Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
619846: KLINGNER, F. - Studien zur griechischen und römischen Literatur.
631072: KLINKEN, G.J. VAN, VEY MESTDAGH, J.H. DE - De joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
582244: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school.
617358: KLOMPIEN, MARTEN, TAMMELING, B. - Marten Klompien.
572329: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme.
623736: KLÖNNE, B.H. - Onze voorouders volgens de theorie van Darwin en het darwinisme van Winkler. Met gravuren.
622135: KLOOS, P. - The Maroni river Caribs of Surinam.
619076: KLOOS, G.J. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika, 1814-1914.
631834: KLOOS, P. - Culturele antropologie. Een inleiding.
617689: KLOOSTERMAN, J. , LUCASSEN, J. - Rebels with a cause. Five centuries of social history collected by the IISH
1213: KLOPSTOCK, F.G., BURKHARDT, G., NICOLAI, H. - Klopstock-Bibliographie. Redaktion: Helmut Riege unter Mitarbeit von Hartmut Hitzer und Klaus Schröter.
566312: KLOPSTOCK, F.G. - Epigramme. Text und Apparat. Herausgegeben von Klaus Hurlebusch.
631086: KLOPSTOCK, F.G. - Oden. 2 volumes in one.
610865: KLOSTERMAIER, K.K. - A concise encyclopedia of hinduism.
597867: KLOSTERMAIER, K., BOCKEN, I., DUPRÉ, W., VELDE, P. VAN DER, (ED.) - The persistent challenge. Religion, truth, and scholarship. Essays in honour of Klaus Klostermaier.
615086: KLOTZ, H. , (HRSG.) - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980. Mit Beiträgen von Volkert Fischer, Andrea Gleiniger-Neumann a.o.
616658: KLOTZBACH, K. - Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914-1945.
630187: KLUCKHOHN, C. - Anthropology and the classics. The Colver Lectures in Brown University 1960.
573861: KLUGE, G., (HRSG.) - Aufsätze zu Literatur und Kunst der Jahrhundertwende.
614053: KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. - Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden.
622999: KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. - Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden.
629527: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
623924: KLUKHUHN, A. - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu.
593232: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
631113: KLUKHUHN, A., JAEGER, T., (RED.) - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: H. Achterhuis, F. Boenders, J. Bor, D. van Brederode, M. Februari, A. Heumakers, A. Klukhuhn, R. Kousbroek, G. Meijsing en W. van Reijen.
2388: KMITA, J. - Problems in historical epistemology
610107: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
608682: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
624876: KNAUFT, B. - The Gebusi. Lives transformed in a rainforest world.
599508: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het iudicium constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. Een verkennende en inleidende studie gevolgd door kritische uitgaven van Robertus van Parijs, Summa 'Breve sit' en Robert Blund, Summa in arte grammatica en door een werkuitgave van Petrus Hispanus (non-papa), Summa 'Absoluta cuiuslibet'. Compleet in 4 delen.
607152: KNIJFF, H.W. DE, - Teksten over theologie en natuurwetenschap. Gekozen en ingeleid.
12726: KNIPPENBERG, M.P.J. VAN - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat.
569962: KNITTERMEYER, H. - Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie.
628234: KNOEBEL, IMI - Fishing. Collectie Deutsche Bank en nieuw werk. Deutsche Bank collection and new works.
618917: KNOESTER, A., (RED.) - Lessen uit het verleden. 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
613975: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
593012: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
602674: KNOLLENBERG, B. - Origin of the American revolution: 1759-1766.
631839: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
629615: KNORR, K. , READ, T. , (ED.) - Limited strategic war.
608090: KNORR, K.D., KROHN, R., WHITLEY, R. - The social process of scientific investigation.
627622: KNORR, K.D., KROHN, R., WHITLEY, R. - The social process of scientific investigation.
603695: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
622351: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
572036: KNUTTEL, G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
625588: KNUUTTILA, S. - Emotions in ancient and medieval philosophy.
607704: KÖBBEN, A.J.F., BOVENKERK, F., BUIJS, F., TROMP, H., (RED.) - Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben.
11856: KÖBBEN, A.J.F., DOBBELAERE, K., HART, J. DE, (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
598607: KOCH, A.C.F., BRANDS, N., HALEWIJN, M. VAN, PUT, H., (RED.) - Anton Koch herinnerd 1923-1990.
608042: KOCH, DIETRICH - Verhör. Zerstörung und Widerstand. 3 volumes.
599317: KOCH, D.M.G. - Herleving. Oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
604158: KOCH, H.W. - Over hellebaarden donderbussen en huurlingen
597889: KOCH, C. - Die Gier des Marktes. Die Ohnmacht des Staates im Kampf der Weltwirtschaft.
617280: KOCH, H. - Die religiösen Verhältnisse der Dareioszeit. Untersuchungen an Hand der Elamischen Persepolistäfelchen.
620675: KOCK, T., SCHLUSEMANN, R., (ED.) - Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter.
588482: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
589235: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
589234: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
621311: KOCKEN.E. - De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij tot op Innocentius III.
627809: KOCKS, G.H., POEL, J.M.G. VAN DER, (RED.) - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Een heruitgave. 2 delen.
626329: KOEK, G. - Verlangen naar wijsheid. Moderne filosofie en ouder worden.
600028: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
629891: KOELEWIJN, JOB - Primordial. Selected works 1992 - 2006.
617660: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland.
590837: KOENIG, J.P., (ED.) - Discourse and cognition: bridging the gap.
611930: KOENIGSBERGER, D. - Renaissance man and creative thinking. A history of concepts of harmony 1400-1700.
627925: KOENIGSBERGER, H.G. - Monarchies, States Generals and Parliaments. The Netherlands in the fifth and sixteenth centuries.
590158: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
590159: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
621348: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
625411: KOERBAGH, A. - Adriaan Koerbagh, A light shining in dark places, to illuminate the main questions of theology and religion. Edited and translated by Michiel Wielema. With an introduction by Wiep van Bunge.
627594: KOERBAGH, A. , LEEUWENBURGH, B. - Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh 1633-1669.
620484: KOERNER, E.F.K., EMBLETON, S., JOSEPH, J.E., NIEDEREHE, H.J., (ED.) - The emergence of the modern language sciences. Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honour of E.F.K. Koerner. 2 volumes.
626668: KOESTERS, P.H. - Deutschland deine Denker. Geschichte von Philosophen und Ideen, die unsere Welt bewegen.
626975: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
571459: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
589252: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
616256: KOESTLER, A., KOESTLER, C. , HARRIS, H. , (ED.) - Arthur and Cynthia Koestler. Stranger on the square. Edited with an introduction and epilogue.
629231: KOFLER, L. - Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Neuausgabe.
567197: KOHANSKI, A.S. - Philosophy and technology. Toward a new orientation in modern thinking.
17079: KOHL, H., PRUYS, K.H. - Helmut Kohl. Die Biographie. Mit 104 Fotos und Dokumenten. Mit einem Essay von J.P. Picaper.
626904: KOHLBRUGGE, HANNA - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord. Een samenvatiting van het werk van prof.dr. Hanna Kohlbrugge 1911-1999 bijeengelezen door Hebe Kohlbrugge.
574663: KÖHLER, K.H. - Poetische Sprache und Sprachbewusstsein um 1900. Untersuchungen zum frühen Werk Hermann Hesses, Paul Ernsts und Ricarda Huchs.
600074: KÖHLER, H. - Deutschland auf dem Weg zu sich selbst. Eine Jahrhundertgeschichte.
576375: KOHLER, W. - Die Lotus-Lehre und die modernen Religionen in Japan.
570982: KOHN, H. - Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution. Übersetzt von G. Nast-Kölb.
580196: KOHN, H. - Bürger vielen Welten. Ein Leben im Zeitalter der Revolution. Aus dem Englischen übertragen von A.K. Ulrich-Debrunner.
601810: KOHNSTAMM, P.A. - Persoon en samenleving. Opstellen over opvoeding en democratie.
567187: KOIGEN, D. - Ideen zur Philosophie der Kultur. Der Kulturakt.
609493: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
591106: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
630272: KOK, A. - Terschelling: boerderijbouw, historie en ontwikkeling.
612615: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
612780: KOKER, D. - Dagboek geschreven in Vught.
12065: KOLAK, D., MARTIN, R. - Wisdom without answers. A guide to the experience of philosophy.
573736: KOLAKOWSKI, L. - Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit, Marxist zu sein. Einzige vom Verfasser autorisierte Übertragung von Wand Bronska-Pampuch.
589286: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
569379: KOLAKOWSKI, L. - Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays. Aus dem Polnischen von P. Lachmann.
627380: KOLAKOWSKI, L. - Horror metaphysicus. Das Sein aus das Nichts. Aus dem Englischen von Friedrich Griese.
631616: KOLAKOWSKI, L. - Waarom is er iets en niet niets? Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten
631077: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
626896: KOLAKOWSKI, L. - Die Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung. Entwicklung. Zerfall. Autorisierte übersetzung aus dem polnischen Manuskript von Eberhardt Kozlowski. Complete in 3 volumes.
630137: KOLAKOWSKI, L. - Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays. Aus dem Polnischen von P. Lachmann.
610255: KOLAKOWSKI, L. - Leben trotz Geschichte. Lesebuch. Ausgewählt und eingeleitet von L. Reinisch.
628696: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
612750: KOLB, R. - Blind watchers of the sky. The people and ideas that shaped our view of the universe.
609543: KÖLBEL, G. - Über die Einsamkeit. Vom Ursprung, Gestaltwandel und Sinn des Einsamkeitserlebens.
625545: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. 2 delen.
613446: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
630756: KOLK, H. - Bewustzijn. Van filosofie tot hersenwetenschap.
625659: KOLKERT, W.J. - Nederland en het Zweedsche imperialisme.
598743: KOLPAKTCHY, G. - Livre des morts des anciens Égyptiens. Nouvelle version française avec 60 pages d'introduction et des notes explicatives (éditée en français, italien et allemand). Avec 60 illustrations.
583746: KOMTER, A. - De macht van de dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen.
581180: KONCZEWSKA, H. - L'unité de la matière et le problème des transmutations.
628394: KONDYLIS, P. - Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus.
620724: KÖNIG, R. - Leben im Widerspruch. Versuch einer intellektuellen Autobiographie.
583766: KÖNIG, J., DELIUS, H., PATZIG, G., (HRSG.) - Argumentationen. Festschrift für Josef König.
615066: KONING, J.C., KEIJZER, A. DE, DAVELAAR, P. , (RED.) - Nieuwe ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
617599: KONING, J. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
627248: KONINGSBRUGGE, H. VAN, WAEGEMANS, E., (RED.) - Van de vierpotige leeuw en de tweekoppige adelaar. Studies over Nederlands-Russische relaties.
628773: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
16225: KONINGSVELD, H. - Empirical laws, regularity and necessity.
15586: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
627307: KONINGSVELD, P.S. VAN - De islam. Een eerste kennismaking met geloofsleer, wet en geschiedenis.
627796: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
628759: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
603841: KONRÁD, G., SZELÉNYI, I. - Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Übersetzt von H.H. Paetzke.
623217: KONRAD, A. - Untersuchungen zur Kritik des phänomenalistischen Agnostizismus und des subjektiven Idealismus.
13844: KONRAD, G. - Der Komplize. Roman. Aus dem Hungarischen von H.H. Paetzke.
619125: KOOI, G. VAN DER - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
630286: KOOI, G. VAN DER - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
579692: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
605164: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
601472: KOOI, B.P. - Knowledge, chance, and change.
604430: KOOIJ, J. VAN DER - Het oorzakelijkheidsbeginsel.
622480: KOOIJ, P. - Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum.
573218: KOOIJMANS, K., BOS, T.S.H., (RED.) - Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
625505: KOOIJMANS, L. - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780.
624766: KOOIJMANS, L.P.L., BROEKE, P.W. VAN DEN, FOKKENS, H., GIJN, A. VAN, (RED.) - Nederland in de prehistorie.
606253: KOOLE, R., (RED.) - Denkers over dilemma's.
585285: KOOLSCHIJN, J. - De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson.
621010: KOOPS, WILLEM, WUBBELS, T. , ABMA, R. , BOS, J. , (RED.) - Du choc. Du choc des opinions jaillet la lumière. De botsing. Uit de botsing der meningen vonkt het licht. The clash. The clash of opinions generates light. Liber Amicorum Willem Koops.
629889: KOPF, L. - Studies in Arabic and Hebrew lexicography. Edited by M.H. Goshen-Gottstein with the assistance of S. Assif.
616672: KOPLAND, R. - Songer à partir. Poèmes. Traduit du Neerlandais par Paul Gellings. Introduction de Jean Grosjean.
570165: KOPPE, F. - Sprache und Bedürfnis. Zur sprachphilosophischen Grundlage der Geisteswissenschaften.
580754: KORDIG, C.R. - The justification of scientific change.
612644: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. III. Teil. Frühromantik.
606355: KORFF, G., (HRSG.) - Preussen. Versuch einer Bilanz. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH (15. August - 15. November 1981, Gropius-Bau (ehemaliges Kunstgewerbemuseum) Berlin. Katalog in fünf Bänden. Complete in 5 volumes.
612645: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. IV. Teil. Hochromantik.
628726: KORNBLITH, H., (ED.) - Naturalizing epistemology.
7451: KORNBLITH, H., (ED.) - Naturalizing epistemology.
619198: KÖRNER, S. - Experience and theory. An essay in the philosophy of science.
1684: KÖRNER, S., SRZEDNICKI, J., (ED.) - Stephan Körner - Philosophical analysis and reconstruction. Contributions to philosophy.
587571: KÖRNER, S. - Experience and conduct. A philosophical enquiry into practical thinking.
630442: KÖRNER, S., HALLER, R., (HRSG.) - Beiträge zur Philosophie von Stephan Körner.
587: KÖRNER, S. - Fundamental questions of philosophy. One philosopher's answers.
621603: KORREL, L. - Duration in English. A basic choice, illustrated in comparison with Dutch.
623573: KORTEKAAS, G.A.A. - The story of Apollonius king of Tyre. A study of its Greek origin and an edition of two oldest Latin recensions.
623572: KORTEKAAS, G.A.A. - Commentary on the Historia Apollonii Regis Tyri.
618466: KORTEN, D.C. - The post-corporate world. Life after capitalism.
618468: KORTEN, D.C. - When corporations rule the world. Updated and explained - including five new chapter. Foreword by D. Glover.
569677: KORTEWEG, A., BUIJNSTERS, P.J. - 't is vol van schatten hier. 2 delen.
622241: KORTHALS, M. - Filosofie en intersubjectiviteit. Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
618561: KORTHALS, M., KUNNEMAN, H. - Arbeid en interaktie.
605238: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
628293: KORTHALS, M. - Filosofie en intersubjectiviteit. Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
588431: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
595555: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
592380: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
620415: KORTHALS, M. - Kritiek van de maatschappijkritische rede. De structuur van de maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule.
590117: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
1601: KORZUS, B., NOEHLES, G., (RED.) - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt. 24.0.1978 - 26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster.
603540: KOSCHNICK, W.J. - Kompaktwörterbuch der Sozialwissenschaften. Compact dictionary of the social sciences. 2 volumes.
618798: KOSLOWSKI, P., SPAEMANN, R. , LÖW, R. , (HRSG.) - Moderne und Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters.
5440: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
620891: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
618366: KOSSMANN, E.F. - Geschiedenis als olifant. Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann. Samengesteld en ingeleid door Frank Ankersmit en Wessel Krul.
628846: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780/1980. Twee eeuwen Nederland en België
625665: KOSSMANN, E.H., MELLINK, A.F., (ED.) - Texts concerning the revolt of the Netherlands. Edited with an introduction.
614618: KOSSO, P. - Reading the book of nature. An introduction to the philosophy of science.
627872: KOSTER, W.J.W. - Traité de métrique grecque suivi d'un précis de metrique latine.
597840: KOSTER, K., VERBEEK, I. - Abraza. Drie verhalen van Koos Koster uit 1980 met inktschetsen van Irene Verbeek uit 1982. 'In de verte van de herinnering' van Irene Verbeek uit 1995, met citaten uit brieven van Koos Koster.
575888: KÖSTER, H.M.G. - Auszug der politischen Geschichte von dem Ursprung aller Völcker bis auf die letzte Friedens-Schlüsse fortgesetzt und zum Gebrauch der Jugend verfertigt.
615183: KOSTER, E.A. - Stadsmorfologie. Een proeve van vormgericht onderzoek ten behoeve van stedenbouwhistorisch onderzoek.
630709: KOSTER, E. , JANSEN, H., (RED.) - Echter dan werkelijkheid. Filosoferen over verbeelding in kunst en religie.
626860: KOSZYK, K., OBERMANN, K., (HRSG.) - Zeitgenossen von Marx und Engels. Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1844 bis 1852. Herausgegeben und annotiert.
620532: KOTTEK, S. , HORSTMANSHOFF, M. , (ED.) - From Athens to Jerusalem. Medicine in hellenized jewish lore and in early christian literature. Papers of the symposium in Jerusalem, 9-11 september 1996.
578123: KÖTTELWESCH, C., (HRSG.) - Bibliographisches Handbuch der deutschen Literaturwissenschaft 1945-1969. Mitarbeit H. Hüttermann und C. Maihofer. 3 volumes.
592284: KOTTING-MENKO, R.H. - Individu en kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen.
598027: KOUSBROEK, R. - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Roman.
579946: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
591352: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
614384: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding in de economische ethiek. Met een voorwoord van T.P. van der Kooy.
594765: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
578036: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
624291: KOUWER, B.J. - Het spel van de persoonlijkheid. Theorieën en systemen in de psychologie van de menselijke persoon.
618463: KOVEL, J. - The age of desire. Reflections of a radical psychoanalyst
588950: KOX, A.J., CHAMALAUN, M., (RED.) - Van Stevin tot Lorentz.
626810: KRABBE, E.C.W. - Studies in dialogical logic.
577137: KRAEMER, H., OKHUIZEN, J.E. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora.
576590: KRAFT, V., TOPITSCH, E., (HRSG.) - Probleme der Wissenschaftstheorie. Festschrift für Victor Kraft.
18288: KRAFT, J. - Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft.
15086: KRAFT, V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapittel der jüngsten Philosophiegeschichte.
597819: KRAJICEK, J. - Bounded arithmetic, propositional logic, and complexity theory.
612763: KRAKOWSKI, É. - La philosophie gardienne de la cité de Plotin a Bergson.
625664: KRAMER, E.L. - De graanwet van 1835.
615162: KRAMER, H. - The age of the avant-garde. An art chronicle of 1956-1972.
577207: KRAMERS, J. - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde. Tweede druk. Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt door J. Jurrius. 2 delen.
598626: KRAMERS, H.A., HOLST, H. - De bouw der atomen en moleculen. Naar: De bouw der atomen. Bewerkt door: H.C. Brinkman.
604810: KRANSBERG, D., MILS, H. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
631828: KRANTZ, S.G. - Mathematical apocrypha. Stories and anecdotes of mathematics and the mathematical.
627442: KRANZ, W. - Die griechische Philosophie. Zugleich einer Einführung in die Philosophie überhaupt. Mit 5 Bildnissen.
1266: KRAUS, E.H., SLAWSON, C.B. - Gems and gem materials.
583479: KRAUS, K. - Weltgericht.
578168: KRAUS, K. - Briefe an Sidonie Nádherný von Borutin 1913-1936. Herausgegeben von Heinrich Fischer und Michael Lazarus. Complete in 2 volumes.
608141: KRAUS, O., LIPSIUS, F., LINCKE, P.F., PETZOLDT, J. - Zur Relativitätstheorie. Beiträge.
584955: KRAUS, K. - Die Sprache.
590128: KRAUSS, H., (HRSG.) - Europäisches Hochmittelalter.
607821: KRAUSSER, HELMUT - UC. Roman. Unter Zuhilfenahme eines Märchens von H.C. Andersen.
620335: KRAYE, J. , SAARINEN, R. , (ED.) - Moral philosophy on the threshold of modernity.
614606: KRECK, WALTER, GEYER, H.G., REIFFEN, H. , KLAPPERT, B, (HRSG.) - Freispruch und Freihet. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65. Geburtstsag.
617386: KRECKEL, R. - Soziologische Erkenntnis und Geschichte. Über Möglichkeit und Grenzen einer empirisch-analytischen Orientierung in de Humanwissenschaften.
622948: KREEKEL, WILLEM, BAUD, JEAN CHRÉTIEN, VER HUELL, Q.M.R. - De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807 - 1808. 2 delen.
609607: KREININ, M.E. - International economics. A policy approach.
2201: KREMER, R. - Le néo-réalisme Américain.
625563: KREMER, R.L. - The thermodynamics of life and experimental physiology 1770 - 1880.
615566: KRESS, H. , MÜLLER, W.E. - Verantwortungsethik heute. Grundlagen und Konkretionen einer Ethik der Person.
622993: KREUKELS, L.H.M. - Mijn arbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
621554: KRIBBE, P.R. - Postmodern Aristotelian realism. The possibility of a second naïveté.
627790: KRIEGER, L. - Kings and philosophers 1689-1789.
623733: KRINGS, H., BAUMGARTNER, H.M., WILD, C., (HRSG.) - Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Studienausgabe. Complete in 6 volumes.
631229: KRIS, E. - De esthetische illusie
598079: KRISHNA, D., BROWN, R., AHMED, M. - Teaching and research in philosophy: Asia and the pacific.
613353: KRISTELLER, P., (ED.) - Iter Italicum + Iter Italicum accedunt Alia Itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries. 6 volumes.
626161: KRISTELLER, P.O. - Eight philosophers of the Italian renaissance.
627979: KRISTELLER, P.O., OBERMAN, H.A., BRADY, T.A., (ED.) - Itinerarium Italicum. The profile of the Italian renaissance in the mirror of its European transformations. Dedicated to Paul Oskar Kristeller on the occasion of his 70th birthday.
583904: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
618027: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
605693: KRISTEVA, J. - Contre la dépression nationale. Entretien avec P. Petit.
600687: KRISTEVA, J. - 'Séméiotiké'. Recherches pour une sémanalyse.
623352: KRISTEVA, J. - Étrangers à nous-mêmes.
623414: KRISTEVA, J. - Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek
608757: KRISTEVA, J., BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, WEL, F. VAN, (RED.) - Julia Kristeva.
590312: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
629879: KRISTEVA, J. - Colette
631360: KRITOBULOS OF IMBROS, REINSCH, D.R. - Critobuli Imbriotae historiae.
600483: KROCKOW, C. GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
629806: KROEBER, A.L. - Ishi in two worlds. A biography of the last wild indian in North America. With a foreword by Lewis Gannett.
618912: KROEGER, P.G., STAM, J. - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998.
612079: KROEGER, P.G., STAM, J. - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998.
16719: KROES, R., (ED.) - The American West. As seen by Europeans and Americans.
611282: KROESEN, J.M.C. - Over de compositie der Fóstbroedra saga.
618605: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
5320: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
611180: KRÖLL, HEINZ, HOLTUS, G. , RADTKE, E. , (HRSG.) - Umgangssprache in der Iberoromania. Festschrift für Heinz Kröll.
608605: KROM, N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. Met 120 afbeeldingen.
629488: KRONENBERG, M. - Geschichte des deutschen Idealismus. 2 parts in 1 volume.
630458: KRONENBERG, M. - Geschichte des deutschen Idealismus. 2 volumes.
627099: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. Compleet in 8 delen.
602063: KROON, J.U.A., NES, J.G.T. VAN - Prepareren. Eenvoudige methoden voor het prepareren van allerlei dieren en planten.
631577: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - De wijsbegeerte van fin de siécle.
630450: KROP, H.A., RULER, J.A. VAN, VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996.
610348: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. De wijsbegeerte van het fin de siècle.
578403: KROY, M. - Mentalism and modal logic. A study in the relations between logical and metaphysical systems.
618961: KRUEGER, J. , (HRSG.) - Ästhetik der Antike.
620830: KRUG VON NIDDA, R. - 1848 - Zwischen den Revolutionen. Der Kampf des Paulskirchenparlamentes um die deutsche Einheit. 24 Kunstdruckbilder. 4 Faksimile. 1 Karte.
579464: KRUG, WILHELM TRAUGOTT - Handbuch der Philosophie under philosophischen Literatur. 2 volumes.
612505: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
1392: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
631675: KRUIJF, G.G. DE - Ethiek onderweg. Acht adviezen.
587549: KRUIJT, J.P., GROENMAN, S., HEEREN, H.J., HESSEN, J.S. VAN, (RED.) - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.dr. J.P. Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
576842: KRUITHOF, J., ENDEN, H. VAN DEN, (RED.) - Dwars denken. Omtrent Jaap Kruithof.
629365: KRUITWAGEN, BONAVENTURA - Huldeboek pater Dr Bonaventura Kruitwagen, Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zevenstigste verjaardag.
598992: KRUIZINGA, J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
599493: KRUK, M. - Parijs denkt. Een Republiek tegen de wereld.
583755: KRUMM-HELLER, A. - Osmologische Heilkunde. Die Magie der Duftstoffe.
625706: KRÜMMEL, O. - Handbuch der Ozeanographie. Zweite vollständig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. 2 volumes.
618930: KRUSEMAN, G. - De insecten. Vrij bewerkt naar het Fransch van P.A. Robert. Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Aphaniptera, Siphunculata, Thysanoptera en Diptera. Met 32 gekleurde platen van P.A. Robert en 81 tekeningen in zwart. II.
4184: KRYGIER, M., (ED.) - Marxism and communism: posthumous reflections on politics, society, and law.
626186: KUCZYNSKI, J. - Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Complete in 6 volumes.
622331: KUENEN, J.P. - Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1919. Het aandeel van Nederland in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren.
622405: KUHLENBECK, H. - Mind and matter. An appraisal of their significance for neurologic theory. With 16 figures.
623695: KUHN, HUGO, CORMEAU, C. , (HRSG.) - Deutsche Literatur im Mittelalter. Kontakte und Perspektiven. Hugo Kuhn zum Gedenken. Mit 52 Abbildungen.
600488: KUHN, H. - Der Weg vom Bewusstsein zum Sein.
622834: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
626229: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
623756: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
623676: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
613052: KUHN, W. , (HRSG.) - Einführung in die Physik.
603943: KUHN, F. - Altchinesische Staatsweisheit. Mit 12 Illustrationen.
631805: KUHN, T.S. - The structure of scientific revolutions.
631438: KUHN, T.S. - The structure of scientific revolutions.
621546: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens landschapsdrukkers van Drenthe.
614224: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange/Van Leer.
610008: KUIPER, G., BLAAK, J.A., (RED.) - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
631759: KUIPER, Y., RUIJTER, A. DE, (RED.) - De menselijke conditie. Speurtocht naar partnerschap.
616145: KUIPER-WIERINGA, A.G., DIJKSTRA-AALFS, K.M., HUININGA, E., - Genealogie familie Wieringa Wierenga. Noordelijk Westerkwartier. Tweede geheel herziene druk.
615607: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
630079: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
582391: KUIPER, J. - Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland (16 n.Chr. - 1904). Tweede, met 24 portretten, herziene en veel vermeerderde druk.
609071: KUIPERS, A., (RED.) - Op schrift, op schrift van schrijvers in Egypte, tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
609310: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
609200: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
598228: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
630321: KUIPERS, T.A.F., (ED.) - What is closer-to-the-truth? A parade of approaches to truthlikeness.
585014: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
581245: KUITERT, H.M. - Om en om. Een bundel theologie en geloofsbezinning.
588416: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
621289: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
630672: KUKAI - Major works
580869: KÜKENTHAL, W. - Leitfaden für das zoologische Praktikum. Mit 169 Abbildungen im Text.
626918: KUKLA, A. - Studies in scientific realism.
626627: KUKLA, A. - Social constructivism and the philosophy of science.
604548: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
589633: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised ed. Transl. from the German by E.C.M. Mays and rev. by the author.
628951: KÜNG, H. - Theologie im Aufbruch, Eine ökonomische Grundlegung.
14445: KÜNG, H., HÄRING, H., KUSCHEL-K.J., (HRSG.) - Hans Küng. Weg und Werk. Mit einer Bibliographie von M. Gentner.
586402: KÜNG, H., LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.
591177: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
580205: KÜNG, H. - Christ sein.
603292: KÜNG, H. - Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
617545: KÜNG, H. - Mon combat pour la liberté. Memoires.
609662: KÜNG, H. - Is de kerk nog te redden? Vertaald uit het Duits door Karl van Klaveren.
617531: KÜNG, H. , JENS, W. - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. Nederlandse vertaling.
630825: KÜNNE, W. - Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie.
598853: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
630269: KUNNEMAN, H. - De waarheidstrechter. Een communicatietheoretisch perspectief op wetenschap en samenleving.
623187: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
617109: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
622069: KUNST, J. - Filosofie van der muziekwetenschap.
617448: KUNST, J. - Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. Met 27 illustraties naar fotografieën, ruim 120 melodieën en een kaartje.
593436: ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING - Gedenkboek 1893 - 1913.
615081: KUNZE, M. - Highroad to the stake. A tale of witchcraft
600557: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
4106: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
606880: KUPPEVELT, J. VAN - Topic and comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
600515: KURTZ, P., (ED.) - American thought before 1900. A sourcebook. From Puritanism to Darwinism. Edited, with an introductory survey, notes, and bibliographies.
584502: KUSCH, E. - Nürnberg. Lebensbild einer Stadt.
619468: KUSIN, V.V. - The intellectual origins of the Prague spring. The development of reformist ideas in Czechoslovakia 19561967.
631693: KUTSCHERA, F. VON - Sprachphilosophie. 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
601840: KUYK, W. - Complementarity in mathematics. A first introduction to the foundations of mathematics and its history.
589743: KUYK, J. VAN - Oude politieke spotprenten. Met 97 afbeeldingen.
605598: KUYLE, A. - Weerlicht. Geïllustreerd door Lambert Simon.
601855: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
625801: KUYPERS, K. - Verspreide geschriften. 2 delen.
630905: KWA, C. - De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap.
628665: KWA, C. - De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap.
631447: KWANT, R.C. - Ontmoeting van wetenschap en arbeid.
569456: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
16698: KWANT, R.C., HOUTEN, J. VAN - Maatschappijkritiek. Verkenning van het verschijnsel maatschappijkritiek.
580233: KWANT, R.C. - Phenomenology of social existence.
624088: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
607072: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
624141: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
570898: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
618670: KWANT, R.C. - Filosofie van de arbeid.
606659: KWANT, R.C., IJSSELING, S., (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
605426: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
631446: KWANT, R.C. - Mens en kritiek. Een analyse van de functie van de kritiek in het menselijk bestaan.
617145: LAAN, K. TER - t Grunneger Zangbouk. Tweede druk van Oude en nieuwe Groninger liederen door P. Groen. Bewerkt en aangevuld door Theo Westen. Bezorgd door K. ter Laan. Deel 2.
599414: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie. 2 delen.
613570: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
587727: LAARE, J.C. TER - Terug naar de bron. 'Een document humaine'.
625661: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis, enz. Met 15 gekleurde platen en ruim 350 afbeeldingen tusschen den tekst.
625509: LAARSE, R. VAN DER - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.
618414: LABANDE, E.R. - Spiritualité et vie littéraire de l'Occident, Xe-XIVe s.
573717: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
580532: LACAN, J., JURANVILLE, A. - Lacan et la philosophie.
631591: LACAN, J. - Écrits.
622462: LACAN, J., FAGES, J.B. - Compendre Jacques Lacan.
16723: LACAN, J., DOR, J. - Introduction à la lecture de Lacan. 1: L'inconscient structuré comme un langage.
627611: LACEY, A.R. - A dictionary of philosophy.
627192: LACEY, A.R. - A dictionary of philosophy.
607159: LACEY, A.R. - Modern philosophy. An introduction.
604046: LACHS, J. - Mind and philosophers.
614891: LACRETELLE, CHARLES - Histoire de France, pendant Le dix-huitième siècle. Cinquième édition. 4 volumes.
630145: LACROIX, P. - Les arts au moyen age et a l'époque de la renaissance. Ouvrage illustré de vingt planches chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven et de quatre cents gravures sur bois.
630429: LACROIX, P. - XVIIme Siécle. Institutions usages et costumes. France 1590-1700. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont tirées hors texte) d'après les monuments de l 'art de l'épogue.
599868: LACROIX, J. - Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence de l'éternité dans le temps.
610294: LADNER, M. - Die Lehre des Buddha.
631298: LADNER, M. - Gotamo Buddha. Sein Werden, seine Lehre, seine Gemeinde. Dargestellt an Hand des Paili-Kanons. Mit einem Bildnis Buddhas und einer Abbildung im Text.
628832: LADRIÈRE, J. - L'éthique dans l'univers de la rationalité
621210: LADURIE, E. LE ROY - Le carnaval de Romans. De la chandeleur au mercedi des Cendres 1579-1580.
630410: LADYMAN, J. - Understanding philosophy of science.
629551: DIOGENES LAERTIUS - Uilen van Athene. Leven en leer van klassieke filosofen. Een bloemlezing uit het werk van Diogenes Laertius
615136: DIOGENES LAERTIUS - Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Buch I-X. Übersetzt von aus dem Griechicshen von Otto Apelt. Complete in 2 volumes
598064: LAET, A. DE - Nu is er ook toen. Een geschiedenis van de tijd of: een relaas van tien eeuwen westerse creativiteit.
619405: LAET, S.J. DE, DANI, A.H., HERRMANNJ, J. , AL-BAKHIT, M.A., BURKE, P., (ED.) - History of humanity. Scientific and cultural development. 5 volumes.
2204: LAEVEN, A.H. - De 'Acta eruditorum' onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
604920: LAEYENDECKER, L. - Bedreigde cultuur. Over moderniteit, wetenschap en religie.
15778: LAEYENDECKER, L. - Sociale verandering. Problemen en theorieen.
619977: LAFARGUE, P. - Het recht op luiheid gevolgd door De godsdienst van het kapitaal en Pius IX in de hemel
624140: LAFENESTRE, GEORGES - Le Louvre. Le musée et les chefs d'oeuvre de la peinture. Préface de Léonce Bénédite. Introduction de Louis Demonts. 50 planches en couleurs d'après les principaux chefs d'oeuvre du Louvre et 50 reproductions en noir dans le texte.
580873: LAFONTAINE-DOSOGNE, J. - Histoire de l'art byzantin et chrétien d'orient.
590383: LAGARRIGUE, B. - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la BIblothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe.
615334: LAGRAVE, H. - Le théatre et le public a Paris de 1715 a 1750.
618823: LAIRD, T. - Het verhaal van Tibet
626939: LAKATOS, I., KOETSIER, T. - On Lakatos' philosophy of mathematics. An essay in quasi-empiricism.
631152: LAKATOS, I. (ED.) - The problem of inductive logic. Proceedings of the international colloquium in the philosophy of science, London, 1965, volume 2.
630630: LAKATOS, I. - Philosophical papers. Edited by J. Worrall and G. Currie. Complete in 2 volumes.
3969: LALANDE, A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
12856: LALANNE, L. - Les Lalanne. 11.8 - 16.9. 1984. Christian Fayt art gallery.
628679: LAM, HERMAN JOHANNES, JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977). The life and work of a Dutch botanist.
624464: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. Quatrième édition ornée de quarante portraits-vignettes sur acier composés par Raffet. Complete in 4 volumes.
581732: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. 4 volumes.
2768: LAMARTINE, A. DE - Kopstukken uit de Franse revolutie. Portraits révolutionnaires
626811: LAMBERT, K. , (ED.) - The logical ways of doing things.
602672: LAMBERT, F. - The Barbary wars. American independence in the Atlantic world.
606579: LAMBERT, J.W., RATCLIFFE, M. - The Bodley Head 1887-1987.
4923: LAMBERT, J.H., STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
575539: LAMBERT, K., BRITTAN, G.G. - An introduction to the philosophy of science.
626590: LAMBERT, K. , (ED.) - Philosophical problems in logic. Some recent developments.
594987: LAMBOURNE, R., SHALLIS, M., SHORTLAND, M. - Close encounters? Science and science fiction.
625040: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
623913: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
627226: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
622200: LAMMERS, W., (HRSG.) - Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1959.
626405: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt (...). Na desselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
627900: LAMPO, J. - Tussen kaai en schip. De Antwerpse havenbuurt voor 1885.
17528: LAND, J.P.N. - Inleiding tot de wijsbegeerte. Tweede druk, bezorgd door Mr. C. van Vollenhoven.
2100: LAND, J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden
630766: LAND, S.K. - From signs to propositions. The concept of form in eighteenth-century semantic theory.
575102: LANDAUER, G.E - Der Zionismus im Wandel dreier Jahrzehnte. Herausgegeben von M. Kreutzberger.
579589: LANDESMAN, C. - An introduction to epistemology.
605294: LANDMANN, M. - Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichts- und Sozialanthroplogie.
601741: LANDMANN, M. - Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichts- und Sozialanthroplogie.
631090: LANE, F.K. - The letters of Franklin K. Lane. Personal and political. Edited by Anne Wintermute Lane and Louise Herrick Wall. With illustrations.
607739: LANG, B. - Art and inquiry.
601695: LANG, M. - Sprachtheorie und Philosophie. Zwei wissenschaftshistorische Analysen.
595065: LANG, C.L. - 125 Jahre Francke Verlag Bern. Gegründet 1831 als Dalp'sche Buchhandlung. Gedenkschrift zum hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehen.
616329: LANG, B. - Writing and the moral self.
611064: LANG, A. - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwickung von M. Butzer bis zum Methodismus.
627676: LANGDON, S.H. - Semitic.
1412: LANGE, J. - The cognitivity papradox. An inquiry concerning the claims of philosophy.
579401: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
598091: LANGE, O. - Politische Ökonomie. Herausgegeben von P. Hess und H. Maier. Übersetzt von M. Müller nach der 4. polnischen Ausgabe. 2 volumes.
623859: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
588633: LANGE-EICHBAUM, W. - Genie Irrsinn und Ruhm. Eine Pathographie des Genies. 4. Auflage, vollständig neu bearbeitet und um über 1500 neue Quellen vermehrt von W. Kurth.
619266: LANGER, S.K. - Mind: an essay on human feeling. Abridged edition. Abridged by Gary Van Den Heuvel.
631219: LANGER, S.K. - Mind: an essay on human feeling. Volume 1.
598194: LANGEVELD, H.J. - Protestants en progressief. De Christen-Democratische Unie 1926-1946.
611749: LANGFORD, G. - Philosophy and education: an introduction.
620731: LANGGÄSSER, ELISABETH - Briefe 1924-1950. Herausgegeben von Elisabeth Hoffmann. 2 volumes.
9386: LANGLEY, P., SIMON, H.A., BRADSHAW, G.L., ZYTKOW, J.M. - Scientific discovery. Computational explorations of the creative processes.
608014: LANHAM, R.A. - Literacy and the survival of humanism.
618927: LANS, J. VAN DER, VUIJSJE, H. - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging, 1898/1998. M.m.v. M. Ernst en M. van de Woestijne.
622449: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
20432: LANZMANN, C. - Shoah. Met een voorwoord van S. de Beauvoir
629312: LAPLACE, P.S. DE - A philosophical essay on probabilities. With an introductory note by E.T. Bell
626082: LAPRADE, VICTOR DE - Pernette. Édition illustrée de 27 compositions de Jules Didier. Gravées par Gauchard.
582276: LAPREVOTTE, G. - Science et poesie de Dryden a Pope. These presentee devant l'universite de Paris III le 27 juin 1977. 2 volumes.
624711: LARBAUD, VALERY, RAY, MARCEL - Correspondance. Introduction et notes de Françoise Lioure. 3 volumes.
625805: LARBAUD, VALERY, STOLS, A.A.M. - Correspondance 1925-1951. 2 volumes.
590767: LAROCHEJAQUELEIN, MARIE-LOUISE VICTOIRE - Mémoires de madame la marquise de Larochejaquelein. Avec deux cartes du théatre de la guerre de la Vendée. Seconde édition, revue et corrigée. 2 parts in 1 volume.
617741: LAROUI, F. - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
575558: LASCARIS, A. - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt.
617356: LASCH, C. - Women and the common life. Love, marriage, and feminism. Edited by Elisabeth Lasch-Quinn.
630502: LASKER, E. - Brettspiele der Völker. Rätsel- und mathematische Spiele.
10669: LASKI, H.J., ZYLSTRA, B. - From pluralism to collectivism. The development of Harold Laski's political thought.
620193: LASN, KALLE - Cultuurkrakers. Een manifest tegen de ongebreidelde consumptiecultuur
624986: LASOWSKI, P.W. - Romanciers libertins du XVIIIe siècle. Édition établie sous la direction de Patrick Wals Lasowski, avec, pour ce volume, la collaboration d'Alain Clerval, Jean-Pierre Dubost, Marcel Hénaff, Pierre Saint-Amand et Roman Wald-Lasowski. 2 volumes.
574323: LASSALLE, F. - Gesammelte Reden und Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von E. Bernstein. Complete in 12 volumes.
15971: LASSALLE, F., TRAUTWEIN, C. - Über Ferdinand Lassalle und sein Verhältnis zur Fichteschen Sozialphilosophie.
631020: LASSEN, C., (ED.) - Anthologia sanscritica. Glossario instructa. Denvo adornavit Ioannes Gildemeister.
4056: LASSWELL, H.D., ROGOW, A.A., (ED.) - Politics, personality, and social science in the twentieth century. Essays in honor of Harold D. Lasswell.
609265: LAST, J. - Partij remise.
620296: LAST, J. - De Spaansche tragedie.
602878: LASZLO, E. - System, structure, and experience. Toward a scientific theory of mind.
607038: LASZLO, E. - Kosmische visie. Wetenschap en het Akasha-veld
12733: LASZLO, E., (ED.) - Philosophy in the Soviet Union. A survey of the mid-sixties.
627303: LASZLO, E. - Kwantumshift in het wereldbrein. De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld
630378: LASZLO, E. - Kosmische visie. Wetenschap en het Akasha-veld
629270: LATHOUWERS, T. - Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken. Samenstelling en redactie Dick Verstegen en Geert Mortier.
594024: LATTANZI, A., (RED.) - La massoneria in Italia. Mostra documenta.
596547: LAUENSTEIN, D. - Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes.
621360: LAURENS, P. , (ED.) - Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans l'Europe de la Renaissance. Textes choisis, présentés et traduits par Pierre Laurens. Avec la collaboration de Claudie Balavoine. 2 volumes.
570578: LAURENT, F. - La philosophie du XVIIIe siècle et le christianisme.
626217: LAURIE, H. - Scottish philosophy in its national development.
613053: LAURILA, K.S. - Ästhetische Streitfragen.
630274: LAUTENBACH, P. - Eendenkooien. De laatste heiligdommen van Terschelling.
620895: LAUTER, H. - Die Architektur des Hellenismus.
624572: LAUWERIER, H. - Fractals. Meetkundige figuren in eindeloze herhaling.
616803: LAVELLE, L. - Traité des valeurs.Tome premier. Theorie génerale de la valeur.
615936: LAVER, J. , (RED.) - Het costuum. Een geschiedenis van de mode. Deel 3. Van de Tudors tot Lodewijk XIII.
628383: LAVINE, S. - Understanding the inifnite.
1703: LAVINE, T.Z., TEJARA, V., (ED.) - History and anti-history in philosophy.
626929: LAVOISIER, A.L. , MCKIE, D. - Anotine Lavoisier. Scientist. Economist. Social reformer.
624400: LAVOISIER, A.L. , HOLMES, F.L. - Lavoisier and the chemistry of life. An exploration of scientific creativity.
622689: LAW, V. - The Insular Latin Grammarians.
623348: LAW, V. , (ED.) - History of linguistics thought in the early middle ages.
629783: LAW, S. - Filosofische fitness. Een levendige introductie in helder denken. Met illustraties van Daniel Postgate
628124: LAW, S. - Het geheim van de filosoof. Met illustraties van Daniel Postgate. Nederlandse vertaling Prometheus en Jan Blokhuis.
617563: LAWRENCE, T.E. - Arabië in opstand. Geautoriseerde bewerking van R.H.G. Nahuys.
631588: LAWRENCE, T.E. - Zeven zuilen van wijsheid. Een triomf
590271: LAWRENCE, D.H., VEEN, B.K. VAN DER - The development of D.H. Lawrence's prose themes 1906-1915.
580829: LAWRENCE, D.H., PARMENTER, R. - Lawrence in Oaxaca. A quest for the novelist in Mexico.
588860: LAWSON, C.A. - Language, thought, and the human mind.
586711: LAY, R. - Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie. 2 volumes.
611953: LAYDER, D. - Structure, interaction and social theory.
569734: LAZARUS, M. - Die Ethik des Judenthums I.
600505: LAZARUS, M. - Die Ethik des Judentums. 2 volumes.
630324: LAZEROWITZ, M. - Studies in metaphilosophy.
619896: LEA, H.CH. - The inquisition of the middle ages. Its organisation and operation. With an historical introduction by W. Ullmann.
629647: LEACH, E. , AYCOCK, D.A. - Structuralist interpretations of biblical myth.
615226: LEACH, J., WILSON, L. , (ED.) - Subversion, conversion, development. Cross-cultural knowledge encounter and the politics of design.
577529: LEARSI, R. - Het joodse volk. Van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen. Bewerkt door J. Melkman.
606802: LÉAUTAUD, PAUL - Journal littéraire. Complete in 19 volumes.
624704: LÉAUTAUD, PAUL - Journal littéraire. Complete in 19 volumes.
628098: LÉAUTAUD, P. - Correspondance générale de Paul Léautaud. Recueille par Marie Dormoy.
583299: LEBER, A., (HRSG.) - Das Gewissen entscheidet. Bereiche des deutschen Widerstandes von 1933-1945 in Lebensbildern. In Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
618702: LECOURT, D. - The mediocracy. French philosophy since 1968
591242: LEDREDE, RICHARD - The Latin hymns of Richard Ledrede. Edited by T. Stemmler.
4310: LEE, H.N., RECK, A.J., (ED.) - Knowledge and value. Essays in honour of Harold N. Lee.
607670: LEE, R.E. - Blackbeard the pirate, A reappraisal of his life and times.
630554: LEE, S.E. - De kunst van het Verre Oosten. De kunstgeschiedenis van Voor-Indië, Zuidoost-Azië, Indonesië, Centraal-Azië, China, Korea en Japan.
621076: LEE, R.B. - The Dobe Ju/'Hoansi.
610517: LEEDEN, F. VAN DER, TROISE, F.L., TODD, D.K. - The water encyclopedia. Second edition.
623484: LEEMANS, J. , (ED.) - Corpus Christianorum 1953-2003. Xenium Natalicium. Fifty years of scholarly editing. With the assistance of Luc Jocqué.
604139: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
616094: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
598289: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
583161: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
631720: LEEUW, K. VAN DER - Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen.
568476: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
630628: LEEUWEN, T. VAN, MUIJEN, H., (RED.) - De innerlijke weg. Spirituele tradities over verinnerlijking.
629386: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland 1848 - 1948. Met een voorwoord van Dr. G. Bolkestein. Uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig regeringsjubileum en de troonafstand van H.M. koningin Wilhelmina.
577536: LEEUWEN, C. VAN - Le développement du sens social en Israël.
623651: LEEUWEN, A.T. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
598876: LEEUWENBERG, J., (RED.) - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus samengesteld met medewerking van W. Halsema-Kubes.
630838: LEEUWENHOEK, A. VAN, SCHIERBEEK, A. - Antoni van Leeuwenhoek, Zijn leven en zijn werken. 2 delen.
623621: LEEZENBERG, M., VRIES, G. DE - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
630385: LEEZENBERG, M. - Rede en religie.Een verkenning.
630989: LEFF, G. - History and social theory.
622534: LEFF, G. - Heresy, philosophy and religion in the medieval west.
621312: LEFF, G. - Heresy in the later middle ages. The relation of heterodoxy to dissent c. 1250 - c. 1450. Volume 1.
612717: LEFF, G. - The tyranny of concepts: a critique of Marxism.
577311: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
616487: LEGÊNE, S. - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
611467: LEHMANN, J. - Buddha. Leben, Lehre, Wirkung. Der östliche Weg zur Selbsterlösung.
577657: LEHMANN, G. - Das Kollektivbewusstsein. Systematische und historisch/kritische Vorstudien zur Soziologie.
571225: LEHMANN, E., ERMAN, A., BEZOLD, C., (E.A.) - Die orientalischen Religionen.
598108: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
590320: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
624848: LEHNING, P.B. , SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
627781: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
590321: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
566099: LEHR, A,. - De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
584219: LEIBNIZ, G.W., STAMMLER, G. - Leibniz. Mit einem Bildnis Leibnizens.
625962: LEIBNIZ, G.W. - Monadologie und andere metaphysische Schriften. Discours de métaphysique, La monadologie, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Herausgegeben, übersetzt, mit Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Ulrich Johannes Schneider.
620385: LEIBNIZ, G.W., BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Leibniz.
628452: LEIBNIZ, G.W., HIRSCH, E.C. - Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. Mit 8 Abbildungen auf Tafeln und 52 im Text.
609564: LEIBNIZ, G.W., KIRCHNER, F. - Leibniz's Psychologie. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaft.
583208: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
623713: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz. English edition translated by H. Hoskins with additional matter by the author.
15496: LEIBNIZ, G.W., MEYER, R.W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
627934: LEIBNIZ, G.W., BELAVAL, Y. - Leibniz critique de Descartes.
621584: LEIBNIZ, G.W., ORTEGA Y GASSET, J. - L'évolution de la theorie déductive. L'idée de principe chez Leibniz. Traduit de L'Espagnol par Jean-Paul Borel.
631354: LEIBNIZ, G.W. - Philosophical writings. Edited by G.H.R. Parkinson
574177: LEIBNIZ, G.W., HOOKER, M., (ED.) - Leibniz: critical and interpretive essays.
631738: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
587871: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
630311: LEIBNIZ, G.W., JOHANNSEN, C. - Leibniz. Roman seines Lebens.
601832: LEIBNIZ, G.W., SCHISCHKOFF, G., (HRSG.) - Beiträge zur Leibniz-Forschung.
613183: LEICESTER, ROBERT DUDLEY GRAAF VAN - Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588. Uitgegeven met subsidie van Teylers tweede genootschap door H. Brugmans. 3 delen compleet.
584883: LEIDELMEIJER, F., RAASSEN-KRUIMEL, E., (RED.) - Leven in een verzameling. Toegepaste kunst 1890-1940 uit de collectie Meentwijck.
597609: LEIFER, R. - Wegen naar geluk. Een boeddhistische visie op verlangen, lijden en onwetendheid.
605673: LEISEGANG, H. - Die Gnosis.
606903: LEISS, W. - The domination of nature.
616439: LEISTIKOW, D. - Hospitalbauten in Europa aus zehn Jahrhunderten. Ein Beitrag zur Geschichte des Krankenbaues.
599566: LEISTNER, O. - Internationale Bibliographie der Festschriften von den Anfängen bis 1979 mit Sachregister. International bibliography of Festschriften from the beginnings until 1979 with subject-index. Complete in 3 volumes.
595279: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
627818: LEITES, E. , (ED.) - Conscience and casuistry in early modern Europe.
598187: LEITH, D., MYERSON, G. - The power of address. Explorations in rhetoric.
624580: LEJEUNE DIRICHLET, P.G., MONNA, A.F. - Dirichlet's principe. A mathematical comedy of errors and its influence on the development of analysis.
625078: LELIMAN, J.H.W. - De bouwstijlen en hunne ontwikkeling. Hoofdpunten uitr prof. E. Gugel's Geschiedenis van de bouwstijlen. Samengevat door J.H.W. Leliman. Met talrijke gravuren.
589588: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
627053: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
614369: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
629604: LEMAIRE, T. - Filosofie van het landschap.
625289: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
630474: LEMM, R. - De teloorgang van het geweten. Kanttekeningen bij de geest van de tijd.
614218: LEMNIUS, LEVINUS, HOORN, C.M. VAN - Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende eeuws Zeeuws geneesheer.
570024: LEMONCHOIS, M. - Pour une éducation esthétique. Discernement et formation de la sensibilité. Préface de R. Barbier.
597911: LENIN, V.I., BESANCON, A., GARAUDY, R., SAUVY, A. - Lenin. Nederlandse vertaling: A. Jansen-Ebing, D. Ouwendijk.
583408: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
617887: LENIN, V.I., MARCU, V. - Lenin. 30 Jahre Russland. Mit zahlreichen grösstenteils unveröffentlichten Bildern.
613567: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
622368: LENK, H. - Das Denken und sein Gehalt
623916: LENK, H. - Kleine Philosophie des Gehirns.
598100: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
618230: LENNEP, J. VAN, GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven bechouwd. 4 delen in 2 banden.
628863: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken. Compleet in 2 delen.
620698: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken van mr. J. van Lennep in 11 banden.
627240: LENNHOFF, E. - Politische Geheimbünde im Volkergeschehen. Mit 124 Abbildungen.
629076: LENNON, THOMAS. M. , EASTON, P. , SMITH, K. , (ED.) - The battle of the gods and giants redux. Papers presented to Thomas M. Lennon.
631617: LENOIR, F. - De filosofie van Christus
631618: LENOIR, F. - Socrates, Jezus, Boeddha. Drie leermeesters
630582: LENOIR, F. - Over geluk. Een filosofische ontdekkingsreis
631683: LENSINK, J.H. - De onmogelijkheid van God en de noodzakelijkheid van het absolute. Voorbij het absolutisme en relativisme.
618365: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
609697: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
576778: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
627244: LENTE, D. VAN - Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
607814: LENZ, S. - Das serbische Mädchen. Erzählungen.
574024: LENZEN, V.F. - Procedures of empirical science.
589506: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Boek 1. Ingeleid., vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
589511: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
620271: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingel., vert. en geannot. door R. Lemm.
615875: LEONARDI, C., AVESANI, R. , BERTINI, F. , (ED.) - Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII + Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). 28 volumes.
617110: LEONOW, LEONID, OPITZ, R. - Leonid Leonow. Philosophie und Komposition.
623033: LEONTIEF, W. - Essays in economics. Theories and theorizing.
624013: LEONTIOS OF NEAPOLIS, HOFSTRA, J. - Leontius of Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
623339: LEONTIOS OF NEAPOLIS, HOFSTRA, J. - Leontius of Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
630154: LEONTIUS VON NEAPOLIS, RYDÉN, L. - Das Leben des Heiligen Narren Symeon von Leontius von Neapolis.
623970: LEONTIUS OF NEAPOLIS, KRUEGER, D. - Symeon the holy fool. Leontius's life and the late antique city.
607913: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
619938: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
630072: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. 2 delen.
608240: LEOPOLD, J.H., HALSEMA, J.D.F. VAN - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. 2 delen.
629758: LEPETIT, B. - Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale.
627491: LEQUIN, Y. , (RED.) - La mosaïque France. Histoire des étrangers et de l'immigration. Préface de Pierre Goubert.
627462: LEQUIN, Y. - Histoire des Français XIXe-XXe siècles. 3 volumes.
601824: LERNER, D., LASSWELL, H.D., (ED.) - The policy sciences. With the editorial collaboration of H.H. Fisher, E.R. Hilgard, S.K. Padover, I. de Sola Pool, C.E. Rothwell.
617872: LEROI-GOURHAN, M.A., CHAMPION, M.P., DE FONTANÈS, M. D., (ED.) - VIe Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris - 30 julliet - 6 août 1960. Publié acec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique. Tome II. Ethnologie (deuxième volume).
621487: LERSCH, HEINRICH - Ausgewählte Werke. Herausgegeben und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Johannes Klein. Complete in 2 volumes.
622188: LESHAN, L., MARGENAU, H. - Einstein's space & Van Gogh's sky. Physical reality and beyond.
587266: LESHAN, L., MARGENAU, H. - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh. Geautoriseerde vertaling: G.P.A. van Daelen.
618571: LESSIG, L. - The future of ideas. The fate of the commons in a connected world.
588552: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
570159: LESSING, G.E., PEETERS, J. - G.E. Lessing en tolerantie. 2 delen.
620801: LESSING, G.E., MEHRING, F. - Die Lessing-Legende. Die Herausgabe des Bandes besorgte H. Koch.
624258: LESSING, G.E. - De opvoeding van de mensheid. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. Sperna Weiland.
628854: LESSING, G.E. - Laocoön. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie
625383: LESSING, T. - La haine de soi. Le refus d'être juif. Traduit de l' Allemand par M.R. Hayoun.
625382: LESSING, T., MARWEDEL, R. - Theodor Lessing 1872-1933. Eine Biographie.
567217: LESSING, G.E., FISCHER, K. - G.E. Lessing als Reformator der deutschen Literatur. 2 delen in 1 band.
621486: LESSING, G.E. - Briefe Lessings aus Wolfenbüttel. Herausgeben von Gunther Schulz.
628897: LESSING, G.E. - Laocoön. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie
607936: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
630098: LESSNOFF, M. - The structure of social science. A philosophical introduction.
627243: LETTINCK, N. - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
614175: LÉVEILLÉ-MOURIN, G. - Le langage chrétien, antichrétien de la transcendance: Pascal - Nietzsche.
616102: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. 3 delen.
628728: LEVELT, W.J.M. - Speaking from intention to articulation.
631584: LEVENTHAL, R.S., (ED.) - Reading after Foucault. Institutions, disciplines, and technologies of the self in Germany, 1750 - 1830.
620045: LÉVEQUE, H. - Le panorama de la guerre. Encyclopédie génerale d'histoire et de chronologie depuis les origines a la fin des hostilités. Préface par le L' Colonel Rousset. Texte des légendes explicatives. 4 of 6 volumes.
609246: LÉVI-STRAUSS, C., POUILLON, J., MARANDA, P., (ED.) - Échanges et communications. Melanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire. 2 volumes.
611931: LÉVI-STRAUSS, C., JENKINS, A. - The social theory of Claude Lévi-Strauss.
20908: LÉVI-STRAUSS, C., GLUCKSMANN, M. - Structuralist analysis in contemporary social thought. A comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser.
627952: LÉVI-STRAUSS, C. , PENNER, H. , (ED.) - Teaching Lévi-Strauss. Edited with an introduction.
627773: LÉVI-STRAUSS, C. - La potière jalouse.
608918: LÉVI-STRAUSS, C., PAZ, O. - Claude Lévi-Strauss. An introduction
628133: LÉVI-STRAUSS, C. - Anthropologie structurale. Avec 23 illustrations dans le texte et 13 illustrations hors-texte.
586761: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
586876: LÉVI-STRAUSS, C. - Het gezin
605876: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism
625344: LÉVI-STRAUSS, C. - Oeuvres. Préface par Vincent Debaene. Édition établie pa Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff.
598023: LEVIE, S.H., Ó RÍORDÁIN, A.B., RYAN, M., O'CONNOR, N. - Ierse kunst 3000 v. Chr.-1500 na Chr
611720: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
630763: LEVIN, S.R. - Metaphoric worlds. Conceptions of a romantic nature.
611719: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
630387: LEVINAS, E., BOER, T. DE - Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas.
631664: LEVINAS, E. - De totaliteit en het oneindige. Essay over de exterioriteit
616130: LEVINAS, E., KEMP, P. - Levinas. Une introduction philosophique. Texte révisé par l'auteur pour l'édition française et traduit du danois par Hélène Politis.
618310: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
631741: LEVINAS, E. - De werkelijkheid en haar schaduw. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door J. de Visscher.
630598: LEVINAS, E. - Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Mit einem Gespräch zwischen Emmanuel Levinas und Christoph von Wolzogen als Anhang Intention, Ereignis und der Andere.
615717: LÉVINAS, E. - Wenn Gott das Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz. Übersetzt von Thomas Wiemer Mit einem Vorwort von Bernhard Casper.
615735: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
628826: LEVINAS, E. - Difficile liberté. Essais sur le judaïsme.
615716: LÉVINAS, E. - Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Nikolaus Krewani.
628828: LÉVINAS, E. - De dieu qui vient a l'idée.
630333: LEVINAS, E. - Hors sujet.
631740: LEVINAS, E. - Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo. Ingeleid door R. Bakker
616117: LEVINAS, E. - Collected philosophical papers
629698: LÉVINAS, E. - Exercices de la patience. No 1.
616786: LEVINAS, E., TAMINIAUX, J., (ED.) - Emmanuel Levinas.
615720: LÉVINAS, E., BECKER, J. - Emmanuel Levinas. Anstösse für eine Moraltheologie unserer Zeit.
616002: LEVINAS, E., MALKA, S. - Lire Lévinas.
615726: LÉVINAS, E., CHALIER, C. - Figures du féminin. Lecture d'Emmanuel Lévinas.
4445: LEVINAS, E., GUIBAL, F. - ...et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines II. Emmanuel Levinas.
607069: LEVINAS, E., CIARAMELLI, F. - Transcendance et éthique. Essai sur Lévinas.
622934: LEVINE, S.Z. - Monet, Narcissus, and self-reflection. The modernist myth of the self.
631724: LEVINE, N. - Het hart van de revolutie. De Boeddha's radicale lessen over vergeving, mededogen en vriendelijkheid
610476: LÉVY, B.H. - Duizelingwekkend Amerika. Uit het Frans vertaald door I. Mertens.
567989: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous. Avec 4 planches hors-texte.
578621: LÉVY, B.H. - La pureté dangereuse.
592430: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous.
600679: LÉVY-BRUHL, L. - L'ame primitive.
16788: LÉVY, B.H. - De barbaarsheid met een menselijk gezicht
628221: LÉVY-BRUHL, L. - Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures.
588636: LÉVY, B.H. - La barbarie a visage humain.
9027: LÉVY, B.H. - American vertigo.
577118: LEWIN, L. - Het clandestiene boek 1940-1945.
617240: LEWIS, H.D., (ED.) - Clarity is not enough. Essays in criticism of linguistic philosophy.
628127: LEWIS, M.G. - Romantic tales. In four volumes. Complete in 4 volumes.
2654: LEWIS, H.D., (ED.) - Contemporary British philosophy. Personal statements. Third series.
629037: LEWIS, D. - Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland Posner und Detlef Wenzel.
631220: LEWY, C. - Meaning and Modality.
591949: LEWY, G. - The catholic church and nazi Germany.
585961: MEYERS LEXIKON - Meyers Lexikon. Siebente Auflage. In vollständig neuer Bearbeitung. Mit etwa 5000 Textabbildungen und über 1000 Tafeln, Karten und Textbeilagen. 15 volumes
612301: LEYDEN, W. VON - Remembering. A philosophical problem.
611063: LEYSER, H. , (HRSG.) - Deutsche Predigten des XIII. und XIV. Jahrhunderts.
588974: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
591378: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
631209: LIBBRECHT, U. - Oosterse filosofie. Een inleiding.
622356: LIBERA, A. DE - Penser au Moyen Âge.
616116: LIBERTSON, J. - Proximity Levinas, Blanchot, Bataille and communication.
8811: CATALOGUE CRAWFORD LIBRARY - Catalogue of the Crawford Library of the Royal Observatory Edinburgh.
576321: LICHNOWSKY, M. - Götter, Könige und Tiere in Ägypten.
630560: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe + Kommentar zu Band I und II und Band III. Herausgegeben von Wolgang Promies. 6 volumes.
7966: LICHTENSTEIN, R., BRUGGER, I., STEININGER, F., (HRSG.) - Roy Lichtenstein. Mit Beiträgen von Markus Brüderlin, Robert Rosenblum, Florian Steininger.
628934: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Herausgegeben von M. Rohrkrämer.
580195: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Hrsg. von M. Rohrkrämer.
13505: LIEBAERS, H., (RED.) - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale.
615029: LIEBE, GEORG - Soldat und Waffen-Handwerk. Mit 184 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles.
709: LIEBENTRAU, H.G. - Een kleine drentse suite. Voor Ger Kleis.
576694: LIEBENTRAU, H.G. - Vrijstaat.
621041: LIEBER, H.J. , RUFFMANN, K.H., (HRSG.) - Der Sowjetkommunismus. Dokumente. 2 volumes.
619774: LIEBERMAN, P. - The biology and evolution of language.
622416: LIEBIG, JUSTUS, ROSSITER, M.W. - The emergence of agricultural science. Justus Liebig and the Americans, 1840 - 1880.
621822: LIEBIG, JUSTUS - Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
624029: LIEBIG, JUSTUS - Brieven over scheikunde van Justus Liebig. Uit het Engelsch vertaald door I.C. Kruseman. 2 delen.
622994: LIEBIG, JUSTUS VON, DECHEND, H. VON - Justus von Liebig in eigenen Zeugnissen und solchen seiner Zeitgenossen. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Willy Hartner. Mit 4 Abbildungen.
16936: LIEBKNECHT, K. - Militarism & anti-militarism with special regard to the international young socialist movement
591499: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
600578: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
620618: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert.
610852: LIEBMANN, O. - Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie.
16220: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
2549: LIEBURG, M.J. VAN - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
610069: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
622600: LIEBURG, M.J. VAN - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
620544: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
613151: LIEDTKE, R. - Wir privatisieren uns zu Tode. Wie uns der Staat an die Wirtschaft verkauft.
611711: LIEPE, W. - Beiträge zur Literatur- und Geistesgeschichte.
621551: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
615384: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
568465: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
623490: LIERSCH, W. , (HRSG.) - Die Kraft der Empfindlichkeit. Essays 1949 bis 1990. Mit einem Nachwort versehen. Mit Textbeiträgen von Ernst Niekisch, Gerhard Zwerenz, Georg Maurer, Stefan Heym, Karl Mickel, Christa Wolf, Anna Seghers a.o.
591825: LIESSMANN, K.P. - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2. Nederlandse vertaling: H. Driessen.
5428: LIGT, B. DE - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
612473: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
618908: LIGT, B. DE, MÜLLER LEHNING, A., (RED.) - Bart de Ligt 1883-1938.
572891: LIGT, B. DE - Christen-revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
572892: LIGT, B. DE - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
625444: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
587759: LIGT, B. DE - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. 2 delen.
621860: LIJNDRAJER, KAREL - Drente's recht op sessie ter generaliteit.
595969: LIJSTER, T., SIETSMA, J. - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
630234: LILLEY, S. - Discovering relativity for yourself. With some help from Sam Lilley.
629578: LIMBORCH, FRANS VAN, BOLSTRA, MELCHIOR - Beschryving van het oude Batavische zeestrant; mitsgaders onderzoek of Vrankryk en Engelandt voor heen door het kanael van een gescheiden zyn geweest ; voorts uit welke haven Julius Caezar naer Engelandt is overgestoken, en of het eiland Brittia, waer van by Procopius gemelt wordt, een gedeelte van Out Batavien geweest zy; als mede een naeukeurig bericht wanneer het graafschap van Hollandt is opgerecht, en eenige aantekeningen den mondt des Rhynstrooms, de haven by Katwijk op Zee, en eenige andere Nederlandsche oudheden betreffende (...). Met nodige landkaerten verrykt.
4984: LIN, CHENG-HUNG, FU, D., (ED.) - Philosophy and conceptual history of science in Taiwan.
612144: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
628105: LINDBERG, D.C. - The beginnings of western science. The European scientific tradition in philosophical, religious, and institutional context, 600 b.c. to a.d. 1450.
607939: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
611562: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët.
572113: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
626400: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
614844: LINDEBOOM, G.A. - Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
566476: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
614081: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...3. De verhalen van richters en koningen.
609076: LINDEN, F. VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
626642: LINDEN, M.M. VAN DER, - Het Westers Marxisme en de Sovjetunie. Hoofdlijnen van structurele maatschappijkritiek (1917-1985)
1645: LINDEN, R. VAN DER - Oostvlaamse Zanten 1961-1996.
608257: LINDENBERG, W. - Die Menschheit betet. Praktiken der Meditation in der Welt.
608876: LINDENBERG, W. - Riten und Stufen der Einweihung. Schamanen, Druiden, Yogis, Mystiker, Starzen. Mittler zur Anderwelt.
574140: LINDER, B. VAN - Model logics for rational agents.
609685: LINDIJER, C.H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
590316: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaaldf door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
588444: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590314: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
621264: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, MOER, A. VAN DER, (RED.) - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).
609281: LINSKENS, M., ACHTERBERG, W., VERHOOG, H. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
580744: LINSKY, L. - Referring.
610290: LINSSEN, R. - Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Roger Godel. Notes du Masson-Oursel et de A. David-Neel. Nouvelle édition.
621542: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
571922: LINTNER, C.J. - Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln.
584353: LIPPA, L. VON - Der Aufstieg von Kant zu Goethe. Die Philosophie und Naturbegründung des geistigen Weltbildes.
630812: LIPPMANN, W. - A preface to morals. With the original New Republic review by Edmund Wilson.
570995: LIPPS, T. - Die ethischen Grundfragen. Zehn Vorträge.
604372: LIPSCHER, L. - Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei 1918-1939.
605593: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
599324: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
580093: LIPSCHITS, I. - De protestants-christelijke stroming tot 1940.
629966: LIPSET, S.M. - Revolution and counterrevolution. Change and persistence in social structures.
599419: LIPSET, S.M., HOFSTADTER, R., (ED.) - Sociology and history: methods.
631228: LIPSIUS, J. - Over standvastigheid bij algemene rampspoed
606612: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars III: 1588-1590. Eas ediderunt, adnotatione critica instruxerunt, notisque illustrarunt S. Sué & H. Peeters
621454: LIPSIUS, J., GERLO, A., VERVLIET, H.D.L. - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie. Avec la collaboration d' Irène Vertessen.
606611: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584-1587. Cura M.A. Nauwelaerts iuvante S. Sué.
606610: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564-1583. Cura A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts, H.D.L. Vervliet. With an english introduction.
606613: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars V: 1592. Quam curaverunt edendam J. De Landtsheer et J. Kluyskens.
606615: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars VII: 1594. Quam curaverit edendam J. De Landtsheer.
15752: LISSENS, R.F., JANSSENS, M., KRUITHOF, J., (RED.) - Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auters, anonieme werken, periodieken.
621314: LIST, C. - Chiliastische Utopie und radikale Reformation. Die Erneuerung der Idee vom tausendjärigen Reich im 16. Jahrhundert.
598331: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung. Dritte, verbesserte Auflage, erweitert um die Abhandlung: Philosopische Anthropologie und moderne Physik.
567171: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung.
567172: LITT, T. - Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes.
6007: LITT, T. - Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes.
5952: LITT, T. - Freiheit und Lebensordnung. Zur Philosophie und Pädagogik der Demokratie.
7208: LITT, T. - Ethik der Neuzeit.
6004: LITT, T. - Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens.
598393: LITT, T. - Denken und Sein.
603224: LITT, T. - Einleitung in die Philosophie.
6009: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
2159: LITT, T. - Philosophie und Zeitgeist.
599363: LITWACK, L.F. - Been in the storm so long. The aftermath of slavery.
624577: LIU, C.L. - Elements of discrete mathematics.
621148: TITUS LIVIUS - Oeuvres complètes de Tite-Live avec la traduction Française de la collection Panckoucke. Nouvelle édition très soigneusement revue par M.E. Pessonneaux, M. Blanchet et M. Carpentier. 6 volumes.
595527: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen
616375: LLULL, RAMON, JOHNSTON, M.D. - The spiritual logic of Ramon Llull.
620442: LLULL, RAMON - Die neue Logik. Logica nova. Textkritisch herausgegeben von Charles Lohr. Übersetzt von Vittorio Hösle und Walburga Büchel. Mit einer Einführung von Vittorio Hösle. Lateinisch-Deutsch.
613333: LLULL, RAMON, BRUMMER, R. - Bibliographia Lulliana. Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973.
631140: LOAR, B. - Mind an meaning.
580158: LOCHER, G.W. - The serpent in Kwakiutl religion. A study in primitive culture.
3739: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
590171: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
580194: LOCKE, J. - Ein Brief über Toleranz. Englisch-deutsch. Übersetzt, eingeleitet und in Anmerkungen erläutert von J. Ebbinghaus.
608881: LOCKE, J., YOLTON, J.W. - Locke. An introduction.
612909: LOCKE, J., VAUGHN, K.I. - John Locke. Economist and social scientist.
596250: LOCKE, J., O'CONNOR, D.J. - John Locke.
619946: LOCKE, J. - Versuch über den menschlichen Verstand. 2 volumes.
593704: LOCKE, J., MABBOTT, J.D. - John Locke.
631348: LOCKE, J., BERKELEY, G., HUME, D. - A letter concerning tolertation. Concerning civil government, second essay. An essay concerning human understanding by John Locke. The principles of human knowledge by George Berkeley. An enquiry concerning human understanding by David Hume.
629184: LOCKE, J. - An essay concerning human understanding. Abridged and edited by J.W. Yolton.
625914: LOCKE, J. - Epistola de tolerantia. A letter on toleration. Latin text edited with a preface by Raymond Klibansky. English translation with an introduction and notes by J.W. Gough.
625088: LODENSTEYN, J. VAN, TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter. Joost van Lodensteyn sebagai penjair pietis.
18202: LODEWICK, H.J.M.F., MOOR, W.A.M. DE, NIEUWENHUIZEN, K. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
617922: LODEWIJK XVII, FRANCQ, H.G. - Louis XVII. The unsolved mystery. From the French manuscript of the author.
626544: LODI, G., SCHUITEMAKER, L. - Beeldende kunst filosofie.
615812: LOEN, A.E., RULER, A.A. VAN, HUIZINGA, J., WAARD, R.H. DE - De evolutieleer na honderd jaar. Een reeks voordrachten gehouden ter gelegenheid van de universiteitsdag op 21 maart 1959 te Utrecht.
448: LOEN, A.E. - Het vóóronderstelde. Kentheoretische ontgrenzingen.
631799: LOÈVE, M. - Probability theory.
621683: LOEWENTHAL, E. , SCHNEIDER, L. , (RED.) - Sturm und Drang. Dramatische Schriften. 2 volumes.
625394: LÖFFLER, U. - Lissabons Fall - Europas Schrecken. Die Deutung des Erdbebens von Lissabon im deutschsprachigen Protestantismus des 18. Jahrhunderts.
613650: LOH, W. , (HRSG.) - Erwägungsorientierung in Philosophie und Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von Bettina Blanck, Rainer Greshoff, Bardo Herzig u.a.
574506: LOHENSTEIN, D.C. VON, SZAROTA, E.M. - Lohensteins 'Arminius' als Zeitroman. Sichtweisen des Spätbarock.
624897: LOHFF, B. - Die Suche nach der Wissenschaftlichkeit der Physiologie in der Zeit der Romantik. Ein Beitrag zur Erkenntnisphilosophie der Medizin.
588815: LOHFINK, N. - Das jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension.
599829: LOHMAN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie. Nederlandse vertaling van R. Kerzinger.
624871: LOHUIS, E. TEN - Towards a winning of the west. Novels by East European Jewish immigrants to America and their American Offspring.
570445: LOIR, M. - Au drapeau!. Récits militaires extraits des mémoires de G. Bussière et E. Legouis, du comte de Ségur, du maréchal Masséna, du général vicomte de Pelleport, du capitaine S. Carnot, du maréchal Marmont, du commandant du Fresnel, du général Corbineau, du général Thoumas, du général Ambert, du général baron Lejeune, de Norvins, de A. Vandal, de A. Thiers, du comte de Michaud, de A. Lallemand, de E. de Lyden, du baron Petiet, de Camille Rousset, du capitaine Richard, de Garnier-Pagès, du général du Barail, de A. Rambaud, de P. Laurencin, de Germain Bapst, de Fernand Hue, de Roger de Beauvoir, du lieutenant Painvin, de Dick de Lonlay, du capitaine Simon, de Jules Claretie, du comte S. Jacquemont, et des journeaux du temps. Avec une préface par George Duruy et un tableau historique des régiments français.
623369: LOKIN, J.H.A. - Analecta Groningana ad ius graeco-romanum pertinentia edidit Th.E. van Bochove.
622624: LOMBARD, PETER, PETRUS LOMBARDUS, EVANS, G.R., (ED.) - Mediaeval commentaries on the Sentences of Peter Lombard. Current research. Volume 1.
624384: LOMBROSO, C. - L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique.
620752: LOMMEL, P. VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
574689: LONDON, J., LONDON, C. - Jack London. Sein Leben und Werk. Geschildert von seiner Frau. Vorwort von A. Holitscher. Bearbeitet und übers. von K. Hellwig. Mit zwanzig Bildern.
2756: BURET DE LONGCHAMPS - Les fastes universels ou tableaux historiques, chronologiques et geographiques, contenant, siècle par siècle et dans les colonnes distinctes, depuis les tems les plus reculés jusqu'a nos jours. 1°. L'origine, les progrès, la gloire et la décadence de tous les peuples, leurs migrations, leurs colonies, l'ordre de la succession de princes etc.etc.; 2°. Le précis des époques et des évenemens politiques; 3°. L'histoire générale des religions et de leurs differentes sectes; 4to. Celle de la philosophie et de la législation chez tous les peuples anciens et modernes; 5°. Les découvertes et les progrès dans les sciences et dans les arts; 6to. Et enfin une notice sur tous les hommes célèbres, rappelant leurs ouvrages ou leurs actions: précédés de trois grands tableaux synoptiques servant de sommaires a l'ouvrage, et suivis de deux tables alphabétiques comprenant, l'une les noms d'hommes, l'autre les noms des choses, et présentant toutes deux, par leur ensemble et par la manière dont elles sont conçues, un nouvel art de vérifier les dates. Ouvrage dédié au roi.
629060: LONGINUS - Over het verhevene
627869: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis en de Chloé zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het Fransch van Amayox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
626173: LONGTON, R.E. - The biology of polar bryophytes and lichens. Published in association with the British Bryological Society.
631080: LONTZENIUS, HENRICUS, BAKKER, F.J., NIP, R.I.A., SCHUT, E., (RED.) - Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560 -1563. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
607597: LOO, KJ.M. VAN DE, MELSEN, A.G.M. VAN, JEUKEN, M. - Stof en geest. Bijdragen tot het thema van de bezielde materie.
602435: LOO, H. TE, (RED.) - De mooiste mythen en sagen uit China.
620789: LOOMEIJER, F. , DAMMINGA, J. , (RED.) - Vijfenzeventigjaar Oranje. 'één der merkwaardigste Onderlinge Verzekering van Schepen'.
579775: LOOPSTRA, J.J. - De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
595215: LOOSE, D., SLOOTWEG, T., (RED.) - Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit.
18820: LOPES, J.L., PATY, M., (ED.) - Quantum mechanics, a half century later. Papers of a colloquium on fifty years of quantum mechanics, held at the university Louis Pasteur, Strasbourg, may 2-4, 1974.
627683: LÓPEZ, J. , SANMARTIN, J. - Mitologia y religión del Oriente Antiguo. I. Egipto - Mesopotamia.
613660: LOPEZ, D.S., (ED.) - Buddhist hermeneutics.
602815: LORBER, J. - De jeugd van Jezus. Het Jacobusevangelie door het innerlijke Woord ontvangen
606577: LORBER, K., EGGENSTEIN, K. - De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom
621313: LORDAUX, W. , VERHELST, D. - The concept of heresy in the middle ages (11th -13th C.). Proceedings of the International Conference Louvain May 13-16, 1973.
630929: LORENTZ, H.A. - Beginselen der natuurkunde. Bewerkt door H.A. Lorentz en L.H. Siertsema. 2 delen.
629345: LORENZ, K., WUKETITS, F.M., (HRSG.) - Die Evolution des Denkens. 12 Beiträge von u.a. Gerhard Vollmer, Robert Kaspar, Rupert Riedl, Franz Seitelberger.
599045: LORENZ, C. (E.A.) - Het historisch atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis. Redactie: C.I. Cruson en H. Kleijer.
8684: LORIES, D., (RED.) - Philosophie analytique et esthétique. Textes traduits et présentés. Préface de J. Taminiaux.
622136: LORIMER, D.L.R. - The Dumaki language. Outlines of the speech of the Doma or Bericho, of Hunza.
625107: LORIMER, D.L.R. - The Burushaski language. 3 volumes.
625775: LORRIS, GUILLAUME DE, MEUNG, JEAN DE - De roman van de roos. Nederlands van Ernst van Altena.
570730: LOSEE, J. - A historical introduction to the philosophy of science.
626240: LOSURDO, D., (HRSG.) - Geschichtsphilosophie und Ethik.
629953: LOSURDO, D., (ED.) - Rivoluzione Francese e filosofia classica tedesca.
625027: LOTI, P. - Pêcheur d'Islande. Cent-vingt-huit compositions de E. Rudaux. Gravures sur bois de J. Huyot.
612474: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
617174: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Erster Band.
617173: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Dritter Band.
570540: LOTZE, H. - Grundzüge der praktischen Philosophie. Diktate aus den Vorlesungen.
599944: LOUËT FEISSER, J.J. - Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze.
616646: LOUËT FEISSER, J. J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijke beroep op feiten.
608942: LOUGHLIN, G. - Alien sex. The body and desire in cinema and theology.
619853: LOUISY, M.P. - L'Ancienne France. Le livre et les arts qui s'y rattachent depuis les origines jusqu'a la fin du XVIIIe siècle. Illustration de 221 gravures et d'une planche en colour. Tirée des ouvrages de M. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) sur le moyen age, la renaissance, le XVIIe et le XVIIIe siècle.
615889: LOUP, W. LE - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12e tot de 16e eeuw. Tentoonstelling.
631070: LOUWES, H.D., GEURTS, H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw.
628768: LOVEJOY, A. - Reflections on human nature.
613728: LOWE, A. - On economic knowledge. Towards a science of political economics.
616940: LOWE, A., HAGEMANN, H, , KURZ, H.D., (HRSG.) - Beschäftigung, Verteilung und Konjunktur. Zur Politischen Ökonomik der modernen Gesellschaft. Festschrift für Adolp Lowe.
610487: LOWELL, R.,, HAMILTON, I. - Robert Lowell. A biography.
629811: LOWIE, R.H. - Primitive society.
620252: LÖWIK, F.G.H. - De Twentse Beweging. Strijd voor modersproake en eigenheid.
616638: LÖWISCH, D. J. - Einführung in die Erziehungsphilosophie.
625977: LÖWITH, K. - Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. Mit einem Vorwort von R. Kosselleck und einer Nachbemerkung von A. Löwith.
588824: LOWYCK, E. - Substantiële verandering en hylemorphisme. Een critische studie over de neo-scholastiek.
627896: LOYEN, R. - Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.
631771: LU, CUONG, LIERE, P. VAN - Jezelf, een weg naar vrijheid. Boeddhisme ontdekken met zenleraar Cuong Lu.
623758: LUBAC, H. DE - Le drame de humanisme athée.
629016: LÜBBE, H. - Im Zug der Zeit. Verkürtzter Aufenthalt in der Gegenwart. Dritte, um ein Nachwort erweiterte Auflage.
606396: LUBBERTUS, S., WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
617101: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, LUCIANI, MARCI ANNAEI - Pharsalia, sive De bello civili. Caesaris et Pompeii Lib. X. Ex emendatione V.C. Hug: Grotii cum ejusdem Notis.
608562: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, CAMPEN, F.H.M. VAN - M. Annaei Lucani De Bello Civili Liber II. Een commentaar.
631684: LUCASSEN, L., LUCASSEN, J. - Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie
608705: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
612019: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
612111: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
614604: LUCEBERT - 34 pleins jours en la compagnie de Lucebert. Promptuaire à travers 220 dessins.
618309: LUCEBERT - Alfabel.
598159: LUCEY, K.G., MACHAN, T.R., (ED.) - Recent work in philosophy.
569694: LUCIANUS VAN SAMOSATA, LUKIAN - Erotes. Ein Gespräch über die Liebe von Lukian. Aus dem Griechischen zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und eingeleitet von Hans Licht. Mit acht Steinzeichnungen nach Originalen von Werner Schmidt.
622752: LUCIFER, BISHOP OF CAGLIARI - Opera quae supersunt. Ad fidem duroum codicum qui adhuc extant necnon adhibitis editionibus veteribus. Edidit G.F. Diercks.
624805: LUCINE - Les causeries de Lucine. Etudes de psychologie sexuelle. Préface du docteur Minime.
566936: LÜCK, U. - Das Problem der allgemeingültigen Ethik.
626873: LUCKHARDT, C.G., BECHTEL, W. - How to do things with logic.
631268: LUCRETIUS - De rerum natura libri sex. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Bailey.
631336: LUCRETIUS, EPICTETUS, MARCUS AURELIUS - Lucrtetius: on the nature of things
625189: LUCRETIUS - De rerum natura libri sex. Edited with Prolegomena, Critical Apparatus, Translation, and commentary by Cyril Bailey. 3 volumes.
630221: LUCRETIUS - De rerum natura. Commentaire exégétique et critique. Précédé d'une introduction sur l'art de Lucrèce et d'une traduction des lettres et pensées d'Epicure par Alfred Ernout et Léon Robin. 2 volumes.
625347: LUCRETIUS - Over de natuur
627619: LUCRETIUS - Over de natuur
629552: LUCRETIUS, PHILO VAN ALEXANDRIË (PHILO JUDAEUS) - Heel de wereld beschreven. Lucretius, Philo en anderen over kosmos, aarde en mens
584333: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
591185: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
598024: LUDWIG, N., (HRSG.) - Handbuch der Sowjetliteratur (1917-1972).
616594: LUGER, G.F., STUBBLEFIELD, W.A. - Artificial intelligence and the design of expert systems.
608232: LUGER, B. - Wie las wat in de negentiende eeuw?
622893: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
567480: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
619618: LUHRMAN, G.J. - Studies in humanist and rational grammar., With the 1752 edition of Joannes Daniel van Lennep 'Oratio inauguralis, de linguarum analogia, ex analogicis mentis actionibus probata'. Edited by Jan Noordegraaf and Frank Vonk.
621064: LÜHRS, G. , SARRAZIN, T. , SPREER, F. , (HRSG.) - Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Helmut Schmidt.
605800: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
572619: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
599118: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme.
574856: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
580220: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
597587: LUIKEN, J., LUIKEN, K. - Spiegel van het menselyk bedrijf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
617304: LUIKEN, JAN - De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
621437: LUIS DE LEÓN, KOTTMAN, K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de León (1527? - 1591).
584149: LUKÁCS, G. - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von P. Ludz.
620771: LUKÁCS, G. - Essays über Realismus.
604144: LUKÁCS, G., CONGDON, L. - The young Lukács.
620601: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
595412: LUKÁCS, G. - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
571327: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
627921: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
584095: LUKACS, J. - At the end of an age.
601603: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
615477: LUKÁCS, G. - Probleme der Ästhetik.
605411: LUKÁCS, G. - Thomas Mann
616227: LUKÁCS, G., RADDATZ, F.J. - Lukács. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
611081: LUKACS, J. - Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme
580222: LUKÁCS, G. - Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik.
580191: LUKÁCS, G. - Der russische Realismus in der Weltliteratur.
626109: LUKÁCS, G. - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
626115: LUKÁCS, G. - Schriften zur Soziologie und Politik. Ausgewählt und eingleitet von Peter Ludz.
14805: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
13492: LUKÁCS, G., KAMMLER, J. - Politische Theorie von Georg Lukács. Struktur und historischer Praxisbezug bis 1929.
598171: LUKÁCS, G., ABUSCH, A., BAUMGARTEN, A. - Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag.
631136: LUKASIEWICZ, J., BORKOWSKI, L. (ED). - Selected works
575812: LUKES, S. - Essays in social theory.
7032: MEESTER VAN LUND - De meester van Lund. Flarden van een minnezanger.
598793: LUNT, H.G. - Fundamentals of Russian (first Russian course).
596338: LUNTLEY, M. - Language, logic and experience. The case for ant-realism.
3205: LURIA, S.E. - De weg van de wetenschap. Een leven vol verwondering
17943: LURIE, A. - The language of clothes. With illustrations assembled by D. Palca.
613909: LURIJA, A.R. - Grondslagen van de neuropsychologie
577709: LURIJA, A.R. - The making of mind. A personal account of Soviet psychology. M. Cole and S. Cole, editors. Introduction and epilogue by M. Cole.
582007: LURKER, M. - Bibliographie zur Symbolkunde. Unter Mitarbeit von F. Herrmann, E. Unger, E. Burgstaller und weiteren Fachgelehrten.
614464: LUTHER, M., VOLZ, H. - Martin Luthers deutsche Bibel. Entstehung und Geschichte der Lutherbibel. Eingeleitet von Friedrich Wilhelm Kantzenbach. Herausgegeben von Henning Wendland.
8002: LUTHER, W. - Sprachphilosophie als Grundwissenschaft. Ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Grundlagenbildung und die sozialpolitische Erziehung.
629532: LUTHER, M. , VISSER, C.C.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
630459: LUTZ, B., (HRSG.) - Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den neuen Philosophen. Mit 277 Abbildungen. Zweite, aktualisierter und erweiterte Auflage. Unter redaktioneller Mitarbeit von Norbert Redlich.
601105: LUTZ, B., (HRSG.) - Metzler Philosophen Lexikon. Dreihundert biographisch-werkgeschichtliche Porträts von den Vorsokratikern bis zu den neuen Philosophen. Mit 268 Abbildungen. Unter redaktioneller Mitarbeit von C. Dehlinger, K. Fischer, T. Jung und H. Ossmann.
573318: LUXEMBURG, R., BASSO, L. - Rosa Luxemburgs Dialektik der Revolution. Aus dem It. von K. Monte.
629064: LUXEMBURG, R. - Ich umarme Sie in grosser Sehnsucht. Briefe aus dem Gefängnis 1915 - 1918.
630171: LUXEMBURG, R. - Gesammelte Briefe. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Volumes 1-5.
585792: LUXEMBURG, R., HIRSCH, H. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk. Nederlandse vertaling: A.J. Kleiwegt.
628399: LUXEMBURG, R. - Gesammelte Werke. 3 parts in 4 volumes.
621008: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
598051: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
581791: LUYKEN, JAN, MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse lier.
601869: LUYTEN, J., HOEFNAGEL, B., (RED.) - Het oog van de wetenschapsfilosoof. Visies op wetenschap en technologie.
614258: LYNA, C.G. , LYNA, F. - Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique. Réimpression de l'édition originale de 1937 publiée par la 'Société française de reproductions de manuscrits à peintures. Paris'. 4 volumes.
625389: LYNCH, M., GOODARE, J. , MACDONALD, A.A., (ED.) - Sixteenth-century Scotland. Essays in honour of Michael Lynch.
617285: LYONET, PIERRE, SETERS, W.H. VAN - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableux ses recherches entomologiques avec 28 hors-texte.
624121: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
628401: LYONS, J. - Introduction to theoretical linguistics.
622704: LYONS, J. - Introduction to theoretical linguistics.
608882: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
590687: LYOTARD, J.F. - Économie libidinale.
20460: LYOTARD, J.F. - Tombeau de l'intellectuel et autres papiers.
623799: LYOTARD, J.F. - The differend. Phrases in dispute. Translation by G. Van Den Abbeele.
630383: LYOTARD, J.F., PEPERSTRATEN, F. VAN - Jean-Francois Lyotard. Gebeurtenis en rechtvaardigheid.
577725: LYOTARD, J.F. - Signé Malraux.
624898: LYSSENKO, T.D., LECOURT, D. - Lyssenko. Histoire réelle d'une science prolétarienne. Avant-propos de Louis Althusser.
628171: ANANDAMAYI MA - Worte der Glückseligen Mutter Anandamayi Ma. Die Auswahl und übersetzung aus dem Englischen besorgte Doris Schang.
631301: MAANEN, H. VAN - Archimedes, Newton, Murphy. Wetten uit de wetenschap.
629691: MAANEN, J.A. VAN - Facets of seventeenth century mathematics in the Netherlands. Facetten van de wiskunde in de Nederlanden in de zeventiende eeuw (met een samenvatting in het Nederlands).
621861: MAANEN, F.J. VAN , RAPPARD, F.A., SYPESTEYN, J.W. VAN - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage. 2 delen.
596763: MAANEN, H. VAN - De wet van...
610531: MAARSEN, N.J. - De strijd om de revolutie in de restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27