Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
622754: HERMES TRISMEGISTUS, HUDRY, F. (ED.) - Liber viginti quattuor philosophorum.
587661: HERMESDORF, B.H.D., CERUTTI, F.F.X., COOPMANS, J.P.A., GRINTEN, W.C.L. VAN DER, (RED.) - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenius aangeboden aan prof.mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de katholieke universiteit te Nijmegen.
623198: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Uitgegeven door Mr. P.J.Verdam.
593286: HERMET, G., (RED.) - Totalitarismes. En collaboration avec P. Hassner et J. Rupnik.
621492: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
614004: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
618550: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
621012: HERNADI, P[. , (ED.) - What is literature? Edited with an introduction.
617509: HERODOTUS - Herodotos. Herodoti historiarium libri IX recognovit et commentarium de dialecto Herodoti praemisit Guilielmus Dindorfus. Ctesiae Cnidii et chronographorum, Castoris, Eratosthenis, etc. Fragmenta dissertatione et notis illustrata a Carolo Mullero
605156: HERODOTUS, PEROWNE, S. - The life and times of Herod the great.
581520: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
601943: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
611290: HERODOTUS - Herodotean inquiries.
621191: HERODOTUS - Herodotus with an English translation by A.D. Godley. In four volumes.
594032: HERPIGNY, H., SCHOUTERS-DECROLY, L., STARCK, V. - La franc-maçonnerie en questions. Dossier-catalogue de l'exposition. Realise par le centre d'action laique regionale Brabant Wallon.
616723: HERRICK, M. T. - Italian tragedy in the renaissance.
615983: HERRMANN, F.W. VON - Der Begriff der Phänomenologie bei Heidegger und Husserl.
569483: HERSCH, J. - Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens. Aus dem Französischen von F. Fischer und C. Freund.
622549: HERSFELD, LAMPERT VON - Annalen. Neu übersetzt von Adolf Schmidt. Erläutert von Wolfgang Dietrich Fritz.
600073: HERTEL, H. - Generation im Aufbruch. Im Herzen das Vaterland.
577490: HERTZ, N. - I.O.U. The debt threat and why we must defuse it.
577478: HERTZBERG, A., HIRT-MANHEIMER, A. - Joden. Identiteit en karakter van een volk
584677: HERTZBERGER, E. - Durch die Maschen des Netzes. Ein jüdisches Ehepaar im widerstand gegen die Nazis. Aus dem Holl. von der Autorin übers.
586296: HERWAARDEN, J. VAN, (RED.) - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
597824: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen.
572983: HERWIJNEN, G. VAN, (RED.) - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland. Samengesteld met medewerking van W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin.
584516: HERZBERG, J. - Brief aan wie niet hier is. Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
602571: HERZBERG, A.J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
612781: HERZBERG, A.J. - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
577496: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
609247: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
611195: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Kurella.
601708: HERZEN, A.I. - Vom anderen Ufer. Eingeleitet von Isaiah Berlin. Herausgegeben und mit einem Anhag versehen von A. Matthes. Aus dem Russischen von A. Kurella.
570307: HERZEN, A.I. - Erinnerungen. Aus dem Russischen übertragen, herausgegeben und eingeleitet von Otto Buek. Mit 8 Abbildungen. Complete in 2 volumes.
601383: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Kurella.
570494: HERZEN, A.I., PIROSCHKOW, V. - Alexander Herzen. Der Zusammenbruch einer Utopie. Geleitwort von F. Stepun.
588779: HERZFELD, H., KURZE, D., (HRSG.) - Aus Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft. Festschrift für Hans Herzfeld zum 80. Geburtstag. Im Auftrage des Friedrich-Meinecke-Instituts herausgegeben.
577477: HERZL, T., ELDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
615866: HERZOG, D. - Cunning.
577497: HERZOG, C. - Living history. A memoir.
594646: HESCHEL, A.J., HARTENSVELD, F. - Het concept mens in het denken van Abraham Joshua Heschel en de betekenis daarvan voor onderwijs en opleiding.
619232: HESIODUS - Hesiodi. Theogonia opera et dies scutum. Edidit Friedrich Solmsen. Fragmenta selecta ediderunt R. Merkelbach et M.L. West. Editio altera.
616357: HESIODUS - Works & days. Edited with prolegomena and commentary by M.L. West.
589893: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
611818: HESS, J.C., WIELENGA, F. , (RED.) - Duitsland en de moderne democratie 1871-1990.
7954: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
589892: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
573625: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
613227: HESSE, H., MILECK, J. - Hermann Hesse. Biography and bibliography. 2 volumes. Complete set.
623022: HESSE, HERMANN - Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Complete in 12 volumes.
568489: HESSE, H., (HRSG.) - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften.
621293: HESSE, M.B. - Forces and fields. The concept of action at a distance in the history of physics.
580740: HESSE, H. - Peter Camenzind. Erzählung.
623306: HESSELING, D.C., PERNOT, H. , (ED.) - Poèmes prodromiques en grec vulgaire.
584365: HESSEN, J., (HRSG.) - Die Ewigkeitswerte der deutschen Philosophie. Ein philosophisches Brevier.
3633: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
576950: HESSEN, J. - Religionsphilosophie. 2 delen.
589899: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
572279: HESSEN, J. - Das Kausalprinzip.
4070: HESSMANN, P. - Namenforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet.
623086: HETTEMA, T.L. - Reading for good. Narrative theology and ethics in the Joseph story from the perspective of Ricoeur's hermeneutics.
614986: HETTLING, M. , MÜLLER, M.G., (HRSG.) - Menschenformung in religiösen Kontexten. Visionen von der Veränderbarkeit des Menschen vom Mittellalter bis zur Gegenwart.
595294: HEUER, H.M. - Hax pax max. Wunder und Geheimnisse des Okkultismus.
620643: HEUITER, PONTUS DE, DIBBETS, G.R. - Nederduitse orthographie. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. G.R.W. Dibberts.
616132: HEUMAKERS, A., SMEETS, H., LANGE, S. DE - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
611816: HEUPEL, W.E. - Der sizilische Grosshof unter Kaiser Friedrich II. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie.
618614: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
14599: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
614396: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
15387: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
605955: HEUSDEN, B.P. VAN, JONGENEEL, E., (RED.) - De spiegel van Stendhal. Over de weergave van de werkelijkheid in literatuur.
616039: HEUSDEN, B. VAN - Literaire cultuur. Handboek.
606988: HEUSS, A. - Zur Theorie der Weltgeschichte.
605745: HEUSS, A. - 'Ideologiekritik' . Ihre theoretischen und praktischen Aspekte.
622696: HEUSSEN, H.F. VAN (H.V.H.), RIJN, H. VAN (H.V.R.), MIERIS, FRANS VAN - Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien: vijfde deel. Behelzende de outheden en gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers. Waar agter, bij wijze van een nabericht, gevoegt is een beknopte historie van Vriesland, tot onze tijden toe. Van Groeningen, en Groningerland, als mede van het land van Drent. In 't Latijn beschreeven door den heer H.V.R. In 't Nederduits overgezet en met aantekeningen opgeheldert door H.V.R. Bijgevoegd: Zesde deel. Behelzende de outheden en gestichten van Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen, en alle onderhoorige dorpen. Hier komt by een korte verhandeling van het geld, zijn oorspronk, gewigt, waarde, groote en gedaante enz. By wat volkeren het eerst in gwoonte gebragt is: zoo by de Hebreen, Grieken, Romeynen, Fransen en Nederlanderen, en wel inzonderheit in 't stift Utrecht, met de afbeeldingen der eerste, en oudste munten in 't zelve geslaagen (...). Nooit voor dezen in 't licht gegeven, en by den anderen vergaderd door Frans van Mieris.
590672: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers: behelzende de oudheden, opkomsten, en benaamingen der steden, dorpen, en andere plaatzen van Vriesland: voorts de stichtingen der kerken, abdyen, kloosteren, kapellen, en andere gebouwen; mitsgaders hare oversten, geleerde en beroemde mannen van Vriesland, en vordere zaken tot deze provincie behoordende. Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door H.v.R(ijn) 2 delen.
611085: HEUSSI, K. - Kompendium der Kirchengeschichte. Unveränderter Nachdruck der dreizehnten, durch einen Literaturnachtrag ergänzten Auflage.
581730: HEUTERUS, PONTUS - Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica: de rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate familiae Habspurgicae et Autriacae liber singularis. Accessereque De veterum ac sui saeculi Belgico libri duo; aliaque. Nunc primum simul edita, opera atque industria viri docti recensita, & capitibus distincta.
612548: HEUTS, L. , REGT, H. DE - De filosofie twittercanon.
577150: HEUVELMAN, A., STAAK, J.L.C. VAN DER, (RED.) - Communicatie over wetenschap en techniek.
576878: HEWES, G.W., (RED.) - Language origins. A bibliography. Second revised and enlarged edition. 2 delen compleet.
615307: HEXTER, J.H. - On historians. Reappraisals of some of the makers of modern history.
597173: HEYBOER, A., MEYDEN, H. VAN DER - De drie bruiden van Anton Heyboer. Met foto's gemaakt door Maria, Lotti, Marike en Anton Heyboer.
621640: HEYDE, L. - De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
621379: HEYDE, L. - Het gewicht van de eindigheid. Over de filosofische vraag naar God.
581273: HEYER, C.J. DEN, HOUTMAN, C., LIETAERT PEERBOLTE, L.J., (RED.) - Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
569951: HEYER, G. - Generische Kenzeichnungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung.
617961: HEYERDAHL, T. - Early man and the ocean. The beginning of navigation and seaborn civilization.
599480: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. Het mysterie van Paaseiland. Geautoriseerde vertaling uit het Noors door N.G. Visser, H.D. Baars en G. Baars-Jelgersma.
601537: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. The secret of Easter Island. English translation made under the personal supervision of the author.
3942: HEYM, S. - Die Papiere des Andreas Lenz. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von H. Zimnik. Revidierte Fassung.
17629: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
598115: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
604877: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. Complete in 3 volumes.
5920: HEYMANS, P.G. - Wikken en wegen. Enkele verkennende studies ten behoeve van theorievorming over de ontwikkeling van het moreel oordeel.
597056: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
3941: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
583663: HEYMANS, RICQUIER, G., GILSON, J., MALLEGHEM, VAN - Urbanisme in Belgisch Kongo.
568502: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
17633: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
14910: HEYMANS, G. - Inleiding in de metaphysica op grondslag der ervaring (Einführung in die Metaphysik). Naar den derden Duitschen druk vert. door H. Tulner. Onder toezicht van L. Polak.
604812: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
609568: HEYMANS, G., VERWEY, G. - Gerard Heymans (1857-1930) en het Equilibriummodel. Wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonistische variant benevens Twee inedita van G. Heymans, met inleiding en bibliografie.
4925: HEYMANS, G., MEIJERING, P.H.T. - Een schijn-psychologie. Een kritische studie over de psychologie van Heymans en Wiersma.
614394: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
607008: HEYMANS, G., VISSER, H.J. - Temperament als determinant voor psychische klachten en welbevinden. De actuele betekenis van Heyman's persoonlijkheidspsychologie.
610381: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
4978: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
3104: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
622919: HEYN, PIET - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband. Met portret. 1 kaart en 2 facsimiles.
599720: HEYN, PIET, ZUIDHOEK, A. - Piet Hein en de zilvervloot.
610641: HEYWORTH, P.L., (ED.) - Medieval studies for J.A.W. Bennett.
620910: HIBBERT, C. - Rome. The biography of a city.
571762: HICHTUM, N. VAN - De jonge priiskeatser. In forhael for bern fen 12-80 jier. Met printsjes fen Tsjeard Bottema.
614171: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
4224: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
1771: HICKMAN, L. - Modern theories of higher level predicates. Second intentions in the Neuzeit.
623032: HICKS, J.R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
617637: HICKS, J. - Value and capital. An inquiry into some fundamental principles of economic theory.
613793: HICKS, J.R. - The social framework. An introduction to economics.
589121: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
623413: HIGGIN, G., (RED.) - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten. Nederlandse vertaling.
613738: HIJMANS, E. - Mens, metaal, machine. Hun rol in onze behoeftevoorziening.
12906: HILDEBRAND, D. VON - Situationsethik und kleinere Schrifen.
613214: HILDESHEIMER, A. - Die Welt der ungewohnten Dimensionen. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Zeichnungen von Alexander Wolf.
615582: HILDESHEIMER, A. - Die Welt der ungewohnten Dimensionen. Versuch einer gemeinverständlichen Darstellung der modernen Physik und ihrer philosophischen Folgerungen. Mit einem Vorwort von Werner Heisenberg. Zeichnungen von Alexander Wolf.
617534: HILHORST, H.W.A. - Religie in verandering. Een kritische analyse en evaluatie van de sociologische optiek van Peter L. Berger en Thomas Luckmann (with a summary in English).
623365: HILKA, A, SCHUMANN, O. , (HRSG.) - Carmina Burana. Mit Benutzung der Vorarbeiten Wilhelm Meyers kritisch herausgegeben. 4 volumes.
617558: HILKER-SIEBENHAAR, C.,, STEINBERG, R. (ED.) - Bilder aus Berlin. Der Weg zur Deutschen Einheit.
622582: HILL, A.V. - The ethical dilemma of science and other writings.
617582: HILL, CH. - The century of revolution, 1603-1714.
609013: HILLE RIS LAMBERS, C. - De wijzen van het Oosten. Brahmanisme, - Boeddhisme, Chineesche philosophie,- Mazdeïsme.
583578: HILLEN, E. - Kampjongen. Herinneringen aan Java. Vert. H. Martherus.
600016: HILLESUM, E. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen. Ingeleid dor J.G. Gaarlandt.
593928: HILPERT, K., HASENHÜTTL, G., (HRSG.) - Schöpfung und Selbstorganisation. Beiträge zum Gespräch zwischen Schöpfungstheologie und Naturwissenschaften.
586069: HILTON, D.J., (ED.) - Contemporary science and natural explanation. Commonsense conceptions of causality.
575842: HIMMELFARB, G. - On looking into the abyss. Untimely thoughts on culture and society.
607665: HINDLEY, G. - A history of roads.
615659: HINSKE, N. - Lebenserfahrung und Philosophie.
617790: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIII,1946.
617789: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIV,1947.
616414: HINTIKKA, J. - Knowledge and the known. Historical perpsectives in epistemology.
615951: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
614807: HINTIKKA, J., VANDAMME, F., (ED.) - Logic of discovery and logic of discourse.
8355: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
590829: HINTIKKA, J., (ED.) - Aspects of metaphor.
609885: HINTJES, J. - Analytische ethiek. Een kritische introductie.
616717: HIPPOCRATES, D, LEVINE, E. B. - Hippocrates.
608022: HIPPOKRATES, BUMA, J.T. - Hippokrates de Grote. Aantekeningen van Thessalos oudste zoon van 'de paardentemmer'.
615640: HIRSCH, W. - Law and economics. An introductory analysis.
3122: HIRSCH, W. - Über die Grundlagen einer universalen Methode der Philosophie.
610483: HIRSCH, S.R. - Horeb. A philosophy of jewish laws and observances
608770: HIRSCH, E. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. 5 volumes.
581358: HIRSCHBERGER, J. - Geschichte der Philosophie. II. Teil. Neuzeit und Gegenwart.
574211: HIRSCHFELD, M., BOHM, E. - Sexualerziehung. Der Weg durch Natürlichkeit zur neuen Moral.
609202: HIRSCHMAN, A.O. - A propensity to self-subversion.
588451: HIRST, P.Q. - Durkheim, Bernard and epistemology.
6255: HIRST, P.H., PETERS, R.S. - The logic of education.
574322: HIRT, H. - Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Heimat und ihre Kultur. 2 volumes.
599754: HIRTH, W. - Handbuch des Segelfliegens. Mit einem Geleitwort von Generalleutnant Christiansen Korpsführer des NS-Fliegerkorps. Mit 156 Abbildungen.
616615: HISASHIGE, T. - Phénoménologie de la conscience de culpabilité. Essai de pathologie éthique. Présentation de Paul Ricoeur.
619406: HISCOCKS, R. - Poland. Bridge for the abyss? An interpretation of developments in post-war Poland.
617210: HISTODATA, (RED.) - Het Rode Kruis en Zeeland. 125 jaar Rode Kruis. De Zeeuwse afdelingen.
581676: HEDENDAAGSCHE HISTORIE - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; XIXde deel. Vervolgende de beschrying der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een landkaart, de plans der steden en met printverbeeldingen versierd.
615085: HITCHCOCK, H.R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
584569: HITLER, A., BULLOCK, A. - Hitler. Leven en ondergang van een tiran
619764: HITLER, A. - Hitlers tafelgesprekken
591520: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumentation: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
618610: HITLER, A., KERSHAW, I. - Hitler 1889 - 1936: Hubris.
620214: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumentation: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
619745: HITLER, A. , TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe.
613119: HITLER, A., FEST, J.C. - Hitler. Die Biographie.
585635: HIXON, L. - Living buddha zen.
609110: HLAWITSCHKA, E., SCHMID, K., TELLENBACH, G. , (RED.) - Libri Memoriales. 2 volumes.
621791: HOBBES, T. - Leviathan
618663: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
620696: HOBBES, THOMAS - Elementa philosophica de cive. Auctore Thom. Hobbes Malmesburiensi.
622967: HOBBES, T. - Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil. Edited with an introduction by M. Oakeshott.
608825: HOBBES, T. - Translations of Homer. Edited by Eric Nelson. Volume XXIV. Introductions; Iliad.
611588: HOBBES, T., TUCK, R. - Hobbes. Nederlandse vertaling: R. van Kappel.
620039: HOBBES, T., TUCK, R. - Hobbes. Nederlandse vertaling: R. van Kappel.
620605: HOBBES, T., SCHMITT, CARL - Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. Mit einem Anhang sowie einem Nachwort des Herausgebers.
608826: HOBBES, T. - Translations of Homer. Edited by Eric Nelson. Volume XXV. Odyssey.
610130: HOBBES, T., ADAMS, M., LEMMENS, W., (RED.) - Hobbes. In de schaduw van Leviathan.
606094: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
589840: HOBBES, T., SPRAGENS, T.A. - The politics of motion. The world of Thomas Hobbes. With a foreword by A. Flew.
590942: HOBHOUSE, L.T. - Sociology and philosophy. A centenary collection of essays and articles. With a preface by S. Caine and an introduction by M. Ginsberg.
617581: HOBSBAWM, E. - The age of empire, 1875-1914.
584227: HOBSON, J.A., FREEDEN, M., (ED.) - Reapraising J.A. Hobson. Humanism and welfare.
8185: HOCHE, H.U. - Einführung in das sprachanalytische philosophieren.
3695: HOCHHUTH, R. - Der Stellvertreter. Soldaten. Dramen. Mit 33 Diskussionsbeiträgen.
566931: HOCKETT, C.F. - The view from language. Selected essays 1948-1974.
586606: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
593148: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
617232: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
4104: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
620761: HODGES, W. - Logic. An introduction to elementary logic.
622186: HODGES, W. - Logic. An introduction to elementary logic.
9606: HODGES, M., LACHS, J. - Thinking in the ruins. Wittgenstein and Santayana on contingency.
616861: HODGSON, G. - Capitalism, value and exploitation. A radical theory.
614249: HÖDL, G. , CLASSEN, P. , (HRSG.) - Die Admonter Briefsammlung. Nebs ergänzenden Briefen.
566214: HOEBEL, E.A. - The law of primitive man. A study in comparative legal dynamics.
610886: HOECKE, W. VAN, WELKENHUYSEN, A., (ED.) - Love and marriage in the twelfth century.
596565: HOEF, K. VAN DER, TEELKEN, A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
617477: HOEFER, F.A. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
596674: HOEFNAGELS, L. - Honderd jaren druk in druk.
609227: HOEFNAGELS, H., (RED.) - Sociologie en maatschappijkritiek.
15859: HOEFNAGELS, H. - La sociologie face aux 'problèmes sociaux'. Préface de R. Aron.
16067: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
608781: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
585304: HOEK, S. VAN DER - Hopend op een beter leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen.
604413: HOEK-BEUGELING, S. - Emmen, het grote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
613953: HOEKEMA, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960).
592213: HOEKSTRA, W. - De blauwdruk. Feiten en ficties over DNA.
594037: HOEKSTRA, H. - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling.
16749: HOEKSTRA, S. - Het geloof des harten volgens het evangelie. Studiën en beelden.
609467: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
582822: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
590992: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
612498: HOENERBACH, W. - Watima's Kitab ar-Ridda aus Ibn Hagar's Isaba. Ein Beitrag zur Geschichte des Abfalls der Araberstämme nach Muhammads Tod.
594004: HOENSBROECH, P. VON - 14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches. Mit dem Bilde des Verfassers. 2 delen.
612960: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste biljartclub in Nederland 1897-1997.
604680: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
605476: AMSTERDAMSCH HOERDOM - 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere- waardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
615565: HOERSCHELMANN, T. - Theologische Ethik. Zu Begründungsproblematik christlicher Ethik in Kontext der discursiven Moraltheorie.
622130: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
615972: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
589380: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
589379: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
14647: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
590061: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
18269: HOEVEN, J. VAN DER - Peilingen. Korte exploraties in wijsgerig stroomgebied.
600553: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
596260: HOEVEN, J. VAN DER, BRÜGGEMAN-KRUIJFF, A.T., GEERTSEMA, H.G., WILLEMSEN, M.F., (RED.) - 'Levensecht en bescheiden'. Essays over authenticiteit. Afscheidsbundel ter ere van prof. dr. Johan van der Hoeven.
609203: HOEY, M. - On the surface of the discourse.
594673: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
618608: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd. Tweede druk.Compleet in 6 delen.
609173: HOFER, H. - Die Weltanschauungen der Neuzeit. Allgemeinverständlich dargestellt. Wohlfeile Volksausgabe.
617944: HOFF, J.H. VAN 'T, HORNIX, W.J. , MANNAERTS, S.H.W.M. , (ED.) - Van 't Hoff and the emergence of chemical thermodynamics. Centennial of the first Nobel prize for chemistry, 1900-2001. An annoted translation with comments of 'L'Équilibre chimique dans les systèmes gazeux ou dissous a l'état dilué. Published in 1885 in the Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. With invited papers. Dedicated to the memory of J.H. van 't Hoff (1852-1912) who was the first to receive a Nobel prize in chemistry in 1901, for his work in chemical dynamics and osmotic pressure in solutions.
595952: HOFF, B. VAN 'T, LUGARD, G.J. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
601392: HOFF, J.H. VAN 'T - Vorlesungen über theoretische und physikalische chemie. Erstes Heft: Die chemische Dynamik. Mit in den text eingedruckten Abbildungen.
597281: HOFF, R. - Het Midden-Oosten. Een politieke geschiedenis.
6380: HÖFFDING, H. - Lehrbuch der Geschichte der neueren Philosophie.
9287: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Sechste deutsche, nach der neunten, verkürzten dänischen Ausgabe.
618489: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Unter Mitwirkung des Verfassers nach der zweiten Dänischen Auflage übersetzt von F. Bendixen.
603619: HÖFFE, O. - Moral als Preis der Moderne. Ein Versuch über Wissenschaft, Technik und Umwelt.
620836: HÖFFE, O., (HRSG.) - Klassiker der Philosophie. Mit 23 Porträtabbildungen. 2 volumes.
616636: HÖFFE, O. - Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat.
613451: HOFFMAN, B.G. - The structure of tradtional Moroccan rural society.
612566: HOFFMAN, B.G. - The structure of traditional Moroccan rural society.
10314: HOFFMAN, P. - Violence in modern philosophy.
588018: HOFFMAN, R. - Language, minds and knowledge.
621196: HOFFMANN, E.T.A. - Poetische Werke in sechs Bänden. Complete in 6 volumes.
616217: HOFFMANN, H. - Mi-la Ras-pa. Sieben Legenden.
611815: HOFFMANN, H. - Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhunderts.
596930: HOFFMANN, F. - Bilderbibel. Hundert Lithographien von Felix Hoffmann.
607426: HOFFMANN, H. - The religions of Tibet
616075: HOFFMANN, E.T.A. - Erzählungen. Mit 137 Illustrationen von Josef Hegenbarth.
4420: HOFFMANN, H. - Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich. 2 volumes.
574438: HOFFMANN, E.T.A., GÜNZEL, K. - E.T.A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und Zeitdokumenten.
612553: HOFFMANN-LINKE, E. - Zwischen Nationalismus und Demokratie. Gestalten der französischen Vorrevolution.
574734: HOFFMANN, E.T.A., BEARDSLEY, C.M. - E.T.A. Hoffmann. Die Gestalt des Meisters in seinen Märchen.
596411: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Zweite Auflage
610231: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
7437: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
601614: HOFMAN, P. - De ruiters van Cortes. De verovering van Mexico.
617077: HOFMANNSTHAL, H. VON, SCHNITZLER, A., MELL, M. - Österreichisches Theater. 6 Theaterstücke.
603802: HOFMANNSTHAL, H. VON, KASCHNITZ, M.L., (HRSG.) - Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet. 2 delen.
607580: HOFMANNSTHAL, H. VON - Dramen. Herausgegeben von Götz Eberhard Hübner, Klaus-Gerhardt Pott, Christopher Michel, Michael Müller, Manfred Hoppe, Hans-Georg Dewitz, Klaus E. Bohnenkamp, Mathias Mayer, u.a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 16, 17, 18, 19, 20 . 19 volumes.
607485: HOFMANNSTHAL, H. VON - Gedichte 1, 2. Herausgegeben von Eugene Weber und Andreas Thomasberger. 2 volumes.
607487: HOFMANNSTHAL, H. VON - Erzählungen 1, 2. Herausgegeben von Ellen Ritter. 2 volumes.
607498: HOFMANNSTHAL, H. VON - Operndichtungen 4. Herausgegeben von Hans-Albrecht Koch.
607499: HOFMANNSTHAL, H. VON - Erfundene Gespräche und Briefe. Herausgegeben von Ellen Ritter.
621972: HOFMANNSTHAL, H. VON - Dramen III 1893-1927. Herausgegeben von Bernd Schoeller in Beratung mit Rudolf Hirsch.
15722: HOFMEISTER, A., SCHEIL, U., (HRSG.) - Festschrift Adolf Hofmeister zu 70. Geburtstage am 9. August dargebracht von seinen Schülern, Freunden und Fachgenossen.
619940: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band
580479: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
611695: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
603353: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
566218: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
590060: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C. - Einsicht in Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele. Ausgewählt und in Szene gesetzt. Aus dem Amerikanischen von U. Enderwitz.
619994: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band
590248: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Ned. vert. R. Jonkers.
616593: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
602919: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
617355: HOFSTADTER, DAN - The love affair as a work of art.
600592: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (ED.) - The mind's I. Fantasies and reflections on self and soul.
566170: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
621216: HOFSTEENGE, C. - De Ploeg 1918-1941. De hoogtijdagen. Onder redactie van H.J.W. Drijvers.
615166: HOFSTEENGE, C., MARTENS, T. , WECHGELAER, C. - George Martens en Alida Pot. Leven en werken. Onder redactie van prof.dr. H.J.W. Drijvers.
592775: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
572401: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
590986: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
617407: HOFT, A. - Vissen ronde de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
590546: HOFTEN, R. VAN, JANSSEN, F. - 't hert is der uut. Een verhaal over de Nijmeegse knokkultuur tussen ± 1800 en 1940. Een doktoraalskriptie.
596723: HOGBEN, L. - Mensch und Wissenschaft. Die Entstehung und Entwicklung der Naturwissenschaft aus den sozialen Bedürfnissen. Ein Buch zur Weiterbildung. Herausgeber der deutschen Ausgabe J. Henry Wild. Mit Zeichnungen von J.F. Horrabin und Abbildungen im Text. Die Übersetzungen besorgten: P. Christoffel, M. Favarger, C. Grob, A.E. Meier, E. Müller, J.H. Wild. Complete in 2 volumes.
591159: HOGENDORP, G.K. VAN, HOGENDORP, F. VAN - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813. Nagelaten geschrift.
590568: HOGENDORP, G. VAN - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp. Uitgegeven door F. Kossmann. Met twee facsimiles.
617479: HOGENSTIJN, C.M. - Schrei niet bedrukte wees. Geschiedenis van het Deventer weeshuis en kinderhuis.
576409: HOGERVORST, S. - Staat en welzijn. Het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat.
622685: ROBERT HOLCOT - Seeing the future clearly. Questions on future contingents by Robert Holcot. Edited by Paul A. Streveler, Katherine H. Tachau. Introduction by Katherine H. Tachau. Co-editors Hester Goodenough Gelber, William J. Courtenay.
573157: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
611742: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge. Herausgegeben von D.E. Sattler. Complete in 12 volumes with cassette.
602070: HÖLDERLIN, F. - Onder een ijzeren hemel. Brieven
615570: HÖLDERLIN, F. , HOFFMEISTER, J. - Hölderlin und Hegel.
620344: HOLK, A.F.L. VAN - Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900).
449: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
586786: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
620925: HOLK, A.F.L. VAN - Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900).
9203: HOLK, L.J. VAN - De heilige wake. Een essay over den nood van onzen tijd.
621700: HOLLAK, J.H. A. , FLEISCHHACKER, L., (RED.) - Reflexiviteit en metafysica. Bijdragen aan het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. J.H.A. Hollak, georganiseerd door de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Twente gezamenlijk. Auteurs: Thomas Baumeister, Harm Boukema, Kees-Jan Brons, Jan Calis, Paul Cobben e.a.
615427: HOLLAND, N.N. - The critical I.
608741: HOLLAND, S. - The socialist challenge.
604378: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Nederzettingsvormen en -problemen in de groote Hongaarsche laagvlakte. Een Europees 'frontier' gebied.
8316: JOHANNES HOLLANDRINUS - Four tracts on logic (Suppositiones, Fallacie, Obligationes, Insolubilia). First critical edition from the manuscripts with an introduction and indices by E.P. Bos.
616616: HOLLENBACH, J. M. - Der Mensch als Entwurf. Seinsgemässe Erziehung in technisierter Welt.
15160: HOLLENBERG, M.J. - Logic and bisimulation. Met een samenvatting in het Nederlands.
574760: HÖLLERER, W., BENDER, H., (HRSG.) - Akzente. Zeitschrift für Dichtung. 20 years in 5 volumes.
17759: HÖLLHUBER, I. - Geschichte der italienischen Philosophie von den Anfangen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
598316: HOLLIS, M. - Models of man. Philosophical thoughts on social action.
604490: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
611102: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
596259: HOLLIS, M. - Invitation to philosophy.
579890: HOLLWEG, A. - Theologie und Empirie. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Sozialwissenschaften in den USA und Deutschland.
14634: HOLM, S. - Religionsphilosophie.
607202: HOLMES, J.G., , WRIGHT, W.D., (ED.) - The perception and application of flashing lights. An international symosium held at Imperial College, London under the joint auspices of the National Illumination Committee of Great Britain and the applied optics secton Imperial College on 19-22 april 1971.
600057: HOLMES, R. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis
622517: HOLOPAINEN, T.J. - Dialectic and theology in the eleventh century.
616054: HÖLSCHER, G. - Hundert Jahre J.P. Bachem. Buchdruckerei. Verlagsbuchhandlung. Zeitungsverlag. Mit einem Geleitwort von Karl Hoeber.
618319: HOLSTEGE, G., VELLEKOOP, J. - Achtergronden van de Nederlandse postzegelproductie tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog.
612418: HOLT, J.C. - Magna Carta.
612959: HOLTHUIS, P. - Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
574258: HOLTON, G., BLANPIED, W.A., (ED.) - Science and its public: the changing relationship.
611667: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
623111: HOLTON, G. - Thematic origins of scientific thought. Kepler to Einstein.
616425: HOLTON, G. - Thematic origins of scientific thought. Kepler to Einstein.
597837: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
616469: HOLTROP, M.W., VANTHOOR, W.F.V. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
616251: HOLTUS, G. , METZELTIN, M., SCHMITT, C., (HRSG.) - Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). Complete in 12 volumes.
611176: HOLZ, ARNO - Werke. Herausgegeben von Wilhelm Emrich und Anita Holz. Complete in 7 volumes.
616038: HOLZ, HANS HEINZ - Tendensen in het europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk
621388: HOLZ, HANS HEINZ - De actualiteit van de metafysica. Bijdragen tot de geschiedenis en systematiek van de wijsbegeerte. Uit het Duits vertaald door I. van der Aart.
589288: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
621518: HOLZ, HANS HEINZ, KLENNER, H. , LOSURDO, D., LENSINK, J., BARTELS, J., (HRSG.) - Repraesentatio mundi. Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Heinz Holz.
14636: HOLZ, HANS HEINZ - Tendensen in het europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk
596607: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
615785: HOLZAMER, K. - Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens.
580568: HOLZAPFEL, R.M., ASTROW, W. - Rudolf Maria Holzapfel. Der Schöpfer des Panideal. Ein neues Leben. Mit einem Vorwort von R. Rolland.
603847: HOLZER, H., (RED.) - Heksen en demonen. Alles over het bovennatuurlijke. Nederlandse vertaling door W. Witteveen.
587138: HOLZER, H. - Alternatieve geneeswijzen (Beyond medicine)
591901: HOLZHAUSEN, W. - Lackkunst in Europa. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Mit 208 Abbildungen und 26 Farbtafeln.
15096: HOLZKAMP, K. - Wissenschaft als Handlung. Versuch einer neuen Grundlegung der Wissenschaftslehre.
569927: HÖLZLE, E. - Idee und Ideologie. Eine Zeitkritik aus universalhistorischer Sicht.
615824: HOLZMÜLLER, G. - Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften und der conformen Abbildungen, verbunden mit Anwendungen auf mathematische Physik. Mit 26 lithographischen Tafeln.
619317: SUNDAY AT HOME - The Sunday at Home: a family magazine for sabbath reading 1857.
621150: HOMERUS - Homeri Opera Omnia ex recensione et cum notis Samuelis Clarkii, accessit varietas lectionem MS Lips. et vratislav. et edd. veterum cura Io. Augusti Ernesti qui et suas notas adspersit. Editio secunda correctior et auctior. Complete in 5 volumes.
604823: HOMERUS - Illias. Übertragen von H. Rupé. Mit Urtext, Anhang und Karten. Complete in 2 volumes.
601095: HOMERUS, RAESSENS, A.L.J. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
600821: HOMERUS - Ilias. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door W.G. van der Weerd.
596968: HOMERUS - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen van Dierick Volckertsz. Coornhert. Verzorgd door T. Weevers.
602280: HOMMEL, H., LANDMAN-KASPER, J. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel der gezondheid
1108: HOMMES, J. - Zwiespältiges Dasein. Die existenziale Ontologie von Hegel bis Heidegger.
586764: HOND, M. DE - Dr. Meijer de Hond 1882-1943. Bloemlezing uit zijn werk. Inleiding J. Meijer.
615101: HONDERICH, T. - How free are you? The determinism problem.
612609: HONDIUS, J.J.E. - Novae insctriptiones Atticae.
2998: HONECKER, M. - Sozialethik zwischen Tradition und Vernunft.
610129: HONEGGER, M. , (ED.) - Dictionnaire de la musique. Les hommes et leurs oeuvres. 2 volumes. Complete.
613883: HONEMANN, V. , TOMASEK, T. , (HRSG.) - Germanistische Mediävistik.
607463: HONOUR, H. - The new golden land. European images of America from the discoveries to the present time.
615078: HONOUR, H. - Romanticism.
604407: HONOUR, H., FLEMING, J. - A world history of art.
586023: CORNELIUS DE HOOFDMAN - De hoofdman, in drie boeken. Met plaaten.
610434: HOOFF, J.A.R.A.M. , BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, RABBIE, J.M. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
609089: HOOFT, P.C., VEENSTRA, F. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen.
605570: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort. Samengesteld en ingeleid door M. Nijhoff.
602097: HOOFT, P.C., TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P.C. Hooft.
593787: HOOFT, P.C., SCHELTEMA, JACOBUS - Redevoering over de brieven van Pieter Corneliszoon Hooft.
589755: HOOFT, P.C. - Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. 2 delen.
603673: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange.
568265: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
612087: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse hisotorien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
566832: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
581894: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
17751: HOOGERWERF, A. - Politiek als evenwichtskunst. Dilemma's rond overheid en markt.
617212: HOOGLAND, P. - Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad. Met omslagtekening van Albert Hahn Jr.
606423: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
610990: HOOGSTRATEN, H.D. - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie.
622019: HOOGSTRATEN, JAN VAN - Schimp- en hekeldigten uit verscheide poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c.
619320: HOOGVLIET, A. - Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk.
4076: HOOK, S., (ED.) - Language and philosophy. A symposium.
613090: HOOK, S. - The quest for being and other studies in naturalism and humanism.
583868: HOOP SCHEFFER, D. DE, KLANT-VLIELANDER-HEIN, A.J., (RED.) - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda. 16 augustus/29 oktober Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum Amsterdam.
597699: HOOP, J.H. VAN DER - Verspreide geschriften. Uit de nalatenschap.
581793: HOORNIK, E., HILGERSOM, A., (RED.) - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols.
618128: HOOYKAAS, R., ALBUQUERQUE, L. DE, PALM, L.C., VERDENIUS, W.J. - Symposium. Hooykaas and the history of science held on 3 and 4 march 1977 at the Utrecht state university.
600921: HOOYKAAS, C., (RED.) - De kluizenaar. Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal, vertaald en ingeleid.
623267: HOOYKAAS, R. - Geschiedenis der natuurwetenschappen. Van Babel tot Bohr.
587627: HOOYKAAS, C., (RED.) - De kluizenaar. Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal, vertaald en ingeleid.
604419: HOPCROFT, R.L. - Regions, institutions, and agrarian change in European history.
614020: HOPKINS, J. - Emptiness in the Mind-Only school of buddhism. Dynamic responses to Dzong-ka-ba's The essence of eloquence: I.
614869: HOPKINS, A.A., (ED.) - The scientific American Cyclopedia of receipts, notes and queries. Revised edition.
584643: HOPKINS, J. - The tantric distinction. An introduction to Tibetan buddhism. Ed. by A.C. Klein.
616253: HOPKINS, HARRY, SHERWOOD, R.E. - De wereldmacht van het Witte Huis. De geheime documenten van Harry Hopkins Roosevelts rechterhand. Geautoriseerde vertaling van B. Koning. 2 delen.
621856: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360-ca. 1515) (with a summary in English). Compleet in 2 delen.
620534: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M. - La plus ancienne version Latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase. Édtude de critique textuelle.
614830: HOPPESTEYN, A., REGT, JAN DE, HENNEBO, ROBERT - Mengelpoëzy bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen. Bijgevoegd: (Jan de Regt) Mengel-dichten en kluchtspel de Nachtwachts en Slegten-tyd. Bijgervoegd: (Hennebo)Rouwklachten van den Heere Jacobus Veenhuysen beneevens De lof der jenever. Eerste en tweede deel. Gecorrigeerd en van veel fauten gezuyverd. Met koperen platen versierd
621147: HORATIUS, FRAENKEL, E. - Horace.
583626: HORATIUS - Epistola ad Pisones. Edidit et annotatione illustravit P.H. Peerlkamp.
576121: HORKEN, H.K. - Ex nocte lux. Enträtselte Urgeschichte im Licht jüngster Forschung.
609856: HORKHEIMER, M. - Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie. Ausgewählte Essays.
610197: HORKHEIMER, M. - Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung. Notizen in Deutschland. Herausgegeben von Werner Brede. Einleitung von Alfred Schmidt.
587844: HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. - Sociologica II. Reden und Vorträge.
586515: HORKHEIMER, M., SCHMIDT, A., ALTWICKER,N., (HRSG.) - Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung.
596603: HORKHEIMER, M. - Autoriteit en gezin
620862: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. Herausgegeben von A. Schmidt.
606417: HORKHEIMER, M. - Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Herausgegeben von A. Schmidt. Complete in 2 volumes.
602028: HORKHEIMER, M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. Herausgegeben von A. Schmidt.
620863: HORKHEIMER, M. - Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Herausgegeben von A. Schmidt. Complete in 2 volumes.
587625: HORKHEIMER, M. - Die Juden und Europa. Autoritärer Staat. Vernunft und Selbsterhaltung 1939-1941.
622535: HORN, L.R. - A natural history of negation.
617517: HORN, GEORG - Historiae philosophicae libri septem. Quibus de origine, successione, sectis & vitae philosophorum ab orbe conditio ad nostram aetatem agitur.
574759: HORN, W.O. VON, (HRSG.) - Die Spinnstube. Geschichten aus den Volksbüchern für die Jahre 1849 bis 1860. Mit Bildern nach Holzschnitten von Ludwig Richter und sechs Stahlstichen von Ludwig Richter, Vautier u.a. Ausgewählt und überarbeitet von K.M. Schiller. 6 volumes.
589124: HORNEY, K., (RED.) - Is een psycho-analyse voor U gewenst? Een serie lezingen. Geautor. vert. E. Veegens-Latorf.
576956: HOROSZ, W., CLEMENTS, T., (ED.) - Religion and human purpose. A cross disciplinary approach.
1595: HOROSZ, W. - Search without idols.
601703: HOROSZ, W. - Search without idols.
614154: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
607292: HOROWITZ, I.L. - Behemoth. Main currents in the history and theory of political sociology.
2536: HOROWITZ, N.H. - To utopia and back: the search for life in the solar system.
9876: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
9804: HOROWITZ, D. - State in the making
614153: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
595087: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen.
619135: HORST, I.B. , (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands.
603647: HORST, H. VAN DER - The low sky. Understanding the Dutch
604678: HORST, H. VAN DER - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
581747: HORST, C. - Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden und ihre Ausstrahlungen. Erste Abteilung Architektur in den Niederlanden. Erster Teil Architektur in der Malerei und Innenarchitektur. Mit 1 Lichtdrucktafel und 149 Abbildungen.
587912: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
574797: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
603236: HORST, A.J. VAN DER - Tuinvijvers en waterpartijen. Aanleg en onderhoud van allerlei soorten tuinvijvers, met een uitgebreide plantenkeuze. Met foto's van P. Perderau.
597174: HORST, H. VAN DER - Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu.
619129: HORST, I.B. , (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands.
588544: HORTHEMELS, J., SASSEN, F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
579953: HORVATH, C. VON - Raum und Zeit im Lichte der speziellen Relativitätstheorie. Versuch eines synthetischen Aufbaus der speziellen Relativitätstheorie. Mit 8 Textabbildungen und einem Bildnis.
595742: HÖRZ, H., PÖLTZ, H.D., (RED.) - Philosophische Probleme der Physik.
616363: HOSMER, J.K. - Outcome of the civil war 1863-1865. With maps.
616364: HOSMER, J.K. - The appeal to arms 1861-1863. With maps.
616365: HOSMER, J.K. - The Jeffersonian system 1801-1811. With maps.
605490: HOSPERS, J., (ED.) - Readings in introductory philosophical analysis.
583367: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
588276: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
608533: HOSSON, J.T.M. DE, BRONSVELD, P., KUBBINGA, H., (ED.) - Festschrift in honor of Jeff Th.M. de Hosson on the occasion of thre 35th anniversary of his nomination as professor of applied physics-materials science at the University of Groningen by Royal Decree of 6 october 1977.With the help of Mikhail Dutka, Vasek Ocelik, Yutao Pei, Anatoly Turkin, and David Vainchtein.
611519: HOUBEN, J.J., LAMOTTE, E., MULLIE, J.L., SCHARPÉ, A. - De oosterse mens. Met inleiding en nawoord door Prof. dr. R. Dellaert.
619512: HOUDT, T. VAN, PAPY, J., TOURNOY, G., MATHEEUSSEN, C., (ED.) - Self-presentation and social identification. The rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times.
616489: HOUTEN, S. VAN - Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894). Eerste periode. Tot aan den dood van Thorbecke (1869-1872).
9860: HOUTEN, B.C. VAN - Tussen aanpassing en kritiek. De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie.
587587: HOUTEN, B.C. VAN - Tussen aanpassing en kritiek. De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie.
590075: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
590102: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
607969: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
5030: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
582366: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
603273: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
591372: HOUTTE, J.A. - Economische en sociale geschiedenis van de lage landen.
613641: HOUTTE, J.A. VAN - Het verleden van Europa. Twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis.
599844: HOUTTE, J.A. VAN - Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800
585356: HOUVEN, G. VAN DER - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandsche Metaalwerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936.
591158: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door F. van Vinckenroye. 3 delen compleet.
615872: HOUWEN, L.A.J.R. , (ED.) - Animals and the symbolic in mediaeval art and literature.
601527: HOUWEN, L.A.J.R., MACDONALD, A.A., MAPSTONE, S.L., (ED.) - A palace in the wild. Essays on vernacular culture and humanism in late-medieval and renaissance Scotland.
622586: HOVDHAUGEN, E. - Foundations of western linguistics. From the beginning to the end of the first millennium A.D.
598431: HOVEN, M.A. VAN DEN - A claim for reasonable morality. Commonsense morality in the debate on the limits of morality. Een pleidooi voor redelijke moraal. Commonsense moraal in het debat aangaande de 'grenzen van moraal' (Met een samenvatting in het Nederlands).
576022: HOVING, J. - De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap. Bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White.
575659: HOVING, B., OOSTENBRUG-HOVING, G.J., SANDERS, R., EGGENS, H., LESSCHEN, H.J. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
577284: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
619083: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
601277: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
588607: HOWARD, R.J. - Three faces of hermeneutics. An introduction to current theories of understanding.
618521: HOWARD, N. - Paradoxes of rationality: theory of metagames and political behavior.
591342: HÖWELER, C. - XYZ der muziek.
621188: HOWELL, W.S. - Eighteenth-century British logic and rhetoric.
595199: HOWES, M. - Amulets.
603854: HOYACK, L. - Klinkend heelal. Natuur- en geestesphilosophische synthese op mystiek-religieusen grondslag.
593600: HOYLE, F. - A decade of decison.
600268: HOYLE, F. - The nature of the universe. A series of broadcast lectures.
10059: HOYLES, J. - The edges of Augustanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
621818: HRDY, S.B. - Een kind heeft vele moeders. Hoe de evolutie ons sociaal heeft gemaakt
598970: HRDY, S.B. - Mother nature. Natural selection and the female of the species.
606398: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
606992: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
597844: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
597071: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
576373: HSÜN, LU, SUNG-K'ANG, HUANG - Lu Hsün and the new culture movement of modern china.
618942: HUANG PO, MURALT, R. VON, (HRSG.) - Die Lehre des Huang Po vom Universalbewusstsein. Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern. Der Weg zur blitzartigen Erleuchtung von Hui Hai.
613384: TUN HUANG - Zen dawn. Early zen texts from Tun Huang
605743: HUBBELING, H.G. - Language, logic and criterion. A defence of non-positivistic logical empiricism.
568868: HUBBELING, H.G., PETRY, M.J., (RED.) - Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie.
619892: HUBBELING, H.G. - Principles of the philosophy of religion.
613631: HUBBELING, H.G., VELDHUIS, R., (RED.) - Ethiek in meervoud.
595391: HUBBELING, H.G., PETRY, M.J., (RED.) - Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie.
583854: HUBBELING, H.G. - Principles of the philosophy of religion.
2966: HUBER, U., VEEN, T.J. - Recht en nut. Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694).
622785: HUBER, JOHANNES - Studien. Philosophische Schriften.
600901: HUBER, E. - Um eine 'dialektische Logik'. Diskussionen in der neueren Sowjetphilosophie.
19333: HUBIG, C., RAHDEN, W. VON, (HRSG.) - Konsequenzen kritischer Wissenschaftstheorie.
621600: HÜBLER, A. - The expressivity of grammar. Grammatical devices expressin emotion across time.
593940: HÜBNER, J. - Theologie und biologische Entwicklungslehre. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Theologie und Naturwissenschaft.
5238: HÜBSCHER, A. - Denker unserer Zeit.
592642: HÜBSCHER, A., KÖTTELWESCH, C., (HRSG.) - Wege zu Schopenhauer. Arthur Hübscher zu Ehren. Festgabe zum 80. Geburtstag.
568737: HUBY, P. M. - Greek ethics.
617093: HUCHEL, P., VIEREGG, A., (HRSG.) - Gesammelte Werke in zwei Bänden. Complete in 2 volumes.
622865: HUDELSON, R. - Modern political philosophy.
598071: HUDSON, W., REIJEN, W. VAN, (RED.) - Modernen versus postmodernen.
622812: HUDSON, HENRY - Henry Hudson's reize onder Nederlandschen vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609, Volgens het journaal van Robert Juet uitgegeven door S.P. L'Honoré Naber. Met 4 kaarten en 3 platen.
604518: HUDSON, W., REIJEN, W. VAN, (RED.) - Modernen versus postmodernen.
614764: HUDSON, R. - Seeing things. The philosophy of reliable observation.
590825: HUECK, W. - Die Polarität der Wahrheit und der Rhythmus des Lebens. Eine Philosophie für lebendige Menschen.
585358: HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981.
612398: HUFBAUER, K. - Exploring the sun. Solar science since Galileo.
621050: HUGENHOLTZ, P.TH. - Van tijdelijke makelij. Antropologische beschouwingen over de opbouw van de menselijke persoonlijkheid. Met een ten geleide an Prof.dr. baron van Haersolte.
613182: HUGENHOLTZ, P.TH. - Tijd en creativiteit. Ontwerp van een structurele antropologie. Met een voorwoord van prof.jhr. D.J. van Lennep.
605843: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
599708: HUGENHOLTZ, F.W.N., TEUNIS, H.B., TONGERLOO, L. VAN, (RED.) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof.dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
607388: HUGENHOLTZ, F.W.N., TEUNIS, H.B., TONGERLOO, L. VAN, (RED.) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof.dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
620372: HUGH, ABBOT OF BURY ST. EDMUNDS, THOMSON, R.M. , (ED.) - The chronicle of the election of Hugh abbot of Bury St. Edmunds and later bishop of Ely. Edited and translated.
620373: HUGH, ABBOT OF BURY ST. EDMUNDS, THOMSON, R.M. , (ED.) - The chronicle of the election of Hugh abbot of Bury St. Edmunds and later bishop of Ely. Edited and translated.
598133: HUGHES, G.E., CRESSWELL, M.J. - An introduction to modal logic
591459: HUGHES, R. - De fatale kust. Het epos van Australië
620928: HUGHES, R. - De zeven levens van Rome. Een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad. Nederlandse vertaling: Marijke Overpelt.
595613: HUGHES, T.P. - The development of western technology since 1500.
618721: HUGO, V., JUIN, H. - Victor Hugo. Complete in 3 volumes.
622404: HUGO VAN SAINT-VICTOR, YPENGA, A. - Sacramentum. Hugo van St.-Victor (gestorven 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende (gestorven 1296). Een hermeneutisch-methodologische benadering.
621193: HUGO VAN SAINT-VICTOR, YPENGA, A. - Sacramentum. Hugo van St.-Victor (gestorven 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende (gestorven 1296). Een hermeneutisch-methodologische benadering.
580569: HUGOLINUS VAN ORVIETO, DIETRICH, H. - Die Trinitätslehre des Augustinereremiten Hugolin von Orvieto.
623363: HUGUCCIO, MÜLLER, W.P. - Huguccio. The life, works, and thought of twelfth-century jurist.
621657: HUIJER, M. - Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd.
623319: HUIJER, M., MEESTER, F. - Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk.
597465: HUISMAN, G. - Tussen salon en souterrain. Gouvernantes in Nederland 1800-1940.
623154: HUISMAN, JOPIE, KOPLAND, RUTGER - Zoals het daar lag. Rutger Kopland. Over schilderen en schrijven.
1653: HUISMAN, D. - L'esthétique française au seuil du IIIe millénaire. Réflexions sur l'art.
584490: HUISMAN, P.E. - Kennis gewogen. Analyse van sociaalwetenschappelijk denken: kritiek en aanwijzingen.
607607: HUISMAN, D. - Histoire de la philosophie. Complete in 2 volumes.
623387: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats. Groninger volksvertellingen. Verzameld door Mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes. Eerste deel. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra. Een woord ter inleiding van Herman Poort.
622401: HUIZENGA, E. - Eene nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818.
621543: HUIZING, L. - Zeven eeuwen Zuidwolde. Voorstudies over Zuidwolde en de Zuidwolders van vroeger.
621547: HUIZING, L., WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
590447: HUIZING, L. - Zeven eeuwen Zuidwolde. Voorstudies over Zuidwolde en de Zuidwolders van vroeger.
15659: HUIZINGA, J. - Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen op 4 november 1905.
616756: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
612598: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
612604: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets en 'Hugo de Groot en zijn eeuw'.
612605: HUIZINGA, J. - Cultuur-historische verkenningen.
612599: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
612600: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets.
616041: HUIZINGA, J., OTTERSPEER, W., - Orde en trouw. Over Johan Huizinga.
614038: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets en 'Hugo de Groot en zijn eeuw'.
613127: HUIZINGA, JOHAN, KAEGI, W. - Das historische Werk Johan Huizingas.
613124: HUIZINGA, JOHAN - Exuli. Amico Huizenga historico amici non historici die VII mensis decembris anni 1942.
613126: HUIZINGA, LEONHARD - Herinneringen aan mijn vader.
611446: HULL, D.L., RUSE, M., (ED.) - The Cambridge Companion to the philosophy of biology.
593475: HULME, K. - The bone people.
598522: HULST, H. VAN, PLEYSIER, A., SCHEFFER, A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. Met een inleiding van W. Drees. Woord vooraf van F. de Jong Edz.
621540: HULST, F.J. , LUNING, H.M. - De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976.
616832: HULST, H.C. VAN DE, PEURSEN, C.A. VAN - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Bezinning op het wereldbeeld.
589716: HULTEN, P., (RED.) - Berlin - Paris. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933. Art. Architecture. Graphisme. Littérature. Objets industriels. Cinéma. Théâtre. Musique. 12 juillet - 6 novembre 1978.
621079: HUMANUS, F. - Philosophische overdenkingen van den wereldtoestand en hoe dien te verbeteren.
605580: HUMBOLDT, W. VON - Briefe an eine Freundin. Ausgewählt und herausgegeben von A. Leitzmann.
584468: HUMBOLDT, W. VON - Briefe an eine Freundin. Hrsg. von Dr. Huhnhaüser.
622098: HUMBOLDT, A. VON, SLONIMISKI, C. S. - Zur Freiheit bestimmt. Alexander von Humboldt - eine hebräische Lebensbeschreibung von Chaim Selig Slonimski (1810-1904). Aus dem Hebräischen von O. Carmel. Mit einem Beitrag über Alexander von Humboldt und die Juden von P. Honigmann. K.J. Maass (Hg.).
623119: HUMBOLDT, A. VON, BOTTING, D. - Humboldt and the cosmos.
618417: HUMBOLDT, W. VON - Linguistic variability and intellectual development
588969: HUMBOLDT, A. VON, SLONIMISKI, C. S. - Zur Freiheit bestimmt. Alexander von Humboldt - eine hebräische Lebensbeschreibung von Chaim Selig Slonimski (1810-1904). Aus dem Hebräischen von O. Carmel. Mit einem Beitrag über Alexander von Humboldt und die Juden von P. Honigmann. K.J. Maass (Hg.).
622693: HUMBOLDT, A. VON - Humboldts 'Kosmos' in verkürzter Gestalt herausgegeben von P. Schettler.
620383: HUME, D. - Gesprekken over de natuurlijke godsdienst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A.G. Vink.
609782: HUME, D., ORR, J. - David Hume and his influence on philosophy and theology.
610791: HUME, D., STROUD, B. - Hume.
615418: HUME, D. - The letters of David Hume. Edited by J.Y.T. Greig. Complete in 2 volumes.
611221: HUME, D. - Eine Untersuchung über den Menschlichen Verstand. Herausgegeben von R. Richter.
619212: HUME, D., NOXON, J. - Hume's philosophical development. A study of his methods.
612335: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
618378: HUME, D., VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de 'Dialogues concerning natural religion' van David Hume.
14736: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
622391: HUME, D. - A treatise of human nature in two volumes. Introduction by A.D. Lindsay. Complete in 2 volumes.
620766: HUME, D. - A treatise of human nature. Introduction by A.D. Lindsay. Complete in 2 volumes.
621220: HUME, D. - An enquiry concerning the principles of morals. With a supplement: 'A dialogue'. Edited, with an introduction, by C.W. Hendel.
607139: HUME, D. - New letters of David Hume. Edited by Raymond Klibansky and Ernest C. Mossner.
590063: HUME, D., TWEYMAN, S. - Reason and conduct in Hume and his predecessors.
620382: HUME, D. - De natuurlijke geschiedenis van de religie
589672: HUMMEL, G. - Die Begegnungen zwischen Philosophie und evangelischer Theologie im 20. Jahrhundert.
614042: HUMMELEN, W.M.H. , DIBBETS, G.R.W., WACKERS, P.W.M. (RED.) - Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen.
597869: HUMPHREY, N. - Consciousness regained. Chapters in the development of mind.
593476: HUMPHREY, W. - The collected stories of William Humphrey.
596168: HUMPHREY, N. - A history of the mind.
608607: HUMPHREYS, C. - A popular dictionary of buddhism.
622901: HUMPHREYS, K.W. - The library of the Franciscans of the convent of St. Antony, Padua at the beginning of the fifteenth century.
604290: HUMPHREYS, C. - Buddhism.
598696: HUMPHREYS, C. - A western approach to Zen. An enquiry.
623305: HUNGER, HERBERT, HÖRANDNER, W. , KODER, J. , KRESTEN, O. , (HRSG.) - Byzantios. Festschrift für Herbert Hunger zum 70. Geburtstag. Dargebracht von Schülern und Mitarbeitern.
579712: HUNGER, H., (HRSG.) - Byzantinische Geisteswelt von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels. Mit Ergänzungen und 8 Tafeln.
580448: HUNKE, S. - Glauben und Wissen. Die Einheit europäischer Religion und Naturwissenschaft.
609913: HÜNNEMAN, R. , WILDEVUUR, C. - Cognitie in kunst en wetenschap. Dimensies van het denken.
598005: HUNT, I.A. - Op schoot bij Hitler. Een jeugd in een paradijs dat geen paradijs mocht zijn.Vertaald door T. Davids.
623324: HUNT, T. - Teaching and learning Latin in thirteenth century England. Complete in 3 volumes.
593010: HUNT, G.M.K., (ED.) - Philosophy and politics.
12192: HUNT, M. - Het innerlijk universum. Een nieuwe wetenschap onderzoekt de menselijke geest
572411: HUNTER, M. - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South africa. With an introd. by J.C. Smuts.
592495: HUNTER, G.K. - Vital forces. The discovery of the molecular basis of life.
591792: HUNTINGTON, S.P. - Wie zijn wij? Over de Amerikaanse identiteit
622916: HURDT, ANTHONIO - De expeditie van Anthonio Hurdt raad van Indïe als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel secretaris. Uitgegeven door H.J. de Graaf met een inleiding en aantekeningen.
613509: HURST, D. - On westernism. An ideology's bid for world dominion.
594021: HUS, JAN, FRIEDENTHAL, R. - Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege.
617017: HUS, JAN, FRIEDENTHAL, R. - Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege.
14109: HUSA, V., PETRÁN, J. - Hommes et métiers dans l'art: du XIIe au XVIIe siècle en Europe centrale. Texte traduit par H. Daussy.
2232: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance
611838: HUSSEIN, MAHMOUD - Al-Sira. De verhalen over Mohammed in Mekka. Uit het Frans vertaald door Vreni Obrecht.
620994: HUSSERL, E., BOER, T. DE - Das Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Logischen Untersuchungen Edmund Husserls.
609243: HUSSERL, G. - Recht und Welt. Rechtsphilosophische Abhandlungen.
14876: HUSSERL, E., THOMAS, M. - Edmund Husserl. Zur Genesis einer spätbürgerlichen Philosophie.
614757: HUSSERL, E., PIVCEVIC, E. - Husserl and phenomenology.
621775: HUSSERL, E., KOCKELMANS, A. - Edmund Husserl. Een inleiding tot zijn fenomenologie.
10715: HUSSERL, E., SOUCHE-DAGUES, D. - Le développement de l'intentionnalité dans la phénoménologie Husserlienne.
566416: HUSSERL, E., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. In Gemeinschaft m O. Becker-Freiburg i.Br., M. Geiger-Göttingen, M. Heidegger-Freiburg i. Br., A. Pfänder-München herausgegeben. + Festschrift Edmund Husserl zum 70. Geburtstag gewidmet. Ergänzungsband zum Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung.
616114: HUSSERL, E., MURALT, A. DE - L'idée de la phénomenologie. L'exemplarisme Husserlien. Édition augmentée d'un index.
607114: HUSSERL, G., WÜRTENBERGER, T., - Phänomenologie, Rechtsphilosophie, Jurisprudenz. Festschrift für Gerhart Husserl zum 75. Geburtstag.
590149: HUSSERL, E., WOLTERS, J.B.TH. - Eidos. Das Universale im Lichte der Philosophia Perennis mit besonderer Rücksicht auf Edmund Husserl.
621771: HUSSERL, E. - Over de oorsprong van de meetkunde
621300: HUSSERL, E., KOLAKOWSKI, L. - Husserl and the search for certitude.
602375: HUSSERL, E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901). Herausgegeben von L. Eley.
10500: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (HRSG.) - Husserl et la pensée moderne. Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième colloque international de phénoménologie, Krefeld, 1-3 novembre 1956. Akten des zweiten Internationalen Phänomenologischen Kolloquiums, Krefeld, 1.-3 November 1956.
613864: HUSSERL, E. - Philosophie als strenge Wissenschaft.
604753: HUSSERL, E., GEIGER, M., PFÄNDER, A., SCHELER, M., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. In Gemeinschaft mit M. Geiger, A. Pfänder, A. reinach, M. Scheler. Zweiter Band.
597992: HUSSERL, E., SARAIVA, M.M. - L'imagination selon Husserl.
621780: HUSSERL, E., REYNAERT, P. - De onmeetbaarheid van de geest. Husserls project van een fenomenologische fundering van de geesteswetenschappen.
622076: HUSSERL, E., PAZANIN, A. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
621522: HUSSERL, E., RAVALLI, P. - Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität in den Göttinger Jahren. Eine kritisch-historische Darstellung.
622780: HUSSERL, E. - Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Neue, auf Grund der handschriftlichen Zusätze des Verfassers erweiterte Auflage herausgegeben von Walter Biemel. 3 volumes.
15084: HUSSERL, E., JANSSEN, P. - Geschichte und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk.
615437: HUSSERL, E., SCHUMANN, K. - Die Dialektik der Phänomenologie. 2 volumes.
604757: HUSSERL, E., GEIGER, M., PFÄNDER, A., SCHELER, M., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Vierter Band.
977: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (RED.) - Edmund Husserl 1859-1959. Recueil commémoratif publié à l'occasion du centenaire de la naissance du philosophe.
608762: HUSSERL, E., BRAUNER, H. - Die Phänomenologie Edmund Husserls und ihre Bedeutung für soziologische Theorien.
604630: HUSSERL, E., DRUË, H. - Edmund Husserls system der phänomenologischen Psychologie.
621508: HUSSERL, E., GOOSSENS, B.E.K.J. - Edmund Husserl: Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23. Textkritische Ausgabe (met een samenvatting in het Nederlands). 2 volumes.
601931: HUSSERL, E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901). Herausgegeben von L. Eley.
575375: HUSSERL, E., DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - Husserl.
572390: HUSSERL, E., DRUË, H. - Edmund Husserls system der phänomenologischen Psychologie.
8968: HUSSERL, E., HOHL, H. - Lebenswelt und Geschichte. Grundzüge der Spätphilosophie E. Husserls.
589929: HUSSERL, E., BREDA, H.L. VAN, TAMINIAUX, J., (HRSG.) - Husserl et la pensée moderne. Husserl und das Denken der Neuzeit. Actes du deuxième colloque international de phénoménologie, Krefeld, 1-3 novembre 1956. Akten des zweiten Internationalen Phänomenologischen Kolloquiums, Krefeld, 1.-3 November 1956.
592394: HUSSERL, E., THIERRY, Y. - Conscience et humanité selon Husserl. Essai sur le sujet politique.
609070: HUSSMANN, H. - Über die Schrift. Aufzeichnungen aus meinen Vorlesungen.
581090: HUSSON, J. - La déportation des juifs de la Marne 1942-1944.
619649: HUTCHINS, R.M. (ED.) - Great books of the western world. Complete in 54 volumes.
590509: HUTCHINSON, W.K., (ED.) - History of economic analysis. A guide to information sources.
613729: HUTCHISON, T.W. - Positive economics and policy objectives.
596262: HUTCHISON, T.W. - Knowledge and ignorance in economics.
606052: HUTTEN, U. VON - Deutsche Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von P. Ukena. Nachwort von D. Kurze. Übersetzung des Pirckheimer-Briefes von A. Holborn.
595893: HUTTEN, U. VON - Deutsche Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von P. Ukena. Nachwort von D. Kurze. Übersetzung des Pirckheimer-Briefes von A. Holborn.
588350: HUUSSEN, A.H., KOSSMANN, E.H., RENNER, H., (RED.) - Historici van de twintigste eeuw.
619882: HUUSSEN, A.H., (RED.) - Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw.
592940: HUUSSEN, G.M. - Economisch evenwicht. Een vakwijsgerig-methodologisch onderzoek naar de betekenis en funktie van het evenwichtsbegrip in de economie.
581817: HUWEL, R., (RED.) - Bibliografie der bibliografieën van de Zuidnederlandse letterkunde sinds 1780.
13750: HUXLEY, J. - Religion without revelation.
623469: HUXLEY, T.H. - Science and education. Introduction by Charles Winick.
619078: HUXLEY, A. - De eeuwige wijsheid
618552: HUXLEY, A. - Ends and means. An inquiry into the nature of ideals and into the methods employed for their realization.
579504: HUXLEY, F. - Symbolen van het mysterie
590148: HUXLEY, F., - The way of the sacred.
568875: HUXLEY, J. - Essays van een humanist
575279: HUXLEY, J. - Memories. 2 volumes.
612085: HUYDECOPER, BALTHAZAR, BONTH, R.J.G. DE - De Aristarch van 't Y'. De'grammatica' uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730).
617659: HUYGENS, C. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk. Compleet in 6 delen.
618042: HUYGENS, CHRISTIAAN - Verhandeling over het licht
620918: HUYGENS, R.B.C. - Reynardus Vulpes. De latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis. Critisch uitgegeven en vertaald.
620881: HUYGENS, CONSTANTIJN, HUYGENS, CHRISTIAAN, LEERINTVELD, A., LEMMENS, C. , PLOEG, P. VAN DER - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
618024: HUYGENS, CONSTANTIJN - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. 9 delen inclusief registers in 5 banden.
569605: HUYGENS, CHRISTIAAN - Abhandlung über das Licht. Worin die Ursachen der Vorgänge bei seiner Züruckwerfung und Brechung und besonders bei der eigenthümlichen Brechung des isländischen Spathes dargelegt sind. (1678). Hrsg. von E. Lommel. Im 2. aufl. durchgesehen und berichtigt von A.J. v. Oettingen. Mit 57 Figuren im Text.
614578: HUYGENS, CONSTANTIJN, HOFMAN, H.A. - Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis (with a summary in English).
579747: HUYGENS, CHRISTIAAN, BOS, H.J.M., RUDWICK, M.J.S., SNELDERS, H.A.M., (ED.) - Studies on Christiaan Huygens. Invited papers from the symposium on the life and work of Christaan Huygens, Amsterdam, 22-25 August 1979.
622750: HUYGENS, R.B.C. - Monumenta Vizeliacensia. Textes relatifs a l'histoire de l'abbaye de Vézelay.
602793: HUYGHE, P.D. - Le devenir peinture.
599136: HUYGHE, R. - Psychologie de l'art. Résumé des cours du collège de France 1951-1976.
614239: HYAMS, H.U., KLATTENHOFF, K., RITTER, K., (HRSG.) - Jüdisches Kinderleben im Spiegel jüdischer Kinderbücher. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Oldenburg mit dem Kindheitsmuseum Marburg.
612420: HYDE, DOUGLAS - I believed. The autobiography of a former British communist.
611065: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 2 delen in 1 band.
574119: HYLKEMA, J.K. - Denken, bewustzijn en beschaving.
598367: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 2 delen in 1 band.
612391: HYNES, S. - The Auden generation. Literature and politics in England in the 1930s.
620686: HYPERIDES, HYPÉRIDE - Discours. Texte établi et publié par Gaston Colin.
574295: HYSLOP, A. - Other minds.
595832: IBARRA, A., MORMANN, T., (ED.) - Representations of scientific rationality. Contemporary formal philosophy of science in Spain.
580435: IBN KHALDUN, FAURE, A., MIÈGE, J.L., AYACHE, G. - Ibn Khaldoun. Colloque mai 1962.
622830: IBN KHALDUN, NASSAR, N. - La pensée réaliste d'Ibn Khaldun.
622809: IBN JUBAYR, IBN JOBAIR - Voyages. Traduits et annotés par Maurice Gaudefroy-Demombynes. Complete in 4 volumes.
622956: IBRAHIM, T. , SAGADEEV, A. - Classical Islamic philosophy
577438: IBSCH, E., INGEN, F. VAN, (HRSG.) - Literatur und politische Aktualität. Unter Mitarbeit von A. Visser.
614928: IDELSON-SHEIN, I. - Difference of a different kind. Jewish constructions of race during the long eighteenth century.
618045: IERODIAKONOU, K., (ED.) - Byzantine philosophy and its ancient sources.
607598: IGNASIAK, D., LINDNER, F. - Das philosophische Thüringen. Persönlichkeiten, Wirkungsstätten, Traditionen.
604130: IGNATIEFF, M. - The rights revolution.
568999: IGNOTUS (P.J. KROMSIGT) - Russische toestanden.
597965: CATHARINA II - Memoiren. Mit 29 Abbildungen.Aus dem Franz. und Russ. übertr. von E. Boehme. Neu durchgesehene Fassung. Hrsg. und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von A. Grasshof. Mit der Vorrede von A. Herzen zur Erstausgabe von 1859. 2 delen.
619905: PIUS II - PII II. Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano van Heck. 2 volumes.
603493: IIJIMA, K. - Buddhist yoga.
617694: IKEDA, D. - Living Buddha. An interpretive biography
612792: ILIESCU, PETRU - Temeswar. Die Geschichte einer europïschen Stadt. Úbersetzung aus dem Rumäischen Andrea Feverstahler.
619873: ILLICH, I. - Man/vrouw. Geslacht en sekse
572186: IMMERMANN, K. - Trauerspiele. (Das Thal von Ronceval, Edwin, Petrarca)
600536: MARSILIUS VAN INGHEN - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de 'Sententiën', proloog, questio II. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos.
613257: MARSILIUS VAN INGHEN - Quaestiones super quattuor libros sententiarum, volume 3: Super primum, quaestiones 22-37. First critical edition. By Maarten J.F.M. Hoenen, Markus Erne.
622653: MARSILIUS VAN INGHEN - Quaestiones super quattuor libros sententiarum, Band 1: Super primum, quaestiones 1-7. Bearbeitet von Manuel Santos Noya.
5904: INGLIS, F. - Ideology and the imagination.
600554: INGRAM, J.K. - A history of political economy.
599200: INSTITUTE OF GEOGRAPHY, U.S.S.R. ACADEMY OF SCIENC - The physical geography of China. 2 volumes.
600277: INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE, (RED.) - Woordenlijst Nederlandse taal. Samengesteld in opdracht van de Nederlandse taalunie. Met een leidraad door J. Renkema.
622880: INWAGEN, P. VAN, ZIMMERMAN, D.W., (ED.) - Metaphysics: the big questions.
586287: IONESCO, SATIJN, N.A.G. - Le labyrinthe de la cité radieuse. Les périgrinations de Bérenger chez Ionesco.
615633: IRIGARAY, L. - Amante marine de Friedrich Nietzsche.
623336: IRIGARAY, L. - Speculum. De l'autre femme.
585546: IRIGARAY, L. - Speculum. De l'autre femme.
623426: IRIGARAY, L. - Renaissance. Drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd. A. Vincenot, M. de Zanger, H. Hinterthür, A.C. Mulder.
623432: IRIGARAY, L. - Als onze lippen elkaar spreken. Macht van het vertoog, onderschikking van het vrouwelijke
623418: IRIGARAY, L. - Je, tu, nous. Toward a culture of difference
623417: IRIGARAY, L. - De een beweegt niet zonder de ander. Herlezing van de psychoanalytische theorie
623431: IRIGARAY, L. - De vrouwenmarkt. Waren onder elkaar. 'Mechanica' van het vloeiende
623416: IRIGARAY, L. - Dit geslacht dat niet (één) is
608753: IRIGARAY, L., MULDER, A.C. - Divine flesh, embodied world. 'Incarnation' as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work.
15259: IRIGARAY, L. - Ce sexe qui n'en est pas un.
566859: IRRGANG, B. - Philosophie der Technik.
623275: IRRGANG, S. - Peregrinatio Academica. Wanderungen und Karrieren von Gelehrten der Universitäten Rostock, Greifswald, Trier und Mainz im 15. Jahrhundert.
622272: IRSAY, S. D' - Histoire des universités Françaises et étrangères des origines a nos jours. 2 volumes.
623353: IRVINE, M. - The making of textual culture. 'Grammatica' and literary theory, 350-1100.
603569: IRVING, W. - The works of Washington Irving in twelve volumes. Complete set.
622029: IRWIN, T., (ED.) - Classical philosophy.
577493: ISACKER, K. VAN - De Antwerpse dokwerker 1830-1940.
605969: ISARD, W. - Understanding conflict and the science of peace.
596604: ISARIN, J. - Het kwaad en de gedachteloosheid. Een beschouwing over de holocaust.
602173: ISENBERG, A. - Aesthetics and the theory of criticism. Selected essays. Edited by W. Gallaghan, L. Cauman, C. Hempel, S. Morgenbesser, M. Mothersill, E. Nagel, and T. Norman. With an introduction by M. Mothersill and a biographical sketch by W. Callaghan.
616655: ISER, W. , (HRSG.) - Immanente Ästhtetik. Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne. Kolloquium Köln 1964. Vorlagen und Verhandlungen.
576330: ISHERWOOD, C., (HRSG.) - Vedanta und wir. Mit erläuternden Einführung. Aus dem Engl. übertragen von A. Wiegand und F. Dispeker.
591685: ISINGS, C. - Antiek glas.
592713: ISLER-KERÉNYI, C. - Nike. Der Typus der laufenden Flügelfrau in archaischer Zeit. Mit 16 Bildtafeln.
573834: ISRAEL, NICO - Catalogue twenty-five. 250 Fine and interesting old books in many fields. Maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order.
611108: ISRAËLS, H. - Schreber. Vader en zoon. Historisch-kritische opmerkingen over een psychoanalytisch beschreven geval van paranoia.
608983: ISRAËLS, H. - Schreber. Vader en zoon.
594292: ITAL, G. - Der Meister, die Mönche und Ich im Zen-buddhistischen Kloster.
617106: SILIUS ITALICUS - De secundo bello punico.
596401: ITO, M, MIYASHITA, Y., ROLLS, E.T., (ED.) - Cognition, computation, and consciousness.
622616: EKKEHARD IV - St. Galler Klostergeschichten. Casus Sancti Galli. Übersetzt von Hans F. Haeffele.
602573: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
586821: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
593579: JAAKKE, A.W.G., TUINSTRA, E.W., (RED.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
599952: JABLONOWSKI, H. - Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15. Jh.
567428: JABLONOWSKI, H. - Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15. Jh.
622184: JACHMANN, O. - Denken wird Wahrnehmung. Die Philosophie von Brentano, Husserl, Heidegger und Derrida und die Anthroposophie.
604346: JACK, I. - English literature 1815-1832.
605607: JACKENDOFF, R. - Consciousness and the computational mind.
604800: JACKENDOFF, R. - Semantics and cognition.
601445: JACKSON, R.J. - Buddhism and God.
597218: JACKSON, S.A. - Connectionism and meaning: from truth conditions to weight representations.
611206: JACOB, P. - L'empirisme logique. Ses antécédents, ses critiques.
612872: JACOB, P. - De Vienne à Cambridge. L'heritage du positivisme logique de 1950 à nos jours. Essais de philosophie des sciences par: Paul Feyerabend, Nelson Goodman, Norwood Russell Hanson, Carl Hempel, Thomas Kuhn a.o. Choisis, traduits et présentés.
17094: JACOB, F. - Beeld van binnen
600298: JACOB, F. - Beeld van binnen
585127: JACOBI, H. - Die Entwicklung der Gottesidee bei den Indern und deren Beweise für das Dasein Gottes.
614155: JACOBOWSKI, LUDWIG - Auftakt zur Literatur des 20. Jahrhunderts. Briefe aus dem Nachlass von Ludwig Jacobowski. Mit einer Abbildung und zwei Faksimiles. 2 volumes.
579914: JACOBS, D.M. - Ufo's. Mysterie of werkelijkheid. Nederlandse vertaling en bewerking van D.J. Bosga.
8137: JACOBS, F. - Reflexies over arbeid.
598470: JACOBSEN, R., MOLENAAR, L., (RED.) - Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een milennium Europese cultuur. Deel 1: Brieven en inleidende artikelen. Deel II: Essays over reizen en Rotterdam. Deel III: Essays over middeleeuwen, humanisme en renaissance. Deel IV: Essays over moderne cultuurgeschiedenis.
622336: JACOBY, G. - Die Ansprüche der Logistiker auf die Logik und ihre Geschichtschreibung. Ein Diskussionsbeitrag.
566793: JACQUARD, A. - Kleine filosofie voor niet-filosofen. Met medewerking van H. Planès
620455: JACQUARD, A. - Kleine filosofie voor niet-filosofen. Met medewerking van H. Planès
599977: JACQUES, F. - Difference and subjectivity. Dialogue and personal identity
621882: JACQUES, F. - Über den Dialog. Eine logische Untersuchung. Aus dem Französischen übersetzt von Silke M. Kledzik.
595849: JADACKI, J.J., PASNICZEK, J., (ED.) - The Lvov-Warsaw school - The new generation.
595771: JADACKI, J.J. - From the viewpoint of the Lvov-Warsaw school.
616499: JAECKLE, E. - Die Idee Europa.
612988: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen eens en thans. Schetsen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en atomistiek. Voor studeerenden in de natuurwetenschappen aan Nederlandsche universiteiten en hoogeschoolen. Met 25 figuren en 32 portretten.
620150: JAEGER, F. - Afrika. Mit 20 Abbildungen, Karten, Profilen und Diagrammen im Text, 5 Kartenbeilangen, 25 Tafeln in Ätzung, und 3 Tafeln in Farbendruck.
18115: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen eens en thans. Schetsen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en atomistiek. Voor studeerenden in de natuurwetenschappen aan Nederlandsche universiteiten en hoogeschoolen. Met 25 figuren en 32 portretten.
611387: JAEGER, F.M. - Historische studiën. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw. Met 45 figuren en portretten.
2939: JAEGLÉ, C. - L'interview. Artistes en intellectuals face aux journalistes.
587728: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse bijbel. Genesis 1:1 - 25:11.
622831: AL-JAHIZ - Le livre des avares de Gahiz. Traduction française avec une introduction et des notes par Charles Pellat.
575319: JAHN, G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und ihre Geschichtsschreibung. Allgemein verständlich dargestellt.
606260: JAHNN, HANS HENNY - Dramen I + II. Mit einem Nachwort von W. Muschg. 2 volumes.
590020: JAHNN, HANS HENNY, WOLFFHEIM, H. - Hans Henny Jahnn. Der Tragiker der Schöpfung. Beiträge zu seinem Werk.
589940: JAHNN, HANS HENNY - Jeden ereilt es. Fragment aus dem Nachlass. Hrsg. R. Burmeister.
589941: JAHNN, HANS HENNY - Ugrino und Ingrabanien. Fragment aus dem Nachlass. Herausgeber R. Burmeister.
610973: CHRONIKEN DER DEUTSCHEN STÄDTE VOM 14. BIS INS 16. JAHRHUNDERT - Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Köln. 3 volumes. Complete set.
605508: JAISINGH, H. - India after Indira. The turbulent years (1984-1989).
611353: JAKI, S.L. - The relevance of physics.
595839: JAKI, S.L. - Planets and planetarians: A history of theories of the origin of planetary systems.
6392: JAKOB, J. - Die Grundlagen unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Eine naturphilosophische Betrachtung über das Raum-Zeit-Materie-Problem.
621309: JAKOBS, H. - Kirchenreform und Hochmittelalter 1046-1215.
622014: JAKOBS, W., OVERDIJK, I. - Grote denkers over de toekomst. De wereld volgens Dominique Moïsi, Zainab Al-Suwaij, Ian Buruma, Susan Neiman, Jonathan Sacks, Antjie Krog, Nasr Abu Zayd, Charles Taylor, Awraham Soetendorp, Manuela Kalsky
607530: JAKOBSON, R. - Selected writings I. Phonological studies. Second, expanded edition.
607705: JAKOBSON, R., RUDY, S., (ED.) - Roman Jakobson 1896-1982. A complete bibliography of his writings.
607938: JAKOBSON, R., RUDY, S., (ED.) - Roman Jakobson 1896-1982. A complete bibliography of his writings.
19523: JAKOBSON, R. - Essais de linguistique générale. Traduit de l'anglais et préfacé par N. Ruwet. 2 volumes.
608824: JAKOBSON, R., WAUGH, L.R. - Roman Jakobson's science of language.
597220: JAKOBSON, R. - Six leçons sur le son et le sens. Préface de C. Lévi-Strauss.
608342: JAKOBSON, R. - Selected writings V. On verse, its masters and explorers. Prepared for publication by Stephen Rudy and Martha Taylor.
607531: JAKOBSON, R. - Selected writings VI. Early Slavic paths and Crossroads. Edited, with a preface, by Stephen Rudy. 2 volumes.
607529: JAKOBSON, R. - Selected writings II. Word and language.
618690: JAKOBSON, R., WAUGH, L.R. - The sound shape of language. Assisted by Martha Taylor.
570816: JAKOBSON, R., POMORSKA, K. - Dialogues. Initial translation from the French by C. Hubert.
568558: JAKOBSON, R., SANGSTER, R.B. - Roman Jakobson and beyond: language as a system of signs. The quest for the ultimate invariants in language.
566293: JAKOBSON, R. - To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday 11 october 1966. 3 volumes.
3494: JAKOBSON, R., HALLE, M. - Fundamentals of language.
567394: JAKOVSKY, A. - Eros du dimanche. Introduction de L. Duca.
616930: JAKUBOWSKI, F. - Ideology and superstructure in historical materialism
615859: JAMES, HENRY - Letters. Edited by Leon Edel. 4 volumes.
586589: JAMES, W., ROWE, S.C., (ED.) - The vision of James.
620008: JAMES, W., GERRITSEN, R. - James.
621046: JAMES, G.G.M. - Stolen legacy. The Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people of North Africa, commonly called the Egyptians. Introduction to 1988 reprint and biographical notes on George G.M. James by Asa G. Hilliard.
612280: JAMES, W. - Selected papers on philosophy. Introduction by C.M. Bakewell.
599080: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
600932: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
9347: JAMES, W. - Pragmatism.
16866: JAMES, W. - Psychology: briefer course.
613861: JAMES, W. - The philosophy of William James. Selected from his chief works. With an introduction by Horace M. Kallen.
619682: JAMES, W. - Vormen van religieuze ervaring. Een onderzoek naar het wezen van de mens
15688: JAMES, W. - The correspondence of William James. Edited by I.K. Skrupskelis and E.M. Berkeley with the assistance of B. Grohskopf and W. Bradbeer. 11 volumes (of 12).
617859: JAMES, T.G.H., (ED.) - Excaving in Egypt. The Egypt exploration society 1882-1982.
577853: JAMESON, F., KELLNER, D., (ED.) - Postmodernism. Jameson. Critique.
587986: JAN VAN ARKEL, RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht. Accompagné d'un résumé en français. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
567144: JANET, P., SÉAILLES, G. - Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles. Nouvelle édition avec un supplément: 'Période contemporaine' par D. Parodi, P. Tisserand, L. Dugas, Dorolle, A. Rey. 2 delen in 1 band.
11174: JANICAUD, D. - La puissance du rationnel.
593180: JANICH, P., (HRSG.) - Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung.
584043: JANICH, P., KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J. - Wissenschaftstheorie als Wissenschaftskritik.
590834: JANICH, P. - Protophysics of time. Constructive foundation and history of time measurement.
598323: JANIK, A. - Style, politics, and the future of philosophy.
569009: JANIK, A. - Style, politics, and the future of philosophy.
612067: JANKÉLÉVITCH, V. - La mort.
596966: JANS, E. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems 1400-1850.
611074: JANSEN, D. - Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme.
583611: JANSEN, D. - Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme.
616768: JANSÉNIUS, ORCIBAL, J. - Les origines du Jansénisme: I. Correspondance de Jansénius.
613751: JANSMA, R. - Jainisme. Een introductie.
610140: JANSMA, K., SCHROOR, M., (RED.) - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden. Medewerkende auteurs: Gerben Abma (Pre-historie, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, de gewesten) Hayo Haitsma (Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw) Luuk van der Veen (Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw). Illustratieve bijdragen: Bob Reitsma en Meindert Schroor (cartografie) Siep van Lingen en Jaap Spieker (fotografie)

603341: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden
614293: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden
608959: JANSON, H.W. - History of art. A survey of the major visual arts from the dawn of history to the present day. Second edition.
566772: JANSSEN, M.C.W. - Micro and macro in economics. An inquiry into their relation.
597582: JANSSEN, P. - Voor de tovenaarsleerling. Omslagtekening: Anneke. Foto's: Jan Berens.
617368: JANSSEN, D. , LEENDERS, M. , PISTERS, G. - Practische cursus argumenteren.
615387: JANSSEN, S. - Phantasmen. Imagination in Psychologie und Literatur 1840-1930. Flaubert - Cechov - Musil.
611858: JANSSEN, A.J. - Het antieke tropaion (with a summary in English)
9072: JANSSEN, L.F. - Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur.
599721: JANSSEN, E. - Nederland 1884. Vreemd vaderland - vertrouwd volk.
589916: JANSSEN, P., WANSING, R., (HRSG.) - ErSchöpfungen. Philosophie im 20. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zur Kunst.
589331: JANSSEN, P., WANSING, R., (HRSG.) - ErSchöpfungen. Philosophie im 20. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zur Kunst.
567820: JANSSENS, F., MELLE, U., (RED.) - Voeten in de aarde. Radicale groene denkers.
590139: JANSSENS, F., MELLE, U., (RED.) - Voeten in de aarde. Radicale groene denkers.
615084: JANTZEN, H. - Das niederländische Architekturbild.
621242: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
613178: JAPPE ALBERTS, W., WINTER, J.M. VAN, (RED.) - Nederland voor honderd jaar.
591347: JAPPE ALBERTS, W., JANSEN, H.P.H. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen. Met medewerking van J.F. Niemeyer.
604082: JAPPE ALBERTS, W., DITSCHE, M., (ED.) - Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes.
593520: JAQUET, A. - Wissen und Glauben. Drei Essays.
577287: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië.
572110: JARAUSCH, K.H., ARMINGER, G., THALLER, M. - Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und Statistik.
602461: JARDINE, N. - The fortunes of inquiry.
608427: JARMUTH, K. - Lichter leuchten im Abendlande. Zweitauses Jahre Beleuchtungskörper.
619470: JARUZELSKI, W. - Mein Leben für Polen. Erinnerungen. Mit einem Gespräch zwischen Wojciech Jaruzelski und Adam Michnik. Aus dem Französischen von H. Kray.
611673: JARVIE, I.C. - Thinking about society: theory and practice.
615751: JASANOFF, S. , KIM, SANG-HYUN, (ED.) - Dreamscapes of modernity. Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power.
608414: JASINK, B. - De mystiek van het boeddhisme
610481: JASPER, J.E., PIRNGADIE, M. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. 5 delen. Compleet.
14140: JASPERS, K. - Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von H. Saner.
620769: JASPERS, K. - Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen.
612318: JASPERS, K., - Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker. Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
9743: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
17344: JASPERS, K. - Wijsgerig geloof
610227: JASPERS, K. - Unsere Zukunft und Goethe.
620600: JASPERS, K. - Von der Wahrheit.
620603: JASPERS, K. - Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt a.M. September 1937. Dritte Auflage.
611111: JASPERS, K. - Philosophy and the world. Selected essays and lectures
608859: JASPERS, K. - Von der Wahrheit.
613921: JASPERS, K. - Plato, Augustin, Kant. Drei Gründer des Philosophierens.
606019: JASPERS, K., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Karl Jaspers. Einzig autorisierte Übertragung. Übersetzung von H. Hartmann, C. Beradt, J. Oberhof.
620598: JASPERS, K. - Freiheit und Wiedervereinigung. Über Aufgaben deutscher Politik.
609392: JASPERS, K. - Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von H. Saner.
620704: JASPERS, K. - Psychologie der Weltanschauungen.
587833: JASPERS, K., WAL, G.A. VAN DER - Karl Jaspers.
566341: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit.
620596: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
12729: JASPERS, K., SPIER, J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
18051: JASPERS, K., SUTOR, B. - Der Zusammenhang von Geschichtsphilosophie und Politik bei Karl Jaspers.
15137: JASPERS, K., PIPER, K., (HRSG.) - Werk und Wirkung.
612321: JASPERS, K., ROSSMANN, K. - Die Idee der Universität. Für die gegenwärtige Situation entworfen.
3052: JASPERS, K. - Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung. Aus dem Nachlass herausgegeben von H. Saner.
620606: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
612320: JASPERS, K. - Die massgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus.
6260: JASPERS, K. - The future of mankind
612316: JASPERS, K. - Die geistige Situation der Zeit. Achter Abdruck der im Sommer 1932 bearbeiteten 5. Auflage.
616019: JASPERS, K. - Philosophie. Complete in 3 volumes.
605351: JASPERS, K. - Mitverantwortlich. Ein philosophisch politisches Lesebuch. Geleitwort Hannah Arendt. Vom Verfasser autorisierte Auswahl.
612371: JASPERS, K., SCHNEIDERS, W. - Karl Jaspers in der Kritik.
612369: JASPERS, K. - Über das Tragische.
612370: JASPERS, K. - Inleiding tot de philosophie
612367: JASPERS, K., PORTMANN, A. - Wahrheit und Wissenschaft. Naturforschung und Humanismus. Akademische Reden gehalten bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel am 30. Juni 1960 in der Basler Kongresshalle.
612368: JASPERS, K. - Wesen und Kritik der Psychotherapie.
13539: JASPERS, K., GERLACH, H.M. - Existenzphilosophie und Politik. Kritische Auseinandersetzung mit Karl Jaspers. Hrsg. von D. Bergner und R. Mocek.
14255: JASPERS, K., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Karl Jaspers. Einzig autorisierte Übertragung. Übersetzung von H. Hartmann, C. Beradt, J. Oberhof.
615732: JASPERS, K. - Wijsgerig geloof
605899: JASPERS, K. - Mitverantwortlich. Ein philosophisch politisches Lesebuch. Geleitwort Hannah Arendt. Vom Verfasser autorisierte Auswahl.
7300: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
580454: JASPERS, K., KLEIN, A. - Glaube und Mythos. Eine kritische, religionsphilosophisch-theologische Untersuchung des Mythos-Begriffs bei Karl Jaspers.
570581: JASPERS, K., RIGALI, N. - Die Selbstkonstitution der Geschichte im Denken von Karl Jaspers.
572778: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen gehalten vom 25. bis 29. März 1935.
618771: JASPERS, K. - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch. Textauswahl und Zusammenstellung von H. Saner.
567431: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit.
584364: JASPERS, K., PAUMEN, J. - Raison et existence chez Karl Jaspers.
14141: JASPERS, K. - Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen.
616018: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz. Aula-voordrachten der Rijksuniversiteit te Groningen.
583019: JASPERS, K. - Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen.
2140: JASPERS, K., KNUDSEN, R.D. - The idea of transcendence in the philosophy of Karl Jaspers.
605764: JASPERS, K., PIPER, K., (HRSG.) - Werk und Wirkung.
567839: JASPERS, K., JONKER, H. - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
608462: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
610270: JASPERS, K. - Von der Wahrheit.
9463: JASPERS, K. - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
576475: JASPERS, K. - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch. Textauswahl und Zusammenstellung von H. Saner.
6632: JASPERS, K. - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
612315: JASPERS, K., ARMBRUSTER, L. - Objekt und Transzendenz bei Jaspers. Sein Gegenstandsbegriff und die Möglichkeit der Metaphysik.
7863: JASPERS, K. - Antwort. Zur Kritik meiner Schrift 'Wohin treibt die Bundesrepublik?'
4557: JASPERS, K., PIPER, K., SANER, H., (HRSG.) - Erinnerungen an Karl Jaspers.
4269: JASPERS, K., PORTMANN, A. - Wahrheit und Wissenschaft. Naturforschung und Humanismus. Akademische Reden gehalten bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel am 30. Juni 1960 in der Basler Kongresshalle.
607435: JASPERS, K. - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
608445: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
576487: JASPERS, K., YOUNG-BRUEHL, E. - Freedom and Karl Jasper's philosophy.
576490: JASPERS, K., WALLRAFF, C.F. - Karl Jaspers. An introduction to his philosophy.
582958: JASPERS, K., WAL, G.A. VAN DER - Karl Jaspers.
577312: MELATI VAN JAVA - De ring der grootvorstin.
619520: JAY, M. - The dialectical imagination. A history of the Frankfurt school and the institute of social research 1923-1950.
615754: JAY, M. - De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950
622102: JAY, M. - De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950
610122: JAYATILLEKES, K.N., ROTHERMUNDT, G. - Buddhismus für die moderne Welt. Die Religionsphilosophie K.N. Jayatillekes.
623452: JEAN DE GARLANDE, MARGUIN-HAMON, E. - L'ars lectoria Ecclesie de Jean de Garlande. Une grammaire versifiée du XIIIe siècle et ses gloses.
622881: JEAN DE HOCSEM, JAN VAN HOCSEM, KURTH, G. - La chronique de Jean de Hocsem. Nouvelle édition.
21022: JEANS, J. - The new background of science.
589225: JEANS, J. - De groei der natuurwetenschap. Geautoriseerde vertaling uit het Engels door W. IJzerdraat en Y. Foppema.
622771: JEANS, J. - Physics and philosophy.
610755: JEANS, J. - De sterren in hun loop. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
588949: JEANS, J. - Het nieuwe natuurbeeld. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
3392: JEANS, J. - Het nieuwe natuurbeeld. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
569560: JEANS, J. - Het geheimzinnig heelal. Geautoriseerde vertaling door S.L. van Oss.
622311: JEFFERSON, B.L. - Chaucer and the Consolation of Philosophy of Boethius.
621141: JELLEMA, C.O. - Hoe water streelt.
579587: JELSMA, H.A. - Granites and greenstones in Northern Zimbabwe: tectono-thermal evolution and source regions.
578677: JELSMA, J. - A bed of ochre. Mortuary practices and social structure of a maritime archaic Indian society at Port au Choix, Newfoundland.
590146: JELSMA, J. - A bed of ochre. Mortuary practices and social structure of a maritime archaic Indian society at Port au Choix, Newfoundland.
619342: JENKINS, K. - Re-thinking history.
623057: JENNINGS, H.S. - Das Verhalten der niederen Organismen unter natürlichen und experimentellen Bedingungen. Autor. deutsche Übersetzung von E. Mangold. Mit 144 Figuren im Text.
7009: JENSEMA, S. - Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel ien Stad en Ommelanden. Aalbert. Mit litho's van Johan Faber.
612121: JENSEN, S. - Ik lieg, dus ik ben.
623325: JENSEN, S., - Go east. Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit.
623213: JENSEN, S. - Echte vrienden. Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks.
623214: JENSEN, S., WIJNBERG, R. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
600169: JENSEN, A.E. - Mythos und Kult bei Naturvölkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen.
605095: JENSEN, S. - Leugenaars.
605656: JENSSEN-TUSCH, H., EWALD, H., GYLDENKRONE, E. - Verdenskriger i samtidige skildringer. 3. bind.
18168: JENTZSCH, B., (HRSG.) - Schweizer Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. Gedichte aus 4 Sprachregionen.
578754: JERUSALEM, J. - Agnihotram (Opferfeuer). Indische Legenden nachgedichtet. Bilder und Buchschmuck von R. Teschner.
622705: JESPERSEN, O. - Language. Its nature, development and origin.
604471: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
609019: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
575727: JESSE, E., BERGMANN, W., ARZHEIMER, K. - Extremismus in Deutschland. Ersheinungsformen und aktuelle Bestandsaufnahme. Texte zur Inneren Sicherheit.
2559: JESSEN, J. - Bibliographie der Autobiographien. 3 volumes.
592864: JETSES, C., NIEMEIJER, J.A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
616883: JETTER, W. - Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst.
613775: JEVONS, W.S. - Die Theorie der Politischen Ökonomie. Aus dem englischen Original, und zwar nach der vierten, von H. Stanley Jevons besorgten, den Text letzter Hand enthaltenden Auflage ins Deutsche übertragen und eingeleitet von Otto Weinberger.
623034: JEVONS, W.S. - The theory of political economy. With notes and an extension of the bibliography of mathematical economic writings.
613799: JHA, NARMADESHWAR - The age of Marshall. Aspects of British economic thought 1890-1915.
617302: JHA, MUNISHWAR - Magadhi and its formation.
597011: JINARAJADASA, M.A. - Eerste beginselen der theosofie. Geautoriseerde vertaling door M. Westendorp.
613029: JNANASIDDHANTA - Jnanasiddhanta. Edited and translated by Haryati Soebadio.
613745: JOACHIM JUNGIUS-GESELLSCHAFT, (HRSG.) - Das Problem der Gesetzlichkeit. 2 volumes.
617824: JOACHIM JUNGIUS-GESELLSCHAFT, (HRSG.) - Das Problem der Gesetzlichkeit. 2 volumes.
593159: JOAD, C.E.M. - Decadence. A philosophical inquiry.
595541: JOAD, C.E.M. - How our minds work.
611415: JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen.
608862: JÖCHER, CHRISTIAN GOTTLIEB, ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH, ROTERMUND, H.W. - Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrieben werden. 7 volumes.
616151: JODL, F. - Lehrbuch der Psychologie. Fünfte und sechste Auflage im verein mit W. Börner, H. Henning, V. Kraft, K. Roretz, W. Schmied-Kowarzik, H. Werner.
572250: JODL, F. - Allgemeine Ethik. Hrsg. von W. Börner.
607997: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
596116: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
579793: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
620281: JOHANN, H.T., (HRSG.) - Erziehung und Bildung in der heidnischen und christlichen Antike.
622341: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, IOHANNIS SCOTTI ERIVGENAE, SHELDON-WILLIAMS, I.P. , JEAUNEAU, É.A. (ED.) - Periphyseon (De Divisione Naturae). Edited with the collaboration of Ludwig Bieler. 4 volumes.
608100: JOHANSONS, A. - Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten. Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister.
616968: JOHANSSON, R.E.A. - The psychology of Nirvana.
613664: JOHN, E. , MARTIN, B. , MÜCK, M. , (HRSG.) - Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus.
620633: JOHN OF GLASTONBURY, JOHANNES GLASTONIENSIS, CARLEY, J. P. - Cronica sive antiquitates Glastoniensis Ecclesie. Text with introduction, notes and commentary. Complete in two parts.
575864: JOHNSON-LAIRD, P.N. - The computer and the mind. An introduction to cognitive science.
611483: JOHNSON, G. - The ten most beautiful experiments.
14474: JOHNSON, W.A. - On religion: a study of theological method in Schleiermacher and Nygren.
618088: JOHNSON, SAMUEL, - Selected letters of Samuel Johnson.
597002: JOHNSON, H. - Het bomenboek. Bomen en struiken n onze tuinen en parken, bossen en landschappen

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

3/9