Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Agon, Sulthan van Bantam: treurspel in vijf bedrijven
Description: Zwolle: Tjeenk Willink, 1968. Onno Zwier van Haren; ingel. en geannoteerd door G.C. de Waard Met bibliogr. verwijzingen, ill, Gebaseerd op de oudste druk (Leeuwarden, 1769) 135 p, 21 cm. Goed.

Keywords: Onno Zwier van Haren (1713-1779), Toneelstukken (teksten), Nederlandse letterkunde (tekstuitgaven), 9, Nederlandse letterkunde

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: De Kantlijn
- Book number: 38960

See more books from our catalog: Toneelstukken, opera's en musicals