Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
598327: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and commitment. Major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
606630: ECK, J.A. VAN - A system of temporally relative modal and deontic predicate logic and its philosophical applications.
620306: ECK, P.L. VAN - Hoe het vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Met een woord vooraf door J.H. Gunning. Geïllustreerd.
592654: ECK, J. VAN - De Amsterdamsche Schans & de Buitensingel
16924: ECK, C. VAN, MCALLISTER, J., VALL, R. VAN DE, (ED.) - The question of style in philosophy and the arts.
616246: ECK, R. , OHLHOFF, K.J. , VOSS, D. , (HRSG.) - Nordamerika aus der Sicht europäischer Reisender. Bücher, Ansichten und Texte aus vier Jahrhunderten. Ausstellung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover und des Amerika-Hauses in Hannover.
600052: ECKARDT, F. VON - Ein unordentliches Leben. Lebenserinnerungen.
583997: ECKARTSHAUSEN, FRANZ KARL VON, KLEIN, IGNAZ - Reden zum Wohl der Menschheit über verschiedene Gegenstände. Ueber Religion, Freydenkery und Aufklärung. Ueber die Art, wie man zum Tod verurtheilte Uebelthäter, vorzüglich aber verstockte Bösewichter in ihren letzten Stunden behandeln soll, aus physiologischen Grundsätzen. Grundsätze für Dienende. Geschrieben von Ignaz Klein, und mit einer Vorrede herausgegeben von dem Hofrath von Eckartshausen.
613551: ECKEL, M.D. - To see the Buddha. A philosopher's quest for the meaning of emptiness.
620429: ECKHART, MEISTER, BRANDT, M.J.A. VAN DEN - Godsontvankelijkheid en 'fornuntikeit'. De Eckhartpreken uit de Paradisus Anime Intelligentis.
617170: ECKSTAEDT, A. - Nationalsozialismus in der 'zweiten Generation'. Psychoanalyse von Hörigkeitsverhältnissen.
612070: ECO, U. - Die Suche nach der vollkommenen Sprache. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. Mit 22 Abbildungen.
592570: ECO, U., MARTINI, C.M. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en een kardinaal over goed en kwaad
593913: ECO, U. - Sémiotique et philosophie du langage. Traduit de l'italien par M. Bouzaher.
619067: ECO, U. - Europa en de volmaakte taal
602768: ECO, U. - Travels in hyperreality. Essays
612069: ECO, U. - The limits of interpretation.
614575: ECO, U. - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays
619012: ECO, U. - Hoe schrijf ik een scriptie
614411: ECO, U. - Hoe schrijf ik een scriptie
581131: ECO, U. - Kant et l'ornithorynque. Traduit de l'italien par J. Graynard.
619611: ECO, U. - A theory of semiotics.
617323: ECO, U. - Einführung in die Semiotik. Autorisierte deutsche Ausgabe von J. Trabant.
601366: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
9364: ECO, U. - The role of the reader. Explorations in the semiotics of texts.
619252: ECO, U. - Semiotics and the philosophy of language.
4571: ECO, U. - De alledaagse onwerkelijkheid. Essays
600192: ECO, U., GOULD, S.J., CARRIÈRE, J.C., DELUMEAU, J. - Gesprekken over het einde der tijden. In gesprek met C. David, F. Lenoir en J.P. de Tonnac
570448: ECO, U., SANTAMBROGIO, M., VIOLI, P., (ED.) - Meaning and mental representations.
590141: ECO, U., MARTINI, C.M. - Als we niet geloven, wat geloven we dan? Een filosoof en kardinaal over goed en kwaad
614863: ECO, U. - De poëtica van Joyce. Nederlandse vertaling: Yond Boeke en Patty Krone.
605674: EDDINGTON, A.S. - The nature of the physical world.
614801: EDDINGTON, A.S. - The expanding universe.
602422: EDDINGTON, A.S. - Het uitdijend heelal
614797: EDDINGTON, A.S. - The nature of the physical world.
608367: EDEINE, BERNARD - La Sologne. 2 volumes.
606932: EDEL, L. - Stuff of sleep and dreams. Experiments in literary psychology.
575154: EDEL, D. - Helden auf Freiersfüssen. 'Tochmarc Emire' und 'Mal y kavas Kulhwch Olwen'. Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradtion.
594279: EDELKOORT, A.H. - De handschriften van de Dode Zee.
586392: EDELMAN, H. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
593237: EDELMAN, G.M. - Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn. Nederlandse vertaling P. Diderich.
575623: EDELMAN, C.H. - Studiën over de bodemkunde van Nederlandsch-Indië.
608227: EDEN, E. VAN - Groot spreekwoordenboek.
575190: EDER, K., MEZLER-ANDELBERG, H.J., (HRSG.) - Festschrift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag.
581276: EDGER, L. - Grondbeginselen der theosofie. Uit het Engelsch vertaald door W.E. Asbeek Brusse. Geautoriseerde uitgave.
616905: EDGERTON, F., (ED.) - Buddhist hybrid sanskrit reader. Edited with notes by Frankling Edgerton.
580773: EDIE, J.M., (ED.) - Phenomenology in America. Studies in the philosophy of experience. With an introduction.
617770: EDMAN, I. - Philosopher's quest.
618086: EDWARD VII, ROBY, K. - The king, the press and the people. A study of Edward VII.
596277: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
588603: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
596749: EDWARDS, R.A. - Of measures and meanings.
618431: EDWARDS, P., PAP, A., (ED.) - A modern introduction to philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
613704: EEDEN, FREDERIK VAN, ORTT, F., VERMEER, L. - Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930.
600449: EEDEN, FREDERIK VAN, KALFF, G. - Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger.
573884: EEDEN, FREDERIK VAN, VERWEY, A. - Frederik van Eeden.
595946: EEDEN, FREDERIK VAN, MAAS, N. - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Verzameld en toegelicht.
584564: EEDEN, FREDERIK VAN - De broeders. Tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht. Bandontwerp van Jac. Nuiver.
577857: EEDEN, FREDERIK VAN, DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM) - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en H.G.M. Prick.
584662: EEGHEN, C.P. VAN, BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
599947: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band.
589541: EEKHOFF, W., HOEKEMA, C.P., KARSTKAREL, P., BREUKER, P.H. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
593124: EEKHOFF, W. - Beknopte geschiedenis van het voormalige Sint Anna-leen in de kerk van Oldehove te Leeuwarden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de geestelijke goederen in Friesland. Uit vele oorpsronkelijke stukken bewerkt en op last van het Stedelijk bestuur uitgegeven.
578881: EEKHOUT, J.H. - De neger zingt. Amerikaansche negerlyriek.
614370: EEMEREN, F.H. VAN, KONING, W.K.B., (RED.) - Studies over taalhandelingen. J.L. Austin, T. Cohen, R.N. Gaines, H.P. Grice, J.R. Searle, P.F. Strawson, D. Wunderlich
613490: EEMEREN, F.H. VAN, GROOTENDORST, R. - Regels voor redelijke discussies. Een bijdrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen.
595537: EEMEREN, F.H. VAN, GROOTENDORST, R., BLAIR, J.A., (ED.) - Special fields and cases. Proceedings of the third ISSA conference on argumentation (University of Amsterdam, june 21-24, 1994). Volume IV.
611425: EERDEN-VONK, M.A. VAN DER, (RED.) - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. Met medewerking van W.J. Alberts en Th. J. van Rensch.
8351: EERDEWIJK, A.H.J.M. VAN - The abc of unsafe sex. Gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).
581863: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, FRIJHOFF, W., HIEMSTRA, M., (RED.) - Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur. Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de katholieke hogeschool te Tilburg, 1961-1986.
581871: EERENBEEMT, B. VAN DEN - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
610421: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw.
604067: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
592721: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
616814: HERACLITUS VAN EFEZE - Héraclite. Traduction intégrale des fragments précédée d'une introduction par Abel Jeannière.
595005: EFFEN, J. VAN - Ernst en boert uit den Hollandschen Spectator.
615933: EGER, A.O. - Decoratieve kunst. Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten.
579577: EGGAN, F. - The American Indian. Perspectives for the study of social change. The Lewis Henry Morgan Lectures/1964.
580641: EGGEBRECHT, A., EGGEBRECHT, E., (HRSG.) - Versunkene Königreiche Indonesiens.
594520: EGGER, H. - Das Handwerk des Buchbindens in Vergangenheit und Gegenwart. Unter Mitarbeit von E. Schmuttermeier und M. Symon.
613197: EGLI, E. - Mensch und Landschaft. Kulturgeographische Aufsätze und Reden.
580520: EHL, P., PARÍK, A., FIEDLER, J. - Alte Juden-Friedhöfe Böhmens und Mährens. Übersetzt von J. Ostmayer.
589649: EHLEN, P. - Der Atheismus im dialektischen Materialismus.
573601: EHMKE, H. - Mittendrin. Von der Grossen Koalition zur Deutschen Einheit.
611526: EHRESMANN, D.L. - Fine arts. A bibliographical guide to basic reference works, histories, and handbooks.
18351: EHRHARDT, W.E. - Philosophiegeschichte und geschichtlicher Skeptizismus. Untersuchungen zur Frage: wie ist Philosophiegeschichte möglich?
592385: EHRHARDT, W.E. - Philosophiegeschichte und geschichtlicher Skeptizismus. Untersuchungen zur Frage: wie ist Philosophiegeschichte möglich?
611393: EHRLICH, PAUL, BÄUMLER, E. - Paul Ehrlich. Scientist for life
566515: EHRLICH, W. - Stufen der Personalität. Grundlegung einer Metaphysik des Menschen.
611397: EHRLICH, PAUL, MARQUARDT, MARTHA - Paul Ehrlich. Mit einer Einleitung von Sir Henry H. Dale.
605597: EIBERGEN, R. - Kanker op Curaçao. A study of the relative frequency of malignant tumours in the negroid population of the island of Curacao N.A., based on a series of 3487 unselected autopsies performed from january 1 1936 to january 1 1960 (with a summary in english).
616445: EIBINK, A., GERRETSEN, W.J., HENDRIKS, J.P.L. - Hedendaagsche architectuur in Nederland. Architecture hollandaise d'aujourd'hui. Holländische Baukunst von heute. Dutch architecture of today. 225 afbeeldingen onder auspiciën van den Bond van Nederlandse Architecten: B.N.A. verzameld.
594324: EIBINK, A., GERRETSEN, W.J., HENDRIKS, J.P.L. - Hedendaagsche architectuur in Nederland. Architecture hollandaise d'aujourd'hui. Holländische Baukunst von heute. Dutch architecture of today. 225 afbeeldingen onder auspiciën van den Bond van Nederlandse Architecten: B.N.A. verzameld.
593852: EICHENDORFF, JOSEPH FREIHERR VON - Neue Gesamtausgabe der Werke und Schriften in vier Bänden. Herausgegeben von G. Baumann in Verbindung mit S. Grosse. 4 volumes.
594627: EICHLER, R.W. - Der gesteuerte Kunstverfall. Ein Prozess mit 129 Bildbeweisen.
585243: EICHMANN, A., REYNOLDS, Q. - Adolf Eichmann. Gezant des doods. Uit het Engels vertaald door M. De Haas-Tobias.
619890: EICKEN, H. VON - Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung.
568775: EICKHOF, M., PAGELS, W., RESCHL, W. - Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutschland gegen die Sowjet-Union 1941-1945.
602488: EIGEN, M. - The electrified tightrope. Ed. by A. Phillips.
598528: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
602306: EIGEN, M., WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval. Nederlandse vertaling M. Franssen en R. Jonkers.
589973: EIGEN, M. - Stufen zum Leben. Die frühe Evolution im Visier der Molekularbiologie. Mit 50 Abbildungen.
603972: EIJCK, J. VAN - Filosofie: een inleiding.
11440: EIJCK, J. VAN - Filosofie: een inleiding.
598628: EIJCK, D.J.N. VAN - Aspects of quantification in natural language.
605268: EIJCK, D.J.N. VAN - Aspects of quantification in natural language.
595290: EIJK, I. VAN - Voorhoede van een andere tijd. Bloei en teloorgang van Studenten Sociëteit Olofspoort.
606945: EIJK, A.M. VAN - Farming systems research and spirituality: an analysis of the foundations of professionalism in developing sustainable farming systems.
618407: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
590094: EIJSBOUTS, C., VERHOEVEN, C. - Zakelijkheid en ethiek.
11400: EIJSELSTEIJN, L. VAN - Kyrieleis.
613285: EILDERMANN, W. - Als Wandelredner der KPD unterwegs. Erinnerungen an die ersten Jahre der KPD 1919-1920.
592124: EILERS, B.F. - Destijds in Nederland. Een fotoalbum van Bernard F. Eilers met inleiding en commentaar van Wim Zaal.
595814: EILSTEIN, H. - Life contemplative, life practical. An essay on fatalism.
574800: EINSIEDEL, W. VON, WOERNER, G., GEISLER, R., (RED.) - Kindlers Literatur Lexikon. Einmalige zwölfbändige Sonderausgabe. Complete in 12 volumes.
613373: EINSTEIN, A., NATHAN, O., NORDEN, H., (ED.) - Einstein on peace. Preface by Bertrand Russell.
619088: EINSTEIN, A., ISAACSON, W. - Einstein. De biografie
591213: EINSTEIN, A., CALMTHOUT, M. VAN. - Einsteins licht. Een leven met relativiteit.
616701: EINSTEIN, A., SCHWARTZ, J., MCGUINNESS, M. - Einstein voor beginners
581704: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Die Evolution der Physik. Mit 75 Textabbildungen und 3 Kunstdrucktafeln. Berechtigte Übersetzung von W. Preusser.
610841: EINSTEIN, A., PAIS, A. - Einstein lived here.
610825: EINSTEIN, A., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Einstein.A life in science.
618115: EINSTEIN, A., INFELD, L. - The evolution of physics. The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta.
607747: EINSTEIN, A., JORDAN, P. - Albert Einstein. Sein Lebenswerk und die Zukunft der Physik.
616928: EINSTEIN, A., HOLST, HELGE, FREUNDLICH, E. , SCHLICK, M. - Vort fysiske verdensbillede og Einsteins relativitetsteori (Holst). Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage (Freundlich). Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie. (Schlick). Dritte, vermehrte udn verbesserte Auflage.
611407: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Physik als Abenteuer der Erkenntnis.
611404: EINSTEIN, A., OVERBYE, D. - Einstein in love. A scientitic romance.
608280: EINSTEIN, A., INFELD, L. - Die Evolution der Physik. Mit 75 Textabbildungen und 3 Kunstdrucktafeln. Berechtigte Übersetzung von W. Preusser.
576936: EINSTEIN, A., INFELD, L. - The evolution of physics. The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta.
602738: EINSTEIN, A., HOFFMANN, B. - Albert Einstein. Schepper en rebel. Met medewerking van H. Dukas
619261: EINSTEIN, A., GARBEDIAN, H.G. - Albert Einstein. Maker of universes.
607800: EINSTEIN, A., PAIS, A. - Einstein lived here.
610839: EINSTEIN, A., ROSENKRANZ, Z. - Einstein before Israel. Zionist icon or iconoclast?
586311: EINSTEIN, A., GOLDSMITH, D, LIBBON, R. - The ultimate Einstein.
586707: EINTHOVEN, W., WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
602844: EISENHOWER, D.D. - Mandate for change 1953-1956. The white house years.
593052: EISENMAN, R., WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
589615: EISENMAN, R., WISE, M. - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten
603817: EISENMAN, R. - James the brother of Jesus. Vol. I: The cup of the Lord.
594065: EISENSTADT, S.N. - Die israelische Gesellschaft. Ins Deutsche übertragen von E.B. Kleinhaus.
607186: EISENSTADT, S.N. (ED.) - The protestant ethic and modernization. A comparative view.
613519: EISENSTADT, S.N. - From generation to generation. Age groups and social structure. With a new introduction by the author.
599982: EISERMANN, G. - Bedeutende Soziologen.
567514: EISFELD, D. - Grosse Stadt, was nun? Über die Notwendigkeit einer Stadtphilosophie.
599912: EISLER, H. - Sinn und Form. Beiträge zur Literatur. Sonderheft Hanns Eisler. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Künste.
618433: EISLER, R. - Handwörterbuch der Philosophie. Neu herausgegeben von R. Müller-Freienfels.
619419: EISLER, H. - Muziek en politiek. Samenstelling Konrad Boehmer en Jacq Firmin Vogelaar
593187: EKKART, R.E.O., OTTERSPEER, W., SCHULLER TOT PEUSUM-MEIJER - Knappe koppen. Vier eeuwen Nederlands professorenportret.
610516: EKSPONG, T., FRÄNGSMYR, T., (ED.) - Nobel lectures in Physics 1981-1990.
16918: EKSTEIN, R. - The language of psychotherapy.
579781: ELAUT, L., VANDEWIELE, L.J., (RED.) - Acta septimi conventus historia scientiae medicinae matheseos naturaliumque excolendae Gandavi a.d. quartum-tertium-, duodecimum kalendas novembres MCMLXXIII.
615182: ELBERN, V.H., (RED.) - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter. Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages 1980 in Zusammenhang mit der Ausstellung 'Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes' zum 150jährigen Jubiläum der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
593206: ELBERN, V.H., (RED.) - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter. Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages 1980 in Zusammenhang mit der Ausstellung 'Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes' zum 150jährigen Jubiläum der Preussischen Museen Berlin 1830-1980.
585968: ELDERS, F., (ED.) - Visions of nature. Studies on the theory of gaia and culture in ancient and modern times. Foreword by D. Rothenberg.
598376: ELDERS, F., (RED.) - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête.
603510: ELDERS, F., (RED.) - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête.
593174: ELDREDGE, N. - Dominion.
615209: ELDREDGE, N. - Reinventing Darwin. The great evolutionary debate.
600958: KAREL ENDE ELEGAST - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. 2 delen.
574356: ELEMA, H. - Literarischer Erfolg in sechzig Jahren. Eine Beschreibung der belletristischen Werke, die zwischen 1900 und 1960 aus dem Deutschen ins Holländische übersetzt wurden.
588845: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
608341: ELEY, L. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik.
615126: ELFFERS-VANKETEL, E. - The historiography of grammatical concepts. 19th and 20th century-changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction.
600995: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
613055: ELIADE, M., - Sehnsucht nach dem Ursprung. Von den Quellen der Humanität. Ins Deutsche übertragen von Hella Bronold.
873: ELIADE, M. - Autobiography. Volume 1: 1907-1937. Journey east, journey west
613349: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
14562: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions. Préface de G. Dumézil. Nouvelle édition entièrement revue et corrigée.
607017: ELIADE, M. - Autobiography. Volume 1: 1907-1937. Journey east, journey west
596128: ELIADE, M., ALLEN, D. - Mircea Eliade et le phénomène religieux. Traduit de l'américain par C.N. Grigoresco. Préface de M. Eliade.
612806: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie
606887: ELIADE, M. - No souvenirs. Journal, 1957-1969
608314: ELIADE, M. - Initiaties, riten, geheime genootschappen
607125: ELIADE, M., ALLEN, D., DOEING, D. - Mirceau Eliade. An annotated bibliography.
613023: ELIADE, M. - Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst. Uit het Frans vertaald door A. Monshouwer.
579209: ELIADE, M. - From primitives to zen. A thematic sourcebook of the history of religions.
577358: ELIAS, W.H.J. - Indië onder Japanschen hiel.
610156: ELIAS, N. - Was ist Soziologie?
593705: ELIAS, N. - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 delen.
615319: ELIAS, N. - De geschiedenis van Norbert Elias. A.J. Heerma van Voss en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias, gevolgd door Norbert Elias 'Notities bij mijn levensloop'. Met een voorwoord van A. de Swaan.
619387: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for, Aufsätze für Norbert Elias.
579648: ELIAS, N. - Die Ballade vom Armen Jakob. Mit Illustrationen von Karl-Georg Hirsch. Mit einem Nachwort von H. Korte.
619347: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for /Aufsätze für Norbert Elias.
608848: ELIAS, N. - De geschiedenis van Norbert Elias. A.J. Heerma van Voss en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias, gevolgd door Norbert Elias 'Notities bij mijn levensloop'. Met een voorwoord van A. de Swaan.
601519: ELIAS, E., DUIF, A., (RED.) - Lachen is leven. Een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot 1958. Bijeengelezen in opdracht van de Levensverzekering Maatschappij 'Utrecht' ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
600029: ELIAS, N. - Was ist Soziologie?
597044: ELIAS, N., GLEICHMANN, P.R., GOUDSBLOM, J., (ED.) - Human figurations. Essays for/ Aufsätze für Norbert Elias.
20288: ELIAS, N. - Sociologie en geschiedenis en andere essay's. Deze bundel werd geredigeerd door G. Benthem van den Bergh en J. Godschalk. Nederlandse vertaling.
615431: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - Ziekteverzekering en werkliedenfondsen in Nederland.
610970: ELIOT, T.S. - Traditie en persoonlijkheid. Eliot's beroemde essay, ingeleid vertaald en toegelicht door Dr. Johan Kuin.
601511: ELIOT, A. - Mythen van de mensheid. Met bijdragen van M. Eliade en J. Campbell. Nederlandse vertaling van Y. Foppema.
582325: ELIOT, GEORGE - The George Eliot letters. Edited by G.S. Haight. In 7 volumes. Complete set.
593731: ELIOT, T.S. - The cocktail party. A comedy.
610971: ELIOT, T.S. - De functie van de kritiek. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Dr. J. Kuin.
619654: ELISABETH VAN BELGIË, RASKIN, E. - Elisabeth van België. Een ongewone koningin.
572030: ELIZABETH, C. - Chapters on flowers.
569700: ELKAN, BENNO - Spanien gesehen von einem Künstler. Mit 32 Federzeichnungen des Verfassers.
619192: ELKANA, Y. - The discovery of the conservation of energy. With a foreword by I.B. Cohen.
616534: ELKIN, S. - The MacGuffin.
18419: ELLEMERS, J.E. - Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin (with an English summary).
14387: ELLENSTEIN, J. - De geschiedenis van het stalinisme
585775: ELLIAN, A. - Een onderzoek naar de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
605364: ELLING, M.F., (RED.) - Het einde der tijden.
604898: ELLIS, H. - Psychologie van de sexen. De biologie van het geslachtelijke. De geslachtsdrift in de jeugd. Sexuele afwijkingen. De erotische symboliek. Homosexualiteit. Het huwelijk. De kunst der liefde
602746: ELLIS, A., (ED.) - Ethics and international relations.
618538: ELLUL, J. - The subversion of christianity
15638: ELLWOOD, C. - De psychologie van de menschelijke samenleving. Een inleiding in de theorie van de sociologie. Geaut. vert. door J.J. von Schmid.
581079: ELLWOOD, G.M. - English furniture and decoration 1680 to 1800.
586762: ELON, A. - Duitsland en zijn Joden. Geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933. Uit het Engels vertaald door M. de Boer.
574881: ELS, T.J.M. VAN - The Kassel manuscript of Bede's 'Historia ecclesiastica gentis anglorum' and its Old English material.
591178: ELS, T.J.M. VAN - The Kassel manuscript of Bede's 'Historia ecclesiastica gentis anglorum' and its old english material.
613474: ELSAS, C. - Neuplatonische und gnostische Weltablehnung in der Schule Plotins.
17537: ELSCHENBROICH, A., (HRSG.) - Deutsche Dichtung im 18. Jahrhundert.
578604: ELSER, M., (RED.) - Enzyklopädie der Philosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Denker und Philosophen, Begriffe und Probleme, Theorien und Schulen.
610360: ELSER, M., (RED.) - Enzyklopädie der Philosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Denker und Philosophen, Begriffe und Probleme, Theorien und Schulen.
602531: ELSHTAIN, J.B. - Meditations on modern political thought. Masculine / feminine themes from Luther to Arendt.
593988: ELSNER, S., (RED.) - Die Ursulinen von St. Salvator. Nach meist ungedruckten Quellen bearbeitet.
577850: ELSSCHOT, W. - Verzameld werk.
578371: ELST, W. VAN DER - De klokken van den domtoren te Utrecht.
613314: ELSTER, L., WEBER, A., WIESER, F., (HRSG.) - Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 8 volumes.
616944: ELSTER, J., ROEMER, J.E., (ED.) - Interpersonal comparisons of well-being.
587998: ELSTER, L., WEBER, A., WIESER, F., (HRSG.) - Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 8 Bände + Ergänzungsband. 9 volumes.
618106: ELTZ, E.H. - Die Modernisierung einer Standesherrschaft. Karl Egon III. und das Haus Fürstenberg in den Jahren nach 1848/49.
589281: ELTZBACHER, P. - Anarchisme
582459: ELWOOD, R.C. - Russian social democracy in the underground. A study of the RSDRP in the Ukraine, 1907-1914.
607996: ELZINGA, A. - On a research program in early modern physics.
603790: ELZINGA, A. - On a research program in early modern physics.
615914: ELZINGA, D.J. , VOERMAN, G. - Om de stembus...Verkiezingsaffiches 1918-1989.
594963: EMANTS, M. - Aantekeningen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door N. Maas m.m.v. P.H. Dubois.
603237: EMANTS, M., DUBOIS, P.H. - Marcellus Emants. Een schrijversleven.
599616: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
1879: EMBDEN, D. VAN - Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
610967: EMBREE, A.T., (ED.) - Sources of Indian tradition.. Second edition. Edited and revised.
602244: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
17516: EMERSON, R.W. - The vision of Emerson. Introduced and edited by R. Geldard.
619364: EMIG, B. , SCHWARZ, M. , ZIMMERMANN, R. - Literatur für eine neue Wirklichkeit. Bibliographie und Geschichte des Verlags J.H.W. Dietz Nachf. 1881 bis 1981 und der Verlage Buchhandlung Vorwärts, Volksbuchhandlung Hottingen/Zürich, German Cooperative Print. & Publ. Co., London, Berliner Arbeiterbibliothek, Arbeiterjugendverlag, Verlagsgenossenschaft 'Freiheit', Der Bücherkreis.
591915: EMMECHE, C. - The garden in the machine. The emerging science of artificial life
614855: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst
614851: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
614852: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
603616: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen. 2 delen.
613691: EMMER, R.E. - Economic analysis and scientific philosophy. Foreword by C.F. Carter.
609381: EMMER, R.E. - Economic analysis and scientific philosophy. Foreword by C.F. Carter.
615474: EMMET, D. - The passage of nature.
618390: EMMET, D.M. - The nature of metaphysical thinking.
617324: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection edited with an introduction.
600661: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection ed. with an introduction.
568923: EMMETT, D., MACINTYRE, A., (ED.) - Sociological theory and philosophical analysis. A collection edited with an introduction.
596022: EMMIUS, UBBO - Friesland tussen Eems en Lauwers en de stad Groningen
613222: EMPSON, W., NORRIS, C. - William Empson and the philosophy of literary criticism. With a postscript by William Empson.
608537: EMPSON, W., NORRIS, C. - William Empson and the phiolosophy of literary criticism. With a postscript by William Empson.
579886: ENCAUSSE, H.C. D' - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
574762: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, THE - The Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature. 24 volumes + 1 index volume. With list of contributors and key to their initials + The new volumes of the Encyclopaedia Britannica constituting in combination with the existing volumes of the ninth edition the tenth edition of that work, and also supplying a new distinctive, and independent library of reference dealing with recent events and developments.10 volumes. 35 volumes.
613076: ENDE, T. VAN DEN - Denken doorzien II.
596229: ENDE, T. VAN DEN - Denken doorzien II.
608967: ENDEDIJK, H.C. - De gereformeerde kerken in Nederland. Deel 1 1892-1936.
619720: ENDEN, F., VAN DEN, MEININGER, J.V., SUCHTELEN, G. VAN - Liever met wercken, als met woorden. De levensreis van doctor Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza, complotteur tegen Lodewijk de Veertiende.
619080: ENDEN, F., VAN DEN, MEININGER, J.V., SUCHTELEN, G. VAN - Liever met wercken, als met woorden. De levensreis van doctor Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza, complotteur tegen Lodewijk de Veertiende.
597252: ENDEPOLS, H.J.E., (RED.) - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen.
608084: ENDRUWEIT, G., TROMMSDORF, G. - Wörterbuch der Soziologie.
586708: ENDTZ, L.J., HASSELT M. VAN, MENSONIDES, H.M. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Met een voorwoord van G.A. Lindeboom.
610511: ENGBERSEN, R., JANSEN, T., WITTEVEEN, W., (RED.) - Het retorische antwoord.
608357: ENGEL, P. - La dispute. Une introduction à la philosophie analytique.
593178: ENGELDORP GASTELAARS, P. VAN, MAGALA, S., PREUSS, O., (HRSG.) - Wirkungen kritische Theorie und kritisches Denken.
575741: ENGELEN, J. VAN - Langs een andere weg. Zoektocht naar een empirische missiologie van het rijk Gods.
620325: ENGELHARDT, D. VON, SCHIPPERGES, H. - Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert.
594816: ENGELMAN, J., (RED.) - Nederlandsche schilderkunst in beeld. 250 afbeeldingen, waarvan 12 in kleuren.
604135: ENGELMAN, J., FEIKEMA, L., KOOT, R., LUCAS, E. - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
577455: ENGELMANN, B. - Deutschland ohne Juden. Eine Bilanz.
598763: ENGELS, F. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft.
592675: ENGELS, J., KOOISTRA, J. - 't boek van Zwart. Een album amicorum. Met een opstel van J. Kooistra over 'Boek en boekkunst in en om Leek'.
610336: ENGELS, F., KAUTSKY, K. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Herausgegeben und erläutert von K. Kautsky.
579790: ENGELS, F., MELLINK, A.F. - Het Europese socialisme van de negentiende eeuw. Friedrich Engels.
584456: ENGELS, F., MCLELLAN, D. - Friedrich Engels 1820-1895
577798: ENGELS, F. - De oorsprong van het gezin, van de partikuliere eigendom en van de staat. Nederlandse vertaling onder redaktie van W.F. Reesema.
619878: ENGELS, F., COATES, Z.K. - The life and teachings of Friedrich Engels.
580964: ENGELS, J.T. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis. Aalmoezeniersweeshuis. Diakonieweeshuis. Sociaal-agogisch Centrum.
614099: ENGELS, F. - Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring).
578659: ENGELS, F., SCHULZ, W., (RED.) - Friedrich Engels der Denker und Revolutionär.
570436: ENGELS, F., HUNLEY, J.D. - The life and thought of Friedrich Engels. A reinterpretation.
580739: ENGELS, F., MAYER, G. - Friedrich Engels. Eine Biographie. 2 volumes.
580020: ENGELS, F., KAUTSKY, K. - Aus der Frühzeit des Marxismus. Engels Briefwechsel mit Kautsky. Herausgegeben und erläutert von K. Kautsky.
609288: ENGELS, F. - Van utopie tot wetenschap. Opnieuw vertaald door B. Engelander. Met een inleiding van dr. H. Brugmans.
608727: ENGELS, F. - De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. In verband met de onderzoekingen van L.H. Morgan. Tweede en vermeerderde druk.
593228: ENGELS, F., GEMKOW, H., BARTEL, H., BECKER, G. - Friedrich Engels. Eine Biographie.
590693: DECLARATION PARLIAMENT ENGLAND - A declaration of the parliament of the commonwealth of England, relating to the affairs and proceedings between this commonwealth and the States General of the United Provinces of the Low-Countreys, and the present differences occasioned on the States part. And the answer of the parliament to three papers from the ambassadors extraordinary of the States General, upon occasion of the late fight between the fleets. With a narrative of the late engagement between the English and Holland fleet. As also a collection of the proceedings in the treaty between the lord Pauw, ambassador extraordinary from the States General of the United Provinces, and the parliament of the Commonwealth of England.
585440: ENGLEFIELD, F.R.H. - Language. Its origin and relation to thought. Edited by G.A. Wells and D.R. Oppenheimer.
618409: ENGLER, W. - Lüge als Prinzip. Aufrichtigkeit im Kapitalismus. Mit 25 Abbildungen.
581924: ENGSTROM, A.G., CARGO, R.T., MICKEL, E.J., (ED.) - Studies in honor of Alfred G. Engstrom.
613933: ENGUERRAND DE BOURNONVILLE, SCHNERB, B. - Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux XIVe et XVe siècles.
613109: ENKLAAR, D.T. - Varende luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
591968: ENKLAAR, D.T. - Varende luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
592674: ENSOR, J., FARMER, J.D. - Ensor.
598811: ENSOR, J., SCHOONBAERT, L., CARDYN-OOMEN, D., (RED.) - James Ensor. Kunsthaus Zürich 20 mei tot 31 juli 1983. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 20 augustus tot 30 oktober 1983.
610928: ENTJES, H. - Dialecten in Nederland.
616815: ENTWISTLE, W.J. - The Arthurian legend in the literatures of the Spanish peninsula.
579996: ENZENSBERGER, H.M. - Der kurze Summer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod. Roman.
582015: ENZENSBERGER, H.M., (HRSG.) - Kursbuch. 2 delen.
578702: ENZENSBERGER, H.M. - Ach Europa! Waarnemingen uit zeven landen met een nawoord uit het jaar 2006
578703: ENZENSBERGER, H.M. - De stuurloze avant-garde
609035: ENZENSBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord C. Offermans
597502: ENZENSBERGER, H.M. - Mittelmass und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen.
583749: ENZENSBERGER, H.M. - Mittelmass und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen.
591138: ENZENSBERGER, H.M. - Politik und Verbrechen. Neun Beiträge.
583750: ENZENSBERGER, H.M. - Politische Brosamen.
575624: ENZENSBERGER, H.M. - Mausoleum. Siebenunddreissig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts.
618429: ENZENSBERGER, H.M. - Europe, Europe. Forays into a continent
572643: ENZENSBERGER, H.M. - Die grosse Wanderung. Dreiunddreissig Markierungen. Mit einer Fussnote 'Über einige besonderheiten bei der Menschenjagd'.
598304: ENZENSBERGER, H.M. - Politik und Verbrechen. Neun Beiträge.
614672: ENZENSBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord C. Offermans
584742: ENZENSBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord C. Offermans
617861: EPHREM THE SYRIAN, CRAMER, W. - Die Engelvorstellungen bei Ephräm dem Syrer.
619815: EPICTETUS - Encheiridion. Handboekje. Gevolgd door capita selecta uit 'De gesprekken'
617104: EPICTETUS, EPICTETI - Epicteti enchiridion, et cebetis tabula, Graecè, & Latinè, prioribus editionibus emendatiora & aucttiora.
620024: EPICTETUS - Enchiridion. Zedekundig handboekje
618773: EPICTETUS - Encheiridion. Handboekje. Gevolgd door capita selecta uit 'De gesprekken'
614957: EPICTETUS, HIJMANS, B.L. - Askesis. Notes on Epictetus' educational system.
614967: EPICURUS - Letters, principal doctrines and Vatican sayings
618829: EPICURUS - Brief over het geluk
619805: EPICURUS, LEOPOLD, J.H. - Uit den tuin van Epicurus.
615402: EPICURUS, BOLLACK, J., LAKS, A. , (ED.) - Etudes sur l'epicurisme antique.
614601: EPICURUS, CONCHE, M. - Épicure: Lettres et maximes.
617036: EPP, F.H. - Mennonites in Canada, 1786-1920. The history of seperate people. Illustrations by Douglas Ratchford.
603875: EPPELSHEIMER, H.W., KÖTTELWESCH, C., KOSSMANN, B., (HRSG.) - Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft. Band I-XL. 1945-2000. 40 volumes.
609053: EPPLER, E. - Die Wiederkehr der Politik.
616684: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 2. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 142-297.
616685: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 4. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 446-593.
616692: ERASMUS, DESIDERIUS, LINDEBOOM, J. - Erasmus. Onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan.
602141: ERASMUS, DESIDERIUS, LIGT, B. DE - Erasmus begrepen uit de geest der renaissance.
616683: ERASMUS, DESIDERIUS - Erasmus von Rotterdam. Vorkämpfer für Frieden und Toleranz. Ausstellung zum 450. Todestag des Erasmus von Rotterdam veranstaltet vom Historischen Museum Basel. 26. April bis 7. Sept. 1986.
619249: ERASMUS, DESIDERIUS, HUIZINGA, J. - Erasmus.
620282: ERASMUS, DESIDERIUS, CARON, W.J.H. - Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici.
616697: ERASMUS, DESIDERIUS, ALLEN, P.S. - The age of Erasmus. Lectures delivered in the universities of Oxford and London.
616785: ERASMUS, DESIDERIUS - Erasmus and his age. Selected letters of Desiderius Erasmus. Edited by H.J. Hillerbrand
616696: ERASMUS, DESIDERIUS, SMITH, P. - Erasmus. A study of his life, ideals, and place in history.
616695: ERASMUS, DESIDERIUS, MEISSINGER, K.A. - Erasmus von Rotterdam.
617099: ERASMUS, DESIDERIUS - Eenige deels boertige en satirieke, deels meer ernstige zamenspraken van Desiderius Erasmus, of tafereelen uit de zestiende eeuw. Naar Erasmus' Latijn vrij vertaald en met eene voorrede, korte inleidingen en aanteekeningen voorzien door mr. B.H. Lulofs.
616677: ERASMUS, DESIDERIUS, GERLO, A. - Erasmus van Rotterdam. Zeven studies.
616676: ERASMUS, DESIDERIUS, NOORDENBOS, O. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en T. van Leeuwen. Met een woord vooraf door J. Huizinga.
611738: ERASMUS, DESIDERIUS, TENTOONSTELLING - Tentoonstelling Erasmus en Leuven. Catalogus. Stedelijk Museum, 17 nov. - 15 dec. 1969.
609596: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen.
595346: ERASMUS, DESIDERIUS - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von W. Köhler. Mit 8 Abbildungen.
610576: ERASMUS, DESIDERIUS, MÜLLER, A. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid. Naar het Hoogduitsch.
616686: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 5. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 594-841.
617066: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Life and letters of Erasmus. Lectures delivered at Oxford 1893-4. New impression.
14428: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen + handleiding.
617098: ERASMUS, DESIDERIUS, MÜLLER, A. - Leven van Desiderius Erasmus. Voorafgegaan door eenige beschouwingen over de wereldgeschiedenis, als inleiding, tot aanwijzing van de overeenkomst in de ontwikkeling van elken bijzonderen mensch, en die der menschheid. Naar het Hoogduitsch.
616688: ERASMUS, DESIDERIUS - De correspondentie van Desiderius Erasmus 3. In een vertaling van M.J. Steens. Brieven 298-445.
617846: ERASMUS, DESIDERIUS, HUIZINGA, J. - Erasmus.
619220: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof en blaam. Lof van het huwelijk. Lof van de geneeskunde. Lof der zotheid. Brief aan Maarten van Dorp. Julius buiten de hemelpoort
611706: ERASMUS, DESIDERIUS, LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
598073: ERASMUS, DESIDERIUS, DEGROOTE, G., (RED.) - Erasmus.
617007: ERASMUS, DESIDERIUS - Luther is mij volkomen vreemd. Uit de brieven van Erasmus
619939: ERASMUS, DESIDERIUS, ECKERT, W.P. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. 2 volumes.
620386: ERASMUS, DESIDERIUS - De lof der zotheid
608808: ERASMUS, DESIDERIUS, KISCH, G. - Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit. Studien zum humanistischen Rechtsdenken.
608483: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Life and letters of Erasmus. Lectures delivered at Oxford 1893-4. New impression.
619515: ERASMUS, DESIDERIUS, BEJCZY, I.P. - Erasmus and the middle ages. The historical consciousness of a christian humanist.
615170: ERASMUS, DESIDERIUS - Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Denvo recognitum et auctum per P. S. Allen. Operam Dante adsidvam H.M. Allen. Complete in 12 volumes.
617117: ERASMUS, DESIDERIUS, KOCH, A.C.F. - The year of Erasmus' birth and other contributions to the chronology of his life
611469: ERASMUS, DESIDERIUS, POL, B. VAN DE - Lieve Erasmus, verkeren met een denker.
611470: ERASMUS, DESIDERIUS, MEISSINGER, K.A. - Erasmus von Rotterdam.
613563: ERASMUS, DESIDERIUS, ENGELS, M.H.H. , (RED.) - Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
610857: ERASMUS, DESIDERIUS - De pueris instituendis, De recta pronuntiatione. Edited by J.K. Sowards
617996: ERASMUS, DESIDERIUS - Een portret in brieven
578892: ERASMUS, DESIDERIUS - Een twaalftal samenspraken. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels. Tot inleiding: C. Busken Huet's beschouwing over Erasmus.
616783: ERASMUS, DESIDERIUS - Erasmus and his age. Selected letters of Desiderius Erasmus. Edited by H.J. Hillerbrand
614923: ERASMUS, DESIDERIUS, JENSMA, G.T., BLOCKMANS, W., SPERNA WEILAND, J. - Erasmus. De actualiteit van zijn denken.
620107: ERASMUS, DESIDERIUS, RIBHEGGE, W. - Erasmus von Rotterdam.
571902: ERASMUS, DESIDERIUS, NOORDENBOS, O. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door O. Noordenbos en T. van Leeuwen. Met een woord vooraf door J. Huizinga. Bijgevoegd: Noordenbos. In het voetspoor van Erasmus.
7215: ERASMUS, DESIDERIUS - Een betoog over de lof van de geneeskunde.
7162: ERASMUS, DESIDERIUS, BATTUM, A. VAN - Erasmus. Rebel tegen wil en dank.
6271: ERASMUS, DESIDERIUS, LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
608255: ERASMUS, DESIDERIUS, GLIND, A. VAN DE - Erasmus. Europeaan, humanist, christen. Arjanne van den Berg Fotografie. Anneke van den Akker Illustraties.
607824: ERASMUS, DESIDERIUS, SCHLÜTER, L.L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het Convivium religiosum van Erasmus.
606199: ERASMUS, DESIDERIUS, LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
605806: ERASMUS, DESIDERIUS - Catalogus van geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de bibliotheek der gemeente Rotterdam. Lijst 133, juli 1936.
618848: ERASMUS, DESIDERIUS, POL, B. VAN DE - Lieve Erasmus, verkeren met een denker.
578028: ERASMUS, DESIDERIUS - De lof der zotheid. Moriae encomium dat is lof der zotheid. In het Nederlands vertaald door A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
580511: ERASMUS, DESIDERIUS - Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
601552: ERASMUS, DESIDERIUS, VLOEMANS, A. - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
616675: ERASMUS, DESIDERIUS, FROUDE, J.A. - Desiderius Erasmus. Zijn leven en zijne brieven. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J.H. Maronier. 2 delen in 1 band.
589159: ERASMUS, DESIDERIUS, AUGUSTIJN, C. - Erasmus. Vernieuwer van kerk en theologie.
588086: ERASMUS, DESIDERIUS, BATTUM, A. VAN - Erasmus. Rebel tegen wil en dank.
579060: ERASMUS, DESIDERIUS, REDEKER, H. - Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd.
619814: ERASMUS, DESIDERIUS - Een vierde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door C. Sobry.
566950: ERASMUS, DESIDERIUS, SUCHTELEN, N. VAN - Oorlog. Feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus den eersten Europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog. Waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord 'dulce bellum inexpertis' wie zoet hem hiet kent d'oorlog niet.
15595: ERASMUS, DESIDERIUS, BLOM, N. VAN DER - Erasmus en Rotterdam.
14424: ERASMUS, DESIDERIUS, EUSTACHIUS VAN ZICHEM - Erasmi Roterodami canonis quinti interpretatio. Le dernier écrit louvaniste anti-Érasmien édité introduit et annoté par J. Coppens. Met een samenvatting in het Nederlands.
15931: ERASMUS, DESIDERIUS, VLOEMANS, A. - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
617697: ERASMUS, DESIDERIUS - De lof der zotheid
584124: ERASMUS, DESIDERIUS - De lof der zotheid. Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Nederlands vertaald door A. Dirkzwager en A.C. Nielson.
619340: ERASMUS, DESIDERIUS - Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheid der kinderlijcke zeden. Herdruk naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678.
603726: ERASMUS, DESIDERIUS, EBBINGE-WUBBEN, J.C., BLOM, N. VAN DER, GULIK, E. VAN - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober. 2 delen.
614078: ERBSTÖSSER, M. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
603813: ERBSTÖSSER, M. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
603559: ERBSTÖSSER, M. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
617983: ERDMAN, C. - Studien zur Briefliteratur Deutschlands im elften Jahrhundert.
579819: ERDMANN, J.E. - Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie. Faksimile-Neudruck in sieben Bänden. Mit einer Einführung in Johann Eduard Erdmanns Leben und Werke. Mit einem Bidnis. 7 volumes.
614918: ERDMANN MIRUS, ADAM - Biblisches Antiquitaeten Lexicon, worinnen die in der heil. Schrift vorkommende Nahmen, Eigenschafften und Verrichtungen derer Personen, die Sachen und ihre Benennungen, der Gottesdienst, die Opffer, zugleich die heydnischen Götter, das jüdische policey-Wesen, die Oeconomie, allerhand Ceremonien und Gebräuche, Länder, Städte, Dörffer, Gebäude, merckwürdige Örter, Flüsse, Brunnen, Seen, Berge, Thäler, Bäume, Menschen, Tiere, Mineralien, Gestirne, Wunder-Zeichen am Himmel, allerhand Zeit-Rechnungen, Maass, Gewicht, Geschlechts-Register, sonderbahre Begebenheiten, Wunderwercke, Künste, Handtierungen u.s.w. In Summa was so wohl vor und unter dem Levitischen Gottesdienste, der Israelitischen Republique und Haus-Stand aus dem alten und neuen Testament zu verstehen und zu wissen, entweder nothwendig oder nützlich ist (...).
579704: ERDMANN, J.E., GLOCKNER, H. - Johann Eduard Erdmann. Mit einem Bildnis.
607444: ERENS, FRANS - Littereraire meeningen.
7849: THEOPHRASTUS VAN ERESUS - The characters of Theophrastus. Newly edited and translated by J.M. Edmonds and A.D. Knox.
615453: ERGIN, M., ZOU'BI, M.R., (ED.) - Science, technology and innovation for sustainable development in the islamic world: The policies and politics rapprochement. Proceeding of the 16th IAS science conference on science, technology and innovation for sustainable development in the islamic world: The policies and politics rapprochement organised in Kazan, Tatarstan, Russia: 25-28 august 2008.
608161: ERIKSON, K., (ED.) - Encounters.
593653: ERKEL, A. - Samir.
609717: ERKELENS, H. VAN - Einstein, Jung en de relativiteit van God.
589880: ERKELENS, A.M.L.E., BURGERS, C.A., (RED.) - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de koningin in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, Amsterdam. Catalogus. Met 84 afbeeldingen.
594576: ERLANGER, P. - De Bartholomeusnacht. 24 augustus 1572. Geïllustreerd met 15 pagina's foto's
586133: ERLANGER, P. - Bartholomäusnacht. Die Pariser Bluthochzeit am 24. August 1572. Ins Deutsche übertragen von N. Klocke.
592184: ERLANGER, P. - De Bartholomeusnacht. 24 augustus 1572. Geïllustreerd met 15 pagina's foto's
578241: ERLICH, J. - Schabbat. Religion und Ritus einer polnischen Judenfamilie. Vom Autor autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von U. Szyszkowitz.
567385: ERMAN, A. - Die Religion der Ägypter. Ihr Werden und Vergehen in vier Jahrtausenden. Mit 10 Tafeln und 186 Abbildungen im Text.
599297: ERMAN, A. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik.
576357: ERMAN, A. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik.
583754: ERNST, M., SAN LAZZARO, G. DI, (ED.) - Homage to Max Ernst.
615842: ERNST, M., RUSSELL, J. - Max Ernst. Life and work.
607696: ERNST, P. , KUTZBACH, K.A. - Die neuklassische Bewegung um 1905. Paul Ernst in Düsseldorf. Dargestellt und dokumentiert.
607697: ERNST, P. , KUTZBACH, K.A. - Paul Ernst in St. Georgen. Briefe und Berichte aus den Jahren 1925 bis 1933. Ein Gedenkschrift zum 100. Geburtstag des Dichters. Mit 25 Bildern.
603117: ERNST, O. - Appelschnut. Neues und Altes von ihren Taten, Abenteurn und Meinungen. Mit Bildern von Richard Scholz.
590077: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
590076: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
597905: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
604472: ERP, H. VAN, GILS, W. VAN - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
598093: ERSCH, J.S., GEISSLER, C.A. - Handbuch der philosophischen Literatur der Deutschen von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1850. Vorwort und Registerbearbeitung von L. Geldsetzer.
606922: ES, W.A. VAN - De Romeinen in Nederland.
582351: ES, G. VAN, SAMPIEMON, J.H., STARINK, L., (RED.) - Door onze redacteuren. NRC handelsblad 1970-1995.
576441: ESBROECK, M. VAN - Hermeneutik, Strukturalismus und Exegese.
593104: ESCHER, M.C. - Grafiek en tekeningen. Ingeleid en toegelicht door de graficus.
598422: ESCHER, M.C., LOCHER, J.L. (RED.) - De werelden van M.C. Escher. Het werk van M.C. Escher, toegelicht door J.L. Locher, C.H.A. Broos, M.C. Escher, G.W. Locher, H.S.M. Coxeter.
612281: ESKENS, E. - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
605963: ESKES, T.J. - Het wondere toeval.
601424: ESMOREIT - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave bezorgd door Al. de Maeyer en Dr. Rob. Roemans.
614924: ESPRIELLA, DON MANUEL ALVAREZ (ROBERT SOUTHEY) - Letters from England
612931: ESSER, A. - Das Phänomen Reue. Versuch einer Erhellung ihres Selbstverständnisses.
590267: ESTERIK, C. VAN, TWIST, K. VAN - Daar werd iets grootsch verricht. Of hoe het koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor.
613131: ESTERMANN, A., (HRSG.) - Politische Avantgarde 1830-1840. Eine Dokumentation zum 'jungen Deutschland'. Mitarbeit am Kommentar : Heinz J. Schajka. Complete in 2 volumes.
582745: ETCHEGOYEN, A. - La valse des éthiques.
583825: ETLIN, R.A. - In defense of humanism. Value in the arts and letters.
617322: EUCKEN, R. - Geistige Strömungen der Gegenwart. Der Grundbegriffe der Gegenwart. Unveränderter Neudruck.
160: EUCKEN, R. - Geistige Strömungen der Gegenwart. Der Grundbegriffe der Gegenwart.
3471: EUCKEN, R. - Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. Neue Grundlegung einer Weltanschauung.
569179: EUCKEN, R. - Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart.
578902: EUCKEN, R. - Zur Sammlung der Geister.
618218: EUCKEN, R. - Mensch und Welt. Eine Philosophie des Lebens.
6728: EUCKEN, R. - Lebenserinnerungen. Ein Stück deutschen Lebens.
583846: EUCKEN, R. - Einführung in eine Philosophie des Geisteslebens.
607402: EUCKEN, R. - Der Sinn und Wert des Lebens.
615913: EUCLIDES, MUELLER, I. - Philosophy of mathematics and deductive structure in Euclid's Elements.
13165: EUGÉNIE, KEIZERIN VAN FRANKRIJK - Mijn gedenkschriften. Geautor. uitgave
592185: EUGÉNIE, KEIZERIN VAN FRANKRIJK, AUTIN, J. - L'impératrice Eugénie ou l'empire d'une femme.
604652: EULENBERG, H. - Die Hohenzollern.
598740: EULENBURG, A., (HRSG.) - Real-Encyclopädie der gesamten Heilkunde. Medicinisches-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Ártzte. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendrucktafeln. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 26 volumes. + 5 Encyclopädische Jahrbücher der gesamten Heilkunde. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Total 31 volumes.
607865: EURIPIDES, O'CONNOR-VISSER, E.A.M.E. - Aspects of human sacrifice in the tragedies of Euripides.
591238: EURIPIDES, PARRIGER, F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides. Met vertalingen uit des dichters werken van P. Brommer.
578337: EUTHERIUS VAN TYANA, TETZ, M., (HRSG.) - Eine Antilogie des Eutherios von Tyana.
596673: EUW, A. VON - Évangéliaires Carolingiens enluminés. Traduction française: J. Foret.
589543: EUW, A. VON, LEGNER, A., PLOTZEK, J.M, (RED.) - Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche vom 30. April bis zum 27. Juli 1975.
593196: EUW, A. VON, LEGNER, A., PLOTZEK, J.M, (RED.) - Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche vom 30. April bis zum 27. Juli 1975.
602227: EVANS-WENTZ, W.Y. - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol. Voorwoord van Lama Anagarika Govinda. In het Nederlands vertaald door E.A. Rutgers. Inleiding B. van der Meer.
13130: EVANS, M., (ED.) - The painter's object.
568299: EVANS, G. - A practical treatise on artificial crown-, bridge-, and porcelain-work. With 754 illustrations.
618803: EVANS-WENTZ, W.Y. - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol. Voorwoord van Lama Anagarika Govinda. In het Nederlands vertaald door E.A. Rutgers. Inleiding B. van der Meer.
567544: EVANS, D. - Struggle and fulfillment.The inner dynamics of religion and morality.
587264: EVANS, H., SPENCER, J., (ED.) - UFO's 1947-1987. The 40-year search for an explanation. Compiled and edited for the British UFO research association.
617326: EVANS, J.D., HELBO, A. , (ED.) - Semiotics and international scholarship: Towards a language of theory.
580347: EVANS, J.C. - The metaphysics of transcendental subjectivity. Descartes, Kant and W. Sellars.
615449: EVANS, G.A., WEBB, R.L, WIEBE, R.A., (ED.) - Nag Hammadi texts and the Bible. A synopsis and index.
609420: EVERARD, M. - Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw.
595654: EVERDINGEN, J.J.E. VAN, MEULENBERG, F.A.E.M., (RED.) - De loden last. Beroemdheden en hun ziekten.
608097: EVERDINGEN, J.J.E., KLAZINGA, N.S. - Het getal 7 binnen en buiten de geneeskunde met zevendrukjes van Lilian ter Horst en met hulp van zeven wijzen Thales F. de Jonghe, Pittakpos A.R. Koch, Soloon E.A. Loeliger, Periandros G.J.H. Neomagus e.a.
596951: EVERSDIJK SMULDERS, L. - Anderen zijn anders.
568736: ÉVRARD DE BÉTHUNE, GRONDEUX, A. - La Graecismus d'Évrard de Béthune à travers des gloses. Entre grammaire positive et grammaire spëculative du XIIIe au XVe siècle.
601575: EWERS, M. - Naturwissenschaftliche Didatik zwischen Kritik und Konstruktion.
608897: EWING, A.C. - Ethics.
616249: EXQUEMELIN, A.O. - The bucaneers of America. Comprising a pertinent and truthful description of the principal acts of depredation and inhuman cruelty committed by the English and French bucaneers against the Spaniards in America. Written by A.O. Exquemelin who himself, of necessity, was present at all these acts of plunder
614998: EXTON, J.H. - Crucible of science. The story of the Cori laboratory.
612467: EYBERS, E. - Versamelde gedigte.
607087: EYCK, P.N. VAN, WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode. 2 delen.
594697: EYCK, P.N. VAN, WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode. 2 delen.
6726: EYCK, P.N. VAN, VERWEY, A. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey. Deel II, mei 1914-juli 1919. Bezorgd door H.A. Wage.
587130: EYCK, P.N. VAN - Over leven en dood in de poëzie.
572101: EYCK, P.N. VAN - De tuin. Een gedicht.
618426: EYMER, B. - Identiteit.
583819: EYNDIUS, JACOB - Chronici Zelandiae libri duo.
619064: EYRE, L. - Zou je denken? Een vrolijke kijk op de filosofie
619867: EYSENCK, H.J. - The dynamics of anxiety and hysteria. An experimental application of modern learning theory to psychiatry.
608984: EYSENCK, M.W., (ED.) - The Blackwell dictionary of cognitive psychology.
14940: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609.
587548: EYSINK, R. - Collectieve voorstellingen in het denken der natuurvolken.
595775: EZRA, O. - The withdrawal of rights. Rights from a different perspective.
619773: FAAS, E.L. - Creativiteit in wetenschap. Een historisch-psychologische studie.
609937: FAAS, E. - The genealogy of aesthetics.
580845: FAAS, K.E. - Schein und Sein in der frühelisabethanischen Lyrik und Prosa (1550-1590).
587879: FAAS, E.L. - Creativiteit in wetenschap. Een historisch-psychologische studie.
587919: FABER, J.A. - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. 2 delen.
566740: FABER, W. - Wijsgeren in Nederland.
302: FABER, W. - Wijsgeren in Nederland.
613951: FABER, J. - Vestigium ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus).
572287: FABER, H. - De leer van den heiligen geest. Studie over eenige actueele vraagstukken der moderne theologie.
616245: FABIAN, A. - The skull collectors. Race, science, and America's unburied dead.
588723: FABIAN, A.C., (ED.) - Origins. The Darwin College lectures.
594914: FABIAN, B., (RED.) - Satura. Ein Kompendium moderner Studien zur Satire.
577392: FABIUS, J. - Zwart op wit. Liquidatie van een imperium. Vermeerderd met een artikel over Nieuw-guinea. Een beeld van het na-oorlogse regeringsbeleid in Nederland, ontleend aan de Nieuwsbrief.
571082: FABRA, P. - L'anticapitalisme. Essai de réhabilitation de l'économie politique.
593129: FABRE-VASSAS, C. - Jews, christians, & the pig
615429: FABRE-VASSAS, C. - Jews, christians, & the pig
583526: FABRE, J.A. - Essai sur la maniere la plus avantageuse de construire les machines hydrauliques, et en particulier les moulins a bled. Ouvrage entièrement fondé sur la théorie modifiée par l'expérience, & terminé par un traité pratique où l'on a mis les principes de la construction à la portée des constructeurs, auxquels on ne suppose d'autres connoissances que celles de l'arithmétique ordinaire.
607479: FABRI DE PEREISC, N.C., FERRIER, J., (ED.) - Les fioretti du quadricentennaire de Fabri de Peiresc. Illustrations originales de Albert Decaris, André Metenier, Philippe Meyer, Henri Olive-Tamari.
588932: FABRICIUS, J. - Hopheisa, in regen en wind.
596563: FABRICIUS, J. - Uit mijn tijd.
587636: FABRICIUS, J. - Mensen, die ik gekend heb.
577373: FABRICIUS, J. - De hoed met de struisveer. Of hoe mijn moeder in 1894 als 'handschoentje' naar Indië reisde.
584551: FABRIZIUS, P., WESTERLINGK, T. - Het Indische dagboek van Dr. Peter Fabrizius.
609342: FACKENHEIM, E.L. - Encounters between judaism sand modern philosophy. A preface to future jewish thought.
615425: FAES DE MOTTONI, B. - Il platonismo medioevale.
599486: FAGAN, B.M. - Waar bleven de schatten van de farao's. Over rovers, schatgravers en archeologen. Nederlandse vertaling: H.J. Bergmans.
590001: FAGAN, B.M. - Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid
20230: FAGE, J.D., OLIVER, R., (ED.) - The Cambridge history of Africa. complete in 8 volumes.
613099: FAGOTHEY, A. - Right and reason. Ethics in theory and practice.
9208: FAGOTHEY, A. - Right and reason. Ethics in theory and practice.
604758: FAHRENFORT, J.J., GRAFT, C.C. VAN DE - Dodenbezorging en cultuur. 2 delen.
606106: FAIN, (AGATHON JEAN FRANÇOIS) BARON - Manuscrit de mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de cette année pour servir à l 'histoire de L'empereur Napoléon. Deuxième edition. 2 volumes complete.
589558: FAINSOD, M. - How Russia is ruled.
609935: FALCK, C. - Myth, truth and literature. Towards a true post-modernism.
7144: FALCKENBERG, R. - Geschichte der neueren Philosophie. Von Nikolaus von Kues bis zur Gegenwart. Im Grundriss dargestellt.
589001: FALCO, G. - The holy Roman republic. A historic profile of the middle ages
585505: FALKENBERG, R., FERCHLAND, B., JAHNKE, K.H. - Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung 1904-1945.
607698: FALLADA, H. - Der eiserne Gustav. Roman.
605677: FALLS, C. - De grote veldslagen
594930: FALLS, C., (ED.) - Great military battles.
609003: FANCHER, R.E. - Pioneers of psychology. Second edition.
619907: AL-FARABI, NETTON, I.R. - Al-Farabi and his school.
620420: AL-FARABI - Al-Farabi's commentary and short treatise on Aristotle's De Interpretatione.Translated with an introduction and notes by F.W. Zimmermann
579235: FARACE, D.J. - The sacred-profane dichotomy. A comparative analysis of its use in the work of Emile Durkheim and Mircea Eliade, as far as published in English.
577453: FARADAY, M. - The selected correspondence of Michael Faraday. Edited on behalf of the Royal Institution of Great Britain by L. Pearce Williams with the assistance of Rosemary Fitzgerald & Olivier Stallybrass. 2 volumes.
617870: FARB, P., ARMELAGOS, G. - Consuming passions. The anthropology of eating.
592341: FARBER, M., (RED.) - L'activité philosophiques contemporaine en France et aux États-Unis. 2 volumes.
617319: FARBER, M., (RED.) - L'activité philosophiques contemporaine en France et aux États-Unis. 2 volumes.
619565: FARBER, M. - The search for an alternative. Philosophical perspectives of subjectivism and marxism.
593933: FARBER, M. - Naturalism and subjectivism.
16909: FARR, J.R. - Authority and sexuality in early modern Burgundy (1550-1730).
18384: FARRER, T. - The state in its relation to trade.
4120: FARUQI, I.R.A. AL - Christian ethics. A historical and systematic analysis of its dominant ideas.
616320: FASANI, L. - Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de archeologie. Nederlandse vertaling en bewerking: Cornelis W.A.J.A. Walraven.
616890: FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
608254: FASSEUR, C. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
611897: FASSEUR, C. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
619929: FATTORI, M., BIANCHI, M. (ED.) - Ratio. VII colloquio internazionale Roma, 9-11 gennaio 1992.
581074: FAURÉ-FREMIET, P. - L'univers non-dimensionel et la vie qualitative. Préface de E. Bréhier.
608466: FAURE, P. - Parfums et aromates de l'antiquité.
598541: FAUSSET, H.I. - The flame and the light. Meaning in vedanta and buddhism.
618954: FAUST, A., (ED.) - Zen. Der lebendige Buddhismus in Japan. Ausgewählte Stücke des Zen-Textes übersetzt und eingeleitet von Schuej Ohasama. Mit Geleitwort von R. Otto.
604136: FAVIER, J. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman
14119: FAVIER, J. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman
592179: FAVRE, J., RECLUS, M. - Jules Favre 1809-1880. Essai de biographie historique et morale d'après des documents inédits. Ouvrage renfermant un portrait de Jules Favre et deux fac-simile de lettres.
595780: FAYE, J., SCHEFFLER, U., URCHS, M., (ED.) - Things, facts and events.
597217: FEAGIN, S.L., MAYNARD, P., (ED.) - Aesthetics.
618739: FEARN, N. - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen
600315: FEARN, N. - Zeno en de schildpad. Denken als de grote filosofen
604723: FEBER, L.J.M. - Existentialisme en christendom.
612118: FEBRUARI, M. - Ons soort mensen
618501: FEBVRE, L. - Pour une histoire à part entière.
600253: FEBVRE, L. - Au coeur religieux du XVIe siècle.
4979: FECHNER, G.T. - Über die Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt um die unsichtbare zu finden. Besorgt von E. Spranger. Mit einem Geleitwort von F. Paulsen.
570664: FECHNER, G.T. - Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht.
610161: FEDER, L. - Crowell's handbook of classical literature. A modern guide to the drama, poetry, and prose of Greece and Rome, with biographies of their authors.
614476: FEENSTRA, R. - Le droit savant au moyen âge et sa vulgarisation.
620129: FEENSTRA, H. - Drentse edelen tijdens de Republiek. Een onderzoek naar hun economische positie.
581991: FEEZELL, R.M., HANCOCK, C.L. - How should I live?. Philosophical conservations about moral life.
16854: FEHLINGER, H., KLENNER, F. - Die österreichische Gewerkschaftsbewegung.
617935: FEIBLEMAN, J.K., LEE, H.N., BOSE, S. DU - Studies in philosophical psychology.
8480: FEIGL, H., SCRIVEN, M., (ED.) - The foundations of science and the concepts of psychology and psychoanalysis.
597833: FEIJS, L.M.G., JONKERS, H.B.M. - Formal specification and design.
607805: FEINBERG, G. - Solid clues. Quantum physics, molecular biology, and the future of science.
593574: FEINE, P., BEHM, J., KÜMMEL, W.G. - Einleitung in das Neue Testament. Völlig neu bearbeitet.
617912: FEITH, J., NETSCHER, F. , MEIJER, H. , HASPELS, G.F. - Ons eigen land 1883 - 1908. Uitgegeven door den Algmeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf- en twintig-jarig bestaan. Compleet in 4 delen.
572047: FEITH, H.O. - Over de karspellasten van Grijpskerk, als behoorende tot het inkomen van den predikant der hervormde gemeente aldaar; met een bijlage over het collatieregt van Grijpskerk, en een kleine verhandeling over de oude jaartaksen en de voormalige verponding in deze provincie.
581756: FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
586752: FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
601315: FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
608253: FEITH, J.A. - De Ommelander borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
607472: FEITORIAS - Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen (einde 14de eeuw tot 1548). Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 29 september - 29 december 1991.
577452: FEJTÖ, F. - Les juifs et l'antisémitisme dans les pays communistes (entre l'integration et la sécession). Suivi de documents et de témoignages.
594442: FEKETE, J., (ED.) - Life after postmodernism. Essays on value and culture.
570166: FEKETE, J., (ED.) - Life after postmodernism. Essays on value and culture.
605297: FELDMAN, H.A. - Muziek en luisteraar. Een boek voor concert-bezoekers en radioluisteraars, die muziek beter willen leeren verstaan en genieten. Uit het Amerikaansch vertaald door A. Jurres. Met een voorwoord van W. Mengelberg.
613121: FELICE, R. DE, MARIONA, E. , (ED.) - Carteggio D'Annunzio-Mussolini (1919-1938).
592842: FELLER, J.C., KEMPEN, P.H.J., KORSTEN, H.S.M. - De Rijks in Venlo. Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemenschap.
607471: FELTKAMP, W.C. - Zien en verstaan. Inleiding tot het juist opvatten van kunstwerken en tot het juist waardeeren van de voornaamste kunstrichtingen.
571766: FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE - Lettres sur divers sujets concernant la religion et la metaphysique.
617450: FENEMA, C.H. VAN - Het Academie-gebouw te Groningen. 1614-1909.
578440: FENNER, P. - Reasoning into reality. A system-cybernetics model and therapeutic interpretation of buddhist middle path analysis.
581080: FENNIS, J. - La 'Stolonomie' et son vocabulaire maritime marseillais. Édition critique d'un manuscrit du XVIe siècle et étude historique, philologique et étymologique des termes de marine levantins. Avec un glossaire, une bibliographie et un index.
1346: FENSTAD, J.E., HALVORSEN, P.K., LANGHOLM, T., BENTHEM, J. VAN - Situations, language and logic.
598282: FENSTAD, J.E., HALVORSEN, P.K., LANGHOLM, T., BENTHEM, J. VAN - Situations, language and logic.
18733: FENSTAD, J.E., HINMAN, P.G., (ED.) - Generalized recursion theory. Proceedings of the 1972 Oslo symposium.
589624: FENTON, A. - The shape of the past. Essays in Scottish ethnology. 2 volumes.
587733: FENYVESI, C. - Toen de wereld nog heel was. Drie eeuwen herinneringen
614628: FERDINANDUSSE, W.N. - Direct application of international criminal law in national courts.
619872: FERENCZI, S. - Bausteine zur Psychoanalyse. Mit einem Vorwort von M. Balint. Complete in 4 volumes.
610887: FERGUSON, W.K. - Europe in transition 1300-1520.
585245: FERGUSON, K. - Measuring the universe. The historical quest to quantify space.
585244: FERGUSON, M. - Elias in Batavia en Jakarta.
615790: FERGUSON, K. - De dobbelstenen van God. Gelovige wetenschap of wetenschappelijk geloof? Vertaling: Rietje Rutten-Vonk.
604357: FERGUSON, J. - Encyclopedie an de mystiek en de mysteriegodsdiensten
604307: FERGUSON, W.K. - Europe in transition 1300-1520.
596948: FERGUSON, M. - Nu wonen daar andere mensen...Terug op Java.
615076: FERINO-PAGDEN, S. , BORCHERT, T.H. , (RED.) - Vorstelijk verzameld. Van Eyck Gossaert Bruegl. Meesterwerken uit het Kunsthistorisches Museum Wenen. Met bijdragen van Björn Blauensteiner, Gerline Gruber, Vanessa Paumen e.a.
567114: FERKISS, V.C. - Technological man: the myth and the reality.
567993: FERKISS, V.C. - Technological man: the myth and the reality.
618838: FERMAT, PIERRE DE, SINGH, S. - Het laatste raadsel van Fermat. Het verhaal van een stelling die de grootste geesten der aarde 358 jaar tot wanhoop dreef. Met een voorwoord van John Lynch
615953: FERNÁNDEZ-SANTAMARIA, J.A. - The state, war and peace . Spanish political thought in the Renaissance 1516-1559.
615033: FERNÁNDEZ-PRIETO, L. , PAN-MONTOJO, J. , CABO, M. , (ED.) - Agriculture in the age of fascism. Authoritarian technocracy and rural modernization, 1922-1945.
589230: FERNHOUT, R. - Woord en naam in de religies. Een vergelijkend onderzoek.
568828: FERNHOUT, R. - Woord en naam in de religies. Een vergelijkend onderzoek.
605898: FERRÉ. F. - Basic modern philosophy of religion.
614749: FERRIER, KATHLEEN, CARDUS, N. , (ED.) - Kathleen Ferrier 1912-1953. A memoir. With contributions by Neville Cardus, Roy Henderson, Gerald Moore, Benjamin Britten a.o. With 50 illustrations.
612751: FERRIS, T. - Coming of age in the milky way.
594141: FERRO, M. - Nicholas II. The last of the tsars
615184: FERRY, L. - De god-mens of de zin van het leven
4948: FEST, W. - Dictionary of German history 1806-1945.
573390: FETSCHER, I. - Het communisme. Van Karl Marx tot Mao-Tse-Toeng. Nederlandse vertaling J.P. de Graaf.
594048: FETTER, J.C.A. - De Russen en hun kerk.
610877: FETZER, J.H. - Philosophy and cognitive science.
9379: FETZER, J.H. - Philosophy and cognitive science.
15306: FETZER, J.H., (ED.) - Aspects of artificial intelligence.
593115: FETZER, J.H. - Philosophy of science.
594631: FEUCHTMÜLLER, R., KOVÁCS, E., (HRSG.) - Welt des Barock. Oberösterreichische Landesaustellung 1986 25. April bis 26. Oktober 1986 im Augustiner Chorherrenstift St. Florian. 2 delen.
574702: FEUCHTWANGER, L. - Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch. Roman.
574703: FEUCHTWANGER, L. - Der jüdische Krieg. Roman.
606088: FEUCHTWANGER, L. - Jud Süss. Roman. Vollständige Ausgabe.
571533: FEUCHTWANGER, L. - Der Tag wird kommen.
571910: FEUCHTWANGER, L. - Spanische Ballade. Roman.
594853: FEUCHTWANGER, L. - Jud Süss. Roman. Vollständige Ausgabe.
569691: FEUCHTWANGER, L. - Odysseus und die Schweine und zwölf andere Erzählungen.
606073: FEUCHTWANGER, L. - Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. 2 volumes.
20234: FEUCHTWANGER, L., KRÖHNKE, K. - Lion Feuchtwanger. Der Ästhet in der Sowjetunion. Ein Buch nicht nur für seine Freunde.
587596: FEUER, L., HOOK, S., O'NEILL, W.L., O'TOOLE, R., (ED.) - Philosophy, history and social action. Essays in honor of L. Feuer. With an autobiographical essay by L. Feuer.
1490: FEUER, L., HOOK, S., O'NEILL, W.L., O'TOOLE, R., (ED.) - Philosophy, history and social action. Essays in honor of L. Feuer. With an autobiographical essay by L. Feuer.
587899: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
587900: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
587901: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L. Vanneste.
618794: FEUERBACH, L., BAKKER, J.T., HEERING, H.J., ROTHUIZEN, G.TH. - Ludwig Feuerbach. Profeet van het atheïsme. De mens, zijn ethiek en religie.
16040: FEUERBACH, L., KAMENKA, E. - The philosophy of Ludwig Feuerbach.
10603: FEUERBACH, L., XHAUFFLAIRE, M. - Feuerbach et la théologie de la secularisation.
619301: FEUERBACH, L., ENGELS, F. - Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mit einem Anhang: Quellenmaterial zum dialektischen Materialismus.
575495: FEUERBACH, L. - Das Wesen der Religion. Dreissig Vorlesungen. Volksausgabe.
604324: FEUERBACH, L., DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Feuerbach.
600644: FEUERBACH, L., DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Feuerbach.
568783: FEUERBACH, L. - Briefwechsel. Herausgegeben von W. Schuffenhauer.
578334: FEUERLICHT, R.S. - The fate of the jews. A people torn between Israeli power and jewish ethics.
575696: FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H. - Welk aandeel heeft Dr. van Mook gehad in de gezagsschemering in Nederlandsch-Indië?
580221: FEULING, D. - Hauptfragen der Metaphysik. Einführung in das philosophische Leben.
586342: FEVRE, R.W. - The demoralization of western culture. Social theory and the dilemmas of modern living.
596032: FEYERABEND, P., TAMBOLO, L. - L'oceano della conoscenza. Il pluralismo libertario di Paul Karl Feyerabend. Prefazione de R. Festa.
616097: FEYONA VAN SYTZAMA, CLARA VAN, ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyona van Sytzama).
606549: FEYS, R. - Modal logics. Edited with some complements by J. Dopp.
617243: FEYS, R. - De ontwikkeling van het logisch denken. Voor publicatie klaargemaakt door A. Borgers.
581615: FEYS, R., LAER, P.H. VAN, MELSEN, A.G.M. VAN - De positivistische geesteshouding.
599135: FICHTE, J.G. - Drei Schriften über den Gelehrten. 3 delen in 1 band.
619025: FICHTE, J.G., CRUYSBERGHS, P., JONKERS, P., (RED.) - Johann Gottlieb Fichte. Een inleiding in zijn denken.
607742: FICHTE, J.G., BAUMGARTNER, H.M., JACOBS, W.G. - J.G. Fichte - Bibliographie.
612397: FICHTE, J.G. - Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.
567108: FICHTE, J.G., BARSEGJAN, E. (ARMENAK) - Joh. Gottl. Fichtes Geschichtsphilosophie.
607120: FICHTE, J.G. - Werke 1793-1795. Herausgegeben von Richard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Manfred Zahn.
589827: FICHTE, J.G., SCHUHMANN, K. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse. Zu Fichtes 'Wissenschaftslehren' von 1794 und 1810.
615203: FICHTE, J.G., CRUYSBERGHS, P., JONKERS, P., (RED.) - Johann Gottlieb Fichte. Een inleiding in zijn denken.
569942: FICHTE, J.G., SCHUFFENHAUER, H. - Johann Gottlieb Fichte.
607151: FICHTE, J.G. - Kollegnachschriften 1796-1804. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von José Manzana, Erich Fuchs, Kurt Hiller und Peter K. Schneider .
584298: FICHTE, J.G., WAGNER, E. - Der Kämpfer. Erzählung um Johann Gottlieb Fichte.
618979: FICHTE, J.G., JANKE, W. - Johann Gottlieb Fichtes 'Wissenschaftslehre 1805'. Methodisch-systematischer und philosophiegeschichtlicher Kommentar.
607124: FICHTE, J.G. - Werke 1798-1799. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Hans Michael Baumgartner, Erich Fuchs, Kurt Hiller und Peter K. Schneider.
14081: FICHTE, J.G., WUNDT, M. - Johan Gottlieb Fichte. Mit Bildnis.
592243: FICHTE, J.G., MESSER, A. - Fichte. Seine Persönlichkeit und seine Philosophie.
573841: FICHTE, J.G. - Fichtes Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von E. Bergmann.
618982: FICHTE, J.G. - Oproep aan het publiek. De atheïsme-strijd van 1798-1799. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P. Jonkers.
596268: FICHTE, J.G., SCHUFFENHAUER, H. - Johann Gottlieb Fichte.
603843: FICHTE, J.G., FRÖHLICH, F. - Fichtes Reden an die deutsche Nation. Eine Untersuchung ihrer Entstehungsgeschichte.
604029: FICHTE, J.G., SCHUHMANN, K. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse. Zu Fichtes 'Wissenschaftslehren' von 1794 und 1810.
590595: FICHTE, J.G., GUEROULT, M. - Études sur Fichte.
607141: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1806-1807. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Marco Ivaldo, Peter K. Schneider und Anna Maria Schurr-Lorusso.
607142: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1775-1793. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfed Zahn.
607144: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1793-1795. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfed Zahn.
607145: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1796-1799. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Manfed Zahn und Peter Schneider.
607146: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1799-1800. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Manfred Zahn und Peter Schneider.
607147: FICHTE, J.G. - Briefwechsel 1801-1806. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Peter K. Schneider und Manfred Zahn.
607118: FICHTE, J.G. - Werke 1791-1794. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Manfred Zahn und Richard Schottky.
607121: FICHTE, J.G. - Werke 1794-1796. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Richard Schottky.
607126: FICHTE, J.G. - Werke 1799-1800. Herausgegeben von Richard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Kurt Hiller, Walter Schieche und Peter K. Schneider.
607128: FICHTE, J.G. - Werke 1801-1806. Herausgegeben von Reinhard Lauth udn Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Josef Beeler, Erich Fuchs, Ives Radrizzani und Peter K. Schneider.
607129: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1780-1791. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Manfred Zahn.
607130: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1791-1794. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Manfred Zahn.
607131: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1793-1795. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Hans Gliwitzky und Peter Schneider.
607132: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften zu Platners 'Philosophische Aphorismen' 1794-1812. Herausgegeben von Reinhard Lauth, Hans Jacob und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Kurt Hiller und Peter Schneider.
607134: FICHTE, J.G. - Supplement zu nachgelassene Schriften Band 4. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Kurt Hiller, Peter Schneider, Adolf Schurr und Anna-Maria Schurr-Lorusso.
607136: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1800-1803. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Peter K. Schneider und Manfred Zahn.
607137: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1804-1805. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Albert AMues und Peter K. Schneider.
607138: FICHTE, J.G. - Nachgelassene Schriften 1804. Herausgegeben von Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs, Erich Ruff und Peter K. Schneider.
607123: FICHTE, J.G. - Werke 1797-1798. Herausgegeben von Richard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Richard Schottky.
593281: FICHTE, J.G., REIDT, K. - Das Nationale und Übernationale bei Fichte unter besonderer Berücksichtiging seiner Pädagogik.
593529: FICHTNER, J. - Das Erste Buch von den Königen. Übersetzt und ausgelegt. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von K.D. Fricke.
617260: FICINO, M. - De brieven van Marsilio Ficino
584862: FICINO, M., HAK, H.J. - Marsilio Ficino.
3549: FICINO, M. - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. De vertaling en calligrafische vormgeving van deze uitgave werd verzorgd door leden van de school voor filosofie te Amsterdam.
616213: FICK, R. - Die buddhistische Kultur und das Erbe Alexanders des Grossen.
617008: FIDALGO, A. - O realismo da fenomenologia de Munique.
591503: FIEDLER, F. - 'Einheitswissenschaft' oder Einheit der Wissenschaft?
599147: FIEDLER, K., JUNOD, P. - Transparance et opacité. Essai sur les fondements théoriques de l'art moderne. Pour une nouvelle lecture de K. Fiedler.
592632: FIELD, D.M. - Mythologie van Grieken en Romeinen
616533: FIELDING, H. - Tom Jones. The history of a foundling. Engravings by Derrick Harris.
581181: FIERRO, M., (RED.) - Repertorio bibliográfico de derecho islámico. Primera y segunda partes.
579264: FIGNER, W. - Nacht over Rusland. Nederlandse bewerking G.J. Weruméus Buning-Ensink.
595020: FIGNER, W. - Nacht über Russland. Lebenserinnerungen. Mit 26 Bildern. Von der Verfasserin autorisierte und durchgesehene Übersetzung aus dem Russischen von L. Hirschfeld, R. von Walter.
598362: FIGUIER, L. - Der Tag nach dem Tode oder das zukünftige Leben nach den Forschungen der Wissenschaft. Mit 10 astronomische Abbildungen. Aus dem Französischen übersetzt van M. Busch.
603968: FILCHNER, W. - Om mani padme hum. Meine China- und Tibetexpedition 1925/28. Mit 103 Abbildungen und Skizzen sowie einer Übersichtskarte.
589683: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
574870: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
580947: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
588278: FILEDT KOK, J.P., (RED.) - 's Levens felheid: de meester van het Amsterdams kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500. Inleidingen en bijdragen van K.G. Boon, J.P. Filedt Kok, M.D. Haga, J.C. Hutchison, M.J.H. Madou, K.P.F. Moxey en P. Moraw.
598919: FILIPS II, PFANDL, L. - Philipp II. Gemälde eines Lebens und einer Zeit.
616070: FILIPS WILLEM, CAPPELLE, J.P. VAN - Filips Willem, Prins van Oranje.
595683: FINBERG, H.P.R., (ED.) - Approaches to history. A symposium.
611233: FINCH, R. , JOLIAT, E. - French individualist poetry 1686-1760. An anthology.
607711: FINDEISEN, H. - Dokumente urtümlicher Weltanschauung der Völker Nordeurasiens. Ihre Mythen, Mären und Legenden nach vorwiegend Russischen Quellen zusammengestellt, bearbeitet und eingeleitet.
619971: FINDEL, J.G. - Geschiedenis der vrijmetselarij sedert haar ontstaan tot op den tegenwoordigen tijd. Naar de derde Hoogduitsche uitgave door S.H. Hertzveld.
582182: FINEGAN, J. - Archaeological history of the ancient middle east.
596589: FINK, E. - Le jeu comme symbole du monde. Traduit de l'allemand par H. Hildenbrand et A. Lindenberg.
617767: FINK, E., LANDGREBE, L., (HRSG.) - Beispiele. Festschrift für Eugen Fink zum 60. Geburtstag.
570727: FINK, E. - Sein, Wahrheit, Welt. Vor-Fragen zum Problem des Phänomen-Begriffs.
596204: FINK, E. - Alles und Nichts. Ein Umweg zur Philosophie.
619210: FINKELNBURG, W. - Atomic physics.
598447: FINKIELKRAUT, A. - L'imparfait du présent. Pièces brèves.
607334: FINKIELKRAUT, A. - Une voix vient de l'autre rive.
606020: FINKIELKRAUT, A. - La défaite de la pensée. Essai.
14219: FINKIELKRAUT, A. - L'ingratitude. Conversation sur notre temps.
17078: FINKIELKRAUT, A. - Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid
608745: FINKIELKRAUT, A. - La défaite de la pensée. Essai.
599079: FINKIELKRAUT, A. - Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid
600348: FINKIELKRAUT, A. - Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid
590084: FINKIELKRAUT, A. - Een stem van de overkant
9064: FINKIELKRAUT, A. - La mémoire vaine. Du crime contre l'humanité.
613654: FINLEY, M.I., PLEKET, H.W. - Die Olympischen Spiele der Antike. Aus dem Englischen von Karl Berisch.
620191: FINLEY, M.I. (ED.) - Slavery in classical antiquity. Views and controversies.
619197: FINOCCHIARO, M.A. - History of science as explanation.
608956: FINTER, H. - Semiotik des Avantgardetextes. Gesellschaftliche und poetische Erfahrung im italienischen Futurismus.
602724: FIRMA ZIEGENHORN & JUCKER, (HRSG.) - Rückblick auf die historischen Möbelformen im Zusammenhang mit der modernen Raumkunst.
616150: FIRTH, R. - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction. Preface by Bronislaw Malinowski.
605253: FIRTH, K.R. - The apocalyptic tradition in reformation Britain 1530-1645.
610065: FIRTH, R. - We, the Tikopia. A sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction. Preface by Bronislaw Malinowski.
3308: FIRTH, J.R., BAZELL, C.E., CATFORD, J.C., HALLIDAY, M.A.K., (ED.) - In memory of J.R. Firth.
566212: FIRTH, K.R. - The apocalyptic tradition in reformation Britain 1530-1645.
598611: FISCHER, E.J. - Geschiedenis van de techniek. Inleiding overzicht en thema's.
615134: FISCHER-SCHREIBER, I., EHRHARD, F.K., FRIEDRICHS, K., DIENER, M.S., (HRSG.) - Lexikon der östlichen Weisheitslehren. Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Zen.
618298: FISCHER-SCHREIBER, I., EHRHARD, F.K., DIENER, M.S., - Lexicon Boeddhisme. Wijsbegeerte, religie, psychologie, mystiek, cultuur en literatuur.
616351: FISCHER, OTTO - Landgewinnung und Landerhaltung in Schleswig-Holstein. 7 volumes.
611323: FISCHER, W., (HRSG.) - Grundriss der Arabischen Philologie. 3 volumes. Complete set.
594607: FISCHER, E.J. - Geschiedenis van de techniek. Inleiding overzicht en thema's.
597588: FISCHER, H.T. - Huwelijk en huwelijksmoraal bij vreemde volken. Met 22 illustraties.
574901: FISCHER, W., (HRSG.) - Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung. Mit Beiträgen von P. Ayçoberry, L. Baar, R. Bendix, R. Braun, R. Engelsing, W. Fischer, H. Freudenberger, A. Gerschenkron, B.F. Hoselitz, A. Klíma, D.S. Landes, F. Redlich, H. Rosovsky, H. Rubner, R. Tilly.
609219: FISCHER, F.H. - Historie en cultuur van het Nederlandsche volk. Proeve van moderne geschiedenisopvatting.
581224: FISCHER, E.P. - Eureka! De natuurwetenschappen onthuld
608447: FISCHER, BONIFATIUS - Novae concordantiae bibliorum sacrorum iuxta vulgatam versionem critice editam. 5 volumes.
615823: FISH, W. - Philosophy of perception. A contemporary introduction.
598493: FISHER, L. - Weighing the soul. The evolution of scientific beliefs.
617127: FISHMAN, J.A., (ED.) - Readings in the sociology of language.
617313: FISHMAN, J.A., (ED.) - Advances in the sociology of language. 2 volumes.
618384: FISK, M. - A modern formal logic.
590702: FISK, M. - Ethics and society. A marxist interpretation of value.
608002: FISKE, D.W., SHWEDER, R.A., (ED.) - Metatheory in social science. Pluralisms and subjectivities.
616532: FITZGERALD, F. SCOTT, BRUCCOLI, M. J., (ED.), DUGGAN, M. M., (ED.) - Correspondence of F. Scott Fitzgerald.
611043: FITZMYER, J.A. - The Aramaic inscriptions of Sefire.
602100: FITZSIMONS, F.W. - Schlangen. Mit 21 Bildern.
619122: FIZZARD, A.D. - Plympton priory. A house of Augustinian canons in South-Western England in the later middle ages.
615144: FLAKE, O. - Werke. Herausgegeben von Rolf Hochhuth und Peter Härtling. Complete in 5 volumes.
584720: FLAM, L. - Verleden en toekomst van de filosofie.
612202: FLAM, L. - Gestalten van de westerse subjectiviteit.
611671: FLAM, L. - Zelfbewust-Zijn.
12653: FLAM, L. - Gestalten van de westerse subjectiviteit.
579758: FLAMSTEED, JOHN - The Gresham lectures of John Flamsteed. Edited and introdroduced by E.G. Forbes.
602362: FLANAGAN, R. - Gould's book of fish. A novel in twelve fish.
609340: FLANAGAN, O.J. - The science of the mind.
613839: FLASCH, K. - Einführung in die Philosophie des Mittelalters.
616198: FLASCHE, H. - Geschichte der spanischen Literatur. Complete in 3 volumes.
586633: FLASHAR, H., (HRSG.) - Die Philosophie der Antike. Band 3: Ältere Akademie Aristoteles - Peripatos.
599039: FLAUBERT, G. - De legende van Julianus den offervaardige
619876: FLECKENSTEIN, J., HELLMANN, M. (HRSG.) - Die geistlichen Ritterorden Europas.
591024: FLECKENSTEIN, J.O., FIGALA, K., BERNINGER, E.H., (HRSG.) - Arithmos-Arrythmos. Skizzen aus der Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Joachim Otto Fleckenstein.
610888: FLEISCHACKER, M. , (HRSG.). - Der Schutz des Menschen vor sich selbst. Eine Ethik zum Leben.
609905: FLEISCHER, M. , (HRSG.) - Philosophen des 20. Jahrhunderts. Eine Einführung.
568374: FLEISSER, MARIELUISE - Gesammelte Werke. Herausgegeben von G. Rühle. Complete in 3 volumes.
617572: FLETCHER, A. - Afghanistan. Highway of conquest.
617120: FLEURY, E.F. - Souvenirs du Général Cte Fleury. Avec deux portraits en héliogravure. Complete in 2 volumes.
7007: FLEURY, C., WANNER, R.E. - Claude Fleury (1640-1723) as an educational historiographer and thinker. With an introduction by W.W. Brickman.
587535: FLEW, A., VESEY, G. - Agency and necessity.
597504: FLEW, A., (ED.) - A dictionary of philosophy.
569771: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
595386: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
584167: FLEW, A. - An introduction to western philosophy. Ideas and argument from Plato to Sartre.
585614: FLINN, M.W., SMOUT, T.C., (ED.) - Essays in social history. Edited for the Economic history society.
613584: FLØISTAD, G., WRIGHT, G.H. VON, (ED.) - Philosophy of language. Philosophical logic.
603918: FLORIANUS VAN LORCH, TSCHOCHNER, F. - Heiliger Sankt Florian. Unter Mitarbeit von M. Exner.
617123: FLORIBAN, CÉLESTIN, GUITTARD DE, - Journal de Célestin Guittard de Floriban bourgeois de Paris sous la révolution. Présenté et commenté par Raymond Aubert 1791-1796.
608961: FLORINKSY, M.T. - Russia. A history and an interpretation. In two volumes.
580113: FLOUD, R. - An introduction to quantitative methods for historians.
601751: FLOUD, R. - An introduction to quantitative methods for historians.
608817: FLOWER, E. , MURPHEY, M.G. - A history of philosophy in America. 2 volumes.
593138: FLÜGEL, O. - Idealismus und Materialismus der Geschichte.
17971: FOCILLON, H. - La vie des formes. Henri Focillon et les arts.
613166: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Een mensenleven in Nederland. Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
607023: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Een mensenleven in Nederland. Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
3565: FODOR, J.A., VELARDE-MAYOL, V. - On Fodor.
618404: FOERSTE, WILLIAM, HOFMANN, D. , HOFMANN, D. , (HRSG.) - Gedenkschrift für William Foerste. Unter Mitarbeit von Willy Sanders.
581160: FOERSTER, W. - Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2 delen.
574222: FOERSTER. F.W., EIJKMAN, J. - F.W. Foerster als zedelijk opvoeder.
610710: FOERSTER, H. - Mittelalterliche Buch- und Urkundenschriften auf 50 Tafeln mit Erläuterungen und vollständiger Transkription.
19220: FOGELIN, R.J. - Evidence and meaning. Studies in analytic philosophy.
591261: FOGLE, B. - The dog's mind. Illustrations by A.B. Wilson.
592463: FOHRER, G. - Geschichte der israelitischen Religion.
617446: FOKKEMA, D - Schiermonnikeiger Lôbúek byineeur bracht.
12220: FOKKER, A.D. - Inleiding tot de golvings- en de quantum-mechanica. Zaterdagmiddag-voordrachten in Teyler's stichting te Haarlem op 3, 10 en 17 maart 1928.
618853: FOLKERS, K.H. - Die Demokratie als Gesellschaftssystem. Vom Sinn und Ziel der Geschichte. Soziologische Theorie der Evolution.
574879: CATALOGUS FOLKLORE - Catalogus van folklore in de koninklijke bibliotheek. 2 delen.
611047: FOLMER, M.L. - The Aramaic language in the Archaemenid period. A study in linguistic varation.
619102: FOLMER, A. , GROENEVELD, H.W., HERINGA, F.K.J. - Het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925.
603959: FOLSCHEID, D. - Sexe mécanique. La crise contemporaine de la sexualité.
580614: FOLTER, R.J. DE - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault. (Normal und abnormal. Einige Betrachtungen über das Problem der Normalität im Denken von Husserl, Schütz und Foucault).
594159: FONSECA, PEDRO DA (PETRUS FONSECA) - Institutionum dialecticarum libri octo. Emendatius quam antehac editi. Quibus accesit eiusdem auctoris Isagogae philosophica. Cum librorum argumentis, indice copiosissimo capitum & rerum.
598131: FONTAINE, P.F.M. - Hoe ontstaat geschiedenis? Een historische antropologie.
620351: FONTAINE, P. - La question d'autrui.
583174: FONTAINE, P.F.M. - The light and the dark. A cultural history of dualism. Volume XIV. Dualism in Roman history V. 'Enemies of the Roman order'.
614007: FONTAINE, P.F.M. - Hoe ontstaat geschiedenis? Een historische antropologie.
597286: FONTAINE, J. DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
598353: FONTAINE, J. DE LA - De fabelen van La Fontaine nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré.
595808: FONTANE, T. - Gesammelte Werke. Hrsg. von P. Bramböck. 5 delen.
596550: FONTEIN, J. - Het goddelijk gezicht van Indonesie. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600. Met bijdragen van R. Soekmono, E. Sedyawati.
584560: FONTENELLE, BERNARD LE BOVIER, DE - Nouveau dialogues des morts. Troisieme edition augmentée. Extended with: Entretiens sur la pluralité des mondes. Nouvelle edition. Augmentée d'un septiéme entretien & de diverses piéces du même auteur.
571560: FONTIJN, J. - Broeders in oorlog. De biograaf en zijn held. Essays.
575505: FOOT, P., (ED.) - Theories of ethics.
578418: FORBES, R.J., (RED.) - Het zout der aarde. Samengesteld ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de NV Koninklijke Nederlandsche zoutindustrie te Hengelo.
608110: FORBES, J., KELLY, M. - French cultural studies. An introduction.
581705: FORBES, J., JONG, C.G.F. DE - John Forbes (ca. 1568-1634).
586712: FORBES, J., JONG, C.G.F. DE - John Forbes (ca. 1568-1634).
579759: FORBES, R.J., HOOYKAAS, R., SCHIPPERS, A.C. - Actes du VIe congrès international d'histoire des sciences. Amsterdam (14-21 août 1950).
604479: FORD, E. - Bibliography of Australian medicine 1790-1900.
592802: FORDE-JOHNSTON, J. - Castles and fortifications of Britain and Ireland.
566459: FOREL, A. - Levensherinneringen. Geautorisserde vertaling van I. Carvalho. Met 14 foto-illustraties.
605186: FOREL, A. - Het sexueele vraagstuk. Nederlandsche bewerking door R.A. Oosterhout, onder toezicht van A. van der Chijs, en A.W. van Renterghem.
608151: FOREST, P. - Histoire de Tel Quel 1960-1982.
595851: FORESTER, T., MORRISON, P. - Computer ethics. Cautionary tales and ethical dilemmas in computing.
16964: FORGE, L. DE LA - Treatise on the human mind (1664)
595764: FORMSMA, W.J., BUIST, M.G., KOOPS, W.R.H., SCHUITEMA MEIJER, A.T., (RED.) - Historie van Groningen. Stad en Land.
568352: FORMSMA, W.J., (RED.) - Winsum, gedenkboek 1982.
617420: FORMSMA, W.J. - Inventaris van de archieven der staten van stad en lande (1594-1798).
595752: FORRAI, G. - Reference, truth and conceptual schemes. A defense of internal realism.
574646: FORST-BATTAGLIA, O. - Deutsche Prosa seit dem Weltkriege. Dichtung und Denken. Eine Anthologie. Mit einem Geleitwort von J. Nadler.
574700: FORSTER, G. - Kleine Schriften und Briefe. Herausgegeben von C. Träger.
16715: FORSTER, G. - Philosophische Schriften. Mit Einführung und Erläuterungen hrsg. von G. Steiner.
12654: FORTENBAUGH, W.W., MIRHADY, D.C., (ED.) - Peripatetic rhetoric after Aristotle.
587835: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
588803: FORTMANN, H. - Heel de mens. Reflecties over de menselijke mogelijkheden.
569223: FORTMANN, H. - Heel de mens. Reflecties over de menselijke mogelijkheden.
569224: FORTMANN, H. - Heel de mens. Reflecties over de menselijke mogelijkheden.
570187: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
570188: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
603896: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I.
8876: FORTMANN, H. - Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel 1.
571669: FORTMANN, H. - Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur, 1962-1970. Samengesteld en ingeleid door J. Janssen.
619100: FORTUYN, P. - Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949.
616762: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Vierde jaargang 1949
616761: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Negende jaargang 1954.
616760: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Zevende jaargang 1952.
616765: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Achtste jaargang 1953
616764: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Vijfde jaargang 1950
616763: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Derde jaargang 1948
616767: FORUM - Forum. Maandblad voor archtectuur en gebonden kunst. Zesde jaargang 1951.
582324: FÖSSEL, A. - Die Königin im mittelalterlichen Reich. Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume.
20240: FOSTER, M.B. - Plato to Machiavelli.
615446: FOSTER, J. - The case for idealism.
575965: FOSTER, W.Z. - Geschichte der kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten. Übers. von E. Salewski.
618096: FOTHERGILL, R.A. - Private chronicles. A study of English diaries.
617271: FOUCAULT, M. - Histoire de la sexualité. Complete in 3 volumes.
618675: FOUCAULT, M. - Histoire de la sexualité. Complete in 3 volumes.
618846: FOUCAULT, M. - Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw
618898: FOUCAULT, M., ERIBON, D. - Michel Foucault. Een biografie
619761: FOUCAULT, M. - Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw
619109: FOUCAULT, M. - L'archéologie du savoir.
619848: FOUCAULT, M. - Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines.
594688: FOUDRAINE, J. - Wie is van hout...een gang door de psychiatrie.
604537: FOURNIER, M., THEUNISSEN, B., (RED.) - Het instrument in de wetenschap. Bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis.
579234: FOX, M., SHELDRAKE, R. - Natural grace. Dialogues on creation, darkness, and the soul in spirituality and science.
594845: FOX, S. - The mirror makers. A history of American advertising and its creators.
619790: FRACASTORO, GIROLAMO, EATOUGH, G. - Fracastoro's Syphilis. Introduction, text, translation and notes with a computer-generated word index.
595059: FRAEYLEMABORG - The library of Fraeylemaborg (Slochteren, Groningen). Book auction sale 6th and 7th october 1971.
2332: FRAIBERG, S.H. - De magische wereld van het kind
597288: FRAMPTON, K. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis
597086: MARIE DE FRANCE - Lais. Twaalf liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw. Met een Nederlandse vertaling door C. Kisling en P. Verhuyck. Inleiding P. Verhuyck. Miniaturen C. Kisling
602608: FRANCÈS, R., (RED.) - Psychologie de l'art et de l'esthétique.
570345: FRANCHIMONT, A.P.N., KERKWIJK, C.P. VAN - Antoine Paul Nicolas Franchimont 1844-1919.
607965: ANONYMI AUCTORIS FRANCISCANI - Logica 'Ad rudium'. Edited from the MS Vat. lat. 946 with a short introduction, notes and indices by L.M. de Rijk.
594067: FRANCISCUS VAN ASSISI, DOYLE, E. - St. Francis and the song of brotherhood.
594010: FRANCISCUS XAVERIUS, BRODRICK, J. - De heilige Franciscus Xaverius 1506-1552. Nederlands van J. Duprès.
618926: FRANCK, D. - De jaren dertig.
607668: FRANCK, D. - De jaren dertig.
587692: FRANCO, G.L., (ED.) - World communications. Going global with a networked society.
601024: FRANCQ, H.G. - 'The knout and the scythe' and 'The story of the hyenas'.
590520: FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde.
592006: FRANK, D.H., (ED.) - On liberty. Jewish philosophical perspectives.
574704: FRANK, B. - Tage des Königs. Mit Bildern von Adolf Menzel.
611084: FRANK, K.S. - Grundüge der Geschichte der Alten Kirche.
595950: FRANK, B. - Cervantes. Ein Roman.
1396: FRANK, T., STEIN, D., SORNICOLA, R., (ED.) - The virtues of language. History in language, linguistics and texts. Papers in memory of Thomas Frank.
617763: FRANK, ANNE - De dagboeken van Anne Frank. Ingeleid door Harry Paape, Gerold van der Stroom en David Barnouw met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door H.J.J. Hardy. Tekstverzorging door David Barnouw en Gerold van der Stroom.
606108: FRANK, B. - Cervantes. Ein Roman.
13832: FRANK, E., (RED.) - Meierk, Meiderich, Duisburg-Meiderich. Geschichte und Geschichten. Herausgegeben vom Meidericher Bürgerverein von 1905 e.V.
596447: FRANK, P. - Wahrheit - relativ oder absolut? Mit einem Vorwort von A. Einstein. Deutsche Übertragung von G. Deuel.
600145: FRANK, ANNE, GIES, M., GOLD, A.L. - Herinneringen aan Anne Frank. Het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis
574705: FRANK, B. - Sechzehntausend Francs.
571458: FRANK, H.G. - Kybernetik und Philosophie. Materialen und Grundriss zu einer Philosophie der Kybernetik.
608131: FRANKE, O. - Dighanikaya. Das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons. In Auswahl übersetzt.
568029: FRANKENA, W.K. - Fundamentele ethiek
9750: FRANKENA, W.K., GRANROSE, J.T., (ED.) - Introductory readings in ethics.
598269: FRANKENBERG, G. VON - Nommo. Der wiederkehrende Sonnenmensch. Das verlorene Wissen der Zukunft.
570302: FRANKFORT, H., FRANKFORT, H.A., WILSON, J.A. - The intellectual adventure of ancient man. An essay on speculative thought in the ancient near east. With revised bibliographies.
611844: FRANKFORT, H. - De levensopvatting der oude Egyptenaren. In het Nederlands vertaald door V. Groenewegen-Dumont.
606139: FRANKFORT, H., FRANKFORT, H.A., WILSON, J.A. - The intellectual adventure of ancient man. An essay on speculative thought in the ancient near east.
599154: FRANKLIN, R.L. - Freewill and determinism. A study of rival conceptions of man.
616248: FRANKLIN, B. - The ingenious Dr.Franklin. Selected scientific letters of Benjamin Franklin. Edited by Nathaniel G. Goodman.,
619383: FRANKLIN, B. - De autobiografie. Met een nawoord van J.A. Leo Lemay
581923: FRANSEN, J. - Les comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles.
604945: FRANZ FERDINAND, CHLUMECKY, L. VON - Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen.
582195: FRASCA, R.A. - The theater of the Mahabharata. Terukkuttu performances in south India.
620203: FRAUWALLNER, E. - History of Indian philosophy. Introduction by Leo Gabriel
610732: FRAYN, M. - The human touch. Our part in the creation of a universe.
582028: FRAZER, J.G. - The golden bough. A study in magic and religion. 1 volume, abridged edition.
614717: FRAZER, J.G. - The golden bough. A history of myth and religion. Abridged edition.
604065: FREDERIK HENDRIK VAN NASSAU, COPPENS, T. - Frederik Hendrik en Amalia van Solms.
614351: WILLEM FREDERIK - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Fredrik stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1643-1649, 1651-1654. Uitgegeven door J. Visser onder eindredactie van G.N. van der Plaat.
613695: FREDERIK II DE GROTE, KUGLER, F. - Geschichte Friedrichs des Grossen. Gezeichnet von Adolph Menzel.
10100: FREDERIK II, WIES, E.W. - Friedrich II. von Hohenstaufen. Messias oder Antichrist.
582884: FREDERIK II, RAUMER, F. VON - Kaiser Friedrich II. Der Hohenstaufe und seine Zeit.
5556: FREDERIK II DE GROTE, GOOCH, G.P. - Friedrich der Grosse. Preussens legendärer König. Aus dem Englischen von K. Dockhorn.
600072: FREDERIK II DE GROTE, HEYCK, H. - Der grosse König. Ein Lebens- und Zeitbild. 2 volumes.
619756: FREDERIK HENDRIK VAN NASSAU, POELHEKKE, J.J. - Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
584231: FREEDEN, M. - The new liberalism. An ideology of social reform.
614910: CONGRES FOR CULTURAL FREEDOM - The proceedings of a conference convened by the Congress for Cultural Freedom and held in Hamburg on july 23rd - 26th, 1953. Science and freedom.
600113: FREEMAN, H.E., DYNES, R.R., ROSSI, P.H., (ED.) - Applied sociology.
615261: FREEMAN, J. , JOHNSON, V. , (ED.) - Waves of protest. Social movements since the sixties.
583816: FREEMAN, C., JAHODA, M., (ED.) - World futures. The great debate. With the assistance of I. Miles, K. Pavitt and S. Cole.
619373: FREEMAN, J,B. - Acceptable premises. An epistemic approach to an informal logic problem.
11885: FREESE, H.L. - Kinder sind Philosophen.
594865: FREEZER, H. - Spieghel der Jonckheydt. 31 tekeningen uit de 16de tot de 19e eeuw. Ingeleid.
613459: FREGE, G., WALKER, J.D.B. - A study of Frege.
617252: FREGE, G. - Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Herausgegeben und eingeleitet von G. Patzig.
619382: FREGE, G., WECHSUNG, G. , (ED.) - Frege conference 1984. Proceedings of the International Conference held at Schwerin (GDR), september 10-14, 1984.
590485: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Contemporary perspectives in the philosophy of language II.
589765: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Social and political philosophy.
589925: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in the philosophy of mind.
606884: FRENCH, P.A., (ED.) - Philosophers in wonderland. Philosophy and physical research. With an introduction and comments.
607428: FRENCH, R.R. - The golden yoke. The legal cosmology of buddhist Tibet.
589784: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Causation and causal theories.
589786: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Contemporary perspectives on the history of philosophy.
589757: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - The philosophy of the human sciences.
589689: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in metaphysics.
589660: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Realism and antirealism.
589411: FRENCH, P.A., UEHLING, T.E., WETTSTEIN, H.K., (ED.) - Studies in the philosophy of mind.
618243: FRENCH, P. - The time of theory. A history of Tel Quel (1960-1983).
570865: FRENTZEL-ZAGÓRSKA, J., (ED.) - From a one-party state to democracy: transition in eastern Europe.
604446: FRÈRE, H., BERGER, G., JOLIVET, R. - Actes du IIIe congrès des sociétés de philosophie de langue française. Bruxelles-Louvain 2-6 septembre 1947. Thème principal: Les valeurs.
620255: FRESCO, M.F. - Filosofie en kunst.
576060: FRESCO, M.F., PAARDT, R. VAN DER, (RED.) - Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur.
598223: FRESCO, M.F., PAARDT, R. VAN DER, (RED.) - Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur.
604890: FRESCO, M.F., PAARDT, R. VAN DER, (RED.) - Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur.
613667: FREUD, A. - Normality and pathology in childhood. Assessments of development.
613665: FREUD, A. - Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen. Vier Vorträge.
619877: FREUD, S. - Sigmund Freud. Nederlandse editie. Inleiding tot de psychoanalyse (4 delen in 3 banden). Psychoanalytische theorie (3 banden). Psychoanalytische duidingen (5 delen in 4 banden). Ziektegeschiedenis (5 banden). Klinische beschouwingen (5 banden). Cultuur en religie ( 6 banden). De psychoanalytische beweging (2 banden)
617169: FREUD, S., SCHÖNAU, W. - Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils (met een Nederlandse samenvatting; with a summary in English).
597305: FREUD, S., VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Freud.
595679: FREUD, S., VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Freud.
587110: FREUD, S., ZAUNSCHIRM, T., (HRSG.) - Wiener Diwan. Sigmund Freud - heute. Mit Beiträgen von M. Boeckl, O. Breicha, M.J. Burlingham, D. Cameron, D. Davvetas, P. Freeman u.a. Übers.: Engl.-Deutsch: C. Ripper, Franz.-Deutsch: M.J.S. Wright, B. Pflügl, Griech.-Deutsch: W Josing-Gündert.
595667: FREUD, S. - Fragment van de analyse van een geval van hysterie ('Dora'). Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw
590113: FREUD, S. - Psychologische Schriften.
597294: FREUD, S. - Psychopathologie van het dagelijks leven. Over vergeten, versprekingen, misgrepen, bijgeloof en vergissingen
590112: FREUD, S. - Sexualleben.
590111: FREUD, S. - Zwei Kinderneurosen.
607844: FREUD, S. - Briefwechsel. Herausgegeben von William McGuire und Wolfgang Sauerländer.
587012: FREUD, S., MUJEEB-UR-RAHMAN, M., (ED.) - The Freudian paradigm. Psychoanalysis and scientific thought.
619863: FREUD, S., JONES, E. - Sigmund Freud. Life and work. Complete in 3 volumes.
603911: FREUD, S., BULHOF, I.N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeën.
616996: FREUD, S. - Totem en taboe. Enige parallellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici
608163: FREUD, S., VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Freud.
605154: FREUD, A., YOUNG-BRUEHL, E. - Anna Freud. Een biografie
608149: FREUD, S. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Unter Mitwirkung von Marie Bonaparte, Prinzessin Georg von Griechenland herausgegeben von Anna Freud, E. Bibring, W. Hoffer, E. Kris, O. Isakower. 17 volumes
596530: FREUD, S. - Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen ('De kleine Hans'). Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans
570225: FREUDENTHAL, H. - Exacte logica.
611694: FREUDENTHAL, H. - Exacte logica.
619974: FREUDENTHAL, H. - Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven.
592035: FREUNDLIEB, D., HUDSON, W., (ED.) - Reason and its other. Rationality in modern German philosophy and culture.
595017: GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT - Zur Periodisierung des Feudalismus und Kapitalismus in der geschichtlichen Enwicklung der UdSSR. Diskussionsbeiträge. Redaktion der Übersetzung K.E. Wädekin. 20. Beiheft zur 'Sowjetissenschaft'.
612424: FREY, ELIZABETH - Elizabeth Fry's journeys on the continent 1840-1841. From a diary kept by her niece Elizabeth Gurney. Edited with an introduction by R. Brimley Johnson and a forword by the right Hon. Sir Maurice de Bunsen. Illustrated from the diarist's Original sketches and from portraits.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

6/1