De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50528: PIKKEMAAT, GUUS - Geschiedenis van Noviomagus = Nijmegen
22348: PIKKEMAAT, AUGUSTINUS GERARD - Bataafse vrijheid in Nijmegen, 1794-1795
26344: PIKKEMAAT, GUUS - Geschiedenis van Noviomagus = Nijmegen
63157: PILKINGTON, J.MAYA, MOUWEN, CHRIS, THE DIAGRAM GROUP, THE DIAGRAM GROUP - Ontdek uw vorige levens
53791: PIÑA, LESLIE A., 1947-, BLENKO GLASS COMPANY (MILTON, WEST VA.) - Blenko glass, 1972-1983, catalogs
66046: PINCKAERS, SERVAIS - De bronnen van de christelijke moraal: methode, inhoud, geschiedenis
41514: PINTOR, EL - Eerste en laatste
39915: PINXTEREN, HANS VAN - De tiende kop in de kelder: een sprookje
36925: PINXTERHUIS, GEERT - Kartoffel und Kunst: von Kartoffelzucht und Kartoffelessern
27876: PIOTROVSKI, MICHAIL B., VRIEZE, JOHN, BIJL, ARNOUD, ADAMOVA, ADEL, STICHTING PROJECTEN DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž, INSTITUT DU MONDE ARABE, PARIS, MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, ROTTERDAM, STICHTING ISLAMITISCHE KUNST EN CULTUUR, RO - Aardse schoonheid, hemelse kunst: kunst van de Islam
55252: PIOTROVSKII, M. B. (MIKHAIL BORISOVICH)., CATHERINE, II, EMPRESS OF RUSSIA,, 1729-1796., GOSUDARSTVENNYÄ­ Ä–RMITAZH (RUSSIA) - Treasures of Catherine the Great
61877: PIOTROVSKY, BORIS, GRAND PALAIS (PARIS), GALERIES NATIONALES D'EXPOSITION DU GRAND PALAIS (PARIJS) - Avant les Scythes
21230: PIRENNE, L.P.L., ITERSON, P. VAN - De rijksarchieven in Nederland: overzicht van de inhoud van de rijksarchiefbewaarplaatsen, bijgewerkt tot 1 juli 1972 ...
54192: PIRENNE, LOUIS PIERRE LÉON - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht: staatkundige geschiedenis 1576-1579
22000: PIRENNE, L.P.L., FORMSMA, W.J. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw: het kasboek van Jasper van Bell, 1564-1568
63040: PISCHEL, GINA - Elseviers grote kunstgeschiedenis
1186: PIXNER, BARGIL, HINTLIAN, GEORGE - Kijk op Bethlehem / Bargil Pixner, George Hintlian; [fotogr.] A. van der Heyden; [vert. uit het Engels door Jack van Belle]
56701: PLAATJESALBUM - Sitting Bull: de "Indiaanse Napoleon"
53966: PLAATJESALBUM - Het tweede filmboek ( 66 plaatjes ingeplakt )
26508: PLAISIER, C.F., KATWIJK, C. VAN - Bedrijfsvoering in musea
27810: PLAISIER, C.F., KATWIJK, C. VAN - Bedrijfsvoering in musea
22698: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN - Recreatieruimte in Nederland: de Veluwe
25625: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN - Recreatieruimte in Nederland: de Veluwe
66050: PLANCK, MAX, 1858-1947. - Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung
29567: PLANK, PIETER H. VAN DER - Etnische zuivering in Midden-Europa: natievorming en staatsburgerschap in de XXe eeuw
55227: INTEGRAAL WATERBEHEER ZUID-HOLLAND ZUID. SUBWERKGROEP STEDELIJKE WATERPLANNEN/GEBIEDSGERICHTE PLANNEN. - Handboek stedelijke waterplannen
29419: PLANTIER, EDITH - De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland
24147: PLANTINGA, WIL - Historische klokkenstoelen in Nederland
68458: PLAS, A. VAN DER. - Molens van Hardinxveld-Giessendam
55421: PLAS, WIL VAN DER. - Go-ahead '75
29719: PLAS, A.W. VAN DER - Ziet, wij leven: kerkelijk leven in Oost-Europa
23969: PLAS, HAN - Toen Wilhelmina regeerde: stabiliteit en verandering in de Nederlandse samenleving 1898-1948
23951: PLAS, HAN, DIJK, KLAAS VAN, VERHOOG, BRAM - Toen Juliana regeerde: herstel en vernieuwing van de Nederlandse samenleving 1948-1980
4677: PLAS, P. VAN DER - De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld per 1 januari 1957 / P. van der Plas; bew.: P. den Breejen en D.J. de Jong
42177: PLAS, MICHEL VAN DER - Met een bloem in de mond
44702: PLAS, MICHEL VAN DER - Het avontuur: op reis gaan om thuis te komen
34358: PLASSCHAERT, ALBERTUS CHARLES AUGUSTE., WIEGERSMA, HENDRIK JOSEF MARIE. - De schilder M. Wiegersma. Inleiding en gegevens door A. Plasschaert.
32081: PLASSCHAERT, B.F. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. ATLAS deel II: Waterbouwkunde
32128: PLATE, A. - Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam: een studie uigewerkt door Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van den Broek
50301: PLATENBURG, TH.J. - Landarbeiders in Nederland
61525: PLATJOUW, RENÉ ADRIANUS MARIA. - "Trammelant": een boekje vol "RAMPEN"
1720: PLATO - Sokrates' verdediging / Plato;
63193: PLATO - Symposium
60132: STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING TEN PLATTELANDE (DEN HAAG) - Kookcursus
60094: NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. - Zangvogels: een twintigtal bekende liedjes
28042: PLAUTUS, T. MACCIUS - Het kabeltouw; De geboorte van Hercules
60304: PLEIJ, H. - Het literaire leven in de middeleeuwen
2029: PLETTENBURG, HERMANNA W.M. - Licht in huis: kienspaan, kaars, olielamp
22387: PLETTENBURG, HERMANNA W.M. - De blekerij uit Overveen
64990: PLEVOETS, FONS, WIJFFELS, HANS, KNIBBELER, THIEU - Jan van der Valk: architect 1873-1961
50123: PLEYSIER, LEO - Volgend jaar in Berchem
22132: PLEYTE, W., BOGERT, A. VAN DEN, BOUWHEER, H. - Uddel en Uddeler Heegde
4338: PLINK, W.L., MINISTERIE VAN DEFENSIE, 1959-.... - Vaandels en standaarden bij de Nederlandse Krijgsmacht / W.L. Plink e.a
63552: EVGENII VLADIMIROVICH PLIUKHIN - And bridges spanned the waters' width
3291: PLOEG, J.P.M. VAN DER - Ik geloof: het credo toegelicht, de sacramenten, Maria / door J.P.M. van der Ploeg;
32471: PLOEG, J.G. VAN DER - Geestelijke stromingen in Nederland
58829: PLOEG, PIETER WILLEM VAN DER., BIJL, MARTIN., KLINGE, MARGRET., WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM., MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL., SCHLOSS WILHELMSHÖHE (MUSEUM) - Rembrandt, een jongensdroom: 17de-eeuwse nederlandse schilderkunst de collectie Kremer , Niederländische Malerei.
69558: PLOEG, H.M. VAN DER, ROOS-REULING, I.E.W., CUIJPERS, P. - Spreken is zilver, zwijgen is goud?: partners van oorlogsgetroffenen tien jaar aan het woord
22783: PLOEG, JAN DOUWE VAN DER, STICHTING HART VOOR HET LAND, LTO-NEDERLAND - Kleurrijk platteland: zicht op een nieuwe land- en tuinbouw
21656: PLOEG, H.M. VAN DER, ROOS-REULING, I.E.W., CUIJPERS, P. - Spreken is zilver, zwijgen is goud?: partners van oorlogsgetroffenen tien jaar aan het woord
53763: PLOEGER, EGBERT JOHAN - Lithium: effects on excitable cell membranes
36080: PLOMP, HANS, VROOM, JEAN PAUL - Op zoek
29732: PLOWMAN, JOHN - Beeldhouwtechnieken
28500: PLUIJM, J.E. VAN DER - De vestingstad Grol in de kaart gekeken: topografisch historische atlas van Groenlo
66316: PLUIJM, J.E. VAN DER - De vestingstad Grol in de kaart gekeken: topografisch historische atlas van Groenlo
3920: PLUIM, T. - Aardrijkskunde van Nederland: ten gebruike bij de studie voor de hulp- en de hoofdacte en op inrichtingen voor middelbaar onderwijs
1467: PLUIM, T. - Uit de geschiedenis van Baarn / door T. Pluim;
42553: PLUIS, JAN - Kingma Makkum
61414: PLUMMER, JOHN, THE PIERPONT MORGAN LIBRARY, NEW YORK - In august company
20616: PLUTARCHUS - Plutarchi Alcibiades Nicias Pericles
28033: PLUTARCHUS - De wetgever van Sparta; De priesterkoning van Rome (Lykoergos en Numa Pompilius)
28034: PLUTARCHUS - Een jongeling verovert de wereld: (Alexander de Grote)
28035: PLUTARCHUS - Grondvesters van Athene en Rome
28036: PLUTARCHUS - Hij kwam, zag en overwon: (Julius Caesar)
29613: PODHRADSKY, GERHARD - Beknopt liturgisch woordenboek
31050: POE, EDGAR ALLAN - De adem kwijt: een der fantastische vertellingen van Edgar Allan Poe
48707: POEDERBACH, J.J.TH. - Het Werkhuis En Het Armenhuis Der Stad Amsterdam - 1782-1932
63252: POEL, DIEUWKE E. VAN DER, GRIJP, LOUIS PETER - Het Antwerps Liedboek
27780: POEL, ALB. VAN DE - Neuengamme: getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp
1437: POEL, J.M.G. VAN DER - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken
260: POEL, J.M.G. VAN DER - Oude Nederlandse ploegen
4527: POEL, J. VAN DER - Sijmen betaal!: belastingen toen en nu
41870: POEL, STEFAN VAN DER - Joodse stadjers: de joodse gemeenschap in de stad Groningen, 1796-1945
39038: POEL, ALB. VAN DE - Neuengamme: getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp
6580: POEL, J.M.G. VAN DER - De Wilhelminapolder, 1809-1959
61703: POEL, PHILIP VAN DE - "Hollantsche kuyperijen" op de Venezolaanse kust, 1700-1750
31929: POEL, CARLA VAN DER - Burgersdijk & Niermans, een Leids veilinghuis en antiquariaat
2717: POELGEEST, L. VAN - Japanse besognes: Nederland en Japan 1945-1975 / L. van Poelgeest
28190: JONGH J.W. DE A. G. VAN POELJE - Geschiedenisatlasje voor de lagere school ( omslag C. Jetses )
28599: POELS, R.W. - Bouwkundig bezit van de stad Schiedam: rapport van de inventarisatie van het bouwkundig bezit van vóór 1940 van Schiedam en Kethel
40455: POERWADARMINTA, W. J. S - Kamus umum bahasa Indonesia
32754: POESJKIN, ALEXANDER - Het sprookje van het gouden haantje
55279: POGGE, ROB - Zoo wordt de tijd eens eeuwigheid: de geschiedenis van het Paasbergkerkgebouw te Arnhem en wat er aan de bouw voorafging
47578: POHLHAUSEN, A. - Hebezeuge: Berechnung, Konstruktion und Ausführung der wichtigsten Flaschenzüge, Winden. Krane und Aufzüge mit besonderer Berücksichtung der elektrisch betriebenen Hebezeuge dieser art.
5514: POL, F. VAN DER, SMIT, M., STICHTING IJSSELAKADEMIE, KAMPEN - De susteren van Sanct-Agnetenhuus: de geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent
38513: POL, ARENT. - Muntvondsten uit 19 eeuwen
27767: POL, BERT - Onder de klokketoren: uit de geschiedenis van een Veluws stadje ( nijkerk )
50046: POL, WILLEM - 'Mag het iets meer zijn?': Norger neringdoenden en ambachtslieden in de afgelopen eeuw
27880: POLA, ALEXANDER, DIENST DER GEMEENTEPLANTSOENEN, 'S-GRAVENHAGE - Hoe groen is mijn Haagje...: een kleurrijk fotoboek over het Haagse groen
36892: POLA, ALEXANDER - Mengvoer
2270: POLAK, CHAJA - Tweede vader / Chaja Polak
34095: POLAK, L.PH., WEEZEL, LIESBETH VAN, BOAS, HENRIETTE - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
3840: POLAK, HENRI - De zoom van het Gooi
20422: POLAK, H.J. - Studiën over de voorloopers der commune, Multatuli, Hendrik Conscience e.a.
38861: POLAK, KAREN, SCHUYF, JUDITH, BERKELAAR, WIM, ANNE FRANK STICHTING, AMSTERDAM, STICHTING ICODO, NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 MEI - Een stilte die spreekt: herdenken in diversiteit
48911: POLAK, MENNO, HERWIJNEN, GERRIT VAN, POLAK, WIM - Wim Polak: Amsterdammer en sociaal-democraat
31422: POLAK, JOHAN - Het oude heden
34651: POLAK, CHARLOTTE - De verborgen verleiding: alles over ondergoed / Charlotte Polak
34532: POLAK, INGE - Geloof mij vrij, Mevrouw: een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920
34533: POLAK, INGE - Geloof mij vrij, Mevrouw: een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920
25407: POLAK, J.B.W., SCHWARTZ, K.G.P., MOUW, J.A. DÈR - Dèr Mouw in Doetinchem
50425: POLAK, J. - 50 jaar DELM
40453: POLAK, FRED L., VERENIGING NEDERLANDS CULTUREEL CONTACT (NCC) - De mens in het tijdperk der automatie
23542: POLDERS, L., KLAVER, A.M.TH., VERTAALBUREAU BOTHOF, NIJMEGEN - Nederland, poort van Europa = Die Niederlande, das Tor zu Europa = ...
38955: POLET, SYBREN - Konkrete poëzie
64923: POLKINGHORNE, J. C., 1930- - Quantum theory: a very short introduction
38993: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi hel
42110: POLL, WILLEM VAN DE - Ons Prinselijk gezin in Friesland
36010: POLL, M. VAN - Franklin Roosevelt
53887: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi hel
40945: POLLET, LIBAN., HESSENHUIS. - Ikat, International textile exhibition., Ikat, international textile exhibition
51946: POLLING, A. - Maastrichtse ceramiek
32765: POLLMAN. JOSJE, ( VORMGEVING - DESIGN) - Vierwindenhuis., House of the four winds. Wittenburg / Amsterdam
61721: POLLMANN, TESSEL - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen
3374: POLLMANN, JOP - Van tweeërlei minne: bloemlezing van Middelnederlandse lyriek / verz. door Jop Pollmann
63464: POLLMANN, JOOST. - Een indruk van echtheid: stukken over strips
48735: POLLMANN, TESSEL - Van Waterstaat tot Wederopbouw: het leven van dr.ir. J.A. Ringers (1885-1965)
35710: POLLMANN, TESSEL, SELEKY, JUAN - Terug op de Molukken
29997: POLLMANN, BERNHARD,, 1954-, AUTOMOBILE ASSOCIATION (GREAT BRITAIN) - Baedeker's AA Jerusalem
63487: POLMAN, LINDA. - 'k Zag twee beren: de achterkant van de VN-vredesmissies
31740: POLS, JAN - Zelfbeschikking in de psychiatrie
4967: POLUNIN, OLEG - Bomen en struiken van Europa / Oleg Polunin;
40242: POMEROY, VIVIAN - Vertellingen van zachteling en het land van hartelust
4180: POMPEN, AURELIUS - Sint Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland
41576: PONCER, OLIVIER, SCHELL, SIMONE - De schrijfvogel: (voor)lezen, kijken en voelen
42444: PONSTEEN, A. - Van Noetsele tot Nijverdal
28914: PONT, MARGARETHA WIJNANDA MACLAINE. - Uit de Overbetuwe: Platen met Bijschriften. door M.W. Maclaine Pont, Uitgegeven ten Voordele van De Heldringgestichten te Zetten
32042: PONTANUS, IOH. ISACIUS - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam: waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt, verscheyden privilegien, ordonnantien, ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen met het ghene de nieuwe v
22112: PONTEN, J.C.M., TONKENS, E., ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR GELDERLAND (ARNHEM) - Gemeente Elst: welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden
34556: PONTIER, MIEKE, EISBERG, INEKE - Een stoet van beelden
20276: POORT-VAN EEDEN, JANNE - Kinderen en... ingrijpende situaties: agressie en geweld
20260: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag, 1831-1915: schilder van de Noordzee
29931: POORT, J.J. - Voetsporen van Calvijn
570: POORTHUIS, M. - Dudok in Hilversum: wandel/fiets/auto routes /
35519: POORTHUIS, L.G. - Het Teylershuis en zijn bewoners
39766: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen
47633: POORTMAN, J. - De geschiedenis van de gemeente Staphorst: Staphorst, IJhorst, Rouveen
42145: POORTMAN, J. - Drentse verzetsgedichten
2599: POORTVLIET, RIEN - Leven en werken van de kabouter / Rien; tekst Wil Huygen
37121: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot
20674: POOT, HUBERT CORNELISZ. - Hubert Cornelisz. Poot: een bloemlezing uit zijn gedichten
42337: POP-JANSEN, M.L., VERHOEVEN, P. - Een huis vol papier: van woonhuis tot stadsarchief
60289: POPE, ALICE W., MCHALE, SUSAN M., CRAIGHEAD, W. EDWARD - Werken aan het gevoel van eigenwaarde
64588: POPE, MAURICE - The story of decipherment: from Egyptian hieroglyphic to Linear B
28621: POPITZ, KLAUS, SCHÜTTE, MARGRET, KUNSTBIBLIOTHEK BERLIN (BERLIN), STAATLICHE MUSEEN PREUßISCHER KULTURBESITZ (BERLIN) - Plakate aus Israel
29033: POPITZ, KLAUS, SCHÜTTE, MARGRET, KUNSTBIBLIOTHEK BERLIN (BERLIN), STAATLICHE MUSEEN PREUßISCHER KULTURBESITZ (BERLIN) - Plakate aus Israel
35388: POPPER, KARL R. - De groei van kennis: hoofdstukken uit Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge
37228: POPPER, KARL R. (KARL RAIMUND),, 1902-1994. - Alles Leben ist Problemlösen
55342: PORSIUS, A.J., MEDICAL FORUM INTERNATIONAL - Vrouwelijke hormonen in de dagelijkse praktijk: symposium voor apothekers
31887: PORTEGIES ZWART, F. - Oogopslag en eindsekonde: gedichten
31617: PORTEGIES ZWART, FRED - Tussenspel op mondharp: gedichten
55249: PORTEMAN, KAREL - Emblematic exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685): a study of the commemorative manuscripts (Royal Library, Brussels)
35542: PORTEOUS, JOHN - Aangemunt en nagemunt: een episode uit de vaderlandse muntgeschiedenis
37595: POS, HUGO - De ongewisse tijd
6684: POS, HUGO, KEMPEN, MICHIEL VAN - Vrijpostige kwatrijnen: een huldebundel voor Hugo Pos
30120: POS, G.A. - Rijwieltochten over rustige wegen
19927: POS, HUGO - In triplo: autobiografie
38632: POST, WIM - De gemeente Bloemendaal in de Franse tijd
5433: POST, KEES - Het boerenhuis in Nederland
29950: POST, DOEKE - Manipuleren met het leven: ethische dilemma's in de gezondheidszorg
41968: INDONESIAN POSTCARDS - 4 postcard booklets. Buitenzorg Botanischen tuin I + II + III + IV ( = 38 postcards )
34479: POSTHUMA DE BOER, EDDY. J. BERNLEF - In 't nest met de rest ( 1 )
22120: POSTHUMUS, N.W. - De neringen in de republiek
30743: POT, J.L. - Linografie. Cursus in linoleumsnijden
44923: POTGIETER, E. J. (EVERHARDUS JOHANNES),, 1808-1875. - Hoe het weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd, Het weeuwtje uit het Hof van Holland
25147: POTGIETER, E.J. - Uit de nalatenschap van een dromer
36565: POTS, ROEL, HISTORISCHE VERENIGINGEN EN HET GEBOUWDE ERFGOED (SYMPOSIUM; 2006; DELFT), ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND - Historische verenigingen en het gebouwde erfgoed
47625: POTTAGE, JULIAN - De bridgebijbel: hoe u succesvol bridge speelt
40241: POTTER, BEATRIX - Rijmpjes en versjes voor het slapen gaan
42455: POTTER, BEATRIX - Rijmpjes en versjes voor het slapen gaan
30428: POTTER, DAVID,, 1931 NOV. 3-, OPEN UNIVERSITY., DEMOCRACY FROM CLASSICAL TIMES TO THE PRESENT COURSE TEAM. - Democratization
51640: POTTIER, WERNER. - De bouw van de fortengordelrond Antwerpen volgens het plan Brialmont ( 1859 - 1882 ). Analyse van een militair bouwprojekt.
29244: POULS, JOS - Meijel in de oorlogsjaren, 1940-1945
40621: POUW, F. - Onze familie: Clemens, van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg, Bouhuijzen
50399: POUW, G.J., HET GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS. LESSTOFCOMMISSIE - Basiscursus opleiding vrijwillige molenaar
41782: POUW, ADRIANUS HENRICUS MARIA - Waardeoordelen in gesprekken: een pragmatische studie van het Frans gesproken door Nederlanders
38583: POUW, ADRIANUS HENRICUS MARIA - Waardeoordelen in gesprekken: een pragmatische studie van het Frans gesproken door Nederlanders
48939: POVÉE, HENK - De eeuw van Blokker: honderd jaar huishoudbranche in Nederland
63024: POVÉE, HENK - De eeuw van Blokker: honderd jaar huishoudbranche in Nederland
33861: POVEL, WIM, BOOST, CHARLES - Het meisje dat geen handje wilde geven
37570: POVEL, WIM, BOOST, CHARLES - De koning die 's morgens niet kon opstaan
3285: POWLING, CHRIS - Roald Dahl: een biografie / Chris Powling; vert. door Huberte Vriesendorp; [tek. Quentin Blake ... et al.]
6999: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin
61796: PRAAG, HENRI VAN., HORST, TH. A. M. VAN DER., KOLFSCHOTEN, H. A. M. T. - Homo dialogicus
25919: PRAAG, S. VAN - Onrust op Java: de jeugd van Dipanĕgara: een historisch-literaire studie
19779: PRAAG, H.M. VAN - Depressie en schizofrenie: beschouwingen over hun pathogenese
26285: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Mokum aan de Amstel: een goed huwelijk
42323: PRAAMSTRA, OLF, LUGER, BERNT, STICHTING NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM, 'S-GRAVENHAGE - Conrad Busken Huet ( Schrijversprentenboek 25 )
41618: PRACTICUS - Vermakelijke kunstjes op het biljart alsmede van een 40-tal effectvolle kunststooten
42169: PRAKKE, HENDRICUS JOHANNES - Herleving der Koppermaandagviering?: eerherstel voor oud drukkersfestijn!
69551: PRAKKEN, JOANKA - Over de streep
64570: PRATT, EDWIN A. - Rise of rail-power in war and conquest, 1833-1914, with a bibliography.
42143: ZIDOVSKE MUZEUM V PRAZE. - Kinderzeichnungen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt
44587: PRECERUTTI GARBERI, MERCEDES - Frescoes from Venetian villas
36963: PRECHNER, LOTTE B.,, 1877-1967., JOCHIMSEN, MARGARETHE., ZEHNDER, FRANK GÜNTER., PADBERG, MARTINA., AUGUST MACKE HAUS., GOETHE-INSTITUT BRÜSSEL., HAFFMUSEUM UECKERMÜNDE. - Lotte B. Prechner
54126: PREISING, ERNST. - Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens: Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme
60127: PREISS, E.J. - Gastronomisch woordenboek Hollandsch - Spaansch ., Spaansch - Hollandsch
64663: PRENEN, CAREL - Koninklijke Harmonie Oosterbeek, 1897-1997
4683: PRENEN, H.L. - Esprit en anecdote: anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen / bijeengelezen, vert. en ingel. door H.L. Prenen
42220: PRENEN, H.L. - Gustave Doré
32004: VERENIGING DOCUMENTATIE PRENTBRIEFKAARTEN (DEN HAAG) - Nauta & Zn, Velsen (Holland). Dl. 1: 1-1000
22506: PRENTENKABINET, LEIDEN - Herinneringen aan Japan, 1850-1870: foto's en fotoalbums in Nederlands bezit
66023: RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN. PRENTENKABINET. - Tchaf Foto's.
53535: PRESCOTT-ALLEN, ROBERT, 1942-, PRESCOTT-ALLEN, CHRISTINE., PA DATA. - What's wildlife worth?
40027: PRESSLER, MIRJAM - Daar verlang ik zo naar: het levensverhaal van Anne Frank
66386: PRETORIUS, MAGDA., STELLENBOSCH FYNPROEWERSGILDE. - A Culinary visit to historic Stellenbosch
26398: PRETORIUS, EMIL - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner
26711: PREY L.C. - Het gebruik van de stafkaart
36727: PRICE, ROGER, BLOKKER, JAN - Vers(ch)e droedels
1494: PRICE, AIMÉE BROWN - Pierre Puvis de Chavannes / Aimée Brown Price; with contrib. by Jon Whiteley, Geneviève Lacambre
37018: PRICE, JONATHAN J. - Jerusalem under siege: the collapse of the Jewish State 66-70 C.E.
38622: PRICK VAN WELY, MAX, RABÉ, CHRIS - Haarlemse liedjes en versjes
30801: PRIEMUS, HUGO - Stadsvernieuwing: problemen en perspectieven: analyse van de Rotterdamse aanpak
37082: PRIETO ALONSO, DOMINGO - Prosodie et syntaxe: la position des clitiques en galicien-portugais
66134: PRIEUR, JUTTA, 1953- - Heimatfront Wesel 1939-1945: Frauen und Männer erinnern sich an den Krieg in ihrer Stadt
38574: DI PRIMA, DIANE - Revolutionaire brieven
29172: PRINGLE, LUCY. - Crop circles
28032: PRINS, JAN ( C. L. SCHEPP ) - Tochten
64539: P.R. BOS B.A. KWAST EN P. PELDER ( NEDERLAND IN WOORD EN BEELD) ILLUSTRATIE RIEKELE PRINS - (SCHOOLPLAAT) Het vliegveld Schiphol
54064: PRINS, A. H. J. (ADRIAAN HENDRIK JOHAN) - Groningen, middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant
38529: PRINS, RIEN - Jubal Dordrecht: 75 jaar muziek en show.
36836: PRINS, JAN - Binnenkomst: een gedicht
36838: PRINS, JAN - Rotterdam: Een gedicht
20434: PRINS, SONJA - Tijdgedichten (1930-1958)
22172: PRINS, JELLE, ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN - Het Academisch Ziekenhuis Groningen
41363: PRINS, SONJA - Tijdgedichten (1930-1958)
28164: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Huize Scherpenzeel: de geschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis
64533: P.R. BOS B.A. KWAST EN F. PELDER ( NEDERLAND IN WOORD EN BEELD) ILLUSTRATIE RIEKELE PRINS - (SCHOOLPLAAT) De hoogovens te Velsen
28232: PRINS, PIET - Het gouden sieraad
65005: P.R. BOS ( PLATEN AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS = A.O. ) ILLUSTRATIE R. PRINS - (SCHOOLPLAAT) Terp Niehove
50317: PRINS, R.A., EMDEN, H.M. VAN, BIOLOGISCHE RAAD. SYMPOSIUM (34; AMSTERDAM), SYMPOSIUM VAN DE BIOLOGISCHE RAAD OVER HET VERDWIJNEN VAN SOORTEN (AMSTERDAM), BIOLOGISCHE RAAD - Het verdwijnen van soorten
2283: PRINSEN GEERLIGS, H.C. - Twaalf eeuwen Kennemer historiën / door H.C. Prinsen Geerligs
61807: PRINSENBERG, GABRIËL - Inspannen voor ontspanning
51673: PRINZ, ALOIS - De bekoring van het begin
36752: PRITCHARD, R. JOHN - De brand in het Rijksdaggebouw
64881: PROCTOR, H. B. - Der Reis, seine Geschichte, Kultur, und sein Nahrungswert, wobei dargelegt wird der Wert des Reises als Ersatsmittel für Kartoffeln ...
41948: PEACOCK PRODUCTIONS. - Mercator globes, 1541-1994.
39324: GENEALOGISCHE VERENIGING PROMETHEUS - Kwartierstatenboek 1978
55403: PRONK, P. (PIETER), FL.1959. - Meulenhoff atlas voor de mammoet , Atlas voor de mammoet
28510: PRONK, S.E. (CZN) - Over drie dappere Scheveningers: Arie Dijkhuizen, Cornelis Spaans en Michiel Pronk
41484: PROOIJE, L.A. VAN - De vakleu en et vak: boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940: vaktermen en werkwijze / L.A. van Prooije; met tek. van A.J. Hemels
1471: PROOSDIJ, C. VAN - 1891-1991 honderd jaar Hilversumse ziekenhuishistorie / C. van Proosdij
50265: PROOSDIJ, B.A. VAN, JANSSEN, JOZEF MARIA ANTOON - Als een goet instrument: leven en werken van professor A. de Buck
45025: PROP, G. - De historie van een kleine landstad "Lochem"
62889: PROP, G. (GERRIT), 1880-1980. - Atlas van Nederland en de Indiën: voor het 7e leerjaar, het V.G.L.O. en de eerste klassen van het U.L.O.-onderwijs
21008: PROP, G., BEEK, B.J. TER - Atlas van Nederland, De West, Nieuw-Guinea en Indonesië
1604: PROP, G., BEEK, B.J. TER - Begin - atlas van Nederland
64885: PROPAGANDA - Unie van Socialistische Sowjet-Republieken., C.C.C.P.
37660: PRÖPPER, HENK - Brummens kwartier
31873: PRÖPPER, HENK - Brummens kwartier
29763: PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND. GENERALE SYNODE, PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND - Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland: inclusief de overgangsbepalingen
42420: PROU, JEAN MAURICE. - Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies mérovingiennes.
66080: PROUST, MARCEL - De kant van Swann ( gebonden uitgave met omslag )
41303: PRUMMEL, W. - Vroegmiddeleeuws Dorestad, een archeozoölogische studie
45097: PRYOR, ROBIN J. - Migration and development in South-East Asia: a demographic perspective
28570: PUCHINGER, G. - Doctor Algra, de Friese senator
38699: PUCHINGER, G., BRUIJN, J. DE, HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTANTISME (1800-HEDEN), AMSTERDAM - Tussen Utrecht en Oxford: toespraken gehouden op dinsdag 1 april 1986 in de aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht, ter gelegenheid van het afscheid van dr. G. Puchinger als hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protesta
29828: PUCHINGER, GEORGE - Herinneringen aan Geyl
53756: PUGH, STEFAN. - Systems in contact, system in motion
64967: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Beginnen in Eindhoven
26298: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN, STICHTING TOT RESTAURATIE VAN DE HASSELTSE KAPEL, TILBURG - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel
44921: PUISTER, HENK, SMIT, HENK - Woddels van t bestoan
54217: PURAYE, JEAN. - Engraving on fire-arms in the Liège region
51648: DE PURUCKER, G. - Wind van de geest
34474: PURVIS, ALSTON W. - H. N. Werkman
41526: PURVIS, ALSTON W., JONG, CEES W. DE - Nederlands grafisch ontwerp: van de negentiende eeuw tot nu
28983: PUT, PAUL VAN DER - Het ware drama van de Bounty
6187: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Familiegeld 1675(-1724) in Eemland
6185: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Overledenen in Eemland (excl. Amersfoort) tot 1811
22862: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers: hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie
54006: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers
6198: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Huwelijken Gereformeerde Gemeente Amersfoort, 1583-1811
65036: PUTMAN, J. H. M. - Van wee bin jie d'r één: de bunschoter families van ca. 1600-1912
6197: PUTMAN, J.H.M. - Dopen Geref. Gem. Amersfoort 1579 1811
6194: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen R.K. parochie Kromme Elleboog, Amersfoort, 1680-1811
6195: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen R.K. parochie 't Zand, Amersfoort, 1710-1811
6191: PUTMAN, J.H.M. - Huwelijken Geref. Gem. Woudenberg 1684-1812, Gerecht Woudenberg 1766-1811, Gerecht Geerestein 1725-1811
6186: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Overledenen te Amersfoort tot 1811
6193: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen R.K. parochie 't Zand, Amersfoort, 1710-1811
6183: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Huwelijken R.K. parochie Kromme Elleboog Amersfoort, 1684-1811; Huwelijken R.K. parochie 't Zand Amersfoort, 1710-1812; Huwelijken Oud-Kath. parochie 't Zand Amersfoort, 1659-1806; Huwelijken Lutherse gemeente Amersfoort, 1717-1809; Huwelijken Is
6190: PUTMAN, J.H.M. - Dopen R.K. parochie Hamersveld, 1695-1811
6188: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Huwelijken gerecht Amersfoort 1585-1811
6196: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen Oud-Kath. Parochie Muurhuizen Amersfoort, 1669-1811; Dopen Remonstrantse gemeente Amersfoort, 1659-1810; Dopen Lutherse gemeente Amersfoort, 1687-1811; Besnijdenis Israëlietische gemeente Amersfoort, 1753-1811; Geboorte Israëlietische gemee
25006: PUTTEN, L.P. VAN - Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. : Ideaal en werkelijkheid: 1796-1945
21524: PUTTEN, M.F. VAN - Haken en oogen: kinderliedjes
46232: PÜTTMANN, FRANCINE - Markante Nederlandse zionisten
36932: PÜTZ, MARTIN, VERSPOOR, MARJOLIJN H., INTERNATIONAL LAUD SYMPOSIUM (26; 1998; DUISBURG) - Explorations in linguistic relativity
24148: PUVOGEL, RENATE - Carl Larsson: watercolours and drawings
4335: PUYPE, J.P., STÜRLER BOEKWIJT, R.J. DE - Klewang: catalogus van het Legermuseum, KNIL, landmacht, zeemacht, marechaussee en politie = Klewang: catalogue of the Dutch Army Museum, with summaries, explanatory notes and all captions in English / J.P. Puype en R.J. de Stürler Boekwijt
41135: PUYPE, JAN PIET, STEVENS, HARM - Arms and armour of knights and landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum
30812: PUYPE, JAN PIET, HOEVEN, MARCO VAN DER, KONINKLIJK NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", DELFT - Het arsenaal van de wereld: de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw
24970: PUYVELDE, LEO VAN, PUYVELDE, DIRK VAN - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Rubens
65114: PUYVELDE, LEO VAN, - De Vlaamse schilderkunst van Eyck tot Metsys.
24494: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Bosch en Breughel
39853: PYTHAGORAS. - golden verses of the Pythagoreans
63044: QUÁCH, THÁI-CôNG. - THAI-CONG: my parents; an homage to fashion, photography and life
1598: QUADEKKER - Het paard, zijn lichaamsbouw en zijne inwendige organen: met ... tekst voor fokkers, liefhebbers en bezitters van paarden / naar het Duitsch van A. Schwarz; voor Ned. bew. door [E.A.L.] Quadekker
36520: QUADFLIEG, JOSEPH - Zo leefde Maria, de moeder van God
58874: QUEDENFELDT, ERWIN, 1869-1948. - Erwin Quedenfeldt: "Einzelbilder vom Niederrhein," 1909-1911: Emmerich, Goch, Kalkar, Kleve, Rees , Einzelbilder vom Niederrhein, 1909-1911
66309: QUEEN, ELLERY. - Het Egyptisch kruis mysterie
42189: QUEEN, ELLERY, CHRISTIE, AGATHA, CHEYNEY, PETER, EDINGA, HANS - Drie detective verhalen
20026: QUERIDO, A. - De wit-gele vlam
63217: QUEVEDO, FRANCISCO DE - Dromen
25293: QUIK, TON - Museumboek voor Limburg
47483: QUIK, H.G. - Thuisgekomen in Nederland: Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen
256: DON QUISHOCKING - Zolang het maar niet dichterbij komt / Don Quishocking
24251: RAAD, HARRY DE - De dijk op hoogte
38913: DE ROZEKRUISERS ORDE AMORC. OPPERSTE RAAD - Rozekruiserswijsheden = Pensées de Rose-Croix
41856: DE ROZEKRUISERS ORDE AMORC. OPPERSTE RAAD - De Rozekruisers onthullen hun geheim
67252: RAAF, H. DE, ZIJLSTRA, J.G. - De moedertaal: een leesboek met taaloefeningen. tweede deeltje. vijfde druk
61496: RAAFF, J. J. - Index vocabulorum quadrilinguis: verf en vernis ... paint and varnish
26775: RAAFF, HENK - Verder stappen: 14 voetpaden
33240: RAAIJMAKERS, KATRIJN - Handgebaar
24867: RAAK, CEES VAN - Heden vredig ontslapen: funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau
24140: RAAK, CEES VAN - Vorstelijk begraven en gedenken: funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau
7389: RAALTE, J. VAN - In het concentratiekamp
30036: RAAN-ONDERWATER, G.J.M., HISTORISCHE VERENIGING OUD-BENNEKOM - Van woeste gronden: de ontwikkeling van bos, heide en zand in de gemeente Ede
30037: RAAN-ONDERWATER, GERDA VAN - Langs oude en nieuwe wegen: de ontwikkeling van verkeer en vervoer op de westelijke Veluwerand
34448: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE - Nederlandse affiches vóór 1940
41340: RAAT, ALEXANDER J.P., STUDIEDAG VISMIGRATIE ((UTRECHT); 15-12-1993) - Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland: lezingen en posterpresentaties van de Studiedag Vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993
32323: RAATGEVER, J.G. - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
53896: RAATGEVER, J.G. - Koninklijk Militair Invalidenhuis Bronbeek bestaat honderd jaar, 1863 - 19 februari - 1963
32237: RAATS, BERTUS - Amsterdams wegwielrennen. Het peloton in de roerige jaren zestig: vijfde deel: 1958-1963
26272: RAAY, S.B. VAN, SPIES, W.P., ZOEST, R. VAN - "Tot hun contentement gemaeckt": het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland
33474: RABBAE, M. - Naast de Amicales nu de UMMON: de mantelorganisaties van de Marokkaanse autoriteiten in Nederland
60334: RABE, PETER - Een huis in Napels ( A House In Naples )
29821: RACINE, JEAN,, 1639-1699., CAIRNCROSS, JOHN. - Iphigenia; Phaedra; Athaliah, Phaedra., Athaliah.
69546: RACINE, JEAN - Andromache
51717: RACINE, JEAN, - Théatre complet de J. Racine
33522: RACINET, AUGUSTE - The complete costume history: from ancient times to the 19th century = Vollständige Kostümgeschichte: vom Altertum bis zum 19. Jahrhundert = Le costume historique: du monde antique au XIXe siécle
3854: RACKÉ, FRED, BESTEBREURTJE, GER, VENTE, ROB - Zó kwam de Cup in de Kuip.
40981: RADAUš RIBARIć, JELKA., ZDUNIć, DRAGO. - folk costumes of Croatia
63452: RADBRUCH, KNUT, 1936- - Mathematische Spuren in der Literatur
3171: RADEMAKER, MARIA - Pop-up kaarten: oude wenskaarten in een nieuw jasje / Maria Rademaker;
44736: RADEMAKER, JOOP, POSDIJK, J A - Zelf kaas en boter maken ( making your own cheese and butter )
26025: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het crematorium te Driehuizen: voor en tegen
41798: RADITLHALO, SAMUEL ISHMAEL - 'Who am I?': the construction of identity in twentieth-century South African autobiographical writings in English
44599: RAEDECKER, JOHN,, 1885-1956., BREMMER, H. P. (HENRICUS PETRUS),, 1871-1956. - John Rädecker
45083: RAEDTS, PETER - De ontdekking van de Middeleeuwen: geschiedenis van een illusie
30807: RAEMDONCK, G. VAN, JONG, A.M. DE - Met Braziliaanse oceaanvliegers naar Florida
37002: RAFFI-BÉROUD, CATHERINE MARIE HÉLÈNE - El teatro de Fernández de Lizardi
32092: RAHE, THOMAS - "Hoor, Israël": joodse religiositeit in nationaal-socialistische concentratiekampen
36689: RAIJMAKERS, GERARD MARIE JOSEPH - Het ontstaan van spraak en taal bij de primaten: een neuro-psychologische en primatologische literatuurstudie
62999: RAIMOND, JAAP. - Tekenend voor Arnhem 750.
60361: RAINE, WILLIAM MACLEOD - Vogelvrij in Montana
47559: RAINES, ROBERT - Marcellus Laroon
50327: RAINSFORD-HANNAY, FREDERICK., KIRKCUDBRIGHTSHIRE (SCOTLAND). DRYSTANE DYKING COMMITTEE. - Dry stone walling
59042: RAMAEKERS, W. - Martelaren van 's-Heerenberg
38146: RAMAER, J.C. - Het koninkrijk der Nederlanden, 1815-1831
20219: RAMAKER, H. KROEZE - RAMAKER, H. KROESE - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje ( 3e stukje)
30042: RAMAKERS, RENNY, SCHOPPING, HANS, ZIJL, IDA VAN, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Gemengd nieuws: handleiding bij de tentoonstelling., 'Holland in vorm'
34956: RAMAKERS, RENNY, STICHTING INDUSTRIEEL ONTWERPEN NEDERLAND - Ontwerpen voor de export
5389: RAMAKERS, EMILE - Schaesberg en zijn kerk: Petrus-en-Paulusparochie 300 jaar
42293: RAMAKERS, RENNY, STICHTING INDUSTRIEEL ONTWERPEN NEDERLAND - Bedrijfsstijlen
35835: RAMAKERS, RENNY. - David Röell-prijs: 27 November 1987, uitreiking van de David Röell-prijs aan A. D. Copier in het Rijksmuseum te Amsterdam
61756: RAMATHERIO (SRI) - "Unto thee I grant"
38019: RAMBA, K. - Arsenicum
6323: RAMDAS, ANIL, DIJK, FRED VAN - Een Surinaamse ballade: 'wel de snack maar niet de saus'
21834: RAMPERTI, M. - Overschie, Hillegersberg en Schiebroek in oude ansichten
50069: RAMSDALE, DAVID, RAMSDALE, ELLEN - Erotiek, energie, extase: een nieuw licht op seksualiteit
53633: RAMSDEN, HENRY A. - Modern Chinese copper coins
53694: RANDALL, CHARLES EDGAR., CLEPPER, HENRY., AMERICAN FORESTRY ASSOCIATION. - Famous and historic trees
61389: RANITZ, J. DE - Flapje Wildsnuit wil een mensch worden
62942: RANK, JOSEF. - Kurzgefasstes Taschenwörterbuch der böhmischen und deutschen Sprache
31947: RAS, H.J.C., EIJK, INEZ VAN - Wegwijs in de psychiatrie
40319: RAS, H.J.C., EIJK, INEZ VAN - Wegwijs in de psychiatrie
47462: RASPE, ... - De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen
1373: RASPE, R.E. - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen
61406: RASSMUS, JÖRG., DEUTSCHLAND / BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ. - Methodische Anforderungen an Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung: Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben 898 82 024 des Bundesamtes für Naturschutz
40842: RÄTSCH, CHRISTIAN,, 1957- - Lexikon der Zauberpflanzen
40843: RÄTSCH, CHRISTIAN,, 1957-, GUHR, ANDREAS. - Lexikon der Zaubersteine
68473: RATSMA, P. - Historische Plattegronden van Nederlanse Steden. deel 2 Rotterdam Atlas + tekstdeel )
24060: RATSMA, P. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Dl. 2: Rotterdam
64610: RATSMA P. - Gerrit Groenewegen (1754-1826): Tekenaar van Rotterdam
23462: RATSMA, P. - Rotterdam getekend: topografische tekeningen uit de atlas van het Gemeentearchief
64963: RATTÉ, J. - De nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn: een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland
64553: RATTÉ, JOANNES BAPTIST JACOBUS - De Nederlandse doorvoerpolitiek (tot 1850)
39248: RATTINK, CORIEN - Een boterham met geraspte kaas: katholieke zorg in Leeuwarden, 1580-2000
31691: RAUCH, NICOLAS - Les peintres et le livre: constituant un essai de bibliographie des livres illustrés de gravures originales par les peintres et les sculpteurs de 1867 à 1957
38576: RAUP, DAVID M., GOULD, STEPHEN JAY, - Extinction
63428: RAVEL, MAURICE, 1875-1937. - A Ravel reader: correspondence, articles, interviews
42176: RAVEN, DIRCK ALBERTSZ - Journael, ofte Beschrijvinge van de reyse gedaen by den commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E. Heeren bewinthebbers van de Groenlantse Compagnie tot Hoorn
1169: RAVENSTEIJN, P.J. VAN, BOERHOUT, JAN, HEEK, C.L. - Gedenkboek Hilversum: 1424-1924.
64825: RAVENSTEIN, ELSKE VAN. - Brabantse mutsen uit de collectie van D'n Driedonk 's-Hertogenbosch
1731: RAVESTEIJN, P.J. VAN, BOERHOUT, JAN, HEEK, C.L. - Gedenkboek Hilversum, 1424-1924 / uitg. bij gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan als zelfstandige gemeente onder red. van de Commissie voor het oud-archief der gemeente Hilversum, P.J. van Ravesteijn, Jan Boerhout en C.L. Heek
36121: RAVESTEIJN, WIM, KOP, JAN - Bouwen in de Archipel: burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000
29872: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN - Rotterdam in de twintigste eeuw: de ontwikkeling van de stad vóór 1940
33567: RAVISHANKAR, ANUSHKA, PIEPER, CHRISTIANE - Buffelo Fantje
61725: RAWIE, JEAN PIERRE - Woelig stof
21688: RAWIE, JEAN PIERRE - Wij volgen éen voor éen hetzelfde pad: de mooiste rouwgedichten
55290: RAY, MAN - Man Ray photographs
1881: READ, HERBERT, MOORE, HENRY, STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM - Henry Moore /
49971: READE, BRAIN - Beardsley.
7318: READER'S DIGEST - Landen en volkeren REGISTER DEEL
2301: REBLING, E. - Een eeuw danskunst in Nederland / E. Rebling
2259: REBLING, E. - Een eeuw danskunst in Nederland / E. Rebling
55277: REBORA, CARRIE, HECKSCHER, MORRISON H., METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NEW YORK, N.Y) - John Singleton Copley in America
68393: RECEPTENBOEKJE - Wenken voor de bereiding van limonadesiropen, limonadegazeuse enz
28364: BLOOKER CACAO RECLAME - Sofietje en de dieven
28363: BLOOKER CACAO RECLAME - De Wonderdrank
41293: BLOOKER CACAO RECLAME - Heden morgen Half Elf BLOOKERTIJD
35059: REDEKER, HANS - Existentialisme: een doortocht door philosophisch frontgebied
34521: REDEKER, HANS - Anneke Schat
68397: REDERT, C. - Storm en stilte: indrukken uit het oorlogsjaar
42346: REDFIELD, DANA. - The ET-human link
42434: REE, FRANK VAN - Levensbeschouwing & psychiatrie
66325: REED, PETER,, 1955-, KAIZEN, WILLIAM., SMITH, KATHRYN,, 1945-, MUSEUM OF MODERN ART (NEW YORK, N.Y.). - show to end all shows,
33510: REEDE, L. HUGO DE - Geheim: een leidraad voor het oprichten en instandhouden van geheime clubs, verenigigingen, verbonden en genootschappen
36200: REEDIJK, C. - Hoe de hoogedele Pantagruel de jaardag van den ouden en waardigen St. Nicolaas vierde = Comment le tresnoble Pantagruel festoyoit l'anniversayille du vieulx Sainct Nicolas
32018: REEDIJK, C. - Erasmus en onze Dirk: de vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Martens van Aalst
53688: REEMER, MENNO, STICHTING EUROPEAN INVERTEBRATE SURVEY-NEDERLAND, VERENIGING NATUURMONUMENTEN - Wilde bijen in terreinen van Natuurmonumenten
26939: REENEN, PIETER VAN, REENEN-STEIN, KARIN VAN, DEES, ANTHONIJ - Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits: études de variation linguistique offertes à Anthonij Dees à l'occasion de son 60me anniversaire = Spatial and temporal distributions, manuscript constellations: studies in langu
46350: REES, W.A. VAN - Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen.: Vermeulen Krieger
28650: REESER, HANS - Andersen op reis door Nederland
28133: REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST - Nederland industrialiseert
35662: STEENSMA. DR. REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in groningen.
48894: REGT, GERARD E. DE - Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Kortgene
20420: REGTEREN ALTENA, JOHAN QUIRYN VAN, HINTZEN, JOHANNA DORINA, RIJKSEN, A.A.J., BOOM, JOHAN ANTON VAN DER, BEELAERTS VAN BLOKLAND, P. - De Goudsche glazen, 1555-1603: beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandeschilderde glazen
50351: REH, WOUTER, STEENBERGEN, CLEMENS, ZEEUW, PETER DE - Stedelijke transformaties van het Nederlandse landschap:
32133: REHORST, CHRIS - Jan Buijs, architect van De Volharding: de architectuur van het bureau Ir. J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen
31938: REIBMAYR, ALBERT - Het Immuniseerings-Proces bij Erfelijke Ziekten (tuberculose, syphilis en krankzinnigheid): een woord tot troost en geruststelling voor beangste gemoederen
36114: REICH, HANNS., BIHALJI-MERIN, OTO. - The world from above. Terra Magica
54210: REICHMANN, KURT - Die Drehleier: Grundlagen fü Spiel und Wartung
34306: REID, AILEEN - Beardsley
2516: REID, ..., GELEIJNSE, ..., TOL, ... VAN - Het afzien van 2003 / Reid, Geleijnse & Van Tol
31211: REIJDEN-STOLK, CHRISTINE VAN DER - A study on deformation and break-up of dispersed particles in elongational flow
55394: REIJGERSBERG, LEO. - Rijkspolitie Overijssel , Punt erachter
21862: REIJNEN-DAANEN, A. - De fantastische figuren van Ankie Reynen
7141: REIJNS, PEER - Excursion-guide to the Christoffel Park, Curaçao
24711: REIJS, JESKE - Vrouwen in de Nederlandse koloniën
61730: REIJS, JESKE - Vrouwen in de Nederlandse koloniën
6991: REIJT, VIC VAN DE - Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben deel 2
6992: REIJT, VIC VAN DE - Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben deel 3
25201: REIJT, VIC VAN DE - Ik wou dat ik twee hondjes was: Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw
37948: O'REILLY, MAURICE - The Goodyear story
29052: BUSER REIN. - Vereniging dorp vijfhuizen 80 jaar
26362: REINALDA, BOB - De dienstenbonden: klein maar strijdbaar
20333: REINALDA M.A. - Boekenweek 1941 Brief terugname geschenk 1941
27030: REINDERS, CARIN, MEURS, SIEN VAN - Sien van Meurs
34451: REINDERS, PIM, OOSTERWIJK, WILMY - Neem de trein!: spoorwegaffiches in Nederland
237: REININK, WESSEL, STRIJBOS, ERIC, PIETERS, PAULINE, STICHTING G. RIBBIUS PELETIER JR. TOT BEHOUD VAN HET LANDGOED LINSCHOTEN - Landgoed Linschoten: een geschiedboek / samengest. door Wessel Reinink;
34196: REININK, A.W., VERMEULEN, J.G. - ijskelders: koeltechnieken van weleer
55211: REININK, H.J. - Vijl en zwaard
34959: REININK. A. W. - K.P.C. De Bazel. Art et architecture aux Pays-Bas
29498: REINKING, WILHELM, 1900- - Spiel und Form
55465: REISEL, JACOB H. - Isaac Israels: portret van een Hollandse impressionist
47696: REITSMA, DURK, MIEDEMA, DOUWE, FûGELHELLING, URETERP - Een vogel zit niet in het ziekenfonds: 15 jaar Fûgelhelling, 15 jaar vogelopvang
53751: REITSMA, C. - Tekens aan de weg- tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland. '40- '45
20045: REITSMA, G.W. - Vrijer bewegen. Aangepast reizen in Noord-Holland
50110: REITSMA, ELISABETH - Zingende golven
31662: REJ, BENT,, 1940- - Rolling Stones
62949: REK, J. DE - Sesam geschiedenis der Nederlanden
44929: REKER, SIEMON - Dikke woorden: bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten in het Gronings en verwante talen
44812: REKER, SIEMON - Groninger spelling: handleiding voor het lezen en schrijven van Groninger teksten
26967: REKER, SIEMON - Corpus-gebaseerde dialectologie: 'ongoing changes' in drie Groninger tijdschriften uit de 20ste eeuw
44932: REKER, SIEMON - Corpus-gebaseerde dialectologie: 'ongoing changes' in drie Groninger tijdschriften uit de 20ste eeuw
44818: REKER, SIEMON, HILLENGA, MARTIN - Taal en teken: van Albert Negenoog tot welcome 2 Grunn: vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur
24576: REKLAME ADVIESBUREAU ALPHA (DEVENTER), SALLANDSCHE BANK, DEVENTER - Een uitgave ter gelegenheid van tachtig jaar Sallandsche Bank in Deventer: van kassierskantoor tot regionale bank
7036: KONINKLIJKE VERKADE FABRIEKEN (ZAANDAM). AFD. PUBLIC RELATIONS - Het albumverhaal van Verkade
42074: RELHAM, ROBERT - Electrotechnisch knutselen: constructiebeschrijving van eenvoudige en goedkope toestellen o.a.: licht-, Morse-, indicatietelegraaf; microfoon en telefoon; electr. brandkast en spaarpot; electr. sigarettenautomaat; lichtschakelingen; toestellen voor
24234: REM, PAUL, SANDERS, GEORGE, RENTING, A.D., PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM, APELDOORN - Lodewijk Napoleon: aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810
19521: REM, PAUL - Hofmeubilair: negentiende-eeuwse meubelen uit de collectie van Paleis Het Loo
66200: REMIE, RENÉ - Het mes snijdt aan twee kanten
38484: REMIE, CORNELIUS HENDRIKUS WILHELMUS - Het dagboek van Awongaitsiark, 1958-1964: een persoonlijk dokument van een Netjilik Eskimo
45087: REMIE, CORNELIUS - Facing the future: Inughuit youth of Qaanaaq
6643: REMIE, B.C. - De eerste ansichten van Jutphaas
53902: REMY, THEODOR J. - Der Hackfruchtbau, Kartoffelbau
3166: RENAUD, J.G.N., SYMPOSIUM WONING EN HUISRAAD IN DE MIDDELEEUWEN (1973) - Rotterdam papers II: a contribution to medieval archaeology: teksten van lezingen gehouden tijdens het Symposium 'Woning en huisraad in de Middeleeuwen', te Rotterdam van 20 t/m 22 maart 1973 / uitg. onder red. van J.G.N. Renaud
52306: RENAUD, J.G.N. - Uit het levensboek van de spaarpot.
36095: RENAUD, J.G.N., SYMPOSIUM WONING EN HUISRAAD IN DE MIDDELEEUWEN (1973) - Rotterdam papers II: a contribution to medieval archaeology: teksten van lezingen gehouden tijdens het Symposium 'Woning en huisraad in de Middeleeuwen', te Rotterdam van 20 t
39985: REND, F. - Sneeuwvlokken
39984: REND, F. - Herfst-bladen
39983: REND, F. - Zomerzon
39982: REND, F. - Lentebloesem
56503: RENDóN GARCINI, RICARDO. - Haciendas of Mexico
32104: RENDERS, HANS - Verijdelde dromen: een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra
53818: RENDERS, HANS, HAAN, BINNE DE, HAMILTON, NIGEL - Theoretical discussions of biography
35001: RENES, T. - Bibliografie van Antoon Coolen, tot 17 april 1957
34237: RENNHOFER, MARIA., BRANDSTÄTTER, CHRISTIAN., MOSER, KOLOMAN,, 1868-1918. - Koloman Moser. Leben und Werk 1868 - 1918
68462: RENOU, FRANCOIS (SAMENSTELLING). - Beschryving van Hilversum. ( heruitgave 1966 )
60248: RENS, LIEVEN. - Ilona.
41997: RENSBURG, EUG. ( TEKENAAR ) - POSTCARDS Rondreizen per Noord. Hol. Tram.
54219: RÉPESSÉ, E. ( ILLUSTRATED BY JACQUES TOUCHET ) - Mémoires d'un petit comédien
64844: REPON, RECLAME EN PUBLICITEITSONDERNEMING (UTRECHT) ILL. JAN ELFERINK - Uw woning en haar onderhoud
36137: REPON, RECLAME EN PUBLICITEITSONDERNEMING (UTRECHT) - Uw woning en haar onderhoud
55363: REQUARDT-SCHOHAUS, EVA, STROMANN, MARTIN 1954- - Leer Leda-Stadt mit bewegter Geschichte
37244: RESINK, G.J. - Perifeer en efemeer: verzamelde gedichten
34257: RESTANY, PIERRE. - Hundertwasser
34140: RETAN, WALTER, RISOM, OLE - The busy, busy world of Richard Scarry
36028: RETCLIFFE, JOHN - Nena Sahib. : Ram, Ram, Mahadeo
36029: RETCLIFFE, JOHN - Nena Sahib. : Maharani Margarethe
36030: RETCLIFFE, JOHN - Nena Sahib. : Hindoe en Faringi
66164: RETÈL, J., STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
32063: RETERA, W. (WZN) - Architectonische perspectief constructie en opwerking
34913: RETERA, W. (WILHELMUS),, B. 1890. - P. Kramer
22644: REUBSAET, T.J.M. - Het beleid van de rijksoverheid van 1965-1979: uitgangspunten, doelstellingen en middelen
22642: REUBSAET, T.J.M., KROPMAN, J.A. - De positie van Surinamers en het gevoerde overheidsbeleid
22643: REUBSAET, T.J.M., GEERTS, R.W.M. - Het beleid in enkele Nederlandse steden
36608: REUCHLIN, GEORGE - Waltzing on the waves: muziek aan boord van de passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn
33008: REUDER, STAN DE - De Hagi - Serie, Geschiedenisplaten voor de Kath. lagere school, M.U.L.O., Opleidings-, kweek-school, H.B.S. en Gymnasia. Toelichting bij plaat 4: Aan de poort van een Cisterciëserklooster.
33007: REUDER, STAN DE - De Hagi - Serie, Geschiedenisplaten voor de Kath. lagere school, M.U.L.O., Opleidings-, kweek-school, H.B.S. en Gymnasia. Toelichting bij plaat 3: De inname van Jeruzalem.
33009: REUDER, STAN DE - De Hagi - Serie, Geschiedenisplaten voor de Kath. lagere school, M.U.L.O., Opleidings-, kweek-school, H.B.S. en Gymnasia. Toelichting bij plaat 5: De H. Franciscus Xaverius op Seram.
58876: REUMER, SJAAK., OLDE WASKUPEN ('S-HEERENBERG) - "Wi-j zun carnaval": 55 jaar d'Olde Waskupen , Wij zun carnaval
36816: REUS, M. - Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten.
22511: REUTER, FRITZ - Hanne Nüte en de kleine poedel: eene geschiedenis van vogels en menschen
53662: REUVER, P.J.H.M. - Groene geluidwerende schermen: de lange weg naar een biologisch stabiele constructie
63169: REVE, K. VAN HET - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid
63170: REVE, KAREL VAN HET - Verbaast u dit, nuchtere lezer?
31800: REVE, GERARD, NIJHOLT, WILLEM - Met niks begonnen: correspondentie
69487: REVE, KAREL VAN HET - Verzameld werk. 6
32257: REVE, GERARD - Werther Nieland: novelle
32264: REVE, GERARD, OORSCHOT, GEERT VAN - Briefwisseling 1951-1987
31871: REVE, SIMON VAN HET - De sociale positie van Sinterklaas
31872: REVE, GERARD - Quattuor poemata
20675: REVIUS, JACOBUS - Jacobus Revius: een bloemlezing uit zijn gedichten
65132: REY, H. A. (HANS AUGUSTO), 1898-1977. - Zebrology
48903: REYEN, PAUL E. VAN - Middeleeuwse kastelen in Nederland
48952: REYENDAM, C. VAN - Handboek der bioscooptechniek Deel I Practijk en brandbeveiligingsvoorschriften + Deel II Toegepaste theorie. - Handbook of cinema technique Part I practice and fire regulations + Part II Applied theory.
39904: REYERS, O. - In het voetspoor van de Lunterse boer: wandelen door de ijzertijd /
64803: REYNDERS, S. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen ( oorspronkelijke uitgave )
26720: REYNDERS S. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen
27164: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in Februari 1940: hare oorzaken en hare gevolgen
28275: REYNDERS S. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen
66161: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE (JEANNE HENRIETTE REINE), 1874-1951. - Gevoelsbeschaving: handboek voor huis en gezelschapsleven
26046: REYNOLDS, SUZANNE - Snowy het kerstveulen
30756: REYNTJES, ROEL - Zeefdruk
60268: REYT, FRANS VAN. - De boeg. .
54032: RHEBERGEN, FREEK, NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING - Ordovicische zwerfsteensponzen
50231: RHEENEN, GERRIT VAN - Verkeer en vervoer: beleid in beweging
48904: RHEINISCHES FREILICHTMUSEUM., BECKMANN, BERNHARD. - Volkskunst im Rheinland
50426: STICHTING VETERANEN 4-10 RI - Jaarboek Stichting Veteranen 4-10 RI ... 2008
50433: STICHTING VETERANEN 4-10 RI - Jaarboek Stichting Veteranen 4-10 RI ... 2003
42423: RIBBERS, ARIE - Ik hou van lekker...: 40 recepten van de Potten- en Pannenclub uit 'Achterhoeks Accent'
61572: RIBBERS, ARIE. - De Vrochterhoek: beeld van een buurtschap
27265: RICHARD, CLIFF - Wie is Cliff eigenlijk?: het levensverhaal van Cliff Richard ( SIGNED COPY )
48886: RICHARDSON, JOANNA. - Gustave Dore
48826: RICHARDSON, D. H. S. (DAVID H. S.) - The biology of mosses
64731: RICHEPIN, JEAN - (BROCHURE) Five o'clock tea ( advertising booklet for Omega watches )
53988: RICHTER ( HAPTMANN UND COMPAGNIECHEF IN... ) - Geschichte des 5. Westfälische Infanterie Regiments nr 53 während der ersten fünfundzwanzig Jahre seines Bestehens ( 4 Juli 1860 bis 4 Juli 1885 ) ( = V )
67243: RIDDER, J. (JACOB), 1894-1977. - Aard en structuur der wiskunde
30070: RIDDER, J.G. DE - De kerkhistorie van het Westland: 400 jaren Protestantisme in het Westland, 1566-1966
5305: RIDDER, STEF DE - De vier Schieën van Overschie
26632: RIDDER, TONY DE - Oosterbeek en omstreken: officiëele gids van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
38558: RIDDER, TOM DE - De geest van het verzet: ex-politieke gevangenen uit '40-'45
31594: RIDDERBOS, BERNHARD, VEEN, HENK VAN, OPEN UNIVERSITEIT, HEERLEN - 'Om iets te weten van de oude meesters': de Vlaamse Primitieven: herontdekking, waardering en onderzoek
29753: RIDDERBOS, J. - Het Oude Testament in onze prediking
60081: CRAMER RIE - (SCHOOLPLAAT) Nieuwe kinderplaten (Nationale Klederdrachten): Walcheren
60082: CRAMER RIE - (SCHOOLPLAAT) Nieuwe kinderplaten (Nationale Klederdrachten): Volendam
60080: CRAMER RIE - (SCHOOLPLAAT) Nieuwe kinderplaten (Nationale Klederdrachten): Urk
60077: CRAMER RIE - (SCHOOLPLAAT) Nieuwe kinderplaten (Nationale Klederdrachten): Zuid Beverland (zeeland )
60079: CRAMER RIE - (SCHOOLPLAAT) Nieuwe kinderplaten (Nationale Klederdrachten): Marken
65146: CRAMER RIE - kalender voor 1931 - Calendar for 1931.
58895: RIEDEL, MARGRET. - St. Irmgardis: Herrscherin und Heilige vom Niederrhein: Aspel, Rees - Süchteln - Köln
31704: RIEDL, JOACHIM,, 1953-, JÜDISCHES MUSEUM DER STADT WIEN. - Wien, Stadt der Juden, Welt der Tante Jolesch
61566: RIEGER, A. - That's typical Dutch! Mills, people; costumes.
42340: RIELE, A.W. TE, DIENST VAN GEMEENTEWERKEN (ARNHEM) - 100 jaar werk in uitvoering, 1887-1987: gedenkboek Gemeentewerken Arnhem
30778: RIEMENS, JAAP - Rijssen door de eeuwen heen. Dl. 1
28856: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen
47665: RIEMENS, JAAP - Rijssen door de eeuwen heen. Dl.
47664: RIEMENS, JAAP - Rijssen door de eeuwen heen. Dl. 1
31962: RIEMENS, JAAP - De koffie is hier zeer goed: 100 jaar Volkshuis in Zutphen
33864: RIEMENS, WIM - Kenterend getij
56542: RIEMER, ROY DE. - Geurige tuinen
39331: RIEMERSMA, DS. PIET, - Opspattend split
36793: RIEMERSMA, JULIUS - De kerk van Oudega
51675: RIEMSDIJK, JAN VAN - De wonderen luisteren naar de wetten
46127: RIEMSDIJK, JAN VAN - Liedjes uit het boerenleven
48915: RIEMSDIJK, JAN VAN - Liedjes uit het boerenleven: 12 1/2 jaar Veluwsch-dichter-zanger
40891: RIEMSDIJK, JAN VAN - Mensbeeld: tussenstand in een ontdekkingsreis
28971: RIESS, C. - Joseph Goebbels
29668: RIESSEN, H. VAN - De verantwoordelijkheid in verval
25635: RIESSEN, CARIN VAN - Bloemendaal 1940-1945: feiten en verhalen
7115: RIETBERGEN, PETER - Japan verwoord: Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799
64576: HAVENBEDRIJF "DE RIETLANDEN." - Loading and discharging bulk cargo at Amsterdam ( De Rietlanden )
61612: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde
41241: RIETSTAP, J. B. (JOHANNES BAPTIST) - De Wereldbol. De jongste zee- en landreizen, volgens Dr. W. Harnisch, F. Heinzelmann en anderen aan Neêrlands volk verhaald door- ( 7 Vol. complete set )
37703: RIETVELD, AGATHE, MARTENS, BERRIE, HONING, YNTZE VAN DER, MARTENS GALLERY, CHAAM - Martens goes New York!
6487: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen, 1757-1942: bibliografieafie
39694: RIETVELD, G., NEDERLANDSE SLAGERSORGANISATIES, FEDERATIE VAN SLAGERSPATROONSBONDEN - Tussen kop en staart: enkele wenken voor het bereiden van vlees
24359: RIGHART, HANS - Vijftig jaar speelruimte: geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988
66208: RIGHART, HANS - Politieke cultuur: een omgevingsverkenning
66166: RIGNEY, A. - Literatuur als herdenking
35957: RIGTER LAMBZN, JAN, VOS, JOEP, HISTORISCHE KRING BLARICUM - Dorpsherinneringen. Allerdaagse Blarcumse Taferelen.
62987: RIJDT, R.J.A. TE - Een generaal tekent Nederland
7246: RIJGERSBERG, E. - Beknopte kleurenleer en de toepassing der kleuren in architectuur en binnenhuiskunst
2939: RIJK, J.A. DE - Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken / door J.A. de Rijk ...
34489: RIJK, TIMO DE, PIJBES, WIM, ADANG, MARC - Designers in Nederland: een eeuw productvormgeving
32177: RIJKEBOER, MARTINA MAGDALENA - Assessment of early maladaptive schemas: on the validity of the Dutch Young Schema-Questionnaire
66380: RIJKEN, A.M. VAN DER - Zimpe zampe zompe in de Peel
3756: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG (ZEIST), RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Roermond: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van een beschermdstadsgezicht te Roermond ex artikel 20 van de Monumentenwet
22760: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG (ZEIST), RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Alkmaar: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Alkmaar tot beschermd stadsgezicht.
22761: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG (ZEIST), RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - 'sGravenland: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van 's-Gravenland tot een beschermd dorpsgezicht.
22758: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG (ZEIST), RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Middelburg: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Middelburg tot beschermd stadsgezicht ex artikel 20 van de Monumentenwet
22759: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG (ZEIST), RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Ronkenstein : toelichting op het voorstel tot aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht te Ronkenstein
22723: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Bredevoort, gemeente Aalten: toelichting op het besluit tot aanwijzing van een beschermde stadsgezicht te Bredevoort.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22724: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Leiden, gemeente Leiden Beschermde Stads en Dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22727: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Middenbeemster, gemeente Beemster: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Middenbeemster tot beschermd dorpsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22728: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Goes, gemeente Goes: toelichting op het besluit tot aanwijzing van Goes tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22729: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Borssele, gemeente Borssele: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Borssele tot beschermd dorpsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22730: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Makkum, gemeente Wonseradeel: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Makkum tot beschermde dorpsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22731: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Haaldersbroek, gemeente Zaanstad: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Haaldersbroek tot beschermde Dorpssgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22732: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Zaandijk, gemeente Zaanstad: toelichting op het besluit tot aanwijzing van Zaandijk tot beschermd dorpsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22734: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Leeuwarden ( Ljouwert), gemeente Leeuwarden: toelichting op de aanwijzing van Leeuwarden ( Ljouwert ) tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22735: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Maastricht: toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Maastricht als beschermd stadsgezicht ex artikel 20 van de monumentenwet.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22736: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Roermond: toelichting bij het besluit tot aanwijzing van een beschermd stadsgezicht te Roermond ex artikel 20 van de monumentenwet.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22737: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Vreeswijk, gemeente Nieuwegein: toelichting op het besluit tot aanwijzing van een uitbreiding van het beschermde dorpsgezicht Vreeswijk.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22738: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Dordrecht, gemeente Dordrecht: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Dordrecht tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22740: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Weesp, gemeente Weesp: toelichting op het besluit tot aanwijzing van Weesp tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22741: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Wijk bij Duurstede, gemeente Wijk bij Duurstede: toelichting op het besluit tot aanwijzing van Wijk bij Duurstede tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22742: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Muiden, gemeente Muiden: toelichting op het besluit tot aanwijzing van Muiden tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22744: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Haarlem, gemeente Haarlem: toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Haarlem tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
22746: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Amersfoort, gemeente Amersfoort: toelichting op het besluit tot aanwijzing van Amersfoort tot beschermde stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex. art.20 van de monumentenwet
4933: RIJKSEN, HERMAN, RIJKSEN, ANS - Orang oetans: de laatste bosmensen? / Herman & Ans Rijksen;
37906: RIJKSEN, HERMAN, RIJKSEN, ANS - Orang oetans: de laatste bosmensen? / Herman & Ans Rijksen;
973: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM - Oorlogsdocumentatie '40-'45: ... 3e jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
986: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM - Oorlogsdocumentatie '40-'45: ...Achtste jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
39212: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM - Het proces Mussert
1148: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM, NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE, AMSTERDAM - Oorlogsdocumentatie '40-'45: Zesde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
34120: RIJKSMUSEUM KRÖLLER-MÜÜEÜLLER, OTTERLO - Spiegels met herinneringen: 101 daguerreotypieën van Tajiri: Rijksmuseum Kröller-Müller, 4 maart-10 april 1978
51907: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE "HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM", ARNHEM - Documentatie landelijke bouwkunst. Map 2: Marken en Volendam
51906: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE "HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM", ARNHEM - Documentatie landelijke bouwkunst. Map 1: Dertig opmetingstekeningen van boerderijen
21028: RIJKSMUSEUM VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NATUURWETENSCHAPPEN EN VAN DE GENEESKUNDE, MUSEUM BOERHAAVE, LEIDEN - Het koperen kabinet: schatkamer van de wetenschap, 1550-1950
58890: RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS). RIJKSPRENTENKABINET. - Landschappen etsen van de Nederlandse meesters uit de zeventiende eeuw: uitgegeven in smenwerking met het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
37117: RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (GRONINGEN). FACULTEIT DER LETTEREN. VAKGROEP NEDERLANDS, RESEARCH GROUP FOR LINGUISTIC THEORY AND KNOWLEDGE REPRESENTATION, RESEARCH GROUP FOR THEORETICAL AND EXPERIMENTAL LINGUISTICS - Language and cognition 1: yearbook 1991 of the Research Group for Linguistic Theory and Knowledge Representation of the University of Groningen
37116: RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (GRONINGEN). FACULTEIT DER LETTEREN. VAKGROEP NEDERLANDS, RESEARCH GROUP FOR LINGUISTIC THEORY AND KNOWLEDGE REPRESENTATION, RESEARCH GROUP FOR THEORETICAL AND EXPERIMENTAL LINGUISTICS - Language and cognition 4: yearbook 1994 of the Research Group for Linguistic Theory and Knowledge Representation of the University of Groningen
37119: RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (GRONINGEN). FACULTEIT DER LETTEREN. VAKGROEP NEDERLANDS, RESEARCH GROUP FOR LINGUISTIC THEORY AND KNOWLEDGE REPRESENTATION, RESEARCH GROUP FOR THEORETICAL AND EXPERIMENTAL LINGUISTICS - Language and cognition 5: yearbook 1995 of the Research Group for Linguistic Theory and Knowledge Representation of the University of Groningen
5078: RIJKSVOORLICHTINGSDIENST, MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. VOORLICHTINGSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN - Het Koninklijk Huis
66280: RIJN, JOS VAN - In en nabij de grachtengordel
41858: RIJNDERS, HENK - De golem ontsluierd: over joodse mystiek en Kabbala
41767: RIJNHOUT, BART M. - In dienst van hun naaste...: een stuk pilotenhulp in de Tweede Wereldoorlog
53940: WIEEEM VAN RIJNSAETE - Van den Vos Reinaerde ( uitgave in de oorspronkelijke taal )
41573: RIJNSDORP, C. - Bazuinen klinken in 't verschiet: bevrijdingslied
2007: RIJNTJES, GERARD J.P., DRUKKERIJ BUDDE, UTRECHT - Sijbe Budde: fotograaf, typograaf.
31737: RIJPKEMA, SAKE - Halte HVO: foto's uit Voorheen Hulp Voor Onbehuisden
66139: RIJPMA, CORNELIS, 1939- - Het voor- en nageslacht van Gerben Sipkes Rijpma te Hartwerd
20419: RIJPMA, S. - Gezondheid en gezinsindividualisering in een agrarische gemeenschap
21744: RIJPSMA, JEROEN - Radarstelling Biber: kustverdediging op Voorne, 1940-1945
35996: RIJSDIJK, MINK VAN - Voor mij hoeft het niet meer: over zelfmoord en zelfmoordpoging
35484: RIJSDIJK, MINK VAN - Voordat de stoet vertrekt: over het brengen van de laatste eer
30261: RIJSDIJK, TEUN. - Schooltijd
34411: RIJSDORP, GERRIT - 12 eeuwen Lambertikerk: geworteld in de gemeenschap van Zelhem
35298: RIJSENS, F. VAN - Onze Oranjevorsten
10: ELS COPPENS-VAN DE RIJT (1943-) - Els Coppens van de Rijt: ik vertoefde aan de rand van de rivier
29134: RIJTHOVEN, JAN VAN - Wi-j knooit maor vedan: schetsen uit het leven van alledag
33870: RIKKEN, FREDDY - Oeververbindingen = Crossing Dutch waters
34210: RILEY, NOËL - Tegels: de geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel
56710: RILKE, RAINER MARIA - De bedelaar en het trotse meisje: een van Rainer Maria Rilke's vertellingen van Onze Lieve Heer
60236: RILKE, RAINER MARIA - Brieven aan Benvenuta
63413: RILKE, RAINER MARIA - Het lied van liefde en dood van den cornet Christoffel Rilke
42200: RIMBAUD, ARTHUR - Les illuminations
42211: RIMBAUD, ARTHUR - Les illuminations
40607: RINGELING, J.C.N. - Cementbetonwegen: studie- en handboek voor civiel-ingenieurs, waterbouwkundigen, waterbouwkundig opzichters en studeerenden aan T.H. en M.T.S.
42407: RINGELING, IR. J.C.N. ., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 10. Betonwegenbouw
26708: RINGOIR, H. - Nederlaag der overwinnaars
26503: RINGS, WERNER - Leven met de vijand: aanpassing en verzet in Hitlers Europa 1939-1945
56657: RINKE, JAN - Domme Hans
56531: RINKE, JAN, BRAM - De vliegende kogel
54056: RINSEMA, T.J. - Meppel en het water
56672: RINTJEMA, SIETSKE, IT FRYSKE GEA - De Alde Feanen: schets van een laagveenmoeras
29739: RIPHAGEN-HAMOEN, ELISABETH - Leefgemeenschappen in Nederland: hulpverlening, opvang en bezinning
35083: RISCH, PAUL., NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM. - Paul Risch.
41815: RISPENS, JUDITH ELISABETH - Syntactic and phonological processing in developmental dyslexia
30723: RISTIE, E. - bloementeelt in suriname.
43587: RISTOW, JÜRGEN [MITVERF.] UND JÜRGEN [ILL.] KARPINSKI. - Vom Geisterbild zum Breitwandfilm: aus der Geschichte der Filmtechnik.
30497: RITCHIE, BERRY. - Portrait in oil
50386: RITSCHL, GIZA - Nieuwe verzen
53489: RITSCHL, GIZA - Zangen van droom, liefde en dood: Nederlandsche en Duitsche poëzie, 1939-1941
50385: RITSCHL, GIZA - Gedichten
50284: RITSCHL, GIZA - verzen
51684: RITTELMEYER, FRIEDRICH - Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner
1739: RITTER, P.H. (JR), PIECK, ANTON - Sentimentele aardrijkskunde: waarin opgenomen Zeeuwse mijmeringen, De hoorn van de Schelde / P.H. Ritter, Jr en Anton Pieck
44625: RITZ, JOSEF M., RITZ, GISLIND M. - Alte bemalte Bauernmöbel. II: Europa
44626: RITZ, JOSEF M., RITZ, GISLIND M. - Alte bemalte Bauernmöbel. I: Geschichte und Erscheinung, Technik und Pflege
30286: RITZEMA BOS, DR. J. - Handleiding bij de schoolplaten van voor den akkerbouw schadelijke dieren.
34654: Å ROňKOVÁ, OLGA. - Die Mode der gotischen Frau
2739: ROBBINS, WARREN M., NOOTER, NANCY INGRAM - African art in American collections: survey 1989 / Warren M. Robbins and Nancy Ingram Nooter
50328: ROBBRECHT, ELMAR, (1946-), BOGAERTS, A. (ANN), JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE., EUROPEAN BOTANIC GARDENS CONGRESS (3RD: 2003: MEISE, BELGIUM), EUROPEAN BOTANIC GARDENS EDUCATION CONGRESS (2ND: 2003: MEISE, BELGIUM) - EuroGard III
20518: GILS ROBERT. - België onder de wapens deel 16 Fort Steendorp van de vesting Antwerpen.
20515: GILS ROBERT - België onder de wapens Deel 2 Be- Vestigd verleden. 1000 jaar versterkingskunst België
60355: ROBERTS, LEE - De deur des doods
29823: ROBERTS, PETER - Astrologie en wetenschap: over de bewijsbaarheid van een omstreden leer
67318: ROBERTS, ANDREW, 1963-, BRUMWELL, STEPHEN, 1960-, CRUYNINGEN, ARNOUT VAN (A.J.P.H.), 1960- - Legendarische veldheren
24258: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen
46347: ROBINSON, G.B., BAKKER, M.H. - Oud in den vreemde: over allochtone ouderen
2058: ROBINSON, LYNDA - De zielenverslinder / Lynda Robinson;
39255: ROBINSON, PETER HAGUE - Artificial conduits in reconstructive microsurgery
38599: ROBINSON, ROXANA. - Georgia O'Keeffe
29048: ROCHEMONT, E.H. DE, ROSSUM, P.P.A. VAN - Wij varen...: op 12 mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop: een herinnering aan deze reis, en aan de moeilijkheden welke daaraan voorafgingen
62986: ROCKWELL, NORMAN, 1894-1978. - The best of Norman Rockwell.
34315: RODENKO, PAUL, BLAAUW, G.S.K., INGEN HOUSZ, ARNOLD HUGO - Vuur aan zee
53527: RODENKO, PAUL - Gedichten
34316: RODENKO, PAUL, BLAAUW, G.S.K., INGEN HOUSZ, ARNOLD HUGO - Vuur aan zee
3148: RÖDER-THIEDE, MAIKE - Chinchilla's als huisdier: deskundig advies voor een verantwoorde verzorging / Maike Röder-Thiede; kleurenfoto's: Karin Skogstad, Monika Wegler; tek.: György Jankovics; vert. en bew.: Stephe Bruin
39103: RODERKERK, E.C.M. - Recreatie, recreatieverzorging en natuurbescherming in de Kennermerduinen = Recreation, recreationplanning and nature-protection in the Kennemerduinen
50013: RODERMOND, JACCO, BOURGONDIËN, KAREL, DRU, DRU VERWARMING, DUIVEN - Vuurvast en energiek: 250 jaar DRU
53668: RODERMOND, JANNY, LEUN, ANNELOES VAN DER, STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR - Hoe het anders kan: centra over stad en regio
53667: RODERMOND, JANNY, LEUN, ANNELOES VAN DER, WALLAGH, GUIDO, WESEMAEL, PIETER VAN, STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR - Agenda stedenbouw: interviews
55380: RODIN, AUGUSTE - Erotic drawings
67249: N.N. COVER DESIGN RODRIGO - (TOERISTEN BROCHURE) Amsterdam, Holland Folding map
39937: ROEGIERS, JAN, HERTEN, BART VAN DER, DEPUYDT, FRANS - Eenheid op papier: de Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
21197: ROEKEL, G.J. VAN - Marken en buurschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap / G.J. van Roekel
27400: ROEKEL, CHRIS VAN - Focus op Oosterbeek
437: ROEKEL, G.J. VAN - Marken en buurschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap / G.J. van Roekel
48720: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdvijftig-jarig bestaan van de groote societeit te Groningen, opgericht 1 november 1765
1942: ROELFS, JAN - De verrassing van Gert Jan / door Jan Roelfs;
28395: ROELFS, JAN (SR.), BLAK, JAAP TH. - Het Amsterdams Sinterklaasboek: terugblik op activiteiten van gouden ICA
2783: RÖELL, W.F. - Een minister op dienstreis: W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk: een reisverhaal / ingeleid en bewerkt door A.M. Elias
64514: RÖELL, J. - Het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht
23718: ROELOFS, BOB - Huis der Provincie: het 'kasteel' op de Markt in Arnhem
26791: ROELOFS, SAAR M. - Niet storen: een kritische beschouwing over de Riagg in woord en beeld
5724: ROELOFS, ADRIAAN - Kirche und Kloster Zwillbrock: ein Beitrag zur Geschichte des niederländisch-westfälischen Grenzraumes im 17. und 18. Jahrhundert
30134: ROELOFS, J.G.M., AANVOER VAN GEBIEDSVREEMD WATER: OMVANG EN EFFECTEN OP OECOSYSTEMEN (1988; NIJMEGEN), VAKGROEP AQUATISCHE OECOLOGIE EN BIOGEOLOGIE, NIJMEGEN - Aanvoer van gebiedsvreemd water: omvang en effecten op oecosystemen: proceedings van een symposium gehouden op 21 december 1988, Faculteit Natuurwetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen
42403: ROELOFSEN, DRS. E., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 2. Afwerken van beton en bepleisteren.
41034: ROEP, TH.B. - Gelukkig door werken: een portret van C.W. Bruinvis (1829-1922): doopsgezind, liberaal, bouwkundig tekenaar, steendrukker, apotheker, redacteur, verzekeringsagent, raadslid, wethouder, museum-directeur, archivaris, geschiedschrijver te Alkmaar
28540: ROES, JAN, SCHREURS, JOS - Midden in Limburg: aspecten van een eeuw sociale werken door aalmoezeniers
56687: ROESSINGH, KAREL, STAPEL, CEES, VERENIGING VOOR VOLKSHOGESCHOOLWERK (AMERSFOORT), VERENIGING VOOR VOLKSHOGESCHOOLWERK - Een halve eeuw volkshogeschoolwerk: een bundel opstellen over het volkshogeschoolwerk in de jaren 1931-1981
44896: ROESSINGH, H.K. - Het Veluwse kerkvolk geteld: de uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief
21717: ROEST, A. - Vastmaken: tentoonstelling Nederlandse haven- en zeesleepvaart, 23 dec. '70- 23-11-81: 5 maart '71 Museum 'Prins Hendrik', Rotterdam:
61546: ROEST, HENK DE (HENDRIK PIETER), 1959- - En de wind steekt op!: kleine ecclesiologie van de hoop
20589: ROETHOF, H.J. - De norm in het volkenrecht
2894: ROEVER, MARGRIET DE, BAKKER, BOUDEWIJN, GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST, AMSTERDAM - Woelige tijden: Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm / onder red. van Margriet de Roever en Boudewijn Bakker
43602: ROGERS, J.M., WARD, R.M. - Suleyman the Magnificent / J.M. Rogers and R.M. Ward
24: CARLA ROGGE - 't Cieraedt van onse stadt: de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken
41946: ROGGE, CARL WILHELM LIONARDO - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590): mens, leermeester en chirurg
53710: ROGGEVEEN, LEONARD - De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling
51705: ROGGEVEEN, LEONARD - Draadloze ogen: (de "radio-detective")
35386: ROGGEVEEN, LEONARD - Vrouw Handjegauw
42422: ROGGEVEEN, LEONARD - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's nachts
66103: ROHDE, ERWIN. - Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
63480: ROHL, DAVID M. - Pharaonen und Propheten: das Alte Testament auf dem Prüfstand , Test of time.
53898: ROIJEN, R. VAN - Ons Leidse huis en zijn voorgeschiedenis
3365: ROIPHE, KATIE - Geef ons de nacht terug!: seks, verkrachting en het nieuwe feminisme / Katie Roiphe;
66220: ROJER, R. A. - Medische zorg en een multiculturele samenleving
53583: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens
63220: ROLAND HOLST, ADRIANUS. - Verzameld werk: proza
63221: ROLAND HOLST, A. (ADRIANUS), 1888-1976. - Verzameld werk: Poëzie ( 2 delen )
30821: ROLAND HOLST, A. - Sirenische kunst
63214: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde gedichten
22248: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa
20651: ROLAND HOLST, A. - De vagebond
60083: ROLAND HOLST, A. (ADRIANUS), 1888-1976. - In ballingschap.
22385: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Jeugdwerk, 1884-1892
35058: ROLAND HOLST, HENRIËTTE, ROMEIN, J.M., DONKERSLOOT, N.A. - Wegens uitnemende verdiensten: toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit te Amsterdam van Henriëtte Roland Holst, Kamiel Huysmans, Pieter Nicolaas van Eyck en Herman Teirlinck, ter gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking va
63461: ROLAND HOLST, A. (ADRIANUS), 1888-1976. - Ik herinner mij: radiogesprekken met S. Carmiggelt , A. Roland Holst: Ik herinner mij
66215: ROLDANUS, J. (JOHANNES), 1930- - Een bedenkelijke bondgenoot
30811: ROLF, RUDI - Torens, wallen en koepels: forten in Nederland, Nederlandse forten
3837: ROLF, RUDI - Der Atlantikwall: Perlenschnur aus Stahlbeton
4629: ROLFF, PUCK - Leven in letters: theorie en geschiedenis van de literatuur. Cursusdl. 7: Dossier 1: Hoofsheid; Dossier 6: Humanisme
4630: ROLFF, PUCK - Leven in letters: theorie en geschiedenis van de literatuur. Cursusdl. 8: Dossier 12: De historische roman; Dossier 14: Het ontstaan van de moderne lyriek; Dossier 19: Modernisme
4631: ROLFF, PUCK - Leven in letters: theorie en geschiedenis van de literatuur. Cursusdl. 11: Dossier 7: Het toneel in de zeventiende en achttiende eeuw; Dossier 8: Emblemata
4632: ROLFF, PUCK - Leven in letters: theorie en geschiedenis van de literatuur. Cursusdl. 3, blok 2: Poëzie-analyse
46194: ROLIES, JAN, VOSMAN, FRANS - Katholieke seksuele ethiek 1980-1987: saaie herhaling of spannende vernieuwing?
36188: RÖLING, MARTE, NONYMUS, A. - Gesprek met Marte Röling
42195: RÖLING, MARTE, NONYMUS, A. - Gesprek met Marte Röling
53876: RÖLING, H.Q. - Idealisme en toerisme. 50 jaar jeugdherbergen 1929 - 1979
46192: ROLLAND, R., KATHOLIEK STUDIECENTRUM, NIJMEGEN - Kunstmatige voortplanting en de status van het embryo: verslag van een studiedag, georganiseerd door de Afdeling Ethiek in verband met de Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen op 19 september 1987
40255: ROLLAND, R., UBACHS, J.M.H., BOECKX, W. - Fertiliteitsstoornissen: onderzoek en behandeling
38483: ROLLE, SIEBE - Memoriaal van Velsen: een sociaal economische beschrijving tot 1900
30957: ROLLER, JOSEF. - Praktische handleiding bij het Etsen op Koper, Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
7700: ROMBACH, J.H., PASCHA, C.N., CULTURELE RAAD NOORD-HOLLAND. WERKGROEP GESCHIEDSCHRIJVING, PUBLICATIES EN ARCHIEVEN - Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot 31 december 1979
39275: ROMBAUTS, E. - Karel ende Elegast
44930: ROMBOUT, JAN, COMMUNAD PR EN VOORLICHTING, GRONINGEN, DR. S. VAN MESDAGKLINIEK, GRONINGEN - Opengesloten: Dr. S. van Mesdagkliniek
2379: ROMEIN, JAN - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest / door Jan Romein
30032: ROMEIN, MATY - Opgedolven Ede: door archeologen in de bodem ontdekt
63476: RÖMER, CHRISTEL, PETRASCH, ERNST, HISTORISCHE AUSSTELLUNG KLOSTER ST. BLASIEN 1983 E.V - Das tausendjährige St. Blasien: 200jähriges Domjubiläum
24104: ROMER, HERMAN - Rotterdam in de jaren twintig
38499: ROMER, HERMAN - Rotterdam in barbaarse jaren, 1940-1945. I
25343: ROMER, HERMAN - Delven in Delfshaven: beknopte geïllustreerde geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier
35688: ROMERO CASTELLó, ELENA, MACÍAS KAPóN, URIEL - Joden en Europa: cultuur, geschiedenis
35814: ROMERO, CHRISTIANE ZEHL - Simone de Beauvoir: haar leven, haar werk
23485: ROMERS, H. - De bouwgeschiedenis van de oude kerk te Oosterbeek
40295: ROMIJN, JAAP. FOTOGRAFIE: HANS SAMSON - Spel van vernuft en smaak. .
37262: ROMIJN, HERMS - Het slapend en dromend bewustzijn: hersenonderzoek, psychoanalyse, parapsychologie
55432: RONA, JUTKA - Jelenben élÅ‘ múlt: Magyar életképek
20093: RONA, JUTKA - Nederland: kunst en kultuur in stad en land
36706: RONA, JUTKA - An imaginary life: Hungarian photo album
40833: RONART, STEPHAN, RONART, NANDY - Concise encyclopaedia of Arabic civilization. 2: The Arab West
24513: RØNBERG, LENE BØGH, MONRAD, KASPER, LINNET, RAGNI - Twee Gouden Eeuwen: schilderkunst uit Nederland en Denemarken
45117: RONDÈL, CEES, KIKKERT, JAN - Mijn prentbriefkaartenalbum
34495: RONNER, B. - Van huis en van haard naar het land van de Tokkèhs: Indië-dagboek '46-'49-'92
61792: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek
51811: ROO DE LA FAILLE, L.W.G. DE - Van tankers, tonnage en de toekomst van Rotterdam's haven
3114: ROODBEEN-HEENCK, RITA, GEMEENTE KESTEREN - Bûmkes aon 't spoor: sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
39235: ROODNAT, BAS - Op Amsterdams Peil ( ill Peter van Straaten )
35685: ROODNAT, BAS - Wij zijn gek: Nederlandse straatkunst in de jaren zeventig
32248: ROODUIJN, TOM - Revelaties: Gerard Reve over zijn werk & leven
22162: F.W. DE ROOIJ - Eucharistische bloemen aangeboden op den dag uwer Eerste H. Communie
53683: ROOIJ, S.A.M. VAN, DROST, H.J., ALBERTS, F.W., DIRECTORAAT-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT. DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED - Het Lauwersmeergebied: 25 jaar onderzoek ten dienste van natuurontwikkeling en beheer
31905: ROOIJ, M., BERG, JACQ. VAN DEN, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND ('S-GRAVENHAGE) - Voetballen toen en nu: bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de K.N.V.B.
60146: POELL-DE ROOIJ) - Landbouwtentoonstelling Winterswijk .Catalogus der inzendingen op de nationale tentoonstelling
26768: ROOIJ, HANS H. VAN, GAWRONSKI, JERZY - VOC-schip Amsterdam: gebleeven, op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand
26327: ROOIJAKKERS, GERARD, DRESEN-COENDERS, LÈNE - Duivelsbeelden: een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen
26526: ROOIJAKKERS, GERARD, ROMME, TINY, P.J. MEERTENS-INSTITUUT VOOR DIALECTOLOGIE, VOLKSKUNDE EN NAAMKUNDE, AMSTERDAM - Charivari in de Nederlanden: rituele sancties op deviant gedrag
48821: ROOIJEN, MAURITS VAN - De groene stad: een historische studie over de groenvoorziening in de Nederlandse stad
28974: ROOIJENDIJK, LAMBERT - Zin geven of zin hebben: inleiding in filosofie en ethiek
41219: ROOJEN, PEPIN VAN - Batik design
24921: ROOK, RUUD - Speuren naar sporen: ontdekkingen doen in de vrije natuur
35022: ROOK, G.J. DE, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Karel Appel 1988-1990
22022: ROOK, H. DE, TIMMERMANS, E. - Gouden schakel
35286: ROOKMAAKER, J. - Tolk achter prikkeldraad: meirei wa meirei da: bevel is bevel
41620: ROOM, H. J. - Vervolg op de Kroniek van Hoorn. Naar officieele bronnen bewerkt.
50008: ROOS, ROLF - Bewogen kustlandschap: duinen en polders van Noord-Kennemerland
48921: ROOS, THEA DE, ROOS, JAN DE, GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT - Gemeentehuizen in Gelderland: van Aalten tot Zutphen
64580: ROOS, HERMAN (JR.) - Japan in den Grooten Oceaan
21214: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart uit!
21212: ROOS, H. DE - Goede vaart, Kameleon
5273: ROOS, THEA DE, ROOS, JAN DE, GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT - Gemeentehuizen in Gelderland: van Aalten tot Zutphen
42532: ROOS, ROLF, WOUDENBERG, SASKIA, BRUNNER, ESGER, STICHTING NATUUR EN MILIEU - Opgewarmd Nederland: klimaatverandering: natuur, water, landbouw, effecten, aanpak
34831: ROOS, JAN DE - 100 jaar Haarlems Dagblad
48765: ROOS-KLEIN LANKHORST, J., ETTEGER, R. VAN, JONGE, J. DE - Stad in land in stad: uitgave ter gelegenheid van het symposium Stad in land in stad, in Hoofddorp op 22 april 1999
47413: ROOSE, J. - Molens en molenaars van koudekerke
34477: ROOSEBOOM, HANS - Opgenomen 1850-1925: foto's van wetenschap, studenten en expedities: collectie Universiteit Utrecht
31015: ROOSENBOOM, H.TH.M. - De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1795
59072: ROOSENDAAL, AD VAN. - Achterhoek en Liemers: venster op verleden en toekomst
26363: ROOSENSCHOON, C.F. - Een wandeltocht door 75 jaar zuivelgeschiedenis
35846: ROOSENSCHOON. C. F., MARTIEN COPPENS - Bij de horens gevat. Kaleidoskoop van 75 jaar ZNZ
39367: ROOSMALEN. J. M. VAN ( VOORWOORD) - Gids van Uitgeest. Land van bloemen en watersport.
63154: ROOVERS, JAN (J. F. H.), 1912-2000. - Unieke Rotterdamse jaren: gezien door J.F.H. Roovers een Rotterdamse fotograaf
41826: ROOVERS, J.F.H. - Tijdsbeeld van Vlaardingen: de stad in de jaren '50. Dl. 2: Van Markt tot Vlaardingen-Oost.
7393: ROOZENBEEK, H. - Alleen leverbaar in legergroen: 50 jaar materieelvoorziening in de KL 1944-1994
2733: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad / door H. Roozenbeek
24927: ROOZENBEEK, H. - Alleen leverbaar in legergroen: 50 jaar materieelvoorziening in de KL 1944-1994
68371: ROP, ANT. L. DE - Meibloesem
39739: ROQUEBERT, MICHEL - L'épopée cathare. : 1213-1216: Muret ou la dépossession
39738: ROQUEBERT, MICHEL - L'épopée cathare. T. 1: 1198-1212: L'invasion
28857: ROS, MARTIN, GAASBEEK, THEO - Klein uitgeven: 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf, 1989-1990
459: ROS, J.D. - Het ontwerpen van vlakornament / door J.D. Ros;
32047: ROS, J.D. - Het ontwerpen van vlakornament
32239: ROS, MARTIN - De wonderlijke Tour
30079: ROSCAM ABBING, P.J. - Psychologie van de religie: godsdienstpsychologie in verband met filosofie en theologie
55335: ROSE, ANDREW. - The collector's all-colour guide to toy soldiers: a record of the world's miniature armies, from 1850 to the present day
56548: ROSEMANN, JÜRGEN. - Permacity
62876: ROSENBERG, PIERRE, SAVINA, SYLVIE, DURAND, MARIE-PAULE, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - Chardin, 1699-1779
35990: ROSENBERG, A.W., OVERLEGORGAAN VAN JODEN EN CHRISTENEN IN NEDERLAND - Jeruzalem
66298: ROSENTHAL, DAVID M. - The Nature of mind
42317: ROSHEUVEL, CH.A. - Van west naar oost: de rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië / Ch.A. Rosheuvel;
1618: ROSHEUVEL, CH.A. - Van west naar oost: de rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië / Ch.A. Rosheuvel;
44782: LECTORIUM ROSICRUCIANUM - Ficino: brug naar de Hermetische Gnosis: symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
44783: LECTORIUM ROSICRUCIANUM - Boehme: 'een zeer lichte morgenster is opgestaan': symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
21031: ROSIER, F.C.M. - Mystiek in Frankrijk: "zoektochten naar de Romaanse mens". Dl. V: Een pelgrimstocht naar Chartres;
21032: ROSIER, F.C.M. - Mystiek in Frankrijk: "zoektochten naar de Romaanse mens". Dl. VII: Een pelgrimstocht naar Rouen"
38714: ROSIGNOLI, GUIDO. - Air Force badges and insignia of World War 2
40327: ROSING, MARIJE, STICHTING HERVORMD BEJAARDENCENTRUM, OOSTERBEEK - Blik op Overdal 1972-1997: over ouderenzorg in Oosterbeek: Stichting Hervormd Bejaardencentrum 1957-1996
23714: ROSSEM, V.T. VAN, VREDENBERG, J. - Presikhaaf: een naoorlogse wijk in Arnhem
2887: ROSSEM, C.C. VAN - Bizarre kruisvaart: kroniek van de tweede kruistocht (1147-1149) naar het Heilige Land / C.C. van Rossem
44837: ROSSEM, MAARTEN VAN, JONKER, ED, KOOIJMANS, LUUC - Een tevreden natie: Nederland van 1945 tot nu
69600: ROSSEM, CEFAS VAN, VOORT, HEIN VAN DER - Die Creol taal
46336: ROSSETTI, CHRISTINA G. - Sing-Song: a nursery rhyme book
30854: ROSSETTO, LOUIS., PLUNKETT, JOHN. - Mind grenades
61681: RÖSSING, J.H. - Verdwijnend oud-Amsterdam
30754: ROSSITER, EVELYN - Het Egyptische dodenboek: beroemde Egyptische papyri
38897: ROSSITER, EVELYN - Het Egyptische dodenboek: beroemde Egyptische papyri
42040: ROSSMANITH, W. G. (WINFRED G.), SCHERBAUM, W. A. (WERNER A.) - Neuroendocrinology of sex steroids
35677: ROSSUM, FRANS VAN - Enige bekende feiten over John Cage, alsmede een lijst van zijn composities, geschriften en beeldende kunst en een aantal werktoelichtingen
35766: ROSSUM. CHRIS VAN., HANS VAN BAAL. - Diosa 1932 - 1982 ( in het goud )
54111: ROSTOKER-GRUBER, KAREN. - Food fright!: a mouthwatering novelty book: 15 monstrous surprises inside!
63300: ROTA, GIAN-CARLO, 1932-1999. - Indiscrete thoughts
32246: ROTENSTREICH, MIRJAM - Over den titel dienen wij ons geen zorgen te maken: het slot van De Avonden in het licht van Tolstoi
48685: ROTH, WOLF-DIETER - Packet radio: handboek over digitale datatransmissie door radioamateurs
47614: ROTH, ALFRED - La nouvelle architecture: présentée en 20 exemples = Die Neue Architektur: dargestellt an 20 Beispielen = The new architecture: presented in 20 examples
31665: ROTH, CECIL - Die Kunst der Juden Teil 1 + 2
51606: ROTH, JOSEPH - Der Antichrist
53567: ROTHMALER, WERNER., PROF. DR. HERMANN MEUSEL., PROF. DR. RUDOLF SCHUBERT - Exkursionsflora von Deutschland, Gefässpflanzen ( band 2 )
29627: ROTHUIZEN, GERARD THEODOOR - Primus usus legis: studie over het burgerlijk gebruik van de wet
29754: ROTHUIZEN, G.TH. - Tweeërlei ethiek bij Calvijn?: Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen op Vrijdag 25 September 1964
3186: ROTHWEILER, INEKE - Fimo in een lijstje / Ineke Rothweiler;
28431: ROTMAN, G.TH. - Mijnheer Pimpelmans gaat paardjerijden
41606: ROTMAN, G.TH. - Prinsesje Sterremuur: een sprookje
7074: ROTOR, ROTOR, ONTWIKKELINGSRAAD VOOR DE REGISTERIO ROTTERDAM - Herstellend hart: verhandeling over de toekomstige vitaliteit van de registerio Rotterdam
51752: ROTSHUIZEN, E.J. - Het dak
51564: MEVROUW H TE ROTTERDAM - Receptenboek der compagnie liebig
64724: VVV ROTTERDAM - Führer durch Rotterdam
56750: ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ, N.V. - Tuindorp "Heijplaat" van de Rotterdamsche Droogdok-Mij.
44943: ROUAUD, JEAN - De wereld bij benadering
44944: ROUAUD, JEAN - Voor al uw geschenken
44997: ROUAUD, JEAN - In de hemel zoals op aarde
44981: ROUAUD, JEAN - De velden van eer
50362: ROUGEMONT, DENIS DE - Het aandeel van den duivel
38143: ROUGERON, GEORGES,, 1911- - Bourbonnais
63543: ROUGOOR, THEO J. - Sint Catharinakerk Doetinchem.
46331: ROUSSEAU, G. S. (GEORGE SEBASTIAN) - Yourcenar
61567: ROUW, G. - Twee eeuwen 'De Kruisberg': historie van het landgoed, de inrichting en de buurtschap
31103: ROVER, P.A. DE. - In nacht en stormgetij. ( gedenkalbum voor de jeugd "stormramp 1953") = flood disaster Zeeland 1953
30005: ROWLAND, MICHAEL DOMEYKO - Absoluut gelukkig
25257: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Monumenten reisboek van Nederland. Dl.: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
24319: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Monumenten reisboek van Nederland. Dl.: Noord- en Zuid-Holland
1477: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Verschanste schoonheid: een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland / Noortje de Roy van Zuydewijn
61655: LE ROY, CHR. - Gids "Naar den Gelderschen Achterhoek"
25348: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Verschanste schoonheid: een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland
61378: LE ROY, MAXIMILIEN, 1985- - Nietzsche vrijheid scheppen
31933: ROYAARDS, C.W., JONGENS, P., PHAFF, H.E. - Het stadhuis van Haarlem: algemeen restauratieplan
56602: ROYAL, LYSSA. - Visitors from within
56604: ROYAL, LYSSA. - Preparing for contact: a metamorphosis of consciousness
56605: ROYAL, LYSSA. - The prism of Lyra: an exploration of human galactic heritage
49979: ROYAL ACADEMY OF ARTS, SILLEVIS, JOHN, DUMAS, CHARLES, DE LEEUW, RONALD, HAAGS GEMEENTEMUSEUM, MUSÉE DU LOUVRE - The Hague School : Dutch masters of the 19th century
61805: ROYALTON-KISCH, A., BLAND, NEVILE - "Orange on top"
20587: ROYEN, PAUL DAVID VAN - Jezus en Johannes de Doper: een historisch onderzoek op grond van de synoptische Evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste
65091: ROYMANS, NICO (NICO GERARDUS ANTONIUS MARIA), 1954-, DERKS, A.M.J. (ANTONIUS MARTINUS JOHANNES), 1958- - Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk: opgravingen te Tiel-Passewaaij
33882: D'ROZARIO, RICO - North Sea Jazz Festival 1976-1985
65089: ROZENBURG, ROB, ROZENBURG, ROEL, HOVE, CHENJERAI - Zimbabwe: huis van steen
40633: ROZENDAAL, WILLEM JACOB,, 1899-, HAAGS GEMEENTEMUSEUM. - W. J. Rozendaal Overzichtstentoonstelling.
50022: RUBINS, DAVID K. - Anatomie-tekenen
63177: RUBINSTEIN, RENATE - Links en rechts in de politiek en in het leven
36857: RUDOLF, BRANKO - Het zilveren visje
3865: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid / Helga Ruebsamen
63339: RUELLE, DAVID. - The mathematician's brain
26650: RUHE, H.A.M. - Het dorpswoonhuis in de Kempen: vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw
37200: RÜHLIG, CORNELIA,, AUER, INGE, - "Die schlimmste Sache war die Angst, die andauernde Angst-"
53677: RUIJGROK, ELISABETH, VLAANDEREN, NIELS - Sociaal-economische waardering van natuurvriendelijke oevers: een CMV-studie in het kader van het Beheerplan Nat
61767: RUIJGROK, ELISABETH CORNELIA MARIA - Valuation of nature in coastal zones
29803: RUIJGROK, L.W.CH. - Om het fundament: de VPKN: een breuk met de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk
53829: RUIJSENDAAL, ELS, RUTTEN, GIJSBERT, DIBBETS, GEERT - Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn!
48855: RUIJTER, ELSJE DE, SCHOENMAKER, AART, KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING - Zeeboek
59013: RUIKES, CHRIS. - Het oude kasteel herleefde: Jan Herman van Heek en Huis Bergh 1912-2012
39197: RUITENBERG, PETER - 'Ceres' en zijn voorgangers: 450 jaar korenmolens in Bovenkarspel/Broekerhaven / Peter Ruitenberg
25642: RUITENBERG, PETER - Skeerwinkelpraat
56653: RUITER, J. DE. - Voor generaties gebouwd
52257: RUITER, DR. I. DE - Torenloos land
37596: RUITER, DR. I. DE - Torenloos land
22510: RUITER, JEAN - Terra cultura, mare nostrum: photoworks
47556: RUITER, JEAN - Terra cultura, mare nostrum: photoworks
20202: RUITER, KEES DE - De Indiëgangers: over de in de jaren 1945-1950 uit Hardinxveld en Giessendam uitgezonden militairen in de oorlog met de Republiek Indonesië
5477: RUITER, FLOK DE, RUITER, KEES DE - Swets tabak en daar blijf ik bij: keuze uit advertenties in Rondom de Giessen 1925-1950
5365: RUITER, FLOOR DE - Uit de pen van tante
50348: RUITER, CONCHITA DE - Conchita's kerst
50347: RUITER, CONCHITA DE - Conchita's kerst
66158: RUITER, J. P. (JOHANNES PETRUS), 1936- - Energiebronnen van de toekomst: een overzicht van alternatieven voor fossiele en nucleaire energiebronnen
54105: RUITER, H. DE - Geïllustreerde gids voor de Baronie van Breda
67356: RUITINGA, JAN P. - In en om de Zonnebrink, 1841-1991: uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Winterswijk
63378: RÜKL, ANTONÍN. - Moon, Mars and Venus: a concise guide in colour
35620: RULLER, DINGENUS VAN,, 1929-, HOGG, PATRICIA B. - Logical coincidence
62937: RULLMANN, J.A.C. (JOHAN ANTOON CHRISTOFFEL), 1898-1971. - Christus' gang door China
58994: RULOF, JOZEF - Jeus van moeder Crisje. Dl. 3: Jeus aan de voeten van zijn Meester
58992: RULOF, JOZEF - Jeus van moeder Crisje. Dl. 2: Jeus onder de mensen
58855: RULOF, JOZEF - Het schilderend mediumschap van Jozef Rulof;
1735: RÜMKE, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods: een essay / door H.C. Rümke
22392: RÜMKE, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods: een essay / door H.C. Rümke
50204: RUNDQVIST, ROGER - Chinese calligrafie als meditatieve en creatieve uiting
69494: RUNHAAR, J., STEVERS, R.A.M., UDO DE HAES, H.A. - Uitwerking CML-ecotopensysteem voor de Randstad: rapportage van een studie in opdracht van de Rijksplanologische Dienst, gericht op de verwerking van provinciale flora- en vegetatiegegevens uit het Randstadgebied
29482: RUNIA, K. - Schuldig. Hoezo?: over schuld en vergeving
38809: RÜRUP, REINHARD, - Topographie des Terrors
56549: RUS, E.A. - Schagen: centrum te kijk
584: RUSSEL, JOS. - Geschied- en oudheidkundige schets der stad Maastricht / door Jos. Russel
585: RUSSEL, JOS - Kronijk of geschiedkundige beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid Sittard: met aanhangsel over koning Zwentibold en de heerlijkheid Born / door Jos Russel
61748: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie: in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
30871: RUSSELL, BERTRAND,, 1872-1970. - Satan in de buitenwijk. Mensen op de tweesprong van hun leven
38575: RUSSELL, BERTRAND - Autobiografie. 2: 1914-1944
41311: RUSSELL, BARRY C. - FAO species catalogue. Nemipterid fishes of the world (Threadfin breams) family Nemipteridae.
5053: RUSSON, JACQUELINE - Grimeren met fantasie / Jacqueline Russon;
1737: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving / A.J.C. Rüter; onder red. van Th.J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper
21486: RUTGERS, D., TOLMAN, RINKE - Schetsen en verhalen uit het dierenleven voor de christelijke scholen
59057: RUTGERS, WIM, ANTONIUSSCHOOL, VRAGENDER. SCHOOLCOMMISSIE - 125 jaar onderwijs in Vragender
27932: RUTHVEN, IANTHE - Ierse interieurs: karakteristieke en unieke huizen
48778: RUTTEN, M.G., BIOLOGISCHE RAAD, BIOSFEER EN MENS (1970; AMSTERDAM), CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBLIKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATIE, WAGENINGEN - Biosfeer & mens
22339: RUTTEN, J. - Bouwen in de jaren negentig
38152: RUTTEN, LINDA, WAGENINGSE STUDENTEN KOOR EN ORKEST VERENIGING - In omnibus musica ...: 75 jaar WSKOV
2271: RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne / M. Rutten
22778: RUTTEN, JAN - New Second Chamber of Parliament building
35632: BROUWERS RUUD. - Rotterdam. Metropool aan de Maas.
4774: RUUSBROEC, JAN VAN - Boecsken der verclaringhe / Jan van Ruusbroec; ed. by G. de Baere; introd. by P. Mommaers; transl. by Ph. Crowley and H. Rolfson
2847: RUYGERS, GEERT - Volkseenheid / door Geert Ruygers
63474: RUYTER, MICHIEL ADRIAANSZOON DE (1607-1676)., VERHOOG,P. & L.KOELMANS. - De reis van Michiel Adriaanszoon De Ruyter in 1664-1665,
51542: RUYTER, MARJA DE - Koning Langbaard en zijn kabouters. Boek 3: Benjamin op stap; Het avontuur met de heks
40472: RUYTER, MARJA DE - Koning Langbaard en zijn kabouters. Boek 3: Benjamin op stap; Het avontuur met de heks
46238: RYAN, PAUL B. - First line of defense: the U.S. Navy since 1945
41735: RYDER, ARTHUR W., JANSMA, RUDI - Panchatantra: het klassieke boek met fabels uit India
67311: DE RYNCK, PATRICK, 1963-, ALTENA, ERNST VAN (ERNST RUDOLF), 1933-1999. - Op de snaren van Apollo: acht eeuwen Latijnse poëzie
1919: RYON FRANK., FREDDY HUBRECHTSEN - België onder de wapens., Fort Napoleon
34657: RYSER, FRIEDER., SALMEN, BRIGITTE., SCHLOSSMUSEUM MURNAU. - "Amalierte Stuck uff Glas / hinder Glas gemalte Historien und Gemäld", Hinder Glas gemalte Historien und Gemeald., Hinterglaskunst von der Antike bus zur Neuzeit.
41877: SýKORA, K.V., NIJS, L.J. DE, PELSMA, T.A.H.M. - Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen
39689: SAADAWI, NAWAL EL - De gesluierde Eva: vrouwen in de Arabische wereld
1736: SAAL, P., BITTER, P. - Wonen op niveau: een opgraving aan de Langestraat / P. Saal, P. Bitter
22786: SAAN, HANS, ELLENKAMP, JOKE - Intersectorale actie: voor grensbewoners is smokkelen normaal: plaats, praktijk en theorie van intersectoriale actie
29871: SAATKAMP, MARIELIES, SCHLÜTER, DICK, TWENTE AKADEMIE, ENSCHEDE, STICHTING STARING INSTITUUT, LANDESKUNDLICHES INSTITUT WESTMÜNSTERLAND - Van Hexen un Düvelslüden: über Hexen, Zauberei und Aberglauben im niederländisch-deutschen Grenzraum = over heksen, toverij en bijgeloof in de Nederlands-Duitse grensstreek
63335: SABBAGH, KARL. - Dr. Riemann's zeros:
2284: SABBE, MAURITS - De filosoof van 't Sashuis / Maurits Sabbe; met teek. van Albert Geudens
61649: SABELIS, A. C. - Thieme's ruimteboek.
50157: SACKS, OLIVER - Mexicaans dagboek
48702: SADLER, A.L. - Ikebana of het kunstig bloemschikken
42275: SADLER, ARTHUR - Paper sculpture
60151: SAEIJS, HENK L.F. - Levend water en een wereldstad: ecologie als economische factor in het waterbeheer
27777: SAENREDAM, PIETER JANSZ., CENTRAAL MUSEUM (UTRECHT) - Catalogue raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Pieter Jansz. Saenredam 15 september-19 november 1961
55236: SAFFARO, LUCIO. - Teoria de l'Est.
2539: SAGAN, CARL - Draken uit het paradijs / Carl Sagan;
66311: SAINT-OMER, E.P. - De wonderdoener der 18de eeuw, of: Leven, deugden en mirakelen van den heiligen Gerardus Majella, leekebroeder van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers
51959: SAINT GEORGE, AMELIA - Het complete sjabloneerboek: versieringen op stof en steen, hout en papier / Amelia Saint George;
41337: SAINT LAURENT, CHARLES - Dictionaire Encyclopédique Usel répertoire universel et abrégé de toutes les connaissances humaines
29697: SALEMINK, THEO, LENIN - Marxisten over godsdienst 1913-1944
6863: SALEMINK, THEO - De Afrikaanse mythe
31576: SALINERO PORTERO, JOSÉ., PICASSO, PABLO,, 1881-1973., SABARTÉS, JAIME,, 1881-1968., MUSEO DE MÁLAGA. - Libros sobre Picasso en el Museo de Málaga

Next 1000 books from De Kantlijn

12/15