Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
609238: VEBLEN, T., ELDEREN, P.L. VAN - De triomf der ironie. Thorstein Veblen (1857-1929) als radicaal-burgerlijk criticus van de moderne cultuur.
612190: VEBLEN, T. - The portable Veblen. Edited, and with an introduction by Max Lerner.
568831: VEBLEN, T., DIGGINS, J.P. - The bard of savagery. Thorstein Veblen and modern social theory.
579554: VECCHIO, G. DEL - Justice. An historical and philosophical essay. The translation of this work was undertaken by Ladie Guthrie.
588682: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - Het 'teeken in Egypteland'. Verkorte uitgave van 'De steenen spreken'.
10192: VEDDELER, D. - Chronik der Landgemeinde Wilsum. Illustrationen Fritz Raafkes.
617455: VEEBOOT, JAN - Onder anderen Jan 'Veeboot'. Schilderijen van Terschelling.
623498: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
582286: VEEN, H.G. VAN DER, WADMAN, A.S. - In skoalmaster yn 'e Dokkumer walden. Libbensgong fan Hjerr Gjerrits van der Veen.
608949: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
581476: VEEN, T.W. VAN, BALKEMA, J.P., JONG, D.H. DE, NIEBOER, W., (RED.) - Liber amicorum Th.W. van Veen. Opstellen aangeboden aan Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
591856: VEENHOF, K.R., (RED.) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude nabije oosten vertaald en toegelicht.
619389: VEENSTRA, FOKKE, DUITS, H., GELDERBLOM, A.J. , SMITS-VELDT, M.B. , (RED.) - Eer is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra.
604641: VEERMAN, D., BOHEEMEN, C. VAN - Postmodernisme. Politiek zonder vuilnisvat.
580905: VEGA, G. VON - Logaritmisch-trigonometrisch Handbuch. Neue vollständig durchgesehene und erweiterte Stereotyp-Ausgabe. Bearb. C. Bremiker. Einundsiebenzigste Auflage von F. Tietjen.
621726: VEGA, JOSSEPH DE LA - Confusion de confusiones. Herdruk van den Spaanschen tekst met Nederlandsche vertaling. Inleiding en toelichtingen door M.F.J. Smith
606358: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Bayern. 2 volumes.
606359: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Würrtemberg. Mit zweiundzwanzig zeitgenössischen Abbildungen.
606360: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Baden. Mit achtundzwanzig Abbildungen.
607395: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
621633: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
598796: VELAZQUEZ DE LA CADENA, M. - A pronouncing dictionary of the Spanish and English languages: composed from the Spanish dictionaries of the Spanish academy, Terreros, and Salvá, upon the basis of Seoane's edition of Neuman and Baretti, and from the English dictionaries of Webster, Worcester, and Walker: with the addition of more than eight thousand words, idioms, and familiar phrases, the irregularities of all the verbs, and a grammatical synopsis of both languages. In two parts. I. Spanish-English. - II. English-Spanish. 2 delen in 1 band
609704: VELDE, I. VAN DER, (RED.) - Grote denkers over opvoeding.
620745: HEYMERIC VAN DE VELDE - Eenheid in de tegendelen. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J.F.M. Hoenen.
621248: VELDE, P. VAN DER - De boeddha in het tuincentrum en andere populaire beelden van het boeddhisme.
585359: VELDE, C.A. VAN DER - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door den Algemenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
614496: VELDKAMP, H.J. - Historische bibliografie Hattemiana of wat in de loop der tijden over de stad, omgeving en inwoners is geschreven.
615192: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiquesa. Bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx.
581507: VELDMAN, F. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
582305: VELDMAN, F. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
590337: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
590338: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
571102: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
616621: VELLEKOOP, K. - Dies ire dies illa. Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
606508: VELTHOVEN, T. VAN - De intersubjectiviteit van het zijn. Keuze uit het werk. Met een inleiding van J.A. Aertsen.
594651: VELTHUYSEN, T. - Tirade 1957-1985.
609352: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
575175: VEN, J.J.M. VAN DER, GROOT, A.G.G., JONG, E.P. DE, WANROIJ, J.M.L. VAN, (RED.) - Recht als instrument van behoud en verandering. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
3735: VENATOR ANGLICUS, JOHANNES - Logica. First critical edition from the manuscripts by L.M. de Rijk. 2 volumes. Complete set.
617238: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
588834: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
591531: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
601990: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
621173: VENEMA, A. - De Ploeg 1918-1930.
586919: VENEMA, A. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 Het systeem.
615374: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
590233: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
619645: VENHUIZEN-MUNNIKS, C.L. , OFFERHAUS, H. , OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen verzameld in 1833. Gedrukt voor rekening van den Senaat.
617603: VENINGA, J.E. - Secularism, theology and Islam. The Danish social imaginary and the cartoon crisis of 2005-2006.
610062: VENTURI, F. - Utopia and reform in the Enlightenment.
584386: VER EECKE, W. - Negativity and subjectivity. A study about the function of negation in Freud, linguistics, childpsychology and Hegel.
586309: VERBEEK, B. - The virtues of cooperation.
618072: VERBEEK, P.P. - Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen.
12890: VERBEEK, H. - Ekonomie als wereldoorlog. Essay.
614467: VERBEEK, H. - Liedboek van aarde.
622337: VERBEKE, G. - The presence of stoicism in medieval thought.
573555: VERBERK, F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
623139: VERBEURE, F., APOSTEL, L., (RED.) - Verwijdering of ontmoeting? Verslagboek van de lezingenreeks Wetenschap en filosofie.
19390: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. Een analyse op grond van argumentatie- en gesprekstheoretische inzichten van het ontstaan van meningsveschillen in informele gesprekken.
605992: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
588246: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590344: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590347: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
603489: ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland.
584969: VERBRAEKEN, P., (RED.) - 150 jaar monumentale animaliersculptuur.
618225: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
611607: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
617141: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
608590: VERBRUGGE, R., TAATGEN, N., SCHOMAKER, L. - BNAIC'04. Proceedings of the 16th Belgium-Netherlands conference on artificial intelligence. University of Groningen 21-22 october 2004.
13321: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
611077: VERBRUGH, H.S. - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde.
588084: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
2581: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
609154: VERCRUIJSSE, E.V.W. - Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek. Uitgangspunten en richtlijnen.
608647: VERCRUYSSE, J. - Inventaire raisonné des manuscrits Voltairiens de la Bibliothèque Royale Albert Ier.
591161: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
622393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
622392: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
597584: VERDENHALVEN, F., (RED.) - Namensänderungen ehemals preussischer Gemeinden von 1850 bis 1942 (mit Nachträgen bis 1950). Ein Schlüssel zu den Umbenennungen, Eingemeindungen und Zusammenschlüssen von Stadt- und Landgemeinden während eines Jahrhunderts. Vornehmlich unter Benützung amtlichen Materials.
614908: VERDI, G. , LEEUWEN, J. VAN, (RED.) - Verdi.
598804: VEREIN DEUTSCHER EISENHÜTTENLEUTE, (HRSG.) - Stahl im Hochbau. Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten. Mit über 2000 Textabbildungen. Elfte auflage (1. Berichtigter Nachdruck).
588632: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
611665: VERGEER, C. - Op zoek naar identiteit.
610597: VERGEER, C. - Marcus. De man met de verminkte vingers.
596692: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
621386: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
587926: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen
593374: VERGERIO, PIER PAOLO, TOMIZZA, F. - Das Böse kommt vom Norden. Die Geschichte des Pier Paolo Vergerio Bischof, Ketzer, Reformator. Aus dem Italienischen von R.M. Gschwend.
620920: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), PAARDT, R. VAN DER, TILBURG, C. VAN, OOSTENBROEK, L.M. , (RED.) - Winnaars en verliezers. Een bundel artikelen over het werk van P. Vergilius Maro.
611906: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
621888: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WEES, P.G. VAN - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical geography in Virgil's Aeneis).
622885: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), , TARDI, D. - Les epitomae de Virgile de Toulouse. Essai de traduction critique avec une bibliographie, une introduction et des notes.
621870: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
566043: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), EVENHUIS, J.B. - De Vergilii ecloga sexta commentatio.
621889: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
621890: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO) - Aeneidos. Liber quartus. Edited by Arthur Stanley Pease.
622123: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellum qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior + pars altera. 2 volumes.
581537: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
623260: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
617608: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
623084: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
623085: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
601002: VERGOTE, A. - Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie.
593989: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel 1: Inleiding.
596388: VERHAAR, J.P. - De moderne theosofische beweging.
569630: VERHAAR, O. - Recht doen aan pluriformiteit als politieke opgave. Het Nederlandse debat over voorkeursbehandeling in het licht van de filosofische discussie over rechtvaardigheid en burgerschap.
590234: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
606: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
15139: VERHEIJ, H.B. - Rules, reasons, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
1900: VERHEUL, T. - De profs. Vijf fameuze Nederlandse wetenschappers.
623159: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
623160: VERHOEVEN, C. - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school.
616046: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
620159: VERHOEVEN, C. - De resten van het vaderschap. Beschouwingen over de levensloop.
608849: VERHOEVEN, C. - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
619440: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
615672: VERHOEVEN, C. - Tegen het geweld.
617338: VERHOEVEN, B. , KALISVAART, C. , EBBENS, O.S., (RED.) - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
618991: VERHOEVEN, C. - De letter als beeld. Essays.
570807: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
621626: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
620247: VERHOEVEN, C. - Het geheugen herdacht. Variaties op het thema herinnering.
614585: VERHOEVEN, C., DERKSE, W. - Verhoeven.
619047: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
602448: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
600568: VERHOEVEN, C. - Omzien naar het heden. De mythe van de vooruitgang.
11300: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
605769: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
600616: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
600555: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
600567: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
615040: VERHOEVEN, C. - Tegen het geweld.
623007: VERHOEVEN, C. - Bijna niets. Beschouwingen tussen taal en werkelijkheid.
572587: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
590241: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
619052: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
571904: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
609744: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
580762: VERHOOG, H. - Science and the social responsibility of natural scientists. A meta-scientific analysis of recent literature about the role of natural science in society.
606758: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
604503: VERKERK, M.A., (RED.) - De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom het ouderenbeleid. Met bijdragen van: W.J.A. van den Heuvel, H.J. Keasberry, L.A.G. Salters, M.A. Verkerk, G.A. van der Wal.
608248: VERKIJK, D. - Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog.
599841: VERKIJK, D. - Van pantservuist tot pantservest. Zestig jaar (on)journalistieke ervaringen.
602267: BILLETTEN VAN VERKOPING - Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.
604846: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
592119: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
584020: VERKUYL, J. - De kernbegrippen van het marxisme/leninisme. Met een proeve tot evangelisch commentaar.
570788: VERLOOY, J.B.C., BROECK, J. VAN DEN - J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw 1746-1797.
581472: VERLOREN VAN THEMAAT, P., BARENTS, R., (RED.) - In orde. Liber amicorum Pieter VerLoren van Themaat aangeboden ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het sociaal-economisch recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht.
592672: VERMEER, J., WHEELOCK, A.K., BROOS, B., (RED.) - Johannes Vermeer.
588300: VERMEER, J., VRIES, A.B. DE - Jan Vermeer van Delft.
619913: VERMEER, G.F.M. - Observation sur le vocabulair du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
586390: VERMEEREN, PJ.H., DEKKER, A.F., (RED.) - Inventaris van de handschriften van het museum Meermanno-Westreenianum.
7465: VERMEULEN, A., BERG, K. VAN DEN, BERGER, J.J.A. - Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
3168: VERMEULEN, E.E.G. - Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis.
619910: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
593751: VERMEULEN, T. - Groningen Stad.
570804: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk, A.G. Weiler, M.C. Brands met notities over die van J.M. Romein, G. Harmsen, J.H.J. van der Pot.
617475: VERMEULEN, B., NALIS, H. , HAVERS, G. - Razende mannen, onrustige vrouwen. Archeologisch en historisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse nederzetting, een adellijke hofstede en het St. Elisabethsgasthuis te Deventer.
620885: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
590088: VERMEULEN, B. - De uitdaging van het denken. Een praktische gids in de wereld van de westerse filosofie.
582069: VERMEYLEN, J. - Het geloof van Israel. Theologie van het oude testament. Nederlandse vertaling: H.L. Nederstigt.
582803: VERNEUIL, M. - Dictionnaire pratique des sciences occultes. Introd. du R. Frétigny.
623436: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
615556: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
16950: VERRIJN STUART, C.A. - Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
589562: VERSCHURE, Y. - Met een open hart. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde.
582617: VERSCHUREN, P.J.M. - Structurele modellen tussen theorie en praktijk.
578471: VERSCHUUR, T.J., AALBERSE, P.J.M., SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R., SMEENK, C., (RED.) - Tien jaren raden van arbeid.
601348: VERSCHUUR, G.L. - Interstellar matters. Essays on curiosity and astronomical discovery.
607026: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
603226: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
588213: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
1260: VERSCHUUREN, G. - De uitgeklede mens. Over de grenzen van wetenschap en leven.
18533: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
588952: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
575289: VERSHOFEN, W. - Wirtschaft als Schicksal und Aufgabe.
617786: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
618969: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
616352: VERSNEL, H.S. - Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three studies in henotheism.
613165: VERSPYCK, G.M. - Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Uitgegeven t.g.v. honderdjarig bestaan.
571488: VERSTEEGEN, P. - Natuur zal kunst ooit blijvend ervaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten
574076: VERSTEGEN, J. - Ongewapend.
587971: VERSTRAETEN, G. - Denken. Geloven. Filosofische reflectie over niet-cyclische tijd en zingeving.
580046: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
619743: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
597069: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
614225: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
616062: VERVOU, F. VAN - Enige gedenckweerdige geschiedenissen, tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven deur Jr. Frederich van Vervou, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl. Uitgegeven door het provinciaal Friesch genootschap, ter beoefening der Friesche geschied- oudheid- en taalkunde.
596899: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. 3 delen.
571806: VERWEY, K., TEGENBOSCH, L. - Kees Verwey.
614436: VERWEY, A., WEEVERS, T. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
621353: VERWEY, A., GEORGE, S., NIJLAND-VERWEY, M. , (RED.) - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht.
611736: VERWEY, W.D. - Economic development, peace and inernational law.
602706: VERWEY, A. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Bezorgd, ingeleid en van commentaar voorzien door M. Nijland-Verwey. Met een woord vooraf van C.A.Zaalberg.
602755: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
591413: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
597279: VERWIJS, E. - Roman van Cassamus (fragment) uitgegeven.
576735: VESALIUS, A., BARUCH, Z.J. - Leven en werk van Andreas Vesalius in het kader van zijn tijd. Met talrijke illustraties naar de originele uitgave van de 'Fabrica' (1543) in het bezit van de universiteits bibliotheek te Amsterdam.
600477: VESCO, V. DAL, KLAUSEWITZ, W., PEYRONEL, B. - Handboek voor het aquarium. Nederlandse vertaling en bewerking van G.G. Bergink met adviezen van J. Vriends.
617263: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
5824: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
621682: VESPER, B. - Die Reise. Romanessay.
596159: VESTDIJK, S. - Lier en lancet.
616613: VESTDIJK, S. - Gestelsche liederen
571933: VESTDIJK, S. - Narcissus op vrijersvoeten.
593906: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Bloemlezing uit de gedichten.
596056: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
596004: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
595999: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
596067: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
596002: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
593717: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
616612: VESTDIJK, S. - Albert Verwey en de idee.
586896: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
600582: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
583024: VESTER, F. - Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter.
571847: VETH, C. - Comic art in England. With an introduction by James Greig.
590548: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Met 166 afbeeldingen en 1 vierkleurendruk.
14468: VETH, C. - De arts in de caricatuur. Met een inleiding an prof. G. van Rijnberk.
590142: VETH, C. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur. Met 125 illustraties.
604128: VIANA, E. - Eduardo Viana 1881-1967. Mons, Musée des Beaux-Arts 26.09 - 08.12.91.
620640: VIARRE, S. - La survie d'Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe sciècle.
623130: VICO, G.B. - Over aard en doel van de moderne wetenschap. Verhandeling over de studiemethode van onze tijd gehouden op plechtige wijze de achttiende oktober 1708 voor de studenten van de koninklijke academie van het koninkrijk Napels en naderhand uitgewerkt
619792: VICO, G. - La scienza nuova 1730. A cura di Paolo Christofolini con la collaborazione di Manuela Sanna.
622638: VICTORIUS OF AQUITINE, ABBO OF FLEURY, RAMSEY - Abbo of Fleury and Ramsey: commentary on the calculus of Victorius of Aquitaine. Edited by A.M. Peden.
601309: VIDAL, G. - Kalki. A novel.
595280: VIDAL, G. - Empire.
577770: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
11347: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - Oeuvres de Francis Vielé-Griffin. 4 volumes bound as 2. Complete set.
611555: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie. Uitgegeven door J. de Hullu en A.G.Verhoeve + map met 14 uitvouwbare platen.
619942: VIGLIUS VAN AYTTA, POSTMA, F. - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat. (1507-1549).
568099: VIGNAUX, G. - L'argumentation. Essai d'une logique discursive. Préface de J.B. Grize.
597809: VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN, T. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. Met medewerking van R. Pigeaud.
581568: VIJLBRIEF-CHARBON, T.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. Pinmoney and clavarium. A comparative study of the significance, origin and spreading of pinmoney, handmoney, god's penny and kindred notions and of the possibility of a connection with the notions donativum and clavarium in Latin. With a summary in English.
622403: ALEXANDRE DE VILLEDIEU - Le nombre d'or. Étude de chronologie technique suivie du texte de la massa compoti d' Alexandre de Villedieu. Avec traduction et commentaire par W.E. van Wijk.
582224: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
577678: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605550: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605551: VILLON, F. - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van E. van Altena.
616817: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
623299: VINCENCIO LO CASCIO, (ED.) - Il primo dizionario Italiano-Olandese. Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans. Amsterdam1672/2014. Con la collaborazione di/met medewerking van Elisabeth Nijpels.
581457: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
575524: VINCENT VAN BEAUVAIS, VINCENT OF BEAUVAIS, MCCARTHY, J.M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent of Beauvais.
590359: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
590343: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
604384: VINCI, LEONARDO DA, BRAMLY, S. - Leonardo. De mens en zijn kunst. Uit het Frans vertaald door T.E. Stheeman.
614445: VINET, A. - La liberté des cultes. Du respect des opinions. Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Écrits polémiques. Réclamation.
614525: VINKEN, P. , BERGH, H. VAN DEN, (RED.) - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan honderd polemieken.
581097: VINKENOOG, S. - Amdam madmaster.
617502: VINKENOOG, S., (RED.) - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van hans andreus - remco campert - hugo claus - jan g. elburg - jan hanlo - rudy kousbroek - gerrit kouwenaar - hans lodeizen - lucebert - sybren polet - paul rodenko - bert schierbeek - koos schuur - simon vinkenoog. Samengesteld en ingeleid door simon vinkenoog. Tekeningen van karel appel en corneille.
594353: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal.
617960: VIOLA, H. J., MARGOLIS, C. - Magnificent voyagers. The U.S. Exploring Expedition, 1838-1842.
600171: VIORST, J. - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien
613960: VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS, LAW, V. - Wisdom, authority and grammar in the seventh century. Decoding Virgilius Maro Grammaticus.
603078: VIRNO, P. - Miracle, virtuosité et 'déjà vu'. Trois essais sur l'idée de 'monde'. Traduit de l'italien par M. Valensi.
623151: VISKER, R. - Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.
621677: VISSCHER, J. DE - Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay over de kinderjaren, de studietijd, de volwassenheid, de ouderdom.
621676: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
603514: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
614355: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden.
587997: VISSCHER, H. - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolken.
569272: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. Complete in 2 volumes.
621459: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
605165: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Met 3 kaarten en 25 afbeeldingen.
612497: VISSCHER, J. DE - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak in onze tijd.
600632: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
574300: VISSER, P.C. - Door de bergwoestijnen van Azië. Karakorum-, Aghil- en Kuen Lun-gebergte.
598237: VISSER, H., (RED.) - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat. Met teksten van G.H. Kocks.
575121: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytic tradition.
609953: VISSER, R.P.W. , BOS, H.J.M., PALM, L.C., (ED.) - New trends in the history of science. Proceedings of a conference held at the University of Utrecht.
608130: VISSER, M.J. DE - The Bodhisattva Akasagarbha (Kokuzo) in China and Japan.
590909: VISSER, B.J.J. - Parapsychologie. Paragnosie-parergie. Feiten en hypothesen.
595903: VISSER, A. - Arcadia.
574807: VISSER, W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
573872: VISSER, J.J. - Pökoot religion. Pökoot religie (met een samenvatting in het Nederlands).
609835: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/ Indonesië (1932-1950).
595826: VISSER, H., BUIST, K. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
581598: VITALIS VAN SAVIGNY, MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny ( 1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
622464: VITRY, JACQUES DE - Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170 - 1240) évéque de Saint Jean-d'Acre. Edition critique par R.B.C. Huygens.
621268: VITTINGHOFF, FRIEDRICH, ECK, W. , GALSTERER, H. , WOLFF, H., (HRSG.) - Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff.
599390: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Das Leben des Vivekananda. Übertragen von P. Amann.
607289: VIVEKANANDA, YALE, J., (ED.) - What religion is in the words of Swami Vivekananda. With a biographical introduction by Chrisopher Isherwood.
621194: VIVES, JUAN LUIS - De pacificatione. Introduzione, traduzione e note di L. Gallinari.
615919: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
622930: VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. de Schilder. 2 delen.
17600: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
617416: VLEER, W.T., (RED.) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld. Reportages betreffende de historie van bijna alle dorpen en gehuchten uit het Westerkwartier, het Noordenveld en oostelijk Friesland. Verschenen in de periode 1963 tot 1968 in de Leekster Courant, bewerkt door L. Kooistra. Deze uitgave bevat tevens een aantal artikelen uit het jubileumnummer van de Leekster Courant (1959).
12369: VLEESCHAUWER, H.J. DE - Grondbeginselen der logica.
619074: VLEGGERT, J. C. - Kinderarbeid in Nederland, 1500-1874. Van berusting tot beperking.
580125: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie.
618866: VLIEGEN, W.H., PERRY, J. - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen 1862-1947.
580537: VLIEGEN, W.H. - De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de socialistische beweging in Nederland. Met 26 en 30 portretten. Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan (vervolg op 'De dageraad der volksbevrijding'). 5 delen.
585414: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
19317: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
573583: VLOEMANS, A. - Voorbereiding tot de wijsbegeerte.
569098: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van het oosten.
596626: VLOEMANS, A. - Philosophische mystiek.
615881: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Van stadstaat tot wereldrijk. Kerk en staat. De rationele staat. De protestantse staat. De staat als verdrag. De totalitaire staat. De liberale staat.
575227: VLOET, J. VAN DER - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
614823: VLOTEN, J. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste ontwikkeling en voortgang (1572-1575).
1873: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
588029: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
5918: VODICKA, F., STEINER, P., CERVENKA, M., VROON, R., (ED.) - The structure of the literary process. Studies dedicated to the memory of Felix Vodicka.
622129: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
617422: VOERMAN, G., JONGE, E. DE, VEEN, H. VAN DER, (RED.) - Tussen Moskou en Finsterwolde. Over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen.
618642: VOETIUS, GISBERTUS, DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius. 4 delen in 3 banden.
608687: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
605096: VOETIUS, G. - Een disputatie van Gisbertus Voetius over Geestelijke Verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, Boekdrukker te Utrecht, Anno 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal).
602224: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
597081: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
613756: VOGEL, C.J. DE - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.
608809: VOGEL, C.J. DE, MANSFIELD, J., RIJK, L.M. DE (ED.) - Kephalaion. Studies in Greek philosophy and its continuation offered to professor C.J. de Vogel.
622777: VOGEL, C.J. DE - Greek philosophy. A collection of texts. Selected and supplied with some notes and explanations. 3 volumes.
609528: VOGEL, P.J. - Wie te laat komt! Het denken en handelen van de leden van het Politbüro en de regering van de DDR met betrekking tot het binnen- en buitenlands beleid gedurende de jaren 1985-1989. Een sociaal-constructivistische en neo- institutionele benadering.
617992: VOGELESANG, H. - Op reis met Anton Pieck.
7522: VOGELSBERGER, H.A. - Die letzten Zaren. Russland auf dem Weg zur Revolution.
621578: VOGELWEIDE, WALTER VON, OBERMEIER, S. - Walter von der Vogelweide. Der Spielmann des Reiches. Biographie.
621686: VOGELWEIDE, WALTHER VON DER, BRUNNER, H. , MÜLLER, U. , SPECHTLER, F.V., (HRSG.) - Walther von der Vogelweide. Die gesamte Überlieferung der Texte und Melodien. Abbildungen, Materialien, Melodietranskriptionen. Mit Beiträgen von Helmut Lomnitzer und Hans-Dieter Mück. Geleitwort von Hugo Kuhn.
623056: VOGHEL, F. DE, (ED.) - Le portrait dans la littérature. Textes de Commynes, Retz, La Bruyère, Bossuet, Saint-Simon, Bussy-Rabutin, Hamilton, le Prince de Ligne, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, Thiers, Michelet, Guizot, Lamartine, George Sand, Victor Hugo, Sainte-Beuve. Avant-propos de Georges Sion.
622279: VOGT, M. - Handboek filosofie
583435: VOGT, H. - Schuld oder Verhängnis? Zwölf Fragen an Deutschlands jüngste Vergangenheit. Sonderdrück für den Hessischen Minister für Erziehung und Volksbildung.
616152: VOLBORTH, C.A. VON - Heraldiek. Nederlandse vertaling: D.J. Arriëns.
575719: VOLCK, H., STRUNK, R. - Der Traum vom Tode. Das phantastische Leben des berühmten deutschen Weltreporters Herbert Volck.
569212: VOLKELT, J. - Ästhetik des Tragischen.
567986: VOLKELT, J. - System der Ästhetik. Complete in 3 volumes.
4098: VOLKELT, J. - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
617342: VÖLKER, L. - Langeweile. Untersuchungen zur Vorgeschichte eines literarischen Motivs.
618038: VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Einführung in das philosophische Denken.
621994: DEUTSCHE VOLKSBÜCHER - Deutsche Volksbücher in drei Bänden. Complete in 3 volumes.
617375: VÖLKSEN, W. - Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und Literatur.
14505: VOLLENHOVEN, D.H.T., ZUIDEMA, S.U., (RED.) - Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.TH. Vollenhoven aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Met een opdracht van K.J. Popma.
616644: VOLLERS, M. - Ghosts of Missisippi. The murder of Medgar Evers, the trials of Byron De La Beckwith and the haunting of the New South.
583588: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
581735: VOLNEY, C.F. - Oeuvres complètes de C.F. Volney. Mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur. 8 volumes.
18618: VOLPE, G. DELLA - Critique of taste
598533: VOLPE, G. DELLA - Logic as a positive science
575098: VOLPE, G. DELLA - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
572610: VOLPE, G. DELLA - Logic as a positive science
567262: VOLPE, G. DELLA - Rousseau und Marx. Beiträge zur Dialektik geschichtlicher Strukturen.
616388: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LIII
612978: VOLTAIRE - Correspondance choisie. Choix, présentation et notes de Jacqueline Hellegouarc'h.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
606236: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. Complete in 2 volumes.
618676: VOLTAIRE - Philosophical letters
17118: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVIII.
623018: VOLTAIRE, PEARSON, R. - Voltaire almighty. A life in pursuit of freedom.
616390: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXII.
595403: VOLTAIRE - Geschichte Karls XII. Königs von Schweden.
609858: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
616389: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XX.
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
616400: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVII.
613998: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years , 1753-78.
6353: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. 2 volumes in 1.
4871: VOLTAIRE, VERCRUYSSE, J., (RED.) - Voltaire. Exposition organisée à l'occasion du bicentenaire de sa mort.
616391: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXVII.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
621609: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
612631: VOLTAIRE, MAUROIS, A. - De levende gedachten van Voltaire. De Nederlandse bewerking wordt verzorgd door R. Limburg.
616392: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LX.
583704: VOLTAIRE, ANGREMY, A., BARBIN, M., BRUNET, M., (RED.) - Voltaire. Un homme, un siècle.
620116: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
581041: VOLTAIRE - Zadig. Micromégas. Candide.
607423: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem Grossen und Jean Jacques Rousseau.
590746: VOLTAIRE, NONNOTTE, C.F. - Les erreurs de Voltaire. Nouvelle édition. Revue, corrigée, augmentée, avec la réponse aux éclaircissements historiques de Mr. de Voltaire. 2 volumes.
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
1464: VOLTAIRE, HENDERSON, J.S. - Voltaire's Tancrède: author and publisher.
619087: VOLTAIRE - La Henriade en dix chants. Précédée, accompagnée, & suivie de toutes les pièces rélatives à ce poëme & à la poësie epique en général. Nouvelle édition, revue, augmentée et exactement corrigée.
620278: VOLTAIRE - Candide of het optimisme
620241: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
620319: VONDEL, J. VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
615878: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 12 delen compleet.
614700: VONDEL, J. VAN DEN - De volledige werken. Bezorgd en toegelicht door H.C. Differee. Met een inleiding van Alb. Verwey. 7 delen.
606920: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
608150: VONDEL, J. VAN DEN, NIJLAND, J.A. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
579324: VONDEL, J. VAN DEN - De reien van Vondel. Met talrtijke esthetische aanteekeningen. Verzameld en ingeleid door A.T.A. Heijting. Boekversiering door Chris Lebeau.
571771: VONDEL, J. VAN DEN - Verzen van Vondel.
622909: VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert + Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt, verciert met kopre platen + Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
582407: VONDEL, J. VAN DEN, BROM, G. - Vondels bekering.
595714: VONDELING, J. - Eranos.
590569: VOOLEN, E. VAN - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie Jenny E. Wesly.
622911: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. , (RED.) - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen.
615650: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten deel 1.
580598: VOORHOEVE, P., (RED.) - Handlist of Arabic manuscripts in the library of the university of Leiden and other collections in the Netherlands.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
620384: VOORSLUIS, B., (ED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn.
617126: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582496: VOORT, H., (HRSG.) - 100 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim 1885-1985.
582052: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995. Met medewerking van H. Hogerheijde, S. van Duin, H. Sas, B. Voortman.
17718: VORDEMBERGE-GILDEWART, F., DANNENBERGER, H., RIESS, F., (RED.) - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospektive/Exposicïon retrospectiva/Retrospective. IVAM Centre Julio Gonzazel 4. Dezember 1996 - 9. Februar 1997. Museum Wiesbaden 7. März - 11. Mai 1997.
6853: VORLÄNDER, K. - Kant, Schiller, Goethe. Gesammelte Aufsätze.
618646: VORLÄNDER, H. - Mein Gott. Die Vorstellungen vom persönlichen Gott im Alten Oriënt und im Alten Testament.
585579: VORRINK, K., HULST, H. VAN - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met bijschriften. Voorwoord door E. Vermeer.
597337: VORRINK, K., WIEDIJK, C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940). With a summary in English. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
620857: VORSTENBOSCH, J. - Zorg. Een filosofische analyse.
574314: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
602338: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
12982: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
604887: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
604860: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
590808: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
621960: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
618217: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
590380: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
592448: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
586769: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
621825: VOSGIEN, ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde (...). Traduit de l'anglois. Sur la treizieme édition de Laurent Échard, par M. Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la géographie ancienne et de plus de mille nouveaux articles de la géographie moderne; ainsi que d'un grand nombre d'additions intéressantes, et des dernieres découvertes faites sur le globe jusqu à ce jour. 2 parts in 1 volume.
598754: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., (RED.) - Doorniks en Haags porselein. Hun onderlinge relatie.
617950: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien. 2 delen.
596649: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600018: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600069: VOSLENSKY, M.S. - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion. Studienausgabe. Aus dem Russischen von E. Neuhoff. Die Übertragung der Gedichte besorgte der Autor.
12923: VOSMAN, F. - De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie.
574774: VOSS, R. - Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen.
614399: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
571689: VOSSIUS, G.J., MAIMONIDES, MOZES - De physiologia christiana et theologia gentili liber V., VI, VII, VIII & IX. Bound together with: Mosis Maimonidae. De idololatria liber, cum interpretatione Latina, ¬is, Dionyssii Vossii. N.p., N.d., 1675
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
619886: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
576066: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Éd. et introd. de M. van Straaten.
619601: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
604440: VOSSKAMP, W., (HRSG.) - Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. 3 volumes.
620664: VOSSLER, K. , SCHMECK, H., (ED.) - Einführung ins Vulgärlatein. Herausgegeben und bearbeitet von Helmut Schmeck.
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
604692: VOYER, J.P. - Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Elends der Menschen. Übersetzung aus dem Französischen von G. Bauer und D. Lienart.
590574: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
579787: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
591463: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
15973: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798.
597256: VREESE, W. DE, (RED.) - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
605634: VRIAMONT, J. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
573939: VRIEND, H.J., DE - The Old English 'Medicina de quadrupedibus'.
587317: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
591189: VRIES, J.W. DE, WILLEMYS, BURGER, P. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
602509: VRIES, H. DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
613697: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het land van Bartje.
594841: VRIES, JELLE DE - Tekst en muziek.
616870: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Nieuwe Testament. Deel II.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
594835: VRIES, T. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren.
597257: VRIES, M. DE, (RED.) - Van den borchgravinne van Couchi. Fragmenten, uitgegeven.
614885: VRIES, J. DE - Kleine Schriften. Herausgegeben von K. Heeroma und A. Kylstra.
621768: VRIES, J. DE - Grundbegriffe der Scholastik.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
571780: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
579356: VRIES, H. DE - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië. Naar den tweeden druk in het Nederlandsch vertaald door P.G. Buekers.
590437: VRIES, L. DE - Ha dokter ho dokter. Knotsgekke geneeskunde uit grootvaders tijd. Inleiding O.M. de Waal. Vormegeving I. van Amstel.
571800: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
622969: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
600626: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
598372: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
598275: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
573169: VRIES, M. DE, KARSTEN, G. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Geïllustreerd.
619985: VRIESEMA, M. , GOOT, ANNELIED VAN DER - Friesland, wees zacht voor mij. Nieuwkomers in de provincie door de eeuwen heen.
572144: VRIESLAND, V.E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1100-1900, 1900-1940. 2 delen.
588306: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
588305: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
584600: VRIEZEN, T.C., WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
621574: VRING, GEORG VON DER - Die Gedichte. Gesamtausgabe der veröffentlichten Gedichte und eine Auswahl aus dem Nachlass. Mit einem Nachwort von Christoph Meckel. Herausgegeben von Christiane Peter und Kristian Wachinger.
602457: VROMAN, L., VROMAN, L. - 126 gedichten. Gedichten, gedichten, vroegere en latere, inleiding tot een leegte, uit slaapwandelen, de ontvachting, twee gedichten, fabels.
623227: VROOM, H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
614349: VROON, P.A., DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
597259: VROON, P.A. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
590129: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
602690: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
605862: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
586575: VROONHOVEN, L. VAN - De al-ene mens. Op zoek naar het individu.
566822: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en ontwikkeling. Op zoek naar een andere sociologie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
588411: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
11465: VUCINICH, A. - Science in Russian culture. A history to 1860.
616107: VUIJK, K. - De treurnis blijft. Essays over melancholie en verbeelding.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
577354: VUUREN, L. VAN - Openbare les gehouden op woensdag 18 januari 1922 bij de aanvaarding van het lectoraat in de koloniale landbeschrijving aan de universiteit van Amsterdam.
578242: VUUREN, L. VAN - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
615119: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
621930: VUYK, C.M. - Homo volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Heidegger en Nietzsche.
623141: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
575605: VUYK, B. - Reis naar het vaderland in de verte.
611884: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
577393: VUYK, B. - Het laatste huis van de wereld.
622962: VYGOTSKY, L.S., VEER, R. VAN DER, VALSINER, J. - Understanding Vygotsky: a quest for synthesis.
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
587742: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
584536: WAAGENAAR, S. - De joden van Rome. Ned. vert. N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
586770: WAAGENAAR, S. - nDe joden van Rome. Nederlandse vertaling: N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
619031: WAAL, F.B.M. DE, (RED.) - Sociobiologie ter discussie. Evolutionaire wortels van menselijke gedrag?
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
618588: HOEKSCHE WAARD - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Uitgegeven t.g.v. het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard.
620525: WAARDT, J.M.D. DE - Voedselvoorschriften in boeteboeken. Motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken 500-1100.
602372: WAART, P. DE - Mensenrechten mensenwerk.
612475: WAART, J. VAN DER - Behanger, kent ge het vak?
611807: WAAS, A. - Der Mensch im deutschen Mittelalter.
567882: WACH, J. - Sociology of religion.
4251: WACH, J. - Sociology of religion.
592901: WACH, J., KITAGAWA, J.M. - Gibt es ein Verstehen fremder Religionen? Mit einer Biographie Joachim Wachs und einer vollständigen Bibliographie seiner Werke.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
619324: WACHT, J. - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers. Uitgave bij het 50-jarig bestaan op 19 februari 1954 van de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond.
622760: WACKERS, P. - De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
585965: WADE, P. - Race, nature and culture. An anthropological perspective.
606190: WADE, I.O. - The structure and form of the French Enlightenment. 2 volumes. Complete set.
616275: WADLER, A. - Germanische Urzeit. Quellen zur Vorgeschichte der deutschen Sprache.
621269: WAELE, J.A. DE - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Szilien. 1. Historischer Teil.
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
592914: WAELHENS, A. DE, FLORIVAL, G., LADRIÈRE, J. - Études d'anthropologie philosophique.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
591033: WAGEMANN, E. - Narrenspiegel der Statistik. Die Umrisse eines statistischen Weltbildes.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
3264: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. 21 delen.
602539: WAGENAAR, C. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
619763: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
578350: WAGENINGEN, B.C VAN - The function of imagery within an emblematical framework in dramas by Gryphius and Vondel. A comparative study of techniques in two baroque dramatists.
587938: WAGENVOORT, H., GRONINGEN, B.A. VAN - De letterkunde der klassieken. Met medewerking van W.E.J. Kuiper, F. Muller, F.Sassen, A. Sizoo, K. Sprey, J.H. Waszink.
616355: WAGENVOORT, H. - Pietas. Selected studies in Roman religion.
569419: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
12936: WAGENVOORT, H., SCHOUTEN, J.P., (RED.) - Freedom and restriction in science and its aspects in society. Congress promoted by the Netherlands university for the discussion of the subject. The Hague, 17 and 18 september 1954.
620819: WAGNER, WINIFRED, HAMANN, B. - Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. Mit 104 Abbildungen.
607841: WAGNER, COSIMA, LUDWIG II. VON BAYERN - Briefe. Eine erstaunliche Korrespondenz. Zum ersten Mal vollständig herausgegeben von Martha Schad unter Mitarbeit von Horst Heinrich Schad.
603728: WAGNER, R., WEINER, M.A. - Antisemitische Fantasien. Die Musikdramen Richard Wagners. Aus dem Amerikanischen von H. Thies.
619772: WAGNER, P. , WEISS, C.H., WITTROCK, B. , (ED.) - Social sciences and modern states. National experiences and modern states.
619771: WAGNER, P. , WEISS, C.H., WITTROCK, B. , (ED.) - Social sciences and modern states. National experiences and modern states.
10267: WAHL, F. - Introduction au discours du tableau.
618109: WAISMANN, F. - The principles of linguistic philosophy. Edited by R. Harré.
619464: WAISSENBERGER, R. , (HRSG.) - Wien 1815 - 1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz. Mit Beiträgen von Hans Bisanz, Günter Düriegl, Regina Forstner, Ernst Hilmar a.o.
583175: WAITHE, M.E., (ED.) - A history of women philosophers. 4 volumes. Complete set.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
568335: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
619981: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
591470: WAL, C. VAN DER - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
621859: WAL, J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
623446: WAL, S.L. VAN DER, DROOGLEVER, P.J., SCHOUTEN, M.J.B., (RED.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. 20 delen.
622140: WALAEUS, JOHANNES, SCHOUTEN, J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop.
583363: WALCHA, O. - Meissner Porzellan. Aufnahmen von U. Frewel und K.G. Beyer. Hrsg. und bearbeitet von H. Reibig.
616556: WALDMAN, A. - The submission.
589452: WALDRAM, J., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. M.m.v. T. van Kooten.
621303: WALDRON, R.W. - Sense and sense development.
617974: N/A, WALDSCHMIDT, E., (ED.) - Das Catusparisatsutra. Eine kanonische Lehrschrift über die Begründing der Buddhistischen Gemeinde. Text in Sanskrit und Tibetisch, verglichen mit dem Pali nebst einer Übersetzung der Chinesischen Entsprechung im Vinaya der Mulasarvastivadins. Auf Grund von Turfan-Handschriften herausgegeben und berarbeitet. Teil II: Textbearbeitung: Vorgang 1-21.
611248: WALDSCHMIDT, E. , (HRSG.) - Die Legende vom Leben des Buddha. In Auszügen aus den heiligen Texten. Aus dem Sanskrit, Pali und Chinesischen übersetzt und eingeführt. Mit vielen zum Teil farbigen Illustrationen wiedergegeben nach tibetischen Tempelbildern aus dem Besitz des Berliner Museums für Völkerkunde.
613639: WALDSTEIN, C. , SHOOBRIDGE, L. - Herculaneum. Past present & future. With appendixes.
583412: WALDSTEIN, A. - L'alchimie.
591353: WALEY, D. - Later medieval Europe. From saint Louis to Luther.
598872: WALKER, P.M.B., (ED.) - Chambers science and technology dictionary.
616555: WALKER, T. - The solitaries. Poems 1964-5.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
622302: WALLACE, WILLIAM A. - Causaltity and scientific explanation. 2 volumes.
569676: WALLACE, I., (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
593719: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
12350: WALLENSTEIN, A. VON, SCHULZ, H. - Wallenstein und die Zeit des dreissigjährigen Krieges. Mit 164 Abbildungen, darunter vier farbigen Kunstbeilagen.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
598098: WALLERSTEIN, I. - Das moderne Weltsystem: kapitalistische Landwirtschaft und die Entstehung der europaïschen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von A. Schweikhart.
608307: WALLON, H., PRENANT, M. - Die Wissenschaft im Lichte des Marxismus. Versuche über den Stand der Mathematik, Physik, Astronomie, Technik und Industrie, Biologie, Psychologie, Philosophie, Sprachforschung und Geschichtsforschung sowie über die dialektische Methode und den historischen Materialismus. Mit einer Einleitung von H. Wallon.
598730: WALLRATH, R. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
617551: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
617552: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
585269: WALRAVENS, J. - Verzameld proza. Ingeleid door L.P. Boon.
593725: WALSCHAP, G. - De familie Roothooft.
589914: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
569065: WALSH, M. - Altijd Casablanca
622614: THOMAS WALSINGHAM - De archana deorum. Edited by Robert A. van Kluyve.
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwisenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
580042: WALTER, F. - Tobias.
607310: WALTER, E.V. - Terror and resistance. A study of political violence with case studies of some primitive African communities.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
18652: WALTERS, M. - The nude male. A new perspective.
573371: WALTERS, M. - Der männliche Akt. Ideal und Verdrängung in der europäischen Kunstgeschichte. Aus dem Englischen von L. Wilkens.
606979: WALTHAUS, C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
574634: WALTHER VON DER VOGELWEIDE, HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
614615: WANG, H. - Beyond analytic philosophy. Doing justice to what we know.
622798: WANGCHUK, D. - The resolve to become a Buddha. A study of the Bodhicitta concept in Indo-Tibetan buddhism.
584096: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
592273: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
608315: WARBURTON, N. - Thinking from A to Z.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übers. aus dem Am. von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
5465: WARDER, A.K. - Outline of Indian philosophy.
603975: WARDHAUGH, R. - An introduction to sociolinguistics.
596892: WARHOL, A., BOCKRIS, V. - Warhol.
595030: WARING, P., (ED.) - The dictionary of omens and superstitions.
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
605871: WARNER, R., SZUBKA, T., (ED.) - The mind-body problem. A guide to the current debate.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
17945: WARNOCK, G.J., (ED.) - The philosophy of perception.
17543: WARNOCK, G.J. - English philosophy since 1900.
622026: WARNOCK, G.J., (ED.) - The philosophy of perception.
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
615372: WARRACK, G. - Tocht door het duister. Ontsnapping na de slag om Arnhem. Woord vooraf van Z.K.H. Prins Bernhard. Toegevoegd: Na twintig jaar. Ervaringen van de ondergrondse helpers, weergegeven door Evert Werkman van het illegaal Parool
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
610257: WARREN, HANS - Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper.
12932: WASON, P.C., JOHNSON-LAIRD, P.N. - Psychology of reasoning. Structure and content.
590466: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
566786: WASSERMANN, J. - Der unbekannte Gast.
577664: WASSERSTEIN, B. - Les juifs d'Europe depuis 1945. Une diaspora en voie de disparition. Trad. de l'anglais par J. Carnaud.
616501: METTERNICH-WASSILTCHIKOV T. - Keime der Hoffnung. Das wahre Russland.
591374: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
599759: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
593094: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork- van der Kuyl.
602834: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
619101: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. De in deze bundel opgenomen opstellen werden verzameld en geredigeerd door W. Bergsma, G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra.
579351: WATERS, C.M. - An economic history of England 1066-1874.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
611776: WATSON, L. - Natuurlijk of bovennatuurlijk. Een nieuwe, originele benadering van vreemde verschijnselen en hun plaats in de natuur
596747: WATSON, J.D. - De dubbele helix. De ontdekking van de structuur van DNA.Vert. T. de Jager.
591456: WATSON, J.D. - De dubbele helix. Hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Nobelprijs won
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
616407: WATT, W.M. - Islamic philosophy and theology.
616406: WATT, W.M. - The influence of Islam on medieval Europe.
619879: WATT, W.M. - Companion to the Qur'an. Based on the Arberry translation.
596977: WATTEAU, A. - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
616141: WATTS, A.W. - Myth and ritual in christianity.
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
597426: WATTUM, S. VAN - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
604145: WAXMAN, C.I., (ED.) - The end of ideology debate. With an introduction.
608009: LU BU WE - Frühling und Herbst des Lü Bu We. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm.
586307: WEALE, A. - Democracy.
611524: WEAVER, W.W. - Toward a psychology of reading and language. Selected writings of Wendell W. Weaver. Edited by Albert J. Kingston.
601170: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation. In one volume.
578470: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation.
570195: WEBB, S., WEBB, B. - The history of trade unionism.
615248: WEBEL, J. - Geschichte der Bildschirmtechnik 1970-2000. Synergien, Netzwerke und Innovationssysteme in Baden-Württemberg.
619293: WEBER, M., MITZMAN, A. - The iron cage. An historical interpretation of Max Weber.
622502: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik.
598848: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
620805: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage, besorgt von J. Winckelmann
604006: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
614497: WEBER, H. - Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen.
575395: WEBER, M. - Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und eingeleitet von J. Winckelmann.
620979: WEBER, M. - Gesammelte politische Schriften. Mit einem Geleitwort von T. Heuss. Neu herausgegeben von J. Winckelmann.
620914: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Mit einem Anhang: Die Rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik Vierte, neu herausgegebene Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
16429: WEBER, M., GIDDENS, A. - Politics and sociology inn the thought of Max Weber.
601912: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
607074: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. Das Werk. Darstellung. Analyse. Ergebnisse. Aus dem Amerikanischen von Renate Rausch.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
603738: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
607272: WEBER, M., WRONG, D., (ED.) - Max Weber.
615323: WEBER, M., LEMMEN, M.M.W. - Max Weber's Sociology of religion. Its method and content in the light of the concept of rationality
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu' door E. Tellegen
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
605996: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
596344: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
568107: WEBER, M., TIJMES, P. - Over politiek valt met rede te twisten. Een onderzoek naar de rol van wetenschap en ethiek in het politieke denken van Max Weber.
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
9915: WEBER, M. - Aus den Schriften zu Religionssoziologie. Auswahl, Einleitung und Bemerkungen von M. Ernst Graf zu Solms.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
618783: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes.
604660: WEBER, A. - Abschied von der bisherigen Geschichte. Überwindung des Nihilismus?
622114: WEBER, M. - Selections in translation. Edited by W.G. Runciman
608906: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
13631: WEBER, E. - Paths to the present: aspects of European thought from romanticism to exisentialism. Readings chosen, discussed en edited.
622109: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Vierte, erneut durchgesehene Auflage, herausgegeben von Johannes Winckelmann
607095: WEBER, M., SCHLUCHTER, W. - Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte.
601805: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
617309: WEBER, M., GIDDENS, A. - Max Weber over politiek en sociologie
597955: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
621039: WEBER, M., MITZMAN, A. - The iron cage. An historical interpretation of Max Weber. With a new introduction by the author. Preface by L.A. Coser.
579898: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
591560: WEDGWOOD, C.V. - History and hope. Essays on history and the English civil war.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
617411: WEERDEN, J.S. - Marne-memories.
613168: WEERDEN, J. VAN - Marne-memories.
4591: WEERDEN, J. VAN - 150 jaar gereformeerde kerk 't Zandt 1835 - 1985.
6582: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
5838: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
605478: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
605479: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
579469: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945 - 1993.
615189: WEGNER, D.M. - The illusion of conscious will.
620736: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
572658: WEHNER, H. - Wandel und Bewährung. Ausgewählte Reden und Schriften 1930-1980. Herausgegeben von G. Jahn. MIt einer Einleitung von G. Gaus.
620738: WEHNER, H. - Zeugnis. Herausgegeben von Gerhard Jahn.
17987: WEHR, G. - Philosophie. Auf der Suche nach der Wahrheit.
620498: WEHR, G. - Esoterisches Christentum. Von der Antike bis zur Gegenwart. Überarbeitete Auflage.
620896: WEIERS, M. , (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
1333: WEIGAND, E., (ED.) - Concepts of dialogue. Considered from the perspective of different disciplines.
607096: WEIGAND, G. - Die Berechtigung sittlicher Werturteile in den Sozialwissenschaften.
599696: WEIGHT, R. - Patriots. National identity in Britain 1940-2000.
621351: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar.
622784: WEIJERS, O. - Dictionnaires et répertoires au moyen âge. Une étude du vocabulaire.
622782: WEIJERS, O. , (ED.) - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignment au moyen âge. Actes du colloque Rome 21-22 octobre 1989.
622713: WEIL, S. - De geschonden ziel. Over de menselijke waardigheid
575861: WEIL, S. - La condition ouvrière.
575862: WEIL, S. - Lettre à un religieux.
588462: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
623487: WEIL, S. - Oeuvres. Édition établie sous la direction Florence de Lussy.
4612: WEIL, S. - La condition ouvrière.
588881: WEIL, E. - Philosophie morale.
623434: WEIL, S. - Formative writings 1929-1941. Edited and translated by Dorothy Tuck Mcfarland and Wilhelmina van Ness.
605065: WEIL, S., HENSEN, R. - Simone Weil. Een pelgrim naar het absolute.
11877: WEIL, E. - Essais et conférences. 2 delen.
588883: WEIL, E. - Philosophie politique.
619330: WEIL, S. - Wachten op God
580376: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
616721: WEILER, I. - Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf.
598837: WEIN, H. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie. Ausgewählt und eingeleitet von J.M. Broekman.
575516: WEIN, H., BROEKMAN, J.M., KNOPF, J., (HRSG.) - Konkrete Reflexion. Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag.
3227: WEIN, H. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
613471: WEINBERG, J.R. - Abstration, relation, and induction. Three essays in the history of thought.
577706: WEINBERG, S. - Die ersten drei Minuten. Der Ursprung des Universums. Mit einem Vorwort von R. Lüst. Aus dem Amerikanischen von F. Griese.
612043: WEINBERG, J.R. - A short history of medieval philosophy.
618397: WEINBERGER, C. , WEIBERGER, O. - Logik, Semantik, Hermeneutik. Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen im Text.
588299: WEINER, J. - Time, love, memory. A great biologist and his quest for the origins of behavior.
579833: WEINERT, H. - Entstehung der Menschenrassen. Mit 184 Einzelabbildungen und 7 Rassenkarten.
5514: WEINGART, P., (HRSG.) - Wissenschaftsforschung. Eine Vorlesungsreihe mit Beiträgen von Ben-David, Hirsch, Kambartel, Krohn, Lakatos, Radnitzky u.a.
5769: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., DORN, G., (ED.) - The role of pragmatics in contemporary philosophy. Die Rolle der Pragmatik in der Gegenwartsphilosophie. Beiträge des 20. Internationalen Wittgenstein Symposiums 10. - 16. August, 1997 Kirchberg am Wechsel. 2 volumes.
577707: WEINGARTNER, P., ZECHA, G., (ED.) - Induction, physics, and ethics. Proceedings and discussions of the 1968 Salzburg colloquium in the philosophy of science.
615880: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
583226: WEINKE, K. - Rationalität und Moral.
618968: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
591541: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
621712: WEINREB, F., GRÜTER, R. - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
589885: WEINRICH, L., (HRSG.) - Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
613298: WEINROTHER, C. - ...ich hatt' noch ein paar Foto's von Berlin. Bilder aus dem Alltagsleben der Jahre 1949-1953. Vorwort: Wolfgang Gruner. Text: Eduard Wirths.
615408: WEINSHEIMER, J.C. - Eighteenth-century hermeneutics. Philosophy of interpretation in England from Locke to Burke.
589064: WEINSTEIN, M.A. - Finite perception. Reflections on virtue.
623040: WEINTRAUB, A. , SCHWARTZ, E. , ARONSON, J.R., (ED.) - The economic growth controversy.
574764: WEIPPERT, G. - Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Studien zum gegenwärtigen Zeitalter.
621364: WEIPPERT, H. - Palästina in vorhellenistischer Zeit. Mit einem Beitrag von Leo Mildenberg. Mit 201 Abbildungen im Text und 71 Abbildungen auf 23 Tafeln.
618821: WEIS, M., HICKMAN, T. - De poort des doods
580341: WEIS, B. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie.
577704: WEISBORD, R.G., STEIN, A. - Bittersweet encounter. The Afro-American and the American jew. foreword by C.E. Lincoln.
610359: WEISCHEDEL, W. - Skeptische Ethik.
574763: WEISCHEDEL, W., (HRSG.) - Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 2 volumes.
605266: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
573032: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
2759: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. 2 volumes.
621779: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Zwei Bände in einem Band. 2 parts in one volume.
606372: WEISCHEDEL, W., SMIT, R.F. - Wilhelm Weischedels Suche nach der Möglichkeit von Sinn. Metaphysik zwischen Existenzphilosophie und Nihilismus.
6889: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
6888: WEISCHEDEL, W. - Die philosophische Hintertreppe. Von Alltag und Tiefsinn grosser Denker.
13216: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
610782: WEISKRANTZ, L. - Consciousness lost and found. A neuropsychological exploration.
623295: WEISS, P. - De esthetica van het verzet. Roman
584271: WEISS, A.S. - The aesthetics of excess.
9253: WEISS, P., WEISS, J. - Right and wrong. A philosophical dialogue between father and son.
614903: WEISS, G. - Body images. Embodiment as intercorporeality.
581065: WEISSBERG-BOB, N., (HRSG.) - 'Was ich den Juden schon immer mal sagen wollte...' Beiträge und Gespräche. Mit einem Vorwort von K. Schütz.
616216: WEISSENSTEINER, F. - Reformer, Republikaner und Rebllen. Das andere Haus Habsburg-Lotharingen.
606692: WEISZ, L. - Die Werdmüller. Schicksale eines alten Zürcher Geschlechtes. Im Auftrag der Otto Werdmüllerschen Familienstiftung erforscht und dargestellt. Mit Beiträgen von J.O. Werdmüller-Zollikofer und H.C. Schulthess-Hünerwadel. 3 delen.
615906: WEITENKAMPF, F. - The illustrated book.
605250: WEITZ, M., (ED.) - Twentieth-century philosophy: the analytic tradition. With an introduction.
589858: WEITZ, M. - The opening mind. A philosophical study of humanistic concepts.
612057: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
575423: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
618181: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Die Einheit der Natur. Studien.
567257: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
567328: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
12928: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wahrnehmung der Neuzeit.
12929: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
6957: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Zum Weltbild der Physik.
609426: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede. Met een inleiding van B.V.A. Röling
619458: WEIZSÄCKER, V. VON - Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen.
602109: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
617773: WEIZSÄCKER, V. VON - Begegnungen und Entscheidungen.
596695: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
587613: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
572859: WEIZSÄCKER, R. VON - Richard von Weizsäcker im Gespräch mit Gunter Hofmann und Werner A. Perger.
602819: WELCH, J.R., (ED.) - Other voices. Readings in Spanish philosophy.
594304: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
618899: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
616083: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
585537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
586911: WELDEREN RENGERS, T.M.T. VAN, WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. van Welderen baron Rengers. Een groot Nederlander.
572239: WELLEK, R., STRELKA, J.P., (ED.) - Literary theory and criticism. Festschrift presented to René Wellek in honor of his eightieth birtday. 2 volumes.
618640: WELLEK, R. - A history of modern criticism. Complete in 8 volumes.
586688: WELLEK, A. - Ganzheitspsychologie und Strukturtheorie. Zwölf Abhandlungen zur Psychologie und philosophischen Anthropologie. Mit 13 Abbildungen.
620733: WELLER, K. , WELLER, A. - Württembergische Geschichte im südwestdeutschen Raum. Mit 16 Karten und 125 Abbildungen.
586230: WELLING, G.M. - The prize of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817. A study in computational history.
583661: WELLINGTON, J.H. - Southern Africa. A geographical study. Volume 1: Physical geography.
611893: WELLS, H.G., WELLS, G.P., HUXLEY, J. - De wetenschap van het leven. Geautoriseerde vertaling van J. Bunge-Hanf en C.J. Jellema. 4 delen in 2 banden.
609069: WELLS, J.M., HANDOVER, P., BLANCHARD, G. , VOX, M. - Anderhalve eeuw boektyppografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
616341: WELTE, B. - Religionsphilosophie.
623166: WELTEN, R. - Fenomenologie en beeldverbod bij Emmanel Levinas en Jean-Luc Marion.
615163: WELTGE-WORTMANN, S. - Die ersten Maler in Worpswede. Eine Biographie des Künstlerdorfes und der Maler Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker im Worpsweder Verlag
579567: WELZ, E.J. - Uit de hal des langen levens. Chineesche levenswijsheid verzameld en uit het Chineesch vertaald.
617451: WENDEL, W.J. , HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - Groningens Akademiefeest van september 1864. Geschetst door W.J. Wendel. Met vijf platen. Bijgebonden: Het christendom. De kweeker der humaniteit. Godsdienstige rede ter opening der viering van het 250 jarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, den 13 september 1864 uitgesproken in de Martinikerk door P. Hofstede de Groot. Bijgebonden: Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de feestviering bij den gelegenheid van den tweehonderdvijftigsten verjaardag van Hoogeschool te Groningen gehouden den 13sden, 14 den, 15den, 16den en 17den september 1864
608724: WENDLAND, H.D., STROHM, T. - Politik und Ethik.
605136: WENDT, D., VLEK, C., (ED.) - Utility, probability, and human decision making. Selected proceedings of an interdisciplinary research conference, Rome, 3-6 september, 1973.
611799: WENDT, SIEGFRIED - Was Sokrates nicht wissen konnte. Eine Bildungsreise zu den Grundlagen unserer technischen Zivilisation.
617035: WENGER, J.C. - The mennonites in Indiana and Michigan.
7328: WENIN, C., (ED.) - L'homme et son univers au moyen âge. Actes du septième congrès international de philosophie médiévale (30 août - 4 septembre 1982). 2 volumes.
592195: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
609085: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
614231: WENTINCK, C. - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh. Met 80 foto's.
601793: WENTSCHER, E. - Englische Philosophie. Ihr Wesen und ihre Entwicklung.
620099: WENZEL, S. , (ED.) - Fasciculus morum. A fourteenth-century preacher's handbook. Edition and translation by Siegfried Wenzel.
592990: WENZL, A. - Philosophie der Freiheit I.
617819: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung. Natur und Geist als Probleme der Metaphysik. Zweite, um ein Nachwort, Namen- und Sachverzeichnis vermehrte Auflage.
568842: WENZL, A. - Philosophie als Weg. Von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.
596409: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
587578: WERBLOWSKY, R.J.Z., BLEEKER, C.J., (ED.) - Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th july 1968.
605588: WERFEL, F. - Verdi. Roman der Oper. Ungekürzte, neu durchgesehene Sonderausgabe.
594557: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598406: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598407: WERFEL, F. - Das Lied von Bernadette. Roman.
592852: WERFF, E. VAN DER - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
592853: WERFF, E. VAN DER - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
611235: WERLEN, I. - Ritual und Sprache. Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen.
578657: WERNER, H.M. - Verhandelingen op gebied van geschiedenis en kunst. Met platen.
621266: WERNER, R. - Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica. 3 parts in 1 volume.
1110: WERNER, C. - La philosophie greque.
613987: WERNER, K.F. - Naissance de la noblesse. L'essor des élited politiques en Europe.
620493: WERNER, H. - Wandelingen door Oud-Zutphen.
613657: WERNER, K. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisirende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie in ihrer mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung.
600230: WERNER, C. - L'ame et la liberté. Les vicissitudes de la psychologie - L'ame et le corps dans la pensée philosophique - La vie - Le désir comme base de la nature humaine - La conscience - L'intelligence et la volonté - Le sens du devenir. Suivi de 'Essai d'une nouvelle monadologie'.
17897: WERNER, K., SCHROEDER, W. - Karl Werner als Sozialphilosoph.
575333: WERTH, A. - Rusland in oorlog 1941-1945. Vertaler S. Davids.
611573: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
610920: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
581295: WERTHEIM, W.F., BAKS, C., BREMAN, J., TJWAN, G.G. - Buiten de grenzen. Sociologische opstellen aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
612293: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
610816: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
609924: WERTHEIM, M. - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen
616335: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
594423: WERTHEIM AYMÈS, C.A., SCHILFGAARDE, P. VAN - De symboliek van haas en anjer vanaf de oudste beschavingen tot op heden.
621267: WES, M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs. Aus dem Holländischen von K.E. Mittring.
606794: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
5108: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
591067: WESS, S., ALTHOFF, K.D., RICHTER, M.M., (ED.) - Topics in case-based reasoning. First European workshop, EWCBR-93 Kaiserslautern, Germany, november 1-5, 1993. Selected papers.
602201: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche gereformeerden en doopsgezinden in de zestiende eeuw.
604854: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
586183: WESSELING, H.L. - Vele ideeën over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
620828: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen.
607459: WESSELING, H.L. - Zoon en vader - Vader en zon.
601008: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
622122: WESSELING, H.L. - Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914.
623142: WESSELS, A. - Islam verhalenderwijs.
575599: WEST, F.P. VAN - Geological investigations in the Miomaffo region (Netherlands Timor).
587929: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587930: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587931: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
617693: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
582811: WESTERDIJK, J.B. - Coöperatie op het gebied van den landbouw c.a., Bekroond antwoord op eene prijsvraag, uitgeschreven door de Commissie van beheer over het Buma-legaat te Leeuwarden.
599374: WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
620234: WESTERMAN, P.C. - The disintegration of natural law theory. Aquinas to Finnis.
596677: WESTHEIM, P. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
617495: WESTHOFF, V., BAKKER, P.A., LEEUWEN, C.G. VAN, VOO, E.E. VAN DER, ZONNEVELD, IR.I.S. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. 3 delen.
602597: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
598897: WESTRA, C., TOSSIJN, H. - Windwerkboek. Wat mogelijk is met windenergie.
622564: WESTRA. L. - The Apostles' creed. Origin, history, and some early commentaries.
606962: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
592192: WESTREENEN, W.H.J. VAN - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door D. van Velden.
606529: WESTRHENEN, S.C., SOMMERHALDER, R., TONINO, J.F.M. - Logica. Een inleiding met toepassingen in de informatica.
18389: WESTWOOD,J.N. - Endurance and endeavour. Russian history 1812-1986.
579099: WETTER, G. - Le matérialisme dialectique. Traduit de l'allemand par F. Olivier.
595180: WEVER, J. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingel. door A.B. van Deinse.
598746: ROGIER VAN DER WEYDEN - Rogier van der Weyden. Rogier de le Pasture. Officiële schilder van de stad Brussel. Portretschilder aan het hof van Bourgondië. 6 october - 18 november 1979.
596083: WEYDT, H., (ED.) - Sprachtheorie und Sprachphilosophie. Teoria y filosofia del lenguaje. Théorie et philosophie de langage. Language theory and language philosophy.
588456: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
614563: WEYERMAN, J.C. - Den vrolyke tuchtheer (1729). 2 delen.
614561: WEYERMAN, J.C. - Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Voorafgegaan door Het papiere voorhangsel. Ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
606589: WHALLEY, J.I. - The student's guide to western calligraphy. An illustrated survey.
600184: WHISTLER, M. - Die artige Kunst sich Feinde zu machen. Mit einigen unterhaltenden Beispielen, wie ich die Ernsthaften dieser Erde zuerst mit Vorbedacht zur Raserei und dann in ihrem falschen Rechtsbewusstsein zu Unanständigkeit und Torheit gebracht habe. Deutsch von M. Mauthner.
617951: WHITE, E.B. - The points of my compass. Letters from the East, the West, the North, the South.
605115: WHITE, A.R. - Rights.
622841: WHITE, A.D. - A history of the warfare of science with theology in christendom. 2 volumes.
612434: WHITE, G. - The natural history of Selborne. Edited with an introduction and notes by W.S. Scott. Drawings by John Piper.
573820: WHITE, F.C. - Knowledge and relativism. An essay in the philosophy of education.
620943: WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. - Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history.
610320: WHITE, R.M. - The structure of metaphor. The way the language of metaphor works.
620566: WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. - Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history.
585033: WHITE, M. - Pragmatism and the American mind. Essays and reviews in philosophy and intellectual history.
585901: WHITE, M., (ED.) - The age of analysis. 20th century philosophers. Selected, with introduction and interpretive commentary.
617539: WHITEHEAD, A.N., HAEFTEN, C.J.M. VAN - Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead.
622925: WHITEHEAD, A.N., HAEFTEN, C.J.M. VAN - Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead.
605783: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
588427: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
602775: WHITLEY, R., (ED.) - Social processes of scientific development.
603212: WHITMAN, W., SCHYBERG, F. - Walt Whitman
615240: WHITROW, G.J. - Die Erfinding der Zeit. Aus dem Englischen von Doris Gerstner.
623090: WHITTAKER, E. - From Euclid to Eddington. A study of conceptions of the external world. The Tarner lectures, 1947.
607526: WHITTAKER, E. - Schools and streams of economic thought.
589961: WHITTAKER, T. - Reason. A philosophical essay with historical illustrations ( Comte and Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza)
603688: WHITTAKER, E. - Space and spirit. Theories of the universe and the arguments for the existence of God.
615260: WHITTEMORE, R.C., (ED.) - Studies in process philosophy II.
613526: WHORF, B.J. - Language, thought, and reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Edited and with an introduction by J.B. Carroll. Foreword by S. Chase.
604302: WHORF, B.J. - Language, thought, and reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Edited and with an introduction by J.B. Carroll. Foreword by S. Chase.
592960: WHYNES, D.K., (ED.) - What is political economy? Eight perspectives.
585427: WIARDI BECKMAN, H.B., WIJNE, J.S. - Stuuf Wiardi Beckman. Patriciër en sociaal-democraat.
575916: WIBAUT, F.M. - Economische kronieken.
617373: WIBAUT, F.M., BONGER, W.A., KUYPER, R. - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de commissie aangewezen uit de S.D.A.P.
617366: WIBAUT, F.M. - Socialisme ('Fabian essays in socialism')
568086: WIBAUT, F.M. - Ordening der wereldproductie.
579040: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
613520: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
622935: WIDDER, FRIEDRICH ADAM, - Exercitationum philosophicarum fasciculus.
613915: WIDENGREN, G. - Mani and manichaeism
613018: WIEDEMANN, K. - Arbeit und Bürgertum. Die Entwicklung des Arbeitsbegriffs in der Literatur Deutschlands an der Wende zur Neuzeit.
580047: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem Wotjakisch-Deutschen im Anhange und einem Deutschen Register. With an introd. by D.R. Fokos-Fuchs.
623155: WIEGERS, JAN, TWIST, K. VAN, HOFSTEENGE, C., STEENBRUGGEN, H. - Jan Wiegers 1893-1959. Groningen-Davos. De ceremoniemeester heeft het spel laten beginnen.
590905: WIEGERSMA, H. - Volkskunst in de Nederlanden. Klein-beeldhouwwerk.
595772: WIEGNER, A. - Observation, hypotheses, introspection. Edited by I. Nowakowa.Translated by K. Paprzycka
622625: WIELAND, G. , (HRSG.) - Aufbruch - Wandel - Erneuerung. Beiträge zur 'Renaissance' des 12. Jahrhunderts. 9. Blaubeurer Symposion vom 9. bis 11. Oktober 1992.
601261: WIELE, J.B.S. VAN DER - Gulde-jaer ons heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmers.
598446: WIELE, J.B.S. VAN DER, MENSINK, B.A. - Advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
606191: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
568669: WIELENGA, B. - In de school der wijsbegeerte.
615939: WIENAND, A. , (HRSG.) - Der Johanniter-Orden. Der Malteser Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Aufgsaben, seine Geschichte. Herausgegeben in Verbindung mit Carl Wolfgang, Graf von Ballestrem und Christoph Freiherr von Imhoff.
584947: WIENER, P.P., NOLAND, A., (ED.) - Ideas in cultural perspective.
619703: WIENER, N. - God and golem, Inc. A comment on certain points where cybernetics impinges on religion.
620945: WIENER, N. - I am a mathematician.
621363: WIERINGA, N.J., THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nicolaas Jarichides Wieringa. Een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland.
596888: WIERINGA, F., (RED.) - Republiek tussen vorsten. Oranje. Opstand. Vrijheid. Geloof.
7878: WIERINGA, W.J., BOOMGAARD, P., NOORDEGRAAF, L., VRIES, H. DE, (RED.) - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950 aangeboden aan prof.dr. W.J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
575443: WIERSMA, J. - Odyssee van de vrijheid. Ethiek voor(bij) de tweespalt.
620497: WIERSMA, T. - Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering. De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische epidemiologie.
618604: WIERSMA, J. - Een wiel dat draait. Over ethiek en identiteits(her)vorming.
616063: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
3119: WIERZBICKA, A. - The case for surface case.
9911: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
567645: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
596568: WIESEL, E. - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden
605652: WIESENTHAL, S., SIJES, B.A., BLUMENTHAL, N., ADLER, H.G. - Essays über Naziverbrechen Simon Wiesenthal gewidmet.
595288: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
591537: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
595237: WIESER, A.R. - Philosophie. Einführung und Orientierung.
617409: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
594372: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
617875: WIGGEN, G.J. VAN - In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland gedurende de periode 1865-1940. The development of the dental profession in The Netherlands (1865-1940).
603249: WIGGERSHAUS, R. - Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung.
618715: WIGHT, T. - Van toeten en blazen. Harmonieën, fanfares en brassbands op Walcheren.
622839: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
1825: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
589620: WIJFJES, T., GIER, O. DE - Maak je eigen astrologische mandalakaarten en raak vertrouwd met krachten in en buiten jezelf.
597020: WIJLEN, T. VAN - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote rivieren.
614507: WIJN, J.W. - Krijgskundige aantekeningen van Johan den Middelsten van Nassau.
621084: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Fransche moralisten. Pascal. La Rochefoucauld. La Bruyère. Vauvenargues. Chamfort. Joubert. Balzac. Comtesse Diane.
572809: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver.
19350: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen.
570846: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het vraagstuk van den vrijen wil.
622697: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
619550: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
577683: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. The jews in Amsterdam. A study on the changes of their attitudes (with a summary in English).
623212: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
623493: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
618186: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
591167: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591166: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591165: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
576351: WIJNGAERT, M. VAN DEN, BEULLENS, L., BRANTS, D. - België en zijn koningen. Monarchie en macht.
585426: WIJNKOOP, D., RITTER, P.H. - Over Wijnkoop.
585425: WIJNKOOP, D., KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
613755: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen. Overgedrukt uit De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw, Handel en Scheepvaart (...)
617523: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON - Euripides Herakles. Complete in 3 volumes.
601249: WILBER, K., (ED.) - Quantum questions. Mystical writings of the world's great physicists. With the research assistance of A. Niehaus.
607097: WILBRANDT, R. - Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft. Erkenntniskritische und methodologische Grundlegung.
601909: WILD, J., SUGARMAN, R.I., DUNCAN, R.B., (ED.) - The promise of phenomenology. Posthumous papers of John Wild.
613338: WILDAVSKY, A. - The art and craft of policy analysis.
604851: WILDE, J.A. DE, SMEENK, C. - Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij.
583327: WILDE, I.E. DE - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
19353: WILDE, R. DE - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
622478: WILDE, I.E. DE - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
601264: WILDE, O. - The ballad of Reading gaol. De ballade van de Readinger gevangenis. Wout Blok.
593675: WILDENBERG, I.W., (RED.) - Catalogus van oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
616554: WILDER, THORNTON, HARRISON, G. A. - The enthusiast. A life of Thornton Wilder
621575: WILDERMUTH, OTTILIE - Ach, die Poesie im Leben...Ottilie Wildermuths Briefwechsel mit ihren Sohn Hermann 1865 -1877. Herausgegeben von Rosemarie Wildermuth. Eingeleitet von Martin Kazmaier.
579647: WILDERVANCK, L.S., SMOOK, A.H., SCHMIDT, A.L.C., (RED.) - Medische faculteits vereeniging te Groningen. 1907-1932.
621737: WILDEVUUR, MAYA, BEEK, W. VAN DER, CNODDER, R. DE - Maya Wildevuur, Vertaling: ASK.
623138: WILDIERS, M. - De muziek der sferen. Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur. Essay.
613869: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
573325: WILDIERS, M. - Het verborgen leven van de cultuur.
569946: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
567260: WILDIERS, M. - Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay.
568816: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
596676: WILDSCHUT, M., REIJNDERS, T., KRABBEN, A. - Midden in het leven staan wij in de dood. Wat kan de kunstenaar toevoegen aan het uitvaartgebruik?

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

3/9