Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
572350: RENCKENS, H. - De godsdienst van Israël.
597427: RENDERS, H. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
594590: RENDERS, H. - Barbarber 1958-1971.
601413: RENDERS, H. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
615564: RENDTORFF, T. - Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie. 2 volumes.
598491: RENERIUS, HENRICUS, SASSEN, F. - Henricus Renerius. De eerste 'Cartesiaansche' hoogleeraar te Utrecht.
577995: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Verspreide geschriften.
604581: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - De geestelijk en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Historisch-juridische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtsche gegevens samengesteld. Eerste deel: De canonieke en de gereformeerde bedeeling.
596863: RENOIR, P.A., HAESAERTS, P. - Renoir beeldhouwer. Nederlands van H.R. Boulan.
583530: RENOU, JEAN DE, UFFENBACH, PETER, CHESNE, JOSEPH DU - Dispensatorium Galeno chymicum: continens primo Ioannis Renodaei Institutionum pharmoceuticarum lib. V. De materia medica lib. III et Antidotarium varium et absolutissimum: secundo Iosephi Quercetani Pharmacopoeam dogmaticorum restitutam per Petrum Uffenbachium (...). Nunc ultimo revisum, et saluberrimorum medicamentorum, ac experimentorum descriptionibus, ex manu scriptis et secretis doctorum virorum locupletatum.
577611: RENSBURG, J.K., MEIJER, J. - J.K. Rensburg 1870-1943. Een joodse graalzoeker.
604345: RENWICK, W.L. - English literature 1789-1815.
613678: REPS, P. - Zen-zin, Zen-onzin. Een verzameling van Zen- en prezen-geschriften bijeengebracht. Met een inleidend woord van Prof. dr. F. Vos
614706: RESCHER, N. - Hypothetical reasoning.
616474: RESCHER, N. - Methodological pragmatism. A systems-theoretic approach to the theory of knowledge.
10658: RESCHER, N. - Scientific explanation.
584: RESCHER, N. - The primacy of practice. Essays towards a pragmatically Kantian theory of empirical knowledge.
616464: RESCHER, N., URQUHART, A. - Temporal logic.
617820: RESCHER, N. - Plausible reasoning. An introduction to the theory and practice of plausibilistic inference.
588384: RESCHER, N. - Cognitive systematization. A systems-theoretic approach to a coherentist theory of knowledge.
613074: RESCHER, N. - Essays in philosophical analysis.
612722: RESCHER, N. - Plausible reasoning. An introduction to the theory and practice of plausibilistic inference.
616426: RESCHER, N. - Conceptual idealism.
595827: RESCHER, N., WÜSTEHUBE, A., QUANTE, M., (ED.) - Pragmatic idealism. Critical essays on Nicolas Rescher's system of pragmatic idealism.
614705: RESCHER, N. - Topics in philosophical logic.
2590: RESCHER, N. - Plausible reasoning. An introduction to the theory and practice of plausibilistic inference.
616436: RESCHER, N. - The coherence theory of truth.
614067: RESCHER, N. - Ethical idealism. An inquiry into the nature and function of ideals.
605196: RESTIVO, S. - Mathematics in society and history. Sociological inquiries.
608242: REUGEBRINK, M. - Het geluk van de kunst. Essay.
600869: REUTER, F., (HRSG.) - Worms 1933. Zeitzeugnisse und Zeitzeugen. Mit den 'Erinnerungen' von Oberbürgermeister Wilhelm Rahn.
576123: REUTER, E. - Schriften. Reden. 4 volumes.
581087: REUTER, F. - De commnistische partij van Nederland in orlogstijd. Herinneringen.
583292: REUVEKAMP, G.J. - "St. Martinus" Tongelre. Sociografie ener parochie.
599929: REVE, G.K. VAN HET, SPELIERS, H. - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
12789: REVE, K. VAN HET - Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1852-1932) met verklarende tekst.
602511: REVE, G.K. VAN HET - Ik had hem lief.
594665: REVE, G.K. VAN HET, BEEKMAN, K., MEIJER, M., (RED.) - Kort brevier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
579612: REVE, G.K. VAN HET - Commissaris Fennedy. Tragedie in een proloog, drie bedrijven en een epiloog.
600096: REVE, G.K. VAN HET, ROODUIJN, T. - Revelaties. Gerard Reve over zijn werk & leven.
613189: REVEL, J.F. - Without Marx or Jesus. The new American revolution has begun. With an afterword by Mary McCarthy
602152: REVEL, J.F. - Het komplot der vromen
12787: REVEL, J.F. - La connaissance inutile.
12790: REVEL, J.F. - De totalitaire verleiding
579719: REVEL, J.F. - So enden die Demokratien. Unter Mitarbeit von B. Lazitch. Aus dem Französischen von U.F. Müller.
567493: REVEL, J.F. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Vertaling van H. Bakker, H.L. Bouman, A.J. Kerkhof en G. Kwaad. 2 delen.
567521: REVEL, J.F. - Waarom democratieën sterven. Nederlanse vertaling: G. Bakx.
2653: REVEL, J.F. - Lettre ouverte à la droite.
566224: REVEL, J.F. - Het komplot der vromen
615422: REVEL, J.F. - De totalitaire verleiding
575820: REVEL, J.F. - La tentation totalitaire.
606119: REVEL, J.F. - La grande parade. Essai sur la survie de l'utopie socialiste.
9494: REVEL, J.F. - Pourquoi des philosophes suivi de 'La cabale des dévots' et précédé d'une étude inédite sur 'La philosophie depuis 1960'.
600004: RÉVÉSZ, G., (RED.) - Het persoonlijke en sociale leven van de blinden. Met medewerking van W.P.C. Zeeman, C. Strehl en J. Vis.
581808: REVIUS, J., STAPELKAMP, C. - Revius-studiën. Aantekeningen bij de religieuse poezië van Jacobus Revius.
587277: REWALD, J. - Studies in post-impressionism. Edited by I. Gordon and F. Weitzenhoffer.
4058: REX, J., (ED.) - Approaches to sociology. An introduction to major trends in British sociology.
602633: REX, J., (ED.) - Approaches to sociology. An introduction to major trends in British sociology.
581075: REX, J. - Sociology and the demystification of the modern world.
599481: REY, L., (ED.) - Unveiling the arctic. Co-editors: C. Reed Upton, M. Falk.
18366: REYDON, T.A.C. - Species as units of generalization in biological science: a philosophical analysis.
598333: REYER, W. - Einführung in die Phänomenologie.
580977: REYES, R.C. - Los filósofos modernos en la independencia latinoamericana.
613882: REYNAERT, J. - Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
609628: REYNEKE VAN STUWE, J. - De onbluschbare vlam. Roman van vrouwenleven. 2 delen in één band.
608642: REYNHOUT, L. - Formules Latines de colophons. 2 volumes.
610237: REYNOLDS, F.E., HOLT, J., STRONG, J. - Guide to buddhist religion. Arts section by Bardwell Smith with Holly Waldo and Jonathan Clyde Glass.
612262: REYNOLDS, J. - The works. Edited by Edmond Malone (1797). 2 volumes. Complete set.
602442: RHEIMS, M. - Appolon à Wall Street.
612092: RHEINFELDER, HANS - Philologische Schatzgräbereien. Gesammelte Aufsätze. Mit einem Geleitwort Alfred Noyer-Weidner.
603937: RHEINGOLD, H. - The virtual community. Homesteading on the electronic frontier.
571493: RHEINGOLD, H. - Virtual reality.
598326: RHETICUS, G.J., DANIELSON, D. - The first Copernican. Georg Joachim Rheticus and the rise of the Copernican revolution.
596406: RHIJN, M. VAN, LEKKERKERKER, A.F.N., NIFTRIK, G.C. VAN - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan prof. mr. M.van Rhijn op 15 november 1951.
573670: RHIJN, A.A. VAN, (RED.) - Nieuw Nederland. Bijdragen van buten bezet gebied in verband met den wederopbouw van ons land.
616154: RHOER, J. DE, DEURSEN, A.T. VAN - Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel van een nieuwe tijd.
612663: RIBUSH, N., (ED.) - Teachings from Tibet. Guidance from Great Lamas.
615628: RICARDO, D. - Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus 1810-1823. Edited by James Bonar.
613303: RICARDO, DAVID - The works and correspondance of David Ricardo. Edited by Piero Sraffa with the collaboration of M.H. Dobb. Complete in 10 volumes.
607365: RICARDO, D. - Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung. Der hohe Preis der Edelmetalle, ein Beweis für die Entwertung der Banknoten. Herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Fritz Neumark.
604203: RICH, J. - The materials and methods of sculpture.
612276: RICHARD, JEAN-CLAUDE - Les origines de la plèbe Romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien.
591883: RICHARD III, WILLIAMSON, A. - The mystery of the princes. An investigation into a supposed murder.
612292: RICHARD, JEAN-CLAUDE - Les origines de la plèbe Romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien.
605306: RICHARDSON, L. - Wat terroristen willen. De vijand begrijpen, de dreiging beteugelen
610193: RICHARDSON, N.J. , (ED.) - The Homeric hymn to Demeter.
612429: RICHARDSON, R.C. - The debate on The English revolution.
576238: RICHARDSON, H.W., CUTLER, D.R., (ED.) - Transcendence.
602268: RICHARDSON, T., STANGOS, N., (ED.) - Concepts of modern art.
614610: RICHÉ, P., LOBRICHON, G. , (ED.) - Le Moyen Age et la Bible.
576266: RICHÉ, P. - La vie quotidienne dans l'empire Carolingien.
576267: RICHÉ, P. - Éducation et culture dans l'occident barbare. VIe - VIIe siècles.
608955: RICHEFORT, I. - Peintre à Paris au XVIIe siècle.
10823: RICHELIEU, BURCKHARDT, C.J. - Richelieu. Zijn leven en zijn tijd. Nederlandse vertaling.
5957: RICHETTI, J.J. - Philosophical writing: Locke, Berkeley, Hume.
616446: RICHTER, W. , ZÄNKER, J. - Der Bürgertraum vom Adelschloss. Aristokratische Bauformen im 19. und 20. Jahrhundert.
615114: RICHTER, D.H. , (ED.) - The critical tradition. Classic texts and contemporary trends.
5699: RICHTER, E. - Kleinere Schriften zur allgemeinen und romanischen Sprachwissenschaft. Ausgewält, eingeleitet und kommentiert von Y. Malkiel. Mit einer Bibliographie von B.M. Woodbridge, jr. Gesamtredaktion W. Meid.
583271: RICHTER, L. - Das Ludwig Richter Album. Sämtliche Holzschnitte. Einleitung von W. Stubbe. 2 volumes.
607756: RICHTER, L. - Ludwig Richter's Familienhausbuch. 471 Holzschnitte nach Originalzeichnungen von Ludwig Richter.
616331: RICHTER, D.H. , (ED.) - The critical tradition. Classic texts and contemporary trends.
598197: RICHTER, G., SCHÜDDEKOPF, O.E., STROTHMANN, D., (RED.) - Unser Jahrhundert in Bild. Einleitung G. Mann. Textbeiträge P. Kluke u.a.
615055: RICHTER GERHARD, KIFFL, ERIKA - Inside the studio. Erika Kiffl fotografiert Gerhard Richter. Renate Buschmann, Daniel Marzona (Hg.).
598147: RICHTSCHEID, H. - Existenz in dieser Zeit.
569421: RICHTSCHEID, H. - Existenz in dieser Zeit.
596100: RICKARDS, M. - Collecting printed ephemera.
613290: RICKELMANN, H. - Die Tüötten in ihrem Handel und Wandel und die Wolle- und Leinenerzeugung in Tecklenburger Land. Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Sozial- und Familiengeschichte in der ehemaligen Obergrafschaft Lingen, der Grafschaft Tecklenburg und den benachbarten Gegenden. 632 Abbildungen.
15233: RICKERT, H. - Grundprobleme der Philosophie. Methodologie, Ontologie, Anthropologie.
570610: RICKERT, H. - Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft.
604813: RICKERT, H. - Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie.
9405: RICKERT, H. - Die Philosophie des Lebens. Darstellungen und Kritik der philosophischen Modeströmungen unserer Zeit.
587203: RICKMAN, J. - Selected contributions to psycho-analysis. Compiled by W.C.M.Scott. With an introductory memoir by S.M.Payne.
595923: RICKWORD, E. - Radical squibs & loyal ripostes. Satirical pamphlets of the Regency period, 1819-1821. Illustrated by G. Cruikshank and others. Selected and annotated.
615547: RICOEUR, P. - Politiek en geloof. Essays van Paul Ricoeur. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak.
615480: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme / psychoanalyse / hermeneutiek. Essays. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak
4695: RICOEUR, P. - Philosophie de la volonté. 2 volumes.
4697: RICOEUR, P. - Philosophie de la volonté. II. Finitude et culpabilité. 2 delen.
613760: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme / psychoanalyse / hermeneutiek. Essays. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak
604916: RICOEUR, P. - Politiek en geloof. Essays van Paul Ricoeur. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak.
608789: RICOEUR, P. - L'idéologie et utopie. Traduit de l'Americain par Myriam Revault d'Allonnes et Joël Roman.
600982: RICOEUR, P. - La critique et la conviction. Entretien avec F. Azouvi et M. de Launay.
616066: RIDDER-SYMOENS, H. DE, GOUDRIAAN, K. , MOOLENBROEK, J. VAN, TERVOORT, A. , (ED.) - Education and learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens.
598850: RIDLEY, B.K. - Time, space and things.
613873: RIDYARD, S.J. , BENSON, R.G., (ED.) - Man and nature in the middle ages.
608052: RIEDER, H. - Wallenstein. General. Herzog. Verräter.
582185: RIEDL, R. - Mit dem Kopf durch die Wand. Die biologischen Grenzen des Denkens.
597165: RIEFENSTAHL, L. - A memoir.
573706: RIEFF, P., ZONDERVAN, T. - Ontvankelijk denken. Moderniteit en transcendentie in het werk van Philip Rieff.
570022: RIEGEL, K.F., MEACHAM, J.A. - The developing individual in a changing world. 2 delen.
598105: RIEGL, A. - Grammaire historique des arts plastiques. Volonté artistique et vision du monde. Traduit de l'allemand par E. Kaufholz. Présentation par O. Pächt.
575248: RIEHL, A. - Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Acht Vorträge.
127: RIEHL, A. - Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wisschenschaft. Complete. 3 parts in 2 volumes.
5779: RIEHL, A. - Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Acht Vorträge.
582181: RIEKE, R.D., SILLARS, M.O. - Argumentation and critical decision making.
601275: RIEL, H. VAN - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
592113: RIEL, H. VAN - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
591686: RIEL, H. VAN - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
580893: RIEMANN, H. - Geschichte der Musiktheorie im 9.-19. Jahrhundert.
574801: RIEMENS, M.J. - De passie voor vrede. De evolutie van de internationale politieke cultuur in de jaren 1880-1940 en het recipiëren door Nederland.
581373: RIEMSCHNEIDER, M. - Augengott und heilige Hochzeit.
588548: RIEMSCHNEIDER, M. - Der Wettergot.
580104: RIENCOURT, A. DE - Het oog van sjiva
614446: RIENECKER, F. , (HRSG.) - Lexicon zur Bibel. In Verbindung herausgegeben mit Gerd Seewald und Lothar Coenen. Jubiläumsausgabe.
3318: RIEPE, D. - Indian philosophy since independence.
612741: RIESMAN, D. - The lonely crowd. A study of the changing American character with N. Glazer and R. Denny. Abridged edition with a 1969 preface.
4155: RIESSEN, H. VAN, BLOKHUIS, P., KEE, B., (RED.) - Wetenschap, wijsheid, filosoferen. Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
606010: RIESSEN, J.P. VAN - Verlangen naar God in een verlaten cultuur. Proeve van een sceptische theologie.
616225: RIESSEN, H. VAN - Filosofie en techniek.
6413: RIESSEN, H. VAN - Op wijsgerige wegen.
582042: RIET, G. VAN - Stroo en stroocellulose. Publicatie van de stichting 'Fonds landbouw export bureau 1916-1918' Wageningen. Pulicatie no. 28.
614230: RIET, JAN VAN - Volgens Johannes. Schilderijen Jan van Riet. Gedicht van Benno Barnard. Met een essay van Maurits Sabbe en de tekst van het Johannesevangelie.
617469: RIETDIJK, C.W. - Experimenten met God. De moderne fysica: een nieuwe kijk op de wereld. Het paranormale en religieuze.
17454: RIETDIJK, C.W. - Een filosofie voor het cybernetisch-biotechnische tijdperk. 91 stellingen.
608372: RIETDIJK, C.W. - Experimenten met God. De moderne fysica: een nieuwe kijk op de wereld . Het paranormale en religieuze.
604526: RIETDIJK, C.W. - Wetenschap als bevrijding. Socratisch gesprek met een gedreven maatschappij- en cultuurcriticus. Dr. C.W. Rietdijk beantwoordt vragen van D.C.J. Bakkes, B.C. van den Boogert, M.V. van den Boogert, S.W. Couwenberg, C.N. Sluys en H.E.S. Woldring. Met een voorwoord door S.W. Couwenberg.
602351: RIETDIJK, C.W. - Wetenschap als bevrijding. Socratisch gesprek met een gedreven maatschappij- en cultuurcriticus. Dr. C.W. Rietdijk beantwoordt vragen van D.C.J. Bakkes, B.C. van den Boogert, M.V. van den Boogert, S.W. Couwenberg, C.N. Sluys en H.E.S. Woldring. Met een voorwoord door S.W. Couwenberg.
569710: RIETDIJK, C.W. - Experimenten met God. De moderne fysica: een nieuwe kijk op de wereld . Het paranormale en religieuze.
591942: RIETH, A. - Denkmal ohne Pathos. Totenmale des zweiten Weltkriegen in Südwürttemberg-Hohenzollern.mit einer geschichtlichen Einleitung. Katalogbearb.: H. Hoffmann.
586039: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Door C. Pama derde geheel omgewerkte en herziene uitgaaf. Met 52 afbeeldingen.
607872: RIETVELD, B. - Saecularisatie als probleem der theologische ethiek. Inzonderheid in verband met gedachten van Dietrich Bonhoeffer en Friedrich Gogarten.
602596: RIEZEBOS, C. - Recht van petitie. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar een juridische mogelijkheid van toegang tot het politieke systeem in Nederland en in de Bondsrepubliek Duitsland.
616780: RIFKIN, J. - De grenzen van de tijd. De cruciale rol van tijd in ons leven
616719: RIFKIN, J. - De grenzen van de tijd. De cruciale rol van tijd in ons leven
612482: RIGGS, P.J. - Whys and ways of science. Introducing philosophical and sociological theories of science.
588534: RIGHART, H., (RED.) - De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen. Met medewerking van B. de Graaff, H. Hillebrand, H. Jansen e.a.
7575: RIGHTER, W. - Logic and criticism.
609052: RIGTER, R.B.M. - Met raad en daad. De geschiedenis van de gezondheidsraad 1902-1985.
603648: RIJGERSBERG, E. - Beknopte kleurenleer en de toepassing van de kleuren in architectuur en binnenhuiskunst. Met 98 afbeeldingen en 10 platen in kleurendruk.
607955: RIJK, L.M. DE, (ED.) - Some earlier Parisian tracts on distictiones sophismatum. I. Tractatus vaticanus de multiplicatibus circa orationes accidentibus. II. Tractatus florianus de solutionibus sophismatum. III. Tractatus vaticanus de communibus distinctionibus. An edition with an introduction and indexes.
15089: RIJKE, R. - Op zoek naar erkenning. De strijd van een NSB-kind om een plaats in de na-oorlogse samenleving.
593194: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
612961: GRONINGER RIJKSKWEEKSCHOOL - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861-1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het Noorden van Nederland. Bijgevoegd: Leerlingenlijsten.
605863: RIJN-VAN TONGEREN, G.W. VAN - Metaphors in medical texts.
611161: RIJNSDORP, J.E. - Waar wetenschap geloven raakt.
566644: RIJNTJES, G.J.P., (RED.) - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
605385: RIJNVOS, C.J. - Filosofie van tijd en ruimte. Ontwerp van een humane wijsbegeerte.
576215: RIJNVOS, C.J. - Humane wijsbegeerte. 'Ken jezelf'. Delphische spreuk.
596576: RIJPKEMA, P.P. - State perfectionism and personal freedom.
609421: RIJSWIJK-CLERKX, L.E. VAN - Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
605879: RIJT, J.W. VAN DER - The importance of assent. A theory of coercion and dignity.
604374: RIKLIN, A. - Das Berlinproblem. Historisch-politische und völkerrechtliche Darstellung des Viermächtestatus.
603218: RILKE, R.M., ROOSEBOOM, C. - Rainer Maria Rilke. De levensgang van een dichter
577650: RILKE, R.M., LEPPMANN, W. - Rilke, sa vie, son oeuvre. Traduit de l'allemand par N. Casanova.
601491: RILKE, R.M., ROOSEBOOM, C. - Rainer Maria Rilke. De levensgang van een dichter
592729: RILKE, R.M., HEERIKHUIZEN, F.W. VAN - Rainer Maria Rilke. Leven en werk.
596197: RIMBAUD, A., STARKIE, E. - Das trunkene Schiff. Das Leben des Jean Arthur Rimbaud. Übersetzt von Margarethe Gräfin Montgelas und H.B. Wagenseil.
591872: RINGELNATZ, JOACHIM - Das Gesamtwerk in sieben Bänden. Herausgegeben von Walter Pape. 7 volumes. Complete set.
579874: RINGLE, M.D., (ED.) - Philosophical perspectives in artificial intelligence
617241: RINGLE, M.D., (ED.) - Philosophical perspectives in artificial intelligence
614219: RINGOIR, D.J.B. - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw. De rekeningenboeken van de 18e eeuwse Durgerdamse chirurgijn Anthonij Egberts.
583647: RINGS, W. - La Suisse et la guerre 1933-1945. La menace, l'ébranlement, l'affirmation d'un petit etat. Trad. française: C. Oster.
594529: RINKLEFF, M., (RED.) - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
610184: SOGYAL RINPOCHE - De toekomst van het boeddhisme en drie andere lezingen en artikelen
616899: KALU RINPOCHE - Excellent buddhism. An exemplary life. English translation Christiane Buchet.
618147: GENDÜN RINPOCHE - Wir haben vergessen, dass wir Buddhas sind.
574550: RINSER, L. - Abenteuer der Tugend. Roman.
574553: RINSER, L. - Die gläsernen Ringe. Eine Erzählung.
574556: RINSER, L. - Ich bin Tobias.
607635: RINSER, L. - Nina. Mitte des Lebens. Abenteuer der Tugend.
607637: RINSER, L. - Septembertag.
574739: RINSER, L. - Nina. Mitte des Lebens. Abenteuer der Tugend.
607636: RINSER, L. - Daniela. Roman.
597786: RINTELEN, F.J. VON - Philosophie der Endlichkeit als Spiegel der Gegenwart.
614471: RIOUT, D. - La peinture monocrome. Histoire et archéologie d'un genre.
591184: RIP, A. - Wetenschap als mensenwerk. Over de rol van de natuurwetenschap in de samenleving.
598315: RIP, A. - Wetenschap als mensenwerk. Over de rol van de natuurwetenschap in de samenleving.
608060: RIP, A. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid van chemici.
598785: RIS, R. - Das Adjektiv 'reich' im mittelalterlichen Deutsch. Geschichte - semantische Struktur - Stilistik.
575925: RISPENS, S.I. - Machine reason. A history of clocks, computers and consciousness.
581847: RISPENS, J.A. - De geest over de wateren. Literaire en wijsgerige essays.
567857: RISSE, W. - Bibliographia Logica. Verzeichnis der Druckschriften zur Logik mit Angabe ihrer Fundorte II. 1801-1969.
600878: RITSERT, J. - Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung.
598966: RITTELMEYER, F. - Meditation. Zwölf Briefe über Selbsterziehung.
8450: RITTER, H., PRELLER, L. - Historia philosophiae Graecae. Testimonia auctorum conlegerunt notisque instruxerunt. Curavit E. Wellmann.
573178: RITTER, O., DIETRICH, G., SCHULZE, F.W., (HRSG.) - Strena Anglica. Otto Ritter zum 80. Geburtstag am 9. Januar 1956.
601187: RITTER, H., PRELLER, L. - Historia philosophiae Graecae. Testimonia auctorum conlegerunt notisque instruxerunt. Curavit E. Wellmann.
567282: RITTER, G. - Via antiqua und via moderna auf den deutschen Universitäten des XV. Jahrhunderts.
595217: RITTLINGER, H. - Een mens, een kano en de Amazone. Geautor. vert. P. Doyer.
8703: RITTSTIEG, H. - Eigentum als Verfassungsproblem. Zu Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Verfassungsstaates.
578357: RITZ, J.M., RITZ, G.M. - Alte bemahlte Bauernmöbel. Geschichte und Erscheinung, Technik und Pflege.
582041: RITZEMA BOS, J. - Landbouwdierkunde. Nuttige en schadelijke dieren van Nederland. Tweede deel.
581611: RITZEN, J.M.M. - Education, economic growth and income distribution.
585950: RITZER, G. - Sociological theory.
615052: RIVERS, LARRY, HAENLEIN, C. , (HRSG.) - Retrospektive. Zeichnungen.
569090: RIVET, A., DIBON, P. - Inventaire de la correspondence d' André Rivet (1595-1650).
587183: RIVET, A., DIBON, P. - Inventaire de la correspondence d' André Rivet (1595-1650).
577758: MKHAS-GRUB-RJE - Introduction to the buddhist tantric systems
574228: ROBASCHIK, R. - Handbuch der Gusstechnik gemeinsam bearbeitet von A. Both, A. John und R. Robaschik, Dentisten in Breslau. Mit 137 Abbildungen und 2 Tafeln im Text.
617949: ROBB, P. - Middernacht op Sicilië. Over kunst, keuken, geschiedenis, reizen & Cosa Nostra.
613390: ROBBERS, H. - Menschelijk weten over God en schepping. Hoofdstukken uit een wijsgerige theologie in den geest van S. Thomas.
612688: ROBBERS, H. - Neo-thomisme en moderne wijsbegeerte.
613973: ROBBINS, L. - The theory of economic policy in English classical political economy.
573418: ROBERT, M. - Code de la bibliophilie moderne. Préface de Francis de Miomandre.
567410: ROBERT, J.D. - Philosophie et science. Philosophy and science. Eléments de bibliographie. Elements of bibliography.
592781: ROBERTS, R.H. - Religion, theology and the human sciences.
592106: ROBERTS, C. - The scientific conscience. Reflections on the modern biologist and humanism.
16639: ROBERTS, D.E. - Existentialism and religious belief.
618368: ROBERTS, J. - The necessity of errors.
599560: ROBERTS, L.M. - A bibliography of legal Festschriften.
602887: ROBERTSON, R., (ED.) - Sociology of religion. Selected readings.
600587: ROBESPIERRE, M., MASSIN, J. - Robespierre.
573057: ROBESPIERRE, M., GASCAR, P. - Der Schatten Robespierres. Eine subjektive Geschichte der Französischen Revolution. Deutsch von R. Hörner.
592165: ROBESPIERRE, M., MORNAND, P. - L'énigme Robespierre.
605148: ROBIJNS, J., MOSTAERT, J.M. - Algemene muziek encyclopedie. 10 delen compleet.
591253: ROBILLER, F., (HRSG.) - Lexikon der Vogelhaltung. Zeichnungen: M. Lissmann und T. Müller.
613611: ROBINSON, R.H. - Early Madhyamika in India and China.
602840: ROBINSON, P.A. - The sexual radicals. Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse.
576075: ROBINSON, G.W. - Die Böden. Ihre Entstehung, Zusammensetzung und Einteilung. Eine Einführung in die Bodenkunde. Übers. von A. Jacob.
581974: ROBINSON, J.M., (ED.) - The Nag Hammadi library in English
609817: ROBINSON, J. - The economics of imperfect competition.
603796: ROBINSON, J., EATWELL, J. - Inleiding tot de moderne economie
608085: ROBINSON, D., GROVES, J. - Wat is dat nou...filosofie. Redactie: Richard Appignanesi
616110: ROBINSON, D. , GROVES, J. - Introducing philosophy. Edited by Richard Appignanesi.
609683: ROBINSON, R.H., JOHNSON, W.L. - The buddhist religion. A historical introduction.
610307: ROBINSON, D. , (ED.) - The mind.
608319: ROBINSON, A. - Introduction to model theory and to the metamathematics of algebra.
613344: ROBINSON, J. - The economics of imperfect competition.
617547: ROBINSON, D., GROVES, J. - Wat is dat nou...filosofie. Redactie: Richard Appignanesi
573758: ROBINSON, F.M. - The man in the bowler hat. His history and iconography.
610064: ROBINSON, N.H.G., HICK, J., HUDSON, W.D. - Talk of God.
610448: ROBINSON, R.H., JOHNSON, W.L. - The buddhist religion. A historical introduction.
609409: ROBINSON, D., GROVES, J. - Wat is dat nou...filosofie. Redactie: Richard Appignanesi
582462: ROBINSON, R.H., JOHNSON, W.L. - The buddhist religion. A historical introduction.
577779: ROBINSON, R.H., JOHNSON, W.L. - The buddhist religion. A historical introduction.
568968: ROBINSON, N.H.G., HICK, J., HUDSON, W.D. - Talk of God.
576633: ROCHEDIEU, E. - Der Schintoismus und die neuen Religionen Japans. Aus dem Franz. übertr. von G. Grothe.
613188: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Réflexions sentences et maximes morales. Précédées dún portrait littéraire par M. Sainte Beuve. Oeuvres choisies de Vauvenargues. Avec un choix des notes de Voltaire, Morellet, Fortia etc. Et précédées d'une notice par Suard. Nouvelle édition revue avec grand soin d'après les meilleurs textes.
586868: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Oeuvres complètes. Introduction par R. Kanters. Chronologie et index par J. Marchand. Edition établie par L. Martin-Chauffier, revue et augmentée par J. Marchand.
566665: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Maximes et autres oeuvres morales. Préface J. de Lacretelle. Éd. illustrée, annotée par A. Borrot.
578759: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Maximes et pensées.
589343: ROCHLITZ, R., SERRANO, J., (RED.) - L'esthétique des philosophes. Les rencontres Place Publique 1995.
593480: ROCHLITZ, R. - L'art au banc d'essai. Esthétique et critique.
593377: ROCHOLL, N., ROCHOLL-GÄRTNER, I., (HRSG.) - Im Dienst des Glaubens. Handbuch der Missio Canonica. 2 delen.
610977: RÖD, W. - Der Weg der Philosophie. Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. 2 volumes.
603071: RODBERG, L.S., THALER, R.M. - Introduction to the quantum theory of scattering.
7752: RÖDEL, W.G. - Mainz und seine Bevölkerung im 17. und 18. Jahrhundert. Demographische Entwickung, Lebensverhältnisse und soziale Strukturen in einer geistlichen Residenzstadt. Mit 4 Plänen Und 25 Graphiken.
573966: RODENBACH, A. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven. Tweede druk. Herzien naar het handschrift door Ad. Herckenrath. Versiering van C. van der Sluys.
612432: RODES, R.E. - Ecclesiastical administration in medieval England. The Anglo-Saxons to the Reformation.
611927: RODGER, R. - A consolidated bibliography of urban history.
617131: RODING, M. , THEUNISSEN, H. , (ED.) - The tulip. A symbol of two nations.
617130: RODING, M. , THEUNISSEN, H. , (ED.) - The tulip. A symbol of two nations.
577608: RODINSON, M. - De joodse natie in droom en daad
612654: RODRIGUES DE MIRANDA, S. DE, - Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw. Met 31 afbeeldingen en plattegrond.
614234: RODRIGUEZ-MONINO, A. - Manual bibliografico de cancioneros y romanceros. Imressos durante el siglo XVI. Coordinato por Arthur L.F. Askins. 2 volumes.
589706: RODRIGUEZ-SALGADO, M.J. - Armada 1588-1988.
597947: ROEBUCK, C. - The world of ancient times.
613782: ROEDER-BAUMBACH, I. VON - Versieringen bij blijde inkomsten gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw. Met een hoofdstuk van H.G. Evers.
1897: ROEDER, R. - The man of the Renaissance. Four lawgivers: Savonarola, Machiavelli, Castligione, Aretino.
586424: ROEGHOLT, R. - Amsterdam in de 20e eeuw. 2 delen.
617418: ROELFSEMA, H. - In de ban van de tijd. Weerspiegeling er geschiedenis in een persoonlijk leven.
595238: ROELINK, J. - Een blinkend spoor. Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag 1879-1979.
5359: ROELS, F. - Psychologie der reclame.
12801: ROEM, H.A.C. - Structuurphenomenologische systematisering van het menszijn door centraalstelling van de vrijheidsbeleving.
602736: ROERMUND, B. VAN - Themis' : ( terzijde). Omtrekken van rechtsfilosofie.
608220: ROEST, M. - Catalog der Hebraica und Judaïca aus der L. Rosenthal'schen Bibliothek. Bearbeitet von M. Roest. Anhang. Bibliographisches Verzeichnis eines grossen Theiles der L. Rosenthal'schen Biobliothek vom Sammler selbst geschrieben und handschriftlich nachgelassen. 2 volumes.
577607: ROEST, M.M., MEIJER, J. - Meijer Marcus Roest (1821-1889) 1. De biografie van een bibliograaf.
586423: ROEVER, M. DE, BAKKER, B., (RED.) - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorrm.
617438: ROFFEL, EELCO, OLTHOF, JELLE, JONG, FOLKERT DE, SCHAAF, ROELAND VAN DER - Een geschiedenis apart. 50 jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
593063: ROGERS, J.J.W., FEISS, P.G. - People and the earth. Basic issues in the sustainability of resources and environment.
607859: ROGERS, C.R., SMIT, W.A. - Pastoraal-psigologiese verkenning van die c;lient-centered terapie van Carl R. Rogers.
588669: ROGERS, J.E.T. - The economic interpretation of history (Lectures delivered in Worcester College hall, Oxford, 1887-8).
603290: ROGGE, IJ. - Dood geen einde. Paranormale stemmen beschrijven een leven na de dood.
617906: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift. Kunst en kleeding. Huis en hof. Moeder en kind. Hygiëne en sport. Met bijlage 'Naaldwerk en Kant. 17e jaargang. Mei 1922-April 1923.
617907: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift. Kunst en kleeding. Huis en hof. Moeder en kind. Hygiëne en sport. Met bijlage 'Naaldwerk en Kant. 16e jaargang. Mei 1921-April 1922.
614292: ROGGE, CORNELIUS - Cornelius Rogge. Battlefields/porseleinkasten 1993/1997.
580048: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Anhang: Ausgewählte Predigten Martin Luthers.
617911: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift voor vrouwenbelangen in gezin en maatschappij. 21-22ste jaargang. Januari 1927- December 1927. 12 nummers.
617909: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift voor vrouwenbelangen in gezin en maatschappij. 22-23ste jaargang. Januari 1928 - December 1928. 12 nummers.
602073: ROGGE, E.M., WILDT, L.H. - Kunst-handweven. Geïllustreerde handleiding ter gebruike van school en huis voor het aanleeren der technieken van kunst- en spoelweven op den handweefstoel. Tweede herziene en geheel omgewerkte druk. Aangevuld met patroonteekeningen door E.M. Rogge en G. de Graaff.
617904: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift. Kunst en kleeding. Huis en hof. Moeder en kind. Hygiëne en sport. Met bijlage 'Naaldwerk en Kant. 18e jaargang. Mei 1923-April 1924.
581212: ROGGE, E. - Axiomatik alles möglichen Philosophierens. Das grundsätzliche Sprechen der Logik, der Sprach-Kritik und der Lebens-Metaphysik.
617905: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift. Met bijlage 'Naaldwerk en Kant. 19e jaargang. Mei 1924-April 1925.
617908: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift. Kunst en kleeding. Huis en hof. Moeder en kind. Hygiëne en sport. 14e jaargang. Mei 1918-April 1919
581866: ROGIER, L.J., EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, MANNING, A.F., (RED.) - Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden.
588191: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen van L.J. Rogier. 2 delen.
606921: ROGIER, J. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
581949: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische studies. Met een inleidend woord van A. van Duinkerken.
588295: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen van L.J. Rogier. 2 delen.
593212: ROH, F. - Holländische Malerei. 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen.
567541: ROHDE, J. - Die redaktionsgeschichtliche Methode. Einführung und Sichtung des Forschungsstandes.
604984: ROHDE, C.C. - Het vertoog van waardigheid. Een cultuur-sociologische studie naar het dierbare en verhevene in de westerse beschaving.
596162: ROHDE, C.C. - Het vertoog van waardigheid. Een cultuur-sociologische studie naar het dierbare en verhevene in de westerse beschaving.
613289: RÖHL, K.R. - Fünf Finger sind keine Faust. Mit einem Nachwort von Jochen Steffen.
616326: ROHLFS, G., BAEHR, R. , WAIS, K. , (HRSG.) - Serta Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs zum 75. Geburtstag.
606362: ROHR, W., (HRSG.) - Das Bentheimer Bad - von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Beiträgen von G. Bitter, B. Bramer, I. Gabelmann u.a.
600813: ROHR, R., EBERT, A - Discovering the enneagram. An ancient tool for a new spiritual journey
615394: ROHRBASSER, J.M. , (RED.) - Bouleversements démographiques de la Grande Guerre.
606061: ROHRER, C., (ED.) - Logos Semantikos. Vol. IV. Grammatik. Gramática. Grammaire. Grammar.
17154: ROHRMOSER, G. - Das Elend der kritischen Theorie. Theodor W. Adorno. Herbert Masrcuse. Jürgen Habermas.
614549: ROIPHE, K. - Uncommon arrangements. Seven portraits of married life in London literary circles 1910-1939.
595749: ROJSZCZAK, A. - From the act of judging to the sentence. The problem of truth bearers from Bolzano to Tarski. Edited by J. Wolenski.
590451: ROL, M.E.G.M. - Conceptual progress in economics. Abstraction of social kinds versus idealization.
599042: ROL, M.E.G.M. - Conceptual progress in economics. Abstraction of social kinds versus idealization.
601363: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Grondslagen en problemen der nieuwe cultuur in Sowjet-Rusland.
575915: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - De weg tot eenheid.
613881: ROLAND HOLST, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland. 2 delen.
601905: ROLAND HOLST, A. - Verzameld proza. 2 delen.
606918: ROLAND HOLST, A., MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst.
617216: ROLAND HOLST, A., MARSMAN, H., VLIET, H.T.M. VAN, (RED.) - Tussen twee generaties. Briefwiseling tussen A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940).
568096: ROLAND HOLST, A. - Tegen de wereld.
617058: ROLAND HOLST, H. - De revolutionaire massa-aktie. Een studie.
575914: ROLAND HOLST, H., PROOST, K.F. - Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap. Met vier portretten.
594788: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - De nieuwe geboort.
593976: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen. Con fuoco. Met een nawoord van G. Stuiveling.
575218: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Heldensage. Een gedicht.
579063: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Het feest der gedachtenis. Vermeerderde druk.
599377: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - De nieuwe geboort.
579062: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Het offer.
574252: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
585742: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
574384: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Verzonken grenzen.
608596: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Communisme en moraal.
576359: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
579061: ROLAND HOLST, H. - Kapitaal en arbeid in Nederland. 2 delen.
593867: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde werken. 4 delen.
592924: RÖLING, M. - Mimesis. Schilderijen en tekeningen. Redactie: H. Tupan
575292: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk.
576292: ROLL, E. - A history of economic thought.
597908: ROLLAND DE RENÉVILLE, J. - Aventure de l'absolu.
616118: ROLLAND, J. , FÉRON, E. , VASEY, C.M. , DAVID, A. - Exercices de la patience. Cahiers de philosophie no. 1. Lévinas.
607760: ROLLAND, R. - Johann Christof am Ziel. Berechtigte Übetragung aus dem Französischen von Erna und Otto Grautoff.
6850: ROLLAND DE RENÉVILLE, J. - Aventure de l'absolu.
600884: ROLOFF, H.G., (HRSG.) - Jahrbuch für Internationale Germanistik. In Verbindung mit der Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft. Herausgegeben von L. Forster, W.P. Gerritsen, E. Lämmert, V. Lange u.a.. Jahrgang VII -Heft 2.
611258: GRAMMATICA LIMBII ROMANE - Grammatica limbii Române. Editia a II-a revazuta si adaugita. 2 volumes.
611259: GRAMMATICA LIMBII ROMANE - Grammatica limbii Române. Editia a II-a revazuta si adaugita. 2 volumes.
584578: ROMANG, J.P. - Ueber Willensfreiheit und Determinismus, mit sorgfältiger Rücksicht auf die sittlichen Dinge, die rechtliche Imputation und Strafe, und auf das Religiöse. Eine Philosophische Abhandlung.
615646: ROMBAUT, H. , (RED.) - Nationaal biografisch woordenboek. 21.
602567: ROMEIN, J. - Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein.
602520: ROMEIN, J. - Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein.
604841: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 delen in 1 band.
604739: ROMEIN, J. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
592127: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Drielandenpunt. Essays.
601271: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
615331: ROMEIN, J., OTTO, A. - Het ruisen van de tijd. Over de theoretische geschiedenis van Jan Romein.
595177: ROMEIN, J. - Machten van deze tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek.
591383: ROMEIN, J. - Machten van deze tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek.
601273: ROMEIN, J. - Machten van deze tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek 1919-1933.
587670: ROMEIN, J. - De Lage Landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. Met een voorwoord van G.W. Kernkamp; met medewerking van A. Romein-Verschoor en bijdragen van P.J. Bouman, O. Noordenbos, R. van Roosbroeck en H. Vos. Illustratie verzorgd door H. van der Bijll.
600549: ROMEIN, J. - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
592115: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Omzien in verwondering. Herinneringen.
592117: ROMEIN, J. - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar wereldbestel.
595063: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
598404: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen.
595811: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen.
608958: ROMEIN, J., SCHAPER, B.W., VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
602508: ROMEIN, J. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
595029: ROMEIN, J. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
605971: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster.
599793: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen.
599795: ROMEIN, J. - De Lage Landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk. Met bijdragen van P.J. Bouman, O. Noordenbos. Illustraties verzorgd door H. van der Bijl.
597948: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Met bijdragen van P.J. Bouman, O. Noordenbosch en R. Roegholt.
595880: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Met bijdragen van P.J. Bouman, O. Noordenbosch en R. Roegholt.
602822: ROMER, J. - Geschiedenis en archeologie van de Bijbel. Nederlandse bewerking N. Rademaker en E. de Smet.
601896: ROMER, J. - Geschiedenis en archeologie van de Bijbel. Nederlandse bewerking N. Rademaker en E. de Smet.
599463: ROMER, J. - Graven voor de farao. Het dagelijks leven in Oud-Egypte tijdens de 19de en 20ste dynastie
598441: ROMER, J. - Geschiedenis en archeologie van de Bijbel. Nederlandse bewerking N. Rademaker en E. de Smet.
616963: ROMILLY, J. DE - Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès.
592068: ROMME, C.P.M., BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
594174: RONDOT, P. - L'islam et les musulmans d'aujourdhui. 2 delen.
597130: RONELL, A. - Stupidity.
593287: RONKHOLZ, I., GOLINSKI, H.G., UELSBERG, G., (HRSG.) - Ingo Ronkholz. Skulptur Zeichnung 1995-2003. Museum Bochum 2003. Museum Alte Post Mülheim 2004.
611251: RONSARD, LAUMONIER, P. - Ronsard. Poètique lyrique. Étude historique et littéraire.
597448: ROODENBERG, J.J. - Le mobilier en pierre de Bouqras. Utilisation de la pierre dans un site néolithique sur le moyen Euphrate (Syrie).
576099: ROODENBERG, J.J. - Le mobilier en pierre de Bouqras. Utilisation de la pierre dans un site néolithique sur le moyen Euphrate (Syrie).
586140: ROON, G. VAN - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
594608: ROON, G. VAN - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
596384: ROONEY, P. - Divine command morality.
580937: ROORDA, T. - Over dichtmaat, versmaat en versbouw, inzonderheid in de Hollandsche, Duitsche, Fransche, Grieksche en Romeinsche, Arabische en Oud-Indische poëzie.
616238: ROORDA, HENRI - Oeuvres complètes. Complete in 2 volumes.
578137: ROOS, F. DE, WIERINGA, W.J. - Een halve eeuw rente in Nederland.
587190: ROOS, S.H. DE, HUBREGTSE, S., (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907 - 1920.
587189: ROOS, S.H. DE, HUBREGTSE, S., (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907 - 1920.
593033: ROOS, S.H. DE, DOOIJES, D. - Sjoerd H. de Roos zoals ik hem mij herinner.
596420: ROOS, S.P. DE - De ethiek van de ongehuwde staat.
614222: ROOS, S.H. DE, HUBREGTSE, S., (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907 - 1920.
566845: ROOSENBURG, H. - The walls came tumbling down.
616259: ROOSEVELT, F.D. , LUDWIG, E. - Roosevelt. Een leven van geluk en macht. Met een inleiding van H. Brugmans
596714: ROOSEVELT, F.D., BURNS, J.M. - Roosevelt: the soldier of freedom.
575630: ROOSJEN, A.B., KROL, T., HEEK, H.J.P. VAN, (RED.) - Als 't moet. November 1918 en de bijzondere vrijwillige landstorm.
573729: ROOTH, E. - Zu den Bezeichnungen für 'Eiszapfen' in den germanischen Sprachen. Historisch-wortgeographische und etymologische Studien.
577005: ROOVERE, ANTHONIS DE, HOOG, G.C. VAN 'T - Anthonis de Roovere.
606923: ROOY, P. DE - Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid.
595078: ROOY, M. VAN, (RED.) - NRC Handelsblad 1970/1980. Een bloemlezing. Uit de eerste 10 jaar.
577572: ROOYAKKERS, G., ZEE, T. VAN DER, (RED.) - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
586142: ROOYMANS, G.J. - Stam en staat. Geschiedenis van het Nederlandse volk van de vroegste tijden tot op heden. Met 106 historische portretten en 47 kaarten.
616281: RÖPKE, W. - Die deutsche Frage.
3084: RORTY, R., HOUSE, D.V. - Without god or his doubles. A study in the philosophy of Richard Rorty.
582354: ROS, B. VAN DER, (RED.) - Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland.
15987: ROS, M. - Herinneringen uit mijn rijke roomse jeugd.
610586: ROSARIVO, R.,M. - Divina proportio typographica. Das Buch vom Goldenen typographischen Modul. 1:1,5 der Proportion 2:3 dem Modul von Johannes Gutenberg und seiner Zeitgenossen. Übersetzt aus dem Spanischen von Heinz Nieth. Bearbeitung der deutschen Ausgabe von Hermann Zapf.
609134: ROSCAM ABBING, P.J., (RED.) - Om de mens. Ethiek in wetenschap en beroep.
606638: ROSE, S. - The making of memory. From molecules to mind.
602438: ROSE, S. - Goedkoop doden. Met een voorwoord van B.V.A. Röling
605797: ROSE, F. - De leerlingen van Frankenstein. Speuren naar kunstmatige intelligentie
618444: ROSE, T. - Westmorland, Cumberland, Durham & Northumberland. Illustrated from original drawings by Thomas Allom, & c. with historical & topographical descriptions.
604574: ROSE, M.A. - The post-modern and the post-industrial. A critical analysis.
613618: ROSE, E., (ED.) - Ritual memory. The apocryphal acts and liturgical commemoration in the early medieval West (c. 500-1215).
589175: ROSE, M.A. - The post-modern and the post-industrial. A critical analysis.
603093: ROSE, H., ROSE, S., (ED.) - The radicalisation of science. Ideology of/in the natural sciences.
595701: ROSEGGER, P.K. - Ausgewählte Werke. Mit 600 Illustrationen von A. Greil und A. Schmidhammer. Mit dem Porträt des Verfassers. Complete in 6 volumes.
596123: ROSEN, S. - Hermeneutics as politics.
603680: ROSENAU, P.M. - Post-modernism and the social sciences. Insights, inroads, and intrusions.
597325: ROSENBERG, ALEXANDER - Darwinism in philosophy, social science and policy.
613731: ROSENBERG, A. - Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
9642: ROSENBERG, A. - Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
575551: ROSENBERG, J.F. - Linguistic representation.
608911: ROSENBERG, H. - Art on the edge.
608910: ROSENBERG, H. - Discovering the present. Three decades in art, culture, & politics.
583447: ROSENBERG, A. - Geschichte des Bolschewismus von Marx bis zur Gegenwart.
597319: ROSENBERG, D., BLOOM, H., (ED.) - The Book of J
18270: ROSENBERG, D., (ED.) - Testimony. Contemporary writers make the holocaust personal.
599100: ROSENBERG, A. - Geschichte des Bolschewismus von Marx bis zur Gegenwart.
591215: ROSENBERG, M. - The logic of survey analysis.
608905: ROSENBERG, H. - Politische Denkströmingen im deutschen Vormärz.
613549: ROSENBLOOM, P.C. - The elements of mathematical logic.
602453: ROSENBOOM, T. - Gewassen vlees.
601286: ROSENBOOM, T. - Gewassen vlees.
597026: ROSENBOOM, T. - Gewassen vlees.
613988: RÖSENER, W. - Peasants in the middle ages
611054: ROSENFELD, H. - Der mittelalterliche Totentanz. Entstehung - Entwicklung -Bedeutung.
614100: ROSENFELD, H.F., KUHN, H., ROSENFELD, H., SCHUBERT, H.J., (HRSG.) - Ausgewählte Schriften zur deutschen Literaturgeschichte, germanischen Sprach- und Kulturgeschichte und zur deutschen Wort-, Mundart- und Volkskunde nebst Bibliographie aller Publiaktionen des Autors 1923-1974. Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans-Friedrich Rosenfeld 5. Dezember 1974.
577606: ROSENHEIM, J. - Erinnerungen 1870-1920. Herausgegeben von den literarischen Nachlassverwaltern H. Eisemann und H.N. Kruskal.
579823: ROSENKRANZ, G. - Religionswissenschaft und Theologie. Aufsätze zur Evangelischen Religionskunde.
602901: ROSENSTOCK-HUESSY, E., VOORSLUIS, B. - Taal en relationaliteit. Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
576198: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Der unbezahlbare Mensch. Die ersten acht kapitel aus dem Englischen übertragen von G. Siemsen.
618119: ROSENSTOCK-HUESSY, E., KROESEN, O. - Tegenwoordigheid van geest in het tijdperk van de techniek. Een inleiding in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy.
611048: ROSENTHAL, F. - Die Aramistische Forschung seit Th. Nöldekes Veröffentlichungen. Mit 5 Tafeln und einer Karte. Photomechanischer Nachdruck.
614454: ROSENTHAL, F. - A grammar of biblical Aramic.
616344: ROSENTHAL, I. - Democracy and ontology. An agonic encounter between political liberalism, Foucault and psychoanalysis.
618497: ROSENTHAL, D.M. - The nature of mind.
571999: ROSENTHAL, B.G. - The images of man.
615614: ROSENZWEIG, F. - Briefe. Unter Mitwirkung von Ernst Simon ausgewählt und herausgegeben von Edith Rosenzweig.
615611: ROSENZWEIG, F., FREUND, E.R. - Franz Rosenzweig's philosophy of existence. An analysis of The star of redemption.
615613: ROSENZWEIG, F. - The star of redemption
615616: ROSENZWEIG, F., SCHMIED-KOWARZIK, W., (HRSG.) - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886 - 1929). Internationaler Kongress - Kassel 1986. 2 volumes.
615619: ROSENZWEIG, F. - Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken. Herausgegeben von Reibhold und Annemarie Mayer.
615618: ROSENZWEIG, F. - Der Stern der Erlösung. 3 parts in 1 volume.
583797: ROSENZWEIG, F. - Der Stern der Erlösung. 3 parts in 1 volume.
601916: ROSENZWEIG, F., SCHMIED-KOWARZIK, W., (HRSG.) - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886 - 1929). Internationaler Kongress - Kassel 1986. 2 volumes.
615604: ROSENZWEIG, F. - Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Rachel Rosenzweig und Edith Rosenzweig-Scheinmann unter Mitwirkung von Bernhard Casper. Complete 4 parts in 6 volumes.
591740: ROSINUS, J. (JOHANN ROSZFELD) - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis ac locupletissimis Thomae Dempsteri j.c. Cui accedunt Pauli Manutii libri II. De Legibus, et De Senatu, cum Andreae Schotti electis, I. De priscis Roman. gentibus ac familiis. II. De tribubus Rom. XXXV. rusticis atque urbanis. III. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis urbis, &c. Editio novissima, prioribus omnibus longe emendatior.
18337: ROSLANSKY, J.D., (ED.) - The uniqueness of man. A discussion at the Nobel conference organized by Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1968.
607374: ROSNAY, J. DE - De macroscoop. Zicht op samenhang en verandering
602750: ROSNAY, J. DE - De macroscoop. Zicht op samenhang en verandering
582939: ROSNAY, J. DE - De symbiotische mens. Visie op het derde millennium
8404: ROSS, S.M. - Topics in finite and discrete mathematics.
609985: ROSS, J.F. - Portraying analogy.
618402: ROSS, J.J. - The appeal to the given. A study in epistemology.
609936: ROSS, S.D. - The gift of beauty. The good as art.
607694: ROSS, S.D. - A theory of art. Inexhaustibility by contrast.
593419: ROSSEM, C.P. VAN - Twee occulte problemen. De mensch buiten zijn lichaam. Uitredingsverschijnselen. De mensch in den horoscoop. Experimenten op het gebied der astrologie.
598983: ROSSEM, M. VAN - De Verenigde Staten in de twintigste eeuw.
614167: ROSSET, C. - Loin de moi. Étude sur l'identité.
614312: ROSSET, C. - Le choix des mots suivi de La joie et son paradoxe.
614313: ROSSET, C. - La démon de la tautologie suivi de Cinq petites pièces morales.
614314: ROSSET, C. - La régime ses passions et autres textes.
614317: ROSSET, C. - Le philosophe et les sortilèges.
568633: ROSSET, C. - Le réel et son double. Essai sur l'illusion. Nouvelle édition revue et augmentée.
610489: ROSSETTI, C., MARSH, J - Christina Rossetti. A literary biography.
614913: ROSSI, J.G. - La philosophie analytique.
612679: RÖSSLER, H. , (HRSG.) - Weltwende 1917. Monarchie - Weltrevolution - Demokratie.
610273: ROSSMANN, K., (HRSG.) - Deutsche Geschichtsphilosophie von Lessing bis Jaspers. Herausgegeben und eingeleitet.
567204: ROSSMANN, K., (HRSG.) - Deutsche Geschichtsphilosophie von Lessing bis Jaspers. Herausgegeben und eingeleitet.
592390: ROSSMÄSSLER, E.A. - Für freie Stunden. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten und dem Portrait des Verfassers.
602826: ROSSNER, J. - In search of the primordial tradition & the cosmic Christ. Uniting world religious experience with a lost esoteric christianity.
9023: ROSSUM, W. VAN, HICKS, E.K., EIJNDHOVEN, J.C.M. VAN, (RED.) - Onderzoek naar wetenschap, technologie en samenleving.
600208: ROSSUM, W. VAN - De plaats van de ivoren toren. Een inleiding in de wetenschapssociologie.
602125: ROSSUM, W. VAN, HICKS, E.K., EIJNDHOVEN, J.C.M. VAN, (RED.) - Onderzoek naar wetenschap, technologie en samenleving.
595562: ROSTEUTSCHER, J.H.W. - Die Wiederkunft des Dionysos. Der naturmystische Irrationalismus in Deutschland.
583268: ROSTOVTZEFF, M. - Rome. Transl. from te Russian by J.D. Duff. Ed. by E.J. Bickerman.
601085: ROSTOVTZEFF, M. - Geschichte der alten Welt. Deutsch von H.H. Schaeder. 2 volumes.
617643: ROSTOW, W.W., (ED.) - The economics of take-off into sustained growth. Proceedings of a conference held by the International Economic Association.
605655: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn
587552: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn
606281: ROSZAK, T. - Persoon en planeet. De creatieve desintegratie van de industriële samenleving
577869: ROSZAK, T. - The making of a counter culture. Reflections on the technocratic society and its youthful opposition.
566784: ROSZAK, T. - Persoon en planeet. De creatieve desintegratie van de industriële samenleving
597104: ROSZAK, T. - Persoon en planeet. De creatieve desintegratie van de industriële samenleving
583204: ROSZAK, T. - Unfinished animal. The aquarian frontier and the evolution of consciousness.
569896: ROSZAK, T. - Unfinished animal. The aquarian frontier and the evolution of consciousness.
567151: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn
570244: ROSZAK, T. - Opkomst van een tegencultuur. Bespiegelingen over de technocratische maatschappij en haar jeugdige bestrijders
575149: ROSZAK, T., (ED.) - Sources. An anthology of contemporary materials useful for preserving personal sanity while braving the great technological wilderniss.
605089: ROTERMUNDT, R. - Jedes Ende ist ein Anfang. Auffassungen vom Ende der Geschichte.
595516: ROTGANS, L., BARTELINK, J., GREENWOOD, F., HOVEN, J. VAN - De oudhollandsche kermisparnas of de kermisdichttafereelen. Nieuwe druk.
577604: ROTH, C. - Histoire du peuple juif (des origines a nos jours). Trad. de l'anglais par R. Schatzman.
615168: ROTH, E. - Sämtliche Werke. 5 volumes.
616535: ROTH, PHILIP, JONES, J. P., NANCE, G. A. - Philip Roth.
617025: ROTH, J.D., BECK, E., (ED.) - Migrant muses: mennonite/s writing in the U.S.
613201: ROTHACKER, E. - Einleitung in die Geisteswissenschaften.
588124: ROTHACKER, E. - Logik und Systematik der Geisteswissenschaften.
616082: ROTHE, W. - Tänzer und Täter. Gestalten des Expressionismus.
615019: ROTHENBERG, A. - Flight from wonder. An investigation of scientific creativity.
602644: ROTHMAN, T., SUDARSHAN, G. - Doubt and certainty. The celebrated academy: debates on science, mysticism, reality, in general on the knowable and unknowable, with particular forays in such esoteric matters as the mind fluid, the behavior of the stock market, and the disposition of a quantum mechanical sphinx, to name a few. With illustrations by S.K. Comins.
607446: ROTHSCHILD, F.S. - Die Evolution als innere Anpassung an Gott.
613038: ROTHSCHUCH, K.E. - Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart. Mit 84 Abbildungen.
579311: ROTHUIZEN, G.TH., HEERING, H.J., JAGER, O., EEKHOF, J.A. - Het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
602823: ROTSAERT, K. - Tussen Eva en Maria. De vrouw volgens de predikanten van de 17de en 18de eeuw.
617114: ROTT, J.G., VERHEUS, S.L. , (ED.) - Anabaptistes et dissidents au XVIe siècle. 16th century anabaptism and radical reformation. Täufertum und radikale Reformation im 16. Jahrhundert. Actes du colloque international d'histoire anabaptiste du XVIe siècle tenu à l'occasion de la XIe conférence Mennonite mondiale à Strasbourg, juillet 1984.
615165: ROTTENBERG, H. - Meesters, marodeurs. De lotgevallen van de collectie-Chardzjiëv.
612263: ROTTENBERG, A.T. - Elements of argument. A tekst and reader.
579084: ROTTERDAM - Beschryvinghe der stadt Rotterdam, hare oudtheyt ende hare grootheyt, ende oock hare ghelegentheydt.
577605: ROUBOS, K. - Profetie en cultus in Israël (Prophecy and cult in Israel). Achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus. Een exegetische studie (with summary in English).
10238: ROUD, R., (ED.) - Cinema. A critical dictionary. The major film-makers. 2 volumes
605825: ROUD, R., (ED.) - Cinema. A critical dictionary. The major film-makers. Complete in 2 volumes.
613443: ROUGEMONT, D. DE - Denken met de handen. De vertaling werd verzorgd door J.J.L. van Zuylen.
618179: ROUGEMONT, D. DE - Journal d'un intellectuel en chômage.
4361: ROUGEMONT, D. DE - Het westers avontuur van de mens
569178: ROUGEMONT, F. DE - Les deux cités. La philosophie de l'histoire aux différents ages de l'humanité. 2 delen.
606769: ROUGEMONT, D. DE - Persoonlijkheid als roeping in deze tijd. Nederlandsch van R. Houwink.
618170: ROUGEMONT, D. DE - La part du diable. Nouvelle version.
618174: ROUGEMONT, D. DE - Comme toi-même. Essais sur les mythes de l'amour.
605749: ROUGEMONT, D. DE - Comme toi-même. Essais sur les mythes de l'amour.
606955: ROUGEMONT, D. DE - Dagboek van een werkloos intellectueel
599873: ROUGEMONT, D. DE - Journal d'un intellectuel en chômage.
7194: ROUGEMONT, D. DE - Het westers avontuur van de mens
4352: ROUGEMONT, D. DE - Denken met de handen. De vertaling werd verzorgd door J.J.L. van Zuylen.
617575: ROUGEMONT, D. DE - Dagboek van een werkloos intellectueel
615000: ROUSE, J. - Articulating the world. Conceptual understanding and the scientific image.
589329: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions.
597774: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Chronologie et introduction par M. Launay.
618264: ROUSSEAU, J.J. - Emile of over de opvoeding. Onverkorte vertaling. Met voorrede, historische en kritische aanteekeningen van den schrijver. Naar het Fransch door S.H. ten Cate. Herzien door J.K. Rensburg.
606459: ROUSSEAU, J.J. - Märchen. Übersetzt von L. Lorme. Mit 4 Kupfern der Zeit von Dedenne und Marillier.
1591: ROUSSEAU, J.J., ROLLAND, R. - De levende gedachten van Rousseau. De Nederlandse bewerking wordt verzorgd door R. Limburg.
16473: ROUSSEAU, J.J., BRANDT, R. - Rousseaus Philosophie der Gesellschaft.
19485: ROUSSEAU, J.J. - Contrat social ou principes du droit politique. Précédé de 'Discours', 'Lettre a d'Alembert sur les spectacles' et suivi de 'Considérations sur le gouvernement de Pologne et la réforme projetée en avril 1772'. 'Lettre a M. de Beaumont, archevêque de Paris'.
612278: ROUSSEAU, J.J., BRUGMANS, H. - De révolte van het gemoed. Rousseau en het sentimentalisme.
3178: ROUSSEAU, J.J., KERSTING, W. - Jean Jacques Rousseaus 'Gesellschaftsvertrag'.
604735: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Nouvelle édition revue avec le plus grand soin d'après les meilleurs textes.
20403: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions de Jean-Jacques Rousseau suivies des Rêveries du promeneur solitaire. Édition intégrale illustrée de gravures du temps présentée par Francis Bouvet. Complete in 2 volumes.
4988: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Nouvelle édition, avec une introduction, une bibliographie, des notes et un index analytique par F. et P. Richard.
588407: ROUSSEAU, J.J., BRUGMANS, H. - De révolte van het gemoed. Rousseau en het sentimentalisme.
9678: ROUSSEAU, J.J., JOSEPHSON, M. - Jean-Jacques Rousseau.
575160: ROUSSEAU, J.J. - The confessions. Complete and unabridged.
599046: ROUSSEAU, J.J., GELDER, C. VAN - Rousseau in zijn brieven. Naar Fr. Kircheisen.
618282: ROUSSEAU, J.J., BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
583702: ROUSSEAU, J.J., GAGNEBIN, B. - A la rencontre de Jean-Jacques Rousseau.
612181: ROUSSEAU, J.J., GLUM, F. - Jean-Jacques Rousseau. Religion und Staat. Grundlegung einer demokratischen Staatslehre.
570311: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Introd., bibliographie, notes et index analytique par F. et P. Richard.
596862: ROUSSEAU, J.J., LECERCLE, J.L. - Rousseau et l'art du roman.
569139: ROUSSEAU, J.J. - Bekenntnisse. Herausgegeben von O. Fischer.
3776: ROUSSEAU, J.J., ROLAND HOLST, H. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
595351: ROUSSEAU, J.J., NOBLE, R. - Language, subjectivity, and freedom in Rousseau's moral philosophy.
3072: ROUSSEAU, J.J., BRUGMANS, H. - De révolte van het gemoed. Rousseau en het sentimentalisme.
607364: ROUSSEAU, J.J., CLARETIE, L. - J.J. Rousseau et ses amies. Avec une préface de Ernest Legouvé.
605665: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Chronologie et introduction par M. Launay.
607366: ROUSSEAU, J.J., FAURE, G. - Jean-Jacques Rousseau en Dauphiné 1768-1770.
612277: ROUSSEAU, J.J. - Religious writings. Edited by Ronald Grimsley.
589355: ROUSSEAU, J.J., SAKMANN, P. - Jean-Jaques Rousseau. Mit einem Bilde nach der Büste von Houdon.
587868: ROUSSEAU, J.J., BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
615649: ROUSSEAU, J.J. - Les réveries du promeneur solitaire. Texte établi, avec introduction, notes et relevé de variantes par H. Roddier.
572076: ROUSSEAU, J.J., THEIL, M. DU - J.J. Rousseau, apologiste de la religion chrétienne.
567196: ROUSSEAU, J.J., SAKMANN, P. - Jean-Jaques Rousseau. Mit einem Bilde nach der Büste von Houdon.
14889: ROUSSEAU, J.J., AHRBECK, R. - Jean-Jacques Rousseau.
9459: ROUSSEAU, J.J., CRANSTON, M. - Jean-Jacques. The early life and work of Jean-Jacques Rousseau 1712-1754.
2729: ROUSSEAU, J.J., SNETHLAGE, J.L. - Rousseau. Stormvogel der revolutie.
593760: ROUSSEAU, J.J., BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
591952: ROUSSEL, L. - Ces français-là...et les autres.
587083: ROUSTANG, F. - The quadrille of gender. Casanova's 'Memoirs'. Transl. by A.C. Vila.
606980: ROUX, G. - De Spaanse burgeroorlog
613733: ROVIGHI, SOFIA VANNI - Studi di filosofia medioevale. 2 volumes.
607708: ROWLAND, B. - Animals with human faces. A guide to animal symbolism.
607336: ROWLANDS, M. - Alles wat ik weet, weet ik van tv
615060: ROWLANDSON, THOMAS - The amorous illustrations of Thomas Rowlandson. Introduction by William G. Smith.
587307: ROWLEY, H.H. - Apokalyptik. Ihre Form und Bedeutung zur biblischen Zeit. Eine Studie über jüdische und christliche Apokalypsen vom Buch Daniel bis zur geheimen Offenbarung.
593156: ROWLEY, H. - Tête-à-tête. Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Portret van een relatie
577980: ROWNTREE, B.S. - Poverty and progress. A second social survey of York. With diagrams and illustrations.
612431: ROWSE, A.L. - A Cornishman at Oxford. The education of a Cornishman.
585765: ROWSE, A.L. - Homosexuelen in de geschiedenis. Over ambivalentie in maatschappij, literatuur en beeldende kunst
569047: ROWSE, A.L. - The use of history.
602600: ROY LADURIE, E. LE - Het carnaval van Romans. Van Maria-lichtmis tot aswoensdag 1579-1580
607360: ROY, K., GUPTA, C. - Essays in social and political philosophy.
601357: ROY LADURIE, E. LE - L'argent, l'amour et la mort en Pays d'Oc. Précédé de 'Histoire de Jean-l'ont-pris' roman languedocien (1756) de l'abbé Jean-Baptiste Castor Fabre édition occitate et traduction française établies per P. Gardy.
605044: ROY LADURIE, E. LE - Love, death and money in the Pays d'Oc
591244: ROY LADURIE, E. LE - Love, death and money in the Pays d'Oc. Transl. by A. Sheridan.
587671: ROY LADURIE, E. LE - Carnival. A people's uprising at Romans 1579-1580. Transl. by M. Feeney.
588192: ROY LADURIE, E. LE - De eeuw van de familie Platter (1499-1628). De schooier en de geleerde. Ned. vert. M. Gaasbeek, M. Gossije en M. Jansen.
583481: ROY LADURIE, E. LE - Love, death and money in the Pays d'Oc
601037: ROY LADURIE, E. LE - Geld, liefde en dood in de Pays d'Oc
615412: ROY, S. - Philosophy of economics. On the scope of reason in economic inquiry.
598882: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE - Neerlands veste.
588294: ROY LADURIE, E. LE - De eeuw van de familie Platter (1499-1628). I. De schooier en de geleerde. Ned. vert. M. Gaasbeek, M. Gossije en M. Jansen.
583480: ROY LADURIE, E. LE - Carnival. A people's uprising at Romans 1579-1580
586535: ROY, O. - Thinking before acting. Intentions, logic, rational choice.
581845: ROYAARDS-SANDBERG, J. - Herinneringen.
569433: ROYAKKERS, L.M.M. - Representing legal rules in deontic logic.
614408: ROYCE, J., MAHOWALD, M.B. - An idealistic pragmatism. The development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
600648: ROYCE, J., DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Josiah Royce.
604084: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelièn naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste.
609968: ROYLE, N. , (ED.) - Deconstructions. A user's guide.
593643: ROZENDAAL, S. - De mens, een dier. Denkers aan het front van de wetenschap.
590007: ROZENDAAL, S. - De mens, een dier. Denkers aan het front van de wetenschap.
591642: ROZENDAAL, S. - De mens, een dier. Denkers aan het front van de wetenschap.
574442: RU, C. DE - De strijd over het hoger onderwijs tijdens het ministerie-Kuyper.
616910: RUBEN, W. - Indische Romane. Eine ideologische Untersuchung. Complete in 3 volumes.
591487: RUBEN, W. - Geschichte der indischen Philosophie.
617167: RUBENS, P.P. - Correspondence de Rubens. Traduit et annoté par Paul Colin. 2 volumes.
574256: RUBENS, P.P., BURCKHARDT, J. - Rubens.
604687: RUBENS, P.P., BURCKHARDT, J. - Rubens. Eine Rubens-Monographie zugleich eine Ästhetik der Barockmalerei. Mit einer Einführung von W. Waetzoldt. Mit einem Bilder Anhang auf 112 Tiefdrucktafeln. Hrsg. von R. Jaspert.
577676: RUBIN, J.A., BARKAI, M. - Pictorial history of Israel.
568605: RUBINSTEIN, S.L. - Sein und Bewusstsein. Die Stellung des Psychischen im allgemeinen Zusammenhang der Erscheinungen in der materiellen Welt. Bearb. und in deutscher Sprache hrsg. von H. Hiebsch.
618025: RUCKER, R. - Oneindigheid. Filosofie en wetenschap van het oneindige. Nederlandse vertaling van Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters.
608454: RUCKER, R. - The fourth dimension and how to get there. Foreword by Martin Gardner. Illustrations by David Povilaitis.
4634: RUCKER, R. - Seek! Selected nonfiction.
603988: RÜCKERT, FRIEDRICH - Briefe. Herausgegeben von Rüdiger Rückert. Complete in 2 volumes.
587370: RUDÉ, G. - Europe in the eighteenth century. Aristocracy and the bourgeois challenge.
604295: RUDNER, R.S. - Philosophy of social science.
605293: RUDNER, R.S. - Philosophy of social science.
17351: RUDNER, R.S. - Philosophy of social science.
594793: RUDOLF II, FUCIKOVA, E., BRADBURNE, J.M., BUKOVINSKA, B., (ED.) - Rudolf II and Prague. The court and the city.
599403: RUDRAKAVI, BRUYNE, J.L. DE - The great poem of the dynasty of Rastraudha.
590652: RÜEGG, W. - Bedrohte Lebensordnung. Studien zur humanistischen Soziologie.
613659: RUEGG, D.S. - Buddha-nature, mind and the problem of gradualism in a comparative perspective. On the transmission and reception of Buddhism in India and Tibet.
601364: RUELLE, D. - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen
582183: RUELLE, D. - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen
607266: RUELLE, D. - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen
617458: RUELLE, D. - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen
594901: RUETER, P.G., BOSTERS, C. - Werk van Pam G. Rueter.
617530: RUGE, A. , MARX, K., (HRSG.) - Deutsch-Französische Jahrbücher.
574897: RÜHLE, G. - Theater für die Republik 1917-1933 im Spiegel der Kritik.
618396: RUIJTER, B. DE - Reductionism and externalism in the philosophy of mind. An evaluation.
605639: RUIJTER, B. DE - Reductionism and externalism in the philosophy of mind. An evaluation.
598968: RUIJTER, B. DE - Reductionism and externalism in the philosophy of mind. An evaluation.
617946: RUITER, W. DE, SIJDE, B. VAN DER - De nucleaire erfenis. Natuurwetenschap, technologie en kernbewapening in historisch perspectief. Fotoresearch A. van der Spek.
589677: RUIZENDAAL, C. - Eigen-wijsheid.
581168: RULLMANN, J.C. - Beknopt christelijke encyclopaedie. Kerk in verleden en heden. Met medewerking van S.P. Dee, J. Eringa, D.J. van Katwijk, A.B.W.M. Kok, D. Nauta en T. van Wieren.
610460: RUMPHIUS, G.E. - The Ambonese curiosity cabinet
616258: RUNDELL, W. - In pursuit of American history. Research and training in the United States. Foreword by James B. Rhoads.
597796: RUNES, D.D., (ED.) - Dictionary of philosophy.
585916: RUNES, D.D., (ED.) - Dictionary of philosophy.
588813: RUNES, D.D., (ED.) - Dictionary of philosophy.
578883: RUNES, D.D. - Illustrierte Geschichte der Philosophie. Deutscher Text: X. Schnieper.
586033: RUNGE, P.O. - Hinterlassene Schriften. Herausgegeben von dessen ältesten Bruder. 2 volumes.
582666: RUNZO, J., (ED.) - Ethics, religion, and the good society. New directions in a pluralistic world.
611506: RUPP, R. - De vier elementen
580895: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
589867: RUPRECHT, L.A. - Afterwords. Hellenism, modernism, and the myth of decadence.
591148: RUSE, M. - Darwin of God. Een broedertwist
590200: RUSE, M., (ED.) - Nature animated. Historical and philosophical case studies in Greek medicine, nineteenth-century and recent biology, psychiatry, and psychoanalysis. Papers deriving from the third international conference on the history and philosophy of science, Montreal, Canada, 1980, 2.
613236: RUSE, M. - The evolution-creation struggle.
615207: RUSE, M. - Revolutionary naturalism. Selected essays.
2059: RUSE, M., (ED.) - Nature animated. Historical and philosophical case studies in Greek medicine, nineteenth-century and recent biology, psychiatry, and psychoanalysis. Papers deriving from the third international conference on the history and philosophy of science, Montreal, Canada, 1980, 2.
601289: RUSHDIE, S. - De grond onder haar voeten
614034: RUSHDIE, S. - The satanic verses.
602452: RUSHDIE, S. - The satanic verses.
594302: RUSHDIE, S. - The satanic verses.
579343: RUSKIN, J. - Ruskin today. Chosen and annotated by K. Clark.
579342: RUSKIN, J. - Praeterita. The autobiography of John Ruskin. Introduction by K. Clark.
613740: RUSKIN, J. - Lectures on art.
615443: RUSKIN, J., HUNT, J.D. - The wider sea. A life of John Ruskin.
615442: RUSKIN, J., HEWISON, R., (ED.) - New approaches to Ruskin. Thirteen essays.
603625: RUSKIN, J., HAGEMANN, C. - Worte Ruskins.
586872: RUSKIN, J. - The crown of wild olive. Four lectures on industry and war.
617589: RUSSEL, CH. M., MCCRACKEN, H. - The Charles M. Russell book. The life and work of the cowboy artist.
606195: RUSSELL, B. - Godsdienst en wetenschap
598128: RUSSELL, B. - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen. Geautoriseerde vertaling: R.J. Limburg.
599943: RUSSELL, B. - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen. Geautoriseerde vertaling: R.J. Limburg.
613408: RUSSELL, B. - Our knowledge of the external world as a field for scientific method in philosophy.
617878: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden. Geautor. vert. van R. Limburg.
605813: RUSSELL, B. - Godsdienst en wetenschap
597507: RUSSELL, B. - Oorlogsmisdaden in Vietnam
601658: RUSSELL, B. - Nieuwe hoop voor een oude wereld
611580: RUSSELL, B., GRAYLING, A.C. - Russell. Nederlandse vertaling: J. den Bekker.
569310: RUSSELL, B., CLACK, R.J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
611009: RUSSELL, B., HARDY, G.H. - Bertrand Russell and Trinity. A facsimile reproduction with a foreword by C.D. Broad.
584077: RUSSELL, B., ROBERTS, G.W., (ED.) - Bertrand Russell memorial volume.
616470: RUSSELL, B., CLACK, R.J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
570362: RUSSELL, B., RUSSELL, P., (ED.) - The Amberley papers. Bertrand Russell's family background. 2 volumes.
613862: RUSSELL, B. - The analysis of mind.
613863: RUSSELL, B., AYER, A.J. - Bertrand Russell.
599066: RUSSELL, B. - Pacifism and revolution 1916-18. Edited by Richard A. Rempel, Louis Greenspan, Beryl Haslam, Albert C. Lewis, Mark Lippincott.
595815: RUSSELL, D. - The black & white book.
595819: RUSSELL, D. - The blue book.
595816: RUSSELL, D. - The pastels book.
595818: RUSSELL, D. - The red book.
595817: RUSSELL, D. - The yellow book.
617988: RUSSELL, B., BOUKEMA, H.P. - Russell's second paradox. A dialectical analysis of On denoting.
607784: RUSSELL, B. - Oorlogsmisdaden in Vietnam
570608: RUSSELL, B. - Religie en de wetenschap
614129: RUSSELL, B., GRAYLING, A.C. - Russell. Nederlandse vertaling: J. den Bekker.
602114: RUSSELL, B. - Einführung in die mathematische Philosophie. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Englischen.
578722: RUSSELL, B. - Cambridge essays. 1888-99. Edited by Kenneth Blackwell, Andrew Brink, Nicholas Griffin, Richard A. Rempel, John G. Slater.
17194: RUSSELL, B. - Bertrand Russell's best. Silhouettes in satire. Selected and introduced b R.E. Egner.
588400: RUSSELL, B., CLACK, R.J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
570122: RUSSELL, B. - Analyse de l'esprit. Traduit de l'anglais par M. Lefebvre.
12253: RUSSELL, B. - The philosophy of logical atomism and other essays 1014-19. Edited by John G. Slater.
603888: RUSSELL, B. - Religie en de wetenschap
617732: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse oudheid tot in de twintigste eeuw
618304: RUSSELL, B., WOOD, A. - Bertrand Russell. The passionate sceptic.
586318: RUSSELL, B. - The policy of the Entente, 1904-14. A reply to Gilbert Murray.
612886: RUSSELL, B., WOOD, A. - Bertrand Russell. The passionate sceptic.
5220: RUSSELL, B. - Contemplation and action 1902-14. Edited by Richard A. Rempel, Andrew Brink, and Margaret Moran.
3737: RUSSELL, B. - Détente or destruction 1955-57. Edited by Andrew G. Bone.
2700: RUSSELL, B. - Toward the 'Principles of mathematics' 1900-02. Edited by Gergory H. Moore.
2064: RUSSELL, B. - Man's peril, 1954-55. Edited by Andrew G. Bone.
603476: RUSSELL, B. - Power. A new social analysis.
588866: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
572526: RUSSELL, B. - Theory of knowledge. The 1913 manuscript. Edited by E.R. Eames in collaboration with K. Blackwell.
5953: RUSSELL, B., AYER, A.J. - Bertrand Russell as a philosopher. Lecture on a master mind. British Academy 1972.
571139: RUSSELL, B. - Oorlogsmisdaden in Vietnam
608631: RUSSELMAN, G.H. E. - Van James Watt tot Sigmund Freud. De opkomst van het stuwmodel van de zelfexpressie.
18049: RUSTEMEYER, M. - Anthropologische Elemente im gegenwärtigen Marxismus. Roger Garaudy, Leszek Kolakowski, Adam Schaff.
574460: RÜTE, HANS VON - Sämtliche Dramen. Herausgegeben von F. Christ-Kutter, K. Jaeger, H. Thomke. 3 delen compleet
592682: RUTEBEUF - Gedichten. Gebloemleesd, vertaald en geannoteerd door C. Schouwenaars.
591367: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving. Onder redactie van Th. J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
599755: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving. Onder redactie van Th. J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
583720: RÜTER, A.J.C., (RED.) - Rapporten van de goeverneurs in de provinciën 1840-1849. 3 delen.
616496: RÜTER, A.J.C. - Rijden en staken. De Nederlandse spoorwegen in oorlogstijd. With an English summary.
599811: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving. Onder redactie van Th. J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
585541: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
575607: RUTGERS, S.J. - Het boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indië, China.
579813: RUTGERS, F.L. - Idenburg en de sarekat islam in 1913.
9272: RUTHVEN, M. - Fundamentalisme. Zoektocht naar de betekenis van een woord
583471: RÜTIMANN, W. - Dorfchronik Arni.
597683: RUTTE, G., KONING, J. - De supermarkt. 50 jaar geschiedenis.
582060: RÜTTE, J.M.C.E. LE - Groepsvestiging van Nederlandsche boeren en arbeiders.
614049: RÜTTE, J.M.C.E. LE - Groepsvestiging van Nederlandsche boeren en arbeiders.
609212: RUTTEN, J.M.E. - Handboek voor naaien en knippen. Een woord vooraf door Annie M.G. Schmidt.
594410: RUTTEN, J., (RED.) - Ministerie van Economische Zaken.
594261: RUTTEN, J., (RED.) - Ministerie van VROM.
593444: RUTTER, F. - Modern masterpieces. An outline of modern art. With one hundred and forty-two reproductions of famous paintings in black and white.
583991: RUUSBROEC, JAN VAN, AMPE, A., COCKX-INDESTEGE, E., DRIGSDAHL, E. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten. 2 delen.
602171: RUUSBROEC, JAN VAN, BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
589732: RUYS VAN DIEMEN, N. - Het mysterieuze leven na de dood
596017: RUYTINX, J. - La problématique philosophique de l'unité de la science. Etude critique.
591254: RYAN, C. - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944
566273: RYAN, A., (ED.) - The philosophy of social explanation.
570241: RYAN, A. - The philosophy of the social sciences.
587585: RYAN, A. - The philosophy of the social sciences.
615363: RYAN, C. - De laatste slag. Berlijn 1945
603519: RYAN, C. - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944
593687: RYAN, C. - De laatste slag. Berlijn 1945
570242: RYAN, A. - The philosophy of the social sciences.
595438: RYAN, M. - Marxism and deconstruction.
602986: RYAN, C. - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944
618118: RYLE, G. - The concept of mind.
615428: RYÕKAN, TAIGU - One robe, one bowl. The Zen poetry of Ryõkan
602471: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
16534: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
605140: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
582040: SAAL, C.D. - Het boerengezin in Nederland. Sociologische grondslagen, gezin en bedrijf. Met een woord vooraf van C.W. Willinge Prins-Visser.
588190: SAAL, C.D. - Verwant en aanverwant. Sociologische opstellen.
581851: SAALBORN, A.L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
592688: SAALBORN, A.L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
574640: SAAR, F. VON, VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung.
568383: SAAR, G. VON - Die Sportverletzungen. Mit 53 Textabbildungen.
7743: SABALIUS, R., (HRSG.) - Neue Perspektiven zur deutschsprachigen Literatur der Schweiz.
601213: SABALIUS, R., (HRSG.) - Neue Perspektiven zur deutschsprachigen Literatur der Schweiz.
8567: SABATIER, A. - Outlines of a philosophy of religion based on psychology and history. Authorized translation by T.A. Seed.
609466: SABOURIN, L.L. - Grammatical gender and second language processing: an ERP study.
577603: SACHAR, H.M. - Diaspora. An inquiry into the contemporary jewish world.
607250: SACHAROV, A. - Mijn leven
599888: SACHAROV, A. - Mijn leven
604697: SACHSSE, H. - Ökologische Philosophie. Natur, Technik, Gesellschaft.
612379: SACHSSE, H. - Ökologische Philosophie. Natur, Technik, Gesellschaft.
606995: SACK, J. - Monistische Gottes- und Weltanschauung. Versuch einer idealistischen Begründung des Monismus auf dem Boden der Wirkllichkeit.
14406: SACKETT, R.E. - Popular entertainment, class, and politics in Munich, 1900-1923.
599184: SACKS, S., (ED.) - On metaphor.
590426: SACKS, O. - Een antropoloog op Mars. Zeven paradoxale verhalen. Uit het Engels vert. door H. Visserman.
590427: SACKS, O. - Ontwaken in verbijstering. Stemmen zien
578406: SACKS, M. - The world we found. The limits of ontological talk.
590425: SACKS, O. - De man die zijn vrouw voor een hoed hield
605092: SACKS, J. - Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen. Nederlandse vertaling: P. van Veldhuizen.
590424: SACKVILLE-WEST, V., STEVENS, M. - V. Sackville-West. A critical biography.
603857: SADAT, A. AL - Op zoek naar een eigen identiteit. Autobiografie.
601138: SADDHATISSA, H. - The Buddha's way.
611466: SADDHATISSA, H. - Before he was Buddha. The life of Siddharta. Introduction by Jack Kornfield.
615288: SADE, D.A.F. DE, BIOU, J. , BOUËR, A. , BOURDE, A. - Le marquis de Sade.
608916: SADE, D.A.F. DE, LEVER, M. - Donatien Alphonse, François, marquis de Sade.
9676: SADE, D.A.F. DE, VERDONK, W.E. - Peut être. De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting.
599404: SADHU, M. - Ways to self-realization. A modern evaluation of occultism and spiritual paths.
614043: SAEGER, R. DE - Noorse auteurs in Nederlandse vertaling 1741-2012. Een bibliografie. Norske forfattere oversatt ti nederlandsk 1741-2012. En bibliografi. Onder redactievan/under redaksjon av Petra Broomans & Janke Klok.
586028: SAENREDAM, PIETER, SCHWARTZ, G., BOK, M.J. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd. Uit het Engels vertaald door L. Schwartz. Volledige uitgave. Biografie. Afbeeldingen en catalogus van alle werken. Overzicht van alle documenten. Met 275 afbeeldingen, waarvan 55 in kleur.
577616: SAFRAI, S. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
616203: SAFRAI, S., STERN, M., (ED.) - The Jewish people in the first century. Historical geography, political history, social, cultural and religious life and institutions. In co-operation with D. Flusser and W.C. van Unnik. Volume 1.
575048: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
618437: SAFRANSKI, R. - Romantik. Eine deutsche Affäre.
618224: SAFRANSKI, R. - Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?
606461: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
603260: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
614605: SAGAN, FRANÇOISE, POIROT-DELPECH, B. - Bonjour Sagan. Les legendes ont été établies par Charlotte Aillaud.
568871: SAGARRA, E. - A social history of Germany 1618-1914.
614435: SAGASTER, K. , EIMER, H. , (ED.) - Religious and lay symbolism in the Altaic world and other papers. Proceedings of the 27th meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Walberberg, Federal Republic of Germany june 12th to 17th, 1984.
602523: SAGE, A.R. LE - De amoureuze avonturen en buitennissige belevenissen van den Spaanschen avonturier Gil Blas de Santillano. Met 290 illustraties van J. Gigoux.
603989: SAGE TEN BROEK, J.G. LE, GORRIS, G. - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken. 2 delen.
590765: SAGE, A.R. LE - Le diable boiteux, nouvelle édition; corrigée, refondue, augmentée d'un volume par l'auteur, & ornée de figures. Avec les entretiens sérieux et comiques des cheminées de Madrid, et les béquilles dudit diable. Par M.B. de S. Two parts in one volume.
588379: SAHAKIAN, W.S., SAHAKIAN, M.L. - Realms of philosophy.
573979: SAHAKIAN, W.S., SAHAKIAN, M.L. - Realms of philosophy.
598252: SAI BABA, SANDWEISS, S.H. - Spirit and the mind.
598251: SAI BABA, MURPHET, H. - Sai Baba de wonderdoener. Nederlands: M. Koops.
597746: SAI BABA, DIJK, W.G.J. VAN - Bevrijding komt niet uit de hemel vallen. Leven en leringen van Sai Baba.
601481: SAI BABA, MURPHET, H. - Sai Baba de wonderdoener. Nederlands: M. Koops.
603313: SAI BABA, SANDWEISS, S.H. - Sai Baba. De heilige... ...en de pyschiater
569118: SAI BABA, HISLOP, J.S. - Mijn Baba en ik. Ontmoetingen met Sai Baba: gebeurtenissen, leringen, gesprekken en breiven. Geautoriseerde vert. uit het Engels.
608384: SAID, E.W., NAUTA, L.W., VEER, P. VAN DER, LEENDERS, R. - Edward Said - denker over de grenzen.
616961: SAID, E.W. - Beginnings. Intention and method.
588176: SAID, E.W. - Manifestaties van de intellectueel
7577: SAID, E.W., NAUTA, L.W., VEER, P. VAN DER, LEENDERS, R. - Edward Said - denker over de grenzen.
581647: SAINT-GERMAIN, COMTE DE, CERIA, P., ETHUIN, F. - L'énigmatique comte de Saint-Germain.
592193: SAINT PIERRE, M. DE - Églises en ruine, églises en péril. Introd. J. Levron.
5876: SAINT-SIMON, C.H. DE, ELDEN, D.J.H. VAN - Esprits fins et esprits geometriques dans les portraits de Saint-Simon. Contributions à l'étude du vocabulaire et du style.
580743: SAINT-SIMON, C.H. DE, KAYSER, R. - Claude-Henri Graf Saint-Simon. Fürst der Armen.
616503: SAINT-SIMON, C.H. DE, POISSON, G. - Monsieur de Saint-Simon.
575370: SAINT-SIMON, C.H. DE, LAMEERE, J., (RED.) - Saint-Simon.
567704: SAINT RÉAL, L'ABBÉ DE - Les oeuvres de M. l'abbé de Saint Réal. Nouvelle édition. Rangée dans un meilleur ordre, & augmentée. 2 volumes.
614071: SAITSCHICK, R. - Französische Skeptiker: Voltaire, Mérimée, Renan. Zur Psychologie des neueren Individualismus.
596564: SAKS, J., JONG EDZ., F. DE - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
594781: SAKS, J., JONG EDZ., F. DE - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
575936: SAKS, J., JONG EDZ., F. DE - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
764: SALAMON, F. - A collector's guide to prints and printmakers from Dürer tot Picasso. 271 illustrations 18 in colour.
594752: SALEMINK, T. - Krisis en konfessie: ideologie in katholiek Nederland 1917-1933.
599301: SALIBI, K. - Het ware land van Abraham. Een nieuwe theorie over de oorsprong van het volk Israël
574596: SALICE-CONTESSA, C.W., KONING, H.J. - Carl Wilhelm Salice-Contessa. Ein Schriftsteller aus dem Kreis um E.T.A. Hoffmann. Carl Wilhelm Salice-Contessa. Een schrijver uit de kring rond E.T.A. Hoffmann (met een samenvatting in het Nederlands).
597966: SALISBURY, H.E. - Rusland in revolutie 1900-1930. Ned. vert. F. Herzen.
577116: SALISBURY, H.E. - Rusland in revolutie 1900-1930. Ned. vert. F. Herzen.
578323: SALISBURY, H.E. - Russia in revolution 1900-1930. Designed by Jean-Claude Suares.
601702: SALLINGER, H.H. - Geist-Körper-Problem und 'Offener Interaktionismus'. Grundlinien und Konsequenzen eines neuen Versuchs der Problemlösung.
598758: SALLIS, J., (ED.) - Studies in phenomenlogy and the human sciences.
1481: SALLIS, J.C., MONETA, G., TAMINIAUX, J., (ED.) - The collegium phaenomenologicum. The first ten years.
613593: SALLMANN, K. , (HRSG.) - Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117 - 284 n. Chr. Unter Mitarbeit von Jean Doignon, Klaus-Dietrich Fischer, Joachim Fugmann a.o.
581359: SALMAN, H. - Europa in een nieuw licht. De Europese cultuur als ontwikkelingsveld tussen oost en west.
618110: SALMON, N.U. - Reference and essence.
572443: SALMON, M., SALMON, W., GALAVOTTI, M.C., PAGNINI, A., (ED.) - Experience, reality, and scientific explanation. Essays in honor of Merrilee and Wesley Salmon.
576104: SALOMON, J.J. - Science and politics
617829: SALOMON, C. - Charlotte Salomon, 1917-1943. Voorwoord van Prof. Dr. Paul Tillich.
588739: SALOMONS, A. - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.G.M. Prick.
617483: SALOMONS, BROUWER, A. - Parenteel Salomons 1650-1999. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. M.m.v Jannes Munneke en vele andere familieleden. Deel 1.
601217: SAMARAN, C. - L'histoire et ses méthodes.
570209: SAMARAN, C. - L'histoire et ses méthodes.
573436: SAMBURSKY, S. - Der Weg der Physik. 2500 Jahre physikalischen Denkens. Texte von Anaximander bis Pauli. Ausgewählt und eingeleitet.
590597: SAMINSKY, L. - Physics and metaphysics of music and essays on the philosophy of mathematics. A green philosopher's peripeteia. Physics and metaphysics of music. The roots of arithmetic. Critique of new geometrical abstractions. The philosophical value of science.
592724: SAMIVEL (PAUL GAYET-TANCRÈDE) - L'or de l'Islande. Photographies de P. Plumet.
587486: SAMPSON, G. - Making sense.
572767: SAMPSON, R.V. - Progress in the age of reason. The seventeenth century to the present day.
594406: SAMPSON, G. - The form of language.
606163: SAMPSON, G. - Liberty and language.
590855: SAMPSON, G. - Liberty and language.
603301: SAMSON, S. - Menselijke waardigheid en religieuze vormgeving. Verkenningen en excursies in een grensgebied.
613352: SAMUELSON, P.A. - The collected scientific papers of Paul A. Samuelson. Edited by Joseph E. Stiglitz and Robert C. Merton. 3 volumes.
610589: SAMUELSON, P.A. - Handboek economie
607625: SAMUELSON, P.A. - The collected scientific papers of Paul A. Samuelson. Edited by Joseph E. Stiglitz and Robert C. Merton. 3 volumes.
588808: SAMUELSSON, K. - Religion and economic action
594335: SAMWAYS, L. - De 12 geheimen van gezondheid en geluk
609558: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het westen? De ontmoeting van zen met het westen.
609691: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het westen? De ontmoeting van zen met het westen.
580476: SANCHEZ PEREZ, J.A. - La ciencia arabe en la edad media.
597643: SAND, G., EISLER, B. - Naked in the marketplace. The lives of George Sand.
597169: SANDBACH, F.H. - The stoics.
594686: SANDE, A.W.F.M. VAN DE - Rome tussen revolutie en reactie. De restauratiepolitiek van de Romeinse Curie in de pauselijke staat en in Noord-Italië. 1814-1817.
595284: SANDEL, M.J. - Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? Vertaald door D. Lagrand in samenwerking met M. Stoltenkamp.
614017: SANDEN, W.A.B. VAN DER - Mens en moeras. Veenlijken in Nederland van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd.
611498: SANDER, H.D. - Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie.
607143: SANDER, H.D. - Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie.
571850: SANDERS, E. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
615359: SANDERS, P. - Het nationaal steun fonds. Bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet, 1941-1945. With an English summary.
604114: SANDERS, J., (ED.) - Photography yearbook 1973.
591502: SANDERS, A. - Dear Maimonides. A discourse on religion and science.
587103: SANDERS, C., RAPPARD, J.F.H. VAN - Tussen ontwerp en werkelijkheid. Een visie op de psychologie. Met illustratieve bijdragen van C. Boekesteijn, P.J.D. Drenth, L.K.E. Eisenga e.a.
12255: SANDERS, G.A. - Equational grammar.
15053: SANDERS, C., RAPPARD, J.F.H. VAN - Filosofie van de psychologische wetenschappen.
597861: SANDERS, T.I. - Strategic thinking and the new science. Planning in the midst of chaos, complexity, and change.
598891: SANDERS, J., (HRSG.) - Internationales Jahrbuch der Fotografie 1970. Redaktionsberater R. Gee.
598890: SANDERS, J., (ED.) - Photography yearbook 1972.
605375: SANDERS, L., (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie? Over democratie en mystiek.
610392: SANDKÜHLER, H.J., (HRSG.) - Vernunft und Politik.
590970: SANDON, H. - The illustrated guide to Worcester porcelain 1751-1793.
569105: SANDVOSS, H.R. - Widerstand in Wedding und Gesundbrunnen.
589529: SANDWITH, G., SANDWITH, H. - The miracle hunters.
577780: SANGHARAKSHITA, B. - A survy of buddhism.
610443: SANGHARAKSHITA, - The eternal legacy. An introduction to the canonical literature of Buddhism.
609531: SANSONE, L. - Schitteren in de schaduw. Overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in de Amsterdam, 1981-1990.
610693: SANTAYANA, G. - The last puritan. A memoir in the form of a novel. Edited by William G. Holzberger and Herman J. Saatkamp, with an introduction by Irving Singer.
610720: SANTAYANA, G. - The birth of reason & other essays. Edited by Daniel Cory.
613646: SANTAYANA, G. - Persons and places. The background of my life.
598053: SANTAYANA, G., O'SULLIVAN, N. - Santayana.
600470: SANTAYANA, G., LAMEERE, J., (RED.) - George Santayana 1863-1952.
606151: SANTAYANA, G., HOWGATE, G.W. - George Santayana.
568632: SANTAYANA, G., HOWGATE, G.W. - George Santayana.
596180: SANTAYANA, G. - Reason in art. Volume four of 'The life of reason'.
608787: SANTAYANA, G., MUNSON, T.N. - The essential wisdom of George Santayana.
614533: SANTEN, J. VAN - De marxistische accumulatietheorie.
9117: SANTEN, J. VAN - Arbeid, plicht en vrijheid.
571406: SANTEN, J. VAN - De marxistische accumulatietheorie.
9188: SANTEN, J. VAN - Weimar 1933. Demokratie tussen fascisme en kommunisme.
605922: SANTEN, J. VAN - De marxistische accumulatietheorie.
571927: SANTEUL, A. DE, NODIER, C., MARMIER, X. - Le landscape français. France.
613923: SANTIDEVA - Het pad van de Bodhisattva. Bodhicaryavatara
579756: SANTILLANA, G. DE - Reflections on men and ideas.
599861: SANTILLANA, G. DE - Reflections on men and ideas. Foreword by H.R. Trevor-Roper.
579794: SANTILLANA, G. DE, ZILSEL, E. - The development of rationalism and empiricism.
591568: SANTILLANA, G. DE, ZILSEL, E. - The development of rationalism and empiricism.
607845: SANTOLI, V. - Philologie und Kritik. Forschungen und Aufsätze.
611920: SAPIR, E., COWAN, W., FOSTER, M.K., KOERNER, K. , (ED.) - New perspectives in language, culture, and personality. Proceedings of the Edward Sapir centenary conference (Ottawa, 1-3 october 1984).
607799: SAPIR, E., KOERNER, K. - Edward Sapir. Appraisals of his life and work. Edited with an introduction.
611677: SAPIR, E., COWAN, W., FOSTER, M.K., KOERNER, K. , (ED.) - New perspectives in language, culture, and personality. Proceedings of the Edward Sapir centenary conference (Ottawa, 1-3 october 1984).
7554: SAPIR, E. - Wishram texts and ethnography. Volume editor W. Bright.
603283: SAPIR, E. - American Indian languages. Volume editors W. Bright and V. Golla. 2 volumes.
572733: SAPIR, E. - Ethnology. Volume editors R. Darnell. J. Irvine.
616058: SARAN, P.L. , SOLANKI, I.S., CHOUDHARY, R. - Papaya. Biology, cultivation, production and uses.
615339: SARASIN, PAUL, SARASIN, FRITZ, SIMON, C. - Reisen, sammeln und forschen. Die Basler Naturhistoriker Paul und Fritz Sarasin.
616844: SARDONI, C. - Marx and Keynes on economic recession. The theory of unemployment and effective demand. With a foreword by G. Harcourt.
600134: SARIS, F.W. - Oververhit ijs. Dagboek van een fysicus.
609830: SARKAR, B.K., RAKSHIT, H.K. - The folk-element in Hindu-culture. A contribution to socio-religious studies in Hindu folk-institutions.
611501: SARLES, H. - After metaphysics. Toward a grammar of interaction and discourse.
593693: SAROT, M. - Living a good life in spite of evil.
617873: SARTON, G., OYE, P. VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
597380: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Sartre.
608496: SARTRE, J.P. - Kolonialisme en neokolonialisme
599068: SARTRE, J.P. - Kolonialisme en neokolonialisme
599620: SARTRE, J.P., LÉVY, B.H. - Le siècle de Sartre. Enquête philosophique.
598369: SARTRE, J.P., ALBÉRÈS, R.M. - Sartre
604238: SARTRE, J.P. - Baudelaire
579158: SARTRE, J.P. - L'imagination.
571302: SARTRE, J.P., FRETZ, L. - Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie.
604140: SARTRE, J.P., HAAN, F. DE - Jean-Paul Sartre. Sartre en De Beauvoir, vrijheid en terreur. Aspekt-biografie onder redactie van P. Pierik en M. Ros.
613792: SARTRE, J.P., CHAINE, C. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
14826: SARTRE, J.P., BUISINE, A. - Laideurs de Sartre.
618285: SARTRE, J.P., GARAUDY, R., HYPPOLITE, J., VIGIER, J.P. , ORCEL, J. - Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique.
611417: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie
568250: SARTRE, J.P., NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
614051: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Sartre.
13848: SARTRE, J.P., LAING, R.D., COOPER, D.G. - Reason & violence. A decade of Sartre's philosophy 1950-1960. With a foreword by Jean-Paul Sartre.
604167: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Sartre.
569592: SARTRE, J.P., NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
17328: SARTRE, J.P. - L'existentialisme est un humanisme.
587815: SARTRE, J.P., VARET, G. - L'ontologie de Sartre.
566253: SARTRE, J.P., CAMPBELL, R. - Jean-Paul Sartre ou une littérature philosophique.
569767: SARTRE, J.P., JEANSON, F. - Sartre dans sa vie.
602089: SARTRE, J.P., LILAR, S. - A propos de Sartre et de l'amour.
12816: SARTRE, J.P., DESAN, W. - The tragic finale. An essay on the philosophy of Jean-Paul Sartre.
613505: SARTRE, J.P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant
14764: SARTRE, J.P., LACAPRA, D. - A preface to Sartre.
566711: SARTRE, J.P. - De woorden
612911: SARTRE, J.P., SUHL, B. - Jean-Paul Sartre: The philosopher as a literary critic.
3070: SARTRE, J.P. - Portret van een antisemiet. Overdenkingen over het joodse vraagstuk
617749: SARTRE, J.P., ARNTZ, J.T.C. - De liefde in de ontologie van J.P. Sartre. L'amour dans l'ontologie de J.P. Sartre.
15116: SARTRE, J.P., JEANSON, F. - Jean-Paul Sartre
567880: SARTRE, J.P., LILAR, S. - A propos de Sartre et de l'amour.
618455: SARTRE, J.P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant
569892: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie
9038: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie
603636: SARTRE, J.P. - De woorden
3797: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Sartre. A Life
15039: SARTRE, J.P., GEORGE, F. - Deux études sur Sartre.
566736: SARTRE, J.P. - Critique de la raison dialectique (précedé de 'Question de méthode'). Tome I: Théorie des ensembles pratiques.
583789: SARTRE, J.P. - Kolonialisme en neokolonialisme
1154: SARTRE, J.P., VERSTRAETEN, P. - Violence et éthique. Esquisse d'une critique de la morale dialectique à partir du théâtre politique de Sartre.
12024: SARTRE, J.P., TROISFONTAINES, R. - Le choix de J.P. Sartre. Exposé et critique de 'L'être et le néant'.
617756: SARTRE, J.P., HODARD, P. - Sartre entre Marx et Freud.
615687: SARTRE, J.P. - L'imaginaire. Psychologie phénoménologique de l'imagination.
570648: SARTRE, J.P., HERPERS, M. - Die ganzheitliche Struktur des Fürsichseins. Ein Beitrag zur Untersuchung des ontologischen Subjektbegriffs J.P. Sartres.
570697: SARTRE, J.P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen. Geautoriseerde vertaling naar de uitgave van 1939 van L.M. Tas. Met een inleidend commentaar van L.M. Tas.
611608: SARTRE, J.P. - Revolutie en literatuur. Een keuze uit 'Situations' 1938-1976
614730: SARTRE, J.P. - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1940-1963. Geredigeerd en geannoteerd door de Simone de Beauvoir
4676: SARTRE, J.P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen
14923: SARTRE, J.P., ZEHM, G.A. - Historische Vernunft und direkte Aktion. Zur Politik und Philosophie Jean-Paul Sartres.
14929: SARTRE, J.P., KING, T.M. - Sartre and the sacred.
13186: SARTRE, J.P., HAYMAN, R. - Writing against. A biography of Sartre.
609291: SARTRE, J.P., HOLLIER, D. - Politique de la prose. Jean-Paul Sartre et l'an quarante. Essai.
14919: SARTRE, J.P., CAWS, P. - Sartre.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15