Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
617642: HAYEK, F.A., STREISSLER, E. , (ED.) - Roads to freedom. Essays in honour of Friedrich A. von Hayek.
13190: HAYES, C.I. - Nationalismus. Aus dem Englischen übersetzt von J.F.Friedländer. Hrsg. und eingeleitet von J. Goldstein.
620748: HAZAN, O. - Le mythe du progrès artistique. Étude critique d'un concept fondateur du discours sur l'art depuis la renaissance.
605340: HAZARD, P. - La crise de la conscience européenne 1680-1715.
6973: HAZARD, P. - Die Krise des europäischen Geistes. La crise de la conscience européenne 1680-1715. Aus dem Französischen übertragen von H. Wegener.
18671: HAZARD, P. - La pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing.
620284: HAZARD, P. - La crise de la conscience Européenne 1680-1715.
567526: HAZARD, P. - La crise de la conscience européenne 1680-1715.
3959: HAZARD, P. - La pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing. Complete in 3 volumes.
9540: HAZARD, P. - La crise de la conscience européenne 1680-1715.
9081: HAZEKAMP, E.J. - Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964.
568176: HAZEN, R.M., SINGER, M. - Waarom zijn zwarte gaten niet zwart? De onbeantwoorde vragen van de moderne wetenschap
611853: HAZEN, R.M. - Gen.e.sis. The scientific quest for life's origin.
615780: HAZEN, R.M., SINGER, M. - Waarom zijn zwarte gaten niet zwart? De onbeantwoorde vragen van de moderne wetenschap
574819: HAZEU, W. - Het literair pseudoniemen boek.
611083: HEALD, S., DELUZ, A. , (ED.) - Anthropology and psychoanalysis. An encounter through culture.
604747: O'HEAR, A., (ED.) - Verstehen and humane understanding.
614423: HEARD, G. - The third morality.
606806: HEARN, LAFCADIO - The buddhist writings of Lafcadio Hearn. With an introduction by Kenneth Rexroth.
596296: HEATON, E.W. - Solomon's new men. The emergence of ancient Israel as a national state.
588288: HEATON, H. - Economic history of Europe.
610809: HEBBEL, F., ENZINGER, M., BRUCK, E., (HRSG.) - Briefe an Friedrich Hebbel. 2 volumes. Complete set.
576772: HEBBEL, F. - Friedrich Hebbels Werke. Neue illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von K. Macke. Illustriert von Heran Tischler.
574345: HEBBEL, F. - Briefe. Ausgewählt und eingeleitet von T. Poppe. Mit zwei Porträts in Kunstdruck und einer Faksimilebeilage.
617429: HECHT, P. - De Hollandse fijn schilders. Van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff.
609403: HECKER, H. - Das Leben des Buddha. Der innere und äussere Lebensgang des Erwachten dargestellt nach den ältesten indischen Quellen.
593008: HECKER, J.F. - Russian sociology. A contribution to the history of sociological thought and theory. With a forword by S. Webb.
608358: HECKER, H. - Das buddhistische Nirvana. Mit einer Stellenlese aus den Pali-Texten.
609419: HECKERT, FRITZ, MEYER, HELGA, MEYER, HANSGEORG - Fritz Heckert. Lebensbild eines Zeitgenossen.
590456: HEDGECOE, J. - Possessions.
618569: HEDIN, SVEN, WENNERHOLM, E. - Sven Hedin. En biografi.
619154: HEDLUND, M. , (HRSG.) - Epistola de vita et passione domini nostri. Der lateinische Text mit Einleitung und Kommentar. Kritisch herausgegeben.
613174: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
576729: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
602604: HEEK, F. VAN - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
576670: HEEK, F. VAN, BEERLING, R.F., GEVERS, J.K.M., PHILIPSEN, H., (RED.) - Onderzocht en overdacht. Sociologische opstellen voor prof.dr. F. van Heek. Samengesteld ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de empirische sociologie, rijksuniversiteit te Leiden.
568067: HEEK, F. VAN - Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering, 1920-1970.
611921: HEEL, H. VAN - Nader bezien. Waan en wetenschap in onze samenleving.
587713: HEEL, D. VAN, (RED.) - Theologische en philosophische theses gedurende de 17e en 18e eeuw verdedigd in verschillende kloosters van de Nederduitsche minderbroedersprovincie. Verzameld en met een voorrede uitgegeven.
605477: HEEL, D. VAN, (RED.) - Theologische en philosophische theses gedurende de 17e en 18e eeuw verdedigd in verschillende kloosters van de Nederduitsche minderbroedersprovincie. Verzameld en met een voorrede uitgegeven.
584661: HEEM, J.D. DE, SEGAL, S. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring. Met een bijdrage van L. Helmus.
578805: HEER, J. - World events 1866-1966. The first hundred years of Nestlé. English text by A. Braley, G. Heath and P. Walding. 2 parts in 1 volume.
7555: HEER, F. - Die dritte Kraft. Der europäische Humanismus zwischen den Fronten des konfessionellen Zeitalters.
616411: HEERDEN, J. VAN - Als 2+2=5, dan 4+4=10. Over samenhang in onzin. Essays.
609781: HEERDEN, J. VAN - Een mens als huisdier. Essays.
609780: HEERDEN, J. VAN - Het vreemde in de blik van Jean-Paul Sartre.
592516: HEERDEN, J. VAN - De zorgelijke staat van het onbewuste.
615782: HEERDEN, J. VAN - Wees blij dat het leven geen zin heeft.
616673: HEERDEN, J. VAN - De zorgelijke staat van het onbewuste.
595966: HEERDEN, J. VAN - Van oude en nieuwe trauma's.
605352: HEERDEN, J. VAN - Tussen psychologie en filosofie. Essays.
608071: HEERDEN, J. VAN - Tussen psychologie en filosofie. Essays.
572419: HEERDEN, J. VAN - Het vreemde in de blik van Jean-Paul Sartre.
618514: HEERDING, C. - Geneeskunde als wetenschap. Wetenschapsidealen in de Nederlandse geneeskunde van 1840 tot 1970.
616206: HEERING, H.J., VRIES, H. DE, BAANDERS, B. - Vier joodse denkers in de twintigste eeuw. Rozenzweig - Benjamin - Levinas - Fackenheim.
582085: HEERING, G.J. - Geloof en openbaring.
580281: HEERING, H.C. - Socialisten en justitie. Kroniek van een moeilijke relatie.
611710: HEERINGA, K., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. 4 delen
569408: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G. - Ägypten, die 21. Dynastie.
617419: HEEROMA, K., MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
605155: HEEROMA, K. - Der Mensch in seiner Sprache. Aus dem Niederländischen übertr. von A. Rakers und H. Ripper.
605891: HEERTJE, A., (ED.) - The makers of modern economics. Volume 1.
608430: HEERTJE, A. - Institutionele economie. Een nadere kennismaking met macht, inkomensverdeling, werkloosheid, de rol van de overheid en alternatieve economische orden.
605916: HEERTJE, A. - Economie en technische ontwikkeling.
612892: HEERTJE, A. - Hoe slecht gaat het werkelijk met onze economie? Economische dagboekaantekeningen uit de sombere jaren 1974-1980.
612544: HEERTJE, A., FASE, M.M.G., KANNING, W. , WALKER, D.A., (ED.) - Economics, welfare policy and the history of economic thought. Essays in honour of Arnold Heertje.
619285: HEES, M. VAN, JONGE, E. DE, NAUTA, L., (RED.) - Kernthema's van de filosofie.
612345: HEES, M. VAN, VERKERK, M., (RED.) - Het goede leven: over oude en nieuwe waarden.
583728: HEES, M. VAN, VERKERK, M., (RED.) - Het goede leven: over oude en nieuwe waarden.
602735: HEFFEN, O. VAN, MAASSEN, P., RIP, A., (RED.) - Sociale wetenschappen van ontwerppraktijk naar ontwerpmethodologie. Bouwstenen voor het ontwerpen in de communicatiewetenschap, de bedrijfskunde, de bestuurskunde en de onderwijskunde.
605363: HEFLING, C., SHATTUCK, C., (ED.) - The Oxford guide to the book of common prayer. A worldwide survey.
569959: HEFTING, P., WINKEL, C.VAN, (RED.) - Stadsmarkering. Uitgave 1990.
609075: HEFTING, V., BEGEMANN, N. - Victorine.
597060: HEFTING, V., BEGEMANN, N. - Victorine.
594492: HEFTING, V. - Kinderportretten.
610417: HEGEL, G.W.F., WIEDMANN, F. - Hegel. Uit het Duits vertaald door H. van Megen en G. Kriener.
619140: HEGEL, G.W.F. - Over de esthetiek
599801: HEGEL, G.W.F. - Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. In zweiter Auflage neu herausgegeben von G. Lasson.
599613: HEGEL, G.W.F., GRIFFIOEN, S. - De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel.
589909: HEGEL, G.W.F., BRUGGENCATE, H.G. TEN - Hegel.
589733: HEGEL, G.W.F., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - Hegel.
588173: HEGEL, G.W.F. - Les écrits de Hamann. Introdcution, traduction, notes et index par J. Colette.
588754: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
582253: HEGEL, G.W.F., COLLETTI, L. - Marxism and Hegel
596324: HEGEL, G.W.F., TSCHIZEWSKIJ, D., (HRSG.) - Hegel bei den Slaven.
610854: HEGEL, G.W.F. - Phänomenologie des Geistes.
12458: HEGEL, G.W.F., GELDER, G.M. DE - Hegel. Enige essentiële gedachten van zijn philosophie.
570674: HEGEL, G.W.F. - Eigenhändige Randbemerkungen zu seiner Rechtsphilosophie. Aus der Handschrift hrsg. von G. Lasson.
619045: HEGEL, G.W.F., STOCKMANS, H.J.P. - De gedachte in de geschiedenis. Hegels speculatieve filosofie als bevrijding van de moderne subjectiviteit.
609365: HEGEL, G.W.F., SCHMIDT, E. - Hegels Lehre von Gott. Eine kritische Darstellung.
603331: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
610833: HEGEL, G.W.F., SPENCER, L., KRAUZE, A. - Introducing Hegel. Edited by Richard Appignanesi.
594880: HEGEL, G.W.F., STAARGAARD, W.F. - Hegel. Rede gehouden in de rechtshoogeschool te Batavia naar aanleiding van den 100sten wederkeer van Hegels sterfdag op 14 nov. 1831.
620767: HEGEL, G.W.F., LUKÁCS, G. - Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft.
601777: HEGEL, G.W.F., PÖGGELER, O. - Hegels Kritik der Romantik.
602902: HEGEL, G.W.F., STACE, W.T. - The philosophy of Hegel. A systematic exposition.
611160: HEGEL, G.W.F. - Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. Auf Grund des von Ludwig Boumann, Friedrich Förster, Eduard Gans, Karl Hegel, Leopold von Henning, Heinrich Gustav Hotho, Philipp Marheineke, Karl Ludwig Michelet, Karl Rosenkranz und Johannes Schulze besorgten Originaldruckes in Faksimileverfahren neu herausgegeben von Hermann Glockner. Mit einem Vorwort zur Jubiläumsausgabe. 17 of the 20 volumes.
610092: HEGEL, G.W.F., HODGSON, P.C. , (ED.) - G.W.F. Hegel. Theologian of the spirit.
610192: HEGEL, G.W.F., WILCOCKS, R.W. - Zur Erkenntnistheorie Hegels in der Phänomenologie des Geistes.
613870: HEGEL, G.W.F., BEYER, W.R. - Freibeuter in hegelschen Gefilden.
596773: HEGEL, G.W.F., ROSENKRANZ, K. - Hegel als Deutscher Nationalphilosoph.
615195: HEGEL, G.W.F. - Phaenomenologie des Geistes. Mit einer Einleitung und einigen erläuternden Anmerkungen am Fusse der Seiten für den akademischen Gebrauch herausgegeben von G.J.P.J. Bolland.
18041: HEGEL, G.W.F., BROCKARD, H. - Subjekt. Versuch zur Ontologie bei Hegel.
596609: HEGEL, G.W.F., GRÉGOIRE, F. - Études Hégéliennes. Les points capitaux du système.
617762: HEGEL, G.W.F. - Hegels Religionsphilosophie in gekürzter Form, mit Einführung, Anmerkungen und Erläuterungen herausgegeben von Arthur Drews.
10608: HEGEL, G.W.F., ROSENKRANZ, K. - Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben.
15243: HEGEL, G.W.F., MARSCH, W.D. - Gegenwart Christi in der Gesellschaft. Eine Studie zu Hegels Dialektik.
620264: HEGEL, G.W.F., RIEDEL, M., (HRSG.) - Materalien zu Hegels Rechtsphilosophie. 2 volumes.
1158: HEGEL, G.W.F., BEYER, W.R. - Zwischen Phänomenologie und Logik. Hegel als Redakteur der Bamberger Zeitung.
5135: HEGEL, G.W.F., RIPALDA, J.M. - The divided nation. The roots of a bourgeois thinker: G.W.F. Hegel.
570668: HEGEL, G.W.F. - Hegels Religionsphilosophie in gekürzter Form, mit Einführung, Anmerkungen und Erläuterungen herausgegeben von Arthur Drews.
584576: HEGEL, G.W.F. - Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Herausgegeben von E. Gans.
584580: HEGEL, G.W.F. - Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Herausgegeben von E. Gans. Zweite Auflage besorgt von K. Hegel.
618308: HEGEL, G.W.F., BUVE, J.D.J., SLOOTWEG, T., (RED.) - Hegel actueel. Over de betekenis van het hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek in de XXIe eeuw. Jeroen Bartels, Kees Jan Brons, Paul Cobben, Maarten Coolen, Louk Fleischacker e.a.
570552: HEGEL, G.W.F. - Hegels Vorreden. Mit Kommentar zur Einführung in seine Philosophie von E. Metzke.
570576: HEGEL, G.W.F. - Premières publications. Différence des systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling. Foi et savoir. Traduction, introd. et notes par M. Méry.
566491: HEGEL, G.W.F., BARTH, P. - Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann.
619000: HEGEL, G.W.F. - Filosofie als wetenschap. Encyclopedie der filosofische wetenschappen (Heidelberg 1817) 1-37
620357: HEGEL, G.W.F. - Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit Hegels eigenhändigen Randbemerkungen in seinem Handexemplar der Rechtsphilosophie. Herausgegeben von Johannes Hoffmeister.
616466: HEGEL, G.W.F., CODA, P. - Il negativo e la trinità ipotesi su Hegel. Indagine storico-sistematica sulla 'Denkform' hegeliana alla luce dell'ermeneutica del cristianesimo. Un contributo al dibattio contemporaneo sul Cristo crocifisso come rivelazione del Dio trinitario nella storia.
4731: HEGEL, G.W.F., BARION, J. - Hegel und die marxistische Staatslehre.
570068: HEGEL, G.W.F. - Frühe Schriften I. Herausgegeben von Friedhelm Nicolin und Gisela Schüler.
621294: HEGEL, G.W.F., GRAY, J.G. - Hegel and Greek thought.
621223: HEGEL, G.W.F., GUZZONI, U. - Werden zu Sich. Eine Untersuchung zu Hegels 'Wissenschaft der Logik'.
618811: HEGEL, G.W.F. - Hegel. Ausgewählt und vorgestellt von G. Schulte.
589904: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - The legacy of Hegel. Proceedings of the Marquette Hegel symposium 1970.
589907: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
596227: HEGEL, G.W.F., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - Hegel. Bewerkt door H.A. Ett.
17147: HEGEL, G.W.F. - Jenaer Systementwürfe I, II, III. Herausgegeben von Klaus Düsing und Heinz Kimmerle, Rolf-Peter Horstmann un Johann Heinrich Trede. 3 volumes. Complete set.
602780: HEGEL, G.W.F. - Die Religion - de religie
1101: HEGEL, G.W.F. - Frühe Exzerpte. Unter Mitarbeit von Gisela Schüler herausgegeben von Friedhelm Nicolin.
8808: HEGEL, G.W.F. - Jenaer kritische Schriften. Herausgegeben von Hartmut Buchner und Otto Pöggeler.
606741: HEGEL, G.W.F. - Phänomenologie des Geistes. Herausgegeben von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede.
606713: HEGEL, G.W.F. - Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Volumes 1-14, 16.
618450: HEGEL, G.W.F., TIMM, H. - Fallhöhe des Geistes. Das religiöse Denken des jungen Hegel.
615610: HEGEL, G.W.F., ROSENZWEIG, F. - Hegel und der Staat. Ursprünglich in 2 Bänden. Neudruck der Ausgabe 1920. 2 parts in 1 volume.
601549: HEGEL, G.W.F., BARION, J. - Hegel und die marxistische Staatslehre.
584579: HEGEL, G.W.F., MICHELET, K.L. - Einleitung in Hegel's philosophische Abhandlungen + Georg Wilhelm Friedrich Hegel's philosophische Abhandlungen. Hrsg. von K.L. Michelet. 2 parts in one volume.
584581: HEGEL, G.W.F. - Vermischte Schriften. Herausgegeben von F. Förster und L. Boumann. 2 volumes.
617080: HEGEL, G.W.F., SIMON, J. - Das Problem der Sprache bei Hegel.
617187: HEGEL, G.W.F., LABARRIÈRE, P.J. - La phénoménologie de l'esprit de Hegel. Introduction a une lecture.
570600: HEGEL, G.W.F., HÄRTING, T. - Das Problem der Versöhnung im Denken Hegels.
4997: HEGEL, G.W.F., LUKÁCS, G. - Der junge Hegel. Über die Beziehungen von Dialektik und Ökonomie.
17173: HEGEL, G.W.F. - Vorlesungsmanuskripte I, II. (1816-1831). Herausgegeben von Walter Jaeschke. 2 volumes.
572985: HEGEL, G.W.F., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - Hegel.
573048: HEGEL, G.W.F., PLANTY-BONJOUR, G. - Hegel et la pensée philosophique en Russie 1830-1917.
617218: HEGEL, G.W.F. - Wissenschaft der Logik. Erster Theil. Die objektive Logik. Erste Abtheilung. Die Lehre vom Seyn.
607949: HEGEL, G.W.F., BRÖCKER, W. - Auseinandersetzungen mit Hegel.
592427: HEGEL, G.W.F., GRIFFIOEN, S. - De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel.
617227: HEGEL, G.W.F. - Phaenomenologie des Geistes. Zelfverantwoording van de geest. Ingeleid door J.V. Meininger. Voorbereiding - noten - naschrift en vertaling door L.C.G. Hahn.
593141: HEGEL, G.W.F. - Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von G. Irrlitz. Textredaktion von K. Gurst. 3 volumes.
577820: HEGEL, G.W.F., GARAUDY, R. - Dieu et mort. Étude sur Hegel.
620770: HEGEL, G.W.F. - Phänomenologie des Geistes. Nach dem Texte der Orginalausgabe herausgegeben von J. Hoffmeister.
597341: HEIDE, F.J. TER - Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958.
620371: HEIDE, A. VAN DER - The Yemenite tradition of the targum of lamentations. Critical text and analysis of the variant readings.
591362: HEIDE, F.J. TER - Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958.
604672: HEIDE, F.J. TER - Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958.
619048: HEIDEGGER, M. - Was ist Metaphysik?
620580: HEIDEGGER, M. - Holzwege. Herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Hermann.
619021: HEIDEGGER, M. - Einführung in die Metaphysik.
620627: HEIDEGGER, M. - Zur Seinsfrage.
589903: HEIDEGGER, M., BALLARD, E.G., SCOTT, C.E., (ED.) - Martin Heidegger: in Europe and America.
598855: HEIDEGGER, M. - Kant et le problème de la métaphysique. Introduction et traduction de l'Allemand par A. de Waelhens et W. Biemel.
616336: HEIDEGGER, M., WIPLINGER, F. - Wahrheit und Geschichtlichkeit. Eine Untersuchung über die Frage nach dem Wesen der Wahrheit im Denken Martin Heideggers.
620582: HEIDEGGER, M. - Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen.
620726: HEIDEGGER, M. - Aus der Erfahrung des Denkens.
621145: HEIDEGGER, M. - Inleiding in de metafysica
2278: HEIDEGGER, M. - Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe. Herausgegeben von M. Boss.
615848: HEIDEGGER, M., OTT, H. - Denken und Sein. Der Weg Martin Heideggers und der Weg der Theologie.
618749: HEIDEGGER, M. - Wat is dat - filosofie? Inleiding en commentaar J.J.G.A. Kockelmans. Uit het Duits vertaald door G.H. Buijssen.
620010: HEIDEGGER, M., INWOOD, M. - Heidegger. Nederlandse vertaling: Willemien de Leeuw.
10648: HEIDEGGER, M., GUZZONI, U., (HRSG.) - Nachdenken über Heidegger. Eine Bestandsaufnahme.
571264: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger et le nazisme. Trad. de l'espagnol et de l'allemand par M. Benarroch et J.B. Grasset. Préface de C. Jambet.
619050: HEIDEGGER, M., SLUIS, J. VAN - Heidegger - denkwegen en dwaalwegen.
603907: HEIDEGGER, M., JONG, A. DE - Een wijsbegeerte van het woord. Een godsdienstwijsgerige studie over de taalbeschouwing van Martin Heidegger.
615577: HEIDEGGER, M., BALLARD, E.G., SCOTT, C.E., (ED.) - Martin Heidegger: in Europe and America.
620584: HEIDEGGER, M. - Einführung in die Metaphysik.
619022: HEIDEGGER, M., BREMMERS, C. - Overgankelijkheid. Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
619023: HEIDEGGER, M., DENKER, A. - Omdat filosoferen leven is. Een archeologie van Martin Heideggers 'Sein und Zeit'.
577936: HEIDEGGER, M., NESKE, G., (HRSG.) - Erinnerung an Martin Heidegger.
615977: HEIDEGGER, M., GUZZONI, U., (HRSG.) - Nachdenken über Heidegger. Eine Bestandsaufnahme.
602428: HEIDEGGER, M., JONG, A. DE - Een wijsbegeerte van het woord. Een godsdienstwijsgerige studie over de taalbeschouwing van Martin Heidegger.
614899: HEIDEGGER, M. - Einführung in die Metaphysik.
619018: HEIDEGGER, M., ALER, J., (RED.) - Martin Heidegger 1889-1976. Filosofische weerklank in de Lage Landen.
618681: HEIDEGGER, M., SLUIS, J. VAN - Heidegger - denkwegen en dwaalwegen.
610685: HEIDEGGER, M. - Über den Humanismus.
617152: HEIDEGGER, M., JANICAUD, D., MATTÉI, J.F. - La métaphysique à la limite. Cinq etudes sur Heidegger.
620590: HEIDEGGER, M. - Was ist Metaphysik?
613426: HEIDEGGER, M., JANSSEN PERIO, E.M. - Hoe helder is Heidegger? Een in- en uitleiding bij 'Sein und Zeit'.
577937: HEIDEGGER, M., VYCINAS, V. - Earth and Gods. An introduction to the philosophy of Martin Heidegger.
606015: HEIDEGGER, M., NESKE, G., (HRSG.) - Erinnerung an Martin Heidegger.
618351: HEIDEGGER, M., FEICK, H., (RED.) - Index zu Heideggers 'Sein und Zeit'.
612233: HEIDEGGER, M., BREMMERS, C. - Overgankelijkheid. Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
618423: HEIDEGGER, M., VASTERLING, V.L.M. - Waarheid en tijd bij Heidegger.
4441: HEIDEGGER, M., GUIBAL, F. - ...et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines I. Heidegger.
614895: HEIDEGGER, M., PHILIPSE, H. - Heidegger's philosophy of being. A critical interpretation.
620201: HEIDEGGER, M., INWOOD, M. - Heidegger. Nederlandse vertaling: Willemien de Leeuw.
587584: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger und der Nationalsozialismus. Aus dem Spanischen und Franzözischen übersetzt von K. Laermann. Mit einem Vorwort von J. Habermas.
599005: HEIDEGGER, M. - Essais et conférences. Traduit de l'allemand par A. Préau et préfacé par J. Beaufret.
10522: HEIDEGGER, M. - Aus der Erfahrung des Denkens 1910-1976. Durchgesehener Text der Einzelveröffentlichungen und Einzelausgaben, aufgrund von Verbesserungen des Autors in den Handexemplaren gelegentlich geringfügig geändert. Herausgegeben von H. Heidegger.
620573: HEIDEGGER, M., SLUIS, J. VAN - Leeswijzer bij 'Zijn en tijd' van Martin Heidegger.
620574: HEIDEGGER, M. - Zur Sache des Denkens.
604354: HEIDEGGER, M., SASS, H.M. - Martin Heidegger: bibliography and glossary.
620725: HEIDEGGER, M. - Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität. Rede, gehalten bei der feierlichen Übernahme des Rektorats der Universität Freiburg i. Br. am 27.5.1933. Das Rektorat 1933/34. Tatsachen und Gedanken.
618966: HEIDEGGER, M., MEYNEN, M. - Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heideggers Sein und Zeit.
599063: HEIDEGGER, M. - Über den Humanismus.
616291: HEIDEGGER, M., WYBRANDS, F. , MUNIER, R. , LÉVINAS, E. , BIRAULT, H. - Exercices de la patience. Cahiers de philosophie no. 3/4. Heidegger.
570585: HEIDEGGER, M., KING, M. - Heidegger's philosophy. A guide to his basic thought.
570635: HEIDEGGER, M., OTT, H. - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
619035: HEIDEGGER, M., OOSTERLING, H.A.F., PRINS, A.W., (RED.) - Heidegger en het nazisme. Een symposium.
615981: HEIDEGGER, M., KEARNEY, R., O'LEARY, J.S., (ED.) - Heidegger et la question de Dieu.
615837: HEIDEGGER, M. - Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den 'Humanismus'.
615838: HEIDEGGER, M., STEINER, G. - Martin Heidegger
615831: HEIDEGGER, M., FEICK, H., (ED.) - Index zu Heideggers 'Sein und Zeit'.
16407: HEIDEGGER, M., MARX, W. - Heidegger und die Tradition. Ein problemgeschichtliche Einführung in die Grundbestimmungen des Seins.
620597: HEIDEGGER, M., JASPERS, K. - Notizen zu Martin Heidegger. Herausgegeben von H. Saner.
577933: HEIDEGGER, M., ROBINSON, J.M., COBB, J.B., (HRSG.) - Der spätere Heidegger und die Theologie. Ins Deutsche übertr. von E. Fincke.
612934: HEIDEGGER, M. - Vom Wesen des Grundes.
618296: HEIDEGGER, M., OTTO, W., BRÖCKER, W., GADAMER, H.G., WOLF, E., LÖWITH, K. - Anteile. Martin Heidegger zum 60. Geburtstag.
619033: HEIDEGGER, M., VERBRUGGE, A. - De verwaarlozing van het zijnde. Een ethologische kritiek van Heideggers 'Sein und Zeit'
618207: HEIDEGGER, M., SAFRANSKI, R. - Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit.
615714: HEIDEGGER, M., DERRIDA, J. - Vom Geist. Heidegger und die Frage. Übersetzt von Alexandra Garcia Düttmann.
618527: HEIDEGGER, M., FRITSCHE, J. - Historical destiny and national socialism in Heidegger's Being and Time.
618993: HEIDEGGER, M., BLANS, B., LIJMBACH, S., (RED.) - Heidegger en de wereld van het dier.
620304: HEIDEGGER, M. - Sein und Zeit.
620202: HEIDEGGER, M., SAFRANSKI, R. - Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit.
606016: HEIDEGGER, M. - Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe. Herausgegeben von M. Boss.
572552: HEIDEGGER, M., KISIEL, T., BUREN, J. VAN, (ED.) - Reading Heidegger from the start. Essays in his earliest thought.
598532: HEIDEGGER, M., ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
620585: HEIDEGGER, M. - Einführung in die Metaphysik.
616294: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger und der Nationalsozialismus. Aus dem Spanischen und Franzözischen übersetzt von K. Laermann. Mit einem Vorwort von J. Habermas.
8085: HEIDEGGER, M., WISSER, R., (HRSG.) - Martin Heidegger im Gespräch.
6144: HEIDEGGER, M. - Was ist Metaphysik?
616295: HEIDEGGER, M., HERRMANN, F.W. VON - Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Eine Erläuterung von 'Sein und Zeit'. Band I: 'Einleitung: Die Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein'.
620577: HEIDEGGER, M. - Kant und das Problem der Metaphysik.
620578: HEIDEGGER, M. - Einleitung in die Philosophie.
620579: HEIDEGGER, M. - Parmenides. Freiburger Vorlesung Wintersemester 1942/43 herausgegeben von M.S. Frings.
605360: HEIDEGGER, M., SCHALOW, F. - Heidegger and the quest for the sacred. From thought to the sanctuary of faith.
604805: HEIDEGGER, M., MCCUMBER, J. - Metaphysics and oppression. Heidegger's challenge to western philosophy.
604031: HEIDEGGER, M., THIELE, L.P. - Timely meditations. Martin Heidegger and postmodern politics.
619007: HEIDEGGER, M. - Holzwege. Herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Hermann.
598531: HEIDEGGER, M., ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
620588: HEIDEGGER, M. - Was ist das - Die Philosophie?
620592: HEIDEGGER, M. - Vom Wesen des Grundes.
589901: HEIDEGGER, M., ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
588423: HEIDEGGER, M., ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
573890: HEIDEGGER, M., ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
566566: HEIDEGGER, M. - Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges 1910-1976. Herausgegeben von H. Heidegger.
618425: HEIDEGGER, M., STEINER, G. - Martin Heidegger
620581: HEIDEGGER, M. - Sein und Zeit.
607743: HEIDEGGER, M., KÄSTNER, E. - Martin Heidegger. Erhart Kästner. Briefwechsel 1953-1974. Herausgegeben von Heinrich W. Petzet.
591581: HEIDEGGER, M., MCCUMBER, J. - Metaphysics and oppression. Heidegger's challenge to western philosophy.
572514: HEIDEGGER, M., GUILEAD, R. - Être et liberté. Une étude sur le dernier Heidegger.
617224: HEIDEGGER, M., BREMMERS, C. - Overgankelijkheid. Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
617225: HEIDEGGER, M., DENKER, A. - Omdat filosoferen leven is. Een archeologie van Martin Heideggers 'Sein und Zeit'.
617228: HEIDEGGER, M., VYCINAS, V. - Earth and Gods. An introduction to the philosophy of Martin Heidegger.
620591: HEIDEGGER, M. - Vom Wesen der Wahrheit.
18684: HEIDEGGER, M., KANTHACK, K. - Das Denken Martin Heideggers. Die grosse Wende der Philosophie.
619040: HEIDEGGER, M. - Bremer und Freiburger Vorträge. 1. Einblick in das was ist, Bremer Vorträge 1949. 2. Grundsätze des Denkens, Freiburger Vorträge 1957.
611700: HEIDEMANN, I. - Der Begriff des Spieles und das ästhetische Weltbild in der Philosophie der Gegenwart.
595072: HEIDEN, M., PIERSMA, A. - Onze mooiste plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Möring.
571546: HEIDEN, K. - Eurpäisches Schicksal.
594517: HEIDORN, G., HEITZ, G., KALISCH, J., (HRSG.) - Geschichte der Universität Rostock 1419-1969. Festschrift zur Fünfhundertfünfzig-Jahr-Feier der Universität. Im Auftrage des Rektors und des Wissenschaftlichen Rates verfasst und herausgegeben von der Forschungsgruppe Universitätsgeschichte. 2 delen.
618294: HEIJ, P. - Grondslagen van 'verantwoord'' bewegingsonderwijs. Filosofische en pedagogische doordenking van relationeel gefundeerd bewegingsonderwijs.
594338: HEIJBROEK, J.F., THIEL, P.J.J. VAN, SCHOLTEN, F. - Voor Nederland. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het rijksmuseum bewaard.
616009: HEIJBROEK, J.F., THIEL, P.J.J. VAN, SCHOLTEN, F. - Voor Nederland. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum bewaard.
619752: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
616147: HEIJDEN, W. VAN DER - Verhaal van de verrigtingen der Jezuïeten in Friesland. Uit het Latijn vertaald en met aanteekeningen voorzien door H. Amersfoordt en U.A. Evertsz.
619005: HEIJDEN, M.C.A. VAN DER - Spectrum van de Nederlandse letterkunde. Compleet in 25 delen.
586314: HEIJERMAN, E., JACOBS, F.C.L.M., KORTHALS, M. - Vuile handen. Basisboek praktische filosofie.
578726: HEIJERMAN, E., WOUTERS, P., (RED.) - Praktische filosofie. Toeval en noodzaak. Gevoel en verstand. Privé en publiek. Begrip en misverstand.
992: HEIJERMAN, E., WOUTERS, P., (RED.) - Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur.
605221: HEIJERMAN, E., WOUTERS, P., (RED.) - Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur.
618436: HEIJLOO, R., ESKENS, E. (RED.) - Filosofen lexicon. Leven, werk en citaten van tweehonderd grote denkers.
619116: HEIJST, A. VAN - Models of charitable care. Catholic nuns and children in their care in Amsterdam, 1852-2002.
1250: HEIJST, A. VAN - Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek.
603903: HEIL, J. - Philosophy of mind. A contemporary introduction.
602742: HEILBRONER, R.L. - De wereld jaagt naar geld. Nederlandse vertaling A. Alberts.
613692: HEILBRONER, R.L. - The great ascent. The struggle for economic development in our time.
3553: HEILBRONER, R.L., THUROW, L.C. - Economics explained.
567676: HEILBRONER, R.L. - The making of economic society.
577160: HEILBRONER, R.L., (ED.) - Economic means and social ends. Essays in political economics by A. Lowe, A. Gurwitsch, E. Nagel, H. Jonas, A. Edel, F. Machlup, A.P. Lerner, C. Kaysen, H.C. Wallich. With an introduction.
618809: HEILBRONER, R.L. - De filosofen van het dagelijks brood. De levens, tijden en ideeën van de grote economische denkers. Geautoriseerde vertaling van J.E. Kuiper.
613284: HEILBUT, A. - Exiled in paradise. German refugee artists and intellectuals in America, from the 1930s to the present.
611012: HEILER, F. - Erscheinungsformen und Wesen der Religion.
592491: HEIM, S.M. - The depth of the riches. A trinitarian theology of religious ends.
582495: HEIMANN, H.D., (HRSG.) - Von Soest - aus Westfalen. Wege und Wirkung abgewanderter Westfalen im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Mit Beitr. von: D. Berg, W. Eberhard, W.P. Eckert u.a.
567470: HEIMANN, E. - Soziale Theorie der Wirtschaftssysteme.
591899: HEIMANS, E., HEINSIUS, H.W., THIJSSE, J.P. - Geillustreerde flora van Nederland. Handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten. Met meer dan zesduizend figuurtjes. Negentiende druk bewerkt door J. Heimans, met medewerking van J.H. Kern, G. Kruseman en Th.J. Reichgelt.
614674: HEIMSOETH, H. - Die sechs grossen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters.
685: HEIMSOETH, H. - Metaphysik der Neuzeit.
597952: HEINDEL, M., FOSS-HEINDEL, A. - Astro-diagnose. Een handleiding bij de genezing. Een verhandeling over geneeskundige astrologie en diagnosen uit horoscoop en hand. Uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven.
585596: HEINE, H. - Werke in fünfzehn Teilen. Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von H. Friedemann, H. Herrmann, E. Kalischer, R. Pissin und V. Valentin. Mit dem Bildnis des Dichters in Gravüre und einer Faksimilebeilage. 15 delen in 4 bdn.
620164: HEINE, H. - Religie en filosofie in Duitsland. Nederlands van H.L. Mulder.
574352: HEINE, H. - Sämtliche Werke. Dusseldorfer Ausgabe. Herausgegeben von Manfred Windfuhr. 15 parts in 22 volumes.
621201: HEINE, H., STERNBERGER, D. - Heinrich Heine und die Abschaffung der Sünde.
578745: HEINE, H. - Buch der Lieder. Herausgegeben von Ludwig Leonhard. Mit 10 handkolorierten Bildern und zahlreichen Zierstücken von Hugo Wilkens.
607921: HEINE, H. - Buch der Lieder. Deutschland, ein Wintermärchen und andere Gedichte.
577653: HEINE, H. - Buch der Lieder. Mit Scherenschnitten von Almut Ellersiek.
574518: HEINE, H., WOLFF, M.J. - Heinrich Heine. Mit einem Bildnis.
12469: HEINE, H. - Religie en filosofie in Duitsland. Nederlands van H.L. Mulder.
615027: HEINEMANN, F. - Der Richter und die Rechtsgelehrten. Justiz in früheren Zeiten. Mit 159 Holzschnitten und Faksimiles.
602522: HEINEMANN, K. - Grundzüge einer Soziologie des Geldes.
571190: HEINEMANN, F., (HRSG.) - Die Philosophie im XX. Jahrhundert. Eine enzyklopädische Darstelllung ihrer Geschichte, Disziplinen und Aufgaben. Mit Beiträgen von W. Brüning, G. Debon, J.J.L. Duyvendak, A. Epping, R. Feys, A.A. Fraenkel, E. Frauwallner, F. Heinemann, F. Kaufmann, J. v. Kempski, H. Knittermeyer, M. Landmann, H. Margenau, A. Portmann, F.J. v. Rintelen, P. Wilpert.
613300: HEINEMANN, F. - Lebensweisheit der Griechen.
573385: HEINEMANN, F. - Der Richter und die Rechtspflege in der deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert.
582451: HEINEMEYER, W., (HRSG.) - Chronica Fuldensis. Die Darmstädter Fragmente der Fuldaer Chronik. Bearbeitet.
597367: HEININGEN, H. VAN - Diepers en delvers. Geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars. Met tekeningen van C.A. Heuff.
620139: HEINRICH IV, KAISER - Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrich IV. Die Briefe Heinrichs IV. Das Lied vom Sachsenkrieg. Brunos Sachsenkrieg neu übersetzt von Franz-Jozef Schmale. Das Leben Kaiser Heinrichs IV. Neu übersetzt von Irene Schmale-Ott. Fontes historiam Heinrici IV. Imperatoris illustrantes.
581788: HEINSIUS, NICOLAAS, BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
582815: HEINSIUS, ANTHONIE - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Bewerkt door A.J. Veenendaal jr. 2 delen.
13843: HEINTEL, E. - Grundriss der Dialektik. Ein Beitrag zu ihrer fundamentalphilosophischen Bedeutung. 2 delen.
619536: HEINTZ, J. - Dans le périmètre de Bastogne. Decembre 1944 - janvier 1954.
586505: HEIRMAN, M. - Beschavingen botsen niet. In de tang tussen religie & cultuur.
581449: HEISENBERG, W., HÖRZ, H. - Werner Heisenberg und die Philosophie.
598182: HEISENBERG, W. - Across the frontiers
617480: HEITLING, W.H. , LENSEN, L. - De Twenthekanalen. Succes van een mislukking. Foto's Piet Luurtsema.
595692: HEK, Y. VAN 'T - 166 x Youp.
16739: HELANDER, S. - Marx und Hegel. Eine kritische Studie über sozialdemokratische Weltanschauung. Vom Verfasser durchgesehene Übersetzt von M. Langfeldt.
620145: HELBIG, H. , WEINRICH, L. , (HRSG.) - Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. Gesammelt und herausgegeben. Diplomata et chronica historiam locationis Teutonicorum illustrantia. 2 volumes.
593199: HELBIG, J. - Meesterwerken van de glasschilderkunst in de oude Nederlanden.
612061: HELBLING, H. , VOGT, E. , PEYER, H.C. - Handbuch der Schweizer Geschichte. 2 volumes.
616633: HELD, D., (ED.) - Political theory today.
606399: HELD, R. - Inquisition. Inquisicion. A bilingual guide to the exhibition of torture instruments from the middle ages to the industrial era presented in various European cities. Photographs: Marcello Bertoni. Spanish translation: A. Gil.
569485: HELFER, M.B., (HRSG.) - Rereading romanticism.
615120: HELFERICH, C. - Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart und Östliches Denken. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage mit 192 Abbildungen. Mit einem Beitrag von Peter Christian Lang.
617543: HELFERICH, C. - Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart und Östliches Denken. Mit 157 Abbildungen.
604115: HELFFERICH, D., (RED.) - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
5720: HELLEMA, D.W. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Widum, bewerkt door H. Algra.
592059: HELLEMA, D., ZEEMAN, B., ZWAN, B. VAN DER, (RED.) - De Nederlandse ministers van buitenlandse zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
598516: HELLENBACH, L.B. - Das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert. Kritik der Gegenwart und Ausblicke in die Zukunft. Aus dem handschriftlichen Nachlass herausgegeben.
606627: HELLER, E. - Die Reise der Kunst ins Innere und andere Essays.
592946: HELLER, A. - A theory of feelings.
596777: HELLER, H. - Staatslehre. Herausgegeben von G. Niemeyer.
593741: HELLER, A. - On instincts.
595293: HELLER, J., VOGEL, S. - No laughing matters.
609100: HELLINGA, W.G. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
615340: HELLMANN, MANFRED, (HRSG.) - Handbuch der Geschichte Russlands. 3 volumes.
580246: HELLO, E., HOH, F. - Ernest Hello. Sein Welt- und Menschenbild im Spiegel seiner Philosophie- und Zeitkritik.
621564: HELMAN, ALBERT - De dierenriem. Proza van Albert Helman. Prenten van Pieter Starreveld.
588143: HELMER, O., RESCHER, N. - On the epistemology of the inexact sciences. U.S. Air Force Project Rand. February, 1960. R-353.
575759: HELMERS, J.F. - De Hollandsche natie, in zes zangen.
616418: HELMHOLTZ, H. VON - Epistemological writings. The Paul Hertz/Moritz Schlick centenary edition of 1921 with notes and commentary by the editors. Newly translated by Malcom F. Lowe. Edited, with an introduction and bibliography, by Robert S. Cohen and Yehuda Elkana.
592834: HELMREICH, S. - Silicon second nature. Culturing artificial life in a digital world.
615922: HELNWEIN, G. - Helnwein.
575690: HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) - Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak.
617220: HELVETIUS VAN DEN BERGH, P.T. - Proza en poëzij.
602039: HELWIG, P. - Dramaturgie des menschlichen Lebens.
595075: HEMELS, J. - De emancipatie van een dagblad. Geschiedeis van de Volkskrant.
602154: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
600537: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
589896: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
6837: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
20346: HEMINGWAY, E. - Haben und nichts-haben. Roman. Aus dem Amerikanischen übertr. von A. Horschitz-Horst. Umschlagentwurf von G. Böhmer.
621357: HEMINGWAY, E. - The old man and the sea.
598576: HEMPEL, C.G. - Éléments d'epistémologie. Traduction de B. Saint-Sernin.
616476: HEMPEL, C.G. - Grundzüge der Begriffsbildung in der empirischen Wissenschaft.
618107: HEMPEL, K.-H., JECK, S., MIETHE, U., A.O., (ED.) - Hoyerswerda. Geschichte und Geschichten aus Dörfern und Städten.
585165: HEMPEL, C.G. - Fundamentals of concept formation in empirical science.
596840: HEMPEL, C.G., OPPENHEIM, P. - Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie.
572152: HEMPEL, C.G., OPPENHEIM, P. - Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie.
5457: HEMPEL, C.G., OPPENHEIM, P. - Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsforschung und Psychologie.
612895: HEMSTERHUIS, F., SLUIS, J. VAN - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
618745: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
614385: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
600533: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
619250: HEMSTERHUIS, F., BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
604982: HENCKMANN, W., (HRSG.) - Ästhetik.
5463: HENDEL, S., (ED.) - The Soviet crucible. The Soviet system in theory and practice.
585983: HENDRIK VIII, GASQUET, F.A. - Henri VIII et les monastères anglais. Traduction française. Publiée avec l'authorisation de l'auteur par J. Lugné Philipon en collaboration avec le R.P. du Lac. 2 delen.
9360: HENDRIKS, J. - Prisma archeologie in de Lage Landen.
581517: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
586631: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
587318: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
610262: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Met een voorwoord van H. Kuitert.
620433: HENDRIX, G. - Conspectus bibliographicus sancti Bernardi ultimi Patrum 1989-1993.
619710: ZHANG HENG - Album of famous paintings of the Northern and Southern Song period (Synopsis).
575644: HENGEVELD, G.J.N. - Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië. Deel 1: 1914-1915.
609411: HENGSTENBERG, H.E. - Autonomismus und Transzendenzphilosophie.
612139: HENGSTENBERG, H.E. - Sein und Ursprünglichkeit. Zur philosophischen Grundlegung der Schöpfungslehre. Mit einem Vorwort von L.B. Geiger.
9546: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
580247: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
615141: HENKYS, R. , (HRSG.) - Die evangelischen Kirchen in der DDR. Beiträge zu einer Bestandsaufnahme.
585693: HENNE-AM RHYN, O. - Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Dritte verbesserte und ergänzte Auflage. Erster Band. Herkunft des Schweizervolkes, Entstehung und Ausbreitung der Eidegenossenschaft, Heldenkämpfe der Schweizer um Freiheit und um Ruhm. Von den ältesten Zeiten bis zur Losreissung der Schweiz vom deutschen Reiche (1499).
603265: HENNIG, J.L. - Bestiaire érotique.
608205: HENNIPMAN, P. - Welfare economics and the theory of economic policy. Edited by Donald Walker, Arnold Heertje and Hans van den Doel.
574042: HENNIPMAN, P., HEERTJE, A., LAMBERS, H.W., WOLFF, P. DE, (RED.) - Schaarste en welvaart. Opstellen aangeboden aan prof.dr. P. Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de universiteit van Amsterdam.
580781: HENNY, A.C. - Naar de bronnen van driestromenland. Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid.
614226: HENRIËT, HENK, VRIES, THEUN DE - Henriët. Met een inleiding tot het werk door prof.dr. J.Q. van Regteren Altena. En een levensbeschrijving van den kunstenaar door Theun de Vries.
613265: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
621347: HENRY, J. - The scientific revolution and the origins of modern science.
571819: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
615349: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
567154: HENSEL, S. - Die Familie Mendelsohn 1729-1847. Nach Briefen und Tagebüchern. Gekürzt und bearbeitet von K.A. Horst.
609009: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
615501: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
618921: HENSSEN, E.W.A., BRUIN,, LOKIN, J.H.A., (ED.) - Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel. Liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999).
620345: HENSTRA, D.J. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600-c.1500).
620406: HENTSCHEL, F., (ED.) - Musik - und die Geschichte der Philosophie und der Naturwissenschaften im Mittelalter. Fragen zur Wechselwirkung von 'Musica' und 'Philosophia' im Mittelalter.
621006: HENTZE, C. - Das Haus als Weltort der Seele. Ein Beitrag zur Seelensymbolik in China, Grossasien, Altamerika.
589519: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
607133: HERACLEIDES PONTICUS, GOTTSCHALK, H.B. - Heraclides of Pontus.
616827: HERACLITUS VAN EFEZE, MARCOVICH, M. - Eraclito frammenti. Introduzione, traduzione e commento a cura di Miroslav Marcovich. Traducione dall'Inglese di Piero Innocenti.
618671: HERACLITUS VAN EFEZE, PELS, E. - Vormen van opspraak. Taal en denkstructuren bij Herakleitos.
616818: HERACLITUS VAN EFEZE, CAPIZZI, A. - Eraclito e la sua leggenda. Proposta di una diversa lettura dei frammenti.
5798: HERBART, J.F. - Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Vierte Auflage nebst den Abweichungen der ersten bis dritten Auflage. Mit Einführung hrsg. von K. Häntsch.
584583: HERBART, J.F. - Pädagogische Schriften. Bearbeitet von K. Richter. 2 volumes
584861: HERBERT, S. - Impressionist cats. With 32 colour illustrations.
576424: HERBERT, J. - Wege zum Hinduismus. Aus dem Franz. und Engl. übertr. von E. von Pelet.
590218: HERBERTZ, R. - Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie.
593208: HERBIG, J. - Der Fluss der Erkenntnis. Vom mythischen zum rationalen Denken.
600275: HERCKENRATH, C.R.C., DORY, A. - Frans woordenboek. I. Frans-Nederlands. Herzien door H. Verrijn Stuart-Alma.
17870: HERDER, J.G., JOBST, M. - Herders Konzeption einer kritischen Literaturgeschichte in den 'Fragmenten'.
618732: HERDER, J.G., SIMON, R. - Das Gedächtnis der Interpretation. Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Ästhetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder.
20594: HERDER, J.G. - Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 4 volumes.
614890: HERDER, J.G. - Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume. Beigebunden: Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildenden Träume. 2 texts in one volume.
608152: HERDER, J.G., RICHTER, L., (HRSG.) - Johann Gottfried Herder im Spiegel seiner Zeitgenossen. Briefe und Selbstzeugnisse. Mit 41 Abbildungen.
2481: HERDER, J.G., ADLER, E. - Herder und die deutsche Aufklärung. Ins Deutsche übertragen von I. Fischer.
605857: HERDER, J.G. - Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Beytrag zu vielen Beyträgen des Jahrhunderts.
596614: HERDER, J.G., SMITS, E.J.F. - Herder's humaniteitsphilosophie.
17457: HERDER, J.G., SCHMITT, A.R. - Herder und Amerika.
572793: HERDER, J.G. - Briefe. Bearbeitet von W. Dobbek und G. Arnold. 10 volumes.
604568: HERESCH, E. - Alexej, der Sohn des letzten Zaren. 'Warum kann ich nicht sein wie andere Kinder...'. Biographie mit neuen Dokumenten.
575329: HERGEMÖLLER, B.U. - Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
598338: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
615129: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
575328: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
614039: HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) - Geschiedenis van Drenthe. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe.
617002: HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) - Geschiedenis van Drenthe + Annotatie. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe. 2 delen.
580742: HERKNER, H. - Die Arbeiterfrage. Eine Einführung. 2 volumes.
584518: HERLIN, H. - Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de 'St. Louis'
9010: HERM, G. - Der Aufstieg des Hauses Hohenzollern.
8932: HERM, G. - Glanz und Niedergang des Hauses Hohenzollern.
612870: HERMAN, B. - The optimal international division of labour.
618537: HERMAN, E. S. - Triumph of the market. Essays on economics, politics, and the media.
570331: HERMANN, I. - Psychoanalyse und Logik. Individuell-logische Untersuchungen aus der psychoanalytischen Praxis.
610899: HERMANN, GEORG - Jettchen Gebert. Roman.
620269: HERMANN, A.H. - A history of the Czechs.
600146: HERMANN, K., RIECK, H. - Christiane F. Verslag van een junkie vastgelegd. Voorwoord R. van Amerongen
616578: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
602384: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
582339: HERMANS, J.L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche unie.
585265: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
600807: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
598760: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
603669: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van het niet weten.
594967: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
616823: HERMANS, W.F. - Ik heb altijd gelijk.
594681: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
577686: HERMANS, J.M.M., PASTOOR, A. - De oudheid in handen. Klassieke handschiften in de Provinsjale & Buma Bibliotheek fan Fryslân. Fotografie: Erik en Petra Hesmerg.
595885: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
617778: HERMANS, W.F. - Hermans is hier geweest.
609185: HERMANS, H. - Oude meesters van de propaganda. Spotters, redenaars en predikers. Aristophanes, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.
587442: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
602236: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
601294: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
601287: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
588614: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
612779: HERMANS, D. , HOOGHIEMSTRA, D. , (RED.) - 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren'. Ooggetuigen van de koningen van Nederland 1813-1890.
601188: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
594682: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
620548: HERMANS, JOS M.M., HOEK, K. VAN DER, (RED.) - Boeken in de late middeleeuwen. Verslag van de Groningse codicologendagen 1992.
600156: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
595954: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen. Roman.
587661: HERMESDORF, B.H.D., CERUTTI, F.F.X., COOPMANS, J.P.A., GRINTEN, W.C.L. VAN DER, (RED.) - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenius aangeboden aan prof.mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de katholieke universiteit te Nijmegen.
593286: HERMET, G., (RED.) - Totalitarismes. En collaboration avec P. Hassner et J. Rupnik.
621492: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
614004: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
621456: HERMSEN, J.J. - Nomadisch narcisme. Sekse, liefde en kunst in het werk van Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann.
618550: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
595043: HERMUS, J. - Van clichés tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing
621012: HERNADI, P[. , (ED.) - What is literature? Edited with an introduction.
580459: HERNANDEZ, M.C. - La filosofía árabe.
617509: HERODOTUS - Herodotos. Herodoti historiarium libri IX recognovit et commentarium de dialecto Herodoti praemisit Guilielmus Dindorfus. Ctesiae Cnidii et chronographorum, Castoris, Eratosthenis, etc. Fragmenta dissertatione et notis illustrata a Carolo Mullero
605156: HERODOTUS, PEROWNE, S. - The life and times of Herod the great.
581520: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
601943: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
611290: HERODOTUS - Herodotean inquiries.
621191: HERODOTUS - Herodotus with an English translation by A.D. Godley. In four volumes.
598382: HERPEN, M. VAN - Marx en de mensenrechten. Politiek en ethiek van Rousseau tot Marx.
594032: HERPIGNY, H., SCHOUTERS-DECROLY, L., STARCK, V. - La franc-maçonnerie en questions. Dossier-catalogue de l'exposition. Realise par le centre d'action laique regionale Brabant Wallon.
616723: HERRICK, M. T. - Italian tragedy in the renaissance.
615983: HERRMANN, F.W. VON - Der Begriff der Phänomenologie bei Heidegger und Husserl.
569483: HERSCH, J. - Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens. Aus dem Französischen von F. Fischer und C. Freund.
600073: HERTEL, H. - Generation im Aufbruch. Im Herzen das Vaterland.
615772: HERTMANS, S. - Het bedenkelijke. Over het obscene in de cultuur.
603511: HERTZ, N. - De stille overname. Globalisering en het einde van de democratie
577490: HERTZ, N. - I.O.U. The debt threat and why we must defuse it.
577478: HERTZBERG, A., HIRT-MANHEIMER, A. - Joden. Identiteit en karakter van een volk
584677: HERTZBERGER, E. - Durch die Maschen des Netzes. Ein jüdisches Ehepaar im widerstand gegen die Nazis. Aus dem Holl. von der Autorin übers.
586296: HERWAARDEN, J. VAN, (RED.) - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
597824: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen.
595719: HERWIG, A.J. - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber. Geïllustreerd met 20 gekleurde platen, 53 zwart-wit platen en 112 tekeningen tussen de tekst.
572983: HERWIJNEN, G. VAN, (RED.) - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland. Samengesteld met medewerking van W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin.
584516: HERZBERG, J. - Brief aan wie niet hier is. Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
602571: HERZBERG, A.J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
612781: HERZBERG, A.J. - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
577496: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
609247: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
611195: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Kurella.
601708: HERZEN, A.I. - Vom anderen Ufer. Eingeleitet von Isaiah Berlin. Herausgegeben und mit einem Anhag versehen von A. Matthes. Aus dem Russischen von A. Kurella.
570307: HERZEN, A.I. - Erinnerungen. Aus dem Russischen übertragen, herausgegeben und eingeleitet von Otto Buek. Mit 8 Abbildungen. Complete in 2 volumes.
601383: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Kurella.
570494: HERZEN, A.I., PIROSCHKOW, V. - Alexander Herzen. Der Zusammenbruch einer Utopie. Geleitwort von F. Stepun.
588779: HERZFELD, H., KURZE, D., (HRSG.) - Aus Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft. Festschrift für Hans Herzfeld zum 80. Geburtstag. Im Auftrage des Friedrich-Meinecke-Instituts herausgegeben.
577477: HERZL, T., ELDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
600049: HERZL, T., ELDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
615866: HERZOG, D. - Cunning.
577497: HERZOG, C. - Living history. A memoir.
594646: HESCHEL, A.J., HARTENSVELD, F. - Het concept mens in het denken van Abraham Joshua Heschel en de betekenis daarvan voor onderwijs en opleiding.
619232: HESIODUS - Hesiodi. Theogonia opera et dies scutum. Edidit Friedrich Solmsen. Fragmenta selecta ediderunt R. Merkelbach et M.L. West. Editio altera.
616357: HESIODUS - Works & days. Edited with prolegomena and commentary by M.L. West.
7954: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
589893: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
611818: HESS, J.C., WIELENGA, F. , (RED.) - Duitsland en de moderne democratie 1871-1990.
13582: HESS-LÜTTICH, E.W.B. - Kommunikation als ästhetisches Problem. Vorlesungen zur angewandten Textwissenschaft.
589892: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
580719: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
573625: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
613227: HESSE, H., MILECK, J. - Hermann Hesse. Biography and bibliography. 2 volumes. Complete set.
568489: HESSE, H., (HRSG.) - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften.
621293: HESSE, M.B. - Forces and fields. The concept of action at a distance in the history of physics.
580740: HESSE, H. - Peter Camenzind. Erzählung.
594379: HESSEL, A. - A history of libraries
584365: HESSEN, J., (HRSG.) - Die Ewigkeitswerte der deutschen Philosophie. Ein philosophisches Brevier.
3633: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
576950: HESSEN, J. - Religionsphilosophie. 2 delen.
589899: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
572279: HESSEN, J. - Das Kausalprinzip.
4070: HESSMANN, P. - Namenforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet.
614986: HETTLING, M. , MÜLLER, M.G., (HRSG.) - Menschenformung in religiösen Kontexten. Visionen von der Veränderbarkeit des Menschen vom Mittellalter bis zur Gegenwart.
595294: HEUER, H.M. - Hax pax max. Wunder und Geheimnisse des Okkultismus.
620643: HEUITER, PONTUS DE, DIBBETS, G.R. - Nederduitse orthographie. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. G.R.W. Dibberts.
616132: HEUMAKERS, A., SMEETS, H., LANGE, S. DE - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
611816: HEUPEL, W.E. - Der sizilische Grosshof unter Kaiser Friedrich II. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie.
618614: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
14599: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
614396: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
15387: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
605955: HEUSDEN, B.P. VAN, JONGENEEL, E., (RED.) - De spiegel van Stendhal. Over de weergave van de werkelijkheid in literatuur.
616039: HEUSDEN, B. VAN - Literaire cultuur. Handboek.
606988: HEUSS, A. - Zur Theorie der Weltgeschichte.
605745: HEUSS, A. - 'Ideologiekritik' . Ihre theoretischen und praktischen Aspekte.
590672: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers: behelzende de oudheden, opkomsten, en benaamingen der steden, dorpen, en andere plaatzen van Vriesland: voorts de stichtingen der kerken, abdyen, kloosteren, kapellen, en andere gebouwen; mitsgaders hare oversten, geleerde en beroemde mannen van Vriesland, en vordere zaken tot deze provincie behoordende. Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door H.v.R(ijn) 2 delen.
611085: HEUSSI, K. - Kompendium der Kirchengeschichte. Unveränderter Nachdruck der dreizehnten, durch einen Literaturnachtrag ergänzten Auflage.
581730: HEUTERUS, PONTUS - Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica: de rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate familiae Habspurgicae et Autriacae liber singularis. Accessereque De veterum ac sui saeculi Belgico libri duo; aliaque. Nunc primum simul edita, opera atque industria viri docti recensita, & capitibus distincta.
612548: HEUTS, L. , REGT, H. DE - De filosofie twittercanon.
620817: HEUVEL, C.C. VAN DEN, TENSEN, W.J.C., (RED.) - Gedenkboek verzetsherdenkingskruis waarin opgenomen dragers verzetsherdenkingskruis.
577150: HEUVELMAN, A., STAAK, J.L.C. VAN DER, (RED.) - Communicatie over wetenschap en techniek.
576878: HEWES, G.W., (RED.) - Language origins. A bibliography. Second revised and enlarged edition. 2 delen compleet.
615307: HEXTER, J.H. - On historians. Reappraisals of some of the makers of modern history.
597173: HEYBOER, A., MEYDEN, H. VAN DER - De drie bruiden van Anton Heyboer. Met foto's gemaakt door Maria, Lotti, Marike en Anton Heyboer.
621640: HEYDE, L. - De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
621379: HEYDE, L. - Het gewicht van de eindigheid. Over de filosofische vraag naar God.
594569: HEYDEN, T. VAN DER, MICHON, Y., (RED.) - Nederland dichterbij. Kastelen.
581273: HEYER, C.J. DEN, HOUTMAN, C., LIETAERT PEERBOLTE, L.J., (RED.) - Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
569951: HEYER, G. - Generische Kenzeichnungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung.
602827: HEYERDAHL, T. - De Kon-Tiki expeditie. 8000 kilometers per vlot over de Grote Oceaan. Geautoriseerde vertaling uit het Noors van A. van Marken.
617961: HEYERDAHL, T. - Early man and the ocean. The beginning of navigation and seaborn civilization.
599480: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. Het mysterie van Paaseiland. Geautoriseerde vertaling uit het Noors door N.G. Visser, H.D. Baars en G. Baars-Jelgersma.
601537: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. The secret of Easter Island. English translation made under the personal supervision of the author.
3942: HEYM, S. - Die Papiere des Andreas Lenz. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von H. Zimnik. Revidierte Fassung.
17629: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
598115: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
604877: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. Complete in 3 volumes.
5920: HEYMANS, P.G. - Wikken en wegen. Enkele verkennende studies ten behoeve van theorievorming over de ontwikkeling van het moreel oordeel.
597056: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
609551: HEYMANS, G., DEKKER, K. - Gerard Heymans herlezen. Bewustzijn en methodologie.
3941: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
583663: HEYMANS, RICQUIER, G., GILSON, J., MALLEGHEM, VAN - Urbanisme in Belgisch Kongo.
568502: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
17633: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
14910: HEYMANS, G. - Inleiding in de metaphysica op grondslag der ervaring (Einführung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vert. door H. Tulner. Onder toezicht van L. Polak.
604812: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
609568: HEYMANS, G., VERWEY, G. - Gerard Heymans (1857-1930) en het Equilibriummodel. Wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonistische variant benevens Twee inedita van G. Heymans, met inleiding en bibliografie.
4925: HEYMANS, G., MEIJERING, P.H.T. - Een schijn-psychologie. Een kritische studie over de psychologie van Heymans en Wiersma.
614394: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
609961: HEYMANS, G. - Inleiding tot de speciale psychologie. 2 delen.
607008: HEYMANS, G., VISSER, H.J. - Temperament als determinant voor psychische klachten en welbevinden. De actuele betekenis van Heyman's persoonlijkheidspsychologie.
610381: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
4978: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
3104: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
12664: HEYMANS, G., HAVE, T.T. TEN - Heymans, de Groninger psychologie en de critiek van dr. Meyering. Met een inl. van Prof.dr. H.J.F.W. Brugmans.
599720: HEYN, PIET, ZUIDHOEK, A. - Piet Hein en de zilvervloot.
610641: HEYWORTH, P.L., (ED.) - Mediëval studies for J.A.W. Bennett.
594213: HIBBARD, H. - Masterpieces of western sculpture from medieval to modern.
620910: HIBBERT, C. - Rome. The biography of a city.
571762: HICHTUM, N. VAN - De jonge priiskeatser. In forhael for bern fen 12-80 jier. Met printsjes fen Tsjeard Bottema.
614171: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
582032: HICK, J. - Death and eternal life.
4224: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
1771: HICKMAN, L. - Modern theories of higher level predicates. Second intentions in the Neuzeit.
617637: HICKS, J. - Value and capital. An inquiry into some fundamental principles of economic theory.
613793: HICKS, J.R. - The social framework. An introduction to economics.
589121: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
613738: HIJMANS, E. - Mens, metaal, machine. Hun rol in onze behoeftevoorziening.
620359: HIJMANS, S.E. - Sol. The sun in the art and religions of Rome. 2 volumes.
581617: HILBRINK, C. - De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945.
12906: HILDEBRAND, D. VON - Situationsethik und kleinere Schrifen.
613214: HILDESHEIMER, A. - Die Welt der ungewohnten Dimensionen. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Zeichnungen von Alexander Wolf.
615582: HILDESHEIMER, A. - Die Welt der ungewohnten Dimensionen. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Zeichnungen von Alexander Wolf.
602336: HILDINGER, E. - Swords against the senate. The rise of the Roman army and the fall of the republic.
617534: HILHORST, H.W.A. - Religie in verandering. Een kritische analyse en evaluatie van de sociologische optiek van Peter L. Berger en Thomas Luckmann (with a summary in English).
617558: HILKER-SIEBENHAAR, C.,, STEINBERG, R. (ED.) - Bilder aus Berlin. Der Weg zur Deutschen Einheit.
617582: HILL, CH. - The century of revolution, 1603-1714.
609013: HILLE RIS LAMBERS, C. - De wijzen van het Oosten. Brahmanisme, - Boeddhisme, Chineesche philosophie,- Mazdeïsme.
583578: HILLEN, E. - Kampjongen. Herinneringen aan Java. Vert. H. Martherus.
601076: HILLESUM, E. - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt.
600016: HILLESUM, E. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen. Ingeleid dor J.G. Gaarlandt.
593928: HILPERT, K., HASENHÜTTL, G., (HRSG.) - Schöpfung und Selbstorganisation. Beiträge zum Gespräch zwischen Schöpfungstheologie und Naturwissenschaften.
1238: HILTBRUNNER, O. - Kleines Lexikon der Antike. Umfassend die griechisch-römische Welt von ihren Anfängen bis zum Beginn des Mittelalters (6.Jh. n.Chr.).
600801: HILTON, R. - Welding design and processes.
586069: HILTON, D.J., (ED.) - Contemporary science and natural explanation. Commonsense conceptions of causality.
575842: HIMMELFARB, G. - On looking into the abyss. Untimely thoughts on culture and society.
595663: HIMMELHEBER, U. - Zonder muziek waren wij slaven. Leven en liefde onder de negers. Ingeleid door J.W. Schulte Nordholt. In het Nederlands vertaald door L. Coutinho-Frensdorf.
607665: HINDLEY, G. - A history of roads.
615659: HINSKE, N. - Lebenserfahrung und Philosophie.
617790: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIII,1946.
617789: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIV,1947.
616414: HINTIKKA, J. - Knowledge and the known. Historical perpsectives in epistemology.
615951: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
614807: HINTIKKA, J., VANDAMME, F., (ED.) - Logic of discovery and logic of discourse.
8355: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
590829: HINTIKKA, J., (ED.) - Aspects of metaphor.
609885: HINTJES, J. - Analytische ethiek. Een kritische introductie.
616717: HIPPOCRATES, D, LEVINE, E. B. - Hippocrates.
608022: HIPPOKRATES, BUMA, J.T. - Hippokrates de Grote. Aantekeningen van Thessalos oudste zoon van 'de paardentemmer'.
615640: HIRSCH, W. - Law and economics. An introductory analysis.
3122: HIRSCH, W. - Über die Grundlagen einer universalen Methode der Philosophie.
610483: HIRSCH, S.R. - Horeb. A philosophy of jewish laws and observances
608770: HIRSCH, E. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. 5 volumes.
581358: HIRSCHBERGER, J. - Geschichte der Philosophie. II. Teil. Neuzeit und Gegenwart.
574211: HIRSCHFELD, M., BOHM, E. - Sexualerziehung. Der Weg durch Natürlichkeit zur neuen Moral.
609202: HIRSCHMAN, A.O. - A propensity to self-subversion.
620285: HIRSCHMANN, A.O. - The passions and the interests. Political arguments for capitalism before its triumph.
612131: HIRSHFELD, A.W. - Parallax. The race to measure the cosmos.
588451: HIRST, P.Q. - Durkheim, Bernard and epistemology.
6255: HIRST, P.H., PETERS, R.S. - The logic of education.
574322: HIRT, H. - Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Heimat und ihre Kultur. 2 volumes.
599754: HIRTH, W. - Handbuch des Segelfliegens. Mit einem Geleitwort von Generalleutnant Christiansen Korpsführer des NS-Fliegerkorps. Mit 156 Abbildungen.
616615: HISASHIGE, T. - Phénoménologie de la conscience de culpabilité. Essai de pathologie éthique. Présentation de Paul Ricoeur.
619406: HISCOCKS, R. - Poland. Bridge for the abyss? An interpretation of developments in post-war Poland.
601420: HISKES, J.W. - Westerwolde.
617210: HISTODATA, (RED.) - Het Rode Kruis en Zeeland. 125 jaar Rode Kruis. De Zeeuwse afdelingen.
581676: HEDENDAAGSCHE HISTORIE - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XIXde deel. Vervolgende de beschrying der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een landkaart, de plans der steden en met printverbeeldingen versierd.
615085: HITCHCOCK, H.R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
584569: HITLER, A., BULLOCK, A. - Hitler. Leven en ondergang van een tiran
619764: HITLER, A. - Hitlers tafelgesprekken
591520: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumentation: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
618610: HITLER, A., KERSHAW, I. - Hitler 1889 - 1936: Hubris.
620214: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumentation: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
619745: HITLER, A. , TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe.
595919: HITLER, A., BULLOCK, A. - Hitler. Eine Studie über Tyrannei. Mit 33 Abbildungen. Ungekürzte wohlfeile Ausgabe. Aus dem Englischen übertr. von W. und M. Pferdekamp.
613119: HITLER, A., FEST, J.C. - Hitler. Die Biographie.
585635: HIXON, L. - Living buddha zen.
609110: HLAWITSCHKA, E., SCHMID, K., TELLENBACH, G. , (RED.) - Libri Memoriales. 2 volumes.
587086: HOBANA, I., WEVERBERGH, J. - Ufo's from behind the iron curtain. Transl. A.D. Hills.
618663: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
620696: HOBBES, THOMAS - Elementa philosophica de cive. Auctore Thom. Hobbes Malmesburiensi.
608825: HOBBES, T. - Translations of Homer. Edited by Eric Nelson. Volume XXIV. Introductions; Iliad.
611588: HOBBES, T., TUCK, R. - Hobbes. Nederlandse vertaling: R. van Kappel.
621302: HOBBES, T., STEPHEN, L. - Hobbes.
620039: HOBBES, T., TUCK, R. - Hobbes. Nederlandse vertaling: R. van Kappel.
620605: HOBBES, T., SCHMITT, CARL - Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. Mit einem Anhang sowie einem Nachwort des Herausgebers.
608826: HOBBES, T. - Translations of Homer. Edited by Eric Nelson. Volume XXV. Odyssey.
610130: HOBBES, T., ADAMS, M., LEMMENS, W., (RED.) - Hobbes. In de schaduw van Leviathan.
606094: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
589840: HOBBES, T., SPRAGENS, T.A. - The politics of motion. The world of Thomas Hobbes. With a foreword by A. Flew.
619830: HOBBES, T. - Leviathan
590942: HOBHOUSE, L.T. - Sociology and philosophy. A centenary collection of essays and articles. With a preface by S. Caine and an introduction by M. Ginsberg.
617581: HOBSBAWM, E. - The age of empire, 1875-1914.
584227: HOBSON, J.A., FREEDEN, M., (ED.) - Reapraising J.A. Hobson. Humanism and welfare.
8185: HOCHE, H.U. - Einführung in das sprachanalytische philosophieren.
3695: HOCHHUTH, R. - Der Stellvertreter. Soldaten. Dramen. Mit 33 Diskussionsbeiträgen.
574520: HOCHHUTH, R. - Die Hebamme. Komödie. Erzählungen. Gedichte. Essays.
607899: HOCKETT, C.F. - The state of the art.
566931: HOCKETT, C.F. - The view from language. Selected essays 1948-1974.
586606: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
593148: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
617232: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
4104: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
620761: HODGES, W. - Logic. An introduction to elementary logic.
9606: HODGES, M., LACHS, J. - Thinking in the ruins. Wittgenstein and Santayana on contingency.
616861: HODGSON, G. - Capitalism, value and exploitation. A radical theory.
589114: HODGSON, D.H. - Consequences of utilitarianism. A study in normative ethics and legal theory.
614249: HÖDL, G. , CLASSEN, P. , (HRSG.) - Die Admonter Briefsammlung. Nebs ergänzenden Briefen.
566214: HOEBEL, E.A. - The law of primitive man. A study in comparative legal dynamics.
610886: HOECKE, W. VAN, WELKENHUYSEN, A., (ED.) - Love and marriage in the twelfth century.
596565: HOEF, K. VAN DER, TEELKEN, A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
617477: HOEFER, F.A. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
596674: HOEFNAGELS, L. - Honderd jaren druk in druk.
609227: HOEFNAGELS, H., (RED.) - Sociologie en maatschappijkritiek.
15859: HOEFNAGELS, H. - La sociologie face aux 'problèmes sociaux'. Préface de R. Aron.
16067: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
608781: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
585304: HOEK, S. VAN DER - Hopend op een beter leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen.
604413: HOEK-BEUGELING, S. - Emmen, het grote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
613953: HOEKEMA, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960).
592213: HOEKSTRA, W. - De blauwdruk. Feiten en ficties over DNA.
594037: HOEKSTRA, H. - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling.
16749: HOEKSTRA, S. - Het geloof des harten volgens het evangelie. Studiën en beelden.
609467: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
582822: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
590992: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
579985: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
612498: HOENERBACH, W. - Watima's Kitab ar-Ridda aus Ibn Hagar's Isaba. Ein Beitrag zur Geschichte des Abfalls der Araberstämme nach Muhammads Tod.
594004: HOENSBROECH, P. VON - 14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches. Mit dem Bilde des Verfassers. 2 delen.
595292: HOENSBROECH, P. VON - 14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches. Mit dem Bilde des Verfassers. 2 delen.
612960: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste biljartclub in Nederland 1897-1997.
604680: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
605476: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
615565: HOERSCHELMANN, T. - Theologische Ethik. Zu Begründungsproblematik christlicher Ethik in Kontext der discursiven Moraltheorie.
615972: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
589380: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
589379: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
14647: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
590061: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
18269: HOEVEN, J. VAN DER - Peilingen. Korte exploraties in wijsgerig stroomgebied.
600553: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
596260: HOEVEN, J. VAN DER, BRÜGGEMAN-KRUIJFF, A.T., GEERTSEMA, H.G., WILLEMSEN, M.F., (RED.) - 'Levensecht en bescheiden'. Essays over authenticiteit. Afscheidsbundel ter ere van prof. dr. Johan van der Hoeven.
588301: HOEVEN LEONHARD, L.M.C. VAN DER - Antar. Een oud-Arabisch epos.
4788: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
609203: HOEY, M. - On the surface of the discourse.
594673: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
618608: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd. Tweede druk.Compleet in 6 delen.
595479: HOFER, W. - Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Eine Studie über die internationalen Bezeihungen im Sommer 1939.
609173: HOFER, H. - Die Weltanschauungen der Neuzeit. Allgemeinverständlich dargestellt. Wohlfeile Volksausgabe.
617944: HOFF, J.H. VAN 'T, HORNIX, W.J. , MANNAERTS, S.H.W.M. , (ED.) - Van 't Hoff and the emergence of chemical thermodynamics. Centennial of the first Nobel prize for chemistry, 1900-2001. An annoted translation with comments of 'L'Équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. With invited papers. Dedicated to the memory of J.H. van 't Hoff (1852-1912) who was the first to receive a Nobel prize in chemistry in 1901, for his work in chemical dynamics and osmotic pressure in solutions.
595952: HOFF, B. VAN 'T, LUGARD, G.J. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
601392: HOFF, J.H. VAN 'T - Vorlesungen über theoretische und physikalische chemie. Erstes Heft: Die chemische Dynamik. Mit in den text eingedruckten Abbildungen.
597281: HOFF, R. - Het Midden-Oosten. Een politieke geschiedenis.
6380: HÖFFDING, H. - Lehrbuch der Geschichte der neueren Philosophie.
9287: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Sechste deutsche, nach der neunten, verkürzten dänischen Ausgabe.
618489: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Unter Mitwirkung des Verfassers nach der zweiten Dänischen Auflage übersetzt von F. Bendixen.
603619: HÖFFE, O. - Moral als Preis der Moderne. Ein Versuch über Wissenschaft, Technik und Umwelt.
620836: HÖFFE, O., (HRSG.) - Klassiker der Philosophie. Mit 23 Porträtabbildungen. 2 volumes.
616636: HÖFFE, O. - Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat.
613451: HOFFMAN, B.G. - The structure of tradtional Moroccan rural society.
612566: HOFFMAN, B.G. - The structure of traditional Moroccan rural society.
10314: HOFFMAN, P. - Violence in modern philosophy.
588018: HOFFMAN, R. - Language, minds and knowledge.
621196: HOFFMANN, E.T.A. - Poetische Werke in sechs Bänden. Complete in 6 volumes.
616217: HOFFMANN, H. - Mi-la Ras-pa. Sieben Legenden.
611815: HOFFMANN, H. - Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhunderts.
596930: HOFFMANN, F. - Bilderbibel. Hundert Lithographien von Felix Hoffmann.
607426: HOFFMANN, H. - The religions of Tibet
7518: HOFFMANN, E.T.A. - Magie. Mimus. Musik. Aus dem Gesamtwerk ausgewählt und eingeleitet von H.D. Kenter.
619314: HOFFMANN, E.T.A. - Briefwechsel. Gesammelt und erläutert von Hans von Müller und Friedrich Schnapp. Herausgegeben von Friedrich Schnapp. Complete in 3 volumes.
616075: HOFFMANN, E.T.A. - Erzählungen. Mit 137 Illustrationen von Josef Hegenbarth.
4420: HOFFMANN, H. - Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich. 2 volumes.
574438: HOFFMANN, E.T.A., GÜNZEL, K. - E.T.A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und Zeitdokumenten.
612553: HOFFMANN-LINKE, E. - Zwischen Nationalismus und Demokratie. Gestalten der französischen Vorrevolution.
574734: HOFFMANN, E.T.A., BEARDSLEY, C.M. - E.T.A. Hoffmann. Die Gestalt des Meisters in seinen Märchen.
596411: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Zweite Auflage
610231: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
7437: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
601614: HOFMAN, P. - De ruiters van Cortes. De verovering van Mexico.
617077: HOFMANNSTHAL, H. VON, SCHNITZLER, A., MELL, M. - Österreichisches Theater. 6 Theaterstücke.
603802: HOFMANNSTHAL, H. VON, KASCHNITZ, M.L., (HRSG.) - Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet. 2 delen.
607580: HOFMANNSTHAL, H. VON - Dramen. Herausgegeben von Götz Eberhard Hübner, Klaus-Gerhardt Pott, Christopher Michel, Michael Müller, Manfred Hoppe, Hans-Georg Dewitz, Klaus E. Bohnenkamp, Mathias Mayer, u.a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 16, 17, 18, 19, 20 . 19 volumes.
607485: HOFMANNSTHAL, H. VON - Gedichte 1, 2. Herausgegeben von Eugene Weber und Andreas Thomasberger. 2 volumes.
607487: HOFMANNSTHAL, H. VON - Erzählungen 1, 2. Herausgegeben von Ellen Ritter. 2 volumes.
607498: HOFMANNSTHAL, H. VON - Operndichtungen 4. Herausgegeben von Hans-Albrecht Koch.
607499: HOFMANNSTHAL, H. VON - Erfundene Gespräche und Briefe. Herausgegeben von Ellen Ritter.
15722: HOFMEISTER, A., SCHEIL, U., (HRSG.) - Festschrift Adolf Hofmeister zu 70. Geburtstage am 9. August dargebracht von seinen Schülern, Freunden und Fachgenossen.
619940: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band
580479: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
611695: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
603353: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
566218: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
590060: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C. - Einsicht in Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele. Ausgewählt und in Szene gesetzt. Aus dem Amerikanischen von U. Enderwitz.
619994: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band
590248: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Ned. vert. R. Jonkers.
616593: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
602919: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
617355: HOFSTADTER, DAN - The love affair as a work of art.
599085: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
600592: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
566170: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
620040: HOFSTEDE, G. - De beginselen der gereedschapswerktuigen en der metaalbewerking. Beknopt leerboek voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie. Bewerkt naar de geautoriseerde Nederlandsche uitgave van Prof. F.W. Hülle "Der Bau der Werkzeugmaschinen." Met 682 figuren en 26 tabellen.
621216: HOFSTEENGE, C. - De Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen. Onder redactie van H.J.W. Drijvers.
615166: HOFSTEENGE, C., MARTENS, T. , WECHGELAER, C. - George Martens en Alida Pot. Leven en werken. Onder redactie van prof.dr. H.J.W. Drijvers.
621172: HOFSTEENGE, C. - De Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen. Onder redactie van H.J.W. Drijvers.
592775: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
572401: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
590986: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
617407: HOFT, A. - Vissen ronde de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
590546: HOFTEN, R. VAN, JANSSEN, F. - 't hert is der uut. Een verhaal over de Nijmeegse knokkultuur tussen ± 1800 en 1940. Een doktoraalskriptie.
596723: HOGBEN, L. - Mensch und Wissenschaft. Die Entstehung und Entwicklung der Naturwissenschaft aus den sozialen Bedürfnissen. Ein Buch zur Weiterbildung. Herausgeber der deutschen Ausgabe J. Henry Wild. Mit Zeichnungen von J.F. Horrabin und Abbildungen im Text. Die Übersetzungen besorgten: P. Christoffel, M. Favarger, C. Grob, A.E. Meier, E. Müller, J.H. Wild. Complete in 2 volumes.
594352: HOGENDORP, G.K. VAN, REES, O. VAN - Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staatshuishoudkundige ten aanzien van Nederland. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen.
591159: HOGENDORP, G.K. VAN, HOGENDORP, F. VAN - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813. Nagelaten geschrift.
590568: HOGENDORP, G. VAN - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp. Uitgegeven door F. Kossmann. Met twee facsimiles.
589702: HOGENELST, D., OOSTROM, F.P. VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
617479: HOGENSTIJN, C.M. - Schrei niet bedrukte wees. Geschiedenis van het Deventer weeshuis en kinderhuis.
576409: HOGERVORST, S. - Staat en welzijn. Het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat.
618380: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
573157: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
611742: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge. Herausgegeben von D.E. Sattler. Complete in 12 volumes with cassette.
602070: HÖLDERLIN, F. - Onder een ijzeren hemel. Brieven
615570: HÖLDERLIN, F. , HOFFMEISTER, J. - Hölderlin und Hegel.
620344: HOLK, A.F.L. VAN - Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900).
449: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
586786: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
620925: HOLK, A.F.L. VAN - Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900).
9203: HOLK, L.J. VAN - De heilige wake. Een essay over den nood van onzen tijd.
621700: HOLLAK, J.H. A. , FLEISCHHACKER, L., (RED.) - Reflexiviteit en metafysica. Bijdragen aan het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. J.H.A. Hollak, georganiseerd door de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Twente gezamenlijk. Auteurs: Thomas Baumeister, Harm Boukema, Kees-Jan Brons, Jan Calis, Paul Cobben e.a.
615427: HOLLAND, N.N. - The critical I.
608741: HOLLAND, S. - The socialist challenge.
604378: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Nederzettingsvormen en -problemen in de groote Hongaarsche laagvlakte. Een Europees 'frontier' gebied.
8316: JOHANNES HOLLANDRINUS - Four tracts on logic (Suppositiones, Fallacie, Obligationes, Insolubilia). First critical edition from the manuscripts with an introduction and indices by E.P. Bos.
616616: HOLLENBACH, J. M. - Der Mensch als Entwurf. Seinsgemässe Erziehung in technisierter Welt.
15160: HOLLENBERG, M.J. - Logic and bisimulation. Met een samenvatting in het Nederlands.
574760: HÖLLERER, W., BENDER, H., (HRSG.) - Akzente. Zeitschrift für Dichtung. 20 years in 5 volumes.
17759: HÖLLHUBER, I. - Geschichte der italienischen Philosophie von den Anfangen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
598316: HOLLIS, M. - Models of man. Philosophical thoughts on social action.
604490: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
611102: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
596259: HOLLIS, M. - Invitation to philosophy.
579890: HOLLWEG, A. - Theologie und Empirie. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Sozialwissenschaften in den USA und Deutschland.
14634: HOLM, S. - Religionsphilosophie.
595315: HOLMA, H., LÅNGFORS, A., ITKONEN, L. - Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Annales academiae scientiarum Fennicae. Sarja/ser. B. Nid./tom. XV. No. 1-10. 10 afleveringen in 1 band.
607202: HOLMES, J.G., , WRIGHT, W.D., (ED.) - The perception and application of flashing lights. An international symosium held at Imperial College, London under the joint auspices of the National Illumination Committee of Great Britain and the applied optics secton Imperial College on 19-22 april 1971.
600057: HOLMES, R. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis
616054: HÖLSCHER, G. - Hundert Jahre J.P. Bachem. Buchdruckerei. Verlagsbuchhandlung. Zeitungsverlag. Mit einem Geleitwort von Karl Hoeber.
618319: HOLSTEGE, G., VELLEKOOP, J. - Achtergronden van de Nederlandse postzegelproductie tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog.
612418: HOLT, J.C. - Magna Carta.
612959: HOLTHUIS, P. - Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
574258: HOLTON, G., BLANPIED, W.A., (ED.) - Science and its public: the changing relationship.
611667: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
616425: HOLTON, G. - Thematic origins of scientific thought. Kepler to Einstein.
597837: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
616469: HOLTROP, M.W., VANTHOOR, W.F.V. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
616251: HOLTUS, G. , METZELTIN, M., SCHMITT, C., (HRSG.) - Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). Complete in 12 volumes.
615902: HOLTZ, LOUIS, LARDET, P. , (ED.) - La tradition vive. Melanges d'histoire des textes en l'honneur de Louis Holtz.
611176: HOLZ, ARNO - Werke. Herausgegeben von Wilhelm Emrich und Anita Holz. Complete in 7 volumes.
616038: HOLZ, HANS HEINZ - Tendensen in het europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk
621388: HOLZ, HANS HEINZ - De actualiteit van de metafysica. Bijdragen tot de geschiedenis en systematiek van de wijsbegeerte. Uit het Duits vertaald door I. van der Aart.
589288: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
621518: HOLZ, HANS HEINZ, KLENNER, H. , LOSURDO, D., LENSINK, J., BARTELS, J., (HRSG.) - Repraesentatio mundi. Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Heinz Holz.
14636: HOLZ, HANS HEINZ - Tendensen in het europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk
596607: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
615785: HOLZAMER, K. - Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens.
580568: HOLZAPFEL, R.M., ASTROW, W. - Rudolf Maria Holzapfel. Der Schöpfer des Panideal. Ein neues Leben. Mit einem Vorwort von R. Rolland.
587138: HOLZER, H. - Alternatieve geneeswijzen (Beyond medicine)
603847: HOLZER, H., (RED.) - Heksen en demonen. Alles over het bovennatuurlijke. Nederlandse vertaling door W. Witteveen.
591901: HOLZHAUSEN, W. - Lackkunst in Europa. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Mit 208 Abbildungen und 26 Farbtafeln.
15096: HOLZKAMP, K. - Wissenschaft als Handlung. Versuch einer neuen Grundlegung der Wissenschaftslehre.
569927: HÖLZLE, E. - Idee und Ideologie. Eine Zeitkritik aus universalhistorischer Sicht.
615824: HOLZMÜLLER, G. - Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften und der conformen Abbildungen, verbunden mit Anwendungen auf mathematische Physik. Mit 26 lithographischen Tafeln.
619317: SUNDAY AT HOME - The Sunday at Home: a family magazine for sabbath reading 1857.
621150: HOMERUS - Homeri Opera Omnia ex recensione et cum notis Samuelis Clarkii, accessit varietas lectionem MS Lips. et vratislav. et edd. veterum cura Io. Augusti Ernesti qui et suas notas adspersit. Editio secunda correctior et auctior. Complete in 5 volumes.
604823: HOMERUS - Illias. Übertragen von H. Rupé. Mit Urtext, Anhang und Karten. Complete in 2 volumes.
601095: HOMERUS, RAESSENS, A.L.J. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
600821: HOMERUS - Ilias. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door W.G. van der Weerd.
596968: HOMERUS - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Dierick Volckertsz. Coornhert. Verzorgd door T. Weevers.
602280: HOMMEL, H., LANDMAN-KASPER, J. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel der gezondheid
566469: HOMMES, J. - Dialektik und Politik. Vorträge und Aufsätze zur Philosophie in Geschichte und Gegenwart. Mit Einführung und Bibliografie hrsg. von U. Hommes.
1108: HOMMES, J. - Zwiespältiges Dasein. Die existenziale Ontologie von Hegel bis Heidegger.
586764: HOND, M. DE - Dr. Meijer de Hond 1882-1943. Bloemlezing uit zijn werk. Inleiding J. Meijer.
615101: HONDERICH, T. - How free are you? The determinism problem.
612609: HONDIUS, J.J.E. - Novae insctriptiones Atticae.
2998: HONECKER, M. - Sozialethik zwischen Tradition und Vernunft.
610129: HONEGGER, M. , (ED.) - Dictionnaire de la musique. Les hommes et leurs oeuvres. 2 volumes. Complete.
613883: HONEMANN, V. , TOMASEK, T. , (HRSG.) - Germanistische Mediävistik.
594417: HONNEF, K. - Contemporary art.
607463: HONOUR, H. - The new golden land. European images of America from the discoveries to the present time.
615078: HONOUR, H. - Romanticism.
604407: HONOUR, H., FLEMING, J. - A world history of art.
610876: HONY, H.C. - A Turkish-English dictionary. With the advice of Fahir Iz. Second edition.
586023: CORNELIUS DE HOOFDMAN - De hoofdman, in drie boeken. Met plaaten.
610434: HOOFF, J.A.R.A.M. , BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, RABBIE, J.M. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
609089: HOOFT, P.C., VEENSTRA, F. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen.
605570: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort. Samengesteld en ingeleid door M. Nijhoff.
602097: HOOFT, P.C., TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P.C. Hooft.
593787: HOOFT, P.C., SCHELTEMA, JACOBUS - Redevoering over de brieven van Pieter Corneliszoon Hooft.
589755: HOOFT, P.C. - Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. 2 delen.
603673: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange.
568265: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
610342: HOOFT, P.C. - P.C. Hoofts Reis-Heuchenis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange met medewerking van A.J. Huijskes.
612087: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse hisotorien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
566832: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
581894: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
17751: HOOGERWERF, A. - Politiek als evenwichtskunst. Dilemma's rond overheid en markt.
617212: HOOGLAND, P. - Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad. Met omslagtekening van Albert Hahn Jr.
579696: HOOGSTAD, J.H. - Time tracks. Tijdsporen (met een samenvatting in het Nederlands).
606423: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
610990: HOOGSTRATEN, H.D. - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie.
619320: HOOGVLIET, A. - Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk.
4076: HOOK, S., (ED.) - Language and philosophy. A symposium.
613090: HOOK, S. - The quest for being and other studies in naturalism and humanism.
583868: HOOP SCHEFFER, D. DE, KLANT-VLIELANDER-HEIN, A.J., (RED.) - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda. 16 augustus/29 oktober Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum Amsterdam.
597699: HOOP, J.H. VAN DER - Verspreide geschriften. Uit de nalatenschap.
615356: HOOP, S. DE - Met vallen en opstaan. Vijf jaar Nederlands hulpbeleid in Midden- en Oost-Europa (1989-1993).
614892: HOORN, H. VAN - Een kaarsvlam in de tocht. Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme. Bijeengebracht.
581793: HOORNIK, E., HILGERSOM, A., (RED.) - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols.
594327: HOOTZ, R., (HRSG.) - Kunstdenkmäler in den Niederlanden. Ein Bildhandbuch.
618128: HOOYKAAS, R., ALBUQUERQUE, L. DE, PALM, L.C., VERDENIUS, W.J. - Symposium. Hooykaas and the history of science held on 3 and 4 march 1977 at the Utrecht state university.
600921: HOOYKAAS, C., (RED.) - De kluizenaar. Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal, vertaald en ingeleid.
587627: HOOYKAAS, C., (RED.) - De kluizenaar. Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal, vertaald en ingeleid.
604419: HOPCROFT, R.L. - Regions, institutions, and agrarian change in European history.
614020: HOPKINS, J. - Emptiness in the Mind-Only school of buddhism. Dynamic responses to Dzong-ka-ba's The essence of eloquence: I.
614869: HOPKINS, A.A., (ED.) - The scientific American Cyclopedia of receipts, notes and queries. Revised edition.
610329: HOPKINS, J. - Gevoel voor leven. Met een voorwoord van Zijne Heiligheid de Dalai Lama
600833: HOPKINS, G.M., NOPPEN, L.M. VAN - Gerald Manley Hopkins. The wreck of the Deutschland.
584643: HOPKINS, J. - The tantric distinction. An introduction to Tibetan buddhism. Ed. by A.C. Klein.
616253: HOPKINS, HARRY, SHERWOOD, R.E. - De wereldmacht van het Witte Huis. De geheime documenten van Harry Hopkins Roosevelts rechterhand. Geautoriseerde vertaling van B. Koning. 2 delen.
620534: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M. - La plus ancienne version Latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase. Édtude de critique textuelle.
614830: HOPPESTEYN, A., REGT, JAN DE, HENNEBO, ROBERT - Mengelpoëzy bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen. Bijgevoegd: (Jan de Regt) Mengel-dichten en kluchtspel de Nachtwachts en Slegten-tyd. Bijgervoegd: (Hennebo)Rouwklachten van den Heere Jacobus Veenhuysen beneevens De lof der jenever. Eerste en tweede deel. Gecorrigeerd en van veel fauten gezuyverd. Met koperen platen versierd
621147: HORATIUS, FRAENKEL, E. - Horace.
583626: HORATIUS - Epistola ad Pisones. Edidit et annotatione illustravit P.H. Peerlkamp.
618528: HORGAN, J. - The undiscovered mind. How the brain defies replication, medication, and explanation.
576121: HORKEN, H.K. - Ex nocte lux. Enträtselte Urgeschichte im Licht jüngster Forschung.
609856: HORKHEIMER, M. - Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie. Ausgewählte Essays.
610197: HORKHEIMER, M. - Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung. Notizen in Deutschland. Herausgegeben von Werner Brede. Einleitung von Alfred Schmidt.
587844: HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. - Sociologica II. Reden und Vorträge.
615185: HORKHEIMER, M., MARCUSE, H. - Filosofie en kritische theorie
586515: HORKHEIMER, M., SCHMIDT, A., ALTWICKER,N., (HRSG.) - Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung.
596603: HORKHEIMER, M. - Autoriteit en gezin
620862: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. Herausgegeben von A. Schmidt.
606417: HORKHEIMER, M. - Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Herausgegeben von A. Schmidt. Complete in 2 volumes.
602028: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. Herausgegeben von A. Schmidt.
620863: HORKHEIMER, M. - Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Herausgegeben von A. Schmidt. Complete in 2 volumes.
620861: HORKHEIMER, M. - Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung. Notizen in Deutschland. Herausgegeben von Werner Brede. Einleitung von Alfred Schmidt.
587625: HORKHEIMER, M. - Die Juden und Europa. Autoritärer Staat. Vernunft und Selbsterhaltung 1939-1941.
617517: HORN, GEORG - Historiae philosophicae libri septem. Quibus de origine, successione, sectis & vitae philosophorum ab orbe conditio ad nostram aetatem agitur.
574759: HORN, W.O. VON, (HRSG.) - Die Spinnstube. Geschichten aus den Volksbüchern für die Jahre 1849 bis 1860. Mit Bildern nach Holzschnitten von Ludwig Richter und sechs Stahlstichen von Ludwig Richter, Vautier u.a. Ausgewählt und überarbeitet von K.M. Schiller. 6 volumes.
589124: HORNEY, K., (RED.) - Is een psycho-analyse voor U gewenst? Een serie lezingen. Geautor. vert. E. Veegens-Latorf.
11537: HORNUNG, E. - Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen.
576956: HOROSZ, W., CLEMENTS, T., (ED.) - Religion and human purpose. A cross disciplinary approach.
601703: HOROSZ, W. - Search without idols.
1595: HOROSZ, W. - Search without idols.
614154: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
607292: HOROWITZ, I.L. - Behemoth. Main currents in the history and theory of political sociology.
2536: HOROWITZ, N.H. - To utopia and back: the search for life in the solar system.
9876: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
9804: HOROWITZ, D. - State in the making
614153: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
595087: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen.
619135: HORST, I.B. , (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands.
603647: HORST, H. VAN DER - The low sky. Understanding the Dutch
604678: HORST, H. VAN DER - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
581747: HORST, C. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erste Abteilung Architektur in den Niederlanden. Erster Teil Architektur in der Malerei und Innenarchitektur. Mit 1 Lichtdrucktafel und 149 Abbildungen.
587912: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
574797: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
603236: HORST, A.J. VAN DER - Tuinvijvers en waterpartijen. Aanleg en onderhoud van allerlei soorten tuinvijvers, met een uitgebreide plantenkeuze. Met foto's van P. Perderau.
619130: HORST, I.B. , (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands.
597174: HORST, H. VAN DER - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
619129: HORST, I.B. , (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands.
588544: HORTHEMELS, J., SASSEN, F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
579953: HORVATH, C. VON - Raum und Zeit im Lichte der speziellen Relativitätstheorie. Versuch eines synthetischen Aufbaus der speziellen Relativitätstheorie. Mit 8 Textabbildungen und einem Bildnis.
595742: HÖRZ, H., PÖLTZ, H.D., (RED.) - Philosophische Probleme der Physik.
571123: HOSELITZ, B.F., (ED.) - Theories of economic growth.
616363: HOSMER, J.K. - Outcome of the civil war 1863-1865. With maps.
616364: HOSMER, J.K. - The appeal to arms 1861-1863. With maps.
616365: HOSMER, J.K. - The Jeffersonian system 1801-1811. With maps.
605490: HOSPERS, J., (ED.) - Readings in introductory philosophical analysis.
583367: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
588276: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
608533: HOSSON, J.T.M. DE, BRONSVELD, P., KUBBINGA, H., (ED.) - Festschrift in honor of Jeff Th.M. de Hosson on the occasion of thre 35th anniversary of his nomination as professor of applied physics-materials science at the University of Groningen by Royal Decree of 6 october 1977.With the help of Mikhail Dutka, Vasek Ocelik, Yutao Pei, Anatoly Turkin, and David Vainchtein.
611519: HOUBEN, J.J., LAMOTTE, E., MULLIE, J.L., SCHARPÉ, A. - De oosterse mens. Met inleiding en nawoord door Prof. dr. R. Dellaert.
619512: HOUDT, T. VAN, PAPY, J., TOURNOY, G., MATHEEUSSEN, C., (ED.) - Self-presentation and social identification. The rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times.
612412: HOUGHTON, W.E. - The Victorian frame of mind 1830-1870.
616489: HOUTEN, S. VAN - Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894). Eerste periode. Tot aan den dood van Thorbecke (1869-1872).
9860: HOUTEN, B.C. VAN - Tussen aanpassing en kritiek. De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie.
587587: HOUTEN, B.C. VAN - Tussen aanpassing en kritiek. De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie.
590075: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
590102: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
607969: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
5030: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
582366: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
603273: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
591372: HOUTTE, J.A. - Economische en sociale geschiedenis van de lage landen.
613641: HOUTTE, J.A. VAN - Het verleden van Europa. Twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis.
599844: HOUTTE, J.A. VAN - Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800
585356: HOUVEN, G. VAN DER - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandsche Metaalwerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936.
591158: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door F. van Vinckenroye. 3 delen compleet.
615872: HOUWEN, L.A.J.R. , (ED.) - Animals and the symbolic in mediaeval art and literature.
601527: HOUWEN, L.A.J.R., MACDONALD, A.A., MAPSTONE, S.L., (ED.) - A palace in the wild. Essays on vernacular culture and humanism in late-medieval and renaissance Scotland.
598431: HOVEN, M.A. VAN DEN - A claim for reasonable morality. Commonsense morality in the debate on the limits of morality. Een pleidooi voor redelijke moraal. Commonsense moraal in het debat aangaande de 'grenzen van moraal' (Met een samenvatting in het Nederlands).
576022: HOVING, J. - De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap. Bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White.
575659: HOVING, B., OOSTENBRUG-HOVING, G.J., SANDERS, R., EGGENS, H., LESSCHEN, H.J. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
577284: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
619083: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
601277: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
588607: HOWARD, R.J. - Three faces of hermeneutics. An introduction to current theories of understanding.
618521: HOWARD, N. - Paradoxes of rationality: theory of metagames and political behavior.
591342: HÖWELER, C. - XYZ der muziek.
621188: HOWELL, W.S. - Eighteenth-century British logic and rhetoric.
595199: HOWES, M. - Amulets.
603854: HOYACK, L. - Klinkend heelal. Natuur- en geestesphilosophische synthese op mystiek-religieusen grondslag.
593600: HOYLE, F. - A decade of decison.
600268: HOYLE, F. - The nature of the universe. A series of broadcast lectures.
10059: HOYLES, J. - The edges of Augustanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
621287: HRABANUS MAURUS, MÜLLER, H.G. - Hrabanus Maurus - De laudibus sancta crucis. Studien zur Überlieferung und Geistesgeschichte mit dem Faksimile-Textabdruck aus Codex Reg. Lat. 124 der vatikanischen Bibliothek.
598970: HRDY, S.B. - Mother nature. Natural selection and the female of the species.
606398: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
606992: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
597844: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
597071: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
576373: HSÜN, LU, SUNG-K'ANG, HUANG - Lu Hsün and the new culture movement of modern china.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

9/13