Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
609858: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
625219: VOLTAIRE, MAGNAN, A. , (RED.) - L'Affaire Paméla. Lettres de monsieur de Voltaire à madame Denis, de Berlin.
1464: VOLTAIRE, HENDERSON, J.S. - Voltaire's Tancrède: author and publisher.
627309: VOLTAIRE, , FRIEDRICH DER GROSSE - Briefwechsel. Herausgegeben und übersetzt von Hans Pleschinski.
631285: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
625017: VOLTAIRE - Lettres philosophiques ou lettres anglaises. Avec le texte complet des remarques sur les Pensées de Pascal. Introduction, notes, choix de variantes et rapprochement par R. Naves.
616390: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXII.
616391: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXVII.
626719: VOLTAIRE - Siècle de Louis XIV suivi de la liste raisonnée des enfants de Louis XIV, des princes de la maison de France de son temps, des souverains contemporains, des maréchaux de France, des ministres de la plupart des écrivains et artistes qui ont fleuri dans ce siècle.
625172: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire en exil. Les dernières années 1753-778. Essai. Traduit de l'anglais par Jean-François Sené.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
616388: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LIII
616389: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XX.
627947: VOLTAIRE - Siècle de Louis XIV suivi de la liste raisonnée des personages célèbres de sonn temps. Nouvelle édition annotée d'après les lettres, mémoires, documents et actes officiels du XVIIe et du XVIIIe siècle et les principaux histoires étrangers ou Français par Charles Louandre.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
616400: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVII.
625033: VOLTAIRE - Correspondance avec les Tronchin. Édition critique établie et annotée par André Delattre.
628319: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years, 1753-78.
595403: VOLTAIRE - Geschichte Karls XII. Königs von Schweden.
624788: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
625319: VOLTAIRE - Facéties. Introduction et notices de Jean Macary.
618676: VOLTAIRE - Philosophical letters
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
630001: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
619087: VOLTAIRE - La Henriade en dix chants. Précédée, accompagnée, & suivie de toutes les pièces rélatives à ce poëme & à la poësie epique en général. Nouvelle édition, revue, augmentée et exactement corrigée.
620116: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
621609: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
624303: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
625714: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Avec introduction, variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
612978: VOLTAIRE - Correspondance choisie. Choix, présentation et notes de Jacqueline Hellegouarc'h.
6353: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. 2 volumes in 1.
622909: VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert + Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt, verciert met kopre platen + Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
620319: VONDEL, J. VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
625417: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 12 delen compleet.
631101: VONDEL, J. VAN DEN - Poëzie of verscheide gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert. Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunste en het leven des dichters. 2 delen.
582407: VONDEL, J. VAN DEN, BROM, G. - Vondels bekering.
608150: VONDEL, J. VAN DEN, NIJLAND, J.A. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
606920: VONDEL, J. VAN DEN, ZEIJ, J.J. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
629021: VONDEL, J. VAN DEN, SALEMANS, B.J.P. , SCHAARS, F.A.M. - Concordantie van het dramatische werk van Joost van den Vondel (1587 - 1679). Tot stand gekomen met medewerking van Roland J.G. de Bonth, Peter King, Cefas G.Th. van Rossem, Ferrie C.L. Verouden. Compleet in 5 banden.
579324: VONDEL, J. VAN DEN - De reien van Vondel. Met talrtijke esthetische aanteekeningen. Verzameld en ingeleid door A.T.A. Heijting. Boekversiering door Chris Lebeau.
595714: VONDELING, J. - Eranos.
590569: VOOLEN, E. VAN - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie Jenny E. Wesly.
622911: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. , (RED.) - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
620384: VOORSLUIS, B., (RED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn.
617126: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582496: VOORT, H., (HRSG.) - 100 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim 1885-1985.
626262: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
618646: VORLÄNDER, H. - Mein Gott. Die Vorstellungen vom persönlichen Gott im Alten Oriënt und im Alten Testament.
597337: VORRINK, K., WIEDIJK, C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemening, integratie. Een biografische studie (1891-1940). With a summary in English. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
574314: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
631790: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
621960: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
602338: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
590380: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
618217: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
604887: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Compleet in 2 delen.
621825: VOSGIEN, ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde (...). Traduit de l'anglois. Sur la treizieme édition de Laurent Échard, par M. Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la géographie ancienne et de plus de mille nouveaux articles de la géographie moderne; ainsi que d'un grand nombre d'additions intéressantes, et des dernieres découvertes faites sur le globe jusqu à ce jour. 2 parts in 1 volume.
617950: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien. 2 delen.
600069: VOSLENSKY, M.S. - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion. Studienausgabe. Aus dem Russischen von E. Neuhoff. Die Übertragung der Gedichte besorgte der Autor.
624072: VOSMAER, JACOB - De kunst om lang te leven en wel te sterven. Een handboekje voor alle rangen, standen en leeftijden.
12923: VOSMAN, F. - De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie.
574774: VOSS, R. - Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen.
629440: VOSSEN, A.F. - Two bokes of the histories of Ireland. Compiled by Edmunde Campion. Edited from Ms Jones 6, Bodleian Library, Oxford.
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
571689: VOSSIUS, G.J., MAIMONIDES, MOZES - De physiologia christiana et theologia gentili liber V., VI, VII, VIII & IX. Bound together with: Mosis Maimonidae. De idololatria liber, cum interpretatione Latina, ¬is, Dionyssii Vossii. N.p., N.d., 1675
619601: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
619886: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
576066: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Éd. et introd. de M. van Straaten.
604440: VOSSKAMP, W., (HRSG.) - Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. 3 volumes.
620664: VOSSLER, K. , SCHMECK, H., (ED.) - Einführung ins Vulgärlatein. Herausgegeben und bearbeitet von Helmut Schmeck.
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
623708: VOVELLE, M. - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van W. Frijhoff
591463: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Met illustraties en facsimile's.
587317: VRIEND, H.J., DE - The old english Medicina de quadrupedibus.
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english Medicina de quadrupedibus.
573939: VRIEND, H.J., DE - The old English Medicina de quadrupedibus.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
598275: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
622969: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
626996: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
630999: VRIES, J. DE - Grundbegriffe der Scholastik.
579356: VRIES, H. DE - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie. Voordrachten gehouden aan de universiteit van Californië. Naar den tweeden druk in het Nederlandsch vertaald door P.G. Buekers.
571855: VRIES, ATTIE DE - Nocturne. Verzen.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
594841: VRIES, JELLE DE - Tekst en muziek.
630267: VRIES, H. DE, ZEVENHUIZEN, E. - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
602509: VRIES, H. DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
629522: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
614885: VRIES, J. DE - Kleine Schriften. Herausgegeben von K. Heeroma und A. Kylstra.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
628316: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
600626: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
571780: VRIES, H. DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
619985: VRIESEMA, M. , GOOT, ANNELIED VAN DER - Friesland, wees zacht voor mij. Nieuwkomers in de provincie door de eeuwen heen.
624765: VRIEZE, J., (RED.) - De zwarte farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
584600: VRIEZEN, T.C., WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
623684: VRIJ NEDERLAND, (RED.) - Het ondergrondse Vry Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945. Woord ten geleide Mr. A.H. van Namen. Inleiding Lydia E. Winkel.
621574: VRING, GEORG VON DER - Die Gedichte. Gesamtausgabe der veröffentlichten Gedichte und eine Auswahl aus dem Nachlass. Mit einem Nachwort von Christoph Meckel. Herausgegeben von Christiane Peter und Kristian Wachinger.
629438: VROLIK, W. - Het leven en het maaksel der dieren. 3 delen in 1 band.
623227: VROOM, H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
602690: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
590129: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
597259: VROON, P.A. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
626116: VRTACIC, L. - Einführung in den jugoslawischen Marxismus-Leninismus. Organisation/Bibliographie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
588411: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
11465: VUCINICH, A. - Science in Russian culture. A history to 1860.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
577393: VUYK, B. - Het laatste huis van de wereld.
575605: VUYK, B. - Reis naar het vaderland in de verte.
615119: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
621930: VUYK, C.M. - Homo volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Heidegger en Nietzsche.
631429: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
623141: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
587742: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
631198: VAN DER WAAL, H. - Denken op de plaats rust. Ontwerp van een filosofische levenshouding.
630352: WAAL, F. DE - Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving
625235: WAAL, F. DE - Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals.
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie
631397: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie
628090: WAAL, F. DE - Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals.
620525: WAARDT, J.M.D. DE - Voedselvoorschriften in boeteboeken. Motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken 500-1100.
602372: WAART, P. DE - Mensenrechten mensenwerk.
612475: WAART, J. VAN DER - Behanger, kent ge het vak?
611807: WAAS, A. - Der Mensch im deutschen Mittelalter.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
619324: WACHT, J. - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers. Uitgave bij het 50-jarig bestaan op 19 februari 1954 van de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond.
622760: WACKERS, P. - De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
606190: WADE, I.O. - The structure and form of the French Enlightenment. 2 volumes. Complete set.
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
621269: WAELE, J.A. DE - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Szilien. 1. Historischer Teil.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
628488: WAERDEN, B.L. VAN DER - Ontwakende wetenschap. Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde.
602539: WAGENAAR, C. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
629479: WAGENER, H.J. , DRUKKER, J.W., (ED.) - The economic law of motion of modern society. A Marx-Keynes-Schumpter centennial.
578350: WAGENINGEN, B.C VAN - The function of imagery within an emblematical framework in dramas by Gryphius and Vondel. A comparative study of techniques in two baroque dramatists.
619763: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
619771: WAGNER, P. , WEISS, C.H., WITTROCK, B. , (ED.) - Social sciences and modern states. National experiences and modern states.
630769: WAGNER, COSIMA - Das zweite Leben. Briefe und Aufzeichnungen 1883 - 1930. Herausgegeben von Dietrich Mack. Mit 36 Abbildungen.
620819: WAGNER, WINIFRED, HAMANN, B. - Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. Mit 104 Abbildungen.
630768: WAGNER, COSIMA - Die Tagebücher. Editiert und kommentiert von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack. Complete in 2 volumes.
630767: WAGNER, RICHARD - Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volksausgabe. 12 parts in 6 volumes.
631758: WAGTENDONK, K. - Fasting in the Koran.
631044: WAISMANN, F. - The principles of linguistic philosophy. Edited by R. Harré.
619464: WAISSENBERGER, R. , (HRSG.) - Wien 1815 - 1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz. Mit Beiträgen von Hans Bisanz, Günter Düriegl, Regina Forstner, Ernst Hilmar a.o.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
630271: WAL, J. VAN DER - 'We vieren het pas als iedereen terug is'. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
621859: WAL, J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
619981: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
622140: WALAEUS, JOHANNES, SCHOUTEN, J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop.
583363: WALCHA, O. - Meissner Porzellan. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Aufnahmen von U. Frewel und K.G. Beyer. Herausgegeben und bearbeitet von H. Reibig.
628836: WALDAU, P. , PATTON, K. , (ED.) - A communion of subjecs. Animals in religion, science and ethics.
589452: WALDRAM, J., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. M.m.v. T. van Kooten.
621303: WALDRON, R.W. - Sense and sense development.
611248: WALDSCHMIDT, E. , (HRSG.) - Die Legende vom Leben des Buddha. In Auszügen aus den heiligen Texten. Aus dem Sanskrit, Pali und Chinesischen übersetzt und eingeführt. Mit vielen zum Teil farbigen Illustrationen wiedergegeben nach tibetischen Tempelbildern aus dem Besitz des Berliner Museums für Völkerkunde.
583412: WALDSTEIN, A. - L'alchimie.
625548: WALENTA, M. , WEBER, C. - De Vésale à Laënnec. Médicine et pharmacie dans les collections de la Bibliothèque Nationale. Medizin und Pharmazie in den Sammlungen der Nationalbibliothek der Nationalbibliothek. Catalogue de l'exposition. Katalog zur Ausstellung. Unter Mitwirkung von/avec la collaboration de Berthe Schneider.
591353: WALEY, D. - Later medieval Europe. From saint Louis to Luther.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
569676: WALLACE, I., (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
631416: WALLACH, L. , WALLACH, M.A. - Seven views of mind.
593719: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
593725: WALSCHAP, G. - De familie Roothooft.
626676: WALSH, M.J. - A history of philosophy.
623550: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
628734: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
625495: WALSH, W.H. - An introduction to philosophy of history.
580042: WALTER, F. - Tobias.
607310: WALTER, E.V. - Terror and resistance. A study of political violence with case studies of some primitive African communities.
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwisenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
606979: WALTHAUS, C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
630197: WALTHER, K.K. , (HRSG.) - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
630708: WALTON, D., REED, C. , MACAGNO, F. - Argumentation schemes.
614615: WANG, H. - Beyond analytic philosophy. Doing justice to what we know.
584096: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
592273: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übers. aus dem Am. von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
631017: WARDER, A.K. - Introduction to Pali.
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
623683: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
627878: WARNDORFF, J. - Geen idee. Filosofie van het boerenverstand.
629441: WARNER, O. - The battle of the Nile.
629900: WARNER, W., PRINS, J.L.M. - Walter Warner (ca. 1557-1643) and his notes on animal organisms. (met een samenvatting in het Nederlands).
605871: WARNER, R., SZUBKA, T., (ED.) - The mind-body problem. A guide to the current debate.
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
624058: WARNOCK, M. - Existentialism.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
626243: WARNSINCK, J.CM. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
610257: WARREN, HANS - Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper.
630587: WARTOFSKY, M.W. - Models. Representation and the scientific understanding.
631081: WASKOWSKY, JAPIEN - Sjaals.
631082: WASKOWSKY, JAPIEN - Sjaals.
590466: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
577664: WASSERSTEIN, B. - Les juifs d'Europe depuis 1945. Une diaspora en voie de disparition. Trad. de l'anglais par J. Carnaud.
630865: WASSILTCHIKOFF, MARIE - Berlijns dagboek 1940-1945
593094: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork- van der Kuyl.
602834: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
619101: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. De in deze bundel opgenomen opstellen werden verzameld en geredigeerd door W. Bergsma, G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra.
599759: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
628858: WATERBOLK, H.T. - Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland.
591374: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
579351: WATERS, C.M. - An economic history of England 1066-1874.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
626871: WATSON, J.D. - Molecular biology of the gene. With illustrations by Keith Roberts.
631761: WATSON, J.D. - The double helix. A personal account of the discovery of the structure of DNA. Text. Commentary, Reviews. Original papers. Edited by S. Stent.
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
596977: WATTEAU, A. - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
629022: WAVRIN (WAURIN), JEHAN DE, HARDY, W. , HARDY, E.L.C.P. , (ED.) - Recueil des croniques et anchiennes istories de la grant Bretaigne, a present nomme Engleterre. Complete in 5 volumes.
625889: WAWERKA, P., (RED.) - Moderne Vergangenheit Wien 1800-1900.
604145: WAXMAN, C.I., (ED.) - The end of ideology debate. With an introduction.
611524: WEAVER, W.W. - Toward a psychology of reading and language. Selected writings of Wendell W. Weaver. Edited by Albert J. Kingston.
601170: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation. In one volume.
578470: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation.
615248: WEBEL, J. - Geschichte der Bildschirmtechnik 1970-2000. Synergien, Netzwerke und Innovationssysteme in Baden-Württemberg.
598848: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Hrsg. und erläutert von J. Winckelmann.
622109: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Vierte, erneut durchgesehene Auflage, herausgegeben von Johannes Winckelmann
597955: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
579898: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
625482: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. 3 volumes.
603738: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
596344: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
627760: WEBER, M., MACRAE, D.G. - Weber.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
13631: WEBER, E. - Paths to the present: aspects of European thought from romanticism to exisentialism. Readings chosen, discussed en edited.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
607074: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. Das Werk. Darstellung. Analyse. Ergebnisse. Aus dem Amerikanischen von Renate Rausch.
608906: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
620805: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage, besorgt von J. Winckelmann
626643: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe herausgegeben von J. Winckelmann. 2 volumes. (Erster und zweiter Halbband).
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
575395: WEBER, M. - Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und eingeleitet von J. Winckelmann.
604006: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
601805: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu' door E. Tellegen
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
620914: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Mit einem Anhang: Die Rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik Vierte, neu herausgegebene Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes
622502: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik.
625491: WEBER, M., WEGENER, W. - Die Quellen der Wissenschaftsauffassung Max Webers und die Problematik der Werturteilsfreiheit der Nationalökonomie. Ein wissenschaftssoziologischer Beitrag.
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
606907: WEBER, M., CHOI, HO-KEUN - Max Weber und der Historismus. Max Webers Verhältnis zur Historischen Schule der Nationalökonomie und zu den zeitgenössischen deutschen Historikern.
627268: WECK, H. DE - Illustrierte Geschichte der Kavallerie. Berechtigte Übertragung aus dem Französischen von Christian Steingruber.
631267: WEDBERG, A. - A history of philosophy. Volume 3. From Bolzano to Witgenstein.
631266: WEDBERG, A. - A history of philosophy. Volume 2. The modern age to romanticism.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
579469: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945 - 1993.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
620736: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526.
620738: WEHNER, H. - Zeugnis. Herausgegeben von Gerhard Jahn.
572658: WEHNER, H. - Wandel und Bewährung. Ausgewählte Reden und Schriften 1930-1980. Herausgegeben von G. Jahn. MIt einer Einleitung von G. Gaus.
620498: WEHR, G. - Esoterisches Christentum. Von der Antike bis zur Gegenwart. Überarbeitete Auflage.
17987: WEHR, G. - Philosophie. Auf der Suche nach der Wahrheit.
620896: WEIERS, M. , (HRSG.) - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
1333: WEIGAND, E., (ED.) - Concepts of dialogue. Considered from the perspective of different disciplines.
607096: WEIGAND, G. - Die Berechtigung sittlicher Werturteile in den Sozialwissenschaften.
599696: WEIGHT, R. - Patriots. National identity in Britain 1940-2000.
621351: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar.
622782: WEIJERS, O. , (ED.) - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignment au moyen âge. Actes du colloque Rome 21-22 octobre 1989.
622784: WEIJERS, O. - Dictionnaires et répertoires au moyen âge. Une étude du vocabulaire.
630337: WEIL, S., PERRIN, J.M. - Mon dialogue avex Simone Weil. Préface d'André-A. Devaux.
623965: WEIL, S. - La condition ouvrière.
580376: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
588881: WEIL, E. - Philosophie morale.
575861: WEIL, S. - La condition ouvrière.
588462: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
630994: WEIL, S., KROGMANN, A. - Simone Weil. De 'rode Jeanne d'Arc'
588883: WEIL, E. - Philosophie politique.
4612: WEIL, S. - La condition ouvrière.
627398: WEIL, S., JANEIRA, A.L. - Conhecer Simone Weil.
628977: WEIL, G. - Legenden der Muselmannen over bijbelsche personen volgens Arabische bronnen zamengesteld. Uit het Hoogduitsch vertaald door M. Keijzer. Met een voorbericht van P.J. Veth.
631325: WEIL, S., GABELLIERI, E. , YVONNET, F. L', (ED.) - L'Herne. Simone Weil.
616721: WEILER, I. - Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf.
3227: WEIN, H. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
598837: WEIN, H. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie. Ausgewählt und eingeleitet von J.M. Broekman.
575516: WEIN, H., BROEKMAN, J.M., KNOPF, J., (HRSG.) - Konkrete Reflexion. Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag.
628902: WEIN, H. - Das Problem des Relativismus. Philosophie im Übergang zur Anthropologie.
613471: WEINBERG, J.R. - Abstration, relation, and induction. Three essays in the history of thought.
629329: WEINBERG, S. - Bouwstenen van het atoom. De wetten van de natuurkunde
630633: WEINBERG, S. - De wereld verklaard. De ontdekking van de moderne wetenschap
612043: WEINBERG, J.R. - A short history of medieval philosophy.
577706: WEINBERG, S. - Die ersten drei Minuten. Der Ursprung des Universums. Mit einem Vorwort von Reimar Lüst. Aus dem Amerikanischen von F. Griese.
618397: WEINBERGER, C. , WEIBERGER, O. - Logik, Semantik, Hermeneutik. Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen im Text.
579833: WEINERT, H. - Entstehung der Menschenrassen. Mit 184 Einzelabbildungen und 7 Rassenkarten.
5514: WEINGART, P., (HRSG.) - Wissenschaftsforschung. Eine Vorlesungsreihe mit Beiträgen von Ben-David, Hirsch, Kambartel, Krohn, Lakatos, Radnitzky u.a.
5769: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., DORN, G., (ED.) - The role of pragmatics in contemporary philosophy. Die Rolle der Pragmatik in der Gegenwartsphilosophie. Beiträge des 20. Internationalen Wittgenstein Symposiums 10. - 16. August, 1997 Kirchberg am Wechsel. 2 volumes.
615880: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
630220: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
583226: WEINKE, K. - Rationalität und Moral.
591541: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
618968: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
621712: WEINREB, F., GRÜTER, R. - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
589885: WEINRICH, L., (HRSG.) - Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
589064: WEINSTEIN, M.A. - Finite perception. Reflections on virtue.
623040: WEINTRAUB, A. , SCHWARTZ, E. , ARONSON, J.R., (ED.) - The economic growth controversy.
574764: WEIPPERT, G. - Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Studien zum gegenwärtigen Zeitalter.
627102: WEIR, R.F., (ED.) - Ethical issues in death and dying.
580341: WEIS, B. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie.
573032: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
13216: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
621779: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Zwei Bände in einem Band. 2 parts in one volume.
625976: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
610359: WEISCHEDEL, W. - Skeptische Ethik.
605266: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
6889: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
574763: WEISCHEDEL, W., (HRSG.) - Gedenkschrift der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Freien Universität Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 2 volumes.
610782: WEISKRANTZ, L. - Consciousness lost and found. A neuropsychological exploration.
584271: WEISS, A.S. - The aesthetics of excess.
623295: WEISS, P. - De esthetica van het verzet. Roman
623742: WEISS, P.A. - Hierarchically organized systems in theory and practice. With contributions by H.K. Buechner, J.S. Coleman, J.W. Forrester, K. Lorenz a.o.
581065: WEISSBERG-BOB, N., (HRSG.) - 'Was ich den Juden schon immer mal sagen wollte...' Beiträge und Gespräche. Mit einem Vorwort von K. Schütz.
615906: WEITENKAMPF, F. - The illustrated book.
605250: WEITZ, M., (ED.) - Twentieth-century philosophy: the analytic tradition. With an introduction.
567257: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
609426: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede. Met een inleiding van B.V.A. Röling
617773: WEIZSÄCKER, V. VON - Begegnungen und Entscheidungen.
630634: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Aufbau der Physik.
602109: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
612057: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
575423: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
12928: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wahrnehmung der Neuzeit.
12929: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
587613: WEIZSÄCKER, R. VON - Vier Zeiten. Erinnerungen.
624131: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
567328: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
602819: WELCH, J.R., (ED.) - Other voices. Readings in Spanish philosophy.
594304: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
585537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
618899: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
586688: WELLEK, A. - Ganzheitspsychologie und Strukturtheorie. Zwölf Abhandlungen zur Psychologie und philosophischen Anthropologie. Mit 13 Abbildungen.
626162: WELLEK, R. - Confrontations. Studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century.
630847: WELLENREUTHER, H., (HRSG.) - Göttingen 1690 -1755. Studien zur Sozialgeschichte einer Stadt. Mit 6 Karten, 11 Abbildungen und zahlreichen Tabellen.
620733: WELLER, K. , WELLER, A. - Württembergische Geschichte im südwestdeutschen Raum. Mit 16 Karten und 125 Abbildungen.
631060: WELLESZ, E. - A history of Byzantine music and hymnography. Revised and enlarged.
609069: WELLS, J.M., HANDOVER, P., BLANCHARD, G. , VOX, M. - Anderhalve eeuw boektyppografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland.
616341: WELTE, B. - Religionsphilosophie.
615163: WELTGE-WORTMANN, S. - Die ersten Maler in Worpswede. Eine Biographie des Künstlerdorfes und der Maler Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker im Worpsweder Verlag
623957: WELWEI, K.W. - Das klassische Athen. Demokratie und Machtspolitik im 5. und 4. Jahrhundert.
617451: WENDEL, W.J. , HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - Groningens Akademiefeest van september 1864. Geschetst door W.J. Wendel. Met vijf platen. Bijgebonden: Het christendom. De kweeker der humaniteit. Godsdienstige rede ter opening der viering van het 250 jarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, den 13 september 1864 uitgesproken in de Martinikerk door P. Hofstede de Groot. Bijgebonden: Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de feestviering bij den gelegenheid van den tweehonderdvijftigsten verjaardag van Hoogeschool te Groningen gehouden den 13sden, 14 den, 15den, 16den en 17den september 1864
608724: WENDLAND, H.D., STROHM, T. - Politik und Ethik.
628068: WENDORFF, R. - Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbewusstseins in Europa.
611799: WENDT, SIEGFRIED - Was Sokrates nicht wissen konnte. Eine Bildungsreise zu den Grundlagen unserer technischen Zivilisation.
592195: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
609085: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
626360: WENSINCK, A.J., KRAMERS, J.H., (HRSG.) - Handwörterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
601793: WENTSCHER, E. - Englische Philosophie. Ihr Wesen und ihre Entwicklung.
617819: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung. Natur und Geist als Probleme der Metaphysik. Zweite, um ein Nachwort, Namen- und Sachverzeichnis vermehrte Auflage.
596409: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
568842: WENZL, A. - Philosophie als Weg. Von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.
587578: WERBLOWSKY, R.J.Z., BLEEKER, C.J., (ED.) - Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th july 1968.
598406: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
598407: WERFEL, F. - Das Lied von Bernadette. Roman.
594557: WERFEL, F. - Barbara oder die Frömmigkeit.
628992: GEDENKBOEK NEDERLANDSCHE WERKGEVERS - De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers bij haar 25-jarig bestaan. Gedenkboek 1899-1924.
600230: WERNER, C. - L'ame et la liberté. Les vicissitudes de la psychologie - L'ame et le corps dans la pensée philosophique - La vie - Le désir comme base de la nature humaine - La conscience - L'intelligence et la volonté - Le sens du devenir. Suivi de 'Essai d'une nouvelle monadologie'.
613657: WERNER, K. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisirende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie in ihrer mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung.
620493: WERNER, H. - Wandelingen door Oud-Zutphen.
17897: WERNER, K., SCHROEDER, W. - Karl Werner als Sozialphilosoph.
627292: WERSKEY, G. - The visible college.
581295: WERTHEIM, W.F., BAKS, C., BREMAN, J., TJWAN, G.G. - Buiten de grenzen. Sociologische opstellen aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
610920: WERTHEIM, W.F. - Evolutie en revolutie. De golfslag der emancipatie.
612293: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
610816: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
611573: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
630219: WERTHEIMER, A. - Coercion.
606794: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
591067: WESS, S., ALTHOFF, K.D., RICHTER, M.M., (ED.) - Topics in case-based reasoning. First European workshop, EWCBR-93 Kaiserslautern, Germany, november 1-5, 1993. Selected papers.
622122: WESSELING, H.L. - Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914.
607459: WESSELING, H.L. - Zoon en vader - Vader en zon.
620828: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen.
601008: WESSELING, H.L. - Oorlog lost nooit iets op. Opstellen over Europese geschiedenis.
629611: WESSON, R.G. - Why marxism? The continuing success of a failed theory.
575599: WEST, F.P. VAN - Geological investigations in the Miomaffo region (Netherlands Timor).
630161: WEST, REBECCA - Black lamb and grey falcon. The record of a journey through Yuguslavia in 1937. Complete in 2 volumes.
617693: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
587929: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. 2 delen.
599374: WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
627436: WESTERHOF, D. - De naam Westerhof. Oorsprong, betekenis en verspreiding. Zes eeuwen geschiedenis.
629641: WESTERMAN, P. - Rechtsfilosofie. 2 delen.
625291: WESTERMAN, P.C. - The disintegration of natural law theory. Aquinas to Finnis.
631053: WESTPHAL, F.A. - The art of philosophy. An introductory reader.
602597: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
606962: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
622564: WESTRA. L. - The Apostles' creed. Origin, history, and some early commentaries.
628649: WESTRA VAN HOLTHE, J. - Vollenhove 1354-1954 en haar havezathen. Korte schetsen van deze stad en de havezathen en haar bewoners.
592192: WESTREENEN, W.H.J. VAN - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door D. van Velden.
606529: WESTRHENEN, S.C., SOMMERHALDER, R., TONINO, J.F.M. - Logica. Een inleiding met toepassingen in de informatica.
579099: WETTER, G. - Le matérialisme dialectique. Traduit de l'allemand par F. Olivier.
596083: WEYDT, H., (ED.) - Sprachtheorie und Sprachphilosophie. Teoria y filosofia del lenguaje. Théorie et philosophie de langage. Language theory and language philosophy.
588456: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
631787: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
624328: WEYL. H. - L'analyse mathématique du problème de l'espace. Édition bilingue allemand-français d'après. Mathematische Analyse des Raumproblems, 1923. Les tapuscrits des conférences de Barcelone, mars 1922. Traduction et préface par Éric Audureau et Julien Bernard. 2 volumes.
606589: WHALLEY, J.I. - The student's guide to western calligraphy. An illustrated survey.
629894: WHETTON, H. , (ED.) - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
622841: WHITE, A.D. - A history of the warfare of science with theology in christendom. 2 volumes.
612434: WHITE, G. - The natural history of Selborne. Edited with an introduction and notes by W.S. Scott. Drawings by John Piper.
620943: WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. - Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history.
625667: WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. - Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history.
573820: WHITE, F.C. - Knowledge and relativism. An essay in the philosophy of education.
625773: WHITE, H. - Snuff bottles from China. The Victoria and Albert Museum Collection. Photography by Ian Thomas.
605115: WHITE, A.R. - Rights.
631630: WHITEHEAD, A.N. - De dynamiek van de religie
605783: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
622925: WHITEHEAD, A.N., HAEFTEN, C.J.M. VAN - Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead.
602775: WHITLEY, R., (ED.) - Social processes of scientific development.
628281: WHITLEY, R., (ED.) - Social processes of scientific development.
630652: WHITMAN, WALT - Walt Whitmans Werk in zwei Bänden. Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Hans Reisiger. 2 volumes.
603212: WHITMAN, W., SCHYBERG, F. - Walt Whitman
615240: WHITROW, G.J. - Die Erfinding der Zeit. Aus dem Englischen von Doris Gerstner.
625614: WHITTAKER, E.T., ROBINSON, G. - The calculus of observations. A treatise on numerical mathematics.
589961: WHITTAKER, T. - Reason. A philosophical essay with historical illustrations (Comte and Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza)
592960: WHYNES, D.K., (ED.) - What is political economy? Eight perspectives.
568086: WIBAUT, F.M. - Ordening der wereldproductie.
613520: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
625212: WICHMANN, Y. - Syrjänische Volksdichtung. Gesammelt und herausgegeben.
628518: WICKSTEED, P.H. - The common sense of political economy and selected papers and reviews on economic theory. Edited with an introduction by Lionel Robbins. 2 volumes.
622935: WIDDER, FRIEDRICH ADAM, - Exercitationum philosophicarum fasciculus.
628919: KOMMISSION GESAMTKATALOG WIEGENDRUCKE - Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 10 volumes.
595772: WIEGNER, A. - Observation, hypotheses, introspection. Edited by I. Nowakowa.Translated by K. Paprzycka
625643: WIELAND, J.H. - Hermeneutiek. Recht. Wetenschap. Opstellen bezorgd en ingeleid door G. van Roermund met een voorwoord van H.C.F. Schoordijk.
598446: WIELE, J.B.S. VAN DER, MENSINK, B.A. - Advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
601261: WIELE, J.B.S. VAN DER - Gulde-jaer ons heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmers.
606191: WIELEMA, M. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
631817: WIENER, N. - God and golem, inc. A comment on certain points where cybernetics impinges on religion.
631774: WIENER, N. - Collected works with commentaries. Edited by P. Masani. Complete in four volumes.
584947: WIENER, P.P., NOLAND, A., (ED.) - Ideas in cultural perspective.
621363: WIERINGA, N.J., THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nicolaas Jarichides Wieringa. Een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland.
620497: WIERSMA, T. - Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering. De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische epidemiologie.
616063: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
618604: WIERSMA, J. - Een wiel dat draait. Over ethiek en identiteits(her)vorming.
575443: WIERSMA, J. - Odyssee van de vrijheid. Ethiek voor(bij) de tweespalt.
628901: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
567645: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
591537: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
595288: WIESENTHAL, S. - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal. Bewerkt door J. Wechsberg
595237: WIESER, A.R. - Philosophie. Einführung und Orientierung.
594372: WIGBOLDUS, A. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
617875: WIGGEN, G.J. VAN - In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland gedurende de periode 1865-1940. The development of the dental profession in The Netherlands (1865-1940).
603249: WIGGERSHAUS, R. - Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung.
624326: WIGGINS, A.W., WYNN, C.M. - The human side of science. Edison and Tesla, Watson and Crick and other personal stories behind science's big ideas.
1825: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
622839: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
630184: WIGODER, G., (ED.) - New encyclopedia of zionism and Israel. Complete in 2 volumes.
631291: WIGODER, G., (ED.) - The new standard jewish encyclopdia. Orignal edition by Cecil Roth and Geoffrey Wigoder. New revised edition.
572809: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver.
19350: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen.
570846: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het vraagstuk van den vrijen wil.
623212: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
618186: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
619550: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
577683: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. The jews in Amsterdam. A study on the changes of their attitudes (with a summary in English).
622697: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
623493: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
591165: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591166: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
591167: WIJNGAARDEN, H. VAN - Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700.
576351: WIJNGAERT, M. VAN DEN, BEULLENS, L., BRANTS, D. - België en zijn koningen. Monarchie en macht.
617523: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON - Euripides Herakles. Complete in 3 volumes.
607097: WILBRANDT, R. - Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft. Erkenntniskritische und methodologische Grundlegung.
601909: WILD, J., SUGARMAN, R.I., DUNCAN, R.B., (ED.) - The promise of phenomenology. Posthumous papers of John Wild.
613338: WILDAVSKY, A. - The art and craft of policy analysis.
622478: WILDE, I.E. DE - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
19353: WILDE, R. DE - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
593675: WILDENBERG, I.W., (RED.) - Catalogus van oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
621575: WILDERMUTH, OTTILIE - Ach, die Poesie im Leben...Ottilie Wildermuths Briefwechsel mit ihren Sohn Hermann 1865 -1877. Herausgegeben von Rosemarie Wildermuth. Eingeleitet von Martin Kazmaier.
579647: WILDERVANCK, L.S., SMOOK, A.H., SCHMIDT, A.L.C., (RED.) - Medische faculteits vereeniging te Groningen. 1907-1932.
621737: WILDEVUUR, MAYA, BEEK, W. VAN DER, CNODDER, R. DE - Maya Wildevuur, Vertaling: ASK.
573325: WILDIERS, M. - Het verborgen leven van de cultuur.
569946: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
629006: WILDIERS, M. - Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay.
568816: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
623138: WILDIERS, M. - De muziek der sferen. Vier opstellen over wereldbeeld en cultuur. Essay.
596676: WILDSCHUT, M., REIJNDERS, T., KRABBEN, A. - Midden in het leven staan wij in de dood. Wat kan de kunstenaar toevoegen aan het uitvaartgebruik?
629699: WILHELM, G. - The Hurrians
602078: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
626276: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
599123: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
616890: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
591676: WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. - Wilhelmina. De jonge koningin.
579841: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
596732: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
590750: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
590751: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
3012: WILKERSON, T.E. - Minds, brains and people.
621209: WILKINSON, BERTIE, SANDQUIST, T.A., POWICKE, M.R., (ED.) - Essays in medieval history presented to Bertie Wilkinson.
580415: WILKINSON, T.J. - Town and country in southeastern Anatolia. Vol. I: Settlement and land use at Kurban Höyük and other sites in the lower Karababa basin. With contributions by D. Gurney, M.M.A. McDonald, and N.F. Miller.
577068: WILL, F.L. - Induction and justification. An investigation of cartesian procedure in the philosophy of knowledge.
621226: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, DELEN, M.A. - Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje (1533-1584).
626280: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, LADEMACHER, H. - Die Stellung des Prinzen von Oranien als Statthalter in den Niederlanden von 1572 bis 1584. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Niederlande.
626279: WILLEM I PRINS VAN ORANJE, WEDGWOOD, C.V. - William the Silent. William of Nassau, Prince of Orange 1533 - 1584.
630659: WILLEMSEN, H., (RED.) - Woordenboek filosofie.
596193: WILLEMSEN, A.W. - Koninklijke Bibliotheek en Nederlands bibliotheekbeleid. Verspreide geschriften 1983-1990.
593359: WILLETT, J. - Weimar. Een weggemaaide cultuur
570871: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
616200: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies in the idea of nature in the thought of the period.
612795: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
581946: WILLEY, B. - The seventeenth background. Studies in the thought of the age in relation to poetry and religion.
623480: WILLIAM OF CONCHES, GVILLELMI DE CONCHIS - Glosae in iuvenalem. Edited, with introduction and notes by Bradford Wilson.
622539: WILLIAM OF OCKHAM, BIEL, GABRIEL - Collectorium in IV libros sententiarum Guillelmi Occam. 4 Teile in 2 Bänden. 4 parts in 2 volumes.
620435: WILLIAM OF CONCHES, GRABMANN, M. - Handschriftliche Forschungen und Mitteilungen zum Schrifttum des Wilhelm von Conches und zu Bearbeitungen seiner naturwissenschaftlichen Werke.
622559: WILLIAM HEYTESBURY, PIRONET, F., (ED.) - Sophismata asinina. Une introduction aux disputes médiévales. Présentation, édition critique et analyse par Fabienne Pironet.
628210: WILLIAM OF OCKHAM, BIARD, J. - Guillaume d'Ockham et la théologie.
614546: WILLIAM OF AUVERGNE, BOROK, H. - Der Tugendbegriff des Wilhelm von Auvergne (1180-1249). Eine moralhistorische Untersuchung zur ideengeschichtliche Rezeption der aristotelischen Ethik.
606978: WILLIAM OF PALERNE, BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from Ms. King's College Cambridge 13
621285: WILLIAM OF CONCHES, GVILLELMI DE CONCHIS - Glosae super Boetium. Cura et studio L. Nauta.
621831: WILLIAM OF NEWBURGH, JAHNCKE, R. - Guilelmus Neubrigensis. Ein pragmatischer Geschichtsschreiber des zwölften Jahrhunderts.
606913: WILLIAME, R. - Les fondements phénoménologiques de la sociologie compréhensive: Alfred Schütz et Max Weber.
614133: WILLIAMS, D. - Romans and barbarians. Four views from the empire's Edge, 1st Century A.D.
617268: WILLIAMS, B., MONTEFIORE, A., (ED.) - British analytical philosophy.
616732: WILLIAMS, D. - Romans and barbarians. Four views from the empire's edge 1st Century A.D.
620520: WILLIAMS, C.D. - Pope, Homer, and manliness. Some aspects of eightenth-century classical learning.
627578: WILLIAMS, B. - Ethics and the limits of philosophy.
627187: WILLIAMS, M. - Unnatural doubts. Epistemological realism and the basis of scepticism.
631421: WILLIAMS, B. - Shame and necessity.
599856: WILLIAMS, R., EAGLETON, T., (ED.) - Raymond Williams. Critical perspectives.
630612: WILLIAMSON, T. - The philosophy of philosophy.
579083: WILLIBRORD - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael, Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van E. Lagerwey. Aanhangsel over de 'Legenda Aurea', het 'Passionael' en Gerard Leeu door B. Kruitwagen.
610856: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus. Zweite verbesserte und vermehrte, mit Namen- und Sachregister und terminologischem Anhange versehene Auflage. In drei Bänden. 3 volumes. Complete set.
621742: WILPERT, P. , (HRSG.) - Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie. Köln, 31. August - 6. September 1961. Im Auftrage der Socièté Internationale pour l'étude de la philosophie médiévale.
621744: WILPERT, P. , (HRSG.) - Beiträge zum Berufsbewusstsein des mittellalterlichen Menschen.
630391: WILS, J.P. - De plaats van de mens. Ethische studies over zintuiglijkheid.
593669: WILSON, E. - Letters on literature and politics 1912-1972. Edited by Elena Wilson. Introduction by D. Aaron. Foreword by L. Edel.
607194: WILSON, H.T. - Tradition and innovation. The idea of civilization and its significance.
603499: WILSON, B.R. - Magic and the millennium. A sociological study of religious movements of protest among tribal and third-world peoples.
618393: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
618394: WILSON, B.R., (ED.) - Rationality.
630218: WILSON, R.J., (ED.) - Darwinism and the American intellectual. A book of readings.
612426: WILSON, HARRIETTE - Harriette Wilson's Memoirs. Selected and edited with an introduction by Lesley Blanch.
601687: WILSON, T., ANDREWS, P.W.S., (ED.) - Oxford studies in the price mechanism.
620541: WILSON, P.J. - Man, the promising primate. The conditions of human evolution.
631214: WILSON, E.O. - The meaning of human existence.
604344: WILSON, F.P. - The English drama 1485-1585. Ed. with a bibliography by G.K. Hunter.
568911: WILSON, B.R. - Magic and the millennium. A sociological study of religious movements of protest among tribal and third-world peoples.
605107: WILTERDINK, N. - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
620897: WIMMER, C.A. - Geschichte der Gartentheorie.
567867: WINCH, P., GARDINER, P.L., ACTON, H. - The proper study. Foreword by G.N.A. Vesey. Royal institute of philosophy lectures volume four 1969-1970.
606876: WINCKEL, A. - Animisme en christendom (Het heidendom der natuurvolken). Bewerkt naar Joh. Warneck, Die Lebensdkräfte des Evangeliums, u.s.w. A.C. Kruyt. Het animisme in den Indischen archipel en andere bronnen. Met een voorrede van J. Warneck en 12 illustraties.
5776: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Besorgt von E. Rothacker.
626011: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Billige Ausgabe. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Herausgegeben von Heinz Heimsoeth.
613527: WINDELBAND, W. - Theories in logic
569462: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. 2 delen.
611269: WINDISCH, E., (ED.) - Iti-Vuttaka.
627804: WINDSCHUTTLE, K. - The killing of history. How literary critics and social theorists are murdering the past.
575825: WINDTHORST, L., HÜSGEN, E. - Ludwig Windthorst. Mit 154 Illustrationen und 2 Beilagen.
583259: WINGERT, L. - Gemeinsinn und Moral. Grundzüge einer intersubjektivistischen Moralkonzeption.
572015: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
631259: WINKELAAR, P. - Zingeving en wereldbeschouwing. Een introductie.
611709: WINKELMAN, P.H., (RED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 6 delen.
584242: WINKLER, E.R., COOMBS, J.R., (ED.) - Applied ethics: a reader.
598409: WINKLER, E.G. - Dichtungen, Gestalten und Probleme. Nachlass.
608587: WINNACKER, K. - Challenging years. My life in chemistry
605573: WINSTON, P.H. - Artificial intelligence.
626277: WINTER, J.M. VAN - Convivium aangeboden aan prof.jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
628882: WINTER, G. - Elements for a social ethic. Scientific perspectives on social process.
628809: WINTER, B.W. - Philo and Paul among the sophists. Alexandrian and Corinthian responses to a Julio-Claudian movement.
582706: WINTERFELD, L. VON - Dortmunds Stellung in der Hanse.
611265: WINTERNITZ, M. - Der ältere Buddhismus nach Texten des Tipitaka.
621213: WINTERTRAGER, F. - Bauernkriegforschung.
570086: WINTHUIS, J. - Einführung in die Vorstellungswelt primitiver Völker. Neue Wege der Ethnologie.
630268: WINTLE, J. , (ED.) - Makers of nineteenth century culture 1800 - 1914.
626651: WIRTH, JOSEPH, SCHULZE-BIDLINGMAIER, I. , (RED.) - Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Die Kabinette Wirth I und II. 10. Mai 1921 bis 26. Oktober 1921. 26. Oktober 1921 bis 22. November 1922. 2 volumes.
629709: WIRTH, H.F., HUUSSEN, A.H. JR. - Hermann Felix Wirth (1885-1981) in Nederland, België en Duitsland. Muziek en politiek 1885-1924.
602749: WIRZ, L. - Wirtschaftsphilosophie. Rekonstruktion der Wirtschaftstheorie.
629053: WISCHER, E. , (RED.) - Propyläen Geschichte der Literatur. Literatur und Gesellschaft der westlichen Welt. Complete in 6 volumes.
618398: WISDOM, J., BAMBROUGH, R., (ED.) - Wisdom: Twelve essays.
617242: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
1411: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
603671: WISKERKE, J.R. - De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie.
584407: WISNIEWSKI, A. - The posing of questions. Logical foundations of erotetic inferences.
611281: WISNIEWSKI, R. - Die Darstellung des Niflungenunterganges in der Thidrekssaga. Eine Quellenkritische Untersuchung.
601288: WISPELAERE, P. DE - Paul-tegenpaul 1969-1970. Met een nawoord van Bart Vervaeck.
619323: WISSEN, G.J.M. VAN - De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-economisch leven.
628486: WIT, H.C.D. DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. 2 delen in 3 banden. Compleet.
631767: WIT, H.F. DE - De drie juwelen. Hoe het pad van de Boeddha op te gaan.
617303: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
619480: WITBOEK - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van G. Branting lid van de Zweedse Rijksdag
10473: WITBOEK - Documenten over de laatste faze van de Duitsch-Poolse crisis. Getrouwe en onverkorte geautoriseerde vertaling.
621812: WITSEN, NICOLAAS - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aentekeningen. Uitgegeven door Th. J.G. Locher en P. de Buck. Met 6 kaarten, een portret en 3 afbeeldingen. Compleet in 3 delen.
593073: WITSEN ELIAS, J.S. - Koorbanken, koorhekken en kansels. Beeldhouwkunst. 197 foto's van H. Sibbelee.
623183: WITT, MME DE (NÉE GUIZOT) - Les premiers rois de France (Mérovingiens, Carlovingiens et premiers Capétiens) d'après les chroniqueurs de Grégoire de Tours a Guillaume de Tyr. Texte abrégé, coordonné et traduit. Ouvrage contenant 11 planches en chromolithographie, 47 grandes compositions tirées sur bois et 267 gravures d'après les monuments et les manuscrits de l'époque.
582708: WITTE, H. - Besiedlung des Ostens und Hanse.
602102: WITTE, E.T. - Practisch handboek voor tuinliefhebbers. Een raadgever voor het onderhouden en bewerken der bloemen-, moes- en oofttuinen. Naar de Hoogduitsche uitgave van M. Hesdörffer bewerkt.
618863: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890-1940. 2 delen.
631186: WITTEVEEN, H.J. - Soefisme en economie
566159: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
625945: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
589604: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
631571: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. The duty of genius.
19415: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Wittgenstein: la rime et la raison. Science, éthique et esthétique.
630874: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Untersuchungen.
617076: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
631164: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie
601340: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Ludwig Wittgenstein.
631211: WITTGENSTEIN, L. - Über Gewissheit. Herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright.
628765: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Rush Rhees.
627500: WITTGENSTEIN, L., WRIGHT, C. - Wittgenstein on the foundations of mathematics.
616435: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
629671: WITTGENSTEIN, L., CORNISH, K. - Een joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen
623978: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
619054: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Wittgenstein reads Freud. The myth of the unconscious
630801: WITTGENSTEIN, L., PITCHER, G. - The philosophy of Wittgenstein.
630931: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
599625: WITTGENSTEIN, L., FANN, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld. Een gids door het labyrint van zijn denken
628961: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein.
14419: WITTGENSTEIN, L., HARTNACK, J. - Wittgenstein und die moderne Philosophie. Aus dem Dänischen von Rosemarie Logstrup.
631509: WITTGENSTEIN, L., JANIK, A., TOULMIN, S. - Het Wenen van Wittgenstein. Tweede, herziene druk bezorgd door Anette Bakker.
629493: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Inleiding P. de Martelaere
613824: WITTGENSTEIN, L. - Schriften. Beiheft. Mit Beiträgen von Ingeborg Bachmann, Maurice Cranston, José Ferrater Mora, Paul Feyerabend, Erich Heller, Bertrand Russell, George H. von Wright.
630335: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. The duty of genius.
630046: WITTGENSTEIN, L., ANSCOMBE, G.E.M. - An introduction to Wittgenstein's 'Tractatus'.
613431: WITTGENSTEIN, L., COOPE, C., GEACH, P.T., POTTS, T.C., WHITE, R. - A Wittgenstein workbook by members of the department of philosophy the university of Leeds.
627563: WITTGENSTEIN, L., JANIK, A., TOULMIN, S. - Wittgenstein's Vienna.
627412: WITTGENSTEIN, L., FANN, K.T., (ED.) - Ludwig Wittgenstein: the man and his philosophy.
626478: WITTGENSTEIN, L., BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
624188: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Ludwig Wittgenstein. De filosoof van de anti-theorie
630923: WITTGENSTEIN, L., JOHANNESSEN, K.S., NORDENSTAM, T., (HRSG.) - Wittgenstein - Ästhetik und transzendale Philosophie. Akten eines Symposiums in Bergen (Norwegen) 1980.
621329: WITTGENSTEIN, L., BOENDERS, F., (RED.) - Over Wittgenstein gesproken. Gesprekken met A. Hübner en A. Janik, B. McGuinness, F. Parak, E. Anscombe, A. Kenny, G.H. von Wright, M. Black, J. Hintikka, H. Spiegelberg, N. Malcolm, J. Bouveresse.
624281: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie
621462: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
621328: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
570467: WITTGENSTEIN, L., HERINGER, H.J., NEDO, M., (HRSG.) - Schriften. Beiheft 3. Mit Beiträgen von A. Kenny, R. Rhees, B. McGuiness, C. Nyíri, G.H. von Wright.
620043: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
623158: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Uit het Duits vertaald door W. de Ruiter en W. Stange.
14071: WITTGENSTEIN, L., SCHULTE, J. - Lire Wittgenstein. Dire et monter. Trad. de l'allemand par M. Charriere & J.P. Cometti.
619386: WITTGENSTEIN, L., BLACK, M. - A companion to Wittgenstein's 'Tractatus'.
613437: WITTGENSTEIN, L. - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door G.H. von Wright met medewerking van H. Nyman. Uit het Duits vertaald door W. de Ruiter en W. Stange.
601621: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
601630: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
625992: WITTGENSTEIN, L., JANIK, A., TOULMIN, S. - Wittgensteins Wien. Aus dem Amerikanischen übersetzt und bearbeitet von Reinhard Merkel.
631492: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
628808: WITTGENSTEIN, L., EDMONDS, D., EIDINOW, J. - De vloek van Wittgenstein. Het onbesliste gevecht met Karl Popper
628693: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie
629495: WITTGENSTEIN, L. - Opmerkingen over de kleuren. Bezorgd door G.E.M. Anscombe
622927: WITTGENSTEIN, L., CHAUVIRÉ, C. - Ludwig Wittgenstein. De filosoof van de anti-theorie
14988: WITTGENSTEIN, L., BILLOT, A. - Le désaroi de l'élève Wittgenstein.
631320: WITTGENSTEIN, L., MCGINN, M. - The Routledge guidebook to Wittgenstein's Philosophical Investigations.
629856: WITTGENSTEIN, L. - Schriften. Beiheft 1. Mit Beiträgen von Ingeborg Bachmann, Maurice Cranston, José Ferrater Mora, Paul Feyerabend, Erich Heller, Bertrand Russell, George H. von Wright.
614221: WITTOP KONING, D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932. Een publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Merck Sharp & Dohme B.V.
622328: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
4399: WITTRAM, R. - Zukunft in der Geschichte. Zu Grenzfragen der Geschichtswissenschaft und Theologie.
5209: WITTRAM, R. - Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses.
577689: WOEBCKEN, C. - Das Land der Friesen und seine Geschichte. Mit 9 Bildern und 6 Karten.
625592: WOEIKOF, A. - Le Turkestan Russe. 8 gravures dans le texte, 1 carte hors texte, 16 planches de reproductions photographiques hors texte.
594105: WOESTIJNE, K. VAN DE, WESTERLINCK, A. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
598037: WOESTIJNE, K. VAN DE, SOMERS, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Met een inleiding door A. Westerlinck en chronologisch raamwerk door M. Rutten.
593708: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
617453: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
626477: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
605069: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
588870: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
576605: WOLDRING, H.E.S., KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
629534: WOLDRING, H.E.S. - De christen-democratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie.
14554: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
575163: WOLF, G. - Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. 3 parts in 2 volumes. Complete set.
596581: WOLF, H. - Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem.
576368: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
610313: WOLF, H. - Inleiding in de wijsbegeerte.
619410: WOLF, HERMAN, SCHEFFER, P. - Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolff 1893-1942.
611489: WOLF, F.E. - Taking the quantum leap. The new physics for non-scientists.
607391: WOLF, D. - Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschismus.
606356: WOLF, M. - Naar eer en geweten. Bekentenissen van een Oostduitse spionagechef
621576: WOLF, FRIEDRICH - Dramen und Prosa. 2 volumes.
622072: WOLF, R. VAN DER, WOLF, W.J. VAN DER - Laws of war and international law. Volume 1.
572564: WOLF, F.A. - Körper, Geist und neue Physik. Eine synthese der neuesten Erkenntnisse von Medizin und moderner Naturwissenschaft. Eine Entdeckungsreise in den menschlichen Körper und sein wunderbares Funktionieren. Übersetzt von F. Griese.
629710: WOLF, HERMAN, SCHEFFER, P. - Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolff 1893-1942.
6357: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
574769: WOLFENSTEIN, A., FISCHER, P. - Alfred Wolfenstein. Der Expressionismus und die verendende Kunst.
619482: WOLFEREN, K. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
587293: WOLFEREN, K. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
631288: WOLFF, J. - Lurlei. Eine Romanze. Illustriert von P. Grot Johann.
585456: WOLFF, S. DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
579051: WOLFF, S. DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
594770: WOLFF, B., DEKEN, A., NABER, J.W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken. Met goud bekroond door Teyler's tweede genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
629763: WOLFF, CHRISTIAN - Anmerckungen über die vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, zu besserem Verstande und bequemerem Gebrauch derselben heraus gegeben von Christian Wolffen.
585498: WOLFF, S. DE - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
597597: WOLFF, B., DEKEN, A., GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
1209: WOLFRAM VON ESCHENBACH, SCHRÖDER, W., (HRSG.) - Wolfram-Studien. 10 volumes.
629012: WOLFRAM, H. , SCHULZE, H.K. , SCHILLING, H. , BOOCKMANN, H. , A.O. - Das Reich und die Deutschen. Die Deutschen und ihre Nation. 12 volumes.
622530: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland.
613015: WOLFSKEHL, KARL, VERWEY, A., NIJLAND-VERWEY, M. , (HRSG.) - Wolfskehl und Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946.
631575: WOLFSKEHL, KARL, VERWEY, A., NIJLAND-VERWEY, M. , (HRSG.) - Wolfskehl und Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946.
574428: WOLFSON, D.J. - Theorie en toepassingen van de economische politiek.
630608: WOLIN, R. - The seduction of unreason. The intellectual romance with fascism from Nietzsche to postmodernism.
621577: WOLKENSTEIN, OSWALD VON - Die Lieder. mittelhochdeutsch - deutsch. In Text und Melodien neu übertragen und kommentiert von Klaus J. Schönmetzler.
595567: WOLLGAST, S., BANSE, G. - Philosophie und Technik. Zur Geschichte und Kritik, zu den Voraussetzungen und Funktionen bürgerlicher 'Technikphilosophie'.
589034: WOLLHEIM, R. - Kiem. Biografie van mijn jeugd
576654: WOLLHEIM, R. - The thread of life.
624686: WOLPERT, L. - The unnatural nature of science.
612481: WOLPERT, L., RICHARDS, A. - A passion for science.
588939: WOLSTENHOLME, G.E.W., O'CONNOR, M., (ED.) - Civilization & science in conflict or collaboration? A Ciba foundation symposium.
600070: WOLTERS, J.B., BRUGMANS, I.J., (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961.
5442: WOLTJER, J., LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, classicus, pedagoog.
603964: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
610416: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
625223: WOOD, C. - Paradise lost. Painting of English country life and landscape 1850-1914.
604032: WOOD, D. - The deconstruction of time.
580794: WOODBRIDGE, F.J.E. - The purpose of history.
616220: WOODWARD, C.V. , (ED.) - The comparative approach to American history.
631404: WOOLF, L. - The hotel.
617454: WOUDE, R. VAN DER, SCHUIT, W. VAN DER - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
583986: WOUDENBERG, R. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
630389: WOUDENBERG, R. VAN, WILLEMSEN, M., BUIJS, G.J., (RED.) - Het nut van de filosofie.
592023: WOUDENBERG, R. VAN - Filosofische gedachten over godsgeloof.
629620: WOUDENBERG, R. VAN - Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie.
571941: WOUTERS, P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
626608: WOUTERS, P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
606831: WOUTERS, P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
2107: WOUTERS, A.G. - Explanation without a cause. Verklaren zonder oorzaken te geven (met een samenvatting in het Nederlands).
624626: WOUTERS, A.G. - Explanation without a cause. Verklaren zonder oorzaken te geven (met een samenvatting in het Nederlands).
576216: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Uit het Zweedsch vertaald door Mevr. Beets-Damsté.
583028: WRAXALL, N.W. - Memoirs of the courts of Berlin, Dresden, Warsaw and Vienna, in the years 1777, 1778, and 1779. In two volumes. 2 volumes.
622739: WRIEDT, K. - Schule und Universität. Bildungsverhältnisse in norddeutschen Städten des Spätmittelalters. Gesammelte Aufsätze.
608710: WRIGHT, A.F. - Buddhism in Chinese history.
610882: WRIGHT, F.A. - A history of later Greek literature. From the death of Alexander in 323 B.C. to the death of Justinian in 565 A.D.
626739: WRIGHT, G.H. VON - The logical problem of induction.
612940: WRIGHTSMAN, D. - An introduction to monetary theory and policy.
631011: WRONG, D.H. - Power. Its forms, bases, and uses. With a new introduction by the author.
618864: WUBBEN, H.J.J. - 'Chineezen and ander Aziatisch ongedierte'. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland 1911-1940.
592312: WUKETITS, F.M. - Zustand und Bewusstsein. Leben als biophilosophische Synthese.
607876: WUKETITS, F.M. - Grundriss der Evolutionstheorie.
590662: WULF, M. DE - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen
621197: WULF, J. - Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation.
572539: WULFF, H.R., PEDERSEN, S.A., ROSENBERG, R. - Filosofie van de geneeskunde. Een verkenning. Met een Ten geleide van H.J.G.H. Oosterhuis
610455: WULFF, H.R., PEDERSEN, S.A., ROSENBERG, R. - Filosofie van de geneeskunde. Een verkenning. Met een Ten geleide van H.J.G.H. Oosterhuis
592542: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslan. Samle opstellen. 2 delen in 4 banden
618406: WUMKES, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland. 2 delen.
627020: WUNDERLICH, D. - Foundations of linguistics
618192: WUNDT, W. - Elemente der Völkerpsychologie. Grundlinien einer psychologischen Entwickungsgeschichte der Menschheit.
609909: WUNDT, W., MEISCHNER, W., ESCHLER, E. - Wilhelm Wundt.
17826: WUNDT, M. - Geschichte der Metaphysik.
598: WUNDT, W. - System der Philosophie.
609671: WUNDT, W., LAMBERTI, G. - Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920). Leben, Werk und Persönlichkeit in Bildern und Texten. Dargestellt von Georg Lamberti in Gedenken an den 75jährigen Todestag von Wilhelm Wundt.
623762: WURMBRAND, M. - The jewish people. 4000 years of survival. In collaboration with Cecil Roth. With 600 illustrations.
615560: WÜSTNER, A. - Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam. Die Eltern Katia und Thomas Mann. Mit 22 Abbildungen auf Tafeln.
626618: WYBRANDS, A.W. - Gesta abbatum Orti Sancti Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaard in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven, met inleiding, aanteekeningen en register. Uitgegeven voor rekening van het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde.
617478: WYCK, H.W.M. VAN DER, ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijselse buitenplaatsen.
619319: WYN, H. VAN - Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld door mr. Henrik van Wyn.
570279: XENOPHON, HENRY, W.P. - Greek historical writing. A historiographical essay based on Xenophon's 'Hellenica'.
631515: TAI SITUPA XII - Awakening the sleeping Buddha. Edited by Lea Terhune.
623406: DALAI LAMA XIV (TENZIN GYATSO), - Wijsheid voor een moderne wereld. Ethiek voor een nieuwe tijd
624927: XUEQIN, CA0 - La rêve dans le pavillon rouge (Hong lou meng). Traduction, introduction, notes et variante par Li Tche-Houa et Jacqueline Alézaïs. Révision par André d'Hormon. 2 volumes.
628491: XYDIS, S.G. - Greece and the great powers 1944 - 1947.
569947: YANCY, G., (ED.) - African-American philosophers. 17 conversations.
628108: YATES, F.A. - De geheugenkunst. Nederlandse vertaling J. Groot.
620998: YATES, D. - Hill monastic manuscript library Saint John's university. Descriptive inventories of manuscripts microfilmed for the Hill Monastic Manuscript Library. Volume 1. Geras. Güssing. Haus. Innsbruck Wilten. Salzburg E.b. Konsistorialarchiv etc.
618410: YAVLINSKY, G. - Realeconomik. The hidden cause of the great recession (and how to avert the next one)
597247: YEATS, W.B., TUOHY, F. - Yeats.
629251: SHENG-YEN - Volmaakte verlichting. Een commentaar op De Sutra van Volmaakte Verlichting door ch'an meester Sheng-yen. Naar de Chinese vertaling van Buddhatrata met een voorwoord van Thich Nhat Hanh
608527: YODER, J. - Täufertum und Reformation in der Schweiz. I. Die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren 1523-1538.
578390: YOLTON, J.W. - Thinking and perceiving. A study in the philosophy of mind.
631792: YOUNG, D. - Afgeleid. Filosofie voor een vrijer leven
602732: YOUNG, D. - Origins of the sacred. The ecstasies of love and war.
624246: YOUNG-BRUEHL, E. - Mind and the body politic.
622905: YOUNG, R.M. - Mind, brain and adaptation in the nineteenth century. Cerebral localization and its biological context from Gall to Ferrier.
626148: YPEIJ, A. , DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk + Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk. 4 delen.
630054: YU, J. , GRACIA, J.E., (ED.) - Rationality and happiness: from the ancients to the early medievals.
631299: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - Ch'an and zen teaching. First series.
582797: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., PETERS, W.J.T., WITTEVEEN, A.M. - The figural bronzes.
617519: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., BOERSMA, J.S., ES, W.A. VAN, S'JACOB-VISSER, C.E., (RED.) - Festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag.
608978: ZAHN, L. - Die letzte Epoche der Philosophie. Von Hegel zu Habermas. Kommentarband.
609428: ZAHN, E. - Meningsvorming en maatschappelijke orde.
598059: ZAMEENZAD, A. - Cyrus Cyrus.
585917: ZANDSTRA, E., OORTHUIS, C. - Zwervend door Nederland. In samenwerking met de A.N.W.B.
585914: ZANDSTRA, E., OORTHUIS, C. - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
600914: ZANDT, G.J. - Die Sprache von 'Karl und Galie'. Eine Vorstudie.
1663: ZANDVOORT, H. - Models of scientific development and the case of nuclear magnetic resonance.
585325: ZANEN, T.J. - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen.
573869: ZANTWIJK, R.A.M. VAN - Lastdragers en hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische gemeenschap.
615956: ZARAMIS, M. - Darwin's footprint. Cultural perspectives on evolution in Greece (1880-1930s)
630671: ZARATHOESTRA, ZOROASTER, AFNAN, R.M. - Zoroaster's influence on Anaxagoras, the Greek Tradegedians and Socrates.
4957: ZARETSKY, E. - Gezin en privéven in het kapitalisme. Feminisme en socialisme. Het gezin en de ekonomie. Het verval van het burgerlijk gezin. Proletarisering en het ontstaan van de subjektiviteit. Politiek en privéleven. Aantekening over psychoanalyse
591497: ZASLAWSKY, D. - Analyse de l'être. Essai de philosophie analytique.
627662: ZECHA, G., WEINGARTNER, P., (ED.) - Conscience: an interdisciplinary view. Salzburg colloquium on ethics in the sciences and humanities.
631117: ZEDLER, G. - Der älteste Buchdruck und das frühholländische Doktrinale des Alexander de Villa Dei. Mit 24 Tafeln.
623682: ZEE, N. VAN DER - Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog.
615370: ZEE, H. VAN DER - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945.
585073: ZEEGERS, L.TH. - Logica.
630857: ZEEMAN, M. - Aan mijn voormalig vaderland. De beste essays en kritieken. Samengesteld door Maarten Asscher, Maarten Doorman en Willem Otterspeer. Met een biografische schets van Willem Otterspeer.
590103: ZEEUW, G. DE - Model-denken in de psychologie.
597091: ZEEUW, G. DE, (ED.) - Knowledge (dis)appearance.
623681: ZEGERS, J.G.W. - Oorlogsvliegtuigen der belligerenten. Herzien en aangevuld door W.H. Jiskoot.
615234: ZEHRA HUSAIN, T. - Only the longest threads.
595795: ZEIDLER-JANISZEWSKA, A., (ED.) - Epistemology and history. Humanities as a philosophical problem and Jerzy Kmita's approach to it.
576090: ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN, C.P.A. - Geologische onderzoekingen in de Sierra de los Filabres (provincie Almeria, Spanje).
628881: ZEISS, F. - Natuurlijke historiën. Geschiedenis van de biologie van Aristoteles tot Darwin.
610165: ZEITLIN, S. - Studies in the early history of judaism. Selected with an introduction by the author. Volume 1.
629459: ZELINSKY, B. , (HRSG.) - Der russische Roman.
627515: ZELLER, E. - Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie. In neuer Bearbeitung von Wilhelm Nestle.
5551: ZELLER, E. - Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie. In neuer Bearbeitung von W. Nestle.
599684: ZELLER, E. - Geist der Freiheit. Der zwanzigste Juli.
5371: ZELLER, E. - Vorträge und Abhandlungen. Zweite Sammlung.
619539: ZEMAN, Z.A.B. - The Masaryks. The making of Czechoslovakia.
603772: ZENTNER, C. - Illustrierte Geschichte der Ära Adenauer.
594564: ZENTNER, C. - Die Kriege der Nachkriegszeit. Eine illustrierte Geschichte militärischer Konflikte seit 1945.
627265: ZENTNER, C. - Zentners Geschichtsführer in Farbe.
633: ZENTNER, C. - Deutschland 1870 bis heute. Bilder und Dokumente.
608648: ZERDOUN BAT-YEHOUDA, M.Z. , KOROBELNIK, G. - Les papiers filigrainés médiévaux. Essai de méthodologie descriptive. 2 volumes.
584139: ZETTEN, F. VAN - Om de liefde voor Cleopatra. Een verhandeling over het verklaren van gedrag.
626042: ZEYONS, S. - La femme en 1900. Les années 1900 par la carte postale.
629667: ZHUANG ZI, TSCHUANG-TSE - Reden und Gleichnisse. Deutsche Auswahl von Martin Buber.
610930: ZIEGLER, L. - Der ewige Buddho. Ein Tempelschriftwerk in vier Unterweisungen.
623566: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en sociaaldemocratie of Darwin en Bebel. Uit het Duitsch vertaald onder toezicht van J. Schoondermark jr.
10212: ZIEGLER, T. - Die geistigen und socialen Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts.
627264: ZIEGLER, P. - Soldiers. Fighting men's lives, 1901-2001.
623735: ZIEHEN, T. - Psychophysiologische Erkenntnistheorie.
619128: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken.
617254: ZIEMBINSKI, Z. - Practical logic. With the appendix on 'Deontic logic' by Z. Ziemba
628457: ZIEMER, G., WOLF, H. - Wandervogel und freideutsche Jugend.
610702: ZIFF, P. - Semantic analysis.
619276: ZIFF, P. - Epistemic analysis. A coherence theory of knowledge.
590367: ZIJDERVELD, A.C. - Een rapsodisch leven. Herinneringen.
590331: ZIJDERVELD, A.C. - De paradox van het alledaagse.
605393: ZIJDERVELD, A.C. - Populisme als politiek drijfzand.
629078: ZIJDERVELD, A.C. - De paradox van het alledaagse.
588264: ZIJLSTRA, J. - Economische orde en economische politiek. Een bundel opstellen.
612341: ZIJP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
595289: ZIKKEN, A. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempoe doeloe.
623489: ZILVERBERG, S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
626736: ZIMAN, J. - Of one mind: the collectivization of science.
631715: ZIMMER, H. - Philosophie und Religion Indiens. Ins Deutsche übertragen und herausgegeben von Lucy Heyer-Grote.
625764: ZIMMER, R. - De nieuwe schatkamer van de filosofie. Een sleutel tot 18 onsterfelijke werken
630263: ZIMMERMAN, H. - Textiel in context. Een analyse van archeologische textielvondsten uit 16e-eeuws Groningen.
615988: ZINOVJEV, A. - Herinneringen van een soevereine rebel. Een autobiografie. Uit het Russisch vertaald door Pieter de Smit.
584827: RÝZL, M. - Buitenzintuiglijke waarneming
573003: ZOCHER, R., ARNOLD, W., ZELTNER, H., (HRSG.) - Tradition und Kritik. Festschrift für Rudolf Zocher zum 80. Geburtstag.
625408: ZOCK, H. , (ED.) - At the crossroads of art and religion. Imagination, commitment, transcendence.
621308: ZOEST, A.J.A. VAN, (RED.) - De macht van de tekens. Opstellen over maatschappij, tekst en literatuur.
589136: ZORAB, G. - Proscopie. Het raadsel der toekomst.
622461: ZUCKERMAN, S. - Beyond the ivory tower. The frontiers of public and private science.
574733: ZUCKMAYER, C. - Die Deutschen Dramen. Schinderhannes. Der Hauptmann von Köpenick. Des Teufels General.
598471: ZUHURU'D-DIN AHMAD, M.M. - An examination of the mystic tendencies in islam in the light of the Qur'an and traditions.
626641: ZUIDEMA, S.U., RIESSEN, H. VAN, (E.A.) - Denkers van deze tijd. Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Bultmann, Niebuhr, Sartre, Heidegger, Dostojewski, Jaspers, Toynbee, Marx, Schumpeter, Sorel, Keynes, Röpke. 3 delen.
568995: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
615589: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
624960: ZUKAV, G. - The seat of the soul.
598543: ZÜRCHER, E. - Het boeddhisme. Ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld. Nederlandse vertaling van M. Schuchart.
619926: ZÜRCHER, E. - Het boeddhisme. Ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld. Nederlandse vertaling van M. Schuchart.
584263: ZUURDEEG, W.F. - An analytical philosophy of religion.
610183: ZUURVEEN, T. - Van zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
624869: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
631362: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in briefwisseling met Constant d' Hermenches, James Boswell en Werner C.W. van Pallandt
620250: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), DUBOIS, P.H., DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
620796: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
627110: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), DUBOIS, P.H., DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
619281: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Brieven uit Neuchâtel
628847: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), DUBOIS, P.H., DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
629129: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), CONSTANT, B. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant
611744: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
620106: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
630858: ZWAGERMAN, J. - De stilte van het licht. Schoonheid en onbehagen in de kunst.
2402: ZWALUW, J.P. VAN DER - Het grote geheim. Een filosofische kijk op de geschiedenis.
629750: ZWART, H. - Denkstijlen.
595978: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
628864: ZWART, P.J. - Causaliteit.
586079: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
621630: ZWART, H. - Denkstijlen.
597983: ZWART, P.J. - Het wezen van het zijn.
626586: ZWART, S.D. - Approach to the truth. Verisimilitude and truthlikeness.
624445: ZWARTS, F. , HOEKSEMA, J., GILBERS, D. , (ED.) - Black book. A Festschrift in honor of Frans Zwarts.
15884: ZWEERS, W., (RED.) - Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig.
578456: ZWEIG, S. - Ungeduld des Herzens. Roman.
578651: ZWEIG, A. - Der Streit um den Sergeanten Grischa. Roman.
574767: ZWEIG, A., MIDGLEY, D.R. - Arnold Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927-1948.
585575: ZWERTBROEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen. Een bundel radiotoespraken gehouden voor de V.A.R.A.. Ingel. door R. Kuyper.
608067: ZWICKY, J. - Lyric philosophy.
590269: ZWIERS, M.J. - Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
626428: ZWINGLI, ULRICH - Huldrych Zwinglis Briefe. Übersetzt von Oskar Farner. 2 parts in one volume.
626429: ZWINGLI, ULRICH, SCHMID, H. - Zwinglis Lehre von der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit.
626427: ZWINGLI, ULRICH, STAEHLIN, R. - Huldreich Zwingli. Sein Leben und Wirken nach den Quellen dargestellt. 1. Band. Die reformatorische Grundlegung.

10/27