Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
602711: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
1066: BROWN, S.C. - Objectivity and cultural divergence. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 17. Supplement to Philosophy 1984.
629449: BROWN, D. - Soviet Russian literature since Stalin.
607685: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
620320: BROWN, D. - Soviet Russian literature since Stalin.
607987: BROWN, S.C. - Philosophy of psychology.
580323: BROWN, D.G. - Action.
595779: BROWN, D. - De Da Vinci code. Nederlandse vertaling: J. Ruitenberg.
5092: BROWN, C., HAGOORT, P., MEIJERING, T.C., (RED.) - Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie.
608871: BROWN, S., COLLINSON, D., WILKINSON, R., (ED.) - One hundred twentieth-century philosophers.
610552: BROWN, S., COLLINSON, D. , WILKINSON, R., (ED.) - Biographical dictionary of twentieth-century philosophers.
631050: BROWN, S.C., (ED.) - Philosophers of the enlightenment.
623083: BROWN, J. - Subject and object in modern theology. The Croall Lectures given in the University of Edinburgh 1953.
606629: BROWN, S.C. - Objectivity and cultural divergence. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 17. Supplement to Philosophy 1984.
618302: BROWN, S.F., DEWENDER, T., KOBUSCH, T., (ED.) - Philosophical debates at Paris in the early fourteenth century.
626832: BROWN, R. - Between Hume and Mill. An anthology of British philosophy, 1749 - 1843. Selected readings from Hartley to Ferrier.
571715: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
606896: BROWN, H.I. - Perception, theory and commitment. The new philosophy of science,
597094: BROWNING, R. - Poems of Robert Browning. Containing dramatic lyrics, dramatic romances, men and women, dramas, Pauline, Paracelsus, Christmas-Eve and Easter-Day, and Sordello. Oxford edition.
612447: BROWNLIE, I. - African boundaries. A legal and diplomatic encyclopaedia. With the assistance of Ian R. Burns.
627311: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
610085: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
599507: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
617728: BRUGGEN, C. VAN - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
625500: BRUGGEN, C. VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
605690: BRUGGENCATE, C. TEN, BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring.
567629: BRUGGER, W., (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch. Unter Mitwirkung der Professoren der philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie, München, und anderer.
576264: BRUGGER, W. - Kleine Schriften zur Philosophie und Theologie.
619085: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER, BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
598344: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER, BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
610414: BRUGMAN, J. - De zuilen van de Islam. Opstellen over de Islam, de Arabieren en de Arabische literatuur.
631755: BRUGMANS, E., (RED.) - De ziel in de literatuur.
619475: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Tweede herziene en bijgewerkte druk.
624482: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. 6 delen.
621957: BRUGMANS, E. - Moreel scepticisme. Thijmessay.
5040: BRUGMANS, H.J.F.W. - Om het waarheidsprobleem 1. Positivistische denkvormen, hun zin en hun tekort.
622481: BRUIJN, J. DE - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
611859: BRUIJN, COR P., BRUIJN, M. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver 1883-1978.
629218: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Lectionarium van Gruuthuse. Lectionarium Gruuthusianum.
629216: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Tleven ons Heren Ihesu Cristi. Vita Ihesu Christi. Het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus.
629211: C.C. BRUIN DE, (ED.) - Het Oude Testament. Vetus Testamentum. 3 delen.
629212: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Amsterdamse Lectionarium. Lectionarium Amstelodamense.
629214: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Diatessaron van Cambridge. Diatessaron Cantabrigiense.
629222: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Fragmenta. Fragmenten.
629206: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament van de Moderne Devotie. 3 delen. Novum Testamentum.
629219: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Epistolarium van Leningrad. Epistolarum Leningradiense.
629221: BRUIN, C.C. DE, (ED.) - Het Haarense Diatessaron. Diatessaron Haarense.
603296: BRÜMMER, V. - Over een persoonlijke god gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
572471: BRUN, J. - Philosophie de l'histoire. Les promesses du temps.
6945: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
620483: BRUNHÖLZL, F., BERNT, G. , RÄDLE, F. , SILAGI, G. , (HRSG.) - Tradition und Wertung. Festschrift für Franz Brunhölzl zum 65. Geburtstag.
625375: BRUNI LEONARDO (LEONARDO ARRETINO), POGGIO BRACCIOLINI - Storie Fiorentine. Presentazione di Eugenio Garin.
603928: BRUNNER, A. - Geschichtlichkeit.
616854: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
604633: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Der entlarvte Mensch. Herausgegeben und eingeleitet von L. Bickel.
1648: BRUNNER, E., HUBBELING, H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner.
628283: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER), ROTTNER, E. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte (Eindrücke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
138: BRUNNER, C. (LEOPOLD WERTHEIMER) - Materialismus und Idealismus.
609151: BRUNNER, E. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
17075: BRUNNER, E., VOGELSANGER, P., (HRSG.) - Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Emil Brunner.
615244: BRUNO, GIORDANO - La cena de las cenizas. Traduccion, introduccion y notas de Miguel Á. Granada.
613718: BRUNO, GIORDANO - The ash wednessday supper. La cena de le ceneri
628206: BRUNS, F. - Die Zeichenkunst im Dienst der beschreibenden Naturwissenschaften. Mit 6 Abbildungen im Text und 44 Tafeln.
581386: BRUNSTING, H., ES, W.A. VAN, HUBRECHT, A.V.M., (RED.) - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
589147: BRUNTON, P. - Hoger dan yoga. Geautoriseerde vertaling door H.S. van Hall.
598469: BRUNTON, P. - Heremiet in de Himalaya. In Nederlandse bewerking van H.P. van den Aardweg.
628620: BRUSH, C.B. - Montaigne and Bayle. Variations of the theme of skepticism.
619092: BRUSSEE, J. - Enige opstellen op het gebied van de wijsbegeerte van de economie.
625986: BRUYÈRE, J. DE LA - Oeuvres complètes. Édition établie et annotée par Julien Benda.
620491: BRUYÈRE, J. DE LA - Caractères de la Bruyère suivis des caractères de Théophraste. Traduit du Grec par la Bruyère avec des notes et des additions par Schweighaeuser.
628364: BRUYÈRE, J. DE LA - Les caractères ou le moeurs de ce siècle suivis du discours a l'académie et précédés de la traduction de Théophraste. Préface et notes de Georges Mongrédien.
567161: BRUYN, G. DE - Mein Brandenburg. Foto's von B. Klemm.
619441: BRUYNE, E. DE - Filosofie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk.
631433: BRUYNE, E. DE - Het aesthetisch beleven.
584686: BRUZINA, R., WILSHIRE, B., (ED.) - Crosscurrents in phenomenology.
621959: BRY, THEODOR (DIRK) DE - De ontdekking van de nieuwe wereld. The discovery of the new world. La decouverte du nouveau monde. Gravures van/engravings by/gravures de Th. de Bry.
629651: BRYSON, B. - Een kleine geschiedenis van bijna alles
623783: BRYSON, L., FINKELSTEIN, L., MACIVER, R.M., (ED.) - Symbols and society. Fourteenth symposium of the conference on science, philosophy and religion.
631818: BRYSON, B. - Een kleine geschiedenis van bijna alles
588491: BRZEZINSKI, Z.K. - The grand failure. The birth and death of communism in the twentieth century.
595803: BRZEZINSKI, J., NUOVO, S. DI, MAREK, T., (ED.) - Creativity and consciousness. Philosophical and psychological dimensions.
2619: BRZEZINSKI, J., (ED.) - Probability in theory-building. Experimental and non-experimental approaches to scientific research in psychology.
611156: BUBER, M. - Two types of faith. A study of the interpenetration of judaism and christianity
627421: BUBER, M., BEN-CHORIN, S. - Martin Buber. Een sprekende herinnering. Met een ten geleide van J.C. Ramselaar. Geautoriseerde vertaling van C.L. van de Ven-van der Molen.
625941: BUBER, M., SCHÜTZ, C. - Verborgenheit Gottes. Martin Bubers Werk - Eine Gesamtdarstellung.
618570: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
622148: BUBER, M., OOSTERZEE, K. VAN - Buber en Israël. Utopie en dialoog.
629760: BUBER, M. - Ik en gij. Met een epiloog
603606: BUBER, M. - Stationen des Glaubens. Aus den Schriften gesammelt.
627551: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
626870: BUBER, M. - Ekstatische Konfessionen. Gesammelt von Martin Buber.
626138: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
626140: BUBER, M. - Ik en gij. Met een epiloog
612708: BUBER, M. - Die chassidische Botschaft.
629773: BUBER, M. - Nachlese.
606410: BUBER, M. - Mamre. Essays in religion
623293: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Nachwort: 1930-1960 von R. Weltsch.
616137: BUBER, M. - Die chassidischen Bücher.
629871: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
627202: BUBER, M., VOORSLUIS, B. - Leren met Martin Buber.
623215: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
629744: BUBER, M. - Het geloof der profeten. Geautoriseerde vertaling: F. de Miranda.
630077: BUBER, M., BLOCH, J. - Die Aporie des Du. Probleme der Dialogik Martin Bubers.
627215: BUBER, M., WEHR, G. - Der deutsche Jude Martin Buber.
630084: BUBER, M. - Der Glaube der Propheten.
630085: BUBER, M. - Zwischen Zeit und Ewigkeit. Gog und Magog. Eine Chronik. Mit einem editorischen Anhang.
630086: BUBER, M. - Moses.
627212: BUBER, M. - Ereignisse und Begegnungen.
608385: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
578261: BUBER, M. - Vom Geist des Judentums. Reden und Geleitworte.
609261: BUBER, M., WEHR, G. - Der deutsche Jude Martin Buber.
609763: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
627203: BUBER, M., BEN-CHORIN, S. - Martin Buber. Een sprekende herinnering. Met een ten geleide van J.C. Ramselaar. Geautoriseerde vertaling van C.L. van de Ven-van der Molen.
614158: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
631245: BUBER, M. - Das dialogische Prinzip. Ich und Du. Zwiesprache. Die Frage an den Einzelnen. Elemente des Zwischenmenschlichen.
625178: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
625179: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
627550: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
623930: BUBER, M., AALDERS, W. - Martin Buber.
599131: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Auflage.
608488: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Geschichte. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
609700: BUBER, M. - Mozes. Geautoriseerde vertaling F. de Miranda.
609709: BUBER, M. - Sluitsteen
628924: BUBER, M. - Die Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig 4 volumes + Beilage zum ersten Band: Die fünf Bücher der Weisung + Beilage zum vierten Band: Die Schriftwerke.
628923: BUBER, M. - Paden in utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij
626866: BUBER, M., WEHR, G. - Martin Buber. Nederlandse vertaling van Ruth Wolf en Yge Foppema.
615596: BUBER, M. - Die Schriftwerke. Verdeutscht von Martin Buber. Neubearbeitete Ausgabe.
624039: BUBER, M. - Zwischen Zeit und Ewigkeit. Gog und Magog. Eine Chronik. Mit einem editorischen Anhang.
627552: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Die fünf Bücher der Weisung. Fünf Bücher des Moses. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Im Anhang die Beilage 'zu einer neuen Verdeutschung der Schrift'von Martin Buber.
609759: BUBER, M., BEEK, M.A., SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber.
627549: BUBER, M., ROSENZWEIG, F. - Bücher der Kündung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
601835: BUBER, M., KOHN, H. - Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Mitteleuropas 1880-1930. Vorw. 1979 von J. Schoeps. Nachw.: 1930-1960 von R. Weltsch.
630110: BUBER, M., WACHINGER, L. - Der Glaubensbegriff Martin Bubers.
630113: BUBER, M. - Bilder von Gut und Böse.
631226: BUBER, M. - Der Jude und sein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden. Mit einer Einleitung von Robert Weltsch.
624018: BUBER, M. - De legende van de Baalsjém
624019: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
626491: BUBER, M. - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie
627165: BUBER, M. - Chassidische vertellingen. Geautoriseerde vertaling: L.S. Blom.
603591: BUBER, M. - Die chassidische Botschaft.
613008: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
587178: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
625457: BUBER, M. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
605041: BUBER, M., OLIVER, R. - Martin Buber. Der Wanderer und der Weg. Aus dem Englischen übersetzt von D. Fischer-Barnicol. Mit einem Vorwort von H. Fischer-Bornicol.
605054: BUBER, M. - Ereignisse und Begegnungen.
590144: BUBER, M., BEEK, M.A., SPERNA WEILAND, J. - Martin Buber.
6533: BUBER, M., DIAMOND, M.L. - Martin Buber. Jewish existentialist.
629872: BUBER, M. - Ik en gij. Met een epiloog
606280: BUBNER, R. - Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie.
590809: BÜCH, B. - Bibliotheca didina et pinguina. The library of Boudewijn Büch. 2 volumes.
609477: BUCHANAN, J.M. - Liberty, market and state. Political economy in the 1980s.
629282: BUCHANAN, A.E., BROCK, D.W. - Deciding for others: the ethics of surrogate decision making.
18479: BUCHHEIM, K. - Logik der Tatsachen. Vom geschichtlichen Wesen der Schöpfung.
582170: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook
589866: BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. - Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook with over 2000 illustrations
3953: BÜCHNER, L. - Physiologische Bilder. 2 volumes.
583489: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Populaire aan de ervaring ontleende studien op het gebied der natuurkundige wijsbegeerte. Naar de 14e Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders bewerkt door R.E. de Haan.
568422: BÜCHNER, L. - Kracht en stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer.
625777: BÜCHNER, L. - Aus dem Geistesleben der Thiere oder Staaten und Thaten der Kleinen.
1689: BÜCHNER, L. - Uit het leven der dieren. Hun denken, willen, werken en gevoelen. Populair-wetenschappelijke op waarneming gegronde onderzoekingen over de mieren, bijen, wespen, spinnen en kevers. Uit het Hoogduitsch vert. door R.E. de Haan.
16770: BÜCHNER, L. - De mensch en zijn plaats in de natuur in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? Wie zijn wij? Waar gaan wij heen? Uit het Hoogduitsch.
17142: BÜCHNER, G. - Sämtliche Werke. Herausgegeben von P. Stapf.
629308: BÜCHNER, L. - Licht und Leben. Drei allgemeinverständliche naturwissenschaftliche Vorträge als Beiträge zur Theorie der natürlichen Weltordnung.
574391: BÜCHNER, G., GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
574393: BÜCHNER, G., LOCH, R. - Georg Büchner. Das Leben eines Frühvollendeten. Biografie.
574394: BÜCHNER, G., RUCKHÄBERLE, H.J. - Flugschriftenliteratur im historischen Umkreis Georg Büchners.
574399: BÜCHNER, G., WERNER, H.G., (HRSG.) - Studien zu Georg Büchner.
6941: BÜCHNER, L. - Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer. Naar de nieuwste Duitsche uitg. bew. onder toezicht van J.G. ten Bokkel. Met biografie en portret van den schrijver.
623173: BÜCHNER, L. - Last words on materialism and kindred subjects. With a life of the author by his brother prof. Alex Büchner
627377: BUCHWALD, J.Z., (ED.) - Scientific credibility and technical standards in 19th and early 20th century Germany and Britain.
622196: BUCKINGHAM, THOMAS, GENEST, J.F. - Prédétermination et liberté créée à Oxford au XIVe siècle. Buckingham contra Bradwardine. Avec le texte Latin de la Determinatio de contingentia futurorum de Thomas Buckingham.
567050: BUCKLE, H.T., FRÄNKEL, F. - Buckle und seine Geschichtsphilosophie.
1748: BUCZKOWSKI, P., KLAWITER, A., (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
8120: BUCZKOWSKI, P., (ED.) - The social horizon of knowledge.
593195: BUDDE, R., KRISCHEL, R., (HRSG.) - Genie ohne Namen. Der Meister des Bartholomäus-Altars.
590906: BUDDE, H., MÜLLER-HOFSTEDE, C., SIEVERNICH, G., (RED.) - Europa und die Kaiser von China. 12. Mai bis 18. August. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele.
608566: BUDDHAGHOSA, B. - Visuddhi-magga oder Der Weg zur Reinheit. Die grösste und älteste systematische Darstellung des Buddhismus. Zum ersten Male aus dem Pali übersetzt von Nyanatiloka.
597608: BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS - Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
2444: BÜDGEN, W., HARKEMA, M., POST, S.D., (RED.) - Meer dan mensenkennis. {Over kennis in de maatschappij van morgen}.
599411: BUDHASVAMIN, MATEN, E.P. - Budhasvamin's Brhatkathaslokasamgraha. A literary study of an ancient Indian narrative.
630734: BUEKENS, F., OGER, E., (RED.) - Denken in alle staten. Amerikaanse filosofen vandaag.
630344: BUFFON, G.L.L. DE - De l'homme. Présentation et notes de Michèle Duchet.
629901: BUGGE, J. - Virginitas: an essay in the history of a medieval ideal.
600890: BÜHL, W.L., (HRSG.) - Konflikt und Konfliktstrategie. Ansätze zu einer soziologischen Konflikttheorie.
594060: BUIJTENEN, M.P. VAN, DEKKER, C., LEEUWENBERG, H., (RED.) - Unitas Fratum. Hernnhuter Studien. Moravian studies.
631483: BUIKHUISEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
622137: BUIKHUISEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
598926: BUISKOOL, H., DRENTH, E., EKAMPER, H.R. - Oudeschans.
576396: BUISKOOL, J.A.E., HEEKEREN, M.A. VAN, DRIJBER, B.H. - De verkrijging van de onafhankelijkheid der Philippijnen. Bijgebonden: De Philippijnsche zelfstandigheid.
627978: BUISMAN, J.W. , (RED.) - Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie?
603572: BUISMAN, W. - Du und die Religion. Eine Einführung in das religiöse Leben der Menschheit.
587181: BUISSON, F. - Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVe siècle. (Bibliothèques de Paris et des départements.) + Complément (1886-1894). 2 volumes
631273: BUIST, M.G., BERKEL, K. VAN, BOELS, H., KOOPS, W.R.H., (RED.) - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M.G. Buist ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Financiën en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990.
626838: BUITELAAR, M., HAAR, J. TER, (RED.) - Mystiek. Het andere gezicht van de islam.
586635: BUITENHUIS, H. - Archeozoölogisch onderzoek langs de midden-Eufraat. Onderzoek van het faunamateriaal uit zes nederzettingen in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië daterend van ca. 10.000 BP tot 1400 AD.
630896: AL-BUKHARI, SAHIH - The translation of the meanings
584270: BULGER, R.E., HEITMAN, E., REISER, S.J., (ED.) - The ethical dimensions of the biological sciences.
571654: BULHOF, I.N., KATE, L. TEN, (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
602343: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
598149: BULHOF, I.N., WELTEN, R., (RED.) - Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Met bijdragen van T. van Eijk, M. Poorthuis, R. Sneller e.a.
605967: BULHOF, I.N., POORTHUIS, M., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen. Met een ten geleide van Herman Wijffels en een inleiding van Jan Bor.
624231: BULHOF, I.N., KATE, L. TEN, (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
617026: BULLINGER, H., FAST, H. - Heinrich Bullinger und die Täufer. Ein Beitrag zur Historiographie und Theologie im 16. Jahrhundert.
618806: BULLOCK, A., SHOCK, M., (ED.) - The liberal tradition. From Fox to Keynes.
577243: BULOFF, J. - From the old marketplace
572290: BULTMANN, R. - Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze.
576085: BUNGENER, FELIX - Julliën of Het einde eener eeuw
606317: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
589833: BUNT, G.H.V., (ED.) - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from ms. King's College Cambridge 13.
616519: BUNTING, B., TERRELL, C. F., (ED.) - Basil Bunting: man and poet. With introduction.
599668: BURBANK, J., RANSEL, D.L., (ED.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
598008: BURCKHARDT, J. - Zum Sehen geboren... Zusammengestellt und eingeleitet von O. Jancke.
619343: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
617150: BURCKHARDT, J., KAEGI, W. - Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien.
17022: BURCKHARDT, J., MARTIN, A. VON - Die Religion Jacob Burckhardts. Eine Studie zum Thema Humanismus und Christentum.
582504: BURCKHARDT, J. - Briefe an einen Architekten 1870-1889.
614840: BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt Studien. 2 volumes.
9631: BURCKHARDT, J. - Jacob Burckhardts Vorlesung über die Geschichte des Revolutionszeitalters in den Nachschriften seiner Zuhörer. Rekonstruktion des gesprochenen Wortlautes von Ernst Ziegler. Geleitwort von Werner Kaegi.
629392: BURCKHARDT, J. - Über das Studium der Geschichte. Der Text der 'Weltgeschichtliche Betrachtungen' auf Grund der Vorabeiten von Ernst Ziegler nach den Handschriften herausgegeben von Peter Ganz. Mit 4 Faksimiles.
603090: BURCKHARDT, J. - Geschichte der Renaissance in Italien. Bearbeitet von H. Holtzinger. Mit 340 Abbildungen im Text.
573363: BURCKHARDT, J. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Nach dem Oerischen herausgegeben von W. Kaegi.
572317: BURCKHART, H., SIKORA, J., (HRSG.) - Praktische Philosophie - Philosophische Praxis.
620280: BURDACH, K. - Reformation. Renaissance. Humanismus. Zwei Abhandlungen über die Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst.
602149: BUREN, JOHANNA F. VAN - Verzamelde gedichten. Verzorgd en van een verklarende woordenlijst voorzien door H. Entjes.
573573: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
598641: BURG, S. VAN DER - Denken doorzien.
591262: BÜRGER, M., (HRSG.) - Lexikon der Hundehaltung.
598572: BURGESS, G. - The politics of the ancient constitution. An introduction to English political thought, 1603-1642.
628945: BURI, F. , HARDWICK, C.D. - Faith and objectivity. Fritz Buri and the hermeneutical foundations of a radical theology.
620746: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
607966: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
622725: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN, DEKKER, D.J. - De tijdfilosofie van Joannes Buridanus (+ ca. 1360). Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis (secundam ultimam lecturam) IV, 12-16.
622732: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
622723: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - Questiones longe super librum perihermeneias. Edited with an introduction by R. van der Lecq.
614391: BURIDANUS, JOHANNES, JEAN BURIDAN - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Krop.
631263: BURKE, K. - Attitudes toward history. With a new afterword.
626789: BURKS, A.W., SALMON, M.H. - The philosophy of logical mechanism. Essays in honor or Arthur W. Burks with his responses. With a bibliography of works by Arthur W. Burks.
581250: BURLINGAME, E.W. - Buddhist legends
604318: BURMAN, PIETER, - Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes.
596321: BURMEISTER, H., DORHS, M., (HRSG.) - Juden - Hessen - Deutsche. Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Juden in Hessen.
598613: BURNE, A.H. - The art of war on land. Illustrated by campaigns and battles of all ages. With a foreword by J.N. Kennedy. With 23 maps and 11 diagrams.
630871: BURNIER, A. (C.I. DESSAUR) - Essays 1968-1985. De weg naar de top. Intermezzi en divertissement. Het jongensdeel. Etudes en preludes.
615227: BURROWS, W.E. - The asteroid threat. Defending our planet from deadly near-earth objects.
629695: BURROWS, M. - Cinque ports.
3469: BURTON-ROBERTS, N. - The limits to debate. A revised theory of semantic presupposition.
594281: BURTON, A., RADFORD, J., (ED.) - Thinking in perspective. Critical essays in the study of thought processes.
631049: BURTON, R.A. - A skeptic's guide to the mind. What neuroscience can and cannot tell us about ourselves.
604315: BURTT, E.A., (ED.) - The English philosophers from Bacon to Mill. With an introduction.
625884: BURY, J.B., BARBER, E.A., BEVAN, E. - The Hellenistic age.
569428: BÜSCH, O., (HRSG.) - Wählerbewegung in der europäischen Geschichte. Ergebnisse einer Konferenz.
607911: BUSCH, W. - Das grosse farbige Wilhelm Busch Album. Mit über 1.600 farbigen Illustrationen.
604349: BUSH, D. - English literature in the earlier seventeenth century 1600-1660. Second edition, revised.
612199: BUSKEN HUET, C., PRAAMSTRA, O. - Gezond verstand en goede smak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
581843: BUSOLT, G. - Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.
620758: BUSSAME, GANNAT, REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame.
570839: BUSSE, L. - Geist und Körper Seele und Leib. Mit einem ergänzenden und die neuere Literatur zusammenfassende Anhang von E. Dürr.
624129: BUTCHVAROV, P. - Resemblance and identity. An examination of the problem of universals.
609064: BUTLER, C. - Interpretation, deconstruction, and ideology. An introduction to some current issues in literary theory.
608331: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. First series.
621183: BUTLER, R.J., (ED.) - Analytical philosophy. Second series.
570198: BUTLER, J., PENELHUM, T. - Butler.
609141: BUTLER, J.D. - Four philosophies and their practice in education and religion.
627231: BUTLER, S. - Life and habit. New edition, with author's addenda.
630988: BUTLER, D.E. - The study of political behaviour.
628027: BUTLER, J. , ENSINK, B. - Ethik und Theologie bei Joseph Butler (1692 - 1752).
570053: BUTTLAR, J. VON - Dobbelspel der goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeeld: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid
346: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
351: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
598074: BUTTS, R.E. - Historical pragmatics.
608330: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science. Part four of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science, London, Ontario, Canada-1975.
608329: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Basic problems in methodology and linguistics. Part three of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
310: BUTTS, R.E., BROWN, J.R., (ED.) - Constructivism and science. Essays in recent German philosophy.
606537: BUTTS, R.E., HINTIKKA, J., (ED.) - Foundational problems in the special sciences. Part two of the proceedings of the fifth international congress of logic, methodology and philosophy of science. London, Ontario, Canada - 1975.
597994: BUUNK, P.A.L. - Het imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijving.
598741: BUUREN, H. VAN - De consolidatie van de onafhankelijkheid der Verenigde Staten van Amerika (1763-1795).
592246: BUVE, J.D.J. - Metafysisch manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
629491: BUXTORF, JOHANNES - Thesaurus grammaticus linguae sanctae Hebraeae, duobus libris methodice propositus, quorum prior vocum singularum naturam & proprietates, alter vocum conjunctarum rationem & elegantiam universam, accuratissime explicat. Ajecta prosodia metrica sive poeseos Hebreorum dilucida tractatio. Lectionis Hebraeo-Germanicae usus & exercitatio. Editio quarta, cum capitum & vocum irregularium indice. In Inclyta Helvetiorum.
625716: BUYS BALLOT, C.H.D., EVERDINGEN, E. VAN - C.H.D. Buys Ballot 1817 - 1890.
624117: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
600894: BUYTENDIJK, F.J.J. - Aandenken. Bezinning over de levensloop. Bijeengelezen uit nagelaten geschriften van F.J.J. Buytendijk.
614285: WILLEM BUYTEWECH - Willem Buytewech 1591-1624. Expositions. Rotterdam Museum Boymans van Beuningen 30 novembre 1974 - 12 janvier 1975. Paris Institut Néerlandais 24 janvier - 9 mars 1975.
573766: BYL, J. - De ultieme uitdaging. Over God, materie, geest en getal
585410: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
609220: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894 met een nieuw register en een biografische schets. 2 delen.
618142: BYNUM, W.F., BROWNE, E.J., PORTER, R., (ED.) - Dictionary of the history of science.
629523: BYNUM, W.F., PORTER, R., (ED.) - Companion encyclopedia of the history of medicine. 2 volumes.
620490: BYRON, G.G. LORD, - Oeuvres complètes de Lord Byron. Traduction nouvelle de Louis Barré. Illustrée par Ch. Mettais, E. Bocourt, Éd. Frère. Édition Bry Ainé.
576094: BYVANCK, A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland. Met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in den tekst.
616098: CAENEGEM, R.C. VAN - Guide to the sources of mediëval history. With the collaboration of F.L.Ganshof.
626725: CAESAR, C. IULIUS, ESSER, A. - Cäsar und die Julisch-Claudischen Kaiser im biologisch-ärtzlichen Blickfeld. Mit 45 Abbildungen.
620184: CAESAR, C. IULIUS, ESSER, A. - Cäsar und die julisch-claudischen Kaiser im biologisch-ärztlichen Blickfeld. Mit 45 Abbildungen.
590740: CAESAR, C. IULIUS - Les commentaires de César. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes historiques et geographiques. Et d'une carte nouvelle de la Gaule & du plan d'Alise, par Mr. Danville. 2 volumes.
585899: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), GRILL, É. - Cagliostro le magicien.
585790: CAGLIOSTRO, A. (GIUSEPPE BALSAMO), SILVA, R. - Die Geheimnisse des Cagliostro. Übertragung aus dem Französischen.
614238: CAHILL, T.C. - An annotated bibliography of the Alamkarasastra.
541: CAHN, S.M., SHATZ, D., (ED.) - Contemporary philosophy of religion.
630340: CAHN, S.M., (ED.) - Philosophy of education. The essential texts.
12216: CAILLE, D. DE LA - Lectiones elementares mechanicae, seu brevis tractatus de motu, et aequilibrio, ex editione Parisina anni MDCCLVII in latinum traductus a C.S. e S.J. cum correctionibus ab ipso authore communicatis anno MDCCLIX. Bijgebonden: Lectiones elementares astronomiae geometricae, et physicae ex editione Parisina anni MDCCLV in latinum traductae a C.S. e S.J.
617737: CAILLOIS, R. , ULAM, S.M., MONOD, J., AJURIAGUERRA, J. DE - Le robot la bête et l'homme. Textes des conférences et des entretiens organisés par les Recontres Internationales de Genève 1965 avec le concours de l'Unesco.
630036: CALCIDIUS, BOEFT, J. DEN - Calcidius on fate. His doctrine and sources.
625295: CALCIDIUS, WINDEN, J.C.M. VAN - Calcidius on matter. His doctrine and sources. A chapter in the history of Platonism.
596769: CALDER, N. - Spel van leven en dood. Evolutie in het licht van de nieuwe biologie. Ned. vert. T. Buijse, D. Dijkstra, W. Oosterheert en H.J. van der Worp.
629535: CALDICOTT, H. - Nieuw nucleair gevaar. Kernwapens in de ruimte, de macht van de wapenindustrie en de first-strike-strategie van George W. Bush
593811: CALIS, P. - Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951.
593812: CALIS, P. - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
631380: CALISCH, N.S. - Nieuw woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen. Tweede uitgave. Vermeerderd en verbeterd door N.S. Calisch.
623968: CALKOEN, CORNELIS, BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the treshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
621569: CALKOEN, A. , CALKOEN, P. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen.
608273: O'CALLAGHAN, EDMUND B. - Calendar of historical manuscripts in the office of the secretary of state Albany, New York 1630-1776. 2 volumes.
628475: O'CALLAGHAN, J.F. - A history of medieval Spain.
609535: CALLAHAN, D. - What kind of life. The limits of medical progress.
630604: CALVIJN, J., HASPER, H. - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek. 2 delen.
631713: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de christelijken godsdienst. Op nieuw uit het Latijn vertaald. Naar de laatste uitgave in mei 1864, door de prof. G. Baum, E. Cunitz en E. Reuss. Compleet in 3 delen.
620037: CALVIJN, J., BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
594448: CALVIJN, J. - Joannis Calvini noviodvnensis Opera omnia; in novem tomos digesta. Editio omnium novissima, ad fidem emendatiorum codicum quam accuratissime recognita, & indicibus locupletissimis non sine maximo labore & studio adornata. Tomorum seriem, & quam quisque complectatur materiam proxima à praefatione pagina docebit. 9 volumes. Complete set.
14917: CALVIN, W.H. - The throwing madonna. Essays on the brain.
630093: CAMARA, D.H - Letter conciliaires (1962-1965). Version française sous la direction de José de Broucker. Préface par le Cardinal Roger Etchegaray. Postface par Étienne Fouilloux. Complete in two volumes.
611779: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
611857: CAMARIANO-CIORAN, A. - Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
625618: GERALD OF WALES GIRALDUS CAMBRENSIS) - The life of St. Hugh of Avalon. Bishop of Lincoln 1186-1200. Edited and translated by Richard M. Loomis.
628460: CAMERARIUS, LUDWIG, SCHUBERT, F.H. - Ludwig Camerarius 1573-1651. Eine Biographie.
600376: CAMERON, K.N., (ED.) - Shelley and his circle 1773-1822. The Carl H. Pforzheimer Library. Volumes I and II.
581918: CAMERON, D. - Feminism and linguistic theory.
579771: CAMHY, D.G., (ED.) - Children: thinking and philosophy. Proceedings of the 5th International Conference of Philosophy for Children, Graz 1992. Das philosophische Denken von Kindern. Kongressband des 5. Internationalen Kongresses für Kinderphilosophie, Graz 1992.
627723: CAMPBELL, J. - Past, space, and self.
631307: CAMPBELL, J. - The masks of God: oriental mythology.
629085: CAMPBELL, A. , (ED.) - Charters of Rochester.
613979: CAMPBELL, D. - The puritan in Holland, England, and America. An introduction to American history. 2 volumes.
630788: CAMPER, P. - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophiam. Ingeleid, uitgegeven en vertaald door Jacob van Sluis.
620083: CAMPERT, JAN, RENDERS, H. - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
594691: CAMPERT, R. - Alle bundels gedichten.
594693: CAMPERT, R. - Campert compleet. Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale dwerg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen.
631632: CAMUS, A. - Le premier homme.
611207: CAMUS, A., LOTTMAN, H.R. - Albert Camus. Traduit de l'Americain par Marianne Véron.
631382: CAMUS, A. - De mens in opstand
631531: CAMUS, A., VERRIPS, G. - Albert Camus. Een leven tegen de leugen.
631401: CAMUS, A. - De myte van Sysifus. Een essay over het absurde
631598: CAMUS, A., TODD, O. - Albert Camus. Une vie.
631748: CAMUS, A., GENNEP, F.O. VAN - Albert Camus. Een studie van zijn ethische denken.
609055: CAMUS, A., GAY-CROSIER, R. - Les envers d'un échec. Étude sur le théâtre d'Albert Camus.
630811: CAMUS, A., GENNEP, F.O. VAN - Albert Camus. Een studie van zijn ethische denken.
630252: CAMUS, A., BAKKER, R. - Albert Camus.
4002: CANARIS, W., ABSHAGEN, K.H. - Canaris. Patriot und Weltbürger.
604360: CANBY, C. - The encyclopedia of historic places. Advisory editor: G. Carruth. Complete in 2 volumes.
590384: CANETTI, E. - Dramen.
599354: CANETTI, E. - Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931.
628990: CANETTI, E. - Masse und Macht.
630868: CANETTI, E. - Party tijdens de blitz. De Engelse jaren
624559: CANGUILHEM, G. - La formation du concept de réflexe aux XIIe et XVIIIe siècles.
624441: CANGUILHEM, G. - Études d'histoire et de philosophie des sciences.
620878: CANISIUS, P., TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
8692: CANISIUS, P., TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
619956: CANTER, JACOBUS, ENENKEL, K.A.E. - Kulturoptimismus und Kulturpessimismus in der Renaissance. Studie zu Jacobus Canters Dyalogus de solitudine mit kritischer Textausgabe und deutscher Übersetzung.
620649: CANTER, JACOBUS, EBELS-HOVING, B., (ED.) - Dialogus solitudine (c. 1491). Edited with an introduction, translation and notes by B. Ebels-Hoving.
629899: CANTER, JACOBUS, ENENKEL, K.A.E. - Kulturoptimismus und Kulturpessimismus in der Renaissance. Studie zu Jacobus Canters Dyalogus de solitudine mit kritischer Textausgabe und deutscher Übersetzung.
617258: ANSELMUS VAN CANTERBURY - Wahrheit und Freiheit. Über die Wahrheit. Über die Freiheit des Willens.Vom Fall des Teufels. Über die Vereinbarkeit des Vorherwissens, der Vorherbestimmung und der Gnade Gottes mit dem freien Willen. Übersetzt und eingeleitet von Hansjürgen Verweyen.
620251: CANTIMORI, D. - Italienische Haeritiker der Spatrenaissance. Deutsch von Werner Kaegi.
629127: CANTIMPRÉ, THOMAS VAN, STUTVOET-JOANKNECHT, C.M. - Der Byen Boeck. De Middelnederlandse vertalingen van Bonum universale de apibus van Thomas van Cantimpré en hun achtergrond.
622243: CANTO-SPERBER, M. , (RED.) - Philosophie grecque. En collaboration avec Jonathan Barnes, Luc Brisson, Jacques Brunschwig, Gregory Vlastos.
620509: CANTORE, PIETRO, VALENTE, L. - Phantasia contrarietatis. Contraddizione scritturali, discorso teologico e arti del linguaggio nel De tropis loquendi di Pietro Cantore (? 1197)
611424: CAPACCINI, FRANCESCO - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au royaume uni de Pays-Bas 1828-1831. Édition annotée par J.P. de Valk en collaboration avec E. Lamberts.
597175: CAPELLE, H. VAN, BOVENKAMP, A.P. VAN DE - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
627609: CAPELLE, W. - Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte. Übersetzt und eingeleitet von W. Capelle.
618150: CAPPELLER, C. - Buddhas Wandel (Acvaghoshas Buddhacarita). Frei übertragen von Carl Cappeller.
589454: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
588475: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
601476: CAPRA, F. - Het keerpunt. Wetenschap, samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur
625149: CAPRA, F. - De tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek
589799: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
589800: CAPRA, F. - The turning point. Science, society, and the rising culture.
624710: CARCO, FRANCIS - Poésies complètes. Édition illustrée de douze aquarelles et dessins par P. Berger, Yves Brayer, Dignimont, A. Dunoyver de Segonzac, Fontanarosa, J. Thevenet, A. Villeboeuf, M. Vlaminck.
625209: CARDINAL DE RETZ, (J.F.P. DE GONDI) - Memoires. Texte préfacé et annoté par Maurice Allem.
608453: CARDWELL, D.S.L. - Technology, science and history. A short study of the major developments in the history of western mechanical technology and their relationships with science and other forms of knowledge.
623366: HERMANN OF CARINTHIA - De essentiis. A critical edition with translation and commentary by Charles Burnett.
580800: CARLYLE, T., HENSEL, P. - Thomas Carlyle. Mit Bildnis.
620903: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
604522: CARNAP, R. - Introduction to symbolic logic an its applications
10398: CARNAP, R., BOUKHRIS, S. - Probabilités et induction: le programme de Carnap.
629482: CARNAP, R. - Schijnproblemen in de filosofie. Het vreemd-psychische en de realismestrijd. Met een nawoord van G. Patzig
630631: CARNAP, R. - Der logische Aufbau der Welt.
595274: CARNELL, E.J. - A philosophy of the christian religion.
602800: CARO, L. - Der Wucher. Eine socialpolitische Studie.
612955: CAROSSA, H. - Briefe. Herausgegeben von Eva Kampmann-Carossa. Complete in 3 volumes.
577078: CARRUTHERS, P. - Introducing persons. Theories and arguments in the philosophy of mind.
630757: CARRUTHERS, P., STICH, S., SIEGAL, M., (ED.) - The cognitive basis of science.
624381: CARSTEN, J. - After kinship.
618932: CARTMILL, M. - A view to a death in the morning. Hunting and nature through history.
629548: CARUS, P. - Het evangelie van Boeddha. Naar de zevende Amerikaanse uitgave vertaald door Felix Ortt.
631242: CARUS, C.G., BAKKER, R. - Het wijsgerig en psychologisch denken van Carl Gustav Carus in het licht van zijn godsbeschouwing.
622229: CARVALLO, D. - Die ontische Struktur.
574576: CASANOVA, G.G., MARCEAU, F. - Casanova. Sein leben, seine Abenteur. Biographie. Deutsch von G. Osterwald.
581907: CASANOVA, G.G. - Geschichte meines Lebens. Mit einem Essay von P. Quennell 'Der Verführer in der Literatur'. Herausgegeben und eingeleitet von E. Loos. Erstmals nach der Urfassung ins Deutsche übersetz von H. von Sauter. 12 volumes
623990: CASANOVA, G.G. - Geschichte meines Lebens. Mit einem Essay von P. Quennell 'Der Verführer in der Literatur'. Herausgegeben und eingeleitet von Erich Loos. Erstmals nach der Urfassung ins Deutsche übersetz von Heinz von Sauter. Complete in 12 volumes
613919: CASATI, R. - De ontdekking van de schaduw. Van Plato tot Galilei, de geschiedenis van een raadsel dat de grote geesten van de mensheid in zijn ban hield
623716: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie. Over wetenschap en maatschappij.
630348: CASIMIR, H.B.G. - Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde.
613083: CASIMIR, H.B.G., SARLEMIJN, A., (RED.) - Tussen academie en industrie. Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement.
581836: CASPEL, P.P.J. VAN - Experimenten op experimentelen.
630076: CASPER, B. - Das dialogische Denken. Frans Rosenzweig, Ferdinand Ebner und Martin Buber.
608907: CASSEL, G. - Theoretische Sozialökonomie.
597929: CASSIMAN, D., CASSIMAN, J.J. - Adam en Eva. En andere verhalen over genetica.
622266: CASSIN, B. , (RED.) - Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnnaire des intraduisibles.
629272: CASSINELLI, C.W. - Free activities and interpersonal relations.
628377: CASSIRER, E. - The philosophy of the Enlightenment
630614: CASSIRER, E. - Taal en mythe gevolgd door De begripsvorming in het mythische denken
597160: CASSIRER, E. - Idee und Gestalt. Goethe. Schiller. Hölderlin. Kleist.
618960: CASSIRER, E. - Philosophie der symbolischen Formen. Complete in 5 volumes.
627274: CASSIRER, E. - The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel
622185: CASSIRER, E. - The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel
604628: CASSIRER, E., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Ernst Cassirer. Aus dem Amerikanischen übertragen von W. Krampf.
598552: CASSIRER, E., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Ernst Cassirer. Aus dem Amerikanischen übertragen von W. Krampf.
614123: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'. Exploration du 'Const van Rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en Français).
577002: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Exploration du 'Const van rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en français).
578862: CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'.
630114: CASTELLINO, G.R., (ED.) - Testi Sumerici e Accadici.
629598: CASTELLIO, S. - De kunst van het twijfelen en geloven, niet-weten en weten. De arte dubitandi et confidendi ignorandi et sciendi libri II. Uit het Latijn vertaald door A. Dirkzwager en A.C. Nielson met een inleiding van A.M. van Peski.
579236: CASTI, J.L. - Het Cambridge quintet. Denkers over kunstmatige intelligentie
602275: CASTI, J.L. - Paradigms lost. Images of man in the mirror of science.
609975: CASTLES, S. - Ethnicity and globalization. From migrant worker to transnational citizen.
603605: CASTRO, A. - Spanien. Vision und Wirklichkeit. Aus dem Spanischen übertragen von S. Heintz.
586791: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
617050: TEN CATE, C.L. - De in Deventer geboren, maar te Amsterdam overleden vier zonen van Lambert Henriksz. Ten Cate uit Borne.
573232: CATE-SILFWERBRAND, R.B. TEN - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie Germaanse woordformaties.
11630: CATHARINA II, FLEISCHACKER, H. - Mit Feder und Zepter. Katharina II. als Autorin.
569274: CATHREIN, V. - Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit. Eine ethnographische Untersuchung. Complete in 3 volumes.
614925: CATO (JOHN TRENCHARD & THOMAS GORDON) - Brieven over de vrijheid, en het geluk des volks onder een goede regeering; in 't Engelsch uitgegeven op den naam van Cato en nu naar den vyfden druk in 't Nederduitsch vertaald. Compleet in 3 delen.
629439: CATS, J. - Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt. Bevattende uyt spreeck-woorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menigte van sinne-beelden, nmet gedichten en prenten daer op passende.
584973: CATTEAU, CHARLES, BILLEN, C., BROUWERS, D., (RED.) - Catteau. Schenking Claire de Pauw - Marcel Stal
630677: CAVALLI-SFORZA, L.L., CAVALLI-SFORZA, F. - The great human diasporas. The history of diversity and evolution
630615: CAVE, P. - Hoe denk je als een vleermuis. 35 echt interessante toepassingen van filosofie
598732: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals
603546: CAVIN, A. - Der Konfuzianismus. Aus dem Französischen übertragen von E. Lipper.
601586: CAWS, P. - Yorick's world. Science and the knowing subject.
595146: CAYCE, E., LEARY, D.M., (ED.) - Edgar Cayce's photographic legacy. Compiled, correlated, and captioned.
631052: CAZELLES, HENRI, CAQUOT, A. , DELCOR, M., (ED.) - Mélanges bibliques et orientaux en l'honneur de M. Henri Cazelles.
615225: CECCARELLI, M. , (ED.) - Distinguished figures in mechanism and machine science. Their contributions and legacies. Part 2.
631192: CELAN, P., BOLLACK, J. - Poetik der Fremdheit. Aus dem Französischen von Werner Wögerbauer.
620467: CELANO, THOMAS VAN , HOONHOUT, P. - Het Latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
619552: CELANO, CARLO - Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli divise dall'autore in dieci giornata per guida e comodo de' viaggiatori. Con aggiunzioni di Giovan Battista Chiarini. Introduzioni di Gino Doria e Luigi de Rosa e uno scritto di Benedetto Croce. Edizione a cura di Atanasio Mozzillo, Alfredo Profeta e Francesco Paolo Macchia. Complete in 7 volumes.
631564: CELLÉRIER, G. , PAPERT, S. , VOYAT, G. - Cybernétique et épistémologie.
607481: CEPPI, C.B., CONFUORTO, N., (RED.) - La corte il mare i mercanti. La rinascita della scienza. Editoria e società. Astrologia, magia e alchemia.
597825: CERAM, C.W. - Triomf over de tijd. Opmars van de archeologie. Nedelandse vertaling van H. Edinga.
597432: CERAM, C.W. - Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie. Nederlandse vertaling: H. Manger.
631609: CERTEAU, M. DE, GELDOF, K., LAERMANS, R., (RED.) - Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau.
589864: CERVANTES, M. DE SAAVEDRA - Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha. Übersetzt von L. Tieck mit 363 Illustrationen von Gustave Doré.
617561: CHAFFEE, S.H., (ED.) - Political communication. Issues and strategies for research.
596975: CHAGALL, M., MARTEAU, R. - Les vitraux de Chagall 1957-1970. Post-face de Charles Marq.
603874: CHAGALL, M., LEYMARIE, J., (RED.) - Hommage a Marc Chagall. Grand Palais décembre 1969 - mars 1970.
604355: CHAGALL, M. - Chagall by Chagall. Edited by C. Sorlier
625972: CHAITANYA, K. - A new history of Sanskrit literature.
626967: CHAITIN, G.J. - The unknowable.
627066: CHAITIN, G.J. - Exploring randomness.
576331: CHAKRABORTY, S.K. - Against the tide. The philosophical foundations of modern management.
602908: CHALEIL, M. - Prostitution. Le désire mystifié.
571060: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden
631051: CHALMERS, A.F. - What is this thing called science? An assessment of the nature and status of science and its methods.
630092: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Vertaling van Rob van den Boorn.
630774: CHALMERS, A.F. - What is this thing called science? An assessment of the nature and status of science and its methods.
589261: CHALMERS, A.F. - Wat heet wetenschap? Over aard en status van de wetenschap en haar methoden
589310: CHALUMEAU, J.L. - Les théories de l'art. Philosophie, critique et histoire de l'art de Platon à nos jours.
589337: CHALUMEAU, J.L. - Lectures de l'art.
621058: CHALYBÄUS, HEINRICH MORITZ - Historical survey of speculative philosophy from Kant to Hegel; designed as an introduction to the opinions of the recent schools
630985: CHAMBERLAIN, H.S., BERMBACH, U. - Houston Stewart Chamberlain. Wagners Schwiegersohn - Hitlers Vordenker.
604347: CHAMBERS, E.K. - English literature at the close of the Middle Ages.
620393: CHAMBERS, E.K. - The mediaeval stage. Complete in 2 volumes.
629346: CHAMFORT, ARNAUD, C. - Claude Arnaud Chamfort. Een biografie. Biografie, gevolgd door zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen
629632: CHAMFORT, ARNAUD, C. - Claude Arnaud Chamfort. Een biografie. Biografie, gevolgd door zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen
627973: CHAMFORT - Oeuvres principales. Comprenant de nombreux textes réimprimés pour la première fois.
631155: CHAMISSO, A. VON - Frauen-Liebe und Leben. Lieder-Cyclus. Illustrirt von Paul Thumann. Siebente auflage.
607909: CHAMISSO, A. VON - Gesammelte Werke. Neue illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von Karl Macke. Illustriert von Edmund Brüning.
609797: CHAMPOLLION, J.F. - Grammaire Égyptienne, ou principes géneraux de l'écriture sacre Égyptienne appliquée a la représentation de langue parlée. Publiée sur le manuscrit autographie, par l'ordre de M. Guizot.
600864: CHANDLER, S., ROBB, R.W. - Front-line intelligence.
630753: CHANG, H. - Inventing temperature. Measurement and scientific progress.
589192: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introd. et des notes par B.A. Bray.
569787: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inedites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes par B.A. Bray.
9771: CHAPELAIN, J. - Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes par B. Bray.
582308: CHAPMAN, G.W., (ED.) - Literary criticism in England, 1660-1800. With introductions.
607322: CHAPPLE, C.K., TUCKER, M.E., (ED.) - Hinduism and ecology. The intersection of earth, sky, and water.
583644: CHARGAFF, E. - Kritik der Zukunft.
630685: CHARGAFF, E. - Heraclitean fire. Sketches from a life before nature.
628226: CHARLIER, G. , MORTIER, R. , (ED.) - Le journal Encyclopedique (1756-1793). Notes, documents et extra reunis.
610707: CHARLTON, T.M. - A history of theory of structures in the nineteenth century.
615796: CHARLTON, W. - The analytic ambition. An introduction to philosophy.
627991: CHATEAUBRIAND, F.R. DE, ORMESSON, J. D', (RED.) - Album Chateaubriand. Iconographie choisie et commentée. 457 illustrations.
625779: CHATELET, A. , KAMPE DE FÉRIET, J. - Calcul vectoriel. Théorie applications géométriques et cinématiques. Destiné aux éleves des classes de mathématiques spéciales et aux étudiants en sciences mathématiques et physiques.
588929: CHATELION COUNET, P., VERTOGEN, G. - God, neem ik aan? Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
621005: CHÂTILLON, WALTERS VON, CHRISTENSEN, H. - Das Alexanderlied Walters von Châtillon.
630666: CHATTERJEE, M. - The language of philosophy.
604453: CHATTOPADHYAY, R. - A vaisnava interpretation of the 'Brahmasutras'. Vedanta and theism
593671: CHAUCER, G. - The works of Geoffrey Chaucer. Edited by F.N. Robinson. Second edition.
599144: CHAUCER, G. - Chaucer's major poetry. A.C.Baugh editor.
605834: CHAUCHARD, P. - Biologie en moraal
590197: CHAUNU, P. - Histoire et décadence.
616502: CHAUNU, P. - La mort à Paris. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
567439: CHEN, YUNG PING - Chinese political thought. Mao Tse-Tung and Liu Shao-chi.
603945: CHENG, F.T.C. - China. Das Werk des Konfuzius. Chinesisches Wesen im Lichte des Westens. Mit 16 Illustrationen auf Tafeln und einer Kartenskizze. Aus dem Englischen übertragen von A. Wiegand.
598347: CHEVALIER, J. - Ons geestelijk leven en het hiernamaals. Bewerkt door F. de Meyier.
14631: CHIARA, M.L. DALLA, DOETS, K., MUNDICI, D., (ED.) - Structures and norms in science. Volume two of the tenth international congress of logic, methodology and philosophy of science, Florence, august 1995.
604778: CHIERCHIA, G., PARTEE, B.H., TURNER, R., (ED.) - Properties, types and meaning. 2 volumes.
593207: CHILES, J.R. - Inviting disaster. Lessons from the edge of technology. An inside look at catastrophes and why they happen.
19487: CHILTON, P.A., ILYIN, M.V., MEY, J.L., (ED.) - Political discourse in transition in Europe 1989-1991.
620653: CHISS, J.-L., PUECH, CH. - Fondations de la linguistique. Études d'histoire et d'épistémologie.
596914: CHODOWIECKI, D., FUHRICH-GRUBERT, U., DESEL, J., (HRSG.) - Daniel Chodowiecki (1726-1801). Ein hugenottischer Künstler und Menschenfreund in Berlin. Begleitbuch mit Katalog zur Ausstellung.
629861: CHOMSKY, N. - Who rules the world?
620221: CHOMSKY, N. - Rethinking Camelot. JFK, the Vietnam war and U.S. political culture.
626875: CHOMSKY, N., BARSKY, R.F. - Noam Chomsky. A life of dissident.
626930: CHOMSKY, N. - Cartesianische Linguistik. Ein Kapitel in der Geschichte des Rationalismus. Übersetzt von Richard Kruse.
20311: CHOMSKY, N. - Aspects of the theory of syntax.
615486: CHOMSKY, N., JUNKERMAN, J., MASAKAZU, T., (RED.) - Macht en terreur. De wereld na 11 september
618509: CHOMSKY, N. - Turning the tide. U.S. intervention in central america and the struggle for peace.
618504: CHOMSKY, N. - Powers & Prospects. Reflections on human nature and the social order.
599788: CHOMSKY, N. - Over de taal. De taal als spiegel van de geest
596051: CHOMSKY, N. - Over de taal. De taal als spiegel van de geest
607157: CHOMSKY, N. - Gekoesterde illusies
608827: CHOMSKY, N. - Language and responsibility. Based on conservations with Mitsou Ronat
601359: CHOMSKY, N. - Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan
608874: CHOMSKY, N. - American power and the new mandarins.
627356: CHOMSKY, N., HUCK, G.J., GOLDSMITH, J.A. - Ideology and linguistic theory. Noam Chomsky and the deep structure debates.
618395: CHOMSKY, N., OUDEN, B.D. DEN - Language and creativity. An interdisciplinary essay in Chomskyan humanism.
622494: CHOMSKY, N. - Aspects of the theory of syntax.
626732: CHOMSKY, N. - Topics in the theory of generative grammar.
628753: CHOMSKY, N., HARMAN, G., (ED.) - On Noam Chomsky. Critical essays.
629858: CHOMSKY, N., MCGILVRAY, J., (ED.) - The Cambridge companion to Chomsky
629859: CHOMSKY, N. - Mislukte staten. Machtsmisbruik en de aanslag op de democratie. Uit het Engels vertaald door Wim van Verre.
620923: CHOPIN, FRIEDRICH, KARASOWSKI, M. - Friederich Chopin. Sein Leben, seine Werke und Briefen. Mit dem Portrait Chopin's und der facsimilirten Original-Handschrift seine E-moll Präludiums (Op. 28, No. 4) . 2 volumes.
599273: CHRIST, LENA - Erinnerungen einer Überflüssigen. Mathias Bichler. Rumplhanni Madam Bäurin. Bauern. Mit einem Nachwort von J. Lachner.
619781: CHRIST, K. - Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit.
598588: CHRISTIANSEN, B., CARNAP, E. - Nieuwe grondslagen der graphologie. Geautoriseerde vertaling van X. Münnighoff.
577115: CHRISTIE, A. - Chinese mythology.
574202: CHRISTOFFEL, H. - Trieb und Kultur. Zur Sozialpsychologie, Physiologie und Psychohygiene der Harntriebhaftigkeit mit besonderer berücksichtigung der Enuresis. Mit 23 Abbildungen im Text.
598036: CHROETSJOV, N., BLOOMFIELD, L.P., CLEMENS, W.C., GRIFFITHS, F. - Khrushchev and the arms race. Soviet interests in arms control and disarmament 1954-1964.
607943: CHURCHILL, L.R. - Rationing health care in America. Perceptions and principles of justice.
626320: CHURCHLAND, P.M. - The engine of reason, the seat of the soul. A philosophical journey into the brain.
628314: CHURCHLAND, P.M. - Matter and consciousness. A contemporary introduction to the philosophy of mind. Revised edition.
610308: CHURCHLAND, P.M. - The engine of reason, the seat of the soul. A philosophical journey into the brain.
619360: CHWIDKOWSKIJ, D. - Sankt Petersburg. Übersetzung aus dem Französischen: Angelika Heth.
620879: CHYTRAEUS, NATHAN , ELSMANN, T. , LIETZ, H. , PETTKE, S. , (HRSG.) - Nathan Chytraeus 1543-1598. Ein Humanist in Rostock und Bremen. Quellen und Studien.
620110: CHYTRAEUS, NATHAN , ELSMANN, T. , LIETZ, H. , PETTKE, S. , (HRSG.) - Nathan Chytraeus 1543-1598. Ein Humanist in Rostock und Bremen. Quellen und Studien.
620154: CICERO, MARCUS TULLIUS - De l'orateur. Volume 1 and 2. Text établi et traduit par Edmond Courbaud.
616902: CICERO, MARCUS TULLIUS - Epistolae ad Atticum, Brutum, et Q. Fratrem.
620058: CICERO, MARCUS TULLIUS - Les paradoxes des Stoïciens. Texte établi et traduit par J. Molager.
612231: CICERO, MARCUS TULLIUS - Over het voorspellen van de toekomst (De Divinatione)
625169: CICERO, MARCUS TULLIUS - De horizon van wel en wee
619617: CICERO, MARCUS TULLIUS, SCHULTE, H.K. - Orator. Untersuchungen über das ciceronianische Bildungsideal.
623982: CICERO, MARCUS TULLIUS, ZIERER, O. - Und dann verschlang mich Rom. Das Leben des Marcus Tullius Cicero.
607043: CICERO, MARCUS TULLIUS - Brutus. Lateinisch-deutsch ed. B. Kytzler.
620569: CICERO, MARCUS TULLIUS - Correspondance. Texte établi et traduit par L.A. Constans. 5 volumes.
622011: CICERO, MARCUS TULLIUS - De horizon van wel en wee
621381: CICERO, MARCUS TULLIUS - Over het voorspellen van de toekomst (De Divinatione)
18403: CICERO, MARCUS TULLIUS - Brutus. Lateinisch-deutsch ed. B. Kytzler.
624345: CICERO, MARCUS TULLIUS - Caton l'ancien (De la viellesse). Text établi et traduit par P. Wuilleumier.
624344: CICERO, MARCUS TULLIUS - Les devoirs. Text établi et traduit par Maurice Testard. 2 volumes.
624343: CICERO, MARCUS TULLIUS - Traité des lois. Texte établi et traduit par Georges de Plinval.
622472: CICERO, MARCUS TULLIUS - The speeches. Pro lege Manilia. Pro Caecina. Pro Cluentio. Pro Rabirio. Perduellionis. With an English translation by H. Grose Hodge.
630530: CICERO - The offices
625118: CICERO, MARCUS TULLIUS - Over vriendschap (Laelius vel de amicitia)
622473: CICERO, MARCUS TULLIUS - The speeches. Pro lege Manilia. Pro Caecina. Pro Cluentio. Pro Rabirio. Perduellionis. With an English translation by H. Grose Hodge.
631747: CIORAN, E.M. - Geschiedenis en utopie
631746: CIORAN, E.M. - Bestaan als verleiding. Nederlandse vertaling: Maarten van Buuren.
626947: CIORAN, E.M. - Exercices d'admiration. Essais et portraits.
626956: CIORAN, E.M. - 32 aphorismes d'Emil Cioran traduits en rébus par Claude & Chris Ballaré précédés d'une préface de Frédéric Schiffer.
628833: CIORAN, E.M. - Exercices d'admiration. Essais et portraits.
628669: CIUFFOLETTI, Z., (HRSG.) - Das Reich der Habsburger 1848-1916. Photographien aus der österreichisch-ungarischen Monarchie.
630440: CLAASSEN, R. - Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste.
631200: CLAASSEN, R. - Het huis van de vrijheid. Een politieke filosofie voor vandaag.
630715: CLAASSEN, EUGEN - In Büchern denken. Briefwechsel mit Autoren und Übersetzern. Ausgewählt und herausgegeben von Hilde Claassen.
620342: CLAASSENS, G.H.M. - De Middelnederlandse kruisvaartromans.
597168: CLAERHOUT, A.G. - Afrikaanse kunst.
569355: CLAES, E. - Cel 269.
599320: CLAES, J. - Homo sapiens of homo paradoxalis?
606856: CLAESSEN, H.J.M. - Verdwenen koninkrijken en verloren beschavingen. Opkomst en ondergang van de vroege staat.
581578: CLAESSENS, A. - Over de bronnen en de geschiedenis van het imperium der Lagiden.
584402: CLAESZ. VAN PURMERENDT, CORNELIS - Journael, ofte een Oost-Indische-reys-beschrijvinghe, ghedaen door Cornelisz Claesz van Purmerendt. Verhalende veel besondere vreemdigheden van landen, lieden het belegeren van Monsambiecke en Goa, met het veroveren van de Portugese Kraecke en andere schepe. Met een besondere opmerckinge omtrent de diepte, ondiepte, sanden, stranden, gronden, havenen, bayen, streckinge der coersen en 't vallen der stroomen: alles waerdigh om gelesen te worden.
625222: CLAIR, J., (ED.) - Vienne 1880 - 1938. L'apocalypse joyeuse.
598555: CLAIR, J. - Considérations sur l'état des beaux-arts. Critique de la modernité.
620088: CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN - De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
627353: CLARK, A. , (ED.) - Psychological models and neural mechanisms. An examination of reductionism in psychology.
610106: CLARK, E., RICHARDSON, H. - Women and religion. A feminist sourcebook of christian thought.
600161: CLARK, K. - Civilisatie. Een persoonlijke visie
587474: CLARK, K. - Civilisatie. Een persoonlijke visie
576166: CLARK, J.J., COHEN, M., (ED.) - Business fluctuations, growth, and economic stabilization. A reader.
626190: CLARK, G. - Science and social welfare in the age of Newton.
624552: CLARKE, E., JACYNA, L.S. - Nineteenth-century origins of neuroscientific concepts.
625102: CLASON, W.E. - Elsevier's dictionary of wild and cultivated plants in Latin, English, French, Spanish, Dutch and German.
587241: CLASON, A.T. - Animal and man in Holland's past. An investigation of the animal world surrounding man in prehistoric and early historical times in the provinces of North and South Holland. 2 volumes.
594957: CLAUDEL, P. - Théâtre II. Édition revue et augmentée. Textes et notices établis par J. Madaule et J. Petit.
630619: CLAUDIANUS, CLAUDIUS - Verzamelde gedichten
622470: CLAUDIANUS, CLAUDIUS, VITTREY, GEOFFREY OF - The commentary of Geoffrey of Vitry on Claudian De raptu proserpinae. Transcribed by A.K. Clarke and P.M. Giles with an introduction and notes by A.K. Clarke. With a frontispiece and 8 facsimiles.
582810: CLAUS, H. - Gedichten.
590440: CLAUS, H. - De koele minnaar.
626032: CLAUSEWITZ, C. VON, PARET, P. - Clausewitz and the state.
625742: CLAUSEWITZ, C. VON, SCHRAMM, W. VON - Clausewitz. Leben und Werk.
625743: CLAUSEWITZ, C. VON, ARON, R. - Penser la guerre, Clausewitz. 2 volumes.
570757: CLAUZADE, L. - L'idéologie ou la révolution de l'analyse.
571041: CLEEFF, E. VAN - Sociaal-economische ordening. Een ideologisch-sociologische beschouwing van religieus standpunt. Met een inl. woord van J. Tinbergen.
630704: CLEGG, B. - The reality frame. Relativity and our place in the universe.
629332: CLEMENCEAU, G. - Grandeurs et misères d'une victoire.
627574: CLEMENS VAN ALEXANDRIË, HOEK, A. VAN DEN - Clement of Alexandria and his use of Philo in the Stromateis. An early christian reshaping of a jewish model.
629965: CLEMENS, C. - Strukturen juristischer Argumentation.
590773: CLÉMENT, J.M.B. - Observations critiques, sur la nouvelle traduction en vers François des Georgiques de Virgile, et sur les poemes des saisons, de la déclamation, et de la peinture. Suivies de quelques réflexions sur le poëme de psyché.
627902: CLÉMENT, M. - Le cynisme a la renaissance d'Erasme à Montaigne suivi de Les epistres de Diogenes (1546).
625626: CLENDELING, L. , (ED.) - Source book of medical history. Compiled with notes.
627972: CLERC, J. LE, LOCKE, J. - Lettres inédites de Le Clerc a Locke. Edited, with an introduction and notes by Gabriel Bonno.
567684: CLERC, JEAN LE - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713, en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten. In vier deelen in quarto. In 't Fransch beschreven door den Heere Jean le Clerc. In 't Nederduitsch vertaald. Den tweeden druk. 4 delen.
590752: CLERC, S. LE - Verhandeling over de bouwkunde, met de noodige aanmerkingen en waarneemingen door Sebastiaan le Clerc, roomsch ridder, teekenaar en plaatsnyder van Lodewyk den XIV. koning van Frankryk, enz. enz. enz. Uit het Fransch vertaald door P.E. Duyvené. 2 delen in 1 band.
610458: CLERCK, W. DE - Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek.
617679: CLERCQ, W. DE, CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq (1795-1844).
624084: CLERCQ, B.J. DE - Menselijk samenleven als opdracht. Grondlijnen van een sociale ethiek.
14220: CLEUTING, N.J. - Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554-1585. Uitgegeven door P.T. Zwart.
629640: CLEVE, F.M. - The giants of pre-sophistic Greek philosophy. An attempt to reconstruct their thoughts. Complete in 2 volumes.
629759: CLITEUR, P.B. - Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek.
621416: CLITEUR, P.B., DOOREN, W. VAN, (RED.) - Geschiedenis van het humanisme. Hoofdfiguren uit de humanistische traditie.
13825: CLITEUR, P.B., PAPMA, H.D., WICHE, R.T.P., (RED.) - Overtuigend bewijs. Over het wetenschappelijke van de niet-exacte wetenschappen.
623976: CLITEUR, P., NAPEL, H.M. T. D. TEN, (RED.) - Rechten, plichten, deugden. Met bijdragen van: P.G.J. van den Berg, A.H. den Boef, P.B. Cliteur, J.E. Goldschmidt, H.J.R. Kaptein e.a.
630296: CLITEUR, P.B. - Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek.
621710: CLITEUR, P.B., PAPMA, H.D., WICHE, R.T.P., (RED.) - Overtuigend bewijs. Over het wetenschappelijke van de niet-exacte wetenschappen.
628655: CLITEUR, P.B. - Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek.
627905: CLOCHÉ, P. - Histoire de la Macédoine jusqu'a l'avènement d'Alexandre le Grand (336 avant J.C.).
624008: COBB, J. , GRIFFEN, D.R., ALITZER, T.J.J. , (ED.) - John Cobb's theology in process.
631334: COBBEN, P. - Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas.
612407: COBBETT, W. - Cobbett's England. A selection from the writings of William Cobbett with engravings by James Gillray. Edited with an introduction by John Derry.
570103: COBDEN, R., HOBSON, J.A. - Richard Cobden. The international man. New edition with introduction by N. Masterman.
590768: COCHET, JEAN-BAPTISTE - La clef des sciences & des beaux arts, ou la logique.
625611: COCK, L. DE - Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa.
597665: COENEN, F. - Verzameld werk. Romans, novellen, literair historische beschouwingen, literair critisch werk, journalistiek werk.
627569: COHEN, E.A. - Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
617233: COHEN, L.J. - The implications of induction.
630593: COHEN, F. - De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard.
569097: COHEN, A.A. - Der natürliche und der übernaturliche Jude. Das Selbstverständnis des Judentums in der Neuzeit. Übertragen von H. Schmidthüs.
586502: COHEN, A., EBELING, C.L., FOKKEMA, K. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
619190: COHEN, M.R. - Reason and nature. An essay on the meaning of scientific method.
631335: COHEN, H. - Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Nach dem Manuskript des Verfassers neu durchgearbeitet und mit einem Nachwort versehen von B. Strauss.
588846: COHEN, M.R. - A preface to logic.
598947: COHEN, J.P. - Utility: a real thing? A study of utility's ontological status.
625671: COHEN, A., DASCAL, M., (ED.) - The institution of philosophy. A discipline in crisis?
604957: COHEN, H., OYEN, H. VAN - Ethiek en religie. Opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen.
602889: COHEN, R.S., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Proceedings of the Boston colloquium for the philosophy of science 1966/1968.
1510: COHEN, R.S., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Methodological and historical essays in the natural and social sciences.
610279: COHEN, J. - Interruptring Auschwitz. Art, religion, philosophy.
619416: COHEN, M. - Sensible words. Linguistic practice in England 1640-1785.
585552: COHEN, A. - Van anarchist tot monarchist. 2 delen.
585551: COHEN, A. - Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896. Samengest. en ingel. door R. Spoor.
619284: COHEN, I.B. - Science and the founding fathers. Science in the political thought of Jefferson, Franklin, Adams and Madison.
621002: COHEN-SÉAT, G. - Essai sur les principes d'une philosophie du cinema. I. Introduction générale. Notions fondamentales et vocabulaire de filmologie. Préface de Henri Laugier.
594775: COHEN, G. - Écrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle.
589340: COHEN-LEVINAS, D., (RED.) - Convergences et divergences des esthétiques. Textes réunis et présentés.
570520: COHEN, R.S., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Proceedings of the Boston colloquium for the philosophy of science 1966/1968.
626869: COHEN, H. - Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Nach dem Manuskript des Verfassers neu durchgearbeitet und mit einem Nachwort versehen von B. Strauss.
608356: COHEN, R.S., WARTOFSKY, M.W., (ED.) - Proceedings of the Boston colloquium for the philosophy of science 1966/1968.
631326: COHEN, ALBERT - Belle du seigneur. Édition établie par Christel Peyrefitte et Bella Cohen.
630103: COHEN, H., ZAC, S. - La philosophie religeuse de Hermann Cohen. Avant-propos de Paul Ricoeur.
575970: COHN-BENDIT, D., COHN-BENDIT, G. - Obsolete communism. The left-wing alternative
577257: COHN, M. - Met joden gesproken.
613069: COIFFET, P. , VERTUT, J. , LHOTE, F. , KAUFFMANN, J.M. , PARENT, M. - Robot technology
597784: COKER, C. - War and the 20th century. A study of war and modern consciousness.
595230: COLE, A.H. - Business enterprise and its social setting.
579259: COLE, G.D.H., POSTGATE, R. - The common people 1746-1946.
617348: COLEMAN, D. , SCHOFIELD, R. , (ED.) - The state of population theory. Forward from Malthus.
613717: COLEMAN, J. - A history of political thought. From ancient Greece to early Christianity.
613716: COLEMAN, J. - A history of political thought. From the Middle Ages to the Renaissance.
611423: COLENBRANDER, H.T., (RED.) - Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676. 2 delen.
619355: COLES, ROBERT - Children of crisis. Complete in 5 volumes.
577723: COLIJN, H. - Koloniale vraagstukken van heden en morgen.
630549: COLIJN, H., PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924. 2 delen.
594709: COLIJN, H., PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924.
574652: COLIN, G., LENGER, M.T., ROUZET, A., (RED.) - Bibliothèque de madame Louis Solvay. Catalogue. 3 volumes.
616884: COLISH, M.L. - The stoic tradition from antiquity to the early middle ages. Second impression with addenda and corrigenda. 2 volumes.
623354: COLISH, M.L. - Studies in scholasticism.
610225: COLLI, G. - Die Geburt der Philosophie. Aus dem Italiensichen von Reimar Klein. Mit einem Nachwort von Gianni Carchia und Reimar Klein.
609674: COLLIER, J., DOTY, C.S., MUDGE, D.S., BENALLY, H.J. - Photographing Navajos. John Collier Jr.on the Reservation, 1948-1953.
13293: COLLIN, F. - Theory and understanding. A critique of interpretive social science.
614518: COLLINGWOOD, R.G., DUSSEN, W.J. VAN DER - History as a science. Collingwood's philosophy of history.
631697: COLLINGWOOD, R.G. - An autobiography and other writings. With essays on Collingwood's life and work. Edited with an introduction by David Boucher and Teresa Smith.
631700: COLLINGWOOD, R.G. - The idea of history. Revised edtition with Lectures 1926-1928. Edited with an introduction by Jan van der Dussen.
615865: COLLINGWOOD, R.G., DUSSEN, W.J. VAN DER - History as a science. Collingwood's philosophy of history.
631812: COLLINGWOOD, R.G. - An autobiography.
631682: COLLINGWOOD, R.G. - Over metafysica. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door G. Vanheeswijck.
630169: COLLOCOTT, T.C., (ED.) - Dictionary of science and technology.
631207: COLONNA, F. - Hypnerotomachia Poliphili. The strife of love in a dream. The entire text translated for the first time into English with an introduction by Joscelyn Godwin. With the original woodcut illustrations.
627953: COLPE, C. , ELSAS, C. , KIPPENBERG, H.G., (HRSG.) - Loyalitätskonflikte in der Religionsgeschichte. Festschrift für Carsten Colpe.
595189: COLUMBUS, C. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493
599300: COLUMBUS, C. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493
609111: COMAS, J. - Het rassenvraagstuk in de moderne wetenschap
630096: COMAY, J. BROWNRIGG, R. - Who's who in the old testament. Together with the Apocrypha. + Who's who in the New Testament. Complete in 2 volumes.
627898: COMBÈS, R. - Imperator. Recherches sur l'emploi et la signification du titre d'imperator dans la rome républicaine.
631422: COMENIUS, J.A. - Het labyrint der wereld en het paradijs des harten. Dat is een duidelijke beschrijving hoe in deze wereld en al haar aangelegenheden niets heerst dan dwaling en verwarring, onzekerheid en nood, leugen en bedrog, angst en ellende en ten laatste afkeer van alles en vertwijfeling. (...). Uit het Tjechisch vertaald en van noten en een inleiding voorzien door R.A.B. Oosterhuis. Bewerkt naar de eerste uitgave, Utrecht 1925.
627696: COMENIUS, J.A., ROOD, W. - Comenius and the Low Countries. Some aspects of life and work of a Czech exile in the seventeenth century.
618374: COMENIUS, J.A., ROOD, W. - Comenius and the Low Countries. Some aspects of life and work of a Czech exile in the seventeenth century.
629648: COMENIUS, J.A. - Het labyrint der wereld en het paradijs des harten. Dat is eene heldere beschrijving, hoe in deze wereld en al hare aangelegenheden niets heerscht dan dwaling en verwarring, onzekerheid en nood, leugen en bedrog, angst en ellende, en ten laatste afkeer van alles en vertwijfeling; maar hoe hij, die zich met God den heer alleen in de woonstede zijns harten binnensluit, zelf tot waren en vollen vrede des gemoeds en tot blijdschap komt. Uit het Tjechisch vertaald en van verklaringen en een naschrift voorzien door R.A.B. Oosterhuis.
626063: COMENIUS, J.A., MICHEL, G. , BEER, J. , (HRSG.) - Comenius-Bibliographie. Deutschsprachige Titel 1870-1999.
631465: COMENIUS. J.A., PANEK, J. - Comenius. Lehrer der Nationen. Aus dem Tschechischen von Dagmar Bilkova.
596309: COMENIUS, J.A., RIEDEL, O. - Geloof voor de toekomst. Jan Amos Comenius
609660: COMENIUS, J.A. - Unum necessarium. Het eene noodige. Met een naschrift door R.A.B. Oosterhuis.
609661: COMENIUS, J.A., LIMBURG, R. - De levende gedachten van Comenius belicht.
573081: COMENIUS, J.A. - Via lucis. De weg van het licht
599958: COMETTI, J.P. - Le philosophe et la poule de Kircher. Quelques contemporains.
603998: COMETTI, J.P. - L'art sans qualités.
600234: COMETTI, J.P. - Art, modes d'emploi. Esquisses d'une philosophie de l'usage.
613609: COMMAGER, H.S. - The American mind. An interpretation of American thought and character since the 1880's.
570644: COMMAGER, H.S. - The nature and the study of history. With a concluding chapter suggesting methods for elementary and secondary teachers by R.H. Muessig and V.R. Rogers.
571412: COMTE-SPONVILLE, A. - Vivre. Traité du désespoir et de la béatitude, 2.
588666: COMTE, A., MEHLIS, G. - Die Geschichtsphilosophie Auguste Comtes kritisch dargestellt.
621415: COMTE-SPONVILLE, A. - Kleine verhandeling over de grote deugden
628525: COMTE, A., REICHE, K. - Auguste Comtes Geschichtsphilosophie.
604569: COMTE-SPONVILLE, A., FERRY, L. - La sagesse des modernes. Dix questions pour notre temps. Essai.
1647: COMTE, A. - Correspondance générale et confessions. Textes établis et présentés par P.E. de Berrêdo Carneiro et P. Arnaud (1 tm 4), P.E. de Berrêdo Carneiro et P. Arbousse-Bastide (5-6), P.E. de Berrêdo Carneiro et A. Kremer-Marietti (7-8). 8 volumes.
601981: COMTE-SPONVILLE, A. - Une éducation philosophique et autres articles.
628644: COMTE-SPONVILLE, A. - Kleine verhandeling over de grote deugden
586879: COMTE, A. - The fundamental principles of the positive philosophy being the first two chapters of the 'Cours de philosophie positive'
581044: CONANT, J.B. - Modern science and modern man.
630961: CONCHE, M. - nouvelles pensées de métaphysique et de morale.
630960: CONCHE, M. - Penser encore. Sur spinoza et autres sujets.
622429: CONDILLAC, ÉTIENNE BONNOT DE - Essai sur l' origine des connaissances humaines précédé de L'archeologie du frivole par Jacques Derrida.
622218: CONDILLAC, ÉTIENNE BONNOT DE - Traité des sensations. Traité des animaux.
628109: CONDILLAC, ÉTIENNE BONNOT DE - Traité des sensations. Traité des animaux.
631088: CONDON, T.J. - New York beginnings. The commercial origins of New Netherland.
612641: CONDORCET, M.J.A.N.C., BADINTER, E., BADINTER, R. - Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique.
605994: CONDORCET, M.J.A.N.C., BADINTER, E., BADINTER, R. - Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique.
601688: CONDORCET, M.J.A.N.C., BADINTER, E., BADINTER, R. - Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique.
628369: CONDORCET, M.J.A.N.C., BADINTER, E., BADINTER, R. - Markies de Condorcet, 1743-1794. Een intellectueel in de politiek
629982: CONDORCET, M.J.A.N.C., - Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Texte revu et présenté par O.H. Prior. Nouvelle édition présentée par Yvon Belaval.
604429: CONFUCIUS, FABER, E. - Lehrbegriff des Confucius.
629501: CONFUCIUS - De gesprekken van Confucius. (Loen-Ju). Volgens de vertaling van Arthur Waley. In het Nederlandsch overgebracht door W.A. Fick-Lugten met een voorwoord van J. Poortenaar.
621828: LANDHUISHOUDKUNDIG CONGRES - Verslag van het verhandelde op het XXIIIe Nederlandsch landhuishoudkundig congres, gehouden te Kampen van 28 junij tot en met 3 julij 1869.
595806: CONIGLIONE, F., POLI, R., WOLENSKI, J., (ED.) - Polish scientific philosophy. The Lvov-Warsaw school.
595129: CONN, W.E. - Conscience: development and self-transcendence.
599364: CONRAD, R. - The destruction of Brazilian slavery 1850-1888.
625100: CONSCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis mijner jeugd gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht door Marnix Gijsen. Geschiedkundige kommentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zuid E.H. Kossmann en A. Verhulst.
612361: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het humanisme in Nederland.
612732: CONSTANDSE, A.L. - Eros - de waan der zinnen. Essays.
612729: CONSTANDSE, A.L. - De alarmisten 1918-1933. Politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften 'Alarm' en 'Opstand'. Ingeleid en samengesteld.
612727: CONSTANDSE, A.L. - Het weerbarstige woord. Essays.
617462: CONSTANDSE, A.L. - Achter de schermen van de diplomatie. Achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen.
596360: CONSTANDSE, A.L. - Mexico en Midden-Amerika. Erflanden van Maja's en Azteken.
627784: CONSTANDSE, A.L. - Anarchisme: inspiratie tot vrijheid. Essays.
572415: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het humanisme in Nederland.
578551: CONSTANDSE, A.L. - Geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
628722: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het humanisme in Nederland.
627778: CONSTANDSE, A.L., GASENBEEK, B., JONG, R. DE, EDELMAN, P., (RED.) - Anton Constandse. Leven tegen de stroom in.
581685: CONSTANDSE, A.L. - Het lot belooft geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw.
611610: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het humanisme in Nederland.
628640: CONSTANDSE, A.L. - Het weerbarstige woord. Essays.
599662: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar sowjet-politiek.
574985: CONSTANDSE, A.L. - Eros - de waan der zinnen. Essays.
628641: CONSTANDSE, A.L. - Het soevereine ik. Het individualisme van Lao-tse tot Friedrich Nietzsche.
18580: CONSTANDSE, A.L. - Het weerbarstige woord. Essays.
591665: CONSTANDSE, A.L. - De jaren der verleugening. Internationale politiek sinds 1945.
4656: CONTINI-MORAVA, E., GOLDBERG, B.S., (ED.) - Meaning as explanation. Advances in linguistic sign theory.
613610: CONZE, E., (ED.) - Buddhist texts through the ages
624523: COOK, H.J. - Matters of exhange. Commerce, medicine, and science in the Dutch Golden Age.
12046: COOKE, R.M. - Geloof in wetenschap. Inleiding tot de methoden van wetenschapsbeoefening
579891: COOLMAN, F.J., (RED.) - 1908 1958. Vijftig jaren coöperatieve vereeniging coöp. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam.
627246: COOLS, H., VALK, H. DE - Institutum Neerlandicum. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome. M.m.v Marie-Charlotte Le Bailly, Renske de Groot, Gerda Huisman en Edward Leeuwin.
619103: COOMANS, P. , JONGE, T. DE, NIJHOF, E. - De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948.
627238: COOPER, J.P. , (ED.) - The decline of Spain and the Thirty Years War 1609-48/59.
598402: COOPER, N. - The diversity of moral thinking.
614387: COORNHERT, D.V. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
616999: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
573060: COORNHERT, D.V., BONGER, H., HOOGERVORST, J.R.H., (RED.) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
631428: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
621693: COORNHERT, D.V., BONGER, H., HOOGERVORST, J.R.H., (RED.) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
617325: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
620743: COORNHERT, D.V. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
572593: COORNHERT, D.V., LIMBURG, R. - De levende gedachten van Coornhert.
626776: COPERNICUS, GINGERICH. O. - The book nobody read. Chasing the revolutions of Nicolaus Copernicus.
612177: COPERNICUS, KESTEN, H. - Copernicus und seine Welt. Biographie.
613588: COPERNICUS, N. - Avant, avec, après Copernic. La répresentation de l'univers et ses conséquences épistémologiques. XXXIe semaine de synthèse 1-7 juin 1973.
629469: COPERNICUS, N. - On the revolutions. Translation and commentary by Edward Rosen.
566398: COPERNICUS, KESTEN, H. - Copernicus und seine Welt. Biographie.
631781: COPI, I.M. - Introduction to logic. Second edition.
618331: COPI, I.M., GOULD, J.A. - Contemporary readings in logical theory.
614557: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume II: Mediaeval philosophy. Augustine to Scotus.
585010: COPLESTON, F.C. - Medieval philosophy.
610758: COPLESTON, F.C. - A history of philosophy. Volume III: Late medieval and Renaissance philosophy.
620220: COPLESTON, F.C. - A history of medieval philosophy.
614643: COPLESTON, F.C. - A history of medieval philosophy.
577255: COPPENHAGEN, J.H. - De Israëlitische 'kerk' en de staat der Nederlanden. Hun betrekkingen tussen 1814 en 1870. Een bibliografische benadering.
628676: CORBALLIS, M.C. - The lopsided ape. Evolution of the generative mind.
629436: CORBEY, R., ROEBROEKS, W., (ED.) - Studying human origins. Disciplinary history and epistemology.
617656: CORBIÈRE, EDOUARD - La mer et les marins. Scènes maritimes.
629347: CORBIÈRE, TRISTAN - Les amours jaunes.
616081: CORBIN, A. - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk
597185: CORBIN, A. - Het verlangen naar de kust
9055: CORBIN, A. - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk
8004: CORMIER, R., CHINN, E., LINEBACK, R.H., (ED.) - Encounter. An introduction to philosophy.
626100: CORNELIS, A. - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Essay.
621488: CORNELIS, A. - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Essay.
595067: CORNELISSEN, I. - Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad.
620906: CORNELISSEN, I. - Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad.
611740: CORNELISSEN, J.D.M., POST, R.R., (RED.) - Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727. 2 delen.
566190: CORNELISSEN, A.J.M. - Calvijn en Rousseau. Een vergelijkende studie van beider staatsleer.
617327: CORNELISSEN, A.J.M. - De strijd om de moderne staatsidee. I. Het machiavellisme.
628408: CORNELIUS, F. - Geistesgeschichte der Frühzeit. 2 parts in 3 volumes.
602440: CORNELL, J. - Mandala. Stralende symbolen voor zelfontplooiing en heling
616491: CORNET, J.W.G., LANGEDIJK, D. - Leven en bedrijf van de gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
600733: CORNFELD, G., BOTTERWECK, G.J., (HRSG.) - Die Bibel und ihre Welt. Eine Enzyklopädie in drei Bänden. 3 volumes.
895: CORNFORD, F.M. - Voor en na Socrates. Geautoriseerde vertaling van J.H. Gunning.
568240: CORNFORTH, M. - Wissenschaft contra Idealismus. Eine Untersuchung des 'reinen Empirismus' und der modernen Logik. Mit einem Vorwort von G.F. Alexandrow.
629249: CORNU, P. - Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme.
582766: CORPORAAL, M.C.M. - Wicked words, virtuous voices. The reconstruction of tragic subjectivity by renaissance and early restoration women dramatists.
598861: CORRADI FIUMARA, G. - The symbolic function. Psychoanalysis and the philosophy of language. English translation by B. Keys.
624434: CORRADO, M. - The analytic tradition in philosophy. Background and issues.
615791: CORTOIS, P. - Meditaties bij een machine. Een andere inleiding in de filosofie.
592502: CORTOIS, P. - Contraminaties. Cultuur/wetenschap.
627242: CORVISIER, A. , (ED.) - Dictionnaire d'art et d'histoire militaires.
617817: COSER, L.A. - Continuities in the study of social conflict.
7656: COSSART, ABBÉ - Miroir du clergé. 2 volumes
616856: COSTANZI, T.M. - Pensiero ed essere.
592795: COSTER, C. DE - De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met platen van A. Hahn jr.
624919: COULET, H. - Nouvelles du XVIIIe siècle. Textes choisis, présentés et annotés par Henri Coulet.
581951: COUMOU, L., DAMEN, G., GEERDS, G., (RED.) - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman 'Arturs doet'. Door een werkgroep van Groninger neerlandici.
592792: COUPERUS, L. - Fidessa.
618300: COUPERUS, L. - Proza. Compleet in 3 delen.
620021: COUPERUS, L., DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM) - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door Karel Reijnders.
625207: COURIER, PAUL-LOUIS - Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par Maurice Allem.
630166: COURIER, PAUL-LOUIS - Correspondence générale. Présenté et annotée par Geneviève Violette-Le-Duc. Complete in 3 volumes.
625744: COURIER, PAUL-LOUIS - Une aventure en Calabre. Illustrations de Maurice Pouzet.
618723: COURT, W.H.B. - Coal.
614247: COURTELINE, GEORGES - Oeuvres de Georges Courteline. Illustrées par Dignimont. Complete in 2 volumes.
583006: COURTNEY, M.A. - Cornish feasts and folk-lore. Revised and reprinted from the folk-lore society journals, 1886-87. With a new foreword by A.E. Green.
629963: COURTOIS, S. , WERTH, N. , PANNÉ, J.L. , PACZKOWSKI, A. - Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Mit dem Kapitel Die Aufarbeitung des Sozialismus in der DDR von Joachim Gauck und Erhart Neubert. Aus dem Französischen von I. Arnsperger Bertold Galli a.o.
631685: COURTOIS, S. , WERTH, N. , PANNÉ, J.L. , PACZKOWSKI, A., (E.A) - Zwartboek van het communisme. Misdaden, terreur, onderdrukking. Met medewerking van Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine e.a. Uit het Frans vertaald door Kiki Coumans, Tineke Daniëls, Leo Gillet en Arie van Kampen.
4996: COUWENBERG, S.W. - Hoe wordt de samenleving het best ingericht? Opstellen over constitutionele en ideologische strijdvragen.
605082: COUWENBERG, S.W. - Geschiedenis als noodlot. Over de historiciteit van het menselijk bestaan en het machtsmotief als primaire drijfkracht. Met een bijdrage van P.B. Cliteur.
5197: COUWENBERG, S.W., (RED.) - Opstand der burgers. De Franse revolutie na 200 jaar.
609114: COUWENBERG, S.W., (RED.) - Opstand der burgers. De Franse revolutie na 200 jaar.
975: COVAL, S.C., CAMPBELL, P.G. - Agency in action. The practical rational agency machine.
626439: COWARD, R., ELLIS, J. - Language and materialism. Developments in semiology and the theory of the subject.
578290: COWARD, H.G., RAJA, K.K. - Encyclopedia of Indian philosophies. The philosophy of the grammarians.
624649: COWLIN, D., BRUUN, M.B., BANKS, K., BOSSIER, P.G., KOOPMANS, J.W., PETERSEN, N.H., (ED.) - Commonplace culture in western Europe in the early modern period. Complete in 3 volumes.
628963: COX, G. - Word existentialist
619257: CRAGG, W. - Contemporary moral issues.
16383: CRAIG, E. - The mind of God and the works of man.
601618: CRAIG, E. - The mind of God and the works of man.
594604: CRANACH DE OUDERE, LUCAS, KOEPPLIN, D., FALK, T. - Lukas Cranach. Gemälde Zeichnungen Druckgraphik. Ausstellung im Kunstmuseum Basel 15. Juni bis 8. September 1974. 2 volumes.
629942: CRANZ, F.E. - Reorientations of western thought from antiquity to the renaissance. Edited by Nancy Struever.
614344: CRAPILLET, PIERRRE - Le 'Cur Deus homo' d'Anselme de Canterbury et le 'De arrha animae' d'Hugues de Saint- Victor traduits pou Philippe le Bon. Textes établis et présentes par Robert Bultot et 'Geneviève Hasenohr.
618970: CRASBORN, O.A. - Phonetic implementation of phonological categories in sign language of the Netherlands.
625121: CRASS, H.M. - Bibliotheksbauten des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Kunsthistorische und architektonische Gesichtspunkte und Materialien. Mit 224 Abbildungen. With an English summary: Library Building in Germany during the 19th century.
586532: CREMER, J. - Ik Jan Cremer. Tweede boek.
7627: CREMER, K.J. - De Duitsche godsdienstpsychologie.
629539: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici
623373: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Socrates en daarna
622955: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. De presocraten
611141: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Socrates en daarna
615787: CRESCENZO, L. DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. De presocraten
620602: CROCE, B. - Randbemerkungen eines Philosophen zum Weltkriege 1914-190. Mit genehmigung des Verfassers übersetzt von Julius Schlosser.
616521: CROCE, B. - Aesthetik als Wissenschaft vom Ausdruck und allgemeine Sprachwissenschaft. Theorie und Geschichte. Nach der sechsten erweiterten Italienischen Auflage übertragen von H. Feist und R. Peters.
624450: CROCE, B. - Wat is filosofie? Uit het Italiaans vertaald en voorzien van een overzicht van Benedetto's Croce's leven en werk door M. Lejeune.
589789: CROCE, B. - Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Einführung von H. Barth. Übersetzt aus dem Italienischen von F. Bondy.
605247: CROCE, B. - Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Einführung von Hans Barth. Übersetzt aus dem Italienischen von F. Bondy.
630805: CROFT, W. , CRUSE, D.A. - Cognitive linguistics.
631484: CROMBAG, H.F.M. - De man uit Susquehanna. Over psychologie, recht en moraal.
584748: CROMBAG, H.F.M. - Een manier van overleven. Psychologische grondslagen van moraal en recht.
608223: CROMPVOETS, H.J.G. - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België.
623091: CROWTHER, J.G. - Science in modern society.
623092: CROWTHER, J.G. - Statesmen of science. Henry Brougham. William Robert Grove. Lyon Playfair. The prince Consort, the seventh duke of Devonshire. Alexander Strange. Richard Burdon Haldane. Henry Thomas Tizard. Frederick Alexander Lindemann.
627237: CROZIER, B. - Free agent. The unseen war 1941-1991.
566763: CRUSON, C.I., KLEIJER, H., (RED.) - Het historisch atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis.
616779: CUMMINGS, J. - Buddhist stupas in Asia. The shape of perfection. Photography Bill Wassmann. Forword Robert AF Thurman.
611016: CUMMINS, R.C., CHRISTIANO, T.D. - Modern moral and political philosophy.
12702: CUNNINGHAM, H. - Het kind in het westen. Vijf eeuwen geschiedenis
576949: CUPITT, D. - The leap of reason.
612877: CURIE, PIERRE (MADAME) - Radioactivité.
630714: CURSCHMANN, M. , GLIER, I. , (HRSG.) - Deutsche Dichtung des Mittelalters. 3 volumes.
631574: CURTRIGHT, L.H. - Muddle, indecision and setback. British policy and the Balkan states, august 1914 to the inception of the Dardanelles campaign.
619579: CUSANUS, N., HEINZ-MOHR, G., ECKERT, W.P., (HRSG.) - Das Werk des Nicolaus Cusanus. Eine bibliophile Einführung.
628275: CUSANUS, N. - Kompendium (Kurze darstellung der philosophisch-theologischen Lehren). Übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von B. Decker und K. Bormann. Lateinisch-deutsch.
610429: CUSANUS, N. - Texte seiner philosophischen Schriften nach der Ausgabe von Paris 1514., sowie nach der Drucklegung von Basel 1565. Herausgegeben von Alfred Petzelt. Band I.
630925: CUSANUS, N. - De concordantia catholica libri tres. Paris: Jodocus Badius Acensius 1514. Faksimiledruck. Mit einem Vorwort von Gerhard Kallen.
570548: CUSANUS, N. - Texte seiner philosophischen Schriften, nach der Ausgabe von Paris 1514, sowie nach der Drucklegung von Basel 1565. Herausgegeben von A. Petzelt. Band I.
630879: CUSANUS, N. - Über den Ursprung. De principio. Deutsch mit Einführung von Maria Feigl. Vorwort und Erläuterungen von Josef Koch.
629797: CUYPERS, S.E. - Persoonlijke aangelegenheden. Schets van een analytische antropologie.
587237: CVETAEVA, M., BOONSTRA-LUDDEN, G.D. - De essentie van de dichterlijke persoonlijkheid. Een onderzoek naar het beeld van de dichter in Marina Cvetaeva's literaire portretten uit de jaren '30.
623488: CVETAEVA, M., BOONSTRA-LUDDEN, G.D. - De essentie van de dichterlijke persoonlijkheid. Een onderzoek naar het beeld van de dichter in Marina Cvetaeva's literaire portretten uit de jaren '30.
625095: CYPRIANUS VAN CARTHAGO, DIERCKS, G.F., (ED.) - Sancti Cypriani episcopi epistularum ad fidem codicum summa cura selectorum necnon adhibits editionibus prioribus praecipuis editit G.F. Diericks.
624972: CZACHESZ, I. , BIRÓ, T. , (ED.) - Changing minds. Religion and cognition through the ages.
578777: CZEIKE, F. - Unbekanntes Wien 1870-1920. Einführung und Bildlegenden.
595810: CZEZOWKSI, T. - Knowledge, science and values. A program for scientific philosophy. Edited by L. Gumanski.
628900: CZIKO, G. - Without miracles. Universal selection theory and the second Darwinian revolution.
627544: CZUBER, E. - Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung. Vierte, sorgfältig durchgesehene Auflage. 2 volumes.
622397: JACOBUS NICHOLAI DE DACIA, - Liber de distinccione metrorum. Mit Einleitung und Glossar herausgegeben von Aage Kabell.
577181: DAEMMRICH, I.G. - Enigmatic bliss. The paradise motif in literature.
600835: DAF - Instructieboek DAF 55 Marathon.
607999: DAHL, R.A. - A preface to a demcratic theory.
631477: DAHLKE, P., (HRSG.) - Buddha. Auswahl aus dem Palikanon. Übersetzt.
595624: DAHM, H., IGNATOW, A., (HRSG.) - Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas.
608829: DAHM, H. - Grundzüge russischen Denkens. Persönlichkeiten und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts.
595932: DAHMUS, J. - Seven medieval kings.
616845: DAHRENDORF, R. - Life chances. Approaches to social and political theory.
576606: DAHRENDORF, R. - Gesellschaft und Demokratie in Deutschland.
630139: DAHRENDORF, R. - Konflikt und Freiheit. Auf dem Weg zur Dienstklassengesellschaft.
607629: DAHRENDORF, R. - Reisen nach innen und aussen. Aspekte der Zeit.
21000: DAHRENDORF, R. - Die angewandte Aufklärung. Gesellschaft und Soziologie in Amerika.
9950: DAHRENDORF, R. - Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie. Gesammelte Abhandlungen 1.
620982: DAHRENDORF, R. - Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle.
631769: DALAI LAMA XIV (TENZIN GYATSO), MUYZENBERG, L. VAN DEN - De weg van de leider. Leiderschap en boeddhisme in een globaliserende wereld. Nederlandse vertaling: Tijmen Roozenboom.
609456: DALAI LAMA XIII, BELL, C - Portret van de Dalaï Lama
592631: DALE, J.H. VAN, GEERTS, G., BOON, T. DEN, (RED.) - Groot woordenboek der Nederlandse taal. Elfde herziene druk door G. Geerts en H. Heestermans met medewerking van C. Kruyskamp. 3 delen compleet.
623576: DALE, J.H. VAN, DRIEL, L. VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester, archivaris, taalkundige.
604606: DALE, J.H. VAN, DRIEL, L. VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester, archivaris, taalkundige.
574183: DALEN, H. VAN, KLAMER, A. - Telgen van Tinbergen. Het verhaal van de Nederlandse economen.
598670: DALEN, D. VAN, BARENDREGT, H., BEZEM, M., (ED.) - Dirk van Dalen. Festschrift.
627180: DALEN, D. VAN - Filosofische grondslagen van de wiskunde.
603026: DALINGHAUS, R.I., HEIJ, J.J., (RED.) - Noordbeeld.. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Nordbild. Figurative Kunst aus dem Norden der Niederlande
621594: DALTON-PUFFER, C. - The French influence on Middle English morphology. A corpus-based study of derivation.
614901: DALY, M. - Outercourse. The be-dazzling voyage. Containing recollections from My logbook of a radical feminist philosopher (be-ing an account of my time/space travels and ideas - then, again, now, and how).
623603: DALY, M., KORTE, A.M. - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly.
624491: DALY, M. - Beyond God the Father. Toward a philosophy of women's liberation.
573171: DAM, K.I.M. VAN - A place called Nunavut. Multiple identies for a new region.
627378: DAM, R.J. - Stoa en litteratuur in het licht van de schrift.
611427: DAM, PIETER VAN - Beschryinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W. Stapel. 4 delen in 7 banden.
614278: NICOLAUS DAMASCENUS - Nicolaus Damascenus de Plantis. Five translations. Edited and introduced by H.J. Drossaart Lulofs and E.L.J. Poortman.
631030: DAMASIO, A.R. - Descartes' error. Emotion, reason and the human brain.
630301: DAMASIO, A.R. - Looking for Spinoza. Joy, sorrow, and the feeling brain.
628336: DAMASIO, A.R. - Looking for Spinoza. Joy, sorrow, and the feeling brain.
622477: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
616748: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
622483: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
627897: DAMME, I. VAN - Verleiden en verkopen. Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten in tijden van crisis (ca 1648-ca. 1748).
619200: DAMPIER, W.C., DAMPIER, M. (ED.). - Readings in the literature of science. Being extracts from the writings of men of science to illustrate the development of scientific thought.
626638: DANCY, J., SOSA, E., (ED.) - A companion to epistemology.
629046: DANIEL, J. , (RED.) - Les philosophies orientales. Les plus grand textes des Upanishads au Tao Te King et au Traité des Cinq Roues. Préface de François Jullien.
597265: DANIELS, G., (RED.) - Life im Krieg. Aus dem Englischen übertragen von W. Schmaltz.
595635: DÄNIKEN, E. VON - Waren de goden kosmonauten? Herinneringen aan de toekomst
580663: DANNHEIMER, H., GEBHARD, R., (HRSG.) - Das keltische Jahrtausend.
6303: DANTE ALIGHIERI, THOMPSON, A.T.C. - Dante's verhouding tot het humanisme en zijn staatkunde.
624593: DANTO, A.C. - Analytical philosophy of knowledge.
624604: DANTO, A.C. - Analytical philosophy of action.
631297: DANTO, A.C. - Analytical philosophy of action.
630737: DANTO, A.C. - Connections to the world. The basic concepts of philosophy. With a new preface.
588320: DANTO, A.C. - Connections to the world. The basic concepts of philosophy. With a new preface.
627152: DANTO, A.C. - Analytical philosophy of knowledge.
603498: DARDIK, I., LEWIN, R. - Making waves. Irving Dardik and his superwave principle.
567908: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij
622960: DARNTON, R. - Mesmerism and the end of the Enlightenment in France.
611924: DARNTON, R. - Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk. Nederlandse vertaling Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters.
620349: DARNTON, R. - Mesmerism and the end of the Enlightenment in France.
567612: DARNTON, R. - De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis
621854: DARWIN, C., REUTHER, ANTOINE CHARLES - Bedenkingen tegen de leer van Darwin, gevolgd door beschouwingen over eenige philosophische onderwerpen. Door den schrijver van het werk, getiteld: Over de werking der natuurwetten op zedelijk gebied enz. en van het vervolg op dit werk.
574049: DARWIN, C., APPLEMAN, P., (ED.) - Darwin. Texts. Commentary. Third edition. Selected and edited.
631272: DARWIN, ERASMUS, KING-HELE, D. - Doctor of revolution. The life and genius of Erasmus Darwin.
631356: DARWIN, C., BOWLBY, J. - Charles Darwin. A biography.
627927: DARWIN, C., MILLER, J. , LOON, B. VAN - Darwin voor beginners
607950: DARWIN, C., QUAMMEN, D. - The reluctant mr. Darwin. An intimate portrait of Charles Darwin and the making of his theory of evolution.
624519: DARWIN, C. - Charles Darwin and the problem of creation.
626568: DARWIN, C., RUSE, M. - Darwin of God. Een broedertwist
613566: DARWIN, C., COLP, R. - To be an invalid. The illness of Darwin.
630345: DARWIN, C., KOHN, D. , (ED.) - The Darwinian heritage. With bibliographic assistance from Malcolm J. Kottler.
629782: DARWIN, C., BULHOF, I.N. - Darwins Origin of species: betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap.
622509: DARWIN, C. - De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus. Uit het Engelsch vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Hartogh Heijs van Zouteveen. 2 volumes.
624866: DARWIN, C., BULHOF, I.N. - Darwins Origin of species: betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap.
627394: DARWIN, C., RICHARDS, R.J. - Darwin and the emergence of evolutionary theories of mind and behavior.
610814: DARWIN, C., HULLE, D. VAN - Darwins kladjes.
628867: DARWIN, C. - Het variëeren der huisdieren en cultuurplanten. Naar de tweede herziene uitgaaf uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door H. Hartogh Heys van Zouteveen. 2 delen.
629508: DARWIN, C., RITVO, L.B. - Darwin's influence on Freud. A tale of two sciences.
627347: DARWIN, C., HUXLEY, J., FISHER, J. - De levende gedachten van Darwin. De Nederlandse bewerking is verzorgd door R. Limburg.
625833: DARWIN, C. - The autobiography of Charles Darwin 1809-1882. With original omissions restored. Edited with appendix and notes by his grand-daughter Nora Barlow.
627756: DARWIN, C., BUSKES, C., HOVIUS, R., VANDERMASSEN, G. - In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin
618801: DARWIN, C., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Darwin. A life in science.
624336: DARWIN, C. - Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. Met photographische en andere afbeeldingen. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door H. Hartogh Heys van Zouteveen.
628904: DARWIN, C., ELLEGARD, A. - Darwin and the general reader. The reception of Darwin's theory of evolution in the British periodical press, 1859 - 1872.
605881: DARWIN, C., WESTENBRINK, H.G.K. - Het erfhuis der natuur. Darwin.
618492: DARWIN, C., EISELEY, L. - Darwin and the mysterious Mr. X. New light on the evolutionists.
628681: DARWIN, C., MACLEOD, R. , REHBOCK, P.F., (ED.) - Darwin's laboratory. Evolutionary theory and natural history in the Pacific.
618026: DARWIN, C., CHANCELLOR, J. - Charles Darwin. Introduction by Elizabeth Longford.
626662: DARWIN, C., SLOK, J. - Ik vind uw brieven bijzonder nuttig. Darwins brieven aan Nederlandse tijdgenoten.
631410: DARWIN, C., BLOCK, A. DE - Waanzin en natuur. Darwin en de psychiatrie.
622942: DARWIN, C. - The descent of man and selection in relation to sex. 2 volumes.
622513: DARWIN, C., DESMOND, A., MOORE, J. - Darwin. The life of a tormented evolutionist.
624654: DASSEN, P., KEMPERINK, M., (ED.) - The many faces of evolution in Europe, c. 1860-1914.
617148: DAUBE, D. - Ancient jewish law. Three inaugural lectures.
621826: DAUDET, A. - Port-Tarascon. Dernières aventures de l'illustré Tartarin.
572342: DAUM, J., KUHN, M. - Pflanzenbilder aus alten Büchern und auf historischen Krügen.
623030: DAVENPORT, H.J. - Value and distribution. A critical and constructive study.
631205: DAVENPORT, CHARLES, WITKOWSKI, J.A. , INGLIS, J.R., (ED.) - Davenport's dream. 21st century reflections on heredity and eugenics.
627078: DAVEY, N.K. - Netsuke. A comprehensive study based on the M.T. Hindson Collection. Foreword by W.W. Winkworth. Revised edition with 296 new illustrations of which 182 are in full colour.
604826: DAVID-NEEL, A. - A l'ouest barbare de la vaste Chine. Avec 16 illustrations hors texte et une carte.
631651: DAVID-NEEL, A., CHALON, J. - Alexandra David-Neel. Een leven lang op reis. Nederlandse vertaling Vivian Franken.
605109: DAVID-NEEL, A. - Unbekannte tibetische Texte.
626084: DAVID-NEEL, A. - Pelgrims, rovers en demonen. Avonturen en mysteriën in Tibet. Geautoriseerde vertaling door Arnold Saalborn. Verlucht met 51 afbeeldingen.
628536: DAVIDS, K. , LUCASSEN, J., (ED.) - A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective.
623273: DAVIDS, K. , LUCASSEN, J., (ED.) - A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective.
621605: DAVIDSEN-NIELSEN, N. - Tense and mood in English. A comparison with Danish.
16364: DAVIDSON, E. - Wie war Hitler möglich? Der Nährboden einer Diktatur. Deutsch von H. Kusterer.
614798: DAVIDSON, D., HARMAN, G., (ED.) - Semantics of natural language.
612404: DAVIDSON, C. - A woman's work is never done. A history of housework in the British Isles 1650-1950.
620124: DAVIDSON, B. - Afrika en de vloek van de natie-staat
609237: DAVIE, D. - Dissentient voice. The Ward-Phillips Lectures for 1980 with some related pieces.
629643: DAVIES, P. - Perfect universum. Waarom er leven is op aarde
621821: DAVIES, P. - God and the new physics.
623635: DAVIES, P.R., BROOKE, G.J., CALLAWAY P.R. - De wereld van de Dode-Zeerollen. Met 216 illustraties, waarvan 84 in kleur
568870: DAVIES, P. - The last three minutes. Speculating about the fate of the cosmos.
623821: DAVIES, P. - The cosmic blueprint. New discoveries in nature's creative ability to order the universe.
602374: DAVIES, P., GRIBBIN, J. - The matter myth. Dramatic discoveries that challenge our understanding of physical reality.
604531: DAVIES, P. - De laatste drie minuten. Ideeën over het einde van het heelal
614085: DAVIES, M. - Les primitifs flamands. 1. Corpus de la peinture des anciens pays-bas meridionaux au quinzieme siecle. 3. Fascicules 6-13, The National Gallery London. 2 volumes.
613994: DAVIES, D.W. - A primer of Dutch seventeenth century overseas trade.
620369: DAVIES, S. - Definitions of art.
589797: DAVIES, P. - God and the new physics.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27