Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)
Groenmarkt 11, 7201 HW Zutphen, Netherlands. Tel (31) 575 543 136            Email: matthys@mdejongh.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37776: DECHARME,P. - Le comptoir d'un marchand au XVIIe siecle d'apres une correspondance inedite. Avec une introduction sur la ville et les gens de Honfleur.
14053: DECKER,J.M.DE. - Les clans Ambuun (Bambunda) d'apres leur litterature orale.
13525: DECKER,P.DE. - Etudes historiques et critiques sur les monts-de-piete en Belgique.
14561: DECOUFLE,A. & F.BOULANGER & B.A.PIERRELLE. - Etudes d'histoire economique et sociale du XVIIIe siecle.
34996: DEDUCTIE, OFTE VERANDWOORDINGE. - Deductie, ofte verandwoordinge: van de heeren burgermeesteren ende ses-en-dertigh raden, op ende tegens de Propositie by sijn hoogheyt den heere prince van Orangien, overgelevert ter vergaderinge van de ed. gr. mo. heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt.
35186: AMPELE DEDUCTIEN. - Ampele deductien van den Hoven van Holland ende 's Gravenhage, raakende haare jurisdictie-quaestien met alle authentyke stukken daar toe specterende. Nooyt voor deezen zoo in het licht gegeeven.
22854: OPWEKKING TOT DEELNEMING. - Opwekking tot deelneming in de vrywillige inschryving uit de Wet van 6 Januarij 1832 (Staatsblad No.9).
10954: DEENEN,W.J. - Bloei en bloeislaging van de robustakoffie op Sumatra's westkust.
17994: DEKKER,F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
19823: DEL VECCHIO,G. - Grundlinien der Geldtheorie. Uebersetzt und eingeleitet von O.Weinberger.
17820: DEL BO,G. - La comune di Parigi. Saggio bibliografico.
28961: DELAMOTTE,G. & J.LOISEL. - Les origines du Lycee de Saint-Omer. Histoire de l'ancien College (1565-1845).
14213: DELAVIGNETTE,R. - On the French empire. Selected writings. Selections translated by C.Garnier. Ed. by W.B.Cohen.
10955: DELDEN LAERNE,K.F.VAN. - Brazilie en Java. Verslag over de koffiecultuur in Amerika, Azie en Afrika, aangeboden aan Z. Exc. den Minister van Kolonien.
14994: DELFGAAUW,J.G.M. - De binnenlandse groot- en kleinhandel.
12913: DELFGAAUW,J.G.M. - Ordening en handelspolitiek (Een sociaal-economische, -psychologische en wijsgerige studie).
36243: DELFT,L.G.A.M.VAN. - De schoenindustrie in Kaatsheuvel als hoofdmiddel van bestaan tussen de twee wereldoorlogen.
24224: DELIMAL,O. - BARTIER,J. - Odilon Delimal, un journaliste franc-tireur au temps de la Premiere Internationale. Edite et presente par F.Sartorius.
11780: COMMUNISTES DEMASQUES. - Les communistes demasques. D'apres les comptes rendus stenographiques du proces contre L'Internationale des traitres.
38321: DEMMLER, GEORG ADOLPH (1804-1886) - Neues und Altes. Eine Vertheidigungsschrift.
21753: SOCIALISME EN DEMOCRATIE. - Socialisme en democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Jrg. 1-38 [ontbr. jrg.26, nr 6-9 en jrg.28, nr 1 en 3].
10775: SOCIALISME EN DEMOCRATIE. - Socialisme en democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Jrg. 1-25 [ontbr. jrg. 2, nr 2-4; jrg. 3, nr 1-5, 7-8 en 10; jrg. 4, nr 1-2 en 6-12; jrg. 5, nr 3; jrg. 6, nr 12].
12607: SOCIALISME EN DEMOCRATIE. - Socialisme en democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Afzonderlijke jaargangen 8 (1951), 9-19, 24, 31-34, 36.
37846: DEMOED,E.J. - Van een groene zoom aan een vaal kleed. Zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Renkum).
26666: DEMONT,M. - L'Organisation municipale a Bethune sous l'Ancien Regime.
18301: DEMOULIN,R. - Guillaume Ier et la transformation economique des Provinces Belges (1815-1830).
12575: DENGERINK,J.D. - Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring in de 19e en 20e eeuw.
19092: DENIAU,J.F. - The common market. [English translation by G.Heath.] [Second edition.]
12235: DENIS,H. - Discours philosophiques.
14372: DENNO,T. - The communist millenium. The Soviet view.
16115: DENUCE,J. - Magellan. La question des Moluques et la premiere circumnavigation du globe.
29011: DEPARCIEUX, ANTOINE (1703-1768) - Essai sur les probabilites de la duree de la vie humaine; d'ou l'on deduit la maniere de determiner les rentes viageres, tant simples qu'en tontines: precede d'une courte explication sur les rentes a terme, ou annuites; et accompagne d'un grand nombre de tables.
41103: DEKKER & NORDEMANN ANTIQUARIAN DEPARTMENT. - Catalogue 26: The two Russian revolutions. The libraries of Leon Bernstein and Boris Souvarine.
18764: DEPRIMOZ,J. - Les salaires et le niveau de vie ouvrier en Belgique 1936-1951.
17711: LACHENDE DERDE. - De lachende derde. Orgaan van de N(S2PVB)2el(N)(ADV)2. 17 Sept.
26987: DERMIGNY,L. - Cargaisons Indiennes. Solier et Cie 1781-1793.
38853: DESCARTES,R. - ENGELHARD, NICOLAAS (1696-1765) - Exercitatio metaphysica exhibens systematis Cartesiani de unione animae
19149: DESCARTES,R. - FEULING,D. - Descartes's Personlichkeit im Spiegel des 'Discours de la methode'.
41045: DESCHAMPS,P.C.E. - Dictionnaire de geographie ancienne et moderne a l'usage du libraire et de l'amateur de livres.
15186: DESLINIERES,L. - Le socialisme reconstructeur. L'Organisation socialiste.
11695: DESSING,C.S. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.
10580: DET,E.J.VAN. - Zestig jaren Bondsleven 1874-1934. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Onderwijzers.
32083: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Protokoll uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten in Magdeburg vom 18. bis 24. September 1910, [and:] ... abgehalten in Jena vom 10. bis 16. September 1911 sowie Bericht uber die 6. Frauenkonferenz am 8. und 9. September 1911 in Jena, [and:] ... abgehalten in Chemnitz vom 15. bis 21. September 1912.
10066: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Protokoll uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Mannheim vom 23. bis 29. September 1906, sowie Bericht uber die 4. Frauenkonferenz am 22. u. 23. September 1906 in Mannheim.
17313: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Geschaft und Politik Hugenbergs.
12827: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Protokoll uber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Halle a.S. vom 12. bis 18. Oktober 1890.
30079: KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Bericht uber den Grundungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund) vom 30. Dezember 1918 bis 1. Januar 1919.
30098: KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Was wollen die Kommunisten?
17312: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Der Kamp um die Arbeitslosenversicherung.
17314: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS. - Regierungsbildung und Etatgestaltung im Reich. Materialien fur Referenten und andere Funktionare der SPD.
10434: DEVENTER,C.T.VAN. - COLENBRANDER,H.T. & J.E.STOKVIS. - Leven en arbeid van Mr. C.Th. van Deventer.
22138: DEVENTER,M.L.VAN. - De kwijning van den Nederlandschen handel. Eene kritische beschouwing.
30896: DEVENTER,M.L.VAN. - Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven. Volume 1 [all published]: 1811-1820.
34862: DEWALL,H.VON. - De vormveranderingen der Maleische taal.
19549: DEWITT,F. - Abstract of the census of the Commonwealth of Massachusetts, taken with reference to facts existing on the first day of June, 1855. With remarks on the same [by N.B.Shurtleff].
30522: DIANNYERE, ANTOINE (1762-1802) - Preuves arithmetiques de la necessite d'encourager l'agriculture, et d'abandonner l'approvisionnement des grains a la liberte du commerce. In: Memoires de morale et de politique, p. 543-551.
17874: DICKINSON,R.L. & L.BEAM. - A thousand marriages. A medical study of sex adjustment. [Reprinted.]
15604: DIDEROT,D. - - Diderot et son temps. Catalogue etabli sous la direction de R.Mortier et M.Mat.
13083: DIEDERICH,J. - De bevolking van Zaandam. Een demografie op sociografische grondslag.
17837: DIEHL,K. - Arbeitsintensitat und Achtstundentag.
17998: DIEHL,K. - Der Einzelne und die Gemeinschaft. Ueberblick uber die wichtigsten Gesellschaftssysteme vom Altertum bis zur Gegenwart: Individualismus, Kollektivismus, Universalismus.
18028: DIEHL,K. - Ueber Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. Funfundzwanzig Vorlesungen. Funfte, unveranderte Auflage.
17565: DIEMER,H. - Beginsel en vaderland. Een in de verdrukking, een in het volksherstel.
11275: DIENSTWEIGERING. - De handelingen van het Algemeen Congres voor Dienstweigering ...
22450: DIEPEN,A. - Het arbeidersvraagstuk.
21870: DIEPEN,A. - Graanrechten, broodprijzen, loon en nog wat economie naar aanleiding van het antwoord der Regeering op de Landbouw-adressen uit Limburg en Groningen.
10676: DIEPEN,A. - DAM,J.P.A.VAN DEN. - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
10505: DIEPENHORST,C.A.M. - De sociaal-democratie in de residentie. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der S.D.A.P. in Den Haag.
11276: DIEPENHORST,G.A. - Socialistische ministers in een niet-socialistisch ministerie.
14992: DIEPENHORST,P.A. - De loonarbeid.
22214: DIERENBESCHERMING. - Wetten, besluiten, verordeningen enz. van regeeringswege uitgevaardigd in verschillende staten van Europa, Azie en Amerika, tegen het mishandelen van dieren. Uitgegeven door de Nederlandsche Vereenigingen tot Bescherming van Dieren.
21113: DIERICKX,M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570.
14583: DIETEREN,R. - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.
14942: DIETEREN,R. - De migratie in de mijnstreek 1900-1935.
14836: DIETZEL,H. - Die Nationalisierung der Kriegsmilliarden. Eine Behandlung des von der Breslauer Fakultat der Rechts- und Staatswissenschaften gestellten Thema: 'Wahres und Falsches an der zurzeit viel gebrauchten Redewendung 'Das Geld bleibt im Lande''.
20649: DIETZGEN,J. - Das Acquisit der Philosophie und Briefe uber Logik, speziell demokratisch- proletarische Logik.
22880: DIJCKMEESTER,H.J. - Iets over het bestaan van de regtsmagt der dijkstoelen en heemraadschappen.
13066: DIJK,K. & J.HOLLANDER & W.HEIJNS. - Gedenkboek van de afdeeling Den Haag van Patrimonium 1 maart 1880-1930.
10493: DIJK,L.J.VAN. - Landschapsbedrijven als middel tot opheffing van onontwikkelde streken in Nederlandsch-Indie. Een studie over het vraagstuk van de ontwikkeling van Nieuw-Guinea...
10957: DIJK,R.VAN. - Samenleving en adatrechtsvorming.
40716: DIJKSTRA, EDSGER WYBE (1930-2002) - Communication with an automatic computer.
21804: DIJT,M.D. - De economische toekomst van het Westen.
10776: DILLEN,J.G.VAN. - Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen
10644: DILLEN,J.G.VAN. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste verjaardag van de schrijver.
25061: DIRC VAN DELF. - DANIELS,F.A.M. - Meester Dirc van Delf. Zijn persoon en zijn werk.
36280: DIRC VAN HERXEN. - KNIERIM,P.H.J. - Dirc van Herxen (1381-1457), rector van het Zwolsche fraterhuis.
16317: GOUVERNEMENT DIRECT. - Gouvernement direct. Organisation communale et centrale de la Republique. Projet presente a la nation pour l'organisation de la commune, de l'enseignement, de la force publique, de la justice, des finances, de l'etat, par les citoyens H.Bellouard, Benoit (du Rhone), F.Charrassin, A.Chouippe, Erdan, C.Fauvety, Gilardeau, C.Renouvier, J.Sergent, etc., etc.
13310: RECUEIL DES EXCELLENS ET LIBRES DISCOURS. - Le recueil des excellens et libres discours sur l'estat present de la France. Imprime nouvellement.
22250: DJILAS,M. - The new class. An analysis of the communist system.
17083: DJOJOHADIKOESOEMO,R.M.S. - Het volkscredietwezen in de depressie.
19573: DOBB,M. - An essay on economic growth and planning. [Third impression.]
16928: DOBRETSBERGER,J. - Freie oder gebundene Wirtschaft? Zusammenhange zwischen Konjunkturverlauf und Wirtschaftsform.
10290: DODDE,N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de Schoolwetten van 1801 en 1803.
18695: DODGE,N.T. - Women in the Soviet economy. Their role in economic, scientific, and technical development.
32184: DOEFF, HENDRIK (1777-1835) - Herinneringen uit Japan.
21907: DOES DE BYE,A.H.VAN DER. - Aanteekeningen op het notariaat.
29298: DOHM, CHRISTIAN WILHELM VON (1751-1820) - Materialien fur die Statistick und neuere Staatengeschichte.
17084: DOHRENWEND,B.S. - Some factors related to autonomy and dependence in twelve Javanese villages.
22115: DOLEZ,J. - Etude sur la societe en commandite par interet et par actions.
14732: DOLLEANS,E. - Le chartisme (1830-1848).
12411: DOLLEANS,E. - Le chartisme (1830-1848). [Volume 2 only.]
15169: DOLLEANS,E. - Histoire du mouvement ouvrier [1830-1936]. Quatrieme [volume 2: troisieme] edition.
16771: DOLLEANS,E. - Histoire du mouvement ouvrier.
13537: DOLLEANS,E. & M.CROZIER. - Mouvements ouvrier et socialiste. Chronologie et bibliographie. Angleterre, France, Allemagne, Etats-Unis (1750-1918).
14955: DOLLEMAN,W.F. - Weg met het reformisme! met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme!
16672: DOLS,M.J.L. & J.SEVENSTER. - Productie en bestemming van melk in Nederland. Een landbouw- en voedingseconomische studie.
11278: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - De geschiedenis van het socialisme.
10509: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. Tweede druk.
10510: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - Rede over het Bankoctrooi gehouden in de zitting van de Tweede Kamer van 17 juli 1888.
10507: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - De twee groote wetten der natuur. Tweede druk.
10512: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag 31 december 1916. Uitgegeven voor het Huldigings-Comite.
11277: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - Algemeen stemrecht in beginsel en toepassing.
12384: DOMINICUS,F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
35409: DONDERS, FRANCISCUS CORNELIS (1818-1889) - Dissertatio inauguralis sistens observationes anatomico- pathologicas de centro nervoso.
35347: DONDERS, FRANCISCUS CORNELIS (1818-1889) - Over de tong-werktuigen van het stem- en spraak orgaan [drop-title].
12850: DONGEN,F.VAN. - Tussen neutraliteit en imperialisme. De Nederlands-Chinese betrekkingen van 1863 tot 1901.
22217: DONKER CURTIUS,F.C. - De comptabiliteitswet. Geen regt meer tegen den staat.
22298: DONKERSLOOT,W.N. - Het onderzoek van het intellect door middel van platen.
15291: DOOREN,P.J.VAN. - De sociaal-economische ontwikkeling van de inheemse samenleving in Uganda.
22111: DOORN,A.VAN. - Axiologie en economie. Een onderzoek naar de subjectieve waarde-vrijheid van de moderne economie.
22927: DOORN,J.A.A.VAN. - Arbeidsmarkt en arbeidsbestel. Rede...
41109: DOORNE,K.VAN. & M.VAN KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
30217: DOORNINCK,J.I.VAN. & A.DE KEMPENAER. - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Tweede uitgave der 'Biliotheek van anonymen en pseudonymen. En: Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers.
24574: DOORNINCK,J.I.VAN. - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa.
37856: DOORNINCK,P.N.VAN. & J.S.VAN VEEN. - De graven en hertogen van Gelre. Geboorte-, regeerings- en sterfjaren. Huwelijken, kinderen, zegels.
22509: DOOYEWEERD,H. - - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden ... ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
14870: DOPSCH,A. - Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit. Untersuchungen zur Agrar- und Sozialgeschichte des hohen Mittelalters mit besonderer Berucksichtigung des sudostdeutschen Raumes.
35496: STAPELRECHT VAN DORDRECHT. - Die sententie vanden keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht, met die verklaringe daer op gevolcht. Nae de copie gheprent tot Delft in Hollandt, ten huyse van Cornelis Henricxsz Letter-snijder ...
38734: DOREN, JAN BAPTIST JOZEF VAN (1791-1873) - Reis naar Nederlands Oost-Indie of land- en zeetogten gedurende de twee eerste jaren mijns verblijfs of Java.
38103: DOREN, JAN BAPTIST JOZEF VAN (1791-1873) - De openstelling van Japan voor de vreemde natien in 1856. Volgens zoowel uitgegevene, als niet uitgegevene bronnen. Opgedragen aan zijne excellentie den heer minister van staat J.J.Rochussen, oud gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, enz. enz. enz.
15625: DORIENT,R. - Le Japon et la politique francaise.
10435: DORMEIER,J.J. - Banggaisch adatrecht.
32331: DORMOY, EMILE. - Theorie mathematique des assurances sur la vie.
29082: METALLWERKE AG. DORNACH. - 50 Jahre Metallwerke AG. Dornach 1895-1945.
15086: NOUVEAU CODE DES DOUANES. - Nouveau code des douanes.
13227: DOUSSET,R. - Colonialisme et contradictions. Etude sur les causes socio-historiqes de l'Insurrection de 1878 en Nouvelle-Caledonie.
10604: DOUWES,P.A.C. - Armenkerk. De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
18067: DOUXCHAMPS-LEFEVRE,C. & P.GODDING. - Enquetes par turbe du Conseil de Namur (1496- 1630).
19832: DOVE,H. & E.MEYERSTEIN. - Gutachten uber Handelsgebrauche erstattet von der Handelskammer zu Berlin, nebst den fur Geschaftszweige festgestellten Ortsgebrauchen und Geschaftsbedingungen. Im Auftrage der Handelskammer zu Berlin herausgegeben.
37134: DOZY,G.J. - De oudste stadsrechten van Zwolle.
14526: DREES,W. - De vorming van het regeringsbeleid.
15170: DREHER,H. & O.SCHUMANN. - Die okonomischen Vorbedingungen und das Werden der Organisation. Ein Ausschnitt aus der Geschichte der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiterbewegung Deutschlands.
13886: DRESCH,J. - De la Revolution francaise a la Revolution hitlerienne.
26822: DREYFUS. - LEBLOIS,L. - L'Affaire Dreyfus. L'Iniquite, la reparation. Les principaux faits et les principaux documents.
19304: DREYFUS,F.G. - Societes et mentalites a Mayence dans la seconde moitie du XVIIIe siecle.
11974: DREYFUS,R. - Essai sur les lois agraires sous la republique romaine.
13572: DRIESSCHE,J.VAN. - L'Empechement de 'parente' en droit coutumier africain.
11566: DROP,W. - Roomsch-katholiek solidarisme in theorie en practijk.
17931: DROSSAERS,S.W.A. - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684.
18282: DRUCKER,P.F. - Managing for results. Economic tasks and risk-taking decisions.
19441: DRUCKER,P.F. - The new society. The anatomy of industrial order.
11293: DRUKKER,B. - Socialistische jeugdorganisatie in Nederland.
13191: DRUMANN,W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom. Nach den Quellen.
13192: DRUMANN,W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom. Nach den Quellen.
41132: DRURY RARE BOOKS, LTD, JOHN. - Collection of catalogues of antiquarian books, for the greater part on economics, philosophy and political economy.
15626: DUBARBIER,G. - La Chine contemporaine politique et economique.
24455: DUBOURCQ,P.L. - Onderzoek naar het wezen der waarde-standaarden.
40516: DUCPETIAUX, EDOUARD (1804-1868) - Projet d'association financiere pour l'amelioration des habitations et l'assainissement des quartiers habites par la classe ouvriere a Bruxelles. Memoire adresse au Conseil communal et au Conseil central de Salubrite publique de Bruxelles.
18819: DUFRENOY,M.L. - L'Orient romanesque en France 1704-1789. Etude d'histoire et de critique litteraires.
16168: DUGRAND,R. - Villes et campagnes en Bas-Languedoc. Le reseau urbain du Bas-Languedoc mediterraneen.
38261: DUIJKERIUS,J. - Het leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door G.Marechal.
14584: DUINEN,G.VAN. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen- en armenzorg te Heemstede.
10021: DULLAART,P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse anarchisten 1894-1903.
10677: DUNCKLEY, HENRY (1823-1896) - De vrije-handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart. Een door de Anti-graanwet-Maatschappij in Engeland met den eersten prijs bekroond prijsschrift. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van P.P. van Bosse.
11653: DUNGEN,P.A.VAN DEN. - De middenstandsbeweging in Nederland.
15754: DUNN,R.W. - Soviet trade unions.
23565: DUNOYER,C. - De la liberte du travail ou simple expose des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance.
22896: DUPARC,H.M. - Bedenkingen tegen art. 3 des vijfden titels van het bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal aanhangig wetsontwerp, betrekkelijk: het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht.
14039: DUPRIEZ,L.H. - Les methodes d'analyse de la conjoncture economique et leur application a l'economie belge depuis 1897.
14040: DUPRIEZ,L.H. - LOWENTHAL,P. [ED.] - Problemes economiques contemporains. 45 annees d'experience par Leon H.Dupriez et ses collaborateurs.
22323: DUPUIGRENET-DESROUSSILLES,G. - Niveaux de vie et cooperation economique dans l'Europe de l'Ouest.
13932: DURKHEIM, EMILE (1858-1917) - Le socialisme. Sa definition, ses debuts, la doctrine saint- simonienne. Ed. par M.Mauss.
20667: DURKHEIM,E. - LUKES,S. - Emile Durkheim. His life and work. A historical and critical study.
22912: DUVERGER,M. - La Cinquieme Republique.
13888: DUVERGER,M. [ED.] - Partis politiques et classes sociales en France.
29012: DUVILLARD, EMMANUEL ETIENNE (1775-1832) - Analyse et tableaux de l'influence de la petite verole sur la mortalite a chaque age, et de celle qu'un preservatif tel que la vaccine peut avoir sur la population et la longevite.
21769: DUYCK, ANTHONIS (C.1560-1629) - Journaal van Anthonis Duyck, advokaat-fiskaal van den Raad van State [1591-1602). Uitgegeven ... met inleiding en aanteekeningen door Lodewijk Mulder.
10185: DUYNSTEE,W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
16062: DUYNSTEE,F.J.F.M. - De kabinetsformaties 1946-1965.
22554: DUYNSTEE,F.J.F.M. - - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor Prof.mr. F.J.F.M.Duynstee.
16755: DUYVENDAK,J.J.L. - Wegen en gestalten der Chineesche geschiedenis.
24934: EBLING,B. - Geschillen over het drostambt van Drente, voornamelijk in de 16de en 17de eeuw.
38455: ECCLESIASTIQUE CITOYEN, L'. - L'Ecclesiastique citoyen. Ou lettres sur les moyens de rendre les personnes, les etablissemens & les biens de l'eglise encore plus utiles a l'etat & meme a la religion.
14545: ECKERT,G. & SCHUDDEKOPF,O.E. [ED.] - Zur Geschichte der deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen. Referate der deutsch-tschechoslowakischen Historikertagung Braunschweig 28.-30. November 1967.
10998: INDONESIAN ECONOMICS. - Indonesian economics. The concept of dualism in theory and policy.
16880: CONFERENCE INTERNATIONALE D'HISTOIRE ECONOMIQUE. - Premiere conference internationale d'histoire economique [Stockholm 1960]. Contributions / Communications. A. L'Industrialisation comme facteur de la croissance economique depuis 1700. B. Etude comparee du grand domaine depuis la fin du Moyen Age.
41104: EDELMAN,H. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
12386: EDELMAN,H. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
11299: EEDEN,F.VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede gehouden te Rotterdam, 7 december 1898. Derde druk.
14265: EEGHEN,I.H.VAN. - Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische handel...
15253: EEGHEN,W.H.VAN. - Referat uber die Bank von England. (Als Manuskript gedruckt).
10469: EEKHOF,A. - De hervormde kerk in Noord-Amerika (1624-1664).
13020: EEKHOF,A. - De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw.
11568: EENHEIDSVAKCENTRALE. - Productie-verhoging en tarief. Rapport betreffende het tariefvraagstuk, samengesteld door het Sociaal Economisch Bureau van de Eenheidsvakcentrale.
10962: EERDE,J.C.VAN. - Koloniale volkenkunde. Eerste stuk: Omgang met inlanders. Derde druk.
10961: EERDE,J.C.VAN. - Ethnologie coloniale (l'Europeen et l'indigene).
17085: EERDE,J.C.VAN. - Over de verwanten van de Indonesiers. Rede...
18253: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - De arme en het maatschappelijk welzijn in historisch perspectief. Rede...
15459: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
12678: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
13805: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
13845: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940.
14995: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
13804: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Bergen op Zoom 1791-1816.
14956: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN. & L.P.L.PIRENNE. - 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850.
15380: EGGINK,J.W. - De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen.
13591: EGGMANN,E. - Der Staat und die Kartelle. Eine international vergleichende Untersuchung.
20322: EHRENBERG,R. - Die Unternehmungen der Bruder Siemens. Erster Band [all published]: Bis zum Jahre 1870.
10031: EIJKELBOOM,J. - Een halve eeuw van strijd. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van de Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel 1903-1953.
38391: EIJNDEN, ROELAND VAN (1747-1819) & ADRIAAN VAN DER WILLIGEN (1766-1841) - Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw.
13286: EILDERMANN,H. - Urkommunismus und Urreligion. Geschichtsmaterialistisch beleuchtet.
41228: EINAUDI. - Catalogo della biblioteca di Luigi Einaudi. Opere economische e politiche dei secoli XVI- XIX. A cura di D.F.Spinazzola. [With: Supplemento.]
39938: EINTHOVEN, WILLEM (1860-1927) - Stereoscopie door kleurverschil.
27977: EINZIG,P. - Bankers, statesmen and economists.
19371: EINZIG,P. - Economic problems of the next war.
33616: EINZIG,P. - Economic problems of the next war.
33612: EINZIG,P. - Foreign balances.
33613: EINZIG,P. - Montagu Norman. A study in financial statesmanship.
33609: EINZIG,P. - Roll-over credits. The system of adaptale interest rates.
19783: EINZIG,P. - World finance since 1914.
33614: EINZIG,P. - World finance 1938-1939.
20354: EISENHART,H. - Geschichte der Nationalokonomik. Zweite vermehrte Auflage. Dritter unveranderter Abdruck.
22936: EISENSTADT,S.N. - Essays on sociological aspects of political and economic development.
22948: EISFELD,C. - Das niederlandische Bankwesen.
13990: EISNER,K. - Unterdrucktes aus dem Weltkrieg.
15886: ELEUTHEROPULOS,A. - Das Seelenleben. Genetisch-biologische und erkenntnistheoretische Untersuchungen.
14887: ELEUTHEROPULOS,A. - Soziologie. Untersuchung des menschlichen sozialen Lebens. Dritte, ganzlich umgearbeitete und erweiterte Auflage.
22587: ELIAS,A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805.
20873: ELIAS,H.J. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging 1914/1939. Tweede druk.
10645: ELIAS,J.E. - Het voorspel van den Eersten Engelschen Oorlog.
18348: ELIAS,J.E. - De vroedschap van Amsterdam 1578-1795.
12494: ELKIN,A.P. - The Australian aborigines. How to understand them.
11878: ELLEGIERS,D. - De stichtingsgeschiedenis van de kreits Ts'eng-tee (Jehol).
19052: ELLIS,H.S. - The economics of freedom. The progress and future of aid to Europe.
11305: ELTZBACHER,P. - Anarchisme. Vertaald door L.Cornelissen-Rupertus.
18022: ELWOOD,R.C. - Russian social democracy in the underground. A sudy of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914.
10646: ELZINGA,S. - Het voorspel van den oorlog van 1672. De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland in de jaren 1660-1672.
41105: EMBACHER,F. - Lexikon der Reisen und Entdeckungen.
14778: EMBREE,G.D. - The Soviet Union between the 19th and 20th Party Congresses 1952-1956.
17353: EMBREE,G.D. [ED.] - The Soviet Union and the German question September 1958 - June 1961.
17121: EMMENES,A.VAN. - Onafhankelijke en 'moderne' vakorganisatie.
24580: EMMIUS,U. - BOER,J.J. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland.
17468: ECONOMICS OF FULL EMPLOYMENT. - The economics of full employment. Six studies in applied economics prepared at the Oxford University Institute of Statistics. [Reprinted.]
13469: ENFANTIN,B.P. - ALLEMAGNE,H.R. - Prosper Enfantin et les grandes entreprises du XIXe siecle. La colonisation d'Algerie. La creation du reseau P.L.M. Le percement de l'Isthme de Suez. Le credit intellectuel. Le Credit foncier. Enfantin homme politique.
32463: ENGELBRECHT,W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland.
13704: ENGELBREGT,J.H.A. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860- 1960).
11635: ENGELEN,J.A.M. - De betekenis van de ondernemingsraad.
12508: ENGELHARDT,V. - An der Wende des Zeitalters. Individualistische oder sozialistische Kultur?
14374: ENGELS,F. - CARLTON,G. - Friedrich Engels. The shadow prophet.
12891: ENGELS,F. - - Friedrich Engels. Der Denker und Revolutionar.
12892: ENGELS,F. - JENSSEN,O. [ED.] - Marxismus und Naturwissenschaft. Gedenkschrift zum 30. Todestage des Naturwissenschaftlers Friedrich Engels. Mit Beitragen von F.Engels, G.Eckstein und F.Adler.
12001: ENGELS,F. - MAYER,G. - Friedrich Engels. Eine Biographie.
11654: ENGELS,J. - Het gemeenschapshuis voor werkeloozen.
11308: ENGELS,J. - De socialisten en de oorlog.
11569: ENGELS,J. - De socialistische vakbeweging. Vanwaar? - Waarheen?
11310: ENGELS,J. - Voor een strijdend socialisme (Een korte schets van mijn leven).
11311: ENKA [I.E. A.VAN DER VLIES]. - Klassenstrijd.
18965: ENKA [I.E. A.VAN DER VLIES]. - De vrouw, de godsdienst en het socialisme. Eene psychologische beschouwing.
20393: ENKLAAR,D.T. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
16348: ENKLAAR,D.T. - - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. D.Th.Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
10966: ENKLAAR,E.C. - Redevoering in het lokaal Diligentia te 's Gravenhage en elders uitgesproken. Gedrukt n.a.v. de redevoering van den Minister van Kolonien in de zitting der 1e Kamer op 4 december j.l.
10967: ENKLAAR,I.H. - De scheiding der sacramenten op het zendingsveld.
22967: ENKLAAR,W.F. - De lichaamsgesteldheid van den loteling bij verschil in welstand.
21873: ENSFIELD,R.R. - The agricultural crisis 1920-1923.
23008: ENSLIN,A. - Ueber internationale Verlagsvertrage mit besonderer Beziehung auf Deutschland.
10968: ENTHOVEN,K.L.J. - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie (1849-1912).
10231: ERASMUS. - - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
10234: ERASMUS. - LIGT,B.DE. - Erasmus begrepen uit de geest der renaissance.
19917: ERASMUS. - REEDIJK,C. - Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Martens van Aalst.
25064: ERASMUS. - BIJL,S.W. - Erasmus in het Nederlands tot 1617.
41149: ERASMUS. - - Bibliotheca erasmiana. Repertoire des oeuvres d'Erasme.
36125: ERDAN, ALEXANDRE (ANDRE JACOB, DIT) (1826-1878) - La France mistique. Tablau des excentricites religieuses de ce tems [sic].
14854: ERHARD,L. - Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der sozialen Marktwirtschaft.
12710: ERHARD,L. [ED.] - Deutschlands Ruckkehr zum Weltmarkt.
13951: ERMATINGER,G. - Kapital und Ethos. Die sozialen und kulturellen Taten des schweizerischen Privatkapitals im 19. und 20. Jahrhundert.
38305: ESCHER, HEINRICH (1789-1870) - Die neue Phonixperiode der Staatswissenschaft.
16119: ARBEIDERS-ESPERANTISTEN. - Jubileumboek 1911-1936 uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal.
19365: ESPINAS,A. - La philosophie sociale du XVIIIe siecle et la Revolution.
16169: ESPINAS,G. - Une guerre sociale interurbaine dans la Flandre wallone au XIIIe siecle. Douai et Lille 1284-1285.
35380: ESPINAS,G. - Les origines du capitalisme. II. Sire Jean de France, patricien et rentier Douaisien. Sire Jacques le Blond, patricien et drapier Douaisien. (Seconde moitie du XIIIe siecle.)
14547: ESPRINCHARD,J. - CHATENAY,L. - Vie de Jacques Esprinchard Rochelais et Journal de ses voyages au XVIe siecle.
16187: ESQUIROS,A. - LINDEN,J.P.VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme romantique a la Republique sociale.
18165: ESSEN,L.VAN DER. & G.H.HOOGEWERFF. - De historische gebondenheid der Nederlanden.
34929: ESSER,B.J. - Het dialect van Banjoemas, inzonderheid zooals dit in de regentschappen Poerbolinggo en Poerwokerto gesproken wordt.
10970: ESSER,B.J. - De goddelijke leiding in de zending. Beantwoording der vraag of de gereformeerde kerken in Nederland een nieuw zendingsveld in de 'buiten-bezittingen' zullen zoeken.
17739: ESSER,J. - Die Geschichte der Dusseldorfer Textilindustrie von ihren Anfangen bis zum Jahre 1902.
34838: ESSER,S.J. - Handleiding voor de beoefening der Ledo-taal. Inleiding, teksten met vertaling en aanteekeningen en woordenlijst.
34895: ESSER,S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch.
21489: ESSINK,H.B.M. - De archieven van het Graafse Sint Catharina-Gasthuis.
22001: ETABLISSEMENT, L', DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE. - Le referendum de septembre et les elections de novembre 1958.
15128: PROGRES DES ETUDES. - Progres des etudes relatives a l'Egypte et a l'Orient. [Introduction par J.D.Guigniaut.]
19676: EUCKEN, WALTER (1891-1950) - Kapitaltheoretische Untersuchungen. Mit einer Einleitung in die Sammlung: Was leistet die nationalokonomische Theorie?
37897: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Expose concernant l'examen de la lettre de M. de Leibnitz, alleguee par M. le prof. Koenig, dans le mois de mars, 1751. Des actes de Leipzig, a l'occasion du principe de la moindre action. [Followed by:] Lettre de M. Euler a M. Merian. Traduit du Latin.
35396: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Solution d'une question tres difficile dans le calcul des probabilites.
35395: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Sur l'avantage du banquier au jeu du Pharaon.
35392: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Calcul de la probabilite dans le jeu de rencontre.
16978: EULER, LEONHARD (1707-1783) - Sur la probabilite des sequences dans la lotterie genoise.
24467: CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY EUROPE. - The Cambridge economic history of Europe. Volume 1 and 3-6.
31845: CENSEUR & CENSEUR EUROPEEN. - Le Censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent a detruire ou a consolider la constitution de l'etat. [And:] Le Censeur europeen, ou examen de diverses questions de droit public, et des divers ouvrages litteraires et scientifiques, consideres dans leurs rapports avec le progres de la civilisation. Par [Charles] COMTE et [Charles] DUNOYER.
22228: EVERAERT,J. - De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma's te Cadiz 1670-1700.
23047: EVERS,H. - Aanwijzing der bestaande hoofdgebreken in de heffing van het patentrecht ...
12199: EVERTH,E. - Die Oeffentlichkeit in der Aussenpolitik von Karl V. bis Napoleon.
38279: HANDLEIDING VOOR EXECUTEURS. - Handleiding voor executeurs, voogden, en administrateurs. Overeenkomstig de instellingen van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrc.k Holland.
11226: EYBERS,G.W. [ED.] - Bepalingen en instructien voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805).
10123: EYSINGA,W.J.M.VAN. - Het associatieverdrag van 10 october 1681.
16628: FABER,G.J.A. - De Nederlandsche Hypotheek-Bank.
24547: FABER,J.A. - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800.
34608: FAES,J. - Ontwerp nieuw reglement op de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek, met memorie van toelichting.
15532: FAFIE,G. - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880.
16722: FAGNIEZ,G. - Etudes sur l'industrie et la classe industrielle a Paris au XIIIe et au XIVe siecle.
12037: FAGUET,E. - Le socialisme en 1907.
40065: FAIRMAN, WILLIAM. - The stocks examined and compared: or a guide to purchasers in the public funds. Containing an account of the different funds, from the times of their creation to the year 1807; including the Imperial and Irish annuities, transferrable at the Bank of England, and the stock of public companies. With useful and extensive tables, illustrated by observations and examples. Also, statements of the national debt, a view of the progress of the sinking fund, and an account of the American funds. The fifth edition, considerably improved.
20351: FAKKAR,R. - Sociologie, socialisme et internationalisme premarxistes. Contribution a l'etude de l'influence internationale de Saint-Simon et de ses disciples. (Bilan en Europe et portee extraeuropeenne.)
12080: FARBMAN,M. - 'Piatiletka'. Der Funfjahresplan. Die neue Offensive des Bolschewismus. Aus dem Englischen von R.Hilferding.
22320: FARNCOMBE SANDERS,M.A.J.W. - Note sur les dispositions legislatives qui regissent les societes de secours mutuels dans les Pays-Bas.
14463: FARNESE,A. - ESSEN,L.VAN DER. - Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur general des Pays- Bas (1545-1592). Avec une etude iconographique par F.Kelly.
25788: FARRAR,M.M. - Conflict and compromise. The strategy, politics and diplomacy of the French blockade, 1914-1918.
34363: FARREN, GEORGE. - The liabilities of members of existing and future public companies and partnerships, after the date of the Public Act 7 & 8 Victoriae, cap. 110; giving also the actual duties, penalties, and reponsibilities imposed on the solicitor, directors, and shareholders.
22602: FASE,M.M.G. - An econometric model of age-income profiles. A statistical analysis of Dutch income data 1958-1967.
27987: FAUCHER, LEON (1803-1854) - Melanges d'economie politique et de finances.
11906: FAULKNER,H.U. - Amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Hrsg. von C.H.Pollog.
13992: FAUVEL-ROUIF,D. - Mouvements ouvriers et depression economique de 1929 a 1939.
15887: FAVARGER,P. - La noble et vertueuse Compagnie des Marchands de Neuchatel.
12942: FAVENC,E. - The history of Australian exploration from 1788 to 1888.
16964: FAVROD,C.H. - La revolution algerienne.
13167: FAY,B. - Bibliographie critique des ouvrages francais relatifs aux Etats-Unis (1770-1800).
13168: FAY,B. - L'Esprit revolutionnaire en France et aux Etats-Unis a la fin du XVIIIe siecle.
22643: FECHNER,E. - Rechtsphilosophie. Soziologie und Metaphysik des Rechts.
10483: FEENSTRA KUIPER,J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
17436: FEIBLEMAN,J. - Mankind behaving: human needs and material culture.
25145: FEIKEMA,R.W. - De totstandkoming van de Schoolwet Van Kappeyne. Bijdrage tot de kennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland.
37790: FEILLET, ALPHONSE (1824-1872) - La misere au temps de la Fronde et Saint Vincent de Paul ou un chapitre de l'histoire du pauperisme en France
11739: FEITH,R. - Geld en kapitaal.
14780: FEJTO,F. - The French Communist Party and the crisis of international communism.
24198: FELLENBERG, EMANUEL VON (1781-1844) - Darstellung der Armen-Erziehungsanstalt in Hofwyl. Von ihrem Stifter ... Aus dem vierten Hefte der landwirthschaftlichen Blatter von Hofwyl besonders abgedruckt.
24204: FELLENBERG, EMANUEL VON. - SCHEIDLER, KARL HERMANN (1795-1866) - Des etablissements d'education de M. de Fellenberg a Hofwyl et de leur importance pour la solution de la question vitale de la civilisation europeenne. Traduction libre de l'allemand par Eugene de Caffarelli.
14817: FELSING,F. - Die Statistik als Methode der politischen Oekonomie im 17. und 18. Jahrhundert.
22751: FENELON. - MARTIN,H.G. - Fenelon en Hollande.
12236: FERRERO,G. - Macht. [Uebersetzung von F. Bondy.]
24336: FERRI, ENRICO (1856-1929) - Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta dei nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale.
19903: FERRIS,A.J. - Pauperizing the rich. An inquiry into the value and significance of unearned wealth to its owners and to society.
14655: FEUERWERKER,A. - China's early industrialization. Sheng Hsuan-huai (1844-1916) and mandarin enterprise. [Second printing.]
41150: FICHTE,J.G. - BAUMGARTNER,H.M. & W.G.JACOBS. - J.G.Fichte - Bibliographie.
13639: FICKENSCHER,W. [ED.] - Die UdSSR. Enzyklopadie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
17489: FIELD,M.J. - Search for security. An ethno-psychiatric study of rural Ghana.
29083: FIEVEZ,H.L. - De staats-financien, beschouwingen over haar beheer en hare verantwoording.
11767: FIGNER,W. - Nacht uber Russland. Lebenserinnerungen. Uebers. von L.Hirschfeld und R. von Walter.
22663: INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE. - International trade and finance. A collected volume of Wicksell Lectures 1958-1964.
35494: STAAT DER FINANCIE. - Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het Generaal Rapport van de Personeele Commissie van het Financie- [delen 4 en 5: Defencie-] weezen, met bylagen. In dato 21 mey 1790, ten gevolge van haar hoog mog. resolutie van den 4 mey 1785, met de resolutie daarop genomen, op den 21 mey 1791, als mede reflectien op dit rapport, van wijlen den heere griffier Fagel.
20240: FINKEL,L. - Bibliografia historii Polskiej.
19001: FISCHER,E. - Was ist Sozialismus?
22349: FISCHER,O.C. - Die staatliche Bankaufsicht.
17509: FISCHER,B.DE. - Contributions a la connaissance des relations suisses-egyptiennes (d'environ 100 a 1949), suivies d'une esquisse des relations suisses-ethiopiennes (jusqu'en 1952).
16930: FISHER,A.G.B. - Economic progress and social security. [Reprinted.]
13868: FISHER,H.H. [ED.] - American research on Russia.
40834: HERRING FISHERY. - A small collection of valuable tracts, relating to the herring fishery; comprehending, John Keymer's celebrated observations on the Dutch fisheries, in 1601. The grand pensionary John De Witt's sentiments on the same subject: and a discourse shewing the necessity, and proving the practicability, of establishing a British herring fishery, by Sir Roger L'Estrange. To which an introduction is prefixed.
15628: FITZGERALD,C.P. - Revolution in China.
14871: FITZGERALD,P. - Industrial combination in England. Second edition.
15789: FLANDERS,A. & H.A.CLEGG. - The system of industrial relations in Great Britain. Its history, law and institutions.
15724: FLECHTHEIM,O.K. - Die Kommunistische Partei Deutschlands in der Weimarer Republik.
14028: FLEISCHER,H. [ED.] - Kleines Textbuch der kommunistischen Ideologie. Auszuge aus dem Lehrbuch 'Osnovy marksizma-leninizma' mit Register.
25994: FLES,L. - Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P.
19510: FLIER,G.VAN DER. - Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945.
16530: FLIER,G.J.VAN DER. - Grondrentetheorieen en de grondhuren in de Java-suiker-industrie.
38857: FLORIDA. - New sectional map of the state of Florida [front cover title]. Colton's new sectional map of the Eastern portion of Florida. From the surveys of the U.S. Land Office, the U.S. Coast Survey and other original sources [cartouche].
22009: FOCKEMA,R.A. - De werkloosheid en hare bestrijding.
10393: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - Een mensenleven in Nederland. Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
18397: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - De Nederlandse staat onder de Republiek.
22893: FODA,E. - The projected Arab court of justice. A study in regional jurisdiction with specific reference to the Muslim law of nations.
10186: FOKKEMA,K. - De tweede Emsinger codex.
10187: FOKKEMA,K. - De derde Emsinger codex.
35848: FOKKER,G.A. - Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden. Eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Nederlanders in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuwen.
22497: FOLDES,B. - Finanzwissenschaft.
16274: FOLDES,B. - Volkswirtschaftliche und sozialpolitische Untersuchungen.
22325: FOLPMERS,G.J. - Over de gevolgen van werkloosheid in Nederland.
18437: FOLSOM,J.K. - The family and democratic society.
17646: LA FONTAINE,J.S. - City politics. A study of Leopoldville, 1962-63.
11710: FORBES,R.J. - Het zout der aarde. Samengesteld ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de 'NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie' te Hengelo.
19571: FORDE,C.D. - Habitat, economy and society. A geographical introduction to ethnology. [Reprinted.]
12002: FORDER,H. - Marx und Engels am Vorabend der Revolution. Die Ausarbeitung der politischen Richtlinien fur die deutsche Kommunisten (1846-1848).
38036: FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL (1711-1797) - Principes de morale, deduits de l'usage des facultes de l'entendement humain.
19492: FORTUIJN,C.J. - Verzameling van wetten, besluiten en andere regtsbronnen van Franschen oorsprong, in zooverre deze, ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving, in Nederland van toepassing zijn. Delen 2 en 3 [van 3]: [1799-1813].
17490: FOSTER,P. - Education and social change in Ghana.
18775: FOULKE,R.A. - The sinews of American commerce. Published by Dun & Bradstreet, Inc. on the occasion of its 100th anniversary.
15946: FOURASTIE,J. - Machinisme et bien-etre. Niveau de vie et genre de vie en France de 1700 a nos jours.
41152: FOURIER,C. - DEL BO,G. - Charles Fourier e la Scuola Societaria (1801-1922). Saggio bibliografico.
15684: FOURIER,C. - Egarement de la raison demontre par les ridicules des sciences incertaines. [At head of p.1: Publication des manuscrits de Fourier.]
15685: FOURIER, CHARLES (1772-1837) - Lettre au Grand Juge (4 Nivose An XII). [Followed by:] C.PELLARIN. Fourier et ses contemporains. L'Utopie et la routine. L'Experimentation et l'empirisme en matiere sociale.
15686: FOURIER, CHARLES (1772-1837) - Sur l'esprit irreligieux des modernes et dernieres analogies. [At head of p.3: Manuscrits de Fourier.]
15687: FOURIER,C. - ARMAND,F. & R.MAUBLANC. - Fourier.
29206: FOURIER,C. - LANSAC,M. - Les conceptions methodologiques et sociales de Charles Fourier. Leur influence.
11970: FOURIER,C. - RENAUD, HIPPOLYTE (1803-1873) - Solidarite. Vue synthetique sur la doctrine de Ch. Fourier. Troisieme edition, 2e tirage.
15333: FOUW JR,A.DE. - Onbekende raadpensionarissen.
24862: FRAENKEL,M. - Tribe and class in Monrovia. [Reprinted.]
17491: FRAESSLE,J. - Negerpsyche im Urwald am Lohali. Beobachtungen und Erfahrungen.
22935: SUCCES ET FAIBLESSES DE L'EFFORT SOCIAL FRANCAIS. - Succes et faiblesses de l'effort social francais, par S.Grevisse, N.Questiaux, G.Guillaume [a.o.]
31491: DOSSIERS SUR LE COMMERCE FRANCAIS. - Dossiers sur le commerce francais en Mediterranee orientale au XVIIIe siecle. [By] J.P.Filippini, L.Meignen, C.Roure [a.o.].
11855: CAHIERS D'INFORMATIONS FRANCAISES. - Nr 1-7.
17189: FRANCASTEL,P. [ED.] - Les origines des villes polonaises. Memoires et exposes de Mme Deminska, J.Dhondt, R.Doehaerd [a.o.]. Recueil de travaux.
14216: FRANCE,A. - Vers les temps meilleurs. Trente ans de vie sociale [1897-1908]. Commentes par C.Aveline.
28955: INSTITUT DE FRANCE. - L'Institut de France. Par G.Boissier, G.Darboux, G.Perrot, G.Picot, H.Roujon.
10419: FRANCHIMONT,A.P.N. - KERKWIJK,C.P.VAN. - Antoine Paul Nicolas Franchimont 1844-1919.
38333: FRANK,L. - Briefe aus Amsterdam
20965: FRANKEN,N. - De betekenis van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (G.A.T.T.) in het internationale handelspolitieke overleg.
22073: FRANKENA,H.J. - Een statistisch onderzoek naar den invloed van het weer op de opbrengst en het gehalte van suikerbieten in Nederland.
19325: FRANKLIN,A. - Les origines du palais de l'Institut. Recherches historiques sur le College des Quatre- Nations, d'apres des documents entierement inedits.
17492: FRANKLIN,H. - Unholy wedlock. The failure of the Central African Federation.
12217: SOZIALEN UND POLITISCHEN WISSENSCHAFTEN FRANKREICHS. - Die sozialen und politischen Wissenschaften Frankreichs. I.Die soziale Frage, von A.Liesse. II.Erziehung und Unterricht, von F.Picavet. III.Die Lehre vom Staat, von C.Benoist. IV.Der Handel, von G.Francois. Autorisierte Uebersetzung aus dem Franzosischen von L.A.Hauff und E.Honnscher.
10809: FRANSEN,P. - Leibniz und die Friedensschlusse von Utrecht und Rastatt-Baden. Eine aus grosstenteils noch nicht veroffentlichten Quellen geschopfte Untersuchung.
14505: FRANSSEN,H.M. - Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken. Een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.
24776: FRANSSEN,J.J.M. - De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw.
13288: FRANTZ,C. - LAUXTERMANN,P.F.H. - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters.
16757: FRANTZEN,A. - L'Ordre corporatif dans la Belgique ancienne. Les fondements historiques du corporatisme belge.
11757: FREDERICK II OF PRUSSIA. - BOSBACH,E. - Die 'reveries politiques' in Friedrichs des Grossen politischem Testament von 1752. Historisch-politische Erlauterung.
20533: FREDERICQ,P. - Dissertations sur l'histoire des Pays-Bas au XVIe siecle.
21132: FREDERICQ,P. - - Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le progres des etudes philologiques et historiques.
10291: FREDERIKS,J. - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie.
23005: FREMERY,J.A.DE. - Brief aan den hoogleeraar G.J.Mulder [n.a.v. de voorgestelde wet op het zout].
14837: DU FRESNE DE FRANCHEVILLE, JOSEPH (1704-1781) - Histoire generale et particuliere des finances, ou l'on voit l'origine, l'etablissement, la perception & la regie de toutes les impositions: dressee sur les pieces autentiques.
35449: FREUDENTHAL, HANS (1905-1990) - Ueber die Enden topologischer Raume und Gruppen. Inaugural- Dissertation ...
16007: FREUND,H.A. - Russia from A to Z. Revolution, state and party, foreign relations, economic system, social principles, general knowledge.
13129: FREUND,M. & W.FRAUENDIENST. [ED.] - Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten [1934- 38]. 3.Auflage.
20946: FREY,B.S. - Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik.
13592: FREYHOLD,M.VON. - Autoritarismus und politische Apathie. Analyse einer Skala zur Ermittlung autoritatsgebunder Verhaltensweisen.
12231: FREYMARK,H. - Die Reform der preussischen Handels- und Zollpolitik von 1800-1821 und ihre Bedeutung.
18702: FRIDRICHOWICZ,E. - Die Technik des internationalen Getreidehandels.
22402: FRIEDBERG,R. - Die Besteuerung der Gemeinden. Finanzwissenschaftliche Erorterungen.
10972: FRIEDERICH,R. - Boma Kawja (Skt. Bhauma Kawja), dat is: Gedicht van Bhauma, den zoon van Wisjnoe en de aarde (Skt. Prethiwi of Bhumi). In het oorspronkelijk Kawi, volgens twee Balinesche manuskripten.
18132: FRIEDMANN,G. - Villes et campagnes. Civilisation urbaine et civilisation rurale en France.
18937: FRIEDMANN,W. - Law in a changing society.
17533: FRIIS,A. - Alderman Cockayne's project and the cloth trade. The commercial policy of England in its main aspects 1603-1625.
21917: FRIS,G.W. - De toepasselijkheid van algemeene verordeningen op de zelfbestuursonderhoorigen in de Buitengewesten.
37092: FRISIUS,G. - ORTROY,F.VAN. - Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'Ecole belge de geographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
12266: FROBENIUS,L. - Der Kopf als Schicksal.
12267: FROBENIUS,L. - Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre.
38334: FROHME,C. - Friedliche Entwicklung oder gewaltsamer Umsturz? Ein Mahnwort an alle Gesellschaftsklassen.
14007: FROLICH,P. - 10 Jahre Krieg und Burgerkrieg. I. Der Krieg. Zweite verbesserte Auflage.
21424: FRUIN TH.AZ.,R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht. Deel 2 en 3 [van 3].
14078: FRUIN,J.A. - De anfang en de slichte clage umme varende have, naar het oud-Saksische recht; (met een aanhangsel over de actien om roerend goed naar het Oud-Hollandsche recht).
20907: FRUIN,R. - Correspondentie 1845-1899. Uitgegeven door H.J.Smit en W.J.Wieringa.
22407: FUCHS,C. - Zur Revision des deutschen Straf-Gesetzbuchs.
12695: FUCHS,J.M. - Ik zal doen wat in mijn vermogen is. Honderd jaar Amsterdamse liefdadigheid.
23957: FULLER,J.D.P. - Movement for the acquisition of all Mexico 1846-1848.
19615: FULOP-MILLER,R. - Geist und Gesicht des Bolschewismus. Darstellung und Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet-Russland. [5.-9. Tausend.]
28956: FUNCK-BRENTANO,T. - Les sophistes francais et la revolution europeenne. Les hommes de genie, les hommes d'esprit et les sectaires de l'ancien regime.
35939: FUSS, NICOLAS (1755-1826) - Entwurf einer allgemeinen Leihe-Bank wo nicht nur Kapitalien zu gewissen Zinsen sowol ausgelehnt als angenommen, sondern auch zugleich andere verschiedene Anstalten als Leibrenten, Sterbe- und Wittwen-Kassen damit verbunden werden konnen.
29659: FUSTEL DE COULANGES, NUMA DENIS (1830-1889) - La cite antique. Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grece et de Rome.
14718: FUZ,J.K. - Welfare economics in English utopias from Francis Bacon to Adam Smith.
22035: FUZIER-HERMAN,E. - De la protection legale des enfants contre les abus de l'autorite paternelle.
23489: GABET, GABRIEL (1763-1853) - Traite elementaire de la science de l'homme considere sous tous ses rapports.
11907: GABRIEL,R.H. - Die Entwicklung des demokratischen Gedankens in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine geistesgeschichtliche Betrachtung seit 1815. [Uebertr. von E.Kraske.]
23698: GACHARD,L.P. - Actes des Etats-Generaux des Pays-Bas 1576-1585. Notice chronologique et analytique. Tome 1-2 [6 septembre 1576 - 30 decembre 1580; niet verder verschenen].
19652: GACHARD,L.P. - Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas.
17377: GAEV,A. - Boris Pasternak and Dr. Zhivago.
21013: GAFGEN,G. - Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung. Untersuchungen zur Logik und okonomischen Bedeutung des rationalen Handelns. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage.
10292: GALAMA,S.H.M. - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811.
13264: GALBRAITH,J.K. - A contemporary guide to economics, peace and laughter. Essays edited by A.D.Williams.
10883: GALENUS ABRAHAMSZ. - MEIHUIZEN,H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het doperse spiritualisme.
16159: GALES,B.P.A. - Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.
40303: GALIANI,F. - GANZONI,E. - Ferdinando Galiani. Ein verkannter Nationalokonom des 18. Jahrhunderts.
14586: GALIS,K.W. - Bibliographie van Nederlands-Nieuw-Guinea.
12641: GALLE,P.H. - Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963).
32464: GALLONE,P. - Organisation judiciaire et procedure devant les cours laiques du Pays de Vaud a l'epoque savoyarde (XIIIe-XVI siecle).
12225: GAMP. - Der landwirthschaftliche Kredit und seine Befriedigung.
35567: GANSFORT,W. - PERSIJN,A.J. - Wessel Gansfort De oratione dominica in een Dietse bewerking.
23892: GANSHOF,F.L. - Etude sur le developpement des villes entre Loire et Rhin au moyen age.
23893: GANSHOF,F.L. - Over stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de middeleeuwen. Tweede herziene druk.
24586: GARDINER,S.R. & C.T.ATKINSON [EDS]. - Letters and papers relating to the First Dutch War 1652- 1654.
16008: GARGAS,S. - Der oeffentliche Arbeitsnachweis in den Niederlanden.
16758: GARNIER,R.M. - Annals of the British peasantry.
11944: GAROFALO,R. - La superstition socialiste. Trad. de l'Italien par A.Dietrich.
14904: GARRETT,E. - SHAW,G. [ED.] - The Garrett papers.
22720: GARTHOFF,R.L. - Soviet military policy. A historical analysis.
18115: GARTNER,G. - Die Nurnberger Arbeiterbewegung 1868-1908.
16237: GASKIN,M. - The Scottish banks. A modern survey.
35679: GASPARIN,A.DE. - BARBEY-BOISSIER,C. - La comtesse Agenor de Gasparin et sa famille. Correspondance et souvenirs 1813-1894.
16905: GASSLANDER,O. - History of Stockholms Enskilda Bank to 1914.
27203: GATTI DE GAMOND, ISABELLE (1839-1905) - I. Education-feminisme. II. Question sociale, morale et philosophie. Edite par les soins d'Hector Denis et d'Eugene Hins.
12749: GAUTHIER,J.G. - Les Fali. Hou et Tsalo. Montagnards du Nord-Cameroun. Vie materielle, sociale et elements culturels.
28431: GAY,J. - Bibliographie des ouvrages relatifs a l'Afrique et a l'Arabie.
23056: MEMORIE VAN DE GECOMMITTEERDEN. - Memorie van de gecommitteerden uit de respective collegien ter admiraliteit der vereenigde Nederlanden, soo over het generaale redres in de administratie en ophef van de middelen te water, als over de pointen van menage, tot verbeetering van de finantien der voorschreeve collegien: neevens een nieuw concept placaat op den ophef van de convoyen en licenten ...
36596: GEEL,J. - HAMAKER,M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
19626: GEELKERKEN,N.G. - Preferentieele rechten in de koloniale handelspolitiek.
11313: GEERTSMA,K. - De vrijheid van schoolrichting en de SDAP.
10523: JONGELIEDEN GEHEELONTHOUDERSBOND. - Gedenkboek uitgegeven door den Jongelieden Geheelonthouders Bond ter gelegenheid van zijn 10 jarig bestaan 1912-1922.
17980: GEIGER,T. - Die Masse und ihre Aktion. Ein Beitrag zur Soziologie der Revolutionen.
13743: GEISMANN,G. - Politische Struktur und Regierungssystem in den Niederlanden.
18352: GELDER,H.A.E.VAN. - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van kerk en staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
35565: GELDER,H.A.E.VAN. - Nederlandse dorpen in de 16e eeuw.
18117: GELDER,H.A.E.VAN. - Vrijheid en onvrijheid in de Republiek. Geschiedenis der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798. I. Van 1572 tot 1619.
37162: GELRE. - Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel.
16431: ONS GEMEENEBEST. - Ons gemeenebest.
32163: VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE. - Catalogus van de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
11573: GEMEENTEAMBTENAREN. - Ontstaan en groei Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren 1905-1930.
15010: VEREENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN. - Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederl. Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937.
22700: GEMEENTEWET. - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gemeentewet uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
24942: GEMEENTEWET. - De gemeente en het maatschappelijk leven.
14352: GENART,C. - Les salaires dans l'industrie du vetement pour hommes (268 monographies d'ateliers).
34884: GENDEREN STORT,P.VAN. - Nederlandsch-Kenja Dajaksche woordenlijst.
34999: ANTWOORT VAN DE HOOGH MOG. HEEREN STATEN GENERAEL. - Antwoort van de hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op de propositie van wegen sijne churfirstel. doorl. van Ceulen, bisschop ende vorst tot Munster, op den drie en twintighsten maert 1684 ter vergaderinghe ... gedaen; in date den sesden april 1684.
17210: GENICOT,L. - Les lignes de faite du moyen age. Deuxieme edition revue.
20562: GENNEP,A.VAN. - L'Etat actuel du probleme totemique. (Etude critique des theories sur les origines de la religion et de l'organisation sociale.)
38743: BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen. Eerste deel.
40471: AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, gevestigd te Amsterdam. Volumes 1-7 & Bijbladen 1-3 & Tweede serie: volumes 1-39 & Systematisch register 1876-22.
36849: NATIONALE NIJVERHEID GENT. - Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeling der voorwerpen van nationale nijverheid, ten toon gesteld te Gent, in de maand augustus 1820, aan Zijne Excellentie, den Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien.
22089: GENT,A.P.VAN. - Bijdrage tot het economische onderzoek van de Nederlandse suikerwerkindustrie.
14977: GENT,W.J.M.VAN. - De Nederlandsche katholieken en het vraagstuk eener nieuwe partijgroepering.
18663: GENTILI,A. - MOLEN,G.H.J.VAN DER. - Alberico Gentili and the development of international law. His life work and times. 2nd revised edition.
16010: GEORGE,H. - The condition of labour. An open letter to pope Leo XIII. With an appendix containing the encyclical of pope Leo XIII on the condition of labour.
14908: GEORGE,H. - Protection or free trade. An examination of the tariff question with especial regard to the interests of labour.
13193: GEORGE,H. - Protection or free trade. An examination of the tariff question with especial regard to the interests of labour. Second edition.
12496: GEORGE,H. - Sociale Probleme. Deutsch von F.Stopel.
10740: GEORGE,H. - Zur Erlosung aus socialer Noth. (The condition of labour.) Offener Brief an Seine Heiligkeit Papst Leo XIII. Einzig autorisierte Uebersetzung. Deutsch von B. Eulenstein. Nebst dem Rundschreiben des Papstes uber die Arbeiterfrage.
16258: GERANDO, JOSEPH MARIE HERE WRITTEN AS DEGERANDO (1772 -1842) - Le visiteur du pauvre. Troisieme edition, revue et augmentee.
12728: GERARD,C.A. - Despatches and instructions 1778-1780. Correspondence of the first French minister to the United States with the comte de Vergennes. With an historical introduction and notes by J.J.Meng.
12139: GERBER,E. - Veranderungen der Einkommensverteilung in England 1938-1948.
10077: GERBER,H. - Geld und Staat. Eine Untersuchung uber die Geldverfassung als Problem des Staatsrechtes im Rahmen einer allgemeinen Systematik des Rechtes.
11314: GERHARD,A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P.Spigt.
13130: GERHARD,D. [ED.] - Standische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert.
34920: GERICKE,J.F.C. - Wiwoho of Mintorogo, een Javaansch gedicht. Uitgegeven en van eene vertaling en aanteekeningen voorzien.
41082: GERITS,A. - Collection of catalogues and lists of antiquarian books, for the greater part French books on economics, social sciences and history.
41074: GERITS,A. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
13771: GERRETSON,C. - Geschiedenis der 'Koninklijke'.
28720: GERRETSON,C. & P.N.EYCK. - Briefwisseling. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G.Puchinger.
14933: GERRETSON,C. & P.GEYL. - Briefwisseling (1911-1958). Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G.Puchinger.
14132: GERRETSON,C. - Muiterij en scheuring 1830.
12803: GERRITSEN,C.V. - De Nederlandsche Bank, haar verleden en haar toekomst.
19970: BIOGRAPHISCHES WORTERBUCH ZUR DEUTSCHEN GESCHICHTE. - Biographisches Worterbuch zur deutschen Geschichte. Begrundet von H.Rossler und G.Franz. Zweite, vollig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage bearbeitet von K.Bosl, G.Franz, H.H.Hofmann.
12609: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Tijdschrift voor geschiedenis. Jrg. 60-90 [ontbr. jrg. 69, nr 3].
12886: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS. - Tijdschrift voor sociale geschiedenis. Jrg. 1-15.
10792: TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS. - Tijdschrift voor geschiedenis. Afzonderlijke jaargangen 68/95, voor zover aanwezig.
12750: GESCHIERE,P.L. - Stamgemeenschappen onder staatsgezag. Veranderende verhoudingen binnen de Maka Dorpen in Zuidoost Cameroun sinds 1900.
21880: ENTWURF EINES GESETZES. - Entwurf eines gesetzes betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenstanden. Nebst Motiven und Anlagen.
17690: GEUNS,C.A.VAN. - Proefondervindelijke bijdrage tot de psychologie der getuigenis.
16363: GEURTS,P.A.M. - De Nederlandse opstand in de pamfletten 1566-1584.
18265: GEURTS,P.H.J.M. - Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw. Deel 1 [niet verder verschenen].
20361: GEURTS,P.A.M. - - Historie als vriend. Opstellen voor Dr.P.A.M.Geurts o.f.m.
22389: STUDIEDAG NEDERLANDS GEVANGENISWEZEN - Eerste-derde Studiedag Nederlands gevangeniswezen.
10422: BELASTINGDRUK BUITEN-GEWESTEN. - Verslag van den belastingdruk op de inlandsche bevolking in de buiten-gewesten.
22409: GEWIN,B. - Arbeidsbeurzen.
11227: GEYER,A.L. - Das wirtschaftliche System der niederlandischen ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
19265: GEYL,P. - HEES,P.VAN. - Bibliografie van P.Geyl.
10784: GEYL,P. - Eenheid en tweeheid in de Nederlanden.
14105: GEYL,P. - Gebruik en misbruik der geschiedenis.
19267: GEYL,P. - Use and abuse of history.
19270: GEYL,P. - Historicus in de tijd.
13005: GEYL,P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyl's levensverhaal (tot 1945).
15907: GEYL,P. - Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt.
10098: GEYL,P. - Studies en strijdschriften. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
10785: GEYL,P. - Tochten en toernooien.
19269: GEYL,P. - Toynbee's answer.
15906: GEYL,P. - De Witten-oorlog. Een pennestrijd in 1757.
19266: GEYL,P. - ROGIER,L.J. - Herdenkingen van P.Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966).
12577: GEYL,P. - Revolutiedagen te Amsterdam (aug.-sept. 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging.
15997: GHEORGOV,I. - Die bulgarische Nation und der Weltkrieg (Gesammelte Aufsatze). Veroffentlicht von der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft e.V.
22142: GIBON,M.A. - Les accidents du travail et l'industrie.
16276: GIDE,C. & C.RIST. - Histoire des doctrines economiques depuis les Physiocrates jusqu'a nos jours.
16931: GIDE,C. & C.RIST. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Dritte Auflage nach der vierten durchgesehenen und verbesserten franzosischen Ausgabe herausgegeben von F.Oppenheimer. Deutsch von R.W.Horn.
15872: GIDE,C. & C.RIST. - Histoire des doctrines economiques. Septieme edition revue et augmentee.
21752: SOCIALISTISCHE GIDS. - De socialistische gids. Maandschrift der S.D.A.P. Jrg.1-23 [niet verder verschenen].
10010: GIEBELS,L. - De zionistische beweging in Nederland 1899-1941.
19457: GIELE,J.J. - De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
14415: GIESE,E. - Sovchoz, Kolchoz und personliche Nebenerwerbswirtschaft in Sowjet-Mittelasien. Eine Analyse der raumlichen Verteilungs- und Verflechtungssysteme.
13744: GIESSEN,J.VAN DE. - De opkomst van de democratie als leuze in Nederland.
10812: GIEZENAAR,G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat over de benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18de eeuw.
13132: GILLESSEN,G. - Lord Palmerston und die Einigung Deutschlands. Die englische Politik von der Paulskirche bis zu den Dresdner Konferenzen (1848-1851).
22379: GILLIN,J.L. - Poverty and dependency. Their relief and prevention.
23338: GIOJA, MELCHIORRE (1767-1829) - Dettati politici, filosofici, statistici, tratti dalle opere minori.
12697: GITERMANN,V. - Geschichte Russlands.
15655: GITERMANN,V. - Die historische Tragik der sozialistischen Idee.
41088: GITTIG,H. - Illegale antifaschistische Tarnschriften 1933 bis 1945.
14320: GITTINGS,J. - China changes face. The road from revolution 1949-1989.
24338: GLAMANN,K. - Dutch-Asiatic trade 1620-1740.
16946: GLANSDORFF,M. - Les determinants de la theorie generale de la valeur et ses applications en esthetique, en religion, en morale, en economie et en politique. Collection de sociologie generale et de philosophie sociale.
32587: GLAZEMAKER,J.H. - KEYSER,M. - Glazemaker 1682-1982. Catalogus bij een tentoonstelling over de vertaler Jan Hendriksz Glazemaker in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
13593: GLIBERT,D. - Les filatures de lin. Etude d'hygiene professionnelle. Rapport d'enquete...
40077: GLOBIG, HANNS ERNST VON (1755-1826) - Versuch einer Theorie der Wahrscheinlichkeit zur Grundung des historischen und gerichtlichen Beweises. Erster Theil, Entwickelung der Wahrscheinlichkeitslehre. Zweiter Theil, Kritische Berichtigung der gerichtlichen Beweise.
10937: GOBBERS,W. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca.1760 - ca.1810).
37792: GOBINEAU, JOSEPH ARTHUR DE (1816-1882) - Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale.
22340: GODDIJN,H.P.M. - Het funktionalisme in de sociologie met name in de Verenigde Staten.
38818: GODEFROY, HENRY. - Traicte et remonstrance a tous chrestiens, et specialement au peuple de Paris, pour detester & delaisser l'usure: avec ample resolution des cas & difficultez d'icelle.
23495: GODWIN, WILLIAM (1756-1836) - Thoughts on man, his nature, productions, and discoveries. Interspersed with some particulars respecting the author.
10375: GOEDE,A.DE. - De Westfriesche buurschap.
11670: VOORTBRENGING EN VERDEELING VAN GOEDEREN. - Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij K.B. van 11 maart 1920 no 56 [met opdracht te onderzoeken door welke wettelijke maatregelen de voortbrenging en verdeeling van goederen meer dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het algemeen belang].
13869: GOEDHART,C. - Enige theoretisch-economische aspecten van de rentevorming in de moderne volkshuishouding.
17155: GOEDHART,C. - De rentevorming in de moderne volkshuishouding.
14285: GOEDHART,G.J. & A.ROETERINK. - De ontwikkeling der arbeidsbemiddeling in Nederland.
18014: GOEMAN BORGESIUS,H. - Schulze Delitzsch en zijne crediet-vereenigingen.
18797: GOENS,R.M.VAN. - WILLE,J. - De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studien over de achttiende eeuw. [Tweede deel bezorgd door P. van der Vliet.]
10484: GOENS,R.V.VAN. - OTTOW,W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carriere van een diplomaat 1619-1655.
30187: GOES, FRANK VAN DER (1859-1939) - Verkeerde partijleiding.
11319: GOES,F.VAN DER. - Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.
10514: GOES,F.VAN DER. - Journalistiek werk uit de jaren 1933/1938.
10515: GOES,F.VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
11674: GOES,F.VAN DER. - Organische ontwikkeling der maatschappij. Socialistische studie.
30186: GOES,F.VAN DER. - De prostitutie. Een voordracht.
26003: GOES,F.VAN DER. - Wat de socialisten niet willen.
10517: GOES,F.VAN DER. & J.DE KADT & P.J.SCHMIDT. - Actie of scheuring? Een woord van verweer door de redacteuren van De Fakkel.
11321: GOES,F.VAN DER. & R.J.W.RUDOLPH. - 'Marx of Christus'. Verslag van het openbaar debat gehouden op donderdag 22 maart 1906 ...
11317: GOES VAN NATERS,M.VAN DER. - Ferdinand Lassalle en zijn program.
16760: GOETSTOUWERS,J.B. - Les metiers de Namur sous l'ancien regime. Contribution a l'histoire sociale.
23771: GOETSTOUWERS,J.B. - Les Primariae preces de Maximilien Ier aux Pays-Bas (1486 et annees suivantes).
38600: ALMANACH DE GOETTINGUE. - Almanach de Goettingue 1807. [Bound with:] Etrennes utiles et agreables pour l'an 1807.
20630: GOGEL,I.J.A. - SILLEM,J.A. - De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van Isaac Jan Alexander Gogel.
38719: GOGEL, ISAAC JAN ALEXANDER (1765-1821) - Memorien en correspondentien, betrekkelijk den staat van 's Rijks geldmiddelen in den jare 1820. Uitgegeven door zijnen zoon J.M.Gogel. [Met:] Bijvoegsel ... bevattende de algemeene staten van den aangegeven' in-, uit- en doorvoer van de jaren 1802-1809 en 1814- 1816.
18716: GOLD. - Gold. A reprint of the special number of The Times, Tuesday, June 20, 1933.
10397: GOLDBERG,J. - ZAPPEY,W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828).
37576: GOLDENBERG, GUSTAVE (1805-1871) - De l'avenir de notre societe
41227: GOLDSMITHS' LIBRARY. - Catalogue of the Goldsmiths' Library of economic literature.
15691: GOLDSTEIN,J. - The government of British trade unions. A study of apathy and the democratic process in the Transport and General Workers Union. [Second impression.]
12201: GOLOVINE, IVAN (1816-1890) - Science de la politique.
14819: GOMES,F.L. - Essai sur la theorie de l'economie politique et de ses rapports avec la morale et le droit.
19540: GOOCH,B.D. - Belgium and the February Revolution.
12268: GOODFELLOW,D.W. - Grundzuge der okonomischen Soziologie. Das Wirtschaftsleben der primitiven Volker dargestellt an den Bantu von Sud- und Ostafrika. Uebertragen von F.Levi und E.Walter.
10015: GOOSSENS,P. - Openbare scheurmaking op Soemba. De kerken van Oost-Soemba uitgestooten uit de gemeenschap der gereformeerde (zendende) kerken in Nederland. Een aanklacht en een verweer. Tweede druk.
18786: GOOSZEN,A.J. - Een demografisch mozaiek, Indonesie 1880-1942.
14958: GOOT,W.H.VAN DER. - De besteding van het inkomen. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.
15295: GORJU,J. - La Cote d'Ivoire Chretienne. Deuxieme edition, revue et augmentee.
17559: GORKI,M. - GRUSDEW,I. - Das Leben Maxim Gorkis. Biographie. [Einzige autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen von E.Boehme.]
41093: GORMAN,R.A. - Biographical dictionary of Marxism.
10518: GORTER,H. - De grondslagen der sociaaldemokratie.
11323: GORTER,H. - De grondslagen der sociaaldemokratie. Tweede, vermeerderde, naar de nieuwste statistieken bewerkte uitgave.
11330: GORTER,H. - In memoriam.
11334: GORTER,H. - Sociaal-democratie en anarchisme.
11326: GORTER,H. - De wereldrevolutie. [Tweede druk.]
12443: GORTER,H. - De wereldrevolutie. Derde druk.
15435: GORTER,H. - ENDT,E. - Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.
11328: GORTER,H. - Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard. [Tweede druk.]
10520: GORTZAK,W. - Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme.
14838: GOSCHEN,G.J. - Theorie des changes etrangers. Traduit et precede d'une introduction par Leon Say.
17689: GOSLINGA,C.C. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. Edited by M.J.L. van Yperen.
32213: GOSLINGA,C.C. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942.
17901: GOSLINGA,W.J. - De rechten van den mensch en burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen.
10813: GOSSART,E. - Charles-Quint, roi d'Espagne. Suivi d'une etude sur l'apprentissage politique de l'empereur.
13679: GOSSART,E. - L'Etablissement du regime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection.
20438: GOSSES,I.H. - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen.
20437: GOSSES,I.H. - Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen. Een historisch-oeconomische beschouwing.
33275: GOU,L.DE. - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering. Deel I: 10 november 1796 - 10 april 1797.
29865: GOUDA QUINT,P. & S.GOUDA QUINT. - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
13829: GOUDOEVER,A.P.VAN. [ED.] - Romanian history 1848-1918. Essays from the First Dutch-Romanian Colloquium of Historians Utrecht 1977.
17956: GOUDRIAAN,J. - Waardevast geld. De eerste voorwaarde voor het behoud van welvaart, vrijheid en cultuur.
14159: GOULD,J.W. - Americans in Sumatra.
21430: GOUW,J.L.VAN DER. - Stukken afkomstig van ambtenaren van het Centraal Bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter Charterkamer van Holland.
22056: DEVELOPMENTS TOWARDS SELF-GOVERNMENT. - Developments towards self-government in the CARIBBEAN. A symposium held under the auspices of the Netherlands Universities Foundation for International Cooperation at The Hague, September, 1954.
29216: GRAAF,H.J.DE. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilie 1807-1808.
21502: GRAAF,J.DE. - Inventaris van het huisarchief van Verwolde... 1922.
12870: GRAAFF,A.DE. - Handelspolitiek en prijsbeweging. Uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel.
17940: GRAAFF, MARTINUS HENDRIK DE (1813-1887) - Landbouw, fabrijkwezen en koophandel in Nederland, of beschouwing van de meest gepaste middelen voor de welvaart van Neerlands ingezetenen, voor den bloei van den staat, en voor de vermindering en wering der toenemende armoede.
10979: GRAAFF,S.DE. - Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indie, 1922 (Indische Bestuurshervorming).
21962: GRAAFF,E.A.VAN DE. - De statistiek in Indonesie.
25675: GRAAFLAND,N. - De Minahassa. Haar verleden en haar tegenwoordige toestand.
17142: GRAAT,P.W.H. - De industriele ontwikkeling van de gemeente Etten-Leur 1945-1980.
24182: GRAF,O. - Kaibara Ekiken. Ein Beitrag zur japanischen Geistesgeschichte des 17. Jahrhunderts und zur chinesischen Sung-Philosophie.
18784: GRAFT,C.C.VAN DE. - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949.
13511: COMMERCE DES GRAINS. - Recueil de pieces relatives a la liberte illimitee du commerce des grains. Publie par ordre du Roi.
20421: GRANET,M. - La civilisation chinoise. La vie publique et la vie privee.
14781: GRANIER,C. - Essai de bibliographie charitable.
13600: GRANT,C.F. & L.GRANT. - 'Twixt sand and sea.
13599: GRAPPERHAUS,F.H.M. - Taxes, liberty and property. The role of taxation in democratization and national unity 511-1787. [Translated from the Dutch by S.Massotty.]
24831: GRASWINCKEL,D. - LIESKER,G.J. - Die staatswissenschaftlichen Anschauungen Dirck Graswinckel's.
30113: GRASWINCKEL, DIRCK (1600-1666) - Nasporinge van het recht van de opperste macht toekomende de Edele Groot Mogende Heeren de Heeren Staten van Holland en Westvriesland.
33636: GRASWINCKEL, DIRCK (1600-1666) - Placcaten, ordonnantien ende reglementen, op 't stuck vande lijf- tocht, sulcx als de selve van outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van hongers-noot en dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren; ten meeren-deels, door de ... Staten van Hollant ende West- Frieslant. By een vergadert ende met verscheyden ghelijck-formighe ordonnantien ende reglementen, met verdere betrachtingen bevesticht. [Gevolgd door:] Aenmerckinghen ende betrachtinghen, op de placcaten, ordonnantien, ende reglementen, &c. over 't stuck van kooren ende greynen ...
18827: GRASWINCKEL, DIRCK (1600-1666) - Speciale beschryvingh van het gebruyck, ofte daadelijcke bezitting van opperste macht, der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: Over verscheyde saecken, soo van politie, rechten als militie, &c.
41153: GRASWINCKEL,D. - LIESKER,G.J. - Die staatswissenschaftlichen Anschauungen Dirck Graswinckel's.
21794: GRATAMA,S. - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende.
28960: GRAULE,H. - Histoire de Lescure, ancien fief immediat du Saint-Siege et de ses seigneurs.
12352: GRAVEL,P.B. - Remera. A community in eastern Ruanda.
18654: ARMENRAAD 'S-GRAVENHAGE. - Gedenkschrift bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Armenraad te 's- Gravenhage 22 Januari 1913-1938.
12729: GRAY,A. - The socialist tradition. Moses to Lenin. [Second impression with corrections.]
19533: GRAY,B.K. - A history of English philanthropy from the dissolution of the monasteries to the taking of the first census. [New impression.]
11338: GREEVE,M. - Toekomst-moraal. Kritiek en vaststelling der grondslagen van volksmoraal. Met als aanhang: Hoofdtrekken eener filosofie van 't menschelijk kenvermogen.
39162: GREGOIRE, HENRI (1750-1831) - Recherches historiques sur les congregations hospitalieres des freres pontifes, ou constructeurs de ponts.
35229: GREGOIRE, HENRI (1750-1831) - De l'influence du christianisme sur la condition des femmes.
21339: GREGORY,T.E. - The Westminster Bank through a century.
14361: GREULICH,H. - WECKERLE,E. - Herman Greulich. Ein Sohn des Volkes.
15056: GREVEN,H.B. - - Sociaal-economische opstellen aangeboden aan Mr.H.B.Greven, oud-hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
13933: GRIDAZZI,M. - Die Entwicklung der sozialistischen Ideen in der Schweiz bis zum Ausbruch des Weltkrieges.
14658: GRIEDER,J.B. - Hu Shih and the Chinese renaissance. Liberalism in the Chinese revolution, 1917- 1937.
19094: GRIFFIN,C.E. - Enterprise in a free society.
13847: GRIFFITHS,R.T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
10099: GRIJPSKERKE,J.VAN. - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de Regeeringe van Zeeland onder haar graaven, tot den jaare 1579 ... Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap ... met een aanhangsel bevattende eene genealogie van het geslacht Van Grijpskerke ...
34377: GRILL, JOHANNES. - Generaale goudt-balans of goudts-waarde; aanwyzende in tafelen, een naaukeurige uitrekening in gelde, van alle soorten van't bruto goudt ... Waar in als met eenen opslag, aanstonds de volkome en juiste uitrekening van allerly fyn of grof goudt, volgens den Essai te vinden is, zoo wel in baaren als gemunt, in 't groot of klein, en wat het zelve by marken, oncen en engelsen bedraagt ...
14751: GRIMM,R. - Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkampfen.
15171: GRIMM,R. - Der Kampf der Unternehmerverbande in der Schweiz und die Gewerkschaften.
14750: GRIMM,R. - Das sozialdemokratische Arbeitsprogramm. Eine Vortragsreihe. Herausgegeben im Auftrag des Parteivorstandes der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.
12081: GRINKO,G. - Der Funfjahrplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner Probleme. Zweite Auflage.
29877: GRODDECK, CARL THEODOR (1826-1885) - Die demokratische Krankheit, eine neue Wahnsinnsform.
41154: GROEN VAN PRINSTERER,G. - VRIES,T.DE. - Mr. G.Groen van Prinsterer. Een bibliografie.
18514: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal [zitting van 1849 en zitting van 1849-1850].
19877: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Antwoord aan Jhr.Mr.J.de Bosch Kemper.
18519: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Februarij 1868.
16510: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands.
18531: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een protest van ouderlingen te Parijs.
10398: GROEN VAN PRINSTERER,G. - La nationalite religieuse en rapport avec la Hollande et l'alliance evangelique. Amsterdam, le 22 aout 1867. Deuxieme edition.
18520: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Vaderlandsche zangen.
16511: GROEN VAN PRINSTERER,G. - HARTOGH,G.M.DEN. - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
21094: GROEN VAN PRINSTERER,G. - NASSE,E. - Die Niederlande und Preussen. Eine Antwort an Herrn Groen van Prinsterer.
13413: GROEN VAN PRINSTERER,G. - ZWAAN,J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
15038: GROENEVELD,H.L. - Indicia sanitatis. Een onderzoek naar de kenmerken der volksgezondheid in de stad Nijmegen.
13146: GROENEVELD MEIJER,W.L. - De tariefwetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden (1816-1819).
13809: GROENEWEGEN,K. & D.J.VAN DE KAA. - Resultaten van het demografisch onderzoek Westelijk Nieuw-Guinea.
17324: GRONCKEL,C.DE. - Hospices civils et bureaux de bienfaisance. Precis du regime legal de l'assistance publique.
15570: STATISTIEK VAN HET GRONDCREDIET. - Statistiek van het grondcrediet in Nederland over de jaren 1879 en 1880. Uitgegeven door het Departement van Financien.
10980: GRONEMAN,J. - De tjandi Baraboedoer op Midden-Java. Derde, nieuw bijgewerkte uitgaaf.
34998: GRONINGEN. - Resolutien genomen by de heeren Staaten van de stadt Groeningen en Ommelanden, den 21/31 maert, rakende de wervingh.
38317: GROOT,H.DE. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, beschreven bij Hugo de Groot. Met aanteekeningen van S.J.Fockema Andreae. Derde, herziene en vermeerderde uitgave door L.J. van Apeldoorn.
21293: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt, midtsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulcks die was voor de veranderingh, ghevallen in den jare XVIe en XVIII ... Met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens sen delven De Groot ende anderen ghehouden ende gheweten.
15513: GROOT,K.G.DE. - De financiering van de industrialisatie in Nederland.
22775: GROOT,P.DE. - LEEUWEN,M.VAN. - Het leven van Pieter de Groot. Eerste deel [niet verder verschenen].
11340: GROOT,P.DE. - De dertiger jaren 1930-1939. Herinneringen en overdenkingen.
36017: GROOT,H.DE. - BROERE,C. - De terugkeer van Hugo de Groot tot het katholieke geloof.
12894: GROOT,H.DE. - MULLER,H.C.A. - Hugo de Groot's Annales et historiae.
13683: GROOT,H.DE. - REIGERSBERCH,N.VAN. - Brieven ... aan Hugo de Groot. Uitgegeven door H.C.Rogge.
34316: GROOT, HUGO DE (1583-1645) - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid ... Bevestigd met plakaten, handvesten, oude herkomen, rechten, rechtsgeleerden, sententien van de Hoven van Justitie in Holland en elders; mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made ... nu met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door Mr. Willem Schorer ...
28744: GROOTE,G. - ZIJL,T.P.VAN. - Gerard Groote, ascetic and reformer (1340-1384).
10236: GROSHEIDE,G. - Bijdrage tot de geschiedenis der anabaptisten in Amsterdam.
14079: GROTIUS,H. - MEULEN,J.TER. & P.J.J.DIERMANSE. - Bibliographie des ecrits sur Hugo Grotius imprimes au XVIIe siecle.
31521: GROTIUS, HUGO (1583-1645) - Drey Bucher vom Rechte des Krieges und des Friedens, darinnen das Recht der Natur und der Volcker, wie auch die vornehmsten Sachen desjenigen Rechtes, welches von der Regierung eines Staates handelt, erklaret, und die Anmerckungen des Verfassers hinzugefuget werden. Aus dem Lateinischen ins Deutsche ubersetzet durch P.B. S[inold] g[enannt] Schutz. Nebst einer Vorrede Herrn Christian Thomasii.
32232: GROTIUS,H. - Briefwisseling. Uitgegeven door P.C.Molhuysen & B.L.Meulenbroek. Deel 1-9: [1597- 1638].
39089: GROTIUS,H. - KRIKKE,A. - Rvit hora. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994).
37765: GRUBE, WILHELM. - Feng-Shen-Yen-I. Die Metamorphosen der Goetter. Historisch-mythologischer Roman aus dem Chinesischen. Uebersetzung der Kapitel 1 bis 46. Durch eine Inhaltsangabe der Kap. 47 bis 100 erganzt, eingeleitet und herausgegeben von Herbert Mueller.
14820: GRUNZEL,J. - Economic protectionism. Edited by E. von Phillippovich.
18699: GRZYBOWSKI,K. - The socialist commonwealth of nations. Organizations and institutions. [Second printing.]
16215: GUEPIN, ANGE (1805-1873) - Traite d'economie sociale.
22717: GUERRE A LA GUERRE. - Guerre a la guerre. Rapport de la demonstration antimilitariste revolutionnaire a La Haye, le 27 juillet 1924.
29208: GUESDE,J. - Ca et la. De la propriete, la Commune, le collectivisme devant la 10e Chambre, la question des loyers, les grands magasins.
29766: GUEVARRE, ANDREA (1646-1724) - La mendicita sbandita col sovvenimento de' poveri tanto nelle citta, che ne' borghi, luoghi, e terre de' stati di qua, e di la da' monti, e colli di sua maesta Vittorio Amedeo re' di Sicilia, di Gerusalemme, e Cipro &c. Come altresi lo stabilimento degli ospizij generali, e delle congregazioni di carita d'ordine della maesta sua.
17499: HAUTE-GUIENNE. - - Proces verbal des seances de l'Assemblee provinciale de Haute-Guienne, tenue a Villefranche ... 1779, 1780, 1782, 1784 & 1786.
16029: GUILLARD,J. - Golonpoui. Analyse des conditions de modernisation d'un village du Nord-Cameroun.
13527: GUINS,G.C. - Communism on the decline.
33956: GULDNER,G. - Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts.
12238: GUNSTEREN,W.F.VAN. - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-Ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist.
17441: GURVITCH,G. - La vocation actuelle de la sociologie. Vers une sociologie differentielle.
20224: GUTSCHE,R. - Die Sammlung, Amsterdam 1933-1935. Bibliographie einer Zeitschrift.
12038: GUTTLER,G. - Die englische Arbeiterpartei. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der politischen Arbeiterbewegung in England.
14752: GUYOT,E. - Le socialisme et l'evolution de l'Angleterre contemporaine (1880-1911).
29954: GUYOT,Y. & A.RAFFALOVICH. - Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banque.
11834: HAAK,J. - De discussie over de 'Constitution civile du clerge' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict.
10981: HAAKSMA,R. - Inleiding tot de studie der vervoegde vormen in de Indonesische talen.
22002: HAAR,B.TER. - Beginselen en stelsel van het adatrecht.
35845: HAARLEM. - Kuerboeck der stadt haerlem [1245-1497]. [Omslag: Der stede kuerboeck van Haerlem.] [Uitgegeven door A.J.Enschede en C.J.Gonnet.]
18297: HAAS,J.A.K. - De Roermondse bisschopsbenoemingen in de eerste helft van de Oostenrijkse periode 1717-1749.
11342: HAAS,J.DE. - 3 pamfletten.
22862: HAAS JR.,J.DE. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
15206: HABERLER,G. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. (Revised edition.)
14821: HABERLER,G. - Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. Third edition enlarged by part III.
16278: HABERLER,G. - Prosperite et depression. Etude theorique des cycles economiques. Troisieme edition augmentee d'une troisieme partie.
22472: HABERLER,G. - A survey of international trade theory. Revised and enlarged edition.
22674: HABERLER,G. - - Trade, growth, and the balance of payments. Essays in honor of Gottfried Haberler, by R.E.Baldwin, J.Bhagwati, R.E.Caves [a.o.]. [2nd printing.]
24136: HACHETTE,R. & J.GINESTOU. - Djibouti au seuil de l'Orient, par R.Hachette, et Les possessions francaises de l'Inde, par J.Ginestou. Documentation de P.Deloncle.
11909: HACK,H. - Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco.
33271: HAER, FLORENTIUS VANDER (1547-1634) - De initiis tumultuum Belgicorum ... libru duo. Quibus eorum temporum historia continetur, quae a Caroli V. caesaris morte, usque ad Ferdinandi duci Albani adventum, imperante Margareta Austria, Parmae & Placentia duce, per annos novem in Belgio gesta sunt. Editio secunda.
35557: HAFTER,D.M. - Critics of mercantilism in France, 1751-1789. The industrial reformers.
38869: HAGEMAN JCZ.,J. - Geschiedenis van den oorlog op Java, van 1825 tot 1830.
16116: HAGOORT,R. - De christelijk-sociale beweging.
14416: HAHN,R. - Jungere Veranderungen der landlichen Siedlungen im europaischen Teil der Sowjetunion.
12269: HAILEY,LORD. - An African survey revised 1956. A study of problems arising in Africa south of the Sahara.
30215: HAITSMA MULIER,E.O.G. & G.A.C.VAN DER LEM. - Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800.
21193: HAITSMA MULIER,E.O.G. - The myth of Venice and Dutch republican thought in the seventeenth century. Translated by G.T.Moran.
21350: HALL,F.A.VAN. - SUTTORP,L.C. - F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen.
22975: HALL,W.C. - Children's courts.
15928: HALL,C.J.J.VAN. & C.VAN DE KOPPEL. [ED.] - De landbouw in den Indischen archipel.
32119: HALL, FLORIS ADRIANUS VAN (1791-1866) - Onpartijdige beschouwing van den toestand des koophandels binnen de Vereenigde Nedelanden in brieven. [Deel 1-6: Tweede druk.]
15760: HALLE,F.W. - Die Frau in Sowjetrussland.
19040: HALLEMA,A. - Geschiedenis der Ned. Herv. Gemeente te Ginneken vanaf de 16de eeuw tot heden.
15382: HALLEMA,A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indie. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen.
22576: HALLER,H. - Finanzpolitik. Grundlagen und Hauptprobleme.
39890: HAMAKER,H.G. - De middeneeuwse keurboeken van de stad Leiden
15535: HAMEL,G.A.VAN. - De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
22194: HAMEL,J.A.VAN. - De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht.
21510: HAMEL,J.A.VAN. - Nederland tusschen de mogendheden. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht.
23878: HANDEL, NIJVERHEID EN LANDBOUW VAN NEDERLANDSCH-INDIE. - Verslag omtrent handel, nijverheid en landbouw van Nederlandsch-Indie gedurende 1915.
10678: GESCHRIFTEN TER VERDEDIGING VAN DEN VRIJEN HANDEL. - Geschriften ter verdediging van den vrijen handel uitgegeven in 1922, 1923 en 1924.
16894: NIEDERRHEINISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER - Duisburg-Wesel, 125 Jahre.
21671: NEDERLANDSCH HANDELSMAGAZIJN. - Nederlandsch handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel, zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzonderen vakken en betrekkingen, met opzigt tot de geschied- en aardrijkskunde des handels, land- en volkenkunde, natuur- en kunstprodukten, handels- en fabrijksbedrijf, neringen en praktische toepassing op den handel en de nijverheid der Nederlanden. Opgedragen aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
30982: HANEY,L.H. - History of economic thought. A critical account of the origin and development of the economic theories of the leading thinkers in the leading nations. Third and enlarged edition.
12311: HANIN,C. - Occident noir.
13471: HANISCH,E. - Geschichte Russlands.
19126: HANSEN,A.H. - America's role in the world economy.
15207: HANSEN,A.H. - A guide to Keynes.
15209: HANSEN,A.H. - Monetary theory and fiscal policy.
15873: HANSEN,B. - The economic theory of fiscal policy. Translated by P.E.Burke.
22595: HANSEN,B. - A study in the theory of inflation. [Third impression.]
39090: HANSON,L.W. - Contemporary printed sources for British and Irish economic history 1701-1750.
13452: HARDENBERG,H. - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage 1564-1964.
14753: HARDMEIER,B. - Geschichte der sozialdemokratischen Ideen in der Schweiz (1920-1945).
14056: HARKEMA,R.C. - De stad Zanzibar in de tweede helft van de negentiende eeuw en enkele oudere Oostafrikaanse kuststeden.
12851: HARKX,P.J.F.M. - De oud-bisschoppelijke cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
10647: HARKX,W.A.J.M. - De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794-1870.
35920: HARL, JOHANN PAUL (1772-1842) - Ueber einige der wichtigsten Vortheile und Vorzuge der neuen Verfassungs-Urkunde des Konigreichs Baiern.
23551: HARL, JOHANN PAUL (1772-1842) - Entwurf eines rationellen und allgemeinen Armen-Versorgungs- Systems, mit Armenerziehungs- und Armenbeschaftigungs-Anstalten, als den einzigen Mitteln zur Verbannung und Verhutung der, die allgemeine Sicherheit bedrohenden Armuth und zur Abstellung des gemeinschadlichen Bettelwesens ...
11574: HARMS,A. - Wat de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel deed: Naar officieele bescheiden en op last van het Hoofdbestuur bijeenverzameld.
10632: HARMSEN,G. - Blauwe en rode jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis [Ontstaan, ontwikkeling en teruggang] van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
13147: HARMSEN,G. - Idee en beweging. Bibliografiese aanwijzingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
11343: HARMSEN,G. - Marx contra de marxistische ideologen. Historisch-wijsgerige beschouwingen. [2e druk.]
11344: HARMSEN,J. - De weg naar een nieuwe wereld. Beknopt overzicht van de doelstellingen van het communisme.
15656: HARNACK,A. - Die vormarxistische Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten. Eine Darstellung ihrer Geschichte.
13171: HARRIS,D. - Socialist origins in the United States. American forerunners of Marx 1817-1832.
27535: HARRISON,J.F.C. & D.THOMPSON. - Bibliography of the Chartist movement, 1837-1976.
20253: HARRISON,W. & G.B.WOOLVEN & R.DUNCAN. - The Warwick guide to British labour periodicals 1790-1970. A check list.
13240: HARRISSE,H. - Notes pour servir a l'histoire, a la bibliographie et a la cartographie de la Nouvelle- France et des pays adjacents 1545-1700.
22591: HARROD,R. - Towards a dynamic economics. Some recent developments of economic theory and their application to policy. [Reprinted.]
16205: HARSIN,P. - Recueil d'etudes.
17087: HARST,S.VAN DER. - Overzicht van de bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch- Indie, in het bijzonder op Sumatra.
37046: HART, HERBERT LIONEL ADOLPHUS (1907-1992) - The concept of law.
16935: HART,P.E. - Studies in profit, business saving and investment in the United Kingdom 1920-1962.
10192: HART,G.'T. & H.F.W.D.FISCHER. - Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609.
10984: HARTGERINK,H.J.H. - De Staten-Generaal en het volksonderwijs in Nederlandsch-Indie (1848-1918).
14840: HARTMEYER,H. - Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter.
10862: HARTOG,R.H. - Onrechtmatige overheidsdaden in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een onderzoek naar de toenmalige rechtspraktijk.
34181: HARTOG,J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw.
16364: HARTOG,J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw. (Tweede vermeerderde en verbeterde druk.)
25834: HARTOG,J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op de Nederlandse Antillen.
10332: HARTSUIKER,J.F. - De souteneur in het Nederlandse recht.
10985: HASSELT,J.P.VAN. - De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-Indonesiers (artt.72 t/m 76 I.St. 1933 nr 74).
41137: HATCHUEL, LIBRAIRIE. - Collection of catalogues antiquarian books, for the greater part on economics, social sciences and philosophy.
41049: HATIN,E. - Bibliographie historique et critique de la presse periodique francaise.
15437: HATTA,M. - Portrait of a patriot. Selected writings.
10818: HATTON,R. - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721.
41095: HAUPT,G. - La Deuxieme Internationale 1889-1914. Etude critique des sources. Essai bibliographique.
38331: HAUSENSTEIN,W. - Die grossen Utopisten (Fourier-Saint-Simon-Owen).
18104: HAUSER,H. - Ouvriers du temps passe. XVe-XVIe siecles. Quatrieme edition.
41044: HAUSER,H. - Les sources de l'histoire de France. XVIe siecle (1494-1610).
15260: HAUSMANN,S. - Die Grund-Entlastung in Bayern. Wirtschaftsgeschichtlicher Versuch.
10761: HAUSWEDELL. - Jahrbuch der Auktionspreise fur Bucher und Autographen. Volumes 1-20 [1950-69] and 26-47 [1976-96], and indexes to volumes 11-35 in 4 volumes.
35997: HAUTEFEUILLE,L.B. - Histoire des origines, des progres et des variations du droit maritime international. Deuxieme edition.
11575: HAVE,W.VAN DER. & P.J.VAN MULLEM & P.L.VAN DER VOORDE. - Gedenkboek van den Nederlandschen Christelijken Bond van Personeel in publieken Dienst t.g.v. zijn 25jarig bestaan.
13006: HAVELAAR,P. - Der deutsche Libertatsgedanke und die Politik Wilhelms III. von Oranien.
12809: HAVEMAN,J. - De ongeschoolde arbeider. Een sociologische analyse.
19700: HAWTREY,R.G. - The economic problem.
19283: HAWTREY,R.G. - Economic rebirth.
15211: HAWTREY,R.G. - Wahrung und Kredit. Nach der zweiten englischen Auflage herausgegeben von F.Oppenheimer. Deutsch von L.Oppenheimer.
40674: HAYEK, FRIEDRICH AUGUST VON (1899-1992) - Das Mieterschutzproblem. Nationalokonomische Betrachtungen.
17220: HAZARD,P. - La crise de la conscience europeenne (1680-1715).
34891: HAZEU,G.A.J. - Tjeribonsch wetboek (Pepakem Tjerbon) van het jaar 1768, in tekst en vertaling uitgegeven.
19459: HEARN,F. - Domination, legitimation, and resistance. The incorporation of the nineteenth-century English working class.
12040: HEBERLE,R. - Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Schweden.
13289: HEEB,F. - Aus der Geschichte der Zurcher Arbeiterbewegung. Denkschrift zum 50jahrigen Jubilaum des Volksrecht 1898-1948.
14766: HEEB,F. - Der Schweizerische Gewerkschaftsbund 1880-1930. Denkschrift zum funfzigjahrigen Jubilaum. Mit Beitragen zur Geschichte der einzelnen Verbande von F.Reichmann, R.Kolb, W.Schrader [a.m.o.].
21137: HEEDERIK,G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
34813: HEEL DZN.,C.J.VAN. - De banken van leening in Nederland onderzocht, met het oog op den toestand en de vorderingen dezer inrigtingen in andere landen.
11074: PERGILAH KAMOE! GAAT DAN HEEN! - Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland tot 1959.
17088: HEEREN,H.J. - Transmigratie in Indonesie. Interne migratie en de verhouding van immigranten / autochtonen speciaal met betrekking tot Zuid- en Midden Sumatra.
16366: HEERINGA,K. - De eerste Nederlandsche gezant bij de Verheven Porte.
12143: HEICHELHEIM,F. - Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus.
18024: HEIDE,H.TER. - Binnenlandse migratie in Nederland.
14008: HEIDEGGER,H. - Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat 1870-1920. Unter besonderer Berucksichtigung der Kriegs- und Revolutionsjahre.
14607: HEIDEMAATSCHAPPIJ. - Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan.
18717: HEIER,E. - Religious schism in the Russian aristocracy 1860-1900. Radstockism and Pashkovism.
14057: HEIJNEN,J.D. - Development and education in the Mwanza district (Tanzania). A case study of migration and peasant farming.
15354: HEIJNSBERGEN,P.VAN. - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
22183: HEILBORN,P. - Die kurze Freiheitstrafe.
12042: HEIMANN,E. - Kapitalismus und Sozialismus. Reden und Aufsatze zur Wirtschafts- und Geisteslage.
12041: HEIMANN,E. - Die sittliche Idee des Klassenkampfes und die Entartung des Kapitalismus.
14009: HEIMANN,E. - Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik.
14390: HEINSHEIMER,M. - Die Englische Wechsel-Ordnung vom Jahre 1882. In das Deutsche ubertragen und mit Einleitung und erlauternden Bemerkungen versehen.
20441: HELBERS,G.C. - De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda. D.A.GOEDEWAAGEN. De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda.
13047: HELBIG,K. - Am Rande des Pazifik. Studien zur Landes- und Kulturkunde Sudostasiens.
34925: HELD,G.J. - Grammatica van het Waropensch (Nederlandsch Noord Nieuw-Guinea).
34926: HELD,G.J. - Woordenlijst van het Waropensch (Nederlandsch Noord Nieuw-Guinea).
18999: HELDRING,E. - Herinneringen en dagboek (1871-1954). Uitgegeven door J. de Vries.
16013: HELFFERICH,K. - Das Geld. Sechste, neubearbeitete Auflage.
17766: HELFFERICH, KARL (1872-1924) - Handelspolitik. Vortrage, gehalten in Hamburg im Winter 1900/01 im Auftrag der Hamburgischen Oberschulbehorde.
34860: HELFRICH,O.L. - Proeve van een Lampongsch-Hollandsche woordenlijst, bepaaldelijk voor het dialect van Kroe. [Met:] Aanvullingen en verbeteringen.
34859: HELFRICH,O.L. - Verzameling Lampongsche teksten, getranscribeerd.
17872: HELFRITZ,H. - Ewigkeit und Wandel im Fernen Osten.
20886: HELIN,E. - Les capitations liegeoises. Recherches sur la fiscalite des etats de la principaute de Liege et du comte de Looz.
18169: HELLEN,J.A. - Rural economic development in Zambia, 1890-1964.
14782: HELLER,O. - Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage, ihre Kritik, ihre Losung durch den Sozialismus.
20948: HELLER,W. - Theoretische Volkswirtschaftslehre.
22422: HELMICH,W.B. - De theorie van het rechtsmisbruik in het Romeinsche, Fransche en Nederlandsche recht.
14080: HELMICHIUS,W. - HANIA PZN.,J. - Wernerus Helmichius.
28768: HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN (1715-1771) - Oeuvres complettes. Nouvelle edition, corrigee & augmentee sur les manuscrits de l'auteur, avec sa vie & son portrait.
40071: HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN (1715-1771) - Discurs uber den Geist des Menschen. Aus dem Franzosischen. Mit einer Vorrede Herrn Joh. Christoph Gottscheds ...
22809: HELVOORT,E.J.VAN. - Blue-collar workers in Japan and Holland. A comparative study.
16533: HEMERT,K.J.VAN. - Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs. Afgesloten op 1 Juli 1915.
10887: HENDRIK VAN GORKUM. - WEILER,A.G. - Heinrich von Gorkum (-1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters.
21376: HENDRIKS,H.J.J. & M.J.STEENKAMER & A.G.MUSTERT. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer en souvereine vorst.
13993: HENNEAUX-DEPOOTER,L. - Miseres et luttes sociales dans le Hainaut 1860-1869.
14798: HENNEQUIN, AMEDEE (1817-1859) - Etudes sur l'anarchie contemporaine. Le communisme et la jeune- Allemagne en Suisse.
19286: HENNEQUIN, VICTOR ANTOINE (1816-1854) - Voyage philosophique en Angleterre et en Ecosse.
21716: HENNIPMAN,P. - SCHAARSTE EN WELVAART. - Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.P.Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam.
34227: HENNIPMAN,P. - SCHAARSTE EN WELVAART. - Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. P.Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam.
40302: HENNIPMAN,P. - HOMMAGE AAN PIET EN PIET. - [Samengesteld door Arnold Heertje en J.Beishuizen.]
16076: SINT HENRICUS. - Geschiedenis en cultuur van een blindenwereld 1859-1934. Gedenkboek bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het R.K. Blinden-Instituut 'Sint-Henricus' te Grave.
12182: HENRY,J.A. & H.A.SIEPMANN. - The first hundred years of the 'Standard Bank'.
22059: HENRY,C.A.D'. - Commentaire sur les changemens operes dans la legislation penale en Belgique depuis 1814 jusqu'a present.
18882: HENSBERGEN,H.VAN & J.KOUDIJS. - Beschouwingen over openbare financien en aanverwante onderwerpen.
13662: HENTZEN,C. - Uit onze sociale geschiedenis. Herinneringen en documentalia.
21946: HERBERGHEN,H.VAN. - Coup-d'oeil sur le Royaume des Pays-Bas en 1829.
11911: HERDER,J.G. - SCHMITT,A.R. - Herder und Amerika.
31271: HERDER, JOHANN GOTTFRIED (1744-1803) - Vom Einfluss der Regierung auf die Wissenschaften, und der Wissenschaften auf die Regierung.
12914: ECONOMISCH-HISTORISCHE HERDRUKKEN. - Economisch-historische herdrukken. Zeventien studien van Nederlanders verzameld door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (1914-1964).
13241: HERINGA,A. - Freetrade and protectionism in Holland.
21953: HERKNER,H. - Die Arbeiterfrage. Eine Einfuhrung. Achte, umgearbeitete Auflage.
11881: HERMANN,H. - Chinesische Geschichte.
35109: HERMANS,C.R. - Analytische opgave der gedrukte charters, diploma's, handvesten, plakaten, keuren, ordonnantien, reglementen en andere staatsstukken, betrekkelijk de provincie Noord-Braband, van het jaar 704 tot en met het jaar 1648.
13640: HERMET,G. - Les communistes en Espagne. Etude d'une mouvement politique clandestin.
12204: HERRE,P. [ED.] - Politisches Handworterbuch.
12003: HERRNSTADT,R. - Die erste Verschworung gegen das internationale Proletariat. Zur Geschichte des Kolner Kommunistenprozesses 1852.
15974: STAATSRECHTELIJKE HERVORMINGEN. - Staatsrechtelijke hervormingen. Verslag van de Commissie [-Visman] tot Bestudeering van Staatsrechtelijke hervormingen ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 14 september 1940, no 1x/KAB.
10101: HERWAARDEN,J.VAN. [RED.] - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
18360: HERWERDEN,P.J.VAN. - Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid. Een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572.
34921: HERWERDEY,J.D.VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Tengersch-gebergte en deszelfs bewoners.
33600: HESKES,J. - Onderzoek naar de waardering voor de grootindustrie getoetst aan de waardering voor Philips en andere werkgevers.
13454: HESLINGA,M.W. - Friese fabrieksarbeiders. Enige sociale aspecten van de industrialisatie in Friesland.
15795: HESS,M. - SILBERNER,E. - Moses Hess. Geschichte seines Lebens.
12026: HESS,M. - Ausgewahlte Schriften. Ausgewahlt und eingeleitet von H.Lademacher.
27444: HESS,M. - SILBERNER,E. - The works of Moses Hess. An inventory of his signed and anonymous publications, manuscripts, and correspondence.
13048: HETTINGA,S. - De 'Repoeblik Indonesia'. Drieerlei houding.
15582: HETTNER,A. - Das europaische Russland. Eine Studie zur Geographie des Menschen.
18581: HETZLER,S.A. - Technological growth and social change. Achieving modernization.
22934: HEURN,L.W.E.VAN. - Wenschelijkheid en mogelijkheid van reflatiepolitiek getoetst aan de resultaten van de reflatiepolitiek in de Vereenigde Staten.
30190: HEUVEL, HENDRIK HERMAN VAN DEN (1732-1785) & ADRIAAN ROGGE (1732-1806) & CORNELIS ZILLESEN (1736-1828) - Antwoord op de vraag ...: Welk is de grond van Hollandsch koophandel, van zynen aanwas en bloei? Welke oorzaaken en toevallen hebben dien tot heden aan veranderingen en verval blootgesteld? Welke middelen zyn best geschikt en gemakkelykst te vinden, om denzelven in zyne tegenwoordige gesteldheid te bewaren, zyne verbetering te bevorderen, en den hoogsten trap van volkomenheid te doen bereiken?
34337: HEY JACOBSZ., JOHANNES VAN DER. - Bescheiden wederleggingen, van de aanmerkingen, over de onbestaanbaarheid, der weduwen beurzen, prebenden, en dergelyke societeiten: als mede middelen op welken men dergelyke fondsen bestaanbaar kan maaken, onlangs uitgegeeven, door ... F.C. van der Beets ... Alles beweezen uit de gemelde aanmerkingen ... en, uit de daartoe dienende tafelen, voorkomende in de uitgegeven verhandelingen, van ... W.Kersseboom. [Gevolgd door:] Generaal bericht der prebenden societeiten ...
22186: HEYDEN,G.J.VAN DER. - Der auslandische Zahlungsverkehr in Holland vor, bei Ausbruch und wahrend des Krieges von dessen Beginn bis Ende 1917.
21836: HEYMANS,G. - GERRITSEN,T.J.C. - La philosophie de Heymans.
19678: HICKS,J.R. - WOLFE,J.N. - Value, capital, and growth. Papers in honour of Sir John Hicks.
22779: HIEMSCH,J. - Die bremische Gerichtsverfassung von der ersten Gerichtsordnung bis zur Reichsjustizgesetzgebung 1751-1879.
41224: HIGGS,H. - Bibliography of economics 1751-1775.
21664: HILDEBRAND,K. - Het reglement reformatoir in stad en lande in de praktijk (1749-1780).
12313: HILDEBRAND,LE P. - Le martyr Georges de Geel et les debuts de la mission du Congo (1645-1652).
28722: HILLE,W.VAN. - Le droit des gens maries en Flandre a la fin de l'ancien regime.
15147: HILLEGEIST,H.H. - Die Geschichte der 'Lonauerhammerhutte' bei Herzberg/Harz. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Eisenverhuttung und Eisenverarbeitung im Sudharz.
17957: HILLIER,A.P. - The commonweal. A study of the federal system of political economy.
11945: HILLQUIT,M. - Geschichte des Sozialismus in den Vereinigten Staaten. Autorisierte Uebersetzung von K.Muller-Wernberg.
12043: HILLQUIT,M. - Der Sozialismus, seine Theorie und seine Praxis. Vom Verfasser durchgesehene Ausgabe ubersetzt von A.Hepner.
38602: HINGMAN,I.H. - Inventaris van het Archief der Stad Breda loopende tot 10 december 1813.
16117: HINTE,N.VAN. - De Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25-jarig bestaan beschreven door den Bondsvoorzitter.
21892: HIRSCH,H.T. - De inlandsche landbouwproductie in verband met het welvaarts-probleem.
19460: HIRSCH,J. - Der moderne Handel, seine Organisation und Formen und die staatliche Binnenhandelspolitik. Zweite, vollig neubearbeitete Auflage.
13810: HIRSCHFELD,H.M. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939.
20231: ESPANA E HISPANOAMERICA. - Espana e Hispanoamerica. Catalogo de libros espanoles y publicaciones extranjeros sobre Espana e Hispanoamerica.
14160: HISS,P.H. - Bali.
14176: HISTOIRE SOCIALE, L'. - Sources et methodes. Colloque de l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud (15- 16 mai 1965).
24864: CONFERENCE OF ECONOMIC HISTORY. - Fourth international conference of economic history, Bloomington 1968. Edited by F.C.Lane.
11946: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International review for social history. Volume 1-4 and Supplement on volume 2 [all published].
11947: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International Institute of Social History. Bulletin. Volume 1- 10 [all published].
15312: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY. - International review of social history. Volume 1-31 [lacking volume 8, nr 3; volume 19 table of contents; volume 20, nr 1; volume 21 table of contents and index; volume 22; volume 23 table of contents and index; and volumes 24 and 25].
12272: JOURNAL OF AFRICAN HISTORY. - The Journal of African history. Volume 1-3.
13350: HITCHINS,K. - The nationality problem in Austria-Hungary. The reports of Alexander Vaida to Archduke Franz Ferdinand's chancellery.
13349: HITCHINS,K. - Studies in East European social history.
23691: HOCHSTETTER,F. - Geld und Kredit als Storer der modernen Tauschwirtschaft.Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage.
13528: HOCHVERRATS-PROZESS, DER, - wider LIEBKNECHT, BEBEL, HEPNER vor dem Schwurgericht zu Leipzig vom 11. bis 26. Marz 1872. Mit einer Einleitung von W. Liebknecht und einem Anhang. Nach der zweiten Auflage unveranderter Neudruck.
14191: HOCQUART DE TURTOT,E. - Le tiers etat et les privileges.
21973: HODGES,F. - Nationalisation of the mines.
16936: HODSON,H.V. - Economics of a changing world.
10442: HOEDT,T.G.E. - Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen.
13455: HOEFNAGELS,H. - Een eeuw sociale problematiek. Van sociaal conflict naar strategische samenwerking.
22182: HOEGEL,H. - Die Einteilung der Verbrecher in Klassen.
16658: HOEK OSTENDE,J.H.VAN DEN. - De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1972.
16401: HOEKSTRA,J. - De eerste en de tweede Hunsinger codex.
21447: HOEKX,J.A.M. - Inventaris van het archief der parochie Bokhoven.
10521: HOEN,J.J.'T. - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
13777: HOETINK,H. [ED.] - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
22273: HOETINK,H.R. - Periculum est emptoris. Beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
39373: HOEVELL, WOLTER ROBERT VAN (1812-1879) - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847.
34917: HOEVELL, WOLTER ROBERT VAN (1812-1879) - Sjair Bidasari, een oorspronkelijk Maleisch gedicht, uitgegeven en van eene vertaling en aanteekeningen voorzien.
34923: HOEVELL,W.R.VAN. & R.FRIEDERICH. - Beredeneerde beschrijving der Javaansche monumenten van het kabinet van oudheden van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Eerste gedeelte.
12681: HOEVEN,P.J.A.TER. - Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt.
34539: HOFFMANN, JOHANN GOTTFRIED (1765-1847) - Die Zeichen der Zeit im deutschen Munzwesen, als Zugabe zu der Lehre vom Gelde und mit besonderer Rucksicht auf den preussischen Staat vorgetragen.
37563: HOFFMANN, JOHANN JOSEPH (1805-1878) - Japansche spraakleer.
12232: HOFFNER,J. - Wirtschaftsethik und Monopole im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert.
10582: HOFMAN,J. - Van zorg en zegen. De Nederlandsche Christelijke Grafische Bond. Zijn ontstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officieele bescheiden beschreven.
12390: HOFMEYR,S. - Die Boere-Republieke en die volkereg.
22980: HOFSTATTER,R. - Die arbeitende Frau. Ihre wirtschaftliche Lage, Gesundheit, Ehe und Mutterschaft.
33603: HOFSTRA,H.J. - Het vraagstuk van de heffing ineens.
12270: HOFSTRA,S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualitat.
10402: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - Bijdragen tot de huishouding van staat, in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. Tweede verbeterde uitgave. Onder toezigt van J.R.Thorbecke.
15953: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - Lettres sur la prosperite publique, adressees a un Belge dans les annees 1828, 1829, 1830.
16594: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN (1762-1834) - [Memoire du 17e avril 1816.]
10680: HOGENDORP,G.K.VAN. - REES,O.VAN. - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland.
18361: HOGENDORP,G.K.VAN. - HOEVEN,H.VAN DER. - Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of liberaal?
20665: HOGENDORP,D.VAN. - SILLEM,J.A. - Dirk van Hogendorp (1761-1822). Naar grootendeels onuitgegeven bronnen bewerkt.
17089: HOLLAND,W.L. - Commodity control in the Pacific area. A symposium on recent experience.
41214: HOLLANDER,J.H. - MARSH,E.A.G. - The economic library of Jacob H.Hollander, Ph.D. Privately printed.
34904: HOLLANDER,J.J.DE. - Manik Maja, een Javaansch gedicht.
12853: HOLLANDER,J.J.DE. - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie. Vierde, omgewerkte uitgave.
34009: RECHT DER SOUVERAINITEYT VAN HOLLANDT, - Het recht der souverainiteyt van Hollandt, ende daer tegens de welgefundeerde redenen; by de heeren Staten Generael, syn Hoogheydt, ende den Raet van Staten, tot weder-legginge vande Hollantsche souverainiteyt by-gebracht ...
34893: HOLLE,K.F. - Kawi-oorkonden. Facsimile met transscriptie van een inscriptie op koperen platen van 782 en 1295 van Caka (Ao. Di. 856 en 1369).
13432: HOLLEMAN,F.D. - Het adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng (gewest Kediri). Een onvoltooide studie.
14058: HOLLEMAN,J.F. - Chief, council and commissioner. Some problems of government in Rhodesia.
18744: HOLSTI,K.J. - International politics. A framework for analysis.
19623: HOLTUS,W. - Celebes. Onbekende gebieden en volken.
19974: HOLZMANN,M. & H.BOHATTA. - Deutsches Anonymen-Lexikon 1501-1926. [With: Deutsches Pseudonymen-Lexikon.]
14934: HOMMES,T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen. Beitrag zur Kenntnis der geistigen Beziehungen zwischen Holland und Deutschland anlaszlich des Wienbargschen Buches: Holland in den Jahren 1831 und 1832.
14556: REVOLTE DE LA HONGRIE. - La Revolte de la Hongrie. Les Temps Modernes, vol.12, nos 129-131.
12085: HONIG,E. - Transvaal. Novellen aus dem neuen Russland.
16368: HOOFT, PIETER CORNELISZOON (1581-1647) - Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het einde der landtvooghdye des graven van Leicester. De vierde druk, naar des schryvers eigen handtschrift op ontallyke plaatzen verbetert, met des zelfs leeven vermeerdert, en nu op nieu met meerder printen versiert.
41157: HOOFT,P.C. - LEENDERTZ,P. - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
16046: HOOFT,P.C. - CORNELISSEN,J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17de eeuw.
20451: HOOG,G. - Histoire du catholicisme social en France. De l'encyclique Rerum novarum a l'encyclique Quadragesimo anno.
22053: HOOG,P.H.VAN DER. - De bestrijding der geslachtsziekten.
18980: HOOGEVEEN,H. - De toekomstmaatschappij.
12896: HOOGEWERFF,G.J. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien.
33189: PROPOSITIE VAN SYNE HOOGHEID. - Propositie van Syne Hoogheid [Willem IV, prince of Orange] ter vergaderingen van haar Hoog Mogende en haar Edele Groot Mog. Gedaan, tot redres en verbeeteringe van den koophandel inde republicq.
22070: HOOGLAND,J. - Landbouwcooperatie in het bijzonder cooperatieve aankoop van landbouwbenoodigdheden in Nederland.
37033: HOOP,A.N.J.T.A T.VAN DER. - Megalithic remains in South-Sumatra. Translated by W.Shirlaw.
15189: HOOVER,C.B. - The economic life of Soviet Russia. [Reprinted.]
10993: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP,J.H. - De 'goddelijke gast' op Bali. I bagoes diarsa. Balisch gedicht en volksverhaal.

Next 1000 books from Antiquariaat Matthys de Jongh (Ilab/Lila)

9/13