Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
586135: BRIAND, A., SIEBERT, F. - Aristide Briant 1862-1932. Ein Staatsmann zwischen Frankreich und Europa. Mit 10 Abbildungen.
8311: THOMAS BRICOT - Tractatus insolubilium. A critical edition with an introduction, notes, appendices and indices by E.J. Ashworth.
577699: BRIDENBAUGH, C. - Vexed and troubled Englishmen 1590-1642.
611778: BRIDGE, F.R., (ED.) - Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912.
578195: BRIEFS, H.W. - Three views of method in economics.
586252: BRIELS, J. - Zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
616457: O'BRIEN, C.C. - Herod. Reflections on political violence.
601097: BRIER, R. - Zauber und Magie im alten Agypten. Das geheime Wissen und die geheimnisvollen Praktiken, die das Leben m Pharaonenreich beherrschten. Einzig berechtigte Übersetzung aus dem Amerikanischen von H. Drube.
577220: BRIGHT, J. - A history of Israel.
605559: BRIL, K.A. - Westerse denkstructuren. Een probleemhistorisch onderzoek.
595664: BRIL, J. - Le masque ou le père ambigu.
595757: BRINCK, I. - The indexical 'I'. The first person in thought and language.
574575: BRINCKMAN, J. - Sämtliche Werke in fünf Teilen. Mit Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von O. Weltzien. Mit einem niederdeutschen Wörterverzeichnis. 5 delen in 1 band.
6834: BRIND'AMOUR, L., VANCE, E. - Archéologie du signe.
616776: BRINDLEY, A.L. - The dating of food vessels and urns in Ireland.
606767: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
593472: BRINK, A. - The ambassador.
589756: BRINK, J. TEN - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger. Met facsimile's in chromo-lithographie, reproductiën van titels, bladzijden en illustratiën uit middeleeuwsche handschriften, incunabelen en zeldzame boeken, en met portretten.
581755: BRINK, J.H. VAN DEN - The Haida indians. Cultural change, mainly between 1876-1970. The translation was done by I. Seeger.
592001: BRINK, G. VAN DEN - Oriëntatie in de filosofie 2.
581838: BRINK, J. TEN, BUSKEN HUET, C. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
606311: BRINKER, J.H. - Problemi dell'accordo del participio passato nell'italiano moderno.
588308: BRINKER, H., GOEPPER, R., (HRSG.) - Kunstschätze aus China. 5000 v. Chr. bis 900 n. Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China. Katalog.
593042: BRINKGREVE, G. - Schrijvend in 't Aalsmeerder veerhuis. Opstellen van Geurt Brinkgreve.
598586: BRINKHORST, H.A. - Hoofdlijnen van een systematische grafologie. Met 35 illustraties.
601259: BRINKMAN, M.E. - Schepping en sacrament. Een oecumenische studie naar de reikwijdte van het sacrament als heilzaam symbool in weerbarstige werkelijkheid.
584193: BRINKMAN, H., SCHENKEL, J., (ED.) - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. poet. et phil. 2º 22. Diplomatische editie. 2 delen.
606594: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
582515: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
569079: BRINKS, K., KERSTEN, M. - Kuno Brinks, graficus en tekenaar. Oeuvrecatalogus van de grafiek.
566052: BRINTON, C. - English political thought in the 19th century.
616863: BRINTON, M. , NEE, V. , (ED.) - The new institutionalism in sociology. Foreword by Robert K. Merton.
596158: BRINTON, C., CHRISTOPHER, J.B., WOLFF, R.L. - Erfenis der eeuwen. Geschiedenis en beschaving van het westen. In drie delen. Ned. bewerking Joh. Winkler.
591373: BRION, M. - Theoderich. König der Ostgoten. Aus dem Französischen übersetzt von F. Büchner.
603070: BRION, M. - De bijbel in de kunst. Miniaturen. Tekeningen. Schilderijen en beeldhouwwerken geïnspireerd door het Oude Testament. Met een inleiding. Voorwoord van F. van der Meer. Met 240 reproducties waarvan 12 in kleuren. Opmerkingen bij de platen van H. Heimann. Nederlandse vertaling door S. Elte en J.C. Bouws-van Heyningen.
596003: BRISSON, L., MEYERSTEIN, F.W. - Puissance et limites de la raison. Le problème des valeurs.
592022: BRISSON, A. - Nos humoristes. Caran d'Ache - J.L. Forain - Hermann-Paul - Léandre - Robida - Steinlen - Willette.
598885: BRIXEL, E., (HRSG.) - Klarinetten-Bibliographie I.
600887: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy. Ed. by D.R. Cheney.
4614: BROADBENT, D., (ED.) - The simulation of human intelligence.
607348: BROADBENT, D., (ED.) - Meaning and behaviour in the built environment.
3791: BROCH, H. - Geist and Zeitgeist. The spirit in unspiritual age. Six essays. Edited and introduced by J. Hargraves, translator.
582386: BROCHIER, J.J., AKOUN, A., GUTMAN, C. - Les dieux dans la cuisine. Vingt ans de philosophie en France.
611071: BROCK, P. - The political and social doctrines of the unity of Czech brethren in the fifteenth and early sixteenth centuries.
612655: BROCK, S.P., FRITSCH, C.T., JELLICOE, S., (ED.) - A classified bibliography of the septuagint.
572661: BROCKDORFF, C. VON - Die englische Aufklärungsphilosophie. Mit einem Bildnis des Herbert von Cherbury.
580943: BROCKELMANN, C., FLEISCHHAMMER, M., (HRSG.) - Studia orientalia in memoriam Caroli Brockelmann.
615212: BROCKMAN, J. - The third culture.
608096: BROCKMAN, J. - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum
580422: BROCKMAN, J., (RED.) - De komende vijftig jaar. 25 topwetenschappers over de ontwikkelingen in hun vakgebied.
574115: BROCKMAN, J. - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum
587981: BROD, M. - Tycho Brahes Weg zu Gott. Mit einem Vorwort von S. Zweig.
574389: BROD, M. - Johannes Reuchlin. Eine historische Monographie.
593064: BRODBECK, M., (ED.) - Readings in the philosophy of the social sciences.
617831: BRODBECK, K.H. - Der Spiel-Raum der Leerheit. Buddhismus im Gespräch.
599697: BRODERSEN, K. - Das römische Britannien. Spuren seiner Geschichte.
576972: BRODIE, M.L., MYLOPOULOS, J., SCHMIDT, J.W., (ED.) - On conceptual modelling. Perspectives from artificial intelligence, databases, and programming languages. With 25 illustrations.
610467: BRODY, B.A., ENGELHARDT, H.T., (ED.) - Mental illness: law and public policy.
591013: BROEDER, J.J. - Beschouwingen over het beschrijven van natuurkundige experimenten en resultaten.
599650: BROEK, J.F.J. VAN DEN, HARTONG, O.A.M.W., HEMPENIUS, A.L., (RED.) - De archieven in Groningen.
608986: BROEK, P. VAN DEN - Critische en statistische onderzoekingen betreffende de Behn-Rohrschach-test.
609555: BROEKHOVEN, R. VAN - Staat van tederheid. Tussen beest en supermens.
588194: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
590867: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
590885: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
583623: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
601042: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
604092: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
13722: BROEKMAN, R.W. - Het vraagteken achter de horizon van ons leven. Verkenningen in het grensgebied tussen wetenschap en religie.
576568: BROEKMAN, R.W. - Eeuwigheid en oneindigheid. Synthese tussen geloof en wetenschap.
592698: BROER, H.W., VERHULST, F., (RED.) - Dynamische systemen en chaos. Een revolutie vanuit de wiskunde.
590679: BROER, H., CRAATS, J. VAN DE, VERHULST, F. - Het einde van de voorspelbaarheid? Chaostheorie. Ideeën en toepassingen.
609188: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
574829: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
591779: BROERSMA, M.J., BRUGMAN, G., (RED.) - De nieuste tijdingen. Leeuwarder Courant 250 jaar.
601099: BROES, W. - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel, meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.
611087: BROEYER, F.G.M. , HONÉE, E.M.V.M. , (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
594412: BROGAN, H. - The Penguin history of the United States of Amercia.
609045: BROGAN, H. - Longman history of the United States.
5224: BROGAN, H. - Longman history of the United States.
573230: BROK, H.J.T.M. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
2984: BROM, F.W.A., BERGH, B.J. VAN DEN, HUIBERS, A.K., (RED.) - Beleid en ethiek. Uitgave in samenwerking met het centrum voor bio-ethiek en gezondheidsrecht.
582671: BROM, F.W.A. - Waarom is biotechnologie bij dieren moreel problematisch? Een inventarisatie en analyse van de argumenten uit het publiek debat.
579205: BROM, L.J. VAN DEN - God alomtegenwoordig. God omnipresent (with a summary in English).
573283: BROM, G. - Boekentaal
613557: BROM, G. - Romantiek en katholicisme in Nederland. 2 delen.
606566: BROM, L.J. VAN DEN, DEURLOO, K.A. - Verzoening of koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging.
606486: BROM, L.J. VAN DEN - Creatieve twijfel. Een studie in de wijsgerige theologie.
616410: BROMAGE, B. - Tibetan yoga.
615125: BRONDAL, V. - Theorie des prépositions. Introduction à une sémantique rationelle. Traduction Française par Pierre Naert.
606623: BRØNDSTED, M., (ED.) - Nordische Literaturgeschichte. M. Brønsted, P. Hallberg, P. Houm, O. Jónsson, J. Salminen, J. Samsonarson, G. Svanfeldt, S.J. Porsteinsson, U. Wittrock. Übersetzt von H.K. Mueller. 2 volumes. Complete set.
576086: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
612772: BRONGERSMA, E. - De opbouw van een corportieven staat. Het nieuwe Portugal.
616308: BRONKHORST, J. - The two traditions of meditation in ancient India.
592479: BRONNER, F.X., RADSPIELER, H. - Franz Xaver Bronner. Leben und Werk bis 1794. Ein Beitrag zur Geschichte der süddeutschen Aufklärung.
601821: BRONOWSKI, J. - Science and human values. Revised edition with a new dialogue 'The abacus and the rose'.
601820: BRONOWSKI, J. - Magic, science, and civilization.
592294: BRONOWSKI, J. - The origins of knowledge and imagination.
587617: BRONOWSKI, J. - The ascent of man.
576366: BRONOWSKI, J. - The visionary eye. Essays in the arts, literature, and science. Selected and edited by P.E. Ariotti in collaboration with R. Bronowski.
594458: BRONOWSKI, J. - A sense of the future. Essays in natural philosophy. Selected and edited by P. E. Ariotti in collaboration with R. Bronowski.
596389: BRONS, L.L. - Rethinking the culture - economy dialectic.
601932: BRONS, L.L. - Rethinking the culture - economy dialectic.
606318: BROOD, P. - Drentse plakkatenlijst 1593-1840.
599126: BROOD, P. - Drentse plakkatenlijst 1593-1840.
579645: BROOD, P. - Bibliografie van de Drentse geschiedenis.
587285: BROOK, S. - Winner takes all. A season in Israel.
592732: BROOKS, J.A. - Glass.
598587: BROOKS, C.H. - Handschrift en karakter. Volgens de methode Saudek. Met 37 afbeeldingen van handschriften en een woord vooraf door R. Saudek.
587195: BROOKS, L., EISNER, L.H. - Louise Brooks. LouLou in Hollywood. Uit het Engels vert. door N. d' Oliveyra.
575646: BROOKS, T. - Precious remedies against Satans devices. Or salve for believers & sores for unbelievers. Being a companion for those that are in Christ, or out of Christ; that flight, or neglect ordinances, under a pretence of living above them; that are growing (in spirituals) or decaying; that are tempted, or deserted; afflicted, or opposed; that have assurance, or that want assurance, &c. The fourth edition corrected and enlarged.
617388: BROOKS, C. , WARREN, R.P. - Modern rhetoric. Shorter third edition.
597914: BROOKS, E.J. - Register of the hospital of S. John the Baptist without the new gate, Dublin. Transcribed and edited from the Bodleian MS. Rawl. B. 498.
591995: BROOS, J.F. - Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis.
566807: BROSCH, H.J. - Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schule.
595799: BROTHERSTON, G. - Book of the fourth world. Reading the native Americas through their literature.
602493: BROUDE, N. - Impressionism. A feminist reading. The gendering of art, science, and nature in the nineteenth century.
608696: BROUËRIUS VAN NIEDEK, MATTHAEUS - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-Meer, by de stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaatzen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken. Gemeene en byzondere ry- en wandel-weegen, Malibaan, herbergen en bruggen, alle naar 't leven getekent door Daniel Stopendaal, en beschreeven.
596095: BROUNTS, M.A., (RED.) - La miniature Hollandaise. Le grand siècle de l'enluminure du livre dans les Pays-Bas septentrionaux. Catalogue.
585586: BROUWER, I. - Tussentijds. Dagboeknotities en beschouwingen over politieke vernieuwing.
571735: BROUWER, R.R. - Is het marxisme een messianisme? Beschouwingen sic et non in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin.
585334: BROUWER, HENDRIK - De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
582328: BROUWER, J.H., KALMA, J.J., (RED.) - Winst ut forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra ut 'e jierren 1841-1847. Mei ynleiding, oantekeningen en bylagen utjown. By de bitinking fan de hunderste stjerdei fan H.S. Sytstra.
607086: BROUWER, H. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benvens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de invoering van den burgerlijken stand + supplement-beschrijving van de doop-. trouw- en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland daterende van vóór dfe invoering van de burgerlijke stand. 2 delen.
593782: BROUWER, A.M. - Jezus en de sociale vragen.
610804: BROUWER, L.E.J., DALEN, D. VAN - Mystic, geometer, and intuitionist. The life of L.E.J. Brouwer. Volume 1:The dawning revolution.
610602: BROUWER, W.D., (RED.) - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. 2 delen.
605480: BROUWER, L.E.J., ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven. Met voorwoord, aantekeningen en een biografische schets bezorgd door D. van Dalen.
615918: BROUWER, G.A., DIEREN, J.W. VAN, FEEKES, W. , HARMSEN, G. - Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-geographisch en biologisch gezien.
578367: BROUWER, J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
577239: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
588142: BROUWER, L.E.J. - Het wezen der meetkunde. Rede uitgesproken 12 october 1909.
602711: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
594666: BROUWERS, J. - Geheime kamers.
591088: BROUWERS, J. - Zonder trommels en trompetten. Een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld.
590755: BROUWERS, J. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
13223: BROWARZIK, U. - Glaube und Denken. Dogmatische Forschung zwischen den Transzendentaltheologie Karl Rahners und der Offenbarungstheologie Karl Barths. Mit einem Geleitwort von K. Rahner.
606896: BROWN, H.I. - Perception, theory and commitment. The new philosophy of science,
606629: BROWN, S.C. - Objectivity and cultural divergence. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 17. Supplement to Philosophy 1984.
580323: BROWN, D.G. - Action.
14512: BROWN, R.H. - Society as text. Essays on rhetoric, reason, and reality.
607447: BROWN, N.O. - Apocalypse and/or metamorphosis.
617286: BROWN, FORD MADOX - The diary of Ford Madox Brown. Edited by Virginia Surtees.
600856: BROWN, D. - De Da Vinci code. Nederlandse vertaling: J. Ruitenberg.
599893: BROWN, D. - De Da Vinci code. Nederlandse vertaling: J. Ruitenberg
1066: BROWN, S.C. - Objectivity and cultural divergence. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 17. Supplement to Philosophy 1984.
601298: BROWN, D., BURSTEIN, D., (RED.) - Geheimen van de code. De mysteriën achter 'De Da Vinci code' ontsluierd
594385: BROWN, R. - Analyzing love.
608871: BROWN, S., COLLINSON, D., WILKINSON, R., (ED.) - One hundred twentieth-century philosophers.
614849: BROWN, R.L. - A casebook of military mystery.
592804: BROWN, A., PRESTWICH, M., COULSON, C., (RED.) - Europese kastelen. Nederlandse vertaling: M. de Kuyper-Snel en E. Zuidgeest-Perquin.
575219: BROWN, A. - Modern political philosophy. Theories of the just society.
16431: BROWN, R. - Words and things.
610563: BROWN, L.M., HODDESON, L., (ED.) - The birth of particle physics.
610552: BROWN, S., COLLINSON, D. , WILKINSON, R., (ED.) - Biographical dictionary of twentieth-century philosophers.
607685: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
598349: BROWN, R. - Componisten schrijven voort. Rosemary Brown's ontmoetingen met Liszt, Chopin, Bach, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninoff, Schumann e.a.. Met een voorwoord van W.H.C. Tenhaeff
576948: BROWN, S.C., (ED.) - Reason and religion.
612651: BROWN, K.A. - Inventors at work. Interviews with 16 notable American inventors.
604709: BROWN, R.H., LYMAN, S.M., (ED.) - Structure, consciousness, and history.
595779: BROWN, D. - De Da Vinci code. Nederlandse vertaling: J. Ruitenberg.
605641: BROWN, G. - Minds, brains and machines.
606242: BROWN, G. - Minds, brains and machines. The 1984 Reith lectures.
5092: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
595574: BROWN, H.I. - Observation and objectivity.
599822: BROWN, H.P. - The inequality of pay.
618302: BROWN, S.F., DEWENDER, T., KOBUSCH, T., (ED.) - Philosophical debates at Paris in the early fourteenth century.
607987: BROWN, S.C. - Philosophy of psychology.
571715: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
597094: BROWNING, R. - Poems of Robert Browning. Containing dramatic lyrics, dramatic romances, men and women, dramas, Pauline, Paracelsus, Christmas-Eve and Easter-Day, and Sordello. Oxford edition.
616510: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - The poetical works of Elizabeth Barrett Browning with two prose essays.
593498: BROWNING, R. - The poetical works of Robert Browning.
612447: BROWNLIE, I. - African boundaries. A legal and diplomatic encyclopaedia. With the assistance of Ian R. Burns.
568685: BRU, C.P. - Esthétique de l'abstraction. Essai sur le problème actuel de la peinture.
566799: BRUAIRE, C. - Die Aufgabe Gott zu denken. Religionskritik. Ontologischer Gottesbeweis. Die Freiheit des Menschen. Übers. aus dem Franz. von M. Otto.
609713: BRUBACHER, J.S. - Modern philosophies on education.
583046: BRUCH, H. - Kroniek der Friedse kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek.
618100: BRUCH, R. VON - Die Rittersitze des Emslandes.
612774: BRUCH, R. VON - Die Rittersitze des Emslandes.
597893: BRUCKNER, P. - De verleiding van de onschuld
607901: BRÜCKNER, C. - Jauche und Levkojen. Roman.
593099: BRUEGHEL DE OUDE, PIETER, GLÜCK, G. - Pieter Brueghel the Elder
617728: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
573284: BRUGGEN, J. VAN, (RED.) - Wegwijs in bijbelvertalingen. Met medewerking van A. Bergsma, P. den Butter, K. Exalto e.a.
610085: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
613388: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
618226: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
598249: BRUGGEN, W. VAN - Futurum en eschaton. Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst.
599507: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
614502: BRUGGENCATE, C. TEN, BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring.
605690: BRUGGENCATE, C. TEN, BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring.
567629: BRUGGER, W., (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch. Unter Mitwirkung der Professoren der philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie, München, und anderer.
617190: BRUGGER, W. - Summe einer philosophischen Gotteslehre.
576264: BRUGGER, W. - Kleine Schriften zur Philosophie und Theologie.
600805: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER, EGMOND, N. VAN - Consequent christendom. Leven en werk van Mr. J.J.L. van Brugghen.
598344: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER, BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
610414: BRUGMAN, J. - De zuilen van de Islam. Opstellen over de Islam, de Arabieren en de Arabische literatuur.
601005: BRUGMAN, JOHANNES - Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. Met een inleiding over zijn leven en werk uitgegeven door F.A.H. van den Hombergh.
574371: BRÜGMANN, M. - Amazonen der Literatur. Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er jahre.
579183: BRUGMANS, H.J.F.W. - Een bijdrage tot het begrip van het psychische.
575938: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Tweede herziene en bijgewerkte druk.
592660: BRUGMANS, H. - Gechiedenis van Amsterdam. Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd. Geïllustreerd onder toezicht van N. Beets.
6406: BRUGMANS, H., FISCHER, F.H., (RED.) - Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Doorgezien door W. Nolet. 6 delen.
5040: BRUGMANS, H.J.F.W. - Om het waarheidsprobleem 1. Positivistische denkvormen, hun zin en hun tekort.
605474: BRUGMANS, E., (RED.) - Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur.
10681: BRUGMANS, I.J., (RED.) - Honderd vijfentwintig jaar op het onderwijsterrein 1836 - 1961.
606975: BRUGMANS, I.J. - Stapvoet voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
611859: BRUIJN, COR P., BRUIJN, M. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver 1883-1978.
594690: BRUIJN, J. DE - Geschiedenis van de abortus in Nederland. Een analyse van opvattingen en discussies 1600-1979.
594514: BRUIN, T.D. DE - Orgaan der Nederlandsch-Indische officiersvereeniging (1915-1942/1949-1951). A selective and annotated bibliography.
604553: BRULÉ, A. - Les gens de lettre. Nombreuses reproductions de tableaux ou dessins de l'époque.
19615: BRULEZ, L. - Geschiedenis van het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Gentsche hoogeschool. Gelezen vóor de philosophische faculteit bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 's rijks universiteit te Gent.
586521: BRUMMEL, L., BRINK, E.A.B.J. TEN, DOOREN, J.P. VAN - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag. Historische opstellen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het historisch gezelschap te 's-Gravenhage.
583003: BRUMMEL, L., LIEBAERS, H., (RED.) - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arenberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald. Tentoonstelling De Haag, museum Meermanno-Westreenianum 29 augustus tot 9 oktober 1960. Brussel, Albert I - bibliotheek 21 oktober tot 31 december 1960.
581175: BRUMMEL, L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
596194: BRUMMEL, L., LIEBAERS, H., (RED.) - Livres anciens des Pays-Bas. La collection Lessing J. Rosenwald provenant de la bibliothèque d'Arenberg. Exposition La Haye, Museum Meermanno-Westreenianum du 29 août au 9 octobre 1960, Bruxelles, Bibliothèque Albert I du 21 octobre au 31 décembre 1960.
600310: BRÜMMER, V. - Theology and philosophical inquiry. An introduction.
603296: BRÜMMER, V. - Over een persoonlijke god gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
617497: BRÜMMER, V. - Over een persoonlijke god gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
343: BRÜMMER, V. - Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden.
572471: BRUN, J. - Philosophie de l'histoire. Les promesses du temps.
6945: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
576971: BRUNER, J.S. - Beyond the information given. Studies in the psychology of knowing. Selected, edited, and introduction by J.M. Anglin.
569042: BRUNETIÈRE, F., LUGT, J.M.H. VAN DER - L'action religieuse de Ferdinand Brunetière.
604086: BRUNING, G. - Nagelaten werk. Samengesteld en ingeleid door H. Bruning en H. Marsman.
599816: BRUNINGS, C., SCHAIK, P. VAN - Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst.
616854: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
602676: BRUNNER, H. - Grundzüge einer Geschichte der altägyptischen Literatur.
1648: BRUNNER, E., HUBBELING, H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner.
570006: BRUNNER, A. - Geschichtlichkeit.
572820: BRUNNER, E., HUBBELING, H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner. Een beoordeling van het conflict Barth-Brunner.
140: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Aus meinem Tagebuch.
138: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Materialismus und Idealismus.
17075: BRUNNER, E., VOGELSANGER, P., (HRSG.) - Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Emil Brunner.
609151: BRUNNER, E. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
603928: BRUNNER, A. - Geschichtlichkeit.
598284: BRUNNER, A. - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
6691: BRUNNER, A. - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
604633: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
614183: BRUNNER, O. , CONZE, W. , KOSELLECK, R., (HRSG.) - Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 7 volumes.
568729: BRUNNER, E. - Das Gebot und die Ordnungen. Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik.
608814: BRUNO, GIORDANO, GROCE, A. - Giordano Bruno. Der Ketzer von Nola. Versuch einer Deutung. 1. Teil. Werdegang und Untergang.
613718: BRUNO, GIORDANO - The ash wednessday supper. La cena de le ceneri
618244: BRUNO, GIORDANO, ROWLAND, I.D. - Giordano Bruno. Philosopher / Heretic.
615244: BRUNO, GIORDANO - La cena de las cenizas. Traduccion, introduccion y notas de Miguel Á. Granada.
602662: BRUNOLD, G. - Afrika gibt es nicht. Korrespondenzen aus drei Dutzend Ländern.
612678: BRUNS, F. - Die Zeichenkunst im Dienst der beschreibenden Naturwissenschaften. Mit 6 Abbildungen im Text und 44 Tafeln.
597561: BRUNSCHVICG, L. - Introduction à la vie de l'esprit.
581386: BRUNSTING, H., ES, W.A. VAN, HUBRECHT, A.V.M., (RED.) - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
587244: BRUNTON, P. - Verborgen wijsheid bij de jogi's van Voor-Indië. Geautor. vert. door J.H. van Klooster.
602847: BRUNTON, P. - Hooger dan yoga. Geautoriseerde vertaling door H.S. van Hall.
587290: BRUNTON, P. - Verborgen wijsheid bij de jogi's van Voor-Indië. Geautor. vert. door J.H. van Klooster.
601482: BRUNTON, P. - Het super-ego. Geautoriseerde vertaling van J.T. Moussault-van der Lee.
601492: BRUNTON, P. - De geheime weg. Een methode tot geestelijke zelfontdekking voor de moderne wereld. Geautor. vert. van H.S. van Hall.
598469: BRUNTON, P. - Heremiet in de Himalaya. In Nederlandse bewerking van H.P. van den Aardweg.
587117: BRUNTON, P. - Verborgen wijsheid bij de jogi's van Voor-Indië. Geautoriseerde vertaling door J.H. van Klooster.
589147: BRUNTON, P. - Hoger dan yoga. Geautoriseerde vertaling door H.S. van Hall.
600905: BRUNTON, P. - Verborgen wijsheid bij de jogi's van Voor-Indië. Geautoriseerde vertaling door J.H. van Klooster.
595532: BRUNTON, P. - Het super-ego. Geautoriseerde vertaling van J.T. Moussault-van der Lee.
595631: BRUNTON, P. - Hoger dan yoga. Geautoriseerde vertaling door H.S. van Hall.
612038: BRUUN, O., KALLAND, A., (ED.) - Asian perceptions of nature. A critical approach.
567161: BRUYN, G. DE - Mein Brandenburg. Foto's von B. Klemm.
615441: BRUYN KOPS, J.L. DE - Beginselen van staathuishoudkunde.
567497: BRUYNE, E. DE - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
618214: BRUYNE, E. DE - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
584686: BRUZINA, R., WILSHIRE, B., (ED.) - Crosscurrents in phenomenology.
607271: BRYANT, C.G.A. - Sociology in action. A critique of selected conceptions of the social role of the sociologist.
614427: BRYSON, B. - Een kleine geschiedenis van bijna alles
18369: BRYSON, L., FINKELSTEIN, L., MACIVER, R.M., (ED.) - Symbols and society. Fourteenth symposium of the conference on science, philosophy and religion.
2619: BRZEZINSKI, J., (ED.) - Probability in theory-building. Experimental and non-experimental approaches to scientific research in psychology.
588491: BRZEZINSKI, Z.K. - The grand failure. The birth and death of communism in the twentieth century.
602023: BRZEZINSKI, J., CONIGLIONE, F., KUIPERS, T.A.F., (ED.) - Idealization II: forms and applications.
595803: BRZEZINSKI, J., NUOVO, S. DI, MAREK, T., (ED.) - Creativity and consciousness. Philosophical and psychological dimensions.
609261: BUBER, M., WEHR, G. - Der deutsche Jude. Martin Buber.
602789: BUBER, M. - Tales of the Hasidim. The later masters
615518: BUBER, M., WEHR, G. - Martin Buber. Nederlandse vertaling van Ruth Wolf en Yge Foppema.
599131: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von M. Buber. Neubearbeitete Auflage.
582033: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die fünf Bücher der Weisung. Fünf Bücher des Moses. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
617267: BUBER, M. - Das dialogische Prinzip. Ich und Du. Zwiesprache. Die Frage an den Einzelnen. Elemente des Zwischenmenschlichen.
609709: BUBER, M. - Sluitsteen
608488: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
609763: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
606643: BUBER, M., FRIEDMAN, M. - Martin Buber's life and work. The later years 1945-1965.
615592: BUBER, M. - Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. In 3 Bänden herausgegeben und eingeleitet von Grete Schaeder in Beratung mit Ernst Simon und unter Mitwirkung von Rafael Buber, Margot Cohn und Gabriel Stern. Complete in 3 volumes.
609702: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
615593: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Kündung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
615609: BUBER, M. - Elija. Ein Mysterienspiel.
609635: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
584117: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
570636: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven. Geautoriseerde vertaling: M.C.W. Wegeling.
610205: BUBER, M., KRAFT, W. - Gespräche mit Martin Buber.
16257: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Vorwort 1979 von J. Schoeps. Nachwort: 1930-1960 von R. Weltsch.
612707: BUBER, M. - Ereignisse und Begegnungen.
603591: BUBER, M. - Die chassidische Botschaft.
612708: BUBER, M. - Die chassidische Botschaft.
612709: BUBER, M. - Die Frage an den Einzelnen.
615617: BUBER, M. - Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden. Mit einer Einleitung von Robert Weltsch.
610070: BUBER, M. - The prophetic faith
616137: BUBER, M. - Die chassidischen Bücher.
611156: BUBER, M. - Two types of faith. A study of the interpenetration of judaism and christianity
578261: BUBER, M. - Vom Geist des Judentums. Reden und Geleitworte.
571173: BUBER, M. - Königtum Gottes.
613008: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
609759: BUBER, M., BEEK, M.A., SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber.
614157: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
614158: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
617938: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
579313: BUBER, M. - De weg van de mens. Volgens de chassidische leer. Nederlandse vertaling door Louise Moor.
615594: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die fünf Bücher der Weisung. Fünf Bücher des Moses. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Im Anhang die Beilage zu einer neuen Verdeutschung der Schrift von Martin Buber.
609750: BUBER, M. - Gog en Magog. Een chassidische kroniek. Uit het Duits vertaald door Carolus Verhulst.
592228: BUBER, M. - Paden in utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij
609700: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
6533: BUBER, M., DIAMOND, M.L. - Martin Buber. Jewish existentialist.
615045: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
5689: BUBER, M., FRIEDMAN, M. - Martin Buber's life and work. The middle years 1923-1945.
601835: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Vorw. 1979 von J. Schoeps. Nachw.: 1930-1960 von R. Weltsch.
603606: BUBER, M. - Stationen des Glaubens. Aus den Schriften gesammelt.
605145: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Vorwort 1979 von J. Schoeps. Nachwort: 1930-1960 von R. Weltsch.
606410: BUBER, M. - Mamre. Essays in religion
605041: BUBER, M., OLIVER, R. - Martin Buber. Der Wanderer und der Weg. Aus dem Englischen übersetzt von D. Fischer-Barnicol. Mit einem Vorwort von H. Fischer-Bornicol.
607924: BUBER, M. - Sluitsteen
608385: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
605054: BUBER, M. - Ereignisse und Begegnungen.
615595: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die fünf Bücher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
591798: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven. Geautoriseerde vertaling: M.C.W. Wegeling.
590144: BUBER, M., BEEK, M.A., SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber.
587534: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
587178: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
584697: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven. Geautoriseerde vertaling: M.C.W. Wegeling.
3202: BUBER, M. - Sluitsteen
615596: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
611335: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven. Geautoriseerde vertaling: M.C.W. Wegeling.
608742: BUBER, M., DIAMOND, M.L. - Martin Buber. Jewish existentialist.
592840: BUBER, M., BABOLIN, A. - Essere e alterità in Martin Buber.
606280: BUBNER, R. - Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie.
600452: BÜCH, B., ZONNEVELD, L. VAN, (RED.) - Het land der Letteren. Leiden. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Samenstelling door T. Hermans en P. van Zonneveld.
590809: BÜCH, B. - Bibliotheca didina et pinguina. The library of Boudewijn Büch. 2 volumes.
568945: BUCHAN, A. - Oorlog en de moderne maatschappij
584179: BUCHANAN, J.M. - The limits of liberty. Between anarchy and Leviathan.
606571: BUCHANAN, K. - The Southeast Asian world. An introductory essay.
608004: BUCHANAN, J.M. - The limits of liberty. Between anarchy and Leviathan.
609477: BUCHANAN, J.M. - Liberty, market and state. Political economy in the 1980s.
601165: BUCHANAN, P.J. - The death of the west. How dying populations and immigrant imperil our country and civilization.
568944: BÜCHER, K. - Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche.
592036: BUCHHEIM, K. - Wahrheit und Geschichte.
18479: BUCHHEIM, K. - Logik der Tatsachen. Vom geschichtlichen Wesen der Schöpfung.
582170: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook. Transl. from the German by F. Garvie.
589866: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook with over 2000 illustrations
591433: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook with over 2000 illustrations
598156: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer.
6941: BÜCHNER, L. - Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer. Naar de nieuwste Duitsche uitg. bew. onder toezicht van J.G. ten Bokkel. Met biografie en portret van den schrijver.
582500: BÜCHNER, L. - De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij heen? Uit het Hoogduitsch.
5688: BÜCHNER, L. - Leven en gezondheid.
1689: BÜCHNER, L. - Uit het leven der dieren. Hun denken, willen, werken en gevoelen. Populair-wetenschappelijke op waarneming gegronde onderzoekingen over de mieren, bijen, wespen, spinnen en kevers. Uit het Hoogduitsch vert. door R.E. de Haan.
16770: BÜCHNER, L. - De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij heen? Uit het Hoogduitsch.
568422: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer.
614250: BUCHNER, R. - Textkritische Untersuchungen zur Lex Ribvaria.
3953: BÜCHNER, L. - Physiologische Bilder. 2 delen.
583489: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Populaire aan de ervaring ontleende studien op het gebied der natuurkundige wijsbegeerte. Naar de 14e Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders bewerkt door R.E. de Haan.
601500: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Populaire aan de ervaring ontleende studien op het gebied der natuurkundige wijsbegeerte. Naar de 14e Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders bewerkt door R.E. de Haan.
601501: BÜCHNER, L. - De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij heen? Uit het Hoogduitsch.
574399: BÜCHNER, G., WERNER, H.G., (HRSG.) - Studien zu Georg Büchner.
594821: BUCHNER, R. - Deutsche Geschichte im europäischen Rahmen. Darstellung und Betrachtungen.
574394: BÜCHNER, G., RUCKHÄBERLE, H.J. - Flugschriftenliteratur im historischen Umkreis Georg Büchners.
574390: BÜCHNER, G., HAUSCHILD, J.C. - Georg Büchner. Studien und neue Quellen zu Leben, Werk und Wirkung. Mit zwei unbekannten Büchner-Briefen.
574391: BÜCHNER, G., GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
574393: BÜCHNER, G., LOCH, R. - Georg Büchner. Das Leben eines Frühvollendeten. Biografie.
17142: BÜCHNER, G. - Sämtliche Werke. Herausgegeben von P. Stapf.
612078: BUCK, P. DE, MOLEN, J.R. TER, (RED.) - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin. Historisch-cultureel Staatsmuseum 'Het Moskouse Kremlin'. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 10 december 1995 - 4 februari 1996.
597166: BUCK, P., VINKENVLEUGEL, J., SHEERAZI, A., (RED.) - De betuweroute. Document van een historisch Nederlands bouwwerk.
3467: BUCK, P. DE, MOLEN, J.R. TER, (RED.) - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin. Historisch-cultureel Staatsmuseum 'Het Moskouse Kremlin'. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 10 december 1995 - 4 februari 1996.
567050: BUCKLE, H.T., FRÄNKEL, F. - Buckle und seine Geschichtsphilosophie.
601653: BUCKLE, H.T. - History of civilization in England. From the second London edition to wich is added an alphabetical index. 2 volumes.
616553: BUCKLEY, J. - The great stem of souls. Reconstructing Mandaean history.
8120: BUCZKOWSKI, P., (ED.) - The social horizon of knowledge.
1748: BUCZKOWSKI, P., KLAWITER, A., (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
610564: BUD, R. - The uses of life. A history of biotechnology.
590906: BUDDE, H., MÜLLER-HOFSTEDE, C., SIEVERNICH, G., (RED.) - Europa und die Kaiser von China. 12. Mai bis 18. August. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele.
593195: BUDDE, R., KRISCHEL, R., (HRSG.) - Genie ohne Namen. Der Meister des Bartholomäus-Altars.
608566: BUDDHAGHOSA, B. - Visuddhi-magga oder Der Weg zur Reinheit. Die grösste und älteste systematische Darstellung des Buddhismus. Zum ersten Male aus dem Pali übersetzt von Nyanatiloka.
597608: BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS - Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
591954: BUDDINGH, C., DIJKHUIZEN, S. - Met de Anna onder zeil. Tekeningen: O. Dicke. Foto's: J. van de Kam.
608599: BUDDINGH, C., PAPE, G., BAAREN, T. VAN - De schone zakdoek 1941-1944. Onafhankelijk tijdschrift onder redactie van Theo van Baaren en Gertrud Pape. Verhalen gedichten cadavres-exquis collages tekeningen foto's objecten. Selectie.
600245: BUDDINGH, C., (RED.) - Spectrum citatenboek. Duizenden citaten naar onderwerp gerangschikt.
2444: BÜDGEN, W., HARKEMA, M., POST, S.D., (RED.) - Meer dan mensenkennis. {Over kennis in de maatschappij van morgen}.
599411: BUDHASVAMIN, MATEN, E.P. - Budhasvamin's Brhatkathaslokasamgraha. A literary study of an ancient Indian narrative.
6277: BUDILOWA, J.A. - Philosophische Probleme in der sowjetischen Psychologie. Die Übers. aus dem Russischen besorgten C. und G. Wojtek.
602192: BUESS, L.M. - Numerologie voor de nieuwe tijd. Persoonlijkheidsanalyse op grond van geboortedatum en naam. Geautoriseerde vertaling en bewerking door C. Verhulst en K. Lorteije.
613857: BUFFON, G.L.L. DE - De algemeene en byzondere natuurlyke historie. Vierentwintigste en vijfentwintigste deel bevattende De vogelen. Twee delen in een band.
608176: BÜGEL, P. - Niemand kan denken. Domheden en denkfouten in de wetenschap. Met illustraties van B. Cornelius.
586992: BUGELKSI, B.R. - A first course in experimental psychology.
8408: BUGGE, J. - Virginitas: an essay in the history of a medieval ideal.
600444: BUGGE, J. - Virginitas: an essay in the history of a medieval ideal.
600890: BÜHL, W.L., (HRSG.) - Konflikt und Konfliktstrategie. Ansätze zu einer soziologischen Konflikttheorie.
572138: BÜHLER, C., (HRSG.) - Zwei Mädchentagebücher.
596817: BÜHLER, K., GRAUMANN, C.F., HERRMANN, T., (HRSG.) - Karl Bühler's Axiomatik. Fünfzig Jahre Axiomatik der Sprachwissenschaften.
601158: BUIJNSTERS, P.J. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
595192: BUIJSE, J.A., GRAAFF, E., (RED.) - Contact oud-mariniers 1950-1990. 'Eens marinier - altijd marinier'.
582152: BUIJTENEN, P. VAN - Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend. Met een voorwoord van K.S. Bader.
594060: BUIJTENEN, M.P. VAN, DEKKER, C., LEEUWENBERG, H., (RED.) - Unitas Fratum. Hernnhuter Studien. Moravian studies.
575807: BUIKHUISEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
605161: BUISINE, A. - Nudités de Venise.
598926: BUISKOOL, H., DRENTH, E., EKAMPER, H.R. - Oudeschans.
576396: BUISKOOL, J.A.E., HEEKEREN, M.A. VAN, DRIJBER, B.H. - De verkrijging van de onafhankelijkheid der Philippijnen. Bijgebonden: De Philippijnsche zelfstandigheid.
603572: BUISMAN, W. - Du und die Religion. Eine Einführung in das religiöse Leben der Menschheit.
587181: BUISSON, F. - Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVe siècle. (Bibliothèques de Paris et des départements.) + Complément (1886-1894). 2 volumes
577409: BUIST, M.G., BERKEL, K. VAN, BOELS, H., KOOPS, W.R.H., (RED.) - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M.G. Buist ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Financiën en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990.
575940: BUIST, G. - Balloo. Het mag mij heugen.
616754: BUIST, M.G., BERKEL, K. VAN, BOELS, H., KOOPS, W.R.H., (RED.) - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M.G. Buist ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Financiën en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990.
583459: BUITENDIJK, W.J.C. - Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der contra-reformatie.
586635: BUITENHUIS, H. - Archeozoölogisch onderzoek langs de midden-Eufraat. Onderzoek van het faunamateriaal uit zes nederzettingen in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië daterend van ca. 10.000 BP tot 1400 AD.
585230: BUITKAMP, J., WEDA, W. - Moerdijk in woord en beeld.
589515: BUKEY, E.B. - Hitlers Österreich. 'Eine Bewegung und ein Volk'. Aus dem Amerikanischen von N. Juraschitz.
594895: BÜLBRING, M. - Zur Vorgeschichte der mittelniederländischen Epik. Eine vergleichende Untersuchung der Kampfformeln.
589734: BULDER, N., NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder de houtgraveur.
584270: BULGER, R.E., HEITMAN, E., REISER, S.J., (ED.) - The ethical dimensions of the biological sciences.
598149: BULHOF, I.N., WELTEN, R., (RED.) - Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Met bijdragen van T. van Eijk, M. Poorthuis, R. Sneller e.a.
605967: BULHOF, I.N., POORTHUIS, M., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen. Met een ten geleide van Herman Wijffels en een inleiding van Jan Bor.
571654: BULHOF, I.N., KATE, L. TEN, (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
602343: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
617026: BULLINGER, H., FAST, H. - Heinrich Bullinger und die Täufer. Ein Beitrag zur Historiographie und Theologie im 16. Jahrhundert.
601724: BULLOUGH, D. - Het tijdperk van Karel de Grote. Met foto's van E. Smith e.a.
577243: BULOFF, J. - From the old marketplace
568951: BÜLOW, F. - Wörterbuch der Wirtschaft.
602655: BULTEN, E., LIMBEEK, J. VAN, WOUTERS, L. - Psychische stoornissen in detentie. Een onderzoek naar de prevalentie van psychische stoornissen bij gedetineerden van de jeugdgevangenis Nieuw-Vosseveld.
572290: BULTMANN, R. - Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze.
595313: DEUTSCHER BUNDESTAG - Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin. Katalog.
590821: BUNGE, M. - The mind-body problem. A psychobiological approach. Epilogue by D.O. Hebb.
2307: BUNGE, M., (ED.) - Exact philosophy. Problems, tools, and goals.
576085: BUNGENER, FELIX - Julliën of Het einde eener eeuw
606317: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
601592: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
605726: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
589833: BUNT, G.H.V., (ED.) - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from ms. King's College Cambridge 13.
593720: BUNT, G.H.V., (ED.) - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from ms. King's College Cambridge 13.
616519: BUNTING, B., TERRELL, C. F. - Man and poet. With introduction.
7466: BUNZL, J. - Klassenkampf in der Diaspora. Zur Geschichte der jüdischen Arbeiterbewegung. Mit einem Vorwort von K.R. Stadler.
599274: BURANG (THEODOR ILLION) - Tibeter über das Abendland. Stimmen aus dem geheimnisvollen Tibet.
599668: BURBANK, J., RANSEL, D.L., (ED.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
9295: BURCH, G.B. - Early medieval philosophy.
598008: BURCKHARDT, J. - Zum Sehen geboren... Zusammengestellt und eingeleitet von O. Jancke.
582504: BURCKHARDT, J. - Briefe an einen Architekten 1870-1889.
568209: BURCKHARDT, J. - Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von M. Burckhardt.
573363: BURCKHARDT, J. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Nach dem Oerischen herausgegeben von W. Kaegi.
567035: BURCKHARDT, G. - Eigenwesen und Welt als Werk. Eine Grundlegung der Kulturphilosophie. Zweite verbesserte Auflage von 'Individuum und Welt als Werk'. Mit Bildnis des Verfassers.
17022: BURCKHARDT, J., MARTIN, A. VON - Die Religion Jacob Burckhardts. Eine Studie zum Thema Humanismus und Christentum.
617150: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
614840: BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt Studien. 2 volumes.
603090: BURCKHARDT, J. - Geschichte der Renaissance in Italien. Bearbeitet von H. Holtzinger. Mit 340 Abbildungen im Text.
9631: BURCKHARDT, J., ZIEGLER, E. - Jacob Burckhardts Vorlesung über die Geschichte des Revolutionszeitalters in den Nachschriften seiner Zuhörer. Rekonstruktion des gesprochenen Wortlautes. Geleitwort von W. Kaegi.
600842: BURCKHARDT, J. - Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch. Dreizehnte Auflage. Neudruck der Urausgabe. Durchgesehen von W. Goetz.
574033: BURCKHARDT, J., GRISEBACH, E. - Jacob Burckhardt als Denker.
572317: BURCKHART, H., SIKORA, J., (HRSG.) - Praktische Philosophie - Philosophische Praxis.
576994: BURDON, R.M. - The new dominion. A social and political history of New Zealand 1918-39.
613888: BUREN, JOHANNA F. VAN - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordlijst voorzien door prof.dr. H. Entjes.
600098: BUREN, P.M. VAN - The secular meaning of the gospel. Based on an analysis of its language.
7419: BUREN, P.M. VAN - The secular meaning of the gospel. Based on an analysis of its language.
602149: BUREN, JOHANNA F. VAN - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door H. Entjes.
603199: BURG, F. VAN DEN, KASSIES, J. - Kunstenaars van Nederland! Om eenheid en zeggenschap. Het ontstaan van de Federatie van kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de kunst 1942-1950.
595001: BURG, F. VAN DEN - De Vrije katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
582355: BURG, F. VAN DEN - De Vrije katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
582858: BURG, F. VAN DEN - De Vrije katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
613075: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
598641: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
573573: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
606249: BÜRGER, O. - Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika. Mit 16 Vollbildern und 2 Abbildungen im Text.
574367: BÜRGER, G.A. - Sämtliche Werke. Neue Ausgabe in sieben Büchern mit dem Porträt und einem Faksimile-Briefe Bürgers, sowie der Abbildung seines Denkmals in Göttingen unter Einbeziehung der biographischen Skizzen von L.C. Althof und A.W. von Schlegel besorgt und durch Einleitung und erläuternde Anmerkungen vermehrt durch E. Walter. 7 delen in 2 banden.
569631: BURGER, H. - Avondrood. Bloemlezing en overzicht der stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren. Met drie kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend door J. Rotgans.
591262: BÜRGER, M., (HRSG.) - Lexikon der Hundehaltung.
617708: BURGER, D. - Bolland. Een roman van gekromde ruimten en uitdijend heelal.
593045: BURGERS, J. - Toppers boven de winkels in de Arnhemse binnenstad.
598572: BURGESS, G. - The politics of the ancient constitution. An introduction to English political thought, 1603-1642.
593467: BURGESS, A. - You've had your time. Being the second part of the confessions.
595716: BURGESS, A. - Naar bed, naar bed
584571: BURGESS, R. - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of the history of medicine. Foreword by F.N.L. Poynter.
614980: BURGESS, R.W., KULIKOWSKI, M. - Mosaics of time. The Latin chronicle traditions from the first century BC to the sixth century AD. Volume I: A historical introduction to the chronicle genre from its origins to the high middle ages.
616325: BURGESS, ANTHONY, AGGELER, G. - Anthony Burgess. The artist as novelist.
608774: BURGGRAEVE, R. - Zinvolle seksualiteit. Een integraal-relationele achtergrondvisie in christelijk perspectief.
614416: BURI, F. , HARDWICK, C.D. - Faith and objectivity. Fritz Buri and the hermeneutical foundations of a radical theology.
598560: BURIDANUS, JOHANNES - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
9903: BURIDANUS, JOHANNES - Summulae in praedicamenta. Introduction, critical edition and appendices by E.P. Bos.
607960: BURIDANUS, JOHANNES, HUBIEN, H. - Iohannis Buridani. Tractatus de consequentis. Édition critique.
607966: BURIDANUS, JOHANNES - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
614391: BURIDANUS, JOHANNES - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
601934: BURIDANUS, JOHANNES - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
603848: BURKE, K., BROCK, B.L., (ED.) - Kenneth Burke and contemporary European thought. Rhetoric in transition.
612225: BURKE, E., STANLIS, P.J. - Edmund Burke and the natural law.
615301: BURKE, P. - Sociology and history.
601641: BURKE, E., WYSS, W. VON - Edmund Burke. Denker, Redner und Warner.
582217: BURKHARD, M., LABROISSE, G., (HRSG.) - Zur Literatur der deutschsprachigen Schweiz.
594802: BURKHARD, M., (HRSG.) - Gestaltet und Gestaltend. Frauen in der deutschen Literatur.
608388: BURKS, B.S., JENSEN, D.W., TERMAN, L.M. - The promise of youth. Follow-up studies of a thousand gifted childeren
579572: BURLAND, C. - North American Indian mythology.
595153: BURLAND, C.A. - Keerpunten in ons leefmilieu. Het bovennatuurlijke. Oorspr. titel: Beyond science. Ned. bewerking: M.W. Blok.
12489: BURLAND, C., NICHOLSON, I., BURMAN, F., OSBORNE, H. - Mythology of the Americas.
607102: BURLEIGH, M. - Heilige doelen. Religie en politiek in Europa van de Europese dictators tot Al Qaida
581250: BURLINGAME, E.W. - Buddhist legends
604318: BURMAN, PIETER, - Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes.
596321: BURMEISTER, H., DORHS, M., (HRSG.) - Juden - Hessen - Deutsche. Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Juden in Hessen.
598613: BURNE, A.H. - The art of war on land. Illustrated by campaigns and battles of all ages. With a foreword by J.N. Kennedy. With 23 maps and 11 diagrams.
614379: BURNETT, C. , (ED.) - Glosses and commentaries on Aristotelian logical texts. The Syriac, Arabic and medieval Latin traditions.
573723: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
597627: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
589922: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
14455: BURNS, E.L.M. - Between Arab and Israeli.
3807: BURR, J.R., GOLDINGER, M., (ED.) - Philosophy and contemporary Issues.
615227: BURROWS, W.E. - The asteroid threat. Defending our planet from deadly near-earth objects.
568400: BURSEN, H.A. - Dismantling the memory machine. A philosophical investigation of machine theories of memory.
594281: BURTON, A., RADFORD, J., (ED.) - Thinking in perspective. Critical essays in the study of thought processes.
3469: BURTON-ROBERTS, N. - The limits to debate. A revised theory of semantic presupposition.
616595: BURTON, F. R. - Scinde or The unhappy valley. In two volumes. Volume I and II (bound in one).
571244: BURTT, E.A. - The metaphysical foundations of modern physical science.
604315: BURTT, E.A., (ED.) - The English philosophers from Bacon to Mill. With an introduction.
616518: BURUMA, I. - Playing the game.
590295: BURUMA, I. - A Japanese mirror. Heroes and villains of Japanese culture.
601356: BURY, J.B. - A history of Greece to the death of Alexander the Great. Third edition. Revised by R. Meiggs.
611357: BUSARD, H.L.L., FOLKERTS, M., HOGENDIJK, J.P. - Vestigia mathematica. Studies in mediëval and early modern mathematics in honour of H.L.L. Busard.
574904: BUSCH, W. - Perlen deutschen Humors. Gesammelte Dichtungen mit etwa 400 Originalbildern. Hrsg. von R. Will.
607911: BUSCH, W. - Das grosse farbige Wilhelm Busch Album. Mit über 1.600 farbigen Illustrationen.
595229: BUSCH, F.O. - Tegenspelers van de koning. Het leven der Herodessen. Nederlandse vertaling van J.D. Boerkoel.
569428: BÜSCH, O., (HRSG.) - Wählerbewegung in der europäischen Geschichte. Ergebnisse einer Konferenz.
587667: BUSCHAN, G. - Beschavingsgeschiedenis der menschheid. Met medewerking van A. Byhan, W. Krickenberg, R. Lasch, F.v. Luschan en W. Volz. Voor Nederland bewerkt door H.H. Juynboll. Geïllustreerd.
589828: BÜSCHING, ANTON FRIEDRICH, REILLY, FRANS JOHAN JOSEPH VON - Kaart van Groningen und Westerwolde. Nro. 633., op een steen geschreven linksonder. Midden onder: twee schaalstokken, 7,7 cm is 4 Deutsche Meilen 15 auf einen Grad, 6 cm is 4 Holländische Meilen 19 auf einen Grad. Gradenverdeling in de rand. Kopergravure, 23 x 27 cm. Het is een uiterst eenvoudig kaartje met maar twintig plaatsen waarvan een aantal volkomen onbelangrijke. Wel staan alle fortificaties erop en zijn de grenzen van de Ommelanden aangegeven.
In: Schauplatz der fünf Theile der Welt, Frans Johan Joseph von Reilly, Wien 1789-1806. Gemaakt naar Grosser Erdbeschreibung van Anton Friedrich Büsching. Ook uitgegeven door Von Reilly.

604349: BUSH, D. - English literature in the earlier seventeenth century 1600-1660. Second edition, revised.
612199: BUSKEN HUET, C., PRAAMSTRA, O. - Gezond verstand en goede smak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
603709: BUSKEN HUET, C., VOOYS, C.G.N. DE - Conrad Busken Huet.
593347: BUSKES, J.J., JONGH, E.D.J. DE - Buskes dominee van het volk. Biografie.
581843: BUSOLT, G. - Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.
570839: BUSSE, L. - Geist und Körper Seele und Leib. Mit einem ergänzenden und die neuere Literatur zusammenfassende Anhang von E. Dürr.
606968: BUTCHER, H.C. - My three years with Eisenhower. The personal diary of captain Harry C. Butcher, USNR. Naval aide to general Eisenhower, 1942 to 1945.
9709: BUTCHVAROV, P. - The concept of knowledge.
578389: BUTLER, C. - Interpretation, deconstruction, and ideology. An introduction to some current issues in literary theory.
1679: BUTLER, J., JEFFNER, A. - Butler and Hume on religion. A comparative analysis
612138: BUTLER, S. - Life and habit.
608331: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. First series.
570198: BUTLER, J., PENELHUM, T. - Butler.
609141: BUTLER, J.D. - Four philosophies and their practice in education and religion.
609064: BUTLER, C. - Interpretation, deconstruction, and ideology. An introduction to some current issues in literary theory.
580530: BUTOR, M. - Les sept femmes de Gilbert le Mauvais (Autre heptaedre). Illustrations de Cesare Peverelli.
604362: BUTT, J. - The mid-eighteenth century. Edited and completed by G. Carnall.
584492: BUTTER, F. DEN, CAMFFERMAN, K., GELDERMAN, M., (RED.) - Onzware ernst en droomrigheid. Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de faculteit der economische wetenschappen en econometrie VU Amsterdam.
615317: BUTTERFIELD, H. - The origins of history. Edited with an introduction by A. Watson.
610390: BUTTERWORTH, J. - Smashing physics. Inside the world's biggest experiment.
570053: BUTTLAR, J. VON - Dobbelspel der goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeeld: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid
617021: BUTTLAR, J. VON - Dobbelspel der goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeeld: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid
606537: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Foundational problems in the special sciences. Part two of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
598074: BUTTS, R.E. - Historical pragmatics.
603905: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
346: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
608329: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
598394: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
310: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
351: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
608330: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
597994: BUUNK, P.A.L. - Het imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijving.
598741: BUUREN, H. VAN - De consolidatie van de onafhankelijkheid der Verenigde Staten van Amerika (1763-1795).
590982: BUUREN, A.M.J. VAN, LIE, O.S.H., ORBÁN, A.P., (RED.) - Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dictia Catonis.
612574: BUUREN, B. VAN, , JONG, J.A. DE - Natuurkunde voor het technisch hoger onderwijs.
601303: BUURSINK, M., HUPPERETZ, K., LICHER, E., (RED.) - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie van de literaire receptie. Teksten verzameld, vertaald en ingeleid. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
592246: BUVE, J.D.J. - Metafysisch manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
600337: BUVE, J.D.J. - Metafysisch manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
582912: BUWALDA, P. - They did not dwell alone. Jewish emigration from the Soviet Union 1967-1990 during the representation of Israeli interests by the Netherlands embassy in Moscow.
608009: LU BUWEI - Frühling und Herbst des Lü Bu We. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm.
604385: BUYCK, J.F., (RED.) - Het kind in onze kunst van 1800 tot heden. 18 november 1983 - 5 februari. Galerij ASLK.
593219: BUYSSE-DHONDT, C., REDEKER, H., VANBESELAERE, W. - De generatie van 1900 in Nederland en België.
588093: BUYTENDIJK, F.J.J. - De la douleur. Traduit d'après la version allemande par A. Reiss. Préface de M. Pradines.
588397: BUYTENDIJK, F.J.J. - Traité de psychologie animale. Traduit par A. Frank-Duquesne.
600894: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
581298: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn.
602861: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
614285: WILLEM BUYTEWECH - Willem Buytewech 1591-1624. Expositions. Rotterdam Museum Boymans van Beuningen 30 novembre 1974 - 12 janvier 1975. Paris Institut Néerlandais 24 janvier - 9 mars 1975.
618485: BYERS, W. - How mathematicians think. Using ambiguity, contradiction , and paradox to create mathematics.
573766: BYL, J. - De ultieme uitdaging. Over God, materie, geest en getal
592935: BYLL, H. VAN DER, WESTERMANN, J.C., BRUGMANS, H., (RED.) - Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932. Gedenkboek in opdracht van den illustrissimus senatus studiosorum amstelodamensium ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs samengesteld door de commissie tot redactie.
609220: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
585410: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
4157: BYNON, T. - Historische Linguistik. Gegenüber dem englischen Original überarbeitete und erweiterte deutsche Ausgabe. Aus dem Engl. übertr. und für den deutschsprachigen Leser eingerichtet von W. Abraham.
586793: BYNON, T. - Historische Linguistik. Gegenüber dem englischen Original überarbeitete und erweiterte deutsche Ausgabe. Aus dem Englischen übertragen und für den deutschsprachigen Leser eingerichtet von W. Abraham.
618142: BYNUM, W.F., BROWNE, E.J., PORTER, R., (ED.) - Dictionary of the history of science.
568446: BYRAM, J.Q. - Principles and practice of filling teeth with porcelain. With 132 illustrations.
593667: BYRON, G.G. LORD, SYMON, J.D. - Byron in perspective.
582357: BYVANCK, A.W. - De middeleeuwsche boekillustratie in de noordelijke Nederlanden.
610594: BYVANCK, A.W. - La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux. Traduit du néerlandais pas Adrienne Haye.
595055: BYVANCK, A.W., BOER, W. DEN, KAMPMAN, A.A., LOCHER, T.J.G. - Varia historica aangeboden aan professor doctor A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn zevenstigste verjaardag door de historische kring te Leiden.
576094: BYVANCK, A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
611253: CABET, ETIENNE - Voyage en Icarie. Présentation d'Henri Desroche.
582229: CAENEGEM, R.C. VAN - Over koningen en bureaucraten. Oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen.
586626: CAENEGEM, R.C. VAN - Over koningen en bureaucraten. Oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen.
616098: CAENEGEM, R.C. VAN - Guide to the sources of mediëval history. With the collaboration of F.L.Ganshof.
579410: CAES, C.J. - Beyond time. Ideas of the great philosophers on eternal existence and immortality.
601260: CAESAR, C. IULIUS, GELZER, M. - Caesar. Der politiker und Staatsmann. Unveränderter Nachdruck der 6., neu bearbeiteten und erweiterten Auflage 1960.
590740: CAESAR, C. IULIUS - Les commentaires de César. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes historiques et geographiques. Et d'une carte nouvelle de la Gaule & du plan d'Alise, par Mr. Danville. 2 volumes.
616758: EUSEBIUS VAN CAESAREA - Eusebius' kerkelijke geschiedenis. Ingeleid en vertaald door D. Franses.
616517: CAFAVY, CONSTANTINE, JUSDANIS, G. - The poetics of Cavafy. Textuality, eroticism, history.
585790: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), SILVA, R. - Die Geheimnisse des Cagliostro. Übertragung aus dem Französischen.
583769: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), GERVASO, R. - Cagliostro. A biography
585899: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), GRILL, É. - Cagliostro le magicien.
594947: CAHEN, J., (RED.) - Beeld naar buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt. Een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen.
614238: CAHILL, T.C. - An annotated bibliography of the Alamkarasastra.
601255: CAHILL, T. - Jezus en de wereld in die dagen
592266: CAHN, S.M. - Fate, logic, and time.
541: CAHN, S.M., SHATZ, D., (ED.) - Contemporary philosophy of religion.
606478: CAHOONE, L.E. - The ends of philosophy.
12216: CAILLE, D. DE LA - Lectiones elementares mechanicae, seu brevis tractatus de motu, et aequilibrio, ex editione Parisina anni MDCCLVII in latinum traductus a C.S. e S.J. cum correctionibus ab ipso authore communicatis anno MDCCLIX. Bijgebonden: Lectiones elementares astronomiae geometricae, et physicae ex editione Parisina anni MDCCLV in latinum traductae a C.S. e S.J.
617737: CAILLOIS, R. , ULAM, S.M., MONOD, J., AJURIAGUERRA, J. DE - Le robot la bête et l'homme. Textes des conférences et des entretiens organisés par les Recontres Internationales de Genève 1965 avec le concours de l'Unesco.
599408: CALAND, W., (RED.) - Een onbekend Indisch tooneelstuk (gopalakelicandrika). Tekst met inleiding.
580133: CALCAR, R.P. VAN - Voordrachten over algemeene biologie.
93: CALCAR-SCHIOTLING, E. VAN, SIKEMEIER, J.H. - Elise van Calcar-Schiotling. Haar leven en omgeving. Haar arbeid. Haar geestesrichting. Met een voorrede van G. Kalff te Leiden. Met een 20 tal brieven der schrijfster en eene volledige opgaaf van haar geschriften. Versierd met platen, portretten, facsimiles en reproducties naar teekeningen van den schrijver.
601766: CALCIDIUS, BOEFT, J. DEN - Calcidius on fate. His doctrine and sources.
596769: CALDER, N. - Spel van leven en dood. Evolutie in het licht van de nieuwe biologie. Ned. vert. T. Buijse, D. Dijkstra, W. Oosterheert en H.J. van der Worp.
592655: CALFF, J.S. - Van papier tot mammoet. Het Amsterdams Montessori Lyceum 1930-1980.
593811: CALIS, P. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
593812: CALIS, P. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
572052: CALISSEN, C.F. - Kurzer Abriss der Religionsphilosophie als Grundlage bei Vorlesungen über diese Wissenschaft.
593489: CALL, J.D., GALENS0N, E., TYSON, R.L., (ED.) - Frontiers of infant psychiatry.
608273: O'CALLAGHAN, EDMUND B. - Calendar of historical manuscripts in the office of the secretary of state Albany, New York 1630-1776. 2 volumes.
609535: CALLAHAN, D. - What kind of life. The limits of medical progress.
600443: CALLAS, M., MONESTIER, M. - Maria Callas. Le livre du souvenir.
607357: CALVERT, P. - A study of revolution.
602540: CALVIJN, J., DOUMERGUE, E. - Calvijn als mens en hervormer. Uit het Fransch vertaald door H.C. Pos.
599749: CALVIJN, J. - Uitlegging op den zendbrief van Paulus aan de Romeinen. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., in de tegenwoordige spelling door A.M. Donker. + Uitlegging op den eersten en tweeden zendbrief van Paulus aan de Corinthiërs. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., in de tegenwoordige spelling, door A.M. Donner. 2 boeken in 1 band.
587976: CALVIJN, J., MEIJ, L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
599965: CALVIJN, J., KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie.
611029: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Übersetzung von Rudolf Schwarz. 3 volumes.
595518: CALVIJN, J., WITTE, J.L. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm. 2 delen.
611067: CALVIJN, J., DOES, J.C. VAN DER - Johannes Calvijn. De groote hervormer.
616934: CALVIJN, J. - De kerkelijke tucht bij Calvijn.
611033: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Auslegung der Genesis. Übersetzt und bearbeitet von Wilhelm Goeters (Kap. 1-43) und Matthias Simon (Kap. 44-50). Neue, durchgearbeitete Ausgabe.
611031: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Auslegung der kleinen Paulinischen Briefe. In Gemeinschaft mit Hans-Joachim Barkenings, Wilhelm Holtmann, Karl Koch, Ernst Kochs u.a.
601253: CALVIJN, J., BAARS, A. - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn.
611032: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Auslegung der Evangelien-Harmonie. Übersetzt von Hiltrud Stadtland-Neumann und Gertrud Vogelbusch. 2 volumes.
611034: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Auslegung des Römerbriefes und der beiden Korintherbriefe. Übersetzt und bearbeitet von Gertrud Graffmann, Hans Jakob Haarbeck und Otto Weber.
611030: CALVIJN, J. - Johannes Calvins Auslegung des Johannes-Evangeliums. Übersetzt von Martin Trebesius und Hans Christian Petersen.
594448: CALVIJN, J. - Joannis Calvini noviodvnensis Opera omnia; in novem tomos digesta. Editio omnium novissima, ad fidem emendatiorum codicum quam accuratissime recognita, & indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum seriem, & quam quisque complectatur materiam proxima à praefatione pagina docebit. 9 volumes. Complete set.
14917: CALVIN, W.H. - The throwing madonna. Essays on the brain.
611856: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
611779: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
611857: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
4835: CAMENISCH, P.F., (ED.) - Religious methods and resources in bioethics.
581918: CAMERON, D. - Feminism and linguistic theory.
600376: CAMERON, K.N., (ED.) - Shelley and his circle 1773-1822. The Carl H. Pforzheimer Library. Volumes I and II.
579771: CAMHY, D.G., (ED.) - Children: thinking and philosophy. Proceedings of the 5th International Conference of Philosophy for Children, Graz 1992. Das philosophische Denken von Kindern. Kongressband des 5. Internationalen Kongresses für Kinderphilosophie, Graz 1992.
567051: CAMILLERI, J.A. - Civilization in crisis. Human prospects in a changing world.
593047: CAMINADA-VOORHAM, A.M.C. - Loevestein, een fort aan de grens van Hollnad.
609043: CAMPANELLA, TOMMASO - Opera Latina. Francofurti impressa annis 1617-1630 a cura di Luigi Firpo. 2 volumes.
7105: CAMPBELL, M. - An introduction to medieval enamels.
613979: CAMPBELL, D. - The puritan in Holland, England, and America. An introduction to American history. 2 volumes.
567094: CAMPBELL, N.R. - Foundations of science. The philosophy of theory and experiment (Formerly titled: Physics: the elements).
582914: CAMPBELL, A.S., (ED.) - Geology and history of Turkey.
571444: CAMPBELL, J. - Homo grammaticus. De informatietheorie als de grammatica van de natuur
603128: CAMPENHAUSEN, H. FREIHERR VON - Die Jungfrauengeburt in der Theologie der alten Kirche. Vorgelegt am 16. Dezember 1961.
615490: CAMPENHOUT, H. VAN - Metamorfose. Een filosofie van de muziek.
618313: CAMPER, PETRUS - Camper's reisjournalen. Camper's travel journals. Petrus Camperi Itinera in Angliam 1748-1785. Voorwoord en inleiding door B.W. Th. Nuyens. Preface and introduction by B.W. Th. Nuyens.
594693: CAMPERT, R. - Campert compleet. Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale dwerg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
594691: CAMPERT, R. - Alle bundels gedichten.
587888: CAMPFENS, M., (RED.) - De Nederlandse archieven van het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam. Met medewerking van B. Duijsings en A. Welcker.
617793: CAMPORESI, P. - The magic harvest. Food, folklore and society
617748: CAMUS, A. - L'homme révolté.
578622: CAMUS, A., BAKKER, R. - Albert Camus.
618459: CAMUS, A. - De mens in opstand
5363: CAMUS, A., GADOUREK-BACKER, J.C.A. - Les innocents et les coupables. Essai d'exégèse de l'oeuvre d'Albert Camus.
609055: CAMUS, A., GAY-CROSIER, R. - Les envers d'un échec. Étude sur le théâtre d'Albert Camus.
611207: CAMUS, A., LOTTMAN, H.R. - Albert Camus. Traduit de l'Americain par Marianne Véron.
603509: CAMUS, A., BAKKER, R. - Albert Camus.
182: CAMUS, A., BAKKER, R. - Albert Camus.
608679: CAMUS, A. - Album Camus. Iconographie choisie et commentée par Roger Grenier.
616743: CAMUS, A. - De mens in opstand
4002: CANARIS, W., ABSHAGEN, K.H. - Canaris. Patriot und Weltbürger.
604360: CANBY, C. - The encyclopedia of historic places. Advisory editor: G. Carruth. Complete in 2 volumes.
8934: CANDOLLE, A.P. DE - Théorie élementaire de la botanique oud exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végetaux. Séconde édition, revue et augmentée.
602606: CANETTI, E., STIEG, G., GENTIS, R., RIDER, J. LE - Elias Canetti.
603219: CANETTI, E. - Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931.
602002: CANETTI, E. - Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend.
617308: CANETTI, E. - Masse und Macht.
617989: CANETTI, E. - Massa & macht
590384: CANETTI, E. - Dramen.
599354: CANETTI, E. - Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931.
8692: CANISIUS, P., TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
616160: CANNAN, J. - The wilderness campaigns may 1864.
613797: CANNAN, E. - Wealth. A brief explanation of the causes of economic welfare.
595597: CANNON, J., (ED.) - The historian at work.
579017: CANNON-BROOKS, P., CANNON-BROOKS, C. - Baroque churches. Great buildings of the world.
590774: CANTELIO, P.J. - De Romana Republica, sive de re militari & civili Romanorum, ad explicandos scriptores antiquos. Editio secunda veneta, post sextam Lugdunensem, a mendis quamplurimis expurgata, multisque aeneis figuris locupletata, & duabus dissertationibus aucta.
614441: CANTEMIR, D. - Descrierea Moldovei. Traducere dupa originalul Latin de GH. Gutu. Introducere de Maria Holban. Commentariu istoric de N. Stoicescu. Studiu cartografic de Vintila Mihailescu. Indice de Iona Contantinescu. Cu o nota Asupra editiei de D.M. Pippidi.
618369: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Over waarheid. De veritate. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Vanderjagt.
617258: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Wahrheit und Freiheit. Über die Wahrheit. Über die Freiheit des Willens.Vom Fall des Teufels. Über die Vereinbarkeit des Vorherwissens, der Vorherbestimmung und der Gnade Gottes mit dem freien Willen. Übersetzt und eingeleitet von Hansjürgen Verweyen.
615638: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Saint Anselm Basic writings. Proslogion. Monologium. Gaunilon's In behalf of the fool
615257: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Proslogion with 'A reply on behalf of the fool' by Gaunilo and 'The author's reply to Gaunilo'
590398: CANTONNET, A. - Oogheelkunde voor den praktizeerenden geneesheer. Naar de derde Fransche uitgave vertaald door E. Marx.
613990: CANTOR, N.F. - Inventing the middle ages. The lives, works, and ideas of the great medievalists of the twentieth century.
611424: CAPACCINI, FRANCESCO - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au royaume uni de Pays-Bas 1828-1831. Édition annotée par J.P. de Valk en collaboration avec E. Lamberts.
599433: CAPART, J. - Pour faire aimer l'art égyptien.
601819: CAPELLE, P. - Finitude et mystère.
609101: CAPELLE, H. VAN, BOVENKAMP, A.P. VAN DE - Intimi rond Adolf Hitler. Een sinister gezelschap.
606965: CAPELLE, H. VAN, BOVENKAMP, A.P. VAN DE - Intimi rond Adolf Hitler. Een sinister gezelschap.
597175: CAPELLE, H. VAN, BOVENKAMP, A.P. VAN DE - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
607840: CAPLAN, D., ROCH LECOURS, A., SMITH, A. - Biological perspectives on language.
567551: CAPONIGRI, A.R. - Philosophy from the romantic age to the age of positivism.
594759: CAPOTE, T, CLARKE, G. - Truman Capote. Een biografie
618150: CAPPELLER, C. - Buddhas Wandel (Acvaghoshas Buddhacarita). Frei übertragen von Carl Cappeller.
610538: CAPPERS, R.T.J., NEEF, R., BEKKER, R.M. - Digital atlas of economic plants. With contributions by L. Boulos, M. Dinies, Z.F.Ertug a.o. 2 parts in 3 volumes.
606181: CAPRA, F. - Het nieuwe denken
589454: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
605746: CAPRA, F. - Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur
607255: CAPRA, F. - Het nieuwe denken
607940: CAPRA, F. - Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur
570095: CAPRA, F. - Het nieuwe denken
15578: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
601476: CAPRA, F. - Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur
568252: CAPRA, F. - De tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek
568470: CAPRA, F. - De tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek
589800: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
589799: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
602065: CAPRA, F. - Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur
606892: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
590247: CAPRA, F. - De tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek
588475: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
604057: CARAVAGGIO, ROBB, P. - M.
567: CARDAN, J. - The book of my life (De vita propria liber)
613943: CARDANO, GEROLAMO - Mijn leven
608453: CARDWELL, D.S.L. - Technology, science and history. A short study of the major developments in the history of western mechanical technology and their relationships with science and other forms of knowledge.
591841: CARLEN, P., (RED.) - Criminele vrouwen. Autobiografische verhalen. Diana Christina, Jenny Hicks, Josie O'Dwyer, Chris Tchaikovsky en Pat Carlen.
616846: CARLTON, E. - Ideology and social order.
617347: CARLTON, E. - Ideology and social order.
580800: CARLYLE, T., HENSEL, P. - Thomas Carlyle. Mit Bildnis.
579594: CARMAGNANI, M. - Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: le Chili (1680-1830).
591816: CARMICHAEL, S., HAMILTON, C.V. - Black power. De ideologie van de zwarte macht in de Verenigde Staten
604093: CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, KORTEKAAS, G. - Uitgeput huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perspectief.
10398: CARNAP, R., BOUKHRIS, S. - Probabilités et induction: le programme de Carnap.
595589: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
611226: CARNAP, R. - Introduction to symbolic logic an its applications
600559: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
590216: CARNAP, R., BAR-HILLEL, Y., FRAENKEL, A.A., BERNAYS, P. - Logic and language. Studies dedicated to professor Rudolf Carnap on the occasion of his seventieth birthday.
616738: CARNAP, R., STEGMÜLLER, W. - Carnap II: Normative Theorie des induktiven Räsonierens.
618120: CARNAP, R. - The logical syntax of language.
604522: CARNAP, R. - Introduction to symbolic logic an its applications
599979: CARNAP, R. - Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft. Herausgegeben von M. Gardner. Aus dem Amerikanischen von W. Hoering.
608276: CARNAP, R. - Introduction to semantics.
616311: CARNEADES, KLEVER, W.N.A. - Carneades. Reconstructie en evaluatie van zijn kennistheoretische positie.
595274: CARNELL, E.J. - A philosophy of the christian religion.
12159: CARNEY, J.D., SCHEER, R.K. - Fundamentals of logic.
602800: CARO, L. - Der Wucher. Eine socialpolitische Studie.
576719: CAROL, W.L.L. - Leerboek der huidziekten. Met 322 afbeeldingen, waarvan 32 in kleuren.
612955: CAROSSA, H. - Briefe. Herausgegeben von Eva Kampmann-Carossa. Complete in 3 volumes.
18108: CAROSSA, H. - Der Arzt Gion. Eine Erzählung.
608992: CARP, E.A.D.E. - Grondslagen van psychotherapie.
599970: CARP, E.A.D.E. - De individual-psychologische behandelingsmethode (een critische uiteenzetting).
616689: CARPENTER, C., DUPRÉ, B., MILBANK, R., (RED.) - Atrium encyclopedie. Nederlandse vertaling: Peter Casteleijn, Han Honders, Willem Oorthuizen e.a.
586996: CARR, A., (ED.) - Prevention: what works with children and adolescens. A critical review of psychological prevention progammes for childeren, adolescents and their families.
595672: CARR, F. - European erotic art.
591291: CARREL, A., ANTIER, J.J. - Carrel, die onbekende
582577: CARRERAS ARTAU, J., TUSQUETS TERRATS, J. - Apports hispaniques a la philosophie chrétienne de l'occident.
580674: CARRIÈRE, G. - Précis de méthodologie à l'usage des étudiants en philosophie.
604455: CARRILHO, M.M. - Rhétoriques de la modernité.
592756: CARROLL, J.B. - Language and thought.
583085: CARROLL, L. - De avonturen van Alice
616158: CARROLL, A. , (ED.) - War letters. Extraordinary correspondence from American wars. Foreword by Douglas Brinkley.
615252: CARRUTHERS, W. , (ED.) - Histories of Egyptology. Interdisciplinary measures.
577078: CARRUTHERS, P. - Introducing persons. Theories and arguments in the philosophy of mind.
596535: CARSEN, R.L. - Cette mer qui nous entoure.
2520: CARTER, M. - De gouden pharao. Toetanchamon. De man achter het masker. Geïllustreerd met foto's
599434: CARTER, H. - The tomb of Tutankhamen. With 17 colour plates and 65 monochrome illustrations and two appendices.
608121: CARTER, J.R. - Dhamma. Western academic and Sinhalese buddhist interpretations. A study of a religious concept.
1977: CARTIER, A. - Existence et vérité. Philosophie blondélienne de l'action et problématiqe existentielle.
612593: CARUSO, E., YBARRA, T.R. - Caruso. Een gouden stem verovert de wereld. Nederlandse bewerking Leo Riemens. Geïllustreerd met 28 foto's en caricaturen.
603779: CARVER, M. - Britain's army in the 20th century.
605662: CARY, M., DENNISTON, J.D., WIGHT DUFF, J., (ED.) - The Oxford classical dictionary. With the assistance of H.J. Rose, H.P. Harvey, A. Souter.
587696: CARY, M., DENNISTON, J.D., WIGHT DUFF, J., (ED.) - The Oxford classical dictionary. With the assistance of H.J. Rose, H.P. Harvey, A. Souter.
595458: CARY, M. - A history of Rome down to the reign of Constantine. With illustrations and maps.
574576: CASANOVA, G.G., MARCEAU, F. - Casanova. Sein leben, seine Abenteur. Biographie. Deutsch von G. Osterwald.
615862: CASANOVA, GIACOMO - History of my life. First translated into English in accordance with the Original French manuscript by Willard R. Trask. With an introduction by the translator. 12 parts in 6 volumes.
586745: CASANOVA, G.G. - Erinnerungen. Neu übersezt und herausgegeben von J. von Guenther. Mit 27 Bildbeigaben nach J. Nisle u.a.
581907: CASANOVA, G.G. - Geschichte meines Lebens. Mit einem Essay von P. Quennell 'Der Verführer in der Literatur'. Herausgegeben und eingeleitet von E. Loos. Erstmals nach der Urfassung ins Deutsche übersetz von H. von Sauter. 12 volumes
613919: CASATI, R. - De ontdekking van de schaduw. Van Plato tot Galilei, de geschiedenis van een raadsel dat de grote geesten van de mensheid in zijn ban hield
3132: CASCARDI A.J. - Consequences of enlightenment.
5573: CASEMIR, K., OHAINSKI, U., UDOLPH, J. - Die Ortsnamen des Landkreises Göttingen.
574397: CASEY, J. - The language of criticism.
583164: CASIMIR, H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde.
611019: CASIMIR, H.B.G. - Haphazard reality. Half a century of science.
586787: CASIMIR, R., KARSEMEIJER, J., KAZEMIER, G., (RED.) - Humor in Holland. Verzameld en ingeleid. Verlucht door F. Reitmann en S. Schröder.
12038: CASIMIR, H.B.G., SARLEMIJN, A., (RED.) - Tussen academie en industrie. Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement.
613083: CASIMIR, H.B.G., SARLEMIJN, A., (RED.) - Tussen academie en industrie. Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement.
18521: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie. Over wetenschap en maatschappij.
589189: CASIMIR, H.B.G., SARLEMIJN, A., (RED.) - Tussen academie en industrie. Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement.
590988: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie. Over wetenschap en maatschappij.
581836: CASPEL, P.P.J. VAN - Experimenten op experimentelen.
577242: CASSEDY, S. - To the other shore. The Russian intellectuals who came to America.
581158: CASSEL, D. - Hebräisch-deutsches Wörterbuch.
608907: CASSEL, G. - Theoretische Sozialökonomie.
597929: CASSIMAN, D., CASSIMAN, J.J. - Adam en Eva. En andere verhalen over genetica.
611946: CASSIRER, E. - Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
593439: CASSIRER, ELSE, (HRSG.) - Künstlerbriefe aus dem neunzehnten Jahrhundert. Mit 176 Abbildungen.
591650: CASSIRER, E. - Idee und Gestalt. Goethe. Schiller. Hölderlin. Kleist.
580288: CASSIRER, E. - Antropologia filosofica. Introducción a una filosofia de la cultura. Versión espanola de E. Imaz.
572815: CASSIRER, E., RAIO, G. - Introduzione a Cassirer.
604628: CASSIRER, E., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Ernst Cassirer. Aus dem Amerikanischen übertragen von W. Krampf.
567283: CASSIRER, E. - Die Philosophie der Aufklärung.
597160: CASSIRER, E. - Idee und Gestalt. Goethe. Schiller. Hölderlin. Kleist.
570830: CASSIRER, E. - The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel
1142: CASSIRER, E. - Idee und Gestalt. Goethe. Schiller. Hölderlin. Kleist.
598552: CASSIRER, E., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Ernst Cassirer. Aus dem Amerikanischen übertragen von W. Krampf.
8810: CASSIRER, E. - Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
616450: CASTAGNARI, G. , (ED.) - L'impiego delle tecniche e dell'opera dei cartai Fabrianesi in Italia e in Europa. Atti delle Giornato Europee di studio. The use of techniques and work by papermakers from Fabriano in Italy and Europe. Congress book of European paper days. Fabriano 16-17 Giugno 2006.
591586: CASTAÑEDA, H.N. - Intentionality, modality and supervenience. Ed. by M.J. van den Hoven and G.J.C. Lokhorst.
578862: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'.
614123: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'. Exploration du 'Const van Rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en Français).
577002: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Exploration du 'Const van rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en français).
590277: CASTELL, A. - An introduction to modern philosophy in seven philosophical problems.
593607: CASTELLA, G. - Geschiedenis van de pausen. Geautor. vert. door P. van Veen.
617116: CASTELLION, S. - De l'impunité des hérétiques. De haeretics non puniendes. Texte Latin inédit publié par Bruno Becker. Texte français inédit publié par M. Valkhoff.
602528: CASTELLS, M. - La question urbaine.
592164: CASTELNAU, J. - Le comité de salut public 1793-1794.
579236: CASTI, J.L. - Het Cambridge quintet. Denkers over kunstmatige intelligentie
590630: CASTI, J.L. - Verloren paradigma's. Beelden van de mens weerspiegeld in de wetenschap
602275: CASTI, J.L. - Paradigms lost. Images of man in the mirror of science.
582974: CASTI, J.L. - Paradigms lost. Images of man in the mirror of science.
609975: CASTLES, S. - Ethnicity and globalization. From migrant worker to transnational citizen.
603605: CASTRO, A. - Spanien. Vision und Wirklichkeit. Aus dem Spanischen übertragen von S. Heintz.
599926: CATE, C.L. TEN - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
613932: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
615022: CATE, C.L. TEN - Wan God Mast gift... Bilder aus der Geschichte der Schweinezucht im Walde.
617050: TEN CATE, C.L. - De in Deventer geboren, maar te Amsterdam overleden vier zonen van Lambert Henriksz. Ten Cate uit Borne.
586791: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
573232: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
593826: CATHARINA VAN SIENA, RIESCH, H. - Die heilige Katharina von Siena. Mit 9 Bildern.
11630: CATHARINA II, FLEISCHACKER, H. - Mit Feder und Zepter. Katharina II. als Autorin.
580424: CATHARINA II, ERICKSON, C. - Katharina die Grosse. Eine deutsche Prinzessin auf dem Zarenthron. Aus dem Englischen von A. Spielmann.
599663: CATHARINA II, LAVATER-SLOMAN, M. - Katharina und die russische Seele. Die Lebensgeschichte Katharinas II. von Russland 1729-1996. Mit 16 ganzseitigen Kunstdruckbeilagen, sowie mehreren Illustrationen und Karten im Text.
3000: CATHREIN, V. - Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschliesslich der rechtlichen Ordnung. 2 delen.
569274: CATHREIN, V. - Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit. Eine ethnographische Untersuchung. 3 delen.
569777: CATHREIN, V. - Der Sozialismus. Eine Untersuchung seiner Grundlagen und seiner Durchführbarkeit.
614925: CATO (JOHN TRENCHARD & THOMAS GORDON) - Brieven over de vrijheid, en het geluk des volks onder een goede regeering; in 't Engelsch uitgegeven op den naam van Cato en nu naar den vyfden druk in 't Nederduitsch vertaald. Compleet in 3 delen.
581768: CATS, J., ES, G.A. VAN - Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen van Jacob Cats.
608010: CATS, J. - Alle de wercken van den heere Jacob Cats; ridder, oudt raadt pensionaris van Hollandt. &c. De laatste druck; waar in het twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters; beneffens desselfs slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verrijkt. 2 delen in 1 band.
581767: CATS, J., BERGE, D. TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
592060: CATS, J. - Zedenkundig vermaan voor jong en oud uit de prentenboeken van Jacob Cats. Samen gelezen, ingeleid en toegelicht door G.A. van Es.
584973: CATTEAU, CHARLES, BILLEN, C., BROUWERS, D., (RED.) - Catteau. Schenking Claire de Pauw - Marcel Stal
592857: CATTEAU, CHARLES, FORMERY, V. - Charles Catteau. Techniques de décoration et harmone des formes.
598167: CAUNE, J. - Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles.
577697: CAVAILLÈS, J. - Philosophie mathématique. Préface de R. Aron. Introduction de R. Martin.
616858: CAVELL, S. - Must we mean what we say? A book of essays.
605997: CAVELL, S. - Dit nieuwe maar onbereikbare Amerika. Emerson na Wittgenstein. Introductie door H. de Vries
598732: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals
603546: CAVIN, A. - Der Konfuzianismus. Aus dem Französischen übertragen von E. Lipper.
3792: CAWS, P., (ED.) - Two centuries of philosophy in America.
601586: CAWS, P. - Yorick's world. Science and the knowing subject.
595146: CAYCE, E., LEARY, D.M., (ED.) - Edgar Cayce's photographic legacy. Compiled, correlated, and captioned.
595150: CAYCE, E., BRO, H.H. - Traumdeutungen in Trance des grössten Propheten der Gegenwart Edgar Cayce. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Amerikanischen von H. Künzel.
570587: CAZE, L. DE LA, SEIBEL, M. - Die Lehre des Louis de la Caze. Ein Beitrag zur Geschichte des Vitalismus.
581058: CAZENAVE, M., (ED.) - Dictionnaire de l'ignorance. Aux frontières de la science.
615225: CECCARELLI, M. , (ED.) - Distinguished figures in mechanism and machine science. Their contributions and legacies. Part 2.
611959: CECCO, J.P. DE - The psychology of language, thought, and instruction. Readings.
615940: CELANT, GERMANO, OLDENBURG, CLAES, BRUGGEN, - A bottle of notes and some voyages. Claes Oldenburg: Drawings, sculptures, and large-scale projects with Coosje van Bruggen.
604329: CELEBONOVIC, A. - The heyday of salon painting. Masterpieces of bourgeois realism. With 170 plates, 41 in colour
596972: CÉLINE, L.F., THOMAS, M. - Louis-Ferdinand Céline.
603343: CENTRE, R. - De wijsheid van Ramala
566036: CENTRE, R. - De openbaring van Ramala
607481: CEPPI, C.B., CONFUORTO, N., (RED.) - La corte il mare i mercanti. La rinascita della scienza. Editoria e società. Astrologia, magia e alchemia.
597432: CERAM, C.W. - Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie. Nederlandse vertaling: H. Manger.
597825: CERAM, C.W. - Triomf over de tijd. Opmars van de archeologie. Nedelandse vertaling van H. Edinga.
599412: CERAM, C.W. - Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie. Nederlandse vertaling: H. Manger.
589864: CERVANTES, M. DE SAAVEDRA - Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha. Übersetzt von L. Tieck mit 363 Illustrationen von Gustave Doré.
604244: CÉZANNE, P. - Cézanne.
615177: CÉZANNE, P. - Cézanne. Liège Musée Saint-Georges du 12 mars au 9 mai 1982
615175: CÉZANNE, P. - Cézanne dans les musées nationaux. Orangerie des Tuileries 19 juillet - 14 octobre 1974.
600459: CHABOT, H., VOLLEMANS, K. - Chabot. The moon and the eye. De maan en het oog. J. van den Akker (photos).
5088: CHABROL, C. - Le récit féminin. Contribution à l'analyse sémiologique du courrier du coeur et des entrevues ou 'enquêtes' sur la femme dans la presse féminine actuelle.
615137: CHAEREMON, HORST, P.W. VAN DER - Chaeremon. Egyptian priest and stoic philosopher.The fragments collected and translated with explanatory notes.
617561: CHAFFEE, S.H., (ED.) - Political communication. Issues and strategies for research.
603874: CHAGALL, M., LEYMARIE, J., (RED.) - Hommage a Marc Chagall. Grand Palais décembre 1969 - mars 1970.
616441: CHAGALL, M., VOOLEN, E. VAN, WOUTHUYSEN, E., (RED.) - Marc Chagall en het Joods theater.
578597: CHAGALL, M., ELIADE, M., BOURNIQUEL, C., GASSER, M. - Homage to Marc Chagal
615176: CHAGALL, MARC - Hommage a Marc Chagall. Oeuvres de 1947-1967.
583671: CHAGALL, B., SAN LAZZARO, G. DI, (ED.) - Homage to Marc Chagall
577241: CHAGALL, B. - Brandende kaarsen. Herinneringen aan de verdwenen joodse wereld. Met tekeningen van Marc Chagall. Nederlandse vertaling J. Walvis en W. D. Tieges.
596975: CHAGALL, M., MARTEAU, R. - Les vitraux de Chagall 1957-1970. Post-face de Charles Marq.
616849: CHAGALL, M. - Die Lithographien. La collection Sorlier. Herausgegeben von Ulrike Gauss. Christopher Conrad. Henri Deschamps. Ulrike Gauss. Hans Kinkel. Charles Marq. Die Lithographien Christoffer Conrad.
604355: CHAGALL, M. - Chagall by Chagall. Edited by C. Sorlier
579591: CHAGNON, N.A. - Yanomamö. De nadagen van het paradijs. Met een voorwoord van E.O. Wilson
607478: CHAILLOU, M. - La petit vertu. Huit années de prose courante sous la régence. Anthologie composée avec la collaboration de Michèle Saltiel.
595776: CHAKRABARTI, A. - Denying existence. The logic, epistemology and pragmatics of negative existentials and fictional discourse.
576331: CHAKRABORTY, S.K. - Against the tide. The philosophical foundations of modern management.
617493: CHAKRAVATI, CH. - Tantras. Studies on their religion and literature.
602908: CHALEIL, M. - Prostitution. Le désire mystifié.
592639: CHALKER, W.H. - Science and faith. Understanding meaning, method, and truth.
581648: CHALLONER, R. - Geschiedverhaal der geloofsvervolging en marteling in Engeland, door priesters en leeken van beide kunne, sedert 1577 tot 1684, ondergaan. Uit het hoogduitsch vertaald. 2 delen.
604540: CHALMERS, A.F. - Science and its fabrication.
589261: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden
571060: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden
604576: CHALMERS, A.F. - What is this thing called science? An assessment of the nature and status of science and its methods.
589389: CHALUMEAU, J.L. - Les théories de l'art. Philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours. Ouvrage dirigé par P. Brunel.
589352: CHALUMEAU, J.L. - La lecture de l'art.
589336: CHALUMEAU, J.L. - Lectures de l'art. Réflexion esthétique et création plastique en France aujourd'hui.
589337: CHALUMEAU, J.L. - Lectures de l'art.
589310: CHALUMEAU, J.L. - Les théories de l'art. Philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours.
579105: CHALUPA, V. - Rise and development of a totalitarian state.
15563: CHAMALAUN, M., WATERBOLK, H.T., (RED.) - Voltooid verleden tijd? Een hedendaagse kijk op de prehistorie.
571719: CHAMBERLAIN, H.S. - Mensch und Gott. Betrachtungen über Religion und Christentum. Ungekürzte Volksausgabe.
615440: CHAMBERLAIN, H.S. - Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. Volksausgabe. 2 volumes.
604893: CHAMBERLAIN, H.S. - Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. Ungekürzte Volksausgabe. 2 delen.
576391: CHAMBERLAIN, B.H. - Allerlei Japanisches (Things Japanese). Notizen über verschiedene Japanische Gegenstände für Reisende und Andere. Übers. von B. Kellerman.
4805: CHAMBERS, J.H. - Empiricist research on teaching. A philosophical and practical critique of its scientific pretensions.
604347: CHAMBERS, E.K. - English literature at the close of the Middle Ages.
617496: CHAMFORT - Wennen aan de hel. Anekdotes en uitspraken. Deze selectie werd uit het Frans vertaald en van aantekeningen voorzien door Henny Scheepmaker.
607909: CHAMISSO, A. VON - Gesammelte Werke. Neue illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von Karl Macke. Illustriert von Edmund Brüning.
607918: CHAMISSO, A. VON - Lebens-Lieder und Bilder. Lieder-Kreis. Illustrirt von Paul Thumann.
591471: CHAMOUX, F. - De Griekse beschaving in de archaïsche en klassieke periode
609797: CHAMPOLLION, J.F. - Grammaire Égyptienne, ou principes géneraux de l'écriture sacre Égyptienne appliquée a la représentation de langue parlée. Publiée sur le manuscrit autographie, par l'ordre de M. Guizot.
576355: CHAMPOLLION, J.F., KAPLONY, P., BRUNNER, H., FISCHER, H.G. - Textes et langages de l'Égypte pharaonique. Cent cinquante années de recherches 1822-1972. Hommage à Jean-François Champollion. 1.
600864: CHANDLER, S., ROBB, R.W. - Front-line intelligence.
599316: CHANDRA, B., MUKHERJEE, A., MUKHERJEE, M. - India after independence.
608654: CHANG, KUN - A comparative study of the Kathinavastu.
615804: CHANG, HA-JOON - Economie. De gebruiksaanwijzing. Nederlandse vertaling Ernst de Boer en Ankie Klootwijk.
4020: CHAO, Y.R. - Language and symbolic systems.
569787: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introd. et des notes par B.A. Bray.
589192: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introd. et des notes par B.A. Bray.
9771: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes par B. Bray.
582308: CHAPMAN, G.W., (ED.) - Literary criticism in England, 1660-1800. With introductions.
580385: CHAPPAZ, M., CARRAUD, C. - Maurice Chappaz.
18703: CHAPPELL, V.C., (ED.) - The philosophy of mind.
588201: CHAPPELL, V.C., (ED.) - The philosophy of mind.
593363: CHAPPELL, V.C., (ED.) - The philosophy of mind.
607322: CHAPPLE, C.K., TUCKER, M.E., (ED.) - Hinduism and ecology. The intersection of earth, sky, and water.
617705: CHAPPLE, C.K. - Nonviolence to animals , earth, and self in Asian traditions.
589388: CHAREYRE-MÉJAN, A. - Expérience esthétique et sentiment de l'existence. L'indifférence du monde.
583644: CHARGAFF, E. - Kritik der Zukunft.
612771: CHARLES II, KING, FRASER, A. - King Charles II.
567381: CHARLES, É. - Lectures de philosophie ou fragments extraits des philosophes anciens et modernes mis en ordre et annotés. 2 delen.
244: CHARLES X, NABOUR, É. LE - Charles X. Le dernier roi.
9049: CHARLESWORTH, M.J. - Philosophy of religion: the historic approaches.
579357: CHARLESWORTH, M.J. - Religious inventions: four essays.
605913: CHARLESWORTH, M.J. - Philosophy of religion: the historic approaches.
610707: CHARLTON, T.M. - A history of theory of structures in the nineteenth century.
615796: CHARLTON, W. - The analytic ambition. An introduction to philosophy.
614650: CHARLTON, W. - Weakness of will. A philosophical introduction.
607839: CHARMOT, F. - L'humanisme et l'humain. Psychologie individuelle et sociale.
608134: CHASE, S. - Guides to straight thinking with thirteen common fallacies.
589396: CHATEAU, D. - La philosophie de l'art. Fondation et fondements.
589397: CHATEAU, D. - Épistémologie de l'esthétique.
589398: CHATEAU, D. - L'héritage de l'art. Imitation, tradition et modernité.
588929: CHATELION COUNET, P., VERTOGEN, G. - God, neem ik aan? Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
604453: CHATTOPADHYAY, R. - A vaisnava interpretation of the 'Brahmasutras'. Vedanta and theism
594767: CHATZIS, D., HOKWERDA, H. - Tussen verleden en toekomst. Nieuwgriekse traditie en ideologie in het werk van de Griekse prozaschrijver Dimitris Chatzis (1913-1981).
599144: CHAUCER, G. - Chaucer's major poetry. A.C.Baugh editor.
602565: CHAUCER, G. - Troilus en Criseyde. Gedicht omstreeks 1385 en nu verdietst door A.J. Barnouw.
602295: CHAUCER, G., LOWES, J.L. - Geoffrey Chaucer. Lectures delivered in 1932 on the William J. Cooper foundation in Swarthmore college.
593499: CHAUCER, G. - The works of Geoffrey Chaucer. Edited by F.N. Robinson. Second edition.
571543: CHAUCER, G., BENNETT, H.S. - Chaucer and the fifteenth century.
593671: CHAUCER, G. - The works of Geoffrey Chaucer. Edited by F.N. Robinson. Second edition.
593672: CHAUCER, G., MILLER, R.P. - Chaucer. Sources and backgrounds.
605834: CHAUCHARD, P. - Biologie en moraal
616869: CHAUNU, P. - Histoire et décadence.
570594: CHAUNU, P. - L'historien dans tous ses etats.
590197: CHAUNU, P. - Histoire et décadence.
590280: CHAUNU, P. - Histoire et imagination. La transition.
616502: CHAUNU, P. - La mort à Paris. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
8712: CHAVANNES, M. - Frankrijk achter de schermen. De stille revolutie van een trotse natie.
593539: CHAZAL, G. - Le miroir automate. Introduction à une philosophie de l'informatique.
612408: CHECKLAND, S.G. - The rise of Industrial society in England 1815-1885.
579145: CHEEPEN, C. - The predictability of informal conversation.
567439: CHEN, YUNG PING - Chinese political thought. Mao Tse-Tung and Liu Shao-chi.
603945: CHENG, F.T.C. - China. Das Werk des Konfuzius. Chinesisches Wesen im Lichte des Westens. Mit 16 Illustrationen auf Tafeln und einer Kartenskizze. Aus dem Englischen übertragen von A. Wiegand.
567768: CHÉNIER, M.J. - Oeuvres diverses et inédites.
602543: CHÉREL, A. - De Télémaque à Candide.
598347: CHEVALIER, J. - Ons geestelijk leven en het hiernamaals. Bewerkt door F. de Meyier.
569838: CHEVALLIER, J.J. - Denker, Planer, Utopisten. Die grossen politischen Ideen. Geleitwort von T. Ellwein. Aus dem Franz. übers. von K.P. Wallraven und U. Leippe. Mit einem Nachwort von A. Siegfried.
579585: CHI, TSUI - Geschichte Chinas und seiner Kultur. Mit einem vorwort von E.H. v. Tscharner, zahlreichen Karten und Anhang. Aus dem Engl. übertr. von W.M. Treichlinger.
14631: CHIARA, M.L. DALLA, DOETS, K., MUNDICI, D., (ED.) - Structures and norms in science. Volume two of the tenth international congress of logic, methodology and philosophy of science, Florence, august 1995.
568396: CHIARI, O. - Chirurgie des Kehlkopfes und der Luftröhre. Mit 244 Textabbildungen.
612000: CHIERCHIA, G. - Dynamics of meaning. Anaphora, presupposition, and the theory of grammar.
604778: CHIERCHIA, G., PARTEE, B.H., TURNER, R., (ED.) - Properties, types and meaning. 2 volumes.
593207: CHILES, J.R. - Inviting disaster. Lessons from the edge of technology. An inside look at catastrophes and why they happen.
19487: CHILTON, P.A., ILYIN, M.V., MEY, J.L., (ED.) - Political discourse in transition in Europe 1989-1991.
595698: CHLEDOWSKI, C. VON - Rom. Die Menschen der Renaissance. Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von R. Schapire.
596914: CHODOWIECKI, D., FUHRICH-GRUBERT, U., DESEL, J., (HRSG.) - Daniel Chodowiecki (1726-1801). Ein hugenottischer Künstler und Menschenfreund in Berlin. Begleitbuch mit Katalog zur Ausstellung.
615765: CHODRON, THUBTEN - Open heart, clear mind. Foreword by His Holiness the Dalai Lama.
578156: CHOI, K. - Theories of comparative economic growth.
606907: CHOI, HO-KEUN - Max Weber und der Historismus. Max Webers Verhältnis zur Historischen Schule der Nationalökonomie und zu den zeitgenössischen deutschen Historikern.
580870: CHOMEL, A.F. - Éléments de pathologie générale.
618475: CHOMSKY, N. - Imperial ambitions. Conversations on the post-9/11 world. Interviews with D. Barsamian.
618504: CHOMSKY, N. - Powers & Prospects. Reflections on human nature and the social order.
601359: CHOMSKY, N. - Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan
607157: CHOMSKY, N. - Gekoesterde illusies
568054: CHOMSKY, N., HARMAN, G., (ED.) - On Noam Chomsky. Critical essays. With a new introduction.
613892: CHOMSKY, N. - Knowledge of language: its nature, origin, and use.
596051: CHOMSKY, N. - Over de taal. De taal als spiegel van de geest
599788: CHOMSKY, N. - Over de taal. De taal als spiegel van de geest
608874: CHOMSKY, N. - American power and the new mandarins.
19464: CHOMSKY, N. - Gekoesterde illusies
618509: CHOMSKY, N. - Turning the tide. U.S. intervention in central america and the struggle for peace.
618523: CHOMSKY, N. - Deterring democracy. With a new afterword.
618482: CHOMSKY, N. - Language and mind. Enlarged edition.
618507: CHOMSKY, N. - Pirates & emperors. International terrorism in the real world.
613903: CHOMSKY, N. - On The generative Enterprise. A discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemsdijk.
615486: CHOMSKY, N., JUNKERMAN, J., MASAKAZU, T., (RED.) - Macht en terreur. De wereld na 11 september
617727: CHOMSKY, N. - Over de taal. De taal als spiegel van de geest
5127: CHOMSKY, N. - Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan
584026: CHOMSKY, N. - Aspects of the theory of syntax.
608827: CHOMSKY, N. - Language and responsibility. Based on conservations with Mitsou Ronat
20311: CHOMSKY, N. - Aspects of the theory of syntax.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15