De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61882: NOUENS, HENK - Mijn bezette straatje
31896: LE NOUIL, GER - De weg terug
37280: LE NOUIL, GER - De weg terug
38683: NOUTA, R. - Dijken en zeedijksters
70108: WIM NOUWEN - FC Eindhoven Eindhoven zal wezen 1950-2008
44865: NOUWEN, L.J.M. - Van weduwenverbranding tot weduwenpensioen: flitsen uit antropologie en recht
42232: NOWEE, P. - Arendsoog en de man zonder verleden / P. Nowee;
56612: NOWEE, P. - Arendsoog en de Kansas-kidnap
28098: NOWEE, J. - De cowboy-detective
30706: NOYES, ALFRED - Open booten
29173: NOYES, RALPH. - Crop circle enigma
60096: RAAD VAN KATHOLIEKEN DER NSB. - Voor God verantwoord!: mag ik als katholiek mijn actie voor de N.S.B. voortzetten?.
60139: NUBOER, JOHANNUS F. - De heelkunde aan den tweesprong
32444: NUCHELMANS, J., DIERCKS, G.F. - Trias Homerica. II: Grammatica Homerica
55362: NUENEN, JAN VAN. - Borne archeologisch
4643: NUFFIC TAALDIENST, MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN - Nederlandse hoger onderwijs termen in het Engels /
67357: NUIJTEN, KEES - Freud en fictie: literaire genres vanuit psychoanalytisch perspectief
44836: NUIS, J. - Lambertus Zijl's in steen gehouwen medaillons: beeldhouwwerk uit de gevel van 'De Algemeene' in het trappenhuis van het Centrum voor Wiskunde en Informatica
41469: NUIS, A. - Sonnet: Amsterdamse studentenpoëzie
39764: NULAND, SHERWIN B. - Artsen: een biografie van de geneeskunde.
7124: NUMAN, A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee.
64575: NUSTELING, HUBERTUS PETRUS HYGINUS - De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool, 1831-1914
37090: MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN (AMSTERDAM) - Gedenkboek Maatschappij tot nut van 't algemeen. (1784-1934.)
37656: NUTTGENS, PATRICK., HEATH, JANE., CRAFTS COUNCIL (GREAT BRITAIN)., ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN. - furnished landscape
28908: NUVER, A.H.L., VAKGROEP STEEN- EN OFFSETDRUK, NEDERLANDSE BOND VAN STEEN- EN OFFSETDRUKKERIJEN EN FOTOLITHOGRAFISCHE INRICHTINGEN - Steendruk, offsetdruk
20478: NUYENS, A. - Nieuw Italiaansch-Nederlandsch en Nederlandsch-Italiaansch Woordenboek: vooral met betrekking op de technische uitdrukkingen van den handel, de wetenschappen, industrie, kunst, staatkunde, enz.
35056: NV HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN SIGARETTENFABRIEKEN ED. LAURENS "LE KHÉDIVE", DEN HAAG - Kijken bij Ed. Laurens
51610: OAKLANDER, VIOLET., CENTER FOR GESTALT DEVELOPMENT. - Windows to our children
4447: OAKLEY, JANE - Raspoetin: de meestermagiër / Jane Oakley;
24401: OAKLEY, JANE - Raspoetin: de meestermagiër
32129: OBBEMA, PIETER - De middeleeuwen in handen: over de boekcultuur in de late middeleeuwen
3175: OBBENS, MIRANDA - Berenwereld van keukenovenklei / Miranda Obbens;
41624: OBBINK, H.TH. - Over oud-Aegyptische voorstellingen aangaande dood en leven
30730: OBER, JERVEN, GEMEENTELIJKE VAN REEKUMGALERIJ, APELDOORN - Beelden van de eigen... werkelijkheid...: 30.6
61871: OBERLEITNER, WOLFGANG, LESSING, ERICH - Funde aus Ephesos und Samothrake
61823: OBERWALDER, WALTRUDE, WUTZEL, OTTO - Die Bildhauerfamilie Schwanthaler, 1633-1848: vom Barock zum Klassizismus: Austellung des Landes Oberösterreich
41327: OBST, FRITZ JÜRGEN,, 1939-, JACOB, UDO., RICHTER, KLAUS. - Completely illustrated atlas of reptiles and amphibians for the terrarium
31499: OCHS, MICHAEL,, 1943- - Classic rock covers
68353: OCHSENKNECHT, INGEBORG, 1920- - "Als ob der Schnee alles zudeckte": eine Krankenschwester erinnert sich; Kriegseinsatz an der Ostfront
31788: ODERWALD, ARKO - Maison Dieu: dertig jaar the house of God
63348: ODIFREDDI, PIERGIORGIO, 1950- - The mathematical century: the 30 greatest problems of the last 100 years , Matematica del Novecento.
53903: ODIJK, ERIK - DESEOS
22181: ODIJK, AD. J. - Al-ter-na-tief ABC
37742: ODINK, HENDRIK, KROSENBRINK, HENK - Volkswijsheden uit de Achterhoek
60244: ODUM, EUGENE P. - Prinzipien der Ökologie: Lebensräume, Stoffkreisläufe, Wachstumsgrenzen , Ecology and our endangered life-support systems
34480: OEDEKERK, GINY, KLATSER, LEO - Terug-blik: 50 portretten van schrijvers, 1952-1965
71213: OEFFELT, THEO VAN - De 75 beroemdste bouwwerken van Nederland
22683: OEFFELT, THEO VAN, HULSMAN, BERNARD - Mij́n gebouw wordt zo: architectuur voor jongeren
71169: OEGEMA, J.J.G. - De stoomtractie op Java en Sumatra
50198: OEHMKE, T.R.L. - Waar kris en klewang dreigden: een episode uit den heldenstrijd op Atjeh, 1895-1897
39247: OELE, DICK, WAGENINGSE STUDENTEN ORGANISATIE - Oh, Salverdaplein: poging tot een analyserend verslag van de acties rondom de bezetting van het hoofdgebouw in het voorjaar van 1980
67237: OELE, DICK, WAGENINGSE STUDENTEN ORGANISATIE - Oh, Salverdaplein: poging tot een analyserend verslag van de acties rondom de bezetting van het hoofdgebouw in het voorjaar van 1980
21730: OELE, DICK, WAGENINGSE STUDENTEN ORGANISATIE - Oh, Salverdaplein: poging tot een analyserend verslag van de acties rondom de bezetting van het hoofdgebouw in het voorjaar van 1980
56524: OERLE, H.A. VAN - Leiden binnen en buiten de stadsvesten
6618: OESMAN, IJSPEERT, C.F. - Peladjaran bahasa Melajoe: oentoek sekolah boemipoetera
20266: OETS, PIM - De Rolling Stones
27828: OEVER, EM VAN DEN - Frits en de knikkers: voor jongens
50145: OEVER, KAREL VAN DEN - Geestelijke peilingen
50282: OEVER, KAREL VAN DEN - Het inwendige leven van Paul
60137: OEVER, KAREL VAN DEN, 1879-1926. - De heilige berg
4478: OFFERMANS, J.P.L.G., AUGUSTUS, LOUIS, LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP, STICHTING HISTORISCHE KRING HET LAND VAN HERLE, HEERLEN, STICHTING LÈVE ROLDUC - Ontgonnen verleden: opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag
2990: OFFERMANS, J., SIMONS, A.H. - Het Kritzraedthuis: een waardig accent in het Sittardse stadsbeeld en een stijlvol pronkjuweel van Maaslandse Renaissance / door J. Offermans en A.H. Simons
40578: INTERNATIONAL MUSEUMS OFFICE - Manual on the conservation of paintings
40086: WAR OFFICE. - Manual of field engineering (Royal Engineers). Part V ROADS
40087: WAR OFFICE. - Manual of field engineering (Royal Engineers). Part IV ACCOMMODATION AND WATER SUPPLY
28961: WAR OFFICE. - Machine gun handbook (technical). Volume I, pamphlet no. I
61676: VEREENIGING VAN LEDEN BEHORENDE TOT HET WAPEN DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE BENEDEN DE RANG VAN OFFICIER - Jubileumnummer 1898 - 1948. De Koninklijke Marechaussee
69980: ÖHLBERGER, REINHARD - Wenn am Buch der niederländische Händler klebt
53441: OHM, ANNALIESE - Volkskunst am unteren rechten Niederrhein: Sammlung und Aufnahmen im Kreise Rees
3101: OIJEN, FRANS VAN, WEL, WIL VAN, STICHTING WAMEL ELFHONDERD, HISTORISCHE VERENIGING TWEESTROMENLAND - Van Vamele tot Wamel, 893-1993.
27363: OIRSCHOT, ANTON VAN - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant: hun bewoners en bewogen geschiedenis
22521: OIRSCHOT, ANTON VAN, AKERBOOM, JACQUES - 't Is zonde van Brabant
42493: OIRSCHOT, HARRY VAN - European record labels
22197: OJEN, G.J. VAN (JR.) - De Binnenlandse Strijdkrachten
31229: OKADA, YUZURU - Japanese family crest
53740: DIV AUTEURS. VOORWOORD J. OKKINGA - De Leeuwarder Kaatsclub in het goud: Jub ileum uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Leeuwarder Kaatsclub
70510: OLAF VON. DRACHENFELS, HARALD. MEY, NIEDERSACHSEN / LANDESVERWALTUNGSAMT. - Kartieranleitung zur Erfassung der
45036: OLDE MEIERINK, L.H.M. - Ampsen: de geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners
64674: OLDE MONNIKHOF, JAN - Waarom de kip geen brood meer bakte: een tukker vertelt
42350: OLDEN, ELS - Versjes uit de oude tijd
35446: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN - De omwenteling van 1813 te 's Gravenhage: aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den Hoogleeraar Theod. Jorissen
4886: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN - De omwenteling van 1813 te 's Gravenhage: aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den Hoogleeraar Theod. Jorissen / door A.A. van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tullingh
56623: OLDENHOF, H. (HERMAN JOSEPH), 1923- - Van Normaalschool Steenwijkerwold naar Pabo Zwolle
29525: OLINER, SAMUEL, OLINER, PEARL - De altruïstische persoonlijkheid: waarom riskeerden gewone mannen en vrouwen hun leven om anderen te redden?
36483: OLINGA, GERARD - Wageningse dienders: de historische beschrijving van de Wageningse politie in de periode van 1843-1945
28899: OLIVEIRA, MANUEL ALVES DE., OLIVEIRA, LEONEL DE., AMORIM GROUP. - cork
61441: OLIVER, TONY L., - German order-decoration-medal citations; 1939-1945.
64563: OLIVIER, W.C.D. - Over grondcrediet en hypotheekbanken
69898: OLLIGS, HEINRICH (HRSG.) - Lülsdorf am Rhein Burg, Dorf und Landschaft
5867: OLOF, THEO - Wolfgang Amadeus Mozart: geniaal componist
70319: OLTHETEN, HARRY - Go Ahead 100 jaar: van volksclub tot voetbalbolwerk
22763: OLTMANS, ALB. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling
22326: OLTMANS, WILLEM - Who are the no. 1 war criminals?
22327: OLTMANS, WILLEM - Bomb Texas
5205: OLVING, P.H. - Vraagbaak voor uw Opel Kadett E: een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S en 1.6 S met handgeschakelde vier- of vijfversnellingsbak of automatische transmissie: 1984-1986 / red.: P.H. Olving
61835: OLYSLAGER, PIET, 1916-1993. - Vraagbaak voor uw Fiat 850: een complete handleiding voor de typen: Fiat 850, Fiat S. Coach, Fiat 850 Coupé en Spider vanaf 1964
71182: OLYSLAGER, HANNEKE - Theo Nieuwenhuis, sierkunstenaar en meubelontwerper (1866-1951)
57784: OLYSLAGER, PIET, 1916-1993. - Vraagbaak voor uw NSU: een complete handleiding voor de typen Prinz 4 en Sport Prinz vanaf 1962
27630: OLYSLAGER P. - Vraagbaak voor uw NSU. Een complete handleiding voor de typen 1000, 1000c, 1200, 1200c, Automatic, TT ( 1200) , TTS ( 1000 ) 1968 - 1972
27631: OLYSLAGER P. - Vraagbaak voor uw Opel Record A Een complete handleiding voor de typen: A en A "L " , Sedan, Sedan "L", Coach, Coepé, Coepé "L", Car-A-Van, Bestelwagen vanaf 1963
27632: OLYSLAGER P. - Vraagbaak voor uw Opel. Een complete handleiding voor de typen: 1,5 liter Olympia, Olympia-Record, Car-A-Van, Bestelwagen vanaf 1953 en 1200, 1500, en 1700 vanaf 1960
25980: OMILANOWSKA, MALGORZATA - Berlijn
40441: OMME, IR. N. VAN - Wegwijs in hoofdwerkplaats Haarlem
27634: OMMEN, A.F. VAN - De trouwe-dienstmedaille voor militairen beneden de rang van officier: ingesteld in 1825
60141: OMMEREN, J. VAN - Brandstof uit de houtwal: rendabele exploitatie van kleine houtopstanden op het boerenbedrijf
70169: ALGEMEENE VEREENIGING "RADIO OMROEP" - Wat de "A.V.R.O." voor haar luistervinken waard was
5088: VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER IN ARNHEM EN OMSTREKEN - Gids voor Arnhem en omstreken .: met plattegrond van Arnhem, wandelkaarten in kleuren en in den tekst, benevens een groot aantal afbeeldingen
64656: VOORSTER BELANG EN OMSTREKEN - Voorst en omstreken rond 1900
35625: ONBEKEND - Atlas der geheele aarde
40873: ONCK, A. VAN - Polderparadijs... hengelparadijs
63488: ONDERWATER, HANS - Operation Manna
70629: K. J. ONDERWEEGS - De hulpmarechaussee 1848-1945
52276: STICHTING CONTACTCENTRUM BEDRIJFSLEVEN-ONDERWIJS - De dagbladjournalistiek
55323: ONKRUIT (AMSTERDAM) - Bunker in bunkerbuit
69527: ONSTENK, JAN - Zes eeuwen in 't Ghesthuus
64780: OOIEVAAR, NEL, HART, EKKO - Makkers en rakkers
61760: OOIEVAAR, NEL, HART, EKKO - Makkers en rakkers
39972: OOIJEN, BEN VAN - Onze Ben wordt burgemeester...: een boekje met 'denksels'
44711: OOMEN, PALMYRE MARIA FRANCISCA,, 1948-, WOBBES, THEO., BEMELMANS, T. M. A., THIJMGENOOTSCHAP., STICHTING THOMAS MORE., ADELBERT VERENIGING (ORGANIZATION) - Nanotechnologie
33565: OORD, J.G. - Handboek faunaschade
26881: OORD, KEES VAN DEN - Een heerlijken tijd...: het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918
48954: OORD, AD VAN DEN, OOSTERHOUT, WIL VAN - Berkel-Enschot-Heukelom, drie zielen en één bestuurlijk hart
70300: OORD, KEES VAN DEN - De Gruyter: geschiedenis van een kruideniersimperium
53559: OORDT, G.J. VAN - Geslachtsverandering bij gewervelde dieren
51773: NETHERLANDS. MINISTERIE VAN OORLOG. - Het vergeten leger? NEEN !!!
64812: MINISTERIE VAN OORLOG - Voorlopig reglement op de eerbewijzen en het ceremonieel bij de Koninklijke Landmacht
71286: MINISTERIE VAN OORLOG - Medische aspecten van de chemische oorlogvoering
38758: NETHERLANDS. RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE. - Van Genechten. ( processen. 2 )
29460: OORT, J. VAN, SYMPOSIUM "DE ONBEKENDE VOETIUS" (03-03-1989; UTRECHT) - De onbekende Voetius: voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989
30031: OORT, FRANS VAN, KERSTIENS, HANS - Verhoogd en gewiekt: de geschiedenis van de Concordiamolen Ede
59114: OORT, J. VAN (JOHANNES), 1949- - Augustinus: facetten van leven en werk
51783: OORTHUYS, CAS.., EMMY ANDRIESSE., DICK ELFFERS., J.J. VRIEND - De grond waarop wij staan
24110: OORTHUYS, CAS - 1944-45, het laatste jaar: een verslag in foto's over onderdrukking en bevrijding
39713: OORTHUYS, CAS.., EMMY ANDRIESSE., DICK ELFFERS., J.J. VRIEND - De grond waarop wij staan
34419: OORTHUYS, CAS., THYS VAN DEN AUDENAERDE, D. F. E. (DIRK F. E.), CREEMERS-PALMERS, M. - Mensen aan de stroom, Gens du fleuve.
51784: OORTHUYS, CAS.., EMMY ANDRIESSE., DICK ELFFERS., J.J. VRIEND - Le sol qui nous porte
57774: OOSTEN, C.P.S. VAN (CORNELIS PETRUS STEPHANUS) - De computer, een fenomeen van deze tijd , computer
61788: OOSTERBAAN, J.C., ROEST, F.C. - Een ketting van boeken
65000: OOSTERHOF, A. P. - Handboek voor de loodgieter: hand- en studieboek voor loodgieters, aannemers en architecten
41436: OOSTERHOF, ANT. P. - Handboek voor den loodgieter
41437: OOSTERHOF, ANT. P. - ( Handboek voor den loodgieter ) UITSLAGEN
48920: OOSTERHOFF, J., RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Bouwtechniek in Nederland. 1: Constructies van ijzer en beton: gebouwen 1800-1940, overzicht en typologie
51679: OOSTERHUIS, VANDA - Gedragsproblemen
40874: OOSTERHUIS, TON - De geuzen van Dokkum: een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen
40537: OOSTERHUIS, HUUB - Halverwege: 75 psalmen vrij
71343: OOSTERHUIS, L. W. ( BEWERKING VAN ) - Fiat 1400 Handleiding.
35679: OOSTERINK. H.J. - Winkels in oorlogstijd 1940 1945
34070: OOSTERMAN, ARJEN - Arie Hagoort, architect
41941: CULTUURCENTRUM DE OOSTERPOORT (GRONINGEN) - Kijken met Jetses naar toen
21424: OOSTERVELD, P. - Nederlandse Spitsbergen expeditie, 1968-'69
23968: OOSTERWIJK, BRAM - De zee was onstuimig...: fragmenten uit de historie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1824-1991
7060: OOSTERWIJK, BART, SOETERS, HANS - 't Nieuwsblad: een beeld van een Rotterdams dagblad
64644: OOSTERWIJK, T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde
42395: OOSTHUIZEN, JACOBUS STEFANUS - Van Plotinus tot Teilhard de Chardin: 'n studie oor die metamorfose van die Westerse werklikheidsbeeld
6396: OOSTINDIË, GERT, PRINS CLAUS FONDS VOOR CULTUUR EN ONTWIKKELING - Het verleden onder ogen: herdenking van de slavernij
40966: OOSTINDIE, GERT, MADURO, EMY, KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE, LEIDEN - In het land van de overheerser. II: Antillianen en Surinamers in Nederland 1634
6209: OOSTRA, MIEKE ANTONIA RIEMKE - Componentontwerpen: de rol van architecten in productinnovatie
64549: OP DE COUL, TH. P.J.C. - Nederlandsch-Indische thee-ondernemingen en hunne waarde voor den belegger
51909: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE "HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM" (ARNHEM) - Documentatie landelijke bouwkunst. Map 4: Twee en dertig opmetingstekeningen van boerderijen
51910: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE "HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM" (ARNHEM) - Documentatie landelijke bouwkunst. Map 5: Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee
51908: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE "HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM" (ARNHEM) - Documentatie landelijke bouwkunst. Map 3: Eenendertig opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen
63141: OPHUIJSEN, CH.A. VAN - Handleiding bij de beoefening van het Maleische letterschrift
37919: OPIE, ROBERT,, 1947- - Miller's advertising tins, Advertising tins
40043: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift voor het geweer van 7.7 mm. ( Lee Enfield model 1942) No 1501
40044: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift voor de STEN - MITRAILLEURKARABIJN van 9 mm ( No 1504 )
40046: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift voor de STEN - MITRAILLEURKARABIJN van 9 mm ( No 1504 )
40047: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift voor den LICHTEN MITRAILLEUR VAN 7 mm. ( Bren ) ( No 1503 )
40048: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift TOEPASSING VAN DE VUURKRACHT ( No 1502 )
40064: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift TROPENZAKBOEK VOOR DEN SOLDAAT ( No 1578 )
70653: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift TOEPASSING VAN DE VUURKRACHT ( No 1502 )
40045: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. CENTRAAL BUREAU MILITAIRE OPLEIDING - Ontwerp voorschrift voor den LICHTEN MITRAILLEUR VAN 7 mm. ( Bren ) ( No 1503 )
22046: OPMEER, PAULINE, GROENVELD, LEONARD, WERFF, JOHANNA VAN DER - Licht, lucht en ruimte: wonen in de jaren vijftig
69554: OPPEN, L.P. VAN, STICHTING TOT UITGIFTE VAN EEN GEDENKBOEK APELDOORNSE OORLOGS- EN VERZETSMONUMENTEN - Apeldoorn monument
35097: OPPEN, L.P. VAN - "Als een goet instrument": veertig jaar strepen, sterren en balken 1939-1979
37677: OPPEN, JOHN VAN, BAETEN, PAUL, LEEUW, PIETER DE - Op de vlucht voor het water: kroniek van een bange week in Gelderland
7788: OPPERMANN, O. - Kölnisch-geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts
42038: OPRÅ¡AL, P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband
24684: OPSTALL, MARGOT E. VAN - Vier eeuwen Nederland-Japan: kunst-wetenschap-taal-handel
65103: OPSTALL, M.E. VAN. - Inventaris van het familiearchief Nederburgh
64551: OPSTALL, VAN. - Regelen en wenken betrekkelijk het onderhoud van wegen in Noordbrabant
36970: OPZEELAND, ED VAN - Ben Bril: Davidster als ereteken
64849: KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING. WERKGROEP EUROPESE ORCHIDEËN. - Zoekkaart om zelf orchideeën te herkennen
33180: ORCZY, ... (BARONESSE) - Ik zal het vergelden
40883: HET HOOFDBESTUUR DER ORDE - De vrijmetselarij in de Eerste Kamer
37996: ORDEMAN, LIESBETH, RIJSBERGEN, ONNO VAN, POLISARIO KOMITEE, ROTTERDAM - "Het doet er niet toe hoe lang de weg is, als er aan het eind maar een waterput is": een kennismaking met het volk van de Westelijke Sahara
42315: ORDEN, G. VAN - (copied) Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen:bevattende eene beschrijving van een aanzienlijk aantal Nederlandsche leg- of rekenpenningen, welke in de penningwerken van Bizot, Van Loon en Van Mieris niet worden vermeld
67270: ORE, ØYSTEIN, 1899-1968. - Niels Henrik Abel.
71220: ORIEUX, JEAN - Catherine de Médicis, ou La reine noire
68411: ORNÉE, W.A. - De "Mof" in de Nederlandse blij- en kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw
24436: ORNSTEIN-VAN SLOOTEN, EVA, HOLTROP, MARIJKE, SCHATBORN, PETER - Het Rembrandthuis: de prenten, tekeningen en schilderijen
70021: OS, QUIRIN VAN, KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT, DE BILT - 100 jaar in de Bilt
70445: OS, HENK VAN, SCHEIJEN, SJENG - Ilja Repin: het geheim van Rusland
58964: OS, HENK VAN - Beeldenstorm in Huis Bergh
58927: OS, HENK VAN, BAARSEN, REINIER, FILEDT KOK, JAN PIET, RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum. Dl. 1: 1400-1600Henk van Os ... met bijdragen van Reinier Baarsen ... [et al.eindred.: Jan Piet Filedt Kokfotogr.: Fotodienst van het Rijksmuseum, Peter Mookhoek ... et al.]
42344: OS, TH. VAN - Penseeldier: een passie: gedichten
2338: OS, HENK VAN - Beeldenstorm: close-ups van kunst uit Nederlandse musea.
46254: OSBORN, GEORGE K., INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES. - Balances of power in Southeast Asia
6076: OSIANDER, J.F. - Volksgeneeskunde of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen
41522: OSIECK, EDUARD R. - Bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland: lijst van soorten die bijzondere aandacht behoeven, waarin opgenomen de nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende vogelsoorten (E.G.-Vogelrichtlijn)
51572: OSMAN, MOHAMMED TAIB., MOHD. TAIB OSMAN, 1934-, SOUTHEAST ASIAN STUDIES PROGRAM. - Malaysian world-view
21859: OSPINA, MARTHA - Pergamano in al haar facetten
42267: OSPINA, MARTHA - Pergamano: nostalgische kerstkaarten
42266: OSPINA, MARTHA - Pergamano bloemdecoraties, een nieuwe dimensie
26286: OSS, FRED W. VAN - Batik: sukma Jawa = de ziel van Java = the soul of Java
70238: OSS, S.F. VAN - Duitschland in den wereldhandel
69894: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN (MEVROUW), HILDEBRANDT, MARIE - Bobo
70989: OSTAIJEN, PAUL VAN - Self-defense
70450: OSTER, ANNEMARIE - vragen naar vroeger
24118: OSTERHOLT, A.B., BREITNER, G.H. - Breitner en zijn foto's
34848: OSTERHOLT, A.B., BREITNER, G.H. - Breitner en zijn foto's
60147: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de assistenten in de cultures betreffende den omgang met het inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk
67343: OSTROWSKI, ALEXANDER MARKUS, 1893- - Solutions of equations and systems of equations
59000: KERKBESTUUR OSWALDUSKERK - De Sint Oswalduskerk Zeddam: historie en bezienswaardigheden /
61504: KERKBESTUUR OSWALDUSKERK - De Sint Oswalduskerk Zeddam: historie en bezienswaardigheden /
61866: OTT, PAUL LEO - Apparatuur voor pT-metingen en de daarmee verkregen resultaten voor de systemen I2, I2-Au en I2-Ag-Au
5800: OTTE, INEKE - Sieraden Ineke Otte, 1982-2004
28159: OTTE, MARYSA - Doeve monumentaal: een overzicht van zijn wand-, plafond- en andere monumentale schilderingen
54143: OTTE, ANNETTE. - Planungsindikator dörfliche Ruderalvegetation 1. Methode zur Kartierung und Bewertung.
53712: OTTEMA, J.G. - Geschiedkundige aantekeningen en ophelderingen bij het Thet Oera Linda Bok
69746: OTTEMA, NANNE - Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland
40487: OTTEN, D. - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe
42372: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging
22855: OTTEN, M.J.C., SCHEPEL, C. - Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische atlas Gelderland: Veluwezoom, Nijmegen en omgeving, Rivierengebied
25601: OTTEN, D. - Oorsprong, betekenis en gebruik van veldnamen in de gemeente Elburg
59040: OTTENHOF, HUMPHREY, DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Gelders gekookt: recepten uit Gelderland van vroeger en nu door mensen uit alle streken van de provincie voor de smaak en de maag van vandaag. Dl. 1
64718: OTTENHOF, HUMPHREY - Glijvlucht
39755: OTTEVANGER, G., PROVINCIALE WATERSTAAT, ZUID-HOLLAND - Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in Midden-Delfland
41329: OTTEVANGER, G., PROVINCIALE WATERSTAAT, ZUID-HOLLAND - Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in Midden-Delfland
51776: TUSSENBROEK. OTTO VAN ( OMSLAGONTWERP ) - Zomerkampen VCJC = Vrijzinig Christelijke JeugdCentrale
71382: OTTO WTTEWAALL, FRED GAASBEEK - Vleuten-De Meern: geschiedenis en historische bebouwing
58938: OTTOMEYER, HANS 1946- - Altes Reich und neue Staaten 1495 bis 1806 Bd. 1. Katalog + Bd. 2 Essays
27045: OTTWAY, SHEILA MAUREEN - Desiring disencumbrance: the representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century englishwomen
50095: OUD, J.J.P. - Ter wille van een levende bouwkunst
2362: OUD, J.J.P. - Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa (1935) / J.J.P. Oud
24276: OUD, INGRID, OOSTERZEE, LEONOOR VAN - Nederlandse tekenaars, geboren tussen 1660 en 1745
50127: OUDE WEERNINK, WIM - Spijker, een Nederlands fabrikaat 1880 - 1926
39613: OUDE NIJHUIS. PETER PAUL., PETER PIGMANS., PASCAL VAN SPIJK EN MARIA SCHATORJÉ. - 50 jaar hockeyclub Venlo 1937 - 1987
44617: OUDEMANS, C.A.J.A., GLIJM, C. - Neerland's plantentuin: afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer
69716: OUDEN, WILLEM DEN - Een spoor van vernieling
31346: OUDEN. J. B. M. - Leende: Bouwplan voor 105 luxe woningen in het vriendelijke Leende.
46303: OUDEN, ALEX DEN - Een hoekstaal van de maatschappij: constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994)
7353: OUDENAARDEN, JAN - Wat zeggie? Azzie val dan leggie!: een speurtocht naar het dialect van Rotterdam
50483: OUDESLUIJS, DIEDERICKE M. - Holländer an der Havel: Flamen und Niederländer in Berlin
2907: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN, VERENIGING VOOR NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant / red.: J.A.F.M. van Oudheusden ...
24225: OUDSTEN, BAS DEN - Friesland is mooi, houwen zo!: foto's van Bas den Oudsten 1950-1970
24155: OUDSTEN, BAS DEN - Klokkestoelroutes in Friesland
36079: OUDSTEN, ADRI DEN, NORDEN-SHAMIER, MARIANNE VAN, MUSEUM 'T COOPMANSHûS, MUSEUM 'T COOPMANSHûS, FRANEKER - 'De hemel is gestegen of de aarde is gedaald',
47698: OUDVORST, A.F. VAN - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen: een literatuursociologische benadering
28894: OUDVORST, A.F. VAN - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen: een literatuursociologische benadering
34536: OUT, JAN - 100 jaar Bakkerij Out: lief en leed in 4 bedrijven
65107: OUTER, R. W. DEN. - Plantenanatomie voor bosbouwers: : L10-propaedeuse, F050-002, (P3-fase)
4686: OUWEHAND, CORNELIS - De 100 dichters in de Japanse grafiek / C. Ouwehand
24887: OUWENEEL, HANS - Op molenpad op de Veluwe
31775: OUWERKERK, PETER - Ongekend: Rini Wagtmans, van straatjongen tot ridder
33901: OUWERKERK, PETER, HOLTHAUSEN, JOOP - De Tour in Holland. Dl. 1
48769: OVERBEEK, RITA, WENDKER, LEONIE, SCHUIT, WILLY VAN DER, GEMEENTE GRONINGEN - Gronings groen van toen
39906: OVERBEEK, MARCEL - Industrieel erfgoed: een monumentaal portret van bedrijvig Nederland
50532: OVERBEEKE, ADDY VAN - Monnickendam in Waterland: landschap en stadsbeeld vanaf de Middeleeuwen
4660: OVERDIEP, G. - De staatkundige situatie van Groningen in 1594 / G. Overdiep
4387: OVERDIEP, G., CONENS, H. R. J. - De vesting Bourtange herbouwd / G. Overdiep , H.R.J. Conens [foto's]
54149: OVERDIEP, G., 1919-1998., VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET MUSEUM VOOR GRONINGSE GESCHIEDENIS (GRONINGEN). - De geschiedenis van het Damsterdiep
44655: OVERDIJK, JOSÉ - Druppels
34179: OVERDUIN, HENK, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - Thuiscultuur: elf Haagse interieurs
29617: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen: het levensverhaal van Wulfert Floor
35591: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen: het levensverhaal van Wulfert Floor
61352: OVERGAUW, L. - Alles over Uw bromfiets: werking, onderhoud, reparatie, onderdelen; Mobylette S1 - S2 - S3
52275: OVERMARS, RIE, CULTUUR HISTORISCH GENOOTSCHAP RAALTE. WERKGROEP DIALEKT - Duizend Sallandse woorden
44912: OVERMEER, PAULUS CHRISTIANUS HENDRIKUS - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834)
40243: OVERMEER, J.M. - Raman de reus
60102: OVERSTEEGEN, G. (GEORGE), 1902- - Moscou zonder masker
60192: OVERSTRAETEN, J. VAN,, VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND., VLAAMSE TOERISTENBOND. - Handboek van de toerist.
36666: OVERTON, MARK - Agricultural revolution in England: the transformation of the agrarian economy 1500-1850
70448: OVERTOOM, J. - De plaats van de aarde in ons zonnestelsel: beknopt leerboek der kosmografie met vele vragen en opgaven
69748: OVERWATER, A.M. - De Rotterdamse gevallenen van het verzet 1940-1945
38567: OVERWATER, A.M. - De Rotterdamse gevallenen van het verzet 1940-1945
68443: OVERWATER, A.M. - Van leitsager tot loods: 400 jaar loodsen van Rotterdam.
70414: OVERY, R.J. - The Nazi economic recovery, 1932-1938
62954: OWEN, CHERYL. - Schritt für Schritt Découpage: Auschneiden: Kleben: Lackieren , Découpage.
37206: OWEN, SRI - De Indonesische kookkunst: de keuken van Java en Sumatra in 200 recepten
49991: OXENAAR, AART - P. J. H. Cuypers, Het Rijksmuseum
70085: OXENAAR, AART - P. J. H. Cuypers en het gotisch rationalisme
35918: OYEN, H. VAN, BETH, E.W. - Philosophia: beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken
69949: OZDEMIR, KEMAL - Ottoman Nautical Charts and the Atlas of Ali Macar Reis.
23945: OZINGA, M.D. - Oost-Groningen
19525: OZINGA, M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld
22361: ÖZSARIYILDIZ, IKBAL SEVIL - Conceptual design by means of Islamic-geometric-patterns within a CAAD-environment
20177: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes: academische poëzie van Piet Paaltjens
28658: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes: poëzie uit den studententijd
25246: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes: academische poëzie van Piet Paaltjens
25215: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes: poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens
25249: PAALTJENS, PIET - Nagelaten snikken: poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van François Haverschmidt, samengest. door Hans van Straten
3179: PAALVAST, ANNEMARIE - Ruimtelijk papierfiligraan / Annemarie Paalvast;
70201: PAAP, WOUTER - Alphons Diepenbrock
5880: PAAPAGINA'S WOUTER - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
26670: PAAPAGINA'S WOUTER - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
31623: PAARDEKOOPER, JOS, RIELE, HEIN TE - Aen de rivier: ondergronds literair leven in Deventer 1940-1945
25137: PAASMAN, BERT, GROOTES, E.K. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen: liedjes uit de Compagniestijd
30708: PAAUW-BACHRACH, B. DE - Apenbal
28955: PAAUW, JOSÉE, BROUWER, JAAP - Het Leichelorgel in de Petruskerk van Pieterburen
62905: PAAUW-BACHRACH, BEP DE - In poppenland
28948: PAAUW, JOSÉE, TUINSTRA, STEF - Het Van Oeckelenorgel in de Petruskerk van Usquert
28949: PAAUW, JOSÉE, FIDOM, HANS - Het Van Oeckelenorgel in de dorpskerk van Vierhuizen
54113: PACCA, BARTOLOMEO, 1756-1844. - Gedenkschriften des Kardinaals Bartholomeus Pacca: eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der negentiende eeuw
2936: PAEPE, EDDIE DE - Hilversum: verdwenen dorpsbeelden: de collectie-Siewers / Eddie de Paepe; met medew. van Stella Leenders
24656: PAGANI, LELIO, SARNEEL, F., DIDERICH, PETER - Civitates orbis terrarum = Steden van de wereld. Europa, Afrika, Azië
2507: PAGANO, LEO - Vier pioniers van ons profvoetbal / door Leo Pagano
29092: PAGÉ, VICTOR WILFRED. - Ford model A car: construction - operation - repair.
70183: PAGE, MARCO - Het geheim van de marmeren buste
71067: PAGEL, WALTER, DEBUS, ALLEN G. - Science, medicine and society in the Renaissance
26487: PAGTER, FRED DE - Het geslacht Vening: roman
33891: PAHLKE, ROSEMARIE E. - Pol Bury
25317: PAHNKE-FELDER, URSULA, PAHNKE, WOLFGANG, VORAGEN, THEI - Fascinatie textiel
71301: PAHUD DE MORTAGNES, W.TH., HOOFT GRAAFLAND, J.P. - Historisch overzicht van de drie gebeurtenissen voorgesteld in de Maskerade, bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan der Utrechtsche Academie
41042: PAIJMANS, THEO - Kosmisch netwerk: het ufo-mysterie in kaart gebracht
70980: GEORGE D. PAINTER - Marcel Proust: a biography
29576: PAK, JOS - Eindelijk...: ADO Den Haag terug in de eredivisie: kampioensjaar 2002-2003
29994: PAKENHAM, THOMAS - The Boer War
33959: PALIN, MICHAEL - Himalaya
66147: PALING, K.M. (KEES M.), 1954- - Galgemaal voor Pruisen: de mestvaalt van de geschiedenis: het opmerkelijke levensverhaal van Paul von Lettow-Vorbeck, Pruisisch generaal, guerrillero, putchist
30745: PALMER, ROBIN H., PARSONS, NEIL. - Roots of rural poverty in Central and Southern Africa
35687: PALMER, ROBERT,, 1945-1997., SHANAHAN, MARY. - Rolling Stones
70659: PAM. LANGE, HANS VAN DER. KROFT, GEMEENTEBIBLIOTHEEK (ROTTERDAM) - Navajo dekens
7421: PAMA, C. - Het wapen der Nederlanden
26029: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek: oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens
44825: PAMEIJER, JOHAN - Symboliek in de evangeliën: een esoterische visie op de wonderverhalen
33237: PANJER, FRED - Japanse meeuwen en overige lonchura's. 25 jaar Japanse meeuwenclub.
44735: PANNEKEET, JOHANNES ANTONIUS - Woordvorming in het hedendaags Westfries
54142: PANNERDEN, JAN EUGÈNE MARIE VAN NISPEN TOT, WERKGROEP VECHTLANDSCHAP, STAATSBOSBEHEER, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST - Het Vechtlandschap
35941: PANOV, VALERY, FEIFER, GEORGE - Valery Panov, een danser
64744: PANSTERS, WIL G. - Dubbelspel: over de betekenis van de informele orde in de Latijns-Amerikaanse moderniteit
66192: PANSTERS, WIL G. - Dubbelspel: over de betekenis van de informele orde in de Latijns-Amerikaanse moderniteit
53780: PANTERMÖLLER, MARKO., SOCIETAS URALO-ALTAICA. - Der finnische Abessiv
42547: PANTUS, WILLEM-JAN, GRINTEN, HANS VAN DER, GEMEENTELIJK VAN REEKUM MUSEUM, APELDOORN - De bakermat van de moderne houtsnede: houtsneden uit de collectie van de Stiftung Museum Schloß Moyland-Sammlung van der Grinten-Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen
46211: PANTUS, WILLEM JAN - Grote Straat: op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat
28874: PAPADAKIS, ANDREAS - Architectuur van nu
66252: PAPENHUIJZEN, G. - De jonge kleermaker: handleiding ten dienste van hen, die zich in het kleermakersvak willen bekwamen, van het vakonderwijs, technische vereenigingen, vakopleiding enz. ( 1e deel )
36066: PAPPERS, DAPHNE, STICHTING ONDERNEMING & KUNST, AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE, AMSTERDAM, AMSTERDAM RAI, INTERNATIONAL EXHIBITION & CONGRESS CENTRE, AMSTERDAM - Bugatti: auto's, meubels en beelden van de familie Bugatti: een rijk geïllustreerd verhaal over een artistieke familie
38907: PAPUS,, 1865-1916. - The Qabalah
46276: PAPUS ( = ENCAUSSE, GÉRARD ANACLET VINCENT,, 1865-1916.) - Traité élémentaire de magie pratique
22342: PARADIJS, CORNELIS - Grassprietjes, of Liederen op het gebied van deugd, godsvruchten en vaderland ...
35654: PARENT, F. - Handleiding bij drie schoolplaten aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
22707: PAREREN, ROLAND VAN - De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten: inclusief Eeneind en Eckart
69945: PARIS, JEAN - L'atelier Bellini
70501: PARKER, DOROTHY - Telefoontje ( model voor de uitgever )
30009: PARKER, DEREK, PARKER, JULIA - In de toekomst zien: hoe voorspellingen te gebruiken in het dagelijks leven
53545: PARKER, JUNE. - Walking in the Algarve
34730: PARKISON, JAMES. - essay on the shaking palsy.
48814: PARLEVLIET, JOYCE MARION - Groen moet je doen!: in Utrecht Noordoost
23622: PARMENTIER, JAN, DAVIDS, KAREL, CORNELISZ, REYER, VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE - Peper, Plancius en porselein: de reis van het schip 'Swarte Leeuw' naar Atjeh en Bantam, 1601-1603
70135: PARS, HANS, LANGEVELD, ROB - Op Hout-rust geen zegen
39594: PARSONS, LANGDON., ULFELDER, HOWARD, - atlas of pelvic operations, Pelvic operations.
33907: SMULDERS TILMANS & PARTNERS - Amsterdam ArenA
70207: VAN PARYS, JORIS - Masereel
31539: VAN PARYS, JORIS - Masereel: een biografie
59002: PAS, G.W. TE - Vetelsels van 't Zerremse Baovendarp
70872: DENNIS. PASCO - Tested Marshall test pilots and their aircraft in war and peace, 1919-1999
44892: PASICOLAN, PAULO N. - Tree growing on different grounds: an analysis of local participation in contract reforestation in the Philippines
70954: PASKAMP, H., PASKAMP-VAN SANTEN, M. - Kinderen van de rekening, joods schoolleven in Twente gedurende de bezettingsjaren 1941-1943
70007: PASKE, BRAM TE, GELINCK, WILLY, TONE CLUB - Van pisemmer bis knipmutsen water: een eeuw Tone Berentsen
61495: PASSAGE, SEF, PLAISIER, LEENDERT - Leeuwarden in de schaduw van Havank en andersom...
64548: PASSAGIER, EEN, GEZAGVOERDER - De reis van het s.s. "Kawi"
30254: PASSIER, P.M.TARCICIUS - Vier maanden in de vuurlinie. Uit het dagboek van een Chinapater
37179: PASSON, TOM, COMMANDERIE VAN ST. JAN - NIJMEGEN - De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704
70668: C.M. PASTEUR-VAN SWIETEN, VEREENIGING VAN HUISVROUWEN (SOERABAIA). - Handwerken van heinde en ver
64977: PASTOE (UTRECHT) - PasToe: catalogus = catalogue = catalogue = Katalog: 1959-60.
44884: PATER, J.C.H. DE - De Raad van State nevens Matthias (1578-1581)
30726: PATER, J.C.H. DE - Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd
64512: PATERSON, ALAN J. S. - The golden years of the Clyde steamers, 1889-1914,
39055: PATERSON, HELENA - Het handboek van de Keltische astrologie: de maanzodiak met de 13 tekens van de oude druïden
47615: PATIJN, WYTZE, BOUSEMA, ANNE, BEEK, MARIJKE, HET OVERSTICHT - Over schoonheid: architectuur, omgeving, landschap / Anne Bousema ... [et al.; teksbijdragen] Wytze Patijn ... [et al.; red. Marijke Beek]
6606: PATIST, C.R. - Het beleg van de stad Grave in 1674
30794: PATTIST, HANS, DONIA, JAN, DUGGAN, SEAN, UITBEIJERSE, SANDRA, GINNEKEN, LIESBETH VAN - Going Dutch: een markant visueel decor
61654: PATTYN, GEERT. - Florale kunst binnenshuis = Floral interior decoration , Floral interior decoration
42076: PÄTZOLD, DETLEV, VANDERMEERSCH, PATRICK, WILCOX, HELEN - 'What's in a name?': three essays on naming and individual identity
66171: PÄTZOLD, DETLEV - Moderniteit en verbeelding: ratio en imaginatio in de geschiedenis van de moderne kentheorie
42123: CADOVIUS PAUL ( DESIGNER ) - ( TRADE CATALOGUE ) Royale ruimte in Uw woning ( Royal system )
71037: PAUL KENNEDY, JAN. SMIT - De wisselkoers van de macht: de economische en militaire opkomst en neergang van de grote mogendheden tussen 1500 en 2000
50291: PAUL, HENDRIK JAN - Masks of meaning: existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history
70855: PAUL VAN VLIET, ERNST DE VRIES - Met kleine ogen: teksten van Paul van Vliet
38300: ZENTS. PAUL G.M. - Drie generaties Zents in de periode 1928 tot 2002
2603: PAULI, HENNE, FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING. VOORLICHTINGSDIENST - De FNV gaat niet opzij!: hoe de vakbeweging de grote staking van '77 won /
7013: PAULI, HENNE, BARTELSMAN, MIRJAM - Handboek voor jeugdloners
38494: PAULI, HENNE, FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING. VOORLICHTINGSDIENST - De FNV gaat niet opzij!: hoe de vakbeweging de grote staking van '77 won
31787: PAULL, EVELIEN - In het land der blinden: een martelgang door de psychiatrie
65028: PAULUS, J., STIBBE, D.G., GRAAFF, S.DE - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
44820: PAULUSMA, PIET, BOER, ROELY - Bar en boos: Groningen en het weer
30495: PAULZEN, HERBERT - De schijn van de stilte: reizen door de Stille Zuidzee
71124: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN - Verre jaren: herinneringen uit het tsaristische Rusland
69658: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN - Begin van een onbekend tijdperk: herinneringen aan de Russische revolutie
47513: PAUWELS, AIMÉ G., BAUWENS-DE JAEGERE, I., MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN (KORTRIJK, BELGIUM). - Damast 2
47512: PAUWELS, A.G. - Damast
71337: PAUWELS, HENRI - Het Gulden Vlies
25641: PAUWELS, HERMAN - Vlaanderen-Nederland: één taal, één staat in Europa
71237: PAVESE, CESARE - Ballingen en andere verhalen
41040: PAVIć, MILORAD - Het Chazaars woordenboek: lexiconroman in 100.000 woorden: mannelijke editie
44795: PAWLIK, JOHANNES, LEBER, HERMANN - Het Cantecleer schilderboek
25971: PAWLIK, JOHANNES, LEBER, HERMANN - Het Cantecleer schilderboek
44787: PAYNE, ROBERT,, 1911-. - white rajahs of Sarawak
58806: PEARCE, BARRY. - Australian artists, Australian birds
41165: PEARSON, E. NORMAN - Ruimte, tijd en leven
24304: PEASE, A. - Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen
39301: PEBESMA, H. - Van Goor's klein Fries woordenboek: Nederlands-Fries en Fries-Nederlands
69797: PEDROLI, BAS - Landscape, our home = Lebensraum Landschaft
30785: PEER, H. F. VAN., BAKERGEM, A. J. VAN., LEYTEN, ED. - Gorcum. Een oude stad maar heerlijk jong.
30732: PEETERS, JOOP - België 1914
40854: PEETERS, EUGEEN - Tuurke kabouter. Dl. 4
70546: PEETERS, JO., BOUTTATS, GA. - Thooneel der steden ende sterckten van 't vereenight Nederlandt met d'aengrensende plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheleij vande (...) princen van Ora
40851: PEETERS, EUGEEN - Tuurke kabouter.
40852: PEETERS, EUGEEN - Tuurke kabouter. Tweede deel
55271: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
40855: PEETERS, EUGEEN - Tuurke kabouter. Vijfde deel
40853: PEETERS, EUGEEN - Tuurke kabouter. Derde deel
47558: PEETERS, GUIDO, BAUDOUIN, FRANS, BAES-DONDEYNE, M., MUNTER, HANS DE, WISEMBERG, ANNIE - Kunst in Vlaanderen
24200: PEETERS, GUIDO, BAELDE, MICHEL - Vlaanderens roem
29041: PEETERS, JAN - Kleuterrijmpjes
6577: PEETERS, BENOîT, PLISSART, MARIE-FRANÇOISE - Vandaag: fotografische vertelling
31829: PEIFFER WATENPHUL, MAX,, 1896-1976., STEINER, WALTER., LÜTTICHAU, MARIO-ANDREAS VON., BERTUCHHAUS (WEIMAR, THURINGIA, GERMANY), KUNSTKABINETT AM GOETHEPLATZ (WEIMAR, GERMANY) - Max Peiffer Watenphul
64852: PEISL, PETER. - Insekten als Blütenbesucher im Botanischen Garten
37178: PEL, C.A. - Knibbel en Knabbel
63102: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: Terp Niehoven
63094: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De mijn Maurits
63096: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De Wieringermeerpolder bij Medemblik
31072: PELDER, F. - De luchthaven Schiphol ( toelichting bij schoolplaat)
31092: PELDER, F. - De luchthaven Schiphol ( toelichting bij schoolplaat)
31089: PELDER, F. - Bloemenbollenteelt
31091: PELDER, F. - De luchthaven Schiphol ( toelichting bij schoolplaat)
26407: PELDER, F. - De zee- en Rijnhaven van Amsterdam. Handleiding bij de schoolplaten.
63107: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: Het olieveld van Schoonebeek
63105: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: Het Maasdal bij de Sint Pietersberg
63108: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De Zaanstreek
38310: PELDER, F. - De zee- en Rijnhaven van Amsterdam. Handleiding bij de schoolplaten.
63109: F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De Hoogovens te Velsen
50116: PELEMAN, BERT - Open jacht: verzen
60249: PELEMAN, BERT 1915-1995. - Boerenlyriek
53444: PELETIER, WILLEM - Winterswijk: een eeuw verandering. Dl. 1
32568: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Dl. 2: Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten
47481: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Dl. 2: Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten
31515: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Dl. 1: Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten
69566: PELETIER, WILLEM - Winterswijk: een eeuw verandering. Dl. 1
70982: PELETIER, WILLEM - Deel 1: Het dorp, Winterswijkse straatnamen: betekenissen en achtergronden
27812: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Dl. 2: Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten
29365: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Dl. 1: Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten
22118: PELGRIM, HARRY - Verlaten waarden: 27 jan. - 4 feb. 1995
33234: PELLANDERS, MICHEL., HOEKVELD, MARION. - Awí!: Amazone indianen
38476: PELLANDERS, MICHEL, TERLINGEN, JEROEN - De kater van het gelijk: een aanklacht tegen de praktijken van het Ford-imperium
6926: PELLANDERS, MICHEL., HOEKVELD, MARION. - Awí!: Amazone indianen
51624: PELS, FRANK - De opportunisten. XI
40609: PELS, C., VOORN, H. - De Schoolmeester: het portret van een drie eeuwen oude Schoolmeester
3194: PELT, HELGA VAN - Ecodecoraties / Helga van Pelt;
70969: H. VAN. PELT - Bokkerijders in de Kempen: verhaal der bandieterijen in N.-Limburg gedurende de tweede helft der 18e eeuw
63529: PELT, LIZZY VAN, 1964- - Ik heb zo'n vreemd gevoel vandaag: gedichten & illustraties voor kinderen vanaf vijf jaar
70261: PELT, ROBERT JAN VAN, DWORK, DEBÏ¿½RAH - Auschwitz van 1270 tot heden
32262: PELT, GEERT VAN - De zwakzinnigeninrichting: leefgemeenschap en organisatie
63530: PELT, LIZZY VAN, 1964- - Kippen in de keukenla: gedichten & illustraties voor kinderen vanaf vier jaar
59094: PELZER, CLÄRE. - Geschichte der Stadt Emmerich im 19. Jahrhundert: mit e. Abriss d. älteren Stadtgeschichte
59020: PELZER, CLÄRE. - Geschichte der Stadt Emmerich im 19. Jahrhundert: mit e. Abriss d. älteren Stadtgeschichte
24180: PELZERS, ELIO, PLOEG, HARRY VAN DER, VENHUIZEN, PIET - Arnhemse kopstukken.
24181: PELZERS, ELIO, VENHUIZEN, PIET, PLOEG, HARRY VAN DER - Arnhemse kopstukken. 2
67306: CATALOG PEN AND PENCILS - F. Soennecken ., Exportkatalog nr 52 Schreibwaren und Registraturwaren
51701: PENDERS, ANNIE - Voyeur gevraagd
51693: PENDERS, ANNIE - De wereld van Lucia
51699: PENDERS, ANNIE - Dorp aan de Mare
53436: PENKALA, MARIA - European porcelain: a handbook for the collector
26077: PENNING, L. - Onder de Vrijstaatsche vlag: een verhaal uit den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen oorlog
6797: PENNING, L. ( ILL C. JETSES ) - De vrijmaking der Surinaamsche slaven: ter herinnering aan den 1sten Juli 1863
26079: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum
33629: PENNING, L. - De Olmhoeve: een dorpsverhaal
26085: PENNING, L. - Voor vrijheid en recht
26086: PENNING, L. - Tjaart van de Merwe
47548: PENNING, L. - Novemberstorm
26076: PENNING, L. - De beide broeders
41446: PENNINGS, ALBERT - Leidraad voor de Nederlandse Tuimelaars en Hoogvliegers: handboek voor de rassierduiven: de Hagenaar, de Nederlandse Hoogvlieger, de Nederlandse Helmduif
37207: PENNY, MALCOLM. - Birds of the Seychelles and Outlying Islands.
35633: PEPER. BRAM., ( VOORWOORD) - Bannink. Gemeentesecretaris van Rotterdam 1973 - 1990
71282: P. G. N. PEPPELENBOSCH, GERT-JAN TEMPELMAN, CENTRUM KONTAKT DER KONTINENTEN (KDK) - Wie wordt er wijzer van al dat gereis?: de Derde Wereld als serieuze reisbestemming
6004: PEPPELMAN, HERMAN - Het leaven van Aornt Peppelenkamp in beeld
6003: PEPPELMAN, HERMAN - Wederwaardigheden met Dolf uut 't Dennengoor
60097: PEPPINK, H.J. - Hoe krijg ik mijn rijbewijs?: handleiding voor de rijvaardigheidsproef
61790: PEPPINK, H. J. - Goed autorijden: gids en handboek voor een economisch, vlot, veilig en aangenaam gebruik van de auto, hier te lande en in drukke buitenlandsche centra zoowel als in het hooggebergte en elders
70688: O. S. PERCIVAL - Indoor Games and Amusements,
68364: PERDECK, ALBERT - Wie verder gaat wordt dood geschoten
55419: PEREBOOM, T. - De American coupe: methode tot zelfonderricht voor heeren-, dames- en kinderkleeding ( = The American coupe: pattern drawing method to self-training for gentlemen, ladies and children's clothing )
35387: PEREBOOM, JEFFREY JOHANNA MATHIEU - "...while they banquet splendidly the future mother...": the significance of trophogenic and social factors on caste determination and differentiation in the bumblebee Bombus terrestris
6636: PEREBOOM, FREEK - De vruchten van de wijngaard: een bloemlezing uit de schriftelijke nalatenschap van Freek Pereboom (1942-1999)
46287: PEREIRA, H.C. - Land use and water resources in temperate and tropical climates
37187: PERELEÅ¡IN, VALERIJ - Gedichten
47482: PEREMANS, DREE - Naar de bronnen van de folk
66013: PEREZ, NISSAN. - Focus East: early photography in the Near East (1839-1885)
39759: PERK, JACQUES - Mathilde en andere gedichten van Jacques Perk
25874: PERK, JACQUES - Verzamelde gedichten
7443: PERK, A. - Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden en weiden in Gooiland: bijzonder in betrekking tot de vraag, wie de geregistertigden zijn tot dat gebruik
37999: PERK, JACQUES - Proeven in dicht en ondicht
22025: PERKS, W.A.G., VONHOFF, H.J.L., GEMEENTE UTRECHT. BUREAU VOORLICHTING - De Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht
22024: PERKS, W.A.G., VONHOFF, H.J.L., GEMEENTE UTRECHT. BUREAU VOORLICHTING - De Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht
50076: PERLS, FREDERICK S., HEFFERLINE, RALPH F. (RALPH FRANKLIN), GOODMAN, PAUL, 1911-1972. - Gestalt therapy
54045: PERMENTIER, LUDO, BOER, THEO DE - Spelling
71229: PERNIS, H.D. VAN - Woordenboek Bahasa Indonesia-Nederlands
37573: PERPÈRE. LUCIEN, ( VOORWOORD HERMAN KUIPHOF ) - Op weg naar het oranjeshirt. Geen woorden maar daden!
38307: PERRAULT, C. - Sprookjes van Moeder de Gans
22256: DU PERRON, E. - Verzameld werk. V: In deze grootse tijd; Scheepsjournaal van Arthur Ducroo; Onvoltooid werk; Verspreide stukken
53598: DU PERRON, E. - Een grote stilte
22244: DU PERRON, E. - Verzameld werk. VI: Essays; Boekbesprekingen en andere artikelen; Het sprookje van de misdaad
46314: DU PERRON, E. - Verzameld werk. V In deze grootse tijd; Scheepsjournaal van Arthur Ducroo; Onvoltooid werk; Verspreide stukken
44965: PERRON, E. DU - Het land van herkomst: roman
55382: PERRONE, LISBETH. - Walt Disney characters needlepoint book: embroideries and needlework instruction
40596: PERRY, GEORGE,, 1935- - The life of python
22587: PERRYCK, JEANINE, FLORIE, KEES - De kerken van De Rijp
7696: PERSMAN, J.R., ZONJEE, J.J. - Beschrijving van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken, registers van aangifte voor de impost op trouwen en begraven, registers van overledenen van de gequalificeerde, lidmaten en attestatieboeken en grafboeken, die zich in originali of kopie
2423: PERTCHEVAL, JAN - Jan Pertcheval's Den camp vander doot / met inl., aant. en glossarium door Gilbert Degroote; en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen
21224: PESCH, HEINRICH - Opkomst, bloei en verval der gilden
25964: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens
62962: PESTMAN, P.W. - Vreemdelingen en minderheden in het latere Egypte.
68380: PESTMAN, P.W., CLARYSSE, W., PAPYROLOGISCH INSTITUUT, LEIDEN - Familiearchieven uit het land van Pharao
41393: PESTMAN, IR. J. H - VORMGEVING IN HOUT - van ligger tot schaaldak
50427: PET, PAUL C., SCHNABEL, JERRY, SWYGERT, SUSAN LEE - Bonaire
35366: PETER. A. - Schoolplaat: Botanische Wandtafeln. Tafel 31., EUPHORBIACEAE
35369: PETER. A. - Schoolplaat: Botanische Wandtafeln. Tafel 17. BROMILIACEAE ( ANANAS )
35368: PETER. A. - Schoolplaat: Botanische Wandtafeln. Tafel 10., CACTACEAE
33941: PETERS, BART, GIJS KURSTJENS, TWAN TEUNISSEN - De flora van de Gelderse Poort een overzicht van bedreigde soorten en een aanzet tot toekomstige monitoring
60298: PETERS, ECKHART W., BUNNERS, MICHAEL., KORBEL, GÜNTHER. - Die Magdeburger Centurien: 1 Die Kirchengeschichtsschreibung des Flacius Illyricus
60299: PETERS, ECKHART W., KORBEL, GÜNTHER. - Die Magdeburger Centurien: 2 Universalgeschichtliche Betrachtungen im Sinne einer Weltchronik
39029: PETERS, DICK, VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN IN ZUID-HOLLAND, VERENIGING VAN VRIJZINNIGE HERVORMDEN IN ZUID-HOLLAND - Honderd jaar vrijzinnige hervormden in Zuid-Holland
52210: PETERS, THEA - Jan Sul die vrijd: op de lof van Jan Sul en zijn vrijster: wijze: Op den top, op den top etc.
19864: PETERS-VAN DER GOUW, CAROLA, BREEDIJK, P., STICHTING HISTORISCHE UITGAVEN CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Capelle aan den ijssel: de geschiedenis
25350: PETERS, C.H. - Oud Groningen: stad & lande: de stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen enz.: stad en lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw
26349: PETERS, CHRIST - Oog in oog met Zeeland
26330: PETERS, FONS - Bedevaarten in Europa
51619: PETERS, CHRIST - Gelderland bevrijd
44593: PETERS, C.H. - Overzicht over de boeren-plaatsen-bouw in Nederland
53521: PETERS, KASPER, VERENIGING TOT INSTANDHOUDING VAN HET DETAIL IN HET MENSELIJK BESTAAN - De wasknijper
3768: PETERSEN, J.W. VAN - Van zoete wijn en bittere medicijn: zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg / door J.W. van Petersen
61390: PETERSEN, AD. - Sandberg: een documentaire = Sandberg: a documentary
58826: PETERSEN, J.W. VAN - Van zoete wijn en bittere medicijn: zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg / door J.W. van Petersen
55416: PETERSEN, J.W. VAN - Des landmeters trots: oude kaarten van het gebied achter Rijn en ijssel
20253: PETERSEN, J.G.E. - Naar een definitieve oplossing!: "postale perikelen in Hilversum tot 1944"
59103: PETERSEN, J.W. VAN, GIESEN, J.TH.M. - ABC van oud Wehl: grepen uit de geschiedenis van heerlijkheid en gemeente: een lees- en kijkboek / samengest. door J.W. van Petersen en J.Th.M. Giesen
61371: PETERSON, CHARLES - Screaming life
39725: PETIT, W.L. DE., H.C. BRANDT - Gids voor den Milicien der Infanterie
25356: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de 19e eeuw
26279: PETRIE, J.H. - Lodewijk XVII-Naundorff: een mysterie ontrafeld
34332: PETROVA, YEVGENIA., GOSUDARSTVENNYÄ­ RUSSKIÄ­ MUZEÄ­ (SAINT PETERSBURG, RUSSIA) - Russian futurism and David Burliuk, "the father of Russian futurism"
22682: PETTER, NICOLAES, HOOGE, ROMEYN DE - Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst, verhandelende hoemen in alle voorvallen van twist in handtgemeenschap, sich kan hoeden: en alle aengrepen ... of trachten te beledigen
37079: PEURSEN, WIDO VAN, THOUTENHOOFD, ERNST D. - Text comparison and digital creativity: the production of presence and meaning in digital text scholarship
48913: PEYREFITTE, ALAIN - China en het Westen: kroniek van een historische ontmoeting
41611: PEYRONY, E. - Les Eyzies et les environs
70882: LóPEZ, ESTÉBAN - Op handen en voeten
38230: PFANNSCHMIDT, ERNST-ERIK - Hedendaags kant: moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant
69920: PFEIFER, INGO, BODE, SABINE, ALEX, REINHARD, SCHLOSS ORANIENBAUM (SACHSEN-ANHALT) - Oranienbaum Huis van Oranje
70866: PFEIFFER, IDA, WIT, AUGUSTA DE, WEVER, DARJA DE, BOSCH, MINEKE, CROON, HANS - Het is geen kolonie, het is een wereld: vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912: Ida Pfeiffer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, D�-lilah
66007: PFEIFFER, BRUCE BROOKS. - Frank Lloyd Wright
48808: PFEIFFER, J W G., WOLLENBERG, L J W VAN DEN., KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING. - Zaden en vruchten
3789: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen / door H. Pfeil; met 3 gekleurde platen
22274: PFISTERER, JOCHEN - Kamerbonsais: adviezen voor aankoop, opkweek en verzorging: vormgeving via unieke stap-voor-stap methode / Jochen Pfisterer; kleurenfoto's: Jürgen Stork e.a.;
61645: PFLETSCHINGER, H. - Spinnen ( = spiders )
41520: PFURTSCHELLER - ( SCHOOLPLAAT ) Zoölogische wandplaten - Zoological Wall-plates - Tables murales Zoologiques., Blattaeformia Periplaneta orientalis. = KAKKERLAK - COCKROACH - cafard
70794: FLAVIUS JOSÈPHE - Histoire de la guerre des juifs contre les romains précédée de sa vie par lui-même et suivie de l'ambassade de Philon avec une introduction et des notes
57766: PHILARS - Tussentijds: gedichten van Philars
22279: PHILIPPEN, HANS-DIETER, ROGNER, MANFRED - Onze sierschildpad: aanschaf, verzorging, juiste voeding, ziekten vermijden
22278: PHILIPPEN, HANS-DIETER, ROGNER, MANFRED - Sierschildpadden: aanschaf, verzorging, voeding
50236: PHILIPPONA, J. - De kleine rietgans
32319: PHILIPS NEDERLAND, EINDHOVEN - Tien jaar televisie in Nederland
3105: PHILIPS, RUDOLF - Limburgse brouwerijen en bierdrinkers: vier opstellen over bierbrouwerijen en bierconsumptie, voornamelijk in Nederlands Limburg.
38104: PHILLIPS, BAXTER. - Swastika, Cinema of oppression
63293: PHILLIPS, GRAHAM. - Langs het pad van Mozes: een opmerkelijke reconstructie
66231: PHILLIPS, CATHERINE, RICE, CHRISTOPHER, RICE, MELANIE - St.-Petersburg
63393: PHILLIPS, ESTHER R. - Studies in the history of mathematics
33985: PHILLPOTTS, BEATRICE. - Mermaids
29563: PHYTHIAN, B.A. - A concise dictionary of English slang and colloquialisms
29564: PHYTHIAN, B. A. - concise dictionary of correct English
29054: PICARD, LEO - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche beweging. I
29055: PICARD, LEO - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche beweging. II
70697: PICARD, EMILIE - Parisiens chez eux
41172: PICASSO, PABLO - Picasso ceramiek
63159: PICASSO, PABLO, 1881-1973., PENROSE, ROLAND., ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN. - Picasso - sculpture, ceramics, graphic works: at the Tate Gallery, 9 June - 13 August 1967
26694: PICCO, ACHILLE - Geschiedenis van het wapen. 2: Musketten en houwitsers
53850: PICKETT, S.T.A., WHITE, P.S. - The ecology of natural disturbance and patch dynamics
47407: N.N. WALL PICTURE - SCHOOLPLAAT 19th century GEREEDSCHAPPEN TIMMERMAN MEUBELMAKER TIMMERWERKPLAATS CARPENTER TOOLS JOINER CARPENTRY ( VIIb )
47406: N.N. WALL PICTURE - SCHOOLPLAAT 19th century TIMMERMAN MEUBELMAKER TIMMERWERKPLAATS CARPENTER JOINER CARPENTRY ( VIIa)
47401: N.N. WALL PICTURE - SCHOOLPLAAT 19th century GEREEDSCHAPPEN VOOR SLAGER - SLAGERIJ - SLACHTEN - TOOLS FOR BUTCHER - BUTCHER - SLAUGHTER ( IIIb)
47403: N.N. WALL PICTURE - SCHOOLPLAAT 19th century GEREEDSCHAPPEN KLEERMAKER - KLEERMAKERIJ -TOOLS TAILOR - COUTURE ( Ib)
47400: N.N. WALL PICTURE - SCHOOLPLAAT 19th century SLAGER - SLAGERIJ - SLACHTEN - BUTCHER - BUTCHER - SLAUGHTER ( IIIa )
30740: PIECK, ANTON. - Anton Pieck. het slot van zeist, Zeister Kunststichting
7028: PIECK, ANTON - De Nederlanden: tekeningen en vertellingen
5049: PIEKAAR, A.J. - Atjèh en de oorlog met Japan / door A.J. Piekaar
34084: PIEKO, L.A.J. - De passagie der Hessencarren: over Hessen en Hessenwegen
3950: PIERIK - Gedichten Hein Pierik Cor Triller Houtreliëfs
4377: PIERIK, PERRY, PORS, HENK - De verlaten monarch: keizer Wilhelm II in Nederland / Perry Pierik, Henk Pors
47445: OLYSLAGER PIET - Vraagbaak voor uw Daf: een complete handleiding voor het type: 44 coach 1966 - 1969
41102: PIËT, FRANS, VIERHOUT, LOU - Sjors van de Rebellenclub als circus-artist: nieuwe avonturen van Sjors en zijn vriendje Sjimmie: pittige verhaaltjes voor jongens en meisjes
31707: BLOM. PIET, - Wederopbouw Oude Haven is wonen voor iedereen die in het hartje van Rotterdam wil wonen op de historische Spaanse-kade en Blaak
33549: BIJWAARD. PIETER, - Where visions meet
38614: HOEK. CORNELIS PIETER VAN DEN - Levenskroniek van Cornelis Pieter van den Hoek 1921 - 2001
70831: PIETER FADDEGON PZ.,, JAKOB. KLOPPENBURG - De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen, van af den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee; voorgesteld en aangeprezen als een krachtig middel tot verheffing van handel, scheepvaart en landbouw in Nederland
70834: J.M. PIETERS - Eén en ander in verband met een hervatting van de ondernemersactiviteit in Indonesië
66335: PIETERS, P. - Practische Indische tolk: = (Djoeroe-båså Indijå) 5e editie
29249: ST.-PIETERSKERK (LOUVAIN, BELGIUM) - Dirk Bouts en zijn tijd
50040: PIETERSON, MAARTEN, BEM, SACHA, RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN. WERKGROEP TECHNIEK, TECHNOLOGIE EN SAMENLEVING, WERKGROEP TECHNIEK, TECHNOLOGIE EN SAMENLEVING, LEIDEN - Het technisch labyrint: een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties
40859: PIGAFETTA, ANTONIO - Magalhães' reis om de wereld: verslag van een ooggetuige
70955: MARJORIE. PIGGE - De geschiedenis van Haringhuizen en de Willibrorduskerk
48843: PIJLMAN, FETZE - Onder de lamp: gedichten
71001: PIJNAPPEL, MENSO JOH. - Het Kanaal en de Kanaalmaatschappij ... Een woord aan de aandeelhouders en aan Nederland. Met eene bijlage bevattende een historisch overzigt der zaak ( Noordzeekanaal )
53505: PIJNAPPEL, M.E. - Duifjes en bokjes
34202: PIJNAPPELS, PETRA, ALBION VERTALERS, ROTTERDAM, DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM, FRANKFURT AM MAIN, STICHTING KUNSTPROJECTEN, ROTTERDAM, LEGO GRUPPE, DENEMARKEN - The gate of the present: 25 Lego poortontwerpen met een historische inleiding
50493: PIJNENBORG, FRIED, PIJNENBORG, MARI, PIJNENBORG, G.G.A.M. - G. G. A. M. Pijnenborg: Drunen 4-12-1930 - Nijmegen 25-10-2003: zijn leven, met enkele thema's indachtig
42006: PIJNENBORG, L.C.J. - Drunense herinneringen
56737: PIJPER, WILLEM, CRAMER, RIE - Vieilles chansons de France
42002: PIJPER, WILLEM, CRAMER, RIE - Oudt Nederlandsche minneliedjes
24553: PIKE, JOHN - Gaade's aquarelleerboek
50528: PIKKEMAAT, GUUS - Geschiedenis van Noviomagus = Nijmegen
22348: PIKKEMAAT, AUGUSTINUS GERARD - Bataafse vrijheid in Nijmegen, 1794-1795
70012: PIKKEMAAT, GUUS - August J. P. Pot
63157: PILKINGTON, J.MAYA, MOUWEN, CHRIS, THE DIAGRAM GROUP, THE DIAGRAM GROUP - Ontdek uw vorige levens
70168: PILON, H. - De dolingen van Dikspriet
53791: PIÑA, LESLIE A., 1947-, BLENKO GLASS COMPANY (MILTON, WEST VA.) - Blenko glass, 1972-1983, catalogs
39915: PINXTEREN, HANS VAN - De tiende kop in de kelder: een sprookje
36925: PINXTERHUIS, GEERT - Kartoffel und Kunst: von Kartoffelzucht und Kartoffelessern
27876: PIOTROVSKI, MICHAIL B., VRIEZE, JOHN, BIJL, ARNOUD, ADAMOVA, ADEL, STICHTING PROJECTEN DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž, INSTITUT DU MONDE ARABE, PARIS, MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE, ROTTERDAM, STICHTING ISLAMITISCHE KUNST EN CULTUUR, RO - Aardse schoonheid, hemelse kunst: kunst van de Islam
55252: PIOTROVSKII, M. B. (MIKHAIL BORISOVICH)., CATHERINE, II, EMPRESS OF RUSSIA,, 1729-1796., GOSUDARSTVENNYĭ ĖRMITAZH (RUSSIA) - Treasures of Catherine the Great
61877: PIOTROVSKY, BORIS, GRAND PALAIS (PARIS), GALERIES NATIONALES D'EXPOSITION DU GRAND PALAIS (PARIJS) - Avant les Scythes
21230: PIRENNE, L.P.L., ITERSON, P. VAN - De rijksarchieven in Nederland: overzicht van de inhoud van de rijksarchiefbewaarplaatsen, bijgewerkt tot 1 juli 1972 ...
54192: PIRENNE, LOUIS PIERRE LÉON - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht: staatkundige geschiedenis 1576-1579
22000: PIRENNE, L.P.L., FORMSMA, W.J. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw: het kasboek van Jasper van Bell, 1564-1568
63040: PISCHEL, GINA - Elseviers grote kunstgeschiedenis
56701: PLAATJESALBUM - Sitting Bull: de "Indiaanse Napoleon"
53966: PLAATJESALBUM - Het tweede filmboek ( 66 plaatjes ingeplakt )
26508: PLAISIER, C.F., KATWIJK, C. VAN - Bedrijfsvoering in musea
27810: PLAISIER, C.F., KATWIJK, C. VAN - Bedrijfsvoering in musea
69856: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN - Doelmatige vacantie-accommodatie
22698: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN - Recreatieruimte in Nederland: de Veluwe
25625: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN - Recreatieruimte in Nederland: de Veluwe
66050: PLANCK, MAX, 1858-1947. - Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung
55227: INTEGRAAL WATERBEHEER ZUID-HOLLAND ZUID. SUBWERKGROEP STEDELIJKE WATERPLANNEN/GEBIEDSGERICHTE PLANNEN. - Handboek stedelijke waterplannen
29419: PLANTIER, EDITH - De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland
24147: PLANTINGA, WIL - Historische klokkenstoelen in Nederland
68458: PLAS, A. VAN DER. - Molens van Hardinxveld-Giessendam
55421: PLAS, WIL VAN DER. - Go-ahead '75
29719: PLAS, A.W. VAN DER - Ziet, wij leven: kerkelijk leven in Oost-Europa
23969: PLAS, HAN - Toen Wilhelmina regeerde: stabiliteit en verandering in de Nederlandse samenleving 1898-1948
4677: PLAS, P. VAN DER - De samenvoeging van Giessendam en Hardinxveld per 1 januari 1957 / P. van der Plas; bew.: P. den Breejen en D.J. de Jong
42177: PLAS, MICHEL VAN DER - Met een bloem in de mond
44702: PLAS, MICHEL VAN DER - Het avontuur: op reis gaan om thuis te komen
34358: PLASSCHAERT, ALBERTUS CHARLES AUGUSTE., WIEGERSMA, HENDRIK JOSEF MARIE. - De schilder M. Wiegersma. Inleiding en gegevens door A. Plasschaert.
32081: PLASSCHAERT, B.F. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. ATLAS deel II: Waterbouwkunde
32128: PLATE, A. - Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam: een studie uigewerkt door Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van den Broek
50301: PLATENBURG, TH.J. - Landarbeiders in Nederland
60132: STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING TEN PLATTELANDE (DEN HAAG) - Kookcursus
60094: NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. - Zangvogels: een twintigtal bekende liedjes
71255: PLATVOET, LEO - Stappen door de nieuwe stad. 5: Tochten langs de jongste woningbouw in Amsterdam Zuid
71250: PLATVOET, LEO - Stappen door de nieuwe stad. 1: Tochten langs de jongste woningbouw in Oostelijk Amsterdam
71244: PLATVOET, LEO - Stappen door de nieuwe stad. 4: Tochten langs de jongste woningbouw in de Westelijke TuinstedenLeo Platvoet
28042: PLAUTUS, T. MACCIUS - Het kabeltouw; De geboorte van Hercules
60304: PLEIJ, H. - Het literaire leven in de middeleeuwen
22387: PLETTENBURG, HERMANNA W.M. - De blekerij uit Overveen
64990: PLEVOETS, FONS, WIJFFELS, HANS, KNIBBELER, THIEU - Jan van der Valk: architect 1873-1961
70956: PLEY, GERARD - Liefdewerk en bejaardenzorg: verkenningen in de historie van de R.K. Stichting Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus te Amsterdam, 1839-1989
50123: PLEYSIER, LEO - Volgend jaar in Berchem
22132: PLEYTE, W., BOGERT, A. VAN DEN, BOUWHEER, H. - Uddel en Uddeler Heegde
4338: PLINK, W.L., MINISTERIE VAN DEFENSIE, 1959-.... - Vaandels en standaarden bij de Nederlandse Krijgsmacht / W.L. Plink e.a
63552: EVGENII VLADIMIROVICH PLIUKHIN - And bridges spanned the waters' width
3291: PLOEG, J.P.M. VAN DER - Ik geloof: het credo toegelicht, de sacramenten, Maria / door J.P.M. van der Ploeg;
32471: PLOEG, J.G. VAN DER - Geestelijke stromingen in Nederland
58829: PLOEG, PIETER WILLEM VAN DER., BIJL, MARTIN., KLINGE, MARGRET., WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM., MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL., SCHLOSS WILHELMSHÖHE (MUSEUM) - Rembrandt, een jongensdroom: 17de-eeuwse nederlandse schilderkunst de collectie Kremer , Niederländische Malerei.
69558: PLOEG, H.M. VAN DER, ROOS-REULING, I.E.W., CUIJPERS, P. - Spreken is zilver, zwijgen is goud?: partners van oorlogsgetroffenen tien jaar aan het woord
22783: PLOEG, JAN DOUWE VAN DER, STICHTING HART VOOR HET LAND, LTO-NEDERLAND - Kleurrijk platteland: zicht op een nieuwe land- en tuinbouw
21656: PLOEG, H.M. VAN DER, ROOS-REULING, I.E.W., CUIJPERS, P. - Spreken is zilver, zwijgen is goud?: partners van oorlogsgetroffenen tien jaar aan het woord
53763: PLOEGER, EGBERT JOHAN - Lithium: effects on excitable cell membranes
36080: PLOMP, HANS, VROOM, JEAN PAUL - Op zoek
29732: PLOWMAN, JOHN - Beeldhouwtechnieken
28500: PLUIJM, J.E. VAN DER - De vestingstad Grol in de kaart gekeken: topografisch historische atlas van Groenlo
3920: PLUIM, T. - Aardrijkskunde van Nederland: ten gebruike bij de studie voor de hulp- en de hoofdacte en op inrichtingen voor middelbaar onderwijs
42553: PLUIS, JAN - Kingma Makkum
61414: PLUMMER, JOHN, THE PIERPONT MORGAN LIBRARY, NEW YORK - In august company
20616: PLUTARCHUS - Plutarchi Alcibiades Nicias Pericles
28034: PLUTARCHUS - Een jongeling verovert de wereld: (Alexander de Grote)
28036: PLUTARCHUS - Hij kwam, zag en overwon: (Julius Caesar)
70959: L. PLUYMAEKERS - Ransdaal: drie heren, één gemeenschap: parochie Kleine H. Theresia 1932-1982
29613: PODHRADSKY, GERHARD - Beknopt liturgisch woordenboek
31050: POE, EDGAR ALLAN - De adem kwijt: een der fantastische vertellingen van Edgar Allan Poe
48707: POEDERBACH, J.J.TH. - Het Werkhuis En Het Armenhuis Der Stad Amsterdam - 1782-1932
27780: POEL, ALB. VAN DE - Neuengamme: getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp
4527: POEL, J. VAN DER - Sijmen betaal!: belastingen toen en nu
39038: POEL, ALB. VAN DE - Neuengamme: getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp
6580: POEL, J.M.G. VAN DER - De Wilhelminapolder, 1809-1959
61703: POEL, PHILIP VAN DE - "Hollantsche kuyperijen" op de Venezolaanse kust, 1700-1750
31929: POEL, CARLA VAN DER - Burgersdijk & Niermans, een Leids veilinghuis en antiquariaat
41870: POEL, STEFAN VAN DER - Joodse stadjers: de joodse gemeenschap in de stad Groningen, 1796-1945
2717: POELGEEST, L. VAN - Japanse besognes: Nederland en Japan 1945-1975 / L. van Poelgeest
28190: JONGH J.W. DE A. G. VAN POELJE - Geschiedenisatlasje voor de lagere school ( omslag C. Jetses )
28599: POELS, R.W. - Bouwkundig bezit van de stad Schiedam: rapport van de inventarisatie van het bouwkundig bezit van vóór 1940 van Schiedam en Kethel
40455: POERWADARMINTA, W. J. S - Kamus umum bahasa Indonesia
55279: POGGE, ROB - Zoo wordt de tijd eens eeuwigheid: de geschiedenis van het Paasbergkerkgebouw te Arnhem en wat er aan de bouw voorafging
47578: POHLHAUSEN, A. - Hebezeuge: Berechnung, Konstruktion und Ausführung der wichtigsten Flaschenzüge, Winden. Krane und Aufzüge mit besonderer Berücksichtung der elektrisch betriebenen Hebezeuge dieser art.
70235: POKROWSKI, M. - Grepen uit de Russische geschiedenis, van de oudste tijden tot aan de wereldoorlog
5514: POL, F. VAN DER, SMIT, M., STICHTING IJSSELAKADEMIE, KAMPEN - De susteren van Sanct-Agnetenhuus: de geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent
70727: POL VAN. MILL, KEESJAN VAN DEN. HERIK, ALPHONS VAN. WINDEN - Het Fietserpad: 574 kilometer fietsplezier van de Limburgse heuvels naar het Groningse wad
27767: POL, BERT - Onder de klokketoren: uit de geschiedenis van een Veluws stadje ( nijkerk )
50046: POL, WILLEM - 'Mag het iets meer zijn?': Norger neringdoenden en ambachtslieden in de afgelopen eeuw
27880: POLA, ALEXANDER, DIENST DER GEMEENTEPLANTSOENEN, 'S-GRAVENHAGE - Hoe groen is mijn Haagje...: een kleurrijk fotoboek over het Haagse groen
36892: POLA, ALEXANDER - Mengvoer
2270: POLAK, CHAJA - Tweede vader / Chaja Polak
70346: POLAK, BOB - Wandelen met Willem Frederik Hermans. Tocht 2: Rondom het Vondelpark in oorlogstijd
34095: POLAK, L.PH., WEEZEL, LIESBETH VAN, BOAS, HENRIETTE - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945
3840: POLAK, HENRI - De zoom van het Gooi
20422: POLAK, H.J. - Studiën over de voorloopers der commune, Multatuli, Hendrik Conscience e.a.
38861: POLAK, KAREN, SCHUYF, JUDITH, BERKELAAR, WIM, ANNE FRANK STICHTING, AMSTERDAM, STICHTING ICODO, NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 MEI - Een stilte die spreekt: herdenken in diversiteit
48911: POLAK, MENNO, HERWIJNEN, GERRIT VAN, POLAK, WIM - Wim Polak: Amsterdammer en sociaal-democraat
31422: POLAK, JOHAN - Het oude heden
34532: POLAK, INGE - Geloof mij vrij, Mevrouw: een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920
34533: POLAK, INGE - Geloof mij vrij, Mevrouw: een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920
50425: POLAK, J. - 50 jaar DELM
40453: POLAK, FRED L., VERENIGING NEDERLANDS CULTUREEL CONTACT (NCC) - De mens in het tijdperk der automatie
71202: POLANO, SERGIO - Hendrik Petrus Berlage: het complete werk
23542: POLDERS, L., KLAVER, A.M.TH., VERTAALBUREAU BOTHOF, NIJMEGEN - Nederland, poort van Europa = Die Niederlande, das Tor zu Europa = ...
38955: POLET, SYBREN - Konkrete poëzie
64923: POLKINGHORNE, J. C., 1930- - Quantum theory: a very short introduction
38993: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi hel
42110: POLL, WILLEM VAN DE - Ons Prinselijk gezin in Friesland
53887: POLL, WILLEM VAN DE - Nazi hel
36010: POLL, M. VAN - Franklin Roosevelt
40945: POLLET, LIBAN., HESSENHUIS. - Ikat, International textile exhibition., Ikat, international textile exhibition
51946: POLLING, A. - Maastrichtse ceramiek
32765: POLLMAN. JOSJE, ( VORMGEVING - DESIGN) - Vierwindenhuis., House of the four winds. Wittenburg / Amsterdam
61721: POLLMANN, TESSEL - Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen
3374: POLLMANN, JOP - Van tweeërlei minne: bloemlezing van Middelnederlandse lyriek / verz. door Jop Pollmann
63464: POLLMANN, JOOST. - Een indruk van echtheid: stukken over strips
48735: POLLMANN, TESSEL - Van Waterstaat tot Wederopbouw: het leven van dr.ir. J.A. Ringers (1885-1965)
35710: POLLMANN, TESSEL, SELEKY, JUAN - Terug op de Molukken
29997: POLLMANN, BERNHARD,, 1954-, AUTOMOBILE ASSOCIATION (GREAT BRITAIN) - Baedeker's AA Jerusalem
63487: POLMAN, LINDA. - 'k Zag twee beren: de achterkant van de VN-vredesmissies
31740: POLS, JAN - Zelfbeschikking in de psychiatrie
4967: POLUNIN, OLEG - Bomen en struiken van Europa / Oleg Polunin;
40242: POMEROY, VIVIAN - Vertellingen van zachteling en het land van hartelust
4180: POMPEN, AURELIUS - Sint Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland
41576: PONCER, OLIVIER, SCHELL, SIMONE - De schrijfvogel: (voor)lezen, kijken en voelen
42444: PONSTEEN, A. - Van Noetsele tot Nijverdal
28914: PONT, MARGARETHA WIJNANDA MACLAINE. - Uit de Overbetuwe: Platen met Bijschriften. door M.W. Maclaine Pont, Uitgegeven ten Voordele van De Heldringgestichten te Zetten
32042: PONTANUS, IOH. ISACIUS - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam: waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt, verscheyden privilegien, ordonnantien, ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen met het ghene de nieuwe v
22112: PONTEN, J.C.M., TONKENS, E., ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR GELDERLAND (ARNHEM) - Gemeente Elst: welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden
34556: PONTIER, MIEKE, EISBERG, INEKE - Een stoet van beelden
29931: POORT, J.J. - Voetsporen van Calvijn
35519: POORTHUIS, L.G. - Het Teylershuis en zijn bewoners
39766: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen
42145: POORTMAN, J. - Drentse verzetsgedichten
70574: POORTVLIET, RIEN ( DOOR DE ERVEN VAN ) - Het kabouter kinderkookboek
2599: POORTVLIET, RIEN - Leven en werken van de kabouter / Rien; tekst Wil Huygen
37121: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot
20674: POOT, HUBERT CORNELISZ. - Hubert Cornelisz. Poot: een bloemlezing uit zijn gedichten
70698: POP, F.J. - Mens en duivel
64588: POPE, MAURICE - The story of decipherment: from Egyptian hieroglyphic to Linear B
28621: POPITZ, KLAUS, SCHÜTTE, MARGRET, KUNSTBIBLIOTHEK BERLIN (BERLIN), STAATLICHE MUSEEN PREUßISCHER KULTURBESITZ (BERLIN) - Plakate aus Israel
29033: POPITZ, KLAUS, SCHÜTTE, MARGRET, KUNSTBIBLIOTHEK BERLIN (BERLIN), STAATLICHE MUSEEN PREUßISCHER KULTURBESITZ (BERLIN) - Plakate aus Israel
35388: POPPER, KARL R. - De groei van kennis: hoofdstukken uit Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge
37228: POPPER, KARL R. (KARL RAIMUND),, 1902-1994. - Alles Leben ist Problemlösen
55342: PORSIUS, A.J., MEDICAL FORUM INTERNATIONAL - Vrouwelijke hormonen in de dagelijkse praktijk: symposium voor apothekers
31887: PORTEGIES ZWART, F. - Oogopslag en eindsekonde: gedichten
31617: PORTEGIES ZWART, FRED - Tussenspel op mondharp: gedichten
55249: PORTEMAN, KAREL - Emblematic exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685): a study of the commemorative manuscripts (Royal Library, Brussels)
30120: POS, G.A. - Rijwieltochten over rustige wegen
19927: POS, HUGO - In triplo: autobiografie
38632: POST, WIM - De gemeente Bloemendaal in de Franse tijd
5433: POST, KEES - Het boerenhuis in Nederland
29950: POST, DOEKE - Manipuleren met het leven: ethische dilemma's in de gezondheidszorg
41968: INDONESIAN POSTCARDS - 4 postcard booklets. Buitenzorg Botanischen tuin I + II + III + IV ( = 38 postcards )
34479: POSTHUMA DE BOER, EDDY. J. BERNLEF - In 't nest met de rest ( 1 )
22120: POSTHUMUS, N.W. - De neringen in de republiek
69842: POSTMES, JOS.A. - N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau Mijnen
30743: POT, J.L. - Linografie. Cursus in linoleumsnijden
44923: POTGIETER, E. J. (EVERHARDUS JOHANNES),, 1808-1875. - Hoe het weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd, Het weeuwtje uit het Hof van Holland
25147: POTGIETER, E.J. - Uit de nalatenschap van een dromer
36565: POTS, ROEL, HISTORISCHE VERENIGINGEN EN HET GEBOUWDE ERFGOED (SYMPOSIUM; 2006; DELFT), ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND - Historische verenigingen en het gebouwde erfgoed
40241: POTTER, BEATRIX - Rijmpjes en versjes voor het slapen gaan
42455: POTTER, BEATRIX - Rijmpjes en versjes voor het slapen gaan
30428: POTTER, DAVID,, 1931 NOV. 3-, OPEN UNIVERSITY., DEMOCRACY FROM CLASSICAL TIMES TO THE PRESENT COURSE TEAM. - Democratization
51640: POTTIER, WERNER. - De bouw van de fortengordelrond Antwerpen volgens het plan Brialmont ( 1859 - 1882 ). Analyse van een militair bouwprojekt.
29244: POULS, JOS - Meijel in de oorlogsjaren, 1940-1945
41782: POUW, ADRIANUS HENRICUS MARIA - Waardeoordelen in gesprekken: een pragmatische studie van het Frans gesproken door Nederlanders
38583: POUW, ADRIANUS HENRICUS MARIA - Waardeoordelen in gesprekken: een pragmatische studie van het Frans gesproken door Nederlanders
48939: POVÉE, HENK - De eeuw van Blokker: honderd jaar huishoudbranche in Nederland
33861: POVEL, WIM, BOOST, CHARLES - Het meisje dat geen handje wilde geven
37570: POVEL, WIM, BOOST, CHARLES - De koning die 's morgens niet kon opstaan
3285: POWLING, CHRIS - Roald Dahl: een biografie / Chris Powling; vert. door Huberte Vriesendorp; [tek. Quentin Blake ... et al.]
6999: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin
61796: PRAAG, HENRI VAN., HORST, TH. A. M. VAN DER., KOLFSCHOTEN, H. A. M. T. - Homo dialogicus
25919: PRAAG, S. VAN - Onrust op Java: de jeugd van Dipanĕgara: een historisch-literaire studie
19779: PRAAG, H.M. VAN - Depressie en schizofrenie: beschouwingen over hun pathogenese
26285: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Mokum aan de Amstel: een goed huwelijk
42323: PRAAMSTRA, OLF, LUGER, BERNT, STICHTING NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM, 'S-GRAVENHAGE - Conrad Busken Huet ( Schrijversprentenboek 25 )
41618: PRACTICUS - Vermakelijke kunstjes op het biljart alsmede van een 40-tal effectvolle kunststooten
42169: PRAKKE, HENDRICUS JOHANNES - Herleving der Koppermaandagviering?: eerherstel voor oud drukkersfestijn!
69551: PRAKKEN, JOANKA - Over de streep
70818: PRAKKEN, B. - Bedrijfssimulatie
64570: PRATT, EDWIN A. - Rise of rail-power in war and conquest, 1833-1914, with a bibliography.
42143: ZIDOVSKE MUZEUM V PRAZE. - Kinderzeichnungen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt
44587: PRECERUTTI GARBERI, MERCEDES - Frescoes from Venetian villas
36963: PRECHNER, LOTTE B.,, 1877-1967., JOCHIMSEN, MARGARETHE., ZEHNDER, FRANK GÜNTER., PADBERG, MARTINA., AUGUST MACKE HAUS., GOETHE-INSTITUT BRÜSSEL., HAFFMUSEUM UECKERMÜNDE. - Lotte B. Prechner
54126: PREISING, ERNST. - Die Pflanzengesellschaften Niedersachsens: Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme
60127: PREISS, E.J. - Gastronomisch woordenboek Hollandsch - Spaansch ., Spaansch - Hollandsch
64663: PRENEN, CAREL - Koninklijke Harmonie Oosterbeek, 1897-1997
4683: PRENEN, H.L. - Esprit en anecdote: anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen / bijeengelezen, vert. en ingel. door H.L. Prenen
42220: PRENEN, H.L. - Gustave Doré
32004: VERENIGING DOCUMENTATIE PRENTBRIEFKAARTEN (DEN HAAG) - Nauta & Zn, Velsen (Holland). Dl. 1: 1-1000
22506: PRENTENKABINET, LEIDEN - Herinneringen aan Japan, 1850-1870: foto's en fotoalbums in Nederlands bezit
66023: RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN. PRENTENKABINET. - Tchaf Foto's.
53535: PRESCOTT-ALLEN, ROBERT, 1942-, PRESCOTT-ALLEN, CHRISTINE., PA DATA. - What's wildlife worth?
70537: DAVID. PRESSLAND - Jouets d'autrefois,
40027: PRESSLER, MIRJAM - Daar verlang ik zo naar: het levensverhaal van Anne Frank
66386: PRETORIUS, MAGDA., STELLENBOSCH FYNPROEWERSGILDE. - A Culinary visit to historic Stellenbosch
26398: PRETORIUS, EMIL - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner
26711: PREY L.C. - Het gebruik van de stafkaart
36727: PRICE, ROGER, BLOKKER, JAN - Vers(ch)e droedels
37018: PRICE, JONATHAN J. - Jerusalem under siege: the collapse of the Jewish State 66-70 C.E.
38622: PRICK VAN WELY, MAX, RABÉ, CHRIS - Haarlemse liedjes en versjes
30801: PRIEMUS, HUGO - Stadsvernieuwing: problemen en perspectieven: analyse van de Rotterdamse aanpak
37082: PRIETO ALONSO, DOMINGO - Prosodie et syntaxe: la position des clitiques en galicien-portugais
66134: PRIEUR, JUTTA, 1953- - Heimatfront Wesel 1939-1945: Frauen und Männer erinnern sich an den Krieg in ihrer Stadt
29172: PRINGLE, LUCY. - Crop circles
28032: PRINS, JAN ( C. L. SCHEPP ) - Tochten
64539: P.R. BOS B.A. KWAST EN P. PELDER ( NEDERLAND IN WOORD EN BEELD) ILLUSTRATIE RIEKELE PRINS - (SCHOOLPLAAT) Het vliegveld Schiphol
54064: PRINS, A. H. J. (ADRIAAN HENDRIK JOHAN) - Groningen, middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant
36836: PRINS, JAN - Binnenkomst: een gedicht
36838: PRINS, JAN - Rotterdam: Een gedicht
20434: PRINS, SONJA - Tijdgedichten (1930-1958)
70266: PRINS, PIET - In nacht en stormgebruis
22172: PRINS, JELLE, ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN - Het Academisch Ziekenhuis Groningen
41363: PRINS, SONJA - Tijdgedichten (1930-1958)
28164: PRINS-SCHIMMEL, M.A. - Huize Scherpenzeel: de geschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis
64533: P.R. BOS B.A. KWAST EN F. PELDER ( NEDERLAND IN WOORD EN BEELD) ILLUSTRATIE RIEKELE PRINS - (SCHOOLPLAAT) De hoogovens te Velsen
70256: PRINS, MARCEL, STEENHUIS, PETER HENK - Ondergedoken als Anne Frank, verhalen van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog
28232: PRINS, PIET - Het gouden sieraad
65005: P.R. BOS ( PLATEN AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS = A.O. ) ILLUSTRATIE R. PRINS - (SCHOOLPLAAT) Terp Niehove
50317: PRINS, R.A., EMDEN, H.M. VAN, BIOLOGISCHE RAAD. SYMPOSIUM (34; AMSTERDAM), SYMPOSIUM VAN DE BIOLOGISCHE RAAD OVER HET VERDWIJNEN VAN SOORTEN (AMSTERDAM), BIOLOGISCHE RAAD - Het verdwijnen van soorten
38529: PRINS, RIEN - Jubal Dordrecht: 75 jaar muziek en show.
2283: PRINSEN GEERLIGS, H.C. - Twaalf eeuwen Kennemer historiën / door H.C. Prinsen Geerligs
61807: PRINSENBERG, GABRIËL - Inspannen voor ontspanning
51673: PRINZ, ALOIS - De bekoring van het begin
36752: PRITCHARD, R. JOHN - De brand in het Rijksdaggebouw
64881: PROCTOR, H. B. - Der Reis, seine Geschichte, Kultur, und sein Nahrungswert, wobei dargelegt wird der Wert des Reises als Ersatsmittel für Kartoffeln ...
41948: PEACOCK PRODUCTIONS. - Mercator globes, 1541-1994.
39324: GENEALOGISCHE VERENIGING PROMETHEUS - Kwartierstatenboek 1978
55403: PRONK, P. (PIETER), FL.1959. - Meulenhoff atlas voor de mammoet , Atlas voor de mammoet
28510: PRONK, S.E. (CZN) - Over drie dappere Scheveningers: Arie Dijkhuizen, Cornelis Spaans en Michiel Pronk
41484: PROOIJE, L.A. VAN - De vakleu en et vak: boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940: vaktermen en werkwijze / L.A. van Prooije; met tek. van A.J. Hemels
50265: PROOSDIJ, B.A. VAN, JANSSEN, JOZEF MARIA ANTOON - Als een goet instrument: leven en werken van professor A. de Buck
45025: PROP, G. - De historie van een kleine landstad "Lochem"
62889: PROP, G. (GERRIT), 1880-1980. - Atlas van Nederland en de Indiën: voor het 7e leerjaar, het V.G.L.O. en de eerste klassen van het U.L.O.-onderwijs
21008: PROP, G., BEEK, B.J. TER - Atlas van Nederland, De West, Nieuw-Guinea en Indonesië
64885: PROPAGANDA - Unie van Socialistische Sowjet-Republieken., C.C.C.P.
71344: ASSOCIATION OF FOREIGN LANGUAGE PROPAGATION. - Gateway to speaking Korean: practical text for foreigners
31873: PRÖPPER, HENK - Brummens kwartier
37660: PRÖPPER, HENK - Brummens kwartier
29763: PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND. GENERALE SYNODE, PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND - Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland: inclusief de overgangsbepalingen
42420: PROU, JEAN MAURICE. - Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies mérovingiennes.
66080: PROUST, MARCEL - De kant van Swann ( gebonden uitgave met omslag )
70993: PROVOOST, MICHELLE, HOEVEN, ERNST VAN DER, CRIMSON ARCHITECTURAL HISTORIANS, ROTTERDAM - Re-urb, nieuwe plannen voor oude steden
69680: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland
41303: PRUMMEL, W. - Vroegmiddeleeuws Dorestad, een archeozoölogische studie
45097: PRYOR, ROBIN J. - Migration and development in South-East Asia: a demographic perspective
70598: YVONNE IS PSEUD. - Boston-whist en club-whist: met de tarieven
28570: PUCHINGER, G. - Doctor Algra, de Friese senator
38699: PUCHINGER, G., BRUIJN, J. DE, HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTANTISME (1800-HEDEN), AMSTERDAM - Tussen Utrecht en Oxford: toespraken gehouden op dinsdag 1 april 1986 in de aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht, ter gelegenheid van het afscheid van dr. G. Puchinger als hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protesta
29828: PUCHINGER, GEORGE - Herinneringen aan Geyl
53756: PUGH, STEFAN. - Systems in contact, system in motion
64967: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Beginnen in Eindhoven
26298: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN, STICHTING TOT RESTAURATIE VAN DE HASSELTSE KAPEL, TILBURG - Eeuwen en uren in de Hasseltse kapel
54217: PURAYE, JEAN. - Engraving on fire-arms in the Liège region
34474: PURVIS, ALSTON W. - H. N. Werkman
41526: PURVIS, ALSTON W., JONG, CEES W. DE - Nederlands grafisch ontwerp: van de negentiende eeuw tot nu
28983: PUT, PAUL VAN DER - Het ware drama van de Bounty
6196: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen Oud-Kath. Parochie Muurhuizen Amersfoort, 1669-1811; Dopen Remonstrantse gemeente Amersfoort, 1659-1810; Dopen Lutherse gemeente Amersfoort, 1687-1811; Besnijdenis Israëlietische gemeente Amersfoort, 1753-1811; Geboorte Israëlietische gemee
6195: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen R.K. parochie 't Zand, Amersfoort, 1710-1811
6185: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Overledenen in Eemland (excl. Amersfoort) tot 1811
22862: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers: hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie
54006: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers
6187: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Familiegeld 1675(-1724) in Eemland
6198: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Huwelijken Gereformeerde Gemeente Amersfoort, 1583-1811
6194: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen R.K. parochie Kromme Elleboog, Amersfoort, 1680-1811
6191: PUTMAN, J.H.M. - Huwelijken Geref. Gem. Woudenberg 1684-1812, Gerecht Woudenberg 1766-1811, Gerecht Geerestein 1725-1811
6186: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Overledenen te Amersfoort tot 1811
6193: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Dopen R.K. parochie 't Zand, Amersfoort, 1710-1811
6183: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Huwelijken R.K. parochie Kromme Elleboog Amersfoort, 1684-1811; Huwelijken R.K. parochie 't Zand Amersfoort, 1710-1812; Huwelijken Oud-Kath. parochie 't Zand Amersfoort, 1659-1806; Huwelijken Lutherse gemeente Amersfoort, 1717-1809; Huwelijken Is
6197: PUTMAN, J.H.M. - Dopen Geref. Gem. Amersfoort 1579 1811
6190: PUTMAN, J.H.M. - Dopen R.K. parochie Hamersveld, 1695-1811
6188: PUTMAN, J.H.M., BURGMAN-FEENSTRA, H.A. - Huwelijken gerecht Amersfoort 1585-1811
25006: PUTTEN, L.P. VAN - Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. : Ideaal en werkelijkheid: 1796-1945
21524: PUTTEN, M.F. VAN - Haken en oogen: kinderliedjes
46232: PÜTTMANN, FRANCINE - Markante Nederlandse zionisten
36932: PÜTZ, MARTIN, VERSPOOR, MARJOLIJN H., INTERNATIONAL LAUD SYMPOSIUM (26; 1998; DUISBURG) - Explorations in linguistic relativity
24148: PUVOGEL, RENATE - Carl Larsson: watercolours and drawings
4335: PUYPE, J.P., STÜRLER BOEKWIJT, R.J. DE - Klewang: catalogus van het Legermuseum, KNIL, landmacht, zeemacht, marechaussee en politie = Klewang: catalogue of the Dutch Army Museum, with summaries, explanatory notes and all captions in English / J.P. Puype en R.J. de Stürler Boekwijt
41135: PUYPE, JAN PIET, STEVENS, HARM - Arms and armour of knights and landsknechts in the Netherlands Army Museum = Wapens van ridders en landsknechten in het Nederlands Legermuseum
30812: PUYPE, JAN PIET, HOEVEN, MARCO VAN DER, KONINKLIJK NEDERLANDS LEGER- EN WAPENMUSEUM "GENERAAL HOEFER", DELFT - Het arsenaal van de wereld: de Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw
24970: PUYVELDE, LEO VAN, PUYVELDE, DIRK VAN - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Rubens
65114: PUYVELDE, LEO VAN, - De Vlaamse schilderkunst van Eyck tot Metsys.
24494: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Bosch en Breughel
39853: PYTHAGORAS. - golden verses of the Pythagoreans
63044: QUÁCH, THÁI-CôNG. - THAI-CONG: my parents; an homage to fashion, photography and life
36520: QUADFLIEG, JOSEPH - Zo leefde Maria, de moeder van God
58874: QUEDENFELDT, ERWIN, 1869-1948. - Erwin Quedenfeldt: "Einzelbilder vom Niederrhein," 1909-1911: Emmerich, Goch, Kalkar, Kleve, Rees , Einzelbilder vom Niederrhein, 1909-1911
66309: QUEEN, ELLERY. - Het Egyptisch kruis mysterie
42189: QUEEN, ELLERY, CHRISTIE, AGATHA, CHEYNEY, PETER, EDINGA, HANS - Drie detective verhalen
20026: QUERIDO, A. - De wit-gele vlam
63217: QUEVEDO, FRANCISCO DE - Dromen
25293: QUIK, TON - Museumboek voor Limburg
47483: QUIK, H.G. - Thuisgekomen in Nederland: Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen
69820: QUINTUS, R.A. - Wat een goede couragie vermach Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int 'Eylant Java maior ende onse aanplantinge so van Thee als van Toebacq ende Kaoetsjoek, mitsgader
70689: VEREENIGING TOT INSTANDHOUDING EN BEVORDERING VAN WALCHEREN'S NATUUR- EN STEDENSCHOON "NEHALENNIA" - Woningbouw ten plattelande.
71004: N.V. WATERLEIDING-MAATSCHAPPIJ "NOORD-WEST-BRABANT" (OUDENBOSCH) - Drinkwatervoorziening van het platteland in Noord-West-Brabant 1924-1949: gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het zilveren jubileum der N.V. Waterleiding-Maatschappij "Noord-West-Brabant" te Oudenbosch.
24251: RAAD, HARRY DE - De dijk op hoogte
38913: DE ROZEKRUISERS ORDE AMORC. OPPERSTE RAAD - Rozekruiserswijsheden = Pensées de Rose-Croix
41856: DE ROZEKRUISERS ORDE AMORC. OPPERSTE RAAD - De Rozekruisers onthullen hun geheim
67252: RAAF, H. DE, ZIJLSTRA, J.G. - De moedertaal: een leesboek met taaloefeningen. tweede deeltje. vijfde druk
61496: RAAFF, J. J. - Index vocabulorum quadrilinguis: verf en vernis ... paint and varnish
26775: RAAFF, HENK - Verder stappen: 14 voetpaden
33240: RAAIJMAKERS, KATRIJN - Handgebaar
24140: RAAK, CEES VAN - Vorstelijk begraven en gedenken: funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau
30036: RAAN-ONDERWATER, G.J.M., HISTORISCHE VERENIGING OUD-BENNEKOM - Van woeste gronden: de ontwikkeling van bos, heide en zand in de gemeente Ede
30037: RAAN-ONDERWATER, GERDA VAN - Langs oude en nieuwe wegen: de ontwikkeling van verkeer en vervoer op de westelijke Veluwerand
41340: RAAT, ALEXANDER J.P., STUDIEDAG VISMIGRATIE ((UTRECHT); 15-12-1993) - Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland: lezingen en posterpresentaties van de Studiedag Vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993
32323: RAATGEVER, J.G. - Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.
53896: RAATGEVER, J.G. - Koninklijk Militair Invalidenhuis Bronbeek bestaat honderd jaar, 1863 - 19 februari - 1963
32237: RAATS, BERTUS - Amsterdams wegwielrennen. Het peloton in de roerige jaren zestig: vijfde deel: 1958-1963
26272: RAAY, S.B. VAN, SPIES, W.P., ZOEST, R. VAN - "Tot hun contentement gemaeckt": het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland
60334: RABE, PETER - Een huis in Napels ( A House In Naples )
29821: RACINE, JEAN,, 1639-1699., CAIRNCROSS, JOHN. - Iphigenia; Phaedra; Athaliah, Phaedra., Athaliah.
70241: RACINE, JEAN - Andromache
69546: RACINE, JEAN - Andromache
51717: RACINE, JEAN, - Théatre complet de J. Racine
33522: RACINET, AUGUSTE - The complete costume history: from ancient times to the 19th century = Vollständige Kostümgeschichte: vom Altertum bis zum 19. Jahrhundert = Le costume historique: du monde antique au XIXe siécle
3854: RACKÉ, FRED, BESTEBREURTJE, GER, VENTE, ROB - Zó kwam de Cup in de Kuip.
40981: RADAUš RIBARIć, JELKA., ZDUNIć, DRAGO. - folk costumes of Croatia
63452: RADBRUCH, KNUT, 1936- - Mathematische Spuren in der Literatur
44736: RADEMAKER, JOOP, POSDIJK, J A - Zelf kaas en boter maken ( making your own cheese and butter )
26025: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het crematorium te Driehuizen: voor en tegen
41798: RADITLHALO, SAMUEL ISHMAEL - 'Who am I?': the construction of identity in twentieth-century South African autobiographical writings in English
44599: RAEDECKER, JOHN,, 1885-1956., BREMMER, H. P. (HENRICUS PETRUS),, 1871-1956. - John Rädecker
45083: RAEDTS, PETER - De ontdekking van de Middeleeuwen: geschiedenis van een illusie
30807: RAEMDONCK, G. VAN, JONG, A.M. DE - Met Braziliaanse oceaanvliegers naar Florida
37002: RAFFI-BÉROUD, CATHERINE MARIE HÉLÈNE - El teatro de Fernández de Lizardi
32092: RAHE, THOMAS - "Hoor, Israël": joodse religiositeit in nationaal-socialistische concentratiekampen
36689: RAIJMAKERS, GERARD MARIE JOSEPH - Het ontstaan van spraak en taal bij de primaten: een neuro-psychologische en primatologische literatuurstudie
62999: RAIMOND, JAAP. - Tekenend voor Arnhem 750.
60361: RAINE, WILLIAM MACLEOD - Vogelvrij in Montana
47559: RAINES, ROBERT - Marcellus Laroon
50327: RAINSFORD-HANNAY, FREDERICK., KIRKCUDBRIGHTSHIRE (SCOTLAND). DRYSTANE DYKING COMMITTEE. - Dry stone walling
59042: RAMAEKERS, W. - Martelaren van 's-Heerenberg
38146: RAMAER, J.C. - Het koninkrijk der Nederlanden, 1815-1831
20219: RAMAKER, H. KROEZE - RAMAKER, H. KROESE - Leesboekje voor eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen worden. Derde stukje ( 3e stukje)
30042: RAMAKERS, RENNY, SCHOPPING, HANS, ZIJL, IDA VAN, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Gemengd nieuws: handleiding bij de tentoonstelling., 'Holland in vorm'
34956: RAMAKERS, RENNY, STICHTING INDUSTRIEEL ONTWERPEN NEDERLAND - Ontwerpen voor de export
5389: RAMAKERS, EMILE - Schaesberg en zijn kerk: Petrus-en-Paulusparochie 300 jaar
42293: RAMAKERS, RENNY, STICHTING INDUSTRIEEL ONTWERPEN NEDERLAND - Bedrijfsstijlen
35835: RAMAKERS, RENNY. - David Röell-prijs: 27 November 1987, uitreiking van de David Röell-prijs aan A. D. Copier in het Rijksmuseum te Amsterdam
61756: RAMATHERIO (SRI) - "Unto thee I grant"
38019: RAMBA, K. - Arsenicum
6323: RAMDAS, ANIL, DIJK, FRED VAN - Een Surinaamse ballade: 'wel de snack maar niet de saus'
21834: RAMPERTI, M. - Overschie, Hillegersberg en Schiebroek in oude ansichten
50069: RAMSDALE, DAVID, RAMSDALE, ELLEN - Erotiek, energie, extase: een nieuw licht op seksualiteit
53633: RAMSDEN, HENRY A. - Modern Chinese copper coins
71234: RAND. FLEM-ATH, ROSE. FLEM-ATH, MARTEN HOFSTEDE - Atlantis: wereld onder ijs
71235: RAND. FLEM-ATH, ROSE. FLEM-ATH, COLIN WILSON - When the sky fell: in search of Atlantis
53694: RANDALL, CHARLES EDGAR., CLEPPER, HENRY., AMERICAN FORESTRY ASSOCIATION. - Famous and historic trees
61389: RANITZ, J. DE - Flapje Wildsnuit wil een mensch worden
62942: RANK, JOSEF. - Kurzgefasstes Taschenwörterbuch der böhmischen und deutschen Sprache
70360: RAPTSCHINSKY, B. - Het Joodsche wereldprobleem
31947: RAS, H.J.C., EIJK, INEZ VAN - Wegwijs in de psychiatrie
40319: RAS, H.J.C., EIJK, INEZ VAN - Wegwijs in de psychiatrie
47462: RASPE, ... - De wonderbare lotgevallen van den Baron van Munchhausen
61406: RASSMUS, JÖRG., DEUTSCHLAND / BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ. - Methodische Anforderungen an Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung: Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben 898 82 024 des Bundesamtes für Naturschutz
40842: RÄTSCH, CHRISTIAN,, 1957- - Lexikon der Zauberpflanzen
40843: RÄTSCH, CHRISTIAN,, 1957-, GUHR, ANDREAS. - Lexikon der Zaubersteine
68473: RATSMA, P. - Historische Plattegronden van Nederlanse Steden. deel 2 Rotterdam Atlas + tekstdeel )
24060: RATSMA, P. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Dl. 2: Rotterdam
23462: RATSMA, P. - Rotterdam getekend: topografische tekeningen uit de atlas van het Gemeentearchief
64963: RATTÉ, J. - De nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn: een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland
64553: RATTÉ, JOANNES BAPTIST JACOBUS - De Nederlandse doorvoerpolitiek (tot 1850)
39248: RATTINK, CORIEN - Een boterham met geraspte kaas: katholieke zorg in Leeuwarden, 1580-2000
31691: RAUCH, NICOLAS - Les peintres et le livre: constituant un essai de bibliographie des livres illustrés de gravures originales par les peintres et les sculpteurs de 1867 à 1957
38576: RAUP, DAVID M., GOULD, STEPHEN JAY, - Extinction
63428: RAVEL, MAURICE, 1875-1937. - A Ravel reader: correspondence, articles, interviews
42176: RAVEN, DIRCK ALBERTSZ - Journael, ofte Beschrijvinge van de reyse gedaen by den commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E. Heeren bewinthebbers van de Groenlantse Compagnie tot Hoorn
64825: RAVENSTEIN, ELSKE VAN. - Brabantse mutsen uit de collectie van D'n Driedonk 's-Hertogenbosch
36121: RAVESTEIJN, WIM, KOP, JAN - Bouwen in de Archipel: burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000
29872: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN - Rotterdam in de twintigste eeuw: de ontwikkeling van de stad vóór 1940
33567: RAVISHANKAR, ANUSHKA, PIEPER, CHRISTIANE - Buffelo Fantje
61725: RAWIE, JEAN PIERRE - Woelig stof
55290: RAY, MAN - Man Ray photographs
70841: E.G.J. GIMBRÈRE - Eenige beschouwingen over de financiering van de suikerindustrie en den suikerhandel op Java: cursorische voordrachten gehouden te Tilburg
49971: READE, BRAIN - Beardsley.
7318: READER'S DIGEST - Landen en volkeren REGISTER DEEL
2259: REBLING, E. - Een eeuw danskunst in Nederland / E. Rebling
2301: REBLING, E. - Een eeuw danskunst in Nederland / E. Rebling
55277: REBORA, CARRIE, HECKSCHER, MORRISON H., METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NEW YORK, N.Y) - John Singleton Copley in America
68393: RECEPTENBOEKJE - Wenken voor de bereiding van limonadesiropen, limonadegazeuse enz
28364: BLOOKER CACAO RECLAME - Sofietje en de dieven
41293: BLOOKER CACAO RECLAME - Heden morgen Half Elf BLOOKERTIJD
35059: REDEKER, HANS - Existentialisme: een doortocht door philosophisch frontgebied
34521: REDEKER, HANS - Anneke Schat
68397: REDERT, C. - Storm en stilte: indrukken uit het oorlogsjaar
42346: REDFIELD, DANA. - The ET-human link
42434: REE, FRANK VAN - Levensbeschouwing & psychiatrie

Next 1000 books from De Kantlijn

3/9