Juridisch Antiquariaat Léon
Elandstraat 289, 2513 HW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-12308880            Email: epkoreman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9026835701: ZIEL, G.J. VAN DER - Het cognossement, naar een functionele benadering - Rede 1997
9013080933: ZIEL, G.J. VAN DER, M.A.I.H. HOEKS, H. BOONK, M.H. CLARINGBOULD, P.A.M. SCHOUWENBURG-LAAN, J.H.J. TEUNISSEN - Rotterdam Rules en Boek 8 BW - Preadvies + verslag
9013004040: ZIJDERVELD, A.C., C.P.M. CLEIREN, C.E. DU PERRON - Het opstandige slachtoffer; genoegdoening in strafrecht en burgerlijk recht / Handelingen NJV 2003 - Preadviezen en Verslag
9789013110708: ZIJL, N.J.M. VAN - The Importance of Board Independence; A Multidisciplinary Approach. Diss.
5118: RUITER ZIJLKER, D. DE - Het regt van beklemming uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd. Diss.
9054541431: ZIJLSTRA, S.E., L.J.J. ROGIER, M.C. DE VOOGD, H.M.L. FRONS, M.V. VAN MUNSTER - Mandaat en delegatie
901302436X: ZILINSKY, M. - De Europese Executoriale Titel; tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten. Diss.
9789013058949: ZIPPRO, E.J. - Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht. Diss.
9054544775: ZONDAG, W.A. - De grenzen van het arbeidsrecht - Rede 2004
9038708645: ZONDAG, W.A. - Werktijdverkorting; over plaats en functie van een arbeidsmarktinstrument in het arbeidsrecht. Diss.
4597: ZONDERLAND, P. - Het kort geding tegen de overheid. Diss.
9010104680: ZONDERLAND, P. - Methode van het privaatrecht
9031200069: ZONDERLAND, P. - Recht en plicht bij staking en tegenstaking, 2e (laatste) druk
9052501416: ZUTPHEN, A.H. VAN - De rechtspositie van de Rijksambtenaar; aanstelling en ontslag
9004089381: SOEST-ZUURDEEG, L.J. VAN - La 'Lectura' sur le titre 'De Actionibus' (Inst. 4,6) de Jacques de Révigny. Diss.
9026833326: ZWAAN, J.W. DE - Het recht als fundament van de Europese Unie; schets van belangrijke beginselen en recente vernieuwingen - Rede 1998
6847: ZWALVE, W.J. - DE nationaliteit van de Nederlander (over Nederlanders en hun allochtonen) - Rede 2007
9054540338: ZWALVE, W.J. - Qui solvit alii; beschouwingen over betaling aan inningsonbevoegden
9059032489: ZWALVE, W.J., L.C.A. VERSTAPPEN, J.B. HUIZINK - Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren
9027135924: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters. Diss.
9013037100: ZWITSER, R. - Order- en toonderpapieren

6/1