Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
606401: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
618859: BORNEWASSER, J.A., CAENEGEM, R.C. VAN, JANSEN, H.P.H., (RED.) - Winkler Prins geschiedenis der Nederlanden. 3 delen
611090: BORNKAMM, H. - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
621238: BORNSCHEUER, L. - Miseriae Regum. Untersuchungen zum Krisen- und Todesgedanken in den herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonisch-salischen Zeit.
609333: BORRADORI, G. - The American philosopher. Conservations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre and Kuhn
616361: BORRADORI, G. - The American philosopher. Conservations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre and Kuhn
15166: BORST, C.V., (ED.) - The mind-brain identity theory. A collection of papers compiled, edited and furnished with an introduction. Contributors: D.M Armstrong, K. Baier, R. Coburn, J. Cornman, H. Feigl, P. Feyerabend a.o.
600702: BOS, P.R. - Bos' schoolatlas der gehele aarde.
613801: BOS, ERIC - De stad van Johan Dijkstra.
613367: BOS, G.D. VAN DEN - Sporen van Kierkegaard. De Nederlandse Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930.
613802: BOS, ERIC - Een palmboom bij Zuidwolde. Vijfentwintig opstellen over De Ploeg. Met een woord vooraf van prof.dr. H.W. van Os.
602190: BOS, N. - Iriscopie. Handboek der oogdiagnostiek. Met een woord vooraf door P.O. Clignet.
621541: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
621696: BOS, G.H. - Agential self-consciousness beyond conscious agency.
585068: BOS, A.P. - In de greep van de titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie.
604638: BOS, A.P. - Wetenschap en zin-ervaring.
622768: BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. - Het Rudolfsboek.
14891: BOSANQUET, B. - The essentials of logic. Being ten lectures on judgment and inference.
616461: BOSATLAS - De Bosatlas van Nederland.
623983: BOSAU, HELMOLD VON - Slawenchronik. Neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob. Chronica Slavorum.
607082: BOSBOOM, A, OOMS, G. - Annie Bosboom. Uit het leven van een 'vrije vrouw'.
571869: BOSBOOM, J., MARIUS, G.H., MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en kleuren.
575638: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
567834: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
600494: BOSCH, JEROEN, SCHÜRMEYER, W. - Hieronymus Bosch. Mit einer Auswahl seiner Werke in siebenundfünfzig Lichtdrucktafeln.
596015: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
627249: BOSCH, A.G. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden.
587947: BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) - Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Ned. vert. brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt.
613160: BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) - Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Nederlandse vertaling brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt.
598414: BOSCH KEMPER, M.J. DE - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
598767: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
614728: BOSCH, I.G.J. VAN DEN - De veredelde schapenteelt in verband met den landbouw in Zeeland in het belang zoowel van grondeigenaren als van landlieden. Zijnde het bekroonde antwoord op eene, door de Zeeuwsche Commissie van Landbouw uitgeschrevene, Prijsvraag.
600598: BOSCH, J.W., GERVEN, P.J.H. - Onze weerbarstige werkelijkheid. Alledaagse en minder alledaagse beschouwingen over het menselijk bestaan.
625633: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
597602: BOSCHKOV, A. - Die bulgarische Malerei. Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert. Aufnahmen Julian Tomanov. Aus dem bulgarischen Manuskript übersetzt von M. Matliev.
589845: BOSCHKOV, A. - Die bulgarische Volkskunst. Aufnahmen J. Tomanov. Aus dem bulgarischen Manuskript übersetzt von M. Matliev.
625099: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone.
622673: BOSKALJON, R. - Honderd jaar muziekleven op Curaçao.
604368: BOSL, K., GOGOLÁK, L., DURCANSKÝ, F. - Die Slowakei als mitteleuropäisches Problem in Geschichte und Gegenwart. Vorträge der wissenschaftlichen Tagung des Collegium Carolinum in München-Grünwald vom 1. bis 3. August 1962.
616726: BOSL, K. - Europa im Aufbruch. Herrschaft - Gesellschaft - Kultur vom 10. bis zum 14. Jahrhundert.
604365: BOSL, K., SEIBT, F. - Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag.
616921: BOSMA, K. , KOLEN, J. , (RED.) - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
566186: BOSMA, J. - Woorden van een gezond verstand. De invoed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie. With an English summary.
625506: BOSSAERS, K.W.J.M. - Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
599718: BOSSAERS, K.W.J.M. - Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
577303: BOSSCHER, D., WAALDIJK, B. - Ambon eer & schuld. Politiek en pressie rond de republiek Zuid-Molukken.
582513: BOSSE, P.P. VAN, VIERSEN, J. - Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw.
610137: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
615345: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
580379: BOSSERT, H.TH., (HRSG.) - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker. In Verbindung mit zahlreichen Fachgelehrten herausgegeben. 6 volumes. Complete set.
621862: BOSSUET, J.B. - Redenvoeringen over d'algmeene historie. Na den XIIde. druk uit het Fransch vertaald. Compleet in 3 delen.
619770: BOSTOEN, K. - Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan van der Noot.
618090: BOSWELL, J., WIMSATT, W.K., POTTLE, F.A., (ED.) - Boswell for the defence, 1769-1774.
616891: BOSWELL, J., VAN ZUYLEN B., VAN DE STERRE, J.P. - Boswell en Holland met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.Vertaald bewerkt en ingeleid door Jan Pieter van der Sterre. Met medewerking van dr. C.D. van Strien.
612559: BOSWELL, J. - Boswell's London journal 1762-1763. First published from the original manuscript prepared for the press, with introduction and notes by Frederick A. Pottle with introduction and notes by F.A. Pottle.
616271: BOSWORTH, C.E. - The medieval history of Iran, Afghanistan and Central Asia.
571979: BOTERMANS, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.)
575636: BOTHAS, D. - Tropenwelt Java. Reiseeindrücke und Bilder. Mit 106 Fotos und einer Karte.
595151: BOTJE, H., (RED.) - Zwarte magie. Waargebeurde verhalen over bovennatuurlijke krachten.
621036: BOTKE, IJ., HUISMAN, G.C., MARING, H. , , (RED.) - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
625717: BOTS, H. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
625403: BOTS, H., WAQUET, F., (ED.) - Commercium litterarium. La communciation dans la république des lettres. Forms of communciation in the republic of letters 1600 - 1750. Conférences des colloques tenus à Paris 1992 et à Nimègue 1993. Lectures held at the colloquia Paris 1992 and Nijmegen 1993
605220: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
568877: BOTTEMA, O. - Steen en schelp. Keuze uit redevoeringen en opstellen, hem aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft op 4 juni 1971.
590457: BOTTEMA, T. - Mijn leven.
8613: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M..
567017: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
569011: BOTTOMORE, T. - Elites and society.
569312: BOTTOMORE, T. - Sociology. A guide to problems and literature.
623389: BOTTON, A. DE - De architectuur van het geluk
616582: BOTTON, A. DE - Religion for atheists. A non-believer's guide to the uses of religion.
623390: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
617089: BOTTON, A. DE - Het nieuws. Een gebruiksaanwijzing
621997: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
623388: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
619224: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
619223: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
624153: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
619219: BOTTON, A. DE - Ode aan de arbeid
574865: BOUCHOT, H. - Un ancêtre de la gravure sur bois. Études sur un xylographe taillé en Bourgogne vers 1370.
626492: BOUCKAERT, L. - Leren filosoferen, in dialoog met K. Marx, I.Illich, L.Dupré & E.Levinas.
611322: BOUDREAULT, MARCEL., MÖHREN, F. , (ED.) - Actes du XXe congrès international de linguistique et philologie Romanes tenu à l'université Laval (Québec, Canada) du 29 août au 5 septembre 1971. 2 volumes.

618050: BOUILLET, M.N. - Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts (...). Nouvelle édition, entièrement refondue sous la direction de J. Tannery et E. Faguet.
582984: BOUISSON, M. - La magie. Ses grands rites, son histoire. La magie mimétique. La magie incantatrice. La magie talismanique. Les grandes heures de la magie. L'esprit et le milieu magiques.
616230: BOULDING, K.E. - Beyond economics. Essays on society, religion, and ethics.
567604: BOULLET, J. - Symbolisme sexuel.
613666: BOUMAN, J.C. - The figure-ground phenomenon in expermental and phenomenological psychology.
609224: BOUMAN, P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang. (1770-1790)
620890: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
595459: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
5252: BOURDIEU, P. - Choses dites.
624347: BOUSMANNE, B. , HOOREBEECK, C. VAN , (ED.) - La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royal de Belgique. Volume 1: Textes liturgiques, ascétiques, théologiques, philosophiques et moraux. Textes rédigés par Alain Arnould, Bernard Bousmanne, Marguerite Debae a.o.
573479: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
625166: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Compleet in 7 delen.
5850: BOUTENS, P.C., NAP, J., PEPERKAMP, B., SALVERDA, M., (RED.) - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Keuze en bijschriften illustraties: M. Salverda.
613734: BOUTERSE, J., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. 3 Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620.
617041: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
589002: BOUTROUX, E. - Science et religion dans la philosophie contemporaine.
606886: BOUTROUX, E. - Die Kontingenz der Naturgesetze. Berechtigte Übersetzung von J. Benrubi.
591766: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.

Next 100 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

4/22