Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
607806: MUSCHG, ADOLF - Der rote Ritter. Eine Geschichte von Parzivâl.
600015: EUROPEESCH MUSEUM - Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa. 8 volumes. Complete set.
594228: MUSGROVE, F. - Margins of the mind. With the assistance of R. Middleton and P. Hawes.
584420: PARADISUS MUSICUS - Paradisus musicus. Muziek en samenleving in Rubens' tijd. Tentoonstelling 31 agustus - 16 oktober 1977.
597373: MUSIL, R. - Sämtliche Erzählungen.
619004: MUSIL, R. - Tagebücher. Herausgegeben von Adolf Frisé. 2 volumes.
608923: MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, PATER, C.DE - Petrus van Musschenbroek. Een newtoniaans natuuronderzoeker.
610837: MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, PATER, C.DE - Petrus van Musschenbroek. Een newtoniaans natuuronderzoeker.
567996: MUSSCHENGA, A.W., (RED.) - De dialoog kritisch bezien. Studies over de plaats van de waarheidsvraag in de dialoog met gelovigen uit andere kulturen.
7643: MUSSCHENGA, A.W. - Noodzakelijkheid en mogelijkheid van moraal. Een begripsanalytisch en een antropologisch onderzoek.
597593: MUSSCHOOT, A.M., (RED.) - Van nu en straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording- die van Straks. Bloemlezig. Ingeleid en toegelicht. Met een woord vooraf door A. van Elslander.
610969: MUSSERT, A.A., MEYERS, J. - Mussert. Een politiek leven.
587969: MUSSERT, A.A., MEYERS, J. - Mussert, een politiek leven.
596546: MUSSET, A. DE - Oeuvres complètes. Poésies. Avec un portrait d'Alfred de Musset et de nombreuses gravures sur bois d'après les compositions inédites de nos meilleurs artistes.
596542: MUSSET, A. DE - Oeuvres. Ornées de dessins de M. Bida gravés en taille-douce par les premiers artistes.
618499: MUTHU, S. - Enlightenment against empire.
594940: MUTIUS, H.G. VON - Der Kainiterstammbaum Genesis 4/17-24 in der jüdischen und christlichen Exegese. Von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters nach dem Zeugnis des Don Isaak Ben Jehuda Abravanel. Gleichzeitig ein Beitrag zur Erforschung des Josephustextes.
615410: MUTIUS, G. VON - Die drei Reiche. Ein Versuch philosophischer Besinnung.
579476: MUTSCHELLE, S. - Vermischte Schriften oder philosophische Gedanken und Abhandlungen. Zweite verbesserte Auflage. 2 parts in 1 volume.
599567: MYERS, R. - A dictionary of literature in the English language from Chaucer to 1940. Compiled and edited for the National Book League. 2 delen.
574858: MYRDAL, G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Edited by P. Streeten.
613375: MYRDAL, G. - An American dilemma. The negro problem and modern democracy. With the assistance of Richard Sterner and Arnold Rose.
570201: MYRDAL, G. - Value in social theory. A selection of essays on methodology. Ed. by P. Streeten.
613529: MYRDAL, G. - The political element in the development of economic theory
600062: MYRDAL, G. - Uitdaging aan de welvaart
616708: MYRES, J. L. - Geographical history in Greek lands.
576394: MYTINGER, C. - Headhunting in the Solomon islands.
620112: NAALDWIJCK, P. VAN - De paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden (1631). Uit het Latijn vertaald door A.C. Oosterhuis. Van een inleiding en commentaar voorzien door J.B. Berns, A.C. Oosterhuis en A. Mathijsen.
587230: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
587229: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
587227: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
587228: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
582316: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
586716: NAARDEN, B. - De spiegel der barbaren. Socialistisch Europa en revolutionair Rusland (1848-1923).
600185: NAARDING, J. - Uit Ruinen's verleden. Illustraties van Jo Alting.
593417: NABER, J.W.A. - Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter. Met een facsimile.
613179: NABER, J.W.A. - Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk.
5928: NABOKOV, V., SCHIFF, S. - Vera mevrouw Vladimir Nabokov. Portret van een huwelijk
618584: NABOKOV, V., FIELD, A. - The life and art of Vladimir Nabokov.
609474: NABRINK, G. - Seksuele hervorming in Nederland. Achtergronden en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) 1881-1971.
579352: NACHAMA, A., SIEVERNICH, G., (HRSG.) - Jüdische Lebenswelten. Dokumentation der Ausstellung.
618817: NADLER, S. - De best mogelijke wereld. Een verhaal over filosofen, God en het kwaad
580938: NAEEM, M., (RED.) - Muslim military history. A preliminary bibliography.
592665: NAEFF, F., (ED.) - Het aanzien. Nederlands Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden.
616047: NAESS, A. - En del elementaere logiske emner.
620265: NAESS, A. - Elementaire argumentatieleer. Met een inleiding in de filosofie van Naess door E.M. Barth
616048: NAESS, A. - Vitenskapsfilosofi. En innforing. I samarbeid med Per Ariansen, Thomas Krogh og Hans Eirik Aarek.
614941: NAGARJUNA - The dialectical method of Nagarjuna (Vigrahavyavartani)
613658: NAGARJUNA - A translation of his Mulamadhyamakakarika with and introductory essay by Kenneth K. Inada.
610178: NAGARJUNA, PANDIT, S. - Elegant sayings. The staff of wisdom. Lugs kyi bstan-bcos shes-rab sdong-po by Nagarjuna. A precious treasury of elegant sayings. Legs-bshad rin-po-che'i gter by Sakya Pandit.
570926: NAGEL, E. - The structure of science. Problems in the logic of scientific explanation.
593466: NAIPAUL, V.S. - A way in the world. A novel.
16519: NAJDER, Z. - Values and evaluations.
618089: NAMIER, L., NAMIER, J. - Lewis Namier. A Biography.
610126: NANANANDA, B. - The magic of the mind in buddhist perspective. An exposition of the Kalakarama Sutta.
617369: NANCE, J. - The gentle Tasaday. A stone age people in the Philippine rain forest. Foreword Charles E. Lindbergh.
616668: NANIWADA, H. - Sozialwissenschaft und Wirklichkeit.
600177: NANNEN, H., SCHREIBER, H. - Henri Nannen. Drei Leben.
616642: NANNEN, H., SCHREIBER, H. - Henri Nannen. Drei Leben.
613180: NANNNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard.
598007: NAPOLEON I BONAPARTE, HERRE, F. - Napoleon Bonaparte. Wegbereiter des Jahrhunderts.
586853: NAPOLEON I BONAPARTE, LACOUR-GAYET, G. - Napoléon. Sa vie son oeuvre, son temps. Avec une préface du màrechal Joffre.
608251: NAPOLEON I BONAPARTE, BRIL, M. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
599761: NAPOLEON I BONAPARTE, BRIL, M. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
619847: WETBOEK NAPOLEON - Wetboek Napoleon
595471: NAPOLEON I BONAPARTE, PRESSER, J. - Napoleon. Historie en legende.
592176: NAPOLEON I BONAPARTE, MACAULY, T.B. - Napoleon and the restauration of the Bourbons. The completed edition of Macauly's projected 'History of France, from the Restoration of the Bourbons to the accession of Louis Philippe'. Ed. by J. Hamburger
591434: NAPOLEON III BONAPARTE, FUYE, M. DE LA, BABEAU, E.A. - Louis Napoleon Bonaparte avant l'empire.
594961: HITOPADEÇA VAN NARAYANA - Hitopadeça van Narayana. Spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald door H.G. van der Waals.
577711: NARKISS, B., (RED.) - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
590934: NARKISS, B., (RED.) - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
590933: NARKISS, B., (RED.) - Spiegel van de joodse beschaving. Met medewerking van S. Abramsky, D. Flusser, A.C. Schalit, M. Ziv. Ned. vert. H. van den Bergh.
600179: NARKISS, B., (HRSG.) - Armenische Kunst. Die faszinierende Sammlung des Armenischen Patriarchats in Jersalem. In Zusammenarbeit mit M.E. Stone. Historische Einführung von A.K. Sanjian. Übersetzung: S. Kreuels.
600180: NARKISS, B., (HRSG.) - Armenische Kunst. Die faszinierende Sammlung des Armenischen Patriarchats in Jersalem. In Zusammenarbeit mit M.E. Stone. Historische Einführung von A.K. Sanjian. Übersetzung: S. Kreuels.
603983: QUEDAM NARRACIO - Quedam narracio de Groninge, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus. Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen. Bronnenuitgave van het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, A.M. Braaksma, M. van Brussel-Eijlander, A.M. Clazing, R.C. Hol.
615385: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie 1994
602279: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie 1994
618820: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie, 1994
603775: NASH, J.F., NASAR, S. - Een schitterend brein. Een biografie van John Forbes Nash jr., winnaar van de Nobelprijs voor de economie 1994
607331: NASMYTH, J. , SMILES, S., (ED.) - James Nasmyth. Engineer. An autobiography with a portrait by George Reid, etched by Paul Rajon and numerous illustrations.
594718: NASR, S.H. - Ideals and realities of Islam.
610035: NASR, S.H. - Traditional Islam in the modern world.
611810: NASS, K. - Die Reichskronik des Annalista Saxo und die sächsische Geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert.
613653: NASSAU WILLIAM SENIOR, BOWLEY, M. - Nassau Senior and classical economics.
611889: NASSAU-SIEGEN, JOHANN MORITZ VON - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen. Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve 20. September - 11. November 1979.
610604: NATANSON, M., (ED.) - Essays in phenomenology.
615903: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - Le siècle de Louis XIV. Catalogue de l'exposition février -avril 1927.
582509: NATIONALRAT DER NATIONALEN FRONT, (HRSG.) - Graubuch. Expansionspolitik und Neonazismus in Westdeutschland. Hintergrunde, Ziele, Methoden.
601293: NATIVELLE, C.A., CAHUET, A. - Claude-Adolphe Nativelle 1812-1889. Histoire d'une vie dans l'histoire d'une époque.
617765: NATORP, P. - Logik (Grundlegung und logischer Aufbau der Mathematik und mathematischen Naturwissenschaft) in Leitsätzen zu akademsichen Vorlesungen.
2342: NATORP, P., MÜCKENHAUSEN, G. - Wissenschaftstheorie und Kulturprogressismus. Studien zur Phlosophie Paul Natorps.
16970: NAUMANN, F. - Vom Abakus zum Internet. Die Geschichte der Informatik.
604303: NAUMANN, H., (HRSG.) - Der moderne Strukturbegriff. Materialien zu seiner Entwicklung.
607505: NAUMANN, F., VOET, M. VAN DER - Friedrich Naumann. Een hoofdstuk uit de sociale ethiek.
604469: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
592573: NAUTA, D. - Logica en model.
7092: NAUTA, L.W., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Een bundel opstellen.
590294: NAUTA, L.W., PELS, D., VRIES, G. DE, (RED.) - Burgers en vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek.
568042: NAUTA, L.W., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Een bundel opstellen.
10592: NAUTA, L.W., (RED.) - Het neopositivisme in de sociale wetenschappen. Analyse, kritiek, alternatieven. Teksten van E. Nagel, A. Schütz, J. Habermas, G. Radnitzky, R. Klima, K.O. Apel, P. Winch, E. Gellner, P. Bourdieu en K. Holzkamp.
1842: NAUTA, L.W. - De mens als vreemdeling. Een wijsgerig onderzoek naar de antropologische en religieuze betekenis van het probleem der absurditeit en de figuur van de vreemdeling in de moderne litteratuur.
3369: NAUTA, D. - Logica en model.
611061: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
588443: NAUTA, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
604634: NAUTA, L.W. - Onbehagen in de filosofie. Essays.
588420: NAUTA, D. - Logica en model.
594526: NAUTA, M., MULLER, M. - Max Nauta. Voorwoord van W. van der Pluym. Toegelicht door M. Muller. Engelse tekst E. van Loo. Met honderd vijf en twintig afbeeldingen waarvan negentien in méér-kleurendruk.
604474: NAUTA, L.W. - Onbehagen in de filosofie. Essays.
604012: NAUTA, L.W. - De gerealiseerde utopie en andere sociaal-filosofische stukken.
599534: NAUTA, L.W. - De factor van de kleine c. Essays over culturele armoede en politieke cultuur.
590293: NAUTA, L.W., PELS, D., VRIES, G. DE, (RED.) - Burgers en vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek.
593686: NAUTA, L.W., VRIES, G. DE, HARBERS, H., (E.A.) - De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid.
588285: NAUTA, D. - Logica en model.
597563: NAVRATIL, M. - Les tendances constitutives de la pensée vivante. 2 delen.
569192: NAVRATIL, L. - Art brut und Psychiatrie. Kompendium. Gugging 1946-1986.
583010: NECKER, J. - De la morale naturelle suivie du bonheur des sots.
595045: GRAFISCH NEDERLAND - Kerstnummer Grafisch Nederland 1993.
587940: NEEDHAM, J., TEICH, M., YOUNG, R., (ED.) - Changing perspectives in the history of science. Essays in honour of Joseph Needham.
599950: NEEDLEMAN, J. - Het verloren christendom. Een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring
587499: NEGROPONTE, N. - Being digital.
587498: NEGROPONTE, N. - Digitaal leven
584478: NEGT, O., KLUGE, A. - Massverhältnisse des Politischen. 15 Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen.
616080: NEIDHART, BEYSCHLAG, S. - Die Lieder Neidharts. Der Textbestand der Pergament-Handschriften und die Melodien. Text und Übertragung, Einführung und Worterklärungen, Konkordanz. Edition der Melodien von Horst Brunner.
594819: NEIGEMONT, O., (HRSG.) - Der Blaue Reiter.
610890: O'NEILL, J. - Five bodies. The human shape of modern society.
584019: O'NEILL, J. - Sociology as a skin trade. Essays towards a reflexive sociology.
616564: O'NEILL, E. - Nine plays. Selected by the author. Introduction by Joseph Wood Krutch.
610369: O'NEILL, L.T. - Maya in Sankara. Measuring the inmeasurable.
586681: O'NEILL, J. - Five bodies. The human shape of modern society.
1817: NELL, E.J. - Making sense of a changing economy. Technology, markets and morals.
602274: NELSON, W.N. - On justifying democracy.
615253: NELSON, A.J. - The sound of innovation. Stanford and the computer music revolution.
614187: NELSON, L.H. - Who knows. From Quine to a feminist empiricism.
583013: NELSON, W.N. - On justifying democracy.
618706: NELSON, L. - Socratic method and critical philosophy. Selected essays
566699: NELSON, L. - Kritik der praktischen Vernunft.
4257: NELSON, L. - System der philosophischen Rechtslehre.
617226: NELSON, L. , SCHRÖDER, P. , (HRSG.) - Vernunft Erkenntnis Sittlichkeit. Internationales philosophisches Symposion Göttingen vom 27. - 29. Oktober 1977 aus Anlass des 50. Todestages von Leonard Nelson.
572436: NELSON, R.J. - The logic of mind.
608702: NELSON, R.K. - Hunters of the northern ice.
770: NEMO, P. - L'homme structural.
617968: HUI NENG, - The sutra of Wei Lang (or Hui Neng)
591340: NES, J.G.T. VAN - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren.
612696: NESTLE, W. - Griechische Weltanschauung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Vorträge und Abhandlungen.
9664: NESTLE, W. - Griechische Studien. Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen.
715: LINGUISTICS IN THE NETHERLANDS - Linguistics in the Netherlands. 23 volumes.
574889: NEUE RUNDSCHAU, DIE - Die neue Rundschau. XXXXI. Jahrgang der freien Bühne. 2 volumes.
568441: NEUE ZEIT, DIE - Die Neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen Lebens. Herausgegeben von Karl Kautsky. 9. - 39 Jahrgang. 59 banden + General-Register des Inhalts der Jahrgänge 1883 bis 1902 der Neue Zeit, bestehend in einem Autoren-Verzeichnis und einem Sachregister nebst Sachwort-Anzeiger, bearbeitet von Emmanuel Wurm. Mit einem Vorwort versehen von Karl Kautsky.
4824: NEUHÄUSER, R. - Towards the romantic age. Essays on sentimental and preromantic literature in Russia.
585784: NEUHÄUSLER, J. - Kreuz und Hakenkreuz. Der Kampf des Nationalsozialismus gegen die katholische Kirche und der kirchliche Widerstand. 2 delen in 1 band.
587024: NEUMAN, H.J. - Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid 1940/1945.
607688: NEUMANN, A. - Es waren ihrer sechs.
607689: NEUMANN, A. - Der Held. Roman eines politischen Mordes.
607690: NEUMANN, A. - Kaiserreich. Roman.
607691: NEUMANN, A. - Neuer Caesar. Roman.
607692: NEUMANN, A. - Rebellen. Roman.
607693: NEUMANN, A. - Der Teufel. Roman.
598199: NEUMANN, E. - Kunst en het scheppende onbewuste
606967: NEUMANN, R., KOPPEL, H. - Hitler. De gesel van Europa. Foto-documentaire over de opkomst, ondergang en de misdaden van het nationaal-socialisme. Met een inleiding van J.J. Buskes
616881: NEUMANN, HARTMUT, CLAASSEN-SCHMAL, B., BECKER, W., (ED.) - Hartmut Neumann.
569285: NEUMANN, P.H. - Probleme der Naturphilosophie.
593428: NEUMEYER, A. - Glanz des Schönen. Gespräche mit Bildern.
619429: NEURATH, OTTO - Modern man in the making.
619689: NEURATH, O. - Empiricism and sociology. Edited by Marie Neurath and Robert S. Cohen. With a selection of biographical and autobiographical sketches.
615265: NEURATH, O. - Foundations of the social sciences.
597274: NEURDENBERG, E. - Van nyeuvont, loosheit ende pracktike: hoe sij vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
614880: NEUSNER, J. - Judaism. The classical statement. The evidence of the Bavli.
577565: NEUSNER, J. - The public side of learning. The political consequences of scholarship in the context of judaism.
569566: NEUSÜSS, A., (HRSG.) - Utopie. Begriff und Phänomen des Utopischen. Eingleitet.
594712: NEUTJENS, C., HERMAN, L., LERNOUT, G., (RED.) - Veertien listen voor de literatuur. Huldeboek aangeboden aan Prof.dr. Clem Neutjens.
618824: NEVINS, A. - Ordeal of the Union. The emergence of Lincoln. The war for the Union. Complete in 8 volumes.
602211: NEWBY, E. - The Rand McNally world atlas of exploration. Introduction by V. Fuchs.
617955: NEWBY, E. - On the shores of the mediterrean.
599550: NEWBY, E. - Spectrum atlas van de grote ontdekkingsreizen
579691: NEWELL, R.W. - Objectivity, empiricism and ruth.
610753: NEWEN, A. - Analytische Philosophie zur Einführung.
571777: NEWMAN, E. - A familiar introduction to the history of insects; being a new and greatly improved edition of 'The grammar of entomology'.
613629: NEWMAN, K.S. - Law and economic organization. A comparative study of preindustrial societies.
612051: NEWMAN, L.M., (ED.) - Men's ideas, women's realities. Popular science, 1870-1915.
570470: NEWMAN, F.D. - Explanation by description. An essay on historical methodology.
612167: NEWMAN, P.C. - The story of the Hudson's Bay Company. 2 volumes.
590684: NEWMAN, F., GOLDBERG, P. - Performance of a lifetime. A practical-philosophical guide to the joyous life.
596367: NEWMEYER, F.J. - Linguistic theory in America. The first quarter-century of transformational generative grammar.
580053: NEWTON, I., DESSAUER, F. - Isaac Newton's levensreis tot scheppend inzicht. Met een inleidend woord van J. Clay. Nederlandse vertaling A.J. Dijker.
612464: NEWTON, I., COHEN, I.B., SMITH, G.E., (ED.) - The Cambridge companion to Newton.
16764: NEWTON, I., HOEVEN, P. VAN DER - Newton. Een inleiding tot zijn wijsgerige inzichten.
611366: NEWTON, I., HALL, A.R. - Isaac Newton. Adventurer in thought.
614983: NEWTON, I., CHÂTELET, É. DU - Principes mathématiques de la philosophie naturelle. La traduction française des Philosophiae naturalis principia mathematica. Édition critique du manuscrit par Michel Toulmonde. Complete in 2 volumes.
576841: NEWTON, I., BETH, H.J.E. - Newton's 'Principia'. 2 delen.
612715: NEWTON, I. - Opticks or A treatise of the reflections, refractions, inflections & colours of light . Based on the fourth edition London, 1730. With a foreword by Albert Einstein. An introduction by E. Whittaker. A preface by I.B. Cohen and a analytical table of contents prepared by D.H.D. Roller.
603910: NEWTON, I., BETH, H.J.E. - Newton's 'Principia'. 2 delen.
2466: NEWTON-SMITH, W.H. - The rationality of science.
571969: NEWTON, I., GJERTSEN, D. - The Newton handbook.
613674: NG, YU-KWAN - T'ien-T'ai Buddhism and early Madhyamika.
619541: NICHOLAS, L.H. - The rape of Europa. The fate of Europe's treasures in the Third Reich and the second world war.
592148: NICHOLSON, G. - Seeing and reading.
576584: NICHOLSON, L. - The play of reason. From the modern tot the postmodern.
579571: NICHOLSON, I. - Mexican and central American mythology.
9874: NICKLES, T., (ED.) - Scientific discovery: case studies.
595906: NICOLAAS II, HERESCH, E. - Nikolaus II. "Feigheit, Lüge und Verrat". Leben und Ende des letzten Russischen Zaren.
5795: NICOLAAS VAN PARIJS, BRAAKHUIS, H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. Inleidende studie en uitgave van Nicolaas van Parijs' 'Sincategoreumata'. 2 delen.
604323: NICOLAI, C.F. - Het leven en de gevoelens van den eerwaarden Heer Sebaldus Nothanker. Uit het Hoogduitsch vertaald. Drie delen in één band. Bijgevoegd: Redevoeringen van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker.
591101: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
620031: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
615030: NICOLAIDES, D. - In the light of science. Our ancient quest for knowledge and the measure of modern physics.
581635: NICOLETTA BOILET, PIERRE DE VAUX - Vita sanctae Coletae (1381-1447). Prolegomenis auxerunt C. van Corstanje, Y. Cazaux, J. Decavele, A. Derolez.
610965: NICOLSON, H. - Diaries and Letters 1930-1945. Edited by Nigel Nicolson. 3 volumes. Complete set.
618078: NICOLSON, H. - Diaries and Letters 1930-1962. Edited by Nigel Nicolson. Complete in 3 volumes.
615473: NIDA-RÜMELIN, J. , BETZLER, M. , (HRSG.) - Ästhetik und Kunstphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen.
587567: NIDDITCH, P.H., (ED.) - The philosophy of science.
572583: NIDDITCH, P.H. - Elementary logic of science and mathematics.
604534: NIDDITCH, P.H., (ED.) - The philosophy of science.
603898: NIEBUHR, R., VELDHUIS, R. - Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics.
599164: NIEBUHR, R., VELDHUIS, R. - Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics.
608963: NIEBUHR, R., MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhold Niebuhr. A structural analysis.
580192: NIEBUHR, R., MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhold Niebuhr. A structural analysis.
572483: NIEDEREHE, H.J., KOERNER, K., (ED.) - History and historiography of linguistics. Papers from the fourth international conference on the history of language sciences (ICHoLS IV). Trier, 24-28 august 1987. 2 volumes.
605151: NIEDERSTRASSER, H. - Theologie und Oikonomie. Evangelische Beratung und Lebenshilfe. Grundfragen-Grundlagen.
615083: NIEGEMAN, JOHAN, WIT, COR DE - Johan Niegeman 1902-1977. Bauhaus, Sowjet-Unie, Amsterdam.
593427: NIEHAUS, K. - Levende Nederlandsche kunst.
577424: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. Eerste stuk.
614032: NIEMEIJER, J.A., MULDER, A.A.J., (RED.) - Verzet in Groningen. Met een voorwword door zijne koninklijke hoogheid prins Bernhard der Nederlanden.
592129: NIERMEYER, J.F., (RED.) - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 verzameld.
614235: NIERMEYER, J.F., (RED.) - Mediae latinatis lexicon minus. Lexique Latin médiéval-Français/Anglais. A medieval Latin-French/English dictionary. Perficiendum curavit C. van de Kieft. Complete in 2 volumes.
616156: NIERMEYER, J.F. - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leodiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw.
612516: NIEROP, M. VAN, VALL, R. VAN DE, SCHOOT, A. VAN DER, (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
3566: NIEROP, M. VAN - Denken in tweespalt. Interpreteren in ambivalentie.
611866: NIEROP, M. VAN, VALL, R. VAN DE, SCHOOT, A. VAN DER, (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
581531: NIESE, B. - Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde.
581842: NIESE, B. - Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde.
611406: NIETZSCHE, F., HOFFMANN, D.M. - Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs. Elisabeth Förster-Nietzsche. Fritz Koegel. Rudolf Steiner. Gustav Naumann. Josef Hofmiller. Chronik, Studien und Dokumente.
581723: NIETZSCHE, F. - Le gai savoir. Traduit de l'allemand par A. Vialatte.
618198: NIETZSCHE, F., SCHAAP, S. - Het onvermogen te vergeten. Nietzsche's herwaardering van de waarheidsvraag.
620003: NIETZSCHE, F. - Nagelaten fragmenten. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari
5673: NIETZSCHE, F., MARGREITER, R. - Ontologie und Gottesbegriffe bei Nietzsche. Zur Frage einer 'Neuentdeckung Gottes' im Spätwerk.
567313: NIETZSCHE, F., STAVROU, C.N. - Whitman and Nietzsche. A comparative study of their thought.
619397: NIETZSCHE, F., RIEHL, A. - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker. Mit Bildnis.
607217: NIETZSCHE, F., PLETSCH, C. - Young Nietzsche. Becoming a genius.
566296: NIETZSCHE, F., JASPERS, K. - Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens.
619294: NIETZSCHE, F., VERWEIJ, D. - Ariadne en Dionysos. Vrouw-metaforen en verlangen in het werk van Nietzsche.
620157: NIETZSCHE, F. - Menselijk, al te menselijk. Een boek voor vrije geesten
579956: NIETZSCHE, F., VLOEMANS, A. - Nietzsche.
615976: NIETZSCHE, F., GEFFRÉ, C., JOSSUA, J.P., (RED.) - Nietzsche en het christendom. De invloed van Nietzsche als 'Profeet van de XXe eeuw'. Nederlandse vertaling door G. Groot, H. Brink, W. Frijhoff.
586465: NIETZSCHE, F. - Werke. Herausgegeben von Karl Schlechta. 5 volumes.
619390: NIETZSCHE, F., JANZ, C.P. - Friedrich Nietzsche. Complete biografie
599130: NIETZSCHE, F. - Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral. Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
568226: NIETZSCHE, F., SCHLECHTA, K. - Der Fall Nietzsche. Aufsätze und Vorträge.
588467: NIETZSCHE, F., KAUFMANN, W. - Nietzsche. Philosoph-Psychologe-Antichrist. Aus dem Amerikan. übers. von J. Salaquarda.
1408: NIETZSCHE, F., KAUFMANN, W. - Nietzsche. Philosoph-Psychologe-Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von J. Salaquarda.
572604: NIETZSCHE, F., VETTER, A. - Nietzsche.
610768: NIETZSCHE, F., STERN, J.P. - A study of Nietzsche.
15073: NIETZSCHE, F., SIMON, J., (HRSG.) - Nietzsche und die philosophische Tradition.
607855: NIETZSCHE, F. - Werke. Herausgegeben von Karl Schlechta. Taschenbuchausgabe in fünf Bänden. 5 volumes.
612514: NIETZSCHE, F. - Vom vornehmen Menschen. Auswahl besorgt von Hans Werner.
616115: NIETZSCHE, F., HUAN, G. - La philosophie de Fréderic Nietzsche.
178: NIETZSCHE, F., PFEIL, H. - Friedrich Nietzsche und die Religion.
612310: NIETZSCHE, F., VLOEMANS, A. - Nietzsche.
618215: NIETZSCHE, F. - Kritik und Zukunft der Kultur. Aus Friedrich Nietzsches Werken für die Gegenwart ausgewählt und eingeleitet von J.P. Mayer.
618738: NIETZSCHE, F., WEIJERS, E.M.J.T. - Nietzsche als verteller. Hoe het lichaam wordt wat het is.
609901: NIETZSCHE, F., BRINTON, C. - Nietzsche.
615152: NIETZSCHE, F., GRAAFF, F. DE - Nietzsche.
611870: NIETZSCHE, F., ROSENTHAL, A. - Nietzsches 'Europäisches Rasse-Problem' ('Der Kampf um die Erdherrschaft').
619392: NIETZSCHE, F., WEILHEIM, K. - Friedrich Nietzsche.
566612: NIETZSCHE, F. - Unzeitgemässe Betrachtungen. Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
611351: NIETZSCHE, F., SAFRANSKI, R. - Nietzsche. Biographie seines Denkens.
619811: NIETZSCHE, F. - Die fröhliche Wissenschaft (La gaya scienza). Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
620409: NIETZSCHE, F. - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is
613136: NIETZSCHE, F., ROSS, W. - Der ängstliche Adler. Friedrich Nietzsches Leben.
618012: NIETZSCHE, F. - De antichrist. Vloek over het christendom
619833: NIETZSCHE, F., LICHTENBERGER, H. - Nietzsche's philosophie
619172: NIETZSCHE, F., KLEINRENSINK, G.J. - De zaak Nietzsche. Opstellen en essays van W. van Dooren, H. van Galen Last, E. Ibsch, G.J. Kleinrensink, C. Levano, L. Samama, J. Stumpel.
618777: NIETZSCHE, F. - Götzendämmerung. Der Antichrist. Gedichte. Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
589458: NIETZSCHE, F. - Werke in drei Bänden. Mit Nietzsche-Index zu den Werken in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta. 4 volumes.
598068: NIETZSCHE, F., BOUDOT, P. - Nietzsche en miettes.
610317: NIETZSCHE, F., FÖRSTER-NIETZSCHE, E. - Der junge Nietzsche.
575282: NIETZSCHE, F. - Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. Herausgegeben von W. Matthiessen.
607596: NIETZSCHE, F., CHESSICK, R.D. - A brief introduction to the genius of Nietzsche.
610322: NIETZSCHE, F., STRECKER, K. - Nietzsche und Strindberg. Mit ihrem Briefwechsel.
611787: NIETZSCHE, F. - Die Unschuld des Werdens. Der Nachlass. Ausgewählt und geordnet von A. Baeumler. 2 volumes.
618191: NIETZSCHE, F., SCHAAP, S. - De mens als maat. Nietzsche's worsteling met het ressentiment.
605531: NIETZSCHE, F., KAUFMANN, W. - Nietzsche. Philosoph-Psychologe-Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von J. Salaquarda.
603663: NIETZSCHE, F., WEICHELT, H. - Also sprach Zarathustra. Erklärt und gewürdigt.
620005: NIETZSCHE, F., TANNER, M. - Nietzsche. Nederlandse vertaling: Ans van Kersbergen.
602105: NIETZSCHE, F. - Von Gut und Böse. Auswahl von H. Werner.
604881: NIETZSCHE, F., PODACH, E.F. - Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs.
605987: NIETZSCHE, F. - Werke in zwei Bänden. Auf Grund der im Carl Hanser Verlag erschienenen dreibändigen Ausgabe van K. Schlechta herausgegeben von I. Frenzel.
9387: NIETZSCHE, F. - Die Geburt der Tragödie. Der griechische Staat. Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
605742: NIETZSCHE, F., WEIN, H. - Positives Antichristentum. Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
604670: NIETZSCHE, F., ESTERHUYSE, W.P. - Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filosoof met 'n hamer.
620119: NIETZSCHE, F. - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is
586731: NIETZSCHE, F., JASPERS, K. - Nietzsche. Introduction à sa philosophie. Traduit de l'allemand par H. Niel. Lettre-préface de J. Wahl.
586433: NIETZSCHE, F., REY, J.M. - L'enjeu des signes. Lecture de Nietzsche.
618686: NIETZSCHE, F., ROSENTHAL, A. - Nietzsches 'Europäisches Rasse-Problem' ('Der Kampf um die Erdherrschaft').
580776: NIETZSCHE, F., REYBURN, H.A., HINDERKS, H.E. - Friedrich Nietzsche. Ein Menschenleben und seine Philosophie. Unter Mitwirkung von J.G. Taylor.
619810: NIETZSCHE, F. - Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Mit Peter Gasts Einführung und einem Nachwort von Alfred Baueumler.
15065: NIETZSCHE, F., WEIN, H. - Positives Antichristentum. Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
614180: NIETZSCHE, F., BISER, E. - Nietzsche - Zerstörer oder Erneuerer des Christentums?
610267: NIETZSCHE, F. - Lettres à Peter Gast. Introduction et notes par André Schaffner. Traduction de Louise Servicen. 2 volumes.
618195: NIETZSCHE, F., RIES, W. - Friedrich Nietzsche. Hoe de 'ware wereld' eindelijk een fabel werd
617675: NIETZSCHE, F., LANDMANN, M. - Geist und Leben. Varia Nietzscheana.
592158: NIETZSCHE, F. - Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta. 3 volumes.
600609: NIETZSCHE, F., WEIN, H. - Positives Antichristentum. Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
592521: NIETZSCHE, F., PICON, G. - Nietzsche. La vérité de la vie intense. Texte inédit (1937), établi par G. Picon et A. Bonfand. Préface de M. de Launay.
619934: NIETZSCHE, F. - De wil tot macht. Proeve eener omzetting aller waarden. Bewerkt door J.A. Bergmeijer.
619180: NIETZSCHE, F., TONGEREN, P. VAN - Reinterpreting modern culture. An introduction to Friedrich Nietzsche's philosophy.
3277: NIETZSCHE, F., VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Leben und Denken. Interpretationen zur Philosophie Nietzsches.
568343: NIEUPOORT, G.H. - Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio; ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta. Editio quarto, prioribus auctior ut prooemium docet.
592661: NIEUWENHUIJZEN, K., (RED.) - De vroegste foto's van Amsterdam. Met een nawoord van Wim Klinkenberg.
618904: NIEUWENHUIS, J.A. - Uit den tijd der voortrekkers.
590070: NIEUWENTIJT, B. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
590071: NIEUWENTIJT, B. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
3418: NIEUWENTIJT, B. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
619918: NIEUWENTIJT, B., VERMIJ, R.H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt. Secularization and science in the seventeenth and eighteenth centuries: Bernard Nieuwentijt (with a summary in English).
569678: NIEUWLAND, P., STEFFENS, G.A. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
12273: NIEUWLAND, P. - Nagelaten gedichten. Tweede druk.
577268: NIEVELT, C. VAN - Onder de palmen. Een keuze uit de 'Indische' verhalen van C. van Nievelt (1843-1913). Ingel. door J. van den Berg.
582757: NIEZABITOWSKA, M., TOMASZEWSKI, T. - Die letzten Juden in Polen. Aus dem Polnischen übers. von M. Kurella.
616667: NIEZING, J. - Functies der sociologie. Beschouwingen over haar betekenis voor wetenschap en samenleving (with a summary in English).
609520: NIEZING, J. - Functies der sociologie. Beschouwingen over haar betekenis voor wetenschap en samenleving (With a summary in English).
609118: NIFTRIK, G.C. VAN - De vooruitgang der mensheid.
613700: NIGG, W. - Wallfahrt zur Dichtung.
605181: NIGG, W. - Das Buch der Ketzer.
605182: NIGG, W. - Was bleiben soll. Zehn biographische Meditationen.
619159: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. Volume II.
619160: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation.
619158: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. Volume II.
619644: NIJHOFF, M., AKKER, W.J. VAN DEN, DORLEIJN, G.J., (ED.) - M. Nijhoff. Gedichten. Compleet in 3 delen.
593904: NIJHOFF, M. - Verzamelde vertalingen.
572924: NIJHOFF, W., HOLKEMA, A.B. VAN, GROESBEEK, K., (RED.) - Catalogus van boeken in Noord-nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Samengesteld door de tentoonstellingscommissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.
600105: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie. Gekozen en ingeleid door W. van den Akker en G. Dorleijn.
617607: NIJK, A.J. - Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën. Uit de nalatenschap samengesteld, geredigeerd en van een voor- en nawoord voorzien door A.J. Baart.
599258: NIJK, A.J. - Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën. Uit de nalatenschap samengesteld, geredigeerd en van een voor- en nawoord voorzien door A.J. Baart.
583160: NIJK, A.J. - Secularisatie. Over het gebruik van een woord.
601985: NIJK, A.J. - De mythe van de zelfontplooiing. En andere wijsgerig-andragologische opstellen.
600173: NIJLEN, J. VAN - Gedichten 1904-1938.
601433: NIJSEN, C.G. - Geluid op band. Een volledig handboek over de magnetische recording en zijn vele mogelijkheden.
598542: NIKHILANANDA - Essence of hinduism.
573211: NIKKILÄ, O.S.O. - Apokope und altes Schriftfinnisch. Zur Geschichte der i-Apokope des Finnischen.
579870: NILLESEN, J.A. - De sociale toestand der joden in Rusland onder de tsaren en de sowets. Een bijdrage tot de studie van het jodenvraagstuk.
586668: NILSON, P. - Terug naar de aarde. De mens, het landschap en het natuurlijk evenwicht
566185: NILSSON, N.J. - Principles of artificial intelligence.
588349: NILSSON, N.J. - Principles of artificial intelligence.
575286: NIMMERVOLL, J. - Das Gebetbuch für Albrecht V. (Codex Vindobonensis 2722). Ein Beitrag zur Erforschung des mittelbairischen Spachzustandes und der religiös-geistigen Welt des 15. Jahrhunderts in Österreich.
603721: NIN, A. - Little birds. Erotica.
603722: NIN, A. - Delta of Venus. Erotica.
608636: NINIO, J. - La science des illusions.
573943: NINK, C. - Zur Grundlegung der Metaphysik. Das Problem der Seins- und Gegenstandskonstitution.
616619: NINK, C. - Sein und Erkennen. Untersuchungen zur inneren Einheit der Philosophie.
612001: NIRENBURG, S. , RASKIN, V. - Ontological semantics.
575523: NISBET, R.A. - The social bond. An introduction to the study of society.
617383: NISBET, R.A. - The social bond. An introduction to the study of society.
608842: NISBET, R.A. - The making of modern society.
607160: NISBET, R.A. - Prejudices. A philosophical dictionary.
609736: NISBET, R.A. - The sociological tradition.
618286: NISHITANI, K. - Was ist Religion? Vom Verfasser autorisierte deutsche Übertragung von Dora Fischer-Barnicol.
577269: NISPEN TOT SEVENAER, O. VAN - De ronde tafel-conferentie inzake de overdracht der souvereiniteit aan Indonesië. Haar voorgeschiedenis en haar gevolgen.
618619: NITECKI, M.H. , NITECKI, D.V., (ED.) - Evolutionary ethics.
604749: NITTA, Y., TATEMATSU, H., (ED.) - Japanese phenomenology. Phenomenology as the trans-cultural philosophical approach.
616901: NITYABODHÂNANDA, S. - Queste du sacré.
616900: NITYABODHÂNANDA, S. - Actualité des Upanishads. Préface d'Olivier Lacombe.
608416: NIWANO, N. - Shakyamuni Boeddha. Het verhaal van zijn leven. In het Nederlands vertaald door W.M.J. Meissner-Stibbe.
617567: NIZAMULMULK, SCHABINGER, K.E. - Nizamulmulk. Reichskanzler der Saldschuqen 1063-1092 n. Chr. Siyasatnama. Gedanken und Geschichten. Übersetzt und eingeleitet von Karl Emil Schabinger.
604292: NOACK, H. - Geschichte und System der Philosophie. Untersuchungen über die Begründbarkeit ihrer Einheit im kritisch-idealistischen Begriff der Systematik selbst.
567975: NOACK, H., HÜBSCHER, A., KIENER, T., (HRSG.) - Deutsche Geisteswelt. 2 volumes.
593784: NOBEL, H. - Gods gedachten tellen. Numerieke structuuranalyse en de elf gedachten Gods in Genesis-2Koningen + bijlage.
608952: NOCHLIN, L. - The body in pieces. The fragment as a metaphor of modernity.
583153: NOGARO, B. - La méthode de l'économie politique.
583152: NOGARO, B. - Traité élementaire d'économie politique.
583154: NOGARO, B. - La valeur logique des théories économiques.
575461: NOGUÉ, J. - La signification du sensible.
600373: NOGUÉ, J. - Esquisse d'un système des qualités sensibles.
617544: NOHL, H. - Einführung in die Philosophie.
616236: NOHRNBERG, J. - The analogy of The faerie queene. He who cannot attract Pan, approaches Proteus in vain.
614206: NOLDE, EMIL - Jahre der Kämpfe 1902-1914.
593384: NOLET, W., GORRIS, G.C. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een priester-staatman.
580187: NOLL, B. - Philosophia rationalis sine fide.
616032: NOLLENDORF, V. - Der Streit um den Urfaust.
619411: NOLTE, E., (HRSG.) - Theorien über den Faschismus.
616997: NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
575675: NOMMENSEN, L.I., NOORT, A. VAN - De woudloper van Sumatra. Het leven van Ludwig Ingwer Nommensen. Tekeningen van J. de Vries.
567230: NONNOTTE, ABBÉ - Dictionnaire philosophique de la religion, ou l'on établit tous le points de la religion, attaqués par les incrédules, & ou l'on répond à toutes leurs objections. Par l'auteur des erreurs de Voltaire.
602263: NOOIJ, L., BEEK, H. VAN, (RED.) - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt. Nederlandse vertaling.
607669: NOOIJ, L., BEEK, H. VAN, (RED.) - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt. Nederlandse vertaling.
612938: NOORDAM, D.J. , MOES, J.K.S., LAURIER, J. - Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de twintigste eeuw.
16211: NOORDEN, P. VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden. Verzameld en toegelicht.
14952: NOORDENBOS, O., GÖTZE, E., SPIGT, P., (RED.) - Bevrijdend denken. Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
601847: NOORDENBOS, O., SPIGT, P. - Atheisme en vrijdenken in Nederland.
617374: NOORDENBOS, O., GÖTZE, E., SPIGT, P., (RED.) - Bevrijdend denken. Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
16758: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
597018: NOORDHUIS, K.T. - Tuinieren het hele jaar.
578055: NOORDMANS, O. - Het begin. Om de ware humaniteit.
606994: NOORDMANS, O. - De kerk en het leven.
596330: NOORDMANS, O. - Om de rechte orde der kerk.
609693: NOORDTZIJ, A. - De Filistijnen. Hun afkomst en geschiedenis.
585462: NOORDZIJ, N. - De kromme danseur. Boomplastieken en een gedicht.
581627: NOORDZIJ, N. - Variaties op een moederbinding. Verhalen.
602163: NOOREN, M., JANSEN, A. - Scheveningen rond kerk en Kurhaus.
617408: NOORT, W. VAN - Bevlogen bewegingen. Een vergelijking van de anti-kernenergie-, kraak- en milieubeweging.
593405: NOORT, E., ZOCK, H., (RED.) - Trends in de Groninger theologie.
616751: NOORT, J. VAN DEN - Blokken op de bres. Geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen (1967-1997).
581833: NOOT, J. VAN DER, SCHUTTER. F. DE - Het vers van jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
597277: NOOT, J. VAN DER - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades' edited by C.A. Zaalberg.
597276: NOOT, J. VAN DER - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit met medewerking van W. Vermeer.
595044: NOOTEBOOM, C. - Nooit gebouwd Nederland. Grafisch Nederland 1980.
583329: NOOTEBOOM, U. - Journalistieke opstellen. Voorwoord van F. van der Meer. Met illustratiefoto's van M. Coppens.
617653: NOOTEN, DIRK HOOLA VAN - Nadere juridique memorie, ter verdediging van Ary Boer cum suis. Zo tegen de aanmerkingen van Ds. Barends, predikant te Giesendam en Neder-Hardinxveld, als tegen de beöordeelingen van onderscheiden recensenten.
615064: NORBERG-SCHULZ, C. - Meaning in western architecture. English translation.
609917: NORDHOFEN, E. , (HRSG.) - Physiognomien. Philosophen des 20. Jahrhunderts in Porträts.
582704: NORDMANN, C. - Oberdeutschland und die deutsche Hanse.
608545: NORMAN, D.A., (ED.) - Models of human memory.
584172: NORMAN, R. - Reasons for actions. A critique of utilitarian rationality.
592788: NORMAN, D.A. - The invisible computer. Why good products can fail, the personal computer is so complex, and information appliances are the solution.
598352: NORMAN, R. - Bridge to heaven. The revelations of Ruth Norman.
597346: NORMAN, D. - De fantastische wereld van de prehistorie. De opkomst van de gewervelde dieren. Illustraties: J. Sibbick
589863: NORMAN, B. - Engraving and decorating glass.
616739: NORMAN, D., (ED.) - Siena, Florence and Padua. Art Society and Religion 1280-1400. Volume 1: Interpretative essays.
2348: NORMAND, C. - Métaphore et concept.
618201: NØRRETRANDERS, T. - Het bewustzijn als bedrieger. Een mythe ontrafeld
597984: NORRIS, C. - New idols of the cave. On the limits of anti-realism.
609850: NORRIS, C. - Deconstruction and the interests of theory.
594072: NORRIS, K. - De kloostergang. Nederlandse vertaling: T. Davids.
596221: NORRIS, C. - Against relativism. Philosophy of science, deconstruction and critical theory.
597243: NORRIS, C. - The contest of faculties. Philosophy and theory after deconstruction.
611385: NORRIS, C. - Minding the gap. Epistemology and philosophy of science in the two traditions.
591233: NORRIS, C. - Reclaiming truth. Contribution to a critique of cultural relativism.
604279: NORRIS, C. - What's wrong with postmodernism. Critical theory and the ends of philosophy.
575673: NORRIS, C. - What's wrong with postmodernism. Critical theory and the ends of philosophy.
616737: NORTH, R., (ED.), HOFSTRA, T., (ED.) - Latin culture and mediëval germanic europe. Proceedings of the first Germania Latina conference held at the University of Groningen, 26 May 1989. Germania Latina I.
606279: NORTON, A.L., (ED.) - The Hutchinson dictionary of ideas.
599342: NORTON, A.L., (ED.) - The Hutchinson dictionary of ideas.
607916: NOSSACK, HANS ERICH - Begegnung im Vorraum. Erzählungen.
608600: NOSSINTCHOUK, R. - L'extase et la blessure.
598480: NOSTRADAMUS, FONTBRUNE, J.C. DE - Nostradamus. Historiker und Prophet. Berechtigte Übersetzung aus dem Französischen von A. Aur, G. Barnett und M. Venjakob.
598479: NOSTRADAMUS, FRANCIS, D.P. - Nostradamus. Prophecies of present times?
598478: NOSTRADAMUS, HOGUE, J. - Nostradamus & the millennium. Predictions of the future.
575892: NOSTRADAMUS, WARD, C.A. - Oracles of Nostradamus.
596905: NOSTRADAMUS, FONTBRUNE, J.C. DE - Nostradamus historien et prophete. Les prophéties de 1555 à l'an 2000.
598348: NOSTRADAMUS, PATRIAN, C. - Nostradamus. Die Prophezeiungen. Autorisierte Übersetzung aus dem Italienischen: von H.P. Glücker und U. Hartmann.
598356: NOSTRADAMUS, KING, F.X., SKINNER, S. - Nostradamus. Prophecies fulfilled and predictions for the millennium & beyond.
589556: NOSTRADAMUS, CAPEL, S. - Nostradamus. Zijn leven en voorspellingen. Met illustraties van D. Poli
589557: NOSTRADAMUS - De profetieën van Nostradamus. Nederlandsche vertaling, voorafgegaan door een levensschets en een inleiding, en van aanteekeningen voorzien door W.L. Vreede.
579828: NOTA, J.H. - Filosofie der geschiedenis.
619363: NOTEBAART, C.W. - Metallurgical metaphors in the Hebrew Bible. Metallurgische metaforen in de Hebreeuwse Bijbel (met een samenvatting in het Nederlands)
615283: NOTKER DER DEUTSCHE, LUGINBÜHL, E. - Studien zu Notkers Übersetzungskunst. Mit einem Anhang: Die Altdeutsche Kirchensprache. Einleitung von Stefan Sonderegger.
589319: NOURSE, M.A. - A short history of the Chinese. The four hundred million.
579960: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
601926: NOÜY, P.L. DU - Human destiny.
14794: NOVACK, G., (ED.) - Existentialism versus marxism: conflicting views on humanism. With an introduction.
597776: NOVAK, M. - The spirit of democratic capitalism.
615557: NOVAK, D. , SAKAKEENY, M. , (ED.) - Keywords in sound.
608035: NOVALIS (F. VON HARDENBERG) - Ausgewählte Dichtungen und Fragmente. Mit 4 Bildbeigaben.
607915: NOVALIS (F. VON HARDENBERG), BONAVENTURA, EICHENDORFF, JOSEPH FREIHERR VON - Heinrich von Ofterdingen. Nachtwachen. Drei Erzählungen. Nachwort und Anmerkungen von Klaus Kolberg.
618952: NOVALIS (F. VON HARDENBERG) - Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Herausgegeben von H.J. Mähl und R. Samuel. Complete in 3 volumes.
4289: NOVALIS (F. VON HARDENBERG), FOUQUÉ, F. DE LA MOTTE - Novalis' Werke. Fouqués Undine. Herausgegeben von J. Dohmke. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe.
578588: NOVE, A. - Stalinism and after.
596042: NOWAK, L., (ED.) - Dimensions of the historical process.
608478: NOWOTNY, H. - Insatiable curiosity. Innovation in a fragile culture
609790: NOZICK, R. - The nature of rationality.
609339: NOZICK, R. - The nature of rationality.
615854: NU - Grafiek van kunstenaarsgroep NU.
615656: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
14674: NUCHELMANS, G. - Dilemmatic arguments. Towards a history of their logic and rhetoric.
590180: NUCHELMANS, G. - Studien über philologos, philologia, und philologein.
20990: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
573617: NUCHELMANS, G. - Studies on the history of logic and semantics, 12th-17th centuries. Edited by E.P. Bos.
604243: NULAND, S.B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunde
16484: NUSSBAUM, F.L. - The triumph of science and reason 1660-1685.
615764: NUSSBAUM, M.C. - Frontiers of justice. Disabilty, nationality, species membership.
612046: NUSSELDER, A.C. - Interface fantasy. A Lacanian cyborg ontology.
616157: NUSTELING, H. - Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad.
577804: NUYTS, J., VERSCHUEREN, J., (ED.) - A comprehensive bibliography of pragmatics. Under the auspices of the International Pragmatics Association. 4 volumes. Complete set.
611270: NYANAPONIKA - Zur Erkenntnis geneigt. Festschrift zum 85. Geburtstag des Ehrwürdigen Nyanaponika Mahathera.
611260: NYANAPONIKA - Sutta-Nipata. Früh-buddhistische Lehr-Dichtungen aus dem Pali-Kanon. Mit Auszügen aus den alten Kommentaren. Übersetzt, eingeleitet und erläutert.
616301: NYANAPONIKA - Die Wurzeln von Gut und Böse. Buddhistische Texte. Aus dem Pali übersetzt, kommentiert und eingeleitet von Nyanaponika Mahathera.
616903: NYANAPONIKA - Des Geistes Gleichmass. Festschrift zum 75. Geburtstag des Ehrwürdigen Nyanaponika Mahatera.
610271: NYANATILOKA - Buddhistisches Wörterbuch. Kurzgefasstes Handbuch der buddistischen Lehren und Begriffe in alphabetischer Anordnung.
583712: NYBERG, D., (ED.) - The philosophy of open education.
2551: NYGREN, A. - Sinn und Methode. Prolegomena zu einer wissenschatlichen Religionsphilosophie und einer wissenschaftlichen Theologie. Mit einem Vorwort von U. Asendorf.
593530: NYSTRÖM, S. - Beduinentum und Jahwismus. Eine soziologisch-religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten Testament.
616570: OATS, J. C. - Blonde. A novel.
593558: OBBINK, H.TH., BROUWER, A.M. - Inleiding tot den bijbel.
614721: OBBINK, H.TH. - De godsdienst in zijn verschijningsvormen.
388: OBBINK, H.W., BAAREN, T.P. VAN, BOUMAN, J., HAK, H.J. - Verbum. Essays on some aspects of the religious function of words dedicated to Dr. H.W. Obbink.
619124: OBERMAN, H.A., BRADY, T.A., BRADY, K.G., KARANT-NUNN, S. , (ED.) - The work of Heiko A. Oberman. Papers from the symposium on his seventieth birtday.
585346: OBERMAN, H.A. - Spätscholastik und Reformation. Band 1: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie. Aus dem Englischen übersetzt von M. Rumscheid und H. Kampen.
610185: OBEYESEKERE, G., REYNOLDS, F. - The two wheels of Dhamma. Essays on the Theravada tradition in India and Ceylon. Editor: Bardwell L. Smith.
585795: OCKENGA, S. - On women & friendship. A collection of Victorian keepsakes and traditions.
614934: WILLEM VAN OCKHAM - Philosophical writings. A selection. Edited and translated by P. Boehner. From the Nelson Philosophical texts.
614664: WILLEM VAN OCKHAM - Evidente kennis en theologische waarheden (Proloog van de commentaar op de Sententiën, questio 1). Ingeleid, vertaald en geannoteerd door E.P. Bos.
590920: ODIER, J.B. - La bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits. Avec la collaboration de J. Ruysschaert.
614940: ODIN, S. - Process metaphysics and Hua-yen buddhism. A critical study of cumulative penetration vs. interpenetration.
608818: OEHLER, K. - Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. Aufsätze zur Geschichte des griechischen Denkens. Mit 10 Abbildungen auf 3 Tafeln.
603865: OELE, A.P. - Het rekverband van de samenleving en andere essays over kernthema's van politiek en cultuur.
617307: OELMÜLLER, W., (HRSG.) - Materialien zur Normendiskussion. Complete in 3 volumes.
614009: OERLEMANS, J.W. - Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij.
599845: OERLEMANS, J.W. - Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij.
576078: OESTREICH, K., BOERMAN, W.E., HOL, J.B.L., KEUNING, H.J. - Gedenkboek Oestreich. Bundel excursieverslagen 1909-1928 op 16 november 1928 aan prof.dr. K. Oestreich door zijn leerlingen bij de herdenking van zijn 20-jarige ambtsvervulling aangeboden.
585059: OFFENBERG, A.K., SCHRIJVER, E.G.L., HOOGEWOUD, F.J., (ED.) - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of jewish booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1974-1994. With the collaboration of L. Kruijer-Poesiat
598126: OFFERMANS, C. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
584715: OFFERMANS, C. - Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de verlichting.
609544: OFFERMANS, C. - Lichtenberg. Scènes op de drempel van de moderne tijd.
602014: OFFERMANS, C. - De kracht van het ongrijpbare. Essays over literatuur en maatschappij.
566781: OFFERMANS, C. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
618451: OGBURN, W.F. - On culture and social change. Selected papers. Edited and with an introduction by Otis Dudley Duncan.
598644: OGDEN, C.K., RICHARDS, I.A. - The meaning of meaning. A study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. With supplementary essays by B. Malinowski and F.G. Crookshank.
600130: OGDEN, S.M. - The reality of God and other essays.
599179: OGER, E., BUEKENS, F., (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen.
580690: OGER, E., BUEKENS, F., (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen.
584842: OGER, E., BUEKENS, F., (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen.
604900: OGIEN, R. - Penser la pornographie.
590089: OGIEN, R. - Le rasoir de Kant et autres essais de philosophie pratique.
612192: OGILVIE, R., BROUWER, J.J. - Krijgskunde en ondernemingsstrategie.
609940: OGOT, B.A., (ED.) - Africa from the sixteenth to the eighteenth century.
609048: OIJEN, C.F. VAN - Voedingsmiddelen van dierlijken oorsprong. Melk.
614919: OKEN, LORENZ - Naturgeschichte für Schulen.
586710: OKKEMA, J.C., VIS, G.N.M., LIEBURG, F.A. VAN, (RED.) - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. Zesde verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
593426: OKKONEN, O. - Die finnische Kunst. 193 Abbildungen.
608701: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian state. Edited by Henry N. Michael.
617103: OKPAKU, J. - Verdict! The exclusive picture story of the trial of the Chiacago 8. Drawings by Verna Sadock.
593674: OKRI, B. - Songs of enchantment.
578586: OKROI, L.J. - Galbraith. Harrington. Heilbroner. Economics in age of optimism
608953: OLALQUIAGA, C. - The artificial kingdom. On the kitsch experience.
585779: OLDE MEIERINK, L.H.M. - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners.
593077: OLDE MEIERINK, B., BAKKER, A., TROMP, H. - Kastelen.
614508: OLDENBARNEVELT, BEIJERMAN, H. - Oldenbarneveld, de Staten van Holland en Leycester in 1585 en 1586. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis dier tijden en tot de waardering van eenige historische voorstellingen in den roman Leycester in Nederland van mejufrouw Toussaint, alsmede teregtwijzing voor den heer predikant J.A.M. Mensinga en antwoord aan den hoogleraar M. Siegenbeek.
616914: OLDENBERG, H., (ED.) - The Vinaya Pitakam: one of the principal buddhist holy scriptures in the Pâli language. 2 volumes.
573259: OLDENBERG, H. - Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhismus.
604882: OLDENBERG, H. - Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
582473: OLDENHOF, H. - In brege dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.
602091: OLDENQUIST, A.G. - Moral philosophy. Text and readings.
12776: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften van H.M.J. Oldewelt.
598605: OLDEWELT-DOMMISSE, A., DOMMISSE, F. - De wonderlamp der graphologie. 2 delen.
598604: OLDEWELT-DOMMISSE, A., DOMMISSE, F. - De wonderlamp der graphologie + losse bijlage met handschriften..
592681: OLIE, JACOB, NIEUWENHUIJZEN, K., (RED.) - Amsterdam gefotografeerd 1860-1905. Met een voorwoord van W. Klinkenberg.
592653: OLIE, JACOB, NIEUWENHUIJZEN, K., (RED.) - Amsterdam gefotografeerd 1860-1905. Met een voorwoord van W. Klinkenberg.
586416: OLIE, JACOB, NIEUWENHUYZEN, K., (RED.) - Amsterdam gefotografeerd in de 19e eeuw. Met een nawoord van W. Klinkenberg.
617940: OLIEMANS, W.H. - Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
10582: OLIMPIADE - Olimpiade politique et militaire ou memoires et observations sur les affaires de la République de Hollande en particulier & sur celles de l'Europe en général. Pendant les quatre années 1784, 1785, 1786 & 1787. 2 delen compleet.
616568: OLIPHANT, MARGARET - Margaret Oliphant. A critical biography.
620151: OLIVER, R., MATHEW, G., HARLOW, V., CHILVER, E.M., LOW, D.A., SMITH, A., (ED.) - History of East Africa. Complete in 3 volumes.
613980: OLIVIER DE LA MARCHE, EMERSON, C. - Olivier de La Marche and the rhetoric of fifteenth-century historiography.
612765: OLIVOVÁ, V. - Sport + Spiele im Altertum. Eine Kulturgeschichte.
614907: OLKOWSKI, D. - The universal (in the realm of the sensible). Beyond continental philosophy.
590607: OLLIVIER, J.P. - Wanneer wordt het dag kameraad? Geschiedenis van de oktoberrevolutie
580683: OLOF, T. - Het symfonie-orkest. Opgedragen aan de orkestmusicus.
611445: OLSBERG, K. - Schöpfung ausser Kontrolle. Wie die Technik uns benutzt.
601131: OLSEN, K.E., HARBUS, A., HOFSTRA, T., (ED.) - Germanic texts and Latin models. Medieval reconstructions.
601130: OLSEN, K.E., HARBUS, A., HOFSTRA, T., (ED.) - Miracles and the miraculous in medieval Germanic and Latin literature.
611712: OLSHEWSKY, T. , (ED.) - Problems in the philosophy of language.
618337: OLSON, R.G. - Meaning and argument: elements of logic.
602835: OLTMANS, W.L. - Den vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een journalist.
581943: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN - De vrijheid van beroep en bedrijf.
613786: OMMEREN, H.R. VAN , (RED.) - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387.
616573: ONDAATJE, M. - The cat's table.
604180: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
18631: ONFRAY, M. - Politique du rebelle. Traité de résistance et d'insoumission.
609343: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
605778: ONFRAY, M. - Politique du rebelle. Traité de résistance et d'insoumission.
619227: ONFRAY, M. - Théorie du corps amoureux. Pour une érotique solaire.
583900: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
615485: ONFRAY, M. - De kunst van het genieten. Pleidooi voor een hedonistisch materialisme
569506: ONFRAY, M. - Le désir d'être un volcan. Journal hédoniste.
619530: ONIANS, R.B. - The origins of European thought about the body, the mind, the soul, the world, time, and fate. New interpretations of Greek, Roman and kindred evidence also of some basic jewish ands christian beliefs.
598894: ONIONS, C.T., (ED.) - The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Prepared by W. Little, H.W. Fowler and J. Coulson. Revised and edited. Third edition completely reset. With etymologies revised by G.W.S. Friedrichsen and with revised addenda. 2 delen.
615364: OOLBEKKINK, H.J. - Met lege handen. Een hongertocht in februari 1945.
617414: OORSCHOT, A.C. VAN - De geschiedenis van Westerwolde. 2. De bevolking.
605430: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
570136: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
605849: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
611420: OOSTERBAAN, J.A., JONG, A.F. DE, HORST, I.B., (RED.) - De geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
601997: OOSTERBAAN, J.A., JONG, A.F. DE, HORST, I.B., (RED.) - De geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
619336: OOSTERLING, H.A.F., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit.
620001: OOTJERS, R. , GERDING, M.A.W., JONGE, G. DE, (RED.) - Geschiedenis van Borger.
604133: OPIE, J., HERZOGENRATH, W., (HRSG.) - Julian Opie.16. September - 28. Oktober 1984 Kölnischer Kunstverein.
618862: OPLAND, MAK, G., WERINGH, K. VAN, JACOBS, J. - De wereld (1947-2001) volgens Opland.
570728: OPPENHEIM, P. - Die Denkfläche. Statische und dynamische Grundgesetze der wissenschaftlichen Begriffsbildung.
618303: OPPENHEIMER, J.R., MONK, R. - Robert Oppenheimer. A life inside the center.
568072: OPPENHEIMER, F. - De sociale questie en het socialisme. Een kritiek op de marxistische theorie
618312: OPPENHEIMER, J.R. - In the matter of J. Robert Oppenheimer: Transcript of hearing before personnel security board and texts of principal documents and letters. United Staes Atomic Energy Commission.Foreword by P.M. Stern.
4242: OPPENHEIMER, F., HIDAJAT - De monopolie-theorie van Franz Oppenheimer.
619998: OPPERWAL, T. , GEZELLE MEERBURG, B. , KROL,J. , (RED.) - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur.
594075: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid.
583616: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
613497: OPZOOMER, C.W. - Onze godsdienst. Vijf reden.
598114: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
600304: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
616797: ORAIN, O., (ED.) - Les 'années 68' des sciences humaines et sociales.
597567: WILLEM I PRINS VAN ORANJE - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
592190: WILLEM I PRINS VAN ORANJE - Brieven. Uitgekozen en toegelicht door M.W. Jurriaanse in modern Nederlandsch weergegeven door C. Serrurier. Met een woord ter begeleiding door N. Japikse.
597566: WILLEM I PRINS VAN ORANJE - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
595176: WILLEM I PRINS VAN ORANJE - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
579119: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der Massen. Autorisierte Übersetzung von H. Weyl.
618221: ORTEGA Y GASSET, J. - De opstand der horden. Geautoriseerde vertaling door J. Brouwer.
581007: ORTEGA Y GASSET, J. - Estudios sobre el amor.
568848: ORTEGA Y GASSET, J. - Die Aufgabe unserer Zeit. Mit einer Einleitung von E.R. Curtius. Berechtigte Übertragung aus dem Spanischen von H. Weyl.
568867: ORTEGA Y GASSET, J. - Über die Liebe. Meditationen. Unter Mitwirkung von F. Ernst aus dem Spanischen übers. und hrsg. von H. Weyl.
581010: ORTEGA Y GASSET, J. - Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía.
619183: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling van J. Brouwer.
619832: ORTEGA Y GASSET, J. - De opstand der horden. Geautoriseerde vertaling uit het Spaans door J. Brouwer.
619175: ORTEGA Y GASSET, J. - Geloven en denken. Over het Romeinse rijk. Geautoriseerde vertaling uit het Spaans door G.J. Geers.
609478: ORTEGA Y GASSET, J., LOESER, N. - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
581011: ORTEGA Y GASSET, J. - Espíritu de la letra.
610433: ORTEGA Y GASSET, J. - Idées et croyances. Traduction Française de Jean Babelon. Préface de J. Estelrich.
603741: ORTEGA Y GASSET, J. - Stern und Unstern. Über Spanien.
6721: ORTEGA Y GASSET, J. - Signale unserer Zeit. Essays.
580672: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der Massen. Autorisierte Übersetzung von H. Weyl.
578420: ORTEGA Y GASSET, J. - Geschichte als System und 'Über das Römische Imperium'. Übersetzt aus dem Spanischen.
573662: ORTEGA Y GASSET, J., LOESER, N. - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
7651: ORTEGA Y GASSET, J. - Vom Menschen als utopischem Wesen. Vier Essays. Aus dem Spanischen übersetzt von G. Kilpper und G. Lepiorz.
568159: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling van J. Brouwer.
7028: ORTEGAT, P. - Intuition et religion. Le problème existentialiste.
580357: ORTEGAT, P. - Philosophie de la religion. Synthèse critique des systèmes contemporains en fonction d'un réalisme personnaliste et communautaire. 2 delen.
619964: ORTELIUS, ABRAHAM - Theatrum orbis terrarum.
602625: ORTH, E.W., (HRSG.) - Handlungssinn und Lebenssinn. Zum Problem der Rationalität im Kontext des Handelns.
17561: ORTHBANDT, E. - Geschichte der grossen Philosophen und des philosophischen Denkens. Eine Auswahl.
568591: ORTOLI, S., PHARABOD, J.P. - De oplosbare vis en andere paradoxen. Het debat over de quantumtheorie
593562: ORTOLI, S., KLEIN, J. - De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding
589250: ORTOLI, S., KLEIN, J. - De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding
592042: ORTT, F. - De superkosmos. Filosofie van het occultisme en het spiritisme.
579454: OS, H. VAN - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei 1300-1450.
581366: OS, J. VAN - Les fabliaux du manuscrit Cologny Bodmer 113 (XVe siècle). Edition critique et étude d'une lignée.
611148: OS H.W. VAN - Vecchietta and the sacristy of the Siena Hospital Church. A study in Renaissance religious symbolism.
568899: OS, M. VAN, WIERINGA, W.J., (RED.) - Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
614857: OS, H. VAN - Torens van Babel.
614854: OS, H. VAN - Beeldenstorm 1 en 2. Close-ups van kunst uit Nederlandse musea. Onder redactie van T. Tromp en I. Middag. 2 delen.
7087: OS, C.H. VAN - Moa-Moa. Het moderne denken en de primitieve wijsheid.
614856: OS, H. VAN - Zien is genoeg.
614853: OS, H. VAN - Augustinus op het strand.
594842: OS, J. VAN - Hart voor de zaak. Levensechte verhalen van heidemijers.
594593: OS, H. VAN, TREFFERS, A., (RED.) - Het geheim. Duitse schilderkunst van allegorie en symboliek 1870-1900. Tentoonstelling ter gelegenheid van 300 jaar Groningens Ontzet. Groningen, Museum voor Stad en Lande 21 oktober - 3 december.
605975: OS H.W. VAN - Vecchietta and the sacristy of the Siena Hospital Church. A study in Renaissance religious symbolism.
604281: OSBORNE, H., (ED.) - Aesthetics.
579633: OSBORNE, H. - South American mythology.
586669: OSBORNE, T. - Aspects of enlightenment. Social theory and the ethics of truth.
612414: OSBORNE, DOROTHY - The letters of Dorothy Osborne to Sir William Temple 1652-54. Edited by Kingsley Hart.
612004: OSLER, M.J. , (ED.) - Atoms, pneuma, and tranquillity. Epicurean and stoic themes in European thought.
608366: OSSOWSKI, S. - The foundations of aesthetics
19373: OSSOWSKI, S. - The foundations of aesthetics
599660: OSTA, J. VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
594403: OSTAIJEN, P. VAN, HADERMANN, P. - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
595642: OSTRANDER, S., SCHROEDER, L. - Parapsychologische ontdekkingen achter het ijzeren gordijn
616878: OSTROWETSKY, S. - L'imaginaire bâtisseur. Les villes nouvelles Françaises. Préface du Louis Marin.
610850: OSTWALD, W. - Vorlesungen über Naturphilosophie. Gehalten im Sommer 1901 an der Universität Leipzig.
619318: OSTWALD, W. - Grondslagen der chemie. Een inleiding tot alle chemische leerboeken
614437: OSZWALD, R.P. - Der Streit um den belgischen Franktireur-Krieg. Eine kritische Untersuchung der Ereignisse in den Augusttagen 1914 und der darüber bis 1930 erschienenen Literatur unter Benutzung bisher nicht veröffentlichten Materials. Mit 15 Bildern und Faksimiles.
614298: OTRANGE MASTAI, M.L. D' - Illusion in art. Trompe l'oeil. A history of pictorial illusionism.
594866: OTTERSPEER, W. - Werkplaatsen van wijsheid, geleerdheid en het ware geloof, of de wisselwerking tussen de universiteiten van Leiden en Franeker. In samenwerking met J.E. Aerts-Van Bueren.
594478: OTTINGER, H.U. - Ottinger's Homöopathie. Diese vereinfachte, zusammengesetzte Homöopathie ist das Resultat einer sehr grossen Heilpraxis und bewährte sich in Tausenden von Krankheitsfällen. Für den Volksgebrauch dargestellt. Mit einem Vorwort von G.W. Surya.
594413: OTTINGER, H.U. - Ottinger's Homöopathie. Diese vereinfachte, zusammengesetzte Homöopathie ist das Resultat einer sehr grossen Heilpraxis und bewährte sich in Tausenden von Krankheitsfällen. Für den Volksgebrauch dargestellt. Mit einem Vorwort von G.W. Surya.
15488: OTTO, H.R., TUEDIO, J.A., (ED.) - Perspectives on mind.
614564: OTTO, MAX - In Kanadas Urwäldern und Prärien. Erlebnisse und Streifzüge eines Trappers und Farmers. Neue Folge von 'In kanadischer Wildnis'. Mit Kapitelleisten von Karl Wagner und 39 Abbildungen nach Naturaufnahmen auf 20 Tafeln.
605387: OTTO, W.F. - Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion.
4998: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
587743: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
580823: OTTWAY, S.M. - Desring disencumbrance. The representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century Englishwomen.
610463: OTWAY, T. - The works of Thomas Otway. Plays, poems, and love-letters. Edited by J.C. Ghosh. 2 volumes. Complete set.
598334: OUD, P.J. - Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940. Bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door J. Bosmans.
612081: OUD, P.J. - Staatkundige vormgeving in Nederland. Bewerkt door J. Bosmans. 2 delen.
612080: OUD, P.J., ARKEMA, N., BERGH, G. VAN DEN, BOLHUIS, J.J. VAN - Mr P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten.
594258: OUD, J.J.P. - Holländische Architektur. Mit einem Nachwort von H.L.C. Jaffé.
595178: OUD, P.J. - Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940.
585530: OUDEGEEST, J. - De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. 2 dln.
578025: OUDENAARDEN, P.C. - Teken en visie. De wijsgerig-anthropologische grondslagen van het teken-gebruik, speciaal in de exacte wetenschappen.
619418: OUDENHOVEN, JACOBUS VAN - Beschryvinge der stadt Heusden, waar in het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier stadt verhaalt worden: als mede veelderhande gedenkwaardige geschiedenissen, oorlogen, watervloeden, wyze van regeeringe, handvesten, &c. Weleer ontworpen door Jacobus van Oudenhoven, dog nu door verscheide liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, en met konstige figuren verciert.
614286: OUDES, DIRK - Dirk Oudes (1895-1969). Uitgetekend aan de hand van zijn schetsboeken. Traced out on the basis of his sketchbooks. Museum de Wieger - Deurne.
573296: OUDVORST, A.F. VAN - De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
597333: OUDVORST, A.F. VAN - De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
600226: OUHLABIB, L.S. - Éthique et épistémologie du nihilisme. Les meurtriers du sens. Préface d'A. Kremer Marietti.
594251: OUROUSSOW, A.M. - Résumé historique des principaux traités de paix conclus entre les puissances européennes depuis le traité de Westphalie (1648) jusqu'au traité de Berlin (1878).
593552: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf bijbelboeken naar het Hebreeuws.
617526: OUTHWAITE, W. - New philosophies of social science. Realism, hermeneutics and critical theory.
611413: OVERBECK, FRANZ, KÖSELITZ, HEINRICH (PETER GAST) - Briefwechsel. Herausgegeben und kommentiert von David Marc Hoffmann, Niklaus Peter, Theo Salfinger.
613713: OVERBEEK, J. - History of population theories.
606760: OVERBEEKE-RIPPEN, F. VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
617439: OVERDIEP, G. - De Groninger schansenkrijg. De strategie van graaf Willem Lodewijk. Drente als strijdtoneel.
580602: OVERDIEP, G. - Rechtsbesherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders, gezien in het licht dier verhouding in Drente.
575671: OVERDIJKINK, G.W. - Het Indonesische probleem. De feiten.
595236: OVERMAN, R. - Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Univesiteits-Vereniging 1889-2007.
592656: OVERMAN, R. - Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007.
594480: OVERSTEEGEN, J.J. - Beperkingen. Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap.
619526: OVIDIUS, DEFERRARI, R.J., BARRY, M.I. , MCGUIRE, M.R.P. - A concordance of Ovid.
616036: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
616932: OVINK, B.J.H. - Overzicht der Grieksche wijsbegeerte.
615462: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
616021: OVINK, B.J.H. - Het kritisch idealisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijk-Universiteit te Utrecht op 2 juni 1913.
616035: OVINK, B.J.H. - De filosofie en het wezen van den mensch. Een voordracht.
610318: OVINK, B.J.H. - Overzicht der Grieksche wijsbegeerte. Vierde druk verzorgd door C.J. de Vogel.
616465: OWEN, G.E. - The universe of the mind.
612114: OYEN, H. VAN, (RED.) - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. 2 delen.
600053: OYEN, H. VAN, (RED.) - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. 2 delen.
593072: OZINGA, M.D. - De romaanse kerkelijke bouwkunst. Bouwkunst. 124 foto's van H. Sibbelee en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
593071: OZINGA, M.D. - De gotische kerkelijke bouwkunst. Bouwkunst. Met medewerking van R. Meischke. 124 foto's van H. Sibbelee en de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
582096: PAAP, W.A., MEIJER, J. - Het levensverhaal van een vergetene. Willem Anthony Paap 1856-1923. Zeventiger onder de Tachtigers
614093: PAAPE, A.H. , (RED.) - Studies over Nederland in oorlogstijd. Deel 1.
595190: PAAPE, A.H., KLEIN, P.W., MANNING, A.F., (RED.) - Handboek van de tweede wereldoorlog.
617476: PAARDEKOPER, J. - Theater aan de IJssel. Een geschiedenis van de Deventer schouwburg.
607914: PAARDT, R. VAN DER, (RED.) - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur. Met inleiding.
619903: PACE, RICHARD - De fructu qui ex doctrina percipitur (The benefit of a liberal education). Edited and translated by Frank Manley and Richard S. Sylvester.
592531: PACEY, A. - The maze of ingenuity. Ideas and idealism in the development of technology.
611099: PÄCHT, O. , ALEXANDER, J.J.G. - Illuminated mansucripts in the Bodleian library Oxford. 3 volumes. Complete set.
568880: PADEN, W.E. - Interpreting the sacred. Ways of viewing religion.
591031: PADGET, J.A., (ED.) - Collaboration between human and artficial societies. Coordination and agent-based distributed computing.
611250: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan book of the dead. The great liberation through hearin in the bardo by Guru Rinpoche according to Karma Lingpa. A new translation from the Tibetan with commentary by Francesca Fremantle and Chögyam Trungpa.
612178: PAGELS, H.R. - Perfect symmetry. The search for the beginning of time.
614189: PAGELS, H.R. - Volmaakte symmetrie. Speurtocht naar de oorsprong van ruimte en tijd
590073: PAGÈS, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers
590072: PAGÈS, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers
612413: PAIN, N. - The king and Becket.
619930: PAINE, T., HITCHENS, C. - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie
613239: PAINE, T. - Thomas Paine reader. Edited by Michael Foot and Isaac Kramnick.
611447: PAINE, T., HITCHENS, C. - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie
575561: PAINE, T., HAWKE, D.F. - Paine.
608285: PAINTER, S. - A history of the middle ages 284-1500.
612880: PAKALUK, M. , (ED.) - Other selves. Philosophers on friendship.
595033: PAKRADUNY, T. - Die Welt der geheimen Mächte. Graphologie. Chiromantie und Handexpertise. Gesichtsausdruckskunde und Schädellehre. Suggestion und Hypnose. Siderisches Pendel. Wünschelrute. Parapsychologie. Spiritismus. Biorhythmik. Astrologie. Astrologische Psychogramme. Symbolik, Mystik und Traditionskraft der Farben. Prophetie. Magie. Yoga und Psychosomatik.
570052: PALACKÝ, F., ZACEK, J.F. - Palacký. The historian as scholar and nationalist.
614745: PALESTRINA, G.P. DA, KAT, A.I.M. - Palestrina.
584515: PALESTRINA, G.P. DA, KAT, A.I.M. - Palestrina.
613304: PALGRAVE, R.H.I. - Palgrave's dictionary of political economy. Edited by Henry Higgs. Complete in 3 volumes.
593329: PALHORIÈS, F. - L'héritage de la pensée antique.
1795: PALIARD, J. - La pensée et la vie. Recherche sur la logique de la perception.
578904: PALING, K.M. - De wereld als halve waarheid. Of: hoe anderen ons denken en handelen bepalen (Een inleiding in de pseudologie).
604443: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde milennium.
604259: PALLAVICINO, PIETRO SFORZA - Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Giesu, ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Alla santita di nostro signore papa Alessandro VII. Complete in 2 volumes.
594668: PALMEN, C. - I.M.
574247: PALMER, G.G. - Sculpture in the kingdom of Quito.
611860: PALMER, R.E. - The king and the comitum. A study of Rome's oldest public document.
570069: PALMER, R.E. - Hermeneutics. Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer.
603303: PALMER, H. - Analogy. A study of qualification and argument in theology.
617577: PALMOWSKI, J. - A dictionary of contemporary world history. From 1900 to the present day.
616024: PAM, M. - God dobbelt niet. Interviews mmv R. Sijmons.
597798: PAM, M. - God dobbelt niet. Interviews mmv R. Sijmons.
5650: PANDER, P., WIERSMA, J.P. - Pier Pander. Een Friese beeldhouwer in Rome (1864-1919). Met een woord vooraf van A.M. Hammacher.
613766: PANDITA, SAYADAW U - In this very life. The liberation teachings of the Buddha
609147: PANIKKAR, R. - Cultural disarmament. The way to peace
602373: PANIKKAR, R. - Waar wijsheid woont
617959: PANKOK, O. - Zigeuner. With 134 plates.
599107: PANNEKOEK, A. (P. AARTSZ) - De arbeidersraden. I. De taak. II. De strijd. III. De gedachte. IV. De vijand. V. Naschrift. De oorlog.
594978: PANNEKOEK, A. (P. AARTSZ) - De wonderbouw der wereld. De grondslagen van ons sterrekundig wereldbeeld populair uiteengezet. Met 5 portretten, 138 figuren en sterrekaarten in den tekst, en 2 uitslaande kaarten van den dierenriem.
612962: PANNEKOEK, A., BRENDEL, C. - Anton Pannekoek. Theoretikus van het socialisme.
597493: PANNEKOEK, A. (P. AARTSZ) - Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen. Met bijdragen van B.A. Sijes en E.P.J. van den Heuvel. Samengesteld en verzorgd door B.A. Sijes, J.M. Welcker en J.R. van der Leeuw.
605816: PANNENBERG, W., BRINKMAN, M.E. - Het gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979.
576756: PANNENBERG, W., BRINKMAN, M.E. - Het gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979.
601080: PANNENBERG, W., BRINKMAN, M.E. - Het gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979.
616651: PANOVA, V. - Selected works
609058: PANZER, GEORG WOLFGANG - Annalen der ältern deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Büchern welche von Erfindung der Buchdruckkunst bis MDXX, MDXXI bis MDXXVI in deutscher Sprache gedruckt worden sind. Unveränderte fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Grattenauer, Nürnberg 1788. 3 volumes
608027: PANZER, GEORG WOLFGANG - Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
615554: PAOLO DE CEGLIA, F. - Storia della definizione di morto.
582367: PAP, A. - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwckung in USA und England.
614873: PAPANDREOU, A. G. - Economics as a science.
611936: PAPINEAU, D. , (ED.) - Western philosophy. An illustratred guide.
620276: PAPINEAU, D. , (HRSG.) - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken. Unter Mitwirkung von Tim Crane, Jesse Prinz, Adam Morton, John Cottingham u.a. Übersetzt von Nikolaus de Palézieux.
610086: PAPINEAU, D. , (HRSG.) - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken. Unter Mitwirkung von Tim Crane, Jesse Prinz, Adam Morton, John Cottingham u.a. Übersetzt von Nikolaus de Palézieux.
593408: PAPINI, G. - Het rode boek van Gog
593407: PAPINI, G. - Het zwarte boek van Gog
582723: PAPUS (GÉRARD ENCAUSSE) - Traité élémentaire de science occulte. Mettant chacun a même de comprendre et d'expliquer les théories et les symboles employés par les anciens, par les alchemistes, les astrologes, les E. de la V., les kabbalistes. Refondue et considérablement augmenté avec nombreux tableaux et figures. Reproduction integrale de la septième édition.
610061: PAQUIN, N. - Le corps juge. Sciences de la cognition et esthétique des arts visuels.
584075: PARACELSUS, SPUNDA, F. - Paracelsus. Mit 1 Faksimile und 31 Abbildungen.
582261: PARACELSUS, GUNDOLF, F. - Paracelsus.
601732: PARACELSUS - Theophrasts von Hohenheim genannt Paracelsus. Schriften. Ausgewählt und herausgegeben von H. Kayser.
600465: PARACELSUS - Theologische, religions-philosophische und sozialpolitische Schriften. Besorgt von W.E. Peuckert.
581239: PARACELSUS - Les sept livres de l'archidoxe magique. Traduits en français. Précédés d'une introduction et d'une préface par M. Haven. Avec cent gravures et tableaux dans le texte, huit planches et un beau portrait de Paracelse en frontispice.
616868: PARACELSUS, ZEKERT, O. - Die grosse Wanderung des Paracelsus. De peregrinatione Paracelsi magna. Von Einsiedeln nach Salzburg.
584614: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
586706: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
586705: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
586704: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
619369: PARES, R. - War and trade in the West Indies.
613339: PARET, P. - Makers of modern strategy from Machiavelli to the nuclear age. With the collaboration of Gordon A. Graig and Felix Gilbert.
594172: PARET, R., (RED.) - De wereld van de islam in onze tijd. Met een voorwoord van H. Kraemer
619698: PARETO, V. - Manual of political economy
613523: PARETO, V. - Cours d'économie politique. Nouvelle édition par G.H. Bousquet et G. Busino. 2 parts in one volume.
573203: PARIGGER, F.H. - Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de beteekenis-ontwikkeling der Latijnsche praepositie.
590810: MATTHEW PARIS - Matthaei Paris monachi Albanensis Angli, Historia Maior. Iuxta exemplar Londinense 1571, verbatim recusa. Et cum Rogeri Wendoveri, Willielmi Rishangeri, authorisque maiori minorique historiis chronicisque MSS, in Bibliotheca Regia, collegij Corporis Christi Cantabrigiae, Cottoniaque, fideliter collata. Huic primum editioni accesserunt, duorum Offarum Merciorum regum; & viginti trium abbatum S. Albani vitae: una cum libro additamentorum. Per eundem authorem. Editore Willielmo Wats S.T.D. Qui & variantes lectiones, adversaria, vocumque barbararum glossarium, adiecit: simul cum rerum, nominumque, indicibus locupletissimis.
613190: PARK, D. - The how and the why. An essay on the origins and development of physcial theory. With drawings by Robin Brickman.
577584: PARKES, J. - Antisemitismus. Aus dem Englischen von A. Dohm.
613905: PARKINSON, G.H.R., (ED.) - The theory of meaning.
600534: PARKINSON, G.H.R., (ED.) - The theory of meaning.
614867: PARKMAN, FRANCIS - France and England in North America. Introduction by Allan Nevins. Illustrated with early engravings and Original drawings. Complete set in 9 volumes.
619614: PARKS, E.P.P. - The Roman rhetorical schools as a preparation for the courts under the early empire.
619322: PARLANGÈLI, ORONZO, PISANI, V. , SANTORO, C. , (ED.) - Italia linguistica nuova ed antica. Studi linguistici in memoria di Oronzo Parlangèli. 2 volumes.
615357: PARLICEV, GRIGOR, DETREZ, R. - Grigor Parlicev. Een case-study in Balkannationalisme.
611686: PARMA, C. - Pronoia und Providentia. Der Vorsehungsbegriff Plotins und Augustinus.
615686: PARMENIDES, MANSFELD, J. - Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt.
592995: PARMENTIER, C. - Het dier en zijn mensenrechten.
604968: PARPERT, F. - Philosophie der Einsamkeit.
1864: PARRET, H., SBISA, M., VERSCHUEREN, J., (ED.) - Possibilities and limitations of pragmatics. Proceedings of the conference on pragmatics, Urbino, july 8-14, 1979.
3136: PARRET, H. - Filosofie en taalwetenschap.
2933: PARRET, H., (RED.) - Le langage en contexte. Etudes philosophiques et linguistiques de pragmatique.
595404: PARRET, H. - Filosofie en taalwetenschap.
593137: PARRINDER, G., (RED.) - De grote godsdiensten. Historisch en actueel met onder andere hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam. Ned. uitgave onder supervisie van G. Bouritius.
15806: PARROTT, C. - The serpent and the nightingale.
608286: PARRY, J.H. - The age of reconnaissance. Discovery, exploration and settlement 1450-1650.
611121: PARS, H. - Göttlich aber war Kreta. Das Erlebnis der Ausgrabungen.
615243: PARSONS, K. - It started with Copernicus. Vital quastions about science.
575560: PARSONS, H.L. - Self, global issues, and ethics.
16294: PARSONS, T. - Religious perspectives of college teaching in sociology and social psychology.
619700: PARSONS, T. - The structure of social action. A study in social theory with special reference to a group of recent European writers.
616983: PARSONS, T. , MENZIES, K. - Talcott Parsons and the social image of man.
599410: PARSONS, T., (ED.) - American sociology. Perspectives, problems, methods.
617290: PAS, W. VAN DE - De strijd voor het katholieke boek. Met een voorwoord van w. Nolet. Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de R.K. Nederlandsche Boekhandelaren en Uitgeversvereeniging 'Sint Jan' 1924-1949.
9406: PASCAL, B., SERRURIER, C. - De Pensées van Pascal.
614406: PASCAL, B., SERRURIER, C. - De Pensées van Pascal.
592112: PASCAL, B., NORMAN, B. - Portraits of thought. Knowledge, methods, and styles in Pascal.
15676: PASCAL, B., LACOMBE, R.E. - L'apologétique de Pascal. Étude critique.
158: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Pascal. Études médico-psychologiques. Préface de J. Orcibal.
605014: PASCAL, B., BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's ethics.
604159: PASCAL, B., TISSOT, J. - Pascal réflexions sur ses pensées.
610944: PASCAL, B., SELLIER, P. - Pascal et saint Augustin.
588943: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Pascal. Études médico-psychologiques. Préface de J. Orcibal.
618028: PASCAL, B. - Gedachten
618030: PASCAL, B., BRUN, J. - Blaise Pascal
600527: PASCAL, B., MICHON, H. - L'ordre du coeur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal.
601884: PASCAL, B., CAILLIET, E. - Pascal. The emergence of genius. Second edition with an appendix on recent research. Introduction by C.S. Duthie.
599777: PASCAL, B., NORMAN, B. - Portraits of thought. Knowledge, methods, and styles in Pascal.
568652: PASCAL, B., CRAMER, J.A. - Pascal en zijne 'Gedachten'.
605762: PASCAL, B., SCHMITZ DU MOULIN, H. - Blaise Pascal, une biographie spirituelle.
620387: PASCAL, B., BRUN, J. - Blaise Pascal
611831: PASCAL, B. - Album Pascal. Iconographie réunie et commentée par Bernard Dorival.
613823: PASCAL, B. - Pensées de Pascal. Texte de l'édition Brunschvicg. Introduction et notes par Ch.-Marc des Granges.
599057: PASCAL, B., MEYER, H. - Pascals Pensées als dialogische Verkündigung.
611017: PASCAL, B., O'CONNELL, M.R. - Blaise Pascal. Reasons of the heart.
619337: PASCAL, B., VELDE, R. TE, (RED.) - Pascal als religieus denker. Met bijdragen van Bert Blans, Willem Jan Otten, Ad Peperzak, Arjan Plaisier, Rudie te Velde.
608852: PASCAL, B. - De gedachten van Pascal. Ingeleid en vertaald door S. Eringa met een voorbericht van K. Dijk.
612499: PASCAL, B., EHRENBERG, H., - In der Schule Pascals.
620239: PASCAL, B. - Gedachten
604940: PASCAL, B., MEYER, H. - Pascals Pensées als dialogische Verkündigung.
611797: PASCAL, B., SERRURIER, C. - De Pensées van Pascal.
603091: PASCAL, B., O'CONNELL, M.R. - Blaise Pascal. Reasons of the heart.
16348: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur. Suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
15147: PASCAL, B., MEYER, H. - Pascals Pensées als dialogische Verkündigung.
14975: PASCAL, B., BEERENS, J.F. - De casuïstiek en Pascal.
595115: PASCAL, B., HOEVEN, P. VAN DER - Blaise Pascal.
15426: PASCAL, B. - Thoughts on religion and other subjects. Written originally in French by monsieur Pascal
614820: PASCAL, B. - Over God. Een keuze uit de 'Pensées'
574099: PASCAL, B. - Discours sur les passions de l'amour suivi d'opuscules choisis.
568225: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Études médico-psychologiques sur Pascal.
594619: PASQUIER, J. - Stiche und Miniaturen. Die Begriffe Stich und Miniatur. Die verschiedenen Drucktechniken. Relief- oder Aussparschnitt. Der Tiefdruck oder Kupferstich. Die Lithographie. Die Miniatur. 58 Abbildungen.
597163: PASSEL, F. VAN - Het tijdschrift 'Ruimte' (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
581883: PASSEL, F. VAN - Het tijdschrift 'Ruimte' (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
16524: PASSERON, R. - Pour une philosophie de la creation.
603275: PASSMORE, J. - A hundred years of philosophy.
607025: PASSMORE, J. - Man's responsibility for nature. Ecological problems and western traditions.
575492: PASTERNAK, B., GLADKOV, A. - Meetings with Pasternak. A memoir
578366: PASTERNAK, B., RUGE, G. - Pasternak. Eine Bildbiographie.
575746: PASTERNAK, B. - Doktor Schiwago. Roman. Aus dem Russischen übersetzt von R. von Walter.
2993: PATER, W.A. DE - Taalanalytische perspektieven op godsdienst en kunst.
591540: PATER, J.C.H. DE - Het schoolverzet. With an English summary.
603824: PATER, W. - Marius the Epicurean. His sensations and ideas. 2 delen.
618056: PATER, W.A. DE - Taalanalytische perspektieven op godsdienst en kunst.
612799: PATER, J.C.H. DE - De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795.
590770: VELLEIUS PATERCULUS - Hist(oriae) Rom(anae) ad M. Vinicium Cos. libri duo. Cum annotatis Io. Henrici Boecleri. Editio secunda.
620332: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
15543: PATON, A. - Ah, but your land is beautiful.
575745: PATON, J.G. - John G. Paton. Missionary to the New Hebrides. An autobiography. Ed. by his brother J. Paton.
611055: PAUCK, W. - Das Reich Gottes auf Erden. Utopie und Wirklichkeit. Eine Untersuchung zu Butzers 'De regno Christi' und zur englischen Staatskirche des 16. Jahrhunderts.
606349: PAUL, L. - 'Uns gab's nur einmal'. Mecklenburg-Vorpommern voor en na de Duitse hereniging.
610031: PAUL, JEAN, VERSCHUREN, H.J. - Jean Pauls 'Hesperus' und das zeitgenössische Lesepublikum.
616641: PAUL, W. - Der Heimatkrieg 1939 bis 1945.
618849: PAUL, H. - Het moeras van de geschiedenis. Nederlandse debatten over historisme.
616136: PAULEIKHOFF, B. - Das Menschenbild im Wandel der Zeit. Ideengeschichte der Psychiatrie und der Klinischen Psychologie. 2 volumes.
567473: PAULER, A. VON - Grundlagen der Philosophie.
617055: PAULHAN, F. - L'Esthétique du passage. Avec 16 planches hors texte.
572140: PAULHAN, F. - Analystes et esprits synthétiques.
608671: PAULING, L., GOERTZEL, T. , GOERTZEL, B. - Linus Pauling. A life in science and politics. With the assistance of Mildred Goertzel, Victor Goertzel. With original drawings of Gwen Goertzel.
612581: PAULOS, J.A. - Ongecijferdheid. 'De gevolgen van wiskundige ongeletterdheid'. 'Met een nawoord van R. Kousbroek'
607972: PAULOS, J.A. - De gecijferde mens. Overpeinzingen van een getallenman. Nederlandse vertaling B. Los.
612088: PAULOWNA, ANNA, JACKMAN, S.W. - De Romanov relaties. De privé-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster koningin Anna Paulowna 1817-1855
610058: PAULSEN, F. - Schopenhauer. Hamlet. Mephistopheles. Drei Aufsätze zur Naturgeschichte des Pessimismus.
614839: PAULUS, PIETER - Het nut der stadhouderlyke regering aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, Prince van Oranje en Nassau; Erfstadhouder, Capitain Generaal en Admiraal der Verenigde Nederlanden. Waarby gevoegd is ene wederlegging van Paulus Dortsma, die in zyne Voorreden van de twee delen, waarin de Rhytmus Monacbicus onderzogt word, zig had onderwonden dit Werkje, op ene snode wyze, te beoordelen. Twede druk.
604897: PAUVERT, J.J. - Anthologie historique des lectures érotiques. De Sade a Fallières (1789 -1914).
573419: PAUVERT, J.J. - L'érotisme des années folles. anonyme le con d'Irène. Préfaces de J.J. Pauvert et A. Pieyre de Mandiargues. Jean Bruyère: Roger ou les a-côtés de l'ombrelle. Préface d'Annie le Brun. Lectures érotiques de Jean-Jacques Pauvert.
616745: PAUW, C. - Strubbelingen in Stad en Lande
594175: PAUW, N. DE - Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten critisch uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift.
617652: PAUW, CORNELIS DE - Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken. Uit het Fransch vertaald. In twee deelen.
619309: PAUW, WILLEM - Observationes tumultuariae novae. Ediderunt H.F.W.D. Fischer, W.L. de Koning-Bey, L.E. van Holk, H.W. van Soest. Complete in 3 volumes.
617417: PAUW, C. - Strubbelingen in Stad en Lande
608250: PAUW, C. - Strubbelingen in Stad en Lande
597100: PAUWELS, J., BERGIER, J. - De dageraad der magiërs.Vert. A. Maclaine-Pont en H.F. Arnold.
594349: PAVERT, J. VAN DE - Huis tape muur. House tape wall.
594103: PAVESE, C. - Selected letters 1924-1950. Editd, translated from the Italian and with an introduction by A.E. Murch.
590304: PAVESE, C. - Selected letters 1924-1950. Edited, translated from the Italian and with an introduction by A.E. Murch.
2046: PAVKOVIC, A., (ED.) - Contemporary Yugoslav philosophy: the analytic approach.
604906: PAWEK, K., (RED.) - 2e wereldtentoonstelling van de fotografie. 522 foto's uit 85 landen van 236 fotografen.
587352: PAWEK, K. - Die Frau. 2. Weltausstellung der Photographie. 522 Photos aus 85 Ländern von 236 Photographen.
614447: PAWSON, J.D., PECK, A. - Sleutels tot de bijbel
595681: PAYNE, R. - The crusades. A history.
570197: PAYNE, M. - Reading knowledge. An introduction to Barthes, Foucault and Althusser.
608619: PAZDIREK, FRANZ - Universal-Handbuch der Musikliteratur. The universal handbook of musical literature. Manuel universel de la littérature musicale. Complete in twelve volumes.
617045: PEACHEY, P. - Die soziale Herkunft der Schweizer Täufer in der Reformationszeit. Eine religionssoziologische Untersuchung von Paul Peachey.
601466: PEACOCK, J.L. - Consciousness and change. Symbolic anthropology in evolutionary perspective.
594337: PEALE, N.V. - Het geheim van positief denken. Waarom sommige positief denkende mensen geweldig succes hebben
601546: PEALE, N.V. - De kracht van positief denken.Vertaald door J.M. Palm.
583122: PEARCE, D.W., (ED.) - The dictionary of modern economics.
598106: PEARL, L. - Corps, sexe et art. Dimension symbolique.
596356: PEARLMAN, M. - In de voetstappen van de profeten. Foto's David Harris. Ned. vert. D. van het Reveen J. Polderman.
608966: PEARLMAN, M., YANNAI, Y. - Historische plaatsen in Israël. Met een voorwoord van Yigael Yadin. Nederlandse bewerking: Y. van Oss.
584104: PEARS, D., (ED.) - The nature of metaphysics.
577590: PEARSALL, R. - Edwardian popular music.
609571: PEARSON, J.D., (ED.) - A bibliography of pre-islamic Persia.
596460: PECK, M.S. - Denial of the soul. Spiritual and medical perspectives on euthanasia and mortality.
597415: PECZENIK, A., LINDAHL, L., ROERMUND, B. VAN, (ED.) - Theory of legal science. Proceedings of the conference on legal theory and philosophy of science, Lund, Sweden, december 11-14, 1983.
574311: PEDERSEN, B.M., (HRSG.) - The international annual of photography. Das internationale Jahrbuch der Photographie. Le répertoire international de la photographie.
580607: PEDERSEN, J. - Den Arabiske bog. Udgivet af forening for boghaandvaerk med tilskud fra ny Carlsbergfondet.
584350: PEELEN, G.J., (RED.) - Het voordeel van de twijfel. In gesprek met de wetenschap.
608374: PEELEN, G.J., (RED.) - Het voordeel van de twijfel. In gesprek met de wetenschap.
579372: PEETERS, K.C., PEETERS-VERBRUGGEN, I. - Inleiding. Deel 1. Volkskunde 1888-1938. Deel 2:Volkskunde 1939-1960. 2 delen.
618733: PEETERS, F., VENTE, M.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw. Met medewerking van Guido Peeters, Ghislain Potvlieghe, Piet Visser
611276: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
607922: PEETERS, L., BESTEN, J.B. DEN, DUINHOVEN, A.M., STROOP, J.P.A., (RED.) - Vragende wijs. Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis. Bundel aangeboden aan Leopold Peeters bij zijn afscheid als hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de universiteit van Amsterdam.
616321: PEFANIS, J. - Heterology and the postmodern. Bataille, Baudrillard, and Lyotard.
592131: PÉGUY, C., TIEDEMANN-BARTELS, H. - Verwaltete Tradition. Die Kritik Charles Péguys.
614261: PEHNT, W. - Das Ende der Zuversicht. Architektur in diesen Jahrhundert. Ideen-Bauten-Dokumente.
616057: PEIFFER, J. , CONFORTI, M. , DELPIANO, P. , (ED.) - Les journaux savants dans l'Europe moderne. Communciation et condtruction des savoirs. Scholarly journals in early modern Europe. Communicaion and the construction of knowledge.
590358: PEIJNENBURG, A.J.M.P. - Acting against one's best judgement. An enquiry into practical reasoning, dispositions and weakness of will.
584302: PEIJNENBURG, A.J.M.P. - Acting against one's best judgement. An enquiry into practical reasoning, dispositions and weakness of will.
618328: PEIRCE, C.S. - Collected papers of Charles Sanders Peirce. Edited by Charles Harthorne and Paul Weiss. Volume 3 and 4. Two volumes in one.
618382: PEIRCE, C.S., GOUDGE, T.A. - The thought of C.S. Peirce.
613489: PEIRCE, C.S., DEBROCK, G., HULSWIT, M., (ED.) - Living doubt. Essays concerning the epistemology of Charles Sanders Pierce.
618323: PEIRCE, C.S. - Collected papers of Charles Sanders Peirce. Edited by Charles Harthorne and Paul Weiss.Volume 1 and 2. Two volumes in one.
7004: PELC, J., (ED.) - Semiotics in Poland 1894-1969. Selected and edited with an introduction by J. Pelc.
595829: PELC, J., JADACKI, J.J., STRAWINSKI, W., (ED.) - In the world of signs. Essays in honour of professor Jerzy Pelc.
1823: PELCKMANS, P. - Le sacre du père. Fictions des lumières et historicité d'Oedipe 1699-1775.
617657: PÉLIER DE LACROIX, L'ABBÉ - L'assasinat du dernier des Condé, démontré contre la baronne de Feuchères et ses avocats.
593770: PELIKAN, J. - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis
619427: PELS, D. - Een zwak voor Nederland. Ideeën voor een nieuwe politiek.
617867: PELTO, G.H., PELTO, P.J., MESSER, E., (ED.) - Research methods in nutritional anthropology.
576393: PELZER, K.J. - Pioneer settlement in the Asiatic tropics. Studies in land utilization and agricultural colonization in southeastern Asia.
609112: PEN, J. - Een harde wereld.
609443: PEN, J. - Gelijklheid onder de mensen.
609775: PEN, J. - De loonvorming in de moderne volkshuishouding. Theorie der collectieve loononderhandelingen.
614532: PEN, J. - Theorie der collectieve loononderhandelingen. Poging tot een determinering van het resultaat van de machtsstrijd bij tweezijdig monopolie.
605575: PEN, J. - Een harde wereld.
609030: PEN, J. - Tegenspraak. 11 sceptische stukjes.
609032: PEN, J., TINBERGEN, J. - Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling.
573698: PEN, J., TINBERGEN, J. - Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling.
607333: PEN, J. - Een overzichtelijke wereld. Biografische berichten.
609039: PEN, J. - Harmonie en conflict.
593236: PEN, J. - Dat stomme economenvolk met zijn heilige koeien.
607952: PEN, J. - Harmonie en conflict.
572886: PEN, J., BRAKMAN, S., GARRETSEN, H., KUIPERS, S., (RED.) - Met Jan Pen in debat.
571589: PEN, J. - Income distribution.
609113: PEN, J. - De verrassingen van de economie.
595130: PEN, J. - Wie heeft er gelijk? Illustraties: Peter van Straaten.
605211: PEN, J. - Income distribution.
609040: PEN, J., EIJGELSHOVEN, P.J., GEMERDEN, L.J. VAN, (RED.) - Inkomensverdeling en openbare financiën. Opstellen voor Jan Pen.
611210: PEN, J., TINBERGEN, J. - Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling.
579638: PENA, G. DE LA - A legacy of promises. Agriculture, politics, and ritual in the Morelos highlands of Mexico.
591465: PENKALA, M. - European porcelain. A handbook for the collector.
582285: PENKERT, S., (HRSG.) - Emblem und Emblematikrezeption. Vergleichende Studien zur Wirkungsgeschichte vom 16. bis 20. Jahrhundert.
615049: PENNELL, J. - Die moderne Illustration. Aus dem Englischen von L. und K. Burger.
617370: PENNINK, R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage.
609189: PENROSE, R. - The emperor's new mind. Concerning computers, minds and the laws of physics. Foreword by M. Gardner.
607258: PENROSE, R. - De nieuwe geest van de keizer. Over computers, de menselijke geest en de wetten van de natuurkunde. Voorwoord door M. Gardner. Nederlandse vertaling J. den Bekker.
610835: PENROSE, R. - The emperor's new mind. Concerning computers, minds and the laws of physics. Foreword by M. Gardner.
605909: PENROSE, R. - De nieuwe geest van de keizer. Over computers, de menselijke geest en de wetten van de natuurkunde. Voorwoord door M. Gardner. Nederlandse vertaling J. den Bekker.
577056: PENROSE, R. - Shadows of the mind. A search for the missing science of consciousness.
610218: PENROSE, R. - Shadows of the mind. A search for the missing science of consciousness.
568119: PENROSE, R. - De nieuwe geest van de keizer. Over computers, de menselijke geest en de wetten van de natuurkunde. Voorwoord door M. Gardner. Nederlandse vertaling J. den Bekker.
593832: PENZIAS, A. - Informatie & intelligentie
617619: PEPERSTRATEN, F. VAN - Samenleving ter discussie. Een inleiding in de sociale filosofie.
616622: PEPERZAK, A. - Weefsels. Een tweede inleiding in het filosoferen.
580352: PEPERZAK, A. - Aanspraak en bezinning.
587837: PEPERZAK, A., BOEY, K., BREMMERS, C., (RED.) - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur aangeboden aan Ad Peperzak.
602137: PEPERZAK, A. - Weefsels. Een tweede inleiding in het filosoferen.
604943: PEPERZAK, A. - Tussen filosofie en theologie.
566222: PEPERZAK, A. - Verlangen. De huidige mens en de vraag naar heil.
605780: PEPERZAK, A. - Verlangen. De huidige mens en de vraag naar heil.
605488: PEPERZAK, A. - Verlangen. De huidige mens en de vraag naar heil.
605244: PEPERZAK, A. - Tussen filosofie en theologie.
567351: PEPERZAK, A., BOEY, K., BREMMERS, C., (RED.) - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur aangeboden aan Ad Peperzak.
576672: PEPERZAK, A. - Tussen filosofie en theologie.
579483: PEPFENHAUSER, H. - Dissertatio medica de sabinae usu in osteocopis.
617587: PEPPER, W.F. - An act of state. The Execution of Martin Luther King.
608548: PEPYS, SAMUEL - Samuel Pepys in woelige dagen. Uit het Engelsch bewerkt door J.C. Mollema naar het dagboek van mr. Samuel Pepys.
617980: PEPYS, SAMUEL, - The diary of Samuel Pepys. M.A., F.R.S.; Clerk of the acts and secretary to the admiralty. Edited with additions by Henry B. Wheatley, F.S.A. Complete. 8 parts in 3 volumes.
608715: PERCHERON, M. - Boeddha
595746: PEREGRIN, J. - Doing worlds with words. Formal semantics without formal metaphysics.
618336: PERELMAN, C. , OLBRECHTS-TYTECA, L. , KOTABINSKI. T. , JOHNSTONE, H.W., NICOL, E. - La théorie de l'argumentation. Perspectives et applications.
602646: PERELMAN, C., (ED.) - Dialectics. International institute of philosophy. Entretiens in Varna 15-22 september 1973.
617434: PEREMANS, W., VERGOTE, J. - Papyrologisch handboek.
591738: PERIKLES, RANKE, L. VON - Perikles. Die Blütezeit Athens.
586461: PERK, JACQUES, MEIJER, JAAP - Manipulaties met de Mathilde I. De bronnen tot november 1881. De manipulaties met de Mathilde II. De editie van 1882. De manipulaties met de Mathilde III. Schaven achter de schermen. 3 delen.
586462: PERK, JACQUES, MEIJER, JAAP - The onlie begetter. Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888.
586463: PERK, JACQUES, MEIJER, JAAP - 't Geluk uit eigen keus. Jacques Perk en zijn zuster Dora.
586464: PERK, JACQUES, MEIJER, JAAP - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen.
593707: PERK, JACQUES - Brieven en dokumenten. Bijeengebracht en uitgegeven door G. Stuiveling.
620211: PERLER, D., RUDOLPH, U. , (HRSG.) - Logik und Theologie. Das Organon im arabischen und im lateinischen Mittelalter.
603938: PERNOUD, R. - Vrouwen in de middeleeuwen. Haar politieke en sociale betekenis
601409: PERNOUD, R. - De kruistochten. Plm. 1095-1300. Nederlandse bewerking: E.C. Schuurman-Lam.
615932: PÉROUSE DE MONTCLOS, J.M. , (ED.) - Vocabulaire de l 'architecture. Méthode et vocabulaire. Principes d'analyse scientifique. 2 volumes.
4253: PERPEET, W. - Das Sein der Kunst und die kunstphilosophische Methode.
620215: PERRAULT, G. - Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van nazi-Duitsland
20592: PERRON, E. DU, WEVERBERGH, J., (RED.) - BOK. Kritisch tijdschrift. Eerste jaargang no 7.
595931: PERRON, E. DU - In deze grootse tijd.
591327: PERRON, E. DU - Uren met Dirk Coster. De smalle mens.
579631: PERRON, E. DU, NIJLEN, J. VAN - Herinneringen aan E. du Perron.
605976: PERRON, E. DU - Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster.
617357: PERROT, P. - Werken aan de schijn. De veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw
574052: PERROT, P. - Werken aan de schijn. De veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

6/1