Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
600806: DETHLEFSEN, T. - Esoterische psychologie. Het lot als levenskans. Nederlandse vertaling F. Oosterbaan.
584499: DETTMERING E., GRENZ, R., (HRSG.) - Marburger Geschichte. Rückblick auf die Stadtgeschichte in Einzelbeiträgen. Im Auftrag des Magistrats der Universitätsstadt Marburg, herausgegeben
1113: DEUGD, C. DE - From religion to criticism. Notes on the growth of the aesthetic consciousness in Greece.
576829: DEUGD, C. DE - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid. With a summary in English.
599667: DEUGD, N. DE - Ukraine and the issue of participation with the Euro-Atlantic security community. The difference between policy-on-paper and policy-in-practice.
570108: DEUGD, C. DE - From religion to criticism. Notes on the growth of the aesthetic consciousness in Greece.
576805: DEURSEN, A.T. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
605645: DEURSEN, A.T. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
612794: DEURSEN, A.T. VAN - De geest is meer dan het lichaam. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
613108: DEURSEN, A.T. VAN - Maurits van Nassau 1567-1625. De winnaar die faalde.
608051: DEURSEN, A.T. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
581795: DEURSEN, A.T. VAN - Professions et métiers interdits. Un aspect de l'histoire de la révocation de l'édit de Nantes.
17563: DEUTINGER, M., ETTLINGER, M. - Die Ästhetik Martin Deutingers in ihrem Werden, Wesen und Wirken.
586985: DEUTSCH, H. - Psychologie van de vrouw. Een diepte-psychologische studie. Geautor. vert. van H. Foeken. 2 delen.
597747: DEUTSCHER, P. - Yielding gender. Feminism, deconstruction and the history of philosophy.
595452: DEUTSCHER, M. - Subjecting and objecting. An essay in objectivity.
568931: DEUTSCHER, I. - What we say, what we do. Sentiments & acts.
579378: DEVAMBEZ, P. - Great sculpture of ancient Greece
601172: DEVAMBEZ, P. - Great sculpture of ancient Greece
7444: DEVARAJA, N.K. - Philosophy, religion and culture. Essays in search of definitions & directions.
575428: DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - La communication en philosophie.
575377: DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - Forme et pensée.
575398: DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - L'analogie.
575400: DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - Logique et méthodologie des sciences en U.R.S.S.
575401: DEVAUX, P., GOUHIER, H., PERELMAN, C., (RED.) - Americana.
616630: DEVLIN, J.F. - The Baath party. A history from its origins to 1966.
604262: DEVOS, R. - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving.
585080: DEVOS, R. - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving.
616852: DEVOTO, G. - Storia della lingua di Roma.
576915: DEVRIENT, E. - Eduard Devrient aus seinen Tagebüchern. Hrsg. von R. Kabel. 2 delen.
7024: DEWAR, L. - Man and God. An essay in the psychology and philosophy of religious experience.
587089: DEWDNEY, A.K. - Het planiversum. Computercontact met een tweedimensionale wereld
612204: DEWEY, J. - Kunst als Erfahrung. Übersetzt von C. Velten, G. vom Hofe, D. Sulzer.
614694: DEWEY, J. - Essays in experimental logic.
3522: DEWEY, J., BURKE, T - Dewey's new logic. A reply to Russell.
617985: DEWEY, J. - How we think.
617520: DEXEL, W. - Das Hausgerät Mitteleuropas. Wesen und Wandel der Formen in zwei Jahrtausenden. Deutschland, Holland, Österreich, Schweiz.
596657: DEXEL, W. - Glas.
17985: DEXTER, L.A., WHITE, D.M., (ED.) - People, society, and mass communications.
584013: DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels 'Kind-leven'.
607455: DEZAIRE, P. N. - Handboek der poëtiek.
617072: DHONDT, P. - University jubilees and university history writing. A challenging relationship.
604482: DIAGHILEV, S.P., SCHILP, E., CASTEL, M., (RED.) - Diaghilev was here. To all volunteers.
580203: DIAKONOFF, I.M. - The paths of history.
593083: DIAMONSTEIN, B. - Interior design. The new freedom.
581383: DIANA, PRINCESS OF WALES, COHEN, D. - Diana, dood van een legende
604933: DIANA, PRINCESS OF WALES, MORTON, A. - Diana in haar eigen woorden. Volledig herziene editie
595898: DIANA, PRINCESS OF WALES, MORTON, A. - Diana in haar eigen woorden. Volledig herziene editie
585932: DIBBITS, H.A.M.C. - Nederland-waterland. Een historisch-technisch overzicht.
595312: DIBIE, P. - Ethnologie de la chambre à coucher.
589484: DIBON, P. - Le fonds néerlandais de la bibliothèque académique de Herborn.
595034: DICKENS, CHARLES, PRIESTLEY, J.B. - Charles Dickens and his world.
595037: DICKENS, CHARLES, WILSON, A. - The world of Charles Dickens.
593673: DICKENS, CHARLES, MANKOWITZ, W. - Het leven van Charles Dickens (1812-1870)
599230: DICKERSON, M.C. - The frog book. North American toads and frogs, with a study of the habits and life histories of those of the northeastern states. With a new preface and appendix of nomenclatural changes by J.D. Anderson.
616523: DICKINSON, EMILY, TODD, M. L., (ED.) - Letters of Emily Dickinson. With introduction by Mark van Doren.
607771: DICKS, D.R. - Early Greek astronomy to Aristotle.
617181: DIDEROT, D., ALEMBERT, J.L. D', LOUGH, J. - Essays on the Encyclopédie of Diderot and D'Alembert.
617612: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre à une jeune mariée.
4593: DIDEROT, D., MORTIER, R., MAT, M., (RED.) - Diderot et son temps. Catalogue.
613041: DIDEROT, D., ROSSO, J.G. - 'Jacques le fataliste': L'amour et son image.
99: DIDEROT, D. - De droom van D'Alembert
615627: DIDEROT, D., MORLEY, J. - Diderot and the Encyclopaedists. 2 volumes.
617751: DIDEROT, D. - De droom van D'Alembert
1106: DIEDERICH, W. - Konventionalität in der Physik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zum Konventionalismus.
612063: DIEDERIKS, H. - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
587665: DIEDERIKS, H.A., (RED.) - 'Van oproeren en stakingen'. Sociale en politieke mobilisering in Europa, 1500-1850.
593210: DIEDRICH, H.H. - Keysers grosses Künstlerlexikon.
575166: DIEGENBACH, C. - Astro-technica met teekeningen van den schrijver.
601498: DIEHL, L. - Der Altertümer-Sammler. Ein Handbuch zum Nachschlagen. Mit 324 Illustrationen.
612555: DIEHL, C. - Manuel d'art Byzantin. 2 volumes.
595627: DIEKSTRA, R. - Het geestige lichaam. Tussen brein en body.
589625: DIEKSTRA, R. - Het geestige lichaam. Tussen brein en body.
600590: DIEKSTRA, R. - O Nederland, vernederland! Psychologie van val en opstand.
578121: DIEMER, A. - Grundriss der Philosophie. 2 delen.
595588: DIEMER, A. - Einführung in die Ontologie.
603787: DIEMER, A., (HRSG.) - Der Wissenschaftsbegriff. Historische und systematische Untersuchungen. Vorträge und Diskussionen im April 1968 in Düsseldof und im Oktober 1968 in Fulda.
601334: DIEMER, A., (HRSG.) - Der Methoden- und Theorienpluralismus in den Wissenschaften. Vorträge und Disskussionen des 5. wissenschaftstheoretischen Kolloquiums 1969 und des 6. wissenschaftstheoretischen Kolloquiums 1970. In Zusammenarbeit mit L. Geldsetzer und F. Rotter.
591920: DIEMER, H. - Het duitsche nationaal-socialisme. De west-europeesche democratie op de proef gesteld.
611625: DIEMER, A. - Einführung in die Ontologie.
600583: DIEMER, W. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
599825: DIEMER, H., LOER, J. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
584739: DIEMER, A., (HRSG.) - Der Wissenschaftsbegriff. Historische und systematische Untersuchungen. Vorträge und Diskussionen im April 1968 in Düsseldof und im Oktober 1968 in Fulda.
2898: DIEMER, A. - Einführung in die Ontologie.
618168: DIENER, M.S., (HRSG.) - Das Lexikon des Zen. Grundbegriffe und Lehrsysteme, Meister und Schulen, Literatur und Kunst, meditative Praktiken, Geschichte, Entwicklung und Ausdrucksformen von ihren Anfängen bis heute.
583274: DIEPEN, A.L.A., DAM, J.P.A. VAN DEN - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
614727: DIEPENBROCK, ALPHONS - Brieven en documenten. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser. 10 delen + registerband.
604483: DIEPENBROCK, A.J.M. - Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock bijeengebracht en toegelicht door E. Reeser in samenwerking met T. Diepenbrock.
579153: DIEREN, W. VAN, (RED.) - Een grondige zaak. 50 jaar Vuilafvoer Maatschappij VAM, 1929-1979.
598728: DIEREN, J.W. VAN - De lof van Schellingerland. Met een voorwoord van J.P. Thijsse. Tien illustraties en een kaartje.
594016: DIERICKX, M. - De jezuieten. Hun wezen en werken.
597275: DIERMANSE, P.J.J. - Renout van Montalbaen. De Middelnederlandsche fragmenten en het Middelnederduitsche fragment uitgegeven en toegelicht. Inleiding en teksten.
3574: DIESEL, E. - Das Phänomen der Technik. Zeugnisse, Deutung und Wirklichkeit.
602329: DIESNER, H.J. - Die Völkerwanderung.
616735: DIESNER, H.J. - The great migration. The movement of peoples across Europe, AD 300-700.
616279: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen. Met platen en kaarten. 2 delen.
581595: DIEST LORGION, E.J. - Proeve van beantwoording der vraag, voorgesteld door de tweede klasse van het koninklijk-Nederlandsche-instituut: "Welke is de geschiedenis der invoering van het christendom in de Nederlanden, bijzonder in de noordelijke".
609139: DIETERICH, A. - Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion.
574246: DIETMAN, E., HENTSCHEL, M., (HRSG.) - Erik Dietman. Sculptor classicus. Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Musée d'art moderne de Saint-Etienne.
617836: DIETRICH, MARLENE, RIVA, MARIA - Dietrich. Mijn moeder
576939: DIETRICH, W., GECKELER, H., (ED.) - Logos Semantikos. Vol. III. Semantik. Semántica. Sémantique. Semantics.
609455: DIETRICH, MARLENE - Marlene
599592: DIETZ, P.A., TENHAEFF, W.H.C., (RED.) - Parapsychologische studiën.
609471: DIETZ, H. - Faszination der Revolte. Jugend und ewiges Jakobinertum.
603149: DIETZGEN, J., SCHAAF, J. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
8199: DIETZGEN, J., KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
570027: DIETZGEN, E. - Fort mit dem Klassenkrieg! Marxismus und Kapitalismus im Lichte des entwicklungshistorischen Materialismus.
593091: DIETZGEN, J., SCHAAF, J. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
570111: DIETZGEN, J., KETNER, C.H. - Josef Dietzgen. Een socialistisch wijsgeer.
4485: DIETZGEN, J., SCHAAF, J. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
569180: DIETZGEN, J., DIETZGEN, E. - Materialismus oder Idealismus? Ein Lösungsversuch gemäss Josef Dietzgens Erkenntnislehre.
574949: DIFEREE, H.C. - De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der republiek.
593095: DIFEREE, H.C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis 1630 - 8 september - 1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van H. Brugmans.
582426: DIJK, J. VAN, WUMKES, G.A. - Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn. Stichter der Doetichemse inrichtingen.
599353: DIJK, T.A. VAN - Taal, tekst, teken. Bijdragen tot de literatuurtheorie.
586359: DIJK, G. VAN, (RED.) - Mensbeelden. Essays over humanisme en maatschappij.
608332: DIJK, T.A. VAN (ED.) - Discourse studies: A multidisciplinary introduction. Complete in 2 volumes.
618314: DIJK, H. VAN - 'In het liefdeleven ligt gansch het leven'. Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza, 1885-1930.
601722: DIJK, P. VAN - Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen. De volksgeneeskundige recepten zijn mede bewerkt door H. Winterwerp.
587594: DIJK, R.J.A. VAN - Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft. Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis.
13399: DIJK, R.J.A. VAN - Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft. Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis.
3450: DIJK, B., (RED.) - Woorden tegen vernietiging. Europese poëzie uit de Tweede Wereldoorlog. Vertalers: J. Beranová, M. Blijstra-van der Meulen, E. Deinsky e.a.
594516: DIJK, J. VAN, LIMBURG, J.H., NIEUWENHUYZEN, J. VAN DE, (RED.) - Geschiedenis van A tot Z.
595904: DIJK, J. VAN - De wereld als Gods lichtkleed. Populaire studiën over mythen en hun innerlijke beteekenis.
584452: DIJK, J. VAN - Westers marxisme als sociale wetenschap. Object, methode en praktijk van een onderzoekstraditie.
594531: DIJK, P.J.J. VAN, AMPT, C.G.F., BOS, R.G.A., (RED.) - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
589474: DIJK, T.A. VAN - Taal, tekst, teken. Bijdragen tot de literatuurtheorie.
616277: DIJK, J. VAN, (RED.) - Onder orchideeën. Nieuwe oogst uit de Tuin der Geesteswetenschappen te Groningen.
616278: DIJK, J. VAN, (RED.) - Onder orchideeën. Nieuwe oogst uit de Tuin der Geesteswetenschappen te Groningen.
599814: DIJK, H. VAN - 'In het liefdeleven ligt gansch het leven'. Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza, 1885-1930.
604260: DIJK, G. VAN, (RED.) - Mensbeelden. Essays over humanisme en maatschappij.
617329: DIJK, R.J.A. VAN - Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft. Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis.
3295: DIJK, T.A. VAN - Taal, tekst, teken. Bijdragen tot de literatuurtheorie.
615890: DIJKEMA, P. - Innen und Aussen. Die Frage der Integration der Künste und der Weg der Architektur.
586990: DIJKHUIS, J.H.M.T. - Het beoordelen in de psychologie in het bijzonder het beoordelen van mensen en menselijk gedrag (Principles of judgment in psychology) (with a summary in English.
615759: DIJKHUIS, H. - Monarchia. Het fenomeen van het koningschap.
598936: DIJKMAN, J.G. - Convergentie en divergentie in de intuitionische wiskunde (with english title-page and summary)
4569: DIJKSTERHUIS, E.J. - Clio's stiefkind. Samengesteld en van een inleiding en commentaar voorzien door K. van Berkel.
618261: DIJKSTERHUIS, E.J. - Het wereldbeeld vernieuwd. Van Copernicus tot Newton.
612803: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
618222: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld. Met een nawoord van prof. dr. K. van Berkel.
612815: DIJKSTERHUIS, E.J. - Clio's stiefkind. Samengesteld en van een inleiding en commentaar voorzien door K. van Berkel.
590723: DIJKSTERHUIS, E.J., BERKEL, K. VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
618236: DIJKSTERHUIS, E.J. - Ad quanta intelligentia condita. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon leraar in de geschiedenis van de wiskunde en de exacte natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 21 januari 1955.
590300: DIJKSTERHUIS, E.J., BERKEL, K. VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
581929: DIJKSTRA, C.T.J. - La chanson de croisade. Etude thématique d'un genre hybride.
579496: DIJKSTRA, J.H.F. - Religious encounters on the southern egyptian frontier in late antiquity (ad. 298-642)
598718: DIJKSTRA, J., AKKERMAN, H. - Groningen hoofdstation centraal.
613938: DIJKSTRA, J., DIJK, M. VAN - The encroaching desert. Egyptian hagiography and the medieval west.
612957: DIJKSTRA, J., AKKERMAN, H. - Groningen hoofdstation centraal.
4112: DIJKSTRA, W. - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. Volksoverlevering, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen. 2 delen.
591588: DIJKUM, C. VAN, TOMBE, D. DE, (RED) - Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen.
602424: DIJKUM, C. VAN, TOMBE, D. DE, (RED) - Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen.
592575: DIJKUM, C. VAN, TOMBE, D. DE, (RED) - Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen.
606658: DIJN, H. DE - Kan kennis troosten? Over de kloof tussen weten en leven.
593561: DIJN, H. DE - Kan kennis troosten? Over de kloof tussen weten en leven.
612201: DIJN, H. DE - Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam.
612441: DILLEN, J.G. VAN, (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam). 2 delen.
599758: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste jaardag van de schrijver.
604676: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste jaardag van de schrijver.
604416: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste jaardag van de schrijver.
610644: DILLMANN, R. - Alzheimer's disease. The concept of disease and the construction of medical knowledge.
616645: DILLMONT, T. DE - Encyclopédie des ouvrages de dames. Édition française.
584612: DILLMONT, T. DE - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten. Neue, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 1087 schwarz-weiss und 13 kolorierte Abbildungen
614587: DILLON, R.S., (ED.) - Dignity, character, and self-respect. With an introduction.
12301: DILTHEY, W. - Leben Schleiermachers. Herausgegeben von M .Redeker. 4 volumes.
8965: DILTHEY, W., DIWALD, H. - Wilhelm Dilthey. Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte.
617821: DILTHEY, W., MAGER, K. - Philosophie als Funktion. Studien zu Diltheys Schrift 'Das Wesen der Philosophie'.
12317: DILTHEY, W. - Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Portraits und biographische Skizzen. Quellenstudien und Literaturberichte zur Theologie und Philosophie im 19. Jarhhundert. Herausgegeben von U. Hermann.
12332: DILTHEY, W. - Zur Geistesgeschichte des 19. Jarhhunderts. Aus 'Westermanns Monatsheften': Literaturbriefe, Berichte zur Kunstgeschichte, Verstreute Rezensionen 1867-1884. Herausgegeben von U. Hermann.
12293: DILTHEY, W. - Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Leibniz und sein Zeitalter. Friedrich der Grosse und die deutsche Aufklärung. Das achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt.
12323: DILTHEY, W. - Zur preussischen Geschichte. Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit. Die Reorganisatoren des preussischen Staates. Das allgemeine Landrecht.
12329: DILTHEY, W. - Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Aufsätze und Rezensionen aus Zeitungen und Zeitschriften 1859-1874. Herausgegeben von U. Hermann.
600429: DILTHEY, W., MAGER, K. - Diltheys Schrift 'Das Wesen der Philosophie'. Das Problem seines Ansatzes.
607058: DILTHEY, W. - Die grosse Phantasiedichtung und andere Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte.
8638: DILTHEY, W. - Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus.
602430: DILTHEY, W. - Zur preussischen Geschichte. Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit. Die Reorganisatoren des preussischen Staates. Das allgemeine Landrecht.
600531: DILTHEY, W., DIWALD, H. - Wilhelm Dilthey. Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte.
2609: DILWORTH, C., (ED.) - Idealization IV: intelligibility in science.
591523: DIMITROFF, G. - Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipziger proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimilé's en vijf foto's. Verzameld en van commentaar voorzien door A. Kurella
617176: DIMITROFF, G. - La lutte pour le front unique contre le fascisme et al guerre.
587756: DIPPEL, C.J., JONG, J.M. DE, HULST, H.C. VAN DE - Geloof en natuurwetenschap. 2 delen compleet.
601078: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Ein Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
576645: DIPPEL, C.J. - Verkenning en verwachting. Cultuurkritische opstellen.
567520: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Kernbewapening, kerk en cultuur bij C.J. Dippel.
609611: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Ein Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
3870: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Ein Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
616693: DIRLIK, A. - The origins of Chinese communism.
597739: DIS, A. VAN, HERMANS, T., (RED.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Fotografie M. ten Cate. Redactieraad F. Huygens, A. Venmans, B. Veurman en L. van Zonneveld.
597195: DIS, L.M. VAN - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
3623: DISPAUX, G. - La logique et le quotidien. Une analyse dialogique des mécanismes de l'argumentation.
612403: DISRAELI, B., PEARSON, H. - Dizzy. The life and personality of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield.
597891: DISSANAYAKE, E. - Art and intimacy. How the arts began.
586788: DISSE, J.S.G., LABBERTÉ, L.D. - Theoretisch-practische handleiding voor het onderwijs in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, ook ten dienste van hen, die zich wenschen te bekwamen voor het aanvullings-examen. Met muziek en figuren. Derde herziene druk.
597644: DISSERTATIES - Bibliotheek Vrije Universiteit dissertaties 1880-1968 chronologische gerangschikt.
597648: DISSERTATIES - Dissertation abstracts of the agricultural university, Wageningen the Netherlands 1918-1968.
7334: DITTRICH, Z.R. - Hitler's weg naar de macht. De regering-Von Papen.
20806: DITTRICH, Z.R. - De opkomst van het moderne Duitsland. 2 delen.
602839: DITTRICH, Z.R., NAARDEN, B., RENNER, H., (RED.) - Knoeien met het verleden.
594928: DITTRICH, Z.R., WERVEKE, H. VAN, (RED.) - De wereld na 1945.
584461: DITTRICH, Z.R., GOUDOEVER, A.P. VAN - De Sovjet-Unie na 1953.
572298: DITTRICH, Z.R., GOUDOEVER, A.P. VAN - Sovjet Rusland 1917-1953. M.m.v. J.G.M. Ruigrok.
585439: DIVENDAL, J., KOPER, A., WEEZEL, M. VAN, (RED.) - De moeizame destalinisatie van de CPN. Documentatie over het conflict tussen de CPN en de Bruggroep - toen en nu.
613199: DIWALD, H., ZEEDEN, E.W., MANDROU, R. - Propyläen Geschichte Europas. Complete in 6 volumes.
612136: DIWALD, H. - Strijd om de wereldzeeën. De zee als politieke machtsfactor
586984: DIX, D., GOLLAHER, D. - Voice for the mad. The life of Dorothea Dix.
595715: DIX, J.F.C. - Uw tuin een lusthof. De verzorging van de tuin. Bomen en struiken. Bloemen - fruit - groenten.
580939: DIXON, K. - Sociological theory. Pretence and possibility.
608725: DIXON, K. - Sociological theory. Pretence and possibility.
594164: AL-DJAZÁ'IRÍ, T. - De edelgesteenten der geloofsleer. Geschrift over het moslimse geloof. Uit het Arabisch vertaald en van inleiding en aantekeningen voorzien door G.F. Pijper.
587988: DJILAS, M., BARTSCH, G. - Milovan Djilas oder Die Selbstbehauptung des Menschen. Versuch einer Biographie.
577335: DJOJOPOESPITO, S. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
618273: DOBB, M., FEINSTEIN, C.H. , (ED.) - Socialism, capitalism and economic growth. Essays presented to Maurice Dobb.
600461: DOBBENBURGH, A. VAN - Aart van Dobbenburgh. Ofwel van vreugde en verdriet. Ingeleid door G. Luidinga. Met een voorwoord van Theun de Vries.
571349: DOBBENGA, J.H., VERWAAL, B. - Athletiek. Handboek voor candidaten examens lichamelijke oefening, sportleiders en sportbeoefenaars. Met medewerking van P.M. Beyen.
569703: DOBBENGA, J.H. - Gymnastiek. Handleiding voor het onderwijs in lichaamsoefeningen op kweek- en normaalscholen in Nederlandsch-Indië.
600442: DÖBLIN, A. - Hamlet oder die lange Nacht nimmt ein Ende. Roman. Herausgegeben von W. Muschg.
590390: DÖBLIN, A. - Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor dem Fall.
583522: DÖBLIN, A. - Erzählungen aus fünf Jahrzehnten. Herausgegeben von E. Pässler.
573134: DÖBLIN, A. - Wallenstein. Roman. Herausgegeben von W. Muschg.
618023: DÖBLIN, A. - Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor dem Fall.
604364: DOBRÉE, B. - English literature in the early eighteenth century 1700-1740.
578968: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte philosophische Schriften.
7176: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte philosophische Schriften.
601384: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte philosophische Schriften.
594754: DOBROSZYCKI, L., KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B. - Beelden voor ogen. Een fotografisch verslag van het joodse leven in Polen tussen 1864 en 1939
617835: DOBROVOL'SKIJ, D., PIIRAINEN, E. - Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive.
612572: DOBSON, KEN, GRACE, D. , LOVETT, D. - Physics.
606895: DOBZHANSKY, T. - Mankind evolving. The evolution of the human species.
572062: DOBZHANSKY, T. - Mankind evolving. The evolution of the human species.
594347: DOCUMENTA - Documenta 7. Band 1/Volume 1.
7204: DODD, C.H., SALES, M.E. - Israel and the Arab world.
614932: DODERER, K. , (HRSG.) - Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Personen-, Länder- und Sachartikel zu Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Jugendliteratur. In drei Bänden. 3 volumes.
3064: DODGE, M.M. - Hans Brinker of De zilveren schaatsen. Nederlands van A. van der Ven met alle illustraties van Louis Rhead en met een nawoord van E. Sanders.
594149: DODT VAN FLENSBURG, J.J. - Repertorium dissertationum Belgicarum, sive index chronologicus et nominali-alphabeticus omnium dissertationum inauguralium, quae ab anno MDCCCXV. usque ad annum MDCCCXXX. auspiciis academiarum Belgicarum sunt impressae.
593125: DOEDES, J.I., SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
604137: DOEL, H.W. VAN DEN, EMMER, P.C., VOGEL, H.P. - Nederland en de nieuwe wereld.
615077: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
595094: DOESER, M.C., MUSSCHENGA, A.W., (RED.) - Maatschappelijke relevantie van wetenschap: nonsense of no-nonsense? Met bijdragen van: J. Davidse, L. Feenstra, A.J. Fry, B. Kee, P.P. Kirschenmann, J.G. Knol e.a.
612328: DOESER, M.C. - Waar is wetenschap goed voor? Over wetenschap en ethiek.
1936: DOESER, M.C., MUSSCHENGA, A.W., (RED.) - De werkelijkheid van de wetenschappen. Met bijdragen van: M.C. Doeser, E. Ibsch, B. Kee e.a.
604642: DOESER, M.C. - Waar is wetenschap goed voor? Over wetenschap en ethiek.
809: DOESSCHATE, G. TEN - Rolduc als middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden. Met een inleiding van F. Sassen.
615928: DOEVE, E., HEINEMANS, J., WORIES, J.H., (RED.) - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar.
575908: DOFLEIN, F., KÜHN, A., ZIEGLER, H.E., SCHMIDT, J., HERTWIG, O. - Der Ameisenlöwe. Eine biologische, tierpsychologische und reflexbiologische Untersuchung. Mit 10 Tafeln und 43 Abbildungen im Text. Die Orientierung der Tiere im Raum. Mit 40 Abbildungen im Text. Der Begriff des Instinktes einst und jetzt. Eine Studie über die Geschichte und die Grundlagen der Tierpsychologie. Zweite verbesserte und vermehrte auflage. Mit einem Anhang: Die Gehirne der Bienen und Ameisen. Mit 16 Abbildungen im Text und zwei Tafeln. Der Zeugungswert des Individuums beurteilt nach den Verfahren kreuzweiser Paarung. Übers. aus dem dänischen Manuskript. Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen Darwinismus.
618157: DOGEN, EIHEI, MACPHILLAMY, D., (ED.) - The Shobogenzo or the treasure house of the eye of the true teachings. Volume 1
616982: DOGEN ZENJI, UCHIYAMA, K. - Refining you life. From the zen kitchen to enlightenment
615432: DOGEN ZENJI, YASUTANI, HAKUUN - Flowers fall. A commentary on Dogen's Genjokoan. Foreword by Taizan Maezumi
615006: DOHMEN, J. - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
613513: DOHMEN, J., (RED.) - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. Nederlandse vertaling M. Wildschut.
608408: DOHMEN, J. - Het leven als kunstwerk.
617994: DOHMEN, J., BAARS, J., (RED.) - De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom.
612826: DOHMEN, J. - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
613590: DOHMEN, J. - Het leven als kunstwerk.
596838: DOKTER, T. - Het mythologische, het theoretische en het bijbelse wereldbeeld.
599896: DOLCH, H. - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme.
598213: DOLCH, H. - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme.
594446: DOLCH, A.K. - Notker-Studien. 3 parts in 2 volumes.
566819: DOLCH, H. - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme.
593792: DÖLLINGER, J.J.I. VON - Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat.Historisch-politische Betrachtungen.
580994: DÖLLINGER, J.J.I. VON - Die Papst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Mit Anmerkungen vermehrt hrsg. von J. Friedrich.
579034: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het socialisme. Met portretten. 3 delen.
579033: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
583776: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
590948: DOMELA NIEUWENHUIS, F., BEEK, W., BLIJENBURGH, W. VAN, VELTMAN, C.M., (RED.) - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
590950: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
579035: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Typen. Karakter-studies. 2 delen.
579036: DOMELA NIEUWENHUIS, F., BEEK, W., BLIJENBURGH, W. VAN, VELTMAN, C.M., (RED.) - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
591800: DOMELA NIEUWENHUIS, F., FRIESWIJK, J., KALMA, J.J., KUIPER, Y., (RED.) - Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De apostel van de Friese arbeiders.
585350: DOMELA NIEUWENHUIS, F., JONG, A. DE - Domela Nieuwenhuis.
597314: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ZANDSTRA, E. - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis.
585348: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ZANDSTRA, E. - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis.
12017: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ALTENA, B., (RED.) - 'en al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1846-1932. Verzameld en gepresenteerd. M.m.v. R. de Jong.
598107: DOMELA NIEUWENHUIS, F., FRIESWIJK, J., KALMA, J.J., KUIPER, Y., (RED.) - Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De apostel van de Friese arbeiders.
602194: DOMIN, L. - Palmascopie. Handlezen in een oogopslag.
598879: DON, P., (RED.) - De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg. Architecture immortalized. Photography for conservation. Met een inleidend artikel door/with an introdctory article by K. Peeters.
609216: DONA, J.C. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
570641: DONAGAN, A., DONAGAN, B. - Philosophy of history.
3830: O'DONAHUE, W., KITCHENER, R.F. - The philosophy of psychology.
5974: DONALDSON, M. - Human minds. An exploration.
602853: DONALDSON, G. - Books. Their history, art, power, glory, infamy and suffering according to their creators, friends and enemies.
13599: DONAT, H., TAMMEN, J.P., (HRSG.) - Friedenszeichen. Lebenszeichen. Pazifismus zwischen Verächtlichmachung und Rehabilitierung. Ein Lesebuch zur Friedenserziehung.
609172: DONDERS, F.P. , FISCHER, F.P., DOESSCHATE, G. TEN - Franciscus Cornelis Donders. Met een woord vooraf door H.J.M. Weve. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest op 6 november 1958 van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, gevestigd te Utrecht.


580386: DONDERS, F.C., LEERSUM, E.C. VAN - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders. Met medewerking van C.C. Delprat, W. Einthoven, C. Eijkman e.a.
593795: DONDERS, F.C., PRAKKEN, J.R., (ED.) - Donders. Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica. Fasciculus undevicesimus (XIX).
593794: DONDERS, F.C., PRAKKEN, J.R., (ED.) - Donders. Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica. Fasciculus undevicesimus (XIX).
613887: DONDEYNE, A. - Contemporary European thought and christian faith
617315: DONDEYNE, A., WALGRAVE, J., VERGOTE, A., (RED.) - Miscellanea Albert Dondeyne. Godsdienstfilosofie. Philosophie de la religion.
594305: DONDI, G. - Armi in asta europee del Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torimo.
606247: DONDORP, W.J. - The rehabilitation of virtue. An analysis of the critique of action-oriented and principle-based ethical theories in recent Anglo-Saxon moral philosophy and an assessment of the relevance of virtue ethics in the domain of professional life.
598725: DONGEN, A. VAN, HOEF, K. VAN DER, IDEMA, D. - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
576383: DONGEN, J. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
574240: DONGEN, K. VAN - Tentoonstelling Kees van Dongen. Werken van 1894 tot 1949. Museum Boymans Rotterdam 28 mei - 10 juli 1949.
574319: DONGEN, K. VAN - Van Dongen 1877-1937. Eere-tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1937.
594839: DONGEN, G. VAN - Gebonden in Nijmegen. Boekbanden en randversiering van handschriften en oude drukken in Nijmegen in de vijftiende en zestiende eeuw. M.m.v. P. Begheyn.
609090: DONGEN, J. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
603935: DONGEN, J. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
577491: DÖNGES, M., GRÜNZEL, A., HECK, T. - Judenverfolgung in Korbach. Eine Dokumentation.
593721: DONKERSLOOT, P. - Een tas vol herinneringen.
580269: KONCHOG TÄNPÄ DÖNMÉ - Spiritual guide to the jewel island. Geistiger Führer zur Juweleninsel
601723: DONNE, J., MOSES, J., (ED.) - One equall light. An anthology of the writings of John Donne. Compiled and edited and with introductory essays. Foreword by R. Williams.
601638: DONNELLY, J., (ED.) - Language, metaphysics, and death.
601091: DONNER, M., SCHNEBEL, C. - Handarbeiten wie zu Grossmutters Zeiten. Illustriertes Handbuch für das Häkeln, Stricken, Sticken, Knüpfen, für die Klöppel-, Durchbruch- und Spitzenarbeit, die Goldstickerei und die Zierstiche.
597193: DONNERT, E. - Russland im Zeitalter der Aufklärung.
589438: DONNERT, E. - Das russische Zarenreich. Aufstieg und Untergang einer Weltmacht.
597119: DONNERT, E. - Das russische Zarenreich. Aufstieg und Untergang einer Weltmacht.
585353: DONOGHUE, D. - The third voice. Modern British and American verse drama.
604217: DONZELOT, J. - L'invention du social. Essai su le déclin des passions politiques.
593217: DOOIJES, D. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
573954: DOOIJES, D. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkkunst 1945-1955.
609074: DOOIJES, D. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
580567: DOOLAARD, A. DEN - Pers en persvrijheid.
6147: DOOREN, W. VAN - Vragenderwijs. Elementair overzicht van de systematische filosofie.
570109: DOOREN, W. VAN - Vragenderwijs. Elementair overzicht van de systematische filosofie.
14145: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
611561: DOOREN, J.P. VAN, (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600.
600092: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
606272: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
613273: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
586338: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
591302: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
596693: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
591640: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
570098: DOORMAN, M., ZEEMAN, M., (RED.) - Het scherm der verbeelding. Opstellen over televisie door F. Abrahams, J. Blokker, M. Bril, H.M. Enzensberge, A. Luyten, N. Noordervliet, H. Pleij, M. van Rossem en K. Schippers.
604956: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
588033: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
577275: DOORN, B. VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn (Häftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
597336: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
578149: DOORN, A. VAN - Axiologie en economie. Een onderzoek naar de subjectieve waarde-vrijheid van de moderne economie.
595401: DOORN, J.A.A. VAN - Met man en macht. Sociologische studies over maatschappelijke mobilisatie.
575500: DOORN, J.A.A. VAN - De draagbare Van Doorn. Samengesteld en ingeleid door G. van der List.
609645: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen. Samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy.
585408: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
609215: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
616100: DOORNINCK, J.I. VAN - Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudoniemen.
603121: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M., LOOPER, B., RIEMENS, J.C., (RED.) - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefeninge en historisch besef. Opstellen aangeboden aan Dra. M.M. Doornink-Hoogenraad.
577260: DOORSLAER, R. VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
595467: DOORSLAER, R. VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
613800: DOORTEN, B. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt. Inleiding door Mieke van der Wal.
601059: DOOYEWEERD, H., VERBURG, M.E. - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een Nederlandse christen-wijsgeer.
577966: DOOYEWEERD, H., VERDAM, P.J., DENGERINK, J.D., DONNER, A.M. - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan prof.dr. H. Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de vrije universiteit.
2818: DOOYEWEERD, H. - De wijsbegeerte der wetsidee. 3 delen.
614415: DOOYEWEERD, H., EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.
16666: DOOYEWEERD, H. - De crisis der humanistische staatsleer in het licht eener calvinistische kosmologie en kennistheorie.
568836: DOOYEWEERD, H., EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.
16414: DOOYEWEERD, H., KALSBEEK, L. - De wijsbegeerte der wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie.
614395: DOOYEWEERD, H. - Grenzen van het theoretisch denken. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.E. Verburg.
594594: DOOYEWEERD, H., MARCEL, P.C. - Le criticisme transcendental de la pensée théorique. Prolégomènes à la philosophie de l' idée de loi de Herman Dooyeweerd.
578146: DOPFER, K., (ED.) - Economics in the future.
1297: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
597358: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
598312: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
10399: DOPP, J. - Notions de logique formelle.
578825: DOPSCH, A. - The economic and social foundations of European civilization.
615179: DORÉ, GUSTAVE E.A. - Gustav Doré e.a.. 367 gravures uit de jaargangen 1865-1884 van De aarde en haar volken.
594605: DOREMALEN, H. VAN - Blauwsloten en riolen. Een milieu-historische studie over Tilburg en zijn rioolstelsel.
615335: DORFMAN, E. - The narreme in the mediëval romance epic. An introduction to narrative structures.
604110: DORIVAL, B. - De Parijse school. Hoogtepunten der schilderkunst. Musée National d'Art Moderne Parijs. Nederlandse bewerking: A.J. Richel.
586388: DORLEIJN, G., FAASSEN, S. VAN, HEISING, A., (RED.) - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940-1946.
614608: DORMEIER, H. - Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert. Mit einem einleitenden Beitrag. Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 12. Jahrhundert von Hartmut Hoffmann.
592434: DÖRNER, D. - Bauplan für eine Seele.
615079: DORNSEIFF, F. - Das Alphabet in Mystik und Magie.
598733: DORREN, I. - Natuurlijk alternatief. Moderne encyclopedie van de homeopathie en andere geneeswijzen.
611728: DÖRRIE, H. - Platonica Minora.
569371: DORSON, R.M., (ED.) - Folklore and traditional history.
580887: DORST, C.L. - Bijdrage tot de pathologische anatomie der streepvormig uitgbreide huidtumoren.
584460: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
591611: DOSTOJEWSKI, F.M., NÖTZEL, K. - Das Leben Dostojewskis.
602245: DOSTOJEWSKI, F.M., GRUYTER, J. DE - Dostojevski en het maatschappelijk leven. Een biografie en critiek.
578965: DOSTOJEWSKI, F.M., BOHATEC, J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen.
605554: DOSTOJEWSKI, F.M. - Die Brüder Karamasow. Roman. Vollständige Ausgabe. Übersetzt von B. von Lossberg. 2 delen compleet.
608778: DOSTOJEWSKI, F.M., BOHATEC, J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen.
580585: DOSTOJEWSKI, F.M., TRUBETZKOV, N.S. - Dostoevskij als Künstler.
617654: DOTRENGE, THÉDORE - Opinion sur la rédaction de trois articles de la loi fondamentale que les provinces septentrionales du Royaume des Pays-Bas avaient acceptée en 1814; émise en 1815.
616395: DOUBLE, R. - The non-reality of free will.
604651: DOUGLAS, N. - Looking back. An autobiographical excursion. Single volume edition.
595524: DOUGLAS, R.M., (ED.) - The Scots book.
603654: DOUGLASS, A., VOGLER, T.A. - Witness & memory. The discourse of trauma.
598174: DOURS, C. - Personne, personnage. Les fictions de l'identité personnelle.
615093: DOVER, K.J. - Greek popular morality in the time of Plato and Aristotle.
610347: DOW, L.A. - Business fluctuations in a dynamic economy.
587125: DOWLING, C. - Het Assepoester complex. De verborgen angst van vrouwen voor onafhankelijkheid
18614: DOWNIE, R.S., TELFER, E. - Respect for persons.
607661: DOWNING, D. - The devil's virtuoso's. German generals at war 1940-5.
611675: DOWTY, D.R., WALL, R.E., PETERS, S. - Introduction to Montague semantics.
606432: DRAAISMA, D. - Het verborgen raderwerk. Over tijd, machines en bewustzijn.
618184: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen.
613898: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
613912: DRAAISMA, D. - De dromenwever.
615123: DRAAISMA, D. - De geest in getal. Beginjaren van de psychologie. Galton, Fechner, Wundt, James, Binet, Heymans.
612970: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.
618452: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
608162: DRAAISMA, D. - Het verborgen raderwerk. Over tijd, machines en bewustzijn.
618491: DRAAISMA, D., VROON, P.A., - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
614444: DRAAISMA, D. - De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom.
618446: DRAAISMA, D. - Metaforen van het geheugen. Metaphors of memory (with a summary in English).
575438: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen.
617725: DRAAISMA, D. - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen.
615268: DRAAISMA, D. - Vergeetboek.
588160: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
597196: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
581524: DRACONTIUS, KUIJPER, D. - Varia Dracontiana.
588536: DRAKE, ST.C., CAYTON, H.R. - Black metropolis. A study of Negro life in a northern city. Introd. by R. Wright. 2 delen.
613196: DRAKE, F., SANDERLIN, G. - The sea-dragon. Journals of Francis Drake's voyage around the world.
595610: DRAKE,M., (ED.) - Applied historical studies. An introductory reader.
8678: DRANGE, T. - Type crossings. Sentential meaninglessness in the border area of linguistics and philosophy.
2765: DRAPER, T. - Present history.
583402: DRAUGHON, W.E. - Introduction to social, political, and economic philosophy.
584914: DREES, W.B., (RED.) - Theologie en natuurwetenschap: op zoek naar een snark?
5553: DREES, W.B. - Beyond the big bang. Quantum cosmologies and God.
597770: DREES, W.B. - Taking science seriously: a naturalist view of religion.
591297: DREES, W.B., (RED.) - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme.
594838: DREES, W.B., (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom. Met bijdragen van: H.J. Adriaanse, W. van der Burg, E.H. Cossee, J. Goud, A. Hoekema e.a.
595049: DREES, W.B., (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom. Met bijdragen van: H.J. Adriaanse, W. van der Burg, E.H. Cossee, J. Goud, A. Hoekema e.a.
613585: DREES, W., (ED.) - Technology, trust, and religion. Roles of religions in controverses on ecology and the modification of life.
609124: DREES, W. - Herinneringen en opvattingen.
566764: DREES, W.B., (RED.) - Denken over God en wereld. Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking.
609125: DREES, W. - Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet.
574168: DREES, W., DAALDER, H., CRAMER, N., (RED.) - Willem Drees. Met bijdragen van o.a.: J.T.M. Bank, E.H. van der Beugel, J. Bosmans, J.R.M. van dn Brink.
604675: DREES, W. - De vorming van het regeringsbeleid.
602970: DREES, W. - Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet.
598039: DREES, W. - Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet.
595175: DREES, W. - De vorming van het regeringsbeleid.
15024: DREITZEL, H.P. - Elitebegriff und Sozialstruktur. Eine soziologische Begriffsanalyse.
599504: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
609088: DRESDEN, S. - Symbolisme.
610945: DRESDEN, S. - Het humanistische denken. Italië-Frankrijk 1450-1600.
6921: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
594715: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
571413: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays.
604405: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing.
609612: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing.
602910: DRESDEN, S. - Over de biografie.
602285: DRESEN-COENDERS, L. - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
566500: DRESSLER, M. - Die Welt als Wille zum Selbst. Eine philosophische Studie.
592951: DRETSKE, F. - Naturalizing the mind. The 1994 Jean Nicod lectures.
3164: DREWS, A., (HRSG.) - Der Monismus. Dargestellt in Beiträgen seiner Vertreter. 2 delen.
594653: DREWS, A. - Die deutsche Spekulation seit Kant. Mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten und die Persönlichkeit Gottes. 2 volumes.
606738: DREXLER, M. - Daoistische Schriftmagie. Interpretationen zu den Schriftamuletten Fu im Daozang.
567556: DREYER, P.S. - Inleiding tot die filosofie van die geskiedenis.
586522: DRIE, R. VAN, PLOMP, N., TANG, A. VAN DER - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis.
606556: DRIEL, P. VAN, FOKKE, E., GERRITSE, R., (RED.) - De armoede van de ekonomiese wetenschap. Twaalf essays. Nederlandse vertaling: SUN.
608241: DRIEL, L. VAN, NOORDEGRAAF, J. - De Vries en Te Winkel. Een duografie.
569920: DRIESCH, H. - Alltagsrätsel des Seelenlebens.
2429: DRIESCH, H. - Der Mensch und die Welt.
4239: DRIESCH, H. - Systematische Selbstdarstellung.
608068: DRIESCH, H. - Relativitätstheorie und Philosophie.
601838: DRIESSEN, H., JONGE, H. DE, (RED.) - In de ban van betekenis. Proeven van symbolische antropologie.
569810: DRIESSEN, J.J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917
8515: DRIESSEN, H., JONGE, H. DE, (RED.) - In de ban van betekenis. Proeven van symbolische antropologie.
603732: DRIEST, F. VAN DEN, VISSER, R. - Zeeuws platenboek.
607502: DRIJVER, F.W. - Folklore. Een speurtocht in de ongeschreven geschiedenis van het Nederlandse volk. Met talrijke afbeeldingen en een uitslaande plaat.
610932: GEDENKBOEK DRINKWATERVOORZIENING - Drinkwatervoorziening in Nederland 1913-1938. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Centrale Commissie voor drinkwatervoorziening en van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening.
580863: DRINT, A. - The mount Sinai Arabic version of IV Ezra. Text, translation and introduction.
617784: DRINT, A. - The mount Sinai Arabic version of IV Ezra. Text, translation and introduction.
600342: DRÖFE, K.T. - Rammelen aan de wijsbegeerte. Kanttekeningen van een tegendraadse liefhebber.
613387: DROIT, R.P. - In gezelschap van tijdgenoten. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
590056: DROIT, R.P. - In gezelschap van filosofen
590057: DROIT, R.P. - In gezelschap van filosofen
615879: DROIT, R.P. - 101 alledaagse filosofische avonturen
571275: DROIT, R.P. - In gezelschap van filosofen
616801: DRONKE, P. - Women writers of the middle ages. A critical study of texts from Perpetua to Marguerite Porete.
613280: DRONKE, PETER, MARENBON, J., (ED.) - Poetry & philosophy in the middle ages. A Festschrift for Peter Dronke.
579148: DROOGLEVER, P.J., SCHOUTEN, M.J.B., (RED.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Negentiende deel 1 juni 1949 - 15 september 1949. Twintigste deel 16 september 1949 - 31 december 1949. 2 delen.
582841: DROOGLEVER, P.J. - De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English).
583080: DROOGLEVER-FORTUYN, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
581839: DROP, W. - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
594972: DRÖSCHER, V.B. - Dieren gedragen zich. Nieuwste ontdekkingen in het rijk der dieren. Met foto's en tekeningen. Ingeleid door B. Garthoff
587373: DRÖSCHER, V.B. - Dieren gedragen zich. Nieuwste ontdekkingen in het rijk der dieren. Met foto's en tekeningen. Ingeleid door B. Garthoff
587626: DROSSAARD, W. - Indonesië, land van ons hart. Ervaringen en gedachten, opgedaan tijdens een reis door Indonesië.
611556: DROSSAERS, S.W.A., LUNSINGH SCHEURLEER, T.H., (RED.) - Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795. 3 delen.
613754: DROST, J. , (RED.) - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815. Onder begeleiding van G.J. Mentink, O. Moorman van Kappen, C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije.
605484: DROST, A. - Hermingard van de Eikenterpen. Een oud vaderlandsch verhaal. Verzorgd door P.N. van Eyck.
611558: DROST, M.A., (ED.) - Documents pour servir à l'histoire du commerce des pays-bas avec la France jusqu'à 1585. 2 volumes.
612002: DROSTE, F.G. - Denken en spreken. De talige mens.
600187: DROSTE, M., (RED.) - Bauhaus 1919-1933
3214: DROSTE, F.G., HEYVAERT, F.J., STEURS, F., (ED.) - Worlds behind words. Essays in honour of prof. dr. F.G. Droste on the occasion of his sixtieth birthday.
590727: DROSTE-HÜLSHOFF, A. VON - Gesammelte Werke. Das geistliche Jahr. Geistliche Lieder. Religiöse Gedichte. Gedichte. Leztze Gaben. Epen. Balladen. Erzählungen. Briefe. Hrsg. von R. Schneider. Sonderausgabe.
574375: DROSTE-HÜLSHOFF, A. VON - Gesammelte Werke. Sonderausgabe in einem Band. Zum hundertsten Geburtstag der Dichterin besorgte diese Ausgabe Reinhold Schneider. 4 delen in 1 band.
607695: DROSTE-HÜLSHOFF, A. VON - Droste-Hülshoffs Werke in einem Band. Ausgewählt und eingeleitet von Rudolf Walbiner.
615139: DROWER, E.S. , BUCKLEY, J.J. ,(ED.) - Lady E.S. Drower's scholarly correspondence. An intrepid English autodidact in Iraq.
6211: DRUCKER, H.M. - The political uses of ideology.
3665: DRUCKER, P.F. - The new society. The anatomy of the industrial order.
566571: DRUCKER, P.F. - The age of discontinuity. Guidelines to our changing society.
598192: DRUCKER, P.F. - The new realities. In government and politics, in economics and business, in society and world view.
604674: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
602660: DRUKKER, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
593182: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & autolijn. Kerstnummer 1964/52.
594555: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1957.
594554: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1956. No. 52.
594553: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad en Autolijn. Kerstnummer 1962/53. Print around the clock. Geen uur zonder drukwerk.
594551: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad Autolijn. Kerstnummer 1960/52.
594549: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & Autolijn. Kerstnummer 1966/53. Het teken.
594544: DRUKKERSWEEKBLAD - Drukkersweekblad & Autolijn. Kerstnummer 1965/52.
616875: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver. Tekeningen van J.J. Nijendaal, foto's W. Addink.
599687: DUBCEK, A., VESELÝ, L. - Dubcek. Biographie. Aus dem Tschechischen übertragen von P.E. Grimm.
578579: DUBCEK, A. - Leben für die Freiheit. Übertr. aus dem Amerikanischen von A. Galler, B. Kaiser und U. Schäfer.
608005: DUBIN, R. - Theory buidling.
597592: DUBOIS, P. - Over de grens van de tijd.
586988: DUBOIS, P. - Zelfopvoeding. Geauthor. vert. van T. van der Tuuk. Met een inl. van A.W. van Renterghem.
597751: DUBOIS, P.H. - Memoranda. Een soort van geluk (1952-1980).
597750: DUBOIS, P.H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
9210: DUBOIS, P. - Le problème moral dans la philosophie anglaise de 1900 à 1950.
604693: DUBOS, R. - The dreams of reason. Science and utopias.
613233: DUBRUCK, EDELGARD E., MACDONALD, W.C., MERMIER, G.R., (ED.) - The medieval text. Methods and hermeneutics. A volume of essays in honor of Edelgard E. DuBruck. Collected and edited.
608327: DUBY, G. - Foundations of a new humanism 1280-1440
591464: DUBY, G. - De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij, 980-1420
601149: DUBY, G., PERROT, M., (RED.) - Storia delle donne in occidente. L'Antichità. A cura di P. Schmitt Pantel. Traduzioni di F. Cataldi Villari, M.P. Guidobaldi, M. Tartara, G. Viano Marogna.
594736: DUBY, G. - L'histoire continue.
591361: DUBY, G., (ED.) - A history of private life. II. Revelations of the medieval world. A. Goldhammer, translator.
614470: DUCHAMP, MARCEL, PENVEN, F. LE - L'art d'écrire de Marcel Duchamp. À propos de ses notes manuscrites
617391: DUCHET, M. - Anthropologie et histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot.
617392: DUCHET, M. - Anthropologie et histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot.
843: DUCRET, S. - The colour treasury of eighteenth century porcelain. Photographs by Michael Wolgensinger. Transl. by C. Friedlander.
618287: DUCROT, O., TODOROV, T., SPERBER, D. - Qu'est-ce que le structuralisme?
611955: DUCROT, O., TODOROV, T. - Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
586902: DUCROT, O., TODOROV, T., SPERBER, D. - Qu'est-ce que le structuralisme?
600346: DUCROT, O., BOURCIER, D., BRUXELLES, S. - Les mots du discours. Danièle Bourcier, Sylvie Bruxelles, Anne-Marie Diller, Éric Fouquier, Jean Gouazé, Luc Maury, Thanh binh Nguyen, Géraldo Nunes, Laurence Ragunet de Saint-Alban, Anna Rémis, Christine Sirdar-Iskandar.
8939: DUDLEY, E., NOVAK, M.E., (ED.) - The wild man within. An image in western thought from the Renaissance to Romanticism.
601739: DUERR, H.P. - Traumzeit. Über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation.
614504: DUFEY, F. , GOYENS DE HEUSCH, S. , HOTTOIS, I. - Muziek als inspiratiebron in de Belgische kunst XIIIde -XXste eeuw 3 mei - 14 juli 1985.
604225: DUFF, D. - Eugénie & Napoleon III. Biographie. Aus dem Englischen übersetzt von R. Heyd.
604514: DUFFIELD, M. - Development, security and unending war. Governing the world of peoples.
617011: DUFFY, E. - Heiligen & zondaars. Een geschiedenis van de pausen
613647: DUFFY, B. - The world as I found it.
614201: DUFFY, RAOUL - Raoul Duffy. Schilderijen en aquarellen. Gekozen door René Ben Sussan. Met een inleiding van Marcel Brion. Met 82 reproducties, waarvan 16 in kleuren
589604: DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
618290: DUFRENNE, M. - Pour l'homme. Essai.
3641: DUFRENNE, M. - La personnalité de base. Un concept sociologique.
573898: DUFRENNE, M. - Jalons.
580312: DUFRENNE, M. - Main trends in aesthetics and the sciences of art.
595402: DUFRENNE, M. - La personnalité de base. Un concept sociologique.
612290: DUFY, R., OURY, MARCEL - Lettre à mon peintre Raoul Dufy.
616520: DUGAN, A. - Collected poems.
606256: DUGGAL, K.S. - Philosophy and faith of sikhism.
591558: DUHEM, P. - Ziel und Struktur der physikalischen Theorien. Autorisierte Übersetzung von F. Adler. Mit einem Vorwort von E. Mach.
580132: DÜHRING, E. - Cursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher Weltanschauung und Lebensgestaltung.
617503: DUIFHUIS, HUIBERT, STUFFKEN, J.H. - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob.
587082: DUIJKER, H.C.J., VROON, P.A., (RED.) - Codex psychologicus.
614768: DUIJKERIUS, JOHANNES - Het leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Maréchal.
615358: DUIN, P.C. VAN - Central European cross-roads: social; democracy and national revolution in Bratislava (Pressburg) 1867-1921.
584063: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de 'Karel ende Elegast'. 2 delen.
585833: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De magistraat van Harderwijk 1700-1750.
601788: DUINKERKEN, A. VAN, POLMAN, M. - De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952).
614216: DUINKERKEN, A. VAN, PLAS, M. VAN DER - Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken (1903-1968).
582380: DUINKERKEN, A. VAN, NOLET, W., LAUTENSCHÜTZ, K.J.H. - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het sacrament van mirakel 1345-1945.
608249: DUINKERKEN, A. VAN - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
601160: DUINKERKEN, A. VAN, (RED.) - Dichters der contra-reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aantekeningen.
609993: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica. Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
4568: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica. Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
612981: DUISENBERG, W.F. - Economische gevolgen van ontwapening.
585291: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse anarchisten 1894-1903.
581760: DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen.
582383: DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen.
600966: DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen.
605897: DUMÉRY, H. - Critique et religion. Problèmes de méthode en philosophie de la religion.
595380: DUMÉRY, H., LUIJK, H. VAN - Philosophie du fait chrétien. L'analyse critique du christianisme de Henry Duméry. Texte Français de R. Andrianne.
595536: DUMÉRY, H. - Foi et interrogation.
16439: DUMÉRY, H. - Regards sur la philosophie contemporaine.
587737: DUMÉRY, H. - Regards sur la philosophie contemporaine.
600664: DUMÉRY, H. - Regards sur la philosophie contemporaine.
574783: DUMON, P., MÉLARD, J., VANWIJNGAERDEN, F. - Het geïllustreerde boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden. Catalogus.
613382: DUMOULIN, H. - Zen enlightenment. Origins and meaning
601709: DUNAN, M., (ED.) - Larousse encyclopedia of ancient and medieval history. English advisory editor: J. Bowle. Foreword by A. Toynbee.
17230: DUNAN, M., (ED.) - Larousse encyclopedia of ancient and medieval history. English advisory editor: J. Bowle. Foreword by A. Toynbee.
617485: DUNBAR, R.I.M. , BARRETT, L. , (ED.) - The Oxford handbook of evolutionary psychology.
610111: DUNBAR, R. - The trouble with science.
617963: DUNCAN, I., CHENEY, SH., (ED.) - The art of the Dance. Edited, with an introduction by Sheldon Cheney.
595270: DUNK, H.W. VON DER, HEERNE, W.P., REININK, A.W., (RED.) - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse universiteit, 1936-1986.
610142: DUNK, H.W. VON DER, FUCHS, R., KOSSMANN, E.H. - Erflaters van de twintigste eeuw.
603021: DUNK, H.W. VON DER, FUCHS, R., KOSSMANN, E.H. - Erflaters van de twintigste eeuw.
603020: DUNK, T. VON DER - Alleen op de wereld. De Nederlandse worsteling met zichzelf, God en Europa.
583692: DUNN, J. - The history of political theory and other essays.
604399: DUNN, J. - The politics of socialism. An essay in political theory.
567333: DUNNE, F.P., (ED.) - The world religions speak on 'the relevance of religion in the modern world'.
590402: DUNNING, A.J. - Stof van dromen. Over de verbeelding van het ongeziene.
590400: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
613684: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Abhandlung über das erste Prinzip. Tractatus de primo principio. Herausgegeben und übersetzt von W. Kluxen.
615238: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Het eerste beginsel
614347: DUNS SCOTUS, JOHANNES, KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
613521: DUNS SCOTUS, JOHANNES, WOLTER, A.B. - The transcendentals and their function in the metaphysics of Duns Scotus.
601935: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Het eerste beginsel
574915: DUNS SCOTUS, JOHANNES, KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
614534: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Capitalia opera beati Joannis Duns Scoti. 2 volumes
614994: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Philosophical writings. A selection
580696: DUNSELMAN, D. - Kana sera. Zang der zwangerschap.
583511: DUPAC DE BELLEGARDE, M.G. - Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept provinces-unies des pays-bas, son Philippe II, jusq'a l'an 1784. Corrigée et augmentée par l'auteur, spécialement du récit des principaux évenements depuis 1763.
12930: DUPIN, A.M.J.J. - Pièces judiciaires et historiques relatives au procès du duc d'Enghien, avec le journal de ce prince depuis l'instant de son arrestation précédées de la discussion des actes de la commission militaire instituée en l'an XII, par le gouvernement consulaire, pour juger le duc d'Enghien. Par l'auteur de l'opuscule intitulé 'De la libre defense des accuses'.
617350: DUPONT, F. , ÉLOI, T. - L'erotisme masculin dans la Rome antique.
596266: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige. Ingeleid door J. De Visscher.
604176: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige. Ingeleid door J. De Visscher.
578298: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige. Ingeleid door J. De Visscher.
602500: DUPUIS, H.M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
572751: DUPUIS, H.M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
572678: DUPUIS, H.M., NAAKTGEBOREN, C., NOORDAM, D.J. - Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu.
586709: DUPUIS, H.M., NAAKTGEBOREN, C., NOORDAM, D.J. - Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu.
12868: DUPUIS, H.M., THUNG, P.J. - Voordelen van de twijfel. Een inleiding tot de gezondheidsethiek.
599087: DUPUIS, H.M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
579113: DUPUIS, H.M. - Over moraal.
600314: DUPUIS, H.M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
580788: DURAND, J.P. - Le merveilleux scientifique.
613709: DURANT, W. - The mansions of philosophy. A survey of human life and destiny.
572801: DURANT, W. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken
610141: DURANT, W., DURANT, A. - Das Zeitalter Voltaires. Eine kulturgeschichte Mittel- und Westeuropas von 1715 bis 1756 unter besonderer Berücksichtigung des Konfliktes zwischen Religion und Philosophie. Die Übersetzung ins Deutsche ist von Elinor Lipper.
580625: DURANT, W., DURANT, A. - Rousseau und die Revolution. Eine Kulturgeschichte Frankreichs, Deutschlands und Englands von 1756 bis 1789 und des übrigen Europa von 1715 bis 1789. Mit 48 Abbildungen auf 24 Tafeln. Die Übersetzung ins Deutsche ist von L. Voelker.
17559: DURANT, W. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken
583556: DURBIN, P., (ED.) - Technology and responsibility.
583555: DURBIN, P., (ED.) - A guide to the culture of science, technology, and medicine.
567209: DURBIN, P., (ED.) - Research in philosophy & technology. Review and bibliography editor: C. Mitcham. Vol. 1. 1978.
4968: DURBIN, P., (ED.) - Broad and narrow interpretations of philosophy of technology.
2378: DURBIN, P., (ED.) - Europe, America, and technology: philosophical perspectives.
603562: DÜRCKHEIM-MONTMARTIN, K. GRAF VON - Durchbruch zum Wesen. Aufsätze und Vorträge.
603563: DÜRCKHEIM-MONTMARTIN, K. GRAF VON - Erlebnis und Wandlung. Neue Aufsätze und Vorträge.
598464: DÜRCKHEIM-MONTMARTIN, K. GRAF VON, WEHR, G. - Karlfried Graf Dürckheim. Ein Leben im Zeichen der Wandlung. + 'Das Mündigwerden des Menschen in unserer Zeit' (Sonderdruck aus dem Sammelband 'Zur Rettung des menschlichen in unserer Zeit' Herausgegeben von W. Bitter) and 'Religious experience beyond religions' (Reprint from 'Modern trends in world religions') + 'Die Stellung des Leibes in einer personalen Therapie. Die Wendung zur Person' (Arzt und Seelsorger, Nummer 2, Februar 1963)
17557: DURDEN-SMITH, J. - Russia. A long-shot romance.
574280: DÜRER, A., WAETZOLDT, W. - Dürer und seine Zeit. Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe.
578035: DÜRING, I., (HRSG.), DÜRING, I. - Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast. Verhandlungen des 4. Symposium Aristotelicum veranstaltet in Göteborg. August 1966.
605660: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
566058: DURKHEIM, E. - Sociologie et philosophie. Préface de C. Bouglé.
16228: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
596699: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
583998: DUROSOY, J.B. - Philosophie sociale; ou essai sur les devoirs de l'homme et du citoyen.
603213: DÜRR, H.P - Das Netz des Physikers. Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung. Mit 18 Abbildungen.
604442: DÜRR, E. - Das Gute und das Sittliche. Grundprobleme der Ethik.
579613: DÜRR, E. - Die Lehre von der Aufmerksamkeit.
15381: DÜRR, E. - Erkenntnistheorie.
5341: DÜRR, E. - Grundzüge der Ethik.
3197: DÜRR, H.P - Das Netz des Physikers. Naturwissenschaftliche Erkenntnis in der Verantwortung.
601361: DÜRR, K. - Lehrbuch der Logistik.
566531: DÜRR, K. - Lehrbuch der Logistik.
600913: DURRANI, O., PREECE, J., (HRSG.) - Travellers in time and space. Reisende durch Zeit und Raum. The German historical novel. Der deutschsprachige historische Roman.
618105: DÜSELDER, H. (ED.) - Adel auf dem Lande. Kultur und Herrschaft des Adels zwischen Weser und Ems. 16. bis 18. Jahrhundert.
609157: DUSSEL, L. - De Gasselter brandweer 'en diens aankleeve'.
612086: DUSSELDORP, FRANS VAN - Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales 1566-1616. Uitgegeven door R. Fruin.
617970: DUTOIT, J. - Die duskaracarya des Bodhisattva in der buddhistischen Tradition.
569210: DUTT, R.P. - Fascism and social revolution. A study of the economics and politics of the last stages of capitalism in decay.
576141: DUURSMA, J. - Woningbouw in Groningen 1978 - 1993.
601679: DUVE, C. DE - De levende cel. Rondreis in een microscopische wereld. Deel 1. Geïllustreerd door N.O. Hardy
566095: DUVIVIER, M. - Le masque de fer.
598857: DUYNDAM, J. - Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar gemeenschap.
597340: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië.
616514: DUYSE, F. VAN - Het oude Nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën. Verzameld en toegelicht. 4 delen in 3 banden.
597364: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indonesische archipel.
577277: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indonesische archipel.
577276: DUYVENDAK, J.PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische archipel.
601948: DUYVENDIJK, A.J. VAN - De motivering van de klassieke vorming. Een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen.
602696: DVIVEDI, M.N. - De yoga-aphorismen van Patanjali. Nederlandse vertaling A.J.H. van Leeuwen.
596467: DVIVEDI, M.N. - De yoga-aphorismen van Patanjali. Nederlandse vertaling A.J.H. van Leeuwen.
595168: DYER, W.W. - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar completer functioneren
599277: DYKSTRA, W. - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. Volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen. Bijeengebracht. 2 delen.
603403: DYKSTRA, W. - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. Verkleinde herdruk van de originele uitgave van 1895-1896. Met een inleiding van Y. Poortinga. 2 delen in 1 band.
608461: DYNNIK, M.A., JOWSTSCHUK, M.T., KEDROW, B.M. - Geschichte der Philosophie. Aus dem Russischen übersetzt von Manfred Börner, Kurt Diesing, Eva Dorst, Otto Finger und Hans Schulze. Bearbeitet von O. Gropp, H. Simon, G. Mehnert, G.Stiehler a.o. 6 volumes.
611100: DYSON, F. - Imagined worlds.
601458: DYSON, E. - Release 2.0. Een ontwerp voor het leven in het digitale tijdperk
615074: EAKINS, THOMAS, BERGER, M.A. - Man made. Thomas Eakins and the construction of gilded age manhood.
613637: EARL, D. - Het tijdperk van Augustus. Met foto's van M. Carrieri e.a
591746: EARL, D. - Het tijdperk van Augustus. Met foto's van M. Carrieri e.a
599530: EARLE, W. - Objectivity. An essay in phenomenological ontology.
4848: EARLE, W. - Objectivity. An essay in phenomenological ontology.
615289: EARNEST, E. - Expatriates and patriots. American artists, scholars, and writers in Europe.
603736: EAST, A. - The art of landscape painting in oil colour. With illustrations in colour and black-and-white.
590615: EASTMAN, R., (RED.) - The ways of religion. An introduction to the major traditions.
17843: EBAN, A. - Heritage: civilizations and the jews.
595143: EBAN, A. - Voice of Israel.
617858: EBELING, E. - Glossar zu den neubabylonischen Briefen. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang 1953, Heft 1. Veröffentlichung der Kommission zur Erschliessung von Keilschrifttexten. Serie C/1. Stück.
603287: EBELING, G. - Theologie und Verkündigung. Ein Gepräch mit Rudolf Bultmann.
618516: EBELING, R.A. - Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.
608539: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
608540: EBELING, R.A. - Familiennamen im Landeskreis Leer um 1940. Teil 1 Namenverzeichnis.
597438: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
594872: EBELING, R.A. - Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.
613150: EBELING, H. - Das Subjekt in der Modern. Rekonstruktion der Philosophie im Zeitalter der Zerstörung.
604599: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
593839: EBELING, R.A., ENTJES, H., HEEROMA, K., (RED.) - Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijskuniversiteit te Groningen.
605647: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
608489: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
617554: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
591466: EBERLEIN, H.D., RAMSDELL, R.W. - The practical book of Chinaware. With 205 reproductions and diagrams including 12 in full color.
17573: EBERS, G. - Homo sum. Roman.
594636: EBERS, G. - De Nijlbruid. In het Nederlandsch bewerkt door H.C. Rogge. 2 delen compleet.
570917: EBERT, T. - Gewaltfreier Aufstand. Alternative zum Bürgerkrieg.
600280: EBERT, K., (HRSG.) - Alltagswelt und Ethik. Beiträge zu einem sozial-ethischen Problemfeld. Für Adam Weyer zum 60. Geburtstag.
13891: EBERZ, O. - Sophia und Logos oder die Philosophie der Wiederherstellung. Hrsg. von L. Eberz.
608045: EBNER-ESCHENBACH, M. VON - Die schönsten Erzählungen.
608059: ECCLES, J.C. - Facing reality. Philosophical adventures by a brain scientist. With 36 figures.
7282: ECCLES, J.C. - Facing reality. Philosophical adventures by a brain scientist. With 36 figures.
614947: ECHEVARRIA, R.G., PUPO-WALKER, E. , (ED.) - The Cambridge history of Latin American literature. Complete in 3 volumes.
567511: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
605810: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
598327: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
15571: ECHTERMEYER, T. - Deutsche Gedichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Neugestaltet von B. von Wiese.
606630: ECK, J.A. VAN - A system of temporally relative modal and deontic predicate logic and its philosophical applications.
592654: ECK, J. VAN - De Amsterdamsche Schans & de Buitensingel
579515: ECK, J. VAN - De Amsterdamsche Schans & de Buitensingel.
16924: ECK, C. VAN, MCALLISTER, J., VALL, R. VAN DE, (ED.) - The question of style in philosophy and the arts.
616246: ECK, R. , OHLHOFF, K.J. , VOSS, D. , (HRSG.) - Nordamerika aus der Sicht europäischer Reisender. Bücher, Ansichten und Texte aus vier Jahrhunderten. Ausstellung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover und des Amerika-Hauses in Hannover.
600052: ECKARDT, F. VON - Ein unordentliches Leben. Lebenserinnerungen.
583997: ECKARTSHAUSEN, FRANZ KARL VON, KLEIN, IGNAZ - Reden zum Wohl der Menschheit über verschiedene Gegenstände. Ueber Religion, Freydenkery und Aufklärung. Ueber die Art, wie man zum Tod verurtheilte Uebelthäter, vorzüglich aber verstockte Bösewichter in ihren letzten Stunden behandeln soll, aus physiologischen Grundsätzen. Grundsätze für Dienende. Geschrieben von Ignaz Klein, und mit einer Vorrede herausgegeben von dem Hofrath von Eckartshausen.
613551: ECKEL, M.D. - To see the Buddha. A philosopher's quest for the meaning of emptiness.
606354: ECKERT, H.A., MONTEN, D. - Das deutsche Bundesheer. Nach dem Uniformwerk aus den Jahren 1833 bis 1843. Bearbeitung von G. Ortenburg.
579172: ECKERT, G., KLOTZBACH, K., PELGER, H., (RED.) - Archiv für Sozialgeschichte. Hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung. X. Band. 1970.
617170: ECKSTAEDT, A. - Nationalsozialismus in der 'zweiten Generation'. Psychoanalyse von Hörigkeitsverhältnissen.
612070: ECO, U. - Die Suche nach der vollkommenen Sprache. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. Mit 22 Abbildungen.
602502: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
592570: ECO, U., MARTINI, C.M. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en een kardinaal over goed en kwaad
593913: ECO, U. - Sémiotique et philosophie du langage. Traduit de l'italien par M. Bouzaher.
602768: ECO, U. - Travels in hyperreality. Essays
589571: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
612069: ECO, U. - The limits of interpretation.
614575: ECO, U. - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays
603085: ECO, U., KERNER, M., (HRSG.) - '...Eine finstere und fast unglaubliche Geschichte'? Mediävistische Notizen zu Umberto Ecos Mönchsroman 'Der Name der Rose'.
614411: ECO, U. - Hoe schrijf ik een scriptie
581131: ECO, U. - Kant et l'ornithorynque. Traduit de l'italien par J. Graynard.
573332: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
617323: ECO, U. - Einführung in die Semiotik. Autorisierte deutsche Ausgabe von J. Trabant.
601366: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
9364: ECO, U. - The role of the reader. Explorations in the semiotics of texts.
4571: ECO, U. - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays
600192: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
570448: ECO, U., SANTAMBROGIO, M., VIOLI, P., (ED.) - Meaning and mental representations.
590141: ECO, U., MARTINI, C.M. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en kardinaal over goed en kwaad
614863: ECO, U. - De poëtica van Joyce. Nederlandse vertaling: Yond Boeke en Patty Krone.
605674: EDDINGTON, A.S. - The nature of the physical world.
614801: EDDINGTON, A.S. - The expanding universe.
602422: EDDINGTON, A.S. - Het uitdijend heelal
614797: EDDINGTON, A.S. - The nature of the physical world.
608367: EDEINE, BERNARD - La Sologne. 2 volumes.
606932: EDEL, L. - Stuff of sleep and dreams. Experiments in literary psychology.
575154: EDEL, D. - Helden auf Freiersfüssen. 'Tochmarc Emire' und 'Mal y kavas Kulhwch Olwen'. Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradtion.
5273: EDEL, A. - Science and the structure of ethics.
594279: EDELKOORT, A.H. - De handschriften van de Dode Zee.
618471: EDELMAN, M. - Constructing the political spectacle.
586392: EDELMAN, H. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
593237: EDELMAN, G.M. - Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn. Nederlandse vertaling P. Diderich.
575623: EDELMAN, C.H. - Studiën over de bodemkunde van Nederlandsch-Indië.
608227: EDEN, E. VAN - Groot spreekwoordenboek.
576741: EDEN, P.H. VAN - Verbandleer. Met 290 afbeeldingen en 7 houtsneden in den tekst.
575190: EDER, K., MEZLER-ANDELBERG, H.J., (HRSG.) - Festschrift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag.
581276: EDGER, L. - Grondbeginselen der theosofie. Uit het Engelsch vertaald door W.E. Asbeek Brusse. Geautoriseerde uitgave.
616905: EDGERTON, F., (ED.) - Buddhist hybrid sanskrit reader. Edited with notes by Frankling Edgerton.
580773: EDIE, J.M., (ED.) - Phenomenology in America. Studies in the philosophy of experience. With an introduction.
603152: EDINGA, H. - De lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving.
603151: EDINGA, H. - De lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving.
617770: EDMAN, I. - Philosopher's quest.
591727: EDWARD VII, MIDDLEMAS, K. - The life and times of Edward VII. Introd. by A. Fraser.
618086: EDWARD VII, ROBY, K. - The king, the press and the people. A study of Edward VII.
596277: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
588603: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
596749: EDWARDS, R.A. - Of measures and meanings.
618431: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
613704: EEDEN, FREDERIK VAN, ORTT, F., VERMEER, L. - Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930.
600449: EEDEN, FREDERIK VAN, KALFF, G. - Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger.
573884: EEDEN, FREDERIK VAN, VERWEY, A. - Frederik van Eeden.
574150: EEDEN, FREDERIK VAN - Paul's ontwaken. Met een portret naar een tekening van Marie Cramers. Vierde duizend.
595946: EEDEN, FREDERIK VAN, MAAS, N. - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Verzameld en toegelicht.
584564: EEDEN, FREDERIK VAN - De broeders. Tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht. Bandontwerp van Jac. Nuiver.
577857: EEDEN, FREDERIK VAN, DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM) - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en H.G.M. Prick.
584662: EEGHEN, C.P. VAN, BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
599947: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band.
589541: EEKHOFF, W., HOEKEMA, C.P., KARSTKAREL, P., BREUKER, P.H. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
593124: EEKHOFF, W. - Beknopte geschiedenis van het voormalige Sint Anna-leen in de kerk van Oldehove te Leeuwarden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de geestelijke goederen in Friesland. Uit vele oorpsronkelijke stukken bewerkt en op last van het Stedelijk bestuur uitgegeven.
578881: EEKHOUT, J.H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek.
595537: EEMEREN, F.H. VAN, GROOTENDORST, R., BLAIR, J.A., (ED.) - Special fields and cases. Proceedings of the third ISSA conference on argumentation (University of Amsterdam, june 21-24, 1994). Volume IV.
614370: EEMEREN, F.H. VAN, KONING, W.K.B., (RED.) - Studies over taalhandelingen. J.L. Austin, T. Cohen, R.N. Gaines, H.P. Grice, J.R. Searle, P.F. Strawson, D. Wunderlich
613490: EEMEREN, F.H. VAN, GROOTENDORST, R. - Regels voor redelijke discussies. Een bijdrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen.
590618: EEMEREN, F.H. VAN, HOUTLOSSER, P., (ED.) - Dialectic and rhetoric. The warp and woof of argumentation analysis.
611425: EERDEN-VONK, M.A. VAN DER, (RED.) - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. Met medewerking van W.J. Alberts en Th. J. van Rensch.
8351: EERDEWIJK, A.H.J.M. VAN - The abc of unsafe sex. Gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).
581863: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, FRIJHOFF, W., HIEMSTRA, M., (RED.) - Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur. Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de katholieke hogeschool te Tilburg, 1961-1986.
581871: EERENBEEMT, B. VAN DEN - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
583290: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, (RED.) - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
583281: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
583242: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
610421: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw.
604067: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
592721: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
616782: HERACLITUS VAN EFEZE - Fragmenten. Bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld.
616814: HERACLITUS VAN EFEZE - Héraclite. Traduction intégrale des fragments précédée d'une introduction par Abel Jeannière.
595005: EFFEN, J. VAN - Ernst en boert uit den Hollandschen Spectator.
615933: EGER, A.O. - Decoratieve kunst. Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten.
579577: EGGAN, F. - The American Indian. Perspectives for the study of social change. The Lewis Henry Morgan Lectures/1964.
580641: EGGEBRECHT, A., EGGEBRECHT, E., (HRSG.) - Versunkene Königreiche Indonesiens.
594520: EGGER, H. - Das Handwerk des Buchbindens in Vergangenheit und Gegenwart. Unter Mitarbeit von E. Schmuttermeier und M. Symon.
578270: EGGINK, J. - Album en gedenkboek der Nederlandsche posterijen. Met illustratiën en naar het leven geteekende portretten van J. Braakensiek.
613197: EGLI, E. - Mensch und Landschaft. Kulturgeographische Aufsätze und Reden.
13548: EGONSSON, D. - Dimensions of dignity. The moral importance of being human.
580520: EHL, P., PARÍK, A., FIEDLER, J. - Alte Juden-Friedhöfe Böhmens und Mährens. Übersetzt von J. Ostmayer.
589649: EHLEN, P. - Der Atheismus im dialektischen Materialismus.
606327: EHLEN, P. - Der Atheismus im dialektischen Materialismus.
573601: EHMKE, H. - Mittendrin. Von der Grossen Koalition zur Deutschen Einheit.
573370: EHRENBURG, I. - Spanien heute. Übersetzt von R. Selke.
4585: EHRENBURG, I. - Sturm. Roman. Die Redaktion der deutschen Fassung besorgte M. Riwkin. Mit einem Nachwort von R. Schröder.
611526: EHRESMANN, D.L. - Fine arts. A bibliographical guide to basic reference works, histories, and handbooks.
18351: EHRHARDT, W.E. - Philosophiegeschichte und geschichtlicher Skeptizismus. Untersuchungen zur Frage: wie ist Philosophiegeschichte möglich?
592385: EHRHARDT, W.E. - Philosophiegeschichte und geschichtlicher Skeptizismus. Untersuchungen zur Frage: wie ist Philosophiegeschichte möglich?
611393: EHRLICH, PAUL, BÄUMLER, E. - Paul Ehrlich. Scientist for life
566515: EHRLICH, W. - Stufen der Personalität. Grundlegung einer Metaphysik des Menschen.
611397: EHRLICH, PAUL, MARQUARDT, MARTHA - Paul Ehrlich. Mit einer Einleitung von Sir Henry H. Dale.
605597: EIBERGEN, R. - Kanker op Curaçao. A study of the relative frequency of malignant tumours in the negroid population of the island of Curacao N.A., based on a series of 3487 unselected autopsies performed from january 1 1936 to january 1 1960 (with a summary in english).
616445: EIBINK, A., GERRETSEN, W.J., HENDRIKS, J.P.L. - Hedendaagsche architectuur in Nederland. Architecture hollandaise d'aujourd'hui. Holländische Baukunst von heute. Dutch architecture of today. 225 afbeeldingen onder auspiciën van den Bond van Nederlandse Architecten: B.N.A. verzameld.
594324: EIBINK, A., GERRETSEN, W.J., HENDRIKS, J.P.L. - Hedendaagsche architectuur in Nederland. Architecture hollandaise d'aujourd'hui. Holländische Baukunst von heute. Dutch architecture of today. 225 afbeeldingen onder auspiciën van den Bond van Nederlandse Architecten: B.N.A. verzameld.
593852: EICHENDORFF, JOSEPH FREIHERR VON - Neue Gesamtausgabe der Werke und Schriften in vier Bänden. Herausgegeben von G. Baumann in Verbindung mit S. Grosse. 4 volumes.
4110: EICHLER, E., HENGST, K. - Bibliographie und Namenforschung in der Deutschen Demokratischen Republik. 2 delen.
594627: EICHLER, R.W. - Der gesteuerte Kunstverfall. Ein Prozess mit 129 Bildbeweisen.
585243: EICHMANN, A., REYNOLDS, Q. - Adolf Eichmann. Gezant des doods. Uit het Engels vertaald door M. De Haas-Tobias.
568775: EICKHOF, M., PAGELS, W., RESCHL, W. - Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutschland gegen die Sowjet-Union 1941-1945.
602306: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
598528: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
15592: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
602488: EIGEN, M. - The electrified tightrope. Ed. by A. Phillips.
589973: EIGEN, M. - Stufen zum Leben. Die frühe Evolution im Visier der Molekularbiologie. Mit 50 Abbildungen.
603972: EIJCK, J. VAN - Filosofie: een inleiding.
11440: EIJCK, J. VAN - Filosofie: een inleiding.
598628: EIJCK, D.J.N. VAN - Aspects of quantification in natural language.
605268: EIJCK, D.J.N. VAN - Aspects of quantification in natural language.
596831: EIJGENRAAM, F. - In dienst van de verwondering.
595290: EIJK, I. VAN - Voorhoede van een andere tijd. Bloei en teloorgang van Studenten Sociëteit Olofspoort.
606945: EIJK, A.M. VAN - Farming systems research and spirituality: an analysis of the foundations of professionalism in developing sustainable farming systems.
618407: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
590094: EIJSBOUTS, C., VERHOEVEN, C. - Zakelijkheid en ethiek.
11400: EIJSELSTEIJN, L. VAN - Kyrieleis.
601787: EIJSELSTEIJN, L. VAN, STEEGSTRA, J., (RED.) - Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar.
585507: EIKEBOOM, H., JACOBS, P. - Henk Eikeboom anarchist - een biografie.
593035: EIKEREN, J.H. VAN, KRIMPEN, H. VAN - Het model van de uitgever van Johan H. van Eikeren. Inleiding en bibliografie.
570791: EILDERMANN, H. - Die Urgesellschaft. Ihre Verwandtschaftsorganisationen und ihre Religion.
613285: EILDERMANN, W. - Als Wandelredner der KPD unterwegs. Erinnerungen an die ersten Jahre der KPD 1919-1920.
592124: EILERS, B.F. - Destijds in Nederland. Een fotoalbum van Bernard F. Eilers met inleiding en commentaar van Wim Zaal.
595814: EILSTEIN, H. - Life contemplative, life practical. An essay on fatalism.
616362: EINHORN, J.W. - Spiritualis unicornis. Das Einhorn als Bedeutungsträger in Literatur und Kunst des Mittelalters.
574800: EINSIEDEL, W. VON, WOERNER, G., GEISLER, R., (RED.) - Kindlers Literatur Lexikon. 12 delen.
613373: EINSTEIN, A., NATHAN, O., NORDEN, H., (ED.) - Einstein on peace. Preface by Bertrand Russell.
591213: EINSTEIN, A., CALMTHOUT, M. VAN. - Einsteins licht. Een leven met relativiteit.
616701: EINSTEIN, A., SCHWARTZ, J., MCGUINNESS, M. - Einstein voor beginners
581704: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Die Evolution der Physik. Mit 75 Textabbildungen und 3 Kunstdrucktafeln. Berechtigte Übersetzung von W. Preusser.
610841: EINSTEIN, A., PAIS, A. - Einstein lived here.
610825: EINSTEIN, A., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Einstein.A life in science.
618115: EINSTEIN, A., INFELD, L. - The evolution of physics. The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta.
607747: EINSTEIN, A., JORDAN, P. - Albert Einstein. Sein Lebenswerk und die Zukunft der Physik.
616928: EINSTEIN, A., HOLST, HELGE, FREUNDLICH, E. , SCHLICK, M. - Vort fysiske verdensbillede og Einsteins relativitetsteori (Holst). Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage (Freundlich). Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie. (Schlick). Dritte, vermehrte udn verbesserte Auflage.
611407: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Physik als Abenteuer der Erkenntnis.
609341: EINSTEIN, A., HOFFMANN, B. - Albert Einstein. Met medewerking van Helen Dukas
611404: EINSTEIN, A., OVERBYE, D. - Einstein in love. A scientitic romance.
608280: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Die Evolution der Physik. Mit 75 Textabbildungen und 3 Kunstdrucktafeln. Berechtigte Übersetzung von W. Preusser.
576936: EINSTEIN, A., INFELD, L. - The evolution of physics. The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta.
602738: EINSTEIN, A., HOFFMANN, B. - Albert Einstein. Schepper en rebel. Met medewerking van H. Dukas
607800: EINSTEIN, A., PAIS, A. - Einstein lived here.
610839: EINSTEIN, A., ROSENKRANZ, Z. - Einstein before Israel. Zionist icon or iconoclast?
586311: EINSTEIN, A., GOLDSMITH, D, LIBBON, R. - The ultimate Einstein.
602877: EINSTEIN, A., NORDMANN, C. - Einstein en het heelal. Bewerking van S.L. van Oss.
571977: EINTHOVEN, W., WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
586707: EINTHOVEN, W., WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
599447: EINTHOVEN, W., WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
602844: EISENHOWER, D.D. - Mandate for change 1953-1956. The white house years.
602757: EISENHOWER, D.D. - Kruistocht door Europa. Geautoriseerde vertaling J.L. van Tijn.
593052: EISENMAN, R., WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
589615: EISENMAN, R., WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
603817: EISENMAN, R. - James the brother of Jesus. Vol. I: The cup of the Lord.
594065: EISENSTADT, S.N. - Die israelische Gesellschaft. Ins Deutsche übertragen von E.B. Kleinhaus.
607186: EISENSTADT, S.N. (ED.) - The protestant ethic and modernization. A comparative view.
613519: EISENSTADT, S.N. - From generation to generation. Age groups and social structure. With a new introduction by the author.
599982: EISERMANN, G. - Bedeutende Soziologen.
567514: EISFELD, D. - Grosse Stadt, was nun? Über die Notwendigkeit einer Stadtphilosophie.
599912: EISLER, H. - Sinn und Form. Beiträge zur Literatur. Sonderheft Hanns Eisler. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Künste.
618433: EISLER, R. - Handwörterbuch der Philosophie. Neu herausgegeben von R. Müller-Freienfels.
593187: EKKART, R.E.O., OTTERSPEER, W., SCHULLER TOT PEUSUM-MEIJER - Knappe koppen. Vier eeuwen Nederlands professorenportret.
610516: EKSPONG, T., FRÄNGSMYR, T., (ED.) - Nobel lectures in Physics 1981-1990.
16918: EKSTEIN, R. - The language of psychotherapy.
579781: ELAUT, L., VANDEWIELE, L.J., (RED.) - Acta septimi conventus historia scientiae medicinae matheseos naturaliumque excolendae Gandavi a.d. quartum-tertium-, duodecimum kalendas novembres MCMLXXIII.
615182: ELBERN, V.H., (RED.) - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter. Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages 1980 in Zusammenhang mit der Ausstellung 'Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes' zum 150jährigen Jubiläum der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
601970: ELBERN, V.H., (RED.) - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter. Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages 1980 in Zusammenhang mit der Ausstellung 'Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes' zum 150jährigen Jubiläum der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
593206: ELBERN, V.H., (RED.) - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter. Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages 1980 in Zusammenhang mit der Ausstellung 'Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes' zum 150jährigen Jubiläum der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
585968: ELDERS, F., (ED.) - Visions of nature. Studies on the theory of gaia and culture in ancient and modern times. Foreword by D. Rothenberg.
616226: ELDERS, F., (RED.) - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête.
598376: ELDERS, F., (RED.) - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête.
603510: ELDERS, F., (RED.) - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête.
593174: ELDREDGE, N. - Dominion.
615209: ELDREDGE, N. - Reinventing Darwin. The great evolutionary debate.
600958: KAREL ENDE ELEGAST - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. 2 delen.
599542: KAREL ENDE ELEGAST - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. 2 delen.
574356: ELEMA, H. - Literarischer Erfolg in sechzig Jahren. Eine Beschreibung der belletristischen Werke, die zwischen 1900 und 1960 aus dem Deutschen ins Holländische übersetzt wurden.
588845: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
608341: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
615126: ELFFERS-VANKETEL, E. - The historiography of grammatical concepts. 19th and 20th century-changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction.
600995: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
613055: ELIADE, M., - Sehnsucht nach dem Ursprung. Von den Quellen der Humanität. Ins Deutsche übertragen von Hella Bronold.
873: ELIADE, M. - Autobiography. Volume 1: 1907-1937. Journey east, journey west
613349: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
14562: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions. Préface de G. Dumézil. Nouvelle édition entièrement revue et corrigée.
607017: ELIADE, M. - Autobiography. Volume 1: 1907-1937. Journey east, journey west
596128: ELIADE, M., ALLEN, D. - Mircea Eliade et le phénomène religieux. Traduit de l'américain par C.N. Grigoresco. Préface de M. Eliade.
612806: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
606887: ELIADE, M. - No souvenirs. Journal, 1957-1969
608314: ELIADE, M. - Initiaties, riten, geheime genootschappen
607125: ELIADE, M., ALLEN, D., DOEING, D. - Mirceau Eliade. An annotated bibliography.
613023: ELIADE, M. - Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst. Uit het Frans vertaald door A. Monshouwer.
579209: ELIADE, M. - From primitives to zen. A thematic sourcebook of the history of religions.
577358: ELIAS, W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
610156: ELIAS, N. - Was ist Soziologie?
593705: ELIAS, N. - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 delen.
615319: ELIAS, N. - De geschiedenis van Norbert Elias. A.J. Heerma van Voss en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias, gevolgd door Norbert Elias 'Notities bij mijn levensloop'. Met een voorwoord van A. de Swaan.
579648: ELIAS, N. - Die Ballade vom Armen Jakob. Mit Illustrationen von Karl-Georg Hirsch. Mit einem Nachwort von H. Korte.
608848: ELIAS, N. - De geschiedenis van Norbert Elias. A.J. Heerma van Voss en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias, gevolgd door Norbert Elias 'Notities bij mijn levensloop'. Met een voorwoord van A. de Swaan.
601519: ELIAS, E., DUIF, A., (RED.) - Lachen is leven. Een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot 1958. Bijeengelezen in opdracht van de Levensverzekering Maatschappij 'Utrecht' ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
600029: ELIAS, N. - Was ist Soziologie?
597044: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for/ Aufsätze für Norbert Elias.
20288: ELIAS, N. - Sociologie en geschiedenis en andere essay's. Deze bundel werd geredigeerd door G. Benthem van den Bergh en J. Godschalk. Nederlandse vertaling.
615431: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - Ziekteverzekering en werkliedenfondsen in Nederland.
610970: ELIOT, T.S. - Traditie en persoonlijkheid. Eliot's beroemde essay, ingeleid vertaald en toegelicht door Dr. Johan Kuin.
601511: ELIOT, A. - Mythen van de mensheid. Met bijdragen van M. Eliade en J. Campbell. Nederlandse vertaling van Y. Foppema.
582325: ELIOT, GEORGE - The George Eliot letters. Edited by G.S. Haight. In 7 volumes. Complete set.
593731: ELIOT, T.S. - The cocktail party. A comedy.
610971: ELIOT, T.S. - De functie van de kritiek. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Dr. J. Kuin.
572030: ELIZABETH, C. - Chapters on flowers.
569700: ELKAN, BENNO - Spanien gesehen von einem Künstler. Mit 32 Federzeichnungen des Verfassers.
616534: ELKIN, S. - The MacGuffin.
18419: ELLEMERS, J.E. - Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin (with an English summary).
14387: ELLENSTEIN, J. - De geschiedenis van het stalinisme
585775: ELLIAN, A. - Een onderzoek naar de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
605364: ELLING, M.F., (RED.) - Het einde der tijden.
604898: ELLIS, H. - Psychologie van de sexen. De biologie van het geslachtelijke. De geslachtsdrift in de jeugd. Sexuele afwijkingen. De erotische symboliek. Homosexualiteit. Het huwelijk. De kunst der liefde
602746: ELLIS, A., (ED.) - Ethics and international relations.
618470: ELLUL, J. - Propaganda. The formation of men's attitudes.
15638: ELLWOOD, C. - De psychologie van de menschelijke samenleving. Een inleiding in de theorie van de sociologie. Geaut. vert. door J.J. von Schmid.
581079: ELLWOOD, G.M. - English furniture and decoration 1680 to 1800.
586762: ELON, A. - Duitsland en zijn Joden. Geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933. Uit het Engels vertaald door M. de Boer.
574881: ELS, T.J.M. VAN - The Kassel manuscript of Bede's 'Historia ecclesiastica gentis anglorum' and its Old English material.
591178: ELS, T.J.M. VAN - The Kassel manuscript of Bede's 'Historia ecclesiastica gentis anglorum' and its old english material.
613474: ELSAS, C. - Neuplatonische und gnostische Weltablehnung in der Schule Plotins.
17537: ELSCHENBROICH, A., (HRSG.) - Deutsche Dichtung im 18. Jahrhundert.
578604: ELSER, M., (RED.) - Enzyklopädie der Philosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Denker und Philosophen, Begriffe und Probleme, Theorien und Schulen.
610360: ELSER, M., (RED.) - Enzyklopädie der Philosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Denker und Philosophen, Begriffe und Probleme, Theorien und Schulen.
602531: ELSHTAIN, J.B. - Meditations on modern political thought. Masculine / feminine themes from Luther to Arendt.
593988: ELSNER, S., (RED.) - Die Ursulinen von St. Salvator. Nach meist ungedruckten Quellen bearbeitet.
577850: ELSSCHOT, W. - Verzameld werk.
593895: ELSSCHOT, W. - Het dwaallicht.
578371: ELST, W. VAN DER - De klokken van den domtoren te Utrecht.
613314: ELSTER, L., WEBER, A., WIESER, F., (HRSG.) - Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 8 volumes.
616944: ELSTER, J., ROEMER, J.E., (ED.) - Interpersonal comparisons of well-being.
587998: ELSTER, L., WEBER, A., WIESER, F., (HRSG.) - Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 8 Bände + Ergänzungsband. 9 volumes.
618106: ELTZ, E.H. - Die Modernisierung einer Standesherrschaft. Karl Egon III. und das Haus Fürstenberg in den Jahren nach 1848/49.
589281: ELTZBACHER, P. - Anarchisme
582459: ELWOOD, R.C. - Russian social democracy in the underground. A study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914.
607996: ELZINGA, A. - On a research program in early modern physics.
603790: ELZINGA, A. - On a research program in early modern physics.
615914: ELZINGA, D.J. , VOERMAN, G. - Om de stembus...Verkiezingsaffiches 1918-1989.
594963: EMANTS, M. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door N. Maas m.m.v. P.H. Dubois.
603237: EMANTS, M., DUBOIS, P.H. - Marcellus Emants. Een schrijversleven.
571909: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
1879: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
599616: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
610967: EMBREE, A.T., (ED.) - Sources of Indian tradition.. Second edition. Edited and revised.
602244: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
593037: EMEIS, M.G., HEYTING, J.W. - Hollandsch kasteelenboek.
17516: EMERSON, R.W. - The vision of Emerson. Introduced and edited by R. Geldard.
591915: EMMECHE, C. - The garden in the machine. The emerging science of artificial life
614855: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst
614851: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
614852: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
603616: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
613691: EMMER, R.E. - Economic analysis and scientific philosophy. Foreword by C.F. Carter.
609381: EMMER, R.E. - Economic analysis and scientific philosophy. Foreword by C.F. Carter.
615474: EMMET, D. - The passage of nature.
618390: EMMET, D.M. - The nature of metaphysical thinking.
617324: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection edited with an introduction.
600661: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection ed. with an introduction.
568923: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection edited with an introduction.
613222: EMPSON, W., NORRIS, C. - William Empson and the philosophy of literary criticism. With a postscript by William Empson.
608537: EMPSON, W., NORRIS, C. - William Empson and the phiolosophy of literary criticism. With a postscript by William Empson.
579886: ENCAUSSE, H.C. D' - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
574762: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, THE - The Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature. 24 volumes + 1 index volume. With list of contributors and key to their initials + The new volumes of the Encyclopaedia Britannica constituting in combination with the existing volumes of the ninth edition the tenth edition of that work, and also supplying a new distinctive, and independent library of reference dealing with recent events and developments.10 volumes. 35 volumes.
613076: ENDE, T. VAN DEN - Denken doorzien II.
596229: ENDE, T. VAN DEN - Denken doorzien II.
608967: ENDEDIJK, H.C. - De gereformeerde kerken in Nederland. Deel 1 1892-1936.
597200: ENDEPOLS, H.J.E. - Het decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche drama volgens de Middelnederlandsche toneelstukken.
597252: ENDEPOLS, H.J.E., (RED.) - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen.
608084: ENDRUWEIT, G., TROMMSDORF, G. - Wörterbuch der Soziologie.
572337: ENDTZ, L.J., HASSELT M. VAN, MENSONIDES, H.M. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Met een voorwoord van G.A. Lindeboom.
586708: ENDTZ, L.J., HASSELT M. VAN, MENSONIDES, H.M. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Met een voorwoord van G.A. Lindeboom.
610511: ENGBERSEN, R., JANSEN, T., WITTEVEEN, W., (RED.) - Het retorische antwoord.
608357: ENGEL, P. - La dispute. Une introduction à la philosophie analytique.
599834: ENGELBREGT - Latijnsch woordenboek. Naar de laatste uitgaaf van dat van Dr. K.E. Georges op nieuw bewerkt.
593178: ENGELDORP GASTELAARS, P. VAN, MAGALA, S., PREUSS, O., (HRSG.) - Wirkungen kritische Theorie und kritisches Denken.
575741: ENGELEN, J. VAN - Langs een andere weg. Zoektocht naar een empirische missiologie van het rijk Gods.
594816: ENGELMAN, J., (RED.) - Nederlandsche schilderkunst in beeld. 250 afbeeldingen, waarvan 12 in kleuren.
604135: ENGELMAN, J., FEIKEMA, L., KOOT, R., LUCAS, E. - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
577455: ENGELMANN, B. - Deutschland ohne Juden. Eine Bilanz.
584477: ENGELMANN, B., WALLRAFF, G. - Ihr da oben - wir da unten.
598763: ENGELS, F. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft.
592675: ENGELS, J., KOOISTRA, J. - 't boek van Zwart. Een album amicorum. Met een opstel van J. Kooistra over 'Boek en boekkunst in en om Leek'.
610336: ENGELS, F., KAUTSKY, K. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Herausgegeben und erläutert von K. Kautsky.
578485: ENGELS, F. - De Duitse boerenoorlog.
579790: ENGELS, F., MELLINK, A.F. - Het Europese socialisme van de negentiende eeuw. Friedrich Engels.
12335: ENGELS, F. - Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen.
584456: ENGELS, F., MCLELLAN, D. - Friedrich Engels 1820-1895
577798: ENGELS, F. - De oorsprong van het gezin, van de partikuliere eigendom en van de staat. Nederlandse vertaling onder redaktie van W.F. Reesema.
580964: ENGELS, J.T. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis. Aalmoezeniersweeshuis. Diakonieweeshuis. Sociaal-agogisch Centrum.
614099: ENGELS, F. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring).
582924: ENGELS, F., COATES, Z.K. - The life and teachings of Friedrich Engels.
578659: ENGELS, F., SCHULZ, W., (RED.) - Friedrich Engels der Denker und Revolutionär.
580973: ENGELS, F. - Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Im Anhang: Karl Radek. Die Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Tat. Mit Vorwort, Anmerkungen und Fremdwörterver-Verzeichnis hrsg. von H. Duncker.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15