Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
595798: POPPER, K.R., AMSTERDAMSKI, S., (ED.) - The significance of Popper's thought. Proceedings of the conference Karl Popper: 1902-1994 march 10-12, 1995 Graduate School for Social Research Warsaw.
622230: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
613438: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
607156: POPPER, K.R., SALAMUN, K., (HRSG.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
602922: POPPER, K.R. - The poverty of historicism.
626382: POPPER, K.R. - De armoede van het historicisme. Nederlands van G. van Benthem van den Bergh.
615637: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
586625: POPPER, K.R., MALHERBE, J.F. - La philosophie de Karl Popper et le positivisme logique. Préface de J. Ladrière.
625420: POPTA, S. VAN - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie.
609427: POR, O. - Fascism
626472: PORPHYRIUS - De grot van de nimfen
625792: PORTA, JOHN BAPTISTA - Natural magick.
610464: PORTER, T.M. , ROSS, D., (ED.) - The modern social sciences.
616142: PORTER, G. , (ED.) - Vietnam: The definitive documentation of human decisions. Edited with commentary and introduction. Special introduction by Stuart Loory. 2 volumes.
615147: PORTER, S.E., (ED.) - The Pauline canon.
625418: PORTER, B. , MOSS, R.L.B. - Topgraphical bibliography of ancient Egyptian hieroglypic texts, reliefs and painting. 3 volumes.
608630: PORTER, R. - De zin van de waanzin. Een sociale geschiedenis
604391: PORTISCH, H. - Augenzeuge in Rotchina. Mit 128 Bildseiten, davon 96 Seiten vierfarbig.
580360: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
575852: PORTMANN, A. - Biologie und Geist. Mit 9 Kunstdrucktafeln.
601034: PÖRTNER, R., (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie
567060: PÖRTNER, R., (HRSG.) - Das Schatzhaus der deutschen Geschichte. Das Germanische Nationalmuseum. Unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen. MIt einem Vorwort von W. Scheel.
596891: PÖRTNER, R., (HRSG.) - Alte Kulturen ans Licht gebracht. Neue Erkenntnisse der modernen Archäologie.
588928: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
580922: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
599570: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
16605: POS, H.J., HARINCK, G., VALK-LE COINTRE, T., (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
570365: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
6399: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
588380: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
16598: POS, H.J. - Het apriori in de geesteswetenschappen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op 10 october 1932.
16600: POS, H.J. - De zin der wetenschap.
16601: POS, H.J. - Structuur en situatie der geesteswetenschappen.
16602: POS, H.J. - Vrijheid, staat, mensheid.
954: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen compleet.
16606: POS, H.J., HOUTEN, T.B. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos. Samengesteld.
612734: POSE, A. - Philosophie du pouvoir.
590454: POST, F. - Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier. Naar een idee van Frans Post en tot stand gekomen door enthousiaste samenwerking van vijfendertig kenners van de Brabantse natuur.
626847: POST, J.F. - The faces of existence. An essay in nonreductive metaphysics.
606984: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw.
3859: POSTEL, G. - Le thresor des prophéthies de l'univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par F. Secret.
586139: POSTER, M. - The mode of information. Poststructuralism and social context.
620854: POSTER, M. - Existential marxism in postwar France. From Sartre to Althusser.
575576: POSTER, M. - Foucault, marxism and history. Mode of production versus mode of information.
613783: POSTHUMUS, N.W. - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek.
626282: POSTHUMUS VAN DER GROOT, W.H. - Vrouwen vochten voor de vrede.
597310: POSTMA, F., (RED.) - Disputationes exercitii gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus prof. theol. te Franeker 1585-1625. Samengesteld & bewerkt. Met een ten geleide door J. Veenhof.
619993: POSTMA, F., SLUIS, J. VAN - Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und das Athenäums in Franeker 1585-1843.
590722: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590296: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
589928: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590297: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
567034: POT, J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. With summaries in English, French and German.
581815: POTGIETER, E.J., SMIT, J. - E.J. Potgieter 1808-1875.
598829: POTT, P.H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
4803: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
609843: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
610241: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
595265: POTTER, V.G., COLAPIETRO, V.M., (ED.) - Readings in epistemology from Aquinas, Bacon, Galileo, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Introduction, selection and study questions.
614137: POTTHAST, A. - Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500. Vollständiges Inhaltverzeichniss zu 'Acta Sanctorum' Boll., Bouquet, Migne, Monum. Germ. Hist. Muratori, Rerum Britann. Scriptores etc. Anhang Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters. Complete in 2 volumes.
589480: POTTHOFF, H. - Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990.
589847: POTTHOFF, H. - Bonn und Ost-Berlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vertrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente.
612304: POTTS, D.C., CHARLTON, D.G. - French thought since 1600. Revised and reprinted from France: A companion to French studies. Edited by D.G. Charlton.
606942: POUITHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
626040: POUJOULAT, B. - Voyage a Constantinople, dans l'Asie mineure, en Mésopotamie, a Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Faisant suite a la correspondance d'Orient. 2 parts in 1 volume.
598639: POUNDSTONE, W. - Het labyrinth van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis
598014: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
606943: POUTHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
592470: POWELL, C.S. - God in the equation. How Einstein became the prophet of the new religious era.
621192: POWICKE, FREDERICK MAURICE, HUNT, R.W., PANTIN, W.A., SOUTHERN, R.W., (ED.) - Studies in medieval history presented to Frederick Maurice Powicke.
602099: POZNANSKI, S., (RED.) - Kampf Tod Andenken. 1939-1945. Zum zwanzigsten Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Getto 1943-1963. Deutsche Übertragung: K. Weintraub.
593931: PRAAG, J.P. VAN, HUXLEY, J., BRONOWSKI, J. - Proceedings of the first international congress on humanism and ethical culture. Amsterdam august 21-26, 1952 at the municipal university.
15905: PRAAG, J.P. VAN, DERKX, P., GASENBEEK, B. - J.P. van Praag. Vader van het moderne Nederlandse humanisme.
603575: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
602029: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
625317: PRAEPOSITINUS OF CREMONA, PRAEPOSITINI CREMONENSIS - Tractatus de officiis. Edited by James A. Corbett.
569251: PRAETORIUS, JOHANNES - Bekannte und unbekannte Historien von dem abenteuerlichen und weltberufenen Gespenste dem Rübezahl welche nicht allein aus allerhand Relationen der fremden Handelsleute, sondern auch durch Advisierungen vornehmer und gelahrter schlesischer Personen zuwege gebracht hat.
596054: PRAK, M. - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820.
625507: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780.
597345: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
11752: PRATLEY, P. - The essence of business ethics.
622040: PRAUSS, G. - Einführung in die Erkenntnistheorie.
626101: PRAWER, J. - Histoire du royaume Latin de Jérusalem. Traduit de l'hébreu par G. Nahon. Revu et complété par l'auteur. Complete in 2 volumes.
581874: PRAZ, M. - Huis van het leven
608169: PREBISH, C.S., (ED.) - Buddhism: a modern perspective.
621418: PRECHTL, P. , BURKHARD, F.P. , (HRSG.) - Metzler Philosophie Lexikon. Begriffe und Definitionen.
569955: PREGER, J., (RED.) - De laffe aanval op Pearl harbor
599598: PREL, K. DU - Studiën uit het gebied der geheime wetenschappen
9184: PRELL, H.H. - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie mit einem Anhang. Mit einer Einleitung von N. Westendorp Boerma.
569804: PRELL, H.H. - Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Nebst einer Einleitung zur Philosophie mit einem Anhang. Mit einer Einleitung von N. Westendorp Boerma.
573068: PREMINGER, A., GOLDEN, L., HARDISON, O.B., (ED.) - Classical literary criticism. Translations and interpretations.
603917: PRESCOTT, W.H. - Prescott's histories: The rise and decline of the Spanish empire. Selected and edited and with a biographical introduction by I.R. Blacker.
582346: PRESSER, J. - Schrijfsels en schrifturen.
620494: PRESSER, J. - Uit her werk van dr. J. Presser.
607815: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
595514: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
614421: PRESTON, R. - First light. The search for the edge of the universe.
615948: PRETTEJOHN, E. , (ED.) - After the Pre-Raphaelites. Art and aestheticism in Victorian England.
615063: PREZIOSI, D. - The semiotics of the built environment. An introduction to architectonic analysis.
622298: PRICE, D.J. DE SOLLA - Science since Babylon.

Next 100 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

4/4