Jomini, Military history books
Arnhemseweg 60, 3832 GN Leusden, The Netherlands +31 (0)6-10161140            Email: Onno@Jomini.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6279: ONBEKEND - TM 9-3071-1.
5432: ONBEKEND - Oefeningen ter voorbereiding.
2156: ONBEKEND - Handleiding onderhoud etc...
2157: ONBEKEND - Handleiding Instructie.
6444: ONBEKEND - TM 9-6093-6-1.
4899: ONBEKEND - Constructietekening Kanon Br. Van 12cm K. Achterlaad.
6686: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift materieelparken.
4633: ONBEKEND - Instruction Provisoire.
4636: ONBEKEND - Ontgoochelingen.
6194: ONBEKEND - Regiment 99.
3956: ONBEKEND - Instruction Provisoire Combat offensif.
6371: ONBEKEND - VS 2-1350 Handboek soldaat.
6784: ONBEKEND - TM 9-6067.
5534: ONBEKEND - Recueil Militair deel I.
1098: ONBEKEND - IK 11-519/4.
1103: ONBEKEND - Vorschriften fur den Unterricht.
1115: ONBEKEND - Detaillijst affuit Ring CPL.
6515: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77a.
6363: ONBEKEND - VS 11-12.
644: ONBEKEND - Leidraad voor het onderricht.
6364: ONBEKEND - VS 11-21/1.
4177: ONBEKEND - TM 5-4060.
6443: ONBEKEND - TM 9-3305.
6674: ONBEKEND - Handboek voor den soldaat deel IV.
6675: ONBEKEND - Beschrijving en gebruiksaanwijzing Kompas M.22.
6771: ONBEKEND - Handboek voor den soldaat, deel I.
2551: ONBEKEND - Bomber Command.
6280: ONBEKEND - TM 9-1837D.
6281: ONBEKEND - TM 9-6013.
6282: ONBEKEND - TM 9-6129.
6283: ONBEKEND - TM 9-7002.
6600: ONBEKEND - Algemeen schietvoorschrift nr. 89a.
3725: ONBEKEND - Reglement op den inwendigen dienst.
3720: ONBEKEND - Grondslagen voor de opleiding.
3721: ONBEKEND - Wenken.
3722: ONBEKEND - Wenken.
3723: ONBEKEND - Reglement op den inwendigen dienst.
3724: ONBEKEND - Aanhangsel Reglement op den inwendigen dienst.
5434: ONBEKEND - Voorschrift Verbindingsdienst.
4115: ONBEKEND - Notice provisoire.
4278: ONBEKEND - Reglement de manoeuvre de lártillerie.
5247: ONBEKEND - IK 2-1250 Leidinggeven.
5850: ONBEKEND - Tekst van de wet op de Krijgstucht.
6130: ONBEKEND - Algemeen Marine-Vademecum.
6497: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Revolver (.38 inch).
6604: ONBEKEND - Handleiding gevecht der groote eenheden.
5842: ONBEKEND - TM 11-600.
1008: ONBEKEND - Das Theo Matejko buch.
4330: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Handgranaten.
5930: ONBEKEND - D.V.E. nr. 250 Anleitung fur den Kampf um Festungen.
5929: ONBEKEND - Ausrustungssatze des Pionierswesens.
6739: ONBEKEND - VS 9-549/ 1/2.
6513: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77b.
1374: ONBEKEND - Voorschrift Verzameling van pioniertechnische gegevens.
5435: ONBEKEND - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling.
5433: ONBEKEND - Voorschrift geweervechten.
3506: ONBEKEND - Ontwerp voorschrift toepassing vuurkracht.
6366: ONBEKEND - VS 11-11.
6367: ONBEKEND - VS 2-1351 Handboek voor het kader.
1885: ONBEKEND - Taschenkarte Infanterie Nr.1.
6676: ONBEKEND - Beschrijving en gebruiksaanwijzing Kompas M.22.
4987: ONBEKEND - Enkele bepalingen van belang.
6087: ONBEKEND - IK 11-7 memorandum voor radiotelefonie.
6088: ONBEKEND - IK 11-6 memorandum.
5384: ONBEKEND - Nederlandsch-Duitsch Goederentarief.
6537: ONBEKEND - Voorschrift optisch seinen.
5202: ONBEKEND - Voorschrift 1547A Luchtfotolezen.
3527: ONBEKEND - Voorwaarts christensoldaten.
6514: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77a.
6538: ONBEKEND - Voorschrift africhten van legerpaarden.
6741: ONBEKEND - 1 TH9-0472.
6743: ONBEKEND - Platen Handboek Genietroepen.
6799: ONBEKEND - Oefenaanwijzing No. 18, opleiding sluipschutters.
6790: ONBEKEND - Voorschrift politiek politioneele taak leger.
5076: ONBEKEND - Small arms training (weapon training).
5128: ONBEKEND - Zakboekje.
5535: ONBEKEND - Recueil Militair deel I.
6664: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift schootstafel mortier van 8.
4744: ONBEKEND - Instructiekaart IK 11-406.
1570: ONBEKEND - Aide-memoire voor SFOR-commandanten.
6372: ONBEKEND - VS 2-1351 Handboek voor het kader.
4989: ONBEKEND - 1 TH 9-0264 Cabine, standaard KL.
4715: ONBEKEND - Target: Germany.
4173: ONBEKEND - VS 5-20 Camouflage.
327: ONBEKEND - Handleiding VR-2-1250-2.
6144: ONBEKEND - TM 9-7005.
6666: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Pioniers.
4178: ONBEKEND - TM 5-4024.
6442: ONBEKEND - TM 9-3033.
6688: ONBEKEND - TM 9-3004.
6518: ONBEKEND - Voorschrift onderricht paardrijden.
2410: ONBEKEND - Reglement sur les exercice.
2411: ONBEKEND - Reglement sur les exercices et les manouvres.
2412: ONBEKEND - Reglement manoeuvres de l'infanterie.
5739: ONBEKEND - Military Vehicle prints.
4062: ONBEKEND - Aanvalsmiddelen.
6742: ONBEKEND - Voorschrift pistool F.N. model 10 en 22.
5851: ONBEKEND - Regeling uitrusting 1953.
4447: ONBEKEND - Schlag nach uber die Sovjetunion.
4390: ONBEKEND - Voorschrift 1584.
5928: ONBEKEND - A-053/1/401 Radiologisch-chemisches Feldlabor.
2310: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77g.
3663: ONBEKEND - Algemeen schietvoorschrift nr. 89f.
3978: ONBEKEND - Geuzenliedboek, derde vervolg.
3979: ONBEKEND - De slag om Groot-Brittannie.
5379: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77b.
5248: ONBEKEND - Handboek soldaat VS 2-1350.
3498: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen.
3499: ONBEKEND - Oefenaanwijzing nr 88 Legering.
3500: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Gezondheidsleer.
6696: ONBEKEND - TM 9-6113 persicope M4A1.
1118: ONBEKEND - Detaillijst affuit, mitrailleur, .50.
1121: ONBEKEND - Technische handleiding 1/2 TH 11-518.
1211: ONBEKEND - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling (2 delen).
1212: ONBEKEND - Eerbewijzen en het ceremonieel.
1217: ONBEKEND - Oefeningsaanwijzing no.6.
1220: ONBEKEND - Artillerie, ontwerpvoorschrift, No. 2276.
978: ONBEKEND - 150 jaar Koninklijke Landmacht.
5730: ONBEKEND - GL-9-513A Pistool M46, Browning.
3968: ONBEKEND - Algemeen schietvoorschrift nr. 89e.
2841: ONBEKEND - Handleiding militair tuchtrecht.
2843: ONBEKEND - Leidraad voor het onderricht.
1500: ONBEKEND - Voorschrift 1688, Camouflage.
2963: ONBEKEND - Mitten in Deutschland.
6495: ONBEKEND - Handleiding Gasbeschermingsdienst.
5844: ONBEKEND - IK 5-129 wegverkenning en route-klassificatie.
6503: ONBEKEND - Am Urdeutschen Weserstrom.
2216: ONBEKEND - The holy war, june 67.
221: ONBEKEND - Dutchbat, in vredesnaam.
6146: ONBEKEND - TM 9-1837A.
1722: ONBEKEND - Voorschrift Rivierovergangen.
5679: ONBEKEND - Handbuch der Arbeitstechnik.
747: ONBEKEND - Veldzakboek VS 2-1392.
755: ONBEKEND - Ceremoniele uniformen.
5603: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77h.
6208: ONBEKEND - VS 10-20.
2320: ONBEKEND - The air officer's guide.
1370: ONBEKEND - TM 5-9956/TO 19-40-36.
2614: ONBEKEND - Handleiding vooroefeninginstituut deel I-III.
5672: ONBEKEND - Uitreksel Voorschrift Berichtenwisseling.
5671: ONBEKEND - Voorschrift Geheime Berichtenwisseling.
5667: ONBEKEND - Landmacht- en Luchtmachtorders 1953 beknopte uitgave.
5668: ONBEKEND - Voorschrift voor de gymnastische oefeningen deel II.
928: ONBEKEND - The evening Telegram.
929: ONBEKEND - Vrij Nederland.
797: ONBEKEND - VS 2-1500 Reglement Inwendige dienst.
801: ONBEKEND - Instructiekaart IK 10-559.
802: ONBEKEND - Instructiekaart IK 10-561.
803: ONBEKEND - Instructiekaart IK 5-128.
806: ONBEKEND - Instructiekaart IK-5-126.
808: ONBEKEND - Instructiekaart IK 11-366/3.
809: ONBEKEND - Onderhoudskaart OK 11-350/2.
2899: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Gezondheidsleer.
3014: ONBEKEND - Voorlopigvoorschrift 1506, Mortier van 5.
2851: ONBEKEND - Uitreksel Voorschrift Berichtenwisseling.
2852: ONBEKEND - Werkvoorschrift terreindienst.
2853: ONBEKEND - Voorlopige wijzigingen schietvoorschrift.
5186: ONBEKEND - Handboek voor het dienstplichtig kader.
2884: ONBEKEND - Seinvoorschrift 1915.
2838: ONBEKEND - Handboek voor de chauffeur.
2839: ONBEKEND - Voorschrift 1590.
280: ONBEKEND - Fragen an die Deutsche geschichte.
2781: ONBEKEND - Voorschrift 1300-2 Koreaanse oorlog.
2738: ONBEKEND - Oorlogsvoorbeeld van een compagnie in de aanval.
2741: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift voor den 2-inch mortier.
2744: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77d.
2730: ONBEKEND - Voorschrift Verbindingsdienst.
2734: ONBEKEND - Reglement bereden artillerie I.
2736: ONBEKEND - Oorlogsvoorbeeld van een compagnie in de aanval.
2737: ONBEKEND - Oorlogsvoorbeeld van een compagnie in de aanval.
2706: ONBEKEND - VS 5-57.
2696: ONBEKEND - Leidraad theorieen, enz. Infanterie.
2655: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift wapenopleiding.
2653: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Handgranaten.
6498: ONBEKEND - Voorlopig voorschrift Geweer Lichte vuurwapenen.
3970: ONBEKEND - Aide-memoire de campagne.
5935: ONBEKEND - UMG-pi.
6679: ONBEKEND - Handleiding maatschappelijk verkeer Marine-officieren.
5403: ONBEKEND - Herstelwetgeving, deel I.
6336: ONBEKEND - KNIL gedenkboek Korps beroepsofficieren.
3637: ONBEKEND - Voorschrift oorlogsbeheer motormaterieel.
1372: ONBEKEND - ENG 7 & 8 8-9051.
3114: ONBEKEND - Handleiding Gasbescherming deel I.
3160: ONBEKEND - Voorloopig Exercitie-reglement.
3161: ONBEKEND - Reglement betreffende de krijgstucht.
3162: ONBEKEND - Algemeen Oefenvoorschrift.
3163: ONBEKEND - Verzameling van wetten en besluiten.
3164: ONBEKEND - Handboek Veteraan.
3165: ONBEKEND - Ontwerp voorschrift vuren op luchtdoelen.
3166: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift wapenopleiding.
3168: ONBEKEND - Instructieboek voor de chauffeur.
3186: ONBEKEND - Catalogue of the German NATO vehicles.
3264: ONBEKEND - Mobilisatieklanken.
3266: ONBEKEND - Voorlopige wijzigingen schietvoorschrift.
3273: ONBEKEND - Voorschrift 1688, Camouflage.
5931: ONBEKEND - H.Dv.100/1 Ausbildungsvorschrift fur Krankentrager.
6599: ONBEKEND - Algemeen schietvoorschrift nr. 89c.
6692: ONBEKEND - TM 9-6037 Telescopes mount M96.
6693: ONBEKEND - TM 9-6047 Telescopes M60.
6694: ONBEKEND - TM 9-6113 persicope M4A1.
5240: ONBEKEND - 1 TH 9-3550 Land Rover.
6084: ONBEKEND - Key to green pack.
5158: ONBEKEND - 3 TH 9-3570 Land Rover algemene dienst.
1886: ONBEKEND - Taschenkarte Fliegerabwehr Nr.1.
1888: ONBEKEND - Taschenkarte ABC-abwehr.
1889: ONBEKEND - Taschenkarte Fernmeldedienst.
1916: ONBEKEND - IK 9-21/1 Centurion Mk V.
1930: ONBEKEND - La Canada en Guerre.
1932: ONBEKEND - VR 2-1120/10 Velddienst.
3056: ONBEKEND - 1 TH 904402 Mercedes-Benz 290 GD.
2900: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Dienst in de tropen.
1862: ONBEKEND - 2 TH 5-1165.
1375: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift geimproviseerde bruggen.
1376: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift zware vlotten.
1377: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift zware vlotten.
1378: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen.
1379: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen.
1385: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Watervoorziening.
5422: ONBEKEND - Radio- en lijnverbindingsschema's.
1831: ONBEKEND - 1 TH 001914 Mercedes-Benz L508D.
1840: ONBEKEND - OK 903070 Genietank Leopard 1.
1841: ONBEKEND - OK 903024 Brugleggende tank Leopard 1.
1842: ONBEKEND - Leidraad maritiem optreden.
6535: ONBEKEND - Voorschrift optisch seinen.
6369: ONBEKEND - VS 2-1350 Handboek soldaat.
6370: ONBEKEND - VS 2-1350 Handboek soldaat.
5927: ONBEKEND - DV-052/0/007 Uberwinden von Wasserhindernissen.
4535: ONBEKEND - Soviet Spies in the shadow of the U.N..
4155: ONBEKEND - Voorschrift voor het gebruik van Luchtstrijdkrachten.
6361: ONBEKEND - VS 11-17.
5478: ONBEKEND - Consignes voor cadetten.
5533: ONBEKEND - Recueil Militair.
1371: ONBEKEND - ENG 7, 8 & 9-1229.
2300: ONBEKEND - Kijk.
3016: ONBEKEND - Reglement Infanterie I..
3398: ONBEKEND - London Naval conference.
3337: ONBEKEND - 1 TH 11-1050.
3017: ONBEKEND - Reglement Infanterie I..
3019: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift Velddienst.
6660: ONBEKEND - TM 9-2008.
494: ONBEKEND - Angola, kolonie van een diktatuur.
582: ONBEKEND - Voorschrift geweervechten.
586: ONBEKEND - Voorschrift Velddienst, deel II.
587: ONBEKEND - Voorschrift Tactisch gebruik rook.
589: ONBEKEND - Uittreksel Algemeen Oefenvoorschrift.
593: ONBEKEND - Infanterie-reglement deel II, onderdeel A.
612: ONBEKEND - Reglementen betreffende de krijgstucht.
629: ONBEKEND - Handhaving van de krijgstucht.
630: ONBEKEND - Handhaving van de krijgstucht.
633: ONBEKEND - Aanwijzingen voor de opleiding der infanterie.
636: ONBEKEND - Reglement op den garnizoensdienst.
637: ONBEKEND - Aanhangsel.
638: ONBEKEND - Reglement op den inwendigen dienst.
650: ONBEKEND - Ontwerp voorschrift Toepassing van de vuurkracht.
1462: ONBEKEND - Voorlopig voorschrift wegen en vliegvelden.
1407: ONBEKEND - Voorlopig voorschrift Wegen en vliegvelden.
5445: ONBEKEND - Detaillijst aanhanger, vracht, 1/4 ton.
4130: ONBEKEND - Osterreichisch-Ungarische Kriegsberichte Heft 2.
2308: ONBEKEND - 50 jaar niveau-opleidingen.
2323: ONBEKEND - Handboek voor den soldaat, deel I.
2327: ONBEKEND - Handleiding Gasbescherming.
3938: ONBEKEND - Handboek bereden artillerie deel III.
3945: ONBEKEND - Reglement bereden artillerie IIA.
3495: ONBEKEND - FM 30-103.
3953: ONBEKEND - Instruction sur l'employ tactique des mitrailleuses.
4032: ONBEKEND - Voorschrift Verzameling van pioniertechnische gegevens.
2046: ONBEKEND - Ontwerp-voorschrift geimproviseerde bruggen.
2049: ONBEKEND - VS 5-20 Camouflage.
2050: ONBEKEND - Adler (5 volumes).
1668: ONBEKEND - Voorschrift Velddienst, deel II.
1669: ONBEKEND - Kaarthoekmeter.
1670: ONBEKEND - Appelboekje.
1369: ONBEKEND - Handboek voor de diensten bij vredesmachten.
3949: ONBEKEND - Instruction du material de protection contre les gaz de combat.
6607: ONBEKEND - Voorlopige Aanwijzingen voor de compagniemortieren van 8.
6606: ONBEKEND - Grondslagen en Regeling.
4109: ONBEKEND - Handboek soldaat VS 2-1350.
4352: ONBEKEND - Precis des Campagnes de Gustave-Adolphe.
5756: ONBEKEND - Military Vehicle prints.
3263: ONBEKEND - Het terrein met betrekking tot het gevecht.
5567: ONBEKEND - TM 9-772 (reprint).
4213: ONBEKEND - Reglement de l'infanterie.
4321: ONBEKEND - Der Bunte Rock.
5160: ONBEKEND - 1/2 TH 9-314/271 Vrachtauto 3ton YA 314.
5023: ONBEKEND - IK 2-25 Veiligheid met munitie.
5863: ONBEKEND - Recueil militair en legerorders (2 vols.).
6747: ONBEKEND - Der Feldzug von 1866 in Deutschland.
5022: ONBEKEND - IK 2-25 Veiligheid met munitie.
4995: ONBEKEND - 1 TH 9-3580 Land Rover ziekenauto.
4687: ONBEKEND - Witboek betreffende het gebeurde.
5521: ONBEKEND - VS 2-1351-A/1.
6086: ONBEKEND - IK 2-20 persoonlijke bescherming.
6445: ONBEKEND - TM 9-6092-1-1.
3926: ONBEKEND - Mystieke wereld, jaargang 1 No. 8.
3907: ONBEKEND - Overzicht van de inkwartieringswet.
3906: ONBEKEND - Overzicht van de inkwartieringswet.
3879: ONBEKEND - VS 6-4/1, VS 6-40/2, VS 6-40/3 Schietvoorschrift Veldartillerie (3 vols.).
3875: ONBEKEND - VS 11-31.
3874: ONBEKEND - Voorlopig Voorschrift 1510, Revolver.
3871: ONBEKEND - Coastal Command.
3845: ONBEKEND - Militarischen Schriften weiland Kaiser Wilhelm des Grossens.
3818: ONBEKEND - Landmacht- en Luchtmachtorders 1953.
6782: ONBEKEND - TM 9-7009-1.
6085: ONBEKEND - IK 2-17.
6145: ONBEKEND - TM 9-7004.
4900: ONBEKEND - Constructietekening Kaissonachterwagen van 8 cm..
4902: ONBEKEND - Constructietekening Kaissonachterwagen van 8 cm..
4920: ONBEKEND - Constructietekening Munitievoorwagen.
4923: ONBEKEND - Constructietekening Brugmaterieel.
4924: ONBEKEND - Constructietekening Ponton No 1. met onderdelen.
4926: ONBEKEND - Constructietekening Ponton No 2. met onderdelen.
4930: ONBEKEND - Voorschrift Telephoonstations.
4970: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77d.
4972: ONBEKEND - Voorschrift Inrichten stellingen No.77h.
4974: ONBEKEND - Voorschrift Eerbewijzen en het Ceremonieel.
6778: ONBEKEND - TM 9-7009-1.
6777: ONBEKEND - TM 9-6159.
5845: ONBEKEND - IK 5-125 Beladen pakketten Vaste Oeverbrug.
5826: ONBEKEND - TM 9-6015.
5824: ONBEKEND - TM 11-5820-292-10.
6569: ONBEKEND - Die Schlacht in Lothringen (2 vols.).
3544: OOSTERLING, J.E. - Het korvet "Lynx" in Zuid-Amerika.
5654: OOSTROM SOEDE, H.M.L.F.E. VAN - De invloed van atoomwapens op het gebruik van zeestrijdkrachten.
561: OPSTALL, M.E. VAN - Pieter Willemsz Verhoeff.
6464: ORANGE, VINCENT - Sir Keith Park.
323: ORIFICI, DAVIDE - A guide to Mine action.
5693: ORTMANN, ERWIN - Zinnfiguren, einst und jetzt.
3036: OSANKA, FRANKLIN MARK - Modern Guerrilla warfare.
6104: OSGOOD, ROBERT ENDICOTT - Limited war.
25: OSTROVSKY, VICTOR - Het web van de Mossad.
5051: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een bourgondisch ridder over den oorlog ter zee.
6019: OUDENDIJK, K.E. (RED.) - Van oorlog en vree.
128: OUDENDIJK, DR. JOHANNA - Willem III.
5404: OUDENDIJK, K.E. - Eenzijdige ontwapening en dienstweigering.
5405: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
6773: OVERY, R.J. - The air war, 1939-1945.
2125: PAAPE, HARRY - De Geuzen.
84: PAAPE,A.H. - De jaren '40-'45.
2683: PAAPE, A.H. E.A. - Handboek van de tweede wereldoorlog.
4565: PACK, S.W.C - The battle of Matapan.
4394: PADFIELD, PETER - Dönitz, the last Führer.
6804: PAGE, ROBERT COLLIER - Air Commando Doc.
5531: PAGET, JULIAN - Counter-insurgency campaigning.
5508: PAKENHAM, THOMAS - The Boer War.
3960: PALOQUE, J. - Artillerie de campagne.
1676: PANETH, PHILIP - Winston Churchill.
5591: PANNEKOEK, ANT. - De oorlog, zijn oorsprong en zijn bestrijding.
6487: PAPE, ROBERT A. - Bombing to win.
5225: PARET, PETER - Understanding war.
6092: PARKER, GEOFFREY - Empire, war and faith in early modern Europe.
6172: PARKER, GEOFFREY - The Grand Strategy of Philip II.
6091: PARKER, MATTHEW - Monte Cassino, 1944.
5220: PARKINSON, ROGER - Clausewitz.
763: PASSCHALL, ROD - MHQ: The Quarterly Journal of Military History vol 18, nr 1.
6809: PASTOR, LUDWIG VON - Conrad von Hotzendorf.
2187: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 4.
2188: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 8.
2189: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 5.
2190: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 16.
2191: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht, no. 8.
1410: PATERS, J.D.S - De wacht, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht.
2887: PATTERSON, A. TEMPLE - Tyrwhitt of the Harwich Force.
945: PATZOLD, K & M. WEISSBECKER - Hakenkreuz und Totenkopf.
6562: PAULISSEN, M.H.P.J. (VOORWOORD) - Oost-Java.
6348: PAULISSEN, M.H.P.J. (VOORWOORD) - Oost-Java.
1796: PAWLAS, KARL. - Heeresgeschichte H 1. Uniformen und Waffen.
3826: PAXTON, ROBERT O. - La France de Vichy.
1677: PAYNE, ROBERT - Mao Tse Toeng.
1789: PEARLMAN, MOSHE - La longue chasse.
4001: PEBALL, KURT (ED.) - Private aufzeichnungen.
2241: PEELEN, TH. & A.L.J. VAN VLIET - Zwevend naar de dood.
4044: PEETERS, WILLY & JOHN BROOKS - F/A-18 A/C & CF-18C Hornet.
4648: PEGG, MARTIN - Luftwaffe Ground Attack Units 1939-45.
6774: PEGG, BILL - Sent Flying.
736: PEIJNENBURG, DRS. G.H.J.M. - Armamentarium, nr. 19.
4061: PEILLARD, LEONCE - Geschichte des U-bootkrieges.
4275: PEMSEL, HELMUT - Atlas on naval warfare.
6266: PENNINK, J.J.F. - Batavus! Waar zijn uwe Galjoenen?.
4623: PEPPY BLOUNT, R.E. - We band of brothers.
4354: PERCIN, LE GENERAL - Le Combat.
2886: PERLMUTTER, AMOS - The military and politics in modern times.
3178: PERLMUTTER, AMOS - Military and Politics in Israel.
3143: PERNET, ANDRE - Engelse vliegtuigen 1940-1945.
3144: PERNET, ANDRE - Amerikaanse vliegtuigen 1940-1945.
3145: PERNET, ANDRE - Oorlogs vliegtuigen 1914-1918.
3247: PERRAULT, GILLES - De parachutisten.
4650: PERRET, GEOFFREY - Winged Victory.
3063: PERRETT, BRIAN - German armoured cars.
6033: PERRETT, BRIAN - Fighting vehicles of the Red Army.
1207: PERRETT, BRIAN - German light panzers.
4305: PETERSON, HAROLD L. - The book of the Continental Soldier.
4309: PFLUGK-HARTTUNG, DR. J. VON - Krieg und Sieg.
3863: PHILBIN III, THOMAS R. - The lure of Neptune.
527: PHILIP SCHAFER, E. - Dertien dagen wereldgeschiedenis.
5322: PHILPOTT, BRYAN - RAF combat units SEAC, 1941-1945.
4562: PHILPOTT, BRYAN - RAF Fighter Units Europe April 1942-45.
4647: PHILPOTT, BRYAN - RAF Bomber Units 1939-42.
5324: PHILPOTT, BRYAN - RAF bomber units Europe, July 1942-1945.
1750: PIEDERIET, J. TH. M. - Gedenkboek II "Ons belang", 1929-1948.
5146: PIEKAAR, DR. A.J. - Atjeh en de oorlog met Japan.
5281: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Invasion Frankreich 1944.
5280: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Der Wustenkrieg in Afrika.
5613: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Luftkrieg, 1939-1945.
1572: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Der Zweite Weltkrieg.
1396: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Die Schlacht um Moskau.
5707: PIGNATO, NICOLA - Military Vehicle prints.
414: PIJNACKER, DR. CORNELIS - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen.
1709: PIMLOTT, JOHN - World war II in photographs.
1991: PIMLOTT, JOHN - Die Wehrmacht.
4291: PIMLOTT, JOHN - Die Wehrmacht.
4708: PIRCKHEIMER, WILLIBALD - Der Schweizerkrieg.
6621: PITT, BARRIE - Revenge at sea.
3414: PLATONOW, S.P. - Geschichte des Zweiten Weltkrieges (3 vols.).
5273: PLATT, FRANK C. - Great battles of world war I: in the air.
2082: PLEIGER, PAUL - 50 Jahre RheinMetall Dusseldorf.
5692: PLETICHA, HEINRICH - Weltgeschichte in Zinn.
6697: POETTER, GENERALLEUTNANT A. D. (VOORWOORD) - 4. Lothringischen Feldartillerie-Regiments Nr. 70.
3003: POHL, ADMIRAL HUGO VON - Aus Aufzeichnungen und Briefen.
6358: POL, P.J.F. VAN DER & N.G.A.F. MEEUWSEN - Marine emblemen (deel II).
4019: POLAK, INEZ E.A. - Heilige strijd.
4326: POLAK, LEO - Oorlogsfilosofie.
5298: POLISENSKY, J.V. - War and society in Europe.
4680: POLL, HANS - Das Land der Mitternachtssonne.
5780: POLL, W. VAN DE - Kerels van de daad.
2768: POLLEN, ARTHUR - The navy in battle.
5547: POOLMAN, KENNETH - Allied escort carriers.
6506: POOLMAN, KENNETH - The scourge of the Atlantic.
6259: POPE, DUDLEY - The battle of the River Plate.
771: POPE, DUDLEY - Guns.
3913: POPE, DUDLEY - 73 North.
4689: PORCH, DOUGLAS - The conquest of Morocco.
5720: PORCH, DOUGLAS - The French Foreign Legion.
5399: PORCH, DOUGLAS - Army and revolution, 1815-1848.
6649: PORTEN, EDWARD P. VON DER - The German navy in world war two.
6217: POSTMA, THIJS - Fokker.
2910: POSTMUS, J. - Prins willem III, een eenzaam strijder.
6044: POTGIETER, E.J. - Marten Harpertsz..
6048: POTJOMKIN, W.P. (ED.) - Geschichte der Diplomatie.
4224: POTTER, E.B. & CHESTER NIMITZ (ED.) - Sea Power.
6757: POTTLE, FREDERICK A. (ED.) - Boswell in Holland, 1763-1764.
3591: POWLEY, EDWARD B. - The naval side of King William's war.
2672: PRATT, FLETCHER - Sea power and todays war.
5014: PREBBLE, JOHN - Mutiny.
2111: PRESSER, S. - Oranje in dagen van strijd.
5571: PRESSER, J. - Napoleon, historie en legende.
1675: PRESSER, DR. J. - Napoleon, historie en legende.
6808: PRICE, ALFRED - Bomber aircraft.
6241: PRICE, ALFRED - Fighter aircraft.
4723: PRICE, ALFRED - Battle over the Reich.
5988: PRICE, DR. ALFRED - Targeting the Reich.
1601: PRICE, MARTIN - Blitz on Britain, 1939-1945.
4500: PRICE, DR ALFRED - Spitfire Mark V Aces 1941-45.
4550: PRICE, DR ALFRED - Late Marque Spitfire Aces 1942-45.
5688: PRICE, ALFRED - The bomber in World War II.
6066: PRICE, DR. ALFRED - Hurricanes in de Frontlinie.
6068: PRICE, DR. ALFRED - Pictorial History of the Luftwaffe.
5773: PRICE, ALFRED - Luftwaffe.
4474: PRICE, ALFRED - Spitfire at war: 2.
4423: PRICE, DR. ALFRED - Spitfire Mark I/II Aces 1939-41.
2801: PRICE, ALFRED - De Luftwaffe.
1901: PRICE, ALFRED - The Luftwaffe in camera.
5597: PRICE, ALFRED - Battle of Britain-day.
5095: PRITTIE, TERENCE - Deutsche gegen Hitler.
2090: PROPAGANDA KOMPANIE - Bommen op Engeland.
5294: PROSS, HARRY (INL.) - Facsimile/Querschnitt "Das Reich".
3680: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen.
5125: PRUNTEL, H. - Bereiken wat mogelijk is.
4329: PULESTON, W.D - Mahan.
202: PUTTEN, JAN VAN DER - Latijns-amerika.
918: PUTTEN, JAN VAN DER - Chili '71-74.
4276: PUYPE, J.P. E.A. - The Visser Collection (6 books).
5255: PUYPE, J.P. (SAMENSTELLING) - Arma index.
6218: PUYPE, J.P. & A.A. WIEKART - Van Maurits naar Munster.
1044: PUYPE, JAN PIET (ED.) - Het arsenaal van de wereld.
4603: PYLE, ERNIE - Last chapter.
3738: QUEX, WILLIAM LE - The invasion of 1910.
2767: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog.
1564: RAATGEVER, J.G. - De geschiedenis der garderegimenten.
5865: RAATGEVER, J.G. - Van Heiligerlee tot Korea.
953: RABEN, REMCO - Beelden van de Japanse bezetting.
4092: RABENAU, FRIEDRICH VON (ED.) - Seeckt, aus seinem Leben (2 vols.).
6634: RADDEN KEEFE, PATRICK - Chatter.
4693: RADKEY, OLIVER - The unknown civil war in Soviet Russia.
1756: RAEDER, ERICH - Mein leben (Deel I).
4538: RAEDER, ERICH - My life.
5226: RALEIGH, WALTER & H.A. JONES - The war in the air ( 2 vols.).
5417: RAMAKERS, E.P.M. E.A. - De Limburgse Jagers.
162: RANDWIJK, H.M. VAN - In de schaduw van gisteren.
33: RANKE, LEOPOLD VON - Oliver Cromwell en zijn tijd.
6405: RAVEN G.J.A. (RED.) - De kroon op het anker.
4651: RAY, JOHN - The Battle of Britain.
3514: RAYNER, D.A. - Escort.
4667: RAYNER, GEOFF - One Hurricane, one raid.
5393: REDERN, HANS VON - Die Winterschlacht in Masuren.
4366: REDLIN, REINHOLD - Die Sammlungen des Wehrgeschichtlichen Museums.
6457: REED, JAMES E. - The fighting 33rd Nomads (2 Vols.).
3453: REES, W.A. VAN - Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen (2 vols.).
2977: REES, LAURENCE - De Nazi's, een waarschuwing uit het verleden.
777: REEVES, AMBROSE - Bloedbad in Sharpeville.
2667: REGENBERG, WERNER - Beutepanzer unterm Balkenkreuz.
4628: REID, BRIAN HOLDEN - J.F.C. Fuller, military thinker.
4882: REINICKE, MAJOR - Ausbildungstafel fur die Infanterie nr. 18/18A.
4313: REM, PAUL & GEORGE SANDERS (ED.) - Lodewijk Napoleon.
3215: REMINI, ROBERT V. - The battle of New Orleans.
1689: REMY, COLONEL - La resistance.
5400: RENDALL, DAVID (ED.) - Jane's Balkans HANDBOOK.
6438: RENS, ARIE - Het regiment Huzaren Prins Alexander.
5909: REPINGTON, COL. C. A COURT - The First world war (2 vols.).
2117: RETZLAFF-KRESSE, BRUNO - Illegalitat, kerker, Exil.
5266: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht.
4945: RHEBERGEN, WIM & PETER - Vermist boven de Achterhoek.
6198: RICCIO, RALPH - Italian tanks and Fighting vehicles.
3975: RICE, DESMOND - The sinking of the Belgrano.
6137: RICH, NORMAN - Hitler's war aims.
5270: RICHELSON, JEFFREY T. - The U.S. Intelligence Community.
3545: RICHMOND, SIR H.W. - Naval training.
3789: RICHMOND, SIR HERBERT - War at sea to-day.
2771: RICHMOND, SIR HERBERT - British Strategy, military and economic.
2446: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon 1828-1928.
281: RIDDER, Q.A. DE - George Washington.
1129: RIFFAUD, MADELEINE - Bij de Vietcong in het oerwoud.
2222: RIJNHOUT, BART M. - In dienst van hun naaste.
6235: RIMMELL, RAYMOND LAURENCE - The German Army Air Service.
6245: RIMMELL, RAYMOND LAURENCE - The Royal Flying Corps.
6246: RIMMELL, RAYMOND LAURENCE - Air war over Great Britain.
6756: RINGOIR, H. - De Nederlandse infanterie.
5933: RINSKII, A. - Dewtsonka is Marinoi roshi.
5452: RITTER, GERHARD - The sword and the scepter (4 vols.).
4405: RITTMEYER, RUDOLPH - Seekriege und Seekriegswesen (2 vols.).
5649: ROBBINS, CHRISTOPHER - The Ravens.
5650: ROBBINS, CHRISTOPHER - The Ravens.
6080: ROBERTS, MICHAEL - The military revolution 1560-1660.
4069: ROBERTS OF KANDAHAR, LORD - Ein und vierzig Jahre in Indien (2 vols.).
6658: ROBERTSON, BRUCE - Halifax special.
6471: ROBERTSON, BRUCE - British military aircraft serials.
257: ROBINSON, ANTHONY - De luchtstrijdkrachten van het Warschaupact en neutraal Europa.
366: ROBINSON, ANTHONY - Gevechtsvliegtuigen met wereldfaam.
4042: ROBSON, L.L. - The First A.I.F..
1589: ROELFS, JAN - De onvergetelijke uren.
453: ROEMERS, MARTIN - De laatste lichting, afscheid van de dienstplicht.
6298: ROEVER, EDDY DE - Zij sprongen bij maanlicht.
1580: ROEVER, J.V. DE - De "Nederland" in wereldoorlog II.
433: ROGGE, O.JOHN - Van pijnbank tot hersenspoeling.
6287: ROHDE, HORST & ARMIN KARL GEIGER - Militargeschichtlicher Reisefuhrer Metz.
6274: ROHWER, J. & G. HUMMELCHEN - Chronology of the war at sea.
159: ROLAND HOLST, HENRIETTE - Gandhi.
6034: ROLAND, PAUL M. - Imperial Japanese Tanks.
1175: ROLF, DAVID - Prisoners of the Reich.
5235: ROLING, B.V.A. - Volkenrecht en vrede.
488: ROLING, PROF.DR. B.V.A. - Inleiding tot oorlog en vrede.
70: ROLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede.
6160: ROMANUS, CHARLES F. & RILEY SUNDERLAND - The China-Burma-India theater (3 vols.).
3486: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder.
559: ROMBURGH, C.G.M. & C.E. WARNSINCK DELPRAT - Tresoor der zee- en landreizen.
174: ROMEIN, JAN - Gegist Bestek.
3447: RONTELTAP, CHRIS - Armamentarium, nr. 44.
2842: RONTELTAP, CHRIS - Armamentarium, nr. 45.
5760: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De ondergang van het Tweede Keizerrijk (2 vols.).
3361: ROODHUYZEN, THEA - In woelig vaarwater.
341: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd.
6346: ROOS, G.K.R. DE - Nieuw Guinea.
5575: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als miltaire stad.
764: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als militaire stad.
85: ROOZENBEEK, H. - Tilburg als miltaire stad.
165: ROPER, TREVOR - De laatste dagen van Hitler.
5506: ROSCOE, THEODORE - Submarine Operations.
506: ROSENKRANZ, HANS - Graf Zeppelin, die Geschichte eines abenteuerliches lebens.
6073: ROSHER, HAROLD - In the Royal Naval Air Service.
4985: ROSKAM, P. EN R. FEHRES - Radar.
4344: ROSKILL, STEPHEN - Earl Beatty, the last naval hero.
4570: ROSTOW, W.W. - Pre-Invasion bombing strategy.
6051: ROTHENBERG, GUNTHER E. - The anatomy of the Israeli Army.
5529: ROTHENBERG, GUNTHER E. - The army of Francis Joseph.
6638: ROTHFELS, HANS - Carl von Clausewitz.
5396: ROTHKIRCH GRAF VON FREIHERR V. TRACH, LEONARD - Gorlice-Tarnow.
4530: ROTHMAYER, VRONI - Moni geht zum Arbeitsdienst.
6568: ROTTMANN, HAUPTMANN - Heere und Flotten aller Staaten der Erde.
2217: ROUSSEAU, MICHEL - Rommel in beeld.
2218: ROUSSEAU, MICHEL - 1941-1944, het Duitse leger in de USSR.
5702: ROY, JULES - Dien Bien Phoe.
3400: ROY, JULES - Turenne.
2663: RUDORFF, RAYMOND - War to the death.
94: RUFUS, CURTIUS - Die taten Alexanders des GroSSen, band 1 en 2.
2640: RUGE, FRIEDRICH - Rommel und die Invasion.
1493: RUGGI, RAFFAELE - Italian Colonial wars 1885/1900.
2026: RUHL, KLAUS-JORG - Die Besatzer und die Deutsche.
2600: RUHLE, ROBERT - Des Deutschen Volkes Liederschatz.
321: RULLMANN, DR. J.C. - Dr. H. Colijn.
5923: RUNCIMAN, STEVEN - De val van Constantinopel, 1453.
4862: RUST, KENN C. - Thirteenth air force story.
5101: RUST, KENN C. - fifth air force story.
4863: RUST, KENN C. - Twelfth air force story.
5102: RUST, KENN C. - Tenth air force story.
3516: RUSTOW, W. - Der Krieg gegen Russland (2 vols.).
3332: RUSTOW, W. - Krieg von 1866 in Deutschland und Italien.
6009: RUTHERFORD, WARD - Het drama van de Filippijnen.
1394: RUTHERFORD, WARD - Blitzkrieg 1940.
6772: RWALINGS, JOHN D.R. - Pictorial history of the Fleet Air Arm.
6473: RYAN, CORNELIUS - The last battle.
3672: RYSTAD, GORAN (ED.) - The Baltic in Power politics (2 vols.).
4057: SADLOWSKI, MANFRED (ED.) - Jahrbuch der Luftwaffe, Folge 13.
4522: SAKAIDA, HENRY - Japanese Army Air Force Aces 1937-45.
4417: SAKAIDA, HENRY - Imperial Japanese Navy Aces 1937-45.
3173: SALCEDO-BASTARDO, J.L. - Simon Bolivar.
6480: SALEWSKI, MICHAEL - Von der Wirklichkeit des Krieges.
2722: SALEWSKI, MICHAEL - Die Deutsche Seekriegsleitung 1935-1945 (3 vols.).
6380: SALIM, I.F.M. - Vijftien jaar Boven-Digoel.
735: SALISBURY, HARRISON - Oorlog tussen Rusland en China.
381: SAMPSON, ANTHONY - De wapenindustrie.
5815: SANDERS, JAMES - Of wind and water.
3410: SANDERSON, MICHAEL - Sea Battles, a reference guide.
4089: SANFORD TERRY, G. (ED.) - Zeebrugge and Ostend dispatches etc….
2139: SANNES, MR. H.W.J. - Onze joden en Duitschlands greep naar de wereldmacht.
3669: SAPOLSKY, HARVEY M. - Science and the Navy.
3293: SARKESIAN, SAM C. - US National Security.
4401: SAUNDERS, M.G. - Die rote Flotte.
3704: SAVORY, SIR REGINALD - His Britannic Majesty's army in Germany.
5121: SBOSNY, INGE & KARL SCHABROD - Widerstand in Solingen.
6094: SCALES, ROBERT H. JR. - Firepower in limited war.
4128: SCHAFER, HANS DIETER - Berlin im Zweiten Weltkrieg.
2631: SCHAMA, SIMON - De Amerikaanse toekomst.
3064: SCHEIBERT, MICHAEL - Radpanzer der Bundeswehr.
3614: SCHEIBERT, MICHAEL - Waffentrager Wiesel 1.
3615: SCHEIBERT, HORST - Beutepanzer unterm Balkenkreuz.
2554: SCHEIBERT, HORST - Panzerkampfwagen Skoda 35 (t).
2693: SCHEIBERT, HORST - Panzer-grenadier-division GrossDeutschland.
5515: SCHEIBERT, HORST - Kampfpanzer III.
3668: SCHELLMANN, HOLM - Die Luftwaffe und das "Bismarck"-unternehmen.
3295: SCHELTEMA, MR. JACOBUS - Toevoegsels tot het werk.
4287: SCHELVEN, A.L. VAN - Philips van Almonde.
6700: SCHENK, ERWIN - Der Fall Zabern.
156: SCHENK (RED.), M.G. - Geuzenliedboek 1940-1945.
442: SCHENK, M.G. - Geuzenliedboek 1940-1945.
5211: SCHERR, JOHANNES - Blucher, seine Zeit und sein Leben.
5124: SCHEURIG, BODO (ED.) - Deutscher Widerstand, 1938-1944.
5767: SCHIEDER, WOLFGANG - Erster Weltkrieg.
417: SCHILDER, G.G. (RED.) - De reis van W.H. de Vlamingh, twee delen.
2615: SCHILLING, D.H. - De reserve laat zich niet gebruiken.
100: SCHILT, JAN - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
246: SCHLABRENDORFF, F. V. - Officieren tegen Hitler.
29: SCHLESINGER JR., ARTHUR M. - De duizend dagen.
5885: SCHNEIDER, WOLFGANG - Tigers in combat II.
6439: SCHNEIDER, DIPL. ING. HELMUTH - Flugzeug-typenbuch.
5573: SCHNEIDERS, A.J. (ED.) - Herrijzenis.
6576: SCHNELL, DR. KARL - Die Schlacht bei Worth.
4078: SCHOEMAKER, J.P. - De Groote en kleine oorlog in Nederlandsch Indie.
6389: SCHOENMAKER, BEN (ED.) - Vredesmacht in Libanon.
6323: SCHOENMAKER, DRS. B. & DRS. J.P.C.M. VAN HOOF - 200 jaar Rijdende artillerie.
5600: SCHOENMAKER, WIM & THIJS POSTMA - Aviateurs van het eerste uur.
6615: SCHOENMAKER, DRS. B. & DRS. J.P.C.M. VAN HOOF - 200 jaar Rijdende artillerie.
6608: SCHOKKING, G.R.L. - Tactische sytemen.
4288: SCHOM, ALAN - One hundred days.
5486: SCHOONOORD, D.C.L. - Dutchbat III en de bevolking:.
4369: SCHOTT, RUDOLF - Die Sammlungen des Wehrgeschichtlichen Museums.
4911: SCHRAMM, WILHELM VON - Clausewitz, Leben und Werk.
3467: SCHRODER, G. - Schriften Friedrich de Grossen, 1786-1886.
3004: SCHUDDEKOPF, OTTO ERNST - Die Britische Marinepolitik, 1880-1918.
6018: SCHULTEN, DR. C.M. - Met vliegende vaandels en slaande trom.
756: SCHULTEN, DR. C.M. - Grendiers en jagers in Nederland.
269: SCHULTEN, DR. C.M. - Jhr. P.J.Six.
5047: SCHULTEN, C.M. - Contribution a l'etude des termes militaires francais en neerlandais.
6103: SCHULZ, HUGO - Kulturbilder, Blut und Eisen (2 vols.).
5758: SCHURMAN, DONALD M. - Julian S. Corbett, 1854-1922.
6557: SCHUSSLER, G.L. - Naar eer en geweten.
6558: SCHUSSLER, G.L. - Naar eer en geweten.
952: SCHUURMANS, W.M.J. (ED.) - Gastvrijheid Lodge.
2630: SCHWARTE, M. - Die Militarischen Lehren des Grossen Krieges.
1981: SCHWARZENFELD, GETRUDE VON - Karel de vijfde, vader van Europa.
20: SCHWARZKOPF, H. NORMAN - Er is geen held voor nodig.
6540: SCOTT, STUART R. - Battle-axe Blenheims.
491: SCULLARD, H.H. - Kleine atlas.
5318: SCUTS, JERRY - Luftwaffe bomber units , 1939-1941.
4546: SCUTTS, JERRY - Mustang Aces of the Ninth & Fifteenth Air Forces & the RAF.
6063: SCUTTS, JERRY - Duitse Nachtjagerazen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4642: SCUTTS, JERRY - Luftwaffe Fighter Units Europe, 1939-41.
4432: SCUTTS, JERRY - Mustang Aces of the Eighth Air Force.
45: SEALE, PATRICK - Met bloed geschreven.
6458: SEARBY, JOH - The bomber battle for Berlin.
6671: SEARS, STEPHEN W. - Gettysburg.
2595: SEATON, ALBERT - Die Armeen des Deutschen Reiches.
5742: SEATON, ALBERT - The horsemen of the steppes.
836: SEATON, ALBERT & JOAN - The soviet army.
3513: SEATON, ALBERT - Stalin as warlord.
4081: SEECKT, GEN.OBERST VON - Moltke, ein Vorbild.
6593: SEGUR, PAUL PHILIPP, GRAFEN VON - Die erinnerungen des Generals.
4355: SEIDLER, FRANZ W. - "Deutscher Volkssturm".
6032: SENGER UND ETTERLIN, F.M. VON - Kampf Panzer 1916-1966.
570: SETTON, KENNETH M. - The age of chivalry.
6159: SEYFFARDT, A.L.W. EN C.L. VAN PESCH - Handboek voor officieren der artillerie.
6609: SHARON, ARIEL - Warrior.
2556: SHAWCROSS, HARTLEY - Nurnberg.
4657: SHEDDAN, C.J. - Tempest Pilot.
1787: SHEPPARD, BOB - Bob Sheppard, Mission secrets et deportation.
1788: SHEPPARD, BOB - Bob Sheppard, Mission secrets et deportation.
5940: SHERMAN, WILLIAM T. - Personal memoirs of William T. Sherman.
4134: SHIBER, ETTA (E.A.) - Achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog.
4476: SHIRER, W.L. - The rise and fall of the Third Reich.
664: SHIRER, W.L. - Opkomst en ondergang van het derde rijk.
5362: SHORES, CHRISTOPHER - Duel for the sky.
6226: SHORES, CHRISTOPHER - Messerschmitt Bf109.
6227: SHORES, CHRISTOPHER - Focke-Wulf Fw 19A/F/G.
5319: SHORES, CHRISTOPHER - Luftwaffe fighter Units Europe 1942-1945.
5315: SHORES, CHRISTOPHER - USAAF fighter Units MTO 1942-1945.
5009: SHORES, CHRISTOPHER - Spanish Civil war air forces.
5010: SHORES, CHRISTOPHER - Luftwaffe Fighter units Russia 1941-45.
5468: SHUKMAN, HAROLD (ED.) - Stalin's generals.
6349: SIDES, HAMPTON - Spooksoldaten.
1984: SIKORSKI, WERNER - Checkpoint Charlie und die Mauer.
6173: SIMPKIN, RICHARD - Deep Battle.
5914: SIMS, REAR-ADMIRAL US NAVY W.S. - The victory at sea.
5655: SJERP, B. - De gestalte der zeemacht.
230: SLUITERS E.A., A. VAN - Jaarboek 1990/1991 stichting Menno van Coehoorn.
4080: SMALL, R.C. - Crusading warfare.
124: SMEDTS, MATHIEU - Den vaderlande getrouwe.
273: SMEDTS, MATHIEU - Den Vaderlande Getrouwe.
4243: SMETHURST, RICHARD J. - A social basis for Prewar Japanese militarism.
5588: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
6041: SMIT, MR. DR. C. - De buitenlandsche politiek van Nederland.
169: SMIT, MR. DR. C. - De liquidatie van een imperium.
5350: SMITH, PETER C. - Dive Bombers in action.
6734: SMITH, E.D. - Malaya and Borneo.
4666: SMITH, RICHARD C. - RAF Duxford.
5769: SMITH, PETER C. - Impact.
4527: SMITH, GADDIS - Britain's clandestine submarines 1914-1915.
4460: SMITH, PETER C. - Jungle Dive Bombers at war.
6233: SMITH, PETER C. - The story of the Torpedo bomber.
6031: SMITH, E.D. - Malaya and Borneo.
87: SMITH, HAZEL ED. - Democracy and international Relations.
526: SMITH, DANNY - Verdwenen held.
5615: SMITH, PETER C. - Stuka.
5070: SMITH, PETER C. - Vengeance!.
2120: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld.
317: SMULDERS, R.M. - Een stem uit the veld.
659: SNETHLAGE, DR. J.L. - Montesquieu.
5463: SNIJDERS, W.G.F - Rumenie in den Wereldoorlog.
131: SOETERS (EDS.), J.L. - NL ARMS 1997, the Bosnian Experience.
4371: SOKOL, HANS HUGO - Des Kaisers Seemacht.
5461: SONDHAUS, LAWRENCE - Franz Conrad von Hotzendorf.
3866: SONDHAUS, LAWRENCE - Naval warfare, 1815-1914.
4992: SPAIGHT, J.M. - The sky's the limit.
5135: SPALINGER, ANTHONY J. - War in ancient Egypt.
3220: SPANIER, JOHN W. - The Truman-MacArthur controversy.
3132: SPAULDING, O.L. E.A. - Warfare.
4590: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes.
1359: SPENCE, JONATHAN - Mao.
5622: SPIELBERGER, WALTER J. & PETER CHAMBERLAIN - Schutzenpanzerwagen SD Kfz 251/SdKfz 250.
5882: SPIELBERGER, WALTER J. - Die PanzerKampfwagen 35(t) und 35 (t).
5620: SPIELBERGER, WALTER J. & JOHN MILSOM - Elefant and Maus (+E-100).
6278: SPIELBERGER, WALTER J. - Kampfpanzer Leopard 1.
5511: SPIELBERGER, WALTER J. - Militarfahrzeuge von Krauss-Maffei bis 1945.
1919: SPIELBERGER, WALTER J. - Kraftfahrzeuge und Panzer.
209: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
206: SPITS, F.C. - De wereld na de oorlog.
5053: SPOONER, TONY - Coastal ace.
5493: SPOONER, TONY - Night fighter ace.
4793: SPOOR-DIJKEMA, MANS - Achteraf kakelen de kippen.
6580: SPORLEDER, FR. - Graf Haeseler-Anekdoten.
4817: SPRANG, ALFRED VAN - Wij werden geroepen.
1004: SPRANG, ALFRED - Laatste acte.
2908: SPRANG, ALFRED VAN - Wij werden geroepen.
2599: SPRUIJT, DR. A. - Militaire procedures.
4462: SPURDLE, BOB - The blue Arena.
1176: STADDEN, CHARLES (E.A) - Diverse Engelse regimenten.
5287: STAFFORD, GENE B. - Aces of the Eighth.
2072: STAMMLER, WOLFGANG UND RUTH WESTERMANN - Uns tragt ein Glaube.
6722: STAMP, GERD (ED.) - Clausewitz im Atomzeitalter.
5816: STANAWAY, JOHN - Cobra in the Clouds.
4421: STANAWAY, JOHN - Mustang and Thunderbolt Aces of the Pacific and CBI.
4433: STANAWAY, JOHN - P-38 Lightning Aces of the ETO/MTO.
6710: STARKEY, ARMSTRONG - European and Native American Warfare.
4497: STARP, MR. J.E V.D. - Het Englandspiel, Demasque der Vau-mannen.
1449: STAUBER, DR. - Schlachten des Weltkrieges: Jildirin.
282: STEENDEREN, C. VAN - Luchtvaart jaarboek '47.
91: STEENHORST, RENE - Joseph Luns.
4043: STEGEMANN, HERMANN - Der Krieg (2 vols.).
6642: STEIN, GEORGE H. - The Waffen SS.
3257: STEIN, DR. VON - Erlebnisse und Betrachtungen.
6151: STEINBECK, JOHN - Bombs away.
6285: STEINERT, MARLIS G. - Die 23 tage der Regierung Donitz.
6180: STEININGER, R. & H.SCHWAN - De bevrijding van Europa.
2104: STENGER, ALFRED - Schlachten des Weltkrieges: Reims 1918.
4519: STENMAN, KARI & KESKINEN, KALEVI - Lentolaivue 24.
4418: STENMAN, KARI & KESKINEN, KALEVI - Finnish Aces of World War 2.
6065: STENMAN, KARI & KESKINEN, KALEVI - Finse azen uit de Tweede Wereldoorlog.
5763: STEPHENS, GLENN A. - Kriegies, caterpillars and Lucky Bastards.
1508: STERN, ROBERT C. - Air war over the Pacific.
2648: STEVENSON, WILLIAM - 90 minutes at Entebbe.
5799: STEWART, ROBERT - Corps of Cadets.
5764: STEWART, ADRIAN - Guadalcanal.
6026: STOCK, JAMES - Het beleg van Tobroek.
2424: STOCK, JAMES W. - Zeebrugge en Oostende 1918.
2328: STOCK, JAMES W. - Zeebrugge en Oostende 1918.
3771: STOCKLEIN, DR. HANS - Der Deutschen Nation Landsknecht.
4079: STOECKER, SALLY - Forging Stalin's Army.
6646: STOESSINGER, JOHN G. - Why nations go to war.
4085: STOFFEL, COLONEL BARON - Rapports militaires, ecrits de Berlin.
1360: STOKESBURY, JAMES L. - A short history of World war II.
5744: STOUT, NEIL R. - The Royal Navy in America.
2997: STRABOLGI, LORD - Battle of the River Plate.
6746: STRABOLGI, LORD R.N. - The campaign in the Low Countries.
5901: STRACHAN, HEW - Financing the First World War.
6484: STRAUB, F.J. (VOORWOORD) - Schicksalfragen der Gegenwart (4 vols.).
6647: STRAUSS, BARRY - The Spartacus war.
6486: STRAWSON, JOHN - Hitler as military commander.
4033: STROBINGER, RUDOLF - Stalin enthauptet die Rote Armee.
1448: STRUTZ, GEORG - Schlachten des Weltkrieges: Macedonien.
6421: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden.
5062: STURGKH, JOSEF GRAF - Politische und Militarische Errinnerungen aus meinem Leben.
5943: STURMER, MICHAEL - The German century.
6229: STURTIVANT, ROY - Fleet air arm.
4950: SUCHOMLINOW, W.A. - Erinnerungen.
201: SULZBERGER, CYRUS - De koudste oorlog.
337: SULZBERGER, C.L. - Geillustreerde geschiedenis.
845: SWART, MR. P.C. (HOOFDRED.) - Nieuwe Rotterdamsche Courant.
848: SWART, MR. P.C. (HOOFDRED.) - Nieuwe Rotterdamsche Courant.
851: SWART, MR. P.C. (HOOFDRED.) - Nieuwe Rotterdamsche Courant.
3320: SWIETEN, J. VAN - De waarheid over onze vestiging in Atjeh.
3389: SWIETEN, J. VAN - J. van Swieten contra G.M. Verspyck.
6396: SWINSON, ARTHUR - De val van Singapore.
3074: SWINSON, ARTHUR - De val van Singapore.
1980: SWINSON, ARTHUR - Mountbatten.
3757: SWINSON, ARTHUR - Mountbatten.
2804: SWINSON, ARTHUR - De val van Singapore.
3840: SWINSON, ARTHUR E.A. - Nuremberg, Hiroshima.
3792: SYBEL, HEINRICH VON - Prinz Eugen von Savoyen.
3382: SYMONS, JULIAN - Buller's campaign.
6272: SZCZESNIAK, BOLESLAW B. - The knights hospitallers in Poland and Lithuania.
3425: SZERKOWSKI, CH. - Zij, die voor u paraat stonden.
3455: T.J. STIELTJES - Is Nederland nog te verdedigen?.
5049: T 124 - Sea Power.
5466: TAAFFE, STEPHEN R. - MacArthur's Jungle war.
6775: TANTUM, W.H. IV & E.J. HOFFSCHMIDT (ED.) - The rise and fall of the German Air Force.
4368: TAUBE, ANGELIKA - Festung Konigstein.
2118: TAYLOR, JAMES & WARREN SHAW - Dictionary of the Third Reich.
4055: TAYLOR, RICHARD J.H. (ED.) - Jane's aviation review.
5687: TAYLOR, JOHN W.R. & PHILIP J.R. MOYES - Pictorial history of the RAF.
4711: TAYLOR, TELFORD - Sword and Swastika.
2657: TAYLOR, REX - Michael Collins.
1924: TAYLOR, A.J.P. - The Russian war, 1941-1945.
3517: TAYSEN, V. - Friedrich der Grosse, militarische schriften.
4250: TEITLER, G. - Vlootvoogd in de knel.
1811: TEMMING, ROLF - Dampflokomotiven.
4611: TERRAINE, JOHN - The right of the line.
1202: TESTAS, GUY EN JEAN - Conquistadores en indianen.
538: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude Nazi's.
4375: THEOBALD, ROBERT A. - The Final Secret of Pearl Harbor.
2065: THIES, JOCHEN - Sudwest Deutschland, Stunde Null.
1315: THOMAS, VINCENT (ED.) - The almanac of Seapower 1990.
4073: THOMAS, HUGH - The Spanish civil war.
1594: THOMAS, GORDON E.A. - De vernietiging van Hiroshima.
4559: THOMAS, ANDREW - Gloster Gladiator Aces.
554: THOMAS, H.C. & W.A. HAMM - Civilization in transition.
5503: THOMPSON, CHARLES J. - Wings.
4384: THOMPSON, I.A.A. - War and government in Habsburg Spain.
1954: THOMPSON, R.W. - D-Day.
2604: THOMPSON, R.W. - D-Day.
5413: THOMPSON, MARK - The White war.
2208: THOMPSON, R.W. - Montgomery.
2811: THOMPSON, R.W. - Montgomery.
2698: THOMPSON, R.W. - D-Day.
6027: THOMPSON, LOGAN - Guns.
4780: THOMPSON, WARREN - P-61 Black Widow units.
4607: THREULSEN, RICHARD - Mediterranean sweep.
3770: THUCYDIDES - The Peloponnesian war.
6105: TIEHATTEN, RIEN - Kroniek van de vliegbasis Twenthe.
4673: TILLMAN, BARRETT - The Dauntless dive bomber of World war II.
4556: TILLMAN, BARRETT - Helldiver Units of World War 2.
4555: TILLMAN, BARRETT - Wildcat Aces of World War 2.
4778: TILLMAN, BARRETT - SBD Dauntless Units of World War 2.
4816: TILLMAN, BARRETT - TBF/TBM Avenger Units of World War 2.
4512: TILLMAN, BARRETT - Hellcat Aces of World War 2.
4614: TILLMANN, BARRETT - Dauntless.
2102: TILO VON KALM, OSKAR - Schlachten des Weltkrieges: Gorlice.
50: TINKER, HUGH - A message from the Falklands.
5867: TIRPITZ, A. VON - Erinnerungen.
5716: TIRPITZ, A. VON - Politische dokumente.
6101: TIRPITZ, A. VON - Politische documenten.
920: TJULPANOW, SERGEJ - Deutschland nach dem kriege.
1713: TOEBOSCH, J.A.P. ELNT - Opdracht tot inleveren kleding.
6232: TOECHE-MITTLER, J. - Armeemarsche (3 vols.).
1513: TOFFLER, ALVIN & HEIDI - War and anti-war.
4387: TOLAND, JOHN - Bastogne.
1459: TOLAND, JOHN - Adolf Hitler, het einde van een Mythe.
160: TOLAND, JOHN - De slag om Europa 1945.
4374: TOLAND, JOHN - Infamy.
5025: TOLIVER, RAYMOND & TREVOR J. CONSTABLE - Blond Knight of Germany.
5020: TOLSTOY, NICOLAY - De nacht van de lange messen.
3546: TOMASSON, KATHERINE & FRANCIS BUIST - Battles of the '45.
6477: TOMS, CAREL - Hitler's fortress Islands.
6276: TOUZIN, PIERRE - Les Vehicules Blindes Francais.
5003: TREADGOLD, WARREN - Byzantium and its army.
1768: TREES, W. - Nederland bevrijd.
2812: TREMAN, ROSE - Stalin.
5308: TRENCH, CHARLES C. - The Indian Army.
949: TREUB, MR. M.W.F. - Oorlogstijd, herinneringen en indrukken.
3131: TREUE, WILHELM - Der Krimkrieg.
3326: TREVELYAN, MARIE CAROLINE - William the third and the defence of Holland.
1041: TREVOR-ROPER, HUGH (ED.) - The Goebbels diaries: the last days.
2230: TREVOR-ROPER, HUGH (ED.) - The Goebbels diaries: the last days.
3588: TREWHITT, HENRY L. - McNamara.
3903: TROGE, WALTHER - Feldherren reich.
2460: TROJCA, WALDEMAR - Demolition tanks at war.
6175: TRUMPENER, ULRICH - Germany and the Ottoman empire.
2872: TSE-TUNG, MAO - Theorie des Guerilla-krieges.
6670: TUCHMAN, BARBARA W. - De kanonnen van Augustus.
5682: TULEJA, THADDEUS - Eclipse of the German Navy.
6748: TULEJA, THADDDEUS V. - Climax at Midway.
3674: TUNNER, WILLIAM H. - Over the Hump.
4665: TURNER, JOHN FRAYN - The battle of Britain.
6124: TURNER, JOHN FRAYN - The Bader Wing.
5921: TYERMAN, CHRISTOPHER - God's war.
445: UDINK, BETSY - Vrouwen aan het front. Ooggetuigenverslagen van oorlogen, opstanden en omwentelingen.
6699: UEBERHORST, WILHELM - Morchingen.
5754: UEXKULL, DETLEV VON (ED.) - Arms and the woman.
6193: UHL, JEAN-MARIE & RAYMOND KRAEMER - Sarreguemines, hier et avant hier.
6504: UHM, P.J.M. VAN (VOORWOORD) - Het Wapen der Infanterie.
5798: UITTERHOEVE, WILFRIED - Koning, keizer, admiraal.
4192: UXKULL, BORIS - Armeen und Armouren.
712: UYS, C.J. MA - Paul Kruger.
3611: VADER, JOHN - Spitfires, vechten voor Engeland.
2717: VAGTS, ALFRED DR. - Landing Operations.
4117: VAGTS, ALFRED - The military attache.
655: VAILLANT, G.C. - The Aztecs of Mexico.
3278: VAISSEAU CASTEX, LT. DE - Les idees militaires de la Marine.
951: VALDES, HERNAN - Dagboek uit een Chileens concentratiekamp.
6426: VALKENBURG, RIK - Marinier onder de vlag.
6425: VALKENBURG, RIK - Marinier onder de vlag.
1341: VALLAUD, PIERRE - Les Francais.
4567: VAN HALL, M.C. - Admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.
198: VAN GALEN LAST - Van Sarajevo tot Hirosjima.
6596: VAN DAM VAN ISSELT, W.E. - Luitenant-generaal Wouter Cool.
2791: VAN BERGEN, LEO - De zwaargewonden eerst?.
2770: VAN DAM VAN ISSELT, W.E. - Het leven van een onderofficier.
511: VANDENBERG, PHILIPP - Ramses de grote.
5016: VANDERVORT, BRUCE - Wars of imperial conquest in Africa.
6275: VAUVILLIER, FRANCOIS - Histoire de Guerre, Blindes & Materiel.
3634: VEENENDAAL, DR. A.J. - Dagboek van Gisbert Cuper.
2649: VEGETIUS, FLAVIUS RENATUS - Military institutions of the romans.
4306: VELTZKE, VEIT (ED.) - Napoleon.
6381: VENEMA, RIEKS & JAN MEEUSEN - Losse Flodders.
6385: VENEMA, RIEKS & JAN MEEUSEN - Losse Flodders.
6758: VER ELST, ANDRE - De oorlog in de lucht en in de ruimte (deel 8).
6759: VER ELST, ANDRE - De oorlog in de lucht en in de ruimte (deel 1).
4686: VER ELST, ANDRE - De oorlog in de lucht en in de ruimte.
3421: VERBRUGGE, DR. J.F. - De slag der guldensporen.
1628: VERGERS, P. - Geschiedenis der laatste 250 jaren.
3534: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwse kaapvaart.
3379: VERHEIJEN, GIDI - Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog.
419: VERHOOG, P. - De reis van Michiel Adriaanszoon De Ruyter 1664-1665.
2284: VERMEER, EVERT - Pieter Jelles Troelstra.
5577: VERRIER, ANTHONY - Francis Younghusband and the Great game.
424: VERSEPUT, DR. J. - Mathijs Hendriksz. Quast.
2273: VERVAEKE, LEEN - De jasmijnrevolutie.
1313: VERVOORT, H. - Klein Nederlands soldatenboek.
1992: VIJVER, H. VAN DEN - Belgie in de tweede wereldoorlog.
4348: VILJOEN, B.J. - Mijne herinneringen uit den Anglo-Boeren-oorlog.
670: VISSER, FRANK - De schakel.
6417: VISSER, GERBEN - De haantjes in vogelvlucht.
6191: VLIJMEN, B.R.F. VAN - Het Bataafsche voetvolk.
2138: VOCKE, ROLAND - Frederik de Grote.
132: VOGELAAR (EDS.), A.L.W. - NL ARMS 1998.
3282: VOGT, JOSEPH - Struktur der antiken Sklavenkriege.
2119: VOLKMANN, PROF. DR. H. - Cleopatra.
1803: VON BULOW, KORVETTENKAPITAN - Marinetafel 2/3.
6286: VON MERCK, (VOORWOORD) - Der Weltkrieg, erster Band.
4204: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. E.A. - Scheepsnamen, vroeger en nu.
614: VOORST TOT VOORST, BARON J.J.G. VAN - Officiersplichten te velde.
6059: VOS, FRED - Tanks.
3386: VOSS, WILHELM VON - Der Feldzug in der Pfalz und in Baden im Jahre 1849.
2028: VOYKOWITSCH, BERNHARD - Castiglione 1796.
1333: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - De historie van de vesting Naarden.
103: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
4136: VRIES, ANNE DE - Johannes Post.
1959: VRIES, LEONARD DE - (De Londonse) Vrij Nederland.
1962: VRIES, LEONARD DE - De Wervelwind, De Vliegende hollander.
1130: VUGS, REINOLD - Operatie "Sneeuwvlok".
6724: WAALE, M.J. - De Arkelse oorlog.
3585: WAELRE, KAREL VAN - In den maalstroom van den oorlog.
2671: WAGNER, GERHARD (ED.) - Lagevortrage de Oberbefehlshabers de Kriegsmarine.
6136: WAITE, ROBERT G.L. - Vanguard of Nazism.
403: WALLACE, PROF. REBECCA - International law.
6483: WALLACH, J.L. - Kriegstheorien.
980: WALLACH, JANET & JOHN - Arafat, vriend en vijand.
3618: WALLBANK, WALTER - A short history of India and Pakistan.
6098: WALLER, JOHN H. - Beyond the Khyber pass.
5578: WALLINGA, H.T - The boarding-bridge of the Romans.
6100: WALLISCH, FRIEDRICH - Die Flagge Rot-Weiss-Rot.
4007: WALN, NORA - The approaching storm.
5313: WALPOLE, NIGEL - Voodoo warriors.
1585: WALTHER, HERBERT (ED.) - Hitler.
3181: WALZER, MICHAEL - Just and unjust wars.
6046: WANING, C.J.W. VAN & A. VAN DER MOER - Dese Aengenaeme Tocht.
2928: WARD, HARY M. - The war for independence.
6220: WARD, RICHARD - Luftwaffe.
6224: WARD, RICHARD (COMP.) - Messerschmitt Bf109B,C,D,E,F,G.
5303: WARD FAY, PETER - The Forgotten army.
6270: WARNER, PHILIP - The Vital link.
6165: WARNER, PHILIP - Auchinleck.
6040: WARNSINCK, J.G.M. - Van vlootvoogden en zeeslagen.
214: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. - Reisen gedaen bij Adriaen Schagen 1656.

Next 1000 books from Jomini, Military history books

10/27