Antiquariaat Hopi Bukinan
Javastraat 182-I, 1095 CN Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 6 946 966            Email: hopibukinan@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
66729: - Tijdschrift voor haiku, senryu en tanka.
66728: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryu en tanka. Jrg. 1, nr. 1.
66759: - Amsterdam in de put. Opgravingen rond het Damrak.
67185: - Ik draag u op. Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden. (Apeldoorn en omgeving).
67380: - Gedenkboek H.B.S. Enkhuizen= 1870-1921-1946.
35441: - Catalogus wetenschappelijke werken. Philip's Leeszaal en Bibliotheek 1948.
35134: - La Capella Reial de Catalunya. (o.l.v. Jordi Savall.
35396: - Informatie P.S.C.
53326: - Wisselbrief St. Eustatius, 1863, ter compensatie (2500,00 gulden) vrijgelaten slaven./ Bill of change, St. Eustatius, as compensation (2500,00 guilders) releasing slaves.
53333: - Randstad 11-12. Manifesten.
53340: - Het wezen van t'ai chi chu'an. De klassieke teksten.
67867: - Nederlands buitengaats; een taalreünie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam. ( Zuid-Afrika, Krog, Suriname, Ombre, Mc Leod, Narain, Parabirsing. Antillen, Arion, Domacassé Lebacs, Indonesië, Baaij. België: Istendael, Van Paemel.
16000: - Arte Taino. Siglos VIII al XVI.
66885: - Rode Surinamer. Socialisties Volksdagblad. Nr. 356.
67563: - Tzum 32/33. Japin-special.
67262: - De jobstijding. Overlijdensadvertenties in een strikt besloten uitgave gebundeld ter gelegenheid van de 50ste verjaardagen van Elleke de Wijs-Mulkens en Ivo de Wijs.
67786: - Waka buku Suriname
31576: - Uitreiking van de Martinus Nijhoff Prijs voor Vertalingen 1984. (Peter Kaaij en Rosemarie Still).
31685: - Psilist. Nr. 3. Annual magazine for the good new times. Special India edition.
31713: - Vertellen. Raster 61.
67964: - Themanummer: Humor in de Indische letteren.
32221: - Cadetten-Almanak 1914. 18de jrg., nieuwe serie. Koninklijke Militaire Academie en Cadettenschool.
32881: - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Nr. 1-26.
66893: - Das Magazin. Literair tijdschrift, Nr. 15. Het vertrek.
66896: - Verlaine-nummer. Tweede Ronde, herfst 2002.
16367: - Kesenian Indonesia/ Indonesian art.
66919: - Met huid en haar. Hedendaagse dichters en kunstenaars in de ban van de meesterlijke middeleeuwen.
42606: - Gids voor Zierikzee en omstreken. De eilanden Schouwen en Duiveland.
68260: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 45. Thema Vladimir Sorokin.
31243: - Papua New Guinea. Eldorado of the South Pacific/ Papúa Nuevo Guinea- El Dorado del Pacifico Sur. Expo '92 , Sevilla.
31275: - Oost & West. Maandblad over tropische en subtropische gebieden. Jrg. 57/58/59..
31276: - Oost & West. Maandblad over tropische en subtropische gebieden. Jrg. 55/56.
31277: - Oost & West. Maandblad over tropische en subtropische gebieden. Jrg. 60/61.
68109: - 18de nacht van de poëzie.
67186: - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland 1940-1945.
66757: - Carving. Arts instruction booklet Maori.
67659: - Pandji Poestaka. Tahoen XXI. No. 1-15.
50914: - Herdenkingsavond Willem Elsschot 1882-1982. Naar aanleding van de honderdste dag van zijn geboorte.
50921: - Passionate. Tijdschrift voor nieuwe letteren. Jrg. 11, 2, dubbel nummer. Special Jules Deelder.
66709: J.W.D.V. (= JOHANNES VAN DER WAEYEN). - De Franequer los-kop, of de losbollige student.
53057: - Der Weltkrieg im Maueranschlag. Naturgetreue Nachbildung der Originale Bekanntmachungen und Anrufen w"hrend des Kriges 1914-16. Heft 4: Aufrufe der belgischen Regieirung vor und wáhrend des Krieges.
29070: - Suriname Nieuwsbrief. 1 jaar onafhankelijkheid.
51440: - Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400.
51461: - Van den levene ons Heren. Zes fragmenten.
66667: - 300 combinaties van poëzie en beeldende kunst. 2 dln.
53293: - La Belgique apicole. Mensuel illusré. Années I. nrs. 2, 5, 6, 8/9, 10. 4. 9, 10/11. Le Rucher Begle, Année 42, nrs. 8,9, 10.
53306: - Boudhanath.
51291: - De muze en het boek. Zijnde een kleine verzameling Nederlandse gedichten op de drukkunst, de drukletters, de drukker en het drukwerk, onder een van de C.P.N.B. geleende titel vervaardigd tgv de vijfde contactmiddag gehouden op 27 april 1957.
29400: - Feestwijzer voor het Derde Noordelijke Muziekfeest te Leeuwarden. 30, 31 mei en 1 juni 1980.
51526: - Poëzie in gebarentaal./ Poetry in sign language. (36e/36th Poetry International Festival 2005).
51527: - Vanaf hier/ From here/ À partir d'ici.
66199: - Brothers from the west. Solidarity in The Netherlands with Mozambique 1962-2005./ Irmãos do ocifdente. Solidariedade na Holanda com Moçambique 1962-2005.
22981: - Bouwplaat Rietveld Schröder Huis. (Cut out build-it-yourself Rietveld Schröder House).
23361: - De verzamelaar verzameld.Boudewijn Büch 1948-2002.
58930: - Oh, wat een heerlijkheid, Zandvoort en het Kostverlorenpark.
66635: - De vyerige colom. Atlas verthonende de 17 Nederlandsche Provintien.
66630: - De Rode Kruis hulp in de Watersnood 1953. Tweede verslag van de Rode Kruis hulp in de Watersnood 1953. 2 dln.
48853: - De Tampon. Kerstnummer 1931. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken te Utrecht, jrg. 12, nrs 1,2 en 3.
48854: - De Tampon. Kerstnummer 1935. Orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen der School voor Grafische Vakken te Utrecht, jrg. 12, nrs 1,2 en 3.
68263: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 40. Thema Poëzie.
63916: - Raster 56. Kinderliteratuur.
63952: - Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakingskampen in de jaren na de bevrijding.
68243: - Tijdschrift voor Slavische literatuur 68. Thema 1968 in Praag, Warschau en Moskou../ De overwinning op de zon.
21654: - De "Blue Car" ritten. Seizoen 1927.
66661: - Tentoonstelling magie. ( Feestzaal, Antwerpen.)
57548: - Ernst & ironie. Over ironie, geschiedenis, politiek en kunst. Groniek nummer 100.
64655: - The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette. Vol. XIX, , nr. 961, November 20, 1868.
64666: - Themanummer: Suriname en de Tweede Weredloorlog. Oso, jrg 2, nr 14.
68359: - D-day. Cruise-Inn, Amsterdam. Zaterdag 10 juni 1989.
66802: - Handboek voor toerisme in Nederlandsch-Indië.
52857: - Kartini. Thema.
52858: - Vrouwen over Indië. Thema.
52862: - Feesten in Indië. Thema.
52866: - Indische perkara's. Thema.
52938: - Spruit. Maandelijks mannekesblad. No. 2.
52941: - Spruit. Maandelijks mannekesblad. No.1.
52958: - Muzikale en politieke commentaren en analyse bij een programma van een politiek-demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandse muziek in negentienhonderdachtenzestig.
15362: - Yper. Vóór en na de verwoesting/ Ypres. Avant et adrès la desctruction/Ypres. Before and after the war.
67140: - Ga er eens langs. Zwerftocht door Tilburg.
66478: - Tropical Holland. The archipelago of eternal summer.
53144: - Rolling Stones. Souvenier programme.
64714: AA, MANU VAN DER. - Alice Nahon en haar omgang met Gerard Walschap en Eddy du Perron.
58218: AA, URSULA VAN DER. - Maskers en machten. Vergeten psychiatrie.
39644: AACHENENDE, J.C. - Tegengif. Gepeperde gedichten uit de vorige eeuw und zehn Deutsche Gedichte et vingt-quatre poèmes français with three short English poems.
69522: AAFJES, KEMP, DE BRUIN, ACHTERBERG, GERHARDT, DUBOIS, GRESHOFF, HOORNIK, KEMP, MINNE, MOK, SCHUUR, TOURNIER, VROMAN ET AL. - De Stoep. Nederlands periodiek. Poëzie. Nr. 9-10.
57613: AAFJES, BERTUS. - In het atrium der vestalinnen en ander fragmenten.
55157: AAFJES, BERTUS. - Per slot van rekening.
54786: AALBERS, DR. J. - Rijcklof van Goens. Commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie en zijn arbeidsveld 1653/54 en 1657/58.
53619: AALBERS, J. ET AL, RED. - Utrechtse biografieën 1. Levenbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters.
63839: AALDERS, GERARD & HILBRINK, COEN. - De affaire Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland.
69534: AALDERS, GERARD. - Operatie safehaven. Kruistocht tegen een Vierde Rijk.
67082: AALDERS, GERARD & WIEBES, CEES. - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland.
54444: AARNINK, NETTIE & KINGMA, KOOS. - Female farmers and male extension workers. Women and agriculture in Tanzania. Vol. II.
54445: AARNINK, NETTIE & KINGMA, KOOS. - The Shamba is like child. Women and agriculture in Tanzania. Vol. I.
61388: AARTS, HOOGEWOUD, KOOYMAN. - Ex libris in exil.
68317: ABANI, CHRIS. - Kalakuta republic.
67271: ABBING, JORIEKE. - Beste sneeuw. Een toneelstuk voor iedereen vanaf 8 jaar.
38989: ABBOTT, J.H.M. - The South Seas (Melanesia).
54443: ABDALLA, RAQIYA HAJI DUALEH. - Sisters in affliction. Circumcision and infibulation of women in Africa. (Somalia).
64247: ABEELE, MARCEL VAN DEN & VANDENPUT, RENÉ. - De voornaamste cultures van Belgisch-Congo.
58260: ABELAR, TAISHA. - The sourcerers' crossing. A woman's journey.
58642: ABELMAN, ADDIE. - Kastelen van zand. Herinneringen in tanka.
64551: ABELS, BIRGIT, ED. - Austronesian soundscapes. Perfroming arts in Oceania and South East Asia.
54835: ABELS, ROY ET AL, SAMENST. - Licht boven Orahovac. Gele Rijders in Kosovo. 1 (NL) Arty Bn RA KFOR 1 Kosovo 1999.
60000: ABERNATHY, CHRISTINA. - Miss Abernathy's consice slave training manual.
56638: PRINCE ILANGÔ ABIGAL. - Shilappadikaram. (the ankle bracelet).
54808: ABMA, DR. G., KUIPER, DRS. Y., RYPKEMA, DRS. J., RED. - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
67606: ABOE VI, DAHO & LEUPEN, HERBERT. - Daho zonder tulband.
65604: ABRAHAM, EVA. - Van je familie moet je het hebben. Curaçaosche verwantschappen.
64530: ABRAHAMS, PETER. - Jamaica. An island mosaic.
67059: ABRAHAMSE, KARIN ET AL. - Oorden van schoonheid. Buitenplaatsen van landgoederen in Hilversum.
58675: ABRAM, IDO & BERGMAN, EDUARD, SAMENST. - Het verhaal op de plek zelf.
66705: ABREU, CAIO FERNANDO. - Sergeant Garcia. (Uit Morangos mofados).
64112: ABSILLIS, KEVEN, BEEKS, SARAH, LEMBRECHTS, KRIS & WILDEMEERSCH, GEORGES, RED. - De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek.
65188: ABSPOEL, PETER. - Teruglopend water.
54721: ABU-LUGHOD, LILA. - Veiled sentiments. Honor and poetry in a Bedouin society.
63777: ABUYS, GUIDO & MARTIN, JOSÉ, SAMENST. - Groeten uit de Schattenberg. Molukkers in kamp Westerbork, 1951-1970.
60325: ABUYS, GUIDO & MULDER, DIRK. - Genezen verklaard voor. Een ziekenhuis in kamp Westerbork 1939-1945.
663756: ACCORD, CLARK. - De koningin van Paramaribo. Maxi Linder spreekt!
57199: ACCORD, CLARK. - De koningin van Paramaribo. Kroniek van Maxi Linder.
57116: ACCORD, CLARK. - De koningin van Paramaribo. Kroniek van Maxi Linder.
66949: ACCORD, CLARK & JURNA, NINA. - Met eigen ogen. Een hedendaagse kijk op de Surinaamse slavernij.
52364: ACHARAYYA, N.N. - A brief history of Assam. (From earliest time).
56003: ACHARYA, K.D. - Guide to Sri Aurobindo's philosophy.
57491: ACHEBE, CHINUA. - Hopes and impediments. Selected essays.
50884: ACHJADI, JUDI, ED. - L'artisanat Indonesien.
62619: ACHMATOVA, ANNA. - Het zevende boek.
65883: ACHT, R.J.M. VAN. - Volksmuziek en volksinstrumenten in Europa.
46298: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
65506: ACHTERBERG, HENK C. - Membranen.
63257: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
56415: ACHTERBERG, GERRIT. - Meisje.
56460: ACHTERBERG, JEANNE & LAWLIS, FRANK. - Imagery and disease. Image-CA, Image-SP, Image-DB. A diagnostic tool for behavioral medicine.
61392: ACHTERHUISM HANS, KUYPERS, PAUL & HARTHOLZ, JAN. - Meeting John Berger.
68372: ACIMAN, ANDRÉ. - Harvard Square.
62493: ACKET, KATHY. INL./INTROD. - Melkweg in focus./Milky Way in focus, 1971-1986.
59985: ACKLAND, RODNEY & GRANT, ELSPETH. - Celluloid mistress orThe custard pie of Dr. Caligari.
64063: ACKROYD, PETER. - The house of Doctor Dee.
61805: ACKROYD, PETER. - Ezra Pound.
48078: ADAM, ROEL. - 15 theaterteksten.
58291: ADAM, FRANK. - Not drawning but waving. An autobiography.
62760: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste oogst. Bloemlezing uit Een weg van verzen en Uit den dool.
67219: ADAMA VAN SCHELTEMA-KLEEFSTRA, ANNIE. - Herinneringen van de bibliothecaresse van het Internationmaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
52448: ADAMS, DOUGLAS. - The ultimate hitchhikers's guide. 6 stories.
52235: ADAMS-BECK, L. - Het leven van de boeddha.
64810: ADAMS, VINCANNE. - Tigers in the snow and other vortual sherpas. An ethnography of Himalayan encounters.
64767: ADAMS, WILFRIED. - Geen vogelkreet de roos.
61289: ADAMS, CINDY. - Sukarno my friend.
59558: ADAMS, WILFRIED. - Met name.
64630: ADAMSON, SOPHIA, COMP./ED. - Through the gateway of the heart. Accounts of experiences eith MDMA and other empathogenic substances.
64324: ADAMSON, JOY. - The peoples of Kenya.
69673: ADÉ, GEORGE. - De grote boodschap.
64133: ADHIN, A.J./ HELMAN, ALBERT./ CROWLEY, DANIEL J./ OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Een modern Hindostaans gedicht./ Een West-Indische ballade./ Negro combs, a structural analysis./ Een Kapenaar als Gouverneur-Generaal van Suriname: J.F. de Friderici.
64134: ADHIN, A.J./ OUDSCHANS DENTZ, FRED./ RIJK VAN OMMEREN, HERMAN./ DONICIE, A. - Een Hindostaans gedicht./ Een Kapenaar als Gouverneur-Generaal van Suriname: J.F. de Friderici (II)./ Toussaint L'Ouverture, Haïti's Bolivar./ De vorm (n) a in het Negerengels en Saramaccaans.
58026: ADHIN, H.M. - 21 jaar Algemene en plastische chirurgie in Suriname. (Ervaringen, notities, schetsen) met Wetenswaardigheden over oa. De medische historie.
66108: ADHIN, J.H./ PRINS, J./ LICHTVELD, NONI. - De immigratie van Hindostanen en de afstand van de Goudkust./ De islam in Suriname: een oriëntaite./ Suriname en De "Kankantrie".
66118: ADHIN, J.H./ ELST, DIRK H. VAN DER./ LAURENCE, K.M. - Surinamisering van het huwelijksrecht./ The Coppename Kwinti: notes on an Afro-American tribe in Surinam II./ Continuity and change in Trinidadian toponyms.
47564: ADINDA. - Vrouwen lief en leed onder de tropen.
665062: ADIYATI, SITI & BONNEFF, SYLVETTE & MARCEL, EDS. - Paris- Jakarta. Masa/Années 1950-1960.
56549: ADLER, ALFRED ET AL RED. - Muziek uit Theresienstadt. Gedenkboek uitgegeven met achtergrondinformatie over muziek in de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke bijdragen van betrokkenen.
68364: ADORNO, BRACHT, KAFKA, WITTGENSTEIN, KRAUS, PONGE. - Raster 84. Zwijgen.
66910: ADRIAANSZ, WILLEM. - Een potsenmaker met zijn rinkelbom.
66572: ADRICHEM, ARNOUD VAN. - Geld.
63723: ADRION, ALEXANDER. - Uit de toverdoos. Om zelf te leren goochelen.
56482: AECKERLIN, TJAAL & SCHOONENBERG, RICK. - Lied van een tokèh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-Indië.
58874: AENEAE VENEMA, CLARA. - Verder is weg.
64983: AERNOUDTS, KAREL. - Waar de rode klaproos bloeit. Episode uit de Tweede Wereldoorlog. Strijd om de vrijmaking van de linker Scheldemonsing, september, oktober, november 1944.
67255: AESCHYLUS. - Tragediën. ( De Perzen. Zeven tegen Thebe. De smekelingen. Prometheus geboied. Agamemnon. De offerplengsters. De Eumeniden.
57637: AESCHYLUS. - De Perzen.
61157: PLATEFROME DES ÉCRIVAINS DES GTRANS LACS AFRICAINS. - Emergences. Renaître ensemble. Anthologie.
61427: AGBABI, PATIENCE. - R.A.W.
41701: AGERBEEK, BURNEY. - Droomwerelden.
62562: AGERBEEK, BARNEY. - Rood en wit met blauw.
52994: AGNIHOTRI, RAMA KANT. - Hindi. An essential grammar.
54690: AGUSTINUS, AURELIUS. - Het huis opde rots. Verhandeling over de bergrede (DE sermone domini in monte).
59847: AHMOCK, WILLIAM. - Beeldenstorm in Kanaän.
37527: AIELLO, SANDRO. - Vanwege een nieuwe uitleg.
24377: AIHARA, HERMAN. - Milk. A myth of civilization.
69776: AITKEN, CONRAD./ GINSBERG, GIORNO, KAPLAN, KOCH, SANDERS, WHALEN ET AL. - Art of poetry IX. (interview)./ Poetry. Paris Review. Vol. 11, nr. 42.
67813: AJAR, EMILE. - De luimen van koning Salomon.
61469: AKEN, PIET VAN. - De nikkers.
67619: AKHMATOVA, MANDELSTAM, NERUDA, ORR, RIMBAUD, RITSOS, SRAMAGO ET AL, CONTR. - Poetry International. Nr. 18/19
61111: AKIHARY, DRS. H. - Ir. F.H.L. Ghijsels. Arcnitect in Indonesia (1910-1929).
67866: AKKER, WILMA VAN DEN. - Nageljongenstraat.
55116: AKKERMAN, PAUL. - Op zoek naar anderen. Tegenwoordgheid van geest bij de Balanta in Guinee-Bissau.
67379: AKKERMANS, A.J.M. ET AL, RED. - Zevenaar, stad in de Liemers.
56304: AKRILL, JOHN L. - Aristoteles.
38670: AKROUB, HOUSSEIN. - Reis van de stenen plant.
38399: AKROUH, HOUSSEIN. - Reis van de stenen plant.
63918: AKSYONOV, VASSILY. - The winter's hero.
64908: AKUTAGAWA, RYUNOSUKE. - Kappa. A satire.
65937: AKVELD, LEO, BEZ./INL. - Machtsstrijd om Malakka. De reis van admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608.
58939: ALBADA, MARIANNE VAN. - De drie koningen van Adelbardije. 2 dln. Deel: Hoe het arme land van Adelbardije welvarend werd. Deel 2: De keerzijde van de medaille.
65115: ALBARDA, J. & JÖBSIS, J.J., SAMENST. - Beschrijving van Hr. Ms. Pantserschip "Jacob van Heemskerck".
60994: ALBARDA, IR.J.W. - Een ander licht- een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provinciën.
63667: ALBERS, L.J.P. - Blauwe Tramlijnen in kleur. De lijnen Amsterdam-Volendam en Amsterdam-Zandvoort.
56586: HELMAN. ALBERT. - Hart zonder land.
64459: ALBERTI, ALEIXANDRE, ALONSO, CERNUDA, LORCA, GUILLÉN, SALINAS. - De Generatie van '27.
60790: ALBERTI, RAFAEL. - De 8 namen van Picasso. Gedichten en herinneringen.
60423: ALBERTI, RAFAEL. - The lost grove. Autobiography of a spanish poet in exil.
51689: ALBERTS, J.C.P., RED. - De Kroniek. Maandblad voor Noord- en Zuidnederland. Jrg. 1, nr 1.
51690: ALBERTS, J.C.P., RED. - De Kroniek. Maandblad voor Noord- en Zuidnederland. Jrg. 1, nr 2.
51691: ALBERTS, J.C.P., RED. - De Kroniek. Maandblad voor Nederland en België. Jrg. 2. (12 nrs.)
62737: ALBERTS, A. - Maar geel en glanzend blijft het goud.
54892: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE. - De graven en hertogen van Gelre op reis (13de-15de eeuw)..
63895: ALBERTS, JOH. C.P. - Kwatrijnen.
66950: ALBERTSON, CHRIS. - Bessie. Empress of the blues.
36966: ALBORNOZ, MIGUEL. - Herando de Soto. El amadís de la Florida.
56937: ALBRAND, MARTHA. - None shall know.
37339: ALBUS, ANITA. - The art of arts. Rediscovering painting.
48670: ALCOPORADO, MARIANNA. - Minnebrieven van een Portugeesche non.
47584: ALDECOA, JOSEFINA. - De kracht van het lot.
47585: ALDECOA, JOSEFINA. - Vrouwen in het zwart.
48270: ALECHINSKY. - Schilderijen, aquarellen, tekeningen.
60168: ALEJCHEM, SJOLOM. - Het leven een roman. Autobiografie.
62416: ALEXANDER, PETER F. - William Plomer. A biography.
56455: ALEXANDER, JOSEPH H. - Utmost savagery. The three days at Tarawa.
54793: ALEXANDER, JOAN. - Voices and echoes. Tales from colonial women.
50605: ALEXANDER, CAROLINE. - De oorlog die Achilles het leven kostte. Het ware verhaal van de Ilias.
38584: ALEXANDER, E. ET AL, INTROD. - Hooggeëerd publiek. Circus in Nederland.
55716: ALEXANDRE, PIERRE. - Languages and language in Black Africa.
63494: ALFAU, FELIPE. - Chromo's.
66788: ALFÖLDY, GÉZA. - Hongarije 1956. Geschiedenis, foto's, documenten.
44237: ALFRED O. - Mejuffrouw Zero & de psychedeliese knor van het varken geniaal. De opkomst en ondergang van Am*dam.
61859: ALGERA, MARGREET. - Mens en medicijn. Geschiedenis van het geneesmiddel.
57399: ALGRA, MR. N.E. EN GOKKEL, MR. H.C. - Fockema Andreae's rechtsgeleerd handwoordenboek.
64671: ALHITROUW, IZAAK. - Tori foe da bigin Anake: verslag van een messianistische beweging. Bronnen voor de studie van Bosneger samenlevingen. Vol 2.
64672: ALHITROUW, IZAAK. - Zendingsarbeid in Aurora onder de Saramak Bosnegers van 1891 to 1896. Bronnen voor de studie van Bosneger samenlevingen. Vol 3.
62200: ALI, TARIQ. - The stone woman.
62122: ALI, TARIQ. - Shadows of the pomegranate tree.
64370: ALIGHIERI, DANTE. - De goddelijke komedie. 3 dln. Deel 1: De hel. Deel 2: Het vagevuur. Deel 3: Het paradijs.
65848: ALIGHIERI, DANTE. - De hel. Het vagevuur. Het paradijs. In verzen aan u voorgelezen.
52675: ALIGHIERI, DANTE. - Mijn komedie: hel.
50507: ALINK, FRANC. - Spelen met getallen. Een nieuwe kijk op numerologie
66803: ALKEMA, B.M. - Kiekjes uit de Soendalanden.
64780: ALKWIN, BOERSTOEL, GRAVES, DRS. P., RAWIE, STIP, VROMAN, DE WIJS, VAN WISSEN ET AL. - Randschrift 7. Light-versenummer. Jrg. 2.
63800: ALLAN, LEWIS & KURKA, ROBERT. - The good soldier Schweik. Opera in 2 acts.
56699: ALLAN, EDGAR. - Vliegende schotels doorklieven de tijd. De toekomstmens regeert ons.
61905: ALLANE, LEE. - Kilims. A buyer's guide.
65273: ALLEENE, CARLOS./ POURCK, MAARTEN DE./ HULLE, JOORIS VAN./ SPET, FLEUR. - Lut de Block. Onrust is mijn motor./ Wouter Verbeylen. Heel mooie dingen in x aantal regels./ Stefaan van de Bremt. Vijfendertig jaar dichterschap./ Pieter Boskma over De aardse komedie. Interviews. (Poëziekrant jrg. 26, 4).
65069: ALLEGAERT, LAMBRECHTS, VAN ROMPAY, JANS, SIMOEN, JOSEPH, JORDENS EN DE VUYST. - Klein geschut. Opstellen over kindertheater.
54005: ALLEGRI, AUGUSTO & CIACOMELLI, MARIO. - Cone poesia. Pensieri fotografici..
69546: ALLEMAND, ALAIN. - Sekten in België en in Luxemburg.
57192: ALLEN, BENEDICT. - Into the crocodile nest. A journey inside New Guinea.
54225: ALLEN, BENEDICT. - De laatste der medicijnmannen.
62415: ALLEY, REWI. - The freshening breeze.
56637: ALLISON, PHILIP. - African stone sculpture.
68134: ALMAAS, A.H. - Diamond heart. Book one. Elements of the real in man.
57400: ALMEIDA COSTA, J. & SAMPALO E MELA, A. - Dicinário da lingua Portuguesa.
57382: ALMGREN, BIRGITTA. - Drömmen om norden. Nazistik infiltration 1933-1945.
62534: ALMOG, SHMUL, ED. - Antisemitism through the ages.
42500: ALMQVIST, BO & O'HÉALAI, PÁDRAIG, EDS./ANN./TRANSL. - Peig Sayers. Labharfad le cách./ I will speak to you all.
55091: ALOFS, LUC. - Onderhorigheid en seperatisme. Koloniaal bestuur en lokale politiek op Aruba 1816-1955.
52033: ALPERT, HOLLIS. - The life and times of Porgy and Bess. The story of an american classic.
69792: ALPHEN, JAN VAN. - De trap naar de verlossing. 2500 jaar kunst en religie van het Jainisme.
56274: ALTA, HAN. - De vogel in het volksgeloof.
56477: ALTBEKER CYPRYS, RUTH. - A jump for life. A survivor's journal from Nazi-occupied Poland.
52163: ALTEN, FRANS EN ULAND, MARIJKE, SAMENST./TOEL. - Bange dagen. Oorlogsbrieven van een broer en zus. (1942-1945).
58445: ALTENA, ERNST VAN. - De jongeman met twaalf vrouwen. Boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw.
33572: ALVARELLOS, HÉCTOR. - Teatro callehero en la Argentina 1982-2006. De lo visto, vivido y realizado.
66937: ALVERDES, PAUL. - Het fluitersvertek. Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog, deel 3.
48367: AMADO, JORGE. - Woeste wereld.
48366: AMADO, JORGE. - Luis Carlos Prestes. Ridder der hope.
62522: AMATMOEKRIM, KARIN. - De man van veel.
66337: AMATMOEKRIM, KARIN. - Wanneer wij samen zijn.
63882: AMBER, JOHN T., ED. - Gun Digest. 23rd anniversary, de luxe edition.
63883: AMBER, JOHN T., ED. - Handloader's Digest. 4th anniversary, de luxe edition.
68299: AMBROSE OLDFIELD, H. - Sketches from Nepal. Historical and descriptive with an essay on Nepalese buddhism & illustrations of religious monumkents & architecture. Vol. II.
64045: AMBROSE, TOM. - Hitler's loss. What Britain and America gained from Europe's cultural exiles.
54192: AMBROSE, ALICE AND LAZEROWITZ, MORRIS, EDS. - Ludwig Wittgenstein: philosophy and language.
63994: AMELUNXEN, C.P. - De geschiedenis van Curaçao.
64140: AMERONGEN, MARTIN VAN. - L.A.J. Burgersdijk.
62546: AMERONGEN, MARTIN VAN, BÜCH, BOUDEWIJN, DIS, ADRIAAN VAN, SAMENST. - Literaire agenda 1985/86. 69 weken reizen en letteren.
57237: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Heine en Holland.
56040: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Heine en Holland.
66868: AMERONGEN, MARTIN VAN. - De moord op Mozart van Nazareth. Essay.
56981: AMERSFOORT, HANS VAN. - Immigration and the formation of minority groups. The Dutch experience 1945-1975.
55982: AMICIS, EDMONDO DE. - Cuore. The haert of a boy.
56157: AMORY, ERIC, NAN, OTTO, OXENAAR, SUZAN & VRIES, NATHALIE DE. - Lloyd Hotel. Verkocht.
58645: AMSTEL, ANNE VAN. - Het oog van de storm.
52037: AMSTELL, BILLY & DEAL, ROBERT T. (COLL.). - Don't fuss, Mr. Ambrose. Memoirs of a life spent in popular music.
63789: THEATERGROEP NIEUW AMSTERDAM. - De Grondwet. Acht eenakters.
55914: KRINGCOMMISSIE AMSTERDAM. - Lijsten van erkende patroons en handelaren in het bouwbedrijf.
44172: AMZAND, WESLEY IRVING. - Taboe in Paramaribo.
69558: ANAND, MARGO. - Tantra. Een weeg naar intimiteit en extase.
54277: ANANTA TOER, PRAMOEDYA. - This earth of mankind.
58228: ANDEL, PETER VAN. - Zeven dagen arbeid.
67112: ANDERS, FERDINAND & JANSEN, MAARTEN. - Altmexico. Mexikanische Zauberfiguren- alte Handschriften beginnen zu sprechen.
53490: ANDERSON, TERRY. - The gay man's kama sutra.
66755: ANDERSON, CHARLES & HAFIZ, AHMED. - Common fishes of the Maldives. Part 3.
63408: ANDERSON, MARK, ED. - Reading Kafka. Prague, politics and the fin de siécle.
68229: ANDERSON, MARGERET. - The unknowable Gurdjieff.
66754: ANDERSON, CHARLES & HAFIZ, AHMED. - Common fishes of the Maldives. Part 2.
60603: ANDERSON, PERRY. - Lineages of the absolutist state.
59117: ANDERSON, JON LEE. - Che Guevara. A revolutionary life.
51060: ANDERSON, WALT, ED. - Therapy and the arts. Tools of consciousness.
66726: ANDERSON, BENDEDICT. - Imagined communities. Refelctions on the origin an dspread of nationalism.
55610: ANDEWEG, RUDY B. AND IRWIN, GALEN A. - Governance and politics of the Netherlands.
64314: ANDRÉ, AIMÉE. - Hymne pour un futur.
66931: ANDREA, JUNO & VALE, V. - Angry Women. ( Acker, Bright, Coleman, Export, Finley, Galás, Hooks, Hughes, Lunch, Kerr & Malley, Montano, Ronell, Sapphire, Schneemann & Sprinkle.)
69613: ANDREAS-SALOMÉ, LOU. - Fenitsjka.
41964: ANDREAS-SALOMÉ, LOU. - Brief aan een puber.
66275: ANDREAS, CONNIRAE & STEVE. - Veranderen kan leuk zijn. NLP en d ekunst van het plezierig ontwikkelen.
66278: ANDREAS, CONNIRAE & STEVE. - Heart of th emind. Engaging your inner power to change with neuro-linguistic programming.
66279: ANDREAS, CONNIRAE & TAMARA. - Core transformation. Reaching the wellspring within.
63470: ANDREUS, HANS. - Om de mond van het licht.
62837: ANDREUS, HANS. - De ruimtevaarder en andere gedichten.
62771: ANDREUS, HANS & VINKENOOG, SIMON. - Tweespraak.
59605: ANDREUS, HANS. - Empedocles de ander.
56644: ANDREUS, HANS, VERHOEVEN, NICO & VINEKNOOG, SIMON. - Drie staat tot een.
67648: ANDREUS, HANS. - Schilderkunst.
61727: ANDREW, JOE. - Writers & society during the rise of Russian realism.
62116: ANDREWS, LYNN. - Kristalvrouw. De zusters van de droomtijd.
30493: ANDREWS, LYNN V. - Vrouw van Wyrrd. Over het aanwakkeren van het innerlijke levensvuur.
69789: ANDREWS, GEORGE & VINKENOOG, SIMON, EDS. - The book of grass. An anthology on Indian hemp.
65056: ANDRIESE, ANTOINETTE & HERMES, NIO, RED. - Met open vizier. Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen.
59884: ANDRIESSE, C.D. - Titan. A biography of Christiaan Huygens.
57435: ANDRIESSEN, J.H.J.. - De mythe van 1918. De werkelijkheid over de laatste honderd dagen van de Eerste Wereldoorlog.
60338: ANDRIEUX, J.P. - Prohibition and St. Pierre. (When distillers and rum runners made France's colony off Newfoundland a principal centre for the liquor trade).
56819: ANDRILLON, FRANÇOIS ET AL. - Racisme. Donker continent. Cliches, stereotiepen en fantzaiebeelden over zwarten in het koninkrijk België.
58036: ANDRINGA, MEL AND SPEARS, THOMAS T. - Belshazzar's feast. The play more read about than seen A description of the great hisotrical play presented with a view to carry out the intentions of the author.
59548: ANDRZEJEWSKI, JERZY. - Daar komt hij, springend over de bergen.
68072: ANGENENT, MICHIEL. - Moenie worrie nie. Een reisverhaal.
47638: ANGIER, CAROLE. - Jean Rhys.
57500: ANGOULVANT, G. - Les Indes Néerlandaises. 2 vols.
63729: ANKER, KLINKHAMER, LAURYSSEN ET AL. - Kinbote. Jrg 1, nr. 3.
66587: ANKER, ROBERT. - Onvergetelijke toegewijde trouweloze tijd.
66375: ANKER, TER BALKT, BERNARD, BERNLEF, VAN DEEL, EYBERS, GERLACH, VAN HAREN, HERZBERG, JONKMAN, KOPLAND, KOUWENAAR, KUIJPER, LEEFLANG, LIESKE, MICHEL, OOSTERHOFF, OTTEN, VAN TOONER, VLEK, VROMAN & ZUIDERENT. - Er was een eerste poëzie en daarmee begon uw leven als poëzielezer, misschien wel als maker. Welke poëzie was dat en weet u nog waarom? Etc. etc.
62798: ANKER, ROBERT. - Van het balkon.
61124: ANKER, ROBERT. - Sealed with a kiss.
54778: ANKER, ROBERT. - In het westen , de laatste trans.
63935: ANKER, ROBERT. - De dichter en de stad. Gedichten uit Amsterdam.
59055: ANKERMANN, BERNHARD. - Die Afrikansichen Musikinstrumente.
67547: ANKERSMIT, F.R. - De historische ervaring. Rede uitgesproken bij de aanvaarding ambt bijzonmder hoogleraar in de geschiedtheorie Rijksuniversiteit Groningen, 23 maart 1993.
67998: ANKERSMIT, F.R., NIEROP, M. VAN & POTT, H., RED. - Hermeneutiek en cultuur. Interpretatie in de kunst- en cultuurwetenschappen.
67999: ANKERSMIT, DR. F.R. - Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedsfilosofische opvattingen.
65502: ANNA. ( AMPT). - Schaduwbeelden van Suriname.
68006: ANONYMOUS. - A woman in Berlin.
40878: ANONYMUS. - History of flagellation among different nations. A narrative of the strange customs and cruelties of the Romans, Greeks, Egyptians &c. With an account of its practice among early christians as a religious stimulant and corrector of morals.
47467: ANOUILH, JEAN. - De verliefde reactionair.
54750: ANOUILH, JEAN. - Rong round the moon.
39508: ANSANO, RICHENEL, CLEMENCIA, JOCELINE, COOKE, JEANETTE AND MARTIS, EITHIL, EDS. - Mundu yama sinta mira. Womanhood in Curaçao.
61654: ANSCHLAG, DIETER. - Wegbereiter im Exil. Kurt Basewitz: Journalist und Zeitungswissenschaftler.
48303: ANSEMS, WILLEM-DIRK. - De obeah man.
54760: ANSLO, REYER. - De pest tot Napels.
61322: ANTHIERENS, JOHAN. - Jacques Brel. De passie en de pijn.
64415: ANTHONY, WILLIAM. - Musiak maestro. Een global egeschiedschrijving van de muziek van Bonaire en de persoonlijke levensloop van mijn carrière als zanger.
58949: ANTHONY, MAGGIE. - De vrouwen rondom Jung. "De Walkuren".
65568: ANTOIN, BÒI. - Pastor Alcivar.
48538: ANTONISSEN, BERTUS G. - Reve/Hermans. Een anekdote.
26636: ANTWEILER, CHRISTOPH. - Ethnologie lesen. Ein Führer durch den Bücher-Dschungel.
61636: APELDOORN, NICO VAN. - 25 jaar Brouwerij 't IJ. Een geschiedenis. Van plezier in bier naar een zaak met smaak.
57873: ÃPETE. (PS. A.E. NAARDEN). - Kwakoe-montri (kankansumani).
42823: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Que faire? Roman.
69779: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - The wandering jew and other stories.
69780: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Flesh unlimited. Two erotic novellas.
61907: APPEL, KAREL. - Sculptures without a hero.
64601: APPIAH, KWAME ANTHONY. - Cosmopolitanism.
63025: ARASTEH, A. REZA. - Rumi. The Persian, the sufi.
68203: ARBERRY, A.J. - Discourses of Rumi.
53768: ARBMAN, HOLGER. - Ancient peoples and places: the Vikings.
54600: ARCKEL, G. VAN. - Magie en adat in de gordel van Smaragd.
65388: ARENDS, JAN/ VROMAN, LEO/ KUILMAN, DINGEMAN/ HERZBERG, JUDITH/ ACHTERBERG, MEREL/ EMMENS, J.A. - Er is nog nooit een mens geweest die een korrle aarde heeft bezeten./ Het water en de lucht./ Maar ik huil./ Verleden gevangen./ Plataan./ Merel./
663814: ARENDS, JAN. - Lunchpauzegedichten.
65204: ARENDS, JAN. - Nagelaten gedichten.
60141: ARENDS, JAN./ KEUNING, NICO. - De mot van een arme drommel. (nieuw ontdekt verhaal)./ Diep gebogen , nederig laag. (over Jan Arends).
63076: ARENDT, ERICH. - Havenkwartier.
56185: ARGUS. (KUNING). - Episoden uit den wereldoorlog van 1914. Een veldslag aan "De Oise"./ Om en bij Leuven./De Duitsche pleegzuster./ Vader en zoon.
54473: ARHEM, KAJ. - Ethnographic puzzles. Essays on socialorganization, symbolism and change.
30624: ARIEN, GASTON, INL. - Toon Hermans. One man show 1957.
61182: ARISTOPHANES. - Lystrata. The Acharnians. The clouds.
65022: ARISWARA. - Prambanan.
64200: ARK, MIRANDA VAN. - Het Fort. Schilderswijk behoudt karakteristiek complex.
46442: D'ARKENEEL, FLORIS. - In de ban van Johan Brouwer. Een Utrechtse geschiedenis.
51001: ARLMAN, ANJO & CHOENNI GHARIETJE. - Haagse sporen 1940-1945. 3 speurtochten naar sporen uit de oorlog.
69678: ARMANDO. - De naam in een kamer. Een gedicht.
48573: ARMANDO. - De kleine verschijnselen./Minor incidents.
64907: ARMANDO. - Gedoe.
61030: ARMANDO. - Tucht.
69676: ARMANDO. - De veldtocht.
69677: ARMANDO. - Gedichten 2009.
55777: ARMIJO, JOSÉ. - Liedjes uit El Salvador.
59969: ARNALDO. - Voorjaar in Lissabon./ Primavera em Lisboa.
67420: FR. ARNALDO. - Zakflora. Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire.
62031: ARNHEIM, RUDOLF. - Toward a psychology of art. Collected essays.
60614: ARNOLD, MATTHEW. - Selected poems.
58015: ARNOLD, SIR EDWIN. - Boeddha;s preek te Nagaka. . Aanhangsel: boeddisme in het kort.
59553: ARNOLDUSSEN, PAUL & OTTEN, JOLANDE. - De borrel is schaarsch en kaal geworden. Amsterdmse horeca 1940-1945.
62541: ARONSON, HARVEY B. - Love and sympathy in Theravada buddhism.
61417: ARÓSTEGUI, NATALIA BOLIVAR & PORRAS POTTS, VALENTINA. - Orisha ayé. Unidad mítica del Caribe al Brasil.
67080: ARPELS LEZER, MAX & GASTELAARS, YOLANDE. - Max is een hondenaam. Een verhaal over onderduik en misbruik.
57831: ARRON, H.A.E. - Het vrije Suriname. Aan mijn land.
55969: ARROYO, STEPHEN. - Relaties en de loop van het leven.
55970: ARROYO, STEPHEN. - De horoscoop, een enregiepatroon. De 4 elementen, de planeten en tekens.
66393: ARS, BRIGITTE. - Troostmeisjes. Verkrachting in naam van de keizer.
60771: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis van de Machnobeweging. Anarchsitische praktijk in de Oekraïne, (1918- 1921.
26347: ARTAUD, ANTONIN/TRAKL, GEORGE/ ROOS, JOS DE EN SPANINKS, PIERRE. - Fragmenten Navel van de onderwereld en De zenuw-wijzer/ In Venetië; Zomer; Klaaglied/ Mittelholzer's 'Een ochtend op kantoor'en Surinaamse literatuur in Nederland.
62696: ARTAUD, ANTONIN. - 50 drawings to murder magic.
58055: ARTAUD, ANTONIN. - Triktrak des hemels.
68270: ARTAUD, ANTONIN. - Triktrak des hemels.
56446: ARTHOS, JOHN. - Dante, Michelangelo & Milton.
64648: D'ARTILLAC BRILL, P.J. - Tjo. Een brokje Indo-leven.
46098: ARTMANN, H.C., BECKER, JÜRGEN, FUCHS, GÜNTHER BRUNO, HEISSENBÜTTEL, HELMUT, HUCHEL, PETER, JANDL, ERNST EN MAYRÖCKER, FRIEDERIKE. - De circusgasten zijn weg. Zeven Duitse dichters van nu.
67254: ARTZ, REINOUTJE ET AL. - Medea. Een tragedie van Euripides. Tekstboek.
50803: ARUNDALE, GEROGE S. - The lotus fire. A stufy of symbolic yoga.
68145: ARVIGO, ROSITA & BALICK, MICHEAL. - Rainforest remedies. One hundred healing herbs of Belize.
69617: D'ARZO, SILVIO. - Penny Wirton en zijn moeder. Gevolgd door De pinguin zonder rok.
44769: ASAM, P.C. CUKA. - Tussen pruimtabak en sirih. Rundu abadi. Indische roman.
56513: ASARM, M. - Gedichte aus dem Iran.
54743: ASBRIDGE, THOMAS. - De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
60835: ASCHENBRENNER, BARNARD, BARNAS, BOGAARDS, DOORMAN, EKKERS, EMMERIK, ENT, FRERIKS, HOLVOET-HANSSEN, KORTEWEG, KREGTING, KNIBBE, KUSTERS, LEEFLANG, MOORMANN, OOSTERHOFF, VAN TOORN, VAN VLIET, VROMAN, WALRECHT ET AL. - Glück auf! Gedichten over het voormalige 50-centimes-stuk uit België. Zingende Zaag 24.
67797: ASFORA, CARLOS ALBERTO. - De tijd van de goede vrede. Johan Maurits van Nassau in Nederlnds Brazilië.
62078: ASHBERY, JOHN. - De mandril op de slagboom. Een keuze uit zijn gedichten 1956-1994.
62079: ASHBERY, JOHN. - Zelfportret in een bolronde spiegel & andere gedichten.
57335: ASHBY, ROBERT H. - The Ashby guide for study of the paranormal.
45921: ASHCROFT-NOWICKI, DOLORES. - The ritual magic workbook. Apractical course of self-initiation.
56051: ASHE, GEOFFREY. - Labyrinths and mazes.
49112: ASHE, GEOFFREY. - The virgin. Mary's cult and the re-emergence of the goddess.
61389: ASHFORTH, ADAM. - Madumo. A man bewitched.
55096: ASHLEY, PROF. W.J. - Duitschland's voeding van buiten-af.
65447: ASHRUF, G. ET AL, RED. - Geluiden. Opo sten. Een bloemlezing proza en poëzie van Surinaamse auteurs in Nederland.
67742: WA-SHA QUON-ASIN (GRIJZE UIL). - Pelgrims der wildernis.
65283: ASJES, JOKE. - Zielend langs de kust. Gedichten.
59640: ASPEREN, MARIANNE VAN. - Het oordeel van Paris of Uit het rederijk.
54817: ASPESLAGH, R. & RAVEN, S., RED. - Een lastige erfenis. De rol van betekenis vanhet Duits verzet tegen Hitler.
60062: ASSCHE, POL VAN & LAERE, STEFAAN VAN. - Kind in Congo.
52908: ASSCHER, MAARTEN. - Revanche. 12 sonnetten.
52729: THE ASSEMBLY OF MINISTERS OF THE REFORM SYNAGAGUES OF GREAT BRITAIN, ED. - Prayers for the pilgrim festivals. Vol. 2.
52730: THE ASSEMBLY OF RABBIS OF THE REFORM SYNAGAGUES OF GREAT BRITAIN, ED. - Forms of prayer for jewish worship. Vol I: Daily, sabbath andoccasional prayers.
52731: THE ASSEMBLY OF RABBIS OF THE REFORM SYNAGAGUES OF GREAT BRITAIN, ED. - Forms of prayer for jewish worship. Vol III: Prayers for the high holidays.
60566: ASSHAUER, EGBERT. - Tibetaanse geneeskunde. Leven in harmonie met uzelf en uw omgeving
59512: AST-BOITEN, LIES & ZAAGSMA, GERBEN, RED. - De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen.
63493: ASTAFJEV, VIKTOR. - De vrolijke soldaat.
62677: ASTLEY, NEIL, ED. - Ten North-east poets. An anthology.
62338: ASTON, MARGARET. - The fifteenth century. The prospect of Europe.
67371: ASVAGHOSA. - Daden van de boeddha. Buddhacarita.
56231: ATAIE, IRAJ JANNATIE & RICHIE, ROB + ATAIE, IRAJ JANNATIE, - The night sun. Our wounds. Prometheus in Evin. Poems. & Leave to remain.
55062: ATÉ, MAX. - De erven Holland Ii. Een hoorspel. Hypoliet 2.
60111: ATEUR, LEVI. - Koraalrifplant. Een egotriptiek.
68426: ATTEMA, YPIE. - St. Eustatius. A short history of the island an dits monuments.
35403: ATTEMA, DRS. YPIE. - Monumentengids van Paramaribo.
67522: ATTRIDGE, DEREK. - The singularity of literature.
66833: ATWOOD, MARGARET. - Moral disorder.
46884: AUDEN, W.H. - The platonic blow./ Platonisch pijpen.
61655: AUDEN, W.H. - The enchafèd flood or the romantic iconography of the sea.
61657: AUDEN, W.H. - Collected longer poems.
57436: AUDOIN-ROUZEAU, STEPHANE & BECVKER, ANNETTE. - '14- '18. De Grote Oorlog opnieuw bezien.
56770: D'AUGELLI, ANTHONY R. AND PATTERSON, CHARLOTTE J., EDS. - Lesbian, gay and bisexual identities and youtrh. Psychological perspectives.
66770: AUGUSTAT, CLAUDIA, ED. - Beyond Brazil. Johann Natterer and the Ethnographic collections from the Austrian Expedition to Brazil (1817-1835).
65330: AUGUSTEIJN, JOOST. - From public defiance to guerilla warfare. The radicalisation of the Irish Republican Army- a comparative analysis, 1916-1921.
65387: AUGUSTIN, ELISABETH. - Hetonvoltooide leven van Malcolm X.
55691: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Psalm tegen de donatisten. (Psalmus contra partem Donati).
55694: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Twintig preken.
55695: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en Lucasevangelie. (Sermonis de scripturis 94A- 116+ 367).
55698: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2. (Sermones de tempore II + De utilitate jejunii).
55705: AUGUSTINUS. - Tegen de academici. (Contra academicos).
55706: AUGUSTINUS. - De geest en de letter.
53178: AUKEN, JOHN VAN. - Eindtijd verwachtingen. Voorspellingewn van Nostradamus, Edgar Cayce en anderen.
56002: SRI AUROBINDO. - The future evolution of man. The divine life upon earth.
63770: AUSTER, PAUL. - Collected novels. Vol. 1. (The New York trilogy. In the country of last things. Moon palace).
63404: AUSTER, PAUL. - Auggie Wren's christmas story.
62882: AUSTER, PAUL. - Ground work. Selected poems and essays 1970-1979.
59458: AUSTER, PAUL. - Maanpaleis.
59328: AUSTER, PAUL. - The Brooklyn follies.
59344: AUSTER, PAUL, ED./INTROD. - True tales of American life.
57625: AUSTER, PAUL. - Het rode notitieboekje.
56141: AUSTER, PAUL. - Oracle night.
39115: AUSTER, PAUL. - Invisible. (read by Auster).
67859: AUSTER, PAUL. - Winterlogboek.
57384: AUSTIN, PETER K. - 1000 talen van de wereld.
65061: AUTENBOER, DR. E. VAN. - Kaarten schuttersgilden van het hertogdom Brabant 1300-1800. 2 dln. (XCVI-a/XCVI-b).
60737: VARIOUS AUTHORS. - La subversion des images. Surréalisme, photographie, film.
64980: AUWERDA, JOEP. - De joodse gemeente in Zaandam.
57274: AVAGIAN, GRIGOR. - Armenia and Armenians in the world.
29521: AVEDON, JOHN F. ET AL. - The buddha's art of healing. Tibetan paintings rediscovered.
48261: AVENARIUS, FERDINAND, HERAUSG. - Die Mache im Weltwahn. Schriften für echten Frieden. Doppelheft 1/2. Propaganda und Wahrheit. 1. Die photgrapische Dokumente.
62682: AVENI, ANTHONY. - Behind the crystal ball. Magic, science and the occult from antiquity to the new age.
61942: AVISHAI, BERNARD. - Promiscuous. Portnoy's complaint and out dooemd persuit of happiness.
64788: AWOONOR, KOFI. - Until the morning after. Collected poems 1963-1985.
62047: AYCKBORN, ALAN. - How the other half loves.
58559: AYNAN, ASIS. - Gebed zonder eind.
59294: AYUKAWA, NOBUO. - Mens op de brug.
56680: AYYILDIZ,UGUR. - Contemporary hand made Turkish carpets.
45494: AZIJNMAN, S.H., RED. - De Periskoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. Zaterdag, 23 oktober 1926. Jrg. 2, nr. 104.
45495: AZIJNMAN, S.H., RED. - De Periskoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. Zaterdag, 7 mei, 1927. Jrg. 3, nr. 132.
64831: AZIMULLAHM E. RED. - Van Britsch-Indisch emigrant ot burger van Suriname.
57193: BAAL, J. VAN, GALIS, K.W. & KOENTJARANINGRAT, R.M. - West Irian. A bibliography.
47733: BAAR, A.H. VAN DER. - Nederlands-Russisch woordenboek.
59661: BAAR, PROF. DR. A.H. VAN DEN. - Van Dale Nederlands-Russisch woordenboek.
58323: BAAR, THEO VAN, ET AL RED. - 100 jaar Toneelvereniging "Purmersteijn" 1899-1999.
51294: BAARBÉ, C. - Dr. Sung. Een réveil op Java.
51065: BAAREN, THEO VAN. - De leegte tussen twee lamoenen.
59160: BAARLE, JAN VAN. - Akupunten. De plaats van de belangrijkste drukpunten en de klachten die ermee beïnvloed kunnen worden.
52801: BAARLE, JAN VAN. - Akumassage. Kennismaken met Chinese geneeskunst door massage. Met: beschrijvingen van het verloop van de meridianen en de plaats van de punten. Massagemetoden. Psychische en fysieke symptomen. Uitleg yin en yang en de vijf elementen.
50421: BAARLE, JAN VAN. - Nieuwe voetmassage als therapie.
64331: BAARS, DRS. FREEK. - Haarlem ging op wollen zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne.
64580: BAARTMANS- VAN DEN BOOGAERT, JOOP L.M. - Uit en thuis in Brabant. Met de Commisaris der Koningin mr. Arthur E.j. baron van Voorst tot Voorst op werkbezoek 1984-1928.
62197: BAAS, FREDRIC. - Sporen in de sneeuw.
65528: BAAUW, SERGIO. - Grammatical features and het acquisition of reference. A comparative study of Dutch and Spanish.
67961: BAAY, REGGIE./ DOLK, LIESBETH./ BAKKER, ALEXANDER. - Galspuwende Indo's en sinjo-scheldende blanda's. Over he tonbekende Indische toneel./ Verhalen die om woorden smeken. Frans Lopulatan en de Molukse identiteit./ Van paradijs tot plantage. Beldvorming van Nederldns-Indië in reisverslagen, 1816-1900.
60533: BAAY, BERNLEF, KOUSBROEK, BROUWERS, VAN DEN BOSCH, SCHIPPERS, VERVOORT, ZIKKEN ET AL. - Met ander ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
68093: BAAY, REGGIE. - Gebleekte ziel.
54781: BABAN. - Lontananza.
67020: BABEL, ISAAK. - Maria.
63558: BABEL, ISAAK. - Verzameld werk 2. Toneelstukken & brieven.
62717: BABEL, ISAAK. - Verzameld werk. 2 dln. Deel 1: Verhalen en dagboekbladen. Deel 2: Toneelstukken & brieven.
57652: BABEL, ISAAK. - Toneel.
69620: BABEL, I.E. - Verhalen.
57013: BABINGTON, ANTHONY. - For the sake of example. Capital courts martial 1914-1920: the truth.
60643: BABYLON, FRANS. - Keuze uit de gedichten.
59287: BABYLON, DIRK VAN. - De vlucht naar Egypte.
58557: BABYLON, FRANS. - Amsterdams intermezzo.
58558: BABYLON, FRANS. - Paspoort van mijn hart.
65681: BACH, H.I. - The German jew. A synthesis of judaism and western civilization 1730-1930.
48851: BACH, BETTINA EN TIGGELE, MONIQUE VAN, SAMENST./RED. - Camp. Het leven als theater.
65619: BACILIO, GIBI. - Kueru marka.
65090: BACKER, MARIJN./ TELLEGEN, TOON. - In memoriam Hans Faverey./ Vier gedichten.
55730: BACKER, MARIJN. - Het oog van de veeboer.
65887: BACKER, MARIJN. - Aan de koolstofconditioner.
53224: BACKER, C.A. - Atlas of 220 weeds of sugarcane fields in Java.
52042: BADAL, JAMES. - Recording the classics. Maestros, music & technology.
52670: BADCOCK, C.R. - The problem of altruism. Freudian-Darwanian solutions.
60707: BADINTER, ELISABERTH & ROBERT. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek.
57479: BAEBER, D. ET AL - Katwijk in de schilderkunst.
64538: BAEKEN, ROBERT & BAEKEN, SERGE. - Het verdriet van Turnhout. (De roman & de graphic novel).
67811: BAELEN, KAMIEL VAN. - Volledig werk. 2 dln. Deel 1: Een mens op de weg. De oude symfonie van ons hart. Deel 2: Gebroken melodie. Twee verhalen voor de jeugd. Onze Kempen. Gedichten. Kritisch wer. Brieven. Onuitgegeven fragmenten uit "Een mens op de weg".
50976: BAERE, DR. C. DE. - Krachtpatsers in de Nederlandsche volkschtaal. Een verzameling ouder en jiongere bastaardvloeken.
65441: BAETENS, EDDY & HAAN, LEO DE. - Het Caribisch gebied. Een geografische verkenning van zijn afhankelijkheid.
45417: BAETS, A. DE. - Gebruik & misbruik van de geschiedenis.
61396: BAGAULT, JANE. - Algerie. Silhouettes.
67662: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een drukkend gewicht. Levenen werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Atlantis 7.
66251: BAGGERMAN, ARIANNE & DEKKER, RUDOLF, RED. - Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen.
53574: BAGGERMANS, KARINA ET AL. - Kraaien verjagen. Gedichten voor Vincent.
57434: BAGHUS, P.J.H. - De slag om de Roerdriehoek. Het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer september 1944- januari 1945.
54660: BAGNOLD, ENID. - Dagboek zonder data.
58201: BAHÁUALLÁH. - De zeven valleien.
46080: HANSEN-BAHIA. - Knie wieder wenn du kannst. Ein Kreuzweg unserer Zeit.
59631: BAIG, RAHMAT KARIM. - Hindu Kush study series. Vol. 1.
64874: BAIGENT, MICHAEL, CAMPION, NICHOLAS & HARVEY, CHARLES. - Mundane astrology. An introduction to the astrology of nations and groups.
64428: BAILES, FREDERICK. - Your mind can heal you.
45515: BAILEY, FOSTER. - Zin en betekenis van de vrijmetselarij.
69540: BAILEY, ANTHONY. - Gezicht op Delft. Een biografie van Johannes Vermeer.
56989: BAILEY, ANTHONY. - America, lost & found.
56208: BAILEY, ALICE A. - A treatise of white magic or the way of the disciple.
37640: BAILEY, ALICE. - A treatise on white magic or the way of the disciple.
67032: BAIN, F.W., TRANSL. - The substance of a dream.
42768: BAINTON, ROY. - 1917. Ruslands revolutiejaar.
65736: BAIS, SANDER. - De natuurwetten. Iconen van onze kennis.
65725: BAKEL, DR. JAN VAN, RED. - Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd.
67168: BAKELS, JET & JONGE, NICO DE. - Indië ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
66596: BAKELS, JET & BOER, ANNE-MARIE DE. - Batakse weefsels. Het wapen van de bruid.
29522: BAKER, IAN A. - The Tibetan art of healing.
65340: BAKER, PAUL & STANLEY, JO. - Hello Sailor! The hidden history of gay life at sea.
64562: BAKER, SIR SAMUEL WHITE. - The Albert N'yanza. Great basin of the Nile and Exploration of the Nile sources. 2 vols.
57950: BAKER, NOEL S. - Hard core roadshow.
56536: BAKER, MARK. - Nam. The Vietnam war in the words of the men and women who fought there.
67562: BAKER, CHET. - As though I had wings. The lost meoir.
68091: BAKEWELL, SARAH. - Hoe te leven . Een leven van Montaigne. In één vraag en twintig pogingen tot een antwoord.
666140: BAKHUIS, L.A. - Verslag der Coppename- expeditie.
68155: BAKKER, KEES. - Morgen ben je de koningen van de kolonie. Zigeuenrs in het noordoosten van Hongarije.
61901: BAKKER, F.J., BRIEFFIES, W.F.M. & ZIJVERDEN, C.A. VAN. - Een nieuw Medemblikker scharre-zootje. Enkele grepen uit de geschiedenis van Medemblik, 1289-1989.
61307: BAKKER, NEL. - IJdelheid en zonde.
61459: BAKKER, FRITS. - Mandala en dans. Sacrale dans verbonden met mandalatekenen.
59688: BAKKER, SIEM./ KNOWLSON, JAMES./ WOLF, RUTH. - 3 modellen voor Bint./ Naar een biografier van Samuel Beckett./ Wat las Kafka?
59173: BAKKER, ALEX. - Dag pap, tot morgen. Joodse kinderen gered uit de crèche.
55255: BAKKER, JURR. - Durgerdammers en de zee.
66870: BAKKER, DR. L.F. - Kwakzalverij en onbevoegd uitoefenen der geneeskunst.
68360: BAKKER, JAN-HENDRIK. - In stilte. Een filosofie van de afzondering.
56404: BAKX, PIETER. - Prieel in Troje. Balladen.
67523: BAL, BEN, ED. - How very different the tastes. A section of Britsh poetry 1970-1981.
55720: BALANDIER, G. - Afrique ambiguë.
56996: BALASKAS, JANET AND ARTHUR. - New life. The book of exercises fro pragnancy and childbirth.
52621: BALDWIN, JAMES. - Jimmy's blues. Selected poems.
69762: BALEN, MR. W.J. VAN. - Antilia. Een gids door de Caribische wereld. ( Uw reismakker door West-Indië).
65434: BALEN, MR. W.J. VAN. - Kennismaking met Suriname. Proeve ener schets van Nederlands Guyana.
61662: BALEN, A. VAN. - De magie van de liefde.
57273: BALJON, LODEWIJK EN PFLUG, MARGRIET. - Nieuw Sloten, Amsterdam. Laagbouw in hoge dichtheid/ Garden city of today.
51295: BALJON, JR., DR. J.M.S. - Twee grondleggers van de moderne islam. Ahmad Khan en Muhammmad Abduh.
48523: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, FRIDA. - Fritzi en de sprookjes. Portret en zelfportret van Fritzi Harmsne van der Beek.
61170: TER BALKT, BERNARD, BURNIER, VAN DER GRAFT, KOMRIJ. - Dit verstrijkend ogenblik.
55333: TER BALKT, BARNARD, DENDERMONDE, VAN DOORN, FRERIKS, KOPLAND, KUSTERS, DRS. P., TEN TIJE ET AL. - Schoon uitzicht. Gedichten op Sonsbeeks Belvédère.
51967: TER BALKT, DE CONINCK, EIJKELBOOM, EYBERS, GELLINGS, GERLACH, GRUWEZ, JONKMAN, KOPLAND, ENQUIST, LEEFLANG, NEMERV, NOLENS, REINTS, SCHOUTEN ET AL. - Nieuwe poëzie. Gedichten en bijdragen over gedichten. ( Maatstaf 3/4).
67671: TER BALKT, TEN BERGE, GERBRANDY, HANEGRAAF, MIREK, DE MOOR, PLEITER, ROOD, SCHOLTEN, VROOMKONING, VAN DE VIJFEIJKE EN WIND. - Druif en droesem. Gedichten over wijn.
69720: BALL, MICHEL. - Búúúút vrij.
33555: BALLEGEER, JOHAN EN BRAEMS, JEAN-PIERRE. - Binnenscheepvaart in Vlaanderen in oude prentkaarten.
60161: BALTAZAR, MIRALDINA, BOSSIER, WILLEM & DAM, GABRIËL VAN. - Prisma Portugees-Nederlands woordenboek.
41825: BAMBERGER, RABBI DR. SELIG, TRANSL. - Kizzur schulchan aruchi. (mit Punktation versehen). 2 vols.
59469: BANCOCK, NICK. - The golden mean. In which the extraordinary correspondence of Griffin and Sabine concludes.
52308: BANCROFT, FREDERIC. - Slave trading in the Old South.
53391: BANCROFT, ANNE. - Zen. Wegwijzer naar de werkelijkheid.
63194: BANCROFT, ANNE. - The luminous vision. Six medieval mystics & their teachings.
66272: BANDLER, RICHARD & GINDER, JOHN. - "Hoe je het ook kunt bekijken". De techniek van herkaderen in neuro-linguistisch programmeren.
66273: BANDLER, RICHARD & GINDER, JOHN. - In trance-formatie. NLP en de structuur van hypnose.
60613: BANE, MICHAEL. - White boy singin' the blues. The black roots of white rock.
44316: BANEKE, JOOST ET AL, EDS. - Dutch art and character. Psychoanalytical perspectives on Bosch, Bruegel, Rembrandt, Van Gogh, Mondrian, Willink.
66365: BANERJEE, PROJESH. - Apsaras in Indian dance.
54059: BANERUIL, C.O. - Urus sendiri (zelfdoen). Deel III J'accuse. Ik beschuldig.
42826: BANKS, MARCUS. - Ethnicity: anthropological constructions.
66710: BANKSY. - Banging your head against a brick wall.
64244: BANNIKOV, NIKOLAJ, COMP. - Three centuries of Russian poetry.
57220: BANVILLE, JOHN. - Prague pictures. Portraits of a city.
44331: BARAKA, IMAMU AMIRI (LEROI JONES) - .A collection of critical essays.
63337: BARAKA, AMIRA/ JONES, LEROI. - Seelcted plays and prose.
63201: BARANAY, INEZ. - Sun square moon.
65285: BARBERO, FRANCISCO J. - Tussen hemel en zee.
65286: BARBERO, FRANCISCO J. - Eenzame woede. Afscheid van een relatie.
57049: BARBIERE, UMBERTO ET AL, SAMENST. - De Kop van Zuid. Ontwerp en onderzoek.
58079: BARBOUW, DAVID & STROOM, GERROLD VAN DER , EDS. - Die Tagebücher der Anne Frank.
54527: BARCHELOR, MARTINE. - Mediteren voor iedereen.
67951: BAREND- VAN HAEFTEN, MARIJKE./ JAQUET, FRITS. - 'Maar sal die moode evenwel niet volgen'. Egodocumenten van vrouwen uit de VOC-tijd./ Vier zusters: Roekimin, Kardinah, Kartinah en Soematri nahet overlijden van Kartini.
62557: BARENDSE, R.J. - Epos van het Brits imperium 1900-2000.
67931: BARILLÉ, ELISABETH. - Lijfelijkheid.
61338: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN, L.A.F., HOEVEN, L.M. VAN DER & LEMS, S.J. - Onze voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerkerk. Een overzicht van persone die in het dagelijks leven een rol gespeeld hebben. Van circa 150 tot circa 1900.
62120: BARKER, DIANA, TEKST/FOTOGR. - Tibetaanse gebedsvlaggen. Geef je zegeningen aan de wind.
56229: BARKER, CLIVE. - Theatre games. A new approach to drama training.
60950: BARLEY, DR. JAMES. - Geheimzinnige krachten in en om ons. Cursus voor zelf-genezing.
67505: BARLEY, NIGEL. - Not a hazardous sport.
47858: BARNARD, BENNO. - Eeuwrest.
65234: BARNARD, DEWULF, DEN BESTEN, ENT, GERLACH, GRUWEZ, HEYTZE, VAN ISTENDAEL, KNIBBE, KORTEWEG, KROG, LEEFLANG, VAN LEEUWEN, NOLENS, OTTEN, SCHOUTEN, VINKENOOG, VAN VLIET, DE WAARD, WARREN, WILMINK. - Als een moeder haar zoontje van tachtig. Gedichten voor Guillaume van der Graft.
64257: BARNARD, BENNO & NEEF, ROGER M.J. DE, SAMENST./BEZ. - Openingen. Gevangenisgedichten.
64262: BARNARD, BENNO. - De schipbreukeling.
62810: BARNARD, BENNO. - Klein Rozendaal.
62811: BARNARD, BENNO. - Een Engel van Rossetti.
60139: BARNARD, HEMMERECHTS, HOLVOET-HANSSEN, LANOYSE, PETTERS, PETRY, VAN REYBROUCK ET AL. - Nieuwe kaas. 14 schrijvers schrijven Elsscot.
69675: BARNARD, BENNO. - Het meer in mij.
65290: BARNAS, BOSKMA, BRUINJA, GRUWEZ, DEWULF, NOLENS, KOMRIJ, KORTEWEG, OOSTERHOFF, SCHAFFER ET AL. - Het Liegend Konijn. Jrg. 9, nr. 1.
63650: BARNES, LEONARD. - Empire or democracy? A study of the colonial question.
60751: BARNES, DJUNA. - I could never be lonely without a husband. Interviews.
62336: BARRACLOUGH, GEOFFREY. - The origins of modern Germany.
62350: BARRACLOUGH, GEOFFREY. - The crucible of Europe. The ninth and tenth centuries in European history.
61726: BARRENO, MARIA ISABEL, HORTA, MARIA TERESA, COSTA, MARIA VELHO DA. (THE THREE MARIAS). - New Portuguese letters.
37733: BARREVELD, DRS. DIRK J. - De route om de west. Olivier van Noort. De eerste Nederlander die om de wereld zeilde. Deel 2.
37732: BARREVELD, DRS. DIRK J. - De route om de west. Olivier van Noort. De eerste Nederlander die om de wereld zeilde. Deel 1.
50736: BARRIONUEVO, ALFONSINA. - El muki y otros personajes fabulosos.
44109: BARRON, GERRIT. - Het verhaal van Bati en Dewi.
58425: BARROW, TERENCE. - Maori art in New Zealand.
56522: BARRUÉ, JEAN. - Anarchisme nu.
59594: BART, IRA. - Verwaaide liefdes, tere vleugels.
55367: BART, TROMP. - Verraad op de Balkan. Een kroniek.
42599: BARTELS, D UND HARD, G. - Lotsenbuch für das Studium der Geographie als Lehrfach.
66252: BARTELSMAN, JAN. - Belgische café-interiurs. Een fotografische ontdekkingsreis langs Belgische cafés.
42588: BARTH, A.J. ET AL. - De ontzetting van de Goese Gans. Goes en Zuid-Beveland in de oorlogsjaren '40-'44.
66366: BARTH, FREDRIK. - Ritual and knowledge among the Baktaman of New Guinea.
65554: BARTHAS, LOUIS. - De oorlogsdagboeken van Louis Barthas [Tonnemaker], 1914-1918.
62208: BARTHES, ROLAND. - The grain of the voice. Interviews 1962-1980.
55038: BARTHES, ROLAND. - Selected writings.
50508: BARTHOLOMEW, ALICK & MARI. - Kombucha tea. For your health and healing.
63679: BARTON, JOHN, BOONEN, JOHAN. - Tantalus.
62270: BARTON, JOHN. - Tantalus. (Programmaboekje).
62278: BARTOSIK, MICHEL, DUPUIS, MICHEL, HADERMANN, PAUL & HELLEMANS, DINA, EDS. - Jean Weisgerber. Avant-garde/ Modernisme.
62066: BARTOSIK, MICHEL. - Geschreven familie.
14528: BARTRAM, WILLIAM. - Reizen door Noord- en Zuid-Carolina, Georgia, Oost- en West-Florida; de landen der Cherokees, der Muscogulges of het Creek Bondgenootschap en het land der Chactaws.
50982: BARUCH, PHIA & PAGTER, HANS DE. - Hemelse spionage. Parapsychologische avonturen rond het Rijksmuseum.
58270: BARZANI, LUIGI. - Peking to Paris. Across two continents in an Itala in 1907.
45825: BAS, F. DE. - De organisatie der cavalerie bij de wettelijke regeling onzer strijdkrachten.
61542: BAS, CORNELIS VAN DER ET AL, - De Groote Oorlog en het kleine Doorn. Huis Doorn. Plaats van herinnering.
62464: BASCHET, E. - 1900. L'Afrique découverte l'Europe.
49631: BASKI, YENI. - Türkçe sözlük. 2 vols. Vol. 1: A-J. Vol 2: K-Z.
69638: BASSANI, GIORGIO. - De goudgerande bril.
66150: BASSIE, MARIUS. - Ik ben vandaag een beetje weg geweest. Dagboek notities/ herinnering aan mijn grootvader Marius Kleijnenberg, 1888-1969. Van Melissant toto Middelburg/ een document
67189: BASSMAN, THEDA. - Hopi kachina dolls and their carvers.
62786: BASTELAERE, DIRK VAN. - 'De voorbode van iets groots'.
59696: BASTELAERE, DIRK VAN, DEWULF, BERNARD, DUCAL, CHARLES & SPINOY, ERIK. - Twist met ons.
58531: BASTELAERE, DIRK VAN. - Pornschlegel en andere gedichten.
55203: BASTET, F.L. & BRUNSTING, H. - Corpus signorum classicorum. Musei Antiquarii Lugduno- Batavi./ Catalogus van het klassieke beeldhouwwerk in het Rijksmusuem van Oudheden te Leiden. 2 dln.
60202: BASTIAANS, W. CH.J. - Figuren uit de Indische journalistiek.
60368: BASTIN, JOHN. - Brass kettledrums in Sabah.
58096: BATAKOVIC, DUSAN T. - The Kosovo chronicles.
55721: BATCHEL;OR, ANSIE, COMP. - Rock engraving collection National Culture History Museum./ Rotsgravure versameling Nasionale Kulturhistoriese museum.
59610: BATCHELOR, STEPHEN. - The awakening of the west. The encounter of buddhism and the western culture: 443 BC- 1992.
65763: BATCHELOR, STEPHEN. - Het geloof in de twijfel. Glimpen van boeddhistische verwondering.
41755: BATES, JOHN. - The last islands. The history, stories, legends and tales of the Whitsunday Islands.
43106: BATTEN, FRED. - Denkend aan Ter Braak.
59482: BATTEN, F. & STOLS, A.A.M., SAMENST. - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron.
56689: BATTJES, HENDRIK. - Zuidertoren 400 jaar.
67541: BATTUM, JOOST VAN ET AL, RED. - Grafuit. Nr. 2.
68062: BATTUS. - Opperlans! Taal- en Letterkunde.
68383: BATTUS. - O'dom.
68061: BATTUS. - Opperlans woordenboek. Supplement bij het kloeke boek Opperlans! Taal- en Letterkunde. Een lijst van honderd maal honderd woorden.
61686: BATTY, PETER. - The house of Krupp.
47164: BAUDELAIR, CHARLES. - De hasjiesj.
67587: BAUDELAIRE, CHARLES. - Dronken van weemoed. De spleen van Parijs.
65720: BAUDELAIRE, CHARLES. - 9 bloemen van het kwaad./9 fleurs du mal.
65181: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les fleurs du mal. Een bloemlezing.
64756: BAUDELAIRE, CHARLES. - Artificial paradises. On opium and wine.
64520: BAUDELAIRE, CHARLES. - De bloemen van den booze.
55774: BAUDELAIRE, CHARLES. - De mooiste gedichten.:
55865: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les fleurs du mal. (Texte de 1861 avec les variantes de 1857 et des journaux et revues, précédé d'une étude sur Baudelaire par Théodore de Banville).
56207: BAUDOT, FRANÇOIS. - J.M. Frank.
64432: BAUER, GREGORY P., ED. - Wit and wisdom in dynamic psychotherapy.
61913: BAUM, L. FRANK. - Queen Zixi of Ix or the history of the magical cloak.
66670: BAUMANN, MICHAEL "BOMMI". - Hoe het allemaal begon.
52612: BAUMANN, BRUNO. - Neu Guinea. Vorstoss in die Vergangenheit.
63121: BAUME, SARA. - Stommelen stampen slaan.
54577: BAUME, ERIC. - Five graves at Nijmegen.
61959: BAUTZ, KARIN & BLESSE, GISELHER. - Die vergessene Expedition. Auf den Spuren der Leipziger Moçambique-Expedition von 1931.
53389: BAVELAAR, HESTIA & BARENTS, ELS. - Shinkichi Tajiri.
63753: BAVIÉRE, PAUL VANDEN, RED. - De zaak Öcalan. Turkije, het Westen en de Koerden.
66398: BAVINCK, PROF. DR. J.H. - Godsdienst van Java.
55565: BAX, D. - Zuid Afrika's eerste openbare verzameling op het gebied van kunst en etnologie 1764-1821. Schenkers Von Dessin, James Cook, James King..
62461: BAXTER, GLEN. - The festive ordeal.
57205: BAXTER, GLEN. - Trundling grunts.
56526: BAY, EUGENE ET AL, RED. - Eva Besnyö. Fotografe.
66663: BAYAR, MARIS. - Ares.
30723: BAYLY, C.A., GEN. ED. - The Raj. India and the British 1600-1947.
67228: BAYOR, RONALD H. - Race and ethnicity in America. A concise history.
67428: BEACH, SYLVIA. - Shakespeare & Company.
64119: BEARDSLEY, AUBREY. - Under the hill or the stroy of Venus and Tannhauser, in which is set forth an exact account of the manner of state held by Madam Venus, goddess & meretrix, under the famous Horselberg, and containing the adventures of Tannhauser in taht place, etc.
52756: BEATRICE (FIET). - Pritipangi odobuku.
56191: BEATTIE, JOHN. - Understanding an African kingdom: Bunyoro.
61969: BECK, CHARLOTTE JOKO. - Alle dagen zen.
67199: BECK, CHARLOTTE JOKO. - Everyday zen. Love and work.
48403: BECKER, MARCEL, RED. - Vurige pleidooien. Beroemde redevoeringen over schuld en boete.
58688: BECKER, W.L. - Cocotte.
57171: BECKER, PROF. DR. HANS MARCEL. - Verboden af te blijven! Het herinneringsmuseum, spiegel van Humanitas'zorgfilosofie.
56762: BECKER, JILLIAN. - Baader Meinhof. Opkomst enondergang.
46871: BECKETT, SAMUEL. - Slecht gezien slecht gezegd.
63409: BECKETT, SAMUEL. - Eleuthéria. A play in three acts.
63431: BECKETT, SAMUEL. - Verroeringen.
50098: BECKETT, SAMUEL. - Warten auf Godot. Molloy. Endspiel. (Nobel für Literaturpreis 1969).
63451: BECKETT, SAMUEL. - Molloy.
63054: BECKETT, SAMUEL. - Dream of fair to middling women.
62885: BECKETT, SAMUEL. - Collected poems 1930-1978.
59460: BECKETT, SAMUEL. - Het beeld.
58795: BECKETT, SAMUEL. - Murphy.
61992: BECKFORD, WILLIAM. - Vathek.
60805: BECKMANS, F.F. - Woorden zonder dichter.
56028: BECQUET, JEAN-MARIE. - Le siku ou la zampoña. Méthode de flûte de pan Andine à deux rangées.
53608: BEDAM, GUL BADAN. (PRINCESS ROSE-BODY). - The history of Humayun. (Huamayun-nama).
53265: BEDAUX, R.M.A. EN WAALS, J.D. VAN DER, RED. - Djenne. Beeld van een Afrikaanse stad.
61165: BEDAUX, JEAN BAPTIST. - The reality of symbols.
60606: BEDFORD, SYBILLE. - Aldous Huxley. A biography. 2 vols. Vol. 1: The apaarent stability. Vol. 2: The turning points.
50038: BEDRICH, FORMAN. - Batik en ikat. Indonesische textielkunst, eeuwenoude schoonheid.
52570: BEEK, PIETER. - Voor bruid en bruidegom.
67118: BEEK, HERDA EN WIM VAN. - Hoogtepunten uit de Indonesische keuken. Sayur, rujak en lalap.
65180: BEEK, MENNO VAN DER. - Kaddisj.
67135: BEEK, H.J.E. VSA. - Dêventer vrogger en oe. (Deel 1).
63537: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950.
60970: BEEM, H. - De verdwenen mediene. Kol Hakolol. Hakodesj Hazee.
57098: BEEMSTER, TON, RED. - Een weg met Maria. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan.
55386: BEENS, HENK. - Een cultuurhistorische beschrijving van de stad Genemuiden.
56126: BEENTJES, GERARD. - Parlando 2.
63497: BEER, ANNA. - Milton. Poet,pamphleteer and patriot.
64263: BEERTEN, VERA A. - Kantelingen.
64675: BEET, CHRIS DE & STERMAN, MIRIAM. - Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag (1894-1896). Bronnen voor de studie van Bosneger samenlevingen. Vol. 6.
66875: BEETS, NICOLAAS. - "Wereldsche zaken schikken zich".
57566: BEEVOR, ANTONY. - The mystery of Olga Chekhova. Was Hitler's favourite actress a Russian spy?
57110: BEGHEYN, PAUL, SAMESNT. - Met de deur open. Gedichten over mensen en god.
34569: BEHAN, BRENDAN. - On Joyce. A lecture delivered before the James Joyce Society at the Gotham Book Mart, New York 1962.
62371: BEHANAN, KOVOOR T. - Yoga. Its scientific basis.
42524: BEHN, APHRA. - Love letters between a novleman and his sister.
55043: BEHR, HANS GEORG. - Von Hanf ist die Rede. Kultur und Politik einer Pflanze.
54422: BEIJ, ILSA DE. - Van noot tot noodzaak. Het belang van karité voor vrouwen in een Gourounsi-dorp in Boven-Volta.
58657: BEIJERING, MARJAN, RED. - Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst. Aspecten van de Nederlandse koloniale geschiedenis. Lezingen en discussies in Rotterdam
62291: BEILES, SINCLAIR. - Sacred fix.
60099: BEIMEL, THOMAS. - Vom Ritual zur Abstraktion. Über die rumänische Komponistin Myriam Marbe.
41099: BEKKERING, PROF. DR. H. - Cultuur is een code'. Een reis door het oeuvre van Cees Nooteboom. Rede in verkorte vorm uitgesproken aanvaarding ambt hoogleraar Taal & Cultuurstudies, 8 december 2008, Nijmegen.
60462: BEKKUM, WOUT JAC., RED. - Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis.
60463: BEKKUM, W. JAC. VAN EN DIJKSTRA./ VERBEEK, M.A. - De Folkingestraat-synagoge in Groningen. De geschiedenis van de joden in Groningen./ De synagoge in de Folkingestraat.
57349: BEL, GERA. - Griekenland aan de vooravond van de dictatuur van Metaxás. Een psychoanalytische benadring van drie visies op de Griekse maatschappij. Yórgos Theotokás, Lilika Nakou, Thanásis Persális.
56224: BELBEL, BELBEL, CABAL &SINISTRA, SANCHIS, - Teatro. Nieuwe teksten van drie Spaanse toneelschrijvers.
69781: BELCHER, WILLIAM L. & LEE, JAMES W., EDS. - J.D Salinger and the critics.
52377: BELDER, BRAM. - De Ouwe Werf van Cornelis Smit tot Cornelis Verolme 1812-2005..
65182: BELDER, J.L. DE. - De zachte klaarte.
61019: BELIËN, HERMAN, BOSSENBROEK, MARTIN & SETTEN, GERT JAN VAN, RED. - In de vaart der volken. Nederlanders rond 1900.
55185: BELINFANTE, JOOST. - Doe Maar boek. Voor de fens.
67394: BELINFANTE, JUDITH C.E. ET AL. - The esnoga. A monument to Portuguese-Jewish culture.
46113: BELL, MICHEAL, ED./COMP. - Scouts in bondage and other violations of literary propriety.
60010: BELL, IAN F.A., ED. - Ezra Pound. Tactics for reading.
56000: BELL, CHRISTOPHER. - Portugal. The quest fro the Indies.
54397: BELL, DIANE. - Daughters of the dreaming.
61856: BELLAIGUE, CHRISTOPHER DE. - In the rose garden of the martyrs. A memoir of Iran.
58334: BELLAMY, JACOBUS ET AL. - Roosje en haar nazaten.
66673: BELLE, JULIAAN VAN. - De Bourgondische Nederlanden. Deel II: Regeerperiode Karel de Stoute (1467- 1477).
65210: BELLEMAN, BAS. - Nu nog volop ventilatoren.
55180: BELLOS, ALEX. - Getallen ontraadseld. Alles wat je moet weten over wiskunde.
67521: BELLOS, DAVID. - Is that a fish in your ear? The amazing adventure of translation.
63657: BELONJE, DR. J. - Het Huis Lahr of Laer onder Broek-Sittard en Schoendelen.
62126: BELTRAMETTI, FRANCO. - El Tibetano en ander proza.
63797: BEMMEL, J. VAN. - Geplunderd en beroofd. Harmelen in in 1672 en 1673.
33619: BENALI, ABDELKADER. - Aan Maarten of: Pastorale overdenkingen tijdens een avondwandeling tussen de kevers.
62628: BENALI, ABDELKADER. - De dood van Iwan I.
59964: BENALI, ABDELKADER. - Panacee.
54983: BENALI, VAN DEN BROECK, CLAES, DE CONINCK, DEMETS, DIDDEN, LANOY, MÖRING, NOOTEBOOM, WILDEMEERSCH ET AL. - Hugo Claus. Kleine encyclopedie van Het verdriet.
54916: BENALI, ABDELKADER. - Kerstmis in Oostende.
38818: BENALI, ABDELKADER. - Panacee.
67618: BENAMOU, MICHEL. - Wallace Stevens an dthe symbolist imagination.
67810: BENDA-BECKMANN, BAS VON. - Trommelen tegen Faust. Het nationaal-socialisme, 'schuld' en intellectuele verantwoordelijkheid in Doktor Faustus en Die Blechtrommel.
59358: BENDER, SARA, RED./ GUTMAN, ISRAEL, EINDRED. - Rechtvaardigen onder de volkeren. Nedferlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan joden.
45269: BENDIEN, J.M. - Een hengelaarsrijm.
55632: BENDRODT, J.C. - Irish lad and other stories.
67356: BENES, JARA. - Op de groene weide. (Programmaboekje).
62206: BENET, JUAN. - A meditation.
58819: BENHAM, PATRICK. - The Avalonians.
67814: BENJAMIN, WALTER. - Eenrichtingsverkeer.
67294: BENJAMIN, ADORNO, BLANCHOT, ROBERT & STAROBINSKI. - Poces-verbaal van Franz Kafka. Essays.
68230: BENNETT, J.G. - Gurdjieff. A very great enigma. Three lectures given at Denison House, Summer, 1963.
68225: BENNETT, J.G. - Talks on Beelzebub's tales.
60097: BENNETT, GEOFFREY. - Naval battles of the First World War.
53433: BENNETT, JOHN C. - The history of the saints.
49558: BENNETT, RONAN. - Hart van Congo. Liefde ten tijde van oorlog.
68206: BENNETT, J.G. - The way to be free.
66828: BENNETT, ALAN. - Thuis schrijven.
48741: BENOIT, P.J. - Reis door Suriname. Een bewerking van Voyage au Surinam./ Journey through Suriname. Adapted from Voyage au Surinam.
54762: BENOIT, JACQUES. - Album III. Reikhalzend.
58762: BENSE, J.F. - Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third being an historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary.
60725: BENSTOCK, SHARI & BERNARD. - Who's he when he's at home. A James Joyce directory.
55437: BENT, DRS. E.A.G. & BRINK, DRS. C.M. P.F. - Mijdrecht, meer dan veen alleen.
59794: BENTON, GREGOR & VERMEULEN, HANS. - De Chinezen. Migranten in de Nederlandse samenleving.
62351: BENTOV, ITZHAK. - Fysica van de metafysica. Over de werking van het bewustzijn.
60227: BENTUM, RIK VAN (1936-1994). - Violen, konijnen en oude meisjes.
60223: BENTVELZEN, DRS. C.J.M., SMIT, P.A., VREUGDENHIL, DRS. P.A. - Gemeente Naaldwijk 1940-1945.
54800: BENVINDO, BRUNO & PEETERS, EVERT. - Scherven van de oorlog. De strijd om herinnering aan WW II, 1945-2010.
59430: BEOUWER, JAAK. - Onderschept
33604: BERANNOVÁ, JANA, KNEEPKENS, MANUEL EN TROMP, WIL, SAMENST. - Vers in de etalage. 47 dichters in de Rotterdamse binnenstad.
45553: BERANOVÁ, JANA, BULTHUIS, PETER, DEELDER, JULES, DEE, HENDRIK VAN, KOJC, MARTIN, KRAAT, COR, VOGEL, FRANS, OUDENAARDEN, JAN EN ANONYMUS. - Climbing a mountain while looking in the sun.
65699: BERANOVÁ, BULTHUIS, DEELDER, VAN DEE, KOJC, KRAAT, VOGEL, OUDENAARDE, ANONYMUS. - Climbing a mountain while looking in the sun.
43907: BERANOVÁ, JANA. - Tussen aarde en hemel.
64524: BERANOVÁ, JANA. - Jantje zag eens mensen hangen.
63473: BERANOVÁ, JANA. - Geen hemel zo hoog.
61738: BERANOVÁ, JANA, SAMENST. - Want met kin en lippen weg kan niet gekust. Gedichten tegen de oorlog.
60545: BERANOVÁ, JANA. - Praag 21 augustus 1968. Abel en Kaïn waren ook broers. Het stille verzet vanaf het einde van de Praagse lente tot de zomer 1969.
54964: BERANOVÁ, JANA. - Vinger van tijd.
62106: BERBEROVA, NINA. - Aleksander Blok: a life.
62372: BERCHOLZ, SAMUEKL & CHÖDZIN KOHN, SHERAH, COMP./ ED. - An introduction to the buddha and his teachings.
65183: BERENDS, GERARD. - Twee vrouwen.
55567: BERENDT, WILLEM H. - Verzachtende omstandigheden. " dat heb jij niet geschreven! " Boemlezing uit de gedichten en aforismen 1965-1980.
64559: BERENSCHOT, WARD EN SCHIJF, HUIBERT, RED. - Etnisch geweld. Groepsconflict in de schaduw van de staat. (Turkije (1913-1918), Oost-Congo, Rwanda, Gujirat, Ambon (1999).
45129: BERENSTAIN, LEO. - The wind moneky and other stories.
67553: BERG, JOHAN VAN DEN. - Het kleine onweer.
47998: BERG, ARIE VAN DEN. - De rattenkruitverkoper van de 'Jaarlykse Ommegank der Leproozen' (een schilderij door Adriaen van nieuwlant, 1633) wejst u in 1979, ook na koopermaandag nog, een leven en geweten zonder knapen.
47975: BERG, ARIE VAN DEN. - Om wat blijvend wil ontroeren. Gedichten 1968-1978.
47976: BERG, ARIE VAN DEN. - Blijmoedig aan het graf te denken.
52830: BERG, JAN VAN DEN, REG. - Vangen op Java. (Film over Willem Walraven).
52846: BERG, JOOP VAN DEN. - Henri Borel (1869-1933). Meer 'bedrijver'dan schrijver van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
52856: BERG, JOOP VAN DEN. - Twee visies op een vooroordeel. De romans Half bloed (1879) van H. de Veer en Halfbloed (1946) van johan Fabricius.
66864: BERG, CORNELIS VAN DEN. - Curaçao. Ons levensgroot Madurodam.
67679: BERG, NORBERT VAN DEN & WACHLIN, STEVEN. - Het album voor Mientje. Een familiealbum uit 1862 in Nederlands-Indië.
63815: VAN DEN BERG, BOEKHOLT, CLEINTUAR, DERKSEN, KOUSBROEK, PAASMAN, VAN RHEEDEN, SERIESE, WILLEMS. - Tjalie Robinson. De stem van Indisch Nederland.
64026: BERG, CASPAR VAN DEN. - Reserve-kapitein. Het levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940).
62785: BERG, ARIE VAN DEN. - Blijmoedig aan het graf te denken.
61894: BERG, M.E. VAN DEN. - Modern standaard Chinees. Een conventionele grammatica.
61324: BERG, NORBERT VAN DEN & RUTTEN, BRAM. - Dirk. Onbewezen zaken uit het ongerijmde.
60103: BERG, DIANA VAN DEN. - Het Bannehof (1975-2011). 36 jaar bestuurshart van Zaanstad.
59638: BERG, JOHAN VAN DEN. - Buiten stenen om.
58782: BERG, JOOP VAN DEN, SAMENST. - Zo was Indië 1850-1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-Indië.
56952: BERG, LASSE AND LISA. - Face to face. Fascism and revolution in India.
56153: BERG, BART O. VAN DEN ET AL. - Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland.
55712: BERG, ARIE VAN DEN. - Een absoluut muizegat.
55529: BERG, JOOP VAN DEN BER./ OKKER, FRANK. - De Indische toneelstukken van Johan Fabricius./ Een bewogen reis naar Blimbing. Over het schrijven van de biografie van Willem Walraven.
48988: BERG, LUCETTE VAN DEN, SAMENST. - Yesoymim weeskes.
67829: BERG, CASPER VAN DEN. - onder ons.
52861: BERG, JOOP VAN DEN. - Aan de oever van ooit en nooit meer. Het werk van Frits van den Bosch (1922-2001).
53383: BERGAMINI, DAVID. - Japan's imperial conspiracy.
65212: BERGE, CLAUDE VAN DE. - Ijsmummie.
64269: BERGE, CLAUDE VAN DE. - Holoversum.
64086: BERGE, CLAUDE VAN DE. - De uitwissingen.
63810: BERGE, TOM VAN DEN BERGE. - Karel Frederik Holle. Theeplanter in Indië 1829-1896.
60280: BERGE, H.C. TEN, SAMENST./INL. - Van een liefde die vriendschap moest blijven. Brieven van J. Slauerhoff aan Heleen Hille.
65877: BERGE, H.C. TEN. - Voorbeeldige vertellingen en hun versluierede betekenis.
49579: BERGE, GIOED TEN, ENTJES, HENDRIK EN REKER, SIEMON, SAMENST./ INL. - Willem ten Berge. Groninger dichter. Poëzie en proza.
27929: BERGEN, DORIS LEANNA. - One Reich, one people, one church: the German christian movement and the people's church 1932-1945.
61877: BERGEN EN HENEGOUWEN, JAN VAN & ARET, RUDD, SAMENST. - Groeten uit zwart Nazaret. Gedichten over Schiedam.
59176: BERGEN, MICHAL M. - Tante Bettine vertelt. Terugblik op haar traumatische jeugd en oorlogsverleden.
54453: BERGEN, ANNE. - Slingerpaden.
66832: BERGER, JOHN. - Hold everything dear. Dispatches on survival and resistance.
60750: BERGER, JOHN. - Keeping a rendezvous.
59709: BERGER, S.P., RED. - Ik zie, ik zie, ik (poë) zie. Gedichten horen, zien en lezen op het jeugdfestival in Velp 1966.
56966: BERGER, MARCEL. - A panoramic view of Riemannian geometry.
65774: BERGER, JOHN. - Het moment van het kubisme.
67613: BERGER, JOHN. - Stemverheffing. Een visie op de afgelopen drie jaar.
58938: BERGER, DR. MR. M.S. - Klassieke sharia en vernieuwing.
36554: BERGERS, A. - Zaandam. Zo was het.
54820: BERGEYS, ROLAND. - Aanvallen! Het verhaal van Ward van het 13e.
57519: BERGFELD, JOACHIM, ED. - The diary of Richard Wagner. The brown book 1866-1882.
56913: BERGH VAN EYSINGA, DR. H.W.PH.E. V.D. - De ziel der menschheid. Een boek van geestelijke waarden. 4 dln.
68417: BERGHE, LOUIS VANDEN & MEYER, LEON DE. - Urartu. Een vergeten cultuur uit het bergland Armenië.
67650: BERGHOUT, CATHRIEN. - Glazen deuren.
60789: BERGHUIS, BEXKENS, BUDÉ, CASSIERS, DE GROOT, H., KUSTERS, VAN DER LECQ. ORANJE, H., SADÉE, TEEKEN, DE VRIES, G. - Bij toeval. Het Gonst 1991-1992. 2 dln.
60084: BERGHUIS, HANS. - Kleitabletten.
61228: BERGIER, JACQUES. - Verdoemde boeken.
63945: BERGREEN, LAURENCE. - Over de rand van de wereld. De opzienbarende ontdekkingsreis van Magelhães.
65692: BERGVELT, ELINOOR ET AL, RED./EDS. - Kleurrijke professoren. 375 jaar prentkunst in de collectie van de Universiteit van Amsterdam./ Colourful professors. 375 years of portraits in the collection of the Universiteit van Amsterdam.
55078: DE BERINI'S. - Kop houwe en geniete!
40672: BERISHA, IBRAHIM ET AL, EDS. - Serbian colonization and ethnic cleansing of Kosova. Documents & evidence.
67393: BERK, DEON VAN DE. - Paps, kunnen kleine kindertjes ook dood?
61854: BERKELAAR, WIM. - De schaduw van de bevrijders. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
64751: BERKELMANS, FRANS. - En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg voorafgegaan door enkele gedichten van Ida Gerhardt en anderen.
64752: BERKELMANS, FRANS. - In ons lezen uitgebroed. Leeswijzer voor de bundel Eindaugustuswind door Willen Jan Otten.
69750: BERKELMANS, FRANS. - Stralende aanheff. Over Kosmos, de eerste bundel van Ida Gerhardt.
67133: BERKHOUT, J. ET AL. - De bruggen naar heden en verleden. Honderd jaar Feijenoord/ Noordereiland.
60765: BERKHOUT-RECHNITZ, ERNA. - Alsnog een grafsteen.
61690: BERKMAN, ALEXANDER. - De opstand van Kronstadt.
66674: BERMAN, PAUL. - Terror and liberalism.
60907: BERNARD, H. RUSSELL. - Research methods in anthropology. Qualitative and quantitative approaches.
60126: BERNARD, BENNO. - De schipbreukeling.
60076: BERNAU, PATRICK. - Uit de ouwe-foto-doos.
56744: BERNE, ERIC. - Transactional analysis inpsychotherapy.
51226: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
63352: BERNHARD, THOMAS. - Histrionics. Three plays.
43711: BERNHARD, THOMAS. - Elisabeth II.
69618: BERNHARD, THOMAS. - Amras.
69636: BERNHARD, THOMAS. - De stemmenimitator.
64573: BERNHARD, THOMAS. - Theatermaker.
59814: BERNHARD, THOMAS. - Muizen, ratten en dagloners. (Opgetekend door Kurt Hofmann).
37413: BERNHARD, THOMAS. - Vertellingen.
53609: BERNIER, FRANÇOIS. - Travle sin the Mogul empire. Ad. 1656-1668.
67216: BERNLEF, J., HAASSE, HELLA S., HERTMANS, STEFAN, KROL, GERRIT, KOPLND, RUTGER, NOORDEVLIET, NELLEKE ET AL. - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers, schilderes en schrijfster.
60187: BERNLEF, J. - De kunst van het verliezen.
47926: BERNLEF, J. - Winterwegen.
63361: BERNLEF, J. - Kokkels en Stenen spoelen. Verzen & verhalen.
63366: BERNLEF, J. - Niemand wint.
63367: BERNLEF, J. - Aambeeld.
69685: BERNLEF, J. - Wolftoon.
52961: BERNLEF, J. - Bermtoerisme.
65176: BERNLEF, J. - De noodzakelijke engel.
63256: BERNLEF, J. - Voorgoed. Gedichten 1960-2010. Een keuze.
62875: BERNLEF, J., BRANDS, G., SCHIPPERS, K. - Barbarberalfabet.
62804: BERNLEF, J. - Dwaalwegen.
61883: BERNLEF, BRASSINGA, BRUINJA, CAMPERT, CREBOLDER, GHYSSAERT, JANSE, DE KOM, LEENDERS, MOORS, OOSTERHOFF, VERHELST ET AL. - Het Liegend Konijn. Jrg. 5, nr. 2. Nieuwe gedichten "uit het nest geroofd".
61526: BERNLEF, J. - Winterwegen.
61128: BERNLEF, J. - Morene.
60477: BERNLEF, J. - Sterf de moord.
57068: BERNLEF, J. - De losse pols. Essays.
55616: BERNLEF. - Ophelia. Een verhaal van Bernlef.
40083: BERNLEF, J. - Vreemde wil.
69767: BERNLEF, BURROUGHS, BUTOR, PERNATH, VANVUGT ET AL. - Randstad 4.
57919: BERNLEF, J. - De overwinning. Het verslag van een nederlaag.
69686: BERNLEF, J. - Gedichten 1970-1980.
63333: BERNSTEIN, JOSEPH M. - Baudelaire. Rimbaud. Verlaine. Selected verse and prose poems.
57939: BERNSTEIN, MICHAEL ANDRÉ. - Conspirators.
66682: BERRIAN, BRENDA F. & BROEK, ARRT. - Bibliography of women writers from the Caribbean (1831- 1986)..
55486: BERRIDGE, KATE. - Vigor mortis. The end of the death taboo.
50509: BERRY, CHUCK. - Chuck Berry. The autobiography.
56551: BERRY, J.W. AND DASEN, P.R., ED. - Culture and cognition: readingas in cross-cultural psychology.
52006: BERSELAAR, HARRY VAN DEN. - Wè zeet uwes. Over de stadstaal van 's-Hertogenbosch. Met tien Bossche verhalen./ Grôôt bosch dictee 1996-2002.
56508: BERSERIK, HERMANUS & MIEN. - Bolletjes op het water. Brieven aan onze dochter.
54823: GEEST. BERT DE. - 2B's zo vrij als een Birdy.
57951: BERTERAMS, CHARLES. - Pink Floyd at forty-five.
56316: BERTHOLET, F.M. - Opium, het zwarte parfum. Kunst en geschiedenis van een verboden ritueel.
65343: BERTIN, FRANÇOIS. - Allied liberation vehicles. Unired States, Great Biritiain, Canada.
61520: BERTON, HUGUES. - Medecine traditionelle et magique en milieu rural.
61521: BERTON, HUGUES. - Sorcellerie, croyances et superstition. Prospections Auvergne-Velay- Bourbonnais.
61522: BERTON, HUGUES. - Temples et architectures sacrées. Introduction à la notion de "centre spirituel".
38771: BERTRAND, BOURGEOIS, DE BOSSCHERE, DUBOIS, DU DY, GLINEUR, GUIETTE, HELLENS, LIONZE, MICHAUX, MILO, MISEREZ, PÉRIER, PIROTTE, TEUGELS, THIRY, VANDEPUTTE ET VAN LOOY, CONTR. - Anthologie de la nouvelle poézie française de Belgique.
68165: BERTSCHINGER, RICHARD. - Can tong qi. Het geheim van het eeuwige leven.
58087: BËRXHOLI, ARQILE & QIRIAZI, OERIKLI. - Albania. A geographic outline.
51944: BERYL, EMERALD, SAMENST. - Double talk too. Rapoëzoe.
68162: BERZIN, ALEXANDER. - De relatie met een spirtuele leraar. Werken aan een gezonde relatie.
58942: BESANT, ANNIE. - Karma ou la justice immaneuse, d'après la théosophie.
57102: BESS, SAVITRI L. - Offer me a flower. A spiritual quest.
53915: BESSELAAR, J.J. VAN DEN. - Het Portugees van Brazilië.
55787: BESSON, JEAN. - Martha Brae's two histories. European expansion and Caribbean culture-building in Jamaica.
63147: BEST DE VRIES, JAN. - After midnight. Egeïsche nachten.
63116: BEST DE VRIES, JAN. - Wij passanten.
63119: BEST DE VRIES, JAN. - Spelen aan de Sloterplas.
26578: BESTEN, LEENDERT DEN. - Gevangenen van het verleden. Over een oorlog met alleen maar verliezers. Balkanoorlog jaren '90
65542: BESTEN, HELGA DEN & VRIES, FRIES DE - De vijf jaargetijden.
58880: BETHEA, DAVID M. - Joseph Brodsky and the creation of exile.
49874: BETLEM, DONALD. - Het losse Been van Willem Elsschot.
66836: BETNZ VAN DEN BERG, ROEL. - Zapdansen.
68448: BETT, DR. W.R. - The infirmities of genius.
55633: BETTI, UGO. - The queen and her rebels. The burnt flower-bed. Summertime. (Three plays).
54829: BEUKELAER, HANS DE & BOERSEMA, BEN. - De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
64283: BEUKEMA, HANS. - De orkaan van 1953. Redders trotseerden natuurgeweld.
64155: BEUKEMA, HANS & GREEF, PIET DE. - Frater Smid, een vergeten rederij.
63787: BEUKENKAMP, GER. - Landgenoten, Beatrix spreekt.
60881: BEUKERS, CHRÉTIEN & ROZE, MEREL. - Schrijfwijzer voor het web. Tactieken en technieken voor creatief schrijven op internet.
60199: BEUKERS, H. ET AL ,EDS. - Red-hair medicine. Dutch-Japanese merdical relations.
54779: BEULE, ROBERT DE. - Boekhouder van het rusteloze.
54780: BEULE, ROBERT DE. - Tri ti tiii. Een liedboek.
53400: BEULE, HERBERT DE. - Eb diep.
59390: BEURSKENS, HUUB. - Eignelijk heb je alles al.
57600: BEURSKENS, HUUB. - Scherven flessenglas.
67641: BEURSKENS, HUUB. - Blindkap.
66820: BEURSKENS, HUUB. - Buitenwegen. Excursies met gedichten en vergezichten.
64771: BEVERS, BERT. - Ware grootte.
41061: BEVERS, BERT, SAMENST. - Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten. Kermis in de poëzie.
66495: BEVERSLUIS, MARTIEN , HOUWINK, ROEL ET AL, SAMENSTELLING. - Het jonge hart. (Keuze uit poëzie inzendinge Nederlandsche Omroep).
62839: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De beiaardier.
61848: BEZEMER, PROF. T.J., INTROD. - Indonesian arts an crafts. Pictorial atlas.
43940: BIAL-SPITZ, J AND BUNNIK, C.J. VAN. - The Spitz family of london and Amsterdam. A general summary.
50776: BIANCHI, ALESSIA. - Aan de goede kant. Witte magie.
60343: BIANCHI, THOMAS. - Statiën. Mystieke en maçonnieke poëzie.
64646: BIANCIOTTI, HECTOR. - Wat de nacht de dag vertelt. Inmiddels zit mijn leven me op de hielen.
54764: BIBE LUYTEN, SONIA M. - Comunicação e aculturação. A colonização Holandesa no Paraná.
65575: BIBEB, CAMPERT, CLAUS, MULISCH, M.G. SCHMIDT ET AL. - Mandril. Tijdboekschrift voor mensen. Zo was het toevallig ook nog 's een keer.
63619: BIBER, MAX. - Gas, granaten en soldaten.
58476: BICKER CAARTEN, A. ET AL, RED. - Noordhollands molenboek.
47295: BIEDERMAN, CHARLES. - Letters on the new art.
67010: BIEGEL, PAUL. - De ivoren deur. In elf talen. Laat ons onze verhalen delen.
48753: BIEGMAN, NIEK. - Soefi's. Rituelen in het Midden Oosten en de Balkan.
61508: BIEGMAN, NIEK. - Een gelukkig eiland. De westelijke binnenstad van Amsterdam./ An island of bliss. The western inner city of Amsterdam.
66184: BIEGSTRAATEN, JOS & COUMAAS. - A book in the wilderness. FitzGerald's Rubáiyát of Omar Khayyám. 150 years in print and image.
65044: BIELSKI, NELLA. - After Arkadia. The wickerwork tram & The barbar's hand.
59307: BIEMANS, JOHAN. - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen: 't Hermenieke van Bergeijk.
67209: BIERMAN, WILLEM & RENDERS, HANS. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
55461: BIERVLIET, LORI VAN. - Ulenspiegel en de Vlaamse romantiek. Brugge 1835-1840.
47154: BIESHEUVEL, J.M.A. - De merel.
50992: BIESHEUVEL, J.M.A. - Opstapper.

Next 1000 books from Antiquariaat Hopi Bukinan

12/15