Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
619103: COOMANS, P. , JONGE, T. DE, NIJHOF, E. - De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948.
610278: COOMARASWAMY, A.K. - Hinduism and buddhism.
599270: COOPER, W.S. - Foundations of logico-linguistics. A unified theory of information, language, and logic.
586994: COOPER, D. - The grammar of living. An examination of political acts.
615472: COOPER, D.E., (ED.) - A companion to aesthetics. Advisory editors J. Margolis and C. Sartwell.
598402: COOPER, N. - The diversity of moral thinking.
3423: COOPER, W.S. - Foundations of logico-linguistics. A unified theory of information, language, and logic.
616088: COOPERSMITH, J. - Faxed. The rise and fall of the fax machine.
611568: COORNHERT, D.V., BECKER, B., (RED.) - Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert.
614387: COORNHERT, D.V. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
617325: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
572593: COORNHERT, D.V., LIMBURG, R. - De levende gedachten van Coornhert.
589790: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
616999: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
808: COORNHERT, D.V., BONGER, H. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander.
573060: COORNHERT, D.V., BONGER, H., HOOGERVORST, J.R.H., (RED.) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
615405: COPE, J.I. - The theater and the dream: from metaphor to form in renaissance drama.
566398: COPERNICUS, KESTEN, H. - Copernicus und seine Welt. Biographie.
613588: COPERNICUS, N. - Avant, avec, après Copernic. La répresentation de l'univers et ses conséquences épistémologiques. XXXIe semaine de synthèse 1-7 juin 1973.
612177: COPERNICUS, KESTEN, H. - Copernicus und seine Welt. Biographie.
571625: COPERNICUS, KESTEN, H. - Copernicus und seine Welt. Biographie. Einführung von E. Kästner.
605310: COPI, I.M., GOULD, J.A., (ED.) - Contemporary philosophical logic.
600358: COPI, I.M. - Introduction to logic. Third edition.
618331: COPI, I.M., GOULD, J.A. - Contemporary readings in logical theory.
614554: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume VIII. Bentham to Russell.
610758: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume III: Late medieval and Renaissance philosophy.
614558: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume II: Augustine to Scotus.
610757: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume II: Medieval philosophy. Augustine to Scotus.
614643: COPLESTON, F.C. - A history of medieval philosophy.
585010: COPLESTON, F.C. - Medieval philosophy.
614557: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume II: Medieval philosophy. Augustine to Scotus.
577255: COPPENHAGEN, J.H. - De Israëlitische 'kerk' en de staat der Nederlanden. Hun betrekkingen tussen 1814 en 1870. Een bibliografische benadering.
603811: COPPENS, MARTIEN - De koorbanken van Oirschot fotografisch gezien door Martien Coppens. Met tekst van P. Concordius van Goirle.
593291: COPPENS, J., (ED.) - Bibliographia Academica XII. 1963-1968.
616093: COPPENS, MARTIEN - Gedachten in steen. De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch. Fotografisch gezien door Martien Coppens. Met een inleidende beschouwing van Concordius van Goirle.
613642: COQ, A. VON LE - Auf Hellas Spuren in Ostturkistan. Berichte und Abenteuer der II. und III. deutsdchen Turfan-Expedition. Mit 108 Abbildungen im Text und auf 52 Tafeln, sowie 4 Karten.
608987: CORBALLIS, M.C. - The lopsided ape. Evolution of the generative mind.
617656: CORBIÈRE, EDOUARD - La mer et les marins. Scènes maritimes.
9055: CORBIN, A. - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk
616081: CORBIN, A. - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk
604386: CORBIN, A. - Het verlangen naar de kust
597185: CORBIN, A. - Het verlangen naar de kust
616201: CORBINEAU-HOFFMANN, A. - Paradoxie der Fiktion. Literarische Venedig-Bilder 1797-1984.
8004: CORMIER, R., CHINN, E., LINEBACK, R.H., (ED.) - Encounter. An introduction to philosophy.
14263: CORNELIS, A. - Logica van het gevoel. Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Essay.
581671: CORNELIS, A. - Logica van het gevoel. Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Essay.
15063: CORNELIS, É. - Valeurs chrétiennes des religions non chrétiennes. Histoire du salut et histoire des religions christianisme et bouddhisme.
594982: CORNELISSEN, I., HARMSEN, G., JONG, R. DE, (RED.) - De taaie rooie rakkers. Een documentaire over het socialisme tussen de twee wereldoorlogen.
617327: CORNELISSEN, A.J.M. - De strijd om de moderne staatsidee. I. Het machiavellisme.
595067: CORNELISSEN, I. - Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad.
609187: CORNELISSEN, I. - Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad.
611740: CORNELISSEN, J.D.M., POST, R.R., (RED.) - Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727. 2 delen.
602202: CORNELISSEN, M.M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster.
566190: CORNELISSEN, A.J.M. - Calvijn en Rousseau. Een vergelijkende studie van beider staatsleer.
572877: CORNELIUS, G. - The starlore handbook. An essential guide to the night sky.
579416: CORNELL, D. - Beyond accomodation. Ethical feminism, deconstruction, and the law.
602440: CORNELL, J. - Mandala. Stralende symbolen voor zelfontplooiing en heling
579067: CORNELL, R. - Youth and communism. An historical analysis of international communist youth movements.
616491: CORNET, J.W.G., LANGEDIJK, D. - Leven en bedrijf van de gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
582933: CORNETTE, A.H., EYCK, P.N. VAN, (RED.) - Noordnederlandse rederijkersspelen.
579417: CORNETTE, A.H., EYCK, P.N. VAN, (RED.) - Vijf geestelijke toneelspelen der middeleeuwen.
1181: CORNETTE, A.H., EYCK, P.N. VAN, (RED.) - Geestelijke epiek der middeleeuwen.
600733: CORNFELD, G., BOTTERWECK, G.J., (HRSG.) - Die Bibel und ihre Welt. Eine Enzyklopädie in drei Bänden. 3 volumes.
581001: CORNFORD, F.M. - Voor en na Socrates. Geautoriseerde vertaling van J.H. Gunning.
895: CORNFORD, F.M. - Voor en na Socrates. Geautoriseerde vertaling van J.H. Gunning.
577097: CORNFORTH, M. - Marxism and the linguistic philosophy.
568240: CORNFORTH, M. - Wissenschaft contra Idealismus. Eine Untersuchung des 'reinen Empirismus' und der modernen Logik. Mit einem Vorwort von G.F. Alexandrow.
604775: CORNFORTH, M. - In defence of philosophy against positivism and pragmatism.
619193: CORNMAN, J.W. - Metaphysics, reference and language.
589798: CORNMAN, J.W. - Materialism and sensations.
898: CORNMAN, J.W. - Perception, common sense, and science.
582766: CORPORAAL, M.C.M. - Wicked words, virtuous voices. The reconstruction of tragic subjectivity by renaissance and early restoration women dramatists.
617001: CORPORAAL, M.C.M. - Wicked words, virtuous voices. The reconstruction of tragic subjectivity by renaissance and early restoration women dramatists.
4598: CORRADI, G. - Philosophy and coexistence. Preface by P.F. Carcano.
587586: CORRADI, G. - Philosophy and coexistence. Preface by P.F. Carcano.
598861: CORRADI FIUMARA, G. - The symbolic function. Psychoanalysis and the philosophy of language. English translation by B. Keys.
616247: CORSON, W.R., TRENTO, S.B., TRENTO, J.J. - Infiltraties. Sovjetagenten in de CIA
586049: CORSON, W.R., TRENTO, S.B., TRENTO, J.J. - Infiltraties. Sovjetagenten in de CIA
581727: CORSTEN, W., (HRSG.) - Sammlung kirchlicher Erlasse, Verordnungen und Bekanntmachungen für die Erzdiözese Köln. Amtliche Ausgabe.
599885: CORTI, E.C.C. - Der Zauberer von Homburg und Monte Carlo. Mit sechzehn Bildtafeln.
582773: CORTI, E.C.C. - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bloei 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren. Geautor. bewerking van L.J. Kleijn.
615791: CORTOIS, P. - Meditaties bij een machine. Een andere inleiding in de filosofie.
592502: CORTOIS, P. - Contraminaties. Cultuur/wetenschap.
617095: CORVISART, J.N. , GANIÈRE, P. - Corvisart. Médecin de Napoleon.
579433: CORYLLIS, PETER - Allen die fragen und zweifeln. Gedichte-Sammlung. Mit einem Geleitwort von W. Bortenschlager.
600743: COSENTINO, C., ERTL, W., LABROISSE, G., (HRSG.) - DDR-Lyrik im Kontext.
617817: COSER, L.A. - Continuities in the study of social conflict.
617314: COSER, L.A. - Masters of sociological thought. Ideas in historical and social context.
7656: COSSART, ABBÉ - Miroir du clergé. 2 volumes
618039: COSTA, ISAAC DA - Da Costa's kompleete dichtwerken. Compleet in 3 delen.
616856: COSTANZI, T.M. - Pensiero ed essere.
590725: COSTER, M. DE - Woordenboek van jargon en slang.
592795: COSTER, C. DE - De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met platen van A. Hahn jr.
582809: COSTER, C. DE - De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met platen van A. Hahn jr.
590443: COSTER, C. DE - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiege en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Löb.
4007: COSTER, DIRK, (RED.) - Het kind in de poëzie. Samengesteld en ingeleid. Derde druk met nieuwe gedichten vermeerderd, benevens een reeks afbeeldingen door oude en nieuwe Nederlandsche meesters, gekozen door W. Arondeus.
606555: COSTER, LAURENS JANSZOON, HELLINGA-QUERIDO, L., WOLF, C. DE - Laurens Janszoon Coster was zijn naam. Met een Ten geleide van Ernst Braches.
586790: COULTHARD, M., MONTGOMERY, M., (ED.) - Studies in discourse analysis.
6825: COULTON, G.G. - Studies in medieval thought.
612564: COUMOU, L., DAMEN, G., GEERDS, G., (RED.) - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman 'Arturs doet'. Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
588209: COUMOU, L., DAMEN, G., GEERDS, G., (RED.) - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman 'Arturs doet'. Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
581951: COUMOU, L., DAMEN, G., GEERDS, G., (RED.) - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman 'Arturs doet'. Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
618300: COUPERUS, L. - Proza . Compleet in 3 delen.
592792: COUPERUS, L. - Fidessa.
614378: COUPERUS, S. - Stadsbestuur als idee en praktijk, Nederland en Amsterdam 1900-1940.
619104: COUPERUS, S. - De machinerie van de stad. Stadsbestuur als idee en praktijk. Nederland en Amsterdam 1900-1940.
600151: COUPERUS, L. - Verzamelde werken IX. Lucrezia. De ongelukkige. Legenden en portretten.
600152: COUPERUS, L. - Verzamelde werken X. De komedianten. De verliefde ezel. Het zwevende schaakbord. De ode.
6818: COURANT, R., REID, C. - Courant in Göttingen and New York. The story of an improbable mathematician.
612788: COURBET, GUSTAVE, RUBIN, J.H. - Courbet.
613982: COURNOT, AUGUSTIN - Researches into the mathematical principles of the theory of wealth 1838
618723: COURT, W.H.B. - Coal.
601755: COURT, W.H.B. - British economic history 1870-1914. Commentary and documents.
614247: COURTELINE, GEORGES - Oeuvres de Georges Courteline. Illustrées par Dignimont. Complete in 2 volumes.
583006: COURTNEY, M.A. - Cornish feasts and folk-lore. Revised and reprinted from the folk-lore society journals, 1886-87. With a new foreword by A.E. Green.
585684: COUSINEAU, P., (RED.) - Soul. An archaeology. Readings from Socrates to Ray Charles. Compiled and with commentary.
609540: COUTRE, JACQUES DE - Como remediar o Estado da India. Being the appendices of the Vida de Jacques de Coutre (Biblioteca Nacional Madrid, ms. 2780). Edited wit an introduction, note and indez by B.N. Teensma.
588702: COUVÉE, P.J. - Vita beata en vita aeterna. Een onderzoek nar de ontwikkeling van het begrip 'vita beata' naast en tegenover 'vita aeterna', bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed der Romeinsche stoa.
604266: COUWENBERG, S.W. - Geschiedenis als noodlot. Over de historiciteit van het menselijk bestaan en het machtsmotief als primaire drijfkracht. Met een bijdrage van P.B. Cliteur.
605082: COUWENBERG, S.W. - Geschiedenis als noodlot. Over de historiciteit van het menselijk bestaan en het machtsmotief als primaire drijfkracht. Met een bijdrage van P.B. Cliteur.
609114: COUWENBERG, S.W., (RED.) - Opstand der burgers. De Franse revolutie na 200 jaar.
4996: COUWENBERG, S.W. - Hoe wordt de samenleving het best ingericht? Opstellen over constitutionele en ideologische strijdvragen.
5197: COUWENBERG, S.W., (RED.) - Opstand der burgers. De Franse revolutie na 200 jaar.
975: COVAL, S.C., CAMPBELL, P.G. - Agency in action. The practical rational agency machine.
611391: COWAN, D.A. - Mind underlies spacetime. An idealistic model of reality.
616922: COWAN, W. , RAKUSAN, J. - Sourcebook for linguistics.
589161: COWARD, H.G. - Sphota theory of language. A philosophical analysis.
578290: COWARD, H.G., RAJA, K.K. - Encyclopedia of Indian philosophies. The philosophy of the grammarians.
615017: COWPER, W. - The poetical works.
598792: COX, B.S. - Cruces of 'Beowulf'.
617078: COX, J.L. - Rational ancestors. Scientific rationality and African indigenous religions. Including field descriptions of Zimbabwean myths and rituals by University of Zimbabwe students.
573233: COX, H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung.
596971: COX, I., (ED.) - The scallop. Studies of a shell and its influences on humankind by eight authors.
600947: CRAGG, K. - The dome and the rock. Jerusalem studies in islam.
619257: CRAGG, W. - Contemporary moral issues.
16383: CRAIG, E. - The mind of God and the works of man.
601618: CRAIG, E. - The mind of God and the works of man.
616531: CRAINS, H. - The limits of art. Poetry and prose chosen by ancient and modern critics.
575700: CRAMER, J., VEEN, C. VAN DER - Een Drents commissars kijkt terug...Herinneringen van mr. Jacob Cramer opgetekend door Chris van der Veen.
594604: CRANACH DE OUDERE, LUCAS, KOEPPLIN, D., FALK, T. - Lukas Cranach. Gemälde Zeichnungen Druckgraphik. Ausstellung im Kunstmuseum Basel 15. Juni bis 8. September 1974. 2 delen.
14093: CRANE, R.S., BREDVOLD, L.I., BOND, R.P. - English literature 1660-1800. A bibliography of modern studies compiled for Philological Quarterly. Foreword by L.A. Landa. 6 volumes.
614344: CRAPILLET, PIERRRE - Le 'Cur Deus homo' d'Anselme de Canterbury et le 'De arrha animae' d'Hugues de Saint- Victor traduits pou Philippe le Bon. Textes établis et présentes par Robert Bultot et 'Geneviève Hasenohr.
618970: CRASBORN, O.A. - Phonetic implementation of phonological categories in sign language of the Netherlands.
612422: CREEVEY, THOMAS - The Creevey papers. Editied by John Gore.
605646: CREMER, J. - Made in U$A. Een keiharde Amerikaanse documentaire.
7627: CREMER, K.J. - De Duitsche godsdienstpsychologie.
614506: CREMER, JAN, BEEREN, W. , OXENAAR, R.W.D., VREE, F. DE - Jan Cremer. Schilder 55 88
586532: CREMER, J. - Ik Jan Cremer. Tweede boek.
593611: CREMERS, H. - Biblisch-theologisches Wörterbuch des neutestamentlichen Griechisch. Mit Nachträgen und Berichtigungen hrsg. von J. Kögel.
584351: CRESCENZO, L. DE - Aldus sprak Bellavista. Napels, liefde en vrijheid. Nederlandse vertaling A. van der Made.
615787: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. De presocraten
618532: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici
611141: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Socrates en daarna
615205: CRICK, F. - The astonishing hypothesis. The scientific search for the soul.
611690: CRICK, F. - The astonishing hypothesis. The scientific search for the soul.
616572: CRICK, B. - George Orwell. A life.
587119: CRIENS,S.R., (RED.) - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
609948: CRITCHLEY, S. - On humour.
600652: CROCE, B., LAMEERE, J., (RED.) - Benedetto Croce.
611078: CROCE, B. - Wat is filosofie? Uit het Italiaans vertaald en voorzien van een overzicht van Benedetto's Croce's leven en werk door M. Lejeune.
618596: CROCE, B. - Brevier van aesthetica. Geautor. vertaling van A. Hudig. Inleiding van R. Guarnieri.
616521: CROCE, B. - Aesthetik als Wissenschaft vom Ausdruck und allgemeine Sprachwissenschaft. Theorie und Geschichte. Nach der sechsten erweiterten Italienischen Auflage übertragen von H. Feist und R. Peters.
605247: CROCE, B. - Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Einführung von H. Barth. Übers. aus dem Italienischen von F. Bondy.
589789: CROCE, B. - Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Einführung von H. Barth. Übersetzt aus dem Italienischen von F. Bondy.
607162: CROCE, B. - Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Einführung von H. Barth. Übertragung von F. Bondy.
570566: CROCE, B. - Breviario di estetica. Quattro lezioni.
587473: CROCKER, L.G., (ED.) - The age of enlightenment.
608948: CROCKER, L.G., (ED.) - The age of enlightenment.
593500: CROCKETT, D. - The tall tales of Davy Crockett. The second Nashville series of Crockett almanacs 1839-1841. An enlarged facsimile edition, with an introduction by M.A. Lofaro.
605160: CROIX, A. DE LA - L'érotisme au moyen âge. Le corps, le désir et l'amour.
594797: CROIX, H. DE LA, TANSEY, R.G. - Gardner's art through the ages. II. Renaissance and modern art.
584748: CROMBAG, H.F.M. - Een manier van overleven. Psychologische grondslagen van moraal en recht.
617628: CROMBIE, A.C. - Styles of scientific thinking in the European tradition. The history of argument and explanation especially in the mathematical and biomedical sicences and arts. Complete in 3 volumes.
608223: CROMPVOETS, H.J.G. - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België.
597282: CROMWELL, O., CARLYLE, T. - Oliver Cromwell's letters and speeches: with elucidations. In four volumes. Complete set.
616300: CRONE, P., HINDS, M. - God's caliph. Religious authority in the first centuries of Islam.
617004: CROOK, Z.A. - Reconceptualizing conversion. Patronage, loyalty, and conversion in the religions of the ancient mediterranean.
594960: CROUTIER, A.L. - Taking the waters. Spirit, art, sensuality.
611777: CROWDER, M. - The story of Nigeria.
610420: CROWE, M.J. , (ED.) - Witchcraft. Catalogue of the witchcraft collection in Cornell University Library. Introduction by Rossell Hope Robbins. Index by Jane Marsh Dieckmann.
579531: CROWQUILL, A. - Strange surprising adventures of the venerable Gooroo Simple and his five disciples, Noodle, Doodle, Wiseacre, Zany, and Foozle. Adorned with fifty illustrations, drawn on wood.
598873: CROWTHER, J. - Oxford advanced learner's dictionary of current English. Encyclopedic edition.
603297: CRUCQ, J., GOETING, W.A.J., PENDERS, J., (RED.) - Leerboek der heilgymnastiek en massage.
613194: CRUMP, C.G. , JACOB, E.F., (ED.) - The legacy of the middle ages.
599078: CRUSON, C.I., KLEIJER, H., (RED.) - Het historisch atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis.
566763: CRUSON, C.I., KLEIJER, H., (RED.) - Het historisch atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis.
609434: CRUYS, T. VAN DE - Mining for meaning. The extraction of lexico-semantic knowledge from text.
601162: CSÚRI, K., (ED.) - Literary semantics and possible worlds. Literatursemantik und mögliche Welten.
617311: CUDWORTH, RALPH - Traité de morale. Traité concernant la morale éternelle et immuable et Traité du libre arbitre. Introduction, traduction, glossaire, bibliographie et notes par Jean-Louis Breteau.
580628: CULLMANN, O. - Urchristentum und Gottesdienst.
616779: CUMMINGS, J. - Buddhist stupas in Asia. The shape of perfection. Photography Bill Wassmann, forworde Robert AF Thurman.
611016: CUMMINS, R.C., CHRISTIANO, T.D. - Modern moral and political philosophy.
616527: CUNARD, NANCY, FORD, H., (ED.) - Nancy Cunard: brave poet, indomitable rebel 1896-1965.
619297: CUNNINGHAM, A. - The heart of what matters. The role for literature in moral philosophy.
12702: CUNNINGHAM, H. - Het kind in het westen. Vijf eeuwen geschiedenis
566505: CUNRADI, C. - The phenomenon of evil. Its scientific exposition and realistic deterrent.
4335: CUPIDO'S POSTRIJDER - Cupidoos post-ryder, voorzien met geheime en bedekte brieven. Gedrukt voor de nieuwsgierigen.
576949: CUPITT, D. - The leap of reason.
612877: CURIE, PIERRE (MADAME) - Radioactivité.
570888: CURIE, E. - Mijn wereldreis in oorlogstijd
613510: CURRY, R.L. , WADE, L.L. - A theory of political exchange. Economic reasoning in political analysis.
616372: CUSANUS, N., ZIEBART, K.M. - Nicolaus Cusanus on faith and the intellect. A case study in 15th-century fides-ratio controversy.
619579: CUSANUS, N., HEINZ-MOHR, G., ECKERT, W.P., (HRSG.) - Das Werk des Nicolaus Cusanus. Eine bibliophile Einführung.
618055: CUSANUS, N., COUNET, J.M. - Mathématiques et dialectique chez Nicolas de Cuse.
570548: CUSANUS, N. - Texte seiner philosophischen Schriften, nach der Ausgabe von Paris 1514, sowie nach der Drucklegung von Basel 1565. Herausgegeben von A. Petzelt. Band I.
610429: CUSANUS, N. - Texte seiner philosophischen Schriften nach der Ausgabe von Paris 1514., sowie nach der Drucklegung von Basel 1565. Herausgegeben von Alfred Petzelt. Band I.
600405: CUSANUS, N., COUNET, J.M., MERCIER, S., (ED.) - Nicolas de Cues. Les methodes d'une pensee. Actes du colloque de Louvain-la-Neuve 30 novembre et 1er décembre 2001.
20201: CUTROFELLO, A. - Continental philosophy. A contemporary introduction.
587237: CVETAEVA, M., BOONSTRA-LUDDEN, G.D. - De essentie van de dichterlijke persoonlijkheid. Een onderzoek naar het beeld van de dichter in Marina Cvetaeva's literaire portretten uit de jaren '30.
592345: CVITANOVIC, P., (ED.) - Universality in chaos. Second edition. A reprint selection compiled and introduced.
616746: CYRILLUS VAN ALEXANDRIË, LOON, J. C. VAN - The christiology of Cyril of Alexandria. Milestone on the road to Chalcedon. De christologie van Cyrillus van Alexandrië. Mijlpaal op de weg naar Chalcedon (met een samenvatting in het Nederlands).
580017: CYSARZ, H. - Das seiende Sein. Geistes- und gesamtwissenschaftliche Letztfragen.
606569: CZACHESZ, I. - Apostolic commission narratives in the canonical and apocryphal acts of the apostles.
578777: CZEIKE, F. - Unbekanntes Wien 1870-1920. Einführung und Bildlegenden.
569405: CZERNI, S., SKRZYNSKA, M. - Polish-English dictionary of science and technology. Slownik naukowo-techniczny polsko-angielski.
595810: CZEZOWKSI, T. - Knowledge, science and values. A program for scientific philosophy. Edited by L. Gumanski.
594543: CZÓBEL, B., KRATOCHWILL, M. - Czóbel. Introduction by J. Frank. Illustrations selected, and biography and bibliography compiled. Traduit par E. Böhm, translated by I. Jánosi, übertragen von L. Udvari.
606947: CZUBER, E. - Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung. Vierte, sorgfältig durchgesehene Auflage. 2 volumes.
602216: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
617843: IACOBUS NICHOLAI DE DACIA - Liber de distinccione metrorum. Mit Einleitung und Glossar Herausgegeben von Aage Kabell.
2320: DACQUÉ, E. - Leben als Symbol. Metaphysik einer Entwicklungslehre.
577181: DAEMMRICH, I.G. - Enigmatic bliss. The paradise motif in literature.
15396: DAEMS, I., TUYCOM, C. VAN - Repertoire des fonds de livres anciens en Belgique. Repertorium van het oude boekenbezit in België. Onder leiding van/sous la direction de M.T. Isaac & F. Vandeweghe.
614217: DAEMS, W.F. - Boec van medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur.
600835: DAF - Instructieboek DAF 55 Marathon.
611933: DAHL, Ö., (ED.) - Logic, pragmatics and grammar.
566204: DAHL, Ö., (ED.) - Logic, pragmatics and grammar.
607999: DAHL, R.A. - A preface to a demcratic theory.
599205: DAHL, Ö., (ED.) - Logic, pragmatics and grammar.
608620: DAHLHAUS, CARL, (HRSG.) - Neues Handbuch der Musikwissenschaft. 12 parts in 13 volumes. Complete.
618151: DAHLKE, P. - Aus dem Reiche des Buddha. Sieben Erzählungen.
608829: DAHM, H. - Grundzüge russischen Denkens. Persönlichkeiten und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts.
595624: DAHM, H., IGNATOW, A., (HRSG.) - Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas.
568766: DAHM, K.W., DREHSEN, V., KEHRER, G. - Godsdienst en maatschappijkritiek. De betekenis van de godsdienst in de moderne samenleving
595932: DAHMUS, J. - Seven medieval kings.
612565: DAHNCKE, WALTER - Kriminalroman und Wirklichkeit. Ein Versuch, dem verehrlichen Publiko beides zu demonstrieren.
616845: DAHRENDORF, R. - Life chances. Approaches to social and political theory.
612209: DAHRENDORF, R. - The new liberty. Survival and justice in a changing world. The Reith Lectures.
617615: DAHRENDORF, R. - Homo Sociologicus. De categorie van de sociale rol
15852: DAHRENDORF, R. - Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen analyse der Gegenwart.
21000: DAHRENDORF, R. - Die angewandte Aufklärung. Gesellschaft und Soziologie in Amerika.
576606: DAHRENDORF, R. - Gesellschaft und Demokratie in Deutschland.
15802: DAHRENDORF, R. - Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle.
9950: DAHRENDORF, R. - Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie. Gesammelte Abhandlungen 1.
607629: DAHRENDORF, R. - Reisen nach innen und aussen. Aspekte der Zeit.
612343: DAHRENDORF, R. - Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen analyse der Gegenwart.
619594: DAHRENDORF, R. - Gesellschaft und Demokratie in Deutschland.
602647: DAHRENDORF, R. - Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen analyse der Gegenwart.
613064: DAHRENDORF, R. - Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung.
609135: DAHRENDORF, R. - Society and democracy in Germany.
609456: DALAI LAMA XIII, BELL, C - Portret van de Dalaï Lama
573263: DALE, J.H. VAN, STERKENBURG, P.G.J. VAN - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
592631: DALE, J.H. VAN, GEERTS, G., BOON, T. DEN, (RED.) - Groot woordenboek der Nederlandse taal. Elfde herziene druk door G. Geerts en H. Heestermans met medewerking van C. Kruyskamp. 3 delen compleet.
604606: DALE, J.H. VAN, DRIEL, L. VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester, archivaris, taalkundige.
598670: DALEN, D. VAN, BARENDREGT, H., BEZEM, M., (ED.) - Dirk van Dalen. Festschrift.
574183: DALEN, H. VAN, KLAMER, A. - Telgen van Tinbergen. Het verhaal van de Nederlandse economen.
586993: DALENOORT, G.J., (ED.) - Process models for psychology. Lecture notes of the NUFFIC international summer course 1972. Opening adress by R.J. Audley. Lectures by N.V. Findler, H. Kwakenaak, S. Papert, W. Reitman a.o.
613711: DALES, R.C. - The scientific achievement of the middle ages.
605661: DALET, R. - Encyclopédie des points qui guérissent.
606049: DALINGHAUS, R.I., HEIJ, J.J., (RED.) - Noordbeeld. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Nordbild. Figurative Kunst aus dem Norden der Niederlande.
603026: DALINGHAUS, R.I., HEIJ, J.J., (RED.) - Noordbeeld.. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Nordbild. Figurative Kunst aus dem Norden der Niederlande
614901: DALY, M. - Outercourse. The be-dazzling voyage. Containing recollections from My logbook of a radical feminist philosopher (be-ing an account of my time/space travels and ideas - then, again, now, and how).
607495: DAM, B. VAN - Oud-Brabants dorpsleven. Wonen en werken op het Brabantse platteland.
599920: DAM, H. TEN - Een ring van licht. Praktische en actuele visie op reincarnatie. 2 delen.
611427: DAM, PIETER VAN - Beschryinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W. Stapel. 4 delen in 7 banden.
612618: DAM, P.R., SCHAAFSMA, J. - Plat die stad! ...en dan? Veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld in de tachtiger jaren. Catalogus van de tentoonstelling in het Gemeentearchief te Leeuwardenb, april 1988.
595669: DAM, C.F. VAN, ELIAS, E. - Spiegel van staten en steden. Tekeningen: Anton Pieck.
579641: DAM, C.F.A. VAN, (RED.) - España e Hispanoamérica. Catálogo de libros españoles y publicaciones extranjeras sobra España e Hispanoamérica.
573171: DAM, K.I.M. VAN - A place called Nunavut. Multiple identies for a new region.
613591: DAM, C. VAN , (RED.) - Encyclopedie van de bedrijfseconomie. Compleet in 8 delen + 1 deel register.
616793: DAMAS, D., (ED.) - Handbook of North American Indians: Volume 5: Artic
614278: NICOLAUS DAMASCENUS - Nicolaus Damascenus de Plantis. Five translations. Edited and introduced by H.J. Drossaart Lulofs and E.L.J. Poortman.
8757: JOHANNES VAN DAMASCUS - Die Legende von Barlaam und Josaphat. Zugeschrieben dem heiligen Johannes von Damaskus. Aus dem Griechischen übersetzt von L. Burchard.
590189: DAMASIO, A.R. - Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Traduit de l'anglais (États-Unis) par J.L. Fidel.
573270: DAMAVE, H.A.A. - Die Sprache der Pilgerfahrt des träumenden Mönchs. Ein Beitrag zur Geschichte der Kölner Mundart im fünfzehnten Jahrhundert.
602641: DAMBSKA, I., CONINCK, A. DE, FÉLICÉ, A. - La vérité. Actes du XIIe congrès des sociétés de philosophie de langue française. Bruxelles-Louvain 22-24 août 1964.
592532: DAMBSKA, I., CONINCK, A. DE, FÉLICÉ, A. - La vérité. Actes du XIIe congrès des sociétés de philosophie de langue française. Bruxelles-Louvain 22-24 août 1964.
616748: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
16775: DAMME, B. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aantekeninen en glossarium.
619216: DAMPIER, W.C. - A history of science and its relations with philosophy and religion. Reprinted with a postscript by I.B. Cohen.
619200: DAMPIER, W.C., DAMPIER, M. (ED.). - Readings in the literature of science. Being extracts from the writings of men of science to illustrate the development of scientific thought.
591787: DAMSTEEGT, B.C., KARSEMEIJER, J., KEULEN, B., (RED.) - Gedenkboek 1930-155. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 'Genootschap' van leraren aan de Nederlandse gymnasia en lycea.
567519: DAMUR, C. - Das Fest der Seele. Der Individualismus als Gestalt des Abendlandes.
566050: DANCY, J., SOSA, E., (ED.) - A companion to epistemology.
610676: DANCY, J., SOSA, E., (ED.) - A companion to epistemology.
619157: DANEAU, LAMBERT , FATIO, O. - Nihil pulchrius ordine. Contribution a l'étude de l'établissement de la discipline ecclésiastique aux Pays-Bas ou Lambert Daneau aux Pays-Bas (1581-1583).
10437: DANIEL, P.G. - Histoire de France, depuis l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, dediée au roi. Nouvelle édition, revûe, corrigée & augmentée par l'auteur, enrichie de cartes geographiques, & de plusieurs medailles authentiques. 10 volumes.
580655: DANIÉLOU, A. - Hindu polytheism.
597265: DANIELS, G., (RED.) - Life im Krieg. Aus dem Englischen übertragen von W. Schmaltz.
601692: DANIELS, C.B., FREEMAN, J.B., CHARLWOOD, G.W. - Toward an ontology of number, mind and sign.
587270: DÄNIKEN, E. VON - Waren de goden kosmonauten? Herinneringen aan de toekomst
595635: DÄNIKEN, E. VON - Waren de goden kosmonauten? Herinneringen aan de toekomst
602249: DÄNIKEN, E. VON - Terug naar de sterren. Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke. Geïllustreerd met 70 foto's en tekeingen
613694: DANKBAAR, W.F., BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N., BRUIN, C.C. DE, ENKLAAR, I.H. - Geloof en revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan professor dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
5182: DANNEMANN, F. - Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhange dargestellt. 4 volumes.
580663: DANNHEIMER, H., GEBHARD, R., (HRSG.) - Das keltische Jahrtausend.
581619: DANTE ALIGHIERI, FEDERN, K. - Dante und seine Zeit. Mit 26 Abbildungen.
6303: DANTE ALIGHIERI, THOMPSON, A.T.C. - Dante's verhouding tot het humanisme en zijn staatkunde.
618018: DANTO, A.C. - Wat kunst is
569372: DANTO, A.C. - Analytical philosophy of knowledge.
591569: DANTO, A.C. - Connections to the world. The basic concepts of philosophy. With a new preface.
588320: DANTO, A.C. - Connections to the world. The basic concepts of philosophy. With a new preface.
5315: DANTON, J.P., PULIS, J.F. - Index to Festschriften in librarianship 1967-975. With the assistance of P.K. Wallman.
579639: DARBOIS, D. - Yanamale. Village of the Amazon. Transl. from the French by J.Selby-Lowndes.
603727: DARC, D. - La princesse Méduse. Conte. Illustré par Felix & Frederic Regamey.
603498: DARDIK, I., LEWIN, R. - Making waves. Irving Dardik and his superwave principle.
567908: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij
611924: DARNTON, R. - Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk. Nederlandse vertaling Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters.
567612: DARNTON, R. - De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis
611228: DARNTON, R. - Mesmerism and the end of the Enlightenment in France.
616317: DARWALL, S. - The second-person standpoint. Morality, respect and accountability.
605881: DARWIN, C., WESTENBRINK, H.G.K. - Het erfhuis der natuur. Darwin.
613566: DARWIN, C., COLP, R. - To be an invalid. The illness of Darwin.
618801: DARWIN, C., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Darwin. A life in science.
618026: DARWIN, C., CHANCELLOR, J. - Charles Darwin. Introduction by Elizabeth Longford.
618506: DARWIN, C., STONE, I. - The origin. A biographical novel of Charles Darwin. Edited by J. Stone.
580257: DARWIN, C., WESTENBRINK, H.G.K. - Het erfhuis der natuur. Darwin.
569302: DARWIN, C. - Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door H. Hartogh Heys van Zouteveen.
569900: DARWIN, C., RITVO, L.B. - Darwin's influence on Freud. A tale of two sciences.
591431: DARWIN, C. - De autobiografie van Charles Darwin 1809-1882. De oorspronkelijke versie
612102: DARWIN, C., BROWNE, J. - Darwin's Origin of species. A biography.
611137: DARWIN, C., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Darwin. A life in science.
610814: DARWIN, C., HULLE, D. VAN - Darwins kladjes.
618492: DARWIN, C., EISELEY, L. - Darwin and the mysterious Mr. X. New light on the evolutionists.
574049: DARWIN, C., APPLEMAN, P., (ED.) - Darwin. Texts. Commentary. Third edition. Selected and edited.
618430: DARWIN, C., MCCALMAN, I. - Darwin's armada. Four voyages and the battle for the theory of evolution.
611462: DARWIN, C., RUSE, M., RICHARDS, R.J., (ED.) - The Cambridge Companion to the 'Origin of Species'.
612151: DARWIN, C. - Voyage of the Beagle. Charles Darwin's Journal of researches. Edited and abridged with an introduction by Janet Browne and Michael Neve.
615956: DARWIN, C., ZARAMIS, M. - Darwin's footprint. Cultural perspectives on evolution in Greece (1880-1930s)
596713: DARWIN, C., SCHIERBEEK, A. - Charles Darwin. Hervormer der biologie.
613999: DARWIN, C., WARD, H. - Charles Darwin and the theory of evolution.
619226: DARWIN, C. - De autobiografie van Charles Darwin 1809-1882. De oorspronkelijke versie
607950: DARWIN, C., QUAMMEN, D. - The reluctant mr. Darwin. An intimate portrait of Charles Darwin and the making of his theory of evolution.
617148: DAUBE, D. - Ancient jewish law. Three inaugural lectures.
618641: DAUDET, A. - Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du heros Tarasconnais. Illustré d'Aquarelles par Aranda, De Beaumont, Montenard, De Myrbach, Rossi. Gravure de Guillaume frères.
572342: DAUM, J., KUHN, M. - Pflanzenbilder aus alten Büchern und auf historischen Krügen.
582587: DAUMAS, M., (RED.) - Histoire de la science.
604234: DAUMIER, H. - Daumier & la sculpture 1808-1879. Lithographies & sculptures. Exposition présentée par le Service municipal des affaires culturelles et organisée par l'École d'arts appliqués d'Aulnay-sous-Bois 20 avril au 20 mai 1985.
596896: DAUMIER, H., ROTHE, H., (HRSG.) - Daumier und das Theater. 64 Tiefdruckreproduktionen nach Originallithographien. Mit einer Einleitung und Bildtexten.
606793: DAVANEY, S.G. - Feminism and process thought. The Harvard divinity school/Claremont center for process studies symposium series.
609302: DAVID-NEEL, A. - Liefdes-tover en zwarte magie (magie d'amour et magie noire). Taferelen uit het onbekende Thibet. Geautoriseerde vertaling van J. Wissink.
585062: DAVID-NEEL, A. - Mystiek en magie in Thibet (Mystiques et magiciens du Thibet). Met een voorwoord van A. d'Arsonval. Naar de 24ste oorspronkelijke uitgave uit het Frans vertaald door J.H.W. Boelens. Met 25 illustraties.
605109: DAVID-NEEL, A. - Unbekannte tibetische Texte.
604826: DAVID-NEEL, A. - A l'ouest barbare de la vaste Chine. Avec 16 illustrations hors texte et une carte.
606811: DAVIDSON, D. - Donald Davidson. Edited by K. Ludwig.
16364: DAVIDSON, E. - Wie war Hitler möglich? Der Nährboden einer Diktatur. Deutsch von H. Kusterer.
612801: DAVIDSON, C. , GIANAKARIS, C.J. , STROUPE, J.H. , (ED.) - The drama of the middle ages. Comparative and critical essays. With an introduction by Clifford Davidson.
614108: DAVIDSON, D., LEPORE, E., (ED.) - Truth and interpretation. Perspectives on the philosophy of Donald Davidson.
614798: DAVIDSON, D., HARMAN, G., (ED.) - Semantics of natural language.
602654: DAVIDSON, B. - Afrika en de vloek van de natie-staat
612404: DAVIDSON, C. - A woman's work is never done. A history of housework in the British Isles 1650-1950.
609237: DAVIE, D. - Dissentient voice. The Ward-Phillips Lectures for 1980 with some related pieces.
605618: DAVIES, M., HUMPHREYS, G.W., (ED.) - Consciousness. Psychological and philosophical essays.
602468: DAVIES, P. - God in de nieuwe natuurkunde
568870: DAVIES, P. - The last three minutes. Speculating about the fate of the cosmos.
574249: DAVIES, R., (ED.) - Black's dictionary of pictures. A guide to the best work of the best masters. Selected and edited.
589797: DAVIES, P. - God and the new physics.
594840: DAVIES, J.D. - Beginning now. Contemporary experience of creation and fall.
569348: DAVIES, P. - God and the new physics.
610548: DAVIES, P. - The cosmic blueprint. New discoveries in nature's creative ability to order the universe.
613994: DAVIES, D.W. - A primer of Dutch seventeenth century overseas trade.
595365: DAVIES, S. - Definitions of art.
602273: DAVIES, P. - The last three minutes. Speculating about the fate of the cosmos.
602276: DAVIES, P. - Superforce. The search for a grand unified theory of nature.
614085: DAVIES, M. - Les primitifs flamands. 1. Corpus de la peinture des anciens pays-bas meridionaux au quinzieme siecle. 3. Fascicules 6-13, The National Gallery London. 2 volumes.
616524: DAVIES, R. - Eros at breakfast and other plays. With an introdcution by Tyrone Guthrie.
5029: DAVIES, P. - De laatste drie minuten. Ideeën over het einde van het heelal
604531: DAVIES, P. - De laatste drie minuten. Ideeën over het einde van het heelal
602374: DAVIES, P., GRIBBIN, J. - The matter myth. Dramatic discoveries that challenge our understanding of physical reality.
600139: DAVIES, B. - An introduction to the philosophy of religion.
601378: DAVIES, P. - Blauwdruk van de kosmos. Het scheppend vermogen van de natuur bij de ordening van het heelal
619195: DAVIS, P.J., HERSH, R. - The mathematical experience. With an introduction by G.C. Rota.
595415: DAVIS, P.J., HERSH, R. - The mathematical experience. With an introduction by G.C. Rota.
577263: DAVIS, U., MACK, A., YUVAL-DAVIS, N., (ED.) - Israel & the Palestinians.
586767: DAVIS, U., MACK, A., YUVAL-DAVIS, N., (ED.) - Israel & the Palestinians.
617978: DAVIS, R.B. - Intellectual life in the Colonial South 1585-1763. Complete in 3 volumes.
606091: DAVIS, L.H. - Theory of action.
618786: DAVIS, R.W., (ED.) - The origins of modern freedom in the west.
618719: DAVIS, S. , MITHUN, M. , (ED.) - Linguistics, philosophy, and Montague grammar.
602519: DAVIS-FLOYD, R., ARVIDSON, P.S., (ED.) - Intuition: the inside story. Interdisciplinary perspectives. A collaborative project of the academy of consciousness studies, Princeton engineering anomalies research laboratory.
618358: DAVIS, J.W., HOCKNEY, D.J., WILSON, W.K. (ED.) - Philosophical logic.
605964: DAVIS, K., FARAJAJE-JONES, E., (ED.) - African creative expressions of the divine.
617962: DAVISON, R. H. - Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876.
614781: DAWKINS, R. - The blind watchmaker.
618502: DAWKINS, R. - A devil's chaplain. Reflections on hope, lies, science, and love.
607577: DAWKINS, R. - The blind watchmaker.
611971: DAWKINS, R. - The Oxford book of modern science writing.
617931: DAWKINS, R. - The God delusion.
612336: DAWKINS, R. - The blind watchmaker. Why the evidence of evolution reveals a universe without design.
617333: DEANE, P. - The evolution of economic ideas.
603456: DEARLING, C., DEARLING R., RUST, B. - Het Guiness muziekboek. De wereld achter het podium: records en curiositeiten in de muziek
596079: DEBAENE, L. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
3363: DEBON, G., SPEISER, W., (HRSG.) - Chinesische Geisteswelt. Zeugnisse aus drei Jahrtausenden.
599674: DEBORD, G., JAPPE, A. - Guy Debord
588203: DEBRAY, R. - Critique of political reason
619204: DEBROCK, G., (RED.) - Rationaliteit kan ook redelijk zijn. Bijdragen over het probleem van de teleologie.
605015: DEBROCK, G., (RED.) - Rationaliteit kan ook redelijk zijn. Bijdragen over het probleem van de teleologie.
606101: DEBROCK, G., (RED.) - Rationaliteit kan ook redelijk zijn. Bijdragen over het probleem van de teleologie.
16623: DEBROT, C. - Verzameld werk 3. Verhalen. Verzorgd door P. Dubois.
577080: DEBROT, C. - Verzameld werk 2. Gedichten. Verzorgd en van een beschrijving voorzien door J.J. Oversteegen.
4958: DEBUSSY, C., ONNEN, F., (RED.) - Debussy als criticus en essayist. 'Monsieur Croche antidilettant' en andere opstellen. Verzameld, vertaald en ingeleid.
611707: DECHARMS, C. - Two views of mind. Abhidharma and brain science.With translations by Gareth Sparhan, Sherab Gyatso, and Tsepak Rigzin.
618009: DECORTE, J. - Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transcendentiedenken.
581800: DECOSTA-WILLIS, M., MARTIN, R., (RED.) - Zwarte erotiek. Alice Walker, Terry McMillan, Gloria Naylor en anderen
597647: DÉE, M.A., (RED.) - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899.
583173: DEFOE, DANIEL, ROORDA, G. - Realism in Daniel De Foe's narratives of adventure.
595905: DEFOE, DANIEL - Robinsono Kruso. Legolibro por geknaboj lau campe kompilata de H.J. Bulthuis.
589746: DEFOER, H.L.M., KORTEWEG, A.S., WÜSTEFELD, W.C.M. - The golden age of Dutch manuscript painting. Catalogue. Introd. by J.H. Marrow. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht. The Pierpont Morgan Library, New York.
601269: DEFOER, H.L.M., SLECHTE, C.H., HIDDEMA, S. - Geert Grote en de moderne devotie. Athenaeumbibliotheek Museum De Waag, Deventer. Het Catharijneconvent, Utrecht.
568873: DEFRAIPONT, J.R. - Catalogus catalogorum ad collectiones bibliothecae universitatis Amstelodamensis pertinens. Josepho Renero Defraipont LXV annos nato a discipulis collegisque oblatus Amstelodami in bibliotheca universitatis MCMLXXXI.
569990: DEGEN, J.W. - Systeme der kumulativen Logik.
1762: DEGROOD, D.H. - The appearance of reality: Essays in contemporary philosophy.
608206: DEHEM, R. - Éléments de science économique.
612783: DEHUE, T. - De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900-1985.
17761: DEIJSSEL, L. VAN, JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deijssel.
607386: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN, JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deijssel.
594997: DEIMANN, G., (HRSG.) - Die anthroposophischen Zeitschriften von 1903 bis 1985. Bibliographie und Lebensbilder. Unter Mitarbeit von N. Deuchert, C. Lindenberg, J. Pohl und M. Zadow.
602743: DEKKER, G., GÄBLER, K.U., (RED.) - Secularisatie in theologisch perspectief.
587648: DEKKER, P., PENDERS, J. - Handleiding voor het geven van school-gymnastiek volgens de grondslagen van de kweekschool, instituut voor lichamelijke opvoeding te 's-Gravenhage. 4 delen.
618869: DEKKER, J., WIND, J.G., LIP, J.H.C. VAN DE, MOSHEUVEL, H.M.E., (RED.) - Spoorwegtechniek. Handboek ten dienste van spoorwegtechnici, waterbouwkundigen, machinisten, werkmeesters en voor allen die in dienst zijn van de spoor- en tramwegen en hen die door hun functie daarmee in aanraking komen of die daarvoor werken uitvoeren, benevens studeerenden aan technische scholen enz. Compleet in 3 deelen.
613007: DEKKER, A.G. HORNSTRA, L. (RED.). - Het radencommunisme. Grondbeginselen van communistische productie en distributie.
615346: DEKKER, C. , HENDRIKS, A. , KAM, J.P. VAN DE - 1940-1945. Een analyse van het verzet. Verzetsgroep TD.
613176: DEKKER,F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië.
601127: DEKKER, K., OLSEN, K., HOFSTRA, T., (ED.) - The world of travellers. Exploration and imagination.
609217: DEKKER, T. - De Nederlandse volkskunde. De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling.
599766: DEKKERS, C.A., VROEMEN, L.P.J. - De zwarte herfst. Arnhem 1944. De worsteling van mensen in oorlogstijd. Authentiek relaas van ooggetuigen. Tweede druk, met supplement.
604104: DEKKERS, M. - De vergankelijkheid.
609676: DEKKERS, M. - De vergankelijkheid.
609675: DEKKERS, M. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
602462: DELACAMPAGNE, C. - A history of philosophy in the twentieth century
601558: DELACAMPAGNE, C., MAGGIORI, R., (RED.) - Philosopher. Les interrogations contemporaines. Matériaux pour un enseignement.
587145: DELACOUR, J.B. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van een voortbestaan
587146: DELACOUR, J.B. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van een voortbestaan
586347: DELANTY, G. - Modernity and postmodernity. Knowledge, power and the self.
599971: DELATTE, P. - Les épîtres de saint Paul replacées dans le milieu historique des Actes des apôtres. 2 delen.
18796: DELAUNAY, V. - Pour cinq minutes de liberté. Préface de V. Boukovsky. Traduit du russe par D. Sesemann.
606567: DELBANCO, A. - The puritan ordeal.
599700: BRITSCHE VAKVEREENIGINGS-DELEGATIE - Rusland. Het officieele rapport van de Britsche vakvereenigings-delegatie naar Rusland.
596643: BRITSCHE VAKVEREENIGINGS-DELEGATIE - Rusland. Het officieele rapport van de Britsche vakvereenigings-delegatie naar Rusland.
594800: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche kunst. Met 186 foto's.
610496: DELEON, P. - Democracy and the policy sciences.
618661: DELEUZE, G., GUATTARI, F. - Qu'est-ce que la philosophie?
600335: DELFGAAUW, B. - Denkwegen. Essays.
612327: DELFGAAUW, B. - Filosofie als drijfzand. Open brief aan Frits Staal.
616722: DELFGAAUW, B. - Filosofie als drijfzand. Open brief aan Frits Staal.
606499: DELFGAAUW, B. - Vragen en aanwijzen. Filosofie van de grammatica, boek 3 (Deel I, afdeling III + IV)
566651: DELFGAAUW, B. - Over de schreef. Christendom en humanisme. Communisme en democratie.
613507: DELFGAAUW, B. - Geschiedenis en vooruitgang. 3 delen.
613586: DELFGAAUW, B. - De mens en zijn rechten. Een wijsgerige benadering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
16306: DELFGAAUW, B. - Geschiedenis en vooruitgang. 3 delen.
616055: DELFGAAUW, B. - Geschiedenis en vooruitgang. 3 delen.
616056: DELFGAAUW, B. - Over de schreef. Christendom en humanisme. Communisme en democratie.
600295: DELFGAAUW, B., BAKKER, R., HUBBELING, H.G., (RED.) - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
595119: DELFGAAUW, B., BAKKER, R., HUBBELING, H.G., (RED.) - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
569029: DELFGAAUW, B. - De mens en zijn rechten. Een wijsgerige benadering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
606243: DELFGAAUW, B. - De mens en zijn rechten. Een wijsgerige benadering van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
608797: DELFGAAUW, B. - Geschichte als Fortschritt. Autorisierte Übersetzung von Bruno Loets. 3 volumes.
594486: DELFT, M. VAN, THOMASSEN, K., WOLF, C. DE, (RED.) - Vriendschap in vereniging. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging "Vrienden der koninklijke Bibliotheek". Met een geschiedenis van de vereniging 1938-1988.
606588: DELFT, M. VAN, THOMASSEN, K., WOLF, C. DE, (RED.) - Vriendschap in vereniging. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging "Vrienden der koninklijke Bibliotheek". Met een geschiedenis van de vereniging 1938-1988.
618367: DELGADO, R. , STEFANCIC, J. - Understanding words that wound.
610808: DELILLO, D. - Underworld.
608543: DELITZSCH, F. - Commentar über das Buch Jesaia. Vierte durchaus neubearbeitete Auflage.
584291: DELIVORRIAS, A., (RED.) - Griekenland en de zee. Catalogus van de tentoonstelling, georganiseerd door het ministerie van cultuur van Griekenland, het Benaki Museum in Athene, de nationale stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegenheid van Amsterdam, culturele hoofdstad van Europa 1987. Amsterdam, De Nieuwe Kerk 29 october - 10 december 1987.
593802: DELLEPOORT, J., PETERS, J., (RED.) - Ypelaar oud en nieuw
611039: DELLING, G., (HRSG.) - Bibliographie zur jüdisch-hellenistischen und intertestamentarischen Literatur 1900-1965. In Verbindung mit Gerard Zachhuber und Heinz Berthold herausgegeben.
615938: DELMARCEL, G. - Koninklijke pracht in goud en zijde. Vlaamse wandtapijten van de Spaanse kroon.
578458: DELPECH, J. - The oppression of protestants in Spain. Translation from the French by T. and D. Johnson. Preface by H. Schomer. Introduction by J.A. Mackay.
616712: DELUMEAU, J. - Une histoire du paradis. Le jardin des délices.
605889: DEMARIA, G., BAGIOTTI, T., FRANCO, G., (ED.) - Pioneering economics. International essays in honour of Giovanni Demaria.
615404: DEMETRIUS, BILLERBECK, M. - Der Kyniker Demetrius. Ein Beitrag zur Geschichte der frühkaiserzeitlichen Popularphilosophie.
613455: DEMETZ, P. - After the fires. Recent writing in the Germanies, Austria, and Switzerland.
595433: DEMEULENAERE, P. - Une théorie des sentiments esthétiques.
597183: DEMEY, J. - De historische twee-eenheid der Nederlanden. Bestendige kloof in toenadering.
591654: DEMMIN, A. - Geschichtliche, archäologische, biographische, chronologische, monogrammatische und technische Enzyklopaedie der Schriftenkunde, Bilderkunde, Wappenkunde, geistlichen Trachten, kirchlichen Geräte, Gefässe und dergl., der bürgerlichen und kirchlichen Baukunst, Kriegsbaukunst und Schiffsbaukunst. Unter Mitwirkung des Verfassers ins Deutsche übertragen von O. Mothes. Mit über 1000 Abbildungen.
617932: DEMOSTHENES - Olynthicacs. Philippics. Minor public speeches. Speech against Leptines I-XVIII, XX. With an English translation by J.H. Vince.
200: DEMOSTHENES - Demosthenes' public orations
594518: DEMOULIN, R., (RED.) - Liber memorialis. L'université de Liège de 1936 à 1966. Notices historiques et biographiques. 2 delen.
591710: DEMPF, A. - Kritik der historischen Vernunft.
604593: DEMPF, A. - Metaphysik des Mittelalters.
616103: DEMPF, A. - Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance.
583300: DEMPF, A. - Ethik des Mittelalters.
3582: DEMPF, A. - Christliche Philosophie. Der Mensch zwischen Gott und der Welt.
7608: DEMPF, A. - Geistesgeschichte der altchristlichen Kultur.
567198: DEMPF, A. - Die drei Laster. Dostojewskis Tiefenpsychologie.
7311: DEMPF, A. - Die Weltidee.
7989: DEMPF, A. - Sacrum imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance.
589368: DEMPF, A. - Selbstkritik der Philosophie und vergleichende Philosophiegeschichte im Umriss.
6402: DEMPF, A. - Theoretische Anthropologie.
567379: DEMPF, A. - Sacrum imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance.
616599: DEMPSEY, A. - Encyclopedie van de moderne kunst. Stijlen, scholen, stromingen.
576154: DEMSETZ, H. - Economic, legal, and political dimensions of competition.
593301: DENBY, D. - Terug naar de klassieken. Uit het Engels vertaald door G. Lammers.
617456: DENDERMONDE, MAX, DIBBITS, H.A.M.C. - De dijken. Met de door H.M. de koningin in handschrift geschreven rede 'De dijken dicht'.
585773: DENING, S. - The mythology of sex.
598364: DENIS, L. - Na den dood. Wetenschappelijke en redelijke verklaring van de problemen van het leven en den dood, den aard en de bestemming van den mensch, de opvolgende levens.
598655: DENKER, R. - Agressie. Kant, Darwin, Freud, Lorenz
594887: DENNERT, W., (HRSG.) - Die Natur, das Wunder Gottes im Lichte der modernen Forschung. Unter Mitarbeit zahlreicher Naturwissenschaftler.
615113: DENNETT, D.C. - Darwins gevaarlijke idee
618454: DENNETT, D.C. - Brainstorms. Philosophical essays on mind and psychology.
577063: DENNETT, D.C. - Brainstorms. Philosophical essays on mind and psychology.
607803: DENNETT, D.C. - Darwin's dangerous idea. Evolution and the meanings of life.
618621: DENNETT, D.C. - Elbow room. The varieties of free will worth wanting.
578244: DENNINGER-SCHREUDER, C. - Schilders van Amsterdam. Vier eeuwen stadsgezichten.
612466: DENNIS, P. - The territorial army 1906-1940.
601331: DENNY, F.M. - An introduction to Islam.
607454: DENTINGER, J. - L'age d'or de la litterature en Alsace. Das Goldene Zeitalter der Literatur im Elsass. Histoire littéraire et commentaires de textes en français.
1478: DENTON, S. - American massacre. The tragedy at mountain Meadows september 1857.
603957: DENVIR, B. - Het impressionisme. De kunstenaars en hun werk
618472: DERBER, CH. - Corporation nation. How corporations are taking over our lives and what we can do about it. With a new introduction by. R. Nader.
616442: DERKOVITS, GYULA, KÖRNER, É. - Gyula Derkovits. Ein Beitrag zur Geschichte der ungarischen Kunst in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.
599180: DERKSE, W., (RED.) - Denken van wat ons ontsnapt. Essays over de relevantie van metafysica.
597766: DERKSE, W., (RED.) - Denken van wat ons ontsnapt. Essays over de relevantie van metafysica.
587247: DERKSE, W.F.C.M., (RED.) - Verandert waarheid? Reflecties over vorm en inhoud van het waarheidsbegrip.
606480: DERKSE, W., (RED.) - Denken van wat ons ontsnapt. Essays over de relevantie van metafysica.
610436: DERKSE, W. - Over vriendschap.
618657: DERKSEN, A.A. - Rationaliteit en wetenschap.
618659: DERKSEN, A.A. - Wetenschap of willekeur. Wat is wetenschap?
15983: DERKSEN, A.A. - Wetenschap of willekeur. Wat is wetenschap?
589598: DERKSEN, A.A. - Rationaliteit en wetenschap.
595128: DERKSEN, A.A. - Probability, chances and belief.
596663: DERMENGHEM, E. - Mohammed
608646: DEROLEZ, A. - Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin. 2 volumes.
617149: DERRETT, J.D.M. - Essays in classical and modern Hindu law. Volume 1: Dharmasastra and related ideas.
597787: DERRIDA, J. - L'archéologie du frivole.
614906: DERRIDA, J., KRUPNICK, M. , (ED.) - Displacement. Derrrida and after. With an introduction.
615675: DERRIDA, J. - Dissemination. Herausgegeben von Peter Engelmann. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek.
615669: DERRIDA, J., LACOUE-LABARTHE, P., NANCY, J.L., (RED.) - Les fins de l'homme à partir du travail de Jacques Derrrida. Colloque de Cerisy 23 juillet- 2 août 1980.
615632: DERRIDA, J. - Marges de la philosophie.
616005: DERRIDA, J. - Positions. Entretiens avec H. Ronse, J. Kristeva, J.L. Houdebine, G. Scarpetta.
617184: DERRIDA, J., FINAS, L., KOFMAN, S., LAPORTE, R. , REY, J.M. - Écarts. Quatre essais à propos de Jacques Derrida.
619111: DERRIDA, J., LACOUE-LABARTHE, P., NANCY, J.L., (RED.) - Les fins de l'homme à partir du travail de Jacques Derrrida. Colloque de Cerisy 23 juillet- 2 août 1980.
12976: DERRIDA, J. - L'écriture et la différence.
617920: DERZHAVIN, G.R., CLARDY, J.V. - G.R. Derzhavin. A political biography.
14347: DESAN, W. - De planetaire mens. Een noëtische prelude op een verenigde wereld. Geautoriseerde vertaling door H.A. Schreuder.
579726: DESAN, P., (ED.) - Humanism in crisis. The decline of the French renaissance.
613827: DESCARTES, R., WILLEMSEN, P. - Cartesiaans geloven. Een verhandeling over het 'cogito ergo sum'.
9401: DESCARTES, R., SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven.
618672: DESCARTES, R. - Discourse on method, optics, geometry, and meteorology
619560: DESCARTES, R., BUTLER, R.J., (ED.) - Cartesian studies.
619270: DESCARTES, R., GRAYLING, A.C. - Descartes. The life of René Descartes and its place in his times.
608056: DESCARTES, R. - Musicae compendium.
597781: DESCARTES, R. - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Uitrecht. Een onbekende Descartes-tekst. Getranscribeerd, geannoteerd en ingeleid door E.J. Bos.
600638: DESCARTES, R., LAMEERE, J., (RED.) - Descartes. À l'occasion du tricentenaire de sa mort.
3015: DESCARTES, R., DIJKSTERHUIS, E.J., SERRURIER, C., DIBON, P. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Etudes et documents.
614475: DESCARTES, R. - Oeuvres et lettres. Textes présentés par A. Bridoux.
578097: DESCARTES, R., HAGMANN, M. - Descartes in der Auffassung durch die Historiker der Philosophie. Zur Geschichte der neuzeitlichen Philosophiegeschichte.
587892: DESCARTES, R. - Philosophical writings. Selected and translated by N.K. Smith.
610226: DESCARTES, R., DAVIDENKO, D. - Ich denke, also bin ich. Descartes' ausschweifendes Leben. Roman. Aus dem Französischen von Beate Thill.
15100: DESCARTES, R., MAGNUS, B., WILBUR, J.B., (ED.) - Cartesian essays: a collection of critical studies.
615196: DESCARTES, R., LABERTHONNIÈRE, L. - Oeuvres de Laberthonnière. Publiées par les soins de Louis Canet. Etudes sur Descartes. 2 volumes.
618665: DESCARTES, R. - Discourse on method, optics, geometry, and meteorology
609952: DESCARTES, R., GLOUBERMAN, M. - Descartes: the probable and the certain.
614772: DESCARTES, R., GOUHIER, H. - La pensée religieuse de Descartes.
619379: DESCARTES, R., CURLEY, E.M. - Descartes against the skeptics.
619513: DESCARTES, R. - The correspondence of René Descsartes 1643. Edited by Theo Verbeek, Erik-Jan Bos, Jeroen van de Ven. With contributions of Henk Bos, Carla Rita Palmerino, Corinna Vermeulen.
615581: DESCARTES, R. - Over de methode. Inleiding over de methode: hoe zijn verstand goed te gebruiken en de waarheid te achterhalen in de wetenschappen
602302: DESCARTES, R. - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Uitrecht. Een onbekende Descartes-tekst. Getranscribeerd, geannoteerd en ingeleid door E.J. Bos.
619380: DESCARTES, R., ARIEW, R. , CHENE, D. DES, JESSEPH, D.M. - Historical dictionary of Descartes and cartesian philosophy. Second edition.
611597: DESCARTES, R., SORELL, T. - Descartes. Nederlandse vertaling: W. de Leeuw.
611513: DESCARTES, R. - Meditationes de prima philosophia. Curavit Artur Buchenau.
577728: DESCARTES, R. - Die Prinzipien der Philosophie. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Artur Buchenau.
619174: DESCARTES, R. - Selected philosophical writings
580400: DESCARTES, R. - Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
580610: DESCARTES, R., REVEL, J.F. - Descartes inutile et incertain.
3579: DESCARTES, R., CURLEY, E.M. - Descartes against the skeptics.
7996: DESCARTES, R., WILLIAMS, B. - Descartes. Das Vorhaben der reinen philosophischen Untersuchung. Aus dem Englischen von W. Dittel und A. Viviani.
569582: DESCARTES, R., SERRURIER, C. - Descartes. L'homme et le penseur. Préface de H. Gouhier. Texte revu et traduit du néerlandais par l'auteur.
615151: DESCARTES, R., HOEVEN, P. VAN DER - Metafysica en fysica bij Descartes.
612554: DESCARTES, R. - Oeuvres de Descartes, publiées par Victor Cousin. Complete in 12 volumes.
571636: DESCARTES, R., MAHNKE, D. - Der Aufbau des philosophischen Wissens nach René Descartes.
606078: DESCARTES, R., DIJKSTERHUIS, E.J., SERRURIER, C., DIBON, P. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Etudes et documents.
605579: DESCARTES, R. - Meditationes de prima philosophia. Méditations métaphysiques. Texte latin et traduction du Duc de Luynes. Introduction et notes par G. Lewis.
607683: DESCARTES, R., KOOPS, W., DORSMAN, L., VERBEEK, T. (RED.) - Née Cartesienne/Cartesiaansch gebooren. Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005.
606823: DESCARTES, R., SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven.
608405: DESCARTES, R., DIJKSTERHUIS, E.J., SERRURIER, C., DIBON, P. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Etudes et documents.
600241: DESCARTES, R., BOORSCH, J. - État présent des études sur Descartes.
9174: DESCARTES, R., FISCHER, K. - Descartes' Leben, Werke und Lehre.
566570: DESCARTES, R., SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven.
605954: DESCARTES, R., HOOKER, M., (ED.) - Descartes. Critical and interpretive essays.
619525: DESCARTES, R. - Oeuvres philosophiques. Complete in 3 volumes.
600597: DESCARTES, R., ZIJLSTRA, C.P. - The rebirth of Descartes. The nineteenth-century reinstatement of Cartesian metaphysics in France and Germany.
600294: DESCARTES, R. - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
596310: DESCARTES, R. - Oeuvres philosophiques de Descartes, publiées d'après les textes originaux avec notices, sommaires et éclaircissements; par A. Garnier. 3 (of 4) volumes.
618592: DESCARTES, R., OPZOOMER, C.W. - Cartesius. Een redevoering te Utrecht uitgesproken.
580138: DESCARTES, R., SORELL, T. - Descartes. Nederlandse vertaling: W. de Leeuw.
3612: DESCARTES, R., LEROY, M., FRIEDMANN, G., PRENANT, J.L.L., BENES, E., - Descartes.
20219: DESCARTES, R. - Méditations métaphysiques. Texte, traduction, objections et réponses, présentés par F. Khodoss.
618349: DESCARTES, R., PALTS, E. VAN DE - Briefwisseling. Met een inleiding van R. Gude
15409: DESCARTES, R., SCHÜTT, H.P. - Die Adoption des 'Vaters der modernen Philosophie'. Studien zu einem Gemeinplatz in der Ideengeschichte.
619335: DESCARTES, R. - De uitgelezen Descartes. Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door H. van Ruler
574789: DESCHAMPS, J., (RED.) - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. Catalogus.
586947: DESCHAMPS, J., (RED.) - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. Catalogus.
615430: DESCHAMPS, J., (RED.) - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. Catalogus.
599690: DESCHNER, G., (RED.) - Der 2. Weltkrieg. Bilder Daten Dokumente.
587243: DESCHODT, E., MORANE, P. - De sigaar. Inleiding: P. Morane
615378: DESCHOUX, M. - Essai sur la personnalité.
596770: DESCHOUX, M. - Philosophie du savoir scientifique. Avec la collaboration de J. Gagey et P. Bigler. Itinéraire philosophique (II).
598265: DESCOMBES, V. - L'inconscient malgré lui.
2130: DESCOMBES, V. - Objects of all sorts. A philosophical grammar
590473: DESCOMBES, V. - The barometer of modern reason. On the philosophies of current events. Transl. by S.A. Schwartz.
16042: DESCOMBES, V. - Grammaire d'objets en tous genres.
580695: DESCOMBES, V. - La denrée mentale.
590029: DESCOQS, P. - Essai critique sur l'hylémorphisme.
618169: DESHIMARU, T. - The ring of the way. Testament of a Zen Master. Compiled by E. de Smedt and D. Dussaussoy
618138: DESHIMARU, T., AMPHOUX, N., (ED.) - Questions to a zen master
617605: DESMOND, W. , HEYDE, L., ONNASCH, E.O. , (RED - Geweten en zedelijkheid.
592160: DESMOULINS, C., MORTON, J.B. - Camille Desmoulins (And other studies of the French revolution).
592161: DESMOULINS, C., LABRACHERIE, P. - Camille Desmoulins. Grandeur et misère d'une âme ardente.
616507: DESSAUER, F., TUCHEL, K. - Die Philosophie der Technik bei Friedrich Dessauer. Ihre Entwicklung, Motive und Grenzen.
595984: DESSAUER, F., TUCHEL, K. - Die Philosophie der Technik bei Friedrich Dessauer. Ihre Entwicklung, Motive und Grenzen.
619206: DESSAUER, F. - Kontrapunkte eines Forscherlebens. Erinnerungen. Amerikanische Reisebriefe.
619205: DESSAUER, F. - Am Rande der Dinge. Über das Verhältnis von Wissen und Glauben.
4956: DESSAUER, F. - Natuurwetenschap en theologie. Verkenning in grensgebieden
617275: DESSAUR, C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie.
617276: DESSAUR, C.I. - De rondgang der gevangenen. Een essay over goed en kwaad, in de vorm van zeven brieven aan de Platoclub.
588252: DESSAUR, C.I., NAESS, A., REIMER, E. - Science between culture and counter-culture.
568144: DESSAUR, C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie.
567448: DESSAUR, C.I. - De rondgang der gevangenen. Een essay over goed en kwaad, in de vorm van zeven brieven aan de Platoclub.
593987: DESSING, C.S., (RED.) - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.
604814: DESSOIR, M., (HRSG.) - Die Geschichte der Philosophie. Dargestellt von E. von Aster, E. Cassirer, M. Frischeisen-Köhler, J. Geyser, E. Hoffmann.
604791: DESSOIR, M., (HRSG.) - Zweiter Kongress für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Berlin 16.-18. Oktober 1924. Bericht hrsg. vom Arbeitsausschuss.
567525: DESSOIR, M., (HRSG.) - Die Geschichte der Philosophie. Dargestellt von E. von Aster, E. Cassirer, M. Frischeisen-Köhler, J. Geyser, E. Hoffmann.
571290: DESSOIR, M. - Buch der Erinnerung.
597700: DETHLEFSEN, T. - Terug naar vorige levens. De belevenis der wedergeboorte door hypnose
600806: DETHLEFSEN, T. - Esoterische psychologie. Het lot als levenskans. Nederlandse vertaling F. Oosterbaan.
584499: DETTMERING E., GRENZ, R., (HRSG.) - Marburger Geschichte. Rückblick auf die Stadtgeschichte in Einzelbeiträgen. Im Auftrag des Magistrats der Universitätsstadt Marburg, herausgegeben
1113: DEUGD, C. DE - From religion to criticism. Notes on the growth of the aesthetic consciousness in Greece.
576829: DEUGD, C. DE - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid. With a summary in English.
599667: DEUGD, N. DE - Ukraine and the issue of participation with the Euro-Atlantic security community. The difference between policy-on-paper and policy-in-practice.
570108: DEUGD, C. DE - From religion to criticism. Notes on the growth of the aesthetic consciousness in Greece.
576805: DEURSEN, A.T. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
605645: DEURSEN, A.T. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
612794: DEURSEN, A.T. VAN - De geest is meer dan het lichaam. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
613108: DEURSEN, A.T. VAN - Maurits van Nassau 1567-1625. De winnaar die faalde.
608051: DEURSEN, A.T. VAN - Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw.
581795: DEURSEN, A.T. VAN - Professions et métiers interdits. Un aspect de l'histoire de la révocation de l'édit de Nantes.
17563: DEUTINGER, M., ETTLINGER, M. - Die Ästhetik Martin Deutingers in ihrem Werden, Wesen und Wirken.
586985: DEUTSCH, H. - Psychologie van de vrouw. Een diepte-psychologische studie. Geautor. vert. van H. Foeken. 2 delen.
597747: DEUTSCHER, P. - Yielding gender. Feminism, deconstruction and the history of philosophy.
595452: DEUTSCHER, M. - Subjecting and objecting. An essay in objectivity.
568931: DEUTSCHER, I. - What we say, what we do. Sentiments & acts.
579378: DEVAMBEZ, P. - Great sculpture of ancient Greece
601172: DEVAMBEZ, P. - Great sculpture of ancient Greece
7444: DEVARAJA, N.K. - Philosophy, religion and culture. Essays in search of definitions & directions.
616630: DEVLIN, J.F. - The Baath party. A history from its origins to 1966.
604262: DEVOS, R. - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving.
585080: DEVOS, R. - De slaap van de rede. Over rationaliteit in wetenschap en samenleving.
616852: DEVOTO, G. - Storia della lingua di Roma.
576915: DEVRIENT, E. - Eduard Devrient aus seinen Tagebüchern. Hrsg. von R. Kabel. 2 delen.
7024: DEWAR, L. - Man and God. An essay in the psychology and philosophy of religious experience.
587089: DEWDNEY, A.K. - Het planiversum. Computercontact met een tweedimensionale wereld
612204: DEWEY, J. - Kunst als Erfahrung. Übersetzt von C. Velten, G. vom Hofe, D. Sulzer.
614694: DEWEY, J. - Essays in experimental logic.
3522: DEWEY, J., BURKE, T - Dewey's new logic. A reply to Russell.
617520: DEXEL, W. - Das Hausgerät Mitteleuropas. Wesen und Wandel der Formen in zwei Jahrtausenden. Deutschland, Holland, Österreich, Schweiz.
596657: DEXEL, W. - Glas.
17985: DEXTER, L.A., WHITE, D.M., (ED.) - People, society, and mass communications.
584013: DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. - De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels 'Kind-leven'.
618958: DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. 2 delen.
607455: DEZAIRE, P. N. - Handboek der poëtiek.
617072: DHONDT, P. - University jubilees and university history writing. A challenging relationship.
604482: DIAGHILEV, S.P., SCHILP, E., CASTEL, M., (RED.) - Diaghilev was here. To all volunteers.
593083: DIAMONSTEIN, B. - Interior design. The new freedom.
581383: DIANA, PRINCESS OF WALES, COHEN, D. - Diana, dood van een legende
604933: DIANA, PRINCESS OF WALES, MORTON, A. - Diana in haar eigen woorden. Volledig herziene editie
595898: DIANA, PRINCESS OF WALES, MORTON, A. - Diana in haar eigen woorden. Volledig herziene editie
585932: DIBBITS, H.A.M.C. - Nederland-waterland. Een historisch-technisch overzicht.
595312: DIBIE, P. - Ethnologie de la chambre à coucher.
595034: DICKENS, CHARLES, PRIESTLEY, J.B. - Charles Dickens and his world.
593673: DICKENS, CHARLES, MANKOWITZ, W. - Het leven van Charles Dickens (1812-1870)
599230: DICKERSON, M.C. - The frog book. North American toads and frogs, with a study of the habits and life histories of those of the northeastern states. With a new preface and appendix of nomenclatural changes by J.D. Anderson.
616523: DICKINSON, EMILY, TODD, M. L., (ED.) - Letters of Emily Dickinson. With introduction by Mark van Doren.
607771: DICKS, D.R. - Early Greek astronomy to Aristotle.
617181: DIDEROT, D., ALEMBERT, J.L. D', LOUGH, J. - Essays on the Encyclopédie of Diderot and D'Alembert.
617612: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre à une jeune mariée.
4593: DIDEROT, D., MORTIER, R., MAT, M., (RED.) - Diderot et son temps. Catalogue.
619339: DIDEROT, D., STRUGNELL, A. - Diderot's politics. A study of the evolution of Diderot's political thought after the Encyclopédie.
613041: DIDEROT, D., ROSSO, J.G. - 'Jacques le fataliste': L'amour et son image.
99: DIDEROT, D. - De droom van D'Alembert
617751: DIDEROT, D. - De droom van D'Alembert
618669: DIDEROT, D., D'ALEMBERT, - Encyclopdia. Selections. Diderot, D'Alembert and a society of men of letters
1106: DIEDERICH, W. - Konventionalität in der Physik. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zum Konventionalismus.
612063: DIEDERIKS, H. - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, ruimtelijk.
587665: DIEDERIKS, H.A., (RED.) - 'Van oproeren en stakingen'. Sociale en politieke mobilisering in Europa, 1500-1850.
593210: DIEDRICH, H.H. - Keysers grosses Künstlerlexikon.
575166: DIEGENBACH, C. - Astro-technica met teekeningen van den schrijver.
612555: DIEHL, C. - Manuel d'art Byzantin. 2 volumes.
595627: DIEKSTRA, R. - Het geestige lichaam. Tussen brein en body.
600590: DIEKSTRA, R. - O Nederland, vernederland! Psychologie van val en opstand.
595588: DIEMER, A. - Einführung in die Ontologie.
603787: DIEMER, A., (HRSG.) - Der Wissenschaftsbegriff. Historische und systematische Untersuchungen. Vorträge und Diskussionen im April 1968 in Düsseldof und im Oktober 1968 in Fulda.
601334: DIEMER, A., (HRSG.) - Der Methoden- und Theorienpluralismus in den Wissenschaften. Vorträge und Disskussionen des 5. wissenschaftstheoretischen Kolloquiums 1969 und des 6. wissenschaftstheoretischen Kolloquiums 1970. In Zusammenarbeit mit L. Geldsetzer und F. Rotter.
591920: DIEMER, H. - Het duitsche nationaal-socialisme. De west-europeesche democratie op de proef gesteld.
578121: DIEMER, A. - Grundriss der Philosophie. 2 volumes.
611625: DIEMER, A. - Einführung in die Ontologie.
600583: DIEMER, W. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
599825: DIEMER, H., LOER, J. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
584739: DIEMER, A., (HRSG.) - Der Wissenschaftsbegriff. Historische und systematische Untersuchungen. Vorträge und Diskussionen im April 1968 in Düsseldof und im Oktober 1968 in Fulda.
2898: DIEMER, A. - Einführung in die Ontologie.
618168: DIENER, M.S., (HRSG.) - Das Lexikon des Zen. Grundbegriffe und Lehrsysteme, Meister und Schulen, Literatur und Kunst, meditative Praktiken, Geschichte, Entwicklung und Ausdrucksformen von ihren Anfängen bis heute.
583274: DIEPEN, A.L.A., DAM, J.P.A. VAN DEN - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken.
614727: DIEPENBROCK, ALPHONS - Brieven en documenten. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser. 10 delen + registerband.
604483: DIEPENBROCK, A.J.M. - Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock bijeengebracht en toegelicht door E. Reeser in samenwerking met T. Diepenbrock.
579153: DIEREN, W. VAN, (RED.) - Een grondige zaak. 50 jaar Vuilafvoer Maatschappij VAM, 1929-1979.
598728: DIEREN, J.W. VAN - De lof van Schellingerland. Met een voorwoord van J.P. Thijsse. Tien illustraties en een kaartje.
619141: DIERICK, G. - Draait de aarde om de hemel? De verhouding wetenschap-geloof, belicht aan de hand van eigentijdse Nederlandse en Vlaamse auteurs.
594016: DIERICKX, M. - De jezuieten. Hun wezen en werken.
597275: DIERMANSE, P.J.J. - Renout van Montalbaen. De Middelnederlandsche fragmenten en het Middelnederduitsche fragment uitgegeven en toegelicht. Inleiding en teksten.
602329: DIESNER, H.J. - Die Völkerwanderung.
616735: DIESNER, H.J. - The great migration. The movement of peoples across Europe, AD 300-700.
616279: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen. Met platen en kaarten. 2 delen.
581595: DIEST LORGION, E.J. - Proeve van beantwoording der vraag, voorgesteld door de tweede klasse van het koninklijk-Nederlandsche-instituut: "Welke is de geschiedenis der invoering van het christendom in de Nederlanden, bijzonder in de noordelijke".
609139: DIETERICH, A. - Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion.
574246: DIETMAN, E., HENTSCHEL, M., (HRSG.) - Erik Dietman. Sculptor classicus. Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Musée d'art moderne de Saint-Etienne.
617836: DIETRICH, MARLENE, RIVA, MARIA - Dietrich. Mijn moeder
576939: DIETRICH, W., GECKELER, H., (ED.) - Logos Semantikos. Vol. III. Semantik. Semántica. Sémantique. Semantics.
609455: DIETRICH, MARLENE - Marlene
593091: DIETZGEN, J., SCHAAF, J. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
4485: DIETZGEN, J., SCHAAF, J. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
569180: DIETZGEN, J., DIETZGEN, E. - Materialismus oder Idealismus? Ein Lösungsversuch gemäss Josef Dietzgens Erkenntnislehre.
574949: DIFEREE, H.C. - De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der republiek.
593095: DIFEREE, H.C. - Drie eeuwen kerkgeschiedenis 1630 - 8 september - 1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Amsterdam. Met een voorwoord van H. Brugmans.
582426: DIJK, J. VAN, WUMKES, G.A. - Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn. Stichter der Doetichemse inrichtingen.
586359: DIJK, G. VAN, (RED.) - Mensbeelden. Essays over humanisme en maatschappij.
608332: DIJK, T.A. VAN (ED.) - Discourse studies: A multidisciplinary introduction. Complete in 2 volumes.
618314: DIJK, H. VAN - 'In het liefdeleven ligt gansch het leven'. Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza, 1885-1930.
587594: DIJK, R.J.A. VAN - Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft. Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis.
13399: DIJK, R.J.A. VAN - Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft. Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis.
3450: DIJK, B., (RED.) - Woorden tegen vernietiging. Europese poëzie uit de Tweede Wereldoorlog. Vertalers: J. Beranová, M. Blijstra-van der Meulen, E. Deinsky e.a.
594516: DIJK, J. VAN, LIMBURG, J.H., NIEUWENHUYZEN, J. VAN DE, (RED.) - Geschiedenis van A tot Z.
595904: DIJK, J. VAN - De wereld als Gods lichtkleed. Populaire studiën over mythen en hun innerlijke beteekenis.
584452: DIJK, J. VAN - Westers marxisme als sociale wetenschap. Object, methode en praktijk van een onderzoekstraditie.
594531: DIJK, P.J.J. VAN, AMPT, C.G.F., BOS, R.G.A., (RED.) - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
589474: DIJK, T.A. VAN - Taal, tekst, teken. Bijdragen tot de literatuurtheorie.
616277: DIJK, J. VAN, (RED.) - Onder orchideeën. Nieuwe oogst uit de Tuin der Geesteswetenschappen te Groningen.
616278: DIJK, J. VAN, (RED.) - Onder orchideeën. Nieuwe oogst uit de Tuin der Geesteswetenschappen te Groningen.
599814: DIJK, H. VAN - 'In het liefdeleven ligt gansch het leven'. Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza, 1885-1930.
604260: DIJK, G. VAN, (RED.) - Mensbeelden. Essays over humanisme en maatschappij.
617329: DIJK, R.J.A. VAN - Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft. Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis.
615890: DIJKEMA, P. - Innen und Aussen. Die Frage der Integration der Künste und der Weg der Architektur.
618929: DIJKGRAAF, R. - Blikwisselingen.
586990: DIJKHUIS, J.H.M.T. - Het beoordelen in de psychologie in het bijzonder het beoordelen van mensen en menselijk gedrag (Principles of judgment in psychology) (with a summary in English.
615759: DIJKHUIS, H. - Monarchia. Het fenomeen van het koningschap.
598936: DIJKMAN, J.G. - Convergentie en divergentie in de intuitionische wiskunde (with english title-page and summary)
4569: DIJKSTERHUIS, E.J. - Clio's stiefkind. Samengesteld en van een inleiding en commentaar voorzien door K. van Berkel.
618261: DIJKSTERHUIS, E.J. - Het wereldbeeld vernieuwd. Van Copernicus tot Newton.
612803: DIJKSTERHUIS, E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
612815: DIJKSTERHUIS, E.J. - Clio's stiefkind. Samengesteld en van een inleiding en commentaar voorzien door K. van Berkel.
590723: DIJKSTERHUIS, E.J., BERKEL, K. VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
618236: DIJKSTERHUIS, E.J. - Ad quanta intelligentia condita. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon leraar in de geschiedenis van de wiskunde en de exacte natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 21 januari 1955.
590300: DIJKSTERHUIS, E.J., BERKEL, K. VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
581929: DIJKSTRA, C.T.J. - La chanson de croisade. Etude thématique d'un genre hybride.
619244: DIJKSTRA, A.F.B. - Between academics and idiots. A cultural history of mathematics in the Dutch province Friesland (1600-1700).
579496: DIJKSTRA, J.H.F. - Religious encounters on the southern egyptian frontier in late antiquity (ad. 298-642)
598718: DIJKSTRA, J., AKKERMAN, H. - Groningen hoofdstation centraal.
612957: DIJKSTRA, J., AKKERMAN, H. - Groningen hoofdstation centraal.
591588: DIJKUM, C. VAN, TOMBE, D. DE, (RED) - Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen.
602424: DIJKUM, C. VAN, TOMBE, D. DE, (RED) - Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen.
592575: DIJKUM, C. VAN, TOMBE, D. DE, (RED) - Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen.
606658: DIJN, H. DE - Kan kennis troosten? Over de kloof tussen weten en leven.
593561: DIJN, H. DE - Kan kennis troosten? Over de kloof tussen weten en leven.
612201: DIJN, H. DE - Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam.
612441: DILLEN, J.G. VAN, (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam). 2 delen.
599758: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste jaardag van de schrijver.
604676: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste jaardag van de schrijver.
604416: DILLEN, J.G. VAN - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste jaardag van de schrijver.
610644: DILLMANN, R. - Alzheimer's disease. The concept of disease and the construction of medical knowledge.
616645: DILLMONT, T. DE - Encyclopédie des ouvrages de dames. Édition française.
584612: DILLMONT, T. DE - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten. Neue, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 1087 schwarz-weiss und 13 kolorierte Abbildungen
614587: DILLON, R.S., (ED.) - Dignity, character, and self-respect. With an introduction.
619289: DILTHEY, W. - Weltanschauung und Analyse seit Renaissance und Reformation.
12301: DILTHEY, W. - Leben Schleiermachers. Herausgegeben von M .Redeker. 4 volumes.
8965: DILTHEY, W., DIWALD, H. - Wilhelm Dilthey. Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte.
617821: DILTHEY, W., MAGER, K. - Philosophie als Funktion. Studien zu Diltheys Schrift 'Das Wesen der Philosophie'.
12317: DILTHEY, W. - Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Portraits und biographische Skizzen. Quellenstudien und Literaturberichte zur Theologie und Philosophie im 19. Jarhhundert. Herausgegeben von U. Hermann.
12332: DILTHEY, W. - Zur Geistesgeschichte des 19. Jarhhunderts. Aus 'Westermanns Monatsheften': Literaturbriefe, Berichte zur Kunstgeschichte, Verstreute Rezensionen 1867-1884. Herausgegeben von U. Hermann.
12293: DILTHEY, W. - Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Leibniz und sein Zeitalter. Friedrich der Grosse und die deutsche Aufklärung. Das achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt.
12323: DILTHEY, W. - Zur preussischen Geschichte. Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit. Die Reorganisatoren des preussischen Staates. Das allgemeine Landrecht.
12329: DILTHEY, W. - Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Aufsätze und Rezensionen aus Zeitungen und Zeitschriften 1859-1874. Herausgegeben von U. Hermann.
600429: DILTHEY, W., MAGER, K. - Diltheys Schrift 'Das Wesen der Philosophie'. Das Problem seines Ansatzes.
607058: DILTHEY, W. - Die grosse Phantasiedichtung und andere Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte.
8638: DILTHEY, W. - Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus.
602430: DILTHEY, W. - Zur preussischen Geschichte. Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit. Die Reorganisatoren des preussischen Staates. Das allgemeine Landrecht.
600531: DILTHEY, W., DIWALD, H. - Wilhelm Dilthey. Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte.
2609: DILWORTH, C., (ED.) - Idealization IV: intelligibility in science.
591523: DIMITROFF, G. - Dimitroff klaagt aan. Brieven en aantekeningen uit de tijd van de gevangenschap en van het Leipziger proces. Met acht nog niet gepubliceerde facsimilé's en vijf foto's. Verzameld en van commentaar voorzien door A. Kurella
617176: DIMITROFF, G. - La lutte pour le front unique contre le fascisme et al guerre.
587756: DIPPEL, C.J., JONG, J.M. DE, HULST, H.C. VAN DE - Geloof en natuurwetenschap. 2 delen compleet.
601078: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Ein Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
576645: DIPPEL, C.J. - Verkenning en verwachting. Cultuurkritische opstellen.
567520: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Kernbewapening, kerk en cultuur bij C.J. Dippel.
609611: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Ein Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
3870: DIPPEL, C.J., DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Ein Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
616693: DIRLIK, A. - The origins of Chinese communism.
597739: DIS, A. VAN, HERMANS, T., (RED.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Fotografie M. ten Cate. Redactieraad F. Huygens, A. Venmans, B. Veurman en L. van Zonneveld.
597195: DIS, L.M. VAN - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
3623: DISPAUX, G. - La logique et le quotidien. Une analyse dialogique des mécanismes de l'argumentation.
612403: DISRAELI, B., PEARSON, H. - Dizzy. The life and personality of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield.
597891: DISSANAYAKE, E. - Art and intimacy. How the arts began.
586788: DISSE, J.S.G., LABBERTÉ, L.D. - Theoretisch-practische handleiding voor het onderwijs in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, ook ten dienste van hen, die zich wenschen te bekwamen voor het aanvullings-examen. Met muziek en figuren. Derde herziene druk.
597644: DISSERTATIES - Bibliotheek Vrije Universiteit dissertaties 1880-1968 chronologische gerangschikt.
597648: DISSERTATIES - Dissertation abstracts of the agricultural university, Wageningen the Netherlands 1918-1968.
7334: DITTRICH, Z.R. - Hitler's weg naar de macht. De regering-Von Papen.
20806: DITTRICH, Z.R. - De opkomst van het moderne Duitsland. 2 delen.
594928: DITTRICH, Z.R., WERVEKE, H. VAN, (RED.) - De wereld na 1945.
584461: DITTRICH, Z.R., GOUDOEVER, A.P. VAN - De Sovjet-Unie na 1953.
572298: DITTRICH, Z.R., GOUDOEVER, A.P. VAN - Sovjet Rusland 1917-1953. M.m.v. J.G.M. Ruigrok.
613199: DIWALD, H., ZEEDEN, E.W., MANDROU, R. - Propyläen Geschichte Europas. Complete in 6 volumes.
612136: DIWALD, H. - Strijd om de wereldzeeën. De zee als politieke machtsfactor
586984: DIX, D., GOLLAHER, D. - Voice for the mad. The life of Dorothea Dix.
595715: DIX, J.F.C. - Uw tuin een lusthof. De verzorging van de tuin. Bomen en struiken. Bloemen - fruit - groenten.
580939: DIXON, K. - Sociological theory. Pretence and possibility.
608725: DIXON, K. - Sociological theory. Pretence and possibility.
594164: AL-DJAZÁ'IRÍ, T. - De edelgesteenten der geloofsleer. Geschrift over het moslimse geloof. Uit het Arabisch vertaald en van inleiding en aantekeningen voorzien door G.F. Pijper.
587988: DJILAS, M., BARTSCH, G. - Milovan Djilas oder Die Selbstbehauptung des Menschen. Versuch einer Biographie.
618273: DOBB, M., FEINSTEIN, C.H. , (ED.) - Socialism, capitalism and economic growth. Essays presented to Maurice Dobb.
600461: DOBBENBURGH, A. VAN - Aart van Dobbenburgh. Ofwel van vreugde en verdriet. Ingeleid door G. Luidinga. Met een voorwoord van Theun de Vries.
571349: DOBBENGA, J.H., VERWAAL, B. - Athletiek. Handboek voor candidaten examens lichamelijke oefening, sportleiders en sportbeoefenaars. Met medewerking van P.M. Beyen.
569703: DOBBENGA, J.H. - Gymnastiek. Handleiding voor het onderwijs in lichaamsoefeningen op kweek- en normaalscholen in Nederlandsch-Indië.
600442: DÖBLIN, A. - Hamlet oder die lange Nacht nimmt ein Ende. Roman. Herausgegeben von W. Muschg.
583522: DÖBLIN, A. - Erzählungen aus fünf Jahrzehnten. Herausgegeben von E. Pässler.
573134: DÖBLIN, A. - Wallenstein. Roman. Herausgegeben von W. Muschg.
618023: DÖBLIN, A. - Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor dem Fall.
604364: DOBRÉE, B. - English literature in the early eighteenth century 1700-1740.
578968: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte philosophische Schriften.
601384: DOBROLJUBOW, N.A. - Ausgewählte philosophische Schriften.
594754: DOBROSZYCKI, L., KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B. - Beelden voor ogen. Een fotografisch verslag van het joodse leven in Polen tussen 1864 en 1939
617835: DOBROVOL'SKIJ, D., PIIRAINEN, E. - Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive.
612572: DOBSON, KEN, GRACE, D. , LOVETT, D. - Physics.
606895: DOBZHANSKY, T. - Mankind evolving. The evolution of the human species.
572062: DOBZHANSKY, T. - Mankind evolving. The evolution of the human species.
594347: DOCUMENTA - Documenta 7. Band 1/Volume 1.
7204: DODD, C.H., SALES, M.E. - Israel and the Arab world.
619439: DODDS, E.R. - The Greeks and the irrational.
614932: DODERER, K. , (HRSG.) - Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Personen-, Länder- und Sachartikel zu Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Jugendliteratur. In drei Bänden. 3 volumes.
3064: DODGE, M.M. - Hans Brinker of De zilveren schaatsen. Nederlands van A. van der Ven met alle illustraties van Louis Rhead en met een nawoord van E. Sanders.
594149: DODT VAN FLENSBURG, J.J. - Repertorium dissertationum Belgicarum, sive index chronologicus et nominali-alphabeticus omnium dissertationum inauguralium, quae ab anno MDCCCXV. usque ad annum MDCCCXXX. auspiciis academiarum Belgicarum sunt impressae.
593125: DOEDES, J.I., SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
604137: DOEL, H.W. VAN DEN, EMMER, P.C., VOGEL, H.P. - Nederland en de nieuwe wereld.
615077: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
595094: DOESER, M.C., MUSSCHENGA, A.W., (RED.) - Maatschappelijke relevantie van wetenschap: nonsense of no-nonsense? Met bijdragen van: J. Davidse, L. Feenstra, A.J. Fry, B. Kee, P.P. Kirschenmann, J.G. Knol e.a.
612328: DOESER, M.C. - Waar is wetenschap goed voor? Over wetenschap en ethiek.
1936: DOESER, M.C., MUSSCHENGA, A.W., (RED.) - De werkelijkheid van de wetenschappen. Met bijdragen van: M.C. Doeser, E. Ibsch, B. Kee e.a.
604642: DOESER, M.C. - Waar is wetenschap goed voor? Over wetenschap en ethiek.
809: DOESSCHATE, G. TEN - Rolduc als middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden. Met een inleiding van F. Sassen.
615928: DOEVE, E., HEINEMANS, J., WORIES, J.H., (RED.) - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar.
575908: DOFLEIN, F., KÜHN, A., ZIEGLER, H.E., SCHMIDT, J., HERTWIG, O. - Der Ameisenlöwe. Eine biologische, tierpsychologische und reflexbiologische Untersuchung. Mit 10 Tafeln und 43 Abbildungen im Text. Die Orientierung der Tiere im Raum. Mit 40 Abbildungen im Text. Der Begriff des Instinktes einst und jetzt. Eine Studie über die Geschichte und die Grundlagen der Tierpsychologie. Zweite verbesserte und vermehrte auflage. Mit einem Anhang: Die Gehirne der Bienen und Ameisen. Mit 16 Abbildungen im Text und zwei Tafeln. Der Zeugungswert des Individuums beurteilt nach den Verfahren kreuzweiser Paarung. Übers. aus dem dänischen Manuskript. Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen Darwinismus.
618157: DOGEN, EIHEI, MACPHILLAMY, D., (ED.) - The Shobogenzo or the treasure house of the eye of the true teachings. Volume 1
616982: DOGEN ZENJI, UCHIYAMA, K. - Refining you life. From the zen kitchen to enlightenment
615432: DOGEN ZENJI, YASUTANI, HAKUUN - Flowers fall. A commentary on Dogen's Genjokoan. Foreword by Taizan Maezumi
615006: DOHMEN, J. - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
608408: DOHMEN, J. - Het leven als kunstwerk.
617994: DOHMEN, J., BAARS, J., (RED.) - De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom.
613590: DOHMEN, J. - Het leven als kunstwerk.
599896: DOLCH, H. - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme.
598213: DOLCH, H. - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme.
594446: DOLCH, A.K. - Notker-Studien. 3 parts in 2 volumes.
566819: DOLCH, H. - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme.
593792: DÖLLINGER, J.J.I. VON - Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat.Historisch-politische Betrachtungen.
579033: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
583776: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
590948: DOMELA NIEUWENHUIS, F., BEEK, W., BLIJENBURGH, W. VAN, VELTMAN, C.M., (RED.) - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
590950: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Handboek van den vrijdenker.
579035: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Typen. Karakter-studies. 2 delen.
579036: DOMELA NIEUWENHUIS, F., BEEK, W., BLIJENBURGH, W. VAN, VELTMAN, C.M., (RED.) - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
591800: DOMELA NIEUWENHUIS, F., FRIESWIJK, J., KALMA, J.J., KUIPER, Y., (RED.) - Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De apostel van de Friese arbeiders.
585350: DOMELA NIEUWENHUIS, F., JONG, A. DE - Domela Nieuwenhuis.
597314: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ZANDSTRA, E. - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis.
585348: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ZANDSTRA, E. - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis.
12017: DOMELA NIEUWENHUIS, F., ALTENA, B., (RED.) - 'en al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1846-1932. Verzameld en gepresenteerd. M.m.v. R. de Jong.
598107: DOMELA NIEUWENHUIS, F., FRIESWIJK, J., KALMA, J.J., KUIPER, Y., (RED.) - Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De apostel van de Friese arbeiders.
602194: DOMIN, L. - Palmascopie. Handlezen in een oogopslag.
598879: DON, P., (RED.) - De bouwkunst vereeuwigd. Fotografie voor monumentenzorg. Architecture immortalized. Photography for conservation. Met een inleidend artikel door/with an introdctory article by K. Peeters.
609216: DONA, J.C. - Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941.
3830: O'DONAHUE, W., KITCHENER, R.F. - The philosophy of psychology.
609172: DONDERS, F.P. , FISCHER, F.P., DOESSCHATE, G. TEN - Franciscus Cornelis Donders. Met een woord vooraf door H.J.M. Weve. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest op 6 november 1958 van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, gevestigd te Utrecht.


580386: DONDERS, F.C., LEERSUM, E.C. VAN - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders. Met medewerking van C.C. Delprat, W. Einthoven, C. Eijkman e.a.
593795: DONDERS, F.C., PRAKKEN, J.R., (ED.) - Donders. Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica. Fasciculus undevicesimus (XIX).
593794: DONDERS, F.C., PRAKKEN, J.R., (ED.) - Donders. Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica. Fasciculus undevicesimus (XIX).
613887: DONDEYNE, A. - Contemporary European thought and christian faith
617315: DONDEYNE, A., WALGRAVE, J., VERGOTE, A., (RED.) - Miscellanea Albert Dondeyne. Godsdienstfilosofie. Philosophie de la religion.
594305: DONDI, G. - Armi in asta europee del Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torimo.
606247: DONDORP, W.J. - The rehabilitation of virtue. An analysis of the critique of action-oriented and principle-based ethical theories in recent Anglo-Saxon moral philosophy and an assessment of the relevance of virtue ethics in the domain of professional life.
598725: DONGEN, A. VAN, HOEF, K. VAN DER, IDEMA, D. - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
574319: DONGEN, K. VAN - Van Dongen 1877-1937. Eere-tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1937.
594839: DONGEN, G. VAN - Gebonden in Nijmegen. Boekbanden en randversiering van handschriften en oude drukken in Nijmegen in de vijftiende en zestiende eeuw. M.m.v. P. Begheyn.
609090: DONGEN, J. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
603935: DONGEN, J. VAN - De zieke mens in de beeldende kunst.
577491: DÖNGES, M., GRÜNZEL, A., HECK, T. - Judenverfolgung in Korbach. Eine Dokumentation.
593721: DONKERSLOOT, P. - Een tas vol herinneringen.
580269: KONCHOG TÄNPÄ DÖNMÉ - Spiritual guide to the jewel island. Geistiger Führer zur Juweleninsel
618947: KONCHOG TÄNPÄ DÖNMÉ - Spiritual guide to the jewel island. Geistiger Führer zur Juweleninsel
601638: DONNELLY, J., (ED.) - Language, metaphysics, and death.
601091: DONNER, M., SCHNEBEL, C. - Handarbeiten wie zu Grossmutters Zeiten. Illustriertes Handbuch für das Häkeln, Stricken, Sticken, Knüpfen, für die Klöppel-, Durchbruch- und Spitzenarbeit, die Goldstickerei und die Zierstiche.
597193: DONNERT, E. - Russland im Zeitalter der Aufklärung.
589438: DONNERT, E. - Das russische Zarenreich. Aufstieg und Untergang einer Weltmacht.
597119: DONNERT, E. - Das russische Zarenreich. Aufstieg und Untergang einer Weltmacht.
585353: DONOGHUE, D. - The third voice. Modern British and American verse drama.
604217: DONZELOT, J. - L'invention du social. Essai su le déclin des passions politiques.
593217: DOOIJES, D. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
573954: DOOIJES, D. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkkunst 1945-1955.
609074: DOOIJES, D. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
580567: DOOLAARD, A. DEN - Pers en persvrijheid.
570109: DOOREN, W. VAN - Vragenderwijs. Elementair overzicht van de systematische filosofie.
611561: DOOREN, J.P. VAN, (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600.
600092: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
606272: DOOREN, W. VAN - Denkwegen in de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte.
613273: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
586338: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
596693: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
591640: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
570098: DOORMAN, M., ZEEMAN, M., (RED.) - Het scherm der verbeelding. Opstellen over televisie door F. Abrahams, J. Blokker, M. Bril, H.M. Enzensberge, A. Luyten, N. Noordervliet, H. Pleij, M. van Rossem en K. Schippers.
604956: DOORMAN, M., VISSER, W., (RED.) - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
588033: DOORMAN, M., POTT, H., (RED.) - Filosofen van deze tijd. Inleiding, keuze.
577275: DOORN, B. VAN - Vught. Dertien maanden in het concentratiekamp door Boud van Doorn (Häftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
597336: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
578149: DOORN, A. VAN - Axiologie en economie. Een onderzoek naar de subjectieve waarde-vrijheid van de moderne economie.
595401: DOORN, J.A.A. VAN - Met man en macht. Sociologische studies over maatschappelijke mobilisatie.
575500: DOORN, J.A.A. VAN - De draagbare Van Doorn. Samengesteld en ingeleid door G. van der List.
609645: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen. Samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy.
619422: DOORN, J.A.A. VAN - Gevangen in de tijd. Over generaties en hun geschiedenis.
585408: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
609215: DOORN, K. VAN, DUBBELD, G., ROSIELLE, P. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. Met een voorwoord van F. Leijnse.
616100: DOORNINCK, J.I. VAN - Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudoniemen.
577260: DOORSLAER, R. VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
595467: DOORSLAER, R. VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
613800: DOORTEN, B. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt. Inleiding door Mieke van der Wal.
601059: DOOYEWEERD, H., VERBURG, M.E. - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een Nederlandse christen-wijsgeer.
577966: DOOYEWEERD, H., VERDAM, P.J., DENGERINK, J.D., DONNER, A.M. - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan prof.dr. H. Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de vrije universiteit.
618759: DOOYEWEERD, H., KALSBEEK, L. - De wijsbegeerte der wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie.
2818: DOOYEWEERD, H. - De wijsbegeerte der wetsidee. 3 delen.
614415: DOOYEWEERD, H., EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.
16666: DOOYEWEERD, H. - De crisis der humanistische staatsleer in het licht eener calvinistische kosmologie en kennistheorie.
568836: DOOYEWEERD, H., EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd.
16414: DOOYEWEERD, H., KALSBEEK, L. - De wijsbegeerte der wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie.
614395: DOOYEWEERD, H. - Grenzen van het theoretisch denken. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.E. Verburg.
594594: DOOYEWEERD, H., MARCEL, P.C. - Le criticisme transcendental de la pensée théorique. Prolégomènes à la philosophie de l' idée de loi de Herman Dooyeweerd.
1297: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
598312: DOPP, J. - Formale logik. Aus dem Französischen übertragen und bearbeitet von G. Küng.
10399: DOPP, J. - Notions de logique formelle.
578825: DOPSCH, A. - The economic and social foundations of European civilization.
615179: DORÉ, GUSTAVE E.A. - Gustav Doré e.a.. 367 gravures uit de jaargangen 1865-1884 van De aarde en haar volken.
594605: DOREMALEN, H. VAN - Blauwsloten en riolen. Een milieu-historische studie over Tilburg en zijn rioolstelsel.
615335: DORFMAN, E. - The narreme in the mediëval romance epic. An introduction to narrative structures.
604110: DORIVAL, B. - De Parijse school. Hoogtepunten der schilderkunst. Musée National d'Art Moderne Parijs. Nederlandse bewerking: A.J. Richel.
586388: DORLEIJN, G., FAASSEN, S. VAN, HEISING, A., (RED.) - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940-1946.
614608: DORMEIER, H. - Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert. Mit einem einleitenden Beitrag. Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 12. Jahrhundert von Hartmut Hoffmann.
592434: DÖRNER, D. - Bauplan für eine Seele.
615079: DORNSEIFF, F. - Das Alphabet in Mystik und Magie.
598733: DORREN, I. - Natuurlijk alternatief. Moderne encyclopedie van de homeopathie en andere geneeswijzen.
619300: DORRESTIJN, S. - The design of our own lives. Technical mediation and subjectivation after Foucault.
611728: DÖRRIE, H. - Platonica Minora.
569371: DORSON, R.M., (ED.) - Folklore and traditional history.
584460: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
578965: DOSTOJEWSKI, F.M., BOHATEC, J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen.
605554: DOSTOJEWSKI, F.M. - Die Brüder Karamasow. Roman. Vollständige Ausgabe. Übersetzt von B. von Lossberg. 2 delen compleet.
608778: DOSTOJEWSKI, F.M., BOHATEC, J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen.
580585: DOSTOJEWSKI, F.M., TRUBETZKOV, N.S. - Dostoevskij als Künstler.
617654: DOTRENGE, THÉDORE - Opinion sur la rédaction de trois articles de la loi fondamentale que les provinces septentrionales du Royaume des Pays-Bas avaient acceptée en 1814; émise en 1815.
616395: DOUBLE, R. - The non-reality of free will.
604651: DOUGLAS, N. - Looking back. An autobiographical excursion. Single volume edition.
595524: DOUGLAS, R.M., (ED.) - The Scots book.
603654: DOUGLASS, A., VOGLER, T.A. - Witness & memory. The discourse of trauma.
598174: DOURS, C. - Personne, personnage. Les fictions de l'identité personnelle.
615093: DOVER, K.J. - Greek popular morality in the time of Plato and Aristotle.
610347: DOW, L.A. - Business fluctuations in a dynamic economy.
587125: DOWLING, C. - Het Assepoester complex. De verborgen angst van vrouwen voor onafhankelijkheid
18614: DOWNIE, R.S., TELFER, E. - Respect for persons.
607661: DOWNING, D. - The devil's virtuoso's. German generals at war 1940-5.
611675: DOWTY, D.R., WALL, R.E., PETERS, S. - Introduction to Montague semantics.
606432: DRAAISMA, D. - Het verborgen raderwerk. Over tijd, machines en bewustzijn.
618184: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen.
613898: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
613912: DRAAISMA, D. - De dromenwever.
615123: DRAAISMA, D. - De geest in getal. Beginjaren van de psychologie. Galton, Fechner, Wundt, James, Binet, Heymans.
612970: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.
618452: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
608162: DRAAISMA, D. - Het verborgen raderwerk. Over tijd, machines en bewustzijn.
618491: DRAAISMA, D., VROON, P.A., - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
614444: DRAAISMA, D. - De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom.
575438: DRAAISMA, D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen.
617725: DRAAISMA, D. - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen.
618446: DRAAISMA, D. - Metaforen van het geheugen. Metaphors of memory (with a summary in English).
615268: DRAAISMA, D. - Vergeetboek.
588160: DRAAISMA, D. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
618652: DRAAISMA, D., VROON, P.A., - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
597196: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
581524: DRACONTIUS, KUIJPER, D. - Varia Dracontiana.
588536: DRAKE, ST.C., CAYTON, H.R. - Black metropolis. A study of Negro life in a northern city. Introd. by R. Wright. 2 delen.
613196: DRAKE, F., SANDERLIN, G. - The sea-dragon. Journals of Francis Drake's voyage around the world.
595610: DRAKE,M., (ED.) - Applied historical studies. An introductory reader.
2765: DRAPER, T. - Present history.
583402: DRAUGHON, W.E. - Introduction to social, political, and economic philosophy.
584914: DREES, W.B., (RED.) - Theologie en natuurwetenschap: op zoek naar een snark?
5553: DREES, W.B. - Beyond the big bang. Quantum cosmologies and God.
597770: DREES, W.B. - Taking science seriously: a naturalist view of religion.
591297: DREES, W.B., (RED.) - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme.
594838: DREES, W.B., (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom. Met bijdragen van: H.J. Adriaanse, W. van der Burg, E.H. Cossee, J. Goud, A. Hoekema e.a.
595049: DREES, W.B., (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom. Met bijdragen van: H.J. Adriaanse, W. van der Burg, E.H. Cossee, J. Goud, A. Hoekema e.a.
613585: DREES, W., (ED.) - Technology, trust, and religion. Roles of religions in controverses on ecology and the modification of life.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

3/29