Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
581324: TOMLIN, E.W.F. - The eastern philosophers. An introduction.
612494: TOMLINSON, C. - Poetry and metamorphosis.
615070: TOMOV, EVTIM - Bulgarische Ikonen. Holzschnitte und Metallstiche. Übersetzung und deutsche Bearbeitung Hans-Joachim Härtel.
583685: TONGIORGI, S. - Institutiones philosophicae. Editio altera ab auctore recognita et emendata. 3 volumes.
619424: TONKENS, E., UITERMARK, J., HAM, M., (RED.) - Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal.
612117: TÖNNIES, F. - Geist der Neuzeit.
576604: TÖNNIES, F., CLAUSEN, L., PAPPI, U., (HRSG.) - Ankunft bei Tönnies. Soziologische Beiträge zum 125. Geburtstag von Ferdinand Tonniës.
589724: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African continent and Southern Africa.
594650: TOORENENBERGEN, J.J. VAN, MEEDER, A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
615360: TOORN, M.C. VAN DEN - Wij melden U den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.
1116: TOPITSCH, E., SALAMUN, K., (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
619452: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
601802: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
626395: TOPITSCH, E., (HRSG.) - Logik der Sozialwissenschaften.
593090: TOPITSCH, E., SALAMUN, K., (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
623010: TOPOLSKI, J., (ED.) - Historiography between modernism and postmodernism. Contributions to the methodology of the historical research.
621362: TORY, GEOFROY - Champ Fleury ou l'art et science de la proportion des lettres. Reproduction phototypique de l'édition princeps de Paris 1529. Précédée d'un avant-propos et suivi de notes, index et glossaire par Gustave Cohen.
626997: TOSH, J. - The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history.
624030: TOULMIN, S. - An examination of the place of reason in ethics.
617977: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd
625693: TOULMIN, S., GOODFIELD, J. - The discovery of time. The ancestry of science.
621433: TOULMIN, S. - The philosophy of science. An introduction.
592241: TOULMIN, S., HEPBURN, R.W., MACINTYRE, A. - Metaphysical beliefs. Three essays. With a preface by A. MacIntyre.
614656: TOULMIN, S., GOODFIELD, J. - The architecture of matter.
602455: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
583975: TOURAINE, A. - Critique de la modernité.
569234: TOURAINE, A. - Le retour de l'acteur. Essai de sociologie.
607242: TOURAINE, A. - Sociologie de l'action.
10976: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
12347: TOURAINE, A. - La conscience ouvrière.
584201: TOURAINE, A. - De post-industriële maatschappij. Geboorte van een geprogammeerde samenleving. Met een naschrift: waarom zijn er sociologen? Vert. C. de Smit.
603074: TOURAINE, A. - La voix et le regard.
585902: TOURAINE, A. - Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents.
621620: TOURAINE, A. - Lettres à une étudiante.
624753: TOURNEUX, MAURICE, (ED.) - Correspondance litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. Revue sur les textes originaux comprenant ce qui a été publié à diverses époques. Les fragments supprimés en 1813 par la censure les partes inédites conservées a la Bibliothèque Ducale de Gotha et a l'Arsenal a Paris. Notices, notes, table génerale. 15 of 16 volumes.
586753: TOUSSAINT, A.L.G., REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
590661: TOUSSAINT, F.V. - Les moeurs. Nouvelle édition, revue & corrigée.
620816: TOUW, H.C. - Het verzet der hervormde kerk. 2 delen.
624330: TOUWAIDE, A. - A census of Greek medical manuscripts. From Byzantium to the Renaissance.
570003: TOYNBEE, A.J. - Beschaving in het geding. Ned. vert. van U. Huber Noodt.
571057: TOYNBEE, A.J., BAUER, R. - De historisch-filosofische betekenis van Arnold J. Toynbee's 'A study of history'. Een onderzoek naar zijn empirisme.
7808: TOYNBEE, A.J. - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten. Ned. vert. L.O. Schuman.
607299: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth.
619415: TOYNBEE, A.J., IKEDA, D. - Wähle das Leben. Ein Dialog. Deutsch von Karl Berisch.
590616: TOYNBEE, A.J., HENNINGSEN, M. - Menschheit und Geschichte. Untersuchungen zu Arnold Joseph Toynbees 'A study of history'.
603885: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
592351: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries en L.O. Schuman met een inleiding van J. Romein. 2 delen compleet.
588282: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
622330: TOYNBEE, A.J., ROMEIN, J. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
570004: TOYNBEE, A.J. - De wereld en het westen. Geautoriseerde vertaling
570911: TOYNBEE, A.J. - Experiences.
581577: TRABANT, J., (ED.) - Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft. Historia de la filosofía del lenguaje de la linguística. Histoire de la philosophie du langage et de la linguistique. History of language philosophy and of linguistics.
617425: TRAPP, C.M., TRZCIONKA, K., GLAWATZ, H., (ED.) - Der Carl Hanser Verlag 1928-1978. Eine Bibliographie.
4954: TRAUNFELLNER, F., KAINDL, F. - Franz Traunfellner. Eine Werkübersicht bis 1983.
617400: TRAUSCH, G. - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie. Iconografie Marcel Schroeder met de medewerking van Guy May en Jean-Claude Muller.
591365: TREASE, G. - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de condottieri
619029: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
7535: TREITSCHKE, H. VON, SCHIEMANN, T. - Heinrich vonTreitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834-1867. Erzählt von T. Schiemann.
601312: TREITSCHKE, H. VON, PUFKUS, C.A. - Heinrich von Treitschke. Een studie over politieke apriorismen in de geschiedschrijving.
625634: TREMP, E. - Studien zu den Gesta Hludowici imperatoris des Trierer Chorbischofs Thegan.
616904: TRENCKNER, V., CHALMERS, R., DAVIS, R. (EDS.) - The Majjhima-Nikaya. 4 volumes.
619469: TRENSKY, P.I. - Czech drama since World War II. With an introduction by William E. Harkins.
577085: TRESLONG, H. VAN - Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 delen.
575602: TREUB, M.W.F. - Het gist in Indië. Een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging.
567716: TREUB, H. (RED.). - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica, 1. Fasciculus primus quem curatores miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde collegerunt et ediderunt ad celebrandam seriem quinquagesimam in lucem nuper editam. Quaenam insint scripta proxima pagina docebit. Erasmus, Swammerdam, Van Leeuwenhoek, Boerhaave, Gaubius, Donders.
595897: TREVELYAN, G.M. - History of England. With maps. A new and enlarged edition.
613350: TRÍAS, E. - Philosophy and its shadow
625084: TRIER, HANN, EULER-SCHMIDT, M. , (HRSG.) - Hann Trier. Werkverzeichnis der Gemälde 1990 - 1995.
625083: TRIER, HANN, GERLACH-LAXNER, U. - Hann Trier. Werkverzeichnis der Druckgraphik mit einem Beitrag von Alfred M. Fischer.
587494: TRIGG, R. - The shaping of man. Philosophical aspects of sociobioology.
626856: TRIGG, R. - Rationality and science. Can science explain everything?
573958: TRIGG, R. - Reason and commitment.
598745: TRIGT, J. VAN - Kinderen kijken u aan.
611755: TRIMPI, W. - Muses of one mind. The literary analysis of experience and its continuity.
597017: TRISKA, J. - Flora van Europa. Nederlandse bewerking A.A. Kruyne.
607870: TRITSCH, W. - Christliche Geisteswelt. 2 volumes.
615058: TROCKEL, ROSEMARIE - Rosemarie Trockel.
627122: TROEGER, R. - Technique and interpretation on the harpsichord and clavichord.
585582: TROELSTRA, P.J. - Pieter Jelles Troelstra. Een keuze uit zijn geschriften samengesteld door E. Vermeer.
615193: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
585405: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
604858: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEY, R. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
604857: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
591666: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
589993: TROELSTRA, P.J., BAKKER, P., (RED.) - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van mr. P.J. Troelstra.
608302: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
626022: TROELTSCH, E. - Der Historismus und seine Überwindung. Fünf Vorträge. Eingeleitet von Friedrich von Hügel.
627369: TROELTSCH, E., DRESCHER, H.G. - Ernst Troeltsch. Leben und Werk. Mit 12 Abbildungen.
9833: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
586064: TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. - Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang.
623226: TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. - Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang.
623224: TROELTSCH, E., KÖHLER, W. - Ernst Troeltsch.
586063: TROELTSCH, E., KÖHLER, W. - Ernst Troeltsch.
606949: TROELTSCH, E., SCHLIPPE, G. VON - Die Absolutheit des Christentums bei Ernst Troeltsch auf dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts.
617535: TROELTSCH, E. - Die wissenschaftliche Lage und ihre Aufforderungen an die Theologie. Vortrag gehalten auf der Versammlung der sächsischen kirchlichen Konferenz zu Chemnitz am 9. Mai 1900.
600562: TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
586066: TROELTSCH, E. - Der Historismus und seine Überwindung. Fünf Vorträge. Eingeleitet von F. von Hügel-Kensington.
616358: TRÖGER, W.E. - Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine. Ein Nomenklatur-Kompendium. Im Auftrage der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft abgefasst. Mit 1. Nachtrag: Eruptivgesteinsnamen. Unveränderter Nachdruck 1969
567135: TROISFONTAINES, R. - 'Ik sterf niet...' Een filosofie van dood en leven. Uit het Frans vertaald door A. Monshouwer.
581729: TROMMIUS, A. - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen.
612975: TROMP, B. - Het falen der nieuwlichters.
583594: TROMP, B. - Een frisgewassen doedelzak. Essays en kronieken uit de jaren tachtig.
593554: TROMP, C. - Na de oorlog. Met een terugblik van Annie M.G. Schmidt.
609186: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
624847: TROMP, B. - De wetenschap der politiek. Verkenningen.
619760: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
593957: TROOST, A. - Casuïstiek en situatie-ethiek. Een methodologische terreinverkenning.
622127: TROOST, CORNELIS, NIEMEIJER, J.W. - Cornelis Troost 1696-1750.
591845: TROSSÈL, H.L. - Glas en marmer.
577792: TROTSKY, L., TROTZKI, L. - Die wirkliche Lage in Russland. Die Übersetzung besorgte W. Cremer.
585467: TROTSKY, L. - Literatur und Revolution. Nach der russischen Erstausgabe von 1924 übersetzt von Eugen Schaefer und Hans von Riesen.
616984: TROTSKY, L., CARMICHAEL, J. - Trotsky. An appreciation of his life.
7345: TROUSSON, R., (ED.) - Romans libertins du XVIIIe siècle. Textes établis, présentés et annotés.
625045: TRUNGPA, CHÖGYAM - De essentie. Een selectie uit het werk van Chögyam Trungpa. Geredigeerd door Carolyn Rose Gimian
589254: TRUSTED, J. - Inquiry and understanding. An introduction to explanation in the physical and human sciences.
601379: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
4293: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
625617: TSCHUPROW, A.A. - Principles of the mathematical theory of correlation
576381: YANG HIONG TSÉ - Le catechisme philosophique. Introduction et traduction par B. Belpaire.
617880: TSIAPERA, M. - A descriptive analysis of Cypriot Maronite Arabic.
575711: TSJECHOV, A., LAFITTE, S. - Chekhov 1860-1904
588586: TSJECHOV, A., GOTTLIEB, V. - Chekhov and the Vaudeville. A study of Chekhov's one-act plays.
591444: TSJECHOV, A. - Drei kleine Romane. Eine langweilige Geschichte. Ein Duell. Erzählung eines Unbekannten. Neu übersetzt und herausgegeben von P. Urban.
592602: TSJERNYSJEVSKI, N.G., BOEREN, C.J.C.M. - N.G. Tsjernysjevski, strijder voor de nieuwe mens in de nieuwe wereld.
616652: TSVETAEVA, M. - Marina Tsvetaeva. A captive spirit: selected prose. With a new introduction by Susan Sontag. Edited and translated by J. Marin King.
586923: TUCHMAN, B.W. - A distant mirror. The calamitous 14th century.
591445: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portet van de wereld in de jaren 1890-1914
579379: TUCHOLSKY, K., JACOBSOHN, S. - Briefe an Kurt Tucholsky 1915-1926. 'Der beste Brotherr dem schlechtesten Mitarbeiter'. Herausgegeben von R. von Soldenhoff.
615128: TUCKER, D.F.B. - Marxism and individualism.
595450: TUCKER, D.F.B. - Essay on liberalism. Looking left and right.
573955: TUER, A.W. - History of the horn book.
615803: TUGENDHAT, E., ZABALA, S. - The hermeneutic nature of analytic philosophy (A study of Ernst Tugendhat). Foreword by Gianni Vattimo
610931: TUIN, J.D. VAN DER , (ED.) - Elsevier's dictionary of water and hydraulic engineering in five languages. English, French, Spanish, Dutch and German.
587155: TUINSTRA, C.L. - Het symbool in de psychanalyse. Beschrijving en theologische critiek.
604706: TARTHANG TULKU - Gesture of balance. A guide to awareness, self-healing, and meditation.
613447: TARTHANG TULKU - Open bewustzijn
572153: TÜMLER, B. - Tierleben aus Süd und Nord, in Bild und Wort. I. Teil. Jagd- und Lebensbilder aus der Säugetierwelt. Mit 24 Vollbildern von F. Specht, E. Bayard, Friese nebst vielen Illustrationen.
625302: TUOMINEN, M., HEINÄMAA, S., MÄKINEN, V. - New perspectives on Aristotelianism and its critics.
18344: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
7537: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
621161: TURING, A., HODGES, A. - Alan Turing: the enigma.
7397: TURKLE, S. - Het tweede ik. Computers en de menselijke geest
617578: TURNBULL, P. - The foreign legion. A history of the foreign legion.
604383: TURNER, J.M.W. - Turner at the Tate. Ninety-two oil paintings by J.M.W. Turner in the Tate Gallery, reproduced in colour, and with an introduction by M. Butlin.
8572: TUSCH, H.E. - Eine Metaphysik des Materialismus.
591928: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline. Fertelboek foar it Fryske folk.
602630: TYE, M. - The imagery debate.
573844: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Phenomenology of life and the human creative condition. Book 1: Laying down the cornerstones of the field.
616108: TYMIENIECKA, A.T. (ED.) - The crisis of culture. Steps to reopen the phenomenological investigation of man. The modalities of human life, the irreducible in values and their fluctuating framework of reference, from reason to action, alienation and belonging. Papers and debate of the third international conference held by the internaional society at Sir Georg Williams University and the University of Montreal, Montreal, March 26-30, 1974.
2070: TYMIENIECKA, A.T. - Logos and life: creative experience and the critique of reason.
575409: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Paideia. Philosophy/phenomenology of life inspiring education for our times.
618573: TYRELL, J.M. - A history of the estates of Poitou.
621211: TYRELL, GEORGE - Medievalism. A reply to cardinal Mercier. With a foreword by Gabriel Daly.
3605: TYSSOT DE PATOT, S., ROSENBERG, A. - Tyssot de Patot and his work 1655-1738.
568310: TZONIS, A. - Hermes and the golden thinking machine.
617440: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
590843: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
581489: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Zweiter Band.Herausgegeben von B. Geyer.
566680: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Zweiter Band. Herausgegeben von B. Geyer.
566681: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Herausgegeben von M. Baumgartner.
609955: UEDING, G. - Aufklärung über Rhetorik. Versuche über Beredsamkeit, ihre Theorie und praktische Bewährung.
625789: UEXKÜLL, J. VON - Umwelt und Innenwelt der Tiere.
623801: UEXKÜLL, T. VON - Der Mensch und die Natur. Grundzüge einer Naturphilosophie.
627288: UEXKÜLL, J. VON - Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung. Gesammelte Aufsätze. Herausgegeben und eingleitet von Felix Gross.
625787: UEXKÜLL, J. VON - Theoretische Biologie.
394: UEXKÜLL, T. VON, GRASSI, E. - Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag. Die Exaktheit der Naturwissenschaften und die philosophische Erfahrung.
577982: UHLAND, J.L. - Ludwig Uhlands gesammelte Werke. Neu illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von K. Macke. Illustriert von E. Brüning.
574603: UHLAND, J.L. - Werke. Hrsg. von L. Fränkel. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 2 dln.
577981: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van een vergelijkende vormleer van eenige Algonkin-talen.
595473: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en schetsen.
588005: UITENBROEK, D.G. - Exercise behaviour.
626244: UITTERHOEVE, W. - 1813 - Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording.
599919: ULAM, A.B. - Expansion and coexistence. Soviet foreign policy 1917-73.
626193: ULBRICHT, W., BARTEL, H. , BENSER, G. , BERTHOLD, L. , DIEHL, E. - Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in acht Bänden. Complete in 8 volumes.
588115: ULFIG, A. - Lexikon der philosophischen Begriffe.
599886: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon. Geografie. Geschichte. Kultur. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
592405: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The kaleidoscope of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Vol. 1.
14226: ULLMANN, S. - The principles of semantics.
1494: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - Science in reflection. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science, volume 3.
612506: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
601559: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The prism of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Volume 2.
608343: ULLMANN, S. - Meaning and style. Collected papers.
3138: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
14769: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon für alle, die Schlesien lieben. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
566081: ULMER, K. - Philosophie der modernen Lebenswelt.
599528: ULMER, K., (HRSG.) - Die Wissenschaften und die Wahrheit. Ein Rechenschaftsbericht der Forschung.
624399: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
622195: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
619532: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
616196: UNAMUNO, M. DE - Le sentiment tragique de la vie. Traduit de l'espagnol par Marcel Faure-Beaulieu.
592336: UNAMUNO, M. DE, TORNOS, A.M. - Angst und Subjektivität in Unamunos Philosophie.
611554: UNGER, W.S., (RED.) - De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572.
611644: UNGER, W.S., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. 3 delen.
615371: VRIJE UNIVERSITEIT - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
622951: UPDIKE, D.B. - Printing types. Their history, forms and use. 2 volumes.
620539: URBAIN, J.D. - La société de conservation. Étude sémiologique des cimetières d'Occident. Avec 32 photographes et 35 dessins de l'auteur. Préface de Louis-Vincent Thomas.
589538: URBAN, G. - Metaculture. How culture moves through the world. Foreword by B. Lee.
627121: URCHUEGUIA, C., (RED.) - Mehrstimmige Messen in Quellen aus Spanien, Portugal und Lateinamerika ca. 1490 - 1630. Drucke, Handschriften und verlorenen Quellen. Beschrieben und inventarisiert.
578609: URMSON, J.O., (ED.) - The concise encyclopaedia of western philosophy and philosophers.
611086: URQUHART, G. - Het geheime leger van de paus
599937: URQUHART, R.E. - De slag om Arnhem. Met medewerking van W. Greatorex. Met een woord vooraf van C.G. Matser
596036: USCHOLD, J.N. - Grundriss der Geschichte der Philosophie.
600766: USSEL, J.M.W. VAN, KRUITHOF, J., GEURTS, I., (RED.) - De seksualiteit herzien. Het werk van Jos van Ussel. Met bijdragen van R. Boehm, F. Boenders, J. Buelens, B. Carlier e.a.
600849: UTECHIN, S.V. - Geschichte der politischen Ideeen in Russland. Aus dem Englischen von H. Maór.
625569: UTHER, H.J. - Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Enstehung - Wirkung - Interpretationen.
603877: CATALOGUE BIBLIOTHÈQUE UTRECHT - Catalogue de la bibliothèque de l',,Utrecht". Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'invalidité fondée a Utrecht 6 août 1883 2 Chaussée de Leyde, Utrecht 28 Boulevard du Nord, Buxelles.
604845: UYL, J.M. DEN - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
602290: UYLDERT, M. - Astrologie: aspekten.
620638: UYTFANGHE, M. VAN, THOMAS, J., VERELST, PH., DEYCK, R. VAN, REMY, P., MERMIER, G., BLOMME, R. - Études médiévales.
597836: UZANNE, O. - Die Pariserin. Studien zur Geschichte der Frau, der Gesellschaft, der französischen Galanterie und der zeitgenössischen Sitten. Einzig autorisierte Übertragung aus dem Französischen von J. von Oppen. Mit 350 zum Teil farbigen Tafeln und Textabbildungen.
590764: UZANNE, O., (ED.) - La gazette de Cythère. Avec notice historique.
610365: VADIRAJA, STAFFORD BETTY, L. - Vadiraja's refutation of sankara's non-dualism: Clearing the way for theism. A translation of Vadiraja's 'Nyayaratnavali' with a commentary by the translator.
624026: VAESSEN, J.C. - Tussen schrift en kritiek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur.
598247: VAGA, E.G. - Encyclopedie der natuurgeneeswijze
626900: VAIHINGER, H. - Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche.
13123: VAINA, L.M., (ED.) - Matters of intelligence. Conceptual structures in cognitive neuroscience.
574905: VAISSIER, J.J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from ms. McClean 132 Fitzwilliam museum Cambridge. With a collation of the other mss. and the printed edition of 1534/5 (stc 13608), together with notes on the mss, language and contents.
598752: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN - Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan der school voor de grafische vakken te Utrecht door oud-leerlingen en leerlingen. Utrecht, den tweeden juli 1922.
615245: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
615653: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
574628: VALENTIN, K., FREILINGER-VALENTIN, G. - Karl Valentins Pechmarie. Eine Tochter erinnert sich. Bearbeitet und hrsg. von M. Auer.
609460: VALERIUS, ANDREAS - Nederlandsche gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626 ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers. Bandversiering van Georg Rueter.
626304: VALÉRY, P. - Oeuvres. Introduction biographique par Agathe Rouart-Valéry. Édition établie et annotée par Jean Hytier. 2 volumes.
625056: VALÉRY, P. - Oeuvres. Introduction biographique par Agathe Rouart-Valéry. Édition établie et annotée par Jean Hytier. 2 volumes.
626303: VALÉRY, P. - Cahiers. Édition établie, présentée et annotée par J. Robinson. 2 volumes.
588925: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
4299: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
626263: VALK, J.P. DE - Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940.
609283: VALK, J.M.M. DE, ARTS, W.A., BLAUW, P.W., RIJNVOS, C.J. - Tempora mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken. Liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. J.M.M. de Valk.
620219: VALKENBERG, S. - Geluksvogels of waarom we het nog nooit zo goed hadden.
2659: VALKENBURGH, P. - Mensen in de koude oorlog. Sociologische bijdrage tot onze kennis van internationaal-politieke conflictsituaties.
586108: VALKHOFF, P. - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk. Nagelaten opstellen ingeleid en uitgegeven door B.M. Boerebach en M. Valkhoff. Verlucht met acht illustraties.
18263: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
587538: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
619776: VALL, R. VAN DE, ZWIJNENBERG, R. , (ED.) - The body within. Art, medicine and visualization.
622126: VALLA, LORENZO - Antidotum primum. La prima apologia contro Poggio Bracciolini. Edizione critica con introduzione e note a cura di Wesseling.
622125: VALLA, LORENZO - Antidotum primum. La prima apologia contro Poggio Bracciolini. Edizione critica con introduzione e note a cura di Wesseling.
591058: VALLE RODRIGUEZ, C. DEL - La escuela hebrea de Córdoba. Los orígenes de la escuela filológica hebrea de Córdoba.
606440: VANDAMME, F., VANDEN BRANDE, R. - Waarheid, taal & kunst.
8731: VANDENDORPE, C. - Du papyrus à l' hypertexte. Essais sur les mutations du texte et de la lecture.
614305: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
620175: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
600956: VANDERSMISSEN, H., ZEEMAN, S., BRINKMAN, K. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
604604: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse charters.
613957: VANHEESWIJCK, G., HERCK, W. VAN, (RED.) - Religie en de dood.
626496: VANHEESWIJCK, G., HERCK, W. VAN, (RED.) - Religie en de dood.
618530: VANHESTE, T. P. - Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
615213: VANHESTE, T. P. - Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
621270: VANHOVE, D. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie. Tentoonstellingscatalogus 23 januari - 19 april 1992.
576327: VANNICELLI, L. - De godsdiensten van China. Bewerkt door M. van Oss. Met een bijdrage over het christendom in China door B. Biermann.
617488: VARADARÁJA, - The Laghukaumudi. A Sanskrit grammar. With an English version, commentary, and reference by James R. Ballantyne.
617457: VARDY, P. - Het raadsel van God. Nederlandse vertaling: E. Segeren.
15282: VARMA, V.P. - Philosophical humanism and contemporary India.
589079: VARMA, B.N. - The sociology and politics of development: a theoretical study.
623693: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Herausgegeben von Friedhelm Kemp. 4 volumes.
625653: VASSILTCHIKOV, MARIE - The Berlin diaries 1940-1945 of Marie 'Missie' Vassiltchikov.
588228: VASTRICK, J.C. - Een schijn van vooruitgang. Moraal en praktijk achter de vrije markt.
4506: VASTRICK, J.C. - Globalisering. De kruisgang van Europa
597579: VATER, F. - Sigfried. Die Saga von Germaniens Befreiung.
617249: VATTIMO, G. - La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne. Traduit de l'italien par C. Alunni.
626185: VAVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
613632: VAYDA, A.P. , (ED.) - Environment and cultural behaviour. Ecological studies in cultural anthropology.
612912: VÁZQUEZ, A.S. - The philosophy of praxis
612800: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
613318: VEATCH, H.B. - Intentional logic. A logic based on philosophical realism.
627196: VEATCH, H.B. - Intentional logic. A logic based on philosophical realism.
589155: VEBLEN, T., RIESMAN, D. - Thorsten Veblen. A critical interpretation.
568831: VEBLEN, T., DIGGINS, J.P. - The bard of savagery. Thorstein Veblen and modern social theory.
579554: VECCHIO, G. DEL - Justice. An historical and philosophical essay. The translation of this work was undertaken by Ladie Guthrie.
588682: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - Het 'teeken in Egypteland'. Verkorte uitgave van 'De steenen spreken'.
617455: VEEBOOT, JAN - Onder anderen Jan 'Veeboot'. Schilderijen van Terschelling.
623498: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
582286: VEEN, H.G. VAN DER, WADMAN, A.S. - In skoalmaster yn 'e Dokkumer walden. Libbensgong fan Hjerr Gjerrits van der Veen.
608949: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
581476: VEEN, T.W. VAN, BALKEMA, J.P., JONG, D.H. DE, NIEBOER, W., (RED.) - Liber amicorum Th.W. van Veen. Opstellen aangeboden aan Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
623900: VEENENDAAL, G. - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu.
591856: VEENHOF, K.R., (RED.) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude nabije oosten vertaald en toegelicht.
625942: VEGA, J.A. - Inventing Enlightenments's gender. The representation of modernity in dispute.
580905: VEGA, G. VON - Logaritmisch-trigonometrisch Handbuch. Neue vollständig durchgesehene und erweiterte Stereotyp-Ausgabe. Bearb. C. Bremiker. Einundsiebenzigste Auflage von F. Tietjen.
621726: VEGA, JOSSEPH DE LA - Confusion de confusiones. Herdruk van den Spaanschen tekst met Nederlandsche vertaling. Inleiding en toelichtingen door M.F.J. Smith
606358: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Bayern. 2 volumes.
606359: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Würrtemberg. Mit zweiundzwanzig zeitgenössischen Abbildungen.
606360: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Baden. Mit achtundzwanzig Abbildungen.
607395: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
621633: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
598796: VELAZQUEZ DE LA CADENA, M. - A pronouncing dictionary of the Spanish and English languages: composed from the Spanish dictionaries of the Spanish academy, Terreros, and Salvá, upon the basis of Seoane's edition of Neuman and Baretti, and from the English dictionaries of Webster, Worcester, and Walker: with the addition of more than eight thousand words, idioms, and familiar phrases, the irregularities of all the verbs, and a grammatical synopsis of both languages. In two parts. I. Spanish-English. - II. English-Spanish. 2 delen in 1 band
620745: HEYMERIC VAN DE VELDE - Eenheid in de tegendelen. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J.F.M. Hoenen.
626819: VELDE, H. TE - Seth, god of confusion. A study of his role in Egyptian mythology and religion. Reprint with some corrections.
585359: VELDE, C.A. VAN DER - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door den Algemenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
623575: VELDE, H. TE, DIJK, J. VAN, (ED.) - Essays on ancient Egypt in honour of Herman te Velde.
614496: VELDKAMP, H.J. - Historische bibliografie Hattemiana of wat in de loop der tijden over de stad, omgeving en inwoners is geschreven.
615192: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiquesa. Bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx.
582305: VELDMAN, F. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
590337: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
590338: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
616621: VELLEKOOP, K. - Dies ire dies illa. Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
623687: VELMANS-VAN HESSEN, E. - Het verhaal van Edith.
594651: VELTHUYSEN, T. - Tirade 1957-1985.
627076: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands volksleven. Met 350 afbeeldingen naar fotografische opnamen van H. Berssenbrugge, P.M.G. M.van Haaren, H. van Winkoop e.a. en reproducties naar merkwaardige oude platen uit de verzameling van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, den Atlas van Stolk, den Atlas van J.G. Boekenoogen, de historische verzameling der schutterijen enz.
609352: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
575175: VEN, J.J.M. VAN DER, GROOT, A.G.G., JONG, E.P. DE, WANROIJ, J.M.L. VAN, (RED.) - Recht als instrument van behoud en verandering. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
3735: VENATOR ANGLICUS, JOHANNES - Logica. First critical edition from the manuscripts by L.M. de Rijk. 2 volumes. Complete set.
617238: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
588834: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
591531: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
601990: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
621173: VENEMA, A. - De Ploeg 1918-1930.
586919: VENEMA, A. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 Het systeem.
615374: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
590233: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
619645: VENHUIZEN-MUNNIKS, C.L. , OFFERHAUS, H. , OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen verzameld in 1833. Gedrukt voor rekening van den Senaat.
617603: VENINGA, J.E. - Secularism, theology and Islam. The Danish social imaginary and the cartoon crisis of 2005-2006.
624831: VENMANS, P. - Over de zin van nut. Een filosofisch essay.
584386: VER EECKE, W. - Negativity and subjectivity. A study about the function of negation in Freud, linguistics, childpsychology and Hegel.
586309: VERBEEK, B. - The virtues of cooperation.
12890: VERBEEK, H. - Ekonomie als wereldoorlog. Essay.
625464: VERBEEK, H. - Toen daalde de duif. Herinneringen Herman Verbeek, priester, politicus, publicist.
622337: VERBEKE, G. - The presence of stoicism in medieval thought.
573555: VERBERK, F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
623139: VERBEURE, F., APOSTEL, L., (RED.) - Verwijdering of ontmoeting? Verslagboek van de lezingenreeks Wetenschap en filosofie.
19390: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. Een analyse op grond van argumentatie- en gesprekstheoretische inzichten van het ontstaan van meningsveschillen in informele gesprekken.
605992: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
588246: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
625210: VERBIJ-SCHILLINGS, J.M.C. - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400.
590344: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590347: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
603489: ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland.
618225: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
617141: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
608590: VERBRUGGE, R., TAATGEN, N., SCHOMAKER, L. - BNAIC'04. Proceedings of the 16th Belgium-Netherlands conference on artificial intelligence. University of Groningen 21-22 october 2004.
13321: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
611077: VERBRUGH, H.S. - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde.
2581: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
609154: VERCRUIJSSE, E.V.W. - Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek. Uitgangspunten en richtlijnen.
608647: VERCRUYSSE, J. - Inventaire raisonné des manuscrits Voltairiens de la Bibliothèque Royale Albert Ier.
622393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
622392: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
627167: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
597584: VERDENHALVEN, F., (RED.) - Namensänderungen ehemals preussischer Gemeinden von 1850 bis 1942 (mit Nachträgen bis 1950). Ein Schlüssel zu den Umbenennungen, Eingemeindungen und Zusammenschlüssen von Stadt- und Landgemeinden während eines Jahrhunderts. Vornehmlich unter Benützung amtlichen Materials.
614908: VERDI, G. , LEEUWEN, J. VAN, (RED.) - Verdi.
598804: VEREIN DEUTSCHER EISENHÜTTENLEUTE, (HRSG.) - Stahl im Hochbau. Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten. Mit über 2000 Textabbildungen. Elfte auflage (1. Berichtigter Nachdruck).
588632: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
596692: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
621386: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
587926: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen
593374: VERGERIO, PIER PAOLO, TOMIZZA, F. - Das Böse kommt vom Norden. Die Geschichte des Pier Paolo Vergerio Bischof, Ketzer, Reformator. Aus dem Italienischen von R.M. Gschwend.
611906: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
621888: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WEES, P.G. VAN - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical geography in Virgil's Aeneis).
621870: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
566043: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), EVENHUIS, J.B. - De Vergilii ecloga sexta commentatio.
621889: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
581537: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
623260: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
617608: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
623084: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
623085: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
601002: VERGOTE, A. - Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie.
593989: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel 1: Inleiding.
596388: VERHAAR, J.P. - De moderne theosofische beweging.
569630: VERHAAR, O. - Recht doen aan pluriformiteit als politieke opgave. Het Nederlandse debat over voorkeursbehandeling in het licht van de filosofische discussie over rechtvaardigheid en burgerschap.
590234: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
606: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
15139: VERHEIJ, H.B. - Rules, reasons, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
1900: VERHEUL, T. - De profs. Vijf fameuze Nederlandse wetenschappers.
619047: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
627340: VERHOEVEN, C. - De duivelsvraag. Een pleidooi voor beschouwelijkheid. Essay.
616046: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
620159: VERHOEVEN, C. - De resten van het vaderschap. Beschouwingen over de levensloop.
608849: VERHOEVEN, C. - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
623686: VERHOEVEN, R. - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van joden uit Amsterdam.
619440: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
617338: VERHOEVEN, B. , KALISVAART, C. , EBBENS, O.S., (RED.) - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
618991: VERHOEVEN, C. - De letter als beeld. Essays.
570807: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
621626: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
620247: VERHOEVEN, C. - Het geheugen herdacht. Variaties op het thema herinnering.
602448: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
11300: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
600616: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
572587: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
590241: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
619052: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
571904: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
609744: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
580762: VERHOOG, H. - Science and the social responsibility of natural scientists. A meta-scientific analysis of recent literature about the role of natural science in society.
606758: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
604503: VERKERK, M.A., (RED.) - De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom het ouderenbeleid. Met bijdragen van: W.J.A. van den Heuvel, H.J. Keasberry, L.A.G. Salters, M.A. Verkerk, G.A. van der Wal.
608248: VERKIJK, D. - Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog.
599841: VERKIJK, D. - Van pantservuist tot pantservest. Zestig jaar (on)journalistieke ervaringen.
602267: BILLETTEN VAN VERKOPING - Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.
604846: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
592119: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
584020: VERKUYL, J. - De kernbegrippen van het marxisme/leninisme. Met een proeve tot evangelisch commentaar.
624802: VERLAINE, P., PETITFILS, P. - Paul Verlaine. Biographie.
570788: VERLOOY, J.B.C., BROECK, J. VAN DEN - J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw 1746-1797.
592672: VERMEER, J., WHEELOCK, A.K., BROOS, B., (RED.) - Johannes Vermeer.
625225: VERMEER, JOHANNES, BLANKERT, A., MONTIAS, J.M. , AILLAUD, G. - Vermeer. Met bijdragen van Rob Ruurs, Willem L. van de Watering en Philippe Resche-Rigon.
588300: VERMEER, J., VRIES, A.B. DE - Jan Vermeer van Delft.
619913: VERMEER, G.F.M. - Observation sur le vocabulair du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
586390: VERMEEREN, PJ.H., DEKKER, A.F., (RED.) - Inventaris van de handschriften van het museum Meermanno-Westreenianum.
7465: VERMEULEN, A., BERG, K. VAN DEN, BERGER, J.J.A. - Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
3168: VERMEULEN, E.E.G. - Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis.
619910: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
593751: VERMEULEN, T. - Groningen Stad.
570804: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk, A.G. Weiler, M.C. Brands met notities over die van J.M. Romein, G. Harmsen, J.H.J. van der Pot.
620885: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
582069: VERMEYLEN, J. - Het geloof van Israel. Theologie van het oude testament. Nederlandse vertaling: H.L. Nederstigt.
626820: VERMIJ, R. - Kleine geschiedenis van de wetenschap.
623436: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
615556: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
626090: VERPLAETSE, J. - Bloedroos. Over onmodern geluk.
16950: VERRIJN STUART, C.A. - Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
589562: VERSCHURE, Y. - Met een open hart. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde.
582617: VERSCHUREN, P.J.M. - Structurele modellen tussen theorie en praktijk.
578471: VERSCHUUR, T.J., AALBERSE, P.J.M., SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R., SMEENK, C., (RED.) - Tien jaren raden van arbeid.
607026: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
603226: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
588213: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
1260: VERSCHUUREN, G. - De uitgeklede mens. Over de grenzen van wetenschap en leven.
18533: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
588952: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
617786: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
618969: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
616352: VERSNEL, H.S. - Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three studies in henotheism.
613165: VERSPYCK, G.M. - Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Uitgegeven t.g.v. honderdjarig bestaan.
571488: VERSTEEGEN, P. - Natuur zal kunst ooit blijvend ervaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten
574076: VERSTEGEN, J. - Ongewapend.
580046: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
619743: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
614225: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
614436: VERWEY, A., WEEVERS, T. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
621353: VERWEY, A., GEORGE, S., NIJLAND-VERWEY, M. , (RED.) - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht.
611736: VERWEY, W.D. - Economic development, peace and inernational law.
602706: VERWEY, A. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Bezorgd, ingeleid en van commentaar voorzien door M. Nijland-Verwey. Met een woord vooraf van C.A.Zaalberg.
602755: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
591413: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
597279: VERWIJS, E. - Roman van Cassamus (fragment) uitgegeven.
626559: VERZIJL, J.H.W. - The jurisprudence of the world court. A case by case commentary. Complete in 2 volumes.
600477: VESCO, V. DAL, KLAUSEWITZ, W., PEYRONEL, B. - Handboek voor het aquarium. Nederlandse vertaling en bewerking van G.G. Bergink met adviezen van J. Vriends.
617263: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
5824: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
621682: VESPER, B. - Die Reise. Romanessay.
616612: VESTDIJK, S. - Albert Verwey en de idee.
616613: VESTDIJK, S. - Gestelsche liederen
571933: VESTDIJK, S. - Narcissus op vrijersvoeten.
596056: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
596004: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
595999: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
596002: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
593717: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
586896: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
625427: VESTDIJK, S. - Lier en lancet.
600582: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
571847: VETH, C. - Comic art in England. With an introduction by James Greig.
590548: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Met 166 afbeeldingen en 1 vierkleurendruk.
14468: VETH, C. - De arts in de caricatuur. Met een inleiding an prof. G. van Rijnberk.
590142: VETH, C. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur. Met 125 illustraties.
604128: VIANA, E. - Eduardo Viana 1881-1967. Mons, Musée des Beaux-Arts 26.09 - 08.12.91.
625888: VIANEN, PAULUS VAN, GERSZI, T. - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
620640: VIARRE, S. - La survie d'Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe sciècle.
626790: VICO, G. - Selected writings. Edited and translated by Leon Pompa.
625674: VICO, G., MILLER, C. - Giambattista Vico: imagination and historical knowledge.
619792: VICO, G. - La scienza nuova 1730. A cura di Paolo Christofolini con la collaborazione di Manuela Sanna.
601309: VIDAL, G. - Kalki. A novel.
595280: VIDAL, G. - Empire.
577770: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
611555: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie. Uitgegeven door J. de Hullu en A.G.Verhoeve + map met 14 uitvouwbare platen.
568099: VIGNAUX, G. - L'argumentation. Essai d'une logique discursive. Préface de J.B. Grize.
597809: VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN, T. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. Met medewerking van R. Pigeaud.
624137: VIGNY, ALFRED DE - Poésies complètes. Édition décorée de compositions dessinées et gravées sur bois par Louis Jou et d'un portrait de l'auteur gravé par Paul Baudier. Préface et notes de Ad. van Bever.
581568: VIJLBRIEF-CHARBON, T.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. Pinmoney and clavarium. A comparative study of the significance, origin and spreading of pinmoney, handmoney, god's penny and kindred notions and of the possibility of a connection with the notions donativum and clavarium in Latin. With a summary in English.
625537: VILLARCEAU, Y., MAGNAC, A. DE - Traité de navigation. Navigation astronomique. Nouvelle navigation astronomique. Théorie. Pratique. Two parts in one volume. Complete.
622403: ALEXANDRE DE VILLEDIEU - Le nombre d'or. Étude de chronologie technique suivie du texte de la massa compoti d' Alexandre de Villedieu. Avec traduction et commentaire par W.E. van Wijk.
582224: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
577678: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605550: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605551: VILLON, F. - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van E. van Altena.
616817: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
623299: VINCENCIO LO CASCIO, (ED.) - Il primo dizionario Italiano-Olandese. Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans. Amsterdam1672/2014. Con la collaborazione di/met medewerking van Elisabeth Nijpels.
581457: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
575524: VINCENT VAN BEAUVAIS, VINCENT OF BEAUVAIS, MCCARTHY, J.M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent of Beauvais.
590359: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
590343: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
624268: VINCI, LEONARDO DA, WHITE, M. - Leonardo da Vinci. De eerste natuurwetenschapper
604384: VINCI, LEONARDO DA, BRAMLY, S. - Leonardo. De mens en zijn kunst. Uit het Frans vertaald door T.E. Stheeman.
614445: VINET, A. - La liberté des cultes. Du respect des opinions. Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Écrits polémiques. Réclamation.
614525: VINKEN, P. , BERGH, H. VAN DEN, (RED.) - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan honderd polemieken.
581097: VINKENOOG, S. - Amdam madmaster.
594353: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal.
613960: VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS, LAW, V. - Wisdom, authority and grammar in the seventh century. Decoding Virgilius Maro Grammaticus.
623151: VISKER, R. - Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.
621677: VISSCHER, J. DE - Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay over de kinderjaren, de studietijd, de volwassenheid, de ouderdom.
621676: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
603514: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
614355: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden.
587997: VISSCHER, H. - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolken.
569272: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. Complete in 2 volumes.
605165: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Met 3 kaarten en 25 afbeeldingen.
612497: VISSCHER, J. DE - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak in onze tijd.
600632: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
574300: VISSER, P.C. - Door de bergwoestijnen van Azië. Karakorum-, Aghil- en Kuen Lun-gebergte.
598237: VISSER, H., (RED.) - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat. Met teksten van G.H. Kocks.
609953: VISSER, R.P.W. , BOS, H.J.M., PALM, L.C., (ED.) - New trends in the history of science. Proceedings of a conference held at the University of Utrecht.
590909: VISSER, B.J.J. - Parapsychologie. Paragnosie-parergie. Feiten en hypothesen.
595903: VISSER, A. - Arcadia.
574807: VISSER, W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
573872: VISSER, J.J. - Pökoot religion. Pökoot religie (met een samenvatting in het Nederlands).
609835: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/ Indonesië (1932-1950).
595826: VISSER, H., BUIST, K. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
625367: VISSER, I. , WILCOX, H. , (ED.) - Transforming holiness. Representations of holiness in English and American literary texts.
625699: VISSER 'T HOOFT, W.A., ZEILSTRA, J.A. - Visser 't Hooft 1900-1985. Een leven voor de oecumene.
581598: VITALIS VAN SAVIGNY, MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny ( 1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
621268: VITTINGHOFF, FRIEDRICH, ECK, W. , GALSTERER, H. , WOLFF, H., (HRSG.) - Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff.
627324: VIVALDI, ANTONIO, ROMEIJN, A. - Hidden harmonies the secret of Antonio Vivaldi.
599390: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Das Leben des Vivekananda. Übertragen von P. Amann.
607289: VIVEKANANDA, YALE, J., (ED.) - What religion is in the words of Swami Vivekananda. With a biographical introduction by Chrisopher Isherwood.
627339: VIVES, JUAN LUIS - Over de levenswandel van de geleerde. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door István Bejczy.
625606: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
615919: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
622930: VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. de Schilder. 2 delen.
17600: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
617416: VLEER, W.T., (RED.) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld. Reportages betreffende de historie van bijna alle dorpen en gehuchten uit het Westerkwartier, het Noordenveld en oostelijk Friesland. Verschenen in de periode 1963 tot 1968 in de Leekster Courant, bewerkt door L. Kooistra. Deze uitgave bevat tevens een aantal artikelen uit het jubileumnummer van de Leekster Courant (1959).
626424: VLEER, W. - Leylijnen en leycentra in de lage landen. 200 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Met medewerking van Dick van den Dool.
12369: VLEESCHAUWER, H.J. DE - Grondbeginselen der logica.
619074: VLEGGERT, J. C. - Kinderarbeid in Nederland, 1500-1874. Van berusting tot beperking.
580125: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie.
618866: VLIEGEN, W.H., PERRY, J. - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen 1862-1947.
585414: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
626026: VLIS, J.A. VAN DER - tLant van Texsel. Een geschiedschrijving.
19317: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
573583: VLOEMANS, A. - Voorbereiding tot de wijsbegeerte.
569098: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van het oosten.
615881: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Van stadstaat tot wereldrijk. Kerk en staat. De rationele staat. De protestantse staat. De staat als verdrag. De totalitaire staat. De liberale staat.
575227: VLOET, J. VAN DER - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
614823: VLOTEN, J. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste ontwikkeling en voortgang (1572-1575).
1873: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
588029: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
5918: VODICKA, F., STEINER, P., CERVENKA, M., VROON, R., (ED.) - The structure of the literary process. Studies dedicated to the memory of Felix Vodicka.
622129: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
625070: VOERMAN, JAN, BOUDEWIJNS, L., ULSEN, H. VAN - Broeden op een wolk, Jan Voerman, schilder 1857 - 1941.
618642: VOETIUS, GISBERTUS, DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius. 4 delen in 3 banden.
605096: VOETIUS, G. - Een disputatie van Gisbertus Voetius over Geestelijke Verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, Boekdrukker te Utrecht, Anno 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal).
608687: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
625776: VOGEL, J.P. - The goose in Indian literature and art. By the late Jean Philippe Vogel. With 12 plates and 2 text illustrations.
602224: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
597081: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
613756: VOGEL, C.J. DE - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.
608809: VOGEL, C.J. DE, MANSFIELD, J., RIJK, L.M. DE (ED.) - Kephalaion. Studies in Greek philosophy and its continuation offered to professor C.J. de Vogel.
622777: VOGEL, C.J. DE - Greek philosophy. A collection of texts. Selected and supplied with some notes and explanations. 3 volumes.
617992: VOGELESANG, H. - Op reis met Anton Pieck.
7522: VOGELSBERGER, H.A. - Die letzten Zaren. Russland auf dem Weg zur Revolution.
621578: VOGELWEIDE, WALTER VON, OBERMEIER, S. - Walter von der Vogelweide. Der Spielmann des Reiches. Biographie.
621686: VOGELWEIDE, WALTHER VON DER, BRUNNER, H. , MÜLLER, U. , SPECHTLER, F.V., (HRSG.) - Walther von der Vogelweide. Die gesamte Überlieferung der Texte und Melodien. Abbildungen, Materialien, Melodietranskriptionen. Mit Beiträgen von Helmut Lomnitzer und Hans-Dieter Mück. Geleitwort von Hugo Kuhn.
623056: VOGHEL, F. DE, (ED.) - Le portrait dans la littérature. Textes de Commynes, Retz, La Bruyère, Bossuet, Saint-Simon, Bussy-Rabutin, Hamilton, le Prince de Ligne, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, Thiers, Michelet, Guizot, Lamartine, George Sand, Victor Hugo, Sainte-Beuve. Avant-propos de Georges Sion.
622279: VOGT, M. - Handboek filosofie
624398: VOGT, CARL, PONT, J.C., BUI, D. , DUBOSSON, F. , (ED.) - Carl Vogt (1817-1895). Science, philosophie et politique. Actes du colloque de mai 1995.
627301: VOGT, M. - Handboek filosofie
583435: VOGT, H. - Schuld oder Verhängnis? Zwölf Fragen an Deutschlands jüngste Vergangenheit. Sonderdrück für den Hessischen Minister für Erziehung und Volksbildung.
616152: VOLBORTH, C.A. VON - Heraldiek. Nederlandse vertaling: D.J. Arriëns.
575719: VOLCK, H., STRUNK, R. - Der Traum vom Tode. Das phantastische Leben des berühmten deutschen Weltreporters Herbert Volck.
569212: VOLKELT, J. - Ästhetik des Tragischen.
567986: VOLKELT, J. - System der Ästhetik. Complete in 3 volumes.
4098: VOLKELT, J. - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
617342: VÖLKER, L. - Langeweile. Untersuchungen zur Vorgeschichte eines literarischen Motivs.
618038: VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Einführung in das philosophische Denken.
621994: DEUTSCHE VOLKSBÜCHER - Deutsche Volksbücher in drei Bänden. Complete in 3 volumes.
617375: VÖLKSEN, W. - Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und Literatur.
616644: VOLLERS, M. - Ghosts of Missisippi. The murder of Medgar Evers, the trials of Byron De La Beckwith and the haunting of the New South.
583588: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
581735: VOLNEY, C.F. - Oeuvres complètes de C.F. Volney. Mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur. 8 volumes.
18618: VOLPE, G. DELLA - Critique of taste
598533: VOLPE, G. DELLA - Logic as a positive science
575098: VOLPE, G. DELLA - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
572610: VOLPE, G. DELLA - Logic as a positive science
567262: VOLPE, G. DELLA - Rousseau und Marx. Beiträge zur Dialektik geschichtlicher Strukturen.
626184: VOLTAIRE - Candide of het optimisme. Met tekeningen van Paul Klee
616388: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LIII
627309: VOLTAIRE, , FRIEDRICH DER GROSSE - Briefwechsel. Herausgegeben und übersetzt von Hans Pleschinski.
612978: VOLTAIRE - Correspondance choisie. Choix, présentation et notes de Jacqueline Hellegouarc'h.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
625172: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire en exil. Les dernières années 1753-778. Essai. Traduit de l'anglais par Jean-François Sené.
626719: VOLTAIRE - Siècle de Louis XIV suivi de la liste raisonnée des enfants de Louis XIV, des princes de la maison de France de son temps, des souverains contemporains, des maréchaux de France, des ministres de la plupart des écrivains et artistes qui ont fleuri dans ce siècle.
624303: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
625219: VOLTAIRE, MAGNAN, A. , (RED.) - L'Affaire Paméla. Lettres de monsieur de Voltaire à madame Denis, de Berlin.
606236: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. Complete in 2 volumes.
618676: VOLTAIRE - Philosophical letters
17118: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVIII.
623018: VOLTAIRE, PEARSON, R. - Voltaire almighty. A life in pursuit of freedom.
626043: VOLTAIRE, POMEAU, R. - La religion de Voltaire.
616390: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXII.
625017: VOLTAIRE - Lettres philosophiques ou lettres anglaises. Avec le texte complet des remarques sur les Pensées de Pascal. Introduction, notes, choix de variantes et rapprochement par R. Naves.
595403: VOLTAIRE - Geschichte Karls XII. Königs von Schweden.
609858: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
616389: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XX.
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
616400: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVII.
625033: VOLTAIRE - Correspondance avec les Tronchin. Édition critique établie et annotée par André Delattre.
6353: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. 2 volumes in 1.
616391: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXVII.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
625714: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Avec introduction, variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
621609: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
612631: VOLTAIRE, MAUROIS, A. - De levende gedachten van Voltaire. De Nederlandse bewerking wordt verzorgd door R. Limburg.
625319: VOLTAIRE - Facéties. Introduction et notices de Jean Macary.
583704: VOLTAIRE, ANGREMY, A., BARBIN, M., BRUNET, M., (RED.) - Voltaire. Un homme, un siècle.
620116: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
607423: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem Grossen und Jean Jacques Rousseau.
625012: VOLTAIRE, POMEAU, R. - Voltaire et son temps. Nouvelle édition intégrale, revue et corrigée 2 volumes.
625018: VOLTAIRE - Dialogues et anecdotes philosophiques. Avec intrroduction, notes et rapprochements par Raymond Naves.
624788: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
590746: VOLTAIRE, NONNOTTE, C.F. - Les erreurs de Voltaire. Nouvelle édition. Revue, corrigée, augmentée, avec la réponse aux éclaircissements historiques de Mr. de Voltaire. 2 volumes.
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
1464: VOLTAIRE, HENDERSON, J.S. - Voltaire's Tancrède: author and publisher.
619087: VOLTAIRE - La Henriade en dix chants. Précédée, accompagnée, & suivie de toutes les pièces rélatives à ce poëme & à la poësie epique en général. Nouvelle édition, revue, augmentée et exactement corrigée.
620278: VOLTAIRE - Candide of het optimisme
620241: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
620319: VONDEL, J. VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
606920: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
608150: VONDEL, J. VAN DEN, NIJLAND, J.A. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
579324: VONDEL, J. VAN DEN - De reien van Vondel. Met talrtijke esthetische aanteekeningen. Verzameld en ingeleid door A.T.A. Heijting. Boekversiering door Chris Lebeau.
622909: VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert + Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt, verciert met kopre platen + Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
582407: VONDEL, J. VAN DEN, BROM, G. - Vondels bekering.
625417: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 12 delen compleet.
595714: VONDELING, J. - Eranos.
590569: VOOLEN, E. VAN - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie Jenny E. Wesly.
622911: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. , (RED.) - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen.
615650: VOORHOEVE, C.H. - Voorburg in oude ansichten deel 1.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
620384: VOORSLUIS, B., (ED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn.
617126: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582496: VOORT, H., (HRSG.) - 100 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim 1885-1985.
626262: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
582052: VOORTMAN, A.J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995. Met medewerking van H. Hogerheijde, S. van Duin, H. Sas, B. Voortman.
17718: VORDEMBERGE-GILDEWART, F., DANNENBERGER, H., RIESS, F., (RED.) - Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospektive/Exposicïon retrospectiva/Retrospective. IVAM Centre Julio Gonzazel 4. Dezember 1996 - 9. Februar 1997. Museum Wiesbaden 7. März - 11. Mai 1997.
6853: VORLÄNDER, K. - Kant, Schiller, Goethe. Gesammelte Aufsätze.
618646: VORLÄNDER, H. - Mein Gott. Die Vorstellungen vom persönlichen Gott im Alten Oriënt und im Alten Testament.
585579: VORRINK, K., HULST, H. VAN - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld. Met bijschriften. Voorwoord door E. Vermeer.
597337: VORRINK, K., WIEDIJK, C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940). With a summary in English. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
574314: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
602338: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
12982: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
604887: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
604860: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
621960: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
618217: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
590380: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
592448: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
586769: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
621825: VOSGIEN, ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde (...). Traduit de l'anglois. Sur la treizieme édition de Laurent Échard, par M. Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la géographie ancienne et de plus de mille nouveaux articles de la géographie moderne; ainsi que d'un grand nombre d'additions intéressantes, et des dernieres découvertes faites sur le globe jusqu à ce jour. 2 parts in 1 volume.
598754: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., (RED.) - Doorniks en Haags porselein. Hun onderlinge relatie.
617950: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien. 2 delen.
625301: VOSKUILEN, T., SHELDON, R.M. - Operation Messiah. St. Paul, Roman intelligence and the birth of Christianity.
596649: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600018: VOSKUILEN, T. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
600069: VOSLENSKY, M.S. - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion. Studienausgabe. Aus dem Russischen von E. Neuhoff. Die Übertragung der Gedichte besorgte der Autor.
624072: VOSMAER, JACOB - De kunst om lang te leven en wel te sterven. Een handboekje voor alle rangen, standen en leeftijden.
12923: VOSMAN, F. - De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie.
625567: VOSS, K. - The painters of Skagen. English translation and bibliography by Peter Shield.
574774: VOSS, R. - Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen.
614399: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
619886: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
571689: VOSSIUS, G.J., MAIMONIDES, MOZES - De physiologia christiana et theologia gentili liber V., VI, VII, VIII & IX. Bound together with: Mosis Maimonidae. De idololatria liber, cum interpretatione Latina, ¬is, Dionyssii Vossii. N.p., N.d., 1675
576066: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Éd. et introd. de M. van Straaten.
619601: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
604440: VOSSKAMP, W., (HRSG.) - Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. 3 volumes.
620664: VOSSLER, K. , SCHMECK, H., (ED.) - Einführung ins Vulgärlatein. Herausgegeben und bearbeitet von Helmut Schmeck.
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
623708: VOVELLE, M. - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van W. Frijhoff
590574: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
579787: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
591463: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
15973: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798.
625079: VREEKEN, H. - Kunstnijverheid middeleeuwen en renaissance. Decorative art middle ages and renaissance. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
597256: VREESE, W. DE, (RED.) - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
605634: VRIAMONT, J. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
573939: VRIEND, H.J., DE - The Old English 'Medicina de quadrupedibus'.
587317: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english 'Medicina de quadrupedibus'.
591189: VRIES, J.W. DE, WILLEMYS, BURGER, P. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
602509: VRIES, H. DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
613697: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het land van Bartje.
622969: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
594841: VRIES, JELLE DE - Tekst en muziek.
616870: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Nieuwe Testament. Deel II.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
594835: VRIES, T. DE - Meesters en vrienden. Literaire leerjaren.
571855: VRIES, ATTIE DE - Nocturne. Verzen.
597257: VRIES, M. DE, (RED.) - Van den borchgravinne van Couchi. Fragmenten, uitgegeven.
614885: VRIES, J. DE - Kleine Schriften. Herausgegeben von K. Heeroma und A. Kylstra.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
571780: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
579356: VRIES, H. DE - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië. Naar den tweeden druk in het Nederlandsch vertaald door P.G. Buekers.
571800: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
600626: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
598275: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
573169: VRIES, M. DE, KARSTEN, G. - 100 jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Geïllustreerd.
626996: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
625361: VRIES, A. DE, (ED.) - Cultural mediators. Artists and writers at the crossroads of tradition, innovation and reception in the Low Countries and Italy 1450 - 1650.
619985: VRIESEMA, M. , GOOT, ANNELIED VAN DER - Friesland, wees zacht voor mij. Nieuwkomers in de provincie door de eeuwen heen.
572144: VRIESLAND, V.E. VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1100-1900, 1900-1940. 2 delen.
588306: VRIEZE, J., (RED.) - Het rijk der Scythen.
624765: VRIEZE, J., (RED.) - De zwarte farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
584600: VRIEZEN, T.C., WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
623684: VRIJ NEDERLAND, (RED.) - Het ondergrondse Vry Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945. Woord ten geleide Mr. A.H. van Namen. Inleiding Lydia E. Winkel.
621574: VRING, GEORG VON DER - Die Gedichte. Gesamtausgabe der veröffentlichten Gedichte und eine Auswahl aus dem Nachlass. Mit einem Nachwort von Christoph Meckel. Herausgegeben von Christiane Peter und Kristian Wachinger.
623227: VROOM, H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
614349: VROON, P.A., DRAAISMA, D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
597259: VROON, P.A. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
590129: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
602690: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
605862: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
586575: VROONHOVEN, L. VAN - De al-ene mens. Op zoek naar het individu.
566822: VROONHOVEN, L. VAN - Onderdrukking en ontwikkeling. Op zoek naar een andere sociologie.
626116: VRTACIC, L. - Einführung in den jugoslawischen Marxismus-Leninismus. Organisation/Bibliographie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
588411: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
11465: VUCINICH, A. - Science in Russian culture. A history to 1860.
626195: POPOL VUH - Popol vuh. Het boek van de raad. Mythe en geschiedenis van de Maya's. Uit het Quiché vertaald en toegelicht door Wolfgang Cordan. Nederlandse vertaling R. van Houten.
616107: VUIJK, K. - De treurnis blijft. Essays over melancholie en verbeelding.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
577354: VUUREN, L. VAN - Openbare les gehouden op woensdag 18 januari 1922 bij de aanvaarding van het lectoraat in de koloniale landbeschrijving aan de universiteit van Amsterdam.
578242: VUUREN, L. VAN - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
615119: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
621930: VUYK, C.M. - Homo volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Heidegger en Nietzsche.
623141: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
575605: VUYK, B. - Reis naar het vaderland in de verte.
611884: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
577393: VUYK, B. - Het laatste huis van de wereld.
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
587742: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
586770: WAAGENAAR, S. - De joden van Rome. Nederlandse vertaling: N. Beemsterboer en S. Waagenaar.
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
626050: WAAL, R.B. DE - The world bibliography of Sherlock Holmes and Dr. Watson. A classified and annotated list of materials relating to their lives and adventures.
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie.
625235: WAAL, F. DE - Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals.
618588: HOEKSCHE WAARD - Eilandgeschiedenis in beeld. Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Uitgegeven t.g.v. het tienjarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard.
625597: WAARDT, H. DE - Toverij en samenleving. Holland 1500 - 1800.
620525: WAARDT, J.M.D. DE - Voedselvoorschriften in boeteboeken. Motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken 500-1100.
602372: WAART, P. DE - Mensenrechten mensenwerk.
612475: WAART, J. VAN DER - Behanger, kent ge het vak?
611807: WAAS, A. - Der Mensch im deutschen Mittelalter.
4251: WACH, J. - Sociology of religion.
592901: WACH, J., KITAGAWA, J.M. - Gibt es ein Verstehen fremder Religionen? Mit einer Biographie Joachim Wachs und einer vollständigen Bibliographie seiner Werke.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
619324: WACHT, J. - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers. Uitgave bij het 50-jarig bestaan op 19 februari 1954 van de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond.
622760: WACKERS, P. - De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
585965: WADE, P. - Race, nature and culture. An anthropological perspective.
606190: WADE, I.O. - The structure and form of the French Enlightenment. 2 volumes. Complete set.
621269: WAELE, J.A. DE - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Szilien. 1. Historischer Teil.
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
592914: WAELHENS, A. DE, FLORIVAL, G., LADRIÈRE, J. - Études d'anthropologie philosophique.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
591033: WAGEMANN, E. - Narrenspiegel der Statistik. Die Umrisse eines statistischen Weltbildes.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
602539: WAGENAAR, C. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
625970: WAGENER, H.J., (ED.) - On the theory and policy of systemic change. With 2 figures.
619763: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
578350: WAGENINGEN, B.C VAN - The function of imagery within an emblematical framework in dramas by Gryphius and Vondel. A comparative study of techniques in two baroque dramatists.
587938: WAGENVOORT, H., GRONINGEN, B.A. VAN - De letterkunde der klassieken. Met medewerking van W.E.J. Kuiper, F. Muller, F.Sassen, A. Sizoo, K. Sprey, J.H. Waszink.
620819: WAGNER, WINIFRED, HAMANN, B. - Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. Mit 104 Abbildungen.
607841: WAGNER, COSIMA, LUDWIG II. VON BAYERN - Briefe. Eine erstaunliche Korrespondenz. Zum ersten Mal vollständig herausgegeben von Martha Schad unter Mitarbeit von Horst Heinrich Schad.
603728: WAGNER, R., WEINER, M.A. - Antisemitische Fantasien. Die Musikdramen Richard Wagners. Aus dem Amerikanischen von H. Thies.
619771: WAGNER, P. , WEISS, C.H., WITTROCK, B. , (ED.) - Social sciences and modern states. National experiences and modern states.
618109: WAISMANN, F. - The principles of linguistic philosophy. Edited by R. Harré.
619464: WAISSENBERGER, R. , (HRSG.) - Wien 1815 - 1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz. Mit Beiträgen von Hans Bisanz, Günter Düriegl, Regina Forstner, Ernst Hilmar a.o.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
568335: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
619981: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
591470: WAL, C. VAN DER - In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning history of the new towns in the IJsselmeerpolders.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
621859: WAL, J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
622140: WALAEUS, JOHANNES, SCHOUTEN, J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop.
583363: WALCHA, O. - Meissner Porzellan. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Aufnahmen von U. Frewel und K.G. Beyer. Herausgegeben und bearbeitet von H. Reibig.
616556: WALDMAN, A. - The submission.
589452: WALDRAM, J., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. M.m.v. T. van Kooten.
621303: WALDRON, R.W. - Sense and sense development.
617974: N/A, WALDSCHMIDT, E., (ED.) - Das Catusparisatsutra. Eine kanonische Lehrschrift über die Begründing der Buddhistischen Gemeinde. Text in Sanskrit und Tibetisch, verglichen mit dem Pali nebst einer Übersetzung der Chinesischen Entsprechung im Vinaya der Mulasarvastivadins. Auf Grund von Turfan-Handschriften herausgegeben und berarbeitet. Teil II: Textbearbeitung: Vorgang 1-21.
611248: WALDSCHMIDT, E. , (HRSG.) - Die Legende vom Leben des Buddha. In Auszügen aus den heiligen Texten. Aus dem Sanskrit, Pali und Chinesischen übersetzt und eingeführt. Mit vielen zum Teil farbigen Illustrationen wiedergegeben nach tibetischen Tempelbildern aus dem Besitz des Berliner Museums für Völkerkunde.
613639: WALDSTEIN, C. , SHOOBRIDGE, L. - Herculaneum. Past present & future. With appendixes.
583412: WALDSTEIN, A. - L'alchimie.
625548: WALENTA, M. , WEBER, C. - De Vésale à Laënnec. Médicine et pharmacie dans les collections de la Bibliothèque Nationale. Medizin und Pharmazie in den Sammlungen der Nationalbibliothek der Nationalbibliothek. Catalogue de l'exposition. Katalog zur Ausstellung. Unter Mitwirkung von/avec la collaboration de Berthe Schneider.
591353: WALEY, D. - Later medieval Europe. From saint Louis to Luther.
616555: WALKER, T. - The solitaries. Poems 1964-5.
626027: WALKER, P.M.B. , (ED.) - Chambers Dictionary of science and technology. Unrivalled coverage of modern scientific terms.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
569676: WALLACE, I., (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
593719: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
625303: WALLIS, R.T. - Neoplatonism.
598730: WALLRATH, R. - Das schöne gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg.
617551: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
617552: WALRAS, LÉON, JAFFÉ, W. , (ED.) - Correspondence of Léon Walras and related papers. Complete in 3 volumes.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
593725: WALSCHAP, G. - De familie Roothooft.
624054: WALSH, W.H. - Metaphysics. An exposition and defense of a controversial branch of philosophy.
623550: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
625495: WALSH, W.H. - An introduction to philosophy of history.
626676: WALSH, M.J. - A history of philosophy.
569065: WALSH, M. - Altijd Casablanca
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwisenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
580042: WALTER, F. - Tobias.
607310: WALTER, E.V. - Terror and resistance. A study of political violence with case studies of some primitive African communities.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
18652: WALTERS, M. - The nude male. A new perspective.
573371: WALTERS, M. - Der männliche Akt. Ideal und Verdrängung in der europäischen Kunstgeschichte. Aus dem Englischen von L. Wilkens.
606979: WALTHAUS, C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
574634: WALTHER VON DER VOGELWEIDE, HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
614615: WANG, H. - Beyond analytic philosophy. Doing justice to what we know.
626983: WANG, H. - From mathematics to philosophy.
622798: WANGCHUK, D. - The resolve to become a Buddha. A study of the Bodhicitta concept in Indo-Tibetan buddhism.
626804: WANGYAL, P. - De spirituele training met betrekking tot de Bardo
584096: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
592273: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übers. aus dem Am. von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
603975: WARDHAUGH, R. - An introduction to sociolinguistics.
596892: WARHOL, A., BOCKRIS, V. - Warhol.
595030: WARING, P., (ED.) - The dictionary of omens and superstitions.
623683: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
605871: WARNER, R., SZUBKA, T., (ED.) - The mind-body problem. A guide to the current debate.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
624058: WARNOCK, M. - Existentialism.
626243: WARNSINCK, J.CM. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
610257: WARREN, HANS - Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper.
590466: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
577664: WASSERSTEIN, B. - Les juifs d'Europe depuis 1945. Une diaspora en voie de disparition. Trad. de l'anglais par J. Carnaud.
616501: METTERNICH-WASSILTCHIKOV T. - Keime der Hoffnung. Das wahre Russland.
591374: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
599759: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
593094: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork- van der Kuyl.
619101: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. De in deze bundel opgenomen opstellen werden verzameld en geredigeerd door W. Bergsma, G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra.
602834: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
579351: WATERS, C.M. - An economic history of England 1066-1874.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
624946: WATSON, J.D. - The double helix. A personal account of the discovery of the structure of DNA.
626871: WATSON, J.D. - Molecular biology of the gene. With illustrations by Keith Roberts.
611776: WATSON, L. - Natuurlijk of bovennatuurlijk. Een nieuwe, originele benadering van vreemde verschijnselen en hun plaats in de natuur
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
616406: WATT, W.M. - The influence of Islam on medieval Europe.
596977: WATTEAU, A. - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
597426: WATTUM, S. VAN - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
625889: WAWERKA, P., (RED.) - Moderne Vergangenheit Wien 1800-1900.
604145: WAXMAN, C.I., (ED.) - The end of ideology debate. With an introduction.
586307: WEALE, A. - Democracy.
611524: WEAVER, W.W. - Toward a psychology of reading and language. Selected writings of Wendell W. Weaver. Edited by Albert J. Kingston.
601170: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation. In one volume.
578470: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation.
570195: WEBB, S., WEBB, B. - The history of trade unionism.
615248: WEBEL, J. - Geschichte der Bildschirmtechnik 1970-2000. Synergien, Netzwerke und Innovationssysteme in Baden-Württemberg.
619293: WEBER, M., MITZMAN, A. - The iron cage. An historical interpretation of Max Weber.
622502: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik.
598848: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
620805: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage, besorgt von J. Winckelmann
604006: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
614497: WEBER, H. - Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen.
627001: WEBER, M., GODDIJN, H.P.M., (RED.) - Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis. Een inleiding.
606907: WEBER, M., CHOI, HO-KEUN - Max Weber und der Historismus. Max Webers Verhältnis zur Historischen Schule der Nationalökonomie und zu den zeitgenössischen deutschen Historikern.
575395: WEBER, M. - Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und eingeleitet von J. Winckelmann.
625482: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. 3 volumes.
620979: WEBER, M. - Gesammelte politische Schriften. Mit einem Geleitwort von T. Heuss. Neu herausgegeben von J. Winckelmann.
620914: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Mit einem Anhang: Die Rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik Vierte, neu herausgegebene Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
16429: WEBER, M., GIDDENS, A. - Politics and sociology inn the thought of Max Weber.
601912: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
607074: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. Das Werk. Darstellung. Analyse. Ergebnisse. Aus dem Amerikanischen von Renate Rausch.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
603738: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu' door E. Tellegen
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
605996: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Herausgegeben von M. Weber. 3 volumes.
596344: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
9915: WEBER, M. - Aus den Schriften zu Religionssoziologie. Auswahl, Einleitung und Bemerkungen von M. Ernst Graf zu Solms.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
626529: WEBER, H.E. - Reformation, Orthodoxie und Rationlismus. 3 volumes.
618783: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes.
626643: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe herausgegeben von J. Winckelmann. 2 volumes. (Erster und zweiter Halbband).
622114: WEBER, M. - Selections in translation. Edited by W.G. Runciman
608906: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
13631: WEBER, E. - Paths to the present: aspects of European thought from romanticism to exisentialism. Readings chosen, discussed en edited.
622109: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Vierte, erneut durchgesehene Auflage, herausgegeben von Johannes Winckelmann
601805: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
597955: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
625491: WEBER, M., WEGENER, W. - Die Quellen der Wissenschaftsauffassung Max Webers und die Problematik der Werturteilsfreiheit der Nationalökonomie. Ein wissenschaftssoziologischer Beitrag.
579898: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
627268: WECK, H. DE - Illustrierte Geschichte der Kavallerie. Berechtigte Übertragung aus dem Französischen von Christian Steingruber.
591560: WEDGWOOD, C.V. - History and hope. Essays on history and the English civil war.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
617411: WEERDEN, J.S. - Marne-memories.
613168: WEERDEN, J. VAN - Marne-memories.
6582: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
5838: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
605478: WEETERING, C.VAN DE - Aan een jonge ballerina.
605479: WEETERING, C.VAN DE - Kijk, een ballerina.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
579469: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945 - 1993.
615189: WEGNER, D.M. - The illusion of conscious will.
620736: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
572658: WEHNER, H. - Wandel und Bewährung. Ausgewählte Reden und Schriften 1930-1980. Herausgegeben von G. Jahn. MIt einer Einleitung von G. Gaus.
620738: WEHNER, H. - Zeugnis. Herausgegeben von Gerhard Jahn.
17987: WEHR, G. - Philosophie. Auf der Suche nach der Wahrheit.
620498: WEHR, G. - Esoterisches Christentum. Von der Antike bis zur Gegenwart. Überarbeitete Auflage.
620896: WEIERS, M. , (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
1333: WEIGAND, E., (ED.) - Concepts of dialogue. Considered from the perspective of different disciplines.
607096: WEIGAND, G. - Die Berechtigung sittlicher Werturteile in den Sozialwissenschaften.
599696: WEIGHT, R. - Patriots. National identity in Britain 1940-2000.
621351: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar.
622784: WEIJERS, O. - Dictionnaires et répertoires au moyen âge. Une étude du vocabulaire.
622782: WEIJERS, O. , (ED.) - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignment au moyen âge. Actes du colloque Rome 21-22 octobre 1989.
575861: WEIL, S. - La condition ouvrière.
588462: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
623965: WEIL, S. - La condition ouvrière.
626704: WEIL, S. - Wachten op God. Met een korte biografie
626707: WEIL, S. - Attente de Dieu.
4612: WEIL, S. - La condition ouvrière.
588881: WEIL, E. - Philosophie morale.
623434: WEIL, S. - Formative writings 1929-1941. Edited and translated by Dorothy Tuck Mcfarland and Wilhelmina van Ness.
588883: WEIL, E. - Philosophie politique.
580376: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
616721: WEILER, I. - Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf.
598837: WEIN, H. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie. Ausgewählt und eingeleitet von J.M. Broekman.
575516: WEIN, H., BROEKMAN, J.M., KNOPF, J., (HRSG.) - Konkrete Reflexion. Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag.
3227: WEIN, H. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
613471: WEINBERG, J.R. - Abstration, relation, and induction. Three essays in the history of thought.
577706: WEINBERG, S. - Die ersten drei Minuten. Der Ursprung des Universums. Mit einem Vorwort von Reimar Lüst. Aus dem Amerikanischen von F. Griese.
612043: WEINBERG, J.R. - A short history of medieval philosophy.
618397: WEINBERGER, C. , WEIBERGER, O. - Logik, Semantik, Hermeneutik. Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen im Text.
579833: WEINERT, H. - Entstehung der Menschenrassen. Mit 184 Einzelabbildungen und 7 Rassenkarten.
5514: WEINGART, P., (HRSG.) - Wissenschaftsforschung. Eine Vorlesungsreihe mit Beiträgen von Ben-David, Hirsch, Kambartel, Krohn, Lakatos, Radnitzky u.a.
5769: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., DORN, G., (ED.) - The role of pragmatics in contemporary philosophy. Die Rolle der Pragmatik in der Gegenwartsphilosophie. Beiträge des 20. Internationalen Wittgenstein Symposiums 10. - 16. August, 1997 Kirchberg am Wechsel. 2 volumes.
615880: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
583226: WEINKE, K. - Rationalität und Moral.
618968: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
591541: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
621712: WEINREB, F., GRÜTER, R. - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
589885: WEINRICH, L., (HRSG.) - Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
613298: WEINROTHER, C. - ...ich hatt' noch ein paar Foto's von Berlin. Bilder aus dem Alltagsleben der Jahre 1949-1953. Vorwort: Wolfgang Gruner. Text: Eduard Wirths.
589064: WEINSTEIN, M.A. - Finite perception. Reflections on virtue.
623040: WEINTRAUB, A. , SCHWARTZ, E. , ARONSON, J.R., (ED.) - The economic growth controversy.
574764: WEIPPERT, G. - Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Studien zum gegenwärtigen Zeitalter.
627102: WEIR, R.F., (ED.) - Ethical issues in death and dying.
618821: WEIS, M., HICKMAN, T. - De poort des doods
580341: WEIS, B. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie.
610359: WEISCHEDEL, W. - Skeptische Ethik.
574763: WEISCHEDEL, W., (HRSG.) - Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 2 volumes.
605266: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
573032: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
625976: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
621779: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Zwei Bände in einem Band. 2 parts in one volume.
6889: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
6888: WEISCHEDEL, W. - Die philosophische Hintertreppe. Von Alltag und Tiefsinn grosser Denker.
13216: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
610782: WEISKRANTZ, L. - Consciousness lost and found. A neuropsychological exploration.
623742: WEISS, P.A. - Hierarchically organized systems in theory and practice. With contributions by H.K. Buechner, J.S. Coleman, J.W. Forrester, K. Lorenz a.o.
623295: WEISS, P. - De esthetica van het verzet. Roman
584271: WEISS, A.S. - The aesthetics of excess.
9253: WEISS, P., WEISS, J. - Right and wrong. A philosophical dialogue between father and son.
614903: WEISS, G. - Body images. Embodiment as intercorporeality.
581065: WEISSBERG-BOB, N., (HRSG.) - 'Was ich den Juden schon immer mal sagen wollte...' Beiträge und Gespräche. Mit einem Vorwort von K. Schütz.
616216: WEISSENSTEINER, F. - Reformer, Republikaner und Rebllen. Das andere Haus Habsburg-Lotharingen.
606692: WEISZ, L. - Die Werdmüller. Schicksale eines alten Zürcher Geschlechtes. Im Auftrag der Otto Werdmüllerschen Familienstiftung erforscht und dargestellt. Mit Beiträgen von J.O. Werdmüller-Zollikofer und H.C. Schulthess-Hünerwadel. 3 delen.
615906: WEITENKAMPF, F. - The illustrated book.
605250: WEITZ, M., (ED.) - Twentieth-century philosophy: the analytic tradition. With an introduction.
612057: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

5/9