Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
577529: LEARSI, R. - Het joodse volk. Van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen. Bewerkt door J. Melkman.
586768: LEARSI, R. - Het joodse volk. Van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen. Bewerkt door J. Melkman.
606802: LÉAUTAUD, P. - Journal littéraire. 19 volumes.
592218: LEBACQZ, J. - Certitude et volonté.
614262: LEBEER, L. , HAESAERT, J., (RED.) - Het herfsttij van de Vlaamser tapijtkunst. Inernationaal colloquium 8-10 october 1959. La tapisserie Flamande aux XVIIme et XVIIIme siècles. Colloque international 8-10 octobre 1959.
583297: LEBER, A. - Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933-1945. Hrsg. in Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
583299: LEBER, A., (HRSG.) - Das Gewissen entscheidet. Bereiche des deutschen Widerstandes von 1933-1945 in Lebensbildern. In Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
18522: LEBLANC, H., MARION, M., COHEN, R.S., (ED.) - Québec studies in the philosophy of science. Part II: Biology, psychology, cognitive science and economics. Essays in honor of Hugues Leblanc.
615647: LEBOVIC, N. , KILLEN, A. , (ED.) - Catastrophes. A history and theory of an operative concept.
576097: LECHE, W. - Der Mensch. Sein Ursprung und seine Entwicklung. In gemeinverständlicher Darstellung. Mit 367 Abbildungen im Text und 1 Tafel.
621714: LECHTE, J. - Fifty ky contemporary thinkers. From structuralism to postmodernity.
8941: LECKY, W.E.H. - Democracy and liberty. 2 volumes.
618925: LECLERCQ, W.L. - Geschiedenis van het Algemene Ziekenfonds voor Amsterdam 1847-1 April-1947. Samengesteld door den secretaris van het bestuur.
618702: LECOURT, D. - The mediocracy. French philosophy since 1968
614501: LEDEBOER, A.M. - Notices bibliographiques des livres imprimés avant 1525 conservés dans la bibliothèque de Deventer.
591242: LEDREDE, RICHARD - The Latin hymns of Richard Ledrede. Edited by T. Stemmler.
4310: LEE, H.N., RECK, A.J., (ED.) - Knowledge and value. Essays in honour of Harold N. Lee.
607670: LEE, R.E. - Blackbeard the pirate, A reappraisal of his life and times.
621076: LEE, R.B. - The Dobe Ju/'Hoansi.
610517: LEEDEN, F. VAN DER, TROISE, F.L., TODD, D.K. - The water encyclopedia. Second edition.
586293: LEENDERTSE, M.J., (RED.) - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Ingeleid door D. Fock. Bandteekening van Lion Cachet. Samengesteld ter gelegenheid van den vijfenvijftigsten verjaardag van hare majesteit koningin Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria, 31 augustus 1880 - 31augustus 1935.
577003: LEENHEER, J. DE, VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
620564: LEENHOF, F. VAN, VANDENBOSSCHE, H. - Frederik van Leenhof.
595896: LEENINGA, J.J., WESTRA, E.J. - En tóch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
595658: LEENT, A. VAN - Het onverklaarbare water. Een verbafonie.
616094: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
604139: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
11875: LEERSSEN, J., RIGNEY, A., (ED.) - Historians and social values.
583161: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
598289: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
583156: LEESER, T., (RED.) - Verzetsmonument Overijssel 1940-'45. 2 mei 1953.
4303: LEEUW, G. VAN DER - Sakramentales Denken. Erscheinungsvormen und Wesen der ausserchristlichen und christlichen Sakramente. Übersetzt aus dem Holländischen von E. Schwarz.
603440: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 75e jaargang. 1958. 12 nummers bijeengebonden.
603458: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 59e jaargang. 1941. 12 nummers bijeengebonden.
603420: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 84e jaargang. 1967. 12 nummers bijeengebonden.
603424: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 72e jaargang. 1955. 12 nummers bijeengebonden.
603427: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 70e jaargang. 1953. 12 nummers bijeengebonden.
603431: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 92e jaargang. 1975. 12 nummers bijeengebonden.
603434: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 67e + 68e jaargang. 1950 + 1951. 24 nummers bijeengebonden.
603439: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 95e + 96e jaargang. 1978 + 1979. 24 nummers bijeengebonden.
603455: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 98e jaargang. 1981. 12 nummers bijeengebonden.
606795: LEEUW, G. VAN DER - De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie. Ongewijzigde herdruk.
587768: LEEUW, G. VAN DER, HOFSTEE, W. - Goden en mensen. De godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw 1890-1950.
618548: LEEUW, G. VAN DER, HOFSTEE, W. - Goden en mensen. De godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw 1890-1950.
616508: LEEUW, R. DE , (RED.) - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18e eeuw.
10597: LEEUW, G. VAN DER - Phänomenologie der Religion.
594790: LEEUW, R. DE, REYNAERTS, J., (RED.) - Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850. Kunsthal Rotterdam - Rijksmuseum Amsterdam 2005.
603441: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 76e jaargang. 1959. 12 nummers bijeengebonden.
603442: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 99e jaargang. 1982. 12 nummers bijeengebonden.
603448: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. 77e jaargang. 1960. 12 nummers bijeengebonden.
606421: LEEUWEN, A.T. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
594577: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron met portretten en facsimiles.
572819: LEEUWEN, A.T. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
577536: LEEUWEN, C. VAN - Le développement du sens social en Israël.
568476: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
612798: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en lyriek. Een leesboek voor H.B.S., gymnasium, lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst. Met 8 buitentekstplaten. Bandontwerp van Otto van Tussenbroek.
593218: LEEUWEN, R. VAN, (RED.), BROOS, B. - Hollandse meesters uit Amerika. Mauritshuis Den Haag 28 september 1990 - 13 januari 1991. Catalogus: Ben Broos. Biijdragen: E. Buijsen, SD. Kuretsky, W. Liedtke e.a.
598876: LEEUWENBERG, J., (RED.) - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus samengesteld met medewerking van W. Halsema-Kubes.
590990: LEFÈVRE, T. - Wetenschap vandaag voor de maatschappij van morgen.
2248: LEFF, G. - History and social theory.
612717: LEFF, G. - The tyranny of concepts: a critique of Marxism.
621312: LEFF, G. - Heresy in the later middle ages. The relation of heterodoxy to dissent c. 1250 - c. 1450. Volume 1.
577311: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
616487: LEGÊNE, S. - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
601951: LEGNER, A., (HRSG.) - Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Eine Ausstellung des Schnütgen-Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederländische Kultur vom 14. Mai bis 23. Juli 1972 in der Kunsthalle Köln, vom 15. September bis 31. Oktober 1972 in den königlichen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel.
577657: LEHMANN, G. - Das Kollektivbewusstsein. Systematische und historisch/kritische Vorstudien zur Soziologie.
571225: LEHMANN, E., ERMAN, A., BEZOLD, C., (E.A.) - Die orientalischen Religionen.
9094: LEHMANN, E.H. - Gestaltung der Zeitschrift. Mit 213 Abbildungen.
611467: LEHMANN, J. - Buddha. Leben, Lehre, Wirkung. Der östliche Weg zur Selbsterlösung.
8536: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
590321: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
580923: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
598108: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
590320: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
566099: LEHR, A,. - De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
621049: LEHRER, K., (ED.) - Freedom and determinism. Roderick M. Chisholm. Arthur Danto. Richard Taylor. Carl Ginet. Wilfred Sellars. Keith Lehrer.
15496: LEIBNIZ, G.W., MEYER, R.W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
584219: LEIBNIZ, G.W., STAMMLER, G. - Leibniz. Mit einem Bildnis Leibnizens.
604189: LEIBNIZ, G.W., TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
583208: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
579425: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
609564: LEIBNIZ, G.W., KIRCHNER, F. - Leibniz's Psychologie. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaft.
80: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
621584: LEIBNIZ, G.W., ORTEGA Y GASSET, J. - L'évolution de la theorie déductive. L'idée de principe chez Leibniz. Traduit de L'Espagnol par Jean-Paul Borel.
568496: LEIBNIZ, G.W., BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Leibniz.
570799: LEIBNIZ, G.W. - Reise-Journal 1687-1688.
587871: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
620385: LEIBNIZ, G.W., BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Leibniz.
617888: LEIBNIZ, G.W., MACDONALD ROSS, G. - Leibniz. Nederlandse vertaling: H. Daalder.
574177: LEIBNIZ, G.W., HOOKER, M., (ED.) - Leibniz: critical and interpretive essays.
601832: LEIBNIZ, G.W., SCHISCHKOFF, G., (HRSG.) - Beiträge zur Leibniz-Forschung.
613183: LEICESTER, ROBERT DUDLEY GRAAF VAN - Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leicester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588. Uitgegeven met subsidie van Teylers tweede genootschap door H. Brugmans. 3 delen compleet.
582768: LEICESTER, ROBERT DUDLEY GRAAF VAN - Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leicester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588. Uitgegeven met subsidie van Teylers tweede genootschap door H. Brugmans. 3 delen compleet.
584883: LEIDELMEIJER, F., RAASSEN-KRUIMEL, E., (RED.) - Leven in een verzameling. Toegepaste kunst 1890-1940 uit de collectie Meentwijck.
597609: LEIFER, R. - Wegen naar geluk. Een boeddhistische visie op verlangen, lijden en onwetendheid.
573763: LEIJEN, A., (RED.) - Uitzicht van onze wereld. Wijsgerige essays door B.J. de Clerq, S. IJsseling, J. Mertens, H. Paret, H. Roelants, Cl. van Reeth, N. Versluis.
603906: LEIJEN, A. - Profielen van ethiek: van Aristoteles tot Levinas.
595413: LEILICH, J., REYNAERT, P., VELDEMAN, J., (RED.) - Het bewustzijn in de fysische wereld. Filosofische essays over materialisme en fenomenaal bewustzijn.
3666: LEIPOLDT, J., MORENZ, S. - Heilige Schriften. Betrachtungen zur Religionsgeschichte der antiken Mittelmeerwelt.
604393: LEIPOLDT, J., GRUNDMANN, W., (HRSG.) - Umwelt des Urchristentums. 3 volumes
596943: INSTITUT FÜR GRAPHISCHE TECHNIK LEIPZIG - Lexikon der graphischen Technik.
605673: LEISEGANG, H. - Die Gnosis.
584892: LEISEGANG, H. - Denkformen. Mit 1Tafel und 8 Figuren im Text.
606903: LEISS, W. - The domination of nature.
613050: LEIST, F. - Der Mensch im Bann der Bilder. Verführung oder Geleit?
616439: LEISTIKOW, D. - Hospitalbauten in Europa aus zehn Jahrhunderten. Ein Beitrag zur Geschichte des Krankenbaues.
599566: LEISTNER, O. - Internationale Bibliographie der Festschriften von den Anfängen bis 1979 mit Sachregister. International bibliography of Festschriften from the beginnings until 1979 with subject-index. Complete in 3 volumes.
595279: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
607716: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
601907: LEITER, B., (ED.) - The future for philosophy.
591834: LEITH, J. - Root and branch. Wellington Street Presbyterian Church, Ballymena 1828-1978.
598187: LEITH, D., MYERSON, G. - The power of address. Explorations in rhetoric.
597681: LEIVANT, D.M.R. - Absoluteness of intuitionistic logic.
15196: LELCHUK, V., POLYAKOV, Y., PROTOPOPOV, A. - A short history of soviet society. Ed. by Y. Polyakov. Transl. from the Russian by K. Judelson and A. Bratov.
617034: LELOUX, H.J. - Kroniek van Mooi-Land doopsgezind tehuis 1936-1986. Een halve eeuw inzet voor ouderen.
585951: LELY, C., JANSMA, K. - Lely. De bedwinger der Zuiderzee.
609393: LELY, C., JANSMA, K. - Lely. De bedwinger der Zuiderzee.
589588: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
612648: LEMAIRE, T. - Filosofie van het landschap.
614369: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
620273: LEMAIRE, T. - De indiaan in ons bewustzijn. De ontmoeting van de oude met de nieuwe wereld.
615039: LEMAIRE, T. - Binnenwegen. Essays en excursies.
619680: LEMAIRE, T. - Filosofie van het landschap.
14386: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
616915: LEMASURIER, W.E., THOMSON, J.W., (ED.) - Volcanoes of the Antarctic plate and Southern oceans.
570093: LEMBECK, K.H. - Einführung in die phänomenologische Philosophie.
601939: LEMM, R. - Ontijdige bespiegelingen. Over moderniteit en traditie in de literatuur.
605129: LEMM, R. - De teloorgang van het geweten. Kanttekeningen bij de geest van de tijd.
614218: LEMNIUS, LEVINUS, HOORN, C.M. VAN - Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende eeuws Zeeuws geneesheer.
570024: LEMONCHOIS, M. - Pour une éducation esthétique. Discernement et formation de la sensibilité. Préface de R. Barbier.
592108: LEMOS, R.M. - Experience, mind and value. Philosophical essays.
6996: LENGYEL, E. - Secret Siberia.
600233: LENIN, V.I., LANDAU-ALDANOW, M.A. - Lenin und der Bolschewismus. Berechtigtre Übertragung von V. Bergmann.
591076: LENIN, V.I., WEBER, H. - Lenin
613708: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
595684: LENIN, V.I., PIANZOLA, M. - Lenin in der Schweiz.
597911: LENIN, V.I., BESANCON, A., GARAUDY, R., SAUVY, A. - Lenin. Nederlandse vertaling: A. Jansen-Ebing, D. Ouwendijk.
616232: LENIN, V.I., PIPES, R. , (ED.) - The unknown Lenin. From the secret archive. Edited and with a new afterword by Richard Pipes. With the assistance of David Brandenberger. Basic translation of Russian documents by Catherine A. Fitzpatrick.
605486: LENIN, V.I., OSSENDOWSKI, F. - Lenin. Ins Deutsche übertragen von A.E. Rutra.
600238: LENIN, V.I. - Wat zijn de 'volksvrienden' en hoe bestrijden zij de sociaal-democraten? (Antwoord op de tegen de marxisten gerichte artikelen in 'Roeskoje Bogatswo'). Nederlandse vertaling.
613567: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
583408: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
617887: LENIN, V.I., MARCU, V. - Lenin. 30 Jahre Russland. Mit zahlreichen grösstenteils unveröffentlichten Bildern.
598640: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
598100: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
592753: LENK, H. - Schemaspiele. Über Schemainterpretationen und Interpretationskonstrukte.
620698: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken van mr. J. van Lennep in 11 banden.
618230: LENNEP, J. VAN, GOUW, J. TER - De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven bechouwd. 4 delen in 2 banden.
620699: LENNEP, J. VAN - Romantische werken van mr. J. van Lennep. 20 banden.
619079: LENNEP, F.J.E. - Late regenten.
582347: LENOIR, Y., (RED.) - Het fonds Paul en Elsa Collaer. Een keuze van honderd documenten. Tentoonstelling georganiseerd in de koninklijke bibliotheek van België van 4 februari tot 11 maart 2000. Catalogus.
576778: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
618365: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
588405: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
609697: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
580279: LENZ, J. - Proletarische Politik im Zeitalter des Imperialismus und der sozialistischen Revolution. 1.Teil. Grundbegriffe der marxistsch-leninistischen Strategie und Taktik.
617343: LENZ, G. - Verlusterfahrung Landschaft. Über die Herstellung von Raum und Umwelt im mitteldeutschen Industriegebiet seit der Mitte des neunzehenten Jahrhunderts.
569757: LENZ, G., (HRSG.) - Deutsches Staatsdenken im 18. Jahrhundert. Herausgegeben und eingeleitet von Georg Lenz.
607814: LENZ, S. - Das serbische Mädchen. Erzählungen.
596907: LENZ, S. - Exerzierplatz. Roman.
603581: LENZ, S. - Das Vorbild. Roman.
16028: LENZEN, W. - Theorien der Bestätigung wissenschaftlicher Hypothesen.
574024: LENZEN, V.F. - Procedures of empirical science.
3691: LEO DE GROTE, HOF, S.E. - Populus christianus. Kerkstrukturen volgens Leo de Grote.
589506: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Boek 1. Ingeleid., vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
620271: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingel., vert. en geannot. door R. Lemm.
589511: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
612687: LEONARD, H.S. - Principles of reasoning. An introduction to: logic, methodology, and the theory of signs.
615875: LEONARDI, C., AVESANI, R. , BERTINI, F. , (ED.) - Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII + Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). 28 volumes.
617110: LEONOW, LEONID, OPITZ, R. - Leonid Leonow. Philosophie und Komposition.
607913: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
608240: LEOPOLD, J.H., HALSEMA, J.D.F. VAN - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. 2 delen.
614246: LEOPOLD, H.M.R. - Rome. Compleet in 3 delen.
619938: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
620055: LEPENIES, W., (HRSG.) - Geschichte der Soziologie. Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin. Übersetzungen von W.H. Krauth. Complete in 4 volumes.
582571: LEPSIUS, J., MENDELSSOHN BARTHOLDY, A., THIMME, F., (HRSG.) - Die grosse Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes. 25 parts in 33 volumes. Complete.
601824: LERNER, D., LASSWELL, H.D., (ED.) - The policy sciences. With the editorial collaboration of H.H. Fisher, E.R. Hilgard, S.K. Padover, I. de Sola Pool, C.E. Rothwell.
617872: LEROI-GOURHAN, M.A., CHAMPION, M.P., DE FONTANÈS, M. D., (ED.) - VIe Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris - 30 julliet - 6 août 1960. Publié acec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique. Tome II. Ethnologie (deuxième volume).
621487: LERSCH, HEINRICH - Ausgewählte Werke. Herausgegeben und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Johannes Klein. Complete in 2 volumes.
587266: LESHAN, L., MARGENAU, H. - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh. Geautoriseerde vertaling: G.P.A. van Daelen.
620183: LESKY, A. - Thalatta. Der Weg der Griechen zum Meer.
619196: LESNIEWSKI, S., LUSCHEI, E.C. - The logical systems of Lesniewski.
618571: LESSIG, L. - The future of ideas. The fate of the commons in a connected world.
588552: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
620801: LESSING, G.E., MEHRING, F. - Die Lessing-Legende. Die Herausgabe des Bandes besorgte H. Koch.
594899: LESSING, D. - Canopus in Argos: Archives 4. The making of the representative for planet 8.
570159: LESSING, G.E., PEETERS, J. - G.E. Lessing en tolerantie. 2 delen.
621486: LESSING, G.E. - Briefe Lessings aus Wolfenbüttel. Herausgeben von Gunther Schulz.
567217: LESSING, G.E., FISCHER, K. - G.E. Lessing als Reformator der deutschen Literatur. 2 delen in 1 band.
607936: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
616550: LESSING, D. - Under my skin. Volume one of my autobiography, to 1949.
585137: LESSNOFF, M. - The structure of social science. A philosophical introduction.
596878: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het bijbels hebreeuws + Hulpboek bij de grammatica van het bijbels hebreeuws. 2 delen.
615905: LEUVEN, L. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de republiek.
593193: LEVALLOIS, P., (RED.) - Les ébénistes du XVIIIe siècle français. Préface de P. Verlet.
614175: LÉVEILLÉ-MOURIN, G. - Le langage chrétien, antichrétien de la transcendance: Pascal - Nietzsche.
616102: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. 3 delen.
620045: LÉVEQUE, H. - Le panorama de la guerre. Encyclopédie génerale d'histoire et de chronologie depuis les origines a la fin des hostilités. Préface par le L' Colonel Rousset. Texte des légendes explicatives. 6 volumes.
615883: LÉVI-STRAUSS, C. - Het trieste der tropen. Reisverslag van een antropoloog
610366: LÉVI-STRAUSS, C., LEPENIES, W., RITTER, H.H., (HRSG.) - Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss.
611940: LÉVI-STRAUSS, C. - La pensée sauvage. Avec 24 illustrations dans le texte.
593650: LEVI, PRIMO - The monkey's wrench
579202: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism
614255: LÉVI-STRAUSS, C. - Het wilde denken. Essay
608918: LÉVI-STRAUSS, C., PAZ, O. - Claude Lévi-Strauss. An introduction
606628: LÉVI-STRAUSS, C. - Race and history.
609246: LÉVI-STRAUSS, C. , POUILLON, J., MARANDA, P., (ED.) - Échanges et communications. Melanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire. 2 volumes.
581257: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
586761: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
586760: LÉVI, E., LAARSS, R.H. - Eliphas Lévi. Der grosse Kabbalist und seine magischen Werke.
579210: LÉVI-STRAUSS, C., PACE, D. - Claude Lévi-Strauss. The bearer of ashes.
615488: LÉVI-STRAUSS, C. - The savage mind (La pensée sauvage).
20908: LÉVI-STRAUSS, C., GLUCKSMANN, M. - Structuralist analysis in contemporary social thought. A comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser.
618279: LÉVI-STRAUSS, C. - Strukturale Anthropologie. Aus dem Französischen von Hans Naumann.
611931: LÉVI-STRAUSS, C., JENKINS, A. - The social theory of Claude Lévi-Strauss.
605876: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism
607193: LÉVI-STRAUSS, C. - Mythologiques. 4 volumes.
597320: LEVI, PRIMO - Other people's trades
586876: LÉVI-STRAUSS, C. - Het gezin
598023: LEVIE, S.H., Ó RÍORDÁIN, A.B., RYAN, M., O'CONNOR, N. - Ierse kunst 3000 v. Chr.-1500 na Chr
611719: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
611721: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
611720: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
574143: LEVIN, S.R. - Metaphoric worlds. Conceptions of a romantic nature.
614177: LEVINAS, E. - Humanisme de l'autre homme.
618774: LEVINAS, E., KEIJ, J. - Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld.
582553: LEVINAS, E. - L'au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques.
617747: LEVINAS, E., BURGGRAEVE, R. - Het gelaat van de bevrijding. Een heilsdenken in het spoor van Emmanuel Levinas.
607069: LEVINAS, E., CIARAMELLI, F. - Transcendance et éthique. Essai sur Lévinas.
615662: LEVINAS, E. - Quatre lectures talmudiques.
616127: LEVINAS, E. - Hors sujet.
615726: LÉVINAS, E., CHALIER, C. - Figures du féminin. Lecture d'Emmanuel Lévinas.
616117: LEVINAS, E. - Collected philosophical papers
608861: LEVINAS, E., DUDIAK, J. - The intrigue of ethics. A reading of the idea of discourse in the thought of Emmanuel Levinas.
616002: LEVINAS, E., MALKA, S. - Lire Lévinas.
611902: LEVINAS, E. - Totalité et infini. Essai sur l'extériorité.
615716: LÉVINAS, E. - Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Nikolaus Krewani.
4445: LEVINAS, E., GUIBAL, F. - ...et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines II. Emmanuel Levinas.
616130: LEVINAS, E., KEMP, P. - Levinas. Une introduction philosophique. Texte révisé par l'auteur pour l'édition française et traduit du danois par Hélène Politis.
616129: LEVINAS, E. - Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo.
615717: LÉVINAS, E. - Wenn Gott das Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz. Übersetzt von Thomas Wiemer Mit einem Vorwort von Bernhard Casper.
615630: LEVINAS, E. - Du sacré au saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques.
616126: LEVINAS, E. - Difficile liberté. Essais sur le judaïsme. Deuxième édition refondue et complétée.
613096: LEVINAS, E., DAVIS, C. - Levinas. An introduction.
584801: LEVINAS, E., JANSEN, E.J.P. - Over handelen gesproken. Studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen georiënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Levinas.
619679: LEVINAS, E., LESCOURRET, M.A. - Emmanuel Levinas. Een biografie
610357: LEVINAS, E., KEIJ, J. - De struktuur van Levinas' denken in het perspektief van een ontwikkelingsgang.
615735: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
616131: LEVINAS, E. - Existence and existents
616786: LEVINAS, E., TAMINIAUX, J., (ED.) - Emmanuel Levinas.
616121: LEVINAS, E. - Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler.
19627: LEVINAS, E. - De plaatsvervanging. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th. de Boer.
615736: LÉVINAS, E., PETROSINO, S. , ROLLAND, J. - La verité nomade. Introduction à Emmanuel Lévinas.
615721: LÉVINAS, E. - Sur Maurice Blanchot.
618310: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
616134: LEVINAS, E., BURGGRAEVE, R. - Emmanuel Levinas. Une bibliographie primaire et secondaire (1929-1985).
615720: LÉVINAS, E., BECKER, J. - Emmanuel Levinas. Anstösse für eine Moraltheologie unserer Zeit.
617562: LEVINE, S. - Bewust leven, bewust sterven.
616966: LEVITA, D.J. DE - The concept op identity. With a preface by H.C. Rümke
610476: LÉVY, B.H. - Duizelingwekkend Amerika. Uit het Frans vertaald door I. Mertens.
578621: LÉVY, B.H. - La pureté dangereuse.
592430: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous.
566677: LÉVY, B.H. - Éloge des intellectuels.
614094: LÉVY, B.H. - Les derniers jours de Charles Baudelaire. Roman.
609038: LÉVY, B.H. - De barbaarsheid met een menselijk gezicht
600679: LÉVY-BRUHL, L. - L'ame primitive.
567989: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous. Avec 4 planches hors-texte.
588636: LÉVY, B.H. - La barbarie a visage humain.
16788: LÉVY, B.H. - De barbaarsheid met een menselijk gezicht
9027: LÉVY, B.H. - American vertigo.
593188: LEVY, J.A. - Het indeterminisme (De psychische causaliteit).
17727: LEWANDOWSKI, H. - Les 'enfers'. Panorama de l'érotisme: domain de langue Allemande. Adaptaton Française de M. de Chaumont.
618262: LEWIN, W., GOLDSTEIN, W. - Gek op natuurkunde. Van het begin van de regenboog tot het einde van de tijd. Een reis langs de wonderen van de wetenschap. Nederlandse vertaling: Ronald Jonkers.
577118: LEWIN, L. - Het clandestiene boek 1940-1945.
604484: LEWINE, R., SIMON, A. - Encyclopedia of theatre music. A comprehensive listing of more than 4000 songs from Broadway and Hollywood: 1900-1960.
2654: LEWIS, H.D., (ED.) - Contemporary British philosophy. Personal statements. Third series.
610900: LEWIS, M. - Boomerang. Travels in the new third world.
617240: LEWIS, H.D., (ED.) - Clarity is not enough. Essays in criticism of linguistic philosophy.
616542: LEWIS, W., ROSE, W. K., (ED.) - The letters of Wyndham Lewis.
568408: LEWISOHN, L. - Expression in America.
591949: LEWY, G. - The catholic church and nazi Germany.
605728: LEXER, M. - Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Mit Berichtigungen zum unveränderten Neudruck des Hauptteils, Nachträgen, unter Mithilfe von D. Hannover und R. Leppin neubearbeitet udn aus den Quellen ergänzt von U. Pretzel und weiteren Berichtigungen (als loses Einlageblatt).
585944: BROCKHAUS LEXIKON - Brockhaus' Konversations-Lexikon. Vierzehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Neue revidierte Jubiläums-Ausgabe. 16 volumes + 1 volume Supplement.
585961: MEYERS LEXIKON - Meyers Lexikon. Siebente Auflage. In vollständig neuer Bearbeitung. Mit etwa 5000 Textabbildungen und über 1000 Tafeln, Karten und Textbeilagen. 15 volumes
614232: LEYDEN, LUCAS VAN, VOS, R. - Lucas van Leyden.
620267: LEYDEN, W. VON - Seventeenth-century metaphysics. An examination of some main concepts and theories.
612301: LEYDEN, W. VON - Remembering. A philosophical problem.
618909: LEYDESDORFF, S. - Het water en de herinnering. De Zeeuwse watersnoodramp 1953-1993. Met een fotoreportage van E. van Wijk.
611063: LEYSER, H. , (HRSG.) - Deutsche Predigten des XIII. und XIV. Jahrhunderts.
588974: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
591378: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
578992: LIAGRE BÖHL, F.M.T. DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein.
621407: LIBBRECHT, U. - Inleiding comparatieve filosofie. Opzet en ontwikkeling van een comparatief model.
621750: LIBBRECHT, U. - Boeddha en ik. Ontmoeting in de diepte.
616116: LIBERTSON, J. - Proximity Levinas, Blanchot, Bataille and communication.
589135: LIBRA, C. AQ. - Astrologie. Haar techniek en ethiek. Herzien met medewerking van J.C. van Wageningen.
587483: LIBRA, C. AQ. - Astrologie. Haar techniek en ethiek. Herzien met medewerking van J.C. van Wageningen.
8811: CATALOGUE CRAWFORD LIBRARY - Catalogue of the Crawford Library of the Royal Observatory Edinburgh.
617027: LICHDI, D.G. - Über Zürich und Witmarsum nach Addis Abeba. Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart.
576321: LICHNOWSKY, M. - Götter, Könige und Tiere in Ägypten.
579303: LICHTENBERG, G.C., REQUADT, P. - Lichtenberg.
613228: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe. Herausgegeben von Wolfgang Promies. 5 volumes.
7966: LICHTENSTEIN, R., BRUGGER, I., STEININGER, F., (HRSG.) - Roy Lichtenstein. Mit Beiträgen von Markus Brüderlin, Robert Rosenblum, Florian Steininger.
620200: LIDDELL HART, B. - Europa mobiliseert. Geautoriseerde vertaling uit het Engels door Spectator.
580195: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Hrsg. von M. Rohrkrämer.
13505: LIEBAERS, H., (RED.) - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale.
590697: LIEBAERS, H., (RED.) - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II op 12 april 1559.
606054: LIEBAERS, H., (RED.) - De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II op 12 april 1559.
615029: LIEBE, GEORG - Soldat und Waffen-Handwerk. Mit 184 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles.
709: LIEBENTRAU, H.G. - Een kleine drentse suite. Voor Ger Kleis.
576694: LIEBENTRAU, H.G. - Vrijstaat.
621041: LIEBER, H.J. , RUFFMANN, K.H., (HRSG.) - Der Sowjetkommunismus. Dokumente. 2 volumes.
619774: LIEBERMAN, P. - The biology and evolution of language.
588654: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Deutschen Sozialdemokraten. Band 1. 1862-1878. Herausgegeben und bearbeitet von G. Eckert.
620618: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert.
591499: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
613193: LIEBKNECHT, K. - Reden und Aufsätze. Herausgeber: Julian Gumperz.
16936: LIEBKNECHT, K. - Militarism & anti-militarism with special regard to the international young socialist movement
600578: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
610852: LIEBMANN, O. - Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie.
2549: LIEBURG, M.J. VAN - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
620544: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
610069: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
16220: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
613151: LIEDTKE, R. - Wir privatisieren uns zu Tode. Wie uns der Staat an die Wirtschaft verkauft.
588738: LIEHM, A.J., SARTRE, J.P. - The politics of culture
611711: LIEPE, W. - Beiträge zur Literatur- und Geistesgeschichte.
621551: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
615384: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
579652: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
569671: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
568465: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
619943: LIESSMANN, K.P. - Philosophie der modernen Kunst. Eine Einführung.
591825: LIESSMANN, K.P. - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2. Nederlandse vertaling: H. Driessen.
595629: LIEVEGOED, B. - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
593514: LIGHTMAN, A. - Oerlicht. Onze veranderende kijk op de kosmos
612473: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
5428: LIGT, B. DE - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
587759: LIGT, B. DE - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. 2 delen.
618908: LIGT, B. DE, MÜLLER LEHNING, A., (RED.) - Bart de Ligt 1883-1938.
572891: LIGT, B. DE - Christen-revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
572892: LIGT, B. DE - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
5389: LIGT, B. DE, MÜLLER LEHNING, A., (RED.) - Bart de Ligt 1883-1938.
614018: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
610005: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
609430: LIGTHART, J. - Over opvoeding. Volksuitgsave. 2 delen.
609104: VOORLOOPIGE LIJST - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Dee XI. De provincie Groningen.
595969: LIJSTER, T., SIETSMA, J. - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
590537: LILIENTHAL, H., KLOOS, W. - Heinz Lilienthal. Werdegang und Werk. Gestaltung in Glas, Stein und Metall.
614008: LILLA, M. - The reckless mind. Intellectuals in politics.
1877: LILLA, M., (ED.) - New French thought: political philosophy.
585420: LIMERICKS - The limerick. 1700 examples, with notes, variants and index. The famous Paris edition. Complete and unexpurgated.
4984: LIN, CHENG-HUNG, FU, D., (ED.) - Philosophy and conceptual history of science in Taiwan.
612144: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
607939: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
605536: LINDBERG, D.C., (ED.) - Science in the middle ages.
616263: LINDBERGH, CHARLES A. - Autobiography of values. Editor: William Jovanovich.
616262: LINDBERGH, ANNE MORROW - War within and without. Diaries and letters of Anne Morrow Lindbergh 1939-1944.
596716: LINDBERGH, C., WALLER, G. - Kidnap. The story of the Lindbergh case.
611562: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët.
566476: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
614844: LINDEBOOM, G.A. - Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
614843: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
572113: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
596383: LINDEMANS, G.J. - De theosofie, haar wezen en haar waarde.
609076: LINDEN, F. VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
614081: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...3. De verhalen van richters en koningen.
614079: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...1. De thora.
614080: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs.
1645: LINDEN, R. VAN DER - Oostvlaamse Zanten 1961-1996.
608876: LINDENBERG, W. - Riten und Stufen der Einweihung. Schamanen, Druiden, Yogis, Mystiker, Starzen. Mittler zur Anderwelt.
574146: LINDENBERG, W. - Het mysterie der ontmoeting
608257: LINDENBERG, W. - Die Menschheit betet. Praktiken der Meditation in der Welt.
574140: LINDER, B. VAN - Model logics for rational agents.
609685: LINDIJER, C.H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
592784: LINDNER, G. - Elseviers gids van de zeeschelpen. Met 1300 afbeeldingen waarvan 1100 in kleuren
6076: LINDNER, G.A. - Lehrbuch der empirischen Psychologie als inductiver Wissenschaft für den Gebrauch an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterrichte.
615886: LINDNER, G., FABRIZIO, R. , (HRSG.) - Mimesis et inventio. Zeitgenössische Stilleben in Europa.
616565: LINDSAY, R.B. , MARGENAU, H. - Foundations of physics.
588444: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590314: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590316: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaaldf door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
599981: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS), DICKINSON, A - Carl Linnaeus. Pioneer of modern botany.
594089: LINS, B. - Geschichte des Franziskanerklosters in Bad Tölz.
621264: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, MOER, A. VAN DER, (RED.) - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).
600024: LINSKENS, M., ACHTERBERG, W., VERHOOG, H. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
609281: LINSKENS, M., ACHTERBERG, W., VERHOOG, H. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
580744: LINSKY, L. - Referring.
610290: LINSSEN, R. - Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Roger Godel. Notes du Masson-Oursel et de A. David-Neel. Nouvelle édition.
614845: LINT, J.G. DE, (RED.) - Atlas van de geschiedenis der geneeskunde. De ontleedkunde. Met voorwoord van dr. J.A.J. Barge. I
610918: LINT, J.G. DE - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden. Met 78 afbeeldingen naar oude prenten.
621542: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
571922: LINTNER, C.J. - Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln.
595735: LINTUM, C. TE - Een eeuw van vooruitgang 1813-1913. Geïllustreerd door G. van Rijn
591039: LIPOVETSKY, G. - L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain.
596610: LIPOVETSKY, G. - L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain.
584353: LIPPA, L. VON - Der Aufstieg von Kant zu Goethe. Die Philosophie und Naturbegründung des geistigen Weltbildes.
611392: LIPPMANN, E.O. VON - Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. Mit 2 Abbildungen im Text.
570995: LIPPS, T. - Die ethischen Grundfragen. Zehn Vorträge.
608479: LIPS, JOHANN HEINRICH, KRUSE, J., (HRSG.) - Johann Heinrich Lips 1758-1817. Ein Zürcher Kupferstecher zwischen Lavater und Goethe. 30. 7. -5. 11. 1989.
604372: LIPSCHER, L. - Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei 1918-1939.
605593: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
599324: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
580093: LIPSCHITS, I. - De protestants-christelijke stroming tot 1940.
599419: LIPSET, S.M., HOFSTADTER, R., (ED.) - Sociology and history: methods.
606616: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars XIII : 1600. Quam curaverit edendam J. Papy.
606615: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars VII: 1594. Quam curaverit edendam J. De Landtsheer.
606614: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars VI: 1593. Quam curaverit edendam J. De Landtsheer.
606613: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars V: 1592. Quam curaverunt edendam J. De Landtsheer et J. Kluyskens.
621454: LIPSIUS, J., GERLO, A., VERVLIET, H.D.L. - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie. Avec la collaboration d' Irène Vertessen.
606611: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584-1587. Cura M.A. Nauwelaerts iuvante S. Sué.
606610: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564-1583. Cura A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts, H.D.L. Vervliet. With an english introduction.
621443: LIPSIUS, J., OESTREICH, G. - Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1606). Der Neostoizismus als politische Bewegung. Herausgegeben und eingleitet von Nicolette Mout.
614956: LIPSIUS, J. - Over standvastigheid bij algemene rampspoed
621480: LIPSIUS, J., BILT, A.M VAN DE - Lipsius' De constantia en Seneca.
606612: LIPSIUS, J. - Ivsti Lipsi Epistolae. Pars III: 1588-1590. Eas ediderunt, adnotatione critica instruxerunt, notisque illustrarunt S. Sué & H. Peeters
621286: LIPSIUS, J., BILT, A.M VAN DE - Lipsius' De constantia en Seneca.
15752: LISSENS, R.F., JANSSENS, M., KRUITHOF, J., (RED.) - Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auters, anonieme werken, periodieken.
594609: LISSNER, I. - Wir sind das Abendland. Gestalten, Mächte und Schicksale Europas durch 7000 Jahre.
621314: LIST, C. - Chiliastische Utopie und radikale Reformation. Die Erneuerung der Idee vom tausendjärigen Reich im 16. Jahrhundert.
570423: LIST, F., GEHRIG, H. - Friedrich List und Deutschlands politisch-ökonomische Einheit.
570404: LIST, F., GEHRING, P. - Friedrich List. Jugend- und Reifejahre 1789-1825. Mit einem Geleitwort von O. Kalbfell.
617956: LITHGOW, WILLIAM, PHELPS, G., (ED.) - The rare adventures and painful peregrinations of William Lithgow. Edited, with an introduction by Gilbert Phelps.
6009: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
601854: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
567172: LITT, T. - Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes.
567171: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung.
567174: LITT, T. - Einleitung in die Philosophie.
603224: LITT, T. - Einleitung in die Philosophie.
2159: LITT, T. - Philosophie und Zeitgeist.
598393: LITT, T. - Denken und Sein.
6004: LITT, T. - Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens.
6008: LITT, T. - Denken und Sein.
5952: LITT, T. - Freiheit und Lebensordnung. Zur Philosophie und Pädagogik der Demokratie.
600611: LITT, T. - Denken und Sein.
7208: LITT, T. - Ethik der Neuzeit.
598331: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung. Dritte, verbesserte Auflage, erweitert um die Abhandlung: Philosopische Anthropologie und moderne Physik.
6007: LITT, T. - Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes.
616551: LITTELL, R. - The company. A novel of the CIA.
2158: LITTROW, J.J. VON - Die Wunder des Himmels. Gemeinverständliche Darstellung des astronomischen Weltbildes. Elfte Auflage vollständig neu bearbeitet von K. Stumpff. Mit 314 Abbildungen im Text, einem Titelbild und 24 Kunstdrucktafeln.
599363: LITWACK, L.F. - Been in the storm so long. The aftermath of slavery.
610465: LIVINGSTONE, D.N. - Putting science in its place. Geographies of scientific knowledge.
621148: TITUS LIVIUS - Oeuvres complètes de Tite-Live avec la traduction Française de la collection Panckoucke. Nouvelle édition très soigneusement revue par M.E. Pessonneaux, M. Blanchet et M. Carpentier. 6 volumes.
595527: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen
595662: LIVIUS - The war with Hannibal. Books XXI-XXX of 'The history of Rome from its foundation'
606928: LIZARDI, FERNÁNDEZ DE, RAFFI-BÉROUD, M.H. - El teatro de Fernández de Lizardi.
580752: LLAMZON, B.S. - A humane case for moral intuition.
620168: LLOYD-JONES, H. - The justice of Zeus.
611718: LLOYD, G.E.R. - Science, folklore and ideology. Studies in the life sciences in ancient Greece.
615053: LLOYD WRIGHT, FRANK, BROOKS, H.A. - Frank Lloyd Wright and the prairie school
616375: LLULL, RAMON, JOHNSTON, M.D. - The spiritual logic of Ramon Llull.
613333: LLULL, RAMON, BRUMMER, R. - Bibliographia Lulliana. Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973.
620442: LLULL, RAMON - Die neue Logik. Logica nova. Textkritisch herausgegeben von Charles Lohr. Übersetzt von Vittorio Hösle und Walburga Büchel. Mit einer Einführung von Vittorio Hösle. Lateinisch-Deutsch.
620630: LOBATTO, R., RAHUSEN, A.E., (ED.) - Lobatto's lessen over de hoogere algebra. Opnieuw bewerkt door A.E. Rahusen.
613572: LOBKOWICZ, N., (ED.) - Das Widerspruchsprinzip in der neueren sowjetischen Philosophie. Texte ausgewählt, übersetzt und eingeleitet.
614550: LOCHER, T.J.G. - Die nationale Differenzierung und Integrierung der Slovaken und Tschechen in ihrem geschichtlichen Verlauf bis 1848.
580158: LOCHER, G.W. - The serpent in Kwakiutl religion. A study in primitive culture.
620117: LOCKE, J. - Leidraad voor het verstand
612909: LOCKE, J., VAUGHN, K.I. - John Locke. Economist and social scientist.
608881: LOCKE, J., YOLTON, J.W. - Locke. An introduction.
614054: LOCKE, J. - Leidraad voor het verstand
620807: LOCKE, J. - Two treatises of civil government. Introduction by W.S. Carpenter.
580194: LOCKE, J. - Ein Brief über Toleranz. Englisch-deutsch. Übersetzt, eingeleitet und in Anmerkungen erläutert von J. Ebbinghaus.
596250: LOCKE, J., O'CONNOR, D.J. - John Locke.
4190: LOCKE, J., KRAUS, J.L. - John Locke: empiricist, atomist, conceptualist, and agnostic.
3739: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
619946: LOCKE, J. - Versuch über den menschlichen Verstand. 2 volumes.
590171: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
593704: LOCKE, J., MABBOTT, J.D. - John Locke.
596500: LODEIZEN, H. - Nagelaten werk.
601514: LODEWICK, H.J.M.F., MOOR, W.A.M. DE, NIEUWENHUIZEN, K. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
18202: LODEWICK, H.J.M.F., MOOR, W.A.M. DE, NIEUWENHUIZEN, K. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
617922: LODEWIJK XVII, FRANCQ, H.G. - Louis XVII. The unsolved mystery. From the French manuscript of the author.
600071: LODEWIJK XVI, CONTE, A. - Sire, ils ont voté la mort. La condamnation de Louis XVI.
589295: LODGE, O.J. - Het leven na den dood. Met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven. Naar de derde uitgave vertaald door J. W. Boissevain. Met voorrede van C.P. van Rossem.
16904: LODGE, R.C. - Applied philosophy.
610422: LODGE, O.J. - Raymond or life and death with examples of the evidence for survival of memory and affection after death. With eighteen illustrations.
6884: LODGE, M.C. - Soviet elite attitudes since Stalin.
448: LOEN, A.E. - Het vóóronderstelde. Kentheoretische ontgrenzingen.
604966: LOEN, A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
615812: LOEN, A.E., RULER, A.A. VAN, HUIZINGA, J., WAARD, R.H. DE - De evolutieleer na honderd jaar. Een reeks voordrachten gehouden ter gelegenheid van de universiteitsdag op 21 maart 1959 te Utrecht.
5256: LOEN, A.E., DOEVENDANS, K. - Inleiding tot het denken van A.E. Loen. Een wijsgerig-theologische monografie.
592994: LOEWENSTEIN, W.R. - The touchstone of life. Molecular information, cell communication and te foundations of life.
621683: LOEWENTHAL, E. , SCHNEIDER, L. , (RED.) - Sturm und Drang. Dramatische Schriften. 2 volumes.
610493: LOFTUS, E., KETCHAM, K. - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering
603314: LOFTUS, E., KETCHAM, K. - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering
613650: LOH, W. , (HRSG.) - Erwägungsorientierung in Philosophie und Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von Bettina Blanck, Rainer Greshoff, Bardo Herzig u.a.
574506: LOHENSTEIN, D.C. VON, SZAROTA, E.M. - Lohensteins 'Arminius' als Zeitroman. Sichtweisen des Spätbarock.
588815: LOHFINK, N. - Das jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension.
599829: LOHMAN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie. Nederlandse vertaling van R. Kerzinger.
615949: LOHUIZEN-MULDER, MAB VAN - Raphael's images of justice - humanity - friendship. A mirror of princes for Scipione Borghese.
570445: LOIR, M. - Au drapeau!. Récits militaires extraits des mémoires de G. Bussière et E. Legouis, du comte de Ségur, du maréchal Masséna, du général vicomte de Pelleport, du capitaine S. Carnot, du maréchal Marmont, du commandant du Fresnel, du général Corbineau, du général Thoumas, du général Ambert, du général baron Lejeune, de Norvins, de A. Vandal, de A. Thiers, du comte de Michaud, de A. Lallemand, de E. de Lyden, du baron Petiet, de Camille Rousset, du capitaine Richard, de Garnier-Pagès, du général du Barail, de A. Rambaud, de P. Laurencin, de Germain Bapst, de Fernand Hue, de Roger de Beauvoir, du lieutenant Painvin, de Dick de Lonlay, du capitaine Simon, de Jules Claretie, du comte S. Jacquemont, et des journeaux du temps. Avec une préface par George Duruy et un tableau historique des régiments français.
7897: LOKERT, G., BROADIE, A. - George Lokert. Late-scholastic logician.
596134: LOKHORST, G.J.C. - Brein en bewustzijn. De geest-lichaam theorieën van moderne hersenonderzoekers (1956-1986).
587657: LOKIN, J.H.A., ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis.
594120: LOMBORG, B. - The skeptical environmentalist. Measuring the real state of the world.
614499: LOMBROSO, PAOLA - De vrouw. Uit het Italiaansch vertaald door Annie Verhagen. Geautoriseerde uitgave.
620752: LOMMEL, P. VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
600951: LOMMEL, A. - Prehistoric and primitive man.
3261: LOMONOSSOV, M.V. - Ausgewählte Schriften in zwei Bänden. 2 volumes.
574689: LONDON, J., LONDON, C. - Jack London. Sein Leben und Werk. Geschildert von seiner Frau. Vorwort von A. Holitscher. Bearbeitet und übers. von K. Hellwig. Mit zwanzig Bildern.
595282: LONDON, J., STONE, I. - Sailor on horseback. The biography of Jack London.
2756: BURET DE LONGCHAMPS - Les fastes universels ou tableaux historiques, chronologiques et geographiques, contenant, siècle par siècle et dans les colonnes distinctes, depuis les tems les plus reculés jusqu'a nos jours. 1°. L'origine, les progrès, la gloire et la décadence de tous les peuples, leurs migrations, leurs colonies, l'ordre de la succession de princes etc.etc.; 2°. Le précis des époques et des évenemens politiques; 3°. L'histoire générale des religions et de leurs differentes sectes; 4to. Celle de la philosophie et de la législation chez tous les peuples anciens et modernes; 5°. Les découvertes et les progrès dans les sciences et dans les arts; 6to. Et enfin une notice sur tous les hommes célèbres, rappelant leurs ouvrages ou leurs actions: précédés de trois grands tableaux synoptiques servant de sommaires a l'ouvrage, et suivis de deux tables alphabétiques comprenant, l'une les noms d'hommes, l'autre les noms des choses, et présentant toutes deux, par leur ensemble et par la manière dont elles sont conçues, un nouvel art de vérifier les dates. Ouvrage dédié au roi.
572190: LONGFELLOW, H.W. - Evangeline. A tale of acadie. With illustrations by Foc Darley.
612440: LONGFORD, E. - Victoria R.I.
600941: LONGFORD, E. - Eminent Victorian women.
619613: PSEUDO-LONGINUS - Vom Erhabenen. Griechisch und Deutsch. Von Reinhard Brandt.
615089: LONGO, ROBERT - The Freud drawings. Museum Haus Lange und Haus Esters, Krefeld, Albertina, Wien
606158: LOO, H. VAN DER, REIJEN, W. VAN - Paradoxen van modernisering. Een sociaal-wetenschappelijke benadering. Met medewerking van: H. Adriaansens, D. van Houten, D. Ingleby, C. Rohde, L. van Vucht Tijssen.
602435: LOO, H. TE, (RED.) - De mooiste mythen en sagen uit China.
607597: LOO, KJ.M. VAN DE, MELSEN, A.G.M. VAN, JEUKEN, M. - Stof en geest. Bijdragen tot het thema van de bezielde materie.
620789: LOOMEIJER, F. , DAMMINGA, J. , (RED.) - Vijfenzeventigjaar Oranje. 'één der merkwaardigste Onderlinge Verzekering van Schepen'.
597834: LOON, J. VAN, BOER, M. DE - It Lieteboek. Frysce Sang mei pianolieding, in gearjefte, de Friesen oanbean.
579775: LOOPSTRA, J.J. - De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
593836: LOOREN DE JONG, H. - Naturalism and psychology. A theoretical study.
595215: LOOSE, D., SLOOTWEG, T., (RED.) - Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit.
586470: LOOSJES, A. - De torenmuziek in de Nederlanden. Met tachtig afzondeijke platen.
617295: LOOSJES, V. - Geschiedenis van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1815-1915. Met platen en portretten.
617296: LOOSJES, A. - Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1915-1940.
18820: LOPES, J.L., PATY, M., (ED.) - Quantum mechanics, a half century later. Papers of a colloquium on fifty years of quantum mechanics, held at the university Louis Pasteur, Strasbourg, may 2-4, 1974.
613660: LOPEZ, D.S., (ED.) - Buddhist hermeneutics.
613840: LOPEZ, D.S., (ED.) - Curators of the Buddha. The study of Buddhism under colonialism.
602815: LORBER, J. - De jeugd van Jezus. Het Jacobusevangelie door het innerlijke Woord ontvangen
606577: LORBER, K., EGGENSTEIN, K. - De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom
615555: LORCA, FEDERICO GARCIA - Die dramatischen Dichtungen. Deutsch von Enrique Beck.
621313: LORDAUX, W. , VERHELST, D. - The concept of heresy in the middle ages (11th -13th C.). Proceedings of the International Conference Louvain May 13-16, 1973.
592132: LORENTZ, H.A. - Ter gedachtenis aan Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928.
616285: LORENTZ, H.A. - Beginselen der natuurkunde. Bewerkt door H.A. Lorentz en L.H. Siertsema. 2 delen.
617541: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
586875: LORENZ, K. - Die Rückseite des Spiegels.Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens.
618682: LORENZ, C. - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
619187: LORENZ, KUNO, (HRSG.) - Konstruktionen versus Positionen. Beiträge zur Diskussion um die Konstruktive Wissenschaftstheorie. 2 volumes.
599045: LORENZ, C. - De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
584430: LORENZ, K. - Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre. Gesammelte Abhandlungen I + II. 2 volumes.
584416: LORIA, A. - Die wirtschaftlichen Grundlagen der herrschenden Gesellschaftsordnung. Autorisirte deutsche Ausgabe. Aus dem Franz. von C. Grünberg.
8684: LORIES, D., (RED.) - Philosophie analytique et esthétique. Textes traduits et présentés. Préface de J. Taminiaux.
613286: LORTZ, J. - Die Reformation in Deutschland. 2 volumes.
570730: LOSEE, J. - A historical introduction to the philosophy of science.
583907: LOSEE, J. - Philosophy of science and historical enquiry.
612474: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
18771: LOTZ, J.B. - Sein und Existenz. Kritische Studien in systematischer Absicht.
615793: LOTZ, J.B. - Das Urteil und das Sein. Eine Grundlegung der Metaphysik.
617173: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Dritter Band.
617174: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Erster Band.
570540: LOTZE, H. - Grundzüge der praktischen Philosophie. Diktate aus den Vorlesungen.
599944: LOUËT FEISSER, J.J. - Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze.
616646: LOUËT FEISSER, J. J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijke beroep op feiten.
9095: LOUËT FEISSER, J.J. - Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze.
608942: LOUGHLIN, G. - Alien sex. The body and desire in cinema and theology.
619853: LOUISY, M.P. - L'Ancienne France. Le livre et les arts qui s'y rattachent depuis les origines jusqu'a la fin du XVIIIe siècle. Illustration de 221 gravures et d'une planche en colour. Tirée des ouvrages de M. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) sur le moyen age, la renaissance, le XVIIe et le XVIIIe siècle.
615889: LOUP, W. LE - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12e tot de 16e eeuw. Tentoonstelling.
614265: LOURDAUX, W., HAVERALS, M. - Bibliotheca Vallis Sancti Martini in Lovanio. Bijdrage tot de studie van het geestesleven in de Nederlanden (15e-18e eeuw). A contribution to the study of intellectual life in the Netherlands (15th-18th C). 2 volumes.
585382: LOUW, A. VAN DER - Rood als je hart. 'n geschiedenis van de AJC.
615873: LOUX-SCHURINGA, J.A. LE - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
616600: LOUYS, P., DUMONT, P.U. - Pierre Louÿs. L'ermite du Hameau.
620374: LOVE, R.C. , (ED.) - Three eleventh-century Anglo-Latin saints' lives. Vita S. Birini, Vita et miracula S. Kenelmi, Vita S. Rumwoldi. Edited and translated.
596727: LOVE, K. - Suez. The twice-fought war. A history.
592771: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme
613728: LOWE, A. - On economic knowledge. Towards a science of political economics.
616940: LOWE, A., HAGEMANN, H, , KURZ, H.D., (HRSG.) - Beschäftigung, Verteilung und Konjunktur. Zur Politischen Ökonomik der modernen Gesellschaft. Festschrift für Adolp Lowe.
610487: LOWELL, R.,, HAMILTON, I. - Robert Lowell. A biography.
600836: LOWEMAN, E. - Egoland. Opgeteekend door E. Loweman. Mediamiek ontvangen door haar vader van C. Flammarion. Geïllustreerd. Geautoriseerde bewerking: W.H. Takes en G.A.W. van Straaten.
571489: LÖWENHARDT, J.H.L. - Decision making in Soviet politics.
617557: LÖWENTHAL, R., SCHWARZ, H.-P., (ED.) - Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz.
610721: LOWES, J.L. - The road to Xanadu. A study in the ways of the imagination.
614878: LOWIE, R.H. - Primitive society.
620252: LÖWIK, F.G.H. - De Twentse Beweging. Strijd voor modersproake en eigenheid.
616638: LÖWISCH, D. J. - Einführung in die Erziehungsphilosophie.
10807: LOWRY, M., DAY, D. - Malcolm Lowry. A biography.
588824: LOWYCK, E. - Substantiële verandering en hylemorphisme. Een critische studie over de neo-scholastiek.
569432: LOZZA, L., (RED.) - Sapientia Aquinatis. Relationes - communicationes et acta IV congressus Thomistici internationalis, Romae, 13-17 septembris 1955.
571656: LUBAC, H. DE - The discovery of God
578619: LUBBE, R. VAN DER, LAST, J. - Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo. Tweede druk herzien door M. Mooij. Met een inleiding van I. Cornelissen.
620783: LÜBBE, H. - Endstation Terror. Rückblick auf lange Märsche.
577415: LÜBBE, H. - Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs.
593245: LUBBERTUS, S., WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
606396: LUBBERTUS, S., WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
584550: LUBIS, M. - Schemer over Djakarta
594369: LÜBKER, F. - Reallexikon des klassischen Altertums. Hrsg. von J. Geffcken und E. Ziebarth. In Verbindung mit B.A. Müller. Unter Mitwirkung von W. Liebenam, E. Pernice, M. Wellmann, E. Hoppe u.a. Mit 8 Plänen im Text.
608562: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, CAMPEN, F.H.M. VAN - M. Annaei Lucani De Bello Civili Liber II. Een commentaar.
617101: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, LUCIANI, MARCI ANNAEI - Pharsalia, sive De bello civili. Caesaris et Pompeii Lib. X. Ex emendatione V.C. Hug: Grotii cum ejusdem Notis.
600863: LUCAS, C., (ED.) - The sociolinguistics of the deaf community.
594476: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch immigration to the United States an Canada, 1789-1950.
612019: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
608705: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
612111: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
5809: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
618309: LUCEBERT - Alfabel.
571848: LUCEBERT - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
614604: LUCEBERT - 34 pleins jours en la compagnie de Lucebert. Promptuaire à travers 220 dessins.
569694: LUCIANUS VAN SAMOSATA, LUKIAN - Erotes. Ein Gespräch über die Liebe von Lukian. Aus dem Griechischen zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und eingeleitet von Hans Licht. Mit acht Steinzeichnungen nach Originalen von Werner Schmidt.
566936: LÜCK, U. - Das Problem der allgemeingültigen Ethik.
566484: LUCQUES, C. - Un probléme de l'expression. Essai sur les sources de l'inspiration.
620165: LUCRETIUS - Over de natuur
621749: LUCRETIUS, ALGRA, K.A., KOENEN, M.H. , SCHRIJVERS, P.H., (ED.) - Lucretius and his intellectual background.
598159: LUCY, K.G., MACHAN, T.R., (ED.) - Recent work in philosophy.
591185: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
584333: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
598024: LUDWIG, N., (HRSG.) - Handbuch der Sowjetliteratur (1917-1972).
606350: LUDWIG I VON BAYERN, CONTI, E.C.C. - Ludwig I. von Bayern. Mit 29 Abbildungen.
587936: LUDWIG, E. - Genie und Charakter. Zwanzig männliche Bildnissse.
621485: LUDWIG, PAULA - Gedichte. Gesamtausgabe. Herausgegeben von Kristian Wachinger und Christiane Peter.
594561: LUDWIG, E. - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
595314: LUDWIG, CARL, PRASCHL-BICHLER, G. - Kaiserliche Kindheit. Aus dem aufgefundenen Tagenbuch Erzherzog Carl Ludwigs, eines Bruders von Kaier Franz Joseph.
608232: LUGER, B. - Wie las wat in de negentiende eeuw?
616594: LUGER, G.F., STUBBLEFIELD, W.A. - Artificial intelligence and the design of expert systems.
615648: LUHMANN, N. - Betrachtungen der Moderne.
567480: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
619618: LUHRMAN, G.J. - Studies in humanist and rational grammar., With the 1752 edition of Joannes Daniel van Lennep 'Oratio inauguralis, de linguarum analogia, ex analogicis mentis actionibus probata'. Edited by Jan Noordegraaf and Frank Vonk.
621064: LÜHRS, G. , SARRAZIN, T. , SPREER, F. , (HRSG.) - Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Helmut Schmidt.
612782: LUIDL, P. , HUBER, H. - Ornamente. Ornaments.
606246: LUIJK, H. VAN - Om redelijk gewin.Oefeningen in bedrijfsethiek.
599118: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme.
580220: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
572619: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
617604: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
595877: LUIJPEN, W. - Phenomenology of natural law
605800: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
601371: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
574856: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
600633: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme.
617304: LUIKEN, JAN - De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
597587: LUIKEN, J., LUIKEN, K. - Spiegel van het menselyk bedrijf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
621437: LUIS DE LEÓN, KOTTMAN, K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de León (1527? - 1591).
598171: LUKÁCS, G., ABUSCH, A., BAUMGARTEN, A. - Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag.
604144: LUKÁCS, G., CONGDON, L. - The young Lukács.
620771: LUKÁCS, G. - Essays über Realismus.
616227: LUKÁCS, G., RADDATZ, F.J. - Lukács. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
580191: LUKÁCS, G. - Der russische Realismus in der Weltliteratur.
620601: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
584149: LUKÁCS, G. - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von P. Ludz.
601603: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
620706: LUKÁCS, G. - Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik. Zweite um ein Vorwort vermehrte Auflage.
584095: LUKACS, J. - At the end of an age.
595412: LUKÁCS, G. - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
13492: LUKÁCS, G., KAMMLER, J. - Politische Theorie von Georg Lukács. Struktur und historischer Praxisbezug bis 1929.
575481: LUKÁCS, G. - Marxism and human liberation. Essays on history, culture and revolution. Edited and with an introduction by E. San Juan.
571327: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
611081: LUKACS, J. - Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme
620611: LUKÁCS, G., KADARKAY, A. - Georg Lukacs. Life, thought, and politics.
580222: LUKÁCS, G. - Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik.
14805: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
580226: LUKÁCS, G., PARKINSON, G.H.R. - Georg Lukács.
605411: LUKÁCS, G. - Thomas Mann
598388: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
600579: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
615477: LUKÁCS, G. - Probleme der Ästhetik.
357: LUKÁCS, G. - Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas. Herausgegeben von F. Benseler.
16392: LUKÁCS, G. - Deutsche Literatur in zwei Jahrhunderten.
575812: LUKES, S. - Essays in social theory.
605130: LUKES, S. - Essays in social theory.
7032: MEESTER VAN LUND - De meester van Lund. Flarden van een minnezanger.
16543: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - De Chinese porseleinkast. Reizende tentoonstelling van Chinees porselein dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd. Met inleiding
598793: LUNT, H.G. - Fundamentals of Russian (first Russian course).
596338: LUNTLEY, M. - Language, logic and experience. The case for ant-realism.
3205: LURIA, S.E. - De weg van de wetenschap. Een leven vol verwondering
17943: LURIE, A. - The language of clothes. With illustrations assembled by D. Palca.
577709: LURIJA, A.R. - The making of mind. A personal account of Soviet psychology. M. Cole and S. Cole, editors. Introduction and epilogue by M. Cole.
613909: LURIJA, A.R. - Grondslagen van de neuropsychologie
582007: LURKER, M. - Bibliographie zur Symbolkunde. Unter Mitarbeit von F. Herrmann, E. Unger, E. Burgstaller und weiteren Fachgelehrten.
8566: LUTAUD, O. - Des révolutions d'Angleterre à la révolution Française. Le tyrannicide & Killing no murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte) (Essai de littérature comparée).
594692: LÜTGE, F. - Die Agrarverfassung des frühen Mittelalters im mitteldeutschen Raum vornehmlich in der Karolingerzeit.
614464: LUTHER, M., VOLZ, H. - Martin Luthers deutsche Bibel. Entstehung und Geschichte der Lutherbibel. Eingeleitet von Friedrich Wilhelm Kantzenbach. Herausgegeben von Henning Wendland.
581591: LUTHER, M., JOESTEL, V. - Luthers 95 Thesen. Der Beginn der Reformation. Das Tagebuch Europas 1517.
614524: LUTHER, M., KOHLS, E.W. - Luther oder Erasmus. Luthers Theologie in der Auseinandersetzung mit Erasmus. Band I.
8002: LUTHER, W. - Sprachphilosophie als Grundwissenschaft. Ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Grundlagenbildung und die sozialpolitische Erziehung.
581692: LUTTENBERGER, A.P., (HRSG.) - Katholische Reform und Konfessionalisierung.
613940: LUTTIKHUIZEN, G.P. - La pluriformidad del christianismo primitivo. Traducción Lautaro Roig Lanzillotta.
601105: LUTZ, B., (HRSG.) - Metzler Philosophen Lexikon. Dreihundert biographisch-werkgeschichtliche Porträts von den Vorsokratikern bis zu den neuen Philosophen. Mit 268 Abbildungen. Unter redaktioneller Mitarbeit von C. Dehlinger, K. Fischer, T. Jung und H. Ossmann.
615807: LÜTZELER, H. - Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Systematische und Entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. 3 Bände mit 140 Abbildungen und 30 Abbildungen im Text. 3 volumes.
608017: LUXEMBURG, R., ROLAND HOLST, H. - Rosa Luxemburg. Haar leven en werken.
616033: LUXEMBURG, R. - Orde heerst in Berlijn. Een keuze uit haar geschriften
608798: LUXEMBURG, R. - Ausgewählte Schriften in drei Bänden. 3 volumes.
571674: LUXEMBURG, R. - Briefe aus dem Gefängnis.
614062: LUXEMBURG, R. - Gesammelte Werke. 6 volumes.
601834: LUXEMBURG, R. - Politische Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von O.K. Flechtheim. 3 volumes.
584734: LUXEMBURG, R., HETMANN, F. - Rosa Luxemburg. Uit het Duits vert. door T. Davids.
571673: LUXEMBURG, R. - Brieven. Ingeleid door J. de Kadt
573318: LUXEMBURG, R., BASSO, L. - Rosa Luxemburgs Dialektik der Revolution. Aus dem It. von K. Monte.
599077: LUXEMBURG, R., HIRSCH, H. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk. Nederlandse vertaling: A.J. Kleiwegt.
585792: LUXEMBURG, R., HIRSCH, H. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk. Nederlandse vertaling: A.J. Kleiwegt.
571776: LUXEMBURG, R. - Briefe aus dem Gefängnis. Mit einem Bild und einem Faksimile. Herausgegeben vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Jugendinternationale.
571524: LUXEMBURG, R. - Orde heerst in Berlijn. Een keuze uit haar geschriften
598051: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
621008: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
581791: LUYKEN, JAN, MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse lier.
595240: LUYKX, T., (RED.) - Gedenkboek van de rijksuniversiteit te Gent na een kwart eeuw vervlaamsing (19030-31 - 1955-56).
601869: LUYTEN, J., HOEFNAGEL, B., (RED.) - Het oog van de wetenschapsfilosoof. Visies op wetenschap en technologie.
590772: LUZAC, J. - Socrates als burger beschouwd, door Mr. Johan Luzac, in eene plechtige redevoering, uitgesproken op den 21. february 1795. bij het nederleggen van 't rectoraat der Hollandsche universiteit: door den zelven uit het Latijn vertaald, met bijvoeging van eenige aanmerkingen en ophelderingen, bijzonder eener Korte schets van 't Atheensch staats-bestuur, en eener Verhandeling over de beteekenis en 't gebruik van 't woord aristocratie, tot op onzen tijd.
582310: LYDGATE, J., PEARSALL, D. - John Lydgate.
614258: LYNA, C.G. , LYNA, F. - Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique. Réimpression de l'édition originale de 1937 publiée par la 'Société française de reproductions de manuscrits à peintures. Paris'. 4 volumes.
568837: LYNES, R. - The tastemakers.
617285: LYONET, PIERRE, SETERS, W.H. VAN - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableux ses recherches entomologiques avec 28 hors-texte.
621176: LYONS, J. - Natural language and universal grammar. Essays in linguistic theory, volume I.
608882: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
8270: LYONS, J. - Semantics. 2 volumes.
616138: LYONS, J. - Semantics. 2 volumes.
618211: LYOTARD, J.F. - Waarom filosoferen? Inleiding Corinne Enaudeau
577725: LYOTARD, J.F. - Signé Malraux.
20460: LYOTARD, J.F. - Tombeau de l'intellectuel et autres papiers.
590687: LYOTARD, J.F. - Économie libidinale.
619518: LYSENKO, T.D., MEDVEDEV, Z. - The rise and fall of T.D. Lysenko
616838: LYSIAS - Redevoeringen
615863: LYTTELTON, GEORGE, HART-DAVIS, RUPERT - The Lyttelton Hart-Davis letters. Correspondence of George Lyttelton and Rupert Hart-Davis. Complete in 6 volumes.
595073: MAANDAG, B., ROBIJNS, R., (RED.) - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
604556: MAANEN, M. VAN - Italië kennen is Italië liefhebben.
596763: MAANEN, H. VAN - De wet van...
610531: MAARSEN, N.J. - De strijd om de revolutie in de restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
598337: MAAS, P.F. - Kabinetsformaties 1959-1973. Met een woord vooraf door M.A.M. Klompé. Met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle.
616028: MAAS, T., (RED.) - Dwarsgebakken wetenschap.
608282: MAAS, N. - De Nederlandse Spectator. Schetsen uit het letterkundige leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
620535: MAAS, P.H.J.T. - The liber sententiarium magistri A. Its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century.
596665: MAAS, N., KUYPER, F.W., (RED.) - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandsche Vereenigng van antiuaren 1935-1995.
592061: MAAS, P.F. - Kabinetsformaties 1959-1973. Met een woord vooraf door M.A.M. Klompé. Met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle.
597757: MAAS, T., (RED.) - Dwarsgebakken wetenschap.
620900: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Griekse archeologie. De Mykeense en geometrische perioden. Tekeningen van H.J. Waterbolk.
620899: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Griekse archeologie. Mythe in beeld. Voorstellingen uit de klassieke oudheid. Illustraties H.J. Waterbolk.
586001: MACAULY, T.B. - Gechiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. Opnieuw bewerkt door J.C. van Deventer. 4 delen.
619359: MACCORMACK, S. - Religion in the Andes. Vision and imagination in early colonial Peru.
18378: MACDONALD, M., (ED.) - Philosophy and analysis. A selection of articles published in Analysis between 1933-40 and 1947-53. With an introduction.
614619: MACDONALD, G. , PAPINEAU, D., (ED.) - Teleosemantics. New philosophical essays.
618636: MACÉ, JEAN - Geschiedenis van een hapje brood
603953: MACE, C.A., (ED.), - British philosophy in the mid-century. A Cambridge symposium.
599490: MACEY, D. - The Penguin dictionary of critical theory.
589381: MACGILLIVRAY, R. - Restoration historians and the English civil war.
618043: MACH, E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie
617948: MACH, E. - Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung.
611348: MACH, E., HENNING, H. - Ernst Mach als Philosoph, Physiker und Psycholog. Eine Monographie. Mit einem Bildnis.
602301: MACH, E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie
620309: MACH, E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie
15268: MACH, E., COHEN, R.S., SEEGER, R.J., (ED.) - Ernst Mach. Physicist and philosopher.
605427: MACHEREY, P. - Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarden van de literaire produktie - met een kommentaar van de redaktie
620446: MACHIAVELLI, N., MITTERMAIER, K. - Nicolo Machiavelli. Denker en cynicus. Biografie
618812: MACHIAVELLI, N. - Le Prince de Machiavel. Traduction nouvelle. Augmentée de plusieurs autres traittez du même auteur qui jusques icy n'ont pas été traduits.
620799: MACHIAVELLI, N., FLEISCHER, M. , (ED.) - Machiavelli and the nature of political thought.
612483: MACHIAVELLI, N., MITTERMAIER, K. - Nicolo Machiavelli. Denker en cynicus. Biografie
620800: MACHIAVELLI, N., RIDOLFI, R. - The life of Niccolo Machiavelli
570455: MACHIAVELLI, N. - Opere di Niccolo Machiavelli. 11 volumes.
12437: MACHIAVELLI, N., MARCU, V. - Machiavelli. Die Schule der Macht. Mit 12 Bildtafeln.
612488: MACHIAVELLI, N., VIROLI, M. - Nicolò's smile. A biography of Machiavelli
570313: MACHIAVELLI, N., OTTEN, J.F. - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd gevolgd door een nieuwe vertaling van 'De vorst' door J.F. Otten.
617731: MACHIAVELLI, N. - De heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
7931: MACHIAVELLI, N. - Geschichte von Florenz. Vollständige Ausgabe. Deutsch von A. von Reumont.
603552: MACHIAVELLI, N. - Vom Staate. Übersetzt von J. Ziegler und F.N. Baur. Herausgegeben von H. Floerke.
619273: MACHIAVELLI, N. - De heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
600993: MACHIAVELLI, N., MITTERMAIER, K. - Machiavelli. Moral und Politik zu Beginn der Neuzeit.
620120: MACHIAVELLI, N. - De vorst. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.F. Otten.
569733: MACHLIS, J., FORNEY, K. - The enjoyment of music. An introduction to perceptive listening.
588579: MACHLUP, F., DREYER, J.S., (ED.) - Breadth and depth in economics. Fritz Machlup: the man and his ideas.
588353: MACHLUP, F. - Methodology of economics and other social sciences.
613274: MACINTYRE, A. - The tasks of philosophy. Selected essays, volume 1.
596076: MACKENSEN, L. - Gutes Deutsch in Schrift und Rede.
598460: MACKENZIE, N., (HRSG.) - Geheimgesellschaften. Aus dem Englischen übertr. von K. Bergner.
4227: MACKENZIE J.S. - Elements of constructive philosophy.
605885: MACKOR, A.R. - Meaningful and rule-guided behavior: a naturalistic approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
585897: MACKOR, A.R. - Meaningful and rule-guided behavior. A naturalistic approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
617023: MACMASTER, R.K. - Land, piety, peoplehood. The establishment of mennonite communities in America 1683-1790.
572017: MACMILLAN, H. - Tides of fortune 1945-1955.
3029: MACQUARRIE, J. - Three issues in ethics.
602883: MACQUARRIE, J., (ED.) - Contemporary religious thinkers. From idealist metaphysicians to existential theologians. Selected and introduced.
581859: MACQUARRIE, J. - In search of deity. An essay in dialectical theism. The Gifford lectures delivered at the University of St. Andrews in session 1983-4.
580661: MACQUARRIE, J. - Twentieth-century religious thought. The frontiers of philosophy and theology, 1900-1960.
568479: MACQUARRIE, J., (ED.) - A dictionary of christian ethics.
602965: MACRONE, M. - Eureka! Baanbrekende vondsten en ideeën uit de wetenschap
621203: MACROPEDIUS, GEORGIUS, PUTTIGER, H.P.M. - Georgius Macropedius' Asotus. Een neolatijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt.
610600: MACURA, P., (ED.) - Elsevier's dictionary of botany in English, French, German, Latin and Russian. Volume 1: Plant names.
607988: MADDEN, E.H. - The structure of scientific thought. An introduction to philosophy of science.
609016: MADDOX, J. - Wat we nog niet weten. Grote vragen in de wetenschap
620810: MADISON, JAMES - The complete Madison. His basic writings. Edited and with an introduction by Saul K. Padover.
619706: MADONNA, O'BRIEN, G. - Sex. Photographed by Steven Meisel. Art directed by Fabien Baron. Produced by Callway.
593190: MADOU, J.B., WACH, N. - J.B. Madou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus.
619312: MAENCHEN-HELFEN, O. - The world of the Huns. Studies in their history and culture. Edited by Max Knight.
581753: MAEREVOET, L. - Bijdrage tot de studie van de woordenschat van de scheldevissers te Mariekerke. Met medewerking van F. de Bondt.
597304: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
596880: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
602060: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
577004: MAERLANT, JACOB VAN, ARENTS, A. - Jacob van Maerlant. Proeve van bibliografie. Inleiding door J. van Mierlo.
619483: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
588189: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - Beelden van een blinde filosoof
590327: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - Beelden van een blinde filosoof
615590: MAGEE, B. - Bekentenissen van een filosoof
614690: MAGEE, B. - Bekentenissen van een filosoof
590326: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - Beelden van een blinde filosoof
606534: MAGEE, B. - The great philosophers. An introduction to western philosophy.
613498: MAGEE, B. - Confessions of a philosopher.
606877: MAGEE, B. - The new radicalism.
610219: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - On blindness. Letters between Bryan Magee and Martin Milligan.
606357: MAGG-SCHWARZBÄCKER, M., KÖNIG, U. - Spurensicherung. Beiträge zur fast vergessenen Geschichte Augsburgs. Mit einem Vorwort von B. Engelmann.
616865: MAGGA, T. - Duration in the quantity of bisyllabics in the Guovdageaidnu dialect of North Lappish.
612676: MAGGIORI, R. , DELACAMPAGNE, C. - Philosopher. Réflexions philosophiques des grands penseurs contemporains.
616648: MAGNARD, P., ZARKA, Y.C., (ED.) - La recherche philosophique en France. Bilant et perspectives. Universités CNRS grands établissements d'enseignement supérieur. Rapport de la commission présidée par Pierre Magnard et Yves Charles Zarka. Avant-propos par Bernard Bigot.
616647: MAGNARD, P., ZARKA, Y.C., (ED.) - La recherche philosophique en France. Bilant et perspectives. Universités CNRS grands établissements d'enseignement supérieur. Rapport de la commission présidée par Pierre Magnard et Yves Charles Zarka. Avant-propos par Bernard Bigot.
12422: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Eerste stuk. Loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046. 1e stuk: Loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046.
619957: ALBERTUS MAGNUS - Super Euclidem. Edidit Paul M.J.E. Tummers.
612950: MAGRIS, C. - Langs grenzen. Essays, fragmenten en verhalen
596893: MAGRITTE, R. - Magritte. Retrospective Loan exhibition. October-november 1973.
595333: MAGUIRE, D. - The moral choice.
608113: MAHAVAMSA - De grote kroniek van Lanka
566580: MAHLER, G., THOMAS, L. - Late night thoughts on listening to Mahlers' ninth symphony.
590797: MAI, E., REPP-ECKERT, A., (HRSG.) - Triumph und Tod des Helden. Europäische Historienmalerei von Rubens bis Manet. Eine Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums der Stadt Köln, des Kunsthauses Zürich und des Musée des Beaux-Arts Lyon.
614194: MAI, E. , REES, J., (HRSG.) - Kunstform Capricio. Von der Groteske zur Spieltheorie der Moderne.
600916: MAIER, H.M.J., (RED.) - Sjeik Abdullah en de bloemen. Hikayat Merong Mahawangsa
600920: MAIER, H.M.J., (RED.) - Sjeik Abdullah en de bloemen. Hikayat Merong Mahawangsa
582498: MAIER, C.B. - The unmasterable past. History, holocaust, and the German national identity.
616540: MAILER, N. - Some honorable men. Political conventions 1960-1972.
593477: MAILER, N. - The gospel according to the son.
616563: MAILER, N. - Oswald's tale. An American mystery.
585623: MAILLET, J. - Histoire des faits économiques des origines au XXe siècle.
585504: MAIMANN, H., (HRSG.) - Die ersten 100 Jahre. Österreichische Sozialdemokratie 1888-1988. Vorwort von H. Fischer. Mit 538 Abbildungen, davon 186 in Farbe.
588473: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
4820: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
590285: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
590286: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
603252: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
618301: MAIMONIDES, MOZES, DOBBS-WEINSTEIN, I., GOODMAN, L.E., GRADY, J.A., (ED.) - Maimonides and his heritage.
614766: MAIMONIDES, MOZES - On rules regarding the practical part of the medical art. A parallel Arabic-English edition by Gerrrit Bos and Y. Tzvi Langermann. Part of the medical works of Moses Maimonides.
620044: MAIMONIDES, MOZES, REISEL, M. - Maimonides.
600636: MAINE DE BIRAN, DEVAUX, P., GOUHIER, H., (RED.) - Maine de Biran (1766-1824)
601672: MAISCHBERGER, M., (HRSG.) - Die Griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, Berlin. 1. März-2. Juni 2002 und in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 5. Juli-6. Oktober 2002.
591857: MAJAKOVSKI, V.V., CHARTERS, A., CHARTERS, S. - I love. The story of Vladimir Mayakovsky and Lili Brik.
615174: MAJORICK - Vormentaal.
598270: MAK, G. - De eeuw van mijn vader.
604852: MAK, G. - De eeuw van mijn vader.
566613: MAK, J.J. - Rhetoricaal glossarium
619739: MAK, G. - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
594919: MAK, G. - Hoe god verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
586420: MAK, G. - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
596104: MAKS, J.A.H. - Empirical preference orderings and applied demand analysis.
609796: MALALASEKERA, G.P. - Dictionary of Pali proper names. 2 volumes.
18751: MALAMUD, B. - Dubin's lives.
615439: MALATESTA, E. , RICHARDS, V. , (RED.) - Leven en ideeën van een Italiaanse anarchist
18804: MALEBRANCHE, N., CRUSE, P.J. - Malebranche en zijne bestrijders. Een zedekundige studie.
599146: MALEBRANCHE, N. - Recherche de la vérité. 2 volumes
5475: MALEBRANCHE, N., WALTON, C. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
600532: MALEBRANCHE, N., WALTON, C. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
615020: MALEVICH, K., BEEREN, W.A.L., JOOSTEN, J.M., (RED.) - Kazimir Malevich 1878-1935. Werken in Staats Russisch Museum Leningrad, Staats Tretyakov Galerij Moskou, Stedelijk Museum Amsterdam, Staats Museum voor Theater en Muziek Leningrad, Museum Lomonosov Porselein Fabriek Leningrad. Amsterdam Stedelijk Museum 5 III 1989 - 29 V 1989.
596549: MALHERBE, FRANÇOIS DE - Poésies. Suivies d'un choix de ses lettres. Édition nouvelle, avec des variantes et des notes.
618486: MALIK, K. - Strange fruit. Why both sides are wrong in the race debate.
620076: MALINOWSKI, B. - Argonauts of the western pacific. An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. Preface by J.G. Frazer. With 66 illustrations and 5 maps.
619702: MALINOWSKI, B. - Freedom and civilization.
609452: MALLESON, G.B. - Akbar. With one map of the Indian empire.
582510: MALLMANN, K.M., PAUL, G., SCHOCK, R., (HRSG.) - Richtig daheim waren wir nie. Entdeckungsreisen ins Saarrevier 1815-1955.
617856: MALLON, A. - Grammaire Copte. Bibliographie chrestomathie et vocabulaire.
614794: MALLY, ERNST - Logische Schriften. Grosses Logikfragment-Grundgesetze des Sollens. Herausgegeben von Karl Wolf und Paul Weingartner in Zusammenarbeit mit Oswald Huber, Johann Mokre u.a.
593173: MALMBERG, B. - Kijk! letters! de makers aan het woord. Vormgeving: G. Wernars.Fotografie: H. de Bouter, G. Wernars.
591854: MALMKJAER, K., (ED.) - The linguistics encyclopedia. North American consultant editor J.M. Anderson.
579438: MALORY, T. - Caxton's Malory. A new edition of sir Thomas Malory's 'Le morte Darthur' based on the Pierpont Morgan copy of William Caxton's edition of 1485. Edited with an introduction and critical apparatus by J.W. Spisak based on work begun by the late W. Matthews. With a dictionary of names and places by B. Dillion. 2 volumes.
615621: MALTHUS, T.R. - Occasional papers of T.R. Malthus on Ireland, population, and political economy from contemporary journals, written anonymously and hitherto uncollected. Edited and with an introductory essay by Bernard Semmel.
615625: MALTHUS, T.R., MCCLEARY, G.F. - The Malthusian population theory.
617632: MALTHUS, T.R., BONAR, J. - Malthus and his work.
612735: MALUSCHKE, G. - Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates.
615377: MAN, H. DE - De psychologie van het socialisme
609228: MAN, H. DE, CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, M. - Hendrik de Man. Persoon en ideeën. 1. Autobiografie. Met een inleiding door H. Brugmans.
617505: MAN, J. - Alpha beta. How our alphabet shaped the western world.
609161: MAN, H. DE - Opbouwend socialisme
610503: MAN, H. DE, DODGE, P., (ED.) - A documentary study of Hendrik de Man, socialist critic of Marxism. Compiled, edited and largely translated.
618624: MAN, P. DE, LEHMAN, D. - Signs of the times. Deconstruction and the fall of Paul de Man.
612576: MAN, H. DE - Vermassung und Kulturverfall. Eine Diagnose unserer Zeit.
608515: MAN, H. DE - De psychologie van het socialisme
598208: MAN, J. DE - De schaduw van Thales. Over de geboorte van de wetenschap.
601499: MAN, H. DE - De psychologie van het socialisme
579031: MAN, H. DE - De socialistische idee
609274: MAN, H. DE - De socialistische idee
616643: MANCHESTER, W. - De glorie en de droom. De Verenigde Staten van 1932 tot 1972.
616261: MANCHESTER, W. - The glory and the dream. A narrative history of America 1932-1972.
591835: MANCHESTER, W. - De glorie en de droom. De Verenigde Staten van 1932 tot 1972.
619839: MANCHESTER, W. - Een wereld door vuur verlicht. Het middeleeuwse denken en de renaissance
607080: MANDE, HENDRIK, MERTENS, T.F.C. - Hendrik Mande (? - 1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (avec des resumés en français)
612913: MANDEL, E. - Vervreemding en revolutionaire perspectieven. Zes essays. Geautoriseerde vertaling.
603830: MANDEL, E. - Marxistische Wirtschaftstheorie. Aus dem Französischen von L. Boepple.
612893: MANDEL, E. - Het laatkapitalisme. Proeve van een marxistische verklaring. Geautoriseerde vertaling: Willy van Wichelen.
611013: MANDELBAUM, M. - Philosophy, science and sense perception. Historical and critical studies.
574077: MANDELBAUM, M. - Philosophy, science and sense perception. Historical and critical studies.
571622: MANDELBAUM, M. - The anatomy of historical knowledge.
595309: MANDEMAKERS, K., BOONSTRA, O., (RED.) - De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw.
614353: MANDER, C. VAN, NOË, H. - Carel van Mander en Italië. Beschouwingen en notities naar aanleiding van zijn 'Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche Schilders'.
614352: MANDER, C. VAN - Het schilder-boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door A.F. Mirande en G.S. Overdiep. Met tweehonderd-en-twintig afbeeldingen. Bandontwerp van Georg Rueter.
621634: MANDEVILLE, B. - Vrije gedachten over godsdienst, kerk en volksgebruik. Ingeleid door Meerten B. ter Borg
620375: MANDEVILLE, B. - De wereld gaat aan deugd ten onder. 'De fabel van de bijen', gevolgd door 'Een bescheiden verdediging van openbare bordelen'
618632: MANDEVILLE, B. - The fable of the bees. Edited with an introduction by Philip Harth.
18628: MANENSCHIJN, G., WERKMAN, L., (RED.) - Niet onder stoelen of banken. In discussie met de ethicus Gerrit Manenschijn.
582421: MANENSCHIJN, G. - De mythe van de autonomie.
582665: MANENSCHIJN, G. - Eigenbelang en christelijke ethiek. Rechtvaardigheid in een door belangen bepaalde samenleving
570429: MANENSCHIJN, G. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith.
588655: MANENSCHIJN, G. - Religie en haat. Over religieus gemotiveerd terrorisme.
590163: MANENSCHIJN, G. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith.
609093: MANENSCHIJN, G. - Burgerlijke ongehoorzaamheid. Over grenzen aan politieke gehoorzaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat.
605322: MANJI, I. - Het Islamdilemma
619349: MANKTELOW, K.I., OVER, D.E. - Inference and understanding. A philosophical and psychological perspective.
605651: MANN, G. - Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
612754: MANN, T., JONAS, K.W., KOOPMANN, H. - Die Thomas-Mann-Literatur. In Zusammenarbeit mit dem Thomas-Mann-Archiv Zürich. 3 volumes.
606352: MANN, G., BITTERLI, U. - Golo Mann. Instanz und Aussenseiter. Eine Biographie.
880: MANN, U., (HRSG.) - Theologie und Religionswissenschaft. Der gegenwärtige Stand ihrer Forschungsergebnisse und Aufgaben im Hinblick auf ihr gegenseitiges Verhältnis.
612627: MANN, THOMAS, BUURMAN, M. DEN - Thomas Mann. Schrijverschap tegen de vergankelijkheid.
583508: MANN, T., FERTIG, L. - Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann.
621687: MANN, T., FERTIG, L. - Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann.
600013: MANN, T. - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil
607753: MANN, T. - Thomas Mann. The making of an artist 1875-1911. With an afterword by Clara Winston.
612628: MANN, THOMAS, KOOPMANN, H. - Die Entwicklung des 'intellektualen Romans' bei Thomas Mann. Untersuchungen zur Struktur von 'Buddenbrooks', 'Königliche Hoheit' und 'Der Zauberberg'.
574467: MANN, H., HARBERS, H. - Ironie. Ambivalenz. Liebe. Zur Bedeutung von Geist und Leben im Werk Heinrich Manns.
588618: MANN, T. - Das Problem der Freiheit.
621484: MANN, T., HELLER, E. - Thomas Mann. Der ironische Deutsche.
571570: MANN, T. - Das Wunderkind. Novellen.
607727: MANN, H., MATTHIAS, K. - Heinrich Mann 1871/1971. Bestandsaufnahme und Untersuchung. Ergebnisse der Heinrich-Mann-Tagung in Lübeck.
607750: MANN, T., HAYMAN, R. - Thomas Mann. A biography.
607752: MANN, T., MENDELSOHN, P. DE - Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918.
567552: MANN, U. - Theogonische Tage. Die Entwicklungsphasen des Gottesbewusstseins in der altorientalischen und biblischen Religion.
612753: MANN, T., BERENDSOHN, W.A. - Thomas Mann und die Seinen.
616640: MANN, GOLO, HENTIG, H. VON, NITSCHKE, A. , (HRSG.) - Was die Wirklichkeit lehrt. Golo Mann zum 70. Geburtstag.
571926: MANN, T. - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.
607754: MANN, V. - Wir waren fünf. Bildnis der Familie Mann. Mit 35 Tafeln.
607755: MANN, T., SCHRÖTER, A., HUTTENLOCHER, A. - Um Thomas Mann. Der Briefwechsel Käte Hamburger - Klaus Schröter 1964-1990. Mit Faksimiles.
607726: MANN, H. - Schauspielerin. Mit einem Nachwort von Hans Wysling.
600243: MANN, V. - We waren met zijn vijven. Portret van de familie Mann
599715: MANN, T. - Der Zauberberg. Roman. Ungekürtzte Sonderausgabe.
574499: MANN, V. - Wir waren fünf. Bildnis der Familie Mann. Mit 56 Tafeln.
597092: MANN, G. - Deutsche Geschichte des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts.
588617: MANN, T. - Das Problem der Freiheit.
571556: MANN, T. - Lotte in Weimar.
603585: MANN, H. - Die Göttinnen oder die drei Romane von der Herzogin von Assy. Ungekürzte Sonderausgabe.
617776: MANN, T. - De Tooverberg. Roman. Geautoriseerde vertaling van C.J.E. Dinaux. 2 delen.
595225: MANN, K., (RED.) - Die Sammlung. Een bloemlezing uit het emigranten-maandblad dat van september 1933 tot augustus 1935 onder redactie van Klaus Mann by Querido Verlag is verschenen, gekozen door G. Meijerink, met een inleiding van F.H. Landshoff.
612657: MANNERHEIM, CARL GUSTAF EMIL, LEHMUSOKSA, RISTO, LEHMUSOKSA, RITVA - Dining with marshal Mannerheim. Photography by Katja Hagelstam
617039: MANNHART, H. - Die Danziger Mennonitengemeinde. Ihre Entstehung und ihre Geschichte von 1569-1919. Denkschrift zur Erinnerung an das 350 jährige Bestehen der Gemeinde und an die Jahrhundertfeier unseres Kirchenbaus am 14. September 1919.
618764: MANNHEIM, K. - Diagnosis of our time. Wartime essays of a sociologist.
607702: MANNHEIM, K. - Diagnose unserer Zeit. Gedanken eines Soziologen. Aus dem Englischen übertragen von Fritz Blum.
13780: MANNHEIM, K. - Diagnosis of our time. Wartime essays of a sociologist.
9997: MANNHEIM, K. - Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus.
620095: MANNHEIM, K. - Man and society in an age of reconstruction. Studies in modern social structure. With a bibliographical guide to the study of modern society
619524: MANNHEIM, K. - Systematic sociology. An introduction to the study of society. Edited by J.S. Erös and W.A.C. Stewart.
13597: MANNHEIM, K. - Ideologie und Utopie.
2483: MANNING, B. - The English people and the English revolution 1640-1649.
620397: MANNING, E., (ED.) - Thomistica.
619447: MANNOURY, G. - Relativisme en dialektiek. Schema ener filosofisch-sociologische grondslagenleer.
613724: MANNOURY, G. - Mathesis en mystiek. Een signifiese studie van kommunisties standpunt. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1924 ingeleid door Dr. J.Ch. Boland.
12763: MANNOURY, G. - Relativisme en dialektiek. Schema ener filosofisch-sociologische grondslagenleer.
619430: MANNOURY, G. - Handboek der analytische signifika. 2 delen.
619459: MANNOURY, G. - Methodologisches und philosophisches zur Elementar-Mathematik.
619434: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
594771: MANNOURY, G. - Relativisme en dialektiek. Schema ener filosofisch-sociologische grondslagenleer.
606109: MANNOURY, G. - Signifika. Een inleiding.
619435: MANNOURY, G. - Wiskunst, filosofie en socialisme. Overdrukken.
619436: MANNOURY, G. - Les fondements psycho-linguistiques des mathématiques.
619431: MANNOURY, G. - Polairpsychologische begripssynthese.
608259: MANNOURY, G. - Signifika. Een inleiding.
606026: MANNOURY, G. - Mathesis en mystiek. Een signifiese studie van kommunisties standpunt. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1924. Ingeleid door J. Ch. Boland.
4950: MANNOURY, G. - Mathesis en mystiek. Een signifiese studie van kommunisties standpunt. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1924 ingeleid door Dr. J.Ch. Boland.
591129: MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving.
591130: MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving.
591128: MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving.
583260: MANSUETO, A.E. - Knowing God. Restoring reason in an age of doubt.
615048: MANTEAU, ANGÈLE, SEGHERS, G. - Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau.
2352: MANUEL, F.E., BIENVENU, R.T., FEINGOLD, M., (ED.) - In the presence of the past. Essays in honor of Frank Manuel.
615315: MANUEL, F.E. - Shapes of philosophical history.
15840: MANUEL, F.E., (ED.) - Utopias and utopian thought.
9766: MANUEL, F.E. - Shapes of philosophical history.
17914: MARAÑON, J.M.M. DE - Objektivität und Wahrheit (Versuch einer transzendentalen Begründung der objektiven Wahrheitssetzung).
606777: MARAT, JEAN-PAUL - Oeuvres politiques 1789-1793. Texte et guide de lecture prépares par Jacques De Cock et Charlotte Goëtz. 10 volumes. Complete.
9699: MARBACH, F. - Theorie des Mittelstandes.
586352: MICHAEL DE MARBASIO - Summa de modis significandi. Critical edition with an introduction by L.G. Kelly.
616579: MARBURGER, J. - Constructing reality. Quantum theory and particle physics.
598163: MARCAULT, J.E., BROSSE, T. - L'éducation de demain. La biologie de l'esprit et ses applications pédagogiques. Préface du C. Laubry.
580782: MARCEL, G., SOTTIAUX, E. - Gabriel Marcel. Philosophe et dramaturge.
619333: MARCEL, G. - De mensen contra het menselijke
617893: MARCEL, G. - Du refus a l'invocation.
17724: MARCEL, G., NOTA, J.H. - Gabriel Marcel.
17734: MARCEL, G. - Les hommes contre l'humain.
17735: MARCEL, G., GILSON, É., (ED.) - Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel. Présentation de É. Gilson. Textes de J. Delhomme, R. Troisfontaines, P. Colin, J.P. Dubois-Dumée, G. Marcel.
609581: MARCEL, G. - Un philosophe itinérant. Gabriel Marcel.
566657: MARCEL, G. - De mens zichzelf een vraagstuk. Met een inleiding van B. Delfgaauw
3126: MARCEL, G., SONSBEECK, D. VAN - Het zijn als mysterie in de ervaring en het denken van Gabriel Marcel.
569527: MARCEL, G., DAVY, M.M. - Gabriel Marcel. Ein wandernder Philosoph. Ins Deutsche übertragen von H. und W. Vetter.
571862: MARCEL, G., GILSON, É., (ED.) - Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel. Présentation de É. Gilson. Textes de J. Delhomme, R. Troisfontaines, P. Colin, J.P. Dubois-Dumée, G. Marcel.
609369: MARCEL, G., GALLAGHER, K.T. - The philosophy of Gabriel Marcel. Foreword by Gabriel Marcel.
617895: MARCEL, G. - Le déclin de la sagesse.
617891: MARCEL, G. - Zijn en hebben. Met een inleiding van B. Delfgaauw
587829: MARCEL, G. - Zijn en hebben. Met een inleiding van B. Delfgaauw
580790: MARCEL, G., PRINI, P. - Gabriel Marcel et la méthodologie de l'invérifiable. Lettre-préface de G. Marcel.
619170: MARCEL, G. - De ondergang van de wijsheid
566673: MARCEL, G. - Homo viator. Introduction to a philosophy of hope
571861: MARCEL, G., GILSON, E., (ED.) - Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel. Présentation de É. Gilson. Textes de J. Delhomme, R. Troisfontaines, P. Colin, J.P. Dubois-Dumée, G. Marcel.
617890: MARCEL, G., TROISFONTAINES, R. - De l'existence a l'être. La philosophie de Gabriel Marcel. 2 volumes.
611011: MARCEL, G. - Être et avoir.
605088: MARCEL, G., NOTA, J.H. - Gabriel Marcel.
3983: MARCEL, G. - De mens zichzelf een vraagstuk. Met een inleiding van B. Delfgaauw
617892: MARCEL, G. - Position et approches concrètes du mystère ontologique. Introduction par Marcel de Corte.
617899: MARCEL, G. - La metaphysique de Royce.
589761: MARCEL, G. - De mens zichzelf een vraagstuk. Met een inleiding van B. Delfgaauw
589762: MARCEL, G. - Homo viator. Een filosofie van de hoop
595579: MARCEL, G., BERNARD, M. - La philosophie religieuse de Gabriel Marcel. Etude critique.
598232: MARCEL, G. - Om de menselijke waardigheid. Een terugblik op mijn existentiële uitgangspunten
619274: MARCEL, G. - Homo viator. Een filosofie van de hoop
604715: MARCEL, G., GOUHIER, H., (RED.) - Gabriel Marcel et la pensée allemande. Nietzsche, Heidegger, Ernst Bloch.
616367: MARCHAND, PROSPER, BERKVENS-STEVELINCK, C. - Prosper Marchand et l'histoire du livre quelques aspects de l'érudition bibliographique dans la première moitié du XVIIIe siècle, particulièrement en Hollande.
611994: MARCHI, N. DE, MORGAN, M.S., (ED.) - Higgling. Transactors and their markets in the history of economics. Annual supplement to volume 26 'History of Political Economy'.
578517: MARCHI, N. DE, (ED.) - Non-natural social science: reflecting on the enterprise of 'More heat than light'. Annual supplement to volume 25 'History of political economy'.
601337: MARCONI, D. - La philosophie du langage au XXe siècle. Traduit de l' italien par M. Valensi.
619984: MARCOVICH, M. - Studies in Graeco-Roman religions and gnosticism.
584678: MARCU, V. - Die Vertreibung der Juden aus Spanien.
599201: MARCUS, A. - De blauwe draak. Levenswijsheid en kunst in het oude China. Uit het Deens vertaald door M. de Gelder-Jansen.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

9/13