Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
614739: SCHÄFER, D. - Het klavier. Samengesteld uit de nagelaten aanteekeningen door Ida Schäfer-Dumstorff en voor den druk nagezien met medewerking van Jan F. van Dantzig.
568724: SCHAFF, A. - Marxisme en het menselijk individu
584749: SCHAFF, A. - Theorie der Wahrheit. Versuch einer marxistischen Analyse.
12813: SCHAFF, A. - Marx oder Sartre? Versuch einer Philosophie des Menschen. Aus dem Poln. von E. Reifer.
610223: SCHAFF, A. - Essays über die Philosophie der Sprache. Aus dem Polnischen von Elida Maria Szarota.
615059: SCHAFFRAN, E. - Die Kunst der Langobarden in Italien. Mit 207 Abbildungen auf 67 Tafeln und 24 Zeichnungen im Text.
617022: SCHAGEN, J.C. VAN, OLTHETEN, F. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
14418: SCHAGEN, J.C. VAN - Ik doe niet meer mee.
609501: SCHAIK, J. VAN - Christuservaringen vroeger en nu.
616698: SCHAIK, J. VAN, (RED.) - Van Aristoteles tot Steiner. De metamorfose van het denken.
581594: SCHAIK, A.H.M. VAN - Bataafs en rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke kerk in de noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Batave et romain. Trois essays concernant les relations entre l'eglise catholique aux Pays-Bas septentrionaux et Rome à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle (avec un résumé en français).
610712: SCHAIK, A.B.T.M. - Reproduction and fixed capital.
576412: SCHAIK, A. VAN - Crisis en protectie onder Colijn. Over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.
605653: SCHAMA, S. - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw
619481: SCHAMA, S. - The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch culture in the golden age.
610997: SCHAMA, S. - Landschap en herinnering
613931: SCHAMA, S. - The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch culture in the golden age.
620127: SCHAMA, S. - Citizens. A chronicle of the French revolution.
612773: SCHAMA, S. - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw
596883: SCHAMA, S. - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw
607462: SCHAPIRO, M. - Impressionism. Reflections and perceptions.
603856: SCHARF, H. - Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals.
585804: SCHARFF, A., MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum. Mit 2 Karten.
602555: SCHATBORN, P., SZÉNÁSSY, I.L., (RED.) - Iconographie du notariat. Documentation de la fondation pour le progrès de la science notariale. Avec une introduction du professeur A. Pitlo.
601933: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de moraal van de mens.
616207: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over het weten van de mens.
588471: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over het weten van de mens.
606827: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de moraal van de mens.
609248: SCHEBESTA, P., (HRSG.) - Ursprung der Religion. Ergebnisse der vorgeschichtlichen und völkerkundlichen Forschungen. Mit 33 Abbildungen auf 15 Bildtafeln und im Tekst und einer Karte.
566857: SCHEBESTA, P., (HRSG.) - Ursprung der Religion. Ergebnisse der vorgeschichtlichen und völkerkundlichen Forschungen. Mit 33 Abbildungen auf 15 Bildtafeln und im Tekst und einer Karte.
607264: SCHEELE, P.M. - Degeneratie. Het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief. Hoe de huidige inzichten van de genetica onthullen dat de hoofsdsoorten of typen niet door natuurlijke selectie zijn ontstaan.
608565: SCHEEPERS, A. - A survey of buddhist thought.
593184: SCHEEPMAKER, N., (RED.) - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers.
607582: SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland (Punt D van het progamma voor de hoofdakte).
615481: SCHEER, B. - Eiführung in die philosophische Ästhetik.
588445: SCHEFF, T - Being mentally ill. A sociological theory.
591742: SCHEFFER, T. VON - Die Kultur der Griechen.
601272: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
585379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
582352: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch nieuwsblad in de negentiende eeuw.
582353: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch nieuwsblad in de negentiende eeuw.
574814: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
15513: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
619759: SCHEFFER, P. - Het land van aankomst.
576698: SCHEFFLER, I. - Anatomie de la science. Étude philosophique de l'explication et de la confirmation. Trad. de l'americain par P. Thuillier.
603228: SCHEFFLER, I. - Science and subjectivity.
592169: SCHEFFLER, I. - Science and subjectivity.
573564: SCHEFFLER, I. - Of human potential. An essay in the philosophy of education.
601267: SCHEGGET, G.H. TER - Een hart onder de riem. Over de bergrede.
9030: SCHEIBITZ, T. - Spielfilm, Musik und Roman.
569394: SCHEIDT, W. - Die menschlichen Inbilder. Dritte, umgearbeitete Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie.
609802: SCHELER, M., NOTA, J.H. - Max Scheler. Een worstelen om het wezen van den mens.
568121: SCHELER, M. - Von der Ganzheit des Menschen. Ausgewählte Schriften. Liebe. Ethik. Erkenntnis. Leiden. Zukunft. Realität. Soziologie. Philosophie. Herausgegeben von M.S. Frings.
607090: SCHELER, M., VUCHT TIJSSEN, B.E. VAN - Uit de ban van de rede. Een confrontatie tussen de cultuur- en kennissociologische visies van Max Scheler en Max Weber.
605821: SCHELER, M., NOTA, J.H. - Max Scheler. Een worstelen om het wezen van den mens.
619455: SCHELER, M. - Vom Ewigen im Menschen. Vierte durchgesehene Auflage. Herausgegeben von Maria Scheler.
619697: SCHELER, M. - Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze. Herausgegeben von Maria Scheler.
12826: SCHELER, M., NOTA, J.H. - Max Scheler. Een worstelen om het wezen van den mens.
611620: SCHELER, M., NOTA, J.H. - Kerngedachten van Max Scheler
604927: SCHELER, M., NOTA, J.H. - Max Scheler. De man en zijn werk.
606314: SCHELER, M. - Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze. Herausgegeben von Maria Scheler.
619456: SCHELER, M. - Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. Zweite durchgesehene Auflage. Mit Zusätzen und kleineren Veröffentlichungen aus der Zeit der 'Schriften' herausgegeben mit einem Anhang von Maria Scheler.
618185: SCHELER, M. - Wesen und Formen der Sympathie. Die deutsche Philosophie der Gegenwart. Herausgegeben mit einem Anhang von M.S. Frings.
4429: SCHELER, M., HAMMER, F. - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen.
619463: SCHELER, M. - Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Vierte durchgesehene Auflage. Herausgegeben mit einem neuen Sachregister von Maria Scheler.
595273: SCHELL, J. - The fate of the earth.
566820: SCHELL, H. - Religion und Offenbarung.
593080: SCHELLART, A.I.J.M., VRIES, T. DE - Nederlandse kastelen in oude ansichten.
619527: SCHELLER, I.J.G. - Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum, curante Davide Ruhnkenio. 2 volumes.
617328: SCHELLING, F.W.J., DEKKER, G. - Die Rückwendung zum Mythos. Schellings letzte Wandlung. Mit einem Vorwort von Paul Hensel.
583794: SCHELLING, F.W.J. - Von der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus. Nebst einer Abhandlung über das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur oder Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts. Dritte verbesserte Auflage.
614060: SCHELLING, F.W.J. - Schriften. 4 volumes.
608972: SCHELLING, F.W.J., ZELTNER, H. - Schelling. Mit 2 Bildnissen.
580358: SCHELLING, F.W.J., ZELTNER, H. - Schelling. Mit 2 Bildnissen.
589495: SCHELLING, F.W.J. - Filosofische brieven over dogmatisme en criticisme. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Braeckman.
2038: SCHELLING, F.W.J. - Schelling und Cotta. Briefwechsel 1803-1849.
18473: SCHELLING, F.W.J., EWERTOWSKI, J. - Die Freiheit des Anfangs und das Gesetz des Werdens. Zur Metaphorik von Mangel und Fülle in F.W.J. Schellings Prinzip des Schöpferischen.
19348: SCHELLINX, H.A.J.M. - The noble art of linear decorating.
15609: SCHELSKY, H. - Ortsbestimmung der deutschen Soziologie.
607153: SCHELSKY, H. - Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend.
614837: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
583458: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. 3 delen.
610396: SCHENDEL, A. VAN, VANDERLIJNDEN, S. - De dansende burger. A. van Schendels sociale visie.
595004: SCHENDEL, A. VAN, (RED.) - Menschen en honden. De hond als metgezel van den mensch zooals schrijvers en dichters door alle eeuwen hem hebben gezien. Een bloemlezing.
593078: SCHENK, M.G., SPAAN, J.B.T. - Paleis Noordeinde en zijn bewoners.
593079: SCHENK, M.G., SPAAN, J.B.T. - Het paleis op de Dam.
603524: SCHENK, B.A., TOORN, M.R. VAN DEN - Trams 2009.
603525: SCHENK, B.A., TOORN, M.R. VAN DEN - Trams 2008.
603526: SCHENK, B.A., TOORN, M.R. VAN DEN - Trams 2007.
603527: SCHENK, B.A., TOORN, M.R. VAN DEN - Trams 2010.
600160: SCHENK, M.G., MOS, H.M., (RED.) - Geuzenliedboek 1940-1945.
603753: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, R., (RED.) - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Redactie K. Porteman, P. Couttenier, L. van Gemert. Beeldredactie H. Luijten, I. Haan, K. van Stighelen.
615035: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A., (RED.) - Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
588712: SCHEPER, W.J. - Group decision support systems. An inquiry into theoretical and philosophical issues.
619507: SCHEPPER, M. DE, HEESAKKERS, C.L., (RED.) - Bibliographie de l'humanisme des anciens pays-bas. Avec un répertoire bibliographique des humanistes et poètes néo-latins. Supplément 1970-1985. Avec compléments à l'édition de A. Gerlo et H.D.L. Vervliet (Bruxelles 1972).
593497: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. 2 delen.
617461: SCHERER, G. - Die Frage nach Gott. Philosophische Betrachtungen.
616031: SCHERF, WALTHER, GERNDT, H. , WARDETZKY, K. - Die Kunst des Erzählens. Festschrift für Walther Scherf.
599918: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door M. Smit. 2 delen.
582039: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
597744: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen.
596509: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen.
577330: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door M. Smit. 2 delen.
591415: SCHERMERHORN, W. - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen.
618903: SCHEURER, J.H. - Verplichte verkiezingen en de anti-revolutionnaire partij.
571083: SCHEURER, P. - Révolutions de la science et permanence du réel.
617161: SCHEURLEER, D.F. - Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpgedichten, matrozenliederen. Compleet in 3 delen.
580652: SCHICK, F. - Understanding action. An essay on reasons.
617079: SCHICKELE, R. - Romane und Erzählungen. In zwei Bänden. Mit einer Einführung von Wolfgang Rasch. Complete in 2 volumes.
582701: SCHIECHE, E. - Die Anfänge der Deutschen St. Gertruds-Gemeinde zu Stockholm im 16. Jahrhundert.
588770: SCHIEDER, T. - Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung.
617838: SCHIEFFER, R., (ED.) - Mittelalterliche Texte. Überlieferung - Befunde - Deutungen.
611804: SCHIEFFER, R. - Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König.
594491: SCHIERBEEK, B. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh. B. Cramer.
612476: SCHIERBEEK, R.J. - Het boekverkoopers-college te Groningen, in de jaren 1860-1885. Toespraak gehouden 30 Dec. 1885, bij de feestelijke herdenking van zijn vijf en zeventigjarig bestaan (1810-1885).
614372: SCHIFFER, S.R. - Meaning.
575795: SCHIFFER, F. - Of two minds. The revolutionary science of dual-brain psychology.
592214: SCHILDER, M., LEBOUILLE, M., (RED.) - De evolutie de baas. Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie.
614571: SCHILFGAARDE, P. VAN - Over de wijsgeerige verwondering.
613175: SCHILFGAARDE, A.P. - Het Huis Bergh.
597933: SCHILFGAARDE, P. VAN - Levenswegen.
611882: SCHILFGAARDE, P. VAN - Over de wijsgeerige verwondering.
593392: SCHILLEBEECKX, E. - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
617936: SCHILLEBEECKX, E., KUYPERS, E., (RED.) - Volgens Edward Schillebeeckx. Met bijdragen van L. Apostel, H. Küng, E. Kuypers, G. de Schrijver.
587611: SCHILLER, F. - Sämtliche Werke in sechs Bänden. Säkularausgabe. Band 2. Die Räuber. Fiesko. Kabale und Liebe. Don Carlos. Wallenstein.
574546: SCHILLER, F. - Schillers Briefe. Mit Einleitung und Kommentar hrsg. von E. Streitfeld und V. Zmegac.
574723: SCHILLER, F. - Musenalmanach für das Jahr 1797. Kommentar zum Neudruck von R. Otto. 2 volumes.
607779: SCHILLER, F., GOETHE, J.W. VON - Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Heinrich Borcherdt. Mit 20 Bilderbeigaben in Kunstdruck und zwei Handschriftproben. 2 volumes.
572188: SCHILLER, F. - Gedichte. 2 delen.
613230: SCHILLER, F. - Werke. Herausgegeben von Paul Stapf. Sonderausgabe. 2 volumes. Complete set.
574443: SCHILLER, F. - Werke in drei Bänden. Herausgegeben von R. Buchwald. Complete set in 3 volumes.
603737: SCHILLER, F., DILTHEY, W. - Schiller. Mit einem Vorwort von H. Nohl.
574726: SCHILLER, F., FAMBACH, O. - Schiller und sein Kreis in der Kritik ihrer Zeit. Die wesentlichen Rezensionen aus der periodischen Literatur bis zu Schillers Tod, begleitet von Schillers und seiner Freunde Äusserungen zu deren Gehalt. In Einzeldarstellungen mit einem Vorwort und Anhang: Bibliographie der Schiller-Kritik bis zu Schillers Tod.
608733: SCHILLER, F. - Werke. Illustrierte Ausgabe. 6 volumes.
594611: SCHILLER, F., BERGER, K. - Schiller. Sein Leben und seine Werke. In zwei Bänden.
580571: SCHILLER, F., GÜNTHER, O., (HRSG.) - Aus dem Schillermuseum. Bildnisse Schillers, seiner Eltern, Geschwister und Kinder.
610948: SCHILLING, G. - Hubble's kijk op de kosmos.
619066: SCHILLING, G. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
615973: SCHILLING, G. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
612348: SCHILLING, G. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
611957: SCHILLING, G. - De jacht op planeet X. Sterrenkundigen ontdekken de buitendelen van het zonnestelsel.
615674: SCHILLING, G. - Tweeling aarde. De speurtocht naar leven in andere planetenstelsels.
586756: SCHILLING, K., (HRSG.) - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. 2 delen compleet.
567312: SCHILLING, G. - Tweeling aarde. De speurtocht naar leven in andere planetenstelsels.
616026: SCHILLING, G. - Klein en groot. De wonderlijke relatie tussen micro- en macrokosmos.
2912: SCHILLING, G. - Hubble's kijk op de kosmos.
601390: SCHILLING, G. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
591423: SCHILLING, K. - Philosophie der Technik. Die geistige Entwicklung der Menschheit von den Anfängen bis zur Gegenwart.
617083: SCHILM, P. - Der Osiris-Mythos als Medium von Lebensführung und Lebensdeutung.
585595: SCHILP, DIRK - Dromen van de revolutie. Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging verteld aan J. van Tijn.
607018: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en molens.
575608: SCHILT, J. - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
579760: SCHIMANK, H. - Zur Geschichte der exakten Naturwissenschaften in Hamburg. Von der Gründung des akademischen Gymnasiums bis zur ersten Hamburger Naturforschertagung. Im Auftrage des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg.
605331: SCHIMMEL, A. - In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Een inleiding in de Islam. Vertaalster: Carolijn Visschers.
586190: SCHIMMELPENNINCK, R.J., VRIES, T. DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
581321: SCHINDLING, A., ZIEGLER, W., (HRSG.) - Die Kaiser der Neuzeit. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland. Mit 26 Abbildungen im Text.
596722: SCHINGNITZ, W. - Mensch und Begriff. Beitrage zur Theorie der logischen Bewältigung der Welt durch den Menschen.
620326: SCHINKEL, W. - De gedroomde samenleving.
582031: SCHINS, J. - Hoeveel geest kan de wetenschap verdragen? Een grondslag voor de unificatie van natuur- en geesteswetenschappen.
584943: SCHIPPER, M., SCHMITZ, P., (RED.) - Ik is anders. Autobiografie in verschillende culturen.
586510: SCHIPPER, M. - De boomstam en de krokodil. Kwesties van ras, cultuur en wetenschap.
600922: SCHIPPER, M. - Afrikaanse letterkunde. Tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen in de literatuur van Afrika ten zuiden van de Sahara.
600923: SCHIPPER, M. - Afrikaanse letterkunde. Tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen in de literatuur van Afrika ten zuiden van de Sahara.
605811: SCHIPPER, F. - Intuitie en constructie in de filosofie van Husserl en Carnap.
599383: SCHIPPERS, K. - Verplaatste tafels. Reportages, research, vaudeville.
568565: SCHIRN, M. - Identität und Synonymie. Logisch-semantische Untersuchungen unter Berücksichtigung der sprachlichen Verständigungspraxis.
616368: SCHIRNDING, ALBERT VON - Mit anderen Augen. Gesammelte Gedichte.
604557: SCHIVELBUSCH, W. - Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel.
15383: SCHLAF, J. - Das absolute Individuum und die Vollendung der Religion. 2 delen in 1 band.
611093: SCHLATTER, A. - Geschichte Israëls von Alexander dem Grossen bis Hadrian. Mit einer Vorbemerkung zum Neudruck von Leonhard Goppelt.
576626: SCHLATTER, A. - Die philosophische Arbeit seit Cartesius nach ihrem ethischen und religiösen Ertrag. Vorlesungen an der Universität Tübingen gehalten.
607248: SCHLECHTER, R. - Die Orchideen. Ihre Beschreibung, Kulur und Züchtung. 3. völlig neubearbeitete Auflage. 3 volumes.
13820: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Eichner.
19227: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Dichtungen. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Eichner.
3853: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Studien zur Geschichte und Politik. Eingeleitet und herausgegeben von Ernst Behler.
579671: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Fragmente zur Geschichte und Politik 1820 - 1828. Mit Einleitung und Kommentat herausgegeben von Ursula Behler.
5462: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Die Epoche der Zeitschrift Concordia (6. November 1818 - Mai 1823). Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Eugène Susini.
13815: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Vom Wiener Kongress zum Frankfurter Bundestag (10. September 1814 - 31. Oktober 1818). Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Jean-Jacques Anstett unter Mitarbeit von Ursula Behler.
5415: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Philosophie der Geschichte. In achtzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1828. Herausgegeben und eingeleitet von J.J. Anstett.
618196: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Philosophie des Lebens. In fünfzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1827 und philosophische Vorlesungen insbesondere über Philosophie der Sprache und des Wortes. Geschrieben und vorgetragen zu Dresden im Dezember 1828 und in den ersten Tagen des Januars 1829. Herausgegeben und eingeleitet von Ernst Behler.
593924: SCHLÉGEL, FRÉDERIC DE - Philosophie de l'histoire professée en dix-huit leçons publiques, a Vienne. Ouvrage traduit de l'allemand en français, par l'abbé Lechat. 2 volumes.
5603: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Vorlesungen über Universalgeschichte (1805-1806). Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von J.J. Anstett.
4406: SCHLEGEL, A.W., BRENTANO, B. VON - August Wilhelm Schlegel. Geschichte eines romantischen Geistes.
10487: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Philosophie des Lebens. In funfzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1827.
579375: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Eichner.
5738: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Fragmente zur Geschichte und Politik. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Ernst Behler. 2 volumes.
13812: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Studien des klassischen Altertums. Eingeleitet und herausgegeben von Ernst Behler.
13818: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Studien zur Philosophie und Theologie. Eingeleitet und herausgegeben von Ernst Behler und Ursula Struc-Oppenberg.
13821: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Philosophische Lehrjahre 1796-1806 nebst philosophischen Manuskripten aus den Jahren 1796-1828. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von E. Behler. 2 volumes.
15236: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Geschichte der alten und neuen Literatur. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Eichner.
579524: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Histoire de la littérature ancienne et moderne. Traduite de l'allemand, sur la dernière édition, par W. Duckett. 2 volumes.
591134: SCHLEIERMACHER, F., LAIST, B. - Das Problem der Abhängigkeit in Schleiermachers Anthropologie und Bildungslehre.
588599: SCHLEIERMACHER, F., HOENDERDAAL, G.J. - Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie.
600506: SCHLEIERMACHER, F., JONGES, P. - Schleiermacher's Anthropologie.
600393: SCHLEIERMACHER, F., KELLER-WENTHOF, C. - Schleiermachers denken. Die Bewusstseinslehre in Schleiermachters philosophischer Ethik als Schlüssel zu seinem Denken.
600394: SCHLEIERMACHER, F., MEIER-DÖRKEN, C. - Die Theologie der frühen Predigten Schleiermachers.
5663: SCHLEIERMACHER, F., JONGES, P. - Schleiermacher's anthropologie.
567212: SCHLEIERMACHER, F., SAMSON, H. - Die Kirche als Grundbegriff der theologischen Ethik Schleiermachers.
604667: SCHLEIERMACHER, F., ORANJE, L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'.
16784: SCHLEIERMACHER, F., THOOMES, D.T. - Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie.
619329: SCHLEIERMACHER, F. - Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Herausgegeben von Hans-Joachim Rothert.
615506: SCHLEIERMACHER, F., BARTH, K. - The theology of Schleiermacher. Lectures at Göttingen, winter semester of 1923/24. Edited by Dietrich Ritschl
610853: SCHLEIERMACHER, F. - Der christliche Glaube nach den Gründsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. 2 volumes.
600577: SCHLEIERMACHER, F., WEBER, F. - Schleiermachers Wissenschaftsbegriff. Eine Studie aufgrund seiner frühesten Abhandlungen.
5125: SCHLEIERMACHER, F. - On religion: speeches to its cultured despisers
568656: SCHLEIERMACHER, F., ORANJE, L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'.
601003: SCHLEIERMACHER, F., WILLIAMS, R.W. - Schleiermacher the theologian. The construction of the doctrine of God.
600273: SCHLEIERMACHER, F., FLÜCKIGER, F. - Philosophie und Theologie bei Schleiermacher.
600603: SCHLEIERMACHER, F., WELKER, K.E. - Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
584567: SCHLEIERMACHER, F. - Zur Theologie. Die christliche Sitte nach den Gründsätzen der evangelischen Kirche in Zusammenhange dargestellt. Aus Schleiermacher's handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen herausgegeben von L. Jonas.
19420: SCHLEIERMACHER, F., WEBER, F. - Schleiermachers Wissenschaftsbegriff. Eine Studie aufgrund seiner frühesten Abhandlungen.
590231: SCHLEIERMACHER, F., WELKER, K.E. - Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
589382: SCHLEIERMACHER, F., THOOMES, D.T. - Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie.
608507: SCHLEMMER, J. - Die Hoffnungen unserer Zeit. Zehn Beiträge. Karl Jaspers, Th. v. Uexküll, P. Tillich, A. Bergstraesser, I. Fetscher, A. Buchholz, R. Dahrendorf, M. Born, K. Lorenz, A. Portmann.
610121: SCHLESINGER, M. - Geschichte des Symbols. Ein Versuch.
612339: SCHLESINGER, A.M., (ED.) - History of U.S. political parties. 4 volumes.
588360: SCHLESINGER, G. - Confirmation and confirmability.
568292: SCHLETTE, H.R., (HRSG.) - Die Zukunft der Philosophie. Mit Beiträgen von Jean Améry, Henry Duméry, Johannes B. Lotz, Heinrich Ott, Karl Rahner, Paul Ricoeur, Günther G. Rohrmoser, Heinz Robert Schlette, Ernst Topitsch, Eric Weil. Le radicalisme philosophique von Henry Duméry und L'avenir de la philosophie et la question du sujet von Paul Ricoeur wurden übersetzt von K. Berger.
577757: SCHLETTE, H.R. - Einführung in das Studium der Religionen.
619381: SCHLICK, M. - Philosophical papers. Volume II (1925-1936). Edited by H.L. Mulder and B. F.B. van de Velde-Schlick. With translations by Peter Heath, Wilfred Sellars, Herbert Feigl and May Brodbeck.
616483: SCHLIEMANN, H. - Die Goldschätze der Antike. Herausgegeben und kommentiert von Dr. Kurt Benesch.
615256: SCHLIESSER, E., (ED.) - Sympathy. A history.
611383: SCHLÖGL, F. - Probability and heat. Fundamentals of thermostatistics. With 52 figures.
615080: SCHLOSSER, I. - Das alte glas. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Mit 229 Abbildungen, 6 farbigen Tafeln.
607101: SCHLUCHTER, W. - Individualismus, Verantwortungsethik und Vielfalt.
10624: SCHLÜTER, A., LADENDORF, H. - Andreas Schlüter. Mit Einhundertsiebzig Abbildungen darunter über Hundert Neuafnahmen von Erich Kirsten.
371: SCHLÜTTER, H.J., (HRSG.) - Lyrik - 25 Jahre. Bibliograpie der deutschsprachigen Lyrikpublikationen 1945-1970. 2 volumes.
594782: SCHMAL, J.J.R. - Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil. Een politisch-ideologische bijdrage.
610216: SCHMELING, G., (ED.) - The novel in the ancient world.
616286: SCHMID, A.P. , JONGMAN, A.J. - Political terrorism. A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories and literature. With the collaboration of Michael Stohl, Jan Brand, Peter A. Fleming, Angela van der Poel and Rob Thijsse. Foreword by I.L. Horowitz. Revised, expanded and updated edition.
1567: SCHMID, M., WUKETITS, F.M., (ED.) - Evolutionary theory in social science.
613491: SCHMID, W. - Filosofie van de levenskunst. Inleiding in het mooie leven
582497: SCHMIDT, M. - Wirtschaft und Verkehr im Herzogtum Arenberg-Meppen 1815-1875.
604825: SCHMIDT, P.J. - Geld en crediet. Een socialistische beschouwing.
612541: SCHMIDT, L. - Das deutsche Volksschauspiel. Ein Handbuch. Mit 6 Karten im Text und 18 Abbildungen auf Tafeln.
616405: SCHMIDT-GLINTZER, H. - Geschichte der chinesischen Literatur. Die 3000jährige Entwicklung der poetischen, erzählenden und philosophisch-religiösen Literatur Chinas von den Anfängen bis zur Gegenwart.
1572: SCHMIDT-WIEGAND, R., MILDE, W. - Der Oldenburger Sachsenspiegel. Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg. Mit Kommentar.
605998: SCHMIDT, A.M.G., VOGEL, H. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv. Bewerking H. van den Bergh.
611106: SCHMIDT, F. - Zeichen und Wirklichkeit. Linguistisch-semantische Untersuchungen.
608465: SCHMIDT, J.R.H. - Les noëls et la tradition populaire.
572912: SCHMIDT, P.W., KOPPERS, W., (HRSG.) - Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W. Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prähistorische und andere Studien. Recueil de 76 études de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de préhistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
590455: SCHMIDT, M. - Lives of the poets.
17511: SCHMIDT, H. - Philosophisches Wörterbuch. Begründet von H. Schmidt. Neu bearbeitet von G. Schischkoff.
595878: SCHMIDT, H. - Philosophisches Wörterbuch.
597807: SCHMIDT, S. - The astrology 14 horoscope. How to cast and interpret it. Illustrated by M. Schmidt.
2415: SCHMIDT-PHISELDECK, K. - Elementa historica. Skizzer og bidrag til den historieteoretiske diskussion.
570396: SCHMIDT-PHISELDECK, K. - Henvisninger.
609025: SCHMIDT, K. - Leer ist die Welt. Buddhistische Studien.
615871: SCHMIDT, V.M. - A legend and its image. The aerial flight of Alexander the Great in medieval art.
612542: SCHMIDT, L. - Die Volkserzählung. Märchen. Sage. Legende. Schwank. Mit 4 Karten.
599328: SCHMIDT, R. - Beiträge zur indischen Erotik. Das Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt.
612922: SCHMIDT, F.A. - Unser Körper. Handbuch der Anatomie, Physiologie und Hygiëne der Leibesübungen. Fünfte, neubearbeitete Auflage. Mit 571 Abbildungen und einem Anhang: Erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen.
573335: SCHMIDT, R. - Das Porzellan als Kunstwerk und Kulturspiegel.
605087: SCHMIDT, K. - Einführung in den Buddhismus.
596639: SCHMIDT, G., (HRSG.) - Oberfränkisches Brauchtum in alter und neuer Zeit. Grundbeiträge über Heimatbeilagen von A. Becher, G. Bretschneider, E. Radunz u.a.
619864: SCHMIDT, J., (HRSG.) - Aufklärung und Gegenaufklärung in der Europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart.
609027: SCHMIDT, K. - Buddha und seine Jünger.
572187: SCHMIDT, A.M.G., VOGEL, H. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv. Bewerking H. van den Bergh.
566864: SCHMIDT, P.W. - Menschheitswege zum Gotterkennen. Rationale, irrationale, superrationale. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung.
613292: SCHMIDT-VOLKMAR, E. - Der Kulturkamp in Deutschland 1871-1890.
588842: SCHMIEDER, K.C. - Geschichte der Alchemie. Herausgegeben und eingeleitet von F. Strunz.
612172: SCHMINCK-GUSTAVUS, C.U. , (HRSG.) - Bremen - Kaputt. Berichte. Dokumente. Erinnerungen Bilder vom Krieg 1939-1945.
574578: SCHMITT, F.A. - Stoff- und Motivgeschcihte der deutschen Literaur. Eine Bibliographie.
599557: SCHMITT, F.A. - Stoff- und Motivgeschichte der deutschen Literaur. Eine Bibliographie.
619445: SCHMITT, C. - Verfassungslehre.
592417: SCHMITT, K.R. - Death and after-life in the theologies of Karl Barth and John Hick. A comparative study.
616384: SCHMITT, WOLFRAM, ENGELHARDT, D. VON, KICK, H.A., (HRSG.) - Lebenslinien - Lebensziele - Lebenskunst. Festschrift zum 75. Geburtstag von Wolfram Schmitt.
599558: SCHMITT, F.A. - Beruf und Arbeit in deutscher Erzählung. Ein literarisches Lexikon.
595500: SCHMITT, E., (HRSG.) - Die französische Revolution. Anlässe und langfristige Ursachen.
582218: SCHMITTER, P. - Untersuchungen zur Historiographie der Linguistik. Struktur, Methodik, theoretische Fundierung.
578331: SCHMITZ, C.A., (HRSG.) - Religions-Ethnologie.
612767: SCHMITZ, B. , (RED.) - Nofret - Die Schöne. Die Frau im alten Ägypten. 'Wahrheit' und Wirklichkeit.
618563: SCHMOOK, GER - Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften.
575717: SCHNEIDER, F. - Die neueren Anschauungen der deutschen Historiker über die deutsche Kaiserpolitik des Mittelalters und die mit ihr verbundene Ostpolitik. Mit vier genealogischen Tafeln nebst Skizzen, Ausgrabungsberichten, Belegen, Personen- und Gelehrtenverzeichnissen.
574642: SCHNEIDER, R. - Gesammelte Werke. Complete in 10 volumes.
603089: SCHNEIDER, H. - Germanische Heldensage. 2 parts in 3 volumes.
592850: SCHNEIDER, C. - Geistesgeschichte des antiken Christentums. 2 delen.
577673: SCHNEIDER, H. - Kultur und Denken der Babylonier und Juden.
595070: SCHNEIDER, M. - De Nederlandse krant. Van 'nieuwstydinghe' tot dagblad.
566526: SCHNEIDER, H.W. - Geschichte der amerikanischen Philosophie. Deutsche Übersetzung und Bearbeitung von P. Krausser.
600216: SCHNEIDER, N. - Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit.
611142: SCHNEIDER, S.H. - Encyclopedia of climate and weather. 2 volumes. Complete set.
572424: SCHNEIDER, U.J. - Die Vergangenheit des Geistes. Eine Archäologie der Philosophiegeschichte.
596364: SCHNEIDER, E. - Eigennamen. Eine sprachphilosophische Untersuchung.
594934: SCHNEIDER, F. - Kennen und erkennen. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie.
600659: SCHNEIDER, P.K. - Die wissenschaftsbegründende Funktion der Transzendentalphilosophie.
589203: SCHNEIDER, E. - Entwicklungsgeschichte der naturwissenschaftlichen Weltanschauung. Von der griechischen Naturphilosophie bis zur modernen Bererbungslehre. Zweite verbesserte und bedeutend erweiterte Auflage mit zahlreichen Abbildungen im Text und vier Kunstdruck-Tafeln.
601437: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
579575: SCHNELL, F.T., KNIGHT, V.J., SCHNELL, G.S. - Cemochechobee. Archaeology of a Mississippian ceremonial center on the Chattahoochee river. With contributions by M.E. Dunn, M.C. Hill-Clark, B. Ruff, and G. Shapiro.
569404: SCHNELL, W. - Die Erkenntnis der Natur.
600011: SCHNITZLER, A. - Die Theaterstücke in vier Bänden.
574644: SCHNITZLER, A., SCHIFFER, H.E. - Die frühen Dramen Arthur Schnitzlers. Dramatisches Bild und dramatische Struktur.
583627: SCHNÜRER, G. - Kirche und Kultur im Mittelalter. 3 delen.
573375: SCHNÜTGEN, A., (HRSG.) - Zeitschrift für christliche Kunst. Jahrgang 1888-1889.
591477: SCHOBINGER, J.P., (HRSG.) - Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 3: England. 2 volumes.
598735: SCHOCHET, G.J. - Patriarchalism in political thought. The authoritarian family and political speculation and attitudes especially in seventeenth-century England.
591102: SCHOCHET, J.I. - Who is a jew? 30 questions and answers about this controversial and divisive issue.
2738: SCHOENAICH, P. FREIHERRN VON - Mein Damaskus. Erlebnissen und Bekenntnisse.
601012: SCHOENFELD, M.P. - The restored house of lords.
571071: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Inleiding tot de gewijde wijsbegeerte.
4841: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Inleiding tot de gewijde wijsbegeerte.
18455: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Het geloof van den nieuwen mensch.
1234: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Gewijde wijsbegeerte. (Zes lezingen).
3712: SCHOENMAKERS, C.L.J. - Techniek en ethiek. Een bezinning op de verantwoordelijkheid in de natuurwetenschappelijke techniek.
577557: SCHOEPS, J.H., GRÖZINGER, K.E., (HRSG.) - Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte 1998.
580332: SCHOEPS, H.J. - Was ist und was will die Geistesgeschichte. Über Theorie und Praxis der Zeitgeistforschung.
605277: SCHOEPS, H.J. - Was ist und was will die Geistesgeschichte. Über Theorie und Praxis der Zeitgeistforschung.
605835: SCHOFFELEERS, M., MEIJERS, D. - Religion, nationalism and economic action. Critical questions on Durkheim and Weber.
619749: SCHÖFFER, I. - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
593290: SCHOFIELD, J., (ED.) - Dia's afdrukken in kleur. De wereld van de fotografie.
593084: SCHOFIELD, M., (ED.) - Decorative art and modern interiors 1977. Volume 66.
593168: SCHOFIELD, M., (ED.) - Decorative art and modern interiors. Volume 69. Environments for people.
614959: SCHOFIELD, M. - The stoic idea of the city.
617595: SCHOKKING, G.R.L. - Tactische systemen. Een vergelijking van het militair optreden van land-, zee- en luchtstrijdkrachten (with a summary in English).
604211: SCHOLES, P.A. - The Oxford companion to music. Tenth edition revised and edited by J.O. Ward.
575609: SCHOLTE, L. - Takadiran en andere verhalen.
11635: SCHOLTEN, J. - Retoren en demokratie. Funkties en disfunkties van de retorika in klassiek Athene.
575238: SCHOLTEN, J.H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte ten gebruike bij de akademische lessen.
587645: SCHOLTEN, G.J., ABAS, P., GILTAY VETH, N.J.P., SCHOLTEN, Y., (RED.) - Non sine causa. Opstellen aangeboden aan prof.mr. G.J. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
595124: SCHOLTEN, J. - Retoren en demokratie. Funkties en disfunkties van de retorika in klassiek Athene.
567219: SCHOLZ, G., TATLOCK, L., (HRSG.) - Literatur und Kosmos. Innen- und Aussenwelten in der deutschen Literatur des 15. bis 17. Jahrhunderts.
617431: SCHOLZE, H., VILLANUEVA, F., (ED.) - [1933-1993] Hans Scholze. Niet de bestemming, doch de reis...
602326: SCHOMAEKERS, G. - Het woeste wilde westen
609349: SCHOMBERG, R. VON - Argumentatie in de context van een wetenschappelijke controverse. Een analyse van de discussie over de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.
611890: SCHONAERTS, R. , (RED.) - De landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies. Tentoonstelling van het 100-jarig bestaan van de Unie der Meetkundigen-Schatters van Brussel en 50-jarig bestaan van de Konferentie der Jonge Landmeters van Brussel van 21 mei tot 31 jukli 1976. Inleiding door de heer Jean Mosselmans.
619860: SCHONAEUS, CORNELIS, VENNE, H. VAN DE - Cornelius Schonaeus (1540-1611). Leven en werk van de christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem. With as summary in English.
580242: SCHÖNAU, W., (HRSG.) - Literaturpsychologische Studien und Analysen.
615921: SCHÖNBERG, ARNOLD, ZAUNSCHIRM, T., (HRSG.) - Das bildnerische Werk. Painting and drawings.
574721: SCHONDORFF, J., (HRSG.) - Deutsches Theater des Expressionismus. Wedekind, Lasker-Schüler, Barlach, Kaiser, Goering, Jahn. Mit einem Vorwort von P. Pörtner.
599763: SCHONEVELD, J., VISSCHER, G. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
596875: SCHÖNFELD, W. - Der Deutsche Idealismus und die Geschichte.
574584: SCHÖNLE, G. - Deutsch-niederländische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
612634: SCHÖNWIESE, E. - Das Volksschauspiel im nördlichen Tirol. Renaissance und Barock. Mit 11 Kunstdrucktafeln und 7 Textillustrationen.
620431: SCHOOF, S. - An HPSG account of nonfinite verbal complements in Latin.
617801: SCHOONBROOD, C.A., (RED.) - Wijsgerige teksten over de wereld. Samengesteld en ingeleid.
617800: SCHOONBROOD, C.A., (RED.) - Wijsgerige teksten over het absolute. Samengesteld en ingeleid.
604794: SCHOONBROOD, C.A., (RED.) - Wijsgerige teksten over de wereld. Samengesteld en ingeleid.
604795: SCHOONBROOD, C.A., (RED.) - Wijsgerige teksten over het absolute. Samengesteld en ingeleid.
16189: SCHOONHEIM, T. - Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300.
616998: SCHOONHOVEN, JOHN OF, SCHOONHOVEN, JEAN DE, GRUIJS, A. - Jean de Schoonhoven (1356-1432). Son interprétation de I Jean 2,15 'N'aimez pas ce monde, ni ce qui est dans ce monde'. De contemptu huius mundi. Complete in 4 volumes.
578859: SCHOOP, W. - Vergleichende Untersuchungen zur Agrarkolonisation der Hochlandindianer am Andenabfall und im Tiefland Boliviens. Mit 41 Figuren, 4 systematische Übersichten, 8 Bildern und 2 Kartenbeilagen (Resumen, Summary, Résume).
601302: SCHOOR, R. VAN DE - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
619291: SCHOPENHAUER, A., HITSCHMANN, E. - Schopenhauer. Proeve van een psychoanalyse van de filosoof
612985: SCHOPENHAUER, A. - Die beiden Grundprobleme der Ethik behandelt in zwei akademischen Preisschriften.
589668: SCHOPENHAUER, A., MÖBIUS, P.J. - Schopenhauer.
589354: SCHOPENHAUER, A., BINDERVOET, E., HENKES, R.J. - Arthur Schopenhauer: een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
592137: SCHOPENHAUER, A., HÜBSCHER, A., (HRSG.) - XXXXIV. Schopenhauer Jahrbuch für das Jahr 1963.
592138: SCHOPENHAUER, A., HÜBSCHER, A., (HRSG.) - XXXXV. Schopenhauer Jahrbuch für das Jahr 1964.
571365: SCHOPENHAUER, A. - Over het leven en over den zelfmoord. In het Nederduitsch overgebracht en van aanteekeningen voorzien door D. Kiehl.
613185: SCHOPENHAUER, A. - Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften. Herausgegeben von J. Frauenstädt. Complete set in 2 volumes.
580061: SCHOPENHAUER, A. - Die Welt als Wille und Vorstellung. Hrsg. von J. Frauenstädt. 2 delen.
6048: SCHOPENHAUER, A., HÜBSCHER, A. - Zeit der Ernte. Studien zum Stand der Schopenhauer-Forschung. Festschrift für Arthur Hübscher zum 85. Geburtstag. Im Namen des Vorstandes der Schopenhauer-Gesellschaft hrsg. von W. Schirmacher.
620023: SCHOPENHAUER, A. - Sämmtliche Werke. Textkritisch bearbeitet und heraugegeben von Wolfgang Frhr. von Löhneysen. Complete in 6 volumes
611801: SCHOPENHAUER, A., WEYERS, R. - Arthur Schopenhauers Philosophie der Musik.
9167: SCHOPENHAUER, A., FISCHER, K. - Schopenhauers Leben, Werke und Lehre.
610790: SCHOPENHAUER, A., HÜBSCHER, A. - Arthur Schopenhauer. Ein Lebensbild. Mit einer Abbildung und zwei Handschriftproben.
4713: SCHOPENHAUER, A., MANN, T. - Schopenhauer.
610556: SCHOPENHAUER, A., MANN, T. - Schopenhauer.
613133: SCHOPENHAUER, A., PFEIFFER, K. - Das Bild des Menschen in Schopenhauers Philosophie. An Hand der Texte dargestellt und erläutert.
567450: SCHOPENHAUER, A. - Arthur Schopenhauers Briefwechsel und andere Dokumente. Ausgewählt und herausgegeben von M. Brahn.
3883: SCHOPENHAUER, A., FAHSEL, H. - Die Überwindung des Pessimismus. Eine Auseinandersetzung mit Arthur Schopenhauer.
613866: SCHOPENHAUER, A., ROSSET, C. - Schopenhauer, philosophe de l'absurde.
598398: SCHOPENHAUER, A., MANN, T. - Schopenhauer.
610870: SCHOPENHAUER, A. - Preisschrift über die Freiheit des Willens. Mit einer Einleitung, Bibliographie und Registern herausgegeben von H. Ebeling.
614715: SCHOPENHAUER, A. - Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde.
617739: SCHOPENHAUER, A. - Kleinere Schriften. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Frhr. von Löhneysen.
572267: SCHOPENHAUER, A., MÉRY, M. - Essai sur la causalité phénoménale selon Schopenhauer.
607343: SCHOPENHAUER, A. - Over de vrouwen. in het Nederduitsch overgebracht en van aanteekeningen voorzien door D. Kiehl.
612584: SCHOPENHAUER, A., EBELING, H., LÜTKEHAUS, L. , (HRSG.) - Schopenhauer und Marx. Philosophie des Elends - Elend der Philosophie?
599035: SCHOPENHAUER, A. - Over den godsdienst. In het Nederduitsch overgebracht en van aanteekeningen voorzien door D. Kiehl.
583799: SCHOPENHAUER, A. - Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei akademischen Preisschriften. 1. Ueber die Freiheit des menschlichen Willens, gekrönt von der königl. Norwegischen Societät der Wissenschaften, zu Drontheim, am 26.Januar 1839. II. Ueber das Fundament der Moral, nicht gekrönt von der k. Dänischen Societät der Wissenschaften, zu Kopenhagen, den 30. Januar 1840. Dritte Auflage.
583772: SCHOPENHAUER, A., VOLKELT, J. - Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube. Mit Bildnis.
613871: SCHOPENHAUER, A., SCHMIDT, A. - Die Wahrheit im Gewande der Lüge. Schopenhauers Religionsphilosophie.
568070: SCHOPENHAUER, A. - Aphorismen zur Lebensweisheit. (Paränesen und Maximen).
18321: SCHOPENHAUER, A., RICKERT, H. - Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, seine Bedeutung. Sechs Vorträge. Mit dem Bildnis Schopenhauers.
617688: SCHOPENHAUER, A. - Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften. 2 volumes.
584289: SCHOPENHAUER, A., VOLKELT, J. - Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube. Mit Bildnis.
8953: SCHOPENHAUER, A. - Aphorismen zur Lebensweisheit. Vollständige Ausgabe.
604160: SCHOPENHAUER, A. - Die Welt als Wille und Vorstellung. Herausgegeben von Julius Frauenstädt. 2 volumes..
579989: SCHORR, M. - Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozessrechts. Bearbeitet.
608884: SCHORTINGHUIS, W., VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en Het innige Christendom. (Oorspronkelijke titel; Schortinghuis en zijn analogieën) Twee delen in één band.
615885: SCHORTINGHUIS, W., VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en zijn analogieën. 2 delen in 1 band.
567862: SCHORTINGHUIS, W. - Het innige christendom, tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in zamenspraken.
11093: SCHOTANUS, C. - Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van 't landschap in 't algemeeen soo oud als nieuw end de drie gedeelten in 't besonder als mede de grietenien end steden op kosten van 't landt afgemeten in 't net gebracht, geteeckent en gesneden op copere platen. Excudit Johannes Wellens. Jacob van Meurs sculpsit.
574327: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. Almanakken, prognosticatiën, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover - geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, geestelijke en wereldlijke liedekens, kluchten, sagen, sprookjes, enz. 2 delen in 1 band.
616155: SCHOTEL, G.D.J. - Het oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door H.C. Rogge.
614888: SCHOTEL, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot der geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk sedert het jaar 1572. Met fac-similés. 2 delen.
615464: SCHOTMAN, J.W. - Naar open water. De koers uit den cultuurnood.
613972: SCHOTT, K. - Policy, power and order. The persistence of economic problems in capitalist states.
567875: SCHOTT, G. - Geographie des atlantischen Ozeans. Mit 1 Titelbild und 115 Figuren im Text.
593799: SCHOTTEN, S. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
573833: SCHOTTENLOHER, K. - Das alte Buch. Mit 162 Abbildungen.
594333: SCHOTTLÄNDER, F. - Problemen der moederbinding. Voorvallen en ondervindingen uit de praktijk van een psychotherapeut.
589707: SCHOUS, M., LUCAS, H., (RED.) - De ware vrouw. Cultureel maandschrift, gewijd aan de voltrekking der emancipatie. 1e jaargang no. 1-12. 2e jaargang no. 1-7.
6325: SCHOUTEN, M. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
601161: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios, symbool der geneeskunde. Ingeleid door G.A. Lindeboom.
2782: SCHOUTEN, J., BERGHUIS, W.P., BRUINS SLOT, J.A.H.S., SEVERIJN, J. - Bene meritus. Bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan doctor Johannes Schouten ere-voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij ter gelegenheid van zijn vijf- en zeventigste verjaardag.
586722: SCHOUTEN, J. - The rod and serpent of Asklepios. Symbol of medicine. Transl. from the Dutch by M.E. Hollander. With 77 illustrations.
576724: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios, symbool der geneeskunde. Ingeleid door G.A. Lindeboom.
599569: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios, symbool der geneeskunde. Ingel. door G.A. Lindeboom.
608230: SCHOUTEN, M. - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
574821: SCHRADE, H., FEGERS, H., (HRSG.) - Das Werk des Künstlers. Studien zur Ikonographie und Formgeschichte. Hubert Schrade zum 60. Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schülern.
611320: SCHRADER, C. - Darwins Werk und Gottes Beitrag. Evolutionstheorie und Intelligent Design.
611304: SCHRAMM, P.E. - Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters. Beiträge zur allgemeinen Geschichte. 4 parts in 5 volumes.
618412: SCHRAMME, T. - Gerechtigkeit und soziale Praxis.
578528: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen van de godsdienst.
617487: SCHRAPEL, D. - Untersuchung der Partikel iva und anderer lexikalisch-syntaktischer Probleme der vedischen Prosa nebst zahlreichen Textemendationen und der kritischen Übersetzung von Jaimiya-Brahmana 2,371-373 (Gavamayana I).
587954: SCHREIBER, G. - Die Hofburg und ihre Bewohner.
618860: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - De macht der kritiek. De gedachtenvorming over aard en zin van rechterlijke beoordeling van bestuursoptreden sedert omstreeks 1815.
605727: SCHREUDERS, P. - The book of paperbacks. A visual history of the paperback
9486: SCHREY, H.H. - Einführung in die Ethik.
604233: SCHRIER, W. VAN DER - Bouwen in gewapend beton. Beknopt studie- en handboek voor bouw- en waterbouwkundigen. Met ruim 400 figuren
587186: SCHRIFTLEITUNG DER DEUTSCHEN MEDIZINISCHEN WOCHENS, (HRSG.) - Vor 20 Jahren. Zweite Folge. Von den Dardanellen zum Sues. Mit Marineärtzten im Weltkrieg durch die Türkei. Mit einem Geleitwort von Admiral Souchon. Mit 1 Übersichtskarte und 15 Abbildungen.
586558: SCHRIJNEN, J. - Nederlandsche volkskunde. 2 delen.
595639: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie + Bijlage met reproducties van de besproken handschriften. Herzien en bijgewerkt door J. Slikboer.
598601: SCHRIJVER, J. - Kinderschrift als hulpmiddel bij opvoeding en beroepskeuze. Met reproducties van een groot aantal kinderhandschriften.
598598: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie + Bijlage met reproducties van de besproken handschriften. Herzien en bijgewerkt door J. Slikboer.
597583: SCHRIJVERS - Schrijvers van A tot Z.
599864: SCHRÖDER, E.C. - Abschied von der Metaphysik? Beiträge zu einer Philosophie der Endlichkeit.
584520: SCHRÖDER, SIERK - Sierk Schröder. Een keuze uit het werk van Sierk Schröder met een inleiding van J.N. van Wessem.
577712: SCHRÖDER, A., (RED.) - Synagoga. Kulturgeräte und Kunstwerke. Von der Zeit der Patriarchen bis zur Gegenwart.
570030: SCHRÖDER, W., BERGMANN, H., BURMEISTER, B., (E.A.) - Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewusstseinsbildung.
617750: SCHRÖDINGER, E. - Die Struktur der Raum-Zeit. Übersetzt und herausgegeben von Jürgen Audretsch.
4868: SCHRÖDINGER, E. - Science et humanisme. La physique de notre temps. Traduction de J. Ladrière.
610472: SCHROEDER, R. - Rethinking science, technology, and social change.
604703: SCHROEDER, H.W. - Der Mensch und das Böse. Ursprung, Wesen und Sinn der Widersachermächte.
9043: SCHRÖEDER, J.A. - Apollo en Dionysus. Schetsen uit het geestesleven der klassieke oudheid.
614097: SCHRÖEDER, J.A. - Apollo en Dionysus. Schetsen uit het geestesleven der klassieke oudheid.
614474: SCHROOR, HESTER - Vertekend. Schilderijen.
620069: SCHROOR, M. - De atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen. Met medewerking van: Auke Hummel, Hilda Raap. 2 delen.
618583: SCHROTT, R. - Homers heimat. Der Kampf um Troia und seine relalen Hintergründe.
568550: SCHUBART, W. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven. Nederlandsche bewerking van W.J. Merckens.
618643: SCHUBERT, FRANZ - Die Texte seiner einstimmig komponierten Lieder und ihre Dichter. Volständig gesammelt und kritisch herausgegeben von Maximilian und Lilly Schochow. Geleitwort van Walter Gerstenberg. Volume 1 and 2.
611211: SCHUHL, P.M. - Imaginer et réaliser.
613736: SCHUILENGA, J.H., TOURS, J.D., VISSER, J.G., (RED.) - Honderd jaar telefoon. Geschiedenis der openbare telefonie in Nederland 1881-1981. Een bundel opstellen.
610955: SCHUILENGA, J.H., TOURS, J.D., VISSER, J.G., (RED.) - Honderd jaar telefoon. Geschiedenis der openbare telefonie in Nederland 1881-1981. Een bundel opstellen.
617401: SCHUILING, R. - Nederland. Handboek der aardrijkskunde. Met medewerking van H.J. Moerman en G.J.A. Mulder. 2 delen + 2 supplementen.
616272: SCHUILING, R., BALEN, C.L. VAN, BOERMAN, W.E., BAREN, J. VAN - Geografische bijzonderheden verzameld ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van R. Schuiling. Vele fotho's. Bevattende diverse bijdragen van bekende personen over verschillende geografische onderwerpen. Gedenkboek.
595241: SCHUIT, C., HEMELS, J. - Recepten en rolpatronen. Nederlandse kranten en hun vrouwelijke lezers 1888-1988.
587916: SCHUITEMA MEIJER, A.T., VEEN, W.K. VAN DER - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
609475: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen. Met medewerking van Eef van Dijk en W.K. van der Veen.

617441: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zó was Groningen 1919-1939. Vervolg op 'Zó fotografeerden zij Groningen 1868-1918'.
611394: SCHÜLING, H. - Bibliographie der psychologischen Literatur des 16. Jahrhunderts.
616042: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in Amerika.
585477: SCHULTE, H., STEFFEN, K., (HRSG.) - Zur Geschichte der Arbeiterjugendbewegung in Deutschland. Eine Auswahl von Materialien und Dokumenten aus den Jahren 1904-1946.
573712: SCHULTE, A. - Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter. Studien zur Sozial- Rechts- und Kirchengeschichte. Und Nachtrag zur zweiten Aufllage 1922.
605291: SCHULTZ, H.J., (HRSG.) - Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts.
566963: SCHULTZ, H.J., (HRSG.) - Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts.
611262: SCHULTZE, THEODOR - A german Buddhist (Oberpräsidialrat Theodor Schultze). A biographical sketch by Arthur Pfungst
601167: SCHULTZE, F. - Stammbaum der Philosophie. Tabellarisch-schematischer Grundriss der Geschichte der Philosophie von den Griechen bis zur Gegenwart. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.
18485: SCHULTZE, E. - Irland. Seine politische Knechtung und sein Streben nach Selbstregierung. Mit acht Abbildungen.
566989: SCHULZ, W. - Prüfendes Denken. Essays zur Wiederbelebung der Philosophie.
595457: SCHULZ, G. - Einführung in die Zeitgeschichte.
590212: SCHULZE, G.E., BOULLART, K.E. - Gottlob Ernst Schulze (1761-1833). Positivist van het duitse idealisme. Mit deutscher Zusammenfassung.
596919: SCHULZE, G.E., BOULLART, K.E. - Gottlob Ernst Schulze (1761-1833). Positivist van het duitse idealisme. Mit deutscher Zusammenfassung.
612058: SCHULZE, FRIEDRICH - Das deutsche Studententum von den ältesten Zeiten bis zum Weltkriege.
612211: SCHUMACHER, J. - Philosophie und philosophieren für Naturwissenschaftler.
620313: SCHUMANN, H.W. - De historische Boeddha. Leer en leven van Gotama. Nederlandse vertaling: Jan de Breet.
618280: SCHUMPETER, J.A. - Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Einleitung von E. Salin. Übersetzung aus dem Englischen von S. Preiswerk.
577127: SCHUMPETER, J.A., HEERTJE, A., (ED.) - Schumpeter's vision. Capitalism, socialism and democray after 40 years.
607572: SCHUMPETER, J.A., HEERTJE, A., (ED.) - Schumpeter's vision. Capitalism, socialism and democray after 40 years.
610441: SCHUON, F. - In the tracks of Buddhism. Metaphysical teaching. Traditional form. Living spiritual force
586391: SCHURINGA, H.A. - De brieven van ir. H.A. Schuringa.
17530: SCHURR, A. - Eine Einführung in die Philosophie. Existentielle und wissenschaftstheoretische Relevanz erkenntnis-kritischen Philosophierens.
567271: SCHUSCHNIGG, K. VON - Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot. 'Aufzeichnungen des Häftlings Dr. Auster'.
577674: SCHUSTER, A., (RED.) - Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Een serie lezingen uitgesproken voor de Avro-microfoon van 19 april 1959 - 24 mei 1959.
577675: SCHUSTER, A., BOLLE, M.E., GRUNFELD, I., JAKOBOVITS, I. - Liber amicorum voor opperrabbijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
575156: SCHUSTER, A. - Public reason and religious arguments.
605883: SCHUSTER, A. - Public reason and religious arguments.
591248: SCHUT, E. - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela's 1683-1942.
617032: SCHUTTE, O. - Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen en zijn nakomelingen.
619687: SCHUTZ, A. - The phenomenology of the social world
574485: SCHÜTZ, E. - Joseps Sündenspiegel. Eine niederdeutsche Lehrdichtung des 15. Jahrhunderts. Kommentierte Textausgabe.
575466: SCHÜTZ, P. - Das Mysterium der Geschichte. Von der Anwesenheit des Heilenden in der Zeit.
7925: SCHÜTZEICHEL, R., WENDEHORST, A., (HRSG.) - Erlanger Familiennamen-Colloquium. Referate des 7. interdisziplinären Colloquiums des Zentralinstituts.
618566: SCHUUR, H. VAN - Structure in political beliefs. A new model for stochastic unfolding wit application to European party activities.
606412: SCHUURMAN, E. - Technology and the future. A philosophical challenge. H.D. Morton, translator.
618069: SCHUURMAN, E., BOERSMA, K. , STOEP, J. VAN DER, VERKERK, M., (RED.) - Aan Babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek. Bij het afscheid van Egbert Schuurman als bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte.
582485: SCHUURMAN, E. - Technology and the future. A philosophical challenge. H.D. Morton, translator.
617976: SCHUURMAN, E. - Filosofie van de technische wetenschappen.
581997: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant (with a summary in English).
582739: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant (with a summary in English).
2325: SCHUURMAN, F.J. - Van Andes naar Oriente. Agrarische kolonisatie in Amazonia en de rol van de staat.
604476: SCHUURMAN, E. - Techniek en toekomst. Confrontatie met wijsgerige beschouwingen.
615567: SCHUURMAN, E. - Geloven in wetenschap en techniek. Hoop voor de toekomst.
596668: SCHUURSMA, R.L., BUIJTENEN, M.P. VAN, GRAVESTEIJN, C., (RED.) - Gedachtengoed. Woordenstroom en klankbeeld. Opstellen aangeboden aan dr. R.L. Schuursma ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van de Erasmus universiteit Rotterdam.
590174: SCHUWER, P. - Geschiedenis van de publiciteit. Nederlandse vertaling M.H. Moonen.
566264: SCHUYL, F., LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde.
587907: SCHUYL, F., LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde.
15045: SCHUYT, C.J.M. - Filosofie van de sociale wetenschappen.
617616: SCHUYT, K. - Steunberen van de samenleving. Sociologische essays.
584725: SCHUYT, C.J.M. - De zittende klasse.
588765: SCHUYT, C.J.M. - De zittende klasse.
619857: SCHUYT, K. - Steunberen van de samenleving. Sociologische essays.
605431: SCHUYT, C.J.M. - Filosofie van de sociale wetenschappen.
590430: SCHWALBE, J., (HRSG.) - Therapeutische Technik für die ärtztliche Praxis. Ein Handbuch für Ärztle und Studierende. Bearbeitet von S. Betmann, J. Boas, A. Fernau, E.P. Friedrich u.a. Mit 685 Abbildungen.
615: SCHWARTZ, A.P, ETTIGHOFFER, P.C. - Von der Teufelsinsel zum Leben. Das tragische Grenzländerschicksal des Elsässers Alfons Paoli Schwartz.
597262: SCHWARZ, H.P. - Das Gesicht des Jahrhunderts. Monster, Retter und Mediokritäten.
607312: SCHWARZ, H.P., WEILEMANN, P.R., KÜSTERS, H.J., BUCHSTAB, G. - Macht und Zeitkritik. Festschrift für Hans-Peter Schwarz zum 65. Geburtstag.
578166: SCHWARZ, H. - Grundfragen der Weltanschauung. Zweite erweiterte Auflage der Schrift 'Der Materialismus als Weltanschauung und Geschichtsprinzip' nebst Abhandlungen über die Willensfreiheit und das Gottesproblem.
578111: SCHWARZ, H. - Das Ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie.
578749: SCHWARZ, H. - Das Verständnis des Wunders bei Heim und Bultmann.
604379: SCHWARZENBERG, K. VON, HLOBIL, I., KESNER, L. - Praag. De burcht en haar kunstschatten. Foto's M. Hucek en B. Hucková
600068: SCHWARZER, A., DÜNNEBIER, A., PACZENSKY, G. VON - Das bewegte Leben der Alice Schwarzer. Die Biographie.
610164: SCHWEGLER, A. - Overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte. Een akademiesch handboek. Naar de vierde Duitsche uitgave bewerkt door A. van der Linde.
607382: SCHWEITZER, A. - Verval en weder-opbouw der cultuur. Cultuur-philosophie - Eerste deel
573819: SCHWEITZER, A., SEAVER, G. - Albert Schweitzer. The man and his mind.
606162: SCHWEITZER, A., BÄHR, .H.W., (HRSG.) - Albert Schweitzer. Sein Denken und sein Weg.
615789: SCHWEITZER, A. - Uit mijn leven en denken. Geautoriseerde vertaling van H.M. Eigenhuis-van Gendt en J. Eigenhuis.
569480: SCHWEITZER, A. - Het christendom en de wereldgodsdiensten. Geautoriseerde vertaling van H. Crommelin. Met een inleiding door J. de Zwaan.
578110: SCHWEITZER, A., HIDDING, K.A.H. - Mystiek en ethiek in Schweitzer's geest. Een anthropologische studie.
567308: SCHWEITZER, A. - Straatburgse preken. Een bundel onder redactie van U. Neuenschwander
579609: SCHWEITZER, A. - Uit mijn jeugd
567307: SCHWEITZER, A. - Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik.
3617: SCHWEITZER, A. - De wereldbeschouwing der Indische denkers. Mystiek en ethiek
602116: SCHWEITZER, A. - Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik.
585158: SCHWEITZER, A., VEEN, J.M. VAN - Albert Schweitzer.
6156: SCHWEITZER, A. - Uit mijn jeugd
607384: SCHWEITZER, A. - Uit mijn leven en denken. Geautoriseerde vertaling van H.M. Eigenhuis-van Gendt en J. Eigenhuis.
607380: SCHWEITZER, A. - Opnieuw naar Lambarene. Nieuwe ervaringen en opmerkingen van een arts in aequatoriaal Afrika. Geautoriseerde vertaling van H.M. Eigenhuis-Van Gendt.
607381: SCHWEITZER, A. - Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik.
576201: SCHWEITZER, A., MARSHALL, G., POLING, D. - Schweitzer. A biography.
589605: SCHWEMMER, O. - Theorie der rationalen Erklärung. Zu den methodischen Grundlagen der Kulturwissenschaften.
584480: SCHWEMMER, O. - Theorie der rationalen Erklärung. Zu den methodischen Grundlagen der Kulturwissenschaften.
602497: SCHWEMMER, O. - Philosophie der Praxis. Versuch zur Grundlegung einer Lehre vom moralischen Argumentieren in Verbindung mit einer Interpretation der praktischen Philosophie Kants.
596926: SCHWENCKE, J. - Het exlibris in Duitsand. Een studie voor vrienden van boek en prent.
594487: SCHWENCKE, J. - Portretten in silhouetten.
602090: SCHWERTE, H., SPENGLER, W., (HRSG.) - Forscher und Wissenschaftler im heutigen Europa. Weltall und Erde. Physiker, Chemiker, Erforscher des Weltalls, Erforscher der Erde, Mathematiker.
611232: SCHWIETERING, J. - Philologische Schriften. Herausgegeben von Friedrich Ohly und Max Wehrli.
583077: SCHWINGER, J., MEHRA, J., MILTON, K.A. - Climbing the mountain. The scientific biography of Julian Schwinger.
618858: SCHWONKE, M. - Vom Staatsroman zur Science Fiction. Eine Untersuchung über Geschichte und Funktion der naturwissenschaftlich-technischen Utopie.
620307: SCOTT, W. - Het hart van Mid-Lothian. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. Herzien door M.P. Lindo. 2 delen in 1 band.
617512: SCOTT, WALTER - The poetical works of Sir Walter Scott. With notes. Complete in one volume.
613939: SCOTT, WALTER, MITCHELL, J. - Scott, Chaucer and medieval romance. A study in Sir Walter Scott's indebtedness to the literature of the Middle Ages.
616558: SCOTT, J. - Tourmaline. A novel.
590923: SCOTT, J., SCOTT, W., LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, bookbinders.
592587: SCOTT, P. - A political theology of nature.
610356: SCOTT, W., JOHNSON, E. - Sir Walter Scott. The great unknown. In two volumes. Complete.
615934: SCOTT, P. - Zijde
583066: SCOTT, W. - Levens van de romanschrijvers. Uit het Engelsch. 2 delen.
617941: SCOTT, W., CANNING, A.S.G. - History in Scott's novels. A literary sketch.
602200: SCRIBANI, C., BROUWER, L. - Carolus Scribani S.J. 1561-1629. Een groot man van de contra-reformatie in de Nederlanden.
588624: POETAE LATINI REI VENATICAE SCRIPTORES - Poetae Latini rei venaticae scriptores et bucolici antiqui. Videlicet Gratii Falisci, atque M. Aurelii Olympii Nemesiani, cynegeticon halieuticon & de aucupio. Cum notis integris Casp. Barthii, Jani Vlitii, Th. Johnson, Ed. Brucei. Accedunt M. Langii dispunctio notarum Jani Vlitii, & Caji libellus de canibus Britannicis. Itidem bucolica M. Aurelii Olympii Nemesiani & Calpurnii, cum notis integris Roberti Titii, Hug. Martelli Casp. Barthii, Jani Vlitii. & commentario Diomedis Guidalotti & B. Ascensii. Quibus nunc primum accedunt Gerardi Kempheri observationes in tres priores Calpurnii eclogas. Cum indicibus copiosis.
598889: SCRIVENOR, P., (ED.) - The year in pictures 1973/74.
616007: SCRUBY, C.B. , DRAIN, L.E. - Laser ultrasonics. Techniques and applications.
588020: SCRUTON, R. - Sexual desire. A philosophical investigation.
576791: SCRUTON, R. - An intelligent person's guide to philosophy.
620242: SCRUTON, R. - Waarom cultuur zo belangrijk is
617814: SCRUTON, R. - Xanthippische dialogen
616397: SCRUTON, R. - Xanthippic dialogues comprising Xanthippe's Republic; Perictione's Parmenides; and Xanthippe's Laws; together with a version, problably spurious, of Phryne's Symposium.
618770: SCRUTON, R. - Moderne cultuur. Een gids voor kritische mensen
577677: SCRUTON, R. - Xanthippic dialogues comprising Xanthippe's Republic; Perictione's Parmenides; and Xanthippe's Laws; together with a version, problably spurious, of Phryne's Symposium.
585309: GEDENKBOEK SDAP - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 augustus 1894. In opdracht van het partijbestuur uitgegeven.
619732: SEALEY, R. - The Athenian Republic. Democracy or the rule of law?
617261: SEARLE, J.R. - Minds, brains and science.
606242: SEARLE, J.R. - Minds, brains and machines. The 1984 Reith lectures.
587433: SECUNDUS, JANUS (JAN EVERAERTS), GUÉPIN, J.P. - De kunst van Janus Secundus. De 'Kussen' en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman.
590883: SED-RAJNA, G. - L'art juif. Orient et occident. Introduction de B. Narkiss.
604784: SÉDILLOT, R. - L'histoire n'a pas de sens.
16234: SÉDILLOT, R. - La chute des empires 1945-1991.
611521: SEDLMAYER, H. - Epochen und Werke. Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. 2 volumes.
611277: SEE, K. VON - Die Gestalt der Hávamál. Eine Studie zur eddischen Spruchdichtung.
603756: SEEBOHM, F. - Tribal custom in Anglo-Saxon law. Being an essay supplemental to (1) 'The English village community' (2) 'The tribal system in Wales'
603766: SEEBOHM, F. - The tribal system in Wales. Being part of an inquiry into the structure and methods of tribal society. With an introductory note on the unit of family holding under early tribal custom.
16934: SEEGER, R.J., COHEN, R.S., (ED.) - Philosophical foundations of science. Proceedings of section L, 1969, American Association of the Advancement of Science.
599563: SEELMANN, E., SEELMANN, W. - Die plattdeutsche Literatur 1800-1915. Biobibliographie.
591754: SEGAL, R. - De rassenoorlog
584956: SEGAL, S. - Flowers and nature. Netherlandish flower painting of four centuries.
584659: SEGAL, S. - Een bloemrijk verleden. Overzicht van de Noord- en Zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600 - heden. Kunsthandel de Boer, Amsterdam 13 maart - 11 april 1982. Noorbrabants museum, 's-Hertogenbosch 29 april - 30 mei 1982.
596523: SEGAL, S. - Flowers and nature. Netherlandish flower painting of four centuries.
616224: SEGAL, R. - De rassenoorlog
594852: SEGAL, M. - Dolly on the dais. The artist's model in perspective.
578710: SEGERS, J.H.G. - Sociologische onderzoeksmethoden. Inleiding tot de structuur van het ondezoeksproces en tot de methoden van dataverzameling.
574582: SEGHERS, A., HERZFELDE, W. - Gewöhnliches und gefährliches Leben. Ein Briefwechsel aus der Zeit des Exils 1939-1946. Mit Faksimiles, Fotos und dem Aufsatz 'Frauen und Kinder in der Emigration' von Anna Seghers im Anhang.
584660: SEGHERS, A. - Transit. Roman.
1642: SEGHERS, A., HERZFELDE, W. - Gewöhnliches und gefährliches Leben. Ein Briefwechsel aus der Zeit des Exils 1939-1946. Mit Faksimiles, Fotos und dem Aufsatz 'Frauen und Kinder in der Emigration' von Anna Seghers im Anhang.
571873: SEGHERS, A. - Die Entscheidung. Roman.
611509: SEGRÈ, G. - A matter of degrees. What temperature reveals about the past and future of our species, planet and universe.
583741: SÉGUR, L.G.A. DE, SÉGUR, A. DE - Leven van Mgr de Ségur. Naar de dertiende Fransche uitgave vertaald door H. Rembry. 2 delen in 1 band.
9148: SÉGUR, L.P. DE, APT, L. - Louis-Philippe de Ségur. An intellectual in a revolutionary age.
614138: SEIBICKE, WILFRIED - Historisches Deutsches Vornamenbuch. Complete in 5 volumes.
583510: SEIBT, F. - Hussitenstudien. Personen, Ereignisse, Ideen einer frühen Revolution.
603768: SEIBT, F. - Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte.
8619: SEIDEL, G.J. - Being, nothing and God. A philosophy of appearance.
572680: SEIDEL, I. - Michaela. Aufzeichnungen des Jürgen Brook.
608116: SEIDENSTÜCKER, K. - Udana. Das Buch der feierlichen Worte des Erhabenen. Eine kanonische Schrift des Pali-Buddhismus. In erstmaliger deutscher Uebersetzung aus dem Urtext.
571426: SEIFERT, J. - Schachphilosophie. Ein Buch für Schachspieler, Philosophen und 'normale' Leute.
573051: SEIFERT, J. - Leib und Seele. Ein Beirag zur philosophischen Anthropologie.
598122: SEIFFERT, H. - Einführung in die Logik. Logische Propädeutik und formale Logik.
571497: SEIFFERT, W. - Die Erbgeschichte des Menschen.
587488: SEIFFERT, H. - Einführung in die Logik. Logische Propädeutik und formale Logik.
610340: SEIFFERT, H. - Marxismus und bürgerliche Wissenschaft.
580799: SEILER, J. - Philosophie der unbelebten Natur. Eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft.
566978: SEITZ, A. - Natürliche Religionsbegründung. Eine grundlegende Apologetik.
613380: SEKIDA, K. - Zen training. Methods and philosophy. Edited, with an introduction, by A.V. Grimstone.
619117: SELDERHUIS, H.J. , WRIEDT, M. , (HRSG.) - Konfession, Migration und Elitenbildung. Studien zur Theologenausbildung des 16. Jahrhunderts.
603570: SELER, E. - Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Altertumskunde. 5 volumes + F. Anders, 'Wort- und Sachregister'. Complete in 6 volumes.
4194: SELIGER, M. - The marxist conception of ideology. A critical essay.
578011: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
594147: SELIGMANN, K. - Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre geheime Kunst. Mit einem Nachwort von G.F. Hartlaub. Ins Deutsche übertragen von H. Kissling.
595027: SELIGMANN, K. - Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre geheime Kunst. Mit einem Nachwort von G.F. Hartlaub. Ins Deutsche übertragen von H. Kissling.
587365: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
587366: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
595847: SELLARS, W.F., WOLF, M.P., LANCE, M.N., (ED.) - The self-correcting enterprise. Essays on Wilfrid Sellars.
5262: SELLARS, W. - Pure pragmatics and possible worlds. The early essays of Wilfrid Sellars. Edited and introduced by J. Sicha.
595239: SELLE, G. VON - Universität Göttingen. Wesen und Geschichte.
584024: SELLTIZ, C., DEUTSCH, M., JAHODA, M. - Research methods in social relations. Editorial readers I. Chein, H.M. Proshansky. Revised one-volume-edition.
585599: SELTER, H., (HRSG.) - Handbuch der deutschen Schulhygiene. Unter Mitwirkung von W. von Drigalski, R.Flachs, FR.W. Fröhlich, H. Graupner, G. Leubuscher, F.A. Schmidt, Dr. Wehrhahn.
618998: LANDT-RECHT SELWERDT - Landt-recht des gerichts van Selwerdt, begrijpende de oude en nieuwe landtrechten ende coustumen van voorschreven Gerichte, soo als de selve op 't nieu zijn ge-revideert, ge-arresteert ende ge-publiceert.
584872: SEMBACH, K.J. - Jugendstil. Die Utopie der Versöhnung.
619606: SEMI, F. - Cicero maior. Corso completo di latino per i trienni liceali e magistrali: morfologie, sintassi, stilistica, metrica, dizionario etimologico, fraseologia, prontuario d'accentazione, storia del latino in esempi epigrafici e letterari, antologia da prosatori e poeti, esercizi elementari e 432 termi di versione dal e in latino, sussidi archeologici e antiquari in tavole e disegni.
574196: SEMON, R. - Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalempfindungen. Erste Fortsetzung der 'Mneme'.
619420: SEN, A. - Vrijheid is vooruitgang
8077: SENDEN, G.H. VAN - Inleiding in het religieus monisme.
3156: SENDEN, G.H. VAN - Uit den strijd om nieuwe levenswaarden. Voordrachten en verhandelingen tot vernieuwing van het religieus bewustzijn.
619612: SENECA, L. ANNAEUS, KEULEN, A.J. - L. Annaeus Seneca Troades. Introduction, text, commentary and Dutch translation.
619558: SENECA, L. ANNAEUS - Brieven aan Lucilius. Een bloemlezing, van inleiding en aantekeningen voorzien door H. Wagenvoort.
578229: SENECA, L. ANNAEUS, KEULEN, A.J. - L. Annaeus Seneca Troades. Introduction, text, commentary and Dutch translation.
576020: SENECA, L. ANNAEUS - Vom glückseligen Leben. Herausgegeben von A. von Gleichen-Russwurm.
620224: SENECA, L. ANNAEUS, COSTA, C.D.N. , (ED.) - Seneca.
620223: SENECA, L. ANNAEUS, MAURACH, G., (HRSG.) - Seneca als Philosoph.
619559: SENECA, L. ANNAEUS - Ad Lucilium epistulae morales. Recognovit et adnotatione critica instruxit L.D. Reynolds. Two volumes.
616993: SENECA, L. ANNAEUS, KEULEN, A.J. - L. Annaeus Seneca Troades. Introduction, text, commentary and Dutch translation.
619563: SENECA, L. ANNAEUS, MOTTO, A.L. - Seneca sourcebook: Guide to the thought of Lucius Annaeus Seneca. In the extant prose works - Epistulae Morales, the Dialogi, De Beneficiis, De Clementia, and Quaestiones Naturales.
18812: SENECA, L. ANNAEUS - Lettres a Lucilius. Texte établi par F. Préchac et traduit par H. Noblot. 3 volumes.
616886: SENECA, L. ANNAEUS - Philosophisches Schriften. Complete in 4 volumes.
619819: SENECA, L. ANNAEUS - Vragen en antwoorden
605227: SENECA, L. ANNAEUS - Vom glückseligen Leben. Auswahl aus seinen Schriften. Herausgegeben von H. Schmidt. Eingeleitet von J. Kroymann.
614276: SENECA, L. ANNAEUS, DIJK, J.M. VAN - Lucius Annaeus Seneca over de voorzienigheid van het kwaad.
614939: SENGAÏ, COLLECTIF - Sengaï, moine zen. Traces d'encre 1750-1837. Pavillon des arts 26 mai-24 juillet 1994.
616557: SENGHOR, LÉOPOLD SÉDAR, IRELE, A., (ED.) - Selected poems of Léopold Sédar Senghor.
5274: SENNE, R. LE - Traité de morale génerale.
575520: SENNE, R. LE - Obstacle et valeur. La description de conscience.
580798: SENNE, R. LE, PIRLOT, J. - Destinée et valeur. La philosophie de René le Senne.
613149: SENNETT, R. - The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism.
593062: PALET SERIE - Palet serie. Een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders. Vijftiende en zestiende eeuw.
594408: SERMET, J. - L'espagne du sud. Ouvrage orné de cent photographies.
591006: SERRA, R., ZANARINI, G. - Complex systems and cognitive processes. With 71 figures.
616478: SERRES, M. - Der Parasit. Übersetzt von Michael Bischoff.
609414: SERRES, M. - Variations sur le corps.
600919: SERRES, M. - Hermès. Deel 3. La traduction.
595088: SERRUS, C. - Traité de logique.
573638: SESONSKE, A. - Value and obligation. The foundations of an empiricist ethical theory.
568853: SETON-WATSON, R.W., SETON-WATSON, H., SETON-WATSON, C. - The making of a new Europe. R.W. Seton-Watson and the last years of Austria-Hungary.
579905: SEUPHOR, M. - Die abstrakte Malerei in Flandern. Unter Mitarbeit von M. Bilcke, L.L. Sosset, J. Walravens. Einleitung von É. Langui. Deutsche Übersetzung von G. und P. Bloch.
567468: SEUREN, P.A.M. - Operators and nucleus. A contribution to the theory of grammar.
566152: SEUREN, P.A.M., (ED.) - Semantic syntax.
607728: SEUREN, P.A.M. - Discourse semantics. With an appendix by A. Weijters.
15082: SÈVE, L. - Marxismus und Theorie der Persönlichkeit. Mit dem Nachwort zur 3. franz. Auflage. Übersetzt. von J. Wilke.
618458: SÈVE, L. - Marxismus und Theorie der Persönlichkeit. Übersetzt von Koachim Wilke.
586594: SEVENANT, A. VAN - Het verhaal van de filosofie. Handzame inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en nu.
588042: SEVENANT, A. VAN - Met water schrijven. De filosofie in het computertijdperk.
602354: SEVENANT, A. VAN - Het verhaal van de filosofie. Handzame inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en nu.
6375: SEVENANT, A. VAN - Met water schrijven. De filosofie in het computertijdperk.
596596: SEVENSTER, G. - Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer.
610875: HEUSER-SEVKET - Türkisch-Deutsches Wörterbuch verfasst und herausgegeben von Fritz Heuser.
593470: SEXTON, A. - A self-portrait in letters. Ed. by L.G. Sexton and L. Ames. Illustrated with photographs.
617506: SEYMOUR, W. - Decisive factors in twenty great battles of the world.
574316: SEYN, E.M.H. DE - Dessinateurs graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles flamande et hollandaise.
597162: SEYN, E. DE - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. 2 delen.
597063: SEYN, E.M.H. DE - Dessinateurs graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles flamande et hollandaise.
569906: SHACHAR, I. - The Jewish year.
586759: SHACHAR, I. - The Jewish year.
619302: SHACKLE, G.L.S. - Time in economics. Professor Dr. F. de Vries lectures.
599475: SHACKLETON, E.H. - Arctic journeys. The story of the Oxford university Ellesmere land expedition 1934-5. With a preface by lord Tweedsmuir.
605357: SHADID, W.A.R., KONINGSVELD, P.S. VAN - De mythe van het islamitische gevaar. Hindernissen bij integratie.
604270: SHAFFER, J.A. - Philosophy of mind.
608292: SHAFTEL, O. - An understanding of the Buddha.
578543: SHAFTESBURY, A.A.C., BEST, G.F.A. - Shaftesbury.
577623: SHAKED, G. - Die Macht der Identität. Essays über judische Schriftsteller. Aus dem Englischen von U. Berger, M. Morgenstern und E. Strauss.
580821: SHAKESPEARE, W., HARRIS, F. - Shakespeare der Mensch und seine tragische Lebensgeschichte. Aus dem Engl. übertr. von A. Vallentin.
580822: SHAKESPEARE, W., EMDE BOAS, C. VAN - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Een medisch-psychologische studie.
574757: SHAKESPEARE, W. - Werke in zwölf Teilen. Übersetzt von A.W. von Schlegel und L. Tieck. Mit einer biographischen Einleitung von R. Genée. 12 delen in 4 banden.
619711: SHAKESPEARE, W. - A midsummer-night's dream.
616096: SHAKESPEARE, W., PENNINK, R. - Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en Romantiek.
619919: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare
593507: SHAKESPEARE, W., GREGOR, J. - Shakespeare. Der Aufbau eines Zeitalters. Mit 136 Kupfertiefdruckbildern.
594460: SHAKESPEARE, W. - Antony and Cleopatra.
595278: SHAKESPEARE, W. - The complete works. Edited, with a glossary by W.J. Craig.
613682: SHANIN, T., (ED.) - The rules of the game. Cross-disciplinary essays on models in scholarly thought.
3659: SHANIN, T., (ED.) - The rules of the game. Cross-disciplinary essays on models in scholarly thought.
595828: SHANKS, N., (ED.) - Idealization IX: idealization in contemporary physics.
580819: SHANOR, K. - Vrouwen en fantasie. Een intiem profiel
611442: SHAPIN, S. - The scientific revolution.
602400: SHAPIRO, C., VARIAN, H.R. - De nieuwe economie. Een strategische gids voor de netwerkeconomie
600866: SHAPIRO, M.C., SCHIFFMAN, H.F. - Language and society in South Asia.
566873: SHAPIRO, M. - The sense of change. Language as history.
617490: SHARMA, D. - The negative dialects. A study of the negative dialecticism in Indian philosophy.
588853: SHARMA, A. - A Hindu perspective on the philosophy of religion.
592110: SHAROT, S. - Judaism. A sociology.
597845: SHARPLEY-WHITING, T.D. - Black venus. Sexualized savages, primal fears, and primitive narratives in French.
616234: SHAW, G. BERNARD - The intelligent woman's guide to socialism, capitalism, sovietism and fascism.
12376: SHAW, G. BERNARD, HUMMERT, P.A. - Bernard Shaw's marxian romance.
591003: SHAW, F.S. - An introduction to relaxtion methods.
593506: SHAW, D.W.D., MCENHILL, P., HALL, G.B., (ED.) - The presumption of presence. Christ, church and culture in the Academy. Essay in honour of D.W.D. Shaw.
595488: SHAW, G. BERNARD - Too true to be good, Village wooing & On the rocks. Three plays.
595277: SHAW, G. BERNARD, HOLROYD, M., (ED.) - The genius of Shaw. A symposium.
593670: SHAW, G. BERNARD - The complete prefaces of Bernard Shaw.
612469: SHEA, D.B. - Spiritual autobiography in early America.
8106: SHEARING, J. - Charlotte Corday. Jean-Paul Marat. Jean-Adam Lux. Trois disciples de Jean-Jacques Rousseau. Traduit de l'anglais par le commandant A. Sallin.
613293: SHEEHAN, J.J. - German liberalism in the nineteenth century.
15652: SHELDRAKE, R. - Das schöpferische Universum. Die Theorie des morphogenetischen Feldes. Aus dem Englischen von W. Landman und K. Wesel.
605215: SHELDRAKE, R. - De wedergeboorte van de natuur
617717: SHELDRAKE, R. - Zeven experimenten die de wereld kunnen veranderen. Een doe-het-zelf-gids voor grensverleggende wetenschap
6427: SHELDRAKE, R. - The rebirth of nature. The greening of science and God.
615251: SHELL, M. - Islandology. Geography, rhetoric, politics.
580818: SHELLEY, M., VOHL, M. - Die Erzählungen der Mary Shelley und ihre Urbilder.
619800: SHELLEY, PERCY BYSSHE - The poetical works of Percy Bysshe Shelley. Reprinted from the earlier editions, with memoirs, eplanatory notes, etc.
580817: SHELLEY, M., VOHL, M. - Die Erzählungen der Mary Shelley und ihre Urbilder.
1372: SHELP, E.E., (ED.) - Sexuality and medicine. 2 volumes.
609532: SHELP, E.E., (ED.) - Beneficence and health care.
18302: SHEPERDSON, H. - The magic sponge. With Roy Peskett.
568132: SHEPPARD, A. - Filosofie van de kunst
611864: SHEPPARD, A. - Aesthetics. An introduction to the philosophy of art.
593910: SHER, G. - Desert.
590646: SHERAB GYALTSEN AMIPA, (RED.) - A waterdrop from the glorious sea: a concise account of the advent of Buddhism in general and the teachings of the Sakyapa tradition in particular.
1152: SHERLOCK, R. - Preserving life. Public policy and the life not worth living.
571655: SHERMER, M. - How we believe. The search for God in age of science.
606801: SHERRINGTON, C. - Selected writings of Sir Charles Sherrington. A testimonial presented by the neurologists forming the guarantors of the journal 'Brain'. Compiled and edited by D. Denny-Brown.
597725: SHERRY, F. - Pacific passions. The European struggle for power in the Great Ocean in the age of exploration.
620094: SHERZER, JOEL, WOODBURY, ANTHONY C., (ED.), - Native American discourse. Poetics and rhetoric.
616980: SHIBAYAMA, ZENKEI - A flower does not talk. Zen essays
613789: SHIELL, T.C. - Campus hate speech on trial.
618558: HU SHIH - The development of the logical method in ancient China. Second edition. With introduction by professor Hyman Kublin.
609287: SHILLING, C. - The body and social theory.
1492: SHIMONY, A., NAILS, D., (ED.) - Naturalistic epistemology. A symposium of two decades.
619426: SHIPLER, D.K. - The working poor. Invisible in America.
615954: SHIPLEY, G. - A history of Samos. 800-188 BC.
598002: SHIRER, W.L. - Opkomst en ondergang van het derde rijk. De geschiedenis van het nationaal-socialistische Duitsland
576720: SHORTER, E. - Geschiedenis van het vrouwelijk lichaam
604075: SHUKOW, N.N. - Karl Marx. Friedrich Engels. 39 Zeichnungen von Stalinpreisträger N.N. Shukow.
616769: SHUYUN, S. - Ten thousand miles without a cloud.
574157: SHWAYDER, D.S. - Statement and referent. An inquiry into the foundations of our conceptual order. Statements are products of assertion.
606087: SHWAYDER, D.S. - The stratification of behaviour. A system of definitions propounded and defended.
580824: SICA, A., (ED.) - What is social theory? The philosophical debates.
566869: SICHA, J. - A metaphysics of elementary mathematics.
596652: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN, FORSTER, L. - Christoffel van Sichem und der frühe deutsche Alexandriner.
616620: SICILIANO, I. - Les origines des chansons de geste. Théories et discussions. Traduit de l'Italien par P. Antonetti.
594846: SICKING, J.M.J., (RED.) - Podium. Bibliografische beschijving, analytische inhoudsopgave, index.
600796: SIEBELINK, J. - Knielen op een bed violen.
620389: SIEBERT, F. - Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg.
605209: SIEBRAND, H. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
613295: SIEBURG, H.O. - Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des neunzehnten Jahrhunderts.
595835: SIEGEL, A., (ED.) - The totalitarian paradigm after the end of communism. Towards a theoretical reassessment.
581850: SIEGENBEEK, M. - Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uigegeven.
609705: SIEMEK, M.J. - Die Idee des Transzendentalismus bei Fichte und Kant. Aus dem Polnischen übersetzt von Marek J. Siemek unter Mitwirkung von Jan Garewicz.
10830: SIEPMAN VAN DEN BERG, E., SIZOO, H., STRUYCKEN, P. - Eja Siepman van den Berg. Beelden. 3 september t/m 29 september 1966 parktuin 'Oosterhouw'.
603892: SIERKSMA, F. - Tussen twee vuren. Een pamplet en een essay.
573715: SIERKSMA, F. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken.
612017: SIERKSMA, F. - Tibet's terrifying deities. Sex and aggression in religious acculturation
608173: SIERKSMA, F. - Profiel van een incarnatie. Het leven en de conflicten van een Tibetaanse geestelijke in Tibet en Europa. Met een voorwoord van J.W. de Jong en een medisch-psychologisch commentaar door J.H. Plokker.
567706: SIERKSMA, F. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken.
11871: SIERKSMA, F. - Profiel van een incarnatie. Het leven en de conflicten van een Tibetaanse geestelijke in Tibet en Europa. Met een voorwoord van J.W. de Jong en een medisch-psychologisch commentaar door J.H. Plokker.
607268: SIERKSMA, F. - De roof van het vrouwengeheim. De mythe van de dictatuur der vrouwen en het ontstaan der geheime mannengenootschappen.
608072: SIERKSMA, F. - De roof van het vrouwengeheim. De mythe van de dictatuur der vrouwen en het ontstaan der geheime mannengenootschappen.
16083: SIERKSMA, F. - Religie, sexualiteit en agressie. Een cultuurpsychologische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen. Met een voorwoord van T.P. van Baaren.
605748: SIERKSMA, F. - De religieuze projectie. Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten.
603879: SIERKSMA, F. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken. Met een nawoord van G.W. Drost.
598314: SIERKSMA, F. - Schoonheid als eigenbelang. Essays.
581490: SIERKSMA, F. - Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay.
442: SIERKSMA, F. - De religieuze projectie. Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten.
17606: SIERKSMA, R. - Toezicht en taak. Arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme.
588057: SIERMANN, C.L.J. - Politics, instiutions and the economic perfomance of nations.
579147: SIGWART, C. - Logik. 2 volumes.
573013: SIGWART, H.C.W. - Geschichte der Philosophie vom allgemeinen wissenschaftlichen und geschichtlichen Standpunkt. 3 volumes.
605681: SIJES, B.A. - Studies over jodenvervolging.
583634: SIJES, B.A. - Studies over jodenvervolging.
600975: SIJES, B.A. - Studies over jodenvervolging.
604083: SIJES, B.A. - De Februari-staking. 25-26 februari 1941. With an English summary.
602613: SIJES, B.A. - De Februari-staking. 25-26 februari 1941. With an English summary.
612094: SIJES, B.A. - De Februari-staking. 25-26 februari 1941. With an English summary.
615149: SILBURN, L. - Instant et cause. Le discontinu dans la pensée philosophique de l'Inde.
613404: SILESIUS, ANGELUS - The book of Angelus Silesius with observations by the ancient Zen Masters
595310: SILLERY, A. - Founding a protectorate. History of Bechuanaland 1885-1895.
615057: SILLEVIS, J., KRAAN, H., (RED.) - De school van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
596956: SILLEVIS, J., KRAAN, H., (RED.) - De school van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
610195: SILLEVOLDT, H.E.T. VAN - Ueber das Derrid und das Pachyrhizid. Ein Beitrag zur Kenntniss der Indischen Fischgifte.
592537: SILVA-TAROUCA, A. - Praxis und Theorie des Gottbeweises.
594415: SILVER, L. - Art in history.
598145: SILVERMAN, D., TORODE, B. - The material word. Some theories of language and its limits.
617005: SILVESTER, J. , GEWALD, J.B. - Words cannot be found. German colonial rule in Nambia: An annotated reprint of the 1918 blue book.
616610: SILVESTRIS, BERNARD, ALCOCER, F.T. - Opus naturae. La influenca de la tradicion del Timeo en la cosmographia de Bernardo Silvestre.
606385: SIMMEL, G. - Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900. Herausgegeben von H.J. Dahme und D.P. Frisby.
606382: SIMMEL, G. - Aufsätze 1887 bis 1890. Über sociale Differenzierung. Die Probleme der Geschichtsphilosophie (1892). Herausgegeben von H.J. Dahme.
617245: SIMMEL, G. - Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie.
612589: SIMMEL, G. - Über soziale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen.
619865: SIMMEL, G. - Philosophie des Geldes.
606383: SIMMEL, G. - Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908. Complete in 2 volumes.
615131: SIMMONS, J.E. - Fluid preservation. A comprehensive reference.
579389: SIMMONS, J. - De top-100 van wetenschappers
615388: SIMOES, A. , CARNEIRO, A. - Uma história da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1911-1974).
599942: SIMON, G., (RED.) - Sowjetunion 1990/91. Krise - Zerfall - Neuorientierung. Hrsg. vom Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien.
582312: SIMON, R.L., (ED.) - The Blackwell guide to social and political philosophy.
610248: SIMON-SCHAEFER, R. - Dialektik. Kritik eines Wortgebrauchs.
619801: SIMON, C. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
3461: SIMON, P. - Sein und Wirklichkeit. Grundfragen einer Metaphysik.
618036: SIMON, C. - En toen wisten we alles. Een pleidooi voor oppervlakkigheid.
609751: SIMON, C. - Schuldgevoel. Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben.
612681: SIMON, C. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
614063: SIMON, C. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
608597: SIMON, H.A., SIKLOSSY, L. - Representation and meaning. Experiments with information processing systems.
616526: SIMON, C. - Schuldgevoel. Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben.
604163: SIMOND, C. - Paris de 1800 à 1900 d'après les estampes et les memoires du temps. Ouvrage illustre de 4,000 gravures reproduites en fac-similé, d'après les documents des bibliothèues publiques, musées, collections paqrticulières. Tome III. 1870-1900. Troisième République.
568219: SIMONIS, W. - Der verständige Umgang mit der Welt. Differenz und Vermittlung von Theorie und Erfahrung in Erkenntnis und Wissenschaft. Propädeutische Analysen.
609284: SIMONS, J. - Interface en cyberspace. Inleiding in de nieuwe media.
617043: SIMONS, MENNO, HORST, I.B. - A bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch reformer with a census of known copies. Introduction by H. de la Fontaine Verwey.
583808: SIMONSON, C. - The christology of the faith and order movement.
604069: SIMSON, O. VON - Die gotische Kathedrale. Beiträge zu ihrer Entstehung und Bedeutung. Aus dem Englischen übersetzt von E.R. Knauer.
614586: SINAIKO, H.L. - Reclaiming the canon. Essays on philosophy, poetry, and history. Foreword by Joel Beck.
620324: SINCLAIR, T.A. - A history of Greek political thought.
603849: SINDERMANN, C.J. - The joy of science. Excellence and its rewards.
580270: SINDHVANANDA, K. - Atman. Nach dem ursprünglichen hinayana Buddhismus.
611388: SINGER, P.W. - Wired for war. The robotics revolution and conflict in the twenty-first century.
611114: SINGER, S.J. - The splendid feast of reason.
610247: SINGER, L. - Marxisten im Widerstreit. Sechs Porträts.
581176: SINGER, C. - From magic to science. Essays on the scientific twilight.
613235: SINGER, M.G., (ED.) - American philosophy.
1682: SINGEVIN, C. - Dramaturgie de l'esprit.
16009: SINJAVSKIJ, A.D. - La civilisation soviétique. Trad. du russe par A. Sabatiere et C. Prokhoroff.
616822: SINNIGE, T.G. - Matter and infinity in the presocratic schools and Plato.
278: SINNIGE, T.G. - Matter and infinity in the presocratic schools and Plato.
607958: SINNIGE, T.G. - Matter and infinity in the presocratic schools and Plato.
566336: SINNIGE, T.G. - Matter and infinity in the presocratic schools and Plato.
6466: SINSHEIMER, R.L. - The strands of a life. The science of DNA and the art of education.
573340: SIPMA, P., (RED.) - De eerste Emsinger Codex.
608651: SIRAT, C. , IRIGOIN, J. , POULLE, E. , (ED.) - L'écriture: le cerveau, l'oeil et la main.
599699: SIRAT, C., HAMESSE, J., WEIJERS, O., (ED.) - Écriture et réécriture des textes philosophiques médiévaux. Volume d'hommages offert à Colette Sirat.
588679: SIRET, A. - Dictionnaire historique des peintres de toutes les écoles depuis l'origine de la peinture jusqu'a nos jours. (...). Nouvelle édition. 2 delen.
612974: SITTER, L.U. DE - De tectoniek van eenvoudige structuren. Met 54 figuren.
612973: SITTER, L.U. DE - De tectoniek van eenvoudige structuren. Met 54 figuren.
595709: SITWELL, O. - Left hand right hand! An autobiography.
593505: SITWELL, E., GLENDINNING, V. - Edith Sitwell. A unicorn among lions.
617830: SIVARAKSA, S., GINSBURG, T. , (ED.) - Seeds of peace. A buddhist vision for renewing society.
612333: SIVARAKSA, S. - Zaden van vrede. Een boeddhistische visie op maatschappijvernieuwing
616985: SJØVOLD, T. - The Oseberg find and other viking ship finds
594308: SJTSJARANSKI, N. - De memoires van Nathan Sjtsjaranski
614364: SKAGESTAD, P. - Making sense of history. The philosophies of Popper and Collingwood.
598812: SKAIFE, S.H., LEDGER, J., BANNISTER, A. - Afrikanische Insekten. Übersetzung: E. Humer, W. Reiter, R. Zitek.
577569: SKARE, R., HOPPE, R.B., (HRSG.) - Wendezeichen? Neue Sichtweisen auf die Literatur der DDR.
617678: SKIDMORE, W. - Theoretical thinking in sociology.
609739: SKIDMORE, W. - Theoretical thinking in sociology.
608400: SKINNER, B.F. - Over gedrag
591836: SKINNER, B.F. - Over gedrag
591305: SKINNER, B.F. - Over gedrag
607971: SKINNER, Q., (ED.) - The return of grand theory in the human sciences.
597525: SKOPEC, R. - Photographie im Wandel der Zeiten. Deutsch von P. Aschner.
16014: SKORUPSKI, J. - Symbol and theory. A philosophical study of theories of religion in social anthropology.
589748: SKRZYNSKA, M., CZERNI, S., (ED.) - English-Polish dictionary of science and technology. Slownik naukowo-techniczny angielsko-polski.
614084: SLABY, R.J. , GROSSMANN, R. - Wörterbuch der spanischen un deutschen Sprache. II. Deutsch-Spanisch.
595031: SLADEK, J. - The new apocrypha. A guide to strange sciences and occult beliefs.
588908: SLADEK, A. - Aktionslogik und Erzähllogik.
619765: SLAGER, K. - Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP.
592928: SLAGLE, J.R. - Artificial intelligence: the heuristic programming approach.
4473: SLATER, P. - Origin and significance of the Frankfurt School. A marxist perpective.
618683: SLATER, P. - Origin and significance of the Frankfurt School. A marxist perpective.
620392: SLATER, P.E. - The glory of Hera. Greek mythodology and the Greek family.
590225: SLATER, P. - Origin and significance of the Frankfurt School. A marxist perpective.
594704: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn. Verzorgd door K. Lekkerkerker.
603719: SLAVENBURG, J. - De 'logische' Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw. Een antwoord op kerk, bijbel en new age. Met een voorwoord van C.J. den Heyer.
605199: SLAVENBURG, J. - De 'logische' Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw. Een antwoord op kerk, bijbel en new age. Met een voorwoord van C.J. den Heyer.
619657: SLEBOS, J.C. - Grondslagen van aesthetiek en stijl. Architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid. Fundamentals of aesthetics and style. Architecture, the plastic arts, arts and crafts.
582439: SLECHTE, C.H. - Scheveningen tussen twee wereldoorlogen. Het dorp, de visserij, de badplaats in de jaren 1918-1940.
614283: SLEEMAN, J.H., POLLET, G. - Lexicon Plotinianum.
589112: SLEVOGT, M. - Max Slevogt. 96 Reproduktionen nach seine Gemälden. Mit einem Vorwort von K. Voll.
600938: SLEZAK, L. - Meine sämtlichen Werke.
576083: NOTA SLIBGEHALTE - Nota over de waarneming van het slibgehalte in de Nederlandsche rivieren en stroomen gedurende het jaar 1882.
576084: NOTA SLIBGEHALTE - Nota over de waarneming van het slibgehalte in de Nederlandsche rivieren en stroomen gedurende het jaar 1881.
618867: SLICHER VAN BATH, B.H. - Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel.
582056: SLICHER VAN BATH, B.H., FABER, J.A., ROESSINGH, H.K. - Les problèmes fondamentaux de la société-pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un progamme. Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey.
586726: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje (ca 1570-1800).
581864: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje (ca 1570-1800).
587635: SLIK, J.W.F. - Macaranga and Mallotus (Euphorbiaceae) as indicators for disturbance in the lowland dipterocarp forests of East Kalimantan, Indonesia.
595641: SLIKBOER, J. - Graphodiagnostiek. Historische en theoretische grondslagen.
610397: SLITS, F.P.T. - Het Latijnse stededicht. Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw.
570595: SLOMAN, A. - The computer revolution in philosophy: philosophy, science and models of mind.
598052: SLONIM, M. - Soviet Russian literature. Writers and problems 1917-1977.
593394: SLOOFF, A. - Op God verliefd en daarom blind? Pleidooi voor nieuwe passie in mens en maatschappij.
619746: SLOOTWEG, D. , (RED.) - Ach ja ... de jaren vijftig.
614357: SLOTE, M.A. - Metaphysics and essence.
608546: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Christelijk sociale studiën.
619139: SLOTERDIJK, P., TUINEN, S. VAN - Sloterdijk. Binnenstebuiten denken.
619138: SLOTERDIJK, P. - Eurotaoïsme. Over de kritiek van de politieke kinetiek
618995: SLOTERDIJK, P. - Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering
618533: SLOTERDIJK, P. - Sferen. Band 2. III Schuim. Plurale sferologie
618534: SLOTERDIJK, P. - Sferen. Band 2. III Schuim. Plurale sferologie
618994: SLOTERDIJK, P. - Sferen. I Bellen. Microsferologie. II Globes. Macrosferologie
567264: SLUITER, C.H. - Atoom en kosmos. Problemen der astrophysica.
582948: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen. Met 470 afbeeldingen.
583021: SMALL, I., (ED.) - The aesthetes. A sourcebook.
614192: SMAN, G.J. VAN DER - De eeuw van Titiaan. Ventiaanse prenten uit de Renaissance.
572745: SMART, J.J.C. - Essays metaphysical and moral. Selected philosophical papers.
592638: SMART, H.R. - Philosophy and its history.
591397: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
599022: SMEDES, T.A. - Avoiding Balaam's mistake. Exploring divine action in an age of scienticism.
595766: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
618915: SMEDING, I.S., SPITZEN, D.G.W., BLOCQ VAN KUFFELER, I.V.J.P., THIERRY, I.J.W., (A.O.) - Langs gewone velden. Facetten van Smedings werk.
613607: SMEDT, RAPHAËL DE, TOURNEUX, A. , PAVIOT, J. , AUWERA, J. VAN DER - Liber amicorum Raphaël de Smedt. 4 volumes.
609533: SMEEDING, T.M. , BATTIN, M.P., FRANCIS, L.P., (ED.) - Should medical care be rationed by age?
614264: SMEETS, J.R. - La bible de Jehan Malkaraume (Ms. Paris, Bibl. Nat. F. Fr. 903) (XIIIe/XIVe siècle. 2 volumes.
1193: SMELIK, E.L. - De ethiek in de verkondiging.
591124: SMELIK, J. - Eén in lied en leven. Het stichtelijke lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.
615032: SMELSER, N.J. , REED, J.S. - Usable social science.
602656: SMEND, R.G., (HRSG.) - Seidenmalerei Handbuch. 60 Seidenmaler stellen sich vor. 50 Aussagen zur Seidenmalerei. 60 Tips aus dem Atelier.
579097: SMET, P.J. DE - Lettres choisies du révérend père Pierre-Jean de Smet de la Compagnie de Jésus missionnaire aux États-Unis d'Amérique 1849-1857.
590861: SMET, R. DE, (RED.) - Jugendstil. 1 oktober - 27 november 1977. Paleis voor Schone Kunsten - Brussel. Nederlandse vertaling F. Boenders, E. de Smedt, A. Buelens, O. Goossens.
603492: SMET, G.E.R. DE - Fysiologie van de acupunctuur.
616994: SMETANA, C.L., (ED.) - The life of st. Norbert by John Capgrave, O.E.S.A. (1393-1464)
617914: SMIDS, L. - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek , behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
607232: SMILES, S. - Lives of the engineers. Boulton and Watt. The steam-engine. Popular edition.
607231: SMILES, S. - Lives of the engineers. George and Robert Stephenson. The locomotive. Popular edition.
14629: SMIRNOV, V.A., BYSTROV, P.I., SADOVSKY, V.N., (ED.) - Philosophical logic and logical philosophy. Essays in honour of Vladimir A. Smirnov.
599827: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch hervormd kerkgenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
604828: SMIT, F. - Het oog van de wereld. Nederland in de gouden eeuw. Met 21 afbeeldingen.
586191: SMIT, F. - Het oog van de wereld. Nederland in de gouden eeuw. Met 21 afbeeldingen.
611645: SMIT, H.J., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. 4 delen.
614036: SMIT, JEROEN - De prooi. Blinde trots breekt ABN AMRO.
594111: SMIT, J.O. - Hereenigingspogingen in verleden en heden.
570479: SMIT, M.C. - De verhouding van christendom en historie in de huidige rooms-katholieke geschiedbeschouwing.
604754: SMIT, H.W. - De natuurphilosophie en het theïsme.
603667: SMIT, J.F. - De geschiedenis van de blauwe tram. Een eeuw streekvervoer van Scheveningen tot Volendam.
597811: SMIT, J. - Terschellinger getij.
602266: SMITH, H. - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities
617869: SMITH, C.E., (ED.) - Man and his food. Studies in ethnobotany of nurtrition - contemporary, primitive, and prehistoric non-European diets. Papers presented at the eleventh International Botanical Congress.
601353: SMITH, H. - De Russen. Dagelijks leven in de Sovjet-Unie
7786: SMITH, P., JONES, O.R. - The philosophy of mind. An introduction.
598297: SMITH, A., KERKHOF, A.J. - De mens is een angstig dier. Adam Smith' theorie van de morele gevoelens.
575054: SMITH, J.C. - Legal obligation.
613271: SMITH, A., ROSS, I.S. - The life of Adam Smith.
612130: SMITH, J.E. - The spirit of American philosophy.
609719: SMITH, S.G. - The argument to the other. Reason beyond reason in the thought of Karl Barth and Emmanuel Levinas.
7957: SMITH, B. - Memory.
609959: SMITH, A., KERKHOF, A.J. - De mens is een angstig dier. Adam Smith' theorie van de morele gevoelens.
616913: SMITH, H. (ED.) - The Khuddaka-Patha. Together with its commentary Paramatthajotika I. From a collaboration by Mabel Hunt.
608442: SMITH, J.E. - Contemporary American philosophy. Second series.
613976: SMITH, R.L. , (ED.) - Essays in economic method. Selected papers read to section F of the British Association for the Advancement of Science, 1860-1913. With an introduction by prof. T.W. Hutchison.
8368: SMITH, A., HOLLANDER, S. - The economics of Adam Smith.
617346: SMITH, P. - The historian and history.
612257: SMITH, J.E. - Themes in American philosophy. Purpose, experience, and community.
597666: SMITH, D. - Het vermoeidheidssyndroom. Chronische moeheid, spierslapte, geheugenverlies, concentratiestoornis, duizeligheid en andere symptomen
593395: SMITH, G.A. - The book of the twelve prophets. In two volumes.
568847: SMITH, H. - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities
609033: SMITH, A., KASTELEIN, T.J., (RED.) - Adam Smith 1776-1976. 200 jaar sedert de 'Wealth of nations'.
569534: SMITH, A., RAPHAEL, D.D. - Adam Smith.
613776: SMITH, A. - Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes. Unter Zugrundelegung der Übersetzung Max Stirners, aus dem englischen Original nach der Ausgabeletzter Hand (4.Aufl. 1786) ins Deutsche übertragen von Ernst Grünfeld und eingeleitet von Heinrich Waentig. 3 volumes.
589771: SMITH, L., DOCKRELL, J., TOMLINSON, P., (ED.) - Piaget, Vygotsky and beyond. Future issues for developmental psychology and education.
568849: SMITH, H.H. - Henry Holmes Smith. Collected writings 1935-1985. Edited by J. Enyeart, N. Solomon.
5464: SMITH, A., KERKHOF, A.J. - De mens is een angstig dier. Adam Smith' theorie van de morele gevoelens.
4701: SMITH, A.G.R. - Science and society in the sixteenth and seventeenth centuries. With 135 illustrations, 16 in colour.
570430: SMITH, A. - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Edited by C.J. Bullock. With introduction, notes and illustrations.
604108: SMITHUIJSEN, C.B. - Een verbazende stilte. Klassieke muziek, gedragsregels en sociale controle in de concertzaal.
591114: SMITS, C., SAGAERT, O., LAMPEN, W. - Natuur en bovennatuur.
614169: SMITS VAN WAESBERGHE, M.M.J., VORSTER, D.A. - Nederlandse mysiek. 2 delen.
571792: SMITS, K. - De iconografie van de Nederlandsche primitieven.
609510: SMITS, R. - Dageraad. Hoe taal de mens maakt.
579810: SMITS, E.J. - Acquiring quantification. How children use semantics and pragmatics to constrain meaning.
587691: SMOLDERS, P., GROESBEEK, H., (RED.) - De ruimtevaart.
596334: SMURL, J.F. - Religious ethics. A systems approach.
593404: SMYTEGELT, B., VRIESE, P. DE - Historisch verhaal van het leven en sterven van de eerwaarde, geliefde, godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt in zijn leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg; gelovig in de Heere ontslapen op 6 mei 1739.
607864: SMYTERS, A. - Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Antoni Smyters uit 1620.
587101: SNEEVLIET, H., SANTEN, S. - Sneevliet, rebel.
577433: SNEEVLIET, H., TICHELMAN, F. - Henk Sneevliet. Een politieke biografie.
606845: SNELDERS, H.A.M., BERKEL, K. VAN, (RED.) - Natuurwetenschappen van renaissance tot Darwin. Thema's uit de wetenschapsgeschiedenis. Samengesteld en ingeleid.
15651: SNELDERS, H.A.M., BERKEL, K. VAN, (RED.) - Natuurwetenschappen van renaissance tot Darwin. Thema's uit de wetenschapsgeschiedenis. Samengesteld en ingeleid.
614566: SNELDERS, H.A.M., BERKEL, K. VAN, (RED.) - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de wetenschapsgeschiedenis. Samengesteld en ingeleid.
617334: SNELLER, Z.W., (RED.) - Geschiedenis van de Nederlandschen landbouw 1795-1840. Met medewerking van J.P. Bakker, P.J. Bouman, H.J. Keuning, S.J. Fockema Andreae e.a.
592824: SNELLER, R. - Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie.
613676: SNELLGROVE, D.L., (ED.) - The image of the Buddha.
598110: SNELLING, J. - The buddhist handbook. A complete guide to buddhist teaching, practice, history and schools.
7346: SNETHLAGE, J.L. - De schoolopvoeding in amerika en het vraagstuk der kennis.
12840: SNETHLAGE, J.L. - De politiek in ethische, psychologische en filosofische belichting.
598374: SNETHLAGE, J.L. - Herinneringen en perspectieven.
598373: SNETHLAGE, J.L. - Moraalfilosofie en christendom. Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?
588597: SNETHLAGE, J.L. - Herinneringen en perspectieven.
594652: SNETSELAAR, M. - Chrysallis 1978-1981.
619182: SNIJDERS, H. - Eendimensionale wetenschap. Bespiegelingen over bruggen tussen berekenen en beschouwen.
603893: SNIJDERS, F. - Procesdenken. Argumenten voor een interaktieve opvatting van de werkelijkheid.
601701: SNOECK HENKEMANS, A.F. - Analysing complex argumentation. The reconstruction of multiple and coordinatively compound argumentation in a critical discussion.
617164: SNOEK, J.W. - Het denken van de neuroloog. Reasoning in neurology.
611421: SNOUCK HURGRONJE, C. - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936. Uitgegeven door E. Gobbée en C. Adriaanse. Compleet in 3 delen.
595476: SNYDER, L.L. - De oorlog. De geschiedenis van de jaren 1939-1945. Ingeleid door G.B.J. Hiltermann
614366: SOBLE, A., (ED.) - Philosophy of sex. Contemporary readings.
7851: SOCRATES, HÜBSCHER, A., (HRSG.) - Sokrates. Eingeleitet von A. Hübscher.
590223: SOCRATES, PALMEN, C. - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
605147: SOCRATES, RIETER, A.,W.W. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
571279: SOCRATES, RIETER, A.,W.W. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
620007: SOCRATES, TAYLOR, C.C.W. - Socrates. Nederlandse vertaling: Willemien de Leeuw.
575242: SOCRATES, MASON, C. - Socrates. The man who dared to ask.
573001: SOCRATES, STONE, I.F. - Het proces Socrates
572225: SOCRATES, PALMEN, C. - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
570921: SOCRATES, XENOPHON - Recollections of Socrates and Socrates' defense before the jury. Translated, with an introduction, by A.S. Benjamin.
595967: SÖDERBLOM, N., BRAKENHEIM, C.R., HOLMAN, G.W., (ED.) - The relevance of theology. Nathan Söderblom and the development of an academic discipline. Proceedings from a conference held in Uppsala, april 14-16 2002.
578303: SOE, N.H. - Religionsphilosophie. Ein Studienbuch.
578345: SOEKARNO, DAHM, B. - Soekarno en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid
577406: SOEROTO, N. - Van overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel voor Indonesië op aristo-democratischen grondslag.
584437: SOETENDORP, A. - Volgend jaar in Jeruzalem. Rabbijn in Nederland.
583905: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
577631: SOETENDORP, R. - Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israelisch conflict 1947-1977.
577627: SOETENDORP, J. - Een staat herrijst. Indrukken uit het joodse land na de beslissing van de U.N.O.
577629: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap. 2 delen.
617585: SOKOP, B. - Stammtafeln euopäischer Herrschaftshäuser.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

6/1