Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
580306: MEINONG, A., GROSSMANN, R. - Meinong.
596080: MEINSMA, K.O. - Middeleeuwsche bibliotheken.
595060: MEINSMA, K.O. - De Librye te Zutphen. Ingeleid door B. Looper en A.J. Geurts.
603139: MEIR, G. - Mijn leven
610515: MEISAMI, J.S., STARKEY, P., (ED.) - Encyclopedia of Arabic literature. 2 volumes. Complete set.
603561: MEISSNER, W.W. - What is effective in psychoanalytic therapy. The move from interpretation to relation.
582956: MEISSNER, W.W. - Chymia perennis. Eine ganzheitliche Betrachtung naturphilosophischer Prägung des stetig-ständigen Kreislaufes einer 'immerwährenden Chemie'. Mit 5 Abbildungen.
605290: MEISSNER, W.W. - Chymia perennis. Eine ganzheitliche Betrachtung naturphilosophischer Prägung des stetig-ständigen Kreislaufes einer 'immerwährenden Chemie'. Mit 5 Abbildungen.
572208: MEKKES, J.P.A., BAKKER, D.M., BOEFT, J. DEN, HOEVEN, J. VAN DER - Reflexies. Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.P.A. Mekkes, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
613889: MEKKINK, JOHAN, WOUDE, J. VAN DER - Johan Mekkink. De mens, de tijd, de schilder.
614119: MELANCHTON, P., GALLE, F. - Versuch einer Charakteristik Melanchtons als Theologen und einer Entwickelung seines Lehrbegriffs.
581586: MELANCHTON, P., SCHAINK, C. - Melanchtons studie van het Grieksch in verband met zijn humanisme.
593917: MELCHERS, E., (HRSG.) - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende. Unter Mitarbeit von H. Melchers.
582137: MELCHERT, N. - The great conversation. 2 volumes.
596499: MELDEN, A.I. - Rights and right conduct.
617571: MELE, P.F. - Afghanistan.
571802: MELECHI, A. - De vluchtende geest. Over waanzin, slaap en andere schemertoestanden. Uit het Engels vertaald door C. en W. van Paassen.
615190: MELGAARD, B. - Interface to God by Beate Ermacora. 16 Juni - 18 August Kunsthalle zu Kiel.
597769: MELIS, K. - Bewaarplaatsen van het humane. Essays over de menselijke waardigheid.
595221: MELKMAN, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur.
594503: MELLE, HILLENIUS, D. - De wereld van Melle. 36 tekeningen. Ingeleid.
596696: MELLEMA, R.L. - Een interpretatie van de islaam.
617447: MELLEMA, L. - Schiermonnikoog lytje pole.
582401: MELLES, J. - Ministers aan de Maas. Geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat 1508-1795.
594070: MELLING, ANTOINE-IGNACE - Lettres de Hollande et des villes anséatiques. La correspondance d'un artiste-voyageur avec sa famille à Paris en 1812. Présentée et annotée par C. Boschma. Brieven uit Holland en de hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. Met inleiding en aantekeningen van C. Boschma.
600048: MELLINK, A.F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
613803: MELLOR, W.F. - Casualties and medical statistics.
615550: MELO, FRANCSICO DE - Obras matemáticas. Volume 1: Ediçao critica e traduçao Bernardo Mota, Henrique Leitão.
589212: MELSEN, A.G.M. VAN - Natuurwetenschap en wijsbegeerte. Algemeene beschouwing over de verhouding van wijsbegeerte en natuurwetenschap. De wijsgeerige consequenties der moderne physica.
591612: MELSEN, A.G.M. VAN - Natuurwetenschap en wijsbegeerte. Algemeene beschouwing over de verhouding van wijsbegeerte en natuurwetenschap. De wijsgeerige consequenties der moderne physica.
5427: MELSEN, A.G.M. VAN - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen. Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur.
5432: MELSEN, A.G.M. VAN, DEBROCK, G., DIERICK, G., GOOSSENS, J., (RED.) - Geloven in de wereld. Een vriendenboek voor en over prof.dr. A.G.M. van Melsen.
569717: MELSEN, A.G.M. VAN - Tot vooruitgang veroordeeld? Overdenkingen van een filosoof.
18534: MELSEN, A.G.M. VAN - Van atomos naar atoom. De geschiedenis van het begrip atoom.
605788: MELSEN, A.G.M. VAN, DEBROCK, G., DIERICK, G., GOOSSENS, J., (RED.) - Geloven in de wereld. Een vriendenboek voor en over prof.dr. A.G.M. van Melsen.
587876: MELSEN, A.G.M. VAN - Van atomos naar atoom. De geschiedenis van het begrip atoom.
601790: MELTON, J.G. - The encyclopedia of American religions. 2 delen.
593106: MELZER, Y. - Concepts of just war.
585107: MENAND, L., (ED.) - Pragmatism. A reader. With an introduction.
615004: MENAND, L. - The metaphysical club. A story of ideas in America.
607319: MENCIUS, BOREL, H. - Mêng Tsz' (Mencius). China's volkstribuun.
615814: MENCKEN, H.L., DORSEY, J. , (ED.) - On Mencken.
14442: MENDE, G. - Studien über die Existenzphilosophie.
590414: MENDEL, G., HENIG, R.M. - Een monnik en twee erwten. Gregor Mendel, vader van de genetica. Nederlandse vertaling J. Mars.
612025: MENDEL, G., HENIG, R.M. - Een monnik en twee erwten. Gregor Mendel, vader van de genetica. Nederlandse vertaling J. Mars.
608821: MENDELSSOHN, M., SCHOEPS, J.H. - Moses Mendelssohn.
617623: MENDELSSOHN, M. - Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi Briefwechsel über die Lehre des Spinoza.
607345: MENDELSSOHN, M., ZAREK, O. - Moses Mendelssohn. Ein jüdisches Schicksal in Deutschland.
592916: MENDES DA COSTA, S. - Leerboek der geslachtsziekten. Met 106 afbeeldingen tusschen den tekst.
12487: MENDÈS FRANCE, PIERRE - Oeuvres complètes. 6 delen.
572163: MENG, H., SCHNEIDER, E., (HRSG.) - Die Angst des Kindes.
572160: MENG, H., SCHNEIDER, E., (HRSG.) - Intellektuelle Hemmungen.
603990: MENIER, H.M., HETTINGER, P. - Mon docteur. Plantes médicinales. Formulaire pratique. Enumération et description des médicaments. Hygiène de l'habitation. Toxicologie.
599925: MENJOT, A., SCHOLTENS, M. - Antoine Menjot. Docteur en médecine, ami de Pascal, réformé au temps des persécutions. Etudes historiques et psychologiques. Avec une préface de J. Mesnard.
603557: MENNE, A., (HRSG.) - Philosophische Probleme von Arbeit und Technik.
596408: MENNE, A., FREY, G., (HRSG.) - Logik und Sprache.
604481: MENNE, A., FREY, G., (HRSG.) - Logik und Sprache.
610007: MENNENS-VAN ZEIST, A. - Bibliografie voor de Eems Dollard regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe - een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis.
593039: MENS, J. - Oude raadhuizen. Fotos's van Arielli.
592133: MENSCH, J. R. - Knowing and being. A postmodern reversal.
595219: MENSCH, G. - Stalemate in technology. Innovations overcome the depression. Transl. from the German.
617421: MENSCH, C. - De handelsmaatschappij van A. van Linge Ezn. Schets der geschiedenis van een Veendammer bedrijf 1826-1951.
611910: MENSCHING, G. - Zur Metaphysik des Ich. Eine religionsgeschichtliche Unersuchung über das personale Bewusstsein.
604880: MENSCHING, G., (RED.) - Buddhistische Geisteswelt. Vom Historischen Buddha zum Lamaismus. Texte ausgewählt und eingeleitet.
577777: MENSCHING, G., (RED.) - Buddhistische Geisteswelt. Vom Historischen Buddha zum Lamaismus. Texte ausgewählt und eingeleitet.
568959: MENSCHING, G. - Gut und Böse im Glauben der Völker.
616486: MENSONIDES, S.S., TUINSTRA, U., FORMSMA, W.J., (E.A.) - Winsums verleden.
616954: MENSONIDES, S.S., TUINSTRA, U., FORMSMA, W.J., (E.A.) - Winsums verleden.
1069: MENTZEL, M.A., KOHNSTAMM, G.A., BECKER, H.A., (RED.) - Ethische vragen bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek. A.J.F. Köbben, P.G. Swanborn, H.A. Becker, G.A. Kohnstamm, M.A. Mentzel, W.A. Wagenaar, A.J. Hoekema, J. Bennekoek Gravenhorst. Met een woord vooraf door P.J.D. Drenth.
16169: MENUHIN, M. - The Menuhin saga. The autobiography of Moshe Menuhin.
600141: MENZ, H. - Hoogtepunten der schilderkunst in de Galerij van Dresden. Nederlandse bewerking: A.J. Richel.
594962: MENZEL, D.H. - Het heelal. Meer dan 300 foto's, kleurenfoto's, tekeningen en sterrenkaarten. Nederlandse bewerking onder redaktie van C. Titulaer
582705: MERBACH, P.A. - Die Hanse im deutschen dichterischen Schrifttum.
607003: MERCIER, A., SVILAR, M., - Philosophes critiques d'eux-mêmes. Philosophers on their own work. Philosophische Selbstbetrachtungen.
7676: MÈREDIEU, F. DE - Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne.
595435: MÈREDIEU, F. DE - Kant et Picasso. 'Le bordel philosophique'.
607163: MEREDITH, M.J. - Beyond all reasonable doubt. At least once in our lifetime we should all attempt to evaluate for ourselves the reality of God. This is my once.
590413: MERESCHKOWSKI, D. - Julianus Apostata. Historischer Roman. Übersetzt von A. Eliasberg.
15951: MERIAN, M.S. - Die Bilder zur Bibel. Mit Texten aus dem Alten und Neuen Testament. Herausgegeben und eingleitet von P. Neinhold.
577375: MERIAN, M.S., LAAN, J.E. VAN DE - De wisselende gedaante. Facetten van Maria Sybilla Merian.
614290: MERIAN, M.S., STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717.
584236: MERKEL, B.G.E. - Basis-Handlungen. Zur Bedeutung des Begriffs in philosophischen Handlungstheorien.
15685: MERLAN, P., PALMER, R.B., HAMERTON-KELLY, R., (ED.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
591935: MERLEAU-PONTY, M., MERCURY, J.Y. - L'expressivité chez Merleau-Ponty. Du corps à la peinture.
615959: MERLEAU-PONTY, M., ROOSJEN, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty.
573894: MERLEAU-PONTY, M., GERAETS, T.F. - Vers une nouvelle philosophie transcendantale. La genèse de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty jusqu'à la 'Phénoménologie de la perception'. Préface par E. Levinas.
610305: MERLEAU-PONTY, M. - Sens et non-sens.
576471: MERLEAU-PONTY, M. - La structure du comportement. Précedé de 'Une philosophie de l'ambiguïté' par A. de Waelhens.
610234: MERLEAU-PONTY, M. - Les aventures de la dialectique.
583790: MERLEAU-PONTY, M., MÉTRAUX, A., WALDENFELS, B., (HRSG.) - Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken.
610323: MERLEAU-PONTY, M. - Die Prosa der Welt. Herausgegeben von Claude Lefort aus dem Französischen von Regula Giuliani mit einer Einleitung zur deutschen Ausgabe von Bernhard Waldenfels.
15615: MERLEAU-PONTY, M., LEFORT, C. - Sur une colonne absente. Écrits autour de Merleau-Ponty.
607852: MERLEAU-PONTY, M., GRATHOFF, R., SPRONDEL, W. - Maurice Merleau-Ponty und das Problem der Struktur in den Sozialwissenschaften.
607849: MERLEAU-PONTY, M., SLATMAN, J. - L'expression au-delà de la représentation. Sur l'aisthêsis et l'esthétique chez Merleau-Ponty.
591774: MERLEAU-PONTY, M., LEFEUVRE, M. - Merleau-Ponty au dela de la phénoménologie du corps, de l'être et du langage.
614552: MÉRODE, WILLEM DE, WERKMAN, H. - De wereld van Willem de Mërode.
4268: MÉRODE, W. DE - De lichtstreep.
579368: MÉRODE, W. DE - De wilde wingerd 1911-1936. Een bloemlezing uit het werk van Willem de Mérode. Ingeleid en tezamengesteld door R. Houwink.
15218: MERQUIOR, J.G. - From Prague to Paris. A critique of structuralist and post-structuralist thought.
611925: MERRELL-WOLFF, F. - Experience and philosophy. A personal record of transformation and a discussion of transcendental consciousness. Containing his 'Philosophy of consciousness without and object' and his 'Pathway through to space'.
615742: MERRICKS, T. - Objects and persons.
615389: MERSENNE, MARIN, CRONE, H. - Mersenne: Questions without end. An introduction to the correspondence of Marin Mersenne.
592749: MERTENS, R. - De ge-heel-de mens. Een nieuw denkkader.
9512: MERTENS, E., (HRSG.) - Filmprogramme. Ein Querschnitt durch das deutsche Filmschaffen. Mit einem Vorwort von A.M. Rabenalt. 2 delen.
592793: MERTENS, R. - De ge-heel-de mens. Een nieuw denkkader.
15123: MERTON, R.K. - On the shoulders of giants. A Shandean postscript. With an afterword by D. Donoghue and a preface by the author. The vicennial edition.
607352: MERTON, R.K., GRAY, A.P., HOCKEY, B. - Reader in bureaucracy.
610039: MERTON, R.K., BROOM, L. , COTTRELL, L.S., (ED.) - Sociology today.
618130: MERTON, T., SUZUKI, D.T. - Zen, wijsheid en leegheid. Een dialoog met Daisetz Suzuki.
589326: MERTZ, B.A. - Toekomst voorspellen met kaarten.
589318: MERULA, PAULUS - Opera varia posthuma, de sacrificiis, sacerdotibus, legibus, comitiis, praemiis &c. Romanorum. Juxta autographum cum amplissimo indice edita & recensita.
608589: MERWE, C. VAN DE - Thesaurus of sociological research terminology. In collaboration with A.M. de Jong and J.M.P. Knapen.
609077: MESKENS, A. - Eindelijk buiten. Filosofische stadswandelingen.
601207: MESLIN, M. - L'homme romain. Des origines au Ier siècle de notre ère. Essai d'antrhropologie.
594256: MESSADIÉ, G. - Teufel, Satan, Luzifer. Universalgeschichte des Bösen. Aus dem Französischen von M. Messner.
11959: MESSALINA,VALERIA, STADELMANN, H. - Messalina. Ein Bild des Lebens aus Roms Imperatorenzeit.
616877: MESSENGER, CH. - Blitzkrieg. Eine Strategie macht Geschichte.
586421: MESSER, E., WAAL, A.M. VAN DE - Prentenboek van Amsterdam.
578876: MESSER, A. - Sexualethik.
614718: MESSER, A. - Empfindung und Denken.
608063: MESSER, A. - Einführung in die Erkenntnistheorie.
4770: MESSER, A. - Einführung in die Erkenntnistheorie.
600349: MESSER, A. - Empfindung und Denken.
615376: MESSING, F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructering, 1955-1975.
615629: MESSING, F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructering, 1955-1975.
594602: MESSING, F.A.M. - Werken en leven in Haarlem (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad.
572570: MESSNER, J. - Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik.
566689: MESSNER, J. - Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik.
594386: METASTASIO, P. - Three melodramas by Pietro Metastasio
568491: METCALFE, P. - 1933
600839: METCHNIKOFF, É. - De onevenredige ontwikkeling der menschelijke natuur. Grondoorzaak van ons gebrek aan levensgeluk
615645: METEREN, E. VAN, VERDUYN, W.D. - Emanuel van Meteren. Bijdrage tot de kennis van zijn leven, zijn tijd en het ontstaan van zijn geschiedwerk. Met 25 afbeeldingen.
570222: METTERNICH, ARNOLD, W. - Um Metternichs Erbe. Roman einer Reaktion.
612054: METZ, FRIEDRICH - Land und Leute. Gesammelte Beiträge zur deutschen Landes- und Volksforschung. Aus Anlass seines 70. Geburtstages im Auftrag von Freunden und Schülern zusammengestellt und herausgegeben von E. Meynen und R. Oehme.
599216: METZGER, A. - Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relativismus und seiner Überwindung.
586889: METZGER, A. - Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relativismus und seiner Überwindung.
593572: METZGER, B. - Lexical aids for students of New Testament Greek
4462: METZGER, A. - Existentialismus und Sozialismus. Der Dialog des Zeitalters.
599213: METZGER, A. - Existentialismus und Sozialismus. Der Dialog des Zeitalters.
578615: METZKE, E. - Handlexikon der Philosophie.
12771: MEULEN, E. VAN DER - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis. Met 31 platen, naar photographïen van Jakob de Vries Gz.
598981: MEULEN, J. VAN DER - The seat of authority. A comparative analysis of the relations between the legislative power and the executive power in the British constitutional system and in the American federal constitution.
608637: MEULEN, W.R.E.H. MULDER-HAJONIDES VAN DER - Categories or dimensions? The use of diagnostic models in psychiatry.
573968: MEULEN, R. VAN DER, ITERSON, W.J.D., RENESSE, J.E. VAN - Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen.
591950: MEULENBELT-NIEUWBURG, A., (RED.) - Merklapmotieven en hun symboliek. Tekenwerk A. Meulenbelt-Nieuwburg, E. van Vrijberghe de Coningh, B. Zijlstra.
602982: MEUMANN, E. - Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. 3 volumes
570215: MEUMANN, E. - Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. 3 delen.
616539: MEW, CHARLOTTE, WARNER, V., (ED.) - Charlotte Mew. Collected poems and prose. Edited and with an introduction by Val Warner.
9811: MEY, M. DE - The cognitive paradigm. Cognitive science, a newly explored approach to the study of cognition applied in an anlaysis of science and scientific knowledge.
616073: MEYER, H. - Diese sehr ernsten Scherze. Eine Studie zu Faust II.
602042: GEOGRAPHISCH-KARTOGRAPHISCHES INSTITUT MEYER - Meyers Neuer Atlas der Welt. Hrsg. unter Leitung von A. Hanle.
617823: MEYER, R.W., (HRSG.) - Das Problem des Fortschrittes - heute.
583714: MEYER, C.F. - Gedichte. Huttens letzte Tage. Engelberg. Vollständige Ausgabe.
597450: MEYER, E. - Geschichte des Altertums. Erster Band. Zweite Hälfte. Die ältesten geschichtlichen Völker und Kulturen bis zum sechzehnten Jahrhundert. Nachtrag: Die ältere Chronologie Babyloniens, Assyriens und Ägyptens. Achte Auflage.
596473: MEYER, E. - Römischer Staat und Staatsgedanke.
593641: MEYER, E. - Römischer Staat und Staatsgedanke.
574784: MEYER, F.G., CROUWEL, W., (RED.) - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band. Tentoonstelling georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties in het grafische bedrijf in samenwerking met het Rijksmuseum. Amsterdam 11 juni - 11 september 1960.
588924: MEYER, H. - Le rôle médiateur de la logique. Étude métathéorique.
617402: MEYER, MAURITS DE - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer. Uitgegeven n.a.v. zijn zeventigste verjaardag.
2007: MEYER, M. - De la problématologie. Philosophie, science et langage.
600777: MEYER, E. - Ursprung und Anfänge des Christentums. 3 delen.
607809: MEYER, C.F. - Werke. Sämtliche Novellen und Jürg Jenatsch. Illustrationen von E. Entel (Gustav Adolfs Page), O.A. Brasse, Karl Eckle u.a.
607810: MEYER, C.F. - Sämtliche Werke.
603635: MEYER, H. - Le rôle médiateur de la logique. Étude métathéorique.
612166: MEYER, SHELDON, LEUCHTENBURG, W.E., (ED.) - American places. Encounters with history. A celebration of Sheldon Meyer.
1037: MEYER, H. - Le rôle médiateur de la logique. Étude métathéorique.
600437: MEYER, HANS - Systematische Philosophie. 2 volumes.
589619: MEYER, G. - Studien zur sozialökonomischen Entwicklung Sowjetrusslands 1921-1923. Die Beziehungen zwischen Stadt und Land zu Beginn der Neuen Ökonomischen Politik.
573491: MEYER, H., BORMANN, A. VON, MANDELKOW, K.R., TOUBER, A.H., (HRSG.) - Wissen aus Erfahrungen. Werkbegriff und Interpretation heute. Festschrift für Herman Meyer zum 65. Geburtstag.
583478: MEYER, C. - Schötzer Dorfschichte.
615904: MEYER, F.G., CROUWEL, W., (RED.) - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band. Tentoonstelling georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties in het grafische bedrijf in samenwerking met het Rijksmuseum. Amsterdam 11 juni - 11 september 1960.
594844: MEYERS, W. - The image-makers. Secrets of succesful advertising.
586918: MEYERSON, M., WINEGRAD, D.P. - Gladly learn and gladly teach. Franklin and his heirs at the university of Pennsylvania 1740-1976.
589768: MEYERSON, E. - Essais. Préface de L. de Broglie. Avertissement de L. Lévy-Bruhl.
593463: MEYNELL, H. - God and the world. The coherence of christian theism.
616079: MEYRINK, G. - Das grüne Gesicht.
595480: MEYVIS, L., VANDEWALLE, W. - Japan. Het onvoltooide experiment.
608011: MEZ, A. - Die Renaissance des Islams.
576742: MEZ-MANGOLD, L. - Aus der Geschichte des Medikaments.
602584: MEZ-MANGOLD, L. - Aus der Geschichte des Medikaments.
583059: MICHAEL, E. - Geschichte des deutschen Volkes seit dem dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. 6 volumes.
587368: MICHAËLIS, E. - Die Menschheitsproblematik der freudschen Psychoanalyse. Urbild und Maske. Eine grundsätzliche Untersuchung zur neueren Seelenforschung.
593260: MICHAËLIUS, J., EEKHOF, A. - Jonas Michaëlius. Founder of the church in New Netherland. His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 sepember 1630, now published for the first time.
598238: MICHEELS, P. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
608530: MICHEL, A. - Die Sentenzen des Kardinals Humbert, das erste Rechtsbuch der päpstlichen Reform.
614614: MICHELANGELO, MACKOWSKY, H. - Michelagniolo. Mit 61 Heliogravuren, Vollbildern in Tonätzung u. Faksimiles.
614613: MICHELANGELO, TOLNAY, C. DE - Michel-Ange. Avec 402 reproductions.
594794: MICHELANGELO, ROLLAND, R. - Das Leben Michelangelos. Hrsg. von W. Herzog. Die Übersetzung ist von W. Klette.
617507: MICHELET, J. - Le moyen age. Présentation de Claude Mettra.
606766: MICHELET, J. - Histoire de France. 19 volumes complete.
569725: MICHELS, R. - Probleme der Sozialphilosophie.
585565: MICHELSTAEDTER, C. - Le dialogue de la santé et autres textes. Texte établi par S. Campailla. Traduit et présenté par A. Parzy. Postface M. Cacciari. Interprétation de Michelstaedter.
598943: MICHIELSE, H., VERTEGAAL, H., (RED.) - Hoe normloos zijn wij eigenlijk? Moraal in een geïndividualiseerde samenleving.
577559: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de Nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
603033: MICHLER, G. - De natuur van Europa.
575432: MICHOD, R.E. - Eros and evolution. A natural philosophy of sex.
604118: MICHOD, R.E. - Eros and evolution. A natural philosophy of sex.
594277: MIDDAG, I., FRITZ-JOBSE, J., (RED.) - De Arnhemse School. 25 jaar monumentale kunst praktijk.
570745: MIDDELAAR, L. VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
605721: MIDDELAAR, L. VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
589911: MIDDELAAR, L. VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
597817: MIDDENDORF, H., HAKS, F., HERING, K.H. - Helmut Middendorf.
15329: MIDDENDORP, C.P. - Progressiveness and conservatism. The fundamental dimensions of ideological controversy and their relationship to social class.
580826: MIDDLETON, T., KISTNER, A.L., KISTNER, M.K. - Middleton's tragic themes.
614685: MIDGLEY, M. - Heart and mind. The varieties of moral experience.
594223: MIEDEMA, H. - Kunst historisch.
594109: MIEDEMA, R. - Koptische kunst. Met 11 teekeningen en 8 platen tusschen den tekst.
603177: MIEGEL, A. - Gesammelte Gedichte.
615087: MIERAS, J.P. - Liber amicorum J.P. Mieras.
615088: MIERAS, J.P. - Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras.
608016: MIEREANU, C. - Les sciences de l 'art en questions.
597197: MIERLO, J. VAN - De letterkunde van de Middeleeuwen. Met een inleiding van F. Baur. 2 delen compleet.
577564: MIERLO, S. VAN - La science, la raison et la foi.
617781: MIETZNER, E.H. - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung.
610741: MIHALAS, D., BINNEY, J. - Galactic astronomy. Structure and kinematics.
590926: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam, its beauty and character. Photographs by Emmy Andriesse, Cas Oorthuys.
592663: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam. Verleden 1275-1900. Heden 1900-1950. Toekomst 1950-2000. Met een woord vooraf van A.J. d'Ailly.
577745: MILAREPA (MILARASPA) - Ses méfaits, ses épreuves, son illumination. Traduit du tibétain avec une introd. et un index par J. Bacot. Préface de M. Paillis.
611835: MILAREPA (MILARASPA), EVANS-WENTZ, W.Y., (ED.) - Tibet's great yogi Milarepa. A biography from the Tibetan being the Jetsün-Kahbum or biographical history of Jetsün-Milarepa, according to the late Lama Kazi Dawa-Samdup's English rendering. Edited with introduction and annotations.
616836: MILBURN, C. - Mondo nano. Fun games in the world of digital matter.
602585: MILES, F., PERRY, G., HUNT, G. - Wedloop naar Mars. Het nieuwe avontuur van de ruimtevaart. In samenwerking met ITN. Met medewerking van P. Smolders. Nederlandse vertaling.
590000: MILES, D., (ED.) - Spectrum atlas van de archeologie. Adviseur: K. Branigan
613067: MILIBAND, R. - De staat in de kapitalistische maatschappij
580926: MILIBAND, R. - Marxism and politics.
616027: MILIBAND, R. - Marxism and politics.
1904: MILKOV, N. - Kaleidoscopic mind: an essay in post-Wittgensteinian philosophy.
576928: MILL, J.S. - A system of logic ratiocinative and inductive being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. Editor of the text J.M. Robson. Introduction by R.F. McRae. 2 volumes. Complete.
617629: MILL, JAMES - Selected economic writings. Introduces and edited by Donald Winch.
617645: MILL, J.S., HAYEK, F.A. - John Stuart Mill and Harriet Taylor. Their correspondence and subsequent marriage.
614096: MILL, J.S. - Autobiography. Edited with an introduction by John. M. Robson.
568179: MILL, J.S., HOLTHOON, F.L. VAN - The road to utopia. A study of John Stuart Mill's social thought.
617180: MILL, J.S. - On politics and society. Selected and edited by Geraint L. Williams.
606082: MILL, JAMES - An essay on government. Edited with an introduction by C.V. Shields.
613308: MILL, J.S. - Principles of political economy with some of their applications to social philosophy. Introduction by V.W. Bladen. Textual editor J.M. Robson. 5 parts in 2 volumes.
609433: MILL, J.S. - Essays on ethics, religion and society. Editior of the text J.M. Robson. Introduction F.E.L. Priestley. Essay on Mill's Utilitarianism D.P. Dryer.
605563: MILL, J.S., SCHNEEWIND, J.B., (ED.) - Mill. A collection of critical essays.
613307: MILL, J.S. - Essays on economics and society. Inroduction by Lord Robbins. Textual editior J.M. Robson. 2 volumes.
3426: MILL, J.S., HOLTHOON, F.L. VAN - The road to utopia. A study of John Stuart Mill's social thought.
613309: MILL, J.S. - A system of logic ratiocinative and inductive being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. Editor of the text J.M. Robson. Introduction by R.F. McRae. 2 volumes. Complete set.
613311: MILL, J.S. - Essays on ethics, religion and society. Editior of the text J.M. Robson. Introduction F.E.L. Priestley. Essay on Mill's Utilitarianism D.P. Dryer.
584385: MILL, J.S. - Über Freiheit. Aus dem Englischen übertragen und mit einem Anhang versehen von A. von Borries.
579460: MILL, J.S. - Autobiography.
599582: MILL, J.S., SHARPLESS, F.P. - The literary criticism of John Stuart Mill.
597995: MILL, J.S., JONG, W.R. DE - The semantics of John Stuart Mill
600086: MILL, J.S., SHARPLESS, F.P. - The literary criticism of John Stuart Mill.
613777: MILL, J.S. - Grundsätze der politischen ökonomie mit einigen ihrer Anwendungen auf die Sozialphilosophie. Nach der Ausgabe letzter Hand (7. Auflage 1871) übersetzt von Wilhelm Gehrig und eingeleitet von Heinrich Waentig. 2 volumes.
613310: MILL, J.S. - The earlier letters of John Stuart Mill 1812-1848. Edited by Francis E. Mineka. With an introduction by F.A. Hayek. 2 volumes.
5099: MILL, J.S., COURTNEY, W.L. - Life of John Stuart Mill.
614186: MILL, J.S. - Philosophy of scientific method. Edited with an introduction by E. Nagel.
602933: MILL, J.S. - Über Freiheit. Aus dem Englischen übertragen und mit einem Anhang versehen von A. von Borries.
571954: MILL, J.S., CARLISLE, J. - John Stuart Mill and the writing of character.
615419: MILL, J.S., MUELLER, I.W. - John Stuart Mill and French thought.
598685: MILL, J.S., WILSON, F. - Psychological analysis and the philosophy of John Stuart Mill.
613419: MILL, J.S., SAENGER, S. - John Stuart Mill. Sein Leben und Lebenswerk. Mit Bildnis.
19297: MILL, J.S., SHARPLESS, F.P. - The literary criticism of John Stuart Mill.
18749: MILL, J.S., SCHNEEWIND, J.B., (ED.) - Mill. A collection of critical essays.
607935: MILL, J.S., HOLTHOON, F.L. VAN - The road to utopia. A study of John Stuart Mill's social thought.
596371: MILLAR, A. - Reasons and experience.
602069: MILLER, G.A. - De wetenschap van het woord. De hersenen als zetel van de taal
568098: MILLER, G.R., NILSEN, T.R., (ED.) - Perspectives on argumentation.
600271: MILLER, A. - In den beginne was er opvoeding
608943: MILLER, G. - The mating mind. How sexual choice shaped the evolution of human nature.
614197: MILLER, T. - Late modernism. Politics, fiction, and the arts between the world wars.
587045: MILLER, A. - Bilder einer Kindheit. 66 Aquarelle und ein Essay.
572149: MILLER, H. - My school and schoolmasters; or, the story of my education. An autobiography.
618483: MILLER, D. - Anarchism.
586673: MILLER, J.W. - The midworld of symbols and functioning objects.
1893: MILLER, P. - Maandelykse tuin-oeffeningen, aantoonende, wat werk noodzaaklyk te doen is in ieder maand van het jaar, zoo in de moes- vrugt- en bloem-tuin, als in de stook- en broei-kassen, en de kweekery: met onderregtingen, I. Van de byzondere saisoenen, om alle vrugten en eetbare gewassen voort te teelen; en den tyd aanwyzende, wanneer zy bekwaam zyn om gegeten te worden. II. Van de byzondere saisoenen, om alle soorten van boomen, heesters en planten te verplanten; en den tyd aanwyzende, wanneer zy bloeijen. (...) Naar den veertienden Engelschen druk, waar by gevoegt is eene lyst van alle medicinale planten, met den tyd, wanneer zy moeten vergaderd worden. Als mede eene korte inleiding tot de kennis der kruidkunde. Met kopere platen. In het Nederduits vertaald, en met eenige aanmerkingen verrykt, door Job Baster.
602784: MILLIGAN, D. - Reasoning and the explanation of actions.
3636: MILLIGAN, S. - 'Rommel?'. 'Gunner who?'. A confrontation in the desert. Ed. by J. Hobbs.
616840: MILLS, C.W., WIBIER, M.J. - C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus.
576642: MILLS, C.W., VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek. C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
604949: MILLS, C.W., WIBIER, M.J. - C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus.
591496: MILLS, C.W. - Power, politics and people. The collected essays of C. Wright Mills. Edited and with an introduction by I.L. Horowitz.
616937: MILLS, C.W., HOROWITZ, I.L. - C. Wright Mills. An American utopian.
597029: MILLS, C.W., HOROWITZ, I.L., (ED.) - The new sociology. Essays in social science and social theory in honor of C. Wright Mills.
618376: MILLS, C.W. - The power elite.
616972: MILLS, C.W. - The power elite.
616260: MILLS, G.B. - The forgotten people. Cane River's creoles of color.
605812: MILLS, C.W., VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek. C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
598307: MILLS, C.W. - The power elite.
584886: MILMAN, M. - Das Trompe-l'Oeil. Aus dem Französischen übertragen von H. Wulf.
584885: MILMAN, M. - Das Trompe-l'Oeil. Gemalte Architektur. Aus dem Französischen übertragen von H. Wulf.
573866: MILNER, A., (ED.) - African penal systems.
602308: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1975 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
589627: MILOVSKY, A. - The pure spring. Craft and craftsmen of the USSR
6244: MILTON, J., CURRY, W.C. - Milton's ontology, cosmogony and physics.
596799: MINCK, G.H. - Fietsend door de eeuwen. Jubileumuitgave aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf.
601317: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964).
597300: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe. Met aquarellen van Jouke Nijman.
573438: MINDERHOUD, G., BOONSTRA, A.E.H.R., (RED.) - Veenman's agrarische Winkler Prins. Encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Met een ten geleide van (...) S.L. Mansholt en van (...) R. Lefèbvre. 3 delen.
590446: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe. Met aquarellen van Jouke Nijman.
20991: MINGAT, A., SALMON, P., WOLFELSPERGER, A. - Méthodologie économique.
617915: BIBLIOTHEEK IN MINIATUUR - Bibliotheek in miniatuur. Nieuwe uitgave. Compleet in 10 deeltjes.
593262: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in de tweede helft van de negentiende eeuw.
14964: MINKOWSKI, E. - Het menselijk aspect van de kosmos. Fenomenologische fragmenten
591016: MINKOWSKI, H. - Raum und Zeit. Vortrag, gehalten auf der 80. Naturforscher-Versammlung zu Köln am 21. September 1908. Mit dem Bildnis Hermann Minkowskis sowie einem Vorwort von A. Gutzmer.
585266: MINNE, R. - In twintig lijnen.
612135: MINOIS, G. - Histoire du rire et de la dérision.
580040: MINSKY, M. - The society of mind.
585994: MIQUEL. P. - De laatste koningen van Europa
590762: MIQUEL. P. - Europas letzte Könige. Die Monarchien im 20. Jahrhundert. Aus dem Französischen übertragen von G. Kurz und S. Summerer.
592180: MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL VICTOR DE RIQETI, DOMINIQUE, P. - Mirabeau.
585406: MIRANDA, S.R. DE - Pro domo. Verklaard en toegelicht door G. Borrie, F. Heddema en G. Mak.
604492: MIRANDOLLE, W. - De violoncel. Haar bouw, geschiedenis en ontwikkelingsgang. Met vele illustraties en portretten.
614686: MIREJOVSKY, J. - Totalitaire vrijheid. Een analyse van het vrijheidsbegrip bij Rousseau, Hegel and Marx. Totalitarian freedom. An analysis of the concept of freedom in the writings of Rousseau, Hegel and Marx (with a summary in English).
583670: MIRÓ, J., SAN LAZZARO, G. DI, (ED.) - Homage to Joan Miró
574261: MIRÓ, J., SOBY, J.T. - Joan Miró.
586151: MIROWA-FLORIN, E., KOSSUTH, L., (HRSG.) - Oktober-Land 1917 1924. Mit einem Vorwort von S.Paperny, Ausschnitten und Zeitdokumenten und Erinnerungen sowie 41 Abbildungen.
617695: MIRZOEFF, N. - An introduction to visual culture.
589412: MISCHEL, T., (ED.) - The self. Psychological and philosophical issues.
606278: MISKOTTE, K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk van prof.dr. K.H. Miskotte. Bijeengebracht door W.C. Snethlage en E.A.J. Plug.
578068: MISKOTTE, K.H. - Theologische opstellen. Verzorgd door J.T. Bakker, H.C. van der Sar.
605817: MISKOTTE, K.H. - Hoofdsom der historie. Voordrachten over de visioenen van den apostel Johannes.
583541: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
578469: MISKOTTE, K.H. - In de waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en J.J. Buskes.
578101: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen. Het lyrisch werk van Henriette Roland Holst.
578109: MISKOTTE, K.H. - Het onbeschrijfelijk gebeuren. Predikatie, bij het afscheid van de Ned. herv. gemeente te Amsterdam, gehouden in de Nieuwe Kerk op 14 october 1945.
582624: MISKOTTE, K.H. - Uit de dagboeken 1917-1930, 1930-1934, 1935-1937. Samengesteld en toegelicht door E. Kuiper-Miskotte, H.H. Miskotte, A.C. den Besten, H. Breebaart-Miskotte. 3 delen.
578077: MISKOTTE, K.H. - Uit de dagboeken 1917-1930. Samengesteld en toegelicht door E. Kuiper-Miskotte, H.H. Miskotte.
587753: MISKOTTE, K.H. - Uit de dagboeken 1917-1930. Samengesteld en toegelicht door E. Kuiper-Miskotte, H.H. Miskotte.
606528: MISKOTTE, K.H. - De vreemde vrijspraak.
581107: MISKOTTE, K.H. - De blijde wetenschap.
584116: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
578078: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
578083: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
610784: MISRAHI, R. , VERDIER, V. - L'existence comme itinéraire.
599187: MITCHELL, J.D., (ED.) - The read pear garden. Three great dramas of revolutionary China. Introduction by R.E. Strassberg.
599207: MITCHELL, S., ROSEN, M., (ED.) - The need for interpretation. Contemporary conceptions of the philosopher's task.
605760: MITCHELL, D. - An introduction to logic.
14938: MITCHELL, S., ROSEN, M., (ED.) - The need for interpretation. Contemporary conceptions of the philosopher's task.
591797: MITCHELL, D. - An introduction to logic.
597469: MITCHELL, A. - Revolutionary government in Ireland. Dáil Éireann 1919-22.
4252: MITCHELL, M. - Gejaagd door de wind. Nederlandsche vertaling van W.J.A. Roldanus jr. 3 delen.
614567: MITCHELL, G.D. - A hundred years of sociology.
581048: MITFORD, N., ACTON, H. - Nancy Mitford. A memoir.
616239: MITIAS, M.H., (ED.) - Philosophy and architecture.
574822: MITSCHERLICH, A. - Gesammelte Schriften in zehn Bänden. Herausgegeben von K. Menne. Complete in 10 volumes.
597571: MITSCHERLICH, A. - Het gevecht om de herinnering. Psychoanalyse voor gevorderde beginners. Ned. vert. door E. Giphart.
586973: MITSCHERLICH, A. - Het gevecht om de herinnering. Psychoanalyse voor gevorderde beginners. Ned. vert. door E. Giphart.
587226: MITSCHERLICH, A. - Society without the father. A contribution to social psychology. Transl. from the German by E.Mosbacher.
617841: MITTEIS, H. - Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters.
6256: FÄLSCHUNGEN IM MITTELALTER - Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Historica München, 16.-19. September 1986. 5 volumes + 1 index volume.
603258: LEXIKON DES MITTELALTERS - Lexikon des Mittelalters. 9 volumes + 1 index volume.
592595: MITTELSTAEDT, P. - Philosophical problems of modern physics
604519: MITTELSTAEDT, P. - Philosophical problems of modern physics
611823: MITTENZWEI, I., HERZFELD, E. - Brandenburg-Preussen 1648 bis 1789. Das Zeitalter des Absolutismus in Text und Bild.
603814: MITTENZWEI, I., HERZFELD, E. - Brandenburg-Preussen 1648 bis 1789. Das Zeitalter des Absolutismus in Text und Bild.
587170: MITTERAND, F. - Politique.
573217: MITTERAUER, M. - Ahnen und Heilige. Namengebung in der europaïschen Geschichte.
615495: MITTLER, E., BERSCHIN, W., MIETHKE, J., (HRSG.) - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. 2 volumes.
610706: MITTLER, E., BERSCHIN, W., MIETHKE, J., (HRSG.) - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. 2 volumes.
596877: MITZMAN, A. - Sociology and estrangement. Three sociologists of imperial Germany.
618062: MIURA, I., FULLER SASAKI, R - The zen koan. Its history and use in Rinzai zen. With reproductions of ten drawings by Hakuin Ekaku.
609401: MIZUNO, K., - Primitive buddhism
617003: MOBERG, W. - A history of the Swedish people
615937: PARISER MODELLE - Pariser Modelle. 'Journal des Dames et des Modes'. 1. Bd. 1912-1913. Einleitung von Christina Nuzzi.
603872: MODERSOHN-BECKER, P. - Briefe und Tagebuchblätter. Mit einer Einführung von G. Pauli.
614207: MODLIGIANO, AMEDEO, ROSE, J. - Modigliano. The pure bohemian.
567164: MODRSHINSKAJA, E.D., STEPANJAN, Z.A. - Die Zukunft im theoretischen Denken. Kritik gegenwârtiger bürgerlicher philosophischer und sozialpolitischer Konzeptionen. Übers. aus dem Russischen M. Kühn.
9793: MOELLER, M.L., MAAZ, H.J. - Die Einheit beginnt zu zweit. Ein deutsch-deutsches Zwiegespräch.
12324: MOENS, P.W., (RED.) - Gedenkboek 1887-1962 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Stedelijk Lyceum te Breda.
591468: MOERMAN, I.W.L., PESKENS, J.T.A. - Leven in miniatuur. Bavelaar's kijkkastjes. Diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw. Met een bijdrage van R.E.O. Ekkart.
572148: MOESKER, A. - 75 jaar 'Grunneger Sproak' in stad. Zo as t raailt en zaailt.
615090: MOHAMMED - De hemelvaart van Mohammed. Inleiding en toelichtingen van Marie-Rose Séguy
7342: MÖHLER, J.A., GEISELMANN, J.R. - Die theologische Anthropologie Johann Adam Möhlers. Ihr geschichtlicher Wandel.
613040: MÖHNER, REGINBALD, BRUNNER, P.L. - Die Reise des P. Reginbald Möhner, Benedictiners von St. Ulrich in Augsburg, als Feldcaplans bei den für Spanien geworbenen und unter dem Commnado des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden geführten deutschen Regimentern in die Niederlande im Jahre 1651. Nebst Auszügen aus der Beschreibung früherer Reisen desselben.
573676: MOHR, H. - Natur und Moral. Ethik in der Biologie.
575640: MOHR, E.C.J. - De bodem der tropen in het algemeen, en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder. 4 delen.
614847: MOHRMANN, CHRISTINE, , YSEBAERT, J. , REIJNERS, G.Q., G.J.M. BARTELINK - Melanges Christine Mohrmann. Nouveau recueil offert par ses anciens élèves,
613245: MOJSISCH, B. , (HRSG.) - Sprachphilosophie in Antike und Mittelalter. Bochumer Kolloquium, 2.-4. Juni 1982. Mit Beiträgen von Tilman Borsche, Donatella Di Cesare, Gerhard Endress, Wilfried Kühn a.o.
607020: MOL, H. - Identity and the sacred. A sketch for a new social-scientific theory of religion.
615568: MOL, J. - Filosofen over het belang van kunst. Plaatsbepalingen.
582048: MOL, J., JACOBS, H., OOSTERHAVEN, J., (RED.) - Landbouw, economie en ruimte. Bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr.ir. J. Mol aan de rijksuniversiteit Groningen.
598218: MOL, H. - Identity and the sacred. A sketch for a new social-scientific theory of religion.
602617: MOLEN, S.J. VAN DER, (RED.) - Waddenfolklore.
582302: MOLEN, P. VAN DER - De Hogerhuistragedie. Een terugblik op het strafproces in 1896 gevoerd tegen de drie gebroeders Hogerhuis en de vruchteloze jarenlange strijd voor hun invrijheidstelling.
592605: MOLEN, J.R. TER, UITZINGER, E., (RED.) - De verboden stad. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911)
590849: MOLEN, S.J. VAN DER - 'En ús Harke mei syn kleare kop' (65 jier Frysk winterjûnenocht).
573216: MOLEN-DEN OUTER, B. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
580935: MOLEN, J.R. TER - Het goud der Thraciërs. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Thracië. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije. Museum Boymans-van Beuningen 23 september - 18 november 1984.
599948: MOLEN, S.J. VAN DER - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgrienij.
605200: MOLEN, S.J. VAN DER - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgrienij.
599428: MOLEN, J.R. TER - Het goud der Thraciërs. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Thracië. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije. Museum Boymans-van Beuningen 23 september - 18 november 1984.
7218: MOLEN, S.J. VAN DER - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
602409: MOLEN, J.R. TER, UITZINGER, E., (RED.) - De verboden stad. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911)
605632: MOLENAAR, M. - Mechtild de Begijn. Met houtsneden van R. Rats.
614393: MOLESCHOTT, J. - De eenheid des levens. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.J.B.M. Peeters.
11086: MOLESCHOTT, J. - De eenheid des levens. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.J.B.M. Peeters.
607030: MOLESCHOTT, J. - De eenheid des levens. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.J.B.M. Peeters.
594358: MOLITOR, A., JANSSENS, G., VERMEIRE, M. - Koninklijk paleis Brussel.
573247: MOLKENBOER, B.H., ALEBEEK, R. VAN, MUNNICHS, A., ROOY, L. VAN, (RED.) - Studies over Vondel en zijn tijd. Liber amicorum van B.H. Molkenboer.
606583: MOLL, W. - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek. Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 delen.
617842: MOLLAT, M. - Les pauvres au moyen age. Étude sociale.
617839: MOLLAT, M. - Die Armen im Mittelalter
573322: MOLLENHAUER, E., EHLERMANN-MOLLENHAUER, M., (HRSG.) - Ernst Mollenhauer 1892-1963. Ein Expressionist aus Ostpreussen. Gemälde aus dem Nachlass mit einführendem Text von Günter Krüger.
613035: MÖLLER, H. - Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert. Verhalten und Gruppenkultur.
613036: MÖLLER, H. - Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert. Verhalten und Gruppenkultur.
616639: MOLTKE, HELMUTH JAMES VON, MOLTKE, F. VON, BALFOUR, M. , FRISBY, J. - Helmuth James von Moltke 1907-1945. Anwalt der Zukunft.
20553: MOLTMANN, J. - The church in the power of the spirit. A contribution to messianic ecclesiology
593937: MOLTMANN, J. - Zukunft der Schöpfung. Gesammelte Aufsätze.
605912: MOLTMANN, J., GEERTSEMA, H.G. - Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann.
570168: MOLTMANN, J. - Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie.
609239: MOLTMANN, J., GEERTSEMA, H.G. - Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann.
16309: MOLTMANN, J. - Perspektiven der Theologie. Gesammelte Aufsätze
611680: MOMIGLIANO, A. - Settimo alla storia degli studi classici e del mondo antico.
614560: MOMMSEN, T. - Römische Geschichte. Gekürzte Ausgabe. Mit einem Geleitwort von Professor Eduard Norden.
611809: MOMMSEN, THEODOR E. - Italienische Akten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts (1310-1378). Unter Mitarbeit von Wolfgang Hagemann.
601206: MOMMSEN, T. - Das römische Imperium der Cäsaren. Ungekürzte Textausgabe. Hrsg. von K.L. Walter-Schomburg.
597576: MOMMSEN, T. - Das Weltreich der Caesaren. Mit einem Nachwort von E. Norden.
591084: MOMMSEN, T., OVERBEEK, A.B. - Realistische geschiedschrijving. Theodor Mommsens 'Römische Geschichte'.
586850: MOMMSEN, T. - Das Weltreich der Caesaren. Mit einem Nachwort von E. Norden.
594384: MONCHY, R.A. DE, ALERS, L.F.C., BEUDT, A.K., (RED.) - Gedenkboek van Hengelo (Overijssel). Uitgegeven ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten te Hengelo (O) op 29-30 augustus 1913.
574199: MONCHY, S.J.R. DE - Die Zergliederung des psychischen Krankheitsbildes bei Arterioskleoris-cerebri.
585221: MONDRIAAN, P., BOIS, Y.A., JOOSTEN, J., ZANDER RUDENSTINE, A. - Piet Mondriaan 1872-1914
587431: MONDRIAAN, P., HENKELS, H., (RED.) - Mondrian from figuration to abstraction.
592860: MONDRIAAN, P., HENKELS, H., (RED.) - Mondrian from figuration to abstraction.
615864: MONDRIAAN, P., WELSH, R.P., JOOSTEN, J.M. - Piet Mondrian. Catalogue raisonné. 3 parts in 2 volumes.
604495: MONDRIAAN, P. - Mondrian. A cura di F. Leeman e M. Goldin.
604313: MONDRIAAN, P., BLOK, C. - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit.
612417: MONMOUTH, GEOFFREY OF - The history of the kings of Britain
566258: MONNEROT, J. - Sociologie du communisme. Échec d'une tentative religieuse au xxe siècle.
584950: MONNEROT, J. - Sociologie de la révolution. Mythologies politiques du xxe siècle. Marxistes-léninistes et fascistes. La nouvelle stratégie révolutionnaire.
602814: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's Con Mönnich.
602811: MÖNNICH, C.W., PLAS, M. VAN DER - Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven.
593139: MÖNNICH, C.W., (RED.), GROOT, J.C. - Encyclopedie van het christendom. 2 delen.
593256: MÖNNICH, C.W., (RED.) - Encyclopedie van het christendom. Protestants deel.
593623: MÖNNICH, C.W., PLAS, M. VAN DER - Het woord in beeld. Vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven.
594610: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's Con Mönnich.
601268: MÖNNICH, C.W. - De weg & de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedenis.
595990: MÖNNICH, C.W. - Una sancta. De mogelijkheid der christelijke eenheid.
598162: MONNOYEUR, F., (RED.) - Infini des mathématiciens, infini des philosophes. Ouvrage collectif. Préface de J. Dieudonné. Postface de H. Sinaceur.
4469: MONOD, W., ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod.
593429: MONRO, I.S., MONRO, K.M. - Index to reproductions of European paintings. A guide to pictures in more than three hundred books.
617163: MONRO, JOHN, ANDREWS, J. , SCULL, A. - Undertaker of the mind. John Monro and mad-doctoring in eighteenth-century England.
617674: PAILLOT DE MONTABERT - Traité de la peinture. 9 volumes. Without the atlas.
739: MONTAGU, A., (ED.) - Science and creationism.
613816: MONTAIGNE, M. DE, BENCIVENGA, E. - The discipline of subjectivity: an essay on Montaigne.
611589: MONTAIGNE, M. DE, BURKE, P. - Montaigne. Nederlandse vertaling: W. de Leeuw.
580626: MONTAIGNE, M. DE - Essais de Montaigne. Nouvelle édition. Avec des notes choisies dans tous les commentateurs et la traduction de toutes les citations que renferme le texte par J.V. Leclerc. 2 volumes.
609344: MONTAIGNE, M. DE - The essays of Michel Eyquem de Montaigne
617670: MONTAIGNE, M. DE, O'NEILL, J. - Essaying Montaigne. A study of the renaissance institution of writing and reading.
613138: MONTAIGNE, M. DE - An apology for Raymond Sebond
618037: MONTAIGNE, M. DE, FRAMPTON, S. - Speel ik met mijn kat of speelt ze met mij? Montaigne en de kunst van het leven
608503: MONTAIGNE, M. DE, NAKAM, G. - Montaigne et son temps, les événements et les essais. L'histoire, la vie, le livre.
608504: MONTAIGNE, M. DE, NAKAM, G. - Les Essais de Montaigne. Miroir et proces de leur temps. Témoignage historique et création littéraire.
572485: MONTAIGNE, M. DE, BAILLY, A. - Montaigne.
572507: MONTAIGNE, M. DE, LACOUTURE, J. - Montaigne à cheval.
617682: MONTAIGNE, M. DE, GLAUSER, A. - Montaigne paradoxal.
615909: MONTANER, J.M. - Neue Museen. Räume für Kunst und Kultur. Übersetzung ins Deutsche Joanna Zajac-Wernicke.
579461: MONTESQUIEU, C.L. DE SECONDAT - Le temple de Gnide, et l'essai sur le goût.
575357: MONTESQUIEU, C.L. DE SECONDAT, LAMEERE, J., (RED.) - Montesquieu.
569593: MONTESQUIEU, C.L. DE SECONDAT - Lettres persanes. Texte établi, avec une introduction, bibliographie, notes et relevé de variantes par P. Vernière.
610752: MONTESQUIEU, C.L. DE SECONDAT - Ausgewählte Schriften.
618513: MONTESSORI, M. - De methode. De ontdekking van het kind.
602003: MONTESSORI, M., KRAMER, R. - Maria Montessori. Leben und Werk einer grossen Frau. Die Übersetzung besorgte G. Theusner-Stampa.
602031: MONTESSORI, M. - The advanced Montessori method. Scientific pedagogy as applied to the education of children from seven to eleven years
616087: MONTFAUCON DE VILLARS, HENRI DE - Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences secrètes avec l' adaptation du Liber de Nymphis de Paracelse par Blaise Vigenère (1583), Édition présentée et annotée par Didier Kahn.
606929: MONTIJN, I. - Leven op stand 1890-1940.
602309: MONTIJN, I. - Leven op stand 1890-1940.
605581: MOODY, T.C. - Philosophy and artificial intelligence.
593114: MOODY, T.C. - Philosophy and artificial intelligence.
596390: MOODY, T.C. - Does God exist? A dialogue on the proofs for God's existence.
605353: MOODY, T.C. - Philosophy and artificial intelligence.
600118: MOOG, W. - Die deutsche Philosophie des 20. Jahrhunderts in ihren Hauptrichtungen und ihren Grundproblemen.
16011: MOOIJ, J.J.A. - De wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving.
616237: MOOIJ, ANNET - De polsslag van de stad. 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam.
595429: MOOIJ, J.J.A. - De wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving.
579002: MOOIJ, J.J.A. - Tekst en lezer. Opstellen over algemene problemen van de literatuurstudie.
613884: MOOIJ, ANNET - De polsslag van de stad. 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam.
608991: MOOIJ, A.W.M. - Psychoanalyse en regels. Werkwijze en grondslagen van de pscyhoanalyse.
575678: MOOIJ, W. - Het Indonesische avontuur tegemoet. Als officier van gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië.
592949: MOOK, H.J. VAN, BIJKERK, J.C. - De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië.
597342: MOOK, H.J. VAN, BIJKERK, J.C. - De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië.
608491: MOONEN, A., SCHAARS, F.A.M. - De Nederduitsche spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644-1711). Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst.
604403: MOONEY, G., MCGUIRE, A. - Medical ethics and economics in health care.
601944: MOOR, W.A.M. DE - Wilt u mij maar volgen? Kritieken en profielen over het proza van de jaren zeventig.
617175: MOOR, W.A.M. DE - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984.
594490: MOOR, C. DE, HEFTING, V. - Christiaan de Moor.
599702: MOORE, A.W. - The folk-lore of the Isle of Man, being an account of its myths, legends, superstitions, customs, & proverbs, collected from many sources; with a general introduction; and with explanatory notes to each chapter.
598702: MOORE, G.E., OLTHUIS, J.H. - Facts, values and ethics. A confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore.
607535: MOORE, G.E. - Essays in retrospect. Edited by A. Ambrose and M. Lazerowitz.
607536: MOORE, G.E. - Commonplace book 1919-1953. Edited by C. Lewy.
609900: MOORE, B. - Reflections on the causes of human misery and upon certain proposals to elimimate them.
5958: MOORE, G.E., HILL, J. - The ethics of G.E. Moore: a new interpretation.
617215: MOORE, TH. , HARPSFIELD, N. , HITCHCOCK, E,V,, CHAMBERS, R.W. - The life and death of Sr Thomas Moore, knight, sometimes Lord high Chancellor of England, written in the time of Queene Marie by Nicolas Harpsfield and now edited from eight mansuscripts, with collations, textual notes, etc. by Elsie Vaughan Hitchcock. With an introduction on the continuity of English prose from Alfred to More and his school, a life of Harpsfield, and historical notes, by R.W. Chambers. (...)
15228: MOORE, G.E., OLTHUIS, J.H. - Facts, values and ethics. A confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore.
2302: MOORE, G.E. - Essays in retrospect. Edited by A. Ambrose and M. Lazerowitz.
617766: MOORE, G.E. - Philosophical studies.
572962: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Tot behoef der arme wesen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het burger weeshuis te Harerwijk.
613784: MOORMAN VAN KAPPEN, O., FROUWS, W., WOUDE, B.H.A. VAN DER, (RED.) - De ontwerpen lijfstraffelijk wetboek 1801 en 1804. Deel 1: Het ontwerp-lijfstraffelijk wetboek 1801.
583051: MOORMAN, J.R.H. - A history of the church in England. Third edition.
611127: MOORMANN, E.M., UITTERHOEVE, W. - Van Achilles tot Zenobia. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
613985: MOORSEL, P. VAN, (ED.) - New discoveries in Nubia. Proceedings of the colloquium on Nubian studies The Hague, 1979.
617764: MORANO, D.V. - Existential guilt. A phenomenological study.
617155: MORATH, INGE - The road to Reno. Essay by Lucy Raven. Afterword by Arthur Miller. Edited and with a foreword by John P. Jacob.
5613: MORAVIA, S. - The enigma of the mind. The mind-body problem in contemporary thought
7768: MORAWSKI, S. - Inquiries into the fundamentals of aesthetics.
15871: MORDAL, J. - Les Canadiens à Dieppe.
582558: MORE, TH., BERGLAR, P. - Die Stunde des Thomas Morus. Einer gegen die Macht.
7893: MORE, TH., HOLLIS, C. - Sir Thomas More.
618006: MORE, TH. - Utopia
600991: MORE, TH., ACKROYD, P. - The life of Thomas More.
7891: MORE, TH., SARGENT, D. - Thomas More. Berechtigte Uebersetzung aus dem Englischen von R. Egloff.
607269: MORE, TH. - Utopia. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.H. Kan.
602924: MORE, TH. - Utopia. Uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door A.H. Kan. Inleiding P.W. Brouwer.
589648: MORE, TH. - Utopia. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.H. Kan.
567389: MORE, TH., CHAMBERS, R.W. - Thomas More.
15621: MORE, TH., DUDOK, G. - Sir Thomas More and his Utopia.
571322: MORE, TH., BERGLAR, P. - Die Stunde des Thomas Morus. Einer gegen die Macht.
576906: MORENZ, S. - Ägyptische Religion.
611179: MORF, HEINRICH - Aus romanischen Sprachen und Literaturen, Festschrift zur Feier seiner fünfundzwanzigjährigen Lehrtätigkeit von seinen Schülern dargebracht.
582539: MORGAN, M.L. - Dilemmas in modern jewish thought. The dialectics of revelation and history.
7889: MORGAN, P. - Oxford libraries outside the Bodleian. A guide.
612302: MORGAN, C. - Liberties of the mind.
607796: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Gesammelte Werke in einem Band. Herausgegeben von Margareta Morgenstern
607812: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Alles um den Menschen Willen. Gesammelte Briefe. Auswahl und Nachwort von Margareta Morgenstern.
607813: MORGENSTERN, CHRISTIAN, KUSCH, B.U. - Christian Morgenstern. Leben und Werk. Sein Weg zur Anthroposophie.
607234: MORIARTY, J. - Dreamtime.
591279: MORICK, H., (ED.) - Challenges to empiricism.
608034: MÖRIKE, E. - Mörikes Werke in einem Band. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Rücker.
607797: MÖRIKE, E. - Sämtliche Werke in vier Bänden. Auf Grund der Originaldrucke herausgegeben von Herbert G. Göpfert. Nachwort vonnGeorg Britting. 4 volumes.
607811: MÖRIKE, E., ADAMS, J. - Mörike's muses. Critical essays on Eduard Mörike.
577716: MÖRIKE, E. - Werke. Herausgegeben von H. Geiger.
592402: MORIN, E. - Le paradigme perdu: la nature humaine.
4205: MORIN, E. - Science avec conscience.
604478: MORISON, S.E., COMMAGER, H.S., LEUCHTENBURG, W.E. - The growth of the American republic. Sixth edition. 2 delen.
604306: MORISON, S.E. - The Oxford history of the American people.
577037: MORLEY-FLETCHER, H. - Meissen porcelain in colour.
594615: MORNAND, P. - Le visage du Christ. Précédé de 'Jésus était-il beau?' par F. Mauriac.
611082: MORNET, D. - Le romantisme en France au XVIIIe siècle.
582443: MORRALL, J.B. - Political thought in medieval times.
586203: MORRIS, JOHN, LAET, JOHANNES DE - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet. Ed. by J.A.F. Bekkers.
608892: MORRIS, W. - Toward a new historicism.
13325: MORRIS, C. - Western political thought. Volume one: Plato to Augustine.
611504: MORRIS, CHARLES, FIORDO, R.A. - Charles Morris and the criticism of discourse.
594421: MORRIS, D. - De naakte vrouw. Een studie van het vrouwelijk lichaam
595308: MORRIS, D. - De naakte aap. Een zoölogische studie van het menselijk dier
16721: MORRIS, J., BIRRELL, T.A. - The library of John Morris. The reconstruction of a seventeenth-century collection.
618432: MORRIS, C. - The papal monarchy. The western church from 1050 to 1250.
601452: MORRIS, R. - The edges of science. Crossing the boundary from physics to metaphysics.
596444: MORRIS, C.R. - Idealistic logic. A study of its aim, method and achievement.
585374: MORRIS, J. - A new natural theology based upon the doctrine of evolution.
579369: MORRIS, D. - De naakte mens
572465: MORSCHER, E., NEUMAIER, O., SIMONS, P., (ED.) - Applied ethics in a troubled world.
608321: MORTON, A. - Frames of mind. Constraints of the common sense conception of the mental.
596680: MORTON, F. - Die Rothschilds. Porträt einer Familie. Ins Deutsche übertragen von H. Lamm. Mit 52 Abbildungen auf Kunstdruckpapier und einer Stammtafel.
617953: MORTON, H. V. - Reiziger in Rome
617954: MORTON, H. V. - The waters of Rome. With 49 colour photographs by Mario Carrieri and other illustrations.
609682: MORTON, D. - The traditional music of Thailand.
609192: MORTON, A. - Philosophy in practice. An introduction to the main questions.
585910: MÖRZER BRUIJNS, M.F., BENTHEM, R.J. - Spectrum atlas van de Nederlandse landschappen. Fotografie Jan van de Kam. Met een voorwoord van G.C. Wallis de Vries.
618381: MOSER, P.K., (ED.) - Empirical knowledge. Readings in contemporary knowledge.
608021: MOSER, A. - Vom geistesmenschlichen Sein.
606605: MOSER, E. - Geistesmenschlichkeit im Alltag.
6880: MOSER, E. - Freiheit.
602679: MOSER, H., (HRSG.) - Linguistische Probleme der Textanalyse. Jahrbuch 1973.
608592: MOSER, E. - Freiheit.
600793: MOSER, H., ENGEL, U., GREBE, P., (HRSG.) - Festschrift für Hugo Moser zum 60. Geburtstag am 19. Juni 1969.
566937: MOSER, A. - Die Rechtskraft der natürlichen Lebenswerte.
604398: MOSKOVITS, M., (ED.) - Science and society. The John C. Polanyi Nobel laureates lectures. With an introduction.
579752: MOSS, J.D. - Novelties in the heavens. Rhetoric and science in the Copernican controversy.
6909: MOSZKOWSKI, A. - Die Welt von der Kehrseite. Eine Philosophie der reinen Galle.
583113: MOTHERSHEAD, J.L. - Ethics. Modern conceptions of the principles of right.
581623: MOTT, N.F., JONES, H. - The theory of the properties of metals and alloys.
12342: MOUCHA, J. - Dagvlinders
609297: MOULIN, D. DE, (RED.) - Kracht en stof. De introductie van moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde, zoals blijkt uit Nederlandse medische vakbladen 1840-1870. Verslag van een symposium, gehouden te Nijmegen op 21 september 1985 onder redactie van D. de Moulin.
592666: MOULIN, D. DE, EEGHEN, I.H. VAN, MEISCHKE, R. - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
612184: MOUNIER, E., WEERS, A.J.M. VAN - Staat en persoon. De politieke filosofie van Emmanuel Mounier (The state and the person. The political philosophy of Emmanuel Mounier).
568702: MOUNIER, E., DOMENACH, J.M., (RED.) - Emmanuel Mounier 1905-1950.
581656: MOUNIER, E., WEERS, A.J.M. VAN - Staat en persoon. De politieke filosofie van Emmanuel Mounier (The state and the person. The political philosophy of Emmanuel Mounier).
586198: MOUNTBATTEN, L., ZIEGLER, P. - Mountbatten. The official biography.
612428: MOUNTBATTEN, LOUIS - The diaries of Lord Louis Mountbatten 1920-1922. Tours with the prince of Wales. Edited by Philip Ziegler.
572099: MOUNTBATTEN, L., HOUGH, R. - Mountbatten. Hero of our time.
576990: MOUNTEVANS, ADMIRAL LORD - From husky to sno-cat. A short survey of polar exploration yesterday and today.
613063: MOUREAU, F. , RIEU, A.M. , (ED.) - Éros philosophe. Discours libertins des lumiéres. Etudes rassemblées.
612874: MOURGUES, O. DE - Two French moralists. La Rochefoucauld & La Bruyère.
603187: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - De geschiedenis van Amerika. Van Hollandsche kolonisatie tot dollarland.
598028: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Parapsychologie en onsterfelijkheid.
587382: MOURIK, B.A. - Oud Leiden.
599593: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Parapsychologie en godsdienstig leven.
567876: MOUROUX, J. - Le mystère du temps. Approche théologique.
609205: MOURRE, M. - Les religions et les philosophies d'Asie.
572847: MOUSNIER, R. - Social hierarchies. 1450 to the present
612567: MOUW, J.A. DÈR - Schandaal in Doetinchem 1904. 2 delen.
610581: MOUW, J.A. DÈR, FRESCO, M.F. - De dichter Dér Mouw en de klassieke oudheid. 2 delen.
617937: MOYAERT, P. - De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde.
616059: MOYLE, P.B. , MANFREE, A.D., FIEDLER, P.L. - Suisun marsh. Ecological history and possible futures.
602248: MOZART, W.A., DAVENPORT, M. - Mozart.
598820: MOZART, W.A., LEEUWEN, J. VAN, (RED.) - Mozart.
603984: MOZART, W.A., LANDON, H.C.R., (RED.) - Het Mozart compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart
603919: MOZART, W.A., SIEGMUND-SCHULTZE, W. - Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie.
603913: MOZART, W.A., HAAS, R. - Wolfgang Amadeus Mozart.
601875: MOZART, W.A., ROBBINS LANDON, H.C., (RED.) - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en werk
595615: MOZART, W.A., LANDON, H.C.R., (RED.) - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van leven en muziek
589447: MOZART, W.A., LANDON, H.C.R., (RED.) - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en muziek
585856: MOZART, W.A., ROBBINS LANDON, H.C., (RED.) - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en werk
580536: MOZART, W.A., TISCHLER, H. - A structural analysis of Mozart's piano concertos. Eine Form-Analyse von Mozart's Klavierkonzerten. Une analyse de la forme des concertos de piano de Mozart.
600094: MOZART, W.A., LANDON, H.C.R., (RED.) - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van leven en muziek
570261: MOZART, W.A., MASSIN, J., MASSIN, B. - Wolfgang Amadeus Mozart.
613450: MOZART, W.A., LANDON, H.C.R., (RED.) - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en muziek
588897: MOZES IBN EZRA, DÍEZ MACHO, A. - Mose Ibn `Ezra como poeta y preceptista.
597524: MROZEK, D.J. - Sport and American mentality 1880-1910.
613058: MUCCHIELLI, R. - Philosophie de la médecine psychosomatique.
573732: MUCH, M. - Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung.
599509: MUCK, O. - Atlantis. Nieuwe feiten over een eeuwenoud raadsel
579059: MUCKLE, F. - Socialistische denkers. Bewerkt door A.W. IJzerman.
567306: MUELLER, D.C. (ED.) - The political economy of growth.
614580: MUESSIG, C. , (ED.) - Medieval monastic preaching.
613291: MÜHLBACHER, E. - Deutsche Geschichte unter den Karolingern. Mit Nachwort und Schriftenverzeichnis von Harold Steinacker.
603055: MÜHLENBERG, E. - Epochen der Kirchengeschichte.
581978: MÜHLMANN, W.E. - Homo Creator. Abhandlungen zur Soziologie, Anthropologie und Ethnologie.
614904: MUIJLWIJK, M. VAN - De toekomst van Teiresias. Vrouwelijke gestalten van het gemis.
589302: MUIR, G. - Mediumschap. Inzicht in een andere wereld
603142: MUKERJI, D.G. - Meine indische Heimat. Mit einem Vorwort von M. Haberlandt.
618125: MUL, J. DE - Cyberspace odyssee
618126: MUL, J. DE, (RED.). - Filosofie in cyberspace. Reflecties op de informatie- en communicatie-technologie.
591017: MULDER, A. - Levende systemen. Reis naar het einde van het informatietijdperk.
609144: MULDER, G.J., LABRUYÉRE, W. - G.J. Mulder (1802-1880).
596495: MULDER, M.J. - Ba'al in het Oude Testament.
595079: MULDER, G., KOEDIJK, P. - Léés die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Parool 1945-1970.
586780: MULDER, J.W.F., HERVEY, S.G.J. - The strategy of linguistics. Papers on the theory and methodology of axiomatic functionalism.
602702: MULDER-BAKKER, A., DIJK, M. VAN, NIP, R., (ED.) - Saints, scholars, and politicians. Gender as a tool in medieval studies. Festschrift in honour of A. Mulder-Bakker on the occasion of her sixty-fith birthday.
597748: MULDER SCHALEKAMP, W.A.H. - Op de grens van twee werelden. Het wondere leven na de dood.
602703: MULDER-BAKKER, A., DIJK, M. VAN, NIP, R., (ED.) - Saints, scholars, and politicians. Gender as a tool in medieval studies. Festschrift in honour of A. Mulder-Bakker on the occasion of her sixty-fith birthday.
602704: MULDER-BAKKER, A., DIJK, M. VAN, NIP, R., (ED.) - Saints, scholars, and politicians. Gender as a tool in medieval studies. Festschrift in honour of A. Mulder-Bakker on the occasion of her sixty-fith birthday.
614193: MULDER, H. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945. Met een voorwoord van H.L.C. Jaffé.
603328: MULDER SCHALEKAMP, W.A.H. - De doden spreken.
607748: MULDER, G.J., LIEBIG, JUSTUS VON - The letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig (1838-1846). Edited and annotated by H.A.M. Snelders.
592063: MULDER, L., (RED.) - Lexicon geschiedenis van Nederland & België.
611062: MULDERS, H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
594579: MULISCH, H. - Archibald Strohalm. Roman.
602360: MULISCH, H. - Archibald Strohalm. Roman.
587167: MULLAHY, P. - Oedipus. Mythe en complex. Ontwikkeling van de psychoanalytische theorie. Inl. van A.J. Westerman Holstijn
18176: MÜLLER, A. - Betrachtungen zur neuen deutschen Sprachphilosophie.
617579: MÜLLER, R., (ED.) - Sieben Jahrtausende am Balaton. Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Ende der Türkenkriege.
607293: MULLER, J.Z. - The mind and the market. Capitalism in modern European thought.
949: MÜLLER, A.M.K. - Die präparierte Zeit. Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen. Geleitwort H. Gollwitzer. Einführung W. Häfele.
7594: MÜLLER, J. - System der Philosophie. Enthaltend: Erkenntnistheorie, Logik und Metaphysik. Psychologie. Moral- und Religionsphilosophie.
593602: MÜLLER, J.B. - Bedürfnis und Gesellschaft. Bedürfnis als Grundkategorie im Liberalismus, Konservatismus und Sozialsmus.
581636: MULLER, P.H., (RED.) - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
591999: MULLER, S. - Het Heiligegeesthuis te Rotterdam. Uitgegeven op last van het bestuur dier instelling.
568684: MÜLLER-FREIENFELS, R. - Philosophie der Individualität.
3603: MÜLLER-FREIENFELS, R. - Philosophie der Individualität.
589551: MÜLLER-FREIENFELS, R. - Philosophie der Individualität.
581078: MÜLLER-JERINA, A. - Germania Judaica - Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums. Die Enwicklung und Bedeutung einer wisenschaftlichen Spezialbibliothek.
3826: MÜLLER, A. - Welt und Mensch in ihrem irrealen Aufbau. Grundzüge der Philosophie.
599432: MÜLLER, H.W., SETTGAST, J., (RED.) - Nofretete. Echnaton.
19247: MÜLLER, J. - Ueber die phantastischen Gesichtserscheinungen. Eine physiologische Untersuchung mit einer physiologischen Urkunde des Aristoteles über den Traum, den Philosophen und Aertzten gewidmet.
1849: MÜLLER-SEIDEL, W., FROMM, H., RICHTER, K., (HRSG.) - Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft. Vorträge und Berichte der Stuttgarter Germanistentagung 1972.
594886: MÜLLER-SEIDEL, W., FROMM, H., RICHTER, K., (HRSG.) - Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft. Vorträge und Berichte der Stuttgarter Germanistentagung 1972.
4913: MÜLLER, M. - Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart.
606427: MÜLLER, A., (HRSG.) - Anthropologie als philosophische Reflexion über den Menschen. Kommentier von M. Derpmann.
612237: MÜLLER-FREIENFELS, R. - Philosophie der Individualität.
612556: MÜLLER, ADAM - Kritische, ästhetische und philosophische Schriften. Kritische Ausgabe herausgegeben von Waler Schroeder und Werner Siebert. 2 volumes.
612557: MÜLLER, ADAM - Kritische, ästhetische und philosophische Schriften. Kritische Ausgabe herausgegeben von Waler Schroeder und Werner Siebert. 2 volumes.
567319: MÜLLER, A.D. - Ethik. Der evangelische Weg der Verwirklichung des Guten.
608803: MÜLLER, A.M.K. - Die präparierte Zeit. Der Mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen. Geleitwort H. Gollwitzer. Einführung W. Häfele.
616987: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde. Critisch uitgegeven. 2 delen.
600083: MÜLLER, M. - Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart.
9299: MÜLLER, A. - Das Problem des absoluten Raumes und seine Beziehung zum allgemeinen Raumproblem.
600851: MULLER, H.R.A. - Javanese terracottas. Terra incognita.
596477: MULLER, F., RENKEMA, E.H. - Beknopt latijns-nederlands woordenboek. Twaalfde druk bewerkt door A.D. Leeman.
617193: MÜLLER, M. , RUIZ-PESCE, R.E. - Metaphysik als Metahistorik oder Hermeneutik des unreinen Denkens. Die Philosophie Max Müllers.
14597: MULLER, H.R.A. - Javanese terracottas. Terra incognita.
592242: MÜLLER, G.E. - Amerikanische philosophie.
603705: MULLER, H.C.A. - Het leven na den dood. Spiritisme en occultisme.
601874: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER) - Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten. Met noten van den schrijver en een inleidend woord van mevr. Douwes-Dekker-Schepel.
612460: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER) - Verzamelde werken van Multatuli. Naar tydsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zyne weduwe. 10 delen. Complete set.
606068: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), TOP, H.J. - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. Onpartijdig antwoord -zonder geleerdheid- op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz.
615021: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), MEULEN, D. VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
602381: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER) - Verzamelde werken van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. 10 delen in 5 banden.
597293: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), VEER, P. VAN 'T - Het leven van Multatuli.
596566: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER) - Woutertje Pieterse. Uit de Ideeën verzameld en uitgegeven door G. Stuiveling.
617522: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER) - Verzamelde werken van Multatuli. Eerste naar tydsorde gerangschikte uitgave. Bezorgd door zyne weduwe. 10 delen in 5 banden.
602395: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), DUBOIS, P.H., STUIVELING, G., VRIES, D. DE - Essays over Multatuli.
575776: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER) - Duizend-en-eenige hoofdstukken. Over specialiteiten. Derde, met zorg herziene druk.
593876: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
575777: MULTATULI (EDUARD DOUWES DEKKER), SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868). Met een inleidend woord van G. Stuiveling.
608512: MUMFORD, L. - The human prospect. Edited by H.T. Moore and K.W. Deutsch.
15809: MUMFORD, L. - My works and days: a personal chronicle
603923: MUNCH, E., STANG, N. - Edvard Munch. Aus dem Norwegischen übertragen von G. Brock-Utne.
14963: MÜNCH, R. - Gesellschaftstheorie und Ideologiekritik
603645: MUNDT, B., (HRSG.) - Die Verführung der Europa. Katalogbuch zur gleichnamigen Ausstellung im Kustgewerbemuseum Berlin Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 2. August bis 30. Oktober 1988.
578537: MUNELES, O., BOHATEC, M. - Bibliographical survey of jewish Prague.
574847: MUNGENAST, C., (HRSG.) - Deutsche Druckkunst. Band I.
618335: MUNITZ, M.K. - Existence and logic.
618494: MUNITZ, M.K., (ED.) - Theories of the universe. From Babylon to modern science.
592413: MUNITZ, M.K. - Cosmic understanding. Philosophy and science of the universe.
618370: MUNITZ, M.K. - Contemporary analytic philosophy.
586898: MUNIZ, N. - Études de positivisme métaphysique. Édition revue et augmentée par l'auteur. Traduit de l'Espagnol.
618375: MUNNIK, R. - Tijdmachines. Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur.
617143: MUNSLOW, A. - Deconstructing history.
614227: MUNSTER, JAN VAN - Jan van Munster. De Beyers-Breda, Landesmuseum - Oldenburg, Provinciaal Museum - Hasselt, België.
587173: MUNTHE, A. - The story of San Michele.
617139: MÜNTZ, EUGÈNE - Histoire de l'art pendant la renaissance. Italie. Complete in 3 volumes.
594131: MÜNTZER, T., MEUSEL, A. - Thomas Müntzer und seine Zeit. Mit einer Auswahl der Dokumente der grossen deutschen Bauernkrieges hrsg. von H. Kamnitzer.
573773: MUNZEL, K. - Ägyptisch-arabischer Sprachführer.
578923: MÜNZHUBER, J. - Eine Einführung in die Philosophie.
589608: MÜNZHUBER, J. - Eine Einführung in die Philosophie.
616810: MURALT, A. DE - Neoplatonisme et aristotelisme dans la métaphysique médiévale.
608528: MURALT, L. VON, SCHMID, W., (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Erster Band: Zürich.
607521: MURAVCHIK, J. - Heaven on earth. The rise and fall of socialism.
566219: MURCHIE, G. - The seven mysteries of life. An exploration in science and philosophy.
617730: MURDOCH, I. - Metaphysics as a guide to morals.
614834: MURDOCH, I. - Acastos. Two platonic dialogues.
613360: MURDOCH, I. - Metaphysics as a guide to morals.
597414: MURDOCH, I. - Acastos. Two platonic dialogues.
599385: MURNANE, W.J. - The Penguin guide to ancient Egypt.
572372: MURPHEY, L.R. - Enter the physician. The transformation of domestic medicine 1760-1860.
615215: MURPHY, P. , O'NEILL, L.A.J. - What is life? The next fifty years. Speculations on the future of biology.
567423: MURPHY, M.F., MARGOLIS, M.L., (ED.) - Science, materialism and the study of culture.
612168: MURPHY, C.P. - The pope's daughter.
600668: MURPHY, R.J. - The dialectics of social life: alarms and excursions in anthropological theory.
602439: MURRAY, J., MURRAY, K.M.E. - Caught in the web of words. James Murray and the Oxford English dictionary. With a preface by R.W. Burchfield.
588375: MURRAY, M. - Modern critical theory: a phenomenological introduction.
576488: MURRAY, M. - Modern critical theory: a phenomenological introduction.
613804: MURRAY, K.A.H. - Agriculture.
613157: MURRAY, C. - Het menselijk genie. Streven naar het ultieme in de kunst en wetenschap door de eeuwen heen
598285: MURRAY, M. - Modern critical theory: a phenomenological introduction.
615263: MURRAY, G. - Stoic, christian and humanist.
592301: MURRAY, G. - Stoic, christian and humanist.
574866: MUSCHG, W. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts. Bilderläuterungen E.A. Gessler. Die Bildauswahl besorgte M. Hurlimann.
607806: MUSCHG, ADOLF - Der rote Ritter. Eine Geschichte von Parzivâl.
600015: EUROPEESCH MUSEUM - Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa. 8 volumes. Complete set.
594228: MUSGROVE, F. - Margins of the mind. With the assistance of R. Middleton and P. Hawes.
584420: PARADISUS MUSICUS - Paradisus musicus. Muziek en samenleving in Rubens' tijd. Tentoonstelling 31 agustus - 16 oktober 1977.
597373: MUSIL, R. - Sämtliche Erzählungen.
608923: MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, PATER, C.DE - Petrus van Musschenbroek. Een newtoniaans natuuronderzoeker.
610837: MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, PATER, C.DE - Petrus van Musschenbroek. Een newtoniaans natuuronderzoeker.
567996: MUSSCHENGA, A.W., (RED.) - De dialoog kritisch bezien. Studies over de plaats van de waarheidsvraag in de dialoog met gelovigen uit andere kulturen.
7643: MUSSCHENGA, A.W. - Noodzakelijkheid en mogelijkheid van moraal. Een begripsanalytisch en een antropologisch onderzoek.
597593: MUSSCHOOT, A.M., (RED.) - Van nu en straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording- die van Straks. Bloemlezig. Ingeleid en toegelicht. Met een woord vooraf door A. van Elslander.
610969: MUSSERT, A.A., MEYERS, J. - Mussert. Een politiek leven.
614035: MUSSERT, ANTON - Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider. Bezorgd en ingeleid door Gerard Groeneveld.
587969: MUSSERT, A.A., MEYERS, J. - Mussert, een politiek leven.
596546: MUSSET, A. DE - Oeuvres complètes. Poésies. Avec un portrait d'Alfred de Musset et de nombreuses gravures sur bois d'après les compositions inédites de nos meilleurs artistes.
596542: MUSSET, A. DE - Oeuvres. Ornées de dessins de M. Bida gravés en taille-douce par les premiers artistes.
582758: MUSSNER, F. - Tractate on the jews. The significance of judaism for christian faith
603517: MUSSOLINI, B. - 'La nazione di fronte a se stessa'. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 26 maggio 1927.
618499: MUTHU, S. - Enlightenment against empire.
594940: MUTIUS, H.G. VON - Der Kainiterstammbaum Genesis 4/17-24 in der jüdischen und christlichen Exegese. Von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters nach dem Zeugnis des Don Isaak Ben Jehuda Abravanel. Gleichzeitig ein Beitrag zur Erforschung des Josephustextes.
615410: MUTIUS, G. VON - Die drei Reiche. Ein Versuch philosophischer Besinnung.
579476: MUTSCHELLE, S. - Vermischte Schriften oder philosophische Gedanken und Abhandlungen. Zweite verbesserte Auflage. 2 parts in 1 volume.
599552: MYERS, B.L., COPPLESTONE, T., (RED.) - Kunstgeschiedenis in vogelvlucht. Met medewerking van H. Redeker
599567: MYERS, R. - A dictionary of literature in the English language from Chaucer to 1940. Compiled and edited for the National Book League. 2 delen.
574858: MYRDAL, G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Edited by P. Streeten.
602903: MYRDAL, G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Edited by P. Streeten.
613375: MYRDAL, G. - An American dilemma. The negro problem and modern democracy. With the assistance of Richard Sterner and Arnold Rose.
595109: MYRDAL, G. - Uitdaging aan de welvaart
570201: MYRDAL, G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Ed. by P. Streeten.
613529: MYRDAL, G. - The political element in the development of economic theory
600062: MYRDAL, G. - Uitdaging aan de welvaart
616708: MYRES, J. L. - Geographical history in Greek lands.
576394: MYTINGER, C. - Head hunting in the Solomon islands.
587230: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
587229: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
587227: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
587228: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
582316: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
586716: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
600185: NAARDING, J. - Uit Ruinen's verleden. Illustraties van Jo Alting.
593417: NABER, J.W.A. - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter. Met een facsimile.
613179: NABER, J.W.A. - Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk.
5928: NABOKOV, V., SCHIFF, S. - Vera mevrouw Vladimir Nabokov. Portret van een huwelijk
609474: NABRINK, G. - Seksuele hervorming in Nederland. Achtergronden en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) 1881-1971.
579352: NACHAMA, A., SIEVERNICH, G., (HRSG.) - Jüdische Lebenswelten. Dokumentation der Ausstellung.
580938: NAEEM, M., (RED.) - Muslim military history. A preliminary bibliography.
592665: NAEFF, F., (ED.) - Het aanzien. Nederlands Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden.
616047: NAESS, A. - En del elementaere logiske emner.
617713: NAESS, A. - Elementaire argumentatieleer. Met een inleiding in de filosofie van Naess door E.M. Barth
616048: NAESS, A. - Vitenskapsfilosofi. En innforing. I samarbeid med Per Ariansen, Thomas Krogh og Hans Eirik Aarek.
614941: NAGARJUNA - The dialectical method of Nagarjuna (Vigrahavyavartani)
613658: NAGARJUNA - A translation of his Mulamadhyamakakarika with and introductory essay by Kenneth K. Inada.
618172: NAGARJUNA - Nargajuna. Boeddhistische psychologie van de leegte. De zeventig stanza's van Nagarjuna.Vertaling en commentaar door G. Sonam Rinchen, T. Dorjee en D. Ross Komito.
610178: NAGARJUNA, PANDIT, S. - Elegant sayings. The staff of wisdom. Lugs kyi bstan-bcos shes-rab sdong-po by Nagarjuna. A precious treasury of elegant sayings. Legs-bshad rin-po-che'i gter by Sakya Pandit.
599533: NAGEL, B., (RED.) - Maken en breken. Over produktie en spiritualiteit.
589550: NAGEL, B., (RED.) - Maken en breken. Over produktie en spiritualiteit.
614443: NAGEL, T. - Wat betekent het allemaal? Zeer korte inleiding in de filosofie.
570926: NAGEL, E. - The structure of science. Problems in the logic of scientific explanation.
597421: NAGEL, B., (RED.) - Maken en breken. Over produktie en spiritualiteit.
599055: NAGEL, E. - The structure of science. Problems in the logic of scientific explanation.
577800: NAGY, I. - On communism. In defense of the new course. Foreword by H. Seton-Watson.
593466: NAIPAUL, V.S. - A way in the world. A novel.
16519: NAJDER, Z. - Values and evaluations.
618089: NAMIER, L., NAMIER, J. - Lewis Namier. A Biography.
617491: N/A, NANAMOLI, B. (ED.) - The life of the Buddha as it appears in the Pali Canon the oldest authentic record. Translation from the Pali, selection of material, and arrangement by Bhikkhu Nanamoli.
610126: NANANANDA, B. - The magic of the mind in buddhist perspective. An exposition of the Kalakarama Sutta.
617369: NANCE, J. - The gentle Tasaday. A stone age people in the Philippine rain forest. Foreword Charles E. Lindbergh.
616668: NANIWADA, H. - Sozialwissenschaft und Wirklichkeit.
600177: NANNEN, H., SCHREIBER, H. - Henri Nannen. Drei Leben.
616642: NANNEN, H., SCHREIBER, H. - Henri Nannen. Drei Leben.
613180: NANNNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard.
13307: NANTOUX, P. - The industrial revolution in the eighteenth century. An outline of the beginnings of the modern factor system in England. New and revised edition with a preface of T.S. Ashton.
598007: NAPOLEON I BONAPARTE, HERRE, F. - Napoleon Bonaparte. Wegbereiter des Jahrhunderts.
586853: NAPOLEON I BONAPARTE, LACOUR-GAYET, G. - Napoléon. Sa vie son oeuvre, son temps. Avec une préface du màrechal Joffre.
608251: NAPOLEON I BONAPARTE, BRIL, M. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
599761: NAPOLEON I BONAPARTE, BRIL, M. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
595471: NAPOLEON I BONAPARTE, PRESSER, J. - Napoleon. Historie en legende.
592176: NAPOLEON I BONAPARTE, MACAULY, T.B. - Napoleon and the restauration of the Bourbons. The completed edition of Macauly's projected 'History of France, from the Restoration of the Bourbons to the accession of Louis Philippe'. Ed. by J. Hamburger
591434: NAPOLEON III BONAPARTE, FUYE, M. DE LA, BABEAU, E.A. - Louis Napoleon Bonaparte avant l'empire.
587079: NARANJO, C., ORNSTEIN, R.E. - Over de psychologie van meditatie. Technieken en implicaties.
594961: HITOPADEÇA VAN NARAYANA - Hitopadeça van Narayana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald door H.G. van der Waals.
589528: NARAYANA GURU, NATARAJA GURU - An integrated science of the absolute. Based on the 'Darsana Mala' (Garland of visions) of Narayana Guru
576697: NARBETH, C., HENDY, R., STOCKER, C. - Collecting paper money and bonds.
577711: NARKISS, B., (RED.) - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
590934: NARKISS, B., (RED.) - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
590933: NARKISS, B., (RED.) - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
600179: NARKISS, B., (HRSG.) - Armenische Kunst. Die faszinierende Sammlung des Armenischen Patriarchats in Jersalem. In Zusammenarbeit mit M.E. Stone. Historische Einführung von A.K. Sanjian. Übersetzung: S. Kreuels.
600180: NARKISS, B., (HRSG.) - Armenische Kunst. Die faszinierende Sammlung des Armenischen Patriarchats in Jersalem. In Zusammenarbeit mit M.E. Stone. Historische Einführung von A.K. Sanjian. Übersetzung: S. Kreuels.
603983: QUEDAM NARRACIO - Quedam narracio de Groninge, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus. Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen. Bronnenuitgave van het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, A.M. Braaksma, M. van Brussel-Eijlander, A.M. Clazing, R.C. Hol.
615385: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie 1994
603775: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie 1994
602279: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie 1994
607331: NASMYTH, J. , SMILES, S., (ED.) - James Nasmyth. Engineer. An autobiography with a portrait by George Reid, etched by Paul Rajon and numerous illustrations.
12217: NASR, R.T. - The essentials of linguistic science. Selected and simplified readings.
594718: NASR, S.H. - Ideals and realities of Islam.
610035: NASR, S.H. - Traditional Islam in the modern world.
611810: NASS, K. - Die Reichskronik des Annalista Saxo und die sächsische Geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert.
613653: NASSAU WILLIAM SENIOR, BOWLEY, M. - Nassau Senior and classical economics.
611889: NASSAU-SIEGEN, JOHANN MORITZ VON - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen. Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve 20. September - 11. November 1979.
610604: NATANSON, M., (ED.) - Essays in phenomenology.
615903: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - Le siècle de Louis XIV. Catalogue de l'exposition février -avril 1927.
582509: NATIONALRAT DER NATIONALEN FRONT, (HRSG.) - Graubuch. Expansionspolitik und Neonazismus in Westdeutschland. Hintergrunde, Ziele, Methoden.
601293: NATIVELLE, C.A., CAHUET, A. - Claude-Adolphe Nativelle 1812-1889. Histoire d'une vie dans l'histoire d'une époque.
617765: NATORP, P. - Logik (Grundlegung und logischer Aufbau der Mathematik und mathematischen Naturwissenschaft) in Leitsätzen zu akademsichen Vorlesungen.
2342: NATORP, P., MÜCKENHAUSEN, G. - Wissenschaftstheorie und Kulturprogressismus. Studien zur Phlosophie Paul Natorps.
16970: NAUMANN, F. - Vom Abakus zum Internet. Die Geschichte der Informatik.
604303: NAUMANN, H., (HRSG.) - Der moderne Strukturbegriff. Materialien zu seiner Entwicklung.
607505: NAUMANN, F., VOET, M. VAN DER - Friedrich Naumann. Een hoofdstuk uit de sociale ethiek.
602112: NAUMANN, H., (HRSG.) - Der moderne Strukturbegriff. Materialien zu seiner Entwicklung.
604469: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
603053: NAUTA, D., BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N., BRUIN, C.C. DE - Opstellen aangeboden aan professor dr. D. Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.
592573: NAUTA, D. - Logica en model.
612925: NAUTA, L.W., VRIES, G. DE, HARBERS, H., (E.A.) - De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid.
7092: NAUTA, L.W., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Een bundel opstellen.
590293: NAUTA, L.W., PELS, D., VRIES, G. DE, (RED.) - Burgers en vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek.
590294: NAUTA, L.W., PELS, D., VRIES, G. DE, (RED.) - Burgers en vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek.
568042: NAUTA, L.W., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Een bundel opstellen.
10592: NAUTA, L.W., (RED.) - Het neopositivisme in de sociale wetenschappen. Analyse, kritiek, alternatieven. Teksten van E. Nagel, A. Schütz, J. Habermas, G. Radnitzky, R. Klima, K.O. Apel, P. Winch, E. Gellner, P. Bourdieu en K. Holzkamp.
573783: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
1842: NAUTA, L.W. - De mens als vreemdeling. Een wijsgerig onderzoek naar de antropologische en religieuze betekenis van het probleem der absurditeit en de figuur van de vreemdeling in de moderne litteratuur.
3369: NAUTA, D. - Logica en model.
611061: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
588443: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
604634: NAUTA, L.W. - Onbehagen in de filosofie. Essays.
595107: NAUTA, D. - Logica en model.
588420: NAUTA, D. - Logica en model.
594526: NAUTA, M., MULLER, M. - Max Nauta. Voorwoord van W. van der Pluym. Toegelicht door M. Muller. Engelse tekst E. van Loo. Met honderd vijf en twintig afbeeldingen waarvan negentien in méér-kleurendruk.
604474: NAUTA, L.W. - Onbehagen in de filosofie. Essays.
603895: NAUTA, L.W. - Onbehagen in de filosofie. Essays.
604012: NAUTA, L.W. - De gerealiseerde utopie en andere sociaal-filosofische stukken.
599534: NAUTA, L.W. - De factor van de kleine c. Essays over culturele armoede en politieke cultuur.
593686: NAUTA, L.W., VRIES, G. DE, HARBERS, H., (E.A.) - De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid.
587861: NAUTA, L.W., (RED.) - Het neopositivisme in de sociale wetenschappen. Analyse, kritiek, alternatieven. Teksten van E. Nagel, A. Schütz, J. Habermas, G. Radnitzky, R. Klima, K.O. Apel, P. Winch, E. Gellner, P. Bourdieu en K. Holzkamp.
588285: NAUTA, D. - Logica en model.
597563: NAVRATIL, M. - Les tendances constitutives de la pensée vivante. 2 delen.
569192: NAVRATIL, L. - Art brut und Psychiatrie. Kompendium. Gugging 1946-1986.
616656: NAWIASKY, H. - Allgemeine Staatslehre. 3 parts in 4 volumes.
589626: NEALE, R.S. - Class in English history 1680-1850.
599225: NEBESKY-WOJKOWITZ, R. VON - Where the gods are mountains. Three years among the people of the Himalayas
569198: NECK, JACOB CORNELISZ. VAN, WARWIJCK, WYBRANT - De tweede scheepvaart der Nederlanders naar Oost-Indië 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. V, eerste stuk: De reis naar Ternate, A. Het journaal van H.D. Jolinck. Met 97 afbeeldingen.
583010: NECKER, J. - De la morale naturelle suivie du bonheur des sots.
590759: NECKER, J. - Eloge de Jean-Baptiste Colbert. Discours qui a remporté le prix de l'Academie Françoise, en 1773.
582377: NEDERBURGH, H.G., HAAS, A.J.J.P., POUTSMA, A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der letterkundige gymnasiasten-vereeniging Disciplina vitae scipio opgericht 17 september 1881 Amsterdam.
595045: GRAFISCH NEDERLAND - Kerstnummer Grafisch Nederland 1993.
603041: NEEDHAM, D., LIBBY, L. - Close to his majesty. A road map to God.
587940: NEEDHAM, J., TEICH, M., YOUNG, R., (ED.) - Changing perspectives in the history of science. Essays in honour of Joseph Needham.
599950: NEEDLEMAN, J. - Het verloren christendom. Een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring
591655: NEERVEN, J.G. VAN - Moderne bedrijfsleer voor den handeldrijvenden en industrieelen middenstand. Met een voorwoord van N.J. Polak.
587499: NEGROPONTE, N. - Being digital.
587498: NEGROPONTE, N. - Digitaal leven
597046: NEGROPONTE, N. - Digitaal leven
584478: NEGT, O., KLUGE, A. - Massverhältnisse des Politischen. 15 Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen.
616080: NEIDHART, BEYSCHLAG, S. - Die Lieder Neidharts. Der Textbestand der Pergament-Handschriften und die Melodien. Text und Übertragung, Einführung und Worterklärungen, Konkordanz. Edition der Melodien von Horst Brunner.
594819: NEIGEMONT, O., (HRSG.) - Der Blaue Reiter.
610890: O'NEILL, J. - Five bodies. The human shape of modern society.
584019: O'NEILL, J. - Sociology as a skin trade. Essays towards a reflexive sociology.
616564: O'NEILL, E. - Nine plays. Selected by the author. Introduction by Joseph Wood Krutch.
610369: O'NEILL, L.T. - Maya in Sankara. Measuring the inmeasurable.
586681: O'NEILL, J. - Five bodies. The human shape of modern society.
1817: NELL, E.J. - Making sense of a changing economy. Technology, markets and morals.
602274: NELSON, W.N. - On justifying democracy.
591600: NELSON, HORATIO, OMAN, C. - Nelson.
615253: NELSON, A.J. - The sound of innovation. Stanford and the computer music revolution.
614187: NELSON, L.H. - Who knows. From Quine to a feminist empiricism.
608702: NELSON, R.K. - Hunters of the northern ice.
583013: NELSON, W.N. - On justifying democracy.
566699: NELSON, L. - Kritik der praktischen Vernunft.
4257: NELSON, L. - System der philosophischen Rechtslehre.
617226: NELSON, L. , SCHRÖDER, P. , (HRSG.) - Vernunft Erkenntnis Sittlichkeit. Internationales philosophisches Symposion Göttingen vom 27. - 29. Oktober 1977 aus Anlass des 50. Todestages von Leonard Nelson.
572436: NELSON, R.J. - The logic of mind.
770: NEMO, P. - L'homme structural.
617968: HUI NENG, - The sutra of Wei Lang (or Hui Neng)
614320: HUI-NENG - The diamond sutra and the sutra of Hui-Neng
587432: NES, G. VAN DE - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek + Werkschrift. 2 delen.
591340: NES, J.G.T. VAN - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren.
617658: NESCIO - De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. Met tekeningen van Joost Zwarte
612696: NESTLE, W. - Griechische Weltanschauung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Vorträge und Abhandlungen.
9664: NESTLE, W. - Griechische Studien. Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen.
715: LINGUISTICS IN THE NETHERLANDS - Linguistics in the Netherlands. 23 volumes.
574889: NEUE RUNDSCHAU, DIE - Die neue Rundschau. XXXXI. Jahrgang der freien Bühne. 2 volumes.
568441: NEUE ZEIT, DIE - Die Neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen Lebens. Herausgegeben von Karl Kautsky. 9. - 39 Jahrgang. 59 banden + General-Register des Inhalts der Jahrgänge 1883 bis 1902 der Neue Zeit, bestehend in einem Autoren-Verzeichnis und einem Sachregister nebst Sachwort-Anzeiger, bearbeitet von Emmanuel Wurm. Mit einem Vorwort versehen von Karl Kautsky.
4824: NEUHÄUSER, R. - Towards the romantic age. Essays on sentimental and preromantic literature in Russia.
585784: NEUHÄUSLER, J. - Kreuz und Hakenkreuz. Der Kampf des Nationalsozialismus gegen die katholische Kirche und der kirchliche Widerstand. 2 delen in 1 band.
587213: NEUMANN, E. - Kulturentwicklung und Religion.
607688: NEUMANN, A. - Es waren ihrer sechs.
607689: NEUMANN, A. - Der Held. Roman eines politischen Mordes.
607690: NEUMANN, A. - Kaiserreich. Roman.
607691: NEUMANN, A. - Neuer Caesar. Roman.
607692: NEUMANN, A. - Rebellen. Roman.
607693: NEUMANN, A. - Der Teufel. Roman.
598199: NEUMANN, E. - Kunst en het scheppende onbewuste
606967: NEUMANN, R., KOPPEL, H. - Hitler. De gesel van Europa. Foto-documentaire over de opkomst, ondergang en de misdaden van het nationaal-socialisme. Met een inleiding van J.J. Buskes
587024: NEUMANN, E. - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
616881: NEUMANN, HARTMUT, CLAASSEN-SCHMAL, B., BECKER, W., (ED.) - Hartmut Neumann.
569285: NEUMANN, P.H. - Probleme der Naturphilosophie.
593428: NEUMEYER, A. - Glanz des Schönen. Gespräche mit Bildern.
615265: NEURATH, O. - Foundations of the social sciences.
588146: NEURATH, O. - Einheitswissenschaft und Psychologie.
597274: NEURDENBERG, E. - Van nyeuvont, loosheit ende pracktike: hoe sij vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
614880: NEUSNER, J. - Judaism. The classical statement. The evidence of the Bavli.
577565: NEUSNER, J. - The public side of learning. The political consequences of scholarship in the context of judaism.
569566: NEUSÜSS, A., (HRSG.) - Utopie. Begriff und Phänomen des Utopischen. Eingleitet.
594712: NEUTJENS, C., HERMAN, L., LERNOUT, G., (RED.) - Veertien listen voor de literatuur. Huldeboek aangeboden aan Prof.dr. Clem Neutjens.
602211: NEWBY, E. - The Rand McNally world atlas of exploration. Introduction by V. Fuchs.
617955: NEWBY, E. - On the shores of the mediterrean.
599550: NEWBY, E. - Spectrum atlas van de grote ontdekkingsreizen
579691: NEWELL, R.W. - Objectivity, empiricism and ruth.
610753: NEWEN, A. - Analytische Philosophie zur Einführung.
571777: NEWMAN, E. - A familiar introduction to the history of insects; being a new and greatly improved edition of 'The grammar of entomology'.
7617: NEWMAN, J.H., GUNNING, J.H. - John Henry kardinaal Newman. Een boek voor protestanten en roomsch-katholieken. Met een woord ter inleiding van W.J. Aalders + Aantekeningen. Personenregister. Verklaring van eenige minder bekende woorden.
587719: NEWMAN, J.H., GUNNING, J.H. - John Henry kardinaal Newman. Een boek voor protestanten en roomsch-katholieken. Met een woord ter inleiding van W.J. Aalders + Aantekeningen. Personenregister. Verklaring van eenige minder bekende woorden.
613629: NEWMAN, K.S. - Law and economic organization. A comparative study of preindustrial societies.
597354: NEWMAN, J.H., POL, W.H. VAN DE - De kerk in het leven en denken van Newman.
612051: NEWMAN, L.M., (ED.) - Men's ideas, women's realities. Popular science, 1870-1915.
570470: NEWMAN, F.D. - Explanation by description. An essay on historical methodology.
612167: NEWMAN, P.C. - The story of the Hudson's Bay Company. 2 volumes.
590684: NEWMAN, F., GOLDBERG, P. - Performance of a lifetime. A practical-philosophical guide to the joyous life.
596367: NEWMEYER, F.J. - Linguistic theory in America. The first quarter-century of transformational generative grammar.
577807: NEWMEYER, F.J. - The politics of linguistics.
580053: NEWTON, I., DESSAUER, F. - Isaac Newton's levensreis tot scheppend inzicht. Met een inleidend woord van J. Clay. Nederlandse vertaling A.J. Dijker.
612464: NEWTON, I., COHEN, I.B., SMITH, G.E., (ED.) - The Cambridge companion to Newton.
16764: NEWTON, I., HOEVEN, P. VAN DER - Newton. Een inleiding tot zijn wijsgerige inzichten.
611366: NEWTON, I., HALL, A.R. - Isaac Newton. Adventurer in thought.
614983: NEWTON, I., CHÂTELET, É. DU - Principes mathématiques de la philosophie naturelle. La traduction française des Philosophiae naturalis principia mathematica. Édition critique du manuscrit par Michel Toulmonde. Complete in 2 volumes.
576841: NEWTON, I., BETH, H.J.E. - Newton's 'Principia'. 2 delen.
612715: NEWTON, I. - Opticks or A treatise of the reflections, refractions, inflections & colours of light . Based on the fourth edition London, 1730. With a foreword by Albert Einstein. An introduction by E. Whittaker. A preface by I.B. Cohen and a analytical table of contents prepared by D.H.D. Roller.
603910: NEWTON, I., BETH, H.J.E. - Newton's 'Principia'. 2 delen.
2466: NEWTON-SMITH, W.H. - The rationality of science.
571969: NEWTON, I., GJERTSEN, D. - The Newton handbook.
613674: NG, YU-KWAN - T'ien-T'ai Buddhism and early Madhyamika.
592148: NICHOLSON, G. - Seeing and reading.
576584: NICHOLSON, L. - The play of reason. From the modern tot the postmodern.
579571: NICHOLSON, I. - Mexican and central American mythology.
599252: NICKELL, J. - Looking for a miracle. Weeping icons, relics, stigmata, visions & healing cures.
9874: NICKLES, T., (ED.) - Scientific discovery: case studies.
595906: NICOLAAS II, HERESCH, E. - Nikolaus II. "Feigheit, Lüge und Verrat". Leben und Ende des letzten Russischen Zaren.
5795: NICOLAAS VAN PARIJS, BRAAKHUIS, H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. Inleidende studie en uitgave van Nicolaas van Parijs' 'Sincategoreumata'. 2 delen.
604323: NICOLAI, C.F. - Het leven en de gevoelens van den eerwaarden Heer Sebaldus Nothanker. Uit het Hoogduitsch vertaald. Drie delen in één band. Bijgevoegd: Redevoeringen van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker.
591101: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
615030: NICOLAIDES, D. - In the light of science. Our ancient quest for knowledge and the measure of modern physics.
578817: NICOLÁS, A.T. DE - Meditations through the Rg Veda. Four-dimensional man.
594508: NICOLAUS, K. - The restoration of paintings. Editor: C. Westphal
614242: NICOLE, P., JAMES, E.D. - Pierre Nicole, jansenist and humanist. A study of his thought.
581635: NICOLETTA BOILET, PIERRE DE VAUX - Vita sanctae Coletae (1381-1447). Prolegomenis auxerunt C. van Corstanje, Y. Cazaux, J. Decavele, A. Derolez.
610965: NICOLSON, H. - Diaries and Letters 1930-1945. Edited by Nigel Nicolson. 3 volumes. Complete set.
618078: NICOLSON, H. - Diaries and Letters 1930-1962. Edited by Nigel Nicolson. Complete in 3 volumes.
615473: NIDA-RÜMELIN, J. , BETZLER, M. , (HRSG.) - Ästhetik und Kunstphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen.
587568: NIDDITCH, P.H., (ED.) - The philosophy of science.
587567: NIDDITCH, P.H., (ED.) - The philosophy of science.
572583: NIDDITCH, P.H. - Elementary logic of science and mathematics.
604534: NIDDITCH, P.H., (ED.) - The philosophy of science.
603898: NIEBUHR, R., VELDHUIS, R. - Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics.
599164: NIEBUHR, R., VELDHUIS, R. - Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics.
608963: NIEBUHR, R., MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhold Niebuhr. A structural analysis.
580192: NIEBUHR, R., MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhold Niebuhr. A structural analysis.
572483: NIEDEREHE, H.J., KOERNER, K., (ED.) - History and historiography of linguistics. Papers from the fourth international conference on the history of language sciences (ICHoLS IV). Trier, 24-28 august 1987. 2 volumes.
605151: NIEDERSTRASSER, H. - Theologie und Oikonomie. Evangelische Beratung und Lebenshilfe. Grundfragen-Grundlagen.
615083: NIEGEMAN, JOHAN, WIT, COR DE - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet-Unie, Amsterdam.
593427: NIEHAUS, K. - Levende Nederlandsche kunst.
577424: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. Eerste stuk.
598716: NIEMEIJER, J.A., (RED.) - Zeg het aan het nageslacht. Honderd jaar christelijke gereformeerde kerk in Groningen.
581691: NIEMEIJER, C.J. - De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw, dogmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld.
591955: NIEMEIJER, J.A. - Leven op het platteland. Met illustraties van C. Jetses.
614032: NIEMEIJER, J.A., MULDER, A.A.J., (RED.) - Verzet in Groningen. Met een voorwword door zijne koninklijke hoogheid prins Bernhard der Nederlanden.
602659: NIEMEIJER, J.A. - Drente. D'olde lantschap. Met 18 landschapstekeningen van E. Musch.
580876: NIEMEYER, F. VON - Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Anatomie. Neu bearbeitet von E. Seitz. 2 delen compleet.
592129: NIERMEYER, J.F., (RED.) - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 verzameld.
614235: NIERMEYER, J.F., (RED.) - Mediae latinatis lexicon minus. Lexique Latin médiéval-Français/Anglais. A medieval Latin-French/English dictionary. Perficiendum curavit C. van de Kieft. Complete in 2 volumes.
616156: NIERMEYER, J.F. - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leodiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw.
602252: NIEROP, M. VAN - Nieuwe woorden. Verklarend en verhalend woordenboek van modern taalgebruik.
612516: NIEROP, M. VAN, VALL, R. VAN DE, SCHOOT, A. VAN DER, (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
3566: NIEROP, M. VAN - Denken in tweespalt. Interpreteren in ambivalentie.
611866: NIEROP, M. VAN, VALL, R. VAN DE, SCHOOT, A. VAN DER, (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
582345: NIES, F. - Bahn und Bett und Blütenduft. Eine Reise durch die Welt der Leserbilder.
581531: NIESE, B. - Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde.
581842: NIESE, B. - Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde.
578422: NIETFELD, J.A., SOETENS, P.J., SPIGT, P., (RED.) - De bank 1814-1964. Jubileumuitgave voor het personeel van de Nederlandsche bank ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan.
618008: NIETZSCHE, F. - De vrolijke wetenschap. ('La gaya scienza')

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15