Antiquariaat Hopi Bukinan
Javastraat 182-I, 1095 CN Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 6 946 966            Email: hopibukinan@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
57759: GROSZ, GEORGE. - A small yes and a big no. Autobiography.
58546: GROTENDORST, ANS. - Boek in Waterland. 175 jaar Bibliotheek in Broek in Waterland 1882-1997. Broker boekweekgeschenk 1998.
66245: GROTH, JOHN. - Studio: Europe.
59779: IAN CAMPBELL GROUP. - More songs from the Ian Campbell Group.
51206: GROUSSET, RENÉ. - Histoire de l'Armenie. Des origines à 1071.
41664: GROVELL, IRMA. - Kralen uit de Cariben.
50549: GRUBER, CARL. - Die Konditorei in Wort und Bild. Ein unentbehrliches Werk für Konditoren, Bäcker, Patissiers, Hoteliers, Cafetiers, Santorien und Pensionate.
56531: GRÜHL, MAX. - Abessinien. Die Zitadelle Afrikas.
68267: GRUITER, V.E. DE. - Het javindo. De verboden taal.
67624: GRÜN, ANSELM. - Als het leven een last is. Spirituele omgang met depressie.
68384: GRUNBERG, ARNON. - De dagen van Leopold Mangelmann. Brief aan M.. Schoonheid en bier.
69510: GRUNBERG, ARNON, ROOD, LYDIA, MENNES, PAUL. - Linkerschoen./De anderen. /DeBeatles en de Stones.
60695: GRÜNEWALD MASSEY, MARGOT. - Spring into winter.
58851: GRUNWALD, HENRY ANATOLE, INTROD./ED. - Salinger. A critical and personal portrait.
63244: GRUWEZ, LUUK. - Dieven en geliefden.
59868: GRUWEZ, LUUK. - Wijvenheide.
54980: GRUWEZ, LUUK. - Deerlijk retour. Krombeke retour.
65809: GRUWEZ, LUUK. - De eindelozen.
50902: GRUWEZ, LUUK. - Pizza peperkoek en andere geheimen. Gedichtendagessay.
53530: GRUYTER, JOS DE. - De mythe van den gevederden slangengod "quetzalcoatl".
53531: GRUYTER, JOS DE. - Het masker. Ontstaan, betekenis, schoonheid.
63022: GRUYTER, J. DE. - Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker -Mutatuli. 2 dln.
60770: GRUYTER, DR. JOS DE. - De Haagse School/ The Hague School. 2 dln./ 2vols. Deel/Part 1: Bosboom, Israëls, Gabriël, Weissenbruch, Mesdag en Roelofs. Deel/part 2: Bilders, J. & M. & W. Maris, Mauve en Zwart.
54805: GRYNBERG, MICHAEL, ED. - Words to outlive us. Eyewitness accounts from the Warsaw ghetto.
55601: LA GUARDIA, DAVID M. - Advance on chaos. The sanctifying imagination of Wallace Stevens.
66787: GUDEMAN, STEPHEN. - Relationships, residence and the individual. A rural Panamanian community.
54072: GUÉBRANT, MGR. DE. - Nos missionaire d'extrème-orient.Une visite aux evêques et pr^tres de la Société des Missions-Étrangères de Oaris.
41654: GUÉNO, JEAN-PIERRE ER LAPLUME, YVES, EDS. - Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front (1914-1918).
68121: GUENTHER, HERBERT W. - The tantric view of life.
48456: GUÉPIN, J.P. - De vervelende Laura. Bloemlezing behorende bij colleges over Neolatijnse poëzie.
67534: GUÉPIN, J.P. - De Leidse Fles in zestien portretten.
31332: GUÉPIN, J.P., SAMENST./VERT. - Honderd en éen erotische en sublieme gedichten.
56845: GÜERERE, TABARÉ. - Las diosas negras. La santeria en femenino.
61633: GUEVARA, ERNESTO CHE. - The motorcycle diaries. Notes on a Latin American journey.
46548: GUEVERA, ERNESTO CHE. - 6 teksten.
56965: GUIBERT, HERVÉ. - The compassion protocol.
56595: GUIETTE, ROBERT. - La vie de Max Jacob.
54158: GUILEY, ROSEMARY ELLEN. - Encyclopedia of witches & witchcraft.
68098: GUILLÉN, NICOLÁS. - Man-making words. Selected poems.
42382: GUILLON, ANDRÉ & MEUNIER, PAUL. - La Manu. La manufacture d'armes de Chatelleraut (1818-1968). Naissance, vie & mort d'une usine.
56181: GUITRY, SACHA. - If I remember right. Autobiography.
59801: GULIK, WILLEM VAN. - Nederlanders in Nagasaki- Japanse prenten uit de 19de eeuw./ The Dutch in Nagasaki- 19th century Japanes eprints.
62610: GUN, BIANCA VAN DER & DIKS, RENATE. - Moeder van de ziel. Over het leven, werk en liefde van Willy van der Kammen.
57393: GÜNTHER, L. / TRAIN, J.K. VON. - Die deutsche Gaunersprache./ Wörterbuch der Gauner- und Diebessprache.
60265: GUNZBERG, LYNN M. - Strangers at home. Jews in the Italian literary imagination.
58973: GÜR, HALIL. - Gevecht met spiegels.
55508: GURATZSCH, HERWIG. - Die Auferweckung des Lazarus in der Niederlandändischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie. 2 vols.
68222: GURDJIEFF, G.I. - Beelzebub's tales to his grandson. 3 vols.
68232: GURDJIEFF, G.I. - Meetings with remarkable men.
67458: GURDJIEFF, G. - Ontmoetingen met bijzondere mensen.
56788: GURNEY, ALAN. - The race to the white continent. Voyage to the Antarctic.
65068: GURP, GERARD VAN. - Brabantse stoffen op de wreldmarkt. Proto-industrialisering van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
61077: GUSS, DAVID M., ED../INTROD. - The selected poetry of Vincent Huidobro.
64690: GUSSOW, MEL. - Edward Albee: a singular journey. A biography.
64417: GUSTORFF, MICHAEL. - Practising without problems. Mental training for (jazz) musicians.
59412: GUTHMANN, GEORG. - Briefe an meine Kinder. Aphorismen.
58106: GUTMAN, ROY. - Svjedok genocida.
36170: GUTT, EEVA H.M. AND MOHAMMED, HUSSEIN. - Silt'e-Amaharic-English dictionary. (with concise grammar by Ernst-August Gutt).
58755: GUTTRIDGE, G.H. - The colonial policy of William III in America and the West Indies.
54255: GUWY, FRANCE. - Voltaire, help! De Hollandse ervaringen van Voltaire en de invloed op zijn denken.
50261: GYSEN, WIM. - Franz Anton Mesmer (1734-1815).. Kwakzalver of ontdekker vanhet onbewuste?
68447: GYSSELS, KATHLEEN & PELCKMANS, PAUL, RED. - Het labyrint van de bevrijding. Tien postkoloniale auteursportretten.
42685: GYSSELS, KATHLEEN, HOVING, ISABEL AND BOWERS, MAGGIE ANN, EDS. - Convergences & interferences.Newness in intercultural practices. Ecritures d'une nouvelle ère/aire.
56232: GYUKICS, GÁBOR - Last smile.
46927: OTOMAN-ZAR-ADUSHT-HA'ANIISH. - Ainyahita in parelen.
69561: HAAKMAT, ANDRÉ. - De revolutie uitgegleden.Politieke herinneringen.
53497: HAALMEIJER, FRANK & SCHOLTEN, BEN. - Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaartmaatschappij. (NIGODO).
65717: HAAN, JACOB ISRAËL. - Besliste volzinnen.
67284: HAAN, PETER DE. - Hanepoten.
66257: HAAN, JACOB DE. - Pijpelijntjes.
63579: HAAN, EZRA DE. - Op zoek naar Slory. Een reis door verrassend Suriname.
60412: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Mijn belijdend lied. 31 gedichten.
57668: HAAN, JACOB ISRAËL DE. - Kwatrijnen.
50975: HAAN, ROBERT DE. - Vuur en aarde.
52360: HAAN, E. DE. - Scheren zonder spiegel.
67338: HAAR, JAN VAN DER. - Vrolijk scheppen.
66218: HAAR, AB TER, BEZ. - Een vrijgevochten doorzetter. 15.000 kilometer te voet door Europa (1934-1937).
57691: HAAR, TER, VISSER, BRENNINKMEIJER, DIJKSHOORN. - Kamelen met brede voeten.
55459: HAASBROEK, N.D. - hermeting van Amsterdam. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in het landmeten, het waterpassen en de geodesie aan de Technische Hogeschool te Delft op vrijdag 24 januari 1947.
67657: HAASSE, HELLA S. - Haasse leest Oeroeg. (Luisterboek).
62188: HAASSE, HELLA S. - Vanaf de Domtoren gezien. Voordracht Open Dag, 1 oktober 1988.
57608: HAASSE, HELLA S. - Balladen en legenden.
54712: HAASSE, HEKKA S., NOORDERVLIET, NELLEKE ET AL. - Over en weer.
54067: HAASSE, HELLA S. - Panowie herbaty.
40991: HAASSE, HELLA S. - Vandaag schrijven over gisteren.
40044: HAASSE, HELLA S. - Een kruik uit Arelate. Eenmalig voorgelezen in het Institut Néerlamndais in Paris op 27 oktober 2006.
51870: HAASSE, HELLA S. - De lage landen en het platte vlak. Kanttekeningen bij een gemeenschappelijke litteratuur. Zesde Pacificatielezing.
66260: HAASSSE, HELLA S. - Toen ik schoolging.
58769: HABETZ, JOZEF. - Jan van Weert, generaal der Beijersche - en Keizerlijke kavallerie en Jan van der Croon , gouverneur van Praag en Onderkoning van Bohemen. Eene bijdrage tot de geschiedneis van den dertigjarigen oorlog.
65643: HABIBE, HENRY. - Honderd jaar Atardi. Een verkenning van het poëtisch werk van J.S. Corsen.
61767: HABLITZEL, WILLIAM E. - Oog in oog met de dood. Een ander perspectief op leven.
47603: HACKER, RON. - White trash bluesman.
64603: HACKING, IAN. - Rewriting the soul. Multipersonality and the science of memory.
62041: HADDON, MARK. - The talking horse and the sad girl and the village under the sea.
47126: HADES. - Gedichten uit: Rekwiem voor mijn vader. Protese voor n ziel. Mandala & moederloog
57934: HADEWIJCH. - Brieven.
54217: HADEWIJCH. - Ende hier omme swighic sachte.
50160: HADEWIJCH. - Strofische gedichten. Middelnederlandse tekst en moderne bewerking.
62235: HADLEY, LEILA. - A journey with Elsa Cloud.
58596: HAEGEN , RINA VAN DER. - In het spoor van seksuele differentie.
65450: D'HAEN, CHRISTINE. - De beker van Djamsjied.
58653: HAENCHEN, HARMUT. - Mahler. Wenen-Amsterdam. 13 dlln.
60998: HAES, JOS DE. - Verzamelde gedichten.
46672: HAFFNER, NIK; ZIEGLER, CHRISTIAN; KUCHELMEISTER, VOLKER; FORSYTHE, WILLIAM . - Improvisation. Technologies.
289710: HAFIS (=MOHAMMED SCHEMFEDDIN). - Eine Sammlung Persischer Gedichte. Nebst poetischen Zugaben aus verschiedenen Ländern und Völkern.
59863: HAFT, LLOYD. - Brandende lisdodden.
59692: HAFT, LLOYD. - Atlantis.
59592: HAFT, LLOYD. - Slakkehuis en andere korte gedichten. Haikus.
66215: HAGEMAN, MARIËLLE. - Overal boeddha's en hoe ik geen verlichting bereikte.
67314: HAGEMAN, MARIÈLLE. - Heineken. De brouwerij in Amsterdam.
54239: HAGEN, JAAP. - Nietzsche's weerklank in Nazi-Duitsland.
67279: HAGENAARS, ALBERT. - Linguisticum.
43362: HAGENAARS, ALBERT. - Intriges.
61377: HAGENAARS, ALBERT, SAMENST./VOORW. - Wie blijft, die schrijft. Nederlandse literatuur van allochtone schrijvers uit West-Brabant. (Altunbas, Nassár, Tuncer, Amzian, Stromberg & Yilmaz.
59942: HAGENAARS, ALBERT & MINK, FRANS, SAMENST. - Zoom op Bergen. 500 jaar literatuur in Bergen op Zoom.
57888: HAGERFORS, LENNART. - The whales in Lake Tanganyika.
57795: HAHN, L.C.G. - De Stoa. Het tijdperk der stoïcijnen.
54244: HAIG, SIR DOUGLAS. - Rapport.
54958: HAINING, PETER. - A dictionary of ghosts.
54530: HAITSMA MULIER, E.O.G. ET AL, RED. - Athenaeum illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige Hogeschool 1632-1877.
42660: HAK, TON AND HELSLOOT, NIELS, EDS. - Michel Pêcheux. Automatic discourse analysis.
64933: HALBERSTADT-FREUD, HENDRIKA C. - Freud, Proust, perversion and love.
62155: HALBERTSMA, TJALLING. - Steppeland. Berichten uit Mongolië.
67997: HALBERTSMA, MARITTE & ZIJLMANS, KITTY, RED. - Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis.
64020: HALEY, JAY. - Buitengewone therapie. De methoden van Milton Erickson.
65156: HALKIN, LÉON E. - De biografie van Erasmus
59058: HALKYARD, ALAN. - Romeo & Juliet.
45147: HALL, JUDY. - The karmic journey. The birthchart, karma and reincarnation.
63747: HALL, JUDY. - Astrologie, karma en reïncarnatie.
53362: HALL, JUDY. - Astrologie, karma en reïncarnatie.
63212: HALL, SARAH. - De prachtige onverschiligheid.
68073: HALL, DOUGLAS KENT. - Van people. The great American rainbow boogie.
59089: HALL, DEANNA VAN. - Gedichten
55291: HALL, J.P. - Frreborn slave. Diary of a black man in the South.
66753: HALL, DOROTA & SMOCZYNSKI, RAFAL, EDS. - New religious movements and conflicts in selected countries of Central Europe.
64238: HALLEMA, A. - Breda vertelt van zijn bevrijding 28-30 october 1944..
24413: HALLER, ANNETTE. - Der Jüdische Friedhof an der Weidegasse in Trier.
661293: HALMAN, TALAT S. - Süleyman the Magnificent. Poet.
60261: HALPERN, DANIEL, ED. - Antaeus. No. 60. (Andric, Brodkey, Cortázar, Desnos, Dimitrova, Lorca, Heaney, Hughes, Milosz, Montague et al).
67333: HAM, GIJS VAN DER. - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593.
60629: HAM, P.J. VAN DER. - De magie van een gemeentegrens. De veranderingen inhet grensgebied tussen Bloemendaal en Haarlem na de annexatie van 1927.
65360: HAMAKER-ZONDAG, KAREN. - Foundations of personality. Combining elements, crosses and houses with Jungian psychological concepts in horoscope interpretation.
68163: HAMAKER-ZONDAG, KAREN. - Spiritualiteit voor alledag.
57966: HAMANN, BRIGITTE. - Winifred Wagner . A life at the heart of Hitler's Bayreuth.
55212: HAMBLIN, HENRY THOMAS. - Bevrijding van vrees.
60464: HAMBURGER, H EN REGTIEN, J.C. - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen. Alsmede algemene oorlogsmonumenten waarop joodse namen voorkomen.
67283: HAMEL, MICHA & ÉLUARD, PAUL. - Nachtwerk./ Nos deux.
61536: HAMEL, RONALD, ELSHOUT-MOHR, MARIANNE & MILIKOWSKI, MARISCA, RED. - Meesterschap. Zestien stukken over intelligentie, leren, denken en probleemoplossen. Voor Jan J. Elshout, aangeboden bij de aanvang van zijn emeritaat op 16 april 1999.
65956: HAMELINCK, JACQUES. - De droom van poëzie. Essay.
54834: HAMERSLAG, H.C. - Antieke naaimachines. Collectioneurs 1.
43466: HAMILTON, PATRICK. - Gaslicht.
61802: HAMILTON, IAN. - Against oblivion. Some lives of the twentieth-century poets.
61838: HAMILTON, IAN. - In search of J.D. Salinger. A biography.
60616: HAMILTON ADAIR, VIRGINIA. - Beliefs and blasphemies. A collection of poems.
60020: HAMILTON, CHARLES. - Shakespeare met John Fletcher. Cardenio of het Tweede streurspel van de jonkvrouw.
55997: HAMILTON, IAN. - J.F.K. Reckless youth.
54768: HAMILTON, JAMES W. - Pwo Karen. At the edge of mountain and plain.
57156: HAMLYN, D.W. - Westerse filosofie. Een geschiedenis van het denken.
59002: HAMM, PETER. - Untröstlichkeit und Trost. Alfred Brendel zu Ehren.
65727: HAMMERSLEY, MARTYN & ATKINSON, PAUL. - Ethnography. Principles in practice.
51188: HAMMOND-TOOKE, W.D. - Bhaca society. A profile of the Transkeian uplands, South Africa.
65299: HAMMOND, GERALD, ED. - The metaphysical poets. A selection of critical essays.
66261: HAMSUN, KNUT. - De zwerver. Trilogie: Deel 1: Onder herfststerren. Deel 2: Con sordino. Deel 3: De laatste vreugde.
50541: HAMSUN, KNUT. - Maar het leven lééft.
54064: HAMZAH, AMIR. - Heimwee. Gedichten.
62094: DRS. HAMZURI. - Batik klasik./ Classical batik.
44592: HAND, ROBERT. - Planeten in compositie. Analyse van menselijke relaties.
51679: HAND, ROBERT. - Horoskoopsymbolen. Punten op de i in de astrologie.
69727: HAND, ROBERT. - Planeten in transit.
69584: HAND CLOW, BARBARA. - Alchemie van de engen dimensies. De ontraadseling van de verticale as door de dimensies, graancirkels en Maya-kalender.
54142: HANDELS, H.J. - Het appreteeren van wollen en hafwollen stoffen.
46018: HANDKE, PETER. - De herhaling.
63319: HANDKE, PETER. - Essay over de geslaagde dag.
65351: HANDKE, PETER. - De afwezigheid.
52321: HANDLER, LOWELL. - Twitch and shout. A Tourette's tale.
53632: HÄNDLER, GERHARD, INTROD. - Levedag.
52451: HANEDA, NOBUO. - Dharma breeze. Essays on shin buddhism.
67480: HANH, THICH NHAT. - Mindfulness. Voor een gelukkig leven.
65316: HANH, THICH NHAT. - Present moment wonderful moment. Mindfulness verses for daily living.
61970: HANH, THICH NHAT. - Verzoening.
60562: HANH, THICH NHAT. - The art of power.
59899: HANH, THICH HANH. - Mindfulness. Voor een gelukkig leven.
58379: HANH, THICH NHAT. - Ontdek de vrede in je hart.
57790: HANH, THICH NHÂT. - Vredelevens. (Being peace).
54693: HANH, THICH NHAT. - Wat de wereld nodig heeft. Een boeddhistische visie op het behoud van de aarde.
67479: HANH, THICH NHAT. - Ware liefde. Een oefening voorhet hart.
51287: HANISH, DR. O.Z. - Individuele voeding.
52673: HANISH, DR. O.Z.A. - Mazdaznan. Filosofie
33802: HANKE, LEWIS, ED. - History of Latin American civilization. Sources and interpretations. 2 vols. Vol 1: The colonial experience, Vol. 2 The modern age.
31099: HANKE, LEWIS. - The imperial city of Potosí. An unwritten chapter in the history of Spanish America.
663730: HANLO, CORNETS DE GROOT, VAANDRAGER, CLAUS, MULISCH ET AL. - Randstad 5.
61795: HANLO, JAN. - Zonder geluk valt niemand van het dak.
59351: HANLO, JAN, CAMPERT, REMCO, NOOTEBOOM, CEES, SCHNEIDER, C.J., EYBERS, ELISABETH, LEHMANN, L.TH. - Gedichten.
52684: HANLO, JAN. - Gedichten.
55103: HANN, JOHN H., ED./TRANSL. - Missions tot the Calusa.
66643: HANNA, WILLARD A. & ALWI, DES. - Turbulent times past in Ternate and Tidore.
66644: HANNA, WILLARD A. - Indonesian Banda. Colonialism and its aftermath in the Nutmeg Islands.
63864: HANNEMAN- DE JONG, GERRY, SAMENST. - Mijn vaderstad. Een literaire wandeling door het Maassluis van Maarten 't Hart.
63158: HANS (ZESTIG JAAR). - Waar was ik. (reisgedichten).
57624: HANS, A. - Groenighe. Historische roman.
68434: BUDDINGH'. HANS. - De geschiedenis van Suriname.
47691: HANSEN, A.J., SAMENST. - Alles is hier wel vreemd, zooals u begrijpt. Brieven uit Indië 1910-1920.
52310: HANSEN, JOSEPH. - The theory of the Cuban revolution.
64578: HANSMA MARINUS, HANS. - Amfitheater: Het druppelvormig plein (roman). Gezelletijd ( Amsterdamse zendbrieven). 2 dln.
66472: HANSON HISS, PHILIP. - Bali.
65440: HANSON HISS, PHILIP. - Netherlands America. The Dutch terrotory in the west.
53650: HANSSEN, LÉON. - Een misverstand om in te geloven. De poëzie van M. Vasalis.
46689: HARCHER CHILDRESS, DAVID. - Lost cities of ancient Lemuria & the Pacific.
65106: HARDEVELD, J.H. VAN. - Op de plaats rust. Nederlandse militairen in Nederlands Indië 1946-1949. (Cabaret In Indië tijdens Bersiap).
62043: HARDING, ELIZABETH. - Winter of the lyrebird.
58069: HARDINI, ENDANG SRI & KEURS, PIETER TER. - Warisan Budaya Bersama
66856: HARE, DAVID. - Plenty.
66855: HARE, DAVID. - Saigon: year of the cat. A film for television.
61237: HARE, DAVID. - Asian plays. Fanshen, Saigon, A map of the world.
60501: HAREN, HELMA VAN. - Flitsleemte.
59392: HAREN, HELMA VAN. - Likmevestje.
62135: HARINCK, GEORGE & KRABBENDAM, HANS, EDS. - Sharing the reformed tradition: the Dutch-North America exchange 1946-1996.
56385: HARLINGEN, R. VAN. - Haaien voor Nabatoe.
56387: HARLINGEN, R. VAN. - Bij nadere kennismaking. Novelle.
54865: HARLOW, BARBARA & CARTER, MIA. - Imperialism & orientalism. A documentary sourcebook.
62831: HARMENS, ERIK JAN. - In menigten.
67614: HARMON, MAURICE. - Sean O'Faolain. A critical introduction.
42831: HARMSEN, GER. - Chris Beekman. Een kunstenaarsleven 1887-1964.
64023: HARMSEN, THEODOR., HERAUSG. - Jacob Böhmes Weg in der Welt. Zur Geschichte der Handschriftensammlung, übersetzungen und Editionen von Abraham Willemsz van Beyerland.
66700: FEELEY-HARNIK. - A green estate. Restoring independence in Madagascar.
43894: HARPIGNIES, J.P., ED. - Visionary plant consciousness. The shamanic teachings of the planet world.
63356: HARRIS, OLIVER, ED./INTROD. - The letters of William Burroughs 1945- 1959.
61906: HARRIS, LE, ED. - Home grown. Vol. 1, nr. 5.
59108: HARRIS, JOHN, ED. - The superhuman crew.
53256: HARRISON, STEVEN. - Eén-zijn in relaties.
66161: HARRISON, JIM. - After Ikkyu and other poems.
59346: HARSTAD, JOHAN. - Hässelby. Het demonteren is begonnen.
52586: HART, KEES 'T. - Overlezen.
68451: HART, MAARTEN 'T. - De groene overmacht. Tuinieren op de zware zeeklei.
68368: HART, SARAH. - In Ierland.
64782: HART, TOBIN. - The four virtues. Presence, heart, wisdom, creation.
60558: HART, WILLIAM, ED. - The discourse summaries of S.N. Goenka.
54741: HART, WILLIAM. - Vipasana meditation as taught by S.N. Goenka.
67665: HART, ONNO VAN DER, RED. - Afscheid nemen. Afscheidsrituelen inpsychotherapie.
65917: HART, JOPIE. - Entrega.
65923: HART, JOSEPH. - The yard.
65924: HART, JOSEPH. - Election dance.
68045: HARTEN, JAAP. - Langs en over de aarde.
57504: HARTEN, JAAP. - Totemtaal.
64323: HARTENDORG, GUUS ET AL. - Duin en Kruidberg. Honderd jaar buitenplaats en. Het duingebied van de familie Cremer.
61495: HARTEVELT, HANS VAN. - De kwelling.
63081: HARTHOORN, WILLEM. - Verboden te sterven. Het Oranjehotel, Kamp Amersfoort, Buchenwald, Gross-Rosen, Dachau, Natzweiler.
56202: HARTMAN,RUDO. - De F van Fantekast en het vervolg van verder. Visueel poetisch alfabet : bevindingen van onverwachte hindernissen
68231: HARTMANN, THOMAS DE. - Our life with Mr.Gurdjieff.
55609: HARTMANS, ROB. - Vijandige broeders? De Nederlandse sociaal-democratie en het nationaal socialisme 1922-1940.
47937: HARTOG, HENRI. - Opstellen. Polemiek, kritiek, brieven.
18329: HARTOG, DR. J. - Aruba. Short history.
63521: HARTOG, DR. J. - Juwana Morto. Kustbatterij Aruba.
60859: HARTOG, LEO DE. - Genghis Khan. Conqueror of the world.
60192: HARTOG, DR. JOH. - Journalistiek leven in Curaçao.
49959: HARTOG, DR. J. - Aruba. Short history.
49889: HARTOG, DR. J. - Dìt is Aruba.
65780: HARTOG, DR. J. - Curaçao in oude ansichten.
55231: HARTOGH, GOVERT DEN, JACOBS, FRANS, WILLIGENBURG, THEO VAN. - Inleiding ethiek.
57833: HARTSINCK, J.J. - Beschrijving van Guiana. 2 dln.
56666: HARTUNG, HUGO. - Wir Wunderkinder. Ondanks alles een vrolijke roman over ons leven.
67680: HARTZEMA, ROBERT. - De psychologie van de vrijheid.
62001: HARTZEMA, ROBERT. - Sjamanisme, het genezend evenwicht.
62171: HARVEY, JOHN. - The gothic world 1100-1600. A survey of the architecture and art.
60956: HARVEY, ANDREW. - Hidden journey. A spiritual awakening.
53914: HARVEY, JONATHAN & CARRIÈRE, JESN-CLAUDE. - Circles of silence.
60208: HASAN, NOURHAIDI. - Laskar jihad. Islam, militancy and the quest for identity in post-new order Indonesia.
67729: HASEBROEK, ELISABETH JOHANNA. - Elize.
59919: HASETH, CAREL DE. - Berceuse voor teleurgestelden.
50403: HASOL, DOGAN. - Dictionary Architecture & building, English, French, Turkish./ Dictionnaire Architecture & Bâtiment. Français, Anglais, Turc./ Sozlük Mimarlik & Yapi Terimleri. Türkçe, Imgilizce, Fransizca.
63133: HASSEL, HANNEKE VAN. - De ochtenden.
67411: HASSELAAR, P. - OP een halfzeuventje. Verhalen in het dialect over Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk.
64604: HASSELT, SIMON VAN. - Dou de wereld nog mooi was. Nagelaten gedichten.
54672: HASSINE FANLAR, M'HAMED. - Kerkouane. A Punic town in the Berber region of Tamezrat. Vith to IIIrd century BC.
66854: HASTINGS, MICHEAL. - Three p[lays: Gloo joo. Full frontal. For the west (Uganda).
63890: HASTINGS, NANCY ANNE. - Time to remember. Secondary progressions.
66277: HATCHER, CHRIS & HIMELSTEIN, PHILIP. - Handboek gestalttherapie.
56721: HATCHER CHILDRESS, DAVID. - Extraterrestrial archaeology.
56806: HATCHER CHILDRESS, DAVID. - Vimana aircraft of ancient India & Atlantis.
63801: HATTA, MOHAMMAD. - Verspreide geschriften.
46864: HATTUM, JAN VAN. - Willem Elsschot. Mythen bij het leven. Een biografie.
65850: HATTUM, MARINUS VAN, UITG./INL./TOEL. - Den IIIden van Hooimand. Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829.
65851: HATTUM, MARINUS VAN, UITG./INL./TOEL. - Helmers en France. Dagboek, brieven en gedichten van Jan Frederik Helmers 1802.
66945: HATTUM, J. VAN. - De pothoofdplant.
68141: HAUSCHKA, MARGARETHE. - Kunstzinnige therapie.
58811: HAVARD, HENRY/WOOD, ANNIE. - The dead citiers of the Zuyder Zee. A voyage to the picturesque side of Holland.
58280: `HAVE, MILLA VAN DER. - Hoe zij verdween.
62892: HAVEL, VÁCLAV. - Summer meditations.
60474: HAVEL, VÁCLAV. - Largo desolato.
40952: HAVERKAMP, P., ET AL , RED. - Nautica. Tijdschrift voor de zeevaart. Jrg. 3.
40953: HAVERKAMP, P., ET AL , RED. - Nautica. Tijdschrift voor de zeevaart. Jrg. 4.
50804: HAVERMANS, DR. F.M. - De magie in het denken van schizophrenen en natuurvolken.
44576: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS. - Louw de lieger.
67245: HAWINKELS, PÉ - Het uiterlijk van de Rolling Stones.
63219: HAWKE, ETHAN. - The hottest state.
58262: HAWTHORN, JEREMY. - Studying the novel.
553716: HAY, IAN. - The first hundred thousand. Being the unofficial chronicle of a unit of "K (I)".
55983: HAY, PETER. - Theatrical anecdotes.
60012: HAYTER, ALETHEA. - Opium and the romantic imagination.
59700: HAZEU, WIM. - A. Marja, dichter en practical joker (1917-1964).
64651: HAZEU, WIM & MOL, SAM, SAMENST. - 30 mei 1942. Plechtige opening Nederlandsche Kultuurkamer, Standsschouwburg, Den Haag. (Kentering jrg. 11, nr. 2).
66648: HAZEWINKEL, J.C. - De tijger in het volksgeloof.
68127: HEALKI, THOMAS. - Creative ritual.
46417: HEANEY, SEANUS, BECKETT, SANUEL ET AL. - Raster 70. Het lange gedicht.
63550: HEANEY, SEAMUS. - Finders keepers. Selected prose 1971-2001.
63091: HEANEY, SEAMUS. - El nivel. (The spirit level).
63010: HEANEY, SEAMUS. - Selected poems 1966-1987.
59492: HEANEY, SEAMUS. - Vereffeningen.
559491: HEANEY, SEAMUS. - Mistroostig en thuis.
668081: HEANEY, SEAMUS. - Sweeney's waanzin.
55298: HEARN, LAFCADIO. - Mijn eerste liefde.
57856: HECBERT, HELOISE, SAMENST. - Anansi naga kownoe.
56149: HECHT, DAVID. - Russian radicals look to America 1823-1894.
67842: HECKSTALL-SMITH, ANTHONY & BAILLIE-GROHMAN, H.T. - Greek tragedy '41.
54170: HEDGEPETH, WILLIAM. - The hog book.
54747: HEDIN, SVEN. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 2 vols.
64268: HEE, MIRIAM VAN. - De bramenpluk.
68146: HEE, MIRIAM VAN. - Ingesneeuwd.
55005: HEEMSKERK, GRETTJE ET AL, RED. - Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830. Schrijversprentenboek 32.
67936: HEEMSTRA, MARJOLEIN VAN. - Meer hoef dan voet.
55089: HEERDE, G. VAN. - Hollanders op de slavenkust.
48426: HEERE, PETER H. EN VERNOOIJ, ARNOLD TH. - De Eerebegraafplaats te Bloemendaal.
65393: HEERESMA, HEERE. - Een jongen uit plan Zuid '38-'43. Deel 1.
67567: HEERESMA, HEERE. - Een jongen uit plan Zuid '38-'46.
67816: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - Rainer Maria Rilke. Leven en werk.
64592: HEERMA VAN VOSS, M. - De spreuk om de kisten te kennen. Dodenboek 193. Voordracht gehouden voor het Oosters Genootschap in Nederland, 1971.
54079: HEERMANN, SIGRID. - Südsee-Abteilung.
67074: HEERTJE, PROF. DR. A. - David Ricardo en Karl Marx op bezoek in Ruigoord. Devierde Ruigoord Rede, 3 december 1996.
56631: HEERTZBERG, ARTHUR. - The French Enlightenment and the jews. The origins of modern anti-semitism.
69756: HEES, DETLEV VAN. - Pleun.
66618: HEESTERMANS, HANS & STROOP, JAN. - West-Brabants. Taal in stad en streek.
65065: HEESTERS, W. & RADEMAKER, DR. C.S.M. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode. (XXIV).
56138: HEGEL, FR. - Selections.
62202: HEGIE, LEX & NIEUWENHUIZE, MARCO. - De twaalf mens. Twaalf persoonlijkheidstypen: een nieuwe theorie gebaseerd op het enneagram.
54919: HEHIR, BRENADAN O. & DILLON, JOHN. - A classical lexicon for Finnegan's wake. A glossary of the Greek and Latin in the major work of Joyce.
58356: HEIDE, ROBERT & GILMAN, JOHN. - Box-office buckaroos. The cowboy hero from the Wild West Show to the silk screen.
57133: HEIDE, JAN C. VAN DER EN VUREN, AD VAN. - De geknakte bloem. Esoterische detective.
60041: HEIDEN, MARIA. - De etalage. Tien jaar Boekhandel van Gennep Rotterdam.
54838: HEIJBOER, PIERRE. - Wachten op de nachtegaal. Het verhaaal van de Bijlmer.
64514: HEIJDEN, HANS VAN DER. - Enige en andere gedcihten.
64342: HEIJDEN, LEON VAN DER. - Januari. Mens en begraafplaats.
60959: HEIJDRA, TON & POPMA, MAX. - Stomweg gelukkig in Asmterdam-Oost. De geschiedenis van Dapperbuurt, Oosterparkbuurt, Weesperzijdestrook en Transvaalbuurt.
60668: HEIJDRA, TON. - De Transvaalbuurt. Een geschiedenis vol idealen.
58287: HEIJDRA, TON, ROEGHOLT, ALICE ET AL, SAMENST. - Op de golven van de stad. Een rondje langs de Amsterdamse school. (Fietsroute).
67467: HEIJDRA, TON. - Kadraaiers en zeekastelen. Geschiedenis van het Oostelijk Havengebied.
67069: HEIJER, HENK DEN. - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626.
49618: HEIJER, HENK DEN, INL. - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gexantschapsreis van Jacobus Elst naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dashomey in 1733 pp.
66815: HEIJERMAN, ERIK EN SCHOOT, ALBERT VAN DER , RED. - Welke taal spreekt de muziek? Muziekfilosofische beschouwingen.
64685: HEIJERMAN, ERIK, RED. - Literatuur voor filosofen. ( Odysseus en de strijd om het 'zelf'. Marcel Proust en Samuel Beckett lezen. Houellebeqs heimwee naar de mens). Wijsgerig Perspectief, jrg. 48, nr. 1.
44199: HEIJERMANS JR., HERMAN. - Schakels. Vrolijk spel-van-den-huislijken-haard in vier bedrijven.Toneel-studies II.
56935: HEIJERMANS-PEERS, MARIE. - Met Herman Heijermans in hemel en put.
44200: HEIJERMANS JR., HERMAN. - Allerzielen. Toneel-studies IV.
56900: HEIJMANS, TOINE EN VRIES, FRED DE. - Respect!. Rappen in fort Europa.
64142: HEIJSTER, RICHARD. - Mysterie 14/18. De Eerste Wereldoorlog onverklaard.
50449: HEIJTING, A.T.A., SAMENST. - Nederlandsche dichters van de zestiende eeuw tot Jacques Perk.
48148: HEIKES, W.H. - Het fonds genaamd de slavenbeurs of de slavenkas te Zierikzee. Historische inleidng en inventaris der archieven.
62896: HEILBUT, ANTHONY. - Thomas Mann. Eros & literature.
55288: HEILIG, P.M., RED. - Hout vademecum.
65646: HEILIGERS, BERNADETTE. - Pierre Lauffer. Het bewogen leven van een bevlogen dichter.
64729: HEILIGERS, HELEEN. - Er zijn van die dagen.
36120: HEILIGERS-HALABI, BERNADETTE. - La Belle Alliance. The story of the development of the Avila Beach Hotel.
60857: HEIN, DAVID P. - Een oorlog die de mijne zou zijn. Een geschiedenis van twee generaties.
56931: HEIN, R.J. EN TJAN-BAKKER, A.E. - Bloemendaal 40 45. Een gemeente in de oorlogsjaren.
56803: HEINBERG, RICHARD. - Memories & visions of paradise. Exploring the universal myth of a lost golden age.
63599: HEINDEL, MAX EN FOSS-HEINDEL, AUGUSTA. - Astro-diagnose. Een handleiding bij genezing. Een verhandeling over geneeskundige astrologie en diagnosen uit horoscoop en hand.
64378: HEINE, HEINRICH. - Poëzie
64109: HEINE, HEINRICH. - Denk ik aan Duitsland in de nacht.
57631: HEINE, HEINRICH. - Het lijf van de vrouw is een gedicht. De mooiste liefdesgedichten.
50973: HEINE, HEINRICH. - De droomgod. Vijf gedichten uit Buch der Lieder met twaalf bewerkingen en vertalingen.
52659: HEINE, HEINRICH. - Aus den Memoiren des Herrn Von Schnabrelewopski.
52535: HEINE, HEINRICH. - Maar is het niet fraai geformuleerd?
69707: BÖLL. HEINRICH. - Gedichten.
66460: HEINSIUS, DANIEL. - De verachting van de dood. (De contemptu mortis).
59210: HEIRMAN, MARK. - Beschavingen botsen niet. In de tang tussen religie & cultuur.
45013: HEITZMAN, DRS.M.J. INL. - Wim C. Dieleman.
65147: HEKMA, GERT ET AL. - De roze rand van donker Amsterdam. De opkomst van een homoseksuele kroegcultuur 1930-1970.
67221: HEKMA, GERT, SAMENST. - Mannenmaat. Rekenboek voor jongens zonder meisjes.
40211: HEKMAN, HENJO & HAGEN, LOUIS. - Terschelling. Overloos eiland.
66990: HELD, HANNEKE DEN. - Verwacht geen nachtegalen. Stadse natuurverhalen.
59599: HELEWAUT, ELSJE. - Het arme huis van gisteren.
52828: HELFERICH, C.E.L. - Memoires. 2 dln. Deel 1: De Maleise barrière. Deel 2: Glorie en tragedie.
64361: HELLEMA, DUCO, ZEEMAN, BERT & ZWAN, BERT VAN DER, RED. - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
65050: HELLENS, FRANS. - Kind tussen twee muren.
58987: HELLER, JOSEPH. - Closing time.
54806: HELLIG, JOCELYN. - The holocaust and antisemitism. A short history.
60188: HELLINGA, VINKENOOG, LEHMANN, PLOMP, OZON, STARIK, CLAYES, COHEN, WAALWIJK, KOEVOETS ET AL. - Het woord over Ruigoord.
60027: HELLMAN, LILIAN. - The little foxes. (acting edition).
63614: HELLMANN, PAUL. - Irene, mijn grootmoeder. De neergang van een Weens-joodse familie.
55522: HELLWIG, TINEKE. - Gramser Brinkman, de moordenaar van Fientje de Feniks. Maleise literaire teksten.
67904: HELLWIG, C.M.S. & ROBSON, S.O., EDS. - A man of Indonesian letters. Essays in honour of professor A. Teeuw.
67957: HELLWIG, TINEKE./ BERG, JOOP VAN DEN./ KORVER, PIETER. - Nona Diana, Du Perron en een ritmeester./ Dé-lilah, een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina's Indisch proza./ De authenticiteit van De laatste generaal. H.j. Friedericy en het feodale Zuid-Celebes (vervlog).
31197: HELM, RIEN VAN DER. - Bonaire.
15028: HELMAN, ALBERT. - Hoofden van de Oayapok!
15029: HELMAN, ALBERT. - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
68047: HELMAN, ALBERT. - Overwintering. Spel in drie bedrijven.
66388: HELMAN, ALBERT. - Wij en de litteratuur. Vier toespraken.
64215: HELMAN, ALBERT. - Zaken, zending en bezinning. De romantische kroniek van een teehonderdjarige Surinaamse firma (Kersten).
62694: HELMAN, ALBERT. - De stille plantage.
59689: HELMAN, ALBERT. - Ontsporing.
59369: HELMAN, ALBERT. - 's Menschen heen- en terug weg.
57876: HELMAN, ALVERT. - Verzamelde gedichten.
14344: HELMAN, ALBERT. - Het euvel gods.
41259: HELMAN, ALBERT. - Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen.
27171: HELMAN, ALBERT. - Häuptlinge von Oayapok! Roman in fünf Reden.
39224: HELMAN, ALBERT. - Passiespel in vijf acten met een proloog en epiloog..
65985: HELMAN, ALBERT, SAMENST./VERT./INL. - Mexico zingt. Een bloemlezing uiit de Mexicaanse lyriek sinds de 15de eeuw.
66683: HELMAN, ALBERT. - De medeminnaars.
68097: HELMAN, ALBERT. - Peis noch vree.
66825: HELMAN, ALBERT. - Gebed voor de ezels en andere gedichten.
55734: HELSLOOT, KEES. - Aardewerk.
65530: HELSLOOT, KARIJN. - Metrical prosody. A template-and-constraint approach to phonological phrasing in Italian. Based on the poetry of Giuseppe Ungaretti and Eugenio Montale.
64360: HELST, JOS VAN & THIEL, MACHTELT. - Doei Roos ik zal je missen. Kinderen over afscheid.
61176: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
48895: HEMELS, JO. - Een journalistiek geheim ontsluierd. (Over berichtgeving WW I in Nederlandse pers).
64552: HEMENWAY, PRIYA. - The secret code. The mysterious formula that rules art,nature and science.
67812: HEMINGWAY, ERNEST. - De avonturen van Nick Adams.
39616: HEMINGWAY, ERNEST. - The Nick Adams stories.
63435: HEMMINGS, F.W.J. - Baudelaire the damned.
55252: HEMPTON, GORDON & GROSSMANN, JOHN. - One square inch of silence. One man's search for natural silence in a noisy world.
53436: HEMRY, WILLIAM. - Cloak of illuminati. Secrets, transformations, crossing the stargate.
63611: HENDERSON, SIR NEVILLE. - Failure of a mission. Berlin 1937-1939.
67068: HENDRIKS, ARIANE & VELZEN, JAAP VAN. - Van Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse wijken van Amsterdam, 1900-1940. (Old and new jewish neighbourhoods in Amsterdam).
61407: HENDRIKS, ARIANE & VELZEN, JAAP VAN. - Short history of Jewish Amsterdam. New and old Jewish neighbourhoods 1900-1944.
65603: HENDRIKSE, MARIE-CÉLINE. - Otra band. Otrabanda. Kolekshon di pensamentu impresiones./ Gedachtebundel.
65620: HENDRIKSE-RIGAUD, RENÉE. - Pipití kuenta.
65630: HENDRIKSE-RIGAUD, RENÉE. - Mi ke tuma tempu.
67932: HENDRIX, HARALS & HOENSELAARS, TON, RED. - Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd.
58452: HENGST, D. DEN, RED. - Van Homerus tot Van Lennep. Griekes een Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer.
55375: HENKELS, HERBERT, SAMENST. - Michel Seuphor.
67315: HENKES, PETER EN KHO, MIRA, EINDRED. - Een groeiend monument. Verslag van een onderzoek./ A growing monument. A report of an inquiry. ( Bijlmerramp).
55399: HENN, T.R. - The apple an dthe spectroscope being Lectures on poetry designed (in the main) for sciencestudents.
669673: HENNEMAN, JEROEN. - Hinderlaag.
56151: HENNEMAN, JEROEN. - Schetsen en tekeningen Voorstudies voor Opus Gran.
56726: HENNING, PROF. DR. R. - Raadselachtige landen.
55640: HENNINGSEN, J. - Det himmelske rige. Skitser fra Asia.
556146: HENRI, ADRIAN. - City hedges. Poems 1970-76.
63998: HENRIQUES, MAY. - Loke a keda pa simia.
65596: HENRIQUEZ, MAY. - Bati kabes. Charada i adivinansa. Pasatemou pa un i tur.
65617: HENRIQUEZ, MAY. - Liña, koló i ritmo. Trabou di palou, piedra, klei i pèn.
66110: HENRIQUEZ, P.C. - Problems relating to hydrology, water conservation, erosion control and agriculture in Curaçao.
36052: HENROT-BROUHON, THÉRÈSE ET FIEVET, JEAN. - Liège. Rive gauche. Cartes postales d'autrefois.
55442: HENRY, FRANÇOISE, INL. - Het Book of Kells.
51840: HENRY, FRANÇOISE. - L'art Irlandais. 3 vols.
63560: HENSEN, HERWIG. - Papieren vogel op de hand.
67226: HENSTRA, FRISO & DELFT, PETER VAN. - The generals. A short account of communication in Absurdistan.
67426: HERBERGHS, LEO. - Maastrichtse sonnetten 1954/1993.
60186: HERBERGHS, CREBOLDER, VAN DE WAARSENBURG, BUDÉ, BOREAS, KUSTERS, VAN DER HOEK & HERMANS. - Ouverture Maastricht. Gedichten/Poems
62071: HERBERT, ZBIGNIEW. - Rapport uit een belegerde stad.
50720: HERBERTS, H. ET AL, SAMENST./RED. - Volk in nood. Oorlogsgedenkboek van de Betuwe en de boorden langs Rijn en Waal.
56324: HERDER, DIRK DE ET AL. - Leeghwater. Idealist en molenaar.
37186: HERIK, H.J. VAN EN ROOS LINDGREEN, E. - Bewaar Me. Liber amicorum voor Prof. Dr. I.S. Herschberg.
67096: HERING, J.H. - Beschryving van het eiland Curaçao en de daar onder hoorende eilanden, Bon-aire, Oroba en Klein Curaçao benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen.
61312: HERLIHY, JAMES LEO. - Witch gliz. Een roman uit het tijdperk van Aquarius.
63006: HERLING, GUSTAV. - Een wereld apart. Vroege verhalen uit sovjetkampen.
64177: HERMAN, WENDELA & WIGMAN, ROLAND. - Boek voor de rechter.
68450: POLK. HERMAN. - Verslag van de voettocht door Waterland op zondag 16 januari 1949.
56778: HERMAN, RONNA. - Je heilige zoektocht. Een zoektocht naar wijsheid door middel van boodschappen van de aartsengel Michaël.
48222: HERMANIDES, P. - Linke soep.
48223: HERMANIDES, P. - Pijnstillers. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, zondag 16 juli t/m 31 juli 1995.
48532: HERMANS, W.F. - Suidafrikaantjies!
48533: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Pang. De oorlogsjaren.
47351: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Cascaden en riolen.
63285: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein.
50159: HERMANS, HUN., KRUL, WESSEL, MAANEN, HANS VAN, EDS. - 1894: European theatre in turmoil. Meaning and significance of the theatre a hundred years ago.
66865: HERMANS, WILLEM FREDERIK./ KELK, FANNY. - Twee families Smith./ Interview Fritzi ten Harmsen van der Beek.
65309: HERMANS, MARIËT. - Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren.
63126: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Gekkenpraat. Verhalen, gedichten en essays over wannzin en paranoia.
62425: HERMANS, TOON. - Toon.
59357: HERMANS, L.M. (DE ROODE DUIVEL)/ KATOEN, JAN/ GRAVE, JEAN/ [ ROORDA VAN EYSINGA, SICCO]/ DE VELDWACHTER/ NICHOLS, DR. T.L./ JONGH. N. DE/ P.M.W./ N.N./FELIX/ WARRIOR. - Politieke gedichten in den trant van den Schoolmeester/ De bekeering van Louis Barricade c.s. Satirieke klucht in 3 bedrijven, De sociaal-demokraten in de Tweede Kamer/ Het heilmiddel de revolutie/ Uit het leven van koning gorilla. (zie verder)
40277: HERMANS, W.F., KOUSBROEK, RUDY & GRIJS, PIET. - Schrijfmachinenummer. Utopia 8.
39485: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Nederlandse Antillen. Reisverslag.
65491: HERMANS, GILS, BERNLEF, CAMI, VINKENOOG, VRIJMAN & CAMPERT. - Proeve van rustig lesgeven. Dinky toys./ 3 Vlaamse dichters./ Gedichten./ Gedichten./ Waarnemen en gewaarworden./ Apropos Simon vinkenoog.
67016: HERMANS, ENZENSBERGER, DE VREE, CONSTANT, VIAN ET ALL. - Randstad 2.
61930: HERMENS, LEO. - Radio waterval.
59590: HERMENS, LEO. - Totzoverdetover.
59496: HERMENSEN, SANNE. - Wildzang eneeuwig heimwee.
59500: HERMESN, LEO. - Radio waterval.
57249: HERNADEZ-CRO, J. EMILY, MORA, GABRIEL & POUPLANA, XAVIER. - Guia de arquitectura de Barcelona 1716-1977.
63631: HERNANDEZ, JOSÉ. - Martin Fierro. La vuelta de Martin Fierro.
25230: HERNANDEZ, G.T., VOORW. - Carnet gewijd aan het Gouden Huwelijksfeest van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, 7 januari 1937-1987.
63545: HERREWEGHEN, HUBERT VAN & SPILLEBEEN, WILLY, SAMENST. - Soms tussen tulpen. Poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.
47857: HERRON, VENNETTE. - Pauwen en andere verhalen van Java.
65366: HERSKOVITS, MELVILLE J. AND FRANCES C. - Suriname folk-lore. (With transcription of Suriname songs and musicological analyses by Dr. M. Kolinski.)
65253: HERTMANS, STEFAN. - Annunciaties.
65254: HERTMANS, STEFAN. - Francesco's paradox.
65255: HERTMANS, STEFAN. - Muziek voor de overtocht.
65381: HERTMANS, STEFAN. - Bezoekingen.
63188: HERTMANS, STEFAN. - Gestolde wolken.
59694: HERTMANS, STEFAN. - Kopnaad.
39053: HERTMANS, STEFAN. - Muziek voor de overtocht.
68355: HERTOG, PETER DEN. - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
61090: HERTZBERGER, ELLIS EN JENNY. - Door de holocaiust verbonden. Westerbork, Theresienstadt en Auschwitz als basis voor een huwelijk.
58326: HERTZBERGER, ROSETTE, INTERWIEWSTER/JOURNALISTE. - Interview Hazelhoff Roelfzema et al.
60874: HERZBERG, JUDITH. - Negentien toneelstukken.
68276: HERZBERG, JUDITH & AVERBUCH, MOTTI. - De Caracal (werktitel).
68278: HERZBERG, JUDITH. - The wedding party. (Working title).
48044: HERZBERG, JUDITH. - De zoen tussen flotsam en jetsam.
68277: HERZBERG, JUDITH. - Scratch.
62817: HERZBERG, JUDITH. - Bijvangst.
62818: HERZBERG, JUDITH. - Soms vaak.
58268: HERZBERG, JUDITH. - En/of.
69699: HERZBERG, JUDITH. - Landschap.
48466: HERZEN, ALEXANDER. - Feiten en gedachten 1847-1852.
65414: HESHUSIUS, C.A. - Het KNIL van tempo doeloe.
667821: HESSE, HERMANN & ROLLAND, ROMAIN. - Correspondence, diary entries and reflections 1915-1940.
67289: HESSE, HERMANN. - Demian. De geschiedenis van Emil Sinclair's jeugd.
20188: HESSE, HERMANN. - Steppenwolf.
66262: HESSE, HERMAN. - The fairy tales.
64961: HESSE, HERMANN. - Siddhartha.
63562: HESSE, EELCO. - De vissenkoning. Verhalen.
67700: HESSELINK, REINIER HERMAN. - De gevangene uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
66560: HESSELINK, KRIJN PETER. - Als niemand vangt.
35180: HESSELT VAN DINTER, MAARTEN, COMP. - Tattoo from India/ Les tatouages tribaux d'Inde/ Stammes-Tatowierungen in Indien/ Los tatuajes tribales Indios/ Tatuaggi tribali Indiani.
65055: HEST, KARIN VAN, RED. - Gids voor textieltoeristen. (Guide for textile tourists).
64498: HEST, JOS VAN & LAMERS, RIET, SAMENST. - Vande Oosterdokskade. Open podium.
56501: HEST, JOS VAN. - Poëzie in de nieuwe taal. Zestien gedichten van cursisten Nederlands als tweede taal vanhet Dario Fo College.
59374: HETHERINGTON, STEPHEN, ED. - Epistemology. The key thinkers.
58042: HETHERINGTON, HUGH W. - Melville's reviewers. British and American 1846-1891.
60918: HETTINGA, FELTSJE. - Dwingehôf.
57705: HETTINGA, EELTSJE. - Apreos.
66504: HEUGTEN, DR. W. VAN,. - De Liemers op bedevaart. Een bundel opstellen naar aanleidiong van de gelijknamige tentoonstelling.
56671: HEUKELOM, G.W. VAN. - Geschiedenis en herstellingswerken van den Domtoren te Utrecht tot 1929.
50015: HEUKEN, A. - Historical sites of Jakarta.
49629: HEUKEN, ADOLF. - "dahin, wo der Pffeffer wächst". Vierhundert Jahre Deursche auf den Inseln Indonesiens.
63830: HEUSDEN, E.G. VAN. - Obsolete recepten.
67516: HEUSDEN, BAREND VAN. - Why literature? An inquiry into the nature of literary semiosis.
62275: HEUVEL, AAD VAN DEN HEUVEL, KEMP, MANUELA ET AL. - Dromen over Afrika. Verhalen, anekdotes, gedichten en illustraties over een kleurrijk continent.
61960: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek.
59616: HEUVEL, PIM & WEL, FREEK VAN, SAMENST. - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen en Aruba.
58577: HEUVEL, REINIER CHR. VAN DEN. - Simson's glorie. Een interessante geschiedenis, met 75 illustraties, van de Gymnastiek Vereniging "Simson" te Koog aan de Zaan en Zaandijk, over de periode vanaf het 50 tot het 65 jarig bestaan (1928-1943).
58289: HEUVEL, MARTIN VAN DEN. - Het verdoemde land. De Joegoslavische tragedie vanaf 1900.
68395: HEUVEL, JOHN VAN DEN. - De jacht op Desi Bouterse. Hoe het Suri-kartel de drugsmarkt veroverde.
67149: HEUVEL, JOKE VAN DER. - Het bewogen leven van Nettie Kappner- van der Veen, 1911- 2011.
52722: HEWITT, JAMES. - Handboek yoga. De yoga van ademhaling, houding en meditatie.
59988: HEYBOER, ANTON. - Het systeem van Anton Heyboer. Mijn werk is de onschuld leefbaar maken. De creatie is het enige levende dat eeuwig is. Het is de opstanding.
64936: HEYDEN, CAROLA VAN DER ET AL, RED. - Lyriek in Leiden. Vijf eeuwen poëzie.
55392: HEYER, GUSTAV R. - Der Organismus der Seele. Eine Einführung in die analytische Seelenheilkunde.
56422: HEYL, BENJAMIN. - De vijf concentratiekampen in Nederland 1940-1945. Het vergeten hoofdstuk. (Schorrl, Ommen, Amersfoort, Vught, Westerbork).
65035: HEYLEN, ADRIANUS. - Historische verhandeling over de Kempen.
51950: HEYMAN, ERIK. - Dagmaat.
66904: HEYMANS, J. - Kleiner huis.
63645: HEYMANS, S. - De positie van Engeland in den Wereldoorlog. "Door een Hollander beoordeeld". (Het perfide Albion).
58620: HEYMANS, J. - Herfstlied. Over Cherry Duyns.
52914: HEYMANS, J. - Een boom. Over Armando.
61038: HEYN JR., J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
35780: HEYNEN, HILDE, RED. - Wonen tussen gemeenplaats en poëzie. Opstellen over stad en architectuur.
20590: HEYT, EDWIN P. - Nantucket. The life of an island.
64518: HEYTING, LIEN, TEKST. - Herdenkingsraam de Nieuwe Kerk.
68351: HEYTING, LIEN. - De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920.
65384: HEYTZE, INGMAR. - Ademhalen onder de maan.
67828: HEYTZE, INGMAR. - Het ging over rozen.
65747: HEYWOOD, THOMAS - A woman killed with kindness.
53985: HICKEY, MICHAEL. - Out of the sky. A history of airborne warfare.
58320: HICKS, ROGER. - Hidden Tibet. The land and its people.
60525: HIDDEMA, BERT. - De Olympische Spelen Amsterdam 1928.
62013: HIDSON, MARK. - Onder de vrouwen van Dulaba.
58599: HIELKEMA, ANDRÉ, RED. - De dandy of de overschrijding vanhet alledaagse. Facetten van het dandyisme.
66465: HIEN, H.A. VAN. - Onbekende Indonesische legenden.
64955: HIGGINS, IAN. - Francis Ponge.
62178: HIGGINSON, FRED H. - A bibliography of the works of Robert Graves.
53014: HIJMA, H. - Gewone gedichten voor gewone mensen.
62375: HILBURN, ROBERT. - Cornflakes with John Lennon and other tales from a rock 'n' roll life.
68435: HILFMAN, M.M. - Fukuoka 9. Arts in krijgsgevangenschap.
60370: HILKHUIJSEN, JOS. - Delft en de Vereenigde Oostindische Compagnie. V.O.C.-fietstocht van Delft naar Delfshaven. Plusminus 45 km.
62508: HILL, DONALD R. - Calypso Calaloo. Early music in Trinidad.
60709: HILL, FRANCIS. - A delusion of satan. The full story of the Salem witch trials.
58699: HILL, PETER, ED. - The Messaien companion.
57164: HILLE, HORST & FRANK. - Technikmotive auf alten Ansichtskarten.
61233: HILLEN, JAN DAAN. - Moed en tweezaamheid. Oorlogsnovelle.
55369: HILLEN, JAN DAAN, RED. - Het oorlogsdagboek van C. Dultih- van Vollenhoven.
55383: HILLEN, D. - Zandloper.
65439: HILLENIUS, DICK. - Suriname, de Akoerio's.
60547: HILLESUM, ETTY. - Het ontbrekende dagboek-cahier.
60548: HILLESUM, ETTY. - Twee brieven uit Westerbork.
67871: HILLESUM, ETTY. - An interrupted life: the diaries and letters of Etty Hillesum 1941-1943.
56979: HILLIARD, DAVID AND COLE, LEWIS. - This side of glory. The autobiography of David Hilliard and the story of the Black Panther Party.
69611: HILSENRATH, EDGAR. - Nacht.
66690: HILST, M. VAN DER. - Prawiro. Een verhaal van Java's noordkust.
67331: HILTON, FRANK. - Baudelaire in chains. A portrait of the artist as a drug addict.
41040: HILTON, CHRISTOPHER. - Hitler's olympics. The 1936 Berlin Olympic Games.
22792: HILVERSUM, ANOUSCHKA. - Achttien voetsporen.
66134: HINDELOOPEN LABBERTON, PROF. DR. D. VAN./ KERN, R.A. - De migraties van de oud-Japansche legende van den jager en den visscher, aan de hand van de Kei-eesche, de Minahasische en Nipponsche redactie./ Een Makassaarsch heldendicht.
67184: HINDUS, MAURICE. - The Cossacks.
69567: HINRICHS, JAN PAUL & WIEREMA, THIJS, SAMENST. - De mythe van Odessa.
65672: HINRICHS, JAN PAUL & WIEREMA, THIJS, SAMENST. - De mythe van Odessa.
67754: HINRICHS, JEAN-PAUL & WIEREMA, THIJS, SAMENST. - Ah Triëst.
57563: HINRICHS, JAN PAUL. - Vader van de Slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk 1880-1941.
43608: HINTE, JACOB VAN. - Netherlanders in America. A study of migration and settlement in the 19th and 20th centuries in the United States of America. Vol. 1 and 2.
61745: HINTON, BRIAN. - Let them talk. The music of Elvis Costello.
63819: HINZEMA-ADMIRAAL, W. - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor Indonesiërs en Europeanen.
58837: HINZLER, HEDI, KEURS, PIETER VAN & KLOKKE, MARIJKE. - Boeddha en Shiva op Java.
53607: HIRA, SANDEW. - Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630- 1940.
59768: HIRS, ROZALIE. - Ge sta mel de werken.
60584: HIRSCH, IRWIN. - Coasting in the countertransference. Conflicts of slef interest between analyst and patient.
60331: HIRSCHFELD, DR. MAGNUS, ED. - Sittengeschichte des Weltkrieges. 2 vols.
53678: HIRSCHMAN, IRA. - Obligato. Untold tales from a life with music.
60711: HIRST, DAMIEN. - For the love of god. The making of the diamond skull.
68219: HITCHCOCK, JOHN T. & JONES, REX L., EDS. - Spirit possession in the Nepal Himalayas.
33617: HITLER, ADOLF. - Redevoering, gehouden door Adolf Hitler ter gelegenheid van de 3se oorlogs-winterhulpactie in het Berlijnsche Sportpaleis op 3 oktober 1941.
63695: HLMI, RIO & LURERAS, LEONARD, PROD. - Offerings. The ritual art of Bali.
36304: HOAIJ, KWEE TEK. - Krishnamurti dan Peladjarannja. Pemandangan dari apa jang ia siarken belakangan, sasoedeh tida tjampoer pada pargerakan theosofie., dan maloemken jan dirinja ada djadi "woedjoet dari kabeneran". Dibitjaraken, didjelasken, berikoet kritiek dan perbandingan
42379: HOBBS, JOSEPH J. - Bedouin life in the Egyptian wilderness.
56705: HOBEN , HEINZ VON & ARSANA, LOTHAR. - The food of Indonesia. Authentic recipes from the Spice Islands.
60473: HOCHHUTH, ROLF. - De vroedvrouw.
55638: HOCHSCHILD, ADAM. - Bevrijd de slaven! Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne.
51021: HOCHSWENDER, WOODY, MARTIN, GREG, MORINO, TED. - The buddha in your mirror. Practical buddhism and the search for self.
63703: HOCKERS, MARIA. - De gloed van god. Gesprekken over trouw, toewijding en twijfel.
69793: HOCKNEY, DAVID. - Six fairy tales.
54734: HODGE, STEPHEN. - De Dode-Zee rollen. Oorsprong en esentie.
15366: HODGE, PAUL W. AND WRIGHT, FRANCES W. - The small Magellanic cloud.
58161: HODSON, PEREGRINE. - Under a sickle moon. A journey through Afghanistan.
56121: HODSON, GEOFFREY. - Be ye perfect.
57699: HOEF, KEES VAN DER. - Groningen vaar-wel.
67478: HOEFMAN, HENK-JAN & SCHUIJT, LENETTE, RED. - Het mysterie van de creativiteit. Scheppingskracht ontsluiten binnen organisaties.
65599: HOEFNAGELS, PETER I HOOGENBERGEN, SHON W., SAMENST. - Buki di proverbionan Antiano./ Antilliaans spreekwoordenboek.
65916: HOEFNAGELS EN HOOGENBERGEN, SHON WÉ - Antilliaans spreekwoordenboek.
41844: HOEFTE, ROSEMARIJN, NEEL, PETER & RENDERS, HANS, RED. - Tropenlevens. De [post]koloniale biografie.
54872: HOEFTE, ROSEMARIJN./ ISMOND, PATRICIA. - Control and resistance: indentured labor in Surinam./ West Indian literature as an expression of national cultures: the literature of St. Lucia.
63027: HOEK, DR. M. VAN DER. - Plato. Overzicht van zijn philosophie. De staat.
60817: HOEK, ROUKE VAN DER. - Bodemdaling.
60090: HOEK, ROUKE VAN DER. - Laaglandbekken./Flachlandbäche.
55922: HOEK, C.P. VAN. - Het beitsen, kleuren en de oppervlaktebehandelong van hout. Een handboek voor practisch gebruik ten dienste van architecten, meubelmakers, schilders, draaiers enz.
41363: HOEK, THEO VAN DER EN BUSKERMOLEN, JAN, SAMENST. - Programma Kudelstaart 750. 1238-1988.
57904: HOEKEE, EVA. - Niets is alles.
58229: HOEKEMA, ALLE G. - 'Bloembollen' voor Westerbork. Hulp door Zaanmse en andere doopsgezinden aan (protestans-) joodse Duitse vluchtelingen in Nederland.
58924: HOEKEMA, ALLE G., GABE G., VISSER, PIET, INL./AANT. - Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot enmet 19 november 1925.
60061: HOEKSTRA, J., BEW. - Het eerste en de tweede Hunsinger codex.
65704: HOEN, J.J. 'T. - De Zaanstreek gedurende de bezettingstijd (1940-1945). Herinneringen van een ereburger der gemeente Zaandam. Zaanse Historische Reeks III.
53012: HOEN, PIETER 'T. - Terug uit Djokja.
67088: HOEN, H. 'T. - Twee jaar Volkswagenwerk.
64717: HOEN, WIENEKE 'T./ WILDEMEERSCH, GEORGES. - Het onmogelijke doen. Elsschot en consorten helpen Ary Delen./ Hugo Claus en Het lied van de moordenaar.
58623: HOEN, WIENEKE 'T, SAMENST. - Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto's.
18776: HOETINK, DR. H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
58227: HOETINK, PROF. DR. H. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
44575: HOETZLEIN ROSE, NANCI. - Living Tibet. The dalai lama in Dharamsala.
48249: HOEVEN, F. V.D. - Rock around the camera. 40 jaar popfotografie in Nederland.
46897: HOEVEN, JAN VAN DER, INL. - Paul de Vree. (Tentoonstellingscatalogus).
43405: HOEVEN LEONHARD, L.M.C. VAN DER. - Antar. Een oud Arabisch epos.
64135: HOEVEN, G.G. VAN DER. - Geschiedenis der vesting Breda.
54932: HOEVEN, FRAN VAN DER. - Foto's voor Vinyl '81-'84. De visies en de passie. Van imagebuilding tot kunstuiting.
65836: HOEVENAREN, LAURENS. - Hoe ver is veilig hiervandaan?
59923: HOF, PAUL. - Gedichten.
59011: HOFDIJK, W.J. - Kronijk Kennmer vrijbuiters.
67005: HOFF, BENJAMIN. - Teh van Knorretje.
67006: HOFF, BENJAMIN. - Tao van Poeh.
66156: HOFF, G.J., VAN DER. - "De Giessen".
47729: HOFFMAN, JAAP. - Jadegroen. 'n Reisverslag van een fietstocht langs de Waddenzee.
55954: HOFFMAN, FREDERICK J. - Freudianism and the literary mind.
58263: HOFFMANN, ANN. - Research for writers.
38423: HOFFMANN, (HAUPTMANN À LA SUITE DER 4. ARTILLERIE-BRIGADE). - Der Festungs-Kanonier. Ein Handbuch für Kanoniere der Festungs-Artillerie.
68189: HÖFLER, POLLY MARIA. - André en Ursula.
64389: HOFMAN, HENK A.V. - Çhairma? My foot!'.
62040: HOFMAN, WIM. - Na de storm.
60831: HOFMAN, TJITSE, DRROG, BART FM, PETERS, KASPER, JAINANDUN SINGH, PAUL - Dichters uit Epibreren presenteren Randweg.
55955: HOFMAN, HANS, SAMENST. - 'Ik haat Amsterdam. Amsterdam is een gedoemde stad'. Een literaire wandeling door het Amsterdam van Gerard Reve.
38153: HOFMAN, H.F. - A specimen taken from the Chaghatayan section of the work: Turkish literature. A bio-bibliographical survey.
61515: HOFMANN, MICHAEL. - Acrimony.
59504: HOFMANN, MICHAEL. - Stekels.
50698: HOFMANN, MICHAEL. - Stekels.
63072: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Vijf vroege verzen.
64709: HOFSTADTER, DOUGLAS. - I am a strange loop.
51286: HOFTEN, RENÉ VAN ET AL. - Geef terug die straat. Straatmuziek en straattejater vroeger en nu.
62531: HOFWIJK, J.W. - De partizanen. De 66 dagen van Baarlo.
56329: HOJHOLT, PER. - Enhjorningens kvababbelser.
67302: HOKKE, C. - Nieuw-Guinea en de Gouvernements-Marine.
57347: HOKWERDA, HERO, SAMENST. - Griekenland aan zee. Griekse schrijvers over hun eilanden. Deel II.
54087: HOL, TEUNIS. - Meer dan dat.
62872: HÓLDERLIN. - De mooiste gedichten.
57448: HOLDWAY, ANN. - In balans mettoegepaste en gespecialiseerde kinesiologie.
46210: HOLIDAY, BILLIE I.S.M. DUFFY, WILLIAM. - Lady sings the blues. Autobiografie.
65588: HOLLANDER-MERKIES, ENID. - Danki Señor 12,5 aña Zjozjoli, boud di guia.
57819: HOLLANDER, R.J. - King Kong op Crooswijk.
67717: HOLLEIN, MAX ET AL, ED. - Die Visionen des Arnold Schönberg. Jahre der Malerei./ The visions of Arnold Schönberg. The painting years.
65287: HOLLEMAN, JET, GROENENDAL, LOEKE & GODDIJN, SERVAAS. - Vandaag neem ik vrij.
69508: HOLLENBERG, INEZ & KLINKENBERG, ROB. - Mickery in Amsterdam. Mickery dossier 1. 2 dln. De geschiedenis van januari 1972- juni 1979 met een analyse vn de voorstellingen.
64356: HOLLOWAY, DAVE, GOOD, R. STEPHANIE & GARRISON, LARRY. - Aruba. The tragic untold story of Natalie Holloway and corruption in paradise.
67900: HOLMAN, THEODOR. - Geplaatst en weggezet. Gedichten.
67200: HOLMES PP, JAMES S. - Early verse. Selected poems 1947-1957.
67014: HOLMES, RICHARD. - De feminste en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis.
46509: HOLMKVIST, KARL, ED. - I on a lion in Zion.
41057: HOLST, GAIL. - Road to rembetika. Music of a Greek sub-culture songs of love, sorrow & hashish.
67542: HOLSTEYN, JOOP VAN & MUDDE, CAS, RED. - Extreem-rechts in Nederland.
54417: HOLSWORTH, DAVID. - The Solomon Islands.
62347: HOLT, J.C. - Magna carta.
57673: HOLTRIGTER, JULIËN. - Snijderseiland.
62595: HOLTROP, T.E. - De wilde boerin. Novelle.
63776: HOLTZAPPEL, COEN, SANDERS, MARTIN, TITUS, MILAN, EDS. - Riding a tiger. Dilemmas of integration and decentralization in Indonesia.
69693: HOLUB, MIROSLAV. - De geboorte van Sisyphus. Een keuze uit de gedichten en andere teksten 1958-1998.
59762: HOLVOET-HANSEN, PETER. - Antwerpen Oostende. 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't Stad.
51842: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - De reis naar Inframundo.
55142: HOLZHAUS, INEKE. - Hond in Ponpeï.
51485: HOMOLLE, J.H. - Généalogie de la famille Homolle.
59007: HONDEMA, SJOERD. - Schouwen, februari 1953.
59009: HONIG, GERRIT JAN. - De overstrooming in de Zaanlanden in het jaar 1825. Volgens de aanteekeningen in het dagboek van Jan Jacobszoon Honig, papierfabrikeur te Zaandijk.
59014: HONIG, G.J. EN LOOTSMA, S., RED. - Zaanlandsch jaarboek over het jaar 1934.
59015: HONIG, G.J. EN LOOTSMA, S., RED. - Zaanlandsch jaarboek over het jaar 1932.
59498: HONIGH, CHRIS. - Een hoed van panamastro.
66439: HONINGH, CHRIS. - Hoogtijdagen.
51320: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
66437: HONINGH, CHRIS. - Een kwestie van balans.
66438: HONINGH, CHRIS. - De uitvlinder.
59497: HONINGH, CHRIS. - Reis naar vallentgod.
57604: HONINGH, CHRIS. - De rinkelbom.
33589: HOOD, MANTLE. - The wisdom knot.
66440: HOOF, GUY VAN. - Verschuivingen.
66441: HOOF, GUY VAN. - Gelukkig werd het weer een heel fijn weekend.
60087: HOOF, MARIJKE VAN. - Een huid van regen.
65761: HOOF, JOEP VAN. - Menno van Coehoorn 1641-1704. Vestingbouwer- belegeraar- infanterist.
52898: HOOFDAKKER, R.H. VAN DEN. - De mens als speelgoed.
67325: HOOFF, GIEL VAN. - Ermoei troef. De Helmonders 1850-1914.
68067: T'HOOFT, JOTIE. - Verzameld proza.
69765: T'HOOFT, JOTIE. - De laatste gedichten.
63370: HOOFT, P.C. - Ariadne. Naar het Amsterdamse handschrift.
63996: HOOFT, HERMAN VAN. - Willemstad. The rehabilitation of a Caribbean historical city.
62098: HOOFT, P.C. - Lyrische poëzie. 2 dln. Deel 1: Teksten. Deel 2: Apparaat.
69764: T'HOOFT, JOTIE. - Schreeuwlandschap.
66328: HOOGBERGEN, WIM./ MOSIS, ANDRÉ & SCHOLTENS, BEN./SCHOLTENS, BEN. - Boni, Aluku en Kormantin Kodjo: over de vroegste Boni-geschiedenis./ Aboikoni, granman in een woelige overgangstijd,/ Landveld. E. Ganzë, het drop dat het mer verdronk.
66330: HOOGBERGEN, WIM./ GELDER, PAUL VAN. - Het verband tussen marronage en slavenopstanden in Suriname./ De informele sector: een reactie op Mathilde Molendijks'kritiek.
66332: HOOGBERGEN, WIM./ SANSONNE, LIVIO. - De geschiedenis van Kwinti./ Hangen boven de oceaan. Het gewone 'overleven' onder Creoolse jongeren in Paramaribo.
62396: HOOGBERGEN, DR. TH.G.A. - Brabantse monumenten leven. 80 monumenten in 90 foto's.
56750: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
68079: HOOGEVEEN, LUDY. - Vinolia. Een geïmagineerd sprookje als beeld van een psychisch ontwikkelingsproces.
30185: HOOIJMANS, NICOLE, UYL, BOB DEN, CAMPERT, REMCO, TENTIJE, HANS, KRUIT, JOHANNA, NOOTEBOOM, CEES, EERLAND, AAT, EDE, BIES VAN, KOK, HANS EN BRINKMAN, ERIC. - Ongebonden. Poëzie
59302: HOOIJSCHUUR, RITA. - Een gekortwiekte huismusch. Het dagboek (1869-1904) van Lambertus van Clacar. Zaandijk 1845- Koog aan de Zaan 1905.
63644: HOOKER, M.B. - Islamic law in South-East Asia.
38426: HOOP JR, A. VAN DER. - De Tocht naar Tervueren: heldenzang; opgedragen aan Sylvanus van de Weijer.
66436: HOORNE, PHILIP. - Inbreng nihil.
59767: HOORNE, PHILIP. - Het is fijn om van pluche te zijn.
67240: HOORNE, PHILIP. - Niets met jou.
67919: HOOYKAAS, C., ED./TRANSL. - The Balinese poem Basur. An introduction in magic.
66851: HOOYKAAS- VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J. - Vrouwenkamp op Java.
65932: HOOYKAAS- VAN LEEUWEN BOOMKAMP, JACOBA. - Ritual purification of a Balinese temple.
65934: HOOYKAAS, C. - Balinese Bauddha Brahmans.
66804: HOOYKAAS, DR. C. - Proza en poëzie van Oud-Java.
61665: HOPE ROBBINS, ROSSELL. - The encyclopedia of witchcraft and demonoly.
55290: HOPE BACON, MARGARET. - I speak for my slave sister. The life of Abby Kelley Foster.
58050: HOPKIRK, PETER. - Setting the east ablaze.Lenin's dream of an empire in Asia.
64697: HOPPE, FELICITAS. - Kappers in het gras. Verhalen.
54798: HOPSTER, NORBERT & MOLL, ALEX. - Träume und Trümmer. Der Nationalsozialismus von 1933-1945.
62526: HOPY, MURRY. - De Sirius connectie. Onthullende feiten over het oude Egypte.
59038: HORATIUS. - Ars poetics.
23054: HORLYCK, HELENE. - Frida op Sumatra.
36012: HORNE, MARIA S., LARRUE, JEAN-MARC & SCHUMACHER, CLAUDE. - Theatre sans frontiers/Theatre without frontiers/Theatro sin fronteras.
48361: HORNIK, M.P. , ED. - Collected studies in honour of Américo Castro's eightieth year.
33863: HORRIDGE, ADRIAN. - The prahu. Traditional sailing boat of Indonesia.
59984: HORST, LIEBETH VAN DER, RED. - Agent van de Zwitserse Weg. Het levensverhaal van Jan van Borssum Buisman.
55083: HORST, DR.P.W. VAN DER, VERT., INL., TOEL. - Joods-Hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiel Tragicus, Philo Epicus en Theodotus en de vervalste dichtercitaten.
50534: HORST, HANS VAN DER, TOEL. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
61007: HORSTMANSHOF, MANFRED, ET AL, SAMENST. - ' Wat ontsprong aan hun verwondering en stralend de millenia doorscheen'. Ida Gerhardt & de klassieke oudheid. Catalogus bij eententoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 2000.
64166: HOSKING, R.F. & MEREDITH-OWENS, G.M., EDS. - A handbook of Asian scripts.
60691: HOTZ, F.B. - De vertegenwoordigers. Verhalen & beschouwingen.
66433: HOUBEN, PIET-HEIN. - Schilderslinnen.
66434: HOUBEN, PIET-HEIN. - Seizoenen.
66435: HOUBEN, PIET-HEIN. - Sirene en andere gedichten.
65034: HOUBEN, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften. (2 delen in 1 band).
62795: HOUBEN, PIET-HEIN. - Seizoen.
51970: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
49615: HOUBEN, V.H.J. - Afstand van gebied met behoud van aanzien. Een onderzoek naar de koloniale verhoudingen op Midden-Java in 1830.
62605: HOUELLEBECQ, MICHEL. - De kaart en het gebied.
33953: HOUGEE, TON. - "Van Haagscheveer tot Doelwater". De totstandkoming van de Rotterdamse politiebureaus van 1934-1994.
60916: HOURLIER, DOM JACQUES. - Refelctions on the spirituality of Gregorian chant.
64628: HOUSTON, JEAN. - The possible human. A course in enhancing your physical, mental and creative abilities.
56975: HOUSTON, CHRISTOPHER. - Islam, Kurds and the Turkish nation state.
67863: HOUSTON, DOUGLAS. - The Welsh book of the dead.
60044: HOUTE, NAN VAN, PROD./SAMENST. - Wat gebeurde met Majakovski. Produktieverslag & tekstuitgave.
53499: HOUTER, F. DEN. - Bouwnummer 300 SS 'Rotterdam'.
64398: HOUTS, JAN VAN. - Vrouwen van Nescio. Een impressie.
57616: HOUTS, JAN VAN. - Onder dezelfde hemel.
64138: HOUTZAGER, MARCO. - Daggeldershuisjes 'De Kievit' te Harmelen. Verhalen van en over bewoners.
46741: HOUWINK, ROEL. - Doodsklok.
58929: HOVE, CHENJERAI. - Schaduwen.
65363: HOVENS, PIETER. - Indianen.
52003: HOVENS, PIETER EN DAHLER, ROB., RED. - Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid. Sociaal Antropologisch Cahiers XXII.
55635: HOVINGA, HENK. - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
41745: HOWARD, MICHEAL. - The First World War.
64922: HOWARD, MICHAEL. - Brandende kaarsen. Bescherming tegen moeilijkheden door middel van witte magie.
62055: HOWE, MARVINE. - Morocco. The islamist awakening and other challenges.
57020: HOWE, IRVING. - World of our fathers. The journey of the East European Jews to america and the life they found and made.
64895: HOWELL, ALICE O. - Jungian symbolism in astrology.
57969: HOWELL, SIGNE. - Society and cosmos. Chewong of Peninsular Malaysia.
18794: HOYER, W.M., SAMENST. - Woordenlijst en samenspraak Hollandsch-Papiamentsch-Spaans.
63384: HRABAL, BOHUMIL. - Kaalslag.
68265: HRABAL, JRKIMOV, ZAMJATIN, PROZA EN POËZIE OVER TSJETJENIË. - Tijdschrift voor Slavische literatuur 42.
55599: HRVATIN, EMIL. - Herhaling, waanzin, discipline. Het theaterwerk van Jan Fabre.
68344: HUANG, WEN-SHAN. - Fundamentals of tai chi chuan.
55196: HUBARD, MARK. - The skull beneath the skin. Africa after the Cold War.
54190: HUBBELING, DR. H.G. - Spinoza.
49780: HUBBELING, H.G., RED./INL./ AANT. - Gerardus Heymans. Over metafysica en esthetica.
61525: HUBERT, KAREL. - Van de mensen, de lucht. Vertwijfeld gedichten 1989-2003.
50535: HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar.
64509: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese gebeden.
46231: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese gebeden.
56709: HUFNAGL, FLORIAN, ED. - A century of design. Insights outlook on museum of tomorrow. Die neue Sammlung State Museum of Applied Arts, Munich.
36272: HUGENHOLTZ JR., P.H. - Ethisch pantheïsme. Een studie.
63964: HUGHES, RICHARD E. - The progress of the soul. The interior career of John Donne.
59591: HUGHES, FRIEDA. - De stenenraapster.
56878: HUGHES, LANGSTON. - Five plays. Tambourines to glory. Soul gone home. Little ham. Mulatto. Simple heavenly.
56948: HUIBREGTSE, DR.P.K. - Angola. The real story.
59506: HUIGEN, RENÉ. - Steven II.
59402: HUIGEN, RENÉ. - Levenskunst voor jonge mensen.
53742: HUIGEN, RENÉ. - Steven! Gedicht.
66590: HUIGEN, SIEGFRIED. - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
68105: HUIGEN, RENÉ. - Levenskunst voor jonge mensen.
56669: HUIJBRECHT, P.J. EN REINDERSMA, E.T.J. - In weer en wind. De "oude" visserij in Zeeland.
63666: HUIJKSLOOT, JAN VAN. - De Amsterdamse Blauwen. Motorrijtuigen series 396-445 & 446-475. Aanhangrijtuigen series 901-930 & 931-950. De bewogen historie van een markant tramtype.
62389: HUIJSER, WIM. - 'Een stad is een boek'. Het Dordrecht van Cees Buddingh'. Vier literaire wandelingen.
62390: HUIJSER, WIM & PIERIK, PERRY. - Het geheime leven. Brieven 2008.
60109: HUIJSMANS, LINDA. - Zo Nederlands als wat. Een Molukse familiegeschiedenis.
53529: HUIJTS, JOHAN. - De Venstergroep. De geschiedenis van een mythe in Rotterdams cultuurhistorie. Een collage.
62484: HUIKUN, CHENG. - Basics of long-style boxing.
62485: HUIKUN, CHENG. - Advanced routines of long-style boxing.
54996: HUISMAN, FRANK ET AL, RED. - Geschiedenis is overal.
661195: HUISMANS, EMMA. - Berigte van weerstand. Verhalen uit Zuid-Afrika.
57392: HUITENGAS, T., MEIJER, C.J., LLOYD, T.E. - Passkey. A Dutch-English reference book on business terminology.
64336: HUIZING, AAFKE & VEENSTRA, BART. - Saar Frank. De vergeten onderwijzeres.
41374: HUIZING, LAMMERT. - Zij konden niet anders. Herinneringen aan het verzet in Nieuwlande (1940-1945).
61463: HUIZINGA, JOHAN. - The autumnof the middle ages.
57547: HUIZINGA, J. - Waning of the middle ages. A study of the forms of life, thougth and art of France and the Netherlands in the XIVth and XVth centuries.
56123: HUIZINGA, F. JULIUS. - Wat reumapatiënten bezighoudt. Een reumaleesboek.Een onderzoek naar de ziektebeleving van reumatische arthritis en Bechterew-patiënten.
59684: HULKENBERG, RAYMOND ET AL, SAMESNT./RED. - Zwartboek Maagdenhuis.
65308: HULL, WILLEM VAN DEN. - Autobiografie (1778-1854).
68336: HULL WELTON, ALAN, ED./ INTROD./ NOTES. - The perfumed garden of the Shaykh Nefzawi.
65271: HULLE, JOORIS./ PEETERS, PATRICK./ EKKERS, REMCO. - Riana Scheepers. Bloedkleuren en smaragd./ Dirk van Bastelaere. Wwwhhoooosshhh./ Hoe hou je het buiten? Mark Boog tussen schepping en dood. Interviews. (Poëziekrant jrg. 26, nr. 2
66308: HULME, SIMPSON, DONOVAN, MATTHIESON, HOOPER. - Coast voices.
55680: HULME, GEORGE. - The Kalahari Bushmen dance.
68380: HULS, MART, BROUWERS, MANU & ERINKVELD, HENK. - Een voettocht van Masstricht naar Maria Laach.
40172: HULSE, MICHAEL. - Eating strawberries in the necropolis.
49548: HULSEBOSCH, A. - De reductie van Paraguay.
59081: HULSING, GERRIE. - Wim Theewis. Met een lach en een traan.
60768: HULSMAN, RITA N. & MULDER, JANNES H. - Begraven in Rotterdam en omstreken.
67217: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
67678: HULST, WIECHER. - Van Sabang tot Merauke.
54062: HULZEN, JOHAN VAN. - Indische volksverhalen. Voor de jeugd verteld.
64225: HUME, DAVID. - De natuurlijke geschiedenis van relige gevolgd door Over bijgeloof en enthousiasme.
56133: HUME, DAVID. - A tretise of human nature.
59910: HUMMEL, SIEGBERT. - Geschichte der Tibetischen kunst.
59911: HUMMEL, SIEGBERT. - Die lamaistische Kunst in de Umwelt von Tibet.
68343: HUN, TANG MON. - The fundamental exercises of tai chi chuan.
55323: HUNENSCHIJN, MICHIEL VAN. - De verliefdheid van de koning. 52 gedichten.
20357: HUNGER, DR.F.W.T. - Cocos nucifera. Handboek voor de kennis van den cocos-palm in Nederlandsch-Indië, zijne geschiedenis, beschrijving, cultuur en producten.
57517: HUNT SOKOLOFF, ALICE. - Cosima Wagner. Extraordinary daughter of Franz Liszt.
69731: HUNTING, LEO. - Esoterische dimensies in de astrologie. De theorie en praktijk van esoterie.
64888: HUNTLEY, JANIS. - Astrological voids. Exploring the missing components in the birth chart.
53716: HUNTLEY HAYES, CARLTON. - An introduction to the sources relating to the German invasions.
54888: HURAULT, JEAN./ WAGENAAR HUMMELINCK, P./ SPECKMANN, J.D. - Les Indiens de Guyane Française. Problèmes pratiques d'administration et de contacts de civilasation./ Fred. Oudschans Dentz, 1876-1961./ Enkele uitkomsten sociologisch onderzoek onder de Hindostaanse leerlingen van de Mulo-school in Nieuw Nickerie.
66112: HURAULT, JEAN./ WAGENAAR HUMMELINK, P./ PRINS, J. - Les indiens de Guyane Française. Problèmes, pratique d'administration et de contacts de civilisation./ Surinaams techtsgeding over een moslimse verstoting.
67101: HURD, WILLIAM. - Kinderen van zon, maan en sterren. Godsdienstige riten en gebruiken van de eerste Amerikanen.
67830: HURK, FRANCIE VAN DEN. - Herbergzaam.
69742: HÜRTER, TOBIAS. - De dood is een filosoof. Hoe de val van een berg mij de zin van hetleven liet inzien.
51941: HÜSGEN, LUCAS. - Stoa.
67568: HÜSGEN, LUCAS. - Wat een romatische droom. Essays.
67831: HÜSGEN, LUCAS. - Nevels orgel. Gedicht.
60937: HÜSGENS, LUCAS. - Van een romantische droom. Essays.
62385: HUTCHENS, MAJOR JAMES M. ( CHAPLAIN TO THE GREEN BERETS). - Beyond combat.
50204: HUTTEN, K. - Die Bhakti-Religion in Indien und der christliche Glaube im Neuen Testament.
66995: HUUSSEN, C.M. & WOLDRIONG, H.E.S., RED. - Werken met wijsbegeerte: een cultuurprobleem. Lezingen gehouden op de filosofiedag 1986 aan de Vrije Universiteit , Amsterdam.
68137: HUXLEY, LAURA ARCHERA & FERRUCCI, PIERO, COLL. - Between heaven and earth. Recipes for living and loving.
53045: HUXLEY, ALDOUS. - De tijd loopt zelf teneind.
65709: HUXLEY, FRANCIS. - The invisibles. Voodoo gods in Haiti.
66782: HUXLEY, ALDOUS. - De tijd zelf loopt ten eind.
61516: HUXLEY, ALDOUS. - Literature and science.
57538: HUXLEY, ERLSPETH. - Four guineas. A journey thourgh West Africa.
59502: HUYBRACHTS, LUC. - Linkeroever.
57743: HUYBRECHTS, JULIENNE. - Klein Spartaans theater.
65889: HUYBRECHTS, LUC. - Linkeroever.
62578: HUYDECOPER VAN NIGTEVEGT, JHR. MR. J.L.R. - Nieuw Guinea. Het einde van een koloniaal beleid.
64108: HUYGENS, DR. G.W. - Tollens. De dichter van de burgerij. Een biografie en een tijdsbeeld.
57609: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust.
61953: HUYSEGEMS, FILIP & VERHEYEN, LUC. - Latino's. Een reis door de nieuwe Verenigde Staten.
67344: HUYSMANS, LINDA & JONK, KITTY, RED. - Barst in het ijs. Vijf jaar Surplus. Terugblik en commentaar.
52131: HUYSMANS, J.K. - Against the grain (A rebours).
62333: HYDE, J.K. - Society and politics in medieval Italy. The evolution of the civil life, 1000-1350.
69535: HYE, HASNAT ABDUL. - Xanadu. A journey.
60568: HYLKEMA, JEAN KAREL. - Management vanuit compassie.
62616: HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
61904: HYWATER, MICHAEL. - Lost worlds. What have we lost & whete did it go?
44413: IANNACITO-PROVENZANO, ROBERTA. - Il dialetto molisano di Villa San Michele (Isernia): fonologia, morfolofia, sintassi e lessico.
51241: IBBITSON JESSUP, HELEN. - Court arts of Indonesia.
63354: IBSEN, HENRIK. - Peer Gynt.
63391: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Brokman.
64688: SIMONS. IDA. - In memoriam Mizzi. Novelle./ In memory of Mizzi. Novella.
42984: IDASHKIN, YURI./ BONDAREV, YIRI. - Yuri Bondarev./ On craftmanship.
64535: IDEMA, WILT & HAFT, LLOYD. - Chinese letterkunde: een inleiding.
60995: IDEMA, W.L., SAMENST./VERT. - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie.
60470: IDENBURG, P.J. - De Leidse universiteit tegen nationaal socialisme en bezetting.
45058: IDES, GERDA, SAMENST. - Help! Laat mij leven! Protest-poëzie.
66462: IDO, VICTOR. (=HANS VAN DE WALL). - Indië in den goeden ouden tijd. Radiovoordrachten voor de NIROM gehouden. Deel 2.
66463: IDO, VICTOR. (=HANS VAN DE WALL). - Indië in den goeden ouden tijd. Radiovoordrachten voor de NIROM gehouden. Deel 1.
56372: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - "In hecht verband". Historisch taferelenspel opgevoerd door de Toneel- en Zanggroep "7 mei 1945".
65310: IETSWAART, MICHAËL & HAABO, VINIJE. - Sranantongo. Surinaams voor reizigers en thuisblijvers.
54016: IJERMAN, J.W., BEMMELEN, J.F. VAN, KOORDERS, S.H. EN BAKHUIS, L.A. - Dwars door Sumatra. Tocht van Padang naar Siak.
66883: IJZEL, RIKA. - Mijn Indische jaren 1949-1958.
39440: IJZER, META VAN. - Aantekeningen bij een stille lente.
51023: IKEDA, DAISAKU. - Lectures on the Ëxpedient "Means" and "Life Span" chapters of the Lotus sutra.
51024: IKEDA, DAISAKU & TEHRANIAN, MAJID. - Global civilization. A buddhist-islamic dialogue.
60323: ILAN-ONDERWIJZER, JEHUDITH. - Hun beeld staat mij bestendig voor ogen.
12703: ILGEN, FRÉ & NAURY, JEAN-PIERRE, EDS. - Aspects de la Mouvance Construite Internationale.
65683: ILLION, T. - Rätselhaftes Tibet. In Verkleidung unter Lamas, Räubern und wahrhaft Weisen.
59870: IMMERZEEL, GERARD, SIMONIS, LUKAS & DE VADER DE ZOON. - Paradis perdu.
57871: IMRO. - Eerst mijn land., dan ik.
42601: INCA DE LA VEGA, GARCILASO. - The Incas. The royal commentaries of the Inca.
48916: CH'ING, CHENG MAN. - Dertien geheimen van t'ai chi chúan.
58790: CH'ING, CHENG MAN. - Dertien verhandelingen over t'ai chi ch'uan.
63274: INGELSE, PHILIP, SAMENST. - Spiegel van de Franse poëzie. Van de elfde eeuw tot heden.
58363: INGELSE, TOM - The story of a railway. Thailand- Burma railway 1942-45 built by P.O.W. in the second world war.
57713: INGLIS, FRED. - The Elizabethan poets.
66684: INNES, CHRISTOPHER. - Avant garde theatre 1892-1992.
66412: INSINGEL, MARK. - Spiegelingen.
62860: IONESCO, EUGÈNE. - Present past, past present. A personal memoir.
59667: IONESCO. - De eenzame.
58267: IONESCO, EUGÈNE. - Four plays. ( The bald soprano, The lesson, Jack or the submission, The chairs).
56417: IONESCO, EUGENE. - The hermit.
42617: IORGA, N. - Histoire des États Balcaniques jusqu'à 1924.
31310: IQBAL, MUHAMMED. - The development of metaphysics in Persia: a contribution to the history of muslim philosophy/Razvoj metafizike u Perziji: prilog historiji muslimanske filozofije.
59456: IRANI, KAISER, ED. - Vimalaji's global pelgrimage. 2 vols.
55032: IRIGARAY, LUCE. - De spiegel, van de andere kant. Vragen.
63571: IRVING, LAURENCE. - Windmills and waterways. The log of a summer cruise through Holland.
61600: IRVING, DON. - A guide to growing marijuana in teh British Isles.
40008: ISAACSON, RUPERT. - The healing land. A Kalahari journey.
40189: ISBA, ANNE. - Gladstone and Dante. Victorian statesman, medieval poet.
58899: ISENBERG, ANDREW C. - Wyatt Earp. A vigilante life.
59542: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Diaries. Volume 1: 1939-1960.
61291: ISHIGURO, KAZUO. - Never let me go.
47188: ISHTAIR. - De vuurroode spiraal. Het boek der levende werkelijkheid.
51098: ISHWARA, MAITREYA. - The new dawn. The book of the millenium for the buddhas of the new dawn.
63696: ISINGS, DR. C. - In het glas gekeken. Rede uitgesproken bij aanvaarding ambt gewoon lector in de Archaeologie en het Romeinse glas in het bijzonder, 13 november 1972.
57465: ISINGS, ARNOLD. - In de kamers der Staten-Generaal. Herinneringen en indrukken 1850-1886.
44598: ISKANDAR, A.Z. - A descriptive list of Arabic manuscripts on medicine and science at the University of California, Los Angeles.
69628: ISKANDER, FAZIL. - Sterrenbeeld geitegems.
68235: ISRAEL, JONATHAN I. - De republiek 1477-1806. (2 delen in 1).
67413: ISRAEL, JONATHAN I. - De republiek 1477-1806. 2 dln. Deel 1: tot 1647. Deel 2: vanaf 1647.
63564: ISRAËL, EDDY-LEX. - Jacob Israël de Haan. De dichter van het Joodsche Lied.
57511: ISRAEL, JONATHAN. - Monarchy, Orangism and republicanism in the later Dutch Golden Age. Second Golden Age lecture.
67043: ISRAËL, SAM. - Zintuigen.
57869: ISSELT, R. - Ik was, ik kwam, ik zag en ik schreef.
62808: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De iguanodons van Berissart. Een Belgisch gedicht.
62809: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Plattegronden.
57187: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Bekentenissen van een reactionair. Essays.
66567: ISTENDAEL, GEERT. - Het was wat was.
49539: ISTRATI, PANAIT. - Kyra Kyralina.
55956: ITALIAANDER, ROLF, INTROD. - Neue Kunst in Afrika.
59394: IVEN, JORIS. - Ninglinspo.
65492: IVEN, WILLEM. - Orskot ochottochot. (Over Oirschot).
67071: JAALSMA, H. & KEMP, C.A. DE. - Leerboek vaktheorie ten gebruike bij de opleiding volgens leerlingstelstel in het slagersvakbedrijf. 3 dln. Deel 1: Eerste leerjaar. Deel 2: Tweede leerjaar. Deel 3: Derde leerjaar.
64918: JACKMAN, PROF. S.W. - Chère Annette of hoe men een goede koningin van Nederland wordt. De brieven van tsarina Maria Fjodorovna aan haar dochter Anna Paulowna.
46308: JACKSON, SAMUEL. - A comparison of ancient Near Eastern law collections prior to the first millennium B.C.
63792: JACKSON, RUSSELL, ED. - The Cambridge companion to Shakespeare on film.
62342: JACKSON, GABRIEL. - The making of medieval Spain.
60931: JACKSON, GEORGE. - Soledad Brother. The prison letters of George Jackson.
55494: OUDOOM JACOB. - Oorspronkelijke schetsen en verhalen uit het burgerlijke leven: Binnekamer van een kruidenier.
47227: JACOBS, GIDIA. - Rationeel-emotieve therapie. Een praktische gids voor hulpverleners.
44541: JACOBS, HARRIET. - Incidents in the life of a slave girl. (Written by herself).
67011: JACOBS, PAUL, SAMENST. - MaDiWoDo. Twaalf fascinerende dagboeken. ( Turf, Corteaux, Geeraerts, Raskin, Verleyen, Peeters, De Coninck, Van der plas, Kruithof, Bodifee, Hemmerechts, De Wispelaere).
66299: JACOBS, DR. ALETTA. - Uit het leven van merkwaardige vrouwen.
65327: JACOBS-STAM, C.M. - Getekend door de oorlog. Feiten en meningen over burger-slachtoffers 1940-1945.
60764: JACOBS, GERALD. - Sacred games.
56449: JACOBS, ERIC. - Kingsley Amis. A biography.
55429: JACOBS, RITA D., ED. - The Who's Tommy. The musical.
55114: JACOBS, GERARD. - De sterksten zullen overleven. Reizen door Indonesië in het voetspoor van Joseph Conrad en Alfred Wallace.
54904: JACOBS, JAAP. - Een pant van ware vrintschap.
38541: JACOBS, RENÉ, MAHAU, HECTOR, BREMT, HARRY VAN DEN & PIROTTE, RENÉ. - Vélo Gotha.
56758: JACOBSON, MARK. - The lampshade. A holocaust detective story from Buchenwald to New Orleans.
55127: JACOBSON, JENS PETER. - Drie verhalen.
67113: JACQUES, ANDRÉ. - Chili. Volksverzet met naald en draad.
54866: JADOT, PJ. M. - Native arts & craftmanship in Belgian Congo.
60652: JAEGGI, ADRIAAN. - Het tegenovergestelder van heimwee. De mooiste gedichten.
60655: JAEGGI, ADRIAAN. - De laatste duik van de dag. Nagelaten proza.
60124: JAEGGI, ADRIAAN. - Het is hier altijd laat van licht. Amsterdamse stadsgedichten.
52227: JAFFÉ, J.H.C. - Gedichten.
44211: JAGANNATHAN, SHAKUNTHALA AND KRISHNA, NANDHITA. - Ganesha. The auspicious, the beginning.
67384: JAGAT SING, MAHARAJ SARDAR BAHADUR. - De wetenschap der ziel. Toespraken en uittreksels van brieven.
30806: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen.
64747: JAGER, H. DE. - Wij zijn er og. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945.
51000: JAGER, H. DE. - Wij zijn er nog. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945.
40196: JAGER, MARC. - Echo. Poèmes.
44944: JAGFELD, MONIKA, ED. - Franz Hartls Geisterspiel. Gezeichnete Kosmologien eines Komponisten.
67645: JAGT, BOUKE B. - Verzamelde gedichten.
62213: JAGT, BOUKE. - Nederlands nationaliteitsbesef. Een juridische en culturele benadering.
51064: JAGT, BOUKE B. - Wapenrok.
63156: JAGTENBERG, W.D. - Ik beschuldig. Vijftin jaar strijd tegen het Ministerie van Defensie over haar boek Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied.
57901: JAHIC, ERWIN, COMP. - If we crash into a cloud, it won't hurt. (Croation poetry 1989-2009.
41540: JAHN, KARL, ED. - Ta'rih-i-mubarak-i-gazani des Rasid al-din Fadl Allah Abi-L-Hair. Geschichte der Ilhane Abaga bis Gaihatu (1265-1293),
68140: JAIN, KUMIT, ED. - Pt. Daulatram's chhahadhala.
66892: JAKRLOVÁ, HANA. - Big sisters.
55350: JALINCK, DICK & BERT. - De jongens van Bruuns. Verhalen van de familie Weijs.
66611: JAMAK. - 24 handwritten verses in Bahasa Indoenesia.
57521: JAMES, BURNETT. - Wagner and the romantic disaster.
55631: JAMES, HENRY. - Slected literary criticism.
44475: JAMESON, FREDRIC. - Late marxism. Adorno, or, the persistance of dialectic.
44440: JANDO, DOMINIQUE. - Histoire mondiale du music-hall.
55883: JANIK, ALLAN & TOULMIN, STEPHEN. - Wittgenstein's Vienna.
64454: CLÉMENT-JANIN. - Coquilles et bourdons ou de la pureré des textes.
55980: JANOSH. - De kunst van graancirkels beleven. 'The art of the Arcturians'.
47618: JANSEN, IVO. - Reïncarnatie en liefde. Mystieke waarden en waarheden nader bekeken.
18783: JANSEN, G.P. - Diccionario Papiamentu Holandes.
52754: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slvernij.
65696: JANSEN, BERT & WIERSINGA, PIM. - Het proza boek.
69744: JANSEN VAN GALEN, JOHN, WERKMAN, EVERT, HART MAARTEN 'T. - Amsterdam. De jaren 70.
67425: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Waar een wil is, is geen weg. Verdwalen in Nederland.
65067: JANSEN, JAN EN WALINGA, JAN. - De Waalrese volmolen.

Next 1000 books from Antiquariaat Hopi Bukinan

12/15