kAdeBoeken Antiquariaat
Nijverheidsweg Noord 90, 3812PN Amersfoort, The Netherlands. Tel.: +31 (0)683349311            Email: info@kadeboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11126: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter naar de beste en laatste bronnen bewerkt. Vijfde druk.
11119: KLINKERT, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch zakwoordenboek, ten behoeve van hen, die het Maleisch met Latijnsche karakter beoefenen. 3e onveranderde druk.
4506: KLINOV, I. [ED.] - Israel reborn - Israel renaissant.
4658: KLOK-VAN DASSELAAR, WILLY - Bakhuizen in Nijkerk, Putten en omgeving. Een tocht terug in de tijd.
9716: KLOKKE, MARIJKE J. & PAULINE LUNSINGH SCHEURLEER - Ancient Indonesian Sculpture.
9928: KLOKKE, MARIJKE J. - Tantri reliefs on Javanese candi.
7082: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche School.
11036: KLOMP, JAAP VAN DE - One Night Stand. Jazzconcerten in Nederland 1947-1967.
11314: KLOOS, WILLEM - Willem Kloos - Verzen I - Tweede druk.
10426: KLOOSTER, WIM - Illicit Riches. Dutch trade in the Caribbean, 1648-1795.
2621: KLOOSTERMAN, H.D. - Geschiedenis der ideaaltheorie. Openbare les gegeven op woensdag 26 november 1930.
11000: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz. Vijfde druk.
11077: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz. + Atlas. Vierde herziene en vermeerderde druk.
1642: KLOSZ, GEORG - De vrijmetselarij; in hare ware betekenis uit de oude en en echte oorkonden der steenwerkers, masons en vrijmetselaars in het licht gesteld.
11097: KNAAP, GERRIT J. - Shallow waters, rising tide. Shipping and trade in Java around 1775.
10937: KNAAP, G.J., W. MANUHUTU, H. SMEETS [RED.] - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen.
2033: KNAP, G.H. - The diligent city Amsterdam. Photos Ad Windig.
7432: KNAPE, GUNILLA [FOREWORD] & BORIS GROYS [ESSAY] - Boris Mikhailov. The Hasselblad Award 2000. [New copy]
11146: KNIGHT, ALFRED E. - Bible plants and animals illustrations of over one thousand passages of scriptures, from the works of travellers and other sources.
2338: [KNIL] - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger en Koninklijke Landmacht. De laatste dertig jaar in vogelvlucht (Beknopt en onvolledig chronologisch overzicht 1929-1959).
10880: KNIL - [Moed - Beleid - Trouw]. - Verzameling van Dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij Krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger van 1818 t/m heden, met alphabetisch naamregister. Uitgegeven door het Departement van Oorlog ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum der Militaire Willemsorde.
11291: KNIL - Pioniers Overzee - De Geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie ''7 Dcember'' (''C'' Divisie) 1945-1950.
5390: KNIPPENBERG, THEO & PATTY [VOORWOORD] - Kralingen '70. 'n grote blijde bende.
1197: KNOFLER, MONIKA, PETER WEIERMAIR [HRSG] - Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts. Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien.
9641: KNOKE, ROBERT - TIM GOOSEMS, JULIA MEIER & CASEY SPOONER - Robert Knoke - Black Material + CD + Blank5Space Tshirt [Sealed]. - As new.
9885: KNOL, MARGRIET - Klaas van Leeuwen 1868-1935.
465: KNOOP, W.H. - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940.
2266: KNOP, GERRIT - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
2473: KNOTH, ROBERT [FOTOGRAFIE] ANTOINETTE DE JONG [TEKST] - Certificaat nr. 000358 / Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië.
1888: [KNSM] - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
7582: KNÜPFER, BENES - Benes Knüpfer. Jeho Petapadesat Obrazu. Uvod napsal Karel B. Madl. [Introduction Karel B. Madl].
8107: KOBYASHI, TETSURO - Tetsuro Kobyashi. Discovery of Ruins (Second Edition).
8190: KOCH, ROBERTO [RED.] - FOTO:BOX. De beste beelden van de beroemdste fotografen uit de geschiedenis van de internationale fotografie. [New].
3289: KOCH, HERMAN [TEKST] - Plons.
9061: KOCH, ROBERTO [FOREWORD] - Photobox. Bringing the Great Photographers into Focus.
10892: KOCH, ALEXANDER - Herrenzimmer - Alenxander Koch's Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur.
7251: KOCH, ALEXANDER - Alexander Koch's Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur. Band Schlafzimmer neue Folge.
8608: KOCH, ALEXANDER [HRSG] - Die Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie.
9340: [KOE, A. DE] - De Brandaris, Jaargang 5 no. 3 December 1929.
5368: KOELBL, HERLINDE - Haare.
9194: KOELBL, HERLINDE - Hair.
9612: KOELEWIJN, CEES & PETER RVIVIÈRE - Oral literature of the Trio Indians of Surinam.
5572: KOEN, DOUWE - Bolenstein. Bouw & Bewoners. [Nieuw].
525: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
11131: KOENTJARANINGRAT - Javanese Culture. [Second impression].
10620: KOERS, ALI - Ali Koers - Technotopes / Technotopen.
9179: KOETZLE, HANS-MICHAEL - Iconen van de fotografie - 50 beroemde foto's.
6770: KOGA, ERIKO - Eriko Koga - Asakusa Zenzai.
3636: KOHTZ - Otto Kohtz. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann und einem Nachwort zur Neuausgabe von Harold Hammer-Schenk.
3058: KOIZUMI, G. - Lacquer Work. A Practical Exposition of the Art of Lacquering together with Valuable Notes for the Collector.
9412: KOK, PIET C. - De Douglas DC-5. Een kort maar bewogen bestaan.
9171: KOK, RENÉ, ERIK SOMERS - Het grote 40-45 boek. [Nieuw].
9817: KOK, B & REIN VAN LOOY [TANNER] - [Juffrouw Knipscheer en haar vier wonderkippen].No. 1. De avonturen van de vier wonderkippen en de stoute kat. - No. 2. Het avontuur van de vier wonderkippen en het huisje in het bos. - No. 3. Het avontuur van de vier wonderkippen en de vliegmachine. - No. 4. Het avontuur van de vier wonderkippen en den bozen houthakker.
4638: KOL, H.H. VAN - In de kustlanden van Noord-Afrika het Maghreb.
11003: KOLAKOWSKI, LESZEK - My correct views on everything. Edited by Zbigniew Janowski.
1539: KOLDEWEIJ, E.F. E.A. [RED.] - Boerenbedrijvigheid. Voortgang en behoud. [Tweede druk].
2996: KOMALA, ROB. TEKST EN BEELD - Stadsgezichten in Nederland en België. Het aquarelboek van Rob Komala.
326: KOMINEK, MISHA - First journey home.
8468: KOMRIJ, GERRIT & FRITZI TEN HARMSEN VAN DER BEEK - Het kroost van Aagt Morsebel. [First edition].
10222: KÖNIG, HANS & MICHAE.L FRANSES [TEXST - GERMAN] - Glanz der Himmelssöhne. Kaiserliche Teppiche aus China 1400-1750.
10017: KONING, DANIEL - Daniel Koning - Tussen gisteren en morgen - voorheen DDR. [With autograph signed dedication]
4544: KONING, CORNELIS DE - Tafereel der Stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den tegenwoordigen toe. II. Deel.
2115: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid.
4624: KONING, CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.Haarlem: François Bohn, 1810.8vo. xvi,258 pp. Halfleer. Met gegraveerde titel en 1 plaat beide door R. Vinkeles.
9031: KONING, DANIEL - Nederland voor gevorderden. Inleiding Maarten Kloos.
9084: KONING, DANIEL - Daniel Koning. Zilverstad - Srebrenica 15 jaar later / Silvertown - Srebrenica 15 years after.
1935: KONING, CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
2112: KONING, DANIEL - Recht tegen Recht. Israeli's en Palestijnen in een verscheurd land
2116: KONING, DANIEL - Met eigen ogen.
6404: KONING, L. - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen. - Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden, opgehelderd. - Verzameling van vele, in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen. - Beschrijving van honderd dier-soorten. - Opkomst en bloei van her lager-onderwijs in Nederland.
10883: KONING, DANIEL - Daniel Koning - Javaanse levens.
2111: KONING, DANIEL - Rijk worden is glorieus. Momenten in China.
7891: KONING, DANIEL - De verdwenen staat. Sporen van de DDR. [Eerste druk].
7368: KÖNINGS, HANS - Xeno Münninghoff. Schilder van het landschap.- [New copy].
2573: KONINGSBERGER, HANS - Love and hate in China.
9637: KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË - Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 4 Juni 1926.
3008: KÖNNEKER, MARIE-LUISE - Dr. Heinrich Hoffmanns ''Struwwelpeter''. Untersuchungen zur Entstehungs- und Funktionsgeschichte eines bürgerlichen Bilderbuchs.
10788: KONSTANTINAS, MIKALOJUS - Mikalojus Konstantinas. Ciurlionis. Dromen van Litouwen / Dreaming of Lithuania. Onder leiding van / Edited by Johan De Smet & Moniek Nagels. + CD. [New].
2109: KOOIJ, AART - Shanghai in gezichten. Faces of Shanghai. [Inleiding Garrie van Pinxteren].
10140: KOOIKER, PAUL - Paul Kooiker / Showground.
8567: KOOIKER, PAUL - Paul Kooiker / Seminar.
10141: KOOIKER, PAUL - Heaven. - New
10697: KOOISTRA, SANDER & ARD HUIBERTS - Valse kunst. Hoe de kunstkoper bedrogen wordt.
610: KOOLBERGEN, MICHIEL - In de ban van Bomarzo. Het wonderlijkste beeldenpark van Europa als inspiratiebron voor de kunstenaars Bartholomeus Breenbergh, Hella Haase, Munuel Mujica Lainez, Alberto Ginastera, Salvador Dali, Christiaan de Moor, Carel Willink en Gerti Bierenbrood.
5023: KOOLHAAS, CHARLIE - Metabolism Trip.
11008: KOOLHAAS, REM & BRUCE MAU - S,M,L,XL. Small, Medium, Large, Extra -Large. Office for Metropolitan Architecture. Photography by Hans Werlemann. [New edition - Taschen]
7839: KOONING, WILLEM DE - Willem de Kooning. Schilderijen, grafiek, sculptuur 1970-1976.
7455: KOONS, JEFF. - ECKHARD SCHNEIDER [ED.] - Jeff Koons.
7920: KOONS, JEFF - Jeff Koons. [English edition].
7938: KOONS, JEFF. - ECKHARD SCHNEIDER [ED.] - Jeff Koons.
467: KOOPMANS, BOTINE - Architectuur en stedebouw in Den Haag 1850-1940.
10011: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939. [New copy]
8980: KOOPMANS, YPE & MIEKE RIJNDERS - In de schaduw van morgen. Neorealisme in Nederland.
10899: KOORN, FLORENCE, MENNO VAN DER LAAN, BEN SPEET E.A. - Het grote geschiedenisboek van Kennemerland.
11458: KOOT, ROMAN - Grafisch gezelschap De Luis 1960-1980 - individualisten in clubverband.
9153: KOOTEN, HENK VAN - Henk van Kooten - De menselijke keten / The human chain - 50 burgemeesters / 50 mayors.
10862: KOPPEN, NIEK - Niek Koppen - De Slag in de Javazee. - Bernie IJdis - Jalan Raya Pos. De Groote Postweg.
5664: KOPPLIN, MONIKA - Russische Lackkunst. Von Peter dem Grossen bis zur grossen Revolution.
1405: [KORAN] - De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis.
2291: [KOREA] - Op de bres voor recht en vrijheid. Het Nederlands detachement Verenigde Naties in Korea.
10584: KORNAAT, KLAAS & HARM JAN LUTH [RED.] - De Grote Kerk te Vlaardingen. Geschiedenis van een monument. [Nieuw].
6688: KORT, PAMELA & MAX HOLLEIN - Darwin. Art and the Search for Origins. [English edition].
11183: KORTE, J.P. DE - De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC - Verenigde Oostindische Compagnie.
10208: KORTUN, VASIF & EDNA VAN DUYN - Unlimited.nl#4. Design Irma Boom.
1428: KOSINSKI, JERZY - The Lone Wolf.
1425: KOSINSKI, JERZY - De geverfde vogel.
7942: KOSTENEVICH, ALBERT [RED.] - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage.
9082: KOSTER, JAN - Jan Koster - Dutchscapes.
3763: KOSTOULAS, J. , P. VAN OUDHEUSDEN & J. VAN GEEST - Surrealisme. Studium Generale.
8556: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka. Introduction by Anna Farova. Interview by Karel Hvizdala. [Third edition]. - New.
8526: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka - EXILES | WALL - exhibition newspaper design Irma Boom.
8527: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka | Invasion 68 - Prague. [Russian edition]. - [New].
3134: KOZLOFF, JOYCE - Boys' Art.
2125: KRAAIJESTEIN, MARTIN / PAUL SCHULTEN [RED.] - Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
215: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN HANS VAN SEVENTER - Henk Helmantel.
9992: KRAAN, HELENA VAN DER - Helena van der Kraan.
129: KRAAYENGA, ANDRÉ - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
5581: KRABBÉ, JEROEN - Closer to you - Jasper Krabbé.
2298: KRAINES, SAMUEL HENRY - Managing Men. Preventive Psychiatry.
11268: KRAMAR, MARCEL NIMFÜHR & ANDREY SMOLENSKY - Hier spricht Radio PMR. Nachrichten aus Transnistrien. Ein Propagandabuch - This is Radio PMR. News from Transnistria. A Propaganda Book.
9819: KRAMER, LUUK & RINGEL GOSLINGA A.O. - The New Suez Canal. A challenge in time. Photography Luuk Kramer (landscapes) - Ringel Goslinga (portraits) and various others.
10108: KRAMERS, H.A. - Die Grundlagen der Quantentheorie. Von H.A. Kramers, Utrecht (Holland). [Hand- und Jahrbuch der Chemischen Physik Band I/II].
11318: KRANT - [UNIVERSITEIT UTRECHT] - Utrechtsch Dagblad - Lustrumnummer van het Drie Eeuwen Hogeschool - Zaterdag 20 Juni 1936.
337: KRASILCIC, MARCELO - 1990s.
3824: KRASILOVSKY, PHYLLIS & PETER SPIER - De koe die in het water viel. Geïllustreerd door Peter Spier.
11330: KRATVILLE, WM.W. - Big Boy.
5758: KRAUS - CATALOGUE 208 - Performing Arts. Books on Music, Dance, Theatre, & Festivities.
5759: KRAUS - CATALOGUE 209 - Incunabula. Books from One Hundred and Fourteen Presses in Germany - Italy - Switzerland - France - Holland - Belgium - Austria - Spain - and England, arranged in proctor order, and a selection of incunabular bibliography. -With Price List.
5757: KRAUS - CATALOGUE 206 - The Greek Book. An Exhibition of Greek Printïng & the Book Arts from the 15th to the 20th Centuries. At the .Alexander S. Onassis Center for Hellenic Studies, New York University. - With Price List.
5745: KRAUS - CATALOGUE 193 - Sixty Fine & Rare Books & Manuscripts. A selection from the stock of H.P. Kraus. - With Price List
5752: KRAUS - CATALOGUE 169 - The History of Science including Navigation. A Further Selection of Books, 1641-1700 (Wing Period) from the Library of Harrison D. Horblit.
5755: KRAUS - CATALOGUE 205 - From Soul to Psyche. Books on the Soul, Senses, Emotions & Behavior.
5764: KRAUS - CATALOGUE 48 - Incunabula. Sources of Mediaeval and Early Renaissance Culture and Learning.
5763: KRAUS - CATALOGUE 198 - The Low Countries. Books and Manuscripts relating to or originating in Holland and Belgium.
5761: KRAUS - CATALOGUE 89 - History and Art of the Printed Book.
11278: KRAUS, H.P. - A Rare Book Saga. The Autobiography of H.P. Kraus.
5765: KRAUS - CATALOGUE 204 - Italy. A Selection of Books, Manuscripts, and Documents from six centuries comprising works by Italian authors and printers in any language, Italian Art and Architecture, Fête books, history of Medicine and Science, Humanism, Literature, etc. Listed in alphabetical order with subject index at end.
5744: KRAUS - CATALOGUE 193 - Sixty Fine & Rare Books & Manuscripts. A selection from the stock of H.P. Kraus. - With Price List
5766: KRAUS - CATALOGUE 201 - Education & Rhetoric.
5767: KRAUS - CATALOGUE 202 - European Literature.
5756: KRAUS - CATALOGUE 207 - Eleven subjects. Almanachs, Calendars, & Prognostications - Balneology, Climatology & Oceanography - The British Isles - Children's Books & Paedagogy - Gardening & Husbandry - Geography & Travel - Illustrated Books - Incunabula - North America - Science: Natural History & Medicine - Typography.
5753: KRAUS - CATALOGUE 178 - Voyages, Travels & Ancillary Sciences, including Geography, Cartography, Navigation, etc. both printed and manuscript.
5754: KRAUS - CATALOGUE 210 - Greece and Rome. Part I: Classical Texts. Part II: Commentary, History & Bibliography. Part I: Nos. 1-149. Part II: Nos. 150-217. - With addendum.
5762: KRAUS - CATALOGUE 195 - Recent Acquisitions.
5760: KRAUS - CATALOGUE 176 - Books and Documents of the Sixteenth Century.
10288: KRAUSE, GREGOR - Bali 1912 - Photographs & text by Gregor Krause.
4472: KRAYENBELT, J. - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Gedaan en verhaald naar Prof. Orrelli's ''Durch's Heilige Land''.
8391: KREFT, ERNST - Moderne Arbeitsmethoden im Kürschnerhandwerk. Zweite erweiterte und verbesserte Auflage.
10820: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES & EMKE RAASSEN-KRUIMEL - Jan Eisenloeffel 1876-1957. [New].
2117: KREMER, SHAI - Fallen empires.
9335: KRIER, ROB - Rob Krier - Cité Judiciaire Luxembourg 1991-2008.
1581: KRIGE, UYS - The Dream and the Desert. [With postcard by author].
7570: KRIKHAAR. - HELENA STORK & VINCENT VLASBLOM - Herman Krikhaar, Works on paper (1992-2007).[Inleiding / Introduction Henk Hofland].
869: KRIKHAAR, NOORTJE - Waddeneilanden. [Compleet]
1455: [KRIKHAAR]. - STORK, HELENA - Galerie Krikhaar 1963-1988.
4975: KRIKHAAR, DÉSIRÉE M.D. & JOOST HEUTINK - Beelden van het licht. Ikonen uit de collectie van de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst.
1456: [KRIKHAAR] - Herman Krikhaar. Paintings Tableaux 1945-1991. Texts by / Textes par Alain Jouffroy, Pierre Tilman, Mark Blaisse. [Signed].
606: KRIMMEL, BERND - Tschechische Kunst 1878-1914. Auf dem Weg in die Moderne. Katalog.
4029: KRIMMEL, BERND - Tschechische Kunst der 20er + 30er Jahre. Avantgarde und Tradition. [Katalog]
10625: KRIMSKY, NITZAN. - ANNE MARIE BORSBOOM - Boi, Song of a Wanderer. Photography by Nitzan Krimsky.
10626: KRIMSKY, NITZAN. - ANNE MARIE BORSBOOM - Boi, Song of a Wanderer. Photography by Nitzan Krimsky.
5096: KRIMSKY, NITZAN. - ANNE MARIE BORSBOOM - Boi, Song of a Wanderer. Photography by Nitzan Krimsky.
899: KRISTAN, MARKUS - Oskar Marmorek. Architekt und Zionist 1863-1909. Mit einem Beitrag von Samuel D. Albert.
1619: KRIVINE, JOHN - Juke Box Saturday Night.
7574: KROES, KIM & KAROLINE LEGEL E.A. - Nol Kroes 1918-1976.
9904: KROESKAMP, H. - De westkust en Minangkabau (1665-1668).
1335: KROON, J.J. - 'Remembrance and Friendship Bergen N.H. 1939-1945' en de voorgeschiedenis.
1583: KROON, LEX - Lach & Vergeet.
9283: KRUFT, ANTON, HANS VAN LITH, RALPH KEUNING & ROB SCHOLTE - Jan Sluijters - Oorlogsprenten 1915-1919. [3e druk].
8075: KRUGER, OLIVER - Oliver Kruger. Golden Youth. Essay Sean O'Toole.
5573: KRUIDENIER, MICHIEL & JOOST VAN DER SPEK - Maartensdijk. Geschiedenis en architectuur.
2321: KRUIJF, T. DE [RED.] - Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland.
9981: KRUITHOF, ANOUK - Anouk Kruithof - Becoming Blue.
9980: KRUITHOF, ANOUK - Anouk Kruithof - Becoming Blue. [Signed]
7141: KRUK, GREGOR - Gregor Kruk - Band 2. [Signed].
6710: KRUK, LIEDEKE - Liedeke Kruk - Portraits.
10596: KRUKHAUG, ESPEN - Espen Krukhaug. Before Dawn. Foreword: Philip Chevron. Music: Orangedark. [+ CD]
7004: KRUYSEN, ANDRÉ & HUUG SCHIPPER [EDS] - André Kruysen. Ouborgprijs 2011.
11207: KUBALL, MISCH - IRMA BOOM - Mischa Kuball - Double Standard.
10101: KUBBINGA, HENK [ED.] - The Collected Papers of Frits Zernike (1888-1966). I - Original texts I. II - Original texts II.
9432: KUBINSZKY, MIHÁLY [HRSG] - Ungarische Lokomotiven und Triebwagen.
5723: KÜCHLER, SUSANNE & GRAEME WERE - Pacific pattern.
2365: KUDRYAVTSEV, V.A. AND B.P. DEMIDOVICH - A Brief Course of Higher Mathematics. Translated from the Russian by Leonid Levant.
9456: KUHL, NANCY - Extravagant Crowd. Carl Van Vechten's Portraits of Women.
1632: KUIJER, RUUD - Waterwerken / Waterworks. Fotografie Rob Versluys.
5102: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijkse boekenmarkt - 91 pictures of a weekly book market. [Photographs & Text Evert van Kuijk].
7500: KUIJPERS, THEO - Theo Kuijpers. Herinnering Marokko. [Signed].
11331: KUIJPERS, LINSEY - Charlotte. Een fotodocumentaire van Linsey Kuijpers. - [New].
2966: KUIPERS-VERBUIJS, M.J. [E.A.] - Ruïnes in Nederland.
8561: KUKLIK, KAREL - Karel Kuklík. A photographic dialogue with the landscape.
7944: KULENOVIC, MAYA - Maya Kulenovic. Paintings.
3650: KULKE, HERMANN & DIETMAR ROTHERMUND - A History of India. Fourth edition.
11376: KULTUURPATRONEN - Kultuurpatronen (Patterns of Culture) - Bulletin Etnografisch Museum Delft Deel 1 t/m 11 1959-1969. - [8 volumes].
9872: KÜPER, MARIJKE, IDA VAN ZIJL - Gerrit Th. Rietveld 1888-1964. The complete works.
7567: KUPER, MARIJKE - Mart van Schijndel. Kleurrijk architect.
8255: KÜPER, MARIJKE - Rietveld als meubelmaker. Wonen met experimenten 1900-1924.
9816: KURLAND, JUSTINE - Justine Kurland - Highway Kind. Stories by Lynne Tillman.
7239: KURZ, CAROLIN - Berliner Style. [Includes loose added large folding poster].
7431: KUSPIT, DONALD [INTROD.] - Giovanni Tommasi Ferroni. Paintings and Drawings.
8262: KUSPIT, DONALD - Karel Appel Sculpture. A Catalogue Raisonné.
8966: KUTERA, ROMUALD - Europesjka Wymiana - European Exchange - The Second East-West Photo-Conference [Poster] + Nowe przestrzenie fotografii - New spaces of photography [283 pp] + Etos Fotografii - Ethos of Photography [96 pp.]
9225: KUTZER, ERNST - Wimpje's Wereldreizen naar China. Grappige Kinderboekjes van Ernst Kutzer met versjes van Lina Tervooren.
9473: KUYAS, FERIT, EDY BRUNNER & MARCO PAOLUZZO - Shanghai. Foreword Urs Morf. Introduction Wang Anyi.
1332: KUYLEN, JAAP VAN DER - The Killing Sky. A factual account about "Black Tuesday", a dramatic US 8th Air Force bomber mission to Germany on 11th January 1944.
6525: KUYPER, J. - Gemeente Jaarsveld.
6281: KUYPER, J. - Gemeente Kapelle.
9694: KUYPER, J. - Gemeente De Leek.
8038: KUYPER, J. - Gemeente Eemnes.
9666: KUYPER, J. - Gemeente Finsterwold.
6251: KUYPER, J. - Gemeente Schoondijke.
6540: KUYPER, J. - Gemeente Vreeswijk.
8036: KUYPER, J. - Gemeente Amerongen.
6310: KUYPER, J. - Gemeente Clinge.
6308: KUYPER, J. - Gemeente Domburg.
6307: KUYPER, J. - Gemeente Dreischor.
6099: KUYPER, J. - Gemeente Aardenburg.
6105: KUYPER, J. - Gemeente Biervliet.
8041: KUYPER, J. - Gemeente Maarn.
6104: KUYPER, J. - Gemeente Baarland.
2735: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Derde deel - Zuid-Holland.
6268: KUYPER, J. - Gemeente Middelburg (no. 2 stad).
8037: KUYPER, J. - Gemeente Stoutenburg.
6551: KUYPER, J. - Gemeente Renswoude.
6552: KUYPER, J. - Gemeente Polsbroek.
6535: KUYPER, J. - Gemeente Langerak.
6536: KUYPER, J. - Gemeente Willeskop.
6537: KUYPER, J. - Gemeente Wijk bij Duurstede.
8042: KUYPER, J. - Gemeente Rhenen.
6276: KUYPER, J. - Gemeente Koewacht.
6275: KUYPER, J. - Gemeente Koudekerke.
6538: KUYPER, J. - Gemeente Westbroek.
9695: KUYPER, J. - Gemeente Leens.
6117: KUYPER, J. - Gemeente Oosterland.
6112: KUYPER, J. - Gemeente Burgh.
6106: KUYPER, J. - Gemeente Biggekerke.
6100: KUYPER, J. - Gemeente St. Annaland.
6255: KUYPER, J. - Gemeente Sluis.
6522: KUYPER, J. - Gemeente Harmelen.
6269: KUYPER, J. - Gemeente Middelburg.
6285: KUYPER, J. - Gemeente Hoofdplaat.
6110: KUYPER, J. - Gemeente Brouwershave.
9668: KUYPER, J. - Gemeente Grootegast.
6510: KUYPER, J. - Gemeente Achttienhoven.
6115: KUYPER, J. - Gemeente Noordwelle.
6384: KUYPER, J. - Gemeente IJerseke [Yerseke].
6548: KUYPER, J. - Gemeente Schalkwijk.
6550: KUYPER, J. - Gemeente Rijsenburg.
6547: KUYPER, J. - Gemeente Snelrewaard.
6109: KUYPER, J. - Gemeente Breskens.
9730: KUYPER, J. - Gemeente Zuidhorn.
9729: KUYPER, J. - Gemeente Wildervank.
9727: KUYPER, J. - Gemeente Ulrum.
9728: KUYPER, J. - Gemeente Usquert.
9724: KUYPER, J. - Gemeente Termunten.
9725: KUYPER, J. - Gemeente Uithuizen.
9723: KUYPER, J. - Gemeente Stedum.
9704: KUYPER, J. - Gemeente Onstwedde.
9703: KUYPER, J. - Gemeente Oldekerk.
9702: KUYPER, J. - Gemeente Oldehove.
8044: KUYPER, J. - Gemeente Vleuten.
6254: KUYPER, J. - Gemeente Serooskerke.
6261: KUYPER, J. - Gemeente Zierikzee.
9663: KUYPER, J. - Gemeente Adorp.
9671: KUYPER, J. - Gemeente Ezinge.
6279: KUYPER, J. - Gemeente Kattendijke.
6278: KUYPER, J. - Gemeente Kerkwerve.
6302: KUYPER, J. - Gemeente Ellemeet.
6101: KUYPER, J. - Gemeente St. Anna ter Muiden.
6309: KUYPER, J. - Gemeente Colijnsplaat.
6515: KUYPER, J. - Gemeente Breukelen Nijenrode.
8040: KUYPER, J. - Gemeente Lopik.
6513: KUYPER, J. - Gemeente Benschop.
6385: KUYPER, J. - Gemeente Zaamslag.
6295: KUYPER, J. - Gemeente Haamstede.
9697: KUYPER, J. - Gemeente Middelstum.
9659: KUYPER, J. - Gemeente Baflo.
6271: KUYPER, J. - Gemeente St. Maartensdijk.
6272: KUYPER, J. - Gemeente Laurens.
6095: KUYPER, J. - Gemeente Aagtekerke.
6383: KUYPER, J. - Gemeente Wolphaarsdijk [Wolphaartsdijk].
6107: KUYPER, J. - Gemeente Borssele.
6108: KUYPER, J. - Gemeente Boschkapelle.
6306: KUYPER, J. - Gemeente Driewegen.
6554: KUYPER, J. - Gemeente Odijk.
6545: KUYPER, J. - Gemeente Tull en 't Waal.
6546: KUYPER, J. - Gemeente Tienhoven.
6378: KUYPER, J. - Gemeente Waterland Kerkje [Waterlandkerkje].
6379: KUYPER, J. - Gemeente Wemeldingen.
6381: KUYPER, J. - Gemeente Westkapelle.
6380: KUYPER, J. - Gemeente Westdorpe.
6382: KUYPER, J. - Gemeente Wissekerke.
6122: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
6123: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
6120: KUYPER, J. - Gemeente Oud-Vosmeer.
6121: KUYPER, J. - Gemeente Ouwerkerk.
6530: KUYPER, J. - Gemeente Leusden.
6260: KUYPER, J. - Gemeente Vrouwepolder.
6312: KUYPER, J. - Gemeente Bommenede.
6282: KUYPER, J. - Gemeente IJzendijke.
6291: KUYPER, J. - Gemeente Heile.
6389: KUYPER, J. - Provincie Zeeland.
1068: KUYPER, J. - Gemeente Amersfoort. [in passe-partout]
6528: KUYPER, J. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
6252: KUYPER, J. - Gemeente Schore.
6119: KUYPER, J. - Gemeente Oudelande.
6259: KUYPER, J. - Gemeente Veere.
6377: KUYPER, J. - Gemeente Waarde.
9698: KUYPER, J. - Gemeente Midwolda.
8063: KUYPER, J. - Gemeente Abcoude Proostdij en Aasdom.
6564: KUYPER, J. - Gemeente Langbroek.
6287: KUYPER, J. - Gemeente Hoek.
6286: KUYPER, J. - Gemeente Hontenisse.
6542: KUYPER, J. - Gemeente Veldhuizen.
6292: KUYPER, J. - Gemeente 's Heerenhoek.
6111: KUYPER, J. - Gemeente Bruinisse.
6270: KUYPER, J. - Gemeente Meliskerke.
1069: KUYPER, J. - Gemeente Bunschoten.
9669: KUYPER, J. - Gemeente Hoogkerk.
8937: KUYPER, J. - Gemeente Doorn.
6388: KUYPER, J. - Gemeente Zuidzande.
6280: KUYPER, J. - Gemeente Kats.
6559: KUYPER, J. - Gemeente Maarsseveen.
6562: KUYPER, J. - Gemeente Linschoten.
6556: KUYPER, J. - Gemeente Montfoort.
9701: KUYPER, J. - Gemeente Noorddijk.
6289: KUYPER, J. - Gemeente Hengstdijk.
6284: KUYPER, J. - Gemeente Hulst.
6386: KUYPER, J. - Gemeente Zuiddorpe.
6262: KUYPER, J. - Gemeente Noordgouwe.
6296: KUYPER, J. - Gemeente Grijpskerke.
6263: KUYPER, J. - Gemeente Nisse.
6517: KUYPER, J. - Gemeente Bunnik.
6102: KUYPER, J. - Gemeente Arnemuiden.
6103: KUYPER, J. - Gemeente Axel.
9662: KUYPER, J. - Gemeente Ten Boer.
6274: KUYPER, J. - Gemeente Kruiningen.
6265: KUYPER, J. - Gemeente Nieuwerkerk.
6243: KUYPER, J. - Gemeente St. Philipsland.
6241: KUYPER, J. - Gemeente Ovezand [Ovezande].
6244: KUYPER, J. - Gemeente Poortvliet.
6245: KUYPER, J. - Gemeente Renesse.
6247: KUYPER, J. - Gemeente Rilland en Maire.
6248: KUYPER, J. - Gemeente Ritthem.
6094: KUYPER, J. - Gemeente Zoutelande.
6301: KUYPER, J. - Gemeente Ellewoutsdijk.
6303: KUYPER, J. - Gemeente Elkerzee.
6523: KUYPER, J. - Gemeente Hoenkoop.
6283: KUYPER, J. - Gemeente St. Jan-Steen.
6304: KUYPER, J. - Gemeente Eede.
6294: KUYPER, J. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
6311: KUYPER, J. - Gemeente Cadzand.
6297: KUYPER, J. - Gemeente Groede.
9661: KUYPER, J. - Gemeente Bierum.
9667: KUYPER, J. - Gemeente Grijpskerk.
7027: KUYPER, ERIC DE - Interieurs.
9670: KUYPER, J. - Gemeente Kantens.
6264: KUYPER, J. - Gemeente Nieuwvliet.
6258: KUYPER, J. - Gemeente Tholen.
6273: KUYPER, J. - Gemeente St. Kruis.
9693: KUYPER, J. - Gemeente Kloosterburen.
6116: KUYPER, J. - Gemeente Oostburg.
6563: KUYPER, J. - Gemeente Leersum.
6555: KUYPER, J. - Gemeente Nigtevecht.
6558: KUYPER, J. - Gemeente Maartensdijk.
6533: KUYPER, J. - Gemeente IJsselstein.
6553: KUYPER, J. - Gemeente Oudenrhijn [Oudenrijn].
6524: KUYPER, J. - Gemeente Houten.
6518: KUYPER, J. - Gemeente Cothen.
6514: KUYPER, J. - Gemeente De Bilt.
6858: KUYPER, J. - Utrecht. Ontworpen en geteekend door J.Kuijper. Vijftiende druk. + los portret uitgever Hugo Suringar (?).
6521: KUYPER, J. - Gemeente Haar Zuilens [Haarzuilens].
6257: KUYPER, J. - Gemeente Stoppeldijk.
6250: KUYPER, J. - Gemeente Scherpenisse.
6242: KUYPER, J. - Gemeente Philippine.
6249: KUYPER, J. - Gemeente Sas van Gent.
6253: KUYPER, J. - Gemeente Serooskerke.
6266: KUYPER, J. - Gemeente Nieuw- en St. Joostland..
6267: KUYPER, J. - Gemeente Neuzen.
6288: KUYPER, J. - Gemeente Hoedekenskerke.
6290: KUYPER, J. - Gemeente Heinkenszand.
6293: KUYPER, J. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
6298: KUYPER, J. - Gemeente 's Gravenpolder.
6299: KUYPER, J. - Gemeente Graauw en Langendijk.
9696: KUYPER, J. - Gemeente Marum.
9664: KUYPER, J. - Gemeente Aduard.
6256: KUYPER, J. - Gemeente Stavenisse.
6305: KUYPER, J. - Gemeente Duivendijke.
9700: KUYPER, J. - Gemeente Noordbroek.
6539: KUYPER, J. - Gemeente Werkhoven.
6526: KUYPER, J. - Gemeente Jutphaas.
6527: KUYPER, J. - Gemeente Kockengen.
6541: KUYPER, J. - Gemeente Vreeland.
2712: KWEKKEBOOM, WILLEM - Wonen in Oost-Europa. Van Sofia tot Tallinn. Fotografie Jan-Reinier van der Vliet.
6156: KYNDROVA, DANA - Dana Kyndroca. Odchod sovetskych vojsk - Departure of Soviet Troops 1990-1991.
6778: L'ATLAS - Atlas 2002-2012.
8073: LA CELLULE (BECQUEMIN & SAGOT) - La cellule (Becquemin&Sagot). Analogues + leporello Road-movie pop-corn, 2015.
4222: LAAT, NIELS DE E.A. - De oversteek. Zoektocht naar 48 Amerikaanse oorlogshelden. [Tweede herziene druk].
3688: LABACO, RONALD T. - Ettore Sottsass. Architect and Designer
708: LABELLA, VINCENZO - Michelangelo - Leonardo - Raphael.
2433: LAGERBERG, KEES - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd.
4407: LÄGERS, HANS & META PRINS-SCHIMMEL - Leersum. Geschiedenis en architectuur.
4408: LÄGERS, HANS & KAREN VEENLAND-HEINEMAN - Maarn. Geschiedenis en architectuur.
4405: LÄGERS, HANS & MARIJE STRATING - Loosdrecht. Geschiedenis en architectuur.
7466: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Constant. Les trois espaces. [text in French].
476: LAMBERTS, B. & H. MIDDAG - Architectuur en stedebouw in Overijssel 1850-1940
10031: LAMBOO, WIM - Wim Lamboo - Women of Tallinn. Portraits of Estonian women 2007 -2010 Tallinna naised. Eesti naiste portreed 2007 -2010.
2498: LAMERS-NIEUWENHUIS, FEA - ...gereet en gekleet naar hun staat'. Historie en ontwikkeling van de klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
10371: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS - G.A. DE BRUIJNE [ED.] - Bijdragen tot de Kennis van de Kolonie Suriname - dat gedeelte van Guiana hetwelk bij Tractaat ten jare 1815 aan het Koningrijk Holland is verbleven - tijdvak 1816 tot 1822. Eerste afdeling - Geographie, statistica, zeden en gewoonten - Vierde afdeling - Voorname belangen der Kolonie.
8458: LAMMERS, J.A. - De moderne schilder. Vakboek voor schilders, bedrijfsleiders, opzichters, autoschilders, meubelschilders, leerlingen van dag- en avondambachtsscholen en vakcursussen en allen, die studeeren voor een acte of diploma in het schilderen. 2e Herziene en vermeerderde druk.
391: LAMMERTSE, FRISO EN ALEJANDRO VERGARA - Peter Paul Rubens.Het leven van Achilles.
6041: LAMOEN, F. VAN [SAMENST.] - Hermes Trismegistus. Pater Philosophorum. Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum.
5028: LAMOEN, F. VAN [SAMENST.] - De hermetische gnosis. Catalogus van een tentoonstelling door de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
11311: LAMSTER, J.C. - ''Indië''. Gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
10900: LAMSTER, J.C. - ''Indië''. Gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving. [Compleet]
5124: LAMSWEERDE, INEZ VAN - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Photographs. - [New copy].
9611: LAMUR, CARLO - The American Takeover. Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana and Suriname 1914-1921.
1304: LAND, CARSTEN [A.O.] - Contemporary Tiled Roofs in Portugese Architecture.
4371: LANDER, HELMUT & MANFRED NIERMANN - Lehm-architektur in Spanien und Afrika.
5605: LANDGRAF, OTTO - Oldtimer-Sewing machine.
5139: LANE, JOHN A. - The Diaspora of Armenian Printing 1512-2012.
2718: LANE, RICHARD - Images from the Floating World. The Japanese Print. Including and Illustrated Dictionary of Ukiyo-e.
7265: LANGE, JO DE - Ik was al aan de winter toe. Verzen. [Nummer 1/20].
7735: LANGEN, JO [SAMENSTELLING] - Charles Eyck. [Luxe uitgave - 0161/250].
9517: LANGENDIJK, EUGÈNE & MIENKE SIMON THOMAS - Nederlandse Art Nouveau en Art Deco Keramiek 1880-1940. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen.
9005: LANGENDIJK, SEM - Sem Langendijk - Docklands. - [40/50].
1025: LANGOUCHE, F., D. ROEKAERTS & E. TIRAPEGUI - Functional Integration and Semiclassical Expansions.
10416: LANMAN, CHARLES ROCKWELL - A Sanskrit Reader. Text and Vocabulary and Notes. [Twelfth printing].
3663: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
3373: [LANYON, ANDREW] - Roundabout West Cornwall. [Screenplay by Andrew Lanyon & Jacqui Levin ... produced and directed by Andrew Lanyon].
3364: LANYON, ANDREW - A Pocket Critic. [The helping hand. An artists' and collectors' accessory].
4138: LAOUI, BRAHIM; SÉRULLAZ, MAURICE - Delacroix in Morocco. Exhibition organized by the Institut du Monde Arabe.
8485: [LAOZI] - Tau Teh Tsjing van Lau Tze in het hollandsch overgebracht door J.A. Blok. Tweede, geheel herziene uitgave.
6170: LAPIERRE, DOMINIQUE [TEXT] & JEAN-PIERRE PEDRAZZINI [PHOTOGRAPHY] - Russie. Portes ouvertes. Préface de Gaston Bonheur.
9012: LARDINOIS, BRIGITTE [RED.] - Magnum Magnum. [Dutch edition]
8191: LARDINOIS, BRIGITTE [RED.] - Magnum Magnum. [Dutch edition - new copy].
9011: LARDINOIS, BRIGITTE [RED.] - Magnum Magnum. [Dutch edition]
686: LARMOYEUR, ANNIE - Indische overleveringen. Folklore van nu.
9338: LARREA, QUIM - In Detail - Barcelona contemporary architecture.
5896: LARSEN, LARS BANG & STURE JOHANNESSON - Sture Johannesson [Art works].
7383: [LARTIGUE, JACQUES-HENRI] - J.H. Lartigue. Watersides.
4173: [LARTIGUE, JACQUES-HENRI] - De l'Empire romain aux Villes impériales. 6000 ans d'art au Maroc.
3490: LARTIGUE - Lartigue: Photographs,1970-82. Foreword by David Bailey.
1087: LATZ, GOTTLIEB - Die Alchemie, das ist die Lehre von den grossen Geheim-Mitteln der Alchemisten und den Speculationen, welche man an sie knüpfte. Ein Buch, welches zunächst für Aerzte geschrieben ist, zugleich aber auch jedem gebildeten Denker geboten wird.
5100: LAU, GRACE - Grace Lau: A retrospective. Adults in wonderland. Introduction by Amanda Hopkins.
4545: LAU, GARY - LowFat Graphics. A Visual Journey taking you to 96 hot motion graphics destinations. [With DVD].
4232: LAUBER, WOLFGANG [HRSG] - Architektur der Dogon. Traditioneller Lehmbau in Mali.
8646: LAUTER, ROLF [ED.] - Jeff Wall - Figures & Places - Selected Works from 1978-2000.
8392: LAVATER, WARJA - PERRAULT - Roodkapje naar een sprookje van Perrault getekend door Warja Lavater.
7619: LAVATER, JOHAN CASPAR - Historisch verhaal van de nooit gehoorde Gruweldaad. Gepleegd te Zurich in Zwitsterland, Door het vergiftigen van den wyn des heiligen Avondmaals, in den nacht vóór den algemeenen Dank- Vast- en Bededag. Benevens twee redevoeringen, daaröver gehouden door Johan Caspar Lavater. Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Naar de eenige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G.M. Nebe.
3946: LAVING, RIKARD - Steel / Work / City.
8598: LAVRENTIEV, ALEXANDER. - Varvara Stepanova. A Constructivist Life. Edited and introduced by John E. Bowlt.
7193: LAVRILLIER, CAROL MARC & MICHEL DUFET - Bourdelle et la critique de son temps.
3601: LAWRENCE, D.H. - Drie novellen. Het Lieveheersbeestje. De vos. De pop van de kapitein.
7454: LÁZÁR, BÉLA - Ladislas de Paál. Un peintre hongrois de l'École de Barbizon.
9848: LE ROY, MAXIMILIEN - Nietzsche - Vrijheid scheppen. Naar 'De onschuld van het worden, Het leven van Friedrich Nietzsche door Michel Onfray.
3176: LE MIROIR DES AMES - Le Miroir des Ames ou exposition des différens états des ames par rapport a Dieu, Conformément à la réalité ou aux idées allégoriques de la Foi. A l'usage de tous ceux qui désirent sincèrement leur Salut, ou qui veulent contrib uer à celui des autres. Sixième édition
9638: LE ROUX, CH. - Expeditie naar het Nassau-Gebergte in Centraal Nieuw Guinee.
10543: LEA, HENRY CHARLES - Materials toward a History of Witchcraft. Collected by Henry Charles Lea. Arranged and edited by Arthur C. Howland. With an Introduction by George Lincoln Burr. [Three volume set].
2997: LEBLANC, SOPHIE - Art-thérapie Mille et une nuits. 100 coloriages anti-stress.
10106: LEBOWITZ, J.L. [ED.] - Simple Models of Equilibrium and Nonequilibrium Phenomena.
11105: LECHNER, JAN - Uit de verte. Een jeugd in Indië 1927-1946. Met een nawoord van Gerard Termorshuizen.
7670: LEE, BUL - Lee Bul - The Monster Show.
11135: LEE, SHERMAN E. - Japanese Decorative Style. [First Icon Edition].
11216: LEEFLANG, MICHA & KEES VAN SCHOOTEN [RED.] - Heilige Schrift. Tanach - Bijbel - Koran.
513: LEEMAN, FRED & HANNA PENNOCK [EDS] - Museum Mesdag. Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt, Ronald de Leeuw.
2471: LEEMAN, FRED - Landschappen van de ziel - Paysages de l'âme. Het symbolistisch landschap in Frankrijk 1880-1910 - Paysages symbolistes Français 1880-1910.
512: LEEMAN, FRED & HANNA PENNOCK [EDS] - Museum Mesdag. Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt, Ronald de Leeuw.
4528: LEEMANN-VAN ELCK, P. - Salomon Gessner. Sein Lebensbild. Mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literarischen und künstlerischen Werke.
11549: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek met Versjes van F.H. van Leent.
5310: LEES, DANIEL - Artistic Leather of the Arts and Crafts Era.
8710: LEEUW, MILKO DEN & MARTIN PRUIJS - De Gouden Bocht van Amsterdam.
652: LEEUW, RONALD DE - Philippe Rousseau 1816-1887.
1354: LEEUWEN, A.H. VAN & H. SANGSTER - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen.
10821: LEEUWEN, A.J.C. VAN - De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect. [Nieuw]
10586: LEFKOWITH, CHRISTIE MAYER - Paul Poiret and his Rosine Perfumes. [New]
9425: LEGEMAATE, H.J., A.J.J. MULDER & M.G.J. VAN ZEELAND - Hr. Ms. Kruiser 'De Ruyter' 1933-1942.
7928: LEGER, FERNAND - Fernand Leger.
10296: LEHMBRUCK, WILHELM - Wilhelm Lehmbruck.
10938: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM - Writings on China. Translated, with an Introduction, Notes, and Commentaries by Daniel J. Cook and Henry Rosemont, Jr.
5172: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovitz at Work. [Deutsche Ausgabe].
7386: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovitz. Photographien.
7413: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovich. Photographs 1970-1990.
9151: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovitcz - At work. [English edition].
6313: LEIBOVITZ, ANNIE - Pilgrimage. Introduction by Doris Kearns Goodwin. [English edition]
5145: LEIBOVITZ, ANNIE - Dancers. Photographs by Annie Leibovitz.
10898: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
9580: LEIDELMEIJER, FRANS - Art Deco beelden van Bali (1930-1970). Van souvenir tot kunstobject.
8354: LEIDEN - Protest. Bode met de Roede der Stad Leiden, hier toe versocht, sult U vervoegen in de Vergadering der Heeren Schepenen der selver stad [...] van wegen Ons Mr. Karel Crucius, ende Mr. Daniel van Alphen D.Z. als gewesen Burgemeesteren der stad Leiden [... + reactie getekend] Corn. Koning - Bode.
11159: LEIGH, BARBARA - Tangan-Tangan Trampil. Hands of Time. The Crafts of Aceh. [Seni Kerajinan Aceh].
716: LEIJ, S. VAN DER - Een ijzeren wil. Eene vertelling voor knapen en meisjes.
5295: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. & DORIS WINTGENS HÖTTE [RED.] - Foto's van Vijftig.
2144: LEINZ, GOTTLIEB - POP CARS. Amerika - Europa. [Das Kultobjekt zum Mythos Auto].
2964: LEISTNER, DIETER [HRSG.] - Ansichten. Standpunkte zur Architekturfotografie. Einundzwanzig Fotografen zeigen Arbeiten über historische und zeitgenössische Architektur.
4316: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES - Oriëntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met een voorwoord van Geneviève Lacambre.
10797: LEMERLE, FRÉDÈRIQUE AND YVES PAUWELS - Baroque Architecture 1600-1750. [New]
10781: LEMMENS, ALBERT & SERGE STOMMELS - Russian Artists and the children's book 1890-1992. [No CD].
5790: LENDERINK, H.J. - Blind en doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommenwezen in Nederland, Haarlem 1907, 435 pag.,.
8209: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland, bijeengebracht door Jonkeer Mr. F.K. van Lennep. Niet in den handel. [No. 25 van 110 exemplaren].
7115: LENSSINCK, WILLEM - Willem Lenssinck. Sculpture - Design.
10875: LENTZ, DONALD A. - The Gamelan Music of Java and Bali. An Artistic Anomaly complementary to Primary Tonal Theoretical Systems.
8845: LEONG, SZE TSUNG - Sze Tsung Leong - Horizons. With essays by Charlotte Cotton, Duncan Forbes, Pico Iyer, and Sze Tsung Leong, and a conversation between the artist and Joshua Chuang. - New.
10699: [LEOPOLD = L.G. STEENHUIZEN. - NAAR GRIMM] - Van het toovervischje . Een oud sprookje op nieuw verteld en berijmd.
2219: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh. Opperhoofd van Japan. Drie Geschriften Als Filosoof, Diplomaat & Koopman.
2220: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. Tweede herziene druk.
6899: [LÉRIS, ANTOINE DE] - Dictionnaire portatif des théâtres contenant l'origine des différens théâtres de Paris [...] Une Chronologie des Auteurs, des Musiciens & des Opéra [...].
11137: LERNOUT, GEERT - Een beknopte geschiedenis van het boek.
9250: LEROI, ARMAND - De lagune / hoe Aristoteles de wetenschap uitvond. [Nieuw].
4427: LEROI-GOURHAN, ANDRÉ - Dictionnaire de la Préhistoire.
10336: LES, LUBBERTUS - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de Staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798. Academisch proefschrift + stellingen.
7071: LESAING, BERNARD - Le Cirque Bidon. Photographies de Bernard Lesaing.
3997: LESCURE, M. DE - Marie-Antoinette et sa famille. Cinquième édition.
11494: LETH, HENDRIK DE - Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien.
7830: LETTERPROEF - Letterproef van Electrische Drukkerij Olt & Co. Senen 4-6-8- Telefoon 3671 WL. Batavia-Centrum 1934.
1263: LEVAS, DIMITRI [EDITED AND DESIGNED] - Robert Mapplethorpe. Pictures.
3553: LEVE, MANFRED - Leve Sieht Beuys. Block Beuys - Fotografien. Block Beuys - Photographs.
303: LEVENE, [RICHARD] & [BEATRIZ] GARCIA - Action Figures in Action.
7935: LEVI, BENIAMINO - Dali. Espace Montmartre. [English edition].
5656: LEVY, THOMAS E. [ED.] - The Archaeology of Society in the Holy Land.
9841: LEVY JR., MARION J. - Modernization and the structures of societies. A setting for International Affairs. [Two volumes].
1960: LEVY, JOEL - 100 Analogieën in de Wetenschap. Wetenschappelijke theorieën uitgelegd aan de hand van heldere metaforen.
4549: LEWIN, SUSAN GRANT - Formica & Design. From the Counter Top to High Art. Introduction by R. Graig Miller.
9478: LEWIN, SUSAN GRANT - Formica & Design. From the Counter Top to High Art. Introduction by R. Graig Miller.
10443: LEWIS, GEO P. - Views of Netherlands India. Series Tosari.
8151: LEWIS, D.B. WYNDHAM & CHARLES LEE - The stuffed owl. An anthology of bad verse. Selected and arranged by D.B. Wyndham Lewis and Charles Lee. [Further enlarged 1948].
459: LEWIS, JOHN - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
3280: LEWIS, JOHN & GRISELDA - Pratt Ware. English and Scottish relief decorated and underglaze coloured earthenware. 1780-1840. [2nd edition].
10436: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
4838: LHOTE, HENRI - Dans les Campements Touaregs.
6135: LHUISSET, ÉMERIC - Émeric Lhuisset. Maydan Hundred Portraits. - SIGNED.
6098: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Steden in de steigers. Stadsvernieuwing in Nederland 1970-1990. [Nieuw]
9719: LIAW, YOCK FANG - Undang-Undang Melaka. The laws of Melaka. + Undang-Undang Melaka Apparatus Criticus [20 pp.].
4639: LIBERTY, ARTHUR LASENBY - A day in Tangier. By Arthur Lasenby Liberty. Pictured by John Hassall. Photographs by Lady Liberty & Others.
1668: LIBESKIND, DANIEL & CECIL BALMOND - Unfolding.
2242: LICHTENBELT, A.D.W.F. - Platen behoorende bij Het Stoomwerktuig. Eerste deel: Stoomketels en toebehooren. Zevende, geheel omgewerkte druk. Tweede oplage.
4244: LICHTER, CLEMENS [HRSG] - Vor 12.000 Jahren in Anatolien. Die ältesten Monumente der Menschheit.
2301: LIDDEL-HART, B.H. - Deterrent or Defence. A Fresh Look at the West's Military Position.
6779: LIEBCHEN, JENS - Jens Liebchen - System. SIGNED - 455/500.
10036: LIEBRAND, RUDI - Het verhaal van de Maas-Buurttram. Uitgebreide editie. [Nijmegen - Gennep - Venlo].
8290: LIEBSON, MILT - Direct stone sculpture. A guide to technique and creativity. Revised & Expanded 2nd edition.
9156: LIEBURG, M.J. VAN - Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder (1802-1880).
7863: [LIED] - Dàt zingt Nederland 4.
7864: [LIED] - Dàt zingt Nederland 6.
7865: [LIED] - Ons lied. Nieuwste serie radio en film-schlagers. No. 15 Geautoriseerde uitgave.
151: LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE [E.A.] - Wind en Wilgen. Jan Willem van Borselen 1825-1892. Schilder van het Hollandse polderlandschap.
11594: LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE - Tussen Katwijk en Parijs. David Adolphe Constant Artz 1837-1890.
3282: LIEFKES, REINO - A.D. Copier. Glass Designer / Glass Artist. Second revised edition.
10845: LIEMPT, AD VAN - De Oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de NPS. Met medewerking van Hans Blom. [Derde druk].
9652: LIER, R.A.J. VAN - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam.
10469: LIER, RUDOLF VAN - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname.
5546: LIESHOUT, ERIK VAN - Erik van Lieshout - Erik makes happy.
11539: LIESKE, EWALD & ROBERT F. MYERS - Koraalvissen van de wereld. Een boek van het tijdschrift Duiken. [2044 soorten in kleur].
5986: LIEVERLOO, KARIN VAN [EINDREDACTIE] - Marino Marini. Schilder, tekenaar, beeldhouwer. [3e druk].
4521: LIFE - The First Decade. With 200 photographs.
10784: LIFTIN, JOAN - Joan Liftin - Drive-ins.
8390: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien. Vier deeltjes ''Nog bij moeder'' tezamen in één band. Verzorgd door Gilles van Rees.
2345: LINCOLN'S INN. - [WALKER, J. DOUGLAS] - Short notes on Lincoln's Inn. Lincoln's Inn October, 1906.
2346: LINCOLN'S INN. - POLLOCK, F. - The origins of the Inns of Court. An address given to Canadian guests at Lincoln's Inn. July 21, 1931.
190: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER & ONNO MAURER - Albert Fiks, de herontdekking van een veelzijdig talent.
7412: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER & ONNO MAURER - Jakob Nieweg. In stille bewondering. [As new]
10121: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe' / Old K.P.M.-ships from the past. Deel / Volume I-IX [First 9 volumes].
10122: LINDEBOOM, LUCAS - Tussen midscheeps en achteruit. Toen de koloniale stukgoedvaart op de Grote Oost ten einde liep.
10692: LINDEMANN, ADAM - Collecting contemporary.
8214: LINDEN GEISJE VAN DER & MIRIAM DONKERS - Geisje van der Linden & Miriam Donkers - Stella Maris. - [New].
10861: LINDSAY, JENNIFER - Javanese Gamelan. Traditional Orchestra of Indonesia.
2302: LINEBARGER, PAUL M.A. - Psychological Warfare [Second edition].
11360: LINGARD, JEANETTE [TRANSLATED AND INTRODUCED BY] - Diverse Lives. Contemporary Stories from Indonesia.
4280: [LINGERIE] - Jambes et attitudes. Cet album contient plus de 70 photos.
2593: LINGTON, EDGAR - De strip-tease moord. [Alleen voor volwassenen!].
7331: LINK, WINSTON O. - America's Last Steam Railroad. Steam Steel & Stars. Text by Tim Hensley. Afterword by Thomas H. Garver.
10483: LINK, H.F. - De Vóór-Wereld en de Oudheid, door de natuurkunde opgehelderd; door H.F. Link. Naar het Hoogduitsch vrij vertaald door A. Moll. Eerste + Tweede Deel. [Two volumes].
9460: LINLEY, DAVID, CHARLES CATOR & HELEN CHISLETT - Star Pieces. The Enduring Beauty of Spectacular Furniture.
9735: LINTEL, AMY VON - Georgia O'Keeffe - Watercolors 1916-1918 & Georgia O.Keeffe At Home in the Wonderful Nothing.
987: LIPMAN, JONATHAN - Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Buildings. Introduction by Kenneth Frampton.
8946: LISTAL, ALFRED - Bettie naar Buiten.
2636: LISTAL, ALFRED - FREDDIE LANGELER - Van de wortelkindertjes. Versjes van Alfred Listal. Met platen van Freddy Langeler.
11351: LISTER, TRACEY & ANDREAS POHL - Made in Vietnam. [Homestyle recipes from Hanoi to Ho Chi Min].
5490: LITTLE, DAVID - Denim. An American Story.
10348: LIU, GRETCHEN [ED.] - Singapore historical Postcards. From the National Archives Collection.
10651: LIVE! - Live! [Signed - No. 7/200].
4022: LIXENBERG, DANA. - JURRIAAN BENSCHOP [TEKST / TEXT] - Dana Lixenberg. Set Amsterdam.
8636: LIXENBERG, DANA. - GIJSBERT VAN ES [TEKST / TEXT] - Dana Lixenberg. De Burgemeester A-Z Nederland / The Mayor A-Z The Netherlands. [New]
115: LLORENTE, JUAN ANTONIO - Oordeelkundige geschiedenis der Spaansche Inquisitie, Sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de regering van Ferdinand VII. bijeengebragt Uit de Archieven van den Hoogen raad der Inquisitie en uit die der Provinciale Regtbanken van het Heilig Officie.
9513: LLOYD BREMEN - BROCHURE - Bremen-Hamburg-Rotterdam-Genua Oost-Azië Passagier en Vrachtdienst Norddeutscher Lloyd Bremen. [Een reis naar Oost-Azië]
1784: LO, ALICE [ED.] - Navigating design. A voyage of discovery + CD-rom.
3909: LO, KENNETH - Nathan Road.
9330: LOBEL, MICHAEL - Image Duplicator. Roy Lichtenstein and the emergence of Pop Art.
8219: LOCHEM, RIK VAN [SAMENSTELLING / HRSG] - Leo Erb. Weiss. [New]
744: LOCHER, J.L. & C.H.A. BROOS - De werelden van M.C. Escher.
6683: LOCHER, J.L. & M. JOSEPHUS JITTA - Constant. Schilderijen 1940-1980.
9620: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH & PETER RIETBERGEN [RED.] - Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720. Opgedragen aan Jurrien van Goor.
6831: LOCHT, MARTHY - Schilders in het land van Mauve. Kunstenaars in en om Laren.
10683: LOCKE, NANCY - Manet and the Family Romance.
8999: LODDER, COR - Een tweede 1914? 1934: Neen nooit! Een oproep tot bezinning van het IAMB. Gasmaskers?
10634: LODERER, ANGELIKA - Angelika Loderer - Pleurotus Ostreatus 70. Secession.
6570: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad.
10822: LODERMEYER, PETER, KARLYN DE JONGH & SARAH GOLD - Personal Structures. Time - Space - Existence. [New].
1875: LOEBER J.R., J.A. - Het Indische vlechtwerk voor export.
2922: LOEFF, KAREL EN ELYZE SMEETS - Harmelen. Geschiedenis en architectuur.
1305: LOEFFLER, HEATHER & JENNIFER OLMAN [EDS] - Persistance of Vision. Sjanghai Architects in Dialogue.
4424: LOENEN, RUTGER - Van nummers naar namen. De straatnamen van Austerlitz. [Nieuw].
4418: LOENEN, RUTGER - Erica 1906-2006. 100 jaar fanfare in Austerlitz. [Nieuw].
7867: LÖFSTEDT, NILS PETTER - Nils Petter Löfstedt. Club 13. - [272/300].
10619: LOHUIZEN, KADIR VAN - Kadir van Lohuizen - Diamond Matters. Van de mijnen naar de jestset.
10827: LOHUIZEN, KADIR VAN - www.tibet.chin.com.
5048: LOHUIZEN, KADIR VAN - Diamond Matters. From the mines to the jet-set. [As new]
8462: LOHUIZEN, KADIR VAN - Aderen. Niger - Jangtse - Ganges - Donau - Amazone - Mississippi - Ob.
7042: LOHUIZEN, KADIR VAN & HARM EDE BOTJE - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen In Kameroen.
10901: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN - Indo-Javanese Metalwork.
2989: LOLLOBRIGIDA, GINA - Gina Lollobrigida. Musée Carnavalet 21 octobre - 15 novembre 1980.
4815: LOMAN, JAN - Jan Loman. Akte van berusting [Nr. 92 / 115].
4210: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
5049: LONG, RICHARD - Richard Long - Mountains and Waters.
11033: LONG, DAVID G. - Auldbrass - Frank Lloyd Wright's Southern Plantation.
9874: LONG, PHILIP & ELIZABETH CUMMING - The Scottish Colourists 1900-1930. F.C.B. Cadell - J.D. Ferguson - G. Hunter - S.J. Peploe.
2459: LONG, RICHARD - A Walk Across England. A Walk of 382 Miles in 11 Days from the West Coast to the East Coast of England.
9276: LONGNON, JEAN, RAYMOND CAZELLES & MILLARD MEISS - The 'Très Riches Heures' of Jean, Duke of Berry. [English].
10897: LOO, VILAN VAN DE - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schroevers (1886-1920). Journaliste en declamatrice in Indië. Bloemlezing.
10712: LOOKS, HANS & HANS FISCHER - Arbeitsmänner zwischen Bug und Wolga. Erlebnisberichte und Bilder vom Einsatz des jüngsten Jahrganges an der Ostfront
10387: LOON, ARJAN VAN, MARTIN ROBBEN & BAS ZIJLMANS - Beeldig Geertruidenberg. Een stad in de kaart gekeken.
7998: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Johannes Rach aan de Kaap.
8750: LOOS, WIEPKE - Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser.
7460: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
552: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914
2828: LOOTSMA, BART - Superdutch. De tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur.
2375: LOOTSMA, BART - Cees Dam. Architect. Fotografie Sybolt Voeten.
7770: LOOY JR., P. VAN - Letters en hare Grondvormen. Naar de beste bronnen bewerkt voor schilders, steenhouwers, graveurs en voor het onderwijs aan Ambachts en Kunstnijverheidsteekenscholen door P. van Looy Jr.
4163: LOOYEN, A.J.L. & J.J. FRANSEN [TEKST] - Bottende takken. Nederlands bosch en wat daarin leeft. Voor de samenstelling van dit album heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij haar medewerking gegeven.
2175: LORCH, NETANEL - The edge of the sword. Israels' War of Independence 1947-1949. Second revised edition.
1026: LORENTZ, H.A. - De theorie van Maxwell (1900-1902) bewerkt door Dr. H. Bremekamp.
8994: LORING, ROSAMOND B. - Decorated Book Papers. Being an account of their designs and fashions. Fourth edition.
5133: LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, Bookbinders.
11184: LOUGH, JOHN - Essays on the 'Encyclopédie' of Diderot and D'Alembert.
5050: LOUMAN, RENÉ - Heden en verleden, altijd nu.
2448: LOUWES, ANNALEEN. - Minor Details. Text by K. Schippers.
9839: LOUWES, ANNALEEN. - Minor Details. Text by K. Schippers.
3180: LOUYS, PIERRE - Mimes des courtisanes de Lucien avec quelques inédits. [No. XXI of 50].
10434: LOW, HUGH - Sarawak. Its Inhabitants and Productions being notes during a residence in that country with his Excellency Mr. Brooke.
5476: LOW, A.M. - The wonder book of inventions. Edited by Harry Golding.
6578: LOWER, WENDY - Hitler's Furies. German Women in the Nazi Killing Fields.
9926: LUBBEN, KRISTEN [ED.] - Magnum Contactafdrukken.
139: LUBBEN, KRISTEN [ED.] - Susan Meiselas. In History.
3332: LUBBERS, R. - Dalen in oude ansichten.
1297: LUCCHINI, CARLO & ENRICO LEPRONI - Luftkrieg über Afrika. Die Italienische und Deutsche Luftwaffe über dem Mittelmeer 1940-1943. Band I: 1940/1941.
588: LUCEBERT - Van de roerloze woelgeest. Gedichten.
4340: LUCEBERT. - PAUL COUMANS & GERDA BRETHOUWER [SAMENGESTELD DOOR] - Lucebert.
11013: LUCEBERT - Oh oor o hoor - opnamen uit de jaren vijftig en zestig ingeleid door Rudy Kousbroek. [ + 2 x CD-rom]. - [520/555].
1170: LUCEBERT - ...en morgen de hele wereld.
269: LUCEBERT - Overzichtstentoonstelling Lucebert t.g.v. zijn vijftigste verjaardag, Galerie Nouvelles Images, Den Haag, 4 oktober tot en met 23 oktober 1974.
700: LUCEBERT - Lucebert.
698: LUCEBERT - 7 oktober t/m 12 november 1977 [Tentoonstelling].
697: LUCEBERT - Recente schilderijen akwarellen & tekeningen - van 25 Aug. t/m 30 Sept. '78.
3981: LUCEBERT - Lucebert. Gouaches - tekeningen. Galerie de Lange.
6894: LUCEBERT - Der junge Lucebert. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen 1947 bis1965. Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universität und Schleswig-Holsteinischer Kunstverein.
620: LUCIE-SMITH, EDWARD - Art Deco Painting.
7930: LUCIE-SMITH, EDWARD - KunstNu [Kunst Nu].
7917: LUCKHARDT, ULRICH - Lyonel Feininger.
1860: LUEG, GABRIELE [HRSG.] - Made in Holland. Design aus den Niederlanden.
6833: LUGER, JOHAN & MARTEN TOONDER - Tom Poes en een vroolijke beestenboel [Tom Poes en een vermakelijke beestenboel].
6023: [LUGT, FRITS] - Frames Revisited. Masterpieces of Dutch portrait photography shown in antique frames from the Collection Frits Lugt.
8461: LUIJENDIJK, TINEKE & LOUIS ZWEERS - Parlementaire fotografie ... van Colijn tot Lubbers.
9036: LUIJENDIJK, JAAP - Natuurlijk goed. In de voersporen van Jaap Luijendijk. Fotografie: Jaap Luijendijk. Tekst: Sander Grootendorst.
9846: LUIJTERS, GUUS [TEKST] - Wim van der Linden - Fotograaf.
1081: LUIKEN, JAN - Beschouwing der Wereld, Bestaande in Hondert konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
8024: LUINENBURG, O. & A.J. DE NEEF [RED.] - Java. Tweede uitgave van Onze Zendings-velden.
11386: LUITEN, ERIC E.A. - Panorama Krayenhoff. Linieperspectief.
9687: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Brieven van pater d'Entrecolles en mededelingen over de porseleinfabricage uit oude boeken / Letters of Father d'Entrecolles and accounts of Chinese porcelain from old European publications.
2518: LUNT, WILLIAM E. - Financial relations of the Papacy with England to 1327. + 1327-1534.
1808: [LÜPERTZ]. FUCHS, R.H. - Markus Lüpertz - Schilderijen / Paintings.
10212: LUPERTZ, MARKUS - Markus Lüpertz - Die Toten-Tanz-Reliefs. [Katalog].
8562: LUSKACOVA, MARKÉTA - Markéta Luskacova. Text by Gerry Badger, Marie Klimesova, and Josef Topol. - New.
5119: LUSTER, DEBORAH - One Big Self. Prisoners of Louisiana. Text C.D. Wright.
10390: LUTGENS, ANNELIE [RED.] - Roy Lichtenstein Spiegelbilder 1963-1997.
5879: LUTGERT, W.H. [TEKST] & BART SORGEDRAGER [FOTO'S] - 322 Squadron. Sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis. Met een fotoreportage van Bart Sorgedrager.
7995: LUTTERVELT, R. VAN - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
10038: LUYTEN, MARGRIET - Margriet Luyten - Stervelingen / Mortals.
5384: LY, TRAN DUY - American Clocks. Volume 1 Second edition.
5319: LY, TRAN DUY - F. Kroeber Clocks. American & Imported.
5322: LY, TRAN DUY - Seth Thomas Clocks and Movements.
5342: LY, TRAN DUY - American Clocks. With a special section on Self-Winding Clocks. Volume 2.
3674: LYE, ERIC K C - Manuel Vicente. Caressing trivia. [New]
11030: LYON, DOMINIQUE - Le Corbusier - leven en werk.
5125: LYON, DANNY - Deep Sea Diver. An American Photographer's Journey in Shanxi, China. [Pre-publication of 16 pp.].
8945: M.E.A. & L.S. [MEA VERWEY & LEON SENF] - De geschiedenis van een kraai. Naar waarheid verteld door M.E.A. met illustraties van L.S.. - [Origineel + Facsimile samen].
1152: MAAN, DICK - Paul Schuitema. Visual organizer. [English edition]. - New
2606: MAANEN, HANS VAN - Archimedes, Newton, Murphy. Wetten uit de wetenschap.
4558: MAASKAMP, E. - Verklaring der Bijbelkaart, of uitlegging van de geographische, topographische en geschiedkundige Kaart van Palestina of het Heilig Land, benevens een Plan van Jeruzalem en deszelfs Geheiligde Omstreken. [...] Onder toezigt en met medewerking van J. Clarisse.
8917: MAATHUIS-ILCKEN, S. - De paaschhaas. Versjes van S. Maathuis-Ilcken. Plaatjes van Sijtje Aafjes.
5607: MACDONALD, BRIAN W. - Tribal Rugs. Treasures of the Black Tent.
879: MACDONALD, GORDON & JOHN S. WEBER [EDS] - Joachim Schmid - Photoworks 1982-2007.
11581: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul van Heck. [Tweede druk].
8513: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
5972: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
175: MACHOTKA, PAVEL - Cézanne. Landscape into art.
7862: MACIÁN, JOSÉ ENRIQUE, SUE JANE STOKER & JÖRN WEISBRODT - The Watermill Center. A Laboratory for Performance. Robert Wilson's Legacy.
5397: MACK, CHARLIE - The Big Book of Superfast Matchbox Toys 1969-2004. Volume 2: Product Lines & Indexes.
1495: MACKEY, MICHAEL C. - Time's Arrow: The Origins of Thermodynamic Behavior.
9535: MACKINNON, KATHY, GUSTI HATTA, HAKIMAH HALIM & ARTHUR MANGALIK - The Ecology of Kalimantan. Indonesian Borneo.
3277: MADIGAN, MARY JEAN - Steuben Glass. An American tradition in crystal. Revised and Expanded.
9123: MADOZ, CHEMA - Chema Madoz - Obras Maestras.
613: MAEGHT - L'univers d'Aimé et Marguerite Maeght. 3 juillet - 3 octobre 1982.
9139: MAES, BART, WIL NOUWEN, THEO SCHERS & FRITS WEERTS - Weert is veranderd. [deel 5]. - Oorlog, bezetting en bevrijding.
8695: MAFFIOLI, MONICA. - Japanese Dream. With an essay by / Mit einem Beitrag von Monica Maffioli. [New].
6066: MAGAZINE - Banter / Belfast. This is not a travel guide / May / 2015.
8928: MAGIC - Bevattelijke goochelaar; of , winteruitspanning. [text seriously incomplete / plates complete].
5635: MAGNIN, ANDRÉ - Arts Of Africa. Jean Pigozzi's contemporary collection.
8991: MAGRE, MAURICE - Maurice Magre - La montée aux enfers. Poesies. Édition illustrée par Edouard Chimot. Comprenant douze eaux-fortes originales gravées par l'artiste et vingt-trois dessins au crayon tirés en typographie.
9996: MAGRITTE - PIERRE STERCKX - Un Hommage à Magritte. Ses photographies personelles, ses ultimes dessins et son dernier message sur chevalet.
7663: MAI, EKKEHARD [HG] - Das Capriccio als Kunstprinzip zur Vorgeschichte der Moderne von Arcimboldo und Callot bis Tiepolo und Goya. Malerei - Zeichnung - Graphik.
9677: MAIR, CORNELIS LE - Het edele ambacht - de lelijkheid aangeklaagd.
8605: MAIZELS, JOHN [ED.] - Raw Vision. International Journal of Intuitive and Visionary Art. Outsider Art - Art Brut - Self-Taught Art - Contemporary Folk Art. Number 11 - Spring 1995.
8606: MAIZELS, JOHN [ED.] - Raw Vision. International Journal of Intuitive and Visionary Art. Outsider Art - Art Brut - Self-Taught Art - Contemporary Folk Art. Number 9 - Summer 1994.
5286: MAJERUS, MICHEL - Michel Majerus. With a conversation between John Kelsey and Daniel Birnbaum.
11117: MAK, GEERT - Reizen zonder John. Op zoek naar Amerika.
8150: MALAPARTE, CURZIO - Kaputt. Translated from the Italian by Cesare Foligno. [Second printing November 1946].
2138: [MALAWI] - ''Nyasaland calling''. A travel guide to the Nyasaland Protectorate. Issued by the Nyasaland Advisory Committee on Publicity 1936.
8546: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
8545: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
8544: MALBUCH - ALBUM DE COLORIAGES - COLOURING BOOK - KLEURBOEK [CA. 1865] - Der kleine Maler. Le petit artiste. De kleine kunstenaar.
7363: MALE, JAN VAN - Jan van Male, fotograaf Foto's uit de jaren 1950-1980. Tekst Nicolaas Matsier. 1995. A&NP. Amsterdam. Hardcover. 62pp. Illustr.
d791 Goed Hardcover 9789071570476
-- Antiquariaat OvidiusProfessionele verkoper
Jan van Male, fotograaf. Foto's uit de jaren 1950-1980. Tekst Nicolaas Matsier.

9622: MALINOWSKI, BRONISLAW - Crime and Custom in Savage Society.
1072: MALO, CHARLES - Les Capitales de l'Europe. Promenades Pittoresques. Berlin.
4760: MALONEY, TOM [ED.] - U.S. Camera 1957. First edition. Distributed by Duell, Sloan & Pearce.
10262: MAN RAY - Man Ray - Belicht geheugen. Vertaald door Erica Stigter. [Tweede druk].
10503: MAN RAY - HEITING, MANFRED [ED.] - Man Ray 1890-1976. Essay by Katherine Ware. A personal portrait by André Breton.
10998: MAN RAY - Man Ray - Belicht geheugen. Vertaald door Erica Stigter. [Tweede druk].
2849: MAN RAY - JEAN COCTEAU - Le numéro Barbette.
10204: MAN, HANNEKE & SJAREL EX - Collectieboek Museum Boijmans Van Beuningen. [New].
10502: MAN RAY - Man Ray Photographs. Introduction by Jean-Hubert Martin. With three texts by Man Ray.
11272: MANCHOT, MELANIE - Melanie Manchot - Love is a Stranger Photographs 1998-2001. Edited by Klaus Honnef.
11329: MANDEMAKER, ELLEN - Ellen Mandemaker - Monkey Playhouse. [The Girl]. Booklet + Poster + Card.
11280: MANDERS, BERT - De ontdekking van Tin op het eiland Biliton.
174: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Chagall
3499: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Arcimboldo de wonderbaarlijke.
8675: MANEN, BERTIEN VAN - Bertien van Manen - Moonshine. [New].
7318: MANEN, BERTIEN VAN - Vrouwen te gast. Foto's en tekst van Bertien van Manen.
489: MANEN, BERTIEN VAN - Give me your image. [New copy]
10731: MANEN, BERTIEN VAN - East Wind West Wind.
10695: MANGUEL, ALBERTO - Kunstlezen. Over het kijken naar beeldende kunst. [Tweede druk].
8217: MANHEIM, RON - Paula Modersohn-Becker 'ein Wunderland, ein Götterland'. Veenland en bevolking in en om Worpswede. [Nieuw]
11288: MANIK, LIBERTY - Batak-Handschriften beschrieben von Liberty Manik.
8533: MANKES, JAN - Willem de Mérode - Jan Mankes.
9689: MANKES, JAN - Prenten en tekeningen, tentoonstelling Rijksprentenkabinet, 14 augustus- 14 november 1982.
8534: MANKES, JAN - JAN JAAP HEIJ - Jan Mankes 1889-1920. Met artikelen van Alied Ottevanger en Caroline Roodenburg-Schadd en een oevrecatalogus samengesteld door Karlijn Berends en Tosca Philipsen.
10672: MANKES, JAN - JAN DE LANGE - 'Ik probeerde mooie dingen te maken in allen eenvoud'. Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven, 1910-1920. Bezorgd en ingeleid door Jan de Lange.
6746: MANN, THOMAS - Unordnung und frühes Leid. Novelle.
972: MANN, VIKTOR - We waren met z'n vijven. Porrtret van de familie Mann.
10970: MANN, KLAUS - Opgejaagd, gedoemd, verloren. Dagboek 1933-1949. Geselecteerd, geannoteerd, vertaald en van een voorwoord voorzien door W. Hansen.
4124: MANN, VIVIAN B. [ED.] - Morocco. Jews and Art in a Muslim Land.
2842: MANNEKE, THOMAS - Vilnius. 22 september 20004 - 15 -december 2004.
2840: MANNEKE, THOMAS - Odessa. 6 April 2007 - 18 June 2007.
7859: MANS, VEERLE, PHILIPPUS BREUKER & PETER KARSTKAREL - Margareta de Heer (circa 1600 - circa 1665). Dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
2822: MANTEL, RENO EN NATASJA VERSCHOOR - Water & Werken. Tekst Kees van Kooten.
10742: MANTEN, ARIE A. & MARINA LAMÉRIS - Breukelen. Geschiedenis en architectuur.
704: MANTEN, ARIE A. EN TIES VERKUIL SR - Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843-1913.
10854: MANUSAMA, J.A. - Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953. Bezorgd door Henk Smeets en Wim Manuhutu.
3010: [MAP DUTCH INDIES] - Nederlandsch-Indië. - Beknopte gegevens betreffende Nederlandsch-Indië.
7327: MAPPLETHORPE, ROBERT - Robert Mapplethorpe. Fotografije.
2007: MAPPLETHORPE, ROBERT - Lady Lisa Lyon. Gefotografeerd door Robert Mapplethorp. Inleiding door Bruce Chatwin. Tweede druk.
881: MAPPLETHORPE, ROBERT & BRUCE CHATWIN [TEXT] - Lady Lisa Lyon.
5045: MAPPLETHORPE, ROBERT & BRUCE CHATWIN [TEXT] - Lady Lisa Lyon.
2852: MAPPLETHORPE, ROBERT - Robert Mapplethorpe. Autoportrait.
10005: [MAPS] - Automobielkaart van de Java Motor Club van Java en Madoera. [3 maps].
8870: MARC, OLIVER - Psychology of the house.
3572: MARCH, WERNER - Werner March. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann und einem Nachwort zur Neuausgabe von Thomas Schmidt.
1298: MARCHAND, BRUNO - Jean-Marc Lamunière. Regards sur son oeuvre.
6412: MARCHETTI, LUCA & EMANUELE QUINZ - Dysfashional.
9334: MARCO POLO - The Travels of Marco Polo. The Complete Yule-Cordier Edition. [Three volumes Bound as Two].
8370: MARCOPOULOS, ARI - Portraits from the Studio and the Street.
2856: MARCOPOULOS, ARI - Even the President of the United States sometimes has got to stand naked. [New]
9278: MARÉ, ERIC DE - Eric de Maré. Photographer - Builder with Light.
9779: MARE, HEIDI DE - Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw.
162: MARECHAL, DOMINIQUE - Collectie Frank Brangwyn. Catalogus.
461: MARÉCHAL, PAUL - Andy Warhol. The Record Covers 1949-1987. Catalogue raisonné.
4911: MAREES VAN SWINDEREN, RENEKE DE - Het Suez-Kanaal. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Staatswetenschap.
7522: MARIAS, FERNANDO - Greco. Biographie d'un peintre extravagant.
6492: MARIJNISSEN, R.-H. - Bruegel de Oude.
544: MARIJNISSEN, PETER E.A. - De Zichtbaere Werelt. Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad.
2682: [MARINE] - Jaarboekje der Adelborsten en Adspirant-Administrateurs. 45ste jaargang 1916.
2683: [MARINE] - Jaarboekje van het Korps Adelborsten. 52ste Jaargang 1923.
3865: MARINO, BEATRICE - Paints quantified. Image analytical studies of preparatory grounds used by van Gogh. [Academisch Proefschrift].
2853: MARIPOL - Maripolarama. Polaroids by Maripol.
9972: MARK, MARY ELLEN - Mary Ellen Mark - Twins. [First edition].
5054: MARKER, CHRIS. - Chris Marker - Passengers.
11212: MARKUS, ANS - Ans Markus - De pijn van oud. [Tweede druk].
5396: MARSH, JUNE - History of Fashion. New Look to Now.
7221: MARSHALL, ALEXANDRA [ED.] - 22 Ways to Say Black.
2303: MARSHALL, S.L.A. - The River and the Gauntlet. Defeat of the Eighth Army by the Chinese Communist Forces, November, 1950, in the Battle of the Chongchon River, Korea [Fourth printing].
8015: MARTIN, RUTH - The Japanese Housewife Overseas. Adapting to Change of Culture and Status.
11416: MARTIN, JEAN - Charles Martin - Vader en zoon. 1790-1876. 1843-1934. [Vertaling Françoise Coerkamp-Martin].
3435: MARTIN, MARIJKE, COR WAGENAAR, COR & ANNETTE WELKAMP [RED.] - Alessandro & Francesco Mendini - Philippe Starck - Michele De Lucchi - COOP Himmelb[l]au! In Groningen.
8743: MARTINA, PAULO & ANNEMARIE KEIZER-SLOFF - Palet van het Interbellum. Nederlandse kunst uit 1914-1945.
7666: MARTINEAU, JANE - Andrea Mantegna. [Italian edition].
10621: MARTINELLO, PIERO - Piero Martinello - Radicalia. [Signed].
6172: MARTINI, PASQUALE - Pasquale Martini. Pneuma. 11 Settembre 26 Ottobre 2003.
2859: MARTINI, GIANNI - ''distraction''.
5156: MARTINS, EDGAR - Black holes & other inconsistencies.
2466: MARTIS, ADI & RIK SUERMONDT - Paul de Nooijer.
3820: MARTIS, ADI & MIEKE RIJNDERS - Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de twintigste eeuw.
8161: MARX-KONING, MARIE - Nacht-silene. Teekeningen en bandversiering van S. Moulijn. Tweede druk.
11590: MAS PEINADO, RICARD - Het Universum van Dali. Leven en werk van Salvador Dali in 30 schetsen.
2858: MASAKUNI, MURAKAMI - Es anschauen. The Bitter Fate of Bitterfeld - images and trace. Das bittere Schicksal von Bitterfeld - Bilder und Spuren
1368: MASER,WERNER - Hitlers brieven en notities. Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten.
11397: MASEREEL, FRANS - Frans Masereel - Mon Pays - cent bois graves. Deuxieme edition.
1790: MASI, ALEX - Bhopal. Second disaster. Foreword by Indra Sinha.
8104: MASSARO, LUCA - Luca Massaro. Foto Grafia. [96/250].
9617: MASSIER, AB & MARJANNE TERMORSHUIZEN-ARTS - Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht. [6 volumes].
5822: MASSINELLI, ANNA MARIA - Hardstones. The Gilbert Collection. With contributions by Jeanette Hanisee Gabriel.
7290: MATCHBOX DINKY - JAN ELLENBROEK, DIRK SCHLEUER & HORACE DUNKLEY - The Dinky Collection Models Book.
7910: MATHEY, J.F. - Hundertwasser. [Text in English]
9788: MATHIJSEN, MARITA - Historiezucht. De obsessien met het verleden in de negentiende eeuw. [Signed].
2973: MATSIER, NICOLAAS, CARL DE KEYZER & SELMA SCHEPEL - De Nieuwe Hollandse Waterlinie
6948: MATTERLIN - Autographes et manuscrits. Ventes Publiques 1982-1985 par O. Matterlin. Analyses graphologiques par Anne-Marie Sallerin.
10410: MATTHEWS, STEPHEN & VIRGINIA YIP - Cantonese: A comprehensive grammar.
11173: MATTSON, CHRISTIAN E. & THOMAS B. DAVIS - A Collector's Guide to Hardcover Boys' Series Books or Tracing the Trail of Harry Hudson. [1827-1993].
6173: MAUCLAIR, CAMILLE - La Hollande.
9927: MAUGER, THIERRY [TEXT AND PHOTOGRAPHS] - Arabia. The Painter's Garden. The Architecture and Murals of 'Asir.
3545: MAULDIN, BARBARA [ED.] - Carnival!
10504: MAULWURF, RAQUEL - DIANA A. WIND [TEXT] - Raquel Maulwurf - Drawn to destruction.
5382: MAURER, R. OTTWIL - Skulpturen aus Fleisch und Blut. Ein Buch über Aktfotografie. Mit 16 ganzseitigen Fotos. 41. bis 60. Tausend.
7476: MAURER, ONNO, LISELOTTE & WALTER FARRENKOPF, & HANS-JÖRG MODLMAYR - Zonneschilder Engelbert L'hoëst 1919-2008. [De laatste Nederlandse expressionist].
4641: MAUROIS, ANDRÉ & FRANÇOIS BONJEAN - Maroc. Villes de la côte.
6914: MAUROIS, ANDRÉ & FRANÇOIS BONJEAN - Lyautey.
8961: MAUSER - Mauser Selbstlade-Pistole. Kaliber 7,63 mm - Modell 1930.
3769: MAXWELL, DONALD - Colour sketching with chalk.
11601: MAYERS, FLORENCE CASSEN - The Museum of Modern Art ABC.
1858: MAYNARD, RICKY - Portrait of a Distant Land.
4632: MAYR-OEHRING, ERIKA [HRSG] - Orient. Österreichische Malerei zwischen 1848 und 1914.
3768: MAZARAKY, SYLVIE - Art Nouveau In Europa. Een internationale stijl rond de eeuwwisseling.
10624: MAZZONI, MICHEL - Michel Marzoni - Amorces.
11196: MCBRIDE, WILL - Will McBride - Coming of age. Introduction by Guy Davenport. Afterword by William Simon.
10615: MCCARTER, ROBERT - Herman Hertzberger. [Signed].
7751: MCCARTHY, COURTNEY WATSON - M.C. Escher Pop-Ups. [Dutch edition].
273: MCCARTHY, PAUL - Air Pressure. De Uithof, Utrecht 4 juli - 13 september 2009.
11260: MCCULLIN, DON - Unreasonable Behaviour. An Autobiography. Don McCullin with Lewis Chester.
3854: MCDARRAH, FRED W. - Anarchy, Protest & Rebellion, and the Counterculture that changed America.
4583: MCGINLEY, RYAN - The journey is the destination. The Ryan McGinley Purple Book, a special edition for Purple Fashion # 19.
9805: MCKELL, IAIN - Iain McKell - The new gypsies.
1618: MCKEOWN, HARRY - Pinball Portfolio.
10279: MCMAHON, ROBERT J. - Colonialism and Cold War. The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-49.
5834: MCMULLAN, TIGRE - Collectible Girlie Glasses.
6806: MCQUEEN, STEVE - Steve McQueen - Caresses.
7647: MCSHINE, KYNASTON [HG] - Andy Warhol. Retrospektive.
11562: MECHANICUS, PHILIP + TEKST AUKE KOK - Het straatjongensboek. [Nieuw].
8786: MECHANICUS, PHILIP - De laatste keuze uit het fotografisch woordenboek van Philip Mechanicus.
10192: MECHIELS, KAREL - Bayens. [New]
10193: MECHIELS, KAREL - Bayens. [As new]
7673: MECHIELS, KAREL - Karel Mechiels. Akwarellen, pastels, olieverven.
6136: [MEDEDEELINGEN] - Mededeelingen van de Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst (1879).
9793: MEDEMA, GEERT - Achter de façade van de Hollandse stad. Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw.
5007: MEDENDORP, CLAZIEN - Gerrit Schouten (1779-1839). Botanische tekeningen en diorama's uit Suriname.
5039: MEDIC, SANJA - Interior Monologue, a soliloguy.
2539: MEER, HANS VAN DER - Achterland. [New]
9916: MEER, SJOERD DE - Het Zeekaartenboek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.
7097: MEER, HANS VAN DER - European Fields. The Landscape of Lower League Football. [First edition]
760: MEER, HANS VAN DER - Werk. Produktiebedrijven gefotografeerd.
10294: MEER, HANS VAN DER & JAN MULDER [TEXT] - Dutch Fields.
5150: MEER, BETSY VAN DER - Farm.
7820: MEER, HANS VAN DER - Bhutan-Montserrat. The Other Final.
2090: MEER, HANS VAN DER - Quirk of fate [Photographs]. Introduction Jan Mulder.
8679: MEER, HANS VAN DER - Hans van der Meer - European Fields. The Landscape of Lower League Football. [First edition] - New.
2091: MEER, HANS VAN DER - Quirk of fate [Photographs]. Introduction Jan MULDER.
1073: MEERTEN SCHILPEROORD, A. VAN - Beknopte schets der mythologie of fabelgeschiedenis.
8957: MEERTEN, WED. ANNA BARBARA - Verhalen en gedichtjes, of leerzaam en nuttig allerlei voor de jeugd. Door Wed. A.B. van Meerten, Mr. Robide van der Aa, Francijntje de Boer, J.F.L. Müller, enz.
7109: MEES, D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en Tegels - Applied Arts 1600 - 1800 and Tiles. Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam.
11178: MEGGENDORFER, LOTHAR - Drie-Turven-Hoog en zijn knecht Damiaan. Een beweegbaar prentenboek van Lothar Meggendorfer.
8331: MEIER / SELB - Diamantenwaescherey Curralinho. [Original large lithograph by Meier (E. Meyer) and printed by J. Selb.].
483: MEIJEL, LEON VAN & THEA VERSTAPPEN - Nijmegen. Architectuur en stedebouw 1850-1940
9524: MEIJER, M.D. & H.F. THIJSSEN - Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen - Aanteekeningen betreffende Amerikaansche SpoorwegenJ.
7639: MEIJER, EMILE - Henk van Gemert.
3610: MEIJER, ISCHA - Een Een jongetje dat alles goed zou maken. [Alle stukjes over zijn ouders. Met een nawoord van Connie Palmen].
1034: MEIJER, PAUL H.E. [ED.] - Views of a Physicist. Selected Papers of N.G. van Kampen.
1033: MEIJER, PAUL H. E. [ED.] - Views of a Physicist. Selected Papers of N.G. van Kampen.
9247: MEIJER, EILEEN & JACQUES DE VROOMEN - Jeanne d'Arc, een verhaal in kunst.
4628: MEIJER, ROELANT & HELEN TIMMER - Maroc I'm your friend. Reisverslag.
10021: MEIJER, JACQUES - WIM VAN SINDEREN [RED.] - Jacques Meijer. Dynamisch Archief. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam 2001. [Signed].
11106: MEIJER, HANS - In Indië geworteld. De twintigste eeuw.
7098: [MEIJER, JAAP] - SAUL VAN MESSEL - In de Jodenhoek geboren - spinozanum poëticum. [Gesigneerd / No. 39/77]
10422: MEISELAS, SUSAN - Susan Meiselas - Nicaragua - June 1978 - July 1979. Edited with Claire Rosenberg. + DVD.
5171: MEISELAS, SUSAN - Encounters with the Dani. Stories from the Baliem Valley.
5518: MEISELAS, SUSAN - Pandora's box. [First edition - Signed].
6091: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [SNEEK]. - Zneeck in frieslandt
1149: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [TOLEDO]. - Toledo in Hisp.
6090: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [ABCOUDE]. - Abcou in Holl.
1148: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [CORDOBA]. - Corduba in Hisp.
1151: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [TOLEDO]. - Toledo in Hisp.
1150: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [BILBAO]. - Bilbao in Hispania
6092: MEISNER, DANIEL [MEISSNER] - [UTRECHT]. - Ütrecht in hollandt.
6446: MEISS, M. & E.H. BEATSON [ INLEIDING EN TOELICHTING] - De Belles Heures van Jean, du de Berry.
11094: MEISSNER, KURT - Haartrachten der Japanerinnen / Japanese women's coiffures. Für alle Freunde japanischer bijin-e zusammengestellt / For all friends of japanese 'bijin-e'.
9165: MELIS, WIM - Act of Faith. Noorderlicht 2007.
9060: MELIS, WIM & TON BROEKHUIS [EDS] - Metropolis. City life in the urban age.
9054: MELIS, WIM - Land. Country life in the urban age.
5247: MELIS, WIM - Act of Faith. Noorderlicht 2007.
11342: MELISSEN, ANTOON - Jan Schoonhoven. [English edition]. - New
8116: MELISSEN, ANTOON [ED.] - Armando - Between Knowing and Understanding.
1256: MELISSEN, ANTOON - Jan Henderikse. Works on paper 1957.
11343: MELISSEN, ANTOON - Jan Schoonhoven. [Dutch edition]. - New
5373: MEMORANDUM - Manuscript album met favoriete uitspraken en gedichten opgeschreven door Marie van Hamel 's Jacob. [vanaf] 31 Mei 1883.
11431: MENDES, VALERIE & AMY DE LA HAYE - 20th Century Fashion.
647: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Picture + Frame 1850-1920. [English edition]. - [New copy]
2362: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Bild + Rahmen 1850 -1920. [German edition]
646: MENDGEN, EVA - In Perfect Harmony. Picture + Frame 1850-1920. [English edition]
10658: MENDIETA, ANA - PETER FISCHER [HRSG/ED.] - Ana Mendieta - Body Tracks.
3252: MENDOZA, EDUARDO - De zaak Savolta.
10693: MENGHAM, ROD, MARC QUINN & SUE-AN VAN DER ZIJPP - Marc Quinn - Recent werk - Recent sculpture.
10628: MENSINK, PETER BAS & ROY KAHMAN - New Dutch Photography Talent 2017.
3272: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass Throughout Time. History and Technique of Glassmaking from the Ancient World to the Present.
3560: [MENTERWOLDE] - Koperen verhalen. De Historische Kring Menterwolde viert haar 12.5 jarig jubieum. In dit boek zijn verhalen opgenomen uit haar bulletins, vanaf de oprichting in 1999 tot juni 2011. De Koperen verhalen.
3216: MERCATOR, GERARD - Gerardi Mercatoris. Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Editio secunda. Sumptibus Cornelij Nicolai & Judoci Hondij, Amsterodami. 1607. - Facsimile van de Atlas van de wereld. - Nieuw exemplaar.
4577: MERCER, JOHN - Spanish Sahara.
9245: MERCURIO, GIANNI - Roy Lichtenstein. Meditations on Art. [English edition]. - New copy.
255: MERCURIO, GIANNI - Roy Lichtenstein. Meditations on Art. [English edition]
11514: MERIAN - INEZ VAN DULLEMEN - Maria Syibylla - Een ongebruikelijke passie.
10547: MERIAN, MARIA SIBYLLA - Maria Sibylla Merian - The Surinam Album + Commentary. [552/1000].
304: MÉRIAN, ANDRÉ - Syrie. Texte de Bernard Millet.
10546: MERIAN, MARIA SIBYLLA - Maria Sibylla Merian. Metamorphosis insectorum Surinamensium. Verandering der Surinaamsche insecten - Transformation of the Surinamese insects. [New]
3286: MERINSKY, J.K. - Handbuch der Gebäudelehre (Profanbau).
8597: MERKIN, RICHARD & BRUCE MCGALL [COMMENTARIES] - Velvet Eden. The Richard Merkin Collection of Erotic Photography. Produced and art directed by Harris Lewine.
10595: MESLET, FRANCIS - Francis Meslet - Mind travels + CD.
3558: MESLIN-PERRIER, CHANTAL - The National Museum Adrien Dubouché Limoges.
5312: MESLIN-PERRIER, CHANTAL & MARIE SEGONDS-PERRIER - Limoges. Deux siècles de porcelaine.
10164: MESTROM, P.TH.R. - Limburgse klokken en hun makers.
6349: METTIG, KLAUS - Klaus Mettig. Don't be left behind. [New].
675: METZ, TRACY - Pret ! Leisure en landschap.
967: METZ, TRACY & IRENE CIERAAD - Villa Vinex. Bart Sorgdrager fotografeert Leidse Rijn.
5059: METZ, TRACY - On the Ground. Observations from Harvard.
703: METZ, TRACY - Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap.
3821: METZ, TRACY EN MAARTJE VAN DEN HEUVEL - Zoet & Zout. Water en de Nederlanders.
11576: METZ, LOUIS [SAMENSTELLER / COMPOSED BY / VERFASSER] - Het Concertgebouw-Orkest - Amsterdam [booklet + 15 photographs].
10562: METZ, PAUL - Paul Metz. Mussertman aan het oostfront. Oorlogsdagboek 1941-942. Bezorgd en ingeleid door Gerard Groeneveld.
219: MEULEN, JELLE VAN DER - De onzichtbare wandelaar. Albert Jan de Haan. De nalatenschap van een veelzijdig schilder.
2738: MEULEN, R. VAN DER, W.J.D. VAN ITERSON, W.J.D., J.E. VAN RENESSE E.A. - Algemeene Aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen.
4370: MEULENAERE, HERMAN DE - L'Egypte Ancienne dans la Peinture du XIXe siècle. Réalisation Patrick et Viviane Berko. Préface Alexander Apsis.
1355: MEULENKAMP, J.J. - Bouw en Inrichting van Schuilplaatsen tegen Luchtaanvallen. Met een voorwoord van Ir. W. Valderpoort.
7875: MEURIS, JACQUES - Magritte 1898-1967. [Dutch edition].
426: MEURS, INEZ, WILLEM OTTERSPEER, CEES STRAUS & MICHIEL KOOLBERGEN - John Louis Torenbeek.
2181: MEURS, A.J. VAN - Over de gevechtsuitputting. On combat-exhaustion (with a summary in English).
7494: MEUWISSEN, JOOST [ED.] - Marian Plug. Paintings. + Paintings Supplement 2002-2006.
5074: MEYER, DOROTHÉE - Een laatste blik. [Een laatste blik op de grens van land en zee, strakst Maasvlakte 2]. - [A last look at a place where sea meets land, a place that will soon be turn into Maasvlakte 2].
4956: MEYER, ANTHONY J.P. - Oceanic Art - Ozeanische Kunst - Art Océanien. Photographs Olaf Wipperfürth.
6679: MEYER, LAURE - Zwart Afrika. Maskers - Beelden - Sieraden.
4673: MEYER, WILHELM & B. SCHWALBE - Diesterwegs populäre Himmelskunde und mathematische Geographie. Neu bearbeitet von Wilhelm Meyer unter Mitwirkung von B. Schwalbe. Vierzehnte und fünfzehnte Auflage.
7913: MEYER, FRANZ [INLEIDING] - Marc Chagall Grafiek.
8817: MEYER, CHRISTIAN & THERESE MUXENEDER [EDS] - Arnold Schönberg. Catalogue raisonné. [Two volumes].
8718: MEYERE, JOS DE - Utrechtse Schilderkunst in de Gouden Eeuw. Honderd schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum te Utrecht.
1812: MEYEROWITZ, JOEL - Legacy. The Preservation of Wilderness in New York City Parks. Foreword by Michael R. Bloomberg. Essay by Philip Lopate.
9020: MEYEROWITZ, JOEL - Aftermath. World Trade Center Archive. - [Signed].
1254: MI YOUNG, PYO - Advanced interior design. 1 - Commercial. retail - restaurant - designer's story. 2 - Home & Public. exhibition - home - public & office. 3 - Furniture & Pattern. furniture - pattern & facade - profile & index.
7402: MICHALS, DUANE - Album. The portraits of Duane Michals 1958-1988. - [First edition].
5064: MICHALS, DUANE - Duane Michals: Fotografias 1958-1990 [Text in English and Spanish].
9994: MICHALS, DUANE - Changements. Photographie et textes de Duane Michals.
4248: MICHAUD, ROLAND & SABRINA - The Orient in a Mirror.
3324: MICHEL, ERNEST - Le Tour du Monde en 240 Jours. Canada - Etats-Unis - Japon - Chine - Hindoustan.
7041: MICHIELS, TOON - Alleen het onderweg zijn telt / What matters only is being on the road / Nur das unterwegssein zählt.
539: MIDDELKOOP, NORBERT [RED.] - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1600-1800.
5063: MIDDLETON, HENRY - The voyage of Sir Henry Middleton to the Moluccas 1604-1606. A new and enlarged edition with an Introduction and Notes by Sir William Foster, C.I.E.
4360: MIDDLETON, BERNARD C. - A History of English Craft Bookbinding Techique. [Third supplemented edition].
11327: MIEDEMA, J. & W.A.L. STOKHOF [EDITED BY] - Memories van Overgave - No. 2: Afdeling West Nieuw-Guinea (Part I).
11325: MIEDEMA, J. [COMPILED AND ELABORATED + EDITED BY] - Texts from the Oral Tradition in the South-Western Bird's Head Peninsula of Irian Jaya: Teminabuan and Hinterland. + Inanwatan-Berau, Arandai-Bintuni, and Hinterland. + Inventory, Transcripts, and Reproductions of (Origin) Stories in Dutch and Indonesian c. 1955-1995. [Three volumes].
11324: MIEDEMA, J. & W.A.L. STOKHOF [COMPILED AND EDITED BY] - Bird's Head Studies from the 1950s - 1960s. J. Pouwer (1958), R.R. Bergh (1958), A.E.M.J. Pans (1960) and W. Zevenbergen (1962), (Texts in Dutch).
11322: MIEDEMA, J. & W.A.L. STOKHOF - Irian Jaya Source Materials - No. 1 Introduction. Series A: Memories van Overgave. Series B: Special Manuscripts.
4834: MIÈGE, J.-L. - Le Maroc.
4762: MIES VAN DER ROHE, LUDWIG - Ausstellung anlässlich der Berliner Bauwochen 1968 veranstaltet von der Akademie der Künste und dem Senator für Bau- und Wohnungswesen in der Akademie der Künste vom 25. August bis 22. September 1968.
5714: MIHORI, FUKUMENSI - Japanese Game of ''Go''. [Tourist Library: 27]. - [First edition].
5991: MIKHAILOV, BORIS - Case history. [Text in English - First edition]. - [Fine copy].
2935: MIKHAILOV, BORIS - Unfinished Dissertation. With an essay by Margarita Tupitsyn.
6050: MIKHAILOV, BORIS - Case history. [Text in English - First edition]. - [Fine copy].
8889: MIKHAILOV, BORIS - Boris Mikhailov - Look at me I look at water - Or perversion of repose. [New].
6937: MIKHAILOV, BORIS - Boris Mikhailov - Maquette Braunschweig. German Portraits.
9956: MIL, PATRICK VAN & MIEKE SCHARLOO [EINDRED.] - De VOC in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
4365: MILES, CHARLES - Indian and Eskimo Artifacts of North America.
4125: MILET, ÉRIC - Orientalist Photographs 1870-1950.
6657: MILITAIRE HANDLEIDING - Handleiding ten dienste van de officieren der militaire verkenningen, belast met de samenstelling der minuutbladen van de topographische kaarten des Rijks. (Aanschrijving van den Minister van Oorlog van 21 Februari 1910, IIe Afdeeling, no. 245.).
1413: MILLER, HENRY - Tropic of Capricorn.
4455: MILLER, JUDITH - Collector's guides Art Deco.
10178: MILLER, GERRY FABIAN - Gerry Fabian Miller - Home Dartmoor.
7024: MILLER, GEROLD - Gerold Miller. [With signed letter].
11363: MILLER, GEORGE [COMPILED AND INTRODUCED BY] - To the Spice Islands and Beyond. Travels in Eastern Indonesia.
191: MILLMAN, IAN - Georges de Feure 1868-1943.
2665: MIN, ERIC [TEKST] - Keep still.
1605: MINCO, MARGA - Ik herinner mij Maria Roselier. Toespraak uitgesproken tijdens de persbijeenkomst op maandag 24 februari ter gelegenheid van de Boekenweek 1986.
8818: MINNE, RICHARD - Richard Minne - Verzameld Werk. In den zoeten inval - Wolfijzers en schietgeweren - Verspreide gedichten - Heineke Vos en zijn biograaf - Verhalen.
5616: MINSKY, RICHARD - Richard Minsky. My life in book art.
11591: MIRÓ - Miró - Derriere le Miroir No. 231.
9750: MIRÓ - JEAN-LOUIS PRAT - Joan Miró - Oiseaux dan L'Espace.
283: MIRÓ - Joan Miró. l'Oeuvre Gravé. Introduction by Sam Hunter.
11228: MISCHKE, JOACHIM & MIACHEL ZAPF - [HERZOG & DE MEURON] - Elbphilharmonie Hamburg.
11229: MISCHKE, JOACHIM & MIACHEL ZAPF - [HERZOG & DE MEURON] - Elbphilharmonie Hamburg.
7958: MISHIN, VALERII - ReRe. Residual Realism. Poetic Commentary by Tamara Bucowskaya.
5193: MISRACH, RICHARD - Violent Legacies. Three cantos. Fiction by Susan Sontag.
4587: MISS BLANCHE [ALBUM] - De wereld in beeld aangeboden aan onze Miss Blanche rookers door N.V. The Vittoria Egyptian Company.
9088: MISSELBECK, REINHOLD - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
6043: MISTER MOTLEY - Mister Motley # 33 - oktober/november/december 2012. Over onze ouders. Alma Mathijsen. Maziyar Pahlevan. Feiko Becker. Nare Leoyan. Dominik Lang. Hans Aarsman.
5123: MITTICA, PIERPAOLO - Chernobyl. The Hidden Legacy.
7541: MOAVENZADEH, FRED [ED.] - Concise Encyclopedia of Building & Construction Materials.
10812: MOCKBEE - OPENHEIMER DEAN, ANDREA [TEXT] & TOMOTHY HURSLEY [PHOTOGRAPHS] - Rural Studio - Samuel Mockbee and an architecture of decency.
1220: MODE FOTOGRAFIE - Mode fotografie. Fashion photography. Objectif mode de 1850 a nos jours. Modefotografia. Fotografía de moda. Fotografi di moda.
2249: MOELKER, H.P. - ''De Zaanse Molen''.
7478: MOELLER, MAGDALENA M. [HRSG] - Karl Schmidt-Rottluff. Aquarelle. Eine Ausstellung zum 120. Geburtstag des Künstlers.
272: MOELLER, MAGDALENA M. - Franz Marc. Zeichnungen und Aquarelle.

Next 1000 books from kAdeBoeken Antiquariaat

3/9