Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10754: LORENZ,O., AND OTHERS. - Catalogue general de la librairie francaise [since 1840].
17384: LORRAINE. - RECUEIL DES EDITS, ORDONNANCES, - declarations, traitez et concordats du regne de Leopold I ... Duc de Lorraine et de Bar. Avec differens arrets de reglemens rendus en consequence, tant au Conseil d'Etat, & des Finances, Bureau des Eaux & Forets, & autres, que dans les Cours Souveraines, outre plusieurs reglemens de police du Conseil de Ville de Nancy sur des cas importans & publics [and similar titles]. Volume 1-3 and 5-13 [see below], and 'Table ... du recueil ... jusqu'en 1773, excepte du quatrieme volume concernant les monnoies ...'.
11859: LOUIS,P. - Histoire du socialisme en France. 5e edition.
13871: LOUIS XI. - THIBAULT,M. - La jeunesse de Louis XI (1423-1445).
22726: LOWE,A. - On economic knowledge. Toward a science of political economics.
18857: LOWIE,R.H. - The history of ethnological theory.
41232: MAGGS BROS LTD. - Catalogue 658: Economics. The history and growth of economic science as portrayed in the literature of the 16th, 17th, 18th and 19th century.
13813: LUBBERS,G. - De statistiek van het arbeidsloon en van de werkloosheid.
15611: LUCAS-DUBRETON,J. - Louis-Philippe et la machine infernale (1830-1835).
22780: LUHRS,W. - Die freie Hansestadt Bremen und England in der Zeit des Deutschen Bundes (1815-1867).
29059: LUIS DE LEON,F. - KOTTMAN,K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de Leon (1527?- 1591).
23952: LUNDBERG,E. - Business cycles and economic policy. Translated by J.Potter.
17423: LUNDIE,W. - Elementary theory of finance.
41166: LUTHER,M. - VISSER,C.C.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
16162: LUTTENBERG, GERRIT (1793-1847) - Vervolg op het Groot Plakkaatboek of verzameling van wetten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden; uitgegeven met vergunning van Zijne Majesteit den Koning, verleend bij besluit van den 13 maart 1837, (Staatsblad No. 8) en met aanteekeningen verrijkt. Armwezen.
16890: LUTZ,J.M. & H.STUMMER. - Hunderfunfundzwanzig Jahre 'Bayerische Hypotheken- und Wechsel- Bank'.
14305: LUYKX,T. - De grafelijke financiele bestuursinstellingen en het grafelijk patrimonium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel (1244-1278).
21988: LUYTELAER,T.A.P.A.VAN. - Het destructiewezen in Nederland.
41136: LUZA, BOB. - Old & Rare books. The library of Bob Luza. Auction sale december 15th-16th, 1981.
37915: LUZAC,E. - VLIET,R.VAN. - Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting.
41168: LUZAC,E. - VELEMA,W.R.E. - Enlightenment and conservatism in the Dutch Republic. The political thought of Elie Luzac (1721-1796).
24658: LUZAC, JOHAN (1746-1807) - Socrates als burger beschouwd, in eene plechtige redevoering, uitgesproken op den 21. February 1795, bij het nederleggen van 't rectoraat der Hollandsche Universiteit: door den zelven uit het Latijn vertaald, met bijvoeging van eenige aanmerkingen en ophelderingen, bijzonder eener korte schets van 't Atheensch staats-bestuur, en eener verhandeling over de beteekenis en 't gebruik van 't woord aristocratie...
13070: LYCKLAMA A NIJEHOLT,J.A. - Verbetering van Frieslands watertoestand. Beschouwingen over de beginselen en middelen, welke ten aanzien der afstrooming van het boezemwater dezer provincie vroeger bestonden, thans bestaan en nog gevolgd behoorden te worden, ten einde het, zooveel mogelijk, duurzaam meester te zijn.
24475: LYDALL,H. - The structure of earnings.
12877: LYNDEN,C.D.A.VAN. - Directe investeeringen in het buitenland.
14025: LYSEN,A. - History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at The Hague.
41076: MAAS,N. & F.W.KUYPER. - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereniging van Antiquaren 1935-1995.
10530: MAAS,P.F. - Sociaal-democratische gemeentepolitiek in katholiek Nijmegen 1894-1927.
15411: KRUISHEREN TE MAASEIK. - De Kruisheren te Maaseik 1476-1797, 1855-1955.
34972: MAASS,M.J.L. - Het Journal litteraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift.
13055: MAASSEN,C.C.J. & A.P.G.HENS. - Agrarische regelingen voor het gouvernementsgebied van Java en Madoera.
10356: MAATHUIS,R. - De diphterie in den loop der eeuwen.
10446: JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 3 maart 1940.
16144: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. - Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (N.V.) 1890 - 16 juni - 1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
10767: MENSCH EN MAATSCHAPPIJ. - Mensch en Maatschappij. Jrg. 1-16, 21-44 en 46-50.
14614: ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ. - De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, thans onder directie der firma De Jong & Co. gevestigd te Amsterdam ... [1809-1959].
10663: NATIONAALE NEDERLANDSCHE HUISHOUDELIJKE MAATSCHAPPIJ. - Wetten van de Nationaale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij. Vastgesteld bij de Algemeene Vergadering van het jaar 1800.
35462: TAFELS DER ENGELSCHE MAATSCHAPPIJEN. - Tafels der Engelsche maatschappijen. British Offices Life Tables 1893.
21176: MACGREGOR,D.H. - Enterprise, purpose & profit. Essays on industry.
20983: MACHLUP,F. - International trade and the national income multiplier.
22696: MACHLUP,F. - Plans for reform of the international monetary systems. [Second edition.]
22695: MACHLUP,F. - Remaking the international monetary system. The Rio agreement and beyond.
11887: MACKENZIE,C. - Realms of silver. One hundred years of banking in the East.
17541: MACKINTOSH,J.P. - Nigerian government and politics.
21054: MACKSCHEIDT,K. - Zur Theorie des optimalen Budgets.
13851: MADARIAGA,I.DE. - Britain, Russia, and the armed neutrality of 1780. Sir James Harris's mission to St. Petersburg during the American Revolution.
19536: MADGE,J. - The tools of social science.
12167: MAEDGE,C.M. - Ueber den Ursprung der ersten Metalle, der See- und Sumpferzverhuttung, der Bergwerksindustrie und ihrer altesten Organisation in Schweden. Eine prahistorisch- und historisch- okonomische Abhandlung.
38023: MAFFEI, SCIPIONE (1675-1755) - Consiglio politico finora inedito presentato al governo Veneto nell'anno 1736.
41135: MAGIS, LIBRAIRIE JEAN-JACQUES. - Collection of catalogues and lists of antiquarian books, for the greater part on economics and social and political sciences.
18701: MAGYARY,G.VON. - Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Volkerbunde.
16176: MAILLARD,F. - Histoire des journaux publies a Paris pendant le siege et sous la Commune - 4 septembre 1870 au 28 mai 1871.
35759: MAITRON,J. - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier francais. Volumes 1-24.
17632: MAJOR,J.R. - Representative government in early modern France.
17513: MAKARIUS,R. - La jeunesse intellectuelle d'Egypte au lendemain de la deuxieme guerre mondiale.
16909: MALCOLM,C.A. - The history of the 'British Linen Bank' 1746-1946. Privately printed.
19534: MALEBRANCHE,N. - WALTON,C. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
13660: MALENGREAU,G. - Les droits fonciers coutumiers chez les indigenes du Congo belge. Essai d'interpretation juridique.
18403: MALENGREAU,G. - L'Esprit particulariste et la revolution des Pays-Bas au XVIe siecle (1578-1584).
17341: MALIA,S. - Chez les meridionaux du Pacifique.
10829: MALSSEN,P.J.W.VAN. - Louis XIV d'apres les pamphlets repandus en Hollande.
11385: MALSUM,H.J.L.P. - De aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
10709: MALTHA,D.J. - De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland.
22601: MALTHUS,T.R. - PETERSEN,W. - Malthus.
17755: MALTHUS,T.R. - BONAR,J. - Malthus and his work. [Second edition.]
11389: MAN,H.DE. - Voor een plan van actie.
15486: MANDERE,H.C.G.J.VAN DER. - De Export-Centrale (Nederlandsche Uitvoer Maatschappij).
15022: MANEN,C.A.VAN. - Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland.
15487: MANGER JR.,J.B. - Recherches sur les relations economiques entre la France et la Hollande pendant la Revolution francaise (1785-1795).
35007: DECLARATIE OFTE MANIFEST. - Declaratie ofte manifest van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche provincien: behelsende een oprecht verhael van der selve sincere intentie, ende rechtmatige proceduren omtrent de onderhandelinge met de ... jegenwoordige regeringe van Engelandt ...
17458: MANNHEIM,K. - Freedom, power & democratic planning. Edited by H. Gerth and E.K. Bramstedt.
12124: MANNHEIM,K. - Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus.
17459: MANNHEIM,K. - Man and society in an age of reconstruction. Studies in modern social structure. With a bibliographical guide to the study of modern society. [Reprinted.]
16847: MARBACH,F. - Kartelle, Trusts und Sozialwirtschaft.
11793: MARCEL,E. - PERRENS,F.T. - Etienne Marcel, prevot des marchands (1354-1358).
22021: MARCQ,P.A. - De l'etat actuel de l'enseignement medical en Belgique, et des moyens de l'ameliorer.
24226: DES MAREZ,G. - Etudes inedites. Publiees par un groupe de ses anciens eleves, precedees d'une notice sur Guillaume Des Marez par H.Pirenne et de la bibliographie de
30888: MARION,M. - Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siecles.
15338: MARIS,A.J. - De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen.
21701: FUNFZIG JAHRE DEUTSCHE MARK. - Funfzig Jahre Deutsche Mark. Notenbank und Wahrung in Deutschland seit 1948. Hrsg. von der Deutschen Bundesbank.
11205: MARKS,A.F. - Man, vrouw en huishoudgroep. De afro-amerikaanse familie in de samenleving van Curacao.
39896: MARKS,H.J. - The first contest for Singapore 1819-1824.
32208: MARLE,R.VAN. - Hoorn au Moyen-Age. Son histoire et ses institutions jusqu'au debut du 16e siecle.
34763: MARNAS,F. - La religion de Jesus (Iaso ja-kyo) ressuscitee au Japon dans la
14042: MARQUAND,H.A. - The dynamics of industrial combination.
12549: MARQUARD,L. - The peoples and policies of South Africa. Second edition.
18771: MARQUIS,G. - De la dot profectice en droit romain. Du droit de retour de l'ascendant donateur dans l'ancien droit francais.
16300: MARSCHAK, JACOB (1898-1977) - Economic information, decision, and prediction. Selected essays.
21133: MARTENS,M. - L'Administration du domaine ducal en Brabant au moyen age (1250-1406).
21707: MARTENS,C.DE. - Manuel diplomatique. Precis des droits et des fonctions des agens diplomatiques; suivi d'un recueil d'actes et d'offices pour servir de guide aux personnes qui se destinent a la carriere politique.
21448: MARTENS VAN SEVENHOVEN,A.H. - Het archief van het College tot de Beneficieering van Neder- Rijn & IJsel.
19123: MARTIN,G. - L'Histoire du credit en France sous le regne de Louis XIV. Tome 1 [all published]: Le credit publique. Avec la collaboration de M.Bezancon.
13729: MARTIN,A. & G.WALTER. - Catalogue de l'histoire de la Revolution francaise. Ecrits de la periode revolutionnaire. Volumes I, III, IV/2, V and Table analytique.
29837: MARX,J. - Kriegs-Tagebuch eines Juden.
12012: MARX,K. & F.ENGELS. - Gesammelte Schriften 1852 bis 1862. Hrsg. von N.Rjazanoff. Zweite Auflage.
12519: MARX,K. - ADLER,M. - Marx als Denker. Zum 25. Todesjahre von Karl Marx.
12776: MARX,K. - BIGO,P. - Marxisme et humanisme. Introduction a l'oeuvre economique de Karl Marx.
12019: MARX,K. - MASSICZEK,A. - Der menschliche Mensch. Karl Marx' judischer Humanismus.
10062: MARX,K. - MOSSE,E. - Marx et le probleme de la croissance dans une economie capitaliste.
30198: MASARYK, THOMAS GARRIGUE (1850-1937) - Versuch einer concreten Logik. (Classification und Organisation der Wissenschaften.)
15127: MASARYK,T.G. - Nova Evropa. Stanovisko Slovanske.
17526: MASARYK,T.G. - Svetova revoluce. Za valky a ve valce 1914-1918. Vzpomina a uvazuje.
14323: MASARYK,T.G. - Die Weltrevolution. Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918. [Ins Deutsche ubertragen von C.Hoffmann.]
19920: MASARYK,T.G. - Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen.
19814: MASARYK,T.G. - STERLING,C. - The Masaryk case.
18763: MASARYK,T.G. - WARREN,W.P. - Masaryk's democracy. A philosophy of scientific and moral culture.
24155: MASIUS, ERNST ALBERT (1797-1865) - Lehre der Versicherung und statistische Nachweisung aller Versicherungs-Anstalten in Deutschland; nebst Hinweisung auf den hohen Einfluss dieser Institute auf Nationalwohlstand, und die Gesetze daruber in den verschiedenen Staaten.
14760: MASNATA,F. - Le parti socialiste et la tradition democratique en Suisse.
14179: MASSE,P. - Varennes et ses maitres. Un domaine rural, de l'Ancien Regime a la Monarchie de Juillet (1779-1842).
11814: MASSON,F. - L'Academie francaise 1629-1793.
18123: MATEN,B. - Het hypotheekbankbedrijf en zijne boehouding. Derde druk.
36850: MATERN, JOHANN. - Um Milliarden! Das internationale Wahrungs- und Geldsystem der Zukunft.
15957: MATHIEZ,A. - La reaction thermidorienne.
34765: MATHIEZ,A. - La victoire en l'an II. Esquisses historiques sur la defense nationale.
34875: MATHIJSEN,A. - Tettum-Hollandsche woordenlijst met beknopte spraakkunst.
37774: MATIGNON,J.J. - Superstition, crime et misere en Chine. Quatrieme edition.
23879: MATTHES,B.F. - Over de bissoe's of heidensche priesters en priesteressen der Boeginezen. In: Verhandelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Zevende deel.
22617: MATTHEWS,R.C.O. - The trade cycle.
15154: MATTIA,R.DE. [ED.] - I bilanci degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936, altre serie storiche di interesse monetario e fonti.
10140: MAURITS, PRINS. - BAX,J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
14737: MAY,R.E. - Die Wirthschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit 130 Tabellen und vielen vergleichenden Uebersichten. Zur Jahrhundertwende.
14891: MAYER,P. - Townsmen or tribesmen. Conservatism and the process of urbanization in a South African city. [Second impression.]
16347: MAZARINADES. - Recueil de diverses pieces qui ont paru durant les mouvemens de l annee 1649.
18030: MAZYAD,A.M.H. - Ahmad Amin (Cairo 1886-1954), advocate of social and literary reform in Egypt.
14378: MAZZEI,P. - Selected writings and correspondence. Ed. by M.Marchione.
19699: MCCARTHY,R.D. - The ultimate folly. War by pestilence, asphyxiation, and defoliation.
36053: MCCOY,R.E. - Freedom of the press. An annotated bibliography.
17406: MCCULLOCH, JOHN RAMSAY (1789-1864) - The principles of political economy: with some inquiries respecting their application, and a sketch of the rise and progress of the science. The fourth edition. Corrected, enlarged, and improved.
12550: MCEWAN,P.J.M. & R.B.SUTCLIFFE. - The study of Africa.
17839: MEAD,M. - Male and female. A study of sexes in a changing world.
19196: MEADE,J.E. - A neo-classical theory of economic growth.
20690: MEADE,J.E. - A neo-classical theory of economic growth. Revised new edition.
15876: MEADE,J.E. - The stationary economy. Being volume one of A Principles of political economy.
22474: MEADE,J.E. - The theory of customs unions. 2nd printing.
20396: MEADE,J.E. - The theory of international economic policy. Volume 1: The balance of payments.
15877: MEADE,J.E. - The theory of international economic policy. Volume 1: The balance of payments. Mathematical supplement. [Reprinted.]
15660: MEASUREMENT, THE, - and behavior of unemployment. A conference of the 'Universities-National Bureau Committee for Economic Research'.
34861: MECHELEN,C.TE. & A.C.VREEDE. - Drie teksten van tooneelstukken uit de Wayang Poerwa, voor den druk bezorgd. Met een voorrede van H.Kern.
12459: MECHELEN,P.A.A.VAN. - Zeevaart en zeehandel van Rotterdam (1813-1830).
10890: MECHTELDIS VAN LOM. - WIJNGAARDS,N.C.H. - Mechteldis van Lom 1600-1653. Dichteres en annuntiate van Venlo.
41110: MEDINA,J.T. - Bibliografia espanola de las Islas Filipinas (1523-1810).
15155: MEEKER,J.E. - The work of the stock exchange. Revised edition.
17510: MEEKER,O. - Report on Africa.
14921: MEES,W.A. - Wisselverjaring.
10671: MEES,W.C. - LAAR,H.J.M.VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman. Willem Cornelis Mees 1813- 1884.
12878: MEES R.AZN,W.C. - Hoofdstukken der economie. De waardeleer en hare beteekenis voor de verdeeling der welvaart.
16495: MEES AZN,G. - Historische atlas van Noord-Nederland van de XVI eeuw tot op heden.
22079: MEESTER,W.A.T.DE. - La limitation internationale des armements. Rapport. [At head: Organisation internationale pour une paix durable.]
12061: MEHRING,F. - HOHLE,T. - Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus 1869-1891. Zweite verbesserte und erweiterte Auflage.
25353: MEIHUIZEN,L.S. - De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/1295.
18370: MEIJ,J.C.A.DE. - De watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
22336: MEIJER,J. - Algemeene wet van den 26sten Augustus 1822 (Staatsblad no 38), uit de verschillende besluiten, resolutien, enz. bijgewerkt tot op 1 Januarij 1867.
14343: MEIJER,M.J. - The introduction of modern criminal law in China.
34856: MEIJER RANNEFT,W. - Verklaring van de meest bekende Javaansche raadsels in proza.
10531: MEIJER-WICHMANN,C. - Mensch en maatschappij. Voordrachten.
21911: MEINEMA,T. - Over gezinsverpleging van geesteszieken.
22267: STRAFGESETZBUCH HERZOGTHUM S. MEININGEN. - Strafgesetzbuch fur das Herzogthum S. Meiningen vom 1. August 1844, nebst zwei damit in Verbindung stehenden Gesetzen...
21814: MEISEL,F. - Britische und deutsche Einkommensteuer. Ihre Moral und ihre Technik.
10452: MEISS,J.H. - Eenige bijdragen tot de kennis van den inwendigen toestand van Nederl.-Indie onder het bestuur van den Gouv.-Gen. J.J.Rochussen (1845-1851).
22282: MELKVOORZIENING. - De Melkvoorziening, de Export Centrale, de kaasdistributie en de Kaasvereeniging.
10532: MELLINK,A.F. - Pioniers der Nederlandse arbeidersbeweging.
14087: MELLINK,A.F. - - Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Opstellen, aangeboden aan ...
12233: MEMMERT,L. - Die offentliche Forderung der gewerbliche Produktionsmethoden zur Zeit des Merkantilismus in Bayern.
37717: MENDEL,P.J. & H.REDING. - Album voor de aardrijkskunde. Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen.
41114: MENDELSSOHN,S. - South African bibliography.
30952: MENNEBROCKER,M. - Hauser und Hofe der Gemeinde Wadersloh.
10691: MENSCH,C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij te Veendam.
10453: MENSCH,C. - Taboe, een primitieve vreesreactie. Studie over de taboe-bepalingen bij de Indonesische volken.
36272: PROCES PORTE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU BRABANT MERIDIONAL. - Proces porte devant la Cour d'Assises du Brabant meridional contre L.DE POTTER, F.Tielemans, A.Barthels, J.J.Coche-Mommens, E.Vanderstraeten et J.B. de Neve, accuses d'avoir excite directement a un complot au attentat ayant pour but de changer ou de detruire le gouvernement du Royaume des Pays-Bas ...
34609: FELIX MERITIS. - Overzicht der werkzaamheden van de Afdeeling Koophandel der Maatschappij onder de zinspreuk: Felix Meritis, te Amsterdam, gedurende het maatschappelijk jaar van 1 Mei 1852 [tot April 1857].
22993: FELIX MERITIS. - Overzicht der werkzaamheden van de Afdeeling Koophandel der Maatschappij onder de zinspreuk: Felix Meritis, te Amsterdam, gedurende het maatschappelijk jaar van 1 Mei 1852 [tot April 1855].
11048: MERKELIJN,A. - 26 jaren op het zendingsveld. Herinneringen van een missionair predikant.
18742: MERKL,P.H. - Political continuity and change.
11729: MERKUS,P.W.N. - Schets van het beheer der algemeene geldmiddelen in Nederland tot het jaar 1810.
17976: MERRIAM,A.P. - Congo. Background of conflict. [Second printing.]
21551: MERTENS,J.E. - La naissance et le developpement de l'etalon-or 1696-1922. Les faits et les theories. Essai de synthese economique et sociologique.
22638: MERTENS DE WILMARS,J.M. - - Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars.
14470: METEREN,E.VAN. - VERDUYN,W.D. - Emanuel van Meteren. Bijdrage tot de kennis van zijn leven, zijn tijd en het ontstaan van zijn geschiedwerk.
29999: METEREN, EMANUEL VAN (1535-1612) - Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611 ... Verbeterden druk.
16125: METZ,T.M. - Funfzig Jahre 'Niederlandische Handelskammer fur Deutschland' 1905-1955.
14906: MEULEMAN,J.H. - Le Constantinois entre les deux guerres mondiales. L'Evolution economique et sociale de la population rurale.
30125: MEULEN,R.VAN DER. - Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland.
12879: MEULEN,J.B.VAN DER. - Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en landbouw.
16327: MEULEN,J.TER. - Der Gedanke der internationalen Organisation in seiner Entwicklung.
30317: MEUVRET,J. - Le probleme des subsistances a l'epoque Louis XIV.
22464: MEYER,H. - Das Norddeutsche Strafrecht. Eine Beurtheilung des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs fur den Norddeutschen Bund.
13151: MEYER,H. - Neuere Satzung von Fahrnis und Schiffen. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Pfandrechts.
21164: MEYER,G.M.DE. & E.W.F.VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
10073: MICHAELIS,A. - Die Quantitatstheorie als Grundlage der Konjunkturforschung.
37801: MICHEL, HENRY (1857-1904) - L'Idee de l'etat. Essai critique sur l'histoire des theories sociales et politiques en France depuis la Revolution. Troisieme edition, revue.
28640: MICHELS,J.P. - De godsdienst der Galla. Met een inleiding in de voornaamste kenmerken van hun cultuur. I [all published].
10533: MICHIELSE,H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeiders-ontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
24251: GEMEENE MIDDELEN. - Recuyl van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende, geemaneert seedert het arresteeren der ordonnantien om gemelde middelen by collecte in te vorderen tot den jaare 1772 incluis. Eerste deel [niet verder verschenen].
38790: GEMEENE MIDDELEN. - Generael placaet ende ordonnantie, op 't stuck vanden opheve vande generale en gemeene middelen, by den Staten van Hollandt en West-Vrieslandt bewillight, tot onderstandt van de gemeene saecke [gevolgd door 46 publicaties betreffende belastingen uit de jaren 1695-1698].
34830: MIDDELKOOP,P. - Amarasisch Timoreesche teksten.
17128: MIERLO,A.W.C.M.VAN. - Economische omstandigheden en sociale aspecten in Waalwijk. Armen- en werklozenzorg 1919-1939.
21809: MIGERKA,F. - Das Unterrichtswesen in den Vereinigten Staaten.
22985: MIJER,P. - Batiks, and how to make them.
19280: MILL, JOHN STUART (1806-1873) - Nature, the utility of religion and theism [Half-title and back: Three essays on religion].
13268: MILL,J.S. - HOLTHOON,F.L.VAN. - The road to utopia. A study of John Stuart Mill's social thought.
24497: MILL,J.S. - JONG,W.R.DE. - De semantiek van John Stuart Mill.
16851: MILL,J.S. - ROERIG,F. - Die Wandlungen in der geistigen Grundhaltung J.St. Mills zu volkswirtschaftlichen Problemen.
22607: MILL,J.S. - SCHWARTZ,P. - The new political economy of J.S.Mill.
40006: MILL, JAMES (1773-1836) - Elementi di economia politica. Tradotti sull' ultima edizione inglese ... con note del traduttore.
30278: MILL, JOHN STUART (1806-1873) - Considerations on representative government.
10143: MILO,T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
39290: ROYAL MINT. - Report from the Select Committee on the Royal Mint; together with the minutes of evidence, appendix and index. (Communicated by the Commons to the Lords.)
39752: MIRABEAU, HONORE GABRIEL RIQUETTI DE (1749-1791) - Collection of 24 smaller publications.
11839: MIRABEAU, HONORE GABRIEL RIQUETTI DE (1749-1791) & AUGUSTE MARIE RAYMOND DE LA MARCK (1753-1833) - Correspondance ... pendant les annees 1789, 1790 et 1791. Recueillie, mise en ordre et publiee par Ad. de Bacourt.
20474: MIRABEAU,H.G.DE. - DUMONT,E. - Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premieres assemblees legislatives. Nouvelle edition publiee par J.Benetruy.
15004: MIRANDA,S.R.DE. - De kip, het ei en het voer. Een pleidooi voor sociale politiek en tegen groepsbelang.
11050: MISSIE. - VIERHONDERD JAREN MISSIE - in Nederlandsch-Indie. Gedenkboek. Jubileum-uitgave van het maandblad 'Sociaal Leven'.
13574: FUNFZIG JAHRE MISSIONSARBEIT. - Funfzig Jahre Missionsarbeit der Missionsschwestern vom kostbaren Blut 1885-1935. Hrsg. von einem Mitglied der Genossenschaft.
20616: MITCHELL,W.C. - Business cycles and their causes. A new edition of Mitchell's Business cycles: Part III.
19933: MITCHELL,W.C. - What happens during business cycles. A progress report.
12976: MITSCHERLICH,W. - Der wirtschaftliche Fortschritt. Sein Verlauf und Wesen.
12362: MITTWOCH,E. - Die amharische Version der Soirees de Carthage. Mit einer Einleitung: Die angeblichen abessinischen Philosophen des 17. Jahrhunderts.
14026: MLYNARSKI,F. - Gold and central banks.
19330: MOERMAN JZ.,J. - Het Heilig Edict van keizer Kang Hi. Van een inleiding voorzien en toegelicht.
11471: WAT IEDER WETEN MOET. - Wat ieder weten moet. Handleiding in den kiesrechtstrijd. Uitgegeven door de Perskommissie ingesteld door de Soc.-Dem. Arbeiderspartij.
19707: MOFFAT,R.S. - The principles of a time policy: being an exposition of a method of settling disputes between employers and labourers in regard to time and wages, by a simple process of mercantile barter, without recourse to strikes or locks-out, reprinted from 'The economy of consumption'. With a preface and appendix ...
31963: MOHL,ROBERT VON (1799-1875) - Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographieen dargestellt.
12185: MOHR,M. - Die Finanzverwaltung der Grafschaft Luxemburg im Beginn des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Urbars aus den Jahren 1306-1317.
10359: MOLESCHOTT,J. - LAAGE,R.J.C.V.TER. - Jacques Moleschott, een markante persoonlijkheid in de negentiende eeuwse fysiologie?
20489: MOLHUYSEN,P.C. - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. Deel 4: 18 Febr. 1682 - 8 Febr. 1725.
28809: MOLL,W. - Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming.
10198: MOLL,W. - De rechten van den heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567.
30119: MOLLEMA,A.M.P. & P.M.MOREL. - Bibliographia neerlandica. I.Books on the Netherlands in foreign languages, 1940-1957. II.Translations of Dutch literature, 1900-1957.
14640: MOLLERUS,J.C. - Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel.
15233: MOMBERT,P. - Bevolkerungslehre.
22000: MOND,A. - Industry and politics. [Reprinted.]
18453: MANUALE DE' CONTI FATTI DELLE MONETE. - Manuale de' conti fatti delle monete ammesse nella tariffa del regno. Quinta edizione. Corredata degl'impronti d'ogni moneta, non che delle antiche misure e de' pesi di ogni dipartimento, e capoluogo ridotte all'attuale quantita messa in corso nel regno, oltre alcune giunte utili e necessarie.
21807: MONEY,L.C. - The triumph of nationalization.
15097: MONGLOND,A. - La France revolutionnaire et imperiale. Annales de bibliographie methodique et description des livres illustres. Tome 1: Annees 1789-1790.
17578: MONNIER,L. - Ethnie et integration regionale au Congo. Le Kongo central 1962-1965.
37779: MONTAIGNE, MICHEL DE (1533-1592) - Les essais. Publies d'apres l'exemplaire de Bordeaux, avec les variantes manuscrites & les lecons des plus anciennes impressions, des notes, des notices et un lexique, par Fortunat Strowski.
12186: MONTARNAL,H. - Manuel des operations commerciales et financieres de banque et de bourse. Deuxieme edition revue et corrigee.
10650: MONTCHRETIEN,A.DE. - FREDERICQ,P. - Antoine de Montchretien comme source de l'histoire economique des Pays-Bas au commencement du XVIIe siecle.
39607: MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT DE (1689-1755) - Wysgeerige aamerkingen, over de grootheid en ondergang der Romeinen. Uit het Fransch vertaald.
19539: MONTESQUIEU,C.DE. - BARRIERE,P. - Un grand provincial: Charles-Louis de Secondat baron de La Brede et de Montesquieu.
12213: MONTESQUIEU,C.DE. - GRANPRE MOLIERE,J.J. - La theorie de la constitution anglaise chez Montesquieu.
18548: MOOIJ,J. - Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849-1994.
19246: MOORE,G.H. & J.SHISKIN. - Indicators of business expansions and contractions.
38733: MOORREES,W. - Het Munstersche geslacht Van der Wyck.
37132: MOORS,S.M. - De Decapolis. Steden en dorpen in de Romeinse provincies Syria en Arabia.
15363: MOOY,A.M. - De Krankzinnigenwet van 1884.
20462: MORAZE,C. - La France bourgeoise XVIIIe-XXe siecles. Deuxieme edition.
37784: MOREAU DE JONNES, ALEXANDRE (1776-1870) - Statistique de l'agriculture de la France. Comprenant: la statistique des cereales, de la vigne, des cultures diverses, des paturages, des bois et forets, et des animaux domestiques ...
37788: MOREAU DE JONNES, ALEXANDRE (1776-1870) - Elements de statistique. Principes generaux de cette science, sa classification, sa methode, ses operations, ses divers degres de certitude, ses erreurs et ses progres ... Deuxieme edition, considerablement augmentee.
41047: MOREAU,C. - Bibliographie des Mazarinades. Publiee pour la Societe de l'histoire de France.
30139: MORELLET, ANDRE (1727-1819) - Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce. En cinq volumes in-folio proposes par souscription.
24461: MORGENSTERN,O. - SHUBIK,M. [ED.] - Essays in mathematical economics in honor of Oscar Morgenstern.
16871: MORINI-COMBY,J. - Mercantilisme et protectionnisme. Essai sur les doctrines interventionnistes en politique commerciale du XVe au XIXe siecle.
33607: MORISON,S.E. - The development of Harvard University since the inauguration of president Eliot 1869-1929.
12214: MOSER,J. - ZIMMERMANN,H. - Staat, Recht und Wirtschaft bei Justus Moser. Eine einfuhrende Darstellung.
21901: MOSSE,A. - Les prisons et les institutions d'education corrective (Etude abregee du regime penitentiaire). Trosieme edition.
18313: MOULIN,D.DE. - De heelkunde in de vroege middeleeuwen.
14267: MOULINS,A. - L'Universite francaise et la jeunesse serbe.
31590: MOUNIER,J.J. - EGRET,J. - La revolution des notables. Mounier et les monarchiens 1789.
41050: MOURRE,M. - Dictionnaire d'histoire universelle.
17100: MOZINGO,D. - Chinese policy toward Indonesia, 1949-1967.
11730: MUINCK,B.E.DE. - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de prive-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal der Vereenigde Nederlanden (1646-1721).
24451: MUISWINKEL,L.F.VAN. - Inflatie en economische groei.
13010: MULDER,H.J.A. - De Raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve van vergelijkende rechtsstudie.
10633: MULDER,T.B.C. - Loonvorming in overleg. Een onderzoek naar de gedragingen van het georganiseerde bedrijfsleven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
28311: MULLER,A.H. - BAXA,J. - Adam Muller. Ein Lebensbild aus den Befreiungskriegen und aus der deutschen Restauration.
23767: MULLER,K. - Wirtschafts- und Technikgeschichte Japans.
10589: MULLER,A.F. - Het conflict bij de Maastrichtsche Zinkwit-Mij.
19947: MULLER,J.A.W. - Enkele bedrijfseconomische beschouwingen over den Nederlandschen steenkolenmijnbouw.
20410: MULLER,P.H. - Bibliografie betreffende den Bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
16374: MULLER,P.L. - Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk toegelicht uit de correspondentie der keizerlijke gezanten te 's-Gravenhage 1658-1678.
21530: MULLER FZ.,S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur.
23714: MULLER FZ.,S. - Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden.
16050: MULLER FZ.,S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht.
22534: MULLER HZN,S. - Onze wijze van grondwetsherziening.
11783: MUNELES,O. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
16136: VREDE VAN MUNSTER. - Die Urkunden der Friedensschlusse zu Osnabruck und Munster, nach authentischen Quellen, nebst darauf bezuglichen Aktenstucken, historischer Uebersicht, Bucherkunde und Anmerkungen.
21669: MUNTINGHE,H. - STEENBEEK,A. - Hermannus Muntinghe.
16126: MURRAY,W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803. De Committe's van Koophandel en Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
37076: MUSSERT,A.A. - Het verdrag met Belgie in strijd met 's lands belang. Uitgave van het Nationaal Comite van Actie tot Wijziging van het Verdrag met Belgie.
11922: MYERS,G. - Geschichte der grossen amerikanischen Vermogen.
19243: MYRDAL,G. - The challenge of world poverty. A world anti-poverty program in outline.
19186: MYRDAL,G. - Challenge to affluence.
20324: MYRDAL,G. - The cost of living in Sweden 1830-1930.
19190: MYRDAL,G. - An international economy. Problems and prospects.
21051: MYRDAL,G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Edited by P.Streeten.
17791: MYRDAL,J. - Report from a Chinese village. Translated by M.Michael.
12481: MYTINGER,C. - Headhunting in the Solomon Island around the Coral Sea.
16146: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP LANDMAATSCHAPPIJ 'DRENTE', AMSTERDAM. - Naamlooze Vennootschap Landmaatschappij 'Drente', Amsterdam. Verslag over het 1e, 2e, 4e-30e, 32e, en [33e] boekjaar.
20913: NABER,J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren.
41112: NAGELKERKE,G.A. - Suriname. A bibliography 1940-1980.
41111: NAGELKERKE,G.A. - Netherlands Antilles. A bibliography 17th century -1980.
12101: NAGLER,H. - Die Finanzen und die Wahrung der Sowjetunion. Betrachtungen zur Finanz- und Wahrungspolitik der UdSSR.
40472: NAHUIJS [VAN BURGST], HUIBERTUS GERARDUS (1782-1858) - Verzameling van officiele rapporten, betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825-1830, voorafgegaan door eenige aanmerkingen en mededeelingen omtrent denzelven, benevens eene memorie over de verhuring of uitgifte van landeryen aan Europeanen.
33254: NANNINGA UITTERDIJK,J. - Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen [1251-1635] [en Archief der Rekenkamer].
16660: NANNINGA,J.G. - Het handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende eeuw.
14224: NANTERRE. - Notice historique et renseignements administratifs.
17019: NAP,J.M. - Dateering en rechtskarakter der z.g. lex Julia municipalis.
17831: NAPOLEON. - Napoleon et son temps. Livres rares, autographes, documents historiques. Catalogue 52.
15972: NAPOLEON III. - BOON,H.N. - Reve et realite dans l'oeuvre economique et sociale de Napoleon III.
34266: NASSAU LA LECK, LODEWIJK THEODOOR VAN, HIER GESCHREVEN ALS LOUIS THEODORE DE (1741-1795) - Lettre ... a monsieur Linguet, avocat &c. ... servant a defendre sa patrie, la Republique des Provinces- Unies & ses concitoyens, contre les assertions hasardees, meme offensantes, inserees, dans le numero XXXIIme de ses Annales, a l'article sur la Hollande.
12828: ARCHIVES OU CORRESPONDANCE INEDITE DE LA MAISON D'ORANGE-NASSAU. - Archives ou correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publie ... par G.Groen van Prinsterer. Premiere serie [1552-1584]. [With:] Supplement [bound with:] Table des matieres et des lettres ... par J.T.Bodel Nijenhuis.
14069: NATHAN,M. - South Africa from within.
20977: NEALE,A.D. - The antitrust laws of the United States of America. A study of competition enforced by law.
10486: NEDERBURGH,H.G. - Eenige beschouwingen over transportatie en relegatie vooral in verband met kolonisatie.
14286: HANDELSVERDRAGSPOLITIEK VAN NEDERLAND. - Handelsverdragspolitiek van Nederland. Notulen van de vergaderingen en conclusies eener Commissie, ingesteld aan het Departement van Buitenlandsche Zaken voor de bestudeering van de handelsverdragspolitiek van Nederland in vergelijking met die, welke door andere landen wordt gevolgd (october 1927 - april 1928).
14998: HANDELSVERDRAGEN VAN NEDERLAND. - De handelsverdragen van Nederland. Overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere landen, bestaande op 1 januari 1911.
17776: OOSTERS GENOOTSCHAP IN NEDERLAND. - Oosters Genootschap in Nederland. Voordrachten 1-18.
16517: OPEN BRIEF AAN ALLE KIEZERS IN NEDERLAND. - Open brief aan alle kiezers in Nederland over de algemeene verkiezingen in Junij 1864. Door een kiezer ten platten lande.
10758: GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND. - Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven o.l.v. H.Brugmans.
12558: BIJDRAGEN EN MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 85-100.
18327: ACTA HISTORIAE NEERLANDICA. - Acta Historiae Neerlandica. Studies on the history of the Netherlands. Volumes 1-4.
19095: NEF,J.U. - War and human progress. An essay on the rise of industrial civilization.
10173: NELDE,P.H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
10002: BRITAIN AND THE NETHERLANDS. - Papers delivered to the Anglo-Dutch Historical Conference[s]. Ed. by J.S.Bromley, E.H.Kossmann, A.C.Duke and C.A.Tamse. Volumes 1-2 and 4-6.
21116: BRITAIN AND THE NETHERLANDS. - Papers delivered to the Oxford-Netherlands Historical Conference 1959. Edited by J.S.Bromley and E.H.Kossmann.
16592: GENERAL VIEW OF TRADE AND INDUSTRY IN THE NETHERLANDS. - A general view of trade and industry in the Netherlands. Composed by the Commercial Department of the Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
34894: NETSCHER,E. - Aanteekeningen omtrent Midden-Sumatra, aan officiele bescheiden ontleend.
23277: NETSCHER,E. & J.A.VAN DER CHIJS. - De munten van Nederlandsch Indie, beschreven en afgebeeld.
25789: NEUHAEUSER,R. - Towards the romantic age. Essays on sentimental and preromantic literature in Russia.
13208: NEUKIRCH,B. [ED.] - Wirtschaftliche und soziale Strukturprobleme im europaischen Nordwesten in der fruheren Neuzeit und an der Schwelle des Industriezeitalters. Niederschrift uber die Tagung der Arbeitsgemeinschaft westdeutsche Landes- und Volksforschung in Spaubeek (Niederl. Limburg) vom 3.-5. Oktober 1966.
34843: NEUMANN,J.H. - Schets der Karo-Bataksche spraakkunst.
22110: NEUMARK,F. - Der Reichshaushaltplan. Ein Beitrag zur Lehre vom offentlichen Haushalt.
22278: LAWS OF NEUTRALITY. - The laws of neutrality as existing on August 1, 1914.
10865: NEVE,P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie, territoir, archieven.
41055: NEWMAN,E.L. - Historical dictionary of France from the 1815 Restoration to the Second Empire.
14807: NICHOLSON,J.S. - Elements of political economy. Second edition. [Reprinted.]
12366: NICQ,ABBE. - Le pere Simeon Lourdel de la Societe des Peres Blancs et les premieres annees de la mission de l'Ouganda. Troisieme edition, revue par un missionaire.
16768: BOTE VOM NIEDERRHEIN. - Der Bote vom Niederrhein. Faksimile-Nachdruck der Jahrgange 1865/66. Mit einer Einleitung von G.Eckert.
31588: NIELLIUS,C. - SAX,C.D. - Carolus Niellius.
41116: BURGERSDIJK & NIERMANS. - Collection of auction sale catalogues of antiquarian books.
18374: NIERMEYER,J.F. - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
11061: NIEUWENHUIJZE,C.A.O.VAN. - Mens en vrijheid in Indonesie.
19145: NIEUWENHUIS,A.W. - De levensvoorwaarden onder volken op hoogen en op lagen trap van beschaving. Rede ...
20718: NIEUWENHUIS,G.M. - Van timmerman tot vliegtuigbouwer. Een halve eeuw technisch vakonderwijs in Haarlem.
41062: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
21545: NIJHOFF,I.A. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd.
36246: NIJHOFF,P. - Inventaris van het oud archief der gemeente Arnhem.
36277: BIJDRAGEN VOOR DE NIJVERHEID. - Bijdragen voor de nijverheid, bepaaldelijk ten aanzien van de kunsten, handwerken, fabrijken en trafijken, den koophandel, de zeevaart en de visscherijen. Opgemaakt uit de mededeelingen der departementen en leden correspondenten der Nederlandsche maatschappij, ter bevordering van nijverheid 1836 [-42]. Iste deel.
21843: NIPPOLD,F. - Die ROmisch-katholische Kirche im Konigreich der Niederlande. Ihre geschichtliche Entwicklung seit der Reformation und ihr gegenwartiger Zustand.
13295: NIPPOLD,W. - Die Anfange des Eigentums bei den Naturvolkern und die Entstehung des Privateigentums.
37141: NISPEN TOT SEVENAER,O.F.A.M.VAN. - Het waterschap van den Oude-IJssel.
20390: NITISASTRO,W. - Population trends in Indonesia.
17920: NOE,A. - De handel van Noord-Nederland op Engeland in de dertiende eeuw.
22360: NOELLNER,F. - Over de Badensche wet op de strafvoltrekking, in een nieuw tuchthuis voor mannelijke veroordeelden te Bruchsal. Uit het Hoogduitsch. Gevolgd door bedenkingen op eenige bepalingen van het strafwetboek voor Nederland [door C.F.Lurasco].
35448: NOETHER, MAX (1844-1921) - - Collection of 12 offprints from the Mathematische Annalen (7) and other journals, all thus marked in print, three marked in print 'Ueberreicht vom Verfasser'.
20980: NOGARO,B. - Le developpement de la pensee economique.
21696: NOGARO,B. - La methode de l'economie politique.
14027: NOGARO,B. - La monnaie et les phenomenes monetaires contemporains. [Deuxieme edition refondue et considerablement augmentee.]
13568: AFRIQUE NOIRE. - L'Afrique noire depuis la Conference de Berlin. Colloque international organise par le Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie Modernes (Berlin 13-16 mars 1985).
11660: NOLENS,W.H. - GRIBLING,J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een priester- staatsman.
10249: NOORDENBOS,O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
17129: NOORDHOFF,F.S. - Petroleum en petroleum-politiek. Verzamelde opstellen.
11209: NORDLOHNE,E. - De economisch-geografische structuur der Nederlandse Benedenwindse eilanden.
14166: NORREN,B.VAN. - Socio-culturele structuur en innovatie. Een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java.
11268: COMMUNISTISCHE NOTITIES. - Communistische Notities. Red. F.Baruch [e.a.]. Nr 59-61, 64-65, 67-69, 71, 73-74 en 77-80.
23953: NOWELL-SMITH,S. - The house of Cassell 1848-1958.
18018: NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1784-1934. Tweede druk.
21157: NUTSSPAARBANK. - De Nutsspaarbank te Alkmaar gedurende een eeuw 1847-1947.
24423: NUYENS,E.M.T.W. - De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.
14893: NWABUEZE,B.O. - A constitutional history of Nigeria.
11064: NYESSEN,D.J.H. - Somatical investigations of the Javanese 1929.
13219: NYGH,W.J.C.A. - La politique financiere des Pays-Bas pendant la guerre.
21827: NYPELS,L.A.D. - Het rijksfiscaal strafprocesrecht.
16302: NYS, ERNEST (1851-1920) - Recherches sur l'histoire de l'economie politique.
12148: OBERFOHREN,E. - Die Idee der Universalokonomie in der franzosischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf Turgot.
38692: OBREEN,J.A. - Opwekking tot landverhuizing naar de republiek der Vereenigde Staten van Noord- Amerika.
21941: OBREEN,A.L.H. - Verschillende onderwerpen. Opstellen overgedrukt uit het 'Weekblad voor den handeldrijvenden en industrieelen middenstand', van 15 September 1909 tot 1 Juli 1910.
10367: OBREEN,H.T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust.
14857: OBST,G. - Das Bankgeschaft. 5. Auflage (4. unveranderter Abdruck).
19784: OBST,G. - Das Bankgeschaft. 6. vollstandig umgearbeitete Auflage.
17964: OBST,G. - Notenbankwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika.
10621: OERLEMANS,J.W.H. - Autoriteit en vrijheid. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij.
21939: OETTINGEN,A.VON. - Antiultramontana. Kritische Beleuchtung der Unfehlbarkeitsdoktrin vom Standpunkt evangelischer Glaubensgewissheit.
17216: OETTINGEN,M.VON. - Abriss des Russischen Staatsrechts.
10634: OFFERMANS,P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
14612: OGTROP,L.F.A.M.VAN. - Belegging van spaarbankgelden.
18063: OKASAKI,A. - Histoire du Japon: l'economie et la population.
22006: OKMA,N. - Misbruik van recht.
22917: OLDEN,G.VAN. - Opmerkingen betreffende verbindtenissen van minderjarigen, volgens het Nederl. Burg. Wetboek.
20884: OLDENBARNEVELT. - - The tragedy of Sir John van Olden Barnavelt. Herdrukt naar de uitgave van A.H.Bullen, met een inleiding van R.Fruin.
24259: OLDENBARNEVELT. - - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Olden-Barnevelt, ridder, heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen advocaet van Hollandt, &c. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt.
10694: CENTRALE LANDBOUW-ONDERLINGE. - Centrale Landbouw-Onderlinge. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25jarig bestaan op 12 juli 1934.
21999: MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS. - Rapport van de commissie inzake het Middelbaar Technisch Onderwijs ...
11595: ONTGOOCHELINGEN. - Ontgoochelingen. Uitgave van den Federatieven Bond van Werkers in de Grafische Vakken.
35153: ZAAKEN VAN STAAT EN OORLOG. - Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert het begin van het jaar MDCCLXXX [1780] ... Deel 1-25 [van 40].
10455: OORSCHOT,H.J.VAN. - De ontwikkeling van de nijverheid in Indonesie.
14569: OPPERMANN,O. - Der frankische Staatsgedanke und die Aachener Konigskronungen des Mittelalters. Eine diplomatische Untersuchung.
18027: OPPERMANN,O. - Opmerkingen over Hollandsche stadsrechten der XIIIe eeuw.
14571: OPPERMANN,O. - Rheinische Urkundenstudien. Zweiter Teil: Die Trierisch-Mosellandischen Urkunden. Hrsg. von F.Ketner.
14570: OPPERMANN,O. - Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts. Bearbeitet und hrsg. von W.J.Alberts und F.Ketner.
19229: OPRSAL,P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
22477: VOLKENRECHTELIJKE OPSTELLEN. - Volkenrechtelijke opstellen ter ere van de hoogleraren B.M.Telders, F.M.Baron van Asbeck en J.H.W.Verzijl aangeboden door oud-leerlingen op 26 november 1957.
16498: OPZOOMER,C.W. - De godsdienst.
15364: OPZOOMER,C.W. - Losse bladen.
13058: ORANJE,D.J.P. - Het beleid der Commissie Generaal. De uitwerking der beginselen van 1815 in het Regeerings Reglement van 1818.
33726: ORBAAN,J.A.F. & G.J.HOOGEWERFF. - Bescheiden in Italie omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Delen 2 en 3.
18078: ORBAAN,J.A.F. & G.J.HOOGEWERFF. - Bescheiden in Italie omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden.
22903: REGTERLIJKE ORGANISATIE. - Wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie. Officiele uitgave.
11071: OSSENBRUGGEN,F.D.E.VAN. - Het primitieve denken zooals dit zich uit voornamelijk in pokkengebruiken op Java en elders.
28314: OSTROGORSKI, MOISEI (1854-1919) - La democratie et l'organisation des partis politiques.
30315: OSTROGORSKI, MOISEI (1854-1919) - La femme au point de vue du droit public. Etude d'histoire et de legislation comparee.
17738: OSWALT,H. - Grundzuge der Geldtheorie. Ein Nachtrag zu den Vortragen uber wirtschaftliche Grundbegriffe.
38618: OTTERLOO, ANTHONY VAN (1817-1882) - Vreemde landen en volken. Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen.
14137: OUD,P.J. - Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940.
14572: OUD,P.J. - LIBERALE GEDACHTEN. - Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. P.J.Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag.
14935: OUD,P.J. - VONHOFF,H.J.L. - Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J.Oud.
10611: OUDELIEDENZORG. - De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
19341: OUDHEUSDEN,J.L.G.VAN. & J.A.M.VERBOOM. - Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945.
39072: OUVRE,H. - Aubery du Maurier. Etude sur l'histoire de la France et de la Hollande 1566-1636
15492: OUWERKERK DE VRIES, JAN VAN (1770-1842) - Handel en nijverheid, of proeve, om derzelver uit- en inheemsche belangen in overeenstemming te brengen.
22184: OVERBECK,A.VON. - Die Erscheinungsformen des Verbrechens im Lichte der modernen Strafrechtsschule, mit besonderer Berucksichtigung der Versuchslehre.
10457: OVERDIJKINK,G.W. - Het Indonesische probleem. De feiten.
16432: OVERKANT,C.VAN D' [?]. - Onze buitenlandsche politiek.
17682: OVERVOORDE,J.C. - Gemeente-archief Leiden. Archieven van de gasthuizen. Inventarissen en regestenlijsten.
16221: OWEN,R. - - A bibliography of Robert Owen, the socialist 1771-1858. Second edition revised and enlarged.
14894: OYEDIRAN,O. [ED.] - Nigerian government and politics under military rule, 1966-79.
34125: PAALMAN,D. - Handleiding voor houders van effecten, bevattende eene beknopte omschrijving van alle te Amsterdam officieel genoteerd wordende fondsen ...
32486: PAAPE,G. - KRONENBERG,A.J. - Een en ander over Gerrit Paape en zijn tijd.
14225: PAGART,M. - Des systemes hypothecaires en France.
22581: PAISH,F.W. - Studies in an inflationary economy. The United Kingdom 1948-1961.
15835: PALAIS DE LA PAIX. - Bibliotheque du Palais de la Paix. Catalogue par P.C.Molhuysen et E.R.Oppenheim. - Premier supplement du catalogue par P.C.Molhuysen et D.Albers. - Deuxieme supplement au catalogue par J.ter Meulen et A.Lysen. - Index alphabetique par noms d'auteurs ou mots d'ordre du catalogue et des supplements. - Index sommaire par ordre alphabetique des matieres du catalogue et des supplements. - Troisieme supplement (acquisitions 1928/1929-1936) par J.ter Meulen et A.Lysen. - Index alphabetique par noms propres du troisieme supplement. - Supplement 1937-1952, 6 volumes. - Index to the supplements 1937-1952.
20241: PALAIS DE LA PAIX. - Bibliotheque du Palais de la Paix. Catalogue par P.C.Molhuysen et E.R.Oppenheim. - Premier supplement du catalogue par P.C.Molhuysen et D.Albers. - Index alphabetique du catalogue (1916) et du supplement (1922).
13489: PALACKY,F. - ZACEK,J.F. - Palacky. The historian as scholar and nationalist.
19708: PALGRAVE, ROBERT HARRY INGLIS (1827-1919) - Notes on banking in Great Britain and Ireland, Sweden, Denmark and Hamburg; with some remarks on the amount of bills in circulation, both inland and foreign, in Great Britain and Ireland; and the banking law of Sweden.
34906: PALMER VAN DEN BROEK,W. - Ardjoena-Sasra-Baoe. Een Javaansch gedicht.
12065: PALYI,E. - Der Kommunismus. Sein Wesen, sein Ziel, seine Wirtschaft. Grundzuge eines Systems der Gemeinwirtschaft. Herausgegeben und mit einem Nachwort von E.Bernstein.
14553: PANTENIUS,T.H. - Geschichte Russlands von der Entstehung des russischen Reiches bis zur Zeit vor dem Weltkriege. Zweite, vermehrte Auflage.
22080: PANTHOU,L.DE. - Etudes de legislation comparee. Les codes francais compares aux codes de Geneve, de Belgique et d'Allemagne.
22916: PAPE,C.W.J. - Bijdrage tot de leer der zeeverzekering van vloeibare waren.
33801: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PAPIERFABRIEK. - Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. Honderd jaren papierfabriek 1850-1950.
14268: PAPMEHL,K.A. - Freedom of expression in eighteenth century Russia.
17217: PAQUET,J. - Memoire qui a obtenu le prix decerne par l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres dans la seance du 24 juillet 1834, sur la question proposee: D'examiner quel etait l'etat des institutions provinciales et communales et des corporations des pays de l'ancienne France, a l'avenement de Louis XI ...
11210: ORANJE EN DE ZES CARAIBISCHE PARELEN. - Officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina 1898-1948.
40627: PARETO, VILFREDO (1848-1923) - Sul principio economico. [Lettera a Benedetto Croce.]
22681: PARETO,V. - BUCOLO,P.[ED.] - The other Pareto. Translated by P. and G.Bucolo, with a preface by R.Fletcher.
40626: PARETO, VILFREDO (1848-1923) - Il protezionismo in Italia ed i suoi effetti.
16223: PARETZKI,E. - Die Entstehung der judischen Arbeiterbewegung in Russland.
37764: PARIEU, M. ESQUIROU DE (1815-1893) - Principes de la science politique.
16762: PARIS,L.D'ORLEANS DE. - De la situation des ouvriers en Angleterre. Memoire presente a la Commission d'enquete sur les conditions du travail.
13894: PARISET,G. - Etudes d'histoire revolutionnaire et contemporaine.
11923: PARKER,T. - REVILLE,A. - Theodore Parker. Sa vie et ses oeuvres. Un chapitre de l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis.
29783: PARKHURST, FREDERIC AUGUSTUS (1877-?) - Applied methods of scientific management. First edition. First thousand.
13209: PATAKI-SCHWEIZER,K.J. - A New Guinea landscape. Community, space, and time in the Eastern Highlands.
12819: PATER,J.C.DE. - Het schoolverzet.
13623: PATTEE,R. - Africa do Sul, vizinha de Portugal.
13624: PATTEE,R. - Os antigos protectorados de Lesoto, Botswana e Suazilandia.
18281: PATTERSON,E.M. - Europe in 1927. An economic survey.
13625: PATTERSON,S. - The last trek. A study of the Boer people and the Afrikaner nation.
10146: PAUW,C. - Strubbelingen in stad en lande.
13632: PAUWELS,F.M. - Landhuishoudkundig onderzoek bij de Jupaliri (Ituri, Oostprovincie, Kongo).
13895: PAVLOWITCH,S.K. - Anglo-Russian rivalry in Serbia 1837-1839. The mission of Colonel Hodges.
21493: PEENEMAN,K.J.W. - Inventaris van het archief van bestuur en directie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1971.
11720: PEEPERKORN,H. - Ondanks tegenwind vooruit! Iets over de industrieele ontwikkeling van oostelijk Noordbrabant in de decaden tusschen de twee wereldoorlogen 1918-1940.
10360: PEKELHARING,C.A. - BAART DE LA FAILLE,J.M. & H.G.K.WESTENBRINK & P.NIEUWENHUIJSE. - Leven en werken van Cornelis Adrianus Pekelharing 1848-1922.
13754: ORANG-PELADANG. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang-Peladang'.
20459: PELUS,M.L. - Wolter von Holsten, marchand lubeckois dans la seconde moitie du seizieme siecle. Contribution a l'etude des relations commerciales entre Lubeck et les villes livoniennes.
21042: PEN,J. - Income distribution.
17161: PEN,J. - Income distribution. [Reprinted.]
12149: PENTMANN,J. - Die Zollunionsidee und ihre Wandlungen im Rahmen der wirtschaftspolitischen Ideen und der Wirtschaftspolitik des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
15074: PERIER,C. - Les finances et la politique. De l'influence des institutions politiques et de la legislation financiere sur la fortune publique.
12716: PERIN,C. - Ueber den Reichthum in der christlichen Gesellschaft. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem Franzosischen ubersetzt von J.Weizenhofer.
41035: BUITEN DE PERKEN. - Buiten de perken. Redacteuren: A. de Jong, R. de Jong, G.Harmsen, W.Langeveld. Nrs 1, 5, 7, 11, 17, 22, 25, 30, 33, 38, 47 en 49-58.
13764: BUITEN DE PERKEN. - Buiten de perken. Redacteuren: A. de Jong, R. de Jong, G.Harmsen, W.Langeveld. Nr 1-59 [niet verder verschenen].
18218: PERRIN,M. - Saint-Etienne et sa region economique. Un type de la vie industrielle en France.
13256: PERRY,E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
21276: PERSONS,W.M. & W.T.FOSTER & A.J.HETTINGER JR. [ED.) - The problem of business forecasting. Papers presented at the Eighty-Fifth Annual Meeting of the American Statistical Association, Washington, D.C., December 27-29, 1923.
17218: PETIT-DUTAILLIS,C. - La monarchie feodale en France et en Angleterre Xe-XIIIe siecle.
20672: PETROLEUMBOEK. - Uitgave van het dagblad 'De Telegraaf'.
27833: PETROLEUMBOEK. - Uitgave van het dagblad 'De Telegraaf'.
38250: PEYMA, WORP VAN (1795-C.1880) - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken, en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland.
15864: PFEFFERMANN,G. - Industrial labor in the Republic of Senegal.
12102: PFEIFFER,G. & H.G.STRICKERT. [ED.] - KPD-Prozess. Dokumentarwerk zu dem Verfahren uber den Antrag der Bundesregierung auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 'Kommunistischen Partei Deutschlands' vor dem ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts.
14770: PFLUGER,P. - Sozialpolitische Reden und Aufsatze.
15744: PHILIP,A. - Le socialisme trahi.
35836: PHILIPS,D. - DOORNKAAT KOOLMAN,J.TEN. - Dirk Philips, vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568.
17065: PHILIPS,J.F.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
22018: PHILIPSE,A.H. - Le role du conseil de la Societe des Nations dans le reglement pacifique des differends internationaux.
12328: PICARD,E. - En Congolie 1896. Troisieme edition, suivie de 'Notre Congo en 1909'.
13152: PIECHOROWSKI,A. - Der Untergang der judischen Gemeinde Nordhorn. Hrsg. vom Arbeitskreis fur Heimatgeschichte Nordhorn.
22946: PIEPERS,M.C. - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal.
38697: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - [Konvoluut van 17 kleinere geschriften, boekbesprekingen, overdrukken.]
16662: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - Leerboek der staathuishoudkunde.
24907: PIERSON, JAN LODEWIJK (1893-1979) - 10,000 Chinese-Japanese characters.
17608: PIERSON,A. - BOERSEMA,K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie.
22401: PIERSON,H. - Tweeeerlei zedewet? Een waarschuwing tegen ons aanstaand Nationaal Congres besproken.
18569: PIERSON,N.G. - Briefwisseling 1839-1909. Uitgegeven door J.G.S.J. van Maarseveen. Deel 1: 1851- 1884.
35934: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - Grondbeginselen der staathuishoudkunde. Tweede druk. Nieuw bewerkt.
17627: PIERSON, NICOLAAS GERARD (1839-1909) - Leerboek der staathuishoudkunde. Derde druk, bijgewerkt door C.A.Verrijn Stuart.
22588: PIETERS,J.M. - RECHTSVINDING. - Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.M.Pieters, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
20422: PIETERSE,W.C. [ED.] - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. Original text. Introduction, notes and index.
22694: PIGOU,A.C. - Income. An introduction to economics. [Reprinted.]
10252: PIJPER,F. - Polemische geschriften der hervormingsgezinden.
10251: PIJPER,F. - Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn, e.a.).
17200: SUR L'ORDRE DU MARECHAL PILSUDSKI. - Sur l'ordre du marechal Pilsudski. L'Enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais.
18540: PINNER,F. (FRANK FASSLAND). - Deutsche Wirtschaftsfuhrer. [15., erweiterte Auflage.]
22968: PINTO,A.A.DE. - De afschaffing der doodstraf in het koningrijk Saksen.
19667: PIRENNE,H. - Bibliographie de l'histoire de Belgique. Troisieme edition revue et completee avec la collaboration de H.Nowe et H.Obreen.
19668: PIRENNE,H. - Histoire de Belgique. [Volume 1-3: Troisieme edition revue et corrigee.]
17219: PIRENNE,H. - Histoire economique de l'occident medieval.
21167: PIRENNE,L.P.L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
14808: PIROU,G. - Introduction a l'etude de l'economie politique.
20248: PITLO,A. - De geschiedenis der notariele wetenschap.
16053: PITLO,A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren.
12169: PITSCH,F.J. - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
15017: EENVOUDIG PLAN. - Eenvoudig plan om het Nederlandsche finantiewezen op eenen vasten en duurzamen grondslag te regelen ... Door J.H.v.E.
20333: PLASS, FRIEDRICH. - Geschichte der Assecuranz und der hanseatischen Seeversicherungs-Borsen Hamburg, Bremen, Lubeck.
29065: PLETCHER,N.M. - Some chapters from the history of the Rhine country.
34887: PLEYTE,C.M. - De ballade Njai Soemoer Bandoeng. Een Soendasche pantoenvertelling. [And:] De lotgevallen van Tjioeng Wanara naderhand vorst van Pakoean Padjadjaran. [And:] De legende van den Loetoeng Kasaroeng. Een gewijde sage uit Tji-rebon. [And:] Woordenlijst tot de pantoen's ...
36133: PLIESTER,G. - Leerboek der notariele wetenschap.
23667: PLOEG,A. - Government in Wanggulam.
14516: PLUVIER,J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie in de jaren 1930 tot 1942.
21580: POEL,J.VAN DER. - Rondom compositie en compromis (Fiscale studie in bestuurs- en strafrecht).
22318: POEL,J.VAN DER. - Rondom de handelsverdragspolitiek.
14472: POELHEKKE,J.J. - Het Staatse bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het najaar van 1650. Rede ...
18378: POELHEKKE,J.J. - 't Uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
18379: POELMAN,H.A. - Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel. Eerste deel: 1122-1499.
11721: POELMAN,H.A. - Geschiedenis van den handel van Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische tijdperk.
11601: POELS,H.A. - PAS,W.VAN DE. - Henri Poels. De strijder voor christendom en volksverheffing in onze mijnstreek.
22270: POETZSCH,H. - Die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder nach BGB. 1705-1718.
34445: POISSON, SIMEON DENIS (1781-1840) - Recherches sur la probabilite des jugements en matiere criminelle et en matiere civile, precedees des regles generales du calcul des probabilites.
13816: POLAK,H. - Openbare brief aan den Weledelzeergeleerden Heer Dr. A.R.Zimmerman.
19499: POLAK,J.J. - Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek.
20698: POLAK,J.J. - Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek.
10934: POLAK,L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
10334: POLAK,L. - De zin der vergelding. Een strafrechts-filosofies onderzoek. Deel 1.
19053: ECONOMICS AND PUBLIC POLICY. - Economics and public policy. Brookings lectures, 1954. [By] A.Smithies, J.J.Spengler, F.H.Knight, J.Jewkes, J.Viner and L.Robbins.
15285: ANNUAIRE DE L'ECONOMIE POLITIQUE. - Annuaire de l'economie politique et de la statistique. Volume 43-55.
35493: COLLECTION DE DIVERS OUVRAGES D'ARITHMETIQUE POLITIQUE. - Collection de divers ouvrages d'arithmetique politique, par Lavoisier, Delagrange, et autres.
17609: POLL,M.VAN. - Een nieuwe grondwet. Ontwerp eener grondwetsherziening. Met toelichting en korte samenvatting van de daarin aangekondigde organieke wetten.
15315: POLMAN,P. & P.J.VAN KESSEL. - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 1727-1853. Deel 3: 1795-1814.
13408: POMES,H. - Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw.
10842: POMPONNE,S.N.A.DE. - Relation de mon ambassade en Hollande 1669-1671. Ed. by H.H.Rowen.
12397: PONT,A.D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892.
21579: PONTANUS,J.I. - DOORNINCK,P.N.VAN. & P.C.MOLHUYSEN. - Brieven van en aan Jo. Is. Pontanus, 1595-1639.
11843: PONTEIL,F. - La situation economique du Bas-Rhin au lendemain de la Revolution francaise.
21974: POORTER,J.L.M.DE. & W.C.L.VAN DER GRINTEN. - Nederland's economisch bestel.
41064: POORTMAN,J.J. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte [Met Supplement I].
41167: POPKIN,J.D. - News and politics in the age of revolution. Jean Luzac's Gazette de Leyde.
14738: POPP,A. - Die Entstehung der Gewerbefreiheit in Bayern.
10843: PORTA,A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam (1702-1748).
17174: PORTAL,R. [ED.] - Le statut des paysans liberes du servage 1861-1961. Recueil d'articles et de documents.
37885: PORTHEINE,H. - De Werkmansvereeniging Arnhem en hare dertigjarige werkzaamheid, 1869-1899, beschreven door haren 1e-voorzitter. (Gedrukt voor rekening der Vereeniging ...)
10684: PORTIELJE, DAVID ABRAHAM (1814-1852) - De handel van Nederland in 1844, en middelen tot opbeuring, voornamelijk in betrekking tot de wetgeving.
16859: POSE,A. - De la theorie monetaire a la theorie economique.
22580: POST,J.G. - Besparingen in Nederland 1923-1970. Omvang en verdeling.
13874: POST,J.N. - Over religieuze hallucinaties.
10150: POST,M.J.H. - De Driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
15419: POST,R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen.
31337: POSTEL-COSTER,E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
38970: POSTEL, GUILLAUME (1510-1581) - De orbis terrae concordia libri quatuor, multiiuga eruditione ac pietate referti, quibus nihil hoc tam perturbato rerum statu uel utilius, uel accommodatius potuisse in publicum edi, quiuis aequus lector iudicabit ... Adiectae sunt quoq[ue] annotationes in margine a pio atque erudito quodam viro ...
29844: POSTHUMUS,N.W. - De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. II. De nieuwe tijd (zestiende tot achtiende eeuw). De lakenindustrie en verwante industrieen. Derde deel.
16054: POSTHUMUS,N.W. - De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. II. De nieuwe tijd (zestiende tot achtiende eeuw). De lakenindustrie en verwante industrieen. Tweede deel.
11661: POSTHUMUS,N.W. - Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode).
18324: POSTHUMUS,N.W. - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid [1333-1795].
16996: POSTHUMUS,N.W. - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Deel 1: 1333- 1480.
12416: POSTHUMUS,N.W. - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Deel 5: 1651- 1702.
10654: POSTHUMUS,N.W. - Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw.
11662: POSTHUMUS,N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
35039: POSTHUMUS,N.W. - Inquiry into the history of prices in Holland. Volume 2.
16643: POSTHUMUS,N.W. - De neringen in de Republiek.
10040: POSTHUMUS,N.W. - Recueil de documents internationaux relatifs a l'histoire economique de 1814 a 1924. Tome 1 [all published]: Traites collectifs, Pays-Bas, France, Allemagne.
12781: POSTHUMUS,N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545.
17149: POSTHUMUS MEYJES,W.C. - Bankpolitiek.
15493: POSTHUMUS,N.W. - De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie.
16567: POSTPERSONEEL. - Jaarboekje Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel 1921-22, 1929-37 en 1940.
12426: POT,H.J. - Maatschappij en recht. Beschouwingen over de maatschappelijke werking van het recht als studieobject der rechtswetenschap.
13522: POTY,F. - Histoire de la democratie et du mouvement ouvrier au pays de Charleroi. Volume 1: Le ble qui leve - 1735 a 1905.
19915: POULLART DES PLACES,C.F. - LE FLOCH,H. - Une vocation et une fondation au siecle de Louis XIV. Claude-Francois Poullart des Places, fondateur du seminaire et de la congregation du Saint-Esprit (1679- 1709). Nouvelle edition.
34675: POULLET,E. - Histoire du droit penal dans le Duche de Brabant, depuis l'avenement de Charles-Quint jusqu'a la reunion de la Belgique a la France, a la fin du XVIIIe siecle.
17975: POUPART,R. - Premiere esquisse de l'evolution du syndicalisme au Congo.
16730: POUTHAS,C.H. - Democraties et capitalisme (1848-1860). Deuxieme edition revue et corrigee.
11863: PRADT,D.DE. - De l'affaire de la loi des elections; faisant suite au petit catechisme du meme auteur.
14859: PRAGER,M. - Die Wahrungs- und Bankreform in den Vereinigten Staaten von Amerika.
18743: PREGNANCY, BIRTH AND ABORTION. - Pregnancy, birth and abortion. [By] P.H.Gebhard, W.B.Pomeroy, C.E.Martin [and] C.V.Christenson, of the Institute for Sex Research, Inc.
21016: PREISER,M. - Grundzuge der Konjunkturtheorie.
21117: PRESSEISEN,E.L. - Germany and Japan. A study in totalitarian diplomacy 1933-1941.
12103: PRICE,M.P. - Die russische Revolution. Erinnerungen aus den Jahren 1917-1919.
28798: PRICE,R. - The economic modernisation of France.
19621: PRICKEN,J. - La douane belge au temps de Marie-Therese et de Joseph II.
23027: PRIESTER,P.R. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
29367: PRIESTLEY, JOSEPH (1733-1804) & RICHARD PRICE (1723-1791) - A free discussion of the doctrines of materialism, and philosophical necessity, in a correspondence between Dr. Price and Dr. Priestley. To which are added, by Dr. Priestley, an introduction explaining the nature of the controversy, and letters to several writers who have animadverted on his disquisitions relating to matter and spirit, or his treatise on necessity.
35360: PRIJONO. - Sri Tanjung. Een oud-Javaansch verhaal.
18100: PRIMS,F. - Het herfsttij van het corporatisme te Antwerpen.
23658: PRINS,A. - De l'esprit du gouvernement democratique. Essai de science politique.
21517: PRINS,A.H.J. - Bibliografie van Harderwijk.
28650: PRINS,A.H.J. - The Swahili-speaking peoples of Zanzibar and the East African coast (Arabs, Shirazi and Swahili).
11085: PRINS,J. - Adat en islamietische plichtenleer in Indonesie. Derde herziene en op enige punten bijgewerkte druk.
14882: PRITZKOLEIT,K. - Das gebandigte Chaos. Die deutschen Wirtschaftslandschaften.
16615: ZUID-LIMBURGSCHE PROBLEMEN. - Zuid-Limburgsche problemen. Rapport aan Regeering en Staten- Generaal, uitgebracht door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken.
14397: STUDIES ON ECONOMIC AND MONETARY PROBLEMS. - Studies on economic and monetary problems and on banking history. No.1 - No.22.
11339: GRONDBEGINSELEN DER COMMUNISTISCHE PRODUCTIE. - Grondbeginselen der communistische productie en distributie. Uitgave der Groep van Int. Communisten. [Tweede druk.]
14773: SOZIALISTISCHES PROGRAMM. - Ein sozialistisches Programm. Von M.Gerber, J.Matthieu, C. und L.Ragaz, D.Staudinger.
19400: PROUDHON,P.J. - GUY-GRAND,G. - Pour connaitre la pensee de Proudhon.
34071: COURIER DE PROVENCE. - Le Courier de Provence, commence le 2 mai 1789. Volume 3 [nr 41-60; 11 September - 2 November 1789] and volumes 5-14 [nr 81-299; 18 December 1789 - 9 June 1791].
13237: PRUSER,J. - Die Handelsvertrage der Hansestadte Lubeck, Bremen und Hamburg mit uberseeischen Staaten im 19. Jahrhundert.
21900: PUTTEN,J.VAN. - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden.
21071: PUTZ,T. - Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftslenkung.
10056: QUACK,H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Vijfde-vierde druk.
11673: QUACK,H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Vierde-derde herziene druk.
11751: QUACK,H.P.G. - Het staatswezen in de XIVde eeuw. Historisch ontwikkeld.
12623: QUACK,H.P.G. - Studien op sociaal gebied. [Nieuwe uitgaaf.]
11752: QUACK,H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven.
11703: QUACK,H.P.G. - BOUMAN,P.J. - Uit het levenswerk van H.P.G.Quack.
11091: QUANJER,P.C.A.J. - Moeurs et coutumes de la Malaisie. Trad. par F.J.Quanjer.
11092: QUARLES VAN UFFORD,J.K.W. - Een beroep op de Nederlandsche maecenaten.
41046: QUERARD,J.M. - Les supercheries litteraires devoilees. Seconde edition, considerablement augmentee, publiee par Gustave Brunet et Pierre Jannet.
21902: QUERIDO,A. - Voordrachten over sociale geneeskunde.
11213: RAALTE,J.VAN. - Secularisatie en zending in Suriname. Over het secularisatieproces i.v.m. het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname.
13296: RACHFAHL,F. - Staat, Gesellschaft, Kultur und Geschichte.
25793: RAEDTS,C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg.
14720: RAGAZ,J. - Die Arbeiterbewegung in der Westschweiz.
35131: RAINILAIARIVONY. - CHAPUS,G.S. & G.MONDAIN. - Un homme d'etat malgache. Rainilaiarivony.
41180: RALEGH,W. - BRUSHFIELD,T.N. - A bibliography of Sir Walter Ralegh. Second edition with notes revised and enlarged.
14181: RAMBAUD,P. - Economie et sociologie de la montagne. Albiez-le-Vieux en Maurienne.
40089: RANGAKU. - Rangaku. Hollandkunde in Japan. Catalogus bij een tentoonstelling van schilderijen en boeken uit de verzameling van de bibliotheek van Waseda University, Tokyo ...
19793: RATHGEN,K. - Staat und Kultur der Japaner.
10655: RATTE,J. - De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.
11423: RAVESTEYN,W.VAN. - Pseudo-socialisme en echt-revisionisme.
11422: RAVESTEYN,W.VAN. - Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog.
11420: RAVESTEYN,W.VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
15959: RAVITCH,N. - Sword and mitre. Government and episcopate in France and England in the age of aristocracy.
15807: REAU,L. - L'Europe francaise au siecle des lumieres.
14555: RECHCIGL JR.,M. [ED.] - The Czechoslovak contribution to world culture.
40047: ZEE-RECHTEN. - 't Boeck der zee-rechten. Inhoudende dat hoochste ende oudste Gotlantsche water-recht, dat de gemeene cooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy ... [Second title:] Zee-rechten, dat is: Dat hoochste ende outste Gotlandtsche water-recht ...
22653: VOORUITZICHTEN VAN DE RECHTSWETENSCHAP. - Vooruitzichten van de rechtswetenschap. Een bundel opstellen onder redactie van J.M.Polak.
22756: SYSTEMATISCHE RECHTSWISSENSCHAFT. - Systematische Rechtswissenschaft. Von R.Stammler, R.Sohm, K.Gareis [a.o.].
15447: RUBBER RECUEIL. - International Rubber Congress and Exhibition. Batavia, September 1914. A series of papers about rubber, its botany, culture, preparation and commerce.
14616: REE,W. - Het bedrijf en de administratie van effecten- en bankzaken. Handleiding ten dienste van bankbeambten en studeerenden. Tweede, herziene druk.
15388: REE,F.VAN. - Een experimenteel psychopathologisch onderzoek van de reacties op L.S.D.-25.
21888: REEKEN,C.G.VON. - De nieuwere wereld- en levensbeschouwing.
15518: REES,O.VAN. - Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw.
22265: REES,D.F.W. - Les mandats internationaux. Le controle international de l'administration mandataire.
22266: REES,D.F.W. - Les mandats internationaux. Les principes generaux du regime des mandats.
22277: REES,J.VAN. - Inleiding tot het marktonderzoek.
34889: REES,O.VAN. - Overzigt van de geschiedenis der Preanger-regentschappen, ontleend aan het rapport van den Raad van Nederlandsch-Indie, belast met eene zending naar die regentschappen.
34220: REES,O. - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland.
10460: REGELINK,Z. - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera. [Bevolking en welvaart op Java en Madoera.]
22919: REGISTRATIE. - Volledige Wet op de Registratie ... benevens alle sedert gevolgde wetten ... tot op 1 Julij 1844. Vierde druk ...
22920: REGISTRATIE. - Volledige Wetboek op de Registratie, tot op 15 April 1853 bijgewerkt, door E.H.Ramaer ... 5de druk ...
14645: REGT,J.T.P.DE. - Het financieringsvraagstuk in de Nederlandse landbouw.
21833: REHM,A.O. - Proeve eener organisatie der Nederlandsche strijdkrachten gegrond op de adviezen der staatscommissie en de wet Bergansius.
13856: RUSSISCHE REICH. - Das Russische Reich in Europa. Eine Studie.
12616: REIM,H. - Die Insektennahrung der australischen Ureinwohner. Eine Studie zur Fruhgeschichte menschlicher Wirtschaft und Ernahrung.
10773: REISS & AUVERMANN, LATER REISS & SOHN. - Collection of auction cataloges.
23774: REITSMA,J. - Oostergo. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580- 1581.
22885: DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS. - Documents concerning German-Polish relations and the outbreak of hostilities between Great Britain and Germany on September 3, 1939. Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by command of His Majesty.
16182: THEORIE ET PRATIQUE POLITIQUES A LA RENAISSANCE. - Theorie et pratique politiques a la Renaissance. XVIIe Colloque international de Tours.
11984: RENARD,G. & G.WEULERSSE. - Le travail dans l'Europe moderne.
24695: RENDORP, JOACHIM (1728-1792) - Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, gedurende den laatsten Engelschen oorlog.
22476: RENGERS HORA SICCAMA,D.G. - Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid.
20264: RENGERS HORA SICCAMA,D.G. - Verspreide geschriften.
17197: RENOUVIN,P. - Histoire des relations internationales. Volumes 5-8 [of 8].
34997: ANTWOORDT VAN EEN REPUBLIQUAIN. - Antwoordt van een republiquain op het lasterschrift van den nieuwen Vargas, schuilende onder den naam van Philalethes en van een regent in Hollandt.
35000: RESOLUTIE, VAN DE HOOG MOGENDE HEEREN STATEN GENERAEL. - Resolutie, van de hoog mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; inhoudende consideratien tot satisfactie der hooge geallieerden van den staet. In date den 24. junij 1684.
13328: RETEL-LAURENTIN,A. - Oracles et ordalies chez les Nzakara.
36732: REUSENS,E. & A.VAN HOVE. - Actes ou proces-verbaux des seances tenues par le conseil de l'Universite de Louvain [31 mai 1432 - 21 septembre 1443, 26 mai 1445 - 17 aout 1455].
12527: REUTER,A. - Native marriages in South Africa according to law and custom.
10624: REUVEKAMP,G.J. - 'St.Martinus' Tongelre. Sociografie ener parochie.
11955: REYBAUD,L. - Etudes sur les reformateurs ou socialistes modernes. Cinquieme [vol.2: deuxieme] edition.
10104: REYNVAAN,H.F. - Niet altijd somber. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan.
23269: RHEDE VAN DER KLOOT,M.A.VAN. - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indie 1610-1888 historisch-genealogisch beschreven.
16243: RICARDO,D. - EBERHARD,W. - Die Quasirente, eine Verallgemeinerung der Grundrententheorie Ricardos.
16244: RICARDO,D. - GRAZIANI,A. - Ricardo e J.S.Mill.
16248: RICARDO,D. - THEIS,E. - David Ricardos Verkennung und Adam Mullers Erkenntnis der wahren Krisengrunde ihrer Zeit als Folge individualistischer und ganzheitlicher Wirtschaftslehre.
14396: RICHALD,L. - Histoire des finances publiques de la Belgique depuis 1830.
10656: RIDDER,J. - Een conjunctuur-analyse van Nederland 1848-1860.
10205: RIDDERIKHOFF,C.M. - Jean Pyrrhus d'Anglebermes. Rechtswetenschap en humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw.
34866: RIEDEL,J.G.F. - Bijdrage tot de kennis der talen en dialekten, voorkomende op de eilanden Luzon of Lesoeng, Panai of Ilong-Ilong, Balangingi, Solog, Sangi, alsmede op Noord- en Midden-Celebes.
16520: RIEL,H.VAN. - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1850-1914.
18685: RIEL,H.VAN. - - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr.H. van Riel als voorzitter van de Vereniging het Nederland Economisch-Historisch Archief.
26347: RIEMENS,H. - De financiele ontwikkeling van Nederland.
10672: RIEMENS,H. - Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinancien onder Willem I.
16128: RIEMERSMA,J.C. - Religious factors in early Dutch capitalism 1550-1650.
12333: RIESMAN,P. - Societe et liberte chez les Peul Djelgobe de Haute-Volta. Essai d'anthropologie introspective.
20956: RIJKEN VAN OLST,H. - Prijsstabiliteit en speculatie.
11096: RIJKHOEK,D. - Ompoe radja Naoealoe.
13875: RIJKSPOSTSPAARBANK. - De Rijkspostspaarbank 1881-1931.
14139: RIJN,H.B.J.VAN. - BERG,C.VAN DEN. - H.B.J. van Rijn. Burgemeester van Venlo, pionier der milieuhygiene.
17613: RIJPMA,E. - De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks zestien honderd, vooral in de laatste jaren der zestiende eeuw.
37884: RIKORD, PETR IVANOVICH (1776-1855) - Erzahlung des russischen Flott-Capitains Rikord von seiner Fahrt nach den japanischen Kusten in den Jahren 1812 und 1813, und von seinen Unterhandlungen mit den Japanern. Gedruckt auf Allerhochsten Befehl St. Petersburg 1816. Aus dem Russischen ubersetzt von dem Russisch-Kaiserl. Staatsrath und Ritter von Kotzebue.
40839: RIKORD, PETR IVANOVICH (1776-1855) - Erzahlung des Russischen Flott-Capitains Rikord von seiner Fahrt nach den Japanischen Kusten in den Jahren 1812 und 1813, und von seinen Unterhandlungen mit den Japanern. Gedruckt auf Allerhochsten Befehl St. Petersburg 1816. Aus dem Russischen ubersetzt von Aug. von Kotzebue.
13474: RIMSCHA,H.VON. - Geschichte Russlands. Zweite, uberarbeitete und erweiterte Auflage.
10717: RIP,W. - Landbouw en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
15808: RISICOBANK. - De Centrale Werkgevers Risico-Bank 1902-1927.
22201: RISICOBANK. - De Risico-Bank in de jaren 1903-1912.
16664: RISICOBANK. - De Risicobank 1902-1952.
14860: RIST,C. - Essais sur quelques problemes economiques et monetaires.
22828: RITTER,C.W. - Internationale schuldvereffening.
14117: RITTER,P.H. - Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? Vierde druk.
20688: ROBBINS,L. - The balance of payments. The Stamp Memorial Lecture delivered before the University of London on 20 November 1951.
19127: ROBBINS,L. - The economic problem in peace and war. Some reflections on objectives and mechanisms.
12150: ROBERTSON,D.H. - Britain in the world economy.
12216: ROBERTSON,J.M. - The evolution of states. An introduction to English politics.
18904: ROBIJNS,M.J.F. - Radicalen in Nederland (1840-1851).
41051: ROBINET. - Dictionnaire historique et biographique de la Revolution et de l'Empire 1789-1815.
13559: ROBINSON,G.T. - CURTISS,J.S. [ED.] - Essays in Russian and Soviet history in honor of Geroid Tanquary Robinson.
15236: ROBINSON,J. - The economics of imperfect competition. [Reprinted.]
19595: ROBINSON,J. - Essays in the theory of economic growth. [Reprinted.]
16815: ROBINSON,J. - Essays in the theory of employment. [Reprinted.]
22584: ROBINSON,J. - Introduction to the theory of employment. [Reprinted.]
41220: ROCHE-AGUSSOL,M. - Etude bibliographique des sources de la psychologie economique chez les Anglo-Americains.
17740: ROCHE,J. - Les budgets du XIXe siecle et questions diverses.
22878: ROCHUSSEN,W.F. - Het onechte kind tusschen de ongehuwde moeder en den 'beweerden' of gerechtelijken vader. De desbetreffende, thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoordracht onderzocht.
14200: ROCQUAIN,F. - La France et Rome pendant les guerres de religion.
15933: ROESSINGH,K.H. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.
11098: ROESSINGH VAN ITERSON,G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en Waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur.
11099: ROESSINGH VAN ITERSON,G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en Waar vele millioenen nog zullen blijven. Een open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
22805: ROESSINGH VAN ITERSON,G. - DORSSER,G. - De millioenenstudie van den heer G.Roessingh van Iterson toegelicht en beoordeeld.
21342: ROETHOF,H.J. - De norm in het volkenrecht.
10105: ROGGE,H.C. - - Geschiedkundige opstellen uitgegeven ter eere van H.C.Rogge.
30123: ROGGE,H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam.
16106: ROGIER,L.J. & N.DE ROOY. - In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
10106: ROGIER,L.J. - Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen.
12605: ROGIER,L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen.
13073: ROGIER,L.J. - - Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden.
22178: ROHLAND,W.VON. - Die soziologische Strafrechtslehre. Eine Kritik.
11428: ROLAND HOLST,H. - Communisme en moraal.
11438: ROLAND HOLST,H. - Grondslagen en problemen der nieuwe kultuur in Sowjet-Rusland.
11436: ROLAND HOLST,H. - Een overgang tot het socialisme.
10544: ROLAND HOLST,H. - Het socialistisch proletariaat en de vrede.
10542: ROLAND HOLST,H. - De strijd om de jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam.
10545: ROLAND HOLST,H. - Volksleger of ontwapening. Twee opstellen.
11439: ROLAND HOLST,H. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
11435: ROLAND HOLST,H. - De weg tot eenheid.
11434: ROLAND HOLST,H. - De strijdmiddelen der sociale revolutie.
20912: ROLDANUS,C.W. - Zeventiende-eeuwsche geestesbloei.
15237: ROLL,E. - A history of economic thought. Revised and enlarged. [Fifth printing.]
22727: ROLL,E. - The world after Keynes. An examination of the economic order.
34766: ROLLAND,P. - Deux tarifs du tonlieue de Tournai des XIIe et XIIIe siecles (avec leurs traductions en dialecte picard du XVe siecle).
13691: ROLLIN COUQUERQUE,L.M. - Het aasdoms- en schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het erfrecht der naburige provincien.
10003: MEDEDEELINGEN VAN HET NEDERLANDSCH HISTORISCH INSTITUUT TE ROME. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Dl 1-10 en Tweede reeks dl 1-10. [Dl 1 en 2: Tweede druk.]
15366: ROMEIN,J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. [Met: Supplement.]
10108: ROMEIN,J. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
10107: ROMEIN,J. - Het onvoltooid verleden. Kultuurhistorische studies.
18436: ROMEIN,J. - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
19155: ROMEIN,J. - Het vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand. Rede...
11926: ROMER,H.G. - Amerikanische Interessen- und Prinzipienpolitik in Mexiko 1910-1914. Ein Beitrag zur Kritik des Wilsonismus.
10548: ROMERS,M.A. - Sociale wijsbegeerte. Ingeleid door B.de Ligt.
32113: ROMPAEY,J.VAN. - De Grote Raad van de hertogen van Boergondie en het Parlement van Mechelen.
20532: ROMPAEY,J.VAN. - Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode.
19487: ROO DE LA FAILLE,P.DE. - Het Sumatra's Westkust-rapport en de adat.
19624: ROOIJ,M. - Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959.
38940: ROORDA VAN EYSINGA,P.P. - Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indie. [Volume 2: Indie ter bevordering der kennis van Nederlands Oostersche bezittingen, in het Nederduitsch en Maleisch.]
19068: ROORDA,D.J. - Een eigenaardige bureaucratie. Rede...
11732: ROOS,F.DE. - De algemene banken in Nederland. Vierde druk.
22040: ROOS,F.DE. - Inleiding tot de theorie der internationale economische betrekkingen.
24468: ROOS,F.DE. - Over geld, rente en wisselkoersen. Een selectie uit de verspreide publikaties.
17150: ROOS,F.DE. - Theorie der internationale economische betrekkingen. Tweede druk.
10673: ROOS,F.DE. & W.J.WIERINGA. - Een halve eeuw rente in Nederland.
24450: ROOS,F.DE. - - Model en mogelijkheid. Opstellen aangeboden aan ...
10897: ROOTHAAN,J.P. - ALBERS,P. - De hoogeerwaarde pater Joannes Philippis Roothaan, XXI generaal der Societeit van Jezus en de voornaamste lotgevallen zijner orde.
23779: ROOTHAAN,J.P. - OTTO,J.A. - Grundung der neuen Jesuitenmission durch General Pater Johann Philipp Roothaan.
21345: ROOY,C.J.M.A.VAN. - Eenige aanteekeningen over den Indischen stadsgemeenteburgemeester in vergelijking met den burgemeester in Nederland.
20939: ROPKE,W. - Die Lehre von der Wirtschaft. 4. veranderte und vermehrte Auflage.
23730: ROS,F.U. - Rennenberg en de Groningse malcontenten.
22017: ROSDORFF,L.W. - The framework of legal evolution.
15446: ROSEN,G. - Peasant society in a changing economy. Comparative development in Southeast Asia and India.
22921: ROSENSTOK,R.T. & J.KERSBERGEN. - Wet van den 15den Augustus 1862... houdende vaststelling van het tarief van regten op den in- uit- en doorvoer...
22193: ROSSUM,J.P.VAN. - Het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspleging bij de zeemacht.
18236: ROSTOW,W.W. - British economy of the nineteenth century. Essays. [Reprinted.]
11784: ROSTWOROWSKI,A.J.F.C.VON. - Die Entwicklung der bauerlichen Verhaltnisse im Konigreich Polen im 19. Jahrhundert.
17175: ROTH,A. - Das Reichskonkordat vom 20.7.1933 unter besonderer Berucksichtigung seiner historischen Vorganger in 800 Jahren Deutscher Geschichte. [16.-18. Tausend.]
23666: MAIER-ROTHSCHILD. - Handbuch der gesamten Handelswissenschaften fur altere und jungere Kaufleute... Bis auf die neueste Zeit bearbeitet von M.Haushofer, J.F.Schar, J.Landgraf, H.Giessler, P.Langenscheidt u.A. 84. bis 87. Tausend.
15827: ROTHSCHILD,K.W. - The theory of wages.
13329: ROTTLAND,F. - Die Verbformen des Yanzi.
41108: ROUFFAER,G.P. & W.C.MULLER. - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie en het Indisch Genootchap. [Met: Eerste-vierde supplement.]
12534: ROUVEROY VAN NIEUWAAL,E.A.B.VAN. - A la recherche de la justice. Quelques aspects du droit matrimonial et de la justice de juge de paix et du chef superieur des Anufom a Mango dans le Nord du Togo.
12273: LE ROY,A. - La religion des primitifs. Troisieme edition.
17884: LE ROY LADURIE,M. - Paques africaines. De la communaute clanique a la communaute chretienne.
13210: ROY,P.G. - La ville de Quebec sous le regime francais.
41133: RUBIN BOOKS, ROBERT H. - Collection of catalogues of antiquarian books, for the greater part on economics and related subjects.
36663: RUES, SIMEON FRIEDRICH (1713-1748) - Tegenwoordige staet der doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde Nederlanden; waeragter komt een berigt van de Rynsburgers of Collegianten ... Vertaelt en met aentekeningen ... vermeerdert [door Marten Schagen].
13279: RUGE,A. - [FRANCIS,P.] - Junius' Briefe. Stat nominis umbra. Deutsch von Arnold Ruge. Dritte durchaus berichtigte Auflage.
22047: RUGGLES-BRISE,E. - The English prison system.
25370: RUINEN,J. - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw.
13855: RULHIERE, CLAUDE CARLOMAN DE (1735-1791) - Histoire ou anecdotes sur la revolution de Russie en 1762.
14173: ETUDES SUR LA VIE RURALE. - Etudes sur la vie rurale dans la France de l'Est.
14631: CODE DE COMMERCE RUSSE. - Code de commerce russe. Traduit et annote sur l'edition officielle de 1893 avec introduction par J.Tchernow.
10635: RUTER,A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
22284: RUTTE,J.M.C.E.LE. - Groepsvestiging van Nederlandsche boeren en arbeiders.
18166: RUYS-HEGER,H. - Djonoko. Eine hindu-javanische Heldensage.
15912: SABBE,E. - De Belgische vlasnijverheid. Deel 1: De Zuidnederlandsche vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713).
28321: SADE, LOUIS DE (1753-1832) - Lexicon politique, ou definition des mots techniques de la science de la politique. Ouvrage posthume.
30352: LA SAGRA, RAMON DE (1798-1871) - Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction primaire, des etablissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays.
17990: SAINT-PIERRE,C.I.CASTEL DE. - HOUWENS POST,H. - La societe des nations de l'abbe de Saint-Pierre.
14617: SAJET,B.H. - Bijdrage tot de geneeskundige beoordeeling in de practijk van de Ongevallenwet.
11473: SAKS,J. - Kritische herinneringen.
10550: SAKS,J. - JONG,F.DE. - J.Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
14826: SALOMON,P. & G.FRECHE & J.BOUCHER. - Recherches d'histoire economique.
12448: SAMENWERKING. - De samenwerking. Algemeen maandschrift. Onder redactie van H.W.P.E. van den Bergh van Eysinga, B. de Ligt, A.J.Resink en D. van der Zee. Uitgegeven door het Socialistisch Verbond. Jrg.2, nr 3-7 en 11-12.
10573: ACTESTUKKEN DER SAMENZWERING. - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der werkstakingen van 1903.
16915: SAMHABER,E. - 125 Jahre 'Hamburger Sparcasse von 1827'.
21179: SAMHABER,E. - Wie werden Kriege finanziert?
11103: SAMKALDEN,I. - Het College van Gedelegeerden uit den Volksraad.
21050: SAMUELSON, PAUL A. (1915-) - The collected scientific papers. Edited by J.E.Stiglitz, R.C.Merton, H.Nagatani and K.Crowley.
22321: SANDBERG,C.G.S. - Op de gevaarlijke helling.
10318: SANDBERG,H.W. - Grote Advies-Commissie der Illegaliteit. Witboek over de geschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding.
19312: SANDELIN, PIETER ALEXANDER (1777-1857) - Repertoire general d'economie politique ancienne et moderne.
34364: SANDERUS, PIETER. - Beredeneerd vertoog over de vorderingen van contributie, op de eigenaars, afladers, of geconsigneerden van verlorene goederen, als averije-grosse, over schip en lading; en over de thans daaromtrent plaats hebbende practijk bij de Hollandsche Assurantie-kameren.
31739: SANDERUS, PIETER. - Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden.
13714: SANDICK,J.C.F.VAN. - De straftoemeting. Statistisch onderzoek naar de straftoemeting in 1929 vergeleken met die in 1913.
22148: SANTHAGENS,J.J.A. & JOHN BAKE (1787-1864) & PIBO ANTONIUS BRUGMANS (1769- 1851) - Verhandeling over eene op te rigten handels-bank. [En:] Vervolg op de verhandeling over eene op te rigten handelsbank.
18793: SAPORI,A. - Le marchand italien au moyen age. Conferences et bibliographie.
16895: SAPORI,A. - Studi di storia economica medievale. Seconda edizione accresciuta.
15075: SARAUW,C.VON. - Das russische Reich in seiner finanziellen und okonomischen Entwickelung seit dem Krimkriege. Nach offiziellen Quellen dargestellt.
40701: SARTORIUS, GEORG FRIEDRICH (1766-1828) - Abhandlung uber die Frage, welches sind die Ursachen, warum die meisten Voelker die Metalle, und insonderheit Gold und Silber, zu Repraesentations Zeichen des Werths oder Reichtums erwaehlt haben? ... [In:] Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap. Elfde stuk, p.225-287.
16018: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914. Zweite, erganzte Auflage.
10075: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Gesellschaft und Wirtschaft vor- und fruhgeschichtlicher Volker. Eine Darstellung in Typen.
14827: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Die Umgestaltung der zwischenstaatlichen Wirtschaft. Ein geschichtlicher Ruckblick 1914-1932.
21923: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Das volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslande.
10083: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Weltwirtschaft und Weltanschauung.
10082: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,A. - Wirtschaft und Technik als Entwicklung und in der Geschichte.
22545: SASSEN,F. - De herleving van het criticisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
10361: SAUVAGE NOLTING,W.J.J.DE. - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee.
18755: SAUVY,A. - Theorie generale de la population. Deuxieme edition revue.
22283: SAVART,V.A. - Observations critiques sur le Code penal.
38354: SAVARY, CLAUDE ETIENNE (1750-1788) - Brieven over Egypte; in welken de zeden van 's lands oude en hedendaagsche inwooners met elkander vergeleeken, en de tegenwoordige staat des lands ... beschreeven worden. Uit het Fransch in 't Nederduitsch overgebragt. Met de aantekeningen zoo van ... Johan Gottlieb Schneider ... uit den Hoogduitschen druck ontleend, als van den Nederduitschen vertaaler, vermeerderd.
10207: SAVORNIN LOHMAN,B.C.DE. - De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
30581: SAX, EMIL (1845-1927) - Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirthschaft. I. Band: Allgemeiner Theil. Land- und Wasserwege. Post und Telegraph. II. Band: Die Eisenbahnen.
13492: SAXTON,A. - The indispensable enemy. Labor and the anti-Chinese movement in California.
20843: SAXTON,C.C. - The economics of price determination. [Reprinted.]
20737: SAY, JEAN BAPTISTE (1767-1832) - Abhandlung uber die National-Oekonomie oder einfache Darstellung der Art und Weise, wie die Reichthumer entstehen, vertheilt und verzehrt werden. Aus dem Franzosischen ubersetzt, mit Anmerkungen und Zusatzen versehen von L.H.Jakob.
34420: SCELLE,G. - La traite negriere aux Indes de Castille. Contrats et traites d'Assiento. Etude de droit public et d'histoire diplomatique puisee aux sources originales et accompagnee de plusieurs documents inedits.
12798: SCHAAFF,J.H.VAN DER. - Proeve van vergelijking tusschen Nederland, als gemeenebest in 1743, en Nederland, als koningrijk in 1843, zoo in betrekking tot deszelfs staatkundigen, als zedelijken toestand.
14534: SCHAIK,A.VAN. - Crisis en protectie onder Colijn. Over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.
16304: SCHANZ,G.VON. - BEITRAGE ZUR FINANZWISSENSCHAFT. - Festgabe fur Georg von Schanz zum 75. Geburtstag 12. Marz 1928. Herausgegeben von Hans Teschemacher.
13577: SCHAPERA,I. - Government and politics in tribal societies. Josiah Mason Lectures delivered at the University of Birmingham.
14896: SCHAPERA,I. - Married life in an African tribe. [Second impression.]
14003: SCHAPIRO,L. - The Communist Party of the Soviet Union. Second edition, revised and enlarged.
38328: SCHATTENMANN,F.C. - Dissertatio inauguralis de Oberheimgeraida ...
21811: SCHEDO-FERROTI,D.K. - Etudes sur l'avenir de la Russie. Dixieme etude: Le patrimoine du peuple.
14300: BANKEN EN SCHEEPVAART. - Banken en scheepvaart. Balansanalyses 1925. Uitgegeven door het dagblad 'De Telegraaf'.
12171: SCHEER,R. - Die Entwicklung der Annaberger Posamentindustrie im 19. Jahrhundert.
13074: SCHEFFER,H.J. - De Controleur.
10175: SCHEFFER,H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
22414: SCHEFFER,R.H.C.C. - GORKOM,K.W.VAN. - Levensbericht van Rudolp Herman Christiaan Carel Scheffer.
20244: SCHELTEMA, JACOBUS (1767-1835) - Staatkundig Nederland; een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam.
18645: SCHELTEMA,P. - De oudste regten van Amsterdam.
16689: SCHELTING,A.VON. - Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken.
10900: SCHELVEN,A.A.VAN. - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen 1560- 1563.
14451: SCHERER,J.H. - Marriage and bride-wealth in the highlands of Buha (Tanganyika).
15006: SCHERMER,J.P.W. - Ontwerpen van notarieele acten [met aanteekeningen en mededeeling van rechtspraak en literatuur] betrekkelijk de wet van 9 juli 1842 (Stbl. nr.20) op het notaris-ambt en het eerste [en tweede] boek van het Burgerlijk Wetboek ... met nalezingen ... tot 1 december 1894.
12654: SCHERMERHORN,W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
10462: SCHERMERHORN,W. - Het dagboek. Geheim verslag van prof. dr. ir. W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-Generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitgegeven door C.Smit.
11104: SCHERMERHORN,W. - SMIT,C. - Het akkoord van Linggadjati. Uit het dagboek van prof.dr.ir. W.Schermerhorn.
19292: SCHEUERMANN,L. - Die Fugger als Montanindustrielle in Tirol und Karnten. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts.
30957: SCHIECHE,E. - Die Anfange der Deutschen St. Gertruds-Gemeinde zu Stockholm im 16. Jahrhundert.
15367: SCHILFGAARDE,A.P.VAN. - Register op de leenen van het Huis Bergh.
13059: SCHILLER,A.A. - The formation of federal Indonesia 1945-1949.
37763: SCHLAGINTWEIT, EMILE. - Le Bouddhisme au Tibet. Precede d'un resume des precedents systemes bouddhiques dans l'Inde. Traduit de l'Anglais par L. de Milloue.
23523: SCHLETTWEIN, JOHANN AUGUST (1731-1802) - Les moyens d'arreter la misere publique et d'acquitter les dettes des etats.
19817: SCHMAL,J.J.R. - Tweeerlei staatsbeschouwing in het Reveil.
11106: SCHMALHAUSEN,H.E.B. - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
28739: SCHMID,C. - - Festgabe fur Carlo Schmid zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von T.Eschenburg, T.Heuss und G.A.Zinn.
18584: SCHMID,P. - China, Reich der neuen Mitte.
17022: SCHMID,J.J.VON. - Rechtsphilosophische en sociologische studien.
11867: SCHMIDT,H. - Die Struktur der franzosischen Bankwirtschaft.
12512: SCHMIDT,M. - Grundriss der ethnologischen Volkswirtschaftslehre.
10554: SCHMIDT,P.J. - Geld en crediet. Een socialistische beschouwing.
14861: SCHMIDT,A. - Geschichte des englischen Geldwesens im 17. und 18. Jahrhundert.
15240: SCHMITT,A. - Kreditpolitik und Konjunkturpolitik in Theorie und Praxis.
16131: SCHMITZ,H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
23401: SCHMOLLER, GUSTAV VON (1838-1917) - Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Statistische und nationalokonomische Untersuchungen.
20538: SCHMOLLER, GUSTAV VON (1838-1917) - Zur Litteraturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften.
15241: SCHNADT,P. - Der methodologische Wertungssubjektivismus und die Geldtheorie.
16551: SCHNEBBELIE,P.J.F.J. - Wegwijzer voor katholieken, die voornemens zijn naar Indie te vertrekken, en voor hen die van Indie naar Holland komen. [Vierde druk.]
21060: SCHNEIDER,E. - Zahlungsbilanz und Wechselkurs. Eine Einfuhrung in die monetaren Probleme internationaler Wirtschaftsbeziehungen.
13731: SCHNEIDER,M. - De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij.
13463: SCHNEIDER,W. - Die Politik des Frankischen Kreises nach dem Dreissigjahrigen Kriege.
19547: SCHNEIKERT,H. - Das Geheimnis. Sein Schutz und Verrat.
11986: SCHOENLANK,B. - Sociale Kampfe vor dreihundert Jahren. Altnurnbergische Studien.
21937: SCHOEPP,F. - Economische crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
22175: SCHOETENSACK,A. - Unbestimmte Verurteilung.
25197: SCHOFFER,I. - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie.
22668: SCHOLTEN,G.J. - - Non sine causa. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. G.J.Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
14475: SCHOLTEN,P. & E.M.MEIJERS. - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938.
18384: SCHOLTEN,W.A. - - De Carton- en papierfabriek voorheen W.A.Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan ...
18700: SCHONAERTS,R. - De landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies. Tentoonstelling ...
21832: SCHONSTEDT,W.C. - De Nederlandsche infanterie. Poging tot het winnen van aanhangers voor een stelsel van uitgebreider militie-contingent met een eersten oefentijd van zes maanden voor het wapen der infanterie.
10387: SCHOORL,H. - 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de Heren van Brederode en hun erfgenamen, de Graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse Heren, ca.1250- 1614.
10079: SCHORER,E. - Das Wesen des Zinses.
14118: SCHORTINGHUIS,W. - KROMSIGT,J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de gereformeerde kerk van Nederland.
17955: SCHORTMANN,M. - Die Zentralnotenbanken im Dienste der staatlichen Kassenverwaltung. Eine Untersuchung uber die Beziehungen von Banken zu offentlichen Kassen.
20369: SCHOTTEN,S. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie- Codde (1703-1704).
17047: SCHOUTEN,D.C.A.J. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw, bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
16107: SCHOUTEN,H.A.H. - De agrarische grondslag van het Westers bedrijfsleven in Indonesie (Een sociaal- economische studie).
10362: SCHOUTEN,J. - De slangestaf van Asklepios symbool der geneeskunde.
18176: SCHRIEKE,B. - Indonesian sociological studies. Selected writings. Part 1. [Second edition.]
13757: SCHRIEKE,J.J. - Ontstaan en groei der stads- en landgemeenten in Nederlandsch-Indie.
20982: SCHRODER,E.C.F.J. - The marginal utiliy theory in the United States of America.
13299: SCHROTER,K. - Die Steuern der Stadt Nordhausen und ihre Bedeutung fur die Gemeindefinanzen historisch dargestellt.
10657: SCHUIJLENBURG,F. - Enkele oude concentratieverschijnselen en hun samenhang met het tegenwoordige probleem.
34568: SCHUITEMA MEIJER,A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
17589: SCHULTE NORDHOLT,H. - Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie.
17105: SCHULTE NORDHOLT,N.G. - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De 'camat-lurah' relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden- Java...
19077: SCHULTZ,H. - Der Sinn der statistischen Nachfragekurven.
15593: SCHULTZE,B. - Russische Denker. Ihre Stellung zu Christus, Kirche und Papsttum.
23037: SCHULTZE,H. - Vervolg op het reglement op de nationale militie. Gevolgd, onder anderen, van de bijzondere wetten op de nationale militie ...
10151: SCHUTTE,G.J. - De Nederlandse patriotten en de kolonien. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
37855: SCHUTTE,O. - Het album promotorum van de Academie te Harderwijk.
17394: DOKUMENTE ZUM WIENER SCHUTZBUNDPROZESS. - Dokumente zum Wiener Schutzbundprozess. Hrsg. von der Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangenen.
14518: SCHUURSMA,R.L. - Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag met Belgie van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie.
10363: SCHUYL,F. - LINDEBOOM,G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
12132: SCHWAB, CARL (1781-1847) - Ueber das unvermeidliche Unrecht.
34874: SCHWARZ,J.A.T. & N.ADRIANI. - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
31726: SCHWIPPEL, A. - Elementar-Unterricht oder grundliche Anweisung, Kinder auf eine angenehme, leichte und geisterregende Art schreiben, lesen und rechnen zu lehren; nebst den wenig bekannten, uberaus nutzlichen Uibungen in der Pestalozzischen Einheitstabelle.
37015: SCHYBERGSON,M.G. - Sveriges och Hollands diplomatiska forbindelser 1621-1630, belysta genom aktstycken ur Svenska riksarkivet.
41038: INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES. - International encyclopedia of the social sciences. David L.Sills, editor.
15249: CHARTERED ACCOUNTANTS OF SCOTLAND. - A history of The Chartered Accountants of Scotland from the earliest times to 1954. Written and published on the occasion of the centenary of their Institute.
41053: SCOTT,S.F. & B.ROTHAUS. - Historical dictionary of the French revolution, 1789-1799.
36229: SCUPOLI, LAURENTIUS (C.1530-1610) - Den gheestelykcken strydt, met reden ghenoemt een gulden tractaetken vande volmaecktheyt. Eerst ghemaeckt in 't Spaensch door den E.H. Ioannes Castaniza, religieus vande Orden van S.Benedictus, ende daer naer in verscheyden talen; ten lesten oock in ons Nederduytsch over-geset, en nu anderwerf herdruckt; ende vermeerdert met een cort tractaetken vande suyverheydt ...
14598: SEE,H. - L'activite commerciale de la Hollande a la fin du XVIIe siecle.
14182: SEE,H. - Esquisse d'une histoire economique et sociale de la France depuis les origines jusqu'a la guerre mondiale.
13183: SEE,H. - L'Evolution commerciale et industrielle de la France sous l'ancien regime.
14618: SEENUS,R.VAN. - Bankpolitiek en conjunctuur. Het Nederlandsche bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 1914-1918.
10074: SEIDLER-SCHMID,G. - Die Systemgedanken der sogenannten Klassischen Volkswirtschaftslehre. Eine kritische Untersuchung.
34872: SEIJNE KOK,J. - Het Halifoersch zooals dit gesproken wordt der Zuid-Oostkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea.
11107: SELL,H.J. - Der schlimme Tod bei den Volkern Indonesiens.
40022: SENIOR, NASSAU WILLIAM (1790-1864) - Grondbeginselen der staatshuishoudkunde: uit lessen van Prof. N.W.Senior, te Oxford, opgesteld door den Graaf Arrivabene; uit het Fransch; met eene voorrede en aanmerkingen van Prof. H.W.Tydeman.
32165: SEPP,C. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der Christelijke kerk geschreven hebben.
22773: SEPP,C. - Kerkhistorische studien.
11776: SERAPHIM,H.J. - Die landliche Besiedlung Westsibiriens durch Russland.
13858: SERING,M. [ED.] - Russlands Kultur und Volkwirtschaft. Aufsatze und Vortrage im Auftrage der 'Vereinigung fur Staatswissenschaftliche Fortbildung' zu Berlin.
22121: SEVESTRE,J.L. - Des lois penales considerees comme moyens de repression.
12551: SEYMOUR,S.M. - Native law in South Africa.
12111: SHAHEEN,S. - The communist (bolshevik) theory of national self-determination. Its historical evolution up to the October revolution.
21771: SHAPIRO,I. & C.HACKER-CORDON. - Democracy's edges.
12069: SHAW,B. - Wegweiser fur die intelligente Frau zum Sozialismus und Kapitalismus. Deutsch von S.Trebitsch und E.W.Freissler.
13161: CHIANG KAI-SHEK. - Chinas Kampf. Reden aus Frieden und Krieg. Hrsg. von K.Frantz.
17758: SHORTT,A. - Documents relating to Canadian currency, exchange and finance during the French period. Selected and edited with notes and introduction.
23569: SICKEL,W. - Die Bestrafung des Vertragsbruches und analoger Rechtsverletzungen in Deutschland.
38820: SICKENGA, F.N. - Geschiedenis der Nederlandsche Belastingen. Tijdvak der omwenteling. Algemeen stelsel van het jaar 1805.
13095: SIEBERT,F. - Der Mensch um Dreizehnhundert im Spiegel deutscher Quellen. Studien uber Geisteshaltung und Geistesentwicklung.
12688: TJAN TJOE SIEM. - Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft. Javaansche lakon in het Nederlandsch vertaald en van aanteekeningen voorzien.
29057: SIESTRZENCEWICZ-BOHUSZ,S. - BRUMANIS,A.A. - Aux origines de la hierarchie latine en Russie. Mgr Stanislas Siestrzencewicz-Bohusz, premier archeveque-metropolitain de Mohilev (1731-1826).
17924: SIEYES,E.J. - NETON,A. - Sieyes (1748-1836) d'apres des documents inedits.
10626: SILLEVIS,H.A. - De boer en zijn wereld. De boerenbevolking van de N.W.-Veluwe sociaal-typologisch beschouwd.
28083: SIMIAND, FRANCOIS (1873-1935) - Le salaire. L'Evolution sociale et la monnaie. Essai de theorie experimentale du salaire. Introduction et etude globale.
21322: SIMON,F.W. - Boeren en wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
14924: SINZHEIMER,H. - De taak der rechtssociologie.
28958: SISMONDI,J.C.L.SIMONDE DE. - AMONN,A. - Simonde de Sismondi als Nationalokonom. Darstellung seiner Lehren mit einer Einfuhrung und Erlauterungen.
22575: SIX,V.A. - De troonrede.
17542: SKLAR,R.L. - Nigerian political parties. Power in an emergent African nation.
19522: SLAMET-VELSINK,I.E. - Emerging hierarchies. Processes of stratification and early state formation in the Indonesian Archipelago: prehistory and the ethnographic present.
37691: SLEE,J.C.VAN. - De geschiedenis van het Socinianisme in de Nederlanden.
22071: SLICHER VAN BATH,B.H. - Boerenvrijheid. Rede...
13374: SLINGELANDT,S.VAN. - ARKEL,J.A.VAN. - De houding van den raadpensionaris Simon van Slingelandt tegenover het Huis van Oranje.
37151: SLOET,J.J.S. - Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (uitheemsche leenen).
18080: SMEDT,O.DE. - De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582).
20876: SMEDT,O.DE. - De Engelsche natie te Antwerpen en de Scheldetollen (1496-1582). In: Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 4de aflevering.
20875: SMEDT,O.DE. - De Engelsche natie en Antwerpen in het tijdperk der ekonomische konferenties te Brugge (1565-1566).
10719: SMID,J.W. & J.W.MATTHIJSEN. - Plattelandsverarming. Wordt het platteland uitgebuit door de hooge stedelijke en industrie-loonen?
22332: SMISSAERT,H. - De Arbeidswet 1911 uiteengezet. En: De uitvoeringsbepalingen der Arbeidswet 1911, gerangschikt en toegelicht.
22159: SMISSAERT,H. - Vrijhandel en welvaart.
10658: SMIT,C. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk 1814-1914.
10597: SMIT,G.J.A. - Een kwart eeuw in en met De Algemeene. Gedenkboek van de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1906-1931.
10006: SMIT,J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw [1762-88]. Naar de bronnen bewerkt.
23376: SMITH, ADAM (1723-1790) - Untersuchungen uber das Wesen und die Ursachen des Nationalreichthums. Deutsch mit Anmerkungen von Max Stirner.
17297: SMITH,B.L.[ED.] - Religion and the legitimation of power in South Asia.
24149: SMITH, ADAM (1723-1790) - Untersuchung uber die Natur und die Ursachen des Nationalreichthums. Aus dem Englischen der vierten Ausgabe neu ubersetzt [volume 2 and 3: und mit Anmerkungen versehen von C.Garve]. Dritte, mit Stewarts Nachricht von dem Leben uns den Schriften des Autors vermehrte unveranderte Ausgabe.
28086: SMITH,A. - FAY,C.R. - Adam Smith and the Scotland of his day.
13958: SMITH,A.D. - Women in prison. A study in penal methods.
35957: SMITH,G.L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
14227: SMITH,M.S. - Tariff reform in France 1860-1900. The politics of economic interest.
13513: SMITH,W.R. - History as argument. Three patriot historians of the American revolution.
23770: SMITS,A. - De scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in 1830.
24725: SMITS,J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780) - de traditie gevolgd en gewogen.
17799: SMYTH,H.D. - Atomic energy for military purposes. The official report on the development of the atomic bomb under the auspices of the United States government, 1940-1945.
14294: SNAPPER,F. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
11611: SNEEVLIET,H. - 25 jaar N.V.V. Jubileum uitgave van het N.A.S.
13060: SNELL,C.A.R.D. - Menschelijke skeletresten uit de duinformatie van Java's Zuidkust nabij Poeger (Z.- Banjoewangi) tevens een vergelijkend onderzoek van schedels van Javanen en Biakers.
15062: SNELLER,Z.W. - Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940. Tweede [herziene] druk.
21774: SNELLER,Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
14295: SNELLER,Z.W. - De ontwikkeling der Nederlandsche export-industrie. Rede.
18385: SNELLER,Z.W. & W.S.UNGER. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Eerste deel [met supplement; niet verder verschenen]: 753-1585.
10041: SNELLER,Z.W. - ECONOMISCH-HISTORISCHE OPSTELLEN - geschreven voor Prof.Dr. Z.W.Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarsjubileum 1922 - 5 april - 1947.
12785: SNOY ET D'OPPUERS, BON. - La Commission des Douanes et la politique commerciale des Etats- Unis.
18765: SOBOUL,A. - Les papiers des sections de Paris (1790-An IV). Repertoire sommaire.
14651: BULLETINS VAN DE AFDELING SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE. - Bulletins van de Afdeling Sociologie en Sociografie van de Landbouwhogeschool. Nr 1-20.
15879: BADISCHE ANILIN- & SODAFABRIK. - Die Badische Anilin- & Sodafabrik.
14721: SOECKNICK,G. - Religioser Sozialismus der neueren Zeit unter besonderer Berucksichtigung Deutschlands.
11115: SOEKANTO (BOESTAMAN). - Het gewas in Indonesie religieus-adatrechtelijk beschouwd.
22090: SIE KWAT SOEN. - Prospects for agricultural development in Indonesia. With special reference to Java.
11118: SOERATMO. - Een studie van de rundveeteelt in de residentie Kedoe en omliggende regentschappen.
13061: SOERIPTO. - Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche wetboeken.
22163: SOEROTO,N. - Nederland-Indonesie. Naar een nieuwe samenleving. Zes grondgedachten van het N.I.V. uiteengezet.
12470: SOEST,J.J.VAN. - Een bijdrage tot de kennis van de beteekenis der Nederlandsche beleggingen in buitenlandsche fondsen voor de volkswelvaart.
21144: SOEST,J.VAN. - Trustee of the Netherlands Antilles. A history of money, banking and the economy with special reference to the central 'Bank van de Nederlandse Antillen' 1828 - 6 february - 1978.
31750: SOETBEER, ADOLPH (1814-1892) - Materialien zur Erlauterung und Beurtheilung der wirthschaftlichen Edelmetallverhaltnisse und der Wahrungsfrage. Herausgegeben vom Vorstand des Vereins [zur Wahrung der wirthschaftlichen Interessen von Handel und Gewerbe].
18957: SOETEMAN,A. - 150 jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
11120: SOL,E.P.C. - Hervormingen in Indie. Vluchtige beschouwingen.
11121: SOL,E.P.C. - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
13940: SOMBART,W. - Deutscher Sozialismus. [9.-13. Tausend.]
12152: SOMBART,W. - Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen.
15857: SONNDORFER,R. - Die Technik des Welthandels. Ein Handbuch der internationalen Handelskunde fur Kaufleute, Ex- und Importeure, Spediteure, Banquiers...
31490: SOOM,A. - Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert.
17445: SOROKIN,P.A. - Contemporary sociological theories.
15616: SOURIAU,M. - Histoire du romantisme en France.
18590: SOUTH AND EAST AFRICAN YEAR BOOK AND GUIDE, THE. - With atlas, town plans and diagrams. Edited annually by A.G.Brown, for the Union-Castle Mail Steamship Company. 1940 Edition. Forty-sixth annual edition. Reprinted 1942 without amendment.

Next 1000 books from Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)

3/9