kAdeBoeken Antiquariaat
Nijverheidsweg Noord 90, 3812PN Amersfoort, The Netherlands. Tel.: +31 (0)683349311            Email: info@kadeboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8476: HEER, JAN DE - Rietveld en Curaçao. Een modern architect op een Caraïbisch eiland. [New]
4776: HEERTUM, CIS VAN, TON JONGENELEN & FRANK VAN LAMOEN [RED.] - De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou.
5268: HEERTUM, CIS VAN [COMP.] - Philosophica Symbolica: Johann Reuchlin and the Kabbalah. Catalogue of an exhibition in the Bibliotheca Philosophica Hermetica commemorating Johann Reuchlin (1455-1522).
2653: HEESCH, PASCAL VAN - Mineros de Bolivia.
1382: HEEST, DETLEV VAN - De verzopen katten en de Hollander.
8770: HEFNER, HUGH F. [ED.] - Dedini - An Orgy of Playboy's Eldon Dedini + DVD
7725: HEFTING, VICTORINE - Jan Toorop 1858-1928. Haags Gemeentemuseum 18 februari - 9 april 1989.
7408: HEFTING, PAUL - De foto's van Breitner.
5380: HEGENAUER, HANS - Fachkunde für Leder verarbeitende Berufe.
4352: HEGENER, MICHIEL - Boerderijen in Gelderland.
2555: HEIDE-NOLTE, B. TER - Handleiding voor het die naar Indië gaan.
2556: HEIDE-NOLTE, B. TER - Raadgevingen op hygienisch gebied voor de Tropen.
8425: HEIDEGGER, MARTIN - De grondvraag van de metafysyica (eerste hoofdstuk van 'inleiding in de metafysica'). Proeve van vertaling en aantekeningen door Cornelis Verhoeven.
5912: HEIDERICH, URSULA & ERICH FRANZ [RED.] - August Macke und die frühe Moderne in Europa.
515: HEIJ, JAN JAAP - Vernieuwing & Bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum. [Nieuw]
4120: HEIJ, JAN JAAP, JAN STORM VAN LEEUWEN & ROB MEIJER - Omslag in Beeld. Boeken - Bladmuziek - Brochures. Toegepaste Grafische Kunst 1890-1940. Collectie: Rob Aardse.
8705: HEIJ, JAN JAAP - Hollands impressionisme.
227: HEIJ, JAN JAAP [RED.] - Theo van Hoytema 1863-1917.
482: HEIJBROEK J.F. EN MARGARET F. MACDONALD - Whistler en Holland.
6351: HEIJDEN, MARIEN VAN DER - Albert Hahn.
3438: HEIJDEN ROGIER, NEL VAN DER - Acht Bossche kunstenaars en een museum.
3890: HEIJDEN, HANNEKE VAN DER & MARGREET DORLEIJN [SAMENSTELLING EN VERTALING] - Moderne Turkse verhalen.
8276: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - Cobra 40 jaar later - forty years after. Collectie J. Karel P. van Stuijvenberg. + Loose inserted exhibition leaflet De Nieuwe Kerk - Amsterdam].
393: HEIJDEN, MARIEN VAN DER - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982)
5262: HEIJDENRIJK, LEO - Huizen binnen eigen huid.
479: HEIJENGA-KLOMP, M.W. - Nicolaas Wicart, 1748-1815. Landschapstekenaar en porseleinschilder.
790: HEIJMANS, H.G. - Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896-1940 (with summary in English).
7649: HEIJNEN, HENK J., PIETER HELSLOOT, JAN P. WOUD & KLAAS WOUDT - Kunst zonder rugwind. Zaanse schilderkunst 1600-1950.
3815: HEIJNEN, HENK & JAN DE BRUIN - Jaap Stellaart 1920-1992. De blinde ziener in een oceaan van licht.
691: HEILIGE TERESIA - Werken van de H. Teresia I-III.
3562: HEIMERIKS, NETTIE & WILLEM VAN TOORN - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
8727: HEINE, HEINRICH - Reistaferelen. Vertaald door Wilfred Oranje. Commentaar en annotaties van Marinus Pütz.
4078: HEINS, WIL, GERT JAN HEMMINK E.A. - COBRA. Aventures Collectives.
8572: HEIREMANS, MARC - Andries Dirk Copier. Leerdams glas 1923-1071. Unica Serica gebruiksglas.
8204: HEIRWEG, BART - Bart Heirweg. Silent Fields. Gedenkplaatsen van de Grote Oorlog - Memorial sites of the Great War. [Tweede druk / Second print run]. - [New].
7272: HEITE, REMCO - Guus Hellegers. Beeldhouwer.
930: HEKKING, S. - Cas Oorthuys - fotograaf 1908-1975.
4856: HELD, G.J. - The Papuas of Waropen.
348: HELDEN, R.J.C. EN M. BINK - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943. - [Nieuw exemplaar]
1154: HELDEN, R.J.C. VAN - Hommage aan Martin Monnickendam.
4560: HELDRING, O.G. - Leven en arbeid [Meister Maorten Baordman en O.G. Heldring - Verscheidenheden].
6920: HELLINGA, W.GS. - Kopij en Druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink.
981: HELLINGA-ZWART, T. [BEWERKT DOOR] - Het Käthe Kruse Poppenboek.
5178: HELLINGA, LOTTE, ALASTAIR DUKE, JACOB HARSKAMP & THEO HERMANS - The Bookshop of the World. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941.
5299: HELLWEG, CLAUDINE [RED.] - 18-36, 5e Baan Schiphol - Een beeld van hoe het was.
1514: HELMAN, ALBERT - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
4153: HELMANTEL, HENK - Henk Helmantel 40 jaar kunstschilder. Met teksten van Marjoleine de Vos - Diederik Kraaijpoel - Ernst van de Wetering - Henk Helmantel - Rein Pol.
4767: [HELMERS]. - HATTUM, M. VAN - Jan Fredrik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger.
3756: HELMOND, TOKE VAN [RED.] - i10 sporen van de avant garde.
5504: HELMUS, LIESBETH M. [RED.] - Pieter Saenredam, het Utrechtse werk. Schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectie.
400: HELMUS, LIESBETH M. [ED.] - Pieter Saenredam, The Utrecht Work. Paintings, and Drawings by the 17th-century Master of Perspective
3809: HELMUS, LIESBETH M. [RED.] - Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700.
4728: HEMELRIJK, JAAP M. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
6946: HENDERSON & LEDOUX - The Surviving Works of Sharaku.
286: HENDRICKS, JON - Fluxus Codex. With an introduction by Robert Pincus-Witten. Second printing.
907: HENGEVELD, JAAP - Piet Blom [English edition].
4839: HENGEVELD, JAAP - Het Rotterdam van Piet Blom, nieuw leven aan de Oude Haven. Piet Blom's Rotterdam. New life at the Old Harbour.
5332: HENRIKSEN, KAREN - Fashion hats. Design & make.
7348: HENTSCHEL, BARBARA, KRAUSE, STEFAN, TILLMANS, WOLFGANG - Motor Blues. Die Schenkung AutoWerke von BMW Financial Services an das Museum der bildenden Künste Leipzig.
4166: HERALDICUS [J.F.L. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Bijeengebracht, vertaald, en met opgave van bronnen voorzien door Heraldicus. 's Gravenhage 1892. [With ticket pasted over original publisher by:].
7424: HERBERT, ROBBERT L., ELEANOR S. APTER & ELISE K. KENNEY - The Société Anonyme and the Dreier Bequest at Yale University. A Catalogue Raisonné.
5211: HERBERT, ROSEMARY {ED.] - The Oxford Companion to Crime and Mystery Writing.
3834: HERBERTS, KURT - Das Buch der Ostasiatischen Lackkunst.
6776: HERBET, PHILIPPE - Philippe Herbet - Made In Belarus. Text Emmanuel d'Autreppe. [New].
8364: HERKS, J.J. - De geschiedenis van de Amersfoortse tabak.
1990: [HERMANS] - WFH-verzamelkrant nos. 6 en 9. Hermans-magazine nos. 10- 11 - 12 -13 -14 -15 -17.
8623: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Zwarte handel.
8224: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van Bijkaart. Houten leeuwen en leeuwen van goud.
2014: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Moedwil en misverstand. Novellen.
864: HERMÈS, CARLI - Glitz.
4944: HERMÈS, CARLI - Glitz.
7701: HERMKENS, JEROEN - Jeroen Hermkens en Utrecht. Litho's, schilderijen en tekeningen van de stad Utrecht.
1142: HERMKENS, JEROEN - Claudius is dood.
1318: [HERSLEB, JACOB] - Amicitiae Sacrum. Das Herslebschen Stammbuch. - [Facsimile].
896: HERTZBERGER, HERMAN & ARNULF LÜCHINGER - Bauten und Projekte, 1959-1986. Buildings and Projects. Bâtiments et projets.
1850: HERWEIJER, N. RED. - Op de koop toe. Weggevertjes in Nederland.
8684: HERZ, RUDOLF - REINHARD MATZ & IRENA WUNSCH [PHOTOGRAPHERS] - Rdulof Herz - Lenin on Tour. [New].
2584: HERZBERG, GERHARD - Molecular Spectra and Molecular Structure. II. Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules. Sixth printing.
767: HERZFELDE, WIELAND - John Heartfield. Leben und Werk dargestellt von seinem Bruder.
4758: HESLENFELD, MARIANNE - De Collectie Holland. Art nouveau keramiek van de NV Faience- en Tegelfabiek 'Holland' te Utrecht | 1894-1918. Met een bijdrage van Henk Nijenhuis. Onder redactie van Karin Gaillard.
1687: HESLENFELD, MARIANNE - De Collectie Holland. Art nouveau keramiek van de NV Faience- Tegelfabriek Holland te Utrecht. 1894 - 1918.
291: HESSE, HERMANN - De steppewolf.
5566: HESSE, HERMANN - Siddhartha. Eine indische Dichtung.
5567: HESSE, HERMANN - Blütenzweig. Eine Auswahl aus den Gedichten von Hermann Hesse.
5568: HESSE, HERMANN - Knulp. Drei Geschichten aus dem Leben Knulps. - [With loose inserted leaflet dated Zürich 1945 + etching ''Geschenk der Cassinelli-Vogel-Stiftung'' (14.5 x 12 cm.)].
1854: HESSE, HERMANN - Kinderseele. Drei Erzählungen. With an introduction by K-W. Maurer.
5556: HESSE, HERMANN - Magie des Buches.
1824: HESSE, HERMANN - Fabuleuze vertellingen. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
6782: HESSE, KAI-OLAF - Kai-Olaf Hesse - Nachlass [Inheritance].
294: HESSE, HERMANN - Demian. De geschiedenis van Emil Sinclair's jeugd.
292: HESSE, HERMANN - Reis naar het morgenland.
5361: HESSELING, JOOST - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen. [Derde druk].
3024: HESSELINK, LIESBETH - Gerhard von Graevenitz.
7062: HET LEVEN - Het Leven. Extra Nummer Overstroomings-rampen en Watersnood. Vreeselijke tooneelen in binnen- en buitenland.
575: HETEREN, MARJAN VAN, GUIDO JANSEN & RONALD DE LEEUW - The Poetry of Reality. Dutch painters of the nineteenth century.
1479: HEUPERS, E. [VERZAMELD DOOR] - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Van registers en commentaar voorzien door A.J. Dekker. 3 delen.
6008: HEURN, F.C. VAN - De olifanten van Sumatra.[De Koninklijke Vereniging Koloniaal Instituut, Het Oostkust van Sumatra Insituut].
2169: HEURTER, P. & E. VALLEN [E.A.] - 402 Bataljon Infanterie.
2780: HEUS, HANS - Dromen van de zege. Tekst Wilfried de Jong.
2483: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & JANRENSE BOONSTRA [A.O.] - In atmosferisch licht / In Atmospheric Light. Picturalisme in de Nederlandse fotografie 1890-1925 / Picturalism in Dutch Photography 1890-1925.
2215: HEUVEL, WILCO VAN DEN - Biak. Description of an Austronesian language of Papua.
2946: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & TRACY METZ [EDS] - Nature as Artifice. New Dutch Landscape in Photography and Video Art.
222: HEYBOER, ANTON - Anton Heyboer. Liefde als kunst. Gefotografeerd door Nico Koster.
7359: HEYBOER - Anton Heyboer. Het systeem. Grafiek uit de jaren zestig. Catalogus. - [New copy].
7375: HEYBOER / M. SLEGERS - Anton Heyboer. King of Arts. Signalen en symbolen - Signs and symbols - Signaux et symboles.
5706: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J.C.J. van der Heyden.
8860: HEYERDAHL, THOR - The Art of Easter Island.
3862: HEYINK, HARRY A.O. - Peter L.M. Giele. Verzamelde werken.
8443: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. Band I - Erkenntnistheorie und Metaphysik. Band II - Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. Band III - Spezielle Psychologie.
3938: HEYTING, LIEN - De verdwaalde collectie. De schilder Kazimir Malevitsj en de strijd om zijn erfenis.
6037: HICKEY, DAVE & NOEL DANIEL [ED.] - The The Book on Vegas. [First edition]
6808: HIGASHINO, MARK - I.D. / Private View.
8106: HIJWEEGE, ERIK - Erik Hijweege - Endangered.
8366: HILDEBRANDT, E. [= J.A.C. HILDEBRANDT] - De Slaaf of onderdrukking der Grieken. Naar het Hoogduitsch van E. Hildebrandt.
8319: HILDEBRANDT, MARIE & SYBILLE VAN OLFERS - Mapje en Papje in het Hazenbosch.
6956: HILL, PETER THOMAS & GREGORY VINES [EDS.] - Iranian Typography - 50 Years of Calligraphy and Typography in Iranian Graphic Design.
2936: HILL, JOHN.T. - Walker Evans: Lyric Documentary. Selections from Evans' work for the U.S. Resettlement Adminitration and the Farm Security Administration, 1935-1937. With an essay by Alan Trachtenberg.
357: HILLIER, BEVIS - The style of the century. Second edition. New chapter by Kate McIntyre
5365: HILLION, DANIEL - La Montagne s'Affiche.
7079: HILTON, JANE - Jane Hilton - Precious. - [Signed].
3593: HINDMAN, SANDRA A.O. - The Robert Lehman Collection IV - Illuminations.
7063: HINTE, ED VAN - Under Cover. Evolution of upholstered furniture.
4045: HIRAKAWA, NORITOSHI - Noritoshi Hirakawa: Beyond The Sunbeam Through Trees - Works 1998-2012.
3567: HIRST, DAMIEN - New Religion.
8178: HISTORIA AUGUSTA - Historia Augusta. Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw. Vertaling en toelichting John Nagelkerken. Inleiding Jona Lendering. - [New].
3670: HIX, JOHN - The Glasshouse.
5540: HOCHDÖRFER, ACHIM & BARBARA SCHRÖDER [EDS.] - Claes Oldenburg: The Sixties.
7880: HOCKNEY, DAVID & PAUL JOYCE - Hockney on 'Art'. Conversations with Paul Joyce.
6848: HOCKS, TEUN - Het late uur / The late hour. Met een essay door / With an essay by Donald Kuspit.
7721: HODEL, RUDY - Jan Roos. Harlingen en de zee.
8634: HOEKSEMA, DAAN - Daan Hoeksema - Ruig en Glad. Nieuwe kleur tooverijen van Daan Hoeksema.
7248: HOEKSTRA-KLEIN, WIK - Geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen. Deel 8: "De Dissel" 1640-1702 - "Theepotbakkerij Jacobus de Caluwe" 1702-1734.
8825: HOEKSTRA, FEICO [RED.] - Paul Citroen 1896-1983. Tussen modernisme en portret.
5246: HOENEVELD, HERMAN - Herman Hoeneveld over fotografen.
8847: HOEPKER, THOMAS - Thomas Hoepker - DDR Ansichten - Views of a Vanished Country. - [New].
5140: HOEPLI - AUCTION CATALOGUE 1925 - Vendita all'asta della preziosa collezione proveniente dalla cessata Libreria De Marinis. 6 - 9 Maggio 1925. Prima Parte [...].
4314: 'T HOF, JAN VAN, MARINUS KOOIMAN & TAEKE STOL - Veenendaal. Geschiedenis en architectuur.
8439: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd. Tweede druk. [Complete in 6 volumes].
3061: HOFFMANN, HEINRICH - KREDEL - Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten und drollige Bilder. Nach der Urfassung neu gezeichnet und in Holz geschnitten von Fritz Kredel. Buchgemeinschafts-Ausgabe.
3060: HOFFMANN, HEINRICH - KREDEL - Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten und drollige Bilder. Nach der Urfassung neu gezeichnet und in Holz geschnitten von Fritz Kredel. Buchgemeinschafts-Ausgabe.
3059: HOFFMANN, HEINRICH - Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder. Mit einem Nachwort von Else Hessenberg Urenkelin Heinrich Hoffmann.
1157: HOFHUIS, MARIUS A.J. - Picasso was óók in Schoorldam.
5013: HOFKER-RUETER, MARIA - Uit mijn wereld. Aantekeningen over een tuin, tochten en reizen. Facsimile uitgave van haar jaarboek 1978 met een korte biografische schets door Jan Schilt . - [Bijgesloten 2 brieven van kunstenaar].
8481: HOFKER-RUETER, MARIA - Uit mijn wereld. Aantekeningen over een tuin, tochten en reizen. Facsimile uitgave van haar jaarboek 1978 met een korte biografische schets door Jan Schilt.
7040: HOFLACK, MARC - Marc Hoflack - Kunstencentrum Vooruit.
7304: HOFLAND, H.J.A. - De tijden van Sem Presser - The times of Sem Presser.
6182: HOFLAND, H.J.A. E.A. - Karel Appel. Werk op papier.
5808: HOFMAN, WIM - Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
161: HOFMANN, WERNER - Georges Braque: His graphic work.
160: HOFMANN, WERNER - Georges Braque: His graphic work.
8898: HOFSTÄTTER, HANS H. - Jugendstil. Grafiek en tekeningen. [Tweede druk].
7590: HOFSTEDE, POUL TER [RED.] - Memphis 1981-1988.
5265: HOGG, JOCELYN BAIN - The Firm.
4484: HÖHN, KLAUS D. - The Art of Bali. Reflections of Faith. The History of Painting in Batuan 1834-1994.
5658: HOLBROOK, STUART - The Doll as Art two Archives.
5796: HOLBROOK, STUART - The Doll as Art two Archives.
5659: HOLBROOK, STUART - The Doll as Art two Archives.
4463: [HOLLAND - ALBUM] - Nederland uitgegeven door de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen 1915.
7252: HOLLAND, FOLK VAN - De Nederlanden. [Nummer 36/250].
4461: [HOLLAND - ALBUM] - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways.
1129: HOLLAND, P.R. - The The Quantum Theory of Motion. An account of the Broglie-Bohm Causal Interpretation of Quantum Mechanics.
5126: HOLLANDER, PAUL DEN - Les Pyramides du Nord.
5845: HOLLENKAMP - Oud Rotterdam. Uitgegeven door H. Hollenkamp & Co. Kleedermagazijnen. Hoogstraat 327. Rotterdam.
5847: HOLLENKAMP - Geschiedenis der Kleederdrachten. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der firma, aangeboden door H. Hollenkamp. Amsterdam - 's Bosch - Breda.
5916: HOLMES. RICHARD HOLMES [EDITOR] - The Oxford Companion to Military History.
1190: HOLTON, GERALD - Einstein and the Cultural Roots of Modern Science. Robert and Maurine Rothschild Distinguished Lecture - 8 April 1997.
1188: HOLTON, GERALD - Einstein, History, and Other Passions. The Rebellion against Science at the End of the Twentieth Century.
2732: HOLWERDA, J.H. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen.
5669: HOLZACH, CORNELIE - Peter Chang. Jewellery - Schmuck. Objects - Objekte. Sculptures - Skulpturen. [It's Only Plastic]. With contributions by - Mit Beiträgen von Helen W. Drutt English - Clare Henry - Olga Zobel Biró.
6816: HOMMA, TAKASHI - Takashi Homma - New Docmentary.
6715: HOMMA, TAKASHI - Babyland - Reconstruction. 20 Postcards. Little More Postcard Book 002. [New].
7714: HONDERS, BERT & WILLEM LAANSTRA - Jan Adam Zandleven. De werkelijkheid als wonder.
1317: HONDERS, ODY, PIET DE KRUIF [SAMENSTELLERS] - Woudenberg, vijftig jaar in beeld 1955-2005. Uijt hoven, dorpen en steden.
4679: HONIG - ALBUM - Honig's Maizena-Album. [Nummer 1]
5364: HONIG, PIETER & FRANS VERDOORN [ED.] - Science and Scientists in the Netherlands Indies.
6734: HONJO, NAOKI - Naoki Honjo - "Shinkirou''. [New].
7889: HONNEF, KLAUS - Hedendaagse kunst.
2643: HONORÉ NABER, S.P. L' - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge noorden 1633-1635.
8471: HONTY, TIBOR - Tibor Honty - Portfolio with 12 photographs. Text by Jiri Masin.
1117: HOOD, MANTLE - The nuclear theme as a determinant of Patet in Javanese music.
3681: HOOD, WILLIAM P. - Tiffany Silver Flatware 1845-1905. When Dining Was an Art.
2159: HOOFT, H.G.A. - De burgher en de burgemeester.
7808: HOOFTMAN, HUGO - Nederlandse vliegtuig encyclopedie No. 4. Pander S.4 ''Postjager''. De fraaie ''Panderjager'' die 'n ''Pechjager'' werd.
3766: HOOG, M.C. VAN DER - ''Marius Bauer, ene lezing''. Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van C.E. van der Hoog-de Brauw.
6502: HOOGENDIJK, SUZAN & WILLEM BACKER - Een Dozijntje. Kinderliedjes met Piano-begeleiding. Woorden en Muziek van Suze Hoogendijk.
7576: HOOGENDONK, MABEL [E.A.] - Herman Kruyder 1881 1935. Gedoemde scheppingen. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
8389: HOOGEVEEN, M.B., JAN LIGTHART & H. SCHEEPSTRA - Eerste [t/m] Zesde Leesboekje bij Hoogeveen's Leesmethode. Verzorgd door Gilles van Hees.
3507: HOOGEWERFF, G.J. - Jan van Scorel. Peintre de la Renaissance Hollandaise.
2644: HOOGEWERFF, G.J. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Tweede herziene druk.
7145: HOOGSTRATEN, - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen getogen uyt de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Derde druk.
7525: HOOKS, MARGARET - Manel Armengol. Herbarium.
7697: HOOP JUNIOR'SZOON, A. VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. Derde druk.
5284: HOOYKAAS, TRUDE A.O. - Kraanspoor. [Dutch edition].
8432: HOPMANS, ANITA - The Van Dongen Nobody Knows. Early and Fauvist Drawings 1895-1912.
7732: HOPMANS, ANITA - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre. Tweede druk.
405: HOPMANS, ANITA - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen
3576: HOPP, HANS - Hanns Hopp. Ein Architekt in Ostpreussen., Mit einer Einleitung von E. Kurt Fischer und einem Nachwort zur Neuausgabe von Gabriele Wiesemann.
3322: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
4396: HORGAN, SUSIE J. - Punk Love. With text by Ian MacKaye, Henry Rollins, Alec MacKaye and Susie J. Horgan.
5314: HORLBECK, MICHAEL PHILIP - The Alarm Wristwatch. The History of an Undervalued Feature.
7680: HORST, HANS VAN DER, RENÉ & THEO VAN MIERLO & ERROL VAN DE WERDT - Langs IJssel en Zuiderzee. Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19de eeuw. - [As new].
7581: HORST, ANNELIES VAN DER [TEKST] - Ferdinand Erfmann 1901-1968.
2871: HORVATH, DANIELA & MICHAEL MARTINEK - Vintage Vienna. Sensationen des Alltags - Everyday sensations.
6813: HORVÄTH, MONIKA KISS - Bar in Italia 1987-1998.
2909: HORVATH, DANIELA & MICHAEL MARTINEK MARTINEK - Vintage Alpen. Die Bilder unserer Kindheit / When we were young.
3794: HOTTE, DORIS WINTGENS & ANKIE DE JONGH-VERMEULEN - Dageraad van de Moderne Kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
8722: HOTZ, F.B. - Het werk.
4722: HOUBEN, H.H. - De roep der Pool. Avonturen en heldendaden der Noordpoolvaarders.
1090: HOUBRAKEN, J. - Mr. Jan Baptista Slicher. Burgemeester en Raad der Stad Amsterdam. Bewindhebber der Oost-indische Compagnie enz.
8480: HOUBRAKEN, ARNOLD - De groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. [Fotografische herdruk van de editie 's Gravenhage 1753].
3826: HOUSTON, MARY G. & FLORENCE S. HORNBLOWER - Ancient Egyptian Assyrian & Persian Costume and Decorations.
759: HOUTSMULLER, BAREND & THOMAS VERBOGT [INTR.] - The other side of light (Photographs).
8735: HOVE, JAN TEN - Geschiedenis van Zwolle.
8801: HOWGATE, SARAH - Lucian Freud Portraits.
6166: HROCH, PAVEL - Lust for Freedom - The First Years after the Velvet Revolution. [Photographs Pavel Hroch. Essay by Jachym Topol].
1598: HUANG ZU'AN [ED.] - An Album of Liu Zhongdong's Paintings.
3414: HUBBEN, HUB - Boekengek.
4734: HUBERT, H.J. - De etsen van Jozef Israëls. Een catalogus. [No. 60 / 275].
8594: HÜBNER, IRENE & WOUTER WELLING - Roots & More. De Reis van de Geesten / The Journey of the Spirits.
8126: HUEY, AARON - Aaron Huey - Mitakuye Oyasin. [Second edition]
1593: HUGO, DANIEL - Planetarium. Gedichten 1982-1998. Samengesteld en vertaald door Jacqueline Caenberghs.
1718: HUGO EN EDUARD - Rotte Blaren. Leidsche studentenliedjes etc. Met oorspronkelijke Teekeningen en Muziek bijeenverzameld. [Heruitgave].
1609: HUGO, DANIEL - Monnikewerk.
4174: HUGOT, HENRI-J. [TEXTES] & MAXIMILIEN BRUGGMANN [PHOTOGRAPHIES] - Art rupestre du Sahara. Préface de Théodore Monod
5810: HUIBERS, JEF - Twee eeuwen sieraden.
2237: HUIJGERS, DOLF / LUCY EZELCHIËLS - Landhuizen van Curaçao en Bonaire.
1550: HUIJTS, C.S.T.J. - Markante Boerderijen.
3801: HUISKEN, JACOBINE E. & FRISO LAMMERTSE - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw + [bijgevoegd / inserted] Een stadswandeling langs de huizen van Philips en Justus Vingboons / A walk along the houses designed by Philips and Justus Vingboons [both with summary in English].
7131: HUISMAN, JAAP E.A. - Honderd Jaar Wonen in Nederland 1900-2000.
2185: HUIZINGA, LEONHARD - Gesprek met de Generaal.
8753: HUIZINGA, A. - Huizinga's spreekwoorden en gezegden. Herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels. [Tweede druk].
5922: HULLEBROECK, EMIEL - Een noodkreet uit Indië. Met een naschrift van de redactie.
7552: HULSKER, JAN - Vincent and Theo van Gogh. A Dual Biography. James M. Miller, Editor.
8310: HULSMAN, BERNARD - De krul en andere modes in de architectuur.
4382: HULST, WIM VAN DE & KOEN KOCH - Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog.
399: HULTEN, PONTUS - Niki de Saint Phalle. [Text in English].
6318: HULTEN, PONTUS - Niki de Saint Phalle. [French edition].
7907: HUNDERTWASSER - Hundertwasser KunstHausWien.
7492: HUNDERTWASSER - Friedensreich Hundertwasser.
7909: HUNDERTWASSER - Hundertwasser. Kunst Mensch Natur. Tulln '04.
5864: HUNT, LESLIE - Twenty-one squadrons. The History of the Royal Auxiliary Air Force 1925-1957.
7931: HUNTER, SAM [INTRODUCTION] - The Museum of Modern Art, New York. The History and the Collection.
4128: HUNWICK, HOHN O. & ALIDA JAY BOY - The Hidden Treasures of Timbuktu. Historic City of Islamic Africa.
3040: HURST, NICOLA - Jewellery making basics.
7897: HURST, RONALD L. & JONATHAN PROWN - Southern Furniture 1680-1830. The Colonial Williamsburg Collection.
3895: HUSSLEIN-ARCO, AGNES [ED.] - Mimmo Paladino. Skulptur & Malerei / Sculpture & Painting.
4345: HUSTINX, ALPHONS / LOEK KREUKELS - Kleur in de donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens WO II.
7291: HUTCHINSON, FRANK [ED.] - La Nouvelle -Galles du Sud ''La Colonie-Mère des Australies''. Traduit de l'Anglais par M. Albin Villeval 1896.
2717: HUYGENS, CONSTANTIJN - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen.
2686: HUYGENS, CONSTANTIJN - Mijn leven verteld aan mijn kinderen. In twee boeken. Ingeleid, bezorgd, vertaald en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom. Deel 1 - Inleiding, teksteditie en vertaling. Deel 2 - Commentaar en annotatie.
7172: HUYLER, STEPHEN P. - Daughters of India. Art and Identity.
6764: IANN - Iann - Special Edition Vol. 1-5. Contemporary art photography Asia.
2958: IBELINGS, HANS - Nederlandse Stedenbouw van de 20ste eeuw.
6198: ICHIHASHI, ORIE & / KAORI AKAZAWA - The Papaya and Summer Sea.
828: ICHIYANAGI, MASAKAZU - Conceptual developments of non-equilibrium statistical mechanics in the early days of Japan.
216: IDDEKINGE, P.R.A. [E.A.] - Sonsbeek. Stadspark van Arnhem.
7722: IERSEL, RIK VAN - EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN A.O. - Rik van iersel: between seeing and saying.
5234: IJKEN, JAN VAN - New Neighbours - Images of daily life in twin cities on the eve of the EU Enlargement.
8067: IJKEN, JUDITH VAN - Judith van IJken. You Are Here. 9 photographic portraits.
8068: IJKEN, JUDITH VAN - Judith van IJken. My Family. 29 photographic portraits.
4571: IJSSELSTIJN, MARCEL & MICHIEL KRUIDENIER - Zeist. Geschiedenis en architectuur.
2836: ILLING, RICHARD - The art of Japanese Prints.
8365: ILPZEMA VINCKERS, H. - Nog iets van de kermis, in prentverbeeldingen met toepasselijke rijmen.
310: IMAI, KESAHARU [ED.] - Native American Indian Style. (Japanese edition).
3904: IMANSE, GEURT & FRANK VAN LAMOEN [EDS] - Russian Avant-Garde. The Khardzhiev Collection - Stedelijk Museum Amsterdam.
612: IMANSE, GEURT & WILLEMIJN STOKVIS - Grupo CoBrA. Obras de la colección del Stedelijk Museum de Amsterdam.
7168: IMMENDORF, JÖRG - Jörg Immendorff - LIDL 1966 1970.
7113: IMMENGA, P.D. - P.D. Immenga - 9 litho's.
6432: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph.
6433: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 651. Published by Hemchander Bhargava Ch: Chowk Delhi.
6434: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 645. Published by Hemchander Bhargava Ch: Chawk Delhi.
6438: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 640. Published by Hemchandra Bhargav, Ch. Chowk Delhi.
6439: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph. Registered No. 825.
6437: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 630. Published by Hemchander Bhragava, Ch: Chawk Delhi.
6436: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 623. Published by Hemchander Bhargava Ch: Chowk Delhi.
6430: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. Registered 881.
6429: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. Registered 818.
6442: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph.
6441: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. Registered 817.
6440: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. Registered No. [?]51.
6431: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. Registered 807.
6435: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph.
6736: INDIJ, GUIDO, DANIEL SPEHR & KATHRIN SCHULTHESS - Made in Paris.
676: INDONESIA - Come to Java [1922-23].
2205: INFANTRY JOURNAL - Infantry in battle. [Third edition].
919: INGA-PIN, LUCIANO [ED.] - Performances. Happenings, Actions, Events, Activities Installations.
7539: IRBY, CHARLES LEONARD & JAMES MANGLES - Travels in Egypt and Nubia, Syria, and Asia Minor; during the years 1817 & 1818.
1963: ISAACSON, WALTER - Einstein. The Life of a Genius.
329: ISEKI, NOBUO - 01-10 Skateboarding Photo.
1813: ISENBERG, ALEXANDRA SUHNER - Technical Drawing for Fashion Design - 2-volume set. Volume 1: Basic Course Book. Volume 2: Garment Source Book + CD-ROM.
1412: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - A single man.
1253: ISHIMOTO, YASUHIRO - Composition.
6197: ISHIMOTO, YASUHIRO - Hana.
8455: ISHIZUKA, GENTARO - Gentaro Ishizuka. Pipeline Alaska 1280 KM.
6674: ISING, A. - De Strijd om Italië.
4836: ISNARD H. - l'Algérie.
7749: ISRAELS, JOZEF - Spanien. Eine Reise-Erzählung von Jozef Israëls.
2810: ISSA, ROSE [ED.] - Iranian Photography Now.
3027: ITO, MITSUMASA [HRSG] - Der Struwwelpeter hat sich die Welt erobert, ganz friedlich. Sonderausgabe über die deutsch-japanische Verbindung zwischen Stuwwelpeter und Bobo Atama. Zum 110-jährigen Jubiläum der Gorin Library Onjuku, Chiba, Japan und der seit 1991 bestehenden Partnerschaft mit dem Struwwelpeter-Museum, Frankfurt am Main, Deutschland.
1269: ITO, TOYO - Recent Project.
1833: IVIE, TOM - Patton's Eyes in the Sky. USAAF Combat Reconnaissance Missions North-West Europe 1944-1945.
7711: IZAKS, WIM - Wim Izaks. Een teken van leven. Schilderijen 1978-1989.
5263: IZARD, PIERRE - Souvenirs d'ici. Chronique des années 1928 à 1985.
6199: IZIS - Izis Photos 1944-1980. Introduction Marie de Thézy.
2760: [J.H. MANDERS] - De tol aan het Warmonderhek te Warmond.
2915: [JAARBOEK] - Jaarboek Koninklijke Marine 1915-1916. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
4996: JACKA, JERRY [PHOTOGRAPHS] & SPENCER GILL [TEXT] - Pottery treasures. The Splendor of Southwest Indian Art.
8713: JACKSON, DAVID & PATTY WAGEMAN [EDS.] - Akseli Gallen-Kallela - De magie van Finland.
7467: JACKSON, DAVID & PATTY WAGEMAN [EDS.] - Akseli Gallen-Kallela. The Spirit of Finland.
2850: JACOB, JOHN & NORIKO FUKU [EDS] - ManRay. Despreocupado pero no indiferente - Unconcerned but not indifferent.
8741: JACOBS, KATRIEN - Hugo Claus - Roger Raveel. Brieven 1947-1962. Inleiding, tekstverzorging en annotaties Katrien Jacobs.
8596: JAEGER, STEFAN DE - Stefan De Jaeger: Le Polaroïd et le Corps / The Polaroid Photograph and the Body.
506: JAFFÉ, H.L.C. - Willink
1806: JAFFÉ, H.L.C. - Theo van Doesburg.
4035: JAFFÉ, H.L.C. - Piet Mondriaan.
509: JAGER, MAARTEN [RED.] - Ossip Zadkine het onbekende oeuvre. Gouaches en aquarellen 1920-1966.
8421: JAGER, MAARTEN [A.O.] - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven.
7491: JAGER, MAARTEN [A.O.] - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven.
275: JAGER, MAARTEN [E.A.] - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven.
3713: JAIDAH, IBRAHIM MOHAMED & MALIKA BOURENNANE - The History of Qatari Architecture. From 1800 To 1950.
8831: JANIK, ALLAN & STEPHEN TOULMIN - Het Wenen van Wittgenstein. [Freud, Kokoschka, Klimt, Loos, Schönberg, Musil, Kraus, Zweig, Von Hofmannsthal en Wittgenstein ten tijde van de ondergang van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk]. Tweede, herziene druk.
6426: JANKOWIAK, KATARZYNA & ZOFIA STARIKIEWICZ [EDS.] - Kazimierz Mikulski.
6425: JANKOWIAK, KATARZYNA & ZOFIA STARIKIEWICZ [EDS.] - Andrzej Bednarczyk.
6427: JANKOWIAK, KATARZYNA & ZOFIA STARIKIEWICZ [EDS.] - Jerzy Tchórzewski.
2308: JANOWITZ, MORRIS - The Professional Soldier. A Social and Political Portrait [Second printing].
6581: JANSEN, THEO - The Great Pretender. + DVD. Second edition. [New copy].
7742: JANSEN, BERT INTRODUCTIE / INTRODUCTION - Reinoud van Vught.
469: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
7644: JANSSEN, EVELYNE - 'In Bos en Veld' een gedicht, een lichtdruk en een object van Evelyne Janssen. - [12/36 - Signed].
8742: JANSSEN, HANS - Mondriaan in het Gemeentemuseum Den Haag.
1350: JAPAN - Japan - Japon - Japan. Chromolithograph plate by Urrabieta.
772: JAPAN - Gvidlibreto por Japanlando. [Guide Japan in Esperanto]
6672: JAPAN TOURIST BUREAU - Pocket Guide to Japan 1935. With special reference to Japanese customs, history, industry, education, art, accomplishments, amusements, etc., etc.
3064: JAPAN TOURIST BUREAU - Pocket guide to Japan. Prepared by the Japan Tourist Bureau.
1346: JAPAN - Japan - Japon - Japan. Chromolithograph plate by Urrabietta.
3185: JAPAN TOURIST BUREAU - Pocket Guide to Japan 1925.
1887: [JAPAN] - Japanese Views and Characters.
1345: JAPAN - Japan - Japon - Japan. Chromolithograph plate by Urrabietta.
7000: [JAPANESE COSTUMES] - [Japanese costumes]. Three volumes [11.5 x 8 cm.] each with a double-page folding colour woodblock panorama (The Daimyos Procession - The Procession of the Mikado - The Bridal Procession of the Common People), followed by 26, 26, and 27 colour woodblock prints of samurai servants, court officials, nobles, servants, merchants, girls of high and low station, nurses, weavers, cooks, soldiers etc.
5592: JAPIN, ARTHUR - Maar buiten is het feest. Een roman. [Eerste druk].
6159: JARABOVA, ZDENKA & EVA DAVIDOVA [EDS] - Life in black and white.
8239: JARDINE, LISA - Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde.
3009: JARVIS, J. ANTONIO & RUFUS MARTIN - Virgin Islands Picture Book.
5433: JAS, ERIC & PETER DE GROOT - De Leidse Koorboeken. Een ongehoorde schat. Met drie historische impressies van Peter de Groot.
1763: [JAZZ]. - "Happy Man" Benjamin Herman. A photo essay by Peter van Breukelen. Words and poem by J.A. Deelder.
1909: JEDELOO, W.A. - Radiotechniek [2 delen].
8585: JEDLICKA, JAN, MICHAL SEBA & BEATE GUTSCHOW - Double Fantasy.
3241: JELLEMA, C.O. - Een web van dromen. Dagboeken 1960-2003.
4328: JELLOUN, TAHAR BEN, ALAIN D'HOOGHE & MOHAMED SIJELMASSI - The Magic of Morocco.
3254: JENNER, W.J.F. [ED.] - China. A photohistory 1937-1987.
4122: JENSEN, JØRGEN - Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2.000 f.Kr.
8744: JENTSCH, RALPH - George Grosz 1893-1959. Un grand Non. Grosz visionnaire - Een groot nee. De visionaire Grosz - Ein grosses Nein. Der visionäre Grosz.
8660: JÉQUIER, GUSTAVE - Gustave Jéquier - Décoration Égyptienne. Plafonds et frises végétales du nouvel empire Thébain.
8330: JESSE, NICO, EDITH EUSSEN & RAFAËL PHILIPPEN - Familia. Zeven Limburgse families zeventig jaar later.
5866: JESSE, NICO - Oranje Nassau Mijnen.
7162: JEURSEN, FRANS - Vanhorck twenty-five years.
8563: JINTES, L.F. & J.T. POL-TYSZKIEWICZ - Chris van der Hoef. 1875-1933.
2069: JIPPENSHA, IKKU - Hizakurigé (Tokaido Circuit).
7425: JOCHIMSEN, MARGARETHE & FRANK GÜNTHER ZEHNDER - Lotte B. Prechner 1877-1967. Monographie und Werkverzeignis. - [New copy].
1970: JODIDIO, PHILIP - Architecture Now! 8 - Architektur heute - L'architecture d'aujourd'hui.
4563: JOHANSON, DONALD & BLAKE EDGAR - Lucy und ihre Kinder. Mit Photographien von David Brill. Aus dem Englischen übersetzt von Sebastian Vogel.
5780: JOHANSON, DONALD & BLAKE EDGAR - From Lucy to Language. Principal photography by David Brill.
4189: JOHANSSON, AXEL DEGN - Aeldre Stenalder i Norden.
5112: JOHN WINDLE ANTIQUARIAN BOOKSELLER - CATALOGUE 46 - William Blake A Catalogue of Books by and about William Blake and his Circle from 1775-2008. Mainly from the collections of Roger and Kay Easson and Roger Lipman with additions from stock. - With CD-ROM.
5403: JOHNSON, DONALD-BRIAN & LESLIE PINA - Moss Lamps. Lighting the '50s.
7090: [JOHNSON, JAMES] - An Account of a Voyage to India, China, &c. in His Majesty's Ship Caroline, performed in the Years 1803-4-5, interspersed with Descriptive Sketches and Cursory Remarks. By an Officer of the Caroline.
4312: JOHNSON, G. [WILLEM KIST] - Karakterschetsen. Zeden en gewoonten van Nederlandsche Mannen en Vrouwen, in het Jaar 1816 bijeenverzameld op eene reize door het Koninkrijk der Nederlanden door den Engelschen Reiziger G. Johnson, en den Schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden. Eerste deel. Noord Holland.
4442: JOHNSON, LEE - Delacroix. Pastels.
5708: JOHNSON, RAY - The paper snake. [First edition].
6928: JOLE, MARCEL VAN - Luc Ledene. [Monografie].
6009: JONCKHEERE, RENAAT MARCEL GODELIEVE - Christenen en de dood: Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome. - Christians and Death: A Study of the Origin of the Christian Catacombs of Rome (with a summary in English). Proefschrift.
1198: JONES, OWEN - The Grammar of Ornament. Illustrated by examples from various styles of ornaments.
1653: JONG, HARMEN DE - Stoelen - chairs - chaises - Stuhlen - sedi.
6849: JONG, DICK DE & EVERT VAN LOPIK - Boerenhofsteden gaandeweg. 10 jaar Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
5077: JONG, ANJA DE - Anja de Jong. The Borderland Project. [Signed].
8159: JONG, DAVID DE - David de Jong. Welstandig.
2360: JONG, ERIK DE & MARLEEN DOMINICUS-VAN SOEST - Aardse Paradijzen. De tuin in de Nederlandse kunst 1 + 2. 15de tot 18de eeuw. - 1770 tot 2000.
517: JONG, JO DE - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland. Schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging. - [Gesigneerd met opdracht].
1659: JONG, CEES W. DE [ED.] - Jan Tschichold. Master Typographer. His Life, Work & Legacy.
1552: JONG, SJOERD DE - Veensch verleden in woord en beeld.
1360: JONG. L. DE - De Bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op de televisie.
1660: JONG, CEES W. DE A.O. [ED.] - Jan Tschichold. Meister der Typografie. Sein Leben, Werk und Erbe.
5452: JONG, ANJA DE - Anja de Jong. The Borderland Project.
5554: JONG, JACQUELINE DE - Les Temps Situationnistes No. 6. Edition Parisienne. [The Situationist Times No 6 (édition analphabétique de luxe)].
4764: JONGH, G.J.J. DE [SAMENGESTELD DOOR] - Route-Atlas van den Rotterdamschen Lloyd. 5e druk. [Geen passagierslijst].
8720: JONGH, EDDY DE - Muziek aan de muur. Muzikale voorstellingen in de Nederlanden 1500-1700.
689: JONGH, G.J.J. DE [SAMENGESTELD DOOR] - Route-Atlas van de Rotterdamsche Lloyd. 2e druk. [Geen passagierslijst].
680: JONGH, J.W. DE - Toelichting bij de Twaalf Historische Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties.
8839: JONGH, E. DE - Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw.
7120: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT & CAROLINE HART [RED.] - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman.
7611: JONKER, PIETER - De prentkunst van Peter Lazarov. Added: folded card with pencil signed woodengraving by Lazarov.
2381: JOOS, AMAAT - Raadsels van het Vlaamsche Volk Iste + IIe Bundel.
3168: JOOS, ERWIN - Eugeen van Mieghem 1875-1930. Een kunstenaar van het volk.
6941: JOOSTENS, PAUL - Salopes. Le quart d' heure de rage ou soleil sans chapeau. Ornements et 2 linos hors-texte dessinés et gravés par l' auteur. Anvers, Ça Ira, 1922. [Reprint 68/500].
7833: JOOSTENS, PAUL - Salopes. Le quart d' heure de rage ou soleil sans chapeau. Ornements et 2 linos hors-texte dessinés et gravés par l' auteur. Anvers, Ça Ira, 1922. [Reprint 475/500].
5400: JOPLIN, NORMAN / JOHN T. WATERWORTH - Britains New Toy Soldiers 1973-Present. Traditional Gloss-Painted Metal Models.
5890: JOPLIN, NORMAN / JOHN T. WATERWORTH - Britains New Toy Soldiers 1973-Present. Traditional Gloss-Painted Metal Models.
429: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely. Arts Plastiques du XXe Siècle. Tomes I-IV. [French edition]
7811: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely III. - Arts Plastiques du XXe Siècle. [French edition]
7810: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely II. [Troisième tirage]. - Arts Plastiques du XXe Siècle. [French edition]
7809: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely. Arts Plastiques du XXe Siècle. [Tome] 1. [Quatrième édition 1974]. [French edition]
797: JORN. - ANDERSEN, TROELS, GRAHAM BIRTWISTLE & JOHANNES GACHNANG - Asger Jorn 1914-1973. Stedelijk Museum Amsterdam 8.10.1994 - 27.11.1994.
6905: JORN. - ANDERSEN, TROELS, GRAHAM BIRTWISTLE & JOHANNES GACHNANG - Asger Jorn 1914-1973. Stedelijk Museum Amsterdam 8.10.1994 - 27.11.1994.
238: JORN, ASGER - Asger Jorn. Malerier, keramik, vaevninger
239: JORN, ASGER - Asger Jorn's samlinger. Katalog over arbejder af danske og udenlandske kunstnere skaenket af Asger Jorn 1953-73
5327: JOST, HANS PETER - Baumwolle Weltweit. [Fotografie: Hans Peter Jost. - Text: Christina Kleineidam].
3549: JOUBERT, SIDNEY M. & ANTOINE J. MADURO - Dikshonario Papiamentu-Hulandes / Handwoordenboek Papiaments-Nederlands. Tweede herziene en uitgebreide druk. + Handwoordenboek Nederlands-Papiaments / Dikshonario Hulandes-Papiamentu. + Supplement bij het Handwoordenboek Papiaments-Nederlands / Suplemento di Dikshonario Papiamentu-Hulandes.
8020: JOUBERT, J.-Y. - Le Grand Pressigny souvenirs d'aujourd'hui. Préface J. vezin. Texte F. Berthouin. Photographies J.-Y. Joubert.
4479: JOUMARD, VÉRONIQUE - Lumières.
3608: JOYCE, JAMES - Giacomo Joyce. Voorwoord en aantekeningen Richard Ellmann. Nawoord Fritz Senn. Vertaling Gerardine Franken.
3892: [JUAN DE FLANDES] - Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord.
7785: JUDD, DONALD - Donald Judd. 1955-1968. [Das Frühwerk].
7648: JUFFERMANS, JAN - Ciano Siewert. Een overzicht. - [Signed].
7690: JUFFERMANS, JAN - Het Grafisch Werk van Dick van Luijn. [150/1700].
8434: JUFFERMANS, JAN & JAN JUFFERMANS JR - Kees van Dongen. Het grafische werk. Catalogus van de prenten, boeken en affiches. Verzameld, beschreven en samengesteld door Jan Juffermans in samenwerking met Jan Juffermans Jr.
7584: JUFFERMANS, JAN - Dolf Zwerver - schilder in een doolhof - . Met bijdragen van Ingmar Heytze, Kees Visser, Jan van Gool.
6602: JUFFERMANS, JAN - Frans de Geetere. Een opvallende passant in de Utrechtse kunstwereld. [Nieuw].
6876: JUFFERMANS, JAN - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900. [Gesigneerd].
7789: JUFFERMANS, JAN - Engelbert L'hoëst. Kennismaking met een on-Hollandse schilder.
7790: JUFFERMANS, JAN - Engelbert L'hoëst. Kennismaking met een on-Hollandse schilder.
8627: [JUMBO'S PICTURE BOOK] - Jumbo's picture book of natural history. With full-page illustrations by F. Specht.
8659: JUMEAU-LAFOND, JEAN-DAVID - Painters of the soul - Symbolism in France.
6880: JUSTINUS - Historiae Philippicae. Cum integris Commentariis Iac Bongarsii, Franc. Modii [...] Is. Vossii [...] Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda.
6877: JUSTINUS - Historiae Philippicae. Cum integris Commentariis Iac Bongarsii, Franc. Modii [...] Is. Vossii [...] Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda.
5921: JUYNBOLL, H.H. - Een Balineesche Doek. Met voorstellingen uit het Oud-Javaansche Heldendicht Bharata-Yuddha.
3015: JUYNBOLL, TH.W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgens de leer der Sjâfi'itische School. Vierde, onveranderde druk.
1866: K.P.M. - Java-Australia-Line of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Royal Packet Navigation Company).
1891: [K.P.M. LINE] - Java-Australia-Line of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M. Line). Singapore-Batavia-Samarang-Sourabaya-Bali (optional)-Brisbane-Sydney-Melbourne-Adelaide. (Return voyage including Call at Macassar) by the Modern Passenger- and Mailsteamers "Nieuw Holland" and "Nieuw Zeeland".
5377: KAAP, GERALD VAN DER - Gerald Van Der Kaap. Passing the Information.
3506: KABAKOV, ILYA - Der Rote Waggon, The Red Wagon. Museum Wiesbaden 31. Okober 1999 - 31. März 2001.
240: KABAKOV, ILYA - Public Projects or the Spirit of a Place. Progetti di Arte Pubblica o lo Spirito del Luogo
3518: KABAKOV, ILYA - Auf dem Dach. On the Roof. Installation. Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Palais des Beaux-Arts Bruxelles 1996.
4736: KAHAN, BASIL - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
8095: KAJII, SYOIN - Syoin Kajii - Harbin 2009-2012.
2612: KAKEBEEKE, KARIN [FOTOGRAFIE] / EEFJE BLANKEVOORT [TEKST] - De Vluchtelingenjackpot.
5079: KAKULYA, ALBAN - Alban Kakulya. Taking Land. Crimea 2010.
3759: KALINOWSKIEGO, KONSTANTY [ED.] - Theater and Mysticism. Baroque Sculpture between West and East / Teatr i Mistyka. Rzezba barokowa pomiedzy Zachodem a Wschodem [Polish].
7882: KALLIR, JANE - Egon Schiele: The Complete Works. Including a Biography and a Catalogue Raisonné. With an essay by Wolfgang G. Fischer.
4784: KALVERDIJK, STEVEN & ROB DE VRIES - De onderste steen boven. Het Wildemanshof te Alkmaar bouwhistorisch aan de tand gevoeld.
6723: KAM, RENÉ DE - De 'Utrecht'. Toekomst voor een verdwenen gebouw?
4868: KAMMA, F.C. - ''Dit wonderlijke werk''. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op ervaringen in het Zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya), 1855-1972. Een socio-missiologische benadering. I + II. Tweede herziene druk. [Two volumes].
3304: KAMPEN, N.G. VAN - Staat- en Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII. Nederlandsche Provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg. Tweede, herziene en veel vermeerderde druk. Met eene geheel nieuwe kaart.
824: KAMPEN, N.G. VAN - Causaliteit en Kramers-Kronig relaties.
1045: KAMPEN, N.G. VAN - Stochastic Processes in Physics and Chemistry. Revised and enlarged edition.
1039: KAMPEN, N.G. VAN - Stochastic Processes in Physics and Chemistry. Revised and enlarged edition.
826: KAMPEN, N.G. VAN - De Fokker-Planckvergelijking.
3632: KAMPS, P.J.M. , P.C. VAN KERKUM & J. DE ZEE [RED.] - Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. Een herziene en uitgebreide bewerking van Vestingbouwkundige Termen van A.H. Mohr, 1983.
5570: KANDO, ATA [FOTO'S] - Kalypso & Nausikaä. Foto's naar Homerus' Odyssee Ata Kando.
8027: KANE, DANIEL - The Kitan Language and Script.
3582: KANTER, LAURENCE B. A.O. - Painting and Illumination in Early Renaissance Florence 1300-1450.
8179: KAPELLE, JEROEN & DIRK J. TANG - Zwart. Sambo, Tien kleine negertjes, Pijpje Drop, Pompernikkel en anderen. Het beeld van de zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-1980. [Nieuw].
7993: KAPPLER - Nederlandsch-Guyana. Vertaald door F.L. Postel.
1262: KARDON, JANET - Robert Mapplethorpe. The Perfect Moment. With Essays by David Joselit and Kay Larson and Dedication by Patti Smith.
5681: KARLIN, ELYSE ZORN - Jewelry & Metalwork in the Arts & Crafts Tradition. Revised 2nd Edition.
7727: KARSTKAREL, PETER - Douwe Elias. [Een nieuwe Renaissance].
8010: KARTOMI, MARGARET J. - Musical Instruments of Indonesia.
5388: KATALOG - Architekt und Ingenieur. Baumeister in Krieg und Frieden.
3740: [KATALOG] - Deutsches Museum für Kunst in Handel und Gewerbe. 1909-1919. Herausgegeben vom Kaiser Wilhelm Museum Krefeld und Karl Ernst Osthaus-Museum der Stadt Hagen.
2447: KATE, ROLF TEN [E.A.] - 6 over jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende, deels overschatte muze [Met de Philips 45-toeren EP-plaat]
801: KATO, T. - Perturbation theory for linear operators.
314: KATZIR, RAM - Your coloring book.
7792: KATZUMIE, MASARU & WILL VAN SAMBEEK - Gedrukt in Japan. Stedelijk Museum Catalogus no. 407.
1458: KAVAFIS, KONSTANTINOS - Negen vroege gedichten. Vertaald door Leo Gillet. [Met een koperets van Wendelien Schönfeld]. [Nummer 50/55].
2907: KAWAUCHI, RINKO & TERRI WEIFENBACH - Gift.
883: KAYSER, ALEX - Artists' Portraits by Alex Kayser. Interview by Andy Warhol.
8053: KAZUO, MORISHIGE - Shimooka Renjo - A Pioneer of Japanese Photography.
6324: KEATON, DIANE & MARTIN HEIFERMAN - Bill Wood's Business.
2314: KEDOURIE, ELIE [ED.] - Spain and the Jews. The Sephardi Experience 1492 and After. With 44 illustrations.
7250: [KEG - ALBUM] - Keg's Thee-Album. Album Theeplaatjes. Firma C. Keg "Internationaal" Thee en Koffie. [1913 Overdruk 1920].
8846: KEIICHI, TAKEUCHI, HIRAKI OSAM & MARC FEUSTEL [ED.] - Japan. A Self-Portrait. Photographs 1945-1964. Introduction by Alain Sayag.
6850: KEIJER, KEES - Restoring for the future.
159: KEIJER, KEES - Breitners Amsterdam. Schilderijen en foto's.
3478: KELLEIN, THOMAS - Jeff Koons. Pictures 1980 2002.
4562: KELLER, GOTTFRIED - Die Jungfrau und der Teufel. Legende von Gottfried Keller [No. 90 / 500].
3574: KELLNER / HINSSEN - Bauten aus dem gemeinsamen Schaffen Theo Kellner - Felix H Hansen. Mit einer Einleitung von Martin Richard Möbius und einem Nachwort zur Neuausgabe von Mark Escherich.
7521: KEMMERER, ALLISON N., ELIZABETH C. DEROSE, & CARROLL DUNHAM - Carroll Dunham Prints. Catalogue Raisonné 1984-2006.
8593: KEMP, MARTIN - The science of art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat.
7443: KEMP, HANS - Bikes of burden. [Twelfth print].
3722: KEMPEN, MICHIEL VAN - Een Geschiedenis van de Surinaamse Literatuur. Band I: 1956-1957 & de orale literatuur . Band II: 1957-2000.
5092: KEMPENAERS, JAN - Picturesque. With an essay by Dirk De Meyer.
4006: KENEZ, PETER - Hungary from the Nazis to the Soviets. The establishment of the Communist Regime in Hungary, 1944-1948.
4692: KENGOTT, A. & FR. ROLLE - Naturgeschichte des Mineralreichs für Schule und Haus. Erster Teil: Mineralogie von Dr. A. Kenngott. Zweiter Teil: Geologie und Paläontologie von Dr. Fr. Rolle. Vierte verbesserte Auflage.
4642: KEOHANE, ALAN - The Berbers of Morocco. Introduction by Nicholas Shakespeare.
4286: KEPPLER, PAUL - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. Zweite Auflage.
8538: KERDIJK, F. - Kunstschildersmaterialen en Schildertechniek. Kleurstoffen, bindmiddelen en vernissen in de olieverftechniek. [First edition].
1791: KEREZ, CHRISTIAN - Uncertain Certainty.
3856: KERKHOVEN, RONALD ANTON RENÉ - Het Afrikaanse gezicht van Corneille. [Proefschrift + Handelseditie]
8791: KERKHOVEN, JAAP & ANTON KOS - De Dijk. Zuiderzeewerken J.H.van Mastenbroek.
5154: KERS, MARTIN [PHOTOGRAPHY] & HANS BOUMAN [TEXT] - Harnaschpolder. De eerste publiek-private samenwerking in de Nederlandse waterschapsector. The first public private partnership in the Dutch water board sector.
2924: KERSCHER, GOTTFRIED - Architektur als Repräsentation. Spätmittelalterliche palastbaukunst zwischen Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen Avignon - Mallorca - Kirchenstaat.
7065: KERST / CHRISTMAS - Het Kerstgebeuren gezien door: Jan van Eyk, Hugo v.d. Goes, Partinier, Breughel, Rembrandt, Correggio, Jan Luyken, Velasquez, Mantenga, Valerius, [...] Jan Toorop [...] Pol de Mont [...] Schrift en Verluchting van Antoon Jakma. Muzikale bewerking van M. Emiel Dethier, B.J. Groothengel en anderen.
6829: KERSTEN, MICHIEL - In gesprek met Vermeer. Hedendaagse kunst in dialoog.
7050: KERTÉSZ, ANDRÉ - André Kertész. Galerie Municipale du Chateau d'Eau. Toulouse du 1 au 31 avril 1979.
5118: KERTÉSZ, ANDRÉ - André Kertész. A Lifetime of Perception. Introduction by Ben Lifson. Photograph Editor Jane Corkin.
7447: KESSEL, JOSEPH [TEXT] & JEAN KISLING [ED.] - Kisling.
4227: KESSELER, ROB & WOLFGANG STUPPY - Seeds. Time capsules of life. Preface by HRH the Prince of Wales.
4245: KESSELER, ROB & WOLFGANG STUPPY - Fruit. Edible, Inedible, Incredible. Edited by Alexandra Papadakis.
8827: KESSELS, ERIK & ANDREA STULTIENS - In almost every picture # 2.
8504: KESSELS, ERIK & MARION BLOMEYER - In almost every picture # 5 - Dog.
8498: KESSELS, ERIK - Bangkok beauties. [Photographs collected and edited by Erik Kessels].
8503: KESSELS, ERIK & JOEP EIJKENS - In almost every picture # 7 - Shooting gallery.
1237: KESSELS [A.O.] - Wonder. Rejected photos rescued by Erik Kessels, André Thijssen, Sabine Verschueren and Hans Wolf.
3161: KESSELS, ERIK - Photocubes.
8829: KESSELS, ERIK - In almost every picture # 11 - Fred & Valerie
8505: KESSELS, ERIK - In almost every picture # 4 - Sisters.
3158: KESSELS, ERIK & CAMPEAU, MICHEL - In almost every picture # 10 - Pig. - Signed
3159: KESSELS, ERIK & CAMPEAU, MICHEL - In almost every picture # 10 - Pig.
2755: KESSELS, ERIK - In almost every picture # 13.
7852: KESSLER, MATHIAS - Selective Views.
3163: KESSLER, DOLPH - Art Fairs. Mise-en-scenes from the Art World.
3162: KESSLER, DOLPH - Palingvissers en palingrokers.
5128: KETS, JIMMY - Brightside. Tekst / Text Eric Rinckhout.
7497: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Zien Kijken Filmen. Foto's, teksten en interviews van Johan van der Keuken.
7804: KEUKEN, JOAN VAN DER - Wij zijn 17. Foto's van Joan v.d. Keuken ingeleid door S. Carmiggelt. [Derde druk]
1229: KEUKEN, JOAN VAN DER - Achter glas. Joan van der Keuken foto's. Remco Campert tekst
2875: KEULEN, WYTSKE VAN - Sous cloche.
5516: KEULEN, CHRIS - Le Tour d'Afrique Hete Glassplinters. [Signed].
7845: KEULEN, CHRIS - Le Tour d'Afrique Hete Glassplinters.
5144: KEYZER, CARL DE - Trinity. Tableaux d'Histoire - Tableaux de Guerre - Tableaux Politiques.
4696: KEYZER, CARL DE - Trinità. Storia, guerra, politica. [Fotografie 1991-2007].
7587: KEYZER, CARL DE - Carl De Keyzer. India. [Tweede druk].
7072: KEYZER, CARL DE - Congo (Belge). Tekstmontage / Propos recueillis par / Texts compiled by David van Reybrouck. [Second printrun]. - [New copy].
445: KHAN, OMAR - From Kashmir to Kabul. The Photographs of John Burke and William Baker 1860-1900.
5478: KHANDELWAL, GEETA - Godharis of Maharashtra, Western India - Les Godharis du Maharashtra.
1533: KIAROSTAMI, ABBAS - A Window into Life.
3305: KICKEN, ANNETTE, RUDOLF KICKEN AND SIMONE FORSTER [EDS] - Points of View. Masterpieces of Photography and their Stories.
320: KIDD, CHIP [FOREWORD] - Uncovered. Photographs by Thomas Allen.
8906: KIEL, JAN & RUUD LÖBLER - Het boekbindboek. Eenvoudige handleiding voor het oude handwerk.
5219: KIENHORST, HANS E.A. - Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck.
7138: KIICHI, ASANO - The Splendors of Kyoto Through the Year: Her TOWN. Photographs by Asan Kiichi.
7963: KIJNEUTER, HENK - Geschiedenis van de Drentse Literatuur, 1816-1956.
6632: KIKKERT, PIETER - 'Jan Zwanenburg' [kunstenaar/schilder]
6628: KIKKERT, PIETER - 'Afbeelding van eenen Dubbeld Gebultten'.
6629: KIKKERT, PIETER - 'Pakjesdrager aen't Haerlemsche Veer: bij zijn Ambgenooten; en andere straetslijpers bekend onder den naem van Jan Rondekont'.
659: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III 1817-1890 . Biografie.
6631: KIKKERT, PIETER - 'Taljeur's Vallai - Kleêrmaakers Knecht'.
6630: KIKKERT, PIETER - 'Marytje van Harten, Omstreeks de Maare Poort, en in andere wijken van Leyden bekend onder de kluchtige naam van Kluit Water en Brij'.
6636: KIKKERT, PIETER - 'Klaas Langenakker, Voornaam Courant-ombrenger in Leyden'.
8076: KIKUCHI, TOMOKO - Tomoko Kikuchi. I and I. Essay by Michiko Kasahara.
1994: KIM, ATTA - Atta Kim. Water does not soak in rain.
3118: KING, ROSS - Michelangelo & the Pope's Ceiling.
3889: KINGDON-WARD, FRANK - Himalayan Enchantment. An anthology. Chosen and edited by John Whitehead.
6600: KINKADE, THOMAS - Masterworks of light. Thomas Kinkade. Introduction and Essays by Wendy J. Katz.
2288: KINKEAD, EUGENE - Why They Collaborated.
8603: KINLEY, MONIKA - Outsider Art [from the Outsider Archive, London].
1236: KIPPIN, JOHN [ED.] - Work in progress.
7602: KIRSCHENBAUM, VALERIE - Goodbye Gutenberg. Hello to a New Generation of Readers and Writers. First Edition, First Printing.
2206: KISSINGER, HENRY A. - Nuclear weapons and foreign policy. Foreword by Gordon Dean. [Third printing].
4030: KISTEMAKER, RENÉE A.O. [RED.] - Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
6484: KITAMURA, TETSURO [ED.] - 19th Century European Textiles. Designs & Patterns. The Kamei Collection 4.
1526: KITANO, KEN - Our Face: Asia.
5366: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K. - W.O.J. Nieuwenhuis (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnoloog en verzamelaar van Oostaziatische kunst. Gezien door tijdgenoten.
5080: KIWITT, STEPHANIE - Wondelgemse Meersen. [Marshes of Wondelgem].
3341: [KLAAS TIGLER] - Gedenkboek honderdjarig bestaan Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932.
4867: KLAASSEN, M. - Pioniers naar Papoealand? Biedt Nieuw Guinea het Nederlandse volk een toekomst?
5698: KLANTEN, ROBERT A.O. [ED.] - Hair'em Scare'em.
6239: KLASK, DELIA & RALF-P. SEIPPEL [ED. / HRSG] - South African Photography - Südafrikanische Fotografie 1950-2010. [New].
5995: KLEE, PAUL - Paul Klee. Das bildnerische Denkene. Form- und Gestaltungslehre Band 1. Herausgegeben und bearbeitet von Jürg Spiller. Dritte [ergänzte] Auflage.
5997: [KLEE]. GLAESEMER, JÜRGEN - Paul Klee - Handzeichnungen III. 1937-1940. Bearbeitung von Katalog und Anhang unter Mithilfe von Marcel Baumgartner und Marie-Louise Schaller
5999: KLEE, PAUL & FÉLIX - Paul Klee par lui-même et par son fils Félix Klee.
1809: [KLEE]. GLAESEMER, JÜRGEN [TEXT UND BEARBEITUNG] - Paul Klee - Handzeichnungen I. Kindheit bis 1920.
5996: [KLEE]. GLAESEMER, JÜRGEN [TEXT UND BEARBEITUNG] - Paul Klee - Handzeichnungen I. Kindheit bis 1920.
470: KLEIJ, E. VAN DER - Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850-1940.
487: KLEIJ, P. - Zaanstreek. Architectuur en stedebouw 1850-1940.
5967: KLEIJN, KOEN - Buiten Amsterdam. Kleine geschiedenis van de Metropoolregio.
7385: KLEIN, WILLIAM - William Klein Photographs. An Aperture Monograph.
2599: KLEIN, W.C. [REDACTIE] - Nieuw Guinee. Deel I-III.
6974: KLEIN, FRITZ & FELIX DURACH - Im Zeichen des Kultbaues.
1713: KLEIN, WILLIAM - William Klein. Paris + Klein. [German edition].
7370: KLEINMANN & CO. - Souvenir de Harlem. - [Haarlem].
5544: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Gids in het volkenkundig museum VI. Praehistorie en Anthropologie.
3275: KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER [EINDRED.] - Floris Meydam Leerdam Glas 1944-1984.
1665: KLINGSPOR, KARL - Uber Schönheit von Schrift und Druck. Erfahrungen aus fünfzigjähriger Arbeit.
4506: KLINOV, I. [ED.] - Israel reborn - Israel renaissant.
4658: KLOK-VAN DASSELAAR, WILLY - Bakhuizen in Nijkerk, Putten en omgeving. Een tocht terug in de tijd.
7082: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche School.
2621: KLOOSTERMAN, H.D. - Geschiedenis der ideaaltheorie. Openbare les gegeven op woensdag 26 november 1930.
5424: [KLOPPENBURG, J.] - De haven van Batavia.
1642: KLOSZ, GEORG - De vrijmetselarij; in hare ware betekenis uit de oude en en echte oorkonden der steenwerkers, masons en vrijmetselaars in het licht gesteld.
2033: KNAP, G.H. - The diligent city Amsterdam. Photos Ad Windig.
7432: KNAPE, GUNILLA [FOREWORD] & BORIS GROYS [ESSAY] - Boris Mikhailov. The Hasselblad Award 2000. [New copy]
792: KNAPPERT, EMILIE C. & L.W.R. WENCKEBACH - Kijkjes in de plantenwereld. Met teekeningen van L.W.R. Wenckebach.
2338: [KNIL] - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger en Koninklijke Landmacht. De laatste dertig jaar in vogelvlucht (Beknopt en onvolledig chronologisch overzicht 1929-1959).
5390: KNIPPENBERG, THEO & PATTY [VOORWOORD] - Kralingen '70. 'n grote blijde bende.
1197: KNOFLER, MONIKA, PETER WEIERMAIR [HRSG] - Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts. Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien.
2142: [KNOL, META] - Jans Muskee Drawings. [Parental advisory new revelations].
465: KNOOP, W.H. - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940.
2266: KNOP, GERRIT - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
2710: KNOTH, ROBERT & ANTOINETTE DE JONG - Poppy. Trails of Afghan Heroin.
2473: KNOTH, ROBERT [FOTOGRAFIE] ANTOINETTE DE JONG [TEKST] - Certificaat nr. 000358 / Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië.
1888: [KNSM] - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
7582: KNÜPFER, BENES - Benes Knüpfer. Jeho Petapadesat Obrazu. Uvod napsal Karel B. Madl. [Introduction Karel B. Madl].
8107: KOBYASHI, TETSURO - Tetsuro Kobyashi. Discovery of Ruins (Second Edition).
8190: KOCH, ROBERTO [RED.] - FOTO:BOX. De beste beelden van de beroemdste fotografen uit de geschiedenis van de internationale fotografie. [New].
3289: KOCH, HERMAN [TEKST] - Plons.
8019: KOCH, ANDRÉ & SYLVIA VAN SCHAIK - Gispen. [Derde druk]. - [Nieuw].
5840: KOCH, WALDEMAR - Die Industrialisierung Chinas. [First edition].
7664: KOCH, ANDRÉ [RED.] - Dichtbij klopt het hart der wereld. Nederland op de Expo 58.
7251: KOCH, ALEXANDER - Alexander Koch's Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur. Band Schlafzimmer neue Folge.
8608: KOCH, ALEXANDER [HRSG] - Die Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie.
5368: KOELBL, HERLINDE - Haare.
5572: KOEN, DOUWE - Bolenstein. Bouw & Bewoners. [Nieuw].
525: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
6770: KOGA, ERIKO - Eriko Koga - Asakusa Zenzai.
3636: KOHTZ - Otto Kohtz. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann und einem Nachwort zur Neuausgabe von Harold Hammer-Schenk.
3058: KOIZUMI, G. - Lacquer Work. A Practical Exposition of the Art of Lacquering together with Valuable Notes for the Collector.
8651: KOK, RENÉ, ERIK SOMERS & PAUL BROOD - Het grote jaren 50 boek.
4178: KOK, H.L. - Funerair Lexicon A-Z. Encyclopedisch woordenboek over de dood.
4638: KOL, H.H. VAN - In de kustlanden van Noord-Afrika het Maghreb.
5911: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen. [Twee delen].
1539: KOLDEWEIJ, E.F. E.A. [RED.] - Boerenbedrijvigheid. Voortgang en behoud. [Tweede druk].
7947: KOLOSSA, ALEXANDRA - Keith Haring 1958-1990. Een leven voor de kunst.
2996: KOMALA, ROB. TEKST EN BEELD - Stadsgezichten in Nederland en België. Het aquarelboek van Rob Komala.
326: KOMINEK, MISHA - First journey home.
7028: KOMRIJ, GERRIT [TEKST] - Vrouwen van Nederland.
8468: KOMRIJ, GERRIT & FRITZI TEN HARMSEN VAN DER BEEK - Het kroost van Aagt Morsebel. [First edition].
4544: KONING, CORNELIS DE - Tafereel der Stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den tegenwoordigen toe. II. Deel.
2115: KONING, DANIEL - Pinaren in het paradijs. Suriname na de onafhankelijkheid.
4624: KONING, CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.Haarlem: François Bohn, 1810.8vo. xvi,258 pp. Halfleer. Met gegraveerde titel en 1 plaat beide door R. Vinkeles.
6846: KONING, DANIEL - Tussen gisteren en morgen - voorheen DDR.
1935: KONING, CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
2112: KONING, DANIEL - Recht tegen Recht. Israeli's en Palestijnen in een verscheurd land
2116: KONING, DANIEL - Met eigen ogen.
6404: KONING, L. - Levens-schetsen van twee honderd veertig vaderlandsche mannen en vrouwen. - Verzameling van honderd-veertig spreekwoorden, opgehelderd. - Verzameling van vele, in de zamenleving voorkomende, vreemde woorden en verkortingen. - Beschrijving van honderd dier-soorten. - Opkomst en bloei van her lager-onderwijs in Nederland.
2111: KONING, DANIEL - Rijk worden is glorieus. Momenten in China.
7891: KONING, DANIEL - De verdwenen staat. Sporen van de DDR. [Eerste druk].
7368: KÖNINGS, HANS - Xeno Münninghoff. Schilder van het landschap.- [New copy].
2573: KONINGSBERGER, HANS - Love and hate in China.
3008: KÖNNEKER, MARIE-LUISE - Dr. Heinrich Hoffmanns ''Struwwelpeter''. Untersuchungen zur Entstehungs- und Funktionsgeschichte eines bürgerlichen Bilderbuchs.
2109: KOOIJ, AART - Shanghai in gezichten. Faces of Shanghai. [Inleiding Garrie van Pinxteren].
4855: KOOIJMAN, S. - De Kunst van Nieuw Guinea.
2105: KOOIKER, PAUL - Heaven.
8567: KOOIKER, PAUL - Paul Kooiker / Seminar.
5455: KOOIMAN, J. - De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914. [Compleet in 30 losse afleveringen in 2 bijbehorende banden].
610: KOOLBERGEN, MICHIEL - In de ban van Bomarzo. Het wonderlijkste beeldenpark van Europa als inspiratiebron voor de kunstenaars Bartholomeus Breenbergh, Hella Haase, Munuel Mujica Lainez, Alberto Ginastera, Salvador Dali, Christiaan de Moor, Carel Willink en Gerti Bierenbrood.
5023: KOOLHAAS, CHARLIE - Metabolism Trip.
7839: KOONING, WILLEM DE - Willem de Kooning. Schilderijen, grafiek, sculptuur 1970-1976.
6336: KOONING, WILLEM DE - Willem de Kooning [Text in Dutch].
7455: KOONS, JEFF. - ECKHARD SCHNEIDER [ED.] - Jeff Koons.
7920: KOONS, JEFF - Jeff Koons. [English edition].
7938: KOONS, JEFF. - ECKHARD SCHNEIDER [ED.] - Jeff Koons.
6908: KOOPMAN, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ - De Straatweg. [12 / 250].
7356: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939. [New copy]
467: KOOPMANS, BOTINE - Architectuur en stedebouw in Den Haag 1850-1940.
5664: KOPPLIN, MONIKA - Russische Lackkunst. Von Peter dem Grossen bis zur grossen Revolution.
1405: [KORAN] - De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis.
2291: [KOREA] - Op de bres voor recht en vrijheid. Het Nederlands detachement Verenigde Naties in Korea.
6688: KORT, PAMELA & MAX HOLLEIN - Darwin. Art and the Search for Origins. [English edition].
5407: KORTE, JONAS - Reize van Jonas Korte naar Palestina, Egypte, Phenicie, Syrie, Mesopotamie en Cyprys. Doorgaans met godgeleerde verhandelingen en stichtelyke aanmerkingen voorzien, ter opheldering der Heilige Schrift, en ten bewyze, dat het beloofde land, eertyds door God gezegend, sedert meer dan zeventien eeuwen onder den vloek ligt. Naar den derden druk uit het Hoogduitsch vertaald. [Two volumes].
662: KOS, ANTON & KARIN ABRAHAMSE - Erfgooiers. Ten eeuwigen dage. [Als nieuw]
1427: KOSINSKI, JERZY - The art of the self. Essays à propos Steps. [Signed]
1428: KOSINSKI, JERZY - The Lone Wolf.
1425: KOSINSKI, JERZY - De geverfde vogel.
7942: KOSTENEVICH, ALBERT [RED.] - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage.
7376: KOSTER, NICO [PHOTOGRAPHY] - ANTON HEYBOER - Anton Heyboer. Liefde als kunst. Gefotografeerd door Nico Koster.
3763: KOSTOULAS, J. , P. VAN OUDHEUSDEN & J. VAN GEEST - Surrealisme. Studium Generale.
8556: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka. Introduction by Anna Farova. Interview by Karel Hvizdala. [Third edition]. - New.
8526: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka - EXILES | WALL - exhibition newspaper design Irma Boom.
8527: KOUDELKA, JOSEF - Josef Koudelka | Invasion 68 - Prague. [Russian edition]. - [New].
8134: KOWALSKI, KACPER - Kacper Kowalski - Efekty uboczne / Side effects [aerial photography].
3134: KOZLOFF, JOYCE - Boys' Art.
251: KRAAIJ, HARRY J. - Charles Leickert (1816-1907). Painter of the Dutch Landscape. With a preface by John Sillevis
8616: KRAAIJ, HARRY J. - Charles Leickert (1816-1907). Painter of the Dutch Landscape. With a preface by John Sillevis
2125: KRAAIJESTEIN, MARTIN / PAUL SCHULTEN [RED.] - Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
215: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN HANS VAN SEVENTER - Henk Helmantel.
129: KRAAYENGA, ANDRÉ - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
5581: KRABBÉ, JEROEN - Closer to you - Jasper Krabbé.
2298: KRAINES, SAMUEL HENRY - Managing Men. Preventive Psychiatry.
2531: KRAMER, SANTJE - 17 and the city. Met foto's van Tessel de Zwart.
337: KRASILCIC, MARCELO - 1990s.
3824: KRASILOVSKY, PHYLLIS & PETER SPIER - De koe die in het water viel. Geïllustreerd door Peter Spier.
5743: KRAUS - CATALOGUE 185 - Americana Vetustissima. Fifty Books, Manuscripts, & Maps relating to America from the first fifty years after its discovery (1493-1542). In celebration of the Columbus Quincentenary. - With Price List.
5758: KRAUS - CATALOGUE 208 - Performing Arts. Books on Music, Dance, Theatre, & Festivities.
5759: KRAUS - CATALOGUE 209 - Incunabula. Books from One Hundred and Fourteen Presses in Germany - Italy - Switzerland - France - Holland - Belgium - Austria - Spain - and England, arranged in proctor order, and a selection of incunabular bibliography. -With Price List.
5757: KRAUS - CATALOGUE 206 - The Greek Book. An Exhibition of Greek Printïng & the Book Arts from the 15th to the 20th Centuries. At the .Alexander S. Onassis Center for Hellenic Studies, New York University. - With Price List.
5745: KRAUS - CATALOGUE 193 - Sixty Fine & Rare Books & Manuscripts. A selection from the stock of H.P. Kraus. - With Price List
5752: KRAUS - CATALOGUE 169 - The History of Science including Navigation. A Further Selection of Books, 1641-1700 (Wing Period) from the Library of Harrison D. Horblit.
5755: KRAUS - CATALOGUE 205 - From Soul to Psyche. Books on the Soul, Senses, Emotions & Behavior.
5764: KRAUS - CATALOGUE 48 - Incunabula. Sources of Mediaeval and Early Renaissance Culture and Learning.
5763: KRAUS - CATALOGUE 198 - The Low Countries. Books and Manuscripts relating to or originating in Holland and Belgium.
5761: KRAUS - CATALOGUE 89 - History and Art of the Printed Book.
5765: KRAUS - CATALOGUE 204 - Italy. A Selection of Books, Manuscripts, and Documents from six centuries comprising works by Italian authors and printers in any language, Italian Art and Architecture, Fête books, history of Medicine and Science, Humanism, Literature, etc. Listed in alphabetical order with subject index at end.
5744: KRAUS - CATALOGUE 193 - Sixty Fine & Rare Books & Manuscripts. A selection from the stock of H.P. Kraus. - With Price List
5766: KRAUS - CATALOGUE 201 - Education & Rhetoric.
5767: KRAUS - CATALOGUE 202 - European Literature.
5756: KRAUS - CATALOGUE 207 - Eleven subjects. Almanachs, Calendars, & Prognostications - Balneology, Climatology & Oceanography - The British Isles - Children's Books & Paedagogy - Gardening & Husbandry - Geography & Travel - Illustrated Books - Incunabula - North America - Science: Natural History & Medicine - Typography.
5753: KRAUS - CATALOGUE 178 - Voyages, Travels & Ancillary Sciences, including Geography, Cartography, Navigation, etc. both printed and manuscript.
5754: KRAUS - CATALOGUE 210 - Greece and Rome. Part I: Classical Texts. Part II: Commentary, History & Bibliography. Part I: Nos. 1-149. Part II: Nos. 150-217. - With addendum.
5762: KRAUS - CATALOGUE 195 - Recent Acquisitions.
5760: KRAUS - CATALOGUE 176 - Books and Documents of the Sixteenth Century.
4472: KRAYENBELT, J. - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië. Gedaan en verhaald naar Prof. Orrelli's ''Durch's Heilige Land''.
8391: KREFT, ERNST - Moderne Arbeitsmethoden im Kürschnerhandwerk. Zweite erweiterte und verbesserte Auflage.
2117: KREMER, SHAI - Fallen empires.
1581: KRIGE, UYS - The Dream and the Desert. [With postcard by author].
7570: KRIKHAAR. - HELENA STORK & VINCENT VLASBLOM - Herman Krikhaar, Works on paper (1992-2007).[Inleiding / Introduction Henk Hofland].
1455: [KRIKHAAR]. - STORK, HELENA - Galerie Krikhaar 1963-1988.
4975: KRIKHAAR, DÉSIRÉE M.D. & JOOST HEUTINK - Beelden van het licht. Ikonen uit de collectie van de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst.
1456: [KRIKHAAR] - Herman Krikhaar. Paintings Tableaux 1945-1991. Texts by / Textes par Alain Jouffroy, Pierre Tilman, Mark Blaisse. [Signed].
869: KRIKHAAR, NOORTJE - Waddeneilanden.
606: KRIMMEL, BERND - Tschechische Kunst 1878-1914. Auf dem Weg in die Moderne. Katalog.
4029: KRIMMEL, BERND - Tschechische Kunst der 20er + 30er Jahre. Avantgarde und Tradition. [Katalog]
5096: KRIMSKY, NITZAN. - ANNE MARIE BORSBOOM - Boi, Song of a Wanderer. Photography by Nitzan Krimsky.
899: KRISTAN, MARKUS - Oskar Marmorek. Architekt und Zionist 1863-1909. Mit einem Beitrag von Samuel D. Albert.
1619: KRIVINE, JOHN - Juke Box Saturday Night.
7574: KROES, KIM & KAROLINE LEGEL E.A. - Nol Kroes 1918-1976.
1335: KROON, J.J. - 'Remembrance and Friendship Bergen N.H. 1939-1945' en de voorgeschiedenis.
1583: KROON, LEX - Lach & Vergeet.
8075: KRUGER, OLIVER - Oliver Kruger. Golden Youth. Essay Sean O'Toole.
5573: KRUIDENIER, MICHIEL & JOOST VAN DER SPEK - Maartensdijk. Geschiedenis en architectuur.
2321: KRUIJF, T. DE [RED.] - Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Zeeland.
8811: KRUIZINGA, JAAP - Het XYZ van Amsterdam. [Van Aalmoezeniers-weeshuis tot Lambertus Zijl].
7141: KRUK, GREGOR - Gregor Kruk - Band 2. [Signed].
6710: KRUK, LIEDEKE - Liedeke Kruk - Portraits.
4486: KRUTA, VENCESLAS - Die Anfänge Europas. Von 6000 bis 500 v. Chr.
7004: KRUYSEN, ANDRÉ & HUUG SCHIPPER [EDS] - André Kruysen. Ouborgprijs 2011.
5723: KÜCHLER, SUSANNE & GRAEME WERE - Pacific pattern.
2365: KUDRYAVTSEV, V.A. AND B.P. DEMIDOVICH - A Brief Course of Higher Mathematics. Translated from the Russian by Leonid Levant.
1632: KUIJER, RUUD - Waterwerken / Waterworks. Fotografie Rob Versluys.
196: KUIJER, P.TH.J. & A. VOS - 's-Hertogenbosch. I. - Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629. II. - De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990.
5102: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijkse boekenmarkt - 91 pictures of a weekly book market. [Photographs & Text Evert van Kuijk].
7500: KUIJPERS, THEO - Theo Kuijpers. Herinnering Marokko. [Signed].
5565: KUIK, DIRKJE - Het zwart konijn. Met twee etsen. [Met 1 van de 2 etsen 'Witch' 102/140].
2966: KUIPERS-VERBUIJS, M.J. [E.A.] - Ruïnes in Nederland.
8561: KUKLIK, KAREL - Karel Kuklík. A photographic dialogue with the landscape.
7944: KULENOVIC, MAYA - Maya Kulenovic. Paintings.
3650: KULKE, HERMANN & DIETMAR ROTHERMUND - A History of India. Fourth edition.
315: KUNDE, HARALD [RED.] - Neo Rauch. Een selectie. Une sélection. 1993-2012.
7821: KÜPER, MARIJKE & IDA VAN ZIJL - Gerrit Th. Rietveld 1888-1964. Het volledige werk.
8249: KUPER, MARIJKE & MONIQUE TEUNISSEN - Piet Klaarhamer. Architect en meubelontwerper.
7567: KUPER, MARIJKE - Mart van Schijndel. Kleurrijk architect.
8255: KÜPER, MARIJKE - Rietveld als meubelmaker. Wonen met experimenten 1900-1924.
7239: KURZ, CAROLIN - Berliner Style. [Includes loose added large folding poster].
7431: KUSPIT, DONALD [INTROD.] - Giovanni Tommasi Ferroni. Paintings and Drawings.
8262: KUSPIT, DONALD - Karel Appel Sculpture. A Catalogue Raisonné.
1332: KUYLEN, JAAP VAN DER - The Killing Sky. A factual account about "Black Tuesday", a dramatic US 8th Air Force bomber mission to Germany on 11th January 1944.
6525: KUYPER, J. - Gemeente Jaarsveld.
6281: KUYPER, J. - Gemeente Kapelle.
8038: KUYPER, J. - Gemeente Eemnes.
6251: KUYPER, J. - Gemeente Schoondijke.
6540: KUYPER, J. - Gemeente Vreeswijk.
8036: KUYPER, J. - Gemeente Amerongen.
6310: KUYPER, J. - Gemeente Clinge.
6308: KUYPER, J. - Gemeente Domburg.
6307: KUYPER, J. - Gemeente Dreischor.
6099: KUYPER, J. - Gemeente Aardenburg.
6105: KUYPER, J. - Gemeente Biervliet.
8041: KUYPER, J. - Gemeente Maarn.
6104: KUYPER, J. - Gemeente Baarland.
2735: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Derde deel - Zuid-Holland.
6268: KUYPER, J. - Gemeente Middelburg (no. 2 stad).
8037: KUYPER, J. - Gemeente Stoutenburg.
6551: KUYPER, J. - Gemeente Renswoude.
6552: KUYPER, J. - Gemeente Polsbroek.
6535: KUYPER, J. - Gemeente Langerak.
6536: KUYPER, J. - Gemeente Willeskop.
6537: KUYPER, J. - Gemeente Wijk bij Duurstede.
8042: KUYPER, J. - Gemeente Rhenen.
6276: KUYPER, J. - Gemeente Koewacht.
6275: KUYPER, J. - Gemeente Koudekerke.
6538: KUYPER, J. - Gemeente Westbroek.
6117: KUYPER, J. - Gemeente Oosterland.
6112: KUYPER, J. - Gemeente Burgh.
6106: KUYPER, J. - Gemeente Biggekerke.
6100: KUYPER, J. - Gemeente St. Annaland.
6255: KUYPER, J. - Gemeente Sluis.
6522: KUYPER, J. - Gemeente Harmelen.
6269: KUYPER, J. - Gemeente Middelburg.
6285: KUYPER, J. - Gemeente Hoofdplaat.
6110: KUYPER, J. - Gemeente Brouwershave.
6510: KUYPER, J. - Gemeente Achttienhoven.
6115: KUYPER, J. - Gemeente Noordwelle.
6384: KUYPER, J. - Gemeente IJerseke [Yerseke].
6548: KUYPER, J. - Gemeente Schalkwijk.
6550: KUYPER, J. - Gemeente Rijsenburg.
6547: KUYPER, J. - Gemeente Snelrewaard.
6109: KUYPER, J. - Gemeente Breskens.
6532: KUYPER, J. - Gemeente Zegveld.
8044: KUYPER, J. - Gemeente Vleuten.
6254: KUYPER, J. - Gemeente Serooskerke.
6261: KUYPER, J. - Gemeente Zierikzee.
6843: KUYPER, J. - [AMERSFOORT]. - Gemeente Hoogland.
6279: KUYPER, J. - Gemeente Kattendijke.
6278: KUYPER, J. - Gemeente Kerkwerve.
6302: KUYPER, J. - Gemeente Ellemeet.
6101: KUYPER, J. - Gemeente St. Anna ter Muiden.
6309: KUYPER, J. - Gemeente Colijnsplaat.
6515: KUYPER, J. - Gemeente Breukelen Nijenrode.
8040: KUYPER, J. - Gemeente Lopik.
6513: KUYPER, J. - Gemeente Benschop.
6385: KUYPER, J. - Gemeente Zaamslag.
6295: KUYPER, J. - Gemeente Haamstede.
6271: KUYPER, J. - Gemeente St. Maartensdijk.
6272: KUYPER, J. - Gemeente Laurens.
6095: KUYPER, J. - Gemeente Aagtekerke.
6383: KUYPER, J. - Gemeente Wolphaarsdijk [Wolphaartsdijk].
6107: KUYPER, J. - Gemeente Borssele.
6108: KUYPER, J. - Gemeente Boschkapelle.
6306: KUYPER, J. - Gemeente Driewegen.
6554: KUYPER, J. - Gemeente Odijk.
6545: KUYPER, J. - Gemeente Tull en 't Waal.
6546: KUYPER, J. - Gemeente Tienhoven.
6378: KUYPER, J. - Gemeente Waterland Kerkje [Waterlandkerkje].
6379: KUYPER, J. - Gemeente Wemeldingen.
6381: KUYPER, J. - Gemeente Westkapelle.
6380: KUYPER, J. - Gemeente Westdorpe.
6382: KUYPER, J. - Gemeente Wissekerke.
6122: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
6123: KUYPER, J. - Gemeente Overslag.
6120: KUYPER, J. - Gemeente Oud-Vosmeer.
6121: KUYPER, J. - Gemeente Ouwerkerk.
6530: KUYPER, J. - Gemeente Leusden.
6260: KUYPER, J. - Gemeente Vrouwepolder.
6312: KUYPER, J. - Gemeente Bommenede.
6282: KUYPER, J. - Gemeente IJzendijke.
6291: KUYPER, J. - Gemeente Heile.
6389: KUYPER, J. - Provincie Zeeland.
1067: KUYPER, J. - Gemeente Woudenberg.
1068: KUYPER, J. - Gemeente Amersfoort. [in passe-partout]
6528: KUYPER, J. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
6252: KUYPER, J. - Gemeente Schore.
6119: KUYPER, J. - Gemeente Oudelande.
6259: KUYPER, J. - Gemeente Veere.
8900: KUYPER, J. - Gemeente Baarn.
6377: KUYPER, J. - Gemeente Waarde.
8063: KUYPER, J. - Gemeente Abcoude Proostdij en Aasdom.
6564: KUYPER, J. - Gemeente Langbroek.
6287: KUYPER, J. - Gemeente Hoek.
6286: KUYPER, J. - Gemeente Hontenisse.
6542: KUYPER, J. - Gemeente Veldhuizen.
6292: KUYPER, J. - Gemeente 's Heerenhoek.
6111: KUYPER, J. - Gemeente Bruinisse.
6270: KUYPER, J. - Gemeente Meliskerke.
6388: KUYPER, J. - Gemeente Zuidzande.
6280: KUYPER, J. - Gemeente Kats.
6559: KUYPER, J. - Gemeente Maarsseveen.
6562: KUYPER, J. - Gemeente Linschoten.
6556: KUYPER, J. - Gemeente Montfoort.
1069: KUYPER, J. - Gemeente Bunschoten.
6289: KUYPER, J. - Gemeente Hengstdijk.
6284: KUYPER, J. - Gemeente Hulst.
6386: KUYPER, J. - Gemeente Zuiddorpe.
6262: KUYPER, J. - Gemeente Noordgouwe.
6296: KUYPER, J. - Gemeente Grijpskerke.
6263: KUYPER, J. - Gemeente Nisse.
6517: KUYPER, J. - Gemeente Bunnik.
6102: KUYPER, J. - Gemeente Arnemuiden.
6103: KUYPER, J. - Gemeente Axel.
6274: KUYPER, J. - Gemeente Kruiningen.
6265: KUYPER, J. - Gemeente Nieuwerkerk.
6243: KUYPER, J. - Gemeente St. Philipsland.
6241: KUYPER, J. - Gemeente Ovezand [Ovezande].
6244: KUYPER, J. - Gemeente Poortvliet.
6245: KUYPER, J. - Gemeente Renesse.
6247: KUYPER, J. - Gemeente Rilland en Maire.
6248: KUYPER, J. - Gemeente Ritthem.
6094: KUYPER, J. - Gemeente Zoutelande.
6301: KUYPER, J. - Gemeente Ellewoutsdijk.
6303: KUYPER, J. - Gemeente Elkerzee.
6523: KUYPER, J. - Gemeente Hoenkoop.
6519: KUYPER, J. - Gemeente Doorn.
6283: KUYPER, J. - Gemeente St. Jan-Steen.
6304: KUYPER, J. - Gemeente Eede.
6294: KUYPER, J. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
6311: KUYPER, J. - Gemeente Cadzand.
6297: KUYPER, J. - Gemeente Groede.
7027: KUYPER, ERIC DE - Interieurs.
6264: KUYPER, J. - Gemeente Nieuwvliet.
6258: KUYPER, J. - Gemeente Tholen.
6273: KUYPER, J. - Gemeente St. Kruis.
6116: KUYPER, J. - Gemeente Oostburg.
6563: KUYPER, J. - Gemeente Leersum.
6555: KUYPER, J. - Gemeente Nigtevecht.
6558: KUYPER, J. - Gemeente Maartensdijk.
6533: KUYPER, J. - Gemeente IJsselstein.
6553: KUYPER, J. - Gemeente Oudenrhijn [Oudenrijn].
6524: KUYPER, J. - Gemeente Houten.
6518: KUYPER, J. - Gemeente Cothen.
6514: KUYPER, J. - Gemeente De Bilt.
6858: KUYPER, J. - Utrecht. Ontworpen en geteekend door J.Kuijper. Vijftiende druk. + los portret uitgever Hugo Suringar (?).
6520: KUYPER, J. - Gemeente Driebergen.
6521: KUYPER, J. - Gemeente Haar Zuilens [Haarzuilens].
6257: KUYPER, J. - Gemeente Stoppeldijk.
6250: KUYPER, J. - Gemeente Scherpenisse.
6242: KUYPER, J. - Gemeente Philippine.
6249: KUYPER, J. - Gemeente Sas van Gent.
6253: KUYPER, J. - Gemeente Serooskerke.
6266: KUYPER, J. - Gemeente Nieuw- en St. Joostland..
6267: KUYPER, J. - Gemeente Neuzen.
6288: KUYPER, J. - Gemeente Hoedekenskerke.
6290: KUYPER, J. - Gemeente Heinkenszand.
6293: KUYPER, J. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
6298: KUYPER, J. - Gemeente 's Gravenpolder.
6299: KUYPER, J. - Gemeente Graauw en Langendijk.
6256: KUYPER, J. - Gemeente Stavenisse.
6305: KUYPER, J. - Gemeente Duivendijke.
6539: KUYPER, J. - Gemeente Werkhoven.
6526: KUYPER, J. - Gemeente Jutphaas.
6527: KUYPER, J. - Gemeente Kockengen.
6541: KUYPER, J. - Gemeente Vreeland.
2712: KWEKKEBOOM, WILLEM - Wonen in Oost-Europa. Van Sofia tot Tallinn. Fotografie Jan-Reinier van der Vliet.
6156: KYNDROVA, DANA - Dana Kyndroca. Odchod sovetskych vojsk - Departure of Soviet Troops 1990-1991.
6778: L'ATLAS - Atlas 2002-2012.
8073: LA CELLULE (BECQUEMIN & SAGOT) - La cellule (Becquemin&Sagot). Analogues + leporello Road-movie pop-corn, 2015.
8288: LAAN, DOM H. VAN DER - De architectonische ruimte. Vijftien lessen over de dispositie van het menselijk verblijf. [Derde, herziene druk].
8162: LAAN, BARBARA & ALEXANDER WESTRA - Amsterdamse interieurs. Huizenportretten 1875-1945.
4139: LAANSTRA, WILLEM - Andreas Schelfhout 1787-1870.
4222: LAAT, NIELS DE E.A. - De oversteek. Zoektocht naar 48 Amerikaanse oorlogshelden. [Tweede herziene druk].
3688: LABACO, RONALD T. - Ettore Sottsass. Architect and Designer
708: LABELLA, VINCENZO - Michelangelo - Leonardo - Raphael.
2433: LAGERBERG, KEES - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd.
4405: LÄGERS, HANS & MARIJE STRATING - Loosdrecht. Geschiedenis en architectuur.
4408: LÄGERS, HANS & KAREN VEENLAND-HEINEMAN - Maarn. Geschiedenis en architectuur.
4407: LÄGERS, HANS & META PRINS-SCHIMMEL - Leersum. Geschiedenis en architectuur.
7466: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Constant. Les trois espaces. [text in French].
476: LAMBERTS, B. & H. MIDDAG - Architectuur en stedebouw in Overijssel 1850-1940
2498: LAMERS-NIEUWENHUIS, FEA - ...gereet en gekleet naar hun staat'. Historie en ontwikkeling van de klederdracht van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
8458: LAMMERS, J.A. - De moderne schilder. Vakboek voor schilders, bedrijfsleiders, opzichters, autoschilders, meubelschilders, leerlingen van dag- en avondambachtsscholen en vakcursussen en allen, die studeeren voor een acte of diploma in het schilderen. 2e Herziene en vermeerderde druk.
391: LAMMERTSE, FRISO EN ALEJANDRO VERGARA - Peter Paul Rubens.Het leven van Achilles.
6041: LAMOEN, F. VAN [SAMENST.] - Hermes Trismegistus. Pater Philosophorum. Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum.
5028: LAMOEN, F. VAN [SAMENST.] - De hermetische gnosis. Catalogus van een tentoonstelling door de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
8295: LAMSTER, J.C. - ''Indië''. Gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving.
5124: LAMSWEERDE, INEZ VAN - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Photographs. - [New copy].
7230: LAMUR, H.E. - Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname. Zoeken naar voorouders / Family name and kinship of emancipated slaves in Suriname. Tracing ancestors. [Two volumes]
1304: LAND, CARSTEN [A.O.] - Contemporary Tiled Roofs in Portugese Architecture.
7219: LANDAU, ELLEN G. - Jackson Pollock.
4371: LANDER, HELMUT & MANFRED NIERMANN - Lehm-architektur in Spanien und Afrika.
5605: LANDGRAF, OTTO - Oldtimer-Sewing machine.
4920: LANDOR, HENRY S. - Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer in Tibet. Neunte Auflage.
4294: LANE, EDWARD WILLIAM - An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, written in Egypt during the Years 1833, -34 and -35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, -26, -27, and -28. The fifth edition, with numerous additions and improvements, from a copy annotated by the author. Edited by his nephew, Edward Stanley Poole.
5139: LANE, JOHN A. - The Diaspora of Armenian Printing 1512-2012.
2718: LANE, RICHARD - Images from the Floating World. The Japanese Print. Including and Illustrated Dictionary of Ukiyo-e.
7265: LANGE, JO DE - Ik was al aan de winter toe. Verzen. [Nummer 1/20].
7735: LANGEN, JO [SAMENSTELLING] - Charles Eyck. [Luxe uitgave - 0161/250].
8794: LANGFELD, GREGOR, MARGRIET SCHAVEMAKER & MARGREETH SOETING - Het Stedelijk in de oorlog.
1025: LANGOUCHE, F., D. ROEKAERTS & E. TIRAPEGUI - Functional Integration and Semiclassical Expansions.
3663: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
3372: LANYON, ANDREW - Jack-a-lent - Mawkin - Scarecrow.
3373: [LANYON, ANDREW] - Roundabout West Cornwall. [Screenplay by Andrew Lanyon & Jacqui Levin ... produced and directed by Andrew Lanyon].
3374: [LANYON, ANDREW] - The first and last straw. A Sou'western in Kernowvision by One and All.
3357: LANYON, ANDREW - The loose connection. A build up of static in art.
3412: [LANYON, ANDREW] - Sam's Encylopedia. Incorporating hunting, shooting, fishing, and sewing for the under twelves.
3364: LANYON, ANDREW - A Pocket Critic. [The helping hand. An artists' and collectors' accessory].
3401: LANYON, ANDREW - The Theatrical Contructions and Cinematic Satires of Mervyn Rowley.
3354: LANYON, SAM - Another ABC. With pictures by Sam Lanyon and a foreword by Rosa Levin.
3361: LANYON, ANDREW - Wires that others pull. A brief introduction to puppetry. From scarecrow to the animated cartoon.
3379: LANYON, ANDREW - A Book of Hours. The vicious circle.
3360: LANYON, ANDREW - Deadpan. A three hundred and sixty degree revolution.
3355: LANYON, ANDREW - Dying for eternity.
3377: [LANYON, ANDREW] - Plot for sale, or, Going, going, gone. The Cornish book of the dead.
3352: LANYON, ANDREW - Now you see it. A Cornish illusion. [Incorporating Recipes for Disaster - A Cornish Pastiche].
3356: LANYON, ANDREW - The unjustified text.
3375: LANYON, ANDREW - Wires that others pull. A brief introduction to puppetry. From scarecrow to the animated cartoon.
3366: LANYON, ANDREW - The re-invented land.
4138: LAOUI, BRAHIM; SÉRULLAZ, MAURICE - Delacroix in Morocco. Exhibition organized by the Institut du Monde Arabe.
8485: [LAOZI] - Tau Teh Tsjing van Lau Tze in het hollandsch overgebracht door J.A. Blok. Tweede, geheel herziene uitgave.
6170: LAPIERRE, DOMINIQUE [TEXT] & JEAN-PIERRE PEDRAZZINI [PHOTOGRAPHY] - Russie. Portes ouvertes. Préface de Gaston Bonheur.
8191: LARDINOIS, BRIGITTE [RED.] - Magnum Magnum. [Dutch edition - new copy].
540: [LAREN] - 'Zij waren in Laren...'. Buitenlandse kunstenaars in Laren en 't Gooi
686: LARMOYEUR, ANNIE - Indische overleveringen. Folklore van nu.
5896: LARSEN, LARS BANG & STURE JOHANNESSON - Sture Johannesson [Art works].
7383: [LARTIGUE, JACQUES-HENRI] - J.H. Lartigue. Watersides.
4173: [LARTIGUE, JACQUES-HENRI] - De l'Empire romain aux Villes impériales. 6000 ans d'art au Maroc.
3490: LARTIGUE - Lartigue: Photographs,1970-82. Foreword by David Bailey.
1385: LATTIMORE, ELEANOR FRANCES - Kleine Sjang. Bewerkt door Clara Asscher-Pinkhof.
1087: LATZ, GOTTLIEB - Die Alchemie, das ist die Lehre von den grossen Geheim-Mitteln der Alchemisten und den Speculationen, welche man an sie knüpfte. Ein Buch, welches zunächst für Aerzte geschrieben ist, zugleich aber auch jedem gebildeten Denker geboten wird.
5100: LAU, GRACE - Grace Lau: A retrospective. Adults in wonderland. Introduction by Amanda Hopkins.
4545: LAU, GARY - LowFat Graphics. A Visual Journey taking you to 96 hot motion graphics destinations. [With DVD].
4232: LAUBER, WOLFGANG [HRSG] - Architektur der Dogon. Traditioneller Lehmbau in Mali.
8474: LAUSCHMANN, JAN - Jan Lauschmann - Portfolio with 12 photographs. Text by Daniela Mrázková
8646: LAUTER, ROLF [ED.] - Jeff Wall - Figures & Places - Selected Works from 1978-2000.
1703: LAVALLÉE, DANIÈLE, LUIS GUILLERMO LUMBRERAS - Die Andenvölker. Von den frühen Kulturen bis zu den Inka.
7619: LAVATER, JOHAN CASPAR - Historisch verhaal van de nooit gehoorde Gruweldaad. Gepleegd te Zurich in Zwitsterland, Door het vergiftigen van den wyn des heiligen Avondmaals, in den nacht vóór den algemeenen Dank- Vast- en Bededag. Benevens twee redevoeringen, daaröver gehouden door Johan Caspar Lavater. Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Naar de eenige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G.M. Nebe.
8392: LAVATER, WARJA - PERRAULT - Roodkapje naar een sprookje van Perrault getekend door Warja Lavater.
3946: LAVING, RIKARD - Steel / Work / City.
8598: LAVRENTIEV, ALEXANDER. - Varvara Stepanova. A Constructivist Life. Edited and introduced by John E. Bowlt.
7193: LAVRILLIER, CAROL MARC & MICHEL DUFET - Bourdelle et la critique de son temps.
3601: LAWRENCE, D.H. - Drie novellen. Het Lieveheersbeestje. De vos. De pop van de kapitein.
7454: LÁZÁR, BÉLA - Ladislas de Paál. Un peintre hongrois de l'École de Barbizon.
3176: LE MIROIR DES AMES - Le Miroir des Ames ou exposition des différens états des ames par rapport a Dieu, Conformément à la réalité ou aux idées allégoriques de la Foi. A l'usage de tous ceux qui désirent sincèrement leur Salut, ou qui veulent contrib uer à celui des autres. Sixième édition
5341: LE VAN, MARTHE [ED.] - 500 Metal Vessels. Contemporary Explorations of Containment.
2997: LEBLANC, SOPHIE - Art-thérapie Mille et une nuits. 100 coloriages anti-stress.
7670: LEE, BUL - Lee Bul - The Monster Show.
6810: LEE, CHRIS & YANG TAN - ZINE: Fucking Hell.
513: LEEMAN, FRED & HANNA PENNOCK [EDS] - Museum Mesdag. Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt, Ronald de Leeuw.
2471: LEEMAN, FRED - Landschappen van de ziel - Paysages de l'âme. Het symbolistisch landschap in Frankrijk 1880-1910 - Paysages symbolistes Français 1880-1910.
512: LEEMAN, FRED & HANNA PENNOCK [EDS] - Museum Mesdag. Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt, Ronald de Leeuw.
4528: LEEMANN-VAN ELCK, P. - Salomon Gessner. Sein Lebensbild. Mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literarischen und künstlerischen Werke.
6962: LEENT, F.H. VAN & [P.J.] V. GELDORP - Haantje de Voorste. Bij de Inhuldigings Feesten. Tekst van F.H. van Leent. Met oorspronkelijke platen van v. Geldorp.
6963: LEENT, F.H. VAN - Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek met Versjes van F.H. van Leent.
2179: LEERINTVELD, AD, CHARLOTTE LEMMENS, PETER VAN DER PLOEG E.A. - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
5310: LEES, DANIEL - Artistic Leather of the Arts and Crafts Era.
8710: LEEUW, MILKO DEN & MARTIN PRUIJS - De Gouden Bocht van Amsterdam.
652: LEEUW, RONALD DE - Philippe Rousseau 1816-1887.
1354: LEEUWEN, A.H. VAN & H. SANGSTER - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen.
3869: LEFKOWITH, CHRISTIE MAYER - Paul Poiret and his Rosine Perfumes. [Nieuw]
6750: LEGER, TH. ALFR. - Gids door de Bouwvallen van het slot te Heidelberg, met een plan en afbeeldingen, bewerkt naar den gids van Dr. Th. Alfr. Leger. Uitgegeven door Carl von Graimberg.
7928: LEGER, FERNAND - Fernand Leger.
4384: LEHNERT & LANDROCK - Nordafrika. Tripolis - Tunis - Algier - Marokko. Baukunst - Landschaft - Volksleben. Aufnahmen von Lehnert & Landrock und eine Einleitung von Ernst Kühnel.
5172: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovitz at Work. [Deutsche Ausgabe].
7386: LEIBOVITZ, ANNIE - Annie Leibovitz. Photographien.

Next 1000 books from kAdeBoeken Antiquariaat

3/29