Antiquariaat Hofman
Kerklaan 64, 3731 EJ, De Bilt, The Netherlands. Tel.: 31 (0)6 23439340            Email: antiquariaathofman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45281: ELSSCHOT, WILLEM. - Het dwaallicht
42490: ELSSCHOT, WILLEM. - Tsjip. De leeuwentemmer.
33527: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten.
36174: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen - Het Been.
45276: ELSSCHOT, WILLEM (ED. DICK WELSINK & WILLY TIBERGIEN). - Onbekend werk van Willem Elsschot in Aarts' Letterkundige Almanak voor 1982.
12218: ELVERS, RUDOLF (ED.). - Felix Mendelssohn. A Life in Letters.
17224: ELZAS, MAURITS. - Het Horloge in den loop der eeuwen.
38658: ELZINGA, G. - Onder zand en klein vandaan. Wat de bodem van Gelderland vertelt over de mensen die hier van de ijstijden tot de vroege middeleeuwen hebben geleefd.
2510: ELZINGA, EELCO. - Langs oude Overijsselse kerken.
46464: ELZINGA, D.J. & G. VOERMAN. - Om de stembus... verkiezingsaffiches 1918-1989.
47128: EMANTS, MARCELLUS. - Frisse lucht.
26281: MARCELLUS EMANTS (1848-1923). - Langs de Nijl.
9154: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding.
26276: MARCELLUS EMANTS (1848-1923). - Vijftig.
41170: EMANTS, MARCELLUS. (PIERRE H. DUBOIS, RED. ). - Pro Domo. Essays.
11370: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
24275: NATHALIE EMANUELS (1968-). - Het hart van Eva.
37674: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Een medisch-psychologische studie.
5958: EMDE BOAS, COENRAAD VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen.
24685: KATHRYN HARRISON (1961-). MARIJKE EMEIS. - Geschonden : roman.
24815: SALMAN RUSHDIE (1947-). MARIJKE EMEIS. - De grond onder haar voeten.
33459: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
45804: EMEIS, M.G. - Brand in Mokum.
38053: EMMEN, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën II. Handboek voor geïnteresseerden bij de Rietsuiker-industrie.
44758: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen Band 1 en 2.
47621: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
11012: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen 2.
39641: EMMENS, J.A. - Verzameld Werk deel 1 en 2.
44757: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen Band 1 en 2.
41812: ENA, GUY - Plans de Monsieur Guy Ena: 8 large folded (professional) technical drawings on organ building.
47263: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter Sproak doe zeute toal! 'h Klein "aös oet 'ne groete veurraod.
6404: ENDRESS, GUDRUN. - Jazz Podium. Musiker über sich selbst.
42163: ENDT, ENNO. - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
46322: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
41398: ENENKEL, KARL. PAUL VAN HECK, E.A. (RED.). - Reizen en reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden.
22149: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). GARY MAC ENERY. - Je verdriet voorbij : een gids voor jongeren over zelfmoord.
21687: RENÉ DIEKSTRA (1946-). GARY MAC ENERY. - Je verdriet voorbij : een gids voor jongeren over zelfmoord.
12550: ENGBERTS, E. - Descriptive catalogue of Telescopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (National Museum of the History of Sciences, Leiden (Netherlands).
50407: ENGBERTS, E. - Descriptive catalogue of Telescopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (National Museum of the History of Sciences, Leiden (Netherlands).
15327: ENGEL, ADALBERT. - Frans Liszt. Der virtuose Klang der Menschlichkeit.
23273: ENGEL, HEINRICH. - Tragsysteme. Structure Systems.
41533: ENGEL, ADALBERT. - Frans Liszt. Der virtuose Klang der Menschlichkeit.
27610: ERNST ENGELBERG (1909-). - Bismarck. Das Reich in der Mitte Europas.
27609: ERNST ENGELBERG (1909-). - Bismarck. Urpreusse ud Reichsgründer.
47227: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K. TH. - Geschiedenis van het Slot te Muiden.
10688: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius' Bassarus.
38938: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius' Bassarus.
25293: WERNER OEHLMANN ; CHRISTIANE BERNSDORFF-ENGELBRECHT (1923-). - Reclams Klaviermusikführer.
4894: ENGELBRECHT, CHRISTIANE. - Die Kasseler Hofkapelle im 17. Jahrhundert und ihre anonymen Musikhandschriften aus der Kasseler Landesbibliothek.
42777: ENGELBREGTS, J.H.A. & RILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van Het Utrechts Psalterium.
33190: ENGELBREGTS, J.H.A. - Het Utrechts psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960)
24569: GEERT LUDZER MAK (1946-). MARGOT ENGELEN (1957-). - Het eiland.
18198: ENGELEN, GERT VAN & TON VAN DALEN. - Putjes in de dijk. De grootste kunst is, de kunst te verbergen.
561: ENGELEN, TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg, 1850 - 1960.
49161: ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleden van Ernee 't Hooft.
41084: ENGELMAN, JAN (GESIGNEERD - SINGED). - Twee maal Apollo, Brieven uit Griekenhland.
42498: ENGELMAN, EDMUND. - Sigmund Freud. Vienna IX. Berggasse 10.
40153: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
40162: ENGELMAN, JAN. - Noodweer.
50044: ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleden van Ernee 't Hooft.
4329: ENGELMANN, TH. W. - Th. W. Engelman professor of physiology, Utrecht (1889-1897).
32717: ENGELMANN, BERNT. (SIGNED - GESIGNEERD). - Meine Freund - die Manager. Ein Beitrag zur Erklärung des deutschen Wunders
29828: LUC TOURNIER PSEUD. VAN CHRISTIAAN JOSEPH HENDRIKUS ENGELS. - Doffe orewoed.
50043: ENGELS, MATHIAS T. - Heinrich Campendonck als Glasmaler. Mit einem Werkverzeichnis.
50042: ENGELS, MATHIAS T. - Heinrich Campendonck.
22417: PIERRE ANTONETTI. MARIA CHRISTINA ANNA ELISABETH ENGELS (1959-). - Het bruisende leven in Florence ten tijde van Dante.
47237: ENGELS, M.J. ADRIANI. - De elfstedentochten. Friesland, het land der Schaatsenrijders.
26838: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Voor een dubbeltje op de eerste rang : 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld.
20357: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Van Nergenshuizen tot Absurdistan : verzonnen plaatsnamen in het Nederlands.
20559: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Jemig de pemig ! : de invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands.
48730: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Jemig de pemig ! : de invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands.
48723: ENGEN, ORDNEY K. - Walter Crane as a book illustrator.
14273: ENGEN, ORDNEY K. - Walter Crane as a book illustrator.
29661: NORBERT MARIA HUBERT MAAS (1949-). FRANK ENGERING (1957-2007). - De Nederlandsche Spectator : schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
26283: MARCELLUS EMANTS (1848-1923). FRANK ENGERING (1957-2007). - Op zee.
27154: HERMAN HEIJERMANS (1864-1924). FRANK ENGERING (1957-2007). - Interieurs.
41341: ENKLAAR, D. TH. - Lezende in buurmanshof. Literair-historische opstellen.
42672: ENKLAAR, JATTIE & HANS ESTER (HRSG.). - Weckseltausch. Übersetzen als Kulturvermittlung: Deutschland und die Niederlande.
40257: ENKLAAR, D. TH. - Varende luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
21935: MACHIEL DE VOS (1936-). JASPER ENKLAAR (1961-). - Utrecht : historisch hart van Nederland = historical heart of Holland.
47190: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodoruus van der Kemp. Stiichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap. Pioneer van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-afrika 1747-1811, tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
34592: ENQUIST, ANNA. - Het geheim.
31108: ENQUIST, PER OLOV. - De reis van de voorganger. Roman.
47147: ENQUIST, ANNA. - De tweede helft.
28644: ENQUIST, ANNA. - Jachtscènes : gedichten.
38794: ENQUIST, ANNA. - Jachtscènes : gedichten.
49075: ENQUIST, ANNA. - Hier was vuur. Gedichten over moeders en kinderen.
21342: CHRISTIAAN JUSTUS ENSCHEDÉ (1911-2000). - De burger en het recht : over macht , gezag en democratie.
1526: ENSCHEDE, J.W. - Nederlandsche Musicalia. Alfabetische Titellijst samengesteld door J.W. Enschede 1909.
41798: ENSCHEDÉ, J.W. - Nederlandsche Musicalia. Alfabetische lijst samengesteld door J.W. Enschedé. 1909.
8244: PAGANINI ENSEMBLE. - Paganini Ensemble.
31686: ENSINK, J. (RED.). - Mahayanan. De grote weg naar het licht. Een keuze uit de literatuur van het Mahayana-Buddhisme.
24866: VIKTOR VLADIMIROVIC EROFEEV (1947-). ARIE VAN DER ENT (1956-). - Het laatste oordeel.
27191: VIKTOR VLADIMIROVIC EROFEEV (1947-). ARIE VAN DER ENT (1956-). - Anna's lichaam : zeventien verhalen.
27190: VIKTOR VLADIMIROVIC EROFEEV (1947-). ARIE VAN DER ENT (1956-). - Een schoonheid uit Moskou.
35169: ENT, ANTON. (GESIGNEERD - SIGNED). - Een woning van betekenis.
1323: ENT, WILLEM VAN DEN. - Het fornyrdislag. Bijdrage tot de studie der metriek van het oudgermaansche alliteratievers.
46991: ENT, ARIE VAN DER. - De buurman van God. Een Poesjkin-biografie.
39227: ENTHOVEN, JACQUELINE. - Het Stekenboek voor creatief naaldwerk.
44222: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - De stuurloze avant-garde.
15821: ENZINCK, WILLEM, FRANK, HERBERT, E.A. (RED.). - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934.
6823: EOSZE, LASZLO (EÓSZE, LÁSZLÓ). - Zoltán Kodály. Sein Leben in Bilddokumenten.
33760: EÖSZE, LÁSZLÓ. - Zoltán Kodály. Sein Leben in Bilddokumenten.
49333: VVV EPE. - Gids voor Epe op de Veluwe. (Reprint van Gids 1905).
34256: EPSTEIN, JASON. - Book Business. Publishing past present and future.
49199: EPSTEIN, JERRY. - Remembering Charlie. A pictorial Biography.
19654: ERASMUS, DESIDERIUS. - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein.
49284: ERASMUS. - Lof der zotheid.
45004: ERASMUS, DESIDERIUS. - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein.
45035: ERASMUS. (THOMPSON, CRAIG R.) - The Colloquies of Erasmus. A new translation by Craig R. Thompson.
33027: ERASMUS, DESIDERIUS. - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein.
34781: ERATTINI, SILVI, PERKINS, BENJAMIN, E.A. - De verborgen wereld in aquarel. Vier aquarellisten tonen hun materiaal en techniek.
19361: ERBEN, TINO (HRSG.). - Traum und Wirklichkeit Wien 1870-1930.
19109: ERBSTÖSSER, MARTIN. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
49484: ERDBRINK, THOMAS & CAROLIEN ROELANTS. - "Welkom Amerika, in jullie graf!". Irak achter de schermen.
19902: ERENSTEIN, ROB & JOOST STERNHEIM. - Baal, Vijftien jaar toneelhistorie 1973 - 1988.
39580: ERHARDT, OTTO. - Richard Strauss. Leben - Wirken - Schaffen.
39784: ERICKSON, ROBERT P. - Theologians under Hitler
44575: ERLANDSON, DAVID. A., HARRIS, EDWARD L., SKIPPER, BARBARA & STEVE D. ALLEN. - Doing Naturalistic Inquiry. a Guide in Methods.
9117: ERMAN, HANS. - Geflügelte Melodien. Ein Zitatenschatz von der Oper bis zur leichten Muse.
25011: ERMEN, REINHARD (HRSG.): - Von Schütz bis Schonberg : Autobiographische Skizzen europaischer Musiker.
43480: HOMEROS. (ED. FRANS VAN OLDENBURG ERMKE. - Ilias en Odyssea.
33996: ERMKE, FRANS VAN OLDENBURG. - Leven en sterven van Sint-Servatius.
5044: ERNÉ, HANS (SAMENSTELLER). - Oude Oostenrijkse Orgels.
39403: ERNÉ, HANS (SAMENSTELLER). - Oude Oostenrijkse Orgels.
8382: ERNI, JÜRG. - Basel und seine Musik.
18962: ERNST, FRIEDRICH. - Bach und das Pianoforte.
10582: ERNST, BRUNO. (SIGNED - GESIGNEERD) - Avonturen met onmogelijke figuren.
35113: ERNST, BRUNO. - Holografie. Toveren met licht.
37366: ERNSTMEIER, GUSTAV, U.A. (HRSG.). - Buch-Leinen: Der Qualitäts-Einband aus natürlichem Gewebe.
37681: EROMS, HANS-WERNER - Vreude bei Hartmann von Aue.
30422: ETHEL PORTNOY (1927-2004). JAN VAN ERP. - Vluchten : reisverhalen.
30418: ETHEL PORTNOY (1927-2004). JAN VAN ERP. - Vluchten : reisverhalen.
46384: ERPF, HERMANN. - Wie soll es weitergehen.
6458: ERREMES, H. - De Linogravure.
46537: ERVEN DORENS, BEAU VAN (GESIGNEERD - SIGNED). - Pijn.
25701: VAN ERVEN, E. - The playful revolution: theatre and liberation in Asia.
47525: ERWIG, PETER. - Serefim. Zijn kunst- en vliegwerken.
2655: ES, G.A. VAN (ED.). - Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw. Bronnenstudie en tekstuitgave.
49090: ES, GIJSBERT VAN & HANS NIJENHUIS (RED.). - Maastrichts voor beginners.
3100: ES, GIJSBERT VAN, SAMPIEMON, J.H. & LAURA STARINK (RED.). - Door onze redacteuren. NRC Handelsblad 1970-1995.
47873: ES, W.A. VAN . - Grafritueel en kerstening.
33481: ESCANDÓN, MARIÁ AMPARO. - De heilige reis van Esperanza.
9573: ESCHENBURG, BARBARA (HRSG.). - Der Kampf der Geschlechter. Der neue Mythos in der Kunst 1850-1930.
34766: ESCHER, RUDOLF & M.C. ESCHER. - Beweging en metamorfosen. En briefwisseling.
34405: ESCHER, BEATRIJS (RED.). - Rodolf Escher / Het oeuvre. Catalogue raisonné.
16875: ESKES, T.K.A.B. (SIGNED - GESIGNEERD). - Herinneringen
18223: ESPRIU, SALVADOR. - Laia.Tableau van verdwenen schaduwen van de Mare Nostrum.
38349: ESSEBOOM. C. - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht. Educating the young. Edutation and educational supervision in the Eiland van Dordrecht in the 18th century.
23359: BARBARA WERTHEIM TUCHMAN (1912-1989). REIN VAN ESSEN. - Het eerste saluutschot: de Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
33664: ESSEN, BERTHA VON. - Bouw en geschiedenis van het klavier.
1667: ESSEN, A.J. - E. Kruisinga. A Chapter in the History of Linguistics in the Netherlands.
2526: ESSER, CATEAU. - Studies op vocaal-dramatisch gebied.
35118: ESSERS, VOLKMAR. - Henri Matisse 1869-1954. Meester van de kleur.
40464: ESSERS, H.A. (RED.). - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
36840: ESTER, HANS &ERNST LINDENBERG (RED.). - Uit liefde en ironie. Liber amicorum Elisabeth Eybers.
37808: ESTER, HANS. - Het helende woord. Poëzie en proza van Elisabeth Eybers.
28709: CHRIS VAN ESTERIK (1949-). - Nederlands laatste bastion in de Oost : ekonomie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
11781: ESTÉS, CLARISSA PINKOLA. - De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen.
45029: ESTHER VAN BUUREN, LUC DEVOLDERE, AHMET , E.A. - Overeind in Babel. Talen in Europa.
68: ESTIÉ, P. - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse gemeenten. Ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566 tot 1686.
43442: ETT, HENRI A. - Wie was Herman de Man.
22272: CORNELIS JAN AARTS (1947-) ; MARIA CHRISTINA VAN ETTEN (1948-). - Lachen mag van God: de verrassendste verzen uit de (a)religieuze poëzie.
16719: ETTY, ELSBETH. - Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
21758: ELSBETH JANE ETTY (1951-). - Dames gaan voor: nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
22289: ELSBETH JANE ETTY (1951-). - Dames gaan voor : nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
48687: ETZOLD, ALFRED, FAIT, JOACHIM, U.A. (HRSG.). - Jüdische Friedhöfe in Berlin.
46343: EULE. - Mit Stift und Feder durch die Jahrtausende. Kleine Kulturgeschichte der Schreib- und Zeichenwerkzeuge.
47631: EULE. - Mit Stift und Feder durch die Jahrtausende. Kleine Kulturgeschichte der Schreib- und Zeichenwerkzeuge.
373: EULENBERG, HERBERT. - Schattenbilder. 20 Musikerportraits.
50150: EURIPIDES. - Euripides in four volumes. Volume I: Iphiginia at Aulis. Rhesus Hecuba. The Daughters of Troy. Helen.
47694: EURIPIDES - De Trojaansen. Treurspel van Euripides.
41042: EURIPIDES. - The Bacchae and other plays. Ion, The women of Troy, Helen, The Bacchae.
16538: EURIPIDIS - Eyripidis Fabulae. Tome III, Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, Iphigenia, Aulidensis, Rhesus.
34413: EURIPIDIS. (ED. GILBERTUS MURRAY). - Fabulae.
11994: PROPYLÄEN GESCHICHTE EUROPAS. - Propyläen Geschichte Europas. 6 Bände.
50034: EUSKIRCHEN, CLAUDIA. - Nikolaus Lauxen (1722-1791). Ein Baumeister des rheinisch-moselländischen Barock.
46217: EUW, ANTON VAN. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
49501: EVANS-WNETZ, W.Y. - Das Tibetanische Buch der grossen Befreiung.
43703: EVANS, CHARLES M. & ROBERTA LEE PLINER. - Flessetuinen. Minituintjes in glas.
36434: EVENBLIJ, MAARTEN. - De wereld op z'n kop. Opmerkelijke verschijnselen in wetenschap en techniek.
37255: EVENHUIS, GERTIE. - Midden in de nacht in Managalpa.
38968: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
43356: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & N.S. KLAZINGA (RED.). - Maat en getal in taal en teken. Geneeskundige groei met letters en cijfers.
48706: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. & F.A.E.M. MEULENBERG (RED.). - De loden last. Beroemdheden en hun ziekten.
18279: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & F.A.E.M. MEULENBERG. - De loden last. Beroemdheden en hun ziekten.
43319: EVERDINGEN, J.J.E. & N.S. KLAZINGA. - De openbaringen van Hippocrates. Grensincidenten en randverschijnselen aan de horizon van de geneeskunde.
30222: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
50019: EVERETT, SUSANNE. - Geschichte der Sklaverei.
43263: EVERS, G.A. (RED.). - Utrechtsche overleveringen uit de Middeleeuwen.
43162: EVERS, G.A. - Utrecht als Koninklijke Residentie. Het verblijf van Lodewijk Napoleon te Utrecht 1807-1808.
46810: EVERTS, PH. P. (RED.). - Nederland in een veranderende wereld. De toekomst van het buitenlands beleid.
48092: EVERTSE, MAGDA. - Muziek en haar historie.
48093: EVERTSE, MAGDA. - Muziek. Zingen - spelen - luisteren. De grondbeginselen van de muziek. Instrumenten - vormleer.
45565: EVERY, GEORGE. - Christian Mythology.
37814: EWALD, WILHELM. - Der Humor in Chausers Canterbury Tales.
39570: EWEN, DAVID. - George Gershwin.
5850: EWEN, DAVID. - Composers of Today. A Comprehensive Biographical and Critical Guide to Modern Composers of All Nations.
44291: EWERT, HANSJORG. - Anspruch und Wirkung. Die Oper Genoveva von Robert Schumann.
32245: EXLIBRIS. - Johan Schwencke Prijs/Award 2000. Exlibriswereld.
21013: ELISABETH FRANÇOISE EYBERS (1915-2007). - Respyt.
45235: EYBERS, ELISABETH. - Einder
28640: ELISABETH FRANÇOISE EYBERS (1915-2007). - Winter-surplus.
47302: EYBERS, ELISABETH. - Noodluik.
46759: EYBERS, ELISABETH. - Balans. Gedigte.
45307: EYBERS, ELISABETH. - Neerslag.
46787: EYBERS, ELISABETH. - Balans. Gedigte.
22367: JOHANNES ESTER (1946-) ; ERNST LINDENBERG ; ELISABETH FRANÇOISE EYBERS (1915-2007). - Uit liefde en ironie : liber amicorum Elisabeth Eybers.
46774: EYBERS, ELISABETH. - Versamelde Gedigte.
47299: ELISABETH EYBERS (1915-2007). - Tweëspraak.
47301: EYBERS, ELISABETH. - Rymdwang.
42874: EYCK, P.N. VAN. - Medousa. Een mythe.
42879: EYCK, P.N. VAN. - Voorbereiding.
46761: EYCK, HENRIËTTE VAN. - Februari.
21909: LEO MUSCH (1943-) ; KAREL EDUARD EYKMAN (1936-). - Torenomgang : verhalen, gedichten en tekeningen rondom de Dom.
2460: EYLE, WIM VAN (ED.). - The Dutch Jazz & Blues Discography 1916-1980.
44421: EYNIKEL, HILDE. - Mrs. Livingstone. Een biografie.
37557: EYRE, ALAN. - The Protesters.
23276: EYSINCK, HANS & MICHAEL. - De naakte ziel
50700: EYSINCK, HANS & DARRIN EVANS. - De Eysenck IQ-test voor kinderen.
13660: EYSSELSTEIJN, BEN VAN & HANS VOGELESANG. - Anton Pieck. Zijn leven - Zijn werk.
47667: EYSSELSTEIJN, BEN VAN & HANS VOGELESANG. - Anton Pieck. Zijn leven - Zijn werk.
29130: FAAS, THIJS. - Kiezen uit klassieke muziek.
22082: ERIK LEONARD FAAS (1966-). - Depressie te lijf.
31068: FABER, LUCETTE M. - De geur van gras. Verhalen uit de tuin en daarbuiten.
35204: FABER, WIM. - Berend Boksemrek. Oet t leven grepen en optaikend deut Wim Faber.
32262: FABER, H.F. & W.K. VAN DER VEEN. - Haskerland. Inventaris der archieven.
47267: FABIUS, A.N.J. (W.J. RUST, & SIMON G. ZWART, BEWERKERS). - 150 jaar Bussum.
28755: FABRICIUS, JOHAN. - Het gordijn met de Ibissen. Roman uit het oude Indië. [Door] Johan Fabricius.
26253: JOHAN JOHANNES FABRICIUS (1899-1981). - Gringo : een reis naar het Paraguay van 1922.
26252: JOHAN JOHANNES FABRICIUS (1899-1981). - Sentimental journey : een reis door het nieuwe Indonesië.
26246: JAN FABRICIUS (1871-1964). JAN SPIERDIJK (1919-1997) ; JOHAN JOHANNES FABRICIUS (1899-1981). - Jan Fabricius : de man en zijn werk.
45440: FABRICIUS, JOHAN. - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko.
46299: VAN GELDER COURANTENPAPIER FABRIEK. - Papier scheppen. Een kaleidoskoop van het papiermaken vroeger en nu.
50353: FAGAN, BRIAN M. - Waar bleven de schatten van de farao's? Over rovers, schatgravers en archeologen.
12275: FAGE, ADRIEN DE LA. - Essais de Diphthérographie Musicale ou notices, descriptions, analyses, extraits et reproductions de manuscrits relatifs a la pratique, a la théorie et a l'histoire de la musique.
48293: FAGEL, EDWIN. - Uw afwezigheid.
8224: FAGEL, PIETER. - Zeven eeuwen Veere.
37581: FALK, MARCIA. ( - Love Lyrics from the Bible. A translation and literary study of The Song of the Songs.
37928: FALLANI, GIOVANNI & MARIOJN ESCOBAR (SAMENSTELLERS). - Het Vaticaan. Deel II.
48881: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON. - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichniss-Sprache. Gesammelt und erläutert von H.v.F.
42575: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON. - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichniss-Sprache. Gesammelt und erläutert von H.v.F.
34471: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON (HRSG.). - Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare.
14718: FANELLI, ANDRÉ, SPORTIS, FÉLIX W, HESS, JACQUES B, CULLAZ, MAURICE & GUY REYNARD (ED.). - Encyclopédie Jazz Hot / L' Instant.
41105: FANN, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld. Een gids door het labyrinth van zijn denken.
10017: FANTEL, HANS. - Johann Strauss. Father and Son, and Their Era.
69: FARANDOS, G.D. - Kosmos und Logos nach Philon von Alexandria.
45155: FARGA, FRANZ. - Geigen und Geiger.
1413: FARGA, FRANZ. - Der späte Ruhm. Hector Berlioz und seine Zeit. Mit einem Bildnis des Komponisten nach einer Photografie.
11788: FARNETH, DAVID (ED.). - Lenya. The Legend. A Pictiorial Autobiography.
37612: FARSON, DANIEL & ANGUS HALL. - Mysterious Monsters.
4324: FASMAN, MARK J. - Brass Bibliography.
45939: FASSEUR, CEES. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936 - 1956.
1875: FASSKE, H., JENTSCH, H. & S. MICHALK. - Sorbischer Sprachatlas I & II. Feldwirtschaftliche Terminologie. Viehwirschaftliche Terminolgie.
24510: DAVID LEAVITT (1961-). JAN FASTENAU. - Arkansas : drie novellen.
44338: FATHEA'ZAM, HOOSHMAND. - De nieuwe tuin.
27636: ANNE VAN DER MEIDEN (1929-) ; GUIDO A.J. FAUCONNIER (1935-). - Public relations : profiel & professie : inleiding in de theorievorming.
10573: FAULMANN, CARL (HRSG.). - Das Buch der Schrift, enthaltend die Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und aller Völker des Erdkreises.
13606: FAULMANN, CARL. - Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Völker.
35164: FAVEREY, HANS. - Gedichten.
25287: MAX FAVRE. - Tendenzen und Verwirklichungen : Festschrift des Schweizerischen Tonkünstlervereins aus Anlass seines 75-järigen Bestehens ( 1900-1975 ).
50658: FAY, GERARD. - The Abbey Theatre. Cradle of Genius.
27275: FAYER, MISCHA H. - Basic Russian. Book one.
14499: FAZZIOLI, EDOARDO. - Gemalte Wörter. 214 chinesiche Schriftzeichen. Vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur.
39899: FAZZIOLI, EDOARDO. - Gemalte Wörter. 214 chinesische Schriftzeichen - vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kulturen.
25239: FɁNELON, FANIA. ROUTIER, MARCELLE, JOINT AUTHOR. - Playing for time. An extraordinary, personal account od the women's orchestra in Auschwitz-Birkenau.
42482: FEATHER, LEONARD. - The Jazz Years: Earwitness to an Era.
48816: FEATHER, LEONARD. - The Jazz Years: Earwitness to an Era.
47565: FEATHER, LEONARD. - Inside Jazz. (Originally titled: Inside Be-bop).
14274: FEAVER, WILLIAM. - When we were young. Two centuries of children's books illustrations.
49432: FEBRUARI, MARJOLIJN. - De literaire kring. Roman.
11614: FEBVRE, LUICEN (& PETER SCHÖTTLER, HRSG.). - Martin Luther.
25147: JENS PETER LARSEN. GEORG FEDER. - The new Grove Haydn.
25150: STANLEY SADIE. GEORG FEDER. - The new Grove Mozart.
9546: FEDER, GEORGE (HRSG.). - Haydn-Studien. Band IV.
12774: FEDERICO, P.J. - Descartes on Polyhedra. A study of the De Solidorum Elementis.
25713: EMMANUEL BERNARD LE ROY LADURIE (1929-). MARY FEENEY (1948-). - Carnival: a people's uprising at Romans , 1579-1580.
3954: FESTSCHRIFT FEESTBUNDEL. - Zoltano Kodály Octogenario Sacrum.
12463: FEHLEMANN, SABINE (HRSG.). - Expressionismus. Meisterwerke aus dem Von der Heydt-Museum Wuppertal.
11283: FEHR, A.J.A. - Les dialogues Antiques de Paul Valéry. Essai d' analyse d' Eupalinos ou l' Architecte.
20524: CHRISTIAAN NATHANAËL FEHRMANN. - Kampen , vroeger en nu.
43486: FEIBLEMAN, JAMES K. - Inside the mirror. A critical examination of the philosophy of Russell, Wittgenstein and their followers.
46216: FEIERABEND, PETER (ED.). (DESIGNER). - Typography. Selected from the Graphis Annuals.
50579: FEIJEN, LEO. - Ik wil dat je leeft. 10 wegen naar de bron van je leven.
37183: FEIJEN, LEO. - Ik wil dat je leeft. 10 wegen naar de bron van je leven.
22847: FEIJST, G. VAN DER. - Geschiedenis van Schiedam.
44945: FEIKEMA, LIESBETH., ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. (RED.). - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman
49254: FEIKEMA, LIESBETH., ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. (RED.). - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman
37545: FEINBRUN-DOTHAN, NAOMI & RUTH KOPPEL. - Wild plants in the land of Israel.
47500: FEITH, RHIJNVIS. - Ines de Castro. Treurspel.
27291: FEITH, JAN & B. VAN VLYMEN , E.A. - Zwerftochten door ons land. Zuid-Holland.
27295: FEITH, JAN & B. VAN VLYMEN. - Zwerftochten door ons land. Utrecht
27294: FEITH, JAN & B. VAN VLYMEN. - Zwerftochten door ons land. Noord-Holland.
3439: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis.
45534: FELDMAN, EDMUND BURKE. - Varieties of Visual Experience. Art as Image and Idea.
9236: FELLER, F.X. DE. - Geschiedkundig woordenboek of beknopte levensbeschrijvingen van mannen, die, van het begin der wereld tot op onzen tijd, zich door vernuft, begaafdheden, deugden, dwalingen of misdaden hebben beroemd of berucht gemaakt; voorafgegaan door eene tijdrekenkundige verhandeling, om de verschillende artikelen in het Woordenboek verspreid, tot een geschiekundig geheel te maken.
10003: FELLERER, KARL GUSTAV. - Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
39507: FELLERER, KARL GUSTAV. - Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
39506: FELLERER, KARL GUSTAV. - Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
38331: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
38332: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
38333: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
6604: FELLERER, KARL GUSTAV. - Palestrina. Leben und Schaffen, Wirken und Werk des grossen Meisters des kirchlichen Tonkunst in neuer Darstellung.
11756: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
31444: FELLOWS, NICHOLAS. - Charles II and James II.
35780: FELPERIN, HOWARD. - Shakespearean Representation. Mimesis and Modernity in Elizabethan Tragedy.
19012: FELS, GERTRUD P. - Historismus im Kirchenraum. Das Atelier des Franz Wilhelm Driesler.
17372: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER. - Kunstnijverheid Hannema - de Stuers Fundatie. Beschrijvende catalogus.
46886: FENS, KEES. - Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey).
21789: FENS, KEES (1929-) ; BAS VAN KLEEF. - Op het tweede gezicht. Met tekeningen van Opland.
29643: CORNELIS WALTERUS ANTONIUS FENS (1929-2008). - Handgroot : postscripta bij boeken en lezen.
22278: KEES FENS (1929-2008). - Literair lustrum : een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur , ...
29581: CORNELIS WALTERUS ANTONIUS FENS (1929-2008). - Tussentijds.
13208: FENTON, M. BROCK. - The Bat. Wings in the Night Sky.
30124: FERANDEZ-ARMESTO, FEIPLE & DEREK WILSON. - Reformatie. Christendom en de wereld 1500 - 2000.
9775: FERBER, GENE. - Cassell English - Japanese Business Dictionary.
32727: FERENC, BARTIS. (SIGNED - GESIGNEERD). - Akarjatok Élni Szabadon!
26288: MARGARETHA DOROTHEA FERGUSON (1920-1992). - Een Haagse dame in China.
45859: FERGUSON, KITTY. - Stephen Hawking. Zijn leven en werk. Het levensverhaal en de wetenschap van een van de markantste, beroemdste en moedigste mensen van onze tijd.
26215: FERGUSON, MARGARETHA. - Nu wonen daar andere mensen ... : terug op Java.
32721: FERGUSON, WILL.(SIGNED - GESIGNEERD). - Happiness.
48807: FERGUSON, JOHN. (SIMON VINKENOOG, VERTALING EN BEWERKING). - Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten.
43201: FERGUSON-LEES, I.J., E.A. (RED.). - Vogels kijken in Europa. Gids voor vogelwaarnemers met beschrijving van vogelgebieden en tabellen over het voorkomen van soorten.
28766: MARGARETHA DOROTHEA FERGUSON (1920-1992). - Een Haagse dame in China.
45923: FERGUSON, KITTY. - Stephen Hawking. Zijn leven en werk. Het levensverhaal en de wetenschap van een van de markantste, beroemdste en moedigste mensen van onze tijd.
17395: FERGUSON, JOHN. - The Religion of the Roman Empire.
28652: HUGO BREMS (1944-) ; ADRIAAN TEUNIS ZUIDERENT (1944-) ; JOZEF HUGO MARIA DELEU (1937-) ; JACQUES FERMAUT. - Poètes néerlandophones contemporains.
36049: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - De roof van Ganymedes.
46976: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE. - Millennium. Een geschiedenis van de laatste diuizend jaar.
26688: ANDREAS NACHAMA (1951-) ; GEREON SIEVERNICH ; MICHAELA DIENER ; ALFRED ETZOLD ; MARIA OCON FERNANDEZ. - Jüdische Lebenswelten.
46246: FERRA, BARTEMEU. - Chopin and George Sand in Majorca.
16502: FERRARI, MASSIMO & EMANUELLE LAZZATI. - The history of trains. From the Orient Express to the Bullet Trains.
46592: FERRÉE, HANS - Nooitgedacht maar welgelegen. Geïllustreerde geschedenis van de huisnamen in Nederland.
29229: MARIUS HENDRIKUS FLOTHUIS (1914-2001). KATHLEEN MARY FERRIER (1912-1953). - Brieven in opmaat van Kathleen Ferrier , Piet Tiggers , Hendrik Andriessen , Eduard van Beinum , Jozef Krips , Matthijs Vermeulen , Halina Lukomska , Willem Pijper en anderen.
32734: FERRO, MARC. - The Grear War 1914-1918.
20225: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Voor de val.
26188: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Alpengloeien : vertellingen uit een keizerrijk en later.
23591: FERRON, LOUIS. (GESIGNEERD). - Karelische nachten.
23593: FERRON, LOUIS. (GESIGNEERD). - Voor de val.
35740: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten.
26184: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Spergebied : roman.
26187: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Karelische nachten : roman.
41914: FESCHOTTE, JACQUES. - Les Hauts-Lieux de la Musique.
21122: THEO FESTEN (1936-). - Gevoelens ik heb er wel duizend : gedichten van gevoel , uitzinnigheid en waanzin.
48764: FESTEN, A.P.M. - De Utrechtse notarissen en hun notarishuis gedurende 175 jaar.
49733: FESTRAETS, J. - Baarle in de branding 1 - 28 oktober 1944. Herinneringen aan de bange oktoberdagen van 1944.
39442: FESTSCHRIFT. - Studia Memoriae Belae Bartók Sacra.
954: FESTSCHRIFT. - Zur Eröffnung des Fest- und Konzertsaales in der Münchener Residenz am 3. März 1953.
1511: FESTSCHRIFT. - Studia Memoriae Belae Bartók Sacra.
2585: FESTSCHRIFT. - Te Deum Laudamus. Chor an St. Maria Magdalena Geldern 1877 - 1977. Festschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens.
3759: FESTSCHRIFT. - Studies in Jewish Literature. Issued in honor of professor Kaufmann Kohler, Ph. D. on the occasion of his seventieth birthday.
47785: BERLINER FESTSPIELE). - Berlin, Berlin. Bilder einer Ausstellung.
47784: BERLINER FESTSPIELE). - Berlin, Berlin. Bilder einer Ausstellung.
16098: FETHERLING, GEORGE. - The Book of Assassins. A biographical dictionary from ancient times to the present.
31983: FEY, CHR. & J.H. KAISER. - De moderne Kneippkuur. Een volledig overzicht van het wezen en de toepassing van de waterkuur volgens Kneipp.
47472: FEYERABEND, PAUL. - Tegen de methode. (Nieuwe editie, uitgebreid en volledig herzien door de auteur).
46009: FICHAUX, ANNE-CÉÇILE - Tiramisu. La crème des desserts.
44373: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. (ED. PETER JONKERS). - Oproep aan het publiek. De atheïsme-strijd van 1798-1799.
42701: FICHTE, J.G. (ERICH FUCHS & REINHARD LAUTH, HRSG.). - J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. (3 Bände).
38016: FICHTER, BERNHARD. - Die achte Symphonie. Eine Beethoven-Novelle.
41116: FICINO, MARSILIO. - De brieven van Marsilio Ficino.
28881: MARTIN FIDO. - Rudyard Kipling.
43408: FIELD, ANDREW. - Nabokov: His life in part.
46818: FIELDHOUSE, D.K. - Imperialisme.
46890: FIFE, GRAEME. - Het geheim van het peloton. Strategie en tactiek in de Tour.
25313: FIFIELD, CHRISTOPHER. - Max Bruch : his life and works.
11178: FIGEE, THEA (TEKST) & WILLY OPREIJ (FOTO'S). (SIGNED - GESIGNEERD) - Pierre Lumey.
16405: FIGUIER, LOUIS. - La Terre avant le Déluge.
26943: LEO A.M. FIJEN. - Ik wil dat je leeft : tien wegen naar de bron van je leven.
17465: FIJLSTRA, ROB & HARRY WULLINGS. - Ondernemen met gevoel. Hoe persoonlijke en organisatie - ontwikkeling elkaar kunnen versterken.
18466: FILEDT KOK, J.P. (RED.). - 's Levens Felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500.
41589: FILLITZ, HERMANN (HRSG.). - Wien. Kunst der letzten 30 Jahre. Museum Moderner Kunst.
37386: SKOOP. MAANDELIJKS FILMTIJDSCHRIFT. - Skoop Jaargang IV nr. 1/2, oktober 1966.
1782: FINCK, FRANZ NIKOLAUS. - Katalog der armenischen Handschriften des Herrn Abgar Joannissiany zu Tiflis.
50377: FINK, KARL. - A Brief History of Mathematics.
17138: FINKERS, HERMAN. - Ich bin ein Almeloër! Teksten naast het theater.
42033: FINKERS, HERMAN. - Ich bin ein Almeloër! teksten naast het theater.
17136: FINKERS, HERMAN. - Ik Jan Klaassen. De verbiddelijkste teksten uit zijn theaterprogramma's.
41459: FINLETTER, GRETCHEN DAMROSCH. - From top of the stairs.
30884: MOSES I. FINLEY (1912-1986). - The legacy of Greece: a new appraisal.
47651: FISCHEL, HARTWIG. - Wiener Häuser. 1. Teil
2766: FISCHER, PIETER. (RED.) - Organicae Voces. Festschrift Joseph Smits van Waesberghe. Angeboten anlässlich seines 60. Geburtstages 18. April 1961.
12757: FISCHER, HANS. - Vergleichende Musikkunde.
18500: FISCHER, J. CREE. - Piano Tuning. A Simple and Accurate Method for Amateurs.
39885: FISCHER, HANS CONRAD & LUTZ BESCH. - Het leven van Mozart.
10579: FISCHER, KLAUS. - Aktfotographie.
19316: FISCHER, E.J., J.L.J.M. VAN GERWEN & J.J. SEEGERS. (RED.). - De Vereeniging Het nederlandsch Economisch Historisch Archief 1914 -1989.
19222: FISCHER-DISKAU, DIETRICH. - Fern die Klage des Fauns. Claude Debussy und seine Welt.
49881: FISCHER, RIENHARD. - Ruimtevaart in het psychisch heelal. Ervaringen op het gebied van de mentale projectie.
8342: FISCHER, PIETER (ED.) - The Theory of Music. From the Carolingian Era up to 1400. Volume II Italy. Descriptive Catalogue of manuscripts
40931: FISCHER, HANS CONRAD & LUTZ BESCH. - Het leven van Mozart.
44502: FISCHER, EDWIN. - Musikalische Betrachtungen.
45985: 8FISH. - Making Faces. Drawing expressions for comics and cartoons.
45258: FISHER-RUGE, LOIS. - Nadezjda betekent hoop. Leven in de Sovjet-Unie van Michail Gorbatsjov.
37787: FISHER, MARGARET. - Who's who in Children's Books. A treasury of the familiar characters of childhood.
40902: FITZGERALD, ELLA & COUNT BASIE. - (DVD). Norman Grantz' Jazz in Montreux presents Ella & Basie "The perfect match" '79.
3591: FITZHUGH, TERRECK V.H. - The dictionary of genealogy.
48917: FIUMARA, ANTHONY, SANDRA KOOKE & PETER VAN DER LINT. - Honderd jaar in twaalf tonen. Componisten uit de twintigste eeuw. (Zonder CD!).
34418: Q. HORATI FLACCI (ED. EDUARDUS C. WICKHAM). - Opera.
46600: FLAMELING, INEZ. - Hoogwater. 50 jaar na de Watersnoodramp. (Met CD-ROM en uitvouwbare topografische kaart van de stormvloed).
2185: FLAMMARION, CAMILLE. - De spookhuizen..
42114: FLANAGAN, LUX & SEAN MORRIS. - Mezennestje voor het raam.
49421: FLANNER, JANET. (MURRAY, NATALIA DANESI, ED.) - Janet Flanner. Darlinghissima: letters to a friend.
15041: FLAUBERT, GUSTAVE. (ED. JAN POORTENAAR). - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
34294: FLAUBERT, GUASTAVE. - Langs de Loire.
47018: FLAWS, BOB, DOM, CMT, DIPL. AC. - Arisal of the clear. A simple guide to healthy eating according to traditional Chinese medicine.
26150: FLEET, SIMON. - Clocks.
38063: FLEET, CAMERON (ED.). - First Nations - First hand. A history of five hundred years of encounter, war, and peace inspired by the eyewitnesses.
26568: FLEISCHER, ALAIN. - Een jachtpartij. (Vertaling Jan Pieter van der Sterre).
22069: D. FLEISCHER. - Grondpatroon van het leven.
48744: FLEMING, JOHN, A.O (ED.). - The Penguin Dictionary of Architecture.
16477: FLETCHER, JOANN. - Het Egyptische boek van leven en dood.
27948: SIMON STEVIN (1548-1620). WILLEM DEN BOER (1950-) ; ANNA CATHARINA GERARDA FLEURKENS (1947-). - Het burgherlick leven & anhangh.
37334: FLEW, ANTONY. - An Introduction to Western Philosophy. Ideas and Argument from Plato to Sartre.
36417: FLIEDL, GOTTFRIED. - Gustav Klimt 1862 - 1918. De wereld in de gedaante van een vrouw. .
7351: FLIER, G. VAN DER. - Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945.
49746: FLOKSTRA, M. & J.G.N. RENAUD. - De borggraaf te Lottum.
6071: FLORENTIN, LUCIENNE. - Théophile Robert.
24931: FLORIE, KEES E.A. (RED.). - De kerken van Acbcoude.
49996: FLORÍNCIO, CHRISTOPHE COSTA. - Learning Categorial Grammars. Over de leerbaarheid van Categoriale Grammatica's.
45595: FLOTHUIS, MARIUS. - Eregalerij. Deel l.
48136: FLOTHUIS, MARIUS. - Hedendaagse Engelse componisten.
46144: FLOTHUIS, MARIUS, HANS HENKEMANS. - Flothuis: (1) Hymns for sopranos and orchestra op 67 (1965). (2) Personare ed ascoltare, five conzonas for flute and orchestra, op. 73 (1971). Henkemans: (1) Tre aspetti d 'amore, for mixed choir and orchestra (1968). (2) Primavera, for chamber orchestra (1944, rev. 1959).
46041: FLOTHUIS, M.H. - Mozart.
25883: BREYTEN BREYTENBACH (1939-). MEA M. FLOTHUIS. - Sporen van de kameleon : roman.
25880: BREYTEN BREYTENBACH (1939-). MEA M. FLOTHUIS. - Terugkeer naar het paradijs : een Afrikaans dagboek.
48454: FLOTHUIS, MARIUS. - Pianomuziek.
31621: FLOTHUIS, MARIUS. (GESIGNEERD - SIGNED). - Brieven in opmaat.
1149: FLOWER, NEWMAN. - Georg Friedrich Händel zijn persoonlijkheid en zijn tijd. Vertaald door A. Pompe van Meerdervoort.
49985: FLUSSER, DAVID. - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
20307: FOCKEMA ANDREAE, S. J. (SYBRANDUS JOHANNES), 1904-1968. - Kaarten en kaarttekenaars.
31617: FOER, JONATHAN SAFRAN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Extreem luid & ongelooflijk dichtbij.
34862: FOER, JONATHAN SAFRAN. - Extreem luid & ongelooflijk dichtbij.
45767: FOERSTE, W. & K. HEEROMA. - Westfaalse en Nederlandse expansie. Lezingen, gehouden voor de dialect-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 27 October 1954.
2359: FOERSTER, WENDELIN (HRSG.). - Das altfranzösische Rolandslied. Text von Chateauroux und Venedig VII.
50164: FOHRER, GEORG (HRSG.). - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum alten Testaments.
47896: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 4. Die Propheten um die Mitte des 6. Jahrhunderts.
47898: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 6. Die Propheten seit dem 4. Jahrhunderts.
47899: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 7. Prophetenerzählungen.
47897: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 5. Die Propheten des ausgehenden 6. und des 5. Jahrhunderts.
47900: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 1. Die Propheten des 8. Jahrhunderts.
47895: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 3. Die Propheten des frühen 6. Jahrhunderts.
38369: FOKKEMA, REDBAD. - Elke dag is de eerste. Gedichten.
21136: WILT LUKAS IDEMA (1944-) ; ADRIANUS NUIS (1933-2007) ; DOUWE WESSEL FOKKEMA (1931-). - Oosterse literatuur: een inleiding tot De Oosterse bibliotheek.
3324: FOKKEMA, K. - De liwwadder an 't wood. Zeven eeuwen taalgebruik in Leeuwarden.
36892: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg.
5278: FOKKEMA, D. - Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs mooi ieursatting yn it Friesk en Hollands.
20392: GERRIT ACHTERBERG (1905-1962). REDBAD LUDGER KLAZES FOKKEMA (1938-2000). - Symbolen worden tot cymbalen : een bloemlezing uit zijn gedichten.
41406: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg.
38515: FOKKENS, PETER. - Niet meer bij de les. Stress in het onderwijs.
33970: FOKKER, NICOLAS. - Persian and other Oriental Carpets for Taoday.
46049: FOKKER, ADRIAAN D. - New Music with 31 Notes.
37482: FOLEY, ROBERT. - Menschen vor Homo sapiens. Wie und warum sich unsere Art durchsetze.
49031: FÖLTING, HANS, E.A. (RED.). - Buitenplaatsen in en om Den Haag.
19103: FÖLZER, E. - Eiserne und durch Eisen verstärkte Treppen. Katalog-Nummer 235.
48643: MICHAIL BULGAKOV (1891-1940). MARKO FONDSE (1932-1999) - De eieren der Rampp-spoed.
46326: FONTAINE-VERWEY, H. DE LA. - Grolier-banden in Nederland.
41958: FONTAINE, M. DE LA. - Fables choisies mises en vers par M. de la Fontaine. Tome Premier.
42610: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bredero en zijn stad.
23696: JOS J. FONTAINE. - Uit Suriname's historie : fragmenten uit een bewogen verleden = From Suriname's history : fragments from a stirring past.
45576: FONTAINE, FERNAND. - Traité de la Théorie Musicale.
40772: FONTAINE, PASCAL & PÖTTERING, HANS-GERT. - Reis naar het hart van Europa 1953-2009. De geschiedenis van de Christen-Democratische Fractie en de Europese Volkspartij in het Europees Parlement.
22625: YOSEF BEN MEIR BEN ZABARRA (12E E.). THERESIA ANNA MARIA FONTAINE (1953-). - Reis met de duivel.
47475: FONTANE, THEODOR. - Briefe an Julius Rodenberg. Eine Dokumentation.
47481: FONTANE. - Fontanes Briefe. In zwei Bände.
45024: FONTANE, THEODOR. - Fontanes Briefe. In zwei Bände.
8503: FONTANE, THEODOR. - Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
45007: FONTANE, THEODOR (PETER BRAMBÖCK, HRSG.) - Theodor Fontane. Gesammelte Werke. 5 Bände.
7543: FONTEIN, JAN, SOEKMONG, R. & EDI SEDYAWATI. - Het goddelijk gezicht van Indonesië. Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700-1600.
48848: FONTEYN, MARGOT. - A Dancer's World. An introduction.
46594: FOPPEN, WILLEM (1897-1975). - Door storm en stilte. De strijd van een Zuiderzeevisser.
15714: FORBES, DUNCAN (ED.). - Dictionary English - Hindustani (in Roman script).
3749: FORBES, R.J. (RED.). - Het zout der aarde.
13616: FORBES, D. - A Grammar of the Persian Language. A selection of Easy Extracts for Reading, together with a Vocabulary, and Translations.
34673: FOREEST, NANNING VAN. - Kort verhaal van de Belegering van Alkmaar, Welke de Spanjaard na zeeven weken met zyne groote schaade en schande heeft moeten opbreeken in het Jaar 1573.
9673: FOREMAN, LEWIS. - Systematic discography.
41607: FORMENTON, FABIO. - Oriental Rugs and Carpets.
48999: FORNEBERG, ERICH & RICHARD JAKOBY. - Schulmusikalisches Praktikum. Anregungen für den Musikunterricht vom 5. Schuljahr an.
336: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
46269: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
46268: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
46270: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
47182: FORREST KELLY, THOMAS (ED.) - Plainsong in the Age of Polyphony.
44235: FORREST, W.G. - The Emergency of Greek Democracy. The character of Greek politics, 800-4-- BC.
25241: FORRESTER, MAUREEN. MCDONALD, MARCI. - Out of character : a memoir.
50268: FÖRSTER, RUDOLF. - Damals in Dresden. Porträt einer Stadt um 1900.
25169: FORSYTH, CECIL. - Orchestration.
32193: FORTIN, JACQUES (RED.). - De voedselgids. Een wegwijzer met meer dan 1000 ingrediënten.
12341: FORTLAGE, C. - Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt. Aus den Tonleitern des Alypius zum ersten Male entwickelt.
49524: FORTMANN, HAN - Oosterse renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu.
21391: FORTMANN, HAN - Oosterse renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu. [Door] Han Fortmann.
27908: ROBERT FITZROY FOSTER (1949-). - Paddy and Mr . Punch: connections in Irish and English history.
26447: FOSTER, HAL & GORDON HUGHES (ED.). - Richard Serra.
21678: DAVID GRABIJN ; FONS FOUDRAINE. - Transpersoonlijke psychologie.
8159: GULBENKIAN FOUNDATION. - Training Musicians. A Report to the Calouste Gulbenkian Foundation on the training of professional musicians.
29583: FOWLIE, WALLACE. - A reading of Proust.
48498: FOX, STEPHEN. - Rice University. An architectural Tour by Stephen Fox.
10343: FRAENKEL, GOTTFRIED S. (ED.). - Pictorial and Decorative Title Pages from Music Sources. 201 examples from 1500 to 1800.
50094: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne Architectuur. Een kritische geschiedenis.
48408: CHANSONS DE FRANCE (BELLY BODENHEIM). - Chansons de France depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours. Silhouettes de Nelly Bodenheim.
32271: FRANCK, HELMUT. - Jugendstil-exlibris.
1135: FRANCK, HANS - Cantate. Das Leben des Johann Sebastian Bach.
44196: FRANCK, ADOLPHE. - Die Kabbala der Hebräer.
47917: FRANCK, CÉSAR. - L 'Organiste. Recueil de Pièces pour Orgue ou Harmonium. 2me Volume.
41915: FRANCK, HANS. - Johann Sebastian's Pelgrimtocht. Novelle.
47311: FRANCKEN, EEP, E.A. (RED. ). - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
46284: FRANCO-LAO, MERI. - Hexen-Musik. Zur Erforschung der weiblichen Dimension in der Musik.
8096: FRANGOPULO, MARIETTA & TEJA-KNUT KREMKE.. - Leningrádi balett.
6060: FRANK, H. - Pruimtabak.
14281: FRANK, H. & F. WASLANDER. - 1955 in advertenties. (1955 in advertisements).
42563: FRANK, H. - Pruimtabak.
18174: FRANK, MERLYN. - Vliegende Kiep.
11571: FRANK, WALDO, MUMFORD, LEWIS, A.O. (ED.). - America & Alfred Stieglitz. A Collective Portrait.
5306: VALKENIER FRANK. - Rondelen.
50155: FRANK, HANS. - Die Bibel im Gesangbuch. Bibelstellenverzeichnis zum deutschschweizerischen evangelischen Kirchengesangbuch.
24102: HARMANNUS JOHANNES FRANKE (1948-). - De verbeelding.
24104: HARMANNUS JOHANNES FRANKE (1948-). - Notulen.
48711: FRANKE, HERMAN & MANON UPHOFF. - Als je me maar blijft schrijven. Een vriendschap in brieven.
47910: FRANKEN, H. - Lijdensmeditaties. Muziek voor na de kerkdienst.
36301: FRANKEN, H. - Paasfantasie. (Muziek voor na de kerkdienst).
22522: JOHN VAN AUKEN. VIVIAN FRANKEN. - Steeds opnieuw geboren worden: visies op reïncarnatie.
22114: KATHLEEN V. HURLEY ; THEODORE ELLIOTT DOBSON. VIVIAN FRANKEN. - Welk type ben ik ? : het enneagram als sleutel tot de negen persoonlijkheidstypes.
36303: FRANKEN, H. - Dominus Rex. Hemelvaartsfantasie voor orgel (harmonium).
36295: FRANKEN, H. - Daar is uit 's werelds duist're wolken.
33625: FRANKLIN, BENJAMIN. - De autobiografie.
39308: FRANKS, A.H. (ED.). - Ballet. A decade of endeavour.
31627: POINTL. FRANS. (GESIGNEERD - SIGNED). - De hospita's.
35192: FRANSEN, AD. - De nadagen van Gerard Reve.
32870: JURRIAAN S. FRANSMAN. - Op zoek naar Mozart.
31555: MARTINUS PETRUS MARIA FRANSSEN (1956-). - Archimedes in bad : mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap.
31556: MARTINUS PETRUS MARIA FRANSSEN (1956-). - Archimedes in bad : mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap.
32441: MANFRED EIGEN (1927-) ; RUTHILD WINKLER (1941-). MARTINUS PETRUS MARIA FRANSSEN (1956-). - Het spel : natuurwetten bepalen het toeval.
36668: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Zuiderkerkhof 1.
36924: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - Zuiderkerkhof 1.
48985: FRANZEN, D. - Geschiedenis der Grote of St. Vituskerk te Naarden.
35111: FRANZISKA, GABRIELLE (SAMENSTELLER). - Antonietta Peeters Swamp.
45247: FRASER, ANTONIA. - Marie Antoinette. The Journey.
7187: FRASER, NORMAN (ED.). - International Catalogue of Recorded Folk Music. Catalogue International de la Musique Folklorique enregistree.
13673: FRAYLING, CHRISTOPHER. - De herkomst van horror.
313: FRECH, HANS. - Die Behandlung mythologischer Themen im französischen Theater des 17. Jahrhunderts.
42060: FREDERICQ, PAUL. - Onze historische volksliederen van vóor de godsdienstige beroerten der 16de eeuw.
28826: JOOST VAN DEN VONDEL (1587-1679). COEN J.M. FREE (1945-). - Den Bosch bedwongen: zegesang ter eere van Frederick Henrick.
13113: FREEDBERG, DAVID. - Dutch Landscape Prints of the Seventeenth Century.
2720: FREEDEN, JOACHIM VON. - Malta und die Baukunst seiner Megalith-Tempel.
41613: FREEDEN, MAX. H. & WALTER HEGE. - Tilman Riemenschneider. Leben und Werk.
41808: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
44963: FREEMAN, EUGENE & MAURICE MANDELBAUM (ED). - Spinoza. Essays in interpretation.
38559: FREEMAN, ROBERT N. - Franz Schneider (1737-1812). A Thematic Catalogue of his Works.
43555: FREER, JEAN. - Tarot. De vrouwelijke interpretatie.
31739: FREGE, GOTTLOB. (WOLFGANG KIENZLER HRSG.). - Zwei Schriften zur Arithmetik. (1) Function und Begriff. (2) Ueber die Zahlen des Herrn H. Schubert.
44577: FREIHERR VON GAISBERG, S. - Raadgever bij den Aanleg en het Onderhoud van Electrische Verlichtingen.
21403: FREITAG, KARL EMIL. - De Dodezee-rollen. De mystiek der Essenen en het Evangelie.
44329: FREKE, TIMOTHY. - Zen Wisdom. Daily teachings from the Zen Masters
16009: FRENCH, MARILYN. - The Book as World. James Joyce's Ulysses.
31642: FRENCH, MARILYN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Onze vader.
31643: FRENCH, MARILYN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Het bloedend hart.
19890: FRENCH, ALBERT. - Holly.
40710: FRENCH, MARILYN. - De oorlog tegen vrouwen.
22409: PAUL FRENTROP (1954-). - Vrouwenlogica en andere ` rechtse ' gedachten.
46640: FREQUIN, LOUIS, KNAP, HENRI A.A.R. & W.D. KRUIDERINK. - Arnhems Kruisweg.
48606: ENNO ENDT (1923-2007) & LIENEKE FRERICHS. - Bargoens woordenboek: kleine woordenschat van de volkstaal.
34868: FRERIKS, PHILIP (GESIGNEERD - SINGED). - Gare du Nord. Verhalen over Frankrijk.
26198: CORNELIS CHRISTOFFEL MARIA FRERIKS (1954-). - Soevereine actrice : verhalen.
44521: FRERIKS, PHILIP. - Jantje. Vertelling.
28269: MARGOT FRETZ. - Pennen & penselen: een ontmoeting.
28520: FREUD, SIGMUND. - Case histories: Rat man, Schreber, Wolf man, Female homosexuality.
15797: FREUD, SIGMUND (CORDELIA SCHMIDT- HELLERAU (HRSG). - Das Lesebuch. Schriften aus vier Jahrzehnten.
49503: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
44168: FREUD, ANNA. - Inleiding tot de psycho-analyse voor pedagogen.
49605: FREUD, SIGMUND. - Totem en Taboo.
25653: FREUD, SIGMUND. - Leonardo da Vinci: a memoir of a childhood.
36435: FREUDENTHAL, HANS. - Exacte logica.
25082: JAMES FRISKIN ; IRWIN FREUNDLICH. - Music for the piano: a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952.
45420: JAMES FRISKIN & IRWIN FREUNDLICH. - Music for the piano: a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952.
41392: FREY, NANCY LOUISE. - Pilgrim Stories on and off the road to Santiago. Journeys along an ancient way in modern Spain.
14340: FREYSTÄTTER, WILHELM. - Die musikalischen Zeitschriften. Seit ihrer Entstehen bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichniss der periodischen schriften über Musik.
33324: WILHELM FREYSTÄTTER. - Die musikalischen Zeitschriften seit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart : chronologisches Verzeichnis der periodischen Schriften über Musik.
39729: FREYSTÄTTER, WILHELM. - Die musikalische Zeitschriften seit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichnis der periodischen Schriften über Musik.
38566: FREYSTÄTTER, WILHELM. - Die musikalischen Zeitschriften. Seit ihrer Entstehen bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichniss der periodischen schriften über Musik.
42722: FRICKE, GERHARD. - Gefühl und Schicksal bei Heinrich von Kleist. Studien über den inneren Vorgang im Leben und Schaffen des Dichters.
35444: FRIEDEL, HELMUT. - Gerhard Richter. Red Yellow Blue. The BMW Paintings.
42656: FRIEDERICH, WOLF (HRSG.). - Wörterbuch Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Bearbeitete Neuausgabe.
48367: TOOM. FRIEDHILD DEN. - Wilhelm II in Doorn.
6323: FRIEDLÄNDER, MAX. - Lucas van Leyden.
40634: FRIEDMAN, RICHARD ELLIOTT. - De verdwijning van God. Een goddelijk mysterie.
46308: FRIEDMAN, M., E.A. (RED.). - Joodse verluchte handschriften.
33137: CAROLINA FRIEDMAN (1952-). - De grauwe minnaar: verhalen.
50689: FRIEDMANN, RICHARD ELLIOTT. - De verdwijning van God. Een goddelijk mysterie.
19172: FRIEDRICH, OTTO. - Glenn Gould. A life in variations.
25346: FRIEDRICH, GÖTZ - Zeit für Oper : Gölz Friedrichs Musiktheater, 1958-1990.
48878: FRIEDRICHS, ANNELIESE. - Das Akzentsystem bei Della Bella. Dargestellt am Beispiel der Maskulina. Ein Beitrag zur serbokroatischen Dialektologie.
2315: FRIEDRICHS, ANNELIESE. - Das Akzentsystem bei Della Bella. Dargestellt am Beispiel der Maskulina. Ein Beitrag zur serbokroatischen Dialektologie.
20124: FRIELING, RUDOLF. - Psalmen.
37159: FRIES, HEINRICH & GEORG KRETSCHMAR. (HRSG.). - Klassiker der Theologie I & II. Von Irenäus bis Martin Luther.
41022: FRIESE-GREENE, ANTHONY. - Carl Maria von Weber.
35604: GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND. - Molens van Friesland.
35278: FRIGGE, KARLI. - Zelf boekbinden.
10876: FRIIS, NIELS. - Orgel bygning i Danmark. Renaissance, Barok og Rokoko.
12354: FRIIS, NIELS. - Domkirken vor frue kirkes orgel.
7863: FRIIS, NIELS. - Buxtehude Hans By Og Hans Orgel.
21985: MICHAEL FRIJDA (1961-). (SIGNED - GESIGNEERD) - Ritselingen.
28604: FRIJHOFF, WILLEM. - Wegen van Evert Willemsz. : een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
22686: HERMAN CRISPIJN IGNATIUS ANDRIESSEN (1927-) ; JAN HABRAKEN ; F. FRIJNS. - Als de boer wakker is: het ontkiemen van geloof uit de ervaring van het kind.
45874: FRISCHE, P.J.A. (ED.). - Synthese. Zuid-Limburg - South Limburg - Südlimburg - Limbourg méridional. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg.
48111: FRISCHLER, KURT. - Der Meastro. Roman.
38997: FRISTER, ROMAN. - Zelfportret met litteken. Een autobiografie.
44145: FRISTER, ROMAN. - Die Mütze oder Der Preis des Lebens. Ein Lebensbericht.
18133: KLINGENBECK. FRITZ. - Das Walzerbuch. Historisches und Bezauberndes vom Wiener Walzer.
40944: FRITZ, BARTHOLD. - Onderwijs, om op eene tuigwerkelijke wijze Clavieren, Clavecimbels, en Orgels, in alle 24 Toonen even zuiver te Stemmen, Op dat daar uit Zo wel de Major als Minor welluidend gespeeld kan worden.
50378: FRITZSCH, HARALD. - Quarks. Urstoff unserer Welt.
8192: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Dämonen des Sudan. Allerhande religiöse Verdichtungen.
8191: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Spielmanns-Geschichten der Sahel.
8193: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Erzählungen aus dem West-Sudan.
8196: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Volksdichtungen aus Oberguinea. 1. Band: Fabuleien dreier Völker.
5575: FROE, ARIE DE. - Laurence Sterne and his novels studied in the light of modern psychology.
41037: FRÖHLICH, HANS J. - Schubert. Eine Biographie.
39539: FROIDCOURT, GEORGES DE . - Le Buste de Gretry par Pajou.
35955: FROIDEVILE, G.H.A. MONOD DE, INEZ VAN EIJK, E.A. (RED.). - Titelatuurgids.
1501: FRÖLICH, HANS, J. - Schubert.
33434: FROMM, ERICH. - Marx, Freud en de vrijheid. De bevrijding van de emsn uit de ketenen der illusies.
43340: FROMM, EBERHARD. - Arthur Schopenhauer. Vordenker des Pessimismus.
39438: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Orgeln. (Orphica Critica).
3284: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Orgeln. (Orphica Critica).
5688: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition.
48818: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Aufführungspraxis alter Musik. Ein umfassendes Handbuch über die Musik vergangener Epochen für ihre Interpreten und Liebhaber mit über 150 Notenbeispielen.
48729: FRUHAUF, ALINE. - Making faces. Memoirs of a Caricaturist
31270: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Deel 1: Hindoetijdperk.
35247: FRUITEMA, EVELYN J. & PAUL A. ZOETMULDER (RED.). - Het panoramafenomeen. Panorama Mesdag 1881-1981.
47543: FRY, CHRISTOPHER. - Deze vrouw mag niet branden. Spel in drie bedrijven in de bewerking van Bert Voeten.
47540: FRY, CHRISTOPHER. - Het donker is licht genoeg. Een winterspel in de vertaling van Bert Voeten.
47542: FRY, CHRISTOPHER. - Thor en de engelen. Een spel in de vertaling van Bert Voeten.
47541: FRY, CHRISTOPHER. - Droom der gevangenen. Een spel in de bewerking van Bert Voeten.
47539: FRY, CHRISTOPHER. - De jongen met de kar. Een spel in de bewerking van Bert Voeten.
23555: FRY, CHRISTOPHER. (SIGNED). - The lady's not for burning.
40380: FRYDE, E.B. & EDWARD MILLER (ED.). - Historical studies of the English Parliament. I. Origins to 1399; II. 1399 - 1603.
49122: FUCHS, J.M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholieke wezenverzorging en ziekenverpleging.
6315: JOEL M. & P. FUCHS. - Schlüssel zu den Aufgaben in der russischen Grammatik nach Ollendorff's Methode.
35624: FUCHS, J.M., J.M. SIMONS. - De Afsluitdijk: recht door zee.
34029: FUCHS, J.M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholieke wezenverzorging en ziekenverpleging.
36978: FUCHS, HANNS. - Richard Wagner ud die Homosexualität. Unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen Anomalien seiner Gestalten.
36447: FUCKS, J.M. - Wie lacht daar? Nederlandse zoekplaatjes, raadsels, rebussen en rebusplaatjes uit voorbije tijden.
19467: FUENTES, CARLOS. - Apollo en de hoeren. Verhalen.
42467: FUERST, WALTER RENÉ & SAMUEL J. HUME. - Twentieth-century stage decoration.
42677: FUHRMANN, HELMUT. - Der androgyne Mensch. "Bild" und "Gestalt" der Frau und des Mannes im Werk Goethes.
42699: FUHRMANN, HELMUT. - Zur poetischen und philosophischen Anthropologie Schillers. Vier Versuche.
47856: FUHRMANN, DIETMAR & JÖRG SCHÖNER. - Albrechtsburg Meissen. Ursprung und Zeugnis sächsischer Geschichte.
16025: FUHRRING, PETER & RUDOLPHINE EGGINK. - Binnenhuisarchitectuur in Nederland 1900 - 1981. Een geschiedenis van de interieurarchitekt(uur).
30984: FÜLBERTH, GEORG. - Fin de siècle: hundert Jahre Jahrhundertwende.
25434: FULGHUM, ROBERT. - Maybe (maybe not) : second thoughts from a secret life.
40726: FULLER, ALEXANDRA. - De legende van Colton H. Bryant.
50310: FURETIÈRE. (MONGRÉDIEN, GEORGES). - Le Roman Bourgeois, ouvrage comique. Suivi de satyres et de nouvelle allégorique texte établi, présentés et annoté par Georges Mongrédien.
37480: FURHAMMAR, LEIF & FOLKE ISAKSSON. - Politics and Film
47649: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak
46497: FURTWÄNGLER, WILHELM. - Ton und Wort. Aufsätze und Vorträge 1918 bis 1954.
39452: FURTWÄNGLER, WILHELM & FRANK THIESS (HRSG.). - Briefe.
48029: FURTWÄNGLER, WILHELM. - Gespräche über Musik.
6630: FURTWÄNGLER, WILHELM & FRANK THIESS (HRSG.). - Briefe.
38837: FUSINI, NADIA. - Het mooist vond ik haar mond.
49977: FUX, JOHANN JOSEPH (ALFRED MANN, HRSG.) - Die Lehre vom Kontrapunkt.
13253: FYRTH, H.J. & MAURICE GOLDSMITH. - Science, History and Technology. Book I: A.D. 800 to the 1840s.
21939: ROB VAN GAAL (1954-). - Een bolwerk voor de muzen: 50 jaar Stadsschouwburg Utrecht 1941-1991.
42273: GAALEN, AD VAN & FRANS VAN DEN MOSSELAAR. - Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags.
48621: GAALEN, AD VAN & INEKE MAHIEU. - Jenneb en zestig andere taalspelletjes.
49093: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
45482: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
19453: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
42310: GAALEN, AD VAN & FRANS VAN DEN MOSSELAAR. - Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags.
30878: GAARDER, JOSTEIN. - I et Speil, i en Gåte.
49497: GAARDER, JOSTEIN. - I et speil, i en gåte.
49495: GAARDER, JOSTEIN. - Kabalmysteriet.
49496: GAARDER, JOSTEIN. - Diagnosen og andre noveller.
9276: GAARLANDT- KIST, A.F.(RED.). - 400 jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
24021: ANONIEM IS RITA KATZ. THEO GAASBEEK (1957-). - De terroristenjaagster : het ware verhaal van een vrouw die infiltreert in radicaal islamitische groeperingen.
18058: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
4426: GABELENTZ, HANS VON DER. - Die Wartburg. Ein Wegweiser durch ihre Geschichte und Bauten
32763: GÁBOR, HAJNAL. (SIGNED - GESIGNEERD). - Én Vagyok Az. Válagatott Új Versek.
49184: GABOR, MARK. - The pin-up. A modest history by Mark Gabor.
50204: GABRIELLI, ALEXANDRA. - Het fantastische in de kunst.
29373: DANIEL JEEN ROORDA (1923-1983). ADRIANUS JOHANNES CORNELIS MARIA GABRIËLS (1956-). - Rond prins en patriciaat : verspreide opstellen.
47305: GADDA, CARLO EMILIO. - Die gore klerezooi in de Via Merulana.
18419: GAFFNEY, JOE. - Relief!
36352: GAISBERG, S. FREIHERR VON. - Raadgever bij den aanleg en het onderhoud van electrische verlichtingen.
39309: GAL, JENO, & GYORGY LORINC. - Methodik des klassischen Pas de deux.
49443: GALBRAITH, JOHN KENNETH. - Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige.
20828: JOHN JANSEN VAN GALEN (1940-). - Het eilandgevoel.
46634: GALEN, JAN VAN. - Theun de Vries. Een schrijversleven. 1907-1945.
30856: GALEN, JOHN JANSEN VAN & HUIB SCHREURS & ERIC SMINK. - Gekte. Rages in de lage landen.
31407: HIPPOCRATIC & GALEN - (1) Hippocratic: Writings. (2) Galen: On the Natural Faculties.
36636: GALEY, MATTHIEU. - Dagboek
35059: GALIDI, AL. - Maanlicht Moerassen. Roman voor eeuwige kinderen tussen 10 en 100.
36157: GALISON, PETER & ALEX ROLAND (ED.). - Atmospheric Flight in the Twentieth Century.
16681: GALJAARD, HANS. - Alle mensen zijn ongelijk. De verschillen en overeenkomsten tussen mensen: hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties.
36502: GALJAARD, HANS. - Gezondheid kent geen grenzen.
34997: GALL, LOTHAR, U.A. - Die Deutsche Bank. 1870 - 1995.
27620: LOTHAR GALL (1936-). - Bismarck: der weiße Revolutionär.
28230: OTTO EDUARD LEOPOLD BISMARCK FÜRST VON (1815-1898). LOTHAR GALL (1936-). - Die großen Reden.
33938: GALL, ERNST. - Gotische Baukunst in Frankreich und Deutschland. Teil 1. Die Vorstufen in Nordfrankreich von der Mitte des elften bis gegen Ende des zwölften Jahrhunderts.
39090: TATE GALLERY. - Illustrations British School.
29762: GALLICO, PAUL. (GESIGNEERD - SIGNED). - Het kleine wonder.
7940: GALLICO, PAUL. - Flowers for Mrs Harris.
7941: GALLICO, PAUL. - Mrs Harris goes to New York.
25278: WILLIAM MANN (1924-) ; JAMES GALWAY (1939-). - James Galway's Music in time.
42075: WILLIAM MANN (1924-) ; JAMES GALWAY (1939-). - James Galway's Music in Time.
48119: GALWAY, JAMES. - An autobiography.
40275: GAMBACCINI, PAUL, RICE, TIM & JONATHAN - TONY BROWN. - British Hit Albums.
38423: PETER GAMMOND (1925-). - Scott Joplin and the Ragtime era.
41514: GAMMOND, PETER. - Offenbach.
29235: PETER GAMMOND (1925-). - Scott Joplin and the Ragtime era.
11309: GAMMOND, PETER. - The Illustrated Encyclopedia of Opera.
704: GAMMOND, PETER. - Scott Joplin and the Ragtime Era.
31367: GAMMOND, PETER (ED). - The Decca Book of Jazz.
50620: GAMOW, GEORGE. - Biografie van de fysica.
47707: GAMPERT, INGEBORG (NAAR TOERGENJEW). - Vaders en zonen. Weemoedige komedie over generatiekonflikt.
12161: GAMS, HELMUT. - Kleine Kryptogamenflora. Band 1a. H. Gans - Mikroskopische Süsswasser- und Luftalgen.
12157: GAMS, HELMUT. - Kleine Kryptogamenflora. Band IV (früherer Band I). Die Moos- und Farnplanzen (Archegoniaten).
48506: GANNON, TOD (ED.). - Erasmus Bridge.
20232: LOUIS GANS (1930-). - Branta Ruficolis : verzen.
26241: JACQUES GANS (1907-1972). - Het pamflet : weekblad tegen het publiek.
44156: GANS, M.H. - Het Nederlandse Jodendom - de sfeer waarin wij leefden. Karakter, traditie en sociale omstandigheden van het Nederlandse Jodendom vóór de Tweede Wereldoorlog..
46790: GANS, EVELIEN. - De kleine verschillen die het lwven uitmaken. Een historische studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland.
41385: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
16974: GANTZHORN, VOLKMAR. - The Christian Oriental Carpet. A Presentation of its Development, Iconologically and Iconographically, from its Beginnings to the 18th Century.
33758: GANZER, KARL & LUDWIG KUSCHE. - Vierhändig.
18295: GÄNZL, KURT. - The Complete "Aspects of Love".
29010: GARCÍA LORCA, FEDERICO. - Primeras canciones ; Seis poemas galegos ; Poemas sueltos ; Colección de canciones populares antiguas.
33766: GARDANVSKÝ, CENEK (ED.). - Contemporary Czechoslovak composers.
20706: PETER DU GARDIJN. - Nachtzwemmen : roman.
28259: HIRONOBU KOHARA ; JOHANNES REIN TER MOLEN (1947-) ; DONALD GARDNER (1938-). - De Verboden Stad: hofcultuur van de Chinese keizers ( 1644-1911 ) - The Forbidden City: court culture of the Chinese emperors ( 1644-1911 ).
5174: GARDNER, J.H. - Impaired Vision. Portraits of black women in the Afrikaans novel 1948-1988.
30823: HIRONOBU KOHARA ; JOHANNES REIN TER MOLEN (1947-) ; DONALD GARDNER (1938-). - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers ( 1644-1911 ). The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors ( 1644-1911 ).
47812: HIRONOBU KOHARA ; JOHANNES REIN TER MOLEN (1947-) ; DONALD GARDNER (1938-). - De Verboden Stad: hofcultuur van de Chinese keizers ( 1644-1911 ) - The Forbidden City: court culture of the Chinese emperors ( 1644-1911 ).
43883: GARFIELD, PATRICIA. - Creatief dromen.
49880: GARFIELD, PATRICIA. - Creatief dromen.
34612: GARFIELD, L.M. & J. GRANT. - Geest genoten. Contact met onze spirituele gidsen.
43750: GARNETT, MARY. - Licht aan de horizon. Ontdek het geheim van het Koninkrijk van God in het leven van William Duma.
29548: BETTY VAN GARREL. - Een liefde van...
37263: GARRIC, ROBERT. - Actualité de Pascal. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Franse literatuur aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 9 december 1949
25076: GARTENBERG, EGON. - Mahler: the man and his music.
16571: GASCOIGNE, BAMBER & CHRISTINA. - De Groot - Mogol.
32697: GASHI, SADBERA. - Weg uit mijn land.
41960: GASKELL, MRS. - The Life of Charlotte Brontë.
29463: GASKIN, STEPHAN. - Wij! Wie anders. Als jij niet, wie dan? Als niet nu, wanneer dan wel?
47949: GASTEREN, LOUIS VAN. (DUCO VAN WEERLEE, RED.). - Allemaal rebellen. Amsterdam 1955-1965. Een film van Louis van Gasteren.
46447: GATARD, DOM AUGUSTIN. - La Musique Grégorienne.
50119: GATHORNE-HARDY, G.M. - A short history of international affairs 1920 to 1939.
39744: GAULTIER, L' ABBÉ. - Géographie de L 'Abbé Gaultier. Entièrement refondue et considérablement augmentée par De Blignières, Demoyencourt, Ducros (De Sixt) en le Clerc Ainé.
11547: GAUNT, WILLIAM. - Marine Painting. An historical survey.
39794: GAUTHIER, J. - Le mobilier des vieilles provinces de France.
7242: GAUTIER, H. - Traité des Ponts, ou il est parle' de ceux Romains & de ceux des Modernes; de leur construction, tant en Maçonnerie qu'en Charpente, & de leur disposition dans toutes fortes de lieux; Des projets des Ponts, des Matériaux dont on les construit, de leurs Fondations, des Echassandages, des Cintres, des Machines & des Batardeaux; Des différentes fortes de Ponts, Dormans ou Fixes, Mouvans & Flottans, Volans, Tournans, á Coulisse, Ponts-levis á Fleche & á la Bucule, &c. (...)
41668: GAVALDA, MIGUEL QUEROL. - La Musica en las Obras de Cervantes.
26144: GAVIN, JOYCE. - Pilates. Een handleiding voor verbeterde spiertonus, souplesse en kracht.
49008: GAVOTY, B. & R. HAUERT. - Edwin Fischer.
7574: GAVOTY, BERNARD. - Arthur Rubinstein.
36162: GAVROGLU, KOSTAS (ED.). - The Sciences in the European Periphery During the Enlightenment.
33123: GAWAIN, SHAKTI. - Leven in het Licht. Een leidraad naar persoonlijke en planetaire transformatie.
33129: GAWAIN, SHAKTI. - Creatief visualiseren. Je natuurlijke verbeeldingskracht bewust gebruiken.
48774: GAWRONSKI, JERZY. - De Equipage van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18-de eeuw Amsterdam.
28485: JOSEPH KASTER. IVO GAY (1946-). - Poort naar de klassieken : mythologisch namenboek.
29672: GAY, PETER. - Mozart.
27810: LYNN GAMWELL (1943-) ; RICHARD WELLS ; PETER JACK GAY (1923-). - Sigmund Freud and art : his personal collection of antiquities.
48688: GAY, IVO (RED.). - Dis Manibus. Romeinse grafschriften.
39887: GAY, PETER. - Mozart.
50165: GAY, PETER. - Freud. A Life for Our Time.
33871: GAZENBEEK, JAC. - Fluisteringen van het verleden. Veluwsche sagen.
34018: GAZENBEEK, JAC., E.A. - Oog in oog met de Veluwe.
31440: GAZENBEEK, JAC. - Het wilt en bijster land van Veluwen...
45519: GEBBERZON, P. (RED.). - Kleine Oudfriese Kronieken.
27122: AVRAHAM B. YEHOSHUA (1936-). MAARTJE VAN TIJN (1933-2007) PSEUD. VAN FEMKE MATTHIAS-COHEN ; ARJEH GEBHARD. - Drie dagen en een kind.
37789: GEBUYS, DICK. (GESIGNEERD - SIGNED). - Deus hoe vromelike sie streden. Een onderzoek naar de religieus-moralistische waarden en normen in de Karolingische epiek.
771: GEDENKBOEK. - Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij Gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1898 - mei 1923. Geschiedenis en invloed van den Nederlandschen Stam.
769: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
32799: GEEL, RUDOLF. (SIGNED - GESIGNEERD). - De ambitie. Roman.
24177: JUAN BONILLA (1966-). NELLEKE GEEL (1966-). - De Nubische prins.
21882: ELLY DE WAARD (1940-) ; K. ANKERMAN ; TOM VAN DEEL (1945-) ; CHRISTIAAN JOHANNES VAN GEEL (1917-1974). - Chr . J. van Geel: 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere , althans bij mij '.
41323: GEEL, JACOB. (ED. J.C. BRANDT CORSTIUS). - Gesprek op den Drachenfels. Een dialoog uit 1835 over de literatuur in de negentiende eeuw.
28660: J.H. VAN GEEMERT (1950-). - De duiven blijven om de toren zwenken : stadse beesten in proza en poëzie.
13734: GEER, C. VAN DER. - Jan van Diggelen. Een Schiedams fotograaf 1836 - 1925.
1796: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
41442: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
2325: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
21370: E.M.J. PRINSEN GEERLIGS (1950-). - Horoscoopduiding.
35552: GEERLINKS, MARGI, ADRIAAN VAN DER HAVE (RED.). - The unforgettable fire 25 years Torch Gallery.
26086: CAMILO JOSÉ CELA TRULOCK (1916-2002). GERARDUS JOHANNES GEERS (1891-1965). - De windmolen : novelle.
48207: GEERTS, JAN. - Een volle maan met onze handen ernaast.
35461: GEERTS, HENRI & HEDWIG MEYER-WILMES. - Als man en vrouw. Spiritualiteit in veranderende man-vrouw verhoudingen.
22965: SIEGER M. GEERTSMA (1979-). - Schaduwvechter : poëzie.
22696: LIET DE VRIES-GEERVLIET. - Je hoeft je geloof niet te verliezen: op zoek naar een nieuwe interpretatie van oude geloofswaarheden.
43168: GEESINK, ANTON. - Tot hier en niet verder. Herinneringen van een topatleet en internationaal sportbestuurder.
31310: GEESINK, ANTON. - Tot hier en niet verder. Herinneringen van een topatleet en internationaal sportbestuurder.
43261: GEESSINK, HENDRIKE, E.A. (RED.). - Utrechts Landschapgids. Ontdek de natuur.
860: GEGGUS, ROSWITHA. - Die wit in die poësie. 'n Ondersoek na die funksionaliteit van die wit in die visuele aanbod van hedendaagse poësie.
32990: GEIER, MARTIN. - Kurze Beschreibung des Herrn Heinrich Schützens. Chur-Fürstl. Sächs. ältern Kapellmeisters geführten müheseeligen Lebenslauf. Mit einem Nachwort von Dietrich Berke.
32545: GEIGY, CHARLES. - Recueil de facsimilés d'autographes de personages célèbres. Appartant à plusieurs siècles.
20499: ANNEMIEK TEN HAVE ; SIMON BUSCHMAN (1941-) ; NORBERTINE ANNA MARIA KORST (1950-) ; ANNEMIEK VAN DE GEIJN (1959-). - Negen muzen zij aan zij.
22960: GEIJSEN, BÄRBEL. - Zoute veren : gedichten.
25817: GEIJTENBEEK, J.H. VAN. - Tussen Paardetram en Sneltram.
50425: GEIRINGER, KARL. - Johannes Brahms. Sein Leben und Schaffen.
8092: GEIRINGER, KARL. - Musical Instruments. Their History in Western Culture from the Stone Age to Present Day.
1256: GEIRINGER, KARL. - Haydn A creative life in music.
1127: GEIRINGER, KARL. - Johann Sebastian Bach. (Unter Mitarbeit von Irene Geiringer).
39559: GEIRINGER, KARL. - Johannes Brahms. Sein Leben und Schaffen.
39735: GEIRINGER, KARL. - Johannes Brahms. Sein Leben und Schaffen.
8082: GEIRINGER, KARL. - Joseph Haydn.
6426: GEISLER, CHR. - Vokalnotation. Die verschiedenen Gesang-Schriftsprachen und ihre Beziehungen zu den Naturtönen.
48120: GEISSMAR, BERTA. - Politiek en dirigeerstok.
50360: GEISSMAR, BERTA. - Politiek en dirigeerstok.
6264: GEISSMAR, BERTA. - Politiek en dirigeerstok.
48113: GEITEL, KLAUS, U.A. (HRSG.). - Grosse Deutsche Dirigenten.
48438: GELBER, L. & A. VERBIST. - Melodiëren op de piano. Van zelfstandig zingen naar globaal spelen I.
46065: GELBER, L. & A VERBIST. - Geest en Leest der Muziekopvoeding.
24277: NICCI FRENCH PSEUD. VAN NICCI GERRARD EN SEAN FRENCH. MOLLY VAN GELDER. - De rode kamer.
40229: GELDER, H.A. ENNO VAN. - Prof. Dr. Joh. Huizinga. Gedachten en Beelden uit zijn werk.
50090: GELDER, H.E. VAN, E.A. - Het tijdperk van de camera obscura. Kunst & leven van 1800-1850.
18382: GELDER, HENK VAN. - De tekenaar Jo Spier. (1900 - 1978)
24321: RUTHANNE LUM MACCUNN. MARIËTTE VAN GELDER. - De maanparel.
17135: GELDER, HENK VAN & ROBERT VAN 'T WOUT. - Liedjes die niet mochten.
20609: HENK VAN GELDER (1946-). - Aju paraplu : gevleugelde woorden van radio en televisie.
49108: GELDER, H.E. VAN. - 's-Gravenhage 1935-1945. Hoe het was, werd en worden moge.
24828: SOPHIE KINSELLA PSEUD. VAN MADELEINE WICKHAM. MARIËTTE VAN GELDER. - Aanpakken !.
49381: GELDER, J.G. VAN. - Prenten en Tekeningen.
47251: GELDER, H.E. VAN - Het Haagsche Binnenhof. Een nationaal monument.
33451: GELDER, MARGARETHA A. VAN - Amsterdamsche Straatnamen geschiedkundig verklaard.
22615: IRENE GUT OPDYKE (1922-) ; JENNIFER ARMSTRONG (1961-). MARIËTTE VAN GELDER. - Wie een leven redt ...
40619: GELDEREN, JAAP VAN & ROB LUCAS. - Theologische Universiteit Kampen. Een historisch verslag.
37616: GELDEREN, J. VAN E.A. (RED.). - Honderd plus tien. De Gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen. Een bundel opstellen en impressies.
9498: GELDERMAN, BERT - Publicatie van de orgelgeschiedenis van de Grote- of Johanneskerk betreffende Het Johann Heinrich Holtgräve-Orgel.
19851: GELDHOF, J. - Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge 1275 - 1975. Zeven eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaanshasthuis en van de Psychiatrische Kliniek O.-L.-Vrouw te Brugge-Sint Michiels.
18027: GELDORP, FRANS VAN. - Stenen tussen licht en donker. Grafmonumenten in Nederland.
46219: GELDROP, JOSÉ VAN & RUDI EKKART. - Voor plakboek en poëziealbum
48190: GELDROP, JOSÉ VAN & RUDI EKKART. - Voor plakboek en poëziealbum
18175: GELEIJNSE, BASTIAAN. PATRICIA VELDHUIS & PHAEDRA WERKHOVEN (RED.). - Ouders van nix. Jonge bekende Nederlanders over opvoeding en ouderschap.
48149: GELINEAU, J. (R. MIDDELHIFF & J. POLLMANN, BEWERKERS). - Psalmen in Nederlands proza volgens de methode van J. Gelineau.
43318: GÉLIS, JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
43889: GELLER, URI & GUY LYON PLAYFAIR. - Het Geller effect.
10692: GELLER, DEBBIE (ANTHONY WALL, ED.). - In My Life. The Brian Epstein Story.
41840: GELLER, HANS. - "I Pfifferari". Musizierende Hirten in Rom.
20701: PAUL GELLINGS (1953-). - De vulkaan en het meisje.
27489: PAUL GELLINGS (1953-). - Antiek fluweel : gedichten.
49652: GELLNER, ERNEST. - Rede en cultuur. Rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen.
21716: ROSWITHA BURGARD (1943-). KARIN SLOT ; ANNEKE GELUK. - Hoe vrouwen " gek " worden gemaakt : onderzoek naar seksistische methoden in de hulpverlening.
13961: GEMERY, HENRY A. & JAN S. HOGENDORN (ED.). - The Uncommon Market. Essays in the Economic History of the Atlantic Slave Trade.
45337: GEMMECKE, THOMAS J. - Konversationskurs Chinesisch. eine sprachpraktische Einführung in die chinesische Umgangssprache.
26840: GEMMECKE, THOMAS J. - Elementargrammatik der chinesischen Hochsprache: ein praktisches Regelwerk mit vielen Satzbeispielen und -mustern sowie Satzanalysen.
5775: GEMMOND, PETER. - The Illustrated Encyclopedia of Recorded Opera.
17716: GENDERS, CHARLES. - Langs oude Limburgse kerken Deel 1. Zuid-Limburg.
4401: THEMANUMMER VAN HET TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE. - Van Filosofie tot Experiment. Episoden uit de Utrechtse wiskunde en natuurwetenschap van Regius tot Jordan.
46736: GENESTE, WILLEM. - Het wel en wee van een muzikant ter zee. 60 jaar Marinierskapel der Koninklijke Marine.
42594: GENESTET, P.A. DE. - De Dichtwerken.
31798: GENESTET, P.A. DE. - Dichtwerken.
41243: GENESTET, P.A. DE. - De Dichtwerken. Eerste deel.
38407: GENNRICH, FRIEDRICH. - Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer musikalischen Formenlehre des Liedes.
38408: GENNRICH, FRIEDRICH. - Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer musikalischen Formenlehre des Liedes.
45272: (CÉLINE). CÉLINE GENOOTSCHAP. - Céline Journaal. Aflevering 1-6. (all published/alles wat verschenen is).
2215: GENZEL, PETER. - Die Lebensfunktionen der Menschen und Säugetiere im Spiegel der englischen Sprache.
40253: GEORGE, PIERRE. - Le problème Allemand en Tchécoslovaquie (1919-1946).
23430: GEORGE, ELIZABETH. - Deception on his mind.
33924: GEORGE, ELEONORE. - Herrijzenis niet gewenst.
1783: GEORGE, PIERRE. - Le problème Allemand en Tchécoslovaquie (1919-1946).
15589: GEORGE, A.G. - T.S. Eliot. His mind and art.
50550: GEORGE, ELEANOR ST. - The dolls of yesterday. Dolls and doll collections in Europe and America during the past 200 years.
33923: GEORGE, ELEONORE. - Het zelfgedolven graf van Neerlands glorie.
42526: GEORGE, PIERRE. - Le problème Allemand en Tchécoslovaquie (1919-1946).
48884: GEORGIADES, THRASYBULOS. - Music and Language. The Rise of Western Music as Exemplified in Settings of the Mass.
9894: GEORGII, WALTER. - Klaviermusik.
33810: GEORGII, WALTER. - Klaviermusik. 1.Teil: Geschichte der Musik für Klavier. 2. Teil: Geschichte der Musik für Klavier zu vier Händen. Anhang: Übersicht über die Musik für Klavier zu einer Hand.
41593: GEPTS, G, D 'HULST, R.-A, E.A. (RED.). - P.R. Rubens. Schilderijen - Olieverfschetsen - Tekeningen.
30477: GERAEDTS, HANK (ED.). - De nieuwe kleren van Franciscus.
8264: GERAERDS, FRANS & LEONARD DE JONG (RED.). - Ergo Cogito. Band I, II, III, IV.
35122: GÉRARD, MAX. (REMCO CAMPERT, NED. BEWERKING). - Dali...dali...dali.
19684: GÉRARD, JO. - Belgique. Les Années Folles.
8616: GERBER, RUDOLF. - Bachs Brandenburgische Konzerte. Eine Einführung in ihre formale und geistige Wesensart.
5820: GERBER, RUDOLF. - Christoph Willibald Gluck.
5192: GERBER, RUDOLF & GERHARD CROLL (HRSG.). - Zur Geschichte des mehrstemmigen Hymnus. Gesammelte Aufsätze.
9333: GERBER, RUDOLF. - Der Operntypus Johann Adolf Hasses und seine textlichen Grundlagen.
39008: GERBERZON, P. - Opmerkingen over de vervolging van tovenaars en tovenaarsen in Groningen en Friesland in de zestiende eeuw.
44549: GERBRANDY, PIET. - Boeken die er toe doen. Over klassieke literatuur.
12879: GEREMEK, BRONISLAW. - Het Kaïnsteken. Het beeld van de armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e tot de 17e eeuw.
41182: HAAS GERHARD (HRSG.). - Kinder- und Jugendliteratur. Zur Typologie und Funktion einer literarischen Gattung.
45751: GERHARDT, M.I. - Iets over het gebruik van de eerste persoon in verhalend proza. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de nieuwe Franse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op woensdag 27 mei 1953.
47131: GERHARDT, IDA. - Het levend monogram.
43971: GERHARDT, IDA. - Anamnèsis.
50409: GERHARDT, MIA I. (RED.). - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1981.
47129: GERHARDT, IDA. - De Zomen van het Licht.
47130: GERHARDT, IDA G.M. - De slechtvalk.
47134: GERHARDT, IDA. - Vijf Vuurstenen.
9005: GERHARDT, IDA. - Kwatrijnen in opdracht.
42695: GERHARDT, ULRICH. (ZWI SOFER / MALWINE, PETER MASER, DIETRICH GERHARDT, HRSG.). - Jüdisches Leben im jüdischen Ritual. Studien und Beobachtungen 1902-1933.
48176: GERHARDT, IDA. - Vroege Verzen.
42424: GERHARTL-WITTEVEEN, GERHARD & ANNELIES KOSTER (RED.). - Duur en duurzaam. Romeins bronzen vaatwerk uit het Gelders rivierengebied. Römische Bronzegefässe aus der geldrischen Flusslandschaft. Provinciaal Museum G.M. Kam - 1992.
35949: GERIGK, HERBERT. - Fachwörterbuch der Musik.
25300: GERIGK, HERBERT. - Woordenboek der muziek.
41139: GÉRIN, WINIFRED. - Charlotte Brontë. The Evolution Genius.
48283: GERITS, ANTON. - Buikjes in het zand.
20989: ANTON HUBERT JOZEF GERITS (1930-). - Wie weet daarna? Gedichten.
44526: GERLACH, EVA. - Het gedicht gebeurt nu. 1979-2009.
32644: GERLACH, EVA & CHARLOTTE VONK. - Het punt met mij is dat ik alles kan.
45308: GERLACH, EVA. - Een bed van mensenvlees.
45300: GERLACH, EVA - Voorlopig verblijf. Gedichten 1979-1990
11242: GERLACH, HANS-HENNING. - Atlas zur Eisenbahn-Geschichte Deutschland Österreich Schweiz.
45320: GERLACH, EVA. - Stuaties. Gedichten.
39160: GERLACH, HANS-HENNING. - Atlas zur Eisenbahn-Geschichte Deutschland Österreich Schweiz.
46151: GERLACH, EVA. - Wat zoekraakt. Gedichten.
38111: GERLACH, EVA & MARIANNE AARTSEN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Solstitium.
47170: GERLACH, EVA. - Wat zoekraakt. Gedichten.
47171: GERLACH, EVA. - Niets bestendiger. Gedichten.
38588: GERLAND, GEORG. - Atlas der Völkerkunde (Berghaus' Physikalischer Atlas, Abteilung VII).
49001: GERLOFS, T. - Biten & Brokken. In bûnte samling taalgrúskes yn fraach-en-antwurd-foarm.
48434: GERMER, HENRI (WILLY REHBERG). - (1) La Technique du Piano. Méthodiquement classée par ordre des matières et arrangée en forme d 'exercises progressifs. (2) De L' Ornement Musical. Traité Critique et Didactique du Système des Broderies, tant Anciennes que Modernes spécialement adapté á l'Étude du Piano.
30148: HENRY WISNESKI. ARTHUR GERMOND. - Maria Callas: the art behind the legend.
46512: GEROLD, TH. - Histoire de la Musique des origines à la fin du XIVe siècle.
7964: GÉROLD, THÉODORE. - La musique au moyen age.
10200: GEROZISSIS, CHRISTOPH & JOHANNA ELTZ. - Möbel als Kunstobjekt.
50598: GERRETSEN, J.C.H. - Raaklijn en oppervlake. Een inleiding tot de infinitesimaalrekening op aanschouwelijke grondslag.
39631: GERRETSON, C. - Verzamelde werken. 6 delen.
37412: GERRETSON, C. & P. GEYL (RED.). - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 Oktober 1751). Deel I en II
50614: GERRITS, G.C. - Leerboek der Natuurkunde I, II, III.
49101: GERRITSEN, W.G. E.A. (RED.). - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Alblasserdam 1585-1985.
32418: UMBERTO ECO (1932-). ROB GERRITSEN. - De mysterieuze vlam van koningin Loana.
37180: GERRITSEN, W.P. - Middeleeuwse toestanden. Essays in miniatuur.
7596: GERRITSEN, MARINEL. - Syntaktische verandering in kontrolezinnen. Een sociolinguïstische studie van het Brugs van de 13e tot de 17e eeuw.
24178: JUDITH HERMANN (1970-). JOKE GERRITSEN (1953-). - Zomerhuis , later.
26996: MARIA DERCKX-KOSTER ; HENK GERRITSEN. - Beelden in zicht : een keuze uit de gedenktekens en sculpturen in de gemeente Renkum = a selection of sculptures and memorials in the municipality of Renkum.
23059: GERRITSEN, LISELORE. - De dood en het meisje.
23060: GERRITSEN, LISELORE. - Alle op z'n tijd. Nieuwe teksten.
24345: UMBERTO ECO (1932-). ROB GERRITSEN. - De mysterieuze vlam van koningin Loana.
41802: GERSHWIN, GEORGE. - Porgy and Bess. Muziekdrama in twee bedrijven.
29925: GERSON, H. (HORST). REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN. - Rembrandt paintings.
34288: GERSON, HORST. - De schilderijen van Rembrandt.
37586: GERSSEN, S. - Modern Zionisme en Christelijke Theologie. Moderner Zionismus und christlicher Theologie.
35693: GERSZI, TERÉZ. - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid.
28803: PEELEN GERT J. - De Nieuwe Bijbel van een vrij volk. De Statenvertaling van 1637.
26704: JEF VAN GERWEN (1952-2002). - Niet uit eigen macht : de kerk als morele gemeenschap.
34775: GERWEN, CHRITINE VAN. - De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
23270: GERWEN, CHRISTINE VAN. - De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen.
50016: GERWEN, J.L.J.M. VAN & N.H.W. VERBEEK. - Voorzorg & de Vruchten. Her verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995.
47502: LIEDERN UND GESÄNGEN. - Orpheus. Sammlung auserlesener Gesängen für vier Männerstimmen ohne Begleitung. Erster Band. Heft 1-6. No. 1-11.
10430: LIEDERN UND GESÄNGEN. - Orpheus. Tenore. Sammlung von Liedern und Gesängen für vier Männerstimmen. Erster bis zehnter Band (erste und zweite Folge).
47503: LIEDERN UND GESÄNGEN. - Orpheus. Sammlung auserlesener Gesängen für vier Männerstimmen ohne Begleitung. Fünfter Band. Heft 25-30. No. 149-180
19624: FRANK MARTIN GESELLSCHAFT. - Frank Martin. Die Welt eines Komponisten.
9522: GESENIUS, WILHELM (FRANZ BUHL, HRSG.). - Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament.
29061: JEANNE MARTEYN. SIGNED - GESIGNEERD). - Gaandeweg naar morgen : gedachten in druk.
31946: GESSEN, KEITH. - Al die droevige jonge literaire mannen.
5214: GESSNER, ERIKA. - Samuel Scheidts Geistliche Konzerte. Ein Beitrag zur Geschichte der Gattung.
23187: HANKA OTTE ; SUZANNE VERBOEKET. ELLEN VAN GESTEL. - Uitverkocht ! : ter ere van tien jaar Groninger Studenten Cabaret Festival.
39434: GESTEL, CAREL VAN. - Luisterrijk. Nederlandse kerkorgels in beeld.
48850: GETZ, LESLIE. - Dancers and Choreographers. A selected bibliography.
48851: GETZ, LESLIE. - Dancers and Choreographers. A selected bibliography.
32784: GEUCKE, KURT. (SIGNED - GESIGNEERD). - Sebastian.
49589: GEUDEKE, P.W. E.A. (RED.). - Grote Historische Provincie Atlas 1: 25000. Noord Holland 1849-1859.
26945: MICHAEL R. MEYER. H.J.J. GEURINK. - Synastrie technieken : de astrologie van verhoudingen.
22497: PAULA HORAN. PIET HEIN GEURINK. - Reiki , de kosmische levenskracht: oefeningen in geestelijk genezen : werken met de chakra's, klanken, kleuren, kristallen, vasten en massagetechnieken.
49511: GEURSEN, GOOS. - Emoties & Reclame. De rol van emoties bij reclameplanning.
48154: GEURSEN, W. & G. VELLEKOOP. - Viva la Musica I & II.
27863: SANDER ANTON VAN WALSUM (1957-). TWAN GEURTS (1950-). - Ook al voelt men zich gewond: de Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
36450: GEURTS, TEUN & GIJS DE GRAAF (RED.). - De automatische poesekrabbelaar en andere wereldvondsten.
21940: TWAN GEURTS. - Zo , dit is de wereld : alumniportretten : Utrechtse afgestudeerden over 50 jaar leven en werk.
31509: MARIUS ADRIAAN DE GEUS (1954-). (SIGNED - GESIGNEERD). - The end of over-consumption: towards a lifestyle of moderation and self-restraint.
46556: GEUZE, A.H. - De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden, tot in de twintigste eeuw. Vierde deel 1905 - 1974.
38899: GEUZE, A.H. - De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden, tot in de twintigste eeuw. Vierde deel 1905 - 1974.
19008: GEVAERT, JOSEPH (ED.). - Dizionario di Cathechetica.
24695: LOUIS JULES VALLÈS (1832-1885). D.W. GEVERS. - Jongeman: roman.
24697: LOUIS JULES VALLÈS (1832-1885). D.W. GEVERS. - Kind : roman.
49967: GEVERS, INE & MOL. M.J.A. - Met papier en houtskool.
46428: GEVERS, INE & MOL. M.J.A. - Met papier en houtskool.
34005: GEWIN, EVERARD. - Nederlandsch volksgeloof.
49456: GEWIN, EVERARD. - Nederlandsch volksgeloof.
16194: GEYL, P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945).
40378: GEYL, P. - De Amerikaanse Burgeroorlog en het probleem der onvermijdelijkheid.
37481: GEYL, P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse Geschiedschrijving.
47108: GEYL, P. - Reacties. Groen van Prinsteren, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein.
34729: GÉZA, KÉPES. (SIGNED - GESIGNEERD). - A szabadság magvetoi. Puskintól Szimonovic. Versfordítások.
42254: BIJBEL - EVANGELISCHE GEZANGEN. - Het Nieuwe Testament op alle boeken des nieuwen verbonds van onzen Heere Jezus Christus. Het Boek der Psalmen. Evangelische Gezangen om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst, enz... Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen.
7131: GEZELLE, GUIDO. - Verzameld Dichtwerk. 7 delen.
41637: GHÉON, HENRI. - Promenades avec Mozart. L'homme, l' oeuvre, le pays.
48064: GHÉON, HENRI. - Met Mozart op wandel. Het oeuvre - de mensch - het land.
50368: GHYTA, MATILA C. - Le Nombre d'or. Rites et rythmes pythagoriciens dans développement de la civilisation occidentale. Tome II: Les Rites.
4204: GIACOMOTTI, JEANNE. - Faïences françaises.
50180: GIACOMOTTI, JEANNE. - La Céramique II. La Faïence en Europe du Moyen Age au XVIIIe Siècle.
50181: GIACOMOTTI, JEANNE. - La Céramique III. La Faïence fine, la porceliane tendre, la porcelaine dure.
14141: BOLOGNA GIANFRANCO. - Het praktische vogel handboek.
47160: GIBBON, EDWARD. - Herfsttij en ondergang van het Romeinse Rijk.
35839: GIBBS, JIM. - Disaster Log of Ships. A pictorial account of shipwrecks, Californaia to Alaska.
49592: GIBRAN, KAHLIL. - De profeet.
49818: GIBRAN, KAHLIL. - De profeet.
49820: GIBRAN, KAHLIL. - De profeet.
44444: GIBRAN, KAHLIL. - The Prophet.
44207: GIBRAN, KAHLIL. - A Self-Portrait.
34745: GIBSON, IAN. - Frederico Gacía Lorca. A Life.
10745: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
42438: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
7475: GIDAL, NACHUM T. - Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik.
37950: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
40000: GIDDENS, EUGENE. - How to read Shakespearean Play Text.
40393: GIDDINS, GARY. - Satchmo.
38660: GIDE, ANDRÉ - Journal 1889 - 1939.
41153: DE NIEUWE GIDS. - Gedenkboek 1 october 1885 - 1 october 1910. De Nieuwe Gids. (Mede Nieuwe Serie van de Twintigste Eeuw en het Tweemaandelijks Tijdschrift). Maandschrift voor de letteren kunst en wetenschap en wijsbegeerte. Onder redactie van Dr. A. Alettrino, Dr. H.J. Boeken, Lodewijk van Deyssel, Mr. Frans Erens, Willem Kloos, Jac van Looy, Frans Netscher.
41469: GIEBELS, ROBERT. - Onze excuses voor het ongemak. Adembenemende avonturen van een treinforens.
32453: GIEBELS, ROBERT. - De olieprins en de opiumboer. Reportages uit het verre oosten.
6716: GIELEN, JOS, KOOPS, TOINE, LAEVEN, CHARLES & GERARD VELDERS. - Massaliteratuur. Een onderzoek naar de schriftroman Saskia...
26239: JACOBUS GERARDUS SCHUUR (1915-1995) ; J.A.W. GIELKENS (1952-). - Günter Grass : informatie.

Next 1000 books from Antiquariaat Hofman

12/15