Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
606586: WELLS, J. - Rude words. A discursive history of the London library.
611893: WELLS, H.G., WELLS, G.P., HUXLEY, J. - De wetenschap van het leven. Geautoriseerde vertaling van J. Bunge-Hanf en C.J. Jellema. 4 delen in 2 banden.
603207: WELLS, H.G. - The salvaging of civilization.
609069: WELLS, J.M., HANDOVER, P., BLANCHARD, G. , VOX, M. - Anderhalve eeuw boektyppografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
616341: WELTE, B. - Religionsphilosophie.
615163: WELTGE-WORTMANN, S. - Die ersten Maler in Worpswede. Eine Biographie des Künstlerdorfes und der Maler Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker im Worpsweder Verlag
579567: WELZ, E.J. - Uit de hal des langen levens. Chineesche levenswijsheid verzameld en uit het Chineesch vertaald.
598635: WELZ, E.J. - Uit de hal des langen levens. Chineesche levenswijsheid verzameld en uit het Chineesch vertaald.
617451: WENDEL, W.J. , HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - Groningens Akademiefeest van september 1864. Geschetst door W.J. Wendel. Met vijf platen. Bijgebonden: Het christendom. De kweeker der humaniteit. Godsdienstige rede ter opening der viering van het 250 jarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, den 13 september 1864 uitgesproken in de Martinikerk door P. Hofstede de Groot. Bijgebonden: Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de feestviering bij den gelegenheid van den tweehonderdvijftigsten verjaardag van Hoogeschool te Groningen gehouden den 13sden, 14 den, 15den, 16den en 17den september 1864
608724: WENDLAND, H.D., STROHM, T. - Politik und Ethik.
605136: WENDT, D., VLEK, C., (ED.) - Utility, probability, and human decision making. Selected proceedings of an interdisciplinary research conference, Rome, 3-6 september, 1973.
611799: WENDT, SIEGFRIED - Was Sokrates nicht wissen konnte. Eine Bildungsreise zu den Grundlagen unserer technischen Zivilisation.
617035: WENGER, J.C. - The mennonites in Indiana and Michigan.
608529: WENGER, J.C. - Glimpses of mennonite history and doctrine. Second edition revised and enlarged.
599969: WENHAM, E. - Old silver for modern settings. Illustrated by E. Holloway.
591843: WENHAM, E. - Old clocks for modern use with a guide to their mechanism. Illustrated by E. Holloway.
7328: WENIN, C., (ED.) - L'homme et son univers au moyen âge. Actes du septième congrès international de philosophie médiévale (30 août - 4 septembre 1982). 2 volumes.
593617: WENMACKERS, S. - Philosophy of probability. Foundations, epistemology, and computation.
592195: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
609085: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
609496: WENNEKES, W. - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
614322: WENSINCK, A.J. - A handbook of early Muhammadan tradition. Alphabetically arranged.
614231: WENTINCK, C. - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh. Met 80 foto's.
601793: WENTSCHER, E. - Englische Philosophie. Ihr Wesen und ihre Entwicklung.
578170: WENTSCHER, E. - Englische Philosophie. Ihr Wesen und ihre Entwicklung.
602396: WENTWORTH, H., FLEXNER, S.B., (ED.) - Dictionary of American slang.
2662: WENZEL, U., HARTIG, M., (HRSG.) - Sprache - Persönlichkeit - Sozialstruktur.
598399: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
592990: WENZL, A. - Philosophie der Freiheit I.
567199: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
617819: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung. Natur und Geist als Probleme der Metaphysik. Zweite, um ein Nachwort, Namen- und Sachverzeichnis vermehrte Auflage.
568842: WENZL, A. - Philosophie als Weg. Von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.
596409: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
587578: WERBLOWSKY, R.J.Z., BLEEKER, C.J., (ED.) - Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th july 1968.
574816: WERELDBIBLIOTHEEK - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek 1905 - 1930.
592046: WERELDBIBLIOTHEEK - Zevende winterboek van de Wereldbibliotheek 1928-1929. Met bijdragen van T. Izumo, L. Baekelmans, J. Feith, A. Kallas, G. Knuttel, L. Simons, J. Visser-Hooft en A. de Wit. Met acht autotypieën in 4 kleuren naar schilderijen van G.H. Breitner, G. Metzu, W. van de Velde, J. Steen en Rembrandt. Bandteekening van G. Rueter.
605588: WERFEL, F. - Verdi. Roman der Oper. Ungekürzte, neu durchgesehene Sonderausgabe.
571912: WERFEL, F. - Verdi. Roman der Oper.
594557: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598406: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598407: WERFEL, F. - Das Lied von Bernadette. Roman.
580914: WERFEL, F. - Die Geschwister von Neapel. Roman.
592852: WERFF, E. VAN DER - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
592853: WERFF, E. VAN DER - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
602754: WERKMAN, E. - Dat kan ons niet gebeuren... . Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Met medewerking van M. de Keizer en G.J. van Setten.
597625: WERKMAN, E. - Dat kan ons niet gebeuren... . Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Met medewerking van M. de Keizer en G.J. van Setten.
609468: WERKMAN, E. - Dat kan ons niet gebeuren... . Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Met medewerking van M. de Keizer en G.J. van Setten.
611235: WERLEN, I. - Ritual und Sprache. Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen.
602254: WERMESKERKEN, C. VAN - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
578657: WERNER, H.M. - Verhandelingen op gebied van geschiedenis en kunst. Met platen.
1110: WERNER, C. - La philosophie greque.
566668: WERNER, C. - Études de philosophie morale.
613987: WERNER, K.F. - Naissance de la noblesse. L'essor des élited politiques en Europe.
613657: WERNER, K. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisirende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie in ihrer mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung.
600230: WERNER, C. - L'ame et la liberté. Les vicissitudes de la psychologie - L'ame et le corps dans la pensée philosophique - La vie - Le désir comme base de la nature humaine - La conscience - L'intelligence et la volonté - Le sens du devenir. Suivi de 'Essai d'une nouvelle monadologie'.
604433: WERNER, S. - Das Problem der menschlichen Willensfreiheit. Versuch einer Lösung auf analytischem Wege.
17897: WERNER, K., SCHROEDER, W. - Karl Werner als Sozialphilosoph.
612859: WERNHAM, J.C.S. - Two Russian thinkers. An essay in Berdyaev and Shestov.
575333: WERTH, A. - Rusland in oorlog 1941-1945. Vertaler S. Davids.
611573: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
610920: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
581295: WERTHEIM, W.F., BAKS, C., BREMAN, J., TJWAN, G.G. - Buiten de grenzen. Sociologische opstellen aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
612293: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
610816: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
609924: WERTHEIM, M. - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen
616335: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
594858: WERTHEIM AYMÈS, C.A., SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
594423: WERTHEIM AYMÈS, C.A., SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
8517: WERTHEIM, M. - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen
602325: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, tierelantijnen, oneenigheden, gedichten, reportagies, verhalen, vertalingen en andere wissewasjes over wat de heer Johan Willem Frederik Werumeus Buning in dit leven min of meer oprecht heeft liefgehad en beschreven. Met teekeningen en vignetten van den schrijver.
581810: WERUMEUS BUNING, J.W.F., HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
599295: WERUMÉUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
606794: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
5108: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
591067: WESS, S., ALTHOFF, K.D., RICHTER, M.M., (ED.) - Topics in case-based reasoning. First European workshop, EWCBR-93 Kaiserslautern, Germany, november 1-5, 1993. Selected papers.
602201: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche gereformeerden en doopsgezinden in de zestiende eeuw.
608526: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche gereformeerden en doopsgezinden in de zestiende eeuw.
604854: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
586183: WESSELING, H.L. - Vele ideeën over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
607459: WESSELING, H.L. - Zoon en vader - Vader en zon.
601008: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
574312: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwe-zoom.
582925: WESSELIUS, H.A., (RED.) - De schilders van Broeksloot. Kleine namen, grote meesters in en om de Haagse School.
582428: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt. Een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
575599: WEST, F.P. VAN - Geological investigations in the Miomaffo region (Netherlands Timor).
583301: WESTENDORP BOERMA, N. - Realistische ethiek. Omzwervingen op het terrein van moraal en zedelijk oordeel.
587929: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587930: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587931: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
617693: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
569066: WESTENDORP BOERMA, N. - Neen en ja. Ethisch-religieuze studiën.
582811: WESTERDIJK, J.B. - Coöperatie op het gebied van den landbouw c.a., Bekroond antwoord op eene prijsvraag, uitgeschreven door de Commissie van beheer over het Buma-legaat te Leeuwarden.
599374: WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
618525: WESTERMAN, M. (ED.) - Keur van Nederlandsche letteren. Jaargang 1 en 2. Compleet in 104 stukken in 18 banden.
616099: WESTERMANN, J.C. - Klagen, clippers, werven en motoren. Geschiedenis van een geslacht van schippers, reeders, scheepsbouwmeesters en motorfabrikanten te Amsterdam. Met medewerking van de directie der Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr. N.V.
596677: WESTHEIM, P. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
617495: WESTHOFF, V., BAKKER, P.A., LEEUWEN, C.G. VAN, VOO, E.E. VAN DER, ZONNEVELD, IR.I.S. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. 3 delen.
593367: WESTHOFF, H. - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
602597: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
598897: WESTRA, C., TOSSIJN, H. - Windwerkboek. Wat mogelijk is met windenergie.
606962: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
592192: WESTREENEN, W.H.J. VAN - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door D. van Velden.
606529: WESTRHENEN, S.C., SOMMERHALDER, R., TONINO, J.F.M. - Logica. Een inleiding met toepassingen in de informatica.
18389: WESTWOOD,J.N. - Endurance and endeavour. Russian history 1812-1986.
579099: WETTER, G. - Le matérialisme dialectique. Traduit de l'allemand par F. Olivier.
938: WETTSTEIN, R. - Handbuch der systematischen Botanik. Mit 2016 Figuren in 650 Abbildungen und 4 schematischen Darstellungen.
593049: WETZIG, E. - Ausgewählte Druckschriften nebst einer Einführung in die geschichtliche Entwicklung der Schrift und in die ältere Buchkunst.
595180: WEVER, J. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingel. door A.B. van Deinse.
587093: WEVERBERGH, J., HOBANA, I. - Ufo's in oost en west. Deel I. Een nieuwe visie op vliegende schotels. Geïllustreerd met 80 foto's, tekeningen, kaarten, grafieken en tabellen.
587087: WEVERBERGH, J. - Ufo's in het verleden. Een documentaire.
598746: ROGIER VAN DER WEYDEN - Rogier van der Weyden. Rogier de le Pasture. Officiële schilder van de stad Brussel. Portretschilder aan het hof van Bourgondië. 6 october - 18 november 1979.
596083: WEYDT, H., (ED.) - Sprachtheorie und Sprachphilosophie. Teoria y filosofia del lenguaje. Théorie et philosophie de langage. Language theory and language philosophy.
588456: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
614563: WEYERMAN, J.C. - Den vrolyke tuchtheer (1729). 2 delen.
614561: WEYERMAN, J.C. - Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Voorafgegaan door Het papiere voorhangsel. Ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
614877: WEYL, H. - Raum. Zeit. Materie. Vorlesungen über allgemeine Relativitätstheorie. Dritte, umgearbeitete Auflage.
606589: WHALLEY, J.I. - The student's guide to western calligraphy. An illustrated survey.
573870: WHEELER-VOEGELIN, E., STOUT, D.B. - Indians of Illinois and northwestern Indiana. Anthropological report on the Ottawa, Chippewa, and Potawatomi Indians. Report on the Kickapoo, Illinois, and Potawatomi Indians.
600184: WHISTLER, M. - Die artige Kunst sich Feinde zu machen. Mit einigen unterhaltenden Beispielen, wie ich die Ernsthaften dieser Erde zuerst mit Vorbedacht zur Raserei und dann in ihrem falschen Rechtsbewusstsein zu Unanständigkeit und Torheit gebracht habe. Deutsch von M. Mauthner.
591725: WHITAKER, J. - Diana versus Charles
591724: WHITAKER, J. - Diana v. Charles.
617951: WHITE, E.B. - The points of my compass. Letters from the East, the West, the North, the South.
604296: WHITE, A.R., (ED.) - The philosophy of action.
605115: WHITE, A.R. - Rights.
591882: WHITE, R.J., (ED.) - The conservative tradition.
607406: WHITE, D.G. - The alchemical body. Siddha traditions in medieval India.
612434: WHITE, G. - The natural history of Selborne. Edited with an introduction and notes by W.S. Scott. Drawings by John Piper.
573820: WHITE, F.C. - Knowledge and relativism. An essay in the philosophy of education.
612595: WHITE, E.W. - A history of English opera.
610320: WHITE, R.M. - The structure of metaphor. The way the language of metaphor works.
585033: WHITE, M. - Pragmatism and the American mind. Essays and reviews in philosophy and intellectual history.
585901: WHITE, M., (ED.) - The age of analysis. 20th century philosophers. Selected, with introduction and interpretive commentary.
604138: WHITE, T.H. - The making of the president 1972.
617538: WHITEHEAD, A.N., HAEFTEN, C.J.M. VAN - Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead.
605783: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
617539: WHITEHEAD, A.N., HAEFTEN, C.J.M. VAN - Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead.
2692: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
588427: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
603853: WHITFORD, F. - Understanding abstract art.
602775: WHITLEY, R., (ED.) - Social processes of scientific development.
603212: WHITMAN, W., SCHYBERG, F. - Walt Whitman
615240: WHITROW, G.J. - Die Erfinding der Zeit. Aus dem Englischen von Doris Gerstner.
607526: WHITTAKER, E. - Schools and streams of economic thought.
589961: WHITTAKER, T. - Reason. A philosophical essay with historical illustrations ( Comte and Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza)
603688: WHITTAKER, E. - Space and spirit. Theories of the universe and the arguments for the existence of God.
615260: WHITTEMORE, R.C., (ED.) - Studies in process philosophy II.
613526: WHORF, B.J. - Language, thought, and reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Edited and with an introduction by J.B. Carroll. Foreword by S. Chase.
604302: WHORF, B.J. - Language, thought, and reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Edited and with an introduction by J.B. Carroll. Foreword by S. Chase.
592960: WHYNES, D.K., (ED.) - What is political economy? Eight perspectives.
585427: WIARDI BECKMAN, H.B., WIJNE, J.S. - Stuuf Wiardi Beckman. Patriciër en sociaal-democraat.
575916: WIBAUT, F.M. - Economische kronieken.
617373: WIBAUT, F.M., BONGER, W.A., KUYPER, R. - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
617366: WIBAUT, F.M. - Socialisme ('Fabian essays in socialism')
568086: WIBAUT, F.M. - Ordening der wereldproductie.
579040: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
12348: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
613520: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
599170: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
608810: WICKSTEED, P.H. - Dante and Aquinas. Being the substance of the Jowett lectures of 1911.
613915: WIDENGREN, G. - Mani and manichaeism
608044: WIDENGREN, G. - Iranische Geisteswelt von den Anfängen bis zum Islam.
613018: WIEDEMANN, K. - Arbeit und Bürgertum. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs in der Literatur Deutschlands an der Wende zur Neuzeit.
580047: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem Wotjakisch-Deutschen im Anhange und einem Deutschen Register. With an introd. by D.R. Fokos-Fuchs.
603981: WIEGERS, B. - The child and the childlike in Russian narrative literature (1850-1935).
590905: WIEGERSMA, H. - Volkskunst in de Nederlanden. Klein-beeldhouwwerk.
595772: WIEGNER, A. - Observation, hypotheses, introspection. Edited by I. Nowakowa.Translated by K. Paprzycka
617195: WIELE, J. VAN DE - De harde kern van de westerse metafysica. Een historisch-thematische en kritische studie.
601261: WIELE, J.B.S. VAN DER - Gulde-jaer ons heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmers.
598446: WIELE, J.B.S. VAN DER, MENSINK, B.A. - Advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
569589: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
596255: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
606191: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
568669: WIELENGA, B. - In de school der wijsbegeerte.
578445: WIEMAN, H.N., BROYER, J.A., MINOR, W.S., (ED.) - Creative interchange.
615939: WIENAND, A. , (HRSG.) - Der Johanniter-Orden. Der Malteser Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Aufgsaben, seine Geschichte. Herausgegeben in Verbindung mit Carl Wolfgang, Graf von Ballestrem und Christoph Freiherr von Imhoff.
584947: WIENER, P.P., NOLAND, A., (ED.) - Ideas in cultural perspective.
596888: WIERINGA, F., (RED.) - Republiek tussen vorsten. Oranje. Opstand. Vrijheid. Geloof.
7878: WIERINGA, W.J., BOOMGAARD, P., NOORDEGRAAF, L., VRIES, H. DE, (RED.) - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950 aangeboden aan prof.dr. W.J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
593697: WIERSINGA, P. - Gracchanten. Roman.
575443: WIERSMA, J. - Odyssee van de vrijheid. Ethiek voor(bij) de tweespalt.
616063: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
3119: WIERZBICKA, A. - The case for surface case.
568192: WIESE, L. VON - Die Sozialwissenschaften und die Fortschritte der modernen Kriegstechnik.
567645: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
9911: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
596568: WIESEL, E. - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden
605652: WIESENTHAL, S., SIJES, B.A., BLUMENTHAL, N., ADLER, H.G. - Essays über Naziverbrechen Simon Wiesenthal gewidmet.
595288: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
591537: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
599444: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
595237: WIESER, A.R. - Philosophie. Einführung und Orientierung.
585421: WIESSING, H.P.L. - Bewegend portret. Levensherinneringen.
617409: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
594372: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
617452: WIGBOLDUS - Genealogie van het geslacht Wigboldus 1545-1957. Bewerkt door H. Mulder en Hermy G. Mulder.
617875: WIGGEN, G.J. VAN - In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland gedurende de periode 1865-1940. The development of the dental profession in The Netherlands (1865-1940).
615116: WIGGERSHAUS, R. - The Frankfurt School. Its history, theories and political significance
603249: WIGGERSHAUS, R. - Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung.
1825: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
593939: WIGNER, E.P., (ED.) - Physical science and human values. A symposium with a foreword.
589620: WIJFJES, T., GIER, O. DE - Maak je eigen astrologische mandalakaarten en raak vertrouwd met krachten in en buiten jezelf.
591730: WIJK, N. VAN - Hoofdmomenten der Russiese letterkunde. Poeshkin, Gogolj, Tolstoj, Dostojewskij.
597020: WIJLEN, T. VAN - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote rivieren.
614507: WIJN, J.W. - Krijgskundige aantekeningen van Johan den Middelsten van Nassau.
592191: WIJN, J.W. - Het beleg van Haarlem.
572809: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver.
19350: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen.
570846: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het vraagstuk van den vrijen wil.
612926: WIJNBERG, R. - In dubio. Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen.
577683: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. The jews in Amsterdam. A study on the changes of their attitudes (with a summary in English).
618186: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
591167: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591166: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591165: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
595018: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700.
587129: WIJNGAARDEN, W.D. VAN - Meesterwerken der Egyptische kunst te Leiden.
576351: WIJNGAERT, M. VAN DEN, BEULLENS, L., BRANTS, D. - België en zijn koningen. Monarchie en macht.
585426: WIJNKOOP, D., RITTER, P.H. - Over Wijnkoop.
585425: WIJNKOOP, D., KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
587309: WIJNKOOP, D., KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
613755: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen. Overgedrukt uit De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Handel en Scheepvaart (...)
617523: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON - Euripides Herakles. Complete in 3 volumes.
601249: WILBER, K., (ED.) - Quantum questions. Mystical writings of the world's great physicists. With the research assistance of A. Niehaus.
609967: WILBER, K. - De integratie van wetenschap en religie
607097: WILBRANDT, R. - Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft. Erkenntniskritische und methodologische Grundlegung.
599543: WILCOX, D. - In het voetspoor der ontdekkers
601909: WILD, J., SUGARMAN, R.I., DUNCAN, R.B., (ED.) - The promise of phenomenology. Posthumous papers of John Wild.
600696: WILD, D. - Ikonen. Kirchliche Kunst des Ostens
613338: WILDAVSKY, A. - The art and craft of policy analysis.
603175: WILDE, O., FIDO, M. - Oscar Wilde.
604851: WILDE, J.A. DE, SMEENK, C. - Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij.
583327: WILDE, I.E. DE - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
19353: WILDE, R. DE - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
601264: WILDE, O. - The ballad of Reading gaol. De ballade van de Readinger gevangenis. Wout Blok.
593675: WILDENBERG, I.W., (RED.) - Catalogus van oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
616554: WILDER, THORNTON, HARRISON, G. A. - The enthusiast. A life of Thornton Wilder
579647: WILDERVANCK, L.S., SMOOK, A.H., SCHMIDT, A.L.C., (RED.) - Medische faculteits vereeniging te Groningen. 1907-1932.
601857: WILDIERS, M. - Theologie op nieuwe wegen. Essay.
613869: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
573325: WILDIERS, M. - Het verborgen leven van de cultuur.
569946: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
600369: WILDIERS, M. - Theologie op nieuwe wegen. Essay.
567260: WILDIERS, M. - Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay.
568816: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
596676: WILDSCHUT, M., REIJNDERS, T., KRABBEN, A. - Midden in het leven staan wij in de dood. Wat kan de kunstenaar toevoegen aan het uitvaartgebruik?
602846: WILDUNG, D., GRIMM, G. - Goden en farao's. Museum Boymans-van Beuningen. Rotterdam 1 maart - 29 april 1979
587147: WILDUNG, D., GRIMM, G. - Goden en farao's. Museum Boymans-van Beuningen. Rotterdam 1 maart - 29 april 1979
587310: WILDUNG, D., GRIMM, G. - Goden en farao's. Museum Boymans-van Beuningen. Rotterdam 1 maart - 29 april 1979
588357: WILENSKY, R. - Planning and understanding. A computational approach to human reasoning.
616200: WILEY, B. - The eighteenth century background. Studies in the idea of nature in the thought of the period.
581946: WILEY, B. - The seventeenth background. Studies in the thought of the age in relation to poetry and religion.
614251: WILHELM II, , LUDWIG, E. - Wilhelm der Zweite.
599123: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
608180: WILHELMINA KONINGIN, HAM, G. VAN DER - Wilhelmina in Londen 1940-1945. Documenten van een regering in ballingschap. Ingeleid door A. den Doolaard.
591676: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
602078: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
592121: WILHELMINA KONINGIN, BOOY, T. - De levensavond van koningin Wihlemina.
573366: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. Sterker door strijd.
602745: WILHELMINA KONINGIN, BEELAERTS VAN BLOKLAND, F., ALBARDA, J.W., DIJK, J.J.C. VAN, (RED.) - Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria 1898-31 augustus-1948. Ingeleid door F. Beelaerts van Blokland.
590750: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
590751: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
599484: WILKE, J.T., HALFWEG, S., (RED.) - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart. Met voorwoord van D.C. Endert jr. 2 delen.
579841: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
596732: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
3012: WILKERSON, T.E. - Minds, brains and people.
602169: WILKESHUIS, C. - Honderd eeuwen. Groot vertelboek uit onze geschiedenis. Geïllustreerd door F. Henstra.
577104: WILKINSON, F. - Arms and armour.
569888: WILKINSON, R. - The broken rebel. A study in culture, politics, and authoritarian character.
580415: WILKINSON, T.J. - Town and country in southeastern Anatolia. Vol. I: Settlement and land use at Kurban Höyük and other sites in the lower Karababa basin. With contributions by D. Gurney, M.M.A. McDonald, and N.F. Miller.
577068: WILL, F.L. - Induction and justification. An investigation of cartesian procedure in the philosophy of knowledge.
575065: WILLARD, F. - The surgery of childhood including orthopaedic surgery. With 712 illustrations, including 17 in colors.
595307: WILLARD, N. - Things invisible to see. A novel.
587339: WILLCOX, D.J. - Nieuwe vormgeving in sieraden
586232: WILLEM II PRINS VAN ORANJE, EYSTEN, J. - Het leven van prins Willem II (1626-1650). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
592197: WILLEM GEORGE FREDERIK, GINKEL, J.P. VAN - Het leven van Willem George Frederik prince van Orange. Met plaaten.
587275: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen.
586231: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, BLOK, P.J. - Willem de Eerste. Prins van Oranje. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. 2 delen.
614287: WILLEM DE FAMARS TESTAS, RAVEN, M.J. , (RED.) - De schilderskaravaan 1868. Naar een ongepubliceerd handschrift uit het Frans vertaald, ingeleid en geannoteerd.
609082: WILLEM II KONING, WEITZEL, A.W.P. - Maar majesteit! Geheime dagboeken van min. A.W.P. Weitzel over koning Willem III. Bewerkt en ingeleid door Paul van 't Veer.
618443: WILLEM VAN AUXERRE, MAGISTRI GUILLELMI ALTISSIODORENSIS - Summa aurea. Cura et studio Jean Ribaillier. Liber tercius. 2 volumes.
607674: WILLEM PRINS VAN ORANJE, VETTER, K. - Am Hofe Wilhelms von Oranien.
612351: WILLEM VAN OCKHAM, MCCORD ADAMS, M. - William Ockham. 2 volumes. Complete set.
608013: WILLEM VAN OCKHAM, STEEL, C. - De semantiek van abstracte en concrete termen volgens Willem van Ockham. Uit 'Tijdschrift voor Filosofie', 39e jaargang, nummer 4, december 1977.
591087: WILLEM II KONING, BOSSCHA, J. - Veranderingen en bijvoegselen der tweede uitgave van het leven van Willem den Tweede koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg. Beschreven door Johannes Bosscha.
3778: WILLEM VAN OCKHAM, SCHOLZ, R. - Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico.
603749: WILLEM IV KONING VAN ENGELAND, ZIEGLER, P. - King William IV.
595244: WILLEMEN, K., HEIJNEN, G., TERMEER, G., (RED.) - Het heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan.
589391: WILLEMS, E. - Arph. In het theater van de rede.
616951: WILLEMSE, F.C., (RED.) - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catakigus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
596193: WILLEMSEN, A.W. - Koninklijke Bibliotheek en Nederlands bibliotheekbeleid. Verspreide geschriften 1983-1990.
593359: WILLETT, J. - Weimar. Een weggemaaide cultuur
612795: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
608608: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
570871: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
614546: WILLIAM OF AUVERGNE, BOROK, H. - Der Tugendbegriff des Wilhelm von Auvergne (1180-1249). Eine moralhistorische Untersuchung zur ideengeschichtliche Rezeption der aristotelischen Ethik.
606978: WILLIAM OF PALERNE, BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from Ms. King's College Cambridge 13
606930: WILLIAM DE LA POLE, JANSEN, J.P.M. - The 'Suffolk' poems. An edition of the Love Lyrics in Fairfax 16 attributed to William de Pole.
606913: WILLIAME, R. - Les fondements phénoménologiques de la sociologie compréhensive: Alfred Schütz et Max Weber.
599856: WILLIAMS, R., EAGLETON, T., (ED.) - Raymond Williams. Critical perspectives.
573500: WILLIAMS, E., WILLIAMS, T. - Iolo manuscripts. A selection of ancient Welsh manuscripts, in prose and verse, from the collection made by the late Edward Williams, Iolo Morganwg, for the purpose of forming a continuation of the Myfyrian archaiology; and subsequently proposed as materials for a new history of Wales. With English translations and notes, by his son, the late Taliesin Williams, (Ab Iolo,) of Merthyr Tydfil. Published for the Welsh mss. society.
617268: WILLIAMS, B., MONTEFIORE, A., (ED.) - British analytical philosophy.
610654: WILLIAMS, M. - Problems of knowledge. A critical introdution to epistemology.
616732: WILLIAMS, D. - Romans and barbarians. Four views from the empire's edge 1st Century A.D.
616552: WILLIAMS, V. - The crouching beast. A clubfoot story.
570021: WILLIAMS, R.H., (ED.) - To live and to die: when, why, and how.
612425: WILLIAMS, G. - The heraldry of the cinque ports.
5011: WILLIAMS, H. - Concepts of ideology.
6904: WILLIAMS, B., MONTEFIORE, A., (ED.) - British analytical philosophy.
614133: WILLIAMS, D. - Romans and barbarians. Four views from the empire's Edge, 1st Century A.D.
614297: WILLIAMS, I.A. - Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785. With an introduction to the reprint by Edward Croft-Murray and Malcolm Cormack.
579083: WILLIBRORD - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael, Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van E. Lagerwey. Aanhangsel over de 'Legenda Aurea', het 'Passionael' en Gerard Leeu door B. Kruitwagen.
584906: WILLIGENBURG, T. VAN, BELD, A. VAN DEN, HEEGER, F.R. - Ethiek in praktijk.
594383: WILLINK, A.C., KRAMER, W., (RED.) - Willink. Met een interview door M. Roscam Abbing
597441: WILLINK, A.C., KRAMER, W., (RED.) - Willink. Met een interview door M. Roscam Abbing
608003: WILLINK, B. - De tweede gouden eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940.
599446: WILLINK, A.C., KRAMER, W., (RED.) - Willink. Met een interview door M. Roscam Abbing
590907: WILLINK, A.C., KRAMER, W., (RED.) - Willink. Met een interview door M. Roscam Abbing
571465: WILLINK, B. - De tweede gouden eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940.
608137: WILLIS, J. - Dreaming me. An African American woman's spiritual journey.
610856: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus. Zweite verbesserte und vermehrte, mit Namen- und Sachregister und terminologischem Anhange versehene Auflage. In drei Bänden. 3 volumes. Complete set.
592731: WILLS, G. - Gläser durch die Jahrhunderte. Ein Überblick in Farbbildern mit besonderer Berücksichtigung des englischen Glases. Mit 118 Farbfotos und weiteren 13 Zeichnungen und Schwarzweiss-Bildern. Übersetzung: E. Felkel.
601712: WILMA - Leven en werken van Joseph Wittig. Een wonder van God.
616538: WILMOT, JOHN, VIETH, D. M., (ED.) - The complete poems of John Wilmot, Earl of Rochester.
609463: WILMOT, CHESTER - The struggle for Europe.
589770: WILSHIRE, B. - Wild hunger. The primal roots of modern addiction.
593669: WILSON, E. - Letters on literature and politics 1912-1972. Edited by Elena Wilson. Introduction by D. Aaron. Foreword by L. Edel.
594197: WILSON, E. - Letters on literature and politics 1912-1972. Edited by Elena Wilson. Introduction by D. Aaron. Foreword by L. Edel.
601687: WILSON, T., ANDREWS, P.W.S., (ED.) - Oxford studies in the price mechanism.
612427: WILSON, A.N. - After the Victorians. The decline of Britain in the world.
607166: WILSON, E.O. - On human nature.
584196: WILSON, K. - Making sense of it. An essay in philosophical theology.
612426: WILSON, HARRIETTE - Harriette Wilson's Memoirs. Selected and edited with an introduction by Lesley Blanch.
612297: WILSON, J. - Language & the pursuit of truth.
618393: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
618394: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
593762: WILSON, I. - De lijkwade van Turijn
584464: WILSON, J. - Equality.
607194: WILSON, H.T. - Tradition and innovation. The idea of civilization and its significance.
599510: WILSON, K., GILBERT, R. - Classic walks. Mountain and moorland walks in Britain and Ireland. With editorial assistance from J. Perrin. Maps by D. Sargeant.
605132: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
616221: WILSON, WOODROW, BRAGDON, H.W. - Woodrow Wilson. The academic years.
599069: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
594854: WILSON, E. - The thirties. From notebooks and diaries of the period. Edited with an introduction by L. Edel.
586004: WILSON, H. - The relevance of British socialism.
604344: WILSON, F.P. - The English drama 1485-1585. Ed. with a bibliography by G.K. Hunter.
596720: WILSON, T. WOODROW, SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Woodrow Wilson. Een leven voor de wereldvrede.
603499: WILSON, B.R. - Magic and the millennium. A sociological study of religious movements of protest among tribal and third-world peoples.
568911: WILSON, B.R. - Magic and the millennium. A sociological study of religious movements of protest among tribal and third-world peoples.
605107: WILTERDINK, N. - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
571395: WILTERDINK, N. - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
567849: WIMMER, H.A. - Neue Dialoge zwischen Hylas und Philonous. Gespräche über den Kausalzusammenhang des Bewusstseins und die Grundlagen der transscendentalen Philosophie.
567867: WINCH, P., GARDINER, P.L., ACTON, H. - The proper study. Foreword by G.N.A. Vesey. Royal institute of philosophy lectures volume four 1969-1970.
585026: WINCH, P., LYAS, C. - Peter Winch.
606876: WINCKEL, A. - Animisme en christendom (Het heidendom der natuurvolken). Bewerkt naar Joh. Warneck, Die Lebensdkräfte des Evangeliums, u.s.w. A.C. Kruyt. Het animisme in den Indischen archipel en andere bronnen. Met een voorrede van J. Warneck en 12 illustraties.
602810: WIND, P., RUEB, M. - Lekkâh. Vernield 's-Gravenhaegsch kookboek.
600645: WIND, E. - Kunst en anarchie. De Reith Lectures van 1960, herzien en uitgebreid, met een inleiding van J.A. Emmens
575601: WIND, J.M. DE - Inversion in French.
6376: WINDELBAND, W. - Einleitung in die Philosophie.
600088: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosophie. 2 volumes.
569176: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie.
16193: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosophie. 2 delen.
569462: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. 2 delen.
613527: WINDELBAND, W. - Theories in logic
566743: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
576233: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Billige Ausgabe. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung hrsg. von H. Heimsoeth.
566744: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
9413: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
589476: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
589478: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
593153: WINDELBAND, W. - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
5868: WINDELBAND, W. - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
576839: WINDELBAND, W. - Die Philosophie im deutschen Geistesleben des XIX. Jahrhunderts. Fünf Vorlesungen.
2210: WINDELBAND, W. - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
5776: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
611269: WINDISCH, E., (ED.) - Iti-Vuttaka.
575825: WINDTHORST, L., HÜSGEN, E. - Ludwig Windthorst. Mit 154 Illustrationen und 2 Beilagen.
594329: WINGEN, E., KOSTER, N. - Kijk op schilders. Portretten van 50 Nederlandse schilders.
583259: WINGERT, L. - Gemeinsinn und Moral. Grundzüge einer intersubjektivistischen Moralkonzeption.
592194: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
572015: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
597278: WINKEL, J. TE - Roman van Moriaen. Op nieuw naar het hanschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien.
614948: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. 7 delen.
617291: WINKELER, H. - Der Wortbestand von Flugschriften aus den Jahren der Reformation und des Bauernkrieges.
611709: WINKELMAN, P.H., (RED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 6 delen.
593358: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
617854: WINKLER PRINS, A., (ED.) - Geïllustreerde encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins. Met medewerking van vele specialiteiten. Tweede, naar de nieuwste bronnen en aanmerkelijk vermeerderde uitgave met platen, kaarten en tekstfiguren. Compleet in 16 delen.
612918: WINKLER, A.C., MCCUEN, J.R. - Rhetoric made plain.
584242: WINKLER, E.R., COOMBS, J.R., (ED.) - Applied ethics: a reader.
598409: WINKLER, E.G. - Dichtungen, Gestalten und Probleme. Nachlass.
608587: WINNACKER, K. - Challenging years. My life in chemistry
603740: WINSEMIUS, J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
593692: WINSTON, R. - The story of God.
593689: WINSTON, R. - Het verhaal van God
605573: WINSTON, P.H. - Artificial intelligence.
608183: WINTER, P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen.
604902: WINTER, P.J. VAN - Westerwolde generaliteitsland.
616604: WINTER, E. - Russland und das Papsttum. 2 volumes.
584286: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN, MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Toneelpoëzy.
609494: WINTER, P.J. VAN - Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw.
603963: WINTER, P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen.
586006: WINTERBOTHAM, F.W. - The ultra secret.
582706: WINTERFELD, L. VON - Dortmunds Stellung in der Hanse.
606587: WINTERINK, J.C. - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek.
611265: WINTERNITZ, M. - Der ältere Buddhismus nach Texten des Tipitaka.
9757: WINTERTON, P. - Report on Russia.
570086: WINTHUIS, J. - Einführung in die Vorstellungswelt primitiver Völker. Neue Wege der Ethnologie.
599189: WION, F., - Les symboles de la Chine.
615729: WIPLINGER, F. - Metaphysik. Grundfragen ihres Ursprungs und ihrer Vollendung. Geleitwort von Martin Heidegger. Herausgegeben von Peter Kampits.
616591: WIRSCHING, J. - Was ist schriftgemäss? Studien zur Theologie des äusseren Bibelwortes.
602749: WIRZ, L. - Wirtschaftsphilosophie. Rekonstruktion der Wirtschaftstheorie.
614253: WISCHHÖFER, H. - Die ostpreussischen Stände im letzten Jahrzehnt vor dem Regierungsantritt des grossen Kurfürsten.
617242: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
618398: WISDOM, J., BAMBROUGH, R., (ED.) - Wisdom: Twelve essays.
613481: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
1411: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
603671: WISKERKE, J.R. - De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie.
584407: WISNIEWSKI, A. - The posing of questions. Logical foundations of erotetic inferences.
611281: WISNIEWSKI, R. - Die Darstellung des Niflungenunterganges in der Thidrekssaga. Eine Quellenkritische Untersuchung.
601296: WISPELAERE, P. DE - Paul-tegenpaul 1969-1970. Met een nawoord van Bart Vervaeck.
601288: WISPELAERE, P. DE - Paul-tegenpaul 1969-1970. Met een nawoord van Bart Vervaeck.
606345: WISSE, M. - Scripture between identity and creativity. A hermeneutical theory building upon four interpretations of Job.
596385: WISSE, G. - De moderne theosophie.
593968: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
589251: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
612937: WIT, D. DE - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
610620: WIT, H.C.D. DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. 2 delen in 3 banden. Compleet.
617303: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
611705: WIT, H.F. DE - De lotus en de roos. Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek.
10473: WITBOEK - Documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolse crisis. Getrouwe en onverkorte geautoriseerde vertaling.
586725: WITHUIS, J. - Opoffering en heroiek. De mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland, 1946-1976.
601898: WITJES, B., HÜSKEN, F., BANNING, J. - Indonesië.
616202: WITKAM, J.J. - Catalogue of Arabic manuscripts in the University of Leiden and other collections in the Netherlands. 5 volumes.
598986: WITSE, G. (A.H. SMITH) - Schoulappers. Grönneger riemsels.
593073: WITSEN ELIAS, J.S. - Koorbanken, koorhekken en kansels. Beeldhouwkunst. 197 foto's van H. Sibbelee.
18966: WITSIUS, H., GENDEREN, J. VAN - Herman witsius. Bijdrage tot de kennis van de gereformeerde theologie.
602339: WITT, J. DE, JAPIKSE, N. - Johan de Witt. Geïllustreerd onder toezicht van den schrijver.
586829: WITT, J. DE, JAPIKSE, N. - Johan de Witt. Geïllustreerd onder toezicht van den schrijver.
599894: WITT, J. DE, JAPIKSE, N. - Johan de Witt. Geïllustreerd onder toezicht van den schrijver.
616373: WITT, R.G. - Ín the footsteps of the ancients. The origins of humanism from Lovato to Bruni.
582465: WITT HUBERTS, F. DE - Haarlem's heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573. Verlucht met negentig afbeeldingen.
582708: WITTE, H. - Besiedlung des Ostens und Hanse.
602102: WITTE, E.T. - Practisch handboek voor tuinliefhebbers. Een raadgever voor het onderhouden en bewerken der bloemen-, moes- en oofttuinen. Naar de Hoogduitsche uitgave van M. Hesdörffer bewerkt.
574793: WITTEK, M., (RED.) - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975.
590995: WITTEK, M., (RED.) - Les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège. Exposition du 27 juillet au 20 août 1983.
593261: WITTEMAN, P., EVENBLIJ, M. - Een geweldige tijd!. De onvoorstelbare invloed van de wetenschap op ons leven.
605684: WITTEMANS, F. - La verite sur les rose+croix d'hier et d'aujourd'hui. 1. 'Histoire des rose-croix de Fr. Wittemans. 2. Interview de R. Bernard grand maitre pour la France (...) de l órdre rosicrucien A.M.O.R.C.
594850: WITTENBERG, H.W., (HRSG.) - Meyers Handbuch der Geschichte. Band 1: Lexikon der historischen Persönlichkeiten. Hrsg. von den Fachredaktionen des Bibliographischen Instituts. Bearbeitet. Mit 1012 Abbildungen im Text.
581016: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Portret-album van den Nederlandschen adel. De portretten uit het Nederland's adelsboek met biografische aanteekeningen.
618083: WITTEVEEN, W. - De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht. Hoe de filosofen onze wetgevers de maat nemen.
609300: WITTGENSTEIN, L. - Ricerche filosofiche. Edizione italiana a cura di Mario Trinchero.
588182: WITTGENSTEIN, L., BOENDERS, F., (RED.) - Over Wittgenstein gesproken. Gesprekken met A. Hübner en A. Janik, B. McGuinness, F. Parak, E. Anscombe, A. Kenny, G.H. von Wright, M. Black, J. Hintikka, H. Spiegelberg, N. Malcolm, J. Bouveresse.
613202: WITTGENSTEIN, L., WAUGH, A. - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie
2216: WITTGENSTEIN, L., HOTTOIS, G. - La philosophie du langage de Ludwig Wittgenstein. Préface de J. Bouveresse.
613824: WITTGENSTEIN, L. - Schriften. Beiheft. Mit Beiträgen von Ingeborg Bachmann, Maurice Cranston, José Ferrater Mora, Paul Feyerabend, Erich Heller, Bertrand Russell, George H. von Wright.
602870: WITTGENSTEIN, L., BOGEN, J. - Wittgenstein's philosophy of language. Some aspects of its development.
617076: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
586211: WITTGENSTEIN, L., LANG, M. - Wittgensteins philosophische Grammatik. Entstehung und Perspektiven der Strategie eines radikalen Aufklärers.
618015: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Uit het Duits vertaald door W. de Ruiter en W. Stange.
613575: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bermerkungen. Culture and value. Edited by G.H. von Wright in collaboration with H. Nyman
609770: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Herausgegeben von G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von Heikki Nyman. Culture and value. Edited by G.H. von Wright in collaboration with Heikki Nyman
575079: WITTGENSTEIN, L. - Das Blaue Buch. Eine philosophische Betrachtung. Herausgegeben von R. Rhees. Zettel. Herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright.
606455: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlass. Herausgegeben vom G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von H. Nyman.
570998: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Voir le visible: la seconde philosophie de Wittenstein.
610382: WITTGENSTEIN, L., MOUNCE, H.O. - Wittgenstein's Tractatus. An introduction.
19415: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Wittgenstein: la rime et la raison. Science, éthique et esthétique.
572771: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlass. Hrsg. vom G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von H. Nyman.
14988: WITTGENSTEIN, L., BILLOT, A. - Le désaroi de l'élève Wittgenstein.
14071: WITTGENSTEIN, L., SCHULTE, J. - Lire Wittgenstein. Dire et monter. Trad. de l'allemand par M. Charriere & J.P. Cometti.
613417: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
618401: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - La force de la règle. Wittgenstein et l'invention de la nécessité.
613437: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Uit het Duits vertaald door W. de Ruiter en W. Stange.
609997: WITTGENSTEIN, L. - De la certitude. Traduit de l'Allemand par Jacques Fauve. Édition due aux soins de G.E. Anscombe et de G.H. von Wright. Notice biographique établie par Georg Hendrik von Wright et traduite de l'Anglais par Guy Durand.
613515: WITTGENSTEIN, L. - Philosophical investigations. Philosophische Untersuchungen
597357: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Untersuchungen.
601647: WITTGENSTEIN, L., ENGEL, S.M. - Wittgenstein's doctrine of the tyranny of language. An historical and critical examination of his blue book. With an introd. by S. Toulmin.
611596: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
617986: WITTGENSTEIN, L. - Colleges over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof
618010: WITTGENSTEIN, L. - Tractatus logico-philosophicus
618270: WITTGENSTEIN, L., BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
1079: WITTGENSTEIN, L., QUILLIOT-BOUVERESSE, R., (RED.) - Visages de Wittgenstein. Édité avec le concours du Centre le Cerisy-la-Salle.
605436: WITTGENSTEIN, L., BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
566159: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
570467: WITTGENSTEIN, L., HERINGER, H.J., NEDO, M., (HRSG.) - Schriften. Beiheft 3. Mit Beiträgen von A. Kenny, R. Rhees, B. McGuiness, C. Nyíri, G.H. von Wright.
598661: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Essais III. Wittgenstein et les sortilèges du langage. Textes rassemblés et organisés par J.J. Rosat.
602350: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
14419: WITTGENSTEIN, L., HARTNACK, J. - Wittgenstein und die moderne Philosophie. Aus dem Dänischen von Rosemarie Logstrup.
613431: WITTGENSTEIN, L., COOPE, C., GEACH, P.T., POTTS, T.C., WHITE, R. - A Wittgenstein workbook by members of the department of philosophy the university of Leeds.
586236: WITTGENSTEIN, L., WAISMANN, F. - Wittgenstein und der Wiener Kreis. Aus dem Nachlass herausgegeben von B.F. McGuinness.
601623: WITTGENSTEIN, L. - Zettel. Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright
585044: WITTGENSTEIN, L., KENNY, A. - Wittgenstein.
601660: WITTGENSTEIN, L. - Notebooks 1914-1916. Edited by G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe with an English translation by G.E.M. Anscombe.
600300: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlass. Hrsg. vom G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von H. Nyman.
580038: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Grammatik. Teil I. Satz. Sinn des Satzes. Teil II. Über Logik und Mathematik. Hrsg. von R. Rhees.
575080: WITTGENSTEIN, L. - Leçons sur la liberté de la volonté. Lectures on the freedom of the will. Traduction de l'anglais par A. Soulez. Annotation par B. McGuiness et A. Soulez. Suivi de 'Esai sur le libre jeu de la volonté'. A. Soulez.
601340: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Ludwig Wittgenstein.
599625: WITTGENSTEIN, L., FANN, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld. Een gids door het labyrint van zijn denken
599626: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
588848: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
616435: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
5762: WITTGENSTEIN, L., BARTLEY, W.W. - Wittgenstein.
617681: WITTGENSTEIN, L., BLACK, M. - A companion to Wittgenstein's 'Tractatus'.
601630: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
566060: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
601621: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
572031: WITTICHEN, F.C. - Preussen und die Revolutionen in Belgien und Lüttich 1789-90.
574328: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
579024: WITTOP KONING, D.A. - De Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie 1842-1942 benevens overzicht der Nederlandsche pharmaceutische tijdschriften van 1755 tot heden. In opdracht van het Opwyrdafonds bewerkt.
614221: WITTOP KONING, D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932. Een publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Merck Sharp & Dohme B.V.
4399: WITTRAM, R. - Zukunft in der Geschichte. Zu Grenzfragen der Geschichtswissenschaft und Theologie.
5209: WITTRAM, R. - Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses.
20980: WITTRAM, R. - Russia and Europe. With 84 illustrations, 8 in colour. Transl. from the German by P. and H. Doran.
577689: WOEBCKEN, C. - Das Land der Friesen und seine Geschichte. Mit 9 Bildern und 6 Karten.
602324: WOESTIJNE, K. VAN DE - Verzamelde gedichten.Met een voorwoord van A. Roland Holst. Keuze samengesteld en ingeleid door P. Minderaa.
594105: WOESTIJNE, K. VAN DE, WESTERLINCK, A. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
593708: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
594404: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
598037: WOESTIJNE, K. VAN DE, SOMERS, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Met een inleiding door A. Westerlinck en chronologisch raamwerk door M. Rutten.
3631: WOLANDT, G. - Philosophie der Dichtung. Weltstellung und Gegenständlichkeit des poetischen Gedankens.
578572: WOLCHIK, S.L. - Czechoslovakia in transition: politics, economics and society.
592633: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
591990: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
617453: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
605069: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
576605: WOLDRING, H.E.S., KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
14554: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
576176: WOLDRING, H.E.S. - De christen-democratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie.
606356: WOLF, M. - Naar eer en geweten. Bekentenissen van een Oostduitse spionagechef
611489: WOLF, F.E. - Taking the quantum leap. The new physics for non-scientists.
579296: WOLF, CHRISTA - Kassandra. Erzählung.
578427: WOLF, M. - Im Zeichen von Sonne und Mond. Von der Frankfurter Münzscheiderei zum Weltunternehmen Degussa AG.
614741: WOLF, HUGO, LOESER, N. - Wolf.
596581: WOLF, H. - Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem.
576368: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
603739: WOLF-CATZ, H. - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
608555: WOLF, JOHANNES - Handbuch der Notationskunde. 2 volumes.
610313: WOLF, H. - Inleiding in de wijsbegeerte.
17558: WOLF, CHRISTA - Nachdenken über Christa T.
5410: WOLF, H. - Inleiding in de wijsbegeerte.
578719: WOLF, E.R. - Peasants.
593038: WOLF-CATZ, H. - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
6357: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
601154: WOLF, N. - De zoete leugen of de mythe van de schoonheid. Uit het Engels vertaald door S. Wagenaar.
575163: WOLF, G. - Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. 3 parts in 2 volumes. Complete set.
572564: WOLF, F.A. - Körper, Geist und neue Physik. Eine synthese der neuesten Erkenntnisse von Medizin und moderner Naturwissenschaft. Eine Entdeckungsreise in den menschlichen Körper und sein wunderbares Funktionieren. Übersetzt von F. Griese.
607391: WOLF, D. - Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschismus.
578515: WOLF, CHRISTA - Leibhaftig. Erzählung.
616537: WOLFE, T. - A man in full. A novel.
574769: WOLFENSTEIN, A., FISCHER, P. - Alfred Wolfenstein. Der Expressionismus und die verendende Kunst.
587293: WOLFEREN, K. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
604052: WOLFF, S. DE - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
585594: WOLFF, S. DE - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen.
616516: WOLFF, W.J. , (ED.) - Ecology of the Wadden Sea. Complete in 3 volumes.
604834: WOLFF, S. DE - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
604831: WOLFF, S. DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
575095: WOLFF, P., (HRSG.) - Christliche Philosophie in Deutschland 1920 bis 1945. Ausgewählte Texte. Mit einer Einführung von P. Wolff.
594770: WOLFF, B., DEKEN, A., NABER, J.W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken. Met goud bekroond door Teyler's tweede genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
597597: WOLFF, B., DEKEN, A., GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
584528: WOLFF, K., (HRSG.) - Hiob 1943. Ein Requiem für das Warschauer Ghetto. Ausgewählt.
585492: WOLFF, S. DE - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inl. van J.W. Matthijsen.
585498: WOLFF, S. DE - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
579051: WOLFF, S. DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
589694: WOLFF, H.M. - Die Weltanschauung der Deutschen Aufklärung in geschichtlicher Entwicklung.
585456: WOLFF, S. DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
15709: WOLFF-THÜRING, T. - Philosophie der Gesellschaft. I. Teil. Individualismus und Sozialismus.
595295: WOLFF, S. DE - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inl. van J.W. Matthijsen.
1209: WOLFRAM VON ESCHENBACH, SCHRÖDER, W., (HRSG.) - Wolfram-Studien. 10 volumes.
613015: WOLFSKEHL, KARL, VERWEY, A., NIJLAND-VERWEY, M. , (HRSG.) - Wolfskehl und Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946.
574428: WOLFSON, D.J. - Theorie en toepassingen van de economische politiek.
603920: WOLFZETTEL, F., (HRSG.) - Spanische Wanderungen 1830-1930.
589083: WOLGAST, E.H. - Ethics of an artificial person. Lost responsibility in professions and organizations.
604428: WOLKERS, J. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
595567: WOLLGAST, S., BANSE, G. - Philosophie und Technik. Zur Geschichte und Kritik, zu den Voraussetzungen und Funktionen bürgerlicher 'Technikphilosophie'.
589034: WOLLHEIM, R. - Kiem. Biografie van mijn jeugd
602021: WOLLHEIM, R. - The thread of life.
576654: WOLLHEIM, R. - The thread of life.
609440: WOLLSTONECRAFT, M., TOMALIN, C. - The life and death of Mary Wollstonecraft.
613482: WOLLSTONECRAFT, M., MILL, J.S. - The rights of woman. The subjection of women. Introduction by Pamela Frankau.
612481: WOLPERT, L., RICHARDS, A. - A passion for science.
588939: WOLSTENHOLME, G.E.W., O'CONNOR, M., (ED.) - Civilization & science in conflict or collaboration? A Ciba foundation symposium.
604450: WOLSTENHOLME, G.E.W., (HRSG.) - Das umstrittene Experiment: Der Mensch. Siebenundzwanzig Wissenschaftler diskutieren die Elemente einer biologischen Revolution. Sonderausgabe aus der Sammlung Modelle für eine neue Welt. Aus dem Englischen übertragen von K. Prost.
588970: WOLSTENHOLME, G.E.W., O'CONNOR, M., (ED.) - Civilization & science in conflict or collaboration? A Ciba foundation symposium.
588971: WOLSTENHOLME, G.E.W., O'CONNOR, M., (ED.) - Civilization & science in conflict or collaboration? A Ciba foundation symposium.
3741: WOLSTENHOLME, G.E.W., O'CONNOR, M., (ED.) - Civilization & science in conflict or collaboration? A Ciba foundation symposium.
574803: WOLTERS, J.B., BRUGMANS, I.J., (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961.
600070: WOLTERS, J.B., BRUGMANS, I.J., (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961.
610416: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
603964: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
5442: WOLTJER, J., LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, classicus, pedagoog.
609084: WOLTJER, J.J. - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse opstand 1555-1580.
594644: WON SUH, C. - The creation-mediatorship of Jesus Christ. A study in the relation of the incarnation and the creation.
604032: WOOD, D. - The deconstruction of time.
614592: WOOD, E.M. , WOOD, N. - Class ideology and ancient political theory. Socrates, Plato, and Aristotle in social context.
579385: WOOD, M. - Op zoek naar de Trojaanse oorlog
606997: WOOD, M. - Op zoek naar de Trojaanse oorlog
18775: WOOD, E.E. - The glorious presence. A study of the Vedanta philosophy and its relation to modern thought. Including a new translation of Shankara's 'Ode to the south-facing form'.
612787: WOOD, M. - Op zoek naar de Trojaanse oorlog
580794: WOODBRIDGE, F.J.E. - The purpose of history.
617816: WOODS, J. - The logic of fiction. A philosophical sounding of deviant logic.
617926: WOODWARD, J. - Making things happen. A theory of causal explanation.
585980: WOODWARD, B. - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA
616220: WOODWARD, C.V. , (ED.) - The comparative approach to American history.
615689: WOOLGAR, S. - Science. The very idea.
616536: WORDSWORTH, D. - Dove cottage. The Wordworths at Grasmere 1799-1803, being The Grasmere Journal by Dorothy Wordsworth together with selections from the correspondence of Dorothy and William Wordsworth edited by Kingsley Hart.
581944: WORMSER, J.A. - Brieven van J.A. Wormser medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer. 2 delen.
590490: WORMSER, C.W., (RED.) - Wat Indië ontving en schonk. Met medewerking van K.J. Brouwer, J.A.M. Bruineman, L.J.J. Caron e.a. Met 91 afbeeldingen.
601200: WORST, J., HENDRIKSE, C. - Jan Worst. Good looking.
587139: WORTIS, J., (ED.) - Basic problems in psychiatry.
2560: WORTLEY, R. - Erotic movies.
617454: WOUDE, R. VAN DER, SCHUIT, W. VAN DER - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
615127: WOUDEN, TON VAN DER - Negative concepts.
583986: WOUDENBERG, R. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
592023: WOUDENBERG, R. VAN - Filosofische gedachten over godsgeloof.
599356: WOUDHUYSEN, J. - Tarotmania of waarom alleen een 'idioot' een 'dwaas' wenst te worden. Geautoriseerde vertaling M. Plettenburg.
602387: WOUTERS, T.A. - Van verheffing naar begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965.
583280: WOUTERS, T.A. - Van bedeling naar verheffing. Verandering in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
583243: WOUTERS, T.A. - Van verheffing naar begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965.
592426: WOUTERS, A.G. - Explanation without a cause. Verklaren zonder oorzaken te geven (met een samenvatting in het Nederlands).
2107: WOUTERS, A.G. - Explanation without a cause. Verklaren zonder oorzaken te geven (met een samenvatting in het Nederlands).
606831: WOUTERS, P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
571941: WOUTERS, P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
589176: WOUTERS, P. - The citation culture.
576216: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Uit het Zweedsch vertaald door Mevr. Beets-Damsté.
583028: WRAXALL, N.W. - Memoirs of the courts of Berlin, Dresden, Warsaw and Vienna, in the years 1777, 1778, and 1779. In two volumes.
604051: WRIGHT, F.L. - Architecture. Man in possession of his earth. With a biography by I.L. Wright.
597106: WRIGHT, B. - Pueblo cultures.
613430: WRIGHT, G.H. VON - The logical problem of induction.
593577: WRIGHT, G.E. - De bijbel ontdekt in aarde en steen. Ingeleid door R.A. de Langhe en T.C. Vriezen
594612: WRIGHT, N. - Beautiful cathedrals of Britain.
610882: WRIGHT, F.A. - A history of later Greek literature. From the death of Alexander in 323 B.C. to the death of Justinian in 565 A.D.
579580: WRIGHT, G.H. VON - Erklären und Verstehen. Aus dem Englischen von G. Grewendorf und G. Meggle.
608710: WRIGHT, A.F. - Buddhism in Chinese history.
612940: WRIGHTSMAN, D. - An introduction to monetary theory and policy.
571783: WTEWAEL, J.A., LINDEMAN, C.M.A.A. - Joachim Anthonisz Wtewael. Met een voorwoord van prof.dr. W. Vogelsang.
606938: WU-CHI-LIU, YUCHENG LO, I. , (ED.) - Sunflower splendor. Three thousand years of Chines poetry.
598633: WU HANG-LI, LOESER, N. - De wijsheid van Wu Hang-li.
592312: WUKETITS, F.M. - Zustand und Bewusstsein. Leben als biophilosophische Synthese.
607876: WUKETITS, F.M. - Grundriss der Evolutionstheorie.
590662: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen
610455: WULFF, H.R., PEDERSEN, S.A., ROSENBERG, R. - Filosofie van de geneeskunde. Een verkenning. Met een Ten geleide van H.J.G.H. Oosterhuis
572539: WULFF, H.R., PEDERSEN, S.A., ROSENBERG, R. - Filosofie van de geneeskunde. Een verkenning. Met een Ten geleide van H.J.G.H. Oosterhuis
617165: WULFFEN, ERICH - Kriminalpsychologie. Psychologie des Täters. Ein Handbuch für Juristen, Justiz- Verwaltungs- und Polizeibeamte, Ärzte, Pädagogen und Gebildete aller Stände.
601265: WÜLLSCHLEGER, L. - Scheurmakers en nieuwlichters. Over remonstranten en contra-remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
603211: WULP, J.C. VAN DER - Verstoring en verwerking in verpleeghuizen. Belevingswereld en conflicten van hen die hun verdere leven in een verpleeghuis doorbrengen.
581348: WUMKES, G.A. - Earebundel ta de tachtichste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 september 1949. Oanbean troch de Fryske Akademy.
599956: WUMKES, G.A. - De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). Volksuitgave.
618406: WUMKES, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland. 2 delen.
592542: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslan. Samle opstellen. 4 delen.
597843: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslan. Samle opstellen. 4 delen.
603750: WUMKES, G.A. - Nei sawntich jier. Tinkskriften.
598: WUNDT, W. - System der Philosophie.
5400: WUNDT, M. - Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklärung.
18312: WUNDT, W., HEINZELMANN, G. - Der Begriff der Seele und die Idee der Unsterblichkeit bei Wilhelm Wundt. Darstellung und Beurteilung.
609671: WUNDT, W., LAMBERTI, G. - Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920). Leben, Werk und Persönlichkeit in Bildern und Texten. Dargestellt von Georg Lamberti in Gedenken an den 75jährigen Todestag von Wilhelm Wundt.
618192: WUNDT, W. - Elemente der Völkerpsychologie. Grundlinien einer psychologischen Entwickungsgeschichte der Menschheit.
609909: WUNDT, W., MEISCHNER, W., ESCHLER, E. - Wilhelm Wundt.
17826: WUNDT, M. - Geschichte der Metaphysik.
7933: WUNDT, M. - Griechische Weltanschauung.
594470: WUNENBURGER, J.J. - La raison contradictoire. Science et philosophie modernes: la pensée du complexe.
587720: WÜNSCH, G. - Evangelische Wirtschaftsethik.
614450: WÜRTHWEIN, E. - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
574595: WÜRZNER, M.H., BODAR, A., BREDEROO, N.J., (RED.) - Aspecten van het interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur.
587723: WUST, P. - Naivität und Pietät.
615560: WÜSTNER, A. - Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam. Die Eltern Katia und Thomas Mann. Mit 22 Abbildungen auf Tafeln.
598791: WYBRANDS, A.W. - Gesta abbatum Orti Sancti Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaard in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven, met inleiding, aanteekeningen en register. Uitgegeven voor rekening van het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde.
617478: WYCK, H.W.M. VAN DER, ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijselse buitenplaatsen.
18705: WYDRA, N. - Feng shui in the garden. Simple solutions for creating comforting, life-affirming gardens of the soul.
569318: WYGOTSKI, L.S. - Denken und Sprechen. Mit einer Einleitung von T. Luckmann. Herausgegeben von J. Helm. Aus dem Russischen übersetzt von G. Sewekow.
602332: WYK LOUW, N.P. VAN - 'n Keur uit sy gedigte.
593361: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het protestantisme. Voor Neerlands volk bewerkt door J.A. Gerth van Wijk. 2 delen.
589638: WYSS, D. - Traumbewusstsein? Gründzuge einer Ontologie des Traumbewusstseins.
570279: XENOPHON, HENRY, W.P. - Greek historical writing. A historiographical essay based on Xenophon's 'Hellenica'.
566364: XENOPHON - Erinnerungen an Sokrates. Ins Deutsche übertragen von J. Irmscher.
599190: XINRAN - Verborgen stemmen. Levensverhalen van vrouwen in China tijdens en na de Culturele Revolutie. Nederlandse vertaling: E. van Rijsewijk.
593543: DALAI LAMA XIV (TENZIN GYATSO), - Mijn volk en mijn leven door zijn heiligheid de Dalai Lama van Tibet
586815: LODEWIJK XVI - Oeuvres de Louis XVI précédées d'une histoire de ce monarque et d'une lettre de M. Berryer. 2 delen.
582930: YADIN, Y., (ED.) - Jerusalem revealed. Archaeology in the holy city 1968-1974.
9157: YAKOVLEV, A. - The fate of marxism in Russia. Transl. from the Russian by C.A. Fitzpatrick.
572272: YALE J., (ED.) - What vedanta means to me. A symposium. With a foreword by V. Sheean.
585992: YALLOP, D.A. - De jacht op de jakhals. Carlos en het internationale terrorisme
594243: YALLOP, D.A. - To the ends of the earth. The hunt for the Jackall.
569947: YANCY, G., (ED.) - African-American philosophers. 17 conversations.
597431: YARDIMCI, N., (RED.) - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginkleri. Treasures from Turkey.
607019: YARDIMCI, N., (RED.) - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginkleri. Treasures from Turkey.
597073: YARDIMCI, N., (RED.) - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginkleri. Treasures from Turkey.
599338: YARWOOD, D. - European costume. 4000 years of fashion.
591865: YASS, M. - The English aristocracy.
613470: YATES, F.A. - The occult philosophy in the Elizabethan age.
16841: YATES, F.A. - De geheugenkunst. Nederlandse vertaling J. Groot.
614992: YATES, F.A. - The occult philosophy in the Elizabethan age.
618410: YAVLINSKY, G. - Realeconomik. The hidden cause of the great recession (and how to avert the next one)
610490: YEATS, W.B. - Uncollected prose. Collected and edited by John P. Frayne. 2 volumes.
597247: YEATS, W.B., TUOHY, F. - Yeats.
597246: YEATS, W.B., JEFFARES, A.N. - W.B. Yeats. Man and poet.
613879: SHENG-YEN - Dharma drum. The lif and heart of Ch'an practice.
589795: YNGVE, V.H. - From grammar to science. New foundations for general linguistics.
608527: YODER, J. - Täufertum und Reformation in der Schweiz. I. Die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren 1523-1538.
603345: YOGANANDA, P. - Man's eternal quest.
601490: YOKITA, ESSEN, H. VON - Samenspraken met Yokita.
578390: YOLTON, J.W. - Thinking and perceiving. A study in the philosophy of mind.
609573: LAMA YONGDEN - De lama der vijf wijsheden. Tibetaanse roman
602732: YOUNG, D. - Origins of the sacred. The ecstasies of love and war.
607998: YOUNG, M.F.D., (ED.) - Knowledge and control. New directions for the sociology of education.
3652: YOUNG, J.Z. - Philosophy and the brain.
612573: YOUNG, H.D., FREEDMAN, R.A. - University physics. Contributing authors T.R. Sandin, A Lewis Ford.
577769: YOUNGSON, A.J. - Possibilities of economic progress.
615767: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - Ch'an and zen teaching. Second series.
613877: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - Ch'an and zen teaching. Edited, translated and explained. Series three.
614938: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - Geheimnisse der chinesischen Meditation. Selbstgestaltung durch Bewusstseinskontrolle, nach den Lehren des Ch'an, des Mahayana und der taoistischen Schulen in China. Aus dem Englischen übersetzt von Hans-Ulrich Rieker.
598517: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - The transmission of the mind outside the teaching.
615768: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - Taoist yoga. Alchemy and immortality. A translation, with introduction and notes, of "The secret of cultivating essential nature and eternal life" (Hsin ming fa chueh ming chih) by the Taoist master Chao Pi Ch'en, born 1860.
615461: CH'ING-YÜAN - Instant Zen. Waking up in the present
599202: LIN YUTANG - Levenswijsheid met een glimlach. Uit het Engelsch vertaald door W.H.C. Boellaard.
587377: ZAAL, W. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de vorige eeuw in Nederland.
612785: ZAAL, W. - De herstellers. Lotgevallen van de Nederlandse fascisten en van Wouter Lutkie's tijdschrift Aristo.
599549: ZACHWATOWICZ, J., BIEGANSKI, P. - Die Altstadt in Warschau.
582797: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., PETERS, W.J.T., WITTEVEEN, A.M. - The figural bronzes.
617519: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., BOERSMA, J.S., ES, W.A. VAN, S'JACOB-VISSER, C.E., (RED.) - Festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag.
585801: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. - Antieke cultuur in beeld
578559: ZAEHNER, R.C., (RED.) - Zo zoekt de mens zijn God. Ned. vert. en bewerking van R. Limburg. M.m.v. J. van Kilsdonk en J. Sperna Weiland.
604459: ZAHAVI, AMOTZ, ZAHAVI, AVISHAG - The handicap principle. A missing piece of Darwin's puzzle. With N. Zahavi-Ely and M.P. Ely. Illustrations by A. Balaban.
574768: ZAHL, P.P. - Die Glücklichen. Schelmenroman.
605587: ZAHL, P.P. - Die Glücklichen. Schelmenroman.
608978: ZAHN, L. - Die letzte Epoche der Philosophie. Von Hegel zu Habermas. Kommentarband.
609428: ZAHN, E. - Meningsvorming en maatschappelijke orde.
598059: ZAMEENZAD, A. - Cyrus Cyrus.
585914: ZANDSTRA, E., OORTHUIS, C. - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
592634: ZANDSTRA, E. - Wiersum. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan van de N.V. Landbouworganisatie M. Wiersum. Foto's H. de Boer.
585917: ZANDSTRA, E., OORTHUIS, C. - Zwervend door Nederland. In samenwerking met de A.N.W.B.
600914: ZANDT, G.J. - Die Sprache von 'Karl und Galie'. Eine Vorstudie.
586736: ZANDT, G.J. - Die Sprache von 'Karl und Galie'. Eine Vorstudie.
1663: ZANDVOORT, H. - Models of scientific development and the case of nuclear magnetic resonance.
585325: ZANEN, T.J. - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen.
573869: ZANTWIJK, R.A.M. VAN - Lastdragers en hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische gemeenschap.
596049: ZANTWIJK, R.A.M. VAN - Lastdragers en hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische gemeenschap.
4957: ZARETSKY, E. - Gezin en privéven in het kapitalisme. Feminisme en socialisme. Het gezin en de ekonomie. Het verval van het burgerlijk gezin. Proletarisering en het ontstaan van de subjektiviteit. Politiek en privéleven. Aantekening over psychoanalyse
591497: ZASLAWSKY, D. - Analyse de l'être. Essai de philosophie analytique.
616959: ZASTRAU, A., PETSCHAT, J., (ED.) - Dromenon. Vom Ursprung des Singens und Sagens. Dialektisches Denken in vorchristlichen Frühformen kultischer Kunst. Freundesgabe für Georg Götsch. Mit einem Geleitwort von Karl Heinz Taubert. Zeichnungen von Jakob Niedermeier und Karl Alwin Jänisch.
616548: ZAYAS Y SOTOMAYOR, M. DE - A shameful revenge and other stories
582825: ZEE, D. VAN DER - De S.D.A.P. en Indonesië.
585235: ZEE, D. VAN DER - Oud-Schiedam. Met Holland als achtergrond in een historische ontwikkeling van zeven eeuwen.
593814: ZEE, G. VAN DER - De ballingschap. Drie eeuwen uit Israels geschiedenis 738-430 v. Chr. 3 delen.
615370: ZEE, H. VAN DER - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945.
589291: ZEE, D. VAN DER - De wereld vrij! Socialistische beschouwingen over het koloniale probleem.
585073: ZEEGERS, L.TH. - Logica.
616312: ZEEMAN, J. - De Nederlandse stoelklok. Met een bijdrage van J.H. Kluiver.
600595: ZEEMANS, S. - Gouden reddingen.
590103: ZEEUW, G. DE - Model-denken in de psychologie.
597091: ZEEUW, G. DE, (ED.) - Knowledge (dis)appearance.
615234: ZEHRA HUSAIN, T. - Only the longest threads.
576416: ZEHREN, E. - Goden aan het firmament. Met vele afbeeldingen op kunstdruk en in de tekst. Geautoriseerde vertaling: A. van Onck.
595795: ZEIDLER-JANISZEWSKA, A., (ED.) - Epistemology and history. Humanities as a philosophical problem and Jerzy Kmita's approach to it.
576090: ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN, C.P.A. - Geologische onderzoekingen in de Sierra de los Filabres (provincie Almeria, Spanje).
618182: ZEILINGER, A. - Toeval!. Hoe de kwantumfysica ons wereldbeeld verandert
610165: ZEITLIN, S. - Studies in the early history of judaism. Selected with an introduction by the author. Volume 1.
8628: ZELDES, I. - The problems of crime in the USSR.
610269: ZELLER, E. - Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie.
5551: ZELLER, E. - Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie. In neuer Bearbeitung von W. Nestle.
615369: ZELLER, F. - Vergane jeugd
599684: ZELLER, E. - Geist der Freiheit. Der zwanzigste Juli.
5371: ZELLER, E. - Vorträge und Abhandlungen. Zweite Sammlung.
617504: ZEMAN, Z.A.B. - The break-up of the Habsburg empire 1914-1918. A study in national and social revolution.
613412: ZEMAN, J.J. - Modal logic. The Lewis-Modal systems.
9279: ZEMAN, H., (HRSG.) - Studien zur österreichischen Erzählliteratur der Gegenwart.
618058: HAKUIN ZENJI - Ontwaken uit dagdromen. Brieven en gesprekken van een Japanse zen-meester
618297: DOGEN ZENJI - De schatkamer van het oog van de ware leer. Eerste selectie uit de Shobogenzo, met toelichtende informatie. Met een aanhangsel "Dogen over Boeddhanatuur" (Prof. Massao Abe)
592473: ZENTGRAAFF, H.C., GOUDOEVER, W.A. VAN - Sumatraantjes.
633: ZENTNER, C. - Deutschland 1870 bis heute. Bilder und Dokumente.
603772: ZENTNER, C. - Illustrierte Geschichte der Ära Adenauer.
597292: ZENTNER, C., (HRSG.) - Lexikon der Weltgeschichte.
594564: ZENTNER, C. - Die Kriege der Nachkriegszeit. Eine illustrierte Geschichte militärischer Konflikte seit 1945.
615853: PHILIPP VON ZESEN - Sämtliche Werke. Unter Mitwirkung von Ulrich Maché und Volker Meid. Herausgegeben von Ferdinand van Ingen. 18 volumes.
590955: ZESKA, T. VON, SCHLÜTTER, F. - Die Niederlande deutsch gesehen. Bearbeitet. In Einvernehmen mit dem Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden herausgegeben vom Reichsamt Deutsches Volksbildungswerk der NS-Gemeinschaft 'Kraft durch Freude'.
584139: ZETTEN, F. VAN - Om de liefde voor Cleopatra. Een verhandeling over het verklaren van gedrag.
13764: ZETTERBERG, H.L. - On theory and verification in sociology.
587598: ZETTERBERG, H.L. - On theory and verification in sociology.
578192: ZEUTHEN, F. - Economic theory and method.
582852: ZIADEH, F.J., WINDER, R.B. - An introduction to modern Arabic.
13778: ZIEGENFUSS, W. - Gesellschaftsphilosophie. Grundzüge der Theorie von Wesen und Erkenntnis der Gesellschaft.
10212: ZIEGLER, T. - Die geistigen und socialen Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts.
610930: ZIEGLER, L. - Der ewige Buddho. Ein Tempelschriftwerk in vier Unterweisungen.
610929: ZIEGLER, L. - Gestaltwandel der Götter. 2 volumes.
616598: ZIEGLER, K. - Der kleine Pauly. Lexikon der Antike auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter. Bearbeitet und herausgegeben von Konrad Ziegler und Walther Sontheimer. Complete in 5 volumes.
617254: ZIEMBINSKI, Z. - Practical logic. With the appendix on 'Deontic logic' by Z. Ziemba
610702: ZIFF, P. - Semantic analysis.
605393: ZIJDERVELD, A.C. - Populisme als politiek drijfzand.
594515: ZIJDERVELD, A.C. - Sociologie van de zotheid. De humor als sociaal verschijnsel.
590330: ZIJDERVELD, A.C. - De paradox van het alledaagse.
590331: ZIJDERVELD, A.C. - De paradox van het alledaagse.
18429: ZIJDERVELD, A.C., (RED.) - Kleine geschiedenis van de toekomst. 100 thesen over de westerse samenleving op weg naar de eenentwintigste eeuw.
571204: ZIJDERVELD, A.C. - Over zotheid in de sociologie.
600320: ZIJDERVELD, A.C. - Een rapsodisch leven. Herinneringen.
590367: ZIJDERVELD, A.C. - Een rapsodisch leven. Herinneringen.
590368: ZIJDERVELD, A.C. - Een rapsodisch leven. Herinneringen.
575771: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld. Verzameld en uitgegeven dooor A.G. Zijderveld-Menalda, vrienden en oud-leerlingen.
599061: ZIJDERVELD, A.C. - De relativiteit van kennis en werkelijkheid. Inleiding tot de kennissociologie.
609476: ZIJLSTRA, J. - Economische orde en economische politiek. Een bundel opstellen.
588264: ZIJLSTRA, J. - Economische orde en economische politiek. Een bundel opstellen.
612341: ZIJP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
592467: ZIKKEN, A. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempoe doeloe.
595289: ZIKKEN, A. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempoe doeloe.
12433: ZILBERBERG, C. - Essai sur les modalités tensives.
577382: ZILLE, HEINRICH - Das grosse Zillebuch. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von H. Reinoss.
568071: ZILVERBERG, S.B.J., GROOTES, E.K., HAAN, J. DEN, (RED.) - Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
598726: ZIMMER, H. - Kunstform und Yoga im indischen Kultbild.
595231: ZIMMERMAN, A.R., HUIZINGA, J., MEYERS, E.M., OORT, H. - Pallas Leidensis MCMXXV.
606361: ZIMMERMANN, J., ZIMMERMANN, H. - Dresden 1945 Vaterstadt 2005. Foto's von Jochen & Harf Zimmermann. Mit einer Einleitung von P. Sandmeyer.
593581: ZIMMERMANN, H. - Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode.
578338: ZIMMERMANN, W. - Ich bin. Erkenntnis. Jenseitiges wissen.Tat.
579894: ZINKIN, M., ZINKIN, T. - Britain and India. Requiem for an empire.
606063: ZINOV'EV, A.A. - Foundations of the logical theory of sicentific knowledge (complex logic). Revised and enlarged English edition with an appendix by G.A. Smirnov, E.A.Sidorenko, A.M. Fedina, and L.A. Bobrova.
615988: ZINOVJEV, A. - Herinneringen van een soevereine rebel. Een autobiografie. Uit het Russisch vertaald door Pieter de Smit.
614277: ZINTZEN, C., (HRSG.) - Der Mittelplatonismus.
584827: RÝZL, M. - Buitenzintuiglijke waarneming
573003: ZOCHER, R., ARNOLD, W., ZELTNER, H., (HRSG.) - Tradition und Kritik. Festschrift für Rudolf Zocher zum 80. Geburtstag.
594381: DE ZOEMER - De Zoemer. Officieel orgaan der Rijks H.B.S. en M.H.S.: uitgegeven door de Hanzeaten. 2e jaargang no 2 (november 1959), 3 (december 1959), 4 (januari 1960), 4 (februari 1960), 5 (maart 1960), 7 (april 1960), 8 (mei 1960), 9 (juni 1960), 10 (augustus/septembr 1960). 3e jaargang no. 1 (september/oktober 1960). 10 afleveringen in 1 band.
568033: ZOETEMAN, K. - Gaia-Sophia. A framework for ecology
607825: ZOETEMAN, K. - Gaiasofie. Anders kijken naar evolutie, ruimtelijke ordening en milieubeheer.
615778: ZOHAR, D. - Het quantum-zelf. Een revolutionaire visie op de samenhang tussen mens, bewustzijn en quantumfysica. (In samenwerking met I.N. Marshall)
606431: ZOLA, É. - Correspondance. Éditée sous la direction de B.H. Bakker. Éditrice associée: C. Becker. Conseiller littéraire: H. Mitterand. 10 volumes.
608542: ZONNEVELD, P. VAN - Behouden huizen in literatuur, wetenschap en kunst.
589136: ZORAB, G. - Proscopie. Het raadsel der toekomst.
587259: ZORAB, G. - Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie.
602856: ZORAB, G. - Het opstandingsverhaal in het licht der parapsychologie.
7678: ZSILKA, J. - Sentence patterns and reality.
617166: ZUCKER, K. - Psychologie des Aberglaubens.
611939: ZUCKERKANDL, V. - Die Wirklichkeit der Musik. Der musikalische Begriff der Aussenwelt.
574733: ZUCKMAYER, C. - Die Deutschen Dramen. Schinderhannes. Der Hauptmann von Köpenick. Des Teufels General.
584294: ZUIDEMA, S.U., RIESSEN, H. VAN, POLMAN, A.D.R. - Denkers van deze tijd. Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Bultmann, Niebuhr, Sartre, Heidegger, Dostojewski, Jaspers, Toynbee, Marx, Schumpeter, Sorel, Keynes, Röpke. 3 delen.
7872: ZUIDEMA, S.U. - Communication and confrontation. A philosophical appraisal and critique of modern society and contemporary thought.
587697: ZUIDEMA, S.U. - Communication and confrontation. A philosophical appraisal and critique of modern society and contemporary thought.
595211: ZUIDERZEE - De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen van Roeland Koning, C. Vreedenburgh, H. Heuff, J.H. van Mastenbroek, Ype Wenning.
613376: ZUKAV, G. - De zetel van de ziel. Naar een spirituele beleving van de werkellijkheid
569051: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
599243: ZUKAV, G. - The seat of the soul.
615589: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
569201: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
568995: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
18451: ZULLIGER, H. - Horde - Bande - Gemeinschaft. Eine sozialpsychologisch-pädagogische Untersuchung.
603018: ZUMTHOR, P., NOOMEN, W., (ED.) - Un prêtre montheysan et le sac de Liège en 1468. 'La complainte de la cité de Liège' poème inédit.
592719: ZUMTHOR, P. - Histoire littéraire de la France médiévale (VIe-XIVe siècles).
613872: ZÜRCHER, E. - Het boeddhisme. Ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld. Nederlandse vertaling van M. Schuchart.
598543: ZÜRCHER, E. - Het boeddhisme. Ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld. Nederlandse vertaling van M. Schuchart.
584263: ZUURDEEG, W.F. - An analytical philosophy of religion.
3758: ZUURDEEG, W.F. - An analytical philosophy of religion.
8232: ZUURDEEG, W.F. - A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics.
610183: ZUURVEEN, T. - Van zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
573364: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Een keuze uit haar werk. Brieven aan Constant d'Hermenches. Welgeboren. Aanklacht en verdediging van Therese Levasseur. Ijdelheid en liefde. Drie vrouwen.
599728: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), DUBOIS, P.H., DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
611744: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
4684: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
612198: ZWAGERMAN, J. , (RED.) - De ontdekking van de literatuur. The Paris Review Interviews. Samenstelling en inleiding Joost Zwagerman
2402: ZWALUW, J.P. VAN DER - Het grote geheim. Een filosofische kijk op de geschiedenis.
604640: ZWALUW, J.P. VAN DER - Het grote geheim. Een filosofische kijk op de geschiedenis.
578299: ZWANG, G. - Aux origines de la sexualité humaine.
595978: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
592274: ZWART, P.J. - Het wezen van het zijn.
597983: ZWART, P.J. - Het wezen van het zijn.
616995: ZWART, A., BRAUN, K. - Heksen, ketters en inquisiteurs.
125: ZWART, P.J. - Het wezen van het zijn.
586079: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
15884: ZWEERS, W., (RED.) - Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig.
574767: ZWEIG, A., MIDGLEY, D.R. - Arnold Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927-1948.
594325: ZWEIG, A. - Mädchen und Frauen. 14 Erzählungen.
572129: ZWEIG, S. - Erstes Erlebnis. Vier Geschichten aus Kinderland.
578651: ZWEIG, A. - Der Streit um den Sergeanten Grischa. Roman.
578198: ZWEIG, F. - 'Planning in een vrije maatschappij'. Geautoriseerde vertaling van W. van Doorn. Met een inleiding bij de Nederlandse uitgave van W.J. van de Woestijne.
578952: ZWEIG, R. - The gold train. The destruction of the Jews and the second world war's most terrible robbery.
617919: ZWEIG, S. - Ungeduld des Herzens. Roman.
572102: ZWEIG, S. - Zeit und Welt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904-1940. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von R. Friedenthal.
578456: ZWEIG, S. - Ungeduld des Herzens. Roman.
585575: ZWERTBROEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen. Een bundel radiotoespraken gehouden voor de V.A.R.A.. Ingel. door R. Kuyper.
608067: ZWICKY, J. - Lyric philosophy.
618495: ZWIER, G.J. - Antropologen te velde. De confrontatie van de etnograaf met vreemde volkeren en met zichzelf.
18592: ZWIERS, M.J. - Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
590269: ZWIERS, M.J. - Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
572919: ZWILLING, E.A. - Unvergessenes Kamerun. Zehn jahre Wanderungen und Jagden 1928-1938. Mit 118 Abbildungen im Text nach Aufnahmen des Verfassers und einer Karte.
614120: ZWINGLI, U., ZELLER, E. - Das theologische system Zwingli's. Besonderer Abdruck aus Jahrgang 1853 der Theologischen Jahrbücher.
606346: ZWINGLI, H., GÄBLER, U. - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
601427: ZWINGLI, U., COURVOISIER, J. - Zwingli, théologien réformé. Conférences données au 'Theological seminary' de Princeton (U.S.A.) dans le cadre des 'Annie Kinkead Warfield Lectures' en 1961.
615744: ZWINGLI, H., GÄBLER, U. - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
612561: ZWIRNER, EBERHARD, EZAWA, K., RENSCH, K.H. , (HRSG.) - Sprache und Sprechen. Festschrift für Eberhard Zwirner zum 80. Geburtstag.
584949: ZYL, I. VAN - Ina van Zyl. Schilderijen. Aquarellen. Paintings. Water colours.

12/15