Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
575387: KELSEN, H., SCHAIK, H.L.M. VAN - Beschouwingen naar aanleiding van Kelsen's gelijkstelling van staat en recht.
569460: KELSEN, H. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse
596834: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
6977: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
569781: KEMENY, J.G., SNELL, J.L., THOMPSON, G.L. - Introduction to finite mathematics.
592564: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
417: KEMP, P., MOLIN, R., MOREL, P., (RED.) - Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen.
617597: KEMP, C.M. VAN DER - Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de Remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker.
616887: KEMP, P. - Verzameld werk. 3 delen.
591870: KEMPEN, B. VAN - Te mogen helpen. Belevenissen tijdens de oorlogsdagen van mei 1940.
16989: KEMPEN, G.A.M., SPRANGERS, C., (RED.) - Kennis, mens en computer.
616101: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamloze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
595414: KEMPERMAN, J., (RED.) - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
608681: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
616240: KEMPERS, B. , (RED.) - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
602481: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
570332: THOMAS A KEMPIS - De navolging Christi. Uit het Latijn door F. Erens.
617917: THOMAS A KEMPIS - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Is. van Dijk.
566698: THOMAS A KEMPIS - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Is. van Dijk.
607762: KEMPOWSKI, W. - Aus grosser Zeit. Roman.
567795: KEMPS, J. - De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie.
613749: KENDALL, P.M., ILARDI, V., (ED.) - Dispatches with related documents of Milanese ambassadors in France und Burgundy, 1450-1483. Edited with translations. 2 volumes.
9785: KENEN, P.B. - Essays in international economics.
589994: KENGEN, J.H.L. - Memoriale credencium. A late middle English manual of theology for lay people edited from Bodley MS Tanner 201.
597975: KENNAN, G.F. - Siberien. Nach den im 'Century Magazine' erschienenen Aufsätzen. Deutsch von G. Gärtner. 2 delen.
615923: KENNAN, G. - Leven en lijden der ballingen in Siberië. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks. Compleet in 2 delen.
579720: KENNAN, G.F. - De nucleaire hersenschim
6433: KENNAN, G.F. - Rusland en het westen onder Lenin en Stalin
578541: KENNEDY, P. - De wereld in een nieuwe eeuw
600223: KENNEDY, P. - In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von G. Hörmann.
583197: KENNEDY, M. - The concise Oxford dictionary of music. Based on the original publication by P. Scholes.
597280: KENNEDY, P. - De wereld in een nieuwe eeuw
583923: KENNEDY, R.G. - Mission. The history and architecture of the missions of North America. Edited and designed by D. Larkin. Photography by M. Freeman.
591848: KENNEDY, J.F., PETT, S., MOODY, S., MULLIGAN, H. - De dood van een president. Dallas 22 november 1963. De Nederlands vertaling is van B. van Ree.
614884: KENNETT, R.J. - Zen is eternal life. Formerly published as 'Selling water by the river'.
596788: KENNY, A. - Philosophy in the modern world.
597120: KENNY, A. - A brief history of western philosophy.
608870: KENNY, A., (ED.) - The Oxford illustrated history of western philosophy.
601717: KENT, J.T. - Lectures on homoeopathic materia medica. Together with Kent's "New remedie" incorporated and arranged in one alphabetical order. Introduction by J. Kishore.
601716: KENT, J.T. - Repertory of the homoeopathic materia medica. Enriched Indian edition reprinted from sixth American edition edited and revised by C.L. Kent.
597754: KENT, J.T. - Lectures on homoeopathic philosophy.
615882: KEPLER, J. , VOELKEL, J.R. - Johannes Kepler and the new astronomy.
613771: KEPPEL, BERNHARDUS, STARING, JACOB GERARD - Bybels zakelyk-woordenboek. In het welke niet alleen alle landen, steden en gewesten, gebouwen en merkwaardige plaatsen, zeën, rivieren en bronnen, bergen, dalen en bomen, tempels, godts- en afgoden-huizen, offerhanden en godtsdiensten, afgoden der joden en heidenen, volkeren en natiën, man- en vrouws-personen, dieren, berg-stoffen, gewichten, ellen, maten en munten; (...). Kortelyk, alles wat tot ophelderinge van donkere en zware schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigszins dienen kan, en daarin vervat is. Uit de verklaringen, redevoeringen en schriften, als meede andere aanmerkingen der beste godtgeleerden, zinryke oudheid-kundigen en beroemdste kerk-leeraren, by een gezamelt, volgens eene alphabetische ordeninge geschikt, en ten zonderlingen nutte en gemakkelykheit voor schriftuur-lievende wereldlyke en kerkelyke redenaren. Thans in druk uitgegeven door Bernhardus Keppel. (..) En verciert met eene voorrede van den hoog-eerwaarden hoog-geleerden heere Albertus Voget. 11 delen + 1 deel handgeschreven register. Compleet.
584934: KEPPLER, J., KEPPELMÜLLER, B. - De triomf der harmonie. Het leven van Johannes Keppler. Geautoriseerde vertaling van A. Tieleman. Waaraan toegevoegd een overzicht van Keppler's beteekenis voor de wetenschap door H. Groot.
608863: KER, N.R. - Mediëval manuscripts in British libraries.
600601: KERAMANE, H. - De pacificatie. Zwartboek over zes jaar oorlog in Algerije.
602364: KERCKHOVE, D. DE - Brainframes. Technology, mind and business.
594843: KERCKHOVE, D. DE - De huid van onze cultuur. Een onderzoek naar de nieuwe elekronische cultuur.
567677: KERÉNYI, K. - Apollon. Studien über antike Religion und Humanität.
616806: KERFERD, G.B. - The sophistic movement.
586650: KERKEN, L. VANDER - Een filozofie van het wonen. Essay.
586655: KERKEN, L. VANDER - Menselijke liefde en vriendschap. Essay.
586649: KERKEN, L. VANDER - Mensen willen gelukkig zijn.
608658: KERN, F. - Asoka. Kaiser und Missionar. Herausgegeben von Willibald Kirfel. Mit 4 Tafeln.
589596: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
589597: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
613354: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
588438: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
605394: KERNER, M., (HRSG.) - Ideologie und Herrschaft im Mittelalter.
573339: KERNKAMP, G.W. - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie. Eerste deel tot april 1674.
610769: KERR, H.T., (ED.) - Sons of the prophets. Leaders in Protestantism from Princeton Seminary.
592858: KERS, MARTIN - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld. Martin Kers. Tekst: Marijke Kers.
593285: KERS, MARTIN - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld. Martin Kers. Tekst: Marijke Kers.
602841: KERSBERGEN, T. VAN - Het leven van Jesus naar het middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw
593779: KERSBERGEN, T. VAN - Het leven van Jesus naar het middellimburgsche handschrift van Sint Truyen uit de 14e eeuw
601031: KERSTEN, H., GRUBER, E.R. - Het Jezus-komplot. Het bedrog rond de lijkwade van Turijn
2079: KERSTEN, F. - Phenomenological method: theory and practice.
14689: KERSTHOLT, F.T.S. - Tussen rationele keuze en durkheimiaanse solidariteit. Over voortang in theorie en onderzoek van sociale ongelijkheid.
602693: KERVER, M.J. - Psychological risk factors in the aetiology of depression.
606297: KESSELS, J. - Geluk en wijsheid. Filosoferen voor beginners. Met illustraties van Joep Bertrams.
606687: KESSELS, J., KAM, A. VAN DER, TOLLENAAR, J. - De zaak Arlet. Inleiding in de kennistheorie.
593862: KESSLER, W. - Gottes Mitarbeiter am Wiederaufbau. Die Propheten Esra und Nehemia. Übers. und ausgelegt.
602737: KETCHAM, R. - Individualism and public life. A modern dilemma.
582750: KETTERIJ, C. VAN DE - Grammaticale interpretatie van Middelnederlandse teksten. Werkboek.
588915: KETTERIJ, C. VAN DE - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten.
5055: KETTLER, W. - Das Jüngste Gericht. Philologische Studien zu den Eschatologie-Vorstellungen in den alt- und frühmittelhochdeutschen Denkmälern.
594113: KEULEN, H. VAN - Hereenigingswerk in Nederland. Over de geschiedenis en de werkzaamheid van het apostolaat der hereeniging.
582732: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
617877: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
614920: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
605886: KEUZENKAMP, H.A. - Probability, econometrics and truth. A treatise on the foundations of econometric inference.
578398: KEVELSON, R. - The inverted pyramid: An introduction to a semiotics of media language.
587920: KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
573417: KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) - De monumenten van Drenthe. I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen. De bouwgeschiedenis van het Huis te Echten. De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617. De Asser Ijzergieterij als producent van funerair gietijzer.
571002: KEYNES, J.M., DILLARD, D. - The economics of John Maynard Keynes. The theory of a monetary economy.
612982: KEYNES, J.M., MOGGRIDGE, D.E. - Keynes. Nederlandse vertaling: J. Noordermeer. Voorwoord: J. Beishuizen.
609876: KEYNES, J.M., HARROD, R.F. - The life of John Maynard Keynes.
609874: KEYNES, J.M., KEYNES, M., (ED.) - Essays on John Maynard Keynes.
577158: KEYNES, J.M., HESSION, C.H. - John Maynard Keynes. A personal biography of the man who revolutionized capitalism and the way we live.
577167: KEYNES, J.M., LEKACHMAN, R. - The age of Keynes.
610076: KEYNES, J.M., MOGGRIDGE, D.E. - Keynes. Nederlandse vertaling: J. Noordermeer. Voorwoord: J. Beishuizen.
568909: KEYNES, J.M., HARROD, R.F. - The life of John Maynard Keynes.
613070: KEYNES, J.M., SKIDELSKY, R. - John Maynard Keynes. Complete in 3 volumes.
588591: KEYNES, J.M., LINDEN, J.T.J.M. VAN DER, ADRIAANSEN, W.L.M., (ED.) - Post-Keynesian thought in perspective.
613432: KEYNES, J.M., KLEIN, L.R. - The Keynesian revolution.
612390: KEYNES, G. - The gates of memory.
568114: KEYNES, J.M., MOGGRIDGE, D.E. - Keynes. Nederlandse vertaling: J. Noordermeer. Voorwoord: J. Beishuizen.
617424: KEYSER, P. DE, (RED.) - Ars folklorica Belgica. 2 delen.
586559: KEYSER, P. DE, (RED.) - Ars folklorica Belgica 2. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst.
589749: KEYSER, HENDRICK DE - Gedenkboek van de vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandse bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van archictectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928.
594288: KEYSER, HENDRICK DE - Gedenkboek van de vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandse bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van archictectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928.
575582: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
9661: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
571210: KEYSERLING, H. - Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt.
613143: KEYSERLING, A. - Geschichte der Denkstile.
584863: KEYSERLING, H. - Das Spektrum Europas.
599975: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau.
612267: KEYSERLING, H. - Betrachtungen der Stille und Besinnlichkeit. Neue Auflage
590157: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. 2 volumes.
12727: KEYSERLING, H. - Reise durch die Zeit. I. Ursprünge und Entfaltungen. Die Herausgabe des Werkes besorgte Goedela Gräfin Keyserling-Bismarck.
604889: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau.
567897: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
589726: KHALTOURINE, A., HULTEN, P., (RED.) - Paris-Moscou 1900-1930. Arts plastiques. Arts aplliqués et objets utilitaires. Architecture-urbanisme. Agitprop. Affiche. Théâtre-ballet. Littérature. Musique. Cinéma. Photo créative. 31 mai - 5 novembre 1979.
617287: KHAYR AL-DIN, KRIEKEN, G.S. VAN - Khayr Al-Din et la Tunisie (1850-1881).
613765: KHEMA, AYYA - Being nobody, going nowhere. Meditations on the buddhist path.
617833: KHYENTSE, D.J. - What makes you not a buddhist.
569830: KI-ZERBO, J. - Histoire de l'Afrique noire. D'hier et demain.
1913: KICKEN, S. - Alternatieve wetenschap. Op het spoor van nieuwe paradigma's.
606813: KICKEN, S. - Alternatieve wetenschap. Op het spoor van nieuwe paradigma's.
594496: KIDSON, P. - Romantik und Gotik. Architektur, Malerei, Plastik, Glasfenster, Buchmalerei. Übersetzung aus dem Englischen von S. Lücke.
614142: KIECKHEFER, R. - Repression of heresy in medieval Germany.
582499: KIEFER, M. - Auf der Suche nach nationaler Identität und Wegen zur deutschen Einheit. Die deutsche Frage in der überregionalen Tages- und Wochenpresse der Bundesrepublik 1949-1955.
581113: KIEFER, F., (HRSG.) - Phonologie und generative Grammatik. 2 delen.
595460: KIEFER, O. - Kulturgeschichte Roms unter besonderer Berücksichtigung der römischen Sitten. Mit zahlreichen Abbildungen und Tafeln.
594974: KIEFER, T. - Der Typus des geistig Schaffenden.
20394: KIELICH, W. - Ondergronds rijk. 25 jaar Gasunie en aardgas.
594365: KIENITZ, F.K. - Das Mittelmeer. Schauplatz der Weltgeschichte von den frühen Hochkulturen bis ins 20. Jahrhundert.
10016: KIERKEGAARD, S. - Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen. Übers. von A. Dorner und C. Schrempf. Mit Nachw. von C. Schrempf.
615519: KIERKEGAARD, S., DELFGAAUW, B. - Kierkegaard. Waarheid en menselijkheid.
613080: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. 'Het ogenblik' c.a
588242: KIERKEGAARD, S., SCHÄR, H.R. - Christliche Scholastik. Kierkegaard über den Gebrauch der Reflexion in der Christenheit.
615542: KIERKEGAARD, S., THULSTRUP, N. - Kierkegaards Verhältnis zu Hegel. Forschungsgeschichte.
606635: KIERKEGAARD, S., DIJK, A.F.L. VAN - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
615536: KIERKEGAARD, S. - Angst. Uit het Deensch vertaald door S. van Praag.
615535: KIERKEGAARD, S., HÖFFDING, H. - Sören Kierkegaard als Philosoph. Übersetzt von A. Dorner und Chr. Schrempf. Mit Bildnis.
612401: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
616393: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
586661: KIERKEGAARD, S., FRIEMOND, H. - Existenz in Liebe nach Sören Kierkegaard.
615530: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
615995: KIERKEGAARD, S. - De lelie des velds en de vogel des hemels
614541: KIERKEGAARD, S., VIALLANEIX, N. - Écoute, Kierkegaard. Essai sur la communication de la parole. Préface de Jacques Ellul. 2 volumes.
882: KIERKEGAARD, S. - The concept of dread
615532: KIERKEGAARD, S., VELTMAN, M. - Søren Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap.
10677: KIERKEGAARD, S., LOWRIE, W. - Das Leben Sören Kierkegaards. Übersetzt von G. Sawatzki.
585019: KIERKEGAARD, S., DIEM, H. - Sören Kierkegaard. Spion im Dienste Gottes.
612066: KIERKEGAARD, S., ADORNO, T.W. - Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Mit einer Beilage.
588447: KIERKEGAARD, S., HOHLENBERG, J. - Søren Kierkegaard. Uit het Deens vert. door S. Ferwerda.
608890: KIERKEGAARD, S. - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard. Uit het Deensch vertaald door R. Chantepie de la Saussaye met een voorrede van Is. van Dijk.
613467: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard. Zijn werken / zijn gebeden.
599215: KIERKEGAARD, S., KÜNZLI, A. - Die Angst als Abendländische Krankheit. Dargestellt am Leben und Denken Soeren Kierkegaards.
615407: KIERKEGAARD, S., SHMUËLI, A. - Kierkegaard & consciousness
584157: KIERKEGAARD, S., DIEM, H. - Sören Kierkegaard. Eine Einführung.
616802: KIERKEGAARD, S., EREMITA, VICTOR - Enten-eller. Et livs-fragment udgivet af Victor Eremita. Første deel inbeholdende A.'s papirer. Part one.
597271: KIERKEGAARD, S., KÜNZLI, A. - Die Angst als Abendländische Krankheit. Dargestellt am Leben und Denken Soeren Kierkegaards.
598636: KIERKEGAARD, S. - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen. Naar den zevenden druk uit het Deensch vertaald door J.L. Maris-Fransen van de Putte. Woord vooraf van Prof. Is. van Dijk. I.
606442: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
610081: KIERKEGAARD, S., KUYPERS, E., (RED.) - De levende Kierkegaard. Met bijdragen van P. Cruysberghs, E. Kuypers, W. Scholtens, J. Sperna Weiland, J. Taels en J. Watkin.
605008: KIERKEGAARD, S., BOHLIN, T. - Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen Zusammenhange. Aus dem Schwedischen von I. Mener-Lüne.
594450: KIERKEGAARD, S., FRITZSCHE, H. - Kierkegaards Kritik an der Christenheit.
573720: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard.
584828: KIERKEGAARD, S. - Philosophische Brosamen und unwissenschaftliche Nachschrift. Unter Mitwirkung von N. Thulstrup und der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben von H. Diem und W. Rest.
617191: KIERKEGAARD, S., RAALTEN, F. VAN - Schaamte en existentie. Een onderzoek naar de plaats en de werking van de schaamte in de menselijke existentie in het bijzonder met betrekking tot het werk van Soren Kierkegaard.
1448: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
922: KIERKEGAARD, S. - Entweder/Oder. Mit Nachwort von C. Schrempf. Übersetzt von W. Pfleiderer und C. Schrempf. 2 volumes.
615037: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
613081: KIERKEGAARD, S., KJAER, G. - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
570969: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid. Uit het Deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft.
9202: KIERKEGAARD, S., MCKINNON, A., (ED.) - Kierkegaard. Resources and results. With an introduction.
615538: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard. Zijn werken / zijn gebeden.
566670: KIERKEGAARD, S., ESSER, P.H. - Kierkegaard.
1694: KIERKEGAARD, S., DOKTER, T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre.
354: KIERKEGAARD, S., DIEM, H. - Kierkegaard's dialectic of existence
614173: KIERKEGAARD, S. - Philosophical fragments, or a Fragment of philosophy by Johannes Climacus (...). Responsible for publication S. Kierkegaard. Originally translated and introduced by D.F. Swenson. New introduction and commentary by N. Thulstrup. Translation revised and commentary translated by H.V. Hong.
605240: KIERKEGAARD, S. - Die Tagebücher. Eine Auswahl. Herausgegeben und übersetzt von H. Gerdes.
618322: KIERKEGAARD, S. - Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855. Een keuze, samgensteld, vertaald en van inleidingen voorzien door W.R. Scholtens.
615381: KIERKEGAARD, S. - Met Kierkegaard het jaar rond.
610088: KIERKEGAARD, S., WEY, A. VAN DER - Met Kierkegaard op zoek. Zijn er nog echte christenen?
956: KIERKEGAARD, S. - Einübung im Christentum. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten. Unter Mitwirkung der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet von Walter Rest..
17832: KIERKEGAARD, S., FISCHER, F.C. - Existenz und Innerlichkeit. Eine Einführung in die Gedankenwelt Sören Kierkegaards.
615522: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid. Uit het Deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft.
615523: KIERKEGAARD, S., MUNSTER, H.A. VAN - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
615510: KIERKEGAARD, S. - Gebeden. Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door W.R. Scholtens.
597228: KIERKEGAARD, S. - Philosophical fragments, or a Fragment of philosophy by Johannes Climacus. (...). Responsible for publication S. Kierkegaard. Originally translated and introduced by D.F. Swenson. New introduction and commentary by N. Thulstrup. Translation revised and commentary translated by H.V. Hong.
618324: KIERKEGAARD, S. - Vrees en beven. Dialectische lyriek door Johannes de silentio (Soren Kierkegaard). Kopenhagen 1843
605794: KIERKEGAARD, S., GRIMSLEY, R. - Søren Kierkegaard: a biographical introduction.
10017: KIERKEGAARD, S. - Stadien auf dem Lebensweg. Studien von Verschiedenen. Gesammelt, zum Druck befördert und herausgegeben von H. Buchbinder. Mit Nachwort von C. Schrempf. Übersetzt von C. Schrempf und W. Pfleiderer.
609892: KIERKEGAARD, S., HOHLENBERG, J. - Søren Kierkegaard. Uit het Deens vertaald door S. Ferwerda.
615521: KIERKEGAARD, S. - Wijsgerige kruimels of Een kruimeltje filosofie door Johannes Climacus, uitgegeven door S. Kierkegaard. Meditaties over humaniteit en christendom
616559: KIERKEGAARD, S. - Samlede Vaerker. Udgivet af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg of H.O. Lange. Complete in 20 volumes.
606031: KIERKEGAARD, S. - Christelige Taler. Fjerde udgave ved H.D. Lange.
605543: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners. Unter Mitarbeit von R. Hirsch besorgt von E. Hirsch.
605058: KIERKEGAARD, S., CROXALL, T.H. - Kierkegaard studies. With special reference to (a) The Bible (b) Our own age. With a foreword by Lord Lindsay of Birker.
605060: KIERKEGAARD, S. - Der Begriff Angst. Vorworte. Übersetzt von E. Hirsch.
606415: KIERKEGAARD, S., WATKIN, J. - Kierkegaard.
572230: KIERKEGAARD, S., LEEMANS, V. - Sören Kierkegaard. Met een inleiding van A. de Waelhens.
604793: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners. Unter Mitarbeit von R. Hirsch besorgt von E. Hirsch.
605003: KIERKEGAARD, S., GRAU, G.G. - Die Selbstauflösung des christlichen Glaubens. Eine religionsphilosophische Studie über Kierkegaard.
607237: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid. Uit het Deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft.
7207: KIERKEGAARD, S. - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen. Naar den zevenden druk uit het Deensch vertaald door J.L. Maris-Fransen van de Putte. Woord vooraf van Prof. Is. van Dijk. I.
597505: KIERKEGAARD, S., LEEMANS, V. - Sören Kierkegaard. Met een inleiding van A. de Waelhens.
7640: KIERKEGAARD, S. - Einübung im Christentum. Übersetz von H. Gottsched und Chr. Schrempf mit Nachwort von Chr. Schrempf.
6999: KIERKEGAARD, S., SCHULZ, H. - Eschatologische Identität. Eine Untersuchung über das Verhältnis von Vorsehung, Schicksal und Zufall bei Sören Kierkegaard.
618033: KIERKEGAARD, S. - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard. Uit het Deensch vertaald door R. Chantepie de la Saussaye. Met een voorrede van I. van Dijk.
603253: KIERKEGAARD, S., DOKTER, T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre.
586658: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. 'Het ogenblik' c.a
585767: KIERKEGAARD, S., SCHREY, H.H., (HRSG.) - Sören Kierkegaard.
572598: KIERKEGAARD, S. - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. Mit einem Vorwort von G. v. Mutius hrsg. von E. Geismar. Deutsch von E. Geismar und R. Marx.
615997: KIERKEGAARD, S., DIJK, A.F.L. VAN - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
2535: KIERKEGAARD, S. - Practice in christianity. Edited and translated with introduction and notes by H.V. Hong and E.H. Hong.
584839: KIERKEGAARD, S. - Entweder-oder. Übersetzt von C. Schrempf. Zusammengefasst herausgegeben von F. Droop. Mit Einführung von M. Bense. Mit 3 Abbildungen.
585113: KIERKEGAARD, S., MONRAD, O.P. - Sören Kierkegaard. Sein Leben und seine Werke.
608091: KIERKEGAARD, S., MONRAD, O.P. - Sören Kierkegaard. Sein Leben und seine Werke.
575828: KIERKEGAARD, S. - Skrifter i udvalg. Med inledning af C. Koch. Ny aendret udgave.
618344: KIERKEGAARD, S. - Of / Of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita
568785: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus seinen Bekenntnissen und Gedanken. Hrsg. von F. Droop.
608795: KIERKEGAARD, S. - Der Begriff der Angst. Philosopische Schriften 2. In der Übersetzung von Christian Schrempf, Wolfgang Pfleiderer und H. Gottsched.
358: KIERNAN, C. - Science and the Enlightenment in eighteenth-century France.
593048: KIKKERT, J.G. - Vorstelijke verblijven. Alle paleizen in Nederland en hun bewoners.
16172: KILIAN, H. - Das enteignete Bewusstsein. Zur dialektischen Psychologie.
612868: KILIAN, H. - Meister der Chirurgie und die Chirurgenschulen im gesamten deutschen Sprachraum. 2., neubearbeitete Auflage. 68 Abbildungen, 11 Tafeln.
581506: KILLANIN, LORD - My olympic years.
592867: KILLINGBACK, S. - Tulips. An illustrated identifier and guide to cultivation.
585799: KIMBALL, N., (ED.) - Fille de joie. The book of courtesans, sporting girls, ladies f the evening, madams, a few occasionals & some royal favourites.
607892: KIMBALL, R. - Experiments against reality. The fate of culture in the postmodern age.
606261: KIMMAN, E.J.J.M. - Marktethiek.
595251: KIMMAN, E.J.J.M. - Marktethiek.
585774: KIMMEL, M.S., (ED.) - Men confront pornography.
17972: KIMMERLE, H. - Mazungumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en westerse filosofieën.
616293: KIMMERLE, H., (HRSG.) - Das Andere und das Denken der Verschiedenheit. Akten eines internationalen Kolloquiums.
594418: KINDT, H., (RED.) - Stadsparadijs. Natuur versus cultuur. Een tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst in het Noorderplantsoen 27 augustus - 25 september 1993.
616269: KING, S.B. - Buddha nature.
3436: KING-FARLOW, J., CHRISTENSEN, W.N. - Faith and the life of reason.
9789: KING, L.S. - The road to medical enlightenment 1650-1695.
612392: KING, E. - England 1175-1425.
587715: KING-FARLOW, J., CHRISTENSEN, W.N. - Faith and the life of reason.
598355: KING, F.X. - Handboek voor waarzeggers. Nederlandse vertaling.
595761: KING, F.X. - Handboek voor waarzeggers. Nederlandse uitgave.
602669: KING'S COUNSEL - So saith the spirit. By a king's counsel. Author of 'I heard a voice'.
580849: KINGHORN, A.M. - The chorus of history. Literary-historical relations in renaissance Britain.
607048: KINGMA, M.J., (RED.) - Letsels van het steun- en bewegingsapparaat.
580944: KINGSLEY, C. - The water-babies. A fairy tale for a land-baby. With one-hundred illustrations by Linley Sambourne.
576178: KINKER, J. - De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker bezorgd door G.J. Vis.
611753: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
576309: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
570639: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
16610: KINKER, J., VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorrredes bij zijn gedichten (1819-1821).
585129: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
608841: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
613542: KINNEGING, A., WICHE, R., (RED.) - Van kwaad tot erger. Het kwaad in de filosofie.
610591: KINNEGING, A., WICHE, R., (RED.) - Waar of niet? Over de vraag wat waarheid is.
575886: KINNER, K., RICHTER, R., (HRSG.) - Rechtsextremismus und Antifaschismus. Historische und aktuelle Dimensionen.
595958: KINSEY, A.C., POMEROY, W.B., MARTIN, C.E. - Sexual behavior in the human male.
605114: KINSLEY, D. - Hindu goddesses. Visions of the divine feminine in the hindu religious tradition.
578875: KIPLING, R. - Le livre de la jungle. Traduction de Louis Fabulet et Robert d'Humières. Préface de S. de Sacy.
614259: KIRCHNER, J. - Das deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme. 2 volumes.
16630: KIRCHNER, J., (HRSG.) - Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900. In 4 Bänden. 4 volumes
569006: KIRCHNER, W. - Studies in Russian-American commerce 1820-1860. With 47 tables, 10 appendices and 10 plates.
568094: KIRJAVAINEN, H., KOISTINEN, T., LEHTONEN, T., (ED.) - Philosophical studies in religion, metaphysics, and ethics. Essays in honour of Heikki Kirjavainen.
616360: KIRK, G.S., RAVEN, J.E. - The presocratic philosophers. A critical history with a selection of texts. Second edition.
604808: KIRK, R. - Relativism and relativity. A contemporary introduction.
614653: KIRK, G.S., RAVEN, J.E. - The presocratic philosophers. A critical history with a selection of texts. Second edition.
603112: KIRMSSE, K.E. - Der thierische Magnetismus und seine Geheimnise. Vierte vermehrte Auflage.
591859: KIRN, P. - Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke.
611307: KIRSCHBAUM, E., (HRSG.) - Lexikon der christlichen Ikonographie. In Zusammenarbeit mit G. Bandmann, W. Braunfels, J. Kollwitz, W. Mrazek, A.A. Schmid, H. Schnell. Sonderausgabe. Complete in 8 volumes in slip-case.
590806: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch berichtet: China Geheim.
574665: KISCH, E.E. - Marktplatz der Sensationen.
574666: KISCH, E.E. - Entdeckungen in Mexiko.
595668: KISCH, E.E. - De vliegende reporter. Samengesteld en van een nawoord voorzien door G. van Istendael en M. Schaevers
569699: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch berichtet: China Geheim.
569706: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch beehrt sich darzubieten: Paradies Amerika.
587144: KISKER, G.W. - The disorganized personality.
598759: KISSINGER, H.A. - Memoiren. Aus dem Am. von H.J. Baron von Koskull. 3 delen.
615386: KIST, WILHELMUS - De ring van Gyges wedergevonden, of verzameling van Nederlandsche karakters door den schrijver van den Landjonker van Blankenheim. Niet vertaald. Deel 1 en 2 in een band.
602882: KISTEMAKER, J. - De veelvuldigheid der atoomkernen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de natuurkunde vanwege de Teyler's stichting aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 27 januari 1956.
18137: KITSON CLARK, G. - The critical historian.
580399: KITTAY, E.F. - Metaphor. Its cognitive force and linguistic structure.
603716: KITTEL, R. - A history of the Hebrews. In two volumes
611437: KJORUP, S. - Humanities. Geisteswissenschaften. Sciences humaines. Eine Einführung. Aus dem Dänischen von Elisabeth Bense.
16508: KLAASSEN, K.W.P. - Misdaad en pers. Met een nawoord van N. Müller.
15612: KLABUND - Romane der Leidenschaft. Moreau. Roman eines Soldaten. Pjotr. Roman eines Zaren. Rasputin. Roman eines Dämons. Mohammed. Roman eines Propheten.
607757: KLABUND - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten nach dem Chinesischen. Bilder: Georg Mayer-Marton.
607758: KLABUND - Borgia. Roman einer Familie. Mit einunddreissig Kupfer-Tiefdrucken.
577515: KLABUND - Literaturgeschichte. Die deutsche und die fremde Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben von L. Goldscheider.
604011: KLAGES, L. - De grondslagen der karakterkunde. Voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door H. Dulfer.
595427: KLAGES, L. - Handschrift en karakter. Voor ons taalgebied, in overleg met de auteur, bewerkt door H. Dulfer. Handschrift-modellen in supplement.
610385: KLAGES, L., MARGADANT, S.V. - Eine tiefenpsychologische Grundlage zur Klages'schen Graphologie.
15293: KLAGES, L. - Vom kosmogonischen Eros.
614544: KLAGES, F. - Aufbau und Eigenschaften der Materie im Mikro- und Makrokosmos. Mit 52 Abbildungen und 13 Tafeln.
578064: KLAGES, L., RATSCHOW, C.H. - Die Einheit der Person. Eine theologische Studie zur Philosophie Ludwig Klages'.
592425: KLAGES, L., RATSCHOW, C.H. - Die Einheit der Person. Eine theologische Studie zur Philosophie Ludwig Klages'.
19349: KLAGES, L. - Persönlichkeit. Einführung in die Charakterkunde.
602022: KLAGES, L. - De grondslagen der karakterkunde. Voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door H. Dulfer.
588094: KLAGES, L. - De grondslagen der karakterkunde. Voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door H. Dulfer.
576859: KLAGES, L., BREUKERS, E.M.J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
576124: KLAGES, L., (HRSG.) - Graphologisches Lesebuch. Hundert Gutachten aus der Praxis. Unter Mitwirkung von Fachgenossen. Mit 117 Handschriftproben.
576125: KLAGES, L. - Handschrift en karakter. Voor ons taalgebied, in overleg met de auteur, bewerkt door H. Dulfer. Handschrift-modellen in supplement.
580920: KLANGE ADDABBO, B., (ED.) - Codici miniati della biblioteca comunale degli intronati di Siena. I. Secoli XI-XII.
606009: KLAPWIJK, J., GRIFFIOEN, S., GROENEWOUD, G., (RED.) - Vrede met de rede? Over het vraagstuk van rede en religie, van autonomie en heil.
604733: KLAPWIJK, J. - Dialektiek der verlichting. Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule.
579093: KLARWILL, V., (HRSG.) - Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-1605. Mit 24 Bildtafeln.
17007: KLASENS, J. - Groninger grondleggers van de Nederlansche volksschool. Met een inleiding van Jan Boer.
568748: KLAUS, G. - Moderne Logik. Abriss der formalen Logik.
566318: KLAUSER, H. - Lexikon deutscher Herrscher und Fürstenhäuser.
585545: KLAVER, IMKE - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Inkele oanteikene dingen út de jonge tiid oan 1925. Ingeleid door G. Harmsen. Aantekeningen van J. Frieswijk.
616085: KLAVER, IMKE - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Inkele oanteikene dingen út de jonge tiid oan 1925. Ingeleid door G. Harmsen. Aantekeningen van J. Frieswijk.
582127: KLEIJ, P., WALDORP, J.G., SIMONS, M.A., (RED.) - Suiker plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM suiker.
609469: KLEIJN, K., SMIT, J., THUNISSEN, C. - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur.
579154: KLEIJWEGT, C.J., SCHOOR-TEMPELAAR, L.G., WAGENSVELD, J. - De maatschappij verandert. PTT verandert mee. 1 januari 1989.
585966: KLEIJWEGT, C.J., SCHOOR-TEMPELAAR, L.G., WAGENSVELD, J. - De maatschappij verandert. PTT verandert mee. 1 januari 1989.
617780: KLEIN, W.C. - Nieuw Guinee. With an english summary. Complete in 3 Volumes with two separate plates and 3D looking-glass.
613216: KLEIN, E. - Gespräche mit der Spinx. Die Paradoxien in der Physik. Aus dem Französischen von Hans Günter Holl.
602334: KLEIN, K.H. - Positivism and christianity. A study of theism and verifiability.
592787: KLEIN, W.K. - Repairing and restoring china and glass. The Klein method.
592937: KLEIN, K.H. - Positivism and christianity. A study of theism and verifiability.
617929: KLEIN, NAOMI - The shock doctrine. The rise of disaster capitalism.
579957: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
618503: KLEIN, NAOMI - No space, no choice, no jobs, no logo. Taking aim at the brand bullies.
600909: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
1973: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
587698: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
3404: KLEIN, C.A., (HRSG.) - Blätter für die Kunst. Elfte und Zwölfte folge 1919 in einem Buch.
607244: KLEINLUGTENBELT, D. - Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.
570543: KLEINLUGTENBELT, D. - Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.
574531: KLEIST, H. VON, GRAHAM, I. - Heinrich von Kleist. Word into flesh: a poet's quest for the symbol.
613663: KLEIST, H. VON, (HRSG.) - Berliner Abendblätter. Nachwort und Quellenregister von Helmut Sembdner.
574664: KLEIST, H. VON - Sämtliche Werke. 5 delen.
574650: KLEIST, H. VON - Werke in sechs Teilen. Auf Grund der hempelschen Ausgabe neu hrsg. mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von H. Gilow, W. Manthey, W. Waetzoldt. 6 dln in 2 banden.
573494: KLEIST, H. VON, KOCH, F. - Heinrich von Kleist. Bewusstsein und Wirklichkeit.
617871: KLEIVAN, I., SONNE, B. - Eskimos. Greenland and Canada.
577305: KLEIWEG DE ZWAAN, J. - De oudste mensheid van de Indische archipel.
4665: KLEMM, D.E. - Hermeneutical inquiry. Volume I: The interpretation of texts.
603270: KLEMPERER, G., KLEMPERER, F., COBET, R., GUTZEIT, K., (HRSG.) - Neue Deutsche Klinik. Handwörterbuch der praktischen Medizin mit besonderer Berücksichtigung der inneren Medizin, der Kinderheilkunde und ihrer Grenzgebiete. Bände 1-10 + Ergänzungsbände 1-8 (=Bände 11-18) + 1 Band Mitarbeiterverzeichnis, Ihaltsübersicht, Gesamtsachverzeichnis. 19 delen.
575949: KLEMPERER, G., KLEMPERER, F., (HRSG.) - Neue Deutsche Klinik. Handwörterbuch der praktischen Medizin mit besonderer Berücksichtigung der inneren Medizin, der Kindheilkunde und ihrer Grenzgebiete. Bände 1-10 + 1 BAnd Mitarbeiterverzeichnis, Inhaltsübersicht, Gesamtsachvereichnis. 11 delen.
583250: KLEP, P.M.M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850.
613287: KLESSMANN, E. - Die Welt der Romantik. Mit 280 Abbildungen und 24 Farbtafeln.
590287: KLESSMANN, E. - Prinz Louis Ferdinand von Preussen 1772-1806. Gestalt einer Zeitenwende.
576122: KLESSMANN, E. - Unter unseren Füssen. Neue archäologische Funde in Deutschland.
614383: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
594996: KLEVER, U. - Knaurs grosses Hundebuch. Mit 460 meist farbigen Abbildungen und grossem Rassenteil.
568611: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
3399: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
599120: KLIBANSKY, R., (ED.) - Contemporary philosophy. A survey. III. Metaphysics. Phenomenology. Language and structure. / La philosophie contemporaine. Chroniques. III. Métaphysique. Phénoménologie. Langage et structure.
591065: KLIBANSKY, R., (ED.) - Philosophy in the mid-century. A survey. La philosophie au milieu du vingtième siècle. Chroniques. Complete in 4 volumes.
574597: KLIENEBERGER, H.R. - The christian writers of the inner emigration.
598442: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een nieuw testament.
593185: KLIJS, K., SIEVERTS, E., WEERDENBURG, J., (RED.) - Een beeld van boek en biblioheek. Betekenis van boek en bibliotheek in de ontwikkeling van de wetenschap.
592579: KLIMKE, R. - Military. Het vademecum voor de driedaagse uithoudingsproef. Met 32 tekeningen in de tekst van Gisela Holstein en 83 foto's. Geautor. vert. van D. Siem. Inl. van C.F. Pahud de Mortanges.
8857: KLIMT, A., (RED.) - Kürschners Deutscher Literatur-Kalender 2004/2005. Vierund sechzigster Jahrgang. 2 delen.
568610: KLINKEN, L. VAN - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw.
585509: KLINKENBERG, P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. In 1973 van een aanvullende bibliografie voorzien door J. Noordman.
587935: KLINKENBERG, P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. In 1973 van een aanvullende bibliografie voorzien door J. Noordman.
602044: KLOEG, D., (RED.) - Natuur & milieu encyclopedie. Auteurs: L. van den Hoek Ostende, D. Kloeg, M. Marbus, H. van Wieringen. In samenwerking met de Stichting natuur en milieu.
602253: KLOET, C. DE, (RED.) - Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog 1939-1946.
604901: KLOK, J., RUSTICUS, G. - Dat gaat nooit weer uit. Een verhaal van Frederik Antonie Klok en Jantje Veldman. 17 mei 1948 - verliefd. 29 juli 1951 - verloofd. 27 oktober 1955 - getrouwd. 27 oktober 2004 - een gouden paar.
617413: KLOK, G. - 5 x 25. Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993. Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijfentwintigjarig bestaan van Het Hogeland College in Warffum. Illustraties: A. Betten.
601685: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school.
617358: KLOMPIEN, MARTEN, TAMMELING, B. - Marten Klompien.
572329: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme.
597157: KLOOS, P. - Filosofie van de antropologie.
566844: KLOOS, P. - Antropologie als wetenschap.
567391: KLOOS, W., RAAF, K.H. DE - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
591910: KLOOSTERMAN, S. - It jubeljier 1793-1813.
617689: KLOOSTERMAN, J. , LUCASSEN, J. - Rebels with a cause. Five centuries of social history collected by the IISH
608655: KLOPPENBORG, M.A.G.T. - The paccekabuddha. A buddhist ascetic. A study of the concept of the paccekabuddha in Pali canonical and commentarial literature.
1213: KLOPSTOCK, F.G., BURKHARDT, G., NICOLAI, H. - Klopstock-Bibliographie. Redaktion: Helmut Riege unter Mitarbeit von Hartmut Hitzer und Klaus Schröter.
582506: KLOPSTOCK, F.G. - Briefe 1751-1752. Herausgegeben von Rainer Schmidt.
566312: KLOPSTOCK, F.G. - Epigramme. Text und Apparat. Herausgegeben von Klaus Hurlebusch.
567815: KLOPSTOCK, F.G. - Der Messias. Herausgegeben von Elisaebeth Höpker-Herberg. Complete 6 parts in 7 volumes.
581779: KLOPSTOCK, F.G. - Briefe 1738-1750. Herausgegeben von Horst Gronemeyer.
569377: KLOPSTOCK, F.G. - Briefe 1767-1772. Herausgegeben von Klaus Hurlebusch. 2 volumes.
589500: KLOPSTOCK, F.G. - Briefe 1776-1782. Herausgegeben von Helmut Riege. 3 volumes.
572884: KLOPSTOCK, F.G. - Briefe 1753-1758. Herausgegeben von Helmut Riege und Rainer Schmidt (Nr 1-21).
597867: KLOSTERMAIER, K., BOCKEN, I., DUPRÉ, W., VELDE, P. VAN DER, (ED.) - The persistent challenge. Religion, truth, and scholarship. Essays in honour of Klaus Klostermaier.
610761: KLOSTERMAIER, K.K. - A survey of hinduism
610865: KLOSTERMAIER, K.K. - A concise encyclopedia of hinduism.
615086: KLOTZ, H. , (HRSG.) - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980. Mit Beiträgen von Volkert Fischer, Andrea Gleiniger-Neumann a.o.
616658: KLOTZBACH, K. - Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914-1945.
613147: KLUBERTANZ, G.P. - The philosophy of human nature.
578312: KLUGE, G., (HRSG.) - Studien zur Dramatik in der Bundesrepublik Deutschland.
573861: KLUGE, G., (HRSG.) - Aufsätze zu Literatur und Kunst der Jahrhundertwende.
574654: KLÜGER, R. - Weiter leben. Eine Jugend.
614053: KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. - Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden.
589917: KLUKHUHN, A., JAEGER, T., (RED.) - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: H. Achterhuis, F. Boenders, J. Bor, D. van Brederode, M. Februari, A. Heumakers, A. Klukhuhn, R. Kousbroek, G. Meijsing en W. van Reijen.
593232: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
618220: KLUKHUHN, A. - Alle mensen heten Janus. Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst.
603897: KLUKHUHN, A., JAEGER, T., (RED.) - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: H. Achterhuis, F. Boenders, J. Bor, D. van Brederode, M. Februari, A. Heumakers, A. Klukhuhn, R. Kousbroek, G. Meijsing en W. van Reijen.
612674: KLUKHUHN, A. - Over de grenzen van de rede.
604572: KLUKHUHN, A. - Hypothese van het heden. Wetenschap in de postmoderne tijd.
615760: KLUKHUHN, A. - Over de grenzen van de rede.
618219: KLUKHUHN, A. - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu.
613894: KLUKHUHN, A. - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu.
599905: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
580521: KLUKHUHN, A., JAEGER, T., (RED.) - Op naar de sterren, en daar voorbij!. Over de geschiedenis van de roman.
575336: KLÜVER, J., WOLF, O., (HRSG.) - Wissenschaftskritik und sozialistische Praxis. Konsequenzen aus der Studentenbewegung. Beiträge von J. Klüver, H. Krüger, C. Marzahn u.a.
618111: KLÜVER, J. - Operationalismus. Kritik und Geschichte einer Philosophie der exakten Wissenschaften.
612170: KLÜVER, M. - Die Kriegstreiber. Englands Politik gegen Deutschland 1937 bis 1939.
603891: KLÜVER, J. - Operationalismus. Kritik und Geschichte einer Philosophie der exakten Wissenschaften.
1917: KLÜVER, J. - Operationalismus. Kritik und Geschichte einer Philosophie der exakten Wissenschaften.
612921: KLUYT, J.A., LAAN, KO VAN DER - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Vijftig jaar lief en leed, handel en wandel, spel en bedrijf, stilte en rumoer, proza en poëzie in westelijk Amsterdam. Verlucht met oorspronkelijke tekeningen van Herman Moerkerk, foto's van Jaap Doeser en reproducties naar oude prenten.
2388: KMITA, J. - Problems in historical epistemology
611552: KNAAP, G.J. , (RED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw.
591605: KNAP, H. - Vreemdeling, bericht de spartanen. Een poging tot verduidelijking van de houding van het Nederlandse volk in de jaren 1940-1945.
608682: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
610107: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
583261: KNAPP, F. - Die künstlerische Kultur des Abendlandes. Eine Geschichte der Kunst und der künstlerischen Weltanschauungen seit dem Untergang der alten Welt. 3 dln.
600741: KNAPP, G.P., (HRSG.) - Autoren damals und heute. Literaturgeschichtliche Beispiele veränderter Wirkungshorizonte.
19609: KNAPP, G.P., LABROISSE, G., (HRSG.) - Wandlungen des Literaturbegriffs in den deutschsprachigen Ländern seit 1945.
581590: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden.
597785: KNEALE, W., KNEALE, M. - The development of logic.
609051: KNECHT-VAN EEKELEN, A. DE - Hoofdlijnen van het endocrinologisch onderzoek in Nederland na 1947.
599508: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het iudicium constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. Een verkennende en inleidende studie gevolgd door kritische uitgaven van Robertus van Parijs, Summa 'Breve sit' en Robert Blund, Summa in arte grammatica en door een werkuitgave van Petrus Hispanus (non-papa), Summa 'Absoluta cuiuslibet'. Compleet in 4 delen.
602043: KNEGT, L. - Uurhoek- en vragen-astrologie. Een practisch systeem voor de oplossing van levensvraagstukken.
615366: KNEGTMANS, P.J. , SCHULTEN, P. , VOGEL, J. - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam.
583128: KNIGHT, F., MERRIAM, T.W. - The economic order and religion.
607188: KNIGHT, D. - The age of science. The scientific world-view in the nineteenth century.
607152: KNIJFF, H.W. DE, - Teksten over theologie en natuurwetenschap. Gekozen en ingeleid.
574242: KNIP, J.A., BERGVELT, E., BOVEN, M. VAN, (RED.) - J.A. Knip 1777-1847. Noordbrabants museum Bethaniëstraat 4, 's-Hertogenbosch 15 october - 12 december 1977.
12726: KNIPPENBERG, M.P.J. VAN - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat.
569962: KNITTERMEYER, H. - Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie.
613975: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
572027: KNOESTER, A., (RED.) - Lessen uit het verleden. 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
593012: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
617415: KNOL, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien Franssen Doorenbusch landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove.
611862: KNOL, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien Franssen Doorenbusch landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove.
602674: KNOLLENBERG, B. - Origin of the American revolution: 1759-1766.
593894: KNOPF, R., (HRSG.) - Ausgewählte Märtyreracten.
568324: KNOPP, G. - History. Geheimnisse des 20. Jahrhunderts. In Zusammenarbeit mit Alexander Berkel, Stefan Brauburger, Christian Deick, Friederike Dreykluft, Anja Greulich u.a. Dokumentation: Annette von der Heyde, Mario Sporn.
608090: KNORR, K.D., KROHN, R., WHITLEY, R. - The social process of scientific investigation.
10114: KNORR, K.D., STRASSER, H., ZILIAN, H.G., (ED.) - Determinants and controls of scientific development.
594803: KNORRE, G. VON, (HRSG.) - Barock in Baden-Württemberg. Vom Ende des Dreissigjährigen Krieges bis zur Französischen Revolution. Ausstellung des Landes Baden-Wurttemberg unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident L. Späth. Band 2. Aufsätze.
598230: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
5002: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
603695: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
574662: KNOWLES, L.C.A. - The industrial and commercial revolutions in Great Britain during the nineteenth century.
572036: KNUTTEL, G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
11856: KÖBBEN, A.J.F., DOBBELAERE, K., HART, J. DE, (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
607704: KÖBBEN, A.J.F., BOVENKERK, F., BUIJS, F., TROMP, H., (RED.) - Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben.
604158: KOCH, H.W. - Over hellebaarden donderbussen en huurlingen
608042: KOCH, DIETRICH - Verhör. Zerstörung und Widerstand. 3 volumes in cassette.
574241: KOCH, P., ENGELMAN, J. - Pyke Koch.
596642: KOCH, A.C.F., BRANDS, N., HALEWIJN, M. VAN, PUT, H., (RED.) - Anton Koch herinnerd 1923-1990.
584587: KOCH, T., (HRSG.) - Porträts deutsch-jüdischer Geistesgeschichte.
610415: KOCH, A.C.F., DEKKER, C., (RED.) - Nederlandse historische bronnen. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap. 3 delen.
597889: KOCH, C. - Die Gier des Marktes. Die Ohnmacht des Staates im Kampf der Weltwirtschaft.
617280: KOCH, H. - Die religiösen Verhältnisse der Dareioszeit. Untersuchungen an Hand der Elamischen Persepolistäfelchen.
598607: KOCH, A.C.F., BRANDS, N., HALEWIJN, M. VAN, PUT, H., (RED.) - Anton Koch herinnerd 1923-1990.
617016: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
599317: KOCH, D.M.G. - Herleving. Oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
614909: KOCH, H.W. - Medieval warfare.
13093: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
589234: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
589235: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
588482: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
582046: KOCKS, G.H., POEL, J.M.G. VAN DER, (RED.) - Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Een heruitgave. 2 delen.
591381: KODALLE, K.M., (HRSG.) - Der geprüfte Mensch. Über Sinn und Unsinn des Prüfungswesens.
613856: KOEHLER, W. - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Bewusstseins.
613855: KOEHLER, W. - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Bewusstseins. Das Zeitalter der Reformation. Vorwort von H. Barth. Aus dem Nachlass herausgegeben.
604853: KOEJEMANS, A.J. - Van 'ja' tot 'amen'.
595010: KOEJEMANS, A.J. - Van 'ja' tot 'amen'.
581043: KOEK, G. - Tussen twee grenzen. Filosofische meditaties over de eindigheid van ons bestaan.
594787: KOEK, G. - Verlangen naar wijsheid. Moderne filosofie en ouder worden.
615779: KOEK, G. - Tussen twee grenzen. Filosofische meditaties over de eindigheid van ons bestaan.
585020: KOEKKOEK, B.C., NOLLERT, A., WERD, G. DE - Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve.
600028: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
2246: KOENEN, G. - Utopie der Säuberung. Was war der Kommunismus?
603160: KOENEN, M.J., ENDEPOLS, J., (RED.) - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal (tevens vreemde-woordentolk) vooral ten dienste van het onderwijs.
617660: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland.
603147: KOENIG, R. - Deutsche Litteraturgeschichte. Mit 46 zum Teil farbigen Beilagen und 269 Abbildungen im Text.
590837: KOENIG, J.P., (ED.) - Discourse and cognition: bridging the gap.
590563: KOENIGER, A.M., (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der Sendgerichte in Deutschland. Mit Unterstützung der Savignystiftung.
611930: KOENIGSBERGER, D. - Renaissance man and creative thinking. A history of concepts of harmony 1400-1700.
598143: KOENIS, S., PLANTENGA, J., (RED.) - Amerika en de sociale wetenschappen in Nederland.
590158: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
590159: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
16974: KOERNER, K., (ED.) - First person singular II. Autobiographies by North American scholars in the language sciences.
600205: KOESEN, W., (RED.) - Aanzien 30-40. Tien jaar wereldnieuws in beeld.
607076: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
589252: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
605541: KOESTLER, A. - Promise and fulfilment. Palestine 1917-1949.
616304: KOESTLER, A. - Insight and outlook. An inquiry into the common foundations of science, art and social ethics.
616547: KOESTLER, A. - The Gladiators
601923: KOESTLER, A. - The roots of coincidence. With a postscript by R. Haynes.
581501: KOESTLER, A. - Die Nachtwandler. Das Bild des UNiversums im Wandel der Zeit. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Englischen von W.M. Treichlinger. Deutsche Fassung vom Autor Überarbeitet und genehmigt.
571459: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
605397: KOESTLER, A. - The roots of coincidence. With a postscript by R. Haynes.
616256: KOESTLER, A., KOESTLER, C. , HARRIS, H. , (ED.) - Arthur and Cynthia Koestler. Stranger on the square. Edited with an introduction and epilogue.
607372: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
571457: KOESTLER, A. - The lotus and the robot.
603774: KOESTLER, A. - Living with Koestler. Mamaine's Koestler's letters 1945-51. Edited by C. Goodman.
617516: KOETSVELD, C.E. VAN - De oudejaars-avond. Ernstige lektuur des jaars.
587386: KOETSVELD CEZ., C. VAN - Karakterbeelden van het lijdenstooneel. Twaalftal schetsen.
18401: KOFLER, L. - Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Versuch einer verstehenden Deutung der Neuzeit.
567197: KOHANSKI, A.S. - Philosophy and technology. Toward a new orientation in modern thinking.
617857: KOHL, J.F. - Die Suryaprajnapti. Versuch einer Textgeschichte.
17079: KOHL, H., PRUYS, K.H. - Helmut Kohl. Die Biographie. Mit 104 Fotos und Dokumenten. Mit einem Essay von J.P. Picaper.
601940: KOHLER, W. - Die Lotus-Lehre und die modernen Religionen in Japan.
566537: KÖHLER, W. - Geist und Freiheit. Allgemeine Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- und Geisteswissenschaft.
576375: KOHLER, W. - Die Lotus-Lehre und die modernen Religionen in Japan.
574663: KÖHLER, K.H. - Poetische Sprache und Sprachbewusstsein um 1900. Untersuchungen zum frühen Werk Hermann Hesses, Paul Ernsts und Ricarda Huchs.
600074: KÖHLER, H. - Deutschland auf dem Weg zu sich selbst. Eine Jahrhundertgeschichte.
580196: KOHN, H. - Bürger vielen Welten. Ein Leben im Zeitalter der Revolution. Aus dem Englischen übertragen von A.K. Ulrich-Debrunner.
570982: KOHN, H. - Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution. Übersetzt von G. Nast-Kölb.
9269: KOHN, H., (ED.) - The mind of modern Russia. Historical and political thought of Russia's great age.
601210: KOHN, H. - De Duitse geest. De vorming van een volk.
605304: KÖHNLECHNER, M., (HRSG.) - Handbuch der Naturheilkunde. 2 delen compleet.
601810: KOHNSTAMM, P.A. - Persoon en samenleving. Opstellen over opvoeding en democratie.
2903: KOHNSTAMM, P.A., HOFSTEE, H. - Het bijbels personalisme van Prof.dr. Ph.A. Kohnstamm. Deel 1: Ontstaan en grondslagen.
567187: KOIGEN, D. - Ideen zur Philosophie der Kultur. Der Kulturakt.
600463: KOJÈVE, A. - Le concept, le temps et le discours. Introduction au système du savoir. Présentation de B. Hesbois.
612948: KOK, G.J. - 'Tot mijn gedachtenis...' 25 jaar rondom 'De Garf' (1966-1991).
612946: KOK, G.J. - Het leven zeker gesteld...'. 25 jaar onder 'de Regenboog' (1972-1997). Met bijdragen van ds. Jurjens, B.H.G. Knol-Groeneveld en ds. F.T. Volbeda.
591106: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
612615: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
610975: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden.
609493: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
609183: KOK ESCALLE, M.C., MELKA, F. , (ED.) - Changements politiques et statut des langues. Histoire et épistémologie 1780-1945.
612947: KOK, G.J. - 'En zij volgden Hem...'. 40 jaar in en om de 'Goede Herderkerk' (1956-1997). Met een bijdrage van ds. F. Boon.
603483: KOK, R., SOMERS, E., (RED.) - Documentaire Nederland en de tweede wereldoorlog. 52 afleveringen in 2 verzamelbanden + 1 deel 'De oorlog na de oorlog' door P. Koedijk, R. Kok, E. Somers.
590530: KOK, G.J. - 'Het leven zeker gesteld...' 25 jaar onder 'de Regenboog' (1972-1997). Met bijdragen van J. Jurjens, B.H.G. Knol-Groeneveld en F.T. Volbeda.
612780: KOKER, D. - Dagboek geschreven in Vught.
599456: KOKKOKA - Koka Shastra en andere geschriften uit India over de liefde. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. Comfort. Met een voorwoord van W.G. Archer. De Nederlandse vertaling is van J.F. Kliphuis.I
12065: KOLAK, D., MARTIN, R. - Wisdom without answers. A guide to the experience of philosophy.
589286: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
618081: KOLAKOWSKI, L. - Over het alledaagse leven
609610: KOLAKOWSKI, L. - Over de sterfelijkheid van de rede. Filosofische essays
610255: KOLAKOWSKI, L. - Leben trotz Geschichte. Lesebuch. Ausgewählt und eingeleitet von L. Reinisch.
590161: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
606834: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
609177: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
12741: KOLAKOWSKI, L. - Der Himmelschlüssel. Erbauliche Geschichten. Aus dem Polnischen von W. Bronska-Pampuch und M. Dutsch.
573736: KOLAKOWSKI, L. - Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit, Marxist zu sein. Einzige vom Verfasser autorisierte Übertragung von Wand Bronska-Pampuch.
603783: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
610265: KOLAKOWSKI, L. - Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays. Aus dem Polnischen von P. Lachmann.
581738: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
569379: KOLAKOWSKI, L. - Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays. Aus dem Polnischen von P. Lachmann.
2894: KOLAKOWSKI, L. - Leben trotz Geschichte. Lesebuch. Ausgewählt und eingeleitet von L. Reinisch.
3042: KOLAKOWSKI, L. - Over de sterfelijkheid van de rede. Filosofische essays
594047: KOLARZ, W. - Godsdienst in de Sowjet-unie. Met een nawoord van P. Zacharias. Nederlandse vertaling J. van Os.
598172: KOLARZ, W. - Godsdienst in de Sowjet-unie. Met een nawoord van P. Zacharias. Nederlandse vertaling J. van Os.
612750: KOLB, R. - Blind watchers of the sky. The people and ideas that shaped our view of the universe.
609543: KÖLBEL, G. - Über die Einsamkeit. Vom Ursprung, Gestaltwandel und Sinn des Einsamkeitserlebens.
612968: KOLDAM, W.E. VAN, - Vrouw Wilsoors of Afijn Olthofs Gasthuis.
612963: KOLDAM, W.E. VAN, - Gerarda Huis ook wel genoemd Gerarda Gockinga Gasthuis 1870-1990.
612965: KOLDAM, W.E. VAN, - Weldadige stichting Ketelaar-Bos.
612967: KOLDAM, W.E. VAN, - Weldadige stichting Ketelaar-Bos.
612964: KOLDAM, W.E. VAN, - Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis.
613446: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
588545: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
567182: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
574227: KOLLER, H., (HRSG.) - Reformation Kaiser Siegmunds.
579041: KOLLEWIJN, A.M., (RED.) - Tijdschrift voor geschiedenis. Eerste jaargang.
575967: KOLLONTAI, A. - Wege der Liebe. Drei Erzählungen. Übertragung aus dem Russischen von E. Federn-Kohlhaas. Mit einem Nachwort von H. Zinner.
578578: KOLMAN, A. - Die verirrte Generation. So hätten wir nicht leben sollen. Eine Biographie.
587094: KOLOSIMO, P. - Zij kwamen van andere planeten. Een fascinerend verhaal over alles wat op aarde 'niet-aards' is. Met 45 foto's
598743: KOLPAKTCHY, G. - Livre des morts des anciens Égyptiens. Nouvelle version française avec 60 pages d'introduction et des notes explicatives (éditée en français, italien et allemand). Avec 60 illustrations.
617097: KOMMERELL, M., JENS, I., (HRSG.) - Werke und Briefe aus dem Nachlass. Mit einem Einführenden Essay von Helmut Heissenbüttel. Complete in 3 volumes.
594785: KOMRIJ, G., TÖPFFER, R. - De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee.
583746: KOMTER, A. - De macht van de dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen.
598280: KON, I.S. - Die Geschichtsphilosophie des 20.Jahrhunderts. Kritischer Abriss. 2 delen.
581180: KONCZEWSKA, H. - L'unité de la matière et le problème des transmutations.
613186: KONDYLIS, P. - Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus.
614868: KONER, W. , (HRSG.) - Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Als Fortsetzung der Zeithschrift für allgemeine Erdkunde im Auftrage der Gesellschaft. Zehnter Band. Mit VII Karten. + Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band II Januar bis December 2878
569956: KÖNIG, R. - Soziologische Orientierungen. Vorträge und Aufsätze.
583766: KÖNIG, J., DELIUS, H., PATZIG, G., (HRSG.) - Argumentationen. Festschrift für Josef König.
585866: KONIJNENBURG, W. VAN - Het beheer van onze waterschappen
580336: KONINCK, T. DE, MORIN, L., (RED.) - Urgence de la philosophié. Actes du colloque du cinquantenaire de la faculté de philosophie université Laval, 1985.
603485: KONING, B. - Bevrijding van Nederland 1944-1945.
592052: KONING, M. DE - Boschbescherming. De leer der ziekten en beschadigingen der houtgewassen.
617599: KONING, J. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
615066: KONING, J.C., KEIJZER, A. DE, DAVELAAR, P. , (RED.) - Nieuwe ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
572150: WILHELMINA KONINGIN - Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria 1898- 31 augustus - 1948. Ingeleid door zijn excellentie jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland.
592126: WILHELMINA KONINGIN - Eenzaam maar niet alleen.
581882: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
568898: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
579857: KONINGSVELD, H. VAN - Gedenkboek der Friese zending. Overzicht van het zendingswerk op het Friese terrein gedurende een halve eeuw 1900-1950.
15586: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
16225: KONINGSVELD, H. - Empirical laws, regularity and necessity.
601842: KONINGSVELD, H. - Empirical laws, regularity and necessity (with a summary in Dutch).
594344: BIBLISCHE HAND-KONKORDANZ - Biblische Hand-Konkordanz oder: Alphabetisches Wortregister der Heiligen Schrift. Sechste unveränderte Auflage.
13844: KONRAD, G. - Der Komplize. Roman. Aus dem Hungarischen von H.H. Paetzke.
603841: KONRÁD, G., SZELÉNYI, I. - Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Übersetzt von H.H. Paetzke.
9753: KONRAD, A. - Untersuchungen zur Kritik des phänomenalistischen Agnostizismus und des subjektiven Idealismus.
605164: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
601472: KOOI, B.P. - Knowledge, chance, and change.
584823: KOOI, J. VAN DER, BOS, E., KRAAIJPOEL, D. - Jan van der Kooi. Schilder. Tekenaar.
579692: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
603979: KOOIJ, P. - Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum.
16451: KOOIJ, J. VAN DER - Het oorzakelijkheidsbeginsel.
604600: KOOIJ, P. - Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum.
604430: KOOIJ, J. VAN DER - Het oorzakelijkheidsbeginsel.
604121: KOOIJ, P. - Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum.
585548: KOOIJMAN, P.A. - Neem en eet. Bomaanslag en opruiing als sociale filosofie.
573218: KOOIJMANS, K., BOS, T.S.H., (RED.) - Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
593255: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de universiteit van Amsterdam en aan het evangelisch-lutersch seminarium op 3 juni 1946.
20424: KOOIMAN, G. - Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Gerrit Kooiman. Met een inleiding van A. Nuis. Uitgave bij gelegenheid van zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
612621: KOOISTRA, J., MULDER, J.J. , REITSMA, C., (RED.) - Leeuwarders in oorlogstijd. Herinneringen aan de bezetting en bevrijding 1940-1945.
606253: KOOLE, R., (RED.) - Denkers over dilemma's.
580909: KOOLE, R., (RED.) - Denkers over dilemma's.
585285: KOOLSCHIJN, J. - De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson.
582340: KOOPS, W.R.H., ENGELS, L.J., HUISMAN, G.C., KINGMA, J., (RED.) - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der rijksuniversiteit te Groningen.
612958: KOOPS, W.R.H., ENGELS, L.J., HUISMAN, G.C., KINGMA, J., (RED.) - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der rijksuniversiteit te Groningen.
599826: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse universiteit.
576436: KOOY, T.P. VAN DER - Op het grensgebied van economie en religie.
583356: KOOY, G.A. - De oude samenwoning op het nieuwe platteland. Een studie over de familiehuishouding in de agrarische Achterhoek. Met een ten geleide van E.W. Hofstee.
594527: KOP, DAVID VAN DE - Dagboeknotities 1962-1977.
594983: KOPER, A. - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN.
616672: KOPLAND, R. - Songer à partir. Poèmes. Traduit du Neerlandais par Paul Gellings. Introduction de Jean Grosjean.
618171: KOPP, W. - Zen beyond all words. A Zen master´s instructions
570165: KOPPE, F. - Sprache und Bedürfnis. Zur sprachphilosophischen Grundlage der Geisteswissenschaften.
616482: KORAN - De Koran. Uit het Arabisch vertaald door J.H. Kramers.
618234: KORAN - De Koran, voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. Met ophelderende aanmerkingen en historische aantekeningen van M. Kasimirski, L. Ullmann, G. Weil en R. Sale, uitgegeven onder toezicht van S. Keyzer. Waaraan toegevoegd een historisch overzigt van de verhouding der Turken tot het overig Europa, naar aanleiding van Freeman's 'The Ottoman power in Europe, its nature, its growth and its decline' door F.A. de Graaff. Opgehelderd door vier in kleur gedrukte kaartjes.
617102: KÖRBEL, T. - Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels Tarot als Beitrag zum Verständnis von Parareligiosität.
602891: KORDIG, C.R. - The justification of scientific change.
580754: KORDIG, C.R. - The justification of scientific change.
606355: KORFF, G., (HRSG.) - Preussen. Versuch einer Bilanz. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH (15. August - 15. November 1981, Gropius-Bau (ehemaliges Kunstgewerbemuseum) Berlin. Katalog in fünf Bänden. Complete in 5 volumes.
612644: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. III. Teil. Frühromantik.
612645: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. IV. Teil. Hochromantik.
7451: KORNBLITH, H., (ED.) - Naturalizing epistemology.
604299: KÖRNER, S. - Categorial frameworks.
587571: KÖRNER, S. - Experience and conduct. A philosophical enquiry into practical thinking.
587: KÖRNER, S. - Fundamental questions of philosophy. One philosopher's answers.
1684: KÖRNER, S., SRZEDNICKI, J., (ED.) - Stephan Körner - Philosophical analysis and reconstruction. Contributions to philosophy.
589600: KÖRNER, S. - Fundamental questions of philosophy. One philosopher's answers.
589601: KÖRNER, S. - Fundamental questions of philosophy. One philosopher's answers.
615061: KORNILOWITSCH, KIRA - Kunst in Russland. Von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Aus dem Russischen übersetzt von Ingeborg Doerfer. 57 färbige und 51 schwarz-weisse Abbildungen.
15169: KORSCH, K. - Schriften zur Sozialisierung. Hrsg. und eingel. von E. Gerlach.
618468: KORTEN, D.C. - When corporations rule the world. Updated and explained - including five new chapter. Foreword by D. Glover.
618466: KORTEN, D.C. - The post-corporate world. Life after capitalism.
605336: KORTEWEG, A., BUIJNSTERS, P.J. - 't is vol van schatten hier. 2 delen.
606959: KORTEWEG, J.A. - Algemeene heelkunde. Voordrachten ter voorbereiding tot de heelkundige kliniek. Vijfde, geheel omgewerkte druk.
569677: KORTEWEG, A., BUIJNSTERS, P.J. - 't is vol van schatten hier. 2 delen.
574799: KORTEWEG, A.S., CHAVANNES-MAZEL, C.A. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het boek 17 december 1980 - 15 maart1981.
574046: KORTEWEG, S., HAAN, H. DE, KUIPERS, S.K., POSTMA, J.K.T., (RED.) - Mens en keuze. Opstellen aangeboden aan prof.drs. S. Korteweg ter gelegenheid van de voltooiing van zijn zeventigste levensjaar.
14573: KORTHALS, M. - Kritiek van de maatschappijkritische rede. De structuur van de maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule.
601856: KORTHALS, M., KUNNEMAN, H. - Arbeid en interaktie.
605238: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
595555: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
590117: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
592380: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
617665: KORTHALS, M. - Filosofie en intersubjectiviteit. Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
588431: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
573121: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip van het algemeen welzijn.
574472: KORTOOMS, TOON - Omnibus. Liefde in Peelland. De kleine emigratie. Parochie in de Peel.
1601: KORZUS, B., NOEHLES, G., (RED.) - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt. 24.0.1978 - 26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster.
575033: KOSCHATZKY, W., STROBL, A. - Die Albertina in Wien.
596933: KOSCHATZKY, W., SOTRIFFER, K., (HRSG.) - Die Kunst vom Stein. Künstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien. Museum Villa Stück München 24. Januar bis 16. März 1986.
603540: KOSCHNICK, W.J. - Kompaktwörterbuch der Sozialwissenschaften. Compact dictionary of the social sciences. 2 volumes.
594796: KOSHIKAWA, M., (ED.) - Florence and Venice. Italian renaissance paintings and sculpture from the State Hermitage Museum. 20 march - 20 june 1999. The National Museum of Western Art, Tokyo.
603624: KOSÍK, K. - Die Dialektik des Konkreten. Eine Studie zur Problematik des Menschen und der Welt. Aus dem Tschechischen von M. Hoffmann.
4403: KOSKENNIEMI, S., PARPOLA, A., PARPOLA, S. - Materials for the study of the Indus script. 1. A concordance to the Indus inscriptions.
575880: KOSLOWSKI, P., (HRSG.) - Europa imaginieren. Der europäische Binnenmarkt als kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe.
592659: KOSSEN, W.J., RIEGER, A. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en keurig heden. Verlicht met krijttekeningen van Frans Boers, foto's van Jaap Doeser en reproducties naar oude prenten.
618366: KOSSMANN, E.F. - Geschiedenis als olifant. Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann. Samengesteld en ingeleid door Frank Ankersmit en Wessel Krul.
617122: KOSSMANN, E.H. - La Fronde.
612778: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
616494: KOSSMANN, E.H., MELLINK, A.F., (ED.) - Texts concerning the revolt of the Netherlands. With an introduction.
606939: KOSSMANN, E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
605649: KOSSMANN, E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
5440: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
614618: KOSSO, P. - Reading the book of nature. An introduction to the philosophy of science.
610485: KOSTER, M.D. - The Peshitta of Exodus. The development of its text in the course of fifteen centuries.
593026: KÖSTER, H.L. - Geschichte der deutschen Jugendliteratur in Monographien. Unveränderter, berechtigter Nachdruck 1968 der 4. Auflage von 1927. Hrsg. und mit einem Nachwort und einer annotierten Bibliographie versehen von Walter Scherf in Zusammenarbeit mit der Internationalen Jugendbibliothek, München.
615183: KOSTER, E.A. - Stadsmorfologie. Een proeve van vormgericht onderzoek ten behoeve van stedenbouwhistorisch onderzoek.
597840: KOSTER, K., VERBEEK, I. - Abraza. Drie verhalen van Koos Koster uit 1980 met inktschetsen van Irene Verbeek uit 1982. 'In de verte van de herinnering' van Irene Verbeek uit 1995, met citaten uit brieven van Koos Koster.
575888: KÖSTER, H.M.G. - Auszug der politischen Geschichte von dem Ursprung aller Völcker bis auf die letzte Friedens-Schlüsse fortgesetzt und zum Gebrauch der Jugend verfertigt.
578123: KÖTTELWESCH, C., (HRSG.) - Bibliographisches Wörterbuch der deutschen Literaturwissenschaft 1945-1969. Mitarbeit H. Hüttermann und C. Maihofer. 3 delen.
592284: KOTTING-MENKO, R.H. - Individu en kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen.
572386: KOTTING-MENKO, R.H. - Individu en kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen.
567305: KOTTJE, F. - Illusionen der Wissenschaft. Eine notwendige Selbstbesinnung zur heutigen Kulturkrisis.
607820: KOTZEBUE, AUGUST VON - Schauspiele. Mit einer Einführung von Benno von Wiese. Herausgegeben und kommentiert von Jürg Mathes.
598027: KOUSBROEK, R. - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Roman.
591352: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
579946: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
577308: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
592863: KOUSEMAKER, E., KOUSEMAKER, K., (RED.) - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen
594765: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
578036: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
614384: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding in de economische ethiek. Met een voorwoord van T.P. van der Kooy.
588258: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
584203: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding in de economische ethiek. Met een voorwoord van T.P. van der Kooy.
590419: KOUWER, .J. - Kraamverpleging.
587131: KOVEL, J. - A complete guide to therapy. From psychoanalysis to behavior modification.
618463: KOVEL, J. - The age of desire. Reflections of a radical psycoanalyst.
9264: KOVESI, J. - Moral notions.
609522: KOWALEWSKI, G. - Grundzüge der Differential- und Integralrechnung. Fünfte, verbesserte Auflage vermehrt durch einen Anhang über Abbildungen. Mit 29 figuren im Text.
594552: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
588950: KOX, A.J., CHAMALAUN, M., (RED.) - Van Stevin tot Lorentz.
593151: KOYRÉ, A. - Du monde clos à l'univers infini. Traduit de l'anglais par R. Tarr.
578752: KOZUSCHEK, W., REITH, H.B., (HRSG.) - Das Polytrauma. Diagnostik - Therapie. 170 Abbildungen und 133 Tabellen, 1993.
587995: KRAAN, K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
607953: KRAAN, K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
606438: KRAAN, K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
583126: KRABBE, J.J., HEIJMAN, W.J.M., OPHEM, J.A.C., (RED.) - De toekomst is verleden tijd. Essays over economie, milieu en landbouw aangeboden aan Jaap Krabbe, ter gelegenheid van zijn afscheid van de landbouwuniversiteit.
571111: KRABBE, J.J. - Historisme in economisch denken. Opvattingen van de historische school in de economie.
5079: KRABBENDAM, H., RUBIN, D., (ED.) - Religion in America. European and American perspectives.
577137: KRAEMER, H., OKHUIZEN, J.E. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora.
579112: KRAEMER, P.E. - The societal state. The modern osmosis of state and society as presenting itself in the Netherlands in particular. A case study of an general trend.
601922: KRAFFT, F. - Geschichte der Naturwissenschaft I. Die Begründung einer Wissenschaft von der Natur durch die Griechen.
18288: KRAFT, J. - Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft.
576590: KRAFT, V., TOPITSCH, E., (HRSG.) - Probleme der Wissenschaftstheorie. Festschrift für Victor Kraft.
15086: KRAFT, V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapittel der jüngsten Philosophiegeschichte.
601560: KRAJEWSKI, W., (ED.) - Polish essays in the philosophy of the natural sciences.
595739: KRAJEWSKI, W., (ED.) - Polish philosophers of science and nature in the 20th century.
597819: KRAJICEK, J. - Bounded arithmetic, propositional logic, and complexity theory.
595210: KRAKAUER, L., HERZBERG, A.J. - Palestina geteekend door Leopold Krakauer. Met een woord vooraf door Mr Abel J. Herzberg.
612763: KRAKOWSKI, É. - La philosophie gardienne de la cité de Plotin a Bergson.
599734: KRÄMER, F.J.L. - De negentiende eeuw. Eene schets van hare geschiedenis. Historisch gedenkboek uitgegeven door 'Het nieuws van den dag' bij het einde der negentiende eeuw.
615162: KRAMER, H. - The age of the avant-garde. An art chronicle of 1956-1972.
8365: KRAMER, D., MEERTENS, P.J., WATERINK, J., (RED.) - Friesland. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Met houtsneden van E. Caspers.
577207: KRAMERS, J. - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde. Tweede druk. Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt door J. Jurrius. 2 delen.
598626: KRAMERS, H.A., HOLST, H. - De bouw der atomen en moleculen. Naar: De bouw der atomen. Bewerkt door: H.C. Brinkman.
618520: KRAMERS, H.A., HOLST, H. - De bouw der atomen.
578903: KRANNHALS, P. - Das organische Weltbild. Grundlagen einer neuentstehenden deutschen Kultur. Ungekürzte Volksausgabe. 2 delen.
593036: KRANSBERG, D., MILS, H. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
604810: KRANSBERG, D., MILS, H. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
618265: KRANTZ, D.H. , LUCE, R.D., SUPPES, P., TVERSKY, A. - Foundations of measurement. Volume 1: Additive and polynomial representations.
610830: KRANZ, W. - Die griechische Philosophie. Zugleich einer Einführung in die Philosophie überhaupt. Mit 5 Abbildungen.
16645: KRÄNZLIN, G. - Existenzphilosophie und Panhumanismus.
577346: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über arabische Handschriften gebeugt. Erinnerungen an Bücher und Menschen.
578168: KRAUS, K. - Briefe an Sidonie Nádherný von Borutin 1913-1936. Herausgegeben von Heinrich Fischer und Michael Lazarus. Complete in 2 volumes.
568997: KRAUS, K. - Mit vorzüglicher Hochachtung. Briefe des Verlags der Fackel.
1266: KRAUS, E.H., SLAWSON, C.B. - Gems and gem materials.
568373: KRAUS, K. - Auswahl. Grimassen. In dieser grossen Zeit. Vor der Walpurgisnacht. 3 delen compleet.
584955: KRAUS, K. - Die Sprache.
571223: KRAUS, K. - Unsterblicher Witz.
610976: KRAUS, H.J. - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
583479: KRAUS, K. - Weltgericht.
573389: KRAUS, K. - Pro domo et mundo.
608832: KRAUS, H.J. - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
608141: KRAUS, O., LIPSIUS, F., LINCKE, P.F., PETZOLDT, J. - Zur Relativitätstheorie. Beiträge.
601430: KRAUSE, J. - Color index. Over 1100 color combinations. CMYK and RGB formulas. For print and web media.
590941: KRAUSE, F., (HRSG.) - Die Bibliothek der Brüder Grimm. Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes. Erarbeitet von L. Denecke und I. Teitge. Mit 29 Abbildungen.
601009: KRAUSE, W. - Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur.
582178: KRAUSE, K.C.F. - Reine allgemeine Vernunftwissenschaft oder Vorschule des analytischen Haupttheiles des Wissenschaftgliedbaues. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von P. Hohlfeld und A. Wünsche.
1991: KRAUSE, K.C.F. - Vorlesungen über angewandte Philosophie der Geschichte. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von P. Hohlfeld und A. Wünsche. Als Anhang: Geschichtsphilosophische Skizzen und Abhandlungen.
18663: KRAUSE, K.C.F. - Philosophische Abhandlungen. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von P. Hohlfeld und A. Wünsche.
609024: KRAUSKOPF, G. - Die Heilslehre des Buddha. Eine Einführung. Dritte, veränderte und erweiterte Auflage.
610831: KRAUSS, L.M. - Fear of physics. A guide for the perplexed.
611089: KRAUSS, S., (ED.) - The Mishna treatise Sanhedrin. With an introduction, notes and glossary.
590128: KRAUSS, H., (HRSG.) - Europäisches Hochmittelalter.
574473: KRAUSS, E. - Das Tor. Gedichte und Traumgesichte.
607821: KRAUSSER, HELMUT - UC. Roman. Unter Zuhilfenahme eines Märchens von H.C. Andersen.
614606: KRECK, WALTER, GEYER, H.G., REIFFEN, H. , KLAPPERT, B, (HRSG.) - Freispruch und Freihet. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65. Geburtstsag.
617386: KRECKEL, R. - Soziologische Erkenntnis und Geschichte. Über Möglichkeit und Grenzen einer empirisch-analytischen Orientierung in de Humanwissenschaften.
616945: KRECKEL, R. - Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit.
609607: KREININ, M.E. - International economics. A policy approach.
577660: KREISKY, B. - Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten.
608951: KREITLER, H., KREITLER, S. - Psychologie der Kunst.
576080: KRELLE, W. - Verteilungstheorie.
2201: KREMER, R. - Le néo-réalisme Américain.
615566: KRESS, H. , MÜLLER, W.E. - Verantwortungsethik heute. Grundlagen und Konkretionen einer Ethik der Person.
594375: KRETSCHMER, E., DRIFT, H. VAN DER - Bijdrage tot de kennis van de typologie van Kretschmer. Een anthropologische studie.
609451: KRETSCHMER, E. - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutions-Problem und zur Lehre von den Temperamenten. Dritte, gegenüber der zweitenb unveränderter Auflage. Mit 32 Abbildungen.
583009: KRETZENBACHER, L. - Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark. Mit 27 Abbildungen und 64 Melodien.
15734: KREUTZWALD, F.R. - Estnische Märchen. Aus dem Estnischen übertragen von F. Löwe, bearbeitet von A. Kaidja. Illustriert von Peeter Ulas.
601270: KRICKEBERG, W. - Las antiguas culturas mexicanas. Traducción de S. Garst y J. Reuter
572313: KRICKEBERG, W., TRIMBORN, H. - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca. Met 34 afbeeldingen.
616952: KRIEGER, M. - Ekphrasis. The illusion of the natural sign. Emblems by John Krieger.
590801: KRIMMEL, B., (RED.) - Tschechische Kunst der 20er + 30er Jahre. Avantgarde und Tradition. Mathildenhöhe Darmstadt 20. November 1988 bis 29. Januar 1989.
616625: KRINGS, H. - Transzendentale Logik.
613087: KRINGS, H., BAUMGARTNER, H.M., WILD, C., (HRSG.) - Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Studienausgabe. 6 volumes.
598079: KRISHNA, D., BROWN, R., AHMED, M. - Teaching and research in philosophy: Asia and the pacific.
607567: KRISHNA, G. - The biological basis of religion and genius. With an introduction by Carl Friedrich Freiherr von Weitzäcker.
616986: KRISHNAMURTI, J., LUTYENS, M. - Krishnamurti. Jaren van vervulling.
588525: KRISTELLER, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Mit 263 Abbildungen.
613353: KRISTELLER, P., (ED.) - Iter Italicum + Iter Italicum accedunt Alia Itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries. 6 volumes.
594534: KRISTELLER, P. - Gravures sur bois. Illustrations de la Renaissance Florentine.
583904: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
618027: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
605693: KRISTEVA, J. - Contre la dépression nationale. Entretien avec P. Petit.
14844: KRISTEVA, J. - Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek
599182: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
593677: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
593588: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
590312: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
617151: KRISTEVA, J. - Histoires d'amour.
571686: KRISTEVA, J. - La révolution du langage póetique. L'avant-garde a la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé.
612996: KRISTEVA, J., OLIVER, K. - Reading Kristeva. Unraveling the double-bind.
600687: KRISTEVA, J. - 'Séméiotiké'. Recherches pour une sémanalyse.
593567: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
608757: KRISTEVA, J., BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, WEL, F. VAN, (RED.) - Julia Kristeva.
599511: KROB, M., KROB JR., M. - Praha. Prag. Prague. Prague. Praga. Photography. Text M. Mzykóva.
600483: KROCKOW, C. GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
612079: KROEGER, P.G., STAM, J. - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998.
16719: KROES, R., (ED.) - The American West. As seen by Europeans and Americans.
576234: KROES, R., (ED.) - High brow meets low brow. American culture as an intellectual concern.
598731: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog. Illustrsties door luitenant ter zee der 3e klasse J. Hoowij. Kaarten en silhouetten door luitenant ter zee der derde klasse G. Rhee.
597831: KROESE, W. - De legendarische vlucht van de Uiver. London-Melbourne oktober 1934.
617129: KROESEN, J.M.C. - Over de compositie der Fóstbroedra saga.
611282: KROESEN, J.M.C. - Over de compositie der Fóstbroedra saga.
599703: KRÖGER, U. - Die Windsors. Glanz und Elend einer Monarchie.
593005: KROKER, E.J.M., (HRSG.) - Die Gewalt in Politik, Religion und Gesellschaft.
5320: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
603967: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
611180: KRÖLL, HEINZ, HOLTUS, G. , RADTKE, E. , (HRSG.) - Umgangssprache in der Iberoromania. Festschrift für Heinz Kröll.
581776: KROLL, E. - Beauty parade.
606561: KROM, N.J. - De tempels van Angkor. Ingeleid door N.J. Krom. Met 32 afbeeldingen. Bandteekening door N. Baak.
608605: KROM, N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. Met 120 afbeeldingen.
596746: KRONBERGER-FRENTZEN, H. - Altes Bildergeschirr. Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
609073: KRONENBERG, M. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
617138: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. Compleet in 8 delen.
604426: KRONENBURG, J.A.F. - Neerlands heiligen in later eeuwen. 2 delen in 1 band
612571: KRONIG, R. , (RED.) - Leerboek der natuurkunde. Met medewerking van J. de Boer, C. Burger, P.H. van Cittert, C.J. Gorter e.a.
602063: KROON, J.U.A., NES, J.G.T. VAN - Prepareren. Eenvoudige methoden voor het prepareren van allerlei dieren en planten.
603613: KROON, T.T. - Woordenboek der Grieksche en Romeine mythologie.
610348: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. De wijsbegeerte van het fin de siècle.
591911: KROPHOLLER, A.J. - Bouwkunst als levensuiting. Met illustraties door R.J. Veendorp.
618522: KROPOTKIN, P. - The essential Kroppotkin. A general selection from the writings of the great Russian anarchist thinker. edited by Emile Capouya and Keitha Tompkins.
612632: KROPOTKIN, P. - Tekstboek. Bloemlezing uit zijn boeken, pamfletten en brieven, alsmede een exact verslag van het gesprek tussen Lenin en Kropotkin. Samenstelling en inleiding: Hans Verploeg. Voorwoord: Roel van Duyn.
617306: KROPOTKIN, P. - Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door Nicolas Walter.
612916: KROSCHWITZ, J.I. - Concise encyclopedia of polymer science and engineering.
578403: KROY, M. - Mentalism and modal logic. A study in the relations between logical and metaphysical systems.
5981: KRUEGER, F. - Lehre von dem Ganzen. Seele, Gemeinschaft und das Göttliche.
614135: KRUG, A. - Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike.
579464: KRUG, WILHELM TRAUGOTT - Handbuch der Philosophie under philosophischen Literatur. 2 volumes.
3840: KRÜGER, G. - Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte.
583311: KRÜGER, J.B. - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda; dat is van het Noord-Brabandsch deel van het voormalig bisdom Antwerpen (met inbegrip van dat bisdom en der stad als verblijfplaats der toenmalige bisschoppen); mitsgaders van de vierde en vijfde distrikten van Zeeland, welke een bestanddeel van het huidig bisdom van Breda vormen. 4 delen.
583559: KRUGER, BARBARA, KING, STEPHEN - My pretty pony.
573204: KRÜGER, G. - Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte.
618500: KRUGMAN, P. - Peddling prosperity. Economic sense and nonsense in the age of diminished expectations.
1392: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
612505: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
578520: KRUIJSEN, J., SIJS, N. VAN DER, (RED.) - Honderd jaar stadstaal.
587549: KRUIJT, J.P., GROENMAN, S., HEEREN, H.J., HESSEN, J.S. VAN, (RED.) - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.dr. J.P. Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
15642: KRUIJT, J.P., GROENMAN, S., HEEREN, H.J., HESSEN, J.S. VAN, (RED.) - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.dr. J.P. Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
592816: KRUIJT, C.S. - Zelfmoord. Statistisch-sociologische verkenningen (with a summary in English).
600288: KRUININGEN, H. VAN - Leven en willekeur in Amsterdam. 33 etsen geïnspireerd op middeleeuwse willekeuren, rechterlijke uitspraken en andere historische dokumenten. Met een inleiding van R.W. Scheller.
612613: KRUISINGA, C. , GROOT, P. DE - IJsvermaak in Leeuwarden. Geschiedenis van Koninklijke Vereeniging 'De IJsclub' 1850-2000.
576842: KRUITHOF, J., ENDEN, H. VAN DEN, (RED.) - Dwars denken. Omtrent Jaap Kruithof.
587296: KRUIZINGA, J.H., BANNING, J.A. - Amsterdam van A tot Z. Encyclopedisch handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
598992: KRUIZINGA, J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
599493: KRUK, M. - Parijs denkt. Een Republiek tegen de wereld.
604909: KRULS, H.J. - Generaal in Nederland. Memoires.
583755: KRUMM-HELLER, A. - Osmologische Heilkunde. Die Magie der Duftstoffe.
599290: KRUYSKAMP, C., (RED.) - De middelnederlandse boerden. Voor het eerst verzameld uitgegeven
4184: KRYGIER, M., (ED.) - Marxism and communism: posthumous reflections on politics, society, and law.
617362: KÜBLER-ROSS, E. - Befreiung aus der Angst. Berichte aus den Workshops 'Leben, Tod und Untergang'. Mit 50 Fotos von Mal Warshaw. Aus den Amerikanischen übersetzt von Susanne Schaub.
613640: KUBY, E. - De Russen in Berlijn 1945
586967: KUBY, E. - De Russen in Berlijn 1945
583621: KUCHLER-SILBERMAN, L. - Mijn honderd kinderen. Het verhaal van een vrouw die een legertje joodse kinderen uit Polen voerde en naar Israel leidde.
3811: KUCZYNSKI, J. - Dialogue and universalism as a new way of thinking.
605276: KUCZYNSKI, J. - Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. 6 delen compleet.
607819: KUDRUN, BARTSCH, K., (HRSG.) - Kudrun. Fünfte Auflage, überarbeitet und neu eingeleitet von Karl Stackmann.
612560: KUEN, H. , ERNST, G. , STEFENELLI, A. , (HRSG.) - Sprache und Mensch in der Romania. Heinrich Kuen zum 80. Geburtstag.
608714: KUENEN, A. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. 2 delen.
597745: KUGEL, J. - Geschiedenis van de gymnastiek. Leerboek voor de opleidingen in de lichamelijke opvoeding, paramedische beroepen en de sport.
603943: KUHN, F. - Altchinesische Staatsweisheit. Mit 12 Illustrationen.
617965: KUHN, T.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties
613445: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
612255: KUHN, T.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties
579817: KUHN, A. - The study of society. A multidisciplinary approach.
612119: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
597170: KÜHN, H. - Mensen in de oertijd. Geautoriseerde vertaling: E.M. Hart. 3 delen.
606494: KUHN, H. - Der Staat. Ein philosophische Darstellung.
600488: KUHN, H. - Der Weg vom Bewusstsein zum Sein.
613052: KUHN, W. , (HRSG.) - Einführung in die Physik.
601950: KÜHNEL, H., (HRSG.) - Ausstellung Gotik in Österreich. Veranstaltet von der Stadt Krems an der Donau. 19. Mai bis 15. Oktober 1967 Minoritenkirche Krems-Stein, Niederösterreich.
586278: KUIK, H., NEUT-LEGEMAAT, W. VAN DER, VALK, B. - Gieten: namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
577449: KUIK, W.D. - Utrechtse notities. Tekst en tekeningen van William D. Kuik.
594601: KUIK, C.J. - Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland.
614224: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer.
582135: KUILE, E.H. TER - De Romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden.
593076: KUILE, E.H. TER - Kastelen en adellijke huizen. Bouwkunst. 123 foto's van H. Sibbelee.
617213: KUILE, G.J. TER - Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners.
617214: KUILE, G.J. TER - Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners.
605208: KUILS, KOLONEL, BOISOT, KOLONEL - De gevaarlijke bocht. Twee voordrachten over den overgangstijd gehouden door kolonel Kuils en Boisot. 1. De bijzondere staat van beleg. 2. Regeeringsmaatregelen.
6677: KUIP, A. VAN DER - Medische instrumenten-ziekenverplegingsartikelen. Catalogus van Adr. van Kuip medische instrumenten B.V. Met losse prijslijst.
603059: KUIPER, K. - De Atheense vrouw. Amsterdamsche aula-voordrachten.
582391: KUIPER, J. - Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland (16 n.Chr. - 1904). Tweede, met 24 portretten, herziene en veel vermeerderde druk.
582436: KUIPER, J.W. - Beknopt handelswoordenboek. Woorden en uitdrukkingen voor de handelscorrespondentie in het Nederlandsch, Hoogduitsch, Engelsch en Fransch. Met medewerking van L. Landsman en A.A. Heskes.
582893: KUIPER, J. - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
615607: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
604255: KUIPER, M. - De vaas van Huizinga. Over geschiedenis, verhaal en de betekenis van de dingen die voorbijgingen.
594309: KUIPER, P.C. - Hoofdsom der psychiatrie.
601625: KUIPER, A.A.J., PETERS, J.A.J., COUTURIER, W. - Het hylemorphisme. I Substantiële verandering en hylemorphisme. II De plaats van het hylemorphisme in de metaphysiek. III Het hylemorphisme in de mens.
592073: KUIPER, W.E.J., (RED.) - Griekse varia. Bloemlezing uit de werken van een vijftiental Griekse dichters en prozaschrijvers in vertaling bijeengebracht en ingeleid.
616145: KUIPER-WIERINGA, A.G., DIJKSTRA-AALFS, K.M., HUININGA, E., - Genealogie familie Wieringa Wierenga. Noordelijk Westerkwartier. Tweede geheel herziene druk.
610008: KUIPER, G., BLAAK, J.A., (RED.) - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
598229: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
598228: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
615548: KUIPERS, L., TIMMAN, R., (RED.) - Handboek der wiskunde. Met medewerking van J.W. Cohen, H.J.A. Duparc, J. Hemelrijk, L. Kosten, F. Loonstra, B. Meulenbeld, C.H. van Os, S.C. van Veen e.a.
594916: KUIPERS, G., (RED.) - Verzamellijst van recensies en vermeldingen van buitenlandse literatuur in de Nederlandse periodieke pers gedurende het tijdvak 1830 tot en met 1839.
609071: KUIPERS, A., (RED.) - Op schrift, op schrift van schrijvers in Egypte, tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
4207: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
609200: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
609310: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
585014: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
602127: KUITERT, H.M. - Zonder geloof vaart niemand wel. Een plaatsbepaling van christendom en kerk.
602766: KUITERT, H.M. - De realiteit van het geloof. Over de anti-metafysische tendens in de huidige theologische ontwikkeling.
610261: KUITERT, H.M. - Anders gezegd. Een verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer.
597419: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
597514: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
588421: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
584041: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift.
581245: KUITERT, H.M. - Om en om. Een bundel theologie en geloofsbezinning.
594764: KUITERT, H.M. - Verstaat gij wat gij leest? Over de uitleg van de bijbel.
584079: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
592551: KUITERT, H.M. - Wat heet geloven? Structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken.
581246: KUITERT, H.M. - Wat heet geloven? Structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken.
593241: KUITERT, H.M. - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt.
589259: KUITERT, H.M. - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt.
588416: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
593308: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
605455: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
578907: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
593307: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
593242: KUITERT, H.M. - Anders gezegd. Een verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer.
579431: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
578906: KUITERT, H.M., BRINKMAN, M.E., (RED.) - Kennismaken met Kuitert.
580869: KÜKENTHAL, W. - Leitfaden für das zoologische Praktikum. Mit 169 Abbildungen im Text.
582980: KUKKONEN, T., (ED.) - The future of religion - the future of suspicion. Proceedings of the 13th biennial European conference on the philosophy of religion. Järvenpää, Finland. 25-28 august 2000.
615249: KUMAR, A. - Sciences of the ancient Hindus: unlocking nature in the pursuit of salvation.
581127: KÜMMEL, W.G. - Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme.
607818: KUNERT, GÜNTER - In Namen der Hüte. Roman.
616665: KÜNG, H., LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.
604875: KÜNG, G. - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion.
591177: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
605101: KÜNG, H., ESS, J. VAN, STIETENCRON, H. VON - Christendom en wereldgodsdiensten. Wegbereiding tot de dialoog met de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. 3 delen.
14445: KÜNG, H., HÄRING, H., KUSCHEL-K.J., (HRSG.) - Hans Küng. Weg und Werk. Mit einer Bibliographie von M. Gentner.
580205: KÜNG, H. - Christ sein.
595876: KÜNG, H. - Wat is kerk? Vertaling H. Wagemans.
617545: KÜNG, H. - Mon combat pour la liberté. Memoires.
617531: KÜNG, H. , JENS, W. - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. Nederlandse vertaling.
603292: KÜNG, H. - Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
603295: KÜNG, H., ALBERT, H. - Das Elend der Theologie. Kritische Auseinandersetzung mit Hans Küng.
586402: KÜNG, H., LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.
604548: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
609662: KÜNG, H. - Is de kerk nog te redden? Vertaald uit het Duits door Karl van Klaveren.
589633: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised ed. Transl. from the German by E.C.M. Mays and rev. by the author.
610473: KUNIYOSHI, SCHAAP, R. - Heroes & ghosts. Japanese prints by Kuniyoshi 1797-1861. Introduction by Amy Reigle Newland. Essays by Timothy C. Clark, Matthi Forrer, Inagaki Shin'ichi.
612340: KUNKEL, G., (ED.) - Biogeography and ecology in the Canary Islands. With 230 figures, 37 tables an 5 fold out pages.
605669: KÜNKEL, F. - Karakter, ziekte en genezing. Vertaal en ingeleid door A.M. Meerloo.
605670: KÜNKEL, F. - Karaktervorming door zelfopvoeding. De nieuwe geneeskunde der ziel in haar toepassing op de opvoeding, zelfopvoeding en zielzorg. Naar den herzienen zevenden druk vertaald en ingeleid door J.C. Roose.
605671: KÜNKEL, F. - Karakter, groei en opvoeding. Uit het Duitsch vertaald door J.W.A. Bruggeman.
598853: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
618134: KUNNEMAN, H. - De waarheidstrechter. Een communicatietheoretisch perspectief op wetenschap en samenleving.
5417: KUNNEMAN, H., (RED.) - Wetenschap en ideologiekritiek. Opstellen van L. Althusser, T. de Boer, P.K. Feyerabend, H. Kunneman, G. Radnitzky en A.C. Zijderveld.
617109: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
617448: KUNST, J. - Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen. Met 27 illustraties naar fotografieën, ruim 120 melodieën en een kaartje.
593436: ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING - Gedenkboek 1893 - 1913.
17949: KUNZ, H. - Die anthropologische Bedeutung der Phantasie. 2 volumes.
615081: KUNZE, M. - Highroad to the stake. A tale of witchcraft
617791: KUPER, J., (ED.) - The anthropologists' cookbook. Illustrated by Jessica Kuper.
7314: KUPÉRUS, L. - Uut de Gröninger veenkolonies. Novellen en schetsen. Met een inleidend woord van A.J. Hoogenbirk.
4106: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
600557: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
569048: KÜPPERS, W. - Zur Psychologie des Geschichtsunterrichts. Eine Untersuchung über Geschichtswissen und Geschichtsverständnis bei Schülern.
606880: KUPPEVELT, J. VAN - Topic and comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
611244: KURPERSHOEK-SCHERFT, T. - Monniken en leken. Teksten van het vroege boeddhisme.
611059: KURPERSHOEK-SCHERFT, T. - Monniken en leken. Teksten van het vroege boeddhisme.
600515: KURTZ, P., (ED.) - American thought before 1900. A sourcebook. From Puritanism to Darwinism. Edited, with an introductory survey, notes, and bibliographies.
596468: KURTZ, H. - Eugénie Kaiserin der Franzosen 1826-1920. Aus dem Englischen übertragen von E.M. Krauss.
584502: KUSCH, E. - Nürnberg. Lebensbild einer Stadt.
20430: KUSTÁR, P. - Aspekt im Hebräischen. Band IX der Theologischen Dissertationen, herausgegeben von B. Reicke.
586377: KUSTERS, W., PERRY, J. - Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord en beeld.
597408: KUTTNER, E. - Het hongerjaar 1566. Met een inleiding van J. Romein.
601840: KUYK, W. - Complementarity in mathematics. A first introduction to the foundations of mathematics and its history.
589743: KUYK, J. VAN - Oude politieke spotprenten. Met 97 afbeeldingen.
605599: KUYLE, A. - Rond een blauw meer.
605598: KUYLE, A. - Weerlicht. Geïllustreerd door L. Simon.
605600: KUYLE, A. - Tusschen Keulen en Parijs. Met zestig schetsen van Charles Eyck.
593082: KUYPER, W. - De kunst van het wonen.
585999: KUYPER, E. DE - Een vis verdrinken. Een niet-Nederlander tussen de Nederlanders.
12735: KUYPERS, K. - Verspreide geschriften. 2 delen.
589213: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
601855: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
7596: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
618087: KWA, C. - Kernthema's in de wetenschapsfilosofie.
584729: KWA, C. - De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap.
614976: KWA, C. - De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap.
614048: KWAK, J.H., (RED.) - Onder de clockeslach van Vlachtwedde. S.H. Achterop, J.R. Bruning, R. Kraai. C.J. Wegman.
599882: KWAKENBURG, R.J. - Historie van Stad en Lande. 5 delen.
12738: KWANT, R.C. - Waarheidscrisis. Eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten.
607072: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
578041: KWANT, R.C. - Wijsbegeerte van de ontmoeting.
606659: KWANT, R.C., IJSSELING, S., (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
580233: KWANT, R.C. - Phenomenology of social existence.
570897: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
570898: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
16698: KWANT, R.C., HOUTEN, J. VAN - Maatschappijkritiek. Verkenning van het verschijnsel maatschappijkritiek.
603894: KWANT, R.C. - Wijsbegeerte van de ontmoeting.
603926: KWANT, R.C. - Critique: its nature and function
606475: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
605426: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
569456: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
575153: KYLSTRA, A.D. - Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung.
581899: KYROVA, M., (RED.) - Muziek voor het oog. Music for the eye. The collection of the Gemeentemuseum Den Haag.
581068: KYTLE, R. - Clear thinking for composition.
581867: LAAN, N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
585860: LAAN, K. TER - Van Goor's aardrijkskundig woordenboek van Nederland. 3e druk geheel opnieuw bewerkt door A.G.C. Baert.
592048: LAAN, K. TER - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België.
617145: LAAN, K. TER - t Grunneger Zangbouk. Tweede druk van Oude en nieuwe Groninger liederen door P. Groen. Bewerkt en aangevuld door Theo Westen. Bezorgd door K. ter Laan. Deel 2.
592876: LAAN, K. TER - Beknopte Nederlandse encyclopedie.
595712: LAAN, K. TER - Letterkundig woordenboek.
597254: LAAN, N. VAN DER, (RED.) - Noordnederlandse rederijkersspelen.
615164: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Dijkstra e.v.a.
588292: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie. 2 delen.
599414: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie. 2 delen.
613570: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
605874: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15