kAdeBoeken Antiquariaat
Nijverheidsweg Noord 90, 3812PN Amersfoort, The Netherlands. Tel.: +31 (0)683349311            Email: info@kadeboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7413: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovich. Photographs 1970-1990.
5082: LEIBOVITZ, ANNIE - Pelgrimage. Met een inleiding van Doris Kearns Goodwin. [Dutch edition]
6313: LEIBOVITZ, ANNIE - Pilgrimage. Introduction by Doris Kearns Goodwin. [English edition]
5145: LEIBOVITZ, ANNIE - Dancers. Photographs by Annie Leibovitz.
8354: LEIDEN - Protest. Bode met de Roede der Stad Leiden, hier toe versocht, sult U vervoegen in de Vergadering der Heeren Schepenen der selver stad [...] van wegen Ons Mr. Karel Crucius, ende Mr. Daniel van Alphen D.Z. als gewesen Burgemeesteren der stad Leiden [... + reactie getekend] Corn. Koning - Bode.
716: LEIJ, S. VAN DER - Een ijzeren wil. Eene vertelling voor knapen en meisjes.
5295: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. & DORIS WINTGENS HÖTTE [RED.] - Foto's van Vijftig.
2144: LEINZ, GOTTLIEB - POP CARS. Amerika - Europa. [Das Kultobjekt zum Mythos Auto].
2273: LEIST, CARL - Die Steuerungen der Dampfmaschinen. Zweite sehr vermehrte und umgearbeitete Auflage, zugleich als fünfte Auflage des gleichnamigen Werkes von Emil Blaha. Mit 553 in den Text gedruckten Figuren.
2964: LEISTNER, DIETER [HRSG.] - Ansichten. Standpunkte zur Architekturfotografie. Einundzwanzig Fotografen zeigen Arbeiten über historische und zeitgenössische Architektur.
5241: LEITOLF, EVA + MARK POWER + STEPHAN VANFLETEREN - Buren - Neighbours. Drie buitenlandse fotografen kijken naar Nederland - The Netherlands as seen by three foreign photographers.
8824: LELYVELD, TH.B. VAN - De Javaansche Danskunst.
4316: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES - Oriëntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met een voorwoord van Geneviève Lacambre.
2965: LEMERLE, FRÉDÈRIQUE AND YVES PAUWELS - Baroque Architecture 1600-1750.
6613: LEMMENS, ALBERT & SERGE STOMMELS - Rood! Heilstaatvisioenen uit de Sovjet-Unie 1930-1940. [Nieuw].
5790: LENDERINK, H.J. - Blind en doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommenwezen in Nederland, Haarlem 1907, 435 pag.,.
8209: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland, bijeengebracht door Jonkeer Mr. F.K. van Lennep. Niet in den handel. [No. 25 van 110 exemplaren].
7115: LENSSINCK, WILLEM - Willem Lenssinck. Sculpture - Design.
8845: LEONG, SZE TSUNG - Sze Tsung Leong - Horizons. With essays by Charlotte Cotton, Duncan Forbes, Pico Iyer, and Sze Tsung Leong, and a conversation between the artist and Joshua Chuang. - New.
2220: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. Tweede herziene druk.
2219: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh. Opperhoofd van Japan. Drie Geschriften Als Filosoof, Diplomaat & Koopman.
3716: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven Journaal van zijn Ambassade naar Peking.
6899: [LÉRIS, ANTOINE DE] - Dictionnaire portatif des théâtres contenant l'origine des différens théâtres de Paris [...] Une Chronologie des Auteurs, des Musiciens & des Opéra [...].
4427: LEROI-GOURHAN, ANDRÉ - Dictionnaire de la Préhistoire.
7071: LESAING, BERNARD - Le Cirque Bidon. Photographies de Bernard Lesaing.
3997: LESCURE, M. DE - Marie-Antoinette et sa famille. Cinquième édition.
7830: LETTERPROEF - Letterproef van Electrische Drukkerij Olt & Co. Senen 4-6-8- Telefoon 3671 WL. Batavia-Centrum 1934.
8166: [LEUSDEN] - S. Benedictus. [Bidprentje voor Jan Francois van Lilaar, heere van Stoutenburgh. Kopergravure op perkament.]
1263: LEVAS, DIMITRI [EDITED AND DESIGNED] - Robert Mapplethorpe. Pictures.
3553: LEVE, MANFRED - Leve Sieht Beuys. Block Beuys - Fotografien. Block Beuys - Photographs.
303: LEVENE, [RICHARD] & [BEATRIZ] GARCIA - Action Figures in Action.
7935: LEVI, BENIAMINO - Dali. Espace Montmartre. [English edition].
3367: [LEVIN, ROSA] - Rosa's riding tips for would-be riders.
5656: LEVY, THOMAS E. [ED.] - The Archaeology of Society in the Holy Land.
1960: LEVY, JOEL - 100 Analogieën in de Wetenschap. Wetenschappelijke theorieën uitgelegd aan de hand van heldere metaforen.
4549: LEWIN, SUSAN GRANT - Formica & Design. From the Counter Top to High Art. Introduction by R. Graig Miller.
8151: LEWIS, D.B. WYNDHAM & CHARLES LEE - The stuffed owl. An anthology of bad verse. Selected and arranged by D.B. Wyndham Lewis and Charles Lee. [Further enlarged 1948].
4250: LEWIS-WILLIAMS, DAVID & SAM CHALLIS - Deciphering Ancient Minds. The Mystery of San Bushman Rock Art.
459: LEWIS, JOHN - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
3280: LEWIS, JOHN & GRISELDA - Pratt Ware. English and Scottish relief decorated and underglaze coloured earthenware. 1780-1840. [2nd edition].
4838: LHOTE, HENRI - Dans les Campements Touaregs.
6135: LHUISSET, ÉMERIC - Émeric Lhuisset. Maydan Hundred Portraits. - SIGNED.
6098: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Steden in de steigers. Stadsvernieuwing in Nederland 1970-1990. [Nieuw]
8479: LIBERMAN, ALEXANDER [ED.] - The art and technique of color photography. A treasury of color photographs by the staff photographers of Vogue House & Garden Glamour. Balkin - Beaton - Blumenfeld - Cassidy - Coffin - Denney - Grigsby - Horst - Joffé - Kertész - Matter - McLaughlin - Mili - Parkinson - Penn - Rawlings - Rutledge. [First printing].
4639: LIBERTY, ARTHUR LASENBY - A day in Tangier. By Arthur Lasenby Liberty. Pictured by John Hassall. Photographs by Lady Liberty & Others.
1668: LIBESKIND, DANIEL & CECIL BALMOND - Unfolding.
2242: LICHTENBELT, A.D.W.F. - Platen behoorende bij Het Stoomwerktuig. Eerste deel: Stoomketels en toebehooren. Zevende, geheel omgewerkte druk. Tweede oplage.
4244: LICHTER, CLEMENS [HRSG] - Vor 12.000 Jahren in Anatolien. Die ältesten Monumente der Menschheit.
2301: LIDDEL-HART, B.H. - Deterrent or Defence. A Fresh Look at the West's Military Position.
6779: LIEBCHEN, JENS - Jens Liebchen - System. SIGNED - 455/500.
8290: LIEBSON, MILT - Direct stone sculpture. A guide to technique and creativity. Revised & Expanded 2nd edition.
7863: [LIED] - Dàt zingt Nederland 4.
7864: [LIED] - Dàt zingt Nederland 6.
7865: [LIED] - Ons lied. Nieuwste serie radio en film-schlagers. No. 15 Geautoriseerde uitgave.
151: LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE [E.A.] - Wind en Wilgen. Jan Willem van Borselen 1825-1892. Schilder van het Hollandse polderlandschap.
534: LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE - Tussen Katwijk en Parijs. David Adolphe Constant Artz 1837-1890.
3282: LIEFKES, REINO - A.D. Copier. Glass Designer / Glass Artist. Second revised edition.
5546: LIESHOUT, ERIK VAN - Erik van Lieshout - Erik makes happy.
5986: LIEVERLOO, KARIN VAN [EINDREDACTIE] - Marino Marini. Schilder, tekenaar, beeldhouwer. [3e druk].
4521: LIFE - The First Decade. With 200 photographs.
8390: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien. Vier deeltjes ''Nog bij moeder'' tezamen in één band. Verzorgd door Gilles van Rees.
2345: LINCOLN'S INN. - [WALKER, J. DOUGLAS] - Short notes on Lincoln's Inn. Lincoln's Inn October, 1906.
2346: LINCOLN'S INN. - POLLOCK, F. - The origins of the Inns of Court. An address given to Canadian guests at Lincoln's Inn. July 21, 1931.
190: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER & ONNO MAURER - Albert Fiks, de herontdekking van een veelzijdig talent.
7412: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER & ONNO MAURER - Jakob Nieweg. In stille bewondering. [As new]
8214: LINDEN GEISJE VAN DER & MIRIAM DONKERS - Geisje van der Linden & Miriam Donkers - Stella Maris. - [New].
2302: LINEBARGER, PAUL M.A. - Psychological Warfare [Second edition].
8767: LINGEN, CHARLOTTE VAN [RED.] - Edvard Munch. [Dutch edition].
4280: [LINGERIE] - Jambes et attitudes. Cet album contient plus de 70 photos.
2593: LINGTON, EDGAR - De strip-tease moord. [Alleen voor volwassenen!].
7331: LINK, WINSTON O. - America's Last Steam Railroad. Steam Steel & Stars. Text by Tim Hensley. Afterword by Thomas H. Garver.
987: LIPMAN, JONATHAN - Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Buildings. Introduction by Kenneth Frampton.
1961: LIPOW, MOSS - Eyewear. Brillendesign / Lunettes. A Visual History 1491 - Today. Eine visuelle Geschichte von 1491 bis heute. Une histoire visuelle de 1491 à nos jours. - [As new].
4707: LISSITZKY-KUPPERS, SOPHIE - El Lissitzky. Life - Letters - Texts. Introduction by Herbert Read. [Revised edition].
2636: LISTAL, ALFRED - FREDDIE LANGELER - Van de wortelkindertjes. Versjes van Alfred Listal. Met platen van Freddy Langeler.
8341: LISTAL, ALFRED - SYBILLE VON OLFERS - Van De Wortelkindertjes. Versjes van Alfred Listal. Vijfde Druk.
5490: LITTLE, DAVID - Denim. An American Story.
4022: LIXENBERG, DANA. - JURRIAAN BENSCHOP [TEKST / TEXT] - Dana Lixenberg. Set Amsterdam.
8636: LIXENBERG, DANA. - GIJSBERT VAN ES [TEKST / TEXT] - Dana Lixenberg. De Burgemeester A-Z Nederland / The Mayor A-Z The Netherlands. [New]
7043: LIXENBERG, DANA - The Last Days of Shishmaref.
115: LLORENTE, JUAN ANTONIO - Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche Inquisitie, Sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de regering van Ferdinand VII. bijeengebragt Uit de Archieven van den Hoogen raad der Inquisitie en uit die der Provinciale Regtbanken van het Heilig Officie.
1784: LO, ALICE [ED.] - Navigating design. A voyage of discovery + CD-rom.
3909: LO, KENNETH - Nathan Road.
8219: LOCHEM, RIK VAN [SAMENSTELLING / HRSG] - Leo Erb. Weiss. [New]
744: LOCHER, J.L. & C.H.A. BROOS - De werelden van M.C. Escher.
6683: LOCHER, J.L. & M. JOSEPHUS JITTA - Constant. Schilderijen 1940-1980.
6831: LOCHT, MARTHY - Schilders in het land van Mauve. Kunstenaars in en om Laren.
6570: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad.
7104: LODERMEYER, PETER, KARLYN DE JONGH & SARAH GOLD - Personal Structures. Time - Space - Existence. [New].
1875: LOEBER J.R., J.A. - Het Indische vlechtwerk voor export.
2922: LOEFF, KAREL EN ELYZE SMEETS - Harmelen. Geschiedenis en architectuur.
1305: LOEFFLER, HEATHER & JENNIFER OLMAN [EDS] - Persistance of Vision. Sjanghai Architects in Dialogue.
4424: LOENEN, RUTGER - Van nummers naar namen. De straatnamen van Austerlitz. [Nieuw].
4416: LOENEN, RUTGER - De Pyramide van Austerlitz. Monument van De Franse Tijd. Uitgebreide en herziene herdruk van: [1801-1811] Austerlitz Pyramide, Frans-Bataafs Kamp en Dorp. [Nieuw].
4418: LOENEN, RUTGER - Erica 1906-2006. 100 jaar fanfare in Austerlitz. [Nieuw].
6883: LOER, J. & H.J. KOOI - Kloosterland - Land der Klöster. Fryslân / Groningen / Ostfriesland + CD-Rom.
7867: LÖFSTEDT, NILS PETTER - Nils Petter Löfstedt. Club 13. - [272/300].
5048: LOHUIZEN, KADIR VAN - Diamond Matters. From the mines to the jet-set.
8462: LOHUIZEN, KADIR VAN - Aderen. Niger - Jangtse - Ganges - Donau - Amazone - Mississippi - Ob.
8463: LOHUIZEN, KADIR VAN - Aderen. Niger - Jangtse - Ganges - Donau - Amazone - Mississippi - Ob.
2943: LOHUIZEN, KADIR VAN - www.tibet.chin.com.
7042: LOHUIZEN, KADIR VAN & HARM EDE BOTJE - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen In Kameroen.
2989: LOLLOBRIGIDA, GINA - Gina Lollobrigida. Musée Carnavalet 21 octobre - 15 novembre 1980.
4815: LOMAN, JAN - Jan Loman. Akte van berusting [Nr. 92 / 115].
4210: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
5049: LONG, RICHARD - Richard Long - Mountains and Waters.
2459: LONG, RICHARD - A Walk Across England. A Walk of 382 Miles in 11 Days from the West Coast to the East Coast of England.
7998: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Johannes Rach aan de Kaap.
8750: LOOS, WIEPKE - Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser.
7460: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
552: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914
2828: LOOTSMA, BART - Superdutch. De tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur.
2375: LOOTSMA, BART - Cees Dam. Architect. Fotografie Sybolt Voeten.
7770: LOOY JR., P. VAN - Letters en hare Grondvormen. Naar de beste bronnen bewerkt voor schilders, steenhouwers, graveurs en voor het onderwijs aan Ambachts en Kunstnijverheidsteekenscholen door P. van Looy Jr.
4163: LOOYEN, A.J.L. & J.J. FRANSEN [TEKST] - Bottende takken. Nederlands bosch en wat daarin leeft. Voor de samenstelling van dit album heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij haar medewerking gegeven.
2175: LORCH, NETANEL - The edge of the sword. Israels' War of Independence 1947-1949. Second revised edition.
8663: LORD BYRON - De omzwervingen van jonker Harold. Childe Harold's Pilgrimage. Vertaald en toegelicht door Ike Cialona.
1026: LORENTZ, H.A. - De theorie van Maxwell (1900-1902) bewerkt door Dr. H. Bremekamp.
5316: LORENTZ, H.A. - Zwarte Menschen - Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea.
5449: LOSSAU, JÜRGEN - Movie Cameras - 16mm . 9.5mm . 8mm . Singel-8 . Super-8. The Definitive International Guide.
7873: LOTH, W.L. - Verslag van de tweede expeditie tot het traceeren van een weg van Brokopondo aan de rivier Suriname tot de Pedrosoengoe-vallen aan de Marowijne. [Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap Deel III No. 3] - Met twee kaarten.
5133: LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, Bookbinders.
5050: LOUMAN, RENÉ - Heden en verleden, altijd nu.
8662: LOUTER, JAN, ADRIAAN VAN DIS & EDDY VAN DER MAAREL - Volop zomer. Schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959).
2448: LOUWES, ANNALEEN. - Minor Details. Text by K. Schippers.
3180: LOUYS, PIERRE - Mimes des courtisanes de Lucien avec quelques inédits. [No. XXI of 50].
5476: LOW, A.M. - The wonder book of inventions. Edited by Harry Golding.
7849: LOWE, JET - Industrial Eye. Photographs by Jet Lowe from the Historic American Engineering Record. Essays by David Wietzman and Michael Leccese. Preface by Robert J. Kapsch. Text by Gray Fitzsimons. Edited by Diane Maddex.
6578: LOWER, WENDY - Hitler's Furies. German Women in the Nazi Killing Fields.
139: LUBBEN, KRISTEN [ED.] - Susan Meiselas. In History.
8484: LUBBEN, KRISTEN [ED.] - Magnum Contactafdrukken. [New].
3332: LUBBERS, R. - Dalen in oude ansichten.
3333: LUBBERS, R. - Kent u ze nog ... de Dalers.
1297: LUCCHINI, CARLO & ENRICO LEPRONI - Luftkrieg über Afrika. Die Italienische und Deutsche Luftwaffe über dem Mittelmeer 1940-1943. Band I: 1940/1941.
588: LUCEBERT - Van de roerloze woelgeest. Gedichten.
8729: LUCEBERT - Lucebert - Verzamelde gedichten.
1170: LUCEBERT - ...en morgen de hele wereld.
269: LUCEBERT - Overzichtstentoonstelling Lucebert t.g.v. zijn vijftigste verjaardag, Galerie Nouvelles Images, Den Haag, 4 oktober tot en met 23 oktober 1974.
270: LUCEBERT - Van de maltentige losbol.
700: LUCEBERT - Lucebert.
698: LUCEBERT - 7 oktober t/m 12 november 1977 [Tentoonstelling].
4340: LUCEBERT. - PAUL COUMANS & GERDA BRETHOUWER [SAMENGESTELD DOOR] - Lucebert.
697: LUCEBERT - Recente schilderijen akwarellen & tekeningen - van 25 Aug. t/m 30 Sept. '78.
3981: LUCEBERT - Lucebert. Gouaches - tekeningen. Galerie de Lange.
6894: LUCEBERT - Der junge Lucebert. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen 1947 bis1965. Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universität und Schleswig-Holsteinischer Kunstverein.
620: LUCIE-SMITH, EDWARD - Art Deco Painting.
7930: LUCIE-SMITH, EDWARD - KunstNu [Kunst Nu].
7917: LUCKHARDT, ULRICH - Lyonel Feininger.
1860: LUEG, GABRIELE [HRSG.] - Made in Holland. Design aus den Niederlanden.
6833: LUGER, JOHAN & MARTEN TOONDER - Tom Poes en een vroolijke beestenboel [Tom Poes en een vermakelijke beestenboel].
6023: [LUGT, FRITS] - Frames Revisited. Masterpieces of Dutch portrait photography shown in antique frames from the Collection Frits Lugt.
8461: LUIJENDIJK, TINEKE & LOUIS ZWEERS - Parlementaire fotografie ... van Colijn tot Lubbers.
1081: LUIKEN, JAN - Beschouwing der Wereld, Bestaande in Hondert konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
8024: LUINENBURG, O. & A.J. DE NEEF [RED.] - Java. Tweede uitgave van Onze Zendings-velden.
2518: LUNT, WILLIAM E. - Financial relations of the Papacy with England to 1327. + 1327-1534.
1808: [LÜPERTZ]. FUCHS, R.H. - Markus Lüpertz - Schilderijen / Paintings.
8562: LUSKACOVA, MARKÉTA - Markéta Luskacova. Text by Gerry Badger, Marie Klimesova, and Josef Topol. - New.
5119: LUSTER, DEBORAH - One Big Self. Prisoners of Louisiana. Text C.D. Wright.
5879: LUTGERT, W.H. [TEKST] & BART SORGEDRAGER [FOTO'S] - 322 Squadron. Sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis. Met een fotoreportage van Bart Sorgedrager.
7995: LUTTERVELT, R. VAN - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
5342: LY, TRAN DUY - American Clocks. With a special section on Self-Winding Clocks. Volume 2.
5319: LY, TRAN DUY - F. Kroeber Clocks. American & Imported.
5322: LY, TRAN DUY - Seth Thomas Clocks and Movements.
5384: LY, TRAN DUY - American Clocks. Volume 1 Second edition.
3674: LYE, ERIC K C - Manuel Vicente. Caressing trivia. [New]
7475: LYNDEN, PAULINE VAN - Donkere palissaden. [Paalhoofden in Zeeland].
5125: LYON, DANNY - Deep Sea Diver. An American Photographer's Journey in Shanxi, China. [Pre-publication of 16 pp.].
4965: LYSTER, WILLIAM - The Cave Church of Paul the Hermit at the Monastery of St. Paul, Egypt.
1152: MAAN, DICK - Paul Schuitema. Visual organizer. [English edition]. - New
2606: MAANEN, HANS VAN - Archimedes, Newton, Murphy. Wetten uit de wetenschap.
8739: [MAAR]. CAWS, MARY ANN - Dora Maar. Die Künstlerin an Picassos Seite. Mit einem Vorwort von Heinz Berggruen.
3710: MAARTENSE, KAREL - De Conste van Geometria. Vijf eeuwen cartografie in het land van Woerden.
4530: MAAS, TOINE & JAN VREDENBERG [RED.] - Beschermd door steen. De stadsmuren van Rhenen.
4558: MAASKAMP, E. - Verklaring der Bijbelkaart, of uitlegging van de geographische, topographische en geschiedkundige Kaart van Palestina of het Heilig Land, benevens een Plan van Jeruzalem en deszelfs Geheiligde Omstreken. [...] Onder toezigt en met medewerking van J. Clarisse.
5607: MACDONALD, BRIAN W. - Tribal Rugs. Treasures of the Black Tent.
879: MACDONALD, GORDON & JOHN S. WEBER [EDS] - Joachim Schmid - Photoworks 1982-2007.
2632: MACH, ERNST - Die Mechanik in ihrer Entwickelung historisch-kritisch dargestellt.
8513: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
2170: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul van Heck. [Tweede druk].
5972: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
175: MACHOTKA, PAVEL - Cézanne. Landscape into art.
7862: MACIÁN, JOSÉ ENRIQUE, SUE JANE STOKER & JÖRN WEISBRODT - The Watermill Center. A Laboratory for Performance. Robert Wilson's Legacy.
5397: MACK, CHARLIE - The Big Book of Superfast Matchbox Toys 1969-2004. Volume 2: Product Lines & Indexes.
1495: MACKEY, MICHAEL C. - Time's Arrow: The Origins of Thermodynamic Behavior.
3277: MADIGAN, MARY JEAN - Steuben Glass. An American tradition in crystal. Revised and Expanded.
613: MAEGHT - L'univers d'Aimé et Marguerite Maeght. 3 juillet - 3 octobre 1982.
8695: MAFFIOLI, MONICA. - Japanese Dream. With an essay by / Mit einem Beitrag von Monica Maffioli. [New].
5303: MAGAZINE - Folies de Paris et de Hollywood. No 307. Numéro exceptionnel - Vénus en vacances. 110 photograpies - 6 strip-teases. Modèles exclusifs.
5306: MAGAZINE - Folies de Paris et de Hollywood. Lingeries et Dentelles. Numéro exceptionnel. 76 Nus - 21 couleurs naturelles.
5304: MAGAZINE - Folies de Paris et de Hollywood. No 335.
5305: MAGAZINE - Folies de Paris et de Hollywood. No 286. 5 strip-tease. 8 pages en couleurs.
6066: MAGAZINE - Banter / Belfast. This is not a travel guide / May / 2015.
5635: MAGNIN, ANDRÉ - Arts Of Africa. Jean Pigozzi's contemporary collection.
7457: MAGRITTE - Magritte. The Blue Box - Luxe edition. [ 436 / 1000]. - [Lacking the silk-screen print of 'Les mots et les images']
5772: MAGUIRE, JON A. - Silver Wings & Leather Jackets. Rare, Unique, and Unusual Artifacts of First and Second World War Allied Flyers.
7663: MAI, EKKEHARD [HG] - Das Capriccio als Kunstprinzip zur Vorgeschichte der Moderne von Arcimboldo und Callot bis Tiepolo und Goya. Malerei - Zeichnung - Graphik.
8605: MAIZELS, JOHN [ED.] - Raw Vision. International Journal of Intuitive and Visionary Art. Outsider Art - Art Brut - Self-Taught Art - Contemporary Folk Art. Number 11 - Spring 1995.
8606: MAIZELS, JOHN [ED.] - Raw Vision. International Journal of Intuitive and Visionary Art. Outsider Art - Art Brut - Self-Taught Art - Contemporary Folk Art. Number 9 - Summer 1994.
5286: MAJERUS, MICHEL - Michel Majerus. With a conversation between John Kelsey and Daniel Birnbaum.
2271: MAK, GEERT - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw [2 delen].
8150: MALAPARTE, CURZIO - Kaputt. Translated from the Italian by Cesare Foligno. [Second printing November 1946].
2138: [MALAWI] - ''Nyasaland calling''. A travel guide to the Nyasaland Protectorate. Issued by the Nyasaland Advisory Committee on Publicity 1936.
8546: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
8545: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
8544: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
1890: MALCOLM, JOHN - De Staats-Geschiedenis van Indië, van 1784 tot 1823. Naar het Engelsch van den Generaal-Majoor Sir John Malcolm. Door Johannes Olivier, Joh. Zn., voorheen Secretaris te Palembang op Sumatra. In twee deelen.
7363: MALE, JAN VAN - Jan van Male, fotograaf Foto's uit de jaren 1950-1980. Tekst Nicolaas Matsier. 1995. A&NP. Amsterdam. Hardcover. 62pp. Illustr.
d791 Goed Hardcover 9789071570476
-- Antiquariaat OvidiusProfessionele verkoper
Jan van Male, fotograaf. Foto's uit de jaren 1950-1980. Tekst Nicolaas Matsier.

1072: MALO, CHARLES - Les Capitales de l'Europe. Promenades Pittoresques. Berlin.
4760: MALONEY, TOM [ED.] - U.S. Camera 1957. First edition. Distributed by Duell, Sloan & Pearce.
2849: MAN RAY - JEAN COCTEAU - Le numéro Barbette.
8639: MAN RAY - TERENCE PEPPER - Man Ray - Portraits. With an introduction by Marina Warner. [New]
5031: MANDELBROTE, GILES {ED.] - Out of Print & Into Profit. A Historiy of the Rare and Secondhand Book Trade in Britain in the Twentieth Century.
174: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Chagall
3499: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Arcimboldo de wonderbaarlijke.
8675: MANEN, BERTIEN VAN - Bertien van Manen - Moonshine. [New].
7318: MANEN, BERTIEN VAN - Vrouwen te gast. Foto's en tekst van Bertien van Manen.
489: MANEN, BERTIEN VAN - Give me your image. [New copy]
8217: MANHEIM, RON - Paula Modersohn-Becker 'ein Wunderland, ein Götterland'. Veenland en bevolking in en om Worpswede. [Nieuw]
8533: MANKES, JAN - Willem de Mérode - Jan Mankes.
8534: MANKES, JAN - JAN JAAP HEIJ - Jan Mankes 1889-1920. Met artikelen van Alied Ottevanger en Caroline Roodenburg-Schadd en een oevrecatalogus samengesteld door Karlijn Berends en Tosca Philipsen.
8532: MANKES, JAN - Jan Mankes 1889-1920.
6747: MANN, THOMAS - Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis.
6746: MANN, THOMAS - Unordnung und frühes Leid. Novelle.
972: MANN, VIKTOR - We waren met z'n vijven. Porrtret van de familie Mann.
4124: MANN, VIVIAN B. [ED.] - Morocco. Jews and Art in a Muslim Land.
2842: MANNEKE, THOMAS - Vilnius. 22 september 20004 - 15 -december 2004.
2840: MANNEKE, THOMAS - Odessa. 6 April 2007 - 18 June 2007.
7859: MANS, VEERLE, PHILIPPUS BREUKER & PETER KARSTKAREL - Margareta de Heer (circa 1600 - circa 1665). Dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
4546: MANSKE, BEATE [ED.] - Wilhelm Wagenfeld (1900-1990). [English editon].
2822: MANTEL, RENO EN NATASJA VERSCHOOR - Water & Werken. Tekst Kees van Kooten.
704: MANTEN, ARIE A. EN TIES VERKUIL SR - Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843-1913.
3010: [MAP DUTCH INDIES] - Nederlandsch-Indië. - Beknopte gegevens betreffende Nederlandsch-Indië.
7327: MAPPLETHORPE, ROBERT - Robert Mapplethorpe. Fotografije.
2007: MAPPLETHORPE, ROBERT - Lady Lisa Lyon. Gefotografeerd door Robert Mapplethorp. Inleiding door Bruce Chatwin. Tweede druk.
881: MAPPLETHORPE, ROBERT & BRUCE CHATWIN [TEXT] - Lady Lisa Lyon.
5045: MAPPLETHORPE, ROBERT & BRUCE CHATWIN [TEXT] - Lady Lisa Lyon.
1264: MAPPLETHORPE, ROBERT - Black Book. Foreword by Ntozake Shange.
2852: MAPPLETHORPE, ROBERT - Robert Mapplethorpe. Autoportrait.
2594: [MAPS] - Automobielkaart van Java en Madoera samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. Vereeniging van automobilisten en motorwielrijders in geheel Ned.-Indië. Hoofdkantoor - Semarang.
8870: MARC, OLIVER - Psychology of the house.
4133: MARC, WALTER - Voyages autour du monde.
3572: MARCH, WERNER - Werner March. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann und einem Nachwort zur Neuausgabe von Thomas Schmidt.
1298: MARCHAND, BRUNO - Jean-Marc Lamunière. Regards sur son oeuvre.
6412: MARCHETTI, LUCA & EMANUELE QUINZ - Dysfashional.
2856: MARCOPOULOS, ARI - Even the President of the United States sometimes has got to stand naked.
8632: MARCUS-DE GROOT, YVETTE - Kunsthistorische vrouwen van weleer. De eerste generatie in Nederland vóór 1921.
162: MARECHAL, DOMINIQUE - Collectie Frank Brangwyn. Catalogus.
461: MARÉCHAL, PAUL - Andy Warhol. The Record Covers 1949-1987. Catalogue raisonné.
4911: MAREES VAN SWINDEREN, RENEKE DE - Het Suez-Kanaal. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Staatswetenschap.
7522: MARIAS, FERNANDO - Greco. Biographie d'un peintre extravagant.
6492: MARIJNISSEN, R.-H. - Bruegel de Oude.
544: MARIJNISSEN, PETER E.A. - De Zichtbaere Werelt. Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad.
2682: [MARINE] - Jaarboekje der Adelborsten en Adspirant-Administrateurs. 45ste jaargang 1916.
2683: [MARINE] - Jaarboekje van het Korps Adelborsten. 52ste Jaargang 1923.
3865: MARINO, BEATRICE - Paints quantified. Image analytical studies of preparatory grounds used by van Gogh. [Academisch Proefschrift].
2853: MARIPOL - Maripolarama. Polaroids by Maripol.
5054: MARKER, CHRIS. - Chris Marker - Passengers.
3947: MARKER, CHRIS. - Chris Marker - Passengers.
7365: MARKUS, ANS - Tot op de huid. 25 jaar schilderkunst van Ans Markus. - [New copy].
5396: MARSH, JUNE - History of Fashion. New Look to Now.
7221: MARSHALL, ALEXANDRA [ED.] - 22 Ways to Say Black.
7220: MARSHALL, ALEXANDRA [ED.] - 22 Ways to Say Black. - New copy.
2303: MARSHALL, S.L.A. - The River and the Gauntlet. Defeat of the Eighth Army by the Chinese Communist Forces, November, 1950, in the Battle of the Chongchon River, Korea [Fourth printing].
7394: MARTENS, PETER - Peter Martens. Cruel Compassion.
8015: MARTIN, RUTH - The Japanese Housewife Overseas. Adapting to Change of Culture and Status.
8834: MARTIN, EARL [ED.] - DESIGN IRMA BOOM - Knoll Textiles, 1945-2010. Published for Bard Graduate Center: Decorative Arts, Design History, Material Culture, New York. - [New].
3435: MARTIN, MARIJKE, COR WAGENAAR, COR & ANNETTE WELKAMP [RED.] - Alessandro & Francesco Mendini - Philippe Starck - Michele De Lucchi - COOP Himmelb[l]au! In Groningen.
8743: MARTINA, PAULO & ANNEMARIE KEIZER-SLOFF - Palet van het Interbellum. Nederlandse kunst uit 1914-1945.
7666: MARTINEAU, JANE - Andrea Mantegna. [Italian edition].
6447: MARTINET, J.F. - Huisboek voor Vaderlandsche Huisgezinnen. Met eene voorrede van J. Martinet Kuijpers, predikant te Groningen. Derde druk.
6172: MARTINI, PASQUALE - Pasquale Martini. Pneuma. 11 Settembre 26 Ottobre 2003.
2859: MARTINI, GIANNI - ''distraction''.
5156: MARTINS, EDGAR - Black holes & other inconsistencies.
2466: MARTIS, ADI & RIK SUERMONDT - Paul de Nooijer.
3820: MARTIS, ADI & MIEKE RIJNDERS - Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de twintigste eeuw.
8161: MARX-KONING, MARIE - Nacht-silene. Teekeningen en bandversiering van S. Moulijn. Tweede druk.
2858: MASAKUNI, MURAKAMI - Es anschauen.
1368: MASER,WERNER - Hitlers brieven en notities. Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten.
1790: MASI, ALEX - Bhopal. Second disaster. Foreword by Indra Sinha.
8104: MASSARO, LUCA - Luca Massaro. Foto Grafia. [96/250].
5822: MASSINELLI, ANNA MARIA - Hardstones. The Gilbert Collection. With contributions by Jeanette Hanisee Gabriel.
456: MAST, MICHIEL VAN DER EN CHARLES DUMAS [RED.] - Van Gogh en Den Haag.
7290: MATCHBOX DINKY - JAN ELLENBROEK, DIRK SCHLEUER & HORACE DUNKLEY - The Dinky Collection Models Book.
8758: MATENA, DICK - GERARD REVE - De Avonden. Een beeldverhaal. Deel 1, 2, 3 + 4
6175: MATHESON, GREVILLE E, - About Holland; A Practical Guide for Visitors.
7910: MATHEY, J.F. - Hundertwasser. [Text in English]
2973: MATSIER, NICOLAAS, CARL DE KEYZER & SELMA SCHEPEL - De Nieuwe Hollandse Waterlinie
6948: MATTERLIN - Autographes et manuscrits. Ventes Publiques 1982-1985 par O. Matterlin. Analyses graphologiques par Anne-Marie Sallerin.
6173: MAUCLAIR, CAMILLE - La Hollande.
3545: MAULDIN, BARBARA [ED.] - Carnival!
5382: MAURER, R. OTTWIL - Skulpturen aus Fleisch und Blut. Ein Buch über Aktfotografie. Mit 16 ganzseitigen Fotos. 41. bis 60. Tausend.
7476: MAURER, ONNO, LISELOTTE & WALTER FARRENKOPF, & HANS-JÖRG MODLMAYR - Zonneschilder Engelbert L'hoëst 1919-2008. [De laatste Nederlandse expressionist].
4641: MAUROIS, ANDRÉ & FRANÇOIS BONJEAN - Maroc. Villes de la côte.
6914: MAUROIS, ANDRÉ & FRANÇOIS BONJEAN - Lyautey.
5633: MAUZY, BARBARA - Pyrex. The Unauthorized Collector's Guide.
3769: MAXWELL, DONALD - Colour sketching with chalk.
1858: MAYNARD, RICKY - Portrait of a Distant Land.
4632: MAYR-OEHRING, ERIKA [HRSG] - Orient. Österreichische Malerei zwischen 1848 und 1914.
3768: MAZARAKY, SYLVIE - Art Nouveau In Europa. Een internationale stijl rond de eeuwwisseling.
7751: MCCARTHY, COURTNEY WATSON - M.C. Escher Pop-Ups. [Dutch edition].
273: MCCARTHY, PAUL - Air Pressure. De Uithof, Utrecht 4 juli - 13 september 2009.
3944: MCCULLY, MARILYN - Picasso in Parijs 1900-1907.
3854: MCDARRAH, FRED W. - Anarchy, Protest & Rebellion, and the Counterculture that changed America.
4583: MCGINLEY, RYAN - The journey is the destination. The Ryan McGinley Purple Book, a special edition for Purple Fashion # 19.
1618: MCKEOWN, HARRY - Pinball Portfolio.
5834: MCMULLAN, TIGRE - Collectible Girlie Glasses.
6806: MCQUEEN, STEVE - Steve McQueen - Caresses.
7647: MCSHINE, KYNASTON [HG] - Andy Warhol. Retrospektive.
8786: MECHANICUS, PHILIP - De laatste keuze uit het fotografisch woordenboek van Philip Mechanicus.
7673: MECHIELS, KAREL - Karel Mechiels. Akwarellen, pastels, olieverven.
7470: MECHIELS, KAREL - Bayens. [Tweede, aangepaste druk]
6136: [MEDEDEELINGEN] - Mededeelingen van de Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (1879).
5007: MEDENDORP, CLAZIEN - Gerrit Schouten (1779-1839). Botanische tekeningen en diorama's uit Suriname.
5039: MEDIC, SANJA - Interior Monologue, a soliloguy.
2539: MEER, HANS VAN DER - Achterland. [New]
7097: MEER, HANS VAN DER - European Fields. The Landscape of Lower League Football. [First edition]
760: MEER, HANS VAN DER - Werk. Produktiebedrijven gefotografeerd.
5150: MEER, BETSY VAN DER - Farm.
2541: MEER, HANS VAN DER & JAN MULDER - Hollandse Velden. [Eerste druk, mei 1998].
8137: MEER, HANS VAN DER & JAN MULDER - Hollandse Velden. [Eerste druk, mei 1998].
7820: MEER, HANS VAN DER - Bhutan-Montserrat. The Other Final.
2090: MEER, HANS VAN DER - Quirk of fate [Photographs]. Introduction Jan Mulder.
7566: MEER, RON VAN DER & DEYAN SUDJIC - Het Architectuur Pakket.
8679: MEER, HANS VAN DER - Hans van der Meer - European Fields. The Landscape of Lower League Football. [First edition] - New.
2091: MEER, HANS VAN DER - Quirk of fate [Photographs]. Introduction Jan MULDER.
1073: MEERTEN SCHILPEROORD, A. VAN - Beknopte schets der mythologie of fabelgeschiedenis.
7109: MEES, D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en Tegels - Applied Arts 1600 - 1800 and Tiles. Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam.
5865: MEEUSE, J.A. - Naam- en Ranglijsten van beroeps- en reserve-personeel beneden den rang van officier, behoorende tot de Koninklijke landmacht, met voorkennis van den Minister van Defensie samengesteld door J.A.Meuse. Vijfde uitgave. Januari 1938.
3087: MEEUWSEN, FRANCA - Aboriginal kunst. De verhalen vertellen.
8339: MEGGENDORFER, LOTHAR - Drie-Turven-Hoog en zijn knecht Damiaan. Een beweegbaar prentenboek van Lothar Meggendorfer.
8331: MEIER / SELB - Diamantenwaescherey Curralinho. [Original large lithograph by Meier (E. Meyer) and printed by J. Selb.].
483: MEIJEL, LEON VAN & THEA VERSTAPPEN - Nijmegen. Architectuur en stedebouw 1850-1940
7639: MEIJER, EMILE - Henk van Gemert.
7098: [MEIJER, JAAP] - SAUL VAN MESSEL - In de Jodenhoek geboren - spinozanum poëticum.
3610: MEIJER, ISCHA - Een Een jongetje dat alles goed zou maken. [Alle stukjes over zijn ouders. Met een nawoord van Connie Palmen].
1034: MEIJER, PAUL H.E. [ED.] - Views of a Physicist. Selected Papers of N.G. van Kampen.
1033: MEIJER, PAUL H. E. [ED.] - Views of a Physicist. Selected Papers of N.G. van Kampen.
4628: MEIJER, ROELANT & HELEN TIMMER - Maroc I'm your friend. Reisverslag.
8525: MEIJER, PETER - Hekken in Nederland. [Nieuw]
5171: MEISELAS, SUSAN - Encounters with the Dani. Stories from the Baliem Valley.
5518: MEISELAS, SUSAN - Pandora's box. [First edition - Signed].
6091: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [SNEEK]. - Zneeck in frieslandt
1149: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [TOLEDO]. - Toledo in Hisp.
6090: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [ABCOUDE]. - Abcou in Holl.
1148: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [CORDOBA]. - Corduba in Hisp.
1151: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [TOLEDO]. - Toledo in Hisp.
1150: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [BILBAO]. - Bilbao in Hispania
6092: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [UTRECHT]. - Ütrecht in hollandt.
6446: MEISS, M. & E.H. BEATSON [ INLEIDING EN TOELICHTING] - De Belles Heures van Jean, du de Berry.
7716: MELICK, BEN VAN - Fritz van der Zander / Schilder. [Signed].
5247: MELIS, WIM - Act of Faith. Noorderlicht 2007.
8116: MELISSEN, ANTOON [ED.] - Armando - Between Knowing and Understanding.
1256: MELISSEN, ANTOON - Jan Henderikse. Works on paper 1957.
5373: MEMORANDUM - Manuscript album met favoriete uitspraken en gedichten opgeschreven door Marie van Hamel 's Jacob. [vanaf] 31 Mei 1883.
647: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Picture + Frame 1850-1920. [English edition]. - [New copy]
2362: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Bild + Rahmen 1850 -1920. [German edition]
646: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Picture + Frame 1850-1920. [English edition]
6085: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Picture + Frame 1850-1920. [English edition]
3252: MENDOZA, EDUARDO - De zaak Savolta.
3272: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass Throughout Time. History and Technique of Glassmaking from the Ancient World to the Present.
3560: [MENTERWOLDE] - Koperen verhalen. De Historische Kring Menterwolde viert haar 12.5 jarig jubieum. In dit boek zijn verhalen opgenomen uit haar bulletins, vanaf de oprichting in 1999 tot juni 2011. De Koperen verhalen.
3216: MERCATOR, GERARD - Gerardi Mercatoris. Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Editio secunda. Sumptibus Cornelij Nicolai & Judoci Hondij, Amsterodami. 1607. - Facsimile van de Atlas van de wereld.
4577: MERCER, JOHN - Spanish Sahara.
255: MERCURIO, GIANNI - Roy Lichtenstein. Meditations on Art. [English edition]
8530: MERCUUR, THOM & FRONIQUE OOSTERHOF - Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (1909-1915).
8531: MERCUUR, THOM & FRONIQUE OOSTERHOF - Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (1909-1915).
8863: MERCUUR, THOM - Raveel in Friesland. Roger Raveel, kunstschilder uit Machelen-aan-de-Leie.
6019: MERIAN, CASPAR - Topographia Germaniae-Inferioris ... [ Faksimile der 2. Ausgabe von 1659 - Neue Ausgabe 1964].
304: MÉRIAN, ANDRÉ - Syrie. Texte de Bernard Millet.
3286: MERINSKY, J.K. - Handbuch der Gebäudelehre (Profanbau).
8597: MERKIN, RICHARD & BRUCE MCGALL [COMMENTARIES] - Velvet Eden. The Richard Merkin Collection of Erotic Photography. Produced and art directed by Harris Lewine.
8148: MERLEN, TH. VAN - [Bidprentje voor Marc Antoni Galleani. Kopergravure op perkament.]
3558: MESLIN-PERRIER, CHANTAL - The National Museum Adrien Dubouché Limoges.
5312: MESLIN-PERRIER, CHANTAL & MARIE SEGONDS-PERRIER - Limoges. Deux siècles de porcelaine.
5315: MESTROM, P.TH.R. - Limburgse klokken en hun makers.
6349: METTIG, KLAUS - Klaus Mettig. Don't be left behind. [New].
675: METZ, TRACY - Pret ! Leisure en landschap.
967: METZ, TRACY & IRENE CIERAAD - Villa Vinex. Bart Sorgdrager fotografeert Leidse Rijn.
5059: METZ, TRACY - On the Ground. Observations from Harvard.
703: METZ, TRACY - Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap.
3821: METZ, TRACY EN MAARTJE VAN DEN HEUVEL - Zoet & Zout. Water en de Nederlanders.
219: MEULEN, JELLE VAN DER - De onzichtbare wandelaar. Albert Jan de Haan. De nalatenschap van een veelzijdig schilder.
2738: MEULEN, R. VAN DER, W.J.D. VAN ITERSON, W.J.D., J.E. VAN RENESSE E.A. - Algemeene Aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen.
4370: MEULENAERE, HERMAN DE - L'Egypte Ancienne dans la Peinture du XIXe siècle. Réalisation Patrick et Viviane Berko. Préface Alexander Apsis.
4057: MEULENBELT-NIEUWBURG, A. - Onder de dekens, tussen de lakens ...
1355: MEULENKAMP, J.J. - Bouw en Inrichting van Schuilplaatsen tegen Luchtaanvallen. Met een voorwoord van Ir. W. Valderpoort.
7875: MEURIS, JACQUES - Magritte 1898-1967. [Dutch edition].
426: MEURS, INEZ, WILLEM OTTERSPEER, CEES STRAUS & MICHIEL KOOLBERGEN - John Louis Torenbeek.
2181: MEURS, A.J. VAN - Over de gevechtsuitputting. On combat-exhaustion (with a summary in English).
7494: MEUWISSEN, JOOST [ED.] - Marian Plug. Paintings. + Paintings Supplement 2002-2006.
5074: MEYER, DOROTHÉE - Een laatste blik. [Een laatste blik op de grens van land en zee, strakst Maasvlakte 2]. - [A last look at a place where sea meets land, a place that will soon be turn into Maasvlakte 2].
4956: MEYER, ANTHONY J.P. - Oceanic Art - Ozeanische Kunst - Art Océanien. Photographs Olaf Wipperfürth.
6679: MEYER, LAURE - Zwart Afrika. Maskers - Beelden - Sieraden.
1327: MEYER, MICHAEL & PAUL STIPDONK - Die Deutsche Luftwaffe. Ein Bilddokumentation der Luftwaffe von 1935-1945 Band 2. Zerstörer- und Nachtjagdverbände Teil 2.
1326: MEYER, MICHAEL & PAUL STIPDONK - Die Deutsche Luftwaffe. Ein Bilddokumentation der Luftwaffe von 1935-1945 Band 1. Zerstörer- und Nachtjagdverbände Teil 1.
4673: MEYER, WILHELM & B. SCHWALBE - Diesterwegs populäre Himmelskunde und mathematische Geographie. Neu bearbeitet von Wilhelm Meyer unter Mitwirkung von B. Schwalbe. Vierzehnte und fünfzehnte Auflage.
7913: MEYER, FRANZ [INLEIDING] - Marc Chagall Grafiek.
8817: MEYER, CHRISTIAN & THERESE MUXENEDER [EDS] - Arnold Schönberg. Catalogue raisonné. [Two volumes].
8718: MEYERE, JOS DE - Utrechtse Schilderkunst in de Gouden Eeuw. Honderd schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum te Utrecht.
1812: MEYEROWITZ, JOEL - Legacy. The Preservation of Wilderness in New York City Parks. Foreword by Michael R. Bloomberg. Essay by Philip Lopate.
1254: MI YOUNG, PYO - Advanced interior design. 1 - Commercial. retail - restaurant - designer's story. 2 - Home & Public. exhibition - home - public & office. 3 - Furniture & Pattern. furniture - pattern & facade - profile & index.
7402: MICHALS, DUANE - Album. The portraits of Duane Michals 1958-1988. - [First edition].
5064: MICHALS, DUANE - Duane Michals: Fotografias 1958-1990 [Text in English and Spanish].
4248: MICHAUD, ROLAND & SABRINA - The Orient in a Mirror.
3324: MICHEL, ERNEST - Le Tour du Monde en 240 Jours. Canada - Etats-Unis - Japon - Chine - Hindoustan.
7320: MICHIELS, TOON - [TEKST / TEXT BY RONALD DE LEEUW, THEO VAN GOGH, DAVE SMITH, PETER THOBEN & PAUL MERTZ - Toon Michiels. Zeldzame mensen - Rare people. [Vijfde / Fifth edition].
7041: MICHIELS, TOON - Alleen het onderweg zijn telt / What matters only is being on the road / Nur das unterwegssein zählt.
7895: MICHNIA, JOSEF JAN - Jan Josef Michnia. Panta Rhei. Paintings - Schilderijen - Gemälde.
8154: MIDDELKOOP, WILLEM [FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY] - GERARD WESSEL [SAMENSTELLING/PRODUCTION] - Code Willem [1980-2000]. Politiecode voor een vuurwapen-gevaarlijke verdachte / Police code for an armed and dangerous suspect. [Special edition - Nr./No. 711].
539: MIDDELKOOP, NORBERT [RED.] - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1600-1800.
5591: MIDDELKOOP, WILLEM [FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY] - GERARD WESSEL [SAMENSTELLING/PRODUCTION] - Code Willem [1980-2000]. Politiecode voor een vuurwapen-gevaarlijke verdachte / Police code for an armed and dangerous suspect. [Nr./No. 556].
4358: MIDDLETON, BERNARD C. - The Restoration of Leather Bindings. Revised Edition.
5063: MIDDLETON, HENRY - The voyage of Sir Henry Middleton to the Moluccas 1604-1606. A new and enlarged edition with an Introduction and Notes by Sir William Foster, C.I.E.
4360: MIDDLETON, BERNARD C. - A History of English Craft Bookbinding Techique. [Third supplemented edition].
4834: MIÈGE, J.-L. - Le Maroc.
1645: MIERAS, J.P. - Na-oorlogse bouwkunst in Nederland.
4762: MIES VAN DER ROHE, LUDWIG - Ausstellung anlässlich der Berliner Bauwochen 1968 veranstaltet von der Akademie der Künste und dem Senator für Bau- und Wohnungswesen in der Akademie der Künste vom 25. August bis 22. September 1968.
6399: MIHÁLIFY, ERNO [FOREWORD] - Hungary in pictures.
5714: MIHORI, FUKUMENSI - Japanese Game of ''Go''. [Tourist Library: 27]. - [First edition].
5991: MIKHAILOV, BORIS - Case history. [Text in English - First edition]. - [Fine copy].
2935: MIKHAILOV, BORIS - Unfinished Dissertation. With an essay by Margarita Tupitsyn.
6050: MIKHAILOV, BORIS - Case history. [Text in English - First edition]. - [Fine copy].
8889: MIKHAILOV, BORIS - Boris Mikhailov - Look at me I look at water - Or perversion of repose. [New].
6937: MIKHAILOV, BORIS - Boris Mikhailov - Maquette Braunschweig. German Portraits.
4365: MILES, CHARLES - Indian and Eskimo Artifacts of North America.
4125: MILET, ÉRIC - Orientalist Photographs 1870-1950.
6657: MILITAIRE HANDLEIDING - Handleiding ten dienste van de officieren der militaire verkenningen, belast met de samenstelling der minuutbladen van de topographische kaarten des Rijks. (Aanschrijving van den Minister van Oorlog van 21 Februari 1910, IIe Afdeeling, no. 245.).
1413: MILLER, HENRY - Tropic of Capricorn.
4455: MILLER, JUDITH - Collector's guides Art Deco.
7024: MILLER, GEROLD - Gerold Miller. [With signed letter].
191: MILLMAN, IAN - Georges de Feure 1868-1943.
2665: MIN, ERIC [TEKST] - Keep still.
8706: MIN, JAAP - Jaap Min - Lange reis door Noord-Holland. Werken op papier. Teksten Willem van Toorn. [2e druk]. + Een zwijgend gesprek. Met tekst van Kester Freriks.
1605: MINCO, MARGA - Ik herinner mij Maria Roselier. Toespraak uitgesproken tijdens de persbijeenkomst op maandag 24 februari ter gelegenheid van de Boekenweek 1986.
3334: MINDERHOUD, H.D. - 700 Jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen. + 6 oude ansichtkaarten van Dalen.
8818: MINNE, RICHARD - Richard Minne - Verzameld Werk. In den zoeten inval - Wolfijzers en schietgeweren - Verspreide gedichten - Heineke Vos en zijn biograaf - Verhalen.
5616: MINSKY, RICHARD - Richard Minsky. My life in book art.
2586: [MIRO] - Sculpture in ceramic by Miro and Artiga. December,1956 [Terres de Grand Feu].
283: MIRÓ - Joan Miró. l'Oeuvre Gravé. Introduction by Sam Hunter.
7958: MISHIN, VALERII - ReRe. Residual Realism. Poetic Commentary by Tamara Bucowskaya.
3378: MISKIN, LIONEL - Lionel Miskin's Ineffable Passion.
5193: MISRACH, RICHARD - Violent Legacies. Three cantos. Fiction by Susan Sontag.
4587: MISS BLANCHE [ALBUM] - De wereld in beeld aangeboden aan onze Miss Blanche rookers door N.V. The Vittoria Egyptian Company.
6043: MISTER MOTLEY - Mister Motley # 33 - oktober/november/december 2012. Over onze ouders. Alma Mathijsen. Maziyar Pahlevan. Feiko Becker. Nare Leoyan. Dominik Lang. Hans Aarsman.
8405: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
8407: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
8404: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
8409: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
8410: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
8408: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
8406: MITHILA PAINTING - Original seventies Mithila or Madhubani Painting.
5123: MITTICA, PIERPAOLO - Chernobyl. The Hidden Legacy.
5713: MIYOSHI, MANABU - Sakura. Japanese cherry. [Tourist Library: 24]. - [First edition].
7541: MOAVENZADEH, FRED [ED.] - Concise Encyclopedia of Building & Construction Materials.
5936: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125607.
5938: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 30601 + A 30602.
5939: MODE / FASHION - Création Heim. A 125650 + A 125651.
5940: MODE / FASHION - Créations de Paris. A. 125621 + A125622.
5941: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125617 + A125618.
5943: MODE / FASHION - Création Joseph Paquin. A 125645 + A125646.
5944: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125654 + A 125655.
5946: MODE / FASHION - Création Creed. A 125633 + A 125634 + A 125635.
5947: MODE / FASHION - Création Heim. A 125647.
5948: MODE / FASHION - Création Luceber. A 125625.
5950: MODE / FASHION - Création Dilkusha. A 125601.
5951: MODE / FASHION - Créations de Paris. Modele "Patineuse". A 30556.
5952: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 30659 + 30660.
5957: MODE / FASHION - Création Lucie Vallée. A 30494.
5931: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125623.
5932: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125662.
5953: MODE / FASHION - Création Germaine Patat. A 30157.
5954: MODE / FASHION - Créations de Paris. Robe-sport. A 30859.
5937: MODE / FASHION - Création O'Rossen. A 125656 + A 125657.
5955: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125605.
5930: MODE / FASHION - Création Pauline Sainte-Anne. A 30627.
5945: MODE / FASHION - Création Mag-Helly. A 125610.
1220: MODE FOTOGRAFIE - Mode fotografie. Fashion photography. Objectif mode de 1850 a nos jours. Modefotografia. Fotografía de moda. Fotografi di moda.
5956: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125652 + 125653.
5935: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125608 + A 125609.
5929: MODE / FASHION - Création Marguerite Ranna. A 125627 + A 125628.
5942: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125624.
5934: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125626.
5961: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 125660.
5960: MODE / FASHION - Création Creed. A 125643 + A 125644.
5959: MODE / FASHION - Création de Flaviis. A 125641 + A 125642.
5958: MODE / FASHION - Créations de Paris. Modele " Impeccable". A 30507.
5962: MODE / FASHION - Créations de Paris. A 30622.
2249: MOELKER, H.P. - ''De Zaanse Molen''.
7478: MOELLER, MAGDALENA M. [HRSG] - Karl Schmidt-Rottluff. Aquarelle. Eine Ausstellung zum 120. Geburtstag des Künstlers.
272: MOELLER, MAGDALENA M. - Franz Marc. Zeichnungen und Aquarelle.
8637: MOELLER, MAGDALENA M. & GÜNTHER GERCKEN - Ernst Ludwig Kirchner - Peter Schlemihl's Wondrous Story. [New].
6972: MOENS, KAREL & IRIS KOCKELBERGH - Muziek & Grafiek. Burgermoraal en muziek in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden.
5519: MOERKERKEN, E. VAN - Reportages in licht en schaduw. Met een voorwoord van S. Carmiggelt.
5084: MOERKERKEN, BRUNO & MINKE VOS - Emiel van Moerkerken.
8411: MOES, WALLY - Larensche dorpsvertellingen. Eerste + tweede deel
7861: MØHLMANN, ROB - Jan Mankes' binnenbeeld in de ogen van 10 hedendaagse kunstenaars.
8522: MØHLMANN, ROB - Jan Mankes' buitenbeeld. Een tijdreis door de woon- en werkwereld van Jan Mankes (1889-1920) met documenten, kunst, prenten, kaarten, boeken, en ansichten uit zijn tijd.
8393: MØHLMANN, ROB - Omzien in bewondering. Hedendaags respect voor oude(re) Meesters.
8394: MØHLMANN. ROB - Mijn Muze.
8779: MØHLMANN, ROB, RUDOLF KOBER & GERD LINDNER - Naar het leven. Neuer Realismus in den Niederlanden. [Text in Dutch, English and German].
768: MOHOLY-NAGY, LASZLO - Fotogramme 1922-1943.
5021: MOHOLY-NAGY, HATTULA & IGUCHI TOSHINO A.O. - Moholy-Nagy Laboratory of Vision.
4808: MOLEMA, JAN - The New Movement in the Netherlands 1924-1936.
1505: MOLENAAR, HANS - EuropaCup 73/74.
1502: MOLENAAR, HANS EN CEES NIEUWENHUIZEN - Wereldkampioenschap München 74.
5122: MOLKENBOER, KEES - Kees Molkenboer. Rotterdam 1945-1953.
4636: MOLKENBOER, TH. - De Nederlandsche nationale kleederdrachten.
933: [MOLLERUS, J.H.] - Reglement op de Huisvesting of Kazernering van de Troepen van den Staat, gearresteerd door den Commissaris-Generaal voor het Departement van Oorlog, Ten gevolge van het Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, Van den 26en Junij 1814, No. 1.
1485: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER [SAMENGESTELD] - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Van 1200 tot 1900.
1880: MOLLISON, ELIZABETH EN HENK ROMIJN MEIJER [SAMENGESTELD] - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Dichters van de twintigste eeuw.
3698: MOLON, DOMINIC - Sympathy for the Devil. Art and Rock and Roll since 1967.
5828: MONCHAMPS, MGR [PRÉFACE] - Au Congo et aux Indes. Les Jésuites Belges aux Missions. Kwango, par Ivan de Pierpont. Ceylan, par Victor Le Cocq. Bengale Occidental, par Grégoire Van Austen.
361: MONDRIAAN. - JOOSTEN, JOOP M. & ROBERT P. WELSH - Piet Mondrian. Catalogue Raisonné. I - Naturalistic Works (until early 1911). II - Work of 1911-1944. III - Appendix
7548: MONNIKENDAM, JOEP & ANNEMIEK HAM - Jan van Diemen.
7724: MONNIKENDAM, JOEP - Ru van Rossem.
8466: MONTAIGNE - Muurspreuken bij Montaigne. Een staalkaart van Nederlandse vertalingen. Bezorgd en ingeleid door Albert P. van der Kloet.
5900: MONTALBAN, MANUEL VÁQUEZ [PREFACE] / PERE VIVAS & FRANCISCO ONTANON [PHOTOGRAPHS] - Barcelona. [Quarta edició].
8345: MONTESSORI, MARIA - The Call of Education - l'Appel de l'Education - La Chiamata dell' Educazione. Psycho-Pedagogical Journal . International Organ of the Montessori Movement. Vol. I. No. 1 - 1924. Edited by Maria Montessori with the Coöperation of Prof. dr. Géza Révész and Dr. J.C.L. Godefroy.
4780: MONTFILS, L.T. - Willem Bilderdijk Bibliografie. Analytische bibliografie van de zelfstandige publicatie 1777-2004. Bibliografische lijst van niet-zelfstandige publicaties 1772-1831.
7718: MONTYN [MONTIJN], JAN - Jan Montyn. Indochine 1974. [Inleidende tekst Philip Peters]. - [265/600].
7719: MONTYN [MONTIJN], JAN - Jan Montyn. Indochine 1974. [Inleidende tekst Philip Peters]. - [40/600 - signed].
713: [MONUMENTEN] - Buitenplaatsen. Jaarboek Monumentenzorg 1998.
712: [MONUMENTEN] - In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1947 1997. Jaarboek Monumentenzorg.
2036: MOOJEN, WILLEM H. - Hollandsche Stoomboot Maatschappij / Holland Steamship Company. De vaart op op het Verenigd Koninkrijk en West-Afrika. - Deel 2: De vloot.
2383: MOONS, AD - Ontstaan en ontwikkeling der Stedelijke Volksboekerijen van Antwerpen 1865-1925.
3142: MOORE, KEVIN - Starburst. Color Photography in America 1970-1980. With Essays by James Crump and Leo Rubinfien.
6339: MOOS, DAVID - Julian Schnabel - Art and Film. [New].
7939: MORAN, MARK F. - Warman's Arts & Crafts Furniture. Identification & Price Guide.
5046: MORATH, INGE - The road to Reno. Essay by Lucy Raven. Afterword by Arthur Miller Edited and with a foreword by John P. Jacob.
6804: MOREIRA, NUNO - Nuno Moreira - ZONA.
6483: MORGAN, DAVID W. - Braiding Fine Leather. Techniques of the Australian Whipmakers.
8320: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Klein Irmchen. Ein Kinderliederbuch von Christian Morgenstern und Josua L. Kampp. - [Elftes bis dreizehntes Tausend].
3020: MÖRIKE, EDUARD - Historie von der schönen Lau.
1701: MÖRIKE, EDUARD - Die Hand der Jezerte. Ein Märchen mit Originalsteinzeichnungen von Josef Franz Huber.
1785: MORIYAMA, VICTOR AND FELIPE LOPEZ - Estetica Marginal - Vol 01: Nova Escola.
8136: MORIYAMA, DAIDO - Daido Moriyama - Actor Isamu Shimizu.
8094: MORTENSEN, LARS ROLFSTED - Lars Rolfsted Mortensen. In Search of Habitat.
7226: MOSCO, MARILENA - Meraviglie. Precious, Rare and Curious Objects from the Medici Treasure.
7448: MOSER, MARY ANNE & CATHERINE BENNETT [ED.] - Stan Douglas. [De Pont].
4947: MOSZEIK, OTTO - Die Malereien der Buschmänner in Südafrika.
8553: MOUCHA, JOSEF - Alfons Mucha. [Second, enlarged edition] . - New.
6161: MOUCHA, JOSEF, EVA M. HODEK & HELENA MUSILOVA - The The Photography of Identity / The Memory of Czech Photography.
8324: MOUKHIN, IGOR - Igor Moukihin. My Moscow. Photographs. Introduction by Zakhar Prilepin.
6752: MOYES, PATRICIA - Dead Men Don't Ski.
8600: MUCHA, SARAH - Alphonse Mucha. Ter gelegenheid van de oprichting van het Mucha Museum, Praag.
1570: MUELLER, MARIANNE - The Proper Ornaments (Combine 1995-2005).
7535: MÜHE, RICHARD & HORAND M. VOGEL - Antieke klokken. Een handboek over Europese tafelklokken, wandklokken en staande klokken. Nederlandse bewerking: C.Spierdijk.
6498: MUIS, JAN - Wie gaat er meê op reis door Nederland? door Jan Muis.
7536: MULDER, BERTUS - Gerrit Thomas Rietveld. An outline of his life, thought and work.
8002: MULDER, A.W.J. - Het kasteel Amerongen en zijn bewoners.
5459: MULDER, LODEWIJK & WILLEM STARING - De Stokvischorders, in der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder, en thans in beeld vertoond door Willem Staring Jr.
5152: MULDER, J.G. - Zijstraten van de geschiedenis. De wereld rond 1900 in stereofoto's. Met een essay van John Kleinen. [Met 3D viewer].
3597: MULDER-RADETZKY, R.L.P. & B.H. DE VRIES - Geschiedenis van Oranjewoud. Van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen. Zesde, geheel herziene druk.
1453: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel.
3093: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de hemel. [Tweede druk].
6954: MULLER, S. - Oude huizen te Utrecht. Met afbeeldingen door G. de Hoog.
2768: MÜLLER, DR. JOH. - Lehrbuch der Physik und Meterorologie.Achte und Neunte umgearbeitete und vermehrte Auflage von Leop. Pfaundler [drei Teile in vier Bänden]. Mit gegen 2000 Holzstichen, Tafels, zum Theil in Farbendruck, und einer Photographie.
6365: MULLER, S. - De De Dom van Utrecht. Dertig platen met tekst van S. Muller.
8515: MULLER, FRED. & E.H. RENKEMA - Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek. Twaalfde druk bewerkt door A.D. Leeman.
6364: MULLER, S. - De De Dom van Utrecht. Dertig platen met tekst van S. Muller.
6574: MULTATULI - Multatuli Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree. Deel 1 / Tekst. Deel 2 / Apparaat en commentaar.
5514: MUNNIK, J.H.D. - Handboek voor de plaatselijke besturen in Nederland. In hetwelk in eene alphabetische zijn vervat de zaken tot welker behandeling dezelve volgens de wet tot regeling en zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeente besturen en andere wetten en besluiten geroepen zijn. + Eerste en Tweede Supplement. [Drie delen in twee banden].
4343: MUNSTER, JAN VAN. - MICHELINE LESAFFRE [TEKST] - Jan van Munster.
360: MUNSTER, JAN VAN - Die Energie des Bildhauers - The Energy of the Sculptor - De Energie van de Beeldhouwer.
7002: MUNSTER, JAN VAN - LISETTE PELSERS [TEXT] - De Beyerd, Breda - Landesmuseum , Oldenburg - Provinciaal Museum, Hasselt, België.
2435: MUNSTER, JAN VAN - I - Ich - R - Io - JÁ - YO - MOI - JAG - MINÄ - IK.
5733: MURAKAMI, HARUKI - De jacht op het verloren schaap. Vertaling en nawoord Jacques Westerhoven. [Vijfde druk].
5736: MURAKAMI, HARUKI - iq84 [qutienvierentachtig] Boek een april-juni - Boek twee juli-september - Boek drie oktober-december. Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven. - Complete set.
5731: MURAKAMI, HARUKI - Dans dans dans. Vertaald door Luk Van Haute. [Eerste druk]
5730: MURAKAMI, HARUKI - De Opwindvogelkronieken. Vertaald door Jacques Westerhoven. [Eerste druk].
5735: MURAKAMI, HARUKI - Kafka op het strand. Vertaald door Jacques Westerhoven. [Eerste druk].
7604: MURASE, MASAO - Nihonga. Contemporary [Japanese] painting in traditional style - Hedendaagse schilderkunst in traditionele stijl - Peinture contemporaine de style traditionnel. [Text in English.] Added: Separate volume with text in Dutch.
8622: MURKEN-ALTROGGE, CHRISTA - Paula Modersohn-Becker. Leben und Werk. [3., überarbeitete Auflage].
6783: MURPHY, PRUDENCE - Prudence Murphy - Detective Special.
745: MURRAY, CHARLOTTE, CECILIA HAVERGAL, AND OTHERS - Abiding in Thee. A Selection of Poems.
2326: MURRAY, LES - Fredy Neptune. [Roman in verzen]. Uit het Engels vertaald door Peter Bergsma.
3220: MUSCH, JEROEN [FOTOGRAAF]. - WITMAN, BOB & HILDE DE HAAN - Amsterdamse pleinen.
4456: MUSCH, LEO - Leo Musch Schilder-tekenaar. Over grenzen in beeld en ruimte - Across borders in image and space - Par delà les frontières dans l'image et l'espace. [Signed by the artist].
3121: MUSIL, ROBERT - De man zonder eigenschappen [Eerste druk in één band. Vijfde druk].
8246: MUSIL, ROBERT - The Man without Qualities. [Two volume set].
2761: MUSTIENES, CARLOS & THOMAS HILLAND [EDS] - 1000 Signs. Colors.
1431: MUTZENBACHER, JOSEFINE - Het leven van een Weense hoer door haarzelf verteld. Vertaald door Thomas Graftdijk. Met een nawoord van M. van Amerongen.
8280: MYERS, VALI - Vali Myers - Drawings 1949-79. Foreword Ed van der Elsken. Introduction George A. Plimpton. [Signed].
2082: [N.K.F.] - Normbladen N.V. Nederlandsche Kabelfabriek, Delft. [Ontwerp F. Stapel. Fotografie A. Dingjan].
4438: NAAKTGEBOREN, C. - Inleiding in de wereld van de joodse prentbriefkaart.
5062: NAAR, JON - The Faith of Graffiti. Words by Norman Mailer. Photographs by Jon Naar.
4925: NAAR, JON - Getting the picture. Re-discovering my photography / In het spoor van mijn fotografie.
3449: NABOKOV, VLADIMIR - Verzamelde verhalen 2. Vertaling Yolanda Bloemen, Anneke Brassinga, Rien Verhoef, Peter Verstegen en Marja Wiebes
3450: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita. Vertaling Rien Verhoef.
8413: NABOKOV, VLADIMIR - Heer, vrouw, boer. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
8417: NABOKOV, VLADIMIR - De verdediging. Roman. Vertaling Anneke Brassinga.
3451: NABOKOV, VLADIMIR - De tovenaar. Vertaling Marja Wiebes. Met een nawoord van Dmitri Nabokov
8414: NABOKOV, VLADIMIR - Bleek vuur. Roman. Vertaling Peter Verstegen.
8416: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog. Roman. Vertaling Johan Hos
8418: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding. Roman. Vertaling Anneke Brassinga.
8419: NABOKOV, VLADIMIR - Ada. Een familiekroniek. Vertaling René Kurpershoek.
8575: NACHTEGAAL-REEDIJK, MARIJKE - Piet van Stuivenberg. Beeldhouwer 1901-1988.
7410: NACHTWEY, JAMES - James Nachtwey. Deeds of war. Photographs. Introduction Robert Stone. - [First edition].
7059: NAEF, WESTON - Photographers of Genius at the Getty. [Second printing].
1555: NAGANO,YOICHI - To the Lighthouse.
6414: NAGGAR, CAROLE - George Rodger en Afrique.
2703: NAIMAN, JON - Family Territory.
6801: NAKI - Naki ''Just Happiness''.
2579: NATHAN, JOHN - Mishima a biography.
5294: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - In Focus. National Geographic Greatest Photographs.
2746: NATKIEL, MAX & DIRK VAN WEELDEN [INL.] - Studio Paradiso.
6342: NAUGHTEN, JIM - Jim Naughten. Re-enactors.
6860: NEDERLANDS WONDER-TONEEL - Nederlands Wonder-Toneel, Geopend in de Jaren 1747. en 1748. Vertonende Eene korte [...] wonderlyke gebeurtenissen. Welke de Vereenigde Provintien [...] zyn Overgekomen. En in 't byzonder De Verkiezinge [...] Installatie van Zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange Nassau, [...] Geboorte van den Erf-Prins [...] Vreugde-bedryven, en Vuurwerken daar over in vele Steden en Plaatzen voorgevallen. [...] Als mede wel Inzonderheid De Onlusten, Oproerigheden en Plunderingen die ten opzigte tegen de Pachten en Regeeringe [...]. [Two parts in one volume].
7655: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheids-Kunst Jaarboek 1919.
7653: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheids-Kunst 1927.
7654: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheids-Kunst 1921.
7652: NEDERLANDSCHE AMBACHTS- & NIJVERHEIDS-KUNST - Nederlandsche Ambachts- & Nijverheids-Kunst 1925-1926.
2481: NEGRYN, BOB - The flat view. Landscape photographs.
7414: NEGRYN, BOB - The flat view. Landscape photographs. [+ signed letter related to the special edition and book presentation card Kunsthal KAdE Amersfoort]
4102: NEHREN, RUDOLF - Zur Prähistorie der Maghrebländer. (Marokko - Algerien - Tunesien). Teil 1 + 2.
1506: NELISSEN, JEAN - Sterren van een voetbalnatie.
3221: NELSON / POST - Jan Nelson & Liza May Post.
3897: NELSON, GEORGE - Building a New Europe. Portraits of Modern Architects, Essays by George Nelson 1935-1936. Introduction by Kurt W. Forster. Foreword by Robert A.M. Stern.
4092: [NÉRET, GILLES] - Description de l'Egypte. Publiée pas les ordres de Napoléon Bonaparte. Edition complète.
4725: NETEL, LIES, EVERT RODRIGO & SIMONE VERMAAT - Lucebert. Schenking schilderijen en werken op papier uit de collectie van het Instituut Collectie Nederland.
8830: NETEL, LIES, ARIE KATER & ELS BONGER - Arie Kater (1922-1977). Schilder.
4466: NEUBAUER, HENDRIK [ED.] - The survivors. Tribes around the world.
7822: NEUENSCHWANDER, BR. - Kijken naar dezelfde maan. Japanse en westerse kalligrafie van nu - Looking at the same moon. Modern Japanese and western calligraphy. - [New].
3745: NEUER, RONI A.O. - Ukiyo-e. 250 jaar Japanse prentkunst. [Tweede druk].
8807: NEUHART, MARILYN & JOHN - The Story of Eames Furniture. [Two volumes]. - New.
8139: NEUMAN, FRITS SEB. - Jan Rijlaarsdam.
319: NEUSNER, JACOB & ALAN J. AVERY-PACK - Judaism in Late Antiquity - Part 3. Where we stand: Issues and debates in ancient Judaism - Volume 2.
1306: NEUTELINGS RIEDIJK - Neutelings Riedijk 2003-2012. Conventions and identity. El Croquis no. 159.
1299: NEUTELINGS RIEDIJK - Neutelings Riedijk 2003-2012. Conventions and identity. El Croquis no. 159.
1876: NEW YORK - Photographic views of the Statue of Liberty and New York Harbor.
6189: [NEW GUINEA] - Four albums with papercuttings concerning New Guinea numbered and dated: Album 1. 27 oktober 1960 - 27 september 1961 / Album 2. 27 september 1961 - 12 januari 1962 / Album 3. 13 januari - 14 april 1962 / Album 4. 26 april 1962 - 1 juni 1962.
5582: NEWARK, TIM - Camouflage. [Now you see me, now you don't]. Introduction by Jonathan Miller.
5328: NEWARK, TIM - Book of Camouflage. [Text in Japanese].
7405: NEWMAN, ARNOLD - Arnold Newman. Five decades. Introduction by Arthur Ollman. With an afterword by Arnold Newman.
7213: NEWMAN, ALEX & ZAKEE SHARIFF - Fashion A to Z. An Illustrated Dictionary.
7382: NEWTON, HELMUT - Helmut Newton. World Without Men. [First edition].
7308: NEWTON, HELMUT - Helmut Newton. Portretten / Portraits. Stichting Amsterdam Foto. Met een inleiding van [introduction by] Herman Hoeneveld.
2080: NEWTON, ISAAC - Opticks: or, a Treatise of the Reflections, Restractions, Inflections and Colours of Light. The Third Edition, Corrected.
6007: NEYT, FRANÇOIS [TEKST] - REES DIEPEN - Miniatuur sculpturen van Zwart Afrika / Sculptures miniatures de l'Afrique Noire. Collectie - Collection Rees Diepen.
7696: NIAGARA FALLS - Views of Niagara Falls.
8877: NIBELUNGENLIED - Nibelungenlied. Een middeleeuws epos over liefde en wraak. Uit het Middelhoogduits vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal.
6480: NICHOLLS, DALE REEVES & ROBIN ALLISON - Antique Enameled Jewelry.
6495: NICHOLSON, H.B. [ED.] - Origins of Religious Art & Iconography in Preclassic Mesoamerica.
3051: NICO ISRAEL - Nico Israel. Rare Books. Catalogue 25 / Catalogue twenty-five. 250 Fine and interesting old books in many fields. Maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order.
3004: NICOLAI, CARSTEN - Carsten Nicolai. Schwarz - Holz.
3328: NIEDERMAYR, WALTER - Walter Niedermayr. Appearances. Testi di / texts by Sigrid Hauser, Filippo Maggia.
3222: NIEKUS, THEO - Damrak.
3687: NIEMEYER, OSCAR - Oscar Niemeyer.
3223: NIENHUIS, BERT - Foto Bert Nienhuis. Teksten Gerard van Westerloo.
3224: NIENHUIS, BERT & CHANTAL SPIEARD - Camping. Tekst / Text Remco Campert.
8266: NIERMEYER, MARIETTE - Informele Kunst 1945-1960. Lyrische Abstractie - Cobra - Materieschilderkunst.
229: NIEROP, HENK VAN [E.A.] - Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw
674: NIERSEN, ROY VAN - Thuis in Zweden. Nederlandse emigranten vertellen.
5338: NIESSEN, SANDRA - Legacy in cloth. Batak textiles of Indonesia.
6150: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftochten op Bali. [Zoowel wat den tekst als de prenten betreft dit boek een geheel omgewerkte tweede uitgave van ''Zwerftochten op Bali" in 1910 verschenen.
7681: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Heilige steden. Engelsch-Indië. [214/475].
7693: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J.Nieuwenkamp (1874-1950).
1044: NIJHOFF, GERARD CORNELIS - Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhave.
8160: NIJMEIJER, BERT - Heyboer. Een biografische speurtocht. - [New]
4198: NIJST, A.L.M.T., H. PRIEMUS, H.L. SWETS & J.J. VAN IJZEREN [KASBA 64 STUDY GROUP] - Living on the edge of the Sahara. A study of traditional forms of habitation and types of settlement in Morocco.
7119: NIKKELS, WALTER & FRANZ-W. KAISER [VORMGEVING & EINDREDACTIE] - Karel Appel - Retrospectief.
3226: NIKOLAEVA, VESSELINA - Simply a Line. No Man's Land between Bulgaria and Turkey. Het niemandsland tussen Bulgarije en Turkije /.
8771: NISBET, PETER [ED.] - The Sketchbooks of George Grosz.
3712: NISSEN, PETER & KOOS SWINKELS [RED.] - Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg.
2611: NITOBÉ, INAZO - Japanese Traits and Foreign Influences.
8072: NIXON, NICHOLAS - Nicholas Nixon. About forty years.
2877: NIXON, NICHOLAS - Las hermanas Brown 1975-2010.
7846: NIXON, NICHOLAS - Nicholas Nixon. Pictures of People. Introduction by Peter Galassi. [Second printing].
813: [NOBEL] - Nobelstiftelsen. The Nobel Foundation. Code of Statutes given at the R. Palace in Stockholm on the 29th June 1900
226: NOEVER, PETER [ED.] - Dennis Hopper. A System of Moments.
3786: NOEVER, PETER [ED.] - Alexander M. Rodtschenko - Warwara Feodorowna Stepanowa. Die Zukunft ist unser einziges Ziel...
3225: NOOIJER, PAUL DE - Home sweet home. Photographs Paul de Nooijer. Introduction Jos Houweling. [INSERTED: Invitation brochure in colour of the exposition at 'Weverij de Ploeg' 1988].
7029: NOOIJER, PAUL DE - Home sweet home. Photographs Paul de Nooijer. Introduction Jos Houweling.
711: NOORDERVLIET, NELLEKE - 'Op de zeef van de tijd'. Een geschiedenis van Nederland.
7578: NOORT, MAARTEN VAN - Gestel in Bergen.
8006: [NOOTHOORN, A. E. VAN] - Reizen en Lotgevallen van Lodewijk Vermeer, in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
8672: NORDSTROM, ALISON & ELIZABETH MCCAUSLAND [TEXTS] - Lewis Hine from the collections of George Eastman House, International Museum of Photography and Film. [Third printing]. - [New].
2806: NORDSTRÖM, ALISON & PEGGY ROALF [ESSAYS] - Colorama. The world's largest photographs from Kodak and the George Eastman House Collection.
6700: NORTON, R.A. - Through Beatnik Eyeballs. A Novel of Teen-Age Life.
3658: NOTHHELFER, GABRIELE UND HELMUT - Momente und Jahre - Moments and Years. 1970-2008. Texte von / Texts by Gabriele Conrath-Scholl, Claudia Schubert, Volker Scherliess, Gabriele und Helmut Nothhelfer. Herausgeber / Editor Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur.
7857: NOUVEL, JEAN - 1987-1998 Jean Nouvel. El Croquis 65/66. 3rd revised edition. 3a edición ampliada.
3227: NOZOLINO, PAULO - Makulatur.
3228: NOZOLINO, PAULO - Makulatur.
1242: [NUDES] - Nudes of all nations. A collection of 48 photographic studies. With a foreword.
6731: NUNEZ, CRISTINA - Cristini Nuñez - But Beautiful. [New].
1049: NUSSENZVEIG, H.M. - Introduction to Quantum Optics.
3025: NYERGES, ALEXANDER LEE - Edward Weston. A Photographer's Love of Life.
4955: O'RILEY, MICHAEL KAMPEN - Art Beyond the West.:The Arts of Africa, India and Southeast Asia, China, Japan and Korea, the Pacific, and the Americas.
1591: O'BRIEN, GLENN AND ROSS SIMONINI - Eddie Martinez: Paintings.
5637: OAKES, JILL & RICK RIEWE - Spirit Oo Siberia. Traditional Native Life, Clothing and Footwear.
4830: OBDEIJN, HERMAN, PAOLO DE MAS & PHILIP HERMANS - Geschiedenis van Marokko.
5412: OCEANIA AND PACIFIC OCEAN - Philips authentic maps for tourists & travellers. Oceania and Pacific Ocean. Scale 1:34,600,000 (546 Miles - 1 Inch).
3229: OCHLIK, RÉMI - Revolutions. In girum imus nocte et consumimur igni.
1801: ODDENS, JORIS - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671).
8680: ODERMATT, ARNOLD - Arnold Odermatt - Im Dienst / En service / On Duty. Herausgegeben von / Edité par / Edited by Urs Odermatt. [Second edition]. - New.
921: OECHSLIN, WERNER [HRSG] - Le Corbusier & Pierre Jeanneret. Das Wettbewerbsprojekt für den Völkerbundespalast in Genf 1927.
688: OEI, LOAN - Indigo. Leven in een kleur.
7677: OERLEMANS, HESTER - Hester Oerlemans - Ahead. [New copy].
5748: OESTREICH, KARL - Land und Leute im Nordwestlichen Himalaya. Vortrag von Prof. Dr. Karl Oestreich.
2995: OH, K.H. TEKST EN BEELD - Aquarelleren in oosterse Stijl. Bamboe, Bloesems en Bloemen.
7296: OHARA, KEN. - Ken Ohara. One. [Fine copy with bellyband].
7776: OISTEANU, VALERY - Moons of Venus.
2348: [OISTERWIJK] - Geïllustreerde Gids voor Oisterwijk en omgeving. Met plattegrond.
7672: OJEN, VINCENT VAN - Vincent van Ojen. Houtsneden / Woodcuts.
8865: OKA, HIDEYUKI - How to Wrap Five More Eggs. Traditional Japanese Packaging. [First edition].
7840: OKKER, FRANK - Tumult. Het levensverhaal van Madelon Székely-Lulofs.
8070: OLÁH, STEFAN [PHOTOGRAPHS] & SEBASTIAN HACKENSCHMIDT [ED.] - Sechsundzwanzig Wiener Tankstellen. [Second and extended edition].
6732: OLÁH, STEFAN & ANDREAS LEHNE - Stadtbahnbogen.
4432: OLDE MEIERINK, B. [RED.] - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
7994: OLDE MEIERINK, B. [RED.] - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. [Tweede druk]
372: OLDENBURG, CLAES - Multiples 1964-1990
5114: OLDEWARRIS, HANS - H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op papier. Art Deco design on paper.
2736: OLDHAM, TODD, CAMILLE PAGLIA - Camp Nest.
2714: OLDHAM, TODD, AMY SEDARIS - Home Studio Home. Providence, RI.
5821: OLDKNOW, TINA - Richard Marquis Objects. Published on the occasion of a retrospective at the Seattle Art Museum.
8069: OLEINIC. OLYA - Olya Oleinic. China is a big Moldova.
7054: OLEK, JERZY & ROMUALD KUTERA [EDS] - Nowe przestrzenie fotografii - New spaces of photography.
8138: OLIE, JACOB - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd aan het eind van de 19de eeuw. Met een inleiding van Hans Aarsman. [Eerste druk].
8698: OLIE, JACOB - Jacob Olie. Amsterdam en omstreken - foto's 1890-1903.
3023: OLIVA, ACHILLE BONITO. - [ BRAM VAN DEN BOOGAART] - Bram Bogart opere dal 1955 al 1991.
5098: OLIVARES, ROSA [ED.] - Exit 54: De Vacaciones / On Holidays.
6235: OLMEDO, CARLOS PHILIPS, DENISE & MAGDALENA ROSENZWEIG A.O. - Fridas Kleider. Aus dem Museo Frida Kahlo, Mexico City.
4798: OMAR KHAYYAM - Rubáiyát of Omar Khayyám. Presented by Willy Pogány. [Printed by Vincent Brooks Day & Son Ltd., Lithographers, London]
8032: OMAR KHAYYAM - Rubáiyat of Omar Khayyám.
8034: OMAR KHAYYAM - Rubaiyat.
2569: OMORI, KATSUMI - Stars and Stripes. All photographs were taken on January 20, 2009, New York City. - Incarnation. All photographs were taken in August, 2009, Tokyo. - Bonjour. All photographs were taken on October 15, 2009, Blitvenica.
4082: ONDERWIJS & OPVOEDING - Nieuwe Bijdragen, ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1857.
4083: ONDERWIJS & OPVOEDING - Nieuwe Bijdragen, ter bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den Jare 1859.
3847: OORT, DORINDE VAN - Paulus de Boskabouter of Het dubbelleven van Jean Dulieu. Biografie. [Tweede druk].
7255: OORTHUYS, CAS [PHOTOGRAPHY] - Veertig jaar DRAKA. Geschiedenis van de N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek Amsterdam. Geschreven ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan dezer onderneming. 1910 - 20 april - 1950.
882: OORTHUYS, CAS - Het laatste jaar 1944-45.
6851: OORTHUYS, CAS - Cas Oorthuys, Guaranteed Real Dutch, Congo. Samenstelling - Composition Willem van Zoetendaal.
2042: OOSTERWIJK, BRAM - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
6675: OOTMAR, G.A. - De wereld van het kind. Nieuwere beschouwingen over de handelingen en uitingen der kinderen door G.A. Ootmar, Arts.
6999: OPGANG - Opgang. Populair-Letterkundig Tijdschrift. 3e Jaargang Aflevering 1 t/m 5 [5 nummers].
6919: OPHORST, RUVERT [VOORWOORD] - Reinhoud 50 jaar beelden.
5445: OPHUIJSEN, VAN - Kijkjes in het huiselijk leven der Bataks.
5775: OPIE, JENNIFER HAWKINS - Contemporary International Glass. 60 Artists in the V&A.
5164: OPIE, CATHERINE - Inauguration.
462: OPMEER, P. - Ede architectuur en stedenbouw. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
4590: OPPEL, ALWIN & ARNOLD LUDWIG [ZUSAMMENGESTELLT VON] - F. Hirts Bilderschatz zur Länder- und Völkerkunde. Für die Belehrung in Haus und Schule. 25. bis 29. Tausend. + Brochure publisher [1906].
2526: ORBIGNY, ALCIDE D' - Voyage dans les Deux Amériques augmenté de renseignments exacts jusqu'en 1853 sur les différents États du Nouveau Monde.
5018: ORCHARD, KARIN & ISABEL SCHULZ - Kurt Schwitters en de avant-garde. [Dutch edition]
8353: ORDONNANTIE BEGRAFENISSEN LEIDEN - Ordre op de Graven, en Het begraven van de Dooden. Die van de Gerechte der Stadt Leyde, gelet op de sware last van de Kerckmeesters deser Stede. [...] voor den Volcke afgelesen op den xxvjen Iulij vanden Iaere zestien.hondert drie-en-tsestich. By my G. van Hoogheveen.
8352: ORDONNANTIE BEGRAFENISSEN LEIDEN - Ordre Voor de Nodigers ter Begraaffenisse, Knegts van de Gebuurte, en Graafmakers over het aantekenen en overgeven van de Lyste der Dooden binnen dese Stadt over-leden. [...] Leyden, op den 2. November 1733. D:V: Royen.
7223: ORGOGOZO, CHANTAL & YANNICK LINTZ - Vases, bronzes, marbres et autres antiques. Dépôts du musée du Louvre en 1875. Étude historique et catalogue.
5485: ORIOL, ANJA LLORELLA - Luxury toys.
4137: ORMISTON, ROSALIND & MICHAEL ROBINSON - Art Nouveau. Affiches, illustraties en beeldende kunst uit het fin de siècle.
878: ORMISTON, ROSALIND - Alphons Mucha Meesterwerken.
3750: OS, HENK VAN - Fatale Vrouwen 1860-1910.
8344: OS, HENK VAN & SJENG SCHEIJEN - Ilja Repin. Het geheim van Rusland. [Tweede druk]
3753: OS, HENK VAN, IN SAMENWERKING MET MARIËTTA JANSEN - Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975.
5472: OS, HENK VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300 -1500.
124: OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger Schilderkunst.
3953: OSBORNE, MIKE - Floating island.
4542: OSMAN, COLIN [ED.] + TEXT BY MARTIN CAIGER-SMITH - George Rodger. Magnum Opus. Fifty Years in Photojournalism.
1078: OSSELEN-DELDEN, B.E. VAN, MARIE HILDEBRANDT - Bobo. Geschiedenis van een Aap.
6953: OSTEN, GERT VON DER & HORST KELLER [HRSG.] - Kunst der sechziger Jahre. Sammlung Ludwig im Wallraf-Richartz Museum Köln 1969. 3. erweiterte Auflage. [Art of the Sixties 3rd enlarged edition]. - [Text in German and English].
8754: OSTERWOLD, TILMAN & THOMAS KNUBBEN [HRSG] - Emil Nolde. Ungemalte Bilder. Aquarelle 1938 bis 1945 aus der Sammlung der Nolde-Stiftung Seebüll.
7665: OSTHAUS, KARL ERNST - Van de Velde. Leben und Schaffen des Künstlers.
8643: OSTKREUZ - AGENTUR DER FOTOGRAFEN - Über Grenzen - On Borders. [New].
7858: OTTE, INEKE - Ineke Otte. Sieraden 1982-2004.
5492: OTTE, INEKE - Jewellery Sieraden 1980-2005. Ineke Otte
959: OTTEN, WILLEM JAN - Eindaugustuswind.
8820: OTTEN, WILLEM JAN & JAN JAAP HEIJ - Sam Drukker. Dames en heren ! Schilderijen, tekeningen en grafiek.
6722: OTTENHEYM, KOEN - Schoonheid op Maat. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw.
7678: OTTERLOO, A. VAN - China, beschreven naar de nieuwste bronnen, door A. van Otterloo.
775: OTTOMEYER, HANS - Jugendstil Möbel. Katalog der Möbelsammlung des Münchner Stadtmuseums.
4897: OUD, J.J.P. - Het Het Hofplein-plan van Dr. Berlage door J.J.P. Oud
3689: [OUR EARTH COLLECTION] - Factories.
7033: OVENDEN, GRAHAM - Alphonse Mucha Photographs.
6316: OVERY, PAUL, LENNEKE BULLER E.A. - Het Rietveld Schröder Huis.
7075: OZERI, YIGAL - Yigal Ozeri - Olga in the Park paintings.
2212: OZINGA, M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal. With English summaries.
180: PAARLBERG, SANDER [RED.] - Jacob Gerritsz. Cuyp (1594-1652).
4786: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting.
2744: PACK, JON & GARY HUSTWIT - The Olympic City.
3637: PADRÓN, FRANCISCO MORALES [ED.] - Journal of Don Francisco Saavedra de Sangronis during the commission which he had in his charge from 25 June 1780 until the 20th of the same month of 1783. Edited and introduced by Francisco Morales Padrón. Translated by Ailee Morre Topping.
1399: PAERL, ERIC - Klassenstrijd in Suriname.
1638: PAGE, SOPHIE - Magic in Medieval Manuscripts.
7533: PAGLEN, TREVOR - Trevor Paglen. A Compendium of Secrets. [New copy].
1634: PAIRON, MARC - "Stellingname over 'De homofiele neigingen van zeepaardjes in de koude golfstroom van Gibraltar'".
1195: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
1185: PAIS, ABRAHAM - 'Subtle is the Lord...' The Science and Life of Albert Einstein.
4224: PAKENHAM, THOMAS - In Search of Remarkable Trees. On Safari in Southern Africa. Text and photographs by Thomas Pakenham.
5977: PALM, C.H.M. - Vaartuigen en Visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java. [Overdruk].
8619: PALM, FRÉDÉRIQUE VAN DER - Ieder zijn Domela. Dubbelexpositie. [uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Cesar Domela].
3531: PALMENAER, ELS DE [EINDREDACTIE NEDERLANDSE VERSIE] - Aethiopia. Geschiedenis. Bevolking. Geloof. Kunst & Ambacht.
3476: PALSETIA, JESSE S. - The Parsis of India. Preservation of Identity in Bombay City.
4731: PANAMARENKO - Panama: Souvenirs van Juveniele Suspense.
1232: PANZER, MARY - Things as they are. [Photojournalism in context since 1955]. World Press Photo.
1231: PANZER, MARY - De dingen zoals ze zijn. World Press Photo. 50 jaar fotojournalistiek in context. Met een nawoord van Christian Caujolle.
5587: PAOLO BATTAGLIA (AUTHOR), ALESSANDRA CAGLIARI - Espresso! The Coffee Machines / Le Macchine da Caffè.
4952: PAPINI, ROBERTO - Arts in the '20's. Architecture and Decorative Arts in Europe.
5198: PAREKH, SWAPAN - Between Me & I
3577: PARINI, JAY - John Steinbeck. A Biography.
6845: PARIS, HELGA - Gesichter Frauen in der DDR. Helga Paris Fotografien. Helga Schubert Vorwort.
866: PARK, CARTON MOORE - An Alphabet of Animals.
5398: PARKER, BOB - The Complete Book of Hot Wheels.. Revised and expanded 4th Edition. [With Up-to-date Models and Prices]
2759: PARR, MARTIN - Postcards.
7313: PARR, MARTIN [INTRODUCTION] - Notre sincère désir est votre plaisir. Cartes postales de John Hinde. Photographies de Elmar Ludwig, Edmund Nägele et David Noble.
6315: PARR, MARTIN - Objects. [New].
5521: PARR, MARTIN - Luxury. Words by Paul Smith.
7707: PARR, MARTIN - From Our House to Your House.
2758: PARR, MARTIN - Postcards.
6413: PARRINDER, GEOFFREY - African Mytholoy.
1494: PARRY, W.E. [ED.] - Essays in Theoretical Physics. In Honour of Dirk ter Haar.
7730: PARTENHEIMER, JÜRGEN & JAMES JOYCE - Jürgen Partenheimer. Fragments from Finnegans Wake / James Joyce. Eight Drawings. [Violer d'Amores].
3428: PARTSCH, SUSANNA - Gustav Klimt. Leven en werk.
6594: PARYS, JORIS VAN - Masereel. Een biografie. [Tweede druk].
6508: PASLEY, FRED D. - Al Capone. The Biography of a Self Made Man.
7927: PAUCIULO, ANTONIO - Antonio Pauciulo - nell' aperto. A Metaphor for the Human World and the World of Maire Technimont. With an introductive essay by Maurizio Calvesi.
7111: PAULI, LORI - La photographie mise en scène. Créer l'illusion du réel.
7540: PAULSON TOWNSEND, W.G. [ED.] - The Art Workers' Quarterly. A portfolio of practical designs for decorative and applied art. Volume V [No. 17 - 20]1906. - [Signed].
2933: PAUSTOWSKI, K. - De Baai van de Kara Boegas. Nederlandse vertaling Karel van 't Reve.
6958: PAUWELS, WIM - Country Houses - Demeures de Campagne - Landhuizen.
7632: PAUWELS, HEDWIG & JACK VAN PEER [TEKST] - Ex Libris - H. Pauwels. [Overzicht exlibrisoeuvre van Hedwig Pauwels].
4206: PAVITT, NIGEL - Turkana. Kenya's Nomads of the Jade Sea.
1296: PAXTON, ROBERT O., OLIVER CORPET & CLAIRE PAULHAN - Collaboration and Resistance. French literary life under the nazi occupation. With an essay by Jean-Paul Sartre.
5206: PAYNE, JOHN R. [FOREWORD] - John Steinbeck. A Collection of Books & Manuscripts. Formed by Harry Valentine of Pacific Grove California. Bradford Morrow Bookseller Catalogue Eight.
5340: PAYNE, ALEXANDER & JAMES ZEMAITIS - The Coffee Table Coffee Table Book.
1723: PAYTON, E.W. - Round about New Zealand being notes from a Journal of three years wanderings in the Antipodes.
7364: PEAPE, EDDIE DE , LARA WIJSMULLER & KATJUSCHA OTTE - Marie Henri Mackenzie 1878-1961. Van grachtenpand tot muurhuis.
1183: PEARLSTEIN, IRA, BUZZ POOLE - Playing Cards.
4470: PÉCSI, J. [TEXT AND PICTURES] - Photo und Publizität.Text und Bilder - Photo and advertising. Text and pictures. [Herausgeber Carl Laszlo, 1989].
6769: PEDERSEN, LINN - Linn Pedersen - Sedimentality.
3318: PEEL, J.D.Y. - Aladura: A Religious Movement Among the Yoruba.
6065: PEELS, WIESJE - Wiesje Peels. Mimus. [Signed + small pouch containing a necklace with mimus sign]. - new copy.
6064: PEELS, WIESJE - Wiesje Peels. Mimus. [Signed + small pouch containing a necklace with mimus sign]. - new copy.
4945: [PEIGNOT, CHARLES] - Arts et Métiers Graphiques 47. 1er Juin 1935. Victor Hugo 1885 - 1935.
4946: [PEIGNOT, CHARLES] - Arts et Métiers Graphiques No 30. Quinze Juillet 1932.
3902: PEISSEL, MICHEL - Tibetan Pilgrimage. Architecture of the Sacred Land. Text and watercolors by Michel Peissel.
8172: PEL, C.A. - Tip en Top. Met tekeningen van Greetje Kroone.
911: PELSERS, LISETTE [INL.] - Jan van Munster - Die Energie des Bildhauers / The Energy of the Sculptor / De Energie van de Beeldhouwer.
4090: PELTRE, CHRISTINE - Orientalism in art. Translated from the French by John Goodman.
8232: PENGUIN CLASSICS - Mini Modern Classics Box Set. [With 49 of 50 books].
5066: PENN, IRVING - Irving Penn Fotografier en donation till minne av Lisa Fonssagrives-Penn. - Irving Penn Photographs a donation in memory of Lisa Fonssagrives-Penn.
5168: PENN, IRVING - Irving Penn regards the work of Issey Miyake. Photographs 1975-1998. With the close collaboration of Midori Kitamura. An introductory essay by Mark Holborn.
8305: PEREBOOM, HANNEKE - Beelden in steen. Beeldhouwtechnieken in speksteen, albast en serpentijn.
1761: PERELMAN, YAKOV - Figures for Fun. Stories and conundrums.
922: PERMANYER, LLUÍS [TEXT] - LLUÍS CASALS [PHOTOGRAPHS] - Josep Puig i Cadafalch.
1351: PERSIA - Persia - Perse - Persien. Chromolithograph plate by Urrabietta.
3460: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coleta. Verspreide verhalen. Ongebundeld werk.
2825: PETERS, MARTIJN EN FRANCIS WEIJMER - Land in verandering. Tekst Joyce Roodnat en Daan van Rijn.
4579: PETERS, MONIEK & BENNO TEMPEL [RED.] - Paul Joseph Constantin Gabriël 1828-1903. Colorist van de Haagse School.
558: PETERSEN AD & PIETER BRATTINGA - Sandberg. Een documentaire / A documentary.
8782: PETERSEN AD & PIETER BRATTINGA - Sandberg. Een documentaire / A documentary.
7347: PETERSEN, AD - A A Curator's Camera. Preface by Roland Topor. [New copy].
2035: [PÉTIGNY, JULES DE] - Dissertation etymologique, historique et critique sur les diverses origines du mot COCU. Avec des notes et pièces justificatives par un membre de l'Académie de Blois. [Augmentée de l'origine du Cocuage]
7737: PETIT, JEAN - BAJ Catalogue de l'oeuvre graphique et des multiples / catalogue of the graphic work and multiples. Volume I 1952-1970.
3086: PETITJEAN, GEORGES [ED.] - Opening Doors. The art of Yuendumu - De kunst van Yuendumu - Die Kunst von Yuendumu.
8163: PETRAEUS, BRAM & GUIDO DE WIJS - De straat volgens Bram & Guido. - [Nieuw].
4650: PETRIE, GRAHAM - Tunis, Kairouan & Carthage. Re-issued by Stacey International with a foreword by Stephen Day, CMG.
243: PETROVA, EVGENIIA [ED.] - A legacy regained: Nikolai Khardzhiev and the Russian Avant-Garde
274: PETROVA, YEVGENIA - Kazimir Malevich in the Russian Museum.
985: PFEIFFER, BRUCE BROOKS - Frank Lloyd Wright. The Heroic Years; 1920-1932.
5539: PFEIFFER, INGRID & MAX HOLLEIN [EDS] - Yoko Ono. Half-a-wind show. A retrospective.
6479: PHELPS, ANDRES - Nature de luxe. [Signed copy].
1590: PHILBRICK, HARRY [ED.] - Dive Deep: Eric Fischl and the Process of Painting.
341: PHILIP, JODIDIO - Architecture Now! 8 / Architektur heute / L'architecture d'aujourd'hui.
7178: PHILIPPE, ROBERT - Political graphics. Art as a weapon.
5192: PHILIPPEN, RAFAËL - Convallaria majalis. [The new photographs by Rafaël Philippen].
5191: PHILIPPEN, RAFAËL - Convallaria majalis. [The new photographs by Rafaël Philippen].
4377: PHILIPS, TOM - The Postcard Century. 2000 cards and their messages.
2568: [PHILIPS' TRAVELLING MAPS] - East Indies. [Malay, or East Indian Archipelago with Burma & Siam].
5093: PHILIPSZ, SUSAN - The Distant Sound.
8629: PHILLIPS, DONNA-LEE - Eros & Photography. [An exploration of sexual imagery & photographic practice].
2207: PHILLIPS, THOMAS R. [ED.] - Roots of Strategy. A Collection of Military Classics. [Third printing].
7903: PHILLIPS, CHRISTOPHER - Voices - Voces - Voix.
4195: PHILLIPS, TOM [HRSG] - Afrika. Die Kunst eines Kontinents. [Katalog zur Ausstellung im Martin-Gropius-Bau Berlin 1996].
5909: PHILLPOTTS, BEATRICE - Het Boek der Magiërs. De wereld van bezweringen, rituelen en magische krachten.
1569: [PHOTOGRAPHY] - Art Collection Neue Börse.
7421: PICABIA, FRANCIS - MARIA LLUISA BORRAS - Picabia. La Sainte-Vierge. [De Luxe edition 173/200].
1378: PICCIRELLI, R.A. [ED.] - Topics in Statistical Mechanics and Biophysics: A Memorial to Julius L. Jackson (Wayne State University - 1975).
7934: PICHER, CLAUDE - Picher. 'La couleur de la Gaspésie' 'The colour of the Gaspé coast. Texte de Claude Picher. Préface de Denis Paquet. Version anglaise de Jonathan Paterson.
4141: PICKENS, SAMUEL [TEXTE] & PHILIPPE SAHAROFF [PHOTOGRAPHIES] - Les villes impériales du Maroc. Fès - Marrakech - Meknès - Rabat-Salé.
4112: PICKFORD, PETER & BEVERLY - Forever Africa. A Journey from the Cape of Good Hope to Morocco.
5794: PICKVET, MARK - Collecting Playing Cards. Identification and Value Guide.
5428: [PIERPONT MORGAN LIBRARY] - America from Amerigo Vespucci to the Louisiana Purchase.
5155: PIERRE ET GILLES - Pierre et Gilles. La Création du Monde.
1380: [PIERRE RÉSIBOIS] - Journal of Statistical Physics. Volume 24, Number 1. Dedicated to the memory of Pierre Résibois.
8342: PIËT, FRANS & LOU VIERHOUT - Sjors van de Rebellenclub als Circus-artist. Nieuwe avonturen van Sjors en zijn vriendje Sjimmie.
1830: PIETSCH, ULRICH - Johann Gregorius Höroldt 1696-1775 und die Meissener Porzellanmalerei. Zur dreihundersten Wiederkehr seines Geburtstages.
8361: PIJPER, WILLEM & RIE CRAMER - Noëls de France. Arrangement et accompagnement de piano de Willem Pijper. Illustrations en couleurs de Rie Cramer. + Envelope.
4164: PIJPERS, GERRIT & DAVID TRUESDALE - Arnhem Their Final Battle. The 11th Parachute Battalion, 1943 - 1944.
1407: PINAS, EDDY L. - Te koop wegens vertrek.
4216: PINSARD, LAURENT [PHOTOGRAPHIES] & AHMED SEFRIOUI [TEXTES] - Artisans du Maroc.
989: PINTARIC, V. HORVAT - Vienna 1900. The architecture of Otto Wagner.
3646: PIPER, DAVID [RED.] - De De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst. [Twee delen]
8327: PLAATJES ALBUM / PLATE ALBUM]. - DIJK, ANTOINETTE VAN & M. GÜTHSCHMIDT - Avonturen van Pietje Guit . [ De avonturen van Piet Guit zijn Klepper en zijn Haust Beschuit]. [Tekst van Antoinette van Dijk / Illustraties / Teekeningen van M. Güthschmidt].
6397: PLACAAT - Placaat ende Ordonnantie van, de Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, op 't vertienden van de Lammeren, Byen ende Baggelen, in den selven Lande vallende, in dato den 14 Junij MCXCIX.
5149: PLACHY, SYLVIA - Red Light. Inside the Sex Industry. Photographs by Sylvia Plachy. Text by James Ridgeway.
1178: PLANKENSTEINER, BARBARA [HRSG] - Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria.
1969: PLAS, MICHEL VAN DER - Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968). Derde druk
2874: PLASS, VOLKER - Stadtschriften. Was über Geschäften einst geschrieben stand.
7307: PLATTNER, STEVEN W. - Roy Stryker: U.S.A., 1943-1950. The Standard Oil (New Jersey) Photography Project. Foreword by Cornell Capa.
2486: PLEMPER, P. - Beschryving van de Heerlijkheid En het Dorp Alphen aan den Ryn [...].
7767: PLISSON, PHILIP - Philip Plisson. De wereldzeeën. Teksten Christian Buchet. Bijschriften Anne Jankéliowitch.
7187: PLOEG, PETER VAN DER, EPCO RUNIA A.O. - Niederlandische Malerei. Die Sammlung Kremer.
2066: PLOSSU, BERNARD - Le voyage Mexicaine 1965-1966. Avant-propos de Denis Roche.
3012: PLOUM, YVONNE - Körpersprache - Landschaftssprache. Lichaamstaal - Landschapstaal
Arnulf Rainer zu Gast im Armando Museum, Arnulf Rainer te gast in het Armando Museum.

7495: PLUG, MARIAN - Marian Plug vijftig jaar olieverf op doek - 50 years oil on canvas.
2772: PLUIM, T. - Uit de geschiedenis van Baarn.
5196: PLUMMER, JOHN - The Hours of Catherine of Cleves. Introduction and commentaries by John Plummer. [Second printing].
5427: PLUMMER, JOHN - The Book of Hours of Catherine of Cleves. Foreword by Frederick B. Adams, Jr.
8558: POEDER, JOS & MERIAN PLAAT - Kamper schilder. Portret van kunstenaar Henk Poeder (1897-1958).
1462: POESJKIN, ALEXANDER - De Geschiedenis van Poegatsjov. Vertaling en nawoord: Monse Weijers.
796: [POESJKIN] - PUSCHKIN, ALEXANDRE - De gevangene op de Kaukasus. Een gedicht naar het Russisch.
7715: POHLMAN, ULRICH [HG] - Alois Löcherer. Photographien 1845-1855.
1616: POINTL, FRANS - Vijf laatste verhalen. Tweede druk.
375: POL, JAN VAN DER & ATTE JONGSTRA - Magazijn 'Memoria'.
5014: POL, ANDRI - Where is Japan.
8677: POLIDORI, ROBERT - Robert Polidori - After the Flood.
8802: POLING, CLARK V. - Kandinsky - Lessen aan het Bauhaus. Kleurentheorie en analytisch tekenen beschreven aan de hand van voorbeelden uit de verzameling van het Bauhaus-Archiv, Berlijn
4229: POLIZA, MICHAEL - Michael Poliza. ANTARCTIC. A Tribute to Life in the Polar Regions.
4231: POLIZA, MICHAEL - Michael Poliza. Eyes over Africa.
8589: POLJAKOVA, OLGA A. - Iconen. Meesterwerken van de Russische kunst 16e - 19e eeuw uit de collectie van het Openluchtmuseum Kolomenskoje.
1805: [POLKE]. - Sigmar Polke. Voorwoord / Preface Wim A.L. Beeren.
7127: POLLAC, JEAN [INTROD.] - ArieL 18 - Carte Blanche a la Galerie Stéphane Janssen Bruxelles.
3290: POLLACK, PETER - The Picture History of Photography. From the Earliest Beginnings to the Present Day. Revised and Enlarged Edition.
7868: POORT, JOHAN - H.W. Mesdag, de Copieboeken of De Wording van de Haagse School.
7731: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag (1831-1915). Life and Work. - [92/4000].
7636: POORT, JOHAN - Jan Andreas Goedhart 1919-1991 'een Rotterdams schildergenie'. Research Lijda Brockbernd. Inleiding Dolf Welling.
6978: POORTENAAR, JAN - Etskunst. Techniek en geschiedenis. Derde druk. [number 379/550].
4891: POORTENAAR, JAN - Oostersche schoonheid.
8213: POPE-HENNESSY, JAMES - Sins of the Fathers. A Study of the Atlantic Slave Traders 1441-1807.
4433: POPOVIC, MLADEN - De Dode Zeerollen. Nieuw licht op de schatten van Qumran.
7205: POPPE, NINA & VERENA LOEWENHAUPT [CURATORS] - TEXT CHRISTOPH SCHADEN - Don't talk bullshit, what are you doing? Reflections on the unique homage project Marks of Honour.
6398: POPPE, INE & SANDRA ROTTENBERG - De Kraakgeneratie. 18 portretten van krakers uit de lichting 1955-1965.
4735: POPPER, FRANK A.O. - Homage to Yaacov Agam. Solomnon Guggenheim Museum Exhibition 1980. Sepcial issue of the XXi Siècle Review.
3248: PORS, HENK - Keizer Wilhelm II. Asielzoeker in Nederland.
8587: POSPECH, TOMAS - Tomás Pospech - An aimless walk.
8541: POSTMA, K. & H. SENNEMA - 20 tekeningen. Palestina.
8540: POSTMA, K. & H. SENNEMA - 20 tekeningen. Naar aanleiding van de aardrijkskundeles van Europa.
8864: POSTMA, C. - Mozaiek van de plant - Een mikro- en makrofotografische studie. Met een voorwoord van Prof. dr. V.J. Koningsberger.
8539: POSTMA, K. & H. SENNEMA - 20 tekeningen. Nederland.
8359: [POTSDAM] - Erinnerungen an Potsdam. Twelve steelengraved views.
4831: POTTIER, RENÉ - Le Sahara.
373: POUGNY - Jean Pougny.
7635: POULS, JOS E.A. - Charles Eyck 1897-1983. Kunstenaar tussen vernieuwing en traditie.
8008: PRAAMSTRA, OLF - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman.
446: PRATHER, MARLA - Willem de Kooning. Paintings. Essays by David Sylvester, Richard Shiff.
2781: PRATT, ANNE - Wild flowers. Indexes by Rev. G. Egerton Warburton. Volume 1 + 2.
2720: PRAZ, MARIO - Studies in Seventeenth-Century Imagery. Second edition considerably increased. + Pt. II. Addenda et Corrigenda. Hilary M.J. SAYLES. Chronological list of emblem books.
5908: PRESSENSÉ, E. DE - De Jonge Graaf en De Dorpsschool. Twee verhalen van mevrouw E. de Pressensé. Nieuwe druk.
5680: PRESSMAR, EMMA - Ringe Reden. Die Sammlung Emma Pressmar im Ulmer Museum.
8652: PRETTEJOHN, ELIZABETH, PETER TRIPPI, ROBERT UPSTONE & PATTY WAGEMAN - J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen.
8398: PRIEM, RIEM - Op reis en aan tafel met Katherina van Kleef 1417-1476.
5750: PRIGOFF, JAMES & ROBIN J. DUNITZ - Walls of Heritage - Walls of Pride. African American Murals.
2652: PRINS, JAN EN HANS SOETERS [SAMENST.] - Rotteurodam. Foto's Lex de Herder.
7773: PRINTING - Monotype Recorder. Pre-exhibition Number Olympia, March-April, 1929. No. CCXXIX [No. 229].
4162: PRISSE D'AVENNES, ÉMILE - Arab Art - Arabische Kunst - l'Art Arabe. The complete plates from l'Art arabe and the Oriental album. Essay by Sheila Blair & Jonathan Bloom. With a selection of original texts by Emile Prisse d'Avennes & James Augustus St. John.
4184: PROBST, ERNST - Deutschland in der Steinzeit. Jäger, Fischer und Bauern zwischen Nordseeküste und Alpenraum.
2070: [PROGRAMME] - Miyako Odori or Cherry Dance for 1937. Furyu O-Kuni Kabuki (O-Kuni's Elegant Play).
951: PROKUDIN-GORSKII, SERGEI - True Colours. Trichromatic Photography.
3048: [PROPAGANDA LEAFLET WW II] - Die andere Seite. Erstes Heft.
4084: PROUDHON, P.-J. - La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes.
5447: PROUST, MARCEL - On reading.Translated and Edited by Jean Autret and William Burford. With an introductory note by William Burford. - [Signed].
5852: PROUST, MARCEL - Correspondance. Texte établi, présenté et annoté par Philip Kolb. Tome I - VI. 1880-1907.
3748: PROVOOST, MICHELLE, BERNARD COLENBRANDER & FLORIS ALKEMADE - Dutchtown. O.M.A.'s meesterproef in Almere.
7074: PRUDNIKOV, VASILY A.O. - World Press Photo Laureates from Russia and the Soviet Union 1955-2013. - [New].
5500: PRUIS, AB - Het stinkdier Ab Pruis. [Paradoxaal demasque van een kosmopolitiese ketter, in memoriam opgedragen aan: Frans Babylon].
4612: PRUSSIN, LABELLE - African Nomadic Architecture. Space, Place, and Gender. With contributions by Amina Adan, Peter A. Andrews, Arlene Fullerton, Anders Grum, and Uta Holter.
4578: PRUSSIN, LABELLE - African Nomadic Architecture. Space, Place, and Gender. With contributions by Amina Adan, Peter A. Andrews, Arlene Fullerton, Anders Grum, and Uta Holter.
2200: PUCCI BEN ZEEF, MIRIAM - Diaspora Judaism in Turmoil 116/117 CE. Ancient Sources and Modern Insights.
1586: PUCKEY, THOM AND WILLEM ELIAS [ESSAY] - 11 Easy Pieces. Love & Self-Damage.
2096: PURSER, LOUIS C. - The Story of Cupid and Psyche as related by Apuleius.
5108: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design, 1918-1945.
5588: PUT, ROOS VAN & MATTIAS DUYVES [ESSAYS] - Ton of Holland. Contemporary Embroidery.
1473: PUTHAAR, RENÉ - Dansmuziek. Gedichten.
8080: PUTMAN, JACQUES & CHARLES JULIET - Bram van Velde. [French edition].
8400: PUTMAN, ROBERT - Early Maps and Charts of the West Coast of North America. On the history of maps and sea charts, cartographers and publishers and on some periods of American history. [Nr. 500/500].
8524: PUTTELAAR, CARLA VAN DE - Carla van de Puttelaar. Tekst / text Rudy Kousbroek [De Galatea's van Carla van de Puttelaar / The Galateas of Carla van de Puttelaar].
6708: PUTTELAAR, CARLA VAN DE - Galateas. With an introduction by Kristien Hemmerechts.
8875: PUTTEN, BAS VAN [RED.] - Schrijvers over Mahler. Met foto's van Johannes Schwartz en een monografie van Bas van Putten.
5884: QUANT, L.J. - De verdediging van Nederlandsch Indië.
4962: QUELLEC, JEAN-LOÏC LE [TRANSLATED BY PAUL BAHN] - Rock Art in Africa. Mythology and Legend.
6500: QUETELET, A. - Gronden der Sterrekunde. Door A. Quételet, Hoogleeraar in de Wis-, Natuur- en Sterrekunde aan het Koninklijke Athenaeum te Brussel. Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen verrijkt door R. Lobatto. Eerste stuk + Tweede stuk. [Two parts in one volume].
5434: RAABE, PAUL [BEARB.] - Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die Freiheit in Europa. [Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek Nr. 64].
7493: RAAD, JACQUELINE DE - Hans van Ieperen 1909-1995.
8693: RAAD, JACQUELINE DE, EMKE RAASSEN-KRUIMEL, JAN DE VRIES A.O. - Jan Sluijters 1881-1957.
6016: RAASSEN-KRUIMEL, EMKE - Schilderkunst in Laren. [Nieuw].
1491: RABEN, REMCO [RED.] - Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland.
3857: RACHLINE, FRANÇOIS - Gérard Garouste. Peindre, à présent. [Painting, in the present].
2041: RADCLIFFE, ANTHONY, MALCOLM BAKER AND MICHAEL MAEK-GÉRARD - Renaissance and later sculpture. With works of art in bronze. The Thyssen-Bornemisza Collection.
165: RADU, MAGDA - André Cadere / Andrei Cãdere.
1595: RAE, INÉS [PHOTOGRAPHY] AND SIMON GRENNAN [PERMUTATIONS'] - Kurl Up 'n' Dye.
2059: RAHDER, J. - La Carrière du Saint Bouddhique.
3167: RAHDER, LIESBETH - Liesbeth Rahder. Schilderijen 1992-1999. [Tekst Wim van der Beek].
8440: RAMAKRISHNA - The Gospel of Sri Ramakrishna. Translated into English with an introduction by Swami Nikhilananda. [Sixth printing].
6040: RAMBOSSON, YVANHOË - Le Nu d'après Nature. I - La Femme. [2e Mille].
8111: RAMÍREZ, ISIDRO - Isidro Ramírez. Jakarta: Modest Interventions and Minor Improvisations.
2423: RAND, TIKI, TRISH MACDONALD, LEANNE BRASS A.O. - Body Art.
4108: RANITZ, ARIANE DE - Louis Raemaekers 'met pen en potlood als wapen'. Politiek tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoorlog. - Gevolgd door een schets: 'Een keizer in ballingschap: Wilhelm II in Doorn' van de hand van Liesbeth Ruitenberg.
1793: RAPO, JUKKA & LAURI ROTKO - See the Baltic Sea - Katso Itämerta
2699: RAPPARD-BOON, CHARLOTTE VAN, WILLEM VAN GULIK & KEIKO VAN BREMEN-ITO - Catalogue of the Van Gogh Museum's collection of Japanese prints. With an introduction on Van Gogh's Utopian Japonisme by Tsukasa Kodera.
4266: RAPPARD-BOON, CHARLOTTE VAN [COMP.] - Catalogue of the Collection of Japanese Prints. Part I-V. Complete set.
4879: RAPPARD BOON, CHARLOTTE VAN & LEE BRUSCHKE-JOHNSON - Surimono. Poetry & Image in Japanese prints.
6237: RAPPORT - Rapport inzake de Afwatering van de Geldersch Vallei 1933. [Inclusief de 4 losse bijlagen - compleet].
5924: [RAPPORTEN] - Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië. Rapporten 1938. No. 2 - De werkzaamheden aan de oudheid te Soemberawan bij Singosari.

Next 1000 books from kAdeBoeken Antiquariaat

3/29