Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
605051: SOLLERS, P. - Sur le matérialisme. De l'atomisme à la dialectique révolutionnaire.
624690: SOLOMON, R.C. - Spiritualiteit voor sceptici
626056: SOLOMON, R.C., HIGGINS, K.M. - Een andere geschiedenis van de filosofie. Uit het Engels vertaald door Ben Schomakers.
585817: SOLOMON, M. - Social empiricism.
584513: SOLOVEITCHIK, J.B., MUNK, R. - Joseph B. Soloveitchik's concept of Jewish thought.
614743: SOLTI, GEORG, ROBINSON, P. - Solti.
13332: SOMBART, W. - Het socialisme en de sociale beweging. Naar den zesden Duitschen druk door C.J.P. Zaalberg.
606433: SOMBART, W. - Das Proletariat. Bilder und Studien.
601792: SOMBART, W. - Vom Menschen. Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie.
625485: SOMBART, W., BACKHAUS, J. , (ED.) - Werner Sombart (1863-1941) Social scientist. 3 volumes.
623688: SOMERS, E. - Vrijgegegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
573503: SOMERVILLE, M., PATTERSON, E.C. - Mary Somerville and the cultivation of science, 1815-1840.
598570: SOMMER, M. - Evidenz im Augenblick. Eine Phänomenologie der reinen Empfindung.
611806: SOMMER, T. - Deutschland und Japan zwischen den Mächten 1935-1940. Vom Antikominternpakt zum Dreimächtepakt. Eine Studie zur diplomatischen Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges.
3020: SON, B.H. - Science and person. A study on the idea of philosophy as rigorous science in Kant and Husserl.
626806: THE SONCINO TALMUD, EPSTEIN, I., (ED.) - The Babylonian Talmud.Translated into English with notes, glossary and indices. Introduction by the editor. Complete in 18 volumes.
624832: SONTAG, S. - Ziekte als spookbeeld
626665: SONTAG, S. - Ziekte als spookbeeld
2234: SOONTIËNS, F.J.K. - Natuurfilosofie en milieu-ethiek. Een teleologische natuurfilosofie als voorwaarde voor een milieu-ethiek.
613599: SORAKER, J.H. - The value of virtual worlds and entities. A philosophical analysis of virtual worlds and their potential impact on well-being.
4339: SOREL, G., ROSSIGNOL, F. - La pensée de Georges Sorel.
619696: SOREL, G., FREUND, M. - Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus.
626713: SOREL, G. - Die Auflösung des Marxismus. Aus dem Französischen übersetzt von Ernst Posse.
607430: SOREL, G., FREUND, M. - Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus.
825: SOREL, M. - Homo eroticus in Frankreich. Die französische Erotik in Wort und Bild. Mit 116 Abbildungen. Aus dem Französischen übertragen von M. Maisonne.
616715: SØRENSEN, B. - Supersnaren. Een theorie over alles en niets
625424: SORKIN, D. - The transformation of German jewry, 1780-1840.
596336: SORMAN, G. - Les vrais penseurs de notre temps.
607238: SOROKIN, P.A. - Soziologische Theorien im 19. und 20. Jahrhundert. Deutsche Bearbeitung von Hans Kasspohl.
15849: SOROKIN, P.A. - De crisis onzer eeuw. Met een woord vooraf van J.H. van der Hoop. Uit het Engels vert. door J.A. Blok.
619690: SOROKIN, P.A. - Russia and the United States.
607050: SOROKIN, P.A., TIRYAKIAN, E.A. - Sociological theory, values, and sociocultural change. Essays in honor of Pitirim A. Sorokin.
619593: SOROKIN, P.A. - Contemporary sociological theories.
610095: SOROKIN, P.A. - Kulturkrise und Gesellschaftsphilosophie. Moderne Theorien über das Werden und Vergehen von Kulturen und das Wesen ihrer Krisen. Ins Deutsche übersetzt von Dr. Othmar Anderle.
605108: SOROS, G. - De crisis van het mondiale kapitalisme. De ondergang van de vrije wereld
622610: DOMINICUS SOTO - Summulae. Mit einem Vorwort von W. Risse.
604390: SOTRIFFER, K. - Expressionismus und Fauvismus.
600908: SOUBBOTNIK, M.A. - La philosophie des actes de langage. La doublure mentale et l'ordinaire des langues.
610387: SOUBISE, L. - Le marxisme après Marx (1956-1965). Quatre marxistes dissidents français. Préface de F. Châtelet.
571891: SOUPPAULT, P. - Message de l'île déserte. Poëme.
566183: SOWA, J.F. - Conceptual structures: information processing in mind and machine.
618124: SOYINKA, W. - Myth, literature and the African world.
625468: SPAANSTRA-POLAK, B. - Het symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900.
574272: SPAENDONCK, G. VAN, SPAENDONCK, C. VAN, BOVEN, M. VAN, SEGAL, S. - Gerard en Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse schilders in Parijs.
593442: SPALEK, J.M., STRELKA, J.P., (HRSG.) - Deutschsprachige Exiliteratur seit 1933. Band 2: New York. 2 volumes.
15962: SPALEK, J.M., FEILCHENFELDT, K., HAWRYLCHAK, S.H., (HRSG.) - Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933. Band 4: Bibliographien. Schriftsteller, Publizisten und Literaturwissenschaftler in den USA in 3 volumes.
595643: SPALEK, J.M., STRELKA, J.P., (HRSG.) - Deutsche Exilliteratur seit 1933. Band 1: Kalifornien. 2 volumes.
612930: SPANJER, A. - Kapitalisme, marxisme of ....!
619901: SPANNEUT, M. - Permanence du stoïcisme. De Zénon à Malraux.
593231: SPARSHOTT, F.E. - Looking for philosophy.
595938: SPARTAKUSBRIEFE - Spartakusbriefe. Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
626835: SPECK, J., (HRSG.) - Philosophie der Neuzeit. Complete in 3 volumes.
622133: SPECKMANN, J.D. - Marriage and kinship among the indians in Surinam.
601235: SPEE, F., OORSCHOT, T.G.M. VAN - Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch II. Literarhistorische Abhandlung.
587047: SPEER, A., FEST, J. - Speer. Eine Biographie.
587150: SPEER, E. - Die Liebesfähigkeit (Kontaktpsychologie).
620028: SPEER, A. , SERENY, G. - Albert Speer: his battle with truth.
597904: SPEISER, A. - Die mathematische Denkweise.
626366: SPEK, E. , (RED.) - Vijfheerenlanden 1741/1822/21e eeuw. Gebaseerd op Nieuwe Kaart van de Vyf Heeren Landen. Gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dyk, in 't licht gebragt en uitgegeven door Reinier en Iosua Ottens, kaart verkoopers te Amsterdam 1741. Vergelijkende atlas.
617053: SPELTZ, A. - The history of ornament. Antiquity to modern times.
622621: SPENCER, H. - The principles of psychology. 2 volumes.
622622: SPENCER, H. - The principles of biology. 2 volumes.
570478: SPENCER, H. - Recht
615001: SPENCER, H., BECK, N. - La gauche évolutionniste. Spencer et ses lecteurs en France et en Italie.
15916: SPENCER, H., STEENKAMP, W.P. - Die agnosticisme van Herbert Spencer.
603786: SPENCER, H., GAUPP, O. - Herbert Spencer.
622378: SPENCER, H. - Algemeene grondstellingen. Naar de vijfde Engelsche uitgave vertaald door Th. van Tricht.
622508: SPENCER, H. - First principles.
4902: SPENCER, H., GAUPP, O. - Herbert Spencer.
624517: SPENGLER, O. - Preussentum und Sozialismus.
626066: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung. Erster Teil. Deutschland und die Weltgeschichtliche Entwicklung.
584375: SPENGLER, O. - Neubau des deutschen Reiches.
624518: SPENGLER, O. - Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. 2 volumes.
626201: SPERNA WEILAND, J. - De mens in de filosofie van de twintigste eeuw.
602052: SPERNA WEILAND, J., TIEMERSMA, D., (RED.) - Wijsbegeerte, universiteit en maatschappij. Liber amicorum voor Jan Sperna Weiland.
604657: SPERNA WEILAND, J. - Oriëntatie. Nieuwe wegen in de theologie.
2197: SPERRY, R. - Science and moral priority. Merging mind, brain, and human values.
592305: SPET, G.G. - Die Hermeneutik und ihre Probleme (Moskau 1918). Herausgegeben von A. Haardt und R. Daube-Schackat. Aus dem Russischen übersetzt von E. Freiberger und A. Haardt.
1373: SPICKER, S.F., BONDESON, W.B., ENGELHARDT, H.T., (ED.) - The contraceptive ethos. Reproductive rights and responsibilities.
610917: SPIEGEL, A. VAN DEN, LINDEBOOM, G.A. - Adriaan van den Spiegel (1578-1625) hoogleraar in de ontleed- en heelkunde te Padua.
582390: SPIEGEL, H.L. - H.L. Spiegels Hertspiegel 1. Uitgegeven en taalkundig toegelicht door A.C.de Jong.
322: SPIEGELBERG, H., BOSSERT, P., (ED.) - Phenomenological perspectives. Historical and systematic essays in honor of Herbert Spiegelberg.
590227: SPIEGELBERG, H., BOSSERT, P., (ED.) - Phenomenological perspectives. Historical and systematic essays in honor of Herbert Spiegelberg.
590228: SPIEGELBERG, H. - Antirelativismus. Kritik des Relativismus und Skeptizismus der Werte und des Sollens.
573181: SPIEKHOUT, J., MULDER, R., SIJPERSMA, P., (RED.) - Soberheid & solidariteit. Bundel bij het afscheid als commissaris van de Friese Pers.
613213: SPIELBERG, N. , ANDERSDON, B.D. - Seven ideas that shook the universe.
19300: SPIER, H.J., SPIER, J.M., (RED.) - Wijsbegeerte en levenspractijk. De betekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor velerlei levensgebied.
614211: SPIER, JO, GELDER, H. VAN - De tekenaar Jo Spier (1900-1978).
618316: SPIER, JO - Album.
4471: SPIER, J.M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
595322: SPIER, JO - Teekeningen. Met een voorwoord van R.N. Roland Holst.
625422: SPIES, P. , KLEIJN, K. , SMIT, J. , (RED.) - Het grachtenboek. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht: gevels, interieurs en het leven aan de gracht. Fotografie: Annemieke van Oord-de Pee.
606200: SPIGT, P. - In staat van besef. Opstellen van een humanist.
615167: SPIJK, P. , HOFSTEENGE, C. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance. Onder redaktie van prof.dr. H.J.W. Drijvers.
613621: SPIJKER, I. VAN 'T - Fictions of the inner life. Religious literature and formation of the self in the eleventh and twelfth centuries.
612059: SPINDLER, MAX, (HRSG.) - Bayerische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert 1800 bis 1970. 2 volumes.
606673: SPINOZA, B. DE, SUNIER, A. - Elementen van Piaget's epistemologie herkenbaar in Spinoza's kenleer.
606671: SPINOZA, B. DE, JAMES, S. - Spinoza on superstition. Coming to terms with fear.
620379: SPINOZA, B. DE, VLEESKENS, F.D.A., KLEVER, W.N.A. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken.
599778: SPINOZA, B. DE, DEUGD, C. DE, (ED.) - Spinoza's political and theological thought. International symposium under the auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences commemmorating the 350th anniversary of the birth of Spinoza Amsterdam 24-27 november 1982.

Next 100 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

4/4