Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6684: BEERLING, R.F. - Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog.
7122: BEERLING, R.F. - Wijsgerig-sociologische verkenningen. 2 delen.
629883: BEERLING, R.F. - Heden en verleden. Denken over geschiedenis.
609450: BEERMANN, V.A.M. - Stad en meijerij van ''s-Hertogenbosch van 1629 tot 1648. Een episode uit het laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog.
608417: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
602210: BEETS, N. - Paulus, in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid voorgesteld.
619780: BEEVOR, A. - Stalingrad
625689: BÉGUIN, A. - L'âme romantique et le rêve. Essai sur la romantisme allemand et la poésie française. 2 volumes.
600075: BEHN, S. - Einleitung in die Metaphysik.
581644: BEHNKEN, K., (HRSG.) - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. 7 volumes.
580961: BEHNKEN, K., (HRSG.) - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. 7 volumes.
623893: BEIT, H. VON - Symbolik des Märchens. Versuch einer Deutung. 3 volumes.
603982: BEITZ, W., HILLER, B., JÜNGER, H., (HRSG.) - Geschichte der russischen Sowjetliteratur. 2 volumes.
620523: BEJCZY, I.P. - Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaisance.
598715: BEKENKAMP, H. - 75 jaar een bijzondere school. Groningse schoolvereniging 1910-1985.
619596: BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. - Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk.
619599: BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. - Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen.
619597: BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut of, de gevolgen der opvoeding; uitgegeven door E. Bekker, wed. ds. Wolff, en A. Deken (niet vertaald.) 6 delen.
577225: BEKKUM, W.J. VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts.
597189: BEKKUM, W.J. VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts.
624731: BEKKUM, W.J. VAN, COBB, P.M., (ED.) - Strategies of medieval communal identity: judaism, christianity and islam.
597437: BEKKUM, W.J. VAN - The Qedushta'ot of Yehudah according to Genizah manuscripts.
574003: BEL, G.G. - Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxás. Een psychoanalytische benadering van drie visies op de Griekse maatschappij; Yórgos Theotakás, Liliká Nákou, Thanásis Petsális.
15050: BELAVAL, Y. - Les philosophes et leur langage.
603308: BELD, A. VAN DEN - Is geloof een deugd? Studies over God, deugd en het eeuwige leven.
588442: BELD, A. VAN DEN - Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding.
612162: BELIËN, H., ROOBOL, W.H., (RED.) - Europa in de wereld, een geschiedenis vanaf 1815. Historisch overzicht. Met medewerking van D. van der Horst, G.J. van Setten.
591179: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P. beoordeeld.
578810: BELINFANTE-AHN, L. - Het kinderteekenen en het volle leven. Met autotypieën naar 470 kinderteekeningen.
611194: BELINSKI, W.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
611196: BELINSKI, W.G., ZIEGENGEIST, G. - Belinski. Ein Lesdebuch für unsere Zeit.
613048: BELL, D. - De komst van de post-industriële samenleving. Een sociale toekomstverkenning. Verkorte editie. Nederlandse vertaling: R. van Houten.
9957: BELL, J.M., MENDUS, S., (ED.) - Philosophy and medical welfare.
609225: BELLA, S. DE - Ordening. Van theorie naar practijk.
622648: BELLAMY, E. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van 'Equality' door H.N. Omslag-teekening van J. Bouwman.
625275: BELLAMY, J., NIJLAND, J.A. - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 delen.
620472: BELLAY, JOACHIM DU, TUCKER, G.H. - The poet's odyssey. Joachim du Bellay and the Antiquitez de Rome.
608310: BELLEN, H. - Grundzüge der römischen Geschichte. Dritter Teil. Die Spätantike von Constantin bis Justinian. Anhang von Johannes Deissler.
593452: BELLINGER, G.J. - Sexualität in den Religionen der Welt.
13664: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
587708: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
6861: BELLOW, S. - Humboldt's gift.
594679: BELOW, G. VON - Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte.
629903: BELTRAN, E. , (ED.) - Nouveau textes inedits d'humanistes Francais du milieu du XVe siecle. P. de La Hazardière, Jean Serra, Jean Jouffroy, Guillaume Fillastre et Antoine de Neufchatel. Edition, introduction, notes et index par Evencio Beltran.
629904: BELTRAN, E. , (ED.) - Humanistes Français du milieu du XVe siècle. Textes inédits de P. de La Hazardiere, Jean Serra, Guillaume Fichet. Edition, introduction, notes et index par Evencio Beltran.
603587: BELZER, G. - Das Problem der Transzendenz in der Geschichte der neueren Philosophie.
623190: BEN-DAVID, J. - The scientist's role in society. A comparative study.
627183: BENACERRAF, P. , PUTNAM, H., (ED.) - Philosophy of mathematics. Selected readings.
626952: BENDA, J., BOURQUIN, C. DE - Julien Benda ou Le point de vue de Sirius. Introduction de M. Jules de Gaultier.
626965: BENDA, J. - La fin de l'éternel.
618154: BENDA, J. - Appositions.
628823: BENDA, J. - Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie.
626964: BENDA, J. - Délice d'Éleuthère.
618143: BENDA, J. - Properce ou les amants de Tibur.
618145: BENDA, J. - Essai d'un discours cohérent sur les rapports de dieu et du monde.
627009: BENDA, J. - Le rapport d'Uriel.
627011: BENDA, J. - La croix de roses. Précédé d'un dialogue d'Eleuthère avec l'auteur.
627013: BENDA, J. - La trahison des clercs. Introduction d'André Lwoff. Avant-propos d'Etiemble.
627017: BENDA, J. - Cléanthis oud Du beau et de l'actuel.
627018: BENDA, J. - Supplément à De l'esprit de faction de Saint-Évremond. Quatre cuivres de G. Gorvel.
586169: BENDA, J. - L'ordination.
628929: BENDEGEM, J.P. VAN - Over wat ik nog wil schrijven.
630722: BENDER, HANS - Briefe an Hans Bender. Unter redaktioneller Mitarbeit von Ute Heimbüchel herausgegeben von Volker Neuhaus.
617062: BENDIX, R. - Embattled reason. Essays on social knowledge.
623602: BENDKOWSKI, H., WEISSHAUPT, B. , (HRSG.) - Was Philosophinnen denken. Eine Dokumentation. 2 volumes.
573244: BENECKE, G.F. - Briefe aus der Frühzeit der deutschen Philologie an Georg Friedrich Benecke. Mit Anmerkungen begleitet und hrsg. von R. Baier.
598215: BENEDICT, R. - Mozaiek der cultuurvormen
594586: BENEDICT, R. - Mozaiek der cultuurvormen
629813: BENEDICT, R., MODELL, J. - Ruth Benedict. Patterns of life.
577700: BENEDIKT, M. - Philosophische Politik?
574257: BENESCH, O., AUER, E.M. - Die Historia Friderici et Maximiliani.
18296: BENESCH, H. - Der Ursprung des Geistes. Wie entstand unser Bewusstsein - Wie wird Psychisches in uns hersgestellt?
613071: BÉNÉZIT, E. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d'ecrivains spécialistes français et étrangers. Nouvelle édition entièrement refondue, revue et corrigée sous la direction des héritiers de É. Bénézit avec 32 reproductions hors texte en héliogravure. 8 volumes.
6539: BENHAM, F., PAISH, F.W., CULYER, A.J. - Benham's economics.
630855: BENJAMIN, W. - Berlijnse jeugd. Met een nawoord van Theodor Adorno
605064: BENJAMIN, W., FULD, W. - Walter Benjamin. Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
631128: BENJAMIN, W., BOLZ, N., REIJEN, VAN W. - Walter Benjamin.
631669: BENJAMIN, W. - Berlin childhood around 1900
628056: BENJAMIN, W., REIJEN, W. VAN, BOLZ, N. - Walter Benjamin
631608: BENJAMIN, W., CAUTER, L. DE - De dwerg in de schaakautomaat. Benjamins verborgen leer.
631789: BENJAMIN, W., GÜNTHER, H. - Walter Benjamin und der humane Marxismus.
631519: BENJAMIN, W. - Maar een storm waait uit het paradijs. Filosofische essays over taal en geschiedenis
625158: BENJAMIN, W., PALMIER, J.M. - Walter Benjamin. Un itinéraire théorique. Édition établie, annotée et présentée par Florent Perrier.
15520: BENJAMIN, W., TACKELS, B. - L'oeuvre d'art à l'époque de W. Benjamin. Histoire d'aura.
621720: BENJAMIN, W., REIJEN, W. VAN, BOLZ, N. - Walter Benjamin
631670: BENJAMIN, W. - Illuminations. Edited and with an introduction by Hannah. Arendt
630724: BENN, G., WEDEKIND, TILLY - Briefe an Tilly Wedekind 1930 - 1955. Nachwort von Marguerite Valerie Schlüter.
612470: BENN, G. - Briefe. Herausgegeben von Harald Steinhagen und Jürgen Schröder. 3 parts in 4 volumes.
630723: BENN, G., HILLEBRAND, B. - Benn.
18306: BENN, S.I., MORTIMORE, G.W., (ED.) - Rationality and the social sciences. Contributions to the philosophy and methodology of the social sciences.
598015: BENNETT, J. - Linguistic behaviour.
15348: BENOIST, J.M. - Pavanne pour une Europe défunte.
15051: BENOIST, J.M. - Les nouveaux primaires.
629714: BENSON, M. - An English-Serbocroatian dictionary. Englesko-Srpskohrvatski recnik.
629984: BENTHAM, J. - An introduction to the principles of morals and legislation. With an introduction by Laurence J. Lafleur.
621792: BENTHAM, J., HAVE, H. TEN - Jeremy Bentham. Een quantumtheorie van de ethiek.
18700: BENTHAM, J. - Offical aptitude maximized; expense minimized. Edited by P. Schofield.
15894: BENTHAM, J. - Securities against misrule and other constitutional writings for Tripoli and Greece. Edited by P. Schofield.
584359: BENTHAM, J. - The correspondance of Jeremy Bentham. 10 volumes.
606846: BENTHAM, J., HAVE, H. TEN - Jeremy Bentham. Een quantumtheorie van de ethiek.
609519: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - De staat van geweld. Essays.
16198: BENTINCK, WILLIAM CAVENDISH - The correspondance of lord William Cavendish Bentinck governor general of India 1828-1835. Edited with an introduction by C.H. Philips. 2 volumes. Complete.
630094: BERARDINO, A., DI - Encyclopedia of the early church. Produced by the Institutum Patristicum Augustinianum
599688: BERCKEN, W.P. VAN DEN - Het beeld van het westen in de Sovjetpers (with a summary in English).
627052: BERDJAJEV, N.A. - Wahrheit und Lüge des Kommunismus. Mit einem Anhang Der Mensch und die Technik. Deutsch von J. Schor.
629626: BERDJAJEV, N.A. - Het Russische denken in de 19e & 20e eeuw. Aspecten en perspectieven. Bewerkt door S. van Praag.
575913: BERDJAJEV, N.A. - Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische communisme. Nederlandsche vertaling J. Schregardus. Met een nawoord van den schrijver, uit het Russisch vertaald door A. Koslowa.
623104: BERDJAJEV, N.A. - Le sens de l'histoire. Essai d'une philosophie de la destinée humaine. Traduit du russe par S. Jankélévitch.
605191: BERDJAJEV, N.A. - Sinn und Schicksal des russischen Kommunismus. Ein Beitrag zur Psychologie und Soziologie des russischen Kommunismus. Deutsch herausgegeben von I. Schor.
626563: BERDJAJEV, N.A. - Mens en machine
628232: BERDJAJEV, N.A., GELRE, H. VAN - Nikolas Berdjajew. Een inleiding tot zijn denken. Met een voorwoord van H. Bruning.
629851: BERDJAJEV, N.A. - Slavernij en vrijheid
598956: BERDMORE, T. - Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch. Ingeleid door C. Gysel.
600714: BERENDSEN, D. - Waarom geloven mensen? De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garret Green en George Lindbeck.
13097: BERENDSEN, D. - Waarom geloven mensen? De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garret Green en George Lindbeck.
621038: BERENDT, J. - Stad der vallende engelen
586055: BERESTEYN, E.A. VAN, CHRISTIAANS, P.A., TANG, A.J. VAN DER - Genealogisch repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel + Supplementen 1970-1984, 1985-1989. 4 delen.
629862: BERG, J.H. VAN DEN, ZWART, H. - Boude bewoordingen. De historische fenomenologie ('metabletica') van Jan Hendrik van den Berg.
631256: BERG, W. VAN DEN - De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840.
631294: BERG, H, , WIJSENBEEK, T., FISCHER, E., (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940.
601310: BERG, H. VAN DEN, FORTUYN, P., JASPERS, T. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
599817: BERG, C. VAN DEN, (RED.) - Dagelijks leven door de eeuwen heen
598231: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
622038: BERG, J.H. VAN DEN, BELZEN, J.A. VAN, (RED.) - Metabletica en wetenschap. Kritische bestandsopname van het werk van J.H. van den Berg.
599423: BERG, J.H. VAN DEN - 's Morgens jagen, 's middags vissen.
609565: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
602866: BERG, J.H. VAN DEN - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
4909: BERG, I.J.M. VAN DEN - Beginselen der logica.
625908: BERG, J.H. VAN DEN, PARABIRSING, S. - De metabletische methode. Een analyse van de leer van J.H. van den Berg.
627149: BERG, J.H. VAN DEN - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
619127: BERG, J. VAN DEN, DOOREN, J.P. VAN, (HRSG.) - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen Zeist 18. - 22. Juni 1974. Mit 7 Abbildungen.
629608: BERG, J.H. VAN DEN - Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie.
602643: BERG, J.H. VAN DEN - Dieptepsychologie.
604010: BERG, J.H. VAN DEN - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
626390: BERG, J.H. VAN DEN - Het menselijk lichaam. Een metabletisch onderzoek. 2 delen.
621536: BERG, J.H. VAN DEN - De dingen. Vier metabletische overpeinzingen.
631293: BERG, H, , WIJSENBEEK, T., FISCHER, E., (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940.
619747: BERG, B. VAN DEN, BERG, H. VAN DEN - Nederland in de jaren zestig.
619167: BERG, H. VAN DEN, FORTUYN, P., JASPERS, T. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
630837: BERG, J.H. VAN DEN - Metabletica van de materie. Meetkundige beschouwingen.
608058: BERG, J.H. VAN DEN - Dieptepsychologie.
597883: BERG, J.H. VAN DEN - Kroniek der psychologie.
597880: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
612507: BERG, I.J.M. VAN DEN - Beginselen der logica.
626475: BERG, J.H. VAN DEN - De psychiatrische patient. Kleine algemene psychopathologie op fenomenologische grondslag.
599524: BERG, J.H. VAN DEN - De zuilen van het Panthéon en andere studies.
599525: BERG, J.H. VAN DEN - Kroniek der psychologie.
597882: BERG, J.H. VAN DEN - Het ziekbed. Een hoofdstuk uit de medische psychologie.
598322: BERG, J.H. VAN DEN - Reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
597239: BERG, J.H. VAN DEN - Wat is psychotherapie.
623194: BERGE-GERBAUD, M. VAN, MENALDA, M. , PLOMP, M.C. - Hartstochtelijk verzameld. Beroemde tekeningen in 18de-eeuwse Hollandse collecties.
591498: BERGEN, D.L. - Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk
15844: BERGENGRUEN, WERNER - Der Grosstyrann unddas Gericht. Roman.
609918: BERGER, P.L., ZIJDERVELD, A.C. - Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden. Essay. Nederlandse vertaling: Anton Zijderveld.
631681: BERGER, P.L. - The sacred canopy. Elements of a sociological theory of religion.
630834: BERGER, P.L., LUCKMANN, T. - The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge.
591427: BERGER, G., DARCET, J., GUÉRON, G., (RED.) - Gaston Berger. Un philosophe dans le monde moderne.
630508: BERGER, K. - Von der Schönheit der Ethik.
9658: BERGER, G. - Recherches sur les condtions de la connaissance. Essai d'une théorétique pure.
443: BERGER, G., ROSSI, F. - Fenomenologia e antropologia in Gaston Berger.
568713: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Revolutionnaire cultuur.
621372: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Het Christus-mysterie. Een onderzoek naar den oorsprong en de esoterische beteekenis van onzen godsdienst.
9070: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Roode rozen
578804: BERGH, H. VAN DEN, MEIJER, J. - Herman van den Bergh: Sabbath. Een joods-thematische studie.
630787: BERGHE, P.L VAN DER - Race and racism. A comparative perspective.
622060: BERGHS, H., (RED.) - Denk-wijzen 2. Een inleiding in het denken van M. Heidegger, A. Glucksmann, W. Benjamin en H. Bergson. Bijdragen van H. Berghs, K. Boey, A. Vandevelde en W. Thys.
590587: BERGHUYS, J.J.W. - Grondslagen van de aanschouwelijke meetkunde.
628078: BERGHUYS, J.J.W. - Mens en kosmos - een groots verband. Uitweg uit de crisis in rationeel denken.
624862: BERGMANN, G. - The metaphysics of logical positivism.
629460: BERGMANN, M., MOOR, J., NELSON, J. - The logic book.
574811: BERGSMA, A. - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telefoonnummers. Met een voorwoord van P. Schneiders.
610909: BERGSON, H. - Essai sur les données immédiates de la conscience.
614802: BERGSON, H., BUSCH, J.F. - Bergson of betoomd élan als rhythme der schepping.
581300: BERGSON, H., FÉNART, M. - Les assertions Bergsoniennes.
631377: BERGSON, H. - De scheppende evolutie (L'évolution créatrice)
630743: BERGSON, H., ADOLPHE, L. - La philosophie religieuse de Bergson. Préface de E. Bréhier.
12375: BERGSON, H., THIBAUDET, A. - Le Bergsonisme. 2 volumes.
628101: BERGSON, H., DELATTRE, F. , GOUHIER, H. - Les études Bergsoniennes. Volume 1: 1948. Floris Delattre: Bergson et Proust. Accords et dissonances. Henri Gouhier: Maine de Biran et Bergson. Chroniques. Notes et documents. - Cours et conférences. Comptes rendus critiques.
582999: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
567570: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
566718: BERGSON, H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
618630: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
15432: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
628064: BERGSON, H., POS, H.J. - Bergson
628059: BERGSON, H., PHILONENKO, A. - Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse.
623106: BERGSON, H., MEYER, F. - La pensée de Bergson.
630891: BERGSON, H., POS, H.J. - Bergson
566259: BERGSON, H. - La pensée et le mouvant. Essais et conférences.
566320: BERGSON, H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
630793: BERGSON, H. - L'évolution créatrice.
7994: BERGSON, H., GILLOUIN, R. - La philosophie de Henri Bergson.
596442: BERING, D. - Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes.
587577: BERK, U. - Konstruktive Argumentationstheorie.
622220: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
608316: BERKEL, K. VAN - Renaissance der cultuurwetenschap.
594443: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
600546: BERKEL, K. VAN - Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
610030: BERKEL, K. VAN, BOS, H.J.M., SNELDERS, H.A.M., VISSER, R.P.W. - Van filosofie tot experiment. Episoden uit de Utrechtse wiskunde en natuurwetenschap van Regius tot Jordan. Themanummer van het Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Jrg. 7, nr. 1-1984.
625395: BERKEL, K. VAN, VANDERJAGT, A.J., (ED.) - The book of nature in early modern and modern history.
17111: BERKELEY, G., FRASER, A.C. - Berkeley.
4760: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
569475: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
590600: BERKELEY, G., MACE, A.A., (ED.) - Berkeley and modern problems. The symposia read at the joint session of the Aristotelian society and the Mind association at Dublin, july 10th-12th, 1953.
629649: BERKELEY, G. - Philosophical works including the works on vision. Introduction and notes by M. R. Ayers.
605565: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings. Introduction by A.D. Lindsay.
595114: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
589804: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
620965: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings. Introduction by A.D. Lindsay.
595329: BERKELEY, G. - A new theory of vision and other writings.
626778: BERKELEY, G. - Principles, dialogues, and philosophical correspondence. Edited, with an introduction by C.M. Turbayne.
620036: BERKELEY, G., URMSON, J.O. - Berkeley. Nederlandse vertaling: A. van Kersbergen.
613478: BERKELEY, G., WINKLER, K.P. - Berkeley. An interpretation.
626937: BERKELEY, G., JESSEPH, D.M. - Berkeley's philosophy of mathematics.
629383: BERKELEY, G., TURBAYNE, C.M., (ED.) - Berkeley. Critical and interpretive essays.
10367: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
569801: BERKELEY, G., BENDER, F. - George Berkeley.
589777: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
624289: BERKELEY, G. - Principles of human knowledge. Three dialogues. Edited with an introduction and notes by Howard Robinson.
589803: BERKELEY, G., ARDLEY, G. - Berkeley's renovation of philosophy.
589775: BERKELEY, G., BROOK, R.J. - Berkeley's philosophy of science.
574679: BERKELEY, G. - Selections from Berkeley. Annotated. An introduction to the problems of mdoern philosophy for the use of students in colleges and universities by A.C. Fraser.
600038: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
629955: BERKELEY, G. - Principles, dialogues, and philosophical correspondence. Edited, with an introduction by C.M. Turbayne.
573743: BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. - Berkeley.
620501: BERKENVELDER, F.C. - Stedelijk burgerrecht en burgerschap. Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811).
608275: BERKOUWER, G.C., BAKKER, J.T., HARTVELT, G.P., KUITERT, H.M. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de vrije universiteit te Amsterdam.
620388: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische studiën. 18 delen + Registers op Dr. G.C. Berkouwer's Dogmatische studiën.
620872: BERLIN, I. - The first and the last. Introduced by Henry Hardy. Tributes by Noel Annan, Stuart Hampshire, Avishai Margalit, Bernard Williams, Aileen Kelly.
626573: BERLIN, I. - Russische denkers
601368: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
616477: BERLIN, I. - Concepts and categories. Philosophical essays. Edited by H. Hardy. With and introduction by B. Williams.
628416: BERLIN, I. - The first and the last. Introduced by Henry Hardy. Tributes by Noel Annan, Stuart Hampshire, Avishai Margalit, Bernard Williams, Aileen Kelly.
606269: BERLIN, I., JAHANBEGLOO, R. - Conversations with Isaiah Berlin.
567873: BERLIN, I., JAHANBEGLOO, R. - Conversations with Isaiah Berlin.
621655: BERLIN, I. - Russische denkers
628152: BERLIN, I. - Vico and Herder. Two studies in the history of ideas.
586162: BERLIN, I., IGNATIEFF, M. - Isaiah Berlin. A life.
589376: BERLINGER, R., BEIERWALTES, W., SCHRADER, W., (HRSG.) - Weltaspekte der Philosophie. Rudolf Berlinger zum 26. Oktober 1972.
16395: BERLITZ, C. - De Bermuda driehoek. Een ongelooflijk verhaal over onverklaarbare verdwijningen van vliegtuigen, schepen en mensen
598498: BERMANT, C. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden. Nederlandse bewerking: R.C. Musaph-Andriesse. Nederlandse vertaling: H.J. Bergmans.
590278: BERMUDEZ, J.L. - The paradox of self-consciousness.
626077: BERMUDEZ, J.L. - The paradox of self-consciousness.
583677: BERNAL, J.D. - Die Wissenschaft in der Geschichte. Deutsch von L. Boll.
626418: BERNAL, J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces. 4 delen
7195: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap
630120: BERNAL, M. - Cadmean letters. The transmission of the alphabet to the Aegean and further West before 1400 B.C.
625065: BERNANOS, G. - Oeuvres romanesques suivies de Dialogue des Carmélites. Préface par Gaëtan Picon. Texte et variantes établis par Albert Béguin. Notes par Michel Estève.
616609: BERNARD VAN CLAIRVAUX, DEROY, J.P.T. - Bernardus en Origenes. Enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' Sermones super cantia canticorum'.
622898: BERNARD, JOHANNES STEPHANUS, DOUMA, S. - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoloog 1718-1793.
624315: BERNARD, C. - Philosophie. Manuscrit inédit. Texte publié et presenté pasr Jacques Chevalier avec une préface de Justin Godart.
627059: BERNARD, C. - Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux. Avec une préface de Georges Canguilhem.
624969: BERNARDS, M. , BUITELAAR, M. , (ED.) - Negotiating autonomy and authority in Muslim contexts.
569254: BERNDSEN, F.A.H. - (((Probleem)oplossing)shulpmiddelen. 2 delen.
631127: BERNDSEN, F. - Cultuur en methodologie. Over wijzen van bestaan en vormen van onderzoek.
621573: BERNHARD, THOMAS - Auslöschung. Ein Zerfall.
621727: BERNLEF, J., BRANDS, G., SCHIPPER, K. - Barbarber. Alfabet.
631502: BERNS, E., IJSSELING, S., MOYAERT, P. - Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida.
569695: BERNSTEIN, M. - Die Deutung des Traumes. I. Die persönliche Anwendung des Traumbildes. II. Traumweisungen.
623947: BERNSTEIN, R.J. - Philosophical profiles. Essays in a pragmatic mode.
611493: BERNSTEIN, J. - Quantum profiles.
630371: BEROSSOS VAN BABYLON, BREUCKER, G.E.E. DE - De Babyloniaca van Berossos van Babylon. Inleiding, editie en commentaar.
617283: BERQUE, J. - De l'Euphrate à l'Atlas. 2 volumes.
566331: BERR, H. - L'histoire traditionele et la synthèse historique. Nouvelle édition.
610403: BERRY, T. - Buddhism.
616851: BERSCHIN, W. - Eremus und Insula. St. Gallen und die Reichenau im Mittelalter - Modell einer lateinischen Literaturlandschaft.
606150: BERSSELAAR, V. VAN DEN - Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen.
622878: BERSSELAAR, V. VAN DEN - Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen.
620291: BERSUIRE, PIERRE, SAMARAN, C., MONFRIN, J. - Pierre Bersuire. Prieur de Saint-Éloi de Paris (1290? - 1362). Extrait de l'histoire littéraire de la France tome XXXIX.
595591: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
617755: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
6227: BERTELS, K. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek.
9498: BERTELS, C.P., PETERSMA, E., (RED.) - Filosofen van de 20e eeuw. Met een inleiding van C.A. van Peursen.
623467: GOSCELIN OF SAINT-BERTIN - The hagiography of the female saints of Ely. Edited and translated by Rosalind C. Love.
13128: BERTING, J. - De toekomst is altijd anders. Bijdragen aan de sociologie. Samengesteld door: D. Houtman, B. Steijn en M. de Witte.
606259: BERTING, J., BREMAN, J., LEHNING, P.B., (RED.) - Mensen, macht en maatschappij. Een bundel sociaal-wetenschappelijke opstellen.
617788: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVI,1949.
617787: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , FOCKEMA ANDREAE, S.J., HOL, J.B.L., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVIII,1951.
617795: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIX,1952
617797: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , HOL, J.B.L., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXV,1948.
617825: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXX, 1953
617826: BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVII,1950
610343: BERTRAM, C.A.H.H. - Stille Grösse: das niederländische Interesse an deutscher Architektur und Architekurförderung im 19. Jahrhundert. 2 volumes.
595376: BERTRAND DE DEUX, CASSEE, H.C. - The missal of cardinal Bertrand de Deux. A study in 14th-century Bolognese miniature painting
595464: BERTRAND DE DEUX, CASSEE, H.C. - The missal of cardinal Bertrand de Deux. A study in 14th-century Bolognese miniature painting
598396: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
598395: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
638: BERTRAND, J. - L'académie des sciences et les academiciens de 1666 a 1793.
585449: BERVAL, R. DE, (ED.) - Présence du bouddhisme.
583698: BERVILLE, G. DE - Histoire de Bertrand Duguesclin, comte de Longueville, connétable de France. Nouvelle édition. 2 volumes.
627113: BERWALD, FRANZ, LOMNÄS, E. , BENGTSSON, I. , CASTEGREN, N. , (HRSG.) - Franz Berwald. Die Dokumente seines Lebens.
607347: BESANÇON, A. - Les origines intellectuelles du léninisme.
625697: BESENVAL, PIERRE VICTOR BARON DE - Contes de M. le baron de Besenval. Lieutenant général des armée du roi. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne.
631316: BESOUW, F. VAN, BOER, P. DEN, HUGENHOLTZ, F.W.N., (RED.) - Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland.
605654: BESSELINK, L.F.M., (RED.) - Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal.
604150: BEST, S., KELLNER, D. - The postmodern adventure. Science, technology, and cultural studies at the third millennium.
597202: BESTEN, A. DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
1854: BESTERMAN, T., (ED.) - Transactions of the second international congress of the Enlightenment. 4 volumes.
625913: BESTERMAN, T., BARBER, W.H., BRUMFITT, J.H., LEIGH, R.A., (ED.) - The age of the Enlightenment. Studies presented to Theodore Besterman.
583209: BÉTEILLE, A. - The idea of natural inequality and other essays.
631452: BETH, E.W., PIAGET, J. - Épistémologie, mathématique et psychologie. Essai sur les relations entre la logique formelle et la pensée réelle.
5019: BETH, E.W., POS, H.J., HOLLAK, J.H.A., (ED.) - Proceedings of the tenth international congress of philosophy (Amsterdam, august 11-18, 1948). 2 volumes.
570787: BETH, E.W., DANTZIG, D. VAN, STUTTERHEIM, C.F.P. - De functie der wetenschap. Drie voordrachten met discussie.
626208: BETH, E.W. - Moderne logica.
615516: BETH, E.W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen.
615527: BETH, E.W. - Inleiding tot de wijsbegeerte der exacte wetenschappen.
604547: BETH, E.W. - Moderne logica.
630823: BETH, E.W. - Science a road to wisdom. Collected philosophical studies
615996: BETH, E.W. - Natuurphilosophie.
18654: BETH, K. - Religion und Magie bei den Naturvölkern. Ein Religionsgeschichtlicher Beitrag zur Frage nach den Anfängen der Religion.
626828: BETH, E.W., PIAGET, J. - Épistémologie, mathématique et psychologie. Essai sur les relations entre la logique formelle et la pensée réelle.
403: BETHELL, N. - The last secret. Forcible repatriation to Russia 1944-7. Introduction by H. Trevor-Roper.
5068: BETHURUM, D., (ED.) - Classics of the enlightenment. Alexander Pope. Jonathan Swift.
589123: BETTELHEIM, B. - Surviving and other essays.
590553: BETTELHEIM, B. - Surviving and other essays.
603939: BETTINGEN, F. - Gedichte. Mit einem Bildnis der Verfasserin.
620887: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
620889: BEUKEL, A. VAN DEN - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
620888: BEUKEL, A. VAN DEN - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
584689: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
611072: BEUKER, G.J. - Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen 1838-1988.
609078: BEUMER, J. - Intimiteit en solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
611070: BEUS, C. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. 2 delen.
608499: BEUS, J. DE, VUIJSJE, F., (RED.) - Politieke economie.
591260: BEUSEKOM, G. VAN - Over de orientatie van de bijenwolf (Philanthus triangulum Fabr.).
625435: BEVC, T. - Politische Theorie.
620153: BEVERWIJCK, JOHAN VAN, DESCARTES, R., LEEUWENHOEK, A. VAN, PATIN, G., SOMEREN, C. VAN - Den waaragtigen omloop des bloeds... Briefen 1648-1688.
620785: BEVERWIJCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten.Verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. Bijgebonden: Lof der medicine ofte genees-konste en: Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste.
630586: BEVINGTON, D. - Medieval drama.
616670: BEYMA, J.M. VAN - Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum.
629490: BEZA, THEODORUS - Theodori Bezae annotationes maiores in nouum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentum. I duas distinctae partes, quarum prior explicationem in quatuor evangelistas & acta apostolorum: posterior vero in epistolas & apocalypsin continet. Quibus etiam adiuncti sunt indices rerum ac verborum locupletisimi. Noua autem haec editio multo correctior & emendatior priore, nunc primum hac minore forma in gratiam & vtilitatem studiosorum in lucem prodit.
605650: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
599220: BEZEMER, K.W.L. - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijk Marine in de tweede wereldoorlog. Met een voorwoord van A. de Booy bevelhebber der zeestrijdkrachten.
598050: BEZEMER, J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnew.
627310: BEZZEL, I. , (RED.) - Erasmus von Rotterdam 1469-1536. Deutsche Übersetzungen des 16. Jahrhunderts.
612090: BEZZOLA, RETO RADUOLF, , GÜNTERT, G. , JUNG, M.J. , (ED.) - Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de littérature médiévalis offerts à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
612091: BEZZOLA, RETO RADUOLF, , GÜNTERT, G. , JUNG, M.J. , (ED.) - Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de littérature médiévalis offerts à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
580512: BHAGAVADGITA, RADHAKRISHNAN, S., (HRSG.) - Die Bhagavadgita. Sanskrittext mit Einleitung und Kommentar. Mit dem indischen Urtext verglichen und ins Deutsche übersetzt von S. Lienhard.
617486: BHARGAVA, D. - Jaina ethics.
623827: BHASKAR. R. - The possibility of naturalism. A philosophical critique of the contemporary human sciences.
629073: BHAT, G.K. - Tragedy and sanskrit drama.
606309: BHATTACHARYA, B.C. - Indian images. The Brahmanic iconography. Based on genetic, comparative and synthetic principles.
616592: BHAVE, V. - Gespräche über die Gita. Autorisierte Übertragung aus dem Hindi von Hema M. Anantharaman.
581153: BIBLIA HEBRAICA, KITTEL, R., (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus W. Baumgartner, G. Beer, J. Begrich, J.A. Bewer, F. Buhl, J. Hempel, F. Horst, M. Noth, O. Procksch, G. Quell, T.H. Robinson, W. Rudolph, H.H. Schaeder. Textum Masoreticum curavit P. Kahle. Editionem tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt A. Alt et O. Eissfeldt.
623901: BICKEL, E. - Lehrbuch der Geschichte der römischen Literatur. Zweite, durch Zusätze erweiterte Auflage.
625278: BIDNEY, D. - Theoretical anthropology.
591474: BIE, J. DE, (RED.) - Griekse mythologie en Europese cultuur. Met medewerking van o.a.: F. Baudouin, W. den Boer, N. de Paepe, J.M. Hemelrijk.
579441: BIEDER, R.E. - Science encounters the indian, 1820-1880. The early years of American ethnology.
6711: BIEMEL, W. - Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart.
624528: BIER, A., RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homoeopathie.
604658: BIERENS DE HAAN, J.D. - Dante's mystische reis.
568578: BIERENS DE HAAN, J.D. - Het tragische. Schuld, noodlot en bevrijding.
626905: BIERENS DE HAAN, D. - Guiding principles of activity, based on the application of scientific method. What sociologists should know for the radical improvement of the life of man.
591064: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècle, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
569091: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche maatschappij der wetenschappen 1752-1952. With a summary in english. Herdruk met supplement 1952-1970. 2 delen.
10529: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècle, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications.
588474: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
610379: BIERENS DE HAAN, J.D., AALBERS, H. - De wijsbegeerte van dr. J.D. Bierens de Haan.
579278: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
8540: BIERENS DE HAAN, J.D., BEND, J.G. VAN DER - Het spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
578361: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie. Mit 132 Abbildungen.
6695: BIERENS DE HAAN, J.D. - Feestbundel. Aangeboden aan Dr. J.D. Bierens de Haan door vrienden, vereerders en leerlingen ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 14 october 1936. Met bijdragen van H. Aalbers, D. Bartling, J.H. Carp, J. van Dael, T. Goedewaagen, M.E.C. Knappert, H. Oldewelt, H. Wolf benevens de toespraak van H.J. Pos ter gelegenheid van de eerepromotie te Amsterdam op 21 september 1936, het antwoord daarop van J.D. Bierens de Haan en een bibliographie van zijn werken door N. Ritman en B. Wolterson.
618354: BIERMAN, A.K. - Logic: a dialogue.
533: BIJKERK, R.J. - Psycho-logica. Een historisch arrangement.
591355: BIJL, J.E., DEWEERDT, M., (RED.) - Winkler Prins encyclopedie van de tweede wereldoorlog. 2 delen.
612646: BIK, J.G.W.F. - Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Goude.
628776: BILDERDIJK, W. - Nieuwe oprakeling.
628777: BILDERDIJK, W. - Avondschemering.
628781: BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften.
624515: BILDERDIJK, W. - De mensch. Popes Essay on men gevolgd.
628775: BILDERDIJK, K.W. - Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
590589: BILDERDIJK, W. - De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
614229: BILDERDIJK, W. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. 2 delen.
628784: BILDERDIJK, W. - Oprakeling. Later dichtstukjes.
628782: BILDERDIJK, W. - De voet in 't graf. Jongste gedichten van mr. Willem Bilderdijk.
624335: BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK - Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk.
617624: BILDERDIJK, W. - Vaderlandsche oranjezucht.
613604: BILLER, P., HUDSON, A., (ED.) - Heresy and literacy, 1000-1530.
571744: BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER - Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen.
566910: BINDER, C.B. - Agency, freedom and choice.
621283: BINKLEY, P. , (ED.) - Pre-modern encyclopaedic texts. Proceedings of the second Comers congress, Groningen, 1-4 july 1996
622683: BINKLEY, P. , (ED.) - Pre-modern encyclopaedic texts. Proceedings of the second Comers congress, Groningen, 1- 4 july 1996
600589: BINNS, J.W., (ED.) - The Latin poetry of English poets.
569791: BINSWANGER, L. - Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traumes von den Griechen bis zur Gegenwart.
624861: BIRD, O. - Syllogistic and its extensions.
1415: BIRD, G. - Philosophical tasks. An introduction to some aims and methods in recent philosophy.
629603: BIRD, A. - Philosophy of science.
573416: BIRKNER, F. - Die Rassen und Völker der Menschheit. Mit 32 Tafeln und 565 Textabbildungen.
591079: BIRNBAUM, N. - The radical renewal. The politics of ideas in modern America.
622774: BISHOP, GEORGE H., CHOPRA, RAM NATH, CLARK, W.M., CLARKE, H.T. - The excitement and fascination of science. A collection of autobiographical and philosophical essays by contemporary scientists.
610542: BISIO, A., BOOTS, S., (ED.) - Encyclopedia of energy technology and the environment. 4 volumes. Complete set.
580654: BITTERLI, U. - Die 'Wilden' und die ''Zivilisierten'. Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung. Mit 29 Abbildungen.
630265: BLAAK, J. - Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624 - 1770.
625850: BLAAUWEN, A.L. DEN , (ED.) - Nederlands zilver. Dutch silver. 1580-1830.
629286: BLACK, M. - The prevalence of humbug and other essays.
609198: BLACK, M. - Margins of precision. Essays in logic and language.
594954: BLACK, J.D. - The politics of enchantment. Romanticism, media, and cultural studies.
624643: BLACK, M. - Margins of precision. Essays in logic and language.
578997: BLACK, M., (ED.) - Philosophy in America. Essays W. P. Alston, B. Aune, S.F. Barker, S. Clavell, T. Clarke, M. Cohen, J. Feinberg, J.A. Fodor, C.D. Parsons, A. Plantinga, J. Searle, A. Shimony, F. Sommers, J.J. Thomson.
628434: BLACKBURN, S. - De grote vragen. Filosofie
604560: BLACKBURN, S. - Reason and prediction.
631472: BLACKBURN, S. - The Oxford dictionary of philosophy.
629110: BLACKBURN, S. - Goed leven. Een tegendraadse beschouwing over ethiek
624660: BLACKBURN, S. - Goed leven. Een tegendraadse beschouwing over ethiek
588148: BLACKWOOD, A. - Dr. John Silence. Geneesheer-occultist. Nr. 1. Het kattenmysterie. Uit het Engelsch. Geauthoriseerde vertaling.
586983: BLADERGROEN, W.J. - Keuze uit het werk van Wilhelmina J. Bladergroen. Samengesteld door F.J. van den Broek en W.E. Nooteboom.
604776: BLAHA, O. - Logische Wirklichkeitsstruktur und personaler Seinsgrund. Zur Ontologie der Universalien, Sachverhalte und Seinsschichten.
604342: BLAIR, W., HORNBERGER, T., STEWART, R. - The literature of the United States. An anthology and history. 2 volumes.
630635: BLAKE, R.M., DUCASSE, C.J. - Theories of scientific method: the renaissance through the nineteenth century. Edited by E.H. Madden.
587887: BLAMAN, A. - Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts.
576069: BLANC, L. - Histoire de la révolution française. Ornée de 600 gravures exécutées par l'élite des artistes sur les dessins de M.H. de la Charlerie. 2 volumes.
624139: BLANC, CHARLES - Histoire des peintres de toutes les écoles. École Hollandaise. 2 parts in one volume.
618041: BLANCHARD, PIERRE - Korte levensbeschrijving van vermaarde mannen, uit alle tijdvakken. Uit het Fransch, naar de derde uitgave. Met portretten. 2 delen.
627297: BLANCHOT, M., SCHULTE NORDHOLT, A.L. - Maurice Blanchot. L'écriture comme expérience du dehors.
631613: BLANCHOT, M., SCHULTE NORDHOLT, A., KATE, L. TEN,VEIRE, F. VANDE, (RED.) - Het wakende woord. Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot
625471: BLANKERT, A. , SLATKES, L. , (RED.) - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten. Met bijdragen van o.a. Marten Jan Bok, Dirk E.A. Faber, Sabine Jaco, Paul Huys Janssen
581154: BLASS, F. - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von A. Debrunner.
622781: BLATT, FRANZ, (RED.) - Lexicon mediae Latinitatis Danicae. Composerunt Bente Friis Johansen, Holger Friis Johansen, Peer Terkelsen aliique. Edendum curaverunt Peter Terkelsen, Otto Steen due. 8 volumes.
616500: BLATTER, J. , MILTON, S. - Art of the Holocaust. Historical introduction by Henry Friedlander. Preface by Irving Howe.
628907: FLIEGENDE BLÄTTER - Fliegende Blätter. Band CXXXV. Nro. 3415-3440, 3441-3466.
626687: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
612796: BLAUW, W. - Friese schaatsenmakers.M.m.v. Jelmer Kuypers en Frits Boschma.
628043: BLAVATSKY, H.P., RYAN, C.J. - H.P. Blavatsky and the theosophical movement. A brief historical sketch. Edited by Grace F. Knoche. Second and revised edition.
626245: BLAVATSKY, H.P., RYAN, C.J. - H.P. Blavatsky and the theosophical movement. A brief historical sketch. Edited by Grace F. Knoche. Second and revised edition.
587407: BLAVATSKY, H.P., KINGSLAND, W. - De ware Blavatsky (The real Blavatsky). Een studie in theosofie en een nagedachtenis aan een grote ziel
615390: BLAZINA TOMIC, Z., BLAZINA, V. - Expelling the plague. The health office and the implementation of quarantaine in Dubrovnik.
16986: BLEEKER, C.J. - Op zoek naar het geheim van de godsdienst. Inleiding tot de godsdienstwetenschap.
568437: BLEEKER, C.J. - Het wezen en de funktie van de godsdienst. Vuur van de hemel. Het gulden vlies.
598434: BLEEKER, C.J. - Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten.
621847: BLEI, FRANZ - Porträts. Herausgegeben von Anne Gabrisch.
630820: BLEICHER, J. - Contemporary hermeneutics. Hermeneutics as method, philosophy and critique.
626298: BLEIJENDAAL, H.L.K. - Heidegger en Lévinas over de tijd.
618281: BLEIJENDAAL, H.L.K. - Heidegger en Lévinas over de tijd.
595856: BLIN-STOYLE, R.J., HAAR, D. TER, MENDELSSOHN, K. - Turning points in physics. A series of lectures given at Oxford University in Trinity Term 1958. With an introduction by A.C. Crombie.
2023: BLOCH, E. - Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie.
568522: BLOCH, E. - Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis.
619701: BLOCH, E. - Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Aus Leipziger Vorlesungen.
620599: BLOCH, E. - Geist der Utopie. Bearbeitete Neuauflage der zweiten Fassung von 1923.
2791: BLOCH, E. - Spuren.
350: BLOCH, E. - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
620941: BLOCH, E. - Naturrecht und menschliche Würde.
18279: BLOCH, E. - Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Aus Leipziger Vorlesungen.
580316: BLOCH, E. - Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz.
605223: BLOCH, E. - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
598176: BLOCH, M.A. - Philosophie de l'éducation nouvelle.
630134: BLOCH, E., SCHELSKY, H. - Die Hoffnung Blochs. Kritik der marxistischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten.
629230: BLOCH, E. - Das Prinzip Hoffnung. 3 volumes.
568520: BLOCH, E. - Tendenz - Latenz - Utopie.
10011: BLOCH, E. - Thomas Münzer als Theologe der Revolution.
16530: BLOCH, M.A. - Les tendances et la vie morale.
605972: BLOCH, E. - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
611315: BLOCH, E., ARNOLD, H.L., (HRSG.) - Ernst Bloch.
13720: BLOCH, E. - Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz.
597330: BLOCH, E. - Zur Philosophie der Musik. Ausgewählt und herausgegeben von K. Bloch.
629509: BLOCH, M. - Pleidooi voor de geschiedenis of geschiedenis als ambacht
9892: BLOCH, E. - Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs.
589963: BLOCH, E. - Verfremdungen. 2 volumes.
570556: BLOCH, E., STAUDER, P. - Ernst Bloch. Kritik am lebensphilosophischen Fundament seines Systems.
579022: BLOCH, E. - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
619963: BLOCH, E. - Thomas Münzer als Theologe der Revolution.
11237: BLOCH, E. - Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz.
3055: BLOCH, E., JÄGER, A. - Reich ohne Gott. Zur Eschatologie Ernst Blochs.
620978: BLOCH, E., CAYSA, V. , CAYSA, P. , EICHLER, K.D. - 'Hoffnung kann enttäuscht werden'. Ernst Bloch in LeipzIg. Dokumentiert und kommentiert.
605966: BLOCH, E. - Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie.
13423: BLOCH, E., BLOCH, K., REIF, A., (HRSG.) - Denken heisst Überschreiten. In Memoriam Ernst Bloch 1885-1977.
579000: BLOCH, E., HORN, J.H., (HRSG.) - Ernst Blochs Revision des Marxismus. Kritische Auseinandersetzungen marxistischer Wissenschaftler mit der Blochsen Philosophie.
68: BLOCH, E. - Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis.
584425: BLOCH, E. - Spuren. Neue erweiterte Ausgabe.
619413: BLOCK, A. DE, HAVE, T.T. TEN, KEYSER, C.C. DE, (RED.) - Standaard encylopedie voor opvoeding en onderwijs. Compleet in 4 delen.
613606: BLOCKMANS, W., PREVENIER, W. - The promised lands. The Low Countries under Burgundian rule, 1369-1530
619519: BLOK, F.F. (ED.) - Seventy-seven neo-latin letters. An anthology.
604677: BLOK, E. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940. Met medewerking van M. Vogelaar.
582333: BLOK, J.H. - Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw in archaïsch Griekenland.
618633: BLOK, A. - De vernieuwers. De zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst 1500-2000.
591552: BLOK, E. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940. Met medewerking van M. Vogelaar.
10086: BLOKKER, J., BLOKKER, B. - Het vooroudergevoel. De vaderlandsche geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings.
582686: BLOKLAND, R., HASSELBLATT, C., (ED.) - Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and literary contacts. Proceedings of the symposium at the University of Groningen, november 22-24, 2001.
621053: BLOM, H.W., KROP, H.A., WIELEMA, M., (RED.) - Esthetica tussen klassiek en romantiek.
590784: BLOM, P., BROEKSMA, E., GIANOTTEN, R., (RED.) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
599719: BLOM, P., BROEKSMA, E., GIANOTTEN, R., (RED.) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
596074: BLOND, G., BLOND, G. - Festins de tous les temps. Histoire pittoresque de notre alimentation.
620721: BLONDEL, SPIRE - Grammaire de la curiosité (L'art intime et le gout en France). Ouvrage illustré de 25 planches hors texte et de 190 vignettes. Illustrations de M.M. Arents, Bourdin, Fraipont, Genelloud, Grivaz, Humbert, Lenoir, Monchablon, Mikel, Er. Rouveyre, Scott, Walker.
620496: BLOOM, A. - The closing of the American mind. How higher eduation has failed democracy and impoverished the souls of today's students. Foreword by Saul Bellow.
627334: BLOOR, D. - Knowledge and social imagery.
590807: BLOY, L., LEMM, R. - Vloekgezant. Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche.
19503: BLÜHER, H. - Die Rede des Aristophanes. Prolegomena zu einer Soziologie des Menschengeschlechts.
625651: BLÜHER, H. - Die Rede des Aristophanes. Prolegomena zu einer Soziologie des Menschengeschlechtes.
575724: BLUM, H. - Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Geschichte von 1871 bis 1890.
598742: BLUM, W. - Schurkenstaat. De buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld
618617: BLUME, FRIEDRICH, , (HRSG.) - Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Unter Mitarbeit zahlreicher Musikforscher des In- und Auslandes herausgegeben. 16 volumes.
623882: BLUME, S.S. - Toward a political sociology of science.
630100: BLUMENBERG, H. - Die Genesis der kopernikanischen Welt.
630101: BLUMENBERG, H. - Die Legitimität der Neuzeit.
630111: BLUMENBERG, H. - Arbeit am Mythos.
578318: BLUNT, W., RAPHAEL, S. - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken. Nederlandse bewerking; J.J.C. Tanis.
628044: BLUSSÉ, J.L., OPSTALL, M.E. VAN, TS'AO YUNG-HO, (RED.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Met medewerking van Chiang Shu-Seng en W. Milde. 4 delen.
570113: BOAS, M. - Die Renaissance der Naturwissenschaften 1450-1630. Das Zeitalter des Kopernikus. Übersetzt von M. Trier, ergäntzt von T. A. Knust.
594949: BOAS, H. - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
601811: BOASSON, J.J. - De bestemming van de mens.
15518: BOBINSKA, C. - Historiker und historische Wahrheit. Zu erkenntnistheoretischen Problemen der Geschichtswissenschaft.
613536: BOCHENSKI, I.M. - The dogmatic principles of Soviet philosophy (as of 1958). Synopsis of the 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' with complete index
610709: BOCHENSKI, I.M., O'ROURKE, J.J., BLAKELEY, T.J., (ED.) - Contemporary marxism. Essays in honor of J.M. Bochenski.
622505: BOCK, E. DE - Het Nederlandse boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
602787: BODAMMER, T. - Philosophie der Geisteswissenschaften.
623372: BODANIS, D. - Het elektrisch universum. Een geschiedenis van de elektriciteit
588512: BODARD, L. - Bloedbad der indianen. De ondergang van de indianen in Brazilië
574318: BODE, W. VON - Die Meister der höllandischen und vlämischen Malerschulen.
596024: BODE, HERMAN - Herman Bode. Vakbondsman. Herinneringen verteld aan H. Lansink, H. Noordergraaf en E. van Vilsteren.
605572: BODEN, M.A. - Computer models of mind. Computational approaches in theoretical psychology.
629824: BODEN, M.A. - The creative mind. Myths & mechanisms.
612220: BODIFÉE, G. - Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld.
591221: BODIFÉE, G. - Het vreemde van de aarde. Strakke natuurwetten en onberekenbaar leven.
630104: BODIFÉE, G. - Tot bestaan bestemd. Over de weg die het niets met het zijn verbindt.
616455: BODIFÉE, G. - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
628067: BODIFÉE, G. - Dialoog over de verbeterbare staat van de wereld.
591267: BODIFÉE, G. - Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld.
625542: BODIFÉE, G. - Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
629915: BODIN, JEAN, LLOYD, H.A., (ED.) - The reception of Bodin.
619766: BODMER, F. - Die Sprachen der Welt. Geschichte-Grammatik-Wortschatz in vergleichender Darstellung. Aus dem englischen übertragen von Rudolf Keller.
625195: BOECKLER, A., (RED.) - Die Regensburg-Pfüfeninger Buchmalerei des XII. und XIII. Jahrhunderts. Mit 172 Abbildungen in Lichtdruck auf 112 Tafeln.
598335: BOECKLER, A. - Deutsche Buchmalerei vorgotischer Zeit. Deutsche Buchmalerei der Gotik. Zwei Teile in einem Bande.
622869: BOEHM, L. , SPÖRL, J. , (HRSG.) - Die Ludwig-Maxmilians-Universität in ihren Fakultäten. 2 volumes.
624132: BOEHM, R. - Kritiek der grondslagen van onze tijd. Uit het Duits vertaald en met een voorwoord ingeleid door W. Coolsaet.
630686: BOEHM, R. - De dialectiek en het einde van de ontwikkeling (1978). Uit zijn nalatenschap door de auteur uitgegeven. Uit het Duits vertaald door Guy Quintelier.
571539: BOEHN, M. VON - England im Achtzehnten Jahrhundert.
606319: BOEKHOLT, P.T.F.M., BOS, J., GERDING, M.A.W., (RED.) - Gemeentehuizen in Drenthe.
619068: BOEKHORST, P. TE, BURKE, P., FRIJHOFF, W., (RED.) - Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief.
579453: BOEKMAN, E. - Overheid en kunst in Nederland.
629351: BOEKMAN, E., JANSEN, T. , ROGIER, J. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
568356: BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, HOEKS, H., (RED.) - Verwantschap en produktiewijze.
7245: BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, HOEKS, H., (RED.) - Geschiedenistheorie 2. Het Thompson-Anderson debat.
588413: BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, HOEKS, H., (RED.) - Seksualiteit.
605246: BOEKSTAL, P., SCHWAB, H.W. - Wij denken over kennistheorie (deel 6).
597671: BOELAARS, B. - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
618077: BOELCKE, W.A., GRAF VON ARNIM, H. - Muskau. Standesherrschaft zwischen Spree und Neisse.
587864: BOELE VAN HENSBROEK, P. - African political philosophy, 1860-1995. An inquiry into three families of discourse.
599891: BOELS, H. - Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie.
582897: BOELS, H. - Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie.
621000: BOENDERS, F., LEHNING, A., AVRICH, P. - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
605417: BOENDERS, F. - Denken in tweespraak.
576573: BOENDERS, F. - Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken.
574996: BOENDERS, F., LEHNING, A., AVRICH, P. - De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
629452: BOENIN, I.A., BUNIN, I.A. - Ivan Bunin. A portrait from letters, diaries, and fiction. Edited with an introduction and note by Thomas Gaiton Marullo. 2 volumes.
599895: BOER, P. DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
602460: BOER, W. DEN - Tussen kade en schip. Twaalf studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
569220: BOER, P. DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
604955: BOER-VAN DEN BERG, H. VAN DEN - De juiste keuze... Morele dilemma's van toekomstige ouders.
626354: BOER, JAN - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunninger gedichten. Onner redaksie van Kees Reinders en Fré Schreiber.
624199: BOER, T. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
623370: BOER, T. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
630293: BOER, J., SCHORREN, D. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
629592: BOER, T.W. DE - Kritisch denken.
602447: BOER, T. DE, GRIFFIOEN, S., (RED.) - Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen.
630828: BOER, T. DE, KÖBBEN, A.J.F., (RED.) - Waarden en wetenschap. Polemische opstellen over de plaats van het waardeoordeel in de sociale wetenschappen.
617209: BOER, J.J. - Dij t dut mout t waiten. Het groot Gronings spreekwoordenboek.
600338: BOER, P. DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
582569: BOER-VAN DEN BERG, H. VAN DEN - De juiste keuze... Morele dilemma's van toekomstige ouders.
624223: BOER, T. DE, GROOT, G. - Religie zonder God. Een dialoog.
613886: BOER, T. DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
622447: BOEREN, P.C. - De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de Annales Rodenses.
594046: BOERENBEKER, E.A., (RED.) - De resolutiën van de Groote Loge 1756-1798. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven.
614001: BOERHAAVE, H., KOOIJMANS, L. - De geest van Boerhaave. Onderzoek in een kil klimaat.
630131: BOERHAAVE, H., LINDEBOOM, G.A. - Bibliographia Boerhaaviana. List of publications written or provided by H. Boerhaave or based upon his works and teaching. Systematically arranged and compiled.
624868: BOERHAAVE, H. - Boerhaave's brieven aan Bassand
624396: BOERHAAVE, H., KNOEFF, R. - Herman Boerhaave (1668-1738). Calvinist chemist and physician.
620787: BOERMA, A. - Coasters: schepen van de kustvaart toen en nu.
616926: BOERSEMA, J.J. - Thora en stoa. Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit.
591396: BOERSMA, F. - Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen.
578504: BOETHIUS, GORIS, M. - Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
622343: BOETHIUS, HOENEN, M.J.F.M., NAUTA, L., (ED.) - Boethius in the middle ages. Latin and vernacular traditions of the Consolatio Philosophiae.
622615: BOETHIUS, GODFREY OF FONTAINE - Godfrey of Fontaine's abridgement of Boethius of Dacia's Modi significandi sive questiones super priscianum maiorem. An edition with introduction and translation by A. Charlene Senape McDermott.
611731: BOETHIUS - Boëce. De la consolation de la philosophie. Traduction Grecque de Maxime Planude publiée pour la première fois dans son entier par E.A. Bétant.
629108: BOETHIUS, WILLIAM OF CONCHES, NAUTA, L. - William of Conches and the tradition of Boethius Consolatio Philosophiae. An edition of his Glosae super Boetium and studies of the Latin commentary tradition.
627579: BOETHIUS, WILLIAM OF ARAGON, TERBILLE, C.I. - William of Aragon's commentary on Boethius' De consolatione philosophiae. 2 parts in 1 volume.
630258: BOËTHIUS - De vertroosting der wijsbegeerte. Opnieuw uit het Latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman.
608932: BOETHIUS, REISS, E. - Boethius.
622649: BOETHIUS, PIERRE D'AILLY, CHAPPUIS, M. - La Traité de Pierry d'Ailly sur la Consolation de Boèce, Qu. 1.
622160: BOETHIUS, GORIS, M. - Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
622892: BOETHIUS - Praescientia. Vorauswissen Gottes und Willensfreiheit des Menschen in der Consolatio Philosophiae des Boethius.
627923: BOÉTHIUS - Courts traités de théologie. Opuscula sacra. Textes traduits, présentés et annotés par Hélène Merle.
627150: BOETTICHER, W. , MEYER, C. - Handschriftlich überlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts. Beschreibender Katalog + Beilage: Register der Tabulaturgattungen und Namen.
598912: BOFFA, M., DALEN, D. VAN, MCALOON, K., (ED.) - Logic colloquium '78. Proceedings of the colloquium held in Mons, august 1978.
586533: BOGAERS, A. - Adams eerstgeborene. Dichtstuk.
615797: BOGDAN, R.J. - Predicative minds. The social ontogeny of propositional thinking.
10331: BOGDAN, R.J., (ED.) - Local induction.
571997: BOHATTA, H., HODES, F. - Internationale Bibliographie der Bibliographien. Ein Nachschlagewerk. Unter Mitwirkung von W. Funke.
610116: BÖHL, F.M.T. DE LIAGRE, BEEK, M.A., KAMPMAN, A.A., (ED.) - Symbolae Biblicae et Mesopotamicae Francisco Mario Theodoro de Liagre Böhl dedicatae
630180: BÖHM, F. , DIRKS, W. , (HRSG.) - Judentum. Schicksal, Wesen und Gegenwart. Unter Mitarbeit von Walter Gottschalk 2 volumes.
599512: BÖHME, M. - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung.
630553: BÖHME, J., HARMSEN, T., (HRSG.) - Jacob Böhmes Weg in die Welt. Zur Geschichte der Handschriftensammlung, Übersetzungen und Editionen von Abraham Willemsz van Beyerland.
631513: BÖHME, J. - Het Mysterium Magnum. Ofte een verklaaring over het eerste boek Mosis: van de openbaaring des goddelijken woords, door de drie principien van 't godlijk weesen, en van den oorsponk des waerelds en der schepping. Daar in het rijk der natuur, en het rijk der genaden verklaart word. Tot meerdere verstand van het Oude en Nieuwe Testament: (...) Anders genaamt Teutonicus Philosophus. En nu uyt het Hoogduyts vertaalt, en door verscheyde liefhebbers nagesien en gecorrigeert.
611472: BOHR, N., BOHR, A., (ED.) - Niels Bohr. Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere.
629388: BOIA, L. , (ED.) - Great historians of the modern age. An international dictionary.
605697: BOILEAU-DESPRÉAUX, N. - Selected criticism
968: BOILEAU-DESPRÉAUX, N., CLARK, A.F.B. - Boileau and the French classical critics in England (1660-1830).
629399: BOIS-REYMOND, E. DU - Vorträge über Philosophie und Gesellschaft. Eingeleitet und mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Siegfried Wollgast.
616095: BOITEN, E.A.J., BROEK, J.F.J. VAN DEN, BROEKEMA, S. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
614033: BOITEN, E.A.J., BROEK, J.F.J. VAN DEN, BROEKEMA, S. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
626359: BOIVIN, B., BOS, J., GERDING, M., (RED.) - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Drenthe, de Drenten en hun vervoer. Compleet: 15 delen in opbergmap.
629281: BOK, S. - Secrets. On the ethcis of concealment and revelation.
618076: BÖKER, H.J. - Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands.
625663: BOKHORST, M. - Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Eerste deel (1685-1697).
629403: BOKHOVE, N.W. - Phänomenologie. Ursprung und entwickung des Terminus im 18. Jahrhundert.
595581: BOL, D. - Ekonomen en armoede. Moedwil en misverstand in de ontwikkelingshulp.
571046: BOLAND, L.A. - The foundations of economic method.
599127: BOLEN, J.S. - Godinnen in elke vrouw. Een nieuwe psychologie van de vrouw
579533: BÖLL, H. - Fürsorgliche Belagerung. Roman.
590043: BÖLL, H. - Gruppenbild mit Dame. Roman.
603583: BÖLL, H. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman in Dialogen und Selbstgesprächen.
567753: BÖLL, H. - Ende einer Dienstfahrt. Erzählung.
603580: BÖLL, H. - Fürsorgliche Belagerung. Roman.
574445: BÖLL, H. - Aufsätze, Kritiken, Reden.
574446: BÖLL, H. - Neue politische und literarische Schriften.
574448: BÖLL, H. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman in Dialogen und Selbstgesprächen.
601730: BOLLACK, J. - La Grèce de personne. Les mots sous la mythe.
621249: BOLLAND, G.J.P.J., JELGERSMA, G. - Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland.
12626: BOLLAND, G.J.P.J., SLOET, D.A.W.H. - Bollands 'lichtkogels'.
619395: BOLLAND, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
16858: BOLLAND, G.J.P.J. - Convoluut bevattende: G.J.P.J. Bolland's colleges uitgegeven door E. Vas Nunes. I. Logica. + De logica. Leiddraad bij het onderwijs in zuivere rede.
630170: BOLLAND, G.J.P.J. - De natuur. Proeve van toegepaste redeleer.
17198: BOLLAND, G.J.P.J. - De theosophie in christendom en jodendom. Een nieuwe bijdrage tot verduidelijking van den oorsprong des Christendoms.
607106: BOLLAND, G.J.P.J., HARTMANN, E. VON - G.J.P.J. Bollands Briefwechsel mit E. von Hartmann. Herausgegeben von der Bolland-genootschap voor zuivere rede. Schriftführer H. de Brauw.
13877: BOLLAND, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
15374: BOLLE, E. - Afscheid van wat nooit geweest is.
581969: BOLLÉ, M., (RED.) - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
576641: BOLLE, K.W. - The persistence of religion. An essay on tantrism and Sri Aurobindo's philosophy. With a preface by M. Eliade.
599523: BOLLE, E. - Afscheid van wat nooit geweest is.
620708: BOLLNOW, O.F. - Die Ehrfurcht.
631441: BOLLNOW, O.F. - Existenzphilosophie.
614723: BOLLNOW, O.F. - Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus.
8999: BOLLNOW, O.F. - Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus.
16361: BOLLNOW, O.F. - Die Ehrfurcht.
603233: BOLMAN, J. - De edel- en siersteenen. Indeeling - benamingen - kenmerken - vindplaatsen - herkenning. 23 afbeeldingen en 69 figuuren.
610334: BÖLSCHE, W. - Die Abstammung des Menschen. Mit zahlreichen Abbildungen von W. Planck.
606223: BÖLSCHE, W. - Op de menschenster. Natuurbeschouwing en levensopvatting. Naar het Duitsch. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
606227: BÖLSCHE, W. - Uit den sneeuwkuil. Gedachten van een natuuronderzoeker. Naar het Duitsch. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
9124: BOLTENDAL, R. - De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland.
608837: BOLTER, J.D. - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer. Met een Ten geleide van prof.dr. A. Ollongren
576520: BOLTER, J.D. - De mens van Turing. Westerse cultuur in het tijdperk van de computer. Met een Ten geleide van prof.dr. A. Ollongren
617591: BOLTON, N., (ED.) - Philosophical problems in psychology.
614785: BOLZANO, B. - Theory of science. Edited, with an introduction, by Jan Berg
626236: BOLZANO, B., WINTER, E. - Der Böhmische Vormärz in Briefen B. Bolzanos an F. Prihonsky (1824-1948). Beigträge zur Deutsch-Slawischen Wechselzeitigjkeit.
629371: BOLZANO, B., PRIHONSKY, F. - Neuer Anti-Kant und Atomenlehre des seligen Bolzano. Mit den Editionsmateralien der von Heinrich Scholz und Walter Dubislav geplanten Ausgabe des Neuen Anti-Kant und einer ausführlichen Einleitung von Edgar Morscher. Neue herausgegeben von edgar Morscher und Christian Thiel.
626650: BOLZANO, B., WINTER, E. - Der Bolzanoprozess. Dokumente zur Geschichte der Prager Karlsuniversität im Vormärz.
623920: BOM, E. DE, (RED.) - Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700).
605210: BOMBACH, G, FREY, B.S., GAHLEN, B., (HRSG.) - Neue Aspekte der Verteilungstheorie.
595939: BON, W.F., SPAANS, E. - Willem Frederik Bon (1904-1990).
614660: BON, G. LE - Psychologie des foules.
629837: BON, G. LE - La revolution Française et la psychologie des révolutions.
625196: BONA DEA, BROUWER, H.H.J. - Bona Dea. The sources and a description of the cult. With a frontispiece, 5 figures, 52 plates and 5 maps.
608580: NAPOLEON I BONAPARTE - Memoires pour servir a l'histoire de France sous Napoléon, écrits a Sainte-Hélène, sous la dictée de l'empereur, par les généraux qui ont partagé sa captivité et publiés sur les manuscrits. Entièrement corrigés de sa main. 7 volumes.
630264: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar stenografische dienst der Staten-Generaal.
629838: BONEVAC, D. - Deduction. Introductory symbolic logic.
587592: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften. Met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door Prof. mr J. Valkhoff. 2 delen.
623228: BONHOEFFER, D., WIND, R. - Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer. Nederlandse vertaling: Nico Hart.
612524: BONHOEFFER, D., CLEMENTS, K.W.A. - A patriotism for today. Dialogue with Dietrich Bonhoeffer.
628877: BONHOEFFER, D., KALLEN, W. - In der Gewissheit seiner Gegenwart. Dietrich Bonhoeffer und die Spur des vermissten Gottes.
631701: BONHOEFFER, D., HAYNES, S.R. - The Bonhoeffer legacy. Post-Holocaust perspectives.
623065: BONHOEFFER, D. - Beter dan leven. Preken in de crisisjaren
623225: BONHOEFFER, D., MAYER, R. - Christuswirklichheit. Grundlagen, Entwicklung und Konsequenzen der Theologie Dietrich Bonhoeffers.
623257: BONHOEFFER, D., RASMUSSEN, L. , BETHGE, R. - Dietrich Bonhoeffer - His significance for North Americans.
628872: BONHOEFFER, D., GODSEY, J.D., KELLY, G.B. , (ED.) - Ethical responsibility: Bonhoeffer's legacy to the churches.
583637: BONNECHOSE, É. DE - Les quatre conquêtes de l'Angleterre. Son histoire et ses institutions sous les Romains, les Anglo-Saxons, les Danois et les Normands depuis Jules César jusqu'a la mort de Guillaume-le Conquérant. 2 volumes.
631413: BONNEFOY, Y. - L'imaginaire métaphysique.
580443: BONNET, A. - Kunstmatige intelligentie. Verwachtingen en werkelijkheid
591290: BONO, E. DE - The De Bono code book. Going beyond the limits of language.
626459: BONO, E. DE - Teach yourself to think.
626453: BONO, E. DE - Denken over denken
586029: BONO, E. DE - Wordpower. An illustrated dictionary of vital words.
613826: BONO, E. DE - The 5 day course in thinking.
603558: BONO, E. DE - Grote denkers uit alle tijden. Met diagrammen van E. de Bono en G. Daulby
613153: BONO, E. DE - Atlas of management thinking.
617815: BONO, E. DE - De praktijk van het lateraal denken. Nederlandse vertaling: P. Gerstveen.
591419: BONO, E. DE - In vijftien dagen leren denken. Nederlandse vertaling: P. Verstegen.
626460: BONO, E. DE - Lateral thinking. A textbook of creativity.
628717: BONO, E. DE - Praktisch denken. Vier manieren om gelijk te hebben en vijf manieren om fouten te maken. Illustraties van Alan Tunbridge. Nederlandse vertaling: Anneke Brassinga.
611026: BONO, E. DE - Six frames. For thinking about information.
584275: BONTEKOE, R., STEPANIANTS, M., (ED.) - Justice and democracy. Cross-cultural perspectives.
580177: BONTEKOE, G.A., (RED.) - Drentsche kroniek van het bevrijdingsaar. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1946 II. 2e druk.
625026: BONTEKOE, WILLEM IJSBRANTSZ. - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe 1618-1625. Uitgegegeven door G.J. Hoogewerff. Met portret, facsimile en 10 platen.
586404: BONTRIDDER, ALBERT - Gedichten 1942-1972.
630848: BOOCKMANN, H. , WELLENREUTHER, H., (HRSG.) - Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe. Mit 20 Abbildungen.
599791: BOOGMAN, J.C., TAMSE, C.A. (RED.) - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland.
614813: BOOLE, G. - An investigation of the laws of thought on wich are founded the mathematical theories of logic and probabilities.
596085: BOOM, A. VAN DER - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600.
627742: BOOMKENS, R. - De nieuwe wanorde. Globalisering en het einde van de maakbare samenleving.
622238: BOON, L., VRIES, G. DE, (RED.) - Wetenschapstheorie - de empirische wending.
583227: BOON, L., VRIES, G. DE, (RED.) - Wetenschapstheorie - de empirische wending.
629381: BOON, L.J. - Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Bezorgd door I. Schöffer m.m.v. J. Roelevink, J.P. de Valk, A.J. Veenendaal jr.
627746: BOORN, G.P.F. VAN DEN - The duties of the vizier. On the internal government of Egypt in the Early New Kingdom.
601816: BOOSTEN, J.P. - Taine et Renan et l'idée de Dieu.
631775: BOOTH, W.C. - The rhetoric of fiction.
630694: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
8441: BOR, J., (RED.) - De voortgang van de cultuur.
623409: BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
628499: BOR, J., BULHOF, I.N., (RED.) - Het antwoordloze waarom. Filosoferen tussen oost en west.
598387: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
622017: BOR, J. - Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
626157: BOR, J. - Op de grens van het denken. De filosofie van het onzegbare.
575533: BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) - 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen.
624234: BOR, J. - Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
628085: BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
607906: BORCHARDT, RUDOLF - KIndheit und Jugend. Von ihm selbst erzählt.
573228: BORCHLING, C., WOLFF, L., (RED.) - Abhandlungen zur niederdeutschen Philologie. Conrad Borchling zum Gedächtnis.
624334: BORDEU, THÉOPHILE DE - Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par m. le chevalier Richerand. 2 volumes.
617798: BORDIER, H. , CHARTON, É. - Histoire de France depuis les temps les plus anciens jusqu'a jours d'aprés les documents originaux et les monuments de l'art de chaque époque.
592657: BORG, M.B. TER - Zineconomie. De samenleving van de overtreffende trap.
17072: BÖRGER, J. - Over de onhoudbaarheid van de doodstraf.
7408: BÖRGER, J. - De europeesch christelijke wereld en haar verwording gezien in het licht van het zuiver begrip.
17207: BÖRGER, J. - Hegel en onze tijd. Rede uitgesproken te Rotterdam.
584898: BORGERHOFF, E.B.O. - The freedom of classicism.
624218: BORGMAN, E. - Wortelen in vaste grond. Een cultuurtheologisch essay.
624219: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
628212: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
598011: BORGMANN, A. - The philosophy of language. Historical foundations and contemporary issues.
629980: BORKENAU, F. - Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode.
4698: BORMANN, M., BESYMENSKI, L. - De laatste notities van Martin Bormann
603902: BORMS, E. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
631815: BORN, M. - Natural philosophy of cause and change. Being the Waynflete lectures delivered in the college of St. Mary Magdalen, Oxford, in Hillary Term, 1948 together with a new essay, 'Symbol and reality'.
624476: BORN, M. - Het rusteloos heelal. Figuren door Otto Koenigsberger. Geautoriseerde vertaling door J.F.H. Custers.
576246: BORNEMAN, E. - Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseres Gesellschaftssystems.
618859: BORNEWASSER, J.A., CAENEGEM, R.C. VAN, JANSEN, H.P.H., (RED.) - Winkler Prins geschiedenis der Nederlanden. 3 delen
611090: BORNKAMM, H. - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
609333: BORRADORI, G. - The American philosopher. Conversations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre and Kuhn
15166: BORST, C.V., (ED.) - The mind-brain identity theory. A collection of papers compiled, edited and furnished with an introduction. Contributors: D.M Armstrong, K. Baier, R. Coburn, J. Cornman, H. Feigl, P. Feyerabend a.o.
621696: BOS, G.H. - Agential self-consciousness beyond conscious agency.
622768: BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. - Het Rudolfsboek.
631658: BOS, R. TEN - Het volk in de grot. Waarom mensen geen feiten willen.
600702: BOS, P.R. - Bos' schoolatlas der gehele aarde.
602190: BOS, N. - Iriscopie. Handboek der oogdiagnostiek. Met een woord vooraf door P.O. Clignet.
585068: BOS, A.P. - In de greep van de titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie.
621541: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
631657: BOS, R. TEN - Dwalen in het antropoceen.
613367: BOS, G.D. VAN DEN - Sporen van Kierkegaard. De Nederlandse Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930.
604638: BOS, A.P. - Wetenschap en zin-ervaring.
14891: BOSANQUET, B. - The essentials of logic. Being ten lectures on judgment and inference.
616461: BOSATLAS - De Bosatlas van Nederland.
571869: BOSBOOM, J., MARIUS, G.H., MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en kleuren.
607082: BOSBOOM, A, OOMS, G. - Annie Bosboom. Uit het leven van een 'vrije vrouw'.
567834: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
600598: BOSCH, J.W., GERVEN, P.J.H. - Onze weerbarstige werkelijkheid. Alledaagse en minder alledaagse beschouwingen over het menselijk bestaan.
625633: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
613160: BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) - Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Nederlandse vertaling brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt.
575638: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
596015: BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas.
598767: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology.
598414: BOSCH KEMPER, M.J. DE - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
589845: BOSCHKOV, A. - Die bulgarische Volkskunst. Aufnahmen J. Tomanov. Aus dem bulgarischen Manuskript übersetzt von M. Matliev.
625099: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone.
604365: BOSL, K., SEIBT, F. - Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag.
604368: BOSL, K., GOGOLÁK, L., DURCANSKÝ, F. - Die Slowakei als mitteleuropäisches Problem in Geschichte und Gegenwart. Vorträge der wissenschaftlichen Tagung des Collegium Carolinum in München-Grünwald vom 1. bis 3. August 1962.
616921: BOSMA, K. , KOLEN, J. , (RED.) - Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.
566186: BOSMA, J. - Woorden van een gezond verstand. De invoed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie. With an English summary.
599718: BOSSAERS, K.W.J.M. - Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
625506: BOSSAERS, K.W.J.M. - Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw.
630384: BOSSCHE, M. VAN DEN - Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiveit en intersubjectiviteit.
582513: BOSSE, P.P. VAN, VIERSEN, J. - Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw.
615345: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
610137: BOSSENBROEK, M. - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
580379: BOSSERT, H.TH., (HRSG.) - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker. In Verbindung mit zahlreichen Fachgelehrten herausgegeben. 6 volumes. Complete set.
619770: BOSTOEN, K. - Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan van der Noot.
618090: BOSWELL, J., WIMSATT, W.K., POTTLE, F.A., (ED.) - Boswell for the defence, 1769-1774.
616891: BOSWELL, J., VAN ZUYLEN B., VAN DE STERRE, J.P. - Boswell en Holland met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.Vertaald bewerkt en ingeleid door Jan Pieter van der Sterre. Met medewerking van dr. C.D. van Strien.
616271: BOSWORTH, C.E. - The medieval history of Iran, Afghanistan and Central Asia.
571979: BOTERMANS, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.)
575636: BOTHAS, D. - Tropenwelt Java. Reiseeindrücke und Bilder. Mit 106 Fotos und einer Karte.
595151: BOTJE, H., (RED.) - Zwarte magie. Waargebeurde verhalen over bovennatuurlijke krachten.
621036: BOTKE, IJ., HUISMAN, G.C., MARING, H. , , (RED.) - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
627647: BOTLEY, P. - Latin translation in the renaissance. The theory and practice of Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti and Desiderius Erasmus.
625717: BOTS, H. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
605220: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
590457: BOTTEMA, T. - Mijn leven.
568877: BOTTEMA, O. - Steen en schelp. Keuze uit redevoeringen en opstellen, hem aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft op 4 juni 1971.
567017: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
8613: BOTTENS, F., PAULISSEN, J.H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M..
569011: BOTTOMORE, T. - Elites and society.
621997: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
623390: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
628719: BOTTON, A. DE - Ode aan de arbeid
619224: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
623388: BOTTON, A. DE - De kunst van het reizen
624153: BOTTON, A. DE - De troost van de filosofie
628718: BOTTON, A. DE - Proeven van liefde
629733: BOTTON, A. DE - Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids
574865: BOUCHOT, H. - Un ancêtre de la gravure sur bois. Études sur un xylographe taillé en Bourgogne vers 1370.
626492: BOUCKAERT, L. - Leren filosoferen, in dialoog met K. Marx, I.Illich, L.Dupré & E.Levinas.
618050: BOUILLET, M.N. - Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts (...). Nouvelle édition, entièrement refondue sous la direction de J. Tannery et E. Faguet.
582984: BOUISSON, M. - La magie. Ses grands rites, son histoire. La magie mimétique. La magie incantatrice. La magie talismanique. Les grandes heures de la magie. L'esprit et le milieu magiques.
609224: BOUMAN, P.J. - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang. (1770-1790)
620890: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
595459: BOUMAN, P.J. - Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen.
631277: BOUMAN, P.J., HOFSTRA, S. - Causaliteit en functioneel verband in de sociologie. 1. Causaliteit en functioneel verband in de sociologie van Max Weber (P.J. Bouman). 2. Het functiebegrip in de sociologie (S. Hofstra).
629988: BOURDIEU, P. - Acts of resistance. Against the tyranny of the market
631663: BOURDIEU, P. - Over televisie gevolgd door 'In de greep van de journalistiek'
624347: BOUSMANNE, B. , HOOREBEECK, C. VAN , (ED.) - La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royal de Belgique. Volume 1: Textes liturgiques, ascétiques, théologiques, philosophiques et moraux. Textes rédigés par Alain Arnould, Bernard Bousmanne, Marguerite Debae a.o.
625166: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. Compleet in 7 delen.
5850: BOUTENS, P.C., NAP, J., PEPERKAMP, B., SALVERDA, M., (RED.) - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Keuze en bijschriften illustraties: M. Salverda.
613734: BOUTERSE, J., (RED.) - Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. 3 Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620.
606886: BOUTROUX, E. - Die Kontingenz der Naturgesetze. Berechtigte Übersetzung von J. Benrubi.
600610: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
604179: BOUVERESSE, J. - Rationalité et cynisme.
598662: BOUVERESSE, J. - Essais II. L' époque, la mode, la morale, la satire. Textes rassemblés et organisés par J.J. Rosat.
4606: BOUVERESSE, J. - La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? Leçon inaugurale du Collège de France (6 octobre 1995).
620103: BOUVERESSE, J. - La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d'elle? Leçon inaugurale du Collège de France (6 octobre 1995).
628321: BOUWHUIJSEN, H. VAN DEN - In de schaduw van God. Waarom binnen de christelijke cultuur natuurwetenschap wel en menswetenschap niet tot ontwikkeling kon komen.
575635: BOVENE, G.A. VAN - 'Hier is Indië...!'
610919: BOVENKERK, F., CLAESSEN, H.J.M., HEERIKHUIZEN, B. VAN, (RED.) - Toen en thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu.
631565: BOVET, M., GRÉCO, P., PAPERT, S., VOYAT, G. - Perception et notion du temps.
619327: BOWERS, FREDSON, (ED.) - Studies in bibliography. Volume twenty.
629513: BOWLER, P.J. - Evolution. The history of an idea.
619755: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. Nederlands van J.W. Schotman.
630550: BOXSEL, M. VAN - De encyclopedie van de domheid. Deskundologie. Domheid als levenskunst.
608207: BOYD, R., GASPER, P., TROUT, J.D., (ED.) - The philosophy of science.
607263: BOYD, R., GASPER, P., TROUT, J.D., (ED.) - The philosophy of science.
631437: BOYER, P. - Godsdienst verklaard. De oorsprong van ons godsdienstig denken
626085: BOYLESVE, RENÉ - Feuilles tombées. Introduction de Charles du Bos.
627672: BOYS-STONES, G.R. - Post-Hellenistic philosophy. A study of its development from the Stoics to Origen.
582926: BRAAK, MENNO TER - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel.
593909: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de onzen.
615034: BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU - Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen.
620689: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
620690: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
620352: BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
620692: BRAAK, MENNO TER - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel.
601300: BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen.
596429: BRAAK, H.J. VAN DE - Economische sociologie.
591956: BRAAM, A. VAN, GROESBEEK, J.W., HART, S., (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling.
631840: BRABER, H. - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen. M.m.v. Tj. W.R. de Haan, Nanne Otterma, M.C.A. Meischke, P.J. Meertens e.a.
626033: BRACHER, K.D. - Die totalitäre Erfahrung.
591892: BRACHER, K.D., FUNKE, M., JACOBSEN, H.A., (HRSG.) - Nationalsozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz.
609577: BRACHER, K.D. - The German dictatorship. The origins, structure, and consequences of national socialism
569665: BRACKEN, H.M. - Freedom of speech. Words are not deeds.
8680: BRADBURY, F.R., (ED.) - Words and numbers. A students' guide to intellectual methods.
609308: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
605779: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN, (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
5288: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
574151: BRAFFORT, P., SCHEEPEN, F. VAN, (ED.) - Automation in language translation and theorem proving. Some applications of mathematical logic.
623419: BRAIDOTTI, R. - Patterns of dissonance. A study of women in contemporary philosophy
630350: BRAITHWAITE, R.B. - Scientific explanation. A study of the function of theory, probability and law in science.
583693: BRAKEL, J. VAN - De wetenschappen. Filosofische kanttekeningen.
628764: BRAKEL, J. VAN - De wetenschappen. Filosofische kanttekeningen.
601362: BRAKEL, J. VAN, BRINK, J.T. VAN DEN - Filosofie van de wetenschappen.
628469: BRAKEL, J. VAN, RAVEN, D., (RED.) - Realisme en waarheid.
621392: BRAKEL, J. VAN, RAVEN, D., (RED.) - Realisme en waarheid.
629175: BRAKEL, J. VAN, RAVEN, D., (RED.) - Realisme en waarheid.
578161: BRAKELL BUYS, W.R. VAN - Goden en menschen van India. Met XI strophen van de dichteres Lalla
616522: BRAKMAN, S. , WITTELOOSTUIJN, A. VAN, (RED.) - Jonge wijn in oude zakken. Op weg naar een nieuwe Nieuwe Economie?
567601: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
587847: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
17303: BRANDENSTEIN, B. VON - Der Mensch und seine Stellung im All. Philosophische Anthropologie.
1524: BRANDES, G. - Ausgewählte Schriften. 9 parts in 5 volumes.
599866: BRANDI, K. - Geschichte der Geschichtswissenschaft.
630603: BRANDLIGT, W., CAMPERT, J., COOLEN, A. - De schoonheid van ons land. Fotografie van J.G. van Agtmaal, Eva Besnyö, Charles Breyer, S.J. Bouma, Henk Frank, André Garf, Kees Hana, Karel Kleyn, Henk Nieuwenhuys, Cas Oorthuys e.a. Artikelen van Walter Brandligt, Jan Campert, Albert Helman, Theun de Vries e.a.Gedichten van verschillende Nederlandse dichters.
594883: BRANDS, G.A. - Tspel van de cristenkercke.
7427: BRANDT, W., MERSEBURGER, P. - Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist.
580434: BRANDT, J., PROOST, P. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & zoon sinds 1742 en P. Proost & zoon sinds 1842.
606535: BRANDT, W. - Ontmoetingen en gedachten. De jaren 1960-1975
591960: BRANDT, W. - Herinneringen
622990: BRANNIGAN, A. - The social basis of scientific discoveries.
612724: BRANSEN, J. - Filosofie en ironie. Fantastische opmerkingen over de toekomst van een traditie.
630439: BRANSEN, J. - Word zelf filosoof.
626579: BRANSEN, J., SLORS, M., (ED.) - The problematic reality of values.
616725: BRANT, SEBASTIAN - Das Narren Schyff. Zum 500jährigen Jubiläum des Buches von Sebastian Brant. 500e anniversaire de la Nef des Folz. 1494 - 1994.
611237: BRANT, SEBASTIAN, GAIER, U. - Studien zu Sebastian Brants Narrenschiff.
611238: BRANT, SEBASTIAN, MISCHLER, B. - Gliederung und Produktion des 'Narrenschiffes' (1494) von Sebastian Brant.
624719: BRANTOME (PIERRE DE BOURDEILLE) - Mémoires de messire Pierre de Bourdeille seigneur de Brantome sur les vies des dames galantes. Présentées par Maurice Rat et abondamment historiées par André Hubert. Complete in 3 volumes.
574065: BRANTSMA, G.S. - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure Frisico, commune est.
575926: BRAUCHLE, A. - Handbuch der Naturheilkunde auf wissenschaftlicher Grundlage. Für Ärtzte, Studierende der Medizin und gebildete Laien. Mit einer farbigen und zwölf einfarbigen Tafeln sowie zahlreichen Abbildungen im Text.
596410: BRAUDEL, F., POSTAN, M.M., SÖDERLUND, E., (RED.) - Première conférence internationale d'histoire économique. Contributions communications. A. L'industrialisation comme facteur de la croissance économique depuis 1700. B. Étude comparée du grand domain depuis la fin du moyen age. Stockholm aout 1960.
598048: BRAUER, J., DRIEVER, J. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
611805: BRAUN, OTTO, SCHULTZE, H. - Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung.
623680: BRAUN, EVA, GÖRTEMAKER, H.B. - Eva Braun. Leven met Hitler
574385: BRAUN, LILY - Im Schatten der Titanen. Erinnerungen an Baronin Jenny von Gustedt.
579848: BREASTED, J.H. - Geschichte Aegyptens. Deutsch von H. Ranke-Heidelberg. Mit einem Bilderanhang: Die Ägyptische Kunst.
631412: BREATNACH, P.A. - Die Regensburger Schottenlergende - Libellus de fundacione ecclesie Consecrati Petri. Untersuchung und Textausgabe.
574423: BRECHT, B. - Versuche 22-24. Heft 10. Herr Puntila und sein Knecht Matti. Chinesische Gedichte. Die Ausnahme und die Regel.
589988: BRECHT, B. - Briefe an Marianne Hof und Hanne Hiob. Herausgegeben von H. Hiob. Redaktion und Anmerkungen G. Glaeser.
621567: BRECHT, B., JENDREIEK, H. - Bertolt Brecht. Drama der Veränderung.
630716: BRECHT, B. - Gesammelte Werke in 20 Bänden. 22 volumes.
589989: BRECHT, B. - Briefe 1913-1956. 2 volumes.
571774: BRECHT, B. - Kalendergeschichten mit Originalgraphiken von Günther Stiller.
621568: BRECHT, B., HECHT, W. , (HRSG.) - Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern und Texten. Vorwort von Max Frisch. Gestaltet von Willy Fleckhaus.
574422: BRECHT, B. - Versuche 25/26/35. Heft 11. Der Hofmeister. Studien. Neue Technik der Schauspielkunst. Übungstücke für Schauspieler. Das Verhör des Lukullus.
624667: BREDERODE, D. VAN, (RED.) - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de negentiende eeuw.
621091: BREDEROO, N.J., COUPRIE, L.D., MADOU, M.J.H., (RED.) - Oog in oog met de spiegel.
588406: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
9301: BREED, A. - De blinde vlek in de filosofie. Een studie over waarheid en eigenwaarde.
606154: BREEVELD, J. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek.
609278: BREEVELD, J. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek.
581345: BREGSTEIN, P., BLOEMGARTEN, S., (RED.) - Herinnering aan joods Amsterdam.
591311: BRÉHIER, É. - La philosophie du moyen age.
626998: BREISACH, E. - Historiography. Ancient, medieval & modern.
631800: BRELOT, M. , CHOQUET, G. , DENY, J. - La théorie du potentiel. Orsay 22 - 26 juin 1964. Colloque Internationaux.
613279: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Foundations of learning: The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning I.
621472: BREMMER, R., KATE, L. TEN, WARRINK, E., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. Van de oudheid tot vandaag. Termen, begrippen, namen en stromingen. Samenstelling Laurens ten Kate.
627104: BREMMER, R., KATE, L. TEN, WARRINK, E., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. Van de oudheid tot vandaag. Termen, begrippen, namen en stromingen. Samenstelling Laurens ten Kate.
607079: BREMMER, R.H. - The fyve Wyttes. A late Middle English devotinal treatise. Edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary amd glossary.
625385: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Practice in learning. The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning II.
625386: BREMMER, R.H., DEKKER, K., (ED.) - Foundations of learning: The transfer of encyclopaedic knowledge in the early middle ages. Storehouses of wholesome learning I.
625397: BREMMER, J.N., BEKKUM, W.J. VAN, MOLENDIJK, A.L., (ED.) - Paradigms, poetics and politics of conversion.
625402: BREMMER, J.N., BEKKUM, W.J. VAN, MOLEND, (ED.) - Cultures of conversions.
609213: BRENAN, G. - Personal record 1920-1972.
591284: BRENNAN, R.P. - Wetenschap voor iedereen
602140: BRENNAN, J.M. - The open-texture of moral concepts.
7559: BRENNAN, J.M. - The open-texture of moral concepts.
574051: BRENNER, Y.S. - Looking into the seeds of time. Social mechanisms in economic development.
578687: BRENT, D. - Of the seer and the vision.
574574: BRENTANO, C. - Gedichte und Erzählungen. Eingeleitet und herausgegeben von H.G. Werner.
16621: BRENTANO, CLEMENS - Dramen I.
5783: BRENTANO, CLEMENS - Prosa IV.
578128: BRENTANO, C. - Ausgewählte Werke. Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von C. Hohoff.
566518: BRENTANO, CLEMENS - Religiöse Werke 1.1. + 1.2. 2 volumes.
611091: BRENTANO, R. - Two churches. England and Italy in the thirteenth century.
606695: BRENTANO, CLEMENS - Prosa II.
582887: BRENTANO, C.M. - Werke. Herausgegeben. von J. Dohmke. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe.
4648: BRENTANO, CLEMENS - Romanzen vom Rosenkranz. Unter Mitwirkung von Michael Grus und hartwig Schultz. Herausgegeben von Clemens Rauschenberg. Text und Lesarten.
29: BRENTANO, CLEMENS - Gedichte 1816-1817.
606617: BRENTANO, CLEMENS - Dramen III.
622679: ALBERTANO DA BRESCIA - Liber de doctrina dicendi et tacendi. La parola del cittadino nell'Italia del Duecento. A cura di Paola Navone.
594877: BRETON, D. LE - Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions.
620959: BRETON, A. - The economic theory of representative governement.
630143: BRETON, ANDRÉ - Littérature. 2 volumes.
612891: BREUGHEL DE JONGE, PIETER, BRUEGHEL DE OUDE, JAN - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
568360: BRIABRIN, V., (RED.) - Conference on artificial intelligence: questions-answering systems. June 23-25, 1975.
8311: THOMAS BRICOT - Tractatus insolubilium. A critical edition with an introduction, notes, appendices and indices by E.J. Ashworth.
611778: BRIDGE, F.R., (ED.) - Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912.
630701: O'BRIEN, D. - An introduction to the theory of knowledge.
595757: BRINCK, I. - The indexical 'I'. The first person in thought and language.
616776: BRINDLEY, A.L. - The dating of food vessels and urns in Ireland.
629124: BRINK, B. VAN DEN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Het recht van de moraal. Liberalisme en communitarisme in de politieke filosofie. Met bijdragen van: B. Ackerman, J. Rawls, M. Sandel, C. Taylor, M. Walzer
623932: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
606767: BRINK, G. VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
621706: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
589756: BRINK, J. TEN - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger. Met facsimile's in chromo-lithographie, reproductiën van titels, bladzijden en illustratiën uit middeleeuwsche handschriften, incunabelen en zeldzame boeken, en met portretten.
593472: BRINK, A. - The ambassador.
581838: BRINK, J. TEN, BUSKEN HUET, C. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
620228: BRINKGREVE, CHRISTIEN - De ogen van de ander. De sociale bronnen van zelfkennis.
620695: BRINKMANN, H. - Zu Wesen und Form mittelalterlichen Dichtung.
623502: BRINKMANN, H. - Mittelalterliche Hermeneutik.
582515: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
606594: BRINKS, J.H. - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II. und Bismarck.
616863: BRINTON, M. , NEE, V. , (ED.) - The new institutionalism in sociology. Foreword by Robert K. Merton.
621595: BRINTON, L.J. - Pragmatic markers in English. Grammaticalization and discourse functions.
591373: BRION, M. - Theoderich. König der Ostgoten. Aus dem Französischen übersetzt von F. Büchner.
600887: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy. Edited by D.R. Cheney.
4614: BROADBENT, D., (ED.) - The simulation of human intelligence.
607348: BROADBENT, D., (ED.) - Meaning and behaviour in the built environment.
625562: BROCA, PAUL, SCHILLER, F. - Paul Broca. Founder of French anthropology, explorer of the brain.
582386: BROCHIER, J.J., AKOUN, A., GUTMAN, C. - Les dieux dans la cuisine. Vingt ans de philosophie en France.
611071: BROCK, P. - The political and social doctrines of the unity of Czech brethren in the fifteenth and early sixteenth centuries.
630454: BROCKMAN, J., (RED.) - Ik geloof dat..., maar heb geen bewijs. De belangrijkste denkers over wat zij zeker menen te weten
629767: BROCKMAN, J., (RED.) - Gevaarlijke ideeën. De belangrijkste denkers van nu over wat zij gevaarlijk vinden
631688: BROCKMAN, J. - The third culture.
625240: BROCKMAN, J. - The third culture.
620134: BROCKMAN, N.C. - An African biographical dictionary.
617831: BRODBECK, K.H. - Der Spiel-Raum der Leerheit. Buddhismus im Gespräch.
576972: BRODIE, M.L., MYLOPOULOS, J., SCHMIDT, J.W., (ED.) - On conceptual modelling. Perspectives from artificial intelligence, databases, and programming languages. With 25 illustrations.
610467: BRODY, B.A., ENGELHARDT, H.T., (ED.) - Mental illness: law and public policy.
622915: BROECKE, PIETER VAN DEN - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband. Met portret, gravutre, 6 platen en 5 route-kaarten,.
620866: BROECKX, J.L., CLERCQ, C. DE, DHONDT, J. , NAUWELAERTS, M.A., (RED.) - Flandria nostra. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de tijden heen. Compleet in 5 delen.
591013: BROEDER, J.J. - Beschouwingen over het beschrijven van natuurkundige experimenten en resultaten.
625090: BROEK, I. VAN DEN, SMIT, C. , WOLFFRAM, D.J. , (ED.) - Imagination and commitment. Representations of the social qiuestion.
590885: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
583623: BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen.
601042: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
590867: BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) - Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
576568: BROEKMAN, R.W. - Eeuwigheid en oneindigheid. Synthese tussen geloof en wetenschap.
590679: BROER, H., CRAATS, J. VAN DE, VERHULST, F. - Het einde van de voorspelbaarheid? Chaostheorie. Ideeën en toepassingen.
609188: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
625362: BROERSMA, M. , (ED.) - Form and style in journalism. European newspapers and the representation of news 1880-2005.
574829: BROERSMA, M.J. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
619898: BROESMA, H.J.J, STEEN, W.J. VAN DER, MICHON, J.A. (E.A.) - Aspecten van tijd. Met een inleiding door W.B. Drees.
611087: BROEYER, F.G.M. , HONÉE, E.M.V.M. , (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
5224: BROGAN, H. - Longman history of the United States.
609045: BROGAN, H. - Longman history of the United States.
573230: BROK, H.J.T.M. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
623662: BROK, H.J.T.M. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
623230: BROM, G. - Romantiek en katholicisme in Nederland. 2 delen.
606486: BROM, L.J. VAN DEN - Creatieve twijfel. Een studie in de wijsgerige theologie.
2984: BROM, F.W.A., BERGH, B.J. VAN DEN, HUIBERS, A.K., (RED.) - Beleid en ethiek. Uitgave in samenwerking met het centrum voor bio-ethiek en gezondheidsrecht.
582671: BROM, F.W.A. - Waarom is biotechnologie bij dieren moreel problematisch? Een inventarisatie en analyse van de argumenten uit het publiek debat.
606623: BRØNDSTED, M., (ED.) - Nordische Literaturgeschichte. M. Brønsted, P. Hallberg, P. Houm, O. Jónsson, J. Salminen, J. Samsonarson, G. Svanfeldt, S.J. Porsteinsson, U. Wittrock. Übersetzt von H.K. Mueller. 2 volumes. Complete set.
576086: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
592479: BRONNER, F.X., RADSPIELER, H. - Franz Xaver Bronner. Leben und Werk bis 1794. Ein Beitrag zur Geschichte der süddeutschen Aufklärung.
627336: BRONOWSKI, J., MAZLISH, B. - The western intellectual tradition. From Leonardo to Hegel.
628906: BRONSVELD, W.C.L. - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626.
619999: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
620042: BROOD, P., HUUSSEN, A.H., KOOI, J. VAN DER, (RED.) - Nieuwe Groninger Encyclopdie. Compleet in 3 delen.
620130: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
622457: BROOKE, R.B. , (ED.) - Scripta Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci. The writings of Leo, Rufino and Angelo companions of St. Franciscus. Edited and translated.
598587: BROOKS, C.H. - Handschrift en karakter. Volgens de methode Saudek. Met 37 afbeeldingen van handschriften en een woord vooraf door R. Saudek.
587195: BROOKS, L., EISNER, L.H. - Louise Brooks. LouLou in Hollywood. Uit het Engels vert. door N. d' Oliveyra.
625391: BROOMANS, P. , JENSMA, G. , VANDEVOORDE, H. , (ED.) - The beloved mothertongue. Ethnolinguistic nationalism in small nations: inventories and reflections.
591995: BROOS, J.F. - Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis.
596095: BROUNTS, M.A., (RED.) - La miniature Hollandaise. Le grand siècle de l'enluminure du livre dans les Pays-Bas septentrionaux. Catalogue.
622417: BROUSSAIS, FRANÇOIS, VALENTIN, M. - François Broussais. Empereur de la médecine 1772-1838.
582328: BROUWER, J.H., KALMA, J.J., (RED.) - Winst ut forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra ut 'e jierren 1841-1847. Mei ynleiding, oantekeningen en bylagen utjown. By de bitinking fan de hunderste stjerdei fan H.S. Sytstra.
585334: BROUWER, HENDRIK - De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
630821: BROUWER, L.E.J., ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven. Met voorwoord, aantekeningen en een biografische schets bezorgd door D. van Dalen.
619762: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
594472: BROUWERS, J. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27