Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
610990: HOOGSTRATEN, H.D. - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie.
606423: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & geest. Over milieu-ethiek.
622019: HOOGSTRATEN, JAN VAN - Schimp- en hekeldigten uit verscheide poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c.
624968: HOOGVLIET, M. , (ED.) - Multi-media compostions from the middle ages to the early modern period.
619320: HOOGVLIET, A. - Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk.
4076: HOOK, S., (ED.) - Language and philosophy. A symposium.
630366: HOOKE, R., ESPINASSE, M. - Robert Hooke.
631097: HOORNIK, E., HILGERSOM, A., (RED.) - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols.
618128: HOOYKAAS, R., ALBUQUERQUE, L. DE, PALM, L.C., VERDENIUS, W.J. - Symposium. Hooykaas and the history of science held on 3 and 4 march 1977 at the Utrecht state university.
631161: HOOYKAAS, R. - Religion and the rise of modern science.
604419: HOPCROFT, R.L. - Regions, institutions, and agrarian change in European history.
614020: HOPKINS, J. - Emptiness in the Mind-Only school of buddhism. Dynamic responses to Dzong-ka-ba's The essence of eloquence: I.
584643: HOPKINS, J. - The tantric distinction. An introduction to Tibetan buddhism. Ed. by A.C. Klein.
614869: HOPKINS, A.A., (ED.) - The scientific American Cyclopedia of receipts, notes and queries. Revised edition.
621856: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360-ca. 1515) (with a summary in English). Compleet in 2 delen.
620534: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M. - La plus ancienne version Latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase. Édtude de critique textuelle.
614830: HOPPESTEYN, A., REGT, JAN DE, HENNEBO, ROBERT - Mengelpoëzy bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen. Bijgevoegd: (Jan de Regt) Mengel-dichten en kluchtspel de Nachtwachts en Slegten-tyd. Bijgervoegd: (Hennebo)Rouwklachten van den Heere Jacobus Veenhuysen beneevens De lof der jenever. Eerste en tweede deel. Gecorrigeerd en van veel fauten gezuyverd. Met koperen platen versierd
630157: HÖRANDNER,W. , TRAPP, E. , (HRSG.) - Lexicographica Byzantina. Beiträge zum Symposium zur Byzantinischen Lexikographie (Wien, 1.-4.3. 1989).
627875: HORATIUS, IMMISCH, O. - Horazens Epistel über die Dichtkunst erklärt.
629530: HORATIUS, BIJKER, A. , (ED.) - Riedel Horatiana. A catalogue of the Horace collection in Groningen University Library. With 26 plates.
629236: HORATIUS, BONAVIA-HUNT, N.A. - Horace the minstrel. A practical and aesthetic study of his aeolic verse.
629583: HORGAN, J. - The end of science. Facing the limits of knowledge in the twilight of the scientific age.
576121: HORKEN, H.K. - Ex nocte lux. Enträtselte Urgeschichte im Licht jüngster Forschung.
626106: HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. - Sociologica II. Reden und Vorträge.
586515: HORKHEIMER, M., SCHMIDT, A., ALTWICKER,N., (HRSG.) - Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung.
631169: HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. - Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente.
626233: HORKHEIMER, M. - Aus der Pubertät. Novellen und Tagebuchblätter.
587844: HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. - Sociologica II. Reden und Vorträge.
630955: HORKHEIMER, M., MARCUSE, H. - Filosofie en kritische theorie
617517: HORN, GEORG - Historiae philosophicae libri septem. Quibus de origine, successione, sectis & vitae philosophorum ab orbe conditio ad nostram aetatem agitur.
574759: HORN, W.O. VON, (HRSG.) - Die Spinnstube. Geschichten aus den Volksbüchern für die Jahre 1849 bis 1860. Mit Bildern nach Holzschnitten von Ludwig Richter und sechs Stahlstichen von Ludwig Richter, Vautier u.a. Ausgewählt und überarbeitet von K.M. Schiller. 6 volumes.
589124: HORNEY, K., (RED.) - Is een psycho-analyse voor U gewenst? Een serie lezingen. Geautor. vert. E. Veegens-Latorf.
631551: HORNEY, KAREN, RUBINS, J.L. - Karen Horney. Gentle rebel of psychoanalysis.
601703: HOROSZ, W. - Search without idols.
576956: HOROSZ, W., CLEMENTS, T., (ED.) - Religion and human purpose. A cross disciplinary approach.
1595: HOROSZ, W. - Search without idols.
614153: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
2536: HOROWITZ, N.H. - To utopia and back: the search for life in the solar system.
9876: HOROWITZ, I.L. - War and peace in contemporary social and philosophical theory. With a new preface.
9804: HOROWITZ, D. - State in the making
595087: HORREÜS DE HAAS, G. - Moderne theologie. Beginselen en problemen.
630964: HORST, S. - Laws, mind, and free will.
603236: HORST, A.J. VAN DER - Tuinvijvers en waterpartijen. Aanleg en onderhoud van allerlei soorten tuinvijvers, met een uitgebreide plantenkeuze. Met foto's van P. Perderau.
603647: HORST, H. VAN DER - The low sky. Understanding the Dutch
574797: HORST, K. VAN DER, KUIPER-BRUSSEN, L.C., PESCH, P.N.G. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der rijksuniversiteit, 1594-1984.
619135: HORST, I.B. , (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With a bibliographical survey of recent research pertaining to the early reformation in the Netherlands.
627308: HORTEN, M. - Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. Mit einer Darstellung von Muhammeds Himmelfahrt nach einer Miniatur des 15. Jahrhunderts.
588544: HORTHEMELS, J., SASSEN, F. - Johannes Horthemels. De laatste 'aristotelische' hoogleraar te Utrecht.
625751: HORVATH, ÖDÖN VON , SCHULTE, B. - Ödön von Horváth verschwiegen, gefeiert, glattgelobt. Analyse eines ungewöhnlichen Rezeptionsverlaufs.
579953: HORVATH, C. VON - Raum und Zeit im Lichte der speziellen Relativitätstheorie. Versuch eines synthetischen Aufbaus der speziellen Relativitätstheorie. Mit 8 Textabbildungen und einem Bildnis.
595742: HÖRZ, H., PÖLTZ, H.D., (RED.) - Philosophische Probleme der Physik.
630013: HÖSLE, V. - Moral und Politik. Grundlagen einer Politischen Ethik für das 21. Jahrhundert.
583367: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
588276: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis.
605490: HOSPERS, J., (ED.) - Readings in introductory philosophical analysis.
608533: HOSSON, J.T.M. DE, BRONSVELD, P., KUBBINGA, H., (ED.) - Festschrift in honor of Jeff Th.M. de Hosson on the occasion of thre 35th anniversary of his nomination as professor of applied physics-materials science at the University of Groningen by Royal Decree of 6 october 1977.With the help of Mikhail Dutka, Vasek Ocelik, Yutao Pei, Anatoly Turkin, and David Vainchtein.
611519: HOUBEN, J.J., LAMOTTE, E., MULLIE, J.L., SCHARPÉ, A. - De oosterse mens. Met inleiding en nawoord door Prof. dr. R. Dellaert.
629149: HOUGHTON, W.E., HOUGHTON, E.R., (ED.) - The Wellesly Index to Victorian periodicals 1824 - 1900. 3 volumes.
616489: HOUTEN, S. VAN - Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894). Eerste periode. Tot aan den dood van Thorbecke (1869-1872).
624229: HOUTEPEN, A.W.J. - Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie.
590102: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
590075: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
5030: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
607969: HOUTMAN, D., STEIJN, B., WITTE, M. DE, (RED.) - De vanzelfsprekendheid van vooruitgang. Over technologie, rationaliteit en sociale ongelijkheid.
603273: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
582366: HOUTS, E.M.C. VAN - Gesta Normannorum ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
591372: HOUTTE, J.A. - Economische en sociale geschiedenis van de lage landen.
613641: HOUTTE, J.A. VAN - Het verleden van Europa. Twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis.
599844: HOUTTE, J.A. VAN - Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800
585356: HOUVEN, G. VAN DER - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandsche Metaalwerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936.
591158: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door F. van Vinckenroye. 3 delen compleet.
625413: HOUWEN, L.A.J.R., MACDONALD, A.A., MAPSTONE, S.L., (ED.) - A palace in the wild. Essays on vernacular culture and humanism in late-medieval and renaissance Scotland.
630644: HOUWEN, L.A.J.R., MACDONALD, A.A., (ED.) - Beda venerabilis. Historian, monk & Northumbrian.
624730: HOUWEN, L.A.J.R. , (ED.) - Animals and the symbolic in mediaeval art and literature.
622586: HOVDHAUGEN, E. - Foundations of western linguistics. From the beginning to the end of the first millennium A.D.
598431: HOVEN, M.A. VAN DEN - A claim for reasonable morality. Commonsense morality in the debate on the limits of morality. Een pleidooi voor redelijke moraal. Commonsense moraal in het debat aangaande de 'grenzen van moraal' (Met een samenvatting in het Nederlands).
576022: HOVING, J. - De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap. Bewerking en aanvulling van Draper, Mauthner, White.
577284: HOVINGA, H. - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting.
619083: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
601277: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
626698: HOWE, C. - Political ideology and class formation. A study of the middle class.
591342: HÖWELER, C. - XYZ der muziek.
595199: HOWES, M. - Amulets.
10059: HOYLES, J. - The edges of Augustanism. The aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
631655: HOYO, J. DEL, ELLIOTT, A., SARGATAL, J. (A.O.) - Hoatzin to Auks.
630780: HRDLICKA, ALFRED, HRDLICKA, B. , SCHEUFELE, T., (HRSG.) - Alfred Hrdlicka. Zeichnungen. Mit Beiträgen von Alfred Hrdlicka, Christian Lenz, F. Thomas Meisl, Theodor Scheufele a.o.
621818: HRDY, S.B. - Een kind heeft vele moeders. Hoe de evolutie ons sociaal heeft gemaakt
606398: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
606992: HROCH, M., SKÝBOVÁ, A. - Inquisitie en contrareformatie
597844: HROZNÝ, B. - Ancient history of western Asia, India and Crete
576373: HSÜN, LU, SUNG-K'ANG, HUANG - Lu Hsün and the new culture movement of modern china.
618942: HUANG PO, MURALT, R. VON, (HRSG.) - Die Lehre des Huang Po vom Universalbewusstsein. Dialoge des Huang Po mit seinen Schülern. Der Weg zur blitzartigen Erleuchtung von Hui Hai.
613384: TUN HUANG - Zen dawn. Early zen texts from Tun Huang
595391: HUBBELING, H.G., PETRY, M.J., (RED.) - Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie.
568868: HUBBELING, H.G., PETRY, M.J., (RED.) - Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie.
605743: HUBBELING, H.G. - Language, logic and criterion. A defence of non-positivistic logical empiricism.
629070: HUBBELING, H.G. - Language, logic and criterion. A defence of non-positivistic logical empiricism.
613631: HUBBELING, H.G., VELDHUIS, R., (RED.) - Ethiek in meervoud.
619892: HUBBELING, H.G. - Principles of the philosophy of religion.
628888: HUBER, W. - Konflikt und Konsens. Studien zur Ethik der Verantwortung.
628889: HUBER, W. - Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik.
622785: HUBER, JOHANNES - Studien. Philosophische Schriften.
621600: HÜBLER, A. - The expressivity of grammar. Grammatical devices expressin emotion across time.
592642: HÜBSCHER, A., KÖTTELWESCH, C., (HRSG.) - Wege zu Schopenhauer. Arthur Hübscher zu Ehren. Festgabe zum 80. Geburtstag.
5238: HÜBSCHER, A. - Denker unserer Zeit.
568737: HUBY, P. M. - Greek ethics.
626045: HUCH, R. - Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren. Roman.
617093: HUCHEL, P., VIEREGG, A., (HRSG.) - Gesammelte Werke in zwei Bänden. Complete in 2 volumes.
622865: HUDELSON, R. - Modern political philosophy.
604518: HUDSON, W., REIJEN, W. VAN, (RED.) - Modernen versus postmodernen.
598071: HUDSON, W., REIJEN, W. VAN, (RED.) - Modernen versus postmodernen.
622812: HUDSON, HENRY - Henry Hudson's reize onder Nederlandschen vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609, Volgens het journaal van Robert Juet uitgegeven door S.P. L'Honoré Naber. Met 4 kaarten en 3 platen.
590825: HUECK, W. - Die Polarität der Wahrheit und der Rhythmus des Lebens. Eine Philosophie für lebendige Menschen.
585358: HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981.
612398: HUFBAUER, K. - Exploring the sun. Solar science since Galileo.
607388: HUGENHOLTZ, F.W.N., TEUNIS, H.B., TONGERLOO, L. VAN, (RED.) - Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof.dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
605843: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
621050: HUGENHOLTZ, P.TH. - Van tijdelijke makelij. Antropologische beschouwingen over de opbouw van de menselijke persoonlijkheid. Met een ten geleide an Prof.dr. baron van Haersolte.
613182: HUGENHOLTZ, P.TH. - Tijd en creativiteit. Ontwerp van een structurele antropologie. Met een voorwoord van prof.jhr. D.J. van Lennep.
620372: HUGH, ABBOT OF BURY ST. EDMUNDS, THOMSON, R.M. , (ED.) - The chronicle of the election of Hugh abbot of Bury St. Edmunds and later bishop of Ely. Edited and translated.
591459: HUGHES, R. - De fatale kust. Het epos van Australië
627864: HUGHES, H.S. - History as art and as science. Twin vistas on the past.
598133: HUGHES, G.E., CRESSWELL, M.J. - An introduction to modal logic
630798: HUGO, V. - Les feuilles d'automne suivies de plusieurs pièces nouvelles.+ Les orientales. Two parts in one volume.
618721: HUGO, V., JUIN, H. - Victor Hugo. Complete in 3 volumes.
621193: HUGO VAN SAINT-VICTOR, YPENGA, A. - Sacramentum. Hugo van St.-Victor (gestorven 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende (gestorven 1296). Een hermeneutisch-methodologische benadering.
622404: HUGO VAN SAINT-VICTOR, YPENGA, A. - Sacramentum. Hugo van St.-Victor (gestorven 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende (gestorven 1296). Een hermeneutisch-methodologische benadering.
580569: HUGOLINUS VAN ORVIETO, DIETRICH, H. - Die Trinitätslehre des Augustinereremiten Hugolin von Orvieto.
623363: HUGUCCIO, MÜLLER, W.P. - Huguccio. The life, works, and thought of twelfth-century jurist.
631195: HUIJER, M. - Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd.
631196: HUIJER, M. - Discipline. Overleven in overvloed.
1653: HUISMAN, D. - L'esthétique française au seuil du IIIe millénaire. Réflexions sur l'art.
623154: HUISMAN, JOPIE, KOPLAND, RUTGER - Zoals het daar lag. Rutger Kopland. Over schilderen en schrijven.
626480: HUISMAN, P.E. - Kennis gewogen. Analyse van sociaalwetenschappelijk denken: kritiek en aanwijzingen.
607607: HUISMAN, D. - Histoire de la philosophie. Complete in 2 volumes.
584490: HUISMAN, P.E. - Kennis gewogen. Analyse van sociaalwetenschappelijk denken: kritiek en aanwijzingen.
622401: HUIZENGA, E. - Eene nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818.
625916: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats. Verzameld door Mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra.
621547: HUIZING, L., WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
590447: HUIZING, L. - Zeven eeuwen Zuidwolde. Voorstudies over Zuidwolde en de Zuidwolders van vroeger.
612598: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
612599: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
612600: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets.
612605: HUIZINGA, J. - Cultuur-historische verkenningen.
624048: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
613127: HUIZINGA, JOHAN, KAEGI, W. - Das historische Werk Johan Huizingas.
630073: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. Compleet in 9 delen.
598522: HULST, H. VAN, PLEYSIER, A., SCHEFFER, A. - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. Met een inleiding van W. Drees. Woord vooraf van F. de Jong Edz.
616832: HULST, H.C. VAN DE, PEURSEN, C.A. VAN - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Bezinning op het wereldbeeld.
621540: HULST, F.J. , LUNING, H.M. - De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976.
589716: HULTEN, P., (RED.) - Berlin - Paris. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933. Art. Architecture. Graphisme. Littérature. Objets industriels. Cinéma. Théâtre. Musique. 12 juillet - 6 novembre 1978.
631572: HUMBOLDT, A. VON - Alexander von Humboldts Amerikaanse ontdekkingsreis 1799 - 1804. Zijn beroemde reis door Venezuela, Cuba, Columbia, Ecuador, Peru, Mexico en de Verenigde Staten. Inleiding door Peter van Zonneveld
588969: HUMBOLDT, A. VON, SLONIMISKI, C. S. - Zur Freiheit bestimmt. Alexander von Humboldt - eine hebräische Lebensbeschreibung von Chaim Selig Slonimski (1810-1904). Aus dem Hebräischen von O. Carmel. Mit einem Beitrag über Alexander von Humboldt und die Juden von P. Honigmann. K.J. Maass (Hg.).
605580: HUMBOLDT, W. VON - Briefe an eine Freundin. Ausgewählt und herausgegeben von A. Leitzmann.
622098: HUMBOLDT, A. VON, SLONIMISKI, C. S. - Zur Freiheit bestimmt. Alexander von Humboldt - eine hebräische Lebensbeschreibung von Chaim Selig Slonimski (1810-1904). Aus dem Hebräischen von O. Carmel. Mit einem Beitrag über Alexander von Humboldt und die Juden von P. Honigmann. K.J. Maass (Hg.).
630840: HUMBOLDT, A. VON - Kosmos. Ontwerp eener natuurkundige beschrijving. Naar het Hoogduitsch door E.M. Beima. 4 delen.
627583: HUMBOLDT, W. VON, HUMBOLDT, C. VON, ROSENSTRAUCH, H. - Wahlverwandt und ebenbürtig. Caroline und Wilhelm von Humboldt.
628385: HUMBOLDT, A. VON, KRÄTZ, O. - Alexander von Humboldt. Wissenschaftler. Weltbürger. Revolutionär. Unter Mitarbeit von Sabine Kindler und Helga Merlin.
631660: HUMBOLDT, A. VON, WULF, A. - The invention of nature. Alexander von Humboldt's new world.
584468: HUMBOLDT, W. VON - Briefe an eine Freundin. Hrsg. von Dr. Huhnhaüser.
630841: HUMBOLDT, A. VON - Natuurbeschouwingen, met wetenschappelijke ophelderingen. Naar het Hoogduitsch door E.M. Beima.
609782: HUME, D., ORR, J. - David Hume and his influence on philosophy and theology.
627971: HUME, D. - A treatise of human nature. Reprinted from the original edition in three volumes and edited with an analytical index, by L.A. Selby-Bigge. 3 books in 1 volume.
626849: HUME, D. - Het menselijk inzicht. Een onderzoek naar het denken van de mens
607139: HUME, D. - New letters of David Hume. Edited by Raymond Klibansky and Ernest C. Mossner.
631203: HUME, D. - An enquiry concerning the principles of morals. Edited by Tom L. Beauchamp.
628545: HUME, D. - De uitgelezen Hume. Samengesteld en ingeleid door P. de Martelaere
630379: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
627529: HUME, D. - Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of morals. Reprinted from the posthumous edition of 1777 and edited with introduction, comparative tables of contents, and analytical index by L.A. Selby-Bigge. Third edition with text revised and notes by P.H. Nidditch.
625498: HUME, D. - Gesprekken over de natuurlijke godsdienst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A.G. Vink.
631188: HUME, D. - De uitgelezen Hume. Samengesteld en ingeleid door P. de Martelaere
631737: HUME, D., DELEUZE, G. - David Hume. Aus dem Französischen von P. Geble und M. Weinmann.
611221: HUME, D. - Eine Untersuchung über den Menschlichen Verstand. Herausgegeben von R. Richter.
630772: HUME, D., MERRILL, K.R., SHAHAN, R.W., (ED.) - David Hume. Many-sided genius.
628184: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
628546: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Hume leven en werk.
630684: HUME, D. - Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of morals. Reprinted from the posthumous edition of 1777 and edited with introduction, comparative tables of contents, and analytical index by L.A. Selby-Bigge. Third edition with text revised and notes by P.H. Nidditch.
590063: HUME, D., TWEYMAN, S. - Reason and conduct in Hume and his predecessors.
628183: HUME, D. - De natuurlijke geschiedenis van de religie
612335: HUME, D., HOLTHOON, F.L. VAN - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het 'Traktaat over de menselijke natuur'.
589672: HUMMEL, G. - Die Begegnungen zwischen Philosophie und evangelischer Theologie im 20. Jahrhundert.
593476: HUMPHREY, W. - The collected stories of William Humphrey.
604290: HUMPHREYS, C. - Buddhism.
627272: KO HUNG - Alchemy, medicine and religion in the China of A.D. 320: The 'Nei P'ien' of Ko Hung (Pao-p'u tzu)
623305: HUNGER, HERBERT, HÖRANDNER, W. , KODER, J. , KRESTEN, O. , (HRSG.) - Byzantios. Festschrift für Herbert Hunger zum 70. Geburtstag. Dargebracht von Schülern und Mitarbeitern.
629344: HÜNNEMAN, R. , WILDEVUUR, C. - Cognitie in kunst en wetenschap. Dimensies van het denken.
598005: HUNT, I.A. - Op schoot bij Hitler. Een jeugd in een paradijs dat geen paradijs mocht zijn.Vertaald door T. Davids.
12192: HUNT, M. - Het innerlijk universum. Een nieuwe wetenschap onderzoekt de menselijke geest
593010: HUNT, G.M.K., (ED.) - Philosophy and politics.
623324: HUNT, T. - Teaching and learning Latin in thirteenth century England. Complete in 3 volumes.
592495: HUNTER, G.K. - Vital forces. The discovery of the molecular basis of life.
572411: HUNTER, M. - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South africa. With an introd. by J.C. Smuts.
623517: HUNTINGTON, S.P. - Botsende beschavingen
591792: HUNTINGTON, S.P. - Wie zijn wij? Over de Amerikaanse identiteit
622916: HURDT, ANTHONIO - De expeditie van Anthonio Hurdt raad van Indïe als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel secretaris. Uitgegeven door H.J. de Graaf met een inleiding en aantekeningen.
594021: HUS, JAN, FRIEDENTHAL, R. - Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege.
2232: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance
621522: HUSSERL, E., RAVALLI, P. - Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität in den Göttinger Jahren. Eine kritisch-historische Darstellung.
602375: HUSSERL, E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901). Herausgegeben von L. Eley.
14876: HUSSERL, E., THOMAS, M. - Edmund Husserl. Zur Genesis einer spätbürgerlichen Philosophie.
604753: HUSSERL, E., GEIGER, M., PFÄNDER, A., SCHELER, M., (HRSG.) - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. In Gemeinschaft mit M. Geiger, A. Pfänder, A. reinach, M. Scheler. Zweiter Band.
615437: HUSSERL, E., SCHUMANN, K. - Die Dialektik der Phänomenologie. 2 volumes.
620994: HUSSERL, E., BOER, T. DE - Das Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Logischen Untersuchungen Edmund Husserls.
604630: HUSSERL, E., DRUË, H. - Edmund Husserls system der phänomenologischen Psychologie.
631332: HUSSERL, E., KOCKELMANS, J.J.G.A. - De fenomenologische psychologie volgens Husserl. Een historisch-kritische studie.
622076: HUSSERL, E., PAZANIN, A. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserls.
629550: HUSSERL, E., ALMEIDA, G.A. DE - Sinn und Inhalt in der genetischen Phänomenologie E. Husserls.
616114: HUSSERL, E., MURALT, A. DE - L'idée de la phénomenologie. L'exemplarisme Husserlien. Édition augmentée d'un index.
621508: HUSSERL, E., GOOSSENS, B.E.K.J. - Edmund Husserl: Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23. Textkritische Ausgabe (met een samenvatting in het Nederlands). 2 volumes.
592394: HUSSERL, E., THIERRY, Y. - Conscience et humanité selon Husserl. Essai sur le sujet politique.
575375: HUSSERL, E., DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - Husserl.
621300: HUSSERL, E., KOLAKOWSKI, L. - Husserl and the search for certitude.
10715: HUSSERL, E., SOUCHE-DAGUES, D. - Le développement de l'intentionnalité dans la phénoménologie Husserlienne.
625228: HUSSERL, E., FARBER, M. - The aims of phenomenology. The motives, methods, and impact of Husserl's thought.
625272: HUSSERL, E. - Formale und transzendentale Logik I - II. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. Herausgegeben von Paul Janssen. 2 volumes.
626596: HUSSERL, E. - Logique formelle et logique transcendentale. Traduit de l'Allemand par Suzanne Bachelard.
590149: HUSSERL, E., WOLTERS, J.B.TH. - Eidos. Das Universale im Lichte der Philosophia Perennis mit besonderer Rücksicht auf Edmund Husserl.
626613: HUSSERL, E., MARBACH, E. - Das problem des Ich in der Phänomenologie Husserls
8968: HUSSERL, E., HOHL, H. - Lebenswelt und Geschichte. Grundzüge der Spätphilosophie E. Husserls.
609070: HUSSMANN, H. - Über die Schrift. Aufzeichnungen aus meinen Vorlesungen.
581090: HUSSON, J. - La déportation des juifs de la Marne 1942-1944.
590509: HUTCHINSON, W.K., (ED.) - History of economic analysis. A guide to information sources.
613729: HUTCHISON, T.W. - Positive economics and policy objectives.
606052: HUTTEN, U. VON - Deutsche Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von P. Ukena. Nachwort von D. Kurze. Übersetzung des Pirckheimer-Briefes von A. Holborn.
592940: HUUSSEN, G.M. - Economisch evenwicht. Een vakwijsgerig-methodologisch onderzoek naar de betekenis en funktie van het evenwichtsbegrip in de economie.
588350: HUUSSEN, A.H., KOSSMANN, E.H., RENNER, H., (RED.) - Historici van de twintigste eeuw.
626709: HUUSSEN, G.M., WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Werken met wijsbegeerte: een cultuurprobleem. Lezingen gehouden op de filosofiedag 1986 aan de VU te Amsterdam.
581817: HUWEL, R., (RED.) - Bibliografie der bibliografieën van de Zuidnederlandse letterkunde sinds 1780.
590148: HUXLEY, F., - The way of the sacred.
630242: HUXLEY, T.H., BIBBY, C. - Scientist extraordinary. The life and scientific work of Thomas Henry Huxley 1825-1895.
630244: HUXLEY, T.H., ASHFORTH, A. - Thomas Henry Huxley.
13750: HUXLEY, J. - Religion without revelation.
623469: HUXLEY, T.H. - Science and education. Introduction by Charles Winick.
631255: HUXLEY, T.H. - Man's place in nature.
629318: HUXLEY, T.H., HUXLEY, J. - Touchstone for ethics 1893 - 1943.
579504: HUXLEY, F. - Symbolen van het mysterie
628117: HUXLEY, T.H., DESMOND, A. - Huxley: the devil's disciple.
629959: HUXLEY, T.H., DESMOND, A. - Huxley: Fom devil's disciple to evolution's high priest,
627961: HUYGENS, CHRISTIAAN, ANDRIESSE, C.D. - Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens.
631008: HUYGENS, CONSTANTIJN - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd, vertaald en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom. 2 delen.
629238: HUYGENS, CONSTANTIJN, BROEKMAN, I. - Constantijn Huygens, de kunst en het hof.
617659: HUYGENS, C. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk. Compleet in 6 delen.
579747: HUYGENS, CHRISTIAAN, BOS, H.J.M., RUDWICK, M.J.S., SNELDERS, H.A.M., (ED.) - Studies on Christiaan Huygens. Invited papers from the symposium on the life and work of Christaan Huygens, Amsterdam, 22-25 August 1979.
625474: HUYGENS, CONSTANTIJN - Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd, vertaald en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom. 2 delen.
622750: HUYGENS, R.B.C. - Monumenta Vizeliacensia. Textes relatifs a l'histoire de l'abbaye de Vézelay.
618024: HUYGENS, CONSTANTIJN - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. 9 delen inclusief registers in 5 banden.
599136: HUYGHE, R. - Psychologie de l'art. Résumé des cours du collège de France 1951-1976.
602793: HUYGHE, P.D. - Le devenir peinture.
614239: HYAMS, H.U., KLATTENHOFF, K., RITTER, K., (HRSG.) - Jüdisches Kinderleben im Spiegel jüdischer Kinderbücher. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Oldenburg mit dem Kindheitsmuseum Marburg.
612420: HYDE, DOUGLAS - I believed. The autobiography of a former British communist.
598367: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 2 delen in 1 band.
574119: HYLKEMA, J.K. - Denken, bewustzijn en beschaving.
611065: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 2 delen in 1 band.
631479: HYLLERAAS, EGIL A. - Atomene. Forskningen vei mot ukjent land.
574295: HYSLOP, A. - Other minds.
625620: IACOBUS CARTHUSIENSIS, MERTENS, D. - Untersuchungen zur Rezeption der Werke des Kartäusers Jakob von Paradies (1381-1465).
580435: IBN KHALDUN, FAURE, A., MIÈGE, J.L., AYACHE, G. - Ibn Khaldoun. Colloque mai 1962.
622830: IBN KHALDUN, NASSAR, N. - La pensée réaliste d'Ibn Khaldun.
622956: IBRAHIM, T. , SAGADEEV, A. - Classical Islamic philosophy
631375: ICKE, V. - Dat kan ik me niet voorstellen.
627506: IETSWAART, W. - Wat is dan de mens? Aforismen, ideeën, zinspreuken.
607598: IGNASIAK, D., LINDNER, F. - Das philosophische Thüringen. Persönlichkeiten, Wirkungsstätten, Traditionen.
628589: IGNATIEFF, M. - Het minste kwaad. Politiek en moraal in het tijdperk van het terrorisme
604130: IGNATIEFF, M. - The rights revolution.
597965: CATHARINA II - Memoiren. Mit 29 Abbildungen.Aus dem Franz. und Russ. übertr. von E. Boehme. Neu durchgesehene Fassung. Hrsg. und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von A. Grasshof. Mit der Vorrede von A. Herzen zur Erstausgabe von 1859. 2 delen.
603493: IIJIMA, K. - Buddhist yoga.
629338: IJSSELING, S. - Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in de hedendaagse filosofie.
626980: IJSSELING, H. - Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche.
626541: IJSSELING, H. - Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche.
612792: ILIESCU, PETRU - Temeswar. Die Geschichte einer europïschen Stadt. Úbersetzung aus dem Rumänischen Andrea Feverstahler.
619873: ILLICH, I. - Man/vrouw. Geslacht en sekse
630175: IMELMAN, N.A. - Het stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen. 3 delen in een band.
572186: IMMERMANN, K. - Trauerspiele. (Das Thal von Ronceval, Edwin, Petrarca)
626044: IMMERMANN, K., WIESE, B. VON - Karl Immermann. Sein Werk und sein Leben.
629245: IMMINK, P.W. - La liberté et la peine. Étude sur la transformation de la liberté et sur le développement du droit pénal public en occident avant le XIIe siècle. Éditée d'après le manuscrit et les notes de l'auteur par P. Sarolea. Avec une préface de J. Gilissen.
613257: MARSILIUS VAN INGHEN - Quaestiones super quattuor libros sententiarum, volume 3: Super primum, quaestiones 22-37. First critical edition. By Maarten J.F.M. Hoenen, Markus Erne.
600536: MARSILIUS VAN INGHEN - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de 'Sententiën', proloog, questio II. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos.
5904: INGLIS, F. - Ideology and the imagination.
631541: INHELDER, B., PIAGET, J. - The growth of logical thinking. From childhood to adolescence. An essay on the construction of formal operational structures
631559: INHELDER, B., SINCLAIR, H., BOVET, M. - Learning and the development of cognition
631544: INHELDER, B., PIAGET, J. - The early growth of logic in the child
622880: INWAGEN, P. VAN, ZIMMERMAN, D.W., (ED.) - Metaphysics: the big questions.
630050: INWOOD, B., , GERSON, L.P. , (ED.) - Hellenistic philosophy. Introductory readings.
627263: INWOOD, B., , GERSON, L.P. , (ED.) - Hellenistic philosophy. Introductory readings.
624709: IOGNA-PRAT, D. - La maison Dieu. Une histoire monumentale de L'Église au Moyen Âge (v.800-v. 1200).
623612: IRIGARAY, L. - De vrouwenmarkt. Waren onder elkaar. 'Mechanica' van het vloeiende
630397: IRIGARAY, L. - Tussen oost en west. Van singulariteit naar gemeenschap
623426: IRIGARAY, L. - Renaissance. Drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd. A. Vincenot, M. de Zanger, H. Hinterthür, A.C. Mulder.
624248: IRIGARAY, L. - Renaissance. Drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd. A. Vincenot, M. de Zanger, H. Hinterthür, A.C. Mulder.
15259: IRIGARAY, L. - Ce sexe qui n'en est pas un.
627507: IRIGARAY, L. - Le langage des déments.
627519: IRIGARAY, L. - Éthique de la différence sexuelle.
608753: IRIGARAY, L., MULDER, A.C. - Divine flesh, embodied world. 'Incarnation' as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work.
623275: IRRGANG, S. - Peregrinatio Academica. Wanderungen und Karrieren von Gelehrten der Universitäten Rostock, Greifswald, Trier und Mainz im 15. Jahrhundert.
622272: IRSAY, S. D' - Histoire des universités Françaises et étrangères des origines a nos jours. 2 volumes.
623353: IRVINE, M. - The making of textual culture. 'Grammatica' and literary theory, 350-1100.
622029: IRWIN, T., (ED.) - Classical philosophy.
624840: ISAAK, A.C. - Scope and methods of political science. An introduction to the methodology of political inquiry.
605969: ISARD, W. - Understanding conflict and the science of peace.
596604: ISARIN, J. - Het kwaad en de gedachteloosheid. Een beschouwing over de holocaust.
624857: ISEMINGER, G. , (ED.) - Logic and philosophy. Selected readings.
602173: ISENBERG, A. - Aesthetics and the theory of criticism. Selected essays. Edited by W. Gallaghan, L. Cauman, C. Hempel, S. Morgenbesser, M. Mothersill, E. Nagel, and T. Norman. With an introduction by M. Mothersill and a biographical sketch by W. Callaghan.
576330: ISHERWOOD, C., (HRSG.) - Vedanta und wir. Mit erläuternden Einführung. Aus dem Engl. übertragen von A. Wiegand und F. Dispeker.
623511: ISING, ARNOLD - Het Binnenhof te 's Gravenhage in plaat en schrift. Bewerkt door Arnold Ising. Tekstband + map met 19 gelithografeerde bladen.
623585: ISRAEL, J.I. - De Republiek 1477-1806
630196: ISRAEL, F.L., (ED.) - Major peace treaties of modern history 1648 - 1967. With an introductory essay by Arnold Toynbee. Complete in 4 volumes.
573834: ISRAEL, NICO - Catalogue twenty-five. 250 Fine and interesting old books in many fields. Maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order.
630746: ISRAEL, J.I. - A revolution of the mind. Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern democracy.
630732: ISRAEL, J.I. - A revolution of the mind. Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern democracy.
608983: ISRAËLS, H. - Schreber. Vader en zoon.
611108: ISRAËLS, H. - Schreber. Vader en zoon. Historisch-kritische opmerkingen over een psychoanalytisch beschreven geval van paranoia.
617106: SILIUS ITALICUS - De secundo bello punico.
596401: ITO, M, MIYASHITA, Y., ROLLS, E.T., (ED.) - Cognition, computation, and consciousness.
586821: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
602573: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
625213: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
599952: JABLONOWSKI, H. - Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15. Jh.
604346: JACK, I. - English literature 1815-1832.
629581: JACKENDOFF, R. - Foundations of language. Brain, meaning, grammar, evolution.
601445: JACKSON, R.J. - Buddhism and God.
597218: JACKSON, S.A. - Connectionism and meaning: from truth conditions to weight representations.
631554: JACKSON, H., DEWHURST, K. - Hughlings Jackson on psychiatry.
611206: JACOB, P. - L'empirisme logique. Ses antécédents, ses critiques.
17094: JACOB, F. - Beeld van binnen
600298: JACOB, F. - Beeld van binnen
630403: JACOB, M.C. - The cultural meaning of the scientific revolution.
585127: JACOBI, H. - Die Entwicklung der Gottesidee bei den Indern und deren Beweise für das Dasein Gottes.
614155: JACOBOWSKI, LUDWIG - Auftakt zur Literatur des 20. Jahrhunderts. Briefe aus dem Nachlass von Ludwig Jacobowski. Mit einer Abbildung und zwei Faksimiles. 2 volumes.
598470: JACOBSEN, R., MOLENAAR, L., (RED.) - Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een milennium Europese cultuur. Deel 1: Brieven en inleidende artikelen. Deel II: Essays over reizen en Rotterdam. Deel III: Essays over middeleeuwen, humanisme en renaissance. Deel IV: Essays over moderne cultuurgeschiedenis.
627793: JACOBSEN, H. - A handbook of succulent plants. Descriptions, synonyms and cultural details for succulents other than cactaceae. With contributions by: P.R.O. Bally, H.M.L. Bolus, H. Herre, J.A. Huber, R.V. Moran, G.D. Rowley a.o.
622336: JACOBY, G. - Die Ansprüche der Logistiker auf die Logik und ihre Geschichtschreibung. Ein Diskussionsbeitrag.
620455: JACQUARD, A. - Kleine filosofie voor niet-filosofen. Met medewerking van H. Planès
566793: JACQUARD, A. - Kleine filosofie voor niet-filosofen. Met medewerking van H. Planès
621882: JACQUES, F. - Über den Dialog. Eine logische Untersuchung. Aus dem Französischen übersetzt von Silke M. Kledzik.
599977: JACQUES, F. - Difference and subjectivity. Dialogue and personal identity
626039: JACQUET, ABBÉ - Vies des saints. Le plus populaires et les plus intéressants. Recueillies et précédées d'une introduction. Nouvelle édition, illustrée par les premiers artistes.
626337: JACYNA, L.S. - Lost words. Narratives of language and the brain, 1825-1926.
595849: JADACKI, J.J., PASNICZEK, J., (ED.) - The Lvov-Warsaw school - The new generation.
595771: JADACKI, J.J. - From the viewpoint of the Lvov-Warsaw school.
18115: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen eens en thans. Schetsen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en atomistiek. Voor studeerenden in de natuurwetenschappen aan Nederlandsche universiteiten en hoogeschoolen. Met 25 figuren en 32 portretten.
626889: JAEGER, W. - Die Theologie der frühen griechischen Denker.
625419: JAEGER, B. - Essai de classification et datation des scarabées Menkhéperrê.
630747: JAGER, H. DE, MOK, A.L. - Grondbeginselen der sociologie. Gezichtspunten en begrippen.
575319: JAHN, G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und ihre Geschichtsschreibung. Allgemein verständlich dargestellt.
606260: JAHNN, HANS HENNY - Dramen I + II. Mit einem Nachwort von W. Muschg. 2 volumes.
590020: JAHNN, HANS HENNY, WOLFFHEIM, H. - Hans Henny Jahnn. Der Tragiker der Schöpfung. Beiträge zu seinem Werk.
589941: JAHNN, HANS HENNY - Ugrino und Ingrabanien. Fragment aus dem Nachlass. Herausgeber R. Burmeister.
610973: CHRONIKEN DER DEUTSCHEN STÄDTE VOM 14. BIS INS 16. JAHRHUNDERT - Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Köln. 3 volumes. Complete set.
6392: JAKOB, J. - Die Grundlagen unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Eine naturphilosophische Betrachtung über das Raum-Zeit-Materie-Problem.
621309: JAKOBS, H. - Kirchenreform und Hochmittelalter 1046-1215.
607705: JAKOBSON, R., RUDY, S., (ED.) - Roman Jakobson 1896-1982. A complete bibliography of his writings.
570816: JAKOBSON, R., POMORSKA, K. - Dialogues. Initial translation from the French by C. Hubert.
19523: JAKOBSON, R. - Essais de linguistique générale. Traduit de l'anglais et préfacé par N. Ruwet. 2 volumes.
607531: JAKOBSON, R. - Selected writings VI. Early Slavic paths and Crossroads. Edited, with a preface, by Stephen Rudy. 2 volumes.
607530: JAKOBSON, R. - Selected writings I. Phonological studies. Second, expanded edition.
608342: JAKOBSON, R. - Selected writings V. On verse, its masters and explorers. Prepared for publication by Stephen Rudy and Martha Taylor.
566293: JAKOBSON, R. - To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday 11 october 1966. 3 volumes.
607938: JAKOBSON, R., RUDY, S., (ED.) - Roman Jakobson 1896-1982. A complete bibliography of his writings.
616930: JAKUBOWSKI, F. - Ideology and superstructure in historical materialism
630045: JAMBLICHUS, IAMBLICHOS - Aufruf zur Philosophie. Erste deutsche Gesamtüberzetzung. Mit zweisprachiger Ausgabe von Ciceros Hortensius von Otto Schönberger.
629617: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
629753: JAMES, W. - The will to believe and other essays in popular philosophy'. 'Human immortality. Two supposed objections to the doctrine'. 2 parts in one volume.
631780: JAMES, W. - The varieties of religious experience. A study in human nature being the Gifford lectures on natural religion delivered at Edinburgh in 1901-1902.
612280: JAMES, W. - Selected papers on philosophy. Introduction by C.M. Bakewell.
631435: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
621046: JAMES, G.G.M. - Stolen legacy. The Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people of North Africa, commonly called the Egyptians. Introduction to 1988 reprint and biographical notes on George G.M. James by Asa G. Hilliard.
627362: JAMES, W., MYERS, G.E. - William James. His life and thought.
617859: JAMES, T.G.H., (ED.) - Excaving in Egypt. The Egypt exploration society 1882-1982.
629636: JAMES, W. - The varieties of religious experience. A study in human nature being the Gifford lectures on natural religion delivered at Edinburgh in 1901-1902.
628664: JAMES, W., GERRITSEN, R. - James.
15688: JAMES, W. - The correspondence of William James. Edited by I.K. Skrupskelis and E.M. Berkeley with the assistance of B. Grohskopf and W. Bradbeer. 11 volumes (of 12).
613861: JAMES, W. - The philosophy of William James. Selected from his chief works. With an introduction by Horace M. Kallen.
628590: JAMES, W. - De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays en Religieus vertrouwen en het recht om te geloven. Met een voorwoord van Peter Sloterdijk en een nawoord van Hein van Dongen. Vertalers: A. Scheepers en Mark Wildschut.
630363: JAMES, W. - Pragmatism. A new name for some old ways of thinking. Popular lectures on philosophy.
577853: JAMESON, F., KELLNER, D., (ED.) - Postmodernism. Jameson. Critique.
631252: JAMMER, M. - Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien. Deutsche Übersetzung von P. Wilpert.
587986: JAN VAN ARKEL, RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht. Accompagné d'un résumé en français. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
567144: JANET, P., SÉAILLES, G. - Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles. Nouvelle édition avec un supplément: 'Période contemporaine' par D. Parodi, P. Tisserand, L. Dugas, Dorolle, A. Rey. 2 delen in 1 band.
11174: JANICAUD, D. - La puissance du rationnel.
590834: JANICH, P. - Protophysics of time. Constructive foundation and history of time measurement.
598323: JANIK, A. - Style, politics, and the future of philosophy.
612067: JANKÉLÉVITCH, V. - La mort.
611074: JANSEN, D. - Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme.
583611: JANSEN, D. - Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme.
630585: JANSMA, N.S.H. - Ornements des manuscripts coptes du Monastère Blanc.
610140: JANSMA, K., SCHROOR, M., (RED.) - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden. Medewerkende auteurs: Gerben Abma (Pre-historie, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, de gewesten) Hayo Haitsma (Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw) Luuk van der Veen (Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw). Illustratieve bijdragen: Bob Reitsma en Meindert Schroor (cartografie) Siep van Lingen en Jaap Spieker (fotografie)

603341: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden
597582: JANSSEN, P. - Voor de tovenaarsleerling. Omslagtekening: Anneke. Foto's: Jan Berens.
589331: JANSSEN, P., WANSING, R., (HRSG.) - ErSchöpfungen. Philosophie im 20. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zur Kunst.
566772: JANSSEN, M.C.W. - Micro and macro in economics. An inquiry into their relation.
615387: JANSSEN, S. - Phantasmen. Imagination in Psychologie und Literatur 1840-1930. Flaubert - Cechov - Musil.
611858: JANSSEN, A.J. - Het antieke tropaion (with a summary in English)
599721: JANSSEN, E. - Nederland 1884. Vreemd vaderland - vertrouwd volk.
589916: JANSSEN, P., WANSING, R., (HRSG.) - ErSchöpfungen. Philosophie im 20. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zur Kunst.
590139: JANSSENS, F., MELLE, U., (RED.) - Voeten in de aarde. Radicale groene denkers.
615084: JANTZEN, H. - Das niederländische Architekturbild.
621242: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
591347: JAPPE ALBERTS, W., JANSEN, H.P.H. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen. Met medewerking van J.F. Niemeyer.
604082: JAPPE ALBERTS, W., DITSCHE, M., (ED.) - Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes.
577287: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië.
572110: JARAUSCH, K.H., ARMINGER, G., THALLER, M. - Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und Statistik.
602461: JARDINE, N. - The fortunes of inquiry.
611673: JARVIE, I.C. - Thinking about society: theory and practice.
630924: JARVIE, I.C. - The revolution in anthropology. With a foreword by Ernest Gellner.
628756: JASINK, B. - De mystiek van het boeddhisme
631832: JASPERS, K. - Nachlass zur philosophischen Logik. Herausgegeben von Hans Saner und Marc Hänggi.
631222: JASPERS, K., PIPER, K., (HRSG.) - Werk und Wirkung.
631233: JASPERS, K. - Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker. Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
18051: JASPERS, K., SUTOR, B. - Der Zusammenhang von Geschichtsphilosophie und Politik bei Karl Jaspers.
631643: JASPERS, K., PLUYMAKERS, J.W.M. - Jaspers' Freudbeeld. De psychoanalyse als wetenschap en wereldbeschouwing (Jaspers' Freudbild) (Die Psychoanalyse als Wissenschaft und Weltanschauung).
608462: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
620596: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
630987: JASPERS, K. - Philosophie. Complete in 3 volumes
612371: JASPERS, K., SCHNEIDERS, W. - Karl Jaspers in der Kritik.
567839: JASPERS, K., JONKER, H. - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
572778: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen gehalten vom 25. bis 29. März 1935.
567431: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit.
611111: JASPERS, K. - Philosophy and the world. Selected essays and lectures
616019: JASPERS, K. - Philosophie. Complete in 3 volumes.
631833: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
631240: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit. Mit einem Nachwort von Rolf Hochuth.
613921: JASPERS, K. - Plato, Augustin, Kant. Drei Gründer des Philosophierens.
631234: JASPERS, K. - Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt a.M. September 1937. Dritte Auflage.
612368: JASPERS, K. - Wesen und Kritik der Psychotherapie.
612369: JASPERS, K. - Über das Tragische.
626670: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
631235: JASPERS, K. - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
612315: JASPERS, K., ARMBRUSTER, L. - Objekt und Transzendenz bei Jaspers. Sein Gegenstandsbegriff und die Möglichkeit der Metaphysik.
616018: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz. Aula-voordrachten der Rijksuniversiteit te Groningen.
608445: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
610227: JASPERS, K. - Unsere Zukunft und Goethe.
631246: JASPERS, K. - Die geistige Situation der Zeit. Zweiter unveränderter Abdruck der im Sommer 1932 bearbeiteten 5. Auflage.
607435: JASPERS, K. - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
612321: JASPERS, K., ROSSMANN, K. - Die Idee der Universität. Für die gegenwärtige Situation entworfen.
625342: JASPERS, K. - Psychologie der Weltanschauungen.
612367: JASPERS, K., PORTMANN, A. - Wahrheit und Wissenschaft. Naturforschung und Humanismus. Akademische Reden gehalten bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel am 30. Juni 1960 in der Basler Kongresshalle.
605351: JASPERS, K. - Mitverantwortlich. Ein philosophisch politisches Lesebuch. Geleitwort Hannah Arendt. Vom Verfasser autorisierte Auswahl.
606019: JASPERS, K., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Karl Jaspers. Einzig autorisierte Übertragung. Übersetzung von H. Hartmann, C. Beradt, J. Oberhof.
605899: JASPERS, K. - Mitverantwortlich. Ein philosophisch politisches Lesebuch. Geleitwort Hannah Arendt. Vom Verfasser autorisierte Auswahl.
12729: JASPERS, K., SPIER, J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
13539: JASPERS, K., GERLACH, H.M. - Existenzphilosophie und Politik. Kritische Auseinandersetzung mit Karl Jaspers. Hrsg. von D. Bergner und R. Mocek.
620606: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
570581: JASPERS, K., RIGALI, N. - Die Selbstkonstitution der Geschichte im Denken von Karl Jaspers.
584364: JASPERS, K., PAUMEN, J. - Raison et existence chez Karl Jaspers.
631238: JASPERS, K. - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
4269: JASPERS, K., PORTMANN, A. - Wahrheit und Wissenschaft. Naturforschung und Humanismus. Akademische Reden gehalten bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel am 30. Juni 1960 in der Basler Kongresshalle.
576487: JASPERS, K., YOUNG-BRUEHL, E. - Freedom and Karl Jasper's philosophy.
2140: JASPERS, K., KNUDSEN, R.D. - The idea of transcendence in the philosophy of Karl Jaspers.
630314: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube.
631765: JASPERS, K. - Platoon. Nederlandse vertaling van W. van Zoeterwoude.
630299: JAUSS, H.R. - Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik.
619520: JAY, M. - The dialectical imagination. A history of the Frankfurt school and the institute of social research 1923-1950.
615754: JAY, M. - De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950
622102: JAY, M. - De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950
610122: JAYATILLEKES, K.N., ROTHERMUNDT, G. - Buddhismus für die moderne Welt. Die Religionsphilosophie K.N. Jayatillekes.
622881: JEAN DE HOCSEM, JAN VAN HOCSEM, KURTH, G. - La chronique de Jean de Hocsem. Nouvelle édition.
569560: JEANS, J. - Het geheimzinnig heelal. Geautoriseerde vertaling door S.L. van Oss.
588949: JEANS, J. - Het nieuwe natuurbeeld. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
631826: JEANS, J. - Science & music.
589225: JEANS, J. - De groei der natuurwetenschap. Geautoriseerde vertaling uit het Engels door W. IJzerdraat en Y. Foppema.
627400: JEANS, J. - Het geheimzinnig heelal. Geautoriseerde vertaling door S.L. van Oss.
579587: JELSMA, H.A. - Granites and greenstones in Northern Zimbabwe: tectono-thermal evolution and source regions.
578677: JELSMA, J. - A bed of ochre. Mortuary practices and social structure of a maritime archaic Indian society at Port au Choix, Newfoundland.
590146: JELSMA, J. - A bed of ochre. Mortuary practices and social structure of a maritime archaic Indian society at Port au Choix, Newfoundland.
623057: JENNINGS, H.S. - Das Verhalten der niederen Organismen unter natürlichen und experimentellen Bedingungen. Autor. deutsche Übersetzung von E. Mangold. Mit 144 Figuren im Text.
7009: JENSEMA, S. - Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel ien Stad en Ommelanden. Aalbert. Mit litho's van Johan Faber.
628999: JENSEN, A.E. - Mythos und Kult bei Naturvölkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen.
623214: JENSEN, S., WIJNBERG, R. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
625527: JENSEN, S. - Ik lieg, dus ik ben.
605095: JENSEN, S. - Leugenaars.
631695: JENSEN, S., - Go east. Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit.
631355: JENSEN, S. - Het broekpak van Olivia Newton-John. Stukken tegen de liefde.
18168: JENTZSCH, B., (HRSG.) - Schweizer Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. Gedichte aus 4 Sprachregionen.
578754: JERUSALEM, J. - Agnihotram (Opferfeuer). Indische Legenden nachgedichtet. Bilder und Buchschmuck von R. Teschner.
622705: JESPERSEN, O. - Language. Its nature, development and origin.
2559: JESSEN, J. - Bibliographie der Autobiographien. 3 volumes.
625469: JETSES, C., NIEMEIJER, J.A. - De wereld van Cornelis Jetses.
616883: JETTER, W. - Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst.
613775: JEVONS, W.S. - Die Theorie der Politischen Ökonomie. Aus dem englischen Original, und zwar nach der vierten, von H. Stanley Jevons besorgten, den Text letzter Hand enthaltenden Auflage ins Deutsche übertragen und eingeleitet von Otto Weinberger.
613799: JHA, NARMADESHWAR - The age of Marshall. Aspects of British economic thought 1890-1915.
595541: JOAD, C.E.M. - How our minds work.
611415: JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen.
608862: JÖCHER, CHRISTIAN GOTTLIEB, ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH, ROTERMUND, H.W. - Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrieben werden. 7 volumes.
572250: JODL, F. - Allgemeine Ethik. Herausgegeben von W. Börner.
607997: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
579793: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
629706: JOHANNES VAN EFESE, JOHN OF EPHESUS, , GINKEL, J.J., VAN - John of Ephesus. A monophysite historian in sixth-century Byzantium.
622751: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, IOHANNIS SCOTTI ERIVGENAE - Periphyseon. Liber primus. Editionem nouam a suppositiciis quidem additamentis purgatam, ditatam uero appendice in qua uicissitudines operis synoptice exhibentur. Curavit Edvardus A. Jeauneau.
629166: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, IOHANNIS SCOTTI ERIVGENAE, SHELDON-WILLIAMS, I.P. (ED.) - Periphyseon (De Divisione Naturae). With the collaboration of Ludwig Bieler. 2 volumes.
616968: JOHANSSON, R.E.A. - The psychology of Nirvana.
620633: JOHN OF GLASTONBURY, JOHANNES GLASTONIENSIS, CARLEY, J. P. - Cronica sive antiquitates Glastoniensis Ecclesie. Text with introduction, notes and commentary. Complete in two parts.
594938: JOHNSON, P. - The birth of the modern. World society 1815-1830.
16525: JOHNSON, O.A. - Rightness and goodness. A study in contemporary ethical theory.
14474: JOHNSON, W.A. - On religion: a study of theological method in Schleiermacher and Nygren.
631039: JOHNSON, M.L. - Mind, language, machine. Artificial intelligence in the poststructuralist age.
591622: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
594991: JOHNSON, S. - Interface culture. How new technology transforms the way we create and communicate.
595592: JOHNSON-LAIRD, P.N. - The computer and the mind. An introduction to cognitive science.
176: JOHNSON, O.A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an epistemology.
629847: JOHNSON, G. - Machinery of the mind. Inside the new science of artificial intelligence.
630207: JOHNSON, A.C., WEST, L.C. - Byzantine Egypt: economic studies.
624912: JOHNSON, A.W. - Research methods in social anthropology.
606971: JOHNSON, D.W. - Battlefields of the world war. Western and Southern fronts. A study in military gepography. With a foreword by general Tasker H. Bliss.
612419: CHEVALIER DE JOHNSTONE - A memoir of the 'forty-five'. Edited with an introduction by Brian Rawson.
631163: JOLAS, E. (ED) - Transition. An International Workshop for Orphic Creation. March 1932, No 21.
568587: JOLIVET, R. - Les sources de l'idéalisme.
622155: JOLIVET, J. - Philosophie médiévale Arabe et Latine. Recueil d'articles.
615250: JOLIVETTE, C. , (ED.) - British art in the nuclear age.
624408: JONAS, H. - Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation.
626172: JONES, E. - Winkler Prins encyclopedie van de aardrijkskunde. Encyclopedie in vier delen. Compleet.
570414: JONES, R. - Literary remains consisting of lectures & tracts on political economy.
626993: JONES, W.T. - The sciences and the humanities. Conflict and reconciliation.
631058: JONES, W.T. - The romantic syndrome. Toward a new method in cultural anthropology and history of ideas.
607866: JONES, R. - The rescue of Emin Pasha. The story of Henry M. Stanley and the Emin Pasha relief expedition, 1887-1889.
627670: JONES, W.T. - The medieval mind.
576466: JONES, E. - Reading the book of nature. A phenomenological study of creative expression in science and painting.
597924: JONG, E. DE, SLEUTELAAR, H. - Sprookjes van de Lage Landen met tekeningen van P. Vos. Bijeengebracht en bewerkt.
628084: JONG, A. DE, HOEKEMA, A., KAL, V., VRIES, H. DE, (RED.) - De reikwijdte van het geduld. Wijsgerige en theologische opstellen. Aangeboden aan Auke de Jong bij zijn afscheid als hoogleraar.
612095: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830). Met een woord vooraf van prof. dr. H. Baudet.
627472: JONG, W.R. DE - Formele logika. Een inleiding.
602243: JONG, C. DE, OUDSTEN, F. DEN - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...'.
599821: JONG, L. DE - Opkrabbelen. Met een voorwoord van B.J.J. Ansink.
598521: JONG, F. DE, (RED.) - Stedebouw in Nederland: 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
597298: JONG, H.J. DE - Schoonebeek. Olierijk in zuidoost-Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek.
625508: JONG, J.J. DE - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
568193: JONG, F.J. DE - Boven en onder het mes. Een bijdrage tot de filosofie van de geneeskunde.
581941: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
586194: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
568932: JONG, J.J. DE - Politieke organisatie in West Europa na 1800. With an English summary and 10 diagrams showing the actual structure of the principal political parties.
623279: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
603521: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
600089: JONGELING, P. - 14 jaar in de Tweede Kamer.
577389: JONGEN, R., (RED.) - La métaphore. Approche pluridisciplinaire.
618920: JONGH, A. DE - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
622766: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederland-Indië. Memoires vam mr. J. A. Jonkman.
621697: JOOSSE, L.A. - Why a philosopher needs others. Platonic and Stoic models of friendship and self-understanding.
614759: JOOST, TH. VAN, EVERDINGEN, J.J.E. VAN (RED.) - Meer dan huid alleen. Cultuurhistorische verkenningen.
631352: JORAVSKY, D. - Soviet marxism and natural science 1917 - 1932.
628483: JORDAENS, WILLEM - De oris osculo' of de mystieke mondkus kritisch en voor het eerst uitgegeven door Leonce Reypens.
616623: JORDAENS, WILLEM - Conflictus virtutum et viciorum. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Alf Önnerfors.
620956: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
570908: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven. Haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
611817: JORDAN, K. - Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen. Unteruchungen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation. Mit 2 Tafeln.
9944: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
631409: JORDANOVA, L.J., (ED.) - Language of nature. Critical essays on science and literature, Foreword by Raymond Williams.
615082: JORDY, W.H. - American buildings and their architects. The impact of European modernism in the mid-twentieth century.
623072: JORGENSEN, P.H. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der theo-onto-logische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
590138: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
588372: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
573868: JORRAND, P., SGUREV, V., (ED.) - Artificial intelligence II. Methodology, systems, applications. Proceedings of the Second International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA '86) Varna, Bulgaria, 16-19 september, 1986.
9821: JOSEPH, J.E., TAYLOR, T.J., (ED.) - Ideologies of language.
600428: JOSEPH, C. - Versuch einer systematischen Beleuchtug der ersten Elemente einer christlichen Philosophie.
614951: FLAVIUS JOSEPHUS - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen Concordantien Jaer-reeckeningen ende Registeren noyt te voren in druck ghegheven.
570444: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Met aanmerkingen uitgegeeven, door J.F. Martinet. Met nieuwe plaaten. 9 delen.
609585: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort, waar by gevoegd is: De twee boeken van Josephus tegen Appion; Zyn richtsnoer der reden, of het martelaarschap der Macchabeen, en 't gezantschap van Philo den Jood aan den keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald. 3 delen.
631751: JOSHI, N.V. - The three fountainheads of Indian philosophy.
599685: JOSTEN, J. - Oh my country.
602803: JOUBERT, W.A. - De verhouding tussen gelooven en weten in de Nederlandsche theologie der XIXe eeuw, in het bijzonder bij Doedes en Van Oosterzee.
600239: JOUHANDEAU, M. - Bausteine. Elemente einer Ethik. Übersetzung von A. Voill.
621602: JUCKER, A.H. - Social stylistics. Syntactic variation in British newspapers.
597007: JUDGE, W.Q. - The ocean of theosophy.
629528: JUDT, T. - Na de oorlog. Een geschiedenis van Europa sinds 1945
629125: JUDT, T. - Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid
8245: JULIARD, P. - Philosophies of language in eighteenth-century France.
597949: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
617068: JULIEN, PHILIPPE - Le retour à Freud de Jacques Lacan. L'application au miroir.
597365: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
598020: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
614200: JULLIAN, P. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890
587098: JUNG, C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart.
620777: JUNG-STILLING, J.H - Lebensgeschichte. Vollständige Ausgabe, mit Anmerkungen herausgegeben von G.A. Benrath.
597594: JUNG, C.G., LEEUWE, J. DE - Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis.
587112: JUNG, C.G. - Psychologische typen. Geautoriseerde vertaling: R. Limburg.
631555: JUNG, C.G., STERN, P.J. - C.G. Jung. Prophet des Unbewussten. Eine Biographie.
621565: JÜNGER, ERNST, MEYER, M. - Ernst Jünger.
585029: JUNGHUHN, F.W. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.
620195: JUNKELMANN, M. - Die Legionen des Augustus. Der römische Soldat im archäologischen Experiment.
626196: BAI JUYI (PO TSJU-I) - Gedichten en proza. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
594343: JUYNBOLL, W.R., DENIS, V., (RED.) - Winkler Prins van de kunst. Encyclopedie van de architrectuur/ beeldende kunst kunstnijverheid. 3 delen
617070: KAARTINEN, M. - Breast cancer in the eighteenth century.
610235: KADARE, I. - De adelaar. Roman
593319: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen.
626037: KADT, J. DE - Verkeerde voorkeur.
613537: KADT, J. DE, HAVENAAR, R. - De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt.
578693: KADT, J. DE - De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften.
576024: KADT, J. DE - De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht.
609031: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen.
576323: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
600963: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
591802: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
573007: KAEGI, W. - Historische Meditationen. Zweite folge.
569647: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
590136: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
584218: KAFKA, G., EIBL, H. - Der Ausklang der antiken Philosophie und das Erwachen einer neuen Zeit. Mit einer antiken allegorischen Darstellung der Epikureischen und stoischen Philosopie.
18320: KAFKA, G. - Sokrates, Platon und der sokratische Kreis. Mit Bildnissen von Sokrates und Platon nach antiken Hermen.
13003: KAFKA, G. - Die Vorsokratiker. Mit einem Bildnis des Anaximander nach einem antiken Relief.
574409: KAFKA, F., CAPUTO-MAYR, M.L., HERZ, J.M. - Franz Kafka. Eine kommentierte Bibliographie der Sekundärliteratur (1950-1980, mit einem Nachtrag 1985).
586730: KAFKA, F., STERN, J.P., (ED.) - The world of Franz Kafka.
3601: KAHL-FURTHMANN, G. - Zeit Dialoge. Grundsätzliche Erörterungen in drei Bänden. Complete in 3 volumes.
620180: KÄHLER, H. - The art of Rome and her empire.
627493: KAHN, G. , (HRSG.) - Das Weib in der Karikatur Frankreichs. Mit 448 Textillustrationen und 72 farbigen Kunstblättern nach seltenen und amüsanten, französischen Karikaturen aus allen Zeitpochen.
629331: KAHN, H. - On thermonuclear war. Second edition with index.
629947: KAHN, V. - Rhetoric, prudence, and skepticism in the renaissance.
617529: KAIBEL, F. - Die Filosofie der Selbstverständlichkeit (Fysiosofie). Ein Elementar-Versuch.
604646: KAINZ, F. - Psychologie der Sprache. 2 volumes.
612496: KAINZ, F. - Vorlesungen über Ästhetik.
614191: KAKU, M., TRAINER, J. - Beyond Einstein. The cosmic quest for the theory of the universe.
592281: KALFF, L.C. - Kunstlicht und Architektur.
580665: KALFF, G. - Het lied in de middeleeuwen.
608625: KALIN, M.G. - The utopian flight from unhappiness: Freud against Marx on social progress.
582163: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
615161: KALNEIN, W. VON , (HRSG.) - Die Düsseldorfer Malerschule. Kunstmuseum Düsseldorf 13. Mai - 8. Juli 1979. Mathildenhöhe Darmstadt 22. Juli - 9. September 1979.
578566: KALTSCHMID, J. - Menschsein in der industriellen Gesellschaft. Eine kritische Bestandaufnahme.
614237: KALUZA, ZÉNON, BAKKER, P.J.J.M. , (ED.) - Chemins de la pensée médiévale. Etudes offertes à Zénon Kaluza. Avec la collaboration de Emmanuel Faye et Christophe Grellard.
591092: KAMARCK, A.M. - Economics and the real world.
12079: KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J., (HRSG.) - Zum normativen Fundament der Wissenschaft.
623304: KAMBYLIS, ATHANASIOS, VASSIS, J. , HENRICH, G.S., REINSCH, D.R., (HRSG.) - Lesarten: Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden.
577140: KAMENKA, E., TAY, A.E., (ED.) - Justice.
627108: KAMERLINGH ONNES, H., DELFT, D. VAN - Freezing physics. Heike Kamerlingh Onnes and the quest for cold
619479: KAMMELAR, R. , SICKING, J. , WIELINGA, M. , (RED.) - Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog.
625593: KAMMELAR, R. , SICKING, J. , WIELINGA, M. , (RED.) - Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog.
626588: KAMP, H., REYLE, U. - From discourse to logic. Introduction to modeltheoretic semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory. 2 volumes.
628733: KAMP, H., REYLE, U. - From discourse to logic. Introduction to modeltheoretic semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory. 2 parts in 1 volume.
617655: KAMPEN, N.G. VAN, VEEGENS, D. - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen.
621011: KAMPEN, T. , VERHOEVEN, I. , VERPLANKE, L. , (RED.) - De affectie burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid.
627503: KAMPEN, N.G. VAN - Waanwetenschap
587268: KAMPEN, H. VAN - Vliegende schotels. Waan of wetenschap?
625662: KAMPINGA, H. - De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandse historici der XVIe en XVIIe eeuw. Vermeerderd met een register van personen door E.O.G. Haitsma Mulier.
607990: KAMPS, J. - A logical approach to computational theory building with applications to sociology.
611217: KANITSCHEIDER, B. - Die Materie und ihre Schatten. Naturalistische Wissenschaftsphilosophie.
587581: KANNEGIESSER, H.J. - Knowledge and science.
627954: KANT, I. - Anthropologie du point de vue pragmatique. Traduction Michel Foucault.
621808: KANT, I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
608740: KANT, I., WERKMEISTER, W.H. (ED.). - Reflections on Kant's philosophy.
623536: KANT, I., SCRUTON, R. - Kant. Nederlandse vertaling: T. Bos.
14476: KANT, I., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, H.O.R. BARON VAN - De strijd om het Ding an sich in eenige na-kantische beschouwingen.
11348: KANT, I., KAYSER, R. - Kant.
627970: KANT, I., DUINTJER, O.D. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
586616: KANT, I., REHBERG, A., JONES, R., (ED.) - The matter of critique. Readings in Kant's philosophy.
604417: KANT, I. - Critique de la faculté de juger. Traduction, présentation, bibliographie et chronologie par A. Renaut.
631262: KANT, I., APPELBAUM, D., (ED.) - The vision of Kant. Introduced.
609241: KANT, I., WALKER, R.C.S. - Kant. The arguments of the philosophers.
626925: KANT, I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von K. Vorländer.
614145: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
600416: KANT, I., HÄGERSTRÖM, A. - Kants Ethik im Verhältnis zu seinen erkenntnistheoretischen Grundgedanken systematisch dargestellt.
579659: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant. Met 20 illustraties.
18540: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von A. Görland.
630460: KANT, I., GEIER, M. - Kants Welt. Eine Biographie.
630730: KANT, I., HANNA, R. - Kant and the foundations of analytic philosophy.
583780: KANT, I. - Frühschriften. Unter Mitarbeit von M. Buhr herausgegeben und eingeleitet von G. Klaus. 2 volumes.
616729: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
589246: KANT, I., SCHOTT, R.M. - Cognition and eros. A critique of the Kantian paradigm.
611834: KANT, I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von K. Vorländer.
625259: KANT, I., BENNETT, J. - Kant's dialectic.
631445: KANT, I., PFEIFFER, J., (HRSG.) - Kant-Brevier.
614984: KANT, I., VINCI, T.C. - Space, geometry, and Kant's transcendental deduction of the categories.
419: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
600608: KANT, I., ROTENSTREICH, N. - Experience and its systematization. Studies in Kant.
616855: KANT, I., CAVAGNA, G.B. - La soluzione Kantiana del problema epistemologico fondamentale.
626723: KANT, I. - Opmerkingen over het gevoel van het schoone en verhevene
629677: KANT, I. - Metaphysical foundations of natural science
621805: KANT, I. - Over filosofie. De eerste inleiding tot de Kritk der Urteilskraft. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Raymakers.
610824: KANT, I., BOTUL, J.B. - Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken.Vertaling: C. Doude van Troostwijk.
609931: KANT, I., ZINKSTOK, J. - Kant's anatomy of logic. Method and logic in the critical philosophy.
595393: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
621421: KANT, I., DUINTJER, O.D. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
605698: KANT, I. - First introduction to 'The critique of judgment'
18543: KANT, I. - Schriften von 1790-1796. Herausgegeben von A. Buchenau, E. Cassirer, B. Kellermann.
624238: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer.
602366: KANT, I., NOORDRAVEN, A. - Kants moralische Ontologie. Historischer Ursprung und systematische Bedeutung. Aus dem Niederländischen von K. Zeyer.
624331: KANT, I. - Immanuel Kant's sämmtiche Werke. Herausgegeben von P. Gedan, W. Kinkel, J.H. v. Kirchmann, F.M. Schiele, Th. Valentiner, K. Vorländer. Complete in 9 volumes.
5168: KANT, I., PEKELHARING, C. - Kant's teleologie.
615773: KANT, I., THOMPSON, A.T.C. - Emmanuel Kant. Zijn tijd en zijn philosophie.
3821: KANT, I., MACANN, C.E. - Kant and the foundations of metaphysics. An interpretative transformation of Kant's critical philosophy.
606533: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
617059: KANT, I., SCHÖNDÖRFFER, O. - Kants Leben und Lehre.
17924: KANT, I., AEBI, M. - Kants Begründung der 'Deutschen Philosophie'. Kants transzendentale Logik. Kritik ihrer Begründung.
627926: KANT, I., BOTUL, J.B. - Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken.Vertaling: C. Doude van Troostwijk.
17918: KANT, I., MATTERN, C.D. - Personal freedom within the third antinomy.
629000: KANT, I. - Grondslagen van de ethiek. Grondslag voor de metafysica van de zeden
630453: KANT, I. - Prolegomena to any future metaphysics. With an introduction by L.W. Beck.
631466: KANT, I., GROENEWEGEN, H.I., OVINK, B.J.H., POLAK, L. - Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte. Voordrachten ter viering van den 200sten gedenkdag van Kant's geboorte op 22 april 1924 in het athenaeum illustre te Amsterdam gehouden voor de afd. 'Nederland' der Kantgesellschaft.
577742: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
618678: KANT, I. - First introduction to 'The critique of judgment'
630361: KANT, I. - Grondslagen van de ethiek. Grondslag voor de metafysica van de zeden
624889: KANT, I., BENDA, J. - De levende gedachten van Kant belicht. De Nederlandse bewerking is verzorgd door R. Limburg.
5161: KANT, I., RASKER, A.J. - De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant.
606170: KANT, I. - Selected pre-critical writings and correspondence with Beck
628855: KANT, I. - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone. Inleiding en aantekeningen van J. De Visscher
623282: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Eingeleitet und mit Anmerkungen herausgegeben von Konstantin Pollok.
630511: KANT, I. - De drie kritieken in hun samenhang met het totale werk gepresenteerd met verbindende tekst door R. Schmidt
580209: KANT, I., NIESCHMIDT, G.P. - Praktische Vernunft und ewiger Friede. Eine Untersuchung zum Freiheitsbegriff in der Philosophie Kants.
616105: KANT, I., KRAUSER, P. - Kants Theorie der Erfahrung und Erfahrungswissenschaft. Eine rationale Rekonstruktion.
611574: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer. Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme.
567248: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
615584: KANT, I., SCRUTON, R. - Kant. Nederlandse vertaling: T. Bos.
618833: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer.
631837: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Original-Ausgabe herausgegeben von R. Schmidt. Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme.
618963: KANT, I., GERDING, J.L.F. - Kant en het paranormale.
598697: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
580176: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
624031: KANT, I., EISLER, R. - Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass. Bearbeitet von Rudolf Eissler.
5165: KANT, I., WESTEROUEN VAN MEETEREN, H.B.F. - Het schema bij Immanuel Kant.
627719: KANT, I., EMUNDTS, D. , (HRSG.) - Immanuel Kant und die Berliner Aufklärung.
629719: KANT, I. - Werke in sechs Bänden. Herausgegegen von Wilhelm Weischedel + C.C.E. Schmid. Wörterbuch zum leichteren Gebrauch der Kantischen Schriften. Neu herausgegeben, eingleteitet und mit einem Personenregister versehen von Norberet Hinske. Ditte, um ein Nachwort ergänzte Auflage. Complete in 7 volumes.
620768: KANT, I., SIMMEL, G. - Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.
18544: KANT, I. - Vorkritische Schriften. Band II. Herausgegeben von A. Buchenau.
16762: KANT, I. - Critique de la raison pure. Index analytique établi par P. Savidan. Traduction, présentation et notes par A. Renaut.
18541: KANT, I. - Schriften von 1783-1788. Herausgegeben von A. Buchenau und E. Cassirer.
11217: KANT, I., SIMMEL, G. - Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.
569015: KANT, I. - Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative. Traduction, introduction et notes par R. Kempf. Préface de G. Ganguilhem.
623919: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
4416: KANT, I., CLAVEL, M. - Critique de Kant. Avant-propos de J.T. Desanti.
615679: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
626604: KANT, I., LEY, H., RUBEN, P., STIEHLER, G. (HRSG.) - Zum Kantverständnis unserer Zeit. Beiträge marxistisch-leninistischer Kantforschung.
627000: KANT, I., BROAD, C.D. - Kant. An introduction. Edited by C. Lewy.
627747: KANT, I. - Werke in sechs Bänden. Herausgegegen von Wilhelm Weischedel + Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften von C.Ch.E. Schmid neu herausgegeben, eingeleitet und mit einem Personenregisterversehen von Norbert Hinske. Complete in 7 volumes
605283: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe von 1781. Unter Benutzung der Ausgabe von Karl Kehrbach neu herausgegeben von R. Hoyer.
631385: KANT, I., WILDE, L.H. - Über hypothetische und kategorische Imperative unter besonderer Berücksichtigung der (Natur)Gesetzformel des kategorischen Imperativs in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
569987: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
621837: KANT, I. - Vorlesungen über Philosophische Enzyklopädie.
566404: KANT, I., BARTLING, D. - De structuur van het aesthetisch a priori bij Kant. Inleiding tot de 'Kritik der ästhetischen Urteilskraft'.
2134: KANT, I., SAMSOM, A. - Kants kennis der Grieksche philosophie.
20958: KANT, I., WEIL, E., RUYSSEN, T., VILLEY, M. - La philosophie politique de Kant.
7926: KANT, I., BEETS, M.G.J. - The shape of reality. An approach to Kant's analogies.
4144: KANT, I., ROTENSTREICH, N. - Experience and its systematization. Studies in Kant.
579701: KANT, I., RATKE, H. - Systematisches Handlexicon zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
620826: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor
620297: KAPLAN, K. - Report on the murder of the general secretary
620287: KAPLAN, R.D. - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers
622093: KAPLAN, E.A., (ED.) - Postmodernism and its discontents. Theories, practices.
618148: KAPLEAU, P. - To cherish all life. A buddhist case for becoming vegetarian.
611726: KAPP, E. - Ausgewählte Schriften.
17617: KAPTEIN, H.J.R. - Ethiek tussen twijfel en theorie.
631158: KAPUSCINSKI, R. - Lapidarium. Observaties van een wereldreiziger 1980-2000. Keuze en vertaling Gerard Rasch.
591070: KARAGIANNIS, D., (ED.) - Information systems and artificial intelligence: integration aspects. First workshop Ulm, FRG, march 19-21, 1990. Proceedings.
627861: KAREL, E.H.K. - De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953-1970.
14903: KAREL I VAN ENGELAND, PAYNE-GALLWEY, R. - A history of the George worn on the Scaffold by Charles I. Illustrated.
603697: KAREL V KEIZER, SEIBT, F. - Karl V. Der Kaiser und die Reformation.
595069: KARGER, H. - Heinz Karger zum 60. Geburtstag am 10. November 1955.
628845: KARL IV, KAISER, SEIBT, F., (HRSG.) - Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen. Aus Anlass der Ausstelllungen in Nürnberg und Köln 1978/79 herausgegeben.
613475: KARLS DES KÜHNEN, PARAVICINI, W. , (HRSG.) - Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). Inventar. Redigiert von Sonja Dünnebeil und Holger Kruse. Bearbeitet von Susanne Baus, Sonja Dünnebeil, Johann Kolb, Holger Kruse, Harm von Seggern und Thomas Sgryska. Complete in 2 volumes.
630151: KARLSSON, G. - Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle analysés et commentés. Nouvelle édition, revue et augmentée.
615160: KARLSTROM, P.J. , (ED.) - On the edge of America. California modernist art 1900-1950.
608694: KARO, JOSEPH BEN EPHRAIM - Sefer Megine erets: ? al Shulhan ha-arukh Orah hayim; shem ha-ehad Magen David...Magen Avraham..."Ateret zekenim...Be'er ha-golah; hosafnu ba-zeh sefer Dagul me-Revavah...Hok Ya"akov...Pri hadash ve-'Even ha-"ozer.
582313: KARSTEN, L. - De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectief 1817-1919.
631019: KASHYAP, B.J., (ED.) - The Khuddakapatha-Dhammapada-Udana-Itivuttaka-Suttanipata. Volume 1: Khuddakanikaya.
630449: KÄSLER, D. - Die frühe deutsche Soziologie 1909 bis 1934 und ihre Entstehungs-Milieus. Eine wissenschaftssoziologische Untersuchung.
619768: KASTELEIN, T.J., BAUDET, H., KOOIJ, P., DRUKKER, J.W., (RED.) - Uit sympathie. Vijftien opstellen, aangeboden aan Taco Kastelein ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent in de faculteit der economische wetenschappen, op 1 maart 1989.
611813: KASTLER, J. , FRITSCH, R. , (RED.) - Renaissance im Weserraum. Band I. Katalog. Ausstellung in Schloss Brake bei Lemgo 22. April bis 1. Oktober 1989.
598408: KÄSTNER, E. - Bei Durchsicht meiner Bücher... . Eine Auswahl aus vier Versbänden.
621599: KASTOVSKY, D. , (ED.) - Historical English syntax.
573397: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming. Bekroond door het Nuyensfonds.
591576: KATOUZIAN, H. - Ideology and method in economics.
621964: KATUSHEMERERWE, F. - Computational morphology and Bantu language learning: an implementation for Runyakitara.
2398: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
611934: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
595593: KATZ, J.J. - The underlying realitity of language and its philosophical import.
589101: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
613900: KATZ, J.J. - The philosophy of linguistics.
574214: KATZ, D., EKMAN, G., HUSÉN, T., (ED.) - Essays in psychology dedicated to David Katz.
627392: KATZ, S.T. - Post-holocaust dialogues. Critical studies in modern jewish thought.
606164: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
626689: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
588865: KAUFMAN-OSBORN, T.V. - Politics, sense, experience. A pragmatic inquiry into the promise of democracy.
624051: KAUFMANN, W. - The faith of a heretic.
626671: KAULBACH, F. - Einführung in die Philosophie des Handelns.
573681: KAULBACH, F. - Einführung in die Philosophie des Handelns.
626977: KAULINGFREKS, R. - Gunstige vooruitzichten. Filosofische reflecties over organisaties en management.
606839: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
621373: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
4235: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
613072: KAUTSKY, K. - Het bolsjewisme in het slop. Geautoriseerde vertaling C.P. de Roos-Oudegeest.
576136: KAWAMATA, T. - Bridge and archives. Photos by Leo van der Kleij. Herausgegeben von der Stitung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
606901: KAY, L.E. - A history of the genetic code.
599394: KAYSER, H. - Die ägyptischen Altertümer im Roemer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim.
630373: KAYZER, W. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson. De gesprekken zijn vertaald door P. Adelaar, B. de Lange, T. Maas, L. Teixeira de Mattos, G. Wallinga.
615368: KAYZER, W. - Onfatsoenlijke herinneringen.
567803: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
624212: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
629264: KEARNEY. R. , DOOLEY, M. , (ED.) - Questioning ethics. Contemporary debates in philosophy.
622192: KEARNEY, H.F. - Origins of the scientific revolution.
610114: KEARNEY, H. - Und es entstand ein neues Weltbild. Die wissenschaftliche Revolution vor einem halben Jahrtausend. Aus dem Englischen übertragen von Kurt Neff.
596231: KEARNS, J.T. - Reconceiving experience. A solution to a problem inherited from Descartes.
590705: KEARNS, J.T. - The principles of deductive logic.
609672: MARQUIS CURZON OF KEDLESTON - British government in India. The story of the Viceroys and Government Houses. 2 volumes.
601117: KEEFER, S.L., BREMMER, R.H., (ED.) - Space, text and margin in medieval manuscripts.
595619: KEENE, G.B. - Language and reasoning.
612300: KEERS, C. - Argumentatie. Redeneren-argumenteren-debatteren.
618919: KEESING, F.A.G. - De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939.
613977: KEESING, F.A.G. - Het evenwichtsbegrip in de economische literatuur.
620249: KEIJZER, C., JONKER, H. - De Anna Paulownapolder 1846-1946.
623691: KEIZER, M. DE - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
1554: KEIZER, P.K. - Inflatie, een institutionele benadering. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de invloed van ideologie en militantie op inflatie.
625541: KEIZER, B. - Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen. Nawoord Arko Oderwald.
628384: KEIZER, B. - Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen. Nawoord Arko Oderwald.
588159: KEKES, J. - Pluralism in philosophy. Changing the subject.
594856: KELDERMAN, C. - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen. Ingeleid door P. Boeymans.
574678: KELLER, G., KÖSTER, A. - Gottfried Keller. Sieben Vorlesungen.
574541: KELLER, G., FRÄNKEL, J. - Gottfried Kellers politische Sendung.
574672: KELLER, G., ERMATINGER, E. - Gottfried Kellers Leben. Mit Benutzung von Jakob Baechtolds Biographie dargestellt. Mit einem Bildnis.
574676: KELLER, G. - Briefe an Vieweg. Hrsg. von J. Fränkel.
610009: KELLER, M. - Was tut gut? Lebensfreude als Orientierungshilfe im Umgang mit Medizintechnologie am Beispiel des Proteinchips. Grundlagen einer epikureischen Medizin.
601252: KELLER, W. - En de bijbel heeft toch gelijk. De historische juistheid wetenschappelijk bewezen. Herziene uitgave, met een nawoord van J. Rehork
574673: KELLER, G., SCHAFFNER, P. - Gottfried Keller als Maler. Mit sechzig Abbildungen.
622797: KELLERHALS, E. - Der Islam. Seine Geschichte. Seine Lehre. Sein Wesen.
628400: KELLY, K. - De wil van technologie
631772: KELSANG GYATSO, G. - Tantric grounds and paths. How to enter, progress on, and complete the Vajrayana path.
618945: KELSANG GYATSO, G. - Heart of wisdom. A commentary to the Heart Sutra.
569460: KELSEN, H. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse
569781: KEMENY, J.G., SNELL, J.L., THOMPSON, G.L. - Introduction to finite mathematics.
631145: KEMENY, J.G. - A philosopher looks at science.
592564: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
617597: KEMP, C.M. VAN DER - Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de Remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker.
616887: KEMP, P. - Verzameld werk. 3 delen.
630939: KEMPERINK, M.G. - Van observatie tot extase. Sensitivistisch proza rond 1900.
602481: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
608681: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
621855: THOMAS A KEMPIS - Ven. viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici regularis ordinis D. Augustini. Opera omnia: Ad autographa eiusdem emendata, aucta, & in tres tomos distributa: Opera at studio R.P. Henrici Somalii è Societate Jesu. Testatur ipse author ex his opusculis nonnulla se anno domini 1441 scripsisse, quaedam vero alia, anno 1456. Edito quarta.
567795: KEMPS, J. - De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie.
589994: KENGEN, J.H.L. - Memoriale credencium. A late middle English manual of theology for lay people edited from Bodley MS Tanner 201.
597975: KENNAN, G.F. - Siberien. Nach den im 'Century Magazine' erschienenen Aufsätzen. Deutsch von G. Gärtner. 2 delen.
615923: KENNAN, G. - Leven en lijden der ballingen in Siberië. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks. Compleet in 2 delen.
578541: KENNEDY, P. - De wereld in een nieuwe eeuw
600223: KENNEDY, P. - In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von G. Hörmann.
597120: KENNY, A. - A brief history of western philosophy.
629057: KENRICK, D., PUXON, G. - The destiny of Europe's gypsies.
597754: KENT, J.T. - Lectures on homoeopathic philosophy.
615882: KEPLER, J. , VOELKEL, J.R. - Johannes Kepler and the new astronomy.
631094: KERBER, L.K. - Federalists in dissent. Imagery and ideology in Jeffersonian America.
602364: KERCKHOVE, D. DE - Brainframes. Technology, mind and business.
586649: KERKEN, L. VANDER - Mensen willen gelukkig zijn.
608658: KERN, F. - Asoka. Kaiser und Missionar. Herausgegeben von Willibald Kirfel. Mit 4 Tafeln.
621310: KERN, F. - Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie.
613354: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
589597: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
624316: KERR, C. - Marshall, Marx and modern times. The multi-dimensional society. The Marshall lectures 1967-68.
593285: KERS, MARTIN - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld. Martin Kers. Tekst: Marijke Kers.
2079: KERSTEN, F. - Phenomenological method: theory and practice.
14689: KERSTHOLT, F.T.S. - Tussen rationele keuze en durkheimiaanse solidariteit. Over voortang in theorie en onderzoek van sociale ongelijkheid.
630247: KERTZ, W. , (HRSG.) - Technische Universität Braunschweig. Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 1745 - 1995. In Zusammenarbeit mit Peter Albrecht, Rudolf Elsner, Bettina Gundler a.o.
606297: KESSELS, J. - Geluk en wijsheid. Filosoferen voor beginners. Met illustraties van Joep Bertrams.
602737: KETCHAM, R. - Individualism and public life. A modern dilemma.
622917: KETELAAR, J.J. - Journaal van J.J. Ketelaar's hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. Uitgegegeven door J.PH. Vogel. Met 1 kaart en 30 afbeeldingen.
5055: KETTLER, W. - Das jüngste Gericht. Philologische Studien zu den Eschatologie-Vorstellungen in den alt- und frühmittelhochdeutschen Denkmälern.
630480: KEULEN, S. VAN - Kosmopolitieken van Kant, Lévi-Strauss en Derrida. Deconstructies van het filosofische en antropologische kosmopolitisme.
605886: KEUZENKAMP, H.A. - Probability, econometrics and truth. A treatise on the foundations of econometric inference.
587920: KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
621550: KEVERLING BUISMAN, F., GERDING, M.A.W., HUIZING, L., (RED.) - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
627075: KEYES, R. - The art of Surimono. Privately published Japanese woodblock prints and books in the Chester Beatty Library, Dublin. Complete in 2 volumes.
612390: KEYNES, G. - The gates of memory.
586559: KEYSER, P. DE, (RED.) - Ars folklorica Belgica 2. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst.
589749: KEYSER, HENDRICK DE - Gedenkboek van de vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandse bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van archictectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928.
624985: KEYSERLING, H. - Menschen als Sinnbilder.
624984: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. 2 volumes.
571210: KEYSERLING, H. - Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt.
584863: KEYSERLING, H. - Das Spektrum Europas.
630711: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. 2 volumes.
612267: KEYSERLING, H. - Betrachtungen der Stille und Besinnlichkeit. Neue Auflage
599975: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau.
9661: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
12727: KEYSERLING, H. - Reise durch die Zeit. I. Ursprünge und Entfaltungen. Die Herausgabe des Werkes besorgte Goedela Gräfin Keyserling-Bismarck.
575582: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
590157: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. 2 volumes.
604889: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau.
629101: IBN KHALDUN - Ausgewählte Abschnitte aus der muqaddima. Aus dem Arabischen von Annemarie Schimmel.
619477: KHEVENHÜLLER, CARL, HAMANN, B. - Mit Kaiser Max im Mexiko. Aus dem Tagebuch des Fürsten Carl Khevenhüller 1864-1867.
626703: KHYENTSE, DILGO - The excellent path to enlightenment. Oral teachings on the root text of Jamyang Khyentse Wangpo
629080: KIBLER, W.W., ZINN, G.A., (ED.) - Medieval France. An encyclopedia.
624700: KICKEN, S. - Bewustzijn als basis. Een holistische visie op wetenschap en bewustzijn.
630217: KIDD, B. - Social evolution. New edition with a new preface.
621272: KIECHLE, F. - Sklavenarbeit und technischer Fortschritt im römischen Reich.
582499: KIEFER, M. - Auf der Suche nach nationaler Identität und Wegen zur deutschen Einheit. Die deutsche Frage in der überregionalen Tages- und Wochenpresse der Bundesrepublik 1949-1955.
625353: KIEFT, C. VAN DE, CAPPON, C,M. , EERDEN, P.C. VAN DER, HERWIJNEN, G. VAN, (RED.) - Ad fontes. Opstellen aangeboden aan prof.dr C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,.
628458: KIENAST, W. - Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Einzelkönige. 3 volumes.
594365: KIENITZ, F.K. - Das Mittelmeer. Schauplatz der Weltgeschichte von den frühen Hochkulturen bis ins 20. Jahrhundert.
620519: KIENZLE, B.M. , DOLNIKOWSKI, E.W., DRASGE HALE, R. , (ED.) - Models of holiness in medieval sermons. Proceedings of the International Symposium (Kalamazoo, 4-7 may 1995).
605008: KIERKEGAARD, S., BOHLIN, T. - Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen Zusammenhange. Aus dem Schwedischen von I. Mener-Lüne.
631671: KIERKEGAARD, S., KEIJ, J. - Kierkegaard anders gezien. Over de denker die het verschil maakt.
605003: KIERKEGAARD, S., GRAU, G.G. - Die Selbstauflösung des christlichen Glaubens. Eine religionsphilosophische Studie über Kierkegaard.
605543: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners. Unter Mitarbeit von R. Hirsch besorgt von E. Hirsch.
605060: KIERKEGAARD, S. - Der Begriff Angst. Vorworte. Übersetzt von E. Hirsch.
1694: KIERKEGAARD, S., DOKTER, T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre.
619248: KIERKEGAARD, S., GILG, A. - Sören Kierkegaard.
606635: KIERKEGAARD, S., DIJK, A.F.L. VAN - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
615538: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard. Zijn werken / zijn gebeden.
627998: KIERKEGAARD, S., FRITZSCHE, H. - Kierkegaards Kritik an der Christenheit.
572598: KIERKEGAARD, S. - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. Mit einem Vorwort von G. v. Mutius hrsg. von E. Geismar. Deutsch von E. Geismar und R. Marx.
618788: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
631462: KIERKEGAARD, S., KJAER, G. - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
626064: KIERKEGAARD, S. - Furcht und Zittern. Wiederholung. Übersetzt von H.C. Ketels.
630398: KIERKEGAARD, S. - Oefening in christendom
606442: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
621928: KIERKEGAARD, S., KUYPERS, E., (RED.) - De levende Kierkegaard. Met bijdragen van P. Cruysberghs, E. Kuypers, W. Scholtens, J. Sperna Weiland, J. Taels en J. Watkin.
631031: KIERKEGAARD, S., NORDENTOFT, K. - Kierkegaard's psychology
624825: KIERKEGAARD, S. - Briefe. Unter Mitarbeit von Rose Hirsch ausgewählt, neugeordnet und übersetzt von Emanuel Hirsch.
624826: KIERKEGAARD, S. - Eine literarische Anzeige. Übersetzt von E. Hirsch.
616393: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
606415: KIERKEGAARD, S., WATKIN, J. - Kierkegaard.
615523: KIERKEGAARD, S., MUNSTER, H.A. VAN - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
615530: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
615532: KIERKEGAARD, S., VELTMAN, M. - Søren Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap.
620667: KIERKEGAARD, S., MUNSTER, H.A. VAN - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
623058: KIERKEGAARD, S., KJAER, G. - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
629367: KIERKEGAARD, S., CROXALL, T.H. - Kierkegaard commentary.
622115: KIERKEGAARD, S., LEOPOLD, S. - Soren Kierkegaard. Geniets tragedie.
354: KIERKEGAARD, S., DIEM, H. - Kierkegaard's dialectic of existence
573720: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard.
568785: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus seinen Bekenntnissen und Gedanken. Herausgegeben von Fritz Droop.
627826: KIERKEGAARD, S., ADORNO, T.W. - Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Mit einer Beilage.
628981: KIERKEGAARD, S. - Samlede Vaerker. Udgivne af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange. Anden udgave. Complete in 15 volumes.
612066: KIERKEGAARD, S., ADORNO, T.W. - Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Mit einer Beilage.
624828: KIERKEGAARD, S. - Stadien auf des Lebens Weg. Unter Mitarbeit von Rose Hirsch übersetzt von Emanuel Hirsch.
627582: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. 'Het ogenblik' c.a
956: KIERKEGAARD, S. - Einübung im Christentum. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten. Unter Mitwirkung der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet von Walter Rest..
620628: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
588447: KIERKEGAARD, S., HOHLENBERG, J. - Søren Kierkegaard. Uit het Deens vertaald door S. Ferwerda.
922: KIERKEGAARD, S. - Entweder/Oder. Mit Nachwort von C. Schrempf. Übersetzt von W. Pfleiderer und C. Schrempf. 2 volumes.
9202: KIERKEGAARD, S., MCKINNON, A., (ED.) - Kierkegaard. Resources and results. With an introduction.
1448: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
584828: KIERKEGAARD, S. - Philosophische Brosamen und unwissenschaftliche Nachschrift. Unter Mitwirkung von N. Thulstrup und der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben von H. Diem und W. Rest.
624722: KIERKEGAARD, S. - Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855. Een keuze, samgensteld, vertaald en van inleidingen voorzien door W.R. Scholtens.
624824: KIERKEGAARD, S. - Erbauliche Reden 1843/44. Übersetzt von Emanuel Hirsch.
616802: KIERKEGAARD, S., EREMITA, VICTOR - Enten-eller. Et livs-fragment udgivet af Victor Eremita. Første deel inbeholdende A.'s papirer. Part one.
631308: KIERKEGAARD, S. - Werkausgabe. 2 volumes.
614541: KIERKEGAARD, S., VIALLANEIX, N. - Écoute, Kierkegaard. Essai sur la communication de la parole. Préface de Jacques Ellul. 2 volumes.
585767: KIERKEGAARD, S., SCHREY, H.H., (HRSG.) - Sören Kierkegaard.
6999: KIERKEGAARD, S., SCHULZ, H. - Eschatologische Identität. Eine Untersuchung über das Verhältnis von Vorsehung, Schicksal und Zufall bei Sören Kierkegaard.
620824: KIESER, E. - 'Unternehmen Seelöwe'. Die geplante Invasion in England 1940.
16172: KILIAN, H. - Das enteignete Bewusstsein. Zur dialektischen Psychologie.
626681: KILLY, W. , VIERHAUS, R., (HRSG.) - Deutsche Biografische Enzyklopädie (DBE). 13 parts in 15 volumes. Complete.
631803: KIM, J. - Philosophy of mind.
585799: KIMBALL, N., (ED.) - Fille de joie. The book of courtesans, sporting girls, ladies f the evening, madams, a few occasionals & some royal favourites.
607892: KIMBALL, R. - Experiments against reality. The fate of culture in the postmodern age.
595251: KIMMAN, E.J.J.M. - Marktethiek.
616293: KIMMERLE, H., (HRSG.) - Das Andere und das Denken der Verschiedenheit. Akten eines internationalen Kolloquiums.
629787: KING, R. - Indian philosophy. An introduction to Hindu and Buddhist Thought.
630515: KING, J.E. - Economic exiles.
616269: KING, S.B. - Buddha nature.
627938: KING, A.S., (ED.) - Indian religions. Renaissance and renewal. The Spalding papers in Indic studies.Collected papers presented at the annual Spalding Symposium on Indian Religions.
612392: KING, E. - England 1175-1425.
630481: KING, P.J. - 100 filosofen. Inleiding tot het gedachtegoed van de grootste denkers ter wereld
16610: KINKER, J., VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorrredes bij zijn gedichten (1819-1821).
585129: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
611753: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
576309: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
608841: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
620077: KINNEAVY, J.L. - A theory of discourse. The aim of discourse.
578875: KIPLING, R. - Le livre de la jungle. Traduction de Louis Fabulet et Robert d'Humières. Préface de S. de Sacy.
631314: KIPPENBERG, H.G., (ED.) - Struggles of gods. Papers of the groningen work group for the study of the history of religions. In association with H.J.W. Drijvers and Y. Kuiper.
630687: KIRBY, R.S., WITHINGTON, S., DARLING, A.B. - Engineering in history.
614259: KIRCHNER, J. - Das deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme. 2 volumes.
16630: KIRCHNER, J., (HRSG.) - Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900. In 4 Bänden. 4 volumes
568094: KIRJAVAINEN, H., KOISTINEN, T., LEHTONEN, T., (ED.) - Philosophical studies in religion, metaphysics, and ethics. Essays in honour of Heikki Kirjavainen.
619062: KIRSCH, G. - Die Betroffenen und die Beteiligten.
595668: KISCH, E.E. - De vliegende reporter. Samengesteld en van een nawoord voorzien door G. van Istendael en M. Schaevers
574666: KISCH, E.E. - Entdeckungen in Mexiko.
590806: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch berichtet: China Geheim.
615386: KIST, WILHELMUS - De ring van Gyges wedergevonden, of verzameling van Nederlandsche karakters door den schrijver van den Landjonker van Blankenheim. Niet vertaald. Deel 1 en 2 in een band.
611437: KJORUP, S. - Humanities. Geisteswissenschaften. Sciences humaines. Eine Einführung. Aus dem Dänischen von Elisabeth Bense.
607757: KLABUND - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten nach dem Chinesischen. Bilder: Georg Mayer-Marton.
592425: KLAGES, L., RATSCHOW, C.H. - Die Einheit der Person. Eine theologische Studie zur Philosophie Ludwig Klages'.
614544: KLAGES, F. - Aufbau und Eigenschaften der Materie im Mikro- und Makrokosmos. Mit 52 Abbildungen und 13 Tafeln.
630504: KLAGES, L. - Vom kosmogonischen Eros.
604011: KLAGES, L. - De grondslagen der karakterkunde. Voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door H. Dulfer.
630503: KLAGES, L. - Mensch und Erde. Sieben Abhandlungen.
19349: KLAGES, L. - Persönlichkeit. Einführung in die Charakterkunde.
576859: KLAGES, L., BREUKERS, E.M.J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
631284: KLAGES, L. - Der Geist als Widersacher der Seele. Ungekürzte Studienausgabe.
631672: KLAMER, A. - In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen.
580920: KLANGE ADDABBO, B., (ED.) - Codici miniati della biblioteca comunale degli intronati di Siena. I. Secoli XI-XII.
579093: KLARWILL, V., (HRSG.) - Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-1605. Mit 24 Bildtafeln.
568748: KLAUS, G. - Moderne Logik. Abriss der formalen Logik.
619686: KLECATSKY, H., MARCIC, R. , SCHAMBECK, H. , (HRSG.) - Die Wiener rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross.
621271: KLEES, H. - Herren und Sklaven. Die Sklaverei im oikonomischen und politischen Schrifttum der Griechen in klassischer Zeit.
630519: KLEIN, NAOMI - No logo. Geen ruimte, geen keuze, geen werk. De strijd tegen de dwang van de wereldmerken
602334: KLEIN, K.H. - Positivism and christianity. A study of theism and verifiability.
600909: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
592787: KLEIN, W.K. - Repairing and restoring China and glass. The Klein method.
631485: KLEIN, MÉLANIE - Essais de psychanalyse (1921 - 1945). Introduction de Ernest Jones. Traduit de l'anglais par Marguerite Derrida. Introduction à l'édition française par Nicolas Abraham et Maria Torok.
631486: KLEIN, MÉLANIE, HEIMANN, P., MONEY-KYRLE, R.E., (ED.) - New directions in psycho-analysis. The significance of infant conflict in the pattern of adult behaviour. With a preface by Ernest Jones.
627407: KLEIN, NAOMI - The shock doctrine. The rise of disaster capitalism.
613216: KLEIN, E. - Gespräche mit der Spinx. Die Paradoxien in der Physik. Aus dem Französischen von Hans Günter Holl.
620222: KLEIN, R. , (HRSG.) - Das Staatsdenken der Römer.
629857: KLEINE STAARMAN, J.H. - Historie van Lutten en Slagharen.
627077: KLEINER. R.W.L. - An exhibition of Chinese snuff bottles from the collection of Mary and George Bloch at the galleries of Sydney L. Moss, Ltd. Monday, 12th October to Friday, 23rd October, 1987.
570543: KLEINLUGTENBELT, D. - Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.
607244: KLEINLUGTENBELT, D. - Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.
625329: KLEINWÄCHTER, F. - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus.
574650: KLEIST, H. VON - Werke in sechs Teilen. Auf Grund der hempelschen Ausgabe neu herausgegeben mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von H. Gilow, W. Manthey, W. Waetzoldt. Mit einer biographischen Einleitung von Adolf Wilbrandt. Complete: 6 parts in 2 volumes.
590287: KLESSMANN, E. - Prinz Louis Ferdinand von Preussen 1772-1806. Gestalt einer Zeitenwende.
3399: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
599120: KLIBANSKY, R., (ED.) - Contemporary philosophy. A survey. III. Metaphysics. Phenomenology. Language and structure. / La philosophie contemporaine. Chroniques. III. Métaphysique. Phénoménologie. Langage et structure.
624397: KLIBANSKY, R, PANOFSKY, E., SAXL, F. - Saturn and melancholy. Studies in the history of natural philosophy, religion and art.
622400: KLIEGE, H. - Weltbild und Darstellungspraxis hochmittelalterlicher Weltkarten.
574597: KLIENEBERGER, H.R. - The christian writers of the inner emigration.
598442: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een nieuw testament.
622168: KLIJN, A. - Verlangen naar verbetering. 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht.
630917: KLIMBURG-SALTER, D.E. - Tabo. A lamp for the kingdom. Early Indo-Tibetan buddhist art in the Western Himalaya with contributions by Christian Luczanits, Luciano Petech, Ernst Steinkellner, Erna Wandl.
630784: KLINE, M. - Mathematics in western culture.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27