Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
602729: HELMANTEL, H. - Stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel. Met inleiding ('Helmantel, realist van de hoop') van W.L. Meijer.
588143: HELMER, O., RESCHER, N. - On the epistemology of the inexact sciences. Project Rand. February, 1960. R-353.
575759: HELMERS, J.F. - De Hollandsche natie, in zes zangen.
616418: HELMHOLTZ, H. VON - Epistemological writings. The Paul Hertz/Moritz Schlick centenary edition of 1921 with notes and commentary by the editors. Newly translated by Malcom F. Lowe. Edited, with an introduction and bibliography, by Robert S. Cohen and Yehuda Elkana.
592834: HELMREICH, S. - Silicon second nature. Culturing artificial life in a digital world.
615922: HELNWEIN, G. - Helnwein.
575690: HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) - Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak.
596908: HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (RED.) - Daar wèrd wat groots verricht....Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw. Met talrijke zwarte en gekleurde afbeeldingen in en buiten den tekst.
17834: HELTEN, L. - Kathedralen für Bürger. Die St. Niklauskirche in Kampen und der Wandel architektonischer Leitbilder städtischer Repräsentation im 14. Jahrhundert. (met inleiding en samenvatting in het Nederlands).
571292: HELVÉTIUS, C.A., MOMDJIAN, K. - La philosophie d'Helvetius. Traduit du russe par M. Katsovitch.
617220: HELVETIUS VAN DEN BERGH, P.T. - Proza en poëzij.
593274: HELWIG, W.L. - De katholieke kerk in de loop der eeuwen. Een historisch overzicht geïllustreerd met 125 foto's verzorgd door B. Reith.
602039: HELWIG, P. - Dramaturgie des menschlichen Lebens.
595075: HEMELS, J. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedeis van de Volkskrant.
598125: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
602154: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
600537: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
589895: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
589896: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
6837: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
20346: HEMINGWAY, E. - Haben und nichts-haben. Roman. Aus dem Amerikanischen übertr. von A. Horschitz-Horst. Umschlagentwurf von G. Böhmer.
577448: HEMKER, C.W. - De ontdekking van het prothrombine.
598576: HEMPEL, C.G. - Éléments d'epistémologie. Traduction de B. Saint-Sernin.
616476: HEMPEL, C.G. - Grundzüge der Begriffsbildung in der empirischen Wissenschaft.
618107: HEMPEL, K.-H., JECK, S., MIETHE, U., A.O., (ED.) - Hoyerswerda. Geschichte und Geschichten aus Dörfern und Städten.
585165: HEMPEL, C.G. - Fundamentals of concept formation in empirical science.
596840: HEMPEL, C.G., OPPENHEIM, P. - Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie.
572152: HEMPEL, C.G., OPPENHEIM, P. - Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie.
5457: HEMPEL, C.G., OPPENHEIM, P. - Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie.
610004: HEMPENIUS, A.L., TROMP, C. - Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief in Groningen en bij het waterschap Hunsingo.
612895: HEMSTERHUIS, F., SLUIS, J. VAN - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
614385: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
600533: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
604982: HENCKMANN, W., (HRSG.) - Ästhetik.
5463: HENDEL, S., (ED.) - The Soviet crucible. The Soviet system in theory and practice.
593875: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
13131: HENDERSON, M., WILKINSON, E. - Whatnot. A compendium of Victorian crafts & other matters. Being a compilation of authentic home & hand crafts popular in the era of (...) Victoria (...) assembled from the original 19th century edition of Cassell's Household Guide, London and enlarged and expounded by the present authors. (...).
599692: HENDRIK VAN GENT, PICKAVÉ, M. - Heinrich von Gent über Metaphysik als erste Wissenschaft. Studien zu einem Metaphysikentwurf aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts.
603773: HENDRIK I DE VOGELAAR, VATER, F. - Herr Heinrich. Die Saga vom ersten Deutschen Reich.
585983: HENDRIK VIII, GASQUET, F.A. - Henri VIII et les monastères anglais. Traduction française. Publiée avec l'authorisation de l'auteur par J. Lugné Philipon en collaboration avec le R.P. du Lac. 2 delen.
9360: HENDRIKS, J. - Prisma archeologie in de Lage Landen.
581517: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
586631: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
587318: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
601463: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Met een voorwoord van H. Kuitert.
610262: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Met een voorwoord van H. Kuitert.
575644: HENGEVELD, G.J.N. - Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië. Deel 1: 1914-1915.
582338: HENGST, K., (HRSG.) - Ein Jahrhundert Akademische Bibliothek Paderborn. Zur Geschichte des Buches in der Mitteldeutschen Kirchenprovinz mit einem Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriften in Paderborn.
599211: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
609411: HENGSTENBERG, H.E. - Autonomismus und Transzendenzphilosophie.
612139: HENGSTENBERG, H.E. - Sein und Ursprünglichkeit. Zur philosophischen Grundlegung der Schöpfungslehre. Mit einem Vorwort von L.B. Geiger.
9546: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
580247: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
567012: HENGSTENBERG, H.E. - Grundlegungen zu einer Metaphysik der Gesellschaft.
566982: HENGSTENBERG, H.E. - Tod und Vollendung.
606726: HENIG, M., (ED.) - A handbook of Roman art. A survey of the visual arts of the Roman world.
615141: HENKYS, R. , (HRSG.) - Die evangelischen Kirchen in der DDR. Beiträge zu einer Bestandsaufnahme.
585693: HENNE-AM RHYN, O. - Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Dritte verbesserte und ergänzte Auflage. Erster Band. Herkunft des Schweizervolkes, Entstehung und Ausbreitung der Eidegenossenschaft, Heldenkämpfe der Schweizer um Freiheit und um Ruhm. Von den ältesten Zeiten bis zur Losreissung der Schweiz vom deutschen Reiche (1499).
603265: HENNIG, J.L. - Bestiaire érotique.
608205: HENNIPMAN, P. - Welfare economics and the theory of economic policy. Edited by Donald Walker, Arnold Heertje and Hans van den Doel.
574042: HENNIPMAN, P., HEERTJE, A., LAMBERS, H.W., WOLFF, P. DE, (RED.) - Schaarste en welvaart. Opstellen aangeboden aan prof.dr. P. Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de universiteit van Amsterdam.
580781: HENNY, A.C. - Naar de bronnen van driestromenland. Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid.
584532: HENOCH, E. - Vorlesungen über Kinderkrankheiten. Ein Handbuch für Aerzte und Studirende.
600447: HENRIC, J. - La peinture et le mal.
614226: HENRIËT, HENK, VRIES, THEUN DE - Henriët. Met een inleiding tot het werk door prof.dr. J.Q. van Regteren Altena. En een levensbeschrijving van den kunstenaar door Theun de Vries.
613265: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
571819: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
615349: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
567154: HENSEL, S. - Die Familie Mendelsohn 1729-1847. Nach Briefen und Tagebüchern. Gekürzt und bearbeitet von K.A. Horst.
2949: HENSEL, P. - Hauptprobleme der Ethik. Sieben Vorträge.
609009: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
615501: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
608594: HENTSCHEL, W. - Bibliographie zur sächsischen Kunstgeschichte.
589519: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
607133: HERACLEIDES PONTICUS, GOTTSCHALK, H.B. - Heraclides of Pontus.
616827: HERACLITUS VAN EFEZE, MARCOVICH, M. - Eraclito frammenti. Introduzione, traduzione e commento a cura di Miroslav Marcovich. Traducione dall'Inglese di Piero Innocenti.
616818: HERACLITUS VAN EFEZE, CAPIZZI, A. - Eraclito e la sua leggenda. Proposta di una diversa lettura dei frammenti.
5798: HERBART, J.F. - Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Vierte Auflage nebst den Abweichungen der ersten bis dritten Auflage. Mit Einführung hrsg. von K. Häntsch.
584583: HERBART, J.F. - Pädagogische Schriften. Bearbeitet von K. Richter. 2 volumes
584861: HERBERT, S. - Impressionist cats. With 32 colour illustrations.
576424: HERBERT, J. - Wege zum Hinduismus. Aus dem Franz. und Engl. übertr. von E. von Pelet.
590218: HERBERTZ, R. - Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie.
593208: HERBIG, J. - Der Fluss der Erkenntnis. Vom mythischen zum rationalen Denken.
603209: HERCKENRATH, C.R.C., DORY, A. - Wolters' handwoordenboek Nederlands-Frans.
600275: HERCKENRATH, C.R.C., DORY, A. - Frans woordenboek. I. Frans-Nederlands. Herzien door H. Verrijn Stuart-Alma.
17870: HERDER, J.G., JOBST, M. - Herders Konzeption einer kritischen Literaturgeschichte in den 'Fragmenten'.
20594: HERDER, J.G. - Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 4 volumes.
614890: HERDER, J.G. - Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume. Beigebunden: Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildenden Träume. 2 texts in one volume.
608152: HERDER, J.G., RICHTER, L., (HRSG.) - Johann Gottfried Herder im Spiegel seiner Zeitgenossen. Briefe und Selbstzeugnisse. Mit 41 Abbildungen.
2481: HERDER, J.G., ADLER, E. - Herder und die deutsche Aufklärung. Ins Deutsche übertragen von I. Fischer.
605857: HERDER, J.G. - Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Beytrag zu vielen Beyträgen des Jahrhunderts.
596614: HERDER, J.G., SMITS, E.J.F. - Herder's humaniteitsphilosophie.
17457: HERDER, J.G., SCHMITT, A.R. - Herder und Amerika.
572793: HERDER, J.G. - Briefe. Bearbeitet von W. Dobbek und G. Arnold. 10 volumes.
604568: HERESCH, E. - Alexej, der Sohn des letzten Zaren. 'Warum kann ich nicht sein wie andere Kinder...'. Biographie mit neuen Dokumenten.
575329: HERGEMÖLLER, B.U. - Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
598338: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
615129: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
575328: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
614039: HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) - Geschiedenis van Drenthe. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe.
617002: HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) - Geschiedenis van Drenthe + Annotatie. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe. 2 delen.
617024: HERINGA, J.W. - De familie Lelij. Doopsgezinde kooplieden te Hoorn.
580742: HERKNER, H. - Die Arbeiterfrage. Eine Einführung. 2 volumes.
584518: HERLIN, H. - Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de 'St. Louis'
9010: HERM, G. - Der Aufstieg des Hauses Hohenzollern.
8932: HERM, G. - Glanz und Niedergang des Hauses Hohenzollern.
612870: HERMAN, B. - The optimal international division of labour.
606304: HERMAN, A.L. - The problem of evil and Indian thought.
570331: HERMANN, I. - Psychoanalyse und Logik. Individuell-logische Untersuchungen aus der psychoanalytischen Praxis.
610899: HERMANN, GEORG - Jettchen Gebert. Roman.
584525: HERMANN, S. - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
600146: HERMANN, K., RIECK, H. - Christiane F. Verslag van een junkie vastgelegd. Voorwoord R. van Amerongen
616578: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
602384: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
582339: HERMANS, J.L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche unie.
585265: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
600807: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
598760: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
603669: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van het niet weten.
572794: HERMANS, J.M.M., (RED.) - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk. Tentoonstelling in het Universiteitsmuseum 1-31 oktober 1980.
594967: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
616823: HERMANS, W.F. - Ik heb altijd gelijk.
594681: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
577686: HERMANS, J.M.M., PASTOOR, A. - De oudheid in handen. Klassieke handschiften in de Provinsjale & Buma Bibliotheek fan Fryslân. Fotografie: Erik en Petra Hesmerg.
595885: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
617778: HERMANS, W.F. - Hermans is hier geweest.
617779: HERMANS, W.F. - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
609185: HERMANS, H. - Oude meesters van de propaganda. Spotters, redenaars en predikers. Aristophanes, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.
587442: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
602228: HERMANS, W.F. - Au pair. Roman.
602236: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
601294: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
601287: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
588614: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
612779: HERMANS, D. , HOOGHIEMSTRA, D. , (RED.) - 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren'. Ooggetuigen van de koningen van Nederland 1813-1890.
602382: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van het niet weten.
601188: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
594682: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
600156: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
595954: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
587661: HERMESDORF, B.H.D., CERUTTI, F.F.X., COOPMANS, J.P.A., GRINTEN, W.C.L. VAN DER, (RED.) - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenius aangeboden aan prof.mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de katholieke universiteit te Nijmegen.
593286: HERMET, G., (RED.) - Totalitarismes. En collaboration avec P. Hassner et J. Rupnik.
618190: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
614004: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
595043: HERMUS, J. - Van clichés tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing
580459: HERNANDEZ, M.C. - La filosofía árabe.
617509: HERODOTUS - Herodotos. Herodoti historiarium libri IX recognovit et commentarium de dialecto Herodoti praemisit Guilielmus Dindorfus. Ctesiae Cnidii et chronographorum, Castoris, Eratosthenis, etc. Fragmenta dissertatione et notis illustrata a Carolo Mullero
605156: HERODOTUS, PEROWNE, S. - The life and times of Herod the great.
611288: HERODOTUS, OERTEL, F. - Herodots ägyptischer Logos und die Glaubwürdigkeit Herodots. Mit einem metrologischen Beitrag und Anhang.
581520: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
601943: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
611290: HERODOTUS - Herodotean inquiries.
598382: HERPEN, M. VAN - Marx en de mensenrechten. Politiek en ethiek van Rousseau tot Marx.
594032: HERPIGNY, H., SCHOUTERS-DECROLY, L., STARCK, V. - La franc-maçonnerie en questions. Dossier-catalogue de l'exposition. Realise par le centre d'action laique regionale Brabant Wallon.
604070: HERREWEGHEN, H. VAN, SPILLEBEEN, W., (RED.) - Het nachtegalenbosje. Poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.
616723: HERRICK, M. T. - Italian tragedy in the renaissance.
615983: HERRMANN, F.W. VON - Der Begriff der Phänomenologie bei Heidegger und Husserl.
605245: HERSCH, J. - Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens. Aus dem Französischen von F. Fischer und C. Freund.
569483: HERSCH, J. - Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens. Aus dem Französischen von F. Fischer und C. Freund.
600073: HERTEL, H. - Generation im Aufbruch. Im Herzen das Vaterland.
615772: HERTMANS, S. - Het bedenkelijke. Over het obscene in de cultuur.
603511: HERTZ, N. - De stille overname. Globalisering en het einde van de democratie
577490: HERTZ, N. - I.O.U. The debt threat and why we must defuse it.
577478: HERTZBERG, A., HIRT-MANHEIMER, A. - Joden. Identiteit en karakter van een volk
584677: HERTZBERGER, E. - Durch die Maschen des Netzes. Ein jüdisches Ehepaar im widerstand gegen die Nazis. Aus dem Holl. von der Autorin übers.
578397: HERVEY, S.G.J. - Axiomatic semantics. A theory of linguistic semantics.
586296: HERWAARDEN, J. VAN, (RED.) - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
597824: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen.
595719: HERWIG, A.J. - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber. Geïllustreerd met 20 gekleurde platen, 53 zwart-wit platen en 112 tekeningen tussen de tekst.
587436: HERWIG, R. - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur.
572983: HERWIJNEN, G. VAN, (RED.) - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland. Samengesteld met medewerking van W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin.
581461: HERZBERG, G. - Atomic spectra and atomic structure. Transl. with the co-operation of the author by J.W. Spinks.
603122: HERZBERG, A.J. - Vaderland. Tooneelstuk in 8 toneelen.
584516: HERZBERG, J. - Brief aan wie niet hier is. Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
602571: HERZBERG, A.J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
612781: HERZBERG, A.J. - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
577496: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
609247: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
611195: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russ. übers. von A. Kurella.
601708: HERZEN, A.I. - Vom anderen Ufer. Eingeleitet von Isaiah Berlin. Herausgegeben und mit einem Anhag versehen von A. Matthes. Aus dem Russischen von A. Kurella.
583198: HERZEN, A.I. - The memoirs of Alexander Herzen. Parts I and II
570307: HERZEN, A.I. - Erinnerungen. Aus dem Russischen übertragen, hrsg. und eingeleitet von O. Buek. Mit 8 Abbildungen. 2 delen.
601383: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russ. übers. von A. Kurella.
570494: HERZEN, A.I., PIROSCHKOW, V. - Alexander Herzen. Der Zusammenbruch einer Utopie. Geleitwort von F. Stepun.
588779: HERZFELD, H., KURZE, D., (HRSG.) - Aus Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft. Festschrift für Hans Herzfeld zum 80. Geburtstag. Im Auftrage des Friedrich-Meinecke-Instituts herausgegeben.
577477: HERZL, T., ELDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
600049: HERZL, T., ELDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
615866: HERZOG, D. - Cunning.
577497: HERZOG, C. - Living history. A memoir.
601976: HERZOGENRATH, W., (HRSG.) - Frühe Kölner Kunstausstellungen. Sonderbund 1912. Werkbund 1914. Pressa USSR. Kommentarband zu den Nachdrucken der Ausstellingskataloge. MIt Beiträgen von W. Hagspiel und D. Teuber. 4 volumes.
594646: HESCHEL, A.J., HARTENSVELD, F. - Het concept mens in het denken van Abraham Joshua Heschel en de betekenis daarvan voor onderwijs en opleiding.
616357: HESIODUS - Works & days. Edited with prolegomena and commentary by M.L. West.
7954: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
589893: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
611818: HESS, J.C., WIELENGA, F. , (RED.) - Duitsland en de moderne democratie 1871-1990.
13582: HESS-LÜTTICH, E.W.B. - Kommunikation als ästhetisches Problem. Vorlesungen zur angewandten Textwissenschaft.
589892: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
580719: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
573625: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
613227: HESSE, H., MILECK, J. - Hermann Hesse. Biography and bibliography. 2 volumes. Complete set.
606034: HESSE, H. - Gesammelte Briefe. In zusammenarbeit mit Heiner Hesse herausgegeben von Ursula und Volker Michels. 4 volumes. Complete set.
568488: HESSE, H. - Rosshalde. Roman.
568489: HESSE, H., (HRSG.) - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften.
600127: HESSE, M. - The structure of scientific inference.
594827: HESSE, H. - Knulp. Drei Geschichten aus dem Leben Knulps.
617092: HESSE, H. - Kindheit und Jugend vor Neunzehnhundert. Hermann Hesse in Briefen und Lebenszeugnissen. Ausgewählt und herausgegeben von Ninon Hesse. Complete in 2 volumes.
580740: HESSE, H. - Peter Camenzind. Erzählung.
574439: HESSE, H., HAFNER, G. - Hermann Hesse. Werk und Leben. Ein Dichterbildnis.
600007: HESSE, H., CASEBEER, E. - Hermann Hesse de Siddharta au jeu des perles de verre. Traduction et présentation par M. Meyer.
594379: HESSEL, A. - A history of libraries
584365: HESSEN, J., (HRSG.) - Die Ewigkeitswerte der deutschen Philosophie. Ein philosophisches Brevier.
610310: HESSEN, J. - Das Kausalprinzip.
566961: HESSEN, J. - Die Werte des Heiligen. Eine philosophische Schau der religiösen Wertwelt.
566810: HESSEN, J. - Der Sinn des Lebens. Zwölf Vorlesungen.
576950: HESSEN, J. - Religionsphilosophie. 2 delen.
589899: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
3633: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
9091: HESSEN, J. - Das Kausalprinzip.
572279: HESSEN, J. - Das Kausalprinzip.
569762: HESSING, J. - Zelfbewustwording des geestes.
4070: HESSMANN, P. - Namenforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet.
599819: HET VRIJE VOLK, (RED.) - Nooit vergeten!
591946: HETTES, K. - Venezianisches Glas. Photographien und Buchgestaltung von W. und B. Forman. Deutsch von O. Vogel.
614986: HETTLING, M. , MÜLLER, M.G., (HRSG.) - Menschenformung in religiösen Kontexten. Visionen von der Veränderbarkeit des Menschen vom Mittellalter bis zur Gegenwart.
595294: HEUER, H.M. - Hax pax max. Wunder und Geheimnisse des Okkultismus.
595920: HEUKELS, H. - Geillustreerde schoolflora voor Nederland. Negende verbeterde en vermeerderde druk. Met 1656 afbeeldingen.
616132: HEUMAKERS, A., SMEETS, H., LANGE, S. DE - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
611816: HEUPEL, W.E. - Der sizilische Grosshof unter Kaiser Friedrich II. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie.
603043: HEURGON, J. - Zo leefden de Etrusken. Geïllustreerd met 16 pagina's foto's
612210: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
14599: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
614396: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
15387: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
605955: HEUSDEN, B.P. VAN, JONGENEEL, E., (RED.) - De spiegel van Stendhal. Over de weergave van de werkelijkheid in literatuur.
606111: HEUSDEN, B.P. VAN, JONGENEEL, E., (RED.) - De spiegel van Stendhal. Over de weergave van de werkelijkheid in literatuur.
571815: HEUSDEN, W. VAN - Wouter van Heusden. Haags Gemeentemuseum 30 mei - 16 augustus 1970.
582415: HEUSDEN, G.H. VAN - Van Nieuwediep tot groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noorpdpunt.
616039: HEUSDEN, B. VAN - Literaire cultuur. Handboek.
606988: HEUSS, A. - Zur Theorie der Weltgeschichte.
605745: HEUSS, A. - 'Ideologiekritik' . Ihre theoretischen und praktischen Aspekte.
590672: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers: behelzende de oudheden, opkomsten, en benaamingen der steden, dorpen, en andere plaatzen van Vriesland: voorts de stichtingen der kerken, abdyen, kloosteren, kapellen, en andere gebouwen; mitsgaders hare oversten, geleerde en beroemde mannen van Vriesland, en vordere zaken tot deze provincie behoordende. Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door H.v.R(ijn) 2 delen.
611085: HEUSSI, K. - Kompendium der Kirchengeschichte. Unveränderter Nachdruck der dreizehnten, durch einen Literaturnachtrag ergänzten Auflage.
581730: HEUTERUS, PONTUS - Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica: de rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate familiae Habspurgicae et Autriacae liber singularis. Accessereque De veterum ac sui saeculi Belgico libri duo; aliaque. Nunc primum simul edita, opera atque industria viri docti recensita, & capitibus distincta.
612548: HEUTS, L. , REGT, H. DE - De filosofie twittercanon.
593273: HEUVEL, P. VAN DEN - De hervormde kerkorde. Een praktische toelichting.
577150: HEUVELMAN, A., STAAK, J.L.C. VAN DER, (RED.) - Communicatie over wetenschap en techniek.
576878: HEWES, G.W., (RED.) - Language origins. A bibliography. Second revised and enlarged edition. 2 delen compleet.
615307: HEXTER, J.H. - On historians. Reappraisals of some of the makers of modern history.
597173: HEYBOER, A., MEYDEN, H. VAN DER - De drie bruiden van Anton Heyboer. Met foto's gemaakt door Maria, Lotti, Marike en Anton Heyboer.
615680: HEYDE, L. - Het gewicht van de eindigheid. Over de filosofische vraag naar God.
594569: HEYDEN, T. VAN DER, MICHON, Y., (RED.) - Nederland dichterbij. Kastelen.
581273: HEYER, C.J. DEN, HOUTMAN, C., LIETAERT PEERBOLTE, L.J., (RED.) - Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
611094: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg I. Messiaanse verwachtingen in het Oude Testament en in de vroeg-joodse traditie.
569951: HEYER, G. - Generische Kenzeichnungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung.
602827: HEYERDAHL, T. - De Kon-Tiki expeditie. 8000 kilometers per vlot over de Grote Oceaan. Geautoriseerde vertaling uit het Noors van A. van Marken.
617961: HEYERDAHL, T. - Early man and the ocean. The beginning of navigation and seaborn civilization.
598821: HEYERDAHL, T. - De Kon-Tiki expeditie. 8000 kilometers per vlot over de Grote Oceaan. Geautoriseerde vertaling uit het Noors van A. van Marken.
616936: HEYERDAHL, T. - De Kon-Tiki expeditie. 8000 kilometers per vlot over de Grote Oceaan. Geautoriseerde vertaling uit het Noors van A. van Marken.
599480: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. Het mysterie van Paaseiland. Geautoriseerde vertaling uit het Noors door N.G. Visser, H.D. Baars en G. Baars-Jelgersma.
601537: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. The secret of Easter Island. English translation made under the personal supervision of the author.
593360: HEYM, S. - Collin. Roman.
18162: HEYM, GEORG - Dichtungen.
3942: HEYM, S. - Die Papiere des Andreas Lenz. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von H. Zimnik. Revidierte Fassung.
17629: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
598115: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
5920: HEYMANS, P.G. - Wikken en wegen. Enkele verkennende studies ten behoeve van theorievorming over de ontwikkeling van het moreel oordeel.
597056: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
609551: HEYMANS, G., DEKKER, K. - Gerard Heymans herlezen. Bewustzijn en methodologie.
3941: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
583663: HEYMANS, RICQUIER, G., GILSON, J., MALLEGHEM, VAN - Urbanisme in Belgisch Kongo.
568502: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
17633: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
617886: HEYMANS, G. - Psychologie der vrouwen. Onder toezicht van den schrijver in het Nederlandsch overgebracht door J.F. van Hees.
14910: HEYMANS, G. - Inleiding in de metaphysica op grondslag der ervaring (Einführung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vert. door H. Tulner. Onder toezicht van L. Polak.
581179: HEYMANS, G. - Inleiding in de metaphysica op grondslag der ervaring (Einführung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vertaald door H. Tulner. Onder toezicht van L. Polak.
604812: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
609568: HEYMANS, G., VERWEY, G. - Gerard Heymans (1857-1930) en het Equilibriummodel. Wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonistische variant benevens Twee inedita van G. Heymans, met inleiding en bibliografie.
4925: HEYMANS, G., MEIJERING, P.H.T. - Een schijn-psychologie. Een kritische studie over de psychologie van Heymans en Wiersma.
614394: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
609961: HEYMANS, G. - Inleiding tot de speciale psychologie. 2 delen.
607008: HEYMANS, G., VISSER, H.J. - Temperament als determinant voor psychische klachten en welbevinden. De actuele betekenis van Heyman's persoonlijkheidspsychologie.
610381: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
568038: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
4978: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
3104: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
12664: HEYMANS, G., HAVE, T.T. TEN - Heymans, de Groninger psychologie en de critiek van dr. Meyering. Met een inl. van Prof.dr. H.J.F.W. Brugmans.
582813: HEYN, PIET, HONORÉ NABER, S.P. L', WRIGHT, I.A., (RED.) - Piet Heyn en de zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld.
587121: HEYN, F.A., MULCKHUYSE, J.J. - Vorderingen en problemen van de parapsychologie.
587116: HEYN, F.A., MULCKHUYSE, J.J. - Vorderingen en problemen van de parapsychologie.
599720: HEYN, PIET, ZUIDHOEK, A. - Piet Hein en de zilvervloot.
576727: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Met platen.
598346: HEYSE, P., (RED.) - Focus Elsevier foto en film encyclopedie.
610641: HEYWORTH, P.L., (ED.) - Mediëval studies for J.A.W. Bennett.
594213: HIBBARD, H. - Masterpieces of western sculpture from medieval to modern.
571762: HICHTUM, N. VAN - De jonge priiskeatser. In forhael for bern fen 12-80 jier. Met printsjes fen Tsjeard Bottema.
614171: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
582032: HICK, J. - Death and eternal life.
4224: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
1771: HICKMAN, L. - Modern theories of higher level predicates. Second intentions in the Neuzeit.
577768: HICKS, J.R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
618272: HICKS, J.R. - A revision of demand theory.
613583: HICKS, J.R. - The crisis in Keynesian economics.
617637: HICKS, J. - Value and capital. An inquiry into some fundamental principles of economic theory.
613793: HICKS, J.R. - The social framework. An introduction to economics.
577767: HICKS, J.R. - The social framework. An introduction to economics.
7373: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
589121: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
587699: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
587700: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
613738: HIJMANS, E. - Mens, metaal, machine. Hun rol in onze behoeftevoorziening.
581617: HILBRINK, C. - De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945.
603114: HILDEBRAND, D. VON - Ästhetik. 2 volumes.
12906: HILDEBRAND, D. VON - Situationsethik und kleinere Schrifen.
15292: HILDEBRAND, D. VON - Ethik.
593434: HILDEBRANDT, H. - Wandmalerei. Ihr Wesen und ihre Gesetze. Mt 462 Abbildungen, darunter 266 Hilfszeichnungen des Verfassers.
613214: HILDESHEIMER, A. - Die Welt der ungewohnten Dimensionen. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Zeichnungen von Alexander Wolf.
615582: HILDESHEIMER, A. - Die Welt der ungewohnten Dimensionen. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Zeichnungen von Alexander Wolf.
602336: HILDINGER, E. - Swords against the senate. The rise of the Roman army and the fall of the republic.
617534: HILHORST, H.W.A. - Religie in verandering. Een kritische analyse en evaluatie van de sociologische optiek van Peter L. Berger en Thomas Luckmann (with a summary in English).
617558: HILKER-SIEBENHAAR, C.,, STEINBERG, R. (ED.) - Bilder aus Berlin. Der Weg zur Deutschen Einheit.
617582: HILL, CH. - The century of revolution, 1603-1714.
587265: HILL, D. - Magie en bijgeloof. Nederlandse bewerking.
609013: HILLE RIS LAMBERS, C. - De wijzen van het Oosten. Brahmanisme, - Boeddhisme, Chineesche philosophie,- Mazdeïsme.
583578: HILLEN, E. - Kampjongen. Herinneringen aan Java. Vert. H. Martherus.
602975: HILLENIUS, D. - Sprekend een dier.
601076: HILLESUM, E. - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt.
600016: HILLESUM, E. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen. Ingeleid dor J.G. Gaarlandt.
4972: HILLIER, M. - Container gardening through the year. Photography by Matthew Ward.
593928: HILPERT, K., HASENHÜTTL, G., (HRSG.) - Schöpfung und Selbstorganisation. Beiträge zum Gespräch zwischen Schöpfungstheologie und Naturwissenschaften.
1238: HILTBRUNNER, O. - Kleines Lexikon der Antike. Umfassend die griechisch-römische Welt von ihren Anfängen bis zum Beginn des Mittelalters (6.Jh. n.Chr.).
600801: HILTON, R. - Welding design and processes.
586069: HILTON, D.J., (ED.) - Contemporary science and natural explanation. Commonsense conceptions of causality.
575842: HIMMELFARB, G. - On looking into the abyss. Untimely thoughts on culture and society.
595663: HIMMELHEBER, U. - Zonder muziek waren wij slaven. Leven en liefde onder de negers. Ingeleid door J.W. Schulte Nordholt. In het Nederlands vertaald door L. Coutinho-Frensdorf.
579182: HIMMELSTRAND, U., AHRNE, G., LUNDBERG, L. - Beyond welfare capitalism. Issues, actors and forces in societal change.
608626: HINDE, R.A. - Non-verbal communication.
607665: HINDLEY, G. - A history of roads.
602230: HINDLEY, G, (ED.) - The Larousse encyclopedia of music. With an introduction by A. Hopkins.
608728: HINDLEY, G, (ED.) - The Larousse encyclopedia of music. An introduction by A. Hopkins.
615659: HINSKE, N. - Lebenserfahrung und Philosophie.
617790: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIII,1946.
617789: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIV,1947.
616415: HINTIKKA, J. - Models for modalities. Selected essays.
616422: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
616414: HINTIKKA, J. - Knowledge and the known. Historical perpsectives in epistemology.
615951: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
614807: HINTIKKA, J., VANDAMME, F., (ED.) - Logic of discovery and logic of discourse.
8355: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
590829: HINTIKKA, J., (ED.) - Aspects of metaphor.
609885: HINTJES, J. - Analytische ethiek. Een kritische introductie.
567745: HINTZEN, P. - Het verleden spreekt mee. Rondgang door de vaderlandse galerij.
616717: HIPPOCRATES, D, LEVINE, E. B. - Hippocrates.
608022: HIPPOKRATES, BUMA, J.T. - Hippokrates de Grote. Aantekeningen van Thessalos oudste zoon van 'de paardentemmer'.
615640: HIRSCH, W. - Law and economics. An introductory analysis.
598592: HIRSCH, A.E. - Handboek der grafologie.
3122: HIRSCH, W. - Über die Grundlagen einer universalen Methode der Philosophie.
610483: HIRSCH, S.R. - Horeb. A philosophy of jewish laws and observances
16436: HIRSCH, W. - Die Normen des Seins. Versuch einer universalen Methode der Philosophie.
608770: HIRSCH, E. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. 5 volumes.
586340: HIRSCHBERGER, J. - Geschichte der Philosophie. 2 delen.
581358: HIRSCHBERGER, J. - Geschichte der Philosophie. II. Teil. Neuzeit und Gegenwart.
574211: HIRSCHFELD, M., BOHM, E. - Sexualerziehung. Der Weg durch Natürlichkeit zur neuen Moral.
609202: HIRSCHMAN, A.O. - A propensity to self-subversion.
612131: HIRSHFELD, A.W. - Parallax. The race to measure the cosmos.
588451: HIRST, P.Q. - Durkheim, Bernard and epistemology.
6255: HIRST, P.H., PETERS, R.S. - The logic of education.
574322: HIRT, H. - Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Heimat und ihre Kultur. 2 volumes.
599754: HIRTH, W. - Handbuch des Segelfliegens. Mit einem Geleitwort von Generalleutnant Christiansen Korpsführer des NS-Fliegerkorps. Mit 156 Abbildungen.
616615: HISASHIGE, T. - Phénoménologie de la conscience de culpabilité. Essai de pathologie éthique. Présentation de Paul Ricoeur.
601420: HISKES, J.W. - Westerwolde.
603471: HISSCHEMÖLLER, B. - Terugkijken. Handboek voor regressie- en reïncarnatietherapie.
606958: HISSINK, L.A.G. - Over de waarde van het eiwithydrolysaat capaïne ('Amparon') bij de behandeling van den traumatischen shock.
617210: HISTODATA, (RED.) - Het Rode Kruis en Zeeland. 125 jaar Rode Kruis. De Zeeuwse afdelingen.
581676: HEDENDAAGSCHE HISTORIE - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XIXde deel. Vervolgende de beschrying der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een landkaart, de plans der steden en met printverbeeldingen versierd.
615085: HITCHCOCK, H.R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
584569: HITLER, A., BULLOCK, A. - Hitler. Leven en ondergang van een tiran
591520: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumnettion: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
606961: HITLER, A., GISEVIUS, H.B. - Adolf Hitler. De man die zich zag als de Duitse Messias
595919: HITLER, A., BULLOCK, A. - Hitler. Eine Studie über Tyrannei. Mit 33 Abbildungen. Ungekürzte wohlfeile Ausgabe. Aus dem Englischen übertr. von W. und M. Pferdekamp.
613119: HITLER, A., FEST, J.C. - Hitler. Die Biographie.
585635: HIXON, L. - Living buddha zen.
609110: HLAWITSCHKA, E., SCHMID, K., TELLENBACH, G. , (RED.) - Libri Memoriales. 2 volumes.
604448: HO, M.W. - Genetic engineering - dream or nightmare? The brave new world of bad science and big business.
587086: HOBANA, I., WEVERBERGH, J. - Ufo's from behind the iron curtain. Transl. A.D. Hills.
608825: HOBBES, T. - Translations of Homer. Edited by Eric Nelson. Volume XXIV. Introductions; Iliad.
611588: HOBBES, T., TUCK, R. - Hobbes. Nederlandse vertaling: R. van Kappel.
5250: HOBBES, T. - Vom Körper (Elemente der Philosophie I). Ausgew. und übers. von M. Frischeisen-Köhler.
608826: HOBBES, T. - Translations of Homer. Edited by Eric Nelson. Volume XXV. Odyssey.
610130: HOBBES, T., ADAMS, M., LEMMENS, W., (RED.) - Hobbes. In de schaduw van Leviathan.
606094: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
589840: HOBBES, T., SPRAGENS, T.A. - The politics of motion. The world of Thomas Hobbes. With a foreword by A. Flew.
590942: HOBHOUSE, L.T. - Sociology and philosophy. A centenary collection of essays and articles. With a preface by S. Caine and an introduction by M. Ginsberg.
570026: HOBSBAWM, E.J., (E.A.) - The forward march of labour halted? Ed. by M. Jacques, F. Mulhern.
617581: HOBSBAWM, E. - The age of empire, 1875-1914.
584227: HOBSON, J.A., FREEDEN, M., (ED.) - Reapraising J.A. Hobson. Humanism and welfare.
8185: HOCHE, H.U. - Einführung in das sprachanalytische philosophieren.
8861: HOCHGESANG, M. - Mythos und Logik im 20. Jahrhundert. Eine Auseinandersetzung mit der neuen Naturwissenschaft, Literatur, Kunst und Philosophie.
3695: HOCHHUTH, R. - Der Stellvertreter. Soldaten. Dramen. Mit 33 Diskussionsbeiträgen.
574520: HOCHHUTH, R. - Die Hebamme. Komödie. Erzählungen. Gedichte. Essays.
574521: HOCHHUTH, R. - Guerillas. Tragödie in 5 Akten.
566478: HOCHHUTH, R. - Eine Liebe in Deutschland.
607899: HOCKETT, C.F. - The state of the art.
566931: HOCKETT, C.F. - The view from language. Selected essays 1948-1974.
580169: HOCKING, W.E., LUTHER, A.R. - Existence as dialectical tension. A study of the first philosophy of W.E. Hocking.
593148: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
586606: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
617232: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
4104: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
9606: HODGES, M., LACHS, J. - Thinking in the ruins. Wittgenstein and Santayana on contingency.
603088: HODGETT, G.A.J. - A social and economic history of medieval Europa.
616861: HODGSON, G. - Capitalism, value and exploitation. A radical theory.
589114: HODGSON, D.H. - Consequences of utilitarianism. A study in normative ethics and legal theory.
614249: HÖDL, G. , CLASSEN, P. , (HRSG.) - Die Admonter Briefsammlung. Nebs ergänzenden Briefen.
566214: HOEBEL, E.A. - The law of primitive man. A study in comparative legal dynamics.
610886: HOECKE, W. VAN, WELKENHUYSEN, A., (ED.) - Love and marriage in the twelfth century.
596565: HOEF, K. VAN DER, TEELKEN, A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
617477: HOEFER, F.A. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
607378: HOEFNAGELS, H. - Wetenschap en de bedreigde menselijke toekomst. Een onorthodoxe inleiding in de wetenschapsleer.
596674: HOEFNAGELS, L. - Honderd jaren druk in druk.
609227: HOEFNAGELS, H., (RED.) - Sociologie en maatschappijkritiek.
15859: HOEFNAGELS, H. - La sociologie face aux 'problèmes sociaux'. Préface de R. Aron.
568925: HOEFNAGELS, H. - Vooruitgang zonder groei? Over de noodzaak van een alternatieve toekomst.
16067: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
608781: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
585304: HOEK, S. VAN DER - Hopend op een beter leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen.
604413: HOEK-BEUGELING, S. - Emmen, het grote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
613953: HOEKEMA, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960).
592213: HOEKSTRA, W. - De blauwdruk. Feiten en ficties over DNA.
591874: HOEKSTRA, H.G., WERKMAN, E. - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945.
594037: HOEKSTRA, H. - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling.
16750: HOEKSTRA, S. - Zedenleer. 3 delen.
599874: HOEKSTRA, H.G., WERKMAN, E. - Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945.
16749: HOEKSTRA, S. - Het geloof des harten volgens het evangelie. Studiën en beelden.
577282: HOEN, P. 'T - Terug uit Djokja.
609467: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
582822: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
590992: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
579985: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
612498: HOENERBACH, W. - Watima's Kitab ar-Ridda aus Ibn Hagar's Isaba. Ein Beitrag zur Geschichte des Abfalls der Araberstämme nach Muhammads Tod.
594004: HOENSBROECH, P. VON - 14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches. Mit dem Bilde des Verfassers. 2 delen.
595292: HOENSBROECH, P. VON - 14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches. Mit dem Bilde des Verfassers. 2 delen.
612960: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste biljartclub in Nederland 1897-1997.
604680: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
605476: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
586486: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
615565: HOERSCHELMANN, T. - Theologische Ethik. Zu Begründungsproblematik christlicher Ethik in Kontext der discursiven Moraltheorie.
604571: HOESTEREY, I., (ED.) - Zeitgeist in Babel. The postmodernist controversy.
615972: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
589380: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
589379: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
14647: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
607664: HOEVEN, M.B. VAN DER - Europa geest & gestalte. Ontwikkeling van de westeuropese cultuur.
610093: HOEVEN, J. VAN DER, BRÜGGEMAN-KRUIJFF, A.T., GEERTSEMA, H.G., WILLEMSEN, M.F., (RED.) - 'Levensecht en bescheiden'. Essays over authenticiteit. Afscheidsbundel ter ere van prof. dr. Johan van der Hoeven.
590061: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
18269: HOEVEN, J. VAN DER - Peilingen. Korte exploraties in wijsgerig stroomgebied.
600553: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
596260: HOEVEN, J. VAN DER, BRÜGGEMAN-KRUIJFF, A.T., GEERTSEMA, H.G., WILLEMSEN, M.F., (RED.) - 'Levensecht en bescheiden'. Essays over authenticiteit. Afscheidsbundel ter ere van prof. dr. Johan van der Hoeven.
588301: HOEVEN LEONHARD, L.M.C. VAN DER - Antar. Een oud-Arabisch epos.
4788: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
609203: HOEY, M. - On the surface of the discourse.
611500: HOEY, M. - On the surface of the discourse.
594673: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
606985: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree.
595479: HOFER, W. - Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Eine Studie über die internationalen Bezeihungen im Sommer 1939.
609173: HOFER, H. - Die Weltanschauungen der Neuzeit. Allgemeinverständlich dargestellt. Wohlfeile Volksausgabe.
617944: HOFF, J.H. VAN 'T, HORNIX, W.J. , MANNAERTS, S.H.W.M. , (ED.) - Van 't Hoff and the emergence of chemical thermodynamics. Centennial of the first Nobel prize for chemistry, 1900-2001. An annoted translation with comments of 'L'Équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. With invited papers. Dedicated to the memory of J.H. van 't Hoff (1852-1912) who was the first to receive a Nobel prize in chemistry in 1901, for his work in chemical dynamics and osmotic pressure in solutions.
595952: HOFF, B. VAN 'T, LUGARD, G.J. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
601392: HOFF, J.H. VAN 'T - Vorlesungen über theoretische und physikalische chemie. Erstes Heft: Die chemische Dynamik. Mit in den text eingedruckten Abbildungen.
597281: HOFF, R. - Het Midden-Oosten. Een politieke geschiedenis.
582764: HOFF, B. VAN 'T, (ED.) - The correspondence 1701-1711 of John Churchill first duke of Marlborough and Anthonie Heinsius grand pensionary of Holland.
6380: HÖFFDING, H. - Lehrbuch der Geschichte der neueren Philosophie.
618489: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Unter Mitwirkung des Verfassers nach der zweiten Dänischen Auflage übersetzt von F. Bendixen.
9287: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Sechste deutsche, nach der neunten, verkürzten dänischen Ausgabe.
603619: HÖFFE, O. - Moral als Preis der Moderne. Ein Versuch über Wissenschaft, Technik und Umwelt.
616636: HÖFFE, O. - Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat.
613451: HOFFMAN, B.G. - The structure of tradtional Moroccan rural society.
612566: HOFFMAN, B.G. - The structure of traditional Moroccan rural society.
10314: HOFFMAN, P. - Violence in modern philosophy.
588018: HOFFMAN, R. - Language, minds and knowledge.
604103: HOFFMANN, C., (RED.) - Augenlied. 11.7. bis 15.8.1993.
616217: HOFFMANN, H. - Mi-la Ras-pa. Sieben Legenden.
611815: HOFFMANN, H. - Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhunderts.
596930: HOFFMANN, F. - Bilderbibel. Hundert Lithographien von Felix Hoffmann.
607426: HOFFMANN, H. - The religions of Tibet
7518: HOFFMANN, E.T.A. - Magie. Mimus. Musik. Aus dem Gesamtwerk ausgewählt und eingeleitet von H.D. Kenter.
616075: HOFFMANN, E.T.A. - Erzählungen. Mit 137 Illustrationen von Josef Hegenbarth.
4420: HOFFMANN, H. - Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich. 2 volumes.
574438: HOFFMANN, E.T.A., GÜNZEL, K. - E.T.A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und Zeitdokumenten.
612553: HOFFMANN-LINKE, E. - Zwischen Nationalismus und Demokratie. Gestalten der französischen Vorrevolution.
574734: HOFFMANN, E.T.A., BEARDSLEY, C.M. - E.T.A. Hoffmann. Die Gestalt des Meisters in seinen Märchen.
596411: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Zweite Auflage
610231: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
7437: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
613656: HOFMAN, H.F. - De Turcicis aliisque rebus commentarii Henry Hofman dedicati. Feestbundel voor professor emeritus H.F. Hofman ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag aangeboden door vrienden en studenten.
601614: HOFMAN, P. - De ruiters van Cortes. De verovering van Mexico.
617077: HOFMANNSTHAL, H. VON, SCHNITZLER, A., MELL, M. - Österreichisches Theater. 6 Theaterstücke.
603802: HOFMANNSTHAL, H. VON, KASCHNITZ, M.L., (HRSG.) - Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet. 2 delen.
607580: HOFMANNSTHAL, H. VON - Dramen. Herausgegeben von Götz Eberhard Hübner, Klaus-Gerhardt Pott, Christopher Michel, Michael Müller, Manfred Hoppe, Hans-Georg Dewitz, Klaus E. Bohnenkamp, Mathias Mayer, u.a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 16, 17, 18, 19, 20 . 19 volumes.
607485: HOFMANNSTHAL, H. VON - Gedichte 1, 2. Herausgegeben von Eugene Weber und Andreas Thomasberger. 2 volumes.
607487: HOFMANNSTHAL, H. VON - Erzählungen 1, 2. Herausgegeben von Ellen Ritter. 2 volumes.
607498: HOFMANNSTHAL, H. VON - Operndichtungen 4. Herausgegeben von Hans-Albrecht Koch.
607499: HOFMANNSTHAL, H. VON - Erfundene Gespräche und Briefe. Herausgegeben von Ellen Ritter.
574479: HOFMANNSTHAL, H. VON - Dramen.
607601: HOFMANNSTHAL, H. VON - Andreas. Der Herzog von Reichstadt. Philips II. und Don Juan d'Austria. Aus dem Nachlass herausgegeben von Manfred Pape.
15722: HOFMEISTER, A., SCHEIL, U., (HRSG.) - Festschrift Adolf Hofmeister zu 70. Geburtstage am 9. August dargebracht von seinen Schülern, Freunden und Fachgenossen.
568041: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid.
580479: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
611695: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
609079: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C. - Einsicht ins Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele. Ausgewählt und in Szene gesetzt. Aus dem Amerikanischen von U. Enderwitz. Mit 18 Abbildungen.
603353: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
566218: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
600209: HOFSTADTER, D.R. - Le ton beau de Marot. In praise of the music of language.
590060: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C. - Einsicht in Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele. Ausgewählt und in Szene gesetzt. Aus dem Amerikanischen von U. Enderwitz.
590248: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Ned. vert. R. Jonkers.
616593: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
602919: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
617355: HOFSTADTER, DAN - The love affair as a work of art.
599085: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
600592: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
566170: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
595419: HOFSTEE, W.K.B. - De empirische discussie. Theorie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
615166: HOFSTEENGE, C., MARTENS, T. , WECHGELAER, C. - George Martens en Alida Pot. Leven en werken. Onder redactie van prof.dr. H.J.W. Drijvers.
614505: HOFSTEENGE, C. - De Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen. Onder redactie van H.J.W. Drijvers.
592775: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
572401: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
590986: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
617407: HOFT, A. - Vissen ronde de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
590546: HOFTEN, R. VAN, JANSSEN, F. - 't hert is der uut. Een verhaal over de Nijmeegse knokkultuur tussen ± 1800 en 1940. Een doktoraalskriptie.
596723: HOGBEN, L. - Mensch und Wissenschaft. Die Entstehung und Entwicklung der Naturwissenschaft aus den sozialen Bedürfnissen. Ein Buch zur Weiterbildung. Herausgeber der deutschen Ausgabe J. Henry Wild. Mit Zeichnungen von J.F. Horrabin und Abbildungen im Text. Die Übersetzungen besorgten: P. Christoffel, M. Favarger, C. Grob, A.E. Meier, E. Müller, J.H. Wild. 2 delen.
587372: HOGENDORP, G.K. VAN, BEAUFORT, H.L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp.
587371: HOGENDORP, G.K. VAN, BEAUFORT, H.L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp.
594352: HOGENDORP, G.K. VAN, REES, O. VAN - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen.
599875: HOGENDORP, H. GRAAF VAN - De prinses Wilhelmina van Oranje en Gijsbert Karel van Hogendorp in 1787 en volg. jaren. Brieven en gedenkschriften, uitgegeven.
591159: HOGENDORP, G.K. VAN, HOGENDORP, F. VAN - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813. Nagelaten geschrift.
590568: HOGENDORP, G. VAN - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp. Uitgegeven door F. Kossmann. Met twee facsimiles.
589702: HOGENELST, D., OOSTROM, F.P. VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
606927: HOGENHOUT-MULDER, M. - Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Reinout van Montelbaen en de Perceval.
613162: HOGENKAMP, B. , MOL, P. - Van beeld tot beeld. De films en televisieuitzendingen van de CPN, 1928-1986.
617479: HOGENSTIJN, C.M. - Schrei niet bedrukte wees. Geschiedenis van het Deventer weeshuis en kinderhuis.
576409: HOGERVORST, S. - Staat en welzijn. Het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat.
582022: HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, CHLODWIG ZU - Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Im Auftrage des Prinzen Alexander zu Hohenlohe-Schillingsfürst hrsg. von F. Curtius. Mit fünf Bildnissen und einer Faksimile-Beilage. 2 delen.
618380: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
596247: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
573157: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
611742: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge. Herausgegeben von D.E. Sattler. Complete in 12 volumes with cassette.
602070: HÖLDERLIN, F. - Onder een ijzeren hemel. Brieven
615570: HÖLDERLIN, F. , HOFFMEISTER, J. - Hölderlin und Hegel.
599544: HOLDT, J. - American pictures. Amerikaanse indrukken. Een persoonlijke reis door het zwarte Amerika. Nederlandse vertaling: A.F. Bakker.
449: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
586786: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
9203: HOLK, L.J. VAN - De heilige wake. Een essay over den nood van onzen tijd.
615427: HOLLAND, N.N. - The critical I.
608741: HOLLAND, S. - The socialist challenge.
604378: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Nederzettingsvormen en -problemen in de groote Hongaarsche laagvlakte. Een Europees 'frontier' gebied.
591839: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Americana. Studies over mensen, dieren en een kaktus tussen Rio Grande en Potomac.
598266: HOLLANDER, A.N.J. DEN, HOFSTEE, E.W., DOORN, J.A.A. VAN, (RED.) - Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland.
8316: JOHANNES HOLLANDRINUS - Four tracts on logic (Suppositiones, Fallacie, Obligationes, Insolubilia). First critical edition from the manuscripts with an introduction and indices by E.P. Bos.
616616: HOLLENBACH, J. M. - Der Mensch als Entwurf. Seinsgemässe Erziehung in technisierter Welt.
15160: HOLLENBERG, M.J. - Logic and bisimulation. Met een samenvatting in het Nederlands.
574760: HÖLLERER, W., BENDER, H., (HRSG.) - Akzente. Zeitschrift für Dichtung. 20 years in 5 volumes.
17759: HÖLLHUBER, I. - Geschichte der italienischen Philosophie von den Anfangen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
598316: HOLLIS, M. - Models of man. Philosophical thoughts on social action.
604490: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
611102: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
596259: HOLLIS, M. - Invitation to philosophy.
591589: HOLLIS, M. - Invitation to philosophy.
579689: HOLLIS, M. - Models of man. Philosophical thoughts on social action.
579890: HOLLWEG, A. - Theologie und Empirie. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Sozialwissenschaften in den USA und Deutschland.
577952: HOLM, E. - Tier und Gott. Mythik, Mantik und Magie der südafrikanischen Urjäger. Mit 21 Abbildungen.
14634: HOLM, S. - Religionsphilosophie.
567606: HOLM, S. - Das Ende der Vergangenheit. Denken und Glauben im 20. Jahrhundert. Ins Deutsche übertr. von H.F. Börnsen.
595315: HOLMA, H., LÅNGFORS, A., ITKONEN, L. - Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Annales academiae scientiarum Fennicae. Sarja/ser. B. Nid./tom. XV. No. 1-10. 10 afleveringen in 1 band.
606926: HOLMES, J. - Olympiade 1936. Nazisme in de sport.
607202: HOLMES, J.G., , WRIGHT, W.D., (ED.) - The perception and application of flashing lights. An international symosium held at Imperial College, London under the joint auspices of the National Illumination Committee of Great Britain and the applied optics secton Imperial College on 19-22 april 1971.
595395: HOLMES, R. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis
580916: HOLMES, R. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis
600057: HOLMES, R. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis
587140: HOLROYD, S. - Psi en de bewustzijnsexplosie. Ned. vert.: D. Bish.
616054: HÖLSCHER, G. - Hundert Jahre J.P. Bachem. Buchdruckerei. Verlagsbuchhandlung. Zeitungsverlag. Mit einem Geleitwort von Karl Hoeber.
618319: HOLSTEGE, G., VELLEKOOP, J. - Achtergronden van de Nederlandse postzegelproductie tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog.
612418: HOLT, J.C. - Magna Carta.
613358: HOLTHOON, F.L. VAN - State and civil society. Theories, illusions, realities. A survey of political theories in the 19th century western world.
612959: HOLTHUIS, P. - Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
574258: HOLTON, G., BLANPIED, W.A., (ED.) - Science and its public: the changing relationship.
611667: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
616425: HOLTON, G. - Thematic origins of scientific thought. Kepler to Einstein.
597837: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
616469: HOLTROP, M.W., VANTHOOR, W.F.V. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
616251: HOLTUS, G. , METZELTIN, M., SCHMITT, C., (HRSG.) - Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). Complete in 12 volumes.
615902: HOLTZ, LOUIS, LARDET, P. , (ED.) - La tradition vive. Melanges d'histoire des textes en l'honneur de Louis Holtz.
593781: HOLTZMANN, H.J. - Das messianische Bewusstsein Jesu. Ein Beitrag zur Leben-Jesu-Forschung.
611176: HOLZ, ARNO - Werke. Herausgegeben von Wilhelm Emrich und Anita Holz. Complete in 7 volumes.
616038: HOLZ, HANS HEINZ - Tendensen in het europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk
589288: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
4789: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
14636: HOLZ, HANS HEINZ - Tendensen in het europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk
596607: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
615785: HOLZAMER, K. - Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens.
580568: HOLZAPFEL, R.M., ASTROW, W. - Rudolf Maria Holzapfel. Der Schöpfer des Panideal. Ein neues Leben. Mit einem Vorwort von R. Rolland.
587138: HOLZER, H. - Alternatieve geneeswijzen (Beyond medicine)
603847: HOLZER, H., (RED.) - Heksen en demonen. Alles over het bovennatuurlijke. Nederlandse vertaling door W. Witteveen.
591901: HOLZHAUSEN, W. - Lackkunst in Europa. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Mit 208 Abbildungen und 26 Farbtafeln.
15096: HOLZKAMP, K. - Wissenschaft als Handlung. Versuch einer neuen Grundlegung der Wissenschaftslehre.
569927: HÖLZLE, E. - Idee und Ideologie. Eine Zeitkritik aus universalhistorischer Sicht.
615824: HOLZMÜLLER, G. - Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften und der conformen Abbildungen, verbunden mit Anwendungen auf mathematische Physik. Mit 26 lithographischen Tafeln.
612055: HOLZWEISSIG, G. - Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR.
591733: HOMERUS - De Odussee van Homeros
604823: HOMERUS - Illias. Übertragen von H. Rupé. Mit Urtext, Anhang und Karten. Complete in 2 volumes.
601095: HOMERUS, RAESSENS, A.L.J. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
600821: HOMERUS - Ilias. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door W.G. van der Weerd.
596968: HOMERUS - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Dierick Volckertsz. Coornhert. Verzorgd door T. Weevers.
602280: HOMMEL, H., LANDMAN-KASPER, J. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel der gezondheid
566469: HOMMES, J. - Dialektik und Politik. Vorträge und Aufsätze zur Philosophie in Geschichte und Gegenwart. Mit Einführung und Bibliografie hrsg. von U. Hommes.
1108: HOMMES, J. - Zwiespältiges Dasein. Die existenziale Ontologie von Hegel bis Heidegger.
586764: HOND, M. DE - Dr. Meijer de Hond 1882-1943. Bloemlezing uit zijn werk. Inleiding J. Meijer.
610669: HONDERICH, T. - How free are you? The determinism problem.
615101: HONDERICH, T. - How free are you? The determinism problem.
593272: HONDERS, A.C. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een broederkring en een tijdschrift.
601783: HONDERS, J., (RED.) - Duizenden goden. Landen en volkeren. Geheimzinnige culten. De goden van de Nijl. De goden van Olympus. De goden van het capitool. Rijk van de gevederde slag. Gemaskerde goden.
612609: HONDIUS, J.J.E. - Novae insctriptiones Atticae.
2998: HONECKER, M. - Sozialethik zwischen Tradition und Vernunft.
610129: HONEGGER, M. , (ED.) - Dictionnaire de la musique. Les hommes et leurs oeuvres. 2 volumes. Complete.
613883: HONEMANN, V. , TOMASEK, T. , (HRSG.) - Germanistische Mediävistik.
596575: HONKO, L., (ED.) - Temenos. Studies in comparitive religion.
594417: HONNEF, K. - Contemporary art.
603916: HONOLKA, K., (HRSG.) - Weltgeschichte der Musik. 500 Abbildungen und Notenbeispiele. 30 Farbtafeln.
602668: HONORÉ, P. - De witte god
14070: HONOUR, H., FLEMING, J. - A world history of art.
607463: HONOUR, H. - The new golden land. European images of America from the discoveries to the present time.
615078: HONOUR, H. - Romanticism.
604407: HONOUR, H., FLEMING, J. - A world history of art.
610876: HONY, H.C. - A Turkish-English dictionary. With the advice of Fahir Iz. Second edition.
591731: HOOD, S. - De voorouders van de Grieken. Ned. vert. G. Messelaar
586023: CORNELIUS DE HOOFDMAN - De hoofdman, in drie boeken. Met plaaten.
610434: HOOFF, J.A.R.A.M. , BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, RABBIE, J.M. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
617466: HOOFT, G. 'T, (RED.) - Van quantum tot quark. Inleiding tot de quantummechanica: golven en deeltjes.
609089: HOOFT, P.C., VEENSTRA, F. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen.
605570: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort. Samengesteld en ingeleid door M. Nijhoff.
602097: HOOFT, P.C., TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P.C. Hooft.
593787: HOOFT, P.C., SCHELTEMA, JACOBUS - Redevoering over de brieven van Pieter Corneliszoon Hooft.
591926: HOOFT, P.C., VEENSTRA, F. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen.
589755: HOOFT, P.C. - Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. 2 delen.
603673: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange.
568265: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
610342: HOOFT, P.C. - P.C. Hoofts Reis-Heuchenis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange met medewerking van A.J. Huijskes.
612087: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse hisotorien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
602833: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort. Samengesteld en ingeleid door M. Nijhoff.
600303: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
571765: HOOFT, P.C. - Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf. Den sevenden druck. En: Rampsaligheden der verheffinge van den huize van Medicis. Den derden druk. 2 delen in 1 band.
566832: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
11755: HOOGENBOOM, P. - Heilsverwachting, evolutie en vooruitgang.
581894: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
17751: HOOGERWERF, A. - Politiek als evenwichtskunst. Dilemma's rond overheid en markt.
617212: HOOGLAND, P. - Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad. Met omslagtekening van Albert Hahn Jr.
579696: HOOGSTAD, J.H. - Time tracks. Tijdsporen (met een samenvatting in het Nederlands).
606423: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
610990: HOOGSTRATEN, H.D. - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie.
601699: HOOGSTRATEN, H.D. - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie.
4076: HOOK, S., (ED.) - Language and philosophy. A symposium.
613090: HOOK, S. - The quest for being and other studies in naturalism and humanism.
576728: HOONAKKER, E.W. - Geschiedenis van de contraceptie. Geboortenbeperking van de oudheid tot nu.
583868: HOOP SCHEFFER, D. DE, KLANT-VLIELANDER-HEIN, A.J., (RED.) - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda. 16 augustus/29 oktober Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum Amsterdam.
597699: HOOP, J.H. VAN DER - Verspreide geschriften. Uit de nalatenschap.
615356: HOOP, S. DE - Met vallen en opstaan. Vijf jaar Nederlands hulpbeleid in Midden- en Oost-Europa (1989-1993).
614892: HOORN, H. VAN - Een kaarsvlam in de tocht. Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme. Bijeengebracht.
581793: HOORNIK, E., HILGERSOM, A., (RED.) - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols.
594327: HOOTZ, R., (HRSG.) - Kunstdenkmäler in den Niederlanden. Ein Bildhandbuch.
618128: HOOYKAAS, R., ALBUQUERQUE, L. DE, PALM, L.C., VERDENIUS, W.J. - Symposium. Hooykaas and the history of science held on 3 and 4 march 1977 at the Utrecht state university.
600921: HOOYKAAS, C., (RED.) - De kluizenaar. Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal, vertaald en ingeleid.
587627: HOOYKAAS, C., (RED.) - De kluizenaar. Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal, vertaald en ingeleid.
604419: HOPCROFT, R.L. - Regions, institutions, and agrarian change in European history.
614020: HOPKINS, J. - Emptiness in the Mind-Only school of buddhism. Dynamic responses to Dzong-ka-ba's The essence of eloquence: I.
1963: HOPKINS, G.M., NOPPEN, L.M. VAN - Gerald Manley Hopkins. The wreck of the Deutschland.
614869: HOPKINS, A.A., (ED.) - The scientific American Cyclopedia of receipts, notes and queries. Revised edition.
610329: HOPKINS, J. - Gevoel voor leven. Met een voorwoord van Zijne Heiligheid de Dalai Lama
600833: HOPKINS, G.M., NOPPEN, L.M. VAN - Gerald Manley Hopkins. The wreck of the Deutschland.
584643: HOPKINS, J. - The tantric distinction. An introduction to Tibetan buddhism. Ed. by A.C. Klein.
580128: HOPKINS, J. - The tantric distinction. An introduction to Tibetan buddhism. Ed. by A.C. Klein.
572339: HOPKINS, F.G., NEEDHAM, J., BALDWIN, E., (ED.) - Hopkins & biochemistry 1861 - 1947. Papers concerning Sir Frederick Gowland Hopkins with a selection of his addresses and a bibliography of his publications. With a foreword by A.C. Chibnall and contributions by M. Dixon, L.J. Harris, M. Stephenson. A commemoration volume prepared on the occasion of the first international congress of biochemistry, Cambridge, 1949.
616253: HOPKINS, HARRY, SHERWOOD, R.E. - De wereldmacht van het Witte Huis. De geheime documenten van Harry Hopkins Roosevelts rechterhand. Geautoriseerde vertaling van B. Koning. 2 delen.
579959: HOPPE-SEYLER, F., THIERFELDER, H. - Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse. Für Ärzte, Biologen und Chemiker. Hrsg. von K. Lang, E. Lehnartz unter Mitarbeit von G. Siebert. Mit Abbildungen. 6 parts in 10 volumes.
593118: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
614830: HOPPESTEYN, A., REGT, JAN DE, HENNEBO, ROBERT - Mengelpoëzy bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen. Bijgevoegd: (Jan de Regt) Mengel-dichten en kluchtspel de Nachtwachts en Slegten-tyd. Bijgervoegd: (Hennebo)Rouwklachten van den Heere Jacobus Veenhuysen beneevens De lof der jenever. Eerste en tweede deel. Gecorrigeerd en van veel fauten gezuyverd. Met koperen platen versierd
583626: HORATIUS - Epistola ad Pisones. Edidit et annotatione illustravit P.H. Peerlkamp.
1514: HORATIUS - Die Oden des Horaz in deutscher Sprache von V. Hundhausen. Mit einem Titelbild von Grunenberg.
618528: HORGAN, J. - The undiscovered mind. How the brain defies replication, medication, and explanation.
581102: HORGAN, J. - The undiscovered mind. How the brain defies explanation.
602294: HORGAN, J. - Het einde van de wetenschap. Over de grenzen van onze kennis
576121: HORKEN, H.K. - Ex nocte lux. Enträtselte Urgeschichte im Licht jüngster Forschung.
608050: HORKHEIMER, M., SCHMIDT, A., ALTWICKER,N., (HRSG.) - Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung.
577858: HORKHEIMER, M. - Vorträge und Aufzeichnungen 1949-1973. 4. Soziologisches 5. Universität und Studium. Herausgegeben von G. Schmid Noerr.
579502: HORKHEIMER, M. - Vorträge und Aufzeichnungen 1949-1973. 1. Philosophisches 2. Würdigungen 3. Gespräche. Herausgegeben von G. Schmid Noerr.
579518: HORKHEIMER, M. - Briefwechsel 1937-1940. Herausgegeben von G. Schmid Noerr.
579951: HORKHEIMER, M. - Aus der Pubertät. Novellen und Tagebuchblätter 1914-1918. Herausgegeben von A. Schmidt.
579952: HORKHEIMER, M. - Philosophische Frühschriften 1922-1932. Herausgegeben von G. Schmid Noerr.
579954: HORKHEIMER, M. - Schriften 1931-1936. Herausgegeben von A. Schmidt.
609856: HORKHEIMER, M. - Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie. Ausgewählte Essays.
610197: HORKHEIMER, M. - Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung. Notizen in Deutschland. Herausgegeben von Werner Brede. Einleitung von Alfred Schmidt.
587844: HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. - Sociologica II. Reden und Vorträge.
610252: HORKHEIMER, M. - Die Juden und Europa. Autoritärer Staat. Vernunft und Selbsterhaltung 1939-1941.
591359: HORKHEIMER, M. - Nachgelassene Schriften 1914-1931. 4. Aufzeichnungen und Vorträge 5. Notizen 6. Poetische Versuche 7. Diskussionsprotokoll. Hrsg. von G. Schmid Noerr.
615185: HORKHEIMER, M., MARCUSE, H. - Filosofie en kritische theorie
586515: HORKHEIMER, M., SCHMIDT, A., ALTWICKER,N., (HRSG.) - Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung.
596603: HORKHEIMER, M. - Autoriteit en gezin
13241: HORKHEIMER, M. - Nachgelassene Schriften 1949-1972. 5. Notizen. Herausgegeben von G. Scmid Noerr.
14039: HORKHEIMER, M. - Briefwechsel 1913-1936. Herausgegeben von G. Schmid Noerr.
17757: HORKHEIMER, M. - Briefwechsel 1941-1948. Herausgegeben von G. Schmid Noerr.
606417: HORKHEIMER, M. - Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Herausgegeben von A. Schmidt. 2 delen compleet.
602028: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. Hrsg. von A. Schmidt.
600662: HORKHEIMER, M. - Philosophische Frühschriften 1922-1932. Hrsg. von G. Schmid Noerr.
587625: HORKHEIMER, M. - Die Juden und Europa. Autoritärer Staat. Vernunft und Selbsterhaltung 1939-1941.
579143: HÖRMANN, H. - Meinen und Verstehen. Grundzüge einer psychologischen Semantik.
617517: HORN, GEORG - Historiae philosophicae libri septem. Quibus de origine, successione, sectis & vitae philosophorum ab orbe conditio ad nostram aetatem agitur.
574759: HORN, W.O. VON, (HRSG.) - Die Spinnstube. Geschichten aus den Volksbüchern für die Jahre 1849 bis 1860. Mit Bildern nach Holzschnitten von Ludwig Richter und sechs Stahlstichen von Ludwig Richter, Vautier u.a. Ausgewählt und überarbeitet von K.M. Schiller. 6 volumes.
595074: HORNE, A. - De 42 dagen. Frankrijk/Duitsland 1940
589124: HORNEY, K., (RED.) - Is een psycho-analyse voor U gewenst? Een serie lezingen. Geautor. vert. E. Veegens-Latorf.
11537: HORNUNG, E. - Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen.
601703: HOROSZ, W. - Search without idols.
576956: HOROSZ, W., CLEMENTS, T., (ED.) - Religion and human purpose. A cross disciplinary approach.
1595: HOROSZ, W. - Search without idols.
614154: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
607292: HOROWITZ, I.L. - Behemoth. Main currents in the history and theory of political sociology.
2536: HOROWITZ, N.H. - To utopia and back: the search for life in the solar system.
569768: HOROWITZ, D. - The fate of Midas and other essays.
9876: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
572763: HOROWITZ, I.A. - Chess openings. Theory and practice.
9804: HOROWITZ, D. - State in the making
614153: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
2786: HORREÜS DE HAAS, G. - De godsdienstige gedachte in de XXe eeuw.
595087: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen.
610108: HORSMAN, P.J., KETELAAR, F.C.J., THOMASSEN, T.H.P.M. - Tekst en context van de 'Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven' van 1898.
2074: HORST, H. VAN DER - De lage hemel. Nederland en de Nederlanders verklaard.
603647: HORST, H. VAN DER - The low sky. Understanding the Dutch
604678: HORST, H. VAN DER - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
586541: HORST, A.K.E, STARING, A. - Lochem en omstreken.
581747: HORST, C. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erste Abteilung Architektur in den Niederlanden. Erster Teil Architektur in der Malerei und Innenarchitektur. Mit 1 Lichtdrucktafel und 149 Abbildungen.
587912: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
574797: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
603236: HORST, A.J. VAN DER - Tuinvijvers en waterpartijen. Aanleg en onderhoud van allerlei soorten tuinvijvers, met een uitgebreide plantenkeuze. Met foto's van P. Perderau.
608664: HORST, L. VAN DER - Anthropologische psychiatrie. 2 delen.
597174: HORST, H. VAN DER - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
588544: HORTHEMELS, J., SASSEN, F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
6717: HORTHEMELS, J., SASSEN, F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
579953: HORVATH, C. VON - Raum und Zeit im Lichte der speziellen Relativitätstheorie. Versuch eines synthetischen Aufbaus der speziellen Relativitätstheorie. Mit 8 Textabbildungen und einem Bildnis.
595742: HÖRZ, H., PÖLTZ, H.D., (RED.) - Philosophische Probleme der Physik.
571123: HOSELITZ, B.F., (ED.) - Theories of economic growth.
618411: HOSKING, G. - Trust. A history.
616363: HOSMER, J.K. - Outcome of the civil war 1863-1865. With maps.
616364: HOSMER, J.K. - The appeal to arms 1861-1863. With maps.
616365: HOSMER, J.K. - The Jeffersonian system 1801-1811. With maps.
605490: HOSPERS, J., (ED.) - Readings in introductory philosophical analysis.
583367: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
588276: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
608533: HOSSON, J.T.M. DE, BRONSVELD, P., KUBBINGA, H., (ED.) - Festschrift in honor of Jeff Th.M. de Hosson on the occasion of thre 35th anniversary of his nomination as professor of applied physics-materials science at the University of Groningen by Royal Decree of 6 october 1977.With the help of Mikhail Dutka, Vasek Ocelik, Yutao Pei, Anatoly Turkin, and David Vainchtein.
587007: HOTHERSHALL, D. - History of psychology.
603641: HOTZ, W. - Kleine Kunstgeschichte der deutschen Burg.
608490: HOTZ, W. - Kleine Kunstgeschichte der deutschen Burg.
611519: HOUBEN, J.J., LAMOTTE, E., MULLIE, J.L., SCHARPÉ, A. - De oosterse mens. Met inleiding en nawoord door Prof. dr. R. Dellaert.
612412: HOUGHTON, W.E. - The Victorian frame of mind 1830-1870.
616489: HOUTEN, S. VAN - Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894). Eerste periode. Tot aan den dood van Thorbecke (1869-1872).
592800: HOUTEN, R. VAN - Kastelen in Frankrijk. Nederlandse vertaling.
569288: HOUTEN, S. VAN - De wet der causaliteit in de sociale wetenschap.
9860: HOUTEN, B.C. VAN - Tussen aanpassing en kritiek. De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie.
587587: HOUTEN, B.C. VAN - Tussen aanpassing en kritiek. De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie.
603867: HOUTER, F. DEN - Strand-goed. Het strand aangekleed. De geschiedenis van het strandleven en het strandmeubilair.
590075: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
590102: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
607969: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
5030: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
582366: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
603273: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
591372: HOUTTE, J.A. - Economische en sociale geschiedenis van de lage landen.
613641: HOUTTE, J.A. VAN - Het verleden van Europa. Twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis.
599987: HOUTTE, J.A. - Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen.
599844: HOUTTE, J.A. VAN - Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800
585356: HOUVEN, G. VAN DER - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandsche Metaalwerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936.
591158: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door F. van Vinckenroye. 3 delen compleet.
615872: HOUWEN, L.A.J.R. , (ED.) - Animals and the symbolic in mediaeval art and literature.
601527: HOUWEN, L.A.J.R., MACDONALD, A.A., MAPSTONE, S.L., (ED.) - A palace in the wild. Essays on vernacular culture and humanism in late-medieval and renaissance Scotland.
603082: HOVE, J. TEN - Het stadhuis van Hasselt.
598431: HOVEN, M.A. VAN DEN - A claim for reasonable morality. Commonsense morality in the debate on the limits of morality. Een pleidooi voor redelijke moraal. Commonsense moraal in het debat aangaande de 'grenzen van moraal' (Met een samenvatting in het Nederlands).
576022: HOVING, J. - De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap. Bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White.
575659: HOVING, B., OOSTENBRUG-HOVING, G.J., SANDERS, R., EGGENS, H., LESSCHEN, H.J. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
577284: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
586774: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
601277: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
588607: HOWARD, R.J. - Three faces of hermeneutics. An introduction to current theories of understanding.
618521: HOWARD, N. - Paradoxes of rationality: theory of metagames and political behavior.
587419: HOWARTH, D. - De sledebrigade
591342: HÖWELER, C. - XYZ der muziek.
604081: HÖWELER, C. - Tijd en muziek.
589651: HOWES, M. - Amulets.
595199: HOWES, M. - Amulets.
3540: HOYACK, L. - Klinkend heelal. Natuur- en geestesphilosophische synthese op mystiek-religieusen grondslag.
603854: HOYACK, L. - Klinkend heelal. Natuur- en geestesphilosophische synthese op mystiek-religieusen grondslag.
593600: HOYLE, F. - A decade of decison.
600268: HOYLE, F. - The nature of the universe. A series of broadcast lectures.
10059: HOYLES, J. - The edges of Augustinanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
598970: HRDY, S.B. - Mother nature. Natural selection and the female of the species.
606398: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
593850: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Ecclesia militans. The inquisition
606992: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
597844: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
597071: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
576373: HSÜN, LU, SUNG-K'ANG, HUANG - Lu Hsün and the new culture movement of modern china.
613384: TUN HUANG - Zen dawn. Early zen texts from Tun Huang
2351: HUBBELING, H.G. - Language, logic and criterion. A defence of non-positivistic logical empiricism.
605911: HUBBELING, H.G. - Principles of the philosophy of religion.
605743: HUBBELING, H.G. - Language, logic and criterion. A defence of non-positivistic logical empiricism.
568868: HUBBELING, H.G., PETRY, M.J., (RED.) - Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie.
613631: HUBBELING, H.G., VELDHUIS, R., (RED.) - Ethiek in meervoud.
595391: HUBBELING, H.G., PETRY, M.J., (RED.) - Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie.
583854: HUBBELING, H.G. - Principles of the philosophy of religion.
2966: HUBER, U., VEEN, T.J. - Recht en nut. Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694).
600901: HUBER, E. - Um eine 'dialektische Logik'. Diskussionen in der neueren Sowjetphilosophie.
608252: HUBER, J.P. - Griffel, Feder, Bildschirmstift. Eine Kulturgeschichte der Schreibgeräte.
570378: HUBERT VAN BLIJENBURGH, W.P. - Wetenschappelijke grondslagen van het gymnastiekonderwijs. Met 38 figuren.
19333: HUBIG, C., RAHDEN, W. VON, (HRSG.) - Konsequenzen kritischer Wissenschaftstheorie.
593940: HÜBNER, J. - Theologie und biologische Entwicklungslehre. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Naturwissenschaft.
599860: HÜBNER, J., (HRSG.) - Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein bibliographischer Bericht.
588700: HÜBSCHER, A. - Denker unserer Zeit. Mit 32 Abbildungen. 2 delen.
5238: HÜBSCHER, A. - Denker unserer Zeit.
592642: HÜBSCHER, A., KÖTTELWESCH, C., (HRSG.) - Wege zu Schopenhauer. Arthur Hübscher zu Ehren. Festgabe zum 80. Geburtstag.
568737: HUBY, P. M. - Greek ethics.
617093: HUCHEL, P., VIEREGG, A., (HRSG.) - Gesammelte Werke in zwei Bänden. Complete in 2 volumes.
581157: HUCK, A. - Synopse der drei ersten Evangelien. Elfte Auflage. Unveränderter Nachdruck der zehnten Auflage der unter Mitwirkung von H.G. Opitz von H. Lietzmann völlig neu bearbeiteten neunten Auflage.
598071: HUDSON, W., REIJEN, W. VAN, (RED.) - Modernen versus postmodernen.
604518: HUDSON, W., REIJEN, W. VAN, (RED.) - Modernen versus postmodernen.
614764: HUDSON, R. - Seeing things. The philosophy of reliable observation.
589059: HUDSON, S.D. - Human character and morality. Reflections from the history of ideas.
594420: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1840). Met tachtig afbeeldingen.
590825: HUECK, W. - Die Polarität der Wahrheit und der Rhythmus des Lebens. Eine Philosophie für lebendige Menschen.
585358: HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981.
612398: HUFBAUER, K. - Exploring the sun. Solar science since Galileo.
600647: HUFFINES, L. - Genezen door contact met engelen. Jezelf helen met licht
594634: HÜFLER, B., (RED.) - Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlin 5.7. - 28.9. 1980 in der Nationalgalerie. Jubiläumsausstellung der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
574200: HUG-HELLMUTH, H. - Aus dem Seelenleben des Kindes. Eine psychoanalytische Studie.
603769: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
605843: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
566788: HUGENHOLTZ, P.TH. - Tijd en creativiteit. Ontwerp van een structurele antropologie. Met een voorwoord van D.J. van Lennep.
599708: HUGENHOLTZ, F.W.N., TEUNIS, H.B., TONGERLOO, L. VAN, (RED.) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof.dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
613182: HUGENHOLTZ, P.TH. - Tijd en creativiteit. Ontwerp van een structurele antropologie. Met een voorwoord van prof.jhr. D.J. van Lennep.
607388: HUGENHOLTZ, F.W.N., TEUNIS, H.B., TONGERLOO, L. VAN, (RED.) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof.dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
583512: HUGGER, P., (HRSG.) - Handbuch der schweizerischen Volkskultur. 3 volumes.
598133: HUGHES, G.E., CRESSWELL, M.J. - An introduction to modal logic
591459: HUGHES, R. - De fatale kust. Het epos van Australië
607024: HUGHES, M., MANN, C. - De geschiedenis van het Derde Rijk. Nederlandse vertaling: Piet Hein Geurink.
596298: HUGHES, G.E., CRESSWELL, M.J. - An introduction to modal logic.
595613: HUGHES, T.P. - The development of western technology since 1500.
604463: HUGHES, D. - Culture and sacrifice. Ritual death in literature and opera.
590944: HUGHES, LANGSTON - The weary blues.
580569: HUGOLINUS VAN ORVIETO, DIETRICH, H. - Die Trinitätslehre des Augustinereremiten Hugolin von Orvieto.
618091: HUIJER, M. - Discipline. Overleven in overvloed.
597465: HUISMAN, G. - Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland 1800-1940.
1653: HUISMAN, D. - L'esthétique française au seuil du IIIe millénaire. Réflexions sur l'art.
599091: HUISMAN, P.E. - Kennis gewogen. Analyse van sociaalwetenschappelijk denken: kritiek en aanwijzingen.
584490: HUISMAN, P.E. - Kennis gewogen. Analyse van sociaalwetenschappelijk denken: kritiek en aanwijzingen.
607607: HUISMAN, D. - Histoire de la philosophie. Complete in 2 volumes.
612619: HUISMANS, S. - Ta in tinkstien. Samle Skriften fen dr. S. Huismans. Gearfoege en ynlaet troch G.A. Wumkes.
602185: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., (RED.) - Heksen- en duivelsverhalen in Groningerland. Verzameld. Gebundeld door J.A. Fijn van Draat.
617852: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats. Groninger volksvertellingen. Verzameld door Mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes. Eerste deel. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra. Een woord ter inleiding van Herman Poort.
604341: HUIZING, L., WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
579619: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
590447: HUIZING, L. - Zeven eeuwen Zuidwolde. Voorstudies over Zuidwolde en de Zuidwolders van vroeger.
602569: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
15659: HUIZINGA, J. - Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen op 4 november 1905.
616756: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
595064: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
595720: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
612598: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
601278: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
603186: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
608957: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. En 'Hugo de Groot en zijn eeuw'.
612604: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets en 'Hugo de Groot en zijn eeuw'.
612605: HUIZINGA, J. - Cultuur-historische verkenningen.
612601: HUIZINGA, J. - Tien studiën.
612599: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
612600: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets.
616041: HUIZINGA, J., OTTERSPEER, W., - Orde en trouw. Over Johan Huizinga.
614038: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets en 'Hugo de Groot en zijn eeuw'.
598045: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
613127: HUIZINGA, JOHAN, KAEGI, W. - Das historische Werk Johan Huizingas.
613124: HUIZINGA, JOHAN - Exuli. Amico Huizenga historico amici non historici die VII mensis decembris anni 1942.
613126: HUIZINGA, LEONHARD - Herinneringen aan mijn vader.
611446: HULL, D.L., RUSE, M., (ED.) - The Cambridge Companion to the philosophy of biology.
593475: HULME, K. - The bone people.
595648: HULSBUS, J. - Cirkels in de regen. De terreur van een onverwerkt oorlogsverleden en de opkomst van Japan als supermacht 1948-1989.
601395: HÜLSMANN, J.H.H. - De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde.
606657: HULSPAS, M. - Van harte wetenschap. Misstanden en misverstanden in de wereld der wetenschap.
13053: HULSPAS, M. - Van harte wetenschap. Misstanden en misverstanden in de wereld der wetenschap.
598522: HULST, H. VAN, PLEYSIER, A., SCHEFFER, A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. Met een inleiding van W. Drees. Woord vooraf van F. de Jong Edz.
604816: HULST, H. VAN, PLEYSIER, A., SCHEFFER, A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. Met een inleiding van W. Drees. Woord vooraf van F. de Jong Edz.
616832: HULST, H.C. VAN DE, PEURSEN, C.A. VAN - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Bezinning op het wereldbeeld.
589716: HULTEN, P., (RED.) - Berlin - Paris. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933. Art. Architecture. Graphisme. Littérature. Objets industriels. Cinéma. Théâtre. Musique. 12 juillet - 6 novembre 1978.
594419: HULTON, P., SMITH, L. - Flowers in art from east and west.
12686: HUMBERT DE SUPERVILLE, D.P.G., HAAS, C.M. DE - David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849.
592878: HUMBLE, R. - English castles.
605580: HUMBOLDT, W. VON - Briefe an eine Freundin. Ausgewählt und herausgegeben von A. Leitzmann.
584468: HUMBOLDT, W. VON - Briefe an eine Freundin. Hrsg. von Dr. Huhnhaüser.
618417: HUMBOLDT, W. VON - Linguistic variability and intellectual development
588969: HUMBOLDT, A. VON, SLONIMISKI, C. S. - Zur Freiheit bestimmt. Alexander von Humboldt - eine hebräische Lebensbeschreibung von Chaim Selig Slonimski (1810-1904). Aus dem Hebräischen von O. Carmel. Mit einem Beitrag über Alexander von Humboldt und die Juden von P. Honigmann. K.J. Maass (Hg.).
609782: HUME, D., ORR, J. - David Hume and his influence on philosophy and theology.
610791: HUME, D., STROUD, B. - Hume.
615418: HUME, D. - The letters of David Hume. Edited by J.Y.T. Greig. Complete in 2 volumes.
611221: HUME, D. - Eine Untersuchung über den Menschlichen Verstand. Herausgegeben von R. Richter.
611587: HUME, D., AYER, A.J. - Hume. Nederlandse vertaling: W. Visser.
611187: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
612335: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
618378: HUME, D., VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de 'Dialogues concerning natural religion' van David Hume.
578727: HUME, D., HALL, R. - A Hume bibliography from 1930.
596592: HUME, D., HALL, R. - A Hume bibliography from 1930.
14736: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
5660: HUME, D., MORICE, G.P., (ED.) - David Hume. Bicentenary papers.
581234: HUME, D. - Untersuchung über den menschlichen Verstand. Deutsch von C. Vogl.
600641: HUME, D., LAMEERE, J., (RED.) - Hume.
607139: HUME, D. - New letters of David Hume. Edited by Raymond Klibansky and Ernest C. Mossner.
590063: HUME, D., TWEYMAN, S. - Reason and conduct in Hume and his predecessors.
607684: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
589672: HUMMEL, G. - Die Begegnungen zwischen Philosophie und evangelischer Theologie im 20. Jahrhundert.
614042: HUMMELEN, W.M.H. , DIBBETS, G.R.W., WACKERS, P.W.M. (RED.) - Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen.
597869: HUMPHREY, N. - Consciousness regained. Chapters in the development of mind.
593476: HUMPHREY, W. - The collected stories of William Humphrey.
596168: HUMPHREY, N. - A history of the mind.
608607: HUMPHREYS, C. - A popular dictionary of buddhism.
604290: HUMPHREYS, C. - Buddhism.
598696: HUMPHREYS, C. - A western approach to Zen. An enquiry.
606742: KO HUNG - Alchemy, medicine and religion in the China of A.D. 320: The 'Nei P'ien' of Ko Hung (Pao-p'u tzu)
579712: HUNGER, H., (HRSG.) - Byzantinische Geisteswelt von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels. Mit Ergänzungen und 8 Tafeln.
580448: HUNKE, S. - Glauben und Wissen. Die Einheit europäischer Religion und Naturwissenschaft.
609913: HÜNNEMAN, R. , WILDEVUUR, C. - Cognitie in kunst en wetenschap. Dimensies van het denken.
598005: HUNT, I.A. - Op schoot bij Hitler. Een jeugd in een paradijs dat geen paradijs mocht zijn.Vertaald door T. Davids.
614879: HUNT, M. - Het innerlijk universum. Een nieuwe wetenschap onderzoekt de menselijke geest
593010: HUNT, G.M.K., (ED.) - Philosophy and politics.
12192: HUNT, M. - Het innerlijk universum. Een nieuwe wetenschap onderzoekt de menselijke geest
617435: HUNTER, D. - Papermaking. The history and technique of an ancient craft.
572411: HUNTER, M. - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South africa. With an introd. by J.C. Smuts.
592495: HUNTER, G.K. - Vital forces. The discovery of the molecular basis of life.
618479: HUNTINGTON, S.P. - The clash of civilizations and the remaking of world order.
591792: HUNTINGTON, S.P. - Wie zijn wij? Over de Amerikaanse identiteit
578518: HURK, W.J.C.C. VAN DEN - Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857.
613509: HURST, D. - On westernism. An ideology's bid for world dominion.
594021: HUS, JAN, FRIEDENTHAL, R. - Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege.
617017: HUS, JAN, FRIEDENTHAL, R. - Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege.
14109: HUSA, V., PETRÁN, J. - Hommes et métiers dans l'art: du XIIe au XVIIe siècle en Europe centrale. Texte traduit par H. Daussy.
2232: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance
611838: HUSSEIN, MAHMOUD - Al-Sira. De verhalen over Mohammed in Mekka. Uit het Frans vertaald door Vreni Obrecht.
604621: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (HRSG.) - Husserl et la pensée moderne. Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième colloque international de phénoménologie, Krefeld, 1-3 novembre 1956. Akten des zweiten Internationalen Phänomenologischen Kolloquiums, Krefeld, 1.-3 November 1956.
609243: HUSSERL, G. - Recht und Welt. Rechtsphilosophische Abhandlungen.
14876: HUSSERL, E., THOMAS, M. - Edmund Husserl. Zur Genesis einer spätbürgerlichen Philosophie.
614757: HUSSERL, E., PIVCEVIC, E. - Husserl and phenomenology.
615816: HUSSERL, E. - Arbeit and den Phänomenen. Ausgewählte Schriften. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Bernhard Waldenfels.
615992: HUSSERL, E. - L'origine de la géometrie. Traduction et introduction par Jacques Derrida.
10715: HUSSERL, E., SOUCHE-DAGUES, D. - Le développement de l'intentionnalité dans la phénoménologie Husserlienne.
587958: HUSSERL, E. - Over de oorsprong van de meetkunde
570592: HUSSERL, E., WOLTERS, J.B.TH. - Eidos. Das Universale im Lichte der Philosophia Perennis mit besonderer Rücksicht auf Edmund Husserl.
618178: HUSSERL, E. - Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Herausgegeben, eingeleitet und mit Registern versehen von E. Ströker.
566416: HUSSERL, E., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. In Gemeinschaft m O. Becker-Freiburg i.Br., M. Geiger-Göttingen, M. Heidegger-Freiburg i. Br., A. Pfänder-München herausgegeben. + Festschrift Edmund Husserl zum 70. Geburtstag gewidmet. Ergänzungsband zum Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung.
616114: HUSSERL, E., MURALT, A. DE - L'L'idée de la phénomenologie. L'exemplarisme Husserlien. Édition augmentée d'un index.
617673: HUSSERL, E., BOEHM, R. - Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Husserl-Studien.
607114: HUSSERL, G., WÜRTENBERGER, T., - Phänomenologie, Rechtsphilosophie, Jurisprudenz. Festschrift für Gerhart Husserl zum 75. Geburtstag.
590149: HUSSERL, E., WOLTERS, J.B.TH. - Eidos. Das Universale im Lichte der Philosophia Perennis mit besonderer Rücksicht auf Edmund Husserl.
613896: HUSSERL, E. - Introduction to the 'Logical investigations'. A draft of a 'preface' to the 'Logical investigations' (1913). Edited by E. Fink
615229: HUSSERL, E. - Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Herausgegeben, eingeleitet und mit Registern versehen von E. Ströker.
15453: HUSSERL, E., DIEMER, A. - Edmund Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Phänomenologie.
602375: HUSSERL, E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901). Herausgegeben von L. Eley.
615421: HUSSERL, E. - Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Herausgegeven und eingeleitet von S. Strasser.
10500: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (HRSG.) - Husserl et la pensée moderne. Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième colloque international de phénoménologie, Krefeld, 1-3 novembre 1956. Akten des zweiten Internationalen Phänomenologischen Kolloquiums, Krefeld, 1.-3 November 1956.
613864: HUSSERL, E. - Philosophie als strenge Wissenschaft.
604753: HUSSERL, E., GEIGER, M., PFÄNDER, A., SCHELER, M., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. In Gemeinschaft mit M. Geiger, A. Pfänder, A. reinach, M. Scheler. Zweiter Band.
597993: HUSSERL, E., PAZANIN, A. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
597992: HUSSERL, E., SARAIVA, M.M. - L'imagination selon Husserl.
977: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (RED.) - Edmund Husserl 1859-1959. Recueil commémoratif publié à l'occasion du centenaire de la naissance du philosophe.
617669: HUSSERL, E., FUCHS, W.W. - Phenomenology and the metaphysics of presence. An essay in the philosophy of Edmund Husserl.
1956: HUSSERL, E. - Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft.
15084: HUSSERL, E., JANSSEN, P. - Geschichte und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk.
605257: HUSSERL, E., SARAIVA, M.M. - L'imagination selon Husserl.
615437: HUSSERL, E., SCHUMANN, K. - Die Dialektik der Phänomenologie. 2 volumes.
604757: HUSSERL, E., GEIGER, M., PFÄNDER, A., SCHELER, M., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Vierter Band.
608762: HUSSERL, E., BRAUNER, H. - Die Phänomenologie Edmund Husserls und ihre Bedeutung für soziologische Theorien.
604630: HUSSERL, E., DRUË, H. - Edmund Husserls system der phänomenologischen Psychologie.
601931: HUSSERL, E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901). Herausgegeben von L. Eley.
575375: HUSSERL, E., DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - Husserl.
572390: HUSSERL, E., DRUË, H. - Edmund Husserls system der phänomenologischen Psychologie.
615597: HUSSERL, E., CUNNINGHAM, S. - Language and the phenomenological reductions of Edmund Husserl.
8968: HUSSERL, E., HOHL, H. - Lebenswelt und Geschichte. Grundzüge der Spätphilosophie E. Husserls.
589929: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (HRSG.) - Husserl et la pensée moderne. Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième colloque international de phénoménologie, Krefeld, 1-3 novembre 1956. Akten des zweiten Internationalen Phänomenologischen Kolloquiums, Krefeld, 1.-3 November 1956.
592394: HUSSERL, E., THIERRY, Y. - Conscience et humanité selon Husserl. Essai sur le sujet politique.
609070: HUSSMANN, H. - Über die Schrift. Aufzeichnungen aus meinen Vorlesungen.
581090: HUSSON, J. - La déportation des juifs de la Marne 1942-1944.
592102: HUSTINX, P.J.W.A., (RED.) - Antiquairs international & Pictura fine art fair. Eurohal Maastricht NL. 23-31 march 1985.
590509: HUTCHINSON, W.K., (ED.) - History of economic analysis. A guide to information sources.
613729: HUTCHISON, T.W. - 'Positive' economics and policy objectives.
596262: HUTCHISON, T.W. - Knowledge and ignorance in economics.
594146: HUTIN, S. - Die grossen Geheimbünde. Übersetzung aus dem Französischen von S. Steigemann.
606052: HUTTEN, U. VON - Deutsche Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von P. Ukena. Nachwort von D. Kurze. Übersetzung des Pirckheimer-Briefes von A. Holborn.
595893: HUTTEN, U. VON - Deutsche Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von P. Ukena. Nachwort von D. Kurze. Übersetzung des Pirckheimer-Briefes von A. Holborn.
588350: HUUSSEN, A.H., KOSSMANN, E.H., RENNER, H., (RED.) - Historici van de twintigste eeuw.
583031: HUUSSEN, A.H., (RED.) - Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798. II: Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht tot 1820.
592940: HUUSSEN, G.M. - Economisch evenwicht. Een vakwijsgerig-methodologisch onderzoek naar de betekenis en funktie van het evenwichtsbegrip in de economie.
592066: HUUSSEN, A.H. - Lijst der geschriften van A.H. Huussen jr. 1967-2003.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15