Jomini, Military history books
Arnhemseweg 60, 3832 GN Leusden, The Netherlands +31 (0)6-10161140            Email: Onno@Jomini.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
928: ONBEKEND - The evening Telegram.
929: ONBEKEND - Vrij Nederland.
797: ONBEKEND - VS 2-1500 Reglement Inwendige dienst.
801: ONBEKEND - Instructiekaart IK 10-559.
802: ONBEKEND - Instructiekaart IK 10-561.
803: ONBEKEND - Instructiekaart IK 5-128.
806: ONBEKEND - Instructiekaart IK-5-126.
808: ONBEKEND - Instructiekaart IK 11-366/3.
809: ONBEKEND - Onderhoudskaart OK 11-350/2.
2899: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Gezondheidsleer.
3014: ONBEKEND - Voorlopigvoorschrift 1506, Mortier van 5.
2840: ONBEKEND - Exercitiereglement VS 2-1592.
2849: ONBEKEND - Voorschrift Velddienst deel I.
2851: ONBEKEND - Uitreksel Voorschrift Berichtenwisseling.
2852: ONBEKEND - Werkvoorschrift terreindienst.
2853: ONBEKEND - Voorlopige wijzigingen schietvoorschrift.
2854: ONBEKEND - Voorschrift gebruik luchtstrijdkrachten.
5186: ONBEKEND - Handboek voor het dienstplichtig kader.
2884: ONBEKEND - Seinvoorschrift 1915.
2838: ONBEKEND - Handboek voor de chauffeur.
2839: ONBEKEND - Voorschrift 1590.
280: ONBEKEND - Fragen an die Deutsche geschichte.
2780: ONBEKEND - Voorschrift Aan- en Afvoer.
2781: ONBEKEND - Voorschrift 1300-2 Koreaanse oorlog.
2748: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77i.
2738: ONBEKEND - Oorlogsvoorbeeld van een compagnie in de aanval.
2740: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift voor den 2-inch mortier.
2741: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift voor den 2-inch mortier.
2744: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77d.
2730: ONBEKEND - Voorschrift Verbindingsdienst.
2733: ONBEKEND - Silhouetten van vliegtuigen.
2734: ONBEKEND - Reglement bereden artillerie I.
2736: ONBEKEND - Oorlogsvoorbeeld van een compagnie in de aanval.
2737: ONBEKEND - Oorlogsvoorbeeld van een compagnie in de aanval.
2706: ONBEKEND - VS 5-57.
2696: ONBEKEND - Leidraad theorieen, enz. Infanterie.
2655: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift wapenopleiding.
2656: ONBEKEND - Voorlopig-voorschrift luchtdoel artillerie.
2653: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Handgranaten.
3970: ONBEKEND - Aide-memoire de campagne.
5403: ONBEKEND - Herstelwetgeving, deel I.
3637: ONBEKEND - Voorschrift oorlogsbeheer motormaterieel.
1372: ONBEKEND - ENG 7 & 8 8-9051.
3114: ONBEKEND - Handleiding Gasbescherming deel I.
3160: ONBEKEND - Voorloopig Exercitie-reglement.
3161: ONBEKEND - Reglement betreffende de krijgstucht.
3162: ONBEKEND - Algemeen Oefenvoorschrift.
3163: ONBEKEND - Verzameling van wetten en besluiten.
3164: ONBEKEND - Handboek Veteraan.
3165: ONBEKEND - Ontwerp voorschrift vuren op luchtdoelen.
3166: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift wapenopleiding.
3168: ONBEKEND - Instructieboek voor de chauffeur.
3186: ONBEKEND - Catalogue of the German NATO vehicles.
3264: ONBEKEND - Mobilisatieklanken.
3266: ONBEKEND - Voorlopige wijzigingen schietvoorschrift.
3270: ONBEKEND - Leidraad beoefening Zeekrijgswetenschap.
3272: ONBEKEND - Voorschrift 1688, Camouflage.
3273: ONBEKEND - Voorschrift 1688, Camouflage.
3276: ONBEKEND - F-15 Eagle.
3277: ONBEKEND - NF-5.
5240: ONBEKEND - 1 TH 9-3550 Land Rover.
5239: ONBEKEND - 1 TH 9-3580 Land Rover ziekenauto.
5158: ONBEKEND - 3 TH 9-3570 Land Rover algemene dienst.
1886: ONBEKEND - Taschenkarte Fliegerabwehr Nr.1.
1887: ONBEKEND - Taschenkarte Infanterie Nr.103.
1888: ONBEKEND - Taschenkarte ABC-abwehr.
1889: ONBEKEND - Taschenkarte Fernmeldedienst.
1890: ONBEKEND - ENG 7 & 8 9506.
1916: ONBEKEND - IK 9-21/1 Centurion Mk V.
1930: ONBEKEND - La Canada en Guerre.
1932: ONBEKEND - VR 2-1120/10 Velddienst.
5380: ONBEKEND - Artillery training Volume IV.
2900: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Dienst in de tropen.
5195: ONBEKEND - VS 9-535 mitrailleur Browning .50 inch.
1862: ONBEKEND - 2 TH 5-1165.
1375: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift geimproviseerde bruggen.
1376: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift zware vlotten.
1377: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift zware vlotten.
1378: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen.
1379: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen.
1380: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift bruggen en varen.
1385: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Watervoorziening.
5422: ONBEKEND - Radio- en lijnverbindingsschema's.
1831: ONBEKEND - 1 TH 001914 Mercedes-Benz L508D.
1837: ONBEKEND - VS 5-105 Wieldozer.
1838: ONBEKEND - VS 2-1352-O supplement gevechtsinlichtingen.
1840: ONBEKEND - OK 903070 Genietank Leopard 1.
1841: ONBEKEND - OK 903024 Brugleggende tank Leopard 1.
1842: ONBEKEND - Leidraad maritiem optreden.
4535: ONBEKEND - Soviet Spies in the shadow of the U.N..
4155: ONBEKEND - Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten.
5478: ONBEKEND - Consignes voor cadetten.
5533: ONBEKEND - Recueil Militair.
1371: ONBEKEND - ENG 7, 8 & 9-1229.
5241: ONBEKEND - 1 TH 9-3570-0184 Land Rover.
2300: ONBEKEND - Kijk.
3016: ONBEKEND - Reglement Infanterie I..
3398: ONBEKEND - London Naval conference.
3337: ONBEKEND - 1 TH 11-1050.
3017: ONBEKEND - Reglement Infanterie I..
3019: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Velddienst.
3431: ONBEKEND - Berichten Voorziening in Oorlogstijd, illegale periode.
494: ONBEKEND - Angola, kolonie van een diktatuur.
582: ONBEKEND - Voorschrift geweervechten.
586: ONBEKEND - Voorschrift Velddienst, deel II.
587: ONBEKEND - Voorschrift Tactisch gebruik rook.
589: ONBEKEND - Uitreksel Algemeen Oefenvoorschrift.
593: ONBEKEND - Infanterie-reglement deel II, onderdeel A.
612: ONBEKEND - Reglementen betreffende de krijgstucht.
629: ONBEKEND - Handhaving van de krijgstucht.
630: ONBEKEND - Handhaving van de krijgstucht.
633: ONBEKEND - Aanwijzingen voor de opleiding der infanterie.
636: ONBEKEND - Reglement op den garnizoensdienst.
637: ONBEKEND - Aanhangsel.
638: ONBEKEND - Reglement op den inwendigen dienst.
644: ONBEKEND - Leidraad voor het onderricht.
650: ONBEKEND - Ontwerp voorschrift Toepassing van de vuurkracht.
1462: ONBEKEND - Voorlopig voorschrift wegen en vliegvelden.
1407: ONBEKEND - Voorlopig voorschrift Wegen en vliegvelden.
5445: ONBEKEND - Detaillijst aanhanger, vracht, 1/4 ton.
4130: ONBEKEND - Osterreichisch-Ungarische Kriegsberichte Heft 2.
2308: ONBEKEND - 50 jaar niveau-opleidingen.
2323: ONBEKEND - Handboek voor den soldaat, deel I.
2327: ONBEKEND - Handleiding Gasbescherming.
3938: ONBEKEND - Handboek bereden artillerie deel III.
3945: ONBEKEND - Reglement bereden artillerie IIA.
3495: ONBEKEND - FM 30-103.
3953: ONBEKEND - Instruction sur l'employ tactique des mitrailleuses.
4032: ONBEKEND - Voorschrift Verzameling van pioniertechnische gegevens.
5479: ONBEKEND - TM 1-406.
2046: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift geimproviseerde bruggen.
2049: ONBEKEND - VS 5-20 Camouflage.
2050: ONBEKEND - Adler (5 volumes).
2069: ONBEKEND - De bevrijding van Mussolini.
1667: ONBEKEND - Voorschrift Velddienst, deel I.
1668: ONBEKEND - Voorschrift Velddienst, deel II.
1669: ONBEKEND - Kaarthoekmeter.
1670: ONBEKEND - Appelboekje.
1369: ONBEKEND - Handboek voor de diensten bij vredesmachten.
3949: ONBEKEND - Instruction du material de protection contre les gaz de combat.
4109: ONBEKEND - Handboek soldaat VS 2-1350.
4352: ONBEKEND - Precis des Campagnes de Gustave-Adolphe.
5199: ONBEKEND - VS 7-514 Pistoolmitrailleur 9 millimeter UZI.
5756: ONBEKEND - Military Vehicle prints.
3263: ONBEKEND - Het terrein met betrekking tot het gevecht.
5567: ONBEKEND - TM 9-772 (reprint).
4213: ONBEKEND - Reglement de l'infanterie.
4321: ONBEKEND - Der Bunte Rock.
5160: ONBEKEND - 1/2 TH 9-314/271 Vrachtauto 3ton YA 314.
5023: ONBEKEND - IK 2-25 Veiligheid met munitie.
5022: ONBEKEND - IK 2-25 Veiligheid met munitie.
4995: ONBEKEND - 1 TH 9-3580 Land Rover ziekenauto.
4996: ONBEKEND - Korte handleiding.
4687: ONBEKEND - Witboek betreffende het gebeurde.
5476: ONBEKEND - ORD 7 SNL A-6 (Supply manual).
5521: ONBEKEND - VS 2-1351-A/1.
3926: ONBEKEND - Mystieke wereld, jaargang 1 No. 8.
3907: ONBEKEND - Overzicht van de inkwartieringswet.
3906: ONBEKEND - Overzicht van de inkwartieringswet.
233: ONBEKEND - Voorschrift 2600 A.
5184: ONBEKEND - VS 2-1350/K1.
4873: ONBEKEND - Beschrijving Houwitser 155 mm (1901 A).
3879: ONBEKEND - VS 6-4/1, VS 6-40/2, VS 6-40/3 Schietvoorschrift Veldartillerie (3 vols.).
3875: ONBEKEND - VS 11-31.
3874: ONBEKEND - Voorlopig Voorschrift 1510, Revolver.
3871: ONBEKEND - Coastal Command.
3868: ONBEKEND - Algemeen schietvoorschrift nr. 89b.
3845: ONBEKEND - Militarischen Schriften weiland Kaiser Wilhelm des Grossens.
3819: ONBEKEND - Voorschrift pistool M.25.
3818: ONBEKEND - Landmacht- en Luchtmachtorders 1953.
5847: ONBEKEND - VS 27-3103 Reglement betreffende de krijgstucht.
4900: ONBEKEND - Constructietekening Kaissonachterwagen van 8 cm..
4902: ONBEKEND - Constructietekening Kaissonachterwagen van 8 cm..
4904: ONBEKEND - Constructietekening Patroonkaisson met uitrusting.
4920: ONBEKEND - Constructietekening Munitievoorwagen.
4923: ONBEKEND - Constructietekening Brugmaterieel.
4924: ONBEKEND - Constructietekening Ponton No 1. met onderdelen.
4926: ONBEKEND - Constructietekening Ponton No 2. met onderdelen.
4930: ONBEKEND - Voorschrift Telephoonstations.
4970: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77d.
4971: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77e.
4972: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77h.
4974: ONBEKEND - Voorschrift Eerbewijzen en het Ceremonieel.
4976: ONBEKEND - Beschrijving en gebruiksaanwijzing Kompas M.22.
4977: ONBEKEND - Beschrijving en gebruiksaanwijzing Kompas M.22.
4999: ONBEKEND - The Eighth Army.
5845: ONBEKEND - IK 5-125 Beladen pakketten Vaste Oeverbrug.
5829: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Geweer van 7,7 mm.
5826: ONBEKEND - TM 9-6015.
5825: ONBEKEND - FM 17-100, The Armored Division and combat command.
5824: ONBEKEND - TM 11-5820-292-10.
4768: ONDERWATER, HANS - En toen was het stil….
3915: OORSCHOT, J.W. & J.C. ROELOFSEN - Militaire beschouwingen.
3544: OOSTERLING, J.E. - Het korvet "Lynx" in Zuid-Amerika.
5654: OOSTROM SOEDE, H.M.L.F.E. VAN - De invloed van atoomwapens op het gebruik van zeestrijdkrachten.
561: OPSTALL, M.E. VAN - Pieter Willemsz Verhoeff.
5633: ORGILL, DOUGLAS - German Armor.
5634: ORGILL, DOUGLAS - T34, Russian Armor.
323: ORIFICI, DAVIDE - A guide to Mine action.
5693: ORTMANN, ERWIN - Zinnfiguren, einst und jetzt.
3036: OSANKA, FRANKLIN MARK - Modern Guerrilla warfare.
21: OSTROVSKY, VICTOR - Mossad, De keerzijde van het bedrog.
25: OSTROVSKY, VICTOR - Het web van de Mossad.
5051: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een bourgondisch ridder over den oorlog ter zee.
128: OUDENDIJK, DR. JOHANNA - Willem III.
318: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Willem III.
5404: OUDENDIJK, K.E. - Eenzijdige ontwapening en dienstweigering.
5405: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
2742: P.L.G. DOORMAN - Ontwerp-voorschrift voor den 2-inch mortier.
2125: PAAPE, HARRY - De Geuzen.
84: PAAPE,A.H. - De jaren '40-'45.
2683: PAAPE, A.H. E.A. - Handboek van de tweede wereldoorlog.
4565: PACK, S.W.C - The battle of Matapan.
4394: PADFIELD, PETER - Dönitz, the last Führer.
5531: PAGET, JULIAN - Counter-insurgency campaigning.
5508: PAKENHAM, THOMAS - The Boer War.
3960: PALOQUE, J. - Artillerie de campagne.
1676: PANETH, PHILIP - Winston Churchill.
5591: PANNEKOEK, ANT. - De oorlog, zijn oorsprong en zijn bestrijding.
5225: PARET, PETER - Understanding war.
5220: PARKINSON, ROGER - Clausewitz.
763: PASSCHALL, ROD - MHQ: The Quarterly Journal of Military History vol 18, nr 1.
2187: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 4.
2188: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 8.
2189: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 5.
2190: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 16.
2191: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 8.
1410: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht.
2887: PATTERSON, A. TEMPLE - Tyrwhitt of the Harwich Force.
945: PATZOLD, K & M. WEISSBECKER - Hakenkreuz und Totenkopf.
1796: PAWLAS, KARL. - Heeresgeschichte H 1. Uniformen und Waffen.
3826: PAXTON, ROBERT O. - La France de Vichy.
1677: PAYNE, ROBERT - Mao Tse Toeng.
1789: PEARLMAN, MOSHE - La longue chasse.
4001: PEBALL, KURT (ED.) - Private aufzeichnungen.
2241: PEELEN, TH. & A.L.J. VAN VLIET - Zwevend naar de dood.
4044: PEETERS, WILLY & JOHN BROOKS - F/A-18 A/C & CF-18C Hornet.
4648: PEGG, MARTIN - Luftwaffe Ground Attack Units 1939-45.
736: PEIJNENBURG, DRS. G.H.J.M. - Armamentarium, nr. 19.
4061: PEILLARD, LEONCE - Geschichte des U-bootkrieges.
4587: PELKWIJK, TER (INL.) - De bevrijding van Utrecht.
4275: PEMSEL, HELMUT - Atlas on naval warfare.
4623: PEPPY BLOUNT, R.E. - We band of brothers.
4354: PERCIN, LE GENERAL - Le Combat.
2886: PERLMUTTER, AMOS - The military and politics in modern times.
3178: PERLMUTTER, AMOS - Military and Politics in Israel.
3143: PERNET, ANDRE - Engelse vliegtuigen 1940-1945.
3144: PERNET, ANDRE - Amerikaanse vliegtuigen 1940-1945.
3145: PERNET, ANDRE - Oorlogs vliegtuigen 1914-1918.
3247: PERRAULT, GILLES - De parachutisten.
4650: PERRET, GEOFFREY - Winged Victory.
3063: PERRETT, BRIAN - German armoured cars.
1207: PERRETT, BRIAN - German light panzers.
5770: PETERS, CHRIST - Gelderland bevrijd.
4305: PETERSON, HAROLD L. - The book of the Continental Soldier.
4309: PFLUGK-HARTTUNG, DR. J. VON - Krieg und Sieg.
5839: PHELPS, RICHARD N. (VOORW.) - 22nd Fighter Squadron.
3863: PHILBIN III, THOMAS R. - The lure of Neptune.
527: PHILIP SCHAFER, E. - Dertien dagen wereldgeschiedenis.
5322: PHILPOTT, BRYAN - RAF combat units SEAC, 1941-1945.
4562: PHILPOTT, BRYAN - RAF Fighter Units Europe April 1942-45.
4647: PHILPOTT, BRYAN - RAF Bomber Units 1939-42.
5323: PHILPOTT, BRYAN - RAF fighter units Europe, 1939-1942.
5324: PHILPOTT, BRYAN - RAF bomber units Europe, July 1942-1945.
566: PHILPOTT, BRIAN - German Military aircraft.
1750: PIEDERIET, J. TH. M. - Gedenkboek II "Ons belang", 1929-1948.
5146: PIEKAAR, DR. A.J. - Atjeh en de oorlog met Japan.
5281: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Invasion Frankreich 1944.
5280: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Der Wustenkrieg in Afrika.
5613: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Luftkrieg, 1939-1945.
1572: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Der Zweite Weltkrieg.
4854: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Arnhem.
1396: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Die Schlacht um Moskau.
5707: PIGNATO, NICOLA - Military Vehicle prints.
414: PIJNACKER, DR. CORNELIS - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen.
1709: PIMLOTT, JOHN - World war II in photographs.
1991: PIMLOTT, JOHN - Die Wehrmacht.
4291: PIMLOTT, JOHN - Die Wehrmacht.
4708: PIRCKHEIMER, WILLIBALD - Der Schweizerkrieg.
3414: PLATONOW, S.P. - Geschichte des Zweiten Weltkrieges (3 vols.).
5273: PLATT, FRANK C. - Great battles of world war I: in the air.
2082: PLEIGER, PAUL - 50 Jahre RheinMetall Dusseldorf.
5692: PLETICHA, HEINRICH - Weltgeschichte in Zinn.
3003: POHL, ADMIRAL HUGO VON - Aus Aufzeichnungen und Briefen.
4019: POLAK, INEZ E.A. - Heilige strijd.
4326: POLAK, LEO - Oorlogsfilosofie.
5298: POLISENSKY, J.V. - War and society in Europe.
4680: POLL, HANS - Das Land der Mitternachtssonne.
5780: POLL, W. VAN DE - Kerels van de daad.
2768: POLLEN, ARTHUR - The navy in battle.
568: POOL, JAMES & SUZANNE - Wie financierde Hitler?.
5547: POOLMAN, KENNETH - Allied escort carriers.
771: POPE, DUDLEY - Guns.
3913: POPE, DUDLEY - 73 North.
4689: PORCH, DOUGLAS - The conquest of Morocco.
5399: PORCH, DOUGLAS - Army and revolution, 1815-1848.
5720: PORCH, DOUGLAS - The French Foreign Legion.
3375: POSTEMA, JAN - Johan van den Corput (1542-1611).
4764: POSTMA, S.J. - HU-BO-BE.
2910: POSTMUS, J. - Prins willem III, een eenzaam strijder.
4224: POTTER, E.B. & CHESTER NIMITZ (ED.) - Sea Power.
3591: POWLEY, EDWARD B. - The naval side of King William's war.
2672: PRATT, FLETCHER - Sea power and todays war.
3790: PREBBLE, JOHN - Culloden.
5014: PREBBLE, JOHN - Mutiny.
2111: PRESSER, S. - Oranje in dagen van strijd.
5571: PRESSER, J. - Napoleon, historie en legende.
53: PRESSER, DR. J. - De ondergang, 2 delen.
1675: PRESSER, DR. J. - Napoleon, historie en legende.
4675: PRICE, ALFRED - Aircraft versus submarine.
4723: PRICE, ALFRED - Battle over the Reich.
1601: PRICE, MARTIN - Blitz on Britain, 1939-1945.
4500: PRICE, DR ALFRED - Spitfire Mark V Aces 1941-45.
4550: PRICE, DR ALFRED - Late Marque Spitfire Aces 1942-45.
3610: PRICE, ALFRED - De Luftwaffe.
5688: PRICE, ALFRED - The bomber in World War II.
5612: PRICE, ALFRED - World War II fighter conflict.
5773: PRICE, ALFRED - Luftwaffe.
4474: PRICE, ALFRED - Spitfire at war: 2.
4423: PRICE, DR. ALFRED - Spitfire Mark I/II Aces 1939-41.
5328: PRICE, DR. ALFRED - De legendarische Spitfire Mk I/II.
2801: PRICE, ALFRED - De Luftwaffe.
1901: PRICE, ALFRED - The Luftwaffe in camera.
5597: PRICE, ALFRED - Battle of Britain-day.
5095: PRITTIE, TERENCE - Deutsche gegen Hitler.
2090: PROPAGANDA KOMPANIE - Bommen op Engeland.
5294: PROSS, HARRY (INL.) - Facsimile/Querschnitt "Das Reich".
3680: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen.
5125: PRUNTEL, H. - Bereiken wat mogelijk is.
4329: PULESTON, W.D - Mahan.
202: PUTTEN, JAN VAN DER - Latijns-amerika.
918: PUTTEN, JAN VAN DER - Chili '71-74.
4276: PUYPE, J.P. E.A. - The Visser Collection (6 books).
5255: PUYPE, J.P. (SAMENSTELLING) - Arma index.
1044: PUYPE, JAN PIET (ED.) - Het arsenaal van de wereld.
4603: PYLE, ERNIE - Last chapter.
4047: PYNER, ALF - Air Cameras, RAF & USAAF.
3738: QUEX, WILLIAM LE - The invasion of 1910.
2767: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog.
1564: RAATGEVER, J.G. - De geschiedenis der garderegimenten.
953: RABEN, REMCO - Beelden van de Japanse bezetting.
4092: RABENAU, FRIEDRICH VON (ED.) - Seeckt, aus seinem Leben (2 vols.).
4693: RADKEY, OLIVER - The unknown civil war in Soviet Russia.
1756: RAEDER, ERICH - Mein leben (Deel I).
4538: RAEDER, ERICH - My life.
5226: RALEIGH, WALTER & H.A. JONES - The war in the air ( 2 vols.).
5417: RAMAKERS, E.P.M. E.A. - De Limburgse Jagers.
162: RANDWIJK, H.M. VAN - In de schaduw van gisteren.
33: RANKE, LEOPOLD VON - Oliver Cromwell en zijn tijd.
5278: RAPIER, BRIAN J. - Halifax at war.
4651: RAY, JOHN - The Battle of Britain.
3514: RAYNER, D.A. - Escort.
4667: RAYNER, GEOFF - One Hurricane, one raid.
5393: REDERN, HANS VON - Die Winterschlacht in Masuren.
4366: REDLIN, REINHOLD - Die Sammlungen des Wehrgeschichtlichen Museums.
4472: REED, ARTHUR & ROLAND BEAMONT - Typhoon and Tempest at war.
3453: REES, W.A. VAN - Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen (2 vols.).
2977: REES, LAURENCE - De Nazi's, een waarschuwing uit het verleden.
777: REEVES, AMBROSE - Bloedbad in Sharpeville.
2667: REGENBERG, WERNER - Beutepanzer unterm Balkenkreuz.
4628: REID, BRIAN HOLDEN - J.F.C. Fuller, military thinker.
4478: REINCKE, MAJOR - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 15/15A.
4477: REINCKE, MAJOR - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 14.
4631: REINICKE, MAJOR - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 16/16A.
4882: REINICKE, MAJOR - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 18/18A.
4313: REM, PAUL & GEORGE SANDERS (ED.) - Lodewijk Napoleon.
3215: REMINI, ROBERT V. - The battle of New Orleans.
1689: REMY, COLONEL - La resistance.
5400: RENDALL, DAVID (ED.) - Jane's Balkans HANDBOOK.
2117: RETZLAFF-KRESSE, BRUNO - Illegalitat, kerker, Exil.
5320: REVELL, ALEX - British fighter units western front, 1917-1918.
5317: REVELL, ALEX - British fighter units western front, 1914-1916.
5266: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht.
3622: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht.
4945: RHEBERGEN, WIM & PETER - Vermist boven de Achterhoek.
3975: RICE, DESMOND - The sinking of the Belgrano.
5270: RICHELSON, JEFFREY T. - The U.S. Intelligence Community.
4669: RICHEY, PAUL - Fighter Pilot.
3545: RICHMOND, SIR H.W. - Naval training.
3789: RICHMOND, SIR HERBERT - War at sea to-day.
2771: RICHMOND, SIR HERBERT - British Strategy, military and economic.
2446: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon 1828-1928.
281: RIDDER, Q.A. DE - George Washington.
1129: RIFFAUD, MADELEINE - Bij de Vietcong in het oerwoud.
2222: RIJNHOUT, BART M. - In dienst van hun naaste.
4509: RIPLEY, TIM - Conflict in the Balkans 1991-2000.
721: RITTER, DR. P.H. - De donkere poort.
5452: RITTER, GERHARD - The sword and the scepter (4 vols.).
4405: RITTMEYER, RUDOLPH - Seekriege und Seekriegswesen (2 vols.).
5570: RIVAZ, R.C. - Tailgunner.
5058: RIVER, W.L. - The Malta story.
5649: ROBBINS, CHRISTOPHER - The Ravens.
5650: ROBBINS, CHRISTOPHER - The Ravens.
4069: ROBERTS OF KANDAHAR, LORD - Ein und vierzig Jahre in Indien (2 vols.).
367: ROBINSON, ANTHONY - Luchtslagen uit de Tweede wereldoorlog.
257: ROBINSON, ANTHONY - De luchtstrijdkrachten van het Warschaupact en neutraal Europa.
366: ROBINSON, ANTHONY - Gevechtsvliegtuigen met wereldfaam.
5482: ROBINSON, ANTHONY - RAF fighter squadrons.
4042: ROBSON, L.L. - The First A.I.F..
1589: ROELFS, JAN - De onvergetelijke uren.
453: ROEMERS, MARTIN - De laatste lichting, afscheid van de dienstplicht.
1580: ROEVER, J.V. DE - De "Nederland" in wereldoorlog II.
433: ROGGE, O.JOHN - Van pijnbank tot hersenspoeling.
3556: ROHWER, JURGEN & EBERHARD JACKEL (ED.) - Die Funkaufklarung und ihre rolle im Zweiten Weltkrieg.
159: ROLAND HOLST, HENRIETTE - Gandhi.
1175: ROLF, DAVID - Prisoners of the Reich.
5235: ROLING, B.V.A. - Volkenrecht en vrede.
488: ROLING, PROF.DR. B.V.A. - Inleiding tot oorlog en vrede.
70: ROLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede.
3486: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder.
559: ROMBURGH, C.G.M. & C.E. WARNSINCK DELPRAT - Tresoor der zee- en landreizen.
174: ROMEIN, JAN - Gegist Bestek.
3447: RONTELTAP, CHRIS - Armamentarium, nr. 44.
2842: RONTELTAP, CHRIS - Armamentarium, nr. 45.
5760: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De ondergang van het Tweede Keizerrijk.
3361: ROODHUYZEN, THEA - In woelig vaarwater.
341: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd.
5575: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als miltaire stad.
764: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
85: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als miltaire stad.
165: ROPER, TREVOR - De laatste dagen van Hitler.
5507: ROSCOE, THEODORE - Destroyer Operations.
5506: ROSCOE, THEODORE - Submarine Operations.
506: ROSENKRANZ, HANS - Graf Zeppelin, die Geschichte eines abenteuerliches lebens.
4985: ROSKAM, P. EN R. FEHRES - Radar.
4344: ROSKILL, STEPHEN - Earl Beatty, the last naval hero.
4570: ROSTOW, W.W. - Pre-Invasion bombing strategy.
5529: ROTHENBERG, GUNTHER E. - The army of Francis Joseph.
5396: ROTHKIRCH GRAF VON FREIHERR V. TRACH, LEONARD - Gorlice-Tarnow.
4530: ROTHMAYER, VRONI - Moni geht zum Arbeitsdienst.
2217: ROUSSEAU, MICHEL - Rommel in beeld.
2218: ROUSSEAU, MICHEL - 1941-1944, het Duitse leger in de USSR.
5702: ROY, JULES - Dien Bien Phoe.
3400: ROY, JULES - Turenne.
2663: RUDORFF, RAYMOND - War to the death.
94: RUFUS, CURTIUS - Die taten Alexanders des GroSSen, band 1 en 2.
2640: RUGE, FRIEDRICH - Rommel und die Invasion.
1493: RUGGI, RAFFAELE - Italian Colonial wars 1885/1900.
1050: RUHL, KLAUS-JORG - Brauner alltag.
2026: RUHL, KLAUS-JORG - Die Besatzer und die Deutsche.
2600: RUHLE, ROBERT - Des Deutschen Volkes Liederschatz.
321: RULLMANN, DR. J.C. - Dr. H. Colijn.
2697: RUSSEL, LORD OF LIVERPOOL - De gesel van het hakenkruis.
4862: RUST, KENN C. - Thirteenth air force story.
5101: RUST, KENN C. - fifth air force story.
4863: RUST, KENN C. - Twelfth air force story.
5102: RUST, KENN C. - Tenth air force story.
3516: RUSTOW, W. - Der Krieg gegen Russland (2 vols.).
3332: RUSTOW, W. - Krieg von 1866 in Deutschland und Italien.
1394: RUTHERFORD, WARD - Blitzkrieg 1940.
3672: RYSTAD, GORAN (ED.) - The Baltic in Power politics (2 vols.).
187: SADAT, ANWAR AL - Op zoek naar een eigen identiteit.
4057: SADLOWSKI, MANFRED (ED.) - Jahrbuch der Luftwaffe, Folge 13.
4522: SAKAIDA, HENRY - Japanese Army Air Force Aces 1937-45.
4417: SAKAIDA, HENRY - Imperial Japanese Navy Aces 1937-45.
3173: SALCEDO-BASTARDO, J.L. - Simon Bolivar.
2722: SALEWSKI, MICHAEL - Die Deutsche Seekriegsleitung 1935-1945 (3 vols.).
735: SALISBURY, HARRISON - Oorlog tussen Rusland en China.
503: SALISBURY, HARRISON E. - 900 dagen, het beleg van Leningrad.
381: SAMPSON, ANTHONY - De wapenindustrie.
5815: SANDERS, JAMES - Of wind and water.
3410: SANDERSON, MICHAEL - Sea Battles, a reference guide.
4089: SANFORD TERRY, G. (ED.) - Zeebrugge and Ostend dispatches etc….
2139: SANNES, MR. H.W.J. - Onze joden en Duitschlands greep naar de wereldmacht.
4127: SANTEN, KOL. J.J. - De verdediging van Nederland en Nederlandsch-Indie.
3669: SAPOLSKY, HARVEY M. - Science and the Navy.
3293: SARKESIAN, SAM C. - US National Security.
4401: SAUNDERS, M.G. - Die rote Flotte.
3704: SAVORY, SIR REGINALD - His Britannic Majesty's army in Germany.
5121: SBOSNY, INGE & KARL SCHABROD - Widerstand in Solingen.
4128: SCHAFER, HANS DIETER - Berlin im Zweiten Weltkrieg.
2631: SCHAMA, SIMON - De Amerikaanse toekomst.
3064: SCHEIBERT, MICHAEL - Radpanzer der Bundeswehr.
3614: SCHEIBERT, MICHAEL - Waffentrager Wiesel 1.
3615: SCHEIBERT, HORST - Beutepanzer unterm Balkenkreuz.
2554: SCHEIBERT, HORST - Panzerkampfwagen Skoda 35 (t).
2693: SCHEIBERT, HORST - Panzer-grenadier-division GrossDeutschland.
5515: SCHEIBERT, HORST - Kampfpanzer III.
3668: SCHELLMANN, HOLM - Die Luftwaffe und das "Bismarck"-unternehmen.
3295: SCHELTEMA, MR. JACOBUS - Toevoegsels tot het werk.
4287: SCHELVEN, A.L. VAN - Philips van Almonde.
156: SCHENK (RED.), M.G. - Geuzenliedboek 1940-1945.
442: SCHENK, M.G. - Geuzenliedboek 1940-1945.
4318: SCHERFF, W. VON - Studien zur Neuen Infanterie-Taktik.
5215: SCHERING, DR. WALTHER MALMSTEN - Clausewitz, Geist und Tat.
5211: SCHERR, JOHANNES - Blucher, seine Zeit und sein Leben.
5124: SCHEURIG, BODO (ED.) - Deutscher Widerstand, 1938-1944.
5767: SCHIEDER, WOLFGANG - Erster Weltkrieg.
5450: SCHIFF, ZE'EV - A history of the Israeli army.
417: SCHILDER, G.G. (RED.) - De reis van W.H. de Vlamingh, twee delen.
2615: SCHILLING, D.H. - De reserve laat zich niet gebruiken.
100: SCHILT, JAN - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
246: SCHLABRENDORFF, F. V. - Officieren tegen Hitler.
29: SCHLESINGER JR., ARTHUR M. - De duizend dagen.
3752: SCHMIDT, AUGUST - Die Geschichte der 10. Infanterie-Division.
5573: SCHNEIDERS, A.J. (ED.) - Herrijzenis.
3648: SCHOEMAKER, J.P. - Schetsen uit den Atjeh-oorlog.
4078: SCHOEMAKER, J.P. - De Groote en kleine oorlog in Nederlandsch Indie.
3353: SCHOEMAKER, J.P. - Nederlandsch-Indischen krijgsverhalen.
4912: SCHOEMAKER, J.P. - Schetsen uit den Atjeh-oorlog.
4617: SCHOENFELD, MAX - Stalking the U-boat.
5600: SCHOENMAKER, WIM & THIJS POSTMA - Aviateurs van het eerste uur.
3148: SCHOFIELD, B.B. - The Russian convoys.
5828: SCHOFIELD, GARY - Inside the Soviet Army.
4288: SCHOM, ALAN - One hundred days.
5467: SCHOONOORD, D.C.L. - De mariniersbrigade 1943-1949.
5486: SCHOONOORD, D.C.L. - Dutchbat III en de bevolking:.
4369: SCHOTT, RUDOLF - Die Sammlungen des Wehrgeschichtlichen Museums.
4911: SCHRAMM, WILHELM VON - Clausewitz, Leben und Werk.
4726: SCHREIER, HANS - JG 52.
3467: SCHRODER, G. - Schriften Friedrich de Grossen, 1786-1886.
3004: SCHUDDEKOPF, OTTO ERNST - Die Britische Marinepolitik, 1880-1918.
756: SCHULTEN, DR. C.M. - Grendiers en jagers in Nederland.
2835: SCHULTEN, DR.C.M. - Het leger in de zeventiende eeuw.
269: SCHULTEN, DR. C.M. - Jhr. P.J.Six.
5047: SCHULTEN, C.M. - Contribution a l'etude des termes militaires francais en neerlandais.
3825: SCHULTEN, DR. J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis.
5758: SCHURMAN, DONALD M. - Julian S. Corbett, 1854-1922.
952: SCHUURMANS, W.M.J. (ED.) - Gastvrijheid Lodge.
2630: SCHWARTE, M. - Die Militarischen Lehren des Grossen Krieges.
1981: SCHWARZENFELD, GETRUDE VON - Karel de vijfde, vader van Europa.
20: SCHWARZKOPF, H. NORMAN - Er is geen held voor nodig.
491: SCULLARD, H.H. - Kleine atlas.
5321: SCUTS, JERRY - USAAF Heavy bomber units ETO & MTO, 1942-1945.
5318: SCUTS, JERRY - Luftwaffe bomber units , 1939-1941.
4558: SCUTTS, JERRY - B-26 Marauder Units of the Eighth and Ninth Air Forces.
4419: SCUTTS, JERRY - P-47 Thunderbolt Aces of the Eighth Air Force.
4553: SCUTTS, JERRY - P-47 Thunderbolt Aces of the Ninth ans Fifteenth Air Forces.
4546: SCUTTS, JERRY - Mustang Aces of the Ninth & Fifteenth Air Forces & the RAF.
4639: SCUTTS, JERRY - Luftwaffe Night Fighter Units 1939-45.
4642: SCUTTS, JERRY - Luftwaffe Fighter Units Europe, 1939-41.
4432: SCUTTS, JERRY - Mustang Aces of the Eighth Air Force.
4438: SCUTTS, JERRY - Bf 109 Aces of North Africa and the Mediterranean.
5557: SCUTTS, JERRY - Lion in the sky.
45: SEALE, PATRICK - Met bloed geschreven.
1026: SEARS, STEPHEN W. - Gettysburg.
2595: SEATON, ALBERT - Die Armeen des Deutschen Reiches.
5742: SEATON, ALBERT - The horsemen of the steppes.
836: SEATON, ALBERT & JOAN - The soviet army.
3513: SEATON, ALBERT - Stalin as warlord.
4081: SEECKT, GEN.OBERST VON - Moltke, ein Vorbild.
4885: SEIBERT, HAUPTMAN - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 23/23A.
4355: SEIDLER, FRANZ W. - "Deutscher Volkssturm".
4049: SERVICE, ROBERT W. - The Rhymes of a red cross man.
5761: SETRIGHT, L.J.K. - The power to fly.
570: SETTON, KENNETH M. - The age of chivalry.
4629: SEVERSKY, AKEXANDER P. DE - Victory through air power.
2556: SHAWCROSS, HARTLEY - Nurnberg.
4657: SHEDDAN, C.J. - Tempest Pilot.
1787: SHEPPARD, BOB - Bob Sheppard, Mission secrets et deportation.
1788: SHEPPARD, BOB - Bob Sheppard, Mission secrets et deportation.
4134: SHIBER, ETTA (E.A.) - Achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog.
941: SHILIN, GENERALLEUTNANT P.A. - Der Grosse vaterlandisch krieg der Sowjetunion.
839: SHILIN, P.A. (ED.) - der Grosse Vaterlandische krieg der sowietunion.
4476: SHIRER, W.L. - The rise and fall of the Third Reich.
664: SHIRER, W.L. - Opkomst en ondergang van het derde rijk.
5362: SHORES, CHRISTOPHER - Duel for the sky.
5609: SHORES, CHRISTOPHER F. - Mediterranean air war (vol.3).
5610: SHORES, CHRISTOPHER F. - Mediterranean air war (vol.2).
5611: SHORES, CHRISTOPHER F. - Mediterranean air war (vol.1).
5319: SHORES, CHRISTOPHER - Luftwaffe fighter Units Europe 1942-1945.
5315: SHORES, CHRISTOPHER - USAAF fighter Units MTO 1942-1945.
5009: SHORES, CHRISTOPHER - Spanish Civil war air forces.
5010: SHORES, CHRISTOPHER - Luftwaffe Fighter units Russia 1941-45.
5468: SHUKMAN, HAROLD (ED.) - Stalin's generals.
1984: SIKORSKI, WERNER - Checkpoint Charlie und die Mauer.
5655: SJERP, B. - De gestalte der zeemacht.
1250: SKORZENY, OTTO - Skorzeny's special missions.
230: SLUITERS E.A., A. VAN - Jaarboek 1990/1991 stichting Menno van Coehoorn.
4080: SMALL, R.C. - Crusading warfare.
124: SMEDTS, MATHIEU - Den vaderlande getrouwe.
273: SMEDTS, MATHIEU - Den Vaderlande Getrouwe.
3595: SMEETS, JOS - De affaire-Oss.
4243: SMETHURST, RICHARD J. - A social basis for Prewar Japanese militarism.
5588: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
169: SMIT, MR. DR. C. - De liquidatie van een imperium.
5350: SMITH, PETER C. - Dive Bombers in action.
5286: SMITH, PETER C. - Stukas over the Mediterrenean 1940-1945.
4666: SMITH, RICHARD C. - RAF Duxford.
5769: SMITH, PETER C. - Impact.
2936: SMITH, SEBASTIAN - Allah's Mountains.
4725: SMITH, PETER C. - Stuka at war.
4527: SMITH, GADDIS - Britain's clandestine submarines 1914-1915.
4460: SMITH, PETER C. - Jungle Dive Bombers at war.
87: SMITH, HAZEL ED. - Democracy and international Relations.
526: SMITH, DANNY - Verdwenen held.
5615: SMITH, PETER C. - Stuka.
5070: SMITH, PETER C. - Vengeance!.
2120: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld.
317: SMULDERS, R.M. - Een stem uit the veld.
659: SNETHLAGE, DR. J.L. - Montesquieu.
5463: SNIJDERS, W.G.F - Rumenie in den Wereldoorlog.
131: SOETERS (EDS.), J.L. - NL ARMS 1997, the Bosnian Experience.
4371: SOKOL, HANS HUGO - Des Kaisers Seemacht.
5461: SONDHAUS, LAWRENCE - Franz Conrad von Hotzendorf.
3866: SONDHAUS, LAWRENCE - Naval warfare, 1815-1914.
727: SOUVARINE, BORIS - Stalin en het Bolsjewisme.
4992: SPAIGHT, J.M. - The sky's the limit.
5135: SPALINGER, ANTHONY J. - War in ancient Egypt.
3220: SPANIER, JOHN W. - The Truman-MacArthur controversy.
3132: SPAULDING, O.L. E.A. - Warfare.
4590: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes.
1359: SPENCE, JONATHAN - Mao.
4613: SPICK, MIKE - Allied fighter aces of World War II.
5622: SPIELBERGER, WALTER J. & PETER CHAMBERLAIN - Schutzenpanzerwagen SD Kfz 251/SdKfz 250.
5620: SPIELBERGER, WALTER J. & JOHN MILSOM - Elefant and Maus (+E-100).
5510: SPIELBERGER, WALTER J. - Deutsche Flak-panzer bis 1945.
5782: SPIELBERGER, WALTER J. - Der Kampfpanzer Leopard 1.
5511: SPIELBERGER, WALTER J. - Militarfahrzeuge von Krauss-Maffei bis 1945.
1919: SPIELBERGER, WALTER J. - Kraftfahrzeuge und Panzer.
209: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
206: SPITS, F.C. - De wereld na de oorlog.
5053: SPOONER, TONY - Coastal ace.
5493: SPOONER, TONY - Night fighter ace.
4793: SPOOR-DIJKEMA, MANS - Achteraf kakelen de kippen.
4817: SPRANG, ALFRED VAN - Wij werden geroepen.
1004: SPRANG, ALFRED - Laatste acte.
2908: SPRANG, ALFRED VAN - Wij werden geroepen.
2599: SPRUIJT, DR. A. - Militaire procedures.
4462: SPURDLE, BOB - The blue Arena.
5556: STAAL, G. EN R.P.G.A. VOSKUIL - Een blik op bezet Nederland.
1176: STADDEN, CHARLES (E.A) - Diverse Engelse regimenten.
5287: STAFFORD, GENE B. - Aces of the Eighth.
2072: STAMMLER, WOLFGANG UND RUTH WESTERMANN - Uns tragt ein Glaube.
5816: STANAWAY, JOHN - Cobra in the Clouds.
4421: STANAWAY, JOHN - Mustang and Thunderbolt Aces of the Pacific and CBI.
4433: STANAWAY, JOHN - P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO.
4424: STANAWAY, JOHN - P-38 Lightning Aces of the Pacific and CBI.
5042: STANTON, SHELBY L. - Green berets at war.
4497: STARP, MR. J.E V.D. - Het Englandspiel, Demasque der Vau-mannen.
1449: STAUBER, DR. - Schlachten des Weltkrieges: Jildirin.
282: STEENDEREN, C. VAN - Luchtvaart jaarboek '47.
91: STEENHORST, RENE - Joseph Luns.
4043: STEGEMANN, HERMANN - Der Krieg (2 vols.).
3257: STEIN, DR. VON - Erlebnisse und Betrachtungen.
2104: STENGER, ALFRED - Schlachten des Weltkrieges: Reims 1918.
4519: STENMAN, KARI & KESKINEN, KALEVI - Lentolaivue 24.
4418: STENMAN, KARI & KESKINEN, KALEVI - Finnish Aces of World War 2.
5763: STEPHENS, GLENN A. - Kriegies, caterpillars and Lucky Bastards.
1508: STERN, ROBERT C. - Air war over the Pacific.
4938: STERN, ROBERT - US Aircraft Carriers in Action.
1002: STEUR, PATRICIA & LEONOOR WAGENAAR - De laatste ridders.
2648: STEVENSON, WILLIAM - 90 minutes at Entebbe.
5799: STEWART, ROBERT - Corps of Cadets.
5764: STEWART, ADRIAN - Guadalcanal.
2424: STOCK, JAMES W. - Zeebrugge en Oostende 1918.
2328: STOCK, JAMES W. - Zeebrugge en Oostende 1918.
3771: STOCKLEIN, DR. HANS - Der Deutschen Nation Landsknecht.
4079: STOECKER, SALLY - Forging Stalin's Army.
4085: STOFFEL, COLONEL BARON - Rapports militaires, ecrits de Berlin.
1360: STOKESBURY, JAMES L. - A short history of World war II.
1568: STOTZ, ALBRECHT VON - Somme-Nord, teil 1.
5744: STOUT, NEIL R. - The Royal Navy in America.
2997: STRABOLGI, LORD - Battle of the River Plate.
5837: STRATTON, CHARLES R. - British Enfield rifles volume 2.
5836: STRATTON, CHARLES R. - British Enfield rifles volume 1.
4033: STROBINGER, RUDOLF - Stalin enthauptet die Rote Armee.
4643: STROHMEYER, CURT - Stukas.
1448: STRUTZ, GEORG - Schlachten des Weltkrieges: Macedonien.
5062: STURGKH, JOSEF GRAF - Politische und Militarische Errinnerungen aus meinem Leben.
4437: STYLING, MARK - Corsair Aces of World War.
4950: SUCHOMLINOW, W.A. - Erinnerungen.
201: SULZBERGER, CYRUS - De koudste oorlog.
337: SULZBERGER, C.L. - Geillustreerde geschiedenis.
845: SWART, MR. P.C. (HOOFDRED.) - Nieuwe Rotterdamsche Courant.
848: SWART, MR. P.C. (HOOFDRED.) - Nieuwe Rotterdamsche Courant.
851: SWART, MR. P.C. (HOOFDRED.) - Nieuwe Rotterdamsche Courant.
5082: SWEETMAN, BILL - Spitfire.
3320: SWIETEN, J. VAN - De waarheid over onze vestiging in Atjeh.
3389: SWIETEN, J. VAN - J. van Swieten contra G.M. Verspyck.
3074: SWINSON, ARTHUR - De val van Singapore.
1980: SWINSON, ARTHUR - Mountbatten.
3757: SWINSON, ARTHUR - Mountbatten.
2804: SWINSON, ARTHUR - De val van Singapore.
3840: SWINSON, ARTHUR E.A. - Nuremberg, Hiroshima.
3792: SYBEL, HEINRICH VON - Prinz Eugen von Savoyen.
3382: SYMONS, JULIAN - Buller's campaign.
3425: SZERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden.
3455: T.J. STIELTJES - Is Nederland nog te verdedigen?.
5049: T 124 - Sea Power.
5466: TAAFFE, STEPHEN R. - MacArthur's Jungle war.
4368: TAUBE, ANGELIKA - Festung Konigstein.
2118: TAYLOR, JAMES & WARREN SHAW - Dictionary of the Third Reich.
4055: TAYLOR, RICHARD J.H. (ED.) - Jane's aviation review.
5687: TAYLOR, JOHN W.R. & PHILIP J.R. MOYES - Pictorial history of the RAF.
4711: TAYLOR, TELFORD - Sword and Swastika.
2657: TAYLOR, REX - Michael Collins.
1924: TAYLOR, A.J.P. - The Russian war, 1941-1945.
3517: TAYSEN, V. - Friedrich der Grosse, militarische schriften.
4250: TEITLER, G. - Vlootvoogd in de knel.
1811: TEMMING, ROLF - Dampflokomotiven.
4611: TERRAINE, JOHN - The right of the line.
1202: TESTAS, GUY EN JEAN - Conquistadores en indianen.
538: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude Nazi's.
5779: TEUPKEN, J.F. - Kleeding en wapenuitrusting.
27: THATCHER, MARGARET - The Downing street years.
4375: THEOBALD, ROBERT A. - The Final Secret of Pearl Harbor.
2065: THIES, JOCHEN - Sudwest Deutschland, Stunde Null.
1315: THOMAS, VINCENT (ED.) - The almanac of Seapower 1990.
4073: THOMAS, HUGH - The Spanish civil war.
4422: THOMAS, CHRIS - Typhoon and Tempest Aces of World War 2.
1594: THOMAS, GORDON E.A. - De vernietiging van Hiroshima.
4559: THOMAS, ANDREW - Gloster Gladiator Aces.
554: THOMAS, H.C. & W.A. HAMM - Civilization in transition.
5503: THOMPSON, CHARLES J. - Wings.
4384: THOMPSON, I.A.A. - War and government in Habsburg Spain.
1954: THOMPSON, R.W. - D-Day.
2604: THOMPSON, R.W. - D-Day.
5413: THOMPSON, MARK - The White war.
4780: THOMPSON, WARREN - P-61 Black Widow units.
2208: THOMPSON, R.W. - Montgomery.
2811: THOMPSON, R.W. - Montgomery.
2698: THOMPSON, R.W. - D-Day.
4607: THREULSEN, RICHARD - Mediterranean sweep.
3770: THUCYDIDES - The Peloponnesian war.
5351: TIEN, CHEN-YA - Chinese military theory.
4673: TILLMAN, BARRETT - The Dauntless dive bomber of World war II.
4556: TILLMAN, BARRETT - Helldiver Units of World War 2.
4555: TILLMAN, BARRETT - Wildcat Aces of World War 2.
4778: TILLMAN, BARRETT - SBD Dauntless Units of World War 2.
4811: TILLMAN, BARRETT - TBD Devastator Units of the US navy.
4816: TILLMAN, BARRETT - TBF/TBM Avenger Units of World War 2.
4512: TILLMAN, BARRETT - Hellcat Aces of World War 2.
4614: TILLMANN, BARRETT - Dauntless.
2338: TILLOTSON, H.M. - Finland at peace & war.
812: TILLY, CHARLES - Europese revoluties 1492-1992.
2102: TILO VON KALM, OSKAR - Schlachten des Weltkrieges: Gorlice.
50: TINKER, HUGH - A message from the Falklands.
5716: TIRPITZ, A. VON - Politische dokumente.
4088: TISSIER, TONY LE - Der Kampf um Berlin 1945.
920: TJULPANOW, SERGEJ - Deutschland nach dem kriege.
1713: TOEBOSCH, J.A.P. ELNT - Opdracht tot inleveren kleding.
1513: TOFFLER, ALVIN & HEIDI - War and anti-war.
4387: TOLAND, JOHN - Bastogne.
1459: TOLAND, JOHN - Adolf Hitler, het einde van een Mythe.
160: TOLAND, JOHN - De slag om Europa 1945.
4374: TOLAND, JOHN - Infamy.
5025: TOLIVER, RAYMOND & TREVOR J. CONSTABLE - Blond Knight of Germany.
5020: TOLSTOY, NICOLAY - De nacht van de lange messen.
3546: TOMASSON, KATHERINE & FRANCIS BUIST - Battles of the '45.
4516: TOPERCZER, ISTVÁN - MiG-21 units of the Vietnam War.
5205: TOPPER, JACOB - De Wons-stelling.
5003: TREADGOLD, WARREN - Byzantium and its army.
1768: TREES, W. - Nederland bevrijd.
2812: TREMAN, ROSE - Stalin.
5308: TRENCH, CHARLES C. - The Indian Army.
949: TREUB, MR. M.W.F. - Oorlogstijd, herinneringen en indrukken.
3131: TREUE, WILHELM - Der Krimkrieg.
3326: TREVELYAN, MARIE CAROLINE - William the third and the defence of Holland.
1041: TREVOR-ROPER, HUGH (ED.) - The Goebbels diaries: the last days.
2230: TREVOR-ROPER, HUGH (ED.) - The Goebbels diaries: the last days.
3588: TREWHITT, HENRY L. - McNamara.
3903: TROGE, WALTHER - Feldherren reich.
3082: TROJCA, WALDEMAR - Land-Wasser-Schlepper.
2460: TROJCA, WALDEMAR - Demolition tanks at war.
2872: TSE-TUNG, MAO - Theorie des Guerilla-krieges.
3898: TSE-TUNG, MAO - Selected military writings of Mao Tse Tung.
5682: TULEJA, THADDEUS - Eclipse of the German Navy.
3674: TUNNER, WILLIAM H. - Over the Hump.
4665: TURNER, JOHN FRAYN - The battle of Britain.
4346: TURNER, E.S. - Gallant Gentlemen, a portrait of the British officer.
3438: UDET, ERNST - Mijn leven als vliegenier.
445: UDINK, BETSY - Vrouwen aan het front. Ooggetuigenverslagen van oorlogen, opstanden en omwentelingen.
5754: UEXKULL, DETLEV VON (ED.) - Arms and the woman.
5798: UITTERHOEVE, WILFRIED - Koning, keizer, admiraal.
4192: UXKULL, BORIS - Armeen und Armouren.
712: UYS, C.J. MA - Paul Kruger.
371: VADER, JOHN - Spitfires, vechten voor Engeland.
3611: VADER, JOHN - Spitfires, vechten voor Engeland.
2717: VAGTS, ALFRED DR. - Landing Operations.
4117: VAGTS, ALFRED - The military attache.
655: VAILLANT, G.C. - The Aztecs of Mexico.
3278: VAISSEAU CASTEX, LT. DE - Les idees militaires de la Marine.
951: VALDES, HERNAN - Dagboek uit een Chileens concentratiekamp.
1341: VALLAUD, PIERRE - Les Francais.
4567: VAN HALL, M.C. - Admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.
198: VAN GALEN LAST - Van Sarajevo tot Hirosjima.
2791: VAN BERGEN, LEO - De zwaargewonden eerst?.
2770: VAN DAM VAN ISSELT, W.E. - Het leven van een onderofficier.
511: VANDENBERG, PHILIPP - Ramses de grote.
5016: VANDERVORT, BRUCE - Wars of imperial conquest in Africa.
4760: VANHEE, CHRISTIAN & PETER CELIS - Vinnige valken, vlammende bliksems.
3634: VEENENDAAL, DR. A.J. - Dagboek van Gisbert Cuper.
2649: VEGETIUS, FLAVIUS RENATUS - Military institutions of the romans.
4306: VELTZKE, VEIT (ED.) - Napoleon.
4686: VER ELST, ANDRE - De oorlog in de lucht en in de ruimte.
5161: VERBEEK, J.R. - Zwetende pantsermannen bestaan niet.
3421: VERBRUGGE, DR. J.F. - De slag der guldensporen.
1628: VERGERS, P. - Geschiedenis der laatste 250 jaren.
3534: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwse kaapvaart.
3379: VERHEIJEN, GIDI - Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog.
419: VERHOOG, P. - De reis van Michiel Adriaanszoon De Ruyter 1664-1665.
1738: VERMEER, ANNEMARIE - NSB-films.
2284: VERMEER, EVERT - Pieter Jelles Troelstra.
5577: VERRIER, ANTHONY - Francis Younghusband and the Great game.
424: VERSEPUT, DR. J. - Mathijs Hendriksz. Quast.
3600: VERSTEGEN, MATH - Inpakken onder de schijnwerpers.
2273: VERVAEKE, LEEN - De jasmijnrevolutie.
1313: VERVOORT, H. - Klein Nederlands soldatenboek.
1992: VIJVER, H. VAN DEN - Belgie in de tweede wereldoorlog.
4348: VILJOEN, B.J. - Mijne herinneringen uit den Anglo-Boeren-oorlog.
670: VISSER, FRANK - De schakel.
2138: VOCKE, ROLAND - Frederik de Grote.
132: VOGELAAR (EDS.), A.L.W. - NL ARMS 1998.
3282: VOGT, JOSEPH - Struktur der antiken Sklavenkriege.
2119: VOLKMANN, PROF. DR. H. - Cleopatra.
1803: VON BULOW, KORVETTENKAPITAN - Marinetafel 2/3.
4204: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. E.A. - Scheepsnamen, vroeger en nu.
614: VOORST TOT VOORST, BARON J.J.G. VAN - Officiersplichten te velde.
5310: VOS, FRED - Moderne artillerie.
3386: VOSS, WILHELM VON - Der Feldzug in der Pfalz und in Baden im Jahre 1849.
2028: VOYKOWITSCH, BERNHARD - Castiglione 1796.
1333: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - De historie van de vesting Naarden.
103: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
4136: VRIES, ANNE DE - Johannes Post.
1959: VRIES, LEONARD DE - (De Londonse) Vrij Nederland.
1962: VRIES, LEONARD DE - De Wervelwind, De Vliegende hollander.
1130: VUGS, REINOLD - Operatie "Sneeuwvlok".
3585: WAELRE, KAREL VAN - In den maalstroom van den oorlog.
2671: WAGNER, GERHARD (ED.) - Lagevortrage de Oberbefehlshabers de Kriegsmarine.
403: WALLACE, PROF. REBECCA - International law.
980: WALLACH, JANET & JOHN - Arafat, vriend en vijand.
3618: WALLBANK, WALTER - A short history of India and Pakistan.
5578: WALLINGA, H.T - The boarding-bridge of the Romans.
4007: WALN, NORA - The approaching storm.
5313: WALPOLE, NIGEL - Voodoo warriors.
1585: WALTHER, HERBERT (ED.) - Hitler.
3181: WALZER, MICHAEL - Just and unjust wars.
2928: WARD, HARY M. - The war for independence.
5455: WARD, O.G. - De militaire luchtvaart van het KNIL.
4566: WARD PRICE, G. - The story of the Salonica army.
5303: WARD FAY, PETER - The Forgotten army.
5830: WARD, O.G. - De militaire luchtvaart van het KNIL.
214: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - Reisen gedaen bij Adriaen Schagen 1656.
5594: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den Koning-Stadhouder.
3005: WARNSINCK, J.C.M. - 12 doorluchtige zeehelden.
4696: WARNSINCK, J.C.M. - De geschiedenis van ons zeewezen.
425: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - Reisen gedaen bij Adriaen Schagen 1656.
514: WARNSINCK, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, met apart deel voor platen.
5721: WARREN, JAMES F. - Iranun and Balangingi.
4376: WARRY, JOHN - Oorlogsvoering in de Klassieke wereld.
5015: WARRY, JOHN - Warfare in the Classical world.
774: WASSERMAN, JAKOB - Christopher Columbus.
3290: WATSON, BRUCE W. E.A. - Military lessons of the Gulf war.
5812: WATTS, ANTHONY J. - Pictorial history of the Royal Navy (2 vols.).
3683: WAVELL, SIR ARCHIBALD - Allenby.
4507: WEAL, JOHN - Jagdgeschwader 2 'Richthoven'.
4552: WEAL, JOHN - Bf 109F/G/K Aces of the Western Front.
4775: WEAL, JOHN - Ju 88 Kampfgeschwader.
4428: WEAL, JOHN - Bf 109 Aces of the Russian Front.
4435: WEAL, JOHN - Junkers Ju 87.
4524: WEAL, JOHN - Bf 109D/E Aces 1939-41.
4510: WEAL, JOHN - Jagdgeschwader 54 'Grünherz'.
2116: WEBER, HILDEGARD - Aufgehoben-aufbewahrt.
3223: WEBER, HELMUTH - Ludendorff und die Monopole.
4937: WEDEL, HASSO VON - Kasernen- und Stubenordnung.
3228: WEDGEWOOD, C.V. - Richelieu and the French Monarchy.
4140: WEEKENSTROO, D. (ED.) - Welvaart en zeemacht.
5748: WEGENER, WOLFGANG - Classics of sea power.
3522: WEGER, DR. MICHIEL DE - Steeds ergens anders.
3523: WEGER, DR. MICHIEL DE - Steeds weer speciaal.
4270: WEGER, MICHIEL DE (E.A.) - NL ARMS 2009.
3697: WEIGLY, RUSSELL F. (ED.) - New dimensions in Military History.
4415: WEIJERMAN, F.G.L. (ED.) - Indisch militair Tijdschrift.
4459: WEINBERG, GERHARD L. - Germany and the Soviet Union.
4661: WEIR, ADRIAN - The last flight of the Luftwaffe.
263: WEIR, GARY - Sluipvaart.
22: WEIZMAN, CHAIM - In dienst van mijn volk.
5436: WELLS, H.G. - The war in the air.
5284: WELSH, DOUGLAS - The USA in World war 2.
1507: WELSH, DOUGLAS - The USA in World war 2.
2280: WERDMUELLER VON ELGG, MR R.O.H.F. E.A. - Voor en na Waterloo.
768: WERNICK, ROBERT - De Vikingen.
83: WERNICK, ROBERT - Die Wikinger.
5583: WESSELING, DR. H.L. - Soldaat en krijger.
4107: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op.
2665: WEST, RICHARD S. - Admirals of American empire.
4296: WESTPHAL, OBERSTLEUTNANT VON - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 9.
4359: WESTPHAL, MAJOR VON - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 12/12A.
4211: WESTPHAL, MAJOR VON - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 4.
4206: WESTPHAL, MAJOR VON - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 1.
4337: WESTPHAL, MAJOR VON - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 11/11A.
888: WESTPHAL, UWE - Werbung im dritten Reich.
1283: WESTWOOD, JOHN - 1944, de geallieerde overwinning.
4444: WEVER, W.W.F. - Een Nederlandsch protest.
2888: WHEATLEY, RONALD - Operation Sea Lion.
5222: WHEELER, OWEN - The War office, present and past.
394: WHEELER, KEITH - De weg naar Tokio.
2921: WHEELER, JAMES SCOTT - The Irish and British wars.
392: WHIPPLE, A.B.C. (ED.) - The seafarers: Fighting sail.
2285: WHITE, STEPHEN ET AL. - Central and East European politics.
4734: WHITING, CHARLES - Patton.
3908: WHITING, CH. & W.TREES - Van dolle dinsdag tot bevrijding.
3800: WHITLEY, M.J. - Zerstorer im Zweiten Weltkrieg.
3172: WHITSON, WILLIAM W. - The Chinese High Command.
4531: WICHERS, W. - Wer wollte den Krieg?.
238: WICHTL-SCHNEIDER, FRIEDRICH - Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik.
5052: WIDENMANN, WILHELM - Marine-attache an der Kaiserlich-Deutschen Botschaft in London.
5484: WIEBES, C. - Intelligence en de oorlog in Bosnie.
5093: WIECZOREK, JANUSZ (INL.) - Statten des Kampfes und des Martyrtums Guide.
4018: WIENER, FRIEDRICH - The armies of the Warsaw pact nations.
4037: WIJK, ROB DE - Pyrrus in Kosovo.
5593: WIJN, J.W. - Het beleg van Haarlem.
3000: WIJN, DR. J.W. - Krijgskundige aantekeningen.
3336: WIJN, DR. J.W. - Het Staatsche leger, deel VIII (4 vols.).
5458: WIJNAENDTS, H. & P.H.A. DE RIDDER - Studien betreffende den veldoorlog tusschen Rusland en Japan.
5092: WIJNAENDTS, H. & P.H.A. DE RIDDER - Militaire aardrijkskunde van Nederland.
792: WIJNE, J.S. - Koning Willem I.
5140: WIJNNE, J.A. - De geschillen over de afdanking van 't krijgsvolk.
5823: WIJNSOUW, J.J. E.A. - Verslag van de bijeenkomst van de Vredescommandanten.
5822: WIJNSOUW, J.J. E.A. - Verslag van de bijeenkomst van de Vredescommandanten.
3763: WILKINSON-LATHAM, R. & C. - Infantry Uniforms 1855-1939.
1678: WILKINSON-LATHAM, R.J. - Napoleons artillerie.
5289: WILL, CHRIS - Sterk Water.
3369: WILLCOX, WILLIAM B. - Portrait of a general.
2973: WILLIAMS, JOHN - Pantserspitsen tegen Frankrijk en Belgie.
3194: WILLIAMS, JOHN - Pantserspitsen tegen Frankrijk en Belgie.
728: WILLIAMS, JAY - Jeanne d'arc.
3080: WILLIAMSON, J. - Panzerkampfwagen.
4592: WILLMOTT, H.P. - Grave of a dozen schemes.
3737: WILLMOTT, H.P. - Empires in the balance.
347: WILMOT, CHESTER - De strijd om Europa.
1010: WILSON, H.W. - With the flag to Pretoria (4 vols.).
2893: WILSON, J.J.C.P. (RED.) - Militaire Spectator aug.-dec. 1946.
2894: WILSON, J.J.C.P. (RED.) - Militaire Spectator juli 1946.
2895: WILSON, J.J.C.P. (RED.) - Militaire Spectator juni 1946.
2889: WILSON, J.J.C.P. (RED.) - Militaire Spectator februari 1946.
2890: WILSON, J.J.C.P. (RED.) - Militaire Spectator maart 1946.
2891: WILSON, J.J.C.P. (RED.) - Militaire Spectator april 1946.
3032: WILSON, CHARLES (ED.) - 1688, the seaborne alliance and diplomatic revolution.
2596: WINDROW, MARTIN - Rommels Wustenarmee.
4053: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking.
4598: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking.
5715: WINSSEN, TONNY VAN (RED.) - Scheepspraet.
2344: WINTER, DRS. R. DE - Luchtmachtstructuren in beweging.
4372: WINTERFELD, KARL - Vollstandige Geschichte des Deutsch-Franzosischen Krieges.
3729: WINTERS, DR. V. - Staal tegen staal.
4671: WINTON, JOHN - Find, Fix and strike!.
4626: WINTRINGHAM, T.H. - Mutiny.
154: WO-LAP LAM, WILLY - The era of Zhao Ziyang.
3176: WOHLSTETTER, ROBERTA - Pearl Harbor, warning and decision.
5781: WOLF, H.J. - Het kasteel van Breda en de KMA.
58: WOLF, H.J. - Het kasteel van Breda.
1043: WOLFGANG, PAUL - Der Heimatkrieg, 1939-1945.
2865: WOLLER, DR. JOHAN - Als officier van gezondheid naar Nederlands-Indie.
1588: WOOD, DEREK - Target England.
4493: WOOD, TONY - Hitler's Luftwaffe.
987: WOOD, MICHAEL - In search of the Trojan war.
5363: WOODMAN, HARRY - Early aircraft armament.
5658: WOODWARD, E.L. - Great Britain and the German navy.
5680: WOODWARD, DAVID - The Tirpitz.
4698: WOODWARD, BOB - Staat van ontkenning.
5099: WRAGG, DAVID - Wings over the sea.
5418: WRIGHT, PETER - Spionage Handboek.
3918: WRIGHT, PETER E. - At the supreme war council.
5112: WUPPERMAN, W.E.A. - Eene Cavalerie oefenreis.
1877: WYKES, ALAN - Hitler.
1347: WYKES, ALAN - Himmler.
5019: WYKES, ALAN - Himmler.
5068: WYNN, HUMPHREY - The Black cat squadron.
372: YADIN, YIGAEL - Masada.
3108: YERXA, DONALD A. - Admirals and empire.
4194: YPEREN, R. VAN - De Nederlandse Militaire muziek.
3147: ZAHN, GORDON C. - German catholics and Hitler's wars.
1210: ZALOGA, STEVEN - Amtracs.
5838: ZALOGA, STEVEN J. - The US army Jeep at war.
5747: ZAWODNY, J.K. - Nothing but honour.
4679: ZEGERS, J.G.W. - Oorlogsvliegtuigen der Belligerenten.
1527: ZEMAN, Z.A.B - Schaduwen over de Habsburgers.
5790: ZENTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
1766: ZENTNER, CHRISTIAN (ED.) - Waffen im Einsatz.
313: ZENZINOF, WLADIMIR - De Russische revolutie.
5512: ZIEGLER, MANO - Turbinen Jager Me 262.
1963: ZIEMKE, EARL F. - De laatste dagen van Berlijn.
122: ZIYANG, ZHAO - Staatsgevangene no 1.
4638: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Nederland in den oorlog.
5122: ZORN, GERDA & GETRUD MEYER - Frauen gegen Hitler.
5231: ZUIDHOEK, ARNE - Piet Hein en de Zilvervloot.
4240: ZUMWALT, ELMO R. - On Watch, a memoir.
5576: ZWAAN, J. E.A. - Oorlog en verzet in Nederlands-Indie, 1941-1949.
4351: ZWIEDINECK-SUDENHORST, H. - Kriegsbilder aus der Zeit der Landsknegte.
3387: ZWIEDINECK-SUDENHORST, HANS VON - Erzherzog Johann im Feldzuge von 1809.
3563: ZWITSER, DRS. H.L. (RED.) - Mededelingen van de sectie Mil. Geschiedenis.
3385: ZWITSER, DRS. H.L. (ED.) - Documenten Eerste politionele actie.
5574: ZWITZER, H.L. - Comptabiliteit in uniform.

5/9