De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22437: SCHOOLPLAAT ( ISINGS GESCHIEDENIS ) # 7 -B - ( SCHOOLPLAAT ) Columbus neemt Guanahini in bezit.
29826: SCHOON, SIMON - Bijbelwoorden in het joods-christelijk gesprek
45077: SCHOOR, FRANK VAN DE, RICHTER, CLAUS, MUNNIK, RENÉ - Shinkichi Tajiri: machine no. 2
4906: SCHOORL, F.F.J. - Archeologie en ruimtelijke ordening in Noordoost-Groningen: een moeizame relatie / F.F.J. Schoorl
29933: SCHOORS, A. - Berseba, de opgraving van een bijbelse stad
40304: SCHOOTS, HANS - Van Amerongen, letterknecht
29927: SCHOOTS, HANS - Gevaarlijk leven: een biografie van Joris Ivens
37189: SCHOPENHAUER, ARTHUR,, 1788-1860., HÜBSCHER, ANGELIKA., FLEITER, MICHAEL. - Philosophie in Briefen
70328: SCHOPMAN, GERHARD - 't Blauw-wit in den hoogsten mast!, H.V.V Hengelo 100 jaar (1909-2009)
53736: SCHÖPP, ALEXANDER - Raumkunst aus Norddeutschland
66002: SCHOPPERS, JAN, BERG, ANDREA VAN DEN, VOGELWERKGROEP ARNHEM EN OMSTREKEN - Vogels van de Veluwezoom
71336: SCHORER, JACOB HENDRIK - Dagboek van Jacob Hendrik Schorer
24271: SCHOT, J.W., BRUHÈZE, A.A. ALBERT DE LA - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 1: Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie
70949: FRISO SCHOTANUS - Desespereert nimmer: de geschiedenis van het betaald voetbal in Zwolle
38530: SCHOTEL, P. - De Dordtse Cellebroeders 1442-1690: de geschiedenis van het verzorgen van zieken en het begraven van overledenen, met name tijdens pestepidemieën
65001: SCHOTMAN, JOHAN WILHELM - Het vermolmde Boeddhabeeld: een reis naar de verborgenheden ener vreemde werkelijkheid
29566: SCHOTTROFF, LUISE., WACKER, MARIE-THERES. - Kompendium Feministische Bibelauslegung
36484: SCHOUTE, JOB F.TH., DLO-STARING CENTRUM, INSTITUUT VOOR ONDERZOEK VAN HET LANDELIJK GEBIED, WAGENINGEN, WAARHEEN MET HET LANDELIJK GEBIED? (1994; WAGENINGEN), SCENARIO STUDIES FOR THE RURAL ENVIRONMENT (1994; WAGENINGEN) - Waarheen met het landelijk gebied?: geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?' Wageningen, 15 september 1994
42133: SCHOUTEDEN, W. - Van gehucht tot mijncentrum: kort overzicht van de geschiedenis der gemeente Koersel.
39285: SCHOUTEN, WIM - Het gewoel om boekenfeesten
23890: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantogt: de Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw
25230: SCHOUTEN, ROB, JAEGER, TOEF - Het historische gedicht: de favoriete gedichten over de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen
61674: SCHOUTEN, WIM - Het gewoel om boekenfeesten
6993: SCHOUTEN, TINEKE - Zij van de Takkestraat en andere theatertoppers
28412: SCHOUTEN, JAN - Gouda van sluis tot sluis: de geschiedenis van Gouda in de negentiende eeuw / Jan Schouten
69958: SCHOUTEN, MR. J. E.A. (SAMENSTELLERS) - 1947 - 1997 . 5-5 R.I.
41361: SCHOUTEN, J. - Prettige uurtjes: leesmethode ten dienste van de aanvangsklasse der christelijke school. Eerste deeltje
61424: SCHOUTEN, P.B. - Beken op de Veluwe: basisrapporten 4 en 5 ten behoeve van de Werkgroep Sprengen en Beken Provincie Gelderland
29841: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN - Dieren uit de Bijbel: een inventarisatie en beschrijving
2994: SCHOUWINK, BART - Het geheim van de oude poort ., In keerdruk met: De Hampoort te Grave/ Bart Schouwink; bew. Jean A.Ph. Laguette; ill. van Creare
37893: SCHRAM-PIGHI, L., VISSER-BOEZAARDT, G. - Italiaans Nederlands
25342: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE - De ganzepen: het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen
44813: SCHREIBER, FRÉ - Kwispeltureg: meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings
44814: SCHREIBER, FRÉ - Baistachteg: Grunneger daaierntaimkes
44952: SCHREIBER, FRÉ - Der gaait n domie veurbie: van domies en aander kerkvolk
42489: SCHREINER, ALBERT,, B. 1892, WOODMAN, DOROTHY., HEARTFIELD, JOHN,, 1891-1968. - Hitlers Luftflotte startbereit
31817: SCHREUDER, JACOB, KROSENBRINK, HENK, STICHTING STARING INSTITUUT, MR. H.J. STEENBERGENSTICHTING - Literatoer: literaire zwerftochten door Achterhoek en Liemers
38535: SCHREUDER, F. - Hengelo, Gelderland, duizend jaar
41595: SCHREUDER, JOCOB - Mister Achterhoek: schouwend denken en scheppend doen: Hans Goudswaard 80 jaar
7016: SCHREURS, JACQUES - "Verzen van Quidam" en gedichten over "De ouderdom"
47449: SCHRIECK, M. VAN DER - Waar stond de regale abdij van Egmond
3112: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A., CORSTJENS, J.J. - Graaf Godfried Huyn van Geleen (ca. 1598-1657): keizerlijk veldmaarschalk en landcommandeur te Alden Biesen .
70964: M.J.H.A. SCHRIJNEMAKERS - De Kluis van Krawinkel: oudste ziekenhuis van Geleen Luxe gebonden uitgave )
7438: SCHRIJVER VAN HET KERSTFEEST, DE - De sneeuwval, of de Zwitschersche weezen: een oorspronkelijk verhaal voor de jeugd
34436: SCHRIKS, CHRIS - De vervaardiging van Japans handpapier
69912: SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT, HOERSCHELMANN, ANTONIA, ALBERTINA (WIEN) - Gustav Klimt bis Paul Klee
71904: BARBAROSSA. = JOHAN CHRISTIAAN SCHRÖDER . ( BANDONTWERP: LOUIS RAEMAEKERS ) - Barbarosserie
35686: SCHRODER, MICHAEL., GALERIE 70 (SIEBZIG) (BERLIN) - Button
36695: SCHRODER, MICHAEL., GALERIE 70 (SIEBZIG) (BERLIN) - Button
71032: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw / 3 delen: Wankele dageraad; het helse middaguur; De nevels van het avondland / druk 1
30189: SCHROO, H. - Onze planten en dieren. Leesboek voor de hogere klassen der lagere scholen in Indonesië. ( eerste stukje vierde druk + tweede stukje zesde druk + derde stukje derde druk )
20304: SCHROOR, MEINDERT - Op de loggers
22126: SCHROOR, MEINDERT, MEIJERING, JAN - Het Groninger landschap
70769: SCHROOTS, J.J.F. - Gezond zijn is ouder worden
70984: SCHROTEN, JAN - Spaans-Nederlands woordenboek
41432: SCHRÖTER, KLAUS - Thomas Mann
72701: GEORG R. SCHROUBEK - Wallfahrt und Heimatverlust; ein Beitrag zur religiösen Volkskunde der Gegenwart
72444: E.G.C. SCHUBAD, NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN KUNSTNIJVERHEID ARTI ET INDUSTRIAE (DEN HAAG) - Arti et Industriae tentoonstelling: moderne interieur kunst, 16-24 april
27397: SCHUBERT, M. - Plantenteelt zonder aarde: hydrocultuur
67266: SCHÜEPP, HERMANN, 1884- - Spannung und Spannungstensor.
20213: SCHUEREN, J.B.G.M. VAN DER (RIDDER DE), HAVERKAMP, J., WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ "OVERIJSSEL" - 25 jaar Waterleiding Maatschappij "Overijssel"
38224: SCHUETTE, MARIE - Alte Spitzen: Nadel- und Klöppelspitzen: ein Handbuch für Sammler und Liebhaber
40524: SCHUHMACHER, W. WILFRIED (WALTER WILFRIED) - Pacific Rim. Austronesian and Papuan linquistic history
47670: SCHUIJT, RAOUL NICOLAAS - The morphology of Slavic verbal aspect: a descriptive and historical study
61768: SCHUIJT, KIRSTEN DIANE - Valuation of water
27002: SCHUIL, J.B. - Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen
53852: SCHUIL, J.B. - De Artapappa's
27334: SCHUIL, J.B. - De Katjangs
70392: SCHUIL, P.J. - Partijspelen, gereglementeerde openluchtspelen voor lagere, middelbare scholen, gymnasia, gymnastiek- en spelvereenigingen
55485: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Het Merwede Kanaal ( Prof. Dr. H.J. Wolter ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55478: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Kersenboomgaard in de Betuwe ( Jan Sluyters ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55481: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) De Boompjes te Rotterdam ( August W. van Voorden ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55482: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) De Bloembollenvelden bij Lisse ( A.L. Koster ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55483: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Groentenveiling te Loosduinen ( P. van der Hem ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55480: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) De Bloembollenvelden bij Lisse ( A.L. Koster ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55484: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Aan de Wester-Schelde ( Wmj. Schütz ) Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
55486: SCHUILING, R EN J.M. DE FEIJTER. - (SCHOOLPLAAT) Beeklandschap bij Winterswijk Aardrijkskundige wandplaten van Nederland
21223: SCHUILING, R., BALEN, C.L. VAN, BOERMAN, W.E. - Gedenkboek ter herinnering aan den 70sten verjaardag van R. Schuiling, 27 mei 1924
29204: SCHUITEMA, E.B.W. - Grondslagen der moderne reclame
36194: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Boekhandel Scholtens & Zoon
7233: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen
20893: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen
29347: SCHUITEMA, PAUL - Van slak en klinker tot slak. CEMij cement
53742: SCHULMAN, JACQUES. - Coins and medals
46142: SCHULMAN, MARTIN - Karmische astrologie. Dl. 2: Levensvreugde en het gelukspunt
28594: SCHULPEN WIM., GER HOEYMAKERS ( SAMENSTELLER) - 1885 - 1985. 100 jaar fanfare St. Laurentius Leeuwen - Roermond
23897: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen: Westelijk gedeelte
26472: SCHULTE, ADDIE - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indië: de Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen
38637: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het volk dat in duisternis wandelt: de geschiedenis van de negers in Amerika
23705: SCHULTE, A.G., SCHULTE-VAN WERSCH, C.J.M. - Monumentaal groen: kleine cultuurgeschiedenis van de Arnhemse parken
70283: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem: ijkpunt van de stad
23898: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen: Oostelijk gedeelte en de Duffelt
60295: SCHULTE NORDHOLT-ZIELHUIS, O. - Het dagelijks leven in Indië 1937-1947
25234: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Wanneer dit tijdlijk leven endt: gedichten over de dood
2586: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen: Westelijk gedeelte / door A.G. Schulte; met bijdr. van A. Steegh en G.P.P. Vrins; afb. naar tek. van T. Brouwer, H.W. van der Voet en A.A.M. Warffemius; foto's door A.J. van der Wal en anderen
53866: SCHULTE, CARL - Lexikon der Uhrmacherkunst: Handbuch für alle Gewerbetreibenden und Künstler der Uhrenbranche
45017: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika: Brazilië: 1624-1654
23964: SCHULTEN, C.M., SCHOENMAKER, B., KONINKLIJKE LANDMACHT. SECTIE MILITAIRE GESCHIEDENIS, KONINKLIJK NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", DELFT - Oranje op de bres: vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis
33623: SCHULTEN, J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis: honderdvijfentwintig jaar KVEO
26705: SCHULTEN, C.M., THEIL, J. - Nederlandse pantservoertuigen

Next 100 books from De Kantlijn

4/22