Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
623626: POPPER, K.R. - Objective knowledge. An evolutionary approach.
628609: POPPER, K.R. - De armoede van het historicisme. Nederlands van G. van Benthem van den Bergh.
629663: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
615637: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
615383: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
626415: POPPER, K.R., OBERMEIER, O.P. - Poppers Kritischer Rationalismus. Eine Auseinandersetzung über die Reichweite seiner Philosophie.
631791: POPPER, K.R., WILKINS, B.T. - Has history any meaning? A critique of Popper's philosophy of history.
603097: POPPER-LYNKEUS, J., GELBER, A. - Josef Popper-Lynkeus. Sein Leben und sein Wirken.
567608: POPPER, K.R., ABBES, J.K. - Metafysica en moraal. Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie (with an English summary).
631021: POPPER, K.R., CORNFORTH, M. - The open philosophy and the open society. A reply to Sir Karl Popper's refutations of marxism.
613438: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
630485: POPPER, K.R. - Alle Menschen sind Philosophen. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler.
608886: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
625420: POPTA, S. VAN - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie.
630583: PORCHER, J. - Französische Buchmalerei. Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
608630: PORTER, R. - De zin van de waanzin. Een sociale geschiedenis
610464: PORTER, T.M. , ROSS, D., (ED.) - The modern social sciences.
616142: PORTER, G. , (ED.) - Vietnam: The definitive documentation of human decisions. Edited with commentary and introduction. Special introduction by Stuart Loory. 2 volumes.
625418: PORTER, B. , MOSS, R.L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglypic texts, reliefs and paintings. 3 volumes.
629940: PORTER, B. , MOSS, R.L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III, III2. Memphis. Second edition, revised and augmented by Jaromir Málik. 2 volumes.
580360: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
575852: PORTMANN, A. - Biologie und Geist. Mit 9 Kunstdrucktafeln.
601034: PÖRTNER, R., (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie
580922: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
16605: POS, H.J., HARINCK, G., VALK-LE COINTRE, T., (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
599570: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
954: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen compleet.
6399: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
612734: POSE, A. - Philosophie du pouvoir.
628267: POSNER, R.A. - The problematics of moral and legal theory.
630478: POST, H.M. - Metaforen van de ziel. Vrouw en man in de Genesis-exegese van Philo-Judaeus en Augustinus.
606984: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw.
3859: POSTEL, G. - Le thresor des prophéthies de l'univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par F. Secret.
586139: POSTER, M. - The mode of information. Poststructuralism and social context.
575576: POSTER, M. - Foucault, marxism and history. Mode of production versus mode of information.
626282: POSTHUMUS VAN DER GROOT, W.H. - Vrouwen vochten voor de vrede.
619993: POSTMA, F., SLUIS, J. VAN - Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und das Athenäums in Franeker 1585-1843.
589928: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590722: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590296: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590297: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
567034: POT, J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. With summaries in English, French and German.
628984: POTHAST, U. - Lebendige Vernünfitgkeit. Zur Vorbereitung eines menschenangemessenen Konzepts.
629374: POTS, R. - Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland.
598829: POTT, P.H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
609843: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
595265: POTTER, V.G., COLAPIETRO, V.M., (ED.) - Readings in epistemology from Aquinas, Bacon, Galileo, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Introduction, selection and study questions.
610241: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
614137: POTTHAST, A. - Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500. Vollständiges Inhaltverzeichniss zu 'Acta Sanctorum' Boll., Bouquet, Migne, Monum. Germ. Hist. Muratori, Rerum Britann. Scriptores etc. Anhang Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters. Complete in 2 volumes.
589480: POTTHOFF, H. - Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990.
589847: POTTHOFF, H. - Bonn und Ost-Berlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vertrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente.
630032: POTTS, T.C. - Conscience in medieval philosophy.
612304: POTTS, D.C., CHARLTON, D.G. - French thought since 1600. Revised and reprinted from France: A companion to French studies. Edited by D.G. Charlton.
606942: POUITHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
626040: POUJOULAT, B. - Voyage a Constantinople, dans l'Asie mineure, en Mésopotamie, a Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Faisant suite a la correspondance d'Orient. 2 parts in 1 volume.
627531: POUND, R. - An introduction to the philosophy of law.
598014: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
598639: POUNDSTONE, W. - Het labyrinth van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis
606943: POUTHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
631717: POWELL, R. - Zen en realiteit. Een weg naar een gezonde geest en geluk op niet-sectarische grondslag. Geautoriseerde vertaling W. Meissner-Stibbe.
592470: POWELL, C.S. - God in the equation. How Einstein became the prophet of the new religious era.
602099: POZNANSKI, S., (RED.) - Kampf Tod Andenken. 1939-1945. Zum zwanzigsten Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Getto 1943-1963. Deutsche Übertragung: K. Weintraub.
603575: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
602029: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
569251: PRAETORIUS, JOHANNES - Bekannte und unbekannte Historien von dem abenteuerlichen und weltberufenen Gespenste dem Rübezahl welche nicht allein aus allerhand Relationen der fremden Handelsleute, sondern auch durch Advisierungen vornehmer und gelahrter schlesischer Personen zuwege gebracht hat.
596054: PRAK, M. - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820.
625507: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780.
597345: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
11752: PRATLEY, P. - The essence of business ethics.
622040: PRAUSS, G. - Einführung in die Erkenntnistheorie.
626101: PRAWER, J. - Histoire du royaume Latin de Jérusalem. Traduit de l'hébreu par G. Nahon. Revu et complété par l'auteur. Complete in 2 volumes.
608169: PREBISH, C.S., (ED.) - Buddhism: a modern perspective.
628247: PRECHT, R.D. - Wie ben ik - en zo ja, hoeveel? Een filosofische reis
628606: PRECHT, R.D. - Wie ben ik - en zo ja, hoeveel? Een filosofische reis
573068: PREMINGER, A., GOLDEN, L., HARDISON, O.B., (ED.) - Classical literary criticism. Translations and interpretations.
603917: PRESCOTT, W.H. - Prescott's histories: The rise and decline of the Spanish empire. Selected and edited and with a biographical introduction by I.R. Blacker.
629693: PRESSENSÉ, E. DE - De oorsprongen. Het probleem der kennis. Het kosmologisch probleem. Het anthropologisch probleem. De oorsprong van de moraal en van den godsdienst. In het Nederlandsch vertaald door F.E. Daubanton.
595514: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
607815: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
620494: PRESSER, J. - Uit her werk van dr. J. Presser.
614421: PRESTON, R. - First light. The search for the edge of the universe.
9898: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de gouden eeuw
607328: PRICE, S. - Arts primitifs; regards civilisés. Préface de Frederico Zeri. Traduit de l'americain par Geneviéve Lebaut.
628724: PRIEST, G. - In contradiction. A study of the transconsistent.
589684: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's heyday.
616448: PRIESTLEY, H.I. - A history of American life. Complete in 12 volumes.
604077: PRIESTLY, J.B. - The Edwardians.
631762: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Orde uit chaos. De nieuwe dialoog tusen de mens en de natuur
611689: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens. Mit 26 Zeichnungen.
627516: PRIMAUDAYE, PETER DE LA - The French Academie (1586).
584633: PRIMORATZ, I. - Justifying legal punishment.
629336: PRINS, M.C.J. - Emancipatie van vrouwen in beweging. Emancipatie als (besturings)vraagstuk (1974-1989).
621306: PRINS, B. - Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland.
595774: PRIOR, A.N., HUGLY, P., SAYWARD, C. - Intensionality and truth. An essay on the philosophy of A.N. Prior.
628462: PRITTWITZ, K.L. VON - Berlin 1848. Das Erinnerungswerk des Generalleutnantas Karl Ludwig von Prittwitz und andere Quellen zur berliner Märzrevolution und zur Geschichte Preussens um die Mitte des 19. Jahrhundert.
596413: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
21001: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
630201: PROCLUS, LOWRY, J.M.P. - The logical principles of Proclus' stoicheiosis theologike as systematic ground of the cosmos.
629364: INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM - Index librorum prohibitorum ssmi D.N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus et editus praemittuntur constitutiones apostalicae de examine et prohibitione librorum.
570425: PROUDHON, P.J. - Philosophie du progrès. La justice poursuivie par l'église. Introduction par J.L. Puech.
625834: PROUDHON, P.J. - Idee generale de la revolution (1851). Nouvelle edition. Introduction par Hervé Trinquier. Notes par A. Berthod, E. Jung et H. Trinquier.
592205: PROUDHON, P.J. - Contradictions politiques. Les démocrates assermentés et les réfractaires. Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Introduction et notes par G. Duveau, J.L. Puech et T. Ruyssen.
578978: PROUDHON, P.J. - Du principe fédératif et oeuvres diverses sur les problèmes politiques européens. Introductions. I. Fédéralisme et Proudhonisme par G. Scelle. II. Le f'édéralisme dans l'oeuvre de Proudhon par J.L. Puech et T. Ruyssen. La fédération et l'unité en Italie. Nouvelles observations sur l'unité Italienne. Du principe fédératif. France et Rhin (Fragments). Introductions et notes par J.L. Puech et T. Ruyssen.
593729: PROULX, E.A. - Accordion crimes.
616366: PRUD'HON, P.P. , GONCOURT, E. DE - Catalogue raisonnée de l'oeuvre peint, dessine et gravé de P.P. Prud'hon.
617100: AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS - Aureli Prudenti Clementis V.C. Opera: Ex postrema doct virorum recensione.
621992: PRUDENTIUS, ASSENDELFT, M.M. VAN - Sol ecce surgit igneus. A commentary on the morning and evening hyms of Prudentius (Cathemerinon 1,2,5 and 6).
609442: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
579556: PRUSEK, J. - Die Literatur des befreiten China und ihre Volkstraditionen. Übersetzt von P. Eisner und W. Gampert.
13139: PRZELECKI, M., WOJCICKI, R., (ED.) - Twenty-five years of logical methodology in Poland
630156: PSEUDO-ANASTASIUS, SIESWERDA, D.T. - Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita. Een vergelijking. De pseudo-anastasiaanse Questiones et Responsiones in de SOTERIOS. Prolegomena, tekst en commentaar.
627674: PTOLEMAEUS, CLAUDIUS, DÜRING, I. , (HRSG.) - Die Harmonielehre des Klaudios Ptolemaios.
627825: PUBLIUS PAPINIUS STATIUS, MULDER, H.M. - Thebaidos. Liber secundus. Commentario exegetico aestheticoque instructus.
577331: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister.
624310: PULLMAN, B. - The atom in the history of human thought
610177: PULT, C. , SCHORTA, A., GRISCH, M., MAISSEN, A. , (RED.) - Dicziunari Rumantisch Grischun. Publichà Societa Retorumantscha cul agüd de la confederaziun, dal chantun Grischun e da la lia Rumantscha. Fundà da Robert de Planta e Florian Melcher. 7 volumes + 25 Faschiculi (105 -130/131)
598584: PULVER, M. - Trieb und Verbrechen in der Handschrift. Ausdrucksbilder asozialer Persönlichkeiten.
621045: PUNTEL, L.B. - Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung.
614350: PUNTER, D. - Blake, Hegel and dialectic.
599122: PURIN, S., LAMBRECHT, M., RUYSSINCK, M., (RED.) - De Azteken. Kunstschatten uit het oude Mexico. 2 delen.
630351: PURVER, M. - The Royal Society: concept and creation. With an introduction by H.R. Trevor-Roper.
616168: PUSENKOFF, GEORGE - Mona Lisa travels. Herausgegeben von/edited by David Galloway.
625147: PUTNAM, H. - Words and life. Edited by James Conant.
595846: PUTNAM, H., MONROY, M.U.R., SILVA, C.C., VIDAL, C.M., (ED.) - Following Putnam's trail. On realism and other issues.
627663: PUTNAM, H. - Renewing philosophy.
628201: PUTNAM, H. - Pragmatisme. Een open vraag
6442: PUTTE, F.C.M. VAN - Haber, estar, tener, ser. Vier visies op locatieve situaties.
2262: PUTTEN, J.AN - Politiek. Een realistische visie.
588225: PYE, M. - Macmillan dictionary of religion.
629056: QIAN, S. - Records of the grand historian: Han dynasty II. Revised edition.
623592: SIMA QIÀN A.O. - Èrshisi-Shi (The Twenty-Four Histories). Complete in 20 volumes.
609061: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
615171: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Met register over de 6 delen. 6 delen.
628842: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
622486: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren.
622794: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD OF QUADIAN - The essence of Islam. Extracts from the writings of the promised Messiah. Volume 1
628208: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD OF QUADIAN - De filosofie van de islamitische leer
622237: QUADLBAUER, F. - Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen Mittelalter. Vorgelegt in der Sitzung am 7. Februar 1962.
616933: QUADRI, G. - Il pensiero Arabo ed Ebraico del medioevo.
631365: QUAMMEN, D. - The song of the dodo. Island biogeography in age of extinctions. Maps by Kris Ellingsen.
629246: QUERIDO, I. - De oude wereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzië benevens het Boek der toelichtingen. Compleet in 3 delen.
595478: QUIILLIOT, R., (RED.) - Philosophie de l'art.
585716: QUINE, W.V. - La philosophie de la logique. Traduit de l'américain par J. Largeault.
630660: QUINE, W.V. - Methods of logic.
626840: QUINE, W.V. - Selected logic papers. Enlarged edition.
609873: QUINE, W.V. - Grundzüge der Logik. Aus dem Englischen von Dirk Siefkes.
585771: QUINE, W.V. - Le mot et la chose. Traduit de l' américain par J. Dopp et P. Gochet. Avant-propos de P. Gochet.
585754: QUINE, W.V., GOCHET, P. - Quine en perspective. Essai de philosophie comparée. Préface de W.V.O. Quine.
626762: QUINE, W.V. - The ways of paradox and other essays. Revised and enlarged edition.
626793: QUINE, W.V., CARNAP, R. - Dear Carnap, dear Van. The Quine-Carnap correspondence and related work. Edited, with an introduction by Richard Creath.
570462: QUINE, W.V. - Theories and things.
627064: QUINE, W.V., BARRETT, R.B., GIBSON, R.F., (ED.) - Perspectives on Quine.
572473: QUINE, W.V., MARKIS, D. - Quine und das Problem der Übersetzung.
629480: QUINE, W.V., HOOKWAY, C. - Quine. Language, experience and realitiy.
569793: QUINE, W.V., PUHAKKA, K. - Knowledge and reality. A comparative study of Quine and some buddhist logicians.
626639: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
626782: QUINE, W.V. - The roots of reference. The Paul Carus Lectures.
627062: QUINE, W.V., DECOCK, L., HORSTEN, L. , (ED.) - Quine. Naturalized epistemology, perceptual knowledge an ontology.
585770: QUINE, W.V. - Relativité de l' ontologie et quelques autres essays. Traduit de l' américain par J. Largeault.
614684: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
629732: QUINE, W.V. - Quintessenties. Een bij vlagen filosofisch abc
600815: QUINN, A. - The confidence of British philosophers. An essay in historical narrative.
626447: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS - The lesser declamations. Edited sand translated by D.R. Shackleton Bailey. 2 volumes.
608909: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS, SEEL, G. - Quintillian oder Die Kunst des Redens und Schweigens.
603312: BO YIN RA (JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN) - Werelden. Een reeks kosmische gezichten. Geautoriseerde vertaling: M. ter Marsch-Keen.
611057: RAALTE, ALBERTUS C. VAN , HYMA, A. - Albertus C. van Raalte and the Dutch settlements in the United States.
595036: RAALTE, F. VAN, RADEMAKER, L.A. - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
604401: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
602053: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
615107: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
7340: RAALTEN, F. VAN - Individu en maatschappij.
623870: RAALTEN, F. VAN - De onsterfelijke en de sterfelijke mens.
581940: RABAUDY, C. DE, ROLLAND, B. - Sophia. Recueil de textes philosophiques pour la classe de Terminale B avec présentations, notes et questions. Connaissance et science. Action et morale.
625443: RABELAIS, F. - Gargantua en Pantagruel. Vermeldend hun onwaardeerbare heldhaftigheden en hoogwijze woorden mitsgaders de tallooze boeverijen van Panurg die nooit wist of hij trouwen dorst. Uit het Fransch vertaald door J.A. Sandfort met een inleiding van P. Valkhoff en de prenten van G. Doré en A. Robida naar een keus door R.W.P. de Vries jr. Compleet in 2 delen.
618510: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XI. 1955.
618511: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XII. 1956.
623824: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
608919: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
622875: RACHELS, J. - The elements of moral philosophy.
629408: RACHELS, J., TILMAN, F.A. - Philosophical issues. A contemporary introduction.
617054: RACINE, J. - Oeuvres de Jean Racine. Édition stéréotype de l'imprimerie de Mame, frères. Complete in 5 volumes.
595283: RACINE, J. - Oeuvres complètes. Préface de P. Clarac.
622753: PASCHASIUS RADBERTUS - De partu virginis. Cura et studio E. Ann Matter. De assumptione sanctae Mariae Virginis. Cura et studio Alberti Ripberger.
629804: RADCLIFF-BROWN, A.R., KUPER, A. , (ED.) - The social anthropology of Radcliff-Brown.
631118: RADCLIFFE, A. - The Romance of the Forest. Interspersed with some pieces of poetry.
607948: RADDATZ, F.J. - Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie.
3555: RADEMAKER, H. - Die Welt in der Sicht der wissenschaftlichen Vernunft. Das logische periodische System der Welt.
604809: RADEMAKER, L., (RED.) - Sociologische encyclopedie. 2 delen.
631722: RADHAKRISHNAN, S. - Indian philosophy. 2 volumes.
630090: RADHAKRISHNAN, S. - Eastern religions and western thought.
605110: RADHAKRISHNAN, S. - Die Gemeinschaft des Geistes. Östliche Religionen und westliches Denken. Berechtigte Übersetzung: F. Thierfelder.
619400: RADIN, P. - Gott und Mensch in der primitiven Welt. Autorisierte Übersetzung von M. von Wyss.
567942: RADNITZKY, G., ANDERSSON, G., (ED.) - Progress and rationality in science.
8217: RADNITZKY, G. - Contemporary schools of metascience.
627623: RADNITZKY, G. - Contemporary schools of metascience.
627256: RADZINOWICZ, L. , KING, J. - The growth of crime. The international experience.
605317: RAEDEMAEKER, F. DE - De philosophie der voorsokratici.
621570: RAEMAEKERS, LOUIS - Twintig opnamen uit mijn carico-plane.
605347: RAEYMAEKER, L. DE - De metaphysiek van het zijn.
601045: RAFAËL (RAFFAELLO SANZIO) - Raffael. Des Meisters Gemälde in 275 Abbildungen. Mit einer biographischen Einleitung von A. Rosenberg. Vierte Auflage hrsg. von G. Gronau.
627374: RAGAZ, L. - Van Christus tot Marx - Van Marx tot Christus. Een bijdrage. Geautoriseerde vertaling van E. Brouwer. Voorrede van Henriëtte Roland Holst - van der Schalk.
630918: RAHEWIN VON FRESING, DEUTINGER, R. - Rahewin von Freising. Ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts.
621468: RAHLFS, A., (ED.) - Septuaginta. Id est vetus testamentum Graece iuxta LXX interpretes. 2 volumes.
567084: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. Complete in 2 volumes.
601065: RAHNER, K., VERHOEVEN, J. - Dynamiek van het verlangen. De godsdienstfilosofische methode van Rahner tegen de achtergrond van Maréchal en Blondel. Dynamik der Sehnsucht. Die religionsphilosophische Methode Rahners auf dem Hintergrund von Maréchal und Blondel (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
605936: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. Complete in 2 volumes.
629283: RAIFFA, H, - Decision analysis. Introductory lectures on choices under uncertainty.
627814: RAILO, E. - The haunted castle. A study of the elements of English romanticism.
574458: RAIMUND, F. - Dramatische Werke. Nach den Original- und Theater-Manuscripten herausgegeben von C. Glossy und A. Sauer. Complete in 3 volumes.
566642: RAIN, P. - Les chroniques des chateaux de la Loire.
6872: RAINER, A., SANDNER, O., (HRSG.) - Arnulf Rainer. Enzyklopädie und Revolution. Ein Katalogbuch in Zusammenarbeit mit der Casinos Austria. Mit Textbeiträgen von Otto Breicha, Rudi Fuchs, Werner Hofmann, Otmar Rychlik und Armin Zweite
628687: RAMADAN, T. - Radicale hervorming: islamitische ethiek en bevrijding
628686: RAMADAN, T. - Westerse moslims en de toekomst van de islam. Uit het Frans vertaald door H. van Cuijlenburg.
624970: RAMAKERS, B. , (ED.) - Understanding art in Antwerp. Classicising the popular, popularising the classic (1540-1580).
611465: RAMAKRISHNA, PELET, E. VON, (HRSG.) - Worte von Ramakrishna.
13161: RAMIREZ, S., COHEN, R.S., (ED.) - Mexican studies in the history and philosophy of science.
629368: RAMM, T. , (HRSG.) - Der Frühsozialismus. Quellentexte.
580099: RAMM-BONWITT, I. - Mudras - Geheimsprache der Yogis. Mit 10 Farbtafeln, 93 Schwarzweiss-Abbildungen und 192 Zeichnungen im Text.
626489: RAMOND, M. - Baroque & renaissance poétique. Préalable à l'examen du baroque littéraire français. Quelques aspects de la poésie de Ronsard. Esquisse d'un Malherbe
15255: RAMSEY, I., (ED.) - Prospect for metaphysics. Essays of metaphysical exploration.
622863: RAMSEY, M. - Professional and popular medicine in France, 1770 - 1830. The social world of medical practice.
626817: RAND, A. - Kapitalisme. He onbegrepen ideaal. Met artikelen van Nathaniel Branden, Alan Greenspan en Robert Hessen
590734: RANDALL, J.H. - Nature and historical experience. Essays in naturalism and in the theory of history.
625609: RANDALL, V., THEOBALD, R. - Political change and underdevelopment. A critical introduction to third world politics.
620718: RANDOLPH OF ROANOKE, J., KIRK, R. - John Randolph of Roanoke. A study in American politics with selected speeches and letters.
597799: RANDWIJK, H.M. VAN, MULDER, G., KOEDIJK, P. - H.M. van Randwijk. Een biografie.
619361: RANDWIJK, H.M. VAN, MULDER, G., KOEDIJK, P. - H.M. van Randwijk. Een biografie.
611812: RANFT, A. - Der Basishaushalt der Stadt Lüneburg in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zur Struktur der städtischen Finzanzen im Mittelalter.
631794: RAO, M.M. - Stochastic processes and integration.
586353: RAPAPORT, H. - The theory mess. Deconstruction in eclipse.
622864: RAPER, H.R. - Man against pain. The epic of anesthesia.
625365: RAPHAEL, VEEN, H.T. VAN, (ED.) - The translation of Raphael's Roman style.
582731: RAPIN THOYRAS, PAUL DE - Histoire d'angleterre. Complete in 10 volumes
618400: RAPOPORT, A., (ED.) - Game theory as a theory of conflict resolution.
613118: RAPP-MEICHLER, G. - Alsace, les années fantômes. Chronique des années de querre 1939-1945.
604358: RAPP, F., (ED.) - Contributions to a philosophy of technology. Studies in the structure of thinking in the technological sciences.
630160: RASHDALL, H. - The universities of Europe in the middle ages. A new edition in three volumes edited by F.M. Powicke and A.B. Emden. Complete in 3 volumes.
617387: RASMUSSEN, L.B. - Two essays on the scientific study of history.
590276: RATHEISER, G.M.H. - An alternative hermeneutical-exegetical approach to the jewish bible: the paradigm of examples.
631673: RATHENAU, W., BRENNER, W. - Walter Rathenau. Deutscher und Jude. Mit 33 abbildungen auf Tafeln.
596235: RATHENAU, W., KONING, J.A. DE - Rathenau's denkbeelden over onze samenleving.
627358: RATHENAU, W. - Briefe. 2 volumes.
575969: RATZ, U. - Sozialreform und Arbeiterschaft. Die 'Gesellschaft für Soziale Reform' und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
584347: RATZSCH, D. - Nature, design and science. The status of design in natural science.
12232: RAUCHE, G.A. - Truth and reality in actuality.
608441: RAUSCHNING, H. - Tijd van delirium. Geautoriseerde vertaling van J.R. Evenhuis.
630198: RAVEN, E.M. , LASSCHUIJT, H.I. , (ED.) - ABIA South and Southeast Asian art and archaeology index. 2 volumes
584018: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
600308: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
630006: RAWLS, J. - Lectures on the history of political philosophy. Edited by Samuel Freeman.
619264: RAY, C. , (ED.) - The romance of the nation. A stirring pageant of the British peoples through the ages. 4 parts in 2 volumes.
606105: RAYFIELD, D. - Action: an analysis of the concept.
579485: RAYNAL, G.T.F. - Histoire du stadhouderat. Depuis son origine jusqu'à présent.
576131: RAYNAL, G.T.F. - Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. 9 volumes.
627025: RAYNAL, G.T., DIDEROT, D. - Die Geschichte beider Indien. Ausgewählt und erläutert von H.J. Lüsebrink.
615097: REALE, G. - I problemi des pensiero antico. Volume II -Le scuole ellenistico-romane.
624803: REBELL, HUGUES, RODANGE, T. - Le diable entre au confessionnal. Biographie de Hugues Rebell.
618518: REBLE, A. - Geschichte der Pädagogik.
9674: RÉCANATI, F., (ED.) - Éthique et philosophie politique.
588944: RECK, A.J. - Speculative philosophy. A study of its nature types and uses.
580180: RECKLINGHAUSEN, H. VON, HABBEL, J. - Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens.
611097: REDCLIFT, M. , WOODGATE, G. , (ED.) - The international handbook of environmental sociology.
625106: RÉDEI, K. - Uralisches etymologisches Wörterbuch. Unter Mitarbeit von Marianne Bakró-Nagy, Sándor Csúcs, István Erdélyi, László Honti a.o. 2 volumes.
620927: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
584206: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
604663: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
613500: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
620293: REDWORTH, G. - The prince and the Infanta. The cultural politics of the Spanish match.
582307: RÉE, J. - I see a voice. Deafness, language and the senses - a philosophical history.
620121: REENEN, P. VAN, MULKEN, M. VAN, (ED.) - Studies in stemmatology. With the assistance of Janet Dyk
584466: REES, J. - Equality.
612749: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
623907: REEVES, H. - De giftige steek van de kennis. Over zin en ontwikkeling in het heelal
631420: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
607246: REGIS, E. - Great mambo chicken and the transhuman condition. Science slightly over the edge.
572703: REGIS, E. - Wie zit er op Einsteins stoel? Over genieën en zonderlingen in een ivoren toren
612906: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
15597: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
614616: REGT, H. DE, DOOREMALEN, H. - Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
599835: REGTIEN, T. - Springtij. Herinneringen aan de jaren zestig.
630692: REHM, W. - Orpheus. Der Dichter und die Toten. Selbstdeutung und totenkult bei Novalis - Hölderlin - Rilke.
631566: REICH, W. - The invasion of compulsory sex-morality.
4122: REICH-RANICKI, M., (HRSG.) - Notwendige Geschichten 1933-1945.
611452: REICH, K.H. - Developing the horizons of the mind. Relational and contextual reasoning and the resolution of cognitive conflict.
8733: REICH-RANICKI, M., (HRSG.) - Erfundene Wahrheit. Deutsche Geschichten seit 1945.
579590: REICHARDT, K., GELLINEK, C., (HRSG.) - Festschrift für Konstantin Reichardt in Verbindung mit H. Zauchenberger herausgegeben.
616481: ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT DES DEUTSCHEN REICHES - Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archeologie Berlin 21.-26 August 1939.
615025: REICKE, E. - Magister und Scholaren. Illustrierte Geschichte des Unterrichtswesens. Mit 130 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles nach alten Originalen
616146: REIDANUS, EVERARDUS, HARN, W.J. VAN - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët (geb.1550, overl. 1602) in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die voor en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
615571: REIDEMEISTER, K. - Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie. Vier kritische Aufsätze.
617459: REIFENHÄUSER, H. - Heute an Gott glauben? Das Weltbild der Naturwissenschaft und christlicher Glaube.
571374: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
568134: REIJEN, W.L. VAN - De onvoltooide rede. Modern en postmodern.
583933: REIJEN, W.L. VAN - Ik en anderen. Inleiding in de filosofie van de sociale wetenschappen
608450: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
580172: REIJEN, W.L. VAN - Verstehen der Endlichkeit. Historische und systematische Untersuchungen zu einem Problem der Transzendentalphilosophie.
615991: REIJNDERS, F. - Kunst - geschiedenis. Verschijnen en verdwijnen.
621730: REIJNGOUD, T. - Weten is meer dan weten. Spraakmakende opinieleiders over de economisering van de samenleving.
574197: REIK, T. - Lust und Leid im Witz. Sechs psychoanalytische Studien.
622639: REINA, MARIA ELENA, COVA, L. , NAGEL, S. , (ED.) - Res et signa. Studi di Maria Elena Reina.
625197: REINACH, T. - Textes d'auteurs Grecs et Romains relatifs au juadisme. Réunis, traduits et annotés.
582703: REINCKE, H. - Agneta Willeken. Ein Lebensbild aus Wullenweders Tagen.
621740: REINDERS, G. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Derde, geheel omgewerkte druk. 3 delen.
630173: REINDERS, G. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Vierde, herziene druk. 3 delen.
4917: REININGER, R., MEISTER, R., (HRSG.) - Philosophie der Wirklichkeitsnähe. Festschrift zum 80. Geburtstag Robert Reiningers (28. September 1949).
591119: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591118: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
591117: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
10257: REINKE, J. - Die Welt als Tat. Umrisse einer Weltansicht auf naturwissenschaftlicher Grundlage.
623950: REITSEMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
19552: REITSEMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
616924: REK, J. DE - Koningen, kabinetten en klompenvolk (vervolg).
627296: RELAND, ADRIAAN - Palestina opgeheldert. Ofte de gelegentheyd van het Joodsche Land. Uyt de gedenkstukken der ouden getrokken en op vaster gronden als voorheen aangetoont en beweezen door den heer Adriaan Reland. Volgens zyn Hoogw: bestek ten dienste der Nederlanders uyt zyn Latynsch werk getrokken, en met de nodige landkaarten ter opheldering noodig voorzien. Hier is vooraangevoegt de lykreden op deszelfs overlyden door den Heer Professor Serrurier.
631313: REMBRANDT, SCHAMA, S. - De ogen van Rembrandt
567585: RENAN, E. - Dialogues et fragments philosophiques.
581105: RENAN, E. - Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
581106: RENAN, E. - Drames philosophiques.
597427: RENDERS, H. - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
615564: RENDTORFF, T. - Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie. 2 volumes.
621521: RENERIUS, HENRICUS, BUNING, R.O. - Henricus Reneri (1593-1639). Descartes' quartermaster in Aristotelian territory.
583530: RENOU, JEAN DE, UFFENBACH, PETER, CHESNE, JOSEPH DU - Dispensatorium Galeno chymicum: continens primo Ioannis Renodaei Institutionum pharmoceuticarum lib. V. De materia medica lib. III et Antidotarium varium et absolutissimum: secundo Iosephi Quercetani Pharmacopoeam dogmaticorum restitutam per Petrum Uffenbachium (...). Nunc ultimo revisum, et saluberrimorum medicamentorum, ac experimentorum descriptionibus, ex manu scriptis et secretis doctorum virorum locupletatum.
604345: RENWICK, W.L. - English literature 1789-1815.
595827: RESCHER, N., WÜSTEHUBE, A., QUANTE, M., (ED.) - Pragmatic idealism. Critical essays on Nicolas Rescher's system of pragmatic idealism.
605196: RESTIVO, S. - Mathematics in society and history. Sociological inquiries.
576123: REUTER, E. - Schriften. Reden. Complete in 4 volumes.
602511: REVE, G.K. VAN HET - Ik had hem lief.
599929: REVE, G.K. VAN HET, SPELIERS, H. - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
567493: REVEL, J.F. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Vertaling van H. Bakker, H.L. Bouman, A.J. Kerkhof en G. Kwaad. 2 delen.
606119: REVEL, J.F. - La grande parade. Essai sur la survie de l'utopie socialiste.
629546: REVEL, J.F., RICARD, M. - De monnik en de filosoof. Gesprekken over boeddhisme en het westerse denken. Uit het Frans vertaald door M. de Heus.
9494: REVEL, J.F. - Pourquoi des philosophes suivi de 'La cabale des dévots' et précédé d'une étude inédite sur 'La philosophie depuis 1960'.
12790: REVEL, J.F. - De totalitaire verleiding
602152: REVEL, J.F. - Het komplot der vromen
575820: REVEL, J.F. - La tentation totalitaire.
618644: RÉVÉSZ, G. - Die Formenwelt des Tastsinnes. Complete in 2 volumes.
628304: REVIUS, J., BRUIJN, E. DE - Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1596 - 1658.
602633: REX, J., (ED.) - Approaches to sociology. An introduction to major trends in British sociology.
581075: REX, J. - Sociology and the demystification of the modern world.
599481: REY, L., (ED.) - Unveiling the arctic. Co-editors: C. Reed Upton, M. Falk.
631752: REYNA, R. , (ED) - Dictionary of oriental philosophy. With a foreword by Moni Bagchi. Volumes I and II.
630859: REYNAERT, J. - Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
609628: REYNEKE VAN STUWE, J. - De onbluschbare vlam. Roman van vrouwenleven. 2 delen in één band.
608642: REYNHOUT, L. - Formules Latines de colophons. 2 volumes.
612262: REYNOLDS, J. - The works. Edited by Edmond Malone (1797). 2 volumes. Complete set.
610237: REYNOLDS, F.E., HOLT, J., STRONG, J. - Guide to buddhist religion. Arts section by Bardwell Smith with Holly Waldo and Jonathan Clyde Glass.
630270: RHIJN, C.H. VAN - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen. Historisch onderzoek.
626700: RICARD, M., TRINH XUAN THUAN - De monnik en de wetenschapper in gesprek over boeddhisme en de aard van het heelal
629445: RICARD, M., TRINH XUAN THUAN - De monnik en de wetenschapper in gesprek over boeddhisme en de aard van het heelal
629542: RICARD, M., TRINH XUAN THUAN - Oneindig dichtbij. De monnik en de wetenschapper in gesprek over boeddhisme en de aard van het heelal
613303: RICARDO, DAVID - The works and correspondance of David Ricardo. Edited by Piero Sraffa with the collaboration of M.H. Dobb. 10 volumes. (volume 11, the general index is missing)
630027: RICH, A. - Éthique économique. Traduction: Anne-Lise-Rigo (Partie I), Irène Minder-Jeanneret (Partie II). Présentation Roland J. Campice, Denis Müller.
620404: RICHARD OF ST. VICTOR, CHASE, S. - Angelic wisdom. The cherubim and the grace of contemplation in Richard of St. Victor.
612292: RICHARD, JEAN-CLAUDE - Les origines de la plèbe Romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien.
612276: RICHARD, JEAN-CLAUDE - Les origines de la plèbe Romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien.
629876: RICHARDS, R.J. - The meaning of evolution. The morphological construction and ideological reconstruction of Darwin's theory
612429: RICHARDSON, R.C. - The debate on The English revolution.
576238: RICHARDSON, H.W., CUTLER, D.R., (ED.) - Transcendence.
605306: RICHARDSON, L. - Wat terroristen willen. De vijand begrijpen, de dreiging beteugelen
621814: RICHÉ, PIERRE - Instruction et vie religieuse dans le haut moyen age.
5957: RICHETTI, J.J. - Philosophical writing: Locke, Berkeley, Hume.
607756: RICHTER, L. - Ludwig Richter's Familienhausbuch. 471 Holzschnitte nach Originalzeichnungen von Ludwig Richter.
631095: RICHTER-EBERT, U., (RED.) - Geschichte und Kultur der Deutschen in Russland/UdSSR. Auf den Spuren einer Minderheit. Ausstellungskatalog.
598197: RICHTER, G., SCHÜDDEKOPF, O.E., STROTHMANN, D., (RED.) - Unser Jahrhundert in Bild. Einleitung G. Mann. Textbeiträge P. Kluke u.a.
583271: RICHTER, L. - Das Ludwig Richter Album. Sämtliche Holzschnitte. Einleitung von W. Stubbe. 2 volumes.
620314: RICHTER, G.M.A. - A handbook of Greek art. Architecture. Sculpture. Gems. Coins. Jewellery. Metalwork. Pottery and vase painting etc. With 500 illustrations.
5699: RICHTER, E. - Kleinere Schriften zur allgemeinen und romanischen Sprachwissenschaft. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Y. Malkiel. Mit einer Bibliographie von B.M. Woodbridge, jr. Gesamtredaktion W. Meid.
629961: RICHTER, G. - Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des 'Militarismus' in Deutschland. Complete in 4 volumes.
630248: RICKEN, H. , FISCHER, C. - Die Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern. Textband mit Typenbildern zu Katalog VI der Ausgrabungen von Wilhelm Ludowici in Rheinzabern 1901-1914.
631292: RICKERT, H. - Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie.
595923: RICKWORD, E. - Radical squibs & loyal ripostes. Satirical pamphlets of the Regency period, 1819-1821. Illustrated by G. Cruikshank and others. Selected and annotated.
631243: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme / psychoanalyse / hermeneutiek. Essays. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak
631048: RICOEUR, P., BOURGEOIS, P.L. - Extension of Ricoeur's hermeneutic.
631342: RICOEUR, P. - Kwaad en bevrijding. Filosofie en theologie van de hoop. Hermeneutische artikelen. Ingeleid door A. Peperzak
615480: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme / psychoanalyse / hermeneutiek. Essays. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak
628034: RICOEUR, P. - Kwaad en bevrijding. Filosofie en theologie van de hoop. Hermeneutische artikelen. Ingeleid door A. Peperzak
626754: RICOEUR, P., BOURGEOIS, P.L. - Extension of Ricoeur's hermeneutic.
631337: RICOEUR, P. - Politiek en geloof. Essays van Paul Ricoeur. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak.
631662: RICOEUR, P. - Het kwaad. Een uitdaging aan de filosofie en aan de theologie. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door J. De Visscher.
630427: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme / psychoanalyse / hermeneutiek. Essays. Gekozen en ingeleid door A. Peperzak
623448: RIDDER-SYMOENS, H. DE, GOUDRIAAN, K. , MOOLENBROEK, J. VAN, TERVOORT, A. , (ED.) - Education and learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens.
618716: RIDDER, J. DE - Van Lombaert naar microkrediet. De geschiedenis van de Bank van Lening te Vlissingen van 1584 tot 1900.
616066: RIDDER-SYMOENS, H. DE, GOUDRIAAN, K. , MOOLENBROEK, J. VAN, TERVOORT, A. , (ED.) - Education and learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens.
628903: RIDINGER, JOHANN ELIAS - Leben und Wirken des unvergleichlichen Thiermalers und Kupferstechers Johann Elias Ridinger mit dem ausführlichen Verzeichnis seiner Kupferstiche, Schwarzkunstblätter und der von ihm hinterlassene grossen Sammlung von Handzeichnungen.
573706: RIEFF, P., ZONDERVAN, T. - Ontvankelijk denken. Moderniteit en transcendentie in het werk van Philip Rieff.
575248: RIEHL, A. - Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Acht Vorträge.
5779: RIEHL, A. - Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Acht Vorträge.
592113: RIEL, H. VAN - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
601275: RIEL, H. VAN - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
624009: RIEMEN, R. - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
624351: RIEMEN, R. - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
574801: RIEMENS, M.J. - De passie voor vrede. De evolutie van de internationale politieke cultuur in de jaren 1880-1940 en het recipiëren door Nederland.
626041: RIEMERSCHMID, R. , NERDINGER, W. , (HRSG.) - Richard Riemerschmid vom Jugendtil zum Werkbund. Werke und Dokumente. Eine Ausstellung der Architektursammlung der Technischen Universität München, des Münchner Stadtmuseums und des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg.
628083: RIEMSDIJK, J. VAN - De wonderen luisteren naar de wetten. Elementen voor een neurofilosofie.
626607: RIERMEIER, M., STEINER, P.M. - Das philosophische Kochbuch. Zu Tisch mit grossen Denkern.
4155: RIESSEN, H. VAN, BLOKHUIS, P., KEE, B., (RED.) - Wetenschap, wijsheid, filosoferen. Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
620412: RIESSEN, H. VAN, HAAKSMA, H. - Van Riessen, filosoof van de techniek. Met medewerking van Ad Vlot en Paul Cliteur.
606010: RIESSEN, J.P. VAN - Verlangen naar God in een verlaten cultuur. Proeve van een sceptische theologie.
616225: RIESSEN, H. VAN - Filosofie en techniek.
604526: RIETDIJK, C.W. - Wetenschap als bevrijding. Socratisch gesprek met een gedreven maatschappij- en cultuurcriticus. Dr. C.W. Rietdijk beantwoordt vragen van D.C.J. Bakkes, B.C. van den Boogert, M.V. van den Boogert, S.W. Couwenberg, C.N. Sluys en H.E.S. Woldring. Met een voorwoord door S.W. Couwenberg.
569710: RIETDIJK, C.W. - Experimenten met God. De moderne fysica: een nieuwe kijk op de wereld . Het paranormale en religieuze.
602351: RIETDIJK, C.W. - Wetenschap als bevrijding. Socratisch gesprek met een gedreven maatschappij- en cultuurcriticus. Dr. C.W. Rietdijk beantwoordt vragen van D.C.J. Bakkes, B.C. van den Boogert, M.V. van den Boogert, S.W. Couwenberg, C.N. Sluys en H.E.S. Woldring. Met een voorwoord door S.W. Couwenberg.
586039: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Door C. Pama derde geheel omgewerkte en herziene uitgaaf. Met 52 afbeeldingen.
607872: RIETVELD, B. - Saecularisatie als probleem der theologische ethiek. Inzonderheid in verband met gedachten van Dietrich Bonhoeffer en Friedrich Gogarten.
616780: RIFKIN, J. - De grenzen van de tijd. De cruciale rol van tijd in ons leven
612482: RIGGS, P.J. - Whys and ways of science. Introducing philosophical and sociological theories of science.
621962: RIGHI, AUGUSTO - Die moderne Theorie der physikalischen Erscheinungen (Radioaktivität, Ionen, Elektronen). Aus dem Italienischen übersetzt von B. Dessau. Mit 17 Abbildungen.
7575: RIGHTER, W. - Logic and criticism.
624845: RIGNEY, A. - The rhetoric of historical representation. Three narrative histories of the French Revolution.
628953: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
630116: RIJKEN VAN OLST, H. - Inleiding tot de statistiek. Met vragen, opgaven en uitwerkingen. 3 delen.
593194: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
611161: RIJNSDORP, J.E. - Waar wetenschap geloven raakt.
605385: RIJNVOS, C.J. - Filosofie van tijd en ruimte. Ontwerp van een humane wijsbegeerte.
576215: RIJNVOS, C.J. - Humane wijsbegeerte. 'Ken jezelf'. Delphische spreuk.
596576: RIJPKEMA, P.P. - State perfectionism and personal freedom.
628297: RIJSWIJK-CLERKX, L.E. VAN - Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
609421: RIJSWIJK-CLERKX, L.E. VAN - Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
605879: RIJT, J.W. VAN DER - The importance of assent. A theory of coercion and dignity.
630563: RILKE, R.M., GRÄFIN SIZZO - Die Briefe an Gräfin Sizzo 1921 - 1926. Herausgegeben von Ingeborg Schnack.
630562: RILKE, R.M., HATTINGBERG, MAGDA VON - Briefwechsel mit Magda von Hantingberg. 'Benvenuta'. Herausgegeben von Ingeborg Schnack und Renate Scharffenberg.
631015: RILKE, R.M. - Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit. Herausgegeben von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. 6 volumes.
630581: RILKE, R.M., OSANN, C. - Rainer Maria Rilke. Der Weg eines Dichters.
630567: RILKE, R.M., NÁDHERNY VON BORUTIN, S. - Briefe an Sidonie Nádherny von Borutin. Herausgegeben von Bernhard Blume.
631016: RILKE, R.M. - Briefe an seinen Verleger 1906 bis 1926. Herausgegeben von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber.
631674: RILKE, R.M. - De elegieën van Duino. Uit het Duits vertaald door Atze van Wieren.
630564: RILKE, R.M. - Briefe. Herausgegeben vom Rilke-Archiv in Weimar.
630565: RILKE, R.M., WUNDERLY-VOLKART, NANNY - Briefe an Nanny Wunderly-Volkart. Im Auftrag der Schweizerischen Landesbibliothek unter Mitarbeit von Niklaus Bigler besorgt von Rätus Luck. 2 volumes.
620893: RIMSCHA, H. VON - Geschichte Russlands.
591872: RINGELNATZ, JOACHIM - Das Gesamtwerk in sieben Bänden. Herausgegeben von Walter Pape. 7 volumes. Complete set.
617241: RINGLE, M.D., (ED.) - Philosophical perspectives in artificial intelligence
579874: RINGLE, M.D., (ED.) - Philosophical perspectives in artificial intelligence
614219: RINGOIR, D.J.B. - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw. De rekeningenboeken van de 18e eeuwse Durgerdamse chirurgijn Anthonij Egberts.
620217: RINGS, W. - Schweiz im Krieg 1933-1945. Ein Bericht.
583647: RINGS, W. - La Suisse et la guerre 1933-1945. La menace, l'ébranlement, l'affirmation d'un petit etat. Trad. française: C. Oster.
618949: SOGYAL RINPOCHE - De toekomst van het boeddhisme en drie andere lezingen en artikelen
631386: SOGYAL RINPOCHE - Dagend inzicht. Inspiraties voor iedere dag
574550: RINSER, L. - Abenteuer der Tugend. Roman.
574553: RINSER, L. - Die gläsernen Ringe. Eine Erzählung.
574556: RINSER, L. - Ich bin Tobias.
607637: RINSER, L. - Septembertag.
607636: RINSER, L. - Daniela. Roman.
597786: RINTELEN, F.J. VON - Philosophie der Endlichkeit als Spiegel der Gegenwart.
598315: RIP, A. - Wetenschap als mensenwerk. Over de rol van de natuurwetenschap in de samenleving.
608060: RIP, A. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid van chemici.
591184: RIP, A. - Wetenschap als mensenwerk. Over de rol van de natuurwetenschap in de samenleving.
622165: GIOVANNI DA RIPA (JEAN DE RIPA) - Quaestio de gradu supremo. Édition critique par Mgr André Combes et Paul Vignaux.
598785: RIS, R. - Das Adjektiv 'reich' im mittelalterlichen Deutsch. Geschichte - semantische Struktur - Stilistik.
621598: RISSANEN, M. , KYTÖ, M. , HEIKKONEN, K. , (ED.) - English in transition. Corpus-based studies in linguistic variation and genre styles.
621606: RISSANEN, M., KYTÖ, M., PALANDER-COLLIN, M., (ED.) - Early English in the computer age. Explorations through the Helsinki corpus.
621590: RISSANEN, M. , KYTÖ, M. , HEIKKONEN, K. , (ED.) - Grammaticalization at work. Studies of long-term developments in English.
578357: RITZ, J.M., RITZ, G.M. - Alte bemahlte Bauernmöbel. Geschichte und Erscheinung, Technik und Pflege.
581611: RITZEN, J.M.M. - Education, economic growth and income distribution.
627908: RITZER, G. - Classical sociological theory.
569090: RIVET, A., DIBON, P. - Inventaire de la correspondence d' André Rivet (1595-1650).
587183: RIVET, A., DIBON, P. - Inventaire de la correspondence d' André Rivet (1595-1650).
577758: MKHAS-GRUB-RJE - Introduction to the buddhist tantric systems
612688: ROBBERS, H. - Neo-thomisme en moderne wijsbegeerte.
613973: ROBBINS, L. - The theory of economic policy in English classical political economy.
573418: ROBERT, M. - Code de la bibliophilie moderne. Préface de Francis de Miomandre.
626402: ROBERTS, A. - A history of Zambia.
16639: ROBERTS, D.E. - Existentialism and religious belief.
605148: ROBIJNS, J., MOSTAERT, J.M. - Algemene muziek encyclopedie. 10 delen compleet.
591253: ROBILLER, F., (HRSG.) - Lexikon der Vogelhaltung. Zeichnungen: M. Lissmann und T. Müller.
576075: ROBINSON, G.W. - Die Böden. Ihre Entstehung, Zusammensetzung und Einteilung. Eine Einführung in die Bodenkunde. Übers. von A. Jacob.
624057: ROBINSON, P.A. - The Freudian left. Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse.
624180: ROBINSON, J. - Economics. An awkward corner.
609683: ROBINSON, R.H., JOHNSON, W.L. - The buddhist religion. A historical introduction.
577779: ROBINSON, R.H., JOHNSON, W.L. - The buddhist religion. A historical introduction.
608085: ROBINSON, D., GROVES, J. - Wat is dat nou...filosofie. Redactie: Richard Appignanesi
631547: ROBINSON, F., (ED.) - The Cambridge Encyclopedia of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal Bhutan and the Maldives.
610064: ROBINSON, N.H.G., HICK, J., HUDSON, W.D. - Talk of God.
622110: ROCHE, M. - Phenomenology, language and the social sciences.
576633: ROCHEDIEU, E. - Der Schintoismus und die neuen Religionen Japans. Aus dem Franz. übertr. von G. Grothe.
628238: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Oeuvres complètes. Texte établi et annoté par L. Martin-Chauffier.
613188: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Réflexions sentences et maximes morales. Précédées dún portrait littéraire par M. Sainte Beuve. Oeuvres choisies de Vauvenargues. Avec un choix des notes de Voltaire, Morellet, Fortia etc. Et précédées d'une notice par Suard. Nouvelle édition revue avec grand soin d'après les meilleurs textes.
586868: ROCHEFOUCAULD, F. DE LA - Oeuvres complètes. Introduction par R. Kanters. Chronologie et index par J. Marchand. Edition établie par L. Martin-Chauffier, revue et augmentée par J. Marchand.
593480: ROCHLITZ, R. - L'art au banc d'essai. Esthétique et critique.
589343: ROCHLITZ, R., SERRANO, J., (RED.) - L'esthétique des philosophes. Les rencontres Place Publique 1995.
610977: RÖD, W. - Der Weg der Philosophie. Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. 2 volumes.
573966: RODENBACH, A. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven. Tweede druk. Herzien naar het handschrift door Ad. Herckenrath. Versiering van C. van der Sluys.
630123: RODENWALDT, E, - Die Mestizen auf Iskar. Volume I. Mit einem Beitrage von K. Saller ueber mikroskopische Beobachtungen an den Haaren der Kisaresen und Kisarbastarde.
612432: RODES, R.E. - Ecclesiastical administration in medieval England. The Anglo-Saxons to the Reformation.
611927: RODGER, R. - A consolidated bibliography of urban history.
617131: RODING, M. , THEUNISSEN, H. , (ED.) - The tulip. A symbol of two nations.
623272: RODLEY, L. - Byzantine art and architecture. An introduction.
621596: RODRIGUEZ GONZALÉ, F. , (ED.) - Spanish loanwords in the English language. A tendency towards hegemony reversal.
589706: RODRIGUEZ-SALGADO, M.J. - Armada 1588-1988.
597947: ROEBUCK, C. - The world of ancient times.
630913: ROECK, B. - Als wollt die Welt schier brechen. Eine Stadt im Zeitalter des Dreissigjährigen Krieges. Mit 62 Abbildungen im Text.
620198: ROEDER, G.H. - The censored war. American visual experience during world war two.
620556: ROEHL, H. - Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum in usum scholarum composuit. Editio tertia.
630513: ROEMER, J.E. - Free to lose. An introduction to marxist economic philosophy.
631289: ROEMER, J.E. - Egalitarian perspectives. Essays in philosophical economics.
622471: ROEST, B. - Reading the book of history: intellectual contexts and educational functions of Franciscan historiography 1226 - ca. 1350.
608220: ROEST, M. - Catalog der Hebraica und Judaïca aus der L. Rosenthal'schen Bibliothek. Bearbeitet von M. Roest. Anhang. Bibliographisches Verzeichnis eines grossen Theiles der L. Rosenthal'schen Biobliothek vom Sammler selbst geschrieben und handschriftlich nachgelassen. 2 volumes.
619316: ROEVER, N. DE, DOZY, G.J. - Het leven van onze voorouders. Voortgezet door G.J. Dozy. Compleet in 6 delen.
620089: ROGER-MILES, L. - Comment discerner les styles du VIIIe au XIXe siècle. Etudes pratiques sur les formes et décors propres a déterminer leurs caractéres. Objets d'art et la curiosité. Arms et armures. Bijouterie. Broderie. Céramique. Dentelle. Émaillerie. Horlogerie. Joaillerie. Meubles. Peinture sur vélin. Orfévrerie civile et religeuse. Verrerie. Tapisserie. Accompagnés de neuf cents reproductions documentaires. De huit cents monogrammes ou marques de faïence et porcelaine, anciens poinçons d'orfèvres et de fourbisseurs gravés par J. Mauge.
631798: ROGERS, E.M. - Physics for the inquiring mind. The methods, nature, and philosophy of physical science.
617907: ROGGE, E.M. , (RED.) - De vrouw en haar huis. Geïllustreerd maandschrift. Kunst en kleeding. Huis en hof. Moeder en kind. Hygiëne en sport. Met bijlage 'Naaldwerk en Kant. 16e jaargang. Mei 1921-April 1922.
624536: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. 3 delen.
581949: ROGIER, L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische studies. Met een inleidend woord van A. van Duinkerken.
588295: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen van L.J. Rogier. 2 delen.
621561: ROHDE, ERWIN, CRUSIUS, O. - Erwin Rohde. Ein biographischer Versuch. Mit einem Bildnis und einer Auswahl von Aphorismen und Tagebuchblättern Rohde's. Erganzungsheft zu Erwin Rohdes kleinen Schriften.
596162: ROHDE, C.C. - Het vertoog van waardigheid. Een cultuur-sociologische studie naar het dierbare en verhevene in de westerse beschaving.
625546: ROHLFS, CHRISTIAN - Das Licht in den Dingen. Späte Temperabilder. Eine Ausstellung zum 150. Geburtstag des Künstlers. Kunsthalle in Emden 1999/Westfälisches Museum 2000.
606362: ROHR, W., (HRSG.) - Das Bentheimer Bad - von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Beiträgen von G. Bitter, B. Bramer, I. Gabelmann u.a.
606061: ROHRER, C., (ED.) - Logos Semantikos. Vol. IV. Grammatik. Gramática. Grammaire. Grammar.
590451: ROL, M.E.G.M. - Conceptual progress in economics. Abstraction of social kinds versus idealization.
575915: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - De weg tot eenheid.
620937: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H., ETTY, E. - Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
574252: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
579063: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Het feest der gedachtenis. Vermeerderde druk.
601363: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Grondslagen en problemen der nieuwe cultuur in Sowjet-Rusland.
575914: ROLAND HOLST, H., PROOST, K.F. - Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap. Met vier portretten.
585742: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
576359: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
574384: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Verzonken grenzen.
599377: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - De nieuwe geboort.
601905: ROLAND HOLST, A. - Verzameld proza. 2 delen.
617216: ROLAND HOLST, A., MARSMAN, H., VLIET, H.T.M. VAN, (RED.) - Tussen twee generaties. Briefwiseling tussen A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940).
592924: RÖLING, M., TUPAN, H. (RED.) - Mimesis. Schilderijen en tekeningen.
576292: ROLL, E. - A history of economic thought.
597908: ROLLAND DE RENÉVILLE, J. - Aventure de l'absolu.
616118: ROLLAND, J. , FÉRON, E. , VASEY, C.M. , DAVID, A. - Exercices de la patience. Cahiers de philosophie no. 1. Lévinas.
6850: ROLLAND DE RENÉVILLE, J. - Aventure de l'absolu.
619118: ROLLO-KOSTER, J. - Raiding Saint Peter. Empty sees, violence, and the initiation of the Great Schism (1378).
611259: GRAMMATICA LIMBII ROMANE - Grammatica limbii Române. Editia a II-a revazuta si adaugita. 2 volumes.
611258: GRAMMATICA LIMBII ROMANE - Grammatica limbii Române. Editia a II-a revazuta si adaugita. 2 volumes.
584578: ROMANG, J.P. - Ueber Willensfreiheit und Determinismus, mit sorgfältiger Rücksicht auf die sittlichen Dinge, die rechtliche Imputation und Strafe, und auf das Religiöse. Eine Philosophische Abhandlung.
622941: ROMBURGH, C.G.M., WARNSINCK-DELPRAT, C.E., (RED.) - Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-vereeniging. Deel XXVI-L.
597948: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Met bijdragen van P.J. Bouman, O. Noordenbosch en R. Roegholt.
615331: ROMEIN, J., OTTO, A. - Het ruisen van de tijd. Over de theoretische geschiedenis van Jan Romein.
595880: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Met bijdragen van P.J. Bouman, O. Noordenbosch en R. Roegholt.
628298: ROMEIN, J. - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen.
601271: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
591383: ROMEIN, J. - Machten van deze tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek.
598404: ROMEIN, J., ROMEIN, A. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen.
625423: ROMER, H. - De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geïllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij.
616963: ROMILLY, J. DE - Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès.
592068: ROMME, C.P.M., BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
628998: RONDHUIS, T. - Filosoferen met kinderen.
621731: RONDHUIS, T. - Filosoferen met kinderen.
593287: RONKHOLZ, I., GOLINSKI, H.G., UELSBERG, G., (HRSG.) - Ingo Ronkholz. Skulptur Zeichnung 1995-2003. Museum Bochum 2003. Museum Alte Post Mülheim 2004.
597448: ROODENBERG, J.J. - Le mobilier en pierre de Bouqras. Utilisation de la pierre dans un site néolithique sur le moyen Euphrate (Syrie).
629437: ROODENBERG, J.J. - Le mobilier en Pierre de Bouqras. Utilisation de la pierre dans un site néolithique sur le moyen Euphrate (Syrie).
586140: ROON, G. VAN - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
626267: ROORDA VAN EYSINGA, N.P.H.J. - De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delland. Ontginning en bedijking in de vroege middeleeuwen.
619408: ROOS, H. - Geschichte der Polnischen Nation 1918-1978. Von der Staatsgründung im Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart.
587190: ROOS, S.H. DE, HUBREGTSE, S., (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907 - 1920.
587189: ROOS, S.H. DE, HUBREGTSE, S., (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907 - 1920.
631666: RORTY, R. - Heidegger, Wittgenstein en pragmatisme. Essays over post-analytische en post-nietzscheaanse filsofie
621672: RORTY, R. - Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie. Übersetzt von Michael Gebauer.
604574: ROSE, M.A. - The post-modern and the post-industrial. A critical analysis.
618444: ROSE, T. - Westmorland, Cumberland, Durham & Northumberland. Illustrated from original drawings by Thomas Allom, & c. with historical & topographical descriptions.
605797: ROSE, F. - De leerlingen van Frankenstein. Speuren naar kunstmatige intelligentie
606638: ROSE, S. - The making of memory. From molecules to mind.
623093: ROSE, H., ROSE, S. - Science and society.
630933: ROSE, F. - Into the heart of the mind. An American quest for artificial intelligence.
595701: ROSEGGER, P.K. - Ausgewählte Werke. Mit 600 Illustrationen von A. Greil und A. Schmidhammer. Mit dem Porträt des Verfassers. Complete in 6 volumes.
18270: ROSENBERG, D., (ED.) - Testimony. Contemporary writers make the holocaust personal.
608905: ROSENBERG, H. - Politische Denkströmingen im deutschen Vormärz.
583447: ROSENBERG, A. - Geschichte des Bolschewismus von Marx bis zur Gegenwart.
597325: ROSENBERG, ALEXANDER - Darwinism in philosophy, social science and policy.
613731: ROSENBERG, A. - Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
626628: ROSENBERG, J.F. - Thinking about knowing.
9642: ROSENBERG, A. - Demokratie und Sozialismus. Zur politischen Geschichte der letzten 150 Jahre.
575551: ROSENBERG, J.F. - Linguistic representation.
624865: ROSENBERG, C.E. - No other gods. On science and American social thought.
622854: ROSENBERGER, N. , (ED.) - The American system of manufactures. The report of the Committee on the machinery of the United States 1855 and the special reports of George Wallis and Joseph Whitworth 1854. Edited with an introduction.
613549: ROSENBLOOM, P.C. - The elements of mathematical logic.
602453: ROSENBOOM, T. - Gewassen vlees.
597026: ROSENBOOM, T. - Gewassen vlees.
613988: RÖSENER, W. - Peasants in the middle ages
614100: ROSENFELD, H.F., KUHN, H., ROSENFELD, H., SCHUBERT, H.J., (HRSG.) - Ausgewählte Schriften zur deutschen Literaturgeschichte, germanischen Sprach- und Kulturgeschichte und zur deutschen Wort-, Mundart- und Volkskunde nebst Bibliographie aller Publiaktionen des Autors 1923-1974. Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans-Friedrich Rosenfeld 5. Dezember 1974.
626558: ROSENGARTEN, T. - Tombee, portrait of a cotton planter. With the journal of Thomas B. Chaplin (1822-1890). Edited and annotated with the assistence of Susan W. Walker.
626851: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - De onbetaalbare mens. Inleiding P. Smits
623928: ROSENSTOCK-HUESSY, E., HASSELAAR, J.M. - Inleiding tot het denken van E. Rosenstock-Huessy.
627214: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Het wonder van de taal. Nederlandse vertaling: Rudolf Kooiman.
618119: ROSENSTOCK-HUESSY, E., KROESEN, O. - Tegenwoordigheid van geest in het tijdperk van de techniek. Een inleiding in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy.
576198: ROSENSTOCK-HUESSY, E. - Der unbezahlbare Mensch. Die ersten acht kapitel aus dem Englischen übertragen von G. Siemsen.
616344: ROSENTHAL, I. - Democracy and ontology. An agonic encounter between political liberalism, Foucault and psychoanalysis.
611048: ROSENTHAL, F. - Die Aramistische Forschung seit Th. Nöldekes Veröffentlichungen. Mit 5 Tafeln und einer Karte. Photomechanischer Nachdruck.
601916: ROSENZWEIG, F., SCHMIED-KOWARZIK, W., (HRSG.) - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886 - 1929). Internationaler Kongress - Kassel 1986. 2 volumes.
630074: ROSENZWEIG, F. - Der Stern der Erlösung. Mit einer Einführung von R. Mayer und einer Gedenkrede von G. Scholem. 3 parts in 1 volume.
583797: ROSENZWEIG, F. - Der Stern der Erlösung. 3 parts in 1 volume.
630083: ROSENZWEIG, F. - The star of redemption
615611: ROSENZWEIG, F., FREUND, E.R. - Franz Rosenzweig's philosophy of existence. An analysis of The star of redemption.
615604: ROSENZWEIG, F. - Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Rachel Rosenzweig und Edith Rosenzweig-Scheinmann unter Mitwirkung von Bernhard Casper. Complete 4 parts in 6 volumes.
630075: ROSENZWEIG, F. - Innerlich bleibt die Welt eine. Ausgewählte Texte zum Islam. Herausgegeben, eingeleitet und mit einem Nachwort von Gesine Palmer und Yossef Schwartz.
615616: ROSENZWEIG, F., SCHMIED-KOWARZIK, W., (HRSG.) - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886 - 1929). Internationaler Kongress - Kassel 1986. 2 volumes.
630981: ROSENZWEIG, F. - De ster van de verlossing
591740: ROSINUS, J. (JOHANN ROSZFELD) - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis ac locupletissimis Thomae Dempsteri j.c. Cui accedunt Pauli Manutii libri II. De Legibus, et De Senatu, cum Andreae Schotti electis, I. De priscis Roman. gentibus ac familiis. II. De tribubus Rom. XXXV. rusticis atque urbanis. III. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis urbis, &c. Editio novissima, prioribus omnibus longe emendatior.
629348: ROSPIGLIOSI, W. - Writers in the Italian Renaissance.
618402: ROSS, J.J. - The appeal to the given. A study in epistemology.
598983: ROSSEM, M. VAN - De Verenigde Staten in de twintigste eeuw.
614167: ROSSET, C. - Loin de moi. Étude sur l'identité.
624794: ROSSET, C. - Principes de sagesse et de folie.
614313: ROSSET, C. - La démon de la tautologie suivi de Cinq petites pièces morales.
614312: ROSSET, C. - Le choix des mots suivi de La joie et son paradoxe.
614314: ROSSET, C. - La régime ses passions et autres textes.
614317: ROSSET, C. - Le philosophe et les sortilèges.
610489: ROSSETTI, C., MARSH, J - Christina Rossetti. A literary biography.
614913: ROSSI, J.G. - La philosophie analytique.
592390: ROSSMÄSSLER, E.A. - Für freie Stunden. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten und dem Portrait des Verfassers.
625002: ROSTOVTZEFF, M. - The social and economic history of the Roman Empire. Revised by P.M. Fraser. 2 volumes.
601085: ROSTOVTZEFF, M. - Geschichte der alten Welt. Deutsch von H.H. Schaeder. 2 volumes.
567151: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn
620279: ROSZAK, T. - Where the wasteland ends. Politics and transcendence in postindustrial society.
623117: ROSZAK, T. - Where the wasteland ends. Politics and transcendence in postindustrial society.
566784: ROSZAK, T. - Persoon en planeet. De creatieve desintegratie van de industriële samenleving
606281: ROSZAK, T. - Persoon en planeet. De creatieve desintegratie van de industriële samenleving
626574: ROSZAK, T. - Opkomst van een tegencultuur. Bespiegelingen over de technocratische maatschappij en haar jeugdige bestrijders
587552: ROSZAK, T. - Onvoltooid dier. Het aquariaanse voorland en de evolutie van het bewustzijn
569896: ROSZAK, T. - Unfinished animal. The aquarian frontier and the evolution of consciousness.
631822: ROTA, G.C. - Indiscrete thoughts. Fabrizio Palombi editior.
616535: ROTH, PHILIP, JONES, J. P., NANCE, G. A. - Philip Roth.
624714: ROTH, J. - Werke. Herausgegeben von Klaus Westermann. Mit einem Vorwort zur Werkausgabe von Fritz Hacket und Klaus Westermann. Complete in 6 volumes.
621704: ROTHACKER, E. - Die Schichten der Persönlichkeit.
613201: ROTHACKER, E. - Einleitung in die Geisteswissenschaften.
623210: ROTHMAN, T., SUDARSHAN, G. - Doubt and certainty. The celebrated academy: debates on science, mysticism, reality, in general on the knowable and unknowable, with particular forays in such esoteric matters as the mind fluid, the behavior of the stock market, and the disposition of a quantum mechanical sphinx, to name a few. With illustrations by S.K. Comins.
579311: ROTHUIZEN, G.TH., HEERING, H.J., JAGER, O., EEKHOF, J.A. - Het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
579084: ROTTERDAM - Beschryvinghe der stadt Rotterdam, hare oudtheyt ende hare grootheyt, ende oock hare ghelegentheydt.
605825: ROUD, R., (ED.) - Cinema. A critical dictionary. The major film-makers. Complete in 2 volumes.
618179: ROUGEMONT, D. DE - Journal d'un intellectuel en chômage.
605749: ROUGEMONT, D. DE - Comme toi-même. Essais sur les mythes de l'amour.
606955: ROUGEMONT, D. DE - Dagboek van een werkloos intellectueel
621735: ROUGEMONT, D. DE - Die Liebe und das Abendland. Aus dem Französischen von Friedrich Scholz, Irène Kuhn.
599873: ROUGEMONT, D. DE - Journal d'un intellectuel en chômage.
626123: ROUGEMONT, D. DE - Dagboek van een werkloos intellectueel
630448: ROUSSEAS, S. - Captialism and catastrophe. A critical appraisal of the limits of capitalism.
3776: ROUSSEAU, J.J., ROLAND HOLST, H. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
625802: ROUSSEAU, J.J. - Oeuvres complètes de J.J. Rousseau, avec des notes historiques. Complete in 4 volumes.
631644: ROUSSEAU, J.J. - Overpeinzingen van een eenzame wandelaar
2729: ROUSSEAU, J.J., SNETHLAGE, J.L. - Rousseau. Stormvogel der revolutie.
622211: ROUSSEAU, J.J., MASON, J.H., (ED.) - The indispensable Rousseau. Compiled and presented.
570311: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Introduction, bibliographie, notes et index analytique par F. et P. Richard.
607366: ROUSSEAU, J.J., FAURE, G. - Jean-Jacques Rousseau en Dauphiné 1768-1770.
583702: ROUSSEAU, J.J., GAGNEBIN, B. - A la rencontre de Jean-Jacques Rousseau.
621787: ROUSSEAU, J.J. - Bekentenissen
627725: ROUSSEAU, J.J., PEEPERKORN, D. - Jean-Jacques Rousseau en zijn uitgever Marc-Michel Rey. Een verhaal uit de prehistorie van het auteursrecht.
589329: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions.
4988: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Nouvelle édition, avec une introduction, une bibliographie, des notes et un index analytique par F. et P. Richard.
606459: ROUSSEAU, J.J. - Märchen. Übersetzt von L. Lorme. Mit 4 Kupfern der Zeit von Dedenne und Marillier.
599046: ROUSSEAU, J.J., GELDER, C. VAN - Rousseau in zijn brieven. Naar Fr. Kircheisen.
627337: ROUSSEAU, J.J., OERLEMANS, J.W. - Rousseau en de privatisering van het bewustzijn. Carrièrisme en cultuur in de achttiende eeuw.
572076: ROUSSEAU, J.J., THEIL, M. DU - J.J. Rousseau, apologiste de la religion chrétienne.
612181: ROUSSEAU, J.J., GLUM, F. - Jean-Jacques Rousseau. Religion und Staat. Grundlegung einer demokratischen Staatslehre.
626335: ROUSSEAU, J.J., VELDE, I. VAN DER - Jean-Jacques Rousseau. Pedagoog. Een introductie.
625652: ROUSSEAU, J.J. - Botany. A study of pure curiosity. Botanical letters and notes towards a dictionary of botanical terms. Illustrated by P.J. Redouté. Translation of the letters by Kate Ottevanger.
618282: ROUSSEAU, J.J., BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
604735: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou de l'éducation. Nouvelle édition revue avec le plus grand soin d'après les meilleurs textes.
3178: ROUSSEAU, J.J., KERSTING, W. - Jean Jacques Rousseaus 'Gesellschaftsvertrag'.
626131: ROUSSEAU, J.J. - Album Rousseau. Iconographie réunie et commentée par B. Gagnebin. 404 Illustrations.
607364: ROUSSEAU, J.J., CLARETIE, L. - J.J. Rousseau et ses amies. Avec une préface de Ernest Legouvé.
587868: ROUSSEAU, J.J., BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
9678: ROUSSEAU, J.J., JOSEPHSON, M. - Jean-Jacques Rousseau.
16473: ROUSSEAU, J.J., BRANDT, R. - Rousseaus Philosophie der Gesellschaft.
589355: ROUSSEAU, J.J., SAKMANN, P. - Jean-Jaques Rousseau. Mit einem Bilde nach der Büste von Houdon.
626259: ROUSSEAU, J.J., GOBBERS, W. - Jean-Jaques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760 - ca. 1810).
628123: ROUSSEAU, J.J., OERLEMANS, J.W. - Rousseau en de privatisering van het bewustzijn. Carrièrisme en cultuur in de achttiende eeuw.
626266: ROWEN, H.H. - The princes of Orange. The stadholders in the Dutch Republic.
607708: ROWLAND, B. - Animals with human faces. A guide to animal symbolism.
607336: ROWLANDS, M. - Alles wat ik weet, weet ik van tv
577980: ROWNTREE, B.S. - Poverty and progress. A second social survey of York. With diagrams and illustrations.
586535: ROY, O. - Thinking before acting. Intentions, logic, rational choice.
588294: ROY LADURIE, E. LE - De eeuw van de familie Platter (1499-1628). I. De schooier en de geleerde. Ned. vert. M. Gaasbeek, M. Gossije en M. Jansen.
630651: ROY, A. - Luisteren naar sprinkhanen. Aantekeningen over democratie
602600: ROY LADURIE, E. LE - Het carnaval van Romans. Van Maria-lichtmis tot aswoensdag 1579-1580
588192: ROY LADURIE, E. LE - De eeuw van de familie Platter (1499-1628). De schooier en de geleerde. Ned. vert. M. Gaasbeek, M. Gossije en M. Jansen.
601357: ROY LADURIE, E. LE - L'argent, l'amour et la mort en Pays d'Oc. Précédé de 'Histoire de Jean-l'ont-pris' roman languedocien (1756) de l'abbé Jean-Baptiste Castor Fabre édition occitate et traduction française établies per P. Gardy.
598882: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE - Neerlands veste.
607360: ROY, K., GUPTA, C. - Essays in social and political philosophy.
601037: ROY LADURIE, E. LE - Geld, liefde en dood in de Pays d'Oc
587671: ROY LADURIE, E. LE - Carnival. A people's uprising at Romans 1579-1580. Transl. by M. Feeney.
620913: ROY LADURIE, E. LE - De reis van Thomas Platter de Jongere (1595-1599). Deel I
583480: ROY LADURIE, E. LE - Carnival. A people's uprising at Romans 1579-1580
569433: ROYAKKERS, L.M.M. - Representing legal rules in deontic logic.
614408: ROYCE, J., MAHOWALD, M.B. - An idealistic pragmatism. The development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
618937: ROYEN, H.J. VAN, (ED.), - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988. 2 delen.
627752: ROYER, C., FRAISSE, G. - Clémence Royer. Philosophe et femme de sciences.
625641: ROZEMOND, K. - Archimandrite Hierotheos Abbatios 1599 - 1664.
631753: RUBEN, W. - Die Philosophen der Upanishaden.
631719: RUBEN, W. - Geschichte der indischen Philosophie.
616910: RUBEN, W. - Indische Romane. Eine ideologische Untersuchung. Complete in 3 volumes.
591487: RUBEN, W. - Geschichte der indischen Philosophie.
617167: RUBENS, P.P. - Correspondence de Rubens. Traduit et annoté par Paul Colin. 2 volumes.
4634: RUCKER, R. - Seek! Selected nonfiction.
603988: RÜCKERT, FRIEDRICH - Briefe. Herausgegeben von Rüdiger Rückert. Complete in 2 volumes.
627255: RUDÉ, G. - Europe in the eighteenth century. Aristocracy and the bourgeois challenge.
17351: RUDNER, R.S. - Philosophy of social science.
605293: RUDNER, R.S. - Philosophy of social science.
599403: RUDRAKAVI, BRUYNE, J.L. DE - The great poem of the dynasty of Rastraudha.
601364: RUELLE, D. - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen
607266: RUELLE, D. - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen
626994: RUELLE, D. - Change and chaos.
622439: RUESTOW, E.G. - Physics at seventeenth and eighteenth century Leiden: Philosophy and the new science in the university.
630496: RUGGIERO, V. , SOUTH, N., TAYLOR, I. , (ED.) - The new European criminology. Crime and social order in Europe.
574897: RÜHLE, G. - Theater für die Republik 1917-1933 im Spiegel der Kritik.
620463: RUIJSENDAAL, E. - Terminografische index op de oudste Nederlandse grammaticale werken.
598968: RUIJTER, B. DE - Reductionism and externalism in the philosophy of mind. An evaluation.
605639: RUIJTER, B. DE - Reductionism and externalism in the philosophy of mind. An evaluation.
618396: RUIJTER, B. DE - Reductionism and externalism in the philosophy of mind. An evaluation.
617946: RUITER, W. DE, SIJDE, B. VAN DER - De nucleaire erfenis. Natuurwetenschap, technologie en kernbewapening in historisch perspectief. Fotoresearch A. van der Spek.
626612: RULER, J.A. VAN - The crisis of causality. Voetius and Descartes on God, nature and change.
610460: RUMPHIUS, G.E. - The Ambonese curiosity cabinet
628898: RUNCIMAN, S. - A history of the crusades. 3 volumes.
629481: RUNDLE, B. - Grammar in philosophy.
628161: RUNES, D.D., (ED.) - Dictionary of philosophy.
578883: RUNES, D.D. - Illustrierte Geschichte der Philosophie. Deutscher Text: X. Schnieper.
597796: RUNES, D.D., (ED.) - Dictionary of philosophy.
631035: RUNES, D.D., (ED.) - Dictionary of philosophy.
586033: RUNGE, P.O. - Hinterlassene Schriften. Herausgegeben von dessen ältesten Bruder. 2 volumes.
630542: RUNTENBERG, C. - Diddaktische Ansätze einer Ethik der Gentechnik. Produktionsorientierte Verfahren im Unterricht über die ethsichen Probleme der Gentechnik.
582666: RUNZO, J., (ED.) - Ethics, religion, and the good society. New directions in a pluralistic world.
622748: RUPERT VON DEUTZ, RUPERTI TUITIENSIS - Liber de divinis officiis. Edidit Hrabanus Haacke.
611506: RUPP, R. - De vier elementen
580895: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
2059: RUSE, M., (ED.) - Nature animated. Historical and philosophical case studies in Greek medicine, nineteenth-century and recent biology, psychiatry, and psychoanalysis. Papers deriving from the third international conference on the history and philosophy of science, Montreal, Canada, 1980, 2.
615207: RUSE, M. - Evolutionary naturalism. Selected essays.
613236: RUSE, M. - The evolution-creation struggle.
590200: RUSE, M., (ED.) - Nature animated. Historical and philosophical case studies in Greek medicine, nineteenth-century and recent biology, psychiatry, and psychoanalysis. Papers deriving from the third international conference on the history and philosophy of science, Montreal, Canada, 1980, 2.
591148: RUSE, M. - Darwin of God een broedertwist
625622: RUSE, M. - Is science sexist? And other problems in the biomedical sciences.
601289: RUSHDIE, S. - De grond onder haar voeten
615443: RUSKIN, J., HUNT, J.D. - The wider sea. A life of John Ruskin.
579342: RUSKIN, J. - Praeterita. The autobiography of John Ruskin. Introduction by K. Clark.
631698: RUSKIN, J., BATCHELOR, J. - John Ruskin. No wealth but life. A biography.
603625: RUSKIN, J., HAGEMANN, C. - Worte Ruskins.
586872: RUSKIN, J. - The crown of wild olive. Four lectures on industry and war.
584077: RUSSELL, B., ROBERTS, G.W., (ED.) - Bertrand Russell memorial volume.
3737: RUSSELL, B. - Détente or destruction 1955-57. Edited by Andrew G. Bone.
613408: RUSSELL, B. - Our knowledge of the external world as a field for scientific method in philosophy.
2064: RUSSELL, B. - Man's peril, 1954-55. Edited by Andrew G. Bone.
569310: RUSSELL, B., CLACK, R.J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
631743: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
629464: RUSSELL, B., CLACK, R.J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
616470: RUSSELL, B., CLACK, R.J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
629298: RUSSELL, B. - The autobiography of Bertrand Russell. 3 volumes.
625732: RUSSELL, B. - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen. Geautoriseerde vertaling: R.J. Limburg.
5220: RUSSELL, B. - Contemplation and action 1902-14. Edited by Richard A. Rempel, Andrew Brink, and Margaret Moran.
630759: RUSSELL, B. - The philosophy of logical atomism. Edited and with an introduction by David Pears.
618737: RUSSELL, B. - Individu en autoriteit
625584: RUSSELL, B. - Autobiografie
5953: RUSSELL, B., AYER, A.J. - Bertrand Russell as a philosopher. Lecture on a master mind. British Academy 1972.
631824: RUSSELL, B. - The scientific outlook.
621345: RUSSELL, B., MONK, R. - Bertrand Russell. The spirit of solitude.
570122: RUSSELL, B. - Analyse de l'esprit. Traduit de l'anglais par M. Lefebvre.
628747: RUSSELL, B. - Logic and knowledge. Essays 1901-1950. Edited by R.C. Marsh.
621327: RUSSELL, B. - The autobiography of Bertrand Russell. 3 volumes.
570362: RUSSELL, B., RUSSELL, P., (ED.) - The Amberley papers. Bertrand Russell's family background. 2 volumes.
17194: RUSSELL, B. - Bertrand Russell's best. Silhouettes in satire. Selected and introduced b R.E. Egner.
571139: RUSSELL, B. - Oorlogsmisdaden in Vietnam
630071: RUSSELL, B., BLACKWELL, K. - The spinozistic ethics of Betrand Russell.
618304: RUSSELL, B., WOOD, A. - Bertrand Russell. The passionate sceptic.
621003: RUSSELL, B., LANGHAMMER, W. - Bertrand Russell.
605813: RUSSELL, B. - Godsdienst en wetenschap
628435: RUSSELL, B., MONK, R. - Bertrand Russell. The spirit of solitude.
612886: RUSSELL, B., WOOD, A. - Bertrand Russell. The passionate sceptic.
598128: RUSSELL, B. - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen. Geautoriseerde vertaling: R.J. Limburg.
626979: RUSSELL, B., SAVAGE, C.W., ANDERSON, C.A. , (ED.) - Rereading Russell: Essays in Bertrand Russell's Metaphysics and Epistemology.
622412: RUSSELL, B. - Portraits from memory and other essays.
624452: RUSSELL, B., MIAH, S. - Russell's theory of perception 1905-1919.
617732: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
608631: RUSSELMAN, G.H. E. - Van James Watt tot Sigmund Freud. De opkomst van het stuwmodel van de zelfexpressie.
574460: RÜTE, HANS VON - Sämtliche Dramen. Herausgegeben von F. Christ-Kutter, K. Jaeger, H. Thomke. Complet in 3 volumes.
592682: RUTEBEUF - Gedichten. Gebloemleesd, vertaald en geannoteerd door C. Schouwenaars.
599811: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving. Onder redactie van Th. J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
583720: RÜTER, A.J.C., (RED.) - Rapporten van de goeverneurs in de provinciën 1840-1849. 3 delen.
599755: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving. Onder redactie van Th. J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
591367: RÜTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving. Onder redactie van Th. J.G. Locher, W. den Boer en B.W. Schaper.
583471: RÜTIMANN, W. - Dorfchronik Arni.
623690: RUTTEN, G. - Mijn papieren camera. Draaiboek van een leven.
583991: RUUSBROEC, JAN VAN, AMPE, A., COCKX-INDESTEGE, E., DRIGSDAHL, E. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten. 2 delen.
596017: RUYTINX, J. - La problématique philosophique de l'unité de la science. Etude critique.
602986: RYAN, C. - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944
593687: RYAN, C. - De laatste slag. Berlijn 1945
591254: RYAN, C. - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944
570242: RYAN, A. - The philosophy of the social sciences.
595438: RYAN, M. - Marxism and deconstruction.
627467: RYCKMANS, J. - Études Sud-Arabes. Recueil offert à Jacques Ryckmans.
622231: RYLE, G. - De eenheid van lichaam en geest. Uit het Engels vertaald door G.A. van Klinkenberg.
624881: RYLE, G. - Dilemmas. The Tarner lectures 1953.
624114: RYLE, G. - Dilemmas. The Tarner lectures 1953.
627706: RYLE, G. - The concept of mind.
631578: RYLE, G. - The concept of mind.
626609: RYLE, G., VRIJEN, C. - The philosophical development of Gilbert Ryle. A study of his published and unpublished writings.
629457: RYLEEV, K.F., O'MEARA, P., - K.F. Releev. A political biography of the Decembrist poet.
620776: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
605140: SAAGE, R. - Politische Utopien der Neuzeit.
588190: SAAL, C.D. - Verwant en aanverwant. Sociologische opstellen.
581851: SAALBORN, A.L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
574640: SAAR, F. VON, VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung.
8567: SABATIER, A. - Outlines of a philosophy of religion based on psychology and history. Authorized translation by T.A. Seed.
620492: SABATIER, R. - Dictionnaire de la mort. Illustrations de Christiane Sabatier.
599888: SACHAROV, A. - Mijn leven
630775: SACHS, NELLY - Nelly Sachs zum Ehren. Zum 75. Geburtstag am 10. Dezember 1966. Gedichte. Beitráge. Bibliographie.
630776: SACHS, NELLY - Die szenischen Dichtungen der Nelly Sachs.
606995: SACK, J. - Monistische Gottes- und Weltanschauung. Versuch einer idealistischen Begründung des Monismus auf dem Boden der Wirkllichkeit.
590427: SACKS, O. - Ontwaken in verbijstering. Stemmen zien
578406: SACKS, M. - The world we found. The limits of ontological talk.
9676: SADE, D.A.F. DE, VERDONK, W.E. - Peut être. De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting.
615288: SADE, D.A.F. DE, BIOU, J. , BOUËR, A. , BOURDE, A. - Le marquis de Sade.
620321: SADIKI, L. - The search for Arab democracy. Discourses and counter-discourses.
630702: SAEED, J.I. - Semantics.
623153: SAENREDAM, PIETER JANSZ. , GROOT, A. DE, HEEMSTRA, G. VAN, HELMUS, L.M. , (RED.) - Pieter Saenredam, het Utrechtse werk. Schilderijen en tekeningen van de 17e eeuwse grootmeester van het perspectief.
623152: SAENREDAM, PIETER JANSZ. , ASPEREN DE BOER, J.R.J. VAN, HELMUS, L.M. , (ED.) - The paintings of Pieter Jansz. Saenredam (1597-1665). Conservation and technique.
603260: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
631615: SAFRANSKI, R. - Het kwaad of het drama van de vrijheid
630423: SAFRANSKI, R. - Romantik. Eine deutsche Affäre.
631524: SAFRANSKI, R. - Hoeveel globalisering verdraagt de mens? Vertaald door Mark Wildschut.
628418: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
631505: SAFRANSKI, R. - Wieviel Wahrheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und das Lebbare.
628413: SAFRANSKI, R. - Romantik. Eine deutsche Affäre.
629063: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
626038: PREM SAGAR - Le Prem Sagar. Océan d'amour. Traduit par E. Lamairesse.
614435: SAGASTER, K. , EIMER, H. , (ED.) - Religious and lay symbolism in the Altaic world and other papers. Proceedings of the 27th meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Walberberg, Federal Republic of Germany june 12th to 17th, 1984.
590765: SAGE, A.R. LE - Le diable boiteux, nouvelle édition; corrigée, refondue, augmentée d'un volume par l'auteur, & ornée de figures. Avec les entretiens sérieux et comiques des cheminées de Madrid, et les béquilles dudit diable. Par M.B. de S. Two parts in one volume.
624961: SAHTOURIS, E. - Gaia danst! De weg van chaos naar kosmos. Met een inleiding van James Lovelock
603313: SAI BABA, SANDWEISS, S.H. - Sai Baba. De heilige... ...en de pyschiater
598251: SAI BABA, MURPHET, H. - Sai Baba de wonderdoener. Nederlands: M. Koops.
569118: SAI BABA, HISLOP, J.S. - Mijn Baba en ik. Ontmoetingen met Sai Baba: gebeurtenissen, leringen, gesprekken en breiven. Geautoriseerde vert. uit het Engels.
598252: SAI BABA, SANDWEISS, S.H. - Spirit and the mind.
630465: SAID, E.W. - Oriëntalisten
588176: SAID, E.W. - Manifestaties van de intellectueel
631495: SAID, E.W. - Oriëntalisten
629028: SAINSBURY, R.M. - Paradoxes.
621833: SAINT-SIMON, LOUIS DE ROUVROY, DUC DE, CABANIS, J. - Saint-Simon ambassadeur ou Le siècle des Lumières.
567704: SAINT RÉAL, L'ABBÉ DE - Les oeuvres de M. l'abbé de Saint Réal. Nouvelle édition. Rangée dans un meilleur ordre, & augmentée. 2 volumes.
5876: SAINT-SIMON, C.H. DE, ELDEN, D.J.H. VAN - Esprits fins et esprits geometriques dans les portraits de Saint-Simon. Contributions à l'étude du vocabulaire et du style.
614071: SAITSCHICK, R. - Französische Skeptiker: Voltaire, Mérimée, Renan. Zur Psychologie des neueren Individualismus.
594781: SAKS, J., JONG EDZ., F. DE - J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie.
599301: SALIBI, K. - Het ware land van Abraham. Een nieuwe theorie over de oorsprong van het volk Israël
597966: SALISBURY, H.E. - Rusland in revolutie 1900-1930. Ned. vert. F. Herzen.
578323: SALISBURY, H.E. - Russia in revolution 1900-1930. Designed by Jean-Claude Suares.
601702: SALLINGER, H.H. - Geist-Körper-Problem und 'Offener Interaktionismus'. Grundlinien und Konsequenzen eines neuen Versuchs der Problemlösung.
598758: SALLIS, J., (ED.) - Studies in phenomenlogy and the human sciences.
629472: SALMON, N., SOAMES, S., (ED.) - Propositions and attitudes.
576104: SALOMON, J.J. - Science and politics
588739: SALOMONS, A. - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.G.M. Prick.
630421: SALTZWEDEL, J., (HRSG.) - Die Aufklärung. Das Drama der Vernunft vom 18. Jahrhundert bis heute.
601217: SAMARAN, C. - L'histoire et ses méthodes.
590597: SAMINSKY, L. - Physics and metaphysics of music and essays on the philosophy of mathematics. A green philosopher's peripeteia. Physics and metaphysics of music. The roots of arithmetic. Critique of new geometrical abstractions. The philosophical value of science.
621247: LUCIANUS VAN SAMOSATA - Zeus' tragische rol. Inleiding, vertaling, aantekeningen verzorgd door Tjitte H. Janssen.
572767: SAMPSON, R.V. - Progress in the age of reason. The seventeenth century to the present day.
606163: SAMPSON, G. - Liberty and language.
587486: SAMPSON, G. - Making sense.
621848: SAMSON, S. - Kwaliteit en tijdsbesef. Een moraal voor onze tijd.
621662: SAMSON, S. - Menselijke waardigheid en religieuze vormgeving. Verkenningen en excursies in een grensgebied.
626339: SAMSON, S. - Verder dan wet en willekeur. Pleidooi tegen de onmacht van de moraal.
609691: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het westen? De ontmoeting van zen met het westen.
609558: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het westen? De ontmoeting van zen met het westen.
629525: SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO - Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, et subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii. Editio quinta, prioribus longe correctior atque emendatior.
597643: SAND, G., EISLER, B. - Naked in the marketplace. The lives of George Sand.
594686: SANDE, A.W.F.M. VAN DE - Rome tussen revolutie en reactie. De restauratiepolitiek van de Romeinse Curie in de pauselijke staat en in Noord-Italië. 1814-1817.
628613: SANDEL, M.J. - Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? Vertaald door Dick Lagrand in samenwerking met Marjolein Stoltenkamp.
605375: SANDERS, L., (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie? Over democratie en mystiek.
591502: SANDERS, A. - Dear Maimonides. A discourse on religion and science.
629410: SANDERS, A. - Dear Maimonides. A discourse on religion and science.
610392: SANDKÜHLER, H.J., (HRSG.) - Vernunft und Politik.
590970: SANDON, H. - The illustrated guide to Worcester porcelain 1751-1793.
569105: SANDVOSS, H.R. - Widerstand in Wedding und Gesundbrunnen.
610443: SANGHARAKSHITA, - The eternal legacy. An introduction to the canonical literature of Buddhism.
600470: SANTAYANA, G., LAMEERE, J., (RED.) - George Santayana 1863-1952.
606151: SANTAYANA, G., HOWGATE, G.W. - George Santayana.
624497: SANTAYANA, G. - Persons and places. Fragments of autobiography. Edited by William G. Holzberger and Herman J. Saatkamp with an introduction by Richard C. Lyon.
598053: SANTAYANA, G., O'SULLIVAN, N. - Santayana.
613646: SANTAYANA, G. - Persons and places. The background of my life.
627645: SANTAYANA, G., SPRIGGE, T.L.S. - Santayana. An examination of his philosophy.
608787: SANTAYANA, G., MUNSON, T.N. - The essential wisdom of George Santayana.
614533: SANTEN, J. VAN - De marxistische accumulatietheorie.
605922: SANTEN, J. VAN - De marxistische accumulatietheorie.
571927: SANTEUL, A. DE, NODIER, C., MARMIER, X. - Le landscape français. France.
579756: SANTILLANA, G. DE - Reflections on men and ideas.
591568: SANTILLANA, G. DE, ZILSEL, E. - The development of rationalism and empiricism.
599861: SANTILLANA, G. DE - Reflections on men and ideas. Foreword by H.R. Trevor-Roper.
607845: SANTOLI, V. - Philologie und Kritik. Forschungen und Aufsätze.
619785: SANTUSUOSSO, A. - Storming the heavens. Soldiers, Emperors, and civilians in the Roman Empire.
611920: SAPIR, E., COWAN, W., FOSTER, M.K., KOERNER, K. , (ED.) - New perspectives in language, culture, and personality. Proceedings of the Edward Sapir centenary conference (Ottawa, 1-3 october 1984).
607799: SAPIR, E., KOERNER, K. - Edward Sapir. Appraisals of his life and work. Edited with an introduction.
572733: SAPIR, E. - Ethnology. Volume editors R. Darnell. J. Irvine.
611677: SAPIR, E., COWAN, W., FOSTER, M.K., KOERNER, K. , (ED.) - New perspectives in language, culture, and personality. Proceedings of the Edward Sapir centenary conference (Ottawa, 1-3 october 1984).
7554: SAPIR, E. - Wishram texts and ethnography. Volume editor W. Bright.
630010: SAPP, J. - Genesis. The evolution of biology.
615339: SARASIN, PAUL, SARASIN, FRITZ, SIMON, C. - Reisen, sammeln und forschen. Die Basler Naturhistoriker Paul und Fritz Sarasin.
600134: SARIS, F.W. - Oververhit ijs. Dagboek van een fysicus.
609830: SARKAR, B.K., RAKSHIT, H.K. - The folk-element in Hindu-culture. A contribution to socio-religious studies in Hindu folk-institutions.
611501: SARLES, H. - After metaphysics. Toward a grammar of interaction and discourse.
631569: SARTON, A. - L'intelligence efficace. Compendre - Savoir - Agir.
617873: SARTON, G., OYE, P. VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
630590: SARTON, G. - A history of science. Ancient science through the golden age of Greece.
631180: SARTON, G. - Appreciation of ancient and medieval science during the Renaissance (1450-1600).
622380: SARTON, G. - The history of science and the new humanism.
631423: SARTRE, J.P., CARP, E.A.D.E. - Zelfonthulling in het mensbeeld van Jean-Paul Sartre.
631623: SARTRE, J.P. - Wat is literatuur
595325: SARTRE, J.P., CARETTE, R. - Sartre et la philosophie du possible.
630641: SARTRE, J.P. - L'existentialisme est un humanisme.
602075: SARTRE, J.P., JEANSON, F. - Sartre dans sa vie.
19321: SARTRE, J.P., HAYMAN, R. - Sartre. A life.
631436: SARTRE, J.P. - De revolutie. Nederlandse vertaling door C.A. Termeer.
583792: SARTRE, J.P., MANSER, A. - Sartre. A philosophical study.
568250: SARTRE, J.P., NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
603965: SARTRE, J.P., NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
14764: SARTRE, J.P., LACAPRA, D. - A preface to Sartre.
629665: SARTRE, J.P. - Kolonialisme en neokolonialisme
613505: SARTRE, J.P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant
619009: SARTRE, J.P. - Portret van een antisemiet. Overdenkingen over het joodse vraagstuk
627660: SARTRE, J.P., NAUTA, L.W. - Jean-Paul Sartre.
628848: SARTRE, J.P. - De woorden
604105: SARTRE, J.P., GREENE, N.N. - Jean-Paul Sartre. The existentialist ethic.
13186: SARTRE, J.P., HAYMAN, R. - Writing against. A biography of Sartre.
631464: SARTRE, J.P. - Een kwestie van methode
630970: SARTRE, J.P. - Schemeroorlog
617749: SARTRE, J.P., ARNTZ, J.T.C. - De liefde in de ontologie van J.P. Sartre. L'amour dans l'ontologie de J.P. Sartre.
617756: SARTRE, J.P., HODARD, P. - Sartre entre Marx et Freud.
614051: SARTRE, J.P., COHEN-SOLAL, A. - Sartre. 1905-1980.
609291: SARTRE, J.P., HOLLIER, D. - Politique de la prose. Jean-Paul Sartre et l'an quarante. Essai.
606117: SARTRE, J.P., MCCALL, D. - The theatre of Jean-Paul Sartre.
622113: SARTRE, J.P. - Saint Genet. Actor and martyr
629637: SARTRE, J.P. - Het ik is een ding. Schets ener fenomenologische beschrijving. Inleiding van L. Fretz
620841: SARTRE, J.P. - Esquisse d'une théorie des émotions.
618455: SARTRE, J.P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant
596818: SARTRE, J.P., LÉVY, B.H. - L'espoir maintenant. Les entretiens de 1980. Présentés et suivis du 'Mot de la fin' par B. Lévy.
587815: SARTRE, J.P., VARET, G. - L'ontologie de Sartre.
613056: SARTRE, J.P., GEORGE, F. - Deux études sur Sartre.
570648: SARTRE, J.P., HERPERS, M. - Die ganzheitliche Struktur des Fürsichseins. Ein Beitrag zur Untersuchung des ontologischen Subjektbegriffs J.P. Sartres.
628162: SARTRE, J.P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant
606335: SARTRE, J.P. - Cahiers pour une morale.
628403: SARTRE, J.P., FLAUBERT, G., BARNES, H.E. - Sartre & Flaubert.
14818: SARTRE, J.P., BURGELIN, C., (ED.) - Lectures de Sartre. Textes réunis et préséntes.
14826: SARTRE, J.P., BUISINE, A. - Laideurs de Sartre.
612911: SARTRE, J.P., SUHL, B. - Jean-Paul Sartre: The philosopher as a literary critic.
631415: SARTRE, J.P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen
567318: SARTRE, J.P., VERHOEFF, J.P. - Sartre als toneelschrijver. Een literair-kritische studie.
591008: SASS, M.A., WILKINSON, W.D., (ED.) - Symposium on computer augmentation of human reasoning. June 16-17, 1964 Department of State Washington D.C.
1351: SASS, H.M., MASSEY, R.U., (ED.) - Health care systems. Moral conflicts in European and American public policy.
614572: SASSEN, F. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
601529: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
572297: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
573117: SASSEN, F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwse wijsbegeerte.
622415: SASSEN, F. - Van Kant tot Bergson. Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
625756: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
587814: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
596249: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
627483: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
588627: SASSEN, F. - Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre school te Breda (1646-1669).
591553: SAUER, W. - Grundlagen der Wissenschaft und der Wissenschaften. Eine logische und sozialphilosophische Untersuchung. 3 parts in 1 volume.
630742: SAUSSURE, F. DE - Cours de linguistique générale. Publié par C. Bally et A. Sechehaye. Avec la collaboration de A. Riedlinger.
618392: SAUSSURE, F. DE - Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Herausgegeben von Charles Bally und Albert Sechehaye unter Mitwirkung von Albert Riedlinger. Übersetzt von Herman Lommel. Mit neuem Register und einem Nachwort von Peter v. Polenz.
589323: SAUVY, A. - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de M. Ninomiya.
15473: SAUVY, A. - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de M. Ninomiya.
604730: SAVAGE, G. - Het interieur. 20 eeuwen wooncultuur. Nederlandse bewerking: Y.C. van Oss.
604934: SAVATER, F. - De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap
604959: SAVATER, F. - Het goede leven. Ethiek voor mensen van morgen
623776: SAVATER, F. - De vragen van het leven. Een uitnodiging tot filosoferen
630325: SAVATER, F. - De vragen van het leven. Een uitnodiging tot filosoferen
630491: SAVATER, F. - De moed om te kiezen. Een filosofie van de vrijheid
626667: SAVATER, F. - Goed samen leven. Politiek voor mensen van morgen
574277: SAVERY, R., MAI, E., (RED.) - Roelant Savery in seiner Zeit (1576-1639). Wallraf-Richartz-Museum Köln 28. september bis 24. November 1985. Centraal Museum Utrecht 21. Dezember 1985 bis 16. Februar 1986.
606107: SAVIGNY, M.F.C. - Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange.
629086: SAWYER, P.H., (ED.) - Charters of Burton Abbey.
572005: SAY, J.B. - Traité d'économie politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses. Précédéé d'une notice biographique sur l'auteur, par M.A. Clément.
579325: SAY, J.B., SCHOORL, E. - Jean-Baptiste Say. Hoofdstukken uit zijn zin leven en economisch denken.
576372: SCALAPINO, R.A., (ED.) - Elites in the people's republic of China.
589835: SCATTERGOOD, V.J. - Politics and poetry in the fifteenth century.
569591: SCHA, R.J.H. - Logical foundations for question answering.
626285: SCHAAF, J. - Het speelveld van de vrijheid. Marx, Spinoza, overwegingen over vrijheid en macht. Twee essays.
619987: SCHAAF, S. VAN DER - Skiednis fan de Fryske biweging.
621548: SCHAAFSM, C., ARENDS-LUINGE, M., (RED.) - Een nieuwe kijk op het oude Eelde. Ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan.
606937: SCHAAFSM, C., ARENDS-LUINGE, M., (RED.) - Een nieuwe kijk op het oude Eelde. Ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan.
619049: SCHAAP, S. - Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen.
609808: SCHAAP, S. - Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen.
601572: SCHAARSCHMIDT, C. - Der Entwicklungsgang der neueren Speculation als Einleitung in die Philosophie der Geschichte kritisch dargestellt.
631490: SCHABAELIE, JAN PHILIPS - Historische beschrijving van het leeven onses Heeren Jesu Christi, en d'omstandigheden van dien. Getrokken uit de vier evangelisten, met leersame aanmerkingen, ende beschrijvingen der landen, steden, plaatsen, bergen, rievieren en wateren verrijkt. Alles gesteld na ordre des tijds, en in acht deelen verdeelt. Den derden druk, met veele kopere platen.
573722: SCHACK, A.F. VON - Geschichte der Normannen in Sicilien. 2 parts in one volume.
607964: SCHADEWALDT, W., FLASHAR, H., GAISER, K. (HRSG.) - Synusia. Festgabe für Wolfgang Schadewaldt zum 15. März 1965 im Namen seiner Tübinger Schüler herausgegeben.
589348: SCHAEFFER, J.M., (RED.) - Think art. Theory and practice in the art of today. Symposium.
609615: SCHAEFFLER, R. - Glaubensreflexion und Wissenschaftslehre. Thesen zur Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte der Theologie.
1007: SCHAEFFLER, R. - Einführung in die Geschichtsphilosophie.
603674: SCHÄFER, M. - Die 'Rationalität' des Nationalsozialismus. Zur Kritik philosophischer Faschismustheorien am Beispiel der Kritischen Theorie.
610223: SCHAFF, A. - Essays über die Philosophie der Sprache. Aus dem Polnischen von Elida Maria Szarota.
622670: SCHAFF, A. - Introduction to semantics
14418: SCHAGEN, J.C. VAN - Ik doe niet meer mee.
616698: SCHAIK, J. VAN, (RED.) - Van Aristoteles tot Steiner. De metamorfose van het denken.
610712: SCHAIK, A.B.T.M. - Reproduction and fixed capital.
625082: SCHALKWIJK, H. VAN - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
619481: SCHAMA, S. - The embarrassment of riches. An interpretation of Dutch culture in the golden age.
620127: SCHAMA, S. - Citizens. A chronicle of the French revolution.
630555: SCHARDT, A. - Das Initial. Phantasie und Buchstabenmalerei des frühen Mittelalters. Mit 106 Abbildungen und 4 farbigen Tafeln.
585804: SCHARFF, A., MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum. Mit 2 Karten.
627318: SCHARFF, A., MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum. Mit 2 Karten.
630777: SCHARL, JOSEF - Josef Scharl. Eine Retrospektive. Kunsthalle in Emden. 27. November 1999 bis 30. Januar 2000. Sinclair-Haus Bad Homburg v.d. Höhe 14. Februar bis 24. April 2000. Leopold-Hoesch-Museum der Stadt Düren 7. Mai bis 9. Juli 2000.
602555: SCHATBORN, P., SZÉNÁSSY, I.L., (RED.) - Iconographie du notariat. Documentation de la fondation pour le progrès de la science notariale. Avec une introduction du professeur A. Pitlo.
620902: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de wijsbegeerte van de mens.
588471: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over het weten van de mens.
606827: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de moraal van de mens.
601933: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de moraal van de mens.
624063: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de moraal van de mens.
624066: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de waardigheid van de mens.
624064: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over het weten van de mens.
624065: SCHAVEMAKER, C., WILLEMSEN, H., (RED.) - Over de arbeid van de mens.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27