Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
594651: VELTHUYSEN, T. - Tirade 1957-1985.
582507: VEN, D.J. VAN DER - De peerdenhemel van Zuudloaordermaark en Groningen als paardenstad.
593046: VEN, D.J. VAN DER - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
609352: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
575175: VEN, J.J.M. VAN DER, GROOT, A.G.G., JONG, E.P. DE, WANROIJ, J.M.L. VAN, (RED.) - Recht als instrument van behoud en verandering. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
610933: VEN, G.P. VAN DE, (RED.) - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
583706: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
3735: VENATOR ANGLICUS, JOHANNES - Logica. First critical edition from the manuscripts by L.M. de Rijk. 2 volumes. Complete set.
617238: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
588834: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
591531: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
601990: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
586919: VENEMA, A. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 Het systeem.
615375: VENEMA, A. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. 4 delen in 5 banden.
615374: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
590233: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
617603: VENINGA, J.E. - Secularism, theology and Islam. The Danish social imaginary and the cartoon crisis of 2005-2006.
592203: VENNIK, R. - Handleiding voor stamboomonderzoek.
612917: VENRAY, JAN VAN , ACQUOY, J.G.R. - Jan van Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging der hervormde gemeente te Zalt-Bommel.
579970: VENTOLA, E., MAURANEN, A., (ED.) - Academic writing. Intercultural and textual issues.
610062: VENTURI, F. - Utopia and reform in the Enlightenment.
599460: VÉQUAUD, Y. - Die Kunst von Mithila. Bildreportage E. Boubat. Deutsche Übersetzung C. Pechota und H. Weber.
584386: VER EECKE, W. - Negativity and subjectivity. A study about the function of negation in Freud, linguistics, childpsychology and Hegel.
604112: VERBAND DER DEUTSCHEN JOURNALISTEN, (HRSG.) - Interpress-Foto 1960.
602299: VERBEEK, I. - Tekst & beeld.
586309: VERBEEK, B. - The virtues of cooperation.
618073: VERBEEK, P.P. - De daadkracht der dingen. Over techniek, filosofie en vormgeving.
618070: VERBEEK, P.P. - De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur.
618071: VERBEEK, P.P. - De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur.
618072: VERBEEK, P.P. - Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen.
12890: VERBEEK, H. - Ekonomie als wereldoorlog. Essay.
614467: VERBEEK, H. - Liedboek van aarde.
598994: VERBEEK, H. - Groen logboek. Een kroniek van twaalf jaar Europese politiek 1982-1993. Persoonlijke en politieke notities.
573555: VERBERK, F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
19390: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. Een analyse op grond van argumentatie- en gesprekstheoretische inzichten van het ontstaan van meningsveschillen in informele gesprekken.
605992: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
604120: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
588246: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590344: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590347: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
569642: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
603489: ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland.
584969: VERBRAEKEN, P., (RED.) - 150 jaar monumentale animaliersculptuur.
618225: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
611607: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
617141: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
608590: VERBRUGGE, R., TAATGEN, N., SCHOMAKER, L. - BNAIC'04. Proceedings of the 16th Belgium-Netherlands conference on artificial intelligence. University of Groningen 21-22 october 2004.
599092: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
13321: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
611077: VERBRUGH, H.S. - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde.
588084: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
2581: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
609154: VERCRUIJSSE, E.V.W. - Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek. Uitgangspunten en richtlijnen.
608647: VERCRUYSSE, J. - Inventaire raisonné des manuscrits Voltairiens de la Bibliothèque Royale Albert Ier.
591161: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
597584: VERDENHALVEN, F., (RED.) - Namensänderungen ehemals preussischer Gemeinden von 1850 bis 1942 (mit Nachträgen bis 1950). Ein Schlüssel zu den Umbenennungen, Eingemeindungen und Zusammenschlüssen von Stadt- und Landgemeinden während eines Jahrhunderts. Vornehmlich unter Benützung amtlichen Materials.
614908: VERDI, G. , LEEUWEN, J. VAN, (RED.) - Verdi.
618519: VERDROSS, A. - Abendländische Rechtsphilosophie. Ihre Grundlagen und Hauptprobleme in geschichtlichen Schau.
598804: VEREIN DEUTSCHER EISENHÜTTENLEUTE, (HRSG.) - Stahl im Hochbau. Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten. Mit über 2000 Textabbildungen. Elfte auflage (1. Berichtigter Nachdruck).
588632: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
611665: VERGEER, C. - Op zoek naar identiteit.
610597: VERGEER, C. - Marcus. De man met de verminkte vingers.
596692: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
587926: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen
593374: VERGERIO, PIER PAOLO, TOMIZZA, F. - Das Böse kommt vom Norden. Die Geschichte des Pier Paolo Vergerio Bischof, Ketzer, Reformator. Aus dem Italienischen von R.M. Gschwend.
611906: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
601903: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO) - Aeneis
566043: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), EVENHUIS, J.B. - De Vergilii ecloga sexta commentatio.
581537: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
617608: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
601002: VERGOTE, A. - Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie.
593989: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel 1: Inleiding.
596388: VERHAAR, J.P. - De moderne theosofische beweging.
569630: VERHAAR, O. - Recht doen aan pluriformiteit als politieke opgave. Het Nederlandse debat over voorkeursbehandeling in het licht van de filosofische discussie over rechtvaardigheid en burgerschap.
602160: VERHAAR, H., DOOL, R. VAN DEN, (RED.) - Den Haag in tekst en beeld.
590234: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
606: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
606719: VERHAEREN, É. - Oeuvres. 9 parts in 3 volumes.
608467: VERHAGEN, B. - De tragische maskers van Hellas. Met 24 platen en 6 grafieken.
15139: VERHEIJ, H.B. - Rules, reasons, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
609505: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
602547: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
595305: VERHEUL, K. - Het mooiste van alle dingen. Romeinse essays.
1900: VERHEUL, T. - De profs. Vijf fameuze Nederlandse wetenschappers.
615110: VERHOEVEN, C. - Omzien naar het heden. De mythe van de vooruitgang.
616046: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
608849: VERHOEVEN, C. - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
9612: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
1838: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
615672: VERHOEVEN, C. - Tegen het geweld.
617338: VERHOEVEN, B. , KALISVAART, C. , EBBENS, O.S., (RED.) - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
570807: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
599047: VERHOEVEN, C. - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school.
614585: VERHOEVEN, C., DERKSE, W. - Verhoeven.
602448: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
572585: VERHOEVEN, C. - Tegen het geweld.
609743: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
600568: VERHOEVEN, C. - Omzien naar het heden. De mythe van de vooruitgang.
11300: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
608264: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
608850: VERHOEVEN, C. - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school.
608851: VERHOEVEN, C. - Folteren om bestwil.
607161: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
605769: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
600616: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
600555: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
600567: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
615040: VERHOEVEN, C. - Tegen het geweld.
572587: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
1837: VERHOEVEN, C. - Folteren om bestwil.
590241: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
1252: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
617202: VERHOEVEN, C. - De resten van het vaderschap. Beschouwingen over de levensloop.
571904: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
609744: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
612195: VERHOFSTADT, D. - Het menselijk liberalisme. Een antwoord op het antiglobalisme.
580762: VERHOOG, H. - Science and the social responsibility of natural scientists. A meta-scientific analysis of recent literature about the role of natural science in society.
606758: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
604503: VERKERK, M.A., (RED.) - De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom het ouderenbeleid. Met bijdragen van: W.J.A. van den Heuvel, H.J. Keasberry, L.A.G. Salters, M.A. Verkerk, G.A. van der Wal.
608248: VERKIJK, D. - Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog.
599841: VERKIJK, D. - Van pantservuist tot pantservest. Zestig jaar (on)journalistieke ervaringen.
602267: BILLETTEN VAN VERKOPING - Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.
581892: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin. 2 delen.
604846: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
592119: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
584020: VERKUYL, J. - De kernbegrippen van het marxisme/leninisme. Met een proeve tot evangelisch commentaar.
570788: VERLOOY, J.B.C., BROECK, J. VAN DEN - J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw 1746-1797.
581472: VERLOREN VAN THEMAAT, P., BARENTS, R., (RED.) - In orde. Liber amicorum Pieter VerLoren van Themaat aangeboden ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het sociaal-economisch recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht.
610049: VERMASEREN, B.A. - De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
574267: VERMEER, J., VRIES, A.B. DE - Jan Vermeer van Delft.
592672: VERMEER, J., WHEELOCK, A.K., BROOS, B., (RED.) - Johannes Vermeer.
604001: VERMEER, J., SCHNEIDER, N. - Vermeer 1632-1675. Verborgen gevoelens
588300: VERMEER, J., VRIES, A.B. DE - Jan Vermeer van Delft.
586390: VERMEEREN, PJ.H., DEKKER, A.F., (RED.) - Inventaris van de handschriften van het museum Meermanno-Westreenianum.
618363: VERMEEREN, K. - Eindhoven vroeger en nu. 2 delen.
7465: VERMEULEN, A., BERG, K. VAN DEN, BERGER, J.J.A. - Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
3168: VERMEULEN, E.E.G. - Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis.
593751: VERMEULEN, T. - Groningen Stad.
570804: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk, A.G. Weiler, M.C. Brands met notities over die van J.M. Romein, G. Harmsen, J.H.J. van der Pot.
615908: VERMEULEN, Y.G. - 'Tot profijt en genoegen'. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540.
617475: VERMEULEN, B., NALIS, H. , HAVERS, G. - Razende mannen, onrustige vrouwen. Archeologisch en historisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse nederzetting, een adellijke hofstede en het St. Elisabethsgasthuis te Deventer.
590088: VERMEULEN, B. - De uitdaging van het denken. Een praktische gids in de wereld van de westerse filosofie.
594334: VERMEYLEN, A. - Van de catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in de middeleeuwen en de renaissance. Geheel herziene en uitgebreide herdruk. Met 500 afbeeldingen. Bandontwerp van Georg Ruter.
582069: VERMEYLEN, J. - Het geloof van Israel. Theologie van het oude testament. Nederlandse vert.: H.L. Nederstigt.
582803: VERNEUIL, M. - Dictionnaire pratique des sciences occultes. Introd. du R. Frétigny.
615556: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
16950: VERRIJN STUART, C.A. - Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
589562: VERSCHURE, Y. - Met een open hart. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde.
582617: VERSCHUREN, P.J.M. - Structurele modellen tussen theorie en praktijk.
578471: VERSCHUUR, T.J., AALBERSE, P.J.M., SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R., SMEENK, C., (RED.) - Tien jaren raden van arbeid.
601348: VERSCHUUR, G.L. - Interstellar matters. Essays on curiosity and astronomical discovery.
607026: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
603226: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
588213: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
593149: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
1260: VERSCHUUREN, G. - De uitgeklede mens. Over de grenzen van wetenschap en leven.
18533: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
588952: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
575289: VERSHOFEN, W. - Wirtschaft als Schicksal und Aufgabe.
617786: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
618405: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
616352: VERSNEL, H.S. - Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three studies in henotheism.
613165: VERSPYCK, G.M. - Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Uitgegeven t.g.v. honderdjarig bestaan.
571488: VERSTEEGEN, P. - Natuur zal kunst ooit blijvend ervaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten
613559: VERSTEEGH, C.H.M. - Greek elements in Arabic linguistic thinking.
574076: VERSTEGEN, J. - Ongewapend.
587971: VERSTRAETEN, G. - Denken. Geloven. Filosofische reflectie over niet-cyclische tijd en zingeving.
580046: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
597069: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
614225: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
616062: VERVOU, F. VAN - Enige gedenckweerdige geschiedenissen, tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven deur Jr. Frederich van Vervou, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl. Uitgegeven door het provinciaal Friesch genootschap, ter beoefening der Friesche geschied- oudheid- en taalkunde.
602232: VERWEY, A. - Mijn verhouding tot Stefan George. Herinneringen uit de jaren 1895-1928.
596899: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. 3 delen.
571806: VERWEY, K., TEGENBOSCH, L. - Kees Verwey.
587416: VERWEY-JONKER, H. - Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd.
614436: VERWEY, A., WEEVERS, T. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
581814: VERWEY, A., KAMERBEEK, J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. 'De richting van de hedendaagsche poëzie ' (1913) in zijn internationale context (Albert Verwey et le nouveau classicisme). Avec des résumés en français et en anglais).
611736: VERWEY, W.D. - Economic development, peace and inernational law.
602706: VERWEY, A. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Bezorgd, ingeleid en van commentaar voorzien door M. Nijland-Verwey. Met een woord vooraf van C.A.Zaalberg.
602755: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
591413: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
7609: VERWEYEN, J.M. - Die Philosophie des Mittelalters.
597279: VERWIJS, E. - Roman van Cassamus (fragment) uitgegeven.
576735: VESALIUS, A., BARUCH, Z.J. - Leven en werk van Andreas Vesalius in het kader van zijn tijd. Met talrijke illustraties naar de originele uitgave van de 'Fabrica' (1543) in het bezit van de universiteits bibliotheek te Amsterdam.
600477: VESCO, V. DAL, KLAUSEWITZ, W., PEYRONEL, B. - Handboek voor het aquarium. Nederlandse vertaling en bewerking van G.G. Bergink met adviezen van J. Vriends.
617263: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
16908: VESEY, G.N.A., (ED.) - The proper study.
5824: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
602420: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
600798: VESTDIJK, S. - De vuuraanbidders. Roman uit de tachtigjarige oorlog. 3 delen. Compleet.
596159: VESTDIJK, S. - Lier en lancet.
616613: VESTDIJK, S. - Gestelsche liederen
571933: VESTDIJK, S. - Narcissus op vrijersvoeten.
593906: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Bloemlezing uit de gedichten.
593698: VESTDIJK, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
596056: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
593879: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
593890: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen. Bezorgd en verantwoord door T. van Deel.
593728: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius. Roman.
596004: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
595999: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
596067: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
586894: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
593713: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Roman.
596002: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
596055: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
593717: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
616612: VESTDIJK, S. - Albert Verwey en de idee.
600784: VESTDIJK, S., KRALT, P. - De toverbron. S. Vestdijk en de geschiedenis.
586896: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
600582: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
583024: VESTER, F. - Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter.
617973: VET, P.E. VAN DER - Filosofie van de scheikunde.
586954: VETALAPANTSCHAVINSATI - Vetalapantschavinsati. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons. Deutsch von H. Uhle. Eingel. durch: Der König mit dem Leichnam von H. Zimmer.
571847: VETH, C. - Comic art in England. With an introduction by James Greig.
590548: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Met 166 afbeeldingen en 1 vierkleurendruk.
14468: VETH, C. - De arts in de caricatuur. Met een inleiding an prof. G. van Rijnberk.
590142: VETH, C. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur. Met 125 illustraties.
604128: VIANA, E. - Eduardo Viana 1881-1967. Mons, Musée des Beaux-Arts 26.09 - 08.12.91.
617331: VICO, G., TAGLIACOZZO G. , WHITE, H.V., (ED.) - Giambattista Vico. An international symposium. Consulting editors: Isiaah Berlin, Max H. Fisch, Elio Gianturco.
617380: VICO, G., TAGLIACOZZO G. , WHITE, H.V., (ED.) - Giambattista Vico. An international symposium. Consulting editors: Isiaah Berlin, Max H. Fisch, Elio Gianturco.
617282: VICO, G., TAGLIACOZZO G. , MOONEY, M. , VERENE, D.P., (ED.) - Vico and contemporary thought.
617332: VICO, G., TAGLIACOZZO G. , VERENE, D.P., (ED.) - Giambattista Vico's science of humanity. Consulting editors: Isaiah Berlin, Max H. Fisch, Elio Gianturco, and Hayden White.
591904: VICTORIA, KONINGIN, WEINTRAUB, S. - Queen Victoria. Eine Biographie. Aus dem Amerikanischen von C. Broermann und W. Schmaltz.
586005: VICTORIA, KONINGIN, WEINTRAUB, S. - Queen Victoria. Eine Biographie. Aus dem Amerikanischen von C. Broermann und W. Schmaltz.
601309: VIDAL, G. - Kalki. A novel.
595280: VIDAL, G. - Empire.
577770: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
11347: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - Oeuvres de Francis Vielé-Griffin. 4 volumes bound as 2. Complete set.
18535: VIÉNOT, J. - Histoire de la réforme française. II. De l'édit de Nantes à sa révocation. Ouvrage illustré de 48 gravures hors texte.
611555: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie. Uitgegeven door J. de Hullu en A.G.Verhoeve + map met 14 uitvouwbare platen.
568099: VIGNAUX, G. - L'argumentation. Essai d'une logique discursive. Préface de J.B. Grize.
596517: VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN, T. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. Met medewerking van R. Pigeaud.
597809: VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN, T. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. Met medewerking van R. Pigeaud.
581568: VIJLBRIEF-CHARBON, T.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. Pinmoney and clavarium. A comparative study of the significance, origin and spreading of pinmoney, handmoney, god's penny and kindred notions and of the possibility of a connection with the notions donativum and clavarium in Latin. With a summary in English.
615654: VILLANOVA, ARNALDI DE - Expositio super aphorismo Hippocrates 'In morbis minus'. Edidit et praefatione et commentariis instruxit Michael R. McVaugh. Repetitio super aphorismo Hippocratis 'Vita brevis' edidit Michael R. McVaugh et praefatione et commentariis instruxerunt Michael R. McVaugh et Fernando Salmón.
607190: VILLATE, CARTAUD DE LA, KRAUSS, W. - Cartaud de la Villate. Ein Beitrag zur Entstehung des geschichtlichen Weltbildes in der französischen Frühaufklärung. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen. 2 volumes.
607838: VILLGRADTER, R., KREY, F. - Der utopische Roman.
578872: VILLON, F. - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van E. van Altena.
582224: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
577678: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
574683: VILLON, F. - Sämtliche Dichtungen. Französisch und Deutsch. Ins Deutsche übertragen von W. Küchler. Bearbeitet von M.L. Bulst. Mit einer Einführung von H. Rheinfelder.
605550: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605551: VILLON, F. - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van E. van Altena.
616817: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
579094: VILLON, F. - Françoys Villon 1431-1463..
581457: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
575524: VINCENT VAN BEAUVAIS, VINCENT OF BEAUVAIS, MCCARTHY, J.M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent of Beauvais.
571100: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
590359: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
590342: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
590343: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
604384: VINCI, LEONARDO DA, BRAMLY, S. - Leonardo. De mens en zijn kunst. Uit het Frans vertaald door T.E. Stheeman.
614445: VINET, A. - La liberté des cultes. Du respect des opinions. Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Écrits polémiques. Réclamation.
587044: VINET, A., BAARDMAN, G.G. - L'oeuvre pédagogique d' Alexandre Vinet.
614525: VINKEN, P. , BERGH, H. VAN DEN, (RED.) - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan honderd polemieken.
581097: VINKENOOG, S. - Amdam madmaster.
617502: VINKENOOG, S., (RED.) - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van hans andreus - remco campert - hugo claus - jan g. elburg - jan hanlo - rudy kousbroek - gerrit kouwenaar - hans lodeizen - lucebert - sybren polet - paul rodenko - bert schierbeek - koos schuur - simon vinkenoog. Samengesteld en ingeleid door simon vinkenoog. Tekeningen van karel appel en corneille.
594353: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal.
594489: VINNE, V.L. VAN DER - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van de Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655. Ingeleid en bewerkt door B. Sliggers jr.
617960: VIOLA, H. J., MARGOLIS, C. - Magnificent voyagers. The U.S. Exploring Expedition, 1838-1842.
600171: VIORST, J. - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien
613960: VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS, LAW, V. - Wisdom, authority and grammar in the seventh century. Decoding Virgilius Maro Grammaticus.
611733: VIRIEUX-REYMOND, A. - Pour connaitre la pensée des stoïciens.
603078: VIRNO, P. - Miracle, virtuosité et 'déjà vu'. Trois essais sur l'idée de 'monde'. Traduit de l'italien par M. Valensi.
594973: VIRULY, A. - Verrassende ontmoetingen.
586577: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
569272: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. Complete in 2 volumes.
603514: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
614355: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden.
587997: VISSCHER, H. - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolken.
605165: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Met 3 kaarten en 25 afbeeldingen.
599468: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Met 3 kaarten en 25 afbeeldingen.
618227: VISSCHER, ROEMER - Sinnepoppen. Naar de uitgave van 1614 bij Willem Iansz. te Amsterdam, met 184 illustraties naar de oorspronkelijke gravures en van een inleiding en verklarende noten voorzien door L. Brummel.
612497: VISSCHER, J. DE - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak in onze tijd.
600632: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
574300: VISSER, P.C. - Door de bergwoestijnen van Azië. Karakorum-, Aghil- en Kuen Lun-gebergte.
598237: VISSER, H., (RED.) - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat. Met teksten van G.H. Kocks.
591532: VISSER, F - De schakel. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog. Een selectie authentieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders, aan de hand van dagboeken, rapporten, breiven en uitgebreide persoonlijke interviews.
575121: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytic tradition.
617115: VISSER, P. , (ED.) - Bibliographia Sociniana. A bibliographical reference tool for the study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism. Compiled by Philip Knijff & Sibbe Jan Visser.
609953: VISSER, R.P.W. , BOS, H.J.M., PALM, L.C., (ED.) - New trends in the history of science. Proceedings of a conference held at the University of Utrecht.
608130: VISSER, M.J. DE - The Bodhisattva Akasagarbha (Kokuzo) in China and Japan.
590909: VISSER, B.J.J. - Parapsychologie. Paragnosie-parergie. Feiten en hypothesen.
595903: VISSER, A. - Arcadia.
575626: VISSER, B.J.J. - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
585969: VISSER, L., (RED.) - Natuurlijke gezondheid. Verantwoord alternatief genezen
577789: VISSER, M.W. DE - Buddha's leer in het verre oosten.
574807: VISSER, W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
589570: VISSER-SMIT, M. - Body, mind & spirit. Creatieve oefeningen voor lichaam, verstand en geest.
589568: VISSER-SMIT, M. - Body, mind & spirit. Creatieve oefeningen voor lichaam, verstand en geest.
589567: VISSER-SMIT, M. - Body, mind & spirit. Creatieve oefeningen voor lichaam, verstand en geest.
589569: VISSER-SMIT, M. - Body, mind & spirit. Creatieve oefeningen voor lichaam, verstand en geest.
617428: VISSER, CAREL, LOCHER, J.L. - Carel Visser. Nieuw werk. New work.
573872: VISSER, J.J. - Pökoot religion. Pökoot religie (met een samenvatting in het Nederlands).
609835: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/ Indonesië (1932-1950).
595826: VISSER, H., BUIST, K. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
606081: VISSER, W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
597802: VISSER, H., (RED.) - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat. Met teksten van G.H. Kocks.
581598: VITALIS VAN SAVIGNY, MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny ( 1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
613764: VIVEKANANDA - Raja-yoga (met de yoga-aforismen van Patanjali). Nederlandse bewerking van G.H.F.C. van Suchtelen van de Haere.
599390: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Das Leben des Vivekananda. Übertragen von P. Amann.
579624: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Het universeele evangelie van Vivekananda. Geautoriseerde vertaling van T. Jelgersma.
607289: VIVEKANANDA, YALE, J., (ED.) - What religion is in the words of Swami Vivekananda. With a biographical introduction by Chrisopher Isherwood.
615919: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
594862: VLAANDEREN, A. - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens.
602808: VLAAR, M. - De Schepping. Verhalen over het begin uit alle windstreken.
17600: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
617416: VLEER, W.T., (RED.) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld. Reportages betreffende de historie van bijna alle dorpen en gehuchten uit het Westerkwartier, het Noordenveld en oostelijk Friesland. Verschenen in de periode 1963 tot 1968 in de Leekster Courant, bewerkt door L. Kooistra. Deze uitgave bevat tevens een aantal artikelen uit het jubileumnummer van de Leekster Courant (1959).
610961: VLEESCHAUWER, H.J. DE - Grondbeginselen der logica.
12369: VLEESCHAUWER, H.J. DE - Grondbeginselen der logica.
7615: VLEK, C., CVETKOVICH, G., (ED.) - Social decision methodology for technological projects.
577398: VLEKKE, B.H.M. - Tweespalt der wereldrijken. De tegenstelling tussen oost en west in wezen en wording.
580125: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie.
580537: VLIEGEN, W.H. - De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de socialistische beweging in Nederland. Met 26 en 30 portretten. Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (vervolg op 'De dageraad der volksbevrijding'). 5 delen.
585414: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
601954: VLIERDEN, M. VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
599940: VLIST, H. VAN DER - Die dag in september... Dagboek september 1944 - mei 1945.
4074: VLOEMANS, A. - Wijsgerige levensleer. Ethica.
19317: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
12370: VLOEMANS, A. - De heroïeke wijsbegeerte van de Renaissance.
573583: VLOEMANS, A. - Voorbereiding tot de wijsbegeerte.
569098: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van het oosten.
596626: VLOEMANS, A. - Philosophische mystiek.
596586: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
615881: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Van stadstaat tot wereldrijk. Kerk en staat. De rationele staat. De protestantse staat. De staat als verdrag. De totalitaire staat. De liberale staat.
568670: VLOEMANS, A. - Philosophische mystiek.
575227: VLOET, J. VAN DER - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
606188: VLOTEN, J. VAN - Aesthetica of schoonheidskunde, in losse hoofdtrekken, naar uit- en in-heemsche bronnen, voor Nederlanders geschetst. Met 46 in den text gedrukte afbeeldingen.
614823: VLOTEN, J. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste ontwikkeling en voortgang (1572-1575).
606291: VLOTEN, J. VAN - Aesthetica of leer van den kunstsmaak, naar uit- en in-heemsche bronnen, voor Nederlanders bewerkt. Met platen. Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk. 2 delen in band.
1873: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
588029: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
608460: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
5918: VODICKA, F., STEINER, P., CERVENKA, M., VROON, R., (ED.) - The structure of the literary process. Studies dedicated to the memory of Felix Vodicka.
571809: VOERMAN, J., WAGNER, A. - Jan Voerman. IJsselschilder.
617422: VOERMAN, G., JONGE, E. DE, VEEN, H. VAN DER, (RED.) - Tussen Moskou en Finsterwolde. Over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen.
608687: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
605096: VOETIUS, G. - Een disputatie van Gisbertus Voetius over Geestelijke Verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, Boekdrukker te Utrecht, Anno 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal).
602224: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
602223: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
604098: VOGEL, M. - 'Baard boven baard'. Over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
615962: VOGEL, A. - Rhetorica. Basis der welsprekendheid.
597081: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
613756: VOGEL, C.J. DE - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.
608809: VOGEL, C.J. DE, MANSFIELD, J., RIJK, L.M. DE (ED.) - Kephalaion. Studies in Greek philosophy and its continuation offered to professor C.J. de Vogel.
609528: VOGEL, P.J. - Wie te laat komt! Het denken en handelen van de leden van het Politbüro en de regering van de DDR met betrekking tot het binnen- en buitenlands beleid gedurende de jaren 1985-1989. Een sociaal-constructivistische en neo- institutionele benadering.
570150: VOGELAAR, J.F. - Konfrontaties. Kritieken en kommentaren.
617992: VOGELESANG, H. - Op reis met Anton Pieck.
7522: VOGELSBERGER, H.A. - Die letzten Zaren. Russland auf dem Weg zur Revolution.
593386: VOGES, F. - De grondvesting van het protestantisme. Rijksdag te Augsburg 1530-1930.
617113: VOGLER, G. , (HRSG.) - Wegscheiden der Reformation. Alternatives Denken vom 16. bis Zum 18. Jahrhundert.
587674: VOGT, W. - Een leven met radio.
603958: VOGT, P. - Geschichte der deutschen Malerei im 20. Jahrhundert.
583435: VOGT, H. - Schuld oder Verhängnis? Zwölf Fragen an Deutschlands jüngste Vergangenheit. Sonderdrück für den Hessischen Minister für Erziehung und Volksbildung.
593524: VOIGT, G. - Der helle Morgenstern. Homiletische Auslegung alttestamentischer Texte.
616152: VOLBORTH, C.A. VON - Heraldiek. Nederlandse vertaling: D.J. Arriëns.
575719: VOLCK, H., STRUNK, R. - Der Traum vom Tode. Das phantastische Leben des berühmten deutschen Weltreporters Herbert Volck.
604377: VOLIN, L. - A century of Russian agriculture. From Alexander II to Krushchev.
569212: VOLKELT, J. - Ästhetik des Tragischen.
567986: VOLKELT, J. - System der Ästhetik. Complete in 3 volumes.
4098: VOLKELT, J. - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
617342: VÖLKER, L. - Langeweile. Untersuchungen zur Vorgeschichte eines literarischen Motivs.
618038: VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Einführung in das philosophische Denken.
593810: NIEUWE DRENTSE VOLKSALMANAK - Nieuwe Drentse Volksalmanak.
617375: VÖLKSEN, W. - Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und Literatur.
597901: VOLLENHOVEN, D.H.T. - Proeve eener ordening van wijsgeerige consepties. I. Niet irrationalistische richtingen. Referaat voor de vier-en-twintigste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 12 juli 1939.
14505: VOLLENHOVEN, D.H.T., ZUIDEMA, S.U., (RED.) - Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.TH. Vollenhoven aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Met een opdracht van K.J. Popma.
616644: VOLLERS, M. - Ghosts of Missisippi. The murder of Medgar Evers, the trials of Byron De La Beckwith and the haunting of the New South.
585844: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
583588: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
586913: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
595502: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
581735: VOLNEY, C.F. - Oeuvres complètes de C.F. Volney. Mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur. 8 volumes.
570549: VOLPE, G. DELLA - Rousseau et Marx et autres essais de critique matérialiste. Traduction de R. Paris.
18618: VOLPE, G. DELLA - Critique of taste. Transl. by M. Caesar.
587606: VOLPE, G. DELLA - Critique of taste. Transl. by M. Caesar.
598533: VOLPE, G. DELLA - Logic as a positive science
575098: VOLPE, G. DELLA - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
572610: VOLPE, G. DELLA - Logic as a positive science
567262: VOLPE, G. DELLA - Rousseau und Marx. Beiträge zur Dialektik geschichtlicher Strukturen.
616400: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVII.
612978: VOLTAIRE - Correspondance choisie. Choix, présentation et notes de Jacqueline Hellegouarc'h.
611697: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
606236: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. Complete in 2 volumes.
17118: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVIII.
612588: VOLTAIRE - Dialogues et anecdotes philosophiques. Avec intrroduction, notes et rapprochements par Raymond Naves.
1464: VOLTAIRE, HENDERSON, J.S. - Voltaire's Tancrède: author and publisher.
616394: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVIII.
616389: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XX.
595403: VOLTAIRE - Geschichte Karls XII. Königs von Schweden.
609858: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
569590: VOLTAIRE - Briefe des Herrn de Voltaire die Engländer und Anderes betreffend. Hrsg. und sprachlich eingerichtet von H.L. Teweleit. Mit acht Radierungen von W. Hogarth.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
613998: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years , 1753-78.
6353: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. 2 volumes in 1.
4871: VOLTAIRE, VERCRUYSSE, J., (RED.) - Voltaire. Exposition organisée à l'occasion du bicentenaire de sa mort.
616390: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXII.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
586118: VOLTAIRE, MURRAY, G. - Voltaire's Candide: The Protean gardener, 1755-1762.
612631: VOLTAIRE, MAUROIS, A. - De levende gedachten van Voltaire. De Nederlandse bewerking wordt verzorgd door R. Limburg.
580329: VOLTAIRE, RIHS, C. - Voltaire. Recherches sur les origines du matérialisme historique.
613009: VOLTAIRE - Dialogues et anecdotes philosophiques. Édition revue et augmentée de 16 illustrations. Introduction, notes et rapprochements par Raymond Naves.
616391: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXVII.
583704: VOLTAIRE, ANGREMY, A., BARBIN, M., BRUNET, M., (RED.) - Voltaire. Un homme, un siècle.
616392: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LX.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
581041: VOLTAIRE - Zadig. Micromégas. Candide.
607423: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem Grossen und Jean Jacques Rousseau.
590746: VOLTAIRE, NONNOTTE, C.F. - Les erreurs de Voltaire. Nouvelle édition. Revue, corrigée, augmentée, avec la réponse aux éclaircissements historiques de Mr. de Voltaire. 2 volumes.
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
616705: VOLTAIRE, SNETHLAGE, J.L. - Voltaire.
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
577669: VÖLTER, D. - Aegypten und die Bibel. Die Urgeschichte Israels im Licht der aegyptischen Mythologie.
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
615878: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 12 delen compleet.
614700: VONDEL, J. VAN DEN - De volledige werken. Bezorgd en toegelicht door H.C. Differee. Met een inleiding van Alb. Verwey. 7 delen.
581813: VONDEL, J. VAN DEN, LEENDERTZ JR, P. - Het leven van Vondel. Geillustreerd onder toezicht van E.W. Moes.
581811: VONDEL, J. VAN DEN, STERCK, J.F.M., (RED.) - Oorkonden over Vondel en zijn kring. Met portretten en facsimilé's. Verzameld en uitgegeven.
593791: VONDEL, J. VAN DEN, FRIJNS, W.M. - Vondel en de moeder Gods.
593790: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd. Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk.
606920: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
608150: VONDEL, J. VAN DEN, NIJLAND, J.A. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
579324: VONDEL, J. VAN DEN - De reien van Vondel. Met talrtijke esthetische aanteekeningen. Verzameld en ingeleid door A.T.A. Heijting. Boekversiering door Chris Lebeau.
585084: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel. Prima malorum causa.
571771: VONDEL, J. VAN DEN - Verzen van Vondel.
590539: VONDEL, J. VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
587684: VONDEL, J. VAN DEN - De volledige werken. Bezorgd en toegelicht door H.C. Differee. 2 delen.
608158: VONDEL, J. VAN DEN - Vondel's lyriek. Bloemlezing. Met een voorwoord van Van Elring.
582407: VONDEL, J. VAN DEN, BROM, G. - Vondels bekering.
609446: VONDEL, J. VAN DEN, BRANDT, G. - Het leven van Joost van den Vondel door Geeraardt Brandt. Uitgegeven door P. Leendertz jr.
595714: VONDELING, J. - Eranos.
7155: VOOGD, G.J. DE - Erasmus en Grotius. Twee grote Nederlanders en hun boodschap aan onze tijd.
590569: VOOLEN, E. VAN - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie Jenny E. Wesly.
603798: VOOLSTRA, S. - Het woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
594034: VOOLSTRA, S. - Het woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
608755: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
602477: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. 9edruk. Geïllustreerd met 224 afbeeldingen en 8 kleurendruk-pagina's.
615650: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten deel 1.
592725: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. 11e geheel herziene druk, bewerkt door J.G. Menken. Geïllustreerd met 190 afb. en 8 kleurendruk platen.
580598: VOORHOEVE, P., (RED.) - Handlist of Arabic manuscripts in the library of the university of Leiden and other collections in the Netherlands.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
617126: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582496: VOORT, H., (HRSG.) - 100 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim 1885-1985.
597297: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995. Met medewerking van H. Hogerheijde, S. van Duin, H. Sas, B. Voortman.
582052: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995. Met medewerking van H. Hogerheijde, S. van Duin, H. Sas, B. Voortman.
616771: VORAGINE, JACOBUS DE - Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.
17718: VORDEMBERGE-GILDEWART, F., DANNENBERGER, H., RIESS, F., (RED.) - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospektive/Exposicïon retrospectiva/Retrospective. IVAM Centre Julio Gonzazel 4. Dezember 1996 - 9. Februar 1997. Museum Wiesbaden 7. März - 11. Mai 1997.
580811: VORGRIMLER, H., GUCHT, R. VANDER, (HRSG.) - Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. 4 delen.
6853: VORLÄNDER, K. - Kant, Schiller, Goethe. Gesammelte Aufsätze.
615766: VOROBYOVA-DESYATOVSKAYA, M.I. - The Kasyapaparivarta. Romanized text and facsimiles. In collaboration with Seishi Karashima and Noriyuki Kudo.
604327: VORONOFF, S. - Du crétin au génie. Édition spéciale révisée
585579: VORRINK, K., HULST, H. VAN - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met bijschriften. Voorwoord door E. Vermeer.
597337: VORRINK, K., WIEDIJK, C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940). With a summary in English. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
574314: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
602338: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
12982: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
604887: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
604860: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
7800: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
590808: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
613830: VOS, F., ZÜRCHER, E. - Spel zonder snaren. Enige beschouwingen over Zen.
618217: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
593365: VOS, G.J. - Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat. De eerste bladzijde der tweede afscheiding.
587769: VOS, H. DE - Het christendom en de andere godsdiensten.
590380: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15.
13230: VOS, M. - De dienende maagd. Verzen.
572659: VOS, L.C. - Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld.
569044: VOS, H. DE - Het christendom en de andere godsdiensten.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
607494: VOS, G.J., VOS, J.M. - Voorheen en thans. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geïllustreerd leesboek voor school en thuis. Verzameld.
592448: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
614713: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
586769: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
583212: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
590273: VOS, C. DE - Klage als Goteslob aus der Tiefe. Der Mensch vor Gott in den individuellen Klagepsalmen.
597808: VOS VAN STEENWIJK, A.T. BARON DE - Het heilige geboorterecht mijns vaders en van mij. 2 delen.
598754: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., (RED.) - Doorniks en Haags porselein. Hun onderlinge relatie.
617950: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien. 2 delen.
596649: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600018: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600069: VOSLENSKY, M.S. - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion. Studienausgabe. Aus dem Russischen von E. Neuhoff. Die Übertragung der Gedichte besorgte der Autor.
606993: VOSMAER, C., MAAS, N. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L. Bastet en J.F. Heijbroek.
12923: VOSMAN, F. - De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie.
574774: VOSS, R. - Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen.
614399: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
571689: VOSSIUS, G.J., MAIMONIDES, MOZES - De physiologia christiana et theologia gentili liber V., VI, VII, VIII & IX. Bound together with: Mosis Maimonidae. De idololatria liber, cum interpretatione Latina, ¬is, Dionyssii Vossii. N.p., N.d., 1675
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
604440: VOSSKAMP, W., (HRSG.) - Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. 3 volumes.
610722: VOSSLER, K. - The spirit of language in civilization
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
604692: VOYER, J.P. - Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Elends der Menschen. Übersetzung aus dem Französischen von G. Bauer und D. Lienart.
590574: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
579787: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
591463: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
582785: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren. Het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742.
15973: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798.
597256: VREESE, W. DE, (RED.) - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
594871: VREESE, W. DE, (RED.) - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
605634: VRIAMONT, J. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
573939: VRIEND, H.J., DE - The Old English 'Medicina de quadrupedibus'.
587317: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
589703: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. Delen 1 en 2
601930: VRIENDS, T. - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volièrevogels geïllustreerd met tekeningen en foto's in kleur. Met een woord vooraf door F.I. Brouwer.
3058: VRIES, H. DE - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. 2 volumes.
591189: VRIES, J.W. DE, WILLEMYS, BURGER, P. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
602509: VRIES, H. DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
591530: VRIES, L. DE, (RED.) - Venus' lusthof. Samengesteld in samenwerking met I. van Amstel. Ingeleid door A. Coppens.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
613697: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het land van Bartje.
593059: VRIES, H. DE, (RED.) - Foto grafie. Drukkersweekblad en autolijn. Kerstnummer 1963/52.
594841: VRIES, JELLE DE - Tekst en muziek.
584952: VRIES, W. DE - Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandsche taalwetenschap.
572425: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
616870: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Nieuwe Testament. Deel II.
615023: VRIES, H. DE - Verzamelde gedichten. Samenstelling en tekstbezorging: Wim Koops, Dick Leutscher, Jan van der Vegt en Willem Willink. Eindredactie: Jan van der Vegt.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
594835: VRIES, T. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren.
618424: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
597257: VRIES, M. DE, (RED.) - Van den borchgravinne van Couchi. Fragmenten, uitgegeven.
614885: VRIES, J. DE - Kleine Schriften. Herausgegeben von K. Heeroma und A. Kylstra.
581604: VRIES, F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
13635: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
587590: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
581799: VRIES, H. DE - O Wies! 't Is hier zo mooi! Reizen in Amerika. Gekozen en ingeleid door E. Zevenhuizen.
571780: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
579356: VRIES, H. DE - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië. Naar den tweeden druk in het Nederlandsch vertaald door P.G. Buekers.
578417: VRIES, J. DE - 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
582063: VRIES, J. DE - De coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component.
595077: VRIES, L. DE, (RED.) - Het leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940. Inleiding M. Schneider.
590437: VRIES, L. DE - Ha dokter ho dokter. Knotsgekke geneeskunde uit grootvaders tijd. Inleiding O.M. de Waal. Vormegeving I. van Amstel.
571800: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
586468: VRIES, T. DE, VRIES, L. DE - Leonard de Vries' Amsterdam. Merkwaardigheden uit Amsterams verleden voor UEd. en het hooggeachte publiek gedolven uit de schatkamers van het gemeentearchief door UEdelheids allergehoorzaamste ootmoedigste en getrouwste dienaren.
591788: VRIES, T.E. DE - Geland op de maan. Ter herinnering aan de stoutmoedigste onderneming uit de geschiedenis van de mensheid.
583244: VRIES, W. DE - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.
601219: VRIES, W. DE - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
601421: VRIES, K.C.J.W. DE - De Mariaklachten.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
617449: VRIES, W. DE - Vlieland. Landschap en plantengroei. Met 7 figuren en 19 foto's.
606963: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
612616: VRIES, O. , OOSTERHOUT, M.G. - De Leeuwarder stedstiole 1502-1504. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen, indices en glossarium.
601902: VRIES, L. DE, PAAPE, A.H., VRIES, H. DE - De jaren '40-'45. Een documentaire over bezet Nederland samengesteld uit de collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdoucmentatie. Los bijgevoegd: tekstbegeleiding.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
607397: VRIES, ANNE DE - Groot-Nederlands boerenboek. Met dialectologische en folkloristische medewerking van P.J. Meertens. Foto's: Hans Gilberg. Verluchting: G.D. Hoogendoorn. Ontwerp:Kees Camper. Literaire bijdragen van o.a.: Emile Buysse, Ernest Claes, Antoon Coolen
568201: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
600010: VRIES, T. DE - Wiarda. Kroniek van een geslacht. 2 delen in een band.
600705: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
597161: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
594530: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
616276: VRIES, HENDRIK DE - Verzamelde gedichten. Samenstelling en tekstbezorging: Wim Koops, Dick Leutscher, Jan van der Vegt en Willem Wilmink. Eindredactie: Jan van der Vegt.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
606067: VRIES, S.P. DE - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's.
608238: VRIES, M. DE, KARSTEN, G. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Geïllustreerd.
600626: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
598372: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
598275: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
573169: VRIES, M. DE, KARSTEN, G. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Geïllustreerd.
572144: VRIESLAND, V.E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1100-1900, 1900-1940. 2 delen.
614168: VRIESLAND, V.E. VAN - Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen.
588306: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
588305: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
604328: VRIEZE, J., (RED.) - Catharina. De keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
584600: VRIEZEN, T.C., WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
609086: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
572829: VROKLAGE, B.A.G. - Algemene inleiding en 'De godsdienst der primitieven'.
602457: VROMAN, L., VROMAN, L. - 126 gedichten. Gedichten, gedichten, vroegere en latere, inleiding tot een leegte, uit slaapwandelen, de ontvachting, twee gedichten, fabels.
614349: VROON, P.A., DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
594312: VROON, P.A. - Intelligentie. Over het meten van een mythe en de politieke, sociale en onderwijskundige gevolgen.
594316: VROON, P.A. - Kopzorgen.
594315: VROON, P.A. - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
597259: VROON, P.A. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
594320: VROON, P.A. - Weg met de psychologie. Terugblik, kritiek en uitzicht op de zielkunde.
590129: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
594321: VROON, P.A. - De ziel te lijf.
602690: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
603194: VROON, P.A. - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
605862: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
586575: VROONHOVEN, L. VAN - De al-ene mens. Op zoek naar het individu.
566822: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en ontwikkeling. Op zoek naar een andere sociologie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
566137: VUCHT TIJSSEN, J. VAN - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
590339: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
11465: VUCINICH, A. - Science in Russian culture. A history to 1860.
616107: VUIJK, K. - De treurnis blijft. Essays over melancholie en verbeelding.
609400: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
593221: VURE, S. - Circles of influence. Impressionism to modernism in southern California art 1910/1930. With an essay by K. Starr and a chronology by N. Moure.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
577354: VUUREN, L. VAN - Openbare les gehouden op woensdag 18 januari 1922 bij de aanvaarding van het lectoraat in de koloniale landbeschrijving aan de universiteit van Amsterdam.
578242: VUUREN, L. VAN - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
615119: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
575605: VUYK, B. - Reis naar het vaderland in de verte.
611884: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
577393: VUYK, B. - Het laatste huis van de wereld.
603971: VYDRA, J., KUNZ, L. - Malerei auf Volksmajolika. Von der Wiedertäuferkeramik zur Volkskunst 1685-1925. Photographien von A. Paul. Deutsch von C. und F. Kirschner.
618449: VYGOTSKY, L.S., WERTSCH, J.V. - Vygotsky and the social formation of mind.
618487: VYGOTSKY, L.S., COLE, M., JOHN-STEINER, V., SCRIBNER, S., (ED.) - Mind in society. The development of higher psychological processes.
618447: VYGOTSKY, L.S., VEER, R. VAN DER - Cultuur en cognitie. De theorie van Vygotskij (With a summary in English)
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
599784: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
587742: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
572827: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
584536: WAAGENAAR, S. - De joden van Rome. Ned. vert. N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
586770: WAAGENAAR, S. - nDe joden van Rome. Nederlandse vertaling: N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
614883: WAAL, F. DE - Chimpanzee politics. Power and sex among apes. With photographs and drawings by the author. Foreword by Desmond Morris. Translation of Chimpansee-politiek.
1236: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
613917: WAAL, F. DE - De aap en de sushimeester. Over cultuur bij dieren. Nederlandse vertaling Bart Voorzanger.
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
593364: WAANDERS, S.J.M., (RED.) - Ontmoetingen van geloof en wereld. Perpectieven op katholieke levensbeschouwing.
580815: WAARD, J. DE - A comparative study of the old testament text in the Dead Sea scrolls and in the new testament.
598817: WAARDEN, F. VAN - Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland ± 1800-1940.
610912: WAARDENBURG, J., (RED.) - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid. Met medewerking van: J.T.P. de Bruijn, M. Gilsenan, J. Jomier, F. Leemhuis, J. Peters, R. Peters, J. Slomp, K. Wagtendonk, M. Montgomery Watt.
602372: WAART, P. DE - Mensenrechten mensenwerk.
612475: WAART, J. VAN DER - Behanger, kent ge het vak?
611807: WAAS, A. - Der Mensch im deutschen Mittelalter.
567882: WACH, J. - Sociology of religion.
567971: WACH, J. - Sociology of religion.
4251: WACH, J. - Sociology of religion.
592901: WACH, J., KITAGAWA, J.M. - Gibt es ein Verstehen fremder Religionen? Mit einer Biographie Joachim Wachs und einer vollständigen Bibliographie seiner Werke.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
617198: WACHTER, F. DE, (RED.) - Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven.
593437: WACKERBARTH, H., (HRSG.) - Kunst und Medien. Materialien zur Documenta 6.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
585965: WADE, P. - Race, nature and culture. An anthropological perspective.
606190: WADE, I.O. - The structure and form of the French Enlightenment. 2 volumes. Complete set.
616275: WADLER, A. - Germanische Urzeit. Quellen zur Vorgeschichte der deutschen Sprache.
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
567540: WAELE, C. DE, (RED.) - Betrokken in verscheidenheid. Levenshouding van wetenschappers.
592914: WAELHENS, A. DE, FLORIVAL, G., LADRIÈRE, J. - Études d'anthropologie philosophique.
6897: WAELHENS, A. DE - La philosophie et les expériences naturelles.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
581605: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
591033: WAGEMANN, E. - Narrenspiegel der Statistik. Die Umrisse eines statistischen Weltbildes.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. 1 deel.
602539: WAGENAAR, C. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
3264: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. 21 delen.
578350: WAGENINGEN, B.C VAN - The function of imagery within an emblematical framework in dramas by Gryphius and Vondel. A comparative study of techniques in two baroque dramatists.
587532: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
587938: WAGENVOORT, H., GRONINGEN, B.A. VAN - De letterkunde der klassieken. Met medewerking van W.E.J. Kuiper, F. Muller, F.Sassen, A. Sizoo, K. Sprey, J.H. Waszink.
616355: WAGENVOORT, H. - Pietas. Selected studies in Roman religion.
569419: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
587877: WAGENVOORT, H., SCHOUTEN, J.P., (RED.) - Freedom and restriction in science and its aspects in society. Congress promoted by the Netherlands university for the discussion of the subject. The Hague, 17 and 18 september 1954.
599879: WAGENVOORT, M. - Tempel en paleis in Hindoestan.
12936: WAGENVOORT, H., SCHOUTEN, J.P., (RED.) - Freedom and restriction in science and its aspects in society. Congress promoted by the Netherlands university for the discussion of the subject. The Hague, 17 and 18 september 1954.
578700: WAGLEY, C. - Amazon town. A study of man in the tropics.
607841: WAGNER, COSIMA, LUDWIG II. VON BAYERN - Briefe. Eine erstaunliche Korrespondenz. Zum ersten Mal vollständig herausgegeben von Martha Schad unter Mitarbeit von Horst Heinrich Schad.
603728: WAGNER, R., WEINER, M.A. - Antisemitische Fantasien. Die Musikdramen Richard Wagners. Aus dem Amerikanischen von H. Thies.
608598: WAGNER, O., ASENBAUM, P., HAIKO, P., LACHMAYER, H., ZETTLE, R. - Otto Wagner: Möbel und Innenräume.
8726: WAGNER, K. - Echte und unechte Ortsnamen.
580051: WAGNER, W., (HRSG.) - Strukturwandel im pazifischen Raum. Referate der Jahrestagung des Arbeitskreises Pazifik vom 9. - 11. september 1987 in Bremen.
2585: WAGNER, J. - Seleukeia am Euphrat/Zeugma.
10267: WAHL, F. - Introduction au discours du tableau.
568644: WAHL, A. - Über die Nachwirkungen der Französischen Revolution vornehmlich in Deutschland. Gedanken und Untersuchungen.
618109: WAISMANN, F. - The principles of linguistic philosophy. Edited by R. Harré.
583175: WAITHE, M.E., (ED.) - A history of women philosophers. 4 volumes. Complete set.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
568335: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
608234: WAL, M.J. VAN DER - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
591470: WAL, C. VAN DER - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
597344: WAL, J. DE - Kunst zonder kerk. Aspecten van religie in de Nederlandse autonome beeldende kunst tussen 1945 en 1990, met bijzondere aandacht voor de jaren tachtig.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
577352: WAL, S.L. VAN DER, (RED.) - Besturen overzee. Herineringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
609445: WALCH, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (tot het einde van de 19e eeuw).
583363: WALCHA, O. - Meissner Porzellan. Aufnahmen von U. Frewel und K.G. Beyer. Hrsg. und bearbeitet von H. Reibig.
616556: WALDMAN, A. - The submission.
589452: WALDRAM, J., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. M.m.v. T. van Kooten.
599229: WALDSCHMIDT, E., WALDSCHMIDT, R.L. - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
599228: WALDSCHMIDT, E., WALDSCHMIDT, R.L. - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja. 16. Februar bis 9. April 1967 in Villa Hügel, Essen.
599227: WALDSCHMIDT, E., WALDSCHMIDT, R.L. - Nepal. Kunstschatten uit het koninkrijk Nepal. Haags gemeentemuseum 27 april - 25 juni 1967.
587135: WALDSCHMIDT, E., WALDSCHMIDT, R.L. - Nepal. Kunstschatten uit het koninkrijk Nepal. Haags gemeentemuseum 27 april - 25 juni 1967.
617974: N/A, WALDSCHMIDT, E., (ED.) - Das Catusparisatsutra. Eine kanonische Lehrschrift über die Begründing der Buddhistischen Gemeinde. Text in Sanskrit und Tibetisch, verglichen mit dem Pali nebst einer Übersetzung der Chinesischen Entsprechung im Vinaya der Mulasarvastivadins. Auf Grund von Turfan-Handschriften herausgegeben und berarbeitet. Teil II: Textbearbeitung: Vorgang 1-21.
611248: WALDSCHMIDT, E. , (HRSG.) - Die Legende vom Leben des Buddha. In Auszügen aus den heiligen Texten. Aus dem Sanskrit, Pali und Chinesischen übersetzt und eingeführt. Mit vielen zum Teil farbigen Illustrationen wiedergegeben nach tibetischen Tempelbildern aus dem Besitz des Berliner Museums für Völkerkunde.
613639: WALDSTEIN, C. , SHOOBRIDGE, L. - Herculaneum. Past present & future. With appendixes.
583412: WALDSTEIN, A. - L'alchimie.
591353: WALEY, D. - Later medieval Europe. From saint Louis to Luther.
598872: WALKER, P.M.B., (ED.) - Chambers science and technology dictionary.
616555: WALKER, T. - The solitaries. Poems 1964-5.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
594998: WALLACE, P. - The psychology of the internet.
569676: WALLACE, I., (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
588355: WALLACE, W.A., (ED.) - Ethics in modelling.
593719: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
12350: WALLENSTEIN, A. VON, SCHULZ, H. - Wallenstein und die Zeit des dreissigjährigen Krieges. Mit 164 Abbildungen, darunter vier farbigen Kunstbeilagen.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
595223: WALLERSTEIN, I., STARR, P., (ED.) - The university crisis reader. 2 delen.
598098: WALLERSTEIN, I. - Das moderne Weltsystem: kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der europaïschen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von A. Schweikhart.
608307: WALLON, H., PRENANT, M. - Die Wissenschaft im Lichte des Marxismus. Versuche über den Stand der Mathematik, Physik, Astronomie, Technik und Industrie, Biologie, Psychologie, Philosophie, Sprachforschung und Geschichtsforschung sowie über die dialektische Methode und den historischen Materialismus. Mit einer Einleitung von H. Wallon.
5179: WALLRAFF, C.F. - Philosophical theory and psychological fact. An attempt at synthesis.
598730: WALLRATH, R. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
617837: WALPOLE, A.S. - Early latin hyms. With introduction and notes.
617551: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
617552: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
585269: WALRAVENS, J. - Verzameld proza. Ingel. door L.P. Boon.
593725: WALSCHAP, G. - De familie Roothooft.
609767: WALSER, MARTIN - Werke in zwölf Bänden. Herausgegeben von Helmut Kiesel unter Mitwirkung von Frank Barsch. 12 volumes. Complete.
589914: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
569065: WALSH, M. - Altijd Casablanca
569043: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit.
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwisenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
580042: WALTER, F. - Tobias.
607310: WALTER, E.V. - Terror and resistance. A study of political violence with case studies of some primitive African communities.
603125: WALTER, S.T.A. - Seinsrhythmik. Studie zur Begründung einer Metaphysik der Geschlechter.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
18652: WALTERS, M. - The nude male. A new perspective.
573371: WALTERS, M. - Der männliche Akt. Ideal und Verdrängung in der europäischen Kunstgeschichte. Aus dem Englischen von L. Wilkens.
606979: WALTHAUS, C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
594397: WALTHER, I.F., (RED.) - Paris - Paris 1937-1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie. Übersetzer und Mitarbeiter: E. Auffinger, R. von Bitter, B. Braun, S. Brügel u.a.
574634: WALTHER VON DER VOGELWEIDE, HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
591880: WALVIN, J. - Victorian values. A companion to the Granada television series.
599272: WAMBACH, H. - De mens heeft vele levens. Onze herinneringen aan een vorig bestaan
602046: WANDERS, A.J.M. - De planeten en hun raadsels. 42 illustraties en 36 afbeeldingen in de tekst.
614615: WANG, H. - Beyond analytic philosophy. Doing justice to what we know.
584096: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
592273: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
608315: WARBURTON, N. - Thinking from A to Z.
2747: WARD, K. - Ethics and christianity.
583758: WARD, M. - Universality. The underlying theory behind life, the universe and everything.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übers. aus dem Am. von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
607816: WARD, G.C. - The civil war. An illustrated history. Based on a documentary filmscript. With contributions by Don E. Fehrenbacher, Barbara J. Fields, Shelby Foote a.o.
5465: WARDER, A.K. - Outline of Indian philosophy.
603975: WARDHAUGH, R. - An introduction to sociolinguistics.
586003: WARFIELD, WALLIS, BIRMINGHAM, S. - Duchess. The story of Wallis Warfield Windsor.
596892: WARHOL, A., BOCKRIS, V. - Warhol.
604132: WARHOL, A., MARCADÉ, B., VREE, F. DE - Andy Warhol. Galerie Isy Brachot, Bruxelles, 25 octobre au 9 décembre 1989, Paris, 18 janvier au 3 mars 1990.
595030: WARING, P., (ED.) - The dictionary of omens and superstitions.
609444: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
566694: WARNACH, V. - Agape. Die Liebe als Grundmotiv der neutestamentlichen Theologie.
604312: WARNER, O. - Grosse Seeschlachten. Deutsche Übertragung von S.H. Engel und W. Plaas.
605871: WARNER, R., SZUBKA, T., (ED.) - The mind-body problem. A guide to the current debate.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
17945: WARNOCK, G.J., (ED.) - The philosophy of perception.
17543: WARNOCK, G.J. - English philosophy since 1900.
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
569466: WARNOCK, G.J. - Contemporary moral philosophy.
615372: WARRACK, G. - Tocht door het duister. Ontsnapping na de slag om Arnhem. Woord vooraf van Z.K.H. Prins Bernhard. Toegevoegd: Na twintig jaar. Ervaringen van de ondergrondse helpers, weergegeven door Evert Werkman van het illegaal Parool
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
610257: WARREN, HANS - Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper.
12932: WASON, P.C., JOHNSON-LAIRD, P.N. - Psychology of reasoning. Structure and content.
593785: WASSER, B. - Nederlandse pelgrims naar het heilige land.
593783: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
590466: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
7680: WASSERMAN, L. - Modern political philosophies and what they mean.
579383: WASSERMANN, J. - Das Gänsemännchen. Roman.
575718: WASSERMANN, J. - Faber oder Die verlorenene Jahre. Roman.
566786: WASSERMANN, J. - Der unbekannte Gast.
580488: WASSERMANN, J. - Christian Wahnschaffe. Roman.
587283: WASSERMANN, J. - Caspar Hauser oder Die Tragheit des Herzens. Roman.
603502: WASSERMANN, J. - Lebensdienst. Gesammelte Studien Erfahrungen und Reden aus drei Jahrzehnten.
574779: WASSERMANN, J. - Lebensdienst. Gesammelte Studien Erfahrungen und Reden aus drei Jahrzehnten.
603144: WASSERMANN, J. - Das Gänsemännchen. Roman.
577664: WASSERSTEIN, B. - Les juifs d'Europe depuis 1945. Une diaspora en voie de disparition. Trad. de l'anglais par J. Carnaud.
616501: METTERNICH-WASSILTCHIKOV T. - Keime der Hoffnung. Das wahre Russland.
587673: WASSING-VISSER, R., WOLFF, M.P. - Met andere ogen. 400 jaar Europeanen afgebeeld door verre volken.
604101: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
591374: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
599759: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
601276: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
593094: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork- van der Kuyl.
602834: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
595171: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
579351: WATERS, C.M. - An economic history of England 1066-1874.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
613032: WATKINS, J. - Science and scepticism.
611776: WATSON, L. - Natuurlijk of bovennatuurlijk. Een nieuwe, originele benadering van vreemde verschijnselen en hun plaats in de natuur
597629: WATSON, J.D. - De dubbele helix. De ontdekking van de structuur van DNA.Vert. T. de Jager.
596747: WATSON, J.D. - De dubbele helix. De ontdekking van de structuur van DNA.Vert. T. de Jager.
591456: WATSON, J.D. - De dubbele helix. Hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Nobelprijs won
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
616407: WATT, W.M. - Islamic philosophy and theology.
616406: WATT, W.M. - The influence of Islam on medieval Europe.
616383: WATT, W.M. - Companion to the Qur'an. Based on the Arberry translation.
596977: WATTEAU, A. - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
599559: WATTERS, R.E. - A checklist of Canadian literature and background materials 1628-1960. In two parts: first, a comprehensive list of the books which constitute Canadian literature written in English; and second, a selective list of other books by Canadian authors which reveal the backgrounds of that literature.
576575: WATTJES, J.G. - Practische wijsbegeerte.
616141: WATTS, A.W. - Myth and ritual in christianity.
567293: WATTS, A. - Mythus und Ritus des Christentums. Autor. Übers. von U. von Mangoldt.
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
602692: WATTS, C.E. - Goede manieren in de omgang met grammofoonplaten. Onderhoud, juiste behandeling en verzekering van een optimale gebruiksduur.
597426: WATTUM, S. VAN - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
569003: WATTUM, S. VAN - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug. Mit taikens van Wim Faber.
599636: WAUGH, P. - Practising postmodernism. Reading modernism.
590005: WAWERKA, P., (RED.) - Moderne Vergangenheit Wien 1800-1900.
604145: WAXMAN, C.I., (ED.) - The end of ideology debate. With an introduction.
578178: WAZO VAN LUIK, HUYSMANS, R.H.A. - Wazo van Luik in den ideeënstrijd zijner dagen.
586307: WEALE, A. - Democracy.
611524: WEAVER, W.W. - Toward a psychology of reading and language. Selected writings of Wendell W. Weaver. Edited by Albert J. Kingston.
601170: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation. In one volume.
569978: WEBB, S., WEBB, B. - Het verval der kapitalistische beschaving
595689: WEBB, H. - An introduction to Japan. Under the direction of H. Borton and D.W. Overton.
578470: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation.
570195: WEBB, S., WEBB, B. - The history of trade unionism.
615248: WEBEL, J. - Geschichte der Bildschirmtechnik 1970-2000. Synergien, Netzwerke und Innovationssysteme in Baden-Württemberg.
598848: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
604006: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
614497: WEBER, H. - Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen.
594401: WEBER, D., (HRSG.) - Deutsche Literatur seit 1945 in Einzeldarstellungen.
609614: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
575395: WEBER, M. - Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und eingeleitet von J. Winckelmann.
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
16429: WEBER, M., GIDDENS, A. - Politics and sociology inn the thought of Max Weber.
601912: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
13629: WEBER, M. - Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Aus dem nachgelassenen Vorlesungen herausgegeben von S. Hellmann und M. Palyi. Dritte, durchgesehene und ergänzte Auflage besorgt von J.F. Winckelmann.
607074: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. Das Werk. Darstellung. Analyse. Ergebnisse. Aus dem Amerikanischen von Renate Rausch.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
13615: WEBER, M., POLAK, F.L. - Kennen en keuren in de sociale wetenschappen. Een onderzoek naar de afbakening van objectieve en subjectieve oordelen in de ecomomie, tevens proeve van critiek op de wetenschapsleer van Max Weber.
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
603659: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
603738: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
607272: WEBER, M., WRONG, D., (ED.) - Max Weber.
615323: WEBER, M., LEMMEN, M.M.W. - Max Weber's Sociology of religion. Its method and content in the light of the concept of rationality
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu' door E. Tellegen
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
605996: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
569747: WEBER, A. - Abschied von der bisherigen Geschichte. Überwindung des Nihilismus?
592790: WEBER, A. - Abschied von der bisherigen Geschichte. Überwindung des Nihilismus?
567424: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
579312: WEBER, A. - Volkswirtschaftslehre. Eine Einführung. 2 delen.
596344: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
568107: WEBER, M., TIJMES, P. - Over politiek valt met rede te twisten. Een onderzoek naar de rol van wetenschap en ethiek in het politieke denken van Max Weber.
592442: WEBER, O. - Grundlagen der Dogmatik. 2 delen.
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
9915: WEBER, M. - Aus den Schriften zu Religionssoziologie. Auswahl, Einleitung und Bemerkungen von M. Ernst Graf zu Solms.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
601806: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
606951: WEBER, M., OAKES, G. - Weber and Rickert. Concept formation in the cultural sciences.
604660: WEBER, A. - Abschied von der bisherigen Geschichte. Überwindung des Nihilismus?
608906: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
13631: WEBER, E. - Paths to the present: aspects of European thought from romanticism to exisentialism. Readings chosen, discussed en edited.
607095: WEBER, M., SCHLUCHTER, W. - Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte.
601805: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
617309: WEBER, M., GIDDENS, A. - Max Weber over politiek en sociologie
597955: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
579898: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
611808: WEBER, H., (HRSG.) - Politische Ordnungen und soziale Kräfte im alten Reich.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
601963: WEBERLING, F., STÜTZEL, T. - Biologische Systematik. Grundlagen und Methoden.
593096: WECHSLER, H.J. - Great prints & printmakers.
599443: WECHSLER, H.J. - Great prints & printmakers.
591560: WEDGWOOD, C.V. - History and hope. Essays on history and the English civil war.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
617411: WEERDEN, J.S. - Marne-memories.
613168: WEERDEN, J. VAN - Marne-memories.
4591: WEERDEN, J. VAN - 150 jaar gereformeerde kerk 't Zandt 1835 - 1985.
587374: WEERLEE, D. VAN - Wat de provo's willen.
7688: WEERSMA, H.A. - De philosophie van het marxisme.
6582: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
5838: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
605478: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
605479: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
599219: WEEVERS, T., (RED.) - Het leven der planten populair-wetenschappelijk behandeld. Met medewerking van W.M. Docters van Leeuwen, J.L. Funke, V.J. Koningsbergen en anderen.
579469: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945 - 1993.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
615189: WEGNER, D.M. - The illusion of conscious will.
567205: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Ökonomie.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
572658: WEHNER, H. - Wandel und Bewährung. Ausgewählte Reden und Schriften 1930-1980. Herausgegeben von G. Jahn. MIt einer Einleitung von G. Gaus.
610874: WEHR, H. - A dictionary of modern written arabic. Edited by J. Milton Cowan.
17987: WEHR, G. - Philosophie. Auf der Suche nach der Wahrheit.
603723: WEIGALL, A. - Wanderings in Anglo-Saxon Britain.
1333: WEIGAND, E., (ED.) - Concepts of dialogue. Considered from the perspective of different disciplines.
607096: WEIGAND, G. - Die Berechtigung sittlicher Werturteile in den Sozialwissenschaften.
599696: WEIGHT, R. - Patriots. National identity in Britain 1940-2000.
573194: WEIJNEN, A., BAKEL, J. VAN - Woordenboek van de Brabantse dialecten + Voorlopige inleiding op het woordenboek van de Brabantse dialecten. 6 deeltjes.
605946: WEIL, S., PÉTREMENT, S. - La vie de Simone Weil. Avec des lettres et d'autres textes inédits de Simone Weil. 2 delen.
575861: WEIL, S. - La condition ouvrière.
575862: WEIL, S. - Lettre à un religieux.
588462: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
16349: WEIL, E. - Philosophie der Politik. Übers. von K. Weigand und W. Gertz.
4612: WEIL, S. - La condition ouvrière.
605065: WEIL, S., HENSEN, R. - Simone Weil. Een pelgrim naar het absolute.
11877: WEIL, E. - Essais et conférences. 2 delen.
601704: WEIL, E. - Philosophie politique.
588881: WEIL, E. - Philosophie morale.
588883: WEIL, E. - Philosophie politique.
608744: WEIL, S., FIORI, G. - Simone Weil. Une femme absolue.
602427: WEIL, S., HENSEN, R. - Simone Weil. Een pelgrim naar het absolute.
575869: WEIL, S., KAHN, G., (RED.) - Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique.
580376: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
608038: WEILER, R., HOLEMANS, D., (RED.) - Bevrijding of bedreiging door wetenschap en techniek.
616721: WEILER, I. - Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf.
577822: WEIMA, J. - Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme.
578045: WEIMA, J. - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving.
598837: WEIN, H. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie. Ausgewählt und eingeleitet von J.M. Broekman.
575516: WEIN, H., BROEKMAN, J.M., KNOPF, J., (HRSG.) - Konkrete Reflexion. Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag.
3227: WEIN, H. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
613471: WEINBERG, J.R. - Abstration, relation, and induction. Three essays in the history of thought.
618505: WEINBERG, S. - The first three minutes. A modern view of the origin of the universe.
587102: WEINBERG, G. - De mens is vrij
573064: WEINBERG, J.R. - A short history of medieval philosophy.
577706: WEINBERG, S. - Die ersten drei Minuten. Der Ursprung des Universums. Mit einem Vorwort von R. Lüst. Aus dem Amerikanischen von F. Griese.
612043: WEINBERG, J.R. - A short history of medieval philosophy.
611691: WEINBERG, S. - Dreams of a final theory. The search for the fundamental laws of nature.
595198: WEINBERG, P. - Herovering van het paradijs. Reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
618397: WEINBERGER, C. , WEIBERGER, O. - Logik, Semantik, Hermeneutik. Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen im Text.
588299: WEINER, J. - Time, love, memory. A great biologist and his quest for the origins of behavior.
579833: WEINERT, H. - Entstehung der Menschenrassen. Mit 184 Einzelabbildungen und 7 Rassenkarten.
5514: WEINGART, P., (HRSG.) - Wissenschaftsforschung. Eine Vorlesungsreihe mit Beiträgen von Ben-David, Hirsch, Kambartel, Krohn, Lakatos, Radnitzky u.a.
5769: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., DORN, G., (ED.) - The role of pragmatics in contemporary philosophy. Die Rolle der Pragmatik in der Gegenwartsphilosophie. Beiträge des 20. Internationalen Wittgenstein Symposiums 10. - 16. August, 1997 Kirchberg am Wechsel. 2 volumes.
577707: WEINGARTNER, P., ZECHA, G., (ED.) - Induction, physics, and ethics. Proceedings and discussions of the 1968 Salzburg colloquium in the philosophy of science.
15658: WEINHOLD, R. - The many faces of clay. Transl. from the German by A. Jaffa.
618288: WEININGER, O. - Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Im Anhang Weiningers Tagebuch. Briefe August Strindbergs sowie Beiträge aus heutiger Sicht von Annegret Stopczyk, Gisela Dischner und Roberto Calasso.
618498: WEININGER, O. - Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung.
615880: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
583226: WEINKE, K. - Rationalität und Moral.
591541: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
589885: WEINRICH, L., (HRSG.) - Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
613298: WEINROTHER, C. - ...ich hatt' noch ein paar Foto's von Berlin. Bilder aus dem Alltagsleben der Jahre 1949-1953. Vorwort: Wolfgang Gruner. Text: Eduard Wirths.
615408: WEINSHEIMER, J.C. - Eighteenth-century hermeneutics. Philosophy of interpretation in England from Locke to Burke.
589064: WEINSTEIN, M.A. - Finite perceptions. Reflections on virtue.
574764: WEIPPERT, G. - Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Studien zum gegenwärtigen Zeitalter.
580341: WEIS, B. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie.
577704: WEISBORD, R.G., STEIN, A. - Bittersweet encounter. The Afro-American and the American jew. foreword by C.E. Lincoln.
603179: WEISBORD, A. - The conquest of power. Liberalism, anarchism, syndicalism, socialism, fascism and communism. 2 delen.
610359: WEISCHEDEL, W. - Skeptische Ethik.
574763: WEISCHEDEL, W., (HRSG.) - Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 2 delen.
602303: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
605266: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
610264: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
573032: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
2759: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. 2 volumes.
606372: WEISCHEDEL, W., SMIT, R.F. - Wilhelm Weischedels Suche nach der Möglichkeit von Sinn. Metaphysik zwischen Existenzphilosophie und Nihilismus.
6889: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
6888: WEISCHEDEL, W. - Die philosophische Hintertreppe. Von Alltag und Tiefsinn grosser Denker.
13216: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
587080: WEISENBERG, M., (ED.) - Pain. Clinical and experimental perspectives. With 86 illustrations.
610782: WEISKRANTZ, L. - Consciousness lost and found. A neuropsychological exploration.
575572: WEISMAN, A.D. - De dood nabij. Een psychiatrische studie over de dood en de ontkenning van het sterven
578499: WEISS, A.M. - Sociale Frage und sociale Ordnung oder Handbuch der Gesellschaftslehre. 2 delen.
584271: WEISS, A.S. - The aesthetics of excess.
9253: WEISS, P., WEISS, J. - Right and wrong. A philosophical dialogue between father and son.
614903: WEISS, G. - Body images. Embodiment as intercorporeality.
581065: WEISSBERG-BOB, N., (HRSG.) - 'Was ich den Juden schon immer mal sagen wollte...' Beiträge und Gespräche. Mit einem Vorwort von K. Schütz.
616216: WEISSENSTEINER, F. - Reformer, Republikaner und Rebllen. Das andere Haus Habsburg-Lotharingen.
606692: WEISZ, L. - Die Werdmüller. Schicksale eines alten Zürcher Geschlechtes. Im Auftrag der Otto Werdmüllerschen Familienstiftung erforscht und dargestellt. Mit Beiträgen von J.O. Werdmüller-Zollikofer und H.C. Schulthess-Hünerwadel. 3 delen.
615906: WEITENKAMPF, F. - The illustrated book.
605250: WEITZ, M., (ED.) - Twentieth-century philosophy: the analytic tradition. With an introduction.
589858: WEITZ, M. - The opening mind. A philosophical study of humanistic concepts.
596099: WEITZMANN, K - Late antique and early christian book illumination.
579837: WEIZMANN, C. - The letters and papers of Chaim Weizmann. English edition. Series A. Letters. Edited by L. Stein in collaboration with G. Yogev. 7 volumes.
18148: WEIZMANN, C. - Discours et ecrits. Traduction de J. Milbauer.
617772: WEIZSÄCKER, V. VON - Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Grundfragen der Naturphilosophie.
612057: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
2229: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
575423: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
618181: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Die Einheit der Natur. Studien.
567257: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
567328: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
568206: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede. Met een inleiding van B.V.A. Röling
12928: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wahrnehmung der Neuzeit.
12929: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
566766: WEIZSÄCKER, V. VON - Diesseits und Jenseits der Medizin. Artzt und Kranker. Neue Folge.
6957: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Zum Weltbild der Physik.
611215: WEIZSÄCKER, C.F. VON, HATTRUP, D. - Carl Friedrich von Weizsäcker. Physiker und Philosoph.
609426: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede. Met een inleiding van B.V.A. Röling
594931: WEIZSÄCKER, R. VON, DARCHINGER, J. - Richard von Weizsäcker. Porträt einer Präsidentschaft. Herausgegeben von F. Pflüger.
603140: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier tijdperken. Herinneringen
602109: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
617773: WEIZSÄCKER, V. VON - Begegnungen und Entscheidungen.
596695: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
587613: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
572859: WEIZSÄCKER, R. VON - Richard von Weizsäcker im Gespräch mit Gunter Hofmann und Werner A. Perger.
602819: WELCH, J.R., (ED.) - Other voices. Readings in Spanish philosophy.
594304: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
616083: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
585537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
592120: WELDEREN RENGERS, T.M.T. VAN, WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. van Welderen baron Rengers. Een groot Nederlander.
586911: WELDEREN RENGERS, T.M.T. VAN, WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. van Welderen baron Rengers. Een groot Nederlander.
572239: WELLEK, R., STRELKA, J.P., (ED.) - Literary theory and criticism. Festschrift presented to René Wellek in honor of his eightieth birtday. 2 volumes.
594911: WELLEK, R., WARREN, A. - Theory of literature.
579149: WELLEK, R. - A history of modern criticism 1750 - 1950. The later eighteenth century.
586688: WELLEK, A. - Ganzheitspsychologie und Strukturtheorie. Zwölf Abhandlungen zur Psychologie und philosophischen Anthropologie. Mit 13 Abbildungen.
583020: WELLEKENS, J.B., PENNINK, R. - Silvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726.
586230: WELLING, G.M. - The prize of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817. A study in computational history.
583661: WELLINGTON, J.H. - Southern Africa. A geographical study. Volume 1: Physical geography.
594805: WELLS, H.G. - Die Geschichte unserer Welt. Mit 59 historischen Karten und 53 teils mehrfarbigen Abbildungen. Sonderausgabe. Die autorisierte deutsche Übersetzung wurde von O. Mandl herausgegeben. Die Übersetzung besorgten O. Mandl, H.M. Reiff und E. Redtenbacher.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15