De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28424: ANGENENT, J.H.M., STICHTING ALGEMEEN NEDERLANDS COMITÉ "ONZE MARINE" - De straat waarin u woont. Hilversum
63189: ANGIOLIERI, CECCO, TOLOMEI, MEO DEI - Rauw op het lijf
40011: ANGLUND, JOAN WALSH - Wees altijd...: een ABC boek
34450: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Spiegel van volmaaktheid: de kleurrijke filmaffiches van Frans Bosen
37250: ANINK, BASTIAAN, YPEREN, PAUL VAN - Spiegel van volmaaktheid: de kleurrijke filmaffiches van Frans Bosen
31982: ANKERSMIT, FRANK R., VELDE, HENK TE - Trust: cement of democracy?
20138: ANKUM-HOUWINK, JOKE - Oosthoek decennium serie INDEX bij de delen SONOBOEK
72065: ANNA, THREES - Threes Anna zoekt. De identiteit van Oldenzaal in 25 colums
35109: MARIE-ANNE - De Tommies komen!: dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944
44726: LEVI-WILLARD. DENIS AND ANNETTE E. A. - The cultural guide to Jewish Europe.
61708: ANONYMOUS - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
3989: ANONYMOUS - Blijdorp ABC
4644: ANONYMOUS - Frontlinie: het bombardement van Groot Brittannië, 1940-1941: het officieele verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië /
29083: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: speelrijmpjes
2980: ANONYMOUS - Duizend Ochtenaren van Toen en Nu: unieke foto's van meer dan duizend Ochtenaren / samengest. en uitg. door drukkerij en uitg. Van Eck/Oosterink
2981: ANONYMOUS - Inwoners van Kesteren van Toen en Nu: unieke foto's van scholen, verenigingen en andere groepen / samengest. en uitg. door drukkerij en uitg. Van Eck/Oosterink
4117: ANONYMOUS - 't Gat in de Biltstraat: neogotiek in Nederland = The gap in the Biltstraat: Gothic revival in Holland /
29082: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: Kinderrijmpjes
7426: ANONYMOUS - Kermispret: een verhaal over het bezoek van de klas van juffrouw Snorre aan de draaimolen en de poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn
7390: ANONYMOUS - De Nederlandsche Provinciewapens, naar heraldische gegevens ± 1500 met verklarende tekst
26177: ANONYMOUS - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen zeer plaisant om te lezen. Dwergen-reeks.,
19640: ANONYMOUS - Scooter Kampioen
6794: ANONYMOUS - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes: speelrijmpjes
6617: ANONYMOUS - Och Jantje wil niet huilen; met 8 gekleurde plaatjes
6607: ANONYMOUS - Histoire abregisterée des Provinces-Unies des Païs-Bas, où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident.: Comme aussi les hommes illustres dans les armes & les savans dans les l
6590: ANONYMOUS - Lijst van kunstwoorden, welke bij het boekbinden in gebruik zijn
41861: ANRIAS, DAVID,, PSEUD. - Through the eyes of the masters
40962: ANROOY, A.M. VAN, MESDAG, E. - Zestig jaar huishoudonderwijs 1888-1948: van Haagsche kookschool tot Huishoudschool Laan v. Meerdervoort
42373: ANSEMS, JOOST - Van woord tot tekst: een basiscursus praktische taalvaardigheid voor onderwijs en zelfstudie
41288: ANSLIJN, N. (NZ.) - Schets der Nederlandsche geschiedenis: ten dienste der scholen
41287: ANSLIJN, N.Z. - Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur
41283: ANSLIJN, N. (NZ.) - Geschenk voor de jeugd, bestaande in afbeeldingen en beschrijving van eenige van de belangrijkste voorwerpen der natuur
32286: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek: de dagen van een schizofrene jongen
19753: ANT, MART VAN, DWZ, BUREAU VOOR COMMUNICATIE (WESTERVOORT), MAW, BUREAU VOOR TEKSTEN (ZEVENAAR), DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Liemers lachen
32308: ANTALL, JóZSEF., SZEBELLÉDY, GÉZA. - Aus den Jahrhunderten der Heilkunde
29727: ANTHIERENS, JEF - Synoniemen handboek
19798: ANTHONIO, GABRIËL GERARD - De humanisering van een justitiële organisatie: menselijke waarden als leidraad bij organisatieveranderingen: een evaluatief onderzoek vanuit een meervoudig en reflectief perspectief
70521: PETER NYHOLM ANTHONISEN - Die Festung ThyborØn und der "Schildkroöten-Spion": Agger Tange, HelligsØ, HarboØre Tange, Langerhuse, TØrring, Lemvig, Flugplatz Rom und die Oddesundbrücke
73034: ANTHONY SHAW, JON MILLS - We served;: war time Wandsworth and Battersea 1939-1945
71149: ANTONISSE, RINUS - Uit overwegingen van barmhartigheid en humaniteit
2589: ANTONISSE, RINUS - De kroon op het Deltaplan: stormvloedkering Oosterschelde: het grootste waterbouwproject aller tijden / Rinus Antonisse
72869: ANTONISSE, J.H., INTERNATIONAL ORDER OF GOOD TEMPLARS. NEDERLANDSCH-INDISCHE GROOTLOGE - en het opium, een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk
34986: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : Van rokoko naar romantiek
34987: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : De Gouden Eeuw
38967: ANTONISSEN, ROB - Lyriek der Nederlanden. : Van de "Rhetorike" naar de Renaissance
34991: ANTONISSEN, R. - Lyriek der Nederlanden. : Van het oude heidense lied tot het geestelijke lied der Devotio Moderna
64829: ANTONISSEN, ROB., 1919- - Handleiding in het Afrikaans: een practisch overzicht
71267: WILLEM DE BLÉCOURT CULTUREEL ANTROPOLOOG, - Termen van toverij: de veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de zestiende en twintigste eeuw
70633: KONINKLIJKE NEDERLANDSE TOERISTENBOND ANWB. - Markering van wegen en kruispunten binnen de bebouwde kom
71946: ANWB - Door Noord Nederland: Wandelingen met auto- en rijwieltocht in Friesland, Groningen en Drenthe.
71939: ANWB - (BROCHURE) Naar de bloeiende boomgaarden: per rijwiel, te voet, per auto of motor.
6310: ÄOEIHÁK, VÁCLAV - Les Provinces-Unies et la cour impériale, 1667-1672: quelques aspects de leurs relations diplomatiques
40521: AOYAMA, SHUNDO - Zen zaden: overdenkingen van een vrouwelijke priester
42191: APOL, PIET - De rode vogel
38236: APPEL, KAREL - Karel Appel over Karel Appel
72730: APULEIUS - De gouden ezel, metamorphosen, roman van Apuleius
28134: NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST - Wat is en wil de Nederlandsche Arbeidsdienst?
47662: ARBEITSGEMEINSCHAFT, BORKEN, STICHTING ACHTERHOEK-WESTMÜNSTERLAND, KULTURKREIS SCHLOß RAESFELD, WERKGROEP CULTURELE GRENSCONTACTEN - Grenslandontmoetingen = Grenzlandbegegnungen 4
63142: ARBEITSGEMEINSCHAFT, BORKEN, STICHTING ACHTERHOEK-WESTMÜNSTERLAND, KULTURKREIS SCHLOß RAESFELD, WERKGROEP CULTURELE GRENSCONTACTEN - Grenslandontmoetingen = Grenzlandbegegnungen 4
39354: ARBLASTER, PAUL., GERGELY JUHÁSZ, GUIDO LATRÉ. - Het testament van Tyndale.
38532: ARBOUW, H.C., BOS, J.R. - Schakel tussen noord en zuid: geschiedenis van de spoorwegen op het Eiland van Dordrecht
20258: HEEMKUNDIGE VERENIGING NUWENSPETE. WERKGROEP GENEALOGIE EN ARCHIEF - Aangenomen geslachtsnamen: gemeente Ermelo 1812: Ermelo Dorp, Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Tonsel, Telgt, Veldwijk
59123: DORDRECHT. GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST. - Catalogus Jubileumtentoonstelling Gemeente-archief Dordrecht, 5-16 november 1960.
72550: ION ARDELEANU - Imagini ale unui trecut glorios: din istoria mișcării muncitorești, a Partidului Comunist Român: [album
62903: ARDEUR, GIS - Wim, de sterke
27973: AREND, LUCIEN DEN, STICHTING CENTRAAL ORGAAN VOOR HET SCHEPPEND AMBACHT (DELFT), STICHTING COSA, CENTRAAL ORGAAN VOOR HET SCHEPPEND AMBACHT, DELFT - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten
54209: ARENDS, TOOS, KOENIG, G.M. - Salut au Monde. Dl. I + II: Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu = Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute
68378: ARENDS, D. H. - De belangrijkste inlandsche vergiften van Nederlandsch Oost-Indië
33885: ARENSE, J.L. - Zeppelins en de luchtscheepvaart
34318: ARENSE, J.L. - Luchtfotografie in Nederland en de fotograferende luchtvloot van de KLM
21390: BLOEMENDAL DRS. ARENT - Negentiende - Eeuwse Schoolplaten van H. J. van Lummel - 1818-1877
28879: ARENTSEN, ARNOLD, BOEKELIER-MENEER KEES, WINTERSWIJK - Winterswijk, wat was en wat bleef
71738: M. W. A. ARENTSEN, P. R. V. D. PIJL - Historische Automobiel Vereniging Nederland: lustrum 1964-1984
70944: JOSEF. ARETZ - Kohlscheider Bergwerke
35771: WESTERDUIN. ARIE ( PEUK ). - Twee guppy's. Twee maal twee levens. 1953 - 1971
73030: ARIEL TISHBY, MUZEʼON YIŚRAʼEL (JERUSALEM) - Holy Land in maps
70042: ARIËNS, ALPHONS - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland: toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ari�ns 1887-1901 / uitgeg. door Jan Roes
34481: ARIËNS, CATRIEN, SCHLÖSSER, COR, ACKER, KATHY, OERS, PETER VAN - Melkweg in focus
39761: ARINZE, FR. - Herbronning van de eredienst: veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II
63288: ARIOSTO, LUDOVICO - Orlando furioso = De razende Roeland
63273: ARIOSTO - Kleine bloemlezing uit de "Orlando furioso"
39693: ARK, JOKE VAN DER - Van schaduw en licht
29691: ARK, JODIEN VAN, BEUZEKOM, JEANNETTE VAN, COLETTE, CORINNE, DEURLOO, KAREL, BOUMAN, BERT - De bazuin schalt: verhalen rond Gideon
42094: ARKEL, JAN VAN - Wat is er mis met het weer?: broeikaseffekt of nieuwe ijstijd?
38598: ARMANDO, CENTRUM BEELDENDE KUNST, GRONINGEN - Het Werkmanmonument door Armando
28534: ARMSTRONG, BERYL. - How to make your dolls' house special
51702: ARNAKTAUYOK, GERMAINE. - Stories from Pangnirtung
71749: ARNOLD, FRIEDRICH - Anschläge, politische Plakate in Deutschland, 1900-1970,
63551: ARNOLD, DENIS - The new Oxford companion to music ( set 2 delen )
69484: ARNOLD, PETER. - Kaspar Jodok Stockalper vom Thurm 1609-1691.( 2 teile ) Band 1: Der reiche Stockalper / Band 2: Der grosse Stockalper.
70186: ARNOLD, HERMANN - Die Zigeuner
39358: ARNOLDS J.P., J. BOEVA., L. BOEVA., E. CEULEMANS., S. DERDYN., H. MERTENS., L. MERTENS., R. OPDEBEEK., J. VERHAERT - Witte Brigade ( Fidelio ) 1940 - 1944
72541: RENE. ARNS - 306: 35 jaar in the picture
19794: ARON, ELAINE N. - Hoog sensitieve personen: hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
65113: ARON, PAUL., CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE. - Art nouveau in Polen: Brussels-Krakau, 1890-1920
36895: ARONDÉUS, W. - Matthijs Maris: de tragiek van den droom
50401: ARPOTS, ROBERT - Internationale boekkunst: catalogus van een bijzondere collectie
62922: ARRENBERG, R., ANDRIESSEN, P.J. - Uit het leven van groote mannen: boeiende verhalen en karaktertrekken
71164: DAVID MESSUM FINE ART. - British impressions 2012.
28207: ARTS, LAMBERT E.A. - Ín 't oude kerkje voor 't altaar..' De kerken van Herkenbosch. Uitgave bij gelegenheid van de officiële heropening van de R.K. kerk St Sebastianus op 6 november 1994 na het herstel van de aardbevingsschade van 13 April.
2565: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT - Tussen Katwijk en Parijs: David Adolphe Constant Artz, 1837-1890 / Tiny de Liefde-van Brakel; tentoonstelling: André Groeneveld; [red.: André Groeneveld ... et al.; fotogr.: Plaza Studio Fotografie Katwijk]
55450: ARTZ, ALEXANDER, BURGER, JAN ERIK - Industrielandschappen: met 10 routebeschrijvingen voor wandelingen langs industriële monumenten in Nederland
2750: ARTZYBASHEFF, BORIS MIKHAǐLOVICH (1899) - As I see: notes to folios / by the artist
42052: ARUNDINIS PISSCATORII, J.F. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven / J.F. Arundinis Piscatorii
44627: ARWAS, VICTOR - Art Deco
58862: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET W., DÜCKERS, ROB, MUSEUM HET VALKHOF, NIJMEGEN, MORGAN LIBRARY & MUSEUM, NEW YORK - De hand van de meester
42352: AS, C. VAN, HOLLENBEEK BROUWER, T., STOLK, H. - Omgaan met Bijbel en Liedboek in het basisonderwijs
52203: ASBECK, F.M. VAN - Samenhang van internationaal en koloniaal recht
69770: ASBECK, FRED. MARI VAN - The Netherlands Indies' foreign relations
29687: ASBEEK BRUSSE, C.E. - Afrikaans-Nederlandse woordenlijst
29129: ASBREUK B.E. - Een boer, zijn familie en zijn land
66035: ASBRIDGE, THOMAS (THOMAS S.) - De eerste kruistocht: de oorsprong van het conflict tussen islam en christendom
42530: ASIMOV, ISAAC - Explosies in het heelal: nova's en supernova's en hun invloed op de kosmos
72835: ASKEW, ALICE - Niet bewezen
65020: ASPINALL, ALGERNON EDWARDS, SIR, 1871-1952. - The pocket guide to the West Indies: British Guiana, British Honduras, the Bermudas, the Spanish Main Surinan, and the Panama Canal
53619: ASPLUND, GUNNAR., ASPLUND, ERIK GUNNAR, 1885-1940, AHLBERG, HAKON, B. 1891, HOLMDAHL, GUSTAV., LIND, SVEN IVAR, B. 1902, ÖDEEN, KJELL., SVENSKA ARKITEKTERS RIKSFÖRBUND. - Gunnar Asplund arkitekt 1885-1940
36877: ASSCHER-PINKHOF, C. - Rozijntje
71640: ASSELBERGS, FONS, RIJKSMUSEUM KRÏ¿½LLER-MÏ¿½LLER (OTTERLO) - Americana: Nederlandse architectuur 1880-1930
70293: ASSINK, ANDRÉ, SPORTVERENIGING DE ENSCHEDESE BOYS - Historie 100 jaar S.V. De Enschedese Boys: 1906-2006 "eeuwig trots"
64604: ASSINK, P.R., NIEUMAN, W., VOS, J. - Fortgids: Fort Hoofddijk als botanische tuin
57751: HENSON ASSOCIATES. - The art of the muppets: a retrospective look at twenty-five years of muppet magic
41296: GIRL GUIDES ASSOCIATION. - The first book of camp-fire songs
72037: AST-BOITEN, LIES, BOOT-VAN DER VLIS, JOOP - De Groninger dracht, kleding en sieraden 18e en 19e eeuw, taal van een samenleving in verandering
46159: ASVARISJTSJ, B.I., VLIEGENTHART-VAN DER VALK BOUMAN, J.M. - Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo = Dutch 19th century painting from the Hermitage and Paleis Het Loo
34918: ATAMAN, MEMET, ÖZDOğAN, ZÜLFIKAR, METIN, SAADET - De hoofddoek: de mystiek van de stof
69942: ATGET, EUG`NE - Paris 1857 - 1927
32321: ATHMER, J.H. - Het drostambt Elten: resultaten van een onderzoek ingesteld op verzoek van de landdrost Dr. A. Blaauboer
71476: MARTIN. ATKINSON - Children's syntax: an introduction to principles and parameters theory
69576: ATLAS PROJECT GROEP, UTRECHT - Atlas zuidoost Utrecht. Deel 1: Verkeer en vervoer
3801: ATTEMA, P., NEDERLANDS INSTITUUT TE ROME, VAKGROEP KLASSIEKE ARCHEOLOGIE, GRONINGEN, STICHTING NEDERLANDS STUDIECENTRUM VOOR LATIUM, MUSEO NAZIONALE DI VILLA GIULIA, RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN, RIJKSMUSEUM G.M. KAM, NIJMEGEN - Nieuw licht op een oude stad: Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum / Nederlands Instituut te Rome, Vakgroep Klassieke Archeologie Universiteit van Groningen, Nederlands Studiecentrum voor Latium, Museo Nazionale di Villa Giulia; [red.:
43578: AUGER, RAOUL ( ILLUSTRATIONS ) - JAs Hennessy & Co Cognac
3113: AUGUET, ROLAND - Het vermaak door de eeuwen heen.
71398: DETOEUF AUGUSTE - Propos de O.-L. Barenton, ancien élève de l'Ecole Polytechnique Texte imprimé
7442: AUGUSTI, BRIGITTE - Nora en Erna: een verhaal voor jonge meisjes
43603: AUGUSTIJN, PIET - Siem van der Marel: #ntwerper voor Royal Leerdam = designer for Royal Leerdam
36006: AUKES, H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma
71964: INTERNATIONALE HYGIENE-AUSSTELLUNG (1911, DRESDEN) - Offizieller Führer durch die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 und durch Dresden und Umgebung.
63115: VERLAG DER AUSSTELLUNGSLEITUNG - Ausstellung, Düsseldorf 1902.
61603: AUSTEN, STEVE, JONG, CHRIS DE, BARENDS, HENRIK, AUSTEN, INEKE - Marge theater in Nederland
5064: AUSTIN, OLIVER L. - Elseviers gids van water- en wadvogels / Oliver L. Austin; met 248 vogeltekeningen van Arthur Singer;
70632: E. VAN AUTENBOER, LOUIS. TUMMERS, JAN G. BAUWENS - L'industrie des cartes à jouer de Turnhout (1826-1976)
72745: GEEN AUTEUR - Moeder goedsloof en haar hondje ( omslagtitel )
69777: DIV AUTEURS - Lebendiges Schützenbrauchtum 1950 - 2000 / 50 Jahre Bezirksverband Neuss
27547: DIVERSE AUTEURS - Volk in nood.Oorlogsgedenkboek van de betuwe en de boorden langs de Rijn en Waal
60188: DIVERSE AUTEURS - ( COMPLETE SET ) Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht
53746: DIV AUTEURS - Tweede Internationale Symposium over Vuursteen Second International Symposium on Flint Zweites Internationales Feuerstein-Symposium Deuxieme Symposium International du Silex - 8 -11 Mei 1975 - Maastricht: Staringia no. 3
72603: DIVERS AUTEURS. - Rotary Club Schiedam 1937 - 1987
38113: DIV AUTEURS - chemie en luchtbescherming., ( bound with ) Sous les bombes
70523: DIVERSE AUTEURS - Hellas Sport 100 jaar
70524: DIVERSE AUTEURS - 100 jaar 't Gooi.
71054: DIVERSE AUTEURS - Een gouden eeuw. 100 jaar christelijk onderwijs in giessenburg
28861: DIVERSE AUTEURS - Herdenkingsnummer Jan Ligthart 1859 - 1916 ., Vernieuwing van opvoeding en onderwijs
36181: DIV. AUTEURS - Later... als ik groot ben: de 50 leukste opstellen (gekozen uit 55.270 inzendingen) van de opstelwedstrijd uitgeschreven door De Bijenkorf
28600: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek. ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale
6315: DIVERSE AUTEURS - Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, registert, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht
53738: DIV. AUTEURS - Gedenkboek Nederlandsche Kaatsbond 1879 - 1937
39805: DIV AUTEURS - Jubileum uitgave wageningenpost 60 jaar
69799: DIVERSE AUTEURS - Markerwaard van onderzoek naar beleid. Resultaten van de gelijknamige studiedag gehouden op 6 Mei 1981
39311: DIV AUTEURS - Herdenking Honderdste geboortedag MEESTER HENDRIK WILLEM HEUVEL 5 Augustus 1964 te Laren Gelderland.
69930: DIVERSE AUTEURS - De natuur-juweelen van den Gelderschen Achterhoek
36092: DIV. AUTEURS - Het Gietelinck. Nieuw leven in de IJzergieterij DRU - Ulft
38764: DIV AUTEURS. - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het bisschoppelijk instituut St. Marie te Huybergen
70461: DIVERSE AUTEURS - hoogvlieters van nu over hun oorlog
38453: DIV AUTEURS - Het aanzien van een jaar 1963
38454: DIV AUTEURS - Het aanzien van een jaar 1964
56620: DIV. AUTEURS - Jonge dichters over eeuwige jeugd
47423: DIV AUTEURS - Geertruidenberg met een lach en een traan
69847: DIVERSE AUTEURS - De Koloniale Roeping Van Nederland (Holland's Colonial Call). De middelen van verkeer in Nederlandsch Indië en De Spoor- en Tramwegen in Nederlandsch-Indië
50060: DIV. AUTEURS - museumjournaal Juni 1963 serie 8 No 10 Omslagontwerp: Karel Appel ( cover design )
35756: DIV AUTEURS - Oranje - Wit Dordrecht 1925-1965 40 jaar
35776: DIV AUTEURS - Z.V.V. "Be Quick" opgericht 9 April 1902. Jubileum uitgave van het be Quick-nieuws.
50061: DIV. AUTEURS - museumjournaal Juli 1963 serie 9 No 1 Omslagontwerp: Kandinsky ( cover design )
69803: DIV AUTEURS - Hoofdrapport van de werkgroep beekbegeleidende beplantingen. Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel
72784: DIVERSE AUTEURS - En nog steeds staat daar die school.... Jubileum - uitgave ter gelegenheid van het 75 - jarig bestaan van Het Klaverbled
6556: DIVERSE AUTEURS - Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1990
35761: DIVERSE AUTEURS. - 1921 - 6 Juli - 1961. Rood Geel 40 jaar voetbal.
39202: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY - The Dead Sea scrolls on microfiche: a comprehensive facsimile edition of the texts from the Judean desert
33487: AUTONOOM CENTRUM, AMSTERDAM - Grensgevangenen: een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een gesloten samenleving
5195: AVÉ, J.B., WENGEN, G.D. VAN, WASSING, R.S., LEIDS ETHNOLOGISCH DISPUUT W.D.O. - Waar dromers ontwaken: terugblik van oud-leden van het Leids Ethnologisch Dispuut W.D.O. op 45 jaar culturele antropologie / met bijdragen van J.B. Avé ... ; onder red. van G.D. van Wengen, R.S. Wassing en A.A. Trouwborst; met een voorw. v
46286: AVÉ, JAN B., KING, VICTOR T. - Borneo: oerwoud in ondergang, culturen op drift
71859: AVELINE, CLAUDE ( = EUGÈNE AVTSIN ) - De abonné van lijn U ( l'Abbonné de la ligne U )
28883: AVENARIUS, D.A., HEINEN, H., COMMISSIE VOORBEREIDING GEDENKBOEK "100 JAAR VOLKSFEEST WINTERSWIJK", VEREENIGING VOLKSFEEST, WINTERSWIJK - 100 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1988
43569: AVIATION - 35 jaren Militaire Luchtvaart, Onze militaire luchtvaart en de Fokkerfabrieken
68428: AVIS, RICHARD. - The canary: its history, varieties, management, and breeding
58925: AXMACHER, WALTER. - in Emmerich am Rhein: Schriftenreihe zur Stadtgeschichte ( teil I )
68441: AXSOM, RICHARD H., 1943- - Printed stuff: prints, posters, and ephemera by Claes Oldenburg: a catalogue raisonné 1958-1996 , Prints, posters, and ephemera by Claes Oldenburg
31701: AXSOM, RICHARD H. - The prints of Ellsworth Kelly: a catalogue raisonné, 1949-1985
54165: AXTERS, STEPHANUS - Mystiek brevier
72235: AYCKBOURN, ALAN - Confusions
4476: AYMANS, GERHARD - Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten = Erschliessung und Auswertung historischer Landkarten
28966: BAAIJ, PIETER K. - Israël en de volken: exegetische studie van Romeinen 9-11
21248: BAAIJEN, JAN VAN - Help, de voerman zuipt
41726: BAAK, J.J. VAN, HOLK, ANDRÉ G.F. VAN - Signs of friendship: to honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician: liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen
69985: BAAKE, J. - De bloemensymfonie: het wonder van Eibergen
71793: BAALEN, H.J. VAN, OLTHETEN, H.J.M. - Van Handelskade tot Pothoofd, de Deventer grachtengordel in 101 afbeeldingen
5831: BAALEN, HENK VAN, SOCIËTEIT DE HEREENIGING, DEVENTER - 'Voorloopig eene Sociëteit te willen houden': 150 jaar sociëteit De Hereeniging Deventer 1854-2004
31520: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse gemeente te Deventer: omvattende Bathmen, Deventer, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, Raalte, Twello en Wijhe
71260: C.C. VAN. BAALEN, G.L. CLEINTUAR, P. DORLEIJN - ... in den ban van een Omringdijk geslagen ...: de sluiting van de Noordoostpolderdijk, 13 december 1940
50016: BAAN, WIM DE, BAAN, INES DE, GEMEREN, ARNOUD VAN - Brielle van 1900 tot nu
41634: BAAN, JAN DE - Spijkernisse in oorlogstijd.
37307: BAAR, MARINUS CORNELIS MARIA DE - Order, change and chance in the European perspective on nature (1600-1800)
63537: BAAR, VÉRONIQUE, LAGAAIJ, FEMKE - Kunst met zorg
72669: MIRJAM DE BAAR - 'Ik moet spreken': het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)
50460: BAAR, VÉRONIQUE - de collectie tiele. Een onderzoek naar de negentiende-eeuwse verzameling van Jacobus Johannes Tiele.
61798: BAARDA, TH.A. VAN - Oordeelsvorming in casus van botsende grondrechten
7723: BAARDA, SASKIA, BOON, PIET, FLUIT, TH.P.M. VAN DER - Repertorium van boeken, alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland verschenen tot en met 31 december 1982
46227: BAARDEWIJK, KEES VAN - Kaat, Keet en de Kezen: Rotterdamse vrouwen in opstand
28878: BAARDMAN, C., LUGARD, GERH.J. (JR.) - Schoonhoven: trots op zijn verleden, bouwt aan zijn toekomst
70277: BAAREN, HENK VAN - Een Hengelo's oorlogsboek
72168: BAAREN, HENK VAN - Bommen vielen op Hengelo: oktober 1942 - oktober 1944
21236: BAARS, NITA - Thuis met kerst: recepten en verhalen om de kerstsfeer te verhogen
20218: BAARSCHER - Baarscher's spelboek voor school en thuis in Nederland en de Koloniën
35288: BAARSEL, G.E. VAN, SPIER, JO, STEDELIJKE MUSEA ZUTPHEN, STEDELIJK MUSEUM, ZUTPHEN - Jo Spier: tekenaar van een tijdperk
36911: BAART, THEO, MARKERINK, CARY - Wonen in naoorlogse wijken
26823: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
70790: JACQUES J.M. BAARTMANS - Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814): regent, democraat, huisvader
24898: BAARTSE, DIRK - Alleen de dood is tussen U en mij: literaire dodenkalender van de twintigste eeuw
71837: H. F. BABBÉ - Verzenbundel. Vijf bange jaren.
65032: BABCOCK - Steam ( sixth British edition )
72360: MANFRED. BACH - Joseph Hubert Mooren: Mensch und Werk
29874: BACH, JOHANN SEBASTIAN,, 1685-1750., ORBÁN, GYÖRGY., MÁRIÁSSY, ISTVÁN. - Matthäuspassion. Vocal score, Matthäus-Passion
70031: BACHMANN, COHRS, WHITEMAN & WISLICKI - Faszination Baumaschinen. Erdbewegung durch fünf Jahrhunderte.
63012: BACHRATý, BOHUMÍR, 1942-,, LUGSOVÁ, EUGÉNIA, - Theodor Lugs: kresby 1947 - 1965
3390: BACK, HANS - 't Melkhuisje: 100 jaar tennishistorie / geschreven en samengest. door Hans Back
42439: BACK, HANS - 't Melkhuisje: 100 jaar tennishistorie / geschreven en samengest. door Hans Back
65094: BACK, PHILLIPPA. - The illustrated herbal
69813: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements marine
61466: BADDE, PAUL 1948- - Het gezicht van God een avontuurlijke zoektocht naar het ware gelaat van Jezus
50017: BADDIEL, SARAH FABIAN - Rondom de green: verhalen, verzamelobjecten & wetenswaardigheden over golf
48815: BADE, TOM, TONNEIJCK, FRED, MIDDENDORP, BEREND VAN - Groen boven alles: over dak- en gevelgroen als fundament onder de groene stad
48830: BADE, TOM, SCHROEFF, OLIVIER VAN DER - Geld als water: over Europese richtlijnen, water en regionale economie
38020: BADEN-POWELL, ... - Verkenning in Afrika
61493: BADENHUIZEN, GRETA - De tovermolen
28078: BADENHUIZEN, GRETA - De vuurrode schoentjes: sprookje
43563: BADER, J.C. - Sint Bavoschool Harmelen 1869 - 1980
19568: BAELDE, JOHANNA MARIA - De appel in de huishouding
38180: BAELDE, ROBERT - Robert Baelde: 22 juli 1907 - 15 augustus 1942
58886: BAER, RONNI - Gerrit Dou, 1613-1675
72670: JORIS BAERS - Encyclopedie van de mystiek: fundamenten, tradities, perspectieven
30284: BAEST, MARIEKE J.E.H.T. VAN. - " Fiere herte doelt na minnen gronde ".De fierheid als kernmoment in het zelfverstaan van Hadewijch
70687: WILL. BAFFEL - Easy conjuring without apparatus
45030: BAGGEN, JAN - Beeld van een kerk
37063: BAGROW, LEO, SKELTON, R.A. - Meister der Kartographie
51579: BAHADUR, K. P. - Rajiv Gandhi
31213: BAILEY, FOSTER - Zin en betekenis van de vrijmetselarij
40281: BAIN, JERALD., SCHILL, W.-B. (WOLF-BERNHARD),, 1939-, SCHWARZSTEIN, LUIS,, 1938- - Treatment of male infertility
71927: GEORGE. BAIN - Celtic art: the methods of construction. Book 5, Lettering.
71928: GEORGE. BAIN - Celtic art: the methods of construction. Book 3, Spirals.
55318: BAINBRIDGE, HENRY CHARLES., SITWELL, SACHEVERELL. - Peter Carl Fabergé, goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court
42564: BAINBRIDGE, HENRY CHARLES., SITWELL, SACHEVERELL. - Peter Carl Fabergé, goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court
25409: BAINBRIDGE, BERYL - Engelse reis, of Een verward maar getrouw relaas van wat een enkeling zoal ziet & hoort & denkt op een tocht door Engeland
5071: BAINES, JOHN, MÁLEK, JAROMÍR - Atlas van het oude Egypte / John Baines, Jaromír Málek;
39760: BAIRD, D. T., SCHÜTZ, G., KRATTENMACHER, R. - Organ selective actions of steroid hormones
33902: BAIRD, BIL,, 1904-1987., ZANGER, ARIE DE. - art of the puppet
63297: BAIS, S. (SANDER) - Keerpunten: momenten van waarheid in de natuurwetenschap
44842: BAK, J.T.J. - Een huis met vele vensters: over 'oud' en 'nieuw' in de Amerikaanse letterkunde en Amerikanistiek
50511: BAK, L. - Het industriële terreingebruik in Nederland: een planologische facetstudie = Industrial land-use in the Netherlands: a study on a facet of physical planning
40588: BAKEL, BARNABAS JOZEF VAN - A linguistic approach to automatic information extraction
35426: BAKEL, HENDRIK ANTHONIE VAN - Luther's Kleine Catechismus, 1529-1929: gedenkschrift vanwege de Evangelisch Luthersche Kerk en de Hersteld Evangelische Luthersche Kerk der Nederlanden
32256: BAKEL, TWAN VAN, KRAEPELIN, EMIL - Kraepelin over zichzelf: een becommentarieerde uitgave van "Persönliches"
70123: BAKEMA, K. - Honderd jaar Hogelandse Hogereburgerschool: RHBS Warffum 1868-1968
33523: BAKER, ALAN - The encyclopedia of alien encounters
72645: BAKER, CHRISTOPHER P. - Costa Rica
45105: BAKHUIJSEN, MARIJKE, VERENIGING VOOR MANISCH DEPRESSIEVEN EN BETROKKENEN - Over uitersten geschreven: een selectie uit 15 jaar geschreven ervaring met manisch-depressiviteit van de hand van lotgenoten
27695: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog
70426: BAKKER, TH. - Het kookboek ( reprint )
24252: BAKKER, MARCO - Voor goed: Volendammers geportretteerd
24223: BAKKER, KEES DE, ARNOLDS, HERMAN, STICHTING VOOR DE COLLECTIEVE PROPAGANDA VAN HET NEDERLANDSE BOEK - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985
40428: BAKKER, J. - Stukgebak ( cookbook )
40427: BAKKER, J. - Taarten ( cookbook )
40430: BAKKER, J. - Stukjes Fantasiegebak. ( cookbook )
39342: BAKKER, W. EN H.RUSCH - Vragenboekje behorende bij "Ons eigen land "A
7290: BAKKER, PIET - Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren of annexeeren
24518: BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W. - De verzameling Van Eeghen: Amsterdamse tekeningen 1600-1950
71941: W. BAKKER, H. RUSCH - Tekstboekje behorende bij Ons werelddeel, atlas van Europa
33620: BAKKER, JAN - "Maar verder is hier niks gebeurd...": oorlog en bevrijding gemeente Scheemda: Heiligerlee, Midwolda, Nieuwolda, Nieuw Scheemda, 't Waar, Oostwold, Scheemda, Westerlee
61351: BAKKER, PIET - Seinwezen
36060: BAKKER, JITS, SMIT, GABRIËL - Beeldspraak
6554: BAKKER, KEES DE, ARNOLDS, HERMAN, STICHTING VOOR DE COLLECTIEVE PROPAGANDA VAN HET NEDERLANDSE BOEK - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985
51791: BAKKER, SJAAK - Wandeling langs de Renkumse beken
61359: BAKKER, W. (WIJBREN), FL. 1939-CA. 1965. - Ons eigen land: A, eenvoudige atlas van Nederland , Eenvoudige atlas van Nederland
20636: BAKKER, HANS - 90 jaar Fries voetbal 1904-1994
26254: BAKKER, PIET - Marmerkoning Bruno Santanera: mijn strijd in Godlinze
25990: BAKKER, MARCO, HOOGENDOORN, SJAAK, GAMESTER, KAREN, WATERLAND PHOTO GALLERY, BROEK IN WATERLAND - Het gezicht van Waterland = The many faces of Waterland
22221: BAKKER, JAN - "Maar verder is hier niks gebeurd...": oorlog en bevrijding gemeente Scheemda: Heiligerlee, Midwolda, Nieuwolda, Nieuw Scheemda, 't Waar, Oostwold, Scheemda, Westerlee
27920: BAKKER, YVONNE, KURPERSHOEK, MINEKE - Stillevens: interieur-ideeën met bloemen, planten en fruit
4828: BAKKER, B. - Ach lieve tijd: zeven eeuwen Amsterdam en de Amsterdammers /
23473: BAKKER, SJAAK, INSTITUUT VOOR NATUURBESCHERMINGSEDUCATIE. AFDELING ZUID-WEST VELUWEZOOM - Ostrabeke bekeken: 33 natuurminiatuurtjes in en rondom Oosterbeek
35618: BAKKER, PIET ILL. JO SPIER - Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren of annexeeren
44592: BAKKER, W., RUSCH, H. - Ons Eigen Land B
38436: BAKKER, PIET - Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.
50195: BAKKER, KEES - Als een lelie tussen de distels: duizend jaar kerk in de heerlijkheid Heukelum
66184: BAKKER, H.A. - Pieter Jelles Troelstra aan de Groningse Universiteit 1882-1888
68424: BAKKER-ENK, E. M. - De practische huisvrouw
55385: BAKKER, GIJS, RODRIGO, EVERT, NEDERLAND. MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK - Design from the Netherlands = Design aus den Niederlanden
56699: BAKKER, N.J. - Het kind en zijn spel
70046: BAKKER, HANS - Ayodhyã: Part I. The History of Ayodhya from the 7th Century BC to the Middle of the 18th Century, Its Development into a Sacred Centre with Special Reference to the Ayodhyamahatmya and to the Worship of Rama according to the Agastyasamhita. Part II
50223: BAKKER, T.H. - Ode aan de boom: wie een boom plant heeft vertrouwen in de toekomst
23465: BAKKER, BOUDEWIJN, GEMEENTE-ARCHIEF (AMSTERDAM) - Amsterdam getekend: tekeningen en aquarellen uit vier eeuwen in de historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief
73039: BAKKER, HANS - De geschiedenis van de Amelander Waterschappen
66078: BAKLANOV, GRIGORI - Een voetbreed aarde
21699: BAKX, PIETER - Prieel in Troje: balladen
48853: BAKX, DYMPH, NIEMANTSVERDRIET, WIM, LIER, MARIANNE VAN, STICHTING OASE - Oasegids: natuurlijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen
38096: BAL, J. - Verklarend woordenboek met platen (van Hoornaert) voor België en Nederland
27882: BALAJTHY KATALIN, PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN (BRUSSEL) - Hungaria Regia, 1000-1800: schittering en strijd
70039: A.C.E.BALDAMUS - Geillustreerd Handboek der Pluimveeteelt ( = Handbook of Poultry ) In 2 delen naar den derden druk voor Nederland bewerkt met 240 afbeeldingen ( 102 + 138 gravures )
72719: BALDEWIJNS, J., LIEVOIS, D., OUDHEIDKUNDIG MUESUM VAN DE BIJLOKE (GENT) - Agnes vanden Bossche, een zelfbewuste vrouw en een merkwaardige kunstenares uit het 15de-eeuwse Gent
37977: BALE, STEWART., BLAKE, GEORGE,, 1893- - R.M.S. Queen Mary. A record in pictures, 1930 to 1936 ... Introduction and descriptive notes by G. Blake.
50529: BALEN-CHAVANNES, A.E. VAN - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966
24883: BALEN, JOHANNES THEODORUS VAN, KEIKES, WIEBE - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje, 1871-1881: reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen
26570: VAN BALEN C. L. - Ons schoone Indië - Handleiding bij de schoolplaat RijSTVELDEN
26571: VAN BALEN C. L. - Ons schoone Indië - Handleiding bij de schoolplaat TABAKSPLANTAGE
26572: VAN BALEN C. L. - Ons schoone Indië - Handleiding bij de schoolplaat REDDE VAN SEMARANG ( midden Java )
35611: BALEN C. L. VAN , P. SOMMELING - Bedrijf en leven., Handleiding bij de schoolplaat Steenkolenmijn Oranje - Nassau I
35612: BALEN C. L. VAN , P. SOMMELING - Bedrijf en leven., Handleiding bij de schoolplaat Hoogovenbedrijf te IJmuiden
35657: BALEN C. L. VAN , P. SOMMELING - Bedrijf en leven., Handleiding bij de schoolplaat Hoogovenbedrijf te IJmuiden. Inclusief envellop + losse extra fotoafbeeldingen
41127: BALEN, C.L. VAN - ( SCHOOLPLAAT ) Opwekking, voortgeleiding en toepassing van electriciteit
35500: BALEN, W.J. VAN - Tachtigjarige vrede
25328: BALFOORT, MAURITS - Wij, heren van Zichem. 1
25329: BALFOORT, MAURITS - Wij, heren van Zichem deel 2
64721: BALGOOY, M. M. J. VAN. - Steenisiana: anecdotes around Professor Dr. C.G.G.J.v. Steenis
38270: BALIS, JAN - De roos in beeld: tentoonstellingscatalogus
53673: BALJON, LODEWIJK, VISSER, MARC A. - Buiten-gewone steden: parade van 20 Vinex-locaties
2850: BALK, JAAP, DUDOK VAN HEEL, SEBASTIEN, AMSTERDAMSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL, AMSTERDAMSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL - Mens en monument: 25 jaar Stadsherstel Amsterdam / Jaap Balk, Sebastien Dudok van Heel ...
24903: BALK, J.TH. - Water, vriend en vijand: het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier
23549: BALK, J.TH. - Een groet uit Noord-Holland: een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw
72123: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. - Een referentiële identiteitskrisis
72345: BALL, PAMELA - Het groot dromenboek
72642: KURT HERWARTH BALL - De drie kiezelsteenen, een sprookje voor groote menschen.
52044: BALTHASARS,FLORIS. HART,G.'T. (INTROD.). - Kaarten van Rijnland 1615
72180: BALTHAZAR BEKE, E.S.M. STENEKER - Verkeer en milieu; een verbintenis voor de toekomst: uitgangspunten en randvoorwaarden voor een klantgerichte benadering van het onderwijs
72692: BALZAC, HONORÉ DE - Verloren illusies
65079: BALZAC, HONORÉ DE - L'élixir de longue vie
35062: BAN, JAN VAN DEN - De wens tot ontmoeting in de wetenschap: 125 jaar Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen (1876-2001)
21681: BAND, A.P. VAN DEN, CORDFUNKE, E.H.P., ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEENSCHAP VOOR NEDERLAND, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Archeologie in veelvoud: vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
71431: BLUE BAND - Iets anders, iets nieuws!, een handig kookboekje met Blue Band recepten
39257: BANDIRAH - Stout, stout fruit
40252: BANDIRAH - Over onreine dieren kan ik alleen met een rilling spreken
68388: BANDY, LOU EN VELE ANDEREN ( OMSLAG ILL JOOP GEESINK ) - Schep vreugde in 't leven ( programma van de Nationale Revue )
35561: BANENS, MAKS - De homo-aversie: een analyse van de maatschappelijke onderdrukking van homoseksualiteit
44940: BANGE, PETRONELLA - Spiegels der christenen: zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische traktaten
31121: BANGE, PETTY, MULLER, ELLEN, NIJMEEGS MUSEUM 'COMMANDERIE VAN SINT-JAN' - Tussen heks en heilige: het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de
53826: BANGE, P., SYMPOSIUM GELOOF, MORAAL EN INTELLECT IN DE MIDDELEEUWEN (1993; NIJMEGEN), CENTRUM VOOR MIDDELEEUWSE STUDIES, NIJMEGEN - Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen
53981: BANGERT, ALBRECHT - Glass. Art nouveau and art deco
39724: BANK, PIET, WITTEMAN, FRANS, IJSCLUB HOOGMADE - IJsclub Hoogmade 1902-2002: herinneringen en hoogtepunten van een eeuw IJsclub Hoogmade
65022: BANK, JAN (JAN THEODOOR MARIA), 1940- - De excessennota: nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950
64747: INCASSO-BANK. - Kaart van Amsterdam-Zuid: aangeboden door de Incassobank N.V.
56629: BANK, J.H. VAN DE, VELDEN, M.J.G. VAN DER - Lijden en belijden
61438: BANKS, JEREMY; NORMAN PARKINSON; MAUREEN VLEAVE; RUUD KOK - Het Beatles boek met de fijnste foto`s die er zijn ! ( = The Beatles book with the best pictures that exist! )
40324: BANNENBERG, GERARDUS PETRUS JOANNES., WILIBRORD, SAINT, BISHOP OF UTRECHT - Sint Willibrord in Waalre en Valkenswaard. Ontstaan en ontwikkeling ener vroege christengemeenschap tot parochie.
70024: BANNIER, DR. W.A.F. ( VOORWOORD ) - Oud Utrecht. Teekeningen van Jul Terlingen
21680: BANNING, MICHIEL - Pyramides en moskeeën: architectuur in Egypte
5844: BANNING-VOGELPOEL, A.C. - Kippen houden als liefhebberij: het verzorgen en fokken van raskippen en hun miniaturen
6775: BANTOCK, NICK - Griffin & Sabine: een bijzondere correspondentie
27457: BANTZINGER, CORNELIS ADRIANUS BERNARDUS - C. A. B. Bantzinger, tekenaar
2843: BÄR, NATASCHA - Beeldende kunsten van oudheid tot 1800 / Natascha Bär
71406: BARAL, HEM SAGAR - Community structure and habitat associations of lowland grassland birds in Nepal
42440: BARBER, BENJAMIN R.,, 1939-, PAUL AVRICH COLLECTION (LIBRARY OF CONGRESS) - Superman and common men
64753: BARBIERI, UMBERTO - Café de Unie 1924 ( architectuur modellen 6 )
47660: BARBOUR, JOHN - Barbour's Bruce: a fredome is a noble thing!
4959: BAREN, J. VAN - De vormen der aardkorst: inleiding tot de studie der physiografie / door J. van Baren
35030: BARENDRECHT, ANNELIES, STICHTING KIP ARTISTIQUE BARNEVELD - Kip artistique Barneveld
61876: BARENDREGT, R.B. - Thermal investigation of unstable substances, including a comparison of different thermal analytical techniques
29584: BARENDSEN, A.W. - Kunstvlechtwerk en etalagestukken van brood
71632: BARENT JANSZ POTGIETER, ZACHARIAS HEYNS, OLIVIER VAN NOORT - Kort ende waerachtigh Verhael van 't gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598 den 27 Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600 toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weerd, met 't Schip, 't
72862: BARENT JANSZ POTGIETER, ZACHARIAS HEYNS, OLIVIER VAN NOORT - Kort ende waerachtigh Verhael van 't gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598 den 27 Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600 toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weerd, met 't Schip, 't
71606: BARGE, RICHARD TEN - Hoe overleef je een atoomoorlog?, feiten, meningen en achtergronden over de civiele verdediging
35655: BARGE. PROF. DR J. A. J. - Korte handleiding bij de anatomische wandplaten
7707: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN, L.A.F., ZUIDHOLLANDSE VERENIGING VOOR GENEALOGIE 'ONS VOORGESLACHT' - Lustrumboek van de Zuidhollandse vereniging voor genealogie Ons voorgeslacht 1946-1996
70655: BARKER, JACK, RUWE, EELCO VAN DE - Martin Luther King en "Black Power"
4448: BARKER, CICELY MARY - Bloemenkinderen van de herfst / versjes en tek. van Cicely Mary Barker; vert. door Nannie Kuiper
50308: BARKMAN, J.J. - Groeivormen van planten in Nederland
7809: BARNARD, BENNO, WISPELAERE, PAUL DE - Het land van de mosseleters: 150 jaar Vlaamse vertelkunst
61853: BARNETT, R.D. - Assyrian palace reliefs in the British Museum
61551: BARNEVELD, D., BOUMAN, JAN - De oude banketbakkerij
64831: BARNHOORN, C., GAASBEEK, A., VISSER, J., GEMEENTE DRUKKERIJ) - Jeugd '65
72981: BARON, SALO WITTMAYER - The Ottoman empire, Persia, Ethiopia, India, and China, A social and religious history of the Jews. Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 ( Vol. 18: )
38706: BARON, SIETZE - .....Zo was het toen .....: historische gebeurtenissen van 1930-1948 in het Fries-Groningse grensgebied
72303: GLYNN R. BARRATT - Russia and the South Pacific / 3, Melanesia and the western Polynesian fringe.
29411: BARRETT, DAVID V. - Grafologie
23626: BARREVELD, DIRK J. - De route om de West. Dl. 2: De Liefde's tragiek en triomf: op zoek naar specerijen
23627: BARREVELD, DIRK J. - De route om de West. : Olivier van Noort, de eerste Nederlander die om de wereld zeilde
31695: BARRON, STEPHANIE, GUENTHER, PETER, BRITT, DAVID, CAROSELLI, SUSAN, LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART, ART INSTITUTE OF CHICAGO - "Degenerate art": the fate of the avant-garde in Nazi Germany
19919: BARRON, GERRIT - De Bombelman
70976: BARRY COOPER, M. M. C. MENGELBERG - Het Beethoven compendium: volledig overzicht van leven en muziek van Ludwig van Beethoven
72220: BART, A.TH. - Oorlog-dienstdwang-dienstweigering, of: Hoe geraken wij tot een practisch vredesideaal?
28208: BARTELET, JEF - Maastrichtse gevelstenen
53654: BARTELS, TINEKE - Basisboek dressuur
42050: BARTELS, P.H., J.A.P. MEERE - `Handboek voor schilders, Theorie en practijk voor schilders en bouwkundigen
7473: BÄRTELS, ANDREAS - Clematis
54088: BARTEN, LEX. - Groepeeren en ontwerpen: beknopte handleiding bij het typografisch teekenen
36099: BARTEN. P.P.M. - Verolme. Shipbuilding, Shiprepair, Mechanical engineering, Electrical engineering.
38057: BARTH., C.G. - De verloren banknooten of oneerlijk goed gedijt niet
29750: BARTH, KARL - Die Kirche zwischen Ost und West
20526: BARTH, A.J. - "Een troostelijk woord is der armen spijs": een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw
39695: BARTH, C.G. - De kleine negerknaap
70354: BARTHELEMY, J. J.; CHARLES V MONIN - Voyage Du Jeune Anacharsis En Grece , vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire - Atlas
29170: BARTHOLOMEW, ALICK. - Crop circles., Harbingers of World Change
41510: BARTMAN, J.H. - Wat niet in de dienstregeling staat. De geheimen van het spoorboekje
34235: BARTMANN, DOMINIK, ANCKE, GUNDULA, NOUWEN, MARGREET, MIDDAG, INEKE, STADTMUSEUM BERLIN (BERLIJN), BERLINER SECESSION, STADTMUSEUM BERLIN, SINGER LAREN, LAREN - Schilders van Berlijn 1888-1918: Berliner Secession: collectie Stadtmuseum Berlijn
35964: BARUCH, F., COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND - De rode vlag gestreken: een kritiek op het ontwerppartijprogram van de CPN
72974: BASALT-ACTIENGESELLSCHAFT (LINZ, RHEIN), JOSEF ARENS - 80 Jahre Basalt-Actien-Gesellschaft: 1888-1968
55355: BASCóN-BORGELT, CHRISTIANE. - Mietshaus im Wandel: Wohnungen der behutsamen Stadterneuerung in der Luisenstadt: eine Typologie
55218: BASCOU, MARC, MUCHA, ALFONS, MATHILDENHÖHE (DARMSTADT) - Cataloge Alfons Mucha, 1860-1939: Mathildenhöhe Darmstadt, 8. Juni bis 3. August 1980
39195: NETHERLANDS SHIP MODEL BASIN (WAGENINGEN) - NSMB report (1)
44860: BASS, ELLEN, THORNTON, LOUISE, LICHTENBURCHT, CARLA VAN, HENGEL, RIA VAN - Ik heb het nooit aan iemand verteld: seksuele mishandeling van kinderen
72864: BASSANI, GIORGIO - Het verhaal van Ferrara, verzameld werk
38085: LA BASSECOUR CAAN, DE (JONKVR.) - Samoea en Ronto
71624: BASTEN BATENBURG, SASKIA VAN - Bob Pinedo, oncoloog, leven en werk
71159: BASTET, FRÉDÉRIC - De wereld van Louis Couperus
24508: BASTET, F.L., HEIJBROEK, J.F., VOSMAER, CAREL, RIJKSPRENTENKABINET, AMSTERDAM - De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888)
22484: BASTIAANS, W.CH.J. - 'Van planter tot bestuursambtenaar'., Wat lezers ervan zeggen.
22490: BASTIAANS, W.CH.J. - Herinneringen. II: Wat lezers er van zeggen
22491: BASTIAANS, W.CH.J. - Herinneringen. I: Uit het oude Ned. Indië, tijdvak 1890-1917
22475: BASTIAANS, W.CH.J. - Magische invloeden en occulte waarde van edel- en sierstenen
28171: BASTIAANSE, YVONNE ROELIENTJE MARIA - Studies in aphasia
4961: BASTIAANSE, R., BOTS, H. - Glorieuze revolutie: de wereld van Willem & Mary: een korte biografische schets en een beeld van de tijd = Glorious revolution: the world of William & Mary: a biographical sketch and a picture of their age / R. Bastiaanse, H. Bots; [vert./transl
28186: BATAVIER A. ., K. H. SCHOLTEN WINDIG. - gezicht op doesburg
39333: BATENBURG, D.J.C. VAN - Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de natuurkundige aardrijkskunde.
26139: BATES, HENRY WALTER - Natuurvorser op de Amazone: verslag van avonturen en belevenissen, gedragingen van dieren, schetsen van het leven der Brazilianen en indianen, en aspecten van de natuur onder de evenaar, in de loop van elf reislustige jaren
38596: BATEY, MAVIS. - Alice's adventures in Oxford
35589: BATTUS - Q
54125: BAYERN. OBERSTE BAUBEHÖRDE. - Flüsse und Bäche erhalten, entwickeln, gestalten
71114: MICHIEL BAUD - Geschiedenis en maatschappij: tien jaar historisch onderzoek in Rotterdam
61465: BAUDET, GILBERT, WÖHLE, ANDREAS - Vierkant Paulus
28155: BAUDET, GILBERT, WÖHLE, ANDREAS - Vierkant Paulus
27995: BAUDOUIN, FRANS, BOUTS, DIERIC, MUSEUM PRINSENHOF (DELFT), PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN (BRUSSEL) - Dieric Bouts
24484: BAUDOUIN, F. - Rubens en zijn eeuw
32578: BAUER, J., BOUSKA, V., TVRZ, F. - Thieme's edelstenengids: ontstaan, voorkomen, eigenschappen, gebruik
41945: BAUER, RAOUL - Kleio tot leven gebracht: levende geschiedenis in de films van Federico Fellini
68373: BAUGEAN - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varenCollection de toutes les espèces de batiments de guerre et de batiments marchands qui naviguent sur l'Océan et dans la Méditerranée.
35167: BAUHAUS., CENTRAL SCHOOL OF ART & DESIGN (LONDON, ENGLAND) - 50 years Bauhaus
36620: BAUKNECHT, PHILIPP,, 1884-1933., KUNZ, LUDWIG., KUNSTSCHAU BÖTTCHERSTRASSE (BREMEN, GERMANY)., PAULA-BECKER-MODERSOHN-HAUS. - Philipp Bauknecht
69776: BAUMANN,RICHARD - 75 Jahre Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 1928-2003
48873: BAUMANN, HELMUT,, (1937-), KÜNKELE, SIEGFRIED. - Die wildwachsenden Orchideen Europas
63509: BÄUMER, ANGELICA, - Kunst von Innen: Art Brut in Austria
53838: BAUR, FRANK - Scripta minora uit het werk van Prof. Dr. Frank Baur
51970: BAUSBACK, PETER - Islamische Stickereien aus vier Jahrhunderten: Ausstellung vom 9.-31 Mai 1985
7398: BAUWENS, A.R., DRIEL, L.F. VAN - Kanonnenvoer en erewacht: onder de vaandels van het Franse volk
51834: BAVARDI, HENRI - Moederleed ( Reeks Boeiende Verhalen - Beroemde Schrijvers )
52290: BAX, DIRK - Nagelaten gedichten van Dirk Bax
39954: BAX, MARTY, BOIS, MECHTELD DE, DRENTS MUSEUM - In het diepst van mijn gedachten...: symbolisme in Nederland 1890-1935
68445: BAX, MARTY (MARTINE THEODORA), 1956- - Guido Lippens: systeem of verbeelding?: werk uit de periode 1971-1988 , Systeem of verbeelding?
39956: BAX, MARTY, BOIS, MECHTELD DE, DRENTS MUSEUM - In het diepst van mijn gedachten...: symbolisme in Nederland 1890-1935
51956: BAXTER, NICOLA - Open huis
54053: BAYLEY, JOHN - Elegie voor Iris
40476: BAYNES, KEN, BAYNES, KATE - Art and Society - Worship
44591: BAZIN, GERMAIN., JAY, MADELINE. - history of world sculpture
70806: ULRICH. SÖBBING - Westmünsterländische Flurnamen. Bd. 2. Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn Atlas und Namenreg.
70807: ULRICH. SÖBBING - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn: das preussische Grundsteuerkataster von 1826
60356: BEAN, A. - Haat heeft diepe wortels
2804: BEAUJEAN, H.A. - Schetsen uit de geschiedenis van Heerlerheide / H.A. Beaujean
37719: BEAUMONT, ELIE DE - Cervantes
53917: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WAPENFABRIEK EDUARD DE BEAUMONT. - Catalogus - Prijscourant no 65 ( Jachtgeweren en toebehoren) = Catalogue - Price List No. 65 (Shotguns and accessories)
44630: BECHER, UDO. - Early tin plate model railways
53588: BECHERVAISE, JOHN MAYSTON. - Antarctica
27039: BECHTOLD, JEROEN, GERRITSEN, TINA, DOOP, JOS, MUSEUM WILLEM VAN HAREN, HEERENVEEN - Jeroen Bechtold: een indruk = an impression: 1979-1987
3292: BECK, ELEONORE - Ik geloof: een kleine katholieke katechismus /
29709: BECKBY, HERMANN., PUBLILIUS, SYRUS - Die Sprüche des Publilius Syrus.. Lateinisch-deutsch, ed. Hermann Beckby
70744: R. BECKER, S. VISSER - Overleven met oneliners: opkomst van monomanie in bedrijf en politiek
34211: BECKER, EDWIN, PRAHL, ROMAN, HUIG, MICHAEL, MERCKS, KEES, VAN GOGH MUSEUM (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM, MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST, FRANKFURT AM MAIN - Praag 1900: poëzie en extase
69486: BECKER, JAKOB - Het Smouse Kerkhoff te Geffen, 1693-1908
58786: BECKER, EDWIN, PRAHL, ROMAN, HUIG, MICHAEL, MERCKS, KEES, VAN GOGH MUSEUM (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM, MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST, FRANKFURT AM MAIN - Praag 1900: poëzie en extase
54198: BECKER, BERNHARD. - Westwallanlagen im Saarpfalz-Kreis
33504: BECKERS, GERDA - Uit de Bibelebomsche nap: oude versjes
22003: BECKERS-SCHUWIRTH, A.M., BOUDEWIJN, P.M., BECKERS, J.J.M. - "Weldadige Stichting Jan de Limpens": gedenkboek 1886-1986
65121: BECKERS-SCHUWIRTH, A.M., BOUDEWIJN, P.M., BECKERS, J.J.M. - "Weldadige Stichting Jan de Limpens": gedenkboek 1886-1986
59130: BECKWITH, JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst
5672: BECU, L., CIJSOUW, K., SNEL, A.J. - Dagboek van een waterbouwer, 1944-1986
71361: BEDE THE VENERABLE, SAINT,, CHARLES WILLIAMS. JONES, CALVIN BENJAMIN. KENDALL - Bedae Venerabilis opera. Pars I. Opera Didascalica.
72161: BEDEE, KOR - Lathum
35689: BEECHING, WILFRED A. - Century of the typewriter
61384: BEECROFT, GLYNIS. - Casting techniques for sculpture
55491: HARMSEN VAN DER BEEK - De goede daad van Pim de padvinder
64888: BEEK, TON VAN. - Leven aan draadjes , Leven en werk van marionettenspelers uit zes verschillende landen ( = Life on wires, life and work of puppeteers from six different countries )
35197: BEEK-VAN DIEREN, J.J.H.C., SCHEYGROND, A. - Terschelling tussen Boschplaat en Behouden Huys: een eerbetoon aan Wouter van Dieren (1902-1935)
45122: BEEK, PETER VAN, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING "ARENT THOE BOECOP", ELBURG - Woordenboek Elburgs dialect en enige wetenswaardigheden omtrent Elburg
30025: BEEK-SASSEN, MARGUERITE VAN DER, KESER, FRED, STICHTING DE GELDERSE BLOEM, STICHTING GELDERSE CULTURELE RAAD - Beeldende kunstenaars in Gelderland. Dl. 1
31133: BEEK, WIM VAN - De plant achter de specerij: over herkomst, gebruik en teelt van specerijplanten
72290: BEEK, C.G.G. VAN - Een geomorfologische bodemkundige studie van het Gunung Leuser Nationale Park, Noord Sumatra, Indonesi�
55354: VOETBALVERENIGING BEEKBERGEN. - Voetbalvereniging Beekbergen: jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van voetbalvereniging Beekbergen.
25613: BEEKHUIS, P., HAAR, J. VAN DER - Het blijvende Woord: plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd. 2
39245: BEEKHUIZEN, WES - Van Cortenbergh tot Oranje Nassau's Oord, 1357-1976
31866: BEEKMAN, E.M. - Bevroren jaren
33931: BEEKMAN, F., KLERK, A.P. DE, DONKERSLOOT-DE VRIJ, Y.M., STICHTING MATRIJS, UTRECHT, STICHTING CULTUREEL ERFGOED ZEELAND - Werken met Zeeuwse kaarten: handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten
72989: BEELING, ABRAHAM CORNELIS - Nederlands zilver, 1600-1813
22138: BEEMAN, M.M. - Lloyd's London
20492: BEEMT F.H. VAN DEN., D. BOEKEMA., K.K. THIJSSENS - 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
69857: BEEMT F.H. VAN DEN., D. BOEKEMA., K.K. THIJSSENS - 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
57765: BEEMT, M.J.B. VAN DEN - Cultuurhistorisch landschapsbeheer
46129: BEENAKKER, JAN, BROEKHOFF, FRANS - Klasse: 100 jaar Katholiek Onderwijs in Hillegom
2568: BEENAKKER, J.J.J.M., DANNER, H.S. - Strijd tegen het water: het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied / red.: J.J.J.M. Beenakker en H.S. Danner; eindred.: E.H. Walsmit en M.H. Boetes
21027: BEENAKKER, J.J.J.M., RIJKSMUSEUM VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NATUURWETENSCHAPPEN EN VAN DE GENEESKUNDE, MUSEUM BOERHAAVE, LEIDEN, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND - Monsters van Rijnland: acht eeuwen droge voeten en schoon water /
72233: T.H. DE BEER, - In memoriam Eduard Douwes Dekker ( Multatuli )
45112: AL, B.P.F., BEERDEN, A.G.M. - Van Dale groot woordenboek Frans-Nederlands
31148: BEEREN, WIM, OXENAAR, R.W.D., DE VREE, FREDDY - Jan Cremer: schilder 55-88
61376: BEERENS, THEO A. - Dinxperlo naar school: van dörpken tot dorp
41524: BEERLAGE, HENNIE - Twents in Twente: een onderzoek naar de kennis van het Twentse dialect, Twentse auteurs en instellingen, alsook van het gebruik van Twents op de basisscholen
30757: BEERLAGE, HENNIE - Twents in Twente: een onderzoek naar de kennis van het Twentse dialect, Twentse auteurs en instellingen, alsook van het gebruik van Twents op de basisscholen
42130: BEERLING, DANE - Tussen flarden van mist...
71602: BEERS, JAN VAN ( ILL I. ISRAELS ) - Levensbeelden, poëzy
71485: BEERS, MIEKE, CHILD LANGUAGE SEMINAR (1997; GARDEREN), CENTRE FOR LANGUAGE AND COGNITION, GRONINGEN - From sound to sentence, studies on first language acquisition
32227: BEESEMS, C. - Jan Janssen: ik verkoos de wielersport
38112: BEETS, NICOLAAS - Teun de jager: verhaal
30787: BEETS, WILLEM C. - Raising and sustaining productivity of smallholder farming systems in the tropics
61550: BEETS, NICOLAAS - Kuser
72647: BEEVOR, ANTONY - De Tweede Wereldoorlog
2906: BEGHEYN, PAUL, ADEMA, NICO - Jezuïeten in Nederland: kiezen voor geloof en gerechtigheid /
71273: F. BEHRENDT, HELMEN HELMEN (VAN CASQUE ADRIAN TOT U.S. FRITZ) - Van staal tot kunststof
37167: BEHRENS, HERBERT - Brandpunt Rotterdam: de jaren zestig gezien door Herbert Behrens
37169: BEHRENS, HERBERT - Brandpunt Rotterdam: de jaren zestig gezien door Herbert Behrens
71820: BÉLA. KISS, IMRE. HORVÁTH - Brauerei-Wörterbuch = Brewery-dictionary
71487: BEIBOER, J.L. - Afwijkende mondgewoonten, duimzuigen, tongpersen, mondademen
20551: BEIJER, HANS, GYMNASIUM HAGANUM ('S-GRAVENHAGE), GYMNASIUM HAGANUM, 'S-GRAVENHAGE - Helden-slachtoffers, heldhaftige slachtoffers: Gymnasium Haganum 1940-1945
69928: BEIJNES, PETER, PETER HEUKELS, BERT NOORMAN, JANNY SCHOKKER EN FONS VOS - Reitdiep open houden
36027: BEISHUIZEN, JAN, WERKMAN, EVERT - De magere jaren: Nederland in de crisistijd, 1929-1939
70759: BEISSEL, STEPHAN - Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert
64988: BEKAERT, GEERT - Architectuur zonder schaduw = Architecture devoid of shadow
28152: BEKAERT, PIET - Tuinen in België
37716: BEKENKAMP, HEIN, TAMMELING, BART - Groningen toen: historisch jaarboek 1985
22700: BEKIUS, H.J., BERGMAN, R.A.M. - Rijswerkers bij de Zuiderzeewerken in 1956
46153: BEKKENKAMP, A. - J. W. Samberg, fenomeen: het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente (1890-1976)
19564: BEKKENKAMP, A. - VVH en buitengewoon: het verhaal van de vrijzinnigen en van de Hervormde Kapel in Wierden
40468: BEKKERING, HARRY, HEIMERIKS, NETTIE, PLEIJ, HENK - De hele Bibelebontse berg: de geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden
72368: ROKA LAATSMAN BEKKING - beelden uit egypte
40522: BEKKUM, WOUTER JACQUES VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts
30026: BEKS, MAARTEN, KESER, FRED, STICHTING GELDERSE CULTURELE RAAD - Beeldende kunstenaars in Gelderland. Dl. 2
24241: BEKS, MAARTEN - Beeldenvaart door Arnhem
30027: BEKS, MAARTEN, STICHTING GELDERSE CULTURELE RAAD - Beeldende kunstenaars in Gelderland. Dl. 3
22495: ONS ALLER BELANG - Gedenkboek ons aller belang: 1902-1952
4859: BELASTINGMUSEUM "PROF. DR. VAN DER POEL", ROTTERDAM - Het Nederlandse rijelbelastingmerk 1924-1941 catalogus
63168: BELCAMPO - Sint Joris
30280: BELDER, R.M. - Muziek Kroniek. Uitgegeven door de muziekvereniging 'Mastland's Fanfare' Westmaas
40303: BELDT, GERRIT VAN DEN (JR.) - Spaarndam 700: geschiedenis van het dorp tussen Spaarne en IJ, 1285-1985
70531: GEMEENTE UTRECHT. AFDELING STRATEGISCH BELEID. - Utrecht over morgen
50119: BELEMANS, R., WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE, STICHTING NEDERLANDSE DIALECTEN - Het dialectenboek. 3: Dialect in beweging: 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap
71806: BELFORD, ROS, BARMENTLO, CAROLINE, OTTENHOF, ALMERE - Itali�
40875: ANCIENT ORDER OF FORESTERS NEDERLAND-BELGIË - 100 jaar Ancient Order of Foresters Nederland-België 1880-1980
48764: BELGIUM. , ADMINISTRATION DES EAUX ET FORêTS. - Merkwaardige bomen van België
4797: BELGRAVER, H.H. - Honderd jaar openbaar vervoer in 's-Gravenhage
27980: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum = Jewish Historical Museum
6666: BELL, CRESSIDA - Decoratie schilderen: muren, deuren, meubels, aardewerk, gebruiksvoorwerpen
60354: BELLAH, JAMES WARNER - Verraad aan de Coloradorivier
7179: BELLAMY, JACOBUS, BUIJNSTERS, PAGINA'SJ., SOLANGES, PAUL, STICHTING KUNSTUITLEEN ZEELAND - Roosje en haar nazaten
46262: BELLOWS, THOMAS J. - The People's Action Party of Singapore: emergence of a dominant party system
22174: BELONJE, J. - Het Huis Dampegeest bij Limmen
53805: BELTMAN, B.G.H.J., JONKHOF, J.F., WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER, CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBLIKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATIE, WAGENINGEN - Water in balans
72181: BEMELMANS, J., SLOTEMAKER DE BRUÏ¿½NE, J.R., CASIMIR, ROBERT, NATIONAAL CONGRES VAN DE TUCHT UNIE TOT BESTRIJDING VAN DE TUCHTELOOSHEID BIJ HET NEDERLANDSCHE VOLK ( 2 DELEN ) - Ons volk en de tucht
69478: BEMELMANS, J., SLOTEMAKER DE BRUÏ¿½NE, J.R., CASIMIR, ROBERT, NATIONAAL CONGRES VAN DE TUCHT UNIE TOT BESTRIJDING VAN DE TUCHTELOOSHEID BIJ HET NEDERLANDSCHE VOLK ( 2 DELEN ) - Ons volk en de tucht
52322: N.N. ILL. VAN F. BEMMEL - De winter van '40
30029: BEMMEL, H.C. VAN - Arnhem: acht historische opstellen
26815: BEMMEL, H.CHR. VAN - De kolken in Holthuizen
26837: BEMMEL, H.CHR. VAN, ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - 150 jaar Bibliotheek Arnhem: geschiedenis en collecties
25627: BEMMEL, H.CHR. VAN, ARNHEMS HISTORISCH GENOOTSCHAP ONDER DE ZINSPREUK 'PRODESSE CONAMUR' VAN 1792 - 150 jaar Bibliotheek Arnhem: geschiedenis en collecties
33513: BEN (OOM) [ BERNARD WILLEM WIERINK, 1856-1939], - Pim's poppetjes: een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes
43606: BEN (OOM) [ BERNARD WILLEM WIERINK, 1856-1939], - Pim's poppetjes: een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes ( eerste druk )
32894: HORSTHUIS BEN, - Topelichting bij: de weg door de tijden. Op weg-plaat
50163: BEN JELLOUN, TAHAR - Moha de gek, Moha de wijze
35987: BENAVENTE, FRED - Tien jaar Farce Majeure: uit het leven gegrepen
38763: BENDER, ROGER JAMES., TAYLOR, HUGH PAGE. - Air organizations of the Third Reich, the Luftwaffe
72662: BENDERS, JEROEN F. - Een economische geschiedenis van Groningen, Stad en Lande, 1200-1575
69498: BENDIKS, STEFAN, DEGROS, AGLAÏ¿½E, VEGT , HENRI VAN DER - A12 NU: onderzoek naar de A12 zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten
72455: BENEDICTUS, F., GERRITS, N. - De Nederlandsche breister, verzameling van een aantal nieuwe en oorspronkelijk vervaardigde breiwerken, dienende tot nuttig en aangenaam gebruik
70302: BENES, FRANTISEK & PATRICIA TOSNEROVA [EDS.] - Die Post im Ghetto Theresienstadt / Mail Service in the Ghetto Therezin / Posta v ghettu Terezin 1941 - 1945 .
71591: ETTA. BENGEN - Die grosse Welt der Gartenzwerge Mythen, Herkunft, Traditionen; ein historischer Rückblick
2523: BENIMA, TAMARAH, TILLEMA, BRIGITTE, STICHTING NIEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD, STICHTING ISRAEL 50 JAAR - Israel 50 jaar = →Ḥamišim šanah lemedinat Yiśraʾel⇋ /
23558: BENINGFIELD, GORDON - Beningfield's buitenleven: natuurimpressies van een hedendaags kunstenaar
71655: BENJAMIN ELLIS MARTIN, ERNEST DRESSEL. NORTH, HERBERT RAILTON, JOHN FULLEYLOVE - In the footprints of Charles Lamb,
42482: BENNETT, LINDSAY, HEUVEL, SONJA VAN DEN, VERSCHOOR, JAAP, KONINKLIJKE NEDERLANDSE TOERISTENBOND ANWB - Provence, Côte d'Azur
33964: BENNETT, DAVID - Metro: het verhaal van de ondergrondse spoorweg
22438: BENNEWITZ, H.P., SCHOMAKER, R.P., STICHTING 1940-1945, AMSTERDAM - Het uur "U": drie maanden geschiedenis in en rond Delft: een foto-reportage van den Filmdienst der Binnenlandsche Strijdkrachten, Gewest 13, District Delft
27831: BENNINK, B.H. - Wet i-j nog?: miene jeugdjaorn op de Kattenbarg en andere vertelsels uut vrogger tied
35652: BENNINK, B.H. - Wet i-j nog?: miene jeugdjaorn op de Kattenbarg en andere vertelsels uut vrogger tied
30822: BENOIT, JACQUES - Japanse gedichten
25236: BENSCHOP, NEL - Glimlach in woorden
25203: BENSCHOP, NEL - En er wás licht
25204: BENSCHOP, NEL - Zie de mens: gebeden
60171: BENSING, HILDE - Professor kweetetgraag bij de vogels
64937: BENSINK, JAAP., KRIJT, JAN., ROETERDINK, GERRIT., ELFRINK, JAN. - Dat zijn leuke dingen: veertig korte verhalen en illustraties
31074: BENSON, MARY,, 1919- - Nelson Mandela. The man and the movement.
31943: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - Niet leuk: de wereld van depressie en manie
66112: BENTUM, AD VAN - Niger, Nigeria, Kameroen
24717: BENTUM, AD VAN - Ardennen, Luxemburg
70185: BERBEN, PAUL - Dachau, 1933-1945
51709: BERDIAJEW, NIK. - Die Philosophie des freien Geistes: Problematik und Apologie des Christentums
47658: BERENDS, JAN, OUDHEIDKUNDIGE KRING "DEUTEKOM", DOETINCHEM - Geschilderd verleden: hoe plaatselijke en enige andere beeldende kunstenaars in de twintigste eeuw aanzichten van Doetinchem, Gaanderen en Zelhem vastlegden op schilderpaneel en tekenpapier
3030: BERENDS, ROB - Monumenten wijzer / Rijksdienst voor de Monumentenzorg: Rob Berends
63031: BERENDS, JAN - IJsselgraaf in plaatjes & praatjes
63531: BERENDS, JAN, BIK, JAN, BOELAARS, HENRI - Benedictijnen op Slangenburg
41374: BERENDS, G., A. HARTEVELD - Korenmolen De Maagd
66041: BERENDS, F., DAM-MIERAS, M.C.E. VAN, OPEN UNIVERSITEIT, HEERLEN - Biochemie in perspectief
63514: BERENDSEN, JAN., JAN HEUTINCK., ANK WOPEREIS - Achter Zieuwent Mariënvelde. Een dorp om in te belijven geloven. Een dorp in Oost Gelre
60197: BERENDSEN, ANNE, 1911-, GRASWINCKEL, D. P. M., 1888-1960., HETPRINSENHOF (DELFT) - De Nederlandsche Leeuw: tentoonstelling ter gelegenheid van de herdenking van het 75 jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, van 21 juni tot en met 10 augustus 1958
21848: BERENDTS, TRUUS - Aslan verrassend anders
3184: BERENDTS, TRUUS - Dierendozen: originele opbergdozen in de vorm van beren, hond, kat en andere dieren / Truus Berendts;
34637: BERENS, HETTY, BRINKMAN, ELS, GISPEN INTERNATIONAL, NAI UITGEVERS, NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT - Gispen in Rotterdam: nieuwe verbeelding van het moderne
47479: BERENSCHOT, HENK, COMMISSIE 750 JAAR MISTE. REDACTIECOMMISSIE - 750 jaar Miste: een buurtschap apart
24917: BERG, JOOP VAN DEN - De wajangfoxtrot: sporen uit een Indisch verleden
29528: BERG, RIEN VAN DEN, MARCHAL, GERT, NOPPEN, KOOS VAN - Het groot citatenboek over God, geloof en kerk
53613: BERG, A.E. VAN DEN, BERG, M.M.H.E. VAN DEN - Van buiten word je beter: een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid
40447: BERG, ARIE VAN DEN, ANKER, ROBERT, STICHTING HISTORISCH BOERDERIJ-ONDERZOEK - Eerst de hoeve, dan het hart: de Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto's
34074: BERG, MARTIN VAN DEN, PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST, NOORD-HOLLAND - Avifauna Amstelland: geografische en ecologische positie van de vogels in het landschap
60251: BERG, J.H. VAN DEN - Over neurotiserende factoren
55270: BERG, HERMA M. VAN DEN - Noordelijk Oostergo: Ferwerderadeel
2947: BERG, D. VAN DEN - Cornelis Jacobus Snijders (1852-1939): een leven in dienst van zijn land en zijn volk: eene levensbeschrijving, mede steunende op zijne eigen "Herinneringen" / door D. van den Berg;
31208: BERG, ARIE VAN DEN - Een absoluut muizegat
70289: BERG, J.H. VAN DE, KRUISDIJK, J. - Het veranderende Goor
31266: BERG, AART N. VAN DEN - God and the economy: analysis and typology of Roman Catholic, Protestant Orthodox, Ecumenical, and Evangelical theological documents on the economy, 1979-1992
30866: BERG, OTTO KARL,, 1815-1866. - Pharmazeutische Waarenkunde. Pharmakognosie des Pflanze- und Thierreichs.
35326: BERG, G.J. VAN DEN, KONINKLIJK NEDERLANDS AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP - Luchtatlas van Nederland
23903: BERG, HERMA M. VAN DEN - Kollumerland en Nieuw Kruisland: voorafgegaan door Overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo
47626: BERG, HAN VAN DEN, ENDE, WIM VAN DER, WERKGROEP NIVON-PADEN GELDERLAND, STICHTING LANGE-AFSTAND-WANDELPADEN - Maarten van Rossumpad: Arnhem-Zwolle-Ommen v.v.
40274: BERG, I.J.M. VAN DEN - Beginselen der logica
70308: BERG, J.H. VAN DE, LEURINK, J.A.M. - Hengelo een veranderende stad
22508: BERG, HENK - Over stalles en parket: Rotterdam en het witte doek: een populair-historisch overzicht van de Rotterdamse en Schiedamse bioscopen, 1896-1996
39263: BERG, AHASUERUS VAN DEN - Veluws verleden
61594: BERG, JAN HENDRIK VAN DEN, 1914-2012. - Zien begrijpen en verklaren van de visuele waarneming
27863: BERG, RIEN VAN DEN - Hij schreeuwde: Ja! (toen hem gevraagd werd of gedichten lezen nou echt leuk is)
28260: BERG, K.J. VAN DEN - Fort Kijkduin: van nieuwbouw naar restauratie: beknopte (bouw)geschiedenis van een Napoleontisch vestingwerk in Den Helder
23900: BERG, HERMA M. VAN DEN - Ferwerderadeel
35609: BERG, ELSE - Tentoonstelling Hollandsche kunstenaarskring
53992: BERG, ARNOUD B. VAN DEN, KEIJL, GUIDO, NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN VOGELS - Vogels kijken
32053: BERG, ESTHER M. VAN DEN - The influence of domestic NGOs on Dutch human rights policy: case studies on South Africa, Namibia, Indonesia and East Timor
71467: BERG, N.P. VAN DEN - Ons Indisch muntwezen
47570: BERG, JAAPJAN, BOUVIER, PIERRE, NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT - Living in the Lowlands: the Dutch domestic scene 1850-2004
35923: BERG, J.H. VAN DEN - Het ziekbed: een hoofdstuk uit de medische psychologie
35924: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof: een kroniek en een standpunt
35925: BERG, J.H. VAN DEN - Wat is psychotherapie?
72104: N.P. VAN DEN BERG, STEVEN WACHLIN - Het album voor Mientje: een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië
45057: BERG, E.L., HILLENIUS, D. - De VNG in de jaren zeventig: portret van een belangenorganisatie
65104: BERG, MARTIN VAN DEN, PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST, NOORD-HOLLAND - Avifauna Amstelland: geografische en ecologische positie van de vogels in het landschap
61509: BERG-MEY, M. G. VAN DEN. - Liber amicorum: ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 15 mei 1976: aangeboden aan het gemeentebestuur van Zwolle
73058: REMCO VAN DEN BERG - Voorheen Zaanse Molens De verhuizing van in de Zaanstreek gebouwde Molens naar andere streken en plaatsen in Nederland
35284: BERG, E.L., HILLENIUS, D. - De VNG in de jaren zeventig: portret van een belangenorganisatie
29470: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon: de levensweg van Luthers vriend
40531: BERGE, H.C. TEN - Gedichten
34125: BERGE, DOMIEN TEN - De stripkunst van Marten Toonder
36933: BERGE, H.C. TEN - Hollandse sermoenen: gedichten
22297: BERGE, DOMIEN TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats
36904: BERGE, ALEXANDER VAN - Jen Alkema: architect
37212: BERGE, ALEXANDER VAN - Jen Alkema: architect
2620: BERGEIJK, HERMAN VAN - Willem Marinus Dudok: architect-stedebouwkundige, 1884-1974 / Herman van Bergeijk;
39359: BERGEN, GEER D. VAN - De kerk van Odoorn
42054: BERGEN, PIET VAN - Oons jong. Het wicht en de dree dieksen. 1280 - 1980 700 jaar Tubbergen.
36187: BERGENGRUEN, WERNER - De sjah en zijn heir
39198: BERGER, JOSEPH., CENTRE D'ÉTUDE DE L'AZOTE. - Maize production and the manuring of maize
24097: BERGER, C., REITSMA, TJ., DUIN, R.H.A. VAN - Het landschap van de ijsselmeerpolders
22001: BERGERS, ALBERT., PIET DE GREEF. - Nostalgisch gezicht Zaanstreek
53943: BERGH, JORIS VAN DEN - Er deugt iets niet in het Nederlandsche voetbal
21827: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Handboek der middelnederlandse geographie
21490: BERGH, L.PH.C. VAN DEN - Handboek der middelnederlandse geographie
59022: GEMEENTE BERGH - Oorlog en bevrijding
65034: BERGHAUS, HERMANN, STIELER, ADOLF - Stieler's Schulatlas
36494: BERGHAUS, (DR. HEINRICH), - De Volken van den Aardbodem volgens hunne afstamming, verwantschap en eigendommelijkheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Transl. after the orig. german edn.(1845-1847) by M.J. van Oven.FIRSTdutch EDN.
42375: BERGHE, LOUIS VANDEN - La nécropole de Khurvin
61825: BERGHE, LOUIS VANDEN - Luristan: een verdwenen bronskunst uit West-Iran: Centrum voor kunst en cultuur, Sint-Pietersabdij Gent, 9 oktober-30 januari 1983
71311: GOOS VAN. BERGHEM - 350 jaar Nederlands Hervormde Kerk West-Terschelling: 1654-2004
68460: BERGHS, JAN (J. H. J.) - Uit Baexem's oude verleden deel 2
5783: BERGHUIJS, N. - Margrita Maria van Falckensteijn: pleegdochter van prinses Maria van Oranje
64869: BERGHUIS, JOH. - Onze moestuin: leesboek
72393: BERGÏ¿½, HEIN, ROITERO, D.L., FEDERATIE "BEHOUDT DE LANGSTRAATSPOORBRUGGEN", WAALWIJK - Fietsen over monumenten, verleden, heden en toekomst van het spoorwegtracé Lage Zwaluwe-'s-Hertogenbosch (" 't Halve Zolenlijntje"
35599: BERGMAN, ANDREW - Geld als water: Hollywood in de crisisjaren
31447: BERGMAN - De tijd te lijf
41907: BERGMAN, HENK, PETERSMA, ERRIT - Pophandboek
69814: BERGMANN, J.H. - E.A. - gedenkboek van de Nederlandsche vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart
39485: BERGMANS, PAUL,, 1868-1935., HEINS, ARMAND JEAN,, 1856- - Album du vieux Gand.Vues monumentales et pittoresques de la Ville de Gand à trsvers les agês accompagnées de notices historiques
70048: BERGMILLER, FRITZ ( VOORWOORD. DR A J J KLOPPERT ) - Onze honden
67290: BERGSMA, C.A. - Handleiding tot de vervaardiging der Dornsche Leemdaken
34938: BERGSMA, PETER - Dag van het vertaalde kinderboek
37715: BERGSMA, ENNO - Ontwaken
25612: BERGSMA, A., HAAR, J. VAN DER, GEREFORMEERDE BIJBELSTICHTING, LEERDAM - Het blijvende Woord: plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
69700: BERK, T.J.C., WEELDEN, J. VAN, WILMINK, A.J. - Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden aan twee Amsterdamse L.O.M. scholen
37594: BERK, MARJAN - Traangas
4814: BERK, GAIT L. - Van thoen en tans: Kamper stukjes / Gait L. Berk;
71023: K. VAN BERKEL - 40 jaar Groniek, 1967-2007
34442: BERKEL, ROB - A is een koetje (dat staat op zijn kop): waar komen onze letters vandaan?: over de geschiedenis van het schrift en het alfabet
25622: BERKEL, ROB - Scryption: een verzameling: de collectie van het Scryption, museum voor techniek en vormgeving van schrift en kantoor
36068: BERKELBACH VAN SPRENKEL, C. - ...En legden Hem in een kribbe: kerstkribben uit de collectie Elisabeth Houtzager
50468: BERKELEY, ALICE., MARQUES, SUSAN LOWNDES., INEICHEN, PAMELA. - English art in Portugual
55442: BERKEN, TINE VAN - Roodkapje en Asschepoester
42306: BERKENVELDER, F.C. - Zwolse regesten. I: 1350-1399
55324: BERKHOF, H., PROTESTANTSE STICHTING TOT BEVORDERING VAN HET BIBLIOTHEEKWEZEN EN DE LECTUURVOORLICHTING IN NEDERLAND, WERKGROEP KRAAKPROBLEMATIEK, DE HORSTINK, AMERSFOORT - Kraken in Nederland: rapport van de Raad van Kerken in Nederland ( = Squatting in the Netherlands: Report of the Council of Churches in the Netherlands )
26702: BERKHOF, G.C., VOLTEN, P.M.E. - Het militair-strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie: overeenkomsten en verschillen
25297: BERKHOUT, FRIES, PABBRUWE, HERMAN - Museumboek voor Noord-Holland
36193: BERKUM, IDA VAN - Rosa
58982: BERKVENS, A.M.J.A., VENNER, G.H.A., SPIJKERBOER, G., STICHTING TOT UITGAAF DER BRONNEN VAN HET OUD-VADERLANDSE RECHT - Het Gelderse land- en stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620
2806: BERKVENS, A.M.J.A., GEHLEN, A.FL., WERKGROEP LIMBURGSE RECHTSGESCHIEDENIS, MAASTRICHT - Van verminkingsstraf tot vrederechter: opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2000) / onder red. van A.M.J.A. Berkvens en A.Fl. Gehlen
53608: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna commoditas: a history of Leiden University Library, 1575-2005
22766: BERKVENS, A.M.J.A., RENSCH, TH.J. VAN, WERKGROEP LIMBURGSE RECHTSGESCHIEDENIS, MAASTRICHT - Wordt voor recht gehalden: opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis
43581: BERLAGE, C., M. A. FADDEGON - Methode voor het onderwijs in constructief ontwerpen van textiel versieringen
36602: BERLAGE, HENDRIK PETRUS,, 1856-1934., GRATAMA, JAN. - Dr. H. P. Berlage, bouwmeester
66011: BERNATZIK, HUGO A.; BYER DORIS(ESSAY) - Fremde Frauen: Photographien des Ethnographen Hugo A. Bernatzik
26947: BERNDSEN, F.A.H., DIJK, H. VAN - Poëtica-onderzoek in de praktijk
32395: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde: monumentenzorg in Indonesië
22005: BERNET KEMPERS, A.J. - De grutterij uit Wormerveer
42418: BERNET KEMPERS, A.J. - De grutterij uit Wormerveer
42128: DIV AUTEURS O.A VOORWOORD PRINS BERNHARD. - 60 jaar Madjoe. Jubileumnummer
42129: DIV AUTEURS O.A VOORWOORD PRINS BERNHARD. - 60 jaar Madjoe. Jubileumnummer
28616: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland: natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
32022: BERNLOCHER (PROF. DR.), SCHWABACHER, B.D. - Fachlexikon Papier, Pappe, Zellulose: internationales Maschinen- und Produktenlexikon für die Zellulose-, Papier- und Pappeherstellungsindustrie = Reference-book paper, board, pulp: international machinery and products dictionary for the pulp-, pap
58981: BERNS, J.B., SCHAARS, A.H.G., STICHTING STARING INSTITUUT, MR. H.J. STEENBERGENSTICHTING - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten: WALD. : De mens
58980: BERNS, J.B., SCHAARS, A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten: WALD. : De mensonder toozicht van de WALD-commissie: J.B. Berns ... [et al.]
58979: BERNS, J.B., SCHAARS, A.H.G., WALD-COMMISSIE - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten: WALD. : De mens
71695: HERMANUS BERSERIK - Hermanus Berserik: 1973 [van zijn] schilderijen, grafiek [en] tekeningen [in het Cultureel Centrum, Venlo, 6 jan.-18 febr.; Gemeentemuseum, 's-Gravenhage, 23 febr.-8 april; Galerie de Zonnewijzer, Eindhoven, 15 april-13 m
72281: BERTELINK,D. E.A. - Geschiedenis van de Hilversumsche voetbal en athletiekvereeniging Donar 1916 - 1986
72629: BERTELSEN, AAGE - Oktober 43, Ereignisse und Erlebnisse w�hrend der Judenverfolgung in D�nemark
22239: BERTRAND, JOAN - De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Nood: een bekend bedevaartsoord te Heiloo
71248: BES, JAAP, ZAALBERG, MARIKE, NATUUR- EN VOGELWACHT "ROTTA", BLEISWIJK - De Rottemeren, natuurlijk bekeken
71062: BESKERS, RIEK, HEUVEL, RIEN VAN DEN, DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Mo'j 's kieken wah 'n schrievers: 't beste van hedendaagse streektaalschrievers uut Gelderland, Salland en Twente: gedichten, verhalen, foto's en geschreven zelfportretten
5870: BESKERS, RIEK - Meddo.
42523: BESKERS, RIEK, HEUVEL, RIEN VAN DEN, DWZ, WESTERVOORT, MAW, ZEVENAAR - Mo'j 's kieken wah 'n schrievers: 't beste van hedendaagse streektaalschrievers uut Gelderland, Salland en Twente: gedichten, verhalen, foto's en geschreven zelfportretten
29869: BESOUW, GEERT VAN, BEERTHUIZEN-VAN KOOTEN, ADA, STICHTING STICHTS-HOLLANDSE BIJDRAGEN, WOERDEN - Montfoort: geschiedenis van een kleine Utrechtse stad: 1670-1750
59069: BESSELINK, WOUTER, SINT OSWALDUSGILDE, STOKKUM - Voorwaarts, mars!: 125 jaar Sint Oswaldusgilde Stokkum 1882-2007: een historie van het Stokkumse gildewezen
41415: BESSELINK, HARRY - Molecular and biochemical studies on the Ah receptor pathway in flounder (Platichthys flesus)
7033: BESSEN, JOSEF, HENRY-GREARD, DENIS, PELTIER, JEAN - Duits in het bedrijfsleven
71944: BEST, PIETER (1800-1852) - Grondbeginselen der aardrijkskunde
70094: BESTALL, ALFRED - Bruintje Beer
63386: BETH, EVERT W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen
63416: BETH, EVERT W. - Mathematical thought
63415: BETH, EVERT W. - Formal methods
31600: BETHLEHEM, J., HIEGENTLICH, F.P. - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland
2938: BETLEM, MAARTEN - Zo was Hilversum: een serie tekeningen van Maarten Betlem / mede met behulp van aantekeningen van Maarten Betlem van teksten voorz. door G. van Bokhorst
71835: ZUIJLEN P.C. VAN EN P. JOH. BETTINK - Nieuwe plattegrond van Amsterdam en omgeving met uitbreidingsplan - Berlage en alphabetisch register van de namen der straten enz.
4539: G. BEUDEKER - Voorlopige uigave., receptuur, Leerboek te gebruiken bij de opleiding van apothekers-assistenten
28858: BEUGEL, INA VAN DER - Honderd vijftig jaar Van Benthem & Jutting
25985: BEUGEL, E.H. VAN DER - Verslag van het congres 'Afschrikking en Ontspanning': gehouden in het Nederlands Congresgebouw te 's-Gravenhage op 19 en 20 november 1968 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool
58949: BEUKELAER, HANS DE - Baksteen anders: de geschiedenis van Daas Baksteen in het heden en verleden
61544: BEUKELAER, HANS DE, WERKGROEP HEEMKUNDE BASISONDERWIJS AALTEN, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH - Kerken in de kijker
58797: BEUKELAER, HANS DE, STADSARCHIEF, ZUTPHEN, STREEKARCHIVARIAAT REGIO ACHTERHOEK - Ach lieve tijd: Achterhoek en Liemers /
53411: SCHRIJFBUREAU DE BEUKELAER - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992
71094: BEUKELAER, HANS DE - Van huid tot koninklijk leder: 125 jaar Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken Lichtenvoorde 1876-2001
72124: BEUKELAER, HANS DE, BOERRIGTER, HANS - Nestiezern centraal, een beeld van het dagelijks leven in de buurtschap IJzerlo
58918: BEUKELAER, HANS DE - Nijver in het groen
27847: BEUKELAER, HANS DE, WERKGROEP HEEMKUNDE BASISONDERWIJS AALTEN, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH - Kerken in de kijker
27851: BEUKELAER, HANS DE - In naam van Oranje: beeld van de oranjefeesten in de Achterhoek en de Liemers: 1880 tot heden
69535: BEUKELAER, HANS DE - Van huid tot koninklijk leder: 125 jaar Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken Lichtenvoorde 1876-2001
56753: BEUKELAER, HANS DE - St.-Helena's ommegang
42425: BEUKELAER, HANS DE - De Meteoor: flexibel in beton, 1907-2007
42424: BEUKELAER, HANS DE, BOERRIGTER, HANS - Lintelo: 'n buurtschap
30176: BEUKELAER, H. DE, WEVER, E. - Aalten wat was, ...en wat nu?
71733: BEUKELAER, HANS DE, GREVERS, ARIE - Deurgaon, kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder
6023: BEUKEMA, HANS - De orkaan van 1953: redders trotseerden natuurgeweld
5430: BEUKEMA, HANS - Termunterzijl: grens van zout en zout
64585: BEUKEN, W.H., DUINKERKEN, ANTON VAN - Dichters der Middeleeuwen ( Katholieke poëzie I )
26011: BEUKEN, W.H. - Beatrijs
36052: BEUKER, KLAAS - Titus Brandsma
44853: BEULENS, BERT. - Antoon Coolen 1897-1961
35604: BEUMER, FRED, KOOGER, C.F., STICHTING: FIETS!, AMSTERDAM - Fietsverzorging
29422: BEUMER, JURJEN, BAEST, MARIEKE VAN - Als de hemel de aarde raakt: spiritualiteit en mystiek: ervaringen
70547: JOHAN G. BEUN - Uut 't laeven van 'Jam van d'n Doven Vaogs: 'een spierken van dit en een fitsken van dat'
27997: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN (ROTTERDAM) - Vier eeuwen stilleven in Frankrijk: Museum Boymans, Rotterdam, 10 Juli-20 September 1954
5871: BEUNK, G.J. - Bi-j wieze van sprekken...
71715: BEURKENS, L.H. - Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog, 1940-1945
3387: BEUS, J.G. DE - Het laatste jaar van Nederlands-Indië: van de zwaardhouw der tweede politionele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht / J.G. de Beus
72954: BEUSICHEM, MARISKA VAN, HOEKSTRA, FEICO, MUSEUM DE FUNDATIE, STEDELIJK MUSEUM ZWOLLE, HISTORISCH CENTRUM OVERIJSSEL - Moderne Devotie, terug naar de bron met Geert Grote (1340-1384) & Thomas a Kempis (ca.1380-1471), de Moderne Devotie in Deventer en Zwolle
23415: BEVAART, WILLEM - Bronbeek: tempo doeloe der liefdadigheid.
60333: BEVEREN, F. J. VAN. - De ontwikkeling van de geregelde trans-atlantische luchtpostverbindingen. ( = The Development of Regular Trans-Atlantic Airmail Connections )
36090: BEVERS, AD (TEKST) FOTOGRAFIE: MARTIEN COPPENS - Samen Bouwen. Twintig Jaren Wilma Weert 1939-1959..
51555: BEVERSLUIS, MARTIEN - De dans met de schaduw: tragedie in drie bedrijven
20678: BEVERSLUIS, MARTIEN - Vive le geus!: een bloemlezing geuzenliederen
50112: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Echo der liefde. Refereinen.
50159: BEVERSLUIS, MARTIEN - Kruisbogen
50365: BEVERSLUIS, MARTIEN - De hamer Gods: Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola
72980: FRIEDEMANN BEYER - Das Leben der Sybille Schmitz. Schöner als der Tod:
39363: BEYERMAN, MR.J.J. - Catalogus der topografische tentoonstelling uit de verzamelingen van het gemeente archief te Dordrecht
19948: BEYLEVELT, KAREL - Nature guide Netherlands Antilles & Aruba
68383: BEZEMER, CLEMENT ( ILLUSTRATOR )., BRUYN, AB DE., P. VAN LEEUWEN JR'S BUIZENHANDEL (ZWIJNDRECHT), DE LONGTE) - Mille periculis supersum ( = Duizend gevaren overleven )
6652: BEZEMER, W. - Oude rechten van Steenbergen
36205: DE BEZIGE BIJ, AMSTERDAM - Uit de korf: een boekje over Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken
72592: BÏ¿½LL, HEINRICH, CHARGESHEIMER - Im Ruhrgebiet
29930: BIANCHI, HERMAN - Basismodellen in de kriminologie
4937: BIANCHINI, FRANCESCO, CARRARA PANTANO, AZZURRA - Het groene handboek van bloemen, tuin- en kamerplanten / door Francesco Bianchini en Azzurra Carrara Pantano;
70898: BIBEB - Jurriaan Schrofer
61665: STICHTING VRIENDEN VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK (VORDEN) - Vorden '99: portret van een dorp op de grens van twee eeuwen.
29211: CENTRALE VERENIGING VOOR OPENBARE BIBLIOTHEKEN (DEN HAAG) - Bibliotheekterminologie Engels-Frans-Duits-Nederlands
2983: BICKER CAARTEN, A., HAAN, TJ.W.R. DE, VERENIGING 'HAERLEM'. VOLKSKUNDECOMMISSIE - Zeven heerlijkheden: over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten / met bijdragen van A. Bicker Caarten ... ; onder red. van Tj.W.R. de Haan
69979: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland: 1407 / 1408-rondom 1500
21003: BICKER CAARTEN, ANTON - Molens in Drenthe
46206: BICKER CAARTEN, ANTON - Molens in Drenthe
26466: BIDWELL, SHELFORD, OUDEN, C. DEN - Oorlog te land
72394: BERT DE. BIE - Tussen Dieze en de Meer: vertellingen over Engelen van vroeger en nu
5804: BIE, JAN DE - Jan de Bie: verf en inkt, doen en laten
2621: BIEGEL, J.H. - Schilderachtig Gooiland / J.H. Biegel; vert. door T.W. Nieboer
30089: BIERENBROODSPOT, GERTI - Egypte
41307: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance
40598: BIERENS DE HAAN, J. - Gemeenschap en maatschappij: een analyse van sociale verhoudingen
61780: BIERENS DE HAAN-KEULS, ELISABETH - Nieuw levenslicht
40322: BIERENS DE HAAN, DAVID - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècles, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications
58788: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance
7001: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL, MUSEUM HET VALKHOF, NIJMEGEN, BRANTSEN VAN DE ZYP STICHTING, ARNHEM - Gelderse gezichten: drie eeuwen portretkunst in Gelderland, 1550-1850
21625: BIERENS DE HAAN, J. - De democratie op het keerpunt
58866: BIERENS DE HAAN, J.C., JAS, J.R. - Geldersche kasteelen: tot defensie en eene plaissante wooninge: architectuur, interieur, tuinen / J.C. Bierens de Haan en J.R. Jas
6703: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung: eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie
61529: BIERENS DE HAAN, J. C., 1954-, DELEMARRE, G.TH. - Huis Verwolde, Laren (Gld.)
48767: BIERMA, M., HARSEMA, O.H., WATERBOLK, H.T - Archeologie en landschap
7795: BIERMA, M., HARSEMA, O.H., WATERBOLK, H.T - Archeologie en landschap
24468: BIESBOER, PIETER, SITT, MARTINA, ALTNER, MARVIN, FRANS HALS MUSEUM (HAARLEM), FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM - Satire en vermaak: schilderkunst in de 17e eeuw: het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670
6306: HISTORISCH STUDIECENTRUM ALDEN BIESEN - Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen ( 7 delen )
42521: BIESEN, HAN - Overvloeiprojektie van a tot z: handboek voor perfekte diapresentaties
48740: BIEWENGA, WIM - Wim Biewenga
50005: BIEZEMAN, IRENE, BIEZEMAN, HEIN - Bieseman-Biezeman
61460: BIEZEN, S.C. VAN DER, GRAAFF, J. VAN DE, TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Basisrapport zandige kust
22582: BIEZEN, J. VAN, VELDHUYZEN, MARIE, STICHTING CENTRUM VOOR DE KERKZANG - Hymni, ofte Loff-sangen op de Christelijcke feest-dagen ende ander-sins
56700: BIJ DE LEIJ, J. - Masterke op it Ellertsfjild: toanielstik yn fiif bidriuwen
66371: BIJ, HARMEN VAN DER, BOTTEMA, MEINT - Skoander bisit: de monuminten yn Achtkarspelen
40613: NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP - Kijken en luisteren
53802: BIJL, ROB, SCHNABEL, PAUL, NICOLINE BAARTMAN JOURNALISTIEKE PRODUCTIES, BILTHOVENIVR, SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAUPBL - Opvallend gewoon: het bijzondere van Nederland: beschouwingen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
71109: BIJL, NIELS VAN DER - De internationale politieke economie van transformatie
56658: BIJL, MARTINE - Sprookjes van de Efteling deel 3 Doornroosje, De zes dienaren, Tafeltje dek je.
27988: BIJL, MARTINE, MOLEN, HENK VAN DER - Martines tekstboek
33910: BIJLSMA, HEDMAN - Yn streken: tachtig jaar Bond van ijsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport
24029: BIJLSMA, T. - Joure in oude ansichten
73014: R BIJLSMA, TO VAN DER LEE - Inventaris van het oud archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828
37932: BIJLSMA, MEVROUW - Nieuw eenvoudig Blouse - boek. Methodisch bewerktvoor huisgezin en school
30409: BIJLSMA, F.T. - Bibliografie van Staphorst, ijhorst en Rouveen
72539: BIJLSMA, K., KOK, P. - Siersmeden, een serie voorbeelden met toelichting voor smeden, tevens leidraad bij het zelf ontwerpen en maken van siersmeedwerk
40298: BIJMA, G. - Boelenslaan. Historie en Dorpskroniek van omstreeks 1825 tot heden 1976
7242: BIJSTERBOSCH, WILLEM - Ketser de Neger
33238: BIJSTERVELDT, MARC VAN, LUTEIJS, JOHN, WAFELBAKKER , FRITS, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SEKSUELE HERVORMING - Rijp en groen: 30 jaar voorlichting over seksualiteit
39191: BIJVOET, H.C., KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT, DE BILT - Flitsen uit het K.N.M.I.: 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1979
26304: BIK, J.G.W.F., KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST. AFDELING GOUDA - 100 jaar Afdeling Gouda en Omstreken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
20428: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzy
2992: BILSEN, C.J. VAN, KNOORS, JEAN, STICHTING CHARLES BELTJENS, SITTARD - Liber amicorum Jean Knoors /
48683: BILT, J. VAN DER - De astronomische hemelverschijnselen
35450: BINK, RENÉ - Speculaas en illusies
46176: BINNENDIJK, DIK, GROENEVELD, HENK, BOOST, WIM, AKTIE STROHALM - Van veevoer tot frikandel en kippepoot: over de sociaal-ekonomische positie van de boer in de intensieve veehouderij
72604: W. KUYPER BINNENHUISKUNST. - Woonschepen: verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs, losse meubelen enz.
44877: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede
22152: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede
72312: BINYON, LAURENCE - The madness of Merlin
42088: BIRCHEL, REINHARD - Geïntegreerde schakelingen voor de zendamateur: principe en toepassingen van analoge en digitale geïntegreerde schakelingen
71822: BIRGITTA. SAHLÉN, LUNDS UNIVERSITET. INSTITUTIONEN FÖR LOGOPEDI OCH FONIATRI. - From depth to surface
43564: BIRKHÄUSER, MARTIN H., HENRI ROZENBAUM - European consensus development conference on Menopause
29796: BIRNIE, SYLVIA, DEINEMA, JAAP - Brussel en Wallonië
38132: BISCHOFF, ERNST, CROMPTON - Engelsch barbarisme: de moordaanslag op den eersten Luitenant ter zee Crompton
55383: BISCHOFF, A. W. J. - Gerrit Kruk: "een leven van werken
29667: BISHOP, MARK - De essentie van karate: leraren, stijlen en geheime technieken van Okinawa karate
69778: BISHOP, GEORGE - Mercedes
35046: BISON, META - Beverwijkse veilingen
38187: BISON, META - De zomerkoning te rijk
53941: BISSELING, G. - P. VERMEIREN, - Rentjongs
62939: BITTER, H. - De "Hortus medicus" of Stads-kruidtuin van het collegium medico-pharmaceuticum te Haarlem
25889: BITTER, J.G.A., ROEKEL, C. VAN - Uit Arnhems vergeetboek
55424: BLAAUW, HENRIËTTE - De avonturen van Eddy en Freddy
38905: BLAAUW-ROBERTSON, W.D. - De symbolische betekenis van de oude klassieke sprookjes
22155: BLAAUWEN, A.L DEN, RIJKSMUSEUM (AMSTERDAM) - Saksisch porselein 1710-1740 = Dresden china
73022: BLACKBEARD, BILL, WILLIAMS, MARTIN T., SMITHSONIAN INSTITUTION - The Smithsonian collection of newspaper comics
27752: BLACKMAN, HONOR - Handen thuis, heren...!: zelfverdediging voor dames en hen die het willen blijven ...
2791: BLAEU, JOAN - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht / Joan Blaeu
70691: S.J. BLAISSE, TH. ETTY, AMSTERDAMSCHE STUDENTEN ROEIVERENIGING "NEREUS" (AMSTERDAM). - Nereus: 1960-1965
51682: BLAKE, HENRY - Paardentaal
61511: BLAKE, NICHOLAS - Malice in Wonderland
22390: BLAKE, R.L.V. FFRENCH - Dressuur voor beginners: de eerste beginselen van de dressuur
22391: BLAKE, R.L.V. FFRENCH - Dressuur voor gevorderden: een stapje verder in de dressuur
37267: BLAKE, N. F. (NORMAN FRANCIS) - English language in medieval literature
56638: LE BLANC, P. (P.M.) - Buurmalsen belicht: fragmenten uit de historie van kerk en dorp; met bijdragen van: P.M.le Blanc .
19723: LE BLANC, LEO - Holle Bolle Gijs
71347: P. LE BLANC, MUSEUM "COMMANDERIE VAN SINT JAN" (NIJMEGEN). - Middeleeuwse Hanzeschotels: spiegels tot lering
46322: BLANCHARD, KEN, CARLOS, JOHN P., RANDOLPH, ALAN - Empowerment: 3 sleutels tot succes
68356: BLANKEN, HARRIE - Groenlo '40-'45
71600: BLANKEN, HARRIE - Lievelde in woord en beeld
26523: BLANKENBERG, HUUB, TASELAAR, KLAAS - Historisch reisboek voor Nederland
24435: BLANKERT, ALBERT - Museum Bredius: catalogus van de schilderijen en tekeningen
29797: BLANKERT, SUZANNE, SCHOLTEN, THEO - Marokko
29791: BLANKERT, SUZANNE, POLLMANN, JOOST - Londen
60264: BLANKESTEIJN, H.R., STICHTING NEDERLANDSE ONDERWIJS TELEVISIE. - (BROCHURE) Lerarenboekje 'geschiedenis en opbouw van de liturgie': schooltelevisie , Geschiedenis en opbouw van de liturgie
4674: BLANKESTEIJN, G. - Doetinchem in de loop der eeuwen / door G. Blankesteijn
70004: BLAUW, WIEBE - Van glis tot klapschaats: schaatsen en schaatsenmakers in Nederland, 1200 tot heden
50405: BLAUW, MAILI - Waterstaat in kaart: geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992
38842: BLAVATSKY, H. P. (HELENA PETROVNA),, 1831-1891. - secret doctrine ( 6 parts complete )
33001: BLEEKER, G.H., H. MARWITZ - Handleiding bij de nieuwe schoolkaart van Palestina
24390: BLEEKER, S. - Handboek over bloemisterij
20394: BLEEKER, PIETER. LAMME, W.H. (VERZAMELD EN BEWERKT) M. BOESMAN (INLEIDING). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
47545: BLEEKER, WOUTER, DUIJNEN MONTIJN, J.A. VAN, KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT - Wolken, wolkencodes, hydrometeoren, wolkenplaten
36001: BLEES, MARGREET - Waarom heb je het gedaan?: zelfdoding onder jongeren: gesprekken met nabestaanden
29680: BLEIJ, MARIJKE - Voor alle dagen van het jaar: bijbel voor kinderen
53686: BLEIJENBERG, A.N. - Windenergie en vogels: overzicht en beleidsoverwegingen
38055: BLES, DOP - Parijsche verzen
48940: BLESS, F., SCHNITKER, M., WILLINGE, M., RIKE, INA, NEDERLANDS DOCUMENTATIECENTRUM VOOR DE BOUWKUNST, AMSTERDAM - Het nieuwe bouwen: oorgeschiedenis = previous history
20007: BLESS, FRITS, DAMSTÉ, CHR. PAUL - Christiaan Paul Damsté: werken 1976-1985
56540: BLESSING, KARIN,, INTERNATIONALES FLEDERMAUSKOLLOQUIUM (1997, STUTTGART). - Fledermäuse - bedrohte Navigatoren der Nacht: Tagungsdokumentation des Internationalen Fledermauskolloquiums am 26.
40507: BLIEK, BOB - Utrecht, straat- en marktleven, zo was het
69692: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare tijd
69964: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare tijd
30886: BLIJDERVEEN, WILLEM VAN, VRIES, WALTER W.C. DE - Kenia
42265: BLIJHAM, GEERT, JOSEPHUS JITTA, KAY, WAALS, TESSA VAN DER, HIGGINS, COLLEEN, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, UTRECHT - UMC Utrecht kunst
38631: BLIJSTRA, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw
34638: BLIJSTRA, R. - Berlage in 's-Gravenhage
70468: BLIJSTRA, R. - Vroeg-19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage
60113: BLINDE, J. H. - Wat de heilige kris vertelde
20562: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten
35402: BLINXMA, JOHAN - Ruut de fox-terrier
72963: BLOCH, IWAN - Die Prostitution - Bd 1, Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen.
35333: BLOCK, JANE - Gisbert Combaz (1869-1941): fin de siècle artist
34951: BLOCK, JANE - Gisbert Combaz (1869-1941): fin de siècle artist
70788: BLOCKMANS, WIM - Karel V: keizer van een wereldrijk 1500-1558
53591: BLOEM, J.C. - Het kerkhof aan het meer
39259: BLOEM, JACOBUS CORNELIS - Terugblik op de afgelegde weg
51646: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten
42475: BLOEM, VICTOR LOUIS - Furio Nippon als slaafarbeider
28538: BLOEM, J.C. - De nederlaag: gedichten
39226: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten: voorafgegaan door een inleiding
44848: BLOEMERS, PETER - Schat uit de keuken van een Duits kasteel: de ontdekking van het DNA 1869-2007
28889: BLOEMHOFF, HENK - Stellingwarf in de Middelieuwen: blaederboek
41150: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 20 serie II - BRIEVENBUS
41141: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 19 serie i - LESSENAAR
41142: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 27 serie II - BRUG
41148: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 29 serie I - WINDWIJZER
41147: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 9 serie I - ONTVANGER
41145: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 23 serie II - STAMPTON MET STAMPER
41144: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 20 serie I - SCHILDWACHTHUISJE
41140: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 7 serie i - PORTEFEUILLE
22648: BLOEMINK, F.H.N. - Ik kan al lezen. Tweede boekje
41146: NOORDEMAN EN BLOEMINK - ( SCHOOLPLAAT ) Nieuwe serie teekenvoorbeelden voor de Lagere School. Plaat 15 serie I - LUIK
53782: BLOEMSAAT, EDWIN, BLOEMSAAT-VOERKNECHT, LIESBETH, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN - Een beeld van een boekenclub
48699: BLOEMSMA, A.D., NOORDHOLLANDSE VERENIGING TOT BESTRIJDING VAN DE TUBERCULOSE (HAARLEM) - Gedenkschrift: indrukken van 50 jaren tuberculosebestrijding in de provincie Noordholland (behalve Amsterdam)
5723: BLOK, PAGINA'SA., BEELAERTS VAN BLOKLAND, PAGINA'SA.C., STICHTING STICHTSE HISTORISCHE REEKS - 'Veel tact en de noodige geschiktheid': gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1814-1997
7837: BLOK, P.J., HENSEN, A.H.L., BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Roomsch-Katholieke kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853
42240: BLOK, W. - Slauerhoffs derde Chinese roman
38752: BLOK, DIEUWERTJE - Altijd iemands kind
7255: BLOK, PAGINA'SJ., HENSEN, A.H.L., BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Roomsch-Katholieke kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853
20706: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis
28044: BLOK, C. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum
27146: BLOK, ERIC, LAMÉRIS, MARINA, NOREL, ROEL VAN, TAST, HOLLANDSCHE RADING, MOTONIC GROEP, DEN HAAG - Villa Maarheeze
3900: BLOKHUIS, GERRIT - Defunctus adhuc loquitur: ter herinnering aan Dr. G. Blokhuis in leven rector van het gymnasium te Hilversum / scripsit G. Blokhuis;
38578: BLOKKER, JAN - Het vergeten geestesmerk
5207: BLOKKER, WILHA. - Pas op school: leeslesjes voor het eerste leerjaar / door Wilha. Blokker; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes
66190: BLOKKER, JAN - Het vergeten geestesmerk
50307: BLOKKER, ANNEKE, BORST, KARIN, DIENST RUIMTELIJKE ORDENING, AMSTERDAM - Amsterdam noir
39899: BLOKKER, JAN - Het vergeten geestesmerk
22769: BLOKKER, JAN (JR.) - Een haag van rozen
27373: BLOKKER, JAN - Het kind in de film
31998: BLOKLAND, S.F. VAN - Buurman De Haas
32000: BLOKLAND, S.F. VAN - Kunstanstalt Herz Amsterdam
31996: BLOKLAND, S.F. VAN - Brouwer & De Veer Amsterdam
47677: BLOKZIJL, MAX - De wonderlijke avonturen van Jonas Leevend en z'n club
19623: BLOKZIJL, MAX - Landverraders!
62893: BLOM, F.L. - Kent u ze nog... de Leerdammers
64777: BLOM, J. VAN DER - Het oude bakkers-gildewezen
64778: BLOM, J. VAN DER - Een bakkersjongen vóór vijftig jaar
26400: BLOM, PAUL - La France aux Pays-Bas: invloeden in het verleden
34524: BLOM, G.J.M., NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING WEST NOORD-BRABANT - Westbrabanders onder elkaar, II: samengesteld ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afdeling West Noord-Brabant van de NGV
46210: BLOM, L.H. - De tjasker: een zeldzaam molentype
24343: BLOM, GOSSE - De redersfamilie Sleeswijk
38813: BLOM, N. VAN DER - Florislegium: bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdamse en andere opstellen van drs. N. van der Blom hem aangeboden bij zijn afscheid van het Erasmiaans Gymnasium
36759: BLOM, GOSSE - Stadsgezicht Hindeloopen
23949: BLOM, ONNO - Zolang de voorraad strekt: de literaire boekenweekgeschenken 1984-2000: gevolgd door een overzicht van alle boekenweekgeschenken sinds 1932
36778: BLOM, GOSSE - Scheepstimmerwerf "De Hoop" in Workum
31631: BLOM, ONNO, CREMER, JAN - De onverbiddelijke veiling van het manuscript van Ik Jan Cremer: zaterdag 2 oktober 2010, des middags om ca. 16.00 uur
35691: BLOMMAERT, EDMUND, CONGREGATIE DER H.H. HARTEN, BREDA. MISSIECENTRUM, STICHTING GEZAMENLIJKE MISSIEPUBLICITEIT - De kerk in Moçambique: van Portugese naar Afrikaanse kerk
2930: BLOMMESTEIN, J.C.T. V - De Grebbelinie: van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument / J.C.T. v. Blommestein
34346: BLOMMESTEIN, J.C.T. V - De Grebbelinie: van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument / J.C.T. v. Blommestein
7814: BLUM, WILLIAM - Schurkenstaat: de buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld
39857: BLUME, GÜNTER - Volleybal: training, techniek, taktiek
72084: BLUNT, WILFRID, RAPHAEL, SANDRA - Herbarius & cruydtboeck: beroemde geïllustreerde plantenboeken
24682: BLUSSÉ, LEONARD, PUTTEN, FRANS-PAUL VAN DER, ONDERZOEKSCHOOL CNWS, LEIDEN - Pilgrims to the past: private conversations with historians of European expansion
53575: GREAT BRITAIN. PEAK PARK JOINT PLANNING BOARD. - National Park Plan., Peak National Park plan.
36997: BOAS, GEORGE,, 1891- - Essays on primitivism and related ideas in the Middle Ages, Primitivism and related ideas in the Middle Ages
64647: BOBELDIJK, FELICIEN - Jeugdprentjes Een jeugd aan de Zaan
37679: BOBELDIJK, FELICIEN - Jeugdprentjes
42019: BOBUNOVA, A. N., MOROZOV, V. K. (VLADIMIR KONSTANTINOVICH) - Russian for businessmen =, russkii yazyk dlya delovykh lyudei, RusskiÄ­ yazyk dlya delovykh liudeÄ­.
38798: BOCHOVE, BAS VAN, LOUIS, SER - Schaduwen over Schiedam. : Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945
7825: BOCK, RON F. DE - Den Haag vijftig jaar per HTM-bus
7824: BOCK, R.F. DE, KLOMP, R.G. - De Haagse paardetrams
20263: BOCK, RON F. DE - Haags verkeer, toen
34456: BOCK, B.B., DERKZEN, P., JOOSSE, S. - Leefbaarheid in reconstructiebeleid: een vrouwenzaak?: een vergelijkende studie van het reconstructieproces in Gelderland en Overijssel
20264: BOCK, RON F. DE - Allemaal voorzien?: de Haagse tram in woord en beeld
21671: BOCKSTAELE, PAUL, COPPENS, CHRIS, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. CENTRALE BIBLIOTHEEK, INTERNATIONALE SYMPOSIUM INVERTEBRATE DIOXYGEN CARRIERS (LEUVEN) - Uit de schelp gekropen: schelpenboeken in de Leuvense Universiteitsbibliotheek: tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek, Katholieke Universiteit Leuven, 27 juli - 14 oktober 1989
35841: KOSTA BODA - Kosta Boda 1995. In box ( with price list )
40846: BODAR, ANTOINE - Wandelen met de Heer
39734: BODDAERT, JORIS - Café Melief-Bender, Oude Binnenweg
7240: BODDAERT, JORIS - Roterodamum: architectuur van vroeger in het Rotterdam van nu. : Afl. 51 t
7239: BODDAERT, JORIS - Roterodamum: architectuur van vroeger in het Rotterdam van nu. Afl. 1 t
6711: BODDAERT, MARIE - Naar het tooverslot van de witte vrouw
38904: BODDE, ALBERT - Karma en reïncarnatie: een zoektocht naar liefde en logica in de schepping
55283: BODE, A.D., ZOOGDIERENWERKGROEP OVERIJSSEL, NATUUR EN MILIEU OVERIJSSEL - De zoogdieren van Overijssel: voorkomen, verspreiding en ecologie van de in het wild levende zoogdieren
46182: BODE, GEORGE - Perspektief en niveau van de horoscoop: sterktebepaling van tekens en planeten.
20966: RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
20978: RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
20979: RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
20980: RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
20969: RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek jaargang 38
20967: RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
4699: BODEN, MARGARET A. - Creativiteit: mythen en mechanismen / Margaret A. Boden;
29992: BODEN, MARGARET A. - Creativiteit: mythen en mechanismen
50250: BODENHEIM, NELLY - In Holland staat een huis
50296: BODENHEIM, NELLY - Chansons de France: depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours
72757: NELLY BODENHEIM - Luilekkerland
40007: BODENSTEDT, FRIEDRICH (1819-1892) - Die Lieder des Mirza-Schaffy : mit einem Prolog
46292: BODEWES, G.H.J.B. - De Gelderlander in oorlogstijd
33633: BODINE, WALTER RAY. - Linguistics and biblical Hebrew
66315: BODROGI, TIBOR - Kunst van Indonesië
53787: BODT, SASKIA DE, HELLEMANS, FRANK - Taverne du Passage
24287: BODT, SASKIA DE - De Haagse School in Drenthe
41310: BODT, SASKIA DE - Gedateerde keramiek: gebruiksvoorwerpen met jaartal uit de collectie Van Beuningen-de Vriese = Dated ceramic wares: household pottery marked with a year from the Van Beuningen-de Vriese collection: 22
36564: BOEF, WALTER DE, AMANOR, KOJO, WELLARD, KATE - Cultivating knowledge: genetic diversity, farmer experimentation and crop research
42491: BOEF, AUGUST HANS DEN - De goede dokter, de grote detective: honderd jaar Sherlock Holmes
70618: POPUP - CAROUSEL BOEK - As a constant gay reminder, that the Circus is in town.
21661: BOEKE, JULIUS HERMAN, HOLMES, JAMES S., ROYAL TROPICAL INSTITUTE (AMSTERDAM) - Indonesian economics: the concept of dualism in theory and policy
72843: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaanse volkstaal,

Next 1000 books from De Kantlijn

5/9