Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
581817: HUWEL, R., (RED.) - Bibliografie der bibliografieën van de Zuidnederlandse letterkunde sinds 1780.
606180: HUXLEY, J. - Essays van een humanist
13750: HUXLEY, J. - Religion without revelation.
579501: HUXLEY, F., HUXLEY, F. - The way of the sacred.
579504: HUXLEY, F. - Symbolen van het mysterie
606202: HUXLEY, J. - Religion without revelation.
575279: HUXLEY, J. - Memories. 2 delen.
590148: HUXLEY, F., HUXLEY, F. - The way of the sacred.
568875: HUXLEY, J. - Essays van een humanist
612085: HUYDECOPER, BALTHAZAR, BONTH, R.J.G. DE - De Aristarch van 't Y'. De'grammatica' uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730).
617659: HUYGENS, C. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. W. Bilderdijk. Compleet in 6 delen.
618042: HUYGENS, CHRISTIAAN - Verhandeling over het licht
618024: HUYGENS, CONSTANTIJN - De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. 9 delen inclusief registers in 5 banden.
569605: HUYGENS, CHRISTIAAN - Abhandlung über das Licht. Worin die Ursachen der Vorgänge bei seiner Züruckwerfung und Brechung und besonders bei der eigenthümlichen Brechung des isländischen Spathes dargelegt sind. (1678). Hrsg. von E. Lommel. Im 2. aufl. durchgesehen und berichtigt von A.J. v. Oettingen. Mit 57 Figuren im Text.
598749: HUYGENS, CONSTANTIJN - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Uit het Latijn vertaald, toegelicht en met aanteekeningen voorzien door A.H. Kan. Met een bijdrage van G. Kamphuis.
614578: HUYGENS, CONSTANTIJN, HOFMAN, H.A. - Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis (with a summary in English).
579754: HUYGENS, CHRISTIAAN - Verhandeling over het licht
602713: HUYGENS, CORNÉLIE - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van 'de liefde in de vrouwenkwestie' van Anna de Savornin Lohman.
579747: HUYGENS, CHRISTIAAN, BOS, H.J.M., RUDWICK, M.J.S., SNELDERS, H.A.M., (ED.) - Studies on Christiaan Huygens. Invited papers from the symposium on the life and work of Christaan Huygens, Amsterdam, 22-25 August 1979.
602793: HUYGHE, P.D. - Le devenir peinture.
599136: HUYGHE, R. - Psychologie de l'art. Résumé des cours du collège de France 1951-1976.
574815: HUYS, B., (RED.) - Muzikale schatten uit de Koninklijke Bibliotheek Albert I 1220 - 1800. Tentoonstellingscatalogus.
617484: HVIDBERG-HANSEN, F.O. - La déesse TNT. Une étude sur la religion canaanéo-punique. 2 volumes
614239: HYAMS, H.U., KLATTENHOFF, K., RITTER, K., (HRSG.) - Jüdisches Kinderleben im Spiegel jüdischer Kinderbücher. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Oldenburg mit dem Kindheitsmuseum Marburg.
603809: HYDE, H.M. - Zestig eeuwen pornografie. De historie en de ontwikkeling der pornografie van oud-testamentische tijden af tot en met de twintigste eeuw. Nederlandse bewerking: H.P. van den Aardweg met medewerking van E. Brongersma.
612420: HYDE, DOUGLAS - I believed. The autobiography of a former British communist.
611065: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 2 delen in 1 band.
574119: HYLKEMA, J.K. - Denken, bewustzijn en beschaving.
598367: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 2 delen in 1 band.
590830: HYLKEMA, G.W. - Homo duplex. Het geweten als kern der ethiek.
616149: HYMES, D. , (ED.) - Studies in the history of linguistics. Traditions andf paradigms.
593103: HYNCKES, R., REDEKER, H. - In mijn ogen. Raoul Hynckes als schilder en schrijver.
592087: HYNCKES, R., REDEKER, H. - In mijn ogen. Raoul Hynckes als schilder en schrijver.
612391: HYNES, S. - The Auden generation. Literature and politics in England in the 1930s.
574295: HYSLOP, A. - Other minds.
595832: IBARRA, A., MORMANN, T., (ED.) - Representations of scientific rationality. Contemporary formal philosophy of science in Spain.
606966: IBLACKER, R. - Keinen Eid auf diesen Führer. Josef Mayr-Nusser, ein Zeuge der Gewissensfreiheit in der NS-Zeit. Mit 21 dokumentarischen Abbildungen.
580435: IBN KHALDUN, FAURE, A., MIÈGE, J.L., AYACHE, G. - Ibn Khaldoun. Colloque mai 1962.
580043: IBSCH, E., (HRSG.) - Schwerpunkte der Literaturwissenschaft ausserhalb des deutschen Sprachraumes.
577438: IBSCH, E., INGEN, F. VAN, (HRSG.) - Literatur und politische Aktualität. Unter Mitarbeit von A. Visser.
616850: IBSEN, H. - The Oxford Ibsen. Edited and tranlated by James Walter McFarlane and Graham Orton. Complete in 8 volumes.
599145: ICKE, V. - De eekhoornformule.
614928: IDELSON-SHEIN, I. - Difference of a different kind. Jewish constructions of race during the long eighteenth century.
577285: IDEMA, H.A. - Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1891-1918.
595645: IDEMA, W.L., RAS, J.J., (RED.) - De kraanvogel en de schildpad. Vijf No en vier Kyogen
12645: IDENBURG, P.J., VRIES, F. DE, (RED.) - Van athenaeum tot universiteit. Geschiedenis van het Athenaeum Illustre in de negentiende eeuw.
586975: IDENBURG, .J. - Schets van het Nederlandse schoolwezen.
618045: IERODIAKONOU, K., (ED.) - Byzantine philosophy and its ancient sources.
602897: IERSEL, C. VAN - Het wezen der ziel. Eene bijdrage tot de geschiedenis der experimenteele psychologie.
607598: IGNASIAK, D., LINDNER, F. - Das philosophische Thüringen. Persönlichkeiten, Wirkungsstätten, Traditionen.
604130: IGNATIEFF, M. - The rights revolution.
568999: IGNOTUS (P.J. KROMSIGT) - Russische toestanden.
597965: CATHARINA II - Memoiren. Mit 29 Abbildungen.Aus dem Franz. und Russ. übertr. von E. Boehme. Neu durchgesehene Fassung. Hrsg. und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von A. Grasshof. Mit der Vorrede von A. Herzen zur Erstausgabe von 1859. 2 delen.
579903: CATHARINA II - Memoiren der Kaiserin Katherina II.
593605: JOHANNES PAULUS II - Over de drempel van de hoop. Onder redactie en met een woord vooraf van V. Messori
603493: IIJIMA, K. - Buddhist yoga.
592051: IJZEREN, J. VAN, (RED.) - Latijnse varia. Bloemlezing uit de werken van een tiental latijnse dichters en prozaschrijvers in vertaling bijeengebracht en ingeleid.
617694: IKEDA, D. - Living Buddha. An interpretive biography
612792: ILIESCU, PETRU - Temeswar. Die Geschichte einer europïschen Stadt. Úbersetzung aus dem Rumäischen Andrea Feverstahler.
569002: ILIN, M. - 20 Jahre Sowjetunion
613004: ILLICH, I. - Grenzen aan de geneeskunde. Het medisch bedrijf - een bedreiging voor de gezondheid? Vertaald door D.L. Uyt den Boogaard.
599231: ILLION, T. - Geheim Thibet
607489: IMELMAN, N.A. - Het stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen. Deel I: Hooge- en lage-druk-stoomkletels met toebehoren.
572186: IMMERMANN, K. - Trauerspiele. (Das Thal von Ronceval, Edwin, Petrarca)
14174: INFIELD, G.B. - The private lives of Eva & Adolf.
18227: INGARDEN, R. - Über die kausale Struktur der realen Welt. Der Streit um die Existenz der Welt III.
614390: MARSILIUS VAN INGHEN - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de 'Sententiën', proloog, questio II. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos.
598119: MARSILIUS VAN INGHEN - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de 'Sententiën', proloog, questio II. Bezorgd, ingel. en van aant. voorzien door E.P. Bos.
600536: MARSILIUS VAN INGHEN - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de 'Sententiën', proloog, questio II. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos.
613257: MARSILIUS VAN INGHEN - Quaestiones super quattuor libros sententiarum, volume 3: Super primum, quaestiones 22-37. First critical edition. By Maarten J.F.M. Hoenen, Markus Erne.
5904: INGLIS, F. - Ideology and the imagination.
613304: INGLIS PALGRAVE, R.H. - Palgrave's dictionary of political economy. Complete in 3 volumes.
603743: INGRAM, J.K. - A history of political economy.
600554: INGRAM, J.K. - A history of political economy.
613807: INMAN, P. - Labour in the munitions industries.
599200: INSTITUTE OF GEOGRAPHY, U.S.S.R. ACADEMY OF SCIENC - The physical geography of China. 2 volumes.
600277: INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE, (RED.) - Woordenlijst Nederlandse taal. Samengesteld in opdracht van de Nederlandse taalunie. Met een leidraad door J. Renkema.
586287: IONESCO, SATIJN, N.A.G. - Le labyrinthe de la cité radieuse. Les périgrinations de Bérenger chez Ionesco.
586224: IPENBURG, P. VAN, KRAMER, D., MEERTENS, P.J., (RED.) - Noord-Holland en Utrecht. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Met houtsneden van Jan Boon.
575990: IPENBURG, M.H., SCHIPPER, W.L.B. - Kolderveen. Geschiedenis van kerk en dorp.
585546: IRIGARAY, L. - Speculum. De l'autre femme.
615633: IRIGARAY, L. - Amante marine de Friedrich Nietzsche.
610082: IRIGARAY, L., WHITFORD, M. - Luce Irigaray. Philosophy in the feminine.
15259: IRIGARAY, L. - Ce sexe qui n'en est pas un.
608753: IRIGARAY, L., MULDER, A.C. - Divine flesh, embodied world. 'Incarnation' as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work.
566859: IRRGANG, B. - Philosophie der Technik.
602640: IRVING, J. - The cider house rules.
603569: IRVING, W. - The works of Washington Irving in twelve volumes. Complete set.
599828: ISAACS, J., DOWNING, T. - Der kalte Krieg. Eine illustrierte Geschichte, 1945-1991. Aus dem Amerikanischen von M. Schurr, H. Schlatterer, N. Juraschitz.
570525: ISACKER, K. VAN - Geschiedenis voor mensen.
577493: ISACKER, K. VAN - De Antwerpse dokwerker 1830-1940.
605969: ISARD, W. - Understanding conflict and the science of peace.
596604: ISARIN, J. - Het kwaad en de gedachteloosheid. Een beschouwing over de holocaust.
602173: ISENBERG, A. - Aesthetics and the theory of criticism. Selected essays. Edited by W. Gallaghan, L. Cauman, C. Hempel, S. Morgenbesser, M. Mothersill, E. Nagel, and T. Norman. With an introduction by M. Mothersill and a biographical sketch by W. Callaghan.
566805: ISENKRAHE, C. - Experimental-Theologie. Behandelt vom Standpunkte eines Naturforschers.
616655: ISER, W. , (HRSG.) - Immanente Ästhtetik. Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne. Kolloquium Köln 1964. Vorlagen und Verhandlungen.
576330: ISHERWOOD, C., (HRSG.) - Vedanta und wir. Mit erläuternden Einführung. Aus dem Engl. übertragen von A. Wiegand und F. Dispeker.
572688: ISHERWOOD, C. - Christopher and his kind 1929-1939.
608057: ISING, ARNOLD - Het Binnenhof te 's Gravenhage in plaat en schrift. Bewerkt door Arnold Ising. Tekstband + map met 20 gelithografeerde bladen.
591685: ISINGS, C. - Antiek glas.
592713: ISLER-KERÉNYI, C. - Nike. Der Typus der laufenden Flügelfrau in archaischer Zeit. Mit 16 Bildtafeln.
614325: ISRAEL, J.I. - Enlightenment contested. Philosophy, modernity and the emancipation of man, 1670-1752.
595311: ISRAËL, L. - Cerveau droit, cerveau gauche. Cultures et civilisations.
573834: ISRAEL, NICO - Catalogue twenty-five. 250 Fine and interesting old books in many fields. Maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order.
611108: ISRAËLS, H. - Schreber. Vader en zoon. Historisch-kritische opmerkingen over een psychoanalytisch beschreven geval van paranoia.
608983: ISRAËLS, H. - Schreber. Vader en zoon.
595682: ISRAELSKI, R. - Der Fortschrittsgedanke in der französischen Aufklärung.
594292: ITAL, G. - Der Meister, die Mönche und Ich im Zen-buddhistischen Kloster.
617106: SILIUS ITALICUS - De secundo bello punico.
593288: ITERSON, A. VAN, THEHU, K. - Identificerend licht/Identifying light.
596401: ITO, M, MIYASHITA, Y., ROLLS, E.T., (ED.) - Cognition, computation, and consciousness.
614122: IVANOF - De geschiedenis van de meelfabriek 'De Korenschoof'.
602573: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
586821: IVENS, J., DESTANQUE, R. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven
593579: JAAKKE, A.W.G., TUINSTRA, E.W., (RED.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
593938: NEHA-JAARBOEK - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Uitgegeven door de vereniging Het Nedelands Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
593925: ECONOMISCH- EN SOCIAAL-HISTORISCH JAARBOEK - Economisch- en sociaal-historisch jaarboek. Uitgegeven door de vereniging Het Nederlands Economisch-Historisch Archief gevestigd te 's-Gravenhage.
593916: ECONOMISCH-HISTORISCH JAARBOEK - Economisch-Historisch jaarboek.Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door De Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
582280: ZAANLANDSCH JAARBOEKJE - Zaanlandsch jaarboekje, voor het jaar 1850. Met 2 platen. Tiende jaar.
599952: JABLONOWSKI, H. - Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15. Jh.
567428: JABLONOWSKI, H. - Westrussland zwischen Wilna und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15. Jh.
604346: JACK, I. - English literature 1815-1832.
605607: JACKENDOFF, R. - Consciousness and the computational mind.
604800: JACKENDOFF, R. - Semantics and cognition.
601445: JACKSON, R.J. - Buddhism and God.
11333: JACKSON, J.A., (ED.) - Social stratification.
566057: JACKSON, M. - Spectrum bieratlas
581625: JACKSON, L.C. - Low temperature physics.
597218: JACKSON, S.A. - Connectionism and meaning: from truth conditions to weight representations.
611206: JACOB, P. - L'empirisme logique. Ses antécédents, ses critiques.
604156: JACOB, E.F. - The fifteenth century 1399-1485.
612872: JACOB, P. - De Vienne à Cambridge. L'heritage du positivisme logique de 1950 à nos jours. Essais de philosophie des sciences par: Paul Feyerabend, Nelson Goodman, Norwood Russell Hanson, Carl Hempel, Thomas Kuhn a.o. Choisis, traduits et présentés.
17094: JACOB, F. - Beeld van binnen
600298: JACOB, F. - Beeld van binnen
585127: JACOBI, H. - Die Entwicklung der Gottesidee bei den Indern und deren Beweise für das Dasein Gottes.
614155: JACOBOWSKI, LUDWIG - Auftakt zur Literatur des 20. Jahrhunderts. Briefe aus dem Nachlass von Ludwig Jacobowski. Mit einer Abbildung und zwei Faksimiles. 2 volumes.
600746: JACOBS, G. - Preformulating the news. An analysis of the metapragmatics of press releases.
579914: JACOBS, D.M. - Ufo's. Mysterie of werkelijkheid. Nederlandse vertaling en bewerking van D.J. Bosga.
8137: JACOBS, F. - Reflexies over arbeid.
598470: JACOBSEN, R., MOLENAAR, L., (RED.) - Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal.Groen uit een milennium Europese cultuur. Deel 1: Brieven en inleidende artikelen. Deel II: Essays over reizen en Rotterdam. Deel III: Essays over middeleeuwen, humanisme en renaissance. Deel IV: Essays over moderne cultuurgeschiedenis.
608628: JACOBSOHN, H., FRANZ, M.L. VON, HURWITZ, S. - Zeitlose Dokumente der Seele. Das Gespräch einen Lebensmüden mit seinem Ba. Der Traum des Descartes. Archetypische Motive in der chassidischen Mystik.
602129: JACQ, C. - Ramses
598321: JACQUARD, A. - Kleine filosofie voor niet-filosofen. Met medewerking van H. Planès
566793: JACQUARD, A. - Kleine filosofie voor niet-filosofen. Met medewerking van H. Planès
603512: JACQUEMIN, N., (RED.) - De verstomming van het kritische denken.
599977: JACQUES, F. - Difference and subjectivity. Dialogue and personal identity
595849: JADACKI, J.J., PASNICZEK, J., (ED.) - The Lvov-Warsaw school - The new generation.
595771: JADACKI, J.J. - From the viewpoint of the Lvov-Warsaw school.
616499: JAECKLE, E. - Die Idee Europa.
612988: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen eens en thans. Schetsen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en atomistiek. Voor studeerenden in de natuurwetenschappen aan Nederlandsche universiteiten en hoogeschoolen. Met 25 figuren en 32 portretten.
611387: JAEGER, F.M. - Historische studiën. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw. Met 45 figuren en portretten.
18115: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen eens en thans. Schetsen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en atomistiek. Voor studeerenden in de natuurwetenschappen aan Nederlandsche universiteiten en hoogeschoolen. Met 25 figuren en 32 portretten.
2939: JAEGLÉ, C. - L'interview. Artistes en intellectuals face aux journalistes.
587728: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse bijbel. Genesis 1:1 - 25:11.
575319: JAHN, G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und ihre Geschichtsschreibung. Allgemein verständlich dargestellt.
606260: JAHNN, HANS HENNY - Dramen I + II. Mit einem Nachwort von W. Muschg. 2 delen.
590020: JAHNN, HANS HENNY, WOLFFHEIM, H. - Hans Henny Jahnn. Der Tragiker der Schöpfung. Beiträge zu seinem Werk.
589940: JAHNN, HANS HENNY - Jeden ereilt es. Fragment aus dem Nachlass. Hrsg. R. Burmeister.
589941: JAHNN, HANS HENNY - Ugrino und Ingrabanien. Fragment aus dem Nachlass. Herausgeber R. Burmeister.
618524: JAHODA, G. - Images of savages. Ancient roots of modern prejudice in western culture.
18271: OLYMPIA-JAHR - Deutschland. Olympia-Jahr 1936.
593841: FRIESISCHES JAHRBUCH - Friesisches Jahrbuch. Emder Jahrbuch. Band. Jierboek fan de Fryske Alkademy. Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe.
610973: CHRONIKEN DER DEUTSCHEN STÄDTE VOM 14. BIS INS 16. JAHRHUNDERT - Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Köln. 3 volumes. Complete set.
605508: JAISINGH, H. - India after Indira. The turbulent years (1984-1989).
611353: JAKI, S.L. - The relevance of physics.
595839: JAKI, S.L. - Planets and planetarians: A history of theories of the origin of planetary systems.
6392: JAKOB, J. - Die Grundlagen unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Eine naturphilosophische Betrachtung über das Raum-Zeit-Materie-Problem.
607530: JAKOBSON, R. - Selected writings I. Phonological studies. Second, expanded edition.
607705: JAKOBSON, R., RUDY, S., (ED.) - Roman Jakobson 1896-1982. A complete bibliography of his writings.
607938: JAKOBSON, R., RUDY, S., (ED.) - Roman Jakobson 1896-1982. A complete bibliography of his writings.
19523: JAKOBSON, R. - Essais de linguistique. Traduit de l'anglais et préfacé par N. Ruwet. 2 delen.
613906: JAKOBSON, R. - Verbal art, verbal sign, verbal time. Edited by Krystyna Pomorska and Stephen Rudy. With the assistance of Brent Vine.
608824: JAKOBSON, R., WAUGH, L.R. - Roman Jakobson's science of language.
597220: JAKOBSON, R. - Six leçons sur le son et le sens. Préface de C. Lévi-Strauss.
608342: JAKOBSON, R. - Selected writings V. On verse, its masters and explorers. Prepared for publication by Stephen Rudy and Martha Taylor.
607531: JAKOBSON, R. - Selected writings VI. Early Slavic paths and Crossroads. Edited, with a preface, by Stephen Rudy. 2 volumes.
607532: JAKOBSON, R. - Selected writings VII. Contributions to comparative mythology. Studies in linguistics and philology, 1972-1982. Edited by Stephen Rudy, with a preface by Linda R. Waugh.
607529: JAKOBSON, R. - Selected writings II. Word and language.
570816: JAKOBSON, R., POMORSKA, K. - Dialogues. Initial translation from the French by C. Hubert.
568558: JAKOBSON, R., SANGSTER, R.B. - Roman Jakobson and beyond: language as a system of signs. The quest for the ultimate invariants in language.
566293: JAKOBSON, R. - To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday 11 october 1966. 3 volumes.
3494: JAKOBSON, R., HALLE, M. - Fundamentals of language.
567394: JAKOVSKY, A. - Eros du dimanche. Introduction de L. Duca.
616930: JAKUBOWSKI, F. - Ideology and superstructure in historical materialism
16866: JAMES, W. - Psychology: briefer course.
4839: JAMES, W. - Some problems of philosophy.
615859: JAMES, HENRY - Letters. Edited by Leon Edel. 4 volumes.
586589: JAMES, W., ROWE, S.C., (ED.) - The vision of James.
612280: JAMES, W. - Selected papers on philosophy. Introduction by C.M. Bakewell.
10450: JAMES, W., UBBINK, J.G. - Het pragmatisme van William James vooral in zijne beteekenis voor de theologie.
615444: JAMES, W., BARZUN, J. - A stroll with William James.
593979: JAMES, W., ROWE, S.C., (ED.) - The vision of James.
599080: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
608054: JAMES, D.G. - Scepticism and poetry. An essay in poetic imagination.
600932: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
17143: JAMES, W. - Essays, comments and reviews.
614401: JAMES, W. - The principles of psychology. Authorized edition, In two volumes.
607933: JAMES, W. - Varianten van religieuze beleving. Een onderzoek naar de menselijke aard
580830: JAMES, H., KOSSMANN, R.R. - Henry James: dramatist.
594578: JAMES, W. - Psychology. The briefer course. Edited by Gordon Allport.
9347: JAMES, W. - Pragmatism.
5900: JAMES, W. - Talks to teachers on psychology and to students on some of life's ideals.
613861: JAMES, W. - The philosophy of William James. Selected from his chief works. With an introduction by Horace M. Kallen.
568420: JAMES, W. - Manuscript lectures.
20367: JAMES, W. - Essays in philosophy.
15688: JAMES, W. - The correspondence of William James. Edited by I.K. Skrupskelis and E.M. Berkeley with the assistance of B. Grohskopf and W. Bradbeer. 11 volumes (of 12).
617859: JAMES, T.G.H., (ED.) - Excaving in Egypt. The Egypt exploration society 1882-1982.
599026: JAMES, H. - Vom Historikerstreit zum Historikerschweigen. Die Wiedergeburt des Nationalstaates. Aus dem Englischen von K. Kochmann.
602247: JAMES, H., MOORE, H.T. - Henry James and his world.
577853: JAMESON, F., KELLNER, D., (ED.) - Postmodernism. Jameson. Critique.
595275: JAMIN, H. - Kennis als opdracht. De universiteit Utrecht 1636-2001. M.m.v. M. Huisman.
587986: JAN VAN ARKEL, RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht. Accompagné d'un résumé en français. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
567144: JANET, P., SÉAILLES, G. - Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles. Nouvelle édition avec un supplément: 'Période contemporaine' par D. Parodi, P. Tisserand, L. Dugas, Dorolle, A. Rey. 2 delen in 1 band.
11174: JANICAUD, D. - La puissance du rationnel.
593180: JANICH, P., (HRSG.) - Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung.
584043: JANICH, P., KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J. - Wissenschaftstheorie als Wissenschaftskritik.
590834: JANICH, P. - Protophysics of time. Constructive foundation and history of time measurement.
598323: JANIK, A. - Style, politics, and the future of philosophy.
569009: JANIK, A. - Style, politics, and the future of philosophy.
612067: JANKÉLÉVITCH, V. - La mort.
15745: JANOWITZ, M. - Sociology and the military establishment. Prepared for the American Sociological Society.
596966: JANS, E. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems 1400-1850.
593040: JANS, J. - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland. Uitgegeven onder auspiciën van de Jan Jansstichting. Documentatiecentrum voor Oostnederlandse bouwkunst.
603159: JANS, J.J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Groningen.
600002: JANSEN, P.L. - Wij bouwen bruggen. Met 73 foto-illustraties en vele tekeningen tussen de tekst.
611074: JANSEN, D. - Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme.
1172: JANSEN, B. - Een rondgang door het poppenhuis. A guide to the doll's house.
604085: JANSEN, R. - '...een kern van broederschap...'. 100 jaar theosofische vereniging in Nederland 1897-1997.
583611: JANSEN, D. - Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme.
616768: JANSÉNIUS, ORCIBAL, J. - Les origines du Jansénisme: I. Correspondance de Jansénius.
613751: JANSMA, R. - Jainisme. Een introductie.
595511: JANSMA, K., SCHROOR, M., (RED.) - Onze vaderlandse geschiedenis. Medewerkende auteurs: G. Abma (Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten), H. Haitsema (Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw), L. van der Veen (Franse tijd, eerste helft negentiende eeuw). Illustratieve bijdragen: B. Reitsma en M. Schroor (cartografie), S. van Lingen en J. Spieker (fotografie).
610140: JANSMA, K., SCHROOR, M., (RED.) - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden. Medewerkende auteurs: Gerben Abma (Pre-historie, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, de gewesten) Hayo Haitsma (Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw) Luuk van der Veen (Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw). Illustratieve bijdragen: Bob Reitsma en Meindert Schroor (cartografie) Siep van Lingen en Jaap Spieker (fotografie)

603341: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden
614293: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden
608959: JANSON, H.W. - History of art. A survey of the major visual arts from the dawn of history to the present day. Second edition.
589269: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L. - Kroniek der stad Haarlem van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890. Uit de voornaamste bronnen biieengebracht.
583047: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH., (RED.) - Geldersche wyssenissen van het hoofdgerecht te Roermond. "'t Nye boeck" (1459-1487).
566772: JANSSEN, M.C.W. - Micro and macro in economics. An inquiry into their relation.
597582: JANSSEN, P. - Voor de tovenaarsleerling. Omslagtekening: Anneke. Foto's: Jan Berens.
617368: JANSSEN, D. , LEENDERS, M. , PISTERS, G. - Practische cursus argumenteren.
615387: JANSSEN, S. - Phantasmen. Imagination in Psychologie und Literatur 1840-1930. Flaubert - Cechov - Musil.
611858: JANSSEN, A.J. - Het antieke tropaion (with a summary in English)
12724: JANSSEN, O. - Das Beziehungsgefüge der menschlichen Handlung und das Problem der Freiheit.
9072: JANSSEN, L.F. - Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de dictatuur.
599721: JANSSEN, E. - Nederland 1884. Vreemd vaderland - vertrouwd volk.
589916: JANSSEN, P., WANSING, R., (HRSG.) - ErSchöpfungen. Philosophie im 20. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zur Kunst.
589331: JANSSEN, P., WANSING, R., (HRSG.) - ErSchöpfungen. Philosophie im 20. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zur Kunst.
6795: JANSSEN, O. - Gesammelte Abhandlungen zur Frage des Seins.
3408: JANSSENS, J. - Klasse en stand. Een sociologische studie over het klasse- en stand-verschijnsel, getoetst aan de opvattingen van enkele moderne sociologen en aan die van de encyclieken Rerum novarum, Quadragesimo anno en Divini redemptoris.
567820: JANSSENS, F., MELLE, U., (RED.) - Voeten in de aarde. Radicale groene denkers.
590139: JANSSENS, F., MELLE, U., (RED.) - Voeten in de aarde. Radicale groene denkers.
585666: JANSZ, U. - Vrouwen ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
606580: JANTZEN, H. - Das niederländische Architekturbild.
615084: JANTZEN, H. - Das niederländische Architekturbild.
591812: JAPICX, G., HAANTJES, J. - Gysbert Japicx. Fries dichter in de zeventiende eeuw.
608968: JAPPE ALBERTS, W., DITSCHE, M., (ED.) - Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes.
583040: JAPPE ALBERTS, W., (RED.) - Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459).
613178: JAPPE ALBERTS, W., WINTER, J.M. VAN, (RED.) - Nederland voor honderd jaar.
591347: JAPPE ALBERTS, W., JANSEN, H.P.H. - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen. Met medewerking van J.F. Niemeyer.
599876: JAPPE ALBERTS, W., KETNER, F. - Nederrijnse studiën XIIIe-XVe eeuw.
604082: JAPPE ALBERTS, W., DITSCHE, M., (ED.) - Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes.
593520: JAQUET, A. - Wissen und Glauben. Drei Essays.
577287: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië.
572110: JARAUSCH, K.H., ARMINGER, G., THALLER, M. - Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und Statistik.
602461: JARDINE, N. - The fortunes of inquiry.
8927: JARMATZ, K., BARCK, S. - Exil in der UdSSR.
608427: JARMUTH, K. - Lichter leuchten im Abendlande. Zweitauses Jahre Beleuchtungskörper.
611673: JARVIE, I.C. - Thinking about society: theory and practice.
615751: JASANOFF, S. , KIM, SANG-HYUN, (ED.) - Dreamscapes of modernity. Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power.
608414: JASINK, B. - De mystiek van het boeddhisme
581721: JASPARS, J.M.F. - On social perception.
610481: JASPER, J.E., PIRNGADIE, M. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. 5 delen. Compleet.
607016: JASPERS, K., JONKER, H. - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie.
14140: JASPERS, K. - Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von H. Saner.
604111: JASPERS, K. - Philosophy and the world. Selected essays and lectures
602006: JASPERS, K., WAL, G.A. VAN DER - Karl Jaspers.
612318: JASPERS, K. - Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker. Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
609392: JASPERS, K. - Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von H. Saner.
17344: JASPERS, K. - Wijsgerig geloof
610227: JASPERS, K. - Unsere Zukunft und Goethe.
611111: JASPERS, K. - Philosophy and the world. Selected essays and lectures
605351: JASPERS, K. - Mitverantwortlich. Ein philosophisch politisches Lesebuch. Geleitwort Hannah Arendt. Vom Verfasser autorisierte Auswahl.
615239: JASPERS, K. - Die Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage.
613921: JASPERS, K. - Plato, Augustin, Kant. Drei Gründer des Philosophierens.
609871: JASPERS, K. - Nachlass zur philosophischen Logik. Herausgegeben von Hans Saner und Marc Hänggi.
606019: JASPERS, K., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Karl Jaspers. Einzig autorisierte Übertragung. Übersetzung von H. Hartmann, C. Beradt, J. Oberhof.
567418: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit.
612387: JASPERS, K. - Über das Tragische.
566599: JASPERS, K. - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
587833: JASPERS, K., WAL, G.A. VAN DER - Karl Jaspers.
566341: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit.
12729: JASPERS, K., SPIER, J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
18051: JASPERS, K., SUTOR, B. - Der Zusammenhang von Geschichtsphilosophie und Politik bei Karl Jaspers.
612319: JASPERS, K. - Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt a.M. September 1937. Zweite Auflage, vermehrt um ein Nachwort.
15137: JASPERS, K., PIPER, K., (HRSG.) - Werk und Wirkung.
612321: JASPERS, K., ROSSMANN, K. - Die Idee der Universität. Für die gegenwärtige Situation entworfen.
3052: JASPERS, K. - Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung. Aus dem Nachlass herausgegeben von H. Saner.
2173: JASPERS, K., JONKER, H. - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie.
612320: JASPERS, K. - Die massgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus.
612316: JASPERS, K. - Die geistige Situation der Zeit. Achter Abdruck der im Sommer 1932 bearbeiteten 5. Auflage.
616019: JASPERS, K. - Philosophie. Complete in 3 volumes.
12297: JASPERS, K. - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
612371: JASPERS, K., SCHNEIDERS, W. - Karl Jaspers in der Kritik.
612369: JASPERS, K. - Über das Tragische.
612370: JASPERS, K. - Inleiding tot de philosophie
612367: JASPERS, K., PORTMANN, A. - Wahrheit und Wissenschaft. Naturforschung und Humanismus. Akademische Reden gehalten bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel am 30. Juni 1960 in der Basler Kongresshalle.
612368: JASPERS, K. - Wesen und Kritik der Psychotherapie.
612365: JASPERS, K. - Psychologie der Weltanschauungen.
13539: JASPERS, K., GERLACH, H.M. - Existenzphilosophie und Politik. Kritische Auseinandersetzung mit Karl Jaspers. Hrsg. von D. Bergner und R. Mocek.
13201: JASPERS, K. - Von der Wahrheit.
14255: JASPERS, K., SCHILPP, P.A., (HRSG.) - Karl Jaspers. Einzig autorisierte Übertragung. Übersetzung von H. Hartmann, C. Beradt, J. Oberhof.
617609: JASPERS, K. - Psychologie der Weltanschauungen.
615732: JASPERS, K. - Wijsgerig geloof
605899: JASPERS, K. - Mitverantwortlich. Ein philosophisch politisches Lesebuch. Geleitwort Hannah Arendt. Vom Verfasser autorisierte Auswahl.
580454: JASPERS, K., KLEIN, A. - Glaube und Mythos. Eine kritische, religionsphilosophisch-theologische Untersuchung des Mythos-Begriffs bei Karl Jaspers.
570581: JASPERS, K., RIGALI, N. - Die Selbstkonstitution der Geschichte im Denken von Karl Jaspers.
572778: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen gehalten vom 25. bis 29. März 1935.
567431: JASPERS, K. - Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit.
584364: JASPERS, K., PAUMEN, J. - Raison et existence chez Karl Jaspers.
14141: JASPERS, K. - Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen.
616018: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz. Aula-voordrachten der Rijksuniversiteit te Groningen.
583019: JASPERS, K. - Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen.
211: JASPERS, K. - Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt a.M./ September 1937.
2140: JASPERS, K., KNUDSEN, R.D. - The idea of transcendence in the philosophy of Karl Jaspers.
605764: JASPERS, K., PIPER, K., (HRSG.) - Werk und Wirkung.
567839: JASPERS, K., JONKER, H. - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
582891: JASPERS, P.A.T.M. - De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Franse tijd (1794-1814).
610270: JASPERS, K. - Von der Wahrheit.
9743: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
9463: JASPERS, K. - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
6632: JASPERS, K. - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
608859: JASPERS, K. - Von der Wahrheit.
618481: JASPERS, K. - Allgemeine Psychopathologie. Fünfte unveränderte Auflage. Mit 3 Abbildungen.
612315: JASPERS, K., ARMBRUSTER, L. - Objekt und Transzendenz bei Jaspers. Sein Gegenstandsbegriff und die Möglichkeit der Metaphysik.
6260: JASPERS, K. - The future of mankind. Transl. by E.B. Ashton.
6631: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
7300: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
7863: JASPERS, K. - Antwort. Zur Kritik meiner Schrift 'Wohin treibt die Bundesrepublik?'
4734: JASPERS, K., ARMBRUSTER, L. - Objekt und Transzendenz bei Jaspers. Sein Gegenstandsbegriff und die Möglichkeit der Metaphysik.
4557: JASPERS, K., PIPER, K., SANER, H., (HRSG.) - Erinnerungen an Karl Jaspers.
4269: JASPERS, K., PORTMANN, A. - Wahrheit und Wissenschaft. Naturforschung und Humanismus. Akademische Reden gehalten bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel am 30. Juni 1960 in der Basler Kongresshalle.
607435: JASPERS, K. - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
608445: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
608462: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Erster Band. Die massgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna.
576475: JASPERS, K. - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch. Textauswahl und Zusammenstellung von H. Saner.
576487: JASPERS, K., YOUNG-BRUEHL, E. - Freedom and Karl Jasper's philosophy.
576490: JASPERS, K., WALLRAFF, C.F. - Karl Jaspers. An introduction to his philosophy.
618193: JASPERS, K. - Psychologie der Weltanschauungen.
582958: JASPERS, K., WAL, G.A. VAN DER - Karl Jaspers.
601245: JASTRZEBSKA, J.D. - Personnages tragiques et grotesques dans la litterature hongroise contemporaine.
577312: MELATI VAN JAVA - De ring der grootvorstin.
615754: JAY, M. - De dialektische verbeelding. Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung 1923-1950
616909: JAY, M. - The dialectical imagination. A history of the Frankfurt school and the institute of social research 1923-1950.
9312: JAY, M. - The dialectical imagination. A history of the Frankfurt school and the institute of social research 1923-1950.
610122: JAYATILLEKES, K.N., ROTHERMUNDT, G. - Buddhismus für die moderne Welt. Die Religionsphilosophie K.N. Jayatillekes.
15343: JEAN, C.F. - Le milieu biblique avant Jésus-Christ. II. La littérature.
594623: JEANBRAU, H., PÉPIN, E. - La Loire au fil des ses châteaux. Préface de M. Genevoix.
587276: JEANNE D'ARC, GORDON, M. - Joan of Arc.
575011: JEANNE D'ARC, CANET, V. - Jeanne d'Arc.
21022: JEANS, J. - The new background of science.
589225: JEANS, J. - De groei der natuurwetenschap. Geautoriseerde vertaling uit het Engels door W. IJzerdraat en Y. Foppema.
610755: JEANS, J. - De sterren in hun loop. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
588949: JEANS, J. - Het nieuwe natuurbeeld. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
602769: JEANS, J. - Physics & philosophy.
3392: JEANS, J. - Het nieuwe natuurbeeld. Geautoriseerde vertaling van S.L. van Oss.
569560: JEANS, J. - Het geheimzinnig heelal. Geautoriseerde vertaling door S.L. van Oss.
615693: JEDIN, H. , (HRSG.) - Handbuch der Kirchengeschichte. 7 parts in 10 volumes. Complete.
568933: JEISMANN, K.E. - Das Problem des Präventivkrieges im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die Bismarckzeit.
602898: JELGERSMA, G., CARP, E.A.D.E. - Jelgersma. Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander.
587032: JELGERSMA, G., CARP, E.A.D.E. - Jelgersma. Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander.
10838: JELGERSMA, G. - Atlas anatomicum cerebri humani. 168 sections of the human brain. One hundred and eight prints in helio after photographic records of original sections.
574161: JELINEK, J., DOCKALOVA, H., HANK, V., (RED.) - Akten des anthropologischen Kongresses, Mikulov (Tschechoslowakei) 1961. Acta anthropologického kongresu, Mikulov, 1961.
579587: JELSMA, H.A. - Granites and greenstones in Northern Zimbabwe: tectono-thermal evolution and source regions.
578677: JELSMA, J. - A bed of ochre. Mortuary practices and social structure of a maritime archaic Indian society at Port au Choix, Newfoundland.
590146: JELSMA, J. - A bed of ochre. Mortuary practices and social structure of a maritime archaic Indian society at Port au Choix, Newfoundland.
573956: JENNETT, S. - The making of books.
572926: JENNINGS, H.S. - Das Verhalten der niederen Organismen unter natürlichen und experimentellen Bedingungen. Autor. deutsche Übersetzung von E. Mangold. Mit 144 Figuren im Text.
587554: JENSEMA, S. - Oelenspaigel ien stad en ommelanden.
7009: JENSEMA, S. - Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel ien Stad en Ommelanden. Aalbert. Mit litho's van Johan Faber.
594395: JENSEN, K.W., BUCH, H.A., HJORT, O. - Louisiana. Samling og bygninger. The collection and the buildings. Translation: D. Hohnen.
612121: JENSEN, S. - Ik lieg, dus ik ben.
600169: JENSEN, A.E. - Mythos und Kult bei Naturvölkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen.
617662: JENSEN, S., WIJNBERG, R. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
605095: JENSEN, S. - Leugenaars.
375: JENSEN, A.E. - Mythos und Kult bei Naturvölkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen.
605656: JENSSEN-TUSCH, H., EWALD, H., GYLDENKRONE, E. - Verdenskriger i samtidige skildringer. 3. bind.
18168: JENTZSCH, B., (HRSG.) - Schweizer Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. Gedichte aus 4 Sprachregionen.
578754: JERUSALEM, J. - Agnihotram (Opferfeuer). Indische Legenden nachgedichtet. Bilder und Buchschmuck von R. Teschner.
7286: JERUSALEM, W. - Einleitung in die Philosophie.
14040: JESPERS, F., BUYCK, J.F., SCHOETERS, G. - Retrospectieve tentoonstelling Floris Jespers 1889-1965.
604471: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
609019: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
321: JESPERSEN, O. - The philosophy of grammar.
575727: JESSE, E., BERGMANN, W., ARZHEIMER, K. - Extremismus in Deutschland. Ersheinungsformen und aktuelle Bestandsaufnahme. Texte zur Inneren Sicherheit.
2559: JESSEN, J. - Bibliographie der Autobiographien. 3 volumes.
603970: JETSES, C., NIEMEIJER, J.A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
592864: JETSES, C., NIEMEIJER, J.A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
616883: JETTER, W. - Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst.
608941: JEUDY, H.P. - Le corps comme objet d'art.
613775: JEVONS, W.S. - Die Theorie der Politischen Ökonomie. Aus dem englischen Original, und zwar nach der vierten, von H. Stanley Jevons besorgten, den Text letzter Hand enthaltenden Auflage ins Deutsche übertragen und eingeleitet von Otto Weinberger.
613799: JHA, NARMADESHWAR - The age of Marshall. Aspects of British economic thought 1890-1915.
617302: JHA, MUNISHWAR - Magadhi and its formation.
603072: JIMENEZ, M. - L'esthétique contemporaine. Tendances et enjeux.
597011: JINARAJADASA, M.A. - Eerste beginselen der theosofie. Geautoriseerde vertaling door M. Westendorp.
613029: JNANASIDDHANTA - Jnanasiddhanta. Edited and translated by Haryati Soebadio.
617824: JOACHIM JUNGIUS-GESELLSCHAFT, (HRSG.) - Das Problem der Gesetzlichkeit. 2 volumes.
613745: JOACHIM JUNGIUS-GESELLSCHAFT, (HRSG.) - Das Problem der Gesetzlichkeit. 2 volumes.
603868: JOACHIMIDES, C.M., ROSENTHAL, N., (ED.) - Metropolis. International art exhibition Berlin 1991.
593159: JOAD, C.E.M. - Decadence. A philosophical inquiry.
614075: JOAD, C.E.M. - Guide to the philosophy of morals and politics.
595422: JOAD, C.E.M. - Decadence. A philosophical inquiry.
595541: JOAD, C.E.M. - How our minds work.
611415: JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen.
608862: JÖCHER, CHRISTIAN GOTTLIEB, ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH, ROTERMUND, H.W. - Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrieben werden. 7 volumes.
616151: JODL, F. - Lehrbuch der Psychologie. Fünfte und sechste Auflage im verein mit W. Börner, H. Henning, V. Kraft, K. Roretz, W. Schmied-Kowarzik, H. Werner.
572250: JODL, F. - Allgemeine Ethik. Hrsg. von W. Börner.
8050: JODL, F. - Lehrbuch der Psychologie. 2 volumes.
607997: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
596116: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
579793: JOERGENSEN, J. - The development of logical empiricism. Postscript by N.M. Martin.
602701: JOHANNES PAULUS II, BERNSTEIN, C., POLITI, M. - Zijne Heiligheid. Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van zijn tijd
617783: JOHANNES VAN EFESE, JOHN OF EPHESUS, , GINKEL, J.J., VAN - John of Ephesus. A monophysite historian in sixth-century Byzantium.
593606: JOHANNES PAULUS II, BERNSTEIN, C., POLITI, M. - Zijne Heiligheid. Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van zijn tijd
591511: JOHANSON, D.C., EDEY, M.A. - Lucy. Het begin van de mensheid. Ontdekking van de oudste voorloper van de mens - een controversiële doorbraak in de evolutietheorie.Vertaling Hans Heij.
608100: JOHANSONS, A. - Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten. Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister.
616968: JOHANSSON, R.E.A. - The psychology of Nirvana.
617834: JOHFRA - Astrologie. De tekens van de dierenriem.
613664: JOHN, E. , MARTIN, B. , MÜCK, M. , (HRSG.) - Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus.
603653: JOHNES, R., (HRSG.) - Japanische Kunst. Erläutert. Die deutsche Übertragung besorgte I. Strasser.
591622: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
575864: JOHNSON-LAIRD, P.N. - The computer and the mind. An introduction to cognitive science.
610767: JOHNSON, M.H., (ED.) - Brain development and cognition. A reader.
611483: JOHNSON, G. - The ten most beautiful experiments.
590145: JOHNSON, W.A. - On religion: a study of theological method in Schleiermacher and Nygren.
618088: JOHNSON, SAMUEL, - Selected letters of Samuel Johnson.
597002: JOHNSON, H. - Het bomenboek. Bomen en struiken n onze tuinen en parken, bossen en landschappen
594938: JOHNSON, P. - The birth of the modern. World society 1815-1830.
593268: JOHNSON, P. - A history of christianity.
592820: JOHNSON, P. - The National Trust book of British castles.
594991: JOHNSON, S. - Interface culture. How new technology transforms the way we create and communicate.
595592: JOHNSON-LAIRD, P.N. - The computer and the mind. An introduction to cognitive science.
176: JOHNSON, O.A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an epistemology.
606971: JOHNSON, D.W. - Battlefield of the world war. Western and Southern fronts. A study in military gepography. With a foreword by general Tasker H. Bliss.
605500: JOHNSON, O.A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an epistemology.
568275: JOHNSON, A. - How to repair and dress old dolls. Illustrated by A. Johnson.
592560: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
603912: JOHNSON, H. - Spectrum wijnatlas
16525: JOHNSON, O.A. - Rightness and goodness. A study in contemporary ethical theory.
612558: JOHNSON, S., BOSWELL, J. - The life of Samuel Johnson L.L.D. Introduction by John Wain. Index by Alan Dent.
597087: JOHNSON, S., BOSWELL, J. - The life of Samuel Johnson L.L.D.
596731: JOHNSON, L.B. - My hope for America.
590009: JOHNSON, A.H. - Experiential realism.
14474: JOHNSON, W.A. - On religion: a study of theological method in Schleiermacher and Nygren.
612419: CHEVALIER DE JOHNSTONE - A memoir of the 'forty-five'. Edited with an introduction by Brian Rawson.
568587: JOLIVET, R. - Les sources de l'idéalisme.
615130: JOLIVETTE, C. , (ED.) - British art in the nuclear age.
615250: JOLIVETTE, C. , (ED.) - British art in the nuclear age.
588270: JOLLES, H.M. - Op verloren posten. Opstellen uit het grensgebied van wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeleid.
610044: JOLLIMORE, T. - Love's vision.
570895: JOLY, R.P. - The human person in a philosophy of education.
612182: JONAS, H. - Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation.
595951: JONATHAN (J.P. HASEBROEK) - Waarheid en droomen.
579855: JONCKBLOET, W.J.A. - Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den akademischen senaat.
593658: JONES, S. - De taal van de genen. Biologie, geschiedenis en onze evolutionaire toekomst
576466: JONES, E. - Reading the book of nature. A phenomenological study of creative expression in science and painting.
607866: JONES, R. - The rescue of Emin Pasha. The story of Henry M. Stanley and the Emin Pasha relief expedition, 1887-1889.
609956: JONES, R.S. - Physics as metaphor. With drawings by Mike Norman.
616254: JONES, JOHN PAUL - A calendar of John Paul Jones manuscripts in the Library of Congress. Compiled under the direction of Charles Henry Lincoln.
587787: JONES, O. - Ten years of game-keeping. With illustrations.
577643: JONES, R.M. - Hebreeuwsche helden. Naar het Amerikaansch door I.C. Thomson-Wentholt.
615651: JONES, R.M. - Quakergeloof en quakerleven. Geautoriseerde vertaling van R. Limburg.
617981: JONES, T., - Whitehall Diary. Edited by Keith Middlemas. Complete in 3 volumes.
570414: JONES, R. - Literary remains consisting of lectures & tracts on political economy.
594925: JONES, R.S. - Physics as metaphor. With drawings by Mike Norman.
576581: JONES, W.H.S. - Philosophy and medicine in ancient Greece. Including an edition of Hippocrates Ancient medicine. Introduction, Greek text, English translation, commentary, notes and bibliography.
602602: JONG, L. DE - Tussentijds. Historische studies.
586194: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
587914: JONG, M. DE, GROOT, I. DE - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet. 1, 15de & 16de eeuw.
585922: JONG, L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. 13 delen in 27 banden.
585845: JONG, L. DE - De bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op de televisie.
585518: JONG, L. DE - Hedendaags marxisme.
604830: JONG, L. DE - De bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op de televisie.
604817: JONG EDZ., F. DE - Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands verbond van vakverenigingen.
612095: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830). Met een woord vooraf van prof. dr. H. Baudet.
587191: JONG, M. DE, GROOT, I. DE - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet. 1, 15de & 16de eeuw.
616043: JONG, J. DE - Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw.
576109: JONG, J.D. DE, (RED.) - Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands geologisch mijnbouwkundig genootschap. Rapport van de Peelcommisie. 2 delen.
599922: JONG, L. DE - Tussentijds. Historische studies.
616244: JONG, I.J.F. DE, SULLIVAN, J.P. , (ED.) - Modern critical theory and classical literature.
600000: JONG, H. DE - Over bruggen. Met een bijdrage van R.F. Becqué.
605631: JONG, A. DE, (RED.) - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
603537: JONG, P.J.S. DE, BROUWER, J.W., MERRIËNBOER, J. VAN - P.J.S. de Jong, een biografie. Van buitengaats naar Binnenhof.
598521: JONG, F. DE, (RED.) - Stedebouw in Nederland: 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
575655: JONG, J.M. DE, BERKHOF, H., HEERING, H.J., STRIJD, K., (RED.) - Voorrang aan de toekomst. Een keuze uit het werk van dr. J.M. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlandse Hervormde Kerk te Driebergen.
601195: JONG, E. DE, SLEUTELAAR, H., (RED.) - Nieuwe sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht bewerkt en van aantekeningen voorzien. Geïllustreerd door P. Vos.
575656: JONG, C.G.F. - Geesten, goden en getuigen. Geschiedenis van de Nederlandsche zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (Indonesië).
593877: JONG, D. DE - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie.
588123: JONG, F.J. DE - De werking van een volkshuishouding. Een eerste inleiding tot het economische denken. 2 delen.
594648: JONG, J. A. DE - As the waters cover the sea. Millennial expectations in the rise of Anglo-American missions 1640-1810.
568932: JONG, J.J. DE - Politieke organisatie in West Europa na 1800. With an English summary and 10 diagrams showing the actual structure of the principal political parties.
602243: JONG, C. DE, OUDSTEN, F. DEN - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...'.
617000: JONG, A. DE - Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin literature.
597924: JONG, E. DE, SLEUTELAAR, H. - Sprookjes van de Lage Landen met tekeningen van P. Vos. Bijeengebracht en bewerkt.
600162: JONG, G. DE - Germ de Jong, een schildersleven. Overzichtsexpositie, ingeleid door F. Kelk-de Jong. Augustus-september 1973 in het gemeentelijk museum Het Pricessehof.
612053: JONG, L. DE - Opkrabbelen. Met een voorwoord van B.J.J. Ansink.
600586: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzen's jeugd. 4 delen.
614526: JONG, F. DE, (RED.) - Stedebouw in Nederland: 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
613669: JONG, O.J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. Tweede herziene en uitgebreide druk.
597298: JONG, H.J. DE - Schoonebeek. Olierijk in zuidoost-Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek.
595159: JONG, L. DE - De bezetting na 50 jaar. deel 1 t/m 3.
599821: JONG, L. DE - Opkrabbelen. Met een voorwoord van B.J.J. Ansink.
581941: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
568193: JONG, F.J. DE - Boven en onder het mes. Een bijdrage tot de filosofie van de geneeskunde.
578868: JONGE, J.A. DE - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Met een ten geleide van W.J. Wieringa.
603521: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
604016: JONGE, A.A. DE - Het communisme in Nederland. De geschiedenis van een politieke partij.
592643: JONGE, D. DE, (RED.) - Het Amsterdamse bos van cultuursteppe tot bospark. Met een voorwoord door burgemeester A.J. d'Ailly.
600585: JONGE, A. DE - Kroniek van de Weimar republiek. Voorspel tot Hitler-Duitsland
600624: JONGE, J.A. DE - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Met een ten geleide van W.J. Wieringa.
586265: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
612052: JONGELING, P. - 14 jaar in de Tweede Kamer.
580813: JONGELING, B. - Le rouleau de la guerre des manuscrit de Qumran. Commentaire et traduction.
600089: JONGELING, P. - 14 jaar in de Tweede Kamer.
577389: JONGEN, R., (RED.) - La métaphore. Approche pluridisciplinaire.
598193: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verliching.
608212: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verliching.
594618: JONGH, E. DE, TIJN, T. VAN - 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
614833: JONGH, G.T.J. DE - De verzekering van werklieden, tegen ongelukken in Duitschland, historisch-critisch beschouwd.
618517: JONGKEES, A.G. - Excursiones mediaevales. Opstellen aangeboden aan prof.dr. A.G. Jongkees door zijn leerlingen. Met een woord vooraf van prof.dr. H. Schulte Nordholt.
600197: JONGMA, J. - Het aanzien van vijf jaar. '50 '51 '52 '53 '54.
613161: JONKER, E., ROSSEM, M. VAN, (RED.) - Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen.
609811: JONKER, E. - De geesteswetenschappelijke carrousel. Een nieuwe ronde in het debat over wetenschap, cultuur en politiek.
610314: JONKERS, P., WELTEN, R., (RED.) - God in Frankrijk. Zes hedendaagse Franse filosofen over God.
597487: JONKERS, W.H.A., CORSTENS, G.J.M., MULDER, G.E., (RED.) - Straffen in gerechtigheid. Opstellen over sancties en executie, uitgegeven ter nagedachtenis aan W.H.A. Jonkers.
590404: JONSON, BEN - Ben Jonson. Edited by C.H. Herford and P. Simpson. Complete in 11 volumes.
614759: JOOST, TH. VAN, EVERDINGEN, J.J.E. VAN (RED.) - Meer dan huid alleen. Cultuurhistorische verkenningen.
615367: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
617481: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
590562: JOOSTING, J.G.C., MULLER, S., (RED.) - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen. Achtste afdeeling. De proosdij van West-Friesland. Zevende deel.
617482: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge.
612096: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Rijksarchief in Drente.
616623: JORDAENS, WILLEM - Conflictus virtutum et viciorum. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Alf Önnerfors.
617427: JORDAENS, JACOB, BUSCHMANN, P. - Jacob Jordaens. Eene studie. Naar aanleiding van de tentoonstelling zijner werken ingericht te Antwerpen in 1950.
617121: JORDAN, W.C. - The French monarchy and the Jews. From Philip Augustus to the Last Capetians.
9944: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
611817: JORDAN, K. - Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen. Unteruchungen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation. Mit 2 Tafeln.
570908: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven. Haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
615082: JORDY, W.H. - American buildings and their architects. The impact of European modernism in the mid-twentieth century.
566378: JORISSEN, T. - Historische en literarische studiën. Nagelaten. Met portret, geëtst door jan Veth.
591653: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
590138: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
613487: JORNA, R.J. , HEUSDEN, B. VAN, POSNER, R., (ED.) - Signs, search and communication. Semiotic aspects of artificial intelligence.
588372: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
573868: JORRAND, P., SGUREV, V., (ED.) - Artificial intelligence II. Methodology, systems, applications. Proceedings of the Second International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA '86) Varna, Bulgaria, 16-19 september, 1986.
587803: JORRITSMA, H.E.J. - Damergou. Een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
9821: JOSEPH, J.E., TAYLOR, T.J., (ED.) - Ideologies of language.
600428: JOSEPH, C. - Versuch einer systematischen Beleuchtug der ersten Elemente einer christlichen Philosophie.
607294: FLAVIUS JOSEPHUS - Josephus. In nine volumes. With an English translation by H.St. J. Thackery. Complete set.
609585: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort, waar by gevoegd is: De twee boeken van Josephus tegen Appion; Zyn richtsnoer der reden, of het martelaarschap der Macchabeen, en 't gezantschap van Philo den Jood aan den keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald. 3 delen.
614024: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintigh boeken van de joodsche oudheden, het verhaal van zyn eigen leven, de historie van de oorlogen der jooden tegens de Romeinen, de twee boeken tegens Apion, en zyne beschryvinge van de marteldoodt der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keizer Kaligula. Alles volgens de overzettinge van den Heere d'Andilly in 't Nederduitsch overgebragt door W. Séwel. Nógh zyn daarby gevoegt de vijf boeken van Egesippus van de joodsche oorlogen, en de verwoestinge van Jerusalem.
614951: FLAVIUS JOSEPHUS - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen Concordantien Jaer-reeckeningen ende Registeren noyt te voren in druck ghegheven.
570444: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Met aanmerkingen uitgegeeven, door J.F. Martinet. Met nieuwe plaaten. 9 delen.
583475: JOST, H. - Heimatsgeschichte Kappeln und Werdt. Herausgegeben von der Einwohnergemeinde Kappeln mit Unterstützung der Burger- und Kirchgemeinde Kappeln sowie der Schulgemeinden Kappeln und Werdt.
574132: JOST, D. - Eine kurze Geschichte der Literatur aus dem Kanton St. Gallen. Von der Gründung des Kantons 1803 bis heute.
599685: JOSTEN, J. - Oh my country.
567149: JOSTMANN, C. - Sibilla Erithea Babilonica. Papsttum und Prophetie im 13. Jahrhundert.
600500: JOSUTTIS, M. - Gottesliebe und Liebeslust. Beziehungsstörungen zwischen Religion und Sexualität.
602803: JOUBERT, W.A. - De verhouding tussen gelooven en weten in de Nederlandsche theologie der XIXe eeuw, in het bijzonder bij Doedes en Van Oosterzee.
600239: JOUHANDEAU, M. - Bausteine. Elemente einer Ethik. Übersetzung von A. Voill.
596361: JOÜN, P. - Grammaire de l'hébreu biblique. Paradigmes et index.
616587: JOUVENEL, B. DE - On power. The natural history of its growth. Foreword by D.W. Brogan. Translation by J.F. Huntington.
13297: JUCKER, R., (HRSG.) - Zeitgenössische Utopienentwürfe in Literatur und Gesellschaft. Zur Kontroverse seit den achtziger Jahren.
597007: JUDGE, W.Q. - The ocean of theosophy.
616255: JUDIS, J.B. - Grand illusion. Critics and champions of the American century.
610068: JUDT, T., SNYDER, T. - Thinking the twentieth century.
609648: JUDT, T., SNYDER, T. - Thinking the twentieth century.
586291: JULIANA, KONINGIN - Koningin Juliana. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van de troonsbestijging van hare majesteit Koningin Juliana Louise, Emma, Marie, Wilhelmina 6 september 1948 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ingeleid door J.R.H. van Schaik.
8245: JULIARD, P. - Philosophies of language in eighteenth-century France.
597365: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
597949: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
598020: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
617068: JULIEN, PHILIPPE - Le retour à Freud de Jacques Lacan. L'application au miroir.
599932: JULIUS, A. - Idolizing pictures. Idolatry, iconoclasm and Jewish art.
614200: JULLIAN, P. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890
16649: JUMELET-VAN DOEVEREN, T. - Eene inrigting voor grondig en min kostbaar onderwijs. 150 jaar muziekscholen in Rotterdam 1844-1994.
618164: JUNG, C.G., WILHELM, R. - Das Geheimnis der goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch. Mit einem europäischen Kommentar. Übersetzt und erläutert von R. Wilhelm. 5 Tafeln und 11 Abbildungen.
609449: JUNG, C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart.
605158: JUNG, C.G., BROME, V. - Jung waarheid en legende
602930: JUNG, C.G. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und den Unbewussten.
586969: JUNG, C.G., JACOBI, J. - Die Psychologie von C.G. Jung. Eine Einführung in das Gesamtwerk mit 6 fabigen und 9 einfarbigen Illustrationen und 18 Diagrammen.
597594: JUNG, C.G., LEEUWE, J. DE - Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis.
587076: JUNG, C.G., MEURS, J. VAN, KIDD, J. - Jungian literary criticism, 1920-1980: an annotated, critical bibliography of works in English (with a selection of titles after 1980).
587073: JUNG, C.G., POST, L. VAN DER - Jung and the story of our time.
587077: JUNG, C.G., STEIN, M., (ED.) - Jungian analysis. Foreword by J. Singer.
595659: JUNG, C.G. - De catastrophe. Psychologische beschouwingen over Europa's jongste geschiedenis. Geautor. vert. van C.L. de Ligt-Van Rossem.
587068: JUNG, C.G. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und den Unbewussten.
587075: JUNG, C.G. - Jung in context. Modernity and the making of a psychology.
587071: JUNG, C.G. - De mens op weg naar zelf-ontdekking. Structuur en functie van het onbewuste geestesleven. Ingeleid door en onder toezicht vertaald van E.A.D.E. Carp. Geïllustreerd met 6 afbeeldingen.
587426: JUNG, C.G. - Psychiatric studies. Second edition. Transl. by R.F.C. Hull.
587096: JUNG, C.G. - Psychologische beschouwingen. Een keur uit zijn werken samengesteld door J. Jacobi
595625: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften. Zusammengestellt und hrsg. von J. Jacobi.
595636: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften. Zusammengestellt und hrsg. von J. Jacobi.
587091: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften. Zusammengestellt und hrsg. von J. Jacobi.
597187: JUNG, C.G. - Psychologische typen. Geautoriseerde vertaling R. Limburg.
587112: JUNG, C.G. - Psychologische typen. Geautor. vert.: R. Limburg.
595673: JUNG, C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart.
595671: JUNG, C.G. - Über die Psychologie des Unbewussten. Fünfte, vermehrte und verbesserte Aufl. von 'Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben'.
587106: JUNG, C.G. - Über die Psychologie des Unbewussten. Fünfte, vermehrte und verbesserte Aufl. von 'Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben'.
587156: JUNG, C.G. - Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie.
598413: JUNG, C.G. - De werkelijkheid van de ziel. Toepassingen en vorderingen van de nieuwere psychologie. Met bijdrage van H. Rosenthal, E. Jung, W.M. Kranefeldt
602487: JUNG, C.G., JACOBI, J. - Die Psychologie von C.G. Jung. Eine Einführung in das Gesamtwerk mit 6 farbigen und 9 einfarbigen Illustrationen und 18 Diagrammen.
570480: JUNG, E. - Das 'Gesetz' der Geschichte. Über die wollensbestimmten (wertenden) Vorannahmen alles geschichtswissenschaftlichen Verfahrens.
8608: JUNG-STILLING, J.H - Lebensgeschichte. Vollständige Ausgabe, mit Anmerkungen hrsg. von G.A. Benrath.
599465: JUNG, C.G. - De mens en zijn symbolen. Met een inleiding van J. Freeman en met bijdragen van M.L. von Franz, J.L. Henderson, J. Jacobi, A. Jaffé.
574590: JUNG-STILLING, J.H. - Lebensgeschichte. Vollständiger Text nach den Erstdrucken (1777-1817). Mit einem Nachwort von W. Pfeiffer-Belli.
587098: JUNG, C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart.
599307: JUNGBLUT, L. - 'Misdadige' stammen.
606035: JÜNGER, E. - Werke. 10 delen.
603930: JÜNGER, E. - Auf den Marmorklippen.
617576: JÜNGER, E. - Siebzig verweht. 5 volumes.
581634: JUNGERIUS, P.D. - Zur Verwitterung, Bodenbildung und Morphologie der Keuper-Liaslandschft bei Montfort in Luxembourg.
585029: JUNGHUHN, F.W. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.
578870: JUNIUS, T. - Shephard technologies and neoclassical production functions.
614846: JUNIUS, FRANCISCUS - D. Francisci Junii Opuscula Theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuypers.
592181: JUNOT, MADAME - Madame Junot duchesse d'Abrantès. Souvenirs historiques sur Napoléon, la revolution, le consulat et l'empire.
595125: JUNZ, H.B. - Where did all the money go? The pre-nazi era wealth of European jewry.
591014: JÜRSS, F. - Von Thales zu Demokrit. Frühe griechische Denker.
4359: JUSSERAND, J.J. - English wayfaring life in the middle ages. Transl. from the French by L.T. Smith.
603850: JUSTEMA, W. - Pattern. A historical panorama.
594343: JUYNBOLL, W.R., DENIS, V., (RED.) - Winkler Prins van de kunst. Encyclopedie van de architrectuur/ beeldende kunst kunstnijverheid. 3 delen
590418: KAADEN, J.E. VAN DER - Moderne behandeling van varices en ulcis cruris.
617070: KAARTINEN, M. - Breast cancer in the eighteenth century.
610235: KADARE, I. - De adelaar. Roman
579421: KADDOURI, A., SAÏB, J., ZEGGAF, A., (ED.) - Le Maroc et la Hollande. Etudes sur l'histoire, la migration, la linguistique et la sémiologie de la culture.
604053: KADT, J. DE - Politieke herinneringen van een randfiguur.
609031: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen.
586696: KADT, J. DE - De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht.
600963: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
576024: KADT, J. DE - De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht.
571029: KADT, J. DE, GILTAY, H., MEYER, H., GOMPERTS, H.A. - Ideologie en sameneving. Vier voordrachten met discussie.
594778: KADT, J. DE - Ketterse kanttekeningen.
593319: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen.
613163: KADT, J. DE - Het fascisme en de nieuwe vrijheid.
576323: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
586693: KADT, J. DE - Verdediging van het westen. Een bundel essays.
586694: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
593886: KADT, J. DE - De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften.
593887: KADT, J. DE - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn 'Indische' jaren.
591802: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
574008: KADT, J. DE - Verkeerde voorkeur.
613537: KADT, J. DE, HAVENAAR, R. - De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt.
586695: KADT, J. DE - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn 'Indische' jaren.
604268: KADT, J. DE, HAVENAAR, R. - De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt.
578693: KADT, J. DE - De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften.
573007: KAEGI, W. - Historische Meditationen. Zweite folge.
569647: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
616086: KAEGI, W. - Historische Meditationen. 2 volumes.
590136: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
13003: KAFKA, G. - Die Vorsokratiker. Mit einem Bildnis des Anaximander nach einem antiken Relief.
607822: KAFKA, F., PAWEL, E. - Het leven van Franz Kafka
586730: KAFKA, F., STERN, J.P., (ED.) - The world of Franz Kafka.
583503: KAFKA, F., ROBERT, M. - Franz Kafka's loneliness
613849: KAFKA, F. - Tagebücher 1910-1923. Herausgegeben von Max Brod.
574400: KAFKA, F., STERN, J.P., (ED.) - The world of Franz Kafka.
574433: KAFKA, F., BOKHOVE, N. - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen. Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de receptie van Franz Kafka's werk in het Nederlandse taalgebied.
584218: KAFKA, G., EIBL, H. - Der Ausklang der antiken Philosophie und das Erwachen einer neuen Zeit. Mit einer antiken allegorischen Darstellung der Epikureischen und stoischen Philosopie.
574409: KAFKA, F., CAPUTO-MAYR, M.L., HERZ, J.M. - Franz Kafka. Eine kommentierte Bibliographie der Sekundärliteratur (1950-1980, mit einem Nachtrag 1985).
18320: KAFKA, G. - Sokrates, Platon und der sokratische Kreis. Mit Bildnissen von Sokrates und Platon nach antiken Hermen.
590162: KAFKA, F. - Hochzeitvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass.
590164: KAFKA, F. - Tagebücher 1910-1923.
607475: KAGANOWITSCH, A. - Kunst in Russland. Das 17. und 18. Jahrhundert. Aus dem Russischen übersetzt von Ingebord Doerfer. 92 mehrfarbige und 31 schwarz-weisse Abbildungen.
598129: KAHANE, H. - Logic and philosophy. A modern introduction.
3601: KAHL-FURTHMANN, G. - Zeit Dialoge. Grundsätzliche Erörterungen in drei Bänden.
577502: KAHLER, E. VON - Judentum und Judenhass. Drei Essays.
611066: KÄHLER, M. - Geschichte der protestantischen Dogmatik im 19. Jahrhundert. Bearbeitet und mit einem Verzeichnis der Schriften Martin Kählers herausgegeben von Ernst Kähler.
606302: KAHRS, E. - Indian semantic analysis. The nirvacana tradition.
617529: KAIBEL, F. - Die Filosofie der Selbstverständlichkeit (Fysiosofie). Ein Elementar-Versuch.
604113: KAIN, R., (ED.) - Planning for conservation.
4610: KAINZ, H.P. - The philosophy of man. A new introduction to some perennial issues. Foreword by G.F. Kreyché.
612496: KAINZ, F. - Vorlesungen über Ästhetik.
604646: KAINZ, F. - Psychologie der Sprache. 2 delen.
602214: KAISER, C.B. - Creation and the history of science.
599121: KAISER, W., (HRSG.) - Ägytisches Museum Berlin. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz.
571928: KAISER, G. - Kolportage. Komödie in einem Vorspiel und drei Akten nach zwanzig Jahren.
614191: KAKU, M., TRAINER, J. - Beyond Einstein. The cosmic quest for the theory of the universe.
613680: KALDOR, N. - Essays. 4 volumes.
592281: KALFF, L.C. - Kunstlicht und Architektur.
588616: KALFF, G. - Het lied in de middeleeuwen.
574281: KALFF, L.C. - Kunstlicht und Architektur.
580665: KALFF, G. - Het lied in de middeleeuwen.
608625: KALIN, M.G. - The utopian flight from unhappiness: Freud against Marx on social progress.
615752: KALLIS, A. - Der Mensch im Kosmos. Das Weltbild Nemesios' von Emesa.
582163: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
582161: KALMA, J.J., VRIES, K. DE, (RED.) - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kânsen.
585958: KALMA, J.J., (RED.) - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
582311: KALMA, J.J., BREUKER, P.H., ZEEMAN, M., (RED.) - Freonen om ds. J.J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Fryslân, foar syn fiifensantichste jierdei.
599278: KALMA, D. - Samle fersen. Besoarge en mei in ynlieding fan J. Knol.
586727: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
583992: KALMA, J.J., SPAHR VAN DER HOEK, J.J., VRIES, K. DE, (RED.) - Geschiedenis van Friesland.
612624: KALMA, J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkegeschiedenis.
617132: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaun yn opdracht fan it 'Gysbert Japicx Komité 1666-1966'. Mei tekeningen fan J.B. de Leeuw.
2464: KALMA, J.J. - By us âlde tsjerken lâns.
615161: KALNEIN, W. VON , (HRSG.) - Die Düsseldorfer Malerschule. Kunstmuseum Düsseldorf 13. Mai - 8. Juli 1979. Mathildenhöhe Darmstadt 22. Juli - 9. September 1979.
587638: KALNINS, B. - Der sowjetische Propagandastaat. Das System und die Mittel der Massabeeinflussung in der Sowjetunion.
578566: KALTSCHMID, J. - Menschsein in der industriellen Gesellschaft. Eine kritische Bestandaufnahme.
614237: KALUZA, ZÉNON, BAKKER, P.J.J.M. , (ED.) - Chemins de la pensée médiévale. Etudes offertes à Zénon Kaluza. Avec la collaboration de Emmanuel Faye et Christophe Grellard.
587985: KALVEEN, C.A. VAN - Het bestuur van bisschop en staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520.
609996: KAMAL, H. - A dictionary of pharaonic medicine.
591092: KAMARCK, A.M. - Economics and the real world.
12079: KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J., (HRSG.) - Zum normativen Fundament der Wissenschaft.
603791: KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J., (HRSG.) - Zum normativen Fundament der Wissenschaft.
577140: KAMENKA, E., TAY, A.E., (ED.) - Justice.
577290: KAMERLING, R.N.J. - Indonesië toen en nu.
610770: KAMINSKY, H. - A history of the Hussite Revolution.
571330: KAMLAH, W. - Der Mensch in der Profanität. Versuch einer Kritik der profanen durch vernehmende Vernunft.
613159: KAMP, A.F. - 's Konings oudste dochter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank. Foto's van Cas Oorthuys en anderen.
602825: KAMPEN, A. VAN - Het land dat God vergat.
587268: KAMPEN, H. VAN - Vliegende schotels. Waan of wetenschap?
600005: KAMPEN, A. VAN - Het laatste bivak. In aansluiting op 'Jungle Pimpernel, controleur B.B.'.
587389: KAMPEN, L. VAN - Apostelverhalen. Doel en compositie van de oudste apokriefe Handelingen der apostelen.
617655: KAMPEN, N.G. VAN, VEEGENS, D. - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen.
586920: KAMPEN, L. VAN, MULDER, J.J., VEER, J.J. VAN DER, (RED.) - Friesland 1940-1945.
593620: KAMPHAUS, F. - Von der Exegese zur Predigt. Über die Problematik einer schriftgemässen Verkündigung der Oster-, Wunder- und Kindheitsgeschichten.
600697: KAMPHUIS, H. - Groninger borgen en Drentse havezaten.
600381: KAMPHUIS, P.H. - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond 1871-1901. Een verkennend onderzoek naar dertig jaar ijveren voor een vreedzame internationale samenleving.
607990: KAMPS, J. - A logical approach to computational theory building with applications to sociology.
611217: KANITSCHEIDER, B. - Die Materie und ihre Schatten. Naturalistische Wissenschaftsphilosophie.
587581: KANNEGIESSER, H.J. - Knowledge and science.
20385: KANT, I., ZEHBE, J., (HRSG.) - Briefe an Kant. Herausgegeben und eingeleitet.
610824: KANT, I., BOTUL, J.B. - Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken.Vertaling: C. Doude van Troostwijk.
589246: KANT, I., SCHOTT, R.M. - Cognition and eros. A critique of the Kantian paradigm.
611834: KANT, I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von K. Vorländer.
616855: KANT, I., CAVAGNA, G.B. - La soluzione Kantiana del problema epistemologico fondamentale.
579253: KANT, I., DELEKAT, F. - Immanuel Kant. Historisch-kritische Interpretation der Hauptschriften.
2093: KANT, I., PAULSEN, F. - Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre.
20958: KANT, I., WEIL, E., RUYSSEN, T., VILLEY, M. - La philosophie politique de Kant.
591803: KANT, I., PAULSEN, F. - Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre. Mit Bildnis.
2655: KANT, I. - Die drei Kritiken in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk. Mit verbindendem Text zusammengefasst von R. Schmidt.
6226: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer.
617203: KANT, I. - Fundering voor de metafysica van de zeden. Inleiding, vertaling en annotaties T. Mertens.
617527: KANT, I. - Ten eeuwigen vrede
6125: KANT, I., THOMPSON, A.T.C. - Emmanuel Kant. Zijn tijd en zijn philosophie.
18541: KANT, I. - Schriften von 1783-1788. Herausgegeben von A. Buchenau und E. Cassirer.
18544: KANT, I. - Vorkritische Schriften. Band II. Herausgegeben von A. Buchenau.
575405: KANT, I., PUDER, M. - Kant. Stringenz und Ausdruck.
616716: KANT, I., VOS, H. DE - Kant als theoloog.
609710: KANT, I. - Prolegomena
596208: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant.
600530: KANT, I., OYEN, H. VAN - Kant. Het speculatief idealisme. Reacties op het idealisme in Duitsland. Overdrukken uit Philosophia II.
419: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
11348: KANT, I., KAYSER, R. - Kant.
615584: KANT, I., SCRUTON, R. - Kant. Nederlandse vertaling: T. Bos.
610201: KANT, I., RATKE, H. - Systematisches Handlexicon zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
566605: KANT, I. - Briefe. Herausgegen und eingeleitet von J. Zehbe.
575059: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft.
4144: KANT, I., ROTENSTREICH, N. - Experience and its systematization. Studies in Kant.
586616: KANT, I., REHBERG, A., JONES, R., (ED.) - The matter of critique. Readings in Kant's philosophy.
607226: KANT, I. - Schriften zur Metaphysik und Logik.
598453: KANT, I., WOLFF, R.P. - The autonomy of reason. A commentary on Kant's 'Groundwork of the metaphysic of morals'.
609788: KANT, I., SEUNG, T.K. - Kant's Platonic revolution in moral and political philosophy.
609789: KANT, I., SULLIVAN, R.J. - An introduction to Kant's ethics.
610408: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
606439: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Original-Ausgabe neu herausgegeben von R. Schmidt.
611574: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer. Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme.
611569: KANT, I., EISLER, R. - Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass.
618439: KANT, I. - Kritiek van de praktische rede. Ten geleide, vertaling & annotaties J. Veenbaas & W. Visser.
617804: KANT, I., DELBOS, V. - De Kant aux postkantiens.
596053: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von R. Toman.
603890: KANT, I., VOS, H. DE - Kant als theoloog.
602366: KANT, I., NOORDRAVEN, A. - Kants moralische Ontologie. Historischer Ursprung und systematische Bedeutung. Aus dem Niederländischen von K. Zeyer.
566404: KANT, I., BARTLING, D. - De structuur van het aesthetisch a priori bij Kant. Inleiding tot de 'Kritik der ästhetischen Urteilskraft'.
11217: KANT, I., SIMMEL, G. - Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.
14476: KANT, I., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, H.O.R. BARON VAN - De strijd om het Ding an sich in eenige na-kantische beschouwingen.
606532: KANT, I., DELEKAT, F. - Immanuel Kant. Historisch-kritische Interpretation der Hauptschriften.
606533: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
588899: KANT, I. - Anthropologie. Herausgegeben von O. Schöndorffer. Fortschritte der Metaphysik. Vorlesungen Kants über Pädagogik. Herausgegeben von O. Buek. Vorlesungen Kants über Logik. Herausgegeben von A. Buchenau.
566200: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe von 1781. Unter Benutzung der Ausgabe von Karl Kehrbach neu herausgegeben von R. Hoyer.
569015: KANT, I. - Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative. Traduction, introduction et notes par R. Kempf. Préface de G. Ganguilhem.
614145: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
577019: KANT, I., HEIMSOETH, H. - Astronomisches und Theologisches in Kants Weltverständnis.
615773: KANT, I., THOMPSON, A.T.C. - Emmanuel Kant. Zijn tijd en zijn philosophie.
610368: KANT, I., SCHMID, C.C.E. - Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften. Neu herausgegeben, eingeleitet und mit einem Personenregister versehen von N. Hinske. Dritte, um ein Nachwort ergänzte Auflage.
576576: KANT, I., WALSH, W.H. - Kant's criticism of metaphysics.
5161: KANT, I., RASKER, A.J. - De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant.
17916: KANT, I., RIGOBELLO, A. - Die Grenzen des Transzendentalen bei Kant. Aus dem Italienischen übersetzt von J. Tscholl.
17924: KANT, I., AEBI, M. - Kants Begründung der 'Deutschen Philosophie'. Kants transzendentale Logik. Kritik ihrer Begründung.
569185: KANT, I. - Werke in acht Büchern. Ausgewählt und mit Einleitung versehen von H. Renner. 6 parts in 2 volumes.
616729: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
7926: KANT, I., BEETS, M.G.J. - The shape of reality. An approach to Kant's analogies.
578893: KANT, I., DÖRING, W.O. - Das Lebenswerk Immanuel Kants. Vorlesungen gehalten im Auftrage der Oberschulbehörde zu Lübeck im Kriegswinter 1916.
580176: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
590143: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
567844: KANT, I., KRONENBERG, M. - Kant. Sein Leben und seine Lehre.
580209: KANT, I., NIESCHMIDT, G.P. - Praktische Vernunft und ewiger Friede. Eine Untersuchung zum Freiheitsbegriff in der Philosophie Kants.
576467: KANT, I., SEUNG, T.K. - Kant's Platonic revolution in moral and political philosophy.
18540: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von A. Görland.
595393: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
588408: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
571031: KANT, I., WENTSCHER, E. - Englische Wege zu Kant.
609014: KANT, I., THOMPSON, A.T.C. - Emmanuel Kant. Zijn tijd en zijn philosophie.
2134: KANT, I., SAMSOM, A. - Kants kennis der Grieksche philosophie.
578005: KANT, I., EISLER, R. - Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass. Bearbeitet.
616105: KANT, I., KRAUSER, P. - Kants Theorie der Erfahrung und Erfahrungswissenschaft. Eine rationale Rekonstruktion.
11034: KANT, I. - Schriften zur Naturphilosophie. Hrsg. von O. Buek. 2 delen.
617196: KANT, I. - Prolegomena
568217: KANT, I., STOCKHAMMER, M. - Kants Zurechnungsidee und Freiheitsantinomie.
569517: KANT, I., WATSON, J. - Kant and his English critics. A comparison of critical and empirical philosophy.
569519: KANT, I., CAIRD, E. - The critical philosophy of Immanuel Kant. 2 volumes.
579659: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant. Met 20 illustraties.
611782: KANT, I., COHEN, H. - Kants Theorie der Erfahrung.
610763: KANT, I., JONG, T.F. DE - Kantiaanse bestuiving, idealistische wasdom. Een beschrijving van de ontwikkeling van het transcendentaal naar het absoluut idealisme vanuit een centraal thema in de 'Kritik der reinen Vernunft'.
580767: KANT, I., SRZEDNICKI, J.T.J. - The place of space and other themes. Variations on Kant's first 'Critique'.
580989: KANT, I., PASCAL, G. - La pensée de Kant.
614984: KANT, I., VINCI, T.C. - Space, geometry, and Kant's transcendental deduction of the categories.
592251: KANT, I. - Selected pre-critical writings and correspondence with Beck
598697: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
617467: KANT, I. - De eeuwige vrede. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Delfgaauw.
16761: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant. Met 20 illustraties.
603950: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft.
612148: KANT, I. - Politische Schriften. Herausgegeben von O.H. von der Gablenz.
610190: KANT, I. - Kants Briefe. Ausgewählt und hrsg. von F. Ohmann.
16762: KANT, I. - Critique de la raison pure. Index analytique établi par P. Savidan. Traduction, présentation et notes par A. Renaut.
617059: KANT, I., SCHÖNDÖRFFER, O. - Kants Leben und Lehre.
7042: KANT, I., BOUTROUX, E. - La philosophie de Kant. Cours.
617990: KANT, I. - Werke in sechs Bänden. Herausgegegen von Wilhelm Weischedel. Complete in 6 volumes.
5168: KANT, I., PEKELHARING, C. - Kant's teleologie.
617194: KANT, I. - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone. Inleiding en aantekeningen van J. De Visscher
567248: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
567527: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
602932: KANT, I., ZEHBE, J., (HRSG.) - Briefe an Kant. Herausgegeben und eingeleitet.
604947: KANT, I., AMERIKS, K. - Kant's theory of mind. An analysis of the paralogisms of pure reason.
604417: KANT, I. - Critique de la faculté de juger. Traduction, présentation, bibliographie et chronologie par A. Renaut.
605698: KANT, I. - First introduction to 'The critique of judgment'
606170: KANT, I. - Selected pre-critical writings and correspondence with Beck
608409: KANT, I., KLINKE, W. - Spelenderwijs Kant. Geïllustreerd
569750: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft von Imm. Kant in stilistischer Überarbeitung herausgegeben von H. E. Fischer.
609241: KANT, I., WALKER, R.C.S. - Kant. The arguments of the philosophers.
610946: KANT, I., DIETZSCH, S. - Immanuel Kant. Eine Biographie.
617470: KANT, I., WEISCHEDEL, W., (RED.) - Kant-brevier. Een filosofisch leesboek voor vrije minuten. Uit het Duits vertaald door Hans Driessen.
6117: KANT, I., NEVOIGT-LIEPOLD - Das Verhältnis von rationaler Kosmologie und transzendentaler Antinomie in der transzendentalen Dialektik Kants.
605566: KANT, I., WOLFF, R.P., (ED.) - Kant. A collection of critical essays.
611785: KANT, I., CASSIRER, E. - Kants Leben und Lehre.
605283: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe von 1781. Unter Benutzung der Ausgabe von Karl Kehrbach neu herausgegeben von R. Hoyer.
600608: KANT, I., ROTENSTREICH, N. - Experience and its systematization. Studies in Kant.
600416: KANT, I., HÄGERSTRÖM, A. - Kants Ethik im Verhältnis zu seinen erkenntnistheoretischen Grundgedanken systematisch dargestellt.
609931: KANT, I., ZINKSTOK, J. - Kant's anatomy of logic. Method and logic in the critical philosophy.
583780: KANT, I. - Frühschriften. Unter Mitarbeit von M. Buhr herausgegeben und eingeleitet von G. Klaus. 2 volumes.
578842: KANT, I. - Die drei Kritiken in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk. Mit verbindendem Text zusammengefasst von R. Schmidt.
577742: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
575018: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
615679: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
569987: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
566517: KANT, I., VORLÄNDER, K. - Immanuel Kants Leben.
5144: KANT, I., KRONENBERG, M. - Kant. Sein Leben und seine Lehre.
5165: KANT, I., WESTEROUEN VAN MEETEREN, H.B.F. - Het schema bij Immanuel Kant.
4408: KANT, I., CAIRD, E. - The critical philosophy of Immanuel Kant. 2 volumes.
3821: KANT, I., MACANN, C.E. - Kant and the foundations of metaphysics. An interpretative transformation of Kant's critical philosophy.
19620: KANT, I. - Werke in zehn Bänden. Herausgegeben von W. Weischedel. Sonderausgabe. Complete in 10 volumes.
18543: KANT, I. - Schriften von 1790-1796. Herausgegeben von A. Buchenau, E. Cassirer, B. Kellermann.
17918: KANT, I., MATTERN, C.D. - Personal freedom within the third antinomy.
16385: KANT, I. - On history. Edited, with an introduction, by LW. Beck
15205: KANT, I. - Vermischte Schriften. Mit Einleitung, Anmerkungen, Personen- und Sachregister neu hrsg. von K. Vorländer.
608740: KANT, I., WERKMEISTER, W.H. (ED.). - Reflections on Kant's philosophy.
584963: KANT, I., WOLFF, R.P., (ED.) - Kant. A collection of critical essays.
576658: KANT, I., HAVET, J. - Kant et le problème du temps.
4416: KANT, I., CLAVEL, M. - Critique de Kant. Avant-propos de J.T. Desanti.
579701: KANT, I., RATKE, H. - Systematisches Handlexicon zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
566474: KANTHACK, K. - Vom Sinn der Selbsterkenntnis.
566945: KAPFINGER, H. - Thomas More und John Fisher. Märtyrer der Wahrheit. Mit einem Geleitwort des Erzbischofs von Bamberg J. von Hauck.
597976: KAPLAN, E.A., (ED.) - Postmodernism and its discontents. Theories, practices.
607438: KAPLAN, M.A. - On historical and political knowing. An inquiry into some problems of universal law.
465: KAPLAN, F.I. - Bolshevik ideology and the ethics of soviet labor. 1917-1920: the formative years.
618046: KAPLEAU, P. - De drie pijlers van zen. Leer, oefening en verlichting. Voorwoord door Huston Smith
618132: KAPLEAU, P. - The wheel of life and death. A practical and spiritual guide.
598527: KAPLEAU, P., SIMONS, P., (ED.) - The wheel of death. A collection of writings from zen buddhist and other sources on death, rebirth, dying.
618059: KAPLEAU, P. - Zen: Dawn in the west. With a foreword by A. Low.
618148: KAPLEAU, P. - To cherish all life. A buddhist case for becoming vegetarian.
611726: KAPP, E. - Ausgewählte Schriften.
17617: KAPTEIN, H.J.R. - Ethiek tussen twijfel en theorie.
581778: KARAGEORGHIS, V. - Kition. Mycenaean and Phoenician discoveries in Cyprus. 20 colour plates, 100 monochrome plates, 27 line drawings.
591070: KARAGIANNIS, D., (ED.) - Information systems and artificial intelligence: integration aspects. First workshop Ulm, FRG, march 19-21, 1990. Proceedings.
603914: KARAJAN, H. VON, HAEUSSERMAN, E. - Herbert von Karajan. Mit 41 Schwarzweiss-Abbildungen.
600643: KARAJAN, H. VON, ROBINSON, P. - Herbert von Karajan. Mit 10 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln. Aus dem Englischen übersetzt von S. Hofheinz.
5434: KARAM, P., MOURGUES, T. - Les guerres du Caucase des tsars à la Tchétchénie.
603697: KAREL V KEIZER, SEIBT, F. - Karl V. Der Kaiser und die Reformation.
595690: KAREL DE GROTE, BRAUNFELS, W., (HRSG.) - Karl der Grosse. Werk und Wirkung.
595680: KAREL V KEIZER, BRANDI, K. - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk. Geautoriseerde vertaling onder toezicht van N.B. Tenhaeff.
14903: KAREL I VAN ENGELAND, PAYNE-GALLWEY, R. - A history of the George worn on the Scaffold by Charles I. Illustrated.
595069: KARGER, H. - Heinz Karger zum 60. Geburtstag am 10. November 1955.
613475: KARLS DES KÜHNEN, PARAVICINI, W. , (HRSG.) - Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). Inventar. Redigiert von Sonja Dünnebeil und Holger Kruse. Bearbeitet von Susanne Baus, Sonja Dünnebeil, Johann Kolb, Holger Kruse, Harm von Seggern und Thomas Sgryska. Complete in 2 volumes.
615160: KARLSTROM, P.J. , (ED.) - On the edge of America. California modernist art 1900-1950.
608694: KARO, YOSEF - Sefer megine 'erets: Shulhan "arukh 'orah hayim ...("im) Magen David...Magen Avraham..."Ateret zekenim...Be'er ha-golah; hosafnu ba-zeh sefer Dagul me-Revavah...Hok Ya"akov...Pri hadash ve-'Even ha-"ozer.
617010: KARPOV, B., ULYANOVA, I., (ED.) - Russian orthodox church.
594396: KARREMANS, J., KOKKE, P., (RED.) - Zichtbaar eindeloos. Beeldende kunst in Tilburg 1945-1995.
582313: KARSTEN, L. - De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perpsectief 1817-1919.
572126: KARSTEN, G. - Noordhollandse plaatsnamen.
587967: KARTINI, R.A., VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
617073: KASSNER, RUDOLF - Sämtliche Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft heraugegeben von Ernst Zinn. Volume 7.
617074: KASSNER, RUDOLF - Sämtliche Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft heraugegeben von Ernst Zinn. Volume 5.
594952: KASTEIN, J. - Eine Geschichte der Juden.
618315: KASTELEIN, T.J. - Economie en methodologie. Een inleiding. Het hoofd in de wolken, met beide benen op de grond.
583155: KASTELEIN, T.J., BAUDET, H., KOOIJ, P., DRUKKER, J.W., (RED.) - Uit sympathie. Vijftien opstellen, aangeboden aan Taco Kastelein ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent in de faculteit der economische wetenschappen, op 1 maart 1989.
579632: KASTELEIN, T.J., BIJSTERVELD, K., MEULEN, H. VAN DER - Een eigenzinnige koers. 40 jaar Faculteit der economische wetenschappen in Groningen. 1948-1988.
611813: KASTLER, J. , FRITSCH, R. , (RED.) - Renaissance im Weserrau,m. Band I. Katalog. Ausstellung in Schloss Brake bei Lemgo 22. April bis 1. Oktober 1989.
607912: KÄSTNER, E. - Das fliegende Klassenzimmer. Ein Roman für Kinder. Illustriert von Walter Trier.
598408: KÄSTNER, E. - Bei Durchsicht meiner Bücher... . Eine Auswahl aus vier Versbänden.
573398: KÄSTNER, E. - Der kleine Grenzverkehr oder Georg und die Zwischenfälle. Mit farbigen Illustrationen von Walter Trier.
573397: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming. Bekroond door het Nuyensfonds.
617796: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Compleet in 3 delen.
584094: KATKOV, M.N., KATZ, M. - Mikhail N. Katkov. A political biography 1818-1887.
591576: KATOUZIAN, H. - Ideology and method in economics.
611934: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
19435: KATZ, J.J. - Propositional structure and illocutionary force: a study of the contribution of sentence meaning to speech acts.
572731: KATZ, J.J. - The underlying realitity of language and its philosophical import.
574214: KATZ, D., EKMAN, G., HUSÉN, T., (ED.) - Essays in psychology dedicated to David Katz.
613900: KATZ, J.J. - The philosophy of linguistics.
589101: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
595593: KATZ, J.J. - The underlying realitity of language and its philosophical import.
606164: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
3454: KATZ, E., LAZARSFELD, P.F. - Personal influence. The part played by people in the flow of mass communications. With a foreword by E. Roper.
2398: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
588865: KAUFMAN-OSBORN, T.V. - Politics, sense, experience. A pragmatic inquiry into the promise of democracy.
605893: KAUFMANN, W. - Critique of religion and philosophy.
592403: KAUFMANN, M. - Rechtsphilosophie.
573681: KAULBACH, F. - Einführung in die Philosophie des Handelns.
610325: KAULBACH, F. - Einführung in die Metaphysik.
614044: KAUS, G. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
574694: KAUS, G. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
606839: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
584434: KAUTSKY, K., GILCHER-HOLTEY, I. - Das Mandat des Intellektuellen. Karl Kautsky und die Sozialdemokratie.
575968: KAUTSKY, K., RENNER, K. - Karl Kautsky. Skizze zur Geschichte der geistigen und politischen Entwicklung der deutschen Arbeiterklasse. Ihrem Lehrmeister Kautsky zum fünfundsiebstigen Geburtstag gewidmet.
588573: KAUTSKY, K. - Het Erfurter programma. In zijn hoofdpunten toegelicht (Een catachismus der sociaal-democratie). Bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door C. van Gelder.
571727: KAUTSKY, K. - Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus von den Hussiten bis zum Völkerbund.
4235: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
571728: KAUTSKY, K. - Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus von den Hussiten bis zum Völkerbund.
613072: KAUTSKY, K. - Het bolsjewisme in het slop. Geautoriseerde vertaling C.P. de Roos-Oudegeest.
18579: KAUTSKY, K. - Het bolsjewisme in het slop. Geautoriseerde vertaling C.P. de Roos-Oudegeest.
576136: KAWAMATA, T. - Bridge and archives. Photos by Leo van der Kleij. Herausgegeben von der Stitung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
607490: KAWAR, W.D., NASIR, T.T. - Palestinian embroidery. Traditional 'Fallahi' cross-stich. In co-operation with iman Assali Dajani, Hala Tomeh Ibrahim, Farideh Saleh Mayer.
606901: KAY, L.E. - A history of the genetic code.
603862: KAY, B. - As a woman.
576112: KAYSER, E. - Abriss der allgemeinen und stratigraphischen Geologie. Mit 305 Textabbildungen, 65 Versteinerungstafeln und einer geologischen Übersichtskarte von Mitteleuropa.
617006: KAYSER, W. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.
599394: KAYSER, H. - Die ägyptischen Altertümer im Roemer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim.
606299: KAYZER, W. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson. De gesprekken zijn vertaald door P. Adelaar, B. de Lange, T. Maas, L. Teixeira de Mattos, G. Wallinga.
606295: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
567803: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
597113: KAYZER, W. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson. De gesprekken zijn vertaald door P. Adelaar, B. de Lange, T. Maas, L. Teixeira de Mattos, G. Wallinga.
615368: KAYZER, W. - Onfatsoenlijke herinneringen.
605512: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
610114: KEARNEY, H. - Und es entstand ein neues Weltbild. Die wissenschaftliche Revolution vor einem halben Jahrtausend. Aus dem Englischen übertragen von Kurt Neff.
596231: KEARNS, J.T. - Reconceiving experience. A solution to a problem inherited from Descartes.
590705: KEARNS, J.T. - The principles of deductive logic.
603755: KEARNY, P.J. - Geschiedenis van de erotische literatuur
609672: MARQUIS CURZON OF KEDLESTON - British government in India. The story of the Viceroys and Government Houses. 2 volumes.
577510: KEDOURIE, E., (ED.) - The jewish world. Revelation, prophecy and history. Texts by H.W.F. Saggs, H. Maccoby, Z. Yavetz, J. Neusner a.o.
585363: KEDWARD, R. - De anarchisten. Onmacht van het geweld
608535: KEDWARD, R. - De anarchisten. Onmacht van het geweld
601117: KEEFER, S.L., BREMMER, R.H., (ED.) - Space, text and margin in medieval manuscripts.
587267: KEEL, J.A. - UFO's. Operatie paard van Troje. Een diepgaande studie over UFO's
595647: KEENE, D., - Japanische Literatur. Eine Einführung für westliche Leser. Aus dem Engl. übers. von M. Humbert.
595619: KEENE, G.B. - Language and reasoning.
612300: KEERS, C. - Argumentatie. Redeneren-argumenteren-debatteren.
613977: KEESING, F.A.G. - Het evenwichtsbegrip in de economische literatuur.
612617: KEIKES, H.W. - Leeuwarden bij gaslicht.
581125: KEIL, K.F. - Handboek der bijbelsche archeologie. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.E.W. de Wijs. Met vier lithographiën.
586077: KEIL, F.C., WILSON, R.A., (ED.) - Explanation and cognition.
1554: KEIZER, P.K. - Inflatie, een institutionele benadering. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de invloed van ideologie en militantie op inflatie.
15305: KEIZER, D.P. - Reboelje yn de Dongeradielen 1749.
599506: GELE KEIZER - De vier geschriften van de gele keizer. Richtsnoer wet, zestien richtsnoeren, naamgeving, de weg de bron. Uit het Chinees vertaald, ingeleid en becommentarieerd door B.J. Mansvelt Beck.
18201: KEIZERIN ZITA, BROOK-SHEPHERD, G. - Zita. Die letzte Kaiserin. Biographie. Aus dem Englischen von G. Martin.
609422: KEIZERIN JOSEPHINE, KNAPTON, E.J. - Empress Josephine.
601961: KEJR, J. - The Hussite revolution. Translation: T. Gottheinerová.
588159: KEKES, J. - Pluralism in philosophy. Changing the subject.
594856: KELDERMAN, C. - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen. Ingeleid door P. Boeymans.
617298: KELK, C.J., DIJKHOFFZ, M., BLEES, G.J. - Nederlansche boekverkoopersbond 1907-1947.
570471: KELLE, W., KOWALSON, M. - Theorie und Geschichte. Aus dem Russischen übersetzt von R. Broda. Hrsg. von W. Müller.
584575: KELLER, G. - Italie. Van de Alpen tot aan de Etna.
603086: KELLER, W. - Und wurden zerstreut unter alle Völker. Die nachbiblische Geschichte des jüdischen Volkes. Mit 210 Abbildungen und 10 Karten.
577989: KELLER, G. - Kellers Werke. Herausgegeben von M. Nussberger. Kritisch-historische und erläuterte ausgabe. 8 delen.
574541: KELLER, G., FRÄNKEL, J. - Gottfried Kellers politische Sendung.
614452: KELLER, W. - En de bijbel heeft toch gelijk. Onderzoekers bewijzen de waarheid van het Oude Testament
593613: KELLER, W. - De bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid. Bijgewerkte editie. Ned. vert. T. Logeman.
601252: KELLER, W. - En de bijbel heeft toch gelijk. De historische juistheid wetenschappelijk bewezen. Herziene uitgave, met een nawoord van J. Rehork
610009: KELLER, M. - Was tut gut? Lebensfreude als Orientierungshilfe im Umgang mit Medizintechnologie am Beispiel des Proteinchips. Grundlagen einer epikureischen Medizin.
574672: KELLER, G., ERMATINGER, E. - Gottfried Kellers Leben. Mit Benutzung von Jakob Baechtolds Biographie dargestellt. Mit einem Bildnis.
574673: KELLER, G., SCHAFFNER, P. - Gottfried Keller als Maler. Mit sechzig Abbildungen.
574676: KELLER, G. - Briefe an Vieweg. Hrsg. von J. Fränkel.
604456: KELLER, W. - Vom Wesen des Menschen.
610010: KELLER, M. - Was tut gut? Lebensfreude als Orientierungshilfe im Umgang mit Medizintechnologie am Beispiel des Proteinchips. Grundlagen einer epikureischen Medizin.
574678: KELLER, G., KÖSTER, A. - Gottfried Keller. Sieben Vorlesungen.
610346: KELLERMAN, E. - Aspects of transferability in second language aquisition.
591617: KELLEY, K. - Het Britse koningshuis
600910: KELLNER, E. - Christentum und Marxismus - Heute.
602612: KELLY, K. - Nieuwe regels voor de nieuwe economie. 10 radicale ondernemingsstrategieën in een wereld van netwerken
615993: KELLY, K. - De wil van technologie
607309: KELLY, J. - Women, history & theory. The essays of Joan Kelly.
616377: KELLY, H.A. - Ideas and forms of tragedy from Aristotle to the Middle Ages.
601416: KELLY, J.N.D., (ED.) - The Oxford dictionary of popes.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15