Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
616986: KRISHNAMURTI, J., LUTYENS, M. - Krishnamurti. Jaren van vervulling.
588525: KRISTELLER, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Mit 263 Abbildungen.
613353: KRISTELLER, P., (ED.) - Iter Italicum + Iter Italicum accedunt Alia Itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries. 6 volumes.
619796: KRISTELLER, P.O. - Eight philosophers of the Italian renaissance.
620292: KRISTELLER, P.O., CRANZ, P.E, (ED.) - Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries. Annotated lists and guides. Volume 3.
583904: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
618027: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
605693: KRISTEVA, J. - Contre la dépression nationale. Entretien avec P. Petit.
14844: KRISTEVA, J. - Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek
593588: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
590312: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
617151: KRISTEVA, J. - Histoires d'amour.
571686: KRISTEVA, J. - La révolution du langage póetique. L'avant-garde a la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé.
612996: KRISTEVA, J., OLIVER, K. - Reading Kristeva. Unraveling the double-bind.
600687: KRISTEVA, J. - 'Séméiotiké'. Recherches pour une sémanalyse.
608757: KRISTEVA, J., BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, WEL, F. VAN, (RED.) - Julia Kristeva.
600483: KROCKOW, C. GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
618912: KROEGER, P.G., STAM, J. - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998.
612079: KROEGER, P.G., STAM, J. - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998.
16719: KROES, R., (ED.) - The American West. As seen by Europeans and Americans.
576234: KROES, R., (ED.) - High brow meets low brow. American culture as an intellectual concern.
598731: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog. Illustrsties door luitenant ter zee der 3e klasse J. Hoowij. Kaarten en silhouetten door luitenant ter zee der derde klasse G. Rhee.
597831: KROESE, W. - De legendarische vlucht van de Uiver. London-Melbourne oktober 1934.
617129: KROESEN, J.M.C. - Over de compositie der Fóstbroedra saga.
611282: KROESEN, J.M.C. - Over de compositie der Fóstbroedra saga.
593005: KROKER, E.J.M., (HRSG.) - Die Gewalt in Politik, Religion und Gesellschaft.
5320: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
618605: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
611180: KRÖLL, HEINZ, HOLTUS, G. , RADTKE, E. , (HRSG.) - Umgangssprache in der Iberoromania. Festschrift für Heinz Kröll.
581776: KROLL, E. - Beauty parade.
608605: KROM, N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. Met 120 afbeeldingen.
596746: KRONBERGER-FRENTZEN, H. - Altes Bildergeschirr. Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
609073: KRONENBERG, M. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
617138: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. Compleet in 8 delen.
604426: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands heiligen in later eeuwen. 2 delen in 1 band
602063: KROON, J.U.A., NES, J.G.T. VAN - Prepareren. Eenvoudige methoden voor het prepareren van allerlei dieren en planten.
619900: KROP, H.A., RULER, J.A. VAN, VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996.
610348: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. De wijsbegeerte van het fin de siècle.
622329: KROP, H.A., RULER, J.A. VAN, VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996.
618522: KROPOTKIN, P. - The essential Kroppotkin. A general selection from the writings of the great Russian anarchist thinker. edited by Emile Capouya and Keitha Tompkins.
612916: KROSCHWITZ, J.I. - Concise encyclopedia of polymer science and engineering.
578403: KROY, M. - Mentalism and modal logic. A study in the relations between logical and metaphysical systems.
618961: KRUEGER, J. , (HRSG.) - Ästhetik der Antike.
620830: KRUG VON NIDDA, R. - 1848 - Zwischen den Revolutionen. Der Kampf des Paulskirchenparlamentes um die deutsche Einheit. 24 Kunstdruckbilder. 4 Faksimile. 1 Karte.
614135: KRUG, A. - Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike.
579464: KRUG, WILHELM TRAUGOTT - Handbuch der Philosophie under philosophischen Literatur. 2 volumes.
573204: KRÜGER, G. - Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte.
618500: KRUGMAN, P. - Peddling prosperity. Economic sense and nonsense in the age of diminished expectations.
1392: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
612505: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
578520: KRUIJSEN, J., SIJS, N. VAN DER, (RED.) - Honderd jaar stadstaal.
587549: KRUIJT, J.P., GROENMAN, S., HEEREN, H.J., HESSEN, J.S. VAN, (RED.) - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.dr. J.P. Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
15642: KRUIJT, J.P., GROENMAN, S., HEEREN, H.J., HESSEN, J.S. VAN, (RED.) - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.dr. J.P. Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
600288: KRUININGEN, H. VAN - Leven en willekeur in Amsterdam. 33 etsen geïnspireerd op middeleeuwse willekeuren, rechterlijke uitspraken en andere historische dokumenten. Met een inleiding van R.W. Scheller.
576842: KRUITHOF, J., ENDEN, H. VAN DEN, (RED.) - Dwars denken. Omtrent Jaap Kruithof.
598992: KRUIZINGA, J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
599493: KRUK, M. - Parijs denkt. Een Republiek tegen de wereld.
604909: KRULS, H.J. - Generaal in Nederland. Memoires.
583755: KRUMM-HELLER, A. - Osmologische Heilkunde. Die Magie der Duftstoffe.
618930: KRUSEMAN, G. - De insecten. Vrij bewerkt naar het Fransch van P.A. Robert. Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Aphaniptera, Siphunculata, Thysanoptera en Diptera. Met 32 gekleurde platen van P.A. Robert en 81 tekeningen in zwart. II.
4184: KRYGIER, M., (ED.) - Marxism and communism: posthumous reflections on politics, society, and law.
617362: KÜBLER-ROSS, E. - Befreiung aus der Angst. Berichte aus den Workshops 'Leben, Tod und Untergang'. Mit 50 Fotos von Mal Warshaw. Aus den Amerikanischen übersetzt von Susanne Schaub.
613640: KUBY, E. - De Russen in Berlijn 1945
586967: KUBY, E. - De Russen in Berlijn 1945
583621: KUCHLER-SILBERMAN, L. - Mijn honderd kinderen. Het verhaal van een vrouw die een legertje joodse kinderen uit Polen voerde en naar Israel leidde.
605276: KUCZYNSKI, J. - Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Complete in 6 volumes.
612560: KUEN, H. , ERNST, G. , STEFENELLI, A. , (HRSG.) - Sprache und Mensch in der Romania. Heinrich Kuen zum 80. Geburtstag.
622331: KUENEN, J.P. - Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1919. Het aandeel van Nederland in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren.
597745: KUGEL, J. - Geschiedenis van de gymnastiek. Leerboek voor de opleidingen in de lichamelijke opvoeding, paramedische beroepen en de sport.
622405: KUHLENBECK, H. - Mind and matter. An appraisal of their significance for neurologic theory. With 16 figures.
603943: KUHN, F. - Altchinesische Staatsweisheit. Mit 12 Illustrationen.
613445: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
612255: KUHN, T.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties
579817: KUHN, A. - The study of society. A multidisciplinary approach.
622834: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
620366: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
612119: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
606494: KUHN, H. - Der Staat. Ein philosophische Darstellung.
600488: KUHN, H. - Der Weg vom Bewusstsein zum Sein.
613052: KUHN, W. , (HRSG.) - Einführung in die Physik.
586278: KUIK, H., NEUT-LEGEMAAT, W. VAN DER, VALK, B. - Gieten: namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
614224: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer.
621546: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens landschapsdrukkers van Drenthe.
617213: KUILE, G.J. TER - Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners.
617214: KUILE, G.J. TER - Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners.
582893: KUIPER, J. - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
582391: KUIPER, J. - Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland (16 n.Chr. - 1904). Tweede, met 24 portretten, herziene en veel vermeerderde druk.
582436: KUIPER, J.W. - Beknopt handelswoordenboek. Woorden en uitdrukkingen voor de handelscorrespondentie in het Nederlandsch, Hoogduitsch, Engelsch en Fransch. Met medewerking van L. Landsman en A.A. Heskes.
620066: KUIPER, J. - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
615607: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
601625: KUIPER, A.A.J., PETERS, J.A.J., COUTURIER, W. - Het hylemorphisme. I Substantiële verandering en hylemorphisme. II De plaats van het hylemorphisme in de metaphysiek. III Het hylemorphisme in de mens.
619992: KUIPER, J. - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
616145: KUIPER-WIERINGA, A.G., DIJKSTRA-AALFS, K.M., HUININGA, E., - Genealogie familie Wieringa Wierenga. Noordelijk Westerkwartier. Tweede geheel herziene druk.
610008: KUIPER, G., BLAAK, J.A., (RED.) - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
598229: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
598228: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
609071: KUIPERS, A., (RED.) - Op schrift, op schrift van schrijvers in Egypte, tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
4207: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
609200: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
609310: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
585014: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
618910: KUITENBROUWER, M. - Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902.
588421: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
584041: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift.
581245: KUITERT, H.M. - Om en om. Een bundel theologie en geloofsbezinning.
584079: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
593241: KUITERT, H.M. - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt.
588416: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
605455: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
578907: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
621289: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
580869: KÜKENTHAL, W. - Leitfaden für das zoologische Praktikum. Mit 169 Abbildungen im Text.
582980: KUKKONEN, T., (ED.) - The future of religion - the future of suspicion. Proceedings of the 13th biennial European conference on the philosophy of religion. Järvenpää, Finland. 25-28 august 2000.
615249: KUMAR, A. - Sciences of the ancient Hindus: unlocking nature in the pursuit of salvation.
617545: KÜNG, H. - Mon combat pour la liberté. Memoires.
616665: KÜNG, H., LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.
604875: KÜNG, G. - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion.
605101: KÜNG, H., ESS, J. VAN, STIETENCRON, H. VON - Christendom en wereldgodsdiensten. Wegbereiding tot de dialoog met de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. 3 delen.
14445: KÜNG, H., HÄRING, H., KUSCHEL-K.J., (HRSG.) - Hans Küng. Weg und Werk. Mit einer Bibliographie von M. Gentner.
580205: KÜNG, H. - Christ sein.
603292: KÜNG, H. - Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
603295: KÜNG, H., ALBERT, H. - Das Elend der Theologie. Kritische Auseinandersetzung mit Hans Küng.
586402: KÜNG, H., LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.
604548: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
617531: KÜNG, H. , JENS, W. - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. Nederlandse vertaling.
609662: KÜNG, H. - Is de kerk nog te redden? Vertaald uit het Duits door Karl van Klaveren.
591177: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
589633: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised ed. Transl. from the German by E.C.M. Mays and rev. by the author.
610473: KUNIYOSHI, SCHAAP, R. - Heroes & ghosts. Japanese prints by Kuniyoshi 1797-1861. Introduction by Amy Reigle Newland. Essays by Timothy C. Clark, Matthi Forrer, Inagaki Shin'ichi.
605669: KÜNKEL, F. - Karakter, ziekte en genezing. Vertaal en ingeleid door A.M. Meerloo.
605670: KÜNKEL, F. - Karaktervorming door zelfopvoeding. De nieuwe geneeskunde der ziel in haar toepassing op de opvoeding, zelfopvoeding en zielzorg. Naar den herzienen zevenden druk vertaald en ingeleid door J.C. Roose.
605671: KÜNKEL, F. - Karakter, groei en opvoeding. Uit het Duitsch vertaald door J.W.A. Bruggeman.
598853: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
623187: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
5417: KUNNEMAN, H., (RED.) - Wetenschap en ideologiekritiek. Opstellen van L. Althusser, T. de Boer, P.K. Feyerabend, H. Kunneman, G. Radnitzky en A.C. Zijderveld.
617109: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
617448: KUNST, J. - Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. Met 27 illustraties naar fotografieën, ruim 120 melodieën en een kaartje.
622069: KUNST, J. - Filosofie van der muziekwetenschap.
593436: ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING - Gedenkboek 1893 - 1913.
17949: KUNZ, H. - Die anthropologische Bedeutung der Phantasie. 2 volumes.
615081: KUNZE, M. - Highroad to the stake. A tale of witchcraft
617791: KUPER, J., (ED.) - The anthropologists' cookbook. Illustrated by Jessica Kuper.
4106: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
600557: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
606880: KUPPEVELT, J. VAN - Topic and comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
611059: KURPERSHOEK-SCHERFT, T. - Monniken en leken. Teksten van het vroege boeddhisme.
600515: KURTZ, P., (ED.) - American thought before 1900. A sourcebook. From Puritanism to Darwinism. Edited, with an introductory survey, notes, and bibliographies.
596468: KURTZ, H. - Eugénie Kaiserin der Franzosen 1826-1920. Aus dem Englischen übertragen von E.M. Krauss.
584502: KUSCH, E. - Nürnberg. Lebensbild einer Stadt.
619468: KUSIN, V.V. - The intellectual origins of the Prague spring. The development of reformist ideas in Czechoslovakia 19561967.
20430: KUSTÁR, P. - Aspekt im Hebräischen. Band IX der Theologischen Dissertationen, herausgegeben von B. Reicke.
586377: KUSTERS, W., PERRY, J. - Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord en beeld.
589743: KUYK, J. VAN - Oude politieke spotprenten. Met 97 afbeeldingen.
601840: KUYK, W. - Complementarity in mathematics. A first introduction to the foundations of mathematics and its history.
605599: KUYLE, A. - Rond een blauw meer.
605598: KUYLE, A. - Weerlicht. Geïllustreerd door L. Simon.
605600: KUYLE, A. - Tusschen Keulen en Parijs. Met zestig schetsen van Charles Eyck.
619077: KUYPER, A., KOOI, C. VAN DER, BRUIJN, J. DE, (ED.) - Kuyper reconsidered. Aspects of his life and work.
585999: KUYPER, E. DE - Een vis verdrinken. Een niet-Nederlander tussen de Nederlanders.
12735: KUYPERS, K. - Verspreide geschriften. 2 delen.
589213: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
601855: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
7596: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
614976: KWA, C. - De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap.
618087: KWA, C. - Kernthema's in de wetenschapsfilosofie.
614048: KWAK, J.H., (RED.) - Onder de clockeslach van Vlachtwedde. S.H. Achterop, J.R. Bruning, R. Kraai. C.J. Wegman.
607072: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
578041: KWANT, R.C. - Wijsbegeerte van de ontmoeting.
618670: KWANT, R.C. - Filosofie van de arbeid.
606659: KWANT, R.C., IJSSELING, S., (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
580233: KWANT, R.C. - Phenomenology of social existence.
570898: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
16698: KWANT, R.C., HOUTEN, J. VAN - Maatschappijkritiek. Verkenning van het verschijnsel maatschappijkritiek.
605426: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
569456: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
575153: KYLSTRA, A.D. - Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung.
581899: KYROVA, M., (RED.) - Muziek voor het oog. Music for the eye. The collection of the Gemeentemuseum Den Haag.
620915: LAAN, K. TER - Groninger overleveringen. Met houtsneden van N.J.B. Bulder. 2 delen.
617145: LAAN, K. TER - t Grunneger Zangbouk. Tweede druk van Oude en nieuwe Groninger liederen door P. Groen. Bewerkt en aangevuld door Theo Westen. Bezorgd door K. ter Laan. Deel 2.
597254: LAAN, N. VAN DER, (RED.) - Noordnederlandse rederijkersspelen.
588292: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie. 2 delen.
599414: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie. 2 delen.
613570: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
605874: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
573541: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
587727: LAARE, J.C. TER - Terug naar de bron. 'Een document humaine'.
595160: LAARSS, R.H. - Das Geheimnis der Amulette und Talismane.
618414: LABANDE, E.R. - Spiritualité et vie littéraire de l'Occident, Xe-XIVe s.
591722: LABEDZ, L., HAYWARD, M., (ED.) - On trial. The case of Sinyavski (Tertz) and Daniel (Arzhak). Documents. The transcript of the trial proceedings was transl. by M. Hayward, the other Russian texts by M. Harari and M. Hayward, the French texts by M. Villiers.
573717: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
574152: LABROISSE, G., KNAPP, G.P., (HRSG.) - Literarische Tradition Heute. Deutschsprachige Gegenwärtsliteratur in ihrem Verhältnis zur Tradition.
16723: LACAN, J., DOR, J. - Introduction à la lecture de Lacan. 1: L'inconscient structuré comme un langage.
616467: LACAN, J. - De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité.
615670: LACAN, J., MULLER, J.P., RICHARDSON, W.J. - Ouvrir les Ecrits de Jacques Lacan. Adaptation de Philippe Julien.
622462: LACAN, J., FAGES, J.B. - Compendre Jacques Lacan.
580532: LACAN, J., JURANVILLE, A. - Lacan et la philosophie.
615769: LACAN, J. - Le séminaire de Jacques Lacan. Texte établi par Jacques-Alain Miller. Livre II. Le moi dans le théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse 1954-1955.
18637: LACAN, J., ROUDINESCO, É. - Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée.
611696: LACEY, A.R. - Een woordenboek van de filosofie. Begrippen, stromingen, denkers. Nederlandse vertaling: P. Wesly.
607159: LACEY, A.R. - Modern philosophy. An introduction.
604046: LACHS, J. - Mind and philosophers.
614891: LACRETELLE, CHARLES - Histoire de France, pendant Le dix-huitième siècle. Cinquième édition. 4 volumes.
599868: LACROIX, J. - Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence de l'éternité dans le temps.
600115: LACROIX, M. - Le culte de l'emotion.
610294: LADNER, M. - Die Lehre des Buddha.
621210: LADURIE, E. LE ROY - Le carnaval de Romans. De la chandeleur au mercedi des Cendres 1579-1580.
619802: DIOGENES LAËRTIUS - Leven en leer van beroemde filosofen
616408: DIOGENES LAËRTIUS - Leven en leer van beroemde filosofen
615136: DIOGENES LAERTIUS - Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Buch I-X. Übersetzt von aus dem Griechicshen von Otto Apelt. Complete in 2 volumes
619405: LAET, S.J. DE, DANI, A.H., HERRMANNJ, J. , AL-BAKHIT, M.A., BURKE, P., (ED.) - History of humanity. Scientific and cultural development. 5 volumes.
598064: LAET, A. DE - Nu is er ook toen. Een geschiedenis van de tijd of: een relaas van tien eeuwen westerse creativiteit.
622937: LAET, JOANNES DE - Iaerlyck verhael van de Verrrichtingen der Geoctroyeerde West-Indische Comagnie in derthien Boecken. Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber. Cpmpleet in 4 delen.
613703: LAEVEN, H., WINKELER, L. - Radboudstichting 1905-2005.
2204: LAEVEN, A.H. - De 'Acta eruditorum' onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
604920: LAEYENDECKER, L. - Bedreigde cultuur. Over moderniteit, wetenschap en religie.
15778: LAEYENDECKER, L. - Sociale verandering. Problemen en theorieen.
619977: LAFARGUE, P. - Het recht op luiheid gevolgd door De godsdienst van het kapitaal en Pius IX in de hemel
618695: LAFARGUE, P. - Het recht op luiheid gevolgd door De godsdienst van het kapitaal en Pius IX in de hemel
579098: LAFOLLETTE, M.C. - Stealing into print. Fraud, plagiarism, and misconduct in scientific publishing.
615947: LAFONTAINE, MARIE-JO - Immaculata 1990-1991.
580873: LAFONTAINE-DOSOGNE, J. - Histoire de l'art byzantin et chrétien d'orient.
600279: LAGACHE, D. - La jalousie amoureuse. Psychologie descriptive et psychanalyse. 2 volumes
590383: LAGARRIGUE, B. - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la BIblothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe.
615334: LAGRAVE, H. - Le théatre et le public a Paris de 1715 a 1750.
618823: LAIRD, T. - Het verhaal van Tibet
614708: LAKATOS, I. - Mathematics, science and epistemology. Philosophical papers. Volume 2. Edited by J. Worrall and G. Currie.
619423: LAKATOS, I. - Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. De controverse tussen Popper en Kuhn
614709: LAKATOS, I. - Proofs and refutations. The logic of mathematical discovery. Edited by J. Worrall and E. Zahar.
609866: LAKATOS, I., COHEN, R.S., FEYERABEND, P., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Essays in memory of Imre Lakatos.
605422: LAKATOS, I., MUSGRAVE, A., (ED.) - Criticism and the growth of knowledge.
622264: LAKEBRINK, B. - Klassische Metaphysik. Eine Auseinandersetung mit der existentialen Antropozentrik.
572783: LAKOFF, R.T. - Abstract syntax and Latin complementation.
3969: LALANDE, A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
12856: LALANNE, L. - Les Lalanne. 11.8 - 16.9. 1984. Christian Fayt art gallery.
607301: LAMARCK, J.B. DE MONET DE - Zoölogische philosophie of beschouwingen over de natuurlijke historie der dieren etc
2768: LAMARTINE, A. DE - Kopstukken uit de Franse revolutie. Portraits révolutionnaires
581732: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. 4 delen.
621374: LAMB, H.H. - Climate, history and the modern world.
602672: LAMBERT, F. - The Barbary wars. American independence in the Atlantic world.
606579: LAMBERT, J.W., RATCLIFFE, M. - The Bodley Head 1887-1987.
575539: LAMBERT, K., BRITTAN, G.G. - An introduction to the philosophy of science.
4923: LAMBERT, J.H., STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
617029: LAMBO, A., (ED.) - Oecumennisme. Opstellen aangeboden aan Henk B. Kossen ter gelegenheid van zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
594987: LAMBOURNE, R., SHALLIS, M., SHORTLAND, M. - Close encounters? Science and science fiction.
615546: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
622200: LAMMERS, W., (HRSG.) - Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1959.
591976: LAMONT, C. - Humanism as a philosophy.
7661: LAMPRECHT, K. - Einführung in das historische Denken.
610574: LANCHESTER, J. - De kapitale crisis. De ondergang van de wereldeconomie
582242: LAND, S.K. - From signs to propositions. The concept of form in eighteenth-century semantic theory.
2100: LAND, J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden
17528: LAND, J.P.N. - Inleiding tot de wijsbegeerte. Tweede druk, bezorgd door Mr. C. van Vollenhoven.
605231: LANDAU, E. - Grundlagen der Analysis. Das Rechnen mit ganzen, rationalen, irrationalen, komplexen Zahlen. Ergänzung zu den Lehrbüchern der Differential- und Integralrechnung.
575102: LANDAUER, G.E - Der Zionismus im Wandel dreier Jahrzehnte. Herausgegeben von M. Kreutzberger.
577530: LANDE-NASH, I. - 3000 Jahre Jerusalem. Eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer.
579589: LANDESMAN, C. - An introduction to epistemology.
3129: LANDGREBE, L., BIEMEL, W., (HRSG.) - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
588403: LANDGREBE, L., BIEMEL, W., (HRSG.) - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
17794: LANDI, S. - Naissance de l'opinion publique dans l'Italie moderne. Sagesse du peuple et savoir de gouvernement de Machiavel aux Lumières.
605294: LANDMANN, M. - Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichts- und Sozialanthroplogie.
601741: LANDMANN, M. - Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichts- und Sozialanthroplogie.
593004: LANDMANN, E. - Die Transcendenz des Erkennens.
615917: LANDSKROON, F.P.A. - Geschiedenis der pensioenfondsen en pensioenreglementen bij de spoorwegen. Bewerkt.
611064: LANG, A. - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwickung von M. Butzer bis zum Methodismus.
601695: LANG, M. - Sprachtheorie und Philosophie. Zwei wissenschaftshistorische Analysen.
616329: LANG, B. - Writing and the moral self.
595065: LANG, C.L. - 125 Jahre Francke Verlag Bern. Gegründet 1831 als Dalp'sche Buchhandlung. Gedenkschrift zum hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehen.
599114: LANG, D.M. - The wisdom of Balahvar. A christian legend of the Buddha.
607739: LANG, B. - Art and inquiry.
579401: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
606120: LANGE, F. DE - De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen.
572802: LANGE, F. DE - Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek.
586729: LANGE, V., ROLOFF, H.G., (HRSG.) - Dichtung. Sprache. Gesellschaft. Akten des IV. Germanisten-Kongresses 1970 in Princeton.
1412: LANGE, J. - The cognitivity papradox. An inquiry concerning the claims of philosophy.
588633: LANGE-EICHBAUM, W. - Genie Irrsinn und Ruhm. Eine Pathographie des Genies. 4. Auflage, vollständig neu bearbeitet und um über 1500 neue Quellen vermehrt von W. Kurth.
598091: LANGE, O. - Politische Ökonomie. Herausgegeben von P. Hess und H. Maier. Übersetzt von M. Müller nach der 4. polnischen Ausgabe. 2 delen.
590739: LANGENBERG, S., (RED.) - Debat 21-1. De woorden en de mensen.
3915: LANGENDOEN, D.T. - The London school of linguistics: a study of the linguistic theories of B. Malinowski and J.R. Firth.
619266: LANGER, S.K. - Mind: an essay on human feeling. Abridged edition. Abridged by Gary Van Den Heuvel.
615469: LANGER, S.K. - Mind: an essay on human feeling. Volume III.
598194: LANGEVELD, H.J. - Protestants en progressief. De Christen-Democratische Unie 1926-1946.
611749: LANGFORD, G. - Philosophy and education: an introduction.
620731: LANGGÄSSER, ELISABETH - Briefe 1924-1950. Herausgegeben von Elisabeth Hoffmann. 2 volumes.
9386: LANGLEY, P., SIMON, H.A., BRADSHAW, G.L., ZYTKOW, J.M. - Scientific discovery. Computational explorations of the creative processes.
610810: LANGLEY, P., SIMON, H.A., BRADSHAW, G.L., ZYTKOW, J.M. - Scientific discovery. Computational explorations of the creative processes.
622719: LANGTON, STEPHAN, LANDGRAF, A.M., (HRSG.) - Der Sentenzenkommentar des Kardinals Stephan Langton.
608014: LANHAM, R.A. - Literacy and the survival of humanism.
616257: LANNING, M.L. - Senseless secrets. The failures of the U.S. military intelligence, from George Washington to the present.
618927: LANS, J. VAN DER, VUIJSJE, H. - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging, 1898/1998. M.m.v. M. Ernst en M. van de Woestijne.
617923: LANS, J. VAN DER, VUIJSJE, H. - Lage landen. Hoge sprongen. Nederland in beweging 1898/1998 m.m.v. Mila Ernst en Mischa van de Woestijne.
605296: LANSINK, L., TAAT, J. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. 1888-1978. Negentig jaar Concertgebouw en concertgebouworkest.
622449: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
20432: LANZMANN, C. - Shoah. Met een voorwoord van S. de Beauvoir
582276: LAPREVOTTE, G. - Science et poesie de Dryden a Pope. These presentee devant l'universite de Paris III le 27 juin 1977. 2 volumes.
571537: LAQUEUR, W. - Europe in our time. A history 1945-1992.
617135: LARBAUD, VALERY - Oeuvres complètes de Valery Larbaud. Complete in 10 volumes.
590767: LAROCHEJAQUELEIN, MARIE-LOUISE VICTOIRE - Mémoires de madame la marquise de Larochejaquelein. Avec deux cartes du théatre de la guerre de la Vendée. Seconde édition, revue et corrigée. 2 parts in 1 volume.
617939: LAROUI, F. - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
617741: LAROUI, F. - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
615336: LARUELLE, F. - Au-delà du principe de pouvoir.
574323: LASALLE, F. - Gesammelte Reden und Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von E. Bernstein. Complete in 12 volumes.
575558: LASCARIS, A. - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt.
617356: LASCH, C. - Women and the common life. Love, marriage, and feminism. Edited by Elisabeth Lasch-Quinn.
622297: LASCH, C. - Haven in a heartless world. The family besieged.
10669: LASKI, H.J., ZYLSTRA, B. - From pluralism to collectivism. The development of Harold Laski's political thought.
586512: LASLETT, P., (ED.) - Philosophy, politics and society. A collection. First series.
620193: LASN, KALLE - Cultuurkrakers. Een manifest tegen de ongebreidelde consumptiecultuur
614455: LASOR, W. S., HINTZOGLOU, P., JACOBSEN, E.N. - Handbook of New Testament Greek. An inductive approach based on the Greek text of acts. 2 volumes.
15971: LASSALLE, F., TRAUTWEIN, C. - Über Ferdinand Lassalle und sein Verhältnis zur Fichteschen Sozialphilosophie.
4056: LASSWELL, H.D., ROGOW, A.A., (ED.) - Politics, personality, and social science in the twentieth century. Essays in honor of Harold D. Lasswell.
597328: LAST, J. - Socialistische renaissance.
595007: LAST, J. - Branding.
620296: LAST, J. - De Spaansche tragedie.
609265: LAST, J. - Partij remise.
12733: LASZLO, E., (ED.) - Philosophy in the Soviet Union. A survey of the mid-sixties.
607038: LASZLO, E. - Kosmische visie. Wetenschap en het Akasha-veld
602878: LASZLO, E. - System, structure, and experience. Toward a scientific theory of mind.
600778: LATNER, J. - The gestalt therapy book. A holistic guide to the theory, principles, and techniques of Gestalt therapy developed by Frederick S. Perls and others.
623278: LATOUR, B. - Science in action. How to follow scientists and engineers through society.
594024: LATTANZI, A., (RED.) - La massoneria in Italia. Mostra documenta.
620502: LATTE, K. - Römsiche Religionsgeschichte. Mit 33 Abbildungen auf 16 Tafeln.
605642: LAUDAN, L. - Progress and its problems. Towards a theory of scientific growth.
596547: LAUENSTEIN, D. - Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes.
613891: LAUGHLIN, H.H. - Eugenical sterilization in the United States. A report of the Psychopathic laboratory of the municipal court of Chicaco.
569679: LAURENS, H. - The papers of Henry Laurens. Edited by P.M. Hamer, G.C. Rogers, P.J. Wehage, D.R. Chesnutt, P.J. Clark, C.J.Taylor. 9 volumes.
621360: LAURENS, P. , (ED.) - Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans l'Europe de la Renaissance. Textes choisis, présentés et traduits par Pierre Laurens. Avec la collaboration de Claudie Balavoine. 2 volumes.
570578: LAURENT, F. - La philosophie du XVIIIe siècle et le christianisme.
613053: LAURILA, K.S. - Ästhetische Streitfragen.
614077: LAUTENBACH, J. - Lautenbach. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
613454: LAUTER, H. - Die Architektur des Hellenismus.
620895: LAUTER, H. - Die Architektur des Hellenismus.
610281: LAUWERIER, H. - Symmetrie. Regelmatige structuren in de kunst.
616803: LAVELLE, L. - Traité des valeurs.Tome premier. Theorie génerale de la valeur.
614570: LAVELLE, L. - Quatre saints.
615154: LAVELLE, L., ÉCOLE, J. - La métaphysique de l'être dans la philosophie de Louis Lavelle.
615936: LAVER, J. , (RED.) - Het costuum. Een geschiedenis van de mode. Deel 3. Van de Tudors tot Lodewijk XIII.
1703: LAVINE, T.Z., TEJARA, V., (ED.) - History and anti-history in philosophy.
622995: LAVOISIER, A.L., FOURIER, J.B.J., FARADAY, M., HUTCHINS, R.M., (ED.) - Elements of chemistry by A.L. Lavoisier
575508: LAVOLLÉE, R. - La morale dans l'histoire. Étude sur les principaux systèmes de philosophie de l'histoire depuis l'antiquité jusqu'a nos jours.
622689: LAW, V. - The Insular Latin Grammarians.
613778: LAWLOR, R. - Sacred geometry. Philosophy and practice. With 202 illustrations and diagrams, 56 in two colours.
580829: LAWRENCE, D.H., PARMENTER, R. - Lawrence in Oaxaca. A quest for the novelist in Mexico.
617563: LAWRENCE, T.E. - Arabië in opstand. Geautoriseerde bewerking van R.H.G. Nahuys.
590271: LAWRENCE, D.H., VEEN, B.K. VAN DER - The development of D.H. Lawrence's prose themes 1906-1915.
598190: LAWSON, H. - Reflexivity. The post-modern predicament.
615800: LAWSON, H. - Closure. A story of everything.
588860: LAWSON, C.A. - Language, thought, and the human mind.
586711: LAY, R. - Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie. 2 volumes.
602774: LAYDER, D. - Sociological practice. Linking theory and social research.
611953: LAYDER, D. - Structure, interaction and social theory.
596925: LAZAROV, P., JONKER, P. - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
569734: LAZARUS, M. - Die Ethik des Judenthums I.
600505: LAZARUS, M. - Die Ethik des Judentums. 2 volumes.
619896: LEA, H.CH. - The inquisition of the middle ages. Its organisation and operation. With an historical introduction by W. Ullmann.
566166: LEACH, E.R. - Rethinking anthropology.
616544: LEACH, CH. - Enemies and other strangers. Stories by Christopher Leach.
615226: LEACH, J. , WILSON, L. , (ED.) - Subversion, conversion, development. Cross-cultural knowledge encounter and the politics of design.
589262: LEACH, J., BUTTS, R.E., PEARCE, G., (ED.) - Science, decision and value. Proceedings of the fifth university of Western Ontario philosophy colloquium, 1969.
608570: LEAMAN, O. - Eastern philosophy: key readings.
577529: LEARSI, R. - Het joodse volk. Van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen. Bewerkt door J. Melkman.
586768: LEARSI, R. - Het joodse volk. Van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen. Bewerkt door J. Melkman.
606802: LÉAUTAUD, P. - Journal littéraire. 19 volumes.
592218: LEBACQZ, J. - Certitude et volonté.
614262: LEBEER, L. , HAESAERT, J., (RED.) - Het herfsttij van de Vlaamser tapijtkunst. Inernationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie Flamande aux XVIIme et XVIIIme siècles. Colloque international 8-10 octobre 1959.
583297: LEBER, A. - Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933-1945. Hrsg. in Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
583299: LEBER, A., (HRSG.) - Das Gewissen entscheidet. Bereiche des deutschen Widerstandes von 1933-1945 in Lebensbildern. In Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
18522: LEBLANC, H., MARION, M., COHEN, R.S., (ED.) - Québec studies in the philosophy of science. Part II: Biology, psychology, cognitive science and economics. Essays in honor of Hugues Leblanc.
615647: LEBOVIC, N. , KILLEN, A. , (ED.) - Catastrophes. A history and theory of an operative concept.
576097: LECHE, W. - Der Mensch. Sein Ursprung und seine Entwicklung. In gemeinverständlicher Darstellung. Mit 367 Abbildungen im Text und 1 Tafel.
621714: LECHTE, J. - Fifty key contemporary thinkers. From structuralism to postmodernity.
618925: LECLERCQ, W.L. - Geschiedenis van het Algemene Ziekenfonds voor Amsterdam 1847-1 April-1947. Samengesteld door den secretaris van het bestuur.
618702: LECOURT, D. - The mediocracy. French philosophy since 1968
614501: LEDEBOER, A.M. - Notices bibliographiques des livres imprimés avant 1525 conservés dans la bibliothèque de Deventer.
591242: LEDREDE, RICHARD - The Latin hymns of Richard Ledrede. Edited by T. Stemmler.
4310: LEE, H.N., RECK, A.J., (ED.) - Knowledge and value. Essays in honour of Harold N. Lee.
607670: LEE, R.E. - Blackbeard the pirate, A reappraisal of his life and times.
621076: LEE, R.B. - The Dobe Ju/'Hoansi.
610517: LEEDEN, F. VAN DER, TROISE, F.L., TODD, D.K. - The water encyclopedia. Second edition.
586293: LEENDERTSE, M.J., (RED.) - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Ingeleid door D. Fock. Bandteekening van Lion Cachet. Samengesteld ter gelegenheid van den vijfenvijftigsten verjaardag van hare majesteit koningin Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria, 31 augustus 1880 - 31augustus 1935.
595896: LEENINGA, J.J., WESTRA, E.J. - En tóch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
616094: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
604139: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
11875: LEERSSEN, J., RIGNEY, A., (ED.) - Historians and social values.
583161: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
598289: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
583156: LEESER, T., (RED.) - Verzetsmonument Overijssel 1940-'45. 2 mei 1953.
4303: LEEUW, G. VAN DER - Sakramentales Denken. Erscheinungsvormen und Wesen der ausserchristlichen und christlichen Sakramente. Übersetzt aus dem Holländischen von E. Schwarz.
623055: LEEUW, G. VAN DER - Phänomenologie der Religion.
606795: LEEUW, G. VAN DER - De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie. Ongewijzigde herdruk.
616508: LEEUW, R. DE , (RED.) - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18e eeuw.
587768: LEEUW, G. VAN DER, HOFSTEE, W. - Goden en mensen. De godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw 1890-1950.
623071: LEEUW, G. VAN DER - Religion in essence & manifestation. A study in phenomenology
572819: LEEUWEN, A.T. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
577536: LEEUWEN, C. VAN - Le développement du sens social en Israël.
568476: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
612798: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en lyriek. Een leesboek voor H.B.S., gymnasium, lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst. Met 8 buitentekstplaten. Bandontwerp van Otto van Tussenbroek.
598876: LEEUWENBERG, J., (RED.) - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus samengesteld met medewerking van W. Halsema-Kubes.
590990: LEFÈVRE, T. - Wetenschap vandaag voor de maatschappij van morgen.
612717: LEFF, G. - The tyranny of concepts: a critique of Marxism.
622534: LEFF, G. - Heresy, philosophy and religion in the medieval west.
621312: LEFF, G. - Heresy in the later middle ages. The relation of heterodoxy to dissent c. 1250 - c. 1450. Volume 1.
577311: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
616487: LEGÊNE, S. - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
601951: LEGNER, A., (HRSG.) - Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederländische Kultur vom 14. Mai bis 23. Juli 1972 in der Kunsthalle Köln, vom 15. September bis 31. Oktober 1972 in den königlichen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel.
577657: LEHMANN, G. - Das Kollektivbewusstsein. Systematische und historisch/kritische Vorstudien zur Soziologie.
571225: LEHMANN, E., ERMAN, A., BEZOLD, C., (E.A.) - Die orientalischen Religionen.
9094: LEHMANN, E.H. - Gestaltung der Zeitschrift. Mit 213 Abbildungen.
611467: LEHMANN, J. - Buddha. Leben, Lehre, Wirkung. Der östliche Weg zur Selbsterlösung.
590321: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
598108: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
590320: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
566099: LEHR, A,. - De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
622807: LEIBNIZ, G.W. - Die Theodicee. Nebst den Zusätzen der Desbosses'schen Uebertragung mit Einleitung und Erläuterungen. Deutsch von R. Habs. 2 parts in 1 volume.
15496: LEIBNIZ, G.W., MEYER, R.W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
584219: LEIBNIZ, G.W., STAMMLER, G. - Leibniz. Mit einem Bildnis Leibnizens.
604189: LEIBNIZ, G.W., TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
583208: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
579425: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
609564: LEIBNIZ, G.W., KIRCHNER, F. - Leibniz's Psychologie. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaft.
80: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
621584: LEIBNIZ, G.W., ORTEGA Y GASSET, J. - L'évolution de la theorie déductive. L'idée de principe chez Leibniz. Traduit de L'Espagnol par Jean-Paul Borel.
568496: LEIBNIZ, G.W., BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Leibniz.
587871: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
620385: LEIBNIZ, G.W., BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Leibniz.
617888: LEIBNIZ, G.W., MACDONALD ROSS, G. - Leibniz. Nederlandse vertaling: H. Daalder.
622806: LEIBNIZ, G.W. - Metafysische verhandeling. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door M. Karskens.
574177: LEIBNIZ, G.W., HOOKER, M., (ED.) - Leibniz: critical and interpretive essays.
601832: LEIBNIZ, G.W., SCHISCHKOFF, G., (HRSG.) - Beiträge zur Leibniz-Forschung.
613183: LEICESTER, ROBERT DUDLEY GRAAF VAN - Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leicester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588. Uitgegeven met subsidie van Teylers tweede genootschap door H. Brugmans. 3 delen compleet.
582768: LEICESTER, ROBERT DUDLEY GRAAF VAN - Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leicester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588. Uitgegeven met subsidie van Teylers tweede genootschap door H. Brugmans. 3 delen compleet.
584883: LEIDELMEIJER, F., RAASSEN-KRUIMEL, E., (RED.) - Leven in een verzameling. Toegepaste kunst 1890-1940 uit de collectie Meentwijck.
597609: LEIFER, R. - Wegen naar geluk. Een boeddhistische visie op verlangen, lijden en onwetendheid.
573763: LEIJEN, A., (RED.) - Uitzicht van onze wereld. Wijsgerige essays door B.J. de Clerq, S. IJsseling, J. Mertens, H. Paret, H. Roelants, Cl. van Reeth, N. Versluis.
595413: LEILICH, J., REYNAERT, P., VELDEMAN, J., (RED.) - Het bewustzijn in de fysische wereld. Filosofische essays over materialisme en fenomenaal bewustzijn.
3666: LEIPOLDT, J., MORENZ, S. - Heilige Schriften. Betrachtungen zur Religionsgeschichte der antiken Mittelmeerwelt.
604393: LEIPOLDT, J., GRUNDMANN, W., (HRSG.) - Umwelt des Urchristentums. 3 volumes
596943: INSTITUT FÜR GRAPHISCHE TECHNIK LEIPZIG - Lexikon der graphischen Technik.
605673: LEISEGANG, H. - Die Gnosis.
584892: LEISEGANG, H. - Denkformen. Mit 1Tafel und 8 Figuren im Text.
606903: LEISS, W. - The domination of nature.
613050: LEIST, F. - Der Mensch im Bann der Bilder. Verführung oder Geleit?
616439: LEISTIKOW, D. - Hospitalbauten in Europa aus zehn Jahrhunderten. Ein Beitrag zur Geschichte des Krankenbaues.
599566: LEISTNER, O. - Internationale Bibliographie der Festschriften von den Anfängen bis 1979 mit Sachregister. International bibliography of Festschriften from the beginnings until 1979 with subject-index. Complete in 3 volumes.
595279: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
607716: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
601907: LEITER, B., (ED.) - The future for philosophy.
591834: LEITH, J. - Root and branch. Wellington Street Presbyterian Church, Ballymena 1828-1978.
598187: LEITH, D., MYERSON, G. - The power of address. Explorations in rhetoric.
597681: LEIVANT, D.M.R. - Absoluteness of intuitionistic logic.
15196: LELCHUK, V., POLYAKOV, Y., PROTOPOPOV, A. - A short history of soviet society. Ed. by Y. Polyakov. Transl. from the Russian by K. Judelson and A. Bratov.
617034: LELOUX, H.J. - Kroniek van Mooi-Land doopsgezind tehuis 1936-1986. Een halve eeuw inzet voor ouderen.
589588: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
623232: LEMAIRE, T. - Binnenwegen. Essays en excursies.
612648: LEMAIRE, T. - Filosofie van het landschap.
614369: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
620273: LEMAIRE, T. - De indiaan in ons bewustzijn. De ontmoeting van de oude met de nieuwe wereld.
615039: LEMAIRE, T. - Binnenwegen. Essays en excursies.
619680: LEMAIRE, T. - Filosofie van het landschap.
14386: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
616915: LEMASURIER, W.E., THOMSON, J.W., (ED.) - Volcanoes of the Antarctic plate and Southern oceans.
570093: LEMBECK, K.H. - Einführung in die phänomenologische Philosophie.
601939: LEMM, R. - Ontijdige bespiegelingen. Over moderniteit en traditie in de literatuur.
614218: LEMNIUS, LEVINUS, HOORN, C.M. VAN - Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende eeuws Zeeuws geneesheer.
570024: LEMONCHOIS, M. - Pour une éducation esthétique. Discernement et formation de la sensibilité. Préface de R. Barbier.
592108: LEMOS, R.M. - Experience, mind and value. Philosophical essays.
6996: LENGYEL, E. - Secret Siberia.
600233: LENIN, V.I., LANDAU-ALDANOW, M.A. - Lenin und der Bolschewismus. Berechtigtre Übertragung von V. Bergmann.
591076: LENIN, V.I., WEBER, H. - Lenin
613708: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
595684: LENIN, V.I., PIANZOLA, M. - Lenin in der Schweiz.
597911: LENIN, V.I., BESANCON, A., GARAUDY, R., SAUVY, A. - Lenin. Nederlandse vertaling: A. Jansen-Ebing, D. Ouwendijk.
616232: LENIN, V.I., PIPES, R. , (ED.) - The unknown Lenin. From the secret archive. Edited and with a new afterword by Richard Pipes. With the assistance of David Brandenberger. Basic translation of Russian documents by Catherine A. Fitzpatrick.
605486: LENIN, V.I., OSSENDOWSKI, F. - Lenin. Ins Deutsche übertragen von A.E. Rutra.
613567: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
583408: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
617887: LENIN, V.I., MARCU, V. - Lenin. 30 Jahre Russland. Mit zahlreichen grösstenteils unveröffentlichten Bildern.
598640: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
622368: LENK, H. - Das Denken und sein Gehalt
598100: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
592753: LENK, H. - Schemaspiele. Über Schemainterpretationen und Interpretationskonstrukte.
620698: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken van mr. J. van Lennep in 11 banden.
618230: LENNEP, J. VAN, GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven bechouwd. 4 delen in 2 banden.
620699: LENNEP, J. VAN - Romantische werken van mr. J. van Lennep. 20 banden.
619079: LENNEP, F.J.E. - Late regenten.
576778: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
618365: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
588405: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
609697: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
617343: LENZ, G. - Verlusterfahrung Landschaft. Über die Herstellung von Raum und Umwelt im mitteldeutschen Industriegebiet seit der Mitte des neunzehenten Jahrhunderts.
569757: LENZ, G., (HRSG.) - Deutsches Staatsdenken im 18. Jahrhundert. Herausgegeben und eingeleitet von Georg Lenz.
607814: LENZ, S. - Das serbische Mädchen. Erzählungen.
596907: LENZ, S. - Exerzierplatz. Roman.
603581: LENZ, S. - Das Vorbild. Roman.
16028: LENZEN, W. - Theorien der Bestätigung wissenschaftlicher Hypothesen.
574024: LENZEN, V.F. - Procedures of empirical science.
589506: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Boek 1. Ingeleid., vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
620271: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingel., vert. en geannot. door R. Lemm.
589511: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
612687: LEONARD, H.S. - Principles of reasoning. An introduction to: logic, methodology, and the theory of signs.
615875: LEONARDI, C., AVESANI, R. , BERTINI, F. , (ED.) - Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII + Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). 28 volumes.
617110: LEONOW, LEONID, OPITZ, R. - Leonid Leonow. Philosophie und Komposition.
623033: LEONTIEF, W. - Essays in economics. Theories and theorizing.
607913: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
608240: LEOPOLD, J.H., HALSEMA, J.D.F. VAN - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. 2 delen.
614246: LEOPOLD, H.M.R. - Rome. Compleet in 3 delen.
619938: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
620055: LEPENIES, W., (HRSG.) - Geschichte der Soziologie. Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin. Übersetzungen von W.H. Krauth. Complete in 4 volumes.
582571: LEPSIUS, J., MENDELSSOHN BARTHOLDY, A., THIMME, F., (HRSG.) - Die grosse Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes. 25 parts in 33 volumes. Complete.
601824: LERNER, D., LASSWELL, H.D., (ED.) - The policy sciences. With the editorial collaboration of H.H. Fisher, E.R. Hilgard, S.K. Padover, I. de Sola Pool, C.E. Rothwell.
617872: LEROI-GOURHAN, M.A., CHAMPION, M.P., DE FONTANÈS, M. D., (ED.) - VIe Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris - 30 julliet - 6 août 1960. Publié acec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique. Tome II. Ethnologie (deuxième volume).
621487: LERSCH, HEINRICH - Ausgewählte Werke. Herausgegeben und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Johannes Klein. Complete in 2 volumes.
587266: LESHAN, L., MARGENAU, H. - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh. Geautoriseerde vertaling: G.P.A. van Daelen.
622188: LESHAN, L., MARGENAU, H. - Einstein's space & Van Gogh's sky. Physical reality and beyond.
620183: LESKY, A. - Thalatta. Der Weg der Griechen zum Meer.
619196: LESNIEWSKI, S., LUSCHEI, E.C. - The logical systems of Lesniewski.
618571: LESSIG, L. - The future of ideas. The fate of the commons in a connected world.
621798: LESSING, G.E. - De opvoeding van de mensheid. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. Sperna Weiland.
588552: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
620801: LESSING, G.E., MEHRING, F. - Die Lessing-Legende. Die Herausgabe des Bandes besorgte H. Koch.
570159: LESSING, G.E., PEETERS, J. - G.E. Lessing en tolerantie. 2 delen.
621486: LESSING, G.E. - Briefe Lessings aus Wolfenbüttel. Herausgeben von Gunther Schulz.
567217: LESSING, G.E., FISCHER, K. - G.E. Lessing als Reformator der deutschen Literatur. 2 delen in 1 band.
607936: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
616550: LESSING, D. - Under my skin. Volume one of my autobiography, to 1949.
585137: LESSNOFF, M. - The structure of social science. A philosophical introduction.
596878: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het bijbels hebreeuws + Hulpboek bij de grammatica van het bijbels hebreeuws. 2 delen.
614175: LÉVEILLÉ-MOURIN, G. - Le langage chrétien, antichrétien de la transcendance: Pascal - Nietzsche.
616102: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. 3 delen.
620045: LÉVEQUE, H. - Le panorama de la guerre. Encyclopédie génerale d'histoire et de chronologie depuis les origines a la fin des hostilités. Préface par le L' Colonel Rousset. Texte des légendes explicatives. 6 volumes.
615883: LÉVI-STRAUSS, C. - Het trieste der tropen. Reisverslag van een antropoloog
610366: LÉVI-STRAUSS, C., LEPENIES, W., RITTER, H.H., (HRSG.) - Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss.
593650: LEVI, PRIMO - The monkey's wrench
579202: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism
608918: LÉVI-STRAUSS, C., PAZ, O. - Claude Lévi-Strauss. An introduction
606628: LÉVI-STRAUSS, C. - Race and history.
609246: LÉVI-STRAUSS, C. , POUILLON, J., MARANDA, P., (ED.) - Échanges et communications. Melanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire. 2 volumes.
581257: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
586761: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
586760: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
579210: LÉVI-STRAUSS, C., PACE, D. - Claude Lévi-Strauss. The bearer of ashes.
615488: LÉVI-STRAUSS, C. - The savage mind (La pensée sauvage).
20908: LÉVI-STRAUSS, C., GLUCKSMANN, M. - Structuralist analysis in contemporary social thought. A comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser.
618279: LÉVI-STRAUSS, C. - Strukturale Anthropologie. Aus dem Französischen von Hans Naumann.
611931: LÉVI-STRAUSS, C., JENKINS, A. - The social theory of Claude Lévi-Strauss.
611940: LÉVI-STRAUSS, C. - La pensée sauvage. Avec 24 illustrations dans le texte.
605876: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism
607193: LÉVI-STRAUSS, C. - Mythologiques. 4 volumes.
597320: LEVI, PRIMO - Other people's trades
586876: LÉVI-STRAUSS, C. - Het gezin
598023: LEVIE, S.H., Ó RÍORDÁIN, A.B., RYAN, M., O'CONNOR, N. - Ierse kunst 3000 v. Chr.-1500 na Chr
611719: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
611721: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
611720: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
574143: LEVIN, S.R. - Metaphoric worlds. Conceptions of a romantic nature.
614177: LEVINAS, E. - Humanisme de l'autre homme.
607069: LEVINAS, E., CIARAMELLI, F. - Transcendance et éthique. Essai sur Lévinas.
616127: LEVINAS, E. - Hors sujet.
615726: LÉVINAS, E., CHALIER, C. - Figures du féminin. Lecture d'Emmanuel Lévinas.
616117: LEVINAS, E. - Collected philosophical papers
608861: LEVINAS, E., DUDIAK, J. - The intrigue of ethics. A reading of the idea of discourse in the thought of Emmanuel Levinas.
616002: LEVINAS, E., MALKA, S. - Lire Lévinas.
611902: LEVINAS, E. - Totalité et infini. Essai sur l'extériorité.
615716: LÉVINAS, E. - Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Nikolaus Krewani.
4445: LEVINAS, E., GUIBAL, F. - ...et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines II. Emmanuel Levinas.
616130: LEVINAS, E., KEMP, P. - Levinas. Une introduction philosophique. Texte révisé par l'auteur pour l'édition française et traduit du danois par Hélène Politis.
616129: LEVINAS, E. - Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo.
615717: LÉVINAS, E. - Wenn Gott das Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz. Übersetzt von Thomas Wiemer Mit einem Vorwort von Bernhard Casper.
616126: LEVINAS, E. - Difficile liberté. Essais sur le judaïsme. Deuxième édition refondue et complétée.
584801: LEVINAS, E., JANSEN, E.J.P. - Over handelen gesproken. Studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen georiënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Levinas.
615735: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
616786: LEVINAS, E., TAMINIAUX, J., (ED.) - Emmanuel Levinas.
615721: LÉVINAS, E. - Sur Maurice Blanchot.
618310: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
616134: LEVINAS, E., BURGGRAEVE, R. - Emmanuel Levinas. Une bibliographie primaire et secondaire (1929-1985).
615720: LÉVINAS, E., BECKER, J. - Emmanuel Levinas. Anstösse für eine Moraltheologie unserer Zeit.
622934: LEVINE, S.Z. - Monet, Narcissus, and self-reflection. The modernist myth of the self.
610476: LÉVY, B.H. - Duizelingwekkend Amerika. Uit het Frans vertaald door I. Mertens.
578621: LÉVY, B.H. - La pureté dangereuse.
592430: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous.
566677: LÉVY, B.H. - Éloge des intellectuels.
614094: LÉVY, B.H. - Les derniers jours de Charles Baudelaire. Roman.
600679: LÉVY-BRUHL, L. - L'ame primitive.
567989: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous. Avec 4 planches hors-texte.
588636: LÉVY, B.H. - La barbarie a visage humain.
16788: LÉVY, B.H. - De barbaarsheid met een menselijk gezicht
9027: LÉVY, B.H. - American vertigo.
593188: LEVY, J.A. - Het indeterminisme (De psychische causaliteit).
17727: LEWANDOWSKI, H. - Les 'enfers'. Panorama de l'érotisme: domain de langue Allemande. Adaptaton Française de M. de Chaumont.
577118: LEWIN, L. - Het clandestiene boek 1940-1945.
604484: LEWINE, R., SIMON, A. - Encyclopedia of theatre music. A comprehensive listing of more than 4000 songs from Broadway and Hollywood: 1900-1960.
2654: LEWIS, H.D., (ED.) - Contemporary British philosophy. Personal statements. Third series.
610900: LEWIS, M. - Boomerang. Travels in the new third world.
617240: LEWIS, H.D., (ED.) - Clarity is not enough. Essays in criticism of linguistic philosophy.
616542: LEWIS, W., ROSE, W. K., (ED.) - The letters of Wyndham Lewis.
568408: LEWISOHN, L. - Expression in America.
591949: LEWY, G. - The catholic church and nazi Germany.
605728: LEXER, M. - Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Mit Berichtigungen zum unveränderten Neudruck des Hauptteils, Nachträgen, unter Mithilfe von D. Hannover und R. Leppin neubearbeitet udn aus den Quellen ergänzt von U. Pretzel und weiteren Berichtigungen (als loses Einlageblatt).
585944: BROCKHAUS LEXIKON - Brockhaus' Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Neue revidierte Jubiläums-Ausgabe. 16 volumes + 1 volume Supplement.
585961: MEYERS LEXIKON - Meyers Lexikon. Siebente Auflage. In vollständig neuer Bearbeitung. Mit etwa 5000 Textabbildungen und über 1000 Tafeln, Karten und Textbeilagen. 15 volumes
614232: LEYDEN, LUCAS VAN, VOS, R. - Lucas van Leyden.
612301: LEYDEN, W. VON - Remembering. A philosophical problem.
611063: LEYSER, H. , (HRSG.) - Deutsche Predigten des XIII. und XIV. Jahrhunderts.
588974: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
591378: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
578992: LIAGRE BÖHL, F.M.T. DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein.
622356: LIBERA, A. DE - Penser au Moyen Âge.
622286: LIBERA, A. DE - La philosophie médiévale.
616116: LIBERTSON, J. - Proximity Levinas, Blanchot, Bataille and communication.
589135: LIBRA, C. AQ. - Astrologie. Haar techniek en ethiek. Herzien met medewerking van J.C. van Wageningen.
8811: CATALOGUE CRAWFORD LIBRARY - Catalogue of the Crawford Library of the Royal Observatory Edinburgh.
617027: LICHDI, D.G. - Über Zürich und Witmarsum nach Addis Abeba. Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart.
576321: LICHNOWSKY, M. - Götter, Könige und Tiere in Ägypten.
579303: LICHTENBERG, G.C., REQUADT, P. - Lichtenberg.
613228: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe. Herausgegeben von Wolfgang Promies. 5 volumes.
7966: LICHTENSTEIN, R., BRUGGER, I., STEININGER, F., (HRSG.) - Roy Lichtenstein. Mit Beiträgen von Markus Brüderlin, Robert Rosenblum, Florian Steininger.
621835: LIDDELL HART, B. - History of the first world war.
620200: LIDDELL HART, B. - Europa mobiliseert. Geautoriseerde vertaling uit het Engels door Spectator.
580195: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Hrsg. von M. Rohrkrämer.
13505: LIEBAERS, H., (RED.) - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale.
590697: LIEBAERS, H., (RED.) - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II op 12 april 1559.
606054: LIEBAERS, H., (RED.) - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II op 12 april 1559.
615029: LIEBE, GEORG - Soldat und Waffen-Handwerk. Mit 184 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles.
709: LIEBENTRAU, H.G. - Een kleine drentse suite. Voor Ger Kleis.
576694: LIEBENTRAU, H.G. - Vrijstaat.
621041: LIEBER, H.J. , RUFFMANN, K.H., (HRSG.) - Der Sowjetkommunismus. Dokumente. 2 volumes.
619774: LIEBERMAN, P. - The biology and evolution of language.
622994: LIEBIG, JUSTUS VON, DECHEND, H. VON - Justus von Liebig in eigenen Zeugnissen und solchen seiner Zeitgenossen. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Willy Hartner. Mit 4 Abbildungen.
621822: LIEBIG, JUSTUS - Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
622416: LIEBIG, JUSTUS, ROSSITER, M.W. - The emergence of agricultural science. Justus Liebig and the Americans, 1840 - 1880.
588654: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Deutschen Sozialdemokraten. Band 1. 1862-1878. Herausgegeben und bearbeitet von G. Eckert.
620618: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert.
591499: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
613193: LIEBKNECHT, K. - Reden und Aufsätze. Herausgeber: Julian Gumperz.
16936: LIEBKNECHT, K. - Militarism & anti-militarism with special regard to the international young socialist movement
600578: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
610852: LIEBMANN, O. - Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie.
622600: LIEBURG, M.J. VAN - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
2549: LIEBURG, M.J. VAN - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
620544: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
610069: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
16220: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
613151: LIEDTKE, R. - Wir privatisieren uns zu Tode. Wie uns der Staat an die Wirtschaft verkauft.
588738: LIEHM, A.J., SARTRE, J.P. - The politics of culture
611711: LIEPE, W. - Beiträge zur Literatur- und Geistesgeschichte.
621551: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
615384: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
579652: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
569671: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
568465: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
591825: LIESSMANN, K.P. - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2. Nederlandse vertaling: H. Driessen.
593514: LIGHTMAN, A. - Oerlicht. Onze veranderende kijk op de kosmos
612473: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
5428: LIGT, B. DE - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
587759: LIGT, B. DE - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. 2 delen.
618908: LIGT, B. DE, MÜLLER LEHNING, A., (RED.) - Bart de Ligt 1883-1938.
572891: LIGT, B. DE - Christen-revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
572892: LIGT, B. DE - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
5389: LIGT, B. DE, MÜLLER LEHNING, A., (RED.) - Bart de Ligt 1883-1938.
614018: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
610005: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
621860: LIJNDRAJER, KAREL - Drente's recht op sessie ter generaliteit.
609104: VOORLOOPIGE LIJST - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Dee XI. De provincie Groningen.
595969: LIJSTER, T., SIETSMA, J. - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
590537: LILIENTHAL, H., KLOOS, W. - Heinz Lilienthal. Werdegang und Werk. Gestaltung in Glas, Stein und Metall.
614008: LILLA, M. - The reckless mind. Intellectuals in politics.
1877: LILLA, M., (ED.) - New French thought: political philosophy.
585420: LIMERICKS - The limerick. 1700 examples, with notes, variants and index. The famous Paris edition. Complete and unexpurgated.
4984: LIN, CHENG-HUNG, FU, D., (ED.) - Philosophy and conceptual history of science in Taiwan.
612144: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
607939: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
605536: LINDBERG, D.C., (ED.) - Science in the middle ages.
622519: LINDBERG, D.C. - The beginnings of western science. The european scientific tradition in philosophical, religious, and institutional context, 600 b.c. to a.d. 1450.
616263: LINDBERGH, CHARLES A. - Autobiography of values. Editor: William Jovanovich.
616262: LINDBERGH, ANNE MORROW - War within and without. Diaries and letters of Anne Morrow Lindbergh 1939-1944.
596716: LINDBERGH, C., WALLER, G. - Kidnap. The story of the Lindbergh case.
611562: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët.
566476: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
614844: LINDEBOOM, G.A. - Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
614843: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
572113: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
596383: LINDEMANS, G.J. - De theosofie, haar wezen en haar waarde.
609076: LINDEN, F. VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
614081: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...3. De verhalen van richters en koningen.
614079: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...1. De thora.
614080: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs.
1645: LINDEN, R. VAN DER - Oostvlaamse Zanten 1961-1996.
608876: LINDENBERG, W. - Riten und Stufen der Einweihung. Schamanen, Druiden, Yogis, Mystiker, Starzen. Mittler zur Anderwelt.
574146: LINDENBERG, W. - Het mysterie der ontmoeting
608257: LINDENBERG, W. - Die Menschheit betet. Praktiken der Meditation in der Welt.
574140: LINDER, B. VAN - Model logics for rational agents.
609685: LINDIJER, C.H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
592784: LINDNER, G. - Elseviers gids van de zeeschelpen. Met 1300 afbeeldingen waarvan 1100 in kleuren
6076: LINDNER, G.A. - Lehrbuch der empirischen Psychologie als inductiver Wissenschaft für den Gebrauch an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterrichte.
615886: LINDNER, G., FABRIZIO, R. , (HRSG.) - Mimesis et inventio. Zeitgenössische Stilleben in Europa.
616565: LINDSAY, R.B. , MARGENAU, H. - Foundations of physics.
588444: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590314: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590316: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaaldf door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
599981: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS), DICKINSON, A - Carl Linnaeus. Pioneer of modern botany.
621264: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, MOER, A. VAN DER, (RED.) - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).
600024: LINSKENS, M., ACHTERBERG, W., VERHOOG, H. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
609281: LINSKENS, M., ACHTERBERG, W., VERHOOG, H. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
580744: LINSKY, L. - Referring.
610290: LINSSEN, R. - Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Roger Godel. Notes du Masson-Oursel et de A. David-Neel. Nouvelle édition.
614845: LINT, J.G. DE, (RED.) - Atlas van de geschiedenis der geneeskunde. De ontleedkunde. Met voorwoord van dr. J.A.J. Barge. I
621542: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
571922: LINTNER, C.J. - Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln.
591039: LIPOVETSKY, G. - L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain.
596610: LIPOVETSKY, G. - L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain.
584353: LIPPA, L. VON - Der Aufstieg von Kant zu Goethe. Die Philosophie und Naturbegründung des geistigen Weltbildes.
611392: LIPPMANN, E.O. VON - Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. Mit 2 Abbildungen im Text.
570995: LIPPS, T. - Die ethischen Grundfragen. Zehn Vorträge.
608479: LIPS, JOHANN HEINRICH, KRUSE, J., (HRSG.) - Johann Heinrich Lips 1758-1817. Ein Zürcher Kupferstecher zwischen Lavater und Goethe. 30. 7. -5. 11. 1989.
604372: LIPSCHER, L. - Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei 1918-1939.
605593: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
599324: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
580093: LIPSCHITS, I. - De protestants-christelijke stroming tot 1940.
599419: LIPSET, S.M., HOFSTADTER, R., (ED.) - Sociology and history: methods.
606616: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars XIII : 1600. Quam curaverit edendam J. Papy.
606615: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars VII: 1594. Quam curaverit edendam J. De Landtsheer.
606614: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars VI: 1593. Quam curaverit edendam J. De Landtsheer.
606613: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars V: 1592. Quam curaverunt edendam J. De Landtsheer et J. Kluyskens.
621454: LIPSIUS, J., GERLO, A., VERVLIET, H.D.L. - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie. Avec la collaboration d' Irène Vertessen.
606611: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584-1587. Cura M.A. Nauwelaerts iuvante S. Sué.
606610: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564-1583. Cura A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts, H.D.L. Vervliet. With an english introduction.
614956: LIPSIUS, J. - Over standvastigheid bij algemene rampspoed
606612: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars III: 1588-1590. Eas ediderunt, adnotatione critica instruxerunt, notisque illustrarunt S. Sué & H. Peeters
15752: LISSENS, R.F., JANSSENS, M., KRUITHOF, J., (RED.) - Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auters, anonieme werken, periodieken.
621314: LIST, C. - Chiliastische Utopie und radikale Reformation. Die Erneuerung der Idee vom tausendjärigen Reich im 16. Jahrhundert.
570423: LIST, F., GEHRIG, H. - Friedrich List und Deutschlands politisch-ökonomische Einheit.
570404: LIST, F., GEHRING, P. - Friedrich List. Jugend- und Reifejahre 1789-1825. Mit einem Geleitwort von O. Kalbfell.
6009: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
601854: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
567172: LITT, T. - Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes.
567171: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung.
567174: LITT, T. - Einleitung in die Philosophie.
603224: LITT, T. - Einleitung in die Philosophie.
2159: LITT, T. - Philosophie und Zeitgeist.
598393: LITT, T. - Denken und Sein.
6004: LITT, T. - Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens.
6008: LITT, T. - Denken und Sein.
5952: LITT, T. - Freiheit und Lebensordnung. Zur Philosophie und Pädagogik der Demokratie.
600611: LITT, T. - Denken und Sein.
7208: LITT, T. - Ethik der Neuzeit.
598331: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung. Dritte, verbesserte Auflage, erweitert um die Abhandlung: Philosopische Anthropologie und moderne Physik.
6007: LITT, T. - Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes.
616551: LITTELL, R. - The company. A novel of the CIA.
2158: LITTROW, J.J. VON - Die Wunder des Himmels. Gemeinverständliche Darstellung des astronomischen Weltbildes. Elfte Auflage vollständig neu bearbeitet von K. Stumpff. Mit 314 Abbildungen im Text, einem Titelbild und 24 Kunstdrucktafeln.
599363: LITWACK, L.F. - Been in the storm so long. The aftermath of slavery.
610465: LIVINGSTONE, D.N. - Putting science in its place. Geographies of scientific knowledge.
621148: TITUS LIVIUS - Oeuvres complètes de Tite-Live avec la traduction Française de la collection Panckoucke. Nouvelle édition très soigneusement revue par M.E. Pessonneaux, M. Blanchet et M. Carpentier. 6 volumes.
595527: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen
606928: LIZARDI, FERNÁNDEZ DE, RAFFI-BÉROUD, M.H. - El teatro de Fernández de Lizardi.
580752: LLAMZON, B.S. - A humane case for moral intuition.
620168: LLOYD-JONES, H. - The justice of Zeus.
615053: LLOYD WRIGHT, FRANK, BROOKS, H.A. - Frank Lloyd Wright and the prairie school
616375: LLULL, RAMON, JOHNSTON, M.D. - The spiritual logic of Ramon Llull.
613333: LLULL, RAMON, BRUMMER, R. - Bibliographia Lulliana. Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973.
620442: LLULL, RAMON - Die neue Logik. Logica nova. Textkritisch herausgegeben von Charles Lohr. Übersetzt von Vittorio Hösle und Walburga Büchel. Mit einer Einführung von Vittorio Hösle. Lateinisch-Deutsch.
620630: LOBATTO, R., RAHUSEN, A.E., (ED.) - Lobatto's lessen over de hoogere algebra. Opnieuw bewerkt door A.E. Rahusen.
613572: LOBKOWICZ, N., (ED.) - Das Widerspruchsprinzip in der neueren sowjetischen Philosophie. Texte ausgewählt, übersetzt und eingeleitet.
614550: LOCHER, T.J.G. - Die nationale Differenzierung und Integrierung der Slovaken und Tschechen in ihrem geschichtlichen Verlauf bis 1848.
580158: LOCHER, G.W. - The serpent in Kwakiutl religion. A study in primitive culture.
620117: LOCKE, J. - Leidraad voor het verstand
612909: LOCKE, J., VAUGHN, K.I. - John Locke. Economist and social scientist.
608881: LOCKE, J., YOLTON, J.W. - Locke. An introduction.
614054: LOCKE, J. - Leidraad voor het verstand
580194: LOCKE, J. - Ein Brief über Toleranz. Englisch-deutsch. Übersetzt, eingeleitet und in Anmerkungen erläutert von J. Ebbinghaus.
596250: LOCKE, J., O'CONNOR, D.J. - John Locke.
4190: LOCKE, J., KRAUS, J.L. - John Locke: empiricist, atomist, conceptualist, and agnostic.
3739: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
619946: LOCKE, J. - Versuch über den menschlichen Verstand. 2 volumes.
590171: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
593704: LOCKE, J., MABBOTT, J.D. - John Locke.
622889: LOCKE, J. - An essay concerning human understanding. Abridged and with notes by A.S. Pringle-Pattison. Introduction by D. Collinson.
596500: LODEIZEN, H. - Nagelaten werk.
601514: LODEWICK, H.J.M.F., MOOR, W.A.M. DE, NIEUWENHUIZEN, K. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
18202: LODEWICK, H.J.M.F., MOOR, W.A.M. DE, NIEUWENHUIZEN, K. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
617922: LODEWIJK XVII, FRANCQ, H.G. - Louis XVII. The unsolved mystery. From the French manuscript of the author.
600071: LODEWIJK XVI, CONTE, A. - Sire, ils ont voté la mort. La condamnation de Louis XVI.
589295: LODGE, O.J. - Het leven na den dood. Met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven. Naar de derde uitgave vertaald door J. W. Boissevain. Met voorrede van C.P. van Rossem.
16904: LODGE, R.C. - Applied philosophy.
610422: LODGE, O.J. - Raymond or life and death with examples of the evidence for survival of memory and affection after death. With eighteen illustrations.
6884: LODGE, M.C. - Soviet elite attitudes since Stalin.
448: LOEN, A.E. - Het vóóronderstelde. Kentheoretische ontgrenzingen.
604966: LOEN, A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
615812: LOEN, A.E., RULER, A.A. VAN, HUIZINGA, J., WAARD, R.H. DE - De evolutieleer na honderd jaar. Een reeks voordrachten gehouden ter gelegenheid van de universiteitsdag op 21 maart 1959 te Utrecht.
592994: LOEWENSTEIN, W.R. - The touchstone of life. Molecular information, cell communication and te foundations of life.
621683: LOEWENTHAL, E. , SCHNEIDER, L. , (RED.) - Sturm und Drang. Dramatische Schriften. 2 volumes.
603314: LOFTUS, E., KETCHAM, K. - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering
613650: LOH, W. , (HRSG.) - Erwägungsorientierung in Philosophie und Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von Bettina Blanck, Rainer Greshoff, Bardo Herzig u.a.
574506: LOHENSTEIN, D.C. VON, SZAROTA, E.M. - Lohensteins 'Arminius' als Zeitroman. Sichtweisen des Spätbarock.
588815: LOHFINK, N. - Das jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension.
599829: LOHMAN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie. Nederlandse vertaling van R. Kerzinger.
615949: LOHUIZEN-MULDER, MAB VAN - Raphael's images of justice - humanity - friendship. A mirror of princes for Scipione Borghese.
570445: LOIR, M. - Au drapeau!. Récits militaires extraits des mémoires de G. Bussière et E. Legouis, du comte de Ségur, du maréchal Masséna, du général vicomte de Pelleport, du capitaine S. Carnot, du maréchal Marmont, du commandant du Fresnel, du général Corbineau, du général Thoumas, du général Ambert, du général baron Lejeune, de Norvins, de A. Vandal, de A. Thiers, du comte de Michaud, de A. Lallemand, de E. de Lyden, du baron Petiet, de Camille Rousset, du capitaine Richard, de Garnier-Pagès, du général du Barail, de A. Rambaud, de P. Laurencin, de Germain Bapst, de Fernand Hue, de Roger de Beauvoir, du lieutenant Painvin, de Dick de Lonlay, du capitaine Simon, de Jules Claretie, du comte S. Jacquemont, et des journeaux du temps. Avec une préface par George Duruy et un tableau historique des régiments français.
7897: LOKERT, G., BROADIE, A. - George Lokert. Late-scholastic logician.
587657: LOKIN, J.H.A., ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis.
622624: LOMBARD, PETER, PETRUS LOMBARDUS, EVANS, G.R., (ED.) - Mediaeval commentaries on the Sentences of Peter Lombard. Current research. Volume 1.
594120: LOMBORG, B. - The skeptical environmentalist. Measuring the real state of the world.
614499: LOMBROSO, PAOLA - De vrouw. Uit het Italiaansch vertaald door Annie Verhagen. Geautoriseerde uitgave.
620752: LOMMEL, P. VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
600951: LOMMEL, A. - Prehistoric and primitive man.
3261: LOMONOSSOV, M.V. - Ausgewählte Schriften in zwei Bänden. 2 volumes.
574689: LONDON, J., LONDON, C. - Jack London. Sein Leben und Werk. Geschildert von seiner Frau. Vorwort von A. Holitscher. Bearbeitet und übers. von K. Hellwig. Mit zwanzig Bildern.
595282: LONDON, J., STONE, I. - Sailor on horseback. The biography of Jack London.
2756: BURET DE LONGCHAMPS - Les fastes universels ou tableaux historiques, chronologiques et geographiques, contenant, siècle par siècle et dans les colonnes distinctes, depuis les tems les plus reculés jusqu'a nos jours. 1°. L'origine, les progrès, la gloire et la décadence de tous les peuples, leurs migrations, leurs colonies, l'ordre de la succession de princes etc.etc.; 2°. Le précis des époques et des évenemens politiques; 3°. L'histoire générale des religions et de leurs differentes sectes; 4to. Celle de la philosophie et de la législation chez tous les peuples anciens et modernes; 5°. Les découvertes et les progrès dans les sciences et dans les arts; 6to. Et enfin une notice sur tous les hommes célèbres, rappelant leurs ouvrages ou leurs actions: précédés de trois grands tableaux synoptiques servant de sommaires a l'ouvrage, et suivis de deux tables alphabétiques comprenant, l'une les noms d'hommes, l'autre les noms des choses, et présentant toutes deux, par leur ensemble et par la manière dont elles sont conçues, un nouvel art de vérifier les dates. Ouvrage dédié au roi.
572190: LONGFELLOW, H.W. - Evangeline. A tale of acadie. With illustrations by Foc Darley.
612440: LONGFORD, E. - Victoria R.I.
600941: LONGFORD, E. - Eminent Victorian women.
619613: PSEUDO-LONGINUS - Vom Erhabenen. Griechisch und Deutsch. Von Reinhard Brandt.
622532: LONGINUS - On the sublime. Edited with introduction and commentary by D.A. Russell.
615089: LONGO, ROBERT - The Freud drawings. Museum Haus Lange und Haus Esters, Krefeld, Albertina, Wien
602435: LOO, H. TE, (RED.) - De mooiste mythen en sagen uit China.
607597: LOO, KJ.M. VAN DE, MELSEN, A.G.M. VAN, JEUKEN, M. - Stof en geest. Bijdragen tot het thema van de bezielde materie.
620789: LOOMEIJER, F. , DAMMINGA, J. , (RED.) - Vijfenzeventigjaar Oranje. 'één der merkwaardigste Onderlinge Verzekering van Schepen'.
597834: LOON, J. VAN, BOER, M. DE - It Lieteboek. Frysce Sang mei pianolieding, in gearjefte, de Friesen oanbean.
579775: LOOPSTRA, J.J. - De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
593836: LOOREN DE JONG, H. - Naturalism and psychology. A theoretical study.
595215: LOOSE, D., SLOOTWEG, T., (RED.) - Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit.
586470: LOOSJES, A. - De torenmuziek in de Nederlanden. Met tachtig afzondeijke platen.
617296: LOOSJES, A. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1915-1940.
18820: LOPES, J.L., PATY, M., (ED.) - Quantum mechanics, a half century later. Papers of a colloquium on fifty years of quantum mechanics, held at the university Louis Pasteur, Strasbourg, may 2-4, 1974.
613660: LOPEZ, D.S., (ED.) - Buddhist hermeneutics.
613840: LOPEZ, D.S., (ED.) - Curators of the Buddha. The study of Buddhism under colonialism.
602815: LORBER, J. - De jeugd van Jezus. Het Jacobusevangelie door het innerlijke Woord ontvangen
606577: LORBER, K., EGGENSTEIN, K. - De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom
615555: LORCA, FEDERICO GARCIA - Die dramatischen Dichtungen. Deutsch von Enrique Beck.
621313: LORDAUX, W. , VERHELST, D. - The concept of heresy in the middle ages (11th -13th C.). Proceedings of the International Conference Louvain May 13-16, 1973.
592132: LORENTZ, H.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928.
616285: LORENTZ, H.A. - Beginselen der natuurkunde. Bewerkt door H.A. Lorentz en L.H. Siertsema. 2 delen.
617541: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
586875: LORENZ, K. - Die Rückseite des Spiegels.Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens.
618682: LORENZ, C. - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
619187: LORENZ, KUNO, (HRSG.) - Konstruktionen versus Positionen. Beiträge zur Diskussion um die Konstruktive Wissenschaftstheorie. 2 volumes.
599045: LORENZ, C. - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
584430: LORENZ, K. - Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre. Gesammelte Abhandlungen I + II. 2 volumes.
584416: LORIA, A. - Die wirtschaftlichen Grundlagen der herrschenden Gesellschaftsordnung. Autorisirte deutsche Ausgabe. Aus dem Franz. von C. Grünberg.
8684: LORIES, D., (RED.) - Philosophie analytique et esthétique. Textes traduits et présentés. Préface de J. Taminiaux.
622136: LORIMER, D.L.R. - The Dumaki language. Outlines of the speech of the Doma or Bericho, of Hunza.
613286: LORTZ, J. - Die Reformation in Deutschland. 2 volumes.
570730: LOSEE, J. - A historical introduction to the philosophy of science.
583907: LOSEE, J. - Philosophy of science and historical enquiry.
612474: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
18771: LOTZ, J.B. - Sein und Existenz. Kritische Studien in systematischer Absicht.
615793: LOTZ, J.B. - Das Urteil und das Sein. Eine Grundlegung der Metaphysik.
617173: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Dritter Band.
617174: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Erster Band.
570540: LOTZE, H. - Grundzüge der praktischen Philosophie. Diktate aus den Vorlesungen.
599944: LOUËT FEISSER, J.J. - Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze.
616646: LOUËT FEISSER, J. J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijke beroep op feiten.
9095: LOUËT FEISSER, J.J. - Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze.
608942: LOUGHLIN, G. - Alien sex. The body and desire in cinema and theology.
619853: LOUISY, M.P. - L'Ancienne France. Le livre et les arts qui s'y rattachent depuis les origines jusqu'a la fin du XVIIIe siècle. Illustration de 221 gravures et d'une planche en colour. Tirée des ouvrages de M. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) sur le moyen age, la renaissance, le XVIIe et le XVIIIe siècle.
615889: LOUP, W. LE - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12e tot de 16e eeuw. Tentoonstelling.
585382: LOUW, A. VAN DER - Rood als je hart. 'n geschiedenis van de AJC.
615873: LOUX-SCHURINGA, J.A. LE - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
616600: LOUYS, P., DUMONT, P.U. - Pierre Louÿs. L'ermite du Hameau.
620374: LOVE, R.C. , (ED.) - Three eleventh-century Anglo-Latin saints' lives. Vita S. Birini, Vita et miracula S. Kenelmi, Vita S. Rumwoldi. Edited and translated.
596727: LOVE, K. - Suez. The twice-fought war. A history.
592771: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme
613728: LOWE, A. - On economic knowledge. Towards a science of political economics.
616940: LOWE, A., HAGEMANN, H, , KURZ, H.D., (HRSG.) - Beschäftigung, Verteilung und Konjunktur. Zur Politischen Ökonomik der modernen Gesellschaft. Festschrift für Adolp Lowe.
610487: LOWELL, R.,, HAMILTON, I. - Robert Lowell. A biography.
571489: LÖWENHARDT, J.H.L. - Decision making in Soviet politics.
617557: LÖWENTHAL, R., SCHWARZ, H.-P., (ED.) - Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz.
610721: LOWES, J.L. - The road to Xanadu. A study in the ways of the imagination.
614878: LOWIE, R.H. - Primitive society.
620252: LÖWIK, F.G.H. - De Twentse Beweging. Strijd voor modersproake en eigenheid.
616638: LÖWISCH, D. J. - Einführung in die Erziehungsphilosophie.
623157: LÖWITH, K. - Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. Mit einem Vorwort von R. Kosselleck und einer Nachbemerkung von A. Löwith.
10807: LOWRY, M., DAY, D. - Malcolm Lowry. A biography.
588824: LOWYCK, E. - Substantiële verandering en hylemorphisme. Een critische studie over de neo-scholastiek.
569432: LOZZA, L., (RED.) - Sapientia Aquinatis. Relationes - communicationes et acta IV congressus Thomistici internationalis, Romae, 13-17 septembris 1955.
571656: LUBAC, H. DE - The discovery of God
578619: LUBBE, R. VAN DER, LAST, J. - Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo. Tweede druk herzien door M. Mooij. Met een inleiding van I. Cornelissen.
620783: LÜBBE, H. - Endstation Terror. Rückblick auf lange Märsche.
577415: LÜBBE, H. - Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs.
593245: LUBBERTUS, S., WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
606396: LUBBERTUS, S., WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
584550: LUBIS, M. - Schemer over Djakarta
608562: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, CAMPEN, F.H.M. VAN - M. Annaei Lucani De Bello Civili Liber II. Een commentaar.
617101: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, LUCIANI, MARCI ANNAEI - Pharsalia, sive De bello civili. Caesaris et Pompeii Lib. X. Ex emendatione V.C. Hug: Grotii cum ejusdem Notis.
594476: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch immigration to the United States an Canada, 1789-1950.
612019: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
608705: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
612111: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
618309: LUCEBERT - Alfabel.
614604: LUCEBERT - 34 pleins jours en la compagnie de Lucebert. Promptuaire à travers 220 dessins.
598159: LUCEY, K.G., MACHAN, T.R., (ED.) - Recent work in philosophy.
569694: LUCIANUS VAN SAMOSATA, LUKIAN - Erotes. Ein Gespräch über die Liebe von Lukian. Aus dem Griechischen zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und eingeleitet von Hans Licht. Mit acht Steinzeichnungen nach Originalen von Werner Schmidt.
622752: LUCIFER, BISHOP OF CAGLIARI - Opera quae supersunt. Ad fidem duroum codicum qui adhuc extant necnon adhibitis editionibus veteribus. Edidit G.F. Diercks.
623219: LUCIUS ANNEUS FLORUS, JULIUS FLORUS, ANNAEUS FLORUS - L.A. Florus cum notis C.L. Salmasii et selectissimis variorum , accurante S.M.D.C. .Additis etiam L. Ampelius ex bibliotheca C.L. Salamasii.
566936: LÜCK, U. - Das Problem der allgemeingültigen Ethik.
566484: LUCQUES, C. - Un probléme de l'expression. Essai sur les sources de l'inspiration.
591185: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
584333: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
598024: LUDWIG, N., (HRSG.) - Handbuch der Sowjetliteratur (1917-1972).
606350: LUDWIG I VON BAYERN, CONTI, E.C.C. - Ludwig I. von Bayern. Mit 29 Abbildungen.
587936: LUDWIG, E. - Genie und Charakter. Zwanzig männliche Bildnissse.
595314: LUDWIG, CARL, PRASCHL-BICHLER, G. - Kaiserliche Kindheit. Aus dem aufgefundenen Tagenbuch Erzherzog Carl Ludwigs, eines Bruders von Kaier Franz Joseph.
608232: LUGER, B. - Wie las wat in de negentiende eeuw?
616594: LUGER, G.F., STUBBLEFIELD, W.A. - Artificial intelligence and the design of expert systems.
622037: LUHMANN, N. - Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität.
615648: LUHMANN, N. - Betrachtungen der Moderne.
567480: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
622893: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
619618: LUHRMAN, G.J. - Studies in humanist and rational grammar., With the 1752 edition of Joannes Daniel van Lennep 'Oratio inauguralis, de linguarum analogia, ex analogicis mentis actionibus probata'. Edited by Jan Noordegraaf and Frank Vonk.
621064: LÜHRS, G. , SARRAZIN, T. , SPREER, F. , (HRSG.) - Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Helmut Schmidt.
612782: LUIDL, P. , HUBER, H. - Ornamente. Ornaments.
606246: LUIJK, H. VAN - Om redelijk gewin.Oefeningen in bedrijfsethiek.
599118: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme.
580220: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
572619: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
617604: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
605800: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
574856: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
600633: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme.
617304: LUIKEN, JAN - De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
597587: LUIKEN, J., LUIKEN, K. - Spiegel van het menselyk bedrijf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
621437: LUIS DE LEÓN, KOTTMAN, K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de León (1527? - 1591).
598171: LUKÁCS, G., ABUSCH, A., BAUMGARTEN, A. - Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag.
604144: LUKÁCS, G., CONGDON, L. - The young Lukács.
620771: LUKÁCS, G. - Essays über Realismus.
616227: LUKÁCS, G., RADDATZ, F.J. - Lukács. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
580191: LUKÁCS, G. - Der russische Realismus in der Weltliteratur.
620601: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
584149: LUKÁCS, G. - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von P. Ludz.
601603: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
620706: LUKÁCS, G. - Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik. Zweite um ein Vorwort vermehrte Auflage.
584095: LUKACS, J. - At the end of an age.
622982: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
595412: LUKÁCS, G. - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
13492: LUKÁCS, G., KAMMLER, J. - Politische Theorie von Georg Lukács. Struktur und historischer Praxisbezug bis 1929.
575481: LUKÁCS, G. - Marxism and human liberation. Essays on history, culture and revolution. Edited and with an introduction by E. San Juan.
571327: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
611081: LUKACS, J. - Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme
580222: LUKÁCS, G. - Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik.
14805: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
580226: LUKÁCS, G., PARKINSON, G.H.R. - Georg Lukács.
605411: LUKÁCS, G. - Thomas Mann
598388: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
600579: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
615477: LUKÁCS, G. - Probleme der Ästhetik.
16392: LUKÁCS, G. - Deutsche Literatur in zwei Jahrhunderten.
575812: LUKES, S. - Essays in social theory.
605130: LUKES, S. - Essays in social theory.
7032: MEESTER VAN LUND - De meester van Lund. Flarden van een minnezanger.
16543: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - De Chinese porseleinkast. Reizende tentoonstelling van Chinees porselein dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd. Met inleiding
598793: LUNT, H.G. - Fundamentals of Russian (first Russian course).
596338: LUNTLEY, M. - Language, logic and experience. The case for ant-realism.
3205: LURIA, S.E. - De weg van de wetenschap. Een leven vol verwondering
17943: LURIE, A. - The language of clothes. With illustrations assembled by D. Palca.
577709: LURIJA, A.R. - The making of mind. A personal account of Soviet psychology. M. Cole and S. Cole, editors. Introduction and epilogue by M. Cole.
622432: LURIJA, A.R. - The working brain. An introduction to neuropsychology.
613909: LURIJA, A.R. - Grondslagen van de neuropsychologie
582007: LURKER, M. - Bibliographie zur Symbolkunde. Unter Mitarbeit von F. Herrmann, E. Unger, E. Burgstaller und weiteren Fachgelehrten.
622604: LUSIGNAN, S. - Parler vulgairement. Les intellectuels et la langue française aux XIIIe et XIVe siècles.
614464: LUTHER, M., VOLZ, H. - Martin Luthers deutsche Bibel. Entstehung und Geschichte der Lutherbibel. Eingeleitet von Friedrich Wilhelm Kantzenbach. Herausgegeben von Henning Wendland.
581591: LUTHER, M., JOESTEL, V. - Luthers 95 Thesen. Der Beginn der Reformation. Das Tagebuch Europas 1517.
8002: LUTHER, W. - Sprachphilosophie als Grundwissenschaft. Ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Grundlagenbildung und die sozialpolitische Erziehung.
613940: LUTTIKHUIZEN, G.P. - La pluriformidad del christianismo primitivo. Traducción Lautaro Roig Lanzillotta.
601105: LUTZ, B., (HRSG.) - Metzler Philosophen Lexikon. Dreihundert biographisch-werkgeschichtliche Porträts von den Vorsokratikern bis zu den neuen Philosophen. Mit 268 Abbildungen. Unter redaktioneller Mitarbeit von C. Dehlinger, K. Fischer, T. Jung und H. Ossmann.
608017: LUXEMBURG, R., ROLAND HOLST, H. - Rosa Luxemburg. Haar leven en werken.
616033: LUXEMBURG, R. - Orde heerst in Berlijn. Een keuze uit haar geschriften
622055: LUXEMBURG, R. - Briefe an Freunde nach dem von Luise Kautsky fertig gestellten Manuskript herausgegeben von Benedikt Kautsky.
608798: LUXEMBURG, R. - Ausgewählte Schriften in drei Bänden. 3 volumes.
571674: LUXEMBURG, R. - Briefe aus dem Gefängnis.
601834: LUXEMBURG, R. - Politische Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von O.K. Flechtheim. 3 volumes.
584734: LUXEMBURG, R., HETMANN, F. - Rosa Luxemburg. Uit het Duits vert. door T. Davids.
571673: LUXEMBURG, R. - Brieven. Ingeleid door J. de Kadt
573318: LUXEMBURG, R., BASSO, L. - Rosa Luxemburgs Dialektik der Revolution. Aus dem It. von K. Monte.
599077: LUXEMBURG, R., HIRSCH, H. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk. Nederlandse vertaling: A.J. Kleiwegt.
622503: LUXEMBURG, R. - Einführung in die Nationalökonomie. Herausgegeben von Paul Levi.
585792: LUXEMBURG, R., HIRSCH, H. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk. Nederlandse vertaling: A.J. Kleiwegt.
571776: LUXEMBURG, R. - Briefe aus dem Gefängnis. Mit einem Bild und einem Faksimile. Herausgegeben vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Jugendinternationale.
571524: LUXEMBURG, R. - Orde heerst in Berlijn. Een keuze uit haar geschriften
598051: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
621008: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
581791: LUYKEN, JAN, MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse lier.
601869: LUYTEN, J., HOEFNAGEL, B., (RED.) - Het oog van de wetenschapsfilosoof. Visies op wetenschap en technologie.
590772: LUZAC, J. - Socrates als burger beschouwd, door Mr. Johan Luzac, in eene plechtige redevoering, uitgesproken op den 21. february 1795. bij het nederleggen van 't rectoraat der Hollandsche universiteit: door den zelven uit het Latijn vertaald, met bijvoeging van eenige aanmerkingen en ophelderingen, bijzonder eener Korte schets van 't Atheensch staats-bestuur, en eener Verhandeling over de beteekenis en 't gebruik van 't woord aristocratie, tot op onzen tijd.
582310: LYDGATE, J., PEARSALL, D. - John Lydgate.
614258: LYNA, C.G. , LYNA, F. - Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique. Réimpression de l'édition originale de 1937 publiée par la 'Société française de reproductions de manuscrits à peintures. Paris'. 4 volumes.
617285: LYONET, PIERRE, SETERS, W.H. VAN - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableux ses recherches entomologiques avec 28 hors-texte.
621176: LYONS, J. - Natural language and universal grammar. Essays in linguistic theory, volume I.
608882: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
8270: LYONS, J. - Semantics. 2 volumes.
616138: LYONS, J. - Semantics. 2 volumes.
622704: LYONS, J. - Introduction to theoretical linguistics.
618211: LYOTARD, J.F. - Waarom filosoferen? Inleiding Corinne Enaudeau
577725: LYOTARD, J.F. - Signé Malraux.
20460: LYOTARD, J.F. - Tombeau de l'intellectuel et autres papiers.
590687: LYOTARD, J.F. - Économie libidinale.
619518: LYSENKO, T.D., MEDVEDEV, Z. - The rise and fall of T.D. Lysenko
616838: LYSIAS - Redevoeringen
595073: MAANDAG, B., ROBIJNS, R., (RED.) - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
596763: MAANEN, H. VAN - De wet van...
621861: MAANEN, F.J. VAN , RAPPARD, F.A., SYPESTEYN, J.W. VAN - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage. 2 delen.
610531: MAARSEN, N.J. - De strijd om de revolutie in de restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

2/17