Antiquariaat Hopi Bukinan
Javastraat 182-I, 1095 CN Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 6 946 966            Email: hopibukinan@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65549: WIECHERT, ERNST. - De man van veertig jaar.
61783: WIEDIJK, FREDERIK M. - Het jaar der zwarte fruinen. Volgens de openbaringen van Tobias C. den Hondt.
64590: WIEGERS, DR. G.A. - Hetinquisitie proces van Alonso de Luna. Moriscos in spanje en de diaspora in de zeventiende eeuwen hun geschriften over het christen dom. Inaugurele rede bij aanvoording hoogleraarschap godsdienstwetenschappen, islamologie, Radboud Universiteit, 2004.
60630: WIELAND, FRIEDEMANN. - Ongenode goden. Zelfervaring met mythen en sprookjes.
55860: WIELEK, WILLY. - De lichten.
67979: WIELEN, WIETSKE VAN DER/ OKKER, FRANK. - Enkele reis Malakka./ 'Zojuist drie bas reliŽfs van de Boroboedoer blootgelegd'. De eerste Indische reis van Gerret Rouffaer.
62718: WIENER, L.H. - De verhalen. 2 dln.
54206: WIENER, NORBERT. - God & golem, Inc. A comment on certain points where cybernetics impinges on religion.
57978: WIERINGA, FROUKE. - Dongfeng- Oostenwind. Chinezen in Nederalnd.
67762: WIERISNGA, PIM & VONDER, MAARTEN. - De waarheden van Jacob IsraŽl de Haan.
66445: WIERSINGA, PIM. - Gracchanten.
33382: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag.
64471: WIERSMA, ZUIDEMA & ZEEMAN, RED. - Nescio's klaaglied.
45375: WIERTZ, PAULINE, RED./ED/ - Visuele heerlijkheden./ Visual delights.
60172: WIESE, LEOPOLD VON. - Nava. Eine Erzšhlung aus Ceylon.
60793: WIESEL, ELIE. - Memoirs. All rivers run to the sea.
68432: WIGGERS, HINKE. - Amsterdam sketchbook.
50997: WIGGERS, ARNOLD. - Nagelaten banden. Uit de hoogtijdagen van de middelburgse boekbinder en boekverkoper Jan Dane.
60940: WIGMAN, MENNO, ACHTERBERG, HENK, BREUKERS, CHR…TIEN, DEKKER, JOERA. - Gedichten.
57251: WIJDEVELD, MICHIEL. - Aan tafel.
54929: WIJDEVELD, H.TH. - Nederlandsch paviljoen/ Pavillon Nťerlandais/ The Dutch pavilion/ Niederlandisches Pavillon. Wereldtentoonstelling voor koloniŽn, zeevaart en Vlaamschekunst te Antwerpen, 1930.
66734: WIJDEVEN, HERMAN VAN DE. - Lied van de zee. Monoloog.
56553: WIJERS, LOWRIEN. - His holiness the fourteenth dalai lama of Tibet talks to Lowrien Wijers.
57433: WIJGAEERT, MARK VAN DEN ET AL. - BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldorlog.
67874: WIJK, AART VAN. - Verhalen van een dolende wolkenridder.
67128: WIJN, DR. J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van johan den Middelste van Nassau.
58102: WIJNAENDTS, HENRY. - Joegoslavische kroniek, Juli-1991- Augustus 1992.
48262: WIJNBERG, NICOLAAS. - Met Marie in bad. 100 nieuwe recepten uit de schriften van Marie Aubain.
55913: WIJNBERG, JEFFREY. - Hoe erger hoe beter. Provocatieve psychologie.
67825: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van.
66880: WIJNBERG, JEFFREY. - In het diepste van de ziel is niets te zien. Provocatieve psychologie.
67265: WIJNE, DR. JOH. S. - De werkelijkheid achter een geheim. De methode van de vrijmetselarij als zingeving van het bestaan.
65075: WIJNEN, NICO. - De nacht gaat de dag vooraf. Galgenproza.
63517: WIJNEN, D.J. VAN, SAMENST. - Pangkal pinang. Werkelijksheidszin der minderheden.
59886: WIJNGAARDEN, ANNE M.C. VAN. - Archictuur & wonen in Boek in Waterland./ Architecture & living in Boek in Waterland.
55195: WIJNGAART, KIM VAN DER. - Bondgenootschap onder spanning. Nederlnds-Amerikaanse betrekkingen 1969-1976.
66889: WIJS, IVO DE & POST, MANCE, TEK. - De schat van Tijmen Tierentijn.
57323: WIJST, MARIA VAN DER. - 2415m woorden.
67559: WIK, STEPHAN EN MIEKE. - TaoÔstische tantra. Vitaliteit, gezondheid en meer seksuele enegie.
67003: WILBER, KEN. - Zonder grenzen.
53018: WILBER, KEN. - Overgave en strijd. De groei van inzicht en liefde tijdens leven en sterven van Treya Wilber.
60677: WILBER, KEN. - Integrale visie op het leven, God, het universum en alles.
44364: WILBER, KEN. - A brief history of everything.
62789: WILBUR, RICHARD. - Liefde roept ons tot de dingen van deze wereld.
41862: WILCKE, BIRGER, J÷RGENSEN, SVEND & PLUM, OLE-CHR. M. - Hornbaekbanen 1906- 1916- 1976.
59742: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsch treurspel.
59743: WILDE, OSCAR. - De kerker-ballade.
57806: WILDE, OSCAR. - Brieven.
57188: WILDE, OSCAR. - Salomť. Verhalen van een dandy.
62599: WILDEMAN, DIEDRICK. - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
64712: WILDEMEERSCH, GEORGES./ ISTENDAEL, GEERT VAN. - Henri van de Puttes brieven aan Hugo claus (bijlage Brieven aan Hugo Claus (1948-1952), Henmri Vandeputte. / Hoe Nederland is Toonder?
51356: WILDERODE, ANTON VAN. - Barmhartig hout. Dertig mideleeuwse miserericordes.
55811: WILDGANS, ANTON. - Und hšttet der Liebe nicht. Ein Zyklus neuer Gedichte./ and had not charity. A cuycle of new poems.
61999: WILDIERS, DAMSTEEGT, HEERING, DE VRIES, BOTS & NORTH. - Tussen intuÔtie en weten. Zes grote denkers op het raakvlak tussen exacte en geesteswetenschappen. ( Pyhagoras, Stevin, Pascal, Spinoza, Leibniz, Newton).
68313: WILDSCHUT, HENK. - Het Flikkerfront. Beschrijving en analyse van 1,5 jaar geschiedenis.
69774: WILENITZ, ELIAS, ED./INTROD. - The beat scene. (Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac, Krim, O'Hara, Joans, Corso, Galler, Orlovsky, Williams, Last, Jones, Hanlon, Koch, Goodman, Hart, Kupferberg, Di Prima, Morris, Bremser , Creeley et al.
53635: WILGO, JOHAN. (PS. J. W. VAN DER HEIDE). - Het bonte trio. Een verhaal uit het Amsterdamsche jongensleven.
68128: WILHELM, HELLMUT. - Change. Eight lectures on the I Ching.
65526: WILHELMUS, J. - Zoals het toen was. Amstelveen 1900.
50641: WILK, MAX, COMP. - Memort lane 1890-1925. Ragtime, jazz, foxtrot andotherpopular music and music covers.
58603: WILK, ROB VAN DER. - Meditatie, de verlichting.
51868: WILK, ELLY VAN DER. - Macht, media en Montesquieu. Over nieuwe vormen van publieke macht enmachtsecenwicht.
37476: WILKEN, G.A. - Het matriarchaat bij de oude Arabieren.
53422: WILKINS, HARALD T. - Mysteries of ancient South America.
67230: WILLEM. - Les aventures du Prince Bernhard. (Sťrie BÍte et Mťchante).
66588: WILLEMS, WIM. - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver.
60256: WILLEMS, WIM, RED. - Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen naar aanleiding van 2de studiedag Indisceh Nederlanders.
60203: WILLEMS, WIM, RED. - Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap.
40788: WILLEMS, WIM, BEZ./INL. - Schrijven met je vuisten. Brieven van Tjalie Robinson.
66603: WILLEMS, WIM, RABEN, REMCO, SERIESE, EDY, LINDEN, LIANE VAN DER & BOSMA, ULBE. - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
66387: WILLEMSEN, AUGUST. - De tuin van Ijben. In memoriam Jan Meilof Ijben.
662685: WILLEMSEN, R. - Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw.
64972: WILLEMSEN, AUGUST, SAMENST./VERT. - IK verheerlijk het verleden niet.Dertien hedendaagse dichters uit Portugal.
59190: WILLEMSEN, MARIňTTE. - Kluizenaar zonder god. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering.
57145: WILLETT, JOHN. - The theatre of Erwin Piscator. Half a century of politics in the theatre.
50455: WILLIAMS, PETER. - The organ works of J.S. Bach. 3 vols. Vol. 1: BMV 525-598, 802-805 etc. Vol. 2. BMW 599-771 etc. Vol. 3. A background.
61209: WILLIAMS, NIGEL. - Klassestrijd. (De tekst zoals gespeeld 10 mei 1983 in Klas 4K2, Afrikaanderplein, Rotterdam).
56558: WILLIAMS, ROY. - Clubland.
56019: WILLIAMS, GEOFFREY. - African desings from traditional sources.
54875: WILLIAMS, JEFFREY P./ HUTTAR, GEORGE L. - Preliminariesto the study of the dialects of white Caribbean English./ Sources of Ndjuka African vocabulary.
65335: WILLIAMSON, EDWIN. - The Penguin history of Latin America.
62042: WILLIAMSON, GEORGE. - A reader's guide to T.S. Eliot. A poem-by-poem analysis.
63957: WILLIAMSON, EDWIN. - Borges. Een leven.
65013: WILLINGE PRINS, J.A. EN BAVELAAR, H. - De plant als genees- en genot- en voedingsmiddel. Overzicht van in Nederland bekende of gebruikte gewassen, voor ieder die belang stelt in geneeskunde, botanie en voedingsleer.
66797: WILLIS, ROY, ED. - The interpretation of symbolism.
53390: WILLIS, MICHAEL. - Tibet. Leven, mythen en kunst.
14957: WILMINK, D.J.F. - Hengelo in oude ansichten. 2dln.
67089: WILMINK, WILLEM. - Hier is Prins Zonneschijn. Autobiografie.
67404: WILMINK, WILLEM. - Heftan tattat! Gedichten in 't stadsplat.
64522: WILMINK, WILLEM. - Mijn middeleeuwen.
61061: WILMINK, WILLEM. - Waar komt dat kind vandaan?
66471: WILMINK, WILLEM. - Zelfportret in brieven.
67145: WILMINK, WILLEM. - Ik snap het. Verzamelde liedjes en gedichten voor jonge mensen.
56615: WILSON ORGAN, TROY. - Hinduism. The historical development.
43586: WILSON, ELIZABETH. - Mirror wiriting.
62428: WILSON, ROBERT. - Steel velvet.
68493: WILSON, ROBERT ANTON. - Cosmic trigger. Vol. 1. Final secret of the illuminati.
56866: WILSON, ANGUS. - Seven guitars.
56867: WILSON, AUGUST. - The piano lesson.
56881: WILSON, AUGUST. - Ma Rainey's black bottom.
56228: WILSON, SNOO. - A greenish man.
54758: WILSON, MONA. - The life of William Blake.
28758: WILSON, H.H. - Analysis of the puranas.
67565: WILSON, COLIN. - Sex en de intelligente t(w)iener.
66197: WILTINK, NANCY & PRAAG, ANNA VAN, RED. - Buiksloter breedbekkikker en andere fantastische verhalen uit Amsterdam-Noord.
66595: WILTON VAN REEDE, THEO & ONDERDENWIJNGAARD, ARJAN. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
49747: WILWERTH, EVELYNE, SAMENST. - Neel Doff 1958-1942.
58878: WINCKLER, JOZEF. - De snaaksche lotgevallen van Baron Bomberg. Een Westfaalsche schelmenroman.
64901: WINDEN-TETTEROO, GEMMA M.M. VAN, SAMENST. - Mijn dagboek: oorlogskroniek van Kees Tetteroo, 1936-1945.
44742: WINKEL, THEO VAN EN KONINGS, ROB. - !.?
56428: WINKEL, GERHARD TE. - Het duister aan de andere kant. Gedichten over oorlog.
39913: WINKEL, MARGARITA. - Souvenirs from Japan. Japanese photography at the turn of the century.
66491: WINKLER PRINS, A./ ALLAN, F. - Het eiland Schiermonnikoog als badplaats./ Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners.
40694: WINKLER, KEES. - Verzamelde gedichten.
67519: WINNER, ELLEN. - The point of words. Children's understanding of metaphor and irony.
64338: WINSTONE, H.V.F. - Gertrude Bell.
61624: WINTER, LEON DE. - Revolutie.
35932: WIRSING, GISELHER, ED. - Der Krieg in Karten 1939/41.
65139: WISELIUS, MR. SAMUEL IPERUSZOON. - Mengel- en toneelpoezij. 3 delen in 1 band.
68361: WISEMAN-TROWSE, NATHAN. - Nick Drake. Dreaming England.
57315: WISSELINK, NIEP ET AL. - Leven in de Vrolikstraat. Een wandeling
56632: WISTRICH, ROBERT S. - The myth of Zionist racism.
47565: WIT, AUGUSTA DE. - De godin die wacht.
45476: WIT, AUGUSTA DE. - Java. Facts and fancies.
68016: WIT, DRS. ANOUK DE. - Nieuw Sloten. Van Tuin tot Stad.
56822: WIT, AUGUSTA DE. - Orpheus in de dessa. Voor de pers bewerkt en van verklarende aantekeningen voorzien in 't Hollands en 't Engels door 'n Ervaren Onderwijzer.
56244: WIT, H. DE EN WARNERS, D. - Twee reizen. Gedichten.
67907: WIT, AUGUSTA DE. - De drie vrouwen in het Heilige Woud. Verhalen
664592: WITKAM, J.J. - Jacobus Golius (1596-1667) en zijn handschriften. Bouwbedrijf en bouwmagie in het traditionele China. Lezing gehouden voor het Oosters Genootschap Nederland, 1980.
55858: WITKAMP, P.H. - De aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Deel 7: AziŽ.
55115: WITKAMP, F. ET AL RED. - Geschiedenis van het K.N.I.L. 1911-1961.
67543: WITMOND, CAROLUS J. - Prijsgegeven geheimen. Het levensverhaal van een Amsterdamse verzetsman.
45189: WITSEL, ANTON. - Waterlooplein 1964.
67570: DE WITTEN. - Schijten in de kerk.
67822: WITTENBOLS, PEER. - Kop van het hoofd.
65197: WITTENBOLS, PEER. - Slaapschuld.
54726: WITTENBOLS, PEER. - Atalanta.
64587: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR. MR. E.B.P.F., RED. - Genealogische en heraldische bladen. Maandblad voor Geslacht-, Wapen en Zegelkunde. Jrg. 8.
64588: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR. MR. E.B.P.F., RED. - Genealogische en heraldische bladen. Maandblad voor Geslacht-, Wapen en Zegelkunde. Jrg. 9.
64589: WITTERT VAN HOOGLAND, JHR. MR. E.B.P.F., RED. - Genealogische en heraldische bladen. Maandblad voor Geslacht-, Wapen en Zegelkunde. Jrg. 10.
67529: WITTEVEEN, WILLEM. - De wetgeversgedichten. Tijdens de werkzaamheden buiten de orde.
66947: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Losse opmerkingen. Een kezue uit de nalatenschap.
50846: WITTOP KONING, DR. D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
56761: W÷BKING, WILHELM. - Der Tod KŲnig Ludwigs II von Bayern. Eine Dokumentation.
53027: WOELS, MILLY. - M'n tuin uit.
62421: WOELWATER, WILLEM. - Nieuwe golven.
63204: WOENSEL, PIETER. - Amurath-effendi, Hekim-Bachi.
53866: WOENSEL, OSCAR VAN. - De magie van het kwaad.
61592: WOERDEN, FRANS VAN. - Haal ik de eeuwigheid? Biografie van FranÁois-Renť de Chateaubriand.
45408: WOESTENBURG, A. - Gedichtenbundel.
444695: WOLDRING, H.E.S. - Kernbegrippen in de politieke filosofie. Een herwaardering.
63292: WOLF, TOBIAS. - Hier begint het verhaal.
65438: WOLF, SIG. W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
60363: WOLF JR., CHARLES. - The Indonesian story. The birth, growth and structure of the Indonesian republic.
55448: WOLF, DANIEL R. - The rebels. A brotherhood of outlaw bikers.
40567: WOLF, DIANE L, INTROD. - From Auschwitz to Ithaca. The transnational journey of Jake Geldwert.
35442: WOLF, TIM DE. - Discography of music from the Netherlands Antille & Aruba. Including a history of the local recording studios.
63336: WOLFE, THOMAS. - A stone, a leaf, a door. Poems.
63485: WOLFE, TOM. - Ik ben Charlotte Simmons.
63013: WOLFE, CHARLES & LORNELL, KIP. - The life and legend of Leadbelly.
56872: WOLFE, GEORGE C. ,FOREWORD. - Afrique. New plays. Congo, Ivory coast, Senegal, Zaire.
48413: WOLFF, PHIDA. - Geen woorden maar daden. De roemruchte historie van topclub Feyenoord.
62503: WOLFF, DANIEL ET AL. - You send me. The life and times of Sam Cooke.
61400: WOLFF, SAL DE. - Rond het huis van de laatste rabbi van Alkmaar. Verhalen van een overlevende van het concentratiekamp Bergen-Belsen.
60425: WOLFF, GEOFFREY. - Black sun. The brief transit and violent eclipse of Harry Crosby.
59530: WOLFF, REINHARD. - Lass mal sitzen. Het wonderlijke steenkolenduits van Hollanders.
36884: WOLFRAMSDORFF, JHR. PAUL VAN. - Wanneer zal deze oorlog eindigen? Dagboek (!940-1945).
57456: WOLIN, RICHARD. - Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl LŲwith, Hans jonas en Herbert Marcuse.
65574: WOLK, JOHANNES VAN DER. - The seven sketchbooks of Vincent van Gogh. A facsimile edition.
60798: WOLKERS, JAN. - De drijfschaal van Van Gogh.
59112: WOLKERS, BOB, TOM & JAN. - Wat wij zien en horen.
66860: WOLKERS, JAN. - Wintervitrines. Gedichten.
57288: WOLPERT, STANLEY. - Nehru. A tryst with destiny.
52240: WOLS, FRITS. - Het groene labyrint.
55990: WOLTERS, HESTER, RED./ED/ - Nederland- Indonesia. 1945-1995. Een culturele vervlechti8ng/ Suatu pertalian budaya.
66938: WOLTHEKKER, DIRK, RED. - Een keten van macht. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850.
58954: WOLTJES, JOHAN B. - Oostenwind. Een Japans mozaÔek.
55625: WONDERGEM, GERARD. - Je komt anders terug. Aantekeningen uit het dagboek van een VN-waarnemer in Sarajevo en Kostajnica (sector Noord).
63762: WONG, EVA, TRANSL. - Seven taoist masters. A folk novel of China
60100: WONG, HERBERT, COMP. - The real little ultimate jazz fake book. B-dedition. (over 625 songs).
44908: WONGAR, B. - Raki. Een meester van hennep.
62726: WOOD, CHRISTOPHER S. - The Vienna School reader. Politics and art historical method in the 1930s.
58944: WOOD, PROF. DR. ERNEST. - Een praktische cursus in concentratie.
58159: WOOD, ERNEST. - Yoga.
65134: WOODING, CHARLES J. - Geesten genezen. Ethnopsychiatrie als nieuwe richting binnen de nederlandse antropologie.
65300: WOODING, CARL. - Politics in English romantic poetry.
65480: WOODRESS, JAMES. - Willa Cather. Her life and art.
67706: WOOLDRIDGE, DAVID. - Charles Ives. A portrait.
57422: WOOLF, VIRGINIA. - Melymbrosia.
56921: WOOLF, VIRGINIA. - Orlando.
59001: WORP JR., B. V.D., SAMENST. - Handleiding voor het maken van houten trappen. Ten dienste van timmerlieden, bouwkundigen,leerlingen der hoogste klassen van de ambachtsscholen en vanhen, die studeeren voor de akte voor de practijk van het timmeren.
41087: WORPOLE, KEN. - Dockers & detectives.
55778: WORRALL, CURTIS-ROY. - To whom it may concern: a collection of poetry.
54591: WORTEL, ANS. - Gedichten 1959-1963.
57995: WOUDENBERG, HELMERT. - Het verhaal van Milarepa. De tovenaarsleerling. DE torenbouwer. DE eeuwige zwerver.
58587: WOUDT, T. - Een wandeling door Koog aan de Zaan. omstreeks 1900.
58588: WOUDT, T. - Wandeling door Zaandam. Omstreeks 1900.
58921: WOUDT, MART, BRUIJN, DICK, SJOLLEMA, SIEM ET AL. - Zaans Groen. Literair cultureel tijdschrift voor jongeren en debutanten. Mei 1945.
54915: WOUSSEN, WOUTER. - Junior. De broer die bokser werd.
56026: WOUT, ROBERT VAN 'T. - Monmartre aan de Oude Gracht. 25 jaar Werftheater 1978-2003.
62459: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
51059: WRAY, WILLIAM. - Philosophy works. Accessing the power of great idieas for a happier life.
57714: WREN, C.L., ED. - Beowulf with the Finnesburg fragment.
67018: WRIGHT, NICHOLAS. - Mevr. Klein.
64885: WRIGHT, PAUL. - The literary zodiac.
62408: WRIGHT, THOMAS. - Uriconium: a historical account of the ancient Roman city, an dof the excavations made upon its site at Wroxeter in Shropshire, forming a sketch of the condition and history of the Welsh border during the Roman period.
56146: WRIGHT, CHARLES. - Littlefoot. A poem.
556304: WRIGHT, ROBERT. - Darwins geweten. Evolutionaire psychologie enhet dagelijks leven.
65555: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Architectural rubber stamp set. (6 pieces).
61914: WU, DUNCAN. - Romanticism. An anthology with cd-rom.
59050: WUBBEN, DRS. H.J.J. - "Chineezen en ander ongedierte". Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland 1911-1940.
664465: WULMS, GUIDO. - De nagelaten geschriften van Abel Baumgarner.
67094: WUMKES, DS. A.D. - Betsy Rezora Akersloot-Berg.
67635: WURGAFT, LEWIS D. - The imperial imagination. Magic and myth in Kipling's India.
53672: WYCK, JHR. DR. H.W.M. VAN DER EN ENKLAAR-LAGENDIJCK, DRS. J. - Overijsselse buitenplaatsen.
25249: WYLIE, KENNETH C. - The political kingdoms of the Temne. Temne government in Sierra Leone 1925-1910.
67023: WYMSATT JR., W.K., ED. - Samuel Johnson on Shakespeare.
47639: WYNDHAM, FRANCIS AND MELLY, DIANA, SEL./ED. - The letters of Jean Rhys.
62183: WYNDHAM LEWIS, D.B. - Ronsard.
67536: WYNIA, GERBEN, RED. - Hetzelfde anders. C.O. Jellema vertaalt.
57689: WYTSMA, BASUKJE. - De rare richelroek en aore opsisferskes.
48867: WYTYNCK, WOUTER. - Uitvallen.
62246: XANH, PHAM. - Hů ChŪ Minh. The nation and the times 1911-1946.
58433: XENOPHON. - Kyros de Grote. De vorming van een vorst.
60263: XINGJIAN, GAO. - Buying a fishing rod for my father.
55417: XINGJIAN, GAO. - Soul mountain.
31209: XINNONG, CHENG, ED. - Chinese acupuncture and moxibustion.
67751: XODASEVIC, VLADISLAV. - Gedichten.
58670: XOKONOSHTLETL, GOMORA. - The views of a savage on civilized people.
68287: XUE, H.F. - Pa tuan chin. Chinese health-giving exercise.
65052: YACINE, KATEB. - Nedjma.
61725: YALOM, DAVID. - De Schopenhauerkuur.
51374: YALOM, IRVIN D. - Living on the couch.
50057: YAMAKAGE, MOTOHISA. - Shinto. Sagesse et pratique.
55604: YAMAMOTO, SHIZUKO AND MCCARTY, PATRICK. - The shiarsu handbook.
44356: YAMPOLSKY, PHILIP B. - The platform sutra of the sixth path. The text of the Tun-Huang manuscript.
64013: YANES, JAVIER. - De zwarte legende van de familie MencŪa. Roman.
28215: YANG, CHARLES, ED. - Language acquisition. Critical concepts in linguistics. 4 vols.
61631: YANOW, SCOTT. - Afro-Cuban jazz. Great musicians, influencial groups. %00 recordings reviewed and rated.
59023: YDENBERG, RUDOLF J. - Family history in the Zaanstreek.
64293: SHENG-YEN. - Volmaakte verlichting. Een commentaar op De Sutra vsn Volmaakte Verlichting .
55202: YERASIMOS, ST…PHANE, ED. - Istanbul, 1914-1923. Capitale d'un monde illusoire ou l'agonie des vieux empires.
42592: YERDEN, IBRAHIM. - Ik bepaal mijn eigen lot. Turkse meisjes in conflictsituaties.
63349: YEVTUSHENKO, YEVGENY. - The collected poems 1952-1990.
53773: YHATER-SCHULZ, CORNELIA, ED. - Hanna HŲch. Eine Lebenscollage. 2 vols. Band 1, 1ste Abteiling 1889-1918. Band 1, 2te Abteilung 191-1920.
64286: YI, CHENG. - I Ching. The tao of organization.
43659: YOGANANDA, PARAMAHANSA. - Man's eternal quest and other talks.
67804: YOGANANDA, PARAMAHANSA. - Autobiography of a yogi.
64627: YOLTAS, NIYAZI. - The whirling dervishes and the stories of Mevlana.
43072: YOU-WA, DR. CHEN. - Geneeskrachtige planten uit China. Oosterse kruiden voor de westerse mens.
66612: YOUNG-BRUEHL, ELISABETH. - Hannah Arendt. Een biografie.
67064: YOUNG, NEIL. - Complete Music. Vol. II [1969-1974].
61902: YOUNG, ROBERT J.C. - Postcolonialism. A very short introduction.
58497: YOUNG, PETER. - Himalayan holiday. A trans-Himalayan diary.
59438: YOUNG, COLVILLE. - Pataki full. Seven Belizean short stories.
67063: YOUNG, NEIL. - Complete Music. Vol. 1 [1966-1969].
59529: YOUNGHUSBAND, CAPTAIN FRANK H. - The heart of a continent. A narrative of travels in Manchuria, across the Gobi Desert, through the Himalayas, the Pamirs and Chitral 1884-1894.
58273: YOUNGHUSBAND, PETER L. - Every meal a banquet, every night a honeymoon. Unforgettable African experiences.
69655: YOUP (VAN 'T HEK). - Herfstbladerboekje.
58775: YPEREN, AAT VAN ET AL, RED. - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars 1945-1970.
45848: YU-JOSE, LYDIA N. - Japan views the Philippines 1900-1944.
60135: YU-TANG, WU. - Tsu. Erotische reflexzone massage.
66153: Y‹, LU K'UAN (CHARLES LUK). - Taoist yoga. Alchemy & immortality.
46539: ZAAL, WIM. - Het Chinese paviljoen. Op een motief van Li Tai Po.
46319: ZAAL, WIM. - De ongelukkige wilde Victor van Aveyron.
64461: ZAAL, WIM. - Voorlopige uitslag.
59885: ZAAL, WIM. - Speelse seizoenen. Muiden 1050. Drieluiik in klnak, woord en beeld. Muiderslotconcerten: een selectie uit de jaren 1980-2003./ Groeten uit Muiden (strofen)./ Vijf maal vier seizoenen.
58276: ZAAL, WIM. - De antipoŽet.
52345: ZAAL, WIM. - De postpoŽet.
66206: ZADELHOFF, WILLEM VAN. - De stoel.
62286: ZAGAJEWSKI, ADAM. - Canvas.
49330: ZAIN, C.C. - Horary astrology.Vol. VIII.
52290: ZAISER, EVA. - Laat het begin begaan.
67625: ZAJONG, ARTHUR. - Meditatie.
46230: ZALM, LEO VAN DER. - De Vis.
66737: ZALM, ROB VAN DER. - Shireen Strooker. Theatermaker.
56918: ZAMEENZAD, ADAM. - My friend Matt and Hena the whore.
65513: ZAMIR, ISRAEL. - Journey to my father, Isaac Bashevis Singer.
62659: ZANDBERG, LUCAS. - De vergeten prins.
67146: ZANDBERGEN, GIJS, SAMENST. - Wieler gedichten.
64912: ZANDERS, HORST. - Shakespeare "barbeitet'. Eine Untersuchung am Beispiel der Historien-Inszenierungen 1945-1975 in der Bundesrepublik Deutschland.
63854: ZANDWIJK, NELLEKE. - Op zoek naar het Noordgevoel. Op reis in de Van der Pekbuurt. Een kunstproject van Nynke Deinema en Caroline de Roy.
55108: ZANEN, G. , RED. - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
46929: ZANEVELD, J.S. - Enige algemene voorkomende vissen in de Nederlandse Antillen.
66101: ZANEVELD, J.S./ GEIJSKES, D.C./ KOOL, R./ GOEJE, C.H. DE, - Enige algemeen voorkomende zeevissen in de Nederlndse Antillen./ ZoŲgeografie van Suriname./ Kolonisatie van blanken in het Surinaamse Wageningen-project./ Enkele beschouwingen over de Indianen der Nederlandse Antillen en hun geestesleven.
57920: ZANGWILL, L. - Children of the ghetto.
57921: ZANGWILL, L. - The master.
49718: ZAPPEY, W.M. ET AL. - Loosdrechts porselein. 1774-1884.
65051: ZARRALUKI, PEDRO. - De kikkerwachter.
59622: ZASLAVSKY, CLAUDIA. - Africa counts.Number and patterns in African culture.
64264: ZAWAMI IMRON, D. - Gouden sikkel.
57241: ZAYN, CYNTHIA AND DIBBLE, KEVIN. - Narcissistic lovers. How to cope and move on.
64333: ZECK, HANS F. - Holland und Belgien. Die Niederen Lande im Kampf mit England und Frankreich.
48392: ZEE, LAURENS VAN DER. - De Geus. Zit stil en reis.
48267: ZEE, BREGJE VAN DER. - Susanne & Saar.
58764: ZEE, HENRI & BARBARA VAN DER. - 1688 Revolution in the family.
64806: ZEE, HENRI VAN DER. - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland (1940-1945).
60926: ZEE, DAAN VAN DER. - Dewi Angreni. Een oud-Javaansche legende.
60772: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
58317: ZEE, DURK VAN DER. - Kwade droes en stille kolder.
68406: ZEE, NANDA VAN DER. - Om erger te voorkomen. De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederldnse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog.
58646: ZEEUW J.G.ZN, P DE, SAMENST. - Leef & lied. Een keuze uit de verzetspoŽzie.
51701: ZEFFIRELLI, FRANCO. - Zeffirelli. Autobiography.
65839: ZEGERMAN, CAROLINE. - Zwaluw op doorreis. Haiku, senryu.
54065: ZEGGELEN, MARIE VAN. - Onderworpenen. Schetsen uit Celebes.
44442: ZEIDLER, URSULA. - Pantomime. Milan Sladek und sein Theater.
58333: ZEIGLER, JOSEPH WESLEY. - Regional theatre. The revolutionary stage.
54803: ZEPPELIN, ILKA VON. - Het gevoel dat er iets niet klopte. Een jeugd tussen 1940 en 1948.
67668: ZEVENBERGEN, HARRY, SAMENST. - Met beide voeten in de modder. Dagboeken, foto's en gedichten van vijf dichters op typisch Haagse locaties.
67310: ZEVENBERGEN, ARNOUT., - Vlekken van en luipaard. Over mannen in Afrika.
67129: ZEVENHUIZEN, E.J.A. - De wereld van Hugo de Vries. De inventarissen van het archief van Hugo de Vries en van de andere archieven en collecties van de Bibliotheek Biologisch Centrum, Faculteit der Biologie, Universiteit van Amsterdam.
54616: ZEYDE, DR. H. VAN DER, RED. - Brieven van Hadewijch. In de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlndse overzetting met aantekeningen uitgegeven.
57560: ZHELEZNOVA, IRINA, COMP./TRANSL. - "and poetry is born". Russian classical poetry.
57317: ZIEGLER, PHILIP, ED. - From shore to shore. The tour diaries of Lotd Mountbatten of Burma 1953-1979.
56472: ZIEREN, RENSKE. - Nog niet geheel verbannen.
66519: ZIJL, GERARD E. VAN, SAMENST. - Deventer een eeuw geleden. Deel 2. Foto's uit de collectie glasnegatieven van J.W. Jansen sr. En jr.
55256: ZIJL, H. VAN. - Van Ydoornickerdam tot Durgerdam. Enkele grepenuit de geschiedneis van Durgerdam.
61550: ZIJLSTRA, ANNELIES. - Bijdrage tot de interpretatie van Het Loterijspel van Jan van Hout.
61304: ZIJTBELD, KEES VAN & BOMMEREZ, JAN. - Jouw grootste prestatie ooit! Flow en de creatie van piekprestaties in organisaties.
57985: ZIKKEN, AYA. - Huis op de plantage.
54990: ZIMMERMANN, DR. ALFRED. - Kolonial politik Grossbrittaniens. Teil 1: Von den Anfangen bis zum Abfall der Vereinigten Staaten. Teil 2: Vom Abfall der Vereinigten Staaten bis zur Gegenwart. ( 2 vols in 1 binding).
56859: ZINSOU, SENOUVO AGBOTA. - La tortue qui chante suivi de La femme du blanchiseur et Les aventures de Yťvi au pays des monstres.
41112: ZIPFEL, DR. ERNST. - Das Bergische Feldartillerie-Regiment Nr. 59 im Frieden und im Weltkriege. Nach Berichten und KriegstagebŁcher-Bearbeitungen von Mitkšmpfern.
56731: ZITMAN, WIM H. - Sterrenbeeld van Horus. Uniek kleitablet brengt bakermat van voorouders van de Egyptische beschaving in beeld.
56798: ZITMAN, WIM. - Kosmische slinger der tijden. Deel 1. De weg naar Atlantis. De onbegrensde kennis van oude beschavingen.
54456: ZITMAN, JAN. - Gedichten 1944-1980.
54657: ZOBERN, OLEG. - Stil Jericho.
60734: ZOETE, JOHAN DE. - 'In het volle licht'. De daguerrotypieŽn vanhet Museum Enschedť te haarlem.
65563: ZOETE, BERYL DE & SPIES, WALTER. - Dance and drama in Bali.
64914: ZOETEMAN, LEEN & RIEMVIS, KISS. - Kiss. Dagboek van een levenskunstenares.
69609: ZOLA, EMILE. - Nana.
69608: ZOLA, EMILE. - De buik van Parijs.
69607: ZOLA, EMILE. - Het dierlijke in de mens.
69610: ZOLA, EMILE. - De misstap van abt Mouret.
64174: ZOMEREN, KOOS VAN. - Een bevrijding.
53552: ZONNEVELD, PETER VAN & BERKVENS-STEVELINCK, CHIRTIANE. - De Leidse maskerade van 1835.
67976: ZONNEVELD, PETER VAN/ LOO, VILAN VAN DE. - In memoriam Joop van de Berg. PoŽzie in de Japanse kampen/ De dichteres Emma van Angelbeek (1867-1945) en de kracht van kuisheid.
61158: ZONNEVELD-STEENSMA, IETY. - Stichting Veteranenkunst. Catalogus 1ste tebntoonstelling Malieveld, Den Haag..
50928: ZONNEVELD, SJAAK. - Herinneringen van mijn moeder.
67960: ZONNEVELD, PETER VAN./ KORVER, PIETER./ BERG, JOOP VAN DEN. - Het onbereikbare geboorteland. IndiŽ inhet werk van Hella s. Haase./ De wereld van Djongaja. Friedericy's grote inspiratiebron./ Honderd jaar Indrukken van een 'TÚtÚk'.
47817: ZORGDRAGER, N.J.M. - De strijd der rechtvaardigen Kaukokeino 1852. Religeus verzet van Samen tegen intern Noors kolonialisme.
69626: ZOSJTSJENKO, MICHAEL. - Voor zonsopgang.
69671: ZOSJTSJENKO, MICHAEL. - Sleutels tot het geluk.
47769: ZUIDAM, ROBERT. - Suster Bertken. Libretto.
65473: ZUIDAM, ROB. - Rage d'amours.
51676: ZUIDEN, HENK VAN. - Slaapkus.
65505: ZUIDEN, HENK VAN, SAMENST. - De Wadden in gedichten.
58767: ZUIDEN, D.S. VAN. - Oranje en IsraŽl. Historische herinneringen. Feestuitgave ter gelegenehid van het huwelijk van H.K.H. Julinaa en Z.D.H. prins Bernhard 7 januari 1937.
57508: ZUIDEN, HENK VAN, SAMENST. - Verlangen naar beter. Nederlandstalige gedichten over ziek zijn.
62816: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde.
58130: ZUIDERENT, AD & `BEKKERING , HARRY, RED. - Jan-Campertprijzen 1995. F. Springer, winnaar Constantijn Huygensprijs.
57060: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht.
66559: ZUIDERENT, AD. - Winterland-Oost.
67952: ZUIDERWEG, ADRIENNE./ HOUTZAGER, GUUS. - 'En heeft Batavia dus heerlijk opgebouwt'. Bataviase thuynen./ Tweemaal kleyntjes.
52859: ZUIDERWEG, ADRIENNE. - 'Wellustiger plaetse en heb ick op ons reijs noch niet vernomen'. Oost-Indische natuurimpressies.
62212: ZUIDHOEK, ARNE. - Piraten encyclopedie.
55511: ZUIDINGA, ROBERT-HENK. - Soewarsih Djojopoespito, E. du Perron en de roman Buiten het gareel.
58601: ZUITHOFF, ATE, TOEL. - Reilen en zeilen van De Blaue Schuit. Nieuw ontdekte brieven-serie Henkels-Zuithoff.
62734: ZUKOVSKY, LOUIS. - Selected poems.
56567: ZUPAN, VITOMIL. - Minuet for guitar.
58172: Z‹RCHER, ERIK L. - Turkey. A modern history.
66972: Z‹RCHER, ERIK J. - Een geschiedenis vanhet moderne Turkije.
55816: ZUTPHEN, W.H. VAN. - Uit het moeras! Een bijdrage tot de studie der Zuiderzee-problemen naar aanleding van het optreden van Dr. H. Polak in de Eerste Kamer der Staten Generaal.
61101: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- en cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ.
64260: ZWAAL, B. - Een drifter.
59842: ZWAAL, B. - Loofhut morelle.
59844: ZWAAL, B. - Bos in 't rot.
59845: ZWAAL, B. - Zee bestookt.
55262: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
56573: ZWAAN, F.L. - Constantijn Huygens' cluys-werck..
55263: ZWAAN, J.M. - Sankara's. Brahmasutra-Bhasya.
66477: ZWAAN, JACOB. - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. 3 dln. Deel 1: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. Deel 2: Japans intermezzo 9 maart 1942- 15 augustus 1945. Deel 3: Geallieerd intermezzo 15 augustus 1945- 30 november 1946.
67899: ZWAGERMAN, JOOST. - Roeshoofd hemelt.
62065: ZWAGERMAN, JOOST. - Inwaarts. Gedichten.
67638: ZWALF, W. - Heritage of Tibet.
56117: ZWAN, WIM VAN DER. - De kleren van de yogi en andere verhalen over stilte.
66141: ZWART, FON, RED. - 75 jaar de lekkere wereld van Dikker & thijs. Recepten en menu's van bekende Nederlandse keukenmeesters en andere prominenten.
42532: ZWARTS, BETTINA. - Het therapeutisch gebruik van humor bij chronische pijnpatiŽnten.
55612: ZWARTS, C. - De vruchten van 100 jaar Het Platteland 1900-2000.
54789: ZWEDEN, CORIEN VAN. - De kunst van het rouwen. Een persoonlijke geschiedneis.
47811: ZWEIG, ARNOLD. - De Vriendt kehrt heim.
44891: ZWEIG, STEFAN. - Die gesammelten Gedichte.
63296: ZWEIG, STEFAN. - Genezing door den geest. Sigmund Freud.
63316: ZWEIG, STEFAN. - Maria Stuart.
62101: ZWEIG, STEFAN. - De begraven kandelaar.
52035: ZWERIN, MIKE. - The Parisian jazz chronicles. An improvisational memoir.
63141: ZWIER, GERRIT JAN. - Pension Waldidylle. Het noorden van Duitsland herontdekt.

12/15