Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
583121: PERROUX, F. - A new concept of development. Basic tenets.
657: PERRUCCI, R., PILISUK, M. - The triple revolution. Social problems in depth.
604856: PERRY, J. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
588767: PERRY, E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the edict of Nantes.
618388: PERRY, T.D. - Professional philosophy. What it is and why it matters.
585443: PERRY, J. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
584255: PERRY, T.D. - Moral reasoning and truth. An essay in philosophy and jurisprudence.
596089: PERRY, J., (ED.) - Personal identiy.
8893: PERRY, E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the edict of Nantes.
599890: PERRY, J. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
594002: PERSONS, R., SIMONS, J. - Robert Persons, S.J. Certamen ecclesiae Anglicanae. A study of an unplublished manuscript.
595057: PERSONS, R., SIMONS, J. - Robert Persons, S.J. Certamen ecclesiae Anglicanae. A study of an unplublished manuscript.
612082: PERTHUS, M. , (RED.) - Voor vrijheid en socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité.
599013: PESCHAR, J.L., ROSSUM, W. VAN, (RED.) - Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek. De ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland.
580779: PESSIS-PASTERNAK, G. - Faut-il brûler Descartes? Du chaos à l'intelligence artificielle: quand les scientifiques s'interrogent. Entretiens.
606858: PESTALOZZI, J.H., DELEKAT, F. - Johann Heinrich Pestalozzi. Mensch, Philosoph, Politiker, Erzieher.
606861: PESTALOZZI, J.H., BAUER, W. - Die Kinder und die Armen. Lebensgeschichte Pestalozzis.
569153: PESTALOZZI, J.H., DELEKAT, F. - Johann Heinrich Pestalozzi. Der Mensch, der Philosoph und der Erzieher.
570035: PESTALOZZI, J.H., GANZ, H. - Pestalozzi. Leben und Werk.
5286: PESTALOZZI, J.H., LIEDTKE, M. - Pestalozzi. Uit het Duits vert. door H. Walter.
593584: PESTALOZZI, J.H., SPRANGER, E. - Pestalozzis Denkformen.
607734: PESTALOZZI, J.H. - Werke. Nach dem Tekst der Erstdrucke herausgegeben und kommentiert von Gertrude Cepl-Kaufmann und Manfred Windfuhr. Mit einem Nachwort von Manfred Windfuhr. 2 volumes.
613963: PESTMAN, P.W., (RED.) - Vreemdelingen in het land van Pharao. Een bundel artikelen samengesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Papyrologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden.
579193: PETER, N., (RED.) - Gedenkschrift Stadterhebung Hohenems 1333-1983. Gedenkschrift zur Stadterhebungsfeier am 28. Mai 1983.
586312: PETERS, J., (RED.) - Hedendaagse visies op den mensch.
593502: PETERS, G. - Der zerrissene Himmel. Genieästhetik und literarische Selbstdarstellung im achtzehnten Jahrhundert.
615028: PETERS, HERMANN - Der Arzt und die Heilkunst in alten Zeiten. Mit 153 Holzschnitten, Kupferstichen und Faksimiles.
579472: PETERS, TON - De weifelpoot. Met een linosnede van Lena Blohmé.
11059: PETERS, K., SCHMIDT, W., HOLZ, HANS HEINZ - Erkenntnisgewissheit und Deduktion. Zum Aufbau der philosophischen Systeme bei Descartes, Spinoza, Leibniz.
617574: PETERS, G. - Seeds of terror. How drugs, thugs, and crime are reshaping the Afghan war.
613014: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. stad en lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw.
618708: PETERS, R.S., (ED.) - Nature and conduct.
568504: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H. Berger, C.E.M. Struyker Boudier, Th. van Velthoven.
616974: PETERSEN, E.L. - Ali und Muawiya in early Arabic tradition. Studies on the genesis and growth of Islamic historical writing until the end of the ninth century.
583399: PETERSON, R.T. - Democratic philosophy and the politics of knowledge.
591188: PETERSON, R.T. - Democratic philosophy and the politics of knowledge.
584809: PETEV, V. - Von sozialistischer Diktatur und westlicher Freiheit. Eine politische Autobiographie.
597489: PETITDEMANGE, G. - Philosophes et philosophies du XXe siècle.
619497: PETRARCA, HAAR, L.G.J. TER - Petrarca's 'Africa' boek I en II. Een commentaar.
616867: PETRARCA, DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS. Ii.VI.39 of the University Library, Cambridge with an introduction, notes and glossary and the Original Latin text.
596109: PETRAU, A. - Schrift und Schriften im Leben der Völker. Ein kulturgeschichtlicher Beitrag zur vergleichenden Rassen- und Volkstumskunde. Mit 147 Schriftproben, 6 Verbreitungskarten und 4 Tafeln.
615223: PETRICK, E.R. - Making computers accessible. Disability rights and digital technology.
608494: PETRONILLA VAN HOLLAND GRAVIN, CORDFUNKE, E.H.P., HUGENHOLTZ, F.W.N. - Gravin Petronilla van Holland ca. 1082 - 1144. Holland in het begin van de 12e eeuw.
613787: PETRONILLA VAN HOLLAND GRAVIN, CORDFUNKE, E.H.P., HUGENHOLTZ, F.W.N. - Gravin Petronilla van Holland ca. 1082 - 1144. Holland in het begin van de 12e eeuw.
620390: PETRONIUS - Satyricon
593851: PETRUS CANISIUS, GINNEKEN, J. VAN - Sint Peter Kanis van Nijmegen. Een voorloper onzer gouden eeuw.
609259: PETRY, M.J., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Compleet in 21 delen.
607568: PETRY, M.J. - Wijsbegeerte in Rotterdam in heden en verleden
616617: PETTER, D.M. DE - Begrip en werkelijkheid. Aan de overzijde van het conceptualisme.
611056: PEUCKERT, W.E. - Die grosse Wende. 2 volumes
619311: PEUCKERT, W.E., (HRSG.) - Niedersächsische Sagen. Complete in 4 volumes.
611832: PEUCKERT, W.E. - Die grosse Wende. 2 volumes
614434: PEURSEN, C.A. VAN - Cultuur in stroomversnelling. Een geheel bewerkte uitgave van 'Strategie van de cultuur'.
567292: PEURSEN, C.A. VAN, SCHIPPER, F., DOESER, M.C., (RED.) - Ontwikkeling, rationaliteit en cultuur. Opstellen, aangeboden aan C.A. van Peursen.
2259: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
570907: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
587818: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
595879: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofie van de wetenschappen.
604734: PEURSEN, C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'.
614105: PEURSEN, C.A. VAN - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
583885: PEURSEN, C.A. VAN - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen.
16875: PEURSEN, C.A. VAN - Lichaam-ziel-geest. Inleiding tot een wijsgerige antropologie.
569106: PEURSEN, C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'.
16876: PEURSEN, C.A. VAN - Riskante philosophie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
595410: PEURSEN, C.A. VAN - Ars inveniendi. Filosofie van de inventiviteit van Francis Bacon tot Immanuel Kant.
567015: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
14527: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofie van de wetenschappen.
566454: PEURSEN, C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'.
606321: PEURSEN, C.A. VAN - Lichaam-ziel-geest. Inleiding tot een fenemonologische antropologie.
616015: PEURSEN, C.A. VAN - Riskante filosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
611543: PEURSEN, C.A. VAN, PETERSMA, E., (RED.) - Metafysica. De geschiedenis van een begrip.
617471: PEURSEN, C.A. VAN, PETERSMA, E., (RED.) - Metafysica. De geschiedenis van een begrip.
592549: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid. Een deiktische ontologie.
569673: PEURSEN, C.A. VAN - Cultuur en christelijk geloof.
612299: PEURSEN, C.A. VAN - Ars inveniendi. Filosofie van de inventiviteit van Francis Bacon tot Immanuel Kant.
607934: PEURSEN, C.A. VAN - De opbouw van de wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsleer.
575669: PEVERELLI, P. - De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-Indië.
617084: PEVSNER, N., (A.O.) - Geheimreport Deutsches Design. Deutsche Konsumgüter im Visier des britischenb Council of Industrial Design (1946). Englischer Originaltext mit einer Einleitung herausgegeben von Anne Sudrow.
618861: PFEIEFER, I. , SAVELSBERG, W. , (RED.) - Oranienbaum - Huis van Oranje. Wiedererweckung eines anhaltischen Fürstenschlosses Oranische Bildnisse aus fünf Jahrhunderten. Im Schloss Oranienbaum. 14. Juni bis 24. August 2003. Landesaustellung Sachsen-Anhalt 2003.
618575: PFEIFER, W. , (RED.) - Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Complete in 2 volumes.
616210: PFEIFFER, J. - The changing universe. The story of the new astronomy. With a foreword by Bart J. Bok.
612230: PFEIFFER, J. - Existenzphilosophie. Eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
593618: PFEIFFER, R.H. - History of New Testament times. With an introduction to the Apocrypha.
568051: PFEIFFER, J. - Existenzphilosophie. Eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
578799: PFISTER, R., (HRSG.) - Die Friedhof-Fibel.
612495: PFLAUM, G.M. - Geschichte des Wortes 'Zivilisation'.
566538: PFLEIDERER, E. - Die Idee eines goldenen Zeitalters, ein geschichtsphilosophischer Versuch mit besonderer Beziehung auf die Gegenwart ausgeführt.
609385: PHAYER, J.M. - Sexual liberation and religion in nineteenth century Europe.
611811: PHILIPP VON SCHWABEN, SCHÜTTE, B. - König Philipp von Schwaben. Itinerar. Urkundenvergabe. Hof.
616634: PHILIPPE, MARIE-DOMINIQUE, HÖFFE, O., IMBACH, R., (ED.) - Paradigmes de theologie philosophique. Publié sous la direction de Otfried Höffe et Ruedi Imbach, en hommage à Marie-Dominique Philippe, O.P.
569965: PHILIPPEN, L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching. Leidraad voor de leden der oudheidkundige kringen.
616488: PHILIPS VAN BOURGONDIË, STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance. Zijn leven en maecenaat.
608635: PHILIPS, S. - Beyond the myths. Mother-daughter relationships in psychology, history, literature and everyday life.
608437: PHILIPS, J.F.R., JANSEN, J.C.G.M., CLAESSENS, TH.J.A.H. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
612468: PHILIPS - Korte beschrijving der Philips' bedrijven.
613240: PHILIPSE, H. - Atheïstisch manifest. Drie wijsgerige opstellen over godsdienst en moraal.
611880: PHILIPSON, M., GUDEL, P.J., (ED.) - Aesthetics today. Revised edition.
587564: PHILLIPS, A., (ED.) - Survey of African marriage and family life.
583332: PHILLIPS, D.L. - Abandoning method. Sociological studies in methodology.
574827: PHILLIPS, D.L. - De naakte Nederlander. Kritische overpeinzingen. Nederlandse vertaling N. van Maarten en R. van der Veer.
584303: PHILLIPS, D.L. - Toward a just social order.
615065: PHILLIPS, B.R. - Houses for moderate means.
3756: PHILLIPS, D.C. - Holistic thought in social science.
616807: PHILO VAN ALEXANDRIË, SLY, D.I. - Philo's Alexandria
600492: PHILONENKO, A. - L'archipel de la conscience européenne.
616800: PHILOPONUS, JOHANNES, HAAS, F.A.J. DE - John Philoponus on matter. Towards a metaphysics of creation.
613753: CONCISE ROUTLEDGE ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY - Concise Routledge encyclopedia of philosophy.
596554: PIA, P. - Romanciers, poètes et essayistes du XIXe siècle.
607056: PIAGET, J., BRINGUIER, J.C. - Gesprekken met Jean Piaget. Met een voorwoord van A. Sunier. Bewerking W.E. Nooteboom
592400: PIAGET, J. - Structuralism
587485: PIAGET, J. - Strukturalisme
601531: PIAGET, J. - Strukturalisme
609718: PIAGET, J. - Genetische epistemologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kunnen
592298: PIAGET, J., GORMAN, R.M. - Discovering Piaget. A guide for teachers.
608735: PIAGET, J. - Zes psychologische studies
604048: PIAGET, J. - Strukturalisme
590085: PIAGET, J., NICOLAS, A. - Jean Piaget. Présentation, biographie, bibliographie.
5530: PIAGET, J., FLAVELL, J.H. - The developmental psychology of Jean Piaget. With a foreword by J. Piaget.
610096: PIAGET, J., MCNALLY, D.W. - Piaget, education and teaching.
584496: PIAGET, J. - Structuralism
608235: PIAGET, J., BRINGUIER, J.C. - Gesprekken met Jean Piaget. Met een voorwoord van A. Sunier. Bewerking W.E. Nooteboom
18874: PIAGET, J. - Genetische epistemologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kunnen
602352: PIAGET, J. - Zes psychologische studies
611786: PIAGET, J. - La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
607035: PIAGET, J. - Genetische epistemologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kunnen
584873: PIANTONI, G., LEEMAN, F., (RED.) - Ottocento/Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910. Met bijdragen van A.P. Quinsac, F. Leeman, H. Pennock.
619875: PICARD, M. - Die Welt des Schweigens.
615946: PICASSO, PABLO - Four themes. With an introduction and descriptive notes by Roland Penrose.
615054: PICASSO, PABLO, KAHNWEILER, D.H. - Picasso. Keramik. Ceramic. Céramique.
596867: PICASSO, PABLO, CASTILLO, M. DEL, FERMIGIER, A., GRENIER, J. - Picasso. Genie en wereld. Nederlandse vertaling: J.H.P. Jacobs.
604162: PICASSO, PABLO, THOMAS, D. - Picasso and his art.
619502: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS - Enea Silvio Piccolomini - Pius II (1405-1464): een humanistische paus op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften
619501: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS (PIUS II), MARTELS, Z.R.W.M., VON, VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Pius II. 'El più expeditivo pontifice'. Selected studies on Aeneas Silvius Piccololominio (1405-1464).
603631: PICHT, G. - Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Mit einer Einführung von C.F. von Weizsäcker.
556: PICHT, G., BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
593126: PICK, G., BONNESS, W., SCHAEFER, W. - Die freireligiöse Bewegung - Wesen und Auftrag. Als Gemeinschaftsarbeit hrsg. vom Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands freie Religionsgemeinschaft.
569515: PICKERING, A., (ED.) - Science as practice and culture.
17545: PICON, G., (HRSG.) - Panorama des zeitgenössischen Denkens. Ausgewäht und eingeleitet von R. Caillois, M. Encontre, G. Picon, G. Bouthoul, F. Erval, R. Bertelé, R. Kanters, J. Merleau-Ponty, A. Tétry. Deutsche Bearbeitung von H. Scheffel.
570230: PIDDINGTON, R. - An introduction to social anthropology. 2 volumes.
612612: PIEBENGA, P. - Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse.
585226: PIEBENGA, P. - Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse.
577593: PIECHOROWSKI, A. - Der Untergang der jüdischen Gemeinde Nordhorn.
592646: PIECK, A., THOMAS, F. - Droom in de delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld.
597287: PIECK, A., VOGELESANG, H. - De wereld van Anton Pieck.
595193: PIEKALKIEWICZ, J. - Spionnen agenten soldaten. Geheime commando's in de tweede wereldoorlog. Redactionele bewerking: M.L. Laufenberg
604422: PIEKALKIEWICZ, J.A. - Public opinion polling in Czechoslovakia, 1968-69. Results and analysis of surveys conducted during the Dubcek era. Foreword by B. Bede.
14708: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
618493: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
614087: PIEPER, J. - Tod und Unsterblichkeit.
611287: PIEPER, J. - Scholastiek. Figuren en problemen van de middeleeuwse filosofie
609512: PIERROT, R. , (RED.) - Le livre dans la vie quotidienne.
613313: PIERSON, N.G. - Verspreide economische geschriften. Verzameld door C.A. Verrijn Stuart. 6 delen in 5 banden.
585783: PIERSON, J.L. - The Manyôsû
612993: PIERSON, A., BARNARD, M. - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896).
617513: PIERSON, A. - Wijsgeerig onderzoek. Kritische prolegomena van esthetiek.
615746: PIERSON, A. - Oudere tijdgenooten (1888). Verzorgd door Peter L. Schram.
609105: PIERSON, A. - Oudere tijdgenooten (1888). Verzorgd door Peter L. Schram.
1705: PIETARINEN, J. - Lawlikeness, analogy, and inductive logic.
615221: PIETERSE, J.B. - Our work is but begon. A history of the University of Rochester 1850-2005. Foreword by Joel Seligman. Afterword by Paul Burgett.
617945: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
600896: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
603789: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
604500: PIETRA, R. - Sage comme une image. Figures de la philosophie dans les arts.
594596: PIETROPINTO, A., SIMENAUER, J. - Gonado. Onthullingen over de manlijke seksualiteit. Geautoriseerde vertaling P. Meeuse.
578419: PIGOTT, S. - Hollins. A study of industry 1784-1949.
616008: PIGOTT, S. - The earliest wheeled transport. From the Atlantic Ocean to the Caspian Sea.
617651: PIGOU, A.C. - Employment and equilibrium. A theoretical discussion. Second (revised) edition.
617648: PIGOU, A.C. - The economics of welfare.
617640: PIGOU, A.C. - Essays in applied economics.
576788: PIGUET, J.C. - De l'esthétique à la métaphysique.
580642: PIIRAINEN, E. - Phraseologie der westmünsterschen Mundart. Teil 1. Semantische, kulturelle und pragmatische Aspekte dialektaler Phraseologismen.
617433: PIJBES, W., RODING, M. - De blijvende verlokking. Kunstenaars uit de Lage Landen en Italië, 1806-1940.
617014: PIJFERS, H. , ROES, J. , (RED.) - Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
607884: PIJNAPPEL, J. - De vrije wil.
595740: PIJNENBURG, L., (RED.) - Vijandbeelden in de filosofie. Acea van de 109e Nederlands-Vlaamse filosofendag.
574231: PIJPER, F. - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
587933: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
596513: PIJPER, F. - Primitiae pontificiae theologorum Neerlandicorum disputationes contra Lutherum inde ab a. 1519 usque ad a. 1526 promulgatae. Collegit denuo edidit commentariis praeviis necnon adnotationibus instruxit.
608033: PIKKEMAAT, G. - Geschiedenis van Nijmegen. Noviomagus.
605918: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
599010: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
605471: PILTZ, A. - Die gelehrte Welt des Mittelalters. Übersetzung aus dem Schwedischen: S. Didon.
583203: PIMM, S.L. - The world according to Pimm. A scientist audits the earth.
613264: PINBORG, J. - Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Überblick. Mit einem Nachwort von H. Kohlenberger.
765: PINBORG, J. - Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Überblick. Mit einem Nachwort von H. Kohlenberger.
582589: PINCOFFS, E.L. - Quandaries and virtues. Against reductivism in ethics.
620391: PINDAR, GUNDERT, H. - Pindar und sein Dichterberuf.
598290: PINDER, W., HALBERTSMA, M. - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
597980: PINDER, W., HALBERTSMA, M. - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
597736: PINDER, W., HALBERTSMA, M. - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
618194: PINKARD, T. - Duitse filosofie 1760-1860. De erfenis van het idealisme
615900: PINKARD, T. - Duitse filosofie 1760-1860. De erfenis van het idealisme
614130: PINKER, S. - De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur
583942: PINKER, R. - Sociologie en sociaal beleid
592559: PINKER, S. - Words and rules. The ingredients of language.
601414: PINTER, H. - Handboek voor het kweken van aquariumvissen
590354: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590355: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590356: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
426: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
615655: PIPER, K. - The price of thirst. Global water inequality and the coming chaos.
579866: PIPER, R. - Das Tier in der Kunst. Mit 240 Abbildungen. Wesentlich vermehrte Neubearbeitung.
620081: PIRCKHEIMER, WILLIBALD, HOLZBERG, N. - Willibald Pirckheimer. Griechischer Humanismus in Deutschland.
583263: PIRENNE, L.P.L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
608287: PIRENNE, H., RENAUDET, A., PERROY, É., HANDELSMAN, M. - La fin du moyen âge. 2 parts in 1 volume.
575198: PIRENNE, H. - Sur l'angoisse métaphysique. Essai de philosophie de la philosophie.
1862: PIRKHEIMER, W., GLOCK, K.B., MEIDINGER-GEISE, I. (RED.) - Willibald Pirkheimer 1470-1970. Dokumente, Studien, Perspektiven. Anlässlich des 500. Geburtsjahres herausgegeben vom Willibald-Pirkheimer-Kuratorium.
591200: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
606323: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
590328: PIRSIG, R.M. - Lila. Een onderzoek naar de zeden
597076: PIRSIG, R.M. - Lila. Een onderzoek naar de zeden
591483: PISAR, S. - Bloed en hoop. Nederlandse vertaling R.B.I. Berlang-Verlaan. Red. B. Luijken.
576999: PISTERS, I., VANHAECKE, F., (RED.) - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen. 1.2-31.5.92. Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen.
594355: PISTORIUS, JOHANNES (JAN DE BAKKER), GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis.
569266: PIT, A. - Aesthetische ontwikkeling.
8570: PITHOYS, C. - A seventeenth-century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). Introduction and notes by P.J.S. Whitmore.
602548: PITLO, A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren.
18860: PITSCH, F.J. - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
589231: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
589232: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
578201: PITT, J.C., (ED.) - Philosophy in economics. Papers deriving from and related to a workshop on testability and explanation in economics held at Virginia polytechnic institute and state university, 1979.
1498: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
620002: PIUS XII, CORNWELL, J. - Hitlers paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII
5881: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
596709: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
615122: PLACK, A. - Die Gesellschaft und das Böse. Eine Kritik der herrschenden Moral.
602406: PLAMENATZ, J.P. - Consent, freedom and political obligation.
1423: PLAMENATZ, J. - The English utilitarians.
576128: PLANITZ, H. - Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zünftkämpfen.
9795: PLANK, A.N.W. VAN DER - Het namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
616318: PLANTINGA, A., BEILBY, J. - Epistemology as theology. An evaluation of Alvin Plantinga's religious epistemology.
619105: PLANTINUS, JOHANNES, SCHUTTE, RUTGER - Bundel van plegtige Leerredenen; zynde eene daar van door den weleerw. Heer Johannes Plantinus, In leven geacht Leeraar te Amsterdam, en de zes overige gedaan door Rutger Schutte, Predikant te Amsterdam.
613410: PLANTY-BONJOUR, G. - The categories of dialectical materialism. Contemporary Soviet ontology
604855: PLAS, M. VAN DER - Mooie vrede. Een documentaire over Nederland in de jaren 1945-1950.
598461: PLAS, M. VAN DER, ROES, J., (RED.) - De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in Nederland
597852: PLAS, M. VAN DER - Mooie vrede. Een documentaire over Nederland in de jaren 1945-1950.
600779: PLATE, R. - Brieven aan mijn man.
602246: PLATH, S., BUTSCHER, E. - Sylvia Plath. Method and madness.
571706: PLATH, S. - Johnny Panic and the bible of dreams. Short stories, prose and diary excerpts.
578446: PLATJE, J.C. - Institutional change and Poland's economic performance since the 1970s. Incentives and transaction costs.
587518: PLATO, HUBY, P. - Plato and modern morality.
1307: PLATO, MARCUSE, L. - Plato und Dionys. Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur.
588193: PLATO, OVINK, B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
619826: PLATO - Politeia
613192: PLATO - De jacht op de sofist. Plato's reactie op Herakleitos en Parmenides in enige capita selecta
616713: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
616714: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
612477: PLATO, KUIPER, K. - Recht en onrecht in Athene's bloeitijd (De achtergrond van Plato's Gorgias).
616706: PLATO, VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
620340: PLATO, PROCLUS - Proclus' commentary on Plato's Parmenides
614589: PLATO, O'BRIEN, D. - Plato. Weight and sensation. The two theories of the 'Timaeus'.
614488: PLATO, NOVOTNY, F. - The posthumous life of Plato. Preface Ludvik Svoboda. Translation: Jana Fabryova.
618021: PLATO, KOOLSCHIJN, G. - Het democratische beest. Plato's tegenstander.
620006: PLATO, HARE, R.M. - Plato. Nederlandse vertaling: Willemien de Leeuw.
613299: PLATO, DERBOLAV, J. - Erkenntnis und Entscheidung. Philosophie der geistigen Aneignung in ihrem Ursprung bei Platon.
16801: PLATO, HAGER, F.P. - Die Vernunft und das Problem des Bösen im Rahmen der platonischen Ethik und Metaphysik.
615092: PLATO, GOSLING, J.C.B. - Plato.
609882: PLATO - Werke in acht Bänden. Griechisch und Deutsch. Sonderausgabe. Herausgegeben von Gunther Eigler. 8 parts in 9 volumes.
570221: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito. Het slot van de Phaedo en Symposium
5164: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
617738: PLATO, PETRIDES, C. - Plato's mythologizing of the myth of Er. The Republic's myth of Er exposed.
617207: PLATO, HUPPERTS, C. - De macht van eros. Lust, liefde en moraal in Athene. Plato, Symposium. Een analyse.
619868: PLATO, BERGER, H.H. - Ousia in de dialogen van Plato. Een terminologisch onderzoek.
598645: PLATO - Hauptwerke. Ausgewählt und eingeleitet von W. Nestle.
618283: PLATO, BEN, N. VAN DER - The Charmides of Plato. Problems and interpretations.
615098: PLATO, KLOSKO, G. - The development of Plato's political theory.
614594: PLATO, OSTENFELD, E.N. - Forms, matter and mind. Three strands in Plato's Metaphysics.
615399: PLATO, HALL, R.W. - Plato.
566660: PLATO, FRIEDLÄNDER, P. - Platon l. Eidos. Paideia. Dialogos.
618568: PLATO - Sokrates' verdediging
615099: PLATO, ERICKSON, K.V. - Plato: True and sophistic rhetoric.
607042: PLATO - Ion. Griechisch-deutsch herausgegeben von H. Flashar.
620256: PLATO, SKEMP, J.B. - The theory of motion in Plato's later dialogues. Enlarged edition.
1312: PLATO, WEINGARTNER, R.H. - The unity of the Platonic dialogue. The Cratylus. The Protagoras. The Parmenides.
581242: PLATO - Platons Staat. Ins Deutsche übertragen von K. Preisendanz.
620358: PLATO, GUBBELS, L.T.J.M. - De godsdienst in de staat van Plato's wetten
605708: PLATO, TAYLOR, A.E. - Plato. The man and his work.
6304: PLATO - Sämtliche Werke. 3 volumes.
608513: PLATO, KOYRÉ, A. - Discovering Plato
608392: PLATO, LOOIJ, M. - Eros en de vrouw van de filosoof ofwel: Plato voor beginners.
614593: PLATO, MILLER, M.H. - The philosopher in Plato's Statesman.
605803: PLATO - Sämtliche Werke. 3 volumes.
605378: PLATO - Apologie, Kriton, Phaidon. Übertragen und eingeleitet von E. Salin.
605004: PLATO - Ion. Griechisch-deutsch herausgegeben von H. Flashar.
604059: PLATO - The republic of Plato
600360: PLATO, RAEDER, H. - Platons Epinomis.
600293: PLATO, MEYER, T. - Platons Apologie.
620257: PLATO, MURPHY, N.R. - The interpretation of Plato' Republic.
591077: PLATO - Euthyfron. Kriton
583105: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
569393: PLATO - The Phaedo of Plato. Platonis Phaedo. Edited with introduction and notes by W.D. Geddes.
569351: PLATO - Der Staat. Deutsch von A. Horneffer. Eingeleitet von K. Hildebrandt.
566926: PLATO, FIELD, G.C. - The philosophy of Plato. Second editon with an appendix by R.C. Cross.
566818: PLATO, GUARDINI, R. - Der Tod des Sokrates. Eine Interpretation der platonischen schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und Phaidon.
566420: PLATO, NATORP, P. - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
4159: PLATO, BAL, B.H. - Plato's ascese in de Phaedo.
2958: PLATO - The Theaetetus of Plato, with translation and notes. By B.H. Kennedy.
2167: PLATO, KERSTING, W. - Platons 'Staat'.
18029: PLATO, LASKE, O.E. - Über die Dialektik Platos und des frühen Hegel.
17830: PLATO - The laws
17800: PLATO, SAHAKIAN, W.S., SAHAKIAN, M.L. - Plato.
606245: PLATO - Platoons Phaidros. Uit het Grieks overgebracht door P.C. Boutens.
614603: PLATO, TAYLOR, A.E. - Plato. The man and his work.
573843: PLATO, AALDERS, G.J.D. - Het derde boek van Plato's Leges. Deel 1 - Prolegomena.
9455: PLATO - The dialogues of Plato
607054: PLATO, LODGE, R.C. - The philosophy of Plato.
568659: PLATTEL, M.G., RIJK, M.C., LANGE, H.M. DE, RIJNVOS, C.J., (A.A. - Ontwikkelingen in het sociale denken. Opgedragen aan prof.dr. M.G. Plattel.
610309: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
608351: PLATTS, M. - Reference, truth and reality. Essays on the philosophy of language.
569183: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
11963: PLAUL, H. - Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur.
595469: PLAUTUS, TITUS MACCIUS, TERENTIUS AFER, PUBLIUS - Antike Komödien in zwei Bänden. Hrsg. und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von W. Ludwig. Plautus in einer grundlegenden Neubearbeitung der Übersetzung von W. Binder durch W. Ludwig, Terenz in der Übersetzung von J.J.C. Donner.
570808: PLAY, F. LE, HEERE, W.R. - Fréderic le Play en zijne volgelingen. De methode der monographieën.
593843: PLEGT, B.H.A.M., (RED.) - Jaarboek Twente.
613880: PLEIJ, H. - De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late middeleeuwen.
603825: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
601036: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
614037: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
609638: PLEIJ, H. - Erasmus en het poldermodel. Essay.
616794: PLEISTER, W., SCHILD, W., (HRSG.) - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst. Mit Beiträgen von Hans Latz, Johannes Latz, Wolfgang Pleister, Wolfgang Schild und Kurt Seelmann.
597303: PLENZDORF, U. - Legende vom Glück ohne Ende.
619449: PLESSNER, H. - Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Aesthesiologie des Geistes.
4064: PLESSNER, H., (HRSG.) - Symphilosophein. Bericht über den Dritten Deutschen Kongress für Philosophie Bremen 1950. Im Einvernehmen mit der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland bearbeitet. von I. Pape und W. Stache.
601995: PLESSNER, H., ZIEGLER, K., (HRSG.) - Wesen und Wirklichkeit des Menschen. Festschrift für Helmuth Plessner.
580518: PLETT, H.F., OESTERREICH, P.L., SLOANE, T.O., (ED.) - Rhetorica movet. Studies in historical and modern rhetoric in honour of Heinrich F. Plett.
575667: PLIEVIER, T. - Moskou. Stalingrad. Berlijn. Roman. Nederlands vertaling: M. Mok en A.T. Mooy.
574869: PLIEVIER, T. - Stalingrad. Roman.
579117: PLIEVIER, T. - Stalingrad. Roman. Moskou. Roman. Berlijn. Roman
573266: PLOEG, R. VAN DER, ZINKSTOK, R. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
594270: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and sir John Vanbrugh
590378: PLOEG, K. VAN DER - Art, architecture and liturgy. Siena cathedral in the middle ages.
595009: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of Sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and Sir John Vanbrugh.
585559: PLOEGER, DERK, PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. Opgeschreven door W. Dekker, W. Fritschy, J. Hofman, P. Rol. Met een voorwoord door A. Constandse.
618180: PLOTINUS, DREWS, A. - Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung.
614644: PLOTINUS, RUNIA, D.T., (ED.) - Plotinus amid gnostics and christians. Papers presented at the Plotinus symposium held at the Free University, Amsterdam on 25 january 1984.
616140: PLOTINUS, DUBBINK, J.H. - Studia Plotiniana. Onderzoek naar eenige grondgedachten van het stelsel van Plotinus.
620421: PLOTINUS, CORRIGAN, K. - Plotinus' theory of matter-evil and the question of substance: Plato, Aristotle, and Alexander of Aphrodisias.
611168: PLOTKIN, H. - Evolution in mind. An introduction to evolutionary psychology.
611566: PLOTT, THOMAS, CHUDLEIGH, THOMAS - The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685) English envoys at The Hague. Edited by Fredrick Arnold Middlebush.
567226: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Histoire du ciel, ou l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Nouvelle édition. 2 volumes.
571554: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularites de l'histoire naturelle. Qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux, & à leur former l'esprit. 8 volumes.
15984: PLUMACHER, O. - Zwei Individualisten der Schopenhauer'schen Schule.
18231: PLUMB, J.H. - In the light of history.
612439: PLUMB, J.H. - The first four Georges.
618637: PLUTARCHUS - De juiste gemoedsstemming
613499: PLUTARCHUS, AALDERS, G.J.D. - Plutarch's political thought.
7140: PLUTARCHUS - Römische Heldenleben. Coriolan, die Gracchen, Sulla, Pompeius, Cäsar, Cicero, Brutus. Übertragen und hrsg. von W. Ax.
598272: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
577350: PLUVIER, J.M. - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
577271: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
613378: HUANG PO - The zen teaching of Huang Po on the transmission of mind. Being the teaching of the zen master Huang Po as recorded by the scholar P'ei Hsiu of the T'ang dynasty. Rendered into English by John Blofeld (Chu Ch'an). A complete translation of the "Huang Po Chu'an Hsiu Fa Yao", including the previously unpublished "Wan Ling Record" containing dialogues, sermons, and anecdotes.
609262: POCHAT, G. - Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie. Von der Antike bis zum 19. Jahrhundert.
588795: POCOCK, R.I. - The fauna of British India including Ceylon and Burma. Arachnida.
582044: POEL, J.M.G. VAN DER - Heren en boeren. Een studie over de commissiën van landbouw (1805-1851).
582043: POEL, J.M.G. VAN DER - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt biografisch vademecum.
620430: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functie van de rhetorica in de renaissance. With an English summary.
609123: POEL, A. VAN DE - Neuengamme. Getuigenis over het ongemaskerde nationaal-socialisme van een Duitsch concentratiekamp.
609394: POELHEKKE, M.A.P.C., VOOYS, C.G.N. DE, BROM, G. - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
20498: POELMAN, N. - Panorama der ideologieën.
579555: POELS, V., (RED.) - Het milieu als offerplaats. Over milieuproblematiek, levensbeschouwing en duurzame ontwikkeling.
609567: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
2337: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
18587: POHIER, J., KRIKILION, W.E.R.G. - De merkwaardige alliantie van dood en leven. Theologie en psychoanalyse bij Jacques Pohier.
587767: POHIER, J., KRIKILION, W.E.R.G. - De merkwaardige alliantie van dood en leven. Theologie en psychoanalyse bij Jaques Pohier.
575139: POHLE, L. - Kapitalismus und Sozialismus. Aus dem Nachlass hrsg., bearbeitet und ergänzt von G. Halm.
616139: POHLENZ, M. - Grundfragen der stoischen Philosophie.
619843: POHLENZ, M. - Die griechische Tragödie. 2 volumes.
620034: PÖHLMANN, E. - Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur. Complete in 2 volumes.
586718: PÖHLMANN, R. VON - Griechische Geschichte und Quellenkunde.
581550: PÖHLMANN, R. VON - Griechische Geschichte und Quellenkunde.
616413: POINCARÉ, H. - Science and method
595565: POINCARÉ, H. - Wissenschaft und Hypothese. Autorisierte deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. Lindemann.
614243: POINCARÉ, H. - Dernières pensées.
579808: POINCARÉ, H., MOOIJ, J.J.A. - La philosophie des mathématiques de Henri Poincaré.
8615: POINCARÉ, H. - The value of science. Authorized translation with an introduction by G.B. Halsted. With a special prefatory essay.
612337: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
590333: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
590332: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
595578: POINCARÉ, H. - Der Wert der Wissenschaft. Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche übertragen von E. Weber. Mit Anmerkungen und Zusätzen von H. Weber und einem Bildnis des Verfassers. Zweite Auflage mit einem Vorwort des Verfassers.
607830: POIRIER, J. - Ethnologie régionale I. Afrique - Océanie.
607829: POIRIER, J. - Ethnologie générale.
581875: POIRTERS, A., ROMBAUTS, E. - Leven en werken van pater Adrianus Poirters S.J. (1605-1674). Bijdrage tot de studie der didactisch-moraliseerden letterkunde in XVIIe eeuw in Zuid-Nederland.
567287: POJMAN, L.P. - Ethics. Discovering right and wrong.
582990: POL, D. - Midden-Java ten zuiden.
598932: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
585401: POLAK, E. - De weg omhoog.
616037: POLAK, F.L. - Vermetelste uitdaging. Leeft de Nieuwe Hemel in harmonie met God?
5128: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
5949: POLAK, L., SPIGT, P., (RED.) - Prof. mr. dr. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving. Herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht 'De zin van de dood'.
18835: POLAK, L. - Verzamelde werken. 4 delen compleet.
3151: POLAK, L., SPIGT, P. - Prof. mr. dr. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht 'de zin van de dood'.
595227: POLAK, F.L. - Hoopvolle toekomst perspectieven.
589377: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
613167: POLAK, H., BLOEMGARTEN, S. - Henri Polak. Sociaal-democraat 1868-1943.
576462: POLAK, N.J. - Verspreide geschriften van prof.dr. N.J. Polak. Verzamled door H.T. Go en J.P. Kikkert.
599076: POLAK, L., SPIGT, P., (RED.) - Prof. mr. dr. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving. Herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht 'De zin van de dood'.
600627: POLAK, H., BLOEMGARTEN, S. - Henri Polak. Sociaal-democraat 1868-1943.
587962: POLAK, F.L. - Prognostica. Verkorte editie in een deel.
576000: POLAK, F.L. - Prognostica. Verkorte editie in een deel.
571276: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
2125: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
9119: POLAK, L. - Socioloog en ethicus. Een dialoog. (Geschreven voor het Steinmetz-nummer van 'Mensch en Maatschappij')
590310: POLAK, L. - Verzamelde werken. 4 delen compleet.
568623: POLAK, F.L. - Slow-motion mens. Een dier gedoemd tot uitsterven? Geautoriseerde vertaling: S. Hendriks.
614107: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
613683: POLANYI, M. - The logic of liberty. Reflections and rejoinders.
599771: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
576486: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
574463: POLGAR, A. - Orchester von oben.
579966: POLGAR, ALFED - Kleine Schriften. Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarbeit mit Ulrich Weinzierl. Complete in 6 volumes.
595812: POLI, R., (ED.) - In itinere. European cities and the birth of modern scientific philosophy.
595678: POLIAKOV, L., WULF, J. - Het derde rijk en de joden. Documenten en getuigenissen. De Nederlandse editie werd samengesteld door H. Wielek
568184: POLIAKOV, L. - La causalité diabolique. 2 delen.
611369: POLIAKOV, L. - De arische mythe. Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme. Nederlandse vertaling E. Liebenthaler.
3193: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
596583: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
614141: POLIKAROV, A. - Methodological problems of science. The iteration cycle, science-methodology of science.
614362: POLIKAROV, A. - Science and philosophy.
618712: VINDICAT ATQUE POLIT - Mengelingen door de Groninger studenten.
568481: POLITIS, L. - Geschichte der Neugriechischen Literatur. Übers. von E. Bung und S. Maniatis.
577046: POLITZER, H. - Das Schweigen der Sirenen. Studien zur deutschen und österreichischen Literatur.
619511: POLIZIANO, ANGELO - Lamia. Praelectio priora Aristoteles Analytica. Critical edition, introduction and commentary by Ari Wesseling.
604127: POLKE, S., GROOT, E. DE, (RED.) - Sigmar Polke. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 1983. Städtisches Kunstmuseum Bonn 1984.
577426: POLL, M.J.M. VAN, TEULINGS, F. - Rapport over de eerste, in opdracht van het bestuur der R.K. staatspartij gemaakte studie- en contactreis naar Nederlandsch-Indië, door de daartoe uitgezonden heeren (...) uitgebracht aan het partijbestuur 23 mei - 16 juli 1938.
577360: POLL, W. VAN DE - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indië.
593326: POLLACK, R. - The missing moment. How the unconscious shapes modern science.
572828: POLLAK-ELTZ, A. - Afro-amerikaanse godsdiensten en culten. Met 30 afbeeldingen. Nederlandse vertaling: J. Mertens.
619155: POLLANUS, VALERANDUS, HONDERS, A.C., (RED.) - Liturgia sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door A.C. Honders.
620173: POLLITT, J.J. - The art of Rome, c. 753 B.C.-337 A.D. Sources and documents.
598089: POLLOCK, F. - Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen un sozialen Folgen. Vollständig überarbeitete und auf den letzten Stand gebrachte Neuausgabe.
617952: POLO, MARCO, HERRMANN, A. - Marco Polo. Am Hofe der Grosskhans. Reisen in Hochasien und China. Bearbeitet von Dr. Albert Herrmann.
617942: POLO, MARCO - Von Venedig nach Chinas. Die grösste Reise des 13. Jahrhunderts. Neu herausgegeben und kommentiert von Theodor A. Knust. Mit 31 zeitgenössischen Dartstellungen und einer Karte.
6066: POLTEN, E.P. - Critique of the psycho-physical identity theory. A refutation of scientific materialism and an establishment of mind-matter dualism by means of philosophy and scientific method. Preface J. Eccles.
619156: POLYANDER, JOHANNES, LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van kerk en universiteit.
591173: POMPONNE, S.N.A. DE, ROWEN, H.H. (ED.) - Pomponne's 'Relation de mon ambassade en Hollande' 1669-1671.
569740: PONSIOEN, J., VELDKAMP, G.M.J. - De menselijke samenleving. 2 delen.
609747: PONSIOEN, J. - The analysis of social change reconsidered. A sociological study. dustjacket slightly damaged, good copy
612719: PONSIOEN, J.A. - Symboliek in de samenleving. Een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken. Met een woord vooraf van P.J. Bouman.
212: PONSIOEN, J.A. - Symboliek in de samenleving. Een sociologie van de symbolen en van het symboliek denken. Met een woord vooraf van P.J. Bouman.
618427: PONSONBY, H., PONSONBY, A. - Henry Ponsonby. Queen Victoria's private secretary. His life from his letters.
578758: PONTANUS, J.I. - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam (...). Eerst int Latijn ghestelt ende beschreven (...). Ende by den selven oock naderhandt neerstich oversien ende op veel plaetsen vermeerdert ende verbetert. Ende nu wt des autheurs laetste copije in Nederduyts overgheset door P. Montanum. Alles met copere figuren afgebeelt ende verciert.
569961: PONTIER, A., (RED.) - Philosophie et histoire.
616871: PONTOPPIDAN, M., MEIJBOOM, M. - Kinderbijbel. Naar het Deens van Morten Pontoppidan door Marg. Meijboom met 31 platen naar Gustaaf Doré. Voorwoord van DS P. Cannegieter.
594493: POOL, P. - Impressionisme. Nederlandse vertaling: Y.C. van Oss.
612438: POOLE, AUSTIN LANE - From Domesday book to Magna Carta 1087-1216.
613553: POORTHUIS, M., SALEMINK, T. - Lotus in de Lage Landen. De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden.
588220: POORTMAN, J., (RED.) - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
572382: POORTMAN, J.J. - Het hegemonikon en zijn aandacht van den tweedengraad.
4012: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer. Met een voorwoord van C.A. van Peursen.
579637: POORTMAN, J., (RED.) - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 dln.
7135: POORTMAN, J.J. - De grondparadox en andere voordrachten en essays.
7818: POORTMAN, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie.
607850: POORTMAN, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie.
602709: POORTVLIET, R. - Kabouter kinderversjes.
595632: POORTVLIET, R. - Te hooi en te gras.
584054: POOT, H.K., GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
581816: POOT, H.K., GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
593555: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse begrippen. 2 delen.
614448: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
603717: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse begrippen
602047: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal bijbelse begrippen. 2 delen.
1010: POPE, A., SOLOMON, H.M. - The rape of the text. Reading and misreading Pope's 'Essay on man'.
596093: POPE, M. - The story of decipherment. From Egyptian hieroglypic to Linear B. With 118 illustrations and a map.
611951: POPE, A., ERSKINE-HILL, H. - The social milieu of Alexander Pope. Lives, example and the poetic response.
614657: POPE, A., SOLOMON, H.M. - The rape of the text. Reading and misreading Pope's 'Essay on man'.
616574: POPE, A., MACK, M. - Alexander Pope. A life.
605703: POPE, A. - An essay on man. Edited, with an introduction, by F. Brady.
615282: POPE, A., NICOLSON, M. , ROUSSEAU, G.S. - 'This long disease, my life'. Alexander Pope and the sciences.
585189: POPE, A. - Essai sur l'homme. Nouvellement traduit de l'Anglois, avec des notes critiques; et un Discours sur la philosophie angloise.
618658: POPKIN, R.H., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries.
620396: POPKIN, R.H., SCHMITT, CH.B., (ED.) - Scepticism from the renaissance to the enlightenment.
606250: POPKIN, R.H., STROLL, A. - Philosophy.
606367: POPKIN, R.H., (ED.) - The Pimlico history of western philosophy.
619912: POPKIN, R.H., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries.
9378: POPP, J. - Die Technik als Kulturproblem.
613785: POPPEL, F. VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg- 20e eeuw. (with a summary in Enlish)
615383: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
618787: POPPER, K.R. - The open society and its enemies. 2 volumes.
611593: POPPER, K.R., SCHÄFER, L. - Popper
607156: POPPER, K.R., SALAMUN, K., (HRSG.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
613439: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
603097: POPPER-LYNKEUS, J., GELBER, A. - Josef Popper-Lynkeus. Sein Leben und sein Wirken.
619194: POPPER, K.R. - The open society and its enemies. 2 volumes.
590205: POPPER, K.R., VEENING, E.P. - Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers 'Driewereldentheorie'.
618197: POPPER, K.R. - Alle Menschen sind Philosophen. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler.
571192: POPPER, K.R., SALAMUN, K., (HRSG.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
608886: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
612667: POPPER, K.R., VEENING, E.P. - Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers 'Driewereldentheorie'.
609578: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
589067: POPPER-LYNKEUS, J., BELKE, I. - Die sozialreformerischen Ideen von Joseph Popper-Lynkeus (1838-1921) im Zusammenhang mit allgemeinen Reformbestrebungen des Wiener Bürgertums um die Jahrhundertwende.
611704: POPPER, K.R., WALLNER, F. , (HRSG.) - Karl Popper - Philosophie und Wissenschaft. Beiträge zum Popper-Kolloquium.
590202: POPPER, K.R., VEENING, E.P. - Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en een herziening van Poppers 'Driewereldentheorie'.
613438: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
617201: POPPER, K.R. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit 'Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge'
567608: POPPER, K.R., ABBES, J.K. - Metafysica en moraal. Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie (with an English summary).
566457: POPPER, K.R. - Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Aus dem Englischen übersetzt von H. Vetter. Mit einem Nachwort von H. Schmidt.
577946: POPPER, K.R. - The poverty of historicism.
595798: POPPER, K.R., AMSTERDAMSKI, S., (ED.) - The significance of Popper's thought. Proceedings of the conference Karl Popper: 1902-1994 march 10-12, 1995 Graduate School for Social Research Warsaw.
602922: POPPER, K.R. - The poverty of historicism.
620413: POPPER, K.R. - The open society and its enemies. 2 volumes.
615637: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
586625: POPPER, K.R., MALHERBE, J.F. - La philosophie de Karl Popper et le positivisme logique. Préface de J. Ladrière.
2226: POPPER, K.R., WELLMER, A. - Methodologie als Erkenntnistheorie. Zur Wissenschaftslehre Karl R. Poppers.
609427: POR, O. - Fascism
18146: PORTER, B.F. - The voice of reason. Fundamentals of critical thinking.
610464: PORTER, T.M. , ROSS, D., (ED.) - The modern social sciences.
616142: PORTER, G. , (ED.) - Vietnam: The definitive documentation of human decisions. Edited with commentary and introduction. Special introduction by Stuart Loory. 2 volumes.
615147: PORTER, S.E., (ED.) - The Pauline canon.
608630: PORTER, R. - De zin van de waanzin. Een sociale geschiedenis
604391: PORTISCH, H. - Augenzeuge in Rotchina. Mit 128 Bildseiten, davon 96 Seiten vierfarbig.
580360: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
575852: PORTMANN, A. - Biologie und Geist. Mit 9 Kunstdrucktafeln.
4344: PORTMANN, A., (HRSG.) - Das menschliche Drama in der Welt der Ideen.
599730: PORTMANN, A., RITSEMA, R., (HRSG.) - Tradition und Gegenwart.
584472: PORTMANN, A. - Probleme des Lebens. Eine Einführung in die Biologie. Mit Zeichnungen von S. Bousani-Baur.
584091: PORTMANN, A., KUGLER, R. - Philosophische Aspekte der Biologie Adolf Portmanns.
601034: PÖRTNER, R., (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie
567060: PÖRTNER, R., (HRSG.) - Das Schatzhaus der deutschen Geschichte. Das Germanische Nationalmuseum. Unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen. MIt einem Vorwort von W. Scheel.
596891: PÖRTNER, R., (HRSG.) - Alte Kulturen ans Licht gebracht. Neue Erkenntnisse der modernen Archäologie.
6399: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
588928: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
608036: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
16603: POS, H.J. - Kritische Studien über philologische Methode.
16605: POS, H.J., HARINCK, G., VALK-LE COINTRE, T., (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
583932: POS, H.J., HORST, L. VAN DER, VRIJ, M.P. - Democratie. Achtergronden en mogelijkheden.
570365: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
588380: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
16598: POS, H.J. - Het apriori in de geesteswetenschappen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op 10 october 1932.
16600: POS, H.J. - De zin der wetenschap.
16601: POS, H.J. - Structuur en situatie der geesteswetenschappen.
16602: POS, H.J. - Vrijheid, staat, mensheid.
954: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen compleet.
580922: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
586015: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J. (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof.
607615: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
16606: POS, H.J., HOUTEN, T.B. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Samengesteld.
599570: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
612734: POSE, A. - Philosophie du pouvoir.
16170: POSNER, R., REINECKE, H.P., (HRSG.) - Zeichenprozesse. Semiotische Forschung in den Einzelwissenschaften.
597210: POSNER, R., KAPLOUN, U., COHEN, S., (ED.) - Jewish liturgy. Prayer and synagogue service through the ages.
610162: POSSONY, S.T. - Strategic air power. The pattern of dynamic security.
590454: POST, F. - Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier. Naar een idee van Frans Post en tot stand gekomen door enthousiaste samenwerking van vijfendertig kenners van de Brabantse natuur.
606984: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw.
617847: POST, S. - Anak mas. Gouden kind. Molukkers in Nederland.
593874: POSTEL, A. - Het huis zonder tralies.
3859: POSTEL, G. - Le thresor des prophéthies de l'univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par F. Secret.
586139: POSTER, M. - The mode of information. Poststructuralism and social context.
604300: POSTER, M. - Critical theory and poststructuralism. In search of a context.
575576: POSTER, M. - Foucault, marxism and history. Mode of production versus mode of information.
604498: POSTHUMA DE BOER, E. - Photo libretto. With an introduction by K. Wilkie.
618914: POSTHUMA, J.F., VERRIJN STUART, G.M., BROUWERS, G. - Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945-1955.
613783: POSTHUMUS, N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
597310: POSTMA, F., (RED.) - Disputationes exercitii gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus prof. theol. te Franeker 1585-1625. Samengesteld & bewerkt. Met een ten geleide door J. Veenhof.
619993: POSTMA, F., SLUIS, J. VAN - Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und das Athenäums in Franeker 1585-1843.
589928: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590296: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590297: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590722: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
590298: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen
567034: POT, J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. With summaries in English, French and German.
581815: POTGIETER, E.J., SMIT, J. - E.J. Potgieter 1808-1875.
604335: POTMA, A.P., VRIES, J.E. DE - Staalconstructies. Theorie, berekening en uitvoering.
607205: POTMA, A.P., VRIES, J.E. DE - Staalconstructies. Theorie, berekening en uitvoering.
598829: POTT, P.H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
4803: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
609843: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
605097: POTTER, K.H. - Encyclopedia of Indian philosophies. Bibliography. Volume I, Section I and II. 2 delen.
610241: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
595265: POTTER, V.G., COLAPIETRO, V.M., (ED.) - Readings in epistemology from Aquinas, Bacon, Galileo, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Introduction, selection and study questions.
614137: POTTHAST, A. - Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500. Vollständiges Inhaltverzeichniss zu 'Acta Sanctorum' Boll., Bouquet, Migne, Monum. Germ. Hist. Muratori, Rerum Britann. Scriptores etc. Anhang Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters. Complete in 2 volumes.
589480: POTTHOFF, H. - Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990.
589847: POTTHOFF, H. - Bonn und Ost-Berlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vertrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente.
612304: POTTS, D.C., CHARLTON, D.G. - French thought since 1600. Revised and reprinted from France: A companion to French studies. Edited by D.G. Charlton.
606942: POUITHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
581566: POULSEN, F. - Glimpses of roman culture. Transl. from the Danish by J. Dahlmann-Hansen.
609971: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
610550: POUNDSTONE, W. - Prisoner's dilemma.
598639: POUNDSTONE, W. - Het labyrinth van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis
598014: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
606943: POUTHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
592470: POWELL, C.S. - God in the equation. How Einstein became the prophet of the new religious era.
618064: POWELL, R. - Zen en realiteit. Een weg naar een gezonde geest en geluk op niet-sectarische grondslag. Geautoriseerde vertaling W. Meissner-Stibbe.
612389: POWICKE, M. - The thirteenth century 1216-1307. Second edition.
602099: POZNANSKI, S., (RED.) - Kampf Tod Andenken. 1939-1945. Zum zwanzigsten Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Getto 1943-1963. Deutsche Übertragung: K. Weintraub.
593931: PRAAG, J.P. VAN, HUXLEY, J., BRONOWSKI, J. - Proceedings of the first international congress on humanism and ethical culture. Amsterdam august 21-26, 1952 at the municipal university.
15905: PRAAG, J.P. VAN, DERKX, P., GASENBEEK, B. - J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse humanisme.
603575: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
595638: PRAAG, H. VAN - Parapsychologie en transformatie. Het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft, de sprong over de eigen schaduw, de poort van het paradijs.
602029: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
595640: PRAAG, H. VAN - Paranormale identiteit. Leven na de dood, reïncarnatie, spiritisme, bezetenheid, individuatie.
595637: PRAAG, H. VAN - Parapsychologie en religie. Hogere machten, primitieve religie, mystiek, kosmische religie, openbaringsreligie.
614889: PRADT, D.G.F. - Du congrès de Vienne. Seconde édition. 2 parts in 1 volume.
594908: PRAET, JAN - Jan Praets parlament van omoed ende hoverdije. Met een inleiding tot de 'Spiegel der Wijsheit'. Uitgegeven door J. Reynaert.
569251: PRAETORIUS, JOHANNES - Bekannte und unbekannte Historien von dem abenteuerlichen und weltberufenen Gespenste dem Rübezahl welche nicht allein aus allerhand Relationen der fremden Handelsleute, sondern auch durch Advisierungen vornehmer und gelahrter schlesischer Personen zuwege gebracht hat.
596054: PRAK, M. - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820.
597345: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
594637: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
608969: PRAKKE, H.J. - De samenspraak in onze samenleving. Inleiding tot de publicistiek. Met een inleiding van S. Groenman.
11752: PRATLEY, P. - The essence of business ethics.
581874: PRAZ, M. - Huis van het leven
608169: PREBISH, C.S., (ED.) - Buddhism: a modern perspective.
569955: PREGER, J., (RED.) - De laffe aanval op Pearl harbor
599598: PREL, K. DU - Studiën uit het gebied der geheime wetenschappen
9184: PRELL, H.H. - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie mit einem Anhang. Mit einer Einleitung von N. Westendorp Boerma.
569804: PRELL, H.H. - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie mit einem Anhang. Mit einer Einleitung von N. Westendorp Boerma.
573068: PREMINGER, A., GOLDEN, L., HARDISON, O.B., (ED.) - Classical literary criticism. Translations and interpretations.
603917: PRESCOTT, W.H. - Prescott's histories: The rise and decline of the Spanish empire. Selected and edited and with a biographical introduction by I.R. Blacker.
601434: PRESCOTT, W.H. - The world of the Aztecs.
582346: PRESSER, J. - Schrijfsels en schrifturen.
607815: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
586924: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
599836: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
595514: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
614421: PRESTON, R. - First light. The search for the edge of the universe.
615948: PRETTEJOHN, E. , (ED.) - After the Pre-Raphaelites. Art and aestheticism in Victorian England.
615063: PREZIOSI, D. - The semiotics of the built environment. An introduction to architectonic analysis.
598097: PREZIOSI, D. - Rethinking art history. Meditations on a coy science.
601650: PRICE, H.H. - Thinking and experience.
607328: PRICE, S. - Arts primitifs; regards civilisés. Préface de Frederico Zeri. Traduit de l'americain par Geneviéve Lebaut.
9898: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de gouden eeuw
618240: PRICE, B.B. - Medieval thought. An introduction.
614893: PRICE, J.A. - Understanding philosophy. Contemporary thought.
311: PRICK, J.J.G., WAALS, H.G. VAN DER, (RED.) - Nederlands handboek der psychiatrie. IV. De psychosen. Met medewerking van o.a.: J. Bastiaans, P.J.A. Calon, L.N.J. Kamp, P. C. Kuiper.
616448: PRIESTLEY, H.I. - A history of American life. Complete in 12 volumes.
612437: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's heyday.
589684: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's heyday.
604077: PRIESTLY, J.B. - The Edwardians.
611689: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens. Mit 26 Zeichnungen.
619173: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Orde uit chaos. De nieuwe dialoog tusen de mens en de natuur
11684: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - La nouvelle alliance. Métamorphose de la science.
584633: PRIMORATZ, I. - Justifying legal punishment.
593393: PRINCE, D. - The spirit filled. Believer's handbook.
578197: PRINS, C.J. - De conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd koninkrijk 1855-1965; een kwantitatieve analyse van een historisch proces.
600462: PRINS, R. - Verwondering.
601011: WINKLER PRINS REDACTIE - Kleine historische encyclopedie.
608980: PRINSEN, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
595774: PRIOR, A.N., HUGLY, P., SAYWARD, C. - Intensionality and truth. An essay on the philosophy of A.N. Prior.
616611: PRISCIANUS, SIMPLICIUS VAN CILICIË - Priscian. On Theophrastus on Sense-perception
21001: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
596413: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
620398: PROCLUS - The platonic theology Proclus. In six books. Volume 1: Books I-III
594137: BIBLIOGRAFIE NEDERLANDSE PROEFSCHRIFTEN - Bibliografie van Nederlandse proefschriften. Dutch theses.
592683: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
618586: PROP, G. - De historie van een kleine landstad. 'Lochem'.
570425: PROUDHON, P.J. - Philosophie du progrès. La justice poursuivie par l'église. Introduction par J.L. Puech.
592205: PROUDHON, P.J. - Contradictions politiques. Les démocrates assermentés et les réfractaires. Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Introduction et notes par G. Duveau, J.L. Puech et T. Ruyssen.
618850: PROUDHON, P.J., HYAMS, E. - Pierre-Joseph Proudhon. His revolutionary life, mind and works.
619473: PROUDHON, P.J. - Lettres au citoyen Rolland 5 Octobre 1858 - 29 Juillet 1862. Présentées avec une introduction et des notes par Jacques Bompard.
578978: PROUDHON, P.J. - Du principe fédératif et oeuvres diverses sur les problèmes politiques européens. Introductions. I. Fédéralisme et Proudhonisme par G. Scelle. II. Le f'édéralisme dans l'oeuvre de Proudhon par J.L. Puech et T. Ruyssen. La fédération et l'unité en Italie. Nouvelles observations sur l'unité Italienne. Du principe fédératif. France et Rhin (Fragments). Introductions et notes par J.L. Puech et T. Ruyssen.
593729: PROULX, E.A. - Accordion crimes.
615286: PROUST, MARCEL, HUGHES, E.J. - A study in the quality of awareness.
599492: PROUST, J. - Comment l'esprit vient aux bêtes. Essai sur la représentation.
566770: PROUTEAU, G. - Les miroirs de la perversité.
616366: PRUD'HON, P.P. , GONCOURT, E. DE - Catalogue raisonnée de l'oeuvre peint, dessine et gravé de P.P. Prud'hon.
617100: AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS - Aureli Prudenti Clementis V.C. Opera: Ex postrema doct virorum recensione.
584301: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
609442: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
604741: FREDERIK WILLEM I VAN PRUISEN - Historie van het leven en de regeering van Frederik-Willem, Koning van Pruissen, Keurvorst van Brandenburg. Uit het Fransch vertaalt. Compleet in 2 delen.
579556: PRUSEK, J. - Die Literatur des befreiten China und ihre Volkstraditionen. Übersetzt von P. Eisner und W. Gampert.
593172: PRUYS, S.M. - Terug naar het natuurlijke. Vormgeving Otto van Eersel. Back to the natural. Transl. G.A.M. Frey.
13139: PRZELECKI, M., WOJCICKI, R., (ED.) - Twenty-five years of logical methodology in Poland
599259: PRZYWARA, E., BEHN, S., (HRSG.) - Der beständige Aufbruch. Festschrift für Erich Przywara.
599199: PU YI, A.G., POWER, B. - De marionet. Het leven van Pu Yi. Laatste keizer van China.
599198: PU YI, A.G. - From emperor to citizen. The autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi
577331: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister.
579831: PUDOR, H. - Nordland-Fahrten. Wie ein deutscher Forscher und Streiter für den germanischen Hochgedanken das Land seiner Sehnsucht, die Urheimat seiner Ahnen, die Wiege einer schöneren zukunft, den Norden bis Finland, Island und den Lofoten hinauf aussuchte und dadurch sein Herz beglückte. Zum Miterleben, Nachdenken und Dafür-Streiten allen germanischen Blutsverwandten, in denen diegleiche Sehsucht lebt, erzählt und mit vielen Lichtbildern ausgestattet.
590468: PUIGJANER, J.M. - Getting to know Catalonia. Translation of the original Catalan text T. Strubell.
598049: PULLAN, J.M. - The history of the abacus.
610177: PULT, C. , SCHORTA, A., GRISCH, M., MAISSEN, A. , (RED.) - Dicziunari Rumantisch Grischun. Publichà Societa Retorumantscha cul agüd de la confederaziun, dal chantun Grischun e da la lia Rumantscha. Fundà da Robert de Planta e Florian Melcher. 7 volumes + 25 Faschiculi (105 -130/131)
598590: PULVER, M. - Intelligenz im Schriftausdruck. Eine Studie. Mit 20 Abbildungen.
598591: PULVER, M. - De symboliek van het handschrift. Met 186 handschrift-voorbeelden
598583: PULVER, M. - Symbolik der Handschrift. Mit 186 Figuren.
598584: PULVER, M. - Trieb und Verbrechen in der Handschrift. Ausdrucksbilder asozialer Persönlichkeiten.
613366: PUNTEL, L.B., (HRSG.) - Der Wahrheitsbegriff. Neue Erklärungsversuche. Eingeleitet.
614350: PUNTER, D. - Blake, Hegel and dialectic.
10153: PUNTER, D. - Blake, Hegel and dialectic.
583901: PUNZO, V.C. - Reflective natutralism. An introduction to moral philosophy.
614744: PURCELL, HENRY, WESTRUP, J.A. - Purcell.
599122: PURIN, S., LAMBRECHT, M., RUYSSINCK, M., (RED.) - De Azteken. Kunstschatten uit het oude Mexico. 2 delen.
582605: PURTILL, R.L. - Thinking about ethics.
582950: PURUCKER, G. DE - The esoteric tradition. 2 delen.
616168: PUSENKOFF, GEORGE - Mona Lisa travels. Herausgegeben von/edited by David Galloway.
616420: PUTNAM, H. - Meaning and the moral sciences.
615275: PUTNAM, H. - The threefold cord. Mind, body, and world.
595846: PUTNAM, H., MONROY, M.U.R., SILVA, C.C., VIDAL, C.M., (ED.) - Following Putnam's trail. On realism and other issues.
586355: PUTNAM, H. - Raison, vérité et histoire. Traduit de l'anglais par A. Gerschenfeld.
6442: PUTTE, F.C.M. VAN - Haber, estar, tener, ser. Vier visies op locatieve situaties.
2262: PUTTEN, J.AN - Politiek. Een realistische visie.
588225: PYE, M. - Macmillan dictionary of religion.
586250: PYLE, A., (ED.) - Key philosophers in conversation. The Cogito interviews.
599565: PYRITZ, H. - Bibliographie zur deutschen Literaturgeschichte des Barockzeitalters. Fortgeführt und herausgegeben von I. Pyritz. Bearbeitet von R. Bölhofff. 3 volumes.
619825: PYTHAGORAS, JAMBLICHUS, PORPHYRIUS - Leven en leer van Pythagoras. Ingeleid, vertaald en toegelicht door H.W.A. van Rooijen-Dijkman.
619450: PYTHAGORAS, VERSLUYS, J. - Zes en negentig bewijzen voor hert theorema van Pythagoras. Verzameld en gerangschikt.
609061: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
585393: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913.
585394: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
615171: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Met register over de 6 delen. 6 delen.
611926: QUADENS, O. - De architectuur van de droom. Essay over het ontwaken van de rede. Met de mederwerking van P. West
616933: QUADRI, G. - Il pensiero Arabo ed Ebraico del medioevo.
585331: QUAINI, M. - Marxisme en geografie
614642: QUAK, A. - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
615433: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C. - De plaats der arbeiderskassen in de ziekteverzekering.
601524: QUERIDO, A. - Doorgaand verkeer. Autobiografische fragmenten.
567479: QUERVAIN, A. DE - Gesetz und Freiheit.
575911: QUESNAY, F. - Physiocratie. Droit natuel, tableau économique et autres textes. Édition établie par J. Cartelier.
595478: QUIILLIOT, R., (RED.) - Philosophie de l'art.
609873: QUINE, W.V. - Grundzüge der Logik. Aus dem Englischen von Dirk Siefkes.
614684: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
570462: QUINE, W.V. - Theories and things.
617273: QUINE, W.V. - Mathematical logic.
585716: QUINE, W.V. - La philosophie de la logique. Traduit de l'américain par J. Largeault.
585754: QUINE, W.V., GOCHET, P. - Quine en perspective. Essai de philosophie comparée. Préface de W.V.O. Quine.
585770: QUINE, W.V. - Relativité de l' ontologie et quelques autres essays. Traduit de l' américain par J. Largeault.
585771: QUINE, W.V. - Le mot et la chose. Traduit de l' américain par J. Dopp et P. Gochet. Avant-propos de P. Gochet.
569793: QUINE, W.V., PUHAKKA, K. - Knowledge and reality. A comparative study of Quine and some buddhist logicians.
572473: QUINE, W.V., MARKIS, D. - Quine und das Problem der Übersetzung.
600815: QUINN, A. - The confidence of British philosophers. An essay in historical narrative.
766: QUINN, K. - Texts and contexts. The Roman writers and their audience.
608909: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS, SEEL, G. - Quintillian oder Die Kunst des Redens und Schweigens.
603312: BO YIN RA (JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN) - Werelden. Een reeks kosmische gezichten. Geautoriseerde vertaling: M. ter Marsch-Keen.
604682: BO YIN RA (JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN) - Het boek van de levende God. Geautoriseerde vertaling: J. Moorman.
583504: RAABE, W. - Sämtliche Werke. Im Auftrag der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft nach dem Tode von Karl Hoppe besorgt von Jost Schillemeit. Bearbeitet von Karl Hoppe und Max Carsten. 21 volumes.
595036: RAALTE, F. VAN, RADEMAKER, L.A. - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
611057: RAALTE, ALBERTUS C. VAN , HYMA, A. - Albertus C. van Raalte and the Dutch settlements in the United States.
615107: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
614432: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
602053: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
605421: RAALTEN, F. VAN - Individu en maatschappij.
614420: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
607031: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
614413: RAALTEN, F. VAN - Eenzaamheid & communicatie.
604401: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
7340: RAALTEN, F. VAN - Individu en maatschappij.
16570: RAALTEN, F. VAN - De onsterfelijke en de sterfelijke mens.
600319: RAALTEN, F. VAN - De onsterfelijke en de sterfelijke mens.
581940: RABAUDY, C. DE, ROLLAND, B. - Sophia. Recueil de textes philosophiques pour la classe de Terminale B avec présentations, notes et questions. Connaissance et science. Action et morale.
616076: RABELAIS, F. - Des François Rabelais Gargantua und Pantagruel. Verdeutscht von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass. 2 volumes.
577600: RABIN, C., (ED.) - Studies in the bible.
615910: RABINOWITCH, DAVID - Carved woodblock. Text by Kenneth Baker. Monotypes 1962.
618511: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XII. 1956.
618510: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XI. 1955.
610442: RABTEN, GESHÉ, DHARGYEY, G.N. - Advice from a spiritual friend. Buddhist thought transformation
602221: RABTEN, GESHÉ - The life and teaching of Geshé Rabten. A Tibetan lama's search for truth
608919: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
580330: RACHELS, J., (ED.) - Moral problems. A collection of philosophical essays.
610705: RACHELS, J. - The elements of moral philosophy.
606437: RACHELS, J., (ED.) - Moral problems. A collection of philosophical essays.
1063: RACHLEWITZ, B. DE - An introduction to Egyptian art
595283: RACINE, J. - Oeuvres complètes. Préface de P. Clarac.
617054: RACINE, J. - Oeuvres de Jean Racine. Édition stéréotype de l'imprimerie de Mame, frères. Complete in 5 volumes.
610023: RACINE, J., STARRE, E. VAN DER - Racine et le théatre de l'ambiguïté. Étude sur Bajazet.
618928: RADBRUCH, G. - Briefe. Herausgegeben von Erik Wolf.
607948: RADDATZ, F.J. - Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie.
604809: RADEMAKER, L., (RED.) - Sociologische encyclopedie. 2 delen.
604840: RADEMAKER, L.A. - Zieners en profeten uit het Oosten.
3555: RADEMAKER, H. - Die Welt in der Sicht der wissenschaftlichen Vernunft. Das logische periodische System der Welt.
605110: RADHAKRISHNAN, S. - Die Gemeinschaft des Geistes. Östliche Religionen und westliches Denken. Berechtigte Übersetzung: F. Thierfelder.
619400: RADIN, P. - Gott und Mensch in der primitiven Welt. Autorisierte Übersetzung von M. von Wyss.
611923: RADIN, P. - Primitive religion. Its nature and origin.
592280: RADLOFF, E. VON - Russische philosophie. Ins Deutsche übertr. von M. Woltner.
566276: RADNER, M., WINOKUR, S., (ED.) - Analyses of theories and methods of physics and psychology.
567942: RADNITZKY, G., ANDERSSON, G., (ED.) - Progress and rationality in science.
8217: RADNITZKY, G. - Contemporary schools of metascience.
3920: RAEDEMAEKER, F. DE - De philosophie der voorsokratici.
605317: RAEDEMAEKER, F. DE - De philosophie der voorsokratici.
17809: RAEYMAEKER, L. DE - Philosophie de l'être. Essai de synthèse métaphysique.
15560: RAEYMAEKER, L. DE - De metaphysiek van het zijn.
605347: RAEYMAEKER, L. DE - De metaphysiek van het zijn.
601045: RAFAËL (RAFFAELLO SANZIO) - Raffael. Des Meisters Gemälde in 275 Abbildungen. Mit einer biographischen Einleitung von A. Rosenberg. Vierte Auflage hrsg. von G. Gronau.
597452: RAGAZ, L., TOP, M.J. - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme conyra nationaal socialisme.
599887: RAHLFS, A., (ED.) - Septuaginta. Id est vetus testamentum Graece iuxte LXX interpretes. 2 delen.
604392: RAHLFS, A., (ED.) - Septuaginta id est vetus testamentum Graece iuxta LXX interpretes. 2 volumes.
585508: RAHNER, K. - Schriften zur Theologie. Band V. Neuere Schriften.
593390: RAHNER, H. - Kirche und Staat im frühen Christentum. Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung.
601065: RAHNER, K., VERHOEVEN, J. - Dynamiek van het verlangen. De godsdienstfilosofische methode van Rahner tegen de achtergrond van Maréchal en Blondel. Dynamik der Sehnsucht. Die religionsphilosophische Methode Rahners auf dem Hintergrund von Maréchal und Blondel (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
6882: RAHNER, K., FRIES, H., (HRSG.) - Theologie in Freiheit und Verantwortung. Mit Beiträgen von P. Eicher, H. Fries, K. Rahner, H. Vorgrimler, B. Welte.
567084: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. 2 delen.
605936: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. 2 delen compleet.
610355: RAHULA, W. - Wat de Boeddha onderwees. Met een voorwoord van Paul Demiéville en een aantal oorspronkelijke teksten vertaald uit het Pali
574458: RAIMUND, F. - Dramatische Werke. Nach den Original- und Theater-Manuscripten herausgegeben von C. Glossy und A. Sauer. Complete in 3 volumes.
566642: RAIN, P. - Les chroniques des chateaux de la Loire.
6872: RAINER, A., SANDNER, O., (HRSG.) - Arnulf Rainer. Enzyklopädie und Revolution. Ein Katalogbuch in Zusammenarbeit mit der Casinos Austria. Mit Textbeiträgen von Otto Breicha, Rudi Fuchs, Werner Hofmann, Otmar Rychlik und Armin Zweite
600286: BHAGWAN SHREE RAJNEESH - Tantra. Het allerhoogste inzicht. Gesprekken over Tilopa's Lied van Mahamudra, samengesteld door Swami A. Pathik onder eindredactie van Ma Yoga Anurag
595655: BHAGWAN SHREE RAJNEESH - The book of the secrets-I. Discourses on 'Vigyana Bhairava Tantra'. Compilation: Ma Yoga Astha. Editors: Ma Ananda Prem, Swami Ananda Teerth.
598678: RAJU, P.T. - The philosophical traditions of India.
598178: RALEA, M. - Explication de l'homme.
613209: RAMADAN, T. - Islam and the Arab awakening.
606446: RAMAER, H., (RED.) - De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland. Woord vooraf van R. de Jong.
611465: RAMAKRISHNA, PELET, E. VON, (HRSG.) - Worte von Ramakrishna.
618626: RAMAKRISHNA, MUKERJI, D.G. - Ramakrishna: het aangezicht der stilte. Geautoriseerde vertaling Carolus Verhulst.
590865: RAMAN, D. - De hermetische tarot. De 22 treden van het menselijk bewustzijn.
609327: RAMAYANA, SARMA, D.S. - Ramayana de prins van Ayodhya
576092: RAMELE, F. VAN - Winter.
13161: RAMIREZ, S., COHEN, R.S., (ED.) - Mexican studies in the history and philosophy of science.
580099: RAMM-BONWITT, I. - Mudras - Geheimsprache der Yogis. Mit 10 Farbtafeln, 93 Schwarzweiss-Abbildungen und 192 Zeichnungen im Text.
597428: RAMOS, M. - The girls of Mel Ramos. With a text by E. Claridge.
609047: RAMP, DE - De ramp. Nationale uitgave. Met een voorwoord van HM de koningin.
603276: RAMSEY, I.T. - Models and mystery.
578851: RAMSEY, I.T., (ED.) - Biology and personality. Frontier problems in science, philosophy and religion.
15255: RAMSEY, I., (ED.) - Prospect for metaphysics. Essays of metaphysical exploration.
616323: RAMSEY, L.C. - Chivalric romances. Popular literature in medieval England.
600860: RANCOUR-LAFERRIERE, D., (ED.) - Russian literature and psychoanalysis.
614074: RAND, A., BRANDEN, B. - The passion of Ayn Rand.
620288: RAND, AYN, MCCONNELL, S. - 100 voices. An oral history of Ayn Rand.
614058: RAND, A., BINSWANGER, H., (ED.) - The Ayn Rand Lexicon. Objectivism from A to Z. With an introduction by Leonard Peikoff.
619374: RAND, A. - Introduction to objectivist epistemology. With an additional essay by L. Peikoff. Edited by H. Binswanger and L. Peikoff.
614068: RAND, A., ROBBINS, J.W. - Without a prayer. Ayn Rand and the close of her system.
603839: RANDALL, J.H. - The career of philosophy. Volume 1: From the Middle Ages to the Enlightenment
590734: RANDALL, J.H. - Nature and historical experience. Essays in naturalism and in the theory of history.
619361: RANDWIJK, H.M. VAN, MULDER, G., KOEDIJK, P. - H.M. van Randwijk. Een biografie.
597799: RANDWIJK, H.M. VAN, MULDER, G., KOEDIJK, P. - H.M. van Randwijk. Een biografie.
611812: RANFT, A. - Der Basishaushalt der Stadt Lüneburg in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zur Struktur der städtischen Finzanzen im Mittelalter.
614882: RANGANATHANANDA, SWAMI - Eternal values for a changing society. Complete in 4 volumes.
616659: RANK, O. - Art and artist. Creative urge and personal development. With a preface by Ludwig Lewisohn.
593388: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit
615458: RANKIN, H.D. - Sophists, socratics and cynics.
592043: RAPACZYNSKI, A. - Nature and politics. Liberalism in the philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau.
588978: RAPACZYNSKI, A. - Nature and politics. Liberalism in the philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau.
586353: RAPAPORT, H. - The theory mess. Deconstruction in eclipse.
593927: RAPAPORT, H. - Is there truth in art?
582731: RAPIN THOYRAS, PAUL DE - Histoire d'angleterre. Complete in 10 volumes
618400: RAPOPORT, A., (ED.) - Game theory as a theory of conflict resolution.
619523: RAPOPORT, A., CHAMMAH, A.M. - Prisoner's dilemma. A study in conflict and cooperation. With the collaboration of Carol J. Orwant.
613118: RAPP-MEICHLER, G. - Alsace, les années fantômes. Chronique des années de querre 1939-1945.
573126: RAPP, F., (ED.) - Contributions to a philosophy of technology. Studies in the structure of thinking in the technological sciences.
604358: RAPP, F., (ED.) - Contributions to a philosophy of technology. Studies in the structure of thinking in the technological sciences.
576744: RAPSON, H. - The circulation of blood. A history.
578260: RAPTSCHINSKY, B. - Nederlandsch-Russisch woordenboek. Russisch-Nederlandsch woorenboek. 2 delen.
617387: RASMUSSEN, L.B. - Two essays on the scientific study of history.
578576: RASPOETIN, M., BARHAM, P. - Rasputin. The man behind the myth. A personal memoir.
615642: RAT, M. - Dictionnaire des locutions Françaises.Édition augmentée d'un supplement.
590276: RATHEISER, G.M.H. - An alternative hermeneutical-exegetical approach to the jewish bible: the paradigm of examples.
613191: RATHENAU, W. - Von kommenden Dingen.
596235: RATHENAU, W., KONING, J.A. DE - Rathenau's denkbeelden over onze samenleving.
609453: RATHENAU, W. - Walter Rathenau Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Arnold Hartung, Günther Jenne, Max Ruland, Eberhard Schmieder. Mit einem Beitrag von Golo Mann.
566811: RATHENAU, W. - Von kommenden Dingen.
619213: RATNAKIRTI, SENAPE MCDERMOTT, A.C., (ED.) - An eleventh-century buddhist logic of 'exists'. Ratnakirti's Ksanabhangasiddhih Vyatirekatmika. Edited, with introduction, translation, and notes.
575969: RATZ, U. - Sozialreform und Arbeiterschaft. Die 'Gesellschaft für Soziale Reform' und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
584347: RATZSCH, D. - Nature, design and science. The status of design in natural science.
567280: RAUCHE, G.A. - Knowledge and experience. A typology of knowledge in hermeneutical perspective.
12232: RAUCHE, G.A. - Truth and reality in actuality.
619467: RAUN, T.U. - Estonia and the Estonians.
608441: RAUSCHNING, H. - Tijd van delirium. Geautoriseerde vertaling van J.R. Evenhuis.
604276: RAVEN, D.W. - On the edge of reality.
601580: RAVEN, C.P., SALMAN, D.H., SIRKS, M.J. - La biologie et la philosophie. Relations entre science et philosophie. Quatre communications données à l'occasion du symposium de Rome, 1-8 avril 1959.
614609: RAVENSCROFT, T. - De lans van het lot. De occulte macht achter de lans, die de zijde van Christus doorstak, en hoe Hitler de kracht misbruikte om de wereld aan zijn voeten te krijgen
605775: RAVETZ, J.R. - Scientific knowledge and its social problems.
598828: RAVETZ, J.R. - Scientific knowledge and its social problems.
584018: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
600308: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
617729: RAWLS, J., LEHNING, P.B. - Rawls.
572868: RAWLS, J., DANIELS, N., (ED.) - Reading Rawls. Critical studies on Rawls' 'A theory of justice'. With an introduction.
611193: RAWLS, J., LEHNING, P.B. - Rawls.
619321: RAY, JOHN - Gods wysheid geopenbaard in de werken der scheppinge. Namelyk in de hemelsche lichaamen, hoofdstoffen, verhevelingen, mynstoffen, gewassen, dieren, (....) en inzonderheid in het lichaam der aarde, derzelver gedaante, beweeging en bestaanlykheid, en in het verwonderlyk gestel des menschelyken lichaams en dat van andere dieren; en vervolgens in de voortteellinge, enz. met beantwoordingen op zommige tegenwerpingen. Volgens den twaalfden druk uit het Engelsch vertaald. Tweede druk. Met het leeven van den schryver, en zeer veel keurige aanmerkingen van een bekwaame hand vermeerderd. Twee delen in 1 band.
619264: RAY, C. , (ED.) - The romance of the nation. A stirring pageant of the British peoples through the ages. 4 parts in 2 volumes.
606105: RAYFIELD, D. - Action: an analysis of the concept.
579485: RAYNAL, G.T.F. - Histoire du stadhouderat. Depuis son origine jusqu'à présent.
576131: RAYNAL, G.T.F. - Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. 9 volumes.
617403: READER'S DIGEST - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes. Met ca. 40 wandelroutes.
615097: REALE, G. - I problemi des pensiero antico. Volume II -Le scuole ellenistico-romane.
614577: REALE, G. , BOS, A.P. - Il trattato sul Cosmo per Alessandro attribuito ad Aristotele. Monografia introduttiva, testo greco con traduzione a fronte commentario, bibliografia ragionata e indice. Indici generali a cura di Giuseppe Girgenti e Francesco Sarri.
618518: REBLE, A. - Geschichte der Pädagogik.
584471: REBLE, A. - Geschichte der Pädagogik.
9674: RÉCANATI, F., (ED.) - Éthique et philosophie politique.
588944: RECK, A.J. - Speculative philosophy. A study of its nature types and uses.
2916: RECK, A.J. - Speculative philosophy. A study of its nature types and uses.
617188: RECKERMANN, A. - Sprache und Metaphysik. Zur Kritik der sprachlichen Vernunft bei Herder und Humboldt.
580180: RECKLINGHAUSEN, H. VON, HABBEL, J. - Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens.
575137: RECKTENWALD, H.C., (ED.) - Political economy. A historical perspective.
611097: REDCLIFT, M. , WOODGATE, G. , (ED.) - The international handbook of environmental sociology.
604251: REDDINGIUS, J.H. - De oorsprong, geschiedenis en aard van het regt van verkiezing van predikanten, dat door floreenpligtigen in Friesland wordt uitgeoefend. Eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis in Friesland.
609538: RÉDEI, K. - Die syrjänischen Lehnwörter im wogulischen. Übersetzt von László Kubinyi.
400: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
613013: REDFERN, W. - Puns.
589126: REDFIELD, J., ADRIENNE, C. - Het Celestijnse werkboek. Nederlandse vertaling: J. van Spanje.
589133: REDFIELD, J. - De Celestijnse belofte
584166: REDON, O., DRUICK, D.W., GROOM, G., LEEMAN, F., SHARP, K. - Odilon Redon 1840-1916.
613500: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
604663: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
584206: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
620293: REDWORTH, G. - The prince and the Infanta. The cultural politics of the Spanish match.
582307: RÉE, J. - I see a voice. Deafness, language and the senses - a philosophical history.
601829: REED, M., HUGHES, M., (ED.) - Rethinking organization. New directions in organization theory and analysis.
574810: REEDIJK, C., THOMASSEN, K., WOLF, C. DE, (RED.) - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april - 26 juni 1986.
595713: REEDIJK, C., THOMASSEN, K., WOLF, C. DE, (RED.) - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april - 26 juni 1986.
620121: REENEN, P. VAN, MULKEN, M. VAN, (ED.) - Studies in stemmatology. With the assistance of Janet Dyk
592339: REENPÄÄ, Y. - Über die Lehre vom Wissen. Darstellung und Kommentar der Wissenslehren von E. Husserl und V. von Weizsäcker sowie Hinweis auf diejenigen von R.B. Braithwaite, unsere zeitzentrierte Theorie und die Theorie von G. Günther.
584466: REES, J. - Equality.
620029: REES, W.A. VAN - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier. 2 delen in 1 band.
614753: REESER, E. - Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915.
612749: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
583376: REEVES, H. - De giftige steek van de kennis. Over zin en ontwikkeling in het heelal
601370: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
15176: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
609470: REGERINGSBELEID - Eenige hoofdpunten van het regeringsbeleid in Londen gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
6556: REGIN, D. - Sources of cultural estrangement.
581989: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
607246: REGIS, E. - Great mambo chicken and the transhuman condition. Science slightly over the edge.
605144: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
572703: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
612906: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
15597: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
614616: REGT, H. DE, DOOREMALEN, H. - Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
578663: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave.
594657: REGT, H.W. DE - Philosophy and the art of scientific discovery. A study of the heuristic role of philosophical views in the development of science.
593200: REGTEREN, J.Q. VAN, HINTZEN, J.D., RIJKSEN, A.A.J., (RED.) - De Goudsche glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar St. Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
597072: REGTEREN, J.Q. VAN, HINTZEN, J.D., RIJKSEN, A.A.J., (RED.) - De Goudsche glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar St. Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
599835: REGTIEN, T. - Springtij. herinneringen aan de jaren zestig.
569112: REHMKE, J. - Geschichte der Philosophie. Neu hrsg. und fortgeführt von F. Schneider.
616453: REHTWISCH, T. - 1812-1815. Geschichte der Freiheitskriege. Im kriegshistorischen Teil neubearbeitet von K. Bleibtreu. Mit etwa 350 Abbildungen nach zeitgenössischen Gemälden, Stichen, Lithographen, Zeichnungen und Karikaturen. Zwei Bände in einem Band. 2 parts in 1 volume.
611452: REICH, K.H. - Developing the horizons of the mind. Relational and contextual reasoning and the resolution of cognitive conflict.
587158: REICH, W., NEILL, A.S. - Zeugnisse einer Freundschaft. Der Briefwechsel 1936 - 1957. Herausgegeb. von B.R.Placzek. Aus dem Englischen von B.A.Laska.
587161: REICH, W. - Die Massenpsychologie des Faschismus.
587209: REICH, J. - Abschied von den Lebenslügen. Die Intelligenz und die Macht.
8733: REICH-RANICKI, M., (HRSG.) - Erfundene Wahrheit. Deutsche Geschichten seit 1945.
4122: REICH-RANICKI, M., (HRSG.) - Notwendige Geschichten 1933-1945.
599990: REICHARDT, R., (HRSG.) - Die französische Revolution. Mit 39 Abbildungen.
579590: REICHARDT, K., GELLINEK, C., (HRSG.) - Festschrift für Konstantin Reichardt in Verbindung mit H. Zauchenberger herausgegeben.
619260: REICHENBACH, H. - The direction of time. Edited by Maria Reichenbach.
581482: REICHENBACH, H. - Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie. Mit einer Einleitung zur Gesamtausgabe von W.C. Salmon und mit Erläuterungen von A. Kamlah. Hrsg. von A. Kamlah und M. Reichenbach. Aus dem Englischen übersetzt von M. Reichenbach.
613452: REICHENBACH, H. - The rise of scientific philosophy.
616481: ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT DES DEUTSCHEN REICHES - Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archeologie Berlin 21.-26 August 1939.
599941: KARTE DES DEUTSCHEN REICHES - Karte des deutschen Reiches nach dem 13. März 1938. Massstab 1:2000000.
609454: REICKE, B. , ROST, L. , (HRSG.) - Biblisches-historisches Wörterbuch. Landeskunde. Geschichte. Religion. Kultur. Literatur. Mit 1 Farbtafel, 20 Schwarzweisstafeln, 24 Karten und 88 Zeichnungen im Tekst sowie 1 sechsfarbigen Faltkarte. 3 volumes.
615025: REICKE, E. - Magister und Scholaren. Illustrierte Geschichte des Unterrichtswesens. Mit 130 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles nach alten Originalen
7567: REID, L.A. - Philosophy and education. An introduction.
612625: REID, T.B.W., SHORT, I. , (ED.) - Medieval French textual studies in memory of T.B.W. Reid.
3203: REID, T., DALGARNO, M., MATTHEWS, E., (ED.) - The philosophy of Thomas Reid.
616146: REIDANUS, EVERARDUS, HARN, W.J. VAN - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët (geb.1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die voor en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
615571: REIDEMEISTER, K. - Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie. Vier kritische Aufsätze.
580344: REIDEMEISTER, K. - Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie. Vier kritische Aufsätze.
605869: REIDEMEISTER, K. - Geist und Wirklichkeit. Kritische Essays.
617459: REIFENHÄUSER, H. - Heute an Gott glauben? Das Weltbild der Naturwissenschaft und christlicher Glaube.
609805: REIGERSBERCH, MARIA VAN - Brieven van en aan Maria van Reigersberch. Met ondersteuning van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door H.C. Rogge.
14700: REIJEN, W.L. VAN, BRINK, B. VAN DEN, DÜWELL, M., DOORN, H. VAN, (HRSG.) - Geschichte - Politik -Philosophie. Festschrift für Willem van Reijen zum 65. Geburtstag.
609559: REIJEN, W.L. VAN - Creativiteit & desctructie. De terugkeer van de barok in het postmoderne
619968: REIJEN, M. VAN - Filosoferen over emoties.
571374: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
583933: REIJEN, W.L. VAN - Ik en anderen. Inleiding in de filosofie van de sociale wetenschappen
580172: REIJEN, W.L. VAN - Verstehen der Endlichkeit. Historische und systematische Untersuchungen zu einem Problem der Transzendentalphilosophie.
604261: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
608450: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
583560: REIJEN, W.L. VAN - Creativiteit & desctructie. De terugkeer van de barok in het postmoderne
568134: REIJEN, W.L. VAN - De onvoltooide rede. Modern en postmodern.
615991: REIJNDERS, F. - Kunst - geschiedenis. Verschijnen en verdwijnen.
585373: REIJNDERS, L. - Het boerenbedrijf in de Lage Landen. Geschiedenis en toekomst.
574197: REIK, T. - Lust und Leid im Witz. Sechs psychoanalytische Studien.
608632: REIK, T., KLAPWIJK, C. - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reik's interpretatie van het christendom.
593849: REIN, W., (HRSG.) - Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik. 10 volumes.
598277: REINALDA, B. - Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942. Uitgave ter gelegenheid van de fusie van de NVV-bond Mercurius en de Dienstenbond NKV tot Dienstenbond FNV in december 1981.
604849: REINALDA, B. - Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942. Uitgave ter gelegenheid van de fusie van de NVV-bond Mercurius en de Dienstenbond NKV tot Dienstenbond FNV in december 1981.
585416: REINALDA, B. - De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar. Voortzetting van 'Bedienden georganiseerd' en 'Onze strijd'.
585417: REINALDA, B. - Bedienden georganiseerd. Ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de tweede wereldoorlog.
582707: REINCKE, H. - Kaiser Karl IV. und die deutsche Hanse.
582703: REINCKE, H. - Agneta Willeken. Ein Lebensbild aus Wullenweders Tagen.
16372: REINHARDT, V., (HRSG.) - Hauptwerke der Geschichtsschreibung.
4917: REININGER, R., MEISTER, R., (HRSG.) - Philosophie der Wirklichkeitsnähe. Festschrift zum 80. Geburtstag Robert Reiningers (28. September 1949).
591119: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591118: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591117: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591116: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
10257: REINKE, J. - Die Welt als Tat. Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage.
586857: REISNER, G.A. - A provincial cemetery of the pyramid age. Naga-Ed-Dêr. Part III.
616030: REISS, H. - The writer's task from Nietzsche to Brecht.
19552: REITSMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
16317: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid.
567419: REIWALD, P. - Die Gesellschaft und ihre Verbrecher.
613132: REIWALD, P. - De geest der massa. Handboek der massapsychologie. Nederlandse vertaling W.M. Kruseman en J.A. Rispens.
17309: REIWALD, P. - Vom Geist der Massen. Handbuch der Massenpsychologie.
616924: REK, J. DE - Koningen, kabinetten en klompenvolk (vervolg).
597445: REKER, S.J.H. - Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven': synchrone verbale morfologie in verandering.
605043: RELIQUET, P. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen, 1404-1440
599924: RELIQUET, P. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen, 1404-1440
609795: REMACLE, LAMBERT - Dictionnaire Wallon - Français. 2 volumes.
585194: REMBRANDT, WHITE, C., BUVELOT, Q., (RED.) - Rembrandt zelf. Essays: E. van de Wetering, V. Monuth en M. de Winkel. Catalogus: E. Buijsen, P. Schatborn, B. Broos en A. van Suchtelen.
574245: REMBRANDT, HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel 1. Teekeningen van Rembrandt en zijn school. Uitgegeven in opdracht van het departement van opvoeding, wetenschap en kultuurbescherming.
600464: REMBRANDT, BREDIUS, A., (RED.) - Rembrandt. Schilderijen. 630 afbeeldingen. Inleiding en bewerking van A. Bredius.
608960: REMBRANDT, BAL, M. - Verf en verderf lezen in Rembrandt.
616948: REMBRANDT, MULLER, M. - De etsen van Rembrandt. Toegelicht. Met een woord vooraf door den secretaris der stichting 'Het Rembrandt-huis' J.C.J. Bierens de Haan.
614205: REMBRANDT, BOOMGAARD, J. - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
617430: REMBRANDT, BAL, M. - Verf en verderf lezen in Rembrandt.
593723: REMBRANDT, POORTENAAR, J. - Rembrandt. Zijn kunst en zijn leven. Met 82 afbeeldingen naar schilderijen, etsen en teekeningen.
604554: REMBRANDT, HOEKSTRA, H., (RED.) - Rembrandt en de bijbel. Verhalen uit het oude en nieuwe testament, door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht.
2583: REMNICK, D. - Lenins laatste adem. De ondergang van het Sovjetrijk
617515: RÉMUSAT, COMTESSE DE - Essai sur l'éducation des femmes. Troisième édition.
592175: RÉMUSAT, P.FR. - Mémoire ma détention au temple 1797-1799. Publié pour la société d'histoire contemporaine. Avec introduction, notes et documents inédits par V. Pierre.
604721: RENAN, E. - Vie de Jésus.
567585: RENAN, E. - Dialogues et fragments philosophiques.
581106: RENAN, E. - Drames philosophiques.
581105: RENAN, E. - Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
595406: RENAN, E. - Discours et conférences.
593058: RENAN, E. - Vie de Jésus.
591048: RENAUT, A. - L'ère de l'individu. Contribution à une histoire de la subjectivité.
572350: RENCKENS, H. - De godsdienst van Israël.
597427: RENDERS, H. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
594590: RENDERS, H. - Barbarber 1958-1971.
601413: RENDERS, H. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
615564: RENDTORFF, T. - Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie. 2 volumes.
598491: RENERIUS, HENRICUS, SASSEN, F. - Henricus Renerius. De eerste 'Cartesiaansche' hoogleeraar te Utrecht.
604581: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - De geestelijk en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Historisch-juridische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtsche gegevens samengesteld. Eerste deel: De canonieke en de gereformeerde bedeeling.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

6/1