Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
587758: BAKKER, N.T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling.
588436: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
612713: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Van Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J. de Graaf.
591247: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
612775: BAKKER, B., COUVÉE, D.H., KASSIES, J., (RED.) - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
616106: BAKKER, R. - De geschiedenis van het fenomenologisch denken.
611303: BAKKER, W., JONG, O.J. DE, SPIJKER, W. VAN 'T, (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
590318: BAKKER, R., (RED.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald.
590361: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
294: BAKKER, R., DELFGAAUW, B., HUBBELING, H.G., (RED.) - Studia in honorem Reinout Bakker. Aangeboden door de centrale interfaculteit rijksuniversiteit Groningen.
577413: BAKKER, R. - Filosofie en wetenschap.
616749: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594.
605915: BAKKER, R., MELSEN, A.G.M. VAN, PEURSEN, C.A. VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
602188: BAKKER, W., JONG, O.J. DE, SPIJKER, W. VAN 'T, (RED.) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
613949: BAKKER, H. , (ED.) - The sacred centre as the focus op political interest. Proceedings of the symposium held on the occasion of the 375th anniversary of the University of Groningen 5-8 march 1989.
590319: BAKKER, R., (RED.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald.
597806: BAKKER, M., BERENDS, R., BUNING, E. - Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720. Met een inleidend hoofdstuk van F.R.J. Knetsch.
566065: BAKKER, G., KALMA, J.J., MOLEN, S.J. VAN DER, (RED.) - Folkskundich jierboek. I, II, III. 3 delen.
618014: BAKOENIN, M., CONSTANDSE, A.L. - Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie.
590953: BAKOENIN, M. - Gosudarstvennost' i anarchija. Étatisme et anarchie 1873. Traduit par M. Body. Introd. et annotations de A. Lehning.
13434: BAKOENIN, M., MENDEL, A.P. - Michael Bakunin. Roots of apocalypse.
592019: BAKOENIN, M., LEHNING, A., (RED.) - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld.
583595: BAKOENIN, M. - Michael Bakoenin's biecht uit de Peter en Pauls vesting te St. Petersburg aan tsaar Nikolaas I. Ingeleid door A. Lehning. Uit het Russisch vertaald.
607001: BAL, M. - Femmes imaginaires. L'ancien testament au risque d'une narratologie critique.
616010: BALAN, B. - L'ordre et les temps. L'anatomie comparée et l'histoire des vivants au XIXe siècle.
604502: BALANDIER, G. - Sens et puissance. Les dynamiques sociales.
605737: BALBUS, I.D. - Marxism and domination. A neo-hegelian, feminist, psychoanalytic theory of sexual, political, and technological liberation.
611177: BALDINGER, KURT, HÖFLER, M., VERNAY, H. , WOLF, L. , (HRSG.) - Festschrift Kart Baldinger zum 60. Geburtstag 17. November 1979. 2 volumes.
611178: BALDINGER, KURT, HÖFLER, M., VERNAY, H. , WOLF, L. , (HRSG.) - Festschrift Kart Baldinger zum 60. Geburtstag 17. November 1979. 2 volumes.
611471: BALDINGER, K. - Semantic theory. Towards a modern semantics
568269: BALDUS, C., (RED.) - Das Abenteuer der Ideen. Architektur und Philosophie seit der industriellen Revolution. Internationale Bauaustellung Berlin 1987.
605596: BALEN, W.J. VAN - Nederland en de A.B.C.-staten. Een schets van onze aanraking met Argentinië, Brazilië en Chili.
605763: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
567247: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
614397: BALEN, P. VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. van den Hoven.
599021: BALEN, G.A.M. VAN - Consensus formation in science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte.
582358: BALIS, J., (ED.) - Images de la rose. Catalogue de l'exposition.
598901: BALL, S.J. - The cold war. An international history, 1947-1991.
574711: BALL, H., STEINKE, G.E. - The life and work of Hugo Ball. Founder of dadaism.
4940: BALLENTINE, R. - Transition to vegetarianism. An evolutionary step.
580509: BALLENTINE, R. - Radical healing. Integrating the world's great therapeutic traditions to create a new transformative medicine. Illustrations by L. Funk.
586498: BALM, S.W., CALKOEN, H.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving.
6952: BALMER, H.P. - Philosophie der menschlichen Dinge. Die europäische Moralistik.
583684: BALMÈS, J. - Philosophie fondamentale. Traduite de l'espagnol par Manec (Edouard). Précédée d'une lettre approbative de monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans. 3 volumes.
604596: BALTHASAR, H.U. VON, ERP, S. VAN - The art of theology. Hans Urs von Balthasar's theological aesthetics and the foundations of faith.
570681: BALTHASAR, H.U. VON - Vijf bronnen van christelijke geest. Nederlandse vertaling van L. van den Eeden-Visser.
607192: BALTHASAR, H.U. VON - Christlicher Stand.
6678: BALTHASAR, N.J.J. - Mon moi dans l'être.
577729: BALTHUS - Mitsou. Vierzig Bilder von Balthus mit einem Vorwort von Rainer Maria Rilke. Herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von A. Stahl.
597080: BALZAC, H. DE - Scénes de la vie Parisienne. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. Illustrations de Pierre Vidal.
605710: BAMBROUGH, R., (ED.) - New essays on Plato and Aristotle.
579096: BANDEL, E. VON, SCHMIDT, H. - Ernst von Bandel. Ein deutscher Mann und Künstler. Mit 6 Abbildungen.
592762: BÁNHIDI, Z., JÓKAY, Z., SZABÓ, D. - Lehrbuch der ungarischen Sprache.
587790: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
575687: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
604078: BANK, J.A. - Geschiedenis der katholieke kerkmuziek. Deel I. De liturgische muziek. Het Gregoriaans.
572650: BANKS, O. - The sociology of education.
599418: BANKS, J.A. - Marxist sociology in action. A sociological critique of the marxist approach to industrial relations.
1659: BANKS, L.R. - Letters to my Israeli sons. The story of jewish survival.
603778: BANN, S. - Experimental painting. Construction, abstraction, destruction, reduction.
585511: BANNING, W. - Ons socialisme. De Partij van de Arbeid in Nederland. Een verweer en appèl naar aanleiding van het mandement 1954 en de daarop gevolgde discussies.
601418: BANNING, W. - Typen van zedeleer. Grepen uit de geschiedenis der niet in godsdienstig geloof gefundeerde ethiek. Een eerste inleiding.
7216: BANNING, W. - Maatschappij, kerk en evangelie in drie perioden der europese geschiedenis. Een sociologische studie.
570970: BANNING, W. - Theologie en sociologie. Een terreinverkenning en inleiding.
569005: BANNING, W. - Het communisme als politiek-sociale wereldreligie.
610143: BANNING, W., BARENTS, J. - Soicialistische documenten.
606479: BANNING, W., ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
587703: BANNING, W. - Het communisme als politiek-sociale wereldreligie.
17498: BANNING, W., BIERENS DE HAAN, J.D., (RED.) - Europese geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der Europese wereld.
567579: BANNING, W., BIERENS DE HAAN, J.D., (RED.) - Europeesche geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der Europeesche wereld. Met medewerking van de hoogleeraren J.N. Bakhuizen van den Brink, J. Lindeboom, H.J. Pos, F.Sassen, H. Wagenvoort.
567992: BANNING, W., ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
609801: BANNOCK, G. , BAXTER, R.E., REES, R. - The Penguin dictionary of economics.
571845: BANTZINGER, C.A.B. - C.A.B. Bantzinger. Tekenaar.
606800: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
571278: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
590080: BANVILLE, J. - Omwentelingen. Doctor Copernicus, Kepler, Newtons brief
608994: BANZ, R. - Geschiedenis van de Latijnse letterkunde.
602283: BANZHAF, H. - Het tarot handboek
595512: BAQUÉ, D. - Mauvais genre(s). Érotisme, pornographie, art contemporain
1103: BAR-HILLEL, Y., KASHER, A., (ED.) - Language in focus: foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
569386: BAR-HILLEL, Y., KASHER, A., (ED.) - Language in focus: foundations, methods and systems. Essays in memory of Yehoshua Bar-Hillel.
2762: BAR-HILLEL, Y., (ED.) - Pragmatics of natural languages.
601594: BARAN, P.A. - The political economy of growth.
598210: BARASH, D. - De haas en de schildpad. Cultuur, biologie en de aard van de mens
593633: BARASH, D. - Het dwingende fluisteren. Een sociobiologische verkenning van de mens. Voorwoord D. Hillenius
601929: BARASH, D. - Het dwingende fluisteren. Een sociobiologische verkenning van de mens. Voorwoord D. Hillenius
583674: BARASH, D. - De haas en de schildpad. Cultuur, biologie en de aard van de mens
575384: BARBER, P. - Diplomacy. The world of the honest spy.
599855: BARBOTIN, E. - Humanité de l'homme. Étude de philosophie concrète.
607297: BARBOUR, I.G. - Technology, environment, and human values.
606850: BARBUT, M., GERBRANDS, A.A., FOURASTIÉ, J., BAUMAN, Z. - The social sciences: problems and orientations. Les sciences sociales: problèmes et orientations. Selected studies.
594269: BARDEAU, F., (RED.) - Le livre sacré des gnostiques d'Egypte.
610306: BARDESANES, DRIJVERS, H.J.W. - Bardaisan of Edessa.
583207: BARDESANES, DRIJVERS, H.J.W. - Bardaisan of Edessa.
616967: BARDHAN, P.K. , ROEMER, J.E., (ED.) - Market socialism. The current debate.
581750: BARENDREGT, J., LANGENHUYZEN, T. - Ondernemend in risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845-1995.
20912: BARENTS, J. - Het verschraalde denken. Een vergelijking tussen de dialectische theologie van Karl Barth en de 'reine Rechtslehre' van Hans Kelsen.
601311: BARENTS, R., BRINKHORST, L.J. - Grondlijnen van Europees recht.
590668: BARGE, H. - Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 134 ganzseitigen Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbigen Tafeln und 1 farbigen Beilage.
604607: BARING, A. - Machtswechsel. Die Ära Brandt-Scheel.
604710: BARION, J. - Philosophia perennis als Problem und als Aufgabe.
613224: BARKER, E. - Social contract. Essays by Locke, Hume and Rousseau. With an introduction.
604562: BARKER, S.F. - Induction and hypothesis. A study of the logic of confirmation.
601419: BARKER, E. - The political thought of Plato and Aristotle.
605061: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
596453: BARKER, A.T., (ED.) - The Mahatma letters to A.P. Sinnett from the Mahatmas M. & K.H.. Transcribed, compiled, and with an introduction.
600906: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
612677: BARKER, F. , JACKSON, P. - London. 2000 years of a city and its people.
616812: BARKER, E. - Greek political theory. Plato and his predecessors.
609008: BARLACH, ERNST - Die Dramen. Herausgegeben von Friedrich Dross.
571490: BARLACH, ERNST - Die Briefe 1888-1938. In zwei Bänden. Herausgegeben von F. Dross. Complete in 2 volumes.
583978: BARLACH, ERNST - Das dichterische Werk in drei Bänden. Herausgegeben von Friedrich Dross. Mit einem Nachwort von Walter Muschg. Complete in 3 volumes.
600929: BARLANDUS, HADRIANUS - Ducum Brabantiae chronica, item Brabantiados poema Melchioris Barlaei: iconibus nunc primum illustrata, aere ac studio Ioan. Bapt. Vrienti: opera quoque nob. viri Antoni de Succa. Ad serenissimos principes Albertum et Isabellam Brabantiae duces.
591616: BARLOW, F. - Edward the Confessor.
570219: BARNA, G., (ED.) - Religious movements and communities in the 19th -20th centuries.
593350: BARNARD, W. (GUILLAUME VAN DER GRAFT), BESTEN, A. DEN, DOELMAN, J., (RED.) - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
593097: BARNARD, M. - Introduction to print buying.
616379: BARNES, J. - The presocratic philosophers. Complete in 2 volumes.
571353: BARNES, B. - Interests and the growth of knowledge.
595496: BARNETT, S.A., BARNETT, S.A. MRS. - Practicable socialism. New series. With frontispiece.
610743: BARNETT, W.A., POWELL, J., TAUCHEN, G.E., (ED.) - Nonparametic and semiparametric methods in econometrics and statistics. Proceedings of the Fifth International Symposium in Economic Theory and Econometrics.
617064: BARNI, J. - Les martyrs de la libre pensée. Cours public.
604673: BARNOUW, A.J. - Monthly letters. On the culture and history of the Netherlands.
588312: BARNOUW, A.J. - Monthly letters. On the cuture and history of the Netherlands.
577238: BARNSLEY, J.H. - The social reality of ethics. The comparative analysis of moral codes.
601397: BAROJA, P., BRUYNE, J.P.T. DE - Antisemitisme bij Pío Baraja. Mit deutscher Zusammenfassung. Avec un résumé en francais.
588358: BARR, A., FEIGENBAUM, E.A., (ED.) - The handbook of artificial intelligence. 2 volumes.
818: BARRAND, C. - Berlijn tegen elke prijs en Raadsels rondom Hitlers lijk
577831: BARRELL, J. - A philosophical study of the human mind.
617028: BARRET, P., GURGAND, J.N. - Der König der letzten Tage. Le roi des dernier jours, Die grauenvolle und exemplarische Geschichte der Wiedertäufer zu Münster 1534-1535. Deutsch von Michèle Schönfeldt.
18120: BARRET, P., GURGAND, J.N. - Bid voor ons te Compostella. Het leven van de pelgrims op de wegen naar Sint-Jacob. Nederlandse vertaling en bewerking door J. Fieuws.
616920: BARRETT, B.D. - North Sea artists' colonies, 1880-1920. Their development and rôle in marketing modernism with particular reference to the coast of Denmark, Germany and the Netherlands.
596052: BARRETT, W. - Death of the soul. From Descartes to the computer.
592823: BARRETT, P. - Science and theology since Copernicus. The search for understanding.
585101: BARREZ, D. - De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre.
567140: BARRIÈRE, P. - La vie intellectuelle en France du XVIe siècle à l'époque contemporaine.
578494: BARROW, J.D. - The artful universe.
616703: BARROW, J.D. - Theorieën over alles. De zoektocht naar de allesomvatende waarheid
612706: BARROW, J.D. - Theories of everything. The quest for ultimate explanation.
616505: BARROW, JOHN - The eventful history of the mutiny and piratical seizure of HMS Bounty its causes and consequences. Edited and with an introduction by captain Stephen W. Roskill.
573949: BARROW, J.D. - The world within the world.
576985: BARRY, B. - Political argument.
3759: BARRY, N. - Welfare.
576690: BARTAS, G. DU, DAUPHINÉ, J., (RED.) - Du Bartas 1590-1990. Actes du colloque international d'Auch-Le Bartas-Pau (6-8 avril 1990).
579721: BARTEL, W. - Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im Kampf gegen Militarismus und Krieg.
602008: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
6364: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
602017: BARTELS, J., HOLZ, HANS HEINZ, LENSINK, J., PÄTZOLD, D. - Dialectiek als open systeem.
596837: BARTELS, J. - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie.
603446: BARTEN, P. - Reïncarnatie en levenslot. Regressies, progressies en andere verkenningen van de geest in trance.
615544: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nederlandse vertaling: J.H. Cornelder.
616953: BARTH, K. - Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge.
571352: BARTH, P. - Die Stoa.
614792: BARTH, E.M., WICHE, R.T.P. - Problems, functions and semantic roles. A pragmatists' analysis of Montague's theory of sentence making.
615507: BARTH, K., THURNEYSEN, E. - Karl Barth - Eduard Thurneysen. Briefwechsel. Bearbeitet und herausgegeben von Eduard Thurneysen. 2 volumes.
578067: BARTH, K., MISKOTTE, K.H. - Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling. Verzorgd door A. Geense, H. Stoevesandt.
600067: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barth. His life from letters and autobiographical texts
578474: BARTH, K., HASSELAAR, J.M. - Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930 meegelezen.
4911: BARTH, K., WOLF, E., (HRSG.) - Theologische Aufsätze. Karl Barth zum 50. Geburtstag.
610674: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
615817: BARTH, K., SCHMID, F. - Verkündigung und Dogmatik in der Theologie Karl Barths. Hermeneutik und Ontologie in einer Theologie des Wortes Gottes.
582517: BARTH, K. - Theologische Fragen und Antworten. Gesammelte Vorträge/ 3. Band.
618276: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
571214: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten.
612989: BARTH, E.M., MARTENS, J.L., (ED.) - Argumentation. Approaches to theory formation. Containing the contributions to the Groningen conference on the theory of argumentation, october 1978.
608868: BARTH, K., STOCK, K. - Anthropologie der Verheissung. Karl Barths Lehre vom Menschen als dogmatisches Problem.
12898: BARTH, K., CORNU, D. - Karl Barth et la politique.
602001: BARTH, K., MARQUARDT, F.W. - Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths.
10848: BARTH, K., KÜNG, H. - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitwort von K. Barth. Mit-herausgegeben vom Johann Adam Möhler-Institut Paderborn.
613534: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W. (ED.) - Logic and political culture.
590601: BARTH, HEINRICH, HUBER,G., (HRSG.) - Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth zum 70. Geburtstag am 3. Februar 1960.
587770: BARTH, K., BUSCH, E. - Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten.
9440: BARTH, K., GROOT, J.C. - Karl Barth en het theologische kernprobleem.
580274: BARTH, K., MARQUARDT, F.W. - De christen in de maatschappij 1919. Tambach nu
596633: BARTH, K. - Dogmatik im Grundriss. Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn.
613485: BARTH, E.M., VANDORMAEL, J. , VANDAMME, F. VAN - From an empirical point of view. The empirical turn in logic.
611212: BARTH, K., DULK, M. DEN - ...Als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.
613484: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
617108: BARTH, K., WOLFF, E. , KIRSCHBAUM, C. VON - Antwort. Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag am 10. Mai 1956.
3440: BARTH, HEINRICH, BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
596711: BARTH, E.M., MARTENS, J.L., (ED.) - Argumentation. Approaches to theory formation. Containing the contributions to the Groningen conference on the theory of argumentation, october 1978.
601053: BARTH, K., RUNIA, K. - De theologische tijd bij Karl Barth. Met name in zijn anthropologie.
601055: BARTH, K., MCCORD, J.I., PARKER, T.H.L., (ED.) - Service in Christ. Essays presented to Karl Barth on his 80th birthday.
618274: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
606592: BARTH, K., KÜNG, H. - Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitwort von K. Barth. Mit-herausgegeben vom Johann Adam Möhler-Institut Paderborn.
577996: BARTH, K., DIJK, M.P. VAN - De mens in het gebeuren van de godsopenbaring. Plaats en betekenis van de mens in de 'Kirchliche Dogmatik' van Karl Barth.
580004: BARTH, K., SPIJKERBOER, A.A. - De nieuwe kern en Karl Barth.
574164: BARTH, K. - De levende God. Preeken en voordrachten van Karl Barth. Uitgezocht en ingeleid door W.J. Aalders
604025: BARTH, HEINRICH, HUBER,G., (HRSG.) - Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth zum 70. Geburtstag am 3. Februar 1960.
567683: BARTH, K. - Die kirchliche Dogmatik. 13 delen + Registerband.
604452: BARTH, K., BULTMANN, R. - Briefwechsel 1922-1966. Hrsg. von B. Jaspert.
613790: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
568604: BARTH, K., NIFTRIK, G.C. VAN - Zie, de mens! Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
587709: BARTH, HEINRICH, BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
7751: BARTH, HANS - Wahrheit und Ideologie.
3817: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
8158: BARTH, HANS - Wahrheit und Ideologie.
609163: BARTH, K., DIJK, J. VAN - Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths.
595862: BARTH, E.M., KRABBE, E.C.W., DALITZ, R.J., SMIT, P.A., (ED.) - Empirical logic and public debate. Essays in honour of Else M. Barth.
593612: BARTHEL, M. - What the bible really says: casting new light on the book of books. Transl. and adapted by M. Howson.
566849: BARTHÉLEMY-MADAULE, M. - Bergson und Teilhard de Chardin. Die Anfänge einer neuen Welterkenntnis. Die Übersetzung ins Deutsche besorgte L. Häfliger.
609514: BARTHÉLEMY-MADAULE, M. - Bergson und Teilhard de Chardin. Die Anfänge einer neuen Welterkenntnis. Die Übersetzung ins Deutsche besorgte L. Häfliger.
602601: BARTHES, R., CROIX, A. DE LA - Barthes. Pour une éthique des signes.
14313: BARTHES, R. - Le degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critque.
598565: BARTHES, R. - Le plaisir du texte.
612071: BARTHES, R., HOFSTEDE, R., PIETERS, J., (RED.) - Memo Barthes.
601662: BARTHES, R. - Critique et vérité.
700: BARTHES, R. - Essais critiques.
618460: BARTHES, R. - Sade, Fourier, Loyola
618461: BARTHES, R. - The grain of the voice. Interviews 1962 - 1980
5039: BARTHES, R., CALVET, L.J. - Roland Barthes. Een biografie
15280: BARTHES, R. - Le grain de la voix. Entretiens 1962-1980.
4415: BARTHES, R. - The grain of the voice. Interviews 1962 - 1980
610509: BARTHES, R. - New critical essays
599796: BARTHES, R., CALVET, L.J. - Roland Barthes. Een biografie
607622: BARTHES, R. - Oeuvres complètes. Édition établie et présentée par Éric Marty. 2 volumes.
588417: BARTHES, R. - Le grain de la voix. Entretiens 1962-1980.
605848: BARTHES, R., THODY, P. - Roland Barthes. A conservative estimate. With a new afterword.
14307: BARTHES, R., HENSCHEN, H.H., (HRSG.) - Roland Barthes. Mit Beiträgen zu seinem Werk von Jacques Derrida, Jean-Pierre Richard, François Flahault, Gérard Genette u.a. sowie einem unveröffentlichten Beitrag von Roland Barthes.
599006: BARTHES, R. - Critique et vérité.
3927: BARTHOLMÈSS, C. - Oordeelkundige geschiedenis van de godsdienstleer der nieuwere wijsbegeerte. Uit het Fransch vert. door J. Visscher. 2 delen in 1 band.
602937: BARTHOLMÈSS, C. - Oordeelkundige geschiedenis van de godsdienstleer der nieuwere wijsbegeerte. Uit het Fransch vertaald door J. Visscher. 2 delen.
591469: BARTHOLOMEW, C. - Mechanisch speelgoed
606621: BARTLEY, S.H. - Principles of perception.
573950: BARTNING, G. - Das Neue und das Uralte. Über das utopisch-archetypische Spannungsfeld in der neueren philosophischen Anthroplogie und den Hintergrund der Polemik Ernst Blochs gegen Carl Gustav Jung.
567132: BARTOS, O.J. - Process and outcome of negotiations.
595173: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het moderne imperialisme (schets ener buitenlandse politiek der grote mogendheden ± 1880 - 1957).
12919: BARTSTRA, J.S. - Twaalf jaren 'vrije-hands-politiek'. De internationale verhoudingen van 1890-1902.
593830: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschaving. 6 delen. Complete set.
593844: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschaving. 6 delen. Complete set.
612133: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring. 6 delen. Complete set.
618084: BARUDIO, G. - Der Teutsche Krieg, 1618-1648.
6516: BARWISE, J., ETCHEMENDY, J. - The language of first-order logic. Including the Macintosh version of Tarski's world 4.0.
610694: BARWISE, J., ETCHEMENDY, J. - The language of first-order logic. Including the Macintosh version of Tarski's world 4.0.
612882: BARZUN, J. - Science: the glorious entertainment.
609758: BARZUN, J. - Van de wieg tot volwassenheid. 500 jaar culturele geschiedenis van het westen 1500-2000
590857: BAS, W.G. DE, (RED.) - Gedenkboek Oranje-Nassau-Mecklenburg Lippe-Biesterfeld uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana met Z.D.H. prins Bernhard. Met een inleidend woord van H. Colijn.
603703: BASCHWITZ, K. - Hexen und Hexenprozesse. Die Geschichte eines Massenwahn und seiner Bekämpfung.
17156: BASCHWITZ, K. - Du und die Masse. Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
595234: BASCHWITZ, K. - De krant door alle tijden.
612760: BASCHWITZ, K. - Heksen en heksenprocessen. De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding
602512: BASCOUR, H. - 'Sapientiae doctrina'. Mélanges de théologie et de littérature médiévales offerts à Dom Hildebrand Bascour O.S.B.
416: BASHKIRTSEFF, M. - The journal of Marie Bashkirtseff. Transl. by M. Blind. With a new introduction by R. Parker and G.Pollock.
614881: BASHO - Back roads to far towns. Basho's travel journal
613818: BASILIUS DE GROTE (BASILIUS VAN CAESAREA), FEDWICK, P.J. , (ED.) - Basil of Caesarea: Christian, humanist, ascetic. A sixteenth-hundredth anniversary symposium. Complete in 2 volumes.
585869: BASNAGE DE BEAUVAL, H., BOTS, H., (RED.) - Henri Basnage de Beauval en de 'Histoire des ouvrages des savans', 1687-1709. Verkenningen binnen de republiek der letteren aan de vooravond van de verlichting. Avec une préface en français / with a summary in English. 2 delen.
608577: BASNAGE, JACQUES, CERNY, G. - Theology, politics and letters at the crossroads of European civilization. Jacques Basnage and the Baylean Huguenot refugees in the Dutch Republic.
608470: BASNAGE DE BEAUVAL, H., BOTS, H., (RED.) - Henri Basnage de Beauval en de 'Histoire des ouvrages des savans', 1687-1709. Verkenningen binnen de republiek der letteren aan de vooravond van de verlichting. Avec une préface en français / with a summary in English. 2 delen.
602380: BASS, G.F., (RED.) - Geschiedenis van de scheepvaart weerspiegeld in de scheepsarcheologie. 505 illustraties 150 in kleur
589037: BASS, T.A. - Camping with the prince and other tales of science in Africa.
603807: BASSLÉ, G.A. - Système mnémonique: ou art d'aider la mémoire. Divisé en six leçons, et suivie de la chronologie de l'histoire ancienne et moderne, et autres branches de l'éducation, mnémonisées.
2650: BAST, J.H. - Vauban en Boisguillebert. Hun beteekenis voor de economie in verleden en heden.
595318: BASTET, F.L. - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld.
597962: BASTET, F.L. - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld.
587019: BASTIAANS, J. - Isolement en bevrijding.
616596: BASTIAENSEN, A. A.R. , BARTELINK, G.J.M., HILHORST, A., KNEEPKENS, C.H., (RED.) - Eulogia. Melanges offerts à Antoon A.R. Bastiaensen à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire.
613781: BASTIAT, F. - Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat mises en ordre revues et annotées d'après les manucrits de l'auteur. Tome sixième. Harmonies économiques.
608303: BASTIDE, R. - Sociologie et psychanalyse.
608643: BAT-YEHOUDA, M.Z. - Les papiers filigrainés des manuscrits hébreux datés jusqu'à 1450 conservés en France et en Israel. 2 volumes.
608648: BAT-YEHOUDA, M.Z. , KOROBELNIK, G. - Les papiers filigrainés médiévaux. Essai de méthodologie descriptive. 2 volumes.
616337: BATAILLE, G., HEINRICHS, H.J. - Der Wunsch nach einer souveränen Existenz. Georges Bataille: Philosoph, Dichter, Kunsttheoretiker, Anthropologe.
586350: BATAILLE, G., LIMOUSIN, C. - Bataille.
618268: BATAILLE, G. - L'expérience intérieure.
604842: BATAVIUS - Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder.
618127: BATCHELOR, S. - Alone with others. An existentialist approach to Buddhism. Forword by J. Blofeld.
18102: BATSCHA, Z. - Studien zur politischen Theorie des deutschen Frühliberalismus.
617013: BATSELIER, P., A.O. (RED.). - Benedictus. Symbol abendländischer Kultur.
613795: BATSON, H.E., (ED.) - A select bibliography of modern economic theory 1870-1929. With an introduction by Lionel Robins.
602443: BATTCOCK, G. - Super realism. An anthology.
577235: BATTENBERG, F. - Das europäische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjüdischen Umwelt Europas. 2 delen.
600593: BATTUS (H. BRANDT CORSTIUS) - Rekenen op taal.
571067: BAUDELAIRE, C. - Tableaux parisiens. Parijse taferelen
595721: BAUDELAIRE, C., MACINNES, J.W. - The comical as textual practice in 'Les fleurs du mal'.
605657: BAUDET, H. - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. Deel 1: De Delftse ingenieurschool en haar voorgeschiedenis. Fotoredactie J.H. Makkink.
577299: BAUDET, H., FENNEMA, M. - Het Nederlands belang bij Indië. Ook werkten mee aan dit boek: T. van den Berge, F. van Dijk, M. Hisschenmöller, R. Hofstede e.a.
597458: BAUDET, H., BRUGMANS, I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, P.J. Gerke, J.F. Haccoû, W.H. van Helsdingen, P.J.A. Idenburg, A.D.A. de Kat Angelino, J. Keuning, H. Kraemer, J.W. Meyer Ranneft, R. Nieuwenhuys, G.F. Pijper, P.W. van der Veur, E. de Vries, J. Wills.
591608: BAUDET, H., BRUGMANS, I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, P.J. Gerke, J.F. Haccoû, W.H. van Helsdingen, P.J.A. Idenburg, A.D.A. de Kat Angelino, J. Keuning, H. Kraemer, J.W. Meyer Ranneft, R. Nieuwenhuys, G.F. Pijper, P.W. van der Veur, E. de Vries, J. Wills.
573336: BAUDET, H. - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. 1. De Delftse ingenieurschool en haar voorgeschiedenis. Fotoredactie J.H. Makkink.
598609: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
595023: BAUDIN, L. - Zo leefden de Inca's voor de ondergang van hun rijk.
587020: BAUDOUIN, C. - De l'instinct à l'esprit. Précis de psychologie analytique.
612532: BAUDOUIN DE COURTENAY, JAN - A Baudouin de Courtenay anthology. The beginnings of structural linguistics
591770: BAUDRILLARD, J. - Pour une critique de l'économie du signe.
591715: BAUDRILLARD, J. - Amérique.
604049: BAUDRILLARD, J. - De fatale strategieën
617810: BAUDRILLARD, J. - De fatale strategieën
613598: BAUDRILLARD, J. - Passwords
613597: BAUDRILLARD, J. - Seduction
604666: BAUDRILLARD, J. - Pour une critique de l'économie du signe.
568994: BAUER, W. - Einführung in das Studium der Geschichte.
1092: BAUER, W. - Der ältere Pythagoreismus. Eine kritische Studie.
593575: BAUER, W. - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
618422: BAUER, B.L.M. - Du latin au français: le passage d'une langue sov à une langue svo.
608999: BAUER, J. - Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren.
595154: BAUER, P. - Horoskop und Talisman. Die Mächte des heutigen Aberglaubens und die Macht
594624: BAUER, H. - Barock. Kunst einer Epoche.
615276: BAUM, E.B. - What is thought?
579268: BAUMANN, A. - Formen der Argumentation bei den vorsokratischen Philosophen. Beilage zum Jahresbericht des K. Alten Gymnasiums zu Würzburg für das Studienjahr 1905/06.
617046: BAUMANN, P.J., M. GYGER, JECKER, H., LAVATER, H.R., (ED.) - Mennonitica Helvetica. Bulletin des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte. Bulletin de la société Suisse d'histoire mennonite, 24/25 (2001/02).
574719: BAUMBACH, R. - Horand und Hilde. Gedicht. Neue veränderte Ausgabe.
591307: BAUMER, F.L., (ED.) - Main currents of western thought. Readings in western European intellectual history from the middle ages to the present. With interpretative essays and notes.
14500: BAUMGARDT, D., FRANK, J., MINKOWSKI, H., STERNGLASS, E.J., (ED.) - Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt. With a preface in German by the editors.
583943: BAUMGARDT, D., LEVY, Z. - David Baumgardt and ethical hedonism.
605299: BAUMGARDT, D., FRANK, J., MINKOWSKI, H., STERNGLASS, E.J., (ED.) - Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt. With a preface in German by the editors.
573546: BAUMGARTEN, F., POLAND, F., WAGNER, R. - Die hellenistisch-römische Kultur. Mit 440 Abbildungen im Text, 5 bunten, 6 einfarbigen Tafeln, 4 Karten und Plänen.
606940: BAUMONT, M. - La faillite de la paix (1918-1939). De Rhetondes a Stresa (1918-1935).
568806: BAUR, F., DUINKERKEN, A. VAN, MIERLO, J. VAN, OVERDIEP, G.S., (RED.) - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. 7 delen.
601074: BAVINCK, H., MEIJERS, S. - Objectiviteit en existentialiteit. Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties.
605383: BAVINCK, H., BREMMER, R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
16847: BAVINK, B. - Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie.
9770: BAVINK, B. - Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie. Mit 91 Abbildungen im Text. Mit ergänzenden Beiträgen von A. Wenzl, R. Schubert-Soldern, W. Gerlach.
574004: BAVINK, B. - Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie. Mit 91 Abbildungen im Text. Eingel. und durchgesehen von M. Fierz.
7199: BAVINK, B. - Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie.
609608: BAXTER, J.L. - Social and psychological foundations of economic analysis.
17941: BAYER, R. - Traité d'esthétique.
589214: BAYER, R. - Traité d'esthétique.
692: BAYER, O. - Autorität und Kritik. Zur Hermeneutik und Wissenschaftstheorie.
5597: BAYERTZ, K., (ED.) - The concept of moral consensus. The case of technological interventions in human reproduction.
584672: BAYLES, M.D., (ED.) - Contemporary utilitarianism. Ed. wirth an introd.
597001: BEADLE, G., BEADLE, M. - The language of life. An introduction to the science of genetics.
591110: BEALS, A.R. - Gopalpur. A south Indian village.
606306: BEANE, W.C. - Myth, cult and symbols in Sakta hinduism. A study of the indian mother goddess.
598744: BEARD, C.E. - The republic. Conversations on fundamentals.
599723: BEARDSLEY, M.C. - Thinking straight. Principles of reasoning for readers and writers.
569012: BEARDSLEY, M.C., AAGAARD-MOGENSEN, L., VOS, L. DE, (ED.) - Text, literature, and aesthetics. In honour of Monroe C. Beardsley.
616740: BEARDSLEY, M.C., FRYE, N., KERMODE, F. , BINGHAM, B. - The humanities and the understanding of reality. Edited by Thomas B. Stroup.
608043: BEAUFORT, R.F.P. DE, , JANSEN, L.H. - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg.
567097: BEAUFORT, I. DE - Ethiek en medische experimenten met mensen.
610703: BEAUFRET, J. - Notes sur la philosophie en France au XIXe siècle. De Maine de Biran à Bergson.
592177: BEAUHARNAIS, J. DE, MASSON, F. - Joséphine de Beauharnais 1763-1796.
617082: BEAUMARCHAIS - Lettres inédites de Beaumarchais, de Mme de Beaumarchais et de leur fille Eugénie publiées d'après les originaux de la 'Clements Library' par Gilbert Chinard.
601768: RALPH VAN BEAUVAIS - Glose super donatum. Edited with a short introduction, notes and indices by C.H. Kneepkens.
607977: RALPH VAN BEAUVAIS - Glose super donatum. Edited with a short introduction, notes and indices by C.H. Kneepkens.
8310: RALPH VAN BEAUVAIS - Glose super donatum. Edited with a short introduction, notes and indices by C.H. Kneepkens.
591045: BEAUVOIR, S. DE, GAGNEBIN, L. - Simone de Beauvoir ou le refus de l'indifférence. Préface de S. de Beauvoir.
14851: BEAUVOIR, S. DE - La force des choses.
593975: BEAUVOIR, S. DE - La femme rompue. L'âge de discrétion. Monologue.
585135: BEAUVOIR, S. DE, FRANCIS, C., GONTIER, F. - Les écrits de Simone de Beauvoir. La vie - l'écriture. Avec en appendice textes inédits ou retrouvés.
584750: BEAUVOIR, S. DE, FORSTER, P., SUTTON, I., (ED.) - Daughters of de Beauvoir.
609054: BEAUVOIR, S. DE, CHAPERON, S. - Les années Beauvoir 1945-1970.
611098: BEAUVOIR, S. DE - Le deuxième sexe. 2 volumes.
567826: BEAUVOIR, S. DE - Soll man de Sade verbrennen. Drei Essays zur Moral des Existentialismus. Die Übersetzung besorgte A. Zeller.
603506: BEAUVOIR, S. DE, FRANCIS, C., GONTIER, F. - Simone de Beauvoir
569063: BEAUVOIR, S. DE, ROMERO, C.Z. - Simone de Beauvoir. Haar leven, haar werk
572321: BEAUVOIR, S. DE - La force de l'âge.
617715: BEAUVOIR, S. DE - De ouderdom
611399: BEAUVOIR, S. DE, SEYMOUR-JONES, C. - A dangerous liaison. A revelatory new biography of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre.
569062: BEAUVOIR, S. DE, FRANCIS, C., GONTIER, F. - Simone de Beauvoir.
567589: BEAUVOIR, S. DE - La femme rompue. L'âge de discrétion. Monologue.
577749: BEAUVOIR, S. DE - Mémoires d'une jeune fille rangée.
4636: BEAUVOIR, S. DE, MADSEN, A. - Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre
7706: BEAUVOIR, S. DE, GLEICHAUF, I. - Sein wie keine andere. Simone de Beauvoir: Schriftstellerin und Philosophin.
568031: BEAUVOIR, S. DE, FRANCIS, C., GONTIER, F. - Simone de Beauvoir
15104: BEAUVOIR, S. DE - La cérémonie des adieux suivi de 'Entretiens avec Jean-Paul Sartre août-septembre 1974'.
618438: BEAUVOIR, S. DE - De tweede sekse. Nederlands van J. Hardenberg. Compleet in 2 delen.
593483: BEAUVOIR, S. DE - Tout compte fait. Essai.
606646: BEAUVOIR, S. DE, FRANCIS, C., GONTIER, F. - Les écrits de Simone de Beauvoir. La vie - l'écriture. Avec en appendice textes inédits ou retrouvés.
610186: BEBEL, A. - Die Frau und der Sozialismus.
612745: BEBEL, A., SEEBACHER-BRANDT, B. - Bebel. Künder und Kärrner im Kaiserreich.
576144: BEBEL, A. - Aus meinem Leben. 3 delen.
585793: BEBEL, A. - Aus meinem Leben.
580094: BEBEL, A. - Uit mijn leven
604696: BEBEL, A. - Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr.
581305: BEBEL, A. - Die Frau und der Sozialismus.
575964: BEBEL, A. - Die Frau und der Sozialismus. Mit einem einl. Vorwort von E. Bernstein.
574203: BECHER, E. - Gehirn und Seele.
17549: BECHER, E. - Einführung in die Philosophie.
2790: BECHER, E., KOFFKA, K., MENZER, P., (E.A.) - Die Philosophie in ihren Einzelgebieten.
590713: BECHER, E. - Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Untersuchung zur Theorie und Einteilung der Realwissenschaften.
606282: BECHTEL, W. - Philosophy of mind. An overview for cognitive science.
579177: BECHTEL, W. - Philosophy of mind. An overview for cognitive science.
598698: BECHTEL, W., GRAHAM, G., (ED.) - A companion to cognitive science.
615895: BECHTEL, W. - Philosophy of science. An overview for cognitive science.
578605: BECHTEL, W. - Philosophy of science. An overview for cognitive science.
604336: BECHTOLD, J., GOOSSENS, G. - Tegelsche volkskunst.
608807: BECK, F.A.G. - Greek education 450 - 350 B.C.
591818: BECK, H.P. - The folklore of Main. Drawings by Arthur K.D. Healy.
579008: BECK C., LINDEN, R.H., ROCKMAN, B.A., (ED.) - Elite studies and communist politics. Essays in memory of Carl Beck.
612770: BECK, H.L. , JONGE, M. DE, KONINGSVELD, P.S. VAN - Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed.
566611: BECK, M. - Psychologie. Wesen und Wirklichkeit der Seele.
578410: BECK, H.L., MERKS, K.W., (RED.) - Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten.
602778: BECK, U., GRANDE, E. - Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne.
5772: BECK, L.A. (E. BARRINGTON) - Wijsheid uit het Oosten. Een overzicht van de oosterse wijsbegeerte
604317: BECK, M. - Psychologie. Wesen und Wirklichkeit der Seele.
610136: BECK, U. - Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung.
598805: BECK, H., JANKUHN, H., (HRSG.) - Reallexikon der germanischen Altertumskunde von Johannes Hoop. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter. Band 1-10. 10 volumes.
617091: BECK, U. - Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie.
613746: BECKER, V.J. - Gottes geheime Gedanken. Was uns westliche Physik und östliche Mystik über Gott und Geist, Urknall und Universum, Sinn und Sein sagen können. Ein philosophischer Exkurs an die Grenzen von Wissenschaft und Verstand.
604367: BECKER, E., PRAHL, R., WITTLICH, P. - Praag 1900. Poëzie en extase. Auteurs M. Huig, I. Janáková, L. Merhaut e.a.
614818: BECKER, P.J. - Handschriften und Frühdrucke mittelhochdeutscher Epen. Eneide, Tristrant, Tristan, Erec, Iwein, Parzival, Willehalm, Jüngerer Titurel, Nibelungenlied und ihre Reproduktion und Rezeption im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
587621: BECKER, H. - De toekomst van de verloren generatie.
616979: BECKER, H. - Through values to social interpretation. Essays on social contexts, actions, types, and prospects.
616888: BECKER, H., EINIG, B. , ULLRICH, P.O., (HRSG.) - Im Angesicht des Todes. Ein interdisziplinäres Kompendium. 2 volumes.
596394: BECKER, F., FRIESWIJK, J. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 / met bijdragen van J.M. Welckr en F.J.M. van Puijenbroek.
4667: BECKER, L.C. - On justifying moral judgments.
15632: BECKERATH, P.G. VON, (HRSG.) - Verhaltensethik im Personalwesen. Prinzipien und Regeln für die Konzeption einer betrieblichen Personalpolitik.
582298: BECKERING VINCKERS, J., JANSEN, GERRIT, OVER DE LINDEN, L.F. - De onechtheid van het Oera Linda-bôk, aangetoond uit de wartaal waarin het is geschreven.
577044: BECKETT, W. - The story of painting. Contributing consultant P. Wright.
604558: BECKFORD, W. - Een dromer op reis. Een Grand Tour
589344: BECKLEY, B., SHAPIRO, D., (ED.) - Uncontrollable beauty. Toward a new aesthetics.
18292: BECKWITH, B.P. - Radical essays on social policy, religion, and ethics.
601971: BECKWITH, B.P. - The economic theory of a socialist economy.
14450: BEDAU, H.A., (ED.) - Justice and equality.
573319: ORDONNANTIE BEDELARIJ - Ordonnantie van de bedelarye waer in begrepen is hoese haer hebben te dragen. die in de voorsz. faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders, een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen.
616451: BÉDIER, J. - Les fabliaux. Etudes de littèrature populaire et d'histoire littèraire du moyen age.
591398: BEDÜRFTIG, F. - Lexikon III. Reich.
581099: BEEBE, W. - Galápagos das Ende der Welt. Mit 95 bunten und einfarbigen Abbildungen und 3 Karten. Aus dem Englischen von M. Müller.
593017: BEECHEY, V., DONALD, J., (ED.) - Subjectivity and social relations. A reader.
618373: BEECKMAN, I., BERKEL, K. VAN - Isaac Beeckman (1588 - 1637) en de mechanisering van het wereldbeeld (with a summary in English.
614652: BEECKMAN, I., BERKEL, K. VAN - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English).
567496: BEEHLER, R., DRENGSON, A.R., (ED.) - The philosophy of society.
595388: BEEHLER, R. - Moral life.
5155: BEEHLER, R. - Moral life.
602518: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
594182: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
594798: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
577444: BEEK, M.A. - Geschiedenis van Israël. Van Abraham tot Bar Kochba. Een poging.
602239: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
592966: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter.
615694: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter.
599279: BEEKENKAMP, H.J.C., HISKES, J.W. - Groningen in vogelvlucht.
581469: BEEKHUIS, J.H. - Geschriften.
576120: BEEKHUIS, C. - Earth-cataclysms (a theory of drift and a historic review of the geological adventures of our earth's surface).
610585: BEEKMAN, A.A. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste details, toegelicht door kaarten en teekeningen.
617811: BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) - Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVII 1932.
617827: BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) - Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVIII 1931.
586851: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., VALCK LUCASSEN, T.R., THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, E.J. - Catalogus der genealogisch-heraldische tentoonstelling in het raadsgebouw der gemeente 's-Gravenhage mei 1933.
607875: BEEMER, T. , HOUDIJK, R. - Theologie en marginalisering. Opstellen aangeboden aan Theo Beemer bij gelegenheid van zijn afscheid als lector in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
587040: BEENEN, F. - Hoe langer hoe gekker...? Voorspellen en begrijpen van de opnameduur van psychiatrische patiënten.
582336: BEENING, T.J. - Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de renaissance.
594236: BEENTJES, P.C. - Tradition and transformation in the Book of Chronicles.
567961: BEERLING, R.F. - Argumenten - sceptisch en antisceptisch. Vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
617761: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.
617472: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.
609783: BEERLING, R.F. - Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog.
595534: BEERLING, R.F. - Heden en verleden. Denken over geschiedenis.
591989: BEERLING, M.J. - Van de goedertierenheid des heeren. De stichting van het diaconie weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam en zijne geschiedenisgedurende twee en een halve eeuw.
588464: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Met een voorwoord van J. Huizinga.
617805: BEERLING, R.F. - De transcendentale vreemdeling. Een studie over Husserl, fenomenologie en sociale wetenschappen.
593977: BEERLING, R.F. - Wijsgerig-sociologische verkenningen. Een selectie uit de bundels I en II.
617806: BEERLING, R.F. - Wijsgerig-sociologische verkenningen. 2 delen.
567828: BEERLING, R.F., (RED.) - Wijsgerige teksten over de samenleving. Samengesteld en ingeleid door R.F. Beerling
599163: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.
617807: BEERLING, R.F., (RED.) - Wijsgerige teksten over de samenleving. Samengesteld en ingeleid door R.F. Beerling
6676: BEERLING, R.F. - Ideeën en idolen. Autobiografisch in- en uitgeleid.
6684: BEERLING, R.F. - Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog.
7122: BEERLING, R.F. - Wijsgerig-sociologische verkenningen. 2 delen.
601565: BEERLING, R.F. - Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog.
602088: BEERLING, R.F. - Heden en verleden. Denken over geschiedenis.
589191: BEERLING, R.F. - Crisis van den mensch. Beschouwingen over de existentiephilosophie.
10034: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Met een voorwoord van J. Huizinga.
608769: BEERLING, R.F. - Ideeën en idolen. Autobiografisch in- en uitgeleid.
17298: BEERLING, R.F. - Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering.
573740: BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
604102: BEERMAN, M., (RED.) - Commitment. Een keuze uit drie jaar fonds BKVB. Deel 1. Tekst L ter Braak, E. Janssen, deelnemers Commitment.
609450: BEERMANN, V.A.M. - Stad en meijerij van ''s-Hertogenbosch van 1629 tot 1648. Een episode uit het laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog.
604311: BEERS, J. VAN - Gedichten. 2 delen in 1 band.
604322: BEETHOVEN, L. VAN, BEKKER, P. - Beethoven.
583056: BEETHOVEN, L. VAN, SCHMIDT-GÖRG, J., SCHMIDT, H. - Ludwig van Beethoven.
602210: BEETS, N. - Paulus, in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid voorgesteld.
575773: BEETS, N., RIJN, G. VAN - Nicolaas Beets.
573937: BEETS, N. - Kleine verzameling uit de stichtelijke uren.
608417: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
614864: BEETS, N. - Het dagboek van de student Beets 1833-1836. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter van Zonneveld.
6864: BEGEMANN, A.W. - Aanvangen der Griekse wijsbegeerte.
588426: BEGEMANN, A.W. - Aanvangen der Griekse wijsbegeerte.
607275: BEHLING, L. - Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen. Mit 26 Textabbildungen und 160 Tafeln.
600075: BEHN, S. - Einleitung in die Metaphysik.
580961: BEHNKEN, K., (HRSG.) - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. 7 delen.
581644: BEHNKEN, K., (HRSG.) - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. 7 volumes.
592027: BEHRING, E. VON, MAYER, T., (HRSG.) - Behring zum Gedächtnis. Reden und wissenschaftliche Vorträge anlässlich der Behring-Erinnerungsfeier Marburg an der Lahn 4. bis 6. Dezember 1940. Hrsg. von der Philipps-Universität Marburg an der Lahn.
617292: BEIER, R. , (HRSG.) - Aufbau West Aufbau Ost. Die Planstädte Wolfburg und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit.
568947: BEIJER, G., (RED.) - De vluchtende mens. Symbool van de samenleving. Een bundel beschouwingen over het vraagstuk der vluchtelingen.
611231: BEIJER, P. - Uitvoering der Ongevallenwet 1921 door bedrijfsvereenigingen.
616296: BEIRNAERT, L. - Aux frontières de l'acte analytique. La bible, Saint Ignace, Freud et Lacan.
603982: BEITZ, W., HILLER, B., JÜNGER, H., (HRSG.) - Geschichte der russischen Sowjetliteratur. 2 volumes.
590968: BEJCZY, I.P. - Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaisance.
598715: BEKENKAMP, H. - 75 jaar een bijzondere school. Groningse schoolvereniging 1910-1985.
582471: BEKENKAMP, H. - 'Eenmaal gewonnen voor een denkbeeld is de Groninger standvastig en volhardend'. Een kroniek van de Rotary Club Groningen 1928-1998.
617052: BEKENKAMP, H., BERKUM, A. VAN, BROEK, J. VAN DEN, (E.A.) - Groningen. Als de dag van gisteren. 19 nummers.
11408: BEKKER, F.P., BRUIL-VAN DE STAAIJ, W., DIJKSTRA, A.P., (RED.) - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981.
572226: BEKKER, B., KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker. De bestrijder van het bijgeloof.
617112: BEKKER, BALTHASAR, FIX, A. - Fallen angels. Balthasar Bekker; spirit belief, and confesionalism in the seventeenth century Dutch Republic.
611124: BEKKERS, BISSCHOP, HAKVOORT, K. , STEFFEN, P. , WALRAVENS, J., (RED.) - Bisschop Bekkers 1908-1966. Een hartstochtelijk priesterleven. Met bijdragen van mgr. Jan Bluyssen, Peter Nissen en Gerard Rooijakkers.
577225: BEKKUM, W.J. VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts.
597437: BEKKUM, W.J. VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts.
597189: BEKKUM, W.J. VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts.
575685: BEL, I. VAN - De ring van Takoe'ang.
574003: BEL, G.G. - Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxás. Een psychoanalytische benadering van drie visies op de Griekse maatschappij; Yórgos Theotakás, Liliká Nákou, Thanásis Petsális.
616485: BEL, G.G. - Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxás. Een psychoanalytische benadering van drie visies op de Griekse maatschappij; Yórgos Theotakás, Liliká Nákou, Thanásis Petsális.
15050: BELAVAL, Y. - Les philosophes et leur langage.
17278: BELD, A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding.
588442: BELD, A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding.
603308: BELD, A. VAN DEN - Is geloof een deugd? Studies over God, deugd en het eeuwige leven.
612162: BELIËN, H., ROOBOL, W.H., (RED.) - Europa in de wereld, een geschiedenis vanaf 1815. Historisch overzicht. Met medewerking van D. van der Horst, G.J. van Setten.
578810: BELINFANTE-AHN, L. - Het kinderteekenen en het volle leven. Met autotypieën naar 470 kinderteekeningen.
591179: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P. beoordeeld.
585423: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P. beoordeeld.
611194: BELINSKI, W.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
611196: BELINSKI, W.G., ZIEGENGEIST, G. - Belinski. Ein Lesdebuch für unsere Zeit.
593892: BELL, R.M. - Sancta anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid Italië 1200-1800. Met een voorwoord van E. Brunt en een nawoord van W.L. Weeda-Mannak
615393: BELL, M. - Melancholia: the western malady.
567231: BELL, N.W., VOGEL, E.F., (ED.) - A modern introduction to the family.
613048: BELL, D. - De komst van de post-industriële samenleving. Een sociale toekomstverkenning. Verkorte editie. Nederlandse vertaling: R. van Houten.
612690: BELL, D. - The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting.
9957: BELL, J.M., MENDUS, S., (ED.) - Philosophy and medical welfare.
609225: BELLA, S. DE - Ordening. Van theorie naar practijk.
608604: BELLAMY, E. - Bellamy. De mens en zijn werk. Een inleiding.
617916: BELLANGER, C. , GODECHOT, J. , GUIRAL, P. , TERROU, F. , (ED.) - Histoire générale de la presse Française. Complete in 5 volumes.
595707: BELLAY, J. DU, BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique. Essai de synthèse.
608310: BELLEN, H. - Grundzüge der römischen Geschichte. Dritter Teil. Die Spätantike von Constantin bis Justinian. Anhang von Johannes Deissler.
607846: BELLERT, I. - On the logico-semantic structure of utterances.
593452: BELLINGER, G.J. - Sexualität in den Religionen der Welt.
13664: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
567636: BELLON, K.L. - Wijsbegeerte der geschiedenis.
587708: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
6861: BELLOW, S. - Humboldt's gift.
586473: BELOFF, M. - The intellectual in politics and other essays.
594679: BELOW, G. VON - Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte.
587026: BELZEN, J.A. VAN - Portretten en landschappen.Tekeningen uit de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie.
603587: BELZER, G. - Das Problem der Transzendenz in der Geschichte der neueren Philosophie.
618448: BEM, S.H.M. - Denken om te doen. Een studie over cognitie en werkelijkheid.
577264: BEN JOHAI, J., ENGELRODE, G. VAN - Merkwaardigheden uit het leven van rabben Joseph ben Johai.
618139: BENARES, C. - Zen without masters. With commentray by R.A. Wilson. Illustrated by Deborah M. Cotter.
618155: BENDA, J. - Discours a la nation Européenne.
618158: BENDA, J. - La trahison des clercs.
618156: BENDA, J. - La jeunesse d'un clerc.
618153: BENDA, J. - Un régulier dans le siècle.
618163: BENDA, J. - Délice d'Éleuthère.
618176: BENDA, J., SAROCCHI, J. - Julien Benda. Portrait d'un intellectuel.
586169: BENDA, J. - L'ordination.
618177: BENDA, J., BERNANOS, G., JASPERS, K., (A.O.) - L'esprit européen. Textes in-extenso des conférences et des entretiens organisés par les rencontres internationales de Genève 1946.
618166: BENDA, J. - La fin de l'éternel. Préface d'Étiemble.
618154: BENDA, J. - Appositions.
618143: BENDA, J. - Properce ou les amants de Tibur.
618145: BENDA, J. - Essai d'un discours cohérent sur les rapports de dieu et du monde.
618149: BENDA, J. - Précision (1930-1937).
618144: BENDA, J. - Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie.
618260: BENDA, J. - Sur le succès du Bergsonisme. Précédé d'une réponse aux défenseurs de la doctrine.
618146: BENDA, J. - Esquisse d'une histoire des Français dans leur volonté d'étre une nation.
614624: BENDEGEM, J.P. VAN - Over wat ik nog wil schrijven.
1276: BENDER, H. - Worte, Bilder, Menschen. Geschichten. Roman. Berichte. Aufsätze.
4037: BENDER, P. - Das Ende des ideologischen Zeitalters. Die Europäisierung Europas.
615395: BENDERS, J.F. - Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15e eeuw.
617062: BENDIX, R. - Embattled reason. Essays on social knowledge.
573244: BENECKE, G.F. - Briefe aus der Frühzeit der deutschen Philologie an Georg Friedrich Benecke. Mit Anmerkungen begleitet und hrsg. von R. Baier.
598215: BENEDICT, R. - Mozaiek der cultuurvormen
594586: BENEDICT, R. - Mozaiek der cultuurvormen
600596: BENEDICT, R. - Mozaïek van kultuurvormen. Nederlandse vertaling: J. Geléns
577700: BENEDIKT, M. - Philosophische Politik?
574257: BENESCH, O., AUER, E.M. - Die Historia Friderici et Maximiliani.
18296: BENESCH, H. - Der Ursprung des Geistes. Wie entstand unser Bewusstsein - Wie wird Psychisches in uns hersgestellt?
7127: BENESJ, E. - Herinneringen. Van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe overwinning
613071: BÉNÉZIT, E. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d'ecrivains spécialistes français et étrangers. Nouvelle édition entièrement refondue, revue et corrigée sous la direction des héritiers de É. Bénézit avec 32 reproductions hors texte en héliogravure. 8 volumes.
566131: BENHABIB, S., DALLMAYR, F.R., (ED.) - The communicative ethics controversy.
6539: BENHAM, F., PAISH, F.W., CULYER, A.J. - Benham's economics.
15520: BENJAMIN, W., TACKELS, B. - L'oeuvre d'art à l'époque de W. Benjamin. Histoire d'aura.
13070: BENJAMIN, W., FULD, W. - Walter Benjamin. Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
605064: BENJAMIN, W., FULD, W. - Walter Benjamin. Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
589330: BENJAMIN, W., DÉOTTE, J.L. - L'homme de verre. Esthétiques benjaminiennes.
567602: BENKTSON, B.E. - Existenz und Glaube. Von Sokrates bis zu Simone de Beauvoir.
1274: BENN, G., BUDDEBERG, E. - Gottfried Benn.
18306: BENN, S.I., MORTIMORE, G.W., (ED.) - Rationality and the social sciences. Contributions to the philosophy and methodology of the social sciences.
612470: BENN, G. - Briefe. Herausgegeben von Harald Steinhagen und Jürgen Schröder. 3 parts in 4 volumes.
598015: BENNETT, J. - Linguistic behaviour.
596082: BENNETT, H.S. - English books & readers 1558 to 1603. Being a study in the history of the book trade in the reign of Elizabeth I.
617924: BENNETT, M., DENNETT, D., HACKER, P., SEARLE, J - Neuroscience and philosophy. Brain, mind, and language. With an introduction and conclusion by Daniel Robinson.
616161: BENNETT JR, L. - Amerikanen van het eerste uur. De geschiedenis van de negers in Amerika
616292: BENNETT, A. - The journals of Arnold Bennett. Edited by Newman Flower. 3 volumes.
612175: BENOIST-MÉCHIN, J. - Griff über die Grenzen 1938. Der Anschluss Österreichs und seine Vorgeschichte. Ins Deutsche übertragen von Wolfgang Herda.
15051: BENOIST, J.M. - Les nouveaux primaires.
15348: BENOIST, J.M. - Pavanne pour une Europe défunte.
591283: BENRUBI, J. - Les sources et les courants de la philosophie contemporaine en France. 2 volumes.
606846: BENTHAM, J., HAVE, H. TEN - Jeremy Bentham. Een quantumtheorie van de ethiek.
20295: BENTHAM, J., HAVE, H. TEN - Jeremy Bentham. Een quantumtheorie van de ethiek.
610167: BENTHAM, J. - Constitutional code. Volume 1. Edited by F. Rosen and J.H. Burns.
584359: BENTHAM, J. - The correspondance of Jeremy Bentham. 10 volumes.
6745: BENTHAM, J., HAVE, H. TEN - Geneeskunde en filosofie. De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen.
581985: BENTHAM, J. - A comment on the commentaries and A fragment on government. Edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart.
19394: BENTHAM, J. - Chrestomathia. Edited by M.J. Smith and W.H. Burston.
18700: BENTHAM, J. - Offical aptitude maximized; expense minimized. Edited by P. Schofield.
15894: BENTHAM, J. - Securities against misrule and other constitutional writings for Tripoli and Greece. Edited by P. Schofield.
596726: BENTHEM, W. VAN - Das Ethos der technischen Arbeit und der Technik. Ein Beitrag zur personalen Deutung.
570977: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - De ideologie van het westen.
569982: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - De staat van geweld. Essays.
609519: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - De staat van geweld. Essays.
572236: BENTHEM, J. VAN, DEKKER, P., EIJCK, J. VAN - Logic in action.
613413: BENTHEM, J. VAN - Essays in logical semantics.
599176: BENTHEM, J. VAN - A manual of intensional logic.
576713: BENTHIN, W. - Diagnostiek en differentiëele diagnostiek van de ziekten der vrouw. Met 100 afbeeldingen tusschen den tekst en 48 gekleurde platen. 'Het herkennen en de behandeling van stoornissen in het geslachtsstelsel, verband houdende met de inwendige afscheiding'. Met toestemming van den schrijver in het Nederlandsch vertaald door E. Arrias. 2 delen in 1 band.
16198: BENTINCK, WILLIAM CAVENDISH - The correspondance of lord William Cavendish Bentinck governor general of India 1828-1835. Edited with an introduction by C.H. Philips. 2 volumes. Complete.
594280: BENTLEY, J. - Het geheim van de berg Sinaï. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld. Uit het Engels vertaald door J. Veenbaas.
594890: BENTWICH, N. - Hellenism.
591890: BENZ, W. - Deutsche Geschichte seit 1945. Chronik und Bilder.
601974: MERCEDES-BENZ - Mercedes-Benz gezien door de ogen van de wereld.
611386: BENZ, A. - The future of the universe. Chance, chaos, God?
6754: BENZÉCRI, E. - Essai sur la nature et la portée de l'attitude métaphysique.
616498: BERBEN, P. - L'attentat contre Hitler (20 juillet 1944).
599688: BERCKEN, W.P. VAN DEN - Het beeld van het westen in de Sovjetpers (with a summary in English).
599991: BERCKENHAGEN, E. - Schiffe Häfen Kontinente. Eine Kulturgeschichte der Seefahrt
569273: BERDICHEWSKY, B., (ED.) - Anthropology and social change in rural areas.
16032: BERDJAJEV, N.A. - Von der Würde des Christentums und der Unwürde der Christen. Einzig berechtigte Übersetzung des 1. und letzten Teils von J. Schor.
609384: BERDJAJEV, N.A., DAVY, M.M. - Nicolas Berdyaev. Man of the eight day
612381: BERDJAJEV, N.A. - Der Sinn des Schaffens. Versuch einer Rechtfertigung des Menschen. Deutsch von R. von Walter.
611734: BERDJAJEV, N.A. - Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische communisme. Nederlandsche vertaling J. Schregardus. Met een nawoord van den schrijver, uit het Russisch vertaald door A. Koslowa.
618213: BERDJAJEV, N.A. - Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografie van Nikolai Alexandrowitsj Berdjajew. Uit het Russisch vertaald door W. Huisman en J. de Graaf.
8038: BERDJAJEV, N.A. - Der Sinn des Schaffens. Versuch einer Rechtfertigung des Menschen. Deutsch von R. von Walter.
568458: BERDJAJEV, N.A. - Essai de métaphysique eschatologique. Acte créateur et objectivation. Traduit du russe par M. Herman.
617884: BERDJAJEV, N.A. - The origin of Russian communism.
575913: BERDJAJEV, N.A. - Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische communisme. Nederlandsche vertaling J. Schregardus. Met een nawoord van den schrijver, uit het Russisch vertaald door A. Koslowa.
16296: BERDJAJEV, N.A. - Waarheid en leugen van het commmunisme
576759: BERDJAJEV, N.A. - Christentum und Klassenkampf. Deutsch hrsg. von I. Schor.
605191: BERDJAJEV, N.A. - Sinn und Schicksal des russischen Kommunismus. Ein Beitrag zur Psychologie und Soziologie des russischen Kommunismus. Deutsch herausgegeben von I. Schor.
598956: BERDMORE, T. - Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch. Ingeleid door C. Gysel.
595071: BERENDS, L. - Het Parool 1940 1990.
13097: BERENDSEN, D. - Waarom geloven mensen? De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garret Green en George Lindbeck.
600714: BERENDSEN, D. - Waarom geloven mensen? De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garret Green en George Lindbeck.
602456: BERENSON, B. - Die italienischen Maler der Renaissance. Mit 400 Abbildungen.
586055: BERESTEYN, E.A. VAN, CHRISTIAANS, P.A., TANG, A.J. VAN DER - Genealogisch repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel + Supplementen 1970-1984, 1985-1989. 4 delen.
599527: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
599420: BERG, J.H. VAN DEN - Dieptepsychologie.
599071: BERG, J.H. VAN DEN - Het ziekbed. Een hoofdstuk uit de medische psychologie.
599073: BERG, J.H. VAN DEN - De dingen. Vier metabletische overpeinzingen.
599422: BERG, J.H. VAN DEN - De dingen. Vier metabletische overpeinzingen.
608058: BERG, J.H. VAN DEN - Dieptepsychologie.
597878: BERG, J.H. VAN DEN - De zuilen van het Panthéon en andere studies.
595628: BERG, J.H. VAN DEN - Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie.
598231: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
598322: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
601310: BERG, H. VAN DEN, FORTUYN, P., JASPERS, T. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
599817: BERG, C. VAN DEN, (RED.) - Dagelijks leven door de eeuwen heen
597883: BERG, J.H. VAN DEN - Kroniek der psychologie.
609565: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
594979: BERG, B. - De laatste arenden. Geautoriseerde bewerking van R. Tolman.
578426: BERG, C.C. - Maya's hemelvaart in het javaanse buddhisme. Deel 1A + 1B.
608231: BERG, W. VAN DEN, ZONNEVELD, P. VAN, (RED.) - Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
581981: BERG, W. VAN DEN - De ontwikkeling van de term 'romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840.
599524: BERG, J.H. VAN DEN - De zuilen van het Panthéon en andere studies.
599525: BERG, J.H. VAN DEN - Kroniek der psychologie.
604232: BERG, P. VAN DEN - Handboek voor sterkteberekeningen van paalfundeeringen, gewapend beton, muren, fabrieksschoorsteenen, kolommen, liggers en kappen ten dienste van architecten, opzichters en ijzerconstructeurs.
604010: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
599423: BERG, J.H. VAN DEN - 's Morgens jagen, 's middags vissen.
597239: BERG, J.H. VAN DEN - Wat is psychotherapie.
602859: BERG, J.H. VAN DEN - Kroniek der psychologie.
602865: BERG, J.H. VAN DEN - Kleine psychiatrie. Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
602866: BERG, J.H. VAN DEN - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
602858: BERG, J.H. VAN DEN - De dingen. Vier metabletische overpeinzingen.
602804: BERG, J.H. VAN DEN - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
602643: BERG, J.H. VAN DEN - Dieptepsychologie.
608064: BERG, J.H. VAN DEN - 's Morgens jagen, 's middags vissen.
608201: BERG, J.H. VAN DEN - Kleine psychiatrie. Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
597880: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
597881: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
594706: BERG, J.H. VAN DEN - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
612507: BERG, I.J.M. VAN DEN - Beginselen der logica.
597882: BERG, J.H. VAN DEN - Het ziekbed. Een hoofdstuk uit de medische psychologie.
592609: BERG, C. VAN DEN, (RED.) - Dagelijks leven door de eeuwen heen
4909: BERG, I.J.M. VAN DEN - Beginselen der logica.
608675: BERG, J.H. VAN DEN - Wat is psychotherapie.
577895: BERGEN, L.F.M. VAN - Licht op het leven van religieuzen. Sannyasa - dipika.
596751: BERGEN-PANTENS, C. VAN DEN, (RED.) - De heraldiek in de handschriften voor 1600. Catalogus.
612171: BERGEN, D.L. - Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk
591498: BERGEN, D.L. - Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk
15844: BERGENGRUEN, WERNER - Der Grosstyrann unddas Gericht. Roman.
571019: BERGENGRUEN, W. - Der Grosstyran und das Gericht. Roman.
581979: BERGENGRUEN, WERNER - Am Himmel wie auf Erden. Roman.
591427: BERGER, G., DARCET, J., GUÉRON, G., (RED.) - Gaston Berger. Un philosophe dans le monde moderne.
580006: BERGER, G., VARET, G., (ED.) - La philosophie francaise 1958-1961. Hommage a la mémoire de Gaston Berger.
585308: BERGER, J.A. - Van armenzorg tot werklozenzorg.
591709: BERGER, F.R. - Studying deductive logic.
605287: BERGER, M. - Islam is een sinaasappel.
15850: BERGER, B. - Societies in change. An introduction to comparative sociology.
443: BERGER, G., ROSSI, F. - Fenomenologia e antropologia in Gaston Berger.
609918: BERGER, P.L., ZIJDERVELD, A.C. - Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden. Essay. Nederlandse vertaling: Anton Zijderveld.
600698: BERGER, R. - La mutation des signes.
610157: BERGER, M. - A panoramic view of Riemannian geometry.
9658: BERGER, G. - Recherches sur les condtions de la connaissance. Essai d'une théorétique pure.
570029: BERGGRAV, E. - Der Staat und der Mensch. Autor. Übers. aus dem Norwegischen von W. Lindenthal.
581464: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN, BOEREN, J.A., KORTMANN, C.A.J.M., (RED.) - Rechtspleging. Opstellen rond het thema rechterlijke organisatie, bijeengebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de katholieke universiteit Nijmegen.
581378: BERGH, G. VAN DEN, POELJE, G.A. VAN, BERGH, R. VAN DEN - Opstellen aangeboden aan G. van den Bergh ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het Nederlands staatsrecht aan de universiteit van Amsterdam.
606206: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Psyche.
568967: BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - De wereld van het Nieuwe Testament.
592159: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Wereld-rede. Uitgewerkte aanteekeningen naar voordrachten van H.W.E. Ph. E. van den Bergh van Eysinga aan de internationale school voor wijsbegeerte te Amersfoort gehouden door C. Veenstra-Sparnaay. Met een woord ter inleiding door G.A. van den Bergh van Eysinga.
578804: BERGH, H. VAN DEN, MEIJER, J. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
9070: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Roode rozen
568713: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Revolutionnaire cultuur.
568714: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Psyche.
6662: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Studies. Verspreide opstellen.
9349: BERGH, G.C. VAN DEN - Aesthetische bewegingskunst. Leerwijze en leerstof in Hollandsche turnvaktaal voor gymnatiekvereenigingen. Met een voorwoord van J.H.O. Reys.
595019: BERGHAUS, P., BÜRGER, T., SCHINKEL, E., (RED.) - Porträt 1. Der Herrscher. Graphische Bildnisse des 16.-19. Jahrhunderts aus dem Porträtarchiv Diepenbroick. 20.11.1977 - 8.1.1978.
595744: BERGHS, H., THYS, W., (RED.) - Congresbundel filosofiedag Antwerpen 1988.
609126: BERGHUIS, W.P., HOUWAART, D. - De mannenbroeders door de bocht. Herinneringen aan en van dr. W.P. Berghuis, van 1956 tot 1968 voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij. Met medewerking van Corrie Berghuis.
590587: BERGHUYS, J.J.W. - Grondslagen van de aanschouwelijke meetkunde.
587413: BERGMANN, B. - Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Mit einer Einführung von S. Hummel.
594951: BERGNER, H. - In den langen Winternächten...Familienerinnerungen aus einem Städtel in Galizien (1870-1900). Mit einem Geleitwort von Isaac Bashevis Singer. Übersetzung und Nachwort von A. Eidherr.
578929: BERGS, E. - Umsicht und Einsicht. Ein Lese- und Arbeitsbuch für den Philosophieunterricht.
606591: BERGSMA, A. - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telefoonnummers. Met een voorwoord van P. Schneiders.
576150: BERGSMA, A. - Het brein. Ons innerlijk universum.
574811: BERGSMA, A. - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telefoonnummers. Met een voorwoord van P. Schneiders.
598155: BERGSON, H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
615599: BERGSON, H., KURRIS, F. - Kerngedachten van Henri Bergson.
614802: BERGSON, H., BUSCH, J.F. - Bergson of betoomd élan als rhythme der schepping.
606500: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
604838: BERGSON, H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
580174: BERGSON, H. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
15155: BERGSON, H. - Schöpferische Entwicklung. Übersetzung: G. Kantorowicz. Übersetzung der Begleittexte: R. Schlesier.
567471: BERGSON, H., FARGES, A. - La philosophie de M. Bergson. Exposé & critique. Deuxième édition augmentée d'une réponse aux critiques de la presse.
610909: BERGSON, H. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
566259: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
566320: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
567057: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
15432: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
569222: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
614711: BERGSON, H. - Zeit und Freiheit. Eine Abhandlung über die unmittelbaren Bewusstseins-Tatsachen. Berechtigte Übersetzung.
566718: BERGSON, H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
581300: BERGSON, H., FÉNART, M. - Les assertions Bergsoniennes.
582999: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
606114: BERGSON, H., GUNTER, P.A.Y. - Henri Bergson. A bibliography.
598380: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
7994: BERGSON, H., GILLOUIN, R. - La philosophie de Henri Bergson.
567570: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
566256: BERGSON, H. - L'énergie spirituelle. Essais et conférences.
12375: BERGSON, H., THIBAUDET, A. - Le Bergsonisme. 2 volumes.
584972: BERGSTRA, F.J. - Skiep binnen der inkeld om skeard te wurden. Tsien essays oer de Friesen en it Frysk.
566387: BERGSTRA, T.A. - Leren kennen. Wijsgerige studie over het verband tussen de bovenpersoonlijke geldigheid en de individuele aanvaarding van abstracte kennis.
615924: BERGVELT, E. , BURKOM, F. VAN - De Amsterdamse School 1910-1930.
617436: BERGVELT, E., JONKER, M., WIECHMANN, A., (ED.) - Burgers verzamelen 1600-1750. Schatten in Delft. 1602-2002. 400 jaar Verenigde Oost-Indische Companie.
576988: BERING, V.J., MURPHY, R. - The haunted journey. An account of Vitus Bering's voyages of discovery.
596442: BERING, D. - Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes.
594500: BERINGER, R., HOFSTEENGE, C. - Rien Beringer. 'Soms denk ik oranje en grijp ik groen'.
587577: BERK, U. - Konstruktive Argumentationstheorie.
7191: BERK, J.H.G. VAN DEN - De dingen en hun wetenschap. Een metabletisch onderzoek van het vervreemdingsproces tussen natuur en wetenschap.
610030: BERKEL, K. VAN, BOS, H.J.M., SNELDERS, H.A.M., VISSER, R.P.W. - Van filosofie tot experiment. Episoden uit de Utrechtse wiskunde en natuurwetenschap van Regius tot Jordan. Themanummer van het Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Jrg. 7, nr. 1-1984.
606098: BERKEL, K. VAN - In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940.
594443: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
608316: BERKEL, K. VAN - Renaissance der cultuurwetenschap.
600546: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
616159: BERKEL, K. VAN, (RED.) - Amerika in Europese ogen. Facetten van de Europese beeldvorming van het moderne Amerika.
605565: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings. Introduction by A.D. Lindsay.
589775: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
600038: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
589803: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
589804: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
577011: BERKELEY, G., FRASER, A.C. - Berkeley and spiritual realism.
10367: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
8335: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
589777: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
569801: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
613478: BERKELEY, G., WINKLER, K.P. - Berkeley. An interpretation.
591828: BERKELEY, G. - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous
17111: BERKELEY, G., FRASER, A.C. - Berkeley.
598389: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
4760: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
595114: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
590600: BERKELEY, G., MACE, A.A., (ED.) - Berkeley and modern problems. The symposia read at the joint session of the Aristotelian society and the Mind association at Dublin, july 10th-12th, 1953.
595329: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings.
574679: BERKELEY, G. - Selections from Berkeley. Annotated. An introduction to the problems of mdoern philosophy for the use of students in colleges and universities by A.C. Fraser.
600642: BERKELEY, G., LAMEERE, J., (RED.) - George Berkeley 1685-1753.
569475: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
573743: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
600031: BERKHOF, H., GENNEP, F.O. VAN, GRAAF, J. DE - Geloven in God. Studies op instigatie van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
594813: BERKHOF, J., (RED.) - Beeld en evenbeeld. Een Leidse parade.
615747: BERKHOF, H., BEEK, A. VAN DE, GRAAFLAND, C., HOUTEPEN, A.W.J. - Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van H. Berkhof.
608275: BERKOUWER, G.C., BAKKER, J.T., HARTVELT, G.P., KUITERT, H.M. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de vrije universiteit te Amsterdam.
594878: BERKUM, A. VAN, (RED.) - Parthonopeus van Bloys.
17506: BERLICHINGEN, G. VON - The autobiography of Götz von Berlichingen. Ed. by H.S.M. Stuart.
613401: BERLIN, H.J. - Het pantheïsmus, wijsgeerig stelsel onzer dagen, naar de groote wijsgeeren Jezus van Nazareth en Baruch van Spinosa + Tweede afdeeling. God. Geschetst en voorgedragen door een lid (Hartog Azig Berlin) der vereeniging 'De Dageraad' gedurende het eerste jaar harer bijeenkomsten.
616477: BERLIN, I. - Concepts and categories. Philosophical essays. Edited by H. Hardy. With and introduction by B. Williams.
618094: BERLIN, I. - Vico and Herder. Two studies in the history of ideas.
618092: BERLIN, I. - The age of enlightenment. The eighteenth-century philosophers. Selected with introduction and commentary.
601609: BERLIN, I. - Concepts and categories. Philosophical essays. Edited by H. Hardy. With and introduction by B. Williams.
601368: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
586162: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
567873: BERLIN, I., JAHANBEGLOO, R. - Conversations with Isaiah Berlin.
606269: BERLIN, I., JAHANBEGLOO, R. - Conversations with Isaiah Berlin.
603064: BERLIN, I. - Concepts and categories. Philosophical essays. Edited by H. Hardy. With and introduction by B. Williams.
592264: BERLINGER, R. - Das Werk der Freiheit. Zur Philosophie von Geschichte, Kunst und Technik.
1880: BERLINGER, R. - Philosophie als Weltwissenschaft. Vermischte Schriften. 2 volumes.
1728: BERLINGER, R. - Die Weltnatur des Menschen. Morphopoietische Metaphysik. Grundlegungsfragen.
589376: BERLINGER, R., BEIERWALTES, W., SCHRADER, W., (HRSG.) - Weltaspekte der Philosophie. Rudolf Berlinger zum 26. Oktober 1972.
4192: BERLINGER, R., BEIERWALTES, W., SCHRADER, W., (HRSG.) - Weltaspekte der Philosophie. Rudolf Berlinger zum 26. Oktober 1972.
614747: BERLIOZ, HECTOR, MOLENAAR, H. - Berlioz in de spiegel van zijn tijd.
16395: BERLITZ, C. - De Bermuda driehoek. Een ongelooflijk verhaal over onverklaarbare verdwijningen van vliegtuigen, schepen en mensen
612143: BERMAN, M. - De terugkeer van de betovering. Wetenschap en wereldbeeld. Nederlandse vertaling J. Groot.
589263: BERMAN, M. - De terugkeer van de betovering. Wetenschap en wereldbeeld. Nederlandse vertaling J. Groot.
598498: BERMANT, C. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden. Nederlandse bewerking: R.C. Musaph-Andriesse. Nederlandse vertaling: H.J. Bergmans.
590278: BERMUDEZ, J.L. - The paradox of self-consciousness.
606972: BERNADOTTE, FOLKE - Het einde
614565: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap
7195: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap
583677: BERNAL, J.D. - Die Wissenschaft in der Geschichte. Deutsch von L. Boll.
616609: BERNARD VAN CLAIRVAUX, DEROY, J.P.T. - Bernardus en Origenes. Enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' Sermones super cantia canticorum'.
602132: BERNARD VAN CLAIRVAUX, BAARSLAG, D.J. - Bernard van Clairvaux. St. Bernard als monnik, als middeleeuwsch 'Heilige', als staatsman, als inquisiteur en als volgeling van Plato. Met platen van L.J. Jordaan.
594080: BERNARD VAN CLAIRVAUX, SCHMIDT-PAULI, E. VON - Bernhard von Clairvaux. Lebensbild.
593955: BERNARD VAN CLAIRVAUX, BREDERO, A.H. - Etudes sur la 'Vita prima' de Saint Bernard.
618421: BERNARD VAN CLAIRVAUX, PRANGER, M.B. - Bernard of Clairvaux and the shape of monastic thought. Broken dreams.
571348: BERNARD, M. - Introduction à une sociologie des doctrines économiques des physiocrates à Stuart Mill.
586285: BERNARD, PRINS, WIJNEN, H. VAN - De prins-gemaal. Vogelvrij en gekooid.
617828: BERNARD VAN CLAIRVAUX, BREDERO, A.H. - Etudes sur la 'Vita prima' de Saint Bernard.
586043: BERNARD, G. - Guide des recherches sur l'histoire des familles. Préface par J. Favier.
600218: BERNATH, M. - Die Malerei des Mittelalters. Neu bearbeitet. Mit 432 Abbildungen.
578787: BERNATZIK, H.A., (HRSG.) - Die neue grosse Völkerkunde. Völker und Kulturen der Erde in Wort und Bild.
606563: BERNATZIK, H.A. - De geesten van de gele bladeren. Ontdekkingsreizen in Achter-Indië. Met medewerking van E. Bernatzik. Met 104 afbeeldingen. Geautoriseerde vertaling van U. Schuyler.
601968: BERNATZIK, H.A. - De geesten van de gele bladeren. Ontdekkingsreizen in Achter-Indië. Met medewerking van E. Bernatzik. Met 104 afbeeldingen. Geautoriseerde vertaling van U. Schuyler.
526: BERNAYS, P., STRASSER, S., INGARDEN, R. - La phenomenologie et les sciences de la nature. Colloque de l'academie inernationale de philosophie des sciences 2-4 septembre 1963 Fribourg (Suisse).
594297: BERNBAUM, E. - The way to Shambhala. A search for the mythical kingdom beyond the Himalayas.
762: BERNDSEN, F. - Cultuur en methodologie. Over wijzen van bestaan en vormen van onderzoek.
569254: BERNDSEN, F.A.H. - (((Probleem)oplossing)shulpmiddelen. 2 delen.
568231: BERNHART, J., OBERMAIER, H. - Sinn der Geschichte. Urgeschichte der Menschheit. Mit 14 Bildern im Text und 6 Tafeln.
595051: BERNLEF, J., BRANDS, G., SCHIPPER, K. - Barbarber. Alfabet.
583833: BERNS, J.B. - Namen voor ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse dialecten.
617809: BERNS, E., IJSSELING, S., MOYAERT, P. - Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida.
13362: BERNSDORF, W., BÜLOW, F., (HRSG.) - Wörterbuch der Soziologie. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute.
606086: BERNSTEIN, R.J. - Beyond objectivism and relativism: science, hermeneutics, and praxis.
608534: BERNSTEIN, E. - Aus den Jahren meines Exils (Völker zu Hause). Erinnerungen eines Sozialisten.
605135: BERNSTEIN, R.J. - The restructuring of social and political theory.
611493: BERNSTEIN, J. - Quantum profiles.
569695: BERNSTEIN, M. - Die Deutung des Traumes. I. Die persönliche Anwendung des Traumbildes. II. Traumweisungen.
587367: BERNSTEIN, M. - Die Deutung des Traumes. I. Die persönliche Anwendung des Traumbildes. II. Traumweisungen.
607932: BERNSTEIN, R.J. - Philosophical profiles. Essays in a pragmatic mode.
602920: BERNSTEIN, R.J. - The restructuring of social and political theory.
2711: BERNSTEIN, R.J. - Praxis and action. Contemporary philosophies of human activity.
609164: BERNSTEIN, E. - De voorwaarden tot het socialisme en de taak van de sociaal-democratie. Met een voorwoord van Bart Tromp
604527: BERNSTEIN, R.J. - The restructuring of social and political theory.
609386: BERNSTEIN, E. - Temporarily yours. Intimacy, authenticity, and the commerce of sex.
578463: BERNSTEIN, R.J. - Philosophical profiles. Essays in a pragmatic mode.
617283: BERQUE, J. - De l'Euphrate à l'Atlas. 2 volumes.
566331: BERR, H. - L'histoire traditionele et la synthèse historique. Nouvelle édition.
610403: BERRY, T. - Buddhism.
582167: BERRY, JEAN DUC DE - Les très riches heures du Duc de Berry. Le calendrier par Pol de Limbourg et Jean Colombe. XVe siècle (Musée Condé à Chantilly). Textes par H. Malo.
616851: BERSCHIN, W. - Eremus und Insula. St. Gallen und die Reichenau im Mittelalter - Modell einer lateinischen Literaturlandschaft.
606150: BERSSELAAR, V. VAN DEN - Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen.
617755: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
566329: BERTELS, C.P., PETERSMA, E., (RED.) - Filosofen van de 20e eeuw. Met een inleiding van C.A. van Peursen.
6227: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
9498: BERTELS, C.P., PETERSMA, E., (RED.) - Filosofen van de 20e eeuw. Met een inleiding van C.A. van Peursen.
566330: BERTELS, C.P., PETERSMA, E., (RED.) - Filosofen van de 20e eeuw. Met een inleiding van C.A. van Peursen.
595591: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
605678: BERTENS, H., HAEN, T. D' - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur.
593818: BERTENS, H., HAEN, T. D' - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur.
580688: BERTEVAL, W. - Le faux intellectualisme.
593140: BERTHOLET, A., CAMPENHAUSEN, H. FREIHERR VON - Van Goor's encyclopedisch woordenboek der godsdiensten
594168: BERTHOLET, A. - Die gegenwartige Gestalt des Islams.
566400: BERTHOLET, A. - Grundformen der Erscheinungswelt der Gottesverehrung. Eine nachgelassene Vorlesung, gehalten an der Universität Basel. Für den Druck durchgesehen von J. Hempel.
613460: BERTHRONG, J.H. - Concerning creativity. A comparison of Chu Hsi, Whitehead and Neville.
615553: BERTHRONG, J.H. - Concerning creativity. A comparison of Chu Hsi, Whitehead and Neville.
13128: BERTING, J. - De toekomst is altijd anders. Bijdragen aan de sociologie. Samengesteld door: D. Houtman, B. Steijn en M. de Witte.
607968: BERTING, J. - De toekomst is altijd anders. Bijdragen aan de sociologie. Samengesteld door: D. Houtman, B. Steijn en M. de Witte.
606259: BERTING, J., BREMAN, J., LEHNING, P.B., (RED.) - Mensen, macht en maatschappij. Een bundel sociaal-wetenschappelijke opstellen.
617787: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , FOCKEMA ANDREAE, S.J., HOL, J.B.L., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVIII,1951.
617788: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVI,1949.
617826: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVII,1950
617825: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXX, 1953
617795: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIX,1952
617797: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , HOL, J.B.L., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXV,1948.
610343: BERTRAM, C.A.H.H. - Stille Grösse: das niederländische Interesse an deutscher Architektur und Architekurförderung im 19. Jahrhundert. 2 volumes.
598396: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
595376: BERTRAND DE DEUX, CASSEE, H.C. - The missal of cardinal Bertrand de Deux. A study in 14th-century Bolognese miniature painting
595464: BERTRAND DE DEUX, CASSEE, H.C. - The missal of cardinal Bertrand de Deux. A study in 14th-century Bolognese miniature painting
593569: BERTRAND, J. - Nieuwtestamentisch woordenboek.
638: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
598395: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
585449: BERVAL, R. DE, (ED.) - Présence du bouddhisme.
581561: BERVE, H. - Griechische Geschichte. Mit 2 Plänen im Text und 17 Tafeln. 2 delen.
583698: BERVILLE, G. DE - Histoire de Bertrand Duguesclin, comte de Longueville, connétable de France. Nouvelle édition. 2 volumes.
605932: BESANÇON, R.M., (ED.) - The encyclopedia of physics.
607347: BESANÇON, A. - Les origines intellectuelles du léninisme.
610424: BESANT, A. - Veranderende toestanden (the changing world). Vijftien voordrachten in mei, juni en juli 1909, te London gehouden door Annie Besant, voorzitster van de theosofische vereeniging.
617317: BESCH, W. , COX, H.L., JANSSEN, W, NIKOLAY-PANTER, M. , GROTEN, M. (HRSG.). - Rheinische Vierteljahrblätter. Mitteilungen des Instituts für Landeskunde der Rheinlande der Universität Köln. Jahrgang 53 1989 - Jahrgang 79 2015. 27 volumes.
601220: BESOUW, J.B.M. VAN, HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd ondernemer rond 1900.
583276: BESOUW, J.B.M. VAN, HORN-VAN NISPEN, L.C.W.J.M. TEN - Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd ondernemer rond 1900.
605654: BESSELINK, L.F.M., (RED.) - Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal.
593016: BESSELINK, L.F.M., (RED.) - Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal.
595149: BESSY, M. - Imprécis d' érotisme.
604150: BEST, S., KELLNER, D. - The postmodern adventure. Science, technology, and cultural studies at the third millennium.
594286: BEST, S.B. - The drama of the soul. A mystical interpretation of the gospels, describing the inner initiations of the master Jesus.
612106: BEST, D. - Philosophy and human movement.
597202: BESTEN, A. DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
1854: BESTERMAN, T., (ED.) - Transactions of the second international congress of the Enlightenment. 4 volumes.
583209: BÉTEILLE, A. - The idea of natural inequality and other essays.
581505: BÉTEILLE, A. - Inequality among men.
570787: BETH, E.W., DANTZIG, D. VAN, STUTTERHEIM, C.F.P. - De functie der wetenschap. Drie voordrachten met discussie.
614793: BETH, E.W. - Wijsgerige ruimteleer.
575022: BETH, E.W. - Formal methods. An introduction to symbolic logic and to the study of effective operations in arithmetic an logic.
613574: BETH, E.W. - Un logicien consciencieux. La philosophie de Evert Willem Beth. Actes du colloque Evert Willem Beth, Archives Henri-Poincaré et Fondation E.W. Beth, Nancy, 22-24 avril 1998. A conscientious logician. The philosophy of Evert Willem Beth.
615527: BETH, E.W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen.
615525: BETH, E.W., DESTOUCHES, J.L. , (ED.) - Memorial colloquium. Logic and the foundations of science. Paris, Institut Henri Poincaré, 19-21 may 1964.
615524: BETH, E.W. - Moderne logica.
609464: BETH, A. - Variatieverschijnselen in het Oud-Indisch.
614693: BETH, E.W. - Science a road to wisdom. Collected philosophical studies
615516: BETH, E.W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen.
604547: BETH, E.W. - Moderne logica.
577971: BETH, E.W. - La crise de la raison et la logique. Conferences, faites à l'université de Liège dans le cadre des échanges culturels belgo-néerlandais au mois de mai 1956.
614111: BETH, E.W. - Mathematical thought. An introduction to the philosophy of mathematics.
18654: BETH, K. - Religion und Magie bei den Naturvölkern. Ein Religionsgeschichtlicher Beitrag zur Frage nach den Anfängen der Religion.
5019: BETH, E.W., POS, H.J., HOLLAK, J.H.A., (ED.) - Proceedings of the tenth international congress of philosophy (Amsterdam, august 11-18, 1948). 2 volumes.
588286: BETH, E.W. - Beschouwingen over het logische denken.
615996: BETH, E.W. - Natuurphilosophie.
403: BETHELL, N. - The last secret. Forcible repatriation to Russia 1944-7. Introduction by H. Trevor-Roper.
602852: EVERARD VAN BÉTHUNE - Glosa super 'Graecismum' Eberhardi Bethuniensis. Capitula I-III. De figuris coloribusque rhetoricis. Cura et studio A. Grondeux.
5068: BETHURUM, D., (ED.) - Classics of the enlightenment. Alexander Pope. Jonathan Swift.
571280: BETTANY, G.T. - De godsdiensten der wereld. Voor Nederland bewerkt en op vele punten herzien en uitgebreid door J.G. Boekenoogen. 2 delen.
616044: BETTELHEIM, B. - De uiterste grens. Essays over de holocaust, psychoanalyse, opvoeding en kunst. Inleiding Jaap van Heerden
587034: BETTELHEIM, B. - Niet volmaakt maar goed genoeg. Over het opvoeden van kinderen
590553: BETTELHEIM, B. - Surviving and other essays.
589123: BETTELHEIM, B. - Surviving and other essays.
606590: BETTEN, K. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel van der Velde.
603939: BETTINGEN, F. - Gedichte. Mit einem Bildnis der Verfasserin.
584689: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
11056: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
612331: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
607249: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
617943: BEUKEMA, JACOB MENNES, BOERMA, A. - Jacob Mennes Beukema. Zoon van het boerenland. Zeeman van formaat geschoold door de Minerva.
585963: BEUKEN, W.H., (RED.) - Vanden levene ons Heren. Inleiding met kritiese kommentaar en uitave van alle teksten.
593651: BEUKEN, W., HERTOG, M. DEN, MEIJ, J. VAN DER - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur.
611072: BEUKER, G.J. - Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen 1838-1988.
606970: BEUMELBURG, W. - Sperrfeuer um Deutschland.
609078: BEUMER, J. - Intimiteit en solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
609148: BEUNDERS, H. - Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur.
593438: BEUNINGEN, D.G. VAN, HANNEMA, D. - Meesterwerken uit de verzameling D.G. van Beuningen.
611070: BEUS, C. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. 2 delen.
575483: BEUS, J. DE, VUIJSJE, F., (RED.) - Politieke economie.
608499: BEUS, J. DE, VUIJSJE, F., (RED.) - Politieke economie.
591260: BEUSEKOM, G. VAN - Over de orientatie van de bijenwolf (Philanthus triangulum Fabr.).
616495: BEVAART, W. - De Nederlandse defensie (1839-1874).
598631: KATHOLIEKE ARBEIDERS BEWEGING - Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen. Een liber amicorum voor KAB/NKV.
605658: KATHOLIEKE ARBEIDERS BEWEGING - Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen. Een liber amicorum voor KAB/NKV.
609128: BEYEN, M. - Oorlog en verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland 1938-1947.
616670: BEYMA, J.M. VAN - Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum.
566397: BEYSENS, J.TH. - Natuurphilosophie of cosmologie.
599221: BEZEMER, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der koninklijk marine in de tweede wereldoorlog. Met een voorwoord van minister P.J.S. de Jong.
599220: BEZEMER, K.W.L. - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijk Marine in de tweede wereldoorlog. Met een voorwoord van A. de Booy bevelhebber der zeestrijdkrachten.
605650: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
598050: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
592014: BEZEMER, J.W., JONG EDZ., F. DE, JONG, R. DE, (ED.) - Anarchisme. Een miskende stroming?
605278: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
612091: BEZZOLA, RETO RADUOLF, , GÜNTERT, G. , JUNG, M.J. , (ED.) - Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de littérature médiévalis offerts à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
612090: BEZZOLA, RETO RADUOLF, , GÜNTERT, G. , JUNG, M.J. , (ED.) - Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de littérature médiévalis offerts à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
580512: BHAGAVADGITA, RADHAKRISHNAN, S., (HRSG.) - Die Bhagavadgita. Sanskrittext mit Einleitung und Kommentar. Mit dem indischen Urtext verglichen und ins Deutsche übersetzt von S. Lienhard.
602663: BHAGAVADGITA - The song of the lord. Bhagavadgita
578262: BHAGAVADGITA, SUKUL, J.P.K. - De Bhagavadgita. Beschouwingen en Nederlandse vertaling.
587476: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, BHARTA, MA SATYA - Bhagwan shree Rajneesh: de laatste gok. Inl. Swami Deva Amrito (J. Foudraine). Een blik achter de schermen van het meest invloedrijke spirituele en psychologische groeicentrum van deze eeuw. Geautoriseerde vertaling Ma Prem Pushpa.
617486: BHARGAVA, D. - Jaina ethics.
613813: BHASKAR, R. - Philosophy and the idea of freedom.
617489: BHATTA NARAYANA, KALE, M.R. - Venisamhara of Bhatta Narayana. Edited with the commentary of Jagaddhara. Curtailed or enlarged as necessary, various readings, a literal English translation, critical and explanatory notes in English translated by M.R. Kale.
606309: BHATTACHARYA, B.C. - Indian images. The Brahmanic iconography. Based on genetic, comparative and synthetic principles.
586434: BHATTACHARYA, D. - The mirror of the sky. Songs of the Bãuls from Bengal
606305: BHATTACHARYYA, B. - An introduction to buddhist esoterism.
616592: BHAVE, V. - Gespräche über die Gita. Autorisierte Übertragung aus dem Hindi von Hema M. Anantharamann.
610124: BHIKKHU, B., (ED.) - Heartwood of the Bodhi tree. The Buddha's teaching on voidness. Original translation from the Thai by Dhammavicayo.
587761: BIBLIA HEBRAICA, KITTEL, R., (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita. 2 volumes.
590984: BIBLIA HEBRAICA, KITTEL, R., (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, T.H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum Masoreticum curavit P. Kahle. Editionem tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt, editionem septimam auxerunt et emendaverunt A. Alt et O. Eissfeldt. Editio quinta decima emendata typis editionis septimae expressa.
581153: BIBLIA HEBRAICA, KITTEL, R., (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, T.H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum Masoreticum curavit P. Kahle. Editionem tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt A. Alt et O. Eissfeldt.
616330: BIDERMAN, S., SCHARFSTEIN, B.A., (ED.) - Rationality in question. On eastern and western views of rationality.
607261: BIDNEY, D. - Theoretical anthropology.
591474: BIE, J. DE, (RED.) - Griekse mythologie en Europese cultuur. Met medewerking van o.a.: F. Baudouin, W. den Boer, N. de Paepe, J.M. Hemelrijk.
614740: BIE, O. - Het klavier en zijn meesters. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Johan de Veer. Met een inleiding van Daniël de Lange. Met vele illustraties.
579441: BIEDER, R.E. - Science encounters the indian, 1820-1880. The early years of American ethnology.
598033: BIEDERMANN, H. - Medicina magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften. Mit dreissig Faksimile-Tafeln.
6711: BIEMEL, W. - Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart.
605149: BIENERT, W. - Die Arbeit nach der Lehre der Bibel. Ein Beitrag zur evangelischen Sozialethik.
578519: BIER, A., RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homoeopathie.
567987: BIERENS DE HAAN, J.D., (RED.) - Wijsgeerige studies. Spinoza-Vrijheid-Godsdienst-De menschelijke aktie-Logos-Eleaten-Grieksche sceptiek.
582479: BIERENS DE HAAN, J.D. - Vergezichten. Studies.
612866: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
610379: BIERENS DE HAAN, J.D., AALBERS, H. - De wijsbegeerte van dr. J.D. Bierens de Haan.
591064: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècle, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
569652: BIERENS DE HAAN, J.D. - Wereldorde en geestesleven.
569653: BIERENS DE HAAN, J.D. - Het rijk van den geest.
10529: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècle, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
570975: BIERENS DE HAAN, J. - Grondslagen der samenleving. Sociologische problemen in overgangstijd.
578361: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie. Mit 132 Abbildungen.
12849: BIERENS DE HAAN, J.D. - Ethica. Beginselen van het zedelijk zelfbewustzijn.
568578: BIERENS DE HAAN, J.D. - Het tragische. Schuld, noodlot en bevrijding.
573751: BIERENS DE HAAN, J.D. - Idee-studies.
588474: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
602994: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
6695: BIERENS DE HAAN, J.D. - Feestbundel. Aangeboden aan Dr. J.D. Bierens de Haan door vrienden, vereerders en leerlingen ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 14 october 1936. Met bijdragen van H. Aalbers, D. Bartling, J.H. Carp, J. van Dael, T. Goedewaagen, M.E.C. Knappert, H. Oldewelt, H. Wolf benevens de toespraak van H.J. Pos ter gelegenheid van de eerepromotie te Amsterdam op 21 september 1936, het antwoord daarop van J.D. Bierens de Haan en een bibliographie van zijn werken door N. Ritman en B. Wolterson.
601579: BIERENS DE HAAN, D. - Guiding principles of activity, based on the application of scientific method. What sociologists should know for the radical improvement of the life of man.
569639: BIERENS DE HAAN, J.D. - Menschengeest: rede, zedelijkheid, schoonheidzin, religie.
599103: BIERENS DE HAAN, J.D. - Vergezichten. Studies.
596595: BIERENS DE HAAN, J.D. - Ethica. Beginselen van het zedelijk zelfbewustzijn.
604658: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
6698: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
579278: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
8540: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
16076: BIERENS DE HAAN, J.D., BARTLING, D., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - In memoriam Dr. J.D. Bierens de Haan 1866-1943.
569091: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche maatschappij der wetenschappen 1752-1952. With a summary in english. Herdruk met supplement 1952-1970. 2 delen.
612845: BIERI, P. - Hoe willen wij leven? Uit het Duits vertaald door Marijke Koekoek.
569546: BIERKENS, P.B. - Het denken van de psycholoog. Een verkenning van het psychodiagnostisch redeneerproces.
618354: BIERMAN, A.K. - Logic: a dialogue.
608311: BIERS, W.R. - The archeology of Greece: An introduction. Revised edition.
596767: BIERSMA, R., (RED.) - De mond vol tanden. Dertig vraaggesprekken over wat de wetenschap niet weet.
616898: BIEZAIS, H. - Die himmlische Götterfamilie der alten Letten.
607349: BIHALJI-MERIN, O., (HRSG.) - Brücken der Welt. Gesamtredaktion und Gestaltung L. und C. Hansmann.
569294: BIJ, T.S. VAN DER - Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog.
533: BIJKERK, R.J. - Psycho-logica. Een historisch arrangement.
582065: BIJL, J.E., DEWEERDT, M., (RED.) - Winkler Prins encyclopedie van de tweede wereldoorlog. 2 delen.
591355: BIJL, J.E., DEWEERDT, M., (RED.) - Winkler Prins encyclopedie van de tweede wereldoorlog. 2 delen.
617337: BIJLSMA, H. , VERBEEK, K. - Niet over éen nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Coördinatie Jan Kleine.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

12/15