Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
617237: SUPPES, P., HENKIN, L., JOJA, A. , (ED.) - Logic, methodology and philosophy of science IV. Proceedings of the Fourth International Congress for Logic, methodology and philosophy of science, Bucharest, 1971.
608569: ARYA SURA - Once the Buddha was a monkey. Arya Sura's Jatakamala
604992: SURÁNYI-UNGER, T. - Economic philosophy of the twentieth century. Transl. from the German by W. Wolf, A.K. Dittmann, V. Deutsche, R. Schnasse, E.D. Herzberg, J. Osborn, J.V. Brodau.
583130: SURÁNYI-UNGER, T. - Economic philosophy of the twentieth century
591126: SURYA, G.W. - Ursprung, Wesen und Erfolge der okkulten Medizin. Einführung in die Geheimmedizin aller Zeiten. Band V: Okkulte Diagnostik und Prognostik. Bijgebonden: Rationelle Krebs- und Lupuskuren. Auf Grund alter Erfahrungen tüchtiger Praktiker, sowie unter Berücksichtigung neuer Forschungen und der Verwendung bewährter Spezialmittel. Nebst einem Nachwort von Dr. med. Bachem. 2 delen in 1 band.
616586: SUSSKIND, L. - The black hole war. My battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum physics.
589110: SUTHERLAND, J.W. - A general systems philosophy for the social and behavioral sciences.
604348: SUTHERLAND, J. - English literature of the late seventeenth century.
613958: SUTHERLAND, C.M. , SUTCLIFFE, R. , (ED.) - The changing tradition. Women in the history of rhetoric.
614204: SUTHERLAND, GRAHAM - Graham Sutherland. Haus der Kunst München 11. März bis 7. Mai 1967. Gemeentemuseum Den Haag 2.Juni bis 30. Juli 1967 u.a.
585572: SUTTER, I. DE - Inleiding tot het muziek beluisteren. Beknopt handboek voor algemene muziekcultuur.
576820: SUTTNER, B. VON - Memoiren. Mit drei Bildnissen der Verfasserin.
614943: SUTTON, F.G. - Existence and enlightenment in the Lankavatara-sutra. A study in the ontology and epistemology of the Yogacara school of Mahayana buddhism.
599194: SUYIN, H. - De geschonden boom.
599193: SUYIN, H. - A mortal flower. China: autobiography, history.
599192: SUYIN, H. - Destination Chungking.
599191: SUYIN, H. - ...and the rain my drink.
587163: SUYIN, H. - De grote schittering
605668: SUYKERBUYK, B., BLUHME, H., (RED.) - De troeven van kitsch. Subversie en conventie van Renaissance tot Postmodernisme.
618048: SUZUKI, D.T. - Inleiding tot het zen-boeddhisme. Met een voorwoord van C.G. Jung. Uit het Engels vertaald door W.B. Moens.
608557: SUZUKI, D.T. - De Boeddha van het oneindige licht. Leringen van het shin-boeddhisme
617698: SUZUKI, D.T. - Manual of zen buddhism.
617703: SUZUKI, D.T. - Outlines of Mahayana buddhism. Prefatory essay by A. Watts.
618047: SUZUKI, D.T. - Essays in zen buddhism (First series).
602264: SVEVO, I., FURBANK, P.N. - Italo Svevo. The man and the writer.
575344: SVITÁK, I. - The Czechoslovak experiment 1968-1969.
618200: SWAAB, D. - Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken.
578491: SWAAN, A. DE - De mensenmaatschappij. Een inleiding.
609609: SWAAN, A. DE - De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981.
609036: SWAAN, A. DE - De mensenmaatschappij. Een inleiding.
597115: SWAAN, A. DE - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
608092: SWAAN, A. DE - Halverwege de heilstaat. Essays.
595976: SWAAN, A. DE - De mensenmaatschappij. Een inleiding.
601486: SWAAN, A. DE - De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981.
605443: SWAAN, A. DE - Halverwege de heilstaat. Essays.
580677: SWAAN, A. DE - De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981.
605664: SWAAN, W. - Glorie der gotiek. Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance. Nederlandse bewerking: D.E.H. de Boer.
589453: SWAAN, A. DE - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
2495: SWAANENBURG, W. VAN - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door A. Hanou, S. Janssens, J. Koops, F. van Lamoen, L. Siemens en C. de Vries.
576828: SWAANENBURG, W. VAN, ALPHEN, J.P.A. VAN - Willem van Swaanenburg. Achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
598292: SWAANENBURG, W. VAN - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Ingel. en van kommentaar voorzien door A. Hanou, S. Janssens, J. Koops, F. van Lamoen, L. Siemens en C. de Vries.
618098: SWAEN, A.E.H. - De valkerij in de Nederlanden.
582882: SWAGERMAN, P. - Ratio en revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de filosofie van 1650 tot 1750.
568567: SWAIN, M., (ED.) - Induction, acceptance, and rational belief.
7478: SWAMINARAYAN, S., DAVE, H.T. - Life and philosophy of Shree Swaminarayan 1781-1830. Ed. by L. Shepard. Foreword by C. Cunningham.
579861: SWAMMERDAM, J., PÖHLMANN, O. - Jan Swammerdam. Natuuronderzoeker en medicus
5582: SWAMMERDAM, J., SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 februari 1637 - 17 februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere archivalia door H. Engel.
606847: SWAMMERDAM, J., SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 februari 1637 - 17 februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
587812: SWAN LIAT, K. - De mens tussen mythe en machine. Redactionele medewerking: W.P. van Toorn.
591645: SWAN LIAT, K. - Denken met de rechterhand. Een poging tot metasystematische explicatie.
576912: SWAN LIAT, K. - Denken met de rechterhand. Een poging tot metasystematische explicatie.
607451: SWAN LIAT, K. - De mens tussen mythe en machine. Redactionele medewerking: W.P. van Toorn.
9268: SWAN LIAT, K. - De mens tussen mythe en machine. Redactionele medewerking: W.P. van Toorn.
573855: SWANBORN, P.G. - Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe editie.
601851: SWANENBURG, B.D. - De verovering der materie. De groei van het wereldbeeld der natuurkunde van de Grieken tot heden.
18709: SWANENBURG, B.D. - De verovering der materie. De groei van het wereldbeeld der natuurkunde van de Grieken tot heden.
602082: SWANENBURG DE VEYE, G.D. - Paddenstoelen. Geïllustreerd met 128 reproducties van aquarellen van M.B. Selhorst.
594424: SWANENBURG, B.D., (RED.) - Algemeene kunstencyclopedie. Beknopte samenvatting der beeldende kunsten. Met medewerking van: M.J.A.M. Schretlen, F.W.S. van Thienen, J.J.M. Timmers, A. Vermeylen e.a.
600120: SWANN, P. - Art of China, Korea and Japan.
609734: SWANN, J. - Toehold on zen. Illustrated by Ekon.
592925: SWART, H.N.A., CROO, M.H. DU - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord van G.K. Dijkstra.
611676: SWART, H.A.P. - Explanation in psychology.
571331: SWART, H.A.P. - Over het begrijpen van menselijk gedrag.
615362: SWARTTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
594233: SWEDENBORG, E., SCHELER, A. - Aufzeichnungen eines Amsterdamer Bürgers über Swedenborg. Nebst Nachrichten über den Verfasser (Joh. Christ. Cuno)
594219: SWEDENBORG, E. - Beknopte uiteenzetting van de leer der nieuwe kerk welke met het nieuwe Jeruzalem in de openbaring bedoeld word.
594237: SWEDENBORG, E. - De canons der nieuwe kerk of de volledige theologie der nieuwe kerk. De eene en oneindige God. De Heer Verlosser en de verlossing. De heilige Geest. De goddelijke Drievuldigheid. Eerste Nederlandsche vertaling van de posthume schets 'Canones novae ecclesiae, seu integra theologica novae ecclesia (1769) alsmede 'Negen vragen aangaande de Drievuldigheid". Eerste Nederlandsche vertaling der "Questiones novem de trinitate, etc. (...) propositae a Thoma Hartley; tum illius responsa (1771).
594245: SWEDENBORG, E. - Over de gewijde schrift of het woord des Heeren uit ondervinding. Eerste Nederlandsche vertaling van de Posthume schets 'De scriptura sagra seu verbo domini, ab experientia (1762)
594231: SWEDENBORG, E. - Over de naastenliefde. Eerste Nederlandsche vertaling van de posthume schets 'De charitate' (1766).
569788: SWEDENBORG, E., BENZ, E. - Swedenborg in Deutschland. F.C. Oetingers und Immanuel Kants Auseinandersetzung mit der Person und Lehre Emanuel Swedenborgs. Nach neuen Quellen bearbeitet.
585086: SWEERTS, H. - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Het tweede en derde deel der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glaazen, borden, graven, en elders. Met vlyt uytgeschreven en by een gezamelt. Het vierde deeltje der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glazen, &c. zynde het banquet van de drie voorgaande opdisschingen. 4 delen in 1 band.
598443: SWEET, W.W. - Religion in colonial America.
15080: SWETNAM, J., HEERTUM, F.W. VAN - A critical edition of Joseph Swetnam's 'The araigment of lewd, idle, froward, and unconstant women (1615) .
612614: SWIERSTRA, D. - Leeuwarden in beeld.
587856: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
610521: SWIERSTRA, T., BOENINK, M., WALHOUT, B. , (RED.) - Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf.
587857: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
587858: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
587859: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
566621: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
579789: SWIFT, J., RAVESTEYN, W. VAN - Satyre als medicijn. Jonathan Swift.
571128: SWIFT, J., MEYE, R. - Die politische Stellung Jonathan Swifts.
15667: SWIGCHEM, P.J. VAN - De Nederlandse openbare bibliotheek en hun boekenbezit. Een onderzoek naar het boekenbezit voor volwassenen in de algemene, rooms-katholieke en protestants-christelijke openbare bibliotheken in Nederland
614581: SWINBURNE, R. - The evolution of the soul.
614545: SWINGEWOOD, A. - Marx and modern social theory.
593284: SWINNEN, M., LABRO, H. - Surface/Malou Swinnen.
602330: SYLVESTER, E. - Het wezen van den mensch. Wijsheid uit morgen- en avondland. Nederlandsche bewerking, naar de Zwitsersche uitgave, door L.A. Rademaker.
613773: SYNESIUS VAN CYRENE, VOGT, J. - Begegnung mit Synesios, dem Philosophen, Priester und Feldherrn. Gesammelte Beiträge.
614047: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
616747: SYTSEMA, J. - De 17 keuren en de 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften.
590433: SYTSTRA, O.H., HOF, J.J. - Nieuwe Friesche spraakkunst met idiomatische woordenlijst. Bewerkt.
601769: SZABÓ, Á. - Anfänge der griechischen Mathematik. Mit 27 Abbildungen.
595163: SZAMUELY, T. - La tradition Russe. Traduit de l'anglais par A. Laurens. Avertissement de R. Conquest.
572452: SZANIAWSKI, K., CHMIELEWSKI, A., WOLENSKI, J., (ED.) - On science, inference, information and decision-making. Selected essays in the philosophy of science.
612535: SZAROTA, E.M. - Künstler, Grübler und Rebellen. Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts.
608656: SZASZ, T.S. - The ethics of psychoanalysis. The theory and method of autonomous psychotherapy.
587035: SZASZ, T.S. - Het recht om terecht te staan. Rechtsbedeling door psychiaters
11869: SZASZ, T.S. - De waan van de waanzin. De psychiatrie als voortzetting van de inquisitie
608349: SZCZESNY, G. - Religies antwoorden op eenendertig vragen van Gerhard Szczesny. Kurt Wilhelm, Johannes Baptist Metz, Karl Rahner, Ernst Wolf, Muhammad Asad, B.H. Bon, Anagarika Govinda. Nederlandse vertaling Johan Winkler.
574297: SZCZESNY, G. - Afscheid van links? of: Het zogenaamde goede. Over de onmacht van de ideologen
592017: SZCZESNY, G. - Das sogenannte Gute. Vom Unvermögen der Ideologen.
570186: SZCZESNY, G. - Die Antwort der Religionen auf 31 Fragen.
617134: SZÉNÁSSY, I. , JACOBS, J. , (RED.) - Ontwerpen voor de industrie 1.
587640: SZENTES, T. - The political economy of underdevelopment
609448: SZIRMAI, A. - Inequality observed. A study of attitudes towards income inequality.
576413: SZIRMAI, A. - Inequality observed. A study of attitudes towards income inequality.
602671: SZMAGLEWSKA, S. - De onschuldigen van Neurenberg
581869: TAAL, G. - Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.
598186: TAATGEN, N., AASMAN, J., (ED.) - Proceedings of the third international conference on cognitive modeling (ICCM-2000), 23-25 March 2000, University of Groningen, Groningen, Netherlands.
591735: TACITUS, C. CORNELIUS - P. Cornelii Taciti historiarum libri qui supersunt. Tekst met inleiding, afbeeldingen, kaarten en registers.
613101: TACITUS, C. CORNELIUS - Tegen het verval van de retorica
600482: TADAMA, R.W. - Geschiedenis van het veemgerigt en van het latere Duitsche rijks-kamergerigt, in hunne betrekking tot Nederland.
602731: TADEMA SPORRY, B. - Brieven uit het oude Egypte. Dagboek van Kydon. Met medewerking van P.J. Sijpesteijn. Foto's van A.A. Tadema.
599401: TADEMA, A.A., TADEMA SPORRY, B. - Vallei der koningen. De graven van de farao's.
598614: TADEMA, A.A., TADEMA SPORRY, B. - Vallei der koningen. De graven van de farao's.
599878: TADEMA SPORRY, B. - Brieven uit het oude Egypte. Dagboek van Kydon. Met medewerking van P.J. Sijpesteijn. Foto's van A.A. Tadema.
600188: TADEMA SPORRY, B., TADEMA, A.A. - Egyptische mummies en hun geheimen.
594076: TAGAGE, S. - Maastricht, bakermat van een congregatie 1800-1850.
610603: TAIZ, L., ZEIGER, E. - Plant physiology.
571712: TAK, P.L., BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
586383: TAK, E.J.H., EERDEN, A.J.M. VAN DER, (RED.) - Gedenkboek van het Edith Stein-Lyceum, het vroegere R.K. Lyceum voor meisjes te 's-Gravenhage uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan: 1915-1965
592970: TAK, P.L., THYS, W. - De kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
617774: TAKEDA, S. - Die Idee der Chrono-Ontologie.
601588: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
604637: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
2330: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
609404: TAKEUCHI, Y. - Probleme der Versenkung im Ur-Buddhismus.
566870: TALASKA, R.A., (ED.) - Critical reasoning in contemporary culture.
611525: TALBOT RICE, D. , ROBERTSON, G., HENDERSON, G. , (ED.) - Studies in memory of David Talbot Rice.
603808: TALBOT RICE, T. - Russian icons.
597025: TALIAFERRO, C. - Contemporary philosophy of religion.
609417: TALLEYRAND, C.M. DE - Talleyrand.
599994: TALLEYRAND, C.M. DE, ORIEUX, J. - Talleyrand ou le sphinx incompris.
610440: TALMON, S. - King, cult and calendar in ancient Israel.
603115: TAMMELING, B.P., (RED.) - Haren. Van vroeger tot nu.
587917: TAMMELING, B., (RED.) - Groningen toen. Uitgave 1986. Met bijdragen van H. Bekenkamp, H. Boonstra, J.J. Buikstra, B. Hofman, J. Meinema, H. de Preter.
587687: TAMMELING, B., (RED.) - Bij open doek. 100 jaar stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
590899: TAMMELING, B. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe.
573895: TAMMEN, J.P. - Kopf hoch kalte Wut. Gedichte & Texte. Mit Collagen von Peter K. Kirchhof.
596143: TAMMINGA, D.A. - Floedmerk. Fersen.
582084: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
577646: TAMSMA, R. - De moshav ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
574936: TAN, Y.H. - Non-monotonic reasoning: logical architecture and philosophical applications.
600122: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
575734: TANGELDER, T. - Sacramenten en volksgebruiken. Een proeve van practische missie-aanpassing.
594851: TANNAHILL, R. - Vlees en bloed. De geschiedenis van het kannibalisme
594959: TANNEN, D. - Je begrijpt me gewoon niet. Hie vrouwen en mannen met elkaar praten
576711: TAPPEINER, H. VON - Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. Unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Pharmakopoe.
611678: TARÁN, S.L. - The art of variation in the Hellenstic epigram.
614124: TARASSOW-RODIONOW, A. - Februar. Roman.
589300: TARG, R., PUTHOFF, H. - Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht. Met een inleiding van Margaret Mead
611126: TARN, W. - Die Kultur der hellenistischen Welt. 3. vom Verfasser unter Mitarbeit von G.T. Griffith durchgesehene Auflage.
616316: TARRANT, H. - Scepticism or platonism? The philosophy of the Fourth Academy.
596503: TARRANT, J. - Licht in de duisternis. Zen, ziel en het spirituele leven. Met een voorwoord van S. Mitchell
578956: TARTHANG TULKU, (ED.) - Reflections of mind. Western psychology meets Tibetan buddhism.
604708: TARTHANG TULKU, (ED.) - Reflections of mind. Western psychology meets Tibetan buddhism.
597023: TARTT, D. - De kleine vriend
617371: TAS, SAL - Een critische periode.
614198: TASCHNER, IGNATIUS, GÖTZ, N. , BERGER, U. , (HRSG.) - Ignatius Taschner. Ein Künstlerleben zwischen Jugendstil und Neoklassizismus.
597339: TASSENAAR, P.G. - Het verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in Drenthe, 1815-1860.
580368: TASSO, TORQUATO - Aminta. Favola Boschereccia.
601077: TATUM, W.B. - Jesus at the movies. A guide to the first hundred years.
582172: TAUSSIG, F.W. - Principles of economics. 2 delen.
594588: TAVEL, H.C. VON, LANDERT, M., (HRSG.) - Ich lebe - ich sehe.
594124: TAVENAUX, R. - La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
617921: TAVERNE, E.R.M. - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de republiek 1580-1680.
594152: TAWFIK, Y. - Islam. Essentie van een geloof
616957: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie (Holland Memorial Lectures 1922). Met een inleidend woord van C. Gore
571500: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie (Holland Memorial Lectures 1922). Met een inleidend woord van C. Gore
592566: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie (Holland Memorial Lectures 1922). Met een inleidend woord van C. Gore
613195: TAYLOR, A.E. - English history 1914-1945.
610244: TAYLOR, G.R. - The natural history of the mind. An exploration.
617644: TAYLOR, R.W.C. - Introduction to a history of the factory system.
577069: TAYLOR, D.A. - Mind.
601350: TAYLOR, R. - Metaphysics.
603806: TAYLOR, R., WOOD, N., GRAFFY, J., (ED.) - The BFI companion to Eastern European and Russian cinema.
617580: TAYLOR, A.J.P., WRIGLEY, C. - Warfare, diplomacy and politics. Essays in honour of A.J.P. Taylor.
605502: TAYLOR, P.W. - Normative discourse.
602599: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen
617646: TAYLOR, R.W.C. - The modern factory system.
612433: TAYLOR, A.J.P. - A personal history.
571508: TAYLOR, G.R. - The angel-makers. A study in the psychological origins of historical change 1750-1850.
8493: TAYLOR, P.W. - Normative discourse.
16979: TEBBEL, J. - A history of book publishing in the United States. 4 volumes.
582078: TEELLINCK, W., WESTERINK, H. - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629).
590365: TEENSMA, E. - Solipsism and induction.
595650: TEENSTRA, M.D. - De kinderwereld.
598138: TEICHMAN, J. - The mind and the soul. An introduction to the philosophy of mind.
579623: TEICHMAN, J. - The mind and the soul. An introduction to the philosophy of mind.
571090: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
605860: TEICHMAN, J. - Philosophy and the mind.
613355: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
609190: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
589869: TEIL, R. DU - Amour et pureté. Essai sur une morale de la signification.
587493: TEILHARD DE CHARDIN, P., CUÉNOT, C. - Nouveau lexique Teilhard de Chardin.
596417: TEILHARD DE CHARDIN, P., GÖRRES, I.F. - Sohn der Erde: der Mensch Teilhard de Chardin. Drei Versuche.
587500: TEILHARD DE CHARDIN, P., CRESPY, G. - La pensée théologique de Teilhard de Chardin. Suivi de 'Mystique', inédit de Teilhard de Chardin.
587501: TEILHARD DE CHARDIN, P., MARTIN-DESLIAS, N. - Un aventurier de l'esprit Pierre Teilhard de Chardin.
608506: TEILHARD DE CHARDIN, P., SZEKERES, A. (ED.) - Le christ cosmique de Teilhard de Chardin.
9059: TEILHARD DE CHARDIN, P., TERRA, H. DE - Teilhard als reisgenoot
589272: TEILHARD DE CHARDIN, P., LUBAC, H. DE - La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin.
18441: TEILHARD DE CHARDIN, P., SMULDERS, P. - La vision de Teilhard de Chardin. Essai de réflexion théologique. Introd. de C. d'Armagnac. Trad. et adaptation par A. Kerkvoorde et C. d'Armagnac.
569070: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Le milieu divin. Essai de vie intérieure.
1843: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Genèse d'une pensée. Lettres 1914-1919 présentées par A. Teilhard-Chabin et M.H. Begouen et précédées d'une introduction de C. Aragonnès.
569071: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Le groupe zoologique humain. Structure et directions évolutives. Préface de J. Piveteau.
11745: TEILHARD DE CHARDIN, P., CHARBONNEAU, B. - Teilhard de Chardin. Profeet van een totalitair tijdperk
567387: TEILHARD DE CHARDIN, P., CRESPY, G. - Das theologische Denken Teilhard de Chardins. Die Übers. ins Deutsche besorgte K. Schmitz-Moorman.
579426: TEILHARD DE CHARDIN, P., DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
582077: TEILHARD DE CHARDIN, P., WILDIERS, M. - Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
21024: TEILHARD DE CHARDIN, P., SZEKERES, A., (ED.) - Le christ cosmique de Teilhard de Chardin.
567294: TEILHARD DE CHARDIN, P., WILDIERS, M. - Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
14591: TEILHARD DE CHARDIN, P., DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
596403: TEILHARD DE CHARDIN, P., ONIMUS, J. - Teilhard de Chardin en zijn geloof in het leven
611937: TEILHARD DE CHARDIN, P., SMULDERS, P. - Het visioen van Teilhard de Chardin. Poging tot theologische waardering.
569827: TEILHARD DE CHARDIN, P., BARBOUR, G.B. - Het veldwerk van Teilhard de Chardin
18139: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Hymne de l'univers. La messe sur le monde. Trois histoires comme Benson. La puissance spirituelle de la matière. Pensées choisies par Fernande Tardivel.
602020: TEILHARD DE CHARDIN, P., CRESPY, G. - La pensée théologique de Teilhard de Chardin. Suivi de 'Mystique', inédit de Teilhard de Chardin.
606271: TEILHARD DE CHARDIN, P., HEMLEBEN, J. - Teilhard de Chardin. Zijn leven in brieven en documenten. Met de visie op Teilhard de Chardin van J. Huxley, G.H.R. von Koenigswald, A. Portmann, G.G. Simpson e.a
566868: TEILHARD DE CHARDIN, P., WILDIERS, M. - Teilhard de Chardin. Een inleiding in zijn denken.
7472: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Die Zukunft des Menschen. Die Übersetzung besorgten L. Häfliger und K. Schmitz-Moormann.
1886: TEILHARD DE CHARDIN, P., SMULDERS, P. - Het visioen van Teilhard de Chardin. Poging tot theologische waardering.
607396: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Reisbrieven 1923-1955. Met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door A. Portmann
569828: TEILHARD DE CHARDIN, P., MADAULE, M.B., CHAUCHARD, P., (E.A.) - Sociale politiek in de wereldbeschouwing van Teilhard de Chardin.
614500: TEIRLINCK, H. - Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor.
593891: TEIRLINCK, H. - Mijnheer J.B. Serjanszoon orator didacticus (bandversiering van den schrijver).
591743: TEITLER, H.C. - Notarii en exceptores. Een onderzoek naar de rol en betekenis van notarii en exceptores in dienst van overheid en kerk in de Romeinse keizertijd (tot circa 450 A.D.) (with a summary in Enlgish).
617279: TEIXIDOR, J. - The pantheon of Palmyra. With a frontispiece, a map and 35 plates.
607894: TELANG, K.T. - Anugita. Een vervolg op de Bhagavadgita
585318: TELANG, K.T. - The Anugita. Being a translation of sanscrit manuscripts from the asvamedha parvan of the Mahabharata, and being an natural adjunct to the Bhagavad-Gita. With copius footnotes by the translator drawing upon the manuscript commentaries of Arjuna Misra & Nilakantha. To wich is added an index of principles matters.
615961: TELLER, G. - Die Schaufenster-Dekoration für Kolonialwaren-Handlungen und verwandte Geschäftszweige. Praktische Anleitung und Vorlagen zur wirkungsvollen Ausstattung der Schaufenster. Mit 5 Schriftenvorlagen im Text und 32 Vollbildern in Autotypie.
616607: TELPUCHOWSKI, B. S. - Die sowjetische Geschichte des Grossen Vaterländischen Krieges 1941-1945. Im Auftrag des Arbeitskreises für Wehrforschung, Stuttgart, herausgegeben und kritisch erläutert von ANdreas Hillgruber und Hans-Adolf Jacobsen.
603490: TEMPEL, J. VAN DEN - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
6931: TEMPEL, J. VAN DEN - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
1938: TEMPLE, W., PADGETT, J.F. - The christian philosophy of William Temple.
614850: TEMPLE, CHEVALIER - Remarques sur l'estat des provinces unies des Païs-bas. Faites en l'an 1672.
577993: TEMPLE, R.C. - The legends of the Panjab. 3 delen.
14333: TEMPLETON, J.M. - The humble approach. Scientists discover God.
582702: TABLEAUX DES MOEURS DU TEMPS - Tableaux des moeurs du temps dans les differents ages de la vie. Préface de R. Vailland.
578172: TENBROCK, R.H. - Geschichte Deutschlands.
575470: TENENBAUM, S., (ED.) - Moral psychology.
597596: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingel. en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
607103: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingel. en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
587141: TENHAEFF, W.H.C. - Oorlogsvoorspellingen. Een onderzoek met betrekking tot proscopie in verband met het wereldgebeuren.
587114: TENHAEFF, W.H.C. - Beknopte handleiding der psychical research. Met een inleiding van K.H.E. de Jong. 3 delen.
589658: TENHAEFF, W.H.C. - Magnetiseurs, somnambules en gebedsgenezers.
599594: TENHAEFF, W.H.C. - Oorlogsvoorspellingen. Een onderzoek met betrekking tot proscopie in verband met het wereldgebeuren.
599589: TENHAEFF, W.H.C. - Inleiding tot de parapsychologie.
606460: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
608459: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
592383: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
590673: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
593798: TÉNOUGI, F. - La souveraineté temporelle des papes. Études historiques.
582520: TENZELIUS, A. - Medizinisch-philosophisch- und sympathetische Schriften - Medicina diastatica und scripta gemina.
575469: TEPE, W. - XXIV paepshe vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
582682: TERBORGH-DUPUIS, H. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
594541: TERBORGH, G., HANNEMA, FR. - Gerard Terborgh.
587113: TERKEL, S. - 'De goede oorlog'. Een verzameling herinneringen aan de tweede wereldoorlog
599678: TERKEL, S. - 'De goede oorlog'. Een verzameling herinneringen aan de tweede wereldoorlog
15173: TERLOUW, J. - Proof-theoretical analyses of transfinite recursion and inductive definitions (Met een samenvatting in het Nederlands).
586966: TERLOUW, W.J. - De Stanya collectie. Een particuliere verzameling Rozenburg keramiek.
615361: TERMEER, H. - Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945.
582848: TERPSTRA, P. - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland.
593229: TERPSTRA, M. - Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid.
591780: TERPSTRA, P. - Honderd jaar Friese landbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw.
600954: TERPSTRA, R. - De Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vijf jaar restauratie.
604277: TERPSTRA, M. - Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid.
608791: TERPSTRA, P. - Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland.
593425: TERRASSE, C. - La peinture française au XXe siècle.
610404: TERRAY, E. - Marxism and 'Primitive' societies. Two studies
607460: TERVOORT, B.T. - Teken van leven. De dove monnik en de grootinquisiteur. Roman.
616214: BIBLE ANCIEN + NOUVEAU TESTAMENT - La Bible. Ancien Testament. Édition publiée sous la direction d'Edouard Dhorme. La Bible. Nouveau Testament. Introduction par Jean Grosjean. Textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros. 3 volumes.
617231: NIEUWE TESTAMENT - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche tale in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Bijgebonden: Het boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik (...) Uit drie berijmingen, in den Jare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen, mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken + Evangelische gezangen om nevens Het boek der Psalmen bij den Openbare Godsdienst om de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden (...). + Catechismus ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kercken ende scholen geleert wert. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende Liturgie der selver Kerkcken.
605184: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van circa 1150 - circa 1250.
595644: TEURLINCKX, T. - Wiyanna de zonnemaagd.
607878: TEUTSCH, G.M. - Soziologie und Ethik der Lebewesen. Eine Materialsammlung.
610034: TEWARI, S.P. - Hindu iconography (based on anthological verses, literature, art and epigraphs).
612226: TEX, J. DEN - Locke en Spinoza over de tolerantie.
598711: THACKER, C. - Tuinen door de eeuwen heen
597096: THACKERAY, W.M. - The history of Henry Esmond, esq. A colonel in the service of her majesty queen Anne written by himself. Ed. by W.M. Thackeray.
2194: THAKUR, S.C. - Christian and Hindu ethics.
598018: THALBERG, I. - Perception, emotion and action. A componet approach.
604946: THATCHER, M. - Downingstreet 10. Die Erinnerungen. Aus dem Englischen von H. Tophinke.
602251: THATCHER, M. - Die Erinnerungen 1925-1979. Aus dem Englischen von H. Kusterer.
569163: THEIL, H. - System-wide explorations in international economics, input-output analysis, and marketing research.
574864: THEISSEN, S. - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
598806: THEISSEN, J.S. - 'Voor vrijheydt ende vaderlandt'. Stad en Lande in 1672.
568157: THEMERSON, S. - Logica, etiketten en vlees
598313: THEOBALD, D.W. - An introduction to the philosophy of science.
600328: THEOBALD, D.W. - An introduction to the philosophy of science.
614281: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
589572: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BARENDREGT, J.T. - Karakters van en naar Theophrastus.
614268: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, FORTENBAUGH, W.W. - Quellen zur Ethik Theophrasts.
597909: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
618160: THERA, NARADA - The Buddha and his teachings.
616931: THERA, N. (ED.) - The Dhammapada (A translation). Pali text and translation with stories in brief and notes.
609406: NYANAPONIKA THERA - The vision of Dhamma. Buddhist writings. Edited, with an introduction by Bhikkhu Bodhi. Foreword by Erich Fromm.
16251: THERBORN, G. - Ideologie en macht
583211: THERBORN, G. - Science, class and society. On the formation of sociology and historical materialism.
602144: THERBORN, G. - Kritiek en revolutie. Een essay over de Frankfurter Schule
13621: THERBORN, G. - Science, class and society. On the formation of sociology and historical materialism.
594242: THERESIA NEUMANN, GRAEF, H.C. - Het probleem Konnersreuth.
573096: THEUNISSEN, G.H. - Wohltat der Vernunft oder: Vom leibhaftigen Denken.
568128: THÉVENAZ, P. - La condition de la raison philosophique.
572620: THÉVENAZ, P. - De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken
617818: THÉVENAZ, P. - L'homme et sa raison. 2 volumes.
606198: THÉVENAZ, P. - De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken
599872: THÉVENAZ, P. - De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken
585501: THIBAU, R., DECREUS, F., VANDAMME, F., (ED.) - Taal, mythe en religie. Huldeboek Roger Thibau.
584938: THIBAUD, J. - Vie et transmutations des atomes.
604461: THIBAUD, J. - Vie et transmutations des atomes.
617966: THICH NHAT HANH, BERRIGAN, D. - The raft is not the shore. Conversations toward a buddhist/christian awareness.
601957: THIEDE, C.P., ANCONA, M. D' - Ooggetuige van Jezus. Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten. Nederlandse vertaling: B. van Rijswijk.
579621: THIELICKE, H. - Theologie und Zeitgenossenschaft. Gesammelte Aufsätze.
613205: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
568721: THIELICKE, H. - Theologische Ethik. 3 parts in 4 volumes. Complete.
576253: THIELICKE, H. - Glauben und Denken in der Neuzeit. Die grossen Systeme der theologie und Religionsphilosophie.
590554: THIELICKE, H. - Kirche und Öffentlichkeit. Zur Grundlegung einer lutherischen Kulturethik.
606132: THIELICKE, H., MEULEN, H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). Een onderzoek naar de struktuur en de funktie van de relatie wet-evangelie in de theologie van Helmut Thielicke, toegespitst op de problematiek van dood en leven.
13617: THIELICKE, H. - De verborgen vraag naar God. De achtergrond van ons geestelijk leven
581149: THIELICKE, H. - Wie die Welt begann. Der Mensch in der Urgeschichte der Bibel.
590998: THIELICKE, H. - Das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu.
580924: THIELICKE, H. - Die Atomwaffe als Frage an die christliche Ethik.
580359: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
578974: THIELICKE, H. - Der evangelische Glaube. Grundzüge der Dogmatik. 3 volumes. Complete.
573708: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
588177: THIEME, J.G. - De ideologische aap. Nederlandse vertaling G. Baars-Jelgersma, F.P.H.M. Thorissen.
603650: THIEME, J.G. - De ideologische aap. Nederlandse vertaling G. Baars-Jelgersma, F.P.H.M. Thorissen.
598739: THIENEN, F.W.S. VAN - Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater. 2 delen.
617125: THIERS, A. - Geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk. Uit het Fransch vertaald. 5 delen.
592586: THIJSSE, J.P. - Het vogeljaar. Nederlandsche vogels in hun leven geschetst.
602166: THIJSSE, J.P. - Eik en beuk.
602594: THIJSSE, J.P. - Omgang met planten. Geïllustreerd met aquarellen van L.W.R. Wenckebach, J. Voerman jr. en H. Rol.
613020: THIJSSE, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
602590: THIJSSEN, T. - Het grijze kind.
19251: THIJSSEN, T. - De gelukkige klas.
602591: THIJSSEN, T. - Een bonte bundel.
588441: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme (avec sommaire et table des matières en Français).
15406: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Uit de republiek der letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
593568: THINÈS, G. - La problématique de la psychologie.
580810: THINÈS, G. - La problématique de la psychologie.
576203: THINÈS, G. - Psychologie des animaux.
611518: THINLEY, KARMA - The history of the sixteen Karmapas of Tibet. Edited with an essay by David Stott. Illustrated by Namkha Tashi. Foreword by Chögyam Trungpa. Introduction by Reginald A. Ray.
606207: THIRRING, H. - Anti-Nietzsche, Anti-Spengler. Gesammelte Aufsätze und Reden zur demokratischen Erziehung.
616978: THIRSK, JOAN, FINBERG, H.P.R. (ED.). - The agrarian history of England and Wales. 9 volumes.
592168: THIRY, J. - Les débuts de la seconde restauration. Avec 2 cartes.
581690: BARDO THÖDOL - Bardo Thödol. Le livre des morts Tibétain ou les expériences d'après la mort dans le plan du 'Bardo'. Suivant la version anglaise du Lama Kazi Dawa Samdup éditée par W.Y. Evans-Wentz. Traduction française de M. La Fuente précédée d'une préface de J. Bacot.
580988: THOENES, P. - De crisis als uitdaging. Opstellen over heden en toekomst van de verzorgingsstaat.
614291: THOLEN, W.B., KNUTTEL, G. - W.B. Tholen. Met 62 reproducties waarvan 5 in kleuren.
574264: THOMA, H., STORCK, W.F., (HRSG.) - Zeichnungen von Hans Thoma. Mit einem Geleitwort des Künstlers. Mit 100 Abbildungen.
603162: THOMA, L., LEMP, R. - Ludwig Thoma. Bilder, Dokumente, Materialien zu Leben und Werk.
608669: THOMAE, H., (HRSG.) - Die Motivation menschlichen Handelns.
592091: THOMAS, D., (ED.) - The mind of economic man. An anthology.
596173: THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino.
612720: THOMAS VAN AQUINO, RAHNER, K. - Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin.
612587: THOMAS VAN AQUINO, MARITAIN, J. - Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd. Nederlandse bewerking van G. Steffens.
605162: THOMAS, O. - Astronomie. Tatsachen und Probleme. Mit 458 Orginalzeichnungen des Verfassers und 52 Tiefdruckbildern auf 41 Tafeln.
604220: THOMAS VAN AQUINO, SIEWERTH, G. - Der Thomismus als Identitätssystem.
604729: THOMAS VAN AQUINO, AERTSEN, J.A. - Natura en creatura. De denkweg van Thomas van Aquino. 2 delen.
8436: THOMAS, WIND, B.H. - Les fragments du roman de Tristan. Poème du XXe siècle par Thomas.
616338: THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin.
596290: THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin.
617812: THOMAS VAN AQUINO, SACHS, J. , (HRSG.) - Grundzüge der Metaphysik im Geiste des hl. Thomas von Aquin. Unter Zugrundelegung der Vorlesungen von M. Schneid.
7868: THOMAS VAN AQUINO, PETITOT, L.H. - Sint Thomas van Aquino. Integrale levensschets. Ned. van A.M. Janssen met medewerking van C.H. Lambermond.
579276: THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino.
7866: THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino.
593003: THOMAS, D. - Naturalism and social science. A post-empiricist philosophy of social science.
594603: THOMAS, H. - Armed truce. The beginnings of the cold war 1945-46.
597261: THOMAS, H. - Geschichte der Welt. Aus dem Englischen übertragen von Ulrich und Ursel Bracher.
612508: THOMAS VAN AQUINO, HOOGVELD, J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
17906: THOMAS VAN AQUINO, LEGET, C. - Living with God. Thomas Aquinas on the relation between life on earth and 'life' after death.
599899: THOMAS, D. - Naturalism and social science. A post-empiricist philosophy of social science.
617048: THOMAS MÜNTZER, ELLIGER, W. - Thomas Müntzer, Leben und Werk.
603062: THOMAS A KEMPIS, DRIJBER, J., LIEBAERS, H., (RED.) - Thomas a Kempis en de moderne devotie. Tentoonstellingscatalogus.
596859: THOMAS, A.G. - Great books and book collectors.
615728: THOMAS VAN AQUINO, SIEWERTH - Die Metaphysik der Erkenntnis nach Thomas von Aquin. Erster Teil. Die sinnliche Erkenntnis.
603840: JOHANNES VAN ST. THOMAS (JOÃO POINSOT) - Les dons du saint-esprit. Traduction de R. Maritain.
612929: THOMAS VAN AQUINO, BRAUN, C.G.F. - Zelfkennis. Een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino.
8883: THOMAS VAN AQUINO, SCHMITT, F. - Die Lehre des hl. Thomas von Aquin vom göttlichen Wissen des zukünftig Kontingenten bei seinen grossen Kommentatoren.
8701: THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Thomas von Aquin. Persönlichkeit und Gedankenwelt. Eine Einführung.
7876: THOMAS VAN AQUINO, KUIPER, J.E. - Thomas van Aquino de heilige.
602413: THOMAS VAN AQUINO, MANDONNET, P. - Des écrits authentiques de St. Thomas d'Aquin.
600087: THOMAS VAN AQUINO, METZ, J.B. - Christelijke mensbetrokkenheid. Over de denkvorm van Thomas van Aquino
599056: THOMAS VAN AQUINO, GILSON, É. - Le Thomisme. Introduction a la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
597425: THOMAS VAN AQUINO, DELFGAAUW, B. - Thomas van Aquino.
596515: THOMAS, K. - Bis Heute: Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert.
595331: THOMAS VAN AQUINO, GILSON, É. - Saint Thomas d'Aquin.
594194: THOMAS VAN AQUINO, LANG, P.H. - Die Lehre des HL. Thomas von Aquin. Von der Gewissheit des übernatürlichen Glaubens. Historisch untersucht und systematisch dargestellt.
588446: THOMAS VAN AQUINO, COOPER, B.Z. - The idea of God. A Whiteheadian critique of St. Thomas Aquinas' concept of God.
511: THOMAS VAN AQUINO, GILSON, É. - Le Thomisme. Introduction a la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
580112: THOMAS VAN AQUINO, VIOLA, C. - L'unité de l'homme et l'expérience qui la revèle d'après saint Thomas d' Aquin.
574568: THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino. Met 10 illustraties.
570484: THOMAS VAN AQUINO, BONHOEFFER, T. - Die Gotteslehre des Thomas von Aquin als Sprachproblem.
4455: THOMAS VAN AQUINO, GROOT, J.V. DE - Het leven van den H. Thomas van Aquino.
1778: THOMAS VAN AQUINO, BASTIAENSEN, A., EIJNDEN, J.G.J. VAN DEN, (E.A.) - De gelovige Thomas. Beschouwingen over de hymne 'Sacris sollemniis' van Thomas van Aquino.
608571: THOMAS, E.J. - The life of Buddha as legend and history. With 4 plates.
609336: THOMAS VAN AQUINO, KENNY, A. - Aquino. Nederlandse vertaling: H. Daalder.
5671: THOMAS VAN AQUINO, HOOGVELD, J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
610935: THOMAS, E.J. - The life of Buddha as legend and history. With 4 plates.
601415: THOMAS, K. - Bis Heute: Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert.
596662: THOMPSON, T. - Script lettering for artists.
572378: THOMPSON, L.G. - Chinese religion in western languages: a comprehensive and classified bibliography of publications in English, French, and German through 1980.
604820: THOMPSON, W.I. - The time falling bodies take to light. Mythology, sexuality, and the origins of culture.
598874: THOMPSON, D., (ED.) - The concise Oxford dictionary of current English. First edited by H.W. Fowler and F.G. Fowler.
576156: THOMPSON, K., TUNSTALL, J., (ED.) - Sociological perspectives. Selected readings.
607563: THOMPSON, W.I. - Darkness and scattered light. Four talks on the future.
587874: THOMSEN, C.W., HOLLÄNDER, H., (HRSG.) - Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeitmetaphorik in Kunst und Wissenschaften.
584151: THOMSON, J.J. - Acts and other events.
608325: THOMSON, S. - Europe in renaissance and reformation.
610263: THOMSON, G. - Die ersten Philosophen. Deutsche Ausgabe besorgt von E. Sommerfeld. Mit 10 Karten.
566497: THOMSON, G. - Die ersten Philosophen. Deutsche Ausgabe besorgt von E. Sommerfeld. Mit 10 Karten.
579521: THOMSON, G. - De voorspelbare toekomst
581861: THORBECKE, J.R., VERKADE, W. - Thorbecke als oost-Nederlands patriot. Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des ost-niederlaendischen Patriotismus.
586836: THORBECKE, J.R., BRANDT-VAN DER VEEN, J., (RED.) - Het Thorbecke-archief 1798-1872. 3 delen.
592811: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
610102: THORBECKE, J.R., BOERSMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie. Met 10 platen.
595959: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
592074: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
583118: THORBECKE, J.R., BOERSMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie. Met 10 platen.
615808: THORNDYKE, L. - A history of magic and experimental science during the first thirteen centuries of our era. 2 volumes.
615810: THORNDYKE, L. - A history of magic and experimental science. Volumes V and VI. The sixteenth century. 2 volumes.
615809: THORNDYKE, L. - A history of magic and experimental science. Volumes VII and VIII. The seventeenth century. 2 volumes.
576748: THORWALD, J. - Macht und Geheimnis der frühen Ärzte. Ägypten, Babylonien, Indien, China, Mexiko, Peru. 370 Abbildungen und 8 Farbtafeln.
595616: THORWALD, J. - Macht und Geheimnis der frühen Ärzte. Ägypten, Babylonien, Indien, China, Mexiko, Peru. 370 Abbildungen und 8 Farbtafeln.
604872: THROWER, J. - Western atheism. A short history.
12417: THUILLIER, P. - Jeux et enjeux de la science. Essais d'épistémologie critique.
613107: THULIN, O., (RED.) - De reformatie in Europa. Met medewerking van I. Ludolphy
593373: THULIN, O., (RED.) - De reformatie in Europa. Met medewerking van I. Ludolphy
609576: THUNNISSEN, C. - Landelijk leven in Leiderdorp. Tuin van Holland.
609575: THUNNISSEN, C. , (RED.) - Het Doeskwartier. Een buurt met geschiedenis.
594836: THURNEYSSER, L., PEUCKERT, W.E., (HRSG.) - Der Alchymist und sein Weib. Gauner- und Ehescheidungsprozesse des Alchemisten Thurneysser.
613626: THURNWALD, R. - Economics in primitive communities.
8873: THUROW, L. - De grote economische wedloop. Europa in gevecht met Japan en Amerika
591071: THYSSEN, J. - Die philosophische Methode. Erster (gegenstandstheoretischer) Teil.
612578: TIBBETTS, A.M., TIBBITTS, C. - Strategies of rhetoric with handbook.
607928: TIBBETTS, A.M., TIBBITTS, C. - Strategies of rhetoric with handbook.
606521: TIBBETTS, A.M., TIBBITTS, C. - Strategies of rhetoric with handbook.
581569: TIBERIUS, TAEGER, F. - Tiberius Gracchus. Untersuchungen zur römischen Geschichte und Quellenkunde.
616444: TICHO, ANNA - Sketches 1918-1975. Edited by Yona Fischer.
588672: TICHY, N.M., MCGILL, A.R., (ED.) - The ethical challenge. How to lead with unyielding integrity.
600918: TIEKEN, H., (RED.) - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poëzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald en ingeleid.
579345: TIELEMAN, H. - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
618187: TIEMERSMA, D. - Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen.
611894: TIEMERSMA, D. - Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study. (Het lichaamsschema en lichaamsbeeld. Een interdisciplinair en filosofisch onderzoek).
609722: TIEMERSMA, D. - Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen.
569381: TIERNEY, P. - The highest altar. The story of human sacrifice.
598987: TIESING, H. - Over de Hunse. 'n Vertelling veur 't Drèènsche volk.
615931: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., WEZEL, G.W.C. VAN, (ED.) - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland. Centraal museum Utrecht, 1 mei 26 juni 1983.
589750: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., WEZEL, G.W.C. VAN, (ED.) - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland. Centraal museum Utrecht, 1 mei 26 juni 1983.
610546: TIESSEN, T.G., COOLMAN, F., COOLMAN, P. - 't Zandt. Honderd Noordgroningse boerderijen historisch beschreven. Voorafgegaan door de inpolderingsgeschedenis der Fivelboezem en de historie van het plaatselijk landbouworganisatieleven. Met een eigendomskaart der landerijen.
617442: SLAPSMA-TIESSENS - Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens.
607519: TIGUNAIT, PANDIT RAJMANI - From death to birth. Understanding karma and reincarnation.
606522: TIGUNAIT, PANDIT RAJMANI - Yoga on war and peace.
609060: TIJN, J. VAN, WEEZEL, M. VAN - Inzake het kabinet Lubbers.
595936: TIJN, T. VAN - Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
618515: TILBURG, M.W.A. VAN - Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890.
616403: TILES, M., TILES, J. - An introduction to historical epistemology. The authority of knowledge.
601591: TILES, J.E. - Things that happen.
610155: TILGHMAN, B.R. - An introduction to the philosophy of religion.
592461: TILGHMAN, B.R. - An introduction to the philosophy of religion.
602783: TILLEMONT, S. LE NAIN DE, NEVEU, B. - Un historien à l'école de Port-Royal. Sébastien le Nain de Tillemont 1637-1698.
609491: TILLICH, P., THOMAS, J.H. - Paul Tillich: An appraisal.
610090: TILLICH, P. - Der Widerstreit von Raum und Zeit. Schriften zur Geschichtsphilosophie. Herausgegeben von Renate Albrecht.
610182: TILLICH, P. - The meaning of health. The relation of religion and health. Edited and introduced by P. Lee.
568161: TILLICH, P., OSBORNE, K.B. - New being. A study on the relationship between conditioned and unconditioned being according to Paul Tillich.
609485: TILLICH, P. - Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst aund andere. Herausgegeben von Renate Albrecht.
4994: TILLICH, P., KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
1056: TILLICH, P. - De dynamiek van het geloof. Met een beschouwing over Tillich en vertaling door C.B. Burger.
609613: TILLICH, P., CAREY, J.J., (ED.) - Theonomy and autonomy. Studies in Paul Tillich's engagement with modern culture.
5071: TILLICH, P. - Op de grens. Studies over theologie, filosofie en cultuur
17766: TILLICH, P. - De dynamiek van het geloof. Met een beschouwing over Tillich door C.B. Burger
611140: TILLICH, P. - Liefde, macht en recht. Ontologische analyses en ethische toepassing. Uit het Engels vertaald door H.A.C. Snethlage.
598204: TILLICH, P., KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
609490: TILLICH, P. - Die religiöse Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der Kultur. Herausgegeben von Renate Albrecht.
609373: TILLICH, P., CAREY, J.J., (ED.) - Theonomy and autonomy. Studies in Paul Tillich's engagement with modern culture.
6153: TILLICH, P., HAMILTON, K. - The system and the gospel. A critique of Paul Tillich.
603899: TILLICH, P., SCHIPPER, J. - Eternal life. De eschatologie in de theologie van Paul Tilllich.
602425: TILLICH, P., SCHIPPER, J. - Eternal life. De eschatologie in de theologie van Paul Tilllich.
598296: TILLICH, P., DEUGD, C. DE - Paul Tillich's filosofische theologie. Een beperkt commentaar.
607000: TILLMAN, F., BEROFSKY, B., O'CONNOR, J. - Introductory philosophy.
592013: TIMERMAN, J. - The longest war. Israel in Lebanon. Transl. from the Spanish by M. Acoca.
594696: TIMMER, C.B. - Rusland zwart op wit. Tien essays over Russische schrijvers.
566688: TIMMERMANN, J. - Nachapostolisches Parusiedenken untersucht im Hinblick auf seine Bedeutung für einen Parusiebegriff christlichen Philosophierens.
609495: TIMMERS, J.J.M., PEETERS, G. - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische atlas.
3682: TIMPANARO, S. - The Freudian slip. Psychoanalysis and textual criticism
612932: TIMPANARO, S. - On materialism
608672: TINBERGEN, J., DOLMAN, A.J., ETTINGER, J. VAN, (RED.) - Naar een rechtvaardiger internationale orde
608673: TINBERGEN, J. - Een leefbare aarde.
613687: TINBERGEN, J., BOS, H,.C., LINNEMAN, H. , WOLFF, P. DE, (ED.) - Economic structure and development. Essays in honour of Jan Tinbergen.
17377: TINBERGEN, J. - Een leefbare aarde.
593919: TINBERGEN, J. - Conjunctuurpolitiek. Afzonderlijke uitgave van het derde gedeelte: 'Beïnvloeding der economische bewegingen' van 'Economische bewegingsleer'.
577124: TINBERGEN, J. - Economische bewegingsleer.
580679: TINBERGEN, J. - Income distribution. Analysis and policies.
580711: TINBERGEN, J. - Technische ontwikkeling en werkgelegenheid.
607339: TINBERGEN, J., FISCHER, D. - Warfare and welfare. Integrating security policy into socio-economic policy.
576434: TINBERGEN, J., DOLMAN, A.J., ETTINGER, J. VAN, (RED.) - Naar een rechtvaardiger internationale orde
9336: TINBERGEN, J. - International economic co-operation
592125: TINDAL, H., SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
611128: TINDEMANS, C., VERRIJN-STUART, A., VISSER, R., (ED.) - The future of the sciences and humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour. Contributions by J. McAllister, J. van Benthem, A. Rip, H. Philipse a.o.
581891: TINDEMANS, C. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
599586: TINDEMANS, C., VERRIJN-STUART, A., VISSER, R., (ED.) - The future of the sciences and humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour. Contributions by J. McAllister, J. van Benthem, A. Rip, H. Philipse a.o.
587503: TINDEMANS, C., VERRIJN-STUART, A., VISSER, R., (ED.) - The future of the sciences and humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour. Contributions by J. McAllister, J. van Benthem, A. Rip, H. Philipse a.o.
5535: TINGSTEN, H. - De nationale dictaturen. De gedachtenwereld van nationaal-socialisme en fascisme. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch van J.E. Kuiper.
615191: TINNEMANS, W. - Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994).
611318: TIPPETT, K. - Einstein's God. Conversations about science and the human spirit.
594613: TISNIKAR, JOZE, TOMASEVIC, N. - Tisnikar. Painter of death.
617019: TISSERANT, E. - Ascension d'Isaie. Traduction de la version Éthiopienne avec les principales variantes de versions grecque, latines et slave. Introduction et notes par Eugène Tisserant.
615813: TISSOT, S.A.D. - Von der Gesundheit der Gelehrten. Aus dem Französischen übersetzt von Joh. Rud. Füesslin.
615062: TITIAAN, TIETZE, H. - Titian. The paintings and drawings. With three hundred illustrations.
596871: TITIAAN - Titiaan. Ingeleid door G. Stepanow. Bevattende 180 afbeeldingen in koperdiepdruk en 3 in kleuren.
581898: TITSELAAR, M. - Het Getij 1916-1924.
602580: TITULAER, C. - Elseviers atlas van de planeten. Met een ten geleide van A. Dolffus.
584462: TITZE, H. - Ist Information ein Prinzip?
589091: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
597741: I TJING - I Tjing. Het boek der veranderingen. Naar de Duitse vertaling met toelichting van R. Wilhelm. Met een voorwoord van C.G. Jung overgenomen en vertaald uit de Engelse uitgave
602195: I TJING, REIFLER, S. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd
603401: I TJING, MARKERT, C. - De evenwichtige I Tjing. Interpretatie van een oudere versie uit de Sjang-dynastie (1766-1122 v. Chr.)
589094: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
589093: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
589092: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
599349: I TJING, REIFLER, S. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd
602225: I TJING - Meister Yüan-Kuang. I Ging. Das Buch der chinesischen Weissagung. Die deutsche Übersetzung besorgte F. Werle.
589127: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
603969: I TJING, WILHELM, R. - Verandering en duur. De wijsheid van de I Tjing
602286: I TJING - I Ging. Interpretiert und herausgegeben von P.H. Offermann.
614426: TOCQUEVILLE, A. DE, BUIKS, P.J. - Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie.
15875: TOCQUEVILLE, A. DE, BUIKS, P.J. - Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie.
616811: TOCQUEVILLE, A. DE, MAYER, J.-P. (ED.) - L'Ancien régime et la révolution.
607547: TOCQUEVILLE, A. DE, BENOÎT, J.L. - Tocqueville. Un destin paradoxal.
585857: TOCQUEVILLE, A. DE - Écrits et discours politiques. Texte établi et annoté par A. Jardin. Introduction par J.J.Chevalier et A. Jardin. 2 volumes.
612212: TOCQUEVILLE, A. DE, JARDIN, A. - Alexis de Tocqueville 1805-1859. A biography
580678: TOCQUEVILLE, A. DE, LIVELY, J. - The social and political thought of Alexis de Tocqueville.
600469: TOCQUEVILLE, A. DE, LAMEERE, J., (RED.) - Alexis de Tocqueville.
607431: TOCQUEVILLE, A. DE - Selected letters on politics and society. Edited by Roger Boesche
593381: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance d' Alexis de Tocqueville avec Adolphe de Circourt et avec de madame de Circourt. Le présent volume a été établi par A.P. Kerr il a été soumis pour contrôle et approbation à L. Girard et D. Johnson.
569132: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance d' Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont. Texte établi, annoté et préface par A. Jardin. 3 volumes. Complete set.
566674: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance étrangère d' Alexis de Tocqueville. Amérique, Europe continentale. Le présent volume a été établi par F. Mélonio, L. Queffélec et A. Pleasance il a été soumis pour contrôle et approbation à J.C. Lamberti et à D. Lee.
566622: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance et écrits Locaux. La présent volume a été établi par L. Queffélec-Dumasy il a été préface par A.J. Tudesq et soumis pour contrôle et approbation à L. Girard et Y. Nédelec.
577027: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance d' Alexis de Tocqueville et de Francisque de Corcelle. Correspondance d' Alexis de Tocqueville et de madame Swetchine. La présent volume a été établi par P. Gibert il a été soumis pour contrôle et approbation à C. Bressolette et A. Jardin. 2 volumes.
587854: TOD, I., WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie
608136: TODA, M. - Man, robot, and society. Models and speculations. With an introduction by Hans F. Crombag.
601545: TODOROV, T. - Symbolisme et interprétation.
614542: TODOROV, T. - Théories du symbole.
618526: TODOROV, T. - On human diversity. Nationalism, racism, and exoticism in French thought
599578: TODOROV, T. - Symbolisme et interprétation.
604331: TODOROV, T. - Introduction to poetics. Translation from the French by R. Howard. Introduction by P. Brooks.
602019: TODOROV, T. - Les genres du discours.
580673: MAO TSE-TOENG - Filosofische, politieke en strategische geschriften. Samengesteld door C. Bischot
591907: TOEPOEL, P.M.C. - Onze honden. Keuze-verzorging-fokken-opvoeding. Met foto's en rasbeschrijving van tweehonderdvijftig rassen.
7358: TOERGENJEF, I., GARNETT, E. - Turgenev. With an introduction by J. Conrad.
576850: TOERGENJEF, I., OUDSHOORN, M. - The poetics of superfluity. Narrative and verbal art in the novels of Ivan Turgenev.
579403: TOFFLER, A. - De derde golf
610634: TOFFLER, A. - De nieuwe machtselite. Vetaling: Th.H.J. Tromp.
607300: TOFFLER, A. - De derde golf
598974: TOFFLER, A., TOFFLER, H. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de derde golf. Nederlandse vertaling: T.H.J. Tromp.
607766: TOFFLER, A. - Toekomstshock
568022: TOFFLER, A. - Toekomstshock
604316: TOJETTI, GIOVANNI MARIA - Vita del servo di Dio D. Gio: Battista de Rossi da Voltaggio diocesi di Genova canonico della insigne basilica di S. Maria in Cosmedin. Divisa in due libri. (...) Dedicata all' emo, e rmo principe il signor cardinale Giuseppe Maria Castelli (...).
574613: TOLAND, J. - De slag in de Ardennen. Hilters laatste offensief rond Bastogne
592722: TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe
602521: TOLKIEN, J.R.R. - De silmarillion
603921: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring
615330: TOLLEBEEK, J., VERSCHAFFEL, T. - De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse.
604728: TOLLEBEEK, J. - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
604256: TOLLEBEEK, J. - De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus.
595569: TOLLEBEEK, J. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België.
615302: TOLLEBEEK, J. - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
615303: TOLLEBEEK, J. - De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus.
592323: TOLLENAERE, M. DE - Lichaam en wereld. Een ontologie van het tijdelijke.
618040: TOLLENS, H. - Gezamenlijke dichtwerken. 12 delen in 4 banden compleet.
584504: TOLLER, E. - Briefe aus dem Gefängnis.
569705: TOLLER, E. - Briefe aus dem Gefängnis.
601965: TOLLER, E. - Massa-mensch. Een stuk uit de sociale revolutie der 20e eeuw
571773: TOLLER, E. - Hoppla, wir leben! Ein Vorspiel und fünf Akte.
587505: TOLSTOI, L.N., ZWEERS, A.F. - Grown-up narrator and childlike hero. An analysis of the literary devices employed in Tolstoj's trilogy 'Childhood, boyhood and youth'.
610905: TOLSTOI, L.N. - Mijn evangelie
610907: TOLSTOI, L.N. - Mijne biecht. Naar de Duitsche vertaling van Alex Markow.
614125: TOLSTOI, A. - Bund der Fünf und andere Erzählungen. Übersetzung aus dem Russischen von Erwin Tittelbach u.a.
616143: TOLSTOI, L.N. - Krieg und Frieden. Übersetzung aus dem Russischen von Erich Boehme. 4 volumes.
616820: TOLSTOI, L.N. - Geluk in het huishouden. Bewerkt door Stijn Streuvels. Tweede, herziene uitgaaf.
614478: TOLSTOI, A. - Peter der Erste. Roman in drei Büchern. Deutsch von Maxmilian Schick. Illustrationen von D. Scharinow. Buchschmuck von J.J. Egorow und W. Schweschnikow. 3 books in 2 volumes.
616821: TOLSTOI, L.N. - Vertellingen van Tolstoi. Bewerkt door Stijn Streuvels. Met prentjes van G.van den Bulcke.
575212: TOLSTOI, L.N. - Leo Tolstoj. Mit einem Essay von M.R. Hofmann. Aus dem Französischen übertragen von J. und T. Knust
576377: TOLSTOI, A. - Sprookjes van kater Bajóen. Verzameld. Nederlandse bewerking van J. Liedmeier. Prenten en vignetten van Jan Vlasblom.
569794: TOLSTOI, L.N., ROLLAND, R. - Das Leben Tolstois. Hrsg. von W. Herzog. Die Übers. ist von O.R. Sylvester.
580447: TOLSTOI, L.N. - 'Kent U zelven!'. Uit het Russisch in het Engelsch vertaald door V. Tchertkoff en I.F.M., en uit het Engelsch door C.J. Schuver.
594130: TOLSTOI, L.N. - Mijn evangelie
592603: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
592607: TOMAN, R., (RED.) - De kunst van de Gotiek. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Fotografie: Achim Bednorz
596793: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
597483: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
596792: TOMAN, R., (RED.) - De kunst van de Gotiek. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Fotografie: Achim Bednorz
587261: TOMAS, A. - Atlantis. Raasels van een verdwenen continent. Geïllustreerd met foto's en tekeningen
610532: TOMBEUR, P., (ED.) - Thesaurus linguae scriptorium operumque latino-belgicorum medii aevi. Première partie: Le vocabulaire des origines à l 'an mil. 4 volumes (of 5).
581324: TOMLIN, E.W.F. - The eastern philosophers. An introduction.
599729: TOMLIN, E.W.F. - The oriental philosophers. An introduction.
612494: TOMLINSON, C. - Poetry and metamorphosis.
615070: TOMOV, EVTIM - Bulgarische Ikonen. Holzschnitte und Metallstiche. Übersetzung und deutsche Bearbeitung Hans-Joachim Härtel.
613425: TOMS, E. - Being, negation and logic.
618341: TONDL, L. - Problems of semantics. A contribution to the analysis of the language of science
577057: TONDL, L. - Scientific procedures. A contribution concerning the methodological problems of scientific concepts and scientific explanations. Transl. from the Czech by D. Short.
609944: TONGEREN, P. VAN - Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek.
583685: TONGIORGI, S. - Institutiones philosophicae. Editio altera ab auctore recognita et emendata. 3 volumes.
612117: TÖNNIES, F. - Geist der Neuzeit.
576604: TÖNNIES, F., CLAUSEN, L., PAPPI, U., (HRSG.) - Ankunft bei Tönnies. Soziologische Beiträge zum 125. Geburtstag von Ferdinand Tonniës.
569623: TÖNNIES, F., LEIF, J. - La sociologie de Tönnies.
609119: TÖNNIES, F. - Die Entwicklung der sozialen Frage bis zum Weltkriege.
589724: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African continent and Southern Africa.
594650: TOORENENBERGEN, J.J. VAN, MEEDER, A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
593652: TOORN, W. VAN, (RED.) - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
615360: TOORN, M.C. VAN DEN - Wij melden U den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.
593375: TOP, W. - Fijn en frisch. Seksuele voorlichting onder gereformeerden 1900-1965.
593090: TOPITSCH, E., SALAMUN, K., (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
1116: TOPITSCH, E., SALAMUN, K., (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
521: TOPITSCH, E. - Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft.
601802: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
593339: TOREY, Z. - The crucible of consciousness. An integrated theory of mind and brain. With a foreword by D.C. Dennett.
602167: TORO Y GISBERT, M. DE, (RED.) - Pequeño Larousse ilustrado. Refundido y aumentado por R. García-Pelayo y Gross. 60 000 artículos. 5 000 ilustraciones en negro. 100 mapas. 75 grabados en calor.
611169: TORRETTI, R. - The philosophy of physics.
589886: SCHRIJVERS VAN A TOT Z - Schrijvers van A to Z.
576749: TÓTH-UBBENS, M. - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen-armen-geuzen.
607171: TOTOK, W. - Handbuch der Geschichte der Philosophie. 6 volumes. Complete set.
12124: TOULET, P.J. - Mon amie Nane.
617977: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd
592241: TOULMIN, S., HEPBURN, R.W., MACINTYRE, A. - Metaphysical beliefs. Three essays. With a preface by A. MacIntyre.
614656: TOULMIN, S., GOODFIELD, J. - The architecture of matter.
577907: TOULMIN, S. - The return to cosmology. Postmodern science and the theology of nature.
574276: TOULOUSE-LAUTREC, H. DE, NÉRET, G. - Henri de Toulouse-Lautrec 1864-1901. Onder redactie van I.F. Walther
602900: TOULOUSE-LAUTREC, H. DE - Unpublished correspondence of Henri de Toulouse-Lautrec. 273 letters by and about Lautrec written to his family and friends in the collection of H. Schimmel. Edited by L. Goldschmidt and H. Schimmel. With an introduction and notes by J. Adhémar and T. Reff. Translation from the French: E.B. Garside.
580558: TOULOUSE, E., PIÉRON, H. - Technique de pschychologie expérimentale de Toulouse, Vaschide et Piéron. Avec 48 et 39 figures dans le texte. 2 delen.
602455: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
569234: TOURAINE, A. - Le retour de l'acteur. Essai de sociologie.
607242: TOURAINE, A. - Sociologie de l'action.
10976: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
15900: TOURAINE, A., HEGEDUS, Z., DUBET, F., WIEVIORKA, M. - La prophétie anti-nucléaire.
12347: TOURAINE, A. - La conscience ouvrière.
584201: TOURAINE, A. - De post-industriële maatschappij. Geboorte van een geprogammeerde samenleving. Met een naschrift: waarom zijn er sociologen? Vert. C. de Smit.
594995: TOURAINE, A. - De post-industriële maatschappij. Geboorte van een geprogrammeerde samenleving. Met een naschrift: waarom zijn er sociologen? Vertaling: C. de Smit.
603074: TOURAINE, A. - La voix et le regard.
583975: TOURAINE, A. - Critique de la modernité.
585902: TOURAINE, A. - Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents.
581936: TOURNIER, M., THURLINGS, M.M.J. - Vers un autre fantastique. Étude de l'affabulation dans l'oeuvre de Michel Tournier.
582387: TOUSSAINT, A.L.G., REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
586753: TOUSSAINT, A.L.G., REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
590661: TOUSSAINT, F.V. - Les moeurs. Nouvelle édition, revue & corrigée.
601144: TOUTAIN, J. - L'économie antique.
603885: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
570003: TOYNBEE, A.J. - Beschaving in het geding. Ned. vert. van U. Huber Noodt.
571057: TOYNBEE, A.J., BAUER, R. - De historisch-filosofische betekenis van Arnold J. Toynbee's 'A study of history'. Een onderzoek naar zijn empirisme.
7808: TOYNBEE, A.J. - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten. Ned. vert. L.O. Schuman.
591009: TOYNBEE, A.J. - De wereld en het westen. Geautoriseerde vertaling.
592351: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries en L.O. Schuman met een inleiding van J. Romein. 2 delen compleet.
607299: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth.
590616: TOYNBEE, A.J., HENNINGSEN, M. - Menschheit und Geschichte. Untersuchungen zu Arnold Joseph Toynbees 'A study of history'.
575412: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth. A narrative history of the world.
569650: TOYNBEE, A.J., ANDERLE, O. - Das universalhistorische System Arnold Joseph Toynbees.
601449: TOYNBEE, A.J. - Between Oxus and Jumna.
596281: TOYNBEE, A.J. - Civilization on trial.
588282: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
570004: TOYNBEE, A.J. - De wereld en het westen. Geautoriseerde vertaling
570911: TOYNBEE, A.J. - Experiences.
602762: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
581577: TRABANT, J., (ED.) - Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft. Historia de la filosofía del lenguaje de la linguística. Histoire de la philosophie du langage et de la linguistique. History of language philosophy and of linguistics.
617425: TRAPP, C.M., TRZCIONKA, K., GLAWATZ, H., (ED.) - Der Carl Hanser Verlag 1928-1978. Eine Bibliographie.
4954: TRAUNFELLNER, F., KAINDL, F. - Franz Traunfellner. Eine Werkübersicht bis 1983.
617400: TRAUSCH, G. - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie. Iconografie Marcel Schroeder met de medewerking van Guy May en Jean-Claude Muller.
591365: TREASE, G. - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de condottieri
7535: TREITSCHKE, H. VON, SCHIEMANN, T. - Heinrich vonTreitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834-1867. Erzählt von T. Schiemann.
601312: TREITSCHKE, H. VON, PUFKUS, C.A. - Heinrich von Treitschke. Een studie over politieke apriorismen in de geschiedschrijving.
616904: TRENCKNER, V., CHALMERS, R., DAVIS, R. (EDS.) - The Majjhima-Nikaya. 4 volumes.
585991: TREPPER, L. - Die Wahrheit. Autobiographie. Mit 24 Bildseiten und zahlreichen Dokumenten im Anhang. Aus dem französischen übertragen von E. Heimann, W. Thaler u.a.
577085: TRESLONG, H. VAN - Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 delen.
602744: TRESLONG, H. VAN - De adem der dingen.
580721: TREUB, M.W.F. - De economische branding.
578130: TREUB, M.W.F. - Hoofstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde.
575602: TREUB, M.W.F. - Het gist in Indië. Een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging.
580722: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
567716: TREUB, H. (RED.). - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica, 1. Fasciculus primus quem curatores miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde collegerunt et ediderunt ad celebrandam seriem quinquagesimam in lucem nuper editam. Quaenam insint scripta proxima pagina docebit. Erasmus, Swammerdam, Van Leeuwenhoek, Boerhaave, Gaubius, Donders.
9424: TREVELYAN, G.M. - England in the age of Wycliffe 1368-1520.
595897: TREVELYAN, G.M. - History of England. With maps. A new and enlarged edition.
586050: TREVELYAN, G.M. - English social history. A survey of six centuries. Chaucer to Queen Victoria.
586052: TREVELYAN, G.M. - Illustrated English social history. 4 delen.
595035: TREVIRANUS, L.C. - Die Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen DArstellung von Pflanzen. Nach Entstehung, Blüthe, Verfall und Restauration (Leipzig 1855).
574354: TREVOR-ROPER, H., (ED.) - The golden age of Europe. From Elizabeth I to the Sun King. Texts by Hugh Trevor-Roper, Henry Kamen, Charles Wilson, Claus-Peter Clasen, H. Koenigsberger, Menna Prestwich, G.E. Aylmer, Henry Willetts.
613350: TRÍAS, E. - Philosophy and its shadow
603340: TRIER, H., FEHLEMANN, S., (HRSG.) - Hann Trier. Monographie und Werkverzeichnis.
614858: TRIEST, M. - Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië. Margareta van Oostenrijk. Maria van Hongarije.
587494: TRIGG, R. - The shaping of man. Philosophical aspects of sociobioology.
573958: TRIGG, R. - Reason and commitment.
588581: TRIGG, R. - Morality matters.
611846: TRIGGS, G.D., (ED.) - The Antartic treaty regime. Law, environment and resources.
598745: TRIGT, J. VAN - Kinderen kijken u aan.
611755: TRIMPI, W. - Muses of one mind. The literary analysis of experience and its continuity.
597017: TRISKA, J. - Flora van Europa. Nederlandse bewerking A.A. Kruyne.
607870: TRITSCH, W. - Christliche Geisteswelt. 2 volumes.
615058: TROCKEL, ROSEMARIE - Rosemarie Trockel.
585582: TROELSTRA, P.J. - Pieter Jelles Troelstra. Een keuze uit zijn geschriften samengesteld door E. Vermeer.
615193: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
585444: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
585405: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
604858: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEY, R. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
604857: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
591666: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
599955: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
589993: TROELSTRA, P.J., BAKKER, P., (RED.) - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van mr. P.J. Troelstra.
567064: TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
586064: TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. - Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang.
608302: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
9833: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
3980: TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
608854: TROELTSCH, E., REIST, B.A. - Towards a theology of involvement. The thought of Ernst Troeltsch.
586063: TROELTSCH, E., KÖHLER, W. - Ernst Troeltsch.
606949: TROELTSCH, E., SCHLIPPE, G. VON - Die Absolutheit des Christentums bei Ernst Troeltsch auf dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts.
617535: TROELTSCH, E. - Die wissenschaftliche Lage und ihre Aufforderungen an die Theologie. Vortrag gehalten auf der Versammlung der sächsischen kirchlichen Konferenz zu Chemnitz am 9. Mai 1900.
600562: TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
586066: TROELTSCH, E. - Der Historismus und seine Überwindung. Fünf Vorträge. Eingeleitet von F. von Hügel-Kensington.
602733: TRÖGER, K.W. - Das Christentum im zweiten Jahrhundert.
616358: TRÖGER, W.E. - Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine. Ein Nomenklatur-Kompendium. Im Auftrage der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft abgefasst. Mit 1. Nachtrag: Eruptivgesteinsnamen. Unveränderter Nachdruck 1969
567135: TROISFONTAINES, R. - 'Ik sterf niet...' Een filosofie van dood en leven. Uit het Frans vertaald door A. Monshouwer.
578975: TROLLOPE, A., POLLARD, A. - Anthony Trollope.
599927: TROMBLEY, S. - Draaiboek voor de dood. Uit het Engels vertaald door P. Janssens en P. Syrier.
581729: TROMMIUS, A. - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 dln.
594400: TROMMLER, F. - Sozialistische Literatur in Deutschland. Ein historischer Überblick.
612975: TROMP, B. - Het falen der nieuwlichters.
583594: TROMP, B. - Een frisgewassen doedelzak. Essays en kronieken uit de jaren tachtig.
593554: TROMP, C. - Na de oorlog. Met een terugblik van Annie M.G. Schmidt.
609186: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
586362: TROMP, H., (RED.) - Kritische polemologie. Studies over politiek, vrede en geweld.
606182: TROOST, A. - Casuïstiek en situatie-ethiek. Een methodologische terreinverkenning.
593957: TROOST, A. - Casuïstiek en situatie-ethiek. Een methodologische terreinverkenning.
591845: TROSSÈL, H.L. - Glas en marmer.
618292: TROTSKY, L., STAM, A., - Leo Trotski. Profeet van de wereldrevolutie. Aspektbiografie onder redaktie van Perry Pierik en Martin Ros.
580007: TROTSKY, L. - Geschiedenis der Russische revolutie. Herdruk van de vertaling door J. Valkhoff uit 1936. Met het voorwoord uit de Engelse editie van M. Eastman. 3 delen.
585467: TROTSKY, L. - Literatur und Revolution. Nach der Russ. Erstausgabe übers. von E. Schaefer und H. von Riesen.
574326: TROTSKY, L. - Stalins Verbrechen. Autorisierte Uebersetzung von A. Pfemfert, geb. Ramm.
577792: TROTSKY, L. - Die wirkliche Lage in Russland. Die Übersetzung besorgte W. Cremer.
585466: TROTSKY, L., DEUTSCHER, I. - The prophet armed. Trotsky: 1879-1921. The prophet unarmed. 1921-1929. The prophet outcast. 1929-1940. 3 volumes. Complete.
615448: TROTSKY, L. - Geschiedenis der Russische revolutie. Geïllustreerd
616984: TROTSKY, L., CARMICHAEL, J. - Trotsky. An appreciation of his life.
7345: TROUSSON, R., (ED.) - Romans libertins du XVIIIe siècle. Textes établis, présentés et annotés.
1357: TROUSSON, R. - Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique.
606908: TROUW, A. - Het katastrofale.
594339: TRÜMPER, H., (HRSG.) - Allgemeine Grundlagen der Kunstpädagogik. Mit Beiträgen von: H. Amersdorffer, E. Betzler, K.C. von Bezold, H. Frost, H.F. Geist u.a. Mit 328 Abbildungen, darunter 20 farb. Tafeln.
594342: TRÜMPER, H., (HRSG.) - Zeichnung, Schrift und Druck in der bildenden Kunst und als Gegenstand im Kunstunterricht. Fachliche und didaktische Grundlagen des gesamten graphischen Bereiches mit Abhandlungen von R. cuvay, G. Gaiser, D. Helms, H.D. Junker, W. Kaul u.a. und mit Unterrichtsbeipsielen von J. Dencker, L. Fischer, J. Funhoff, G. Hardon u.a. Mit 425 Abbildungen, davon 23 farbig.
589254: TRUSTED, J. - Inquiry and understanding. An introduction to explanation in the physical and human sciences.
599551: TSCHABUSHNIG, L. - Inside Florence. Photographs by G. Veggi and F. Nucci
601379: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
4293: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
4295: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Das anthropologische Prinzip. Aus dem Russischen übers. von A. Kurella.
7435: TSCHIERPE, R. - Ein Weg in die Philosophie. Einführung in das Wesen der Philosophie auf Grund ihrer Geschichte in allgemeinverständlicher Form, zugleich ein philosophisches Lesebuch.
583472: TSCHUMI, O. - Urgeschichte der Schweiz. Mit 6 Abbildungen im Text und 20 Tafeln.
618379: LAU-TSE - Tau teh tsjing (Tau teh king). Ingeleid en vertaald door J.A. Blok.
576381: YANG HIONG TSÉ - Le catechisme philosophique. Introduction et traduction par B. Belpaire.
618049: LAU-TSE - Tao-Tê-Tjing
617879: TSIAPERA, M. - A descriptive analysis of Cypriot Maronite Arabic.
617880: TSIAPERA, M. - A descriptive analysis of Cypriot Maronite Arabic.
2642: TSJAIKOFSKY, P.I., MULLER, H.J.M. - Tsjaikofsky.
575711: TSJECHOV, A., LAFITTE, S. - Chekhov 1860-1904
616452: TSJECHOV, A., CHEKHOV, A. - The Oxford Chekhov
588586: TSJECHOV, A., GOTTLIEB, V. - Chekhov and the Vaudeville. A study of Chekhov's one-act plays.
591444: TSJECHOV, A. - Drei kleine Romane. Eine langweilige Geschichte. Ein Duell. Erzählung eines Unbekannten. Neu übersetzt und herausgegeben von P. Urban.
592602: TSJERNYSJEVSKI, N.G., BOEREN, C.J.C.M. - N.G. Tsjernysjevski, strijder voor de nieuwe mens in de nieuwe wereld.
616327: TSOURKAS, CLÉOBULE - Symposium l'epoque Phanariote 21-25 octobre 1970 a la mémoire de Cléobule Tsourkas.
618060: MA-TSU - De gesprekken. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Lievens met voorwoord van R. Boehm en nawoord van meester Nan Huai-chin.
616652: TSVETAEVA, M. - Marina Tsvetaeva. A captive spirit: selected prose. With a new introduction by Susan Sontag. Edited and translated by J. Marin King.
586923: TUCHMAN, B.W. - A distant mirror. The calamitous 14th century.
591445: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portet van de wereld in de jaren 1890-1914
605872: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portet van de wereld in de jaren 1890-1914
579379: TUCHOLSKY, K., JACOBSOHN, S. - Briefe an Kurt Tucholsky 1915-1926. 'Der beste Brotherr dem schlechtesten Mitarbeiter'. Herausgegeben von R. von Soldenhoff.
615128: TUCKER, D.F.B. - Marxism and individualism.
603698: TUCKER, W.G., (ED.) - Cathedrals. With seventy-four illustrations by photographic reproduction and seventy-four drawings.
595450: TUCKER, D.F.B. - Essay on liberalism. Looking left and right.
573955: TUER, A.W. - History of the horn book.
615803: TUGENDHAT, E., ZABALA, S. - The hermeneutic nature of analytic philosophy (A study of Ernst Tugendhat). Foreword by Gianni Vattimo
615968: TUGENDHAT, E. - Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger.
604647: TUGLACI, P. - Büyük Türkçe - Ingilizce sözlük. A Turkish - English comprehensive dictionary.
610931: TUIN, J.D. VAN DER , (ED.) - Elsevier's dictionary of water and hydraulic engineering in five languages. English, French, Spanish, Dutch and German.
601895: MIJN TUIN - Mijn tuin het hele jaar. Planten, verzorgen en oogsten. Het grote tuin-standaardwerk. Nederlandse vertaling.
587155: TUINSTRA, C.L. - Het symbool in de psychanalyse. Beschrijving en theologische critiek.
608661: TUINSTRA, C.L. - Het symbool in de psychanalyse. Beschrijving en theologische critiek.
604706: TARTHANG TULKU - Gesture of balance. A guide to awareness, self-healing, and meditation.
609922: TARTHANG TULKU - Open bewustzijn
613447: TARTHANG TULKU - Open bewustzijn
591937: TULLY, A. - Berlijn in vlammen. April-mei 1945. Geautoriseerde vertaling R.F. Herman.
5792: TUMARKIN, A. - Wesen und Werden der schweizerischen Philosophie.
572153: TÜMLER, B. - Tierleben aus Süd und Nord, in Bild und Wort. I. Teil. Jagd- und Lebensbilder aus der Säugetierwelt. Mit 24 Vollbildern von F. Specht, E. Bayard, Friese nebst vielen Illustrationen.
18344: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
7537: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
7397: TURKLE, S. - Het tweede ik. Computers en de menselijke geest
18393: TURKSMA, L. - Socioloog en geschiedenis. Een sociologisch-methodologische benadering van de historische ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering.
617578: TURNBULL, P. - The foreign legion. A history of the foreign legion.
617549: TURNER, F.M - The Greek heritage in Victorian Britain.
594585: TURNER, G. L'E. - Historische microscopen
604383: TURNER, J.M.W. - Turner at the Tate. Ninety-two oil paintings by J.M.W. Turner in the Tate Gallery, reproduced in colour, and with an introduction by M. Butlin.
612288: TURNER, A.J. - Of time and measurement. Studies in the history of horology and fine technology.
592671: TURQUAN, J., AURIAC, J. D' - Monsieur comte de Provence.
8572: TUSCH, H.E. - Eine Metaphysik des Materialismus.
578806: TUSSENBROEK, O. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' industrie- en handelsonderneming.
616222: TUVESON, E.L. - Redeemer nation. The idea of America's millennial role.
598365: TWEEDALE, C. - Tekenen van leven na de dood. Mediamieke ervaringen.
591928: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline. Fertelboek foar it Fryske folk.
566944: TYCIAK, J. - Wege östlicher Theologie. Geistesgeschichtliche Durchblicke.
602630: TYE, M. - The imagery debate.
593289: TYLER, P. - Classics of the foreign film. A pictorial treasury.
616108: TYMIENIECKA, A.T. (ED.) - The crisis of culture. Steps to reopen the phenomenological investigation of man. The modalities of human life, the irreducible in values and their fluctuating framework of reference, from reason to action, alienation and belonging. Papers and debate of the third international conference held by the internaional society at Sir Georg Williams University and the University of Montreal, Montreal, March 26-30, 1974.
573844: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Phenomenology of life and the human creative condition. Book 1: Laying down the cornerstones of the field.
617622: TYMIENIECKA, A.T. - Logos and life. 2 volumes.
2070: TYMIENIECKA, A.T. - Logos and life: creative experience and the critique of reason.
573845: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Ontopoietic expansion in human self-interpretation-in-existence. The I and the other in their creative spacing of the societal circuits of life. Phenomenology of life and the human creative condition (Book III).
575409: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Paideia. Philosophy/phenomenology of life inspiring education for our times.
3605: TYSSOT DE PATOT, S., ROSENBERG, A. - Tyssot de Patot and his work 1655-1738.
593192: TZONIS, A. - Het architektonies denken. Ontwerp, rationaliering van de architectuur en maatschappelijke macht
568310: TZONIS, A. - Hermes and the golden thinking machine.
617440: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
590843: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
568955: UEBERWEG, F. - Die deutsche philosophie des XIX. Jahrhunderts und der Gegenwart. Zwölfte, mit einem Philosophen-Register versehene Auflage. Völlig neubarbeitet von T.K. Oesterreich.
592288: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie vom Beginn des neunzehnten Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. Neu bearbeitet und herausgegeben von K. Oesterreich.
601525: UEBERWEG, F. - Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts. Zwölfte, mit einem Philosophen- und Literatoren-Register versehene Auflage. Völlig neubearbeitet von M. Frischeisen-Köhler und W. Moog.
581489: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Herausgegeben von B. Geyer.
566680: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Herausgegeben von B. Geyer.
566681: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Herausgegeben von M. Baumgartner.
571651: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Zehnte, völlständig neu bearbeitete und stark vermehrte, mit einem Philosophen- und Literatoren-Register versehene Auflage. Hrsg. von M. Baumgartner.
609955: UEDING, G. - Aufklärung über Rhetorik. Versuche über Beredsamkeit, ihre Theorie und praktische Bewährung.
394: UEXKÜLL, T. VON, GRASSI, E. - Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag. Die Exaktheit der Naturwissenschaften und die philosophische Erfahrung.
574604: UHLAND, J.L. - Werke. Mit einem Bildnis Uhlands, sowie einer Einleitung: Uhlands Leben und Werke von F. Düsel. 2 delen.
577982: UHLAND, J.L. - Ludwig Uhlands gesammelte Werke. Neu illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von K. Macke. Illustriert von E. Brüning.
595962: UHLAND, J.L. - Werke. Herausgegeben von L. Fränkel. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 2 volumes.
574603: UHLAND, J.L. - Werke. Hrsg. von L. Fränkel. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 2 dln.
577981: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van een vergelijkende vormleer van eenige Algonkin-talen.
603607: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en schetsen.
595473: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en schetsen.
588005: UITENBROEK, D.G. - Exercise behaviour.
599919: ULAM, A.B. - Expansion and coexistence. Soviet foreign policy 1917-73.
610254: ULFIG, A. - Lexikon der philosophischen Begriffe.
588115: ULFIG, A. - Lexikon der philosophischen Begriffe.
599886: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon. Geografie. Geschichte. Kultur. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
592405: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The kaleidoscope of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Vol. 1.
14226: ULLMANN, S. - The principles of semantics.
1494: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - Science in reflection. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science, volume 3.
612506: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
601559: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The prism of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Volume 2.
608343: ULLMANN, S. - Meaning and style. Collected papers.
3138: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
14769: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon für alle, die Schlesien lieben. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
8574: ULLMANN, S. - Meaning and style. Collected papers.
566081: ULMER, K. - Philosophie der modernen Lebenswelt.
599528: ULMER, K., (HRSG.) - Die Wissenschaften und die Wahrheit. Ein Rechenschaftsbericht der Forschung.
566498: ULMER, K., (HRSG.) - Die Wissenschaften und die Wahrheit. Ein Rechenschaftsbericht der Forschung.
612445: UMIKER-SEBEOK, J. , SEBEOK, T.A., (ED.) - Monastic sign languages.
616196: UNAMUNO, M. DE - Le sentiment tragique de la vie. Traduit de l'espagnol par Marcel Faure-Beaulieu.
592336: UNAMUNO, M. DE, TORNOS, A.M. - Angst und Subjektivität in Unamunos Philosophie.
587738: UNEN, H.J. VAN - Prodeonisme. 2 delen in 1 band.
599880: UNESCO - Report on the safeguarding of the Philae monuments. Prepared for UNESCO by order of the Netherlands government.
611554: UNGER, W.S., (RED.) - De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572.
611644: UNGER, W.S., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. 3 delen.
593855: UNGERN-STERNBERG, R. FREIHERR VON, LAMPARTER, H. - Der Tag des Gerichtes Gottes. Die Propheten Habakuk, Zephanja, Jona, Nahum.Übers. und ausgelegt.
593525: UNGERN-STERNBERG, R. FREIHERR VON - Der Rechtsstreit Gottes mit seiner Gemeinde. Der Prophet Micha. Übersetzt und ausgelegt.
615371: VRIJE UNIVERSITEIT - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
574809: UNTERKIRCHER, F., (RED.) - Bibliothèque nationale d'Autriche. Manuscrits et livres imprimés concernant l'histoire des pays-bas 1475-1600.
613223: UPANISHADEN, HILLEBRANDT, A., (HRSG.) - Upanishaden. Altindische Weisheit aus Brahmanas und Upanishaden. Übertragen und eingeleitet.
608146: ARAHANT UPATISSA - The path of freedom (Vimuttimagga)
575045: UPHAM, S.P., HARLAN, J., (ED.) - Philosophers in conversation. Interviews from 'The Harvard review of philosophy' with a foreword by T. Scanlon.
589538: URBAN, G. - Metaculture. How culture moves through the world. Foreword by B. Lee.
600544: UREN, P.E., (RED.) - Canadian Slavonic papers. Revue canadienne des slavistes. Volume X, 4: Czechoslovakia 1968.
578609: URMSON, J.O., (ED.) - The concise encyclopaedia of western philosophy and philosophers.
611086: URQUHART, G. - Het geheime leger van de paus
599937: URQUHART, R.E. - De slag om Arnhem. Met medewerking van W. Greatorex. Met een woord vooraf van C.G. Matser
593800: URQUHART, G. - Het geheime leger van de paus
596036: USCHOLD, J.N. - Grundriss der Geschichte der Philosophie.
617067: USHER, P.D. - Shakespeare and Saturn. Accounting for appearances.
16113: USHERWOOD, H., SMITH, B. - Treasures of the Moscom Kremlin. Arsenal of the Russian tsars. A royal armouries exhibition HM Tower of London 13 june 1998 - 13 september 1998. Transl. by D. Collins.
600766: USSEL, J.M.W. VAN, KRUITHOF, J., GEURTS, I., (RED.) - De seksualiteit herzien. Het werk van Jos van Ussel. Met bijdragen van R. Boehm, F. Boenders, J. Buelens, B. Carlier e.a.
595304: USTINOV, P. - Dear me.
600849: UTECHIN, S.V. - Geschichte der politischen Ideeen in Russland. Aus dem Englischen von H. Maór.
603877: CATALOGUE BIBLIOTHÈQUE UTRECHT - Catalogue de la bibliothèque de l',,Utrecht". Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'invalidité fondée a Utrecht 6 août 1883 2 Chaussée de Leyde, Utrecht 28 Boulevard du Nord, Buxelles.
591099: UTRIO, K. - Eva's Töchter. Die weibliche Seite der Geschichte. Aus dem Finnschen übersetzt von V. Vaikonpäa. Bearbeitet von A. Plöger.
602603: UYL, J.M. DEN - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
604845: UYL, J.M. DEN - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
602290: UYLDERT, M. - Astrologie: aspekten.
12126: UYLENSPIEGEL, THYL - Het vermakelijk leven van Thyl Uylenspiegel met al zijne grappen, kluchten enz.
576236: UYLENSPIEGEL, THYL - De vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel. Geillustreerd door de heeren Lauters, Bake, Gretser, Ten Kate, enz.
597836: UZANNE, O. - Die Pariserin. Studien zur Geschichte der Frau, der Gesellschaft, der französischen Galanterie und der zeitgenössischen Sitten. Einzig autorisierte Übertragung aus dem Französischen von J. von Oppen. Mit 350 zum Teil farbigen Tafeln und Textabbildungen.
590764: UZANNE, O., (ED.) - La gazette de Cythère. Avec notice historique.
582771: VAD, P., LIET, H. VAN DER - Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitteraere forfatterskab.
603810: VADIANUS (JOACHIM VON WATT), NINCK, J. - Arzt und Reformator Vadian. Ein Charakterbild aus grosser Zeit nach den Quellen entworfen. Mit 35 Abbildungen.
610365: VADIRAJA, STAFFORD BETTY, L. - Vadiraja's refutation of sankara's non-dualism: Clearing the way for theism. A translation of Vadiraja's 'Nyayaratnavali' with a commentary by the translator.
598247: VAGA, E.G. - Encyclopedie der natuurgeneeswijze
615699: VAIHINGER, H. - Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. Neudruck der 9.-10. Auflage Leipzig,1927.
13123: VAINA, L.M., (ED.) - Matters of intelligence. Conceptual structures in cognitive neuroscience.
574905: VAISSIER, J.J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from ms. McClean 132 Fitzwilliam museum Cambridge. With a collation of the other mss. and the printed edition of 1534/5 (stc 13608), together with notes on the mss, language and contents.
598752: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN - Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan der school voor de grafische vakken te Utrecht door oud-leerlingen en leerlingen. Utrecht, den tweeden juli 1922.
615245: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
615653: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
574628: VALENTIN, K., FREILINGER-VALENTIN, G. - Karl Valentins Pechmarie. Eine Tochter erinnert sich. Bearbeitet und hrsg. von M. Auer.
608660: VALENTINE, E.R. - Conceptual issues in psychology.
609460: VALERIUS, ANDREAS - Nederlandsche gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626 ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers. Bandversiering van Georg Rueter.
588925: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
4299: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
605201: VALK, L. - Voor ziel en zaligheid. Voor lijf en leden. 700 jaar bouwen in Leeuwarden.
609283: VALK, J.M.M. DE, ARTS, W.A., BLAUW, P.W., RIJNVOS, C.J. - Tempora mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken. Liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. J.M.M. de Valk.
599651: VALK, L. - Voor ziel en zaligheid. Voor lijf en leden. 700 jaar bouwen in Leeuwarden.
2659: VALKENBURGH, P. - Mensen in de koude oorlog. Sociologische bijdrage tot onze kennis van internationaal-politieke conflictsituaties.
586108: VALKHOFF, P. - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk. Nagelaten opstellen ingeleid en uitgegeven door B.M. Boerebach en M. Valkhoff. Verlucht met acht illustraties.
18263: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
587538: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
591058: VALLE RODRIGUEZ, C. DEL - La escuela hebrea de Córdoba. Los orígenes de la escuela filológica hebrea de Córdoba.
617704: VALMIKI, , DAALEN, L.A. VAN - Valmiki's sanskrit.
592162: VALMY-BAYSSE, J. - La curieuse aventure des boulevards extérieurs (1786-1950).
616153: VALVEKENS, P. - Ons gezinsleven in oude tijden.
612435: VAMBERRY, ARMINIUS, LORD ALDER, DALBY, RICHARD - The dervish of Windsor Castle. The life of Arminius Vamberry.
7842: VANCE, E. - From topic to tale. Logic and narrativity in the middle ages. Foreword by W. Godzich.
606440: VANDAMME, F., VANDEN BRANDE, R. - Waarheid, taal & kunst.
8731: VANDENDORPE, C. - Du papyrus à l' hypertexte. Essais sur les mutations du texte et de la lecture.
618080: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
614305: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
603201: VANDERMEERSCH, P. - Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung.
597828: VANDERSMISSEN, H., ZEEMAN, S., BRINKMAN, K. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 1824-1999.
600956: VANDERSMISSEN, H., ZEEMAN, S., BRINKMAN, K. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
578143: VANEK, J. - The general theory of labor-managed market economies.
604604: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse charters.
613957: VANHEESWIJCK, G., HERCK, W. VAN, (RED.) - Religie en de dood.
618061: VANHEESWIJCK, G., HERCK, W. VAN, (RED.) - Religie en de dood.
615213: VANHESTE, T. P. - Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
576327: VANNICELLI, L. - De godsdiensten van China. Bewerkt door M. van Oss. Met een bijdrage over het christendom in China door B. Biermann.
583581: VANOENE, W.W.J. - Inheritance preserved. The Canadian reformed churches in historical perspective.
618051: VAPEREAU, G. - Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers. Ouvrage rédigé et tenu a jour avec le concours d'écrivains de tous les pays. Sixième édition entièrement refondue et considérablement augmentée.
617488: VARADARÁJA, - The Laghukaumudi. A Sanskrit grammar. With an English version, commentary, and reference by James R. Ballantyne.
617457: VARDY, P. - Het raadsel van God. Nederlandse vertaling: E. Segeren.
611547: VARELA, F.J. , SHEAR, J. , (ED.) - The view from within. First-person approaches to the study of consciousness.
602867: VARENIUS, B. (BERNHARD VAREN) - Descriptio regni Japoniae. Beschreibung des japanischen Reiches. Amsterdam 1649. Ins Deutsche übertragen von E.C. Volkmann. Unter Mitarbeit von L. Brüll hrsg. und kommentiert von M. Schwind und H. Hammitsch.
595666: VARENIUS, B. (BERNHARD VAREN) - Descriptio regni Japoniae. Beschreibung des japanischen Reiches. Amsterdam 1649. Ins Deutsche übertragen von E.C. Volkmann. Unter Mitarbeit von L. Brüll hrsg. und kommentiert von M. Schwind und H. Hammitsch.
594085: VARGHA, D - Hongarije en de Cisterciënsers. Tweede, zeer vergroote, geheel nieuw bewerkte uitgaven met 130 afbeeldingen. Uit het Hongaarsche manuscript vertaald door A.G.M. Abbing.
15282: VARMA, V.P. - Philosophical humanism and contemporary India.
589079: VARMA, B.N. - The sociology and politics of development: a theoretical study.
579187: VAS NUNES, E. - Overzicht van de drie voordrachten den 20en en den 27en november en 11en december 1915 te Haarlem gehouden voor het Genootschap voor Zuivere Rede.
588228: VASTRICK, J.C. - Een schijn van vooruitgang. Moraal en praktijk achter de vrije markt.
4506: VASTRICK, J.C. - Globalisering. De kruisgang van Europa
597579: VATER, F. - Sigfried. Die Saga von Germaniens Befreiung.
18314: VATKE, K. - Metaphysik als Wissenschaft.
602574: VATSYAYANA - Kama soetra. Uit het Sanskriet vertaald door R. Burton en F.F. Arbuthnot. Met een voorwoord van W.G. Archer. Ingeleid door K.M. Pannikar. De Nederlandse vertaling is van J.F. Kliphuis.
617249: VATTIMO, G. - La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne. Traduit de l'italien par C. Alunni.
615718: VATTIMO, G. - Ik geloof dat ik geloof
588043: VATTIMO, G. - Jenseits vom Subjekt. Nietzsche, Heidegger und die Hermeneutik. Hsg. von P. Engelmann. Aus dem Italienischen von S. Puntscher-Riekmann.
600889: VATTIMO, G. - Les aventures de la différence. Traduit de l'italien par P. Gabellone, R. Pinerie et J. Rolland.
566192: VAUGHAN, G. - For-giving. A feminist criticism of exchange. Foreword by Robin Morgan.
583990: VAUX, R. DE - Hoe het oude Israel leefde. De instellingen van het oude testament. Met een voorwoord van Th. C. Vriezen. Nederlandse vertaling: L. Grollenberg. 2 delen.
613632: VAYDA, A.P. , (ED.) - Environment and cultural behaviour. Ecological studies in cultural anthropology.
612912: VÁZQUEZ, A.S. - The philosophy of praxis
612800: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
613318: VEATCH, H.B. - Intentional logic. A logic based on philosophical realism.
589155: VEBLEN, T., RIESMAN, D. - Thorsten Veblen. A critical interpretation.
609238: VEBLEN, T., ELDEREN, P.L. VAN - De triomf der ironie. Thorstein Veblen (1857-1929) als radicaal-burgerlijk criticus van de moderne cultuur.
612190: VEBLEN, T. - The portable Veblen. Edited, and with an introduction by Max Lerner.
568831: VEBLEN, T., DIGGINS, J.P. - The bard of savagery. Thorstein Veblen and modern social theory.
579554: VECCHIO, G. DEL - Justice. An historical and philosophical essay. The translation of this work was undertaken by Ladie Guthrie.
618311: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote piramide. Bewerkt naar The great pyramid. Its divine message. An original co-ordination of historical documents and archaeological evidences by D. Davidson and H. Aldersmith en andere publicaties van D. Davidson.
588682: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - Het 'teeken in Egypteland'. Verkorte uitgave van 'De steenen spreken'.
597075: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote piramide. Bewerkt naar The great pyramid. Its divine message. An original co-ordination of historical documents and archaeological evidences by D. Davidson and H. Aldersmith en andere publicaties van D. Davidson.
580658: VECSEY, C. - Imagine ourselves richley. Mythic narratives of North American Indians.
10192: VEDDELER, D. - Chronik der Landgemeinde Wilsum. Illustrationen Fritz Raafkes.
617744: VEDDER, B. - Verlangen als concrete transcendentie bij Scheler en Heidegger. Een vergelijkend onderzoek naar hun wederzijdse interpretatie.
616283: VEDER, R. - The living line. Modern art and the economy of energy.
617455: VEEBOOT, JAN - Onder anderen Jan 'Veeboot'. Schilderijen van Terschelling.
4475: VEEMAN, J. - Chinese schorpioenen. Speciale uitgave. Deel 1 t/m 4. Strijd tussen de geheime genootschappen in Azië.
602618: VEEN, C. VAN DER - Van noodgreep tot kleinood. Het project Molukkenplantsoen 1986-1995. A. Blonk fotografie.
592745: VEEN, P.A.F. VAN - De soetigheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische litteratuur.
582466: VEEN, G. VAN DER - De Siberische kou. Geert Schreuder ploaten, Geert Ridderbos meziek.
582286: VEEN, H.G. VAN DER, WADMAN, A.S. - In skoalmaster yn 'e Dokkumer walden. Libbensgong fan Hjerr Gjerrits van der Veen.
597500: VEEN, T.W. VAN, BALKEMA, J.P., JONG, D.H. DE, NIEBOER, W., (RED.) - Liber amicorum Th.W. van Veen. Opstellen aangeboden aan Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
581476: VEEN, T.W. VAN, BALKEMA, J.P., JONG, D.H. DE, NIEBOER, W., (RED.) - Liber amicorum Th.W. van Veen. Opstellen aangeboden aan Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
608949: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
578732: VEEN, K.W. VAN DER - Huwelijk en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
602587: VEEN, H. VAN - De wondere wereld van Herman van Veen.
4211: VEEN, S.D. VAN - Historische studiën en schetsen.
600003: VEENENDAAL, W. VAN - Cockpit. Met een brief van A. Viruly aan den schrijver. Boekversiering van A.M. Luyt.
591856: VEENHOF, K.R., (RED.) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude nabije oosten vertaald en toegelicht.
604641: VEERMAN, D., BOHEEMEN, C. VAN - Postmodernisme. Politiek zonder vuilnisvat.
603747: VEERMAN, D., BOHEEMEN, C. VAN - Postmodernisme. Politiek zonder vuilnisvat.
589643: VEGA, J.A. - Inventing Enlightenments's gender. The representation of modernity in dispute.
580905: VEGA, G. VON - Logaritmisch-trigonometrisch Handbuch. Neue vollständig durchgesehene und erweiterte Stereotyp-Ausgabe. Bearb. C. Bremiker. Einundsiebenzigste Auflage von F. Tietjen.
594331: VÉGH, J. - Les primitifs Flamands. Les maitres du XVe siècle. Trad. du hongrois G. Kassai.
606358: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Bayern. 2 volumes.
606359: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Würrtemberg. Mit zweiundzwanzig zeitgenössischen Abbildungen.
606360: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Baden. Mit achtundzwanzig Abbildungen.
607395: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
598796: VELAZQUEZ DE LA CADENA, M. - A pronouncing dictionary of the Spanish and English languages: composed from the Spanish dictionaries of the Spanish academy, Terreros, and Salvá, upon the basis of Seoane's edition of Neuman and Baretti, and from the English dictionaries of Webster, Worcester, and Walker: with the addition of more than eight thousand words, idioms, and familiar phrases, the irregularities of all the verbs, and a grammatical synopsis of both languages. In two parts. I. Spanish-English. - II. English-Spanish. 2 delen in 1 band
609704: VELDE, I. VAN DER, (RED.) - Grote denkers over opvoeding.
585359: VELDE, C.A. VAN DER - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door den Algemenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
614496: VELDKAMP, H.J. - Historische bibliografie Hattemiana of wat in de loop der tijden over de stad, omgeving en inwoners is geschreven.
615192: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiquesa. Bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx.
581507: VELDMAN, F. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
582305: VELDMAN, F. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
599174: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
590337: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
590338: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
571102: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
616621: VELLEKOOP, K. - Dies ire dies illa. Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
597759: VELTHOVEN, T. VAN - De intersubjectiviteit van het zijn. Keuze uit het werk. Met een inleiding van J.A. Aertsen.
583241: VELTHOVEN, H. VAN - Noord-Brabant een gewest in opkomst.
568672: VELTHOVEN, T. VAN, (RED.) - Zin en zijn. Metafysische beschouwingen over het goede.
606508: VELTHOVEN, T. VAN - De intersubjectiviteit van het zijn. Keuze uit het werk. Met een inleiding van J.A. Aertsen.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15