Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
611786: PIAGET, J. - La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
5538: PIAGET, J. - Strukturalisme
607035: PIAGET, J. - Genetische epistemologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kunnen
584873: PIANTONI, G., LEEMAN, F., (RED.) - Ottocento/Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910. Met bijdragen van A.P. Quinsac, F. Leeman, H. Pennock.
615946: PICASSO, PABLO - Four themes. With an introduction and descriptive notes by Roland Penrose.
615054: PICASSO, PABLO, KAHNWEILER, D.H. - Picasso. Keramik. Ceramic. Céramique.
596867: PICASSO, PABLO, CASTILLO, M. DEL, FERMIGIER, A., GRENIER, J. - Picasso. Genie en wereld. Nederlandse vertaling: J.H.P. Jacobs.
604162: PICASSO, PABLO, THOMAS, D. - Picasso and his art.
603631: PICHT, G. - Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Mit einer Einführung von C.F. von Weizsäcker.
556: PICHT, G., BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
593126: PICK, G., BONNESS, W., SCHAEFER, W. - Die freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag. Als Gemeinschaftsarbeit hrsg. vom Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands freie Religionsgemeinschaft.
569515: PICKERING, A., (ED.) - Science as practice and culture.
593761: PICKL, J. - Messiaskönig Jesus in der Auffassung seiner Zeitgenossen. Mit 15 Bildtafeln und 3 Karten.
616545: PICKOVER, C.A. - De natuurwetten. Van Archimedes tot Hawking.
17545: PICON, G., (HRSG.) - Panorama des zeitgenössischen Denkens. Ausgewäht und eingeleitet von R. Caillois, M. Encontre, G. Picon, G. Bouthoul, F. Erval, R. Bertelé, R. Kanters, J. Merleau-Ponty, A. Tétry. Deutsche Bearbeitung von H. Scheffel.
570230: PIDDINGTON, R. - An introduction to social anthropology. 2 volumes.
612612: PIEBENGA, P. - Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse.
585226: PIEBENGA, P. - Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse.
577593: PIECHOROWSKI, A. - Der Untergang der jüdischen Gemeinde Nordhorn.
592646: PIECK, A., THOMAS, F. - Droom in de delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld.
597287: PIECK, A., VOGELESANG, H. - De wereld van Anton Pieck.
604186: PIEK, J.C. - Scheepsmotoren. Zevende gewijzigde en uitgebreide druk.
595193: PIEKALKIEWICZ, J. - Spionnen agenten soldaten. Geheime commando's in de tweede wereldoorlog. Redactionele bewerking: M.L. Laufenberg
604422: PIEKALKIEWICZ, J.A. - Public opinion polling in Czechoslovakia, 1968-69. Results and analysis of surveys conducted during the Dubcek era. Foreword by B. Bede.
611275: PIEL, J.M. , KREMER, D. - Hispano-gotisches Namenbuch. Der Niederschlag des Westgotischen in den alten und heutigen Personen- und Ortsnamen der Iberischenn Halbinsel.
579910: PIEN, C.L., HAFT, L.L. - Pien Chih-Lin.
14708: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
618493: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
606576: PIEPER, J., POST, P., UDEN, M. VAN, (RED.) - Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit.
614087: PIEPER, J. - Tod und Unsterblichkeit.
611287: PIEPER, J. - Scholastiek. Figuren en problemen van de middeleeuwse filosofie
601480: PIERRAKOS, E. - Pad-werk: werken aan jezelf of juist niet? Vertaling en inleiding A. Bol, L. Frijlink en P. Renard.
609512: PIERROT, R. , (RED.) - Le livre dans la vie quotidienne.
613313: PIERSON, N.G. - Verspreide economische geschriften. Verzameld door C.A. Verrijn Stuart. 6 delen in 5 banden.
585340: PIERSON, A., BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie.
575906: PIERSON, A. - Zwakheid en kracht. Overgenomen uit den tweeden druk van 'De oorsprong der moderne rigting'.
585783: PIERSON, J.L. - The Manyôsû
612993: PIERSON, A., BARNARD, M. - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896).
613312: PIERSON, N.G. - Leerboek der staathuishoudkunde. Derde druk, bijgewerkt door C.A. Verrijn Stuart. 2 delen.
617513: PIERSON, A. - Wijsgeerig onderzoek. Kritische prolegomena van esthetiek.
615746: PIERSON, A. - Oudere tijdgenooten (1888). Verzorgd door Peter L. Schram.
609105: PIERSON, A. - Oudere tijdgenooten (1888). Verzorgd door Peter L. Schram.
1705: PIETARINEN, J. - Lawlikeness, analogy, and inductive logic.
615221: PIETERSE, J.B. - Our work is but begon. A history of the University of Rochester 1850-2005. Foreword by Joel Seligman. Afterword by Paul Burgett.
617945: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
600896: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
603789: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
604500: PIETRA, R. - Sage comme une image. Figures de la philosophie dans les arts.
594596: PIETROPINTO, A., SIMENAUER, J. - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit. Geautoriseerde vertaling P. Meeuse.
578419: PIGOTT, S. - Hollins. A study of industry 1784-1949.
616008: PIGOTT, S. - The earliest wheeled transport. From the Atlantic Ocean to the Caspian Sea.
617651: PIGOU, A.C. - Employment and equilibrium. A theoretical discussion. Second (revised) edition.
617648: PIGOU, A.C. - The economics of welfare.
617640: PIGOU, A.C. - Essays in applied economics.
576788: PIGUET, J.C. - De l'esthétique à la métaphysique.
580642: PIIRAINEN, E. - Phraseologie der westmünsterschen Mundart. Teil 1. Semantische, kulturelle und pragmatische Aspekte dialektaler Phraseologismen.
617433: PIJBES, W., RODING, M. - De blijvende verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen en Italië, 1806-1940.
617014: PIJFERS, H. , ROES, J. , (RED.) - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
607884: PIJNAPPEL, J. - De vrije wil.
595740: PIJNENBURG, L., (RED.) - Vijandbeelden in de filosofie. Acea van de 109e Nederlands-Vlaamse filosofendag.
574231: PIJPER, F. - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
587933: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
596513: PIJPER, F. - Primitiae pontificiae theologorum Neerlandicorum disputationes contra Lutherum inde ab a. 1519 usque ad a. 1526 promulgatae. Collegit denuo edidit commentariis praeviis necnon adnotationibus instruxit.
578449: PIJZEL-DOMMISSE, J. - 't is poppe goet en anders niet. Het popenhuis in het Frans Halsmuseum.
6488: PIKE, E.R - Ethics of the great religions. With some account of their origins, scriptures, & practices.
608033: PIKKEMAAT, G. - Geschiedenis van Nijmegen. Noviomagus.
605918: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
599010: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
599547: PILIPENKO, W. - Sankt-Petersburg. Ein Symbol von Schönheit und Grösse. Deutsche Übersetzung: J. Tschekmarewa.Fotos: P. Demidow, W. Sawik, O. Trubski.
605471: PILTZ, A. - Die gelehrte Welt des Mittelalters. Übersetzung aus dem Schwedischen: S. Didon.
583203: PIMM, S.L. - The world according to Pimm. A scientist audits the earth.
613264: PINBORG, J. - Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Überblick. Mit einem Nachwort von H. Kohlenberger.
765: PINBORG, J. - Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Überblick. Mit einem Nachwort von H. Kohlenberger.
582589: PINCOFFS, E.L. - Quandaries and virtues. Against reductivism in ethics.
598290: PINDER, W., HALBERTSMA, M. - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
597980: PINDER, W., HALBERTSMA, M. - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
597736: PINDER, W., HALBERTSMA, M. - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
618194: PINKARD, T. - Duitse filosofie 1760-1860. De erfenis van het idealisme
615900: PINKARD, T. - Duitse filosofie 1760-1860. De erfenis van het idealisme
614130: PINKER, S. - De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur
583942: PINKER, R. - Sociologie en sociaal beleid
592559: PINKER, S. - Words and rules. The ingredients of language.
601414: PINTER, H. - Handboek voor het kweken van aquariumvissen
590354: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590355: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590356: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
426: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
615655: PIPER, K. - The price of thirst. Global water inequality and the coming chaos.
579866: PIPER, R. - Das Tier in der Kunst. Mit 240 Abbildungen. Wesentlich vermehrte Neubearbeitung.
586380: PIPPEL, J.G. - In en om de hofstad. Den Haag in den loop der tijden en hoe onze voorouders er leefden. Met 56 afbeeldingen.
583263: PIRENNE, L.P.L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
602072: PIRENNE, L.P.L., (RED.) - De rijksarchieven in Nederland. Overzicht van de inhoud van de rijksarchiefbewaarplaatsen, bijgewerkt to 1 juli 1972. Met medewerking van P. van Iterson en P.G.J.M. Wagenaar. 2 delen.
608287: PIRENNE, H., RENAUDET, A., PERROY, É., HANDELSMAN, M. - La fin du moyen âge. 2 parts in 1 volume.
575198: PIRENNE, H. - Sur l'angoisse métaphysique. Essai de philosophie de la philosophie.
1862: PIRKHEIMER, W., GLOCK, K.B., MEIDINGER-GEISE, I. (RED.) - Willibald Pirkheimer 1470-1970. Dokumente, Studien, Perspektiven. Anlässlich des 500. Geburtsjahres herausgegeben vom Willibald-Pirkheimer-Kuratorium.
591200: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
606323: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
590328: PIRSIG, R.M. - Lila. Een onderzoek naar de zeden
599591: PIRSIG, R.M. - Lila. An inquiry into morals
597076: PIRSIG, R.M. - Lila. Een onderzoek naar de zeden
591483: PISAR, S. - Bloed en hoop. Nederlandse vertaling R.B.I. Berlang-Verlaan. Red. B. Luijken.
576999: PISTERS, I., VANHAECKE, F., (RED.) - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen. 1.2-31.5.92. Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen.
594355: PISTORIUS, JOHANNES (JAN DE BAKKER), GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
569266: PIT, A. - Aesthetische ontwikkeling.
592611: PITA ANDRADE, J.M., BOROBIA GUERRERO, M.M. - Old masters Thyssen-Bornemisza museum.
8570: PITHOYS, C. - A seventeenth-century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). Introduction and notes by P.J.S. Whitmore.
602548: PITLO, A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren.
18860: PITSCH, F.J. - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
589231: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
589232: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
578201: PITT, J.C., (ED.) - Philosophy in economics. Papers deriving from and related to a workshop on testability and explanation in economics held at Virginia polytechnic institute and state university, 1979.
1498: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
5881: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
596709: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
615122: PLACK, A. - Die Gesellschaft und das Böse. Eine Kritik der herrschenden Moral.
18267: PLACK, A. - Die Gesellschaft und das Böse. Eine Kritik der herrschenden Moral.
602406: PLAMENATZ, J.P. - Consent, freedom and political obligation.
617614: PLAMENATZ, J. - Man and society. A critical examination of some important social and political theories from Machiavelli to Marx. 2 volumes.
1423: PLAMENATZ, J. - The English utilitarians.
576128: PLANITZ, H. - Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zünftkämpfen.
9795: PLANK, A.N.W. VAN DER - Het namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
6947: PLANTIJN, C., SABBE, M. - L'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
616318: PLANTINGA, A., BEILBY, J. - Epistemology as theology. An evaluation of Alvin Plantinga's religious epistemology.
613410: PLANTY-BONJOUR, G. - The categories of dialectical materialism. Contemporary Soviet ontology
604855: PLAS, M. VAN DER - Mooie vrede. Een documentaire over Nederland in de jaren 1945-1950.
598461: PLAS, M. VAN DER, ROES, J., (RED.) - De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland
597852: PLAS, M. VAN DER - Mooie vrede. Een documentaire over Nederland in de jaren 1945-1950.
600779: PLATE, R. - Brieven aan mijn man.
602246: PLATH, S., BUTSCHER, E. - Sylvia Plath. Method and madness.
571706: PLATH, S. - Johnny Panic and the bible of dreams. Short stories, prose and diary excerpts.
578446: PLATJE, J.C. - Institutional change and Poland's economic performance since the 1970s. Incentives and transaction costs.
617251: PLATO - Theaetetus
587518: PLATO, HUBY, P. - Plato and modern morality.
1307: PLATO, MARCUSE, L. - Plato und Dionys. Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur.
588193: PLATO, OVINK, B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
613192: PLATO - De jacht op de sofist. Plato's reactie op Herakleitos en Parmenides in enige capita selecta
616713: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
612477: PLATO, KUIPER, K. - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (De achtergrond van Plato's Gorgias).
615146: PLATO, KLIBANSKY, R. - The continuity of the Platonic tradition during the middle ages. I. Outlines of a corpus platonicum medii aevi. With a new preface and four supplementary chapters together with Plato's Parmenides in the middle ages and the renaissance with a new introductory preface.
616706: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
1312: PLATO, WEINGARTNER, R.H. - The unity of the Platonic dialogue. The Cratylus. The Protagoras. The Parmenides.
613091: PLATO - Five dialogues of Plato bearing on poetic inspiration.
614589: PLATO, O'BRIEN, D. - Plato. Weight and sensation. The two theories of the 'Timaeus'.
614488: PLATO, NOVOTNY, F. - The posthumous life of Plato. Preface Ludvik Svoboda. Translation: Jana Fabryova.
618021: PLATO, KOOLSCHIJN, G. - Het democratische beest. Plato's tegenstander.
608790: PLATO, SCHMALZRIEDT, E. - Platon. Der Schriftsteller und die Wahrheit.
615398: PLATO - Gorgias
615424: PLATO - Keur uit zijn werken. Samengesteld door G.J.D. Aalders, H.J.M. Broos, C.A. de Leeuw, M.A. Schwartz.
613299: PLATO, DERBOLAV, J. - Erkenntnis und Entscheidung. Philosophie der geistigen Aneignung in ihrem Ursprung bei Platon.
615092: PLATO, GOSLING, J.C.B. - Plato.
609882: PLATO - Werke in acht Bänden. Griechisch und Deutsch. Sonderausgabe. Herausgegeben von Gunther Eigler. 8 parts in 9 volumes.
615786: PLATO, HARE, R.M. - Plato. Nederlandse vertaling: W. de Leeuw.
570221: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito. Het slot van de Phaedo en Symposium
1348: PLATO, OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
5164: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
578990: PLATO - Phaidon. Übers. und erläutert von O. Apelt.
617738: PLATO, PETRIDES, C. - Plato's mythologizing of the myth of Er. The Republic's myth of Er exposed.
617207: PLATO, HUPPERTS, C. - De macht van eros. Lust, liefde en moraal in Athene. Plato, Symposium. Een analyse.
598645: PLATO - Hauptwerke. Ausgewählt und eingeleitet von W. Nestle.
618283: PLATO, BEN, N. VAN DER - The Charmides of Plato. Problems and interpretations.
615098: PLATO, KLOSKO, G. - The development of Plato's political theory.
614594: PLATO, OSTENFELD, E.N. - Forms, matter and mind. Three strands in Plato's Metaphysics.
615399: PLATO, HALL, R.W. - Plato.
607054: PLATO, LODGE, R.C. - The philosophy of Plato.
566660: PLATO, FRIEDLÄNDER, P. - Platon l. Eidos. Paideia. Dialogos.
615099: PLATO, ERICKSON, K.V. - Plato: True and sophistic rhetoric.
607042: PLATO - Ion. Griechisch-deutsch herausgegeben von H. Flashar.
616714: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
581242: PLATO - Platons Staat. Ins Deutsche übertragen von K. Preisendanz.
605708: PLATO, TAYLOR, A.E. - Plato. The man and his work.
897: PLATO - Gorgias. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
7940: PLATO, KUTTER, H. - Plato und Wir.
6304: PLATO - Sämtliche Werke. 3 volumes.
608513: PLATO, KOYRÉ, A. - Discovering Plato
608392: PLATO, LOOIJ, M. - Eros en de vrouw van de filosoof ofwel: Plato voor beginners.
614593: PLATO, MILLER, M.H. - The philosopher in Plato's Statesman.
605803: PLATO - Sämtliche Werke. 3 volumes.
605378: PLATO - Apologie, Kriton, Phaidon. Übertragen und eingeleitet von E. Salin.
605004: PLATO - Ion. Griechisch-deutsch herausgegeben von H. Flashar.
604059: PLATO - The republic of Plato
600360: PLATO, RAEDER, H. - Platons Epinomis.
600293: PLATO, MEYER, T. - Platons Apologie.
598708: PLATO - Sämtliche Werke. 3 volumes.
592: PLATO - Hauptwerke. Ausgewählt und eingeleitet von W. Nestle.
591077: PLATO - Euthyfron. Kriton
590711: PLATO - Parmenides, Theaitetos, Sophist, Statesman
583105: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
581137: PLATO - Hippias I und II, Ion. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
581138: PLATO - Kratylos. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
581144: PLATO - Euthydemos. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
581145: PLATO - Philebos. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
581146: PLATO - Protagoras. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
581136: PLATO - Charmides, Lysis, Menexenos. Übersetzt und erläutert von O. Apelt.
580611: PLATO - Hauptwerke. Ausgewählt und eingeleitet von W. Nestle.
569393: PLATO - The Phaedo of Plato. Platonis Phaedo. Edited with introduction and notes by W.D. Geddes.
569351: PLATO - Der Staat. Deutsch von A. Horneffer. Eingeleitet von K. Hildebrandt.
566926: PLATO, FIELD, G.C. - The philosophy of Plato. Second editon with an appendix by R.C. Cross.
566818: PLATO, GUARDINI, R. - Der Tod des Sokrates. Eine Interpretation der platonischen schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und Phaidon.
566420: PLATO, NATORP, P. - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
4159: PLATO, BAL, B.H. - Plato's ascese in de Phaedo.
2958: PLATO - The Theaetetus of Plato, with translation and notes. By B.H. Kennedy.
2167: PLATO, KERSTING, W. - Platons 'Staat'.
2095: PLATO, SCHILLING, K. - Platon. Einführung in seine Philosophie.
20944: PLATO, KUILMAN, M.C.D. - Gedachten over geluk en adel bij Platoon.
18029: PLATO, LASKE, O.E. - Über die Dialektik Platos und des frühen Hegel.
17830: PLATO - The laws
17800: PLATO, SAHAKIAN, W.S., SAHAKIAN, M.L. - Plato.
16801: PLATO, HAGER, F.P. - Die Vernunft und das Problem des Bösen im Rahmen der platonischen Ethik und Metaphysik.
606245: PLATO - Platoons Phaidros. Uit het Grieks overgebracht door P.C. Boutens.
614603: PLATO, TAYLOR, A.E. - Plato. The man and his work.
14113: PLATO - Plato's examination of pleasure. A translation of the Philebus, with introduction and commentary by R. Hackforth.
573843: PLATO, AALDERS, G.J.D. - Het derde boek van Plato's Leges. Deel 1 - Prolegomena.
9455: PLATO - The dialogues of Plato
583994: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
587437: PLATT, C. - Panorama van de middeleeuwen. Nederlandse vertaling: H.J. Bergmans.
601779: PLATT, C. - Panorama van de middeleeuwen. Nederlandse vertaling.: H.J. Bergmans.
602491: PLATTE, H. - Malerei.
568659: PLATTEL, M.G., RIJK, M.C., LANGE, H.M. DE, RIJNVOS, C.J., (A.A. - Ontwikkelingen in het sociale denken. Opgedragen aan prof.dr. M.G. Plattel.
610309: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
608351: PLATTS, M. - Reference, truth and reality. Essays on the philosophy of language.
569183: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
11963: PLAUL, H. - Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur.
595469: PLAUTUS, TITUS MACCIUS, TERENTIUS AFER, PUBLIUS - Antike Komödien in zwei Bänden. Hrsg. und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von W. Ludwig. Plautus in einer grundlegenden Neubearbeitung der Übersetzung von W. Binder durch W. Ludwig, Terenz in der Übersetzung von J.J.C. Donner.
570808: PLAY, F. LE, HEERE, W.R. - Fréderic le Play en zijne volgelingen. De methode der monographieën.
616049: PLECHANOV, G.V. (N. BELTOV) - The development of the monist view of history.
593843: PLEGT, B.H.A.M., (RED.) - Jaarboek Twente.
613880: PLEIJ, H. - De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late middeleeuwen.
603825: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
601036: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
614037: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
609638: PLEIJ, H. - Erasmus en het poldermodel. Essay.
616794: PLEISTER, W., SCHILD, W., (HRSG.) - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst. Mit Beiträgen von Hans Latz, Johannes Latz, Wolfgang Pleister, Wolfgang Schild und Kurt Seelmann.
602593: PLEKET, H.W., SINGOR, H.W., VERSNEL, H.S. - Korte maatschappijgeschiedenis van de antieke wereld.
597303: PLENZDORF, U. - Legende vom Glück ohne Ende.
611783: PLESSNER, H. - Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens.
601995: PLESSNER, H., ZIEGLER, K., (HRSG.) - Wesen und Wirklichkeit des Menschen. Festschrift für Helmuth Plessner.
4064: PLESSNER, H., (HRSG.) - Symphilosophein. Bericht über den Dritten Deutschen Kongress für Philosophie Bremen 1950. Im Einvernehmen mit der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland bearbeitet. von I. Pape und W. Stache.
580518: PLETT, H.F., OESTERREICH, P.L., SLOANE, T.O., (ED.) - Rhetorica movet. Studies in historical and modern rhetoric in honour of Heinrich F. Plett.
575667: PLIEVIER, T. - Moskou Stalingrad Berlijn. Roman. Nederlands vertaling: M. Mok en A.T. Mooy.
574869: PLIEVIER, T. - Stalingrad. Roman.
579117: PLIEVIER, T. - Stalingrad. Roman. Moskou. Roman. Berlijn. Roman
573266: PLOEG, R. VAN DER, ZINKSTOK, R. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
594270: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and sir John Vanbrugh
590378: PLOEG, K. VAN DER - Art, architecture and liturgy. Siena cathedral in the middle ages.
595009: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of Sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and Sir John Vanbrugh.
585559: PLOEGER, DERK, PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. Opgeschreven door W. Dekker, W. Fritschy, J. Hofman, P. Rol. Met een voorwoord door A. Constandse.
603035: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De gereformeerde kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
581872: PLOOIJ, D. - A primitive text of the Diatessaron. The Liège manuscript of a mediaeval Dutch translation. A preliminary study, with an introductory note by J.R. Harris.
618180: PLOTINUS, DREWS, A. - Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung.
614644: PLOTINUS, RUNIA, D.T., (ED.) - Plotinus amid gnostics and christians. Papers presented at the Plotinus symposium held at the Free University, Amsterdam on 25 january 1984.
616140: PLOTINUS, DUBBINK, J.H. - Studia Plotiniana. Onderzoek naar eenige grondgedachten van het stelsel van Plotinus.
616813: PLOTINUS, HADOT, P. - Plotin ou la simplicité du regard.
611168: PLOTKIN, H. - Evolution in mind. An introduction to evolutionary psychology.
611566: PLOTT, THOMAS, CHUDLEIGH, THOMAS - The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685) English envoys at The Hague. Edited by Fredrick Arnold Middlebush.
567226: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Histoire du ciel, ou l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Nouvelle édition. 2 volumes.
571554: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularites de l'histoire naturelle. Qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux, & à leur former l'esprit. 8 volumes.
15984: PLUMACHER, O. - Zwei Individualisten der Schopenhauer'schen Schule.
18231: PLUMB, J.H. - In the light of history.
612439: PLUMB, J.H. - The first four Georges.
613723: PLUTARCHUS - Von der Ruhe des Gemütes und andere philosophische Schriften. Eingeleitet und übertragen von B. Snell.
613499: PLUTARCHUS, AALDERS, G.J.D. - Plutarch's political thought.
7133: PLUTARCHUS - Griechische Heldenleben. Themistokles, Perikles, Alkibiades, Dion, Alexander, Agis. Übertr. und hrsg. von W. Ax.
7140: PLUTARCHUS - Römische Heldenleben. Coriolan, die Gracchen, Sulla, Pompeius, Cäsar, Cicero, Brutus. Übertragen und hrsg. von W. Ax.
606874: PLUTARCHUS - Plutarch's lives of Themistocles, Pericles, Aristides, Alcibiades and Corolianus, Demosthenes and Cicero, Caesar and Antony. In the translation called Dryden's corrected and revised by Arthur Hugh Clough. with introduction, notes and illustrations. Millennium edition. Bound in genuine leather.
598272: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
586775: PLUVIER, J.M. - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
591609: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
577350: PLUVIER, J.M. - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
577271: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
613378: HUANG PO - The zen teaching of Huang Po on the transmission of mind. Being the teaching of the zen master Huang Po as recorded by the scholar P'ei Hsiu of the T'ang dynasty. Rendered into English by John Blofeld (Chu Ch'an). A complete translation of the "Huang Po Chu'an Hsiu Fa Yao", including the previously unpublished "Wan Ling Record" containing dialogues, sermons, and anecdotes.
609262: POCHAT, G. - Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie. Von der Antike bis zum 19. Jahrhundert.
588795: POCOCK, R.I. - The fauna of British India including Ceylon and Burma. Arachnida.
582044: POEL, J.M.G. VAN DER - Heren en boeren. Een studie over de commissiën van landbouw (1805-1851).
582043: POEL, J.M.G. VAN DER - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt biografisch vademecum.
609123: POEL, A. VAN DE - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp.
609394: POELHEKKE, M.A.P.C., VOOYS, C.G.N. DE, BROM, G. - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
20498: POELMAN, N. - Panorama der ideologieën.
579555: POELS, V., (RED.) - Het milieu als offerplaats. Over milieuproblematiek, levensbeschouwing en duurzame ontwikkeling.
609567: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
2337: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
18587: POHIER, J., KRIKILION, W.E.R.G. - De merkwaardige alliantie van dood en leven. Theologie en psychoanalyse bij Jacques Pohier.
587767: POHIER, J., KRIKILION, W.E.R.G. - De merkwaardige alliantie van dood en leven. Theologie en psychoanalyse bij Jaques Pohier.
575139: POHLE, L. - Kapitalismus und Sozialismus. Aus dem Nachlass hrsg., bearbeitet und ergänzt von G. Halm.
616139: POHLENZ, M. - Grundfragen der stoischen Philosophie.
586718: PÖHLMANN, R. VON - Griechische Geschichte und Quellenkunde.
581550: PÖHLMANN, R. VON - Griechische Geschichte und Quellenkunde.
601799: POINCARÉ, H. - Der Wert der Wissenschaft. Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche übertragen von E. Weber. Mit Anmerkungen und Zusätzen von H. Weber und einem Bildnis des Verfassers.
616413: POINCARÉ, H. - Science and method
595565: POINCARÉ, H. - Wissenschaft und Hypothese. Autorisierte deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. Lindemann.
614243: POINCARÉ, H. - Dernières pensées.
579808: POINCARÉ, H., MOOIJ, J.J.A. - La philosophie des mathématiques de Henri Poincaré.
8615: POINCARÉ, H. - The value of science. Authorized translation with an introduction by G.B. Halsted. With a special prefatory essay.
612337: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
590333: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
590332: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
595578: POINCARÉ, H. - Der Wert der Wissenschaft. Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche übertragen von E. Weber. Mit Anmerkungen und Zusätzen von H. Weber und einem Bildnis des Verfassers. Zweite Auflage mit einem Vorwort des Verfassers.
607830: POIRIER, J. - Ethnologie régionale I. Afrique - Océanie.
607829: POIRIER, J. - Ethnologie générale.
581875: POIRTERS, A., ROMBAUTS, E. - Leven en werken van pater Adrianus Poirters S.J. (1605-1674). Bijdrage tot de studie der didactisch-moraliseerden letterkunde in XVIIe eeuw in Zuid-Nederland.
567287: POJMAN, L.P. - Ethics. Discovering right and wrong.
597513: POL, W.H. VAN DE - Het wereldprotestantisme.
582990: POL, D. - Midden-Java ten zuiden.
598932: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
585401: POLAK, E. - De weg omhoog.
616037: POLAK, F.L. - Vermetelste uitdaging. Leeft de Nieuwe Hemel in harmonie met God?
5128: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
5949: POLAK, L., SPIGT, P., (RED.) - Prof. mr. dr. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving. Herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht 'De zin van de dood'.
18835: POLAK, L. - Verzamelde werken. 4 delen compleet.
3151: POLAK, L., SPIGT, P. - Prof. mr. dr. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht 'de zin van de dood'.
610344: POLAK, J. - Bloei der decadence.
595227: POLAK, F.L. - Hoopvolle toekomst perspectieven.
589377: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
613167: POLAK, H., BLOEMGARTEN, S. - Henri Polak. Sociaal-democraat 1868-1943.
576462: POLAK, N.J. - Verspreide geschriften van prof.dr. N.J. Polak. Verzamled door H.T. Go en J.P. Kikkert.
599076: POLAK, L., SPIGT, P., (RED.) - Prof. mr. dr. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving. Herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht 'De zin van de dood'.
600627: POLAK, H., BLOEMGARTEN, S. - Henri Polak. Sociaal-democraat 1868-1943.
587962: POLAK, F.L. - Prognostica. Verkorte editie in een deel.
576000: POLAK, F.L. - Prognostica. Verkorte editie in een deel.
571276: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
2125: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
9119: POLAK, L. - Socioloog en ethicus. Een dialoog. (Geschreven voor het Steinmetz-nummer van 'Mensch en Maatschappij')
590310: POLAK, L. - Verzamelde werken. 4 delen compleet.
568623: POLAK, F.L. - Slow-motion mens. Een dier gedoemd tot uitsterven? Geautoriseerde vertaling: S. Hendriks.
614107: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
613683: POLANYI, M. - The logic of liberty. Reflections and rejoinders.
599771: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
576486: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
618113: POLANYI, M. - Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy.
574463: POLGAR, A. - Orchester von oben.
579966: POLGAR, ALFED - Kleine Schriften. Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarbeit mit Ulrich Weinzierl. Complete in 6 volumes.
595812: POLI, R., (ED.) - In itinere. European cities and the birth of modern scientific philosophy.
595678: POLIAKOV, L., WULF, J. - Het derde rijk en de joden. Documenten en getuigenissen. De Nederlandse editie werd samengesteld door H. Wielek
568184: POLIAKOV, L. - La causalité diabolique. 2 delen.
611369: POLIAKOV, L. - De arische mythe. Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme. Nederlandse vertaling E. Liebenthaler.
3193: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
596583: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
614141: POLIKAROV, A. - Methodological problems of science. The iteration cycle, science-methodology of science.
614362: POLIKAROV, A. - Science and philosophy.
568481: POLITIS, L. - Geschichte der Neugriechischen Literatur. Übers. von E. Bung und S. Maniatis.
577046: POLITZER, H. - Das Schweigen der Sirenen. Studien zur deutschen und österreichischen Literatur.
604127: POLKE, S., GROOT, E. DE, (RED.) - Sigmar Polke. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 1983. Städtisches Kunstmuseum Bonn 1984.
602973: POLL, K.L. - Het principe van de omweg.
601203: POLL, W. VAN DE - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië.
577426: POLL, M.J.M. VAN, TEULINGS, F. - Rapport over de eerste, in opdracht van het bestuur der R.K. staatspartij gemaakte studie- en contactreis naar Nederlandsch-Indië, door de daartoe uitgezonden heeren (...) uitgebracht aan het partijbestuur 23 mei - 16 juli 1938.
577360: POLL, W. VAN DE - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië.
593326: POLLACK, R. - The missing moment. How the unconscious shapes modern science.
572828: POLLAK-ELTZ, A. - Afro-amerikaanse godsdiensten en culten. Met 30 afbeeldingen. Nederlandse vertaling: J. Mertens.
576952: POLLARD, S., (ED.) - The gold standard and employment policies between the wars.
616416: POLLOCK, J.L. - Language and thought.
598089: POLLOCK, F. - Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen un sozialen Folgen. Vollständig überarbeitete und auf den letzten Stand gebrachte Neuausgabe.
617952: POLO, MARCO, HERRMANN, A. - Marco Polo. Am Hofe der Grosskhans. Reisen in Hochasien und China. Bearbeitet von Dr. Albert Herrmann.
617942: POLO, MARCO - Von Venedig nach Chinas. Die grösste Reise des 13. Jahrhunderts. Neu herausgegeben und kommentiert von Theodor A. Knust. Mit 31 zeitgenössischen Dartstellungen und einer Karte.
599545: POLO, M., RUGOFF, M., GOODRICH, L.C. - Marco Polo. Nederlandse bewerking door P.C. Koolhoven.
6066: POLTEN, E.P. - Critique of the psycho-physical identity theory. A refutation of scientific materialism and an establishment of mind-matter dualism by means of philosophy and scientific method. Preface J. Eccles.
613719: POMPONAZZI, PIETRO, PINE, M.L. - Pietro Pomponazzi: radical philosopher of the renaissance.
591173: POMPONNE, S.N.A. DE, ROWEN, H.H. (ED.) - Pomponne's 'Relation de mon ambassade en Hollande' 1669-1671.
569740: PONSIOEN, J., VELDKAMP, G.M.J. - De menselijke samenleving. 2 delen.
579134: PONSIOEN, J. - National development. A sociological contribution.
609747: PONSIOEN, J. - The analysis of social change reconsidered. A sociological study. dustjacket slightly damaged, good copy
612719: PONSIOEN, J.A. - Symboliek in de samenleving. Een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken. Met een woord vooraf van P.J. Bouman.
212: PONSIOEN, J.A. - Symboliek in de samenleving. Een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken. Met een woord vooraf van P.J. Bouman.
618427: PONSONBY, H., PONSONBY, A. - Henry Ponsonby. Queen Victoria's private secretary. His life from his letters.
578758: PONTANUS, J.I. - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam (...). Eerst int Latijn ghestelt ende beschreven (...). Ende by den selven oock naderhandt neerstich oversien ende op veel plaetsen vermeerdert ende verbetert. Ende nu wt des autheurs laetste copije in Nederduyts overgheset door P. Montanum. Alles met copere figuren afgebeelt ende verciert.
569961: PONTIER, A., (RED.) - Philosophie et histoire.
616871: PONTOPPIDAN, M., MEIJBOOM, M. - Kinderbijbel. Naar het Deens van Morten Pontoppidan door Marg. Meijboom met 31 platen naar Gustaaf Doré. Voorwoord van DS P. Cannegieter.
594493: POOL, P. - Impressionisme. Nederlandse vertaling: Y.C. van Oss.
612438: POOLE, AUSTIN LANE - From Domesday book to Magna Carta 1087-1216.
582470: POOLE, R.L. - Illustrations of the history of medieval thought and learning.
613553: POORTHUIS, M., SALEMINK, T. - Lotus in de Lage Landen. De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden.
588220: POORTMAN, J., (RED.) - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
572382: POORTMAN, J.J. - Het hegemonikon en zijn aandacht van den tweedengraad.
4012: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer. Met een voorwoord van C.A. van Peursen.
579637: POORTMAN, J., (RED.) - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 dln.
7135: POORTMAN, J.J. - De grondparadox en andere voordrachten en essays.
7818: POORTMAN, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie.
607850: POORTMAN, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie.
602709: POORTVLIET, R. - Kabouter kinderversjes.
595632: POORTVLIET, R. - Te hooi en te gras.
591958: POORTVLIET, R. - Te hooi en te gras.
584054: POOT, H.K., GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
581816: POOT, H.K., GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
593555: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse begrippen. 2 delen.
614448: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
603717: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse begrippen
602047: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse begrippen. 2 delen.
1010: POPE, A., SOLOMON, H.M. - The rape of the text. Reading and misreading Pope's 'Essay on man'.
596093: POPE, M. - The story of decipherment. From Egyptian hieroglypic to Linear B. With 118 illustrations and a map.
611951: POPE, A., ERSKINE-HILL, H. - The social milieu of Alexander Pope. Lives, example and the poetic response.
614657: POPE, A., SOLOMON, H.M. - The rape of the text. Reading and misreading Pope's 'Essay on man'.
599365: POPE-HENNESSY, J. - La traite des noirs dans l'Atlantique 1441-1807. Traduit de l'anglais par R. Albeck.
616574: POPE, A., MACK, M. - Alexander Pope. A life.
605703: POPE, A. - An essay on man. Edited, with an introduction, by F. Brady.
615282: POPE, A., NICOLSON, M. , ROUSSEAU, G.S. - 'This long disease, my life'. Alexander Pope and the sciences.
585189: POPE, A. - Essai sur l'homme. Nouvellement traduit de l'Anglois, avec des notes critiques; et un Discours sur la philosophie angloise.
606250: POPKIN, R.H., STROLL, A. - Philosophy.
606367: POPKIN, R.H., (ED.) - The Pimlico history of western philosophy.
2858: POPKIN, R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes.
9378: POPP, J. - Die Technik als Kulturproblem.
613785: POPPEL, F. VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg- 20e eeuw. (with a summary in Enlish)
615383: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
601870: POPPER, K.R. - De armoede van het historicisme. Nederlands van G. van Benthem van den Bergh.
611593: POPPER, K.R., SCHÄFER, L. - Popper
607156: POPPER, K.R., SALAMUN, K., (HRSG.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
613439: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
603097: POPPER-LYNKEUS, J., GELBER, A. - Josef Popper-Lynkeus. Sein Leben und sein Wirken.
584483: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
590205: POPPER, K.R., VEENING, E.P. - Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers 'Driewereldentheorie'.
618197: POPPER, K.R. - Alle Menschen sind Philosophen. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler.
571192: POPPER, K.R., SALAMUN, K., (HRSG.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
608886: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
612667: POPPER, K.R., VEENING, E.P. - Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers 'Driewereldentheorie'.
609578: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
589067: POPPER-LYNKEUS, J., BELKE, I. - Die sozialreformerischen Ideen von Joseph Popper-Lynkeus (1838-1921) im Zusammenhang mit allgemeinen Reformbestrebungen des Wiener Bürgertums um die Jahrhundertwende.
611704: POPPER, K.R., WALLNER, F. , (HRSG.) - Karl Popper - Philosophie und Wissenschaft. Beiträge zum Popper-Kolloquium.
590202: POPPER, K.R., VEENING, E.P. - Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers 'Driewereldentheorie'.
613438: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
617201: POPPER, K.R. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit 'Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge'
567608: POPPER, K.R., ABBES, J.K. - Metafysica en moraal. Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie (with an English summary).
566457: POPPER, K.R. - Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Aus dem Englischen übersetzt von H. Vetter. Mit einem Nachwort von H. Schmidt.
577946: POPPER, K.R. - The poverty of historicism.
595798: POPPER, K.R., AMSTERDAMSKI, S., (ED.) - The significance of Popper's thought. Proceedings of the conference Karl Popper: 1902-1994 march 10-12, 1995 Graduate School for Social Research Warsaw.
602922: POPPER, K.R. - The poverty of historicism.
615637: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
586625: POPPER, K.R., MALHERBE, J.F. - La philosophie de Karl Popper et le positivisme logique. Préface de J. Ladrière.
2226: POPPER, K.R., WELLMER, A. - Methodologie als Erkenntnistheorie. Zur Wissenschaftslehre Karl R. Poppers.
609427: POR, O. - Fascism
18146: PORTER, B.F. - The voice of reason. Fundamentals of critical thinking.
610464: PORTER, T.M. , ROSS, D., (ED.) - The modern social sciences.
603034: PORTER, R. - De verloren Bijbel. Verdwenen geschriften opnieuw ontdekt
616142: PORTER, G. , (ED.) - Vietnam: The definitive documentation of human decisions. Edited with commentary and introduction. Special introduction by Stuart Loory. 2 volumes.
2752: PORTER, B.F. - Deity and morality. With regard to the naturalistic fallacy.
615147: PORTER, S.E., (ED.) - The Pauline canon.
608630: PORTER, R. - De zin van de waanzin. Een sociale geschiedenis
604391: PORTISCH, H. - Augenzeuge in Rotchina. Mit 128 Bildseiten, davon 96 Seiten vierfarbig.
580360: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
575852: PORTMANN, A. - Biologie und Geist. Mit 9 Kunstdrucktafeln.
4344: PORTMANN, A., (HRSG.) - Das menschliche Drama in der Welt der Ideen.
599730: PORTMANN, A., RITSEMA, R., (HRSG.) - Tradition und Gegenwart.
584472: PORTMANN, A. - Probleme des Lebens. Eine Einführung in die Biologie. Mit Zeichnungen von S. Bousani-Baur.
584091: PORTMANN, A., KUGLER, R. - Philosophische Aspekte der Biologie Adolf Portmanns.
601034: PÖRTNER, R., (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie
567060: PÖRTNER, R., (HRSG.) - Das Schatzhaus der deutschen Geschichte. Das Germanische Nationalmuseum. Unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen. MIt einem Vorwort von W. Scheel.
596891: PÖRTNER, R., (HRSG.) - Alte Kulturen ans Licht gebracht. Neue Erkenntnisse der modernen Archäologie.
6399: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
580364: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
588928: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
608036: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
16327: POS, H.J. - Zur Logik der Sprachwissenschaft.
596358: POS, H.J., (RED.) - Anti-semitisme en jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk.
16603: POS, H.J. - Kritische Studien über philologische Methode.
16605: POS, H.J., HARINCK, G., VALK-LE COINTRE, T., (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
6946: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
583932: POS, H.J., HORST, L. VAN DER, VRIJ, M.P. - Democratie. Achtergronden en mogelijkheden.
570365: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
588380: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
16598: POS, H.J. - Het apriori in de geesteswetenschappen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op 10 october 1932.
16600: POS, H.J. - De zin der wetenschap.
16601: POS, H.J. - Structuur en situatie der geesteswetenschappen.
567058: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
16602: POS, H.J. - Vrijheid, staat, mensheid.
597112: POS, H.J. - Kritische Studien über philologische Methode.
954: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen compleet.
580922: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
586015: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J. (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof.
607615: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
16606: POS, H.J., HOUTEN, T.B. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Samengesteld.
599615: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
599570: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
612734: POSE, A. - Philosophie du pouvoir.
16170: POSNER, R., REINECKE, H.P., (HRSG.) - Zeichenprozesse. Semiotische Forschung in den Einzelwissenschaften.
597210: POSNER, R., KAPLOUN, U., COHEN, S., (ED.) - Jewish liturgy. Prayer and synagogue service through the ages.
610162: POSSONY, S.T. - Strategic air power. The pattern of dynamic security.
590454: POST, F. - Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier. Naar een idee van Frans Post en tot stand gekomen door enthousiaste samenwerking van vijfendertig kenners van de Brabantse natuur.
593401: POST, P.G.J. - Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religeus ritueel.
606984: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw.
617847: POST, S. - Anak mas. Gouden kind. Molukkers in Nederland.
593874: POSTEL, A. - Het huis zonder tralies.
3859: POSTEL, G. - Le thresor des prophéthies de l'univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par F. Secret.
586139: POSTER, M. - The mode of information. Poststructuralism and social context.
604300: POSTER, M. - Critical theory and poststructuralism. In search of a context.
575576: POSTER, M. - Foucault, marxism and history. Mode of production versus mode of information.
604498: POSTHUMA DE BOER, E. - Photo libretto. With an introduction by K. Wilkie.
594350: POSTHUMUS, N.W., (RED.) - Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn. droogscheerderssynode) uitgegeven.
613783: POSTHUMUS, N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
583099: POSTMA, O. - De fryske boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu.
597310: POSTMA, F., (RED.) - Disputationes exercitii gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus prof. theol. te Franeker 1585-1625. Samengesteld & bewerkt. Met een ten geleide door J. Veenhof.
589928: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590296: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590297: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590722: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590298: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
567034: POT, J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. With summaries in English, French and German.
581815: POTGIETER, E.J., SMIT, J. - E.J. Potgieter 1808-1875.
604335: POTMA, A.P., VRIES, J.E. DE - Staalconstructies. Theorie, berekening en uitvoering.
607205: POTMA, A.P., VRIES, J.E. DE - Staalconstructies. Theorie, berekening en uitvoering.
598829: POTT, P.H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
4803: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
609843: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
605097: POTTER, K.H. - Encyclopedia of Indian philosophies. Bibliography. Volume I, Section I and II. 2 delen.
610241: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
595265: POTTER, V.G., COLAPIETRO, V.M., (ED.) - Readings in epistemology from Aquinas, Bacon, Galileo, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Introduction, selection and study questions.
614137: POTTHAST, A. - Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500. Vollständiges Inhaltverzeichniss zu 'Acta Sanctorum' Boll., Bouquet, Migne, Monum. Germ. Hist. Muratori, Rerum Britann. Scriptores etc. Anhang Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters. Complete in 2 volumes.
589480: POTTHOFF, H. - Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990.
589847: POTTHOFF, H. - Bonn und Ost-Berlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vertrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente.
612304: POTTS, D.C., CHARLTON, D.G. - French thought since 1600. Revised and reprinted from France: A companion to French studies. Edited by D.G. Charlton.
606942: POUITHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
11853: POULAKOS, J. - The sophists.
581566: POULSEN, F. - Glimpses of roman culture. Transl. from the Danish by J. Dahlmann-Hansen.
609971: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
610550: POUNDSTONE, W. - Prisoner's dilemma.
598639: POUNDSTONE, W. - Het labyrinth van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis
598014: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
606943: POUTHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
592470: POWELL, C.S. - God in the equation. How Einstein became the prophet of the new religious era.
618064: POWELL, R. - Zen en realiteit. Een weg naar een gezonde geest en geluk op niet-sectarische grondslag. Geautoriseerde vertaling W. Meissner-Stibbe.
612389: POWICKE, M. - The thirteenth century 1216-1307. Second edition.
602099: POZNANSKI, S., (RED.) - Kampf Tod Andenken. 1939-1945. Zum zwanzigsten Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Getto 1943-1963. Deutsche Übertragung: K. Weintraub.
593931: PRAAG, J.P. VAN, HUXLEY, J., BRONOWSKI, J. - Proceedings of the first international congress on humanism and ethical culture. Amsterdam august 21-26, 1952 at the municipal university.
587123: PRAAG, H. VAN - Parapsychologie en religie. Hogere machen, primitieve religie, mystiek, kosmische religie, openbaringsreligie.
15905: PRAAG, J.P. VAN, DERKX, P., GASENBEEK, B. - J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse humanisme.
576793: PRAAG, H. VAN - Levende filosofie.
603575: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
602029: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
595638: PRAAG, H. VAN - Parapsychologie en transformatie. Het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft, de sprong over de eigen schaduw, de poort van het paradijs.
595640: PRAAG, H. VAN - Paranormale identiteit. Leven na de dood, reïncarnatie, spiritisme, bezetenheid, individuatie.
595637: PRAAG, H. VAN - Parapsychologie en religie. Hogere machten, primitieve religie, mystiek, kosmische religie, openbaringsreligie.
587005: PRADINES, M., GRAPPE, J. - La genése réciproque. Introduction a la psychologie de Maurice Pradines.
614889: PRADT, D.G.F. - Du congrès de Vienne. Seconde édition. 2 parts in 1 volume.
594908: PRAET, JAN - Jan Praets parlament van omoed ende hoverdije. Met een inleiding tot de 'Spiegel der Wijsheit'. Uitgegeven door J. Reynaert.
569251: PRAETORIUS, JOHANNES - Bekannte und unbekannte Historien von dem abenteuerlichen und weltberufenen Gespenste dem Rübezahl welche nicht allein aus allerhand Relationen der fremden Handelsleute, sondern auch durch Advisierungen vornehmer und gelahrter schlesischer Personen zuwege gebracht hat.
596054: PRAK, M. - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820.
602578: PRAKKE, H.J. - De samenspraak in onze samenleving. Inleiding tot de publicistiek. Met een inleiding van S. Groenman.
597345: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
594637: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
608969: PRAKKE, H.J. - De samenspraak in onze samenleving. Inleiding tot de publicistiek. Met een inleiding van S. Groenman.
11752: PRATLEY, P. - The essence of business ethics.
581874: PRAZ, M. - Huis van het leven
608169: PREBISH, C.S., (ED.) - Buddhism: a modern perspective.
569955: PREGER, J., (RED.) - De laffe aanval op Pearl harbor
599598: PREL, K. DU - Studiën uit het gebied der geheime wetenschappen
9184: PRELL, H.H. - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie mit einem Anhang. Mit einer Einleitung von N. Westendorp Boerma.
569804: PRELL, H.H. - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie mit einem Anhang. Mit einer Einleitung von N. Westendorp Boerma.
573068: PREMINGER, A., GOLDEN, L., HARDISON, O.B., (ED.) - Classical literary criticism. Translations and interpretations.
603617: PRESCOTT, W.H. - Spaniens Aufstieg zur Weltmacht. Aus der Regierungszeit Ferdinands und Isabellas von Spanien. Grosse Bilderbeigabe und Einleitung von H. v. Demel.
603917: PRESCOTT, W.H. - Prescott's histories: The rise and decline of the Spanish empire. Selected and edited and with a biographical introduction by I.R. Blacker.
601434: PRESCOTT, W.H. - The world of the Aztecs.
582346: PRESSER, J. - Schrijfsels en schrifturen.
591141: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
607815: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
586924: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
599836: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
595514: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
614421: PRESTON, R. - First light. The search for the edge of the universe.
601786: PRESTON, P. - Lexikon antiker Bildmotive. Übersetzt und überarbeitet von S. Bogutovac und K. Brodersen. Mit Abbildungen von Abgüsen aus der Mannheimer Antikensaalgalerie von S. Eichler.
615948: PRETTEJOHN, E. , (ED.) - After the Pre-Raphaelites. Art and aestheticism in Victorian England.
615063: PREZIOSI, D. - The semiotics of the built environment. An introduction to architectonic analysis.
598097: PREZIOSI, D. - Rethinking art history. Meditations on a coy science.
601650: PRICE, H.H. - Thinking and experience.
607328: PRICE, S. - Arts primitifs; regards civilisés. Préface de Frederico Zeri. Traduit de l'americain par Geneviéve Lebaut.
9898: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de gouden eeuw
618240: PRICE, B.B. - Medieval thought. An introduction.
614893: PRICE, J.A. - Understanding philosophy. Contemporary thought.
311: PRICK, J.J.G., WAALS, H.G. VAN DER, (RED.) - Nederlands handboek der psychiatrie. IV. De psychosen. Met medewerking van o.a.: J. Bastiaans, P.J.A. Calon, L.N.J. Kamp, P. C. Kuiper.
616448: PRIESTLEY, H.I. - A history of American life. Complete in 12 volumes.
612437: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's heyday.
589684: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's heyday.
604077: PRIESTLY, J.B. - The Edwardians.
611689: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens. Mit 26 Zeichnungen.
617200: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Orde uit chaos. De nieuwe dialoog tusen de mens en de natuur
11684: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - La nouvelle alliance. Métamorphose de la science.
618359: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Tussen tijd en eeuwigheid. De nieuwe plaats van de mens in de natuurwetenschap
584633: PRIMORATZ, I. - Justifying legal punishment.
593393: PRINCE, D. - The spirit filled. Believer's handbook.
602391: WINKLER PRINS REDACTIE - Kleine Winkler Prins. 3 delen.
578197: PRINS, C.J. - De conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd koninkrijk 1855-1965; een kwantitatieve analyse van een historisch proces.
600462: PRINS, R. - Verwondering.
601011: WINKLER PRINS REDACTIE - Kleine historische encyclopedie.
602077: PRINS, B. - Ethiek als tekstuele praktijk. Over vrouwen, moraal en uitsluiting
608980: PRINSEN, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
572412: PRINSSEN, M., VERMIJ, L.T., (RED.) - Schrijfsters in de jaren vijftig.
595774: PRIOR, A.N., HUGLY, P., SAYWARD, C. - Intensionality and truth. An essay on the philosophy of A.N. Prior.
616611: PRISCIANUS, SIMPLICIUS VAN CILICIË - Priscian. On Theophrastus on Sense-perception
21001: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
596413: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
594137: BIBLIOGRAFIE NEDERLANDSE PROEFSCHRIFTEN - Bibliografie van Nederlandse proefschriften. Dutch theses.
592683: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
586516: PROP, G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543).
570425: PROUDHON, P.J. - Philosophie du progrès. La justice poursuivie par l'église. Introduction par J.L. Puech.
592205: PROUDHON, P.J. - Contradictions politiques. Les démocrates assermentés et les réfractaires. Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Introduction et notes par G. Duveau, J.L. Puech et T. Ruyssen.
578978: PROUDHON, P.J. - Du principe fédératif et oeuvres diverses sur les problèmes politiques européens. Introductions. I. Fédéralisme et Proudhonisme par G. Scelle. II. Le f'édéralisme dans l'oeuvre de Proudhon par J.L. Puech et T. Ruyssen. La fédération et l'unité en Italie. Nouvelles observations sur l'unité Italienne. Du principe fédératif. France et Rhin (Fragments). Introductions et notes par J.L. Puech et T. Ruyssen.
593729: PROULX, E.A. - Accordion crimes.
615286: PROUST, MARCEL, HUGHES, E.J. - A study in the quality of awareness.
599492: PROUST, J. - Comment l'esprit vient aux bêtes. Essai sur la représentation.
566770: PROUTEAU, G. - Les miroirs de la perversité.
616366: PRUD'HON, P.P. , GONCOURT, E. DE - Catalogue raisonnée de l'oeuvre peint, dessine et gravé de P.P. Prud'hon.
617100: AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS - Aureli Prudenti Clementis V.C. Opera: Ex postrema doct virorum recensione.
584301: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
609442: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
604741: FREDERIK WILLEM I VAN PRUISEN - Historie van het leven en de regeering van Frederik-Willem, Koning van Pruissen, Keurvorst van Brandenburg. Uit het Fransch vertaalt. Compleet in 2 delen.
579556: PRUSEK, J. - Die Literatur des befreiten China und ihre Volkstraditionen. Übersetzt von P. Eisner und W. Gampert.
593172: PRUYS, S.M. - Terug naar het natuurlijke. Vormgeving Otto van Eersel. Back to the natural. Transl. G.A.M. Frey.
595342: PRUYSER, P.W. - Between belief and unbelief.
13139: PRZELECKI, M., WOJCICKI, R., (ED.) - Twenty-five years of logical methodology in Poland
599259: PRZYWARA, E., BEHN, S., (HRSG.) - Der beständige Aufbruch. Festschrift für Erich Przywara.
616917: PTOLEMAEUS, CLAUDIUS, PTOLEMY, TIHON, A. , MERCIER, R. - Ptolemaiou Procheiroi Kanones. Les tables faciles de Ptolémée. Ptolemy's handy tables. 2 volumes.
599199: PU YI, A.G., POWER, B. - De marionet. Het leven van Pu Yi. Laatste keizer van China.
599198: PU YI, A.G. - From emperor to citizin. The autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi
577331: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister.
579831: PUDOR, H. - Nordland-Fahrten. Wie ein deutscher Forscher und Streiter für den germanischen Hochgedanken das Land seiner Sehnsucht, die Urheimat seiner Ahnen, die Wiege einer schöneren zukunft, den Norden bis Finland, Island und den Lofoten hinauf aussuchte und dadurch sein Herz beglückte. Zum Miterleben, Nachdenken und Dafür-Streiten allen germanischen Blutsverwandten, in denen diegleiche Sehsucht lebt, erzählt und mit vielen Lichtbildern ausgestattet.
590468: PUIGJANER, J.M. - Getting to know Catalonia. Transl. of the original Catalan text T. Strubell.
598049: PULLAN, J.M. - The history of the abacus.
610177: PULT, C. , SCHORTA, A., GRISCH, M., MAISSEN, A. , (RED.) - Dicziunari Rumantisch Grischun. Publichà Societa Retorumantscha cul agüd de la confederaziun, dal chantun Grischun e da la lia Rumantscha. Fundà da Robert de Planta e Florian Melcher. 7 volumes + 25 Faschiculi (105 -130/131)
598590: PULVER, M. - Intelligenz im Schriftausdruck. Eine Studie. Mit 20 Abbildungen.
598591: PULVER, M. - De symboliek van het handschrift. Met 186 handschrift-voorbeelden
598583: PULVER, M. - Symbolik der Handschrift. Mit 186 Figuren.
598584: PULVER, M. - Trieb und Verbrechen in der Handschrift. Ausdrucksbilder asozialer Persönlichkeiten.
613366: PUNTEL, L.B., (HRSG.) - Der Wahrheitsbegriff. Neue Erklärungsversuche. Eingeleitet.
614350: PUNTER, D. - Blake, Hegel and dialectic.
10153: PUNTER, D. - Blake, Hegel and dialectic.
583901: PUNZO, V.C. - Reflective natutralism. An introduction to moral philosophy.
614744: PURCELL, HENRY, WESTRUP, J.A. - Purcell.
599122: PURIN, S., LAMBRECHT, M., RUYSSINCK, M., (RED.) - De Azteken. Kunstschatten uit het oude Mexico. 2 delen.
582605: PURTILL, R.L. - Thinking about ethics.
582950: PURUCKER, G. DE - The esoteric tradition. 2 delen.
616168: PUSENKOFF, GEORGE - Mona Lisa travels. Herausgegeben von/edited by David Galloway.
616420: PUTNAM, H. - Meaning and the moral sciences.
615275: PUTNAM, H. - The threefold cord. Mind, body, and world.
595846: PUTNAM, H., MONROY, M.U.R., SILVA, C.C., VIDAL, C.M., (ED.) - Following Putnam's trail. On realism and other issues.
586355: PUTNAM, H. - Raison, vérité et histoire. Traduit de l'anglais par A. Gerschenfeld.
6442: PUTTE, F.C.M. VAN - Haber, estar, tener, ser. Vier visies op locatieve situaties.
2262: PUTTEN, J.AN - Politiek. Een realistische visie.
596843: PUYPE, J.P., ROTH, R., VISSER, H.L., BAILEY, D.W., BLACKMORE, H.L., HOFF, A. - The Visser collection. Arms of the Netherlands in the collection of H.L. Visser. Catalogue of firearms, swords and related objects + Dutch guns in Russia in the Moscow Kremlin Armoury, Moscow Historical Museum, Hermitage St. Petersburg, Gatchina Palace Museum + Aspects of Dutch gunmaking. 4 parts in 6 volumes.
603183: PYE, M. - De waterkelder. Het verhaal van Grietje Reyniers, de eerste hoer van New York
588225: PYE, M. - Macmillan dictionary of religion.
578457: PYE, M. - Skilful means. A concept in Mahayana buddhism.
586250: PYLE, A., (ED.) - Key philosophers in conversation. The Cogito interviews.
599565: PYRITZ, H. - Bibliographie zur deutschen Literaturgeschichte des Barockzeitalters. Fortgeführt und herausgegeben von I. Pyritz. Bearbeitet von R. Bölhofff. 3 delen.
609061: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
585393: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913.
585394: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
615171: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Met register over de 6 delen. 6 delen.
597135: QUADEKKER, E.A.L. - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Met ongeveer 900 fraaie afbeeldingen in den tekst 20 groote houtgravuren en 7 platen in kleurendruk. 3 delen compleet.
611926: QUADENS, O. - De architectuur van de droom. Essay over het ontwaken van de rede. Met de mederwerking van P. West
616933: QUADRI, G. - Il pensiero Arabo ed Ebraico del medioevo.
585331: QUAINI, M. - Marxisme en geografie
614642: QUAK, A. - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
615433: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C. - De plaats der arbeiderskassen in de ziekteverzekering.
587210: QUERIDO, A. - Werk in uitvoering. Een keur uit de geschriften. Samenstellers: M.A.J.Romme, W.J.Z.Gorter-Willemse.
601524: QUERIDO, A. - Doorgaand verkeer. Autobiografische fragmenten.
567479: QUERVAIN, A. DE - Gesetz und Freiheit.
570567: QUERVAIN, F. DE - Spezielle chirurgische Diagnostik für Studierende und Ärtzte. Mit 833 Abbildungen im Text und 6 Tafeln.
575911: QUESNAY, F. - Physiocratie. Droit natuel, tableau économique et autres textes. Édition établie par J. Cartelier.
595478: QUIILLIOT, R., (RED.) - Philosophie de l'art.
609873: QUINE, W.V. - Grundzüge der Logik. Aus dem Englischen von Dirk Siefkes.
608126: QUINE, W.V. - Quintessenties. Een bij vlagen filosofisch abc
614684: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
616437: QUINE, W.V. - Set theory and its logic. Revised edition.
570462: QUINE, W.V. - Theories and things.
617273: QUINE, W.V. - Mathematical logic.
585716: QUINE, W.V. - La philosophie de la logique. Traduit de l'américain par J. Largeault.
585754: QUINE, W.V., GOCHET, P. - Quine en perspective. Essai de philosophie comparée. Préface de W.V.O. Quine.
585770: QUINE, W.V. - Relativité de l' ontologie et quelques autres essays. Traduit de l' américain par J. Largeault.
585771: QUINE, W.V. - Le mot et la chose. Traduit de l' américain par J. Dopp et P. Gochet. Avant-propos de P. Gochet.
569793: QUINE, W.V., PUHAKKA, K. - Knowledge and reality. A comparative study of Quine and some buddhist logicians.
572473: QUINE, W.V., MARKIS, D. - Quine und das Problem der Übersetzung.
600815: QUINN, A. - The confidence of British philosophers. An essay in historical narrative.
766: QUINN, K. - Texts and contexts. The Roman writers and their audience.
608909: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS, SEEL, G. - Quintillian oder Die Kunst des Redens und Schweigens.
587522: QUINTON, A., (ED.) - Political philosophy.
602444: OXFORD DICTIONARY OF QUOTATIONS - The Oxford dictionary of quotations.
603312: BO YIN RA (JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN) - Werelden. Een reeks kosmische gezichten. Geautoriseerde vertaling: M. ter Marsch-Keen.
604682: BO YIN RA (JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN) - Het boek van de levende God. Geautoriseerde vertaling: J. Moorman.
583504: RAABE, W. - Sämtliche Werke. Im Auftrag der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft nach dem Tode von Karl Hoppe besorgt von Jost Schillemeit. Bearbeitet von Karl Hoppe und Max Carsten. 21 volumes.
569813: RAALTE, C. VAN - Sport en opvoeding. Over de zedelijke waarden van sportbeoefening door de jeugd.
595036: RAALTE, F. VAN, RADEMAKER, L.A. - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
611057: RAALTE, ALBERTUS C. VAN , HYMA, A. - Albertus C. van Raalte and the Dutch settlements in the United States.
615107: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
614432: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
602053: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
605421: RAALTEN, F. VAN - Individu en maatschappij.
614420: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
607031: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
614413: RAALTEN, F. VAN - Eenzaamheid & communicatie.
604401: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
606239: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
7340: RAALTEN, F. VAN - Individu en maatschappij.
16570: RAALTEN, F. VAN - De onsterfelijke en de sterfelijke mens.
600319: RAALTEN, F. VAN - De onsterfelijke en de sterfelijke mens.
12793: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
596884: RAATGEVER, J.G. - Van dollen dinsdag tot de bevrijding.
581940: RABAUDY, C. DE, ROLLAND, B. - Sophia. Recueil de textes philosophiques pour la classe de Terminale B avec présentations, notes et questions. Connaissance et science. Action et morale.
602287: RABELAIS, F. - Gargantua en Pantagruel. Met illustraties van Gustave Doré
616076: RABELAIS, F. - Des François Rabelais Gargantua und Pantagruel. Verdeutscht von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass. 2 volumes.
577600: RABIN, C., (ED.) - Studies in the bible.
615910: RABINOWITCH, DAVID - Carved woodblock. Text by Kenneth Baker. Monotypes 1962.
618511: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XII. 1956.
618510: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XI. 1955.
610442: RABTEN, GESHÉ, DHARGYEY, G.N. - Advice from a spiritual friend. Buddhist thought transformation
602221: RABTEN, GESHÉ - The life and teaching of Geshé Rabten. A Tibetan lama's search for truth
608919: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
580330: RACHELS, J., (ED.) - Moral problems. A collection of philosophical essays.
610705: RACHELS, J. - The elements of moral philosophy.
606437: RACHELS, J., (ED.) - Moral problems. A collection of philosophical essays.
1063: RACHLEWITZ, B. DE - An introduction to Egyptian art
595283: RACINE, J. - Oeuvres complètes. Préface de P. Clarac.
617054: RACINE, J. - Oeuvres de Jean Racine. Édition stéréotype de l'imprimerie de Mame, frères. Complete in 5 volumes.
610023: RACINE, J., STARRE, E. VAN DER - Racine et le théatre de l'ambiguïté. Étude sur Bajazet.
569796: RADDATZ, F.J. - Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie.
607948: RADDATZ, F.J. - Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie.
604809: RADEMAKER, L., (RED.) - Sociologische encyclopedie. 2 delen.
599762: RADEMAKER, L.A. - De stenen spreken: vrede.
604840: RADEMAKER, L.A. - Zieners en profeten uit het Oosten.
3555: RADEMAKER, H. - Die Welt in der Sicht der wissenschaftlichen Vernunft. Das logische periodische System der Welt.
584776: RADEMAKERS, L. - Filosofie van de vrije tijd.
605110: RADHAKRISHNAN, S. - Die Gemeinschaft des Geistes. Östliche Religionen und westliches Denken. Berechtigte Übersetzung: F. Thierfelder.
611923: RADIN, P. - Primitive religion. Its nature and origin.
582727: RADITLHALO, S.I. - 'Who am I?' The construction of identity in twentieth-century South African autobiographical writings in English.
8943: RADLOFF, E. VON - Russische philosophie. Ins Deutsche übertr. von M. Woltner.
592280: RADLOFF, E. VON - Russische philosophie. Ins Deutsche übertr. von M. Woltner.
566276: RADNER, M., WINOKUR, S., (ED.) - Analyses of theories and methods of physics and psychology.
567942: RADNITZKY, G., ANDERSSON, G., (ED.) - Progress and rationality in science.
8217: RADNITZKY, G. - Contemporary schools of metascience.
615341: RADZINOWICZ, L. - A history of English criminal law and its administration from 1750. 3 volumes.
610652: RAE, A.I.M. - Quantum physics: illusion or reality?
3920: RAEDEMAEKER, F. DE - De philosophie der voorsokratici.
605317: RAEDEMAEKER, F. DE - De philosophie der voorsokratici.
17809: RAEYMAEKER, L. DE - Philosophie de l'être. Essai de synthèse métaphysique.
15560: RAEYMAEKER, L. DE - De metaphysiek van het zijn.
605347: RAEYMAEKER, L. DE - De metaphysiek van het zijn.
601045: RAFAËL (RAFFAELLO SANZIO) - Raffael. Des Meisters Gemälde in 275 Abbildungen. Mit einer biographischen Einleitung von A. Rosenberg. Vierte Auflage hrsg. von G. Gronau.
597452: RAGAZ, L., TOP, M.J. - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme conyra nationaal socialisme.
617874: RAHL, C. - Les Belges en Bohême. Ou Campagnes et Négociations, du Comté de Bucquoy.
599887: RAHLFS, A., (ED.) - Septuaginta. Id est vetus testamentum Graece iuxte LXX interpretes. 2 delen.
604392: RAHLFS, A., (ED.) - Septuaginta id est vetus testamentum Graece iuxta LXX interpretes. 2 volumes.
585508: RAHNER, K. - Schriften zur Theologie. Band V. Neuere Schriften.
593390: RAHNER, H. - Kirche und Staat im frühen Christentum. Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung.
601065: RAHNER, K., VERHOEVEN, J. - Dynamiek van het verlangen. De godsdienstfilosofische methode van Rahner tegen de achtergrond van Maréchal en Blondel. Dynamik der Sehnsucht. Die religionsphilosophische Methode Rahners auf dem Hintergrund von Maréchal und Blondel (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
6882: RAHNER, K., FRIES, H., (HRSG.) - Theologie in Freiheit und Verantwortung. Mit Beiträgen von P. Eicher, H. Fries, K. Rahner, H. Vorgrimler, B. Welte.
567084: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. 2 delen.
605936: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. 2 delen compleet.
610355: RAHULA, W. - Wat de Boeddha onderwees. Met een voorwoord van Paul Demiéville en een aantal oorspronkelijke teksten vertaald uit het Pali
607432: RAHULA, W. - What the buddha taught. With a foreword by Paul Demiéville.
574458: RAIMUND, F. - Dramatische Werke. Nach den Original- und Theater-Manuscripten herausgegeben von C. Glossy und A. Sauer. Complete in 3 volumes.
566642: RAIN, P. - Les chroniques des chateaux de la Loire.
6872: RAINER, A., SANDNER, O., (HRSG.) - Arnulf Rainer. Enzyklopädie und Revolution. Ein Katalogbuch in Zusammenarbeit mit der Casinos Austria. Mit Textbeiträgen von Otto Breicha, Rudi Fuchs, Werner Hofmann, Otmar Rychlik und Armin Zweite
600286: BHAGWAN SHREE RAJNEESH - Tantra. Het allerhoogste inzicht. Gesprekken over Tilopa's Lied van Mahamudra, samengesteld door Swami A. Pathik onder eindredactie van Ma Yoga Anurag
602854: BHAGWAN SHREE RAJNEESH - The book of the secrets-I. Discourses on 'Vigyana Bhairava Tantra'. Compilation: Ma Yoga Astha. Editors: Ma Ananda Prem, Swami Ananda Teerth.
595655: BHAGWAN SHREE RAJNEESH - The book of the secrets-I. Discourses on 'Vigyana Bhairava Tantra'. Compilation: Ma Yoga Astha. Editors: Ma Ananda Prem, Swami Ananda Teerth.
598678: RAJU, P.T. - The philosophical traditions of India.
598178: RALEA, M. - Explication de l'homme.
613209: RAMADAN, T. - Islam and the Arab awakening.
606446: RAMAER, H., (RED.) - De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland. Woord vooraf van R. de Jong.
16241: RAMAKER, W. - Sta een ogenblik stil...Teksten van Wim Ramaker bij een beeldregistratie van Ben van Bohemen. Monumentenboek 1940/1945.
611465: RAMAKRISHNA, PELET, E. VON, (HRSG.) - Worte von Ramakrishna.
590865: RAMAN, D. - De hermetische tarot. De 22 treden van het menselijk bewustzijn.
609327: RAMAYANA, SARMA, D.S. - Ramayana de prins van Ayodhya
576092: RAMELE, F. VAN - Winter.
13161: RAMIREZ, S., COHEN, R.S., (ED.) - Mexican studies in the history and philosophy of science.
580099: RAMM-BONWITT, I. - Mudras - Geheimsprache der Yogis. Mit 10 Farbtafeln, 93 Schwarzweiss-Abbildungen und 192 Zeichnungen im Text.
610904: RAMO, J.C. - The age of the unthinkable why the new world disorder constantly surprises us and what to do about it.
597428: RAMOS, M. - The girls of Mel Ramos. With a text by E. Claridge.
580975: RAMOS, S. - Hacia un nuevo humanismo. Estudio introductorio de R. Moreno.
609047: RAMP, DE - De ramp. Nationale uitgave. Met een voorwoord van HM de koningin.
586862: RAMP, DE - De ramp. Nationale uitgave. Met een voorwoord van HM de koningin.
603276: RAMSEY, I.T. - Models and mystery.
578851: RAMSEY, I.T., (ED.) - Biology and personality. Frontier problems in science, philosophy and religion.
15255: RAMSEY, I., (ED.) - Prospect for metaphysics. Essays of metaphysical exploration.
616323: RAMSEY, L.C. - Chivalric romances. Popular literature in medieval England.
600860: RANCOUR-LAFERRIERE, D., (ED.) - Russian literature and psychoanalysis.
614074: RAND, A., BRANDEN, B. - The passion of Ayn Rand.
614058: RAND, A., BINSWANGER, H., (ED.) - The Ayn Rand Lexicon. Objectivism from A to Z. With an introduction by Leonard Peikoff.
614069: RAND, A. - Loflied
614068: RAND, A., ROBBINS, J.W. - Without a prayer. Ayn Rand and the close of her system.
603839: RANDALL, J.H. - The career of philosophy. Volume 1: From the Middle Ages to the Enlightenment
590734: RANDALL, J.H. - Nature and historical experience. Essays in naturalism and in the theory of history.
597799: RANDWIJK, H.M. VAN, MULDER, G., KOEDIJK, P. - H.M. van Randwijk. Een biografie.
611812: RANFT, A. - Der Basishaushalt der Stadt Lüneburg in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zur Struktur der städtischen Finzanzen im Mittelalter.
614882: RANGANATHANANDA, SWAMI - Eternal values for a changing society. Complete in 4 volumes.
606960: RANK, B.K., WAKEFIELD, A.R., HUESTON, J.T. - Surgery of repair as applied to hand injuries.
616659: RANK, O. - Art and artist. Creative urge and personal development. With a preface by Ludwig Lewisohn.
602193: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit
18007: RANKE, L. VON - Ausgewählte Schriften. Hrsg. von F. Ramhosrst.
593388: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit
615458: RANKIN, H.D. - Sophists, socratics and cynics.
18208: RAO, R.K. - Religion, society and state. A theoretical survey of an epistemological non-encounter of India.
592043: RAPACZYNSKI, A. - Nature and politics. Liberalism in the philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau.
588978: RAPACZYNSKI, A. - Nature and politics. Liberalism in the philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau.
586353: RAPAPORT, H. - The theory mess. Deconstruction in eclipse.
593927: RAPAPORT, H. - Is there truth in art?
581911: RAPHAEL, D.D. - Problems of political philosophy. Revised edition.
581063: RAPHAËL, F., (RED.) - Regards sur la culture judéo-alsacienne. Des identités en partage. Georges Bisschoff, Aimée Bleikasten, Anny Bloch, Jean Daltroff, Pierre Dreyfus, Gérard Ginsburger, Daniel Gottlieb, André-Marc Haarscher, Dominique Jarassé, Bernard Keller, Béatrice Philippe, Astrid Stark, Léon Strauss, Max Warschawski, Gilbert Weil. Postfaces de F. Keller, R. Grossmann, P. Richert, R. Ries et A. Zeller.
582731: RAPIN THOYRAS, PAUL DE - Histoire d'angleterre. Complete in 10 volumes
618400: RAPOPORT, A., (ED.) - Game theory as a theory of conflict resolution.
613118: RAPP-MEICHLER, G. - Alsace, les années fantômes. Chronique des années de querre 1939-1945.
613079: RAPP, C. - Fleeing the universal. The critique of post-rational criticism.
573126: RAPP, F., (ED.) - Contributions to a philosophy of technology. Studies in the structure of thinking in the technological sciences.
604358: RAPP, F., (ED.) - Contributions to a philosophy of technology. Studies in the structure of thinking in the technological sciences.
576744: RAPSON, H. - The circulation of blood. A history.
578260: RAPTSCHINSKY, B. - Nederlandsch-Russisch woordenboek. Russisch-Nederlandsch woorenboek. 2 delen.
580214: RASIUS, C.E. - Rechte und Pflichte der Kritik. Philosophische Laien-Predigten für das Volk der Denker.
617387: RASMUSSEN, L.B. - Two essays on the scientific study of history.
582234: RASMUSSEN, D.M. - Symbol and interpretation.
578576: RASPOETIN, M., BARHAM, P. - Rasputin. The man behind the myth. A personal memoir.
616242: RASSAM, HORMUZD - Asshur and the land of Nimrod being an account of the discoveries made in the ancient ruins of Nineveh, Asshur, Sepharvaim, Calah, Babylon, Borsippa, Cuthah, and Van, including a narrative of different journeys in Mesopotamia, Assyria, Asia Minor, and Koordistan. With an introduction by Robert W. Rogers.
615642: RAT, M. - Dictionnaire des locutions Françaises.Édition augmentée d'un supplement.
590276: RATHEISER, G.M.H. - An alternative hermeneutical-exegetical approach to the jewish bible: the paradigm of examples.
613191: RATHENAU, W. - Von kommenden Dingen.
581333: RATHENAU, W. - Neue Briefe.
596235: RATHENAU, W., KONING, J.A. DE - Rathenau's denkbeelden over onze samenleving.
609453: RATHENAU, W. - Walter Rathenau Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Arnold Hartung, Günther Jenne, Max Ruland, Eberhard Schmieder. Mit einem Beitrag von Golo Mann.
607792: RATHENAU, W. - Gesammelte Schriften in fünf Bänden. 5 volumes.
566811: RATHENAU, W. - Von kommenden Dingen.
575969: RATZ, U. - Sozialreform und Arbeiterschaft. Die 'Gesellschaft für Soziale Reform' und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
584347: RATZSCH, D. - Nature, design and science. The status of design in natural science.
567280: RAUCHE, G.A. - Knowledge and experience. A typology of knowledge in hermeneutical perspective.
12232: RAUCHE, G.A. - Truth and reality in actuality.
608441: RAUSCHNING, H. - Tijd van delirium. Geautoriseerde vertaling van J.R. Evenhuis.
604276: RAVEN, D.W. - On the edge of reality.
601580: RAVEN, C.P., SALMAN, D.H., SIRKS, M.J. - La biologie et la philosophie. Relations entre science et philosophie. Quatre communications données à l'occasion du symposium de Rome, 1-8 avril 1959.
614609: RAVENSCROFT, T. - De lans van het lot. De occulte macht achter de lans, die de zijde van Christus doorstak, en hoe Hitler de kracht misbruikte om de wereld aan zijn voeten te krijgen
605775: RAVETZ, J.R. - Scientific knowledge and its social problems.
598828: RAVETZ, J.R. - Scientific knowledge and its social problems.
17085: RAVETZ, J.R. - Scientific knowledge and its social problems.
584018: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
600308: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
617729: RAWLS, J., LEHNING, P.B. - Rawls.
572868: RAWLS, J., DANIELS, N., (ED.) - Reading Rawls. Critical studies on Rawls' 'A theory of justice'. With an introduction.
611193: RAWLS, J., LEHNING, P.B. - Rawls.
604525: RAWLS, J., DANIELS, N., (ED.) - Reading Rawls. Critical studies on Rawls' 'A theory of justice'. With an introduction.
598031: RAY, W. - Literary meaning. From phenomenology to deconstruction.
606105: RAYFIELD, D. - Action: an analysis of the concept.
579485: RAYNAL, G.T.F. - Histoire du stadhouderat. Depuis son origine jusqu'à présent.
576131: RAYNAL, G.T.F. - Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. 9 dln.
587282: READER'S DIGEST - De wereld van het ongrijpbare. Geheimen en raadselen van het bovennatuurlijke en het buitenaardse.
602813: READER'S DIGEST - Grote wereldatlas.
592875: READER'S DIGEST - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes. Met ca. 40 wandelroutes.
617403: READER'S DIGEST - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes. Met ca. 40 wandelroutes.
615097: REALE, G. - I problemi des pensiero antico. Volume II -Le scuole ellenistico-romane.
614577: REALE, G. , BOS, A.P. - Il trattato sul Cosmo per Alessandro attribuito ad Aristotele. Monografia introduttiva, testo greco con traduzione a fronte commentario, bibliografia ragionata e indice. Indici generali a cura di Giuseppe Girgenti e Francesco Sarri.
618518: REBLE, A. - Geschichte der Pädagogik.
584471: REBLE, A. - Geschichte der Pädagogik.
9674: RÉCANATI, F., (ED.) - Éthique et philosophie politique.
588944: RECK, A.J. - Speculative philosophy. A study of its nature types and uses.
2916: RECK, A.J. - Speculative philosophy. A study of its nature types and uses.
617188: RECKERMANN, A. - Sprache und Metaphysik. Zur Kritik der sprachlichen Vernunft bei Herder und Humboldt.
580180: RECKLINGHAUSEN, H. VON, HABBEL, J. - Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens.
575137: RECKTENWALD, H.C., (ED.) - Political economy. A historical perspective.
611097: REDCLIFT, M. , WOODGATE, G. , (ED.) - The international handbook of environmental sociology.
604251: REDDINGIUS, J.H. - De oorsprong, geschiedenis en aard van het regt van verkiezing van predikanten, dat door floreenpligtigen in Friesland wordt uitgeoefend. Eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis in Friesland.
609538: RÉDEI, K. - Die syrjänischen Lehnwörter im wogulischen. Übersetzt von László Kubinyi.
566467: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
400: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
613013: REDFERN, W. - Puns.
587221: REDFIELD, J. - De Celestijnse belofte
602848: REDFIELD, J., ADRIENNE, C. - Het Celestijnse werkboek. Nederlandse vertaling: J. van Spanje.
570746: REDFIELD, J. - De Celestijnse belofte
589126: REDFIELD, J., ADRIENNE, C. - Het Celestijnse werkboek. Nederlandse vertaling: J. van Spanje.
589133: REDFIELD, J. - De Celestijnse belofte
584166: REDON, O., DRUICK, D.W., GROOM, G., LEEMAN, F., SHARP, K. - Odilon Redon 1840-1916.
568296: REDWITZ, E., FUSS, H. - Die Pathogenese des peptischen Geschwürs des Magens und der oberen Darmabschnitte. Mit 76 teils farbigen Abbildungen.
613500: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
604663: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
584206: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
582307: RÉE, J. - I see a voice. Deafness, language and the senses - a philosophical history.
601829: REED, M., HUGHES, M., (ED.) - Rethinking organization. New directions in organization theory and analysis.
574810: REEDIJK, C., THOMASSEN, K., WOLF, C. DE, (RED.) - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april - 26 juni 1986.
595713: REEDIJK, C., THOMASSEN, K., WOLF, C. DE, (RED.) - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april - 26 juni 1986.
592339: REENPÄÄ, Y. - Über die Lehre vom Wissen. Darstellung und Kommentar der Wissenslehren von E. Husserl und V. von Weizsäcker sowie Hinweis auf diejenigen von R.B. Braithwaite, unsere zeitzentrierte Theorie und die Theorie von G. Günther.
584466: REES, J. - Equality.
614753: REESER, E. - Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915.
580854: REESINK, H.J. - L'Angleterre et la littérature anglaise dans les trois plus anciens périodiques français de Hollande de 1684 à 1709.
599455: REESKAMP, J.H.E. - Reizen en pleisteren.
601862: REEVE, F.D. - The Russian novel.
602467: REEVES, H. - De giftige steek van de kennis. Over zin en ontwikkeling in het heelal
612749: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
583376: REEVES, H. - De giftige steek van de kennis. Over zin en ontwikkeling in het heelal
601370: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
15176: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
611261: REGAMEY, C. - Buddhistische Philosophie.
609470: REGERINGSBELEID - Eenige hoofdpunten van het regeringsbeleid in Londen gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
6556: REGIN, D. - Sources of cultural estrangement.
581990: REGIS, E. - Great mambo chicken and the transhuman condition. Science slightly over the edge.
581989: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
607246: REGIS, E. - Great mambo chicken and the transhuman condition. Science slightly over the edge.
605144: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
602503: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
572703: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
612906: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
15597: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
614616: REGT, H. DE, DOOREMALEN, H. - Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
578663: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave.
594657: REGT, H.W. DE - Philosophy and the art of scientific discovery. A study of the heuristic role of philosophical views in the development of science.
593200: REGTEREN, J.Q. VAN, HINTZEN, J.D., RIJKSEN, A.A.J., (RED.) - De Goudsche glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar St. Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
597072: REGTEREN, J.Q. VAN, HINTZEN, J.D., RIJKSEN, A.A.J., (RED.) - De Goudsche glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar St. Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
599835: REGTIEN, T. - Springtij. herinneringen aan de jaren zestig.
569112: REHMKE, J. - Geschichte der Philosophie. Neu hrsg. und fortgeführt von F. Schneider.
616453: REHTWISCH, T. - 1812-1815. Geschichte der Freiheitskriege. Im kriegshistorischen Teil neubearbeitet von K. Bleibtreu. Mit etwa 350 Abbildungen nach zeitgenössischen Gemälden, Stichen, Lithographen, Zeichnungen und Karikaturen. Zwei Bände in einem Band. 2 parts in 1 volume.
611452: REICH, K.H. - Developing the horizons of the mind. Relational and contextual reasoning and the resolution of cognitive conflict.
587158: REICH, W., NEILL, A.S. - Zeugnisse einer Freundschaft. Der Briefwechsel 1936 - 1957. Herausgegeb. von B.R.Placzek. Aus dem Englischen von B.A.Laska.
587161: REICH, W. - Die Massenpsychologie des Faschismus.
587209: REICH, J. - Abschied von den Lebenslügen. Die Intelligenz und die Macht.
8733: REICH-RANICKI, M., (HRSG.) - Erfundene Wahrheit. Deutsche Geschichten seit 1945.
4122: REICH-RANICKI, M., (HRSG.) - Notwendige Geschichten 1933-1945.
618252: REICHARD, G.A. - Navaho religion. A study of symbolism. One-volume edition.
599990: REICHARDT, R., (HRSG.) - Die französische Revolution. Mit 39 Abbildungen.
579590: REICHARDT, K., GELLINEK, C., (HRSG.) - Festschrift für Konstantin Reichardt in Verbindung mit H. Zauchenberger herausgegeben.
581482: REICHENBACH, H. - Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie. Mit einer Einleitung zur Gesamtausgabe von W.C. Salmon und mit Erläuterungen von A. Kamlah. Hrsg. von A. Kamlah und M. Reichenbach. Aus dem Englischen übersetzt von M. Reichenbach.
613452: REICHENBACH, H. - The rise of scientific philosophy.
616481: ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT DES DEUTSCHEN REICHES - Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archeologie Berlin 21.-26 August 1939.
599941: KARTE DES DEUTSCHEN REICHES - Karte des deutschen Reiches nach dem 13. März 1938. Massstab 1:2000000.
609454: REICKE, B. , ROST, L. , (HRSG.) - Biblisches-historisches Wörterbuch. Landeskunde. Geschichte. Religion. Kultur. Literatur. Mit 1 Farbtafel, 20 Schwarzweisstafeln, 24 Karten und 88 Zeichnungen im Tekst sowie 1 sechsfarbigen Faltkarte. 3 volumes.
615025: REICKE, E. - Magister und Scholaren. Illustrierte Geschichte des Unterrichtswesens. Mit 130 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles nach alten Originalen
614462: REICKE, B. , ROST, L. , (HRSG.) - Biblisches-historisches Handwörterbuch. Landeskunde. Geschichte. Religion. Kultur. Literatur. Mit 1 Farbtafel, 20 Schwarzweisstafeln, 24 Karten und 88 Zeichnungen im Tekst sowie 1 sechsfarbigen Faltkarte. 4 volumes.
7567: REID, L.A. - Philosophy and education. An introduction.
612625: REID, T.B.W., SHORT, I. , (ED.) - Medieval French textual studies in memory of T.B.W. Reid.
3203: REID, T., DALGARNO, M., MATTHEWS, E., (ED.) - The philosophy of Thomas Reid.
616146: REIDANUS, EVERARDUS, HARN, W.J. VAN - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët (geb.1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die voor en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
615571: REIDEMEISTER, K. - Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie. Vier kritische Aufsätze.
580344: REIDEMEISTER, K. - Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie. Vier kritische Aufsätze.
605869: REIDEMEISTER, K. - Geist und Wirklichkeit. Kritische Essays.
617459: REIFENHÄUSER, H. - Heute an Gott glauben? Das Weltbild der Naturwissenschaft und christlicher Glaube.
609805: REIGERSBERCH, MARIA VAN - Brieven van en aan Maria van Reigersberch. Met ondersteuning van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door H.C. Rogge.
14700: REIJEN, W.L. VAN, BRINK, B. VAN DEN, DÜWELL, M., DOORN, H. VAN, (HRSG.) - Geschichte - Politik -Philosophie. Festschrift für Willem van Reijen zum 65. Geburtstag.
609559: REIJEN, W.L. VAN - Creativiteit & desctructie. De terugkeer van de barok in het postmoderne
618204: REIJEN, M. VAN - Filosoferen over emoties.
571374: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
583933: REIJEN, W.L. VAN - Ik en anderen. Inleiding in de filosofie van de sociale wetenschappen
601795: REIJEN, W.L. VAN - Ik en anderen. Inleiding in de filosofie van de sociale wetenschappen
580172: REIJEN, W.L. VAN - Verstehen der Endlichkeit. Historische und systematische Untersuchungen zu einem Problem der Transzendentalphilosophie.
604261: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
602018: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
608450: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
602143: REIJEN, W.L. VAN - De onvoltooide rede. Modern en postmodern.
583560: REIJEN, W.L. VAN - Creativiteit & desctructie. De terugkeer van de barok in het postmoderne
568134: REIJEN, W.L. VAN - De onvoltooide rede. Modern en postmodern.
615991: REIJNDERS, F. - Kunst - geschiedenis. Verschijnen en verdwijnen.
585373: REIJNDERS, L. - Het boerenbedrijf in de Lage Landen. Geschiedenis en toekomst.
602773: REIJT, V. VAN DE - Toen wij van Rotterdam vertrokken. Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw. Bijeengebracht en ingeleid.
574197: REIK, T. - Lust und Leid im Witz. Sechs psychoanalytische Studien.
608632: REIK, T., KLAPWIJK, C. - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reik's interpretatie van het christendom.
4581: REIK, T. - Of love and lust. On the psychoanalysis of romantic and sexual emotions.
589829: REILLY, FRANS JOHAN JOSEPH VON - Kaart van Hunsingo nro. 637. Uit 'Schauplatz der fünf Theile der Welt', 1789-1806. In de atlas van Reilly, die 830 kaarten bevat, bevinden zich ook zeven deelkaartjes van de provincie Groningen.
593849: REIN, W., (HRSG.) - Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik. 10 volumes.
598277: REINALDA, B. - Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942. Uitgave ter gelegenheid van de fusie van de NVV-bond Mercurius en de Dienstenbond NKV tot Dienstenbond FNV in december 1981.
604849: REINALDA, B. - Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942. Uitgave ter gelegenheid van de fusie van de NVV-bond Mercurius en de Dienstenbond NKV tot Dienstenbond FNV in december 1981.
585416: REINALDA, B. - De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar. Voortzetting van 'Bedienden georganiseerd' en 'Onze strijd'.
585417: REINALDA, B. - Bedienden georganiseerd. Ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de tweede wereldoorlog.
582707: REINCKE, H. - Kaiser Karl IV. und die deutsche Hanse.
582703: REINCKE, H. - Agneta Willeken. Ein Lebensbild aus Wullenweders Tagen.
567066: REINER, H. - Das Phänomen des Glaubens dargestellt im Hinblick auf das Problem seines metaphysischen Gehalts.
16372: REINHARDT, V., (HRSG.) - Hauptwerke der Geschichtsschreibung.
18253: REINHARDT, K. - Vermächtnis der Antike. Gesammelte Essays zur Philosophie und Geschichtsschreibung. Herausgegeben. von C. Becker.
4917: REININGER, R., MEISTER, R., (HRSG.) - Philosophie der Wirklichkeitsnähe. Festschrift zum 80. Geburtstag Robert Reiningers (28. September 1949).
591119: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591118: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591117: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591116: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
10257: REINKE, J. - Die Welt als Tat. Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage.
586857: REISNER, G.A. - A provincial cemetery of the pyramid age. Naga-Ed-Dêr. Part III.
616030: REISS, H. - The writer's task from Nietzsche to Brecht.
19552: REITSMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
573356: REITSMA, C. - Tekens aan de weg - Tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland '40-'45.
16317: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid.
583566: REITSMA, J. - Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der Nederlanden. Bezorgd door J. Lindenboom.
17887: REITZER, A. - Das Problem des Materiebegriffes. Eine Auseinandersetzung zwischen den ontologisch-naturphilosophischen Richtungen der Gegenwart und dem dialektischen Materialismus.
567419: REIWALD, P. - Die Gesellschaft und ihre Verbrecher.
613132: REIWALD, P. - De geest der massa. Handboek der massapsychologie. Nederlandse vertaling W.M. Kruseman en J.A. Rispens.
17309: REIWALD, P. - Vom Geist der Massen. Handbuch der Massenpsychologie.
579713: REIWALD, P. - Vom Geist der Massen. Handbuch der Massenpsychologie.
616924: REK, J. DE - Koningen, kabinetten en klompenvolk (vervolg).
573258: REKER, S.J.H. - Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven': synchrone verbale morfologie in verandering.
597445: REKER, S.J.H. - Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven': synchrone verbale morfologie in verandering.
586778: REKER, S.J.H. - Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven': synchrone verbale morfologie in verandering.
605043: RELIQUET, P. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen, 1404-1440
599924: RELIQUET, P. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen, 1404-1440
609795: REMACLE, LAMBERT - Dictionnaire Wallon - Français. 2 volumes.
604272: REMBRANDT, HAAK, B. - Rembrandt. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd. Met 612 afbeeldingen, waarvan 109 in kleur.
585194: REMBRANDT, WHITE, C., BUVELOT, Q., (RED.) - Rembrandt zelf. Essays: E. van de Wetering, V. Monuth en M. de Winkel. Catalogus: E. Buijsen, P. Schatborn, B. Broos en A. van Suchtelen.
574245: REMBRANDT, HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel 1. Teekeningen van Rembrandt en zijn school. Uitgegeven in opdracht van het departement van opvoeding, wetenschap en kultuurbescherming.
600464: REMBRANDT, BREDIUS, A., (RED.) - Rembrandt. Schilderijen. 630 afbeeldingen. Inleiding en bewerking van A. Bredius.
608960: REMBRANDT, BAL, M. - Verf en verderf lezen in Rembrandt.
616948: REMBRANDT, MULLER, M. - De etsen van Rembrandt. Toegelicht. Met een woord vooraf door den secretaris der stichting 'Het Rembrandt-huis' J.C.J. Bierens de Haan.
614205: REMBRANDT, BOOMGAARD, J. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
617430: REMBRANDT, BAL, M. - Verf en verderf lezen in Rembrandt.
593723: REMBRANDT, POORTENAAR, J. - Rembrandt. Zijn kunst en zijn leven. Met 82 afbeeldingen naar schilderijen, etsen en teekeningen.
586901: REMBRANDT, ANONIEM - Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen. Autorisierte Neuausgabe. Geordnet und gesichtet nach Anweisungen des Verfassers.
604554: REMBRANDT, HOEKSTRA, H., (RED.) - Rembrandt en de bijbel. Verhalen uit het oude en nieuwe testament, door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht.
2583: REMNICK, D. - Lenins laatste adem. De ondergang van het Sovjetrijk
617515: RÉMUSAT, COMTESSE DE - Essai sur l'éducation des femmes. Troisième édition.
592175: RÉMUSAT, P.FR. - Mémoire ma détention au temple 1797-1799. Publié pour la société d'histoire contemporaine. Avec introduction, notes et documents inédits par V. Pierre.
604721: RENAN, E. - Vie de Jésus.
567585: RENAN, E. - Dialogues et fragments philosophiques.
581104: RENAN, E. - Correspondance 1872-1892. II.
581106: RENAN, E. - Drames philosophiques.
581105: RENAN, E. - Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
595406: RENAN, E. - Discours et conférences.
593058: RENAN, E. - Vie de Jésus.
574937: RENARD, G. - Is de mensch vrij? Uit het Fransch.
603113: ROMAN DE RENART - Le roman de Renart. Édition bilingue. Traduction de M. de Combarieudu Grès et J. Subrenat. 2 delen.
591048: RENAUT, A. - L'ère de l'individu. Contribution à une histoire de la subjectivité.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15