van Huisseling ... et al.; tekenwerk: J.B. Huizi
71515: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands Twents
71516: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Twents-Nederlands
22124: SCHÖNFELD, M., SCHLICHER VAN BATH, B.H., BOEREN, P.C. - Friezen, Saksen, Franken: lezingen, gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947
71128: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1939
71133: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1933
71130: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1936
71135: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - School voor grafische vakken Kerstnummer 1945 ( Tampon )
71129: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1940
71125: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De Tampon. Maandblad voor de Leerlingen en Oud-leerlingen der School voor de Grafische Vakken. Kerstnummer 1941.
71136: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1943
71126: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1934
71132: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1932
71131: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1937
71127: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN, UTRECHT - De tampon, Kerstnummer 1935
31303: WALL CHART - SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - SCHOOL CHART - TEACHING CHART - POSTER - SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Tuberculose van de inwendige organen
31305: WALL CHART - SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - SCHOOL CHART - TEACHING CHART - POSTER - SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Gewrichtstuberculose
32888: WALL CHART - SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - SCHOOL CHART - TEACHING CHART - POSTER - SCHOOLKAART - Onze Vloot. Afdeling Haarlem en Omstreken: Torpedoboot. ( SCHOOLPLAAT )
32887: WALL CHART - SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - SCHOOL CHART - TEACHING CHART - POSTER - SCHOOLKAART - Onze Vloot. Afdeling Haarlem en Omstreken: H.M. Patserschip "Evertsen" ( SCHOOLPLAAT )
32886: WALL CHART - SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - SCHOOL CHART - TEACHING CHART - POSTER - SCHOOLKAART - Onze Vloot. Afdeling Haarlem en Omstreken: Voordek van H.M. Pantserschip "Jacob van Heemskerk"( SCHOOLPLAAT )
32885: WALL CHART - SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - SCHOOL CHART - TEACHING CHART - POSTER - SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Formica Rufa = Red Ant = Rode Bosmier
28178: " SCHOOLMEESTER, DE " - Gedichten van den schoolmeester, een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties( robijnenboekjes nr 4 )
25560: SCHOOLMEESTER, DE - De brieven van De Schoolmeester: documentair-kritische uitgave ( deel 1 + 2 )
22408: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 9 - ( SCHOOLPLAAT ) Stad in de middeleeuwen.
22400: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 3-A - ( SCHOOLPLAAT ) Karel de Grote te Aken
22396: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 0 - ( SCHOOLPLAAT ) De Hunebedbouwers
22397: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 1 - ( SCHOOLPLAAT ) Romeinse legerplaats aan de Rijnmond ( Valkenburg)
22398: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 2 - ( SCHOOLPLAAT ) Willibrord apostel der Friezen
22401: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 4 - ( SCHOOLPLAAT ) Noormannen voor dorrestad
22402: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 6 - ( SCHOOLPLAAT ) Toernooi te Haarlem
22404: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 7 - ( SCHOOLPLAAT ) Jacoba van Beieren voor Gorichem
22406: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 8 - ( SCHOOLPLAAT ) In een middeleeuws klooster.
22407: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 8 - A - ( SCHOOLPLAAT ) Gildenoptocht te Antwerpen.
22409: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 9 - A - ( SCHOOLPLAAT ) Een Brabants dorp in de vijftiende eeuw.
41016: SCHOOLPLAAT N.N. - ( Schoolplaat )Schoolplaten voor het Aanschouwelijk Onderwijs Het eiland Marken
22437: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 7 -B - ( SCHOOLPLAAT ) Columbus neemt Guanahini in bezit.
29826: SCHOON, SIMON - Bijbelwoorden in het joods-christelijk gesprek
45077: SCHOOR, FRANK VAN DE, RICHTER, CLAUS, MUNNIK, RENÉ - Shinkichi Tajiri: machine no. 2
4906: SCHOORL, F.F.J. - Archeologie en ruimtelijke ordening in Noordoost-Groningen: een moeizame relatie / F.F.J. Schoorl
29933: SCHOORS, A. - Berseba, de opgraving van een bijbelse stad
40304: SCHOOTS, HANS - Van Amerongen, letterknecht
29927: SCHOOTS, HANS - Gevaarlijk leven: een biografie van Joris Ivens
37189: SCHOPENHAUER, ARTHUR,, 1788-1860., HÜBSCHER, ANGELIKA., FLEITER, MICHAEL. - Philosophie in Briefen
70328: SCHOPMAN, GERHARD - 't Blauw-wit in den hoogsten mast!, H.V.V Hengelo 100 jaar (1909-2009)
53736: SCHÖPP, ALEXANDER - Raumkunst aus Norddeutschland
66002: SCHOPPERS, JAN, BERG, ANDREA VAN DEN, VOGELWERKGROEP ARNHEM EN OMSTREKEN - Vogels van de Veluwezoom
71336: SCHORER, JACOB HENDRIK - Dagboek van Jacob Hendrik Schorer
24271: SCHOT, J.W., BRUHÈZE, A.A. ALBERT DE LA - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 1: Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie
70949: FRISO SCHOTANUS - Desespereert nimmer: de geschiedenis van het betaald voetbal in Zwolle
38530: SCHOTEL, P. - De Dordtse Cellebroeders 1442-1690: de geschiedenis van het verzorgen van zieken en het begraven van overledenen, met name tijdens pestepidemieën
65001: SCHOTMAN, JOHAN WILHELM - Het vermolmde Boeddhabeeld: een reis naar de verborgenheden ener vreemde werkelijkheid
29566: SCHOTTROFF, LUISE., WACKER, MARIE-THERES. - Kompendium Feministische Bibelauslegung
36484: SCHOUTE, JOB F.TH., DLO-STARING CENTRUM, INSTITUUT VOOR ONDERZOEK VAN HET LANDELIJK GEBIED, WAGENINGEN, WAARHEEN MET HET LANDELIJK GEBIED? (1994; WAGENINGEN), SCENARIO STUDIES FOR THE RURAL ENVIRONMENT (1994; WAGENINGEN) - Waarheen met het landelijk gebied?: geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?' Wageningen, 15 september 1994
42133: SCHOUTEDEN, W. - Van gehucht tot mijncentrum: kort overzicht van de geschiedenis der gemeente Koersel.
39285: SCHOUTEN, WIM - Het gewoel om boekenfeesten
23890: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantogt: de Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw
25230: SCHOUTEN, ROB, JAEGER, TOEF - Het historische gedicht: de favoriete gedichten over de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen
61674: SCHOUTEN, WIM - Het gewoel om boekenfeesten
6993: SCHOUTEN, TINEKE - Zij van de Takkestraat en andere theatertoppers
28412: SCHOUTEN, JAN - Gouda van sluis tot sluis: de geschiedenis van Gouda in de negentiende eeuw / Jan Schouten
69958: SCHOUTEN, MR. J. E.A. (SAMENSTELLERS) - 1947 - 1997 . 5-5 R.I.
41361: SCHOUTEN, J. - Prettige uurtjes: leesmethode ten dienste van de aanvangsklasse der christelijke school. Eerste deeltje
61424: SCHOUTEN, P.B. - Beken op de Veluwe: basisrapporten 4 en 5 ten behoeve van de Werkgroep Sprengen en Beken Provincie Gelderland
29841: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN - Dieren uit de Bijbel: een inventarisatie en beschrijving
2994: SCHOUWINK, BART - Het geheim van de oude poort ., In keerdruk met: De Hampoort te Grave/ Bart Schouwink; bew. Jean A.Ph. Laguette; ill. van Creare
37893: SCHRAM-PIGHI, L., VISSER-BOEZAARDT, G. - Italiaans Nederlands
25342: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE - De ganzepen: het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen
44813: SCHREIBER, FRÉ - Kwispeltureg: meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings
44814: SCHREIBER, FRÉ - Baistachteg: Grunneger daaierntaimkes
44952: SCHREIBER, FRÉ - Der gaait n domie veurbie: van domies en aander kerkvolk
42489: SCHREINER, ALBERT,, B. 1892, WOODMAN, DOROTHY., HEARTFIELD, JOHN,, 1891-1968. - Hitlers Luftflotte startbereit
31817: SCHREUDER, JACOB, KROSENBRINK, HENK, STICHTING STARING INSTITUUT, MR. H.J. STEENBERGENSTICHTING - Literatoer: literaire zwerftochten door Achterhoek en Liemers
38535: SCHREUDER, F. - Hengelo, Gelderland, duizend jaar
41595: SCHREUDER, JOCOB - Mister Achterhoek: schouwend denken en scheppend doen: Hans Goudswaard 80 jaar
7016: SCHREURS, JACQUES - "Verzen van Quidam" en gedichten over "De ouderdom"
47449: SCHRIECK, M. VAN DER - Waar stond de regale abdij van Egmond
3112: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A., CORSTJENS, J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen (ca. 1598-1657): keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen .
70964: M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS - De Kluis van Krawinkel: oudste ziekenhuis van Geleen Luxe gebonden uitgave )
7438: SCHRIJVER VAN HET KERSTFEEST, DE - De sneeuwval, of de Zwitschersche weezen: een oorspronkelijk verhaal voor de jeugd
34436: SCHRIKS, CHRIS - De vervaardiging van Japans handpapier
69912: SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT, HOERSCHELMANN, ANTONIA, ALBERTINA (WIEN) - Gustav Klimt bis Paul Klee
71904: BARBAROSSA. = JOHAN CHRISTIAAN SCHRÖDER . ( BANDONTWERP: LOUIS RAEMAEKERS ) - Barbarosserie
35686: SCHRODER, MICHAEL., GALERIE 70 (SIEBZIG) (BERLIN) - Button
36695: SCHRODER, MICHAEL., GALERIE 70 (SIEBZIG) (BERLIN) - Button
71032: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw / 3 delen: Wankele dageraad; het helse middaguur; De nevels van het avondland / druk 1
30189: SCHROO, H. - Onze planten en dieren. Leesboek voor de hogere klassen der lagere scholen in Indonesië. ( eerste stukje vierde druk + tweede stukje zesde druk + derde stukje derde druk )
20304: SCHROOR, MEINDERT - Op de loggers
22126: SCHROOR, MEINDERT, MEIJERING, JAN - Het Groninger landschap
70769: SCHROOTS, J.J.F. - Gezond zijn is ouder worden
70984: SCHROTEN, JAN - Spaans-Nederlands woordenboek
41432: SCHRÖTER, KLAUS - Thomas Mann
72701: GEORG R. SCHROUBEK - Wallfahrt und Heimatverlust; ein Beitrag zur religiösen Volkskunde der Gegenwart
72444: E.G.C. SCHUBAD, NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN KUNSTNIJVERHEID ARTI ET INDUSTRIAE (DEN HAAG) - Arti et Industriae tentoonstelling: moderne interieur kunst, 16-24 april
27397: SCHUBERT, M. - Plantenteelt zonder aarde: hydrocultuur
67266: SCHÜEPP, HERMANN, 1884- - Spannung und Spannungstensor.
20213: SCHUEREN, J.B.G.M. VAN DER (RIDDER DE), HAVERKAMP, J., WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ "OVERIJSSEL" - 25 jaar Waterleiding Maatschappij "Overijssel"
38224: SCHUETTE, MARIE - Alte Spitzen: Nadel- und Klöppelspitzen: ein Handbuch für Sammler und Liebhaber
40524: SCHUHMACHER, W. WILFRIED (WALTER WILFRIED) - Pacific Rim. Austronesian and Papuan linquistic history
47670: SCHUIJT, RAOUL NICOLAAS - The morphology of Slavic verbal aspect: a descriptive and historical study
61768: SCHUIJT, KIRSTEN DIANE - Valuation of water
53852: SCHUIL, J.B. - De Artapappa's
27334: SCHUIL, J.B. - De Katjangs
70392: SCHUIL, P.J. - Partijspelen, gereglementeerde openluchtspelen voor lagere, middelbare scholen, gymnasia, gymnastiek- en spelvereenigingen
55485: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Het Merwede Kanaal ( Prof. Dr. H.J. Wolter ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55478: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Kersenboomgaard in de Betuwe ( Jan Sluyters ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55481: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) De Boompjes te Rotterdam ( August W. van Voorden ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55482: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) De Bloembollenvelden bij Lisse ( A.L. Koster ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55483: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Groentenveiling te Loosduinen ( P. van der Hem ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55480: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) De Bloembollenvelden bij Lisse ( A.L. Koster ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55484: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Aan de Wester-Schelde ( Wmj. Schütz ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55486: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Beeklandschap bij Winterswijk Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
21223: SCHUILING, R., BALEN, C.L. VAN, BOERMAN, W.E. - Gedenkboek ter herinnering aan den 70sten verjaardag van R. Schuiling, 27 mei 1924
29204: SCHUITEMA, E.B.W. - Grondslagen der moderne reclame
36194: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Boekhandel Scholtens & Zoon
7233: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen
20893: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen
29347: SCHUITEMA, PAUL - Van slak en klinker tot slak. CEMij cement
53742: SCHULMAN, JACQUES. - Coins and medals
46142: SCHULMAN, MARTIN - Karmische astrologie. Dl. 2: Levensvreugde en het gelukspunt
28594: SCHULPEN WIM., GER HOEYMAKERS ( SAMENSTELLER) - 1885 - 1985. 100 jaar fanfare St. Laurentius Leeuwen - Roermond
23897: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen: Westelijk gedeelte
26472: SCHULTE, ADDIE - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indië: de Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen
38637: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het volk dat in duisternis wandelt: de geschiedenis van de negers in Amerika
23705: SCHULTE, A.G., SCHULTE-VAN WERSCH, C.J.M. - Monumentaal groen: kleine cultuurgeschiedenis van de Arnhemse parken
70283: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem: ijkpunt van de stad
23898: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen: Oostelijk gedeelte en de Duffelt
60295: SCHULTE NORDHOLT-ZIELHUIS, O. - Het dagelijks leven in Indië 1937-1947
25234: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Wanneer dit tijdlijk leven endt: gedichten over de dood
2586: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen: Westelijk gedeelte / door A.G. Schulte; met bijdr. van A. Steegh en G.P.P. Vrins; afb. naar tek. van T. Brouwer, H.W. van der Voet en A.A.M. Warffemius; foto's door A.J. van der Wal en anderen
53866: SCHULTE, CARL - Lexikon der Uhrmacherkunst: Handbuch für alle Gewerbetreibenden und Künstler der Uhrenbranche
45017: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika: Brazilië: 1624-1654
23964: SCHULTEN, C.M., SCHOENMAKER, B., KONINKLIJKE LANDMACHT. SECTIE MILITAIRE GESCHIEDENIS, KONINKLIJK NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", DELFT - Oranje op de bres: vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis
33623: SCHULTEN, J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis: honderdvijfentwintig jaar KVEO
26705: SCHULTEN, C.M., THEIL, J. - Nederlandse pantservoertuigen
25960: SCHULTZ, EDUARD - Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen
72538: EDGAR SCHULTZE - Die nichtperiodischen Einflüsse auf die Gezeiten der Elbe bei Hamburg; eine Anwendung der Korrelationsrechnung auf die Bestimmung der Hoch- und Niedrigwasserstände eines Tideflusses.
71215: CHRISTIAN. NORBERG-SCHULZ - Skandinavische Architektur: neue Tendenzen im Bauen der Gegenwart
41444: FIRMA OTTO SCHULZ EN J. B. SCHULZ - Trade catalogue ., Garden architecture: Otto Schulz en J. B. Schulz Tuinarchitecten
68366: SCHULZE MÖNKING, HUBERT - Auk vandage noch plattdütske Geschichten 3 Wild un Jagd
57756: SCHUMACHER, URSULA, HEGGEN, NORA - Een vogel zong een tooverlied
54154: SCHUPP, DORIS. - Wallhecken in Niedersachsen
37080: SCHÜRCKS-GROZEVA, LILIA LUBOMIROVA - Binding and Bulgarian
69726: SCHURÉ, EDUARD - De priesteres van Isis
27804: SCHURGERS, H.J.H. - De hel van Birma
44857: SCHÜSSLER, BERT - Nes Ammim: een internationaal christelijk dorp in Israël: inkeer, omkeer, verandering, dynamiek op het grondvlak van de joods-christelijke ontmoeting
72582: HENDRIK. BROUWER SCHUT - Veur: een dynamische woon- en werkplek
21494: SCHUT, PIETER H. - Toneel ofte vertooch der bybelsche historien, cierlijck in 't koper gemaeckt door Pieter H. Schut, ende in druck uytgegeven door Nicolaes Visscher, tot Amsteldam, anno 1659
60142: SCHÜTTAUF, HERMANN. - Pflege historischer Parkanlagen
26805: SCHUTTE, G.J. - Nederlandse publicaties betreffende Zuid-Afrika 1800-1899
42106: SCHUTTEVâER, PROF. MR. H. - Hellendoorn, de Regge De schuitevaarders
7708: SCHUTTEVâER, H. - Vijftien generaties: de geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980)
58894: SCHUTTWOLF, ALLMUTH, PAWLOW, KARMEN, SCHLOßMUSUM (GOTHA) - Gotteswort und Menschenbild
41416: SCHUUR, ALINE GERDA - Interactions of polyhalogenated aromatic hydrocarbons with thyroid hormone metabolism
6860: SCHUURING, CASPER - Abdulgani: 70 jaar nationalist van het eerste uur
56553: SCHUURMAN-AALBERS, W.J. - Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont
62916: SCHUURMAN, MELCHERT (JR.) - Zingend door alle Dietsche gouwen ( Bundling of songs for the National Socialist Movement. war edition )
38759: SCHUURMAN, RALPH L. - Rotterdam: altijd in beweging
32465: SCHUURMAN, PETRA, OPENBARE BIBLIOTHEEK, HOUTEN, STICHTING ENTER - Rollende klinkers & medeklinkers: poëzie in Houten
70045: SCHUURMAN, C.J. - Er was eens... er is nog
28192: SCHUYT, C.J.M., DIJK, G. VAN, WIJFFELS, H.H.F. - In grote lijnen: Drs. Herman H.F. Wijffels en zijn bijdragen aan het maatschappelijk debat
71334: SCHUYT, KEES - Het raadsel van de studeerbaarheid
72615: G. G. SCHWAHN - lehrbuch der practischen mühlenbaukunde
37216: SCHWANKL, ALFRED., EDLIN, HERBERT L. - Welches Holz ist das? Ein Bestimmungsbuch wichtiger Holzarten des In- und Auslandes.
38107: SCHWARTZ, M.A. - Barnsteen: een bundel verhalen uit de klassieke oudheid
38925: SCHWARTZ, HOWARD - Joodse sprookjes uit de verstrooiing
26380: SCHWARZWÄLLER, WULF - De miljoenen van Hitler
72946: MARJAN SCHWEGMAN - Maria Montessori, 1870-1952: kind van haar tijd, vrouw van de wereld
2849: SCHWENCKE, JOHAN - Prof. H. Woyty-Wimmer, Oostenrijks graveur / Johan Schwencke
23529: SCHWENCKE, JOHAN - Oud-Den Haag in prent
70292: SCHWILLENS, MARTIJN - 35 jaar Fortuna Sittard: van 'combinatie tot 'collectief'
33896: SCHWITTERS, KURT, MEYER-BÜSER, SUSANNE, ELGER, DIETMAR, SPRENGEL-MUSEUM (HANNOVER) - In the beginning was Merz - from Kurt Schwitters to the present day:
41515: SCHWITTERS, SJOERT - Het jongenszakboek: een boekje met 1001 onderwerpen waarin jongens belang stellen
55472: BROMFIETS SCOOTER - Praktijk ervaringen met de VESPA GRAND LUXE
55471: BROMFIETS SCOOTER - Alles over uw scooter. Motorvademecum over: VESPA GRAND LUXE 150
3785: SCOTT, GRAHAM - Een droommotor: Harley-Davidson / Graham Scott;
70894: J.D. SCOTT - Vickers: a history
61695: SCOTT, WILL - Het zwarte zegel
50179: SCOTT, JACK DENTON, 1915- - Journey into silence
59101: SCOVA RIGHINI, BERT (ANTONIO ALBERTUS), 1949- - De dagloner in de Achterhoek: vergeten en verdwenen in de agrarische geschiedschrijving
29485: SCRIVNER, JANE - Totaal ontgiften
47552: SEARLE, RONALD - To the Kwai and back: war drawings, 1939-1945
71407: THOMAS M. SEEBOHM - Zur Kritik der hermeneutischen Vernunft,
62991: SEEFF, NORMAN. - Sessions
68417: SEEGER, HANS - Zeiss-Feldstecher ( Catalogue )
44901: G.H.J. HOLTHUIZEN-SEEGERS - Gooise legenden
21245: SEEGERS, L. - Hondenrassen: hun oorsprong, hunne geschiedenis en hunne ontwikkeling in Nederland
4751: SEEGERS, LOTHAR - Vijvers en moerasjes in de tuin / Lothar Seegers; met medew. van Andreas Maron en Raina Yamamoto; C. Vos; bew. W.J. van den Brink; [tek. van Wolfgang Jauch]
33969: SEGAL, SAM - Flowers and nature: Netherlandish flower painting of four centuries
60237: SEGHERS, JOS. - De fruitwijnen en de hydromel: bereiding - ziekten en behandeling van zieke wijnen - champagniseren- wetten - de wijnbereiding in de warme landen
45104: SEGY, LADISLAS - African sculpture.
29587: SEGY, LADISLAS. - African sculpture speaks
4168: SEIDLER, TOR - De Wellandse wezel / Tor Seidler; met tek. van Fred Marcellino; vert. door Hubert Vriesendorp
72988: SEIDLER, HERBERT - Österreichischer Vormärz und Goethezeit, Geschichte einer literarischen Auseinandersetzung
23726: SEIJBEL, MAARTEN, VELDMAN, AART - Orgels rond het ijsselmeer
24878: SEIJBEL, MAARTEN - Zes eeuwen Veluwse orgels
20309: SEIJBEL, MAARTEN, VELDMAN, AART - Orgels rond het ijsselmeer
42031: SEILER, JEAN-MARC, 1942- - Papierflieger
72706: SEILING, MAX - Het worde licht
38782: SEINEN, K., JONG, L. DE, DOOL, D. VAN DEN - Nederland gedenk: gedenkboek van het nederlandsche concentratiekamp "Erika" te Ommen
72459: JOOP VAN TIJN ( INLEIDING ) REDACTIE MARYLA NIENHUIS EN TRUUS TE SELLE - je weet hoe bert is
35962: SELLENRAAD, JOHAN A. - Onder vier ogen: gesprekken met jongeren
36926: SEMAAN, KHALIL I., CAHEN, CLAUDE, ANNUAL CONFERENCE OF THE CENTER FOR MEDIEVAL AND EARLY RENAISSANCE STUDIES (9; 02-05-1975; BINGHAMTON, N.Y.) - Islam and the Medieval West. Vol. 2: Aspects of intercultural relations: papers presented at the ninth annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton
29970: SEMMER, GERD., WERKHEFTE VOLKSKUNST IN AKTION. - Lieder gegen die Bombe 2.
29969: SEMMER, GERD., WERKHEFTE VOLKSKUNST IN AKTION. - Lieder gegen die Bombe.
53417: SENDEN, G.H. VAN - Terugblik op 60 jaar philosophisch werken
66285: SENDEN, GERHARD HENDERICUS VAN - Godsdienstbewustzijn en wereldbeschouwing
51722: SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Philosophische Schriften
33909: SENG, YAP HONG - De stad als uitdaging: politiek, planning en praktijk van de stedenbouw
64966: SENS, J., WIJNAND, J.H., 1901-, NAEREBOUT, FRANS. - Veertig jaar scheepsbouw in Heusden , 40 jaar scheepsbouw in Heusden
2774: SENS, BERIT - Jonge bouwkunst geselecteerd: rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 / Berit Sens; fotogr. Wim Helm
41138: SENSFELDER, JENS - Crossbows in the Royal Netherlands Army Museum: with a list of names and marks of European crossbow makers, bow smiths and bolt makers = Armbruste im königlichen niederländischen Armeemuseum: mit Namens- und Markenliste europäischer Armbruster, Bog
21202: SEPP, JAN CHRISTIAAN - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas: vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden: ... /
29724: SERPHOS, JONATHAN - Een besneden hart
27826: SERRURIER, ... DE (MEVROUW) - Hond en kat
58814: SERVAAS, 1950- - Servaas: snoeken., Snoeken
70883: INTERNATIONAL TRACING SERVICE - Vorläufiges Verzeichnis der Konzentrationslager und deren
71207: A.M. BIETTI SESTIERI - The Iron Age community of Osteria dell'Osa: a study of socio-political development in central Tyrrhenian Italy
6461: SEUMEREN, GERARD VAN, KIEVIT, PIET - Kees en Dick op het station
31606: SEUREL, J. - Alleen in rijksgestichten kan ik wonen: parodieën en pastiches
63180: SEUREL, J. - Priaap ontknoopt: een tuiltje Nederlandse priapeeën
52251: SEUREN, PIETER A.M. - Filosofie, taal en onwerkelijkheid
31363: RIBBING DR. SEVED - Sexueele hygiëne en eenige harer ethische consequenties. Drie lezingen door Dr Seved Ribbing.
23496: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H., WISSING, P.W. VAN, STICHTING DE GELDERSE BLOEM - Gelderse steden omsingeld
36590: SEVEREN, TOON VAN, SCHIERBEEK, BERT - Bert Schierbeek 70
50133: SÉVOOY, GEORGE DE - Ster en blazoen
71967: SEYMOUR, JOHN - Leven van het land: niets verspillen en gezond blijven
35635: SHAFFY, RAMSES - Het boek Lielje
39372: SHAFIQ, GHULAM QADER, CROOIJMANS, JACQUELINE, COS GELDERLAND, CENTRUM VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING - Feest van tranen en glimlach: gedichten en verhalen
39858: SHAH, IDRIES - Wijsheid der dwazen
53548: SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616, WHITWORTH, CHARLES WALTERS - The comedy of errors
53819: SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616., GILL, ROMA. - The taming of the shrew
53565: SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616., LATHAM, AGNES., THOMPSON, ANN., KASTAN, DAVID SCOTT. - As you like it
53551: SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616., ORGEL, STEPHEN. - The tempest
72483: SHANNON, ROBERT TERRY. - De soubrette van broadway
52314: SHAW, WILLIAM, 1925-, MOHD. KASSIM HAJI ALI, 1943- - Malacca coins
46260: SHAWCROSS, WILLIAM, 1946- - The quality of mercy
63363: O'SHEA, DONAL. - The Poincaré conjecture
72390: BRADLEY SHEARD - Lost voyages: two centuries of shipwrecks in the approaches to New York
46233: SHEARS, RICHARD., GIDLEY, ISOBELLE,, 1947- - Devi
41987: SHELL - ( MAP ) Set of 3 paper maps ( Oost, Midden en West Java ) Shell Wegengids
39371: SHELL - Toelichting op het verwerkingsschema van een moderne Raffinaderij
52205: SHELLEY, PERCY BYSSHE - Alastor of de geest der eenzaamheid
44724: SHENK, DAVID - Het vergeten: een portret van de ziekte van Alzheimer
37308: SHEPHERD, GORDON M. - Foundations of the neuron doctrine
5827: SHEPPARD, CHARLES - Spoorwegstations: hoogtepunten uit de architectuur
54078: SHIRAISHI, HIDETOSHI. - Topics in Nivkh phonology
64866: R. V. F. ILLUSTRATED BY W.B. SHOOSMITH - An old-fashioned Christmas at Gambel Grange
71489: CECILIA M. SHORE - Individual differences in language development
55398: SHUKLE, TERRANCE, 1946- - Giraffe raps: a tale of advertising in America
64554: SIBERT, WILLIAM L. (WILLIAM LUTHER), 1860-1935. - The construction of the Panama canal ( original bound edition )
34167: SIBETH, ACHIM., MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE FRANKFURT AM MAIN. - Batak. Kunst uit Sumatra.
65979: SIBLÍK, JIřÍ. - Raphaël, dessins ( French Edition )
66174: SICCAMA, J.G. - Twintig discussiepunten over kernwapens
37086: SICKING, J.M.J. - Overgave en verzet: de levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen
72577: SICKINGHE, F.O.J. - Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de Ommelanden en daarbuiten!, het Groninger geslacht Sickinghe, 1284-1984 en later!
72500: K. SIDERIUS - De zaailingappel: zijne geschiedenis en zijne toekomst
43600: SIEBELHOFF, ROBERT, SLEYSTER, AREND-JAN - Jan Toorop in Katwijk aan Zee: 22 april 1890 - 12 mei 1892, 25 mei 1899 - 26 april 1904: Stichting Katwijks Museum, 29 juni-18 augustus 1985, Katwijk aan Zee /
53961: SIEBELINK, JAN - Ereprijs: novelle
41516: SIEBELINK, JAN - Terugkeer.,
53908: SIEBENGA, S. - Ganzen
55433: SIEBS, BENNO EIDE. - Das Reiderland: Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Weener
68359: SIEGEL, PAUL - Locomotieven trekken wagons
29804: SIEKMANN, ROB - Het voetbalwoordenboek
29686: SIEKMANN, ROB - Het voetbalwoordenboek
23519: SIEMES, HANS, HORST-HEMMINK, JENNIE VAN DER - De boer op in Overijssel
32374: SIERHUIS, JAN, ROTHUIZEN, WILLIAM, FOKKEMA, MARK, DE BEYERD, CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST, BREDA - Jan Sierhuis: schilderijen = paintings
51653: SIERKSMA, FOKKE - Commentaar op Achterberg
42408: SIERKSMA, KLAES - Met wapen en vlag langs Floris' Vecht. I
44998: SIESLING, JAN LAURENS - Mechteld toe Boecop en de Kamper laatste avondmalen: een iconografische studie
47702: SIEVERS, ALLEN M. - The mystical world of Indonesia: culture and economic development in conflict
71651: SIEVERS, ALLEN M. - The mystical world of Indonesia, culture and economic development in conflict
71412: GUSTAV SIEWERTH - Philosophie der Sprache
35673: SIEWERTSZ VAN REESEMA, E. - Egyptisch vlechtwerk: handleiding voor het aanleeren der techniek met vele verklarende platen en afbeeldingen van voltooide werkstukken
20442: SIFFER, A. - Multatuli
24492: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800
28347: SIGMOND, J.P., ZUIDERBAAN, L.H., STAPEL, F.W. - Nederlanders ontdekken Australië: scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland
56541: SIGTENHORST, HENK VAN DEN. - Lachen om Lochem: woordspelingen en rijmpjes over Lochem
22238: SIJBERDEN, MARIANNE - Van mysterieuze modderkruipers tot slurpende schallebijters: natuurlijke ontdekkingen in het Land van Heusden en Altena
70165: SIJES, B.A. - Vervolging van zigeuners in Nederland, 1940-1945
29028: SIJNKE, P.W. - De Sjoel van Zeeland: een bundel studies, uitgegeven ter gelegenheid van de herinwijding van de Middelburgse Synagoge
63053: SIJPESTEIJN, P.J. - Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers
33011: SIJPKENS DR. B. - Handleiding bij Noordhoff's dierenplaten
64784: SIKKEMA, D. - De avonturen van Van Bergen. Vijfde deeltje: Van Bergen en de rovers (II)
62913: SILLEVIS SMITT, J.H. (JOHANNES HENDRIK), 1897-1975. HOOFD VLOOTPREDIKANT - De kip met de warme pootjes
70173: SIMON THOMAS, MIENKE - Corn. van der Sluys, binnenhuisarchitect, organisator en publicist 1881-1944
70924: SIMON DIXON, AMY BAIS - Catharina de Grote
38488: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448
71732: SIMONS, J.G.W., GREFTE, W.M. DE, EGGINK, G. M. J. - Visie op mobiliteit, liber amicorum W.M. de Grefte
42207: SIMONS, WIM J. - Geladen pistolen: gevleugelde woorden over het boek
36563: BRUGGEN - SIMONSZN. A. TER - Modern kook- en huishoudboek
3993: SIMS, GEORGE R. - Acrobaten ( Rare edition of circus life from 1888
6369: SINCLAIR, JOSHUA - Shaka Zoeloe
71454: KEITH SINCLAIR - William Pember Reeves: New Zealand Fabian
40346: SINGELENBERG, PIETER, MARTENS, HADEWYCH, SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE, LODE DE LEEDE, THEO - Keramiek geinspireerd door architectuur
47645: SINGELENBERG, PIETER - Het Haags Gemeentemuseum van H.P. Berlage
36893: SINGELENBERG, PIETER - Het Haags Gemeentemuseum van H.P. Berlage
51947: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken, 1880-1940
34958: SINGELENBERG, P. (PIETER), BERLAGE, HENDRIK PETRUS,, 1856-1934. - H.P. Berlage. Art et architecture aux Pays-Bas
48930: SINGELENBERG, PIETER, BOCK, MANFRED, BROOS, KEES - H. P. Berlage: bouwmeester 1856-1934: Haags Gemeentemuseum, 30 augustus t
48732: SINGER, SAMUEL - Sprichwörter des Mittelalters
51577: GURMIT SINGH. - No to secrecy
50096: SINGH, SUPRIYA - On the Sulu Sea
30712: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Haagse buitenplaatsen
30713: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Haagse schouwburgen
52213: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Een eeuw Engeland-Nederland in Den Haag
30716: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Het Voorhout
30714: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Haagse kastelen
30715: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Haagse paleizen
61623: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant
63382: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Limburgsch sagenboek
30718: SINNINGHE, JACQUES R.W. - De Nieuwe Uitleg
30719: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Stedelijke logementen
30720: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Het Haagse Bos
30721: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Het Buitenhof
35516: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland: sagen, legenden en volksverhalen
30717: SINNINGHE, JACQUES R.W. - De Prinsegracht
33546: SINT-PIETERSABDIJ, GENT - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden:
20063: SIPMAN M.A. ( MARINUS) - Arnhem met bijschriften
72714: SIRKS, M.J. - ( origineel proefschrift ) Indisch natuuronderzoek, een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetenschappen in de Nederlandsche koloni�n
71920: SIRKS, M.J. - Het drievoudig verbond in de biologie
56707: OEY TJENG SIT - Een keizer? Neen, een vlag
61436: SITTROP, R. - Verbindingsdienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: Nederlands-Indië 1945-1955 ( = Radio Connection Service of the Royal Dutch East Indies Army )
5872: SIVIRSKY, A.L.I. - Leergang voor de Hongaarse taal
27031: SIZOO, HANS, RAVEEL, ROGER, ALBERIGS, LEI - Richard Simoens, Agnes Maes, Antoon De Clerck, Danyel Debruyne, vier Vlaame schilders van de nieuwe visie
42528: SJOBBEMA, D.J.W. - Actieve componenten
47432: SKAWONIUS, SVEN ERIK, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Zweedse vormgeving 1960: Haags Gemeentemuseum, 7 April-15 Mei 1960
60165: SKEAT, T. C. (THEODORE CRESSY) - The catalogues of the manuscript collections in the British Museum
34545: SKELTON, R. A. (RALEIGH ASHLIN),, 1906-1970. - Venetian terrestial globe, represented by the largest surviving printed gores of the 16th century
34101: SKV, WAGENINGEN - SKV 60 jaar
39794: SKV, WAGENINGEN - SKV 60 jaar
35129: SKV, WAGENINGEN - SKV Wageningen: 50 jaar: 1930-1980
29355: SLAAGER, ARIE - Klaar, naar huis: 40 jaar Rotterdamse haven
71305: SLACHTOFFER EEN., CHRISTELIJKE MANNENVEREENIGING "GIJ ZIJT ALLEN BROEDERS" (GELOOF EN VRIJHEID) (ROTTERDAM) - Wat ik op de Solovetski-Eilanden zag en ondervond
73054: SLACK, ADRIAN - Vleesetende planten
39727: SLAGER, KEES - De ramp: een reconstructie
33622: SLAGER, KEES - De ramp: een reconstructie
24408: SLAGER, KEES - De ramp: een reconstructie
34546: SLAGTER, ERIK - Tekst en beeld: Cobra en Vijftig: een bibliografie
37894: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten
64896: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk
53599: SLAUERHOFF, J. - De ochtendzon
63460: SLAUERHOFF, J. J. - In memorium; bij zijn tienden sterfdag.
64900: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn
25404: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza
24125: SLECHTE, C.H., NIEUWENHUIJZEN, KEES - Den Haag en omstreken in 19de-eeuwse foto's
28225: SCHONEWILLE J. J. ENGELS J VAN DER SLEEN - Nieuwlande 1940 - '45 een dorp dat zweeg
57752: L. SMIT & CO'S INTERNATIONALE SLEEPDIENST (ROTTERDAM). - L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, Rotterdam. ( 1953 )
63139: J.A. SLEESWIJK (BUSSUM) - Sleeswijk's kaart van Limburg: naar officieële gegevens bewerkt voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, voor school, kantoor en huiskamer: met nauwkeurige afstandsbepalingen in kilometers tusschen de plaatsen.
30412: J.A. SLEESWIJK (BUSSUM) - Sleeswijk's Zak-atlas van Nederland: voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
30253: MAP SLEESWIJK - Sleeswijk's kaart van Nederland voor handel en verkeer
41413: SLEEUWEN, ... VAN (MEVR.) - Jeugdherinneringen
69759: SLEEUWENHOEK, HANS, DAM, AREND VAN - Een prachtvol lustoord: de Stichtse Lustwarande herontdekt
71249: SLEEUWENHOEK, BAS - Het schrale eind: een reis langs de bedwongen Zuiderzee
2749: SLEGERS, PIET - Piet Slegers / Jaap Bremer, Alex de Vries; met bijdragen van Angeline Bremer-Cox ... [et al.; samenst., red. Jaap Bremer ... et al.; tekstred. Renee Bremer-den Hartog; fotogr. Piet Slegers ... et al.]
31217: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Dank u wel, meneer Brompot!
26559: SLEMPKES, J.A. - Licht in de verte: een verhaal van de Veluwsche hei
23740: SLIGGERS, B.C. - Westerveld: van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988
66242: SLIJKERMAN, DIEDERICK - Wonderjaren
42268: SLINGERLAND, CAROLINE - Lood-, gaas- en mosdecoraties
5074: SLIVE, SEYMOUR, HOETINK, H.R. - Jacob van Ruisdael / Seymour Slive, catalogus en samenstelling, H.R. Hoetink, samenstelling en organisatie
58881: SLOAN, ANNIE - Decoratieve antiek-effecten met verf, vernis en was
34497: SLOB, WOUTER - Haarlemmermeer in grootvaders tijd
65108: SLOB, G.J. - Water- en bermplanten als gastheer van een aantal insectensoorten
55348: SLOCK, R. (ROB) - De vesting Sas van Gent: maquette gemaakt naar de stadsplattegrond uit de atlas van Staats-Vlaanderen in 1750 getekend door Anthony Hattinga
66030: SVENSKA SLÖJDFÖRENINGEN. - Form Svenska Slöjdföreningens tidskrift. Year XXXVII ) = 1941
66029: SVENSKA SLÖJDFÖRENINGEN. - Form Svenska Slöjdföreningens tidskrift. Year XXXVI ) = 1940
57736: SLOK, L.], - Uit den drang der liefde geboren: Gedenkboekje; verzameling van bijzonderheden en reisbeschrijvingen, verband houdende met het bezoek van onzen Apostel aan Indonesië.
69544: SLOOF, J.H.M. - Brandende kwesties in Voorschoten
40311: SLOOFF, C.J. - Trainingsmodulen voor revalidatie en rehabilitatie van mensen met een schizofrenie. DEEL 2
22173: SLOOT, HANS VAN DER, COLLETTE, ROBERT - Schiedam nu
29006: SLOOTMANS, KORNEEL JOHANNES FRANCISCUS. - Kooplui uit de Maasstreek op de Bergse jaarmarkten.
34728: SLOT, HARM - Drentse volksverhalen
45053: SLOT, ERIC - Amsterdam
36072: SLOTBOOM, BERNADETTE, BREKELMANS, CEES - Het Cees Brekelmans kookboek
72222: SLOTEMAKER DE BRUINE, JAN RUDOLF - Onze vrouwen en de politiek
59110: SLUIJTER, PEM - Roos is een bloem
4989: SLUIJTER-SEIJFFERT, NICOLETTE, VOGELS, HANS, STEDELIJK MUSEUM HET CATHARINA GASTHUIS, GOUDA, MUSEUM DE MORIAAN, GOUDA - Van decor naar design: kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940 /
73003: SLUIJTER, ROB, KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT, DE BILT, NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES, LIJN43, UTRECHT - De Bosatlas van het klimaat
41868: SLUIMER, J., ZUYDGEEST, M.P. - De Vlaardingse visserij in oude ansichten.
41869: SLUIMER, J., ZUYDGEEST, M.P. - De Vlaardingse visserij in oude ansichten. Dl. 2
63125: P. SLUIS, HET GEVLEUGELDE WOORD VOOR VOGELVOEDERS - (BROCHURE) (BROCHURE) Volièrebouw. Algemene wenken voor het bouwen van volières en de verzorging der vogels. ( P. Sluis )
7127: SLUIS, HENK VAN DER - Triathlon
70571: MEENT W. VAN DER SLUIS - Gedenkboek PvdA 1946-1986, SDAP 1903-1946 Assen
3813: SLUITER, J.W. - Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven / samengest. door J.W. Sluiter
47430: SLUITER, J.W. - Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven
71778: SLUYK, B.C. - Charles de Maere en de vernieuwing van de handweverij in Twente
54008: SLUYS, W. G. J. VAN DER. - Het Land van de Bijbel
42236: SLUYS, W.N. VAN DER - De kunstmaan van Prof. Lepidus
69867: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Kerende kansen
65997: SLUYTERMAN, K. - Oude binnenhuizen in Nederland
50444: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen
32848: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Winnen met papier: vijftig jaar uit de 250-jarige geschiedenis van Proost en Brandt, 1942-1992
30839: SLUYTERS, WILLEBRORDUS ANTONIUS MARIA - Representing diphthongs
23986: SMAAL, A.P., BERENDS, G., RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Kijken naar monumenten in Nederland
39180: SMALHOUT, BOB - Zachte heelmeesters...: op het scherp van de snede
19620: SMEDING, S. - Nederland werkt aan zijn toekomst
69864: SMEETS, A. - 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland,
32367: SMEETS, INEKE - Twee ben ik: 'n mensenkop en 'n kinderkop
30038: SMEETS, CATHARINA JOHANNA MARIA ANTOINETTE - A Mapuche grammar
53438: SMEETS, RENÉ - Ornament, symbool & teken
22059: SMEETS, A. - 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland, 1870-1960 = 90 ans d'industrie de blanc de zinc en Hollande, 1870-1960 /
51798: SMEETS, MARIA ANTOINETTA GERTRUDIS. - De Morphinebepaling in opium. ( = The Morphine determination in opium.)
33963: SMEETS, A. - 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland, 1870-1960 = 90 ans d'industrie de blanc de zinc en Hollande, 1870-1960 /
55347: SMELT, ROB - Kembo: Meubelen voor mensen
36827: SMET, PETER DE - De lotgevallen van de heer Pieter Pienter met de Postgiro
44603: SMET, ADRIENNE DE - De vingerhoed in het kunstambacht
34353: SMID, GIOIA - Voor de vrouw maar voor haar niet alléén...: Fiep Westendorp in de krant
70809: SMILDA, E.M., HORST, J.G. TER, TIMMER, G.J., STICHTING RESTAURATIEFONDS VOOR DE OUDE SINT HELENAKERK AAN DE MARKT TE AALTEN - Aalten zoals het was, zoals het is.
62953: SMILDA, E.M., STICHTING RESTAURATIEFONDS VOOR DE OUDE SINT HELENAKERK AAN DE MARKT TE AALTEN - Aalten zoals het was, zoals het is. [met medew. van J.G. ter Horst ... et al.]
36817: SMILDA, E.M. - Aalten in oude ansichten.
61540: SMILDA, E.M. - Aalten in oude ansichten. Dl. 2
41865: SMILDA, E.M., STICHTING RESTAURATIEFONDS VOOR DE OUDE SINT HELENAKERK AAN DE MARKT TE AALTEN - Aalten zoals het was, zoals het is.
62952: SMILDA, E.M., HORST, J.G. TER, TIMMER, G.J., STICHTING RESTAURATIEFONDS VOOR DE OUDE SINT HELENAKERK AAN DE MARKT TE AALTEN - Aalten zoals het was, zoals het is.
71330: SMILDA, E.M. - Aalten in oude ansichten.
72498: SMILDA, E.M. - Aalten en Bredevoort in oude ansichten
64560: SMISSAERT, H., VERENIGING VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS (DEN HAAG) - Bijdragen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de Twentsche katoennijverheid
2973: SMIT, E.J.TH.A.M.A., ZWEERS, J.H.F. - Huissense kerken en kapellen: vanaf de Middeleeuwen tot heden / E.J.Th.A.M.A. Smit, J.H.F. Zweers
66173: SMIT, F.R.H., KINGMA, J. - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen
47434: SMIT, JAC. - De St. Janskerk te Deinum
40610: SMIT, B.J. - Natuursteenconstructies
61491: SMIT, R. (REINDER) - Dwingel bekiek 't maor: een rondgang door het Dwingelo van toen, aan de hand van beelden en vertellingen
34159: SMIT, FRANCK - Boekjaar: Wolters & Noordhoff, 1836-1986: honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs
45060: SMIT, JOSEPHUS FRANCISCUS MARIA - Opbouw en gedachtengang van de brief aan de Galaten: vier studies
31235: SMIT, ROB, STRUYVÉ, MARLIES - Handboek softbalscheidsrechter
22350: SMIT, REINDER - De jaarmarkten van Dwingelo
22295: SMIT, JACOB - Het leven van Constantijn Huygens (1596-1687): de grootmeester van woord- en snarenspel
22293: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia: een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles
20579: SMIT, G. - Ruth, Ester en Klaagliederen
25988: SMIT, C. - Tien studiën betreffende Nederland in de Eerste Wereldoorlog
6189: SMIT, J.G. - Gereformeerde lidmaten van Amersfoort, 1619-1672
23502: SMIT, E.J.TH.A.M.A., ZWEERS, J.H.F. - Huissense kerken en kapellen: vanaf de Middeleeuwen tot heden
57741: SMIT, LOUIS., DINKGREVE, H.J.B., 1911-1999., WERTO-DRUK) - Zij die overwonnen, 1940-1945
66183: SMIT, F.R.H. - Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman en de Groningse Universiteit
39895: SMIT, DAVID JAN - Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis: een medisch-historische studie naar aspecten van internationale bescherming van en hulp- en zorgverlening aan Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap van 1940 tot 1945
48836: SMIT, C.J., WOLFF, W.J., WADDEN SEA WORKING GROUP. SECTION 'BIRDS', STICHTING VETH TOT STEUN AAN WADDENONDERZOEK - Birds of the Wadden Sea: final report of the section 'Birds' of the Wadden Sea Working Group
51828: SMITH, G F., LOWE, D B., ALPINE GARDEN SOCIETY (GREAT BRITAIN) - Androsaces
71473: E. D. SMITH - Malaya and Borneo
53493: SMITH, PIET - Verkeer en milieu
63410: SMITH, RODNEY - Lessen voor de levenden
24186: SMITH, LESLIE - The Second golden age of Dutch art: an exhibition of 19th century dutch masters
39917: SMITH, J.J. - Guide to the botanic gardens: Buitenzorg
4340: SMITH, ROBERT DOUGLAS - Heavy metal: Europese harnassen in het vizier = Focus on European Armour / Robert Douglas Smith
65055: SMITH, J. W. - Where ships are born: Sunderland 1346-1946; a history of shipbuilding on the River Wear
26950: SMITH, ROBIN DEIRDRE - A syntactic quicksand: ellipsis in seventeenth and eighteenth-century English grammars
46349: SMITS, J.J.M., HINKE, J.N. - St. Lambertusbasiliek Hengelo: rondleiding door geschiedenis, geloof en gebouw
40260: SMITS, W.C.M. - Symboliek van de kleur: achtergrond-informatie voor hen die belangstelling hebben voor het verschijnsel kleur als psychologisch gegeven
46258: SMITS, F.J.H.TH., SCHULTEN, C.M., KONINKLIJKE LANDMACHT. SECTIE KRIJGSGESCHIEDENIS - Grenadiers en Jagers in Nederland: 1599-1829-1979
22114: SMITS, J.J.N. - De kans lacht yder toe: een beschrijving van 250 jaar Staatsloterij aan de hand van gegevens van de oud-directeur der Staatsloterij, P.R. van Alderwerelt van Rosenburgh
34082: SMITSHUIJZEN, EDO, JOSEPH, VICTOR, BIS, AMSTERDAM, VERENIGING BEWEGWIJZERING NEDERLAND - Bewegwijzering in Nederland: een overzicht van leden van de Vereniging Bewegwijzering Nederland VBN en hun werk = Dutch sign design: a survey of members of the Netherlands Sign Design Society VBN and their work
72064: SMITSHUIJZEN, EDO, JOSEPH, VICTOR, BIS, AMSTERDAM, VERENIGING BEWEGWIJZERING NEDERLAND - Bewegwijzering in Nederland = Dutch sign design, een overzicht van leden van de Vereniging Bewegwijzering Nederland VBN en hun werk, a survey of members of the Netherlands Sign Design Society VBN and their work
27910: SMOLAR-MEYNART, ARLETTE, BELGA TRANSLATIONS (BRUSSEL) - De gouden eeuw van Brussel: wandtapijten van de Spaanse kroon
56520: SMOLDERS, PIET., NELISSEN VAN EGTEREN BOUWGROEP - De derde planeet
3392: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld: herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor / R.M. Smulders
34504: SMULDERS, HANS - Razzia aan de Ringvaart: het tweelingdorp Halfweg
70484: SMULDERS, LEA ( ILLUSTRATIES COBY KROUWEL ) - in vuur en vlam. Een boekje om te leren hoe je de brand kunt weren
64863: SNELL, DORIS JEAN. - Victorian silverplated flatware
70863: SNELLER, Z.W. - Geschiedenis van den steenkolenhandel van Rotterdam
22156: SNELLER, EGBERT - Eiland in de stroom: hervormd Heemstede in de achttiende eeuw
22584: SNELLER, Z.W. - De economische geschiedenis in hare betrekking tot economie en geschiedenis
29012: SNIJDERS C.J., P.C.J. NOORDUIJN ( BEWERKT DOOR P.W. SCHARROO) - Duurzame en tijdelijke versterkingskunst. Leerboek voor de cadetten van alle wapens. Eerste deel ( ONLY TEXT VOLUME )
2869: SNIJDERS, RIEN - In het land van de Bergse Maas / Rien Snijders
30046: SNIJDERS, RIEN - Van kolenloods tot gymlokaal: een eeuw Gymnastiekvereniging Sparta
29518: SNIJDERS, L.A. - Bijbels woordenboek
39011: SNOEK, J.M. - De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945: de protesten bij Seyss-Inquart: hulp aan joodse onderduikers: de motieven voor hulpverlening
72299: COLONEL MIKE. SNOOK - How Can Man Die Better: the Secrets of Isandlwana Revealed.
22864: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten: hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie
51958: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten: hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie
46163: SÖDERGRAN, EDITH - Tussen zon en zuiden, tussen noord en nacht: een keuze uit de gedichten
72614: SOEKARNO., EDUARD PENKALA - Atlas Indonesia untuk sekolah rakjat kelas IV-V-VI,
72613: SOEKARNO, EDUARD PENKALA, BARLI. - Atlas Indonesia untuk madrasah permulaan: kelas V-VI-VII
31966: SOEP, A. - De besnijdenis: een ethnologische studie
35128: SOEST, MARISKA VAN - Malen om kwaliteit: 90 jaar Station voor Maalderij en Bakkerij
38433: SOEST, PIERRE VAN - Pierre van Soest: van schets tot schilderij
37987: SOEST, JAN PAUL VAN, ROQUÉ-DE HOYER, HETTY - De werkelijkheid van het model
36112: SOET, F. DE, CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBLIKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATIE, WAGENINGEN - De waarden van de uiterwaarden: een milieukartering en -waardering van de uiterwaarden van IJssel, Rijn, Waal en Maas
27193: SOETERBOEK, L.P.A., GROOT, J.E. DE, WOLS, C. - Electronica, sonnetten, critiek
24360: SOETHOUT, E.M. - Vele vaders en moeders: herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis
71256: ERIK. SOK - Krijg nou wat!: Waar is dit in Amsterdam? Een zoektocht naast de deur: Amsterdam by digicam
29524: SOLOMON, ROBERT C. - Filosofie: het plezier van het denken
71371: VLADIMIR ALEKSEEVIč SOLOUCHIN - Searching for icons in Russia
50249: SOLT, FRITS VAN, CONIJN, NICOLAAS, STICHTING VIERING INHULDIGING WILHELMINA 1998 - Aanspannen voor de Koningin
70216: SOMBART, WERNER - Het socialisme en de sociale beweging
25260: SOMERS, ERIK - "Vrijgegeven door de Duitsche censuur": fotograaf in dienst van de bezetter
29487: SOMERS, HERMAN H. - Jehova's getuigen: naar het einde van de wereldchaos?
26994: SOMMELING, RONNIE - Characteristic classes for irregular singularities
6632: SOMMER, J.H.F. - Kunstturnen: leiddraad voor theorie en praktijk van het kunstturnen
34614: SOMMER, ACHIM., OHLSEN, NILS., KUNSTHALLE IN EMDEN, STIFTUNG HENRI UND ESKE NANNEN (EMDEN) - Edvard Munch
38161: SON, DOLLY VAN - Van Pimpeltje Mees en Rikkie Roomsoes
71855: NIJBORG M. EN H. E. SONDORP - Taakboekje behorende bij het geïllustreerde "Het zeepboekje voor de jeugd" 3e druk
70320: SONNEVELD, HANS - Vijftig Kasteeljaren ( Sparta Rotterdam )
72375: SONNEVELD, W. - Fragmenten uit de historie van Berkel en Rodenrijs deel 3
70485: SONNEVELDT, HANS - zonder jij ben ik geen ik
52042: JOHN PLAYER AND SONS (FIRM) - R.A.F. badges
40316: DADANT & SONS, - Beekeeping. Questions and answers
61556: JOSIAH PARKES & SONS. - Locks, and builders' hardware: glossary, design manufacture and history., Glossary, design manufacture and history of locks and builders' hardware
25313: SONSBEKE, VAN - Arnhemse straten, geplaveid met herinneringen. Dl. II
46351: SOPERS, J.M.M. - Turnaround management: het saneren van ondernemingen in moeilijkheden
34994: SOPHOCLES - Antigone
34981: SOPHOCLES - Electra
19887: SORDAM, MAX I. - Gevangen tussen meer culturen: achtergronden levenshouding en cultureel gedrag van Surinamers
6760: SORDAM, MAX I. - Gevangen tussen meer culturen: achtergronden levenshouding en cultureel gedrag van Surinamers
72537: SOREL, FRANCISCUS MARCELLUS - Frequenties van zwakzinnigheid
32663: SORGELOOS, CLAUDE, SMOLAR-MEYNART, A., GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË - 150 jaar pers kijken: anderhalve eeuw geïllustreerde informatie in België: tentoonstelling georganiseerd door het Gemeentekrediet van België van 19-9 tot 2-11-1980
71142: MAREN-MAGDALENA. SORGER - kreative Bilddialoge
37022: SOUčKOVA, MILADA - The Czech romantics
26677: SOUER, HERMAN - Bijbel in steen: vroomheid aan Nederlandse gevels
53897: SOUKUP, WALTER., THOMAS, TH. - Uniforme und militarische Symbole des 20. Jahrhunderts
71866: SOUTAR, ANDREW - Het geval Grimston Hall
21724: SOUTENDIJK, GER. - Het gepantserde hart: ondergrondse poëzie
35251: SOUTHMAYD, WILLIAM, HOFFMAN, MARSHALL - Sportblessures: oorzaken en symptomen, diagnose en behandeling, prognose en preventie
47541: SOVON VOGELONDERZOEK NEDERLAND, CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, NETWERK ECOLOGISCHE MONITORING - Broedvogels in Nederland in 2005
26574: SPAAN, J.B.TH - Hamertjes: punt- en snel-dichten van Nederlandsche dichters
72736: SPAANDER, LOES - De toverschaar
20193: SPAANS, M. - De 'Noord': de geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990
36665: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het Symbolisme.
73015: SPAIN., FRED W LUCAS, HENRY STEVENS JR., - The new laws of the Indies for the good treatment and preservation of the Indians, promulgated by the Emperor Charles the Fifth, 1542-1543; a facsimile reprint of the original Spanish edition, together with a literal translation into the English lang
53747: SPAINK, G., J.H. ROMER., W.F. ANDERSON - Het Eoceen in de lokaalmoraine van Losser: Staringia no. 4
41253: SPARENBURG, P.A. (JR.) - Een twaalfjarige bevelhebber: een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
72623: MAX SPARREBOOM - Chariots in the Veda
26470: SPAULDING, C.E., SPAULDING, JACKIE - Verzorging van ouderloze jonge dieren
39980: SPEENHOFF, J.H. - 25 jarig jubileum van J. H. Speenhoff.Twaalf liedjes met muziek
27624: SPEENHOFF, KOOS - Liedjes, wijzen en prentjes. Vijfde bundel
27426: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes: eerste reeks
27427: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes: tweede reeks Zesde, zevende, achtste, negende en tiende bundel
27428: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes: eerste reeks. Derde bundel
27429: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes. Vierde bundel
37180: SPELBERG-STOKMANS, L. - Poesje Mauw
23431: SPELIERS, HEDWIG - Album Stijn Streuvels
49990: SPENCER, TERENCE - It was thirty years ago today
72889: HERBERT SPENCER - The principles of ethics: in two volumes. ( original edition 1904 / 1900 )
6496: SPENCER, TERENCE - It was thirty years ago today
58952: SPENGLER-REFFGEN, ULRIKE - Das Stift St. Martini zu Emmerich von den Anfängen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts
59064: SPENGLER-REFFGEN, ULRIKE - Das Stift St. Martini zu Emmerich von den Anfängen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts
56543: SPEUR, N.J. - Alkmaar in oude ansichten. Dl. 2
38690: SPEYER, HERMAN - Nederlanders in bezet gebied en in Londen 1940-1945: hoe het was, hoe het begon, hoe het eindigde: de belevenissen van Herman Speyer
67305: PLASTICUM-SPIELWAREN. - Spielwarenkatalog
70677: JO SPIER - De uitgaven van Andries Blitz, Amsterdam.
70679: JO SPIER - 100 dagen
70680: JO SPIER - 50 jaar concertgebouw Amsterdam 1888 - 1938: Concertgebouw-bal bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan ten bate van het pensioenfonds der leden van het orkest op zaterdag 29 januari 1938, 's-avonds ten 10 ure in de versierde zalen en foyers van het
24259: SPIER, JO - Zwanezang
24260: SPIER, JO - Op de valreep
30901: SPIER, JO. - De eenige dingen die je met velpon Ceta Bever niet lijmen kunt.
29495: SPIER, J.M. - Wat is calvinistische wijsbegeerte?
37604: ILLUSTRATOR JO SPIER - Menukaart: Diner Familie Reunie. Vierhouten 15 Juni 1996
37605: SPIER, JO - Als een hond dit kan leren
72822: SPIER, JO - Volgende zaak ..... !
26827: SPIER, JO - West
26828: SPIER, JO - Oost
51780: SPIER, JO - Volgende zaak ..... !
37607: SPIER, JO - ... Als we niet hélemaal van de kaart willen raken
60196: SPIER, JO - Kris kras door het land
72214: SPIER, JO - Tegen ......
72212: ILLUSTRATOR: JO SPIER - N.V. Maatschappij van assurantie, discontering en beleening der stad Rotterdam, anno 1720. Een Nederlands bedrijf door de eeuwen heen
35617: JO SPIER - Het tweede leven
72821: SPIER, JO (1900-1978) - Een klein boekje van
72203: A.M. NOPPEN. ILLUSTRATOR JO SPIER - De schoone stad aan het Y Met plattegrond amsterdam )
72437: JO SPIER - Het tweede leven
41439: SPIER, JO., E. C. J. STAAL - STOP. De regels van den weg. Leert de verkeersregels en volgt ze op. Ze niet te kennen is geen verontschuldiging
41438: SPIER, JO, VEREENIGING VAN NEDERLANDSCHE WIJNHANDELAARS - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne
30898: SPIER, JO. - Ouderwets, onverstandig en dom
71345: FRED. FRY . JO SPIER - Vinkentong
70880: C. SPIERDIJK - Klokken en klokkenmakers.
44780: SPIERENBURG, HENK, LECTORIUM ROSICRUCIANUM, ANKH-HERMES, DEVENTER, TERUG NAAR DE BRON (2001; BILTHOVEN) - Terug naar de bron
30294: SPIERINGS, C.N., WERKGROEP BEMALING MOLENVIERGANG AARLANDERVEEN, PROVINCIE ZUID-HOLLAND. GEDEPUTEERDE STATEN - De bemaling met de molenviergang te Aarlanderveen
66356: SPIES, MARIJKE - Bij noorden om: Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw
39017: SPIGT, P. - Leo Polak: 1880-1941
33551: SPIJK, PASCAL VAN - Laetitia de Haas: schilderen is noodzaak
32174: SPIJKER, JAN - Chronic depression: determinants and consequences of chronic major depression in the general population
2833: SPIJKER, HANS, VERHOOFSTAD, MAUD - Een lang leven in Utrecht: zeven gesprekken over wonen, werken en ouder worden /
71120: SPIJKER, W. VAN 'T - Oude schrijvers, een kennismaking
36909: SPIJKERBOER, G. - Scheldegotiek: een zoektocht door Zeeland
64597: SPIJKERBOER, G. - Het wel en wee van Welzinge: een ambachtsheerlijkheid op Walcheren
3265: SPIJKERS, CAS - Bijzondere gerechten met kaas / Cas Spijkers;
42016: SPINDLER, DR. B. - Het depresieve syndroom. Een aanschouwelijke inleiding.
55293: SPLENDORS OF VERSAILLES (EXHIBITION: 1998: JACKSON, MISS.), CONSTANS, CLAIRE., SALMON, XAVIER., MANAÏ, JEAN-MARC., MISSISSIPPI ARTS PAVILION., MUSÉE NATIONAL DES CHâTEAUX DE VERSAILLES ET DE TRIANON., MISSISSIPPI COMMISSION FOR INTERNATIONAL CULT - Splendors of Versailles
20566: SPLUNTEREN, R.P. VAN, VAARTJES, G.M.C., GYMNASIUM HAGANUM, 'S-GRAVENHAGE - Het gebouw anno 1907
61467: SPOEK, G.L. (GERARDUS LEONARDUS), 1929- - De hooiwagens (Opilionida) van Nederland
36993: SPOOREN, WILBERT, SANDERS, TED, NOORDMAN, LEO, WIJK, CAREL VAN, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT, TILBURG. FACULTEIT DER LETTEREN - Samenhang in diversiteit: opstellen voor Leo Noordman, aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 31 januari 2000
70607: NEDERLANDSE SPOORWEGEN - They had 7 months. Systematic destruction of the Netherlands Railways by the german troops in the last 7 months of the Second World War.
61350: NEDERLANDSE SPOORWEGENPBLICATIE ( GERD ARNTZ ) - (BROCHURE) De Nederlandsche spoorwegen: een millioenenbedrijf
53713: VERLAG DES SPORTBLATT - Album von Jagd- und Luxushunden
38427: NEDERLANDSCHE POLITIE-SPORTBOND - Vijf-jaren politie-sport in Nederland: gedenkschrift 1930 -1935
31160: SPRAGUE, G. F. (GEORGE FREDERICK),, 1902- - Corn and corn improvement
37209: SPRANG, ALFRED VAN - Hevve no: een Nederlandse oorlogscorrespondent beschrijft zijn ervaringen in Korea
35789: SPRANG, ALFRED VAN - Amsterdam - Tokio retour: een greep uit de ervaringen van een over de wereld zwervende dagbladcorrespondent
50225: SPRANGERS, J.T.C.M. - Vegetation dynamics and erosion resistance of sea dyke grassland
48791: SPRANGERS, J.T.C.M. - Vegetatie van Nederlandse zeedijken: plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
42515: SPREEKMEESTER, I., OTTO VAN EERSEL., AD WINDIG. - Prikkels 203 - 10 Maart1956
39218: SPRENGER, JEROEN - Een Schedel met een gaatje: uit de geschiedenis van arm en rijk in Amsterdam
54229: SPRENGER, J. - Nederlandse en Luikse munten in het Provinciaal Museum voor Kunst en Oudheden, Bonnefantenmuseum, te Maastricht
30789: SPRIGG, JUNE., LARKIN, DAVID,, 1936- - Shaker. Life work and art
60189: SPRING, SIDNEY - De wet van Amigo
28795: SPRINGER, F. - Er is niets poëtischer dan de waarheid: schrijvers over Multatuli
70036: SPRUIJT, C.A.M. - De tuimelaarrassen Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard. ( Pigeon tumbler breeds ) A full description of all available breeds with standard varieties.
4593: SPRUIJT, C.A.M. - De postduivenrassen: volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard / door C.A.M. Spruijt; met 104 foto's van den schrijver en anderen
4595: SPRUIJT, C.A.M. - De postduif van A-Z, theorie en praktijk: handboek voor de postduivenliefhebber / C.A.M. Spruijt; geill. met 105 afb. en 74 tek. door Joh. Lentink
24918: SPRUIT, RUUD - Het land van de sultans: Maleisië en het kolonialisme
35050: SPRUIT, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk
26366: SPRUIT, RUUD - De dood onder ogen: een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw
39935: SPRUIT, J.E. - Van vedelaars, trommers en pijpers
23669: SPRUIT, RUUD - Westfries Museum
30710: SPYRI, JOHANNA - De gevolgen van grootmoeders lessen
7214: SPYRI, JOHANNA - De elf van Intra: een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden
71387: E. STAAL, B. VAN. WIJK - Villa Blanda te Zeist: zwart op wit
71520: E. STAAL, B. VAN. WIJK - Villa Blanda te Zeist: zwart op wit
53913: STAATS EVERS, J.W. - Kroniek van Arnhem, 1233-1789
22007: STAATS EVERS, J.W. - Nijmegen
53727: STAATSBOSBEHEER. AFDELING VERKEERSWEGEN, WEGBOUWKUNDIGE DIENST. ONDERAFDELING LANDSCHAP EN ECOLOGIE - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor groenvoorzieningen en verhardingen bij de Rijkswaterstaat
71518: STAATSBOSCHBEHEER - De storm van 30 sept.-1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch
61569: STAATSBURGER, EEN - Persoonlijke dienstplicht en legerorganisatie van juridische, moreele, maatschappelijke, nationale en militaire zijde beschouwd
48872: STAAY, ADRIAAN VAN DER - Van parken en tuinen
28397: STAAY, A.J. VAN DER, SCHWARTZ, LOEKIE - Flora in Leiden: de verborgen tuinen van de stad
41489: STACHELSCHEID, C. A. - Born of fire STEEL A color picture book
52265: STAD, K.H. - Bind-, verdunnings-, en droogmiddelen, vernissen, lakken, beiten en afbijtmiddelen voor schilders
52266: STAD, K.H. - gereedschappen, klim- en steiger- materialen voor schilders
52264: STAD, K.H. - Verfstoffen, Kleurenleer & schuurmiddelen, glas, brons enz. voor schilders
4487: STADES-VISCHER, MARGRIT ELISABETH - Het stadhuis te Dordrecht
73031: GEMEENTE ROTTERDAM. DIENST VAN STADSONTWIKKELING. - Structuurnota Rotterdam. Dl. 1.
71794: STADTARCHIV DUISBURG., GERHARD. MERCATOR, G. VON. RODEN, F. TISCHLER - Gerhard mercator, 1512-1594: festschrift zum 450. geburtstag gerhard mercator
71372: STAËL HOLSTEIN ... MADAME,, NELLEKE VAN MAAREN - Over Duitsland: een journalistieke reis, 1803-1808
30061: STAELENS, X. - Dieksjenèèr van 't (H)essels: Nederlands-Hasselts woordenboek
40049: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - Pioniers. Ontwerp voorschrift WATERVOORZIENING ( No 2029 )
40051: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - PIONIERS: Ontwerp voorschrift WEGEN EN VLIEGVELDEN ( No 1941 )
40065: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - Voorschrift: PIONIEREN VOOR ALLE WAPENS (V.P. ) ( Herdruk uitgave K.N.I.L. ) ( No 1915)
40066: CHEF VAN DE GENERALE STAF. - Pioniers. Ontwerp voorschrift BRUGGEN EN VAREN ( No 2027 )
64811: MINISTERIE VAN OORLOG. HOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF. - Leiderschap, gezag en verantwoordelijkheid
22027: STAL, C.J.J., AMBACHTSHEER, H.F. - Prinsessegracht 29: een monumentaal interieur
33893: STALLA, ROBERT., HUFNAGL, FLORIAN., NEUE SAMMLUNG, STAATLICHES MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST (BAVARIA, GERMANY) - Blickpunkt 1926
20669: STALPART VAN DER WIELE, JOANNES - Joannes Stalpart van der Wielen: een bloemlezing uit zijn gedichten
70150: STAM, HENRIËTTE - De fijne keuken. Een nieuw keukenboek . Eene verzameling van uitmuntende en beproefde recepten voor de gewone en fine kookkunst.
30486: STAM, JEROEN - Perfecte chaos: ontmoetingen aan de Ganges
69491: STAMHUIS, EIZE - Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta
2933: STAMKOT, BERT - Slot Loevestein / Bert Stamkot; [fotogr.: Marcel Köppen; tek. J.J. Jehee; krt. Bert Stamkot]
70364: STAMPERIUS, J. - Bij de kroning onzer koningin
2781: STAMPERIUS, J. - Neêrland weer vrij! / door J. Stamperius; met platen van W.K. de Bruin
22651: STAMPERIUS, J. - De oude veldwachter: een vertelling
61861: NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS. COMMITTEE ON FIRE PREVENTION AND ENGINEERING STANDARDS. - Fire and explosion hazards of organic peroxides. Appendix on warning and emergency placard, and trade name index.
71574: CARL STANGE - Die Unsterblichkeit der Seele
26825: STANIC, S. - De Verenigde Staten
26785: STANILAND, KAY - Borduurders
71331: STANLEY L. ROBBINS, RAMZI S. COTRAN, VINAY KUMAR - Pocket companion to Robbins pathologic basis of disease
53402: STANTON, EDWARD F. - The tragic myth: Lorca and Cante Jondo
31155: STANWAY, ANDREW - Alternatieve geneeskunde: een gids voor natuurlijke geneeswijzen
72162: STAP, I. - Wat hebben de bladen na 14 Mei geschreven?
58912: STAP, JAN, SCHREUDER, JACOB, SPÖNHOFF, NOUDI, NIESINK, MELANIE, TALEN TEAM, GAANDEREN, STICHTING STARING INSTITUUT - Schilders uit de Achterhoek & Liemers 1850-1950 = Painters from the Achterhoek & Liemers 1850-1950
39913: STAPEL, C. - De postbladenkwestie
50400: STAPPER, LÉON, PIJNENBORG, G.G.A.M., UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, NIJMEGEN - Capita selecta uit de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen: aangeboden aan Mr. G.G.A.M. Pijnenborg bij zijn afscheid als bibliothecaris
2796: STAPPER, L.M.H. - Roermond van 1900 tot nu / door L.M.H. Stapper
50503: STAPPERS, J.G. - Massacommunicatie: een inleiding
42062: STARÁ, DAGMAR - Tinmerken
4211: STARING, W.C.H. - Staring's lijst van alle binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten, zoowel de vroegere als die van den tegenwoordigen tijd, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen benevens vele andere opgaven en berekeningen......
26218: STARING, W.C.H. - Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland
20353: STARMANS, H.C.B. - Nootdorp in oude ansichten. Dl. 1
50255: STARTER, JAN JANSZN. - Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten
56633: STASSEN, PETRA, HELM, AD VAN DER - Handboek voor parochiebesturen
58947: STASSIJNS, KOEN, VAN STRIJTEM, IVO - Liefdes werk van 300 dichters uit de hele wereld
21465: INFORMATIEDIENST DER VEREENIGDE STATEN - De strijd om den Atlantischen Oceaan
72169: M. STAUDT JR., - Daarom bleven wij;: arbeidsbureau in verzet, Hengelo mei 1941-september 1944
2829: STAVEREN, J. VAN - De Dom /
64871: TAGELMUSEUM "IT NOFLIK STÉ." (OTTERLO) - Tegel allerlei. ( on: antique wall tiles )
72636: JANNEKE MARJAN STOLWIJK-SWÜSTE - Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis ( kinderverlamming / Polio )
53420: STEADMAN, DAVID W., ZOUSMER, STEVEN - Galápagos: discovery on Darwin's Islands
7405: STEAR, GEOFF, MARTIN, JUDY - Studiotips
7131: STEARNS, MARSHALL W. - Wezen en geschiedenis der jazzmuziek
71553: M. STEDE - Einführung in die künstliche Intelligenz Bd. 1, Methodische Grundlagen.
34634: STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM - Vijftig jaar zitten
20295: STEEGE, GHERIE TER, PENNINX, KEES, RÖGELS, NELLEKE - Uitkijken naar het dessert: levensloopmethoden in educatief werk met ouderen
20296: STEEGE, G.G. TER, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ZORG EN WELZIJN - Dansen op eigen risico: oudere vrouwen en educatie
6319: STEEHOUDER, JOS - Pijlers: bestuurders over de brug bij Vianen
70507: STEEHOUWER, K.J. - Langs grubben, groeven en graven: een wandel- en fietsroute door Zuid-Limburg
72300: STEEHOUWER, KOOS - 's-Hertogenbosch bestaat nog!, de herontdekking van een belangrijke middeleeuwse stad
29136: STEEHOUWER, K.J., VAARWERK, B.H.M. TE - Huize de Kamp: nader beschouwd
71038: STEEHOUWER, K.J. - Lochem, op zoek naar de geschiedenis in het landschap
39907: STEEHOUWER, KOOS - Bouwgeschiedenis van monumenten: een speurtocht naar de verborgen geschiedenis van onze oudste monumenten
48726: STEELE, H. THOMAS. - The Hawaiian shirt
53435: STEELE, VALERIE. - Fetish
21643: STEEMAN, CEES A.A., KELLER, HANS, STICHTING AMSTERDAM FOTO (AMSTERDAM) - Foto '86 Amsterdam
36906: STEEMERS, WIJNAND - Schilders in Wageningen (± 1650-2004)
34785: STEEMERS, WIJNAND - Schilders in Wageningen (± 1650-2004)
34895: STEEMERS, WIJNAND - Schilders in Wageningen (± 1650-2004)
4645: STEEN, PAX - Bubbeltje en Knor: het geheime document /
72776: STEEN, ... -
5751: STEEN, F.M.J. VAN DER, HERTEN. GEMEENTE - 1000 jaar Herten: 968-1968
70708: PAX STEEN ( ? ) - Het grappige dierenboek. Mijn ogen bewegen en geven licht bij donker
35342: STEENBERGEN, TON - Langs oude kerkepaden: korte historie van r.k. Wageningen
38136: STEENBERGEN, A.G. - Muziek en kerk in Wageningen
4691: STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der kruistochten / Rik van Steenbergen; met 100 houtgravures van Gustave Doré
67238: STEENBERGEN, TON. - Zestig jaar Sint Jan in Wageningen
61367: STEENBERGEN, TON. - Zestig jaar Sint Jan in Wageningen
28593: STEENBRUGGEN, HAN, BRUNA, DICK, GRONINGER MUSEUM - Dick Bruna: the smell of succes
72122: STEENHOFF-SMULDERS, ALB. - Janet Erskine Stuart en de opvoeding van katholieke meisjes
52318: STEENHOVEN, RUTH VAN DER - Poppenkastpoppen, hoe ze gemaakt worden
52261: STEENHUIS, J. - Het Hofje van Loo of, St. Elisabeth's Gasthuishofje
45000: STEENHUIS, J.F., GRUNNEGER GENOOTSCHOP - 50 jaar Groninger Beweging, 1904-23 november-1954, 40 jaar Groninger Vereniging, 1917-21 november-1957
71200: STEENKAMP, NICK, DRAAIJER, LIESBETH, ELFRING, JANINE - 100 jaar Eigen Haard
22199: STEENKAMP, NICK - Doe wel en zie niet om: ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden
35489: STEENKAMP, ALICE - Van Zijdelaan tot Asserstate: Woonstede 50 jaar
7681: STEENKISTE, IVO VAN - Proef eener geschiedenis der gemeente Heule
27237: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE, WEG-LAVERMAN, JANT VAN DER - Lezen over Nynke van Hichtum
2896: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren: een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken / Regn. Steensma; tek. E. Zuidhof
2825: STEENSMA, REGN. - Verbeeld vertrouwen: de mens tussen kruishout en doodskop / Regn. Steensma
55282: STEENSMA, REGNERUS, BOEREMA, HARRY, OLDE, HARRY DE - Kerkrestauraties in Groningen: studies voor Harry de Olde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken
22034: STEENSMA, REGN. - Verbeeld vertrouwen: de mens tussen kruishout en doodskop
26264: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren: een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
26655: STEENSMA, R. - Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften: een inleiding en inventarisatie.
27763: STEENSMA, REGN., FRIES GENOOTSCHAP VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE - Om het gezicht van Friesland: rapport over de bescherming van het karakteristieke uiterlijk van stad en dorp in Friesland
51643: STEFANKO, FRANK - patti smith american Artist
34517: STEFFEN, WIM K., NOORDAM, B.W. - Tussen eb en vloed: Nederlands strijd tegen het water
2529: STEGEMAN, B. - Uit winterswijks verleden: eenige bladzijden uit de geschiedenis van een deel der voormalige Heerlijkheid Bredevoort / B. Stegeman
64802: STEGEMAN, J.W., RAMBONNET-SCHOTMAN, C.D.J. - 75-jaar GG psychiatrisch centrum "Het Groot Graffel"
53547: STEGEMAN, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
64949: STEGEMAN, B. ILLUSTRATIES PIET TE LINTUM - De Achterhoek, land van bossen en kastelen: gids voor het toerisme in oostelijk Gelderland
35648: STEGEMAN, TIEMEN - Herinneringen aan de Kiefkamp: het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig
29363: STEGEMAN, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
27840: STEGEMAN, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
71921: THEUNIS. STEGENGA - Over de invloed van enkele uitwendige prikkels op de voortplanting bij landbouwhuisdieren
50000: STEHN, CH. E., DAMMERMAN, KAREL WILLEM, DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M. - Krakatau
30783: STEHOUWER, JOSIEN - Wat een vertoning: handleiding voor het maken van tentoonstellingen: visuele overdracht en technische aspekten
64712: STEIJNIS, G. C. - Iets over den Talmud Toespraak
47684: STEIN, ANNE MARIE. - Three Picassos before breakfast
65148: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 12 December 1932
65149: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 2 Febr. 1932
65151: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 6 Juni 1932
65152: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 7 Juli 1932
65147: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 4 April 1932
65150: STEIN, J.A.W. VON ONTWERPER / DESIGNER COVER - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 1 Jan. 1932
37697: STEINER, DIETMAR., ARCHITEKTUR ZENTRUM WIEN. - New building today
41812: STEINKRAUSS, RASMUS GUSTAV-ADOLF - Frequency and function in WH question acquisition: a usage-based case study of German L1 acquisition
50115: STEINMETZ, RUDOLF - Het oude land: verzen
61841: STEINMETZ, H.A. - 'Aber' bij Kafka. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Duitse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op Vrijdag 22 Januari 1971.
38561: STEKELENBURG, HENK VAN - Kamp Vught en de Vughtenaren
35482: STELLINGA, G. - Esmoreit en Lippijn
72041: H. STELLINGWERF - Leefbaarheidsonderzoek Bergharen
52301: STELLWAG, HELENA WILHELMINA FREDERICA - Over ontwikkelingspsychologie, paedagogische psychologie en paedagogiek
28603: STEMPHER, A.S. - Nog 's sjouwen door oud Arnhem: 151 foto's
72148: STEMPHER, A.S. - Het Presickhaeffs Huys Kerkstraat 19 te Arnhem
32085: STEMPVOORT, P.A. VAN - Decorum, orde en mondigheid in het Nieuwe Testament
30436: STEMPVOORT, P.A. VAN - De allegorie in Gal. 4:21-31 als hermeneutisch probleem
72519: M. STENVERT, G. WESTRA MZN. - J. F. van de Ven's Practische zak-atlas van Nederland: met gids van de voornaamste bezienswaardigheden: elf kaarten met rijwielpaden ...
47634: STEPHAN, HALINA - Living in translation: Polish writers in America
36049: STEPHAN, REGINA, BENTON, CHARLOTTE - Erich Mendelsohn: Architekt 1887-1953: gebaute Welten: Arbeiten für Europa, Palästina und Amerika
6869: STEPHEN, HENRI J.M. - Lexicon van de Surinaamse Winti-kultuur
7588: STEPPERGER-RAILA, DORIS - Hoera, wij rijden uit en springen: beginselen der rijkunst voor kinderen (en volwassenen)
42170: STER, JAC. VAN DER - De alderminste onder de rijmers
26891: STERBINI, CESARE - Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia: opera buffa in due atti: libretto
5034: ØSTERGAARD, TROELS V. - Stenen en gesteenten / Troels V. Østergaard; tek. Gregers Jensen; Nederlandse bew. H. Krul
6307: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524), bisschop van Utrecht, als protagonist van de Renaissance: zijn leven en maecenaat
33486: STERK, MARJOLEIN, INTERWAD - Weten van het wad: 10 jaar Waddenzee.nl
72432: H. STERKEN - Uut 't boer'n-láánd
5877: STERKENBURG, PAGINA'SG.J. VAN - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers
67349: STETTER, HANS J., 1930- - Analysis of discretization methods for ordinary differential equations
28407: STEUR, RICK - Organiseren of hoe mensen samenwerken
51672: STEVENS, MICHAEL J. - Dressuurtraining
56572: STEVENS, NAN, RIJSEWIJK, RIANNE VAN - Voorbij verlies: perspectieven voor weduwen
71414: HENRY NEWTON STEVENS - Ptolemy's geography a brief account of all the printed editions down to 1730
35049: STEVENS, HANS - De Lage Vuursche
51806: STEVENS, W.T., HARRY JONES - The story of Regent street. London
27978: STEVENS, NAN, RIJSEWIJK, RIANNE VAN - Voorbij verlies: perspectieven voor weduwen
72771: ROBERT LOUIS STEVENSON - Virginibus puerisque
21395: STEVENSON, WILLIAM - De verborgen oorlog
25389: STEVENSON, ROBERT LOUIS - St. Ives
42398: STEWART, IAN - Speelt God een spelletje?: de structuur van de chaos
72283: STIBBE, M.L. - De uitdrukking van de menselijke ziel in gelaat en gestalte
52206: STICHTING AGROMISA, WAGENINGEN - Capsicum growing
28179: STICHTING MUSEUM FLEHITE, AMERSFOORT, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING FLEHITE, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, AMERSFOORT, BUREAU MONUMENTENZORG, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENST, AMERSFOORT - Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken...2000., 2001 ., 2002 ., 2003
72080: STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, LEIDEN - Living with Indonesian art, the Frits Liefkes collection
39736: STICHTING 50-JAAR REGIMENT STOOTTROEPEN, ERMELO - Verhalen van toen: Regiment Stoottroepen 50 jaar
32164: STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN - Kaartencatalogus van de Stichting voor Bodemkartering aanvulling 1982 - 1987
53893: STICHTING COLLECTIE MILITAIRE TRADITIE JAAP VAN DER BURG, DRIEBERGENAUTPBL - Traditie in de Nederlandse militaire ceremoniële uniformen en uitmonstering
27532: STICHTING PROMOTIE LANGBROEKERWETERINGGEBIED, FOTOGROEP KROMME RIJN - Langbroekerweteringgebied: landbouw en landschap anno 2000
27537: STICHTING "VRIENDEN VAN DE TOLLEKAMP", RHENEN - Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen
20664: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 17
31152: STICHTING AGROMISA, WAGENINGEN - Capsicum growing
29554: PROF. DR. G. VAN DER LEEUW-STICHTING - Aan de hand van Moses Dl 1
56669: STICHTING RAKET (ROTTERDAM), RAKET, ROTTERDAM - Ze zijn er weer ...Kom nou toch jongens, Facisme bestaat allang niet meer. Hitler is al jaren dood.
32385: STICHTING PROMOTIE LANGBROEKERWETERINGGEBIED, FOTOGROEP KROMME RIJN - Langbroekerweteringgebied: landbouw en landschap anno 2000
36747: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 12
36746: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 9
20662: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 15
65072: STICHTING REÜNISTEN HAGEVELD, HEEMSTEDE - Jaarboek 2004 + 2005 + 2006 +2007 + 2009 Stichting Reünisten Hageveld
50098: STICHTING VAKEXAMENS KLEINHANDEL TABAK, 'S-GRAVENHAGE - Schriftelijke lessen voor het vakexamen in den kleinhandel in tot verbruik bereide tabak = Writing lessons for the exam in the retail trade in manufactured tobacco
20301: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria. Aflevering 3
20302: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria. Aflevering 4
20652: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 10
20653: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 5
20654: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 6
20655: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 7
20656: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 8
20657: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 9
20658: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 12
20659: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 11
20666: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 19
20660: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Armamentaria Aflevering 13
20320: STICHTING NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", STICHTING "VRIENDEN VAN HET LEGERMUSEUM" - Arma Index Armamentaria 1 - 40
22177: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND, TERSCHELLING - Terschelling... vroeger deel 1 + 2
5030: STICHTING MUSEUM FLEHITE, AMERSFOORT, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING FLEHITE, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, AMERSFOORT, BUREAU MONUMENTENZORG, AMERSFOORT, GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENST, AMERSFOORT - Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken... / verschijnt onder auspiciën van de Stichting Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite; in samenw. met de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, het Gemeentelijk Bureau Mo
40477: STIENSTRA, ADRIAANTJE WILHELMINA - Nitrification in semi-natural grasslands
53904: STIKKER, ALLERD - Tao, Teilhard en westers denken.
24226: STILMA, LIZE - Urk
21242: STILMA, LIZE - Taxi's van God: schetsen uit de kinderbescherming
2950: STINCKENS, M., DIJN, C.G. DE - Geschiedkundig en bouwhistorisch overzicht van Alden Biesen, landcommanderij van de Duitse Orde te Spouwen/Rijkhoven / door M. Stinckens, C.G. De Dijn
55381: STINEHOUR PRESS., PRINCETON UNIVERSITY. ART MUSEUM. - Images of the mind: selections from the Edward L. Elliott family and John B. Elliott collections of Chinese calligraphy and painting at the Art Museum, Princeton University
58850: STINNER, JOHANNES, TEKATH, KARL-HEINZ, OUDESLUIJS, D.M., HISTORISCHE VEREIN FÜR GELDERN UND UMGEGEND (GELDERN) - Gelre, Geldern, Gelderland
37763: STIP, KEES - Dieuwertje Diekema: een lied in dertig verzen waar geen woord Spaans bij is
60089: STIPRIAAN LUÏSCIUS, J.M. VAN - De oorlog en het scheidsgericht
31744: STOCKMAN, BR. DR. RENÉ - Rede & Waanzin. Het museum Dr. Guislain in beeld en tekst.
36489: STOEL, JESSICA VAN DER, EDISON STICHTING - 50 jaar Edison: 1960-2010: de geschiedenis van de muziekprijs van Nederland
25346: STOELTIE, BARBARA, STOELTIE, RENÉ - Adieu Rijksmuseum
50209: STOFBERG, FRANK E. - Bouwstenen voor een duurzame stedebouw: 75 aanbevelingen voor een milieubewust ontwerp
72671: STOFFERS, MANUEL, OPEN UNIVERSITEIT, HEERLEN - , De middeleeuwse ideeenwereld, 1000-1300
27408: STOKHUYZEN, F. - Molens
26383: STOKHUYZEN, F. - Molens
50012: STOKKINK, J. - Vijftig jaren boekbinderij in Nederland
23617: STOKRAM, ANDRIES - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
71240: STOKROOS, MEINDERT, HORST, DICK VAN DER, GEMEENTELIJK BUREAU MONUMENTENZORG, AMSTERDAM - De vierde uitleg: oude en jonge architectuur ten oosten van de Amstel.
54037: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra. De internationale van experimentele kunstenaars.
30503: STOKVIS, SIMON B. - Film album Van het westelijk front geen nieuws: hoe van het wereldberoemde boek van Erich Maria Remarque de wereldberoemde film gemaakt werd
38140: STOKVIS, WILLEMIJN - Lucebert: dichter, schilder
55343: STOL, ALBERT, 1942-, NOVIB, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING., NCB, NEDERLANDS CENTRUM VOOR BUITENLANDERS, UTRECHT., NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (NOVIB) - West-Sahara de strijd van het Frente Polisario
64867: STOLL, F.M., ELECTROLUX GROUP - Recepten voor het maken van ijs, ijsdranken en enkele andere gerechten met behulp van de Electrolux koelkast
39048: STOLP, HANS - Leven met engelen: een spirituele weg
24489: STOLWIJK, CHRIS, THOMSON, RICHARD - Theo van Gogh 1857-1891: kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent
6773: STOLZ, E., STEK, J. VAN DER, VUZEVSKI, V.D. - Tatoeage
36136: STOMPHORST, H.A. - Judo uitleg doet oefenen
54140: STONEHAM,JANE, STENBERG,LARS, BENNELLICK,DREW, CROSBY,TONY, WHITE,JENIFER - Easy access to historic landscapes
63144: STORK, A.W. - Wandelingen in Het Gooi en omstreken.
67282: STORK, MR. A. W., TOURIST MAP - Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met omstreken en West Veluwe.
51764: STORK, MR. A. W., TOURIST MAP - Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met omstreken en West Veluwe.
31820: STORK, HELENA - Galerie Krikhaar 1963-1988
69757: STORM VAN LEEUWEN, J.A. - Van Oude Rijn tot Leidse Rijn: de afwatering van de gronden in en rondom Vleuten-De Meern in de loop der tijden
21037: STORM, TH. - De kleine wildebras
31748: STORTELERS, CATELIJNE - The role of EGF-like growth factors in selective ErbB receptor dimerisation
23535: STOUT, JAN, VROLIJK, M. - De Alblasserwaard
70250: STOUTENBEEK, JAN, VIGEVENO, PAUL - Joods Amsterdam
69543: STOUW-LENGKEEK, ELISE G. VAN DER - De hel van Tjideng: herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42-december '45 / Elise G. van der Stouw-Lengkeek
2724: STÖVER, JOS, ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland / Jos Stöver ... [et al.; fotogr. David van Megen ... et al.]
72100: FRANS VAN STRAATEN - Frans van Straaten: een kwart eeuw in brons.
22754: STRAATEN, JAN VAN DER, MEIJENFELDT, PETER VON - Beken in Brabant: hoe houden wij dit bezit / door Jan van der Straaten, Peter von Meijenfeldt; met medew. van Henk Moller Pillot
48805: STRAATEN, JAN VAN DER - Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid
22446: STRAATSMA, A.K. - Kerstbrief. "Adam, waar zijt gij?"
62943: STRAKA, HERBERT. - Die spätquartäre Vegetationsgeschichte der Vulkaneifel: pollenanalytische Untersuchungen an vermoorten Maaren
70152: STRATEN, HANS VAN - Hendrik Nicolaas Werkman
44931: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
6734: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
26687: STRATINGH, G.A., VENEMA, G.A. - De Dollard, of Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
64914: STRAUSS, FR. - Helon's bedevaart naar Jerusalem
31835: STRAUSS, HEINRICH - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt: das Judenproblem im Spiegel der Kunst
73036: STREEK, H. VAN DE - Van zeepolders tot waterschap, aspecten van de geschiedenis van het waterbeheer op de Noord-Veluwe
41901: STREEKSTRA, NANNE FREDERIK - Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
41717: STREEKSTRA, NANNE FREDERIK - Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
48845: STREEPJES, IGOR - Weer een gezicht dat met de billen vloekt
55259: STREET-PORTER, TIM., COLLE, MARIE-PIERRE. - Casa Mexicana
6888: STREIT, JAKOB - Zon en kruis: van steenkring tot vroegchristelijk kruis in Ierland
40257: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind
28711: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard
34755: STREUVELS, STIJN (PSEUD. VAN FRANCISCUS PETRUS MARIE LATEUR) - De vreemde verteller: kerstverhaal
28959: STREUVELS, STIJN - Lenteleven
22515: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard ( FILMEDITIE )
28665: STREUVELS, STIJN - In levenden lijve
54026: STRICH, CHRISTIAN, HAUPTMANN, TATJANA, NIELAND-WEITS, NANNIE - Het mooiste sprookjesboek: de 100 mooiste sprookjes van Europa
32902: STRIEN, H. VAN, FABER, JAN, BOK, J. - Het stelonderwijs: verhalen in beeld
54129: STRIEN, WILLY VAN. - Bermsloten... natuurlijk: een handreiking voor ontwerpers en groenmedewerkers van Rijkswaterstaat
53672: STRIEN, WILLY VAN - De toekomst in de kijker: een overzicht van het project flora en fauna 2030
53821: STRIEN, PIETER J. VAN, DANE, JACQUES, DRUNEN, PETER VAN, NEDERLANDSE STICHTING VOOR PSYCHOTECHNIEK - Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland
25100: STRIEN, TON VAN, STRONKS, ELS - Het hart naar boven: religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
50491: STRIJBOSCH, FONS, TONGEREN, PAUL VAN, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN. FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID - Grensverkenningen: over groepsvorming, minderheden en tolerantie
34931: STROHMAIER, GOTTHARD. - Sterne des Abd ar-Rahman as-Sufi
54223: STROHSCHNEIDER, RENATE., NORDDEUTSCHE NATURSCHUTZAKADEMIE , BAU UND FUNKTION VON PFLANZENKLÄRANLAGEN (SCHNEVERDINGEN), DEZENTRALE ABWASSERENTSORGUNG IM LÄNDLICHEN RAUM (SCHNEVERDINGEN) - Naturorientierte Abwasserbehandlung: Beiträge zu den NNA-Seminaren Bau und Funktion von Pflanzenkläranlagen am 2. Juli 1991 und Dezentrale Abwasserentsorgung im ländlichen Raum am 9.auf Hof Möhr.
26424: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw: 1937-1987: kroniek over 50 jaar
40618: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken: de Nederlandse roman in de periode 1940-1950
70030: MANFRED MERIAN- STROMEYER - Merian-Ahnen aus dreizehn (13) Jahrhunderten...
35649: STRONKS A.J.A. - De geschiedenis van een fanfarekops 1896 - 1986
39901: STRONKS, A.J.A. - De geschiedenis van een fanfarekorps. 1896 - 1986
6145: STROOP, JAN - Molenaarstermen en molengeschiedenis: een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden
72137: STROOTMAN, H. - Antwoorden op de vraagstukken, voorkomende in het tweede gedeelte van de beginselen der cijferkunst
37925: STROUKEN, INEKE, STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR - Streekgebonden kleding: onderzoek in Nederland en Vlaanderen
7228: STROUKEN, INEKE, STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR - Tussen plafond en plint: cultuurgeschiedenis van het behang
34007: STROUKEN, INEKE, BOER, PIET DE, STICHTING NEDERLANDS CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR - Circus, de magie van een cirkel
69846: STRUICK, J.E.A.L., LOEB, G., OUD-UTRECHT, VERENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN DE KENNIS DER GESCHIEDENIS VAN STAD EN PROVINCIE UTRECHT, STICHTSE CULTURELE RAAD - Bibliografie van de geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1963
2927: STRUICK, J.E.A.L., VERBEECK, STIJN, RIJKSUNIVERSITEIT, UTRECHT - Goede buur of verre vriend: de relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht: 1636-1986 /
60199: STRUYKER BOUDIER, HENK - Anna Blaman, Op leven en dood
35120: STUART, P., GROOTH, M.E.TH. DE, THERMENMUSEUM (HEERLEN), BONNEFANTENMUSEUM (MAASTRICHT), BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT, THERMENMUSEUM, HEERLEN - Langs de weg: de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, verkeersader voor industrie en handel: Villa Rustica, het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn
32151: STUART, COHEN., LEFFELAAR, E. G. - Compendium Fysiotechniek.
66125: STUBBS, BARBARA B. - The complete bichon frise
34577: PULCHRI STUDIO (HAGUE, NETHERLANDS) - De jaren '50. Een Haagse visie
28082: STUDIO IMAGO, AMERSFOORT - Kerstdecoraties: schitterende, zelfgemaakte versieringen voor de kerstboom
26359: STUIP, R.E.V., VELLEKOOP, C. - Andere structuren, andere heiligen: het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen
25254: STUIVELING, GARMT - Een eeuw Nederlandse letteren
25880: STUIVELING, GARMT - Het korte leven van Jacques Perk: een biografie
28052: STUIVELING, G., MUSEUM VOOR HET GOOI EN OMSTREKEN - De tweelingmuze: schrijvende schilders, schilderende schrijvers
71274: MARCEL. STUIVENGA - Iers niemandsland: Ierse vrijwilligers in het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog
36684: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946: een doorgaans onbekende historie, die toch ons allen aangaat: getuigenissen en commentaren
38597: STULP, ERIKA - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars
38172: STUTTERHEIM. DR.W.F., ( ILLUSTRATOR WALTER SPIES ) - Schoolplaten voor de Javaansche cultuurgeschiedenis. HOFLEVEN OP JAVA VÓÓR DUIZEND JAAR.
51667: STUTVOET, COR - Strandpaal
51668: STUTVOET, COR - Bij nader inzien
3286: STUURMAN, SIEP - Het tragische lot van de gravin van Isenburg: een zeventiende-eeuwse geschiedenis / Siep Stuurman
3282: STUURMAN, F.J., WERKGROEP "BEPLANTINGEN BUITEN BOSVERBAND", STAATSBOSBEHEER. DIENSTVAK LANDSCHAPSBOUW - Beplantingen buiten bosverband: ontwerp, aanleg en beheer / Werkgroep "Beplantingen buiten bosverband":
44643: STUURMAN-AALBERS, JANNY - 400 jaar antiek: Nederlandse gebruiksvoorwerpen
30728: STUURMAN, D.J. - Als winterstorm en sneeuwjacht loeien
41723: STUVE, KOEN - De mens, een transcendentaal-kritische filosofie
22767: STUVEL, H.J. - Oostelijk Flevoland
34840: STUYCK, R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart
40872: STUYVAERT, V. - Middeleeuwsche liedekens
71883: STYLES, SHOWELL ( OMSLAGONTWERP GUUST HENS ) - Het zwarte kasteel, onverkorte roman
72542: STYN DE. VRIES-SOETING, HERMAN KEZES. KIESTRA - Poppenwier: moat ik dy ferlitte, ferjitte doch ik dy net
20088: STYNEN, HERMAN, JURION-DE WAHA, FRANÇOISE, TIMMERMANS, THIERRY, ADRIAENSSENS, IVO, KONING BOUDEWIJNSTICHTING - Het huis in het midden: gemeentehuizen van de Brusselse Agglomeratie
70363: MAANDBLAD SUCCES - Baedeker voor de huisvrouw
71378: MAANDBLAD SUCCES - Baedeker voor de huisvrouw
64516: SUERMONDT, GUALTHERUS - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij verdedigd door G. Suermondt, H. Hope Loudon C.S. tegen den referent in "De Economist"
64577: SUERMONDT, G., HOPE LOUDON, H., WOUDRICHEM VAN VLIET, L. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij
6750: SUISTER, ED - De vaste jongens
64950: O'SULLIVAN, SEAN. - Folktales of Ireland: ed. and transl.
31223: SUNAGA, KATSUMI,, D. 1935., JAPAN., UNʾYUSHō. KANKōKYOKU. - Japanese music
3555: SURENDONK, HUUB - Over de omgang met woorden
20057: SURENDONK, HUUB - Honderd jaar eigenzinnig amateur: 1879-1979
61660: SURINAME COMITÉ (AMSTERDAM), SURINAME COMITÉ, AMSTERDAM - Suriname: van kolonie tot neokolonie;
50464: CENTRALE BANK VAN SURINAME - 10 jaar Centrale Bank van Suriname
70829: SURINGAR, W.H., MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN - Sluikerij, een valstrik voor de zedelijkheid; en het bederf der maatschappelijke welvaart
66272: SURYADI AG, LINUS - De bekentenis van Pariyem
72099: SUSAN LEGÊNE, JANNEKE VAN. DIJK - The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum: a colonial history
27726: SUTORIUS, A. - De tragische roman van Loesje Dekkers en Brammetje Rekkers
31976: SUTTERLAND, H., PONTIER, J.H. - Geschiedenis der bouwkunst
33967: SUTTON, PETER C. - De eeuw van Rubens
24190: SUTTON, P., KREBBER, G.B., RIJKSMUSEUMSTICHTING, AMSTERDAM - Onze meesters van het landschap: schilderijen uit de gouden eeuw: platenalbum
31254: SUYK, K. (JR), ALBRINK, L.B., DIERENDONCK, C.L. VAN - Dwarsgetuigd: herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
71303: SWAAB, L.I. - Orale anti-conceptie (geboorteregeling in nieuwe vorm)
27981: SWAAK, KLAAS W. - Heeft het nog zin van toen te weten?
61349: SWAAN-KOOPMAN, CONSTANCA CHARLOTTE CLARA JACQUELINE, 1897-1961. - De strijd tegen de Joe-Joe
37675: SWAANINGEN, RENÉ VAN, BIANCHI, HERMAN - À tort et à travers: liber amicorum Herman Bianchi
27822: SWAEN, A.E.H. - De valkerij in de Nederlanden
41811: SWANBORN, JOOST R., VERKENNINGSCOMMISSIE TAAL- EN LETTERKUNDE - 'Gij letterdames en gij letterheren': nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland
71254: WIL SWART - Assepoester aan de overkant van het IJ: Amsterdam-Noord van 1930 tot 1980
28866: SWART, SIEBE - 360° HSL-Zuid
70312: SWART, NICO, ZWEVERINK, PAUL - Het Oosterpark: een voetbalbolwerk, 1933-2005
64742: SWARTE, JOOST - Niet zo, maar zo!. Dl. 2
70817: SWARTTOUW, CORNELIS NICOLAAS FRANCISCUS - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd, 1940-1945
46243: SWEDENBORG, EMANUEL - Over den hemel en zijne wonderen en over de hel naar hetgeen gehoord en gezien is
41312: SWEENEY, MICHAEL J.,, 1945-, NAUEN, CORNELIA E., ROPER, CLYDE F. E.,, 1937- - FAO species catalogue., Cephalopods of the world: an annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries.
53702: SWIERS, ROBBERT JAN, HAPEREN, ANTON VAN - Een wandeling door de Manteling
63048: SWIERS, KARIN. - Parfum
69918: SWIERSTRA, N.TJ. - Geboorte en opkomst van de V.A.R.A.
3273: SWIGCHEM, C.A. VAN - Monumentenzorg in Nederland / C.A. van Swigchem
4974: SWIGCHEM, C.A. VAN - Afbraak of restauratie: monumentenzorg in Nederland / C.A. van Swigchem
2900: SWIGCHEM, C.A. VAN, BROUWER, T., OS, W. VAN - Een huis voor het Woord: het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900 / C.A. van Swigchem, T. Brouwer, W. van Os
21491: SWILDENS, J.H. - Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd
34328: SWINKELS, CAREL., COPPENS, MARTIEN FR. JOS. - 's Hertogenbosch. Tekst C. Swinkels. Fotografie Martien Coppens.
35287: SWITZAR, SIMON - With Bauer in the East
41896: SWITZAR, SIMON - With Bauer in the East
56661: OLFERS SYBILLE V. - Etwas von den Wurzelkinder ( original ausgabe )
29829: NEDERLANDSE HERVORMDE KERK. GENERALE SYNODE - Het rassenvraagstuk: herderlijk schrijven van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk: aanvaard in haar vergadering van 19 november 1962
47666: SYTSEMA, JOHANNE CATHERINE - De 17 Keuren en de 24 Landrechten in de Ommelander Rechtshandschriften
47440: SYTVELD, H.A.M. VAN, DALEN, R.H. VAN, OLYSLAGER ORGANISATION - Ken uw brommer: een beknopte beschrijving van bromfietsen
63310: SZABó, ISTVÁN, 1906- - Geschichte der mechanischen Prinzipien und ihrer wichtigsten Anwendungen
40953: SZAMEITAT, KIRSTEN, STICHTSCHE CRICKET & HOCKEY CLUB, BILTHOVEN - Het wonder van Bilthoven: 100 jaar Stichtsche Cricket & Hockey Club: 1906-2006
33866: SZÉNÁSSY, ISTVÁN, JACOBS, JAN, AUBÖCK, CARL, TERLOUW, JAN, BONNEFANTENMUSEUM (MAASTRICHT), BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT - Ontwerpen voor de industrie. 1: Studies over ontwerpen voor de industrie, waarbij opgenomen de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling over industrieel ontwerpen en vormgeven
61536: SZERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden. Herinneringen van Ch. Szerkowski, transportcolonnist bij het Roode Kruis
32060: SZIRMAI, J.A., UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK VAN AMSTERDAM - Boek, band, kunst: catalogus van boekbanden door J.A. Szirmai
44689: SZUR, GRIGORI - De joden van Wilno: een kroniek 1941-1944
47485: SZYK, ARTHUR,, 1894-1951., ROTH, CECIL,, 1899-1970. - Haggadah
30539: P'TAAH, (SPIRIT), KING, JANI. - Transformation of the species
29918: GENOOTSCHAP ONZE TAAL. TAALADVIESDIENST - Guichelheil: wat betekenen onze woorden?
56584: TACITUS, CORNELIUS. - Historiën
70374: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken
46376: TACONIS, W.H., JALVING, H. - Handleiding voor het hardrijden op de schaats ( Instructions for speeding on ice skates )
41965: TADEMA, JOHAN WILHELM. - Jong volkje's verjaardagen
23436: TADEMA SPORRY, BOB, TADEMA, AUKE A., DEMAREE, ROBERT JOHANNES - Betoverend Bali
41404: TAETS VAN AMERONGEN, J.J.C.BN., BOB MOL EN HANS LOUWERENBURG - 120 jaar Regiment grenadiers De Granaat., ( Ballade van Piet Prik )
34835: TAGAGE, S. - Kunstschatten uit de St.-Servaas: heiligdomsvaart jaar 1976
44714: TAIEB, KAREN - Ik schrijf u vanuit het Vel d'Hiv: de teruggevonden briefjes van geïnterneerde joden in het Vélodrome d'Hiver van Parijs
40460: TAK, E.J., MERSBERGEN, Z. VAN - Sem en Eva
38688: TAK, A., VOET, H.A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 4: Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen
38686: TAK, A., VOET, H.A. - Rotterdam door de tijd. Dl. 2: Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier
5070: TAK, C.B. VAN DER - Stadsherstel / door C.B. van der Tak
3915: TAKES, CH.A.P., INSTITUUT VOOR SOCIAAL ONDERZOEK VAN HET NEDERLANDSE VOLK, KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDELING SOCIOGRAFIE, CONGRES OVER DE SOCIALE ASPECTEN VAN DE INPOLDERING DER ZUIDERZEE (1952; AMSTERDAM, NETHERLANDS) - Verslag van het Congres over de Sociale Aspecten van de Inpoldering der Zuiderzee: gehouden op 16 februari 1952 door het Instituut voor Sociale Onderzoek van het Nederlandse Volk /
46225: TAKES, CH.A.P. - Prae-adviezen voor het congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee te houden op 16 februari 1952 in Krasnapolsky te Amsterdam
53684: TALLIS, JOHN., YALDEN, DEREK., PEAK PARK JOINT PLANNING BOARD. - Peak District moorland restoration project., Re-vegetation trials.
71501: TAMBIMUTTU, JEFF. HILL, PETER PAUPER PRESS. - India love poems: selected and with an essay on woman in India
71031: TAMELING, HENK - Geluksvogel
28228: TAMMELING, B.P. - Het Noorden geeft z'n schatten prijs
40247: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40245: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40248: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40253: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
66175: TAMMES, TINE (JANTINA), 1871-1947. - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40246: TAMMES, JANTINA - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
25427: TAMMINGA, D.A. - Stapstiennen: in kar út eigen wurk
40508: TAMMINGA, DOUWE ANNES,, 1909-2002. - De Hogerhuis-saek. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen, etc.
24864: TAMMINGA, D.A. - In slach om 'e tsjerke: Fryske tsjerken yn wurd en byld
31387: TAMMINGA, D.A. - Floedmerk: fersen
50099: TAMMINGA, D.A. - Kantekers: fersprate stikken oer taal en literatuer .
31227: TAMURA, T. - Scenery of Japan
26861: TAN, S.C.A. - Schaatsen
41334: TANG, AAD VAN DER - Saint-Andre. De Duitse Orde in Luik 1254 1794.
61718: TANGELDER, F.B.M. - Muntheer en muntmeester

Next 1000 books from De Kantlijn

5/9