Antiquariaat Hopi Bukinan
Javastraat 182-I, 1095 CN Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 6 946 966            Email: hopibukinan@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
66411: MINNE, JORIS. - Prenten en tekeningen.
61681: MINNEN, N. VAN. - Mijn Vlaardingse jaren 1914-1940.
67234: MINOR, GULLUS. - Elf impromptu's.
66342: MINTZ, SIDNEY W. & PRICE, SALLY, EDS. - Caribbean contours.
49534: MIRANDA, MARIA - De verwachting.
65198: MIRCK, HANZ. - Wegsleepregeling van kracht.
62308: MIRCK, HANZ. - Archiefvernietiging.
56216: MIRCK, HANZ. - Het geluk weet niets van mij.
43128: MIROLU, MIHAL. - Romanian-Englsih/ English-Romanian dictionary.
60226: MIRTO, ALFONSO & VEEN, HENK TH. VAN. - Pieter Blaeu: lettere ai Fiorentini./ Pieter Blaeu: letters to Florentines. Antonio Magliabechi, Leopoldo e/and Cosimo III de'Medici e altri/and others 1660-1705.
63469: MISHIMA, YUKIO. - De tempel van de dageraad.
49847: MISHIMA, YUKIO. - Madame de Sade. A play.
56015: MISHRA, CHAITANAYA. - Essays on the sociology of Nepal.
51509: MITCHELL, STEPHEN, ED. - The enlightened mind. An anthology of sacred prose.
67897: MITCHELL, DONALD. - Op weg naar Mahler: 1936-2003. Feestrede ter gelegenheid van honderd jaar Mahler-traditie in Nederland.
67360: MITCHELL, PETER L. AND SCHOEFFEL, JOHN, EDS. - Understanding power. The indespensable Chomsky.
61674: MITCHELL, JOSEPH. - Het geheim van Joe Gould.
58698: MITCHELL, DONALD, ED. - New sounds, new century. Mahler's Fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra.
67515: MITCHELL, W.J.T., ED. - On narrative.
62387: MITRIC, SLOBODAN RADOJEV. (KARATE BOB). - The golden tip. The entanglement of the upper and underworld and the murder of Gerrit Jan Geijn.
66193: MITRIC, SLOBODAN RADOJEV. ("KARATE BOB"). - De gouden tip. De verstrengeling van de onder- en de bovenwereld en de moord op G.j. Heijn.
66711: MITRIC, SLOBODAN RADOJEV. - Help! They've kidnapped me! Lady Di. A modern fairy tale.
66139: MITTELHOLZER, EDGAR. - Corentyne thunder.
61138: MKANDAWIRE, THANDIKA, ED. - African intellectuals. Rethinking politics, language, gender and development.
63093: MNOUCHKINE, ARIANE & MANN, KLAUS. - Mephisto.
67472: MOACANIN, RADMILLA. - De psychologie van Jung enhet Tibetaans boeddhisme.
56305: MODELL, ARNOLD H. - The private self.
67440: MODIANO, PATRICK. - Nachtronde.
62743: MODIANO, PATRICK. - Het gras van de nacht.
62746: MODIANO, PATRICK. - Trouwboekje.
62749: MODIANO, PATRICK. - De horizon.
62750: MODIANO, PATRICK. - Verloren rijk.
60303: MODIANO, PATRICK. - Verloren rijk.
54378: MOEBIRMAN. - Wayang purwa. The shadow of Indonesia.
54802: MOECHINA, LENA. - Lena's dagboek. Het dagboek van een Russich meisje tijdens het beleg van Leningrad in WW II.
56162: MOENNOZ, ALBERT C. - à P.C.B.
66442: MOERKERK, TOINE. - Lucretia. 5 dln. Deel 1: Het kerkhof. Deel 2: Het lyceum. Deel 3. Deel 3: Dehaven. Deel 4: Auto. Deel 5: De boerenschuur. Deel 6: Het museum.
58453: MOERKERKEN JR., P.H.VAN. - Modron. Een dramatisch spel.
53386: MOEYAERT, BART. - Onnozele.
68024: MOEYAERT, BART. - Verzamel de liefde.
51280: MOEYES, BART. - Buiten schot. Nederland in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
57466: MOEYES, PAUL. - De sterke arm, de zachte hand. Het Nederlandse leger & de neutraliteitspolitiek 1839-1939.
58474: MOHAMED, ALNOOR. - Acupunctuur. De realiteit.
62302: MÖHLMANN, THOMAS. - Kranen open.
57006: MOHLMANN, ROB. - Logboek van de leegte.
60167: MOJCHER SFORIM, MENDELE. - Manke Fisjke.
58131: MOJCHER SFORIM, MENDELE. - Benjomin de Derde.
42092: MOK, PROF. MR. L. - Collaboratie. Personen en patronen. De bezetting als overgangstijd
64278: MOK, MAURITS. - Niemandsland.
53905: MOK, M. - Verloren droomen.
53149: MOK, JUDITH. - Sterkwater.
53150: MOK, JUDITH. - Materiaal.
55102: MOL, MARTA. - Mechkar. Een tijdsdocument over de laatste dansende beren in Bulgarije en hun eigenaren.
54221: MOLDOVAN, DOMOKOS. - Love speels and death rites in Hungarian filmscripts.
54143: MOLE, ROBERT L. - Thai values and behavior patterns.
60824: MOLEGRAAF, MARIO. - Je ongezond verstand.
61670: MOLEMA, JAN. - Antoni Gaudi . Een weg tot oorspronkelijkheid. 2 dln.
67974: MOLEN, WILLEM VAN DER/ STRAVER, HANS. - De Indische connectie inhet werk van Adriana van Overstraten./ DE historische en de literaire Christina Martha. Kruisbestuiving tussen reisverhaal en romantisch tafereel.
67412: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westlauwersch Friesland, het heel jaar door.
64184: MOLEN, W.J. VAN DER. - De dichter en de stad. Vierluik.
53776: MOLEN, DR. J.R. TER . - Zilver.
64768: MOLENAAR, JOHAN DE, SAMENST. - Muziek en poëzie. Gedichten over muziek.
65966: MOLENAAR, FJODOR, LINSSEN, DANA, JURGENS, FLEUR. - Kriterion. Vijftig jaar Onderlinge Studenten Steun.
60507: MOLINA, ROMUALDO & ESPIN, Y. MIGUEL. - Flamenco de ida y vuelta. Madrid 1991.
62550: MOLKENBOER, B.H. - Vondelschetsen.
46638: MOLL, SARAH MARIA DE. - Stella maris.
67301: MOLL, MAARTEN. - Lichaam.
62335: MOLLAT, M. & WOLFF, P. - The popular revolutions of the Late Middle Agess.
66594: MÖLLER, ALLARD M. - Batavia, a swinging town! Dansorkesten en jazzbands in Batavia 1922-1949.
53633: MÖLLER, WERNER & MÁCEL, OTAKAR. - Ein Stuhl macht Geschichte.
64470: MOLLISON, ELIZABETH & ROMIJN MEIJER, HENK, SAMENST. - Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Dichters van de twintigste eeuw.
668034: MOLTZER, REGGY. - Indo's & De werkgroep Buitenkampen. Een case-study.
67391: MOLTZER, B.H. - Solo-Bandoeng 2/3-'42- 12/3-'42.. Verslag van een dienstreis door B.H. Moltzer (1900-1977) Inspecteur van Politie I.
58048: MOMMERS, DR. A.R.M. - Brabant. Van generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 14 September 1629 - 1 Maart 1796. 2 dln.
59799: MONCURE HARCH, JOSEPH. - The wild party.
50063: MONESTIER, MARTIN. - Brel. Le livre du souvenir.
60938: MONFREID, HENRY DE. - De hasjkruiser.
66162: MONK, GERALDINE. - Escafield hangings.
66163: MONK, GERALDINE. - Noctivaganations.
46666: MONK, RAY. - Ludwig Wittgenstein. The duty of genius.
61156: MONKHORST, THEO. - King dik, nar en koning. Een toneelstuk in drie bedrijven en dertien scènes.
65987: MONNA, JANITA, RED. - Gedicht aan de reiziger.
44900: MONNIER, PIERRE. - Ferdinand furieux. Avec 113 lettres inédites de Louis-Ferdinand Céline.
45867: MONT, POL DE & GITTÉE, AUG., RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 1.
45868: MONT, POL DE & GITTÉE, AUG., RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 2,
45869: MONT, POL DE & GITTÉE, AUG., RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 5.
45870: MONT, POL DE & GITTÉE, AUG., RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 4.
45871: MONT, POL DE & GITTÉE, AUG., RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 3.
45872: MONT, POL DE & COCK, A. DE, RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 15.
45873: MONT, POL DE & COCK, A. DE, RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 13.
45874: MONT, POL DE & COCK, A. DE, RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 14.
45875: MONT, POL DE & COCK, A. DE, RED. - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Jrg. 16.
58669: MONTAGUE, H. PATRICK. - The saints and martyrs of Ireland.
66678: MONTAIGNE, MICHEL DE. - De sporen van het vuur. Essay over liefde en wellust.
63181: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Over de wreedheid. Essays.
66677: MONTAIGNE, MICHEL DE. - Op dood op leven. Essays.
68369: MONTALE, EUGENIO. - De roos in de kermistent. Een keuze uit de poëzie en beschouwend proza.
57067: MONTANUS. - Oogstland. Een kroniek van oude plantagiën.
50169: MONTEJO, MIGUEL. - The autobiography of a runaway slave.
61483: MONTERO, MAYRA. - You, darkness.
68090: MONTGOMERY, WILLIAM. - Struggling with democratic transistion. A memoir by the last American ambassador in Yugoslavia.
58350: MONTIGNY, LUC. - Tintagel. Sagen, legenden en historische verhalen uit het Britse Eilandenrijk.
61812: MONTMOLLIN, ERIC DE. - Image de la Chine.
52314: MOOIJ, MARTIN, SAMENST. - Rotterdam vrijhaven voor poëzie.
56284: MOOIJ, ANNET. - De polsslag van de stad. 150 jaar academische geneeskunde in Amsterdam.
56075: MOOIJ, MARTIN, SAMENST. - Dichters dit jaar. Poetry '76.
37695: MOOIJ, MARTIN EN GERRITSEN, JOKE, SAMENST. - Poetry International Rotterdam. 21 tot en met 28 juni 1986 in de Doelen.
51289: MOOIJ, J.J.A. - Menagerie van het imaginaire: dichters over dieren. Afscheidcollege uitgesproken 10 december 1991.
48123: MOOIJWEER, MARIANNE L. - "Zooals ze hier je Keesje waarderen en fêteeren". Frederik van Eeden in Amerika.
47050: MOONE, A. - Openbaar leven.
69672: MOONEN, A. - Omgelegde dagen.
69642: MOONEN, A. - De wurger van Delft.
57443: MOONEN, JOOP, ERIKS, WIM & DEURSEN, KEES VAN. - Surinaamse slangen in kleur.
64229: MOOR, DRS. J.A., COMP. - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated bibliography.
50969: MOORE, GARETH. - As a wild boar passes water. Excerpts from the writings of Viktor Schauberger (1885-1958).
68221: MOORE, JAMES. - Gurdjieff. The anatomy of a muth. A biography.
63761: MOORE, C.J. - In other words. A language lover's guide to the most intriguing words around the world.
63985: MOORE, CHRISTY. - One voice. My life in song.
64014: MOORE, BRIAN. - No other life.
64015: MOORE, BRIAN. - Lies of silence.
62451: MOORE, MARIANNE. - Een veldmuis in Versailles.
55927: MOORE, HENRIETTA L., ED. - The future of anthropological knowledge. The uses of knowledge: global and local relations.
54467: MOORE, MICHAEL. - Here comes trouble. Anti-autobiografie.
67482: MOORE, THOMAS. - Jouw levenswerk. Geluk vinden door te doen waar je voor geboren bent.
67745: MOOREHEAD, ALAN. - Kandahar. Woeste bergstammen bedreigen een staat in de Himalaya. Roman.
34026: MOORHOUSE, ROGER. - Killing Hitler. The plots, the assassins and the dictator who cheated death.
47368: MOORMANN, GEORGE, RED. - Hebben en zijn.
46154: MOORMANN, GEORGE, SAMENST./RED. - De verloren talisman. Taalmagie van 37 hedendaagse dichters. De Zingende Zaag nr. 33.
45713: MOORMANN, GEORGE, NIENHUYS, MARYLA, NIJS, RONALD DE, DIV. RED. - De Zingende Zaag. Nr. 9/10.
64327: MOORMANN, GEORGE, SAMENST./ RED. - Het Spaarne stroomt helemaal niet. Een 4000 jaar oude rivier in 400 jaar poëzie en proza.
39128: MOORTERE, JULIEN VAN, AUWERA, ANTOON VAN DER EN WELFFENS, JOS. - Meeuwen en bolders. (Wedstrijd voor korte verhalen tgc instalaltie nieuwe accommodatie dok 6).
67901: MOOY, MARTIN, SCHMIDT SUPPRIAN, REINHARD, PUETMMAN, EMILE, SAMENST. - Poetry International 1971.
54419: MOR, F. - Shona sculpture.
56542: EL MORABIT, F. - Kolonisering van liefde.
56188: MORAES, DOM. - Gone away. An Indian journal.
58292: MORAN, MICHAEL. - Beyond the coral sea. Travels in the old empires of the South-West Pacific.
62016: MORANO, ANTHONY. - Heavy metal fun time activity book.
62017: MORANO, ANTHONY. - Punk rock fun time activity book.
67628: MORAZZONI, MARTA. - Stad van het verlangen. Amsterdam
59526: MOREE, PERRY. - 'Met vriend die god geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
57599: MORESTO (=TOON VAN OOSTEROM). - De drankorganist en andere problemen.
65869: MORETON, COLE. - Hungry for home. Leaving the Blaskets: a journey from the edge of Ireland.
66777: MORETTI, FRANCO. - Atlas of the European novel 1800-1900.
63232: MORGAN, BILL, ED. - The letters of Allen Ginsberg.
59630: MORGAN, J.P. - Dutch hashcoffeeshop tour.
58818: MORGAN, MARLO. - Mutant message downunder.
69773: MORGAN, TED. - Literary outlaw. The life and times of William S. Burroughs.
67260: MORGAN, PAUL EN HELENE. - Vliegerboek. Compleet overzicht van de geschiedenis, de modellen, het bouwen en het besturen van vliegers.
54867: MORGEN, CURT VON. - A travers le Cameroun du sud au nord. Voyages et explorations dans l'arrière pays de 1889 à 1891. 2 vols.
50451: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten.
52786: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - "Lachende wijsheid". 4 dln. Deel 1: Galgenliederen. Deel 2: Palmstroom. Deel 3: Palmakrinkel. Deel 4: De liepzoen Tijdgedichten.
52777: MORIER, JAMES. - Hadji Baba uit Ispahan.
67928: MÖRING, MARCEL. - Reizen zonder gids. Tekst uitgesproken op 9 juni 1997 tijdens congres Çreating a world of engaged readers' , KUN.
45849: MORLEY, MICHEAL, ED. - One man in his time. Hans Post. As told to his friend Micheal Morley.
54208: MORLEY, JOHN. - Death, heaven and the Victiorians.
67027: MORPURGO, MICHAEL. - War horse.
30564: MORRELL, RIMA A. - The sacred power of Huna. Spirituality and shamanism in Hawai'i.
42781: MORRIËN, ADRIAAN, PORTEGIES ZWART, FRED EN WIEG, ROGIE. - Drie dichters in Deventer.
59348: MORRIËN, ADRIAAN. - Gesprek met Jan Hanlo.
55473: MORRIËN, ADRIAAN. - Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen.
52677: MORRIËN, ADRIAAN. - Kijken naar de wolken.
48979: MORRIËN, ADRIAAN. - Passie.
60066: MORRIS, C.B. - Surrealism in Spain 1920-1936.
65880: MORRIS, JAN. - Triëst.
67308: MORRIS, BRIAN. - Bakunin. The philosophy of freedom.
66974: MORRIS, CHRIS. - The new Turkey. The quiet revolution on the edge of Europe.
63129: MORRISON, TONI. - God sta het kind bij.
59243: MORRISON, JIM & STRETE, GRAIG. - Dark journey.
57127: MORRISON, MARGO. - Now di mi lasi yu./ Nu ik je kwijt ben.
64172: MORRISSON, CÉCILE. - De kruistochten.
59008: MORSHUIS, BEN & OUDE EIBERINK, HARRY. - Paasgebruiken in Ootmarsdum. Vlöggeln, paasvuur en Paoskearls.
52262: MORSON, GARY SAUL & EMERSON, CARYL. - Mikhail Bakhtin. Creation of a prosaics.
59289: MORTIER, ERWIN. - Vergeten licht.
61951: MORTON, FREDERIC. - A nervous splendor. Vienna 1888/1889.
59198: MORTON, J.K. - West African lilies and orchids.
56804: MORTON, CHRIS AND THOMAS, CERI LOUISE. - The mystery of the crystal skulls.
42497: MORVILLE, PETER. - Ambient findability.
67771: MOSER, BENJAMIN. - Why this world. A biography of Clarice Lispector.
38200: MOSMULLER, MIEKE. - Inferno. Roman.
68039: MOSS, KEVIN, ED. - Out of the blue. Russia's hidden gay literature. An anthology.
61242: MOSSELVELD, J.H. VAN & HAM, W.A. VAN. - Tekeningen van Bergen op Zoom. Topografische afbeeldingen van Bergen op Zoom en omgeving uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
55476: MOSSMAN, ELLIOTT, COMP./INTROD. - The correspondence of Boris Pasternak and Olga Freidenberg 1910-1954.
63339: MOSTERT, NOËL. - Frontiers. The epic of South Africa's creation an dthe tragedy of the Xhosa people.
67334: MOSTERT,TRISTAN & CAMPEN, JAN VAN. - Zijden draad. China en Nederland sinds 1600.
65304: MOTION, ANDREW. - Philip Larkin. A writer's life.
64641: MOTOYAMA, HIROSHI & BROWN, RANDE. - Chakra's, ki en psi. Wetenschap en de evolutie van bewustzijn.
56521: MOULAERT, JAN. - De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914.
60151: MOULIN, RAOUL-JEAN. - Prehistoric painting.
54399: MOUNTFORD, CHARLES P. - Brown men and red sand. Journeyings in wild Australia.
61696: MOURIK, BRAM VAN ET AL, RED. - Gids tweede wereldoorlog. Verzamelingen in het Gemeentearchief Rotterdam.
51014: MOURIK, MAARTEN. - De wreedste maand.
47446: DÈR MOUW, JOHAN ANDREAS. (ADWAITA). - Orpheus.
64061: MOWAT, HARLEY. - Aftermath. Travels in a post-war world.
42796: MOZART, WOLFGANG AMADEUS. - De lach van Mozart. Een brief en twee naschriften.
63871: MOZART, WOLFGANG AMADEUS, HAIITNK, BERNARD, INTROD. - The magic flute. An opera in two acts.
67616: MRABET, MOHAMMED. - Look and move on. An autobiography as told to Paul Bowles.
54723: MROZEK, SLAWOMIR. - De ambassadeur.
51279: MUDDES, CAS. - The ideology of the extreme right.
64312: MUDIMBE, V.Y. - Before the birth of the moon.
54874: MUFWENE, SALIKOKO S./ PRICE, RICHARD & SALLY. - The linguistic significance of African proper names in Gullah./ John Gabriel Stedman's "Journal of a voyage in the West Indiaes in y Year 1772. In a poetical epistel to a friend.
54437: MUHANDO, P., ET AL. - Tuanze kubesabu.
57728: MUHLSTEIN, ANKA. - Baron James. The rise of the French Rothschilds.
66647: MUIJLWIJK, J. VAN. - Tusschen doornen en distelen. Schetsjes uit de Karo-Batak-zending.
56987: MUIR, EDWIN. - The voyage and other poems.
61451: MUKERJI, SWAMI A.P. - De ontwikkeling van het geestelijk bewustzijn volgens de wijsbegeerte der yogi's.
58254: MUKERJI, DHAN GOPAL. - Sri Ramakrishna. Het aangezicht van de stilte.
61714: SWAMI MUKTANANDA. - Het raadsel van de geestelijke geest.
64540: MUL, SARAH DE. - Colonial memory. Contemporary woman's travel writing in Britain and The Netherlands. (Aya Zikken, Marion Bloem, Doris Lessing).
65957: MUL, W.A.M. DE. - Nimegen dichter bij. Poëtische mijmeringen.
67985: MULDER, JAN, BLOK, HANNA, REENEN, KARIN VAN, ED. - Diemen buyten Amsterdam.
67139: MULDER, PETER ETBAL. - Uit het album van Bolsward.
64124: MULDER-SCHALEKAMP, W.A.H. - De doden spreken.
61637: MULDER, KIM ISOLDE. - Elisabeth van der Woude. Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar eis naar de Wilde Kust 1676-1677.
55988: MULDER, NIELS. - Individual and society in Java. A cultural analysis.
31013: MULDER, NIELS. - Inside southeast Asia. Religion, everyday life, cultural change.
65514: O'MULGREAVEY, SEAMUS. - Bonkie. The great bankblagger.
44269: MULIER, LUDWICH VAN, SAMENST. - Nieuwe oogst. Surinaamse poëzie op de drempel van een nieuwe tijd.
48183: MULISCH, HARRY. - Op de drempel van de geschiedenis.
69698: MULISCH, HARRY. - Opus gran.
66863: MULISCH, HARRY/ ELSKEN, ED VAN DER, FOTOGR. - Het woord bij de daad. /Cuba.
66867: MULISCH, HARRY./ ELSKEN, ED VAN DER, FOTOGR. / SCAHHP, DICK. - Mijn getijden./ Babngladesh./ De Borinage.
62433: MULISCH, HARRY. - Harry Mulisch leest. Kant: 2e zang Het stenen bruidsbed. Kant 2: Fragmenten uit voor voor psychologen.
61217: MULISCH, HARRY. - De gedichten 1974-1983.
57667: MULISCH, HARRY. - De vogels.
58744: MULLEBROUCK, HENRI, SAMENST. - Vlaamse volkstaal, bron van humor en wijsheid. 30.000 sappig-lollige woorden, zegswijzen, spreueken , dwazwkloterijen opgevangen van stamineepilaren, kletswijven, dorpsfilosofen en andere olijkaards.
48553: MULLER, DR. FRED & RENKEMA, DR. E.H. - Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
66891: MÜLLER, PETER & KEIZER, SAMENST. - Een absolute mus. Mussenwoorden in tekst en tekening.
65625: MULLER, ENRIQUE I MYRNA, VERT./RED/ - Fabula di Esopo.
65626: MULLER, ENRIQUE. - Konsierto. Dediká na naturalesa.
58742: MÜLLER, ED. - Zaandam fotografieken. 2 dln. Deel 1: 1998-2002. Deel 2: 2002-2006.
55452: MÜLLER, DR. H.C., VERT. - Goethe´s Faust.
67798: MÜLLER, KLAUS & SCHUYF, JUDITH, RED. - Het begint met nee zeggen. Biografiën rond verzet enhomoseksualiteit 1940-1945.
68156: MULLER, DR. FRED & RENKEMA, DR. E.H. - Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
68212: MULLIN, GLENN H. - Death and dying. The Tibetan tradition.
46905: MULTATULI. - Monument voor Tine.
55809: MULTATULI. - Reisbrieven aan Mimi.
65757: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlndsche Handel-Maatschappij..
67576: MULTON, EDWARD. - De maniak. ( Killers in Mainstreet!).
553549: MULYAWATI, WAHYUNI & HARAHAP, ILSE. - 25 betawi. Hidangan khas.
52611: MUNDY, SIMON. - Tchaikovsky.
62334: MUNDY, JOHN H. - A general history of Europe. Europe in the High Middle Ages, 1150-1309.
58704: MUNDY, SIMON. - The illustrated lives of great composers: Elgar.
38998: MUNGRA, RENÉ. - Wan anoe/ Handreiking.
48210: MUNGROO, R. - Afanaisa.
57861: MUNGROO, R. - Afanaisa.
57114: MUNGROO, ALBERT WALTHER. - Visioenen uit de wind.
57113: MUNGROO, ALBERT WALTHER. - Sabana bromki.
64877: MUNKASEY, MICHAEL. - Midpoints. Unleashing the power of the planets.
64830: MUNNICK, IR. O.M. DE. - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld. De gang van erts naar metaal.
54229: MUNSTERBERG, HUGO. - Zen & oriental art.
64136: MUNTJEWERFF- VAN DEN HUL, VROUKJE. - Breda en de crisis van de jaren dertig.
61478: MURAKAMI, HARUKI. - 1q84. (qutienvierentachtig). Boek een,april-juni.
68172: MURAMATSU, HIDEO. - Kata training.
64036: MURAMOTO, NABORU. - Healing ourselves.
64316: MURAVIN, VICTOR. - The diary of Vikenty Angarov.
56639: MURDOCH, IRIS. - Acastos. Two Platonic dialogues.
55681: MURDOCH, JOHN. - Ethnological results of the Paint Barrow Expedition.
36970: MURDOCH, IRIS. - Acastos. Two platonic dialogues.
56253: MURDOCK, GEORGE PETER. - Our primitive contemporaries.
63769: MURONG PU LIN, ALICE. - Grandmother had no name.
57421: MURPHY, MICHAEL. - Proust and America.
50835: MURRAY, M.A. - The witch-cult in Western Europe.
56998: MURRAY, ALBERT. - Stomping the blues.
56335: MURRAY, D.M. AND WONG, T.W. - Noodle words. An introduction to Chinese and Japanese characters.
56742: MUSASHI, MIYAMOTO. - A book of five rings.
67484: MUSHARAFF KHAN- DE KONINGH, DRS. SH.W. - Het nu en de toekomst. Nieuwe Soefi reeks nr. 4.
63293: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen.
69592: MUSIL, ROBERT. - De man zonder eigenschappen. 4 dln.
53714: MUSSCHOOT, ANNE MARIE & SCHOENSTJES, PIERRE, RED./EDS. - Maeterlinck en de natuur./ Maeterlinck façe à la nature.
64297: MUTH ALI BASAH, MARGARET, RET. - Indonesian folk tales.
66827: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Cheese!
52398: MUTSAERS, CHARLOTTE/ CARTENS, DAAN. - Rachels rokje./ Een winkelhaak in een rokje.
59865: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Dooier op drift.
63606: MUURLING, MIRJA. - Maskers af. Gedichten 1984-2001..
59424: MUUSSES, MARTHA A., SAMENST. - Scherenkust. Een keuze uit het werk van twintig hedendaagse Zweedse dichters.
67091: LANDELIJK ARCHIEF VAN PROGRESSIEVE KOREN EN MUZIEKGROEPEN. - Loedboek van de strijd.
63678: MWANGA, MEJA. - River Road, Nairobi.
62337: MYERS, A.R. - Parliaments and estates in Europe to 1789.
61296: MYRDAL, GUNNAR. - Asian drama. An inquiry into thepoverty of nations. 3 vols. Part 1: Introduction. Part 2: Political problems. Part 3: Economic realities.
61589: MYSJKIN, JAN H., INL./VERT./SAMENST. - Het feest van de vorm. Levende Franse poëzie. (Albiach, Deguy, Faye, Heidsieck, Hocquard, Ray, Beda, Roche, Rossi, Roubaud, Stefan, Venaille).
61591: MYSJKIN, JAN H., INL./VERT./SAMENST. - Geboorten van het vers. Levende Franse poëzie. ( Bealu, Bonnefoy, De Bouchet, Dupin, Des Forets, Frenaud, Joaccottet, Rousselot, Tardieu, Tortel ).
49855: NAAKTGEBOREN, DR.C. - Inleiding in de wereld van de joodse prentbriefkaart.
57860: NAARENDORF, F. & RANADA, F./ TJON A HIE-KNOPS, R. - Het antagonistisch karakter in het Surinaams cultuurpatroon./ Toneel als zelfbewustwordingsexpressie:
67104: NABER, MARIJKE & VEN, ANJETTE VAN DE. - Aangenaam verpozen. Ontspanning en vermaak van Amsterdamse vrouwen rond 1900.
64796: NABHOLZ- KARTASCHOFF, MARIE-LOUISE. - Batik. Formen und Verbreitung eines Reserveverfahrens zur Musterung Textilien.
63340: NABOKOV, VLADIMIR, SEL./TRANSL. - Verses and versions. Three centuries of Russian poetry.
55308: NABOKOV, VLADIMIR. - De uitvinding van Wlas. Toneel.
46043: NACHENIUS, J.C. - Geschiedenis van het noordras.
58750: NÁDAS, PÉTER. - Zielsverwant./Kindred spirits.Hongaarse fotografen/Hungarian photographers 1914-2003.
61666: NADDAIR, KALEDON. - Keltic folk & faerie tales. The hidden meaning explained.
59367: NAEFF, TOP. - De genadeslag. Dramatische schets in twee bedrijven.
62330: NAESS, ARNE. - Spinoza and the deep ecology movement.
63849: NAESSENS, HERMAN, VERT. - Het museum van de kleine koningin, Falmignoul (België).
55388: NAEVESTAD, MARIE. - The colors of rage and love. A picture book of internal events. The process of change in the psychotherapy elucidated by the patient's own drawings.
550766: NAGANOEMA, NAOE. - Basic Japanese course./ Grammar and glossary (reveis ediition) accompanying Basic Japanese course. 2 vols.
55247: NAGEL, SUSAN. - Mistress of the Elgin marbles. A biography of Mary Nibbet, countess of elgin.
60782: NAGELKERKE, GERARD A. - Suriname. A bibliography/ Literatuuroverzicht 1940-1980.
57195: NAGELKERKE, GERARD A. - Netherlands Antilles. A bibliography: 17th century-1980.
60801: NAGIBIN, JOERI. - Het Nederland van Bob den Oil. Een literair portret.
61820: NAHUIJS, JHR. MR. P.H.C., SAMESNT. - De Johanniter Orde in Nederland. Herdenking naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan in Nederland 1959-1984..
58616: NAIPAUL, V.S. - Caribische reis.
59181: NAIR, A.L. - Images and insights. Selected poems.
60285: NAKAGAMI, KENJI. - De kaap.
30765: NAKAMURA, YASUO. - Noh. The classical theatre.
59941: LE, NAM. - De boot.
19067: NAMDAK, VEN TENZIN. - Snga rabs bod kyi byung ba brjod pa'i 'bel gtam lung gi sning po.An early history of Tibet according to Bon tradition.
63419: NAPIER BELL, C. - Tangweera. Life and adventures among gentle savages.
62229: NAPTHALI, SARAH. - Boeddhisme voor drukbezette ouders. Het abc van stressvermindering.
50314: NARANJO, CLAUDE. - Enneagram. Je persoonlijkheid verklaard.
50055: NARAYANA. - Hitopadeça. Spreuken en sproken.
54401: NAROKOBI, BERNARD. - Life and leadership in Melanesia.
68418: NASH, CHRISTOPHER, ED. - Narrative in culture. The uses of storytelling in the sciences, philosohpy and literature.
56972: NASH SMITH, HENRY. - Virgin land. The American West as symbol and myth.
54144: NASH, GARY. - The Tarasov saga. From Russia through China to Australia.
64256: NASR, RAMSEY. - 27 gedichten & geen lied.
62783: NASR, RAMSEY. - Onhandig bloesemend.
59940: NASR, RAMSEY. - Van de vijand en de muzikant. Essays, artikelen, opiniestukken.
57215: NASR, RAMSEY. - Mijn nieuwe vaderland. Gedichten van crisis en angst.
57216: NASR, RAMSEY. - Onhandig bloesemend.
55630: NASR, RAMSEY. - Mi have a droom. Alle vaderlandse gedichten.
38779: NASR, RAMSEY. - onze-lieve-vrouwe-zeppelin. Antwerpse gedichten.
56885: NASTA, SUSHELLA, ED. - Motherlands. Black women's writing from Africa, the Caribbean and South Asia.
56839: NATAN, SAMUEL. - A dei di mi bron misrefi.
36506: NATANSON, MAURICE. - The journeying self. A study in philosophy and social role.
51953: NATHAN, LEONARD. - De meester van het wintelrandschap.
64781: NATHUSIUS, DE GROOT, CELAN, BULTHUIS, KOMRIJ, VAN BAAREN, LIND, DE CORTE, LONG ET AL. - Randschrift 12/13. Thema: de dood.
60528: NAUDÉ, CHARLES-PIERRE. - Sien jy die hemelliggame.
55805: NAUTA, DRS. A.H. - Turks voor Nederlanders.
65759: NAUWELAERTS, MANDE ET AL. - One foot in America. The jewish emigrants of the Red Star Line and Eugeen van Mieghem.
61315: NAVARRO, JULIA. - Zeg me wie ik ben.
57408: NDARUBAGIYE, LÉONCE. - Burundi. The origins of the Hutu-Tutsi conflict.
56865: NDEBELE, NJABULO S. - The cry of Winnie Mandela.
61140: NDIAYE, FRANCINE. - Magische maskers. Afrikaanse maskers uit het Musée de l'Homme, Parijs..
51931: NÉ, Y. - Dun land.
63742: NÉ, YVONNE. - In een tuin.
69713: NÉ, Y. - Dun land.
64261: NÉ, Y. - Dans is een eiland.
54873: NECK-YODER, HILDA VAN. - Words and deeds in Cola Debrot's "De vervolgenden".
38422: EEN NEDERBETUWENAAR. - Iets over het kanaal van Steenenhoek; over de weigering van de ingelanden der Nederbetuwe, om het hun opgelegde aandeel in de kosten van het kanaal, te betalen.
47339: NEDERLANDER, MUNIN. - Zeker.
64835: NEDERLANDSCHE SUB-COMMISSIE VOOR SURINAME VOOR DE WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL, SAMENT. - Algemeene- en Internationale Tentoonstelling van Brussel 1910. Nederlandsche afdeeling. Gegevens betreffende Suriname.
46039: NEDERVEEN, WYTSKE. - Het hazentrio.
68298: NEEDLEMAN, JACOB. - Consciousness & tradition.
67643: NEEF, ROGER DE. - Luchthaven voor vogels.
65220: NEEF, ROGER M.J. DE. - Het boek van de roos en het zout.
65803: NEEF, ROGER DE. - Som van tijd.
63888: NEEF, ROGER M.J. DE. - De kou van liefde.
53013: DE NEEFE, JANET. - Fragrant rice. My continuing love affair with Bali,.
57470: NEFFE, JÜRGEN. - Einstein. Een biografie.
57099: NEGER, CLAIRE. - Hoor wat niet gezegd wordt. Ervaringen met he tinnderlijk zintuig.
64583: NEGRI, LIVIO, ED. - The sheltering sky. (A Berto;ucci film based on the novel by Paul Bowles).
64596: NEHMELMAN, R., MORREE, P.E. DE, SOTTIAUX, S., RED. - Parlementaire immuniteit vanuit een Euroese context bezien.
53734: NEIJNDORFF, FRANK. - Indonesische dierenfabels.
67916: NEIJNDORFF, FRANK. - Indonesische vruchtenverhalen.
67908: NEILEN, M. - Schone Sahari en andere legenden van Zuid-Sumatra.
64953: O'NEILL, EUGENE. - Poems 1912-1944.
62409: NEKEMAN, AAD. - De stille miljoenen van het Rivierenland.
53048: NEKRICH, ALEKSANDR M. - The punished peoples. The deportation and tragic fate of Soviet minorities at the end of the Second World War.
54252: NELSON, ANTON. - The freemen of Menru.
66959: NELSON, JAMES. - Geen muren meer. Autobiografie.
68249: NEMCOVA, PETROESJEVSKAJA, BARSKOVA, SRBLJANOVIC. - Tijdschrift voor Slavische literatuur 60.
54263: NENAROKOV, ALBERT. - An illustrated history of the great October Socialist Revolution 1917, mont by month.
60091: NENDZA, JÜRGEN. - Vlieggeluid./ Flugtöne.
60561: NEPO, MARK. - The book of awakening.
44536: NERGER, COMMANDANT. - De hulpkruiser "Wolf". 60.000 mijl door den Atlantischen en Indischen Oceaan in 451 dagen met een buit van 35 schepen.
54230: NERKELBACH, MR. H.M. - Kucienne Voyer en haar werk.
53527: NERSESSIAN, SIRARPIE DER. - Ancient peoples and place: the Armenians.
663255: NERUDA, PABLO. - Honderd liefdessonnetten.
59883: NERUDA, PABLO. - De verzen van de kapitein.
55729: NERUDA, PABLO. - Canto general. Zevende zang.
49627: NERUDA, PABLO. - De afgescheiden roos.
68025: NERUDA, PABLO. - Dichten in de keuken. Chileens receptenboek met gedichten van Pablo Neruda.
42415: NERVAL, GÉRARD DE. - Journey to the Orient.
62688: NERVAL, GÉRARD DE. - El Desdichado.
64393: NESCIO. - Titaantjes- vroege versie.
64403: NESCIO. - Boven het dal en andere verhalen.
69722: NESCIO. - Dichtertje.
63429: NESIN, AZIZ. - Herinneringen van een balling.
52383: NESLO, ALIDA. - Overpeinzingen van een remigrant./ Musings of a remigrant emigrant.
59138: NETSCHER, FRANS. - Theo.
48228: NETTL, PAUL. - Mozart and masonry.
42827: NETTL, BRUNO. - The study of ethnomusicology. Twenty-nine issues and concepts.
62015: NETTL, BRUNO. - Heartland excursions. Ethnomusicological reflections on Schools of Music.
54469: NETTLAU, M. - Bakunin en de meiomwenteling in Dresden.
26629: NEUMANN, J.B. - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
64820: NEUMANN, PETER. - Wirtschaf und materielle Kultur der Buschneger Surinames. Ein Beitrag zur Erforschung afroamerikanischer Probleme. (Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden, band 26).
58230: NEUMANN, GERHARD. - Herman the German. Enemy Alien U.S. Army Master Sergeant # 10500000.
54863: NEUMANN, H. EN WITSEN, K. VAN. - De Pekanbaroe spoorweg. Documentatie. Sumatra-spoorweg.
58651: NEVEN, LOUIS. - Wellicht ongetwijfeld.
49601: NEVILLE, RICHARD & CLARKE, JULIE. - The life and crimes of Charles Sobhraj.
53284: NEW MAN, HAROLD. - An illustrated dictionary of silverware. 2.753 entries relating to British and North American wares, decorative techniques, styles,leading desingers and makers, pricipally, from c. 1500. to the present.
62110: NEWBURY, DAVID. - Kings and clans. Ijwi Island and the Lake Kivu Rift, 1780-1840.
56192: NEWMAN, J.R. - The Ukamba Members Association.
54431: NEWMAN, M. - Victoria Falls. A tourist guide.
53364: NEWTON, MICHEAL. - Journey of souls. Case studies of life between lives.
55022: NEWTON, DOUGLAS. - Masterpieces of primitive art. The Nelsojn rockefeller collection.
58089: NEZA, AGIM & HANKA, MIRANDA. - Traveller's guide to Albania.
64194: NGUGI. - A grain of wheat.
60914: NIBBE, LOUIS. - Ogenblikken.
60748: NICHOL SMITH, D. - Hazlitt. Essays on poetry.
58384: NICHOLAS, LYNN H. - The rape of Europe. The fate of Europe's treasures in the Third Reich and the Second World War.
66846: NICHOLS, MICHAEL P. - The lost art of listening. How listening can improve relationships.
56800: NICHOLS, PRESTON B. & MOON, PETER - Pyramids of Montauk. Explosions in consciousness.
60760: NICHOLSON, KELLY RICHARD. - The prospect of immortality. Life's ultimate question.
58625: NICHOLSON, ROBERT. - The Ulysses guide . Tours through Joyce's Dublin.
49763: NICOLAAS, JANSMA, IBU, PALM, ORMAN, KORTEWEG, BOEKHOUDT, LESLIE, PIETERSZ, WINKLAAR, JOUNG, MARCOS, DE JONG, EVERTS, SCHIFERLI EN PEETERS. - Met de wil elkander bij te staan. Gedichtenbundel uitgebracht tgv de viering 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk.
36448: NIE, RENÉ VAN. - Aruba. Met heel mijn hart/ With all my heart/ De todo corazón.
57510: NIEBOER, SACHA. - Mij zelf te buiten.
63207: NIELSEN, HARMAN. - Impasto.
48032: NIEMEL, JULES. - Afstand bewaren.
60898: NIEMEL, JULES. - De bakru is gevlogen.
67667: NIENHUIS, J. - Onder een toren geboren.
58398: NIETHAMMER, CAROLYN. - Daughters of the earth. The lives and legends of American Indian women.
60893: NIETZSCHE, FREIDRICH. - The genealogy of morals.
55233: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Gesammelte Werke. Band XXII, Sachregister A-L. + Band XXIII, Sachregister M-Z.
58013: NIEUWE, CHRIS DE & MATTIE, ERIK. - De Amsterdamse grachtengordel in kleur. Het Singel.
61372: NIEUWENDIJK, PETER. - Greppels graven voor de duivel. Gedichten.
54727: NIEUWENHUIJZEN, ANNET. - De Haagsche Comedie van Cees Laseur en Paul Steenbergen. Ida Wasserman Lezing 12/01/2008.
52850: NIEUWENHUIS, ALEXANDER. - De januskop van Jan Boon. Piekerans van een straatslijper en de bundels Tjies en Tjoek als getuigenis.
64598: NIEUWENHUIS, JOAN A. - Het einde van een jongensoorlog.
64080: NIEUWENHUIS, JAAP. - Een huis op het Oudekerksplein. Amsterdamse verhalen (1947-1952).
62674: NIEUWENHUIS, STEFAN, SAMENST. - Vertrek & aankomst. Regiotram in stad.
51704: NIEUWENHUYS, ROB. - Sinjo Robbie. Verhalen.
64484: NIEUWENHUYS, ROB. - Huets Indische jaren, Tirade 156.
61465: NIEUWENHUYS, ROB. - Tussen twee vaderlanden.
61256: NIEUWENHUYS, ROB. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe- een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920.
61257: NIEUWENHUYS, ROB. - Komen en blijven. Tempo doeloe- een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920.
66591: NIEUWENHUYS, R./ BRETON DE NIJS, E. - Oom Tjen./ Het huis in de regen.
63626: NIEUWSTADT, MICHIEL VAN. - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
69709: NIJENHUIS, GERARD. - Het dorp bestaat niet meer.
47180: NIJENHUIS, MR. HERMAN. - De laatse drie weken van generaal Spoor. Terugblik op de Indische Kwestie (1945-1950).
58779: NIJENHUIS, PETER, RED. - Project Mandelabrug.
66965: NIJENHUIS, VINCENT. - Purmerend, een stad uit het veen. 1000-1600.
65510: NIJGH, LENNAERT. - Nog even en ik zie de hemel weer.
65325: NIJGH, LENNAERT. - Haarlem bestaat niet.
68070: NIJGH, LENNAERT. - Tobia of de ontdekking van het masturbariaat.
67642: NIJHOF, JAN. - Het bal der beelden is geopend.
64497: NIJHOFF, MARTINUS. - De moeder de vrouw.
37266: NIJHUIS, TRUSS. - Michezo. Spelen en speelgoed in een dorpje in Afrika.
41203: NIJLAND, E. - Handleiding voor de kennis van het volksleven der bewoners van Nederlandsch Oost-Indië tevens leidraad bij de schoolplaten van Nederlandsch-Indië.
61929: NIJLEN, JAN VAN. - De dauwtrapper.
59349: NIJLEN, JAN VAN, CAMPERT, REMCO, GEEL, CHR. - Gedichten.
51899: NIJMEIJER, PETER. - In duizend stukken.
66383: NIJMEIJER, PETER. - Rotgipfler.
65275: NIJMEIJER, PETER./ SPEET, FLEUR. - Hans Magnus Enzensberger. De dichter als revisionist./ Een en een is drie. Geroge Moormann over De Zingende Zaag. Interviews. (Poëziekrant jrg. 27, nr. 1).
64507: NIJMEIJER, PETER. - De lippen van Max Ernst.
61430: NIJMEIJER, MARCO. - Misschien is water van dun hout.
55086: NIMPOENO, RADEN S. - Javaanse adat. ( Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse volk.)
46474: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Sonnetten.
66420: NIN, ANAIS. - Ladders to fire.
61118: NIN, ANAIS. - The queen.
59613: NIN, ANAÏS. - Djuna's droomzegel.
62257: NINH, BAO. - The sorrow of war.
58591: NISPEN TOT SEVENAER, JHR. MR. C.M.O. VAN. - Waarom de Hooge Raad faalde. Een beschouwing naar aanleiding van Mr. Van den Dries' pleidooi voor "de Hooge Raad" tijdens de bezetting".
61614: NISSINK, ED. - Je bent sprekend je lichaam. Lichaamstaal herkennen en interpreteren.
663853: NITTOP-KONING, MARTINE. - Heerlijke gerechten met Sun Maid rozijnen zonder pitten.
61394: NKRUMAH, DR. KWAME. - The Congo situation. A broadcast by the Osagyefo Dr. Kwame Nkruma, president of the republic of Ghana on thursday, 15 th december, 1960. A letter by the Osagyefo to Mr. Dag Hammarskjoeld, Wednesday, 7th december, 1960.
60136: NOACH, ZOHRA. - Wegen en dwaalwegen van channeling.
62423: NOFI, ALBERT A., COMP. - Marine Corps book of lists. A defintive compendium of Marine Corps facts, feats and tradition.
51861: NOKAVIC-LOPUSINA, JELICA. - Basiswoordenboek Nederlands Servokroatisch en vice versa.. Nizozensko- serpskohrvatski bazicni recnik and vice versda. 2 dln./ 2 vols.
45620: NOLAN, DAVID. - I swear I was there. Sex Pistols and the shape of rock.
61571: NOLAN, PAUL T. - Three plays by J.W. (Capt. Jack) Crawford. An experiment in myth-making.
48915: NOLEN, ANKIE. - Het land der Katharen. Een historische reisgids.
43560: NOLENS, LEONARD. - Incantatie.
64730: NOLENS, LEONARD. - De liefdesgedichten.
62067: NOLENS, LEONARD. - En verdwijn met mate.
59708: NOLENS, LEONARD. - Een dichter in Antwerpen en andere gedichten.
57682: NOLENS, LEONARD. - Tweedracht.
54121: NOLENS, LEONARD. - Voorbijganger.
51358: NOLENS, LEONARD. - De liefdesgedichten.
66829: NOLENS, LEONARD. - De vrek van Missenburg. Dagboek 1990-1993.
52371: NOLTA, MARLÉN, PETERS, ARJAN & DELFT, PETER VAN. - Schrijvers-schetsboek.
58985: NOLTHENIUS, HELENE., SAMNETS./VERT. - De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen.
68490: NOORBERGEN, RENE. - Secrets of the lost races. New discoveries of advanced technology in ancient civilizations.
55176: NOORDEGRAAF, WIM. - Suriname. De korste weg naar Langatabbetje.
66209: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Een vlaag van troost.
64189: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Het oog van Tesselschade. Tolerantie in Nederland door de eeuwen heen. Van Foreest Publiekslezing 2006.
55304: NOORDEWIER, WOUTER. - Hymne aan de vieze stad.
64720: NOORDRAVEN, TJERK./ VANCLOOSTER, STIJN. - 'Met groots gebaar achterhalen wat mij gemaakt heeft'. Jotie T'Hooft en zijn heteroniem Charles Louis D'Haene./ 'Er bloien in het donker geen prachtiger orchideeën'. Over de receptie van Maurice Gilliams' poëzie.
59034: NOORDSTAR, J.C. - De zwanen en andere gedichten.
55942: NOORLANDER, RUDOLPH, - De elektriese boedda.
65695: NOOTEBOOM, CEES. - Berlijn 1989-2009.
63312: NOOTEBOOM, CEES. - De ridder is gestorven.
56600: NOOTEBOOM, CEES. - Victoria.
54592: NOOTEBOOM, CEES. - Koude gedichten.
65972: NOOTEBOOM, DR. C./ TJOE SOM, TJAN./ JONKERS, PROF. MR. J.F. - Het belang van socio-ethnologisch onderzoek in het nieuwe Indoensië./ De culturele positie der Chinezen in Indonesië./ De Indische strafwetgeving inzake oorlogsmisdrijven.
55276: NOOTER, ERIC AND BONOMI, PATRICIA C. - Colonial Dutch studies. An interdisciplinary approach.
64539: NOOY-PALM, HETTY. - The Sa'dan- Toraja. A study of their social life and religion. Vol. 2: Rituals of east and west.
53932: NORBU, DAWA, TRANSL. - Khache Phalu's advice on the art of living. (Kha-che Pha-lu'i rNamthar).
62289: NORDBRANDT, HENRIK. - Selected poems.
61163: NORDEN, ARTHUR & KAAGMAN, MELODY, - Het geheim van de Kadijken. 't Kromhout.
25172: NORÉ, ANNEL DE. - Het kind met de grijze ogen.
69650: NORÉN, LARS. - Stilte.
58692: NORÉN, LARS. - Een onderwereldse glimlach. (Programmaboekje).
69531: NORÉN, LARS. - Bobby Fischer is alive and lives in Pasadena.
58499: NORMAN, MARSHA. - Night, mother.
68274: NORMAN, MARSHA. - "Nacht, moeder".
58619: NORRIS, DAVID & FLINT, CARL. - Joyce voor beginners.
69775: NORSE, HAROLD. - Beat Hotel.
65076: NORTH LEE, BRIAN. - Bookplates from Mussett's heraldic office. With a note on their forerunners.
65535: NORTH, JOHN, ED. - The Alexnader memoirs 1940-1945. Field-marshal Earl Alexander of Tunis.
65125: NORTIER, J.J. & LEEUW, J.W. DE. - Het 6e Infanterie Bataljon in Nieuw-Guinea. De geschiedenis van een geruisloos opgelost bataljon.
67778: NORWID, LESMIAN, HERBERT, PANKOWSKI. - Tijdschrift voor Slavische literatuur 54.
55270: NORWID, CYPRIAN KAMIL, - De legende van Karakus en de draak.
61534: NOSCO, PETER, ED. - Confucianism and Tokugawa culture.
67024: NOTE, JORIS. - Over Aimé Césaire.
55998: NOTTEN, LEONORE VAN. - Wallace Thurman's Harlem renaissance.
58855: NOUDELMANN, FRANÇOIS. - The philosopher's touch. Sartre, Nietzsche and Barthes at the piano.
45310: NOUGÉ, PAUL. - De verboden beelden.
55197: NUEFFER, ELIZABETH. - The key to my neighbour's house. Seeking justice in bosnia and Rwanda.
60773: NULAND, SHERWIN D. - Hoe wij doodgaan. Bespiegelingen over het eind van het leven.
59119: NULAND, WIM VAN. - Portretten.
68063: NUNLEY, JOHN. W. & BETTELHEIM, JUDITH. - Caribbean festival arts. Each and every bit of differende.
61537: NUNN, ANNEKE M. - Dutch orthography. A systematric investigation of the spellingof Dutch words.
68294: NURBAKHSH, DR. JAVAD. - In the tavern of ruin. Seven essays on sufism.
62725: NUSSBAUM, MARTHA C. - Hidings from humanity. Disgust, shame and the law.
61070: NXUMALO, THANDIWE & CIORAN, SAMUEL. - Funda Isi Zulu!/ Learn Zulu! An introduction to Zulu.
65025: NYE, ANDREA, ED. - Philosophy of languages: the big questions.
68264: OBERIOE, CHARMS, VVDENSKI, OLEJNIKOV, BACHTEREV, ZALTSMAN, NIKONOVA. - Tijdschrift voor Slavische literatuur 41 pp.
65295: OBERMAYER, MERAPI. - Fragmenten die voorbijgaan.
65805: OBIAK, MARCEL. - Een eeuwig eind.
58990: OBOLENSKY, DIMITRI, ED./INTROD. - The heritage of Russian verse. (With plain prose translations of each poem).
64051: OCHIENG, WILLIAM ROBERT. - Eastern Kenya and its invaders.
51223: OCHTMAN, IR. W.A., SAMENST. - Beknopt overzicht afstamming J.A.A. Fransen van de Putte geb. 10 december 1819. Bijgehouden tot juni 1947.
54466: ODEN, EDWIN. - De man van 8 miljoen. Vriend & vijand over het fantastisch leven van Willem Oltman 1925-2004.
66311: ODERWALD, ARKO. - De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde.
62189: ODERWALD, ARKO, HEUVEL, KOOS, TILBURG, WILLEM VAN, RED. - Aan de ketting. Verslaving verbeeld.
56828: OEMARI, SAMENST. - Atamygano Warery. Pyjai liederen.
54571: OESTERREICHER, G.F. - Psycho=naurica.
68043: OESTREICHER, FELIX. - Nachher. Lagergedichte./ Naderhand. Kampgedichten.
51866: OEY, THOMAS G. - Everyday Indonesian. Phrasebook & dictionary.
56154: OFFELEN, MARION VAN. - Nomads of Niger:
58283: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. & POUWER, JAN, EDS. - Amoko. In the beginning. Myths and legends of the Asmat and Mimika Papuas.
52002: OFFENBERG, DRS. A.K. - Bibliografie van de geschriften van Dr. L. Fuks ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothercaris van de Bibliotheca Rosenthaliana.
66695: OFFERMANS, CYRILLE. - Macht als trauma. Essays over het werk van Adorno, Benjamin, Marcuse en Habermas.
69658: OFFERMANS, CYRILLE. - Een evenwichtskunstenaar. Esdsay over Paul klee.
66696: OFFERMANS, CYRILLE. - Lichtenberg. Scenes op de drempel van de nieuwe tijd.
52971: OGDEN, DUNBAR H. - Actor training and audience response. An evaluation of perfermance technique taught at Berkeley by Shireen Strooker from the Amsterdam Werktheater.
63553: OGDEN, DUNBAR H., MCDERMOTT, DOUGLAS & SARLÓS, ROBERT K. - Theatre West: image and impact.
55035: OGER, ERIK & BUCKENS, FILIP, RED. - Denken in alle staten. Gedendaagse Amerikaanse filosofen.
56194: OGOT, BETRHWELL A., ED. - Politics and nationalism in colonial Kenya.
44903: OHARA, MIYAO, TRANSL./ED. - The songs of Hiroshima. An anthology.
57383: OHLMARKS, AKE, COMP. - Fornnordiskt lexicon.
68087: OHLSEN, BARNAS, WIERINGA, WIGMAN, DROOG, LANGELAAR & SWARTH. - Structuur. Poëzie.
52613: OI, MOTOI. - Birds, flowers. (Handscroll).
51798: OIKARINEN, RISTO. - Gedichten./ Poems (39e/39th Poetry International Festival 2005).
67410: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Sterksel. Een zaligheid apart. De geschiedenis van het meest merkwaardige dorp van Brabant.
58594: OKAFOR-OMALI, DILIM. - A Nigerian villager in two worlds.
62542: OKKEN, NIEK./ IJDIS, BERNIE. - De Slag in de Javazee./ Jalan Raya Pos. De Groote Postweg.
61300: OKKEN, RIET. - De bevrijdende kracht van emoties.
67788: OKKER, FRANK. - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
58187: OKKER, FRANK. - Vissen vangen in een vulkaan. De bewogen jeugd van Madelon Szkély-Lulofs.
67968: OKKER, FRANK./ PRAAMSTRA, OLF. - Drie omgekeerde onkuisemeisjes. Over de vroege journalistiek van Madelon Lulofs./ Madelon Székely-Lulofs en het koloniale discours.
63401: OKRI, BEN. - Songs of enchantment.
58722: OKRI, BEN. - Infinite riches.
63048: OKRI, BEN. - In arcadia.
63049: OKRI, BEN. - Dangerous love.
62596: OKRI, BEN. - Songs of enchantment.
58215: OLAF, ERWIN - Chess men. An attempt to play with the game.
66410: OLDEWARRIS, HANS ET AL, COMP. - 010 dairy 1995: the covers of Wendingen 1918-1931.
59420: OLIAI, HESSAM. - Het schilderij.
66907: OLIE, DONALD. - Lekkere trek.
48620: OLIE, DONALD. - Afgewerkte olie. Een verzameling scheldbrieven.
66918: OLIE, JACOB. - De mooiste foto's van Amsterdam 1860-1905. 2 dln. Deel 1: Van IJ tot Amstel. Deel 2: Van Zandhoek tot Bijlmermeer.
67470: OLINK, HANS. - De oorlogen van een Indische krijgsgod. Het wonderbaarlijke leven van Louis Grondijs. (WW I o.a.).
59739: D'OLIVEIRA JR., E. - De krankzinningheid die leven heet. Marcellus Emants in gesprek met E. d'Oliveira jr., uit 'De mannen van 80 aan het woord.
66861: OLIVIER, ADAM. - New Orleans Jazz. De ongekende emotiemuziek.
57489: OLLÉN, GUNNAR. - August Strindberg.
61193: OLLER, NARCÍS. - Pilar Prim.
66200: OLSON, WALLACE M. - The Tlingit. An introduction to their culture and history.
68288: OLSON, SVEN ALVE, COMP./TRANSL. - Cultivating the ch'i. Chen Kun Series. Vol. 1.
66556: OLSTHOORN, HANS. - Een ongelooflijk toeval. Toespraak opening tentoonstellings Jan Groenestein & Hans Olsthoorn, het Oude Raadhuis, Alkmaar.
55438: OLTHUIS, DR. H.J. - Elburg 1233-1933. Gedenkboek.
61706: OLTMANS, WILLEM. - Mijn vriend Sukarno.
39389: OMAN, LELA KIANA. - The epic of Qayaq. The longest story ever told by my people.
57617: OMER-COOPER, J.D. - The Zulu aftermath. A nineteenth-century revolution in Bantu Africa.
64050: OMINDE, S.H. - Custom and traditionin East Africa. The Luo girl . From infancy to marriage.
59464: ONDAATJE, MICHAEL. - Divisadero.
65744: ONDAATJE, MICHAEL. - De kattentafel.
62854: ONETTI, CARLOS. - A brief life.
65373: ONFRAY, MICHEL. - Antieke wijsgeren. Tegengeschiedenis van de filosofie.
58352: ONFRAY, MICHEL. - Theorie vasn het verliefde lichaam. Naar een zonnige erotiek.
444694: ONGSAKUL, SARASSAWADEE. - History of Lan Na.
62210: ONVLEE, IAN. - Aikido. Van zelfverdediging tot harmonie. Een praktische filosofie.
23644: OOFT, BENNY CH. - Het laatste vraagstuk. (Een analytisch verslag van het overleg en de ontwikkelingen rond de Onafhankelijkheid van Suriname in 1974 en 1975).
57875: OOFT, BENNY CH. - Silhouetten. (7 merkwaardige verhalen).
57850: OOFT, MR.DR. C.D. - Staatsinrichting van de Republiek Suriname.
30625: OORD, G.M.,INL. - Toon Hermans. One-man-show 1960.
66485: OORD, AD VAN DEN. - Vervolgd en vergeten. Duitse en Nederlandse joden in Oisterwijk 1933-1945.
67081: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE. - Het proces Mussert.
65064: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN. - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw. (XIX).
64963: OOSTERHOF, HANS. - In de verte blaft een hond. Gedichten.
59765: OOSTERHOFF, TONNUS. - Leegte lacht.
57675: OOSTERHOFF, TONNUS. - Ware grootte.
65296: OOSTERHUIS, HUUB. - Verzameld liedboek.
58241: OOSTERHUIS, TON. - De argeloze jaren. De verborgen verhalen van mijn schooltijd aan het Zaanlands lyceum.
67702: OOSTERLING, DR. J.E. - Met korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filppijnen en Oost-Indië, 1823-1825. De Koninklijke Marine als instrument van het 'politiek systema' van koning Willem I.
60666: OOSTERMAN, ARJEN, RED. - Raadhuis Hilversum- W.M. Dudok.
59110: OOSTERWYK BRUYN, J. VAN. - De hulpbeurs op den Dam. Dichtstukje met eene plaat.
43791: OOSTHOEK, DRS. A.W. ,INL. - Kaddisj. Ter nagedachtenis van de joodse Rotterdamse burgers 1940-1945.
56886: OOSTHUIZEN, ANN. - Sometimes when it rains. Writings by South African women.
65665: OOSTINDIE, GERT. - Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinamaase plantages, 1720-1870.
42837: OOSTINDIE, GERT EN KLINKERS, INGE. - Het koninkrijk in de Caraïben. Een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonialisatiebeleid, 1940-2000.
64556: OOSTINDIE, GERT. - Postcolonial Netherlands. Sixty five years of forgetting, commemorating, silencing.
64531: OOSTINDIE, GERT & KLINKERS, INGE. - Decolonising the Caribbean. Dutch policies in a comparative perspective.
64533: OOSTINDIE, GERT. - Ethnicity in the Caribbean. Essay in honor of Harry Hoetink.
17660: OOSTINDIË, GERT. - De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën.
50348: OOSTINDIE, GERT EN MADURO, EMY. - In het land van de overheerser. Deel II. Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. Verhandelingen KITLV 100.
66378: OOSTROM, FRITS VAN. - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
66830: OOSTROM, F.P. VAN. - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
38439: OOSTVEEN, MIA VAN. - Dit is 't verhaal van mensenhart.
61422: OOTJERS, R. - Het gezicht van Nederland: Borger.
50450: OPDAM, JOHANNA, SAMENST. - Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne, revolutionaire poëzie.
66991: OPENNEER, HERMAN - Kid Dynamite. De legende leeft.
68085: OPLER, MORRIS. - Apache odyssey. A journey between two worlds.
55330: OPOORT, HERMAN. - Enkele verzen.
66344: OPSOMER, D - Een vijand gevraagd. (Roman uit kraakscène).
60154: OPSTAL, H. VAN. - Essay RG. Het fenomeen Hergé.
62524: ORD, JOHN. - Ord's bothy songs and ballads of Aberdeen Banf and Moray Angus and The Mearns.
55775: ORDING-BOL, A.M.TH. - Haikoes, geïnspireerd door de Japanse versvorm haiku.
60774: ORENSTEIN, HENRY. - I shall live. Surviving against all odds 1939-1945.
65760: ORGASSA, ANTJE. - Specific language impairment in a bilingial context. The acquisition of Dutch inflection by Turkish-Dutch learners.
57285: ORIGO, IRIS. - The last attachment. The story of Byron and Teresa Guicciali as told in their unpublished letters and other family papers.
69733: ORION, RAE. - Astrologie voor dummies.
14336: ORLAN, PIERRE MAC, FOREWORD. - L'Art et la vie: Félicien Rops.
57868: ORLANDO. - Onze misdaad van zwijgen.
50132: ORMAN, OLGA & VOLKERIJK, JOHAN. - Hoe Anansi het tumbafestival won.
50131: ORMAN, OLGA & VOLKERIJK, JOHAN. - Hoe Anansi de ogen van de koning opende.
64162: ORMELING, F.J. - De groei van de kaart van Westelijk Nieuw-Guinea.
68473: ORPA SARI, RISKA. - Leven tussen de koppensnellers. Opgroeien in de Dajakstam op Borneo.
67176: ORTIZ, JUAN LAURENTINO. - De Gueleguay./ El Gualeguay.
68214: ORTNER, SHERRY B. - Sherpas through their rituals.
68211: ORTNER, SHERRY B. - High religion. A cultural and political history of sherpa Buddhism
68152: ORTT, DR. FELIX, BOUVY, DR. J.M.C., MANNOURY, PROF. DR. G. - Over Frederik van Eeden. Drie opstellen.
64658: ORTT, JHR. W.A. - Beknopte handleiding ten dienste van de bereden officieren der onbereden wapens.
62008: ORTWIN SAUER, CARL. - The early Spanish main.
61572: ORVAN, HENRI. - Als men meisjes fopt! Ontstellend geval in één bedrijf.
62462: ORWELL, GEORGE. - Bookshop memories.
67995: ORWELL, GEORGE. - Aan de grond in London en Parijs.
64270: OS, THEO VAN. - Penseeldier. Een passie.
66592: OSBORNE, ROBIN. - Indonesia's secret war. The guerilla struggle in Irian Jaya.
67769: OSBORNE, CHARLES. - W.H. Auden. The life of a poet.
58710: OSBORNE, CHARLES. - The complete operas of Richard Strauss.
49109: OSBORNE, ARTHUR. - Ramana arunchala.
42692: OSHO. - Emotional wellness. Transforming fear, anger and jealousy into creative energy.
53361: OSHO. - Mijn geliefd India. Fragmenten uit een gouden verleden.
60386: OSHO. - Liefde en haat./ Liefde kleven./ Liefde en vrijheid./ Liefde en seks./ Liefde is eigenliefde. 5 dln.
60388: OSHO. - Een nieuwe visie op de bevrijding van de vrouw.
60392: OSHO. - Leven en sterven - op een onbeknde reis,
60393: OSHO. - Het oranje boek. Leven wie ik ben.
59051: OSOFSKY, GILBERT. - Harlem: the making of a ghetto. Negro New York, 1890-1930.
55278: OSOFSKY, GILBERT. - The burden of race. A documentary history of negro-white relations in America.
61861: OSS, S.F. VAN. - Duitschland in den wereldhandel.
54671: OSS, GUIDO VAN. - Krachtige karakters. Levensverhalen van Chinees-Nederlandse vrouwn.
56427: D'OSTA, J. & COPIN, J. - Manneke-Pis. Au bon vieux temps/ In de goede oude tijd/ In good old way/ Iin der guten alten Zeit.
36051: D'OSTA, J. ET COPIN, J. - Menneke-Pis: Au bon vieux temps/ In de goede oude tijd/ In good old days/ In der guten alten Zeit.
69694: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Bezette stad.
64105: OSTAIJENE, PAUL VAN. - DE marsj van de hete Zomer.
60763: OSTEN-SACKEN, PETER VON DER. - Das Ostjudentum. Einführungen, Studien, Erzählungen und Lieder.
62587: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
56494: OSTERWALD, TILMAN, ED. - Paul Klee trifft Joseph Beuys. Ein Fetzen Gemeinschaft.
65160: OSWALD, E.H. - Kruiden. Eigenschappen en toepassingen in de natuurgeneeskunde.
67556: OSWALD, E.H. - Kruiden. Eigenschappen en toepassingen in de natuurgeneeskunde. Deel 2: vademecum.
59734: OTTEMA, DR. J.G., BEW./VERT. - Thet Oera Linda bok, naar een handschrift uit de dertiende eeuw. Eigendom der familie Over de linden, aan Den Helder.
46479: OTTEN, JO. - Innerlijk noodlot.
58729: OTTEN, MARCEL, VERT./BEW. - A clockwork orange. Vastgoed B.V., Massage. DE schlemiel. Macbert. De meisjes. Diskoobigge.
63474: OTTEN, WILLEM JAN. - Na de nachttrein.
68049: OTTEN, AD. - De vestiging van de Duitse Orde in Gemert 1200-1500.
47403: OTTENHOF, HUMPHREY. - Roodborst rijstvogel. Indische gedichten.
42699: OTTER THOMPSON, BETSY. - The mirror theory. The way to inner peace, resolution and transformation.
57940: OTTERSPEER, WILLEM. - Geleerde vrouwen. ( C. van Bruggen, Burnier, Murdoch, Stein, Sontag, McCarthy, Eoolf. De Beauboir, Yourcenar et al).
53271: OUD, HANS. - J.J.P. Oud. Architekt 1890-1963. Feiten en herinneringen gerangschikt.
62932: OUD, PAULINE. - Welterusten maan!. 3 verhaaltjes voor het slapen gaan. 3 dln. Deel 1: Een bedje voor Bo. Deel 2: Tim zoekt Sam. Deel 3: Noa gaat slapen.
65999: OUDECHANS DENTZ, FRED./ SAMSON, PH.A. - De oorsprong van de naam Combé, de eerste buitenwijk van Paramaribo.
62139: OUDEJANS, ED. - Speelgoed.
62140: OUDEJANS, ED. - Weggaan maar niet opgeven.
60958: OUDEJANS, NICO. - De jood in de middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600.
66288: OUDEN, MARTIJN DEN. - Melktanden.
65666: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Geschiedkundige aanteekeningen over Suriname en Paramaribo. (Overdrukken uit De West, 1911).
61878: OUDSHOORN, DIRK. - Eidullia.
68469: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde werken. 2 dln. Novellen en schetsen. Deel 2: Romans.
64711: OUDVORST, ANDRÉ VAN . - Verandering en beweging. De 'levensstijl' art deco in het werk van F.b. Hotz.
54076: OUGHTON, FREDERICK. - The complete manual of wood finishing.
56735: OUSPENSKY, P.D. - Een nieuw model van het heelal.
39719: OUWEHAND, C UND KUSONOKI, SZIZUKO. - Rilke in Japan. Versuch einer bibliographie.
51180: OUWELAND, FRANK P.S. VAN DEN. - De zaak van je leven. Één stap achteruit, twee stappen vooruit.
62873: OUWENS, KEES. - Alle gedichten dusver.
62313: OUWENS, KREEK DAEY. - Kinderbed.
61436: OUWENS, ARGHEZI, WEN I-TO, CARTER, SPANNINGA, AL-GHASSAY, GORTER, MANDELSTAM, HEFFERMAN, VAN TOORN, BENEDIKTSSON, BRECHT, GERLACH, SCOTT & LANNESS. - Een klein museum van de twintigste eeuwse poëzie.
61006: OUWENS, KEES. - Van de verliezers & de lichtbron.
65828: OUWENS, KREEK DAEY. - Blauwe hemel.
63896: OUWENS, KREEL DAEY. - Gevangen ben je, beest.
58071: OVENDALE, RITCHIE. - The Middle East since 1914.
46646: OVERBEEKE, EMANUEL. - Het dilettantenmasker afgelegd. Vestdijk en de muziek.
61610: OVERDUIN, HENK,PREFACE. - Mondrian from figuration to abstraction.
66394: OVERDUYN-HEYLIGERS, B. - Als de sennah's bloeien.
63783: OVEREEM, JA- WILLEM & DIJK-BORKOWSKA, EWA, SAMENST. - Een gevecht om lucht. Een keuze uit de naoorlogse Poolse poëzie.
61775: OVERFLAKKEE, GOEROE. (W. SOK). - Van god los.
66190: OVERSCHELDE, GERARD VAN. - Bij de reuzen en dwergen van Ruanda.
66704: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen van WFH. Opstellen over Willem Frederik Hermans: Conserve, DE tranen der acacia's, DE god Denkbaar Denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistisch universum.
67387: OVERSTEEGEN, J.J. - Een Antilliaan uit en thuis. Leven en werk van Cola Debrot. (jeudharen op Bonaire en Curaçao 1902-1916).
41840: OVERSTEEGEN, J.J. - Herscheppingen. De wereld van José Maria Capricorne.
56748: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948.
67636: OVERTON FULLER, JEAN. - Madeleine. The story of Noor Inayat Khan, Gorg Cross, M.B.E., Croix de Guerre with Gold Star.
67077: OVERY, RICHARD. - De verhoren. De nazi-elite ondervraagd.
59039: OVIDIUS. - Sombere gedichten./ Tristia.
58437: OVIDIUS. - Tristia. Boek III.
58438: OVIDIUS. - Tristia. Ballingschapsgedichten.
58443: OVIDIUS. - Minnekunst. (Ars amatoria).
59383: OYEBADE, ADEBAYO. - The transformation of Nigeria. Essays in honour of Toyin Falola.
69660: OZ, AMOS. - The slopes of Lebanon.
69758: OZ, AMOZ. - Don't call it night.
56434: OZAK, SJEIK MUZAFFER. - Liefde is de wijn.
58896: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld. (Monuments of Curaçao in word and picture, English summaries).
66489: PAAGMAN, ANNEKE, SAMENST, - Bessie van ouwe Hoore. Texelse kinderleidejs van vroeger.
64501: PAALTJENS, PIET. - Tenentlazohtlaliztli..(Tevergeefse liefde/ Immortelle xlix).
59833: PAAP, W. - Koningsrecht.
67967: PAASMAN, BERT./ TAHITU, BERT. - De Muze buitengaats. Een heroriëntatie op de Indisch-Nederldnse dichtkunst./ Van anak kolong tot kampong diam. Iets over 'het ellendigste laag-Maleis van de kazernes.
52868: PAASMAN, BERT. - Kun je nog zingen over Indië.
66730: PAASMAN, BERT & ZONNEVELD, PETER VAN, SAMENST. - De sarong van Adinda. Liefdepoëzie uit Insulinde.
64489: PAASSEN, DAPHNE VAN. - Ontzamelen.
67180: PABST, FIEKE, ED. - Vincent van Gogh's poetry albums.
63480: PACKER, GEORGE. - De weg naar de hel. Amerika in Irak.
58667: PAEPE, DR.N. DE. - Ik zag nooit zo roden mond. Middeleeuwse liefdespoëzie.
60069: PAËRL, BETTY. - Tegen het decor van de Vesuvius. Pulcinella en de magie van het volkspoppentheater in Zuid-Italië. Een reisverslag.
665415: PAËRL, HETTY. - De geschiedenis van Suriname. (in stripvorm).
40071: PAESIE, RUUD. - Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
55004: PAGDEN, ANTHONY. - Peoples and empires. Europeans and the rest of the world. From antiquity to present.
64993: PAGE, SUSANNE AND JAKE. - Hopi.
59242: PAGELS, ELAINE. - The gnostic gospels.
63629: LI PAI. - 200 selected poems.
63680: PAINTER, GEORGE D. - Proust. The later years.
57252: PAINTER, GEORGE D. - William Caxton. A quintentenary biography of England's first printer.
64219: PAKOSIE, ANDRÉ R.M. - Gazon Matodja. Surinaams stamhoofd aanhet einde van een tijdperk.
45190: PALENCIA, ISABEL DE. - Vrijheid in ballingschap.
44060: PALHA BOTELHO NEVES, FRANCISCO. - O toiro de lide em Portugal.
57988: PALLEMANS, HARRY. - Vandaag in de boekhandel.
59880: PALLETT, E.H.J. - Aircraft instruments & integrated systems.
54008: PALLIS, MARCO. - Peaks and lamas.
47057: PALM, WALTER. - Met lege handen ging ik slapen, met een gedicht werd ik wakker.
46511: PALM, JULES DE. - Lekker warm, lekker bruin.
18871: PALM, JULES DE EN COCO, JULIAN. - Julio Perrenal. Dichters van het Papiamentse lied.
65632: PALM, WALTER. - Sierlijke golven krullen van plezier.
65445: PALM, DR. J. PH. DE, RED. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
62690: PALM, WALTER. - Met lege handen ging ik slapen, met een gedicht wer dik wakker.
58514: PALM, J.PH. DE. - Het Nederlands op de Curaçaose school.
37628: PALM, NORMAN PH. DE. - Onderweg/ Na kaminda.
64298: PALMBOOM-ODERKERK, SIGRID. - De lucht is weer opgeklaard. (Kamp Tjideng).
51020: PALMER, HELEN. - Handboek enneagram.
67716: PALMER, JIM. - David Bowie.
58709: PALMER, CHRISTOPHER. - The Britten companion.
59447: PALMER, ROY, ED./COMP. - The Oxford book of sea songs.
56733: PAMEIJER, JOH.M. - Het spiegelbeeld van god. Godinnen als symbolen van de ziel.
63176: PAMELEN, FRANK VAN. - Tintelt. Stadsdichter 2007-2009.
66558: CLEPPUS & PAMPUS. - Mooier wit, lichter grijs.
55772: PANAGIOTOPOULOS, VASILIS ET AL. - Greek sailing ships. Museum of Galaxidi.
61299: PANAJOTOVA, MAJA. - Sofie blijft een mysterie.
61440: INDEPENDENT COMMISSION OF INQUIRY ON THE U.S. INVASION OF PANAMA. - The U.S. invasion of Panama. The truth behind operation'Just Cause'.
42005: PANAMARENKO. - AutoVision.
61052: PANASSIÉ, HUGUES. - Douze années du jazz (1927-1938). Souvenirs.
53161: PANNAPADIPO, PHRA PETER. - Good morning, buddha.
60480: PANOVA, VERA. - Het wereldje van Serjozja.
62438: PANSAERS, CLÉMENT. - Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor.
36140: PAOLO, NMEIRI/ ANABELLE FRIEDNSREICH. - Hallelujababys.
660416: PAP, KÁROLY. - Azarel.
48336: PAPAFRAGOU, ANNA. - Modality: issues in the semantics-ptagmatics interface.
65451: PAPENHOVE, FRED. - Zweep je beste been voor.
64104: PAPY, JAN ET AL, BEZ. - Erasmus. Een portret in brieven.
57836: PARA, THEO. - De schreeuw van Bastion Veere. Om de rechtsorde in Suriname
58051: PARBODE, SAMENST. - Suriname . Buitenkansjes. 50 prachtige bestemmingen.
57250: PARÉ, N. ET MILLIARD, J.-B. - Le carte postale du soldat de 1913 à 1919.
64829: PAREAU, DR. A.H. - Onze West. Reisschetsen
52760: PARENT, MONIQUE. - Saint-John Perse et quelques devanciers. Études sur le poème en prose.
62666: PARES, BERNARD. - The fall of the Russian monarchy. A story of evidence.
65737: PARFREY, ADAM, ED. - Apocalypse culture.
67512: PARINI, JAY. - Why poetry matters.
56321: PARINI, JAY. - The passages of H.M. (A novel of Herman Melville).
67207: PARIS, LIDEWIJE, SAMENST. - De draagbare Van der Heijde of: wie is wie in De Tandeloze Tijd?
65754: PARISI, JOSEPH & YOUNG, STEPHEN, EDS. - The poertry anthology 1912-2002. Ninety years of America's most distinguished verse magazine.
60986: PARKER, DEREK. - Nijinsky. God of dance.
60892: PARKER, JUNE. - The Western Isles. 25 walks.
55426: PARKER, STEVE. - Dinosaurs. The ultimate guide to the world of dinosaurs. (including 2 giant posters and T-rex model).
58884: PARKES, JAMES. - An enemy of the people: antisemitism.
57305: PARKET, RANSOM. - I thought I could.
56853: PARMASAD, KENNETH VIDIA, COLLECT./ED. - Salt and roti. Indian folk tales of the Caribbean. A first collection.
65371: PARREN, BONNIE. - House no. 90.
61689: PARRY, RICHARD. - The Bonnot gang.
56270: PARRY, J.H. ET AL. - A short history of the West Indies.
50930: PARS, HANS EN WAGEMANS, KAREL. - Kurhaus. Een vorstelijk verblijf./ A royal residence.
48990: PARSONS, IAN, ED./INTROD./NOTES. - The collected works of Isaac Rosenberg. Poetry, prose, letters, paintings and drawings.
45524: PARTENHEIMER, JÜRGEN. - De coloribus. Notes on colour. Six texts and six poems.
58032: PARTRIDGE, MONICA. - Serbo-Croat. Practical grammar and reader.
56988: PARTRIDGE, A.C. - Language and society in Anglo-Irish literature.
67498: PASNAK, NAWAB WILLIAM. - The story of the King's Blue Bowl. The sotr yof White Jasmine. Sunglass series. Nr. 1.
65041: PASO, FERNANDO DEL. - Palinuro of Mexico.
66516: PASOLINI, PIER PAOLO. - De koningsmoord & Orgie.
63486: PASOLINI, PIER PAOLO, - Olie.
55842: PASOLINI, PIER PAOLO. - "Testamento del Corpo".
58535: PASSONS, WILLIAM R. - Gestalt approaches in counseling.
51269: PASTIOR, OSKAR/ KUSTERS, WIEL, VERT. - Zwei zur Dritten./ Ywee tot de derde.
53133: PASVEER, J.M. - The Djief hunters. 20.00 years of lowland rainforest exploration on the Bird's Head of Papua, Indonesia.
66423: PATANJALI. - De yoga-sutra's van Patanjali. Met commentaar van Dr. I.K. Taimni.
54597: PATCHEN, KENNETH. - Poemscapes.
39971: PATCHEN, KENNETH. - The teeth of the lion.
665524: PATENT, ARNOLD M. - You can have it all.
56174: PATHIER, BONNELLE, F. - Alphabets des écritures cunéiformes. (Assyrie, Bsbylonie, Armémie, Perse).
62474: CHEF-PÂTISSIER. - Groot en klein gebak voor de bankerbakker.
39551: PATMORE, COVENTRY. - Poèmes.
56870: PATON, ALAN & SHAH, KRISHNA. - Sponono. A play.
65005: PATTYNAMA, PAMELA,/ WILEMS, WIM./ VERVOORT, HANS. - 'Laat mij voor één keer schaamteloos terugverlangen'./ Anak Tjalie. De wonderboy van de familie Boon./ hnas jemoet naar huis door je moeder.
64837: PAUL, HAYDN. - Visionary dreamer.Exploring the astrological neptune.
64838: PAUL, HAYDN. - Phoenix rising. Exploring the astrological pluto.
64839: PAUL, HAYDN. - Queen of the night. Exploring thr astrological moon.
64840: PAUL, HAYDN. - Lord of the light. Exploring the astrological sun.
64841: PAUL, HAYDN. - Gate of birth. Astrology, regenation and 8th house mysteries.
54484: PAUNGGEEER, JOHANNA & POPPE, THOMAS. - Gezond leven op het ritme van de natuur en de maan.
48289: PAUW, RONNIE DE, INGEN, TON VAN, SANDEN, WIM VAN DE, SCHIE, RINUS VAN, ZUIDHOEK, ARNE EN HARING, PETER DEN, RED. - Nieuwe Vorm. Nr. 12. Strip, stripper, stripst.
59304: PAUW, J.L. VAN DER. - De actualisten. De kinderjaren van hetr georganiseerd fascisme in Nederland 1923-1924.
66225: PAUWELS, FRANÇOIS. - Boeven en burgers.
60669: PAUWELS, JOS. - Pelgrim in Auschwitz.
67215: PAUWELS, FRANÇOIS. - De lachende beklaagde.
67143: PAVAO, LUIS. - Fado Português.
67435: PAVESE, CESARE. - Ballingen en andere verhalen.
63489: PAVESE, CESARE. - Leven als ambacht. Dagboek 1935-1950.
63052: PAVESE, CESARE. - De kameraad.
56240: PAVESE, CESARE. - De zee.
66498: PAVIC, MILRAD. - Unique item. Delta novel with a thousand endings.
36013: PAVIS, PATRICE. - Mis tres hermanas/Mes trois soeurs/My three sisters.
50288: PAVLOWITCH, STEVAN K. - Anglo-Russian rivalry in Serbia1937-1839. The missiom of colonel Hodges.
63376: PAWEL, ERNST. - The labyrinth of exile. A life of Theodore Herzl.
67270: PAWEL, ERNST. - Het leven van Franz Kafka.
62170: PAYNE, ROBERT. - The crusades. A history.
67303: PAYNE, ROBERT. - De blanke radja's van Sarawak. Een romantische droom, Borneo 1841-1946.
61213: PAZ, OCTAVIO. - Gedichte.
60189: PAZ, OCTAVIO. - Nachtmuziek over San Ildefonso en andere gedichten.
57751: PAZ, OCTAVIO. - De levensboom. Essasys over kunst en literatuur
59274: PEARCE, CHRISTOPHER. - Vintage jukeboxes.
52501: PEARCE, JENNY. - Under the eagle. U.S. intervention in Central America and the Caribbean.
64130: PEARSE, ANDREW./ GONGGRIJP, J.W./ POS, H. - Education in the British Caribbean. Social and economic background./ The improvement of the Guiana forest stands./ Suriname als luchthaven.
61628: PEARSON, PETER. - Decorative Dublin.
39190: PEDERSEN, CARL-HENNING. - Carl-Henning Pedersen. Retrospektiv udstilling 1963.
58576: PEEREBOOM, KLAAS. - Nederlandse Olympische ploeg 1956.
39371: PEET, GEORGE L. - Rickshaw reporter. (Singapore '20s-'30s.)
65175: PEETERS, KOEN. - Fijne motoriek.
54078: PEISSEL, MICHEL. - The last barbarians. The discovery of the source of the Mekong in Tibet.
62133: PEJACSEVICH DE VERÖCZI, MARIE COUNTESS. - A 20th century odyssey. A personal memoir.
52523: PEJANOVIC, MIRKO. - Through Bosnian eyes. The political memoir of a Bosnian Serb.
61364: PEKELDER, JACCO. - Sympathie voor de RAF. De Rote Armee Fraktion in Nederland, 1970-1980.
54931: PEKELHARING, JAN MAARTEN. - Zaanse zonen. De wereld van mijn voorouders.
60661: MALM. PEKKA. - In tijden van gisting.
53534: PEL, DR. P.K. - De ziekten der lever en galwegen en van het poortaderstelsel, mede op grond van eigen waarneming.
65137: PELEMAN, AXL. - Volksliekes. 20 bijna vergeten Antwerpse volksliedjes.
60438: PELLE, PIET. - Brieven uit Indonesië 1954-1957.
61353: PELLETIER, ROBERT. - Planets in aspect. Undergoing your inner dynamics.
61639: PELLIKAAN-ENGEL, MAJA. - Calypso's oath. On biased traditions in philosophy.
60930: PELSAERT, FRANCOIS & MOLEWIJK, G.C. - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van de Batavia.
27785: PELT, ROBERT JAN VAN. - Tempel van de wereld. De kosmische symboliek van de tempel van Salomo.
54432: PELT, P. VAN. - Bantu customs in mainland Tnzania.
42590: PEÑA, JUAN DE LA. - De bello contra insulanos intervención de España en América. Escuela Española de la Paz Segunda generación 1560-1585.
64667: PENARD, A.P. AND T.E. - Negro riddles from Surinam.
56723: PENDERGAST, DAVID M. - Palenque.The Walker Caddy expidition to the ancient Maya city, 1839-1840.
61634: PENG, ROBERT & NASSER, RAFAEL. - Qigong master. My life and secret teachings.
67761: PENNA, SANDRO. - Een beetje koorts.
67753: PENNACCHI, ANTONIO. - Mussoliniknaal.
69785: PENNEBAKER, D.A. - Bob Dylan. Don't look back.
64434: PENNINGTON, GEORGE. - Little manual for players of the Glass Beda Game. The way of visual contemplation.
50381: PENNINK, BURCHARD. - Verzen. Amsterdam-Curaçao-Tokio 1957-1982.
61169: PEPPELENBOS, COEN, RED. - Poëtische academisch Groningen. Een wandeling in gedichten.
54650: PEPPELENBOS, COEN. - Muziek voor twee vrouwen.
52194: PEPPELENBOS, COEN. - Sing Sing.
61936: PEREC, GEORGES. - Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen.
60276: PEREC, GEORGES. - Een slaper./ Un homme qui dort.
59363: PEREC, GEORGES. - W or the memory of childhood.
60447: PERERA, VICTOR. - The croos and the pear tree. A sephardic journey.
46709: PERET, BENJAMIN. - Op het veld van eer.
60430: PERETZ, I.L. - Selected stories.
66666: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederlnd der Xxe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter.
61543: PERK, JACQUES. - Jacques Perks Mathilde-krans naar de handschriften volledig uitgegeven door. Dr. G. Stuiveling. 3 dln.
69664: PERKINS GILMAN, CHARLOTTE. - The yellow wallpaper.
56629: PERL, LILA AND BLUMENTHAL LAZAN, MARION. - Four perfect pebbles. A holocaust story.
63015: PERLMAN, ELLIOT. - Zeven vormen van dubbelzinnigheid.
61752: PERLMAN, ELLIOT. - Wat nooit is verteld..
59385: PERNATH, HUGUES C. - Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973.
59386: PERNATH, HUGUES C. - Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973.
67174: PERQUIN, ESTER NAOMI. - Namens de ander.
47159: PERRON, E. DE. - Laatste kwartier.
64408: PERRON, E. DU. - Cahiers van een lezer. 5 dln.
62864: PERRON, E. DU. - Country of origin.
31459: PERRON, E. DU. - P.P.C. Brief aan een Indonesiër.
27930: PERRY, ALAN RAYMOND. - Remembering the Italian resistance: the holy partisan-martyrland and the rhetoric of sacrifice.
36048: PERSIA, JORGE DE. - Manuel de Falla. Dialogos con la cultura del S. XX.
67574: PERUTZ, LEO. - By night under the stone bridge.
59419: PERZENBERG, GERARD VAN. - De valse spiegels.
58153: PESSANHA, CAMILO. - Clepsidra.
54890: PESSIRERON, SYLVIA. - Tussen mensen & geesten. Volksverhalen uit de Molukken.
69606: PESSOA, FERNANDO. - Het boek der rusteloosheid.
65719: PESSOA, FERNANDO. - Het lied van de zee.
62284: PESSOA, FERNANDO. - Mijn droom is van mij.
58152: PESSOA, FERNADO. - Mensagem.
38628: PESSOA, FERNANDO. - Poèmes de Alberto Caeiro. (Oeuvres complètes de Fernando Pessoa Tome 4).
67690: PESSOA, FERNANDO. - Heimwee naar vereeuwiging. De Engelse gedichten.
66871: PETEANI, MARIA VAN (=VON). - Alexanderstraat 66.
45107: PETER. - De avonturen van Boudje en Horkie.
65261: PETERS, ARJAN. - Jan Eijkelboom. 'Nu klinkt het ongehinderd'./ C.O. Jellema. 'Waarom heb ik niet meer spontaan gereageerd op de dingen?'. Interviews. (Poëziekrant jrg. 15, nr. 2).
65297: PETERS, W.A.M. - Phaedrus. Een studie over persoon, werk en taal van den Romeinschen fabeldichter.
61814: PETERS, F.E. - The hajj. The muslim pelgrimage to Mecca and the holy places.
60787: PETERS, MARION. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
56132: PETERS, RICHARD. - Hobbes.
67198: PETERS, ANNEMARIE. - Dochters van de maan. De menstruatie in mythen en in de moderne maatschappij.
68224: PETERS, FRITZ. - Balanced man. A look at Gurdjieff fifty years later.
68226: PETERS, FRITZ. - Gurdjieff remembered.
52238: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats.
56534: PETERSEN, PETER & MUNCK, INA. ( OWEN FOX, STUART, HEYBOER, ANTON, KIENHOLZ, EDWARD, SANDBERG.) - Viktor IV.
60592: PETERSON, MARYLIN R. - At personal risk. Boundary violations in professional-client relationships.
61370: PETO, BERT S.A. - Tegen beter weten in: solidair en profil. Poging tot d.d.t. poëzie. Een studie.
62685: PETRARCA, FRANCISCO. - Sonnetten en andere gedichten.
63488: PETRONIUS. - Satyricon.
56980: PETROV, VLADIMIR. - Escape from the future. The extraordinary adventrues of a young Russian.
33971: PEURSEM, DR. J.H. VAN. - Bolivar 1783-1830. Historia y filatelia.
64500: PEYPERS, LYDIA. - Paint it loud.
59653: PEYPERS, ANKIE. - Verzamelde gedichten.
66192: PEYREFITTE, ALAIN. - China en het westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
55430: PEYROESJEVSKAJA, LJOEDMILA. - De nacht is aan mij.
53670: PEYSER, JOAN. - To Boulez and beyond. Music in Europe since the rite of spring.
60811: PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - Dolores. Elegieën.
65886: PFEIJFFER, ILJA LEONARD. - In de naam van de hond. De grote gedichten.
41118: PFEILER, W. K. - German literature in exile. The concern of poets.
49658: PFISTER, MANFRED AND SCHAFF, BARBARA. - Venetian views, Venetian blinds. English fantasies of Venice.
63873: PHILIPPART, PAUL. - Zijn Browning was reeds geladen.
44599: PHILIPSON, ILENE. - Ethel Rosenberg, Beyond the myths.
61898: PHILLIPS, CHRISTOPHER. - Café Socrates. Een frisse kijk op filosofie.
57010: PHILLIPS, JAYME ANNE. - Fast lanes.
553921: PHILLIPS, KATHARINE A., ED. - Somatoform factitious disorders. Review of Psychiatry . Vol. 20.
54077: PHILLIPS, C.E. LUCAS. - The Spanish pimpernel.
54418: PHILLIPSON, DAVID W., ED. - Mosi-oa-Tunya: a handbook to the Victoria Falls Region.
61325: PHOENIX, HELIA. - Lady Gaga. Just dance: the biography.
61085: PHONGPAICHIT, PASUK. - From peasant girls to Bangkok masseuses.
53137: PHSLGUNADI, I. GUSTI PUTU. - The Indonesian Brahmandapurana.
61379: PICASSO, PABLO. - De wellust bij de staart gevat, voorafgegaan door Variaties, prozagedichten en gevolgd door Vier kleine meisjes, spel in zes bedrijven.
63320: PICHOIS, CLAUDE & ZIEGLER, JEAN. - Baudelaire. Een biografie.
44537: PICHT, BARBARA. - Erzwungener Ausweg. Hermann Broch, Erwin Panofsky und Ernst Kantorowicz im Princetoner Exil.
40787: PICKERING, SAM. - Waltzing the magpies. A year in Australia.
69579: PICKNETT, LYNN & PRINCE, CLIVE. - Het geheime boek der grootmeesters. Maria Magdalena, Johannes de Doper en de ware identiteit van de Messias.
64235: PICKNETT, LYNN & PRINCE, CLIVE. - Th stargate conspiracy. Revealing the truth behind extraterrestrial contact, military intelligenc ean dthe myusteries of ancient Egypt.
56799: PICKOVER, CLOFFORD. - The science of aliens.
36186: PIEBENGA, J. - Bergtoppen in de oceaan. Land en volk van de Faer-öer.
58772: PIECK, ANTON. - Huisdeurtje te Rabat./ Pottenwinkel te Marrakech./ Moeder en kind, M`knes./ Binneplaats van een moskee, Marrakech.
56264: PIECK, HENRI. - "Buchenwald." Reproducties naar zijn teekeningen uit het concentrratiekamp./ Reproductions of his sketches from the concentrationcamp.
60856: PIEDFORT, PAUL. - De hel van Tanger. Het verhaal van Pierre Stukken.
61792: PIENAAR, E.C., INL. - Gedichten uit Zuid-Afrika. Bloemlezing voor Groot-Nederland.
67429: PIERCE, DAVID. - James Joyce's Ireland.
58628: PIERECE, DAVID. - James Joyce's Ireland.
63107: PIERIK, PERRY. - Bloedjaar 1945. De ondergang van de Duitse strijdkrachten in het oosten.
61058: PIERLINCK, JACOB. - De verschrikkelyke watersnood, langs de rivieren de Waal en de Maas, voorgevallen in de maand february des jaars 1757.
52763: PIERRE, JOSÉ, SAMENST./INL. - Seksuele obsessies. Surrealistische séances 1928-32.
51178: PIERRE, CLARA. - Jacht op de Katharen.
61692: PIERSMA, HINKE. - Doodstraf op termijn. Nederlandse Nacht und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler.
63951: PIERSMA, HINKE. - Doodstraf op termijn. Nederlandse Nacht und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler.
63589: PIETERS, JÜRGEN. - Moments of negotiation. The new historicism of Stephen Greenblatt.
57753: PIETERS, LUDO, SAMESNT. - Vierspan. Essays (.André Gide, Ezra Pound, Barbara Hepworth en De Republiek Venetië.)
54213: PIETERSE, DR. WILHELMINA C., INTROD./ NOTES/ INDEX. - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. (Original text).
66403: PIGEAUD, DR. TH., SAMENST. - Javaans-Nederlnds handwoordenboek.
66404: PIGEAUD, DR. TH., SAMENST. - Nederlands-Javaans handwoordenboek.
55507: PIGNONE, CHARLES. - Les trésors de Sinatra. Musique, souvenirs et photographies de la collection de la famille Sinatra.
19988: PIGRAEUS, PETRUS. - Kort begryp van de leere der medicijner ende chirurgie.
66909: PIJLMAN, FETZE. - Oldambt.
44566: PIJNENBURG, LEON, RED. - Vijandbeelden in de filosofie. Acta van de 19e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag.
57046: PIJNPALLE, JOHAN, ED. - CC: Crossing currents. Video art and cultural identity. (Ambramovic, Ang, Gupta, Kooijmans, Malani, Samant, Shah, Sundaram et al).
49934: PIJPER, WILLEM. - De quintencirkel. Opstellen over muziek.
51230: PIJPER, DR. G.F. - Fragmenta islamica. Studiën over het islamisme in Nederlandsch-Indië.
46490: PIJPERS, JELLE L.S. - Tussen riet en dood gras./Between reeds and dead grass.
66371: PIKKEMAAT, GUUS. - Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het katholiek-protestants dilemma.
35600: PILA. - From Hawaii. Secrets and mysteries of the islands revealed. Vol. 1.
66818: PILINSZKY, JÁNOS. - Krater.
69622: PIMENTEL, YITSCHAK. - Woordenboek Hebreeuws-Nederlnds.
55898: PIÑA, N. & T., EVEREY, BURNEY, MARTINUS, FRANK, DEBROT, COLA, MARTINA, ORNELIO & DENNERT, HENK. - Poëzie/ Poesía. (Antilliaanse Cahiers jrg. V, nr. 1).
57854: PINAS, RONALD L. - Dofi, a paiman.
56833: PINAS, RONALD L. - Anansi nanga a ston san abi barba.
56838: PINAS, RONALD L. - Fred.
56840: PINAS, RONALD L. - Fatu Fransje.
57190: PINEDA, CECILE. - The love queen of the Amazon.
46956: PINGET, ROBERT. - Vrijbuitersgraal.
66826: PINGET, ROBERT. - Iemand. (Quelqu'un).
61018: PINI, GIORGIO. - Mussolini.
55903: PINILLA, RAMIRO. - De boekhandelaar en de detective.
57815: PINKER, STEVEN. - Het taalinstinct. Het taalscheppende vermogen van de mens.
67151: PINNEY, RICHARD. - Smoked salmon and oysters. A feast of Suffolk memories.
64232: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN. - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het Binnelands Bestuur op Java 1911-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
56939: PINTER, HAROLD, FULLER, JOHNN AND REDGROVE, PETER, EDS. - New poems 1967. A P.E.N. anthology of contemporary poetry.
53189: PINTER, HAROLD. - De thuiskomst.
663243: PINXTEREN, HANS VAN. - Spiegeling voorbij de weg. Gedichten.
53164: PINYER, HAROLD. - Bedrog.
66707: PIRANDELLO, LUIGI. - De reis. Novellen voor een jaar.
64687: PIRANDELLO, LUIGI. - Berecche en de oorlog. Novellen voor een jaar.
61011: PIRANDELLO, LUIGI. - Sicilian comedies. Cap and bells, Man, beast and virtue.
60272: PIRANDELLO, LUIGI. - Tekst & context.
54090: PIRANDELLO, LUIGI. - Dagboek van Serafino Gubbio, cameraman.
67857: PIRANDELLO, LUIGI. - De bokkesprong. Novellen voor een jaar.
67858: PIRANDELLO, LUIGI. - In stilte. Novellen voor een jaar.
61045: PIRJONO, PROF. DR. R., PREF. - Cent deux poèmes Indonesiens (1925-1950).

Next 1000 books from Antiquariaat Hopi Bukinan

12/15