Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21551: MERTENS,J.E. - La naissance et le developpement de l'etalon-or 1696-1922. Les faits et les theories. Essai de synthese economique et sociologique.
22638: MERTENS DE WILMARS,J.M. - - Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars.
32221: MESLIER,J. - Le bon sens du cure J.Meslier, suivi de son testament.
22929: MESSNER,J. - Die soziale Frage der Gegenwart. Eine Einfuhrung. Zweite und dritte, unveranderte Auflage.
10584: KATHOLIEKE METAALBEWERKERSBOND. - Bondswerk. Verslag van de werkzaamheden van de Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond 1937-1946.
14470: METEREN,E.VAN. - VERDUYN,W.D. - Emanuel van Meteren. Bijdrage tot de kennis van zijn leven, zijn tijd en het ontstaan van zijn geschiedwerk.
29999: METEREN, EMANUEL VAN (1535-1612) - Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611 ... Verbeterden druk.
31933: CORPS ET COMMUNAUTES D'ARTS ET METIERS. - Recueil de reglemens pour les corps et communautes d'arts et metiers, commencant au mois de fevrier 1776.
22832: METMAN,L. - Wetgeving op de krankzinnigen, bevattende: 1. De Fransche wet van 6 Julij 1838, sur les alienes ... 2. De wet van Geneve, d.d. 5 Februarij 1838, sur le placement et la surveillance des alienes, en 3. Gedachten over het ontwerp van wet, houdende bepalingen over de gestichten voor krankzinnigen ...
16125: METZ,T.M. - Funfzig Jahre 'Niederlandische Handelskammer fur Deutschland' 1905-1955.
14906: MEULEMAN,J.H. - Le Constantinois entre les deux guerres mondiales. L'Evolution economique et sociale de la population rurale.
30125: MEULEN,R.VAN DER. - Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland.
12879: MEULEN,J.B.VAN DER. - Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en landbouw.
16327: MEULEN,J.TER. - Der Gedanke der internationalen Organisation in seiner Entwicklung.
11589: MEURS,F.VAN. - Medezeggenschap bij de overheidsbedrijven en -diensten.
11590: MEURS,F.VAN. - Wezen en doel van den Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst.
30317: MEUVRET,J. - Le probleme des subsistances a l'epoque Louis XIV.
15721: CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO. - Confederacion de Trabajadores de Mexico. La C.T.M. y la carestia de la vida.
22464: MEYER,H. - Das Norddeutsche Strafrecht. Eine Beurtheilung des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs fur den Norddeutschen Bund.
13151: MEYER,H. - Neuere Satzung von Fahrnis und Schiffen. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Pfandrechts.
21164: MEYER,G.M.DE. & E.W.F.VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
10073: MICHAELIS,A. - Die Quantitatstheorie als Grundlage der Konjunkturforschung.
37801: MICHEL, HENRY (1857-1904) - L'Idee de l'etat. Essai critique sur l'histoire des theories sociales et politiques en France depuis la Revolution. Troisieme edition, revue.
28640: MICHELS,J.P. - De godsdienst der Galla. Met een inleiding in de voornaamste kenmerken van hun cultuur. I [all published].
10533: MICHIELSE,H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeiders-ontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
24251: GEMEENE MIDDELEN. - Recuyl van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende, geemaneert seedert het arresteeren der ordonnantien om gemelde middelen by collecte in te vorderen tot den jaare 1772 incluis. Eerste deel [niet verder verschenen].
38790: GEMEENE MIDDELEN. - Generael placaet ende ordonnantie, op 't stuck vanden opheve vande generale en gemeene middelen, by den Staten van Hollandt en West-Vrieslandt bewillight, tot onderstandt van de gemeene saecke [gevolgd door 46 publicaties betreffende belastingen uit de jaren 1695-1698].
34830: MIDDELKOOP,P. - Amarasisch Timoreesche teksten.
15823: MIELCKE,K. - Deutscher Fruhsozialismus. Gesellschaft und Geschichte in den Schriften von Weitling und Hess.
17128: MIERLO,A.W.C.M.VAN. - Economische omstandigheden en sociale aspecten in Waalwijk. Armen- en werklozenzorg 1919-1939.
21809: MIGERKA,F. - Das Unterrichtswesen in den Vereinigten Staaten.
40525: MIGNERET, PIERRE JEAN. - La science des jeunes negocians et teneurs de livres; ou cours complet d'instructions elementaires sur les operations du commerce en marchandises et banque. Cet ouvrage divise en deux volumes, comprend dans le premier les deux methodes de tenir les livres a parties simples & a parties doubles, en mesures descretees par la Convention Nationale en l'an II. Le second renferme tout ce qui concerne les lettres & billets de change, les billets valeur en marchandises, les usages & jours de grace ou de faveur, les changes etrangers, les arbitrages pour les speculations en banque, & les rapports respectifs des mesures etrangeres des principales places de l'Europe pour les speculations en marchandises.
22985: MIJER,P. - Batiks, and how to make them.
11580: KATHOLIEKE MIJNBEAMBTEN. - Bouwers in de mijnstreek. Verslagboek van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeambten van september 1944 tot en met 31 december 1946.
14664: MILHAUD,E. - La marche au socialisme.
17548: SCHRIJVERS GETUIGEN TEGEN OORLOG EN MILITARISME. - Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme. Uitgegeven voor de Jongeren Vredes Actie.
16014: MILIUKOV,P. - Russlands Zusammenbruch. [Nach der Handschrift des Verfassers aus dem Russischen ubertragen von E.Janowski.]
41176: MILL,J.S. - MACMINN,N. & J.R.HAINDS & J.MCNAB MCCRIMMON. - Bibliography of the published writings of John Stuart Mill.
19280: MILL, JOHN STUART (1806-1873) - Nature, the utility of religion and theism [Half-title and back: Three essays on religion].
13268: MILL,J.S. - HOLTHOON,F.L.VAN. - The road to utopia. A study of John Stuart Mill's social thought.
24497: MILL,J.S. - JONG,W.R.DE. - De semantiek van John Stuart Mill.
16851: MILL,J.S. - ROERIG,F. - Die Wandlungen in der geistigen Grundhaltung J.St. Mills zu volkswirtschaftlichen Problemen.
22607: MILL,J.S. - SCHWARTZ,P. - The new political economy of J.S.Mill.
40006: MILL, JAMES (1773-1836) - Elementi di economia politica. Tradotti sull' ultima edizione inglese ... con note del traduttore.
39252: MILL, JOHN STUART (1806-1873) - Die Horigkeit der Frau. Aus dem Englischen ubersetzt von Jenny Hirsch.
30278: MILL, JOHN STUART (1806-1873) - Considerations on representative government.
40843: MILL, JOHN STUART (1806-1873) - Die Horigkeit der Frau. Aus dem Englischen ubersetzt von Jenny Hirsch. Zweite Auflage. Nebst einem Vorbericht enthaltend eine kurze Uebersicht uber den gegenwartigen Stand der Frauenfrage von der Uebersetzerin.
37554: MILLIET,J.P. - Une famille de republicains Fourieristes. Les Milliet.
10143: MILO,T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
39290: ROYAL MINT. - Report from the Select Committee on the Royal Mint; together with the minutes of evidence, appendix and index. (Communicated by the Commons to the Lords.)
39752: MIRABEAU, HONORE GABRIEL RIQUETTI DE (1749-1791) - Collection of 24 smaller publications.
11839: MIRABEAU, HONORE GABRIEL RIQUETTI DE (1749-1791) & AUGUSTE MARIE RAYMOND DE LA MARCK (1753-1833) - Correspondance ... pendant les annees 1789, 1790 et 1791. Recueillie, mise en ordre et publiee par Ad. de Bacourt.
20474: MIRABEAU,H.G.DE. - DUMONT,E. - Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premieres assemblees legislatives. Nouvelle edition publiee par J.Benetruy.
15004: MIRANDA,S.R.DE. - De kip, het ei en het voer. Een pleidooi voor sociale politiek en tegen groepsbelang.
13786: MIRANDA,S.R.DE. - TOBI,E.J. - Een mislukte aanval! Het boekje ... 'De weg van producent tot consument' critisch beschouwd.
11050: MISSIE. - VIERHONDERD JAREN MISSIE - in Nederlandsch-Indie. Gedenkboek. Jubileum-uitgave van het maandblad 'Sociaal Leven'.
13574: FUNFZIG JAHRE MISSIONSARBEIT. - Funfzig Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom kostbaren Blut 1885-1935. Hrsg. von einem Mitglied der Genossenschaft.
20616: MITCHELL,W.C. - Business cycles and their causes. A new edition of Mitchell's Business cycles: Part III.
19933: MITCHELL,W.C. - What happens during business cycles. A progress report.
12976: MITSCHERLICH,W. - Der wirtschaftliche Fortschritt. Sein Verlauf und Wesen.
12362: MITTWOCH,E. - Die amharische Version der Soirees de Carthage. Mit einer Einleitung: Die angeblichen abessinischen Philosophen des 17. Jahrhunderts.
14026: MLYNARSKI,F. - Gold and central banks.
19330: MOERMAN JZ.,J. - Het Heilig Edict van keizer Kang Hi. Van een inleiding voorzien en toegelicht.
19707: MOFFAT,R.S. - The principles of a time policy: being an exposition of a method of settling disputes between employers and labourers in regard to time and wages, by a simple process of mercantile barter, without recourse to strikes or locks-out, reprinted from 'The economy of consumption'. With a preface and appendix ...
31963: MOHL,ROBERT VON (1799-1875) - Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographieen dargestellt.
12185: MOHR,M. - Die Finanzverwaltung der Grafschaft Luxemburg im Beginn des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Urbars aus den Jahren 1306-1317.
36132: LE MOINE DE L'ESPINE, JACQUES (?-1696) & ISAAC LE LONG (1683 -1762) - De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weer wisselt. Als mede: een verhandeling over de wisselbank, beurs en koorenbeurs ... Eerst ontworpen, door wylen Le Moine de l'Espine, daarna in een andere ordre gebracht ... veel vermeerdert en verbetert, door Isaac Le Long. Agtste druk.
10359: MOLESCHOTT,J. - LAAGE,R.J.C.V.TER. - Jacques Moleschott, een markante persoonlijkheid in de negentiende eeuwse fysiologie?
20489: MOLHUYSEN,P.C. - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. Deel 4: 18 Febr. 1682 - 8 Febr. 1725.
28809: MOLL,W. - Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming.
10198: MOLL,W. - De rechten van den heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567.
30119: MOLLEMA,A.M.P. & P.M.MOREL. - Bibliographia neerlandica. I.Books on the Netherlands in foreign languages, 1940-1957. II.Translations of Dutch literature, 1900-1957.
14640: MOLLERUS,J.C. - Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel.
22198: MOLLET, JEAN ETIENNE. - Notice historique sur l'etablissement et les progres de la Societe etablie dans les Pays-Bas: pour l'Amelioration Morale des Prisonniers; suivie du reglement de la ditte Societe.
15233: MOMBERT,P. - Bevolkerungslehre.
22000: MOND,A. - Industry and politics. [Reprinted.]
18453: MANUALE DE' CONTI FATTI DELLE MONETE. - Manuale de' conti fatti delle monete ammesse nella tariffa del regno. Quinta edizione. Corredata degl'impronti d'ogni moneta, non che delle antiche misure e de' pesi di ogni dipartimento, e capoluogo ridotte all'attuale quantita messa in corso nel regno, oltre alcune giunte utili e necessarie.
21807: MONEY,L.C. - The triumph of nationalization.
15097: MONGLOND,A. - La France revolutionnaire et imperiale. Annales de bibliographie methodique et description des livres illustres. Tome 1: Annees 1789-1790.
17578: MONNIER,L. - Ethnie et integration regionale au Congo. Le Kongo central 1962-1965.
37779: MONTAIGNE, MICHEL DE (1533-1592) - Les essais. Publies d'apres l'exemplaire de Bordeaux, avec les variantes manuscrites & les lecons des plus anciennes impressions, des notes, des notices et un lexique, par Fortunat Strowski.
12186: MONTARNAL,H. - Manuel des operations commerciales et financieres de banque et de bourse. Deuxieme edition revue et corrigee.
10650: MONTCHRETIEN,A.DE. - FREDERICQ,P. - Antoine de Montchretien comme source de l'histoire economique des Pays-Bas au commencement du XVIIe siecle.
23977: MONTE,P.J. - Sovjethistoriografie en klassieke oudheid.
39607: MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT DE (1689-1755) - Wysgeerige aamerkingen, over de grootheid en ondergang der Romeinen. Uit het Fransch vertaald.
19539: MONTESQUIEU,C.DE. - BARRIERE,P. - Un grand provincial: Charles-Louis de Secondat baron de La Brede et de Montesquieu.
12213: MONTESQUIEU,C.DE. - GRANPRE MOLIERE,J.J. - La theorie de la constitution anglaise chez Montesquieu.
38453: ORPHELINATS AGRICOLES DU MEPLIER ET DE MONTFERROUX. - Registre des proces-verbaux des seances des membres de la Societe civile des Orphelinats agricoles du Meplier et de Montferroux.
18548: MOOIJ,J. - Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849-1994.
19246: MOORE,G.H. & J.SHISKIN. - Indicators of business expansions and contractions.
14327: MOORE,H.L. - Soviet Far Eastern policy 1931-1945.
38733: MOORREES,W. - Het Munstersche geslacht Van der Wyck.
37132: MOORS,S.M. - De Decapolis. Steden en dorpen in de Romeinse provincies Syria en Arabia.
14787: MOORSTEEN,R. - Prices and production of machinery in the Soviet Union 1928-1958.
15363: MOOY,A.M. - De Krankzinnigenwet van 1884.
20462: MORAZE,C. - La France bourgeoise XVIIIe-XXe siecles. Deuxieme edition.
37784: MOREAU DE JONNES, ALEXANDRE (1776-1870) - Statistique de l'agriculture de la France. Comprenant: la statistique des cereales, de la vigne, des cultures diverses, des paturages, des bois et forets, et des animaux domestiques ...
37788: MOREAU DE JONNES, ALEXANDRE (1776-1870) - Elements de statistique. Principes generaux de cette science, sa classification, sa methode, ses operations, ses divers degres de certitude, ses erreurs et ses progres ... Deuxieme edition, considerablement augmentee.
17343: MOREAU-CHRISTOPHE, LOUIS MATHURIN (1799-1881) - Du probleme de la misere et de sa solution chez les peuples anciens et modernes.
41047: MOREAU,C. - Bibliographie des Mazarinades. Publiee pour la Societe de l'histoire de France.
30139: MORELLET, ANDRE (1727-1819) - Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce. En cinq volumes in-folio proposes par souscription.
26703: MORELLY. - COE,R.N. - Morelly. Ein Rationalist auf dem Wege zum Sozialismus.
24461: MORGENSTERN,O. - SHUBIK,M. [ED.] - Essays in mathematical economics in honor of Oscar Morgenstern.
16871: MORINI-COMBY,J. - Mercantilisme et protectionnisme. Essai sur les doctrines interventionnistes en politique commerciale du XVe au XIXe siecle.
33607: MORISON,S.E. - The development of Harvard University since the inauguration of president Eliot 1869-1929.
14196: MORNET,D. - Les origines intellectuelles de la Revolution francaise (1715-1787).
12214: MOSER,J. - ZIMMERMANN,H. - Staat, Recht und Wirtschaft bei Justus Moser. Eine einfuhrende Darstellung.
11536: WAARHEID OVER HET PROCES TEGEN DE TERRORISTISCHE SAMENZWEERDERS IN MOSKOU. - De waarheid over het proces tegen de terroristische samenzweerders in Moskou. Het enige authentieke materiaal over het proces tegen het terroristische centrum Trotzki-Zinowjew ...
21901: MOSSE,A. - Les prisons et les institutions d'education corrective (Etude abregee du regime penitentiaire). Trosieme edition.
19402: MOST, JOHANN (1846-1906) - Die Losung der socialen Frage. Ein Vortrag, gehalten vor Berliner Arbeitern.
19403: MOST, JOHANN (1846-1906) - Die socialen Bewegungen im alten Rom und dar Casarismus.
11996: MOST,J. - ROCKER, RUDOLF (1873-1958) - Johann Most. Das Leben eines Rebellen. Mit Vorwort von Alexander Berkman.
18313: MOULIN,D.DE. - De heelkunde in de vroege middeleeuwen.
14267: MOULINS,A. - L'Universite francaise et la jeunesse serbe.
31590: MOUNIER,J.J. - EGRET,J. - La revolution des notables. Mounier et les monarchiens 1789.
41050: MOURRE,M. - Dictionnaire d'histoire universelle.
17100: MOZINGO,D. - Chinese policy toward Indonesia, 1949-1967.
16262: MUHLE,H. - Das proletarische Schicksal. Ein Querschnitt durch die Arbeiterdichtung der Gegenwart. [9. und 10. Tausend.]
12241: MUHLMANN,W.E. - Homo creator. Abhandlungen zur Soziologie, Anthropologie und Ethnologie.
11730: MUINCK,B.E.DE. - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal der Vereenigde Nederlanden (1646-1721).
24451: MUISWINKEL,L.F.VAN. - Inflatie en economische groei.
11100: ROSEBOEK VAN DE MUITERIJ. - Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers door den Persdienst van het Nationaal Jongeren Verbond.
13010: MULDER,H.J.A. - De Raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve van vergelijkende rechtsstudie.
10633: MULDER,T.B.C. - Loonvorming in overleg. Een onderzoek naar de gedragingen van het georganiseerde bedrijfsleven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
30124: MULLER,F. - Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten, zinneprenten en historische kaarten. De Nederlandsche geschiedenis in platen.
41190: MULLER,F. - Catalogue of books, maps, plates on America and of a remarkable collection of early voyages. With an alphabetical and a subject index by G.J.Brouwer.
28311: MULLER,A.H. - BAXA,J. - Adam Muller. Ein Lebensbild aus den Befreiungskriegen und aus der deutschen Restauration.
23767: MULLER,K. - Wirtschafts- und Technikgeschichte Japans.
10589: MULLER,A.F. - Het conflict bij de Maastrichtsche Zinkwit-Mij.
19947: MULLER,J.A.W. - Enkele bedrijfseconomische beschouwingen over den Nederlandschen steenkolenmijnbouw.
20410: MULLER,P.H. - Bibliografie betreffende den Bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
16374: MULLER,P.L. - Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk toegelicht uit de correspondentie der keizerlijke gezanten te 's-Gravenhage 1658-1678.
21530: MULLER FZ.,S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur.
23714: MULLER FZ.,S. - Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden.
16050: MULLER FZ.,S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht.
22534: MULLER HZN,S. - Onze wijze van grondwetsherziening.
41102: MULLER,F. - Essai bibliographie neerlando-russe. Catalogue d'une collection remarquable de livres, atlas ... hollandais ... concernant la Russie et la Pologne ...
18978: MULTACOGNOVI [I.E. A.HUIZINGA?] - De steunpilaren onzer samenleving.
11055: MULTATULI. - CONSTANDSE,A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
19156: MULTATULI. - ROMEIN,J.M. - Multatuli's tekort. Toespraak... gehouden op de eerste Multatulidag...
11783: MUNELES,O. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
16136: VREDE VAN MUNSTER. - Die Urkunden der Friedensschlusse zu Osnabruck und Munster, nach authentischen Quellen, nebst darauf bezuglichen Aktenstucken, historischer Uebersicht, Bucherkunde und Anmerkungen.
21669: MUNTINGHE,H. - STEENBEEK,A. - Hermannus Muntinghe.
30100: MUNZENBERG,W. - Programm und Aufbau der sozialistischen Jugend-Internationale.
30096: MUNZENBERG,W. - Die sozialistische Jugend-Internationale.
31021: MURATORI, LUDOVICO ANTONIO, HERE LUDWIG (1672-1750) - Gedanken uber die Abschaffung des Bettelns und Verpflegung der Armen. Uebersetzt und vermehrt von Peter Obladen.
33837: MURCIA, PEDRO JOACHIN DE. - Discurso politico sobre la importancia, y necesidad de los hospicios, casas de expositos, y hospitales, que tienen todos los estados, y particularmente Espana.
16126: MURRAY,W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803. De Committe's van Koophandel en Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
37076: MUSSERT,A.A. - Het verdrag met Belgie in strijd met 's lands belang. Uitgave van het Nationaal Comite van Actie tot Wijziging van het Verdrag met Belgie.
11922: MYERS,G. - Geschichte der grossen amerikanischen Vermogen.
19243: MYRDAL,G. - The challenge of world poverty. A world anti-poverty program in outline.
19186: MYRDAL,G. - Challenge to affluence.
20324: MYRDAL,G. - The cost of living in Sweden 1830-1930.
19190: MYRDAL,G. - An international economy. Problems and prospects.
21051: MYRDAL,G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Edited by P.Streeten.
17791: MYRDAL,J. - Report from a Chinese village. Translated by M.Michael.
12481: MYTINGER,C. - Headhunting in the Solomon Island around the Coral Sea.
12022: NA'AMAN,S. & H.P.HARSTICK. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation.
16146: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP LANDMAATSCHAPPIJ 'DRENTE', AMSTERDAM. - Naamlooze Vennootschap Landmaatschappij 'Drente', Amsterdam. Verslag over het 1e, 2e, 4e-30e, 32e, en [33e] boekjaar.
13642: NAARDEN,B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
20913: NABER,J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
41112: NAGELKERKE,G.A. - Suriname. A bibliography 1940-1980.
41111: NAGELKERKE,G.A. - Netherlands Antilles. A bibliography 17th century -1980.
12101: NAGLER,H. - Die Finanzen und die Wahrung der Sowjetunion. Betrachtungen zur Finanz- und Wahrungspolitik der UdSSR.
40472: NAHUIJS [VAN BURGST], HUIBERTUS GERARDUS (1782-1858) - Verzameling van officiele rapporten, betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825-1830, voorafgegaan door eenige aanmerkingen en mededeelingen omtrent denzelven, benevens eene memorie over de verhuring of uitgifte van landeryen aan Europeanen.
33254: NANNINGA UITTERDIJK,J. - Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen [1251-1635] [en Archief der Rekenkamer].
16660: NANNINGA,J.G. - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
14224: NANTERRE. - Notice historique et renseignements administratifs.
17019: NAP,J.M. - Dateering en rechtskarakter der z.g. lex Julia municipalis.
17831: NAPOLEON. - Napoleon et son temps. Livres rares, autographes, documents historiques. Catalogue 52.
15972: NAPOLEON III. - BOON,H.N. - Reve et realite dans l'oeuvre economique et sociale de Napoleon III.
34266: NASSAU LA LECK, LODEWIJK THEODOOR VAN, HIER GESCHREVEN ALS LOUIS THEODORE DE (1741-1795) - Lettre ... a monsieur Linguet, avocat &c. ... servant a defendre sa patrie, la Republique des Provinces- Unies & ses concitoyens, contre les assertions hasardees, meme offensantes, inserees, dans le numero XXXIIme de ses Annales, a l'article sur la Hollande.
12828: ARCHIVES OU CORRESPONDANCE INEDITE DE LA MAISON D'ORANGE-NASSAU. - Archives ou correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publie ... par G.Groen van Prinsterer. Premiere serie [1552-1584]. [With:] Supplement [bound with:] Table des matieres et des lettres ... par J.T.Bodel Nijenhuis.
14069: NATHAN,M. - South Africa from within.
13116: NAUTA,J. - Boek van dankbaar gedenken 1894-1934. Uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden...
20977: NEALE,A.D. - The antitrust laws of the United States of America. A study of competition enforced by law.
17722: NECKER, JACQUES (1732-1804) - De l'administration des finances de la France.
10486: NEDERBURGH,H.G. - Eenige beschouwingen over transportatie en relegatie vooral in verband met kolonisatie.
14286: HANDELSVERDRAGSPOLITIEK VAN NEDERLAND. - Handelsverdragspolitiek van Nederland. Notulen van de vergaderingen en conclusies eener Commissie, ingesteld aan het Departement van Buitenlandsche Zaken voor de bestudeering van de handelsverdragspolitiek van Nederland in vergelijking met die, welke door andere landen wordt gevolgd (october 1927 - april 1928).
14998: HANDELSVERDRAGEN VAN NEDERLAND. - De handelsverdragen van Nederland. Overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere landen, bestaande op 1 januari 1911.
12810: KINDERARBEID IN NEDERLAND. - Kinderarbeid in Nederland en in het buitenland. Uitgegeven door het Bestuur van het Congres voor Kinderbescherming.
17776: OOSTERS GENOOTSCHAP IN NEDERLAND. - Oosters Genootschap in Nederland. Voordrachten 1-18.
16517: OPEN BRIEF AAN ALLE KIEZERS IN NEDERLAND. - Open brief aan alle kiezers in Nederland over de algemeene verkiezingen in Junij 1864. Door een kiezer ten platten lande.
10758: GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND. - Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven o.l.v. H.Brugmans.
12558: BIJDRAGEN EN MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 85-100.
18327: ACTA HISTORIAE NEERLANDICA. - Acta Historiae Neerlandica. Studies on the history of the Netherlands. Volumes 1-4.
19095: NEF,J.U. - War and human progress. An essay on the rise of industrial civilization.
10173: NELDE,P.H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
10002: BRITAIN AND THE NETHERLANDS. - Papers delivered to the Anglo-Dutch Historical Conference[s]. Ed. by J.S.Bromley, E.H.Kossmann, A.C.Duke and C.A.Tamse. Volumes 1-2 and 4-6.
21116: BRITAIN AND THE NETHERLANDS. - Papers delivered to the Oxford-Netherlands Historical Conference 1959. Edited by J.S.Bromley and E.H.Kossmann.
16592: GENERAL VIEW OF TRADE AND INDUSTRY IN THE NETHERLANDS. - A general view of trade and industry in the Netherlands. Composed by the Commercial Department of the Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
34894: NETSCHER,E. - Aanteekeningen omtrent Midden-Sumatra, aan officiele bescheiden ontleend.
23277: NETSCHER,E. & J.A.VAN DER CHIJS. - De munten van Nederlandsch Indie, beschreven en afgebeeld.
41085: NETTLAU,M. - Bibliographie de l'anarchie.
25789: NEUHAEUSER,R. - Towards the romantic age. Essays on sentimental and preromantic literature in Russia.
13208: NEUKIRCH,B. [ED.] - Wirtschaftliche und soziale Strukturprobleme im europaischen Nordwesten in der fruheren Neuzeit und an der Schwelle des Industriezeitalters. Niederschrift uber die Tagung der Arbeitsgemeinschaft westdeutsche Landes- und Volksforschung in Spaubeek (Niederl. Limburg) vom 3.-5. Oktober 1966.
34843: NEUMANN,J.H. - Schets der Karo-Bataksche spraakkunst.
22110: NEUMARK,F. - Der Reichshaushaltplan. Ein Beitrag zur Lehre vom offentlichen Haushalt.
22278: LAWS OF NEUTRALITY. - The laws of neutrality as existing on August 1, 1914.
10865: NEVE,P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie, territoir, archieven.
16747: NEWFANG,O. - Capitalism and communism: a reconciliation.
41055: NEWMAN,E.L. - Historical dictionary of France from the 1815 Restoration to the Second Empire.
14807: NICHOLSON,J.S. - Elements of political economy. Second edition. [Reprinted.]
12366: NICQ,ABBE. - Le pere Simeon Lourdel de la Societe des Peres Blancs et les premieres annees de la mission de l'Ouganda. Troisieme edition, revue par un missionaire.
16768: BOTE VOM NIEDERRHEIN. - Der Bote vom Niederrhein. Faksimile-Nachdruck der Jahrgange 1865/66. Mit einer Einleitung von G.Eckert.
31588: NIELLIUS,C. - SAX,C.D. - Carolus Niellius.
10534: NIEMAN,H.J. - Het religieus socialisme.
41116: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Collection of auction sale catalogues of antiquarian books.
18374: NIERMEYER,J.F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
11061: NIEUWENHUIJZE,C.A.O.VAN. - Mens en vrijheid in Indonesie.
19145: NIEUWENHUIS,A.W. - De levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschaving. Rede ...
20718: NIEUWENHUIS,G.M. - Van timmerman tot vliegtuigbouwer. Een halve eeuw technisch vakonderwijs in Haarlem.
10536: NIEUWENHUIS,J.A. - Uit den tijd der voortrekkers.
41060: NIJHOFF, MARTINUS. - Collection of 26 catalogues of antiquarian books, mostly on economics and social sciences.
24811: NIJHOFF,W. - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. Tweede druk bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum.
41062: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
21545: NIJHOFF,I.A. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd.
36246: NIJHOFF,P. - Inventaris van het oud archief der gemeente Arnhem.
13089: NIJK,A.J. - Secularisatie. Over het gebruik van een woord.
36277: BIJDRAGEN VOOR DE NIJVERHEID. - Bijdragen voor de nijverheid, bepaaldelijk ten aanzien van de kunsten, handwerken, fabrijken en trafijken, den koophandel, de zeevaart en de visscherijen. Opgemaakt uit de mededeelingen der departementen en leden correspondenten der Nederlandsche maatschappij, ter bevordering van nijverheid 1836 [-42]. Iste deel.
17042: NILLESEN,J.A. - De sociale toestand der joden in Rusland onder de tsaren en de sowjets. Een bijdrage tot de studie van het jodenvraagstuk.
21843: NIPPOLD,F. - Die ROmisch-katholische Kirche im Konigreich der Niederlande. Ihre geschichtliche Entwicklung seit der Reformation und ihr gegenwartiger Zustand.
13295: NIPPOLD,W. - Die Anfange des Eigentums bei den Naturvolkern und die Entstehung des Privateigentums.
37141: NISPEN TOT SEVENAER,O.F.A.M.VAN. - Het waterschap van den Oude-IJssel.
20390: NITISASTRO,W. - Population trends in Indonesia.
17920: NOE,A. - De handel van Noord-Nederland op Engeland in de dertiende eeuw.
41099: NOEL,B. - Dictionnaire de la Commune. Iconographie et Legendes de Marie-Jose Villotte.
22360: NOELLNER,F. - Over de Badensche wet op de strafvoltrekking, in een nieuw tuchthuis voor mannelijke veroordeelden te Bruchsal. Uit het Hoogduitsch. Gevolgd door bedenkingen op eenige bepalingen van het strafwetboek voor Nederland [door C.F.Lurasco].
35448: NOETHER, MAX (1844-1921) - - Collection of 12 offprints from the Mathematische Annalen (7) and other journals, all thus marked in print, three marked in print 'Ueberreicht vom Verfasser'.
20980: NOGARO,B. - Le developpement de la pensee economique.
21696: NOGARO,B. - La methode de l'economie politique.
14027: NOGARO,B. - La monnaie et les phenomenes monetaires contemporains. [Deuxieme edition refondue et considerablement augmentee.]
13568: AFRIQUE NOIRE. - L'Afrique noire depuis la Conference de Berlin. Colloque international organise par le Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie Modernes (Berlin 13-16 mars 1985).
11660: NOLENS,W.H. - GRIBLING,J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een priester- staatsman.
10249: NOORDENBOS,O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
17129: NOORDHOFF,F.S. - Petroleum en petroleum-politiek. Verzamelde opstellen.
14769: NORDHOFF,C. - The communistic societies of the United States; from personal visit and observation.
11209: NORDLOHNE,E. - De economisch-geografische structuur der Nederlandse Benedenwindse eilanden.
14166: NORREN,B.VAN. - Socio-culturele structuur en innovatie. Een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java.
11268: COMMUNISTISCHE NOTITIES. - Communistische Notities. Red. F.Baruch [e.a.]. Nr 59-61, 64-65, 67-69, 71, 73-74 en 77-80.
23953: NOWELL-SMITH,S. - The house of Cassell 1848-1958.
18018: NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1784-1934. Tweede druk.
21157: NUTSSPAARBANK. - De Nutsspaarbank te Alkmaar gedurende een eeuw 1847-1947.
14789: NUTTER,G.W. - Growth of industrial production in the Soviet Union. Assisted by I.Borenstein and A.Kaufman.
24423: NUYENS,E.M.T.W. - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.
14893: NWABUEZE,B.O. - A constitutional history of Nigeria.
11064: NYESSEN,D.J.H. - Somatical investigations of the Javanese 1929.
13219: NYGH,W.J.C.A. - La politique financiere des Pays-Bas pendant la guerre.
21827: NYPELS,L.A.D. - Het rijksfiscaal strafprocesrecht.
16302: NYS, ERNEST (1851-1920) - Recherches sur l'histoire de l'economie politique.
12148: OBERFOHREN,E. - Die Idee der Universalokonomie in der franzosischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf Turgot.
34229: OBRECHT, GEORG (1547-1612) - Discursus bellico-politicus ... in quo, quomodo adversus Turcicum tyrannum bellum commode geri possit, quam felicissime ostenditur. [Followed by some other treatises and generally known as Funff Underschiedliche Secreta politica.]
38692: OBREEN,J.A. - Opwekking tot landverhuizing naar de republiek der Vereenigde Staten van Noord- Amerika.
21941: OBREEN,A.L.H. - Verschillende onderwerpen. Opstellen overgedrukt uit het 'Weekblad voor den handeldrijvenden en industrieelen middenstand', van 15 September 1909 tot 1 Juli 1910.
10367: OBREEN,H.T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust.
14857: OBST,G. - Das Bankgeschaft. 5. Auflage (4. unveranderter Abdruck).
19784: OBST,G. - Das Bankgeschaft. 6. vollstandig umgearbeitete Auflage.
17964: OBST,G. - Notenbankwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika.
10621: OERLEMANS,J.W.H. - Autoriteit en vrijheid. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij.
21939: OETTINGEN,A.VON. - Antiultramontana. Kritische Beleuchtung der Unfehlbarkeitsdoktrin vom Standpunkt evangelischer Glaubensgewissheit.
17216: OETTINGEN,M.VON. - Abriss des Russischen Staatsrechts.
10634: OFFERMANS,P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
14612: OGTROP,L.F.A.M.VAN. - Belegging van spaarbankgelden.
18063: OKASAKI,A. - Histoire du Japon: l'economie et la population.
22006: OKMA,N. - Misbruik van recht.
22917: OLDEN,G.VAN. - Opmerkingen betreffende verbindtenissen van minderjarigen, volgens het Nederl. Burg. Wetboek.
20884: OLDENBARNEVELT. - - The tragedy of Sir John van Olden Barnavelt. Herdrukt naar de uitgave van A.H.Bullen, met een inleiding van R.Fruin.
24259: OLDENBARNEVELT. - - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Olden-Barnevelt, ridder, heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen advocaet van Hollandt, &c. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt.
17528: OLDENBARNEVELT. - TEX,J.DEN. - Oldenbarnevelt.
22019: OLDS,M. - The high cost of strikes.
20469: OLIVESI,A. - La Commune de 1871 a Marseille et ses origines.
19948: OMMEN KLOEKE,W.K.J.J.VAN. - De vrijheid van beroep en bedrijf.
23383: ONCKEN, AUGUST (1844-1911) - Geschichte der Nationalokonomie. Erster Teil [all published]: Die Zeit vor Adam Smith.
10694: CENTRALE LANDBOUW-ONDERLINGE. - Centrale Landbouw-Onderlinge. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25jarig bestaan op 12 juli 1934.
21999: MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS. - Rapport van de commissie inzake het Middelbaar Technisch Onderwijs ...
10492: DEMOGRAFISCH ONDERZOEK. - Enige voorlopige resultaten van het demografisch onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (E.E.G. Project 11.41.002). Rapport 1. De Beneden Waropen, 2. Noemfoor, 3. Nimboran, 5. Fak-Fak.
10909: ONNEN,M.F. - De opleiding van den handwerksman.
11595: ONTGOOCHELINGEN. - Ontgoochelingen. Uitgave van den Federatieven Bond van Werkers in de Grafische Vakken.
10893: ONTWIKKELING. - Ontwikkeling. Populair maandschrift voor natuurwetenschappelijke en wijsgeerige vraagstukken. Red. H.Schutjes. Jrg.1 [niet verder verschenen].
35153: ZAAKEN VAN STAAT EN OORLOG. - Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert het begin van het jaar MDCCLXXX [1780] ... Deel 1-25 [van 40].
10455: OORSCHOT,H.J.VAN. - De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesie.
18799: OPPENHEIMER,F. - Grossgrundeigentum und soziale Frage. Versuch einer neuen Grundlegung der Gesellschaftswissenschaft. Zweite, unveranderter Auflage.
14569: OPPERMANN,O. - Der frankische Staatsgedanke und die Aachener Konigskronungen des Mittelalters. Eine diplomatische Untersuchung.
18027: OPPERMANN,O. - Opmerkingen over Hollandsche stadsrechten der XIIIe eeuw.
14571: OPPERMANN,O. - Rheinische Urkundenstudien. Zweiter Teil: Die Trierisch-Mosellandischen Urkunden. Hrsg. von F.Ketner.
14570: OPPERMANN,O. - Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts. Bearbeitet und hrsg. von W.J.Alberts und F.Ketner.
19229: OPRSAL,P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
22477: VOLKENRECHTELIJKE OPSTELLEN. - Volkenrechtelijke opstellen ter ere van de hoogleraren B.M.Telders, F.M.Baron van Asbeck en J.H.W.Verzijl aangeboden door oud-leerlingen op 26 november 1957.
16498: OPZOOMER,C.W. - De godsdienst.
15364: OPZOOMER,C.W. - Losse bladen.
13058: ORANJE,D.J.P. - Het beleid der Commissie Generaal. De uitwerking der beginselen van 1815 in het Regeerings Reglement van 1818.
18078: ORBAAN,J.A.F. & G.J.HOOGEWERFF. - Bescheiden in Italie omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
33726: ORBAAN,J.A.F. & G.J.HOOGEWERFF. - Bescheiden in Italie omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Delen 2 en 3.
22903: REGTERLIJKE ORGANISATIE. - Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie. Officiele uitgave.
19556: INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION. - The International Labour Organisation. The first decade. Preface by A.Thomas.
11071: OSSENBRUGGEN,F.D.E.VAN. - Het primitieve denken zooals dit zich uit voornamelijk in pokkengebruiken op Java en elders.
18475: OSSOWSKI,S. - Class structure in the social consciousness. Translated from the Polish by S.Patterson.
28314: OSTROGORSKI, MOISEI (1854-1919) - La democratie et l'organisation des partis politiques.
30315: OSTROGORSKI, MOISEI (1854-1919) - La femme au point de vue du droit public. Etude d'histoire et de legislation comparee.
19967: OSTWALD,R. - Nachdruckverzeichnis von Einzelwerken, Serien und Zeitschriften aus allen Wissenschaftsgebieten (Reprints).
17738: OSWALT,H. - Grundzuge der Geldtheorie. Ein Nachtrag zu den Vortragen uber wirtschaftliche Grundbegriffe.
36013: [DITTMAR, HEINRICH (1792-1866)], AND OTHERS. - Die Bestrebungen des Erziehervereins zu Nurnberg, sowohl in festerer Begrundung seiner Anstalt fur allgemein vorbereitende und fur gelehrte Bildung, als auch in Errichtung einer Waisenanstalt zur Bildung kunftiger Volksschullehrer, dargelegt den Standen des Konigreichs Baiern.
15026: OTTEN,G.J. - De ontwikkeling der verbruikscooperatie in Nederland.
38618: OTTERLOO, ANTHONY VAN (1817-1882) - Vreemde landen en volken. Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen.
22471: OUD,P.J. - Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden. Tweede druk.
14137: OUD,P.J. - Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940.
14572: OUD,P.J. - LIBERALE GEDACHTEN. - Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. P.J.Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag.
14935: OUD,P.J. - VONHOFF,H.J.L. - Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J.Oud.
10592: OUDEGEEST,J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland.
22113: OUDEGEEST,J. - La legislation sociale.
11596: OUDEGEEST,J. - Naar den opgang.
12604: OUDEGEEST,J. - - 4 pamfletten.
10611: OUDELIEDENZORG. - De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
19341: OUDHEUSDEN,J.L.G.VAN. & J.A.M.VERBOOM. - Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945.
39072: OUVRE,H. - Aubery du Maurier. Etude sur l'histoire de la France et de la Hollande 1566-1636
15492: OUWERKERK DE VRIES, JAN VAN (1770-1842) - Handel en nijverheid, of proeve, om derzelver uit- en inheemsche belangen in overeenstemming te brengen.
22184: OVERBECK,A.VON. - Die Erscheinungsformen des Verbrechens im Lichte der modernen Strafrechtsschule, mit besonderer Berucksichtigung der Versuchslehre.
10457: OVERDIJKINK,G.W. - Het Indonesische probleem. De feiten.
16432: OVERKANT,C.VAN D' [?]. - Onze buitenlandsche politiek.
17682: OVERVOORDE,J.C. - Gemeente-archief Leiden. Archieven van de gasthuizen. Inventarissen en regestenlijsten.
20008: OWEN, ROBERT (1771-1858) - A new view of society; or, essays on the formation of the human character preparatory to the developement of a plan for gradually ameliorating the condition of mankind. Fourth edition.
18721: OWEN, ROBERT (1771-1858) & ALEXANDER CAMPBELL (1786-1866) - Debate on the evidences of Christianity; containing an examination of the social system, and of all the systems of scepticism of ancient and modern times. Held in the city of Cincinnati, Ohio, from the 13th to the 21st of April, 1829 ... Reported by Charles H.Sims, stenographer. With an appendix, written by the parties.
16221: OWEN,R. - - A bibliography of Robert Owen, the socialist 1771-1858. Second edition revised and enlarged.
16222: OWEN,R. - PITZER,D.E. [ED.] - Robert Owen's American legacy. Proceedings of the Robert Owen Bicentennial Conference.
14894: OYEDIRAN,O. [ED.] - Nigerian government and politics under military rule, 1966-79.
34125: PAALMAN,D. - Handleiding voor houders van effecten, bevattende eene beknopte omschrijving van alle te Amsterdam officieel genoteerd wordende fondsen ...
14225: PAGART,M. - Des systemes hypothecaires en France.
14666: PAGE,B.B. - The Czechoslovak reform movement, 1963-1968. A study in the theory of socialism.
13000: PAGET, AMEDEE (1804-1841) - Introduction a l'etude de la science sociale, contenant un abrege de la theorie societaire ... Deuxieme edition.
22581: PAISH,F.W. - Studies in an inflationary economy. The United Kingdom 1948-1961.
15835: PALAIS DE LA PAIX. - Bibliotheque du Palais de la Paix. Catalogue par P.C.Molhuysen et E.R.Oppenheim. - Premier supplement du catalogue par P.C.Molhuysen et D.Albers. - Deuxieme supplement au catalogue par J.ter Meulen et A.Lysen. - Index alphabetique par noms d'auteurs ou mots d'ordre du catalogue et des supplements. - Index sommaire par ordre alphabetique des matieres du catalogue et des supplements. - Troisieme supplement (acquisitions 1928/1929-1936) par J.ter Meulen et A.Lysen. - Index alphabetique par noms propres du troisieme supplement. - Supplement 1937-1952, 6 volumes. - Index to the supplements 1937-1952.
20241: PALAIS DE LA PAIX. - Bibliotheque du Palais de la Paix. Catalogue par P.C.Molhuysen et E.R.Oppenheim. - Premier supplement du catalogue par P.C.Molhuysen et D.Albers. - Index alphabetique du catalogue (1916) et du supplement (1922).
15198: PAJALIN,N. - Die Leninwerke. Geschichte eines bolschewistischen Betriebes.
13489: PALACKY,F. - ZACEK,J.F. - Palacky. The historian as scholar and nationalist.
41235: NEW PALGRAVE. - The new Palgrave. A dictionary of economics. Edited by J.Eatwell, M.Milgate & P. Newman.
19708: PALGRAVE, ROBERT HARRY INGLIS (1827-1919) - Notes on banking in Great Britain and Ireland, Sweden, Denmark and Hamburg; with some remarks on the amount of bills in circulation, both inland and foreign, in Great Britain and Ireland; and the banking law of Sweden.
34906: PALMER VAN DEN BROEK,W. - Ardjoena-Sasra-Baoe. Een Javaansch gedicht.
12065: PALYI,E. - Der Kommunismus. Sein Wesen, sein Ziel, seine Wirtschaft. Grundzuge eines Systems der Gemeinwirtschaft. Herausgegeben und mit einem Nachwort von E.Bernstein.
23975: PANEL,G. - Documents concernant les pauvres de Rouen [1224-1789]. Extraits des archives de l'Hotel- de-Ville. Publies avec introduction, notes et table.
11773: PANIN,V. - Das zaristische Russland. Aus dem Russischen ubersetzt von A.Panin.
29858: PANTALEONI, MAFFEO (1857-1924) - Principii di economia pura.
14553: PANTENIUS,T.H. - Geschichte Russlands von der Entstehung des russischen Reiches bis zur Zeit vor dem Weltkriege. Zweite, vermehrte Auflage.
22080: PANTHOU,L.DE. - Etudes de legislation comparee. Les codes francais compares aux codes de Geneve, de Belgique et d'Allemagne.
22916: PAPE,C.W.J. - Bijdrage tot de leer der zeeverzekering van vloeibare waren.
33801: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PAPIERFABRIEK. - Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. Honderd jaren papierfabriek 1850-1950.
14268: PAPMEHL,K.A. - Freedom of expression in eighteenth century Russia.
17217: PAQUET,J. - Memoire qui a obtenu le prix decerne par l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres dans la seance du 24 juillet 1834, sur la question proposee: D'examiner quel etait l'etat des institutions provinciales et communales et des corporations des pays de l'ancienne France, a l'avenement de Louis XI ...
11210: ORANJE EN DE ZES CARAIBISCHE PARELEN. - Officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina 1898-1948.
40627: PARETO, VILFREDO (1848-1923) - Sul principio economico. [Lettera a Benedetto Croce.]
23343: PARETO, VILFREDO (1848-1923) - Manuel d'economie politique. Traduit sur l'edition italienne par Alfred Bonnet (revue par l'auteur).
23318: PARETO, VILFREDO (1848-1923) - Les systemes socialistes.
22681: PARETO,V. - BUCOLO,P.[ED.] - The other Pareto. Translated by P. and G.Bucolo, with a preface by R.Fletcher.
40626: PARETO, VILFREDO (1848-1923) - Il protezionismo in Italia ed i suoi effetti.
16223: PARETZKI,E. - Die Entstehung der judischen Arbeiterbewegung in Russland.
37764: PARIEU, M. ESQUIROU DE (1815-1893) - Principes de la science politique.
16762: PARIS,L.D'ORLEANS DE. - De la situation des ouvriers en Angleterre. Memoire presente a la Commission d'enquete sur les conditions du travail.
13894: PARISET,G. - Etudes d'histoire revolutionnaire et contemporaine.
30112: PARKER,A. - Negroes in the post-war world.
11923: PARKER,T. - REVILLE,A. - Theodore Parker. Sa vie et ses oeuvres. Un chapitre de l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis.
29783: PARKHURST, FREDERIC AUGUSTUS (1877-?) - Applied methods of scientific management. First edition. First thousand.
17261: ENQUETE PARLEMENTAIRE. - Enquete parlementaire sur l'insurrection du 18 mars [1871].
13209: PATAKI-SCHWEIZER,K.J. - A New Guinea landscape. Community, space, and time in the Eastern Highlands.
13623: PATTEE,R. - Africa do Sul, vizinha de Portugal.
13624: PATTEE,R. - Os antigos protectorados de Lesoto, Botswana e Suazilandia.
18281: PATTERSON,E.M. - Europe in 1927. An economic survey.
13625: PATTERSON,S. - The last trek. A study of the Boer people and the Afrikaner nation.
10146: PAUW,C. - Strubbelingen in stad en lande.
13632: PAUWELS,F.M. - Landhuishoudkundig onderzoek bij de Jupaliri (Ituri, Oostprovincie, Kongo).
13895: PAVLOWITCH,S.K. - Anglo-Russian rivalry in Serbia 1837-1839. The mission of Colonel Hodges.
30083: PAWLOW,W. & B.KORES. - Die Aufgaben der kommunistischen Jugendorganisation nach der Uebernahme der Macht durch das Proletariat. Aus der Praxis der komm. Jugendorganisationen von Russland und Ungarn.
18895: PEARS, EDWIN (1835-1919) - Prisons and reformatories at home and abroad. Being the transactions of the International Penitentiary Congress held in London, July 3-13, 1872, including official documents, discussions, and papers presented to the Congress. Edited, at the request of the International Committee. Reprinted for private circulation.
20727: PECQUEUR, CONSTANTIN (1801-1887) - De la republique de Dieu. Union religieuse pour la pratique immediate de l'egalite et de la fraternite universelles. Redige a la demande de ses freres.
20730: PECQUEUR, CONSTANTIN (1801-1887) - Economie sociale. Des interets du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, et de la civilisation en general, sous l'influence des applications de la vapeur. Machines fixes, chemins de fer, bateaux a vapeur, etc. Deuxieme edition.
21493: PEENEMAN,K.J.W. - Inventaris van het archief van bestuur en directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1971.
11720: PEEPERKORN,H. - Ondanks tegenwind vooruit! Iets over de industrieele ontwikkeling van oostelijk Noordbrabant in de decaden tusschen de twee wereldoorlogen 1918-1940.
18758: PEET,J. - Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969.
41206: PEIGNOT,G. - Dictionnaire critique, litteraire et bibliographique des principaux livres condamnes au feu, supprimes ou censures: precede d'un discours sur ces sortes d'ouvrages.
10360: PEKELHARING,C.A. - BAART DE LA FAILLE,J.M. & H.G.K.WESTENBRINK & P.NIEUWENHUIJSE. - Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922.
13754: ORANG-PELADANG. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang-Peladang'.
20459: PELUS,M.L. - Wolter von Holsten, marchand lubeckois dans la seconde moitie du seizieme siecle. Contribution a l'etude des relations commerciales entre Lubeck et les villes livoniennes.
21042: PEN,J. - Income distribution.
17161: PEN,J. - Income distribution. [Reprinted.]
12149: PENTMANN,J. - Die Zollunionsidee und ihre Wandlungen im Rahmen der wirtschaftspolitischen Ideen und der Wirtschaftspolitik des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
19926: PERDIGUIER,A. - Memoires d'un compagnon.
24965: PEREIRE, EMILE (1800-1875) & ISAAC PEREIRE (1806-1880) - Oeuvres. Rassemblees et commentees par P.C.Laurent de Villedeuil ... Serie G: Documents sur l'origine et le developpement des chemins de fer (1832-1870 [i.e. 1852]).
13938: PEREIRE, ISAAC (1806-1880) - La question religieuse.
33649: PERI, GIOVANNI DOMENICO (1590-1666) - Il negotiante. Diviso in quattro parti.
15074: PERIER,C. - Les finances et la politique. De l'influence des institutions politiques et de la legislation financiere sur la fortune publique.
12716: PERIN,C. - Ueber den Reichthum in der christlichen Gesellschaft. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem Franzosischen ubersetzt von J.Weizenhofer.
13764: BUITEN DE PERKEN. - Buiten de perken. Redacteuren: A. de Jong, R. de Jong, G.Harmsen, W.Langeveld. Nr 1-59 [niet verder verschenen].
41035: BUITEN DE PERKEN. - Buiten de perken. Redacteuren: A. de Jong, R. de Jong, G.Harmsen, W.Langeveld. Nrs 1, 5, 7, 11, 17, 22, 25, 30, 33, 38, 47 en 49-58.
18218: PERRIN,M. - Saint-Etienne et sa region economique. Un type de la vie industrielle en France.
13256: PERRY,E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
13247: PERSICA. - Persica. Jaarboek van het Genootschap Nederland-Iran, Stichting voor Culturele Betrekkingen. Annuaire de la Societe Neerlando-Iranienne. Volumes 1-6.
21276: PERSONS,W.M. & W.T.FOSTER & A.J.HETTINGER JR. [ED.) - The problem of business forecasting. Papers presented at the Eighty-Fifth Annual Meeting of the American Statistical Association, Washington, D.C., December 27-29, 1923.
17218: PETIT-DUTAILLIS,C. - La monarchie feodale en France et en Angleterre Xe-XIIIe siecle.
20672: PETROLEUMBOEK. - Uitgave van het dagblad 'De Telegraaf'.
27833: PETROLEUMBOEK. - Uitgave van het dagblad 'De Telegraaf'.
12633: PETRUS BLUMBERGER,J.T. - De communistische beweging in Nederlandsch-Indie. Tweede herziene en bijgewerkte druk.
38250: PEYMA, WORP VAN (1795-C.1880) - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken, en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland.
15864: PFEFFERMANN,G. - Industrial labor in the Republic of Senegal.
12102: PFEIFFER,G. & H.G.STRICKERT. [ED.] - KPD-Prozess. Dokumentarwerk zu dem Verfahren uber den Antrag der Bundesregierung auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 'Kommunistischen Partei Deutschlands' vor dem ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts.
14770: PFLUGER,P. - Sozialpolitische Reden und Aufsatze.
15744: PHILIP,A. - Le socialisme trahi.
35836: PHILIPS,D. - DOORNKAAT KOOLMAN,J.TEN. - Dirk Philips, vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568.
17065: PHILIPS,J.F.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
22018: PHILIPSE,A.H. - Le role du conseil de la Societe des Nations dans le reglement pacifique des differends internationaux.
34816: DICTIONARY OF SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH-CENTURY DUTCH PHILOSOPHERS. - The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers. General editors: W. van Bunge, H.Krop, B.Leeuwenburgh, H. van Ruler, P.Schuurman & M. Wielema.
12328: PICARD,E. - En Congolie 1896. Troisieme edition, suivie de 'Notre Congo en 1909'.
13152: PIECHOROWSKI,A. - Der Untergang der judischen Gemeinde Nordhorn. Hrsg. vom Arbeitskreis fur Heimatgeschichte Nordhorn.
22946: PIEPERS,M.C. - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal.
38697: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - [Konvoluut van 17 kleinere geschriften, boekbesprekingen, overdrukken.]
16662: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - Leerboek der staathuishoudkunde.
24907: PIERSON, JAN LODEWIJK (1893-1979) - 10,000 Chinese-Japanese characters.
17608: PIERSON,A. - BOERSEMA,K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie.
22401: PIERSON,H. - Tweeeerlei zedewet? Een waarschuwing tegen ons aanstaand Nationaal Congres besproken.
18569: PIERSON,N.G. - Briefwisseling 1839-1909. Uitgegeven door J.G.S.J. van Maarseveen. Deel 1: 1851- 1884.
35934: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - Grondbeginselen der staathuishoudkunde. Tweede druk. Nieuw bewerkt.
17627: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - Leerboek der staathuishoudkunde. Derde druk, bijgewerkt door C.A.Verrijn Stuart.
22588: PIETERS,J.M. - RECHTSVINDING. - Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.M.Pieters, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
20422: PIETERSE,W.C. [ED.] - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. Original text. Introduction, notes and index.
22694: PIGOU,A.C. - Income. An introduction to economics. [Reprinted.]
22620: PIGOU,A.C. - Socialism versus capitalism. [Reprinted.]
10252: PIJPER,F. - Polemische geschriften der hervormingsgezinden.
10251: PIJPER,F. - Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn, e.a.).
17200: SUR L'ORDRE DU MARECHAL PILSUDSKI. - Sur l'ordre du marechal Pilsudski. L'Enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais.
18540: PINNER,F. (FRANK FASSLAND). - Deutsche Wirtschaftsfuhrer. [15., erweiterte Auflage.]
41178: PINTO,I.DE. - NIJENHUIS,I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting.
22968: PINTO,A.A.DE. - De afschaffing der doodstraf in het koningrijk Saksen.
19667: PIRENNE,H. - Bibliographie de l'histoire de Belgique. Troisieme edition revue et completee avec la collaboration de H.Nowe et H.Obreen.
19668: PIRENNE,H. - Histoire de Belgique. [Volume 1-3: Troisieme edition revue et corrigee.]
17219: PIRENNE,H. - Histoire economique de l'occident medieval.
21167: PIRENNE,L.P.L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
14808: PIROU,G. - Introduction a l'etude de l'economie politique.
19454: PISCHEL,E.C. & C.ROBERTAZZI. - L'Internationale communiste et les problemes coloniaux 1919- 1935.
20248: PITLO,A. - De geschiedenis der notariele wetenschap.
16053: PITLO,A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren.
12169: PITSCH,F.J. - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
15017: EENVOUDIG PLAN. - Eenvoudig plan om het Nederlandsche finantiewezen op eenen vasten en duurzamen grondslag te regelen ... Door J.H.v.E.
15756: FIVE-YEAR PLAN. - Summary of the fulfilment of the first five-year plan for the development of the national economy of the U.S.S.R. [At head:] Report of the State Planning Commission of the Council of People's Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics.
14001: PLANTY-BONJOUR,G. - Les categories du materialisme dialectique. L'Ontologie sovietique contemporaine.
20333: PLASS, FRIEDRICH. - Geschichte der Assecuranz und der hanseatischen Seeversicherungs-Borsen Hamburg, Bremen, Lubeck.
12805: LE PLAY, FREDERIC (1806-1882) - La reforme sociale en France deduite de l'observation comparee des peuples europeens.
10059: PLENER,E.VON. - Die englische Fabrikgesetzgebung.
29065: PLETCHER,N.M. - Some chapters from the history of the Rhine country.
34887: PLEYTE,C.M. - De ballade Njai Soemoer Bandoeng. Een Soendasche pantoenvertelling. [And:] De lotgevallen van Tjioeng Wanara naderhand vorst van Pakoean Padjadjaran. [And:] De legende van den Loetoeng Kasaroeng. Een gewijde sage uit Tji-rebon. [And:] Woordenlijst tot de pantoen's ...
36133: PLIESTER,G. - Leerboek der notariele wetenschap.
23667: PLOEG,A. - Government in Wanggulam.
10593: PLOEG,C.J.VAN DER. - Oogst van de laatste 10 jaren. Nederlandse katholieke landarbeidersbond St Deusdedit.
14516: PLUVIER,J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie in de jaren 1930 tot 1942.
21580: POEL,J.VAN DER. - Rondom compositie en compromis (Fiscale studie in bestuurs- en strafrecht).
22318: POEL,J.VAN DER. - Rondom de handelsverdragspolitiek.
14472: POELHEKKE,J.J. - Het Staatse bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het najaar van 1650. Rede ...
18378: POELHEKKE,J.J. - 't Uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
21192: POELHEKKE,J.J. - Het verraad van de pistoletten?
18379: POELMAN,H.A. - Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel. Eerste deel: 1122-1499.
11721: POELMAN,H.A. - Geschiedenis van den handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische tijdperk.
11600: POELS,H.A. - COLSEN,J. - Poels.
16601: POELS,H.A. - Een probleem. Rede.
16602: POELS,H.A. - Tijdig. Rede...
11599: POELS,H.A. - Een zestal redevoeringen. Uitgave van den Limb. R.K. Werkliedenbond.
11601: POELS,H.A. - PAS,W.VAN DE. - Henri Poels. De strijder voor christendom en volksverheffing in onze mijnstreek.
22270: POETZSCH,H. - Die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder nach BGB. 1705-1718.
11965: POHLMANN,R.VON. - Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt. Dritte Auflage, durchgesehen und um einen Anhang vermehrt von F.Oertel.
34445: POISSON, SIMEON DENIS (1781-1840) - Recherches sur la probabilite des jugements en matiere criminelle et en matiere civile, precedees des regles generales du calcul des probabilites.
11775: POKROWSKI,M. - Russische Geschichte. Von den altesten Zeiten bis zum Jahre 1917. Ins Deutsche ubertragen von A.Maslow.
13816: POLAK,H. - Openbare brief aan den Weledelzeergeleerden Heer Dr. A.R.Zimmerman.
11605: POLAK,H. - MONTAGNE,O. & J.WINKLER. [RED.] - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat in hem brandde.
19499: POLAK,J.J. - Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek.
20698: POLAK,J.J. - Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek.
10934: POLAK,L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
15470: POLAK,L. - Socioloog en ethicus. Een dialoog (geschreven voor het Steinmetz-nummer van 'Mensch en maatschappij').
10334: POLAK,L. - De zin der vergelding. Een strafrechts-filosofies onderzoek. Deel 1.
11414: POLEMIEK. - Polemiek tusschen pastoor J.H.Wijnen en Vrijheid, over De kerkvaders en den eigendom.
19053: ECONOMICS AND PUBLIC POLICY. - Economics and public policy. Brookings lectures, 1954. [By] A.Smithies, J.J.Spengler, F.H.Knight, J.Jewkes, J.Viner and L.Robbins.
15285: ANNUAIRE DE L'ECONOMIE POLITIQUE. - Annuaire de l'economie politique et de la statistique. Volume 43-55.
35493: COLLECTION DE DIVERS OUVRAGES D'ARITHMETIQUE POLITIQUE. - Collection de divers ouvrages d'arithmetique politique, par Lavoisier, Delagrange, et autres.
17609: POLL,M.VAN. - Een nieuwe grondwet. Ontwerp eener grondwetsherziening. Met toelichting en korte samenvatting van de daarin aangekondigde organieke wetten.
41124: POLLARD,A.W. & G.R.REDGRAVE. - A short-title catalogue of books printed in England, Scotland, & Ireland and of English books printed abroad 1475-1640. Second edition, revised & enlarged.
14422: POLLITT,H. - MAHON,J. - Harry Pollitt. A biography.
15315: POLMAN,P. & P.J.VAN KESSEL. - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 1727-1853. Deel 3: 1795-1814.
13877: SOCIALISME POLONAIS. - Le socialisme Polonais. Les Temps Modernes. Vol. 12, nos 132-133.
13408: POMES,H. - Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
39878: POMPERY, EDOUARD DE (1812-1895) - Quintessences feminines.
10842: POMPONNE,S.N.A.DE. - Relation de mon ambassade en Hollande 1669-1671. Ed. by H.H.Rowen.
12397: PONT,A.D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892.
21579: PONTANUS,J.I. - DOORNINCK,P.N.VAN. & P.C.MOLHUYSEN. - Brieven van en aan Jo. Is. Pontanus, 1595-1639.
11843: PONTEIL,F. - La situation economique du Bas-Rhin au lendemain de la Revolution francaise.
41064: POORTMAN,J.J. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte [Met Supplement I].
41167: POPKIN,J.D. - News and politics in the age of revolution. Jean Luzac's Gazette de Leyde.
14738: POPP,A. - Die Entstehung der Gewerbefreiheit in Bayern.
14002: POPTA,S.VAN. - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie.
10843: PORTA,A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam (1702-1748).
17174: PORTAL,R. [ED.] - Le statut des paysans liberes du servage 1861-1961. Recueil d'articles et de documents.
37885: PORTHEINE,H. - De Werkmansvereeniging Arnhem en hare dertigjarige werkzaamheid, 1869-1899, beschreven door haren 1e-voorzitter. (Gedrukt voor rekening der Vereeniging ...)
10684: PORTIELJE, DAVID ABRAHAM (1814-1852) - De handel van Nederland in 1844, en middelen tot opbeuring, voornamelijk in betrekking tot de wetgeving.
16859: POSE,A. - De la theorie monetaire a la theorie economique.
22580: POST,J.G. - Besparingen in Nederland 1923-1970. Omvang en verdeling.
13874: POST,J.N. - Over religieuze hallucinaties.
10150: POST,M.J.H. - De Driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
15419: POST,R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen.
31337: POSTEL-COSTER,E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
38970: POSTEL, GUILLAUME (1510-1581) - De orbis terrae concordia libri quatuor, multiiuga eruditione ac pietate referti, quibus nihil hoc tam perturbato rerum statu uel utilius, uel accommodatius potuisse in publicum edi, quiuis aequus lector iudicabit ... Adiectae sunt quoq[ue] annotationes in margine a pio atque erudito quodam viro ...
11661: POSTHUMUS,N.W. - Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode).
18324: POSTHUMUS,N.W. - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid [1333-1795].
16996: POSTHUMUS,N.W. - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Deel 1: 1333- 1480.
12416: POSTHUMUS,N.W. - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Deel 5: 1651- 1702.
10654: POSTHUMUS,N.W. - Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw.
11662: POSTHUMUS,N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
35039: POSTHUMUS,N.W. - Inquiry into the history of prices in Holland. Volume 2.
16643: POSTHUMUS,N.W. - De neringen in de Republiek.
10040: POSTHUMUS,N.W. - Recueil de documents internationaux relatifs a l'histoire economique de 1814 a 1924. Tome 1 [all published]: Traites collectifs, Pays-Bas, France, Allemagne.
12781: POSTHUMUS,N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545.
17149: POSTHUMUS MEYJES,W.C. - Bankpolitiek.
15493: POSTHUMUS,N.W. - De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie.
16567: POSTPERSONEEL. - Jaarboekje Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel 1921-22, 1929-37 en 1940.
12426: POT,H.J. - Maatschappij en recht. Beschouwingen over de maatschappelijke werking van het recht als studieobject der rechtswetenschap.
13522: POTY,F. - Histoire de la democratie et du mouvement ouvrier au pays de Charleroi. Volume 1: Le ble qui leve - 1735 a 1905.
19915: POULLART DES PLACES,C.F. - LE FLOCH,H. - Une vocation et une fondation au siecle de Louis XIV. Claude-Francois Poullart des Places, fondateur du seminaire et de la congregation du Saint-Esprit (1679- 1709). Nouvelle edition.
34675: POULLET,E. - Histoire du droit penal dans le Duche de Brabant, depuis l'avenement de Charles-Quint jusqu'a la reunion de la Belgique a la France, a la fin du XVIIIe siecle.
17975: POUPART,R. - Premiere esquisse de l'evolution du syndicalisme au Congo.
16730: POUTHAS,C.H. - Democraties et capitalisme (1848-1860). Deuxieme edition revue et corrigee.
11863: PRADT,D.DE. - De l'affaire de la loi des elections; faisant suite au petit catechisme du meme auteur.
12500: PRAGER,E. - Geschichte der U.S.P.D. Entstehung und Entwicklung der Unabhangigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
14859: PRAGER,M. - Die Wahrungs- und Bankreform in den Vereinigten Staaten von Amerika.
41086: PRAGER,R.L. - Marx, Engels, Lassalle. Eine Bibliographie des Sozialismus.
41087: PRAGER,R.L. - Marx, Engels, Lassalle. Eine Bibliographie des Sozialismus.
18743: PREGNANCY, BIRTH AND ABORTION. - Pregnancy, birth and abortion. [By] P.H.Gebhard, W.B.Pomeroy, C.E.Martin [and] C.V.Christenson, of the Institute for Sex Research, Inc.
21016: PREISER,M. - Grundzuge der Konjunkturtheorie.
21117: PRESSEISEN,E.L. - Germany and Japan. A study in totalitarian diplomacy 1933-1941.
24812: PRESSER,J. - Das Buch De tribus impostoribus (Von den drei Betrugern).
33689: PRICE,R. - THOMAS,D.O. & J.STEPHENS & P.A.L.JONES, - A bibliography of the works of Richard Price.
15664: PRICE,J. - The international labour movement. [Second impression.]
12103: PRICE,M.P. - Die russische Revolution. Erinnerungen aus den Jahren 1917-1919.
28798: PRICE,R. - The economic modernisation of France.
19621: PRICKEN,J. - La douane belge au temps de Marie-Therese et de Joseph II.
23027: PRIESTER,P.R. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
41179: PRIESTLEY,J. - CROOK,R.E. - A bibliography of Joseph Priestley 1733-1804.
29367: PRIESTLEY, JOSEPH (1733-1804) & RICHARD PRICE (1723-1791) - A free discussion of the doctrines of materialism, and philosophical necessity, in a correspondence between Dr. Price and Dr. Priestley. To which are added, by Dr. Priestley, an introduction explaining the nature of the controversy, and letters to several writers who have animadverted on his disquisitions relating to matter and spirit, or his treatise on necessity.
35360: PRIJONO. - Sri Tanjung. Een oud-Javaansch verhaal.
18100: PRIMS,F. - Het herfsttij van het corporatisme te Antwerpen.
23658: PRINS,A. - De l'esprit du gouvernement democratique. Essai de science politique.
21517: PRINS,A.H.J. - Bibliografie van Harderwijk.
28650: PRINS,A.H.J. - The Swahili-speaking peoples of Zanzibar and the East African coast (Arabs, Shirazi and Swahili).
11085: PRINS,J. - Adat en islamietische plichtenleer in Indonesie. Derde herziene en op enige punten bijgewerkte druk.
14882: PRITZKOLEIT,K. - Das gebandigte Chaos. Die deutschen Wirtschaftslandschaften.
16615: ZUID-LIMBURGSCHE PROBLEMEN. - Zuid-Limburgsche problemen. Rapport aan Regeering en Staten- Generaal, uitgebracht door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken.
14397: STUDIES ON ECONOMIC AND MONETARY PROBLEMS. - Studies on economic and monetary problems and on banking history. No.1 - No.22.
22346: PROBST,F.X. - Die Grundlehren der Deutschen Genossenschaften. Nach den Beschlussen der Allgemeinen Vereinstage sistematisch dargestellt und eingeleitet mit einer Skizze der geschichte des Allgemeinen Vereinstages.
11339: GRONDBEGINSELEN DER COMMUNISTISCHE PRODUCTIE. - Grondbeginselen der communistische productie en distributie. Uitgave der Groep van Int. Communisten. [Tweede druk.]
11534: VRIJ-SOCIALISTISCH PROGRAM. - Het Vrij-socialistisch program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijding-zomerschool 1935 van 3 tot 10 augustus te Loosdrecht, n.a.v.: A.Storm: Sociale grondslagen, Jo de Haas: Psychologische grondslagen, Han Kuysten: De crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme, Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie, Piet Dekker: Practische problemen (de boeren, de maatschappij).
15172: HEIDELBERGER PROGRAMM. - Das Heidelberger Programm. Grundsatze und Forderungen der Sozialdemokratie.
14773: SOZIALISTISCHES PROGRAMM. - Ein sozialistisches Programm. Von M.Gerber, J.Matthieu, C. und L.Ragaz, D.Staudinger.
33597: PROUDHON,P.J. - Les confessions d'un revolutionnaire pour servir a l'histoire de la Revolution de Fevrier. Introduction et notes de D.Halevy.
13270: PROUDHON, PIERRE JOSEPH (1809-1865) - De la creation de l'ordre dans l'humanite, ou principes d'organisation politique.
14357: PROUDHON, PIERRE JOSEPH (1809-1865) - La guerre et la paix. Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens.
17270: PROUDHON, PIERRE JOSEPH (1809-1865) - Idees revolutionnaires. Les Malthusiens. Programme revolutionnaire. La reaction. Question etrangere. La presidence. Argument a la Montagne. Le terme. Toast a la revolution. Avec une preface par A.Darimon.
12499: PROUDHON, PIERRE JOSEPH (1809-1865) - Theorie de l'impot, question mise au concours par le conseil d'etat du canton de Vaud en 1860.
13897: PROUDHON,P.J. - ACTUALITE, L', DE PROUDHON. - Colloque des 24 et 25 novembre 1925.
19400: PROUDHON,P.J. - GUY-GRAND,G. - Pour connaitre la pensee de Proudhon.
12670: PROUDHON,P.J. - LUBAC,H.DE. - Proudhon et le christianisme.
15973: PROUDHON,P.J. - SAINTE-BEUVE,C.A. - P.-J. Proudhon. Sa vie et sa correspondance 1838-1848.
34071: COURIER DE PROVENCE. - Le Courier de Provence, commence le 2 mai 1789. Volume 3 [nr 41-60; 11 September - 2 November 1789] and volumes 5-14 [nr 81-299; 18 December 1789 - 9 June 1791].
10068: PROZESSBERICHT. - Prozessbericht uber die Strafsache des antisowjetischen Block der Rechten und Trotzkisten verhandelt vor dem Militarkollegium des Obersten Gerichtshofes der UdSSR vom 2.-13. Marz 1938 gegen N.I.Bucharin, A.I.Rykow, G.G.Jagoda ... Vollstandiger stenographischer Bericht.
29970: PROZESSBERICHT. - Prozessbericht uber die Strafsache des sowjetfeindlichen Trotzkisten Zentrums verhandelt vor dem Militarkollegium des Obersten Gerichtshofes der UdSSR vom 23.-30. Januar 1937 gegen L.J.Pjatakow, K.B.Radek, G.J.Sokolnikow ... Vollstandiger stenographischer Bericht.
13237: PRUSER,J. - Die Handelsvertrage der Hansestadte Lubeck, Bremen und Hamburg mit uberseeischen Staaten im 19. Jahrhundert.
21900: PUTTEN,J.VAN. - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden.
21071: PUTZ,T. - Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftslenkung.
18873: DU PUYNODE, GUSTAVE (1817-1898) - Des lois du travail et de la population.
10056: QUACK,H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Vijfde-vierde druk.
11673: QUACK,H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Vierde-derde herziene druk.
11751: QUACK,H.P.G. - Het staatswezen in de XIVde eeuw. Historisch ontwikkeld.
12623: QUACK,H.P.G. - Studien op sociaal gebied. [Nieuwe uitgaaf.]
11752: QUACK,H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven.
10405: QUACK,H.P.G. - BARENTS,J. - H.P.G.Quack. Zijn leven en werk.
11703: QUACK,H.P.G. - BOUMAN,P.J. - Uit het levenswerk van H.P.G.Quack.
41091: QUACK,H.P.G. - - Catalogus van de schenking-Quack.
11091: QUANJER,P.C.A.J. - Moeurs et coutumes de la Malaisie. Trad. par F.J.Quanjer.
41115: QUARITCH, BERNARD. - Collection of over 100 catalogues and lists of antiquarian books, for the greater part on economics and related subjects.
11092: QUARLES VAN UFFORD,J.K.W. - Een beroep op de Nederlandsche maecenaten.
41046: QUERARD,J.M. - Les supercheries litteraires devoilees. Seconde edition, considerablement augmentee, publiee par Gustave Brunet et Pierre Jannet.
21902: QUERIDO,A. - Voordrachten over sociale geneeskunde.
29474: QUESNAY, FRANCOIS (1694-1774) & PIERRE SAMUEL DUPONT DE NEMOURS (1739-1817) - Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain. [And:] Discussions et developpemens sur quelques-unes des notions de l'economie politique. Pour servir de seconde partie au Receuil intitule: Physiocratie.
19405: QUESNAY, FRANCOIS (1694-1774) - Oeuvres economiques et philosophiques de F. Quesnay, fondateur du systeme physiocratique, accompagnees des eloges et d'autres travaux biographiques sur Quesnay par differents auteurs. Publiees avec une introduction et des notes par Auguste Oncken.
20040: QUESNAY, FRANCOIS (1694-1774) - Essai phisique sur l'oeconomie animale.
16813: QUESNAY,F. - FRANCOIS QUESNAY ET LA PHYSIOCRATIE. - I. Preface. Etudes. Biographie. Bibliographie. II. Textes annotes.
22468: RAAIJMAKERS,C. - Verzekering tegen werkloosheid.
11213: RAALTE,J.VAN. - Secularisatie en zending in Suriname. Over het secularisatieproces i.v.m. het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname.
13296: RACHFAHL,F. - Staat, Gesellschaft, Kultur und Geschichte.
23828: RADEK,K. - Theorie und Praxis der 2 1/2 Internationale.
11954: RAE,J. - Contemporary socialism. [Third edition.]
25793: RAEDTS,C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg.
15665: RAFFAELE,J.A. - Labor leadership in Italy and Denmark.
14720: RAGAZ,J. - Die Arbeiterbewegung in der Westschweiz.
35131: RAINILAIARIVONY. - CHAPUS,G.S. & G.MONDAIN. - Un homme d'etat malgache. Rainilaiarivony.
41180: RALEGH,W. - BRUSHFIELD,T.N. - A bibliography of Sir Walter Ralegh. Second edition with notes revised and enlarged.
14181: RAMBAUD,P. - Economie et sociologie de la montagne. Albiez-le-Vieux en Maurienne.
40089: RANGAKU. - Rangaku. Hollandkunde in Japan. Catalogus bij een tentoonstelling van schilderijen en boeken uit de verzameling van de bibliotheek van Waseda University, Tokyo ...
31969: RATCLIFFE, HENRY (1808-1877) - Observations on the rate of mortality & sickness existing amongst Friendly Societies: particularised for various trades, occupations, and localities, with a series of tables shewing the value of annuities, sick gifts, assurance for death, and contributions to be paid equivalent thereto: calculated from the experience of the members composing The Manchester Unity of the Independent Order of Odd Fellows.
19793: RATHGEN,K. - Staat und Kultur der Japaner.
10655: RATTE,J. - De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.
14790: RAUCH,G.VON. - Geschichte des bolschewistischen Russland.
11421: RAVESTEYN,W.VAN. - Geen reactie en geen utopie maar... democratie. Proeve van een radicaal- democratisch program.
11423: RAVESTEYN,W.VAN. - Pseudo-socialisme en echt-revisionisme.
11422: RAVESTEYN,W.VAN. - Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog.
11420: RAVESTEYN,W.VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
15959: RAVITCH,N. - Sword and mitre. Government and episcopate in France and England in the age of aristocracy.
41181: RAYNAL,G.T. - FEUGERE,A. - Un precurseur de la Revolution. L'Abbe Raynal (1713-1796). Documents inedits. [Followed by:] Bibliographie critique de l'abbe Raynal.
16779: READ,H. - Anarchy and order. Essays in politics.
15807: REAU,L. - L'Europe francaise au siecle des lumieres.
30860: REBMANN, JOHANN CHRISTIAN (1734-1810) - Von dem gerichtlichen und aussergerichtlichen Verfahren in Rechnungs-Angelegenheiten.
14555: RECHCIGL JR.,M. [ED.] - The Czechoslovak contribution to world culture.
17130: OM WAARHEID EN RECHT. - Om waarheid en recht. Aanval, verweer en repliek betreffende de verhoudingen tusschen R.K. werkgevers en arbeiders en R.K. organisaties van werkgevers en arbeiders, speciaal in het Zuiden van het land. Uitgave van het R.K. Werkliedenverbond.
40047: ZEE-RECHTEN. - 't Boeck der zee-rechten. Inhoudende dat hoochste ende oudste Gotlantsche water-recht, dat de gemeene cooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy ... [Second title:] Zee-rechten, dat is: Dat hoochste ende outste Gotlandtsche water-recht ...
22653: VOORUITZICHTEN VAN DE RECHTSWETENSCHAP. - Vooruitzichten van de rechtswetenschap. Een bundel opstellen onder redactie van J.M.Polak.
22756: SYSTEMATISCHE RECHTSWISSENSCHAFT. - Systematische Rechtswissenschaft. Von R.Stammler, R.Sohm, K.Gareis [a.o.].
10613: RECTER,C.G. - Armen en werkloozenzorg. Een onderzoek naar de ontwikkeling der armen- en werkloozenzorg in Twente en in het bijzonder in Almelo.
15447: RUBBER RECUEIL. - International Rubber Congress and Exhibition. Batavia, September 1914. A series of papers about rubber, its botany, culture, preparation and commerce.
14616: REE,W. - Het bedrijf en de administratie van effecten- en bankzaken. Handleiding ten dienste van bankbeambten en studeerenden. Tweede, herziene druk.
15388: REE,F.VAN. - Een experimenteel psychopathologisch onderzoek van de reacties op L.S.D.-25.
21888: REEKEN,C.G.VON. - De nieuwere wereld- en levensbeschouwing.
15518: REES,O.VAN. - Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw.
22265: REES,D.F.W. - Les mandats internationaux. Le controle international de l'administration mandataire.
22266: REES,D.F.W. - Les mandats internationaux. Les principes generaux du regime des mandats.
22277: REES,J.VAN. - Inleiding tot het marktonderzoek.
11425: REES,J.VAN. - PROF.DR.J.VAN REES - dankbaar herdacht.
34889: REES,O.VAN. - Overzigt van de geschiedenis der Preanger-regentschappen, ontleend aan het rapport van den Raad van Nederlandsch-Indie, belast met eene zending naar die regentschappen.
34220: REES,O. - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland.
10460: REGELINK,Z. - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera. [Bevolking en welvaart op Java en Madoera.]
22919: REGISTRATIE. - Volledige Wet op de Registratie ... benevens alle sedert gevolgde wetten ... tot op 1 Julij 1844. Vierde druk ...
22920: REGISTRATIE. - Volledige Wetboek op de Registratie, tot op 15 April 1853 bijgewerkt, door E.H.Ramaer ... 5de druk ...
21183: REGOUT,L.H.W. - Arbeidersverzekering.
14645: REGT,J.T.P.DE. - Het financieringsvraagstuk in de Nederlandse landbouw.
21833: REHM,A.O. - Proeve eener organisatie der Nederlandsche strijdkrachten gegrond op de adviezen der staatscommissie en de wet Bergansius.
13856: RUSSISCHE REICH. - Das Russische Reich in Europa. Eine Studie.
14740: REICHHOLD,L. - Europaische Arbeiterbewegung.
12616: REIM,H. - Die Insektennahrung der australischen Ureinwohner. Eine Studie zur Fruhgeschichte menschlicher Wirtschaft und Ernahrung.
10773: REISS & AUVERMANN, LATER REISS & SOHN. - Collection of auction cataloges.
23774: REITSMA,J. - Oostergo. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580- 1581.
22885: DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS. - Documents concerning German-Polish relations and the outbreak of hostilities between Great Britain and Germany on September 3, 1939. Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by command of His Majesty.
12105: REMMELE,H. - Die Sowjetunion. [Volume 1: Dritte durchgesehene Auflage.]
16182: THEORIE ET PRATIQUE POLITIQUES A LA RENAISSANCE. - Theorie et pratique politiques a la Renaissance. XVIIe Colloque international de Tours.
11982: RENARD,G. - Histoire du travail a Florence.
11865: RENARD,G. - Le socialisme a l'oeuvre. Ce qu'on a fait - ce qu'on peut faire. En collaboration avec A.Berthod, G.Freville, A.Landry, P.Mantoux, F.Simiand.
11983: RENARD,G. - Le travail dans la prehistoire.
11984: RENARD,G. & G.WEULERSSE. - Le travail dans l'Europe moderne.
24695: RENDORP, JOACHIM (1728-1792) - Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, gedurende den laatsten Engelschen oorlog.
22476: RENGERS HORA SICCAMA,D.G. - Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid.
12066: RENNER,K. - Die Wirtschaft als Gesamtprozess und die Sozialisierung. Popularwissenschaftlich dargestellt nach Karl Marx' System.
17197: RENOUVIN,P. - Histoire des relations internationales. Volumes 5-8 [of 8].
34997: ANTWOORDT VAN EEN REPUBLIQUAIN. - Antwoordt van een republiquain op het lasterschrift van den nieuwen Vargas, schuilende onder den naam van Philalethes en van een regent in Hollandt.
35000: RESOLUTIE, VAN DE HOOG MOGENDE HEEREN STATEN GENERAEL. - Resolutie, van de hoog mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; inhoudende consideratien tot satisfactie der hooge geallieerden van den staet. In date den 24. junij 1684.
13328: RETEL-LAURENTIN,A. - Oracles et ordalies chez les Nzakara.
14715: REVUE RETROSPECTIVE. - Revue retrospective ou archives secretes du dernier gouvernement 1830-1848. Nr 1-31.
36732: REUSENS,E. & A.VAN HOVE. - Actes ou proces-verbaux des seances tenues par le conseil de l'Universite de Louvain [31 mai 1432 - 21 septembre 1443, 26 mai 1445 - 17 aout 1455].
12527: REUTER,A. - Native marriages in South Africa according to law and custom.
19314: REUTER,R. - Soziale Reform und Verfassungsstaat.
10624: REUVEKAMP,G.J. - 'St.Martinus' Tongelre. Sociografie ener parochie.
17443: REX,J. - Key problems of sociological theory. [Fourth impression.]
11955: REYBAUD,L. - Etudes sur les reformateurs ou socialistes modernes. Septieme edition.
12763: REYNAUD,J. - Philosophie religieuse. Terre et ciel.
21328: REYNOLDS,S. & B. & T.WOOLLEY. - Seems so! A working - class view of politics. [Reprinted.]
10104: REYNVAAN,H.F. - Niet altijd somber. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan.
23269: RHEDE VAN DER KLOOT,M.A.VAN. - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indie 1610-1888 historisch-genealogisch beschreven.
30374: RICARD, JEAN PIERRE (1715-?) - Le negoce d'Amsterdam, contenant tout ce que doivent savoir les marchands & banquiers, tant ceux qui sont etablis a Amsterdam, que ceux des pays etrangers. Tout ce qui se pratique dans les achats & ventes ... Le commerce et les fabriques ... Diverses ordonnances ... Les tarifs ... Avec un ample traite des Compagnies des Indes Orientales & Occidentales ... Un autre traite de la Banque d'Amsterdam ... Fait sur le plan de celui de Le Moine de l'Epine.
16243: RICARDO,D. - EBERHARD,W. - Die Quasirente, eine Verallgemeinerung der Grundrententheorie Ricardos.
16244: RICARDO,D. - GRAZIANI,A. - Ricardo e J.S.Mill.
16248: RICARDO,D. - THEIS,E. - David Ricardos Verkennung und Adam Mullers Erkenntnis der wahren Krisengrunde ihrer Zeit als Folge individualistischer und ganzheitlicher Wirtschaftslehre.
14396: RICHALD,L. - Histoire des finances publiques de la Belgique depuis 1830.
15199: RICHARDSON,J. - Les relations industrielles en Grande-Bretagne.
11382: LINKS RICHTEN - tussen partij en arbeidersstrijd.
10656: RIDDER,J. - Een conjunctuur-analyse van Nederland 1848-1860.
10205: RIDDERIKHOFF,C.M. - Jean Pyrrhus d'Anglebermes. Rechtswetenschap en humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw.
34866: RIEDEL,J.G.F. - Bijdrage tot de kennis der talen en dialekten, voorkomende op de eilanden Luzon of Lesoeng, Panai of Ilong-Ilong, Balangingi, Solog, Sangi, alsmede op Noord- en Midden-Celebes.
20225: RIEDEL,V. - Mass und Wert, Zurich 1937-1940. Bibliographie einer Zeitschrift.
30491: RIEDEL,J.G.F. - De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua.
16520: RIEL,H.VAN. - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1850-1914.
18685: RIEL,H.VAN. - - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr.H. van Riel als voorzitter van de Vereniging het Nederland Economisch-Historisch Archief.
26347: RIEMENS,H. - De financiele ontwikkeling van Nederland.
10672: RIEMENS,H. - Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinancien onder Willem I.
16128: RIEMERSMA,J.C. - Religious factors in early Dutch capitalism 1550-1650.
39389: RIEMSDIJK,T.VAN. - De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis.
12333: RIESMAN,P. - Societe et liberte chez les Peul Djelgobe de Haute-Volta. Essai d'anthropologie introspective.
20956: RIJKEN VAN OLST,H. - Prijsstabiliteit en speculatie.
11096: RIJKHOEK,D. - Ompoe radja Naoealoe.
13875: RIJKSPOSTSPAARBANK. - De Rijkspostspaarbank 1881-1931.
17664: RIJKSWERKLIEDEN. - Staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden, ingesteld bij K.B. van 19 Mei 1908, No.32. Verslag en bijlagen.
14139: RIJN,H.B.J.VAN. - BERG,C.VAN DEN. - H.B.J. van Rijn. Burgemeester van Venlo, pionier der milieuhygiene.
17613: RIJPMA,E. - De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks zestien honderd, vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw.
10005: RIJPPERDA WIERDSMA,J.V. - Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek.
35009: VREDE VAN RIJSWIJK. - Tractaet van commercie, navigatie en marine, gemaeckt, geslooten en vast gestelt tot Rijswijck in Hollandt, den 20. september, 1697 ...
40839: RIKORD, PETR IVANOVICH (1776-1855) - Erzahlung des Russischen Flott-Capitains Rikord von seiner Fahrt nach den Japanischen Kusten in den Jahren 1812 und 1813, und von seinen Unterhandlungen mit den Japanern. Gedruckt auf Allerhochsten Befehl St. Petersburg 1816. Aus dem Russischen ubersetzt von Aug. von Kotzebue.
37884: RIKORD, PETR IVANOVICH (1776-1855) - Erzahlung des russischen Flott-Capitains Rikord von seiner Fahrt nach den japanischen Kusten in den Jahren 1812 und 1813, und von seinen Unterhandlungen mit den Japanern. Gedruckt auf Allerhochsten Befehl St. Petersburg 1816. Aus dem Russischen ubersetzt von dem Russisch-Kaiserl. Staatsrath und Ritter von Kotzebue.
13474: RIMSCHA,H.VON. - Geschichte Russlands. Zweite, uberarbeitete und erweiterte Auflage.
10717: RIP,W. - Landbouw en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
15808: RISICOBANK. - De Centrale Werkgevers Risico-Bank 1902-1927.
22201: RISICOBANK. - De Risico-Bank in de jaren 1903-1912.
16664: RISICOBANK. - De Risicobank 1902-1952.
14860: RIST,C. - Essais sur quelques problemes economiques et monetaires.
22828: RITTER,C.W. - Internationale schuldvereffening.
14117: RITTER,P.H. - Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? Vierde druk.
17444: RIVERS,W.H.R. - Social organization. Edited by W.J.Perry. Third impression.
20688: ROBBINS,L. - The balance of payments. The Stamp Memorial Lecture delivered before the University of London on 20 November 1951.
19127: ROBBINS,L. - The economic problem in peace and war. Some reflections on objectives and mechanisms.
12488: ROBERT (DU VAR). - Histoire de la classe ouvriere depuis l'esclave jusqu'au proletaire de nos jours. Precedee d'une dedicace a M. Eugene Sue.
12150: ROBERTSON,D.H. - Britain in the world economy.
12216: ROBERTSON,J.M. - The evolution of states. An introduction to English politics.
38780: ROBIDE VAN DER AA,P.J.B.C. - Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea ondernomen op last der regeering van Nederlandsch-Indie in de jaren 1871, 1872, 1875-1876 door de heeren P. van der Crab en J.E.Teysmann, J.G.Coorengel en A.J.Langeveldt van Hemert en P.Swaan. Met geschied- en aardrijkskundige toelichtingen.
18904: ROBIJNS,M.J.F. - Radicalen in Nederland (1840-1851).
41051: ROBINET. - Dictionnaire historique et biographique de la Revolution et de l'Empire 1789-1815.
13559: ROBINSON,G.T. - CURTISS,J.S. [ED.] - Essays in Russian and Soviet history in honor of Geroid Tanquary Robinson.
15236: ROBINSON,J. - The economics of imperfect competition. [Reprinted.]
19595: ROBINSON,J. - Essays in the theory of economic growth. [Reprinted.]
16815: ROBINSON,J. - Essays in the theory of employment. [Reprinted.]
22584: ROBINSON,J. - Introduction to the theory of employment. [Reprinted.]
41220: ROCHE-AGUSSOL,M. - Etude bibliographique des sources de la psychologie economique chez les Anglo-Americains.
17740: ROCHE,J. - Les budgets du XIXe siecle et questions diverses.
22878: ROCHUSSEN,W.F. - Het onechte kind tusschen de ongehuwde moeder en den 'beweerden' of gerechtelijken vader. De desbetreffende, thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoordracht onderzocht.
14200: ROCQUAIN,F. - La France et Rome pendant les guerres de religion.
24046: RODBERTUS-JAGETZOW, JOHANN KARL (1805-1875) - Fur den Kredit der Grundbesitzer. Eine Bitte an die Reichsstande.
17132: ROELL,A. - Wetgeving op de huisvesting van arbeidende klassen.
10595: ROELOFS,J. - In vogelvlucht. De geschiedenis van de Nederlandse Lito-, Foto- en Chemigrafenbond.
13426: ROES,J. [RED.] - Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945.
15933: ROESSINGH,K.H. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
22902: ROESSINGH,W.A. & A.H.WIEBENGA. - Rapport betreffende de medische en sociaal-medischen toestanden ... in het Ambonese woonoord 'Lunetten' te Vught en het strafkamp te Heijthuijsen.
11098: ROESSINGH VAN ITERSON,G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en Waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur.
11099: ROESSINGH VAN ITERSON,G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en Waar vele millioenen nog zullen blijven. Een open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
22805: ROESSINGH VAN ITERSON,G. - DORSSER,G. - De millioenenstudie van den heer G.Roessingh van Iterson toegelicht en beoordeeld.
21342: ROETHOF,H.J. - De norm in het volkenrecht.
11985: ROGERS,J.E.T. - Die Geschichte der englischen Arbeit (Six centuries of work and wages). Autorisierte Uebersetzung von M.Pannwitz. Revidirt von K.Kautsky.
10105: ROGGE,H.C. - - Geschiedkundige opstellen uitgegeven ter eere van H.C.Rogge.
30123: ROGGE,H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam.
16106: ROGIER,L.J. & N.DE ROOY. - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
10106: ROGIER,L.J. - Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen.
12605: ROGIER,L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen.
13073: ROGIER,L.J. - - Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden.
22178: ROHLAND,W.VON. - Die soziologische Strafrechtslehre. Eine Kritik.
11431: ROLAND HOLST,H. - De intellektueelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie. Rede, gehouden voor de Amsterdamsche Studentenvereeniging voor Sociale Lezingen.
11428: ROLAND HOLST,H. - Communisme en moraal.
11429: ROLAND HOLST,H. - De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland.
11437: ROLAND HOLST,H. - Gandhi.
30165: ROLAND HOLST,H. - Geen reaktie?
11430: ROLAND HOLST,H. - De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme.
20402: ROLAND HOLST,H. - Der Umschwung in der geistigen Lage und die neue Aufgaben des Sozialismus.
11438: ROLAND HOLST,H. - Grondslagen en problemen der nieuwe kultuur in Sowjet-Rusland.
10540: ROLAND HOLST,H. - De groote spoorwegstaking, de vakbeweging en de S.D.A.P.
11440: ROLAND HOLST,H. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
11442: ROLAND HOLST,H. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw. 3e herziene en uitgebreide druk.
11445: ROLAND HOLST,H. - Kinderjaren en jeugd van R.N.Roland Holst.
11446: ROLAND HOLST,H. - Klassenstrijd in Spanje en Zweden. Rede gehouden voor eenige bestuurdersbonden en afdeelingen van de S.D.A.P.
11432: ROLAND HOLST,H. - De ontwikkeling van het Nederlandsche kapitalisme in de laatste kwart-eeuw.
12447: ROLAND HOLST,H. - Over dramatische kunst. Een studie. Nieuwe titeluitgaaf.
11436: ROLAND HOLST,H. - Een overgang tot het socialisme.
10541: ROLAND HOLST,H. - De revolutionaire massa-aktie. Een studie.
10544: ROLAND HOLST,H. - Het socialistisch proletariaat en de vrede.
11450: ROLAND HOLST,H. - Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders.
10542: ROLAND HOLST,H. - De strijd om de jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam.
10545: ROLAND HOLST,H. - Volksleger of ontwapening. Twee opstellen.
30164: ROLAND HOLST,H. - De vrouw en het communisme. Rede ...
11439: ROLAND HOLST,H. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
11435: ROLAND HOLST,H. - De weg tot eenheid.
16577: ROLAND HOLST,H. - ARIENS,M.M. - Het jeugdwerk van Henriette Roland Holst-van der Schalk gezien in verband met de tijd van ontstaan.
10026: ROLAND HOLST,H. - MISKOTTE,K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
10546: ROLAND HOLST,H. - PRAAG,J.P.VAN. - Henriette Roland Holst. Wezen en werk.
11434: ROLAND HOLST,H. - De strijdmiddelen der sociale revolutie.
20912: ROLDANUS,C.W. - Zeventiende-eeuwsche geestesbloei.
15237: ROLL,E. - A history of economic thought. Revised and enlarged. [Fifth printing.]
22727: ROLL,E. - The world after Keynes. An examination of the economic order.
34766: ROLLAND,P. - Deux tarifs du tonlieue de Tournai des XIIe et XIIIe siecles (avec leurs traductions en dialecte picard du XVe siecle).
18972: ROLLER,A. - De eindstrijd. De sociale, algemeene werkstaking.
10003: MEDEDEELINGEN VAN HET NEDERLANDSCH HISTORISCH INSTITUUT TE ROME. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Dl 1-10 en Tweede reeks dl 1-10. [Dl 1 en 2: Tweede druk.]
15366: ROMEIN,J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. [Met: Supplement.]
10108: ROMEIN,J. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
10107: ROMEIN,J. - Het onvoltooid verleden. Kultuurhistorische studies.
18436: ROMEIN,J. - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
19155: ROMEIN,J. - Het vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand. Rede...
11926: ROMER,H.G. - Amerikanische Interessen- und Prinzipienpolitik in Mexiko 1910-1914. Ein Beitrag zur Kritik des Wilsonismus.
10548: ROMERS,M.A. - Sociale wijsbegeerte. Ingeleid door B.de Ligt.
17046: ROMME,C.P.M. - Nederlandsche sociale politiek.
32113: ROMPAEY,J.VAN. - De Grote Raad van de hertogen van Boergondie en het Parlement van Mechelen.
20532: ROMPAEY,J.VAN. - Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode.
34883: RONKEL,P.S.VAN. - Catalogus der Maleische handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
32313: RONTGEN,W.C. - WYLICK,W.A.H.VAN. - Rontgen in Nederland.
19487: ROO DE LA FAILLE,P.DE. - Het Sumatra's Westkust-rapport en de adat.
11454: ROODE,J.J.DE. - - 4 pamfletten.
23727: ROOIJ,M. - Het dagbladbedrijf in Nederland. Een economisch-sociaal beeld.
19624: ROOIJ,M. - Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959.
38940: ROORDA VAN EYSINGA,P.P. - Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indie. [Volume 2: Indie ter bevordering der kennis van Nederlands Oostersche bezittingen, in het Nederduitsch en Maleisch.]
19068: ROORDA,D.J. - Een eigenaardige bureaucratie. Rede...
11732: ROOS,F.DE. - De algemene banken in Nederland. Vierde druk.
22040: ROOS,F.DE. - Inleiding tot de theorie der internationale economische betrekkingen.
24468: ROOS,F.DE. - Over geld, rente en wisselkoersen. Een selectie uit de verspreide publikaties.
17150: ROOS,F.DE. - Theorie der internationale economische betrekkingen. Tweede druk.
10673: ROOS,F.DE. & W.J.WIERINGA. - Een halve eeuw rente in Nederland.
24450: ROOS,F.DE. - - Model en mogelijkheid. Opstellen aangeboden aan ...
20280: ROOSEBOOM,M.P. - The Scottish staple in the Netherlands. An account of the trade relations between Scotland and the Low Countries from 1292 till 1676, with a calendar of illustrative documents.
10897: ROOTHAAN,J.P. - ALBERS,P. - De hoogeerwaarde pater Joannes Philippis Roothaan, XXI generaal der Societeit van Jezus en de voornaamste lotgevallen zijner orde.
23779: ROOTHAAN,J.P. - OTTO,J.A. - Grundung der neuen Jesuitenmission durch General Pater Johann Philipp Roothaan.
41233: ROOVER,R.DE. - San Bernardino of Siena and Sant'Antonino of Florence. The two great economic thinkers of the Middle Ages.
21345: ROOY,C.J.M.A.VAN. - Eenige aanteekeningen over den Indischen stadsgemeenteburgemeester in vergelijking met den burgemeester in Nederland.
20939: ROPKE,W. - Die Lehre von der Wirtschaft. 4. veranderte und vermehrte Auflage.
23730: ROS,F.U. - Rennenberg en de Groningse malcontenten.
22017: ROSDORFF,L.W. - The framework of legal evolution.
15446: ROSEN,G. - Peasant society in a changing economy. Comparative development in Southeast Asia and India.
11956: ROSENBERG,A. - Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
12671: ROSENBERG,A. - Die Entstehung der deutschen Republik 1871-1918.
22921: ROSENSTOK,R.T. & J.KERSBERGEN. - Wet van den 15den Augustus 1862... houdende vaststelling van het tarief van regten op den in- uit- en doorvoer...
12107: ROSSI,A. - Une page d'histoire. Les communistes francais pendant la drole de guerre. Une page d'histoire.
22193: ROSSUM,J.P.VAN. - Het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspleging bij de zeemacht.
18236: ROSTOW,W.W. - British economy of the nineteenth century. Essays. [Reprinted.]
11784: ROSTWOROWSKI,A.J.F.C.VON. - Die Entwicklung der bauerlichen Verhaltnisse im Konigreich Polen im 19. Jahrhundert.
17175: ROTH,A. - Das Reichskonkordat vom 20.7.1933 unter besonderer Berucksichtigung seiner historischen Vorganger in 800 Jahren Deutscher Geschichte. [16.-18. Tausend.]
23666: MAIER-ROTHSCHILD. - Handbuch der gesamten Handelswissenschaften fur altere und jungere Kaufleute... Bis auf die neueste Zeit bearbeitet von M.Haushofer, J.F.Schar, J.Landgraf, H.Giessler, P.Langenscheidt u.A. 84. bis 87. Tausend.
15827: ROTHSCHILD,K.W. - The theory of wages.
13329: ROTTLAND,F. - Die Verbformen des Yanzi.
41108: ROUFFAER,G.P. & W.C.MULLER. - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie en het Indisch Genootchap. [Met: Eerste-vierde supplement.]
23932: ROUGIER-LABERGERIE, JEAN BAPTISTE (1759-1836) - Essai politique et philosophique sur le commerce et la paix, consideres sous leurs rapports avec l'agriculture.
41182: ROUSSEAU,J.J. - CONLON,P.M. - Ouvrages francais relatifs a Jean-Jacques Rousseau 1751-1799. Bibliographie chronologiques.
12534: ROUVEROY VAN NIEUWAAL,E.A.B.VAN. - A la recherche de la justice. Quelques aspects du droit matrimonial et de la justice de juge de paix et du chef superieur des Anufom a Mango dans le Nord du Togo.
12108: ROWINSKI,N.N. - Der Staatshaushalt der UdSSR. Uebers. von W.Fickenscher und H.Werner.
12273: LE ROY,A. - La religion des primitifs. Troisieme edition.
17884: LE ROY LADURIE,M. - Paques africaines. De la communaute clanique a la communaute chretienne.
11890: ROY,M.N. - Revolution und Konterrevolution in China. [Uebersetzung aus dem englischen Manuskript von P.Frolich.]
13210: ROY,P.G. - La ville de Quebec sous le regime francais.
15179: ROZMAN,G. - The Chinese debate about Soviet socialism, 1978-1985.
21689: RUBENKONING,J.A. - De roeping van den staat, inzonderheid ten opzichte der cooperatieve productie.
41133: RUBIN BOOKS, ROBERT H. - Collection of catalogues of antiquarian books, for the greater part on economics and related subjects.
15774: RUDY,Z. - Ethnosoziologie sowjetischer Volker (Wege und Richtlinien).
36663: RUES, SIMEON FRIEDRICH (1713-1748) - Tegenwoordige staet der doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde Nederlanden; waeragter komt een berigt van de Rynsburgers of Collegianten ... Vertaelt en met aentekeningen ... vermeerdert [door Marten Schagen].
13279: RUGE,A. - [FRANCIS,P.] - Junius' Briefe. Stat nominis umbra. Deutsch von Arnold Ruge. Dritte durchaus berichtigte Auflage.
22047: RUGGLES-BRISE,E. - The English prison system.
18382: RUHLE,O. - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. Mit einem Vorwort von A.Lunatscharski. Erster Band.
25370: RUINEN,J. - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw.
15421: RUITENBEEK,H.M. - Het ontstaan van de Partij van de Arbeid.
13855: RULHIERE, CLAUDE CARLOMAN DE (1735-1791) - Histoire ou anecdotes sur la revolution de Russie en 1762.
14173: ETUDES SUR LA VIE RURALE. - Etudes sur la vie rurale dans la France de l'Est.
14631: CODE DE COMMERCE RUSSE. - Code de commerce russe. Traduit et annote sur l'edition officielle de 1893 avec introduction par J.Tchernow.
18565: RUSSELL,B. - Power. A new social analysis. [Third impression.]
41101: CATALOGUE RUSSICA. - Catalogue de la section des Russica ou ecrits sur la Russie en langues etrangeres.
12110: RUSSLAND. - Offizieller Bericht der englischen Gewerkschaftsdelegation nach Russland und dem Kaukasus im November und Dezember 1924. Dritte Auflage.
10635: RUTER,A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
21871: RUTGERS,S.J. - Het boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indie, China.
13756: RUTGERS,S.J. - Indonesie. Het koloniale systeem in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog.
22284: RUTTE,J.M.C.E.LE. - Groepsvestiging van Nederlandsche boeren en arbeiders.
11457: RUYGERS,G. - Socialisme vroeger en nu.
18166: RUYS-HEGER,H. - Djonoko. Eine hindu-javanische Heldensage.
15912: SABBE,E. - De Belgische vlasnijverheid. Deel 1: De Zuidnederlandsche vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713).
41078: SABIN,J. - A dictionary of books relating to America, from its discovery to the present time.
28321: SADE, LOUIS DE (1753-1832) - Lexicon politique, ou definition des mots techniques de la science de la politique. Ouvrage posthume.
34408: LA SAGRA, RAMON DE (1798-1871) - Atlas carcelario o coleccion de laminas de las principales carceles de Europa y de America, proyectos de construccion, carruages y objetos de uso frecuente en las prisiones. Primera y segunda serie que contienen las carceles modelos para la Francia, y las construidas en Inglaterra, Escocia, Suiza y Belgica.
30352: LA SAGRA, RAMON DE (1798-1871) - Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction primaire, des etablissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays.
27214: SAINT-SIMON,C.H.DE. - BOOTH,A.J. - Saint-Simon and Saint-Simonism; a chapter in the history of socialism in France.
41184: SAINT-SIMON,C.H.DE. - FOURNEL,H. - Bibliographie saint-simonienne. De 1802 au 31 Decembre 1832.
41185: SAINT-SIMON,C.H.DE. - WALCH,J. - Bibliographie du Saint-Simonisme. Avec textes inedits.
13538: SAINT GENOIS,J.DE. - Histoire des avoueries en Belgique, memoire qui a obtenu la medaille d'argent au concours de l'Academie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, en 1834.
17990: SAINT-PIERRE,C.I.CASTEL DE. - HOUWENS POST,H. - La societe des nations de l'abbe de Saint-Pierre.
33803: SAINT-SIMON, CLAUDE HENRI DE (1760-1825) - L'Industrie, ou discussions politiques, morales et philosophiques. Dans l'interet de tous les hommes livres a des travaux utiles et independans.
16193: SAINT-SIMON,C.H.DE. - Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains (1803). Reimprimees conformement a l'edition originale et suivies de deux documents inedits. Lettre aux Europeens (Essai sur l'organisation sociale). Introduction par A.Pereire.
14338: SAINT-SIMON, CLAUDE HENRI DE (1760-1825) - Nouveau Christianisme, dialogues entre un conservateur et un novateur. Premier dialogue.
14337: SAINT-SIMON, CLAUDE HENRI DE (1760-1825) - Oeuvres choisies, precedees d'un essai sur sa doctrine.
13519: SAINT-SIMON, CLAUDE HENRI DE (1760-1825) & BARTHELEMY PROSPER ENFANTIN (1796 - 1864) - Science de l'homme. Physiologie religieuse.
13546: SAINT-SIMON,C.H.DE. - WEILL,G. - Un precurseur du socialisme. Saint-Simon et son oeuvre.
12986: SAINT-SIMON, CLAUDE HENRI DE (1760-1825) - Memoire sur la science de l'homme. [Signed at end: Henry de St Simon.]
14617: SAJET,B.H. - Bijdrage tot de geneeskundige beoordeeling in de practijk van de Ongevallenwet.
11473: SAKS,J. - Kritische herinneringen.
10549: SAKS,J. - Socialistische opstellen.
10550: SAKS,J. - JONG,F.DE. - J.Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
38650: SALMON, THOMAS (1679-1767) & MATTHIAS VAN GOCH (1728-?) - Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren ... I. deel. Behelzende ... China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische eilanden, en van Makassar. Eerst in 't Engelsch beschreven ... Nu vertaelt en merkelyk vermeerdert ...
14826: SALOMON,P. & G.FRECHE & J.BOUCHER. - Recherches d'histoire economique.
12448: SAMENWERKING. - De samenwerking. Algemeen maandschrift. Onder redactie van H.W.P.E. van den Bergh van Eysinga, B. de Ligt, A.J.Resink en D. van der Zee. Uitgegeven door het Socialistisch Verbond. Jrg.2, nr 3-7 en 11-12.
10573: ACTESTUKKEN DER SAMENZWERING. - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der werkstakingen van 1903.
16915: SAMHABER,E. - 125 Jahre 'Hamburger Sparcasse von 1827'.
21179: SAMHABER,E. - Wie werden Kriege finanziert?
11103: SAMKALDEN,I. - Het College van Gedelegeerden uit den Volksraad.
21050: SAMUELSON, PAUL A. (1915-) - The collected scientific papers. Edited by J.E.Stiglitz, R.C.Merton, H.Nagatani and K.Crowley.
15495: SAMYN,J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
15548: SAMYN,J. - - In memoriam Jan Samijn 1869-1933.
39620: SAN BUENAVENTURA, MANUEL DE. - Propugnaculum probabilismi tractatus unicus de opinionum probabilitate in quo antiquus probabilismus ab eius impugnatoribus vindicatur; traduntur principia theologiae moralis, regiaque via sternitur ad conscientias secure aeque, ac suaviter regendas, inhaerendo auctoritati Sacrae Scripturae, & sacrorum canonum, omninoque ad mentem D. Augustini, D. Thomae, D. Antonini, seraphicae virginis, mysticaeque doctricis, ac matris nostrae divae Theresiae a Iesu, aliorumque patrum.
22321: SANDBERG,C.G.S. - Op de gevaarlijke helling.
19312: SANDELIN, PIETER ALEXANDER (1777-1857) - Repertoire general d'economie politique ancienne et moderne.
34364: SANDERUS, PIETER. - Beredeneerd vertoog over de vorderingen van contributie, op de eigenaars, afladers, of geconsigneerden van verlorene goederen, als averije-grosse, over schip en lading; en over de thans daaromtrent plaats hebbende practijk bij de Hollandsche Assurantie-kameren.
31739: SANDERUS, PIETER. - Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden.
13714: SANDICK,J.C.F.VAN. - De straftoemeting. Statistisch onderzoek naar de straftoemeting in 1929 vergeleken met die in 1913.
15775: SANTALOV,A.A. & L.SEGAL. - Soviet Union year-book 1927.
22148: SANTHAGENS,J.J.A. & JOHN BAKE (1787-1864) & PIBO ANTONIUS BRUGMANS (1769- 1851) - Verhandeling over eene op te rigten handels-bank. [En:] Vervolg op de verhandeling over eene op te rigten handelsbank.
18793: SAPORI,A. - Le marchand italien au moyen age. Conferences et bibliographie.
16895: SAPORI,A. - Studi di storia economica medievale. Seconda edizione accresciuta.
15075: SARAUW,C.VON. - Das russische Reich in seiner finanziellen und okonomischen Entwickelung seit dem Krimkriege. Nach offiziellen Quellen dargestellt.
16018: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914. Zweite, erganzte Auflage.
10075: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Gesellschaft und Wirtschaft vor- und fruhgeschichtlicher Volker. Eine Darstellung in Typen.
14827: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Die Umgestaltung der zwischenstaatlichen Wirtschaft. Ein geschichtlicher Ruckblick 1914-1932.
21923: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Das volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslande.
10083: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Weltwirtschaft und Weltanschauung.
10082: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Wirtschaft und Technik als Entwicklung und in der Geschichte.
22545: SASSEN,F. - De herleving van het criticisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
10361: SAUVAGE NOLTING,W.J.J.DE. - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee.
18755: SAUVY,A. - Theorie generale de la population. Deuxieme edition revue.
22283: SAVART,V.A. - Observations critiques sur le Code penal.
38354: SAVARY, CLAUDE ETIENNE (1750-1788) - Brieven over Egypte; in welken de zeden van 's lands oude en hedendaagsche inwooners met elkander vergeleeken, en de tegenwoordige staat des lands ... beschreeven worden. Uit het Fransch in 't Nederduitsch overgebragt. Met de aantekeningen zoo van ... Johan Gottlieb Schneider ... uit den Hoogduitschen druck ontleend, als van den Nederduitschen vertaaler, vermeerderd.
10207: SAVORNIN LOHMAN,B.C.DE. - De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
30581: SAX, EMIL (1845-1927) - Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirthschaft. I. Band: Allgemeiner Theil. Land- und Wasserwege. Post und Telegraph. II. Band: Die Eisenbahnen.
13492: SAXTON,A. - The indispensable enemy. Labor and the anti-Chinese movement in California.
20843: SAXTON,C.C. - The economics of price determination. [Reprinted.]
20740: SAY, JEAN BAPTISTE (1767-1832) - Traite d'economie politique, ou simple exposition de la maniere dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses.
20737: SAY, JEAN BAPTISTE (1767-1832) - Abhandlung uber die National-Oekonomie oder einfache Darstellung der Art und Weise, wie die Reichthumer entstehen, vertheilt und verzehrt werden. Aus dem Franzosischen ubersetzt, mit Anmerkungen und Zusatzen versehen von L.H.Jakob.
34420: SCELLE,G. - La traite negriere aux Indes de Castille. Contrats et traites d'Assiento. Etude de droit public et d'histoire diplomatique puisee aux sources originales et accompagnee de plusieurs documents inedits.
12798: SCHAAFF,J.H.VAN DER. - Proeve van vergelijking tusschen Nederland, als gemeenebest in 1743, en Nederland, als koningrijk in 1843, zoo in betrekking tot deszelfs staatkundigen, als zedelijken toestand.
17133: SCHAEPMAN,H. - PAS,W.VAN DE. - Herman Schaepman. De pionier van onze sociale emancipatie.
17134: SCHAEPMAN,H. - SCHAEPMAN - herdacht in de openbare zitting van den Senaat der Keizer-Karel- Universiteit te Nijmegen, den 23sten januari 1928 [door H.Huijbers, J. van der Grinten en J.Hoogveld].
14534: SCHAIK,A.VAN. - Crisis en protectie onder Colijn. Over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.
16304: SCHANZ,G.VON. - BEITRAGE ZUR FINANZWISSENSCHAFT. - Festgabe fur Georg von Schanz zum 75. Geburtstag 12. Marz 1928. Herausgegeben von Hans Teschemacher.
11638: SCHAPER,B.W. - Tussen machtsstaat en welvaartsstaat.
13577: SCHAPERA,I. - Government and politics in tribal societies. Josiah Mason Lectures delivered at the University of Birmingham.
14896: SCHAPERA,I. - Married life in an African tribe. [Second impression.]
14003: SCHAPIRO,L. - The Communist Party of the Soviet Union.
38328: SCHATTENMANN,F.C. - Dissertatio inauguralis de Oberheimgeraida ...
21811: SCHEDO-FERROTI,D.K. - Etudes sur l'avenir de la Russie. Dixieme etude: Le patrimoine du peuple.
14300: BANKEN EN SCHEEPVAART. - Banken en scheepvaart. Balansanalyses 1925. Uitgegeven door het dagblad 'De Telegraaf'.
12171: SCHEER,R. - Die Entwicklung der Annaberger Posamentindustrie im 19. Jahrhundert.
13074: SCHEFFER,H.J. - De Controleur.
10175: SCHEFFER,H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
12859: SCHEFFER,H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
22414: SCHEFFER,R.H.C.C. - GORKOM,K.W.VAN. - Levensbericht van Rudolp Herman Christiaan Carel Scheffer.
12784: SCHEIDEMANN,P. - Der Zusammenbruch.
18498: SCHELLEKENS,O. [ED.] - Stendhal, le Saint-Simonisme et les industriels. Stendhal et la Belgique. Actes du XIIe congres international Stendhalien, Bruxelles 23-25 mai 1977.
20244: SCHELTEMA, JACOBUS (1767-1835) - Staatkundig Nederland; een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam.
18645: SCHELTEMA,P. - De oudste regten van Amsterdam.
16689: SCHELTING,A.VON. - Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken.
10900: SCHELVEN,A.A.VAN. - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen 1560- 1563.
14451: SCHERER,J.H. - Marriage and bride-wealth in the highlands of Buha (Tanganyika).
15006: SCHERMER,J.P.W. - Ontwerpen van notarieele acten [met aanteekeningen en mededeeling van rechtspraak en literatuur] betrekkelijk de wet van 9 juli 1842 (Stbl. nr.20) op het notaris-ambt en het eerste [en tweede] boek van het Burgerlijk Wetboek ... met nalezingen ... tot 1 december 1894.
12654: SCHERMERHORN,W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
10462: SCHERMERHORN,W. - Het dagboek. Geheim verslag van prof. dr. ir. W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-Generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit.
11104: SCHERMERHORN,W. - SMIT,C. - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir. W.Schermerhorn.
19292: SCHEUERMANN,L. - Die Fugger als Montanindustrielle in Tirol und Karnten. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts.
15666: SCHEVENELS,W. - A historical precis. Forty-five years International Federation of Trade Unions 1901-1945.
30957: SCHIECHE,E. - Die Anfange der Deutschen St. Gertruds-Gemeinde zu Stockholm im 16. Jahrhundert.
16817: SCHIFF,W. - Die Planwirtschaft und ihre okonomische Hauptprobleme.
15367: SCHILFGAARDE,A.P.VAN. - Register op de leenen van het Huis Bergh.
13059: SCHILLER,A.A. - The formation of federal Indonesia 1945-1949.
14772: SCHIPPEL,M. - Grundzuge der Handelspolitik. Zur Orientierung in den wirtschaftlichen Kampfen. Zweite Auflage.
37763: SCHLAGINTWEIT, EMILE. - Le Bouddhisme au Tibet. Precede d'un resume des precedents systemes bouddhiques dans l'Inde. Traduit de l'Anglais par L. de Milloue.
23523: SCHLETTWEIN, JOHANN AUGUST (1731-1802) - Les moyens d'arreter la misere publique et d'acquitter les dettes des etats.
19817: SCHMAL,J.J.R. - Tweeerlei staatsbeschouwing in het Reveil.
11106: SCHMALHAUSEN,H.E.B. - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
28739: SCHMID,C. - - Festgabe fur Carlo Schmid zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von T.Eschenburg, T.Heuss und G.A.Zinn.
14843: SCHMID,C.A. & A.WILD. - Zurich, deine Wohltaten erhalten dich! 167 wohltatige und gemeinnutzige Anstalten, Vereine und Fonds der Stadt Zurich.
18584: SCHMID,P. - China, Reich der neuen Mitte.
17022: SCHMID,J.J.VON. - Rechtsphilosophische en sociologische studien.
11867: SCHMIDT,H. - Die Struktur der franzosischen Bankwirtschaft.
34545: SCHMIDT, JOHANN LUDEWIG (1726-1792) - Ausfuhrliche Abhandelung der strittigen Rechts-Frage: In was fur Munzsorten ist eine Geldschuld abzutragen? nebst einer Vorrede worin zugleich von dem Nutzen der gemeinen Meinungen und einer genauern Bibliothek in der Rechtsgelahrheit gehandelt wird.
12512: SCHMIDT,M. - Grundriss der ethnologischen Volkswirtschaftslehre.
13793: SCHMIDT,P.J. - Crisis, fascisme, revolutie!
10554: SCHMIDT,P.J. - Geld en crediet. Een socialistische beschouwing.
10555: SCHMIDT,P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
13794: SCHMIDT,P.J. - Rationalisatie van den klassenstrijd.
14861: SCHMIDT,A. - Geschichte des englischen Geldwesens im 17. und 18. Jahrhundert.
15240: SCHMITT,A. - Kreditpolitik und Konjunkturpolitik in Theorie und Praxis.
16131: SCHMITZ,H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
23401: SCHMOLLER, GUSTAV VON (1838-1917) - Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Statistische und nationalokonomische Untersuchungen.
20538: SCHMOLLER, GUSTAV VON (1838-1917) - Zur Litteraturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften.
15241: SCHNADT,P. - Der methodologische Wertungssubjektivismus und die Geldtheorie.
16551: SCHNEBBELIE,P.J.F.J. - Wegwijzer voor katholieken, die voornemens zijn naar Indie te vertrekken, en voor hen die van Indie naar Holland komen. [Vierde druk.]
37994: SCHNEIDER, ERICH (1900-1970) - - Collection of 24 offprints, mostly in German, a few in Danish.
23954: SCHNEIDER,D.M. - The Workers (communist) Party and American trade unions.
21060: SCHNEIDER,E. - Zahlungsbilanz und Wechselkurs. Eine Einfuhrung in die monetaren Probleme internationaler Wirtschaftsbeziehungen.
13731: SCHNEIDER,M. - De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij.
13463: SCHNEIDER,W. - Die Politik des Frankischen Kreises nach dem Dreissigjahrigen Kriege.
19547: SCHNEIKERT,H. - Das Geheimnis. Sein Schutz und Verrat.
15705: SCHOELCHER, VICTOR (1804-1893) - Histoire des crimes du deux decembre.
12903: SCHOEMAKER,H.H. - De bouw van arbeiderswoningen in nieuw licht.
11986: SCHOENLANK,B. - Sociale Kampfe vor dreihundert Jahren. Altnurnbergische Studien.
21937: SCHOEPP,F. - Economische crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
22175: SCHOETENSACK,A. - Unbestimmte Verurteilung.
11608: SCHOLL,S.H. - De geschiedenis van de arbeidersbeweging in het arrondissement Turnhout voor 1900.
22668: SCHOLTEN,G.J. - - Non sine causa. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. G.J.Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
14475: SCHOLTEN,P. & E.M.MEIJERS. - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938.
18384: SCHOLTEN,W.A. - - De Carton- en papierfabriek voorheen W.A.Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan ...
18700: SCHONAERTS,R. - De landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies. Tentoonstelling ...
32636: SCHONEVELD,C.W. - Intertraffic of the mind. Studies in seventeenth-century Anglo-Dutch translation with a chechlist of books translated from English into Dutch 1600-1700.
21832: SCHONSTEDT,W.C. - De Nederlandsche infanterie. Poging tot het winnen van aanhangers voor een stelsel van uitgebreider militie-contingent met een eersten oefentijd van zes maanden voor het wapen der infanterie.
10387: SCHOORL,H. - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de Heren van Brederode en hun erfgenamen, de Graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse Heren, ca.1250- 1614.
10079: SCHORER,E. - Das Wesen des Zinses.
14118: SCHORTINGHUIS,W. - KROMSIGT,J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de gereformeerde kerk van Nederland.
17955: SCHORTMANN,M. - Die Zentralnotenbanken im Dienste der staatlichen Kassenverwaltung. Eine Untersuchung uber die Beziehungen von Banken zu offentlichen Kassen.
20369: SCHOTTEN,S. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie- Codde (1703-1704).
18881: SCHOUTEN,D.B.J. - De overheidsfinancien in de volkshuishouding.
17047: SCHOUTEN,D.C.A.J. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw, bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
16107: SCHOUTEN,H.A.H. - De agrarische grondslag van het Westers bedrijfsleven in Indonesie (Een sociaal- economische studie).
10362: SCHOUTEN,J. - De slangestaf van Asklepios symbool der geneeskunde.
19788: SCHREINER,O. - Woman and labour.
18176: SCHRIEKE,B. - Indonesian sociological studies. Selected writings. Part 1. [Second edition.]
13757: SCHRIEKE,J.J. - Ontstaan en groei der stads- en landgemeenten in Nederlandsch-Indie.
11664: SCHRIJVERS,J. - Handboek der volkshuishoudkunde. Vrij bewerkt... door A.Tepe.
20982: SCHRODER,E.C.F.J. - The marginal utiliy theory in the United States of America.
13299: SCHROTER,K. - Die Steuern der Stadt Nordhausen und ihre Bedeutung fur die Gemeindefinanzen historisch dargestellt.
10657: SCHUIJLENBURG,F. - Enkele oude concentratieverschijnselen en hun samenhang met het tegenwoordige probleem.
34568: SCHUITEMA MEIJER,A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
17589: SCHULTE NORDHOLT,H. - Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie.
17105: SCHULTE NORDHOLT,N.G. - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De 'camat-lurah' relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden- Java...

Next 1000 books from Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)

9/13