Antiquariaat Hofman
Kerklaan 64, 3731 EJ, De Bilt, The Netherlands. Tel.: 31 (0)6 23439340            Email: antiquariaathofman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25734: WORLD WAR II. - Der Nationalsozialismus : Dokumente 1933-1945.
29411: LLOYD W. BENJAMIN III. - The art of designed environments in The Netherlands.
48300: IJLANDER, GIJS. - Some Sunny Day.
27727: IJSSELING, J.M.F. - De Sint Catharinakerk op het Bredase Begijnhof.
7358: IJZERMAN, M.J. - Woordenlijstvan de Aardrijkskundige Namen in Nederland.
21718: THEO IJZERMANS (1944-). - Pas op voor promotie ! en andere berichten van de werkvloer.
23935: ROBERT ILSON. - Lexicography : an emerging international profession.
40015: ILSON, ROBERT F. (ED.). - A Spectrum of Lexicography. Papers from Aila Brussels 1984
49561: IMANSE, GEERT & FRANK VAN LAMOEN (RED.) - De Khardzhiev-collectie. Russische avant-garde. Stedelijk Museum Amsterdam
18891: IMBERECHTS, HENDRIK. - John Henry Newman. Ontmoetingen met een christelijk humanist.
40346: IMBRECHTS C.P. , K. - Nieuwgrieks - Nederlands Zakwoordenboek en: Nederlands - Nieuwgrieks Zakwoordenboek.
38052: IMELMAN, NANNO A. - Het stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden. Deel 3 Stoommachines.
47478: IMMERMANN, KARL LEBRECHT. - Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken.
19925: IMMINK, NICO. - Leeuwenbergh. Biografie van een Utrechts gebouw. 1567 - 1900 Pesthuis - Kazerne - Laboratorium - Kerk.
39629: PHILIPS ' PHONOGRAPHIC INDUSTRIES. - Fonopticum '65.
48106: D 'INDY, VINCENT. - César Franck.
20639: JERÔME INEN (1965-). - Het bos.
17357: INGEMARSSON, KASJA. - Kleine Gele Citroenen.
4605: INGEN SCHENAU, KARIN VAN (RED.). - Orgel Concertgebouw in ere hersteld.
48476: INGHAM, CHRIS. - Billie Holiday.
49642: INGHEN, MARSILIUS VAN (ED. E.P. BOS). - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de sententiën.
31495: HOGESCHOOL INHOLLAND. - Levensverhalen van Nederlandse hbo-studenten. Zie mij, lees mij en leer mij kennen.
50651: INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN - Installatievoorschriften als bedoeld in het Reglement en Tarief voor de leveringvan electriciteit door de Gemeente-Electriciteitswerken, enz.
50630: INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN - Installatievoorschriften als bedoeld in het Reglement en Tarief voor de leveringvan electriciteit door de Gemeente-Electriciteitswerken, enz.
34484: INSTONE, ANNA & HERBAGE, JULIAN (ED.). - Selections from the BBC Programme Music Magazine.
5672: MECHANISCHE MUZIEKINSTRUMENTEN MECHANICAL MUSICAL INSTRUMENTS. - Van onwillige kanaries, fluitende klokken en een pierement.
3771: TSCHAIKOWSKY-STUDIO INSTITUT INTERNATIONAL (HRSG). - Systematisches Verzeichnis der Werke von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky.
9467: IONGH, JANE DE. - Regentessen der Nederlanden. De Hertogin. De Koningin. Madama.
45562: IONS, VERONICA. - Mythologie van de wereld.
45566: IONS, VERONICA. - Indian Mythology.
45967: IRGENS, MERETE & STEEN FRIMODT. - Norge
28296: IRVING, JOHN. (SIGNED - GESIGNEERD). - The Watermethodman.
25451: IRVING, JOHN. - A son of the circus.
5412: IRVING, ERNEST. - Cue for Music. An autobiography.
25488: IRVING, JOHN. - Zirkuskind : Roman.
15587: ISHIDA, SHUNJI, GARBATO, CARLO & GIORGIO G. BIANCHI (ED.). (RENZO PIANO). - Renzo Piano. Buildings and Projects 1971 - 1989.
38984: ISHIGURO, KAZUO. - Toen wij wezen waren.
36048: ISOZAKI, ARARA & NONIE NIESEWAND (ED.). - The International Design Yearbook 1988/89.
46789: ISRAEL, EDDY-LEX. - Jacob Israël de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
11580: ISRAELI, RAPHAEL (ED.). - The Public Diary of President Sadat.
18171: ISRAËLS, HAN. - Het geval Freud. 1. Scheppingsverhalen.
35372: ISSEL, HANS (HRSG.). - Die Wohnungs-Baukunde (Bürgerliche Baukunde) umfassend: das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebautene Miethaus, das Städtliche Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung, sowie den Wohnungsbau in den Tropen.
41936: ISTEL, EDGAR (HRSG.). - E.T.A. Hoffmanns musikalische Schriften.
11057: ISTEL, EDGAR (HRSG.). - E.T.A. Hoffmanns musikalische Schriften.
8241: ISTEL, EDGAR. - Nicolo Paganini.
25614: GEERT VAN ISTENDAEL (1947-). - Verhalen van het Heggeland.
47368: ISTENDAEL, GEERT. - Altrapsodie.
34711: ISTVÁN, HARASZTI. (SIGNED - GESIGNEERD). - Poggyász nélkül.
32774: ISTVAN, BENEDEK. (SIGNED - GESIGNEERD). - Semmelweis és kora.
50496: DUDEN ITALIANO. - Duden Italiano. Dizionario figurato.
34714: IVAN, BOLDIZSAR. (SIGNED - GESIGNEERD). - Az ejszaka vegen. Regeny.
45968: IVERSEN, METTE. - Rhodos & Kos Dodekaneserne.
40394: IVERSON, GENIE & KEVIN BROOKS (ILLUSTRATIONS). - Louis Armstrong.
45339: IZ, FAHIR & H.C. HONY. - An English - Turkish Dictionary.
220: JAARBERICHT. - Jahres-bericht der Wiener Singakademie über das 38. Vereinsjahr 1895-1896.
11544: JAARBEURS. - De Jaarbeus. Orgaan van de Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland. No. 1- Januari 1931 t/m no. 23 - Maart 1935.
40265: JAARBOEK. - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome 129 - 1993. Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 1993.
567: JAARBOEK. - Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg. Tome CXXI 1985
12465: JAARBOEKJE. - Jaarboekje der Adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. Zeventiende Jaargang.
43161: UTRECHTSCH JAARBOEKJE. - Utrechtsch jaarboekje voor het jaar 1918. Zeven en zeventigste jaargang.
46300: JAARSMA, MENNO. - Het schoone boek.
39830: JABLONSKI, RAMONA. - The Paper Cut-Out Design Book.
44485: JABLONSKI, EDWARD. - Gershwin.
47902: OVEREEM. JAC. - Anecdoten van Spurgeon. Bevattende tal van karakteristieke bijzonderheden uit diens leven.
11889: JACKENDOFF, RAY. - Taal en de menselijke natuur.
18206: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum Bieratlas.
42761: JACOB, HEINRICH EDUARD. - Joseph Haydn. Seine Kunst, Seine Zeit, Sein Ruhm.
42794: JACOB, HEINRICH EDUARD. - Mozart. Mysterie en Genade.
41002: JACOB, FRIEDRICH. - Die Orgel. Orgelbau und Orgelspiel von der Antike bis zur Gegenwart.
41003: JACOB, FRIEDRICH. - Die Orgel. Orgelbau und Orgelspiel von der Antike bis zur Gegenwart.
1171: JACOB, HEINRICH EDUARD. - Felix Mendelssohn und seine Zeit. Bildnis und Schicksal eines Meisters
1075: JACOB, FRIEDRICH. - Die Orgel. Orgelbau und Orgelspiel von der Antike bis zur Gegenwart.
41885: JACOB, H.E. - Haydn. Zijn kunst, zijn tijd, zijn roem.
15526: JACOBI, ERWIN, R. - Die Entwicklung der Musiktheorie in England nach der Zeit von Jean-Philippe Rameau. Zweiter Teil + Faksimile-Ergänzungsband zum Zweiten Teil.
42768: JACOBI, ERWIN, R. - Die Entwicklung der Musiktheorie in England nach der Zeit von Jean-Philippe Rameau + Faksimile-Ergänzungsband zum Zweiten Teil.
25021: JACOBS, ARTHUR. - The Penguin dictionary of musical performers.
33783: JACOBS, RAYDA. - Mekka Dagboek.
49263: JACOBS, KO & LUDGER SMIT. - De ideale stad. Ideaalplannen voor de stad Utrecht 1664 - 1988.
41768: JACOBS, JACK & JAN SOER. - Kat in de Stad.
23056: JACOBS, INGRID & KEES RIBBENS. - Geschiedenis is van iedereen. Uitgevonden tradities, hergebruikt verleden.
11308: JACOBS, ARTHUR. - The Penguin Dictionary of Musical Performers.
25234: BERNARD JACOBSON. - Conductors on conducting.
26959: JACOBSON, NILS OLOF. - Life without death? : on parapsychology, mysticism and the question of survival.
49804: JACOBSON, NILS-OLOF. - Leven de doden? Over parapsychologie, occultisme en dood.
2310: JACOBSSON, GUNNAR. - L'Histoire d'un groupe de mots Balto-Slaves.
25469: JACQ, CHRISTIAN. - Under the western acacia.
25468: JACQ, CHRISTIAN. FEENEY, MARY. - The son of light.
41475: CHARLIER. JACQUES (ED.). - Atlas du 21e Siècle. La France - L 'Europe - Le Monde. Nouvelle Édition 2002.
45546: SEMPÉ. JEAN-JACQUES. - Un peu de Paris
7080: JACQUOT, JEAN. - La Musique Instrumentale de la Renaissance.
41020: JADASSOHN, S. - Lehrbuch der Harmonie.
44497: JADASSOHN, S. - Lehrbuch der Instrumentation.
41603: JAEGGI, ADRIAAN, SPAAN, HENK, GEERT VAN DER KOLK. E.A. - Wij gingen op reis.
9644: JAEKEN, RIET. - Evolutie van de speeltechniek en van de methoden voor piano van Mozart tot Varró (ca. 1770 - 1930).
16609: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
19872: JAFFÉ, H.L.C. - Il gruppo "de stijl".
44171: JAFFÉ, ANIELA. - Jung over parapsychologie en alchemie. Jungs laatste jaren.
38107: JAFFÉ, H.L.C., E.A. (RED.). - De Stijl: 1917 - 1931.
49786: JAGER, OKKE. - Een tijd van twijfel. Preken over levensvragen.
40514: JAGER, OKKE & MICHEL VAN DE PLAS. - Op de tocht. Gesprekken over geloof en kerk.
21575: OKKE JAGER (1928-1992). - De verbeelding aan het woord : pleidooi voor een dichterlijker en zakelijker spreken over God.
21574: OKKE JAGER (1928-1992). - De dood in zijn ware gedaante.
49887: JAGER, BEREND. - Het intuïtieve kind in het Aquariustijdperk.
22112: JOZEF LUDOVICUS DE JAGER (1949-). - In een ander thuis: de pedagogische geschiedenis van het R.C . Jongensweeshuis en Amstelstad in Amsterdam.
23713: JAGER, J.P. DE. E.A. (RED). - Utrechtse Indologen - Almanak voor 1947.
8249: JÄGER, EBERHARD. - Die Orgeln des ehemaligen Kreises Springe.
49532: OKKE JAGER (1928-1992). - De dood in zijn ware gedaante.
32928: JAGT, MAREK VAN DER. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
48855: JAGT, L.J. - Van Richmond naar Reid. Bronnen en ontwikkeling van taakgerichte hulpverlening in het maatschappelijk werk. Resources and deveopment of Task-Centered casework in social work
28612: JAHN, JOHANNES. HEIDENREICH, ROBERT. - Wörterbuch der Kunst.
12250: JAHN, OTTO (& HERMANN DEITERS, HRSG.) - W. A. Mozart.
38028: JAKOB, FRIEDRICH. - Het Orgel. De orgelbouw en het orgelspel van de oudheid tot heden.
48255: ROSE JAKOBS (1925-1944). EDITH SAMUEL-JAKOBS. - De roos die nooit bloeide: dagboek van een onderduikster , 1942-1944.
39281: JALARD, MICHEL-CLAUDE. - Le jazz est-il encore possible? Préface d 'Alain Gerber.
275: JALOVEC, KAREL. - Italienische Geigenbauer.
30458: JAMAR, JO (ED.). - Het stadhuis van Utrecht. The town hall of Utrecht.
42322: JAMAR, JO, E.A. (RED.0. - Het Rijksarchief Limburg. Een nieuwe huisvesting voor het RAL in Maastricht.
45980: YISHAN STUDIO. YISHAN LI & ANDREW JAMES. - One Million Manga Characters. Over one million characters to create and colour. (Includes CD for Mac or PC).
45979: YISHAN STUDIO. YISHAN LI & ANDREW JAMES. - One Million Manga Characters. Over one million characters to create and colour. (Includes CD for Mac or PC).
41516: JAMES, BURNETT. - Ravel.
48479: JAMES, MICHAEL. - Miles Davis.
29710: JAMES, HENRY. - The Bostonians
36144: JAMES, GLYN. - Modern Engineering Mathematics. Third Edition. (Includes Assessment CD).
44229: JAMES, MURIEL & DOROTHY JONGEWARD. - Born to win. Transactional analysis with Gestalt Experiments.
40679: JAMIE, KATHLEEN. - Onder moslims. Ontmoetingen aan de grenzen van Pakistan.
48758: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
15354: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
987: JAMMERS, EWALD. - Der Mittelalterliche Choral.
15001: JAMMERS, EWALD. - Ausgewählte Melodien des Minnesangs.
37807: JAN VAN DER NOOT. HELLINGA, GS. & W.A.P. SMIT (ED.). - Epitalameon, oft Houwelyck Sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583).
30614: JAN VAN GEELEN (1935-2000), E.A. (RED.). - Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur.
47378: KUIJPER. JAN. - Denkbeelden.
40302: JANÁCEK, LEOS (RACEK, JAN, HRSG.). - Feuilletons aus den "Lidové Noviny". Ausgewählt, erweitert, mit Beitragen und Anmerkungen versehen von Jan Racek.
12004: JANACEK, LEOS. - Das Schlaue Füchslein. Oper in 3 Akten nach Tesnohlideks Novelle.
50218: JANECEK, OTA. - Zena.
42433: JANS, LIESBETH (RED.). - Nieuwe vondsten. Beeldhouwwerken van Kubach-Wilmsen enJerome Symons. (Provinciaal Museum G.M. Kam 1992-93).
50024: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
44097: JANSE, J.A. - In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen.
47769: JANSE, H. &S. DE JONG - Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord-Holland.
47964: JANSEN, FONS. - Oudere teksten.
47956: JANSEN, FONS. - Goeden avond, dames en heren. Dagboek van een cabaret.
47957: JANSEN, FONS. - Bijpraten.
47958: JANSEN, FONS. - 3x andermaal.
47960: JANSEN, FONS. - Beleefd - bedacht.
47961: JANSEN, FONS. - Ik heb me gedrukt. Aforismen.
47959: JANSEN, FONS. - De lachende kerk.
17417: JANSEN, GUUS & FRISO HAVERKAMP. - Noach.
27127: BERT JANSEN (1949-2002). - Twee vrienden.
27129: BERT JANSEN (1949-2002). - Thuiskomst.
29450: WENDON BLAKE. CLAUDE CRONEY ; J.F. JANSEN. - Akwarel : landschappen.
21289: CILLY JANSEN (1957-). - Onvoltooid tegenwoordige tijd.
21904: CILLY JANSEN (1957-). - Onvoltooid tegenwoordige tijd.
49081: JANSEN, WIM (SAMENSTELLER). - Jaargetijdenboek. Wijsheid uit alle wereldreligies voor het hele jaar.
20350: WILL JANSEN (1949-). - Bouillon ! : cultureel gastronomisch magazine.
20349: WILL JANSEN (1949-). - Bouillon ! : cultureel gastronomisch magazine.
18899: JANSEN, J.J. - Inleiding tot de islam.
47962: JANSEN, FONS. - Kwartetten. Volledige cabarettekst.
47963: JANSEN, FONS. - Zullen we handhaven.
39985: JANSEN, DOLF. - Woordenvol. Columns & gedichten.
49253: JANSEN, GERRIT. - Prettige Feestdagen. Utrechtse feesten in heden en verleden.
27906: MARC CAREL JANSEN (1946-). - Een showproces onder Lenin : het voorspel van de grote terreur.
24781: PAUL THEO MARIJNIS (1946-2008). ITA JANSEN. - Het licht in de kattenbak.
21704: HENDRIKA ROMBOUTS-TEN HOVE JANSEN (1936-). - Echt verliefd: analyse van een emotie.
18903: JANSEN, WILLY (RED.). - Lokale Islam. Geloof en ritueel in Noord-Afrika en Iran.
11352: JANSEN, JACOB. (GESIGNEERD - SIGNED). - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
35916: JANSEN, FRANK & HUBERT ROZA. - Het laatste woord.
39626: JANSEN, JOHANNES. - Wolfgang Amadeus Mozart.
39118: JANSEN, J.C.G.M. , CRASBORN, FRANK & JOS VAN DE BRAAK. - Van muziekgezelschap tot symfonisch blaasorkest. Geschiedenis en muzikale ontwikkeling van Harmonie-orkest St. Michaël van Thorn (1863-1990).
19899: JANSEN, WIL. (RED.). - Bouillon ! Eten & Wellust.
27128: BERT JANSEN (1949-2002). - Het haken slaan van de haas.
22508: D.G. JANSEN. - Een milde dood: praktische handleiding bij vrijwillige euthanasie en weigering van levensverlengende behandeling.
45781: JANSEN, FRANK & HUBERT ROZA. - Het laatste woord.
9960: JANSEN, HANS. - Relata Refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek.
33138: CORNELIS CHRISTOFFEL MARIA FRERIKS (1954-) ; ESTHER JANSMA (1958-). - 100 uitzichten op Amsterdam.
47168: JANSMA, ESTHER. - Alles is nieuw. Gedichten.
47111: JANSMA, ESTHER. - Altijd vandaag.
16351: JANSMA, KEES.(RED.). - WK '89.
33279: JANSON, H.W. - Wereldgeschiedenis van de Kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten van de dageraad der mensheid tot heden. (Vierde druk. Herzien en vermeerderd).
37959: JANSON, E.M.CH.M. - Toen Den Haag nog 't Haegje was. De Archipelbuurt.
42248: JANSSEN, HUBERT. - Wim Sonneveld. Opnieuw nabij. Met brieven en foto's.
17245: JANSSEN, HUBERT. - Wim Sonneveld. Opnieuw nabij. Met brieven en foto's.
22339: HENRICUS MARTINUS MARIA FORTMANN (1912-1970). JACOBUS ANTONIUS PETRUS JOZEF JANSSEN (1944-). - Symbool en werkelijkheid : essays over religie en cultuur , 1962-1970.
27653: MARCUS MINUCIUS FELIX (C.200 FL.). TJITTE HENK JANSSEN (1933-). - Octavius.
19740: JANSSEN, EVERT. - Nederland 1884. Vreemd Vaderland - Vertrouwd Volk. (Nederland 100 jaar vóór George Orwell.).
17440: JANSSEN, GUUS & FRISO HAVERKAMP. - Hier.
45193: JANSSEN, FRANS A. & ROB DELVIGNE (SAMENSTELLERS). - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
24739: MENNO LINDEMAN PSEUD. VAN ROELOF CHRISTIAAN JANSSEN. - De stijldanser : literaire thriller.
26532: WILLEM FREDERIK HERMANS (1921-1995). FRANCISCUS ANTONIUS WILHELMUS GERARD JANSSEN (1939-). - Hellebaarden : citaten uit het werk van Willem Frederik Hermans.
11736: JANSSEN, MIEK. - Jan Toorop.
30652: PAULO COELHO (1947-). PIET JANSSEN. - De Zahir: roman.
33862: JANSSEN, HANS LOUIS. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel probleem.
45554: JANSSEN PERIO, E.M. - Hoe helder is Heidegger? Een in- en uitleiding bij Sein und Zeit.
40362: JANSSEN, H.P.H., C.A. TAMSE, E.A. (RED.). - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
43231: JANSSEN, PAUL. - Zeven zeventiende eeuwse schilderijen in het Sint Eloyengasthuis te Utrecht.
49235: JANSSEN, PAUL HUYS. - Schilders in Utrecht 1600-1700.
28232: PIETER ANTOON MARIE GEURTS (1914-1994) ; ANTOON EDMOND MARIA JANSSEN (1940-). - Geschiedschrijving in Nederland: studies over de historiografie van de nieuwe tijd. Deel II: Geschiedbeoefening.
28231: PIETER ANTOON MARIE GEURTS (1914-1994) ; ANTOON EDMOND MARIA JANSSEN (1940-). - Geschiedschrijving in Nederland : studies over de historiografie van de nieuwe tijd. Deel I: Geschiedschrijvers.
49519: JANSSEN, MARIE-JOSÉ & GERARD ZUIDBERG. - Pastores gaan voorbij. Witboek over kracht en pijn van vrijwilligers in de katholieke kerk.
46223: JANSSEN, BART. - Van reglette tot diskette. 125 jaar brailledrukkerij. 75 jaar Bibliotheek Le Sage ten Broek.
36506: JANSSEN, SASJA. - De kamerling. Roman.
43999: JANSSENS, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
38148: JANSSENS, JOZEF D., UYTTERSPROT, VEERLE & LIEVE DEWACHTER (ED.). - Egidius waer bestu bleven. Liederen uit het Gruuthuse -manuscript. Bijeengelezen en ingeleid.
22212: LISA ROGAK (1962-). PIETER JANSSENS. - Dan Brown: de man achter De Da Vinci code : de biografie.
23909: DIRK GEERAERTS (1955-) ; GUY MARIE PIERRE GEORGES JANSSENS (1950-). - Wegwijs in woordenboeken : een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands.
3915: JANSSENS, ROBERT. - Geschiedenis van de luit en de gitaar. (History of the lute and the guitar).
36870: JANSSENS, MARCEL. - Max Havelaar de held van Lebak.
47661: JANSSENS, ADELINE M. & IDA VAN ZIJL (RED.). - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen.
35099: JANSSENS, ADELINE M. - Jan van Scorel in Utrecht. Altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540. Documenten. Technisch onderzoek
24872: WILLY SPILLEBEEN (1932-). MARCEL JANSSENS (1932-). - Steen des aanstoots : naar een zevende dag : een boek.
47800: JANSSENS, ADELINE, M. (ED.). - De geschiedenis gekleurd. Historie - schoolplaten - J.H. Isings.
37759: JANSSENS, HEINRICH & UDO GROTE (HRSG.). - Zei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrein.
20540: DIRK GEERAERTS (1955-) ; GUY MARIE PIERRE GEORGES JANSSENS (1950-). - Wegwijs in woordenboeken : een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands.
21576: ORESTE PINTO (1889-). PIETER JANSSENS. - Vriend of vijand.
17111: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
41201: LAURIS JANSZ. (W. M.H. VAN HUMMELEN & G.R.W. DIBBETS, ED.). - Een spel van sinnen beroerende Het Cooren.
39285: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
45018: JANZ, CURT PAUL (FRIEDRICH NIETZSCHE) - Friedrich Nietzsche. Biographie.
5784: WORKING GROUP OF UNION CHECK LIST IN MUSIC LIBRARY ASSOCIATION OF JAPAN. - Union Check List of Collected Editions, Historical Sets, and Monuments of Music in Japanese Music Libraries.
24026: ARTHUR JAPIN (1956-). - De grote wereld.
24455: ARTHUR JAPIN (1956-). - De grote wereld.
47710: JAPIN, ARHTUR & FRITS LAMBRECHTS. - Heijermans!
28732: LOUIS GEORGE MARTIN JAQUET (1912-1995). - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië : Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
17323: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
21474: ISRAEL ZWI KANNER ; HANNELOT JARAUSCH. - Joodse sprookjes.
38470: JARCZYK, MICHAEL. - Die Chorballade im 19. Jahrhundert.
38471: JARCZYK, MICHAEL. - Die Chorballade im 19. Jahrhundert.
10468: JARCZYK, MICHAEL. - Die Chorballade im 19. Jahrhundert.
34307: JARDILLIER, ROBERT. - Pelléas.
50210: JARDINE, LISA. - Der Glanz der Renaissance. Ein Zeitalter wird entdeckt.
2562: JARUSTOWSKI, B. - Die dramaturgie der klassischen russischen Opera.
17003: JAS, MARTIJN (RED.). - Utrecht bevalt. Herinneringen van 26 bekende Utrechters aan hun geboortestad.
48939: JAS, MARTIJN (RED.). - Rotterdam bevalt. Herinneringen van 30 bekende Nederlanders aan hun geboortestad.
44280: JASPER, TONY. - Survivor. A Tribute to Cliff.
45053: JASPERS, KARL. - Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens.
30272: JASSIES, ARY. - Arnhem. Het gezicht van Nederland.
12442: JEAN, CHARLES-F. - Grammaire Hébraïque élémentaire. Suivie de notions d' araméen biblique.
45789: JEANROY, ALFRED (ED.). - Jongleurs et Troubadours Gascons des XIIe et XIIIe Siècles.
38519: JEANSON, MARJA & REMBRANDT ZEGERS. - Verbeterteams op maat.
40063: CRICK. JEF. - Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamse Beweging (1846-1946). Zijn volledige levensbeeld.
45117: JEFFARES, A. NORMAN. - W.B. Yeats. Man and Poet.
40828: JELINEK, HANNS. - Anhang 2 zu Hanns Jelinek Anleitung zur Zwölftonskomposition. Tabellen und Kompositionsbeispiele von Schoenberg, Webern und Jelinek.
40477: CORNELIUS ONNO JELLEMA (1936-2003). - Ongeroepen.
50645: JELLINEK, KARL. - Kurzes Lehrbuch der physikalischen Chemie. Heft 1 und 2.
37100: JELLINEK, GEORGE. - Callas. Portrait of a Prima donna.
40605: JELSMA, AUKE. - Alsof ik een Messias was. Een theologenroman.
20270: MARGRIETA A. JELTEMA (1952-). - Carthago in het middaglicht.
8074: JENKINS, JEAN (ED.). - Ethnic Musical Instruments. Identification - Conservation. Instrumensts de Musique Ethnique.
26988: DANIEL KOSTHORST (1960-) ; ULRICH LAPPENKÜPER (1959-). ULRICH WEICHERT ; DAVID E. JENKINSON. - 50 Jahre im Bild: Bundesrepublik Deutschland = 50 years in pictures: Federal Republic of Germany.
26698: FOKKE SIERKSMA (1917-1977). THEODOOR PIETER VAN BAAREN (1912-1989) ; KONRAD DIRK JENNER (1941-) ; KONRAD DIRK JENNER. - Religie , sexualiteit & agressie: een cultuurpsychologische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen.
48513: JENNINGS, PETER & TODD BREWSTER. - In Search of America.
25506: ZOË JENNY (1974-). - Das Blütenstaubzimmer : Roman.
46481: JENSEN, STINE. - De verlangenmachine. Vrouwen in de popmuziek.
45943: JENSEN, STONE. - Ik lieg, dus ik ben.
27779: JENSEN, JENS CHRISTIAN. WUNDERLICH, PAUL. - Paul Wunderlich, eine Werkmonographie.
39537: JENTSCH, ERNST. - Musik und Nerven. 1. Naturgeschichte des Tonsinns.
15632: JEPPESEN, KNUD. - Kontrapunkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie.
5792: JEPPESEN, KNUD. - Kontrapunkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie.
47490: JEPPESEN, KNUD. - Kontrapunkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie.
40406: JEPSEN, JORGEN GRUNNET (ED.). - A discography of Louis Armstrong 1923 - 1971.
7797: JESSUP, HELEN IBBITSON. - Court Arts of Indonesia.
28903: ELIAS D' OLIVEIRA (1886-1944) IS ABRAHAM ELIAS JESSURUN D'OLIVEIRA. CORNELIS WALTERUS ANTONIUS FENS (1929-2008) ; HANS ULRICH JESSURUN D'OLIVEIRA (1933-). - ' 80 en ' 90 aan het woord: gesprekken met Lodewijk van Deyssel , Willem Kloos , Albert Verwey , Frederik van Eeden , Marcellus Emants , Karel van de Woestijne , Cyriel Buysse , Is. Querido.
50128: PÈRE SEGNERI DE LA COMPAGNIE DE JESUS. - La Manne Celeste de l'Ame ou Meditations sur des Passages Choisis de l' Écriture Sainte, pour tous les Jours de l 'Année. Tome II.
48725: JETSES, CORNELIS (ILLUSTRATOR). - Zal ik je eens wat vertellen...
29917: JETSES, CORNELIS (ILLUSTRATOR). - Zal ik je eens wat vertellen...
20151: JEWELL, DEREK. - Duke. A portrait of Duke Ellington.
38845: JIMÉNEZ, RAFAEL & CLAUDIA CASAGRANDE (ED.). - Pierre et Gilles, Paris.
45625: JINKERTZ, WILLI. - Mit Reger an zwei Flügeln.
50382: JOACHIMSTHAL, F. (L. NATALI, HRSG.). - Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf die allgemeine Theorie der Flächen und der Linien doppelter Krümmung.
10421: JOBSEN, AARNOUD. - Krisis en Hoop. Een exegetisch-theologisch onderzoek naar de achtergronden en tendensen van de rebelliecyclus in Numeri 11 : 1 - 20 : 13
6563: JOCHUM, ANNEMARIE. - Geige spielen. Ein Ratgeber für Liebhaber.
42324: JODIDIO, PHILIP. - Tadao Ando.
24995: JODIDIO, PHILIP. - Building a new millennium.
48368: JODOCK. - Die Mauer entlang. Auf den Spuren der verschwundenen Grenze.
16331: JOHAN. - De mooiste verhalen uit Johan.
28676: JOHANNES PIETER KAL, EN ANDERE DICHTERS. (1946-). - Januari. Februari. Maart. April. Mei. Juni. Juli. Augustus. September. Oktober. November. December.
48009: JOHANNES, G.J. - De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830.
34270: JOHANNISSON, KARIN. - Het duistere continent. Dokters en vrouwen in het fin-de-siècle.
43684: JOHANSSON, FOLKE. - Mineralen en gesteenten in kleur
12751: JOHN, HANS. - Der Dresdner Kreuzchor und seine Kantoren.
15076: JOHN, NICHOLAS (ED.). - Manon - Massenet.
43701: JOHN, PATRICIA ST. - De geheime taal van dolfijnen
44295: JOHN, ELTON. - Elton John's Greatest Hits Volume II.
11440: JOHN, NICHOLAS. - Salome / Elektra. Richard Strauss.
47480: JOHNSON, UWE & MAX FRISCH. (EBERHARD FAHLKE, HRSG.) - Max Frisch / Uwe Johnson. Der Briefwechsel 1964-1983.
29628: AUGUSTE ESCOFFIER (1846-1935). WIEBE ANDRINGA (1935-1990) ; HARRY LOUIS CRACKNELL (1916-) ; ANNE JOHNSON. - Escoffier voor de keuken van nu.
277: JOHNSON, BRUCE - Montréal/Souvenirs.
11334: JOHNSON, SAMUEL. - Johnson's Dictionary of the English Language in miniature.
41765: JOHNSSON, LARS. - Birds of lake, river, marsh and field.
35895: JOHNSTON, HUGH. - Hugh Johnson's Wijngids 2000. Namen - feiten - jaargangen - beschrijvingen - kwaliteitsoordelen.
43367: JOHNSTON, MARTIN. - Parapsychologie. Onderzoek in de grensgebieden van ervaring en wetenschap.
40706: JOHNSTON, WAYNE. - De zeevaarder uit New York
35143: THE JOHNSTONS. (ORIGINAL PHOTOGRAPH). - The Johnstons. (Original photograph).
26448: JOLAS, EUGENE (ED.). - Transition. An International Workshop.
22297: FRANCISCO VAN JOLE (1960-). - Valse horizon : over Internet en maatschappij.
27874: JOLL, JAMES. - The Anarchists.
50138: P. JOSEPH-ROMAIN JOLY. - Conferences sur les Mysteres. (Summam totius sidei Catholicae recensentes).
48869: JOLY, HENRI L. & KUMASAKU, TOMITA. - Japanese Art & Handicraft. An illustrated record of the Loan Exhibition held in aid of the British Red Cross in October - November 1915.
49694: JONASSON, JONAS. - De zonderlinge avonturen van het geniale bommenmeisje. Roman.
39542: JONCKBLOET, W.J.A. & J.P.N. LAND (ED.). - Correspondence et oeuvre musicales de Constantin Huygens.
9020: JONCKHEERE, KAREL. - Poëtische inventaris.
32657: JONCKHEERE, KAREL. (SIGNED - GESIGNEERD). - Verzamelde Gedichten.
21521: KAREL JAN BAPTIST JONCKHEERE (1906-1993). - Poëtische inventaris.
41998: JONES, GWYN (ED.). - Eirik the Red and other Icelandic Sagas.
50470: JONES, ROGER. - Physics as metaphor.
43286: JONES, A.H.M. - Anthenian Democracy.
33253: JONES, ALLEN. - Sheer Magic.
40417: JONES, MAX & JOHN CHILTON. - Louis. The Louis Armstrong Story 1900 - 1971.
42162: JONES, DANIEL, A.O. (ED.). - Everyman's English Pronouncing Dictionary.
25215: JONES, MORLEY. - Jazz.
37538: JONES, CLIFFORD M. (ED.). - (1) Old Testament Illustrations. (2) New Testament Illustrations. Photographs, maps and diagrams compiled and introduced by Clifford M. Jones.
38610: JONG, FRITS DE. - J. Saks. Lietrator en marxist. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Marxisme in Nederland.
48838: JONG, A.M. DE. & G. VAN RAEMDONK. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vijfde boekje.
15943: JONG, L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië. 5 delen.
34551: JONG, WIL DE & GEORGE BURGGRAAF. - De Betuwe belicht.
46073: JONG, GERARD DE. - Herinneringen bij 125 Vrijzinnige Geloofsgemeeschap NPB afdeling Weesp & Omstreken & 100 jaar "Van Houten" Kerk. (125 jaar NPB. 100 jaar Kerk.)
36508: JONG, OEK DE. - Hokwerda's kind. Roman.
40625: JONG, DOMIEN DE. - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie.
37340: JONG, D. DE & ROEBERT, A.J. - Antiquariaat en Veilingwezen.
21776: MARTIEN J.G. DE JONG (1929-). - De dichter en zijn rechters: een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
45486: JONG, JAAP DE & PETER BURGER. - Onze Taal! Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands.
27183: OEK DE JONG (1952-). - Cirkel in het gras : roman.
28639: EELKE SIMENS DE JONG (1918-2001). (SINGED - GESIGNEERD). - Prikguod.
41411: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg.
37705: JONG, MARTIN J.G. DE. - Twintig poëziekritieken.
48844: JONG, A.M. DE. & G. VAN RAEMDONK. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Zevende boekje.
15672: JONG, L.C.H. DE. - 40 jaar Grafisch Vakonderwijs. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der School voor de Grafische Vakken te Utrecht.
40388: JONG, L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indië. 5 delen.
19549: JONG, MARTIEN J. G. DE. - Vadertaal en Moederland. Over het Nederlands in de Lage Landen en Europa.
22852: JONG, CEES DE E.A. (RED.). - Architectuur Universiteit Utrecht.
43940: JONG, OEK DE. - Proloog 1952.
38191: JONG, EVERT DE. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europees drama. Herman Heijermans and the renewal in European drama.
47373: JONG, WILFRIED DE. - De opheffing van Bob
30068: JONG, DE, P.J. (RED.). - De Berkel beschouwd.
26001: RUSSELL ARTUS PSEUD. VAN MARC DE JONG. - Zonder wijzers : roman.
21709: LOUIS DE JONG (1914-2005). - Opkrabbelen.
33304: JACOB JOHANNES DE JONG (1956-). - Een deftig bestaan : het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw.
48840: JONG, A.M. DE. & G. VAN RAEMDONK. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vierde boekje.
48839: JONG, A.M. DE. & G. VAN RAEMDONK. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vijfde boekje.
14357: JONG, FRITS DE EDZ. - Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam
33273: OEK DE JONG (1952-). - Cirkel in het gras : roman.
22651: DAPHNE LOUISE MEIJER (1961-). SJOERD DE JONG. - Joodse tradities in de literatuur : van Medele Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg.
27185: OEK DE JONG (1952-). - De hemelvaart van Massimo : verhalen.
48841: JONG, A.M. DE. & G. VAN RAEMDONK. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Tweede boekje.
48843: JONG, A.M. DE. & G. VAN RAEMDONK. - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Derde boekje.
46352: JONG, D. DE & ROEBERT, A.J. - Antiquariaat en Veilingwezen.
46766: JONG-KEESING, ELISABETH. - Halflachend met de wijzen. Chinese poëzie uit twintig eeuwen.
4391: JONG, EVERT DE. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europees drama. Herman Heijermans and the renewal in European drama.
31346: JONG - JANSEN, C.E. DE. - Knap bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en kunsthistorisch perspectief.
50588: JONG, MELS DE. - Sprekend nog met de nacht. Over dromen en droomonderzoek.
21358: DAPHNE LOUISE MEIJER (1961-). SJOERD DE JONG. - Joodse tradities in de literatuur: van Medele Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg.
49097: JONG, HANS DE & JAN VAN HERP. - 8 dagen cachot. Celstraf in het Dordtse Stadhuis.
18119: JONG, S. DE. - Varen naar de overkant. Een vergelijking van Oosterse en Westerse mystiek.
31712: JONG, EELKE DE. - Alleen op het land. Verzamelde schetsen.
26669: MEYER JACOB PERATH (1904-1971). ADÈLE PERATH-DE JONG. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
29658: MARTIEN M.G. DE JONG (1929-). - De dichter en zijn rechters: een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting.
41407: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Nogmaals inzake Achterberg.
46615: JONG, A.M. DE. - Notities van een landstormman.
15048: JONGBLOED, B.H. - Ironie in perspectief. Aard en ontwikkeling van de verbale ironie in de handschriftelijke versies van Vestdijks Sint Sebastiaan en in de daarmee corresponderende gedeelten van die van Kind tussen vier vrouwen.
50049: JONGE, C.H. DE. - Nederlandse Tegels.
10757: JONGE, C.H. DE. - Nederlandse Tegels.
24557: FREDERIK JAN GEORG DE JONGE (1944-). - Losse nummers.
42451: JONGE, FREEK DE. - De tragiek
27144: FREEK DE JONGE (1944-). - De brillenkoker.
30488: JONGE, ANGELIEK DE & JERRY GOOSSENS. - De duizend gezichten van het Griftpark.
30889: JONGE, J.A. DE. - Hendrik. Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg-Schwerin.
40465: JONGE, J.C. DE - Het Nederlandsche Zeewezen.
17254: JONGE, FREEK DE. - Iets rijmt op niets. Verzamelde liedjes 1967 - 1990.
31783: JONGE, EDDY DE (RED.). - Groninger Landschap. Impressies van beeldende kunstenaars.
42449: JONGE, FREEK DE. - De mars.
27766: BJARNE JØRNAES (1942-1995). OTTO FRELLO ; MIEKE DE JONGE. - Kunststijlen in kleur.
21101: NEL BENSCHOP (1918-2005). REINT DE JONGE (1931-1993). - Ontluikend wonder.
21639: WILHELMINA HELENA MARIA JANSEN (1950-) ; HUBERTUS MARINUS CHARLES DE JONGE (1946-). - Islamitische pelgrimstochten.
18820: JONGE, ALEX DE. - Tsaar Peter de Grote.
27147: FREEK DE JONGE (1944-). - Neerlands bloed.
32518: HENRICUS GERTRUDA GERARDUS MATHEUS DRIESSEN (1950-) ; HUBERTUS MARINUS CHARLES DE JONGE (1946-). - In de ban van betekenis : proeven van symbolische antropologie.
26674: WILHELMINA HELENA MARIA JANSEN (1950-) ; HUBERTUS MARINUS CHARLES DE JONGE (1946-). - Islamitische pelgrimstochten.
27145: FREEK DE JONGE (1944-). - Zaansch Veem.
36838: JONGE, HUUB DE. (RED.) - Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland.
34224: JONGE, ALEX DE. - The life and times of Grivorii Rasputin.
40777: JONGE, FREEK DE. - Iets rijmt op niets. Verzamelde liedjes 1967 - 1990.
16322: JONGEN, LUDO. - Heilig in de Lage Landen. Herschreven levens.
38039: JONGEPIER, J. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
10538: JONGEPIER, JAN. - Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800.
23101: JONGEPIER, JAN. - Het Haupt-orgel in de Hervormde Kerk te Markelo.
1572: JONGEPIER, JAN. - Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar.
38324: JONGEPIER, JAN. - Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800.
38325: JONGEPIER, JAN. - Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800.
38326: JONGEPIER, JAN. - Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800.
1499: JONGEPIER, J. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
1571: JONGEPIER, JAN. - Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800.
38327: JONGEPIER, J. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
38328: JONGEPIER, J. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
38038: JONGEPIER, J. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
10219: JONGEPIER, JAN. - Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar.
38037: JONGEPIER, J. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
4855: JONGH, TH. M. DE. - Notariat Portugais... Notatariat Fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961.
16381: JONGH, E.D.J. DE. - Buskus, dominee van het volk. Biografie.
38429: JONGHE, A. DE. - De Taalpolitiek van Koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1814-1830). De genesis der taalbesluiten en hun toepassing.
28183: JONGKEES, L.B.W. & J. VANDENBROUCKE (RED.). - Codex Medicus.
45817: JONGMA, JOHAN W.D. - Geschiedenis van het Nederlandse wegvervoer.
21774: JONGSTRA, ATTE. - De psychologie van de zwavel.
48614: JONGSTRA, ATTE. - Lexicon voor feestgangers.
44994: JONGSTRA, ATTE. - Kristalman. Multatuli-oefeningen.
49759: JONKER, J. - Zoutelande in de voorloorlogse jaren.
49760: JONKER, J. - Het dorpsleven in Zoutelande en de drie buitenwijken tot de 2e Wereldoorlog.
32282: JONKER, B. - Handmerken in Drenthe.
11745: JONKER, PIETER.9789064979118 - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
34070: JONKER, DICK. - Goudse schutters en hun Doelen.
21908: LEENDERT JAN DORSMAN (1955-) ; EDUARD JONKER (1950-). - Anderhalve eeuw geschiedenis: ( Nederlands ) Historisch Genootschap 1845-1995.
42333: JONKER, NINI (RED.). - Het Haags Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
24594: HARI KUNZRU (1969-). RONALD JONKERS (1948-). - De poseur.
28627: ROD MENGHAM (1953-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Lofzang op Babel.
43867: PATRICK SÜSKIND (1949-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Het parfum: de geschiedenis van een moordenaar.
42295: ROD MENGHAM (1953-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Lofzang op Babel.
50441: DOUGLAS R. HOFSTADTER (1945-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Gödel , Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Een meteforische fuga op mensen en machines in de geest van Lewis Carroll.
33152: PATRICK SÜSKIND (1949-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Het parfum: de geschiedenis van een moordenaar.
12967: JONKERS, MARK, KOTTMAN, PETER, E..A. - Hans van Maanen. Foto's, meningen - photographs, facts, opinions.
42466: JONKERS, MARK, KOTTMAN, PETER, E..A. - Hans van Maanen. Foto's, meningen - photographs, facts, opinions.
50440: DOUGLAS R. HOFSTADTER (1945-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Gödel , Escher , Bach: een eeuwige gouden band. Een meteforische fuga op mensen en machines in de geest van Lewis Carroll.
47202: GARY ZUKAV. HERMAN RUDOLF KOUSBROEK (1929-) ; RONALD JONKERS (1948-). - De dansende Woe-Li meesters: een overzicht van de nieuwe fysica.
50439: DOUGLAS R. HOFSTADTER (1945-). RONALD J.H. JONKERS (1948-). - Gödel , Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Een meteforische fuga op mensen en machines in de geest van Lewis Carroll.
42112: JONKERS, DICK A, KOLE, ROB A. & JAAP TAAPKEN (RED.). - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
24456: ARUNDHATI ROY (1961-). CHRISTIEN JONKHEER. - De god van kleine dingen.
28332: ROBERT CHOATE DARNTON (1939-). CHRISTIEN JONKHEER. - De kus van Lamourette : bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis.
24074: FRANK MACCOURT (1930-). CHRISTIEN JONKHEER. - De as van mijn moeder : een Ierse herinnering.
24516: DONNA LOUISE TARTT (1963-). CHRISTIEN JONKHEER. - De kleine vriend.
47374: JONKMAN, JANNEKE. - De droomfotograaf.
46608: JOODE, TON DE. - Folklore in het dagelijks leven.
45816: JOODE, OTN DE, EMILE FALLAUX & DICK SCHAAP. - Tijdsbeeld op vier wielen. Driekwart eeuw weerspiegeld in de auto.
47090: JOOSTEN, CARLA. - Het koningshuis in een notedop. (Bijna) alles wat je altijd wilde weten.
6994: JORDA, THOMAS, (RED.). - Pfarrenkirche Baden St. Stephan. Festschrift zur Orgelweihe.
12320: JORDAENS, JACOB. - Jacob Jordeans tekeningen en grafiek.
32244: JORDAN, DAVID & ANDREW WIEST. - Der Atlas des Zweiten Weltkriegs. Vom Polenfeldzug bis zur Schlacht um Berlin.
39697: JORDAN, JOHN O. (ED.). - The Cambridge Companion to Charles Dickens.
45244: KONINGIN NOOR VAN JORDANIË - Een leven in het teken van vrede. Memoires
45966: LAURVIG JØRGEN. - Sydspanien.
39470: JÖRGENSEN, JOHN & ERIK WIEDEMANN. - Mosaik Jazzlexikon.
4669: JÖRGENSEN, JOHN & ERIK WIEDEMANN. - Mosaik Jazzlexikon.
10680: JORGENSON, DALE A. - The life and legacy of Franz Xaver Hauser.
47375: JORIS, LIEVE. - De golf
41052: JOSEPHUS. - The Jewish War.
16120: JOSEPHUS, FLAVIUS, - Jüdische Altertümer. I. Band. Buch I bis X.
35328: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. I. Band Buch I bis X; I. Band Buch XI bis XX.
41049: JOSEPHUS. - The Jewish War.
46772: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE, - Ondine en andere gedichten
26435: JOST, INGRID. - Drie stenen voor een bibliotheek. Klassieke kunst en de Utrechtse Universiteit.
11714: JOST, EKKEHARD (HRSG.). - Darmstädter Jazzforum 89.
32743: JOUHANDEAU, MARCEL (27-7-1988 - 7-4-1979) (SIGNED - GESIGNEERD). - De la Grandeur.
20362: J.A.S. JOUSTRA (1957-). - Homo-erotisch woordenboek.
5887: JOUVE, PIERRE JEAN. - Mozarts Don Giovanni.
7230: JOUVEAU-DUBREUIL, G. - Iconography of Southern India.
48845: JOWITT, DEBORAH. - Time and the Dancing Image.
43540: JOYCE, JAMES. - Pomes Penyeach and other verses.
6744: GEDENKBOEK JUBILEUMBOEK. - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931
5906: GEDENKBOEK JUBILEUMBOEK. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederlandd. Opgericht 26 Augustus 1894 in opdracht van het Partijbestuur.
48970: GEDENKBOEK JUBILEUMBOEK. - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854 - 1954.
46082: JUBILEUMBOEK. - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg Dekens onder gaslicht (1850-1915).
1191: JUBILEUMBOEK. - Een spiegel van diamant. Keuze uit 60 jaar R.Ph.O.-programma's.
35034: JUD, JAKOB (KONRAD HUBER & GUSTAV INEICHEN, HRSG.). - Romanische Sprachgeschichte und Sprachgeographie.
10522: JUDAICA. (JOODS HISTORISCH MUSEUM). - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945. Joods Historisch Museum Amsterdam.
22609: JUDAICA. - Ach wat een gein. Het Joodse Kienspel.
44606: JUDAICA. (JOODS HISTORISCH MUSEUM). - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945. Joods Historisch Museum Amsterdam.
50453: JUDSON, HORACE FREELAND. - The Eighth Day of Creation. (The makers of the Revolution in Biology)
26881: KEES WAAGMEESTER (1947-). JAN P. JUFFERMANS (1945-). - Ik en de wereld: het verhaal van Bold en Janine.
44944: JOHANNES CORNELIS MARIA JUFFERMANS (1944-). - Met stille trom: beeldende kunst en Utrecht sinds 1900.
20790: JUFFERMANS, JAN (ED.). - Het Grafisch Werk van Dick van Luijn.
27871: JOHANNES CORNELIS MARIA JUFFERMANS (1944-). - Met stille trom : beeldende kunst en Utrecht sinds 1900.
9517: ERZÄHLUNGEN FÜR DIE JUGEND. - Die Höhlenbären. Ein Abenteuer von der römisch-germanischen Grenze und anderes
49864: JULIEN, PAUL. - Pygmeeën. Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika.
6377: JULIUS, H.W., E.A. - Kinderen in nood. De kindervoeding in de stad Utrecht in de nood-winter 1944-1945.
8812: JUNG, C.G. - Die Psychologie der Uebertragung.
12633: JUNG, C.G. - Psychologische Typen.
12634: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften von C.G. Jung.
32535: JUNG, HERMANN. - (1) Ullstein Autographenbuch. Vom Sammeln hanschriftlicher Kostbarkeiten. (2) Faksimile-Sammlung zum Ullstein - Autographenbuch.
38418: JUNGBLUTH, AXEL. - Jazz Harmonielehre. Funktionsharmonik und Modalität.
48475: JUNGBLUTH, AXEL. - Praxis Jazz Harmonisation. Anleitung zum Harmonisieren.
3958: JUNGBLUTH, AXEL. - Jazz Harmonielehre. Funktionsharmonik und Modalität.
49422: JUNGE, TRAUDL. - Until his final hour. Hitler's last secretary.
46520: JUNGER, SEBASTIAN. - De volmaakte storm. Een spectaculaire geschiedenis van de mens in strijd met de zee.
28505: JUNGMANN, WIM. - Wat is het met Loes. Dagboek van een voorbij leven.
13170: JURGENS BUNING, J.E. & GG.H. VAN SCHOONVELD. - The sentence intonation of contemporary standard Russian as a linguistic structure.
37815: JÜRGENS, GEORG. - Die ' Epistolea Ho-Elianae'. Ein Beitrag zur englischen Litteraturgeschichte.
26613: HELLMUT DIWALD (1929-) ; KARL-HEINZ JÜRGENS (1948-). - Martinus Luther D. : Lebensbilder.
11094: JURRIUS, J. (ED.). - Kramer's Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde. Tweede druk.
41107: HARTNACK. JUSTUS. - Wittgenstein und die moderne Philosophie.
6708: JUVENAL. - Sixteen Satires Upon The Ancient Harlot.
43692: KAA, ROMKE VAN DE. - Buiten de perken. Tuinieren met gezond verstand.
26224: GÜNTER GRASS (1927-). PETER KAAIJ (1942-). - De rattin : roman.
7421: KAAL, RON. (SIGNED - GESIGNEERD) - 44 cartoons.
35131: KAAM, BEN VAN. - Parade der mannenbroeders. Protestants leven in Nederland 1918-1939.
49676: KAAN, FRED. - The Only Earth we know. Hymn Texts.
48079: KABAKOV, ILYA. - A return to painting. Eine Rückkehr zur Malerei 1961-2011.
48080: KABAKOV, ILYA. (WERNER MEYER, HRSG.). - Universalsystem zur Darstellung von allem. A Universal System for Depicting Everything.
48526: KABAKOV, ILYA & EMILIA. - The Center of Cosmic Energy.
11310: KABISCH, THOMAS. - Liszt und Schubert.
16647: KADT, J. DE. - De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften.
918: KAEGI, HEINERICH & PAUL GOODMAN - Singing in the dentist chair. Experimenten met / experiments with écriture automatique.
32007: EUGENE FRANCIS KAELIN (1926-). (HUSSERLIANA) - The unhappy consciousness : the poetic plight of Samuel Beckett : an inquiry at the intersection of phenomenology and literature.
17292: KAFKA, FRANZ. - Het slot.
47465: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
15310: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
44969: KAFKA, FRANZ. - Zur Frage der Geschichte und andere Schriften aus dem Nachlass.
35679: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk.
7431: KAFKA, FRANZ. - El Castillo.
47363: KAGANOF. - Hectisch.
46251: KAGEL, MAURICIO. - Sur scène. Kammermusikalisches theaterstück. Theaterstück in einem akt.
47364: KAGIE, RUDIE. (GESIGNEERD - SIGNED). - De kracht vaN de maan. Waarnemingen in de wonderlijke wereld van magie en bijgeloof.
42754: KAHL, WILLY & WILHELM-MARTIN LUTHER (HRSG.). - Repertorium der Musikwissenschaft. Musikschrifttum, Denkmäler und Gesamtausgaben in Auswahl (1800-1950). Mit Besitzvermerken deutscher Bibliotheken und musikwissenschaftlicher Institute.
9645: KAHL, WILLY. - Das lyrische Klavierstück Schuberts und seiner Vorgänger seit 1810.
41659: KAHL, WILLY & WILHELM-MARTIN LUTHER (HRSG.). - Repertorium der Musikwissenschaft. Musikschrifttum, Denkmäler und Gesamtausgaben in Auswahl (1800-1950). Mit Besitzvermerken deutscher Bibliotheken und musikwissenschaftlicher Institute.
31802: KAHLFELDT, PAUL, LEPIK, ANDRES & ANDREAS SCHÄTZKE (HRSG.). - Josef Paul Kleihues. Stadt Bau Kunst. (Mit DVD (15 min. Film).
6415: KAHN, ALBERT E. & PABLO CASALS. - Pablo Casals. Licht und Schatten auf einem langen Weg. Erinnerungen aufgezeichnet von Albert E. Kahn.
1617: KAHN, ALBERT E. & PABLO CASALS. - Sarabande. De levensroman van Pablo Casals zoals door hem verteld aan Albert E. Kahn.
25538: JONAH KAHN. - Eetymologie : de oorsprong van gerechten en ingrediënten.
37450: KAHSNITZ, RAINER, MENDE, URSULA & ELIZABETH RÜCKER. - Codex Aureus Epternacensis. Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts.
47488: KAISER, JOACHIM. - Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten
12245: KAISER, JOACHIM. - Mein Name ist Sarastro. Die Gestalten in Mozarts Meisteropern von Alfonso bis Zerlina.
41505: KAISER, JOACHIM. - Grosse Pianisten in unserer Zeit.
22816: KAISER, JOACHIM. - Mein Name ist Sarastro. Die Gestalten in Mozarts Meisteropern von Alfonso bis Zerlina.
20263: JAN KAL (1946-). - Praktijk hervat : 111 sonnetten.
36826: KALEIS, HUUG. - Schrijvers binnenste buiten. Essays.
35682: KALEIS, HUUG (MOLIN, ROB, RED.). - Gedreven door verwantschap. Essays over Willem Frederik Hermans.
697: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten. Met aantekeningen door Dr. G. Kalf.
19602: KALKWIEK, K.A. & A.I.J.M. SCHELLART (RED.). - Atlas van de Nederlandse Kastelen.
48118: KALLAWAY, WILLIAM. - London Philharmonic. Music makers since 1932.
15812: KALMA, J.J. - Nanne Ottema. Aartsverzamelaar en museumbouwer. 4 mei 1874 - 20 juni 1955.
3737: KALMA, J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
29688: KALMA, J.J, SPAHR VAN DER HOEK, J.J. & K. DE VRIES (RED.). - Geschiedenis van Friesland.
32492: JACOB JETZES KALMA (1907-1991). - Men meldt ons uit Friesland: een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden : met een lijst van 17de-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
49087: KALMA, D. - Frysk Staveringsboekje. Sechte Printinge.
30483: M.A. VAN KALMTHOUT (1942-). - Spiritualiteit in psychotherapie ?.
28347: KALSHOVEN-BRESTER, HEDDA. - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland. 1920-1949.
40986: KALUSH, WILLIAM & LARRY SLOMAN. - Houdini. Het geheime leven van een superheld.
23494: JAN VEEN ; JAN VAN DE KAM. - Griend : vogeleiland in de Waddenzee.
43147: KAM, RENÉ DE. - Een hart van warmte. 75 jaar stadsverwarming in Utrecht.
43148: KAM, RENÉ DE. - Een hart van warmte. 75 jaar stadsverwarming in Utrecht.
38231: KAMERBEEK JR. J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagse poëzie (1913) in zijn internationale context. (Albert Verwey et le nouveau classicisme).
43280: KAMERLING-VAN HAERSMA BUMA, A.A.S. (SAMENSTELLER). - Utrecht in Prent. Een geïllustreerd overzicht van twintig eeuwen Utrechtse historie.
46029: KAMIJO, FUMIE & RODIE SHORT. - Bobby Dazzler's Make your own Misfits. 35 unique and quirky sewn creatures.
32766: KAMIL, KÁRPÁTI. (SIGNED - GESIGNEERD). - Farkasa gyomrában lakik.
30340: GYÖRGY KONRÁD (1933-). J.H.A. KAMMER. - Tuinfeest : roman.
41571: KAMP, A.F. & CAS OORTHUYS. - 's Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
24763: NICO SCHEEPMAKER (1930-1990). RUURD EDENS ; JOKE VAN DER KAMP (1959-). - Voor Oranje trillen al mijn snaren.
22616: LODY B. VAN DE KAMP (1948-). - Het was maar kort: over de Joodse Gemeenten in Nederland.
39128: KAMPEN, ALB. VAN. - Orbis Terrearum Antiquus. In Scholarum Usum Descriptus Alb. van Kampen. Edition Altera.
28117: JAPANSE KAMPEN). - Nederlanders in Japanse kampen. Tekeningen en voorwerpen gemaakt in burgerinternerings- en krijgsgevangenenkampen 1942-1945.
19836: KAMPERS, BRAM. - Painting, power and patronage. The rise of the Professional Artist in Renaissance Italy.
11539: KÄMPFER, FRITZ. - Beakers - Tankards - Goblets. (Drinking Vesels).
22580: MATTHIJS KAMPHOFF. - Oude levens , nieuwe koersen: reïncarnatie en de samenhang tussen opeenvolgende levens.
26956: DETMER DEDDENS (1923-) ; JACOB KAMPHUIS (1921-). - Afscheiding - Wederkeer : opstellen over de Afscheiding van 1834.
42047: KAMPHUIS, J. - Martinus Nijhoff. dichter van een nieuwe Psalm 150.
40138: HILBERT KAMPHUISEN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Barchem (in) vieren.
40145: HILBERT KAMPHUISEN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Affecties om een hoekje.
24098: HANS KAMPS. - De wow factor: over ondernemers en grootverdieners.
22531: PETER KAMPSCHUUR. - De man zonder navel : De Nieuwe Tijd tussen zin en onzin.
42096: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan 1968-1983. De televisietijd.
47994: KAN, A.H. (ED.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
5455: KAN, A.H. (ED.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
42231: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan 1957-1968. De radiojaren.
27264: KANDINSKY. - Über das Geistige in der Kunst.
27265: KANDINSKY. (HRSG. VON MAX BILL). - Essays über Kunst und Künstler.
12807: JUN KANEKO. - Jun Kaneko. Dutch Series - Between Light and Shadow.
46374: JUN KANEKO. - Jun Kaneko. Dutch Series - Between Light and Shadow.
37897: KANN, K., KIBBERMANN, E., KIBBERMANN, F & S. KIROTAR. - Estnisch-Deutsches Wörterbuch. Eesti-Saksa Sõnaraamat.
47630: KANN, FLORIAN. - Der Fall 'Karl May'. Juridisches Gutachten über die Machenschaften des sächsischen Schriftstellers Karl May und seiner Helden Old Shatterhand, Winnetou, Kara Ben Nemsi, Old Firehand, Old Surehand, Old Wabble, Sam Hawkens und anderer.
21473: ISRAEL ZWI KANNER. - Nieuwe Joodse sprookjes.
23914: HEINZ LUDWIG ARNOLD (1940-) ; VOLKER SINEMUS ; ROLF DIETRICH ; SIEGFRIED KANNGIESSER. - Grundzüge der Literatur - und Sprachwissenschaft.
13256: KANNIK, PREBEN. - Uniformen in Farben.
42390: KANOF, ABRAM. - Jewish ceremonial art and religious observance.
45186: KANT, IMMANUEL. - Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Die Metaphysik der Sitten. (Werke 5).
44950: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
45183: KANT, IMMANUEL. - Träume eines Geistersehers und andere vorkritsiche Schriften. (Werke 1).
47880: KANT, IMMANUEL. - Träume eines Geistersehers und andere vorkritsiche Schriften. (Werke 1).
45187: KANT, IMMANUEL. - (Werke 6). Der Streit der Facultäten und kleinere Abhandlungen.
4291: KANT, IMMANUEL. - Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte.
43283: KANT, IMMANUEL (PETER G. LUCAS, ED.). - Prolegomena to any Future Metaphysics that will be able to present itself as a Science.
43285: KANT, - Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen.
32592: KANT, IMMANUEL. - Kritik der reinen Vernunft. Band 2
45184: KANT, IMMANUEL. - Kritik der praktischen Vernunft und andere kritsiceh Schriften. (Werke 2).
45185: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Urteilskraft. (Werke 4).
20505: ARNO KANTELBERG (1968-). - Voetbaltaal : van aanspeelpunt tot zwabberbal.
17480: KANTER, ROSABETH MOSS. - Als Reuzen leren dansen. Management, strategie en carrière in de jaren negentig.
28831: RONNIE KAPER (-2001). - Over helse heksen en onnozele halzen : magie en bijgeloof in middeleeuwse teksten.
46658: KAPLAN, FELIX. - Moskou Retour.
49286: KAPLAN, PHILIP & RICHARD COLLIER. - The Few. Summer 1940. The Battle of Britain.
15579: KAPLAN, SAM HALL. - L. A. lost and found. An architectural history of Los Angeles.
50687: KAPLAN, LEO. - Het Mona Lisa Syndroom. Mannen met vrouwelijke gevoelens en hun invloed op cultuur en wetenschap.
44167: KAPLICKA, JIRINA & JAROSLAV HOFMAN. - Ornamental shrubs.
44363: KAPLOUN, URI (ED.). - The Synagogue.
10215: KAPP, JULIUS. - Berlioz. Eine Biographie.
28268: MAGDALENA DROSTE (1948-). ANTONIUS GERHARDUS MARIA BERENTSEN (1953-) ; INGE KAPPERT. - Bauhaus 1919-1933.
46120: KARANOVIC, CEDOMILA. - Petar Omcikus.
41931: KARASOWSKI, MORITZ. - Friedrich Chopin. Sein Leben und seine Briefe.
37284: KARASU, T. BYRAM. - Wisdom in the Practice of Psychotherapy.
41567: KARAVAN, DANI. - Makom.
18729: KARCHER, STEPHEN. - Geïllustreerde encyclopedie van de Divinatie. Een praktische gids voor de systemen die uw toekomst kunnen onthullen.
27821: KAREKIN I (CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS). (SIGNED - GESIGNEERD). - In search of spiritual life (an Armenian Christian Miscellany).
44777: CLERCK. KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
47493: KAROLYI, OTTO. - Introducing Modern Music.
47357: KARS, THEO. - De verleiders. Roman.
27189: THEO KARS. - De geisha : roman.
13925: KARSON, BURTON L. - Festival Essays for Pauline Alderman. A Musicological Tribute.
31332: KARSTKAREL, PETER. - Het stadhuis van Dokkum.
30962: KARSTKAREL, PETER, HUUB MOUS EN COR WETTING. - Beelden in Leeuwarden.
38901: KARSTKAREL, PETER (RED.). - Monumentaal Friesland. Een fotodocument 1899 - 1943.
46167: KASANDER, JOHN. - 150 jaar Koninklijk Conservatorium. Grepen uit de geschiedenis.
13534: KASANDER, J. - Uitvoerende en paedagogische toonkunst.
4147: KÄSERMANN, NIKLAUS. - Kurze Anweisung zum Singen, vorzüglich für die Schulen im Canton Bern entworfen.
38656: KÄSLER, DIRK (HRSG.). - Klassiker des soziologischen Denkens. Erster Band: Von Comte bis Durkheim.
22493: JELLE KASPERSMA (1948-). - Walam Olum: het heilige boek van de Delaware-Indianen.
32479: KASTELEN. - De Nederlandse kastelengids.
17867: KATALOG. - Bielefelder Katalog 2006. Klassik. Bild- und Tonträger, Hörbücher.
198: CATALOGUS - KATALOG - Das Aquarel 1400 - 1950.
6500: CATALOGUE. KATALOGUS. - Käthe Kollwitz 1867-1967. Herdenkingstentoonstelling.
42696: KATE, F.P. TEN. - De Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941. Een krijgskundige studie. Band 1 en 2. The German invasion of the Soviet Union in 1941. A military-historical study. Volume 1 and 2.
40549: KATZ, STEVEN T. - Jewish Philosophers.
50526: KATZ, ROBERT. - The Fall of the House of Savoy. The fatal struggle of an Italian dynasty to preserve its 900-year tradition. A study in the relevance of the commonplace or the vularity of history.
39538: KATZ, D. & G. RÉVÈSZ. - Musikgenuss bei Gehörlosen.
35892: KATZ, GINNY. - Beyond the light. A personal guidebook for Healing, Growth & Enleightenment.
50073: KATZENELLENBOGEN, ADOLF. - The sculptural programs of Chartres Cathedral. Christ - Mary - Ecclesia.
41019: KAUFMAN, HARALD. - Hans Erich Apostel.
42981: KAUT, JOSEF. - Die Salzburger Festspiele. Bilder eines Welttheaters.
37605: KAUTZSCH, E, (ÜBERSETZUNG UND HERAUSGEBER) & D.H. HOLZINGER. - Die Heilige Schrift des Alten Testaments....übersetzt und herausgegeben. Re g i s t e r.
29465: KAVOUNAS, ALICE. - Water. Pure Therapy.
41524: KAY, HILARY. - Rock & Roll Memorabilia. A History of Rock Mementos. The Rare and Valuable: handwritten lyrics, smashed instruments, outrageous clothing and cars, art by the stars, and more.
1025: KAY, JULIANE. - Mein Sohn Wolfgang Amadeus. Glück und Tragik des Vaters Leopold Mozart.
39475: KAY, JULIANE. - Mein Sohn Wolfgang Amadeus. Glück und Tragik des Vaters Leopold Mozart.
29407: KAY, ALAN F. - Locating consensus for democracy : a ten-year U.S. experiment.
28051: KAYE, M.M. - The Golden calm. An English Lady's Life in Moghul Delhi.
14692: KAYSER, RUDOLF. - Kant.
8012: JOSEPHS DES SIEGHAFFTEN RÖM. KAYSERS. - Josephs des Sieghafften Röm. Kaysers Leben und Thaten. In zwei theile abgefasset, und mit bildnissen gezieret.
27193: WIM KAYZER (1946-). - Geen dag , geen nacht , maar ook geen schemering.
40467: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
43083: KAZIN, ALFRED. - New York Jew.
1131: KAZNELSON, SIEGMUND. - Beethovens ferne und unsterbliche Geliebte. Mit 32 Bild-Tafeln und zahlreichen Faksimiles im Text.
45319: KEANE, JOHN - A political life of Tom Paine.
43541: KEATS, JOHN. - Lyric Poems. Unabridged.
35828: KEATS. (GARROD, H.W., ED.) - Poetical works.
47911: KEE, COR. - Scheepke onder Jezus'hoede. Fantasie voor orgel of harmonium. Editie Willemsen no. 142.
47920: KEE, COR. - "U kan ik niet missen."
30912: KEE, ROBERT. - The Picture post album.
30426: GIUSEPPE PONTIGGIA (1934-2003). ANTHONIE KEE. - Twee keer geboren : roman.
30433: LUIGI PIRANDELLO (1867-1936). ANTHONIE KEE. - De weduwnaar en andere verhalen.
16095: KEEGAN, JOHN (ED.). - Who's Who in World War II.
30995: LAWRENCE DAVID FREEDMAN (1948-). JOHN KEEGAN (1934-). - The Cold War: a military history.
34898: KEERS, FRITS - Jan Beutener. Schilderijen 1969-1987 Paintings.
28905: GERBRAND ADRIAENSZ BREDERO (1585-1618). AUGUST ALBERT KEERSMAEKERS (1920-). - Toneelspelen.
39185: KEES BROOS (RED.), HALAS, JOHN, LOOIJEN, HENK. E.A. - Beeld voor beeld. Nederlandse en Internationale Animatiefilm. Van bio-kraai tot computeranimatie.
24523: ELISABETH EMMY KEESING (1911-2003). - De blinde spinners.
10433: KEHRER, JUDOK. - Joh, Seb. Bach als Orgelkomponist und seine Bedeutung für den kath. Organisten.
46321: KEHRLI, J. OTTO. - Typografie en kunst.
48565: KEIJSER, P. - Suikerriet, suikerverdriet. Slavernij in enkele 18de-eeuwse teksten.
35276: KEIJSPER, CHANTAL (RED.). - En ik heb ze bewaard voor jou... 100 literaire collecties.voor de toekomst behouden.
7342: KEIJZER, C. & H. JONKER HZN. - De Anna Paulownapolder 1846-1946.
30947: KEIKES, W.H. - "Sint Maaarten". De kerkburcht van Bolsward.
33178: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 1. het noorden des lands/groningen
33180: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 3. de boorden van het zuiderzeebekken/ de zuiderzee-eilanden.
37963: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 4. de hollandse kusten/ West-Friesland en "de kop".
33179: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 2. het noorden des lands/friesland.
33181: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 4. de hollandse kusten/ West-Friesland en "de kop".
37961: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 1. het noorden des lands/groningen
37962: KEIKES, W.H. - "tot keringe der wateren". dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 3. de boorden van het zuiderzeebekken/ de zuiderzee-eilanden.
8722: KEILER, ALLAN. - Marian Anderson. A singer's journey.
30950: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
31279: KEIZER, C. - Rijswijk in oude ansichten.
33135: A.A. KEIZER (1947-). - Tijdelijk feest: 'postkoloniale doktersroman'.
47853: KEIZER, HANS P. - Nederlandse wijsheden.
49311: KEKEN, HANS VAN. - Het apenstaartje.
2673: KELCHNER, ERNST. - Die Luther-Drucke der Stadt Bibliothek zu Frankfurt am Main 1518- 1546.
33673: KELDYSCH, JURI. - Geschichte der russischen Musik. Band 1.
25325: YEHUDI MENUHIN (1916-1999). GEORGE STEINER (1929-) ; VERALIND L. KELK. - Onvoltooide reis : herinneringen.
43209: KELLE, A. & H. STURM. - Lexicon inheemse dieren.
43210: KELLE, A. & H. STURM. - Lexicon inheemse planten.
31135: KELLENDONK, FRANS. - De verhalen.
27141: FRANS KELLENDONK (1951-1990). - De halve wereld : reportages.
42802: KELLER, HERMANN. - Das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Werk und Wiedergabe.
3729: KELLER, WERNER. - De Bijbel heeft toch gelijk. De wetenschapo bewijst de historische juistheid.
47359: KELLER, HANS. - Geschiedenis van een Tocht. De Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Een reisnovelle.
39851: KELLER, HANS & MILEIN COSMAN (ZEICHNUNGEN). - Strawinsky dirigiert.
30981: ÉVA SZMODISNÉ ESZLÁRY ; SUSANNE URBACH. O.B. HELLEMAN ; ANNA KELLER. - Middeleeuwse Nederlandse kunst uit Hongarije: een keuze uit de collecties van het Museum voor Schone Kunsten , Boedapest en het Museum voor Christelijke Kunst , Esztergom.
42787: KELLEY, KITTY. - Sinatra. "His way".
39807: KELLEY, AUSTIN P. (AND THE STAFF OF SOTHEBY PARKE BERNET). - The Anatomy of Antiques. A Collector's Guide.
44917: KELLY, SEAN F. & KELLY, READ J. - Hypnosis. Understanding how it can work for you.
44340: KELLY, ROBERT. - Theme and Variations. A Study of Linear Twelve Tone Composition.
10578: KELLY, JOHN. - Handboek Modelfotografie. De geheimen van de erotische naakt- en glamourfotografie.
27703: KELLY, JEFFREY O' & NICHOLAS PRICE. - Doctor Snuggles en de dingeldinsdag.
27704: KELLY, JEFFREY O' & NICHOLAS PRICE. - Doctor Snuggles en het lila lavendelland.
19883: KEMKENS, TON & CAROLINE KENNEDIE. - Kantoorkasteel de Binnenhaven. Toekomst voor verleden.
43468: KEMME, TON. - Het orakel als spel.
50215: KEMME, GUUS (ED.). - Amsterdam. Architecture. A Guide.
39093: KEMP, WOLFGANG. - Sermo Corporeus. Die Erzählung der mittelalterlichen Grasfenster.
49775: KEMP, M. (RED.) - Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg. (Eerste Reeks).
33869: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
5929: KEMPE-OETTINGER, CORDULA. - Rudolf Kempe. Bilder eines Lebens.
48139: KEMPE-OETTINGER, CORDULA. - Rudolf Kempe. Bilder eines Lebens.
20212: MAX DENDERMONDE PSEUD. VAN HENDRIK HAZELHOFF. MAARTEN KEMPERS (1924-1993). - Ik geef jou een gedicht of wat : honderd en een lichte sonnetten om langzaam te lezen.
27838: BRAM KEMPERS (1953-). - Openbaring en bedrog: de afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
49597: THOMAS À KEMPIS (C.1379-1471) (ED. J.W. SCHULTE NORDHOLT & J.F. DOEVE, TEKENINGEN) - Navolging van Christus.
49596: THOMAS À KEMPIS (C.1379-1471) (ED. IS. VAN DIJK). - De navolging van Christus.
9772: KENDALL, ALAN. - Vivaldi.
39683: KENDALL, ALAN. - Vivaldi. His music, life and time.
36981: KENDE, GÖTZ KLAUS. - Richard Strauss und Clemens Krauss. Ein Kúnstlerfreundschaft ud ihre Zusammenarbeit an "Capriccio" (op. 85) Konversationssstück für Musik.
50653: KENDIG, FRANK & RICHARD HUTTON. - Leef-tijden. Of hoe lang alles* meegaat.
34699: KENEALLY, THOMAS, ADAM-SMITH, PATSY & ROBYN DAVIDSON. - Australia. Beyond the Dreamtime.
11141: KENIS, PAUL. - Een overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na "Van Nu en Straks"
25025: KENNEDY, MICHAEL. KENNEDY, JOYCE BOURNE. - The Oxford dictionary of music.
29786: KENNEDY, DANE. - Britain and Empire, 1880-1945.
45925: KENNEDY, PAUL. - De kering van het tij. Hoe de Tweede Wereldoorlog werd gewonnen door de geallieerden - januari 1943 - juni 1944.
25092: MICHAEL KENNEDY (1926-). - Mahler.
25677: DENNIS KENNEDY (1940-). - Granville Barker and the dream of theatre.
9194: KENNEDY, NIGEL. - Always playing.
42313: KENNEDY, GAVIN. - Essential Negotiation.
37296: KENNEDY, RICK & RANDY MCNUTT. - Littel Labels - Big Sound. Small record companies and the rise of American Music.
7662: KENNEDY, MICHAEL. - Portait of Elgar.
25088: KENTNER, LOUIS. - Piano.
39385: KENTNER, LOUIS. - Piano.
16051: KENTNER, LOUIS. - Piano.
13974: KENYON, NICHOLAS (ED.).. - Musical Lives. Intimate biographies of the famous on the famous.
23100: KENYON, NICOLAS. - Simon Rattle. The Making of a Conductor.
20616: HERMAN KEPPY (1960-). - Flat River Flamingo : roman.
38855: KEPPY, HERMAN, (RED.). - Fotofestival Naarden vam 18 mei t/m 9 juni 1991.
6822: KERKHOF, F. & A. SLEGERS. - Het Braille Muziekschrift.
7833: KERKHOFF, EMMY. - Ausdrucksmöglichkeiten neuhochdeutschen Prosastils. Ein kritischer Versuch an Friedrich Grieses Roman "Die Weissköpfe"
21034: HENRI KERLEN. - Een handvol senryu.
41639: KERMAN, JOSEPH. - Opera as drama.
46930: KERN, HENK. - Het Sovjetexperiment. Hoorcollege over de moderne geschiedenis van Rusland.
42211: KERNKAMP, G.W. - Acta et Decreta Senatus Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie. 1674 - 1766. (3 delen).
39761: KERSHAW, IAN. - Der NS-Staat. Geschichtsinterpretation und Kontroversen im Überblick.
44902: KERSSCHOT, JAN. - Coming Home. An invitation to rediscover our true nature.
44331: KERSSCHOT, JAN. - Nobody home. From belief to clarity.
48819: KERST, FRIEDRICH (HRSG.). - Mozart. The man and the artist revealed in his own words.
8850: KERST, FRIEDRICH (HRSG.). - Mozart. The man and the artist revealed in his own words.
37392: GEORGE HENRY CHARLES HART (1893-1943). ALBERT EMMANUEL KERSTEN (1943-) (ED.). - Het dagboek van dr . G.H.C . Hart , Londen mei 1940 - mei 1941.
37406: KERSTEN, A.E. & J.G. SMIJT (RED.). - Nederlandse Historische Bronnen. I
30790: GEORGE HENRY CHARLES HART (1893-1943). ALBERT EMMANUEL KERSTEN (1943-). - Het dagboek van dr . G.H.C . Hart , Londen mei 1940 - mei 1941.
45457: KERSTENS, ROB & CÉCILE DREESMANN. - Sprookjes onder de wingerd. Geïllustreerd met naaldsculptures van Cécile Dreesmann.
38456: KERSTING, ANN. - Carl Halle - Sir Charles Hallé. Ein europäischer Musiker.
35906: KERVER, MIRIAM & ERIK ZWAGA. - Parfum Lexicon no. 1.
50346: KESSEL, P.J. VAN - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
24721: MARIE KESSELS (1954-). - De god met gouden ballen : roman.
24720: MARIE KESSELS (1954-). - Niet vervloekt.
24196: KERSTIN EKMAN (1933-). JOOP W. KESSENS. - Doodsklokken.
32872: KESSLER, M. - De africhting van den politiehond, den ambulance- en den oorlogshond. Eene beknopte handleiding.
42409: KESTER, PHILIPP (DIRK HALFBRODT & ULRICH POHLMANN (HRSG.). - Philipp Kester Fotojournalist. New York - Berlin - München 1903 - 1935
42410: KESTER, PHILIPP (DIRK HALFBRODT & ULRICH POHLMANN (HRSG.). - Philipp Kester Fotojournalist. New York - Berlin - München 1903 - 1935
25642: WILL FERGUSON. IRENE KETMAN. - Geluk ®.
34193: KETNER, F. - Stichtse Studiën.
17509: KETTING, OTTO - TOER VAN SCHAIK. - Ithaka (De Nederlandse Opera). Zoals Orpheus (Het Nationale Ballet).
46141: KETTING, OTTO. - (1) Time Machine. For winds and Percussion (1972). (2) A set of pieces for windquintet (1968). (3) For moonlight nights. Music for flute (also piccolo and altoflute) and 26 players (1973)
46146: KETTING, PIET. - (1) Prelude and fugue no. 1 (1940). (2) Prelude, interlude and postlude (1969/1971). (3) Prelude (French Overture) and fugue no. 2 (1941). (4) Prelude and fughetta (1971).
44484: KETTING, PIET. - Claude-Achille Debussy.
25193: BERT VUIJSJE (1942-). SIMON KORTEWEG ; JOHAN VAN DER KEUKEN (1938-2001). - Jazzportretten.
24494: CHRIS KEULEMANS (1960-). - De Amerikaan die ik nooit geweest ben : roman.
24740: MENSJE VAN KEULEN (1946-). - De gelukkige : roman.
20690: MENSJE VAN KEULEN (1946-). - Lotgevallen : balladen.
27180: MENSJE VAN KEULEN (1946-). - Lotgevallen : balladen.
27179: MENSJE VAN KEULEN (1946-). - Engelbert : roman.
27181: MENSJE VAN KEULEN (1946-). - Allemaal tranen.
47365: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
32664: KEULEN, MENSJE VAN & PETER VOS. (SIGNED - GESIGNEERD). - De avonturen van Anna Molino.
24364: YVONNE KEULS (1931-). - Voorzichtig , voorzichtig !.
27195: YVONNE KEULS (1931-). - Daniël Maandag.
30634: YVONNE KEULS (1931-). - Daniël Maandag.
31637: KEULS, YVONNE. (GESIGNEERD - SIGNED). - Daniël Maandag.
24361: YVONNE KEULS (1931-). - Lowietjes smartegeld.
42870: KEULS, H.W.J.M. - Valscherm. Gedichten. Gevolgd door enkele vertalingen.
24363: YVONNE KEULS (1931-). - Meneer en mevrouw zijn gek.
24197: KEULS, YVONNE. - Lowietjes smartegeld, of, Het gebit van mijn moeder.
24362: YVONNE KEULS (1931-). - Mevrouw mijn moeder.
17053: KEUNING, H.J. - Groningen. Stad en Ommeland.
45761: KEUNING, H.J. & J. NAARDING. - Het esdorp.
22180: CHARAN SINGH (1902-). C. KEUS. - De yoga van het geluid: geestelijke verhandelingen.
9358: KEUZENKAMP, J.H. (INLEIDING). - Gemeentewapens in Nederlands.
16041: KEVLES, DANIEL J. - The Phycisists. The history of a scientific community in Modern America.
45808: KEY, MIKE. - Street Rod USA.
30992: KEYLIN, ARLEEN. - The Fabulous fifties. As reported by the New York Times.
38671: KEYNES (HAMOUDA,N OMAR F. & JOHN SMITHIN (ED.). - Keynes and Public Policy after fifty years. Volume I: Economics and Policy.
18890: KEYZER, LAURENS DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
41908: KEYZER, JAN - Muziek als vorm van levensontplooing. Met een voorwoord van prof.dr. Eduard Reeser. Verhandeling over het wezen, de waarde en de ontwikkeling van de muzikale aanleg.
41910: KEYZER, JAN. - Zijn onze kinderen muzikaal? Handleiding voor het onderzoek naar den muzikalen aanleg voor ouders, muziekleeraren en onderwijzers.
41911: KEYZER, JAN - Muziek als vorm van levensontplooing. Met een voorwoord van prof.dr. Eduard Reeser. Verhandeling over het wezen, de waarde en de ontwikkeling van de muzikale aanleg.
38856: KEZYS, ALGIMANTAS. - Waterscapes Vandenys by Luthuanian Photographers.
45991: KHARADE, ELLEN. - Quick & Clever. Felting over 30 stylish projects using felt appliqué, needle felting, wet felt and other easy techniques.
32874: KHAYYAM, OMAR & FITZ GERALD. - The Rubaiyat.
42003: KHAYYAM, OMAR. - The Rubaiyat.
15125: KHAYYAM, OMAR (ED. HECTOR G. PRECONI & EDMUND DULAC) - Die Sprüche der Weisheit.
26705: KHOURY, ADEL THÉODORE. HAGEMANN, LUDWIG. - Islam-Lexikon : Geschichte, Ideen, Gestalten.
39946: KHOURY, ELIAS. - Yalo.
48679: KIBLER, JULIE. - Kom naar huis.
24638: JAN KJÆRSTAD (1953-). AD VAN DEN KIEBOOM (1955-). - Rand : roman.
48085: KIEFER, ANSELM. - Zweistromenland.
5530: CALATALOGUE CATALOGUS. ANSELM KIEFER. - Anselm Kiefer. Bilder 1986 1980.
38195: KIEFER, ANSELM. - Merkaba.
41172: KIEFT, EWOUD. - Het plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken.
24688: KIELICH, WOLF. - Vrouwen op avontuur : in corset en crinoline door de wildernis.
47088: KIELICH, WOLF. - Jordaners op de barricaden. Het oproer van 1934.
10932: KIELING, UWE. - Berlin. Baumeister und Bauten. Von der Gotik zum Historismus.
29270: KIENZLE, SIEGFRIED. - Schauspielführer der Gegenwart. 714 Einzelinterpretationen zum Schauspiel seit 1945.
25696: SIEGFRIED KIENZLE (1938-). - Schauspielführer der Gegenwart : Interpretationen zum Schauspiel ab 1945.
49644: KIERKEGAARD, SØREN. - Enkeling en menigte. Een woord voor alle tijden.
41106: KIERKEGAARD, SØREN. - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl.
34770: KIERS, JUDIKJE, WIEPKE LOOS, BUNNIG, CAROLINE, E.A. (RED.). - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
30907: GERHARD KIERSCH (1939-). - Berliner Alltag im Dritten Reich.
34079: KIESOW, GOTTFRIED. - Baukunst in Hessen. Von der Romantik zur Moderne.
47868: KIESOW, GOTTFRIED. - Baukunst in Hessen. Von der Romantik zur Moderne.
9250: KIEVIET, C. JOH. & P. VAN DER HELM. - Benito de jonge zwerver (Deel I).
9251: KIEVIET, C. JOH. & P. VAN DER HELM. - Benito de Zwerver Deel II.
9252: KIEVIET, C. JOH. & P. VAN DER HELM. - Benito de Zwerver. Deel III.
45501: KIK, S.C. & J.G. KOOIJ. - Beginselen van de algemene taalkunde.
34246: KIKKERT, J.G. - Uit de schaduw van de Russische beer. Achtergronden en feiten bij de ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa.
46111: KIKKERT, J.G. - Vorstelijke verblijven. Alle paleizen in Nederland en hun bewoners.
49689: KIKKERT, J.G. - De zeven llevens van "The Cat". Een halve eeuw contraspionage in oorlogs- en vredestijd.
21830: MICHEL VASSALLUCCI (1961-1994) ; GRETA KILBURN. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt: een hommage aan Michel Vassallucci.
29382: HENDRIK RICHARD HOETINK (1929-) ; G. KILBURN. - Mauritshuis: The Royal Cabinet of Paintings: illustrated general catalogue.
9442: KILLER, HERMANN. - Albert Lortzing.
43768: KILROY, PETER, E.A. (RED.). - Het weerkomplot. De komst van een nieuwe ijstijd. Bevat ook twee C.I.A.-rapporten.
36158: KIM, DONG-WON (ED.) - Leadership and Creativity. A History of the Cavendish Labotory, 1871-1919.
24409: KIMBALL, ROBERT & ALFRED SIMON. - The Gershwins.
8923: KINDERBIJBEL. - De Kaapsche Kinder-Bijbel of de geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen.
24966: KING, EILEEN. - Toys and dolls for collectors.
29137: ALEC HYATT KING (1911-). - Mozart wind and string concertos.
44052: KING, ROSS. - Domino.
34797: KING, JULIA. - The Flowering of Art Nouveau Graphics.
18733: KING, FRANCIS X. & STEPHEN SKINNER. - Handboek voor Waarzeggers.
50176: KING, CONSTANCE EILEEN. - The Price Guide to Dolls. Antique and Modern.
43347: KING, GRANCIS. - Magie. De westerse overlevering.
31050: KINGMA, HUGO EN ONNO MEETER. - Frysk ferskaat. Friesche verscheidenheid in drie Friese musea: Franeker, Harlingen en Hindeloopen.
11508: KINKELDEY, OTTO. - Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik.
40785: KINKELDEY, OTTO. - Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik.
39911: KINSBERGEN, A. & P.G.J. STERKENBURG (RED.). - Op je woorden passen. Voordrachten gehouden tijdens het symposium van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Antwerpen op 18 januari 1993
3118: KINSKY, GEORG. - Die Originalausgaben der Werke Johann Sebastian Bachs. Ein Beitrag zur Musikbibliographie.
38555: KINSKY, GEORG. - Die Originalausgaben der Werke Johann Sebastian Bachs. Ein Beitrag zur Musikbibliographie.
38556: KINSKY, GEORG. - Die Originalausgaben der Werke Johann Sebastian Bachs. Ein Beitrag zur Musikbibliographie.
13972: KINSKY, GEORG & HANS HALM (HRSG.). - Das Werk Beethovens. Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen.
44074: KIPLING, RUDYARD. - Toemai van de olifanten.
45460: KIPPING, JOHN B. O.F.M. (RED.). - Harp van Erin. Twaalf Ierse sprookjes.
4144: KIRCHER, JACQUES. - Mélange pour Piano-Forte sur des motifs de l'Opera: "Le Dieu et la Bayadere" par Auber.
45301: KIRK, G.S. - Myth. Its meaning & functions in ancient & other cultures.
31419: KIRKELS, VINCENT (RED.). - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd?
25200: CHARLES EDWARD IVES (1874-1954). JOHN KIRKPATRICK. - Memos.
24972: PAUL GROENENDIJK (1957-) ; PIET VOLLAARD (1955-). HANS VAN DIJK ; JOHN KIRKPATRICK. - Gids voor moderne architectuur in Nederland - Guide to modern architecture in the Netherlands.
29966: KIRKPATRICK, JOHN (ED.). - Charles E. Ives Momos.
21721: BART GIJSBERTSEN (1951-) ; JAN WILLEM KIRPESTEIN (1959-). - De terugkeer van de mens: uit de ban van het cartesiaanse denken: essays over waarden en normen.
50636: KIRSCHBAUM, EMIL. - Destillier- und Rektifiziertechnik.
48224: KIRSTEN, HANNA. - Korst en kruim.
30018: KISCH, EGON ERWIN. - Geschichten aus sieben Ghettos. Eintritt verbote. Nachlese.
32704: KISHON, EPHRAIM. (SIGNED - GESIGNEERD). - Der Fuchs im Hühnerstall. Roman
30190: KISLING, CORINE. - Afgrond. Roman.
40246: KISSINGER, HENRY. - Years of Upheaval.
44616: KISTEMAKER, RENÉ & TIRTSAH LEVIE (RED.). - Êxodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1800.
23260: PEEREBOOM. KLAAS (VOORWOORD EN TEKST.). - Nederlandse Olympische Ploeg 1956.
32333: EELKE DE JONG (1935-1987) ; PIET KLAASSE (1918-). - Sagen en legenden van de Lage Landen.
32341: JACQUES WEIJTERS (1940-). SANDRA KLAASSEN (1959-). - Jan van Gent.
3485: KLAASSEN, L.H. (ED.). - De functie van Twente in de Nederlandse economie met beschouwingen betreffende Oost Gelderland en Westmünsterland.
44053: KLAIC, DRAGAN. - Thuis is waar je vrienden zijn. Ballingschap tussen internet en Ikea-tafel.
24967: KLAMKIN, MARIAN. - The collector's book of Wedgwood [by] Marian Klamkin; illustrated with photographs by Charles Klamkin.
26747: KLARSFELD, SERGE. - The children of Izieu: a human tragedy.
24131: ISABEL ALLENDE (1942-). GINY KLATSER. - Het goud van Tomás Vargas : de verhalen van Eva Luna.
22211: JOHANNES PIETER KLAUTZ (1904-). - Tussen schemering en dageraad : gids tot kennis van de niet-zintuigelijk waarneembare werkelijkheid.
42971: KLAVEREN, G. VAN - De Dom van Utrecht
19201: KLEBES, GÜNTHER. - Die Inselbahnen Deutschlands in alten Ansichten.
50423: KLECZYNSKI, JEAN. - Hoe moet men Chopin spelen? Band 1 en 2.
3243: KLEIJ, W.D. V.D. & WILLEM HENDRIK ZWART. - Kamper Orgels deel I.
44080: KLEIN, GEORG. - Barber Rosa. Een zoektocht.
27942: PETER WOLFGANG KLEIN (1931-). - 1000 jaar vaderlandse geschiedenis.
46253: KLEIN ESSINK, SELMA. - Visuele partituur.
23280: KLEIN, HEIJO. - Handboek druktechnieken.
39421: KLEIN, ELSA VON. - Schenkendorfs Liederspiel "Die Bernsteinküste"
13175: KLEIN, HARRIET E. MANELIS & LOUISA R. STARK. (ED.). - South American Languages. Retrospect and Prospect.
5952: KLEIN, ELSA VON. - Schenkendorfs Liederspiel "Die Bernsteinküste"
49408: KLEIN, P.W. & G.J. BORGER (RED.). - De jaren dertig. Aspecten van crisis en werkloosheid.
20710: PHIL H. KLEINGELD. - Professioneel telefoneren : praktisch handboek voor telefonische communicatie.
40753: KLEMANN, PAUL. (HANNEKE VAN DER WERF). - Dream Drawings.
28236: VICTOR KLEMPERER (1881-1960). WALTER NOWOJSKI ; HADWIG KLEMPERER. - Tagebücher 1933-1941; 1942-1945. Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten.
2622: KLENZ, HEINRICH. - Schelten-Wörterbuch. Die Berufs-, besonders Handwerkersschelten und Verwandtes.
32272: KLERCK, TH.P.E. - Het Centraal Naamregister. De codes.
49067: KLERK, ALBERT DE , E.A. (ED.). - Ons Volkslied I en II. Nederlandse liederen uit Noord en Zuid. Om te zingen en te spelen.
42806: KLESSMANN, ECKART (HRSG.). - Über Bach. Von Musiker, Dichtern und Liebhabern. Eine Anthologie.
32618: KLEY, K. VAN DER. - Het Drentse Volkskarakter. Zoals zich dat in den loop der tijden heeft gevormd.
9249: KLEYN, A.R. (ED.) & D. RÜHL (ILLUSTRATOR). - Wapens - Blasons - Arms - Wappen.
50075: KLEYN, J. DE. - Pot-sierlijk. Versierd aardewerk.
46339: KLIEMANN, HORST. - Werden und Werten der Buchdruckerkunst. Ecologische Gedanken zum Gutenbergjahr über die Macht der Lettern.
30839: JACOBO TIMERMAN (1923-). I.M.A. KLIJNVELD. - Gevangene , zonder naam zonder nummer: over mensenrechten en martelingen.
33540: KLIKSPAAN (J. KNEPPELHOUT). - Studenten-Typen.
19846: KLIMOV, OLEG (FOTOGRAFIE) & HUBERT SMEETS (TEKST). - Erfenis van een wereldrijk. Ondergang van de Sovjet-Unie, opkomst van Rusland
22366: JOHANNA LOUISE KLINK (1918-2008). - Kind en leven: een kleine theologie voor ouders.
40562: FESTSCHRIFT FÜR ELSE KLINK. (ERIKA BELTLE). - Gestalt und Bewegung.
47208: KLINK, JOANNE & PIET KLASSE. - Bijbel voor de kinderen. Nieuwe Testament.
42059: KLINK, WALDEMAR. - Der Chormeister. ein praktisches Handbuch für Chordirigenten.
33562: KLINKEN, GERT VAN. - Strijdbaar & omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen.
26707: LOUIS ALTHUSSER (1918-1990). OLIVIER CORPET ; P.PH.J. KLINKENBERG. - De toekomst duurt lang, gevolgd door De feiten.
44570: KLINKENBERG, G.A. VAN. - Wetenschap als natuurverschijnsel.
36222: KLINKENBERG, TEUNTJE. - De methode Coué. Een familiegeschiedenis.
24289: PETER MATTHIESSEN (1927-). JAN FRITS KLIPHUIS (1916-). - Oerwoud.
13385: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775 - 1800. Proeve van een receptie-onderzoek. (Werther in den Niederlanden 1775 - 1800. Ein Versuch historischer Rezeptionsforschung).
45757: KLOEKE, G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
45742: KLOEKE, G.G. - Verzamelde opstellen van G.G. Kloeke. Als feestgave aan de schrijver aangeboden bij zijn 65ste verjaardag.
46445: KLOET, CO DE. - Connie en Peter maken muziek.
48373: KLOET, CO DE & LEO BOUDEWIJNS (RED.). - Diep in mijn hart. Honderd liedjes die de eeuw trotseren.
40347: KLOET, CO DE & LEO BOUDEWIJNS (RED.). - Diep in mijn hart. Honderd liedjes die de eeuw trotseren.
34477: KLOIBER, RUDOLF. - Handbuch derSymphonischen Dichtung.
49100: KLOK, JACQUES. - In naam van Oranje. Den Briel 1572-1972.
22391: MARIO PRAZ (1896-1982). THEA KLOK. - Het verdrag met de slang.
46586: KLOMBERG, THEO (GESIGNEERD - SIGNED). - De beweging der dwazen. Een ontdekking van Latijns-Amerika.
31839: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche School.
46738: KLOMP, JAAP VAN DE, YANOW, SCOTT & DAN MORGENSTERN. - Till we shall meet and never part. Jazz lives.
12590: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche School.
46430: KLONSKY, MILTON. - William Blake. The seer and his visions.
38637: KLOOR MEIJBURG, HERMAN VAN DER. - Bouwkunst in de stad en op het land.
42862: KLOOS, WILLEM - Verzen. Tweede druk.
43394: KLOOS, WILLEM. - Nieuwere literatuurgeschiedenis.
20467: THOMAS TIDHOLM (1943-). HANS KLOOS (1960-). - Ik was een slechte hond.
39646: KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos,
42904: KLOOS, WILLEM (HUBERT MICHAËL, ED.). - Willem Kloos. Zijn jeugd en zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre, ingeleid en samengesteld door Hubert Michaël.
45202: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten. Uitgegeven en ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P. Verburg en Harry G.M. Prick.
1671: KLOOSTER, W.G. (RED.). - Het Nederlands na 1992. Teksten en lezingen, gehouden op het gelijknamige congres, op 21 en 22 november 1991 georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Neerlandici in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.
25216: LABAN JASPER VAN DER KLOOSTER (1932-2002). - Mozart en Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje in de 18e eeuw.
24639: JAN MICHAEL (1947-). A.P.J. KLOOTWIJK. - De verloren minnaar : roman.
1502: KLOPPENBURG, W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden van het begin af tot aan de methode van Deppe (± 1550 tot 1895).
9106: KLOPPENBURG, W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden van het begin af tot aan de methode van Deppe (± 1550 tot 1895) - Band I; Overzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd (1886 - 1976) - Band II.
40916: KLOPPENBURG, W.C.M. - Overzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd (1886-1950).
39363: KLOPPENBURG, W.C.M. - Overzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd (1886-1960).
16126: KLOPPENBURG, W.C.M. - De Pedalen van de Piano. Inleiding tot het Pedaalgebruik.
37823: KLOSE, MARTIN. - Der Roman von Claris und Laris in seinen Beziehungen zur altfranzösischen Artusepik des XII. und XIII. Jahrhunderts, unter besonderer Berücksichtigung der Werke Crestiens von Troyes.
13952: KLOSE, ALBRECHT. - Sprachen der Welt. Ein weltweiter Index der Sprachfamilien, Einzelsprachen und Dialekte, mit Angabe der Synonyma und fremdsprachigen Äguivalente. (Languages of the World. A Multi-lingual Concordance of languages, Dialects and Language-Families).
31482: KLÖTERS, JACQUES. (ED.). - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp. (Met CD).
25582: JACQUES KLÖTERS (1946-). (ED.). - Omdat ik zoveel van je hou: Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958.
45557: KLÖTERS, JACQUES. - Honderd jaar amusement in Nederland.
28273: KLOTZ, HEINRICH ( HRSG.) MATJUSCHIN. - Matjuschin und die Leningrader Avantgarde.
39377: KLOTZ, HANS. - Das Buch von der Orgel. Über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelphlege und Orgelspiel.
39371: KLOTZ, HANS. - Das Buch von der Orgel. Über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelphlege und Orgelspiel.
19234: KLOTZ, HANS. - Das Buch von der Orgel. Über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelphlege und Orgelspiel.
39381: KLOTZ, HANS. - Das Buch von der Orgel. Über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelphlege und Orgelspiel.
2336: KLUETING, HARM & EDELTRAUD KLUETING. - Urkunden und Regesten. "Ostermanniana" des Algemeen Rijksarchief Den Haag.
49873: KLUKHUHN, ANDRÉ. - Sterf oude wereld. Een Inleiding tot de 21ste eeuw.
47405: KLUUN (1964-) IS RAYMOND VAN DE KLUNDERT. - Komt een vrouw bij de dokter.
38478: KLÜPPELHOLZ, WERNER (HRSG.). - Kagel.... / 1991.
9814: KLÜPPELHOLZ, WERNER. - Mauricio Kagel 1970-1980.
38482: KLÜPPELHOLZ, WERNER. - Mauricio Kagel 1970-1980.
38487: KLÜPPELHOLZ, WERNER (HRSG.). - Kagel.... / 1991.
47402: KLUUN. - De weduwnaar.
35321: KLUUN. - Klunen.
47224: KNAAPEN, F.S.I. - Uit de geschiedenis van Soest - deel 3: De Petrus en Paulusparochie.
34239: KNAPEN, BEN. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
1143: KNAPP, JULIUS. - Weber.
38496: KNAUER, HELMUT. - Erdenantlitz und Erdenstoffe. Gestaltung und Aufbau des Erdorganismus.
20267: MANUEL KNEEPKENS (1942-). - Landschap met vakantie.
15302: KNEPLER, GEORG. - Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts.
2667: KNETSCH, FREEK (RED.). - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Professor Dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
31915: KNEVEL, ANDRIES. - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
13742: KNEVEL, PAUL & MARG VAN DER BURGH. - Muziek, Oorlog en Vrede. Muzikaal commentaar op vijf eeuwen oorlog.
41352: KNIPPING, O.F.M. & P.J. MEERTENS (SAMENSTELLERS). - Van De Dene tot Luiken. Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse emblemata-literatuur der 16de en 17de eeuw.
9990: KNOCK, NICOLAAS ARNOLDI. - Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welken in de Provincie Friesland, Groningen en Elders aangetroffen worden. Kunnende dit Werk verstrekken tot een vervolg van het Werk van den Heer J. HESS.
48945: KNOOPS, W.A. & F. CH MEIJER. - Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda.
35012: KNOPP, GUIDO (HRSG.). - Hitlers Krieger.
49576: KNOPP, GUIDO. - Hitlers Holocaust.
44646: KNOPPERS, RIJKERT. - Simon ligt even te rusten. Verslag van een psychiatrische behandeling inklusief geselekteerde bibliografie en adressenlijst.
3557: KNOTH, ROBERT & JAN WILLEM STEENMEIJER. - Nederlandse Pophelden gefotografeerd.
37474: KNOTTENBELT, W.C. - Geschiedenis der Staakunde van Johan de Witt.
18863: KNOWLSON, JAMES. - Beckett. Biographie.
42895: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE. - Oude kinderboeken. Paedagogie in oude Nederlandsche kinderboeken.
2643: KNUTTEL, JOHANNES ADRIANUS NELINUS. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
50070: KNUTTEL WZN., G. (E.A.) - Van Eyck - Van der Weyden - Van der Goes - Bosch - Van Leyden - Van Scorel.
12450: KNUTTEL, G. (RED.) - Van Eyck en zijn tijdgenoten.
1651: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
22307: GERARD PETRUS MARIA KNUVELDER (1902-1982). - De romantiek en haar aspecten.
11100: KOBAL, JOHN (ED.). - 50 Super Stars. Life stories, film lists-stills, pin-up-posters, lobby cards.
1266: KOBALD, KARL. - Franz Schubert.
4808: KOBALD, KARL. - Franz Schubert.
1270: KOBALD, KARL. - Franz Schubert und seine Zeit. Ein Lebensbild. Mit vielen Abbildungen und zeitgenossische Originalen.
13357: KOBALD, KARL. - Beethoven. Seine Beziehungen zu Wiens Kunst und Kultur, Gesellschaft und Landschaft.
39480: KOBALD, KARL. - Beethoven. Seine Beziehungen zu Wiens Kunst und Kultur, Gesellschaft und Landschaft.
32367: KOBBÉ. - Tout L 'Opéra. Dictionnaire de Monteverdi à nos jours.
17075: KOBER, A.H. (VERT. DOVEREN, A.H. VAN).. - In en om het circus.
42282: KOBES, D.W. & PIET TE LINTUM (ILLUSTRATIES). - Achterhoekse spreuken tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui.
47693: KOBET, NIELS. - Floris, Count of Holland. A play in five acts.
24741: MICHAEL ROBOTHAM (1960-). MARIJKE KOCH. - De verdenking.
24525: ELIZABETH FIONA KNOX (1959-). MARIJKE KOCH. - Het geluk van de wijnboer : roman.
24526: ELIZABETH FIONA KNOX (1959-). MARIJKE KOCH. - Het geluk van de wijnboer : roman.
18767: KOCH, WILFRIED. - Baustilkunde. Europäische Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart.
46303: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
24615: HERMAN KOCH (1953-). - Dingetje.
38457: KOCH, KLAUS-PETER (ED.). - Verzeichnis der Werke Samuel Scheidts (SSWV).
9892: KOCH, KLAUS-PETER (ED.). - Verzeichnis der Werke Samuel Scheidts (SSWV).
47386: KOCH, HERMAN. - Geen agenda. Verhalen.
48699: KOCH, TANKRED. - Levend begraven. Het fenomeen schijndood door de eeuwen heen .
30462: KÖCHEL, LUDWIG RITTER VON. - Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.
32850: HANS CONRAD FISCHER (1926-) ; ERICH KOCK (1925-). - Beethoven.
41009: KODÁLY, ZOLTÁN. - Mein Weg zur Musik. Fünf Gespräche mit Lutz Besch.
31595: KOECK, PAUL. - Le petit Belge. Misdaadroman.
45756: KOEFOED, G. & A. EVERS (RED.). - Lijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan dr. H. Schultink.
22117: LILLIAN BRESLOW RUBIN (1924-). AD.J. KOEKKOEK (1939-). - Stille woede.
16927: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE. - Schatkist van een Bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot.
19566: KOEKKOEK, ROLAND. - Gotische Ivoren in het Catharijneconvent.
34058: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE. - Verbouwd verleden. Bouwen aan een toekomst. (Gouda).
34074: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE. - Verbouwd verleden. Bouwen aan een toekomst. (Gouda).
21151: JOANNE WIELAND-BURSTON. AD. J. KOEKOEK. - Eenzaamheid: de positieve en negatieve kanten van het alleenzijn.
30321: HANS L. KOEKOEK (1935-). - Gekkenwerk : verhalen.
31613: KOEKOEK, HANS. (GESIGNEERD - SIGNED). - Magisch realistische vertellingen.
50352: KOEKOEK, K.H., E.A. (RED.). - Toen pas wist ik wat oorlog was. Rhenen 1940-1945.

Next 1000 books from Antiquariaat Hofman

12/15