kAdeBoeken Antiquariaat
Nijverheidsweg Noord 90, 3812PN Amersfoort, The Netherlands. Tel.: +31 (0)683349311            Email: info@kadeboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8637: MOELLER, MAGDALENA M. & GÜNTHER GERCKEN - Ernst Ludwig Kirchner - Peter Schlemihl's Wondrous Story. [New].
6972: MOENS, KAREL & IRIS KOCKELBERGH - Muziek & Grafiek. Burgermoraal en muziek in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden.
5519: MOERKERKEN, E. VAN - Reportages in licht en schaduw. Met een voorwoord van S. Carmiggelt.
9159: MOERKERKEN, E. VAN - E. van Moerkerken - Reportages in licht en schaduw. Met een voorwoord van S. Carmiggelt.
11145: MOESMAN - FRANS LAPOUTRE - De deur van Moesman verteld aan Hans van Straten. [Tweede druk - 65/300].
10438: MOEYES, PAUL - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
9960: MOFFATT, TRACEY - Tracey Moffatt. Exposition organisée et produite par la Fundacié ''la Caixa", Barcelone et le Centre national de la photographie, Paris.
7861: MØHLMANN, ROB - Jan Mankes' binnenbeeld in de ogen van 10 hedendaagse kunstenaars.
8522: MØHLMANN, ROB - Jan Mankes' buitenbeeld. Een tijdreis door de woon- en werkwereld van Jan Mankes (1889-1920) met documenten, kunst, prenten, kaarten, boeken, en ansichten uit zijn tijd.
8393: MØHLMANN, ROB - Omzien in bewondering. Hedendaags respect voor oude(re) Meesters.
8394: MØHLMANN. ROB - Mijn Muze.
8779: MØHLMANN, ROB, RUDOLF KOBER & GERD LINDNER - Naar het leven. Neuer Realismus in den Niederlanden. [Text in Dutch, English and German].
768: MOHOLY-NAGY, LASZLO - Fotogramme 1922-1943.
5021: MOHOLY-NAGY, HATTULA & IGUCHI TOSHINO A.O. - Moholy-Nagy Laboratory of Vision.
8996: MÖHRING, WALTER - Das Gedächtnis- und Naturzeichnen in der Volksschule. Ein Buch für die Hand des Lehrers mit Winken für die Praxis und vielen Zeichnungen.
10526: MOLEN, WILLEM VAN DER & BERNARD ARPS [RED.] - Woord en schrift in de oost. De betekenis van zending en missie voor de studie van taal en literatuur in Zuidoost-Azië.
9897: MOLEN, W. VAN DER - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering, geïllustreerd aan de kunjarakarna.
9753: MOLEN, AWOISKA VAN DER - Awoiska van der Molen - Blanco.
1505: MOLENAAR, HANS - EuropaCup 73/74.
1502: MOLENAAR, HANS EN CEES NIEUWENHUIZEN - Wereldkampioenschap München 74.
10239: MOLKENBOER, ANT. - HAMAT ter Vischvangst. Haagsche Missie Actie Tentoonstelling 1929. Congres 15-21 September - Expositie (Kurhaus Scheveningen) 21-29 September.
5122: MOLKENBOER, KEES - Kees Molkenboer. Rotterdam 1945-1953.
933: [MOLLERUS, J.H.] - Reglement op de Huisvesting of Kazernering van de Troepen van den Staat, gearresteerd door den Commissaris-Generaal voor het Departement van Oorlog, Ten gevolge van het Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, Van den 26en Junij 1814, No. 1.
1485: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER [SAMENGESTELD] - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Van 1200 tot 1900.
1880: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER [SAMENGESTELD] - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Dichters van de twintigste eeuw.
3698: MOLON, DOMINIC - Sympathy for the Devil. Art and Rock and Roll since 1967.
11128: MONEY, J.W.B. - Java or How to Manage a Colony. With an Introduction by Ian Brown.
7548: MONNIKENDAM, JOEP & ANNEMIEK HAM - Jan van Diemen.
7724: MONNIKENDAM, JOEP - Ru van Rossem.
10024: MONNIKENDAM, JOEP & HANS WOESTENBURG - Herder Her en Der.
8466: MONTAIGNE - Muurspreuken bij Montaigne. Een staalkaart van Nederlandse vertalingen. Bezorgd en ingeleid door Albert P. van der Kloet.
5900: MONTALBAN, MANUEL VÁQUEZ [PREFACE] / PERE VIVAS & FRANCISCO ONTANON [PHOTOGRAPHS] - Barcelona. [Quarta edició].
4780: MONTFILS, L.T. - Willem Bilderdijk Bibliografie. Analytische bibliografie van de zelfstandige publicatie 1777-2004. Bibliografische lijst van niet-zelfstandige publicaties 1772-1831.
10735: MONTYN [MONTIJN], JAN - Jan Montyn. Indochine 1974. [Inleidende tekst Philip Peters]. - [462/600].
713: [MONUMENTEN] - Buitenplaatsen. Jaarboek Monumentenzorg 1998.
712: [MONUMENTEN] - In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1947 1997. Jaarboek Monumentenzorg.
10069: MOODY, JOHN - The Railroad Builders. A Chronicle of the Welding of the States.
9396: MOOJEN, WILLEM H. - Midscheeps. De zeeman vertelt ... [Tweede druk] + Recht zo die gaat. De zeeman vertelt verder ... + Bakboord uit. De zeeman vertelt wederom ... [3 delen].
2036: MOOJEN, WILLEM H. - Hollandsche Stoomboot Maatschappij / Holland Steamship Company. De vaart op op het Verenigd Koninkrijk en West-Afrika. - Deel 2: De vloot.
11545: MOON, GEOFF - The Reed Field Guide to New Zealand Birds.
2383: MOONS, AD - Ontstaan en ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
10333: MOOR, J.A. DE [COMPILED BY] - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated bibliography.
3142: MOORE, KEVIN - Starburst. Color Photography in America 1970-1980. With Essays by James Crump and Leo Rubinfien.
6339: MOOS, DAVID - Julian Schnabel - Art and Film. [New].
7939: MORAN, MARK F. - Warman's Arts & Crafts Furniture. Identification & Price Guide.
5046: MORATH, INGE - The road to Reno. Essay by Lucy Raven. Afterword by Arthur Miller Edited and with a foreword by John P. Jacob.
6804: MOREIRA, NUNO - Nuno Moreira - ZONA.
6483: MORGAN, DAVID W. - Braiding Fine Leather. Techniques of the Australian Whipmakers.
8320: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Klein Irmchen. Ein Kinderliederbuch von Christian Morgenstern und Josua L. Kampp. - [Elftes bis dreizehntes Tausend].
10112: MORI, MARIKO - Mariko Mori.
3020: MÖRIKE, EDUARD - Historie von der schönen Lau.
1785: MORIYAMA, VICTOR AND FELIPE LOPEZ - Estetica Marginal - Vol 01: Nova Escola.
8136: MORIYAMA, DAIDO - Daido Moriyama - Actor Isamu Shimizu.
10646: MORIYAMA, DAIDO - SHOHEI YOSHIDA - Shinjuku (Collage) - Daido Moriyama - 'Shinjuku' (Getsuyosha Limited, 2002).
9520: MORRIS, WILLIAM - William Morris - Kunst en Maatschappij. Lezingen van W. Morris. Vertaald door M. Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak.
9311: MORRISON, HEDDA - Hedda Morrison - A photographer in Old Peking. [Second impression] + Travels of a photographer in China 1933-1946
8094: MORTENSEN, LARS ROLFSTED - Lars Rolfsted Mortensen. In Search of Habitat.
7226: MOSCO, MARILENA - Meraviglie. Precious, Rare and Curious Objects from the Medici Treasure.
9418: MOSCOVITER, HERMAN - SS Rotterdam. De thriller van de terugkeer.
9397: MOSCOW, ALVIN - Collision course. The classic story of the most extraordinary sea disaster of our times - the collision at sea of the S.S. Andrea Doria and the M.S. Stockholm.
7448: MOSER, MARY ANNE & CATHERINE BENNETT [ED.] - Stan Douglas. [De Pont].
4947: MOSZEIK, OTTO - Die Malereien der Buschmänner in Südafrika.
9890: MOTULOH, OSCAR [CURATOR] - Urbanzontal Indonesia. GRID Fotografie Biënnale 2012.
8553: MOUCHA, JOSEF - Alfons Mucha. [Second, enlarged edition] . - New.
6161: MOUCHA, JOSEF, EVA M. HODEK & HELENA MUSILOVA - The The Photography of Identity / The Memory of Czech Photography.
8324: MOUKHIN, IGOR - Igor Moukihin. My Moscow. Photographs. Introduction by Zakhar Prilepin.
10644: MOULTAKA, ZAD - Zad Moultaka - Samas- Soleil Noir Soleir.
8600: MUCHA, SARAH - Alphonse Mucha. Ter gelegenheid van de oprichting van het Mucha Museum, Praag.
1570: MUELLER, MARIANNE - The Proper Ornaments (Combine 1995-2005).
10855: MUKHERJEE, RAMKRISHNA - The Rise and Fall of the East India Company. A sociological apparaisal.
7536: MULDER, BERTUS - Gerrit Thomas Rietveld. An outline of his life, thought and work.
5459: MULDER, LODEWIJK & WILLEM STARING - De Stokvischorders, in der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr.
11267: MULDERS, MARC - Marc Mulders Archief #1 Glas / Marc Mulders Archive #1 Glass.
10385: MULDERS, MARC - Marc Mulders - Brushtracks. Text Rudi Fuchs / Barry Schwabsky.
1453: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel.
2768: MÜLLER, DR. JOH. - Lehrbuch der Physik und Meterorologie.Achte und Neunte umgearbeitete und vermehrte Auflage von Leop. Pfaundler [drei Teile in vier Bänden]. Mit gegen 2000 Holzstichen, Tafels, zum Theil in Farbendruck, und einer Photographie.
6365: MULLER, S. - De De Dom van Utrecht. Dertig platen met tekst van S. Muller.
8515: MULLER, FRED. & E.H. RENKEMA - Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek. Twaalfde druk bewerkt door A.D. Leeman.
11313: MULLER, FRED. & J.H. THIEL - Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek. Elfde druk. Bewerkt door W. den Boer.
6364: MULLER, S. - De De Dom van Utrecht. Dertig platen met tekst van S. Muller.
6574: MULTATULI - Multatuli Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree. Deel 1 / Tekst. Deel 2 / Apparaat en commentaar.
10471: MULTATULI - Nog eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indie. Tweede, door den auteur herziene, druk.
5514: MUNNIK, J.H.D. - Handboek voor de plaatselijke besturen in Nederland. In hetwelk in eene alphabetische zijn vervat de zaken tot welker behandeling dezelve volgens de wet tot regeling en zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeente besturen en andere wetten en besluiten geroepen zijn. + Eerste en Tweede Supplement. [Drie delen in twee banden].
4343: MUNSTER, JAN VAN. - MICHELINE LESAFFRE [TEKST] - Jan van Munster.
360: MUNSTER, JAN VAN - Die Energie des Bildhauers - The Energy of the Sculptor - De Energie van de Beeldhouwer.
7002: MUNSTER, JAN VAN - LISETTE PELSERS [TEXT] - De Beyerd, Breda - Landesmuseum , Oldenburg - Provinciaal Museum, Hasselt, België.
2435: MUNSTER, JAN VAN - I - Ich - R - Io - JÁ - YO - MOI - JAG - MINÄ - IK.
7604: MURASE, MASAO - Nihonga. Contemporary [Japanese] painting in traditional style - Hedendaagse schilderkunst in traditionele stijl - Peinture contemporaine de style traditionnel. [Text in English.] Added: Separate volume with text in Dutch.
11057: MURCHIE, J.C. [FOREWORD] - The Canadians at War. [Second edition]. No. 1 - The Canadians in Britain 1939-1944. No. 2 From Pachino to Ortona. The Canadian Campaign in Sicily and Italy, 1943.
8622: MURKEN-ALTROGGE, CHRISTA - Paula Modersohn-Becker. Leben und Werk. [3., überarbeitete Auflage].
6783: MURPHY, PRUDENCE - Prudence Murphy - Detective Special.
745: MURRAY, CHARLOTTE, CECILIA HAVERGAL, AND OTHERS - Abiding in Thee. A Selection of Poems.
9639: MURRAY, HUBERT - Native Custom and the Government of Primitive Races with Especial Reference to Papua. A paper read by Sir Hubert Murray, K.C.M.G., Lieutenant-Governor of Papua, at hte third Pan-Pacific Science Congress, Tokyo, 1926.
2326: MURRAY, LES - Fredy Neptune. [Roman in verzen]. Uit het Engels vertaald door Peter Bergsma.
11427: MUSCH, LEO - Grensverleggend schilderen. Experimenten ter verdieping van de eigen schilderstijl.
4456: MUSCH, LEO - Leo Musch Schilder-tekenaar. Over grenzen in beeld en ruimte - Across borders in image and space - Par delà les frontières dans l'image et l'espace. [Signed by the artist].
8246: MUSIL, ROBERT - The Man without Qualities. [Two volume set].
9763: MUSSERT - GROENEVELD, GERARD. BEZORGD EN INGELEID DOOR - Anton Mussert. Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider.
2761: MUSTIENES, CARLOS & THOMAS HILLAND [EDS] - 1000 Signs. Colors.
10136: MUTHESIUS, HERMANN - Der Zeichenunterricht in den Londoner Volksschulen. Sondernabdruck aus den Pädagogischen Blättern für Lehrerbildung.
1431: MUTZENBACHER, JOSEFINE - Het leven van een Weense hoer door haarzelf verteld. Vertaald door Thomas Graftdijk. Met een nawoord van M. van Amerongen.
11355: MUUS, BENT J., JØRGEN G. NIELSEN - Zeevissen van Noord- en West-Europa.
9419: N.S. - N.S. Maandblad der Nederlandsche Spoorwegen. Augustus 1937 - 3e jaargang - No. 1.
9420: N.S. - N.S. Maandblad der Nederlandsche Spoorwegen. Februari 1937 - 3e jaargang - No. 1.
9424: N.S. - They had 7 months.
4438: NAAKTGEBOREN, C. - Inleiding in de wereld van de joodse prentbriefkaart.
5062: NAAR, JON - The Faith of Graffiti. Words by Norman Mailer. Photographs by Jon Naar.
4925: NAAR, JON - Getting the picture. Re-discovering my photography / In het spoor van mijn fotografie.
10340: NAARDING, J.W. - Het conflict Snouck Hurgronje -van Heutsz - van Daalen. Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid.
3449: NABOKOV, VLADIMIR - Verzamelde verhalen 2. Vertaling Yolanda Bloemen, Anneke Brassinga, Rien Verhoef, Peter Verstegen en Marja Wiebes
3450: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita. Vertaling Rien Verhoef.
8413: NABOKOV, VLADIMIR - Heer, vrouw, boer. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
8417: NABOKOV, VLADIMIR - De verdediging. Roman. Vertaling Anneke Brassinga.
3451: NABOKOV, VLADIMIR - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov
8416: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog. Roman. Vertaling Johan Hos
8418: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding. Roman. Vertaling Anneke Brassinga.
8575: NACHTEGAAL-REEDIJK, MARIJKE - Piet van Stuivenberg. Beeldhouwer 1901-1988.
7059: NAEF, WESTON - Photographers of Genius at the Getty. [Second printing].
1555: NAGANO,YOICHI - To the Lighthouse.
6414: NAGGAR, CAROLE - George Rodger en Afrique.
11088: NAGTEGAAL, LUC - Riding the Dutch Tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast coast of Java 1680-1743. Translated by Beverley Jackson.
2703: NAIMAN, JON - Family Territory.
6801: NAKI - Naki ''Just Happiness''.
10857: NAS, PETER, GERARD PERSOON & RIVKE JAFFE [EDS] - Framing Indonesian Realities. Essays in symbolic anthropology in honour of Reimar Schefold.
2579: NATHAN, JOHN - Mishima a biography.
10098: [NATIONAAL RAMPENFONDS] - De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van HM de Koningin. Amsterdam Februari 1953.
5294: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - In Focus. National Geographic Greatest Photographs.
6342: NAUGHTEN, JIM - Jim Naughten. Re-enactors.
11332: NBM - NEDERLANDSCHE BUURTSPOORWEG MAATSCHAPPIJ-ZEIST - NBM Dienstregeling - ingaande 3 Februari 1947. + ingaande 27 Oct. 1947. + Zomerdienstregeling - ingaande 20 Mei 1951. + Zomerdienst - ingaande 18 Mei 1952. [4 x].
10165: NEDERLAND-WIEL - Nederland-Wiel. Leerzaam! Eenvoudig! Doelmatig! [...] Slechts een handomdraai [...] Onmisbaar voor de schooljeugd - Van belang voor Jong en Oud. Een onfeilbare raadgever voor alle beroepen [...]
7655: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheids-Kunst Jaarboek 1919.
7654: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheids-Kunst 1921.
7652: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- & Nijverheids-Kunst 1925-1926.
9423: NEDERLANDSCHE ZEEWEZEN - Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen - Jaargang 1914.
9437: NEDERLANDSE SPOORWEGEN - Kalender 1932 der Nederlandsche Spoorwegen (N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, beide te Utrecht)
11373: NEDERLANDSE SPOORWEGEN - Kalender 1933 der Nederlandsche Spoorwegen (N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, beide te Utrecht)
11371: NEDERLANDSE SPOORWEGEN - N.V. Nederlandsche Spoorwegen - Lijst van verkortingen (L.V. 1950) - Ingevoerd bij dienstorder No. 1267.
11315: NEDERLANDSE SPOORWEGEN - Het Mat-blad - Materieel technisch informatieblad voor machinisten en gronddienstpersoneel van Ep en lijnwerkplaatspersooneel van Mw - augustus 1969 - 1e jaargang no 1 t/m 16e jaargang nr. 6 - november/december 1984.
11463: NEDERVEEN PIETERSE, JAN - Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur. [Tweede druk].
11464: NEDERVEEN PIETERSE, JAN - White on Black. Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture.
9147: NEEFJES, JOEP - MICHEL HOUELLEBECQ - Platform - Loodwicks Press Images Verfotografering naar Michel Houellebecq - Platform.
9236: NEFZGER, JÜRGEN - Jürgen Nefzger - Nocturnes.
2481: NEGRYN, BOB - The flat view. Landscape photographs.
7414: NEGRYN, BOB - The flat view. Landscape photographs. [+ signed letter related to the special edition and book presentation card Kunsthal KAdE Amersfoort]
4102: NEHREN, RUDOLF - Zur Prähistorie der Maghrebländer. (Marokko - Algerien - Tunesien). Teil 1 + 2.
1506: NELISSEN, JEAN - Sterren van een voetbalnatie.
3221: NELSON / POST - Jan Nelson & Liza May Post.
3897: NELSON, GEORGE - Building a New Europe. Portraits of Modern Architects, Essays by George Nelson 1935-1936. Introduction by Kurt W. Forster. Foreword by Robert A.M. Stern.
9232: NERUDA, PABLO - Pablo Neruda - Fully Empowered. A bilingual edition, translated by Alastair Reid.
10987: NERVAL, GÉRARD DE - Het treurig beroep van schrijver. Gekozen en vertaald door Edu Borger.
4725: NETEL, LIES, EVERT RODRIGO & SIMONE VERMAAT - Lucebert. Schenking schilderijen en werken op papier uit de collectie van het Instituut Collectie Nederland.
10155: NETHERLANDS RAILWAYS - Doing the job.
11284: NETHERLANDS INFORMATION BUREAU - Ten Years of Japanese Burrowing in the Netherlands East Indies. Official Report of the Netherlands East Indies Government on Japanese subversive activities in the Archipelago during the last decade.
9161: NETTEN, DJOEKE VAN - Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638).
4466: NEUBAUER, HENDRIK [ED.] - The survivors. Tribes around the world.
3745: NEUER, RONI A.O. - Ukiyo-e. 250 jaar Japanse prentkunst. [Tweede druk].
8139: NEUMAN, FRITS SEB. - Jan Rijlaarsdam.
319: NEUSNER, JACOB & ALAN J. AVERY-PACK - Judaism in Late Antiquity - Part 3. Where we stand: Issues and debates in ancient Judaism - Volume 2.
11519: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé - schilder. [3de druk].
1306: NEUTELINGS RIEDIJK - Neutelings Riedijk 2003-2012. Conventions and identity. El Croquis no. 159.
1299: NEUTELINGS RIEDIJK - Neutelings Riedijk 2003-2012. Conventions and identity. El Croquis no. 159.
1876: NEW YORK - Photographic views of the Statue of Liberty and New York Harbor. From recent original photographs
10039: NEW YORK - IRVING UNDERHILL A.O. - Souvenir of New York The Wonder City.
5582: NEWARK, TIM - Camouflage. [Now you see me, now you don't]. Introduction by Jonathan Miller.
5328: NEWARK, TIM - Book of Camouflage. [Text in Japanese].
7405: NEWMAN, ARNOLD - Arnold Newman. Five decades. Introduction by Arthur Ollman. With an afterword by Arnold Newman.
7382: NEWTON, HELMUT - Helmut Newton. World Without Men. [First edition].
7308: NEWTON, HELMUT - Helmut Newton. Portretten / Portraits. Stichting Amsterdam Foto. Met een inleiding van [introduction by] Herman Hoeneveld.
6007: NEYT, FRANÇOIS [TEKST] - REES DIEPEN - Miniatuur sculpturen van Zwart Afrika / Sculptures miniatures de l'Afrique Noire. Collectie - Collection Rees Diepen.
7696: NIAGARA FALLS - Views of Niagara Falls.
10043: NICE CARNIVAL - Masques Niçois 13me Année - Carnaval 1910. Edité par A. Clericy A. [Illustrated by Jarnach].
6480: NICHOLLS, DALE REEVES & ROBIN ALLISON - Antique Enameled Jewelry.
6495: NICHOLSON, H.B. [ED.] - Origins of Religious Art & Iconography in Preclassic Mesoamerica.
9807: NICKELSBERG, ROBERT - Robert Nickelsberg - Afghanistan. A distant war.
3051: NICO ISRAEL - Nico Israel. Rare Books. Catalogue 25 / Catalogue twenty-five. 250 Fine and interesting old books in many fields. Maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order.
3004: NICOLAI, CARSTEN - Carsten Nicolai. Schwarz - Holz.
3328: NIEDERMAYR, WALTER - Walter Niedermayr. Appearances. Testi di / texts by Sigrid Hauser, Filippo Maggia.
3222: NIEKUS, THEO - Damrak.
10118: NIELSON, CLAIRE - The Spirit of Beardsley. A Celebration of his Art and Style. Foreword by George Melly.
3687: NIEMEYER, OSCAR - Oscar Niemeyer.
3224: NIENHUIS, BERT & CHANTAL SPIEARD - Camping. Tekst / Text Remco Campert.
9120: NIENHUIS, BERT - Foto Bert Nienhuis. Teksten Gerard van Westerloo. [New]
3223: NIENHUIS, BERT - Foto Bert Nienhuis. Teksten Gerard van Westerloo.
8266: NIERMEYER, MARIETTE - Informele Kunst 1945-1960. Lyrische Abstractie - Cobra - Materieschilderkunst.
229: NIEROP, HENK VAN [E.A.] - Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw
674: NIERSEN, ROY VAN - Thuis in Zweden. Nederlandse emigranten vertellen.
10966: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Uit mijn leven. Verzameld, vertaald en van een nawoord voorzien door Charles Vergeer.
11485: NIEUWENHUIS, A.W., J.P.J. JOSSELIN DE JONG, M. JOUSTRA & C. LEKKERKERKER [RED.] - "Indië" Geïllustreerd weekblad voor Nederland en Koloniën. Tweede Jaargang April 1918 - April 1919 - Derde Jaargang April 1919 - April 1920 - Vierde Jaargang April 1920 - April 1921. [3 volumes]
6150: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftochten op Bali. [Zoowel wat den tekst als de prenten betreft dit boek een geheel omgewerkte tweede uitgave van ''Zwerftochten op Bali" in 1910 verschenen.
7681: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Heilige steden. Engelsch-Indië. [214/475].
11081: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Inlandsche kunst van Nederlandsch Oost-Indië - I - Bouwkunst van Bali. - II - Beeldhouwkunst van Bali
7693: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J.Nieuwenkamp (1874-1950).
9480: NIGGL, RETO - Eckart Muthesius 1930. Der Palast des Maharadschas in Indore - Architektur und Interieur / The Maharaja's Palace in Indore - Architecture and Interior.
10077: NIJBURG, RINKE - Rinke Nijburg - Piercing the Spirits of Homo Sapiens Sapiens. Een kosmologie in 144.000 beelden / A Cosmology in 144.000 images.
1044: NIJHOFF, GERARD CORNELIS - Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhave.
8160: NIJMEIJER, BERT - Heyboer. Een biografische speurtocht. - [New]
9599: NIKKELS, WALTER & FRANZ-W. KAISER [VORMGEVING & EINDREDACTIE] - Karel Appel - Retrospectief. [Dutch edition - new copy]
9403: NIPPON YUSEN KAISHA - Voyage of a Century. Photo Collection of NYK Ships.
8771: NISBET, PETER [ED.] - The Sketchbooks of George Grosz.
9782: NISSEN, PETER & SANNE VERDONCK - Draken. Beesten van verbeelding.
3712: NISSEN, PETER & KOOS SWINKELS [RED.] - Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg.
2611: NITOBÉ, INAZO - Japanese Traits and Foreign Influences.
10633: NITTKA, TANJA - Tanja Nittka - Les Chambres - Malerei. - Galerie Michael Haas Hrsg / Ed.
8072: NIXON, NICHOLAS - Nicholas Nixon. About forty years.
2877: NIXON, NICHOLAS - Las hermanas Brown 1975-2010.
7846: NIXON, NICHOLAS - Nicholas Nixon. Pictures of People. Introduction by Peter Galassi. [Second printing].
9124: NJAMI, SIMON, BAS VROEGE, LAUREN HEINZ, STUART FRANKLIN, MARC PRÜST & WIM MELIS - Human Conditions - Noorderlicht.
813: [NOBEL] - Nobelstiftelsen. The Nobel Foundation. Code of Statutes given at the R. Palace in Stockholm on the 29th June 1900
11422: NOBLE, MARY & JANET MEHIGAN - De kalligrafiegids. Een geïllustreerd overzicht voor kalligrafie en lettertekenen.
226: NOEVER, PETER [ED.] - Dennis Hopper. A System of Moments.
3786: NOEVER, PETER [ED.] - Alexander M. Rodtschenko - Warwara Feodorowna Stepanowa. Die Zukunft ist unser einziges Ziel...
11558: NONO [= J.B. UGES] - ANDRÉ VLAANDEREN - De eeuw van het verkeer. Tekst van Nono. Illustr. vam André Vlaanderen.
9825: NOOD, MARCO DE & TOON FEY - Suriname discovered. Tekst / Text Toon Fey [a.o.]. Fotografie / Photography Marco de Nood. [Revised edition].
3225: NOOIJER, PAUL DE - Home sweet home. Photographs Paul de Nooijer. Introduction Jos Houweling. [INSERTED: Invitation brochure in colour of the exposition at 'Weverij de Ploeg' 1988].
711: NOORDERVLIET, NELLEKE - 'Op de zeef van de tijd'. Een geschiedenis van Nederland. [Nieuw]
7578: NOORT, MAARTEN VAN - Gestel in Bergen.
11518: NOOTEBOOM, CEES - Saigoku - Pelgrimage naar de 33 tempels bij Kyoto.
8006: [NOOTHOORN, A. E. VAN] - Reizen en Lotgevallen van Lodewijk Vermeer, in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
8672: NORDSTROM, ALISON & ELIZABETH MCCAUSLAND [TEXTS] - Lewis Hine from the collections of George Eastman House, International Museum of Photography and Film. [Third printing]. - [New].
2806: NORDSTRÖM, ALISON & PEGGY ROALF [ESSAYS] - Colorama. The world's largest photographs from Kodak and the George Eastman House Collection.
6700: NORTON, R.A. - Through Beatnik Eyeballs. A Novel of Teen-Age Life.
3658: NOTHHELFER, GABRIELE UND HELMUT - Momente und Jahre - Moments and Years. 1970-2008. Texte von / Texts by Gabriele Conrath-Scholl, Claudia Schubert, Volker Scherliess, Gabriele und Helmut Nothhelfer. Herausgeber / Editor Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur.
10440: NOTO SOEROTO, RADEN MAS - La chanson du Wayang. Traduit du néerlandais par Lode Roelandt. [With signed dedication by Noto Soeroto].
3227: NOZOLINO, PAULO - Makulatur.
3228: NOZOLINO, PAULO - Makulatur.
1242: [NUDES] - Nudes of all nations. A collection of 48 photographic studies. With a foreword.
6731: NUNEZ, CRISTINA - Cristini Nuñez - But Beautiful. [New].
1049: NUSSENZVEIG, H.M. - Introduction to Quantum Optics.
10290: NUUR, NAVID - Navid Nuur - When text becomes my ex. [Book + poster]. [New].
3025: NYERGES, ALEXANDER LEE - Edward Weston. A Photographer's Love of Life.
10259: NYPELS, GEORGE - Hoe Nederland Ceilon verloor. Met bijlagen en een kaart.
4955: O'RILEY, MICHAEL KAMPEN - Art Beyond the West.:The Arts of Africa, India and Southeast Asia, China, Japan and Korea, the Pacific, and the Americas.
1591: O'BRIEN, GLENN AND ROSS SIMONINI - Eddie Martinez: Paintings.
10063: O'NEAL, HANK - Berenice Abbott American Photographer. Introduction by John Canaday. Commentary by Berenice Abbott.
9979: O'KEEFE, EDDIE - Eddie O.Keefe - Smoke Room 4. [041/200].
11578: O'HARA, FRANK - BILL BERKSON - In Memory Of My Feelings - A Selection of Poems by Frank O'Hara. Edited by Bill Berkson [1460/2500].
5637: OAKES, JILL & RICK RIEWE - Spirit Oo Siberia. Traditional Native Life, Clothing and Footwear.
4830: OBDEIJN, HERMAN, PAOLO DE MAS & PHILIP HERMANS - Geschiedenis van Marokko.
5412: OCEANIA AND PACIFIC OCEAN - Philips authentic maps for tourists & travellers. Oceania and Pacific Ocean. Scale 1:34,600,000 (546 Miles - 1 Inch).
3229: OCHLIK, RÉMI - Revolutions. In girum imus nocte et consumimur igni.
1801: ODDENS, JORIS - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671). [Nieuw]
8680: ODERMATT, ARNOLD - Arnold Odermatt - Im Dienst / En service / On Duty. Herausgegeben von / Edité par / Edited by Urs Odermatt. [Second edition]. - New.
921: OECHSLIN, WERNER [HRSG] - Le Corbusier & Pierre Jeanneret. Das Wettbewerbsprojekt für den Völkerbundespalast in Genf 1927.
10921: OEI HONG KIAN - Kind van het land. Peranakan-Chinezen in drie culturen.
688: OEI, LOAN - Indigo. Leven in een kleur.
7677: OERLEMANS, HESTER - Hester Oerlemans - Ahead. [New copy].
5748: OESTREICH, KARL - Land und Leute im Nordwestlichen Himalaya. Vortrag von Prof. Dr. Karl Oestreich.
2995: OH, K.H. TEKST EN BEELD - Aquarelleren in oosterse Stijl. Bamboe, Bloesems en Bloemen.
7776: OISTEANU, VALERY - Moons of Venus.
2348: [OISTERWIJK] - Geïllustreerde Gids voor Oisterwijk en omgeving. Met plattegrond.
7672: OJEN, VINCENT VAN - Vincent van Ojen. Houtsneden / Woodcuts.
11093: OKAGAMI - Okagami - The Great Mirror. Fujiwara Michinaga (966-1027) and His Times. A Study and Translation by Helen Craig McCullough.
7840: OKKER, FRANK - Tumult. Het levensverhaal van Madelon Székely-Lulofs.
6732: OLÁH, STEFAN & ANDREAS LEHNE - Stadtbahnbogen.
372: OLDENBURG, CLAES - Multiples 1964-1990
5114: OLDEWARRIS, HANS - H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op papier. Art Deco design on paper.
2736: OLDHAM, TODD, CAMILLE PAGLIA - Camp Nest.
2714: OLDHAM, TODD, AMY SEDARIS - Home Studio Home. Providence, RI.
5821: OLDKNOW, TINA - Richard Marquis Objects. Published on the occasion of a retrospective at the Seattle Art Museum.
8069: OLEINIC. OLYA - Olya Oleinic. China is a big Moldova.
8138: OLIE, JACOB - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd aan het eind van de 19de eeuw. Met een inleiding van Hans Aarsman. [Eerste druk].
8698: OLIE, JACOB - Jacob Olie. Amsterdam en omstreken - foto's 1890-1903.
3023: OLIVA, ACHILLE BONITO. - [ BRAM VAN DEN BOOGAART] - Bram Bogart opere dal 1955 al 1991.
5098: OLIVARES, ROSA [ED.] - Exit 54: De Vacaciones / On Holidays.
4798: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám. Presented by Willy Pogány. [Printed by Vincent Brooks Day & Son Ltd., Lithographers, London]
2569: OMORI, KATSUMI - Katsumi Omori - Stars and Stripes. All photographs were taken on January 20, 2009, New York City. - Incarnation. All photographs were taken in August, 2009, Tokyo. - Bonjour. All photographs were taken on October 15, 2009, Blitvenica.
4082: ONDERWIJS & OPVOEDING - Nieuwe Bijdragen, ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1857.
4083: ONDERWIJS & OPVOEDING - Nieuwe Bijdragen, ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1859.
9632: ONVLEE, L. - Kamberaas (Oost-Soembaas) - Nederlands Woordenboek. Met Nederlands-Kamberaas register. In samenwerking met Oe.H. Kapita en met medewerking van P.J. Luijendijk.
3847: OORT, DORINDE VAN - Paulus de Boskabouter of Het dubbelleven van Jean Dulieu. Biografie. [Tweede druk].
10591: OORTHUYS, CAS - 75 Jaar Bouwen. Van ambacht tot industrie. 1889-1964.
6851: OORTHUYS, CAS - Cas Oorthuys, Guaranteed Real Dutch, Congo. Samenstelling - Composition Willem van Zoetendaal.
10322: OORTHUYS, CAS [FOTO'S] & ALB. DE LA COURT [TEKST] - Een staat in wording - foto-reportage over het Indonesië van heden.
11419: OOST, GERT - Anthon van der Horst 1899-1965. Leven en werken.
11116: OOSTERWAL, GOTTFRIED - People of Tor. A cultural-anthropological study on the tribes of the Tor Territory (Northern Netherlands New-Guinea). Proefschrift [Thesis]. [+ stellingen].
2042: OOSTERWIJK, BRAM - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
9399: OOSTROM, MARTIN VAN - Stoomlocomotieven serie NCS-71-78 (NS 3600).
9400: OOSTROM, MARTIN VAN - Stoomlocomotieven serie NCS-71-78 (NS 3600).
6999: OPGANG - Opgang. Populair-Letterkundig Tijdschrift. 3e Jaargang Aflevering 1 t/m 5 [5 nummers].
6919: OPHORST, RUVERT [VOORWOORD] - Reinhoud 50 jaar beelden.
5445: OPHUIJSEN, VAN - Kijkjes in het huiselijk leven der Bataks.
5775: OPIE, JENNIFER HAWKINS - Contemporary International Glass. 60 Artists in the V&A.
5164: OPIE, CATHERINE - Inauguration.
462: OPMEER, P. - Ede architectuur en stedenbouw. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
4590: OPPEL, ALWIN & ARNOLD LUDWIG [ZUSAMMENGESTELLT VON] - F. Hirts Bilderschatz zur Länder- und Völkerkunde. Für die Belehrung in Haus und Schule. 25. bis 29. Tausend. + Brochure publisher [1906].
2526: ORBIGNY, ALCIDE D' - Voyage dans les Deux Amériques augmenté de renseignments exacts jusqu'en 1853 sur les différents États du Nouveau Monde.
5018: ORCHARD, KARIN & ISABEL SCHULZ - Kurt Schwitters en de avant-garde. [Dutch edition]
8353: ORDONNANTIE BEGRAFENISSEN LEIDEN - Ordre op de Graven, en Het begraven van de Dooden. Die van de Gerechte der Stadt Leyde, gelet op de sware last van de Kerckmeesters deser Stede. [...] voor den Volcke afgelesen op den xxvjen Iulij vanden Iaere zestien.hondert drie-en-tsestich. By my G. van Hoogheveen.
8352: ORDONNANTIE BEGRAFENISSEN LEIDEN - Ordre Voor de Nodigers ter Begraaffenisse, Knegts van de Gebuurte, en Graafmakers over het aantekenen en overgeven van de Lyste der Dooden binnen dese Stadt over-leden. [...] Leyden, op den 2. November 1733. D:V: Royen.
10475: ORDONNANTIE - Publicatie tegen het laten losloopen van Honden. [...] In kennisse van my, C.A.V. Wachendorff. En [...] C.J. Heylidy.
7223: ORGOGOZO, CHANTAL & YANNICK LINTZ - Vases, bronzes, marbres et autres antiques. Dépôts du musée du Louvre en 1875. Étude historique et catalogue.
5485: ORIOL, ANJA LLORELLA - Luxury toys.
4137: ORMISTON, ROSALIND & MICHAEL ROBINSON - Art Nouveau. Affiches, illustraties en beeldende kunst uit het fin de siècle.
3750: OS, HENK VAN - Fatale Vrouwen 1860-1910.
8344: OS, HENK VAN & SJENG SCHEIJEN - Ilja Repin. Het geheim van Rusland. [Tweede druk]
10465: OS, H.W. VAN - H.N. Werkman - uitgegeven ter gelegenheid van de Werkmantentoonstelling in het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.
3753: OS, HENK VAN, IN SAMENWERKING MET MARIËTTA JANSEN - Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975.
5472: OS, HENK VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300 -1500.
10779: OS, HENK VAN & SJENG SCHEIJEN - Ilja Repin. Het geheim van Rusland. [Zesde druk] + Groninger Museummagazine 'Ilja Repin' nummer
124: OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger Schilderkunst.
3953: OSBORNE, MIKE - Floating island.
4542: OSMAN, COLIN [ED.] + TEXT BY MARTIN CAIGER-SMITH - George Rodger. Magnum Opus. Fifty Years in Photojournalism.
10354: OSTAIJEN, PAUL VAN - Brieven uit Miavoye. [First edition]
6953: OSTEN, GERT VON DER & HORST KELLER [HRSG.] - Kunst der sechziger Jahre. Sammlung Ludwig im Wallraf-Richartz Museum Köln 1969. 3. erweiterte Auflage. [Art of the Sixties 3rd enlarged edition]. - [Text in German and English].
7665: OSTHAUS, KARL ERNST - Van de Velde. Leben und Schaffen des Künstlers.
8643: OSTKREUZ - AGENTUR DER FOTOGRAFEN - Über Grenzen - On Borders. [New].
7858: OTTE, INEKE - Ineke Otte. Sieraden 1982-2004.
5492: OTTE, INEKE - Jewellery Sieraden 1980-2005. Ineke Otte
959: OTTEN, WILLEM JAN - Eindaugustuswind.
8820: OTTEN, WILLEM JAN & JAN JAAP HEIJ - Sam Drukker. Dames en heren ! Schilderijen, tekeningen en grafiek.
6722: OTTENHEYM, KOEN - Schoonheid op Maat. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw.
775: OTTOMEYER, HANS - Jugendstil Möbel. Katalog der Möbelsammlung des Münchner Stadtmuseums.
4897: OUD, J.J.P. - Het Het Hofplein-plan van Dr. Berlage door J.J.P. Oud
8914: OUDERKERK AAN DEN AMSTEL - t Dorp Ouderkerk aan den Amstel.
11377: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË - Commisie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek [op Java en Madoera]. Oudheidkundig Verslag 1912, 1913, 1914 + 1916 - Eerste Kwartaal-Vierde Kwartaal. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
3689: [OUR EARTH COLLECTION] - Factories.
7033: OVENDEN, GRAHAM - Alphonse Mucha Photographs.
11323: OVERWEEL, JEROEN A. - Archival Sources Related to Netherlands New Guinea History. The Archives of the Ministry of Colonial Affairs 19th century + The archieves of the Ministry of colonial Affairs 1901-1921. Both with diskette by Pieter D. Smit.
6316: OVERY, PAUL, LENNEKE BULLER E.A. - Het Rietveld Schröder Huis.
10645: OYAMA, KAORI [ED.] - TONE 1 - The Address Issue [Magazine].
7075: OZERI, YIGAL - Yigal Ozeri - Olga in the Park paintings.
2212: OZINGA, M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal. With English summaries.
9766: [PAAPE]. - ALTENA, PETER - Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken. [Nieuw]
180: PAARLBERG, SANDER [RED.] - Jacob Gerritsz. Cuyp (1594-1652).
4786: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting.
9305: PACHECO, ANA MARIA - Ana Maria Pacheco - Dark Night of the Soul. Photographs by John Hedgecoe. Text by Sandra Miller.
2744: PACK, JON & GARY HUSTWIT - The Olympic City.
9324: PADMANABHAN, T. - After the first three minutes. The story of our universe.
3637: PADRÓN, FRANCISCO MORALES [ED.] - Journal of Don Francisco Saavedra de Sangronis during the commission which he had in his charge from 25 June 1780 until the 20th of the same month of 1783. Edited and introduced by Francisco Morales Padrón. Translated by Ailee Morre Topping.
11561: PAEPE, EDDIE DE , LARA WIJSMULLER & KATJUSCHA OTTE - Marie Henri Mackenzie 1878-1961. Van grachtenpand tot muurhuis. [Nieuw]
1399: PAERL, ERIC - Klassenstrijd in Suriname.
1638: PAGE, SOPHIE - Magic in Medieval Manuscripts.
7533: PAGLEN, TREVOR - Trevor Paglen. A Compendium of Secrets. [As new].
1634: PAIRON, MARC - "Stellingname over 'De homofiele neigingen van zeepaardjes in de koude golfstroom van Gibraltar'".
1195: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
1185: PAIS, ABRAHAM - 'Subtle is the Lord...' The Science and Life of Albert Einstein.
4224: PAKENHAM, THOMAS - In Search of Remarkable Trees. On Safari in Southern Africa. Text and photographs by Thomas Pakenham.
10971: PALINURUS - Het rusteloze graf. Een gedachtencyclus door Palinurus. Herziene editie met een inleiding van Cyril Connolly. Vertaald door Joyce & Co.
5977: PALM, C.H.M. - Vaartuigen en Visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java. [Overdruk].
8619: PALM, FRÉDÉRIQUE VAN DER - Ieder zijn Domela. Dubbelexpositie. [uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Cesar Domela].
3531: PALMENAER, ELS DE [EINDREDACTIE NEDERLANDSE VERSIE] - Aethiopia. Geschiedenis. Bevolking. Geloof. Kunst & Ambacht.
3476: PALSETIA, JESSE S. - The Parsis of India. Preservation of Identity in Bombay City.
4731: PANAMARENKO - Panama: Souvenirs van Juveniele Suspense.
1232: PANZER, MARY - Things as they are. [Photojournalism in context since 1955]. World Press Photo.
1231: PANZER, MARY - De dingen zoals ze zijn. World Press Photo. 50 jaar fotojournalistiek in context. Met een nawoord van Christian Caujolle.
5587: PAOLO BATTAGLIA (AUTHOR), ALESSANDRA CAGLIARI - Espresso! The Coffee Machines / Le Macchine da Caffè.
4952: PAPINI, ROBERTO - Arts in the '20's. Architecture and Decorative Arts in Europe.
5198: PAREKH, SWAPAN - Between Me & I
3577: PARINI, JAY - John Steinbeck. A Biography.
6845: PARIS, HELGA - Gesichter Frauen in der DDR. Helga Paris Fotografien. Helga Schubert Vorwort.
5398: PARKER, BOB - The Complete Book of Hot Wheels.. Revised and expanded 4th Edition. [With Up-to-date Models and Prices]
2759: PARR, MARTIN - Postcards.
7313: PARR, MARTIN [INTRODUCTION] - Notre sincère désir est votre plaisir. Cartes postales de John Hinde. Photographies de Elmar Ludwig, Edmund Nägele et David Noble.
6315: PARR, MARTIN - Objects. [New].
5521: PARR, MARTIN - Luxury. Words by Paul Smith.
7707: PARR, MARTIN - From Our House to Your House.
2758: PARR, MARTIN - Postcards.
10616: PARR, MARTIN - Martin Parr - Real Food.
6413: PARRINDER, GEOFFREY - African Mytholoy.
1494: PARRY, W.E. [ED.] - Essays in Theoretical Physics. In Honour of Dirk ter Haar.
7730: PARTENHEIMER, JÜRGEN & JAMES JOYCE - Jürgen Partenheimer. Fragments from Finnegans Wake / James Joyce. Eight Drawings. [Violer d'Amores].
6508: PASLEY, FRED D. - Al Capone. The Biography of a Self Made Man.
9954: PASSELECQ, FERNAND - De ''oprechte kanselier'' [Theobald von Bethmann Hollweg]. Overgenomen (met permissie) uit de "Nineteenth Century and After" van Mei 1917.
7927: PAUCIULO, ANTONIO - Antonio Pauciulo - nell' aperto. A Metaphor for the Human World and the World of Maire Technimont. With an introductive essay by Maurizio Calvesi.
7111: PAULI, LORI - La photographie mise en scène. Créer l'illusion du réel.
10477: PAULSEN, HERMANNUS CHRISTIAAN - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren ter opheldering van veele schriftuurplaatsen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament, uit de Oostersche Reisbeschryvingen verzamelt en uitgegeven door den Heer Hermannus Christiaan Paulsen, [...]. Met een voorrede van [...] Johan Laurents Mosheim.
7540: PAULSON TOWNSEND, W.G. [ED.] - The Art Workers' Quarterly. A portfolio of practical designs for decorative and applied art. Volume V [No. 17 - 20]1906. - [Signed].
2933: PAUSTOWSKI, K. - De Baai van de Kara Boegas. Nederlandse vertaling Karel van 't Reve.
6958: PAUWELS, WIM - Country Houses - Demeures de Campagne - Landhuizen.
7632: PAUWELS, HEDWIG & JACK VAN PEER [TEKST] - Ex Libris - H. Pauwels. [Overzicht exlibrisoeuvre van Hedwig Pauwels].
4206: PAVITT, NIGEL - Turkana. Kenya's Nomads of the Jade Sea.
9865: PAVORD, ANNA - Namen noemen. Over het scheppen van orde in het plantenrijk. [New]
9864: PAVORD, ANNA - Namen noemen. Over het scheppen van orde in het plantenrijk.
1296: PAXTON, ROBERT O., OLIVER CORPET & CLAIRE PAULHAN - Collaboration and Resistance. French literary life under the nazi occupation. With an essay by Jean-Paul Sartre.
5206: PAYNE, JOHN R. [FOREWORD] - John Steinbeck. A Collection of Books & Manuscripts. Formed by Harry Valentine of Pacific Grove California. Bradford Morrow Bookseller Catalogue Eight.
5340: PAYNE, ALEXANDER & JAMES ZEMAITIS - The Coffee Table Coffee Table Book.
1183: PEARLSTEIN, IRA, BUZZ POOLE - Playing Cards.
4470: PÉCSI, J. [TEXT AND PICTURES] - Photo und Publizität.Text und Bilder - Photo and advertising. Text and pictures. [Herausgeber Carl Laszlo, 1989].
9045: PEDERSEN, ANDERS & JACOB AUE SOBOL - Anders Pedersen / Jacob Aue Sobol - Veins.
6769: PEDERSEN, LINN - Linn Pedersen - Sedimentality.
3318: PEEL, J.D.Y. - Aladura: A Religious Movement Among the Yoruba.
6065: PEELS, WIESJE - Wiesje Peels. Mimus. [Signed + small pouch containing a necklace with mimus sign]. - new copy.
6064: PEELS, WIESJE - Wiesje Peels. Mimus. [Signed + small pouch containing a necklace with mimus sign]. - new copy.
11511: PEETERS, T.M.J., C. VAN ACHTERBERG E.A. - De De wespen en mieren van Nederland - (Hymenoptera: Aculeata) - Nederlandse Fauna 6 [+ bladwijzer].
11512: PEETERS, THEO M.J., HANS NIEUWENHUIJSEN E.A. - De De Nederlandse bijen - (Hymenoptera: Apidae S.L.) - Natuur van Nederland 11 [+ bladwijzer]
3902: PEISSEL, MICHEL - Tibetan Pilgrimage. Architecture of the Sacred Land. Text and watercolors by Michel Peissel.
8172: PEL, C.A. - Tip en Top. Met tekeningen van Greetje Kroone.
8992: PELLEGRIN, FRANCISQUE - La Fleur de la Science de Pourtraicture. Patrons de Broderie, Facon arabicque et ytalique par Francisque Pellegrin 1530. Réimpression en fac-simile, avec introduction par Gaston Migeon. [186/300].
911: PELSERS, LISETTE [INL.] - Jan van Munster - Die Energie des Bildhauers / The Energy of the Sculptor / De Energie van de Beeldhouwer.
4090: PELTRE, CHRISTINE - Orientalism in art. Translated from the French by John Goodman.
11201: PENCK, A.R. - A.R. Penck - 'resurrection' und andere Bilder.
5066: PENN, IRVING - Irving Penn Fotografier en donation till minne av Lisa Fonssagrives-Penn. - Irving Penn Photographs a donation in memory of Lisa Fonssagrives-Penn.
5168: PENN, IRVING - Irving Penn regards the work of Issey Miyake. Photographs 1975-1998. With the close collaboration of Midori Kitamura. An introductory essay by Mark Holborn.
11074: PEPYS, SAMUEL - HENRY B. WHEATLEY - The Diary of Samuel Pepys M.A. F.R.S. Clerk of the Acts and Secretary to the Admiralty. [...] Edited with additions by Henry B. Wheatley F.S.A. [10 volume set].
8305: PEREBOOM, HANNEKE - Beelden in steen. Beeldhouwtechnieken in speksteen, albast en serpentijn.
10979: PEREC, GEORGES - W of de jeugdherinnering. Vertaald door Edu Borger.
11027: PEREC, GEORGES - Het leven een gebruiksaanwijzing. Romans. Vertaald door Edu Borger. [Derde druk].
1761: PERELMAN, YAKOV - Figures for Fun. Stories and conundrums.
11541: PERLO, BER VAN - Birds of Southern Africa.
922: PERMANYER, LLUÍS [TEXT] - LLUÍS CASALS [PHOTOGRAPHS] - Josep Puig i Cadafalch.
10943: PERRON, E. DU - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike Verzameling v an Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Geillustreerd met reprodukties van oude gravuren en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix.
1351: PERSIA - Persia - Perse - Persien. Chromolithograph plate by Urrabietta.
10274: PERSOONS, MARIE-ANNE - Bijdrage tot de studie van de Oudbatakse cultuur. Beschrijving en commentaar van Batakse Ritualia van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. [Verhandeling / Proefschrift].
3460: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coleta. Verspreide verhalen. Ongebundeld werk.
2825: PETERS, MARTIJN EN FRANCIS WEIJMER - Land in verandering. Tekst Joyce Roodnat en Daan van Rijn.
9601: PETERS, FRANS H. - Vervlogen verwachtingen. De teloorgang van Nieuw-Guinea in 1961-1962.
9404: PETERS, GERD - TYP IV. Die legendären Frachter der DSR.
558: PETERSEN AD & PIETER BRATTINGA - Sandberg. Een documentaire / A documentary.
8782: PETERSEN AD & PIETER BRATTINGA - Sandberg. Een documentaire / A documentary.
7347: PETERSEN, AD - A A Curator's Camera. Preface by Roland Topor. [New copy].
2035: [PÉTIGNY, JULES DE] - Dissertation etymologique, historique et critique sur les diverses origines du mot COCU. Avec des notes et pièces justificatives par un membre de l'Académie de Blois. [Augmentée de l'origine du Cocuage]
7737: PETIT, JEAN - BAJ Catalogue de l'oeuvre graphique et des multiples / catalogue of the graphic work and multiples. Volume I 1952-1970.
4650: PETRIE, GRAHAM - Tunis, Kairouan & Carthage. Re-issued by Stacey International with a foreword by Stephen Day, CMG.
243: PETROVA, EVGENIIA [ED.] - A legacy regained: Nikolai Khardzhiev and the Russian Avant-Garde
274: PETROVA, YEVGENIA - Kazimir Malevich in the Russian Museum.
10657: PFAFF, JAMES - James Pfaff - Alex & Me.
985: PFEIFFER, BRUCE BROOKS - Frank Lloyd Wright. The Heroic Years; 1920-1932.
5539: PFEIFFER, INGRID & MAX HOLLEIN [EDS] - Yoko Ono. Half-a-wind show. A retrospective.
6479: PHELPS, ANDRES - Nature de luxe. [Signed copy].
9117: PHELPS, ANDRES - Nature de luxe.
1590: PHILBRICK, HARRY [ED.] - Dive Deep: Eric Fischl and the Process of Painting.
341: PHILIP, JODIDIO - Architecture Now! 8 / Architektur heute / L'architecture d'aujourd'hui.
7178: PHILIPPE, ROBERT - Political graphics. Art as a weapon.
5192: PHILIPPEN, RAFAËL - Convallaria majalis. [The new photographs by Rafaël Philippen].
5191: PHILIPPEN, RAFAËL - Convallaria majalis. [The new photographs by Rafaël Philippen].
4377: PHILIPS, TOM - The Postcard Century. 2000 cards and their messages.
8629: PHILLIPS, DONNA-LEE - Eros & Photography. [An exploration of sexual imagery & photographic practice].
2207: PHILLIPS, THOMAS R. [ED.] - Roots of Strategy. A Collection of Military Classics. [Third printing].
7903: PHILLIPS, CHRISTOPHER - Voices - Voces - Voix.
4195: PHILLIPS, TOM [HRSG] - Afrika. Die Kunst eines Kontinents. [Katalog zur Ausstellung im Martin-Gropius-Bau Berlin 1996].
5909: PHILLPOTTS, BEATRICE - Het Boek der Magiërs. De wereld van bezweringen, rituelen en magische krachten.
1569: [PHOTOGRAPHY] - Art Collection Neue Börse.
7421: PICABIA, FRANCIS - MARIA LLUISA BORRAS - Picabia. La Sainte-Vierge. [De Luxe edition 173/200].
11065: PICASSO - PALAU I FABRE, JOSEF - I - Picasso vivant. Enfance et première jeunesse d'un démiurge (1881-1907). - II - Picasso Cubisme (1907-1917) . - III - Picasso. Des ballets au drame (1917-1926).
1378: PICCIRELLI, R.A. [ED.] - Topics in Statistical Mechanics and Biophysics: A Memorial to Julius L. Jackson (Wayne State University - 1975).
7934: PICHER, CLAUDE - Picher. 'La couleur de la Gaspésie' 'The colour of the Gaspé coast. Texte de Claude Picher. Préface de Denis Paquet. Version anglaise de Jonathan Paterson.
4141: PICKENS, SAMUEL [TEXTE] & PHILIPPE SAHAROFF [PHOTOGRAPHIES] - Les villes impériales du Maroc. Fès - Marrakech - Meknès - Rabat-Salé.
4112: PICKFORD, PETER & BEVERLY - Forever Africa. A Journey from the Cape of Good Hope to Morocco.
5794: PICKVET, MARK - Collecting Playing Cards. Identification and Value Guide.
10816: PIECK, ANTON - ROTTERDAMSCHE LLOYD - Collection of 11 menus [dinner + luncheon] by Anton Pieck for the Rotterdamsche Lloyd - T.M.V. ''Willem Ruys'' 2nd class. February, 1957.
5428: [PIERPONT MORGAN LIBRARY] - America from Amerigo Vespucci to the Louisiana Purchase.
1380: [PIERRE RÉSIBOIS] - Journal of Statistical Physics. Volume 24, Number 1. Dedicated to the memory of Pierre Résibois.
5155: PIERRE ET GILLES - Pierre et Gilles - La Création du Monde.
1830: PIETSCH, ULRICH - Johann Gregorius Höroldt 1696-1775 und die Meissener Porzellanmalerei. Zur dreihundersten Wiederkehr seines Geburtstages.
11112: PIGEAUD, TH. - Javaans-Nederlands woordenboek. [Vierde druk].
10373: PIGEAUD, TH. - Javaans-Nederlands Woordenboek. [Vierde druk].
11230: PIGEAUD, TH. - Nederlands-Javaans handwoordenboek.
8361: PIJPER, WILLEM & RIE CRAMER - Noëls de France. Arrangement et accompagnement de piano de Willem Pijper. Illustrations en couleurs de Rie Cramer. + Envelope.
4164: PIJPERS, GERRIT & DAVID TRUESDALE - Arnhem Their Final Battle. The 11th Parachute Battalion, 1943 - 1944.
1407: PINAS, EDDY L. - Te koop wegens vertrek.
10376: PINCHON, J. - Bécassine Alpiniste. Texte de M.-L. Caumery. Illustrations de J. Pinchon.
4216: PINSARD, LAURENT [PHOTOGRAPHIES] & AHMED SEFRIOUI [TEXTES] - Artisans du Maroc.
3646: PIPER, DAVID [RED.] - De De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst. [Twee delen]
10950: PIRANDELLO, LUIGI - De vlieg. Novellen voor een jaar.
10954: PIRANDELLO, LUIGI - Het naakte leven. Novellen voor een jaar.
10949: PIRANDELLO, LUIGI - De bokkesprong. Novellen voor een jaar.
10960: PIRANDELLO, LUIGI - Candelora. Novellen voor een jaar.
10957: PIRANDELLO, LUIGI - Donna Mimma. Novellen voor een jaar.
10958: PIRANDELLO, LUIGI - Man alleen. Novellen voor een jaar.
10959: PIRANDELLO, LUIGI - Alle drie. Novellen voor een jaar.
10951: PIRANDELLO, LUIGI - Berecche en de oorlog. Novellen voor een jaar.
9063: PIRYNS, PIET - Patrick De Spiegelaer - De onvoltooide. - Peter Verhelst. Passievrucht - Stefan Hertmans. De duif en haar schaduw - Herman de Coninck - Kleurenfoto's.
9368: [PLAATJES ALBUM] - Wapen Album uitgegeven door Herms. Oldenkott & Zoonen. Tabakskerverij Amsterdam & Ahaus i/w opgericht 1760. Serie I - No. 1-90
6397: PLACAAT - Placaat ende Ordonnantie van, de Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, op 't vertienden van de Lammeren, Byen ende Baggelen, in den selven Lande vallende, in dato den 14 Junij MCXCIX.
5149: PLACHY, SYLVIA - Red Light. Inside the Sex Industry. Photographs by Sylvia Plachy. Text by James Ridgeway.
1178: PLANKENSTEINER, BARBARA [HRSG] - Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria.
1969: PLAS, MICHEL VAN DER - Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968). Derde druk
7307: PLATTNER, STEVEN W. - Roy Stryker: U.S.A., 1943-1950. The Standard Oil (New Jersey) Photography Project. Foreword by Cornell Capa.
10345: PLESSIS, I. DU & G.A. LÜCKHOFF - The Malay Quarter and its people. Photography E. van Z. Hofmeyr and J. Lückhoff.
7187: PLOEG, PETER VAN DER, EPCO RUNIA A.O. - Niederlandische Malerei. Die Sammlung Kremer.
9812: PLOSSU, BERNARD - Bernard Plossu - Western colors.
3012: PLOUM, YVONNE - Körpersprache - Landschaftssprache. Lichaamstaal - Landschapstaal
Arnulf Rainer zu Gast im Armando Museum, Arnulf Rainer te gast in het Armando Museum.

7495: PLUG, MARIAN - Marian Plug vijftig jaar olieverf op doek - 50 years oil on canvas.
5196: PLUMMER, JOHN - The Hours of Catherine of Cleves. Introduction and commentaries by John Plummer. [Second printing].
5427: PLUMMER, JOHN - The Book of Hours of Catherine of Cleves. Foreword by Frederick B. Adams, Jr.
9623: PLUVIER, JAN M. - Historical Atlas of South-East Asia.
8558: POEDER, JOS & MERIAN PLAAT - Kamper schilder. Portret van kunstenaar Henk Poeder (1897-1958).
1462: POESJKIN, ALEXANDER - De Geschiedenis van Poegatsjov. Vertaling en nawoord: Monse Weijers.
796: [POESJKIN] - PUSCHKIN, ALEXANDRE - De gevangene op de Kaukasus. Een gedicht naar het Russisch.
10850: POEZE, HARRY A. - Tan Malaka. Strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
7715: POHLMAN, ULRICH [HG] - Alois Löcherer. Photographien 1845-1855.
375: POL, JAN VAN DER & ATTE JONGSTRA - Magazijn 'Memoria'.
5014: POL, ANDRI - Where is Japan.
9523: POLIDORI, ROBERT - Robert Polidori - After the Flood.
4231: POLIZA, MICHAEL - Michael Poliza. Eyes over Africa.
4229: POLIZA, MICHAEL - Michael Poliza. ANTARCTIC. A Tribute to Life in the Polar Regions.
11200: POLKE, SIGMAR - Sigmar Polke - Frühe Arbeiten.
1805: [POLKE]. - Sigmar Polke. Voorwoord / Preface Wim A.L. Beeren.
11277: POLL, J. VAN DE - Verdediging van Mejufvrouw Hendrica Johanna Christina Leurs, kostschoolhouderesse te Utrecht, beschuldigd van het vervaardigen van valsche bankbiljetten en het uitgeven derzelve, met kennis der valschheid; voorgedragen aan het Hof van Assises over de Provincien Noord-Holland en Utrecht, door Mr. J. van de Poll, Advocaat.
7127: POLLAC, JEAN [INTROD.] - ArieL 18 - Carte Blanche a la Galerie Stéphane Janssen Bruxelles.
3290: POLLACK, PETER - The Picture History of Photography. From the Earliest Beginnings to the Present Day. Revised and Enlarged Edition.
11435: POLLEY, SANDRA - Teddyberen breien. Patronen voor beren en accessoires voor berenliefhebbers van alle leeftijden.
9606: POLMAN, KATRIEN - The North Moluccas +The Central Moluccas. An Annotated Bibliography. [Two volumes]
9837: POLS, COR - Dreischor wat ben je veranderd.
9593: PONCIN, CATHERINE - Catherine Poncin. Textes Paul Ardenne. Catherine Poncin post-photographe. Celui qui empile les cadavres.
7868: POORT, JOHAN - H.W. Mesdag, de Copieboeken of De Wording van de Haagse School.
7731: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag (1831-1915). Life and Work. - [92/4000].
7636: POORT, JOHAN - Jan Andreas Goedhart 1919-1991 'een Rotterdams schildergenie'. Research Lijda Brockbernd. Inleiding Dolf Welling.
11078: POORTENAAR, JAN - An artist in the tropics. Translated from the Dutch by Horace Shipp in collaboration with the Author. With a Foreword by Frank Brangwyn.
4891: POORTENAAR, JAN - Oostersche schoonheid.
4433: POPOVIC, MLADEN - De Dode Zeerollen. Nieuw licht op de schatten van Qumran.
7205: POPPE, NINA & VERENA LOEWENHAUPT [CURATORS] - TEXT CHRISTOPH SCHADEN - Don't talk bullshit, what are you doing? Reflections on the unique homage project Marks of Honour.
6398: POPPE, INE & SANDRA ROTTENBERG - De Kraakgeneratie. 18 portretten van krakers uit de lichting 1955-1965.
4735: POPPER, FRANK A.O. - Homage to Yaacov Agam. Solomnon Guggenheim Museum Exhibition 1980. Sepcial issue of the XXi Siècle Review.
3248: PORS, HENK - Keizer Wilhelm II. Asielzoeker in Nederland.
10195: PÖRSCHMANN, DIRK & MARGRIET SCHAVEMAKER - ZERO.
10299: POS, G.A. - A.N.W.B. - Rijwieltochten over rustige wegen [Eerste druk] + Rijwieltochten langs rustige wegen II [Tweede herziene druk].
8587: POSPECH, TOMAS - Tomás Pospech - An aimless walk.
9712: POSPISIL, LEOPOLD - Kapauku Papuans and their law. + Kapuaku Papuan economy.
11113: POST, HANS - Bandjir over Noord-Sumatra [Trilogie] Boek I. - Boek II - Politionele actie. - Boek III - Bedwongen Bandjir.
8359: [POTSDAM] - Erinnerungen an Potsdam. Twelve steelengraved views.
4831: POTTIER, RENÉ - Le Sahara.
373: POUGNY - Jean Pougny.
7635: POULS, JOS E.A. - Charles Eyck 1897-1983. Kunstenaar tussen vernieuwing en traditie.
9244: POWER, P.B. - C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA - Welk nut een kind doet. Naar het Engelsch van P.B. Power, door C.S. Adama van Scheltema. Ten voordeele der opvoeding van eenige verlaten of verwaarloosde kinderen.
8008: PRAAMSTRA, OLF - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman.
446: PRATHER, MARLA - Willem de Kooning. Paintings. Essays by David Sylvester, Richard Shiff.
2781: PRATT, ANNE - Wild flowers. Indexes by Rev. G. Egerton Warburton. Volume 1 + 2.
10485: PRENTENBOEK - Lievelings prentenboek - Mijn liefste prentenboek.
8933: PRESENT VAN TANTE - Een present van tante. Verhaaltjes en rijmpjes bij gekleurde prentjes. Derde druk.
5908: PRESSENSÉ, E. DE - De Jonge Graaf en De Dorpsschool. Twee verhalen van mevrouw E. de Pressensé. Nieuwe druk.
5680: PRESSMAR, EMMA - Ringe Reden. Die Sammlung Emma Pressmar im Ulmer Museum.
10856: PRICE, LEAH - Unpacking My Library: Writers and Their Books.
5750: PRIGOFF, JAMES & ROBIN J. DUNITZ - Walls of Heritage - Walls of Pride. African American Murals.
10177: PRINCEN, BAS - Bas Princen - Artificial Arcadia.
11236: PRINGGODIGDO, R.M.MR.A.K - MANGKOENAGORO VII - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk. Deel I - Geschiedenis tot 1918 + Brief van Vorst Mangkoenagoro VII.
10357: PRINGLE, ROBERT - The Ibans of Sarawak under Brooke Rule, 1841-1941.
2652: PRINS, JAN EN HANS SOETERS [SAMENST.] - Rotteurodam. Foto's Lex de Herder.
7773: PRINTING - Monotype Recorder. Pre-exhibition Number Olympia, March-April, 1929. No. CCXXIX [No. 229].
4184: PROBST, ERNST - Deutschland in der Steinzeit. Jäger, Fischer und Bauern zwischen Nordseeküste und Alpenraum.
11506: PROCTOR, NOBLE S. & PATRICK J. LYNCH - Manual of Ornithology. Avian Structure & Function.
2070: [PROGRAMME] - Miyako Odori or Cherry Dance for 1937. Furyu O-Kuni Kabuki (O-Kuni's Elegant Play).
951: PROKUDIN-GORSKII, SERGEI - True Colours. Trichromatic Photography.
9968: PROOS-BERLAGE, C. - Sierkunst en vrouwenkleeding.
4084: PROUDHON, P.-J. - La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes.
5447: PROUST, MARCEL - On reading.Translated and Edited by Jean Autret and William Burford. With an introductory note by William Burford. - [Signed].
5852: PROUST, MARCEL - Correspondance. Texte établi, présenté et annoté par Philip Kolb. Tome I - VI. 1880-1907.
10271: PROUST - Album Proust. Bibliothèque de la Pléiade. Iconographie réunie et commentée par Pierre Clarac et André Ferré.
3748: PROVOOST, MICHELLE, BERNARD COLENBRANDER & FLORIS ALKEMADE - Dutchtown. O.M.A.'s meesterproef in Almere.
7074: PRUDNIKOV, VASILY A.O. - World Press Photo Laureates from Russia and the Soviet Union 1955-2013. - [New].
5500: PRUIS, AB - Het stinkdier Ab Pruis. [Paradoxaal demasque van een kosmopolitiese ketter, in memoriam opgedragen aan: Frans Babylon].
4578: PRUSSIN, LABELLE - African Nomadic Architecture. Space, Place, and Gender. With contributions by Amina Adan, Peter A. Andrews, Arlene Fullerton, Anders Grum, and Uta Holter.
2200: PUCCI BEN ZEEF, MIRIAM - Diaspora Judaism in Turmoil 116/117 CE. Ancient Sources and Modern Insights.
9474: PUCCI, INDANNA - The Epic of Life. A Balinese Journey of the Soul.
10330: PURCELL, VICTOR - The Chinese in Southeast Asia.
2096: PURSER, LOUIS C. - The Story of Cupid and Psyche as related by Apuleius.
9675: PURVIS, ALSTON W. - Goed fout. Grafische vormgeving in Nederland 1940-1945. - New.
5108: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design, 1918-1945.
10877: PURWANI WILLIAMS, CATHARINA - Maiden voyages. Eastern Indonesian Women on the Move.
5588: PUT, ROOS VAN & MATTIAS DUYVES [ESSAYS] - Ton of Holland. Contemporary Embroidery.
1473: PUTHAAR, RENÉ - Dansmuziek. Gedichten.
8080: PUTMAN, JACQUES & CHARLES JULIET - Bram van Velde. [French edition].
8400: PUTMAN, ROBERT - Early Maps and Charts of the West Coast of North America. On the history of maps and sea charts, cartographers and publishers and on some periods of American history. [Nr. 500/500].
9795: PUTTELAAR, CARLA VAN DE - Carla van de Puttelaar. Tekst / text Rudy Kousbroek [De Galatea's van Carla van de Puttelaar / The Galateas of Carla van de Puttelaar].
9869: PUTTEN, JASPER VAN - Jasper van Putten - ''Geen gebrek'' [New York] - etching / watercolor - 18/20. + Book: Jasper van Putten ''Met opgeheven hoofd''.
11365: PUY, ROBIN DE - Robin de Puy - Randy. [New].
11436: QU LEI LEI - Handboek Chinese kalligrafie - 15 projecten met Chinese karakters stap voor stap uitgelegd.
11190: QUADERNS - Quaderns d'arquitectura i urbanisme - 229 - Fronteras - Borders [Text in Spanish & English].
5884: QUANT, L.J. - De verdediging van Nederlandsch Indië.
10075: QUARLES VAN UFFORD, CYP - Frédéric Faber (1782-1844). Koninklijk Porselein uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Met transcripten van brieven en documenten / Porcelaine Royale du Royaume Uni des Pays-Bas 1815-1830. Avec des transcriptions de lettres et de documents.
4962: QUELLEC, JEAN-LOÏC LE [TRANSLATED BY PAUL BAHN] - Rock Art in Africa. Mythology and Legend.
6500: QUETELET, A. - Gronden der Sterrekunde. Door A. Quételet, Hoogleeraar in de Wis-, Natuur- en Sterrekunde aan het Koninklijke Athenaeum te Brussel. Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen verrijkt door R. Lobatto. Eerste stuk + Tweede stuk. [Two parts in one volume].
10092: QUINET, EDGAR - La Révolution. Troisième Édition. [Two volumes].
5434: RAABE, PAUL [BEARB.] - Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die Freiheit in Europa. [Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek Nr. 64].
3857: RACHLINE, FRANÇOIS - Gérard Garouste. Peindre, à présent. [Painting, in the present].
10249: RACKHAM. ARTHUR - The Arthur Rackham Fairy Book. A book of old favourites with new illustrations.
9920: RADCLIFFE, ANN - A journey made in the summer of 1794, through Holland and the Western Frontier of Germany, with a return down the Rhine: to which are added Observations during a tour to The Lakes of Lancashire, Westmoreland, and Cumberland. Second edition. [Two volumes].
2041: RADCLIFFE, ANTHONY, MALCOLM BAKER AND MICHAEL MAEK-GÉRARD - Renaissance and later sculpture. With works of art in bronze. The Thyssen-Bornemisza Collection.
9505: RADICE, BARBARA [ED.] - Terrazzo Architecture & Design. Number 6 Spring/Summer 1991.
1595: RAE, INÉS [PHOTOGRAPHY] AND SIMON GRENNAN [PERMUTATIONS'] - Kurl Up 'n' Dye.
2059: RAHDER, J. - La Carrière du Saint Bouddhique.
3167: RAHDER, LIESBETH - Liesbeth Rahder. Schilderijen 1992-1999. [Tekst Wim van der Beek].
9491: [RAILWAYS] - Los Ferrocarriles en Espana 1848-1958.
8440: RAMAKRISHNA - The Gospel of Sri Ramakrishna. Translated into English with an introduction by Swami Nikhilananda. [Sixth printing].
11350: RAMBONNET, OSCAR & FÉLO HETTICH - Modelboetseren - de kunst van het waarnemen. [Signed].
6040: RAMBOSSON, YVANHOË - Le Nu d'après Nature. I - La Femme. [2e Mille].
2423: RAND, TIKI, TRISH MACDONALD, LEANNE BRASS A.O. - Body Art.
2699: RAPPARD-BOON, CHARLOTTE VAN, WILLEM VAN GULIK & KEIKO VAN BREMEN-ITO - Catalogue of the Van Gogh Museum's collection of Japanese prints. With an introduction on Van Gogh's Utopian Japonisme by Tsukasa Kodera.
9260: RAPPARD-BOON, CHARLOTTE VAN - Félix Bracquemond 1833-1914.
4879: RAPPARD BOON, CHARLOTTE VAN & LEE BRUSCHKE-JOHNSON - Surimono. Poetry & Image in Japanese prints.
11303: RAPPORT, LEONARD AND ARTHUR NORTHWOOD - Rendezvous With Destiny. A History of The 101st Airborne Division. [First edition]
5924: [RAPPORTEN] - Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië. Rapporten 1938. No. 2 - De werkzaamheden aan de oudheid te Soemberawan bij Singosari.
10029: RASTL, LISA [PHOTOGRAPHY] & WILLI DORNER [CHOREOGRAPHY - Willi Dorner - Bodies in Urban Spaces. Mit Beiträgen von / With texts by Willi Dorner und / and Franz Thalmair sowie einem Gespräch / and a conversation between Andrea Amort, Willi Dorner und / and Rainer Hofman.
9799: RAUSCHENBERG, ROBERT - Robert Rauschenberg - Photographs.
10433: RAVEN-HART, R. - Germans in Dutch Ceylon by Von der Behr (1668), Herport (1669) - Schweitzer (1682) and Fryke (1692). Translated with notes by R. Raven-Hart.
2591: RAVEN, LINETTE & TED VAN LEEUWEN - ''Fan twae kanten'' Terschelling''. + CD. [Nieuw]
2480: RAVIEZ, STEYE & COEN VERBRAAK - Jan Wolkers Foto.
5481: RAYNER, GEOFFREY, RICHARD CHAMBERLAIN & ANNAMARIE STAPLETON - Pop! Design Culture Fashion 1956-1976.
4161: RAZETO, CLAUDIO - War Correspondents - Kriegskorrespondenten - Oorlogsverslaggevers - Corresponsales de Guera.
10588: RÉAGE, PAULINE - Histoire d'O. Avec une préface de Jean Paulhan. [Quatrième tirage - 9/1000].
1303: REBELO, CAMILO [ED.] - Mesa - Eduardo Souto de Mouro. 30 years, selected projects. [0820/1250]
809: RECHT, ROLAND [ED.] - The Great Workshop. Pathways of Art in Europe (5th-18th centuries).
3762: REDEKER, HANS & MARIUS VAN BEEK - 1945-1965. Een overzicht. Van Cobra tot Zero - Realisten - Beeldhouwers en grafici.
172: REDEKER, HANS, HANS VAN DER LINDEN & ROGER CHAILLOUX [ TEKSTEN] - Roger Chailloux. Gedichten Gerrit Kouwenaar.
7240: REED, PAULA - Fifty fashion looks that changed the 1960s. Design Museum.
3708: REED, PETER & WILLIAM KAIZEN - The show to end all shows. Frank Lloyd Wright and the Museum of Modern Art, 1940. With an essay by Kathryn Smith.
11510: REEMER, MENNO, WILLEM RENEMA E.A. - De Nederlandse zweefvliegen - (Diptera: Syrphidae) - Nederlandse Fauna 8 [+ bladwijzer].
383: REES - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934. Met bijdragen van Willem Enzinck, Herbert Frank, Herbert Henkels, Vishna Mehra, Michel Seuphor en Jan Voskuil
2062: REES, W.A. VAN - De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863. Met portretten, platen en een terreinkaart. Eerste + Tweede deel. - De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863 nader toegelicht.
5186: REES, JAN THEUN VAN - One Wall Away. Chicago's Hidden Spaces.
10451: REEUWIJK, ALEXANDER - Van atlas tot routeplanner. Ottens' atlas in Teylers Museum.
11252: REFUGE, B. - Sawankalok, de export-ceramiek van Siam.
9360: REGENBERG, BERND - Das Lastwagen-Album. Henschel.
9645: REHKOPP, MARTIN [FOREWORD] - Uwe Poth - Zweiträume. Werken auf Papier - Works on paper. [Catalogue].
5479: REHMAN, SHERRY & NAHEED JAFRI - The Kashmiri Shawl. From Jamavar to Paisley.
3189: REICH, KATIA [CURATOR] - 5th European Month of Photography.
832: REICHL, LINDA E. - The Transition to Chaos. In Conservative Classical Systems: Quantum Manifestations.
10495: REID, ANTHONY [ED.] - Southeast Asia in the Early Modern Era. Trade, Power, and Belief.
1604: REID, GUY - Nous.
5120: REIFF, CAROLE - Nights in Birdland. Jazz photographs 1954-1960. With an essay by Jack Kerouac.
6840: REINALD: OFM , FR - S. Franciscus-Map. [1226 -1926]. Origineele lino's door P. Fr. Reinald Rats O.F.M. - Lino's met de hand gedrukt en gekleurd.
1825: REINELT, SABINE - Puppenküche und Puppenherd in drei Jahrhunderten.
2208: REINHARDT, G.C. & W.R. KINTNER - Atomic weapons in land combat. [2nd ed.].
365: REINHARDT, BRIGITTE [ED.] - Emil Nolde - Blick Kontakte. Frühe Porträts / Eye Contact. Early Portraits
1004: REINHARTZ-TERGAU, ELISABETH - J.J.P. Oud. Architect / Architekt. Meubelontwerpen en interieurs / Möbelentwürfe und Inneneinrichtungen.
6917: REINHOUD - Reinhoud. Recente werken - Oeuvres recentes 1991-1997.
7126: REINHOUD - PIERRE DESCARGUES - Reinhoud 16/7 - 7/8/1989.
7271: REINHOUD - HENK TRUMPIE [INTROD.] - Reinhoud.
1926: REINSMA, RIEMER - Namen op de kaart. Oorsprong van geografische namen in Nederland en Vlaanderen.
2978: REINSTRA, ALBERT - Menno Baron van Coehoorn. Een veldheer in Wijckel.
5185: REISCH, MICHAEL .- POHLMAN, ULRICH, MARTIN HOCHLEITNER & ROLF HENGESBACH - Michael Reisch.
11513: REITSMA, ELLA - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. Met medewerking van Sandrine Ulenberg entomologe.
10782: REITSMA, ELLA - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. Met medewerking van Sandrine Ulenberg entomologe.
6143: REITSMA, S.A. [SAMENGESTELD DOOR] - Gedenkboek der Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1875-1925.
8747: REITSMA, ELLA - Het huis van de kunstenaar. Herinneringen aan een leven.
1083: RELANDUS, HADRIANUS - Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum breviter delinatae ab Hadriano Relando. Editio tertia.
7815: REMÉ, JÖRG - Jörg Remé. Stiltebeelden - Schweigezeichen - Silencings.
10982: RENARD, JULES - Dagboek. Deel 1 1887-1899. + Dagboek. Deel 2 1900-1910. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
8977: RENCKHOFF, DIRK - Japan, Harmonie und Widerspruche. Schwarzweissphotographien.
5430: RENDELL, KENNETH W. - History Comes to Life. Collecting Historical Letters and Documents.
9258: RENDU VICTOR & AMBROISE - Nouveau Spectacle de la Nature ou Dieu et ses oeuvres Botanique -Physique - Astronomie - Géologie - Mollusques - Insectes - Reptiles et poissons - Oiseaux - Mammifères - l'Homme.
6047: RENS, CHANTAL - Chantal Rens - 'You run around town like a fool and you think that it's groovy'. [45/500 - New].
7906: RESTANY, PIERRE - Die Macht der Kunst. Hundertwasser der Maler-König mit den Fünf Häuten.
7835: RETERA, W. WZN - Het moderne interieur. Tweede gewijzigde druk met 195 foto's en 160 teekeningen.
6070: RETS, GABI - Gabi Rets. Das Wunder der Raute. 14 karten.
5920: REZAC, JAN - Josef Sudek. Slovnik místo pametí [Wörterbuch statt Memoiren / A vocabulary instead of memoirs].
9132: REZVANI, RAHI [PHOTOGRAPHY] - 200% Book - Text by Thierry Somers - Marina Abramovic - Halina Reijn - Es Devlin. - [800/1000].
392: RHEEDEN E.A. - W.J. Rozendaal 1899-1971
7216: RHEEDER, ATHOL - Unto London. A Photographic Essay of London's Street Performers.
7153: RHEIMS, BETTINA - Bettina Rheims - Retrospective. With essays by / Mit Texten von Serge Bramly, Jean-Christophe Ammann, Berndt Arell, Kim Levin.
8645: RHEIMS, BETTINA - Bettina Rheims - Gender Studies.
2438: RHEIMS, BETTINA - Les Espionnes. Préface par Bernard Lamarche-Vadel.
7729: RHEIMS, BETTINA & SERGE BRAMLY - Bettina Rheims & Serge Bramly. Shanghai.
6144: RHODIUS, HANS AND JOHN DARLING - Walter Spies and Balinese Art.
7003: RHODIUS, HANS AND JOHN DARLING - Walter Spies and Balinese Art.
1643: RHODIUS, HANS AND JOHN DARLING - Walter Spies and Balinese Art.
4075: RIBBENTROP, VON [INTROD.] - Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Auswärtiges Amt 1939 Nr. 2.
7330: RIBOUD. - ORVILLE SCHELL [INTRODUCTION] - Visions of China. Photographs by Marc Riboud 1957-1980.
4610: RICARD, PROSPER - Les Guides Bleus - Le Maroc. 3e édition.
11213: RICARD, MATTHIEU & ANTJE VON GRAEVENITZ [INTRODUCTIE] - Babeth Mondini-VanLoo - Van Beuys tot Boeddhisme. Kunst = Leven = Kunst.
4119: RICCIARDI, MIRELLA - African Visions. The Diary of an African Photographer.
928: RICE, BRIAN & TONY EVANS - The English Sunrise.
7117: RICHARD, ÉLIE - Door ballingen onthaald. Verslag van reizen in Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en Duitsland 1708.
5224: RICHARDSON, TERRY - Feared by Men, Desired by Women.
4687: RICHESSES DE FRANCE - Les Oasis. Richesses de France. Revue du Tourisme, de l'Économie et des Arts. No. 50 - 1er trimestre 1962.
11271: RICHTER, GERHARD - .Gerhard Richter - Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen. München, Lenbachhaus
9747: RICHTER, GERHARD - Gerhard Richter - Colour charts.
3205: RICHTER, PEER-OLAF [HRSG] - Max Scheler Fotografien. Von Konrad A. bis Jackie O. Bilder aus Deutschland, China und den USA.
10269: RICHTER, ANNE - Arts and Crafts of Indonesia. Special Photography by John Storey.
6317: RICHTER, GERHARD - Gerhard Richter Large Abstracts. Edited by Ulrich Wilmes. [Text in English]
10922: RICKLEFS, M.C. - Jogjakarta under Sutlan Mangkubumi 1749-1792. A history of the Division of Java.
11104: RICKLEFS, M.C. - War, Culture and Economy in Java 1677-1726. Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period.
10030: RIDDY, JOHN - John Riddy - [Published on occasion of John Riddy's exhibition at Camden Arts Centre, London & The La Warr Pavilion, Bexhill on Sea.
4909: RIDGE, ANTONIA & MIES BOUHUYS - Hurrah for a Dutch Birthday. With pictures by Jillian Willett.
11503: RIDGELY, ROBERT S. & PAUL J. GREENFIELD - The Birds of Ecuador - A field guide.
2570: RIEBESEHL, HEINRICH - Fotografische Serien 1963-2001. Herausgegeben von Ulrike Schneider. Sprengel Museum Hannover. Kunstverein Lingen Kunsthalle.
10842: RIEFENSTAHL, LENI - Leni Riefenstahl - Schönheit im Olympischen Kampf. Mit zahlreichen Aufnahmen von den Olympischen Spielen 1936. [Zweited Auflage - 21. bis 32. Tausend].
1488: RIEFENSTAHL, LENI - The People of Kau. Photographs, Text and Layout by Leni Riefenstahl. Translated from the German by J. Maxwell Brownjohn.
8275: RIEMENS, HENNY - Ooggetuige van CoBrA. Foto's van Henny Riemens. Voorwoord Ed Wingen.
7262: RIEMENS, HENNY - Ooggetuige van CoBrA. Foto's van Henny Riemens. Voorwoord Ed Wingen.
3521: RIENKS, HENK - Nederlandse vuurtorens en havenlichten in oude foto's en prentbriefkaarten.
10257: RIETBERGEN, PETER - Japan Verwoord. Nihon door Hollandse ogen, 1600-1799. [New]
3918: RIFFLET, MAXENCE - Une route, un chemin. Sur la côte ouest de la Manche - suivi de - Boucles de la Seine.
9014: RIGOLINI, LUCIANO - Luciano Rigolini - What you see.
8074: RIGOULET. GIL - Gil Rigoulet. Rockabilly 82.
4550: RIJCKE, PETER DE - Johannes Cornelis Stoffels 1878-1952.
10174: RIJK, TIMO DE - De Haagse Stijl. Art deco in Nederland. [New]
8547: RIJKSE, JAC. - Leer der proportiën van de menschelijke figuur voor kunstenaars. Tweede druk.
2779: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Nederland in oorlogstijd. Vijfde Jaargang, maart 1950, Nummer 1-3. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
3363: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE ''HET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM'' - Documentatie Landelijke Bouwkunst. Map 1 - 5. Vijf delen platen compleet - zonder begeleidende tekst.
7357: RIJNDERS, MIEKE - Willem van Konijnenburg 1868-1943.
246: RIJNDERS, MIEKE - Willem van Konijnenburg. Leonardo van de Lage Landen. - [Nieuw]
10975: RIMBAUD, ARTHUR - Afrikaanse brieven. Vertaald en van een nawoord voorzien door Per Justesen.
3337: RINEHART, MARY ROBERTS - The Circular Staircase.
10530: RINGELBERG, JOOP - Diel Vertical Migration of Zooplankton in Lakes and Oceans. Causal Explanations and Adaptive Signifcances.
9272: RINSEMA, THIJS - Brieven over kunst - DE STIJL - het leven en de dood. De correspondentie tussen Theo van Doesburg en de broers Rinsema van 1915-1931. [Nieuw].
3571: RIPHAHN, WILHELM - Wilhelm Riphahn. Mit einer Einleitung von H. de Fries und einem Nachwort zur Neuausgabe von Wolfram Hagspiel.
2968: RIQUER I PERMANYER, BORJA DE - Modernismo. Architecture and Design in Catalonia.
3684: RIS-PAQUOT - Dictionnaire Encyclopedique des Marques & Monogrammes. Chiffres, Lettres Initiales, Signes Figuratifs, etc, etc. Contenant 12.156 Marques concernant les Aquafortistes, Architectes, Armuriers, Bibliophiles [...]. Two volumes.
6950: RISCHBIETER, HENNING - Bühne und bildende Kunst im XX. Jahrhundert. Maler und Bildhauer arbeiten für das Theater. Dokumentiert Wolfgang Storch.
1133: RISKEN, H. - The Fokker-Planck Equation. Methods of Solution and Applications.
719: RITTER, CARL - Sta vroeg op! Over het nut van vroeg opstaan voor de gezondheid en de bezigheden, benevens middelen, om zich aan het vroeg opstaan te gewennen. Naar het Hoogduitsch. Vierde, verbeterde druk.
5053: RIVERA. - PLIEGO QUIJANO, SUSANA - Man at the crossroads. Diego Rivera's mural at Rockefeller Center.
4555: ROACH, DAVID [ED.] - Aarrgghh!! It's War. The best war comic cover art from: Air Ace - Battle - War - War at Sea.
5117: ROBAARD, JOKE - Folders - Suits - Pockets - Files - Stocks.
4543: ROBERTS, DAVID - Sketches in Egypt & Nubia. With historical descriptions by William Brockedon F.R.S. Lithographed by Louis Haghe.
9964: ROBERTS, PAM - F. Holland Day. [New - English edition].
3098: ROBERTS, J.M. - The New Penguin History of the World. Fourth edition.
11524: ROBERTS, MICHAEL J. - Spinnengids. [Uitgebreide beschrijving van ruim 500 Europese soorten].
11557: ROBERTS, MICHAEL J. - The spiders of Great Britain and Ireland - Volume 3 - Colour plates - Atypidae to Linyphiidae.
4154: ROBERTS, DAVID - The Holy Land. [123 Coloured Facsimile Lithographs and The Journal from his visit to The Holy Land].
3469: ROBERTSON, ERIC - Arp - Painter Poet Sculptor.
10130: ROBINSON, JANE - Wayward Women. A Guide to Women Travellers.
8923: ROBINSONADE - [DANIEL DEFOE] - Geschiedenis en lotgevallen van Robinson Crusoë. Naar de oorspronkelijke Uitgave op nieuw voor de Jeugd bewerkt.
4034: ROBISON, ANDREW - Piranesi. Early architectural fantasies. A Catalogue Raisonné of the Etchings.
11544: ROBSON, CRAIG - New Holland Field Guide to the Birds of South-East Asia. Thailand - Peninsular Malaysia - Singapore - Vietnam - Cambodia - Laos - Myanmar.
9568: ROBSON, STUART - The Kraton. Selected essays on Javanese courts.
5632: ROCKHOLT, ROCKY - Goebel Figurines and Prints by Charlot Byj.
7049: RODCHENKO, A. - A. Rodcenko. Galerie Municipale du Chateau d'Eau. Toulouse du 1 au 31 decembre1977.
10928: RODENBURG, JANET - In the shadow of migration. Rural women and their households in North Tapanuli, Indonesia.
4255: RODGER. - BRUCE BERNARD [TEXT] - Humanity and inhumanity. The photographic journey of George Rodger. Picture research by Peter Marlow in association with Magnum photos. Foreword by Henri Cartier-Bresson.
6370: RODGER, GEORGE - Le village des Noubas. [Misprint with several double lvs + plates - more than complete copy of the first edition].
4840: RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, ELISA LOZANO & JESSE LERNER - Agustín Jiménez. Memoirs of the Avant-Garde.
10277: ROESSINGH, M.P.H. - Het archief van de Nederlandse factorij in Japan / The archive of the Dutch factory in Japan 1609-1860.
4483: ROEVER, AREND DE & DUCO VAN WEERLEE [ESSAYS] - Painting an Invisble World. The Works of Five Modern Balinese Artists.
8668: ROEVER, MARGRIET DE & JENNY BIERENBROODSPOT - De begraafplaatsen van Amsterdam.
4667: ROGER, AUG. & ALEX. SOREL - Codes et lois usuelles classées par ordre alphabétique. Collationnés sur les textes officiels présentant en note sous chaque article des codes [...]. Huitième édition contenant la législation jusqu'à 1874.
10585: ROGIER, L.J. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche Gouwen. Aan de monden van Rotte e Schie.
3199: ROH, FRANZ - Retrospektive Fotografie [5].
4478: ROH, FRANZ & JAN TSCHICHOLD - Foto-Auge. 76 Fotos der Zeit - Oeil et photo. 76 photographies de notre temps - Photo-eye. 76 photoes of the period. [Facsimile].
4477: ROH, FRANZ & JAN TSCHICHOLD - Foto-Auge. 76 Fotos der Zeit - Oeil et photo. 76 photographies de notre temps - Photo-eye. 76 photoes of the period. [Facsimile].
382: ROHDE, SHELLY - Rembrandt van A tot Z.
2174: ROITMAN, ADOLFO - Envisioning the Temple. Scrolls, Stones, and Symbols.
2638: [ROLAND HOLST, R.N.] - Programma Concertgebouw. Donderdag 10 October 1918. Dirigent Cornelis Dopper. Abonnementsconcert - Serie A No. 3.
2318: ROLF, RUDI - Torens, Wallen en Koepels. Forten in Nederland, Nederlandse forten
7788: RÖLING, MATTHIJS - Matthijs Röling. 20 Schilderijen uit de collectie van neef Cees. Met een inleiding door Diederik Kraaijpoel.
9197: RÖLING, MATTHIJS - Matthijs Röling - schilderijen.
7674: ROMAN, LOTHAR & HEIKE CATHERINA MULLER [HG* - Martin Engelman. Werkverzeichnis der Druckgraphik.
4532: ROMBOUT, JAN - Duitsche liedjes met parodietjes. 30 teekeningen van Jan Rombout. [Tweede druk].
5523: ROMEIN, B. [BAND- EN BLADVERSIERING] - N.V. Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek Delft. De ontwikkeling der onderneming in zestig jaren. 1870-1930.
1357: ROMER, HERMAN - Rotterdam in barbaarse jaren 1940-1945 - Deel I.
4603: ROMERS, H. - J. de Beijer. Oeuvre-catalogus.
10607: RONA, JUTKA - Jutka Rona - Hongaarse zigeuners. Verhalen van overlevers.
4711: ROODENBURG, LINDA - De Bril Van Anceaux - Anceaux's Glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860 - Anthropological photography since 1860.
4712: ROODENBURG, LINDA - De Bril Van Anceaux - Anceaux's Glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860 - Anthropological photography since 1860.
5983: ROODENBURG-SCHADD, CAROLINE - Pablo Picasso. Ik zoek niet, ik vind. / 'I don't seek, I find''.
8952: ROODENBURG, LINDA [ED.] - Photowork(s) in Progress II/Constructing Identity.
10119: ROODENBURG, LINDA / WOUT BERGER A.O. [ED.] - Photowork(s) in Progress - Constructing Identity I + II. [Two volumes]
11217: ROOIJEN, WILCO VAN - Overleven op de K2. [Zesde druk].
2378: ROOJEN, PEPIN VAN - Complex Packaging - structural package design + CD with 2D/3D templates and software.
3645: ROOJEN, PEPIN VAN - Flower Power + CD-Rom.
2377: ROOJEN, PEPIN VAN - Fancy Packaging - structural package desing + CD with 2D/3D templates and software.
1217: ROOJEN, PEPIN VAN [ED.] - Cheongsam. Pepin. Fashion, Textiles & Patterns No. 1. + CD.
11425: ROOJEN, PEPIN VAN [ED.] - Lace - Dentelle - Merletti - Renda - Encajes - Spitze + CD-Rom.
6332: ROOLVINK, R. - Historical Atlas of the Muslim Peoples.
11439: ROOS, ROBBERT & JUDITH VAN MEEUWEN [EDS] - Charlie Roberts - Balls to the Wall featuring KRAPP KAPP - [SIGNED]. + 6 jaar / Years Kunsthal KAdE 2009-2015
3198: ROOSEN, KATHELIJNE - If I don't know who I am, then I'll just borrow from someone else. Text Loek Grootjans.
10016: ROOZEN, MIRIAM - Miriam Roozen - Den innemende uitlaat - daags voor de 21 eeuw. Opgedragen aan mijn ouders en mijn broer Cornelis (Kees) Roozen. [467 / 600 - Gesigneerd].
4623: ROP, ANT.L. DE - Sneeuw-Klokjes. Gedichtjes.
11567: ROQUET, FLAVIE - Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800.
8298: ROSE, BERNICE - The Drawings of Roy Lichtenstein. Catalogue by Elizabeth Richebourg Rea.
1882: ROSE, DIRK [HRSG.] - Die Kunst den Massen. Verbreitung von Kunst 1919-1933.
9459: ROSE, AARON - Aaron Rose Photographs. Essay and interview by Alfred Corn.
9057: ROSENBLUM, NAOMI - A wold history of photography. Fourth edition.
10873: ROSENDAAL, JOOST - Uit de plooi. De achttiende eeuw in beweging.
10710: ROSENQUIST, JAMES - James Rosenquist.
3485: ROSENTHAL, STEPHANIE [ED.] - Robin Rhode: Walk Off.
1490: ROSS, DON, ANDREW BROOK AND DAVID THOMPSON [EDS.] - Dennet's Philosophy. A Comprehensive Assessment.
4837: RÖSSEL, KARL - Wind, Sand und (Mercedes-) Sterne. Westsahara: Der vergessene Kampf für die Freiheit.
4923: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Hand and soul. [Number 231 / 325].
4527: ROSSI, CESAR & MARCO BOROLI [HRSG] - Italien: Städte und Landschaften. Venedig. Mit 170 Lichtbildern und 10 Original-Aquarellen von Emanuele Brugnoli.
7679: RÖSSING, KARL - Mein Vorurteil gegen diese Zeit. 100 Holzschnitte von Karl Rössing.
9853: ROSSUM, RONALD VAN [VOORWOORD] - Draaien maar ..! Herinneringen aan Bosch, Van Boekhoven en RSU.
1803: ROSSWOG, MARTIN - Heritage. Interieur - Porträt - Landschaft.
5414: ROSTENBERG, LEONA & MADELEINE B. STERN - New Worlds in Old Books.
6737: ROTHE, FRANK - Frank Rothe - Running Through The Wind. [New].
5788: [ROTHUIZEN] - Ar Poetry - Een collectie.
7691: ROTHUIZEN, WILLIAM. INGELEID DOOR / INTRODUCED BY - Jan Sierhuis. Schilderijen / paintings.
11608: ROTTERDAM - 8 Snapshots Rotterdam - VIII - Prijs 25 Cent.
11607: ROTTERDAM - Ter herinnering aan Rotterdam - Serie II.
11609: ROTTERDAM - Collectie van 20 originele foto's direct na het bombardement op Rotterdam - samen in papieren mapje van de Bijenkorf.
6795: ROTTERDAMSCHE LLOYD - Rotterdam Lloyd. Baloeran - Dempo - Sibajak _ Indrapoera. [Text in English].
9354: ROTTERDAMSCHE LLOYD - De tewaterlating van het M.S. ''Willem Ruijs''.
1257: [ROUAULT] - Georges Rouault - Cirque Forain.
3519: ROUGOOR, THEO J. - Catharinakerk kroon van Doetinchem - 12 eeuwen Doetinchem.
2272: [ROULETTE] - Roulette. Uitgegeven door N.V. Trading Co. late Perry Co., Holland.
5678: ROUSMANIERE, NICOLE - Crafting Beauty in Modern Japan. Celebrating Fifty Years of the Japan Traditional Art Crafts Exhibition.
3491: ROUSMANIERE, NICOLE COOLIDGE [ED.] - Births and Rebirths in Japanese Art. Essays Celebrating the Inauguration of the Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures.
7763: ROUW, KEES - Sybold van Ravesteyn - architect van Kunstmin en de Holland.
10780: ROWELL, MARGIT & DEBORAH WYE - The Russian Avant-Garde Book 1910-1934.
11025: ROXBURGH, GRAHAM - Building The Dream - The realisation of Charles Rennie Mackintosh's House For An Art Lover.
2829: [ROYAL HOLLAND LLOYD] - Land Excursions in connection with The "Northern Capital" Cruise of the s.s. "Gelria" Aug. 1st to 20th 1925. Arranged by A.-B. Nordisk Resebureau.
3336: ROZEMA, KRISTA - Artoons. Contemporary art in cartoons.
7499: ROZENDAAL, W.J. - W.J. Rozendaal. Overzichtstentoonstelling aangeboden door de Jacob-Marisstichting.
7774: RUBEN, PAUL - Die Reklame. Ihre Kunst und Wissenschaft. 2. Band.
11528: RUBIN, WILLIAM - ''Primitivism'' in the 20th Century Art. Affinity of the Tribal and the Modern. [Fourth printing] - Volume I + II.
9448: RUBINOWITZ, TEX [TEXT] - Gelatin - The B-Thing.
9894: RUBINSTEIN, RAECHELLE - Beyond the realm of the senses. The Balinese ritual of kekawin composition.
11489: RUDELIUS, JULIKA - Julika Rudelius - Looking at the other five video works.
1933: RUDELIUS, JULIKA - You can't stay in the 80s wearing cowboy boots while the whole world progresses.
9683: RUDNITSKY, KONSTANTIN - Russian and Soviet Theater 1905-1932.
8676: RUEGG, ARTHUR - Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965. Ìn collaboration with Klaus Spechtenhauser. [New].
5549: RUFF, THOMAS - Thomas Ruff. Works 1979-2011. Mit Texten von / Texts by Okwui Enwezor, Thomas Weski, Valeria Liebermann.
3788: RUHÉ, HARRY - Multiples et cetera.
10515: RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. SAMENSTELLING INGO F. WALTHER - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Nieuwe media - Fotografie Deel I + II.
825: RUIJGROK, TH. W. & N.G. VAN KAMPEN - Het effect van Aharonov en Bohm.
8102: RUIJTER, GERCO DE - Gerco de Ruijter. Almost nature.
6887: RUITER, L.J. DE - Lucebert. Schilderijen, tekeningen, gouaches. Cultureel Centrum Venlo - 10 mei - 9 juni 1969. [Nr. 66 ].
3197: RUIZ, STEFAN - People.
3196: RUKA, INTA - My Country People - Mani lauku laudis - La mia gente di campagna.
10138: RUMMENS, MAURICE - Jules Rummens.
10944: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS - Antwoort en Rapport aan Anthonij Hurt 1684 / Answer and Report to Anthonij Hurdt 1684. Facsimile, Nederlandse Transcriptie met Verklarende Aantekeningen. Bezorgd door W. Buijze.
9242: RUOXUAN, CHEN [PHOTOGRAPHY] - Chen Ruoxuan - Tminum Pdsun. [Dowry. Text by Lie Jiewen].
1088: RÜPKE, JÖRG - Fasti Sacerdotum. A Prosopography of Pagan, Jewish, and Christian Religious Officials in the City of Rome, 300 BC to AD 499.
2832: RUSKIN, JOHN - The Seven Lamps of Architecture. Thirty-third thousand.
1255: RUSSEK, JANET - The Tenuous Stem.
8442: RUSSELL, BERTRAND - Mysticism and Logic and Other Essays. [First edition].
3107: RUSSELL, PETER - Prince Henry 'the Navigator'. A life.
4025: RYCHNER, MAX - Rückblick auf vier Jahrhunderte. Entwicklung des Art. Institut Orell Füssli in Zürich.
2669: RYNCK, PATRICK DE & ANDRIES WELKENHUYSEN - De Oudheid in het Nederlands . Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. + Supplement 1997.
729: S.M.N. - Travel Guide of the ''Nederland" Royal Mail Line Amsterdam.
2081: S.M.N. - Sabang Baai [op het eiland Poeloe Weh]. De nieuwe aanleghaven van de mailbooten der Stoomvaartmaatschappij ''Nederland''.
1886: S.M.N. - Dubbelschroef Passagiers- en Mailstoomschip ''Jan Pieterszoon Coen'' [Der Stoomvaart-Maatschappij ''Nederland]''. - ADDED: Scheepsplan ''Jan Pieterszoon Coen''
3827: SABBE, MAURITS - Antwerpsche Druckerye.
11600: SABUDA, ROBERT - ABC Disney - An alphabet Pop-Up.
754: SACHSSE, ROLF - Lucia Moholy.
1600: SAEKI, SHINRYO - Aisatsu.
5626: SAFER, SAMANTHA ERIN - Zandra Rhodes. Textile Revolution: Medals, Wiggles and Pop 1961-1971 [Textile Design].
8879: SAFRANSKI, RÜDIGER - Nietzsche. Een biografie van zijn denken.
10973: SAINT-SIMON - Memoires. Geselecteerd, vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Anneke Brassinga.
6032: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - [Le Petit Prince]. - Pikku Prinssi. Tekijän kuvittama.
6084: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - [Le Petit Prince]. - The Little Prince.
6033: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - [Le Petit Prince]. - Malý princ.
6077: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - [Le Petit Prince]. - Den lille Prins. 4. udgave, 6. oplag.
6079: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - [Le Petit Prince]. - [Russian edition].
8950: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - [Le Petit Prince] - [Russian edtion]
4378: SAITOTI, TEPILIT OLE [TEXT] & CAROL BECKWITH [PHOTOGRAPHS] - Maasai.
8101: SAKATA, EIICHIRO - Eiichiro Sakata. Stormy Weather. [Signed and numbered A.P./ 500].
3867: SAKELLARIDOU, IRENA - Mario Botta. Architectural Poetics.
603: SALA, TERESA M. - Barcelona 1900.
10802: [SALAK] - Reglement van Avarijen, overkomen aan het Nederlandsche Stoomschip ''Salak'', Kapitein J. Sharp. In dato 30 September 1903. [Reize van Nederlandsch-Indië naar Rotterdam]
7827: SALAMAN, MALCOLM C. [INTRODUCTION] - Modern Masters of Etching. Number ten - Edmund Blampied.
7824: SALAMAN, MALCOLM C. [INTRODUCTION] - Modern Masters of Etching. Part One - Frank Brangwyn R.A.
7825: SALAMAN, MALCOLM C. [INTRODUCTION] - Modern Masters of Etching. Number three - Anders Zorn.
7826: SALAMAN, MALCOLM C. [INTRODUCTION] - Modern Masters of Etching. Number nine - Alphonse Legros.
2865: SALARI, BABAK - Remembering the People of Afghanistan. Foreword by David Hopkins. Edited by Andrea Saunderson.
2869: SALARI, BABAK - Faces, Bodies, Personas: Tracing Cuban Stories. Photographs by Babak Salari. Text by Norge Espinosa Mendoza.
4023: SALEVA, MARJA - Marja Saleva - He is so obsessed by me.
8001: SALGADO, SEBASTIÃO - Workers. An archaeology of the industrial age. [+ Text booklet in rear pocket]. - [First edition]
3194: SALGADO, SEBASTIÃO - The end of polio. A global effort ot end a disease. Foreword by Kofi A. Annan. Essay by Siddarth Dube.
8000: SALGADO, SEBASTIÃO - Migrations. Humanity in Transition. [+ Text booklet in rear pocket].
9313: SALGADO, SEBASTIÃO - Workers. An archaeology of the industrial age. [+ Text booklet in rear pocket]. - [First edition]
1578: SALINAS, JULIAN - Ten. Photographs from the Southwest.
2260: SALMAN, JEROEN - Een handdruk van de tijd. De almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden 1500-1700.
4846: SALMON, TH. / M. VAN GOCH - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, IV Deel. Behelzende den tegenwoordigen Staat van Persia, Arabia en het Asiatisch Tartaryen.
5751: SALMON, BÉATRICE A.O. - Luxe et fantaisie. Bijoux de la collection Barbara Berger. Années 1920-1960.
1787: SALOME, YVAN - Zoneblanche 1991-2006.
9262: SALTZMAN, C.G. - Ontwerp ter Proeve hoe men op de beste wijze Kinderen van jongs af, tot Godsdienst kan opleiden.
9106: SALVESEN, BRITT - Harry Callahan: The Photographer at Work. Foreword by John Szarkowski.
3568: SALVISBERG, OTTO RUDOLF - Otto Rudolf Salvisberg. Mit einer Einleitung von Paul Westheim und einem Nachwort zur Neuausgabe von Matthias Noell.
5918: SAM. ELEONOOR JAP & PETER MECHELSE [EDS.] - Piet Tuytel. Space / Ruimte. Objects / Objecten 1980-2005. [Text in Dutch and English].
3966: SAMARAS, CONNIE - Tales of tomorrow.
3202: SANCHEZ, CARLOS & JASON - The moment of rupture - L'instant de la rupture.
7813: SANDBERG, WILLEM [ED.] A.O. - De collectie Sandberg.
4373: SANDBERG. - COLPAART, ADRI & PAUL COUMANS [RED.] - Sandberg + Mondrian by Sandberg.
9934: SANDBERGEN, F.J.W.H. - Nederlandsche en Nederlandsch-Indische scheepsnationaliteit.
6773: SANDBERT & TIMONEN [EDS.] - Robert Nettarp 1970-2002.
8146: SANDE, IOAN VAN [JAN BAPTIST VAN DEN SANDE.] - [Maria bezoekt Elisabeth. Kopergravure op perkament.]
5000: [SANDERS, ED & TULI KUPFERBERG] - The FUGS' Songbook! [Fifth and last printing].
6641: SANDLER, MARTIN W. - America! A Celebration. Foreword by Walter Cronkite.
2028: SANDOZ [HRSG.] - Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck - Psychopathology and pictorial expression - Psychopathologie de l'expression. Volume 1 (Series 1-6) - Volume 2 (Series 7-12).
4007: SANGERMANO, FATHER - A Description of the Burmese Empire. Compiled chiefly from Burmese documents by Father Sangermano. Translated from his manuscript by William Tandy. With a preface and note by John Jardine.
10805: SANK, MICHELLE - Michelle Sank - The Submerged. [New].
10806: SANK, MICHELLE - Michelle Sank - The Submerged.
8520: SANNES, SANNE - TAMARA BERGHMANS - The Making of a Photobook: Sanne Sannes' Maquette for Diary of an Erotomaniac.
481: SANTEN, B. VAN - Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 1850-1940.
10890: SANTEN, H.W. VAN - VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogol.
7911: SARABIANOV, DMITRI V. & NATALIA L. ADASKINA - Popova. Translated from the Russian by Marian Schwartz.
3492: SARACHCHANDRA, E.R. - The Folk Drama of Ceylon. [Second edition].
340: SARAI, MARI - Naked.
3839: SAREEN, T.R. - Japanese Prisoners of War in India, 1942-46. Bushido and Barbed Wire.
2610: SARIS, FRANS W. - Darwin meets Einstein. On the Meaning of Science.
10879: SARKAR, HIMANSU BHUSAN - Corpus of the Inscriptions of Java (Corpus insriptionum Javanicarum) (up to 928 A.D.) Vol. I + II.
789: SARLEMIJN, A. & J. SPARNAAY - Physics in the Making. Essays on Developments in the 20th Century Physics. In honour of H.B.G. Casimir[...].
3880: SARTORIUS, JOACHIM - De tafel is leeg. Een keuze uit de gedichten. Vertaling Hugo Claus.
7498: SARTORIUS, JOACHIM [HRSG] - Arthur Køpcke. [ Køpcke - Koeppcke - Köpcke] Bilder und Stücke.
11046: SARTRE, JEAN-PAUL - Schemeroorlog. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
11045: SARTRE, JEAN-PAUL - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1940-1963. Geredigeerd en geannoteerd door Simone de Beauvoir. Vertaald door P.P.J. Klinkenberg.
9504: SASSEN, VIVIANE & MARTINE STIG - Viviane Sassen & Martine Stig. Cover.
6803: SATO, HIDEAKI - Kaimana Hila - Kaimana Hira.
7870: SATOH, HENRY [= YOSHIMARO SATO] - Agitated Japan. The Life of Baron II Kamon-no-Kami Naosuké. (Based on the Kaikoku Shimatsu of Shimada Saburo). Revised by Wm. Elliot Griffis.
9642: SAVERT, ANNEKE - Anneke Savert - Lembah Agro dromen. [Signed - 27/200].
6800: SAWA, HIRAKI - Hako. [New].
10042: SAWA, HIRAKI - Hiraki Sawa.
6766: SAWADA, TOMOKO - Tomoko Sawada Kawaii: Cover & Decoration. Two photographic series.
9158: SAYAG, ALAIN & ANNICK LIONEL-MARIE - Brassaï - The Monograph.
4297: SCALLIET, MARIE-ODETTE, KOOS VAN BRAKEL, DAVID VAN DUUREN & JEANETTE TEN KATE - Pictures from the Tropics. Paintings by Western Artists during the Dutch Colonial Period in Indonesia.
3297: SCARRON, [PAUL] - Oeuvres de Monsieur Scarron. Nouvelle Edition. Revue, corrigée, & augmentée de l'Histoire de sa Vie & de ses Ouvrages, d'un Discours sur le Style Burlesque, & de quatité de piéces omises dans les Editions précédentes.
2292: SCHAAFSMA, M.D. - Het Nederlands detachement Verenigde Naties in Korea 1950-1954. Avec un sommaire en Francais / with a summary in English / mit einem Resumee ins Deutsche.
9514: SCHAAP, CEES & HENNY VAN WILGENBURG [SAMENSTELLING] - Pottenbakkers in Putten 1929-1945.
8278: SCHADE, VIRTUS - Cobra van kop tot staart.
8100: SCHADEBERG, JÜRGEN - Jürgen Schadeberg. Viva Europa Viva!
3751: SCHADEE, NORA [RED.] - Rotterdamse Meesters uit de Gouden Eeuw.
648: SCHADEE, NORA [RED.] - Rotterdamse Meesters in de Gouden Eeuw.
7622: SCHAEFFER, DORIT & HOLGER JACOB-FRIESEN - Picasso, Matisse, Chagall ... Französische Druckgraphik 1900-1950.
4510: SCHAEPS, JEF, KASPER VAN OMMEN & ARNOUD VROLIJK - Oostersche weelde. De Oriënt in westerse kunst en cultuur. Met een keuze uit de verzamelingen van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
5817: SCHÄFER, ROBERT - Das Buchobjekt. 3. Auflage.
7369: SCHAIK, SYLVIA VAN, IGNO PONSIOEN, WIM HAZEU - De magische finesse van Johan B. Ponsioen 1900-1969.
3346: SCHAMPERS, KAREL & TALITHA SCHOON [EDS.] - Cindy Sherman.
7464: SCHÄRER, HANS - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo. Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I - Mythen zum Totenkult. II - Handlungen und Texte zum Totenkult.
9651: SCHÄRER, HANS - Ngaju religion. The conception of god among a South Borneo people.
7372: SCHARF, AARON [INTROD.] - Bill Brandt Photographs. From the Collection of the British Council. A retrospective exhibition of the work of Bill Brandt (b. 1904), one of Britain's greatest photographers.
8956: SCHATBORN, PETER & LEONORE VAN SLOTEN - Old drawings, new names. Rembrandt and his contemporaries.
6482: SCHAUT, JIM & NANCY - Collecting the Old West.
2548: SCHECTER, JARRET - Hermanovce. Four seasons with the Roma. Text by Jaroslav Skupnik. Edited by Francesca Sorrenti.
11560: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880. Herzien door P. Scheen.
371: SCHEERLINCK, KARL - Alfred Ost. Affiches / Posters. 1884-1945 Oeuvrecatalogus
10442: SCHEERS, J.F. [VOORWOORD] - Djokjakarta - Opgedragen aan alle gesneuvelden. [Gedenkboek 1-15 R].
7669: SCHEFER, JEAN LOUIS - The Enigmatic Body. Essays on the Arts. Edited and translated by Paul Smith.
9541: SCHEFOLD, REIMAR, PETER J.M. NAS, GAUDENZ DOMENIG & ROBERT WESSING [EDS] - Indonesian houses. Volume 2. Survey of vernacular architecture in western Indonesia.
10470: SCHEFOLD, REIMAR - Spielzeug für due Seelen. Kunst und Kultur der Mentawai-Inselns (Indonesien).
10110: SCHEIBE, ERHARD - The Logical Analysis of Quantum Mechanics. [N.G. van Kampen].
1171: SCHEIBLER, SOPHIE WILHELMINE - Allgemeines Deutsches Kochbuch für alle Stände. Ein unentbehrliches Handbuch für Hausfrauen, Haushälterinnen und Köchinnen. Neu bearbeitet von Luise Quaas. 42. Auflage.
8653: SCHEIJEN, SJENG [RED.] - De Grote Verandering. Revoluties in de Russische schilderkunst 1895-1917.
10777: SCHEIJEN, SJENG - Sergej Diaghilev - een leven voor de kunst.
5142: SCHELER, MAX & MATTHIAS HARDER [EDS] - Herbert List. The monograph.
11450: SCHELFHOUT, LUK - Bibliografie in beeld. Pieter Jan Renier (1795-1859) - Adolf (1830-1891) - Gustaaf (1843-1918) en Hugo Verriest (1844-1922) - René De Clercq (1877-1932). [Nr. 045/200].
1252: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
7236: SCHENCK, DAVID H.J. - Directory of the Lithographic Printers of Scotland 1820-1870. Their Locations, periods, and a guide to artistic lithographic printers.
3153: SCHENKMAN, J. & LOUIS RAEMAEKERS - Pierrot. Tekst van J. Schenkman. Teekeningen van Louis Raemaekers.
8857: SCHEPERS, JOSEF - Haus und Hof westfälischer Bauern. 3., verbesserte und erweiterte Auflage.
9299: SCHERER, KEES - Kees Scherer - Beeldverhalen van een straatfotograaf 1948 - 1967. Inleiding Willem Ellerbroek.
9300: SCHERER, KEES - Het Amsterdam van Kees Scherer. [De jaren vijftig in beeld].
11335: SCHERMELÉ, WILLY - Het groote negerboek. Oorspronkelijke en bewerkte verhalen, sprookjes, fabels, versjes, grapjes, enz. Samengesteld en geïllustreerd door Willy Schermelé. Met medewerking van Joh.M. Jerry. Voor jongens en meisjes van 6-10 jaar.
9215: SCHILLER, GERTRUD - Iconography of Christian Art. Volume I - Christ's Incarnation - Childhood - Baptism - Temptation -Transfiguration - Works and Miracles. Translated by Janet Seligman.
900: SCHILT, JEROEN, DICK VAN GAMEREN - Ben Loerakker architect: Eerst structuur dan de vorm.
11501: SCHILTHUIZEN, MENNO - Frogs, flies, and dandelions. Speciation - The Evolution of New Species.
1492: SCHIMANSKY-GEIER, LUTZ & THORSTEN PÖSCHEL [EDS.] - Stochastic Dynamics. Dedicated to Werner Ebeling on the occasion of his 60th birthday.
2497: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A. - Over merklappen gesproken ... De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Nederland.
10511: SCHIPPERS, K. - Holland Dada. [Tweede, geheel herziene druk].
4604: SCHIPPERS, K. - Holland Dada. [First edition].
10726: SCHIPPERS, K. & KEES NIEUWENHUIJZEN - Weg. [Typografie Adriaan de Jonge - Jaarwisseling 2009-2010].
4289: SCHLEGEL, H. - De vogels van Nederland. Tweede herziene druk.
7748: SCHLESINGER, STEFAN - Ter herdenking van Stefan Schlesinger grafisch kunstenaar geboren 14 Januari 1896 te Wenen overleden 29 Septemebr 1944 te Auschwitz.
8916: SCHMID, C. - De blinde hond.
8186: SCHMID, C. - De Frambozen. Korte verhalen.
5645: SCHMID, MAX - Islands ungebändigte Kraft.
5024: SCHMID, HANNES - Hannes Schmid. Rockstars. [With texts by Gail Buckland and Ildegarda Scheidegger - English edition].
10554: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Weer of geen weer. Gedichten.
2063: SCHMIDT, CLARA - Costumes - Kostüme + CD-rom.
6922: SCHMIDT, F.H. - Pieter de Swart. Architect van de Achttiende eeuw. [New copy]
10163: SCHMIED, WIELAND - Francis Bacon. Commitment and Conflict.
7908: [SCHMIED, WIELAND] - Hundertwasser's Complete Graphic Work 1951-1976.
7902: SCHMIED, WIELAND - Hundertwasser 1928-2000. Personality, Life, Work.
2640: SCHMITT, ERIC-EMMANUEL - Adolf H. Twee levens.
2323: SCHMITT, ERIC-EMMANUEL - Milapera.
2322: SCHMITT, ERIC-EMMANUEL - De sekte der egoïsten.
7831: SCHMITT, HARALD - Harald Schmitt. Sekunden, die Geschichte wurden. Fotografien vom Ende des Staatssozialismus. Texte von Peter Sandmeyer. [1. Auflage].
10367: SCHMITZ, BART - Huize Nippon aan de Rijn. Philipp Franz von Siebold (1796-1866). [Eerste druk].
6768: SCHMITZ, HELENE - Helen Schmitz - Borderlands.
10225: SCHNABEL, JULIAN - NICHOLAS SEROTA & JOANNA SKIPWITH [EDS.] - Julian Schnabel: Paintings 1975-1987. Text by Thomas McEvilley, Lisa Philips and Julian Schnabel. [2nd edition].
5391: SCHNEIDER, STUART - The World of Fluorescent Minerals.
7752: SCHNEIDER, CORNELIA - Het Narrenschip. Catalogus bij de tentoonstelling in Bredevoort Boekenstad van 27 augustus -17 september 1994 in samenwerking met het Gutenberg-Museum te Mainz. M.m.v. Timothy Sodmann en Loek Geeraedts. Vertaling: Henk Ruessink.
7890: SCHNEIDER, ECKHARD [ED.] - Roy Lichtenstein. Classic of the New.
5631: SCHNEIDER, MIKE - Majolica. Revised and Expanded 3rd Edition. [With Revised Price Guide].
2782: SCHOENRICH, OTTO - Santo Domingo. A country with a future.
4886: SCHOKKENBROEK, JOOST & JEROEN TER BRUGGE - Kapers & Piraten. Schurken of Helden? [Nummer I van 300 exemplaren in linnen gebonden]. Jaarboek 2010 Maritieme Musea Nederland
5704: SCHOLTE, ROB - Plug-ins. Rob Scholte (schilderijen), Joost Zwagerman (gedichten).
10675: SCHOLTEN, FRITS [ED.] - SMALL WONDERS - Late-Gothic Boxwood Microcarvings from the Low Countries. [New].
644: SCHOLTEN, FRITS [ED.] - Adriaen de Vries 1556-1626. Kejserlig skulptör. [Swedish edition].
134: SCHOLTEN, F.W.J. - Militaire topografische kaarten van Nederland 1579-1795. Military topographical maps and town plans of the Netherlands, 1579-1795 (with a summary in English).
5437: SCHOLTMEIJER, HARRIE - Woordenboek van Gelderse Dialecten. Veluwe. De mens.
10713: SCHOLTZ-KLINK, GERTRUD [GELEITWORT] - Frauen helfen siegen. Bilddokumente vom Kriegseinsatz unserer Frauen und Mütter.
7107: SCHOOLHOUDER, J. - Olipodrigo, en genees-middel, tegen de swaargeestigheyt. Toebereit door een Naaukeurige Byeen-verzameling, van allerhande verstandige en Snedige Klemredenen, Klugtige Antwoorden [...] Snaaksche Quink-slagen, Scherpe Puntdigjes [...]. Uyt verscheiden Talen vergadert, Door J. Schoolhouder. [Deel I - eerste druk].
8433: SCHOON, TALITHA, JAN VAN ADRICHEM & HANNEKE DE MAN [EDS] - Kees van Dongen - Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 17/12/89-11/12/90.
9710: SCHOORL, PIM [RED.] - Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962. Ontwikkelingswerk in een periode van politieke onrust.
4854: SCHOORL, PIM [RED.] - Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962. Ontwikkelingswerk in een periode van politieke onrust.
10694: SCHOOT, ALBERT VAN DER [RED.] - Kunst als morele vrijplaats. Moet in de kunst wat elders niet mag?
10403: SCHOR, GABRIEL RAMIN - Keith Tyson - Nature Paintings.
2743: SCHOTEL, G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw. Eerste Stuk + Tweede Stuk.
7695: SCHOUTEN, LYDIA - Lydia Schouten. [Desire]. Drawings - Photographs - Installations - Videotapes - Mixed Media. - [Signed].
9511: SCHOUTEN, NIELS - Niels Schouten. [Nummer 44, maart 2008].
1649: SCHOUW, THEO - Experimenten. Harry van den Thillart, edelsmid en beeldhouwer.
9876: SCHRETLEN, HELEN - American Impressionist - William H. Singer Jr. 1868-1943.
3208: SCHRIJVER, JANINE - Forever Young 55+ in Nederland.
7912: SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT, ANTONIA HOERSCHELMANN & WIM VAN KRIMPEN - Klimt - Schiele - Klee. Fritz Wotruba en de avant-garde.
4737: SCHROFER, JURRIAAN. - JAN VAN RIEMSDIJK - Een beschrijving van toneelgroep Sater. [Omslag en basis-opzet Jurriaan Schrofer].
5987: SCHULENBURG, ROSA VON DER & KOEN SCHUURHUIS [EINDREDACTIE] - Ellen Auerbach - Berlijn - Tel Aviv - New York - Een fotografische wereldreis.
10684: SCHULT, W. EMIL - Werner Emil Schult - A book of man. Connected drawings. [Signed - 122/200].
7463: SCHULTE NORDHOLT, HENK - The Spell of Power. A History of Balinese Politics 1650-1940.
9895: SCHULTE NORDHOLT, H.G. - The Political System of the Atoni of Timor.
10925: SCHULTE NORDHOLT, HENK - Outward Appearances. Dressing state and society in Indonesia.
11102: SCHULTE NORDHOLT, HENK - Outward Appearances. Dressing state and society in Indonesia.
3844: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
9556: SCHULTE NORDHOLT, HENK & GERRY VAN KLINKEN [EDS] - Renegotiating Boundaries. Local politics in post-Suharto Indonesia.
578: SCHULTE, A.B.C. - Emmy Andriesse. Arnhem september '45.
3039: SCHULTZ, BETTINA [ED.] - Broken - Environmental Photography.
7529: SCHULZE, FRANZ [ED.] - Mies van der Rohe. Critical essays.
1476: SCHUMANN, KARL UND BARRY SMITH (HRSG.) - Adolf Reinach - Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe [in 2 Bänden]. Band I: Die Werke. [Volume I only]
11032: SCHUMANN, ULRICH MAXIMILIAN [TEXTE] - Kunst zum Hören - Joseph Maria Olbrich 1867-1908. Architekt und Gestalter der frühen Moderne. + Audio-CD.
3573: SCHUPP / KREMMER - Fritz Schupp - Martin Kremmer. Mit einer Einleitung von Kurt Wilhelm-Kästner und einem Nachwort zur Neuausgabe von Wilhelm Busch.
3671: SCHUSTER, FRANZ - Treppen aus Stein, Holz und Eisen. Entwurf, Konstruktion und Gestaltung kleiner und grosser Treppenanlagen.
8772: SCHUSTER, PETER-KLAUS - George Grosz. Berlin - New York.
9205: SCHUT, C.J.TH. - Hedendaagse tekeningen van Kromme Rijn- en Langbroekerwetering-gebied.
9204: SCHUT, C.J.TH. - Hedendaagse tekeningen van Amersfoort e.o. [Tweede druk].
11488: SCHÜTTE, THOMAS - Thomas Schütte - 2003 Kreuzzug 2004.
11242: SCHWABE, D. KURD & PAUL LEUTWEIN - Die Deutschen Kolonien. Band I - Die Kolonien im Zeitalter des Weltkrieges. Togo - Kamerun - Deutsch-Südwestafrika. Band II - Deutsch-Ostfrika - Deutsch-Neuguinea - Samoa - Das Schutzgebiet Kiautschou. - Nationalausgabe. Vollständig neubearbeitete Ausgabe.
9306: SCHWARTZ, GARY & MARTEN JAN BOK - Pieter Saenredam. The Painter and His Time.
3210: SCHWARTZ, JOHANNES - Das Prinzip.
3211: SCHWARTZ, JOHANNES - Passion. Tekst Bianca Stigter [Oplage 750].

Next 1000 books from kAdeBoeken Antiquariaat

3/9