Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


GUNSTEREN, W.F. VAN, LIGTHART, TH. - Physisch- en economisch-geografische beschouwingen over de Rijn als Europese rivier

Title: Physisch- en economisch-geografische beschouwingen over de Rijn als Europese rivier
Description: Rotterdam: Van Kouteren, [1948]. Aangeboden aan Prof. W.E. Boerman ter gelegenheid van diens 25 jarig hoogleraarsjubileum aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam 365 p., [2] uitsl. bl. pl, 23 cm. Zeer goed.

Keywords: Willem Everard Boerman (1888-1965), Feestbundels (vorm), Aardrijkskunde

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: De Kantlijn
- Book number: 5106

See more books from our catalog: Economie en welvaart