Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
609858: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
569590: VOLTAIRE - Briefe des Herrn de Voltaire die Engländer und Anderes betreffend. Hrsg. und sprachlich eingerichtet von H.L. Teweleit. Mit acht Radierungen von W. Hogarth.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
613998: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years , 1753-78.
6353: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. 2 volumes in 1.
4871: VOLTAIRE, VERCRUYSSE, J., (RED.) - Voltaire. Exposition organisée à l'occasion du bicentenaire de sa mort.
616390: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXII.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
612631: VOLTAIRE, MAUROIS, A. - De levende gedachten van Voltaire. De Nederlandse bewerking wordt verzorgd door R. Limburg.
580329: VOLTAIRE, RIHS, C. - Voltaire. Recherches sur les origines du matérialisme historique.
613009: VOLTAIRE - Dialogues et anecdotes philosophiques. Édition revue et augmentée de 16 illustrations. Introduction, notes et rapprochements par Raymond Naves.
616391: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXVII.
583704: VOLTAIRE, ANGREMY, A., BARBIN, M., BRUNET, M., (RED.) - Voltaire. Un homme, un siècle.
616392: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LX.
620116: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
581041: VOLTAIRE - Zadig. Micromégas. Candide.
607423: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem Grossen und Jean Jacques Rousseau.
590746: VOLTAIRE, NONNOTTE, C.F. - Les erreurs de Voltaire. Nouvelle édition. Revue, corrigée, augmentée, avec la réponse aux éclaircissements historiques de Mr. de Voltaire. 2 volumes.
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
619087: VOLTAIRE - La Henriade en dix chants. Précédée, accompagnée, & suivie de toutes les pièces rélatives à ce poëme & à la poësie epique en général. Nouvelle édition, revue, augmentée et exactement corrigée.
620278: VOLTAIRE - Candide of het optimisme
620241: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
620319: VONDEL, J. VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
615878: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 12 delen compleet.
614700: VONDEL, J. VAN DEN - De volledige werken. Bezorgd en toegelicht door H.C. Differee. Met een inleiding van Alb. Verwey. 7 delen.
581813: VONDEL, J. VAN DEN, LEENDERTZ JR, P. - Het leven van Vondel. Geillustreerd onder toezicht van E.W. Moes.
581811: VONDEL, J. VAN DEN, STERCK, J.F.M., (RED.) - Oorkonden over Vondel en zijn kring. Met portretten en facsimilé's. Verzameld en uitgegeven.
593791: VONDEL, J. VAN DEN, FRIJNS, W.M. - Vondel en de moeder Gods.
593790: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd. Met reproducties van oude platen, schilderijen en beeldhouwwerk.
606920: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
608150: VONDEL, J. VAN DEN, NIJLAND, J.A. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
579324: VONDEL, J. VAN DEN - De reien van Vondel. Met talrtijke esthetische aanteekeningen. Verzameld en ingeleid door A.T.A. Heijting. Boekversiering door Chris Lebeau.
585084: VONDEL, J. VAN DEN - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel. Prima malorum causa.
571771: VONDEL, J. VAN DEN - Verzen van Vondel.
608158: VONDEL, J. VAN DEN - Vondel's lyriek. Bloemlezing. Met een voorwoord van Van Elring.
582407: VONDEL, J. VAN DEN, BROM, G. - Vondels bekering.
609446: VONDEL, J. VAN DEN, BRANDT, G. - Het leven van Joost van den Vondel door Geeraardt Brandt. Uitgegeven door P. Leendertz jr.
595714: VONDELING, J. - Eranos.
590569: VOOLEN, E. VAN - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie Jenny E. Wesly.
603798: VOOLSTRA, S. - Het woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
594034: VOOLSTRA, S. - Het woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
608755: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
615650: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten deel 1.
580598: VOORHOEVE, P., (RED.) - Handlist of Arabic manuscripts in the library of the university of Leiden and other collections in the Netherlands.
620384: VOORSLUIS, B., (ED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
617126: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582496: VOORT, H., (HRSG.) - 100 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim 1885-1985.
597297: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995. Met medewerking van H. Hogerheijde, S. van Duin, H. Sas, B. Voortman.
582052: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995. Met medewerking van H. Hogerheijde, S. van Duin, H. Sas, B. Voortman.
616771: VORAGINE, JACOBUS DE - Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz.
17718: VORDEMBERGE-GILDEWART, F., DANNENBERGER, H., RIESS, F., (RED.) - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospektive/Exposicïon retrospectiva/Retrospective. IVAM Centre Julio Gonzazel 4. Dezember 1996 - 9. Februar 1997. Museum Wiesbaden 7. März - 11. Mai 1997.
580811: VORGRIMLER, H., GUCHT, R. VANDER, (HRSG.) - Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. 4 delen.
6853: VORLÄNDER, K. - Kant, Schiller, Goethe. Gesammelte Aufsätze.
618646: VORLÄNDER, H. - Mein Gott. Die Vorstellungen vom persönlichen Gott im Alten Oriënt und im Alten Testament.
604327: VORONOFF, S. - Du crétin au génie. Édition spéciale révisée
585579: VORRINK, K., HULST, H. VAN - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met bijschriften. Voorwoord door E. Vermeer.
597337: VORRINK, K., WIEDIJK, C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940). With a summary in English. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
574314: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
602338: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
12982: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
604887: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
604860: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
7800: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
590808: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
618217: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
593365: VOS, G.J. - Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat. De eerste bladzijde der tweede afscheiding.
590380: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15.
572659: VOS, L.C. - Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld.
569044: VOS, H. DE - Het christendom en de andere godsdiensten.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
607494: VOS, G.J., VOS, J.M. - Voorheen en thans. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land. Geïllustreerd leesboek voor school en thuis. Verzameld.
592448: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
614713: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
586769: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
590273: VOS, C. DE - Klage als Goteslob aus der Tiefe. Der Mensch vor Gott in den individuellen Klagepsalmen.
598754: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., (RED.) - Doorniks en Haags porselein. Hun onderlinge relatie.
617950: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien. 2 delen.
596649: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600018: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600069: VOSLENSKY, M.S. - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion. Studienausgabe. Aus dem Russischen von E. Neuhoff. Die Übertragung der Gedichte besorgte der Autor.
606993: VOSMAER, C., MAAS, N. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L. Bastet en J.F. Heijbroek.
12923: VOSMAN, F. - De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie.
574774: VOSS, R. - Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen.
614399: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
571689: VOSSIUS, G.J., MAIMONIDES, MOZES - De physiologia christiana et theologia gentili liber V., VI, VII, VIII & IX. Bound together with: Mosis Maimonidae. De idololatria liber, cum interpretatione Latina, ¬is, Dionyssii Vossii. N.p., N.d., 1675
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
619886: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
576066: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Éd. et introd. de M. van Straaten.
619601: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
604440: VOSSKAMP, W., (HRSG.) - Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. 3 volumes.
610722: VOSSLER, K. - The spirit of language in civilization
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
604692: VOYER, J.P. - Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Elends der Menschen. Übersetzung aus dem Französischen von G. Bauer und D. Lienart.
590574: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
579787: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
591463: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
15973: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798.
597256: VREESE, W. DE, (RED.) - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
594871: VREESE, W. DE, (RED.) - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
605634: VRIAMONT, J. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
573939: VRIEND, H.J., DE - The Old English 'Medicina de quadrupedibus'.
587317: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
3058: VRIES, H. DE - Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten im Pflanzenreich. 2 volumes.
591189: VRIES, J.W. DE, WILLEMYS, BURGER, P. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
602509: VRIES, H. DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
591530: VRIES, L. DE, (RED.) - Venus' lusthof. Samengesteld in samenwerking met I. van Amstel. Ingeleid door A. Coppens.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
613697: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het land van Bartje.
594841: VRIES, JELLE DE - Tekst en muziek.
572425: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
616870: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Nieuwe Testament. Deel II.
615023: VRIES, H. DE - Verzamelde gedichten. Samenstelling en tekstbezorging: Wim Koops, Dick Leutscher, Jan van der Vegt en Willem Willink. Eindredactie: Jan van der Vegt.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
594835: VRIES, T. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren.
618424: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
597257: VRIES, M. DE, (RED.) - Van den borchgravinne van Couchi. Fragmenten, uitgegeven.
614885: VRIES, J. DE - Kleine Schriften. Herausgegeben von K. Heeroma und A. Kylstra.
581604: VRIES, F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
571780: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
579356: VRIES, H. DE - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië. Naar den tweeden druk in het Nederlandsch vertaald door P.G. Buekers.
582063: VRIES, J. DE - De coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component.
595077: VRIES, L. DE, (RED.) - Het leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940. Inleiding M. Schneider.
590437: VRIES, L. DE - Ha dokter ho dokter. Knotsgekke geneeskunde uit grootvaders tijd. Inleiding O.M. de Waal. Vormegeving I. van Amstel.
571800: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
601219: VRIES, W. DE - 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
601421: VRIES, K.C.J.W. DE - De Mariaklachten.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
617449: VRIES, W. DE - Vlieland. Landschap en plantengroei. Met 7 figuren en 19 foto's.
606963: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
612616: VRIES, O. , OOSTERHOUT, M.G. - De Leeuwarder stedstiole 1502-1504. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen, indices en glossarium.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
607397: VRIES, ANNE DE - Groot-Nederlands boerenboek. Met dialectologische en folkloristische medewerking van P.J. Meertens. Foto's: Hans Gilberg. Verluchting: G.D. Hoogendoorn. Ontwerp:Kees Camper. Literaire bijdragen van o.a.: Emile Buysse, Ernest Claes, Antoon Coolen
600010: VRIES, T. DE - Wiarda. Kroniek van een geslacht. 2 delen in een band.
600705: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
597161: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
594530: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
606067: VRIES, S.P. DE - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's.
608238: VRIES, M. DE, KARSTEN, G. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Geïllustreerd.
600626: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
598372: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
598275: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
573169: VRIES, M. DE, KARSTEN, G. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Geïllustreerd.
619985: VRIESEMA, M. , GOOT, ANNELIED VAN DER - Friesland, wees zacht voor mij. Nieuwkomers in de provincie door de eeuwen heen.
572144: VRIESLAND, V.E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1100-1900, 1900-1940. 2 delen.
614168: VRIESLAND, V.E. VAN - Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen.
588306: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
588305: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
604328: VRIEZE, J., (RED.) - Catharina. De keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
584600: VRIEZEN, T.C., WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
609086: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
572829: VROKLAGE, B.A.G. - Algemene inleiding en 'De godsdienst der primitieven'.
602457: VROMAN, L., VROMAN, L. - 126 gedichten. Gedichten, gedichten, vroegere en latere, inleiding tot een leegte, uit slaapwandelen, de ontvachting, twee gedichten, fabels.
614349: VROON, P.A., DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
594312: VROON, P.A. - Intelligentie. Over het meten van een mythe en de politieke, sociale en onderwijskundige gevolgen.
594316: VROON, P.A. - Kopzorgen.
594315: VROON, P.A. - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
597259: VROON, P.A. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
594320: VROON, P.A. - Weg met de psychologie. Terugblik, kritiek en uitzicht op de zielkunde.
590129: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
594321: VROON, P.A. - De ziel te lijf.
602690: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
605862: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
586575: VROONHOVEN, L. VAN - De al-ene mens. Op zoek naar het individu.
566822: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en ontwikkeling. Op zoek naar een andere sociologie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
566137: VUCHT TIJSSEN, J. VAN - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
11465: VUCINICH, A. - Science in Russian culture. A history to 1860.
616107: VUIJK, K. - De treurnis blijft. Essays over melancholie en verbeelding.
609400: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
593221: VURE, S. - Circles of influence. Impressionism to modernism in southern California art 1910/1930. With an essay by K. Starr and a chronology by N. Moure.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
577354: VUUREN, L. VAN - Openbare les gehouden op woensdag 18 januari 1922 bij de aanvaarding van het lectoraat in de koloniale landbeschrijving aan de universiteit van Amsterdam.
578242: VUUREN, L. VAN - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
615119: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
575605: VUYK, B. - Reis naar het vaderland in de verte.
611884: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
577393: VUYK, B. - Het laatste huis van de wereld.
603971: VYDRA, J., KUNZ, L. - Malerei auf Volksmajolika. Von der Wiedertäuferkeramik zur Volkskunst 1685-1925. Photographien von A. Paul. Deutsch von C. und F. Kirschner.
618487: VYGOTSKY, L.S., COLE, M., JOHN-STEINER, V., SCRIBNER, S., (ED.) - Mind in society. The development of higher psychological processes.
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
599784: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
587742: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
584536: WAAGENAAR, S. - De joden van Rome. Ned. vert. N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
586770: WAAGENAAR, S. - nDe joden van Rome. Nederlandse vertaling: N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
614883: WAAL, F. DE - Chimpanzee politics. Power and sex among apes. With photographs and drawings by the author. Foreword by Desmond Morris. Translation of Chimpansee-politiek.
619031: WAAL, F.B.M. DE, (RED.) - Sociobiologie ter discussie. Evolutionaire wortels van menselijke gedrag?
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
593364: WAANDERS, S.J.M., (RED.) - Ontmoetingen van geloof en wereld. Perpectieven op katholieke levensbeschouwing.
618588: HOEKSCHE WAARD - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Uitgegeven t.g.v. het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard.
610912: WAARDENBURG, J., (RED.) - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid. Met medewerking van: J.T.P. de Bruijn, M. Gilsenan, J. Jomier, F. Leemhuis, J. Peters, R. Peters, J. Slomp, K. Wagtendonk, M. Montgomery Watt.
602372: WAART, P. DE - Mensenrechten mensenwerk.
612475: WAART, J. VAN DER - Behanger, kent ge het vak?
611807: WAAS, A. - Der Mensch im deutschen Mittelalter.
567882: WACH, J. - Sociology of religion.
4251: WACH, J. - Sociology of religion.
592901: WACH, J., KITAGAWA, J.M. - Gibt es ein Verstehen fremder Religionen? Mit einer Biographie Joachim Wachs und einer vollständigen Bibliographie seiner Werke.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
619324: WACHT, J. - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers. Uitgave bij het 50-jarig bestaan op 19 februari 1954 van de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond.
617198: WACHTER, F. DE, (RED.) - Over nut en nadeel van het postmodernisme voor het leven.
593437: WACKERBARTH, H., (HRSG.) - Kunst und Medien. Materialien zur Documenta 6.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
585965: WADE, P. - Race, nature and culture. An anthropological perspective.
606190: WADE, I.O. - The structure and form of the French Enlightenment. 2 volumes. Complete set.
616275: WADLER, A. - Germanische Urzeit. Quellen zur Vorgeschichte der deutschen Sprache.
620050: WAELBERS, K. - Doing good with things. Taking responsibility for the social role of technologies.
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
567540: WAELE, C. DE, (RED.) - Betrokken in verscheidenheid. Levenshouding van wetenschappers.
592914: WAELHENS, A. DE, FLORIVAL, G., LADRIÈRE, J. - Études d'anthropologie philosophique.
6897: WAELHENS, A. DE - La philosophie et les expériences naturelles.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
581605: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
591033: WAGEMANN, E. - Narrenspiegel der Statistik. Die Umrisse eines statistischen Weltbildes.
620268: WAGENAAR, JAN - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regereeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschrijver der stad. 4 delen.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
602539: WAGENAAR, C. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
3264: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. 21 delen.
619763: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
578350: WAGENINGEN, B.C VAN - The function of imagery within an emblematical framework in dramas by Gryphius and Vondel. A comparative study of techniques in two baroque dramatists.
587938: WAGENVOORT, H., GRONINGEN, B.A. VAN - De letterkunde der klassieken. Met medewerking van W.E.J. Kuiper, F. Muller, F.Sassen, A. Sizoo, K. Sprey, J.H. Waszink.
616355: WAGENVOORT, H. - Pietas. Selected studies in Roman religion.
569419: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
599879: WAGENVOORT, M. - Tempel en paleis in Hindoestan.
12936: WAGENVOORT, H., SCHOUTEN, J.P., (RED.) - Freedom and restriction in science and its aspects in society. Congress promoted by the Netherlands university for the discussion of the subject. The Hague, 17 and 18 september 1954.
607841: WAGNER, COSIMA, LUDWIG II. VON BAYERN - Briefe. Eine erstaunliche Korrespondenz. Zum ersten Mal vollständig herausgegeben von Martha Schad unter Mitarbeit von Horst Heinrich Schad.
603728: WAGNER, R., WEINER, M.A. - Antisemitische Fantasien. Die Musikdramen Richard Wagners. Aus dem Amerikanischen von H. Thies.
619772: WAGNER, P. , WEISS, C.H., WITTROCK, B. , (ED.) - Social sciences and modern states. National experiences and modern states.
608598: WAGNER, O., ASENBAUM, P., HAIKO, P., LACHMAYER, H., ZETTLE, R. - Otto Wagner: Möbel und Innenräume.
8726: WAGNER, K. - Echte und unechte Ortsnamen.
619771: WAGNER, P. , WEISS, C.H., WITTROCK, B. , (ED.) - Social sciences and modern states. National experiences and modern states.
10267: WAHL, F. - Introduction au discours du tableau.
618109: WAISMANN, F. - The principles of linguistic philosophy. Edited by R. Harré.
619464: WAISSENBERGER, R. , (HRSG.) - Wien 1815 - 1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz. Mit Beiträgen von Hans Bisanz, Günter Düriegl, Regina Forstner, Ernst Hilmar a.o.
583175: WAITHE, M.E., (ED.) - A history of women philosophers. 4 volumes. Complete set.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
568335: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
619981: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
591470: WAL, C. VAN DER - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
577352: WAL, S.L. VAN DER, (RED.) - Besturen overzee. Herineringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
609445: WALCH, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (tot het einde van de 19e eeuw).
583363: WALCHA, O. - Meissner Porzellan. Aufnahmen von U. Frewel und K.G. Beyer. Hrsg. und bearbeitet von H. Reibig.
620263: WALDENFELS, B. , BROEKMAN, J.M., PAZANIN, A., (HRSG.) - Phänomenologie und Marxismus. 4 volumes.
616556: WALDMAN, A. - The submission.
589452: WALDRAM, J., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. M.m.v. T. van Kooten.
617974: N/A, WALDSCHMIDT, E., (ED.) - Das Catusparisatsutra. Eine kanonische Lehrschrift über die Begründing der Buddhistischen Gemeinde. Text in Sanskrit und Tibetisch, verglichen mit dem Pali nebst einer Übersetzung der Chinesischen Entsprechung im Vinaya der Mulasarvastivadins. Auf Grund von Turfan-Handschriften herausgegeben und berarbeitet. Teil II: Textbearbeitung: Vorgang 1-21.
611248: WALDSCHMIDT, E. , (HRSG.) - Die Legende vom Leben des Buddha. In Auszügen aus den heiligen Texten. Aus dem Sanskrit, Pali und Chinesischen übersetzt und eingeführt. Mit vielen zum Teil farbigen Illustrationen wiedergegeben nach tibetischen Tempelbildern aus dem Besitz des Berliner Museums für Völkerkunde.
613639: WALDSTEIN, C. , SHOOBRIDGE, L. - Herculaneum. Past present & future. With appendixes.
583412: WALDSTEIN, A. - L'alchimie.
591353: WALEY, D. - Later medieval Europe. From saint Louis to Luther.
598872: WALKER, P.M.B., (ED.) - Chambers science and technology dictionary.
616555: WALKER, T. - The solitaries. Poems 1964-5.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
594998: WALLACE, P. - The psychology of the internet.
569676: WALLACE, I., (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
588355: WALLACE, W.A., (ED.) - Ethics in modelling.
593719: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
12350: WALLENSTEIN, A. VON, SCHULZ, H. - Wallenstein und die Zeit des dreissigjährigen Krieges. Mit 164 Abbildungen, darunter vier farbigen Kunstbeilagen.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
595223: WALLERSTEIN, I., STARR, P., (ED.) - The university crisis reader. 2 delen.
598098: WALLERSTEIN, I. - Das moderne Weltsystem: kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der europaïschen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von A. Schweikhart.
608307: WALLON, H., PRENANT, M. - Die Wissenschaft im Lichte des Marxismus. Versuche über den Stand der Mathematik, Physik, Astronomie, Technik und Industrie, Biologie, Psychologie, Philosophie, Sprachforschung und Geschichtsforschung sowie über die dialektische Methode und den historischen Materialismus. Mit einer Einleitung von H. Wallon.
598730: WALLRATH, R. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
617837: WALPOLE, A.S. - Early latin hyms. With introduction and notes.
617551: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
617552: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
585269: WALRAVENS, J. - Verzameld proza. Ingeleid door L.P. Boon.
593725: WALSCHAP, G. - De familie Roothooft.
589914: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
569065: WALSH, M. - Altijd Casablanca
569043: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit.
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwisenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
580042: WALTER, F. - Tobias.
607310: WALTER, E.V. - Terror and resistance. A study of political violence with case studies of some primitive African communities.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
18652: WALTERS, M. - The nude male. A new perspective.
573371: WALTERS, M. - Der männliche Akt. Ideal und Verdrängung in der europäischen Kunstgeschichte. Aus dem Englischen von L. Wilkens.
606979: WALTHAUS, C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
594397: WALTHER, I.F., (RED.) - Paris - Paris 1937-1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie. Übersetzer und Mitarbeiter: E. Auffinger, R. von Bitter, B. Braun, S. Brügel u.a.
574634: WALTHER VON DER VOGELWEIDE, HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
614615: WANG, H. - Beyond analytic philosophy. Doing justice to what we know.
584096: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
592273: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
608315: WARBURTON, N. - Thinking from A to Z.
583758: WARD, M. - Universality. The underlying theory behind life, the universe and everything.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übers. aus dem Am. von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
607816: WARD, G.C. - The civil war. An illustrated history. Based on a documentary filmscript. With contributions by Don E. Fehrenbacher, Barbara J. Fields, Shelby Foote a.o.
5465: WARDER, A.K. - Outline of Indian philosophy.
603975: WARDHAUGH, R. - An introduction to sociolinguistics.
596892: WARHOL, A., BOCKRIS, V. - Warhol.
604132: WARHOL, A., MARCADÉ, B., VREE, F. DE - Andy Warhol. Galerie Isy Brachot, Bruxelles, 25 octobre au 9 décembre 1989, Paris, 18 janvier au 3 mars 1990.
595030: WARING, P., (ED.) - The dictionary of omens and superstitions.
609444: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
620113: WARMINGTON, E.H. (ED.) - Remains of old Latin. Newly edited and translated by E.H. Warmington. Complete in 4 volumes.
566694: WARNACH, V. - Agape. Die Liebe als Grundmotiv der neutestamentlichen Theologie.
604312: WARNER, O. - Grosse Seeschlachten. Deutsche Übertragung von S.H. Engel und W. Plaas.
605871: WARNER, R., SZUBKA, T., (ED.) - The mind-body problem. A guide to the current debate.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
17945: WARNOCK, G.J., (ED.) - The philosophy of perception.
17543: WARNOCK, G.J. - English philosophy since 1900.
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
615372: WARRACK, G. - Tocht door het duister. Ontsnapping na de slag om Arnhem. Woord vooraf van Z.K.H. Prins Bernhard. Toegevoegd: Na twintig jaar. Ervaringen van de ondergrondse helpers, weergegeven door Evert Werkman van het illegaal Parool
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
610257: WARREN, HANS - Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper.
12932: WASON, P.C., JOHNSON-LAIRD, P.N. - Psychology of reasoning. Structure and content.
593785: WASSER, B. - Nederlandse pelgrims naar het heilige land.
593783: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
590466: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
566786: WASSERMANN, J. - Der unbekannte Gast.
603502: WASSERMANN, J. - Lebensdienst. Gesammelte Studien Erfahrungen und Reden aus drei Jahrzehnten.
577664: WASSERSTEIN, B. - Les juifs d'Europe depuis 1945. Une diaspora en voie de disparition. Trad. de l'anglais par J. Carnaud.
616501: METTERNICH-WASSILTCHIKOV T. - Keime der Hoffnung. Das wahre Russland.
604101: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
591374: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
599759: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
601276: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
593094: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork- van der Kuyl.
602834: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
619757: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. De in deze bundel opgenomen opstellen werden verzameld en geredigeerd door W. Bergsma, G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra.
619101: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. De in deze bundel opgenomen opstellen werden verzameld en geredigeerd door W. Bergsma, G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra.
595171: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
579351: WATERS, C.M. - An economic history of England 1066-1874.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
613032: WATKINS, J. - Science and scepticism.
611776: WATSON, L. - Natuurlijk of bovennatuurlijk. Een nieuwe, originele benadering van vreemde verschijnselen en hun plaats in de natuur
596747: WATSON, J.D. - De dubbele helix. De ontdekking van de structuur van DNA.Vert. T. de Jager.
591456: WATSON, J.D. - De dubbele helix. Hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Nobelprijs won
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
616407: WATT, W.M. - Islamic philosophy and theology.
616406: WATT, W.M. - The influence of Islam on medieval Europe.
619879: WATT, W.M. - Companion to the Qur'an. Based on the Arberry translation.
596977: WATTEAU, A. - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
599559: WATTERS, R.E. - A checklist of Canadian literature and background materials 1628-1960. In two parts: first, a comprehensive list of the books which constitute Canadian literature written in English; and second, a selective list of other books by Canadian authors which reveal the backgrounds of that literature.
576575: WATTJES, J.G. - Practische wijsbegeerte.
616141: WATTS, A.W. - Myth and ritual in christianity.
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
597426: WATTUM, S. VAN - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
590005: WAWERKA, P., (RED.) - Moderne Vergangenheit Wien 1800-1900.
604145: WAXMAN, C.I., (ED.) - The end of ideology debate. With an introduction.
586307: WEALE, A. - Democracy.
611524: WEAVER, W.W. - Toward a psychology of reading and language. Selected writings of Wendell W. Weaver. Edited by Albert J. Kingston.
601170: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation. In one volume.
595689: WEBB, H. - An introduction to Japan. Under the direction of H. Borton and D.W. Overton.
578470: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation.
570195: WEBB, S., WEBB, B. - The history of trade unionism.
615248: WEBEL, J. - Geschichte der Bildschirmtechnik 1970-2000. Synergien, Netzwerke und Innovationssysteme in Baden-Württemberg.
619293: WEBER, M., MITZMAN, A. - The iron cage. An historical interpretation of Max Weber.
598848: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
604006: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
614497: WEBER, H. - Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen.
594401: WEBER, D., (HRSG.) - Deutsche Literatur seit 1945 in Einzeldarstellungen.
609614: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
575395: WEBER, M. - Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und eingeleitet von J. Winckelmann.
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
16429: WEBER, M., GIDDENS, A. - Politics and sociology inn the thought of Max Weber.
601912: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
607074: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. Das Werk. Darstellung. Analyse. Ergebnisse. Aus dem Amerikanischen von Renate Rausch.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
603738: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
607272: WEBER, M., WRONG, D., (ED.) - Max Weber.
615323: WEBER, M., LEMMEN, M.M.W. - Max Weber's Sociology of religion. Its method and content in the light of the concept of rationality
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu' door E. Tellegen
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
605996: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
596344: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
568107: WEBER, M., TIJMES, P. - Over politiek valt met rede te twisten. Een onderzoek naar de rol van wetenschap en ethiek in het politieke denken van Max Weber.
592442: WEBER, O. - Grundlagen der Dogmatik. 2 delen.
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
9915: WEBER, M. - Aus den Schriften zu Religionssoziologie. Auswahl, Einleitung und Bemerkungen von M. Ernst Graf zu Solms.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
618783: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes.
604660: WEBER, A. - Abschied von der bisherigen Geschichte. Überwindung des Nihilismus?
608906: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
13631: WEBER, E. - Paths to the present: aspects of European thought from romanticism to exisentialism. Readings chosen, discussed en edited.
607095: WEBER, M., SCHLUCHTER, W. - Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte.
601805: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
617309: WEBER, M., GIDDENS, A. - Max Weber over politiek en sociologie
597955: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
579898: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
611808: WEBER, H., (HRSG.) - Politische Ordnungen und soziale Kräfte im alten Reich.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
593096: WECHSLER, H.J. - Great prints & printmakers.
591560: WEDGWOOD, C.V. - History and hope. Essays on history and the English civil war.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
617411: WEERDEN, J.S. - Marne-memories.
613168: WEERDEN, J. VAN - Marne-memories.
4591: WEERDEN, J. VAN - 150 jaar gereformeerde kerk 't Zandt 1835 - 1985.
6582: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
5838: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
605478: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
605479: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
579469: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945 - 1993.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
615189: WEGNER, D.M. - The illusion of conscious will.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
572658: WEHNER, H. - Wandel und Bewährung. Ausgewählte Reden und Schriften 1930-1980. Herausgegeben von G. Jahn. MIt einer Einleitung von G. Gaus.
610874: WEHR, H. - A dictionary of modern written arabic. Edited by J. Milton Cowan.
17987: WEHR, G. - Philosophie. Auf der Suche nach der Wahrheit.
603723: WEIGALL, A. - Wanderings in Anglo-Saxon Britain.
1333: WEIGAND, E., (ED.) - Concepts of dialogue. Considered from the perspective of different disciplines.
607096: WEIGAND, G. - Die Berechtigung sittlicher Werturteile in den Sozialwissenschaften.
599696: WEIGHT, R. - Patriots. National identity in Britain 1940-2000.
618713: WEIJER, J.H. VAN DE - Gecostumeerde voorstelling van den intogt van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, binnen Groningen in den jare 1594, door H.H. atudenten der Groninger Hoogeschool bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw. Geteekend en uitgegeven door J.H. van de Weijer, steendrukker te Groningen, onder toezigt der Commissie tot regeling van den optogt.
605946: WEIL, S., PÉTREMENT, S. - La vie de Simone Weil. Avec des lettres et d'autres textes inédits de Simone Weil. 2 delen.
575861: WEIL, S. - La condition ouvrière.
575862: WEIL, S. - Lettre à un religieux.
588462: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
4612: WEIL, S. - La condition ouvrière.
605065: WEIL, S., HENSEN, R. - Simone Weil. Een pelgrim naar het absolute.
11877: WEIL, E. - Essais et conférences. 2 delen.
588881: WEIL, E. - Philosophie morale.
588883: WEIL, E. - Philosophie politique.
619330: WEIL, S. - Wachten op God
608744: WEIL, S., FIORI, G. - Simone Weil. Une femme absolue.
602427: WEIL, S., HENSEN, R. - Simone Weil. Een pelgrim naar het absolute.
575869: WEIL, S., KAHN, G., (RED.) - Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique.
580376: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
608038: WEILER, R., HOLEMANS, D., (RED.) - Bevrijding of bedreiging door wetenschap en techniek.
616721: WEILER, I. - Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf.
577822: WEIMA, J. - Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme.
578045: WEIMA, J. - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving.
598837: WEIN, H. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie. Ausgewählt und eingeleitet von J.M. Broekman.
575516: WEIN, H., BROEKMAN, J.M., KNOPF, J., (HRSG.) - Konkrete Reflexion. Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag.
3227: WEIN, H. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
613471: WEINBERG, J.R. - Abstration, relation, and induction. Three essays in the history of thought.
577706: WEINBERG, S. - Die ersten drei Minuten. Der Ursprung des Universums. Mit einem Vorwort von R. Lüst. Aus dem Amerikanischen von F. Griese.
612043: WEINBERG, J.R. - A short history of medieval philosophy.
611691: WEINBERG, S. - Dreams of a final theory. The search for the fundamental laws of nature.
595198: WEINBERG, P. - Herovering van het paradijs. Reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
618397: WEINBERGER, C. , WEIBERGER, O. - Logik, Semantik, Hermeneutik. Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen im Text.
588299: WEINER, J. - Time, love, memory. A great biologist and his quest for the origins of behavior.
579833: WEINERT, H. - Entstehung der Menschenrassen. Mit 184 Einzelabbildungen und 7 Rassenkarten.
5514: WEINGART, P., (HRSG.) - Wissenschaftsforschung. Eine Vorlesungsreihe mit Beiträgen von Ben-David, Hirsch, Kambartel, Krohn, Lakatos, Radnitzky u.a.
5769: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., DORN, G., (ED.) - The role of pragmatics in contemporary philosophy. Die Rolle der Pragmatik in der Gegenwartsphilosophie. Beiträge des 20. Internationalen Wittgenstein Symposiums 10. - 16. August, 1997 Kirchberg am Wechsel. 2 volumes.
577707: WEINGARTNER, P., ZECHA, G., (ED.) - Induction, physics, and ethics. Proceedings and discussions of the 1968 Salzburg colloquium in the philosophy of science.
618288: WEININGER, O. - Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Im Anhang Weiningers Tagebuch. Briefe August Strindbergs sowie Beiträge aus heutiger Sicht von Annegret Stopczyk, Gisela Dischner und Roberto Calasso.
615880: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
583226: WEINKE, K. - Rationalität und Moral.
618968: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
591541: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
589885: WEINRICH, L., (HRSG.) - Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
613298: WEINROTHER, C. - ...ich hatt' noch ein paar Foto's von Berlin. Bilder aus dem Alltagsleben der Jahre 1949-1953. Vorwort: Wolfgang Gruner. Text: Eduard Wirths.
615408: WEINSHEIMER, J.C. - Eighteenth-century hermeneutics. Philosophy of interpretation in England from Locke to Burke.
589064: WEINSTEIN, M.A. - Finite perceptions. Reflections on virtue.
574764: WEIPPERT, G. - Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Studien zum gegenwärtigen Zeitalter.
618821: WEIS, M., HICKMAN, T. - De poort des doods
580341: WEIS, B. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie.
577704: WEISBORD, R.G., STEIN, A. - Bittersweet encounter. The Afro-American and the American jew. foreword by C.E. Lincoln.
610359: WEISCHEDEL, W. - Skeptische Ethik.
574763: WEISCHEDEL, W., (HRSG.) - Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 2 volumes.
605266: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
573032: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
2759: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. 2 volumes.
606372: WEISCHEDEL, W., SMIT, R.F. - Wilhelm Weischedels Suche nach der Möglichkeit von Sinn. Metaphysik zwischen Existenzphilosophie und Nihilismus.
6889: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
6888: WEISCHEDEL, W. - Die philosophische Hintertreppe. Von Alltag und Tiefsinn grosser Denker.
13216: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
620101: WEISKE, B. - Gesta Romanorum. 2 volumes.
610782: WEISKRANTZ, L. - Consciousness lost and found. A neuropsychological exploration.
584271: WEISS, A.S. - The aesthetics of excess.
9253: WEISS, P., WEISS, J. - Right and wrong. A philosophical dialogue between father and son.
614903: WEISS, G. - Body images. Embodiment as intercorporeality.
581065: WEISSBERG-BOB, N., (HRSG.) - 'Was ich den Juden schon immer mal sagen wollte...' Beiträge und Gespräche. Mit einem Vorwort von K. Schütz.
616216: WEISSENSTEINER, F. - Reformer, Republikaner und Rebllen. Das andere Haus Habsburg-Lotharingen.
606692: WEISZ, L. - Die Werdmüller. Schicksale eines alten Zürcher Geschlechtes. Im Auftrag der Otto Werdmüllerschen Familienstiftung erforscht und dargestellt. Mit Beiträgen von J.O. Werdmüller-Zollikofer und H.C. Schulthess-Hünerwadel. 3 delen.
615906: WEITENKAMPF, F. - The illustrated book.
605250: WEITZ, M., (ED.) - Twentieth-century philosophy: the analytic tradition. With an introduction.
589858: WEITZ, M. - The opening mind. A philosophical study of humanistic concepts.
596099: WEITZMANN, K - Late antique and early christian book illumination.
617772: WEIZSÄCKER, V. VON - Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Grundfragen der Naturphilosophie.
612057: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
575423: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
618181: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Die Einheit der Natur. Studien.
567257: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
567328: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
12928: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wahrnehmung der Neuzeit.
12929: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
566766: WEIZSÄCKER, V. VON - Diesseits und Jenseits der Medizin. Artzt und Kranker. Neue Folge.
6957: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Zum Weltbild der Physik.
609426: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede. Met een inleiding van B.V.A. Röling
594931: WEIZSÄCKER, R. VON, DARCHINGER, J. - Richard von Weizsäcker. Porträt einer Präsidentschaft. Herausgegeben von F. Pflüger.
619458: WEIZSÄCKER, V. VON - Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen.
602109: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
617773: WEIZSÄCKER, V. VON - Begegnungen und Entscheidungen.
596695: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
587613: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
572859: WEIZSÄCKER, R. VON - Richard von Weizsäcker im Gespräch mit Gunter Hofmann und Werner A. Perger.
602819: WELCH, J.R., (ED.) - Other voices. Readings in Spanish philosophy.
594304: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
618899: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
616083: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
585537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
592120: WELDEREN RENGERS, T.M.T. VAN, WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. van Welderen baron Rengers. Een groot Nederlander.
586911: WELDEREN RENGERS, T.M.T. VAN, WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. van Welderen baron Rengers. Een groot Nederlander.
572239: WELLEK, R., STRELKA, J.P., (ED.) - Literary theory and criticism. Festschrift presented to René Wellek in honor of his eightieth birtday. 2 volumes.
618640: WELLEK, R. - A history of modern criticism. Complete in 8 volumes.
586688: WELLEK, A. - Ganzheitspsychologie und Strukturtheorie. Zwölf Abhandlungen zur Psychologie und philosophischen Anthropologie. Mit 13 Abbildungen.
583020: WELLEKENS, J.B., PENNINK, R. - Silvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726.
586230: WELLING, G.M. - The prize of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817. A study in computational history.
583661: WELLINGTON, J.H. - Southern Africa. A geographical study. Volume 1: Physical geography.
594805: WELLS, H.G. - Die Geschichte unserer Welt. Mit 59 historischen Karten und 53 teils mehrfarbigen Abbildungen. Sonderausgabe. Die autorisierte deutsche Übersetzung wurde von O. Mandl herausgegeben. Die Übersetzung besorgten O. Mandl, H.M. Reiff und E. Redtenbacher.
611893: WELLS, H.G., WELLS, G.P., HUXLEY, J. - De wetenschap van het leven. Geautoriseerde vertaling van J. Bunge-Hanf en C.J. Jellema. 4 delen in 2 banden.
609069: WELLS, J.M., HANDOVER, P., BLANCHARD, G. , VOX, M. - Anderhalve eeuw boektyppografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
616341: WELTE, B. - Religionsphilosophie.
615163: WELTGE-WORTMANN, S. - Die ersten Maler in Worpswede. Eine Biographie des Künstlerdorfes und der Maler Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker im Worpsweder Verlag
579567: WELZ, E.J. - Uit de hal des langen levens. Chineesche levenswijsheid verzameld en uit het Chineesch vertaald.
617451: WENDEL, W.J. , HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - Groningens Akademiefeest van september 1864. Geschetst door W.J. Wendel. Met vijf platen. Bijgebonden: Het christendom. De kweeker der humaniteit. Godsdienstige rede ter opening der viering van het 250 jarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, den 13 september 1864 uitgesproken in de Martinikerk door P. Hofstede de Groot. Bijgebonden: Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de feestviering bij den gelegenheid van den tweehonderdvijftigsten verjaardag van Hoogeschool te Groningen gehouden den 13sden, 14 den, 15den, 16den en 17den september 1864
608724: WENDLAND, H.D., STROHM, T. - Politik und Ethik.
605136: WENDT, D., VLEK, C., (ED.) - Utility, probability, and human decision making. Selected proceedings of an interdisciplinary research conference, Rome, 3-6 september, 1973.
611799: WENDT, SIEGFRIED - Was Sokrates nicht wissen konnte. Eine Bildungsreise zu den Grundlagen unserer technischen Zivilisation.
617035: WENGER, J.C. - The mennonites in Indiana and Michigan.
608529: WENGER, J.C. - Glimpses of mennonite history and doctrine. Second edition revised and enlarged.
599969: WENHAM, E. - Old silver for modern settings. Illustrated by E. Holloway.
591843: WENHAM, E. - Old clocks for modern use with a guide to their mechanism. Illustrated by E. Holloway.
7328: WENIN, C., (ED.) - L'homme et son univers au moyen âge. Actes du septième congrès international de philosophie médiévale (30 août - 4 septembre 1982). 2 volumes.
592195: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
609085: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
609496: WENNEKES, W. - De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
614231: WENTINCK, C. - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh. Met 80 foto's.
601793: WENTSCHER, E. - Englische Philosophie. Ihr Wesen und ihre Entwicklung.
620099: WENZEL, S. , (ED.) - Fasciculus morum. A fourteenth-century preacher's handbook. Edition and translation by Siegfried Wenzel.
598399: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
592990: WENZL, A. - Philosophie der Freiheit I.
617819: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung. Natur und Geist als Probleme der Metaphysik. Zweite, um ein Nachwort, Namen- und Sachverzeichnis vermehrte Auflage.
568842: WENZL, A. - Philosophie als Weg. Von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.
596409: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
587578: WERBLOWSKY, R.J.Z., BLEEKER, C.J., (ED.) - Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th july 1968.
574816: WERELDBIBLIOTHEEK - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek 1905 - 1930.
605588: WERFEL, F. - Verdi. Roman der Oper. Ungekürzte, neu durchgesehene Sonderausgabe.
594557: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598406: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598407: WERFEL, F. - Das Lied von Bernadette. Roman.
592852: WERFF, E. VAN DER - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
592853: WERFF, E. VAN DER - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
609468: WERKMAN, E. - Dat kan ons niet gebeuren... . Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Met medewerking van M. de Keizer en G.J. van Setten.
611235: WERLEN, I. - Ritual und Sprache. Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen.
578657: WERNER, H.M. - Verhandelingen op gebied van geschiedenis en kunst. Met platen.
1110: WERNER, C. - La philosophie greque.
613987: WERNER, K.F. - Naissance de la noblesse. L'essor des élited politiques en Europe.
613657: WERNER, K. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisirende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie in ihrer mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung.
600230: WERNER, C. - L'ame et la liberté. Les vicissitudes de la psychologie - L'ame et le corps dans la pensée philosophique - La vie - Le désir comme base de la nature humaine - La conscience - L'intelligence et la volonté - Le sens du devenir. Suivi de 'Essai d'une nouvelle monadologie'.
17897: WERNER, K., SCHROEDER, W. - Karl Werner als Sozialphilosoph.
575333: WERTH, A. - Rusland in oorlog 1941-1945. Vertaler S. Davids.
611573: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
610920: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
581295: WERTHEIM, W.F., BAKS, C., BREMAN, J., TJWAN, G.G. - Buiten de grenzen. Sociologische opstellen aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
612293: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
610816: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
609924: WERTHEIM, M. - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen
616335: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
594858: WERTHEIM AYMÈS, C.A., SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
594423: WERTHEIM AYMÈS, C.A., SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
8517: WERTHEIM, M. - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen
581810: WERUMEUS BUNING, J.W.F., HIJMANS, P. - J.W.F. Werumeus Buning. Werk en leven met brieven en documenten.
606794: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
5108: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
591067: WESS, S., ALTHOFF, K.D., RICHTER, M.M., (ED.) - Topics in case-based reasoning. First European workshop, EWCBR-93 Kaiserslautern, Germany, november 1-5, 1993. Selected papers.
602201: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche gereformeerden en doopsgezinden in de zestiende eeuw.
608526: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche gereformeerden en doopsgezinden in de zestiende eeuw.
604854: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
586183: WESSELING, H.L. - Vele ideeën over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
607459: WESSELING, H.L. - Zoon en vader - Vader en zon.
601008: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
575599: WEST, F.P. VAN - Geological investigations in the Miomaffo region (Netherlands Timor).
583301: WESTENDORP BOERMA, N. - Realistische ethiek. Omzwervingen op het terrein van moraal en zedelijk oordeel.
587929: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587930: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587931: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
617693: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
582811: WESTERDIJK, J.B. - Coöperatie op het gebied van den landbouw c.a., Bekroond antwoord op eene prijsvraag, uitgeschreven door de Commissie van beheer over het Buma-legaat te Leeuwarden.
599374: WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
620234: WESTERMAN, P.C. - The disintegration of natural law theory. Aquinas to Finnis.
620245: WESTERMAN, P. - Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie.
618525: WESTERMAN, M. (ED.) - Keur van Nederlandsche letteren. Jaargang 1 en 2. Compleet in 104 stukken in 18 banden.
616099: WESTERMANN, J.C. - Klagen, clippers, werven en motoren. Geschiedenis van een geslacht van schippers, reeders, scheepsbouwmeesters en motorfabrikanten te Amsterdam. Met medewerking van de directie der Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr. N.V.
596677: WESTHEIM, P. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
617495: WESTHOFF, V., BAKKER, P.A., LEEUWEN, C.G. VAN, VOO, E.E. VAN DER, ZONNEVELD, IR.I.S. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. 3 delen.
593367: WESTHOFF, H. - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
602597: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
598897: WESTRA, C., TOSSIJN, H. - Windwerkboek. Wat mogelijk is met windenergie.
606962: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
592192: WESTREENEN, W.H.J. VAN - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door D. van Velden.
606529: WESTRHENEN, S.C., SOMMERHALDER, R., TONINO, J.F.M. - Logica. Een inleiding met toepassingen in de informatica.
18389: WESTWOOD,J.N. - Endurance and endeavour. Russian history 1812-1986.
579099: WETTER, G. - Le matérialisme dialectique. Traduit de l'allemand par F. Olivier.
595180: WEVER, J. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingel. door A.B. van Deinse.
587087: WEVERBERGH, J. - Ufo's in het verleden. Een documentaire.
598746: ROGIER VAN DER WEYDEN - Rogier van der Weyden. Rogier de le Pasture. Officiële schilder van de stad Brussel. Portretschilder aan het hof van Bourgondië. 6 october - 18 november 1979.
596083: WEYDT, H., (ED.) - Sprachtheorie und Sprachphilosophie. Teoria y filosofia del lenguaje. Théorie et philosophie de langage. Language theory and language philosophy.
588456: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
614563: WEYERMAN, J.C. - Den vrolyke tuchtheer (1729). 2 delen.
614561: WEYERMAN, J.C. - Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Voorafgegaan door Het papiere voorhangsel. Ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
614877: WEYL, H. - Raum. Zeit. Materie. Vorlesungen über allgemeine Relativitätstheorie. Dritte, umgearbeitete Auflage.
606589: WHALLEY, J.I. - The student's guide to western calligraphy. An illustrated survey.
600184: WHISTLER, M. - Die artige Kunst sich Feinde zu machen. Mit einigen unterhaltenden Beispielen, wie ich die Ernsthaften dieser Erde zuerst mit Vorbedacht zur Raserei und dann in ihrem falschen Rechtsbewusstsein zu Unanständigkeit und Torheit gebracht habe. Deutsch von M. Mauthner.
617951: WHITE, E.B. - The points of my compass. Letters from the East, the West, the North, the South.
604296: WHITE, A.R., (ED.) - The philosophy of action.
605115: WHITE, A.R. - Rights.
607406: WHITE, D.G. - The alchemical body. Siddha traditions in medieval India.
612434: WHITE, G. - The natural history of Selborne. Edited with an introduction and notes by W.S. Scott. Drawings by John Piper.
573820: WHITE, F.C. - Knowledge and relativism. An essay in the philosophy of education.
610320: WHITE, R.M. - The structure of metaphor. The way the language of metaphor works.
585033: WHITE, M. - Pragmatism and the American mind. Essays and reviews in philosophy and intellectual history.
585901: WHITE, M., (ED.) - The age of analysis. 20th century philosophers. Selected, with introduction and interpretive commentary.
604138: WHITE, T.H. - The making of the president 1972.
617539: WHITEHEAD, A.N., HAEFTEN, C.J.M. VAN - Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead.
605783: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
588427: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
603853: WHITFORD, F. - Understanding abstract art.
602775: WHITLEY, R., (ED.) - Social processes of scientific development.
603212: WHITMAN, W., SCHYBERG, F. - Walt Whitman
615240: WHITROW, G.J. - Die Erfinding der Zeit. Aus dem Englischen von Doris Gerstner.
607526: WHITTAKER, E. - Schools and streams of economic thought.
589961: WHITTAKER, T. - Reason. A philosophical essay with historical illustrations ( Comte and Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza)
603688: WHITTAKER, E. - Space and spirit. Theories of the universe and the arguments for the existence of God.
615260: WHITTEMORE, R.C., (ED.) - Studies in process philosophy II.
613526: WHORF, B.J. - Language, thought, and reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Edited and with an introduction by J.B. Carroll. Foreword by S. Chase.
604302: WHORF, B.J. - Language, thought, and reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Edited and with an introduction by J.B. Carroll. Foreword by S. Chase.
592960: WHYNES, D.K., (ED.) - What is political economy? Eight perspectives.
585427: WIARDI BECKMAN, H.B., WIJNE, J.S. - Stuuf Wiardi Beckman. Patriciër en sociaal-democraat.
575916: WIBAUT, F.M. - Economische kronieken.
617373: WIBAUT, F.M., BONGER, W.A., KUYPER, R. - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
617366: WIBAUT, F.M. - Socialisme ('Fabian essays in socialism')
568086: WIBAUT, F.M. - Ordening der wereldproductie.
579040: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
613520: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
599170: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
608810: WICKSTEED, P.H. - Dante and Aquinas. Being the substance of the Jowett lectures of 1911.
613915: WIDENGREN, G. - Mani and manichaeism
613018: WIEDEMANN, K. - Arbeit und Bürgertum. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs in der Literatur Deutschlands an der Wende zur Neuzeit.
580047: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem Wotjakisch-Deutschen im Anhange und einem Deutschen Register. With an introd. by D.R. Fokos-Fuchs.
603981: WIEGERS, B. - The child and the childlike in Russian narrative literature (1850-1935).
590905: WIEGERSMA, H. - Volkskunst in de Nederlanden. Klein-beeldhouwwerk.
595772: WIEGNER, A. - Observation, hypotheses, introspection. Edited by I. Nowakowa.Translated by K. Paprzycka
601261: WIELE, J.B.S. VAN DER - Gulde-jaer ons heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmers.
598446: WIELE, J.B.S. VAN DER, MENSINK, B.A. - Advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
569589: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
596255: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
606191: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
568669: WIELENGA, B. - In de school der wijsbegeerte.
578445: WIEMAN, H.N., BROYER, J.A., MINOR, W.S., (ED.) - Creative interchange.
615939: WIENAND, A. , (HRSG.) - Der Johanniter-Orden. Der Malteser Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Aufgsaben, seine Geschichte. Herausgegeben in Verbindung mit Carl Wolfgang, Graf von Ballestrem und Christoph Freiherr von Imhoff.
584947: WIENER, P.P., NOLAND, A., (ED.) - Ideas in cultural perspective.
619703: WIENER, N. - God and golem, Inc. A comment on certain points where cybernetics impinges on religion.
596888: WIERINGA, F., (RED.) - Republiek tussen vorsten. Oranje. Opstand. Vrijheid. Geloof.
7878: WIERINGA, W.J., BOOMGAARD, P., NOORDEGRAAF, L., VRIES, H. DE, (RED.) - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950 aangeboden aan prof.dr. W.J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
593697: WIERSINGA, P. - Gracchanten. Roman.
575443: WIERSMA, J. - Odyssee van de vrijheid. Ethiek voor(bij) de tweespalt.
618604: WIERSMA, J. - Een wiel dat draait. Over ethiek en identiteits(her)vorming.
616063: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
3119: WIERZBICKA, A. - The case for surface case.
568192: WIESE, L. VON - Die Sozialwissenschaften und die Fortschritte der modernen Kriegstechnik.
567645: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
9911: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
596568: WIESEL, E. - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden
605652: WIESENTHAL, S., SIJES, B.A., BLUMENTHAL, N., ADLER, H.G. - Essays über Naziverbrechen Simon Wiesenthal gewidmet.
595288: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
591537: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
599444: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
595237: WIESER, A.R. - Philosophie. Einführung und Orientierung.
585421: WIESSING, H.P.L. - Bewegend portret. Levensherinneringen.
617409: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
594372: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
617875: WIGGEN, G.J. VAN - In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland gedurende de periode 1865-1940. The development of the dental profession in The Netherlands (1865-1940).
603249: WIGGERSHAUS, R. - Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung.
618715: WIGHT, T. - Van toeten en blazen. Harmonieën, fanfares en brassbands op Walcheren.
1825: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
589620: WIJFJES, T., GIER, O. DE - Maak je eigen astrologische mandalakaarten en raak vertrouwd met krachten in en buiten jezelf.
597020: WIJLEN, T. VAN - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote rivieren.
614507: WIJN, J.W. - Krijgskundige aantekeningen van Johan den Middelsten van Nassau.
592191: WIJN, J.W. - Het beleg van Haarlem.
572809: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver.
19350: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen.
570846: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het vraagstuk van den vrijen wil.
619550: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
577683: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. The jews in Amsterdam. A study on the changes of their attitudes (with a summary in English).
618186: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
591167: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591166: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591165: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
595018: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700.
576351: WIJNGAERT, M. VAN DEN, BEULLENS, L., BRANTS, D. - België en zijn koningen. Monarchie en macht.
585426: WIJNKOOP, D., RITTER, P.H. - Over Wijnkoop.
585425: WIJNKOOP, D., KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
613755: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen. Overgedrukt uit De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Handel en Scheepvaart (...)
617523: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON - Euripides Herakles. Complete in 3 volumes.
601249: WILBER, K., (ED.) - Quantum questions. Mystical writings of the world's great physicists. With the research assistance of A. Niehaus.
609967: WILBER, K. - De integratie van wetenschap en religie
607097: WILBRANDT, R. - Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft. Erkenntniskritische und methodologische Grundlegung.
601909: WILD, J., SUGARMAN, R.I., DUNCAN, R.B., (ED.) - The promise of phenomenology. Posthumous papers of John Wild.
600696: WILD, D. - Ikonen. Kirchliche Kunst des Ostens
613338: WILDAVSKY, A. - The art and craft of policy analysis.
604851: WILDE, J.A. DE, SMEENK, C. - Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij.
583327: WILDE, I.E. DE - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
19353: WILDE, R. DE - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
601264: WILDE, O. - The ballad of Reading gaol. De ballade van de Readinger gevangenis. Wout Blok.
593675: WILDENBERG, I.W., (RED.) - Catalogus van oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
616554: WILDER, THORNTON, HARRISON, G. A. - The enthusiast. A life of Thornton Wilder
579647: WILDERVANCK, L.S., SMOOK, A.H., SCHMIDT, A.L.C., (RED.) - Medische faculteits vereeniging te Groningen. 1907-1932.
613869: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
573325: WILDIERS, M. - Het verborgen leven van de cultuur.
569946: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
567260: WILDIERS, M. - Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay.
568816: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
596676: WILDSCHUT, M., REIJNDERS, T., KRABBEN, A. - Midden in het leven staan wij in de dood. Wat kan de kunstenaar toevoegen aan het uitvaartgebruik?
588357: WILENSKY, R. - Planning and understanding. A computational approach to human reasoning.
616200: WILEY, B. - The eighteenth century background. Studies in the idea of nature in the thought of the period.
581946: WILEY, B. - The seventeenth background. Studies in the thought of the age in relation to poetry and religion.
614251: WILHELM II, , LUDWIG, E. - Wilhelm der Zweite.
599123: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
608180: WILHELMINA KONINGIN, HAM, G. VAN DER - Wilhelmina in Londen 1940-1945. Documenten van een regering in ballingschap. Ingeleid door A. den Doolaard.
591676: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
602078: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
592121: WILHELMINA KONINGIN, BOOY, T. - De levensavond van koningin Wihlemina.
573366: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. Sterker door strijd.
590750: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
590751: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
599484: WILKE, J.T., HALFWEG, S., (RED.) - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart. Met voorwoord van D.C. Endert jr. 2 delen.
579841: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
596732: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
3012: WILKERSON, T.E. - Minds, brains and people.
577104: WILKINSON, F. - Arms and armour.
580415: WILKINSON, T.J. - Town and country in southeastern Anatolia. Vol. I: Settlement and land use at Kurban Höyük and other sites in the lower Karababa basin. With contributions by D. Gurney, M.M.A. McDonald, and N.F. Miller.
577068: WILL, F.L. - Induction and justification. An investigation of cartesian procedure in the philosophy of knowledge.
595307: WILLARD, N. - Things invisible to see. A novel.
586232: WILLEM II PRINS VAN ORANJE, EYSTEN, J. - Het leven van prins Willem II (1626-1650). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
586231: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, BLOK, P.J. - Willem de Eerste. Prins van Oranje. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. 2 delen.
614287: WILLEM DE FAMARS TESTAS, RAVEN, M.J. , (RED.) - De schilderskaravaan 1868. Naar een ongepubliceerd handschrift uit het Frans vertaald, ingeleid en geannoteerd.
620435: WILLEM VAN CONCHES, GRABMANN, M. - Handschriftliche Forschungen und Mitteilungen zum Schrifttum des Wilhelm von Conches und zu Bearbeitungen seiner naturwissenschaftlichen Werke.
618443: WILLEM VAN AUXERRE, MAGISTRI GUILLELMI ALTISSIODORENSIS - Summa aurea. Cura et studio Jean Ribaillier. Liber tercius. 2 volumes.
607674: WILLEM PRINS VAN ORANJE, VETTER, K. - Am Hofe Wilhelms von Oranien.
619778: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, BLOK, P.J. - Willem de Eerste. Prins van Oranje. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets. 2 delen.
612351: WILLEM VAN OCKHAM, MCCORD ADAMS, M. - William Ockham. 2 volumes. Complete set.
608013: WILLEM VAN OCKHAM, STEEL, C. - De semantiek van abstracte en concrete termen volgens Willem van Ockham. Uit 'Tijdschrift voor Filosofie', 39e jaargang, nummer 4, december 1977.
591087: WILLEM II KONING, BOSSCHA, J. - Veranderingen en bijvoegselen der tweede uitgave van het leven van Willem den Tweede koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg. Beschreven door Johannes Bosscha.
3778: WILLEM VAN OCKHAM, SCHOLZ, R. - Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico.
603749: WILLEM IV KONING VAN ENGELAND, ZIEGLER, P. - King William IV.
620400: WILLEM VAN OCKHAM, OFFLER, H.S., (ED.) - Opera politica IV.
595244: WILLEMEN, K., HEIJNEN, G., TERMEER, G., (RED.) - Het heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan.
589391: WILLEMS, E. - Arph. In het theater van de rede.
616951: WILLEMSE, F.C., (RED.) - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catakigus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
596193: WILLEMSEN, A.W. - Koninklijke Bibliotheek en Nederlands bibliotheekbeleid. Verspreide geschriften 1983-1990.
593359: WILLETT, J. - Weimar. Een weggemaaide cultuur
612795: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
608608: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
570871: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
614546: WILLIAM OF AUVERGNE, BOROK, H. - Der Tugendbegriff des Wilhelm von Auvergne (1180-1249). Eine moralhistorische Untersuchung zur ideengeschichtliche Rezeption der aristotelischen Ethik.
606978: WILLIAM OF PALERNE, BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from Ms. King's College Cambridge 13
606930: WILLIAM DE LA POLE, JANSEN, J.P.M. - The 'Suffolk' poems. An edition of the Love Lyrics in Fairfax 16 attributed to William de Pole.
606913: WILLIAME, R. - Les fondements phénoménologiques de la sociologie compréhensive: Alfred Schütz et Max Weber.
599856: WILLIAMS, R., EAGLETON, T., (ED.) - Raymond Williams. Critical perspectives.
573500: WILLIAMS, E., WILLIAMS, T. - Iolo manuscripts. A selection of ancient Welsh manuscripts, in prose and verse, from the collection made by the late Edward Williams, Iolo Morganwg, for the purpose of forming a continuation of the Myfyrian archaiology; and subsequently proposed as materials for a new history of Wales. With English translations and notes, by his son, the late Taliesin Williams, (Ab Iolo,) of Merthyr Tydfil. Published for the Welsh mss. society.
617268: WILLIAMS, B., MONTEFIORE, A., (ED.) - British analytical philosophy.
610654: WILLIAMS, M. - Problems of knowledge. A critical introdution to epistemology.
616732: WILLIAMS, D. - Romans and barbarians. Four views from the empire's edge 1st Century A.D.
616552: WILLIAMS, V. - The crouching beast. A clubfoot story.
612425: WILLIAMS, G. - The heraldry of the cinque ports.
5011: WILLIAMS, H. - Concepts of ideology.
619269: WILLIAMS, B. - Philosophy as a humanistic discipline. Selected, edited, and with an introduction by A.W. Moore.
6904: WILLIAMS, B., MONTEFIORE, A., (ED.) - British analytical philosophy.
614133: WILLIAMS, D. - Romans and barbarians. Four views from the empire's Edge, 1st Century A.D.
614297: WILLIAMS, I.A. - Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785. With an introduction to the reprint by Edward Croft-Murray and Malcolm Cormack.
579083: WILLIBRORD - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael, Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van E. Lagerwey. Aanhangsel over de 'Legenda Aurea', het 'Passionael' en Gerard Leeu door B. Kruitwagen.
584906: WILLIGENBURG, T. VAN, BELD, A. VAN DEN, HEEGER, F.R. - Ethiek in praktijk.
597441: WILLINK, A.C., KRAMER, W., (RED.) - Willink. Met een interview door M. Roscam Abbing
608003: WILLINK, B. - De tweede gouden eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940.
590907: WILLINK, A.C., KRAMER, W., (RED.) - Willink. Met een interview door M. Roscam Abbing
571465: WILLINK, B. - De tweede gouden eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940.
608137: WILLIS, J. - Dreaming me. An African American woman's spiritual journey.
610856: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus. Zweite verbesserte und vermehrte, mit Namen- und Sachregister und terminologischem Anhange versehene Auflage. In drei Bänden. 3 volumes. Complete set.
601712: WILMA - Leven en werken van Joseph Wittig. Een wonder van God.
609463: WILMOT, CHESTER - The struggle for Europe.
589770: WILSHIRE, B. - Wild hunger. The primal roots of modern addiction.
593669: WILSON, E. - Letters on literature and politics 1912-1972. Edited by Elena Wilson. Introduction by D. Aaron. Foreword by L. Edel.
601687: WILSON, T., ANDREWS, P.W.S., (ED.) - Oxford studies in the price mechanism.
612427: WILSON, A.N. - After the Victorians. The decline of Britain in the world.
607166: WILSON, E.O. - On human nature.
584196: WILSON, K. - Making sense of it. An essay in philosophical theology.
612426: WILSON, HARRIETTE - Harriette Wilson's Memoirs. Selected and edited with an introduction by Lesley Blanch.
612297: WILSON, J. - Language & the pursuit of truth.
618393: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
618394: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
593762: WILSON, I. - De lijkwade van Turijn
584464: WILSON, J. - Equality.
607194: WILSON, H.T. - Tradition and innovation. The idea of civilization and its significance.
605132: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
618622: WILSON, E.O. - Het fundament. Over de eenheid van kennis en cultuur
616221: WILSON, WOODROW, BRAGDON, H.W. - Woodrow Wilson. The academic years.
594854: WILSON, E. - The thirties. From notebooks and diaries of the period. Edited with an introduction by L. Edel.
586004: WILSON, H. - The relevance of British socialism.
604344: WILSON, F.P. - The English drama 1485-1585. Ed. with a bibliography by G.K. Hunter.
596720: WILSON, T. WOODROW, SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Woodrow Wilson. Een leven voor de wereldvrede.
603499: WILSON, B.R. - Magic and the millennium. A sociological study of religious movements of protest among tribal and third-world peoples.
568911: WILSON, B.R. - Magic and the millennium. A sociological study of religious movements of protest among tribal and third-world peoples.
605107: WILTERDINK, N. - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
571395: WILTERDINK, N. - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
619271: WINCH, P. - Ethics and action.
567867: WINCH, P., GARDINER, P.L., ACTON, H. - The proper study. Foreword by G.N.A. Vesey. Royal institute of philosophy lectures volume four 1969-1970.
585026: WINCH, P., LYAS, C. - Peter Winch.
606876: WINCKEL, A. - Animisme en christendom (Het heidendom der natuurvolken). Bewerkt naar Joh. Warneck, Die Lebensdkräfte des Evangeliums, u.s.w. A.C. Kruyt. Het animisme in den Indischen archipel en andere bronnen. Met een voorrede van J. Warneck en 12 illustraties.
600645: WIND, E. - Kunst en anarchie. De Reith Lectures van 1960, herzien en uitgebreid, met een inleiding van J.A. Emmens
6376: WINDELBAND, W. - Einleitung in die Philosophie.
600088: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosophie. 2 volumes.
16193: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Einführung in die Philosophie. 2 delen.
569462: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. 2 delen.
589478: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
613527: WINDELBAND, W. - Theories in logic
9413: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
593153: WINDELBAND, W. - Geschichte der antiken Philosophie. Bearbeitet von A. Bonhöffer.
576839: WINDELBAND, W. - Die Philosophie im deutschen Geistesleben des XIX. Jahrhunderts. Fünf Vorlesungen.
2210: WINDELBAND, W. - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearbeitet von A. Goedeckemeyer.
5776: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
611269: WINDISCH, E., (ED.) - Iti-Vuttaka.
575825: WINDTHORST, L., HÜSGEN, E. - Ludwig Windthorst. Mit 154 Illustrationen und 2 Beilagen.
594329: WINGEN, E., KOSTER, N. - Kijk op schilders. Portretten van 50 Nederlandse schilders.
583259: WINGERT, L. - Gemeinsinn und Moral. Grundzüge einer intersubjektivistischen Moralkonzeption.
592194: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
572015: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
597278: WINKEL, J. TE - Roman van Moriaen. Op nieuw naar het hanschrift uitgegeven en van eene inleiding en woordenlijst voorzien.
614948: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. 7 delen.
617291: WINKELER, H. - Der Wortbestand von Flugschriften aus den Jahren der Reformation und des Bauernkrieges.
611709: WINKELMAN, P.H., (RED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 6 delen.
593358: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
617854: WINKLER PRINS, A., (ED.) - Geïllustreerde encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins. Met medewerking van vele specialiteiten. Tweede, naar de nieuwste bronnen en aanmerkelijk vermeerderde uitgave met platen, kaarten en tekstfiguren. Compleet in 16 delen.
612918: WINKLER, A.C., MCCUEN, J.R. - Rhetoric made plain.
584242: WINKLER, E.R., COOMBS, J.R., (ED.) - Applied ethics: a reader.
598409: WINKLER, E.G. - Dichtungen, Gestalten und Probleme. Nachlass.
608587: WINNACKER, K. - Challenging years. My life in chemistry
603740: WINSEMIUS, J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
593692: WINSTON, R. - The story of God.
593689: WINSTON, R. - Het verhaal van God
605573: WINSTON, P.H. - Artificial intelligence.
608183: WINTER, P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen.
604902: WINTER, P.J. VAN - Westerwolde generaliteitsland.
616604: WINTER, E. - Russland und das Papsttum. 2 volumes.
584286: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN, MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Toneelpoëzy.
609494: WINTER, P.J. VAN - Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw.
603963: WINTER, P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen.
582706: WINTERFELD, L. VON - Dortmunds Stellung in der Hanse.
606587: WINTERINK, J.C. - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek.
611265: WINTERNITZ, M. - Der ältere Buddhismus nach Texten des Tipitaka.
9757: WINTERTON, P. - Report on Russia.
570086: WINTHUIS, J. - Einführung in die Vorstellungswelt primitiver Völker. Neue Wege der Ethnologie.
615729: WIPLINGER, F. - Metaphysik. Grundfragen ihres Ursprungs und ihrer Vollendung. Geleitwort von Martin Heidegger. Herausgegeben von Peter Kampits.
616591: WIRSCHING, J. - Was ist schriftgemäss? Studien zur Theologie des äusseren Bibelwortes.
602749: WIRZ, L. - Wirtschaftsphilosophie. Rekonstruktion der Wirtschaftstheorie.
614253: WISCHHÖFER, H. - Die ostpreussischen Stände im letzten Jahrzehnt vor dem Regierungsantritt des grossen Kurfürsten.
617242: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
618398: WISDOM, J., BAMBROUGH, R., (ED.) - Wisdom: Twelve essays.
613481: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
1411: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
603671: WISKERKE, J.R. - De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie.
584407: WISNIEWSKI, A. - The posing of questions. Logical foundations of erotetic inferences.
611281: WISNIEWSKI, R. - Die Darstellung des Niflungenunterganges in der Thidrekssaga. Eine Quellenkritische Untersuchung.
601288: WISPELAERE, P. DE - Paul-tegenpaul 1969-1970. Met een nawoord van Bart Vervaeck.
606345: WISSE, M. - Scripture between identity and creativity. A hermeneutical theory building upon four interpretations of Job.
596385: WISSE, G. - De moderne theosophie.
619323: WISSEN, G.J.M. VAN - De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-economisch leven.
593968: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
589251: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
612937: WIT, D. DE - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
610620: WIT, H.C.D. DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. 2 delen in 3 banden. Compleet.
617303: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
611705: WIT, H.F. DE - De lotus en de roos. Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek.
619480: WITBOEK - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van G. Branting lid van de Zweedse Rijksdag
10473: WITBOEK - Documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolse crisis. Getrouwe en onverkorte geautoriseerde vertaling.
586725: WITHUIS, J. - Opoffering en heroiek. De mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland, 1946-1976.
616202: WITKAM, J.J. - Catalogue of Arabic manuscripts in the University of Leiden and other collections in the Netherlands. 5 volumes.
593073: WITSEN ELIAS, J.S. - Koorbanken, koorhekken en kansels. Beeldhouwkunst. 197 foto's van H. Sibbelee.
602339: WITT, J. DE, JAPIKSE, N. - Johan de Witt. Geïllustreerd onder toezicht van den schrijver.
586829: WITT, J. DE, JAPIKSE, N. - Johan de Witt. Geïllustreerd onder toezicht van den schrijver.
599894: WITT, J. DE, JAPIKSE, N. - Johan de Witt. Geïllustreerd onder toezicht van den schrijver.
616373: WITT, R.G. - In the footsteps of the ancients. The origins of humanism from Lovato to Bruni.
619914: WITT, R.G. - In the footsteps of the ancients. The origins of humanism from Lovato to Bruni.
582708: WITTE, H. - Besiedlung des Ostens und Hanse.
602102: WITTE, E.T. - Practisch handboek voor tuinliefhebbers. Een raadgever voor het onderhouden en bewerken der bloemen-, moes- en oofttuinen. Naar de Hoogduitsche uitgave van M. Hesdörffer bewerkt.
574793: WITTEK, M., (RED.) - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975.
590995: WITTEK, M., (RED.) - Les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège. Exposition du 27 juillet au 20 août 1983.
605684: WITTEMANS, F. - La verite sur les rose+croix d'hier et d'aujourd'hui. 1. 'Histoire des rose-croix de Fr. Wittemans. 2. Interview de R. Bernard grand maitre pour la France (...) de l órdre rosicrucien A.M.O.R.C.
594850: WITTENBERG, H.W., (HRSG.) - Meyers Handbuch der Geschichte. Band 1: Lexikon der historischen Persönlichkeiten. Hrsg. von den Fachredaktionen des Bibliographischen Instituts. Bearbeitet. Mit 1012 Abbildungen im Text.
581016: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Portret-album van den Nederlandschen adel. De portretten uit het Nederland's adelsboek met biografische aanteekeningen.
618863: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890-1940. 2 delen.
618830: WITTEVEEN, H.J. - De magie van harmonie. Een visie op de wereldeconomie. Co-auteur: Saskia Rosdorff.
619384: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
609300: WITTGENSTEIN, L. - Ricerche filosofiche. Edizione italiana a cura di Mario Trinchero.
588182: WITTGENSTEIN, L., BOENDERS, F., (RED.) - Over Wittgenstein gesproken. Gesprekken met A. Hübner en A. Janik, B. McGuinness, F. Parak, E. Anscombe, A. Kenny, G.H. von Wright, M. Black, J. Hintikka, H. Spiegelberg, N. Malcolm, J. Bouveresse.
613202: WITTGENSTEIN, L., WAUGH, A. - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie
2216: WITTGENSTEIN, L., HOTTOIS, G. - La philosophie du langage de Ludwig Wittgenstein. Préface de J. Bouveresse.
613824: WITTGENSTEIN, L. - Schriften. Beiheft. Mit Beiträgen von Ingeborg Bachmann, Maurice Cranston, José Ferrater Mora, Paul Feyerabend, Erich Heller, Bertrand Russell, George H. von Wright.
602870: WITTGENSTEIN, L., BOGEN, J. - Wittgenstein's philosophy of language. Some aspects of its development.
618734: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Untersuchungen. Herausgegeben von Eike von Savigny.
617076: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
586211: WITTGENSTEIN, L., LANG, M. - Wittgensteins philosophische Grammatik. Entstehung und Perspektiven der Strategie eines radikalen Aufklärers.
618015: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Uit het Duits vertaald door W. de Ruiter en W. Stange.
619054: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Wittgenstein reads Freud. The myth of the unconscious
609770: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Herausgegeben von G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von Heikki Nyman. Culture and value. Edited by G.H. von Wright in collaboration with Heikki Nyman
575079: WITTGENSTEIN, L. - Das Blaue Buch. Eine philosophische Betrachtung. Herausgegeben von R. Rhees. Zettel. Herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright.
570998: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Voir le visible: la seconde philosophie de Wittenstein.
610382: WITTGENSTEIN, L., MOUNCE, H.O. - Wittgenstein's Tractatus. An introduction.
19415: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Wittgenstein: la rime et la raison. Science, éthique et esthétique.
618845: WITTGENSTEIN, L. - Filosofische onderzoekingen
572771: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlass. Hrsg. vom G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von H. Nyman.
620272: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
14988: WITTGENSTEIN, L., BILLOT, A. - Le désaroi de l'élève Wittgenstein.
14071: WITTGENSTEIN, L., SCHULTE, J. - Lire Wittgenstein. Dire et monter. Trad. de l'allemand par M. Charriere & J.P. Cometti.
620308: WITTGENSTEIN, L., PEARS, D. - Ludwig Wittgenstein
618648: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie
620087: WITTGENSTEIN, L. - Tractatus logico-philosophicus
618401: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - La force de la règle. Wittgenstein et l'invention de la nécessité.
613437: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Uit het Duits vertaald door W. de Ruiter en W. Stange.
609997: WITTGENSTEIN, L. - De la certitude. Traduit de l'Allemand par Jacques Fauve. Édition due aux soins de G.E. Anscombe et de G.H. von Wright. Notice biographique établie par Georg Hendrik von Wright et traduite de l'Anglais par Guy Durand.
597357: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Untersuchungen.
601647: WITTGENSTEIN, L., ENGEL, S.M. - Wittgenstein's doctrine of the tyranny of language. An historical and critical examination of his blue book. With an introd. by S. Toulmin.
611596: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
618270: WITTGENSTEIN, L., BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
1079: WITTGENSTEIN, L., QUILLIOT-BOUVERESSE, R., (RED.) - Visages de Wittgenstein. Édité avec le concours du Centre le Cerisy-la-Salle.
618843: WITTGENSTEIN, L. - Filosofische onderzoekingen. Met een inleiding van R.F. Beerling
605436: WITTGENSTEIN, L., BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
566159: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
570467: WITTGENSTEIN, L., HERINGER, H.J., NEDO, M., (HRSG.) - Schriften. Beiheft 3. Mit Beiträgen von A. Kenny, R. Rhees, B. McGuiness, C. Nyíri, G.H. von Wright.
620043: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
598661: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Essais III. Wittgenstein et les sortilèges du langage. Textes rassemblés et organisés par J.J. Rosat.
602350: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
619108: WITTGENSTEIN, L., MORICK, H. , (ED.) - Wittgenstein and the problem of other minds.
14419: WITTGENSTEIN, L., HARTNACK, J. - Wittgenstein und die moderne Philosophie. Aus dem Dänischen von Rosemarie Logstrup.
613431: WITTGENSTEIN, L., COOPE, C., GEACH, P.T., POTTS, T.C., WHITE, R. - A Wittgenstein workbook by members of the department of philosophy the university of Leeds.
586236: WITTGENSTEIN, L., WAISMANN, F. - Wittgenstein und der Wiener Kreis. Aus dem Nachlass herausgegeben von B.F. McGuinness.
601623: WITTGENSTEIN, L. - Zettel. Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright
585044: WITTGENSTEIN, L., KENNY, A. - Wittgenstein.
601660: WITTGENSTEIN, L. - Notebooks 1914-1916. Edited by G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe with an English translation by G.E.M. Anscombe.
580038: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Grammatik. Teil I. Satz. Sinn des Satzes. Teil II. Über Logik und Mathematik. Hrsg. von R. Rhees.
601340: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Ludwig Wittgenstein.
599625: WITTGENSTEIN, L., FANN, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld. Een gids door het labyrint van zijn denken
599626: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
616435: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
589604: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
5762: WITTGENSTEIN, L., BARTLEY, W.W. - Wittgenstein.
619386: WITTGENSTEIN, L., BLACK, M. - A companion to Wittgenstein's 'Tractatus'.
601630: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
566060: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
601621: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
574328: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
614221: WITTOP KONING, D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932. Een publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Merck Sharp & Dohme B.V.
4399: WITTRAM, R. - Zukunft in der Geschichte. Zu Grenzfragen der Geschichtswissenschaft und Theologie.
5209: WITTRAM, R. - Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses.
20980: WITTRAM, R. - Russia and Europe. With 84 illustrations, 8 in colour. Transl. from the German by P. and H. Doran.
577689: WOEBCKEN, C. - Das Land der Friesen und seine Geschichte. Mit 9 Bildern und 6 Karten.
594105: WOESTIJNE, K. VAN DE, WESTERLINCK, A. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
593708: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
594404: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
598037: WOESTIJNE, K. VAN DE, SOMERS, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Met een inleiding door A. Westerlinck en chronologisch raamwerk door M. Rutten.
3631: WOLANDT, G. - Philosophie der Dichtung. Weltstellung und Gegenständlichkeit des poetischen Gedankens.
578572: WOLCHIK, S.L. - Czechoslovakia in transition: politics, economics and society.
592633: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
591990: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
617453: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
576605: WOLDRING, H.E.S., KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
605069: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
14554: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
576176: WOLDRING, H.E.S. - De christen-democratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie.
606356: WOLF, M. - Naar eer en geweten. Bekentenissen van een Oostduitse spionagechef
611489: WOLF, F.E. - Taking the quantum leap. The new physics for non-scientists.
579296: WOLF, CHRISTA - Kassandra. Erzählung.
614741: WOLF, HUGO, LOESER, N. - Wolf.
596581: WOLF, H. - Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem.
576368: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
603739: WOLF-CATZ, H. - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
610313: WOLF, H. - Inleiding in de wijsbegeerte.
17558: WOLF, CHRISTA - Nachdenken über Christa T.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

6/1