Antiquariaat Hofman
Kerklaan 64, 3731 EJ, De Bilt, The Netherlands. Tel.: 31 (0)6 23439340            Email: antiquariaathofman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33140: FRANCES FYFIELD PSEUD. VAN FRANCES HEGARTY. LUUD DORRESTEYN. - Blind date.
36140: DORRESTIJN, HANS. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
36141: DORRESTIJN, HANS. - Het graf van Couperin. Verhalen.
20218: HANS DORRESTIJN (1940-). - Mooi van lelijkheid.
50455: DÖRRIE, HEINRICH. - 100 Great Problems of Elementary Mathematics. Their History and Solutions.
45192: DORSMAN, LEEN. - Een hippopotamus in toga en andere hooggeleerden. Utrechtse professoren 1815 - 1940
31297: DORSSEN, HANNA VAN & JANNA POSTHUMUS (RED.). - Kinderbijbels vergeleken. Een keuze uit de kinderbijbelbeschrijvingen van het Dokumentatiecentrum van het Bijbels Museum.
49234: DORT, MARC VAN. - Utrecht en de post.
28290: DORT, MARC VAN. - Utrecht en de post.
47623: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
50574: DOSCHKA, ROLAND. - Marc Chagall zum 100. Geburtstag. Gouachen und Aquarelle.
50575: DOSCHKA, ROLAND. - Marc Chagall zum 100. Geburtstag. Gouachen und Aquarelle.
18845: DOSCHKA, ROLAND. - Marc Chagall zum 100. Geburtstag. Gouachen und Aquarelle.
40073: DOSFEL, L. - De Belgische Wetten op het gebruik der Nederlandsche Taal voor het volk toegelicht.
40074: DOSFEL, L. - De Belgische Wetten op het gebruik der Nederlandsche Taal voor het volk toegelicht.
41014: DOULIEZ, PAUL. - Peter Benoit.
42386: DOUWES, P.A.C. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
43656: DOWNING, CHRISTINE. - The Goddess. Mythological Images of the Feminine.
50685: DOWRICK, STEPHANIE. - Intimiteit & alleenzijn.
44276: DOYLE, RODDY. - The Commitments.
40420: DOYLE, RODDY. - De man achter Louis. Deel twee van "De laatste oproep".
44275: DOYLE, RODDY. - The Commitments.
41362: DRAAK, MAARTJE & BERTUS AAFJES. - De reis van Sinte Brandaan. Uitgave, inleiding en commentaar door Dr. Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
32591: DRABBE, NATASCHA & DICK VAN RULER (RED.). - Jac. D. de Visser. Architect en ontwerper.
25432: DRABBLE, MARGARET. - The Genius of Thomas Hardy.
41179: DRABBLE, MARGARET & JORGE LEWINSKI (PHOTPGRAPHS). - A Writer's Britain. Landscape in Litarature.
39205: DRAEGER, JÜRGEN (ZEICHNUNGEN) & BRAUS HIEDELBERG (TEXT). - Die Reise zum Regenbogen. Zircus Roncalli Zyklus.
50553: DRAHOTOVÁ, OLGA.. - European Glass. The development of hollow glassware throughout the ages.
39813: DRAHOTOVÁ, OLGA. - European glass.
23343: R.G. BOSCH VAN DRAKESTEIN (1957-). - Historische lusthoven in de Lage Landen.
40797: DRAPER, THEODORE. - A Struggle for Power. The American Revolution.
9529: DRAUDIUS, GEORG (& KONRAD AMELN (HRSG.). - Verzeichnisse deutscher musikalischer Bücher 1611 und 1625.
48566: DRAULANS, DIRK. - De charme van chaos. Berichten uit de burgeroorlog in België.
49153: DREESMAN, CÉCILE. - Door het oog van duizend naalden.
49162: DREESMAN, CÉCILE. - Cécile Dreesman vertelt over haar levenswerk.
49149: DREESMAN, CÉCILE. - Steekspel. Een charmante cultuurgeschiedenis van het burduren. Van de simpelste huissteek tot het schilderen met de naald.
39224: DREESMANN, CECILE. - Steekspel.
24282: P.N.H.J.E. DREHMANNS (1960-). - Erfsmet : roman.
16474: DREHMANS, PETER. - Blackpool.
17033: DREHMANS, PETER. - Altijd maar begraven.
6898: DIE DREIGROSCHENOPER. - Die Dreigroschenoper 63. Staudte + Heckroth + Raguse. Werkbuch zum Film.
40440: DRENTH VON FEBRUAR, MARJOLIJN, A.O. - Globalisation and Human Dignity. Sources and Challenges in Catholic Social Thought.
31785: PROVINCIAAL MUSEUM VAN DRENTHE. - Van vuistbijl tot veenlijk. Inleiding in de prehistorie van Drenteh ter toelichtibng op de expositie.
43200: WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE. - Vogels in Drenthe.
39140: DRENTHE. - Sleeswijk 's kaart van Drenthe naar de officieele gegevens bewerkt. Schaal 1 : 120.000 voor wandelaars, wielrijders en automobilisten.
17936: DRES, THOMAS. - Vereeniging "Koninginnedag Utrecht" 1907 - 2007. Vereniging Koninginnedag Utrecht (VKU).
39003: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
41185: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
31274: DRESEN, GRIETJE. - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
43553: DRESEN, GRIETJE. - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
31958: DRESEN, GRIETJE. - Is dit mijn lichaam? Visioenen van het volmaakte lichaam in katholieke moraal en mystiek.
47939: DRESSELHUYS, MARY. - Zonder souffleur. De onweerstaanbare toneelmemoires van Mary Dresselhuys.
41208: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
32281: DRIE, ROB VAN, PLOMP, NICO & AAD VAN DER TANG. - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis.
18033: DRIE, ROB VAN, PLOMP, NICO & AAD VAN DER TANG. - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis.
23858: DRIEL, L. VAN. - Een leven in woorden: J.H. van Dale, schoolmeester,archivaris, taalkundige.
20135: DRIEL, LO VAN & AAT VERHOOG. (SIGNED - GESIGNEERD) - Aat Verhoog. De schilder en zijn verhaal. (Luxe editie - Luxury edition).
27405: JOOST MATTHIJS VAN DRIEL (1976-). - Prikkeling der zinnen : de stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie.
18917: DRIEL, C. M. - Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868 -1948).
39903: DRIEL, MELS VAN. - Het geheime deel. Mannelijke onmacht door de eeuwen heen.
15246: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige.
24077: GABI VAN DRIEM (1951-). - Het laatste woord.
13609: DRIEM, GEORGE VAN. - A Grammer of Dumi.
10238: DRIEM, GEORGE VAN. - A Grammer of Limbu.
48413: DRIES, N.C.M.A. VAN DEN. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
34172: DRIESSCHE, YERNA VAN DEN. - Reconstructie.
44915: DRION, HUIBERT. ENSCHEDÉ, CH. J. - Het zelfgewilde einde van oude mensen.
6070: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942 Totoks en de Indische politiek. The Fatherland Club 1929-1942 "Totoks" and Polotics in the Netherlands East Indies (with a summary in English).
28710: DROOGLEVER, P. J. - De Vaderlandse Club 1929-1942 : totoks en de Indische politiek.
25519: DANIËL MARIA LEONARDUS JANSSEN (1961-) ; GERARDUS JOSEPHUS MARIA VERHOEVEN (1944-) ; WILLEM DROP. - Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan prof . dr . W. Drop ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
38178: DROP, W. - Verbeelding en historie. Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
31815: DROS, IMME. - Liefde en wat ervoor doorgaat. De mythen van Medeia en Iason, Alkestis en Admetos, Psyche en Eros.
25529: GÜNTHER DROSDOWSKI. - Lexikon der Vornamen : Herkunft , Bedeutung und Gebrauch von mehreren Tausend Vornamen.
17152: DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE FRELIN VON. (REINHOLD SCHNEIDER, HRSG.). - Gesammelte Werke. (Sonderausgabe in einem Band).
28154: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
21598: RENATE RIEMECK. RUDY HANSEN-DRUCKER. - Verguisd , vervolgd , verbrand : ketterlevens uit acht eeuwen.
18180: DRUCKER, PETER F. - De post - kapitalistische maatschappij.
47508: DRÜHL, SVEN. - Matthias Meyer.
22247: AMBIORIX PRINS DER DRUÏDEN. - Drie Keltische verhalen. Vertaald en bewerkt uit het Witte Boek van Wales.
24855: TOMAS LIESKE (1943-) PSEUD. VAN ANTONIUS THEODORUS VAN DRUNEN. - Gran Café Boulevard.
32170: TOMAS LIESKE (1943-) PSEUD. VAN ANTONIUS THEODORUS VAN DRUNEN. - Gran Café Boulevard.
38511: DUBACH-DONATH, ANNEMARIE. - Erinnerungen einer Eurythmisten an Rudolf Steiner.
45635: DUBAL, DAVID. - Reflections from the keyboard. The world of the concert pianist.
39929: DUBNOVA, YE. Z. - The Rwanda Language.
25987: RAYMOND FERDINAND MARTIJN JACOB GUSTAAF BRULEZ (1895-1972). PIERRE HUBERT DUBOIS (1917-1999). - Mijn woningen.
30520: DUBOIS, PIERRE H.(GESIGNEERD - SINGED). - Over de grens van de tijd.
19597: DUBOIS, PIERRE H. & A.S. KORTEWEG (RED.). - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
40018: DUBOIS, MICHEL. - Dictionnaire de sigles français et internationaux.
45368: DUBOIS, MARGUERITE-MARIE (ED.). - Dictionnaire Moderne Français-Anglais. Anglais-Français.
44929: DUBOIS, PIERRE H. & SIMONE. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740 - 1805, een biografie.
48934: DUBY, GEORGES & FULVIO ROITER. - Erf van Europa,
16840: DUBY, GEORGES. - Die Grundlegung eins neuen Humanismus 1280 - 1440.
23169: DUBY, GEORGES. - Bernard van Clairvaux en de Cistercienzerkunst.
49053: DUBY, GEORGES. - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
50522: DUBY, GEORGES - Les trois ordres ou l 'imaginaire du féodalisme.
12429: DUBY, GEORGES, ANET, DANIEL, A.O. (ED.). - Merveilleuse Notre-Dame de Lausanne Cathédrale Bourguignonne.
34395: DUCA, LO. - L 'Érotisme au Cinema I.
39107: DÜCHTING, HAJO. - Paul Cézanne 1839 - 1906. Natur wird Kunst.
13325: DUCREUX, ANNIE & KLAUS ZERHUSEN (WOLFF, ANN). - Ann Wolff.
19918: DUCROCQ, ALBERT. - La France vue de l'espace.
23883: WOLFGANG MÜLLER (1921-) ; MARIA DOSE ; KONRAD DUDEN. - Duden: sinn- und sachverwandte Wörter und Wendungen: Wörterbuch dertreffenden Ausdrücke.
23973: DUDENVERLAG. - Schülerduden Grammatik : eine Sprachlehre mit Übungen und Lösungen.
36207: DUFALLO, RICHARD. - Trackings. Composers Speak with Richard Dufallo.
22805: DUFFY, CHRISTOPHER. - Der Sturm auf das Reich. Der Vormarsch der Roten Armee 1945.
50586: DUFFY, EAMON. - Heilgen & Zondaars. Een geschiedenis van de pausen.
14234: DUFOUR, R. - Van de Bosnische crisis tot Serajewo. De internationale verhoudingen van 1909 tot 1914 (28 juni)..
50127: MONSIEUR RIVIERE DUFRESNY. - Ouevres de Monsieur Riviere Dufresny. Nouvelle Édition, corrigée & augmentée. Tome Quatrième.
49118: DUIF, A. & WESSUM, J. VAN. - Maassluis, stad aan de Waterweg.
50606: DUIF, A. & J. VAN WESSEM. - De school aan de Muidergracht. Een overzicht van zestig jaar verenigingsleven van de Vereniging van Oud-Leerlingen der H.T.S. Amsterdam.
31964: DUIJVESTIJN, B.W.TH. - De Antwerpse Madelgijsfragmenten.
30147: DUIN, L. VAN (RED.). - Architectonische studies 6. Verbeelde beweging.
38616: DUINGAN, PETER, RABUSHA, ALVIN & W. GLENN CAMPBELL. - The United States in the 1980s.
28841: ANTONIUS MARIA DUINHOVEN (1938-). - Lees , maar raak! : middelnederlandse tekstinterpretatie.
699: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot de reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel 1.
48174: DUINHOVEN, A.M. - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeier-compilatie.
37704: DUINHOVEN, A.M. - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeier-compilatie.
37708: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Mensen en meningen.
48863: DULAC, EDMUND. - Edmund Dulac's Picture Book for the French Red Cross.
595: DULFER, HANS. - Dulfer's Dum Dum.
9060: DULICZ, MICHAELIS BULIOWSKI DE. - Brevis de emendatione organi musici tractatio. Kurze Vorstellung von Verbesserung des Orgelwerkes.
42602: DULLAERT, HEIMAN. - Gedichten.
26206: DULLEMEN, INEZ VAN. - Vroeger is dood.
24125: INEZ VAN DULLEMEN (1925-). - Het land van rood en zwart.
26236: INEZ VAN DULLEMEN (1925-). - Een kamer op de Himalaya : de verhalen van Inez van Dullemen.
26235: INEZ VAN DULLEMEN (1925-). - De vrouw met de vogelkop.
13126: DUMAS, CHARLES. - In het zadel. Het Nederlandse ruiterportret van 1550 tot 1900.
34334: DUMONTJ, SYLVIA, E.A. (RED.). - Rondom de Toren. Weekblad voor de Bommelerwaard25 jaar.
9804: DUNCAN, DOUGLAS. - The World of Allah.
26609: DUNCAN, DAVID DOUGLAS. - The world of Allah.
34344: DUNGEN, MABEL VAN DEN.JAN DES BOUVRIE. - Jan des Bouvrie.
36170: DUNGEN, MABEL VAN DEN. - Puur.
27927: HERMANN WALTHER VON DER DUNK (1928-). - Elke tijd is overgangstijd: opstellen over onze omgang met de geschiedenis.
1289: DUNK, H.W. VAN DER, HEERE, W.P. & A.W. REININK. - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936-1986. Gedenkboek t.g.v. het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Universiteit.
28224: HERMANN WALTHER VON DER DUNK (1928-). - Voorbij de verboden drempel : de Shoah in ons geschiedbeeld.
27926: HERMANN WALTHER VON DER DUNK (1928-). - De organisatie van het verleden : over grenzen en mogelijkheden van historische kennis.
6910: DUNLOP, JAN. - Kunst die de wereld schokte. Zeven opzienbarende kunsttentoonstellingen.
1144: DÜNNEBEIL, HANS. - Schrifttum über Carl Maria von Weber.
31652: DUNNING, A.J. - Stof van dromen. Over de verbeelding van het ongeziene.
41669: DUNNING, ALBERT. - De muziekuitgever Gerhard Frederik Witvogel en zijn fonds. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse muziekuitgeverij in de achttiende eeuw.
6746: DUNNING, ALBERT. - Joseph Schmitt. Leben und Kompositionen des Eberbacher Zisterziensers und Amsterdamer Musikverlegers (1734-1791).
44166: DUNSTERVILLE, G.C.K. - The World of Orchids.
3491: DUNWELL, WILFRID. - Music and the European Mind.
45549: DUPRÉ, JEAN. - Darwin's legacy. What evolution means today.
49647: DUPRÉ, L. - Kierkegaards Theologie of de dialectiek van het christen-worden.
37535: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
16059: DUPUY, TREVOR N., JOHNSON CURT & DAVID L. BONGARD. - Harper Encyclopedia of Military Biography.
29146: EBERHARD FREITAG (1946-). TH.J.A. DUQUESNOY (1942-1994). - Arnold Schönberg.
39299: (FOKKE & SUKKE). DUQUESNOY, CORRY & MARGRIET MULDER. - Kook! op eigen benen.
44630: DURANT, DAVID N. - The Handbook of British architectural styles.
43753: DÜRCKHEIM, KARLFRIED GRAAF. - De roep om een meester. De meester in ons.
15619: DURGA, S.A.K. - Voice Culture. With special reference to South Indian Music.
50640: DURING, STEFAN. - Hout werk van Stefan During.
31461: DURKHEIM (GEORGE SIMPSON, ED.). - Suicide. Étude de sociologie.
29254: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
31320: DURLACHER, JESSICA. - Arthuro d'Alberti. Met CD.
31646: DURLACHER, JESSICA. (GESIGNEERD - SIGNED). - De dochter.
36169: DURLACHER, JESSICA. - Schrijvers!
49298: DURLACHER, JESSICA. (GESIGNEERD - SIGNED) - Arthuro d 'Alberti. Met CD.
24152: JESSICA DURLACHER (1961-). - De dochter : roman.
32411: JESSICA DURLACHER (1961-). - De dochter: roman.
25712: DUROSELLE, JEAN-BAPTISTE. - Europa: eine Geschichte seiner Völker.
6598: DÜRR, ALFRED. - Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J.S. Bachs.
13346: DÜRR, WALTER. - Zeichen - Setzung. Aufsätze zur musikalischen Poetik.
8844: DÜRRENMATT, HANS-RUDOLF. - Die Durchführung bei Johann Stamitz (1717 - 1757). Beiträge zum Problem de Durchführung und analytische Untersuchung von ersten Sinfoniesätzen.
17000: DÜTTING, HANS (RED.). - Archief. De vijftigers 1.
17001: DÜTTING, HANS (RED.). - Archief. De vijftigers.
23012: DUUNK, THOMAS H. VAN DER. - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
25608: DIONISIUS ANTONIUS DUYNS (1967-). - Huiswaarts reizende: jonge schrijvers over hun geboortegrond.
28134: DUYVENDAK, J. PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel.
34846: DUYZENTKUNST, IGRID SMIT & KEES VELLEKOOP (RED.). - Bachboek.
39719: DVORAK, ANTONIN. - Stabat Mater op. 58. Klavierauszug.
17073: DWORSCHAK, F.H. - Circusroem.
28081: DYCK, CORNELIUS J. - An introduction to Mennonite History. A Popular History of the Anabaptists and the Mennonites.
38283: DYK, J.W., MIDDEN, P.J. VAN, E.A. (RED.). - Om voor te lezen - Miqra. Bundel voor F.J. Hoogewoud.
38232: DYSERINCK, JOH.S - Herinneringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld.
4881: DYSERINCK, JOHS. - Alexander Ver Huell in zijn Leven en Werken.
35838: DYSON, JOHN & PETER CHRISTOPHER (PHOTOGRAPHS). - Spirit of Sail. On board the World's Great Sailing Ships.
44662: EADIE, BETTY J. - Embraced by the light.
33021: EAKIN, RICHARD M. - Great Scientists speak again.
40399: EATON, JEANNETTE. - Trumpeter's Tale. The Story of Young Louis Armstrong.
37222: EBBENHORST-TENGBERGEN, E.J. VAN. - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid.
47686: EBBINGE WUBBEN, J.C. - Collectie Thyssen-Bornemisza (Schloss Rohoncz). 110 Meesterwerken.
11747: EBBINGE, ERIC (ED.). - Reizen naar Rome. Italië als leerschool voor Nederlandse kunstenaars omstreeks 1800. Paesaggisti Ed Altri Artisti Olandesi A Roma Intorno Al 1800.
40105: BRAUNE & EBBINGHAUS. - Gotische Grammatik.
20044: ECCARIUS-SIEBER, A. - Handbuch der Klavierunterrichtslehre. Anleitung zum Erteilen eine gutes Klavierunterrichtes.
39418: ECK, TON VAN, BOOGAARTS, LOOYENGA, ARJEN & PAUL MOREL (ED.). - Het Smits-orgel in De Duif.
18858: ECK, TON VAN, BOOGAARTS, LOOYENGA, ARJEN & PAUL MOREL (ED.). - Het Smits-orgel in De Duif.
37145: ECK, J. VAN - The Homeric Hymn to Aphrodite. Introduction, Commentary and Appendices.
43297: ECKARTSHAUSEN, KARL VON. - Über die Zauberkräfte der Natur. Mit einer Einführung von Antoine Faive.
44244: ECKARTSHAUSEN, KARL VON. - Enkele woorden uit het binnenste, gevolgd door De vervolmaking van de mens.
32836: ECKERMANN, JOHANN PETER. - Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-1832.
47772: ECKHARDT, ULRICH, HRSG. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Bilder und Texte einer Ausstelllung der Berliner Festspiele.
36514: ECO, UMBERTO. - Der Nam der der Rose.
23888: ECO, UMBERTO. - Die Suche nach der vollkommenen Sprache.
22986: WILLEM JOHANNES FRANCISCUS VAN EDE (1957-). (BIES VAN EDE). - Naar huis.
7986: EDEL, REINER-FRIEDEMANN (HRSG.). - Hebräisch-Deutsche Präparation zu Jesaja.
9336: EDEL, D.R. - Helden auf Freiersfüssen. 'Tochmarc Emire' und 'Mal Y Kavas Kuhlwch Olwen'. Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradition.
7997: EDEL, REINER-FRIEDEMANN (HRSG.). - Hebräisch-Deutsche Präparation zu Josua
24764: NICO SCHEEPMAKER (1930-1990). RUURD EDENS ; SANNAH EDENS. - Ajax en de kunst van het voetballen.
41778: EDEY, MAILAND A. - De ontbrekende schakel. Het ontstaan van de mensheid.
11996: EDGE, KEVIN - The Art of Selling Songs. Graphics for the Music Business 1690-1990
49678: EDGE, HENRY TRAVERS. - Esoteric Keys to the Christian Scriptures & The Universal Mystery Language. Myth and Symbol.
47219: EDINGA, HANS. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918 - 1936 ) aan Zeist en omgeving.
26720: EDINGA, HANS. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918 - 1936 ) aan Zeist en omgeving.
9146: EDINGA, HANS. (SIGNED - GESIGNEERD). - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
39406: EDSKES, C.H. - Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
1050: EDSKES, C.H. - Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
39407: EDSKES, C.H. - Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
44901: EDWARDES, ALLEN. - The jewel in the lotus. A historical survey of the sexual culture of the east.
49356: EDWARDS, ANNE. - Judy Garland. A biography.
25693: PHILIP EDWARDS. - Threshold of a nation : a study in English and Irish drama.
37328: EDWARDS, PAUL & ARTHUR PAP (ED.). - A Modern Introduction to Philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
30406: PAUL ARTHUR LEHNING (1899-2000) ; FRITS DE JONG EDZ. (1919-1989). - Arthur Lehning : Amsterdam , 8 januari 1976.
27891: PAUL ARTHUR LEHNING (1899-2000) ; FRITS DE JONG EDZ. (1919-1989). - Arthur Lehning : Amsterdam , 8 januari 1976.
29634: LAURENT VAN EECHOUTE. - Lexicon van Franse wijnen.
9390: EECKELOO, JOHAN. - Pieter Hubertus Anneessens (1810-1888) Belgisch orgelbouwer.
37797: EECKHOUT, JORIS. - Herinneringen aan Karel Van de Woestijne.
48912: EECKHOUT, BART. - Voorspel. Gids voor klasieke cd-colletie. (Zonder cd).
36822: EEDEN, ED VAN. - Groot Spreekwoordenboek. Herkomst, betekenis en gebruik van alle bekende spreekwoorden.
43397: EEDEN, PETER VAN & P.J. MEERTENS. - Frederik van Eeden 1860-1960.
48740: EEDEN, ED VAN & PETER NIJSSEN. - Een tweede huid. Sportbijnamen.
36139: EEDEN, ED VAN. - Liefste litteken.
22268: BÔ YIN RÂ (1876-1943) IS JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN. EVERT VAN EEDEN (1910-1994). - Het huwelijk.
49265: ED VAN EEDEN (1957-). - Als ik die Dom niet had : nieuwe verhalen & gedichten over de Dom.
40733: EEDEN, ED VAN, DAM, AREND VAN, E.S. (RED.). - Utrecht. Waar het hart vol va nis.
36444: EEKLMAN ROODA, J & H.E. - Meer spelen met uw intelligentie.
13111: EELES, ANDRIAN. - Canaletto.
1044: EEM, E. VAN. - Aantekening van zommige Vernieuwde en Verbeterde Dispositïen in Kerkorgelen alsmede Dispositïen van eenige Kerk-Cabinet en Bureau Orgels en eindelijk Verscheide Schetsen tot zodanige Kerk en Cabinet orgels van onderscheide grooten door E. van Eem organist van de groote Kerk te Dordrecht.
46294: EENENS, HANS, E.A. , RED. - De plaats van de boekhandelaar. Een vriendenboek voor Paul Hogervorst ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.
5257: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e - 20e eeuw.
19349: EERENBEEMT-DE PONT, H. VAN DEN. - Marktveld, hart van het oude Vught.
34672: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
36378: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN & WIM WIJNMAN. - Malmstroem. Spiel in vier Aufzügen.
27772: GÜNTER SCHADE ; ARNE EFFENBERGER. - Kunst in Berlin , 1648-1987 ; Ausstellung im Alteen Museum von 10. Juni bis 25 . Oktober 1987 , Staatliche Museen zu Berlin.
42345: EGER, MANFRED. - Wagner und die Juden. Fakten und Hintergründe.
23078: EGER, ARTHUR O. - Decoratieve Kunst. Over stijl van decoraties en ornamenten.
8276: EGGAR, ROBIN. - Tom Jones. The Biography.
29219: EGGEBRECHT, HANS HEINRICH. - Meyers Taschenlexikon Musik in 3 Bnden.
24058: ELISABETH PETRONELLA MARIA EGGELS (1946-). - Kroniek van een onbegrepen liefde.
24057: ELISABETH PETRONELLA MARIA EGGELS (1946-). - Het huis van de zeven zusters.
26121: LOUIS MARIE ANNE COUPERUS (1863-1923). MARIJKE STAPERT-EGGEN (1944-). - Op reis.
28874: JOHANNES KNEPPELHOUT (1814-1885). MARIJKE STAPERT-EGGEN (1944-). - In den vreemde : reisverhaal.
37269: EGGENSPERGER, THOMAS & ULRICH ENGEL. - Barrolomé de las Casas. Bisschop - politicus - Dominicaan. Met een nawoord van Gustavo Gutiérrez.
18853: EGGER, GERHART). - Serbische Ikonen. Kunst des Mittelalters in den Klöstern der serbisch-orthodoxen Kirche auf dem Gebiete Jugoslawiens. Austallung.
26409: KALLY ELLIS ; ERCOLE MORONI. MONIQUE EGGERMONT. - Vruchten, groenten en bessen: decoreren met verse, gedroogde en andere materialen uit tuin en boomgaard.
39973: EGGERS, DAVE. - U zult versteld staan van onze beweeglijkheid.
41879: EGGLI, EVA. - Probleme der musikalischen Wertästhetik im 19. Jahrhundert. Ein Versuch zur schlechten Musik.
15004: WELLESZ. EGON. - Die Ballett-Suiten von Johann Heinrich und Anton Andreas Schelzer. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik am österreichischen Hofe im 17. Jahrhundert.
14878: EHL, PETR & ARNO PARIK. - Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries.
48638: EHL, PETR & ARNO PARIK. - Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries.
42061: EHMANN, WILHELM. - Die Chorführung. II Das künstlerische Singen.
42788: EHMANN, WILHELM. - Chorische Stimmbildung. Hilfen zu stimmlicher Förderung.
40311: EHMANN, WILHELM. - Johannes Kuhlo. Ein Spielmann Gottes.
37496: EHRMAN, RABBI DR. A. ZVI (ED.). - Babylonian and Jerusalem Talmud. Tractate Bava Mezi'a. (III Hammaphqid & IV Hazavah). With English translation and commentary.
37497: EHRMAN, RABBI DR. A. ZVI (ED.). - Babylonian and Jerusalem Talmud. Tractate Qiddushin. With English translation and commentary.
12108: EHRMANN, ALFRED VON. - Johannes Brahms. Thematisches Verzeichnis seiner Werke.
36993: EICHBORN, HERMANN LUDWIG. - 1. Die Trompete in alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur Musikgeschichte und Instrumentationslehre. 2. Zur Geschichte der Instrumental-Musik. Eine productive Kritik. 3. Das alte Clarinblasen auf Trompeten.
40328: EICHBORN, HERMANN LUDWIG. - Die Trompete in alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur Musikgeschichte und Instrumentationslehre.
14478: EICHELBERGER, HEINZ A. - Die diatonische Mundharmonika. Ein Spielanleitung für Instrumente mit zehn Luftkanälen (20 Tönen).
10155: EIDAM, KLAAS. - Das wahre Leben des Johann Sebastian Bach.
47089: EIJCK, CLARA CORNELIA VAN (ED. JOOST ROOSENDAAL). - Mijn waarde vriendin. Een Gents journaal (1790-1791).
36996: EIJDEN, MIRJAM VAN (RED.) - Componistenportretten. Muziekcentrum Vredenburg.
21344: CHRISTIAN DUQUOC (1926-). ANTONIUS HENRICUS CHRISTIAAN VAN EIJK (1936-). - God anders: de betekenis van de Drieëenheid.
46557: INEZ H.M. VAN EIJK (1940-). - Feest ! : feestvieren in Nederland door de eeuwen heen.
26993: INEZ H.M. VAN EIJK (1940-). - Feest ! : feestvieren in Nederland door de eeuwen heen.
14965: EIJKELBOOM, J. - De gouden man.
31640: EIJKELBOOM. J. (GESIGNEERD - SIGNED). - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
30973: EIJKEREN, DYLAN VAN. - Ik zag een aap.
46325: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Het model voor de uitgever van Jan H. van Eikeren.
46302: EIKEREN, JOHAN A. VAN. - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een Corvey Model
15103: EIMERT, HERBERT. - Lehrbuch der Zwölftontechnik.
48429: AUSSCHUSS FÜR DEUTSCHE EINHEIT (HRSG.). - Die Wahrheit über Oberländer. Braunbuch über die verbrecherische faschistische Vergangenheit des Bonner Ministers.
7167: EINSIEDEL, WOLFGANG VON (HRSG.). - Kindlers Literatur Lexikon.
38980: EINSTEIN, ALFRED. - Mozart. Sein Charakter Sein Werk
36155: EINSTEIN, ALBERT. - Riemann-Geometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fernparallelismus
443: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
42347: EINSTEIN, ALBERT (GRÜNING, MICHAEL, HRSG.). - Ein Haus für Albert Einstein. Erinnerungen, Briefe, Dokumente. Aufgezeichnet und herausgegeben von Michael Grübing.
13913: EINSTEIN, ALFRED. - Essays on music.
11421: EINSTEIN, ALFRED. - Mozart. Sein Charakter Sein Werk
41898: EINSTEIN, ALFRED. - Schubert.
39790: EISLER, COLIN. - Masterworks in Berlin. A City's Paintings Reunited. Painting in the Western World, 1300-1914.
46175: EISMANN, GEORG. - Robert Schumann. A Biography in Word and Picture.
43012: EISMANN, GEORG. - Robert Schumann. A biography in Word and Picture.
16766: EISSES, KAREL TH. (ED.). - Honderdzestig jaar (in de voet)sporen van Søren Aabye Kierkegaard (5-5-1813 - 11-11-1855). Kierkegaard in het Nederlandse taalgebied. (Vertalingen, studies, verwijzingen, annotaties en tekstcollaties).
23418: ANIELA JAFFÉ (1903-). P.E. DE VRIES-EK. - Jung : beelden uit mijn leven.
22937: JOOP BOEVE. JAAP VAN EKERIS. - Geïnspireerd door het vuur: zes eeuwen brandbestrijding in Ede.
46210: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
46358: EKKART, R.E.O. - Een boekmuseum verzamelt. Aanwinsten 1987-1991 verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus.
46338: EKKART, R.E.O. - Jean François Verster en zijn verzameling Exlibris.
13508: EKKART, R.E.O., OTTENSPEER, W. &. ANDEREN. - Knappe koppen. Vier eeuwen Nederlandse professorenportretten.
11878: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
42823: ELBEN, OTTO. - Der volksthümliche deutsche Männergesang. Geschichte und Stellung im Leben der Nation; der deutsche Sängerbund und seine Glieder.
10650: ELBOGEN, ISMAR. - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.
31645: ELBURG, JAN G. (GESIGNEERD - SIGNED). - Kikkers van Potter.
36210: ELDER, DEAN. - Pianists at Play. Interviews, master lessons and technical regimes with Artur Rubinstein, Robert Casadesus, Claudia Arrau, Rudof Serkin, Lili Kraus, Gina Boulanger, Rosalyn Tureck, Alicia de Larrocha, Paul Badura-Skoda, Támas Vásary, Martha Argerich, Alfred Cortot, Jorge Bolet, Walter Gieseking and many other great pianists.
22665: PIETER ADRIAAN ELDERENBOSCH (1921-). - God is in ons midden: de Bijbel in de verkondiging van het oude Israël: cyclus voor het derde jaar.
49133: ELDERING, PETER, E.A. (RED.). - "Gelukkig in Gods naam". Het leven in verleden en heden van de St.-Willibrordusparochie te Wassenaar.
852: ELDERS, W.I.M. - Studien zur Symbolik in der Musik der alten Niederländer
16674: ELGKLOU, LARS. - Koninklijke minnaars en minnaressen. Echtscheidingen, bastaardkinderen, bigamie en verhoudingen.
47238: ELIAS, E. - Wij zijn 75 jaar zoet. Uitgegeven te Amsterdam in 1957 bij het 75-jarig bestaan van de Wester Suikerraffinaderij.
29496: ELIAS, NORBERT. - Mozart. Portrait of a genius.
47097: ELIAS, A.M. - Een minister op dienstreis. W.F. Roëll in 1807 per koets door Frankrijk.
49527: ELIAS, NORBERT. - Sociologie en geschiedenis en andere essays.
20693: MICHAEL JAN CORNELIS ELIAS (1948-). - Taboe in taal.
15012: ELIASBERG, ALEXANDER & MAX REICH. - Scholem Alejchem Tewje, der Milchmann.
5229: ELIËNS, F.M. & J. HARENBERG. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
28963: ELIOT, T.S. - The Family Reunion.
45568: ELIOT, ALEXANDER, A.O. (ED.). - Myths.
42751: ELKIN, RBOBERT & MALCOLM SARGENT (FOREWORD). - Queen's Hall 1893-1941.
1483: ELKIN, ROBERT. - Royal Philharmonic. The Annals of the Royal Philharmonic Society.
48504: ELLIN, NAN (ED.). - Architecture of fear.
44447: ELLING, M.F. - Geloven. Portret van een tempeldienaar.
4255: ELLINGTON, DUKE. - Autobiographie.
12255: ELLIOT, J.H. - Berlioz.
29725: ELLIOTT, DAVID. - New Worlds. Russian Art and Society 1900-1937.
26547: ELLIS, HATTIE & DEBI TRELOAR. - Coffee. Discovering, exploring, enjoying.
12152: ELLIS, MRS. - The Juvenile Scrap-Book 1841.
48794: ELLISON, VIRGINIA H. (A.A. MILNE). - The Pooh Party Book.
50668: ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
25414: ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
46117: ELS, JONIEKE VAN & PATTY WAGEMAN. - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou.
7516: ELSENAAR, E. - De clarinet.
39411: ELSENAAR, E. - De geschiedenis der slaginstrumenten.
5101: ELSENAAR, E. - De geschiedenis der slaginstrumenten.
50414: ELSENDOORN, JO. - Vier eeuwen opera. Van Monteverdit tot Nono.
3114: ELSENDOORN, JO (ED.). - Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
42791: ELSENDOORN, JO (ED.). - Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
50415: ELSENDOORN, JO. - Vier eeuwen opera. Van Monteverdit tot Nono.
38001: ELSENDOORN, JO (ED.). - Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
42478: ELSKEN, ED VAN DER. (BERNLEF, J. & ERIK VAN DEN BERG, TEKST). - Jazz 1955 - 1959 . 61.
45285: ELSSCHOT, WILLEM. - Pensioen.
45284: ELSSCHOT, WILLEM. - Tsjip gevolgd door De Leeuwentemmer.
45283: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
45282: ELSSCHOT, WILLEM. - Een ontgoocheling.
45281: ELSSCHOT, WILLEM. - Het dwaallicht
42490: ELSSCHOT, WILLEM. - Tsjip. De leeuwentemmer.
33527: ELSSCHOT, WILLEM. - Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten.
36174: ELSSCHOT, WILLEM. - Lijmen - Het Been.
45276: ELSSCHOT, WILLEM (ED. DICK WELSINK & WILLY TIBERGIEN). - Onbekend werk van Willem Elsschot in Aarts' Letterkundige Almanak voor 1982.
12218: ELVERS, RUDOLF (ED.). - Felix Mendelssohn. A Life in Letters.
17224: ELZAS, MAURITS. - Het Horloge in den loop der eeuwen.
38658: ELZINGA, G. - Onder zand en klein vandaan. Wat de bodem van Gelderland vertelt over de mensen die hier van de ijstijden tot de vroege middeleeuwen hebben geleefd.
2510: ELZINGA, EELCO. - Langs oude Overijsselse kerken.
46464: ELZINGA, D.J. & G. VOERMAN. - Om de stembus... verkiezingsaffiches 1918-1989.
47128: EMANTS, MARCELLUS. - Frisse lucht.
26281: MARCELLUS EMANTS (1848-1923). - Langs de Nijl.
9154: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding.
26276: MARCELLUS EMANTS (1848-1923). - Vijftig.
41170: EMANTS, MARCELLUS. (PIERRE H. DUBOIS, RED. ). - Pro Domo. Essays.
11370: EMANTS, MARCELLUS. - Monaco. Drie typen.
24275: NATHALIE EMANUELS (1968-). - Het hart van Eva.
37674: EMDE BOAS, C. VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Een medisch-psychologische studie.
5958: EMDE BOAS, COENRAAD VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen.
24685: KATHRYN HARRISON (1961-). MARIJKE EMEIS. - Geschonden : roman.
24815: SALMAN RUSHDIE (1947-). MARIJKE EMEIS. - De grond onder haar voeten.
33459: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
45804: EMEIS, M.G. - Brand in Mokum.
38053: EMMEN, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën II. Handboek voor geïnteresseerden bij de Rietsuiker-industrie.
44758: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen Band 1 en 2.
47621: EMMENS, J.A. - Rembrandt en de regels van de kunst.
44757: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen Band 1 en 2.
41812: ENA, GUY - Plans de Monsieur Guy Ena: 8 large folded (professional) technical drawings on organ building.
47263: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter Sproak doe zeute toal! 'h Klein "aös oet 'ne groete veurraod.
6404: ENDRESS, GUDRUN. - Jazz Podium. Musiker über sich selbst.
42163: ENDT, ENNO. - Een taal van horen zeggen. Bargoens en andere ongeschreven sterke taal.
46322: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
41398: ENENKEL, KARL. PAUL VAN HECK, E.A. (RED.). - Reizen en reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden.
22149: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). GARY MAC ENERY. - Je verdriet voorbij : een gids voor jongeren over zelfmoord.
12550: ENGBERTS, E. - Descriptive catalogue of Telescopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (National Museum of the History of Sciences, Leiden (Netherlands).
50407: ENGBERTS, E. - Descriptive catalogue of Telescopes in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (National Museum of the History of Sciences, Leiden (Netherlands).
15327: ENGEL, ADALBERT. - Frans Liszt. Der virtuose Klang der Menschlichkeit.
23273: ENGEL, HEINRICH. - Tragsysteme. Structure Systems.
41533: ENGEL, ADALBERT. - Frans Liszt. Der virtuose Klang der Menschlichkeit.
27610: ERNST ENGELBERG (1909-). - Bismarck. Das Reich in der Mitte Europas.
27609: ERNST ENGELBERG (1909-). - Bismarck. Urpreusse ud Reichsgründer.
47227: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K. TH. - Geschiedenis van het Slot te Muiden.
10688: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius' Bassarus.
38938: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius' Bassarus.
25293: WERNER OEHLMANN ; CHRISTIANE BERNSDORFF-ENGELBRECHT (1923-). - Reclams Klaviermusikführer.
4894: ENGELBRECHT, CHRISTIANE. - Die Kasseler Hofkapelle im 17. Jahrhundert und ihre anonymen Musikhandschriften aus der Kasseler Landesbibliothek.
42777: ENGELBREGTS, J.H.A. & RILMAN SEEBASS. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van Het Utrechts Psalterium.
33190: ENGELBREGTS, J.H.A. - Het Utrechts psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960)
24569: GEERT LUDZER MAK (1946-). MARGOT ENGELEN (1957-). - Het eiland.
18198: ENGELEN, GERT VAN & TON VAN DALEN. - Putjes in de dijk. De grootste kunst is, de kunst te verbergen.
561: ENGELEN, TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg, 1850 - 1960.
49161: ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleden van Ernee 't Hooft.
41084: ENGELMAN, JAN (GESIGNEERD - SINGED). - Twee maal Apollo, Brieven uit Griekenhland.
50044: ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleden van Ernee 't Hooft.
4329: ENGELMANN, TH. W. - Th. W. Engelman professor of physiology, Utrecht (1889-1897).
32717: ENGELMANN, BERNT. (SIGNED - GESIGNEERD). - Meine Freund - die Manager. Ein Beitrag zur Erklärung des deutschen Wunders
50043: ENGELS, MATHIAS T. - Heinrich Campendonck als Glasmaler. Mit einem Werkverzeichnis.
50042: ENGELS, MATHIAS T. - Heinrich Campendonck.
47237: ENGELS, M.J. ADRIANI. - De elfstedentochten. Friesland, het land der Schaatsenrijders.
26838: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Voor een dubbeltje op de eerste rang : 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld.
20559: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Jemig de pemig ! : de invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands.
48730: EWOUD SANDERS (1958-). WILLEM JACOB ENGELSMAN (1954-). - Jemig de pemig ! : de invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands.
48723: ENGEN, ORDNEY K. - Walter Crane as a book illustrator.
14273: ENGEN, ORDNEY K. - Walter Crane as a book illustrator.
26283: MARCELLUS EMANTS (1848-1923). FRANK ENGERING (1957-2007). - Op zee.
27154: HERMAN HEIJERMANS (1864-1924). FRANK ENGERING (1957-2007). - Interieurs.
41341: ENKLAAR, D. TH. - Lezende in buurmanshof. Literair-historische opstellen.
40257: ENKLAAR, D. TH. - Varende luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
21935: MACHIEL DE VOS (1936-). JASPER ENKLAAR (1961-). - Utrecht : historisch hart van Nederland = historical heart of Holland.
47190: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodoruus van der Kemp. Stiichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap. Pioneer van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-afrika 1747-1811, tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799.
34592: ENQUIST, ANNA. - Het geheim.
21342: CHRISTIAAN JUSTUS ENSCHEDÉ (1911-2000). - De burger en het recht : over macht , gezag en democratie.
1526: ENSCHEDE, J.W. - Nederlandsche Musicalia. Alfabetische Titellijst samengesteld door J.W. Enschede 1909.
41798: ENSCHEDÉ, J.W. - Nederlandsche Musicalia. Alfabetische lijst samengesteld door J.W. Enschedé. 1909.
8244: PAGANINI ENSEMBLE. - Paganini Ensemble.
31686: ENSINK, J. (RED.). - Mahayanan. De grote weg naar het licht. Een keuze uit de literatuur van het Mahayana-Buddhisme.
24866: VIKTOR VLADIMIROVIC EROFEEV (1947-). ARIE VAN DER ENT (1956-). - Het laatste oordeel.
27191: VIKTOR VLADIMIROVIC EROFEEV (1947-). ARIE VAN DER ENT (1956-). - Anna's lichaam : zeventien verhalen.
27190: VIKTOR VLADIMIROVIC EROFEEV (1947-). ARIE VAN DER ENT (1956-). - Een schoonheid uit Moskou.
35169: ENT, ANTON. (GESIGNEERD - SIGNED). - Een woning van betekenis.
1323: ENT, WILLEM VAN DEN. - Het fornyrdislag. Bijdrage tot de studie der metriek van het oudgermaansche alliteratievers.
39227: ENTHOVEN, JACQUELINE. - Het Stekenboek voor creatief naaldwerk.
15821: ENZINCK, WILLEM, FRANK, HERBERT, E.A. (RED.). - Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934.
6823: EOSZE, LASZLO (EÓSZE, LÁSZLÓ). - Zoltán Kodály. Sein Leben in Bilddokumenten.
33760: EÖSZE, LÁSZLÓ. - Zoltán Kodály. Sein Leben in Bilddokumenten.
49333: VVV EPE. - Gids voor Epe op de Veluwe. (Reprint van Gids 1905).
34256: EPSTEIN, JASON. - Book Business. Publishing past present and future.
49199: EPSTEIN, JERRY. - Remembering Charlie. A pictorial Biography.
49284: ERASMUS. - Lof der zotheid.
34781: ERATTINI, SILVI, PERKINS, BENJAMIN, E.A. - De verborgen wereld in aquarel. Vier aquarellisten tonen hun materiaal en techniek.
19361: ERBEN, TINO (HRSG.). - Traum und Wirklichkeit Wien 1870-1930.
19109: ERBSTÖSSER, MARTIN. - Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte.
49484: ERDBRINK, THOMAS & CAROLIEN ROELANTS. - "Welkom Amerika, in jullie graf!". Irak achter de schermen.
19902: ERENSTEIN, ROB & JOOST STERNHEIM. - Baal, Vijftien jaar toneelhistorie 1973 - 1988.
39580: ERHARDT, OTTO. - Richard Strauss. Leben - Wirken - Schaffen.
39784: ERICKSON, ROBERT P. - Theologians under Hitler
44575: ERLANDSON, DAVID. A., HARRIS, EDWARD L., SKIPPER, BARBARA & STEVE D. ALLEN. - Doing Naturalistic Inquiry. a Guide in Methods.
9117: ERMAN, HANS. - Geflügelte Melodien. Ein Zitatenschatz von der Oper bis zur leichten Muse.
25011: ERMEN, REINHARD (HRSG.): - Von Schütz bis Schonberg : Autobiographische Skizzen europaischer Musiker.
33996: ERMKE, FRANS VAN OLDENBURG. - Leven en sterven van Sint-Servatius.
5044: ERNÉ, HANS (SAMENSTELLER). - Oude Oostenrijkse Orgels.
39403: ERNÉ, HANS (SAMENSTELLER). - Oude Oostenrijkse Orgels.
8382: ERNI, JÜRG. - Basel und seine Musik.
18962: ERNST, FRIEDRICH. - Bach und das Pianoforte.
10582: ERNST, BRUNO. (SIGNED - GESIGNEERD) - Avonturen met onmogelijke figuren.
35113: ERNST, BRUNO. - Holografie. Toveren met licht.
37366: ERNSTMEIER, GUSTAV, U.A. (HRSG.). - Buch-Leinen: Der Qualitäts-Einband aus natürlichem Gewebe.
37681: EROMS, HANS-WERNER - Vreude bei Hartmann von Aue.
30422: ETHEL PORTNOY (1927-2004). JAN VAN ERP. - Vluchten : reisverhalen.
30418: ETHEL PORTNOY (1927-2004). JAN VAN ERP. - Vluchten : reisverhalen.
46384: ERPF, HERMANN. - Wie soll es weitergehen.
6458: ERREMES, H. - De Linogravure.
46537: ERVEN DORENS, BEAU VAN (GESIGNEERD - SIGNED). - Pijn.
25701: VAN ERVEN, E. - The playful revolution: theatre and liberation in Asia.
47525: ERWIG, PETER. - Serefim. Zijn kunst- en vliegwerken.
2655: ES, G.A. VAN (ED.). - Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw. Bronnenstudie en tekstuitgave.
49090: ES, GIJSBERT VAN & HANS NIJENHUIS (RED.). - Maastrichts voor beginners.
3100: ES, GIJSBERT VAN, SAMPIEMON, J.H. & LAURA STARINK (RED.). - Door onze redacteuren. NRC Handelsblad 1970-1995.
9573: ESCHENBURG, BARBARA (HRSG.). - Der Kampf der Geschlechter. Der neue Mythos in der Kunst 1850-1930.
34766: ESCHER, RUDOLF & M.C. ESCHER. - Beweging en metamorfosen. En briefwisseling.
34405: ESCHER, BEATRIJS (RED.). - Rodolf Escher / Het oeuvre. Catalogue raisonné.
16875: ESKES, T.K.A.B. (SIGNED - GESIGNEERD). - Herinneringen
18223: ESPRIU, SALVADOR. - Laia.Tableau van verdwenen schaduwen van de Mare Nostrum.
23359: BARBARA WERTHEIM TUCHMAN (1912-1989). REIN VAN ESSEN. - Het eerste saluutschot: de Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
33664: ESSEN, BERTHA VON. - Bouw en geschiedenis van het klavier.
1667: ESSEN, A.J. - E. Kruisinga. A Chapter in the History of Linguistics in the Netherlands.
2526: ESSER, CATEAU. - Studies op vocaal-dramatisch gebied.
35118: ESSERS, VOLKMAR. - Henri Matisse 1869-1954. Meester van de kleur.
40464: ESSERS, H.A. (RED.). - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
37808: ESTER, HANS. - Het helende woord. Poëzie en proza van Elisabeth Eybers.
28709: CHRIS VAN ESTERIK (1949-). - Nederlands laatste bastion in de Oost : ekonomie en politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie.
45029: ESTHER VAN BUUREN, LUC DEVOLDERE, AHMET , E.A. - Overeind in Babel. Talen in Europa.
68: ESTIÉ, P. - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse gemeenten. Ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566 tot 1686.
43442: ETT, HENRI A. - Wie was Herman de Man.
22272: CORNELIS JAN AARTS (1947-) ; MARIA CHRISTINA VAN ETTEN (1948-). - Lachen mag van God: de verrassendste verzen uit de (a)religieuze poëzie.
16719: ETTY, ELSBETH. - Dames gaan voor. Nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
21758: ELSBETH JANE ETTY (1951-). - Dames gaan voor: nieuwe Nederlandse schrijfsters van Hella Haasse tot Connie Palmen.
48687: ETZOLD, ALFRED, FAIT, JOACHIM, U.A. (HRSG.). - Jüdische Friedhöfe in Berlin.
46343: EULE. - Mit Stift und Feder durch die Jahrtausende. Kleine Kulturgeschichte der Schreib- und Zeichenwerkzeuge.
47631: EULE. - Mit Stift und Feder durch die Jahrtausende. Kleine Kulturgeschichte der Schreib- und Zeichenwerkzeuge.
373: EULENBERG, HERBERT. - Schattenbilder. 20 Musikerportraits.
47694: EURIPIDES - De Trojaansen. Treurspel van Euripides.
41042: EURIPIDES. - The Bacchae and other plays. Ion, The women of Troy, Helen, The Bacchae.
11994: PROPYLÄEN GESCHICHTE EUROPAS. - Propyläen Geschichte Europas. 6 Bände.
50034: EUSKIRCHEN, CLAUDIA. - Nikolaus Lauxen (1722-1791). Ein Baumeister des rheinisch-moselländischen Barock.
46217: EUW, ANTON VAN. - Karolingische verluchte evangelieboeken.
49501: EVANS-WNETZ, W.Y. - Das Tibetanische Buch der grossen Befreiung.
43703: EVANS, CHARLES M. & ROBERTA LEE PLINER. - Flessetuinen. Minituintjes in glas.
36434: EVENBLIJ, MAARTEN. - De wereld op z'n kop. Opmerkelijke verschijnselen in wetenschap en techniek.
37255: EVENHUIS, GERTIE. - Midden in de nacht in Managalpa.
38968: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
43356: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & N.S. KLAZINGA (RED.). - Maat en getal in taal en teken. Geneeskundige groei met letters en cijfers.
48706: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. & F.A.E.M. MEULENBERG (RED.). - De loden last. Beroemdheden en hun ziekten.
18279: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & F.A.E.M. MEULENBERG. - De loden last. Beroemdheden en hun ziekten.
43319: EVERDINGEN, J.J.E. & N.S. KLAZINGA. - De openbaringen van Hippocrates. Grensincidenten en randverschijnselen aan de horizon van de geneeskunde.
30222: EVERDINGEN, J.J.E. VAN. - Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts.
50019: EVERETT, SUSANNE. - Geschichte der Sklaverei.
43263: EVERS, G.A. (RED.). - Utrechtsche overleveringen uit de Middeleeuwen.
43162: EVERS, G.A. - Utrecht als Koninklijke Residentie. Het verblijf van Lodewijk Napoleon te Utrecht 1807-1808.
46810: EVERTS, PH. P. (RED.). - Nederland in een veranderende wereld. De toekomst van het buitenlands beleid.
48092: EVERTSE, MAGDA. - Muziek en haar historie.
48093: EVERTSE, MAGDA. - Muziek. Zingen - spelen - luisteren. De grondbeginselen van de muziek. Instrumenten - vormleer.
45565: EVERY, GEORGE. - Christian Mythology.
37814: EWALD, WILHELM. - Der Humor in Chausers Canterbury Tales.
39570: EWEN, DAVID. - George Gershwin.
5850: EWEN, DAVID. - Composers of Today. A Comprehensive Biographical and Critical Guide to Modern Composers of All Nations.
44291: EWERT, HANSJORG. - Anspruch und Wirkung. Die Oper Genoveva von Robert Schumann.
32245: EXLIBRIS. - Johan Schwencke Prijs/Award 2000. Exlibriswereld.
21909: LEO MUSCH (1943-) ; KAREL EDUARD EYKMAN (1936-). - Torenomgang : verhalen, gedichten en tekeningen rondom de Dom.
2460: EYLE, WIM VAN (ED.). - The Dutch Jazz & Blues Discography 1916-1980.
44421: EYNIKEL, HILDE. - Mrs. Livingstone. Een biografie.
37557: EYRE, ALAN. - The Protesters.
50700: EYSINCK, HANS & DARRIN EVANS. - De Eysenck IQ-test voor kinderen.
13660: EYSSELSTEIJN, BEN VAN & HANS VOGELESANG. - Anton Pieck. Zijn leven - Zijn werk.
47667: EYSSELSTEIJN, BEN VAN & HANS VOGELESANG. - Anton Pieck. Zijn leven - Zijn werk.
29130: FAAS, THIJS. - Kiezen uit klassieke muziek.
22082: ERIK LEONARD FAAS (1966-). - Depressie te lijf.
31068: FABER, LUCETTE M. - De geur van gras. Verhalen uit de tuin en daarbuiten.
35204: FABER, WIM. - Berend Boksemrek. Oet t leven grepen en optaikend deut Wim Faber.
32262: FABER, H.F. & W.K. VAN DER VEEN. - Haskerland. Inventaris der archieven.
47267: FABIUS, A.N.J. (W.J. RUST, & SIMON G. ZWART, BEWERKERS). - 150 jaar Bussum.
28755: FABRICIUS, JOHAN. - Het gordijn met de Ibissen. Roman uit het oude Indië. [Door] Johan Fabricius.
26253: JOHAN JOHANNES FABRICIUS (1899-1981). - Gringo : een reis naar het Paraguay van 1922.
26252: JOHAN JOHANNES FABRICIUS (1899-1981). - Sentimental journey : een reis door het nieuwe Indonesië.
26246: JAN FABRICIUS (1871-1964). JAN SPIERDIJK (1919-1997) ; JOHAN JOHANNES FABRICIUS (1899-1981). - Jan Fabricius : de man en zijn werk.
45440: FABRICIUS, JOHAN. - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko.
46299: VAN GELDER COURANTENPAPIER FABRIEK. - Papier scheppen. Een kaleidoskoop van het papiermaken vroeger en nu.
50353: FAGAN, BRIAN M. - Waar bleven de schatten van de farao's? Over rovers, schatgravers en archeologen.
12275: FAGE, ADRIEN DE LA. - Essais de Diphthérographie Musicale ou notices, descriptions, analyses, extraits et reproductions de manuscrits relatifs a la pratique, a la théorie et a l'histoire de la musique.
8224: FAGEL, PIETER. - Zeven eeuwen Veere.
37581: FALK, MARCIA. ( - Love Lyrics from the Bible. A translation and literary study of The Song of the Songs.
37928: FALLANI, GIOVANNI & MARIOJN ESCOBAR (SAMENSTELLERS). - Het Vaticaan. Deel II.
48881: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON. - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichniss-Sprache. Gesammelt und erläutert von H.v.F.
42575: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON. - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichniss-Sprache. Gesammelt und erläutert von H.v.F.
34471: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON (HRSG.). - Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare.
14718: FANELLI, ANDRÉ, SPORTIS, FÉLIX W, HESS, JACQUES B, CULLAZ, MAURICE & GUY REYNARD (ED.). - Encyclopédie Jazz Hot / L' Instant.
41105: FANN, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld. Een gids door het labyrinth van zijn denken.
10017: FANTEL, HANS. - Johann Strauss. Father and Son, and Their Era.
69: FARANDOS, G.D. - Kosmos und Logos nach Philon von Alexandria.
45155: FARGA, FRANZ. - Geigen und Geiger.
1413: FARGA, FRANZ. - Der späte Ruhm. Hector Berlioz und seine Zeit. Mit einem Bildnis des Komponisten nach einer Photografie.
11788: FARNETH, DAVID (ED.). - Lenya. The Legend. A Pictiorial Autobiography.
37612: FARSON, DANIEL & ANGUS HALL. - Mysterious Monsters.
4324: FASMAN, MARK J. - Brass Bibliography.
45939: FASSEUR, CEES. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936 - 1956.
1875: FASSKE, H., JENTSCH, H. & S. MICHALK. - Sorbischer Sprachatlas I & II. Feldwirtschaftliche Terminologie. Viehwirschaftliche Terminolgie.
24510: DAVID LEAVITT (1961-). JAN FASTENAU. - Arkansas : drie novellen.
44338: FATHEA'ZAM, HOOSHMAND. - De nieuwe tuin.
27636: ANNE VAN DER MEIDEN (1929-) ; GUIDO A.J. FAUCONNIER (1935-). - Public relations : profiel & professie : inleiding in de theorievorming.
10573: FAULMANN, CARL (HRSG.). - Das Buch der Schrift, enthaltend die Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und aller Völker des Erdkreises.
13606: FAULMANN, CARL. - Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Völker.
35164: FAVEREY, HANS. - Gedichten.
25287: MAX FAVRE. - Tendenzen und Verwirklichungen : Festschrift des Schweizerischen Tonkünstlervereins aus Anlass seines 75-järigen Bestehens ( 1900-1975 ).
50658: FAY, GERARD. - The Abbey Theatre. Cradle of Genius.
27275: FAYER, MISCHA H. - Basic Russian. Book one.
14499: FAZZIOLI, EDOARDO. - Gemalte Wörter. 214 chinesiche Schriftzeichen. Vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur.
39899: FAZZIOLI, EDOARDO. - Gemalte Wörter. 214 chinesische Schriftzeichen - vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kulturen.
25239: FɁNELON, FANIA. ROUTIER, MARCELLE, JOINT AUTHOR. - Playing for time. An extraordinary, personal account od the women's orchestra in Auschwitz-Birkenau.
42482: FEATHER, LEONARD. - The Jazz Years: Earwitness to an Era.
48816: FEATHER, LEONARD. - The Jazz Years: Earwitness to an Era.
47565: FEATHER, LEONARD. - Inside Jazz. (Originally titled: Inside Be-bop).
14274: FEAVER, WILLIAM. - When we were young. Two centuries of children's books illustrations.
49432: FEBRUARI, MARJOLIJN. - De literaire kring. Roman.
11614: FEBVRE, LUICEN (& PETER SCHÖTTLER, HRSG.). - Martin Luther.
25147: JENS PETER LARSEN. GEORG FEDER. - The new Grove Haydn.
25150: STANLEY SADIE. GEORG FEDER. - The new Grove Mozart.
9546: FEDER, GEORGE (HRSG.). - Haydn-Studien. Band IV.
12774: FEDERICO, P.J. - Descartes on Polyhedra. A study of the De Solidorum Elementis.
25713: EMMANUEL BERNARD LE ROY LADURIE (1929-). MARY FEENEY (1948-). - Carnival: a people's uprising at Romans , 1579-1580.
3954: FESTSCHRIFT FEESTBUNDEL. - Zoltano Kodály Octogenario Sacrum.
12463: FEHLEMANN, SABINE (HRSG.). - Expressionismus. Meisterwerke aus dem Von der Heydt-Museum Wuppertal.
11283: FEHR, A.J.A. - Les dialogues Antiques de Paul Valéry. Essai d' analyse d' Eupalinos ou l' Architecte.
20524: CHRISTIAAN NATHANAËL FEHRMANN. - Kampen , vroeger en nu.
46216: FEIERABEND, PETER (ED.). (DESIGNER). - Typography. Selected from the Graphis Annuals.
50579: FEIJEN, LEO. - Ik wil dat je leeft. 10 wegen naar de bron van je leven.
37183: FEIJEN, LEO. - Ik wil dat je leeft. 10 wegen naar de bron van je leven.
22847: FEIJST, G. VAN DER. - Geschiedenis van Schiedam.
44945: FEIKEMA, LIESBETH., ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. (RED.). - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman
49254: FEIKEMA, LIESBETH., ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS. (RED.). - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman
37545: FEINBRUN-DOTHAN, NAOMI & RUTH KOPPEL. - Wild plants in the land of Israel.
47500: FEITH, RHIJNVIS. - Ines de Castro. Treurspel.
27291: FEITH, JAN & B. VAN VLYMEN , E.A. - Zwerftochten door ons land. Zuid-Holland.
27295: FEITH, JAN & B. VAN VLYMEN. - Zwerftochten door ons land. Utrecht
27294: FEITH, JAN & B. VAN VLYMEN. - Zwerftochten door ons land. Noord-Holland.
3439: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis.
45534: FELDMAN, EDMUND BURKE. - Varieties of Visual Experience. Art as Image and Idea.
9236: FELLER, F.X. DE. - Geschiedkundig woordenboek of beknopte levensbeschrijvingen van mannen, die, van het begin der wereld tot op onzen tijd, zich door vernuft, begaafdheden, deugden, dwalingen of misdaden hebben beroemd of berucht gemaakt; voorafgegaan door eene tijdrekenkundige verhandeling, om de verschillende artikelen in het Woordenboek verspreid, tot een geschiekundig geheel te maken.
10003: FELLERER, KARL GUSTAV. - Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
39507: FELLERER, KARL GUSTAV. - Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
39506: FELLERER, KARL GUSTAV. - Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
38331: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
38332: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
38333: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
6604: FELLERER, KARL GUSTAV. - Palestrina. Leben und Schaffen, Wirken und Werk des grossen Meisters des kirchlichen Tonkunst in neuer Darstellung.
11756: FELLERER, KARL GUSTAV. - Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte.
31444: FELLOWS, NICHOLAS. - Charles II and James II.
35780: FELPERIN, HOWARD. - Shakespearean Representation. Mimesis and Modernity in Elizabethan Tragedy.
19012: FELS, GERTRUD P. - Historismus im Kirchenraum. Das Atelier des Franz Wilhelm Driesler.
17372: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER. - Kunstnijverheid Hannema - de Stuers Fundatie. Beschrijvende catalogus.
46886: FENS, KEES. - Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey).
21789: FENS, KEES (1929-) ; BAS VAN KLEEF. - Op het tweede gezicht. Met tekeningen van Opland.
29581: CORNELIS WALTERUS ANTONIUS FENS (1929-2008). - Tussentijds.
13208: FENTON, M. BROCK. - The Bat. Wings in the Night Sky.
30124: FERANDEZ-ARMESTO, FEIPLE & DEREK WILSON. - Reformatie. Christendom en de wereld 1500 - 2000.
9775: FERBER, GENE. - Cassell English - Japanese Business Dictionary.
32727: FERENC, BARTIS. (SIGNED - GESIGNEERD). - Akarjatok Élni Szabadon!
26288: MARGARETHA DOROTHEA FERGUSON (1920-1992). - Een Haagse dame in China.
45859: FERGUSON, KITTY. - Stephen Hawking. Zijn leven en werk. Het levensverhaal en de wetenschap van een van de markantste, beroemdste en moedigste mensen van onze tijd.
26215: FERGUSON, MARGARETHA. - Nu wonen daar andere mensen ... : terug op Java.
32721: FERGUSON, WILL.(SIGNED - GESIGNEERD). - Happiness.
48807: FERGUSON, JOHN. (SIMON VINKENOOG, VERTALING EN BEWERKING). - Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten.
43201: FERGUSON-LEES, I.J., E.A. (RED.). - Vogels kijken in Europa. Gids voor vogelwaarnemers met beschrijving van vogelgebieden en tabellen over het voorkomen van soorten.
28766: MARGARETHA DOROTHEA FERGUSON (1920-1992). - Een Haagse dame in China.
45923: FERGUSON, KITTY. - Stephen Hawking. Zijn leven en werk. Het levensverhaal en de wetenschap van een van de markantste, beroemdste en moedigste mensen van onze tijd.
17395: FERGUSON, JOHN. - The Religion of the Roman Empire.
36049: FERNANDEZ, DOMINIQUE. - De roof van Ganymedes.
46976: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE. - Millennium. Een geschiedenis van de laatste diuizend jaar.
26688: ANDREAS NACHAMA (1951-) ; GEREON SIEVERNICH ; MICHAELA DIENER ; ALFRED ETZOLD ; MARIA OCON FERNANDEZ. - Jüdische Lebenswelten.
46246: FERRA, BARTEMEU. - Chopin and George Sand in Majorca.
16502: FERRARI, MASSIMO & EMANUELLE LAZZATI. - The history of trains. From the Orient Express to the Bullet Trains.
46592: FERRÉE, HANS - Nooitgedacht maar welgelegen. Geïllustreerde geschedenis van de huisnamen in Nederland.
29229: MARIUS HENDRIKUS FLOTHUIS (1914-2001). KATHLEEN MARY FERRIER (1912-1953). - Brieven in opmaat van Kathleen Ferrier , Piet Tiggers , Hendrik Andriessen , Eduard van Beinum , Jozef Krips , Matthijs Vermeulen , Halina Lukomska , Willem Pijper en anderen.
32734: FERRO, MARC. - The Grear War 1914-1918.
20225: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Voor de val.
26188: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Alpengloeien : vertellingen uit een keizerrijk en later.
35740: FERRON, LOUIS. - Karelische nachten.
26184: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Spergebied : roman.
26187: ALOYSIUS FERRON (1942-2005). - Karelische nachten : roman.
41914: FESCHOTTE, JACQUES. - Les Hauts-Lieux de la Musique.
48764: FESTEN, A.P.M. - De Utrechtse notarissen en hun notarishuis gedurende 175 jaar.
49733: FESTRAETS, J. - Baarle in de branding 1 - 28 oktober 1944. Herinneringen aan de bange oktoberdagen van 1944.
39442: FESTSCHRIFT. - Studia Memoriae Belae Bartók Sacra.
954: FESTSCHRIFT. - Zur Eröffnung des Fest- und Konzertsaales in der Münchener Residenz am 3. März 1953.
1511: FESTSCHRIFT. - Studia Memoriae Belae Bartók Sacra.
2585: FESTSCHRIFT. - Te Deum Laudamus. Chor an St. Maria Magdalena Geldern 1877 - 1977. Festschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens.
3759: FESTSCHRIFT. - Studies in Jewish Literature. Issued in honor of professor Kaufmann Kohler, Ph. D. on the occasion of his seventieth birthday.
47785: BERLINER FESTSPIELE). - Berlin, Berlin. Bilder einer Ausstellung.
47784: BERLINER FESTSPIELE). - Berlin, Berlin. Bilder einer Ausstellung.
16098: FETHERLING, GEORGE. - The Book of Assassins. A biographical dictionary from ancient times to the present.
31983: FEY, CHR. & J.H. KAISER. - De moderne Kneippkuur. Een volledig overzicht van het wezen en de toepassing van de waterkuur volgens Kneipp.
46009: FICHAUX, ANNE-CÉÇILE - Tiramisu. La crème des desserts.
44373: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB. (ED. PETER JONKERS). - Oproep aan het publiek. De atheïsme-strijd van 1798-1799.
42701: FICHTE, J.G. (ERICH FUCHS & REINHARD LAUTH, HRSG.). - J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. (3 Bände).
38016: FICHTER, BERNHARD. - Die achte Symphonie. Eine Beethoven-Novelle.
41116: FICINO, MARSILIO. - De brieven van Marsilio Ficino.
28881: MARTIN FIDO. - Rudyard Kipling.
50719: FIDO, MARTIN. - The World of Sherlock Holmes. The facts and fiction behind the world's greatest detective.
46818: FIELDHOUSE, D.K. - Imperialisme.
46890: FIFE, GRAEME. - Het geheim van het peloton. Strategie en tactiek in de Tour.
25313: FIFIELD, CHRISTOPHER. - Max Bruch : his life and works.
11178: FIGEE, THEA (TEKST) & WILLY OPREIJ (FOTO'S). (SIGNED - GESIGNEERD) - Pierre Lumey.
16405: FIGUIER, LOUIS. - La Terre avant le Déluge.
26943: LEO A.M. FIJEN. - Ik wil dat je leeft : tien wegen naar de bron van je leven.
17465: FIJLSTRA, ROB & HARRY WULLINGS. - Ondernemen met gevoel. Hoe persoonlijke en organisatie - ontwikkeling elkaar kunnen versterken.
18466: FILEDT KOK, J.P. (RED.). - 's Levens Felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470 - 1500.
41589: FILLITZ, HERMANN (HRSG.). - Wien. Kunst der letzten 30 Jahre. Museum Moderner Kunst.
37386: SKOOP. MAANDELIJKS FILMTIJDSCHRIFT. - Skoop Jaargang IV nr. 1/2, oktober 1966.
1782: FINCK, FRANZ NIKOLAUS. - Katalog der armenischen Handschriften des Herrn Abgar Joannissiany zu Tiflis.
50377: FINK, KARL. - A Brief History of Mathematics.
17138: FINKERS, HERMAN. - Ich bin ein Almeloër! Teksten naast het theater.
42033: FINKERS, HERMAN. - Ich bin ein Almeloër! teksten naast het theater.
17136: FINKERS, HERMAN. - Ik Jan Klaassen. De verbiddelijkste teksten uit zijn theaterprogramma's.
41459: FINLETTER, GRETCHEN DAMROSCH. - From top of the stairs.
30884: MOSES I. FINLEY (1912-1986). - The legacy of Greece: a new appraisal.
47651: FISCHEL, HARTWIG. - Wiener Häuser. 1. Teil
2766: FISCHER, PIETER. (RED.) - Organicae Voces. Festschrift Joseph Smits van Waesberghe. Angeboten anlässlich seines 60. Geburtstages 18. April 1961.
12757: FISCHER, HANS. - Vergleichende Musikkunde.
18500: FISCHER, J. CREE. - Piano Tuning. A Simple and Accurate Method for Amateurs.
39885: FISCHER, HANS CONRAD & LUTZ BESCH. - Het leven van Mozart.
10579: FISCHER, KLAUS. - Aktfotographie.
19316: FISCHER, E.J., J.L.J.M. VAN GERWEN & J.J. SEEGERS. (RED.). - De Vereeniging Het nederlandsch Economisch Historisch Archief 1914 -1989.
19222: FISCHER-DISKAU, DIETRICH. - Fern die Klage des Fauns. Claude Debussy und seine Welt.
49881: FISCHER, RIENHARD. - Ruimtevaart in het psychisch heelal. Ervaringen op het gebied van de mentale projectie.
8342: FISCHER, PIETER (ED.) - The Theory of Music. From the Carolingian Era up to 1400. Volume II Italy. Descriptive Catalogue of manuscripts
40931: FISCHER, HANS CONRAD & LUTZ BESCH. - Het leven van Mozart.
44502: FISCHER, EDWIN. - Musikalische Betrachtungen.
45985: 8FISH. - Making Faces. Drawing expressions for comics and cartoons.
45258: FISHER-RUGE, LOIS. - Nadezjda betekent hoop. Leven in de Sovjet-Unie van Michail Gorbatsjov.
37787: FISHER, MARGARET. - Who's who in Children's Books. A treasury of the familiar characters of childhood.
40902: FITZGERALD, ELLA & COUNT BASIE. - (DVD). Norman Grantz' Jazz in Montreux presents Ella & Basie "The perfect match" '79.
3591: FITZHUGH, TERRECK V.H. - The dictionary of genealogy.
50730: FITZSIMONS, BERNARD (ED.) - Illustrated Modern Warfare.
48917: FIUMARA, ANTHONY, SANDRA KOOKE & PETER VAN DER LINT. - Honderd jaar in twaalf tonen. Componisten uit de twintigste eeuw. (Zonder CD!).
46600: FLAMELING, INEZ. - Hoogwater. 50 jaar na de Watersnoodramp. (Met CD-ROM en uitvouwbare topografische kaart van de stormvloed).
2185: FLAMMARION, CAMILLE. - De spookhuizen..
42114: FLANAGAN, LUX & SEAN MORRIS. - Mezennestje voor het raam.
49421: FLANNER, JANET. (MURRAY, NATALIA DANESI, ED.) - Janet Flanner. Darlinghissima: letters to a friend.
15041: FLAUBERT, GUSTAVE. (ED. JAN POORTENAAR). - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
47018: FLAWS, BOB, DOM, CMT, DIPL. AC. - Arisal of the clear. A simple guide to healthy eating according to traditional Chinese medicine.
26150: FLEET, SIMON. - Clocks.
38063: FLEET, CAMERON (ED.). - First Nations - First hand. A history of five hundred years of encounter, war, and peace inspired by the eyewitnesses.
26568: FLEISCHER, ALAIN. - Een jachtpartij. (Vertaling Jan Pieter van der Sterre).
22069: D. FLEISCHER. - Grondpatroon van het leven.
48744: FLEMING, JOHN, A.O (ED.). - The Penguin Dictionary of Architecture.
16477: FLETCHER, JOANN. - Het Egyptische boek van leven en dood.
27948: SIMON STEVIN (1548-1620). WILLEM DEN BOER (1950-) ; ANNA CATHARINA GERARDA FLEURKENS (1947-). - Het burgherlick leven & anhangh.
37334: FLEW, ANTONY. - An Introduction to Western Philosophy. Ideas and Argument from Plato to Sartre.
36417: FLIEDL, GOTTFRIED. - Gustav Klimt 1862 - 1918. De wereld in de gedaante van een vrouw. .
7351: FLIER, G. VAN DER. - Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945.
49746: FLOKSTRA, M. & J.G.N. RENAUD. - De borggraaf te Lottum.
6071: FLORENTIN, LUCIENNE. - Théophile Robert.
24931: FLORIE, KEES E.A. (RED.). - De kerken van Acbcoude.
49996: FLORÍNCIO, CHRISTOPHE COSTA. - Learning Categorial Grammars. Over de leerbaarheid van Categoriale Grammatica's.
45595: FLOTHUIS, MARIUS. - Eregalerij. Deel l.
48136: FLOTHUIS, MARIUS. - Hedendaagse Engelse componisten.
46144: FLOTHUIS, MARIUS, HANS HENKEMANS. - Flothuis: (1) Hymns for sopranos and orchestra op 67 (1965). (2) Personare ed ascoltare, five conzonas for flute and orchestra, op. 73 (1971). Henkemans: (1) Tre aspetti d 'amore, for mixed choir and orchestra (1968). (2) Primavera, for chamber orchestra (1944, rev. 1959).
46041: FLOTHUIS, M.H. - Mozart.
25883: BREYTEN BREYTENBACH (1939-). MEA M. FLOTHUIS. - Sporen van de kameleon : roman.
25880: BREYTEN BREYTENBACH (1939-). MEA M. FLOTHUIS. - Terugkeer naar het paradijs : een Afrikaans dagboek.
48454: FLOTHUIS, MARIUS. - Pianomuziek.
31621: FLOTHUIS, MARIUS. (GESIGNEERD - SIGNED). - Brieven in opmaat.
1149: FLOWER, NEWMAN. - Georg Friedrich Händel zijn persoonlijkheid en zijn tijd. Vertaald door A. Pompe van Meerdervoort.
49985: FLUSSER, DAVID. - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
20307: FOCKEMA ANDREAE, S. J. (SYBRANDUS JOHANNES), 1904-1968. - Kaarten en kaarttekenaars.
31617: FOER, JONATHAN SAFRAN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Extreem luid & ongelooflijk dichtbij.
45767: FOERSTE, W. & K. HEEROMA. - Westfaalse en Nederlandse expansie. Lezingen, gehouden voor de dialect-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 27 October 1954.
2359: FOERSTER, WENDELIN (HRSG.). - Das altfranzösische Rolandslied. Text von Chateauroux und Venedig VII.
50164: FOHRER, GEORG (HRSG.). - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum alten Testaments.
47896: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 4. Die Propheten um die Mitte des 6. Jahrhunderts.
47898: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 6. Die Propheten seit dem 4. Jahrhunderts.
47899: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 7. Prophetenerzählungen.
47897: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 5. Die Propheten des ausgehenden 6. und des 5. Jahrhunderts.
47900: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 1. Die Propheten des 8. Jahrhunderts.
47895: FOHRER, GEORG. - Die Propheten des Alten Testaments. Band 3. Die Propheten des frühen 6. Jahrhunderts.
3324: FOKKEMA, K. - De liwwadder an 't wood. Zeven eeuwen taalgebruik in Leeuwarden.
5278: FOKKEMA, D. - Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs mooi ieursatting yn it Friesk en Hollands.
41406: FOKKEMA, R.L.K. - Varianten bij Achterberg.
33970: FOKKER, NICOLAS. - Persian and other Oriental Carpets for Taoday.
46049: FOKKER, ADRIAAN D. - New Music with 31 Notes.
37482: FOLEY, ROBERT. - Menschen vor Homo sapiens. Wie und warum sich unsere Art durchsetze.
49031: FÖLTING, HANS, E.A. (RED.). - Buitenplaatsen in en om Den Haag.
19103: FÖLZER, E. - Eiserne und durch Eisen verstärkte Treppen. Katalog-Nummer 235.
46326: FONTAINE-VERWEY, H. DE LA. - Grolier-banden in Nederland.
41958: FONTAINE, M. DE LA. - Fables choisies mises en vers par M. de la Fontaine. Tome Premier.
42610: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bredero en zijn stad.
23696: JOS J. FONTAINE. - Uit Suriname's historie : fragmenten uit een bewogen verleden = From Suriname's history : fragments from a stirring past.
45576: FONTAINE, FERNAND. - Traité de la Théorie Musicale.
40772: FONTAINE, PASCAL & PÖTTERING, HANS-GERT. - Reis naar het hart van Europa 1953-2009. De geschiedenis van de Christen-Democratische Fractie en de Europese Volkspartij in het Europees Parlement.
22625: YOSEF BEN MEIR BEN ZABARRA (12E E.). THERESIA ANNA MARIA FONTAINE (1953-). - Reis met de duivel.
47475: FONTANE, THEODOR. - Briefe an Julius Rodenberg. Eine Dokumentation.
47481: FONTANE. - Fontanes Briefe. In zwei Bände.
45024: FONTANE, THEODOR. - Fontanes Briefe. In zwei Bände.
8503: FONTANE, THEODOR. - Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
45007: FONTANE, THEODOR (PETER BRAMBÖCK, HRSG.) - Theodor Fontane. Gesammelte Werke. 5 Bände.
7543: FONTEIN, JAN, SOEKMONG, R. & EDI SEDYAWATI. - Het goddelijk gezicht van Indonesië. Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700-1600.
48848: FONTEYN, MARGOT. - A Dancer's World. An introduction.
46594: FOPPEN, WILLEM (1897-1975). - Door storm en stilte. De strijd van een Zuiderzeevisser.
15714: FORBES, DUNCAN (ED.). - Dictionary English - Hindustani (in Roman script).
3749: FORBES, R.J. (RED.). - Het zout der aarde.
13616: FORBES, D. - A Grammar of the Persian Language. A selection of Easy Extracts for Reading, together with a Vocabulary, and Translations.
34673: FOREEST, NANNING VAN. - Kort verhaal van de Belegering van Alkmaar, Welke de Spanjaard na zeeven weken met zyne groote schaade en schande heeft moeten opbreeken in het Jaar 1573.
9673: FOREMAN, LEWIS. - Systematic discography.
41607: FORMENTON, FABIO. - Oriental Rugs and Carpets.
48999: FORNEBERG, ERICH & RICHARD JAKOBY. - Schulmusikalisches Praktikum. Anregungen für den Musikunterricht vom 5. Schuljahr an.
336: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
46269: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
46268: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
46270: FORNER, JOHANNES. - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
47182: FORREST KELLY, THOMAS (ED.) - Plainsong in the Age of Polyphony.
25241: FORRESTER, MAUREEN. MCDONALD, MARCI. - Out of character : a memoir.
50268: FÖRSTER, RUDOLF. - Damals in Dresden. Porträt einer Stadt um 1900.
25169: FORSYTH, CECIL. - Orchestration.
32193: FORTIN, JACQUES (RED.). - De voedselgids. Een wegwijzer met meer dan 1000 ingrediënten.
12341: FORTLAGE, C. - Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt. Aus den Tonleitern des Alypius zum ersten Male entwickelt.
49524: FORTMANN, HAN - Oosterse renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu.
21391: FORTMANN, HAN - Oosterse renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu. [Door] Han Fortmann.
27908: ROBERT FITZROY FOSTER (1949-). - Paddy and Mr . Punch: connections in Irish and English history.
26447: FOSTER, HAL & GORDON HUGHES (ED.). - Richard Serra.
8159: GULBENKIAN FOUNDATION. - Training Musicians. A Report to the Calouste Gulbenkian Foundation on the training of professional musicians.
29583: FOWLIE, WALLACE. - A reading of Proust.
48498: FOX, STEPHEN. - Rice University. An architectural Tour by Stephen Fox.
10343: FRAENKEL, GOTTFRIED S. (ED.). - Pictorial and Decorative Title Pages from Music Sources. 201 examples from 1500 to 1800.
50094: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne Architectuur. Een kritische geschiedenis.
48408: CHANSONS DE FRANCE (BELLY BODENHEIM). - Chansons de France depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours. Silhouettes de Nelly Bodenheim.
32271: FRANCK, HELMUT. - Jugendstil-exlibris.
1135: FRANCK, HANS - Cantate. Das Leben des Johann Sebastian Bach.
44196: FRANCK, ADOLPHE. - Die Kabbala der Hebräer.
47917: FRANCK, CÉSAR. - L 'Organiste. Recueil de Pièces pour Orgue ou Harmonium. 2me Volume.
41915: FRANCK, HANS. - Johann Sebastian's Pelgrimtocht. Novelle.
47311: FRANCKEN, EEP, E.A. (RED. ). - Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag.
46284: FRANCO-LAO, MERI. - Hexen-Musik. Zur Erforschung der weiblichen Dimension in der Musik.
8096: FRANGOPULO, MARIETTA & TEJA-KNUT KREMKE.. - Leningrádi balett.
6060: FRANK, H. - Pruimtabak.
14281: FRANK, H. & F. WASLANDER. - 1955 in advertenties. (1955 in advertisements).
42563: FRANK, H. - Pruimtabak.
18174: FRANK, MERLYN. - Vliegende Kiep.
11571: FRANK, WALDO, MUMFORD, LEWIS, A.O. (ED.). - America & Alfred Stieglitz. A Collective Portrait.
5306: VALKENIER FRANK. - Rondelen.
50155: FRANK, HANS. - Die Bibel im Gesangbuch. Bibelstellenverzeichnis zum deutschschweizerischen evangelischen Kirchengesangbuch.
24102: HARMANNUS JOHANNES FRANKE (1948-). - De verbeelding.
24104: HARMANNUS JOHANNES FRANKE (1948-). - Notulen.
48711: FRANKE, HERMAN & MANON UPHOFF. - Als je me maar blijft schrijven. Een vriendschap in brieven.
47910: FRANKEN, H. - Lijdensmeditaties. Muziek voor na de kerkdienst.
36301: FRANKEN, H. - Paasfantasie. (Muziek voor na de kerkdienst).
22522: JOHN VAN AUKEN. VIVIAN FRANKEN. - Steeds opnieuw geboren worden: visies op reïncarnatie.
36303: FRANKEN, H. - Dominus Rex. Hemelvaartsfantasie voor orgel (harmonium).
36295: FRANKEN, H. - Daar is uit 's werelds duist're wolken.
33625: FRANKLIN, BENJAMIN. - De autobiografie.
39308: FRANKS, A.H. (ED.). - Ballet. A decade of endeavour.
31627: POINTL. FRANS. (GESIGNEERD - SIGNED). - De hospita's.
35192: FRANSEN, AD. - De nadagen van Gerard Reve.
32870: JURRIAAN S. FRANSMAN. - Op zoek naar Mozart.
31555: MARTINUS PETRUS MARIA FRANSSEN (1956-). - Archimedes in bad : mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap.
31556: MARTINUS PETRUS MARIA FRANSSEN (1956-). - Archimedes in bad : mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap.
32441: MANFRED EIGEN (1927-) ; RUTHILD WINKLER (1941-). MARTINUS PETRUS MARIA FRANSSEN (1956-). - Het spel : natuurwetten bepalen het toeval.
48985: FRANZEN, D. - Geschiedenis der Grote of St. Vituskerk te Naarden.
35111: FRANZISKA, GABRIELLE (SAMENSTELLER). - Antonietta Peeters Swamp.
45247: FRASER, ANTONIA. - Marie Antoinette. The Journey.
7187: FRASER, NORMAN (ED.). - International Catalogue of Recorded Folk Music. Catalogue International de la Musique Folklorique enregistree.
313: FRECH, HANS. - Die Behandlung mythologischer Themen im französischen Theater des 17. Jahrhunderts.
42060: FREDERICQ, PAUL. - Onze historische volksliederen van vóor de godsdienstige beroerten der 16de eeuw.
13113: FREEDBERG, DAVID. - Dutch Landscape Prints of the Seventeenth Century.
2720: FREEDEN, JOACHIM VON. - Malta und die Baukunst seiner Megalith-Tempel.
41613: FREEDEN, MAX. H. & WALTER HEGE. - Tilman Riemenschneider. Leben und Werk.
41808: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
38559: FREEMAN, ROBERT N. - Franz Schneider (1737-1812). A Thematic Catalogue of his Works.
43555: FREER, JEAN. - Tarot. De vrouwelijke interpretatie.
31739: FREGE, GOTTLOB. (WOLFGANG KIENZLER HRSG.). - Zwei Schriften zur Arithmetik. (1) Function und Begriff. (2) Ueber die Zahlen des Herrn H. Schubert.
44577: FREIHERR VON GAISBERG, S. - Raadgever bij den Aanleg en het Onderhoud van Electrische Verlichtingen.
21403: FREITAG, KARL EMIL. - De Dodezee-rollen. De mystiek der Essenen en het Evangelie.
44329: FREKE, TIMOTHY. - Zen Wisdom. Daily teachings from the Zen Masters
16009: FRENCH, MARILYN. - The Book as World. James Joyce's Ulysses.
31642: FRENCH, MARILYN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Onze vader.
31643: FRENCH, MARILYN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Het bloedend hart.
19890: FRENCH, ALBERT. - Holly.
46640: FREQUIN, LOUIS, KNAP, HENRI A.A.R. & W.D. KRUIDERINK. - Arnhems Kruisweg.
48606: ENNO ENDT (1923-2007) & LIENEKE FRERICHS. - Bargoens woordenboek: kleine woordenschat van de volkstaal.
26198: CORNELIS CHRISTOFFEL MARIA FRERIKS (1954-). - Soevereine actrice : verhalen.
44521: FRERIKS, PHILIP. - Jantje. Vertelling.
28269: MARGOT FRETZ. - Pennen & penselen: een ontmoeting.
28520: FREUD, SIGMUND. - Case histories: Rat man, Schreber, Wolf man, Female homosexuality.
49605: FREUD, SIGMUND. - Totem en Taboo.
36435: FREUDENTHAL, HANS. - Exacte logica.
25082: JAMES FRISKIN ; IRWIN FREUNDLICH. - Music for the piano: a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952.
45420: JAMES FRISKIN & IRWIN FREUNDLICH. - Music for the piano: a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952.
41392: FREY, NANCY LOUISE. - Pilgrim Stories on and off the road to Santiago. Journeys along an ancient way in modern Spain.
14340: FREYSTÄTTER, WILHELM. - Die musikalischen Zeitschriften. Seit ihrer Entstehen bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichniss der periodischen schriften über Musik.
33324: WILHELM FREYSTÄTTER. - Die musikalischen Zeitschriften seit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart : chronologisches Verzeichnis der periodischen Schriften über Musik.
39729: FREYSTÄTTER, WILHELM. - Die musikalische Zeitschriften seit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichnis der periodischen Schriften über Musik.
38566: FREYSTÄTTER, WILHELM. - Die musikalischen Zeitschriften. Seit ihrer Entstehen bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichniss der periodischen schriften über Musik.
42722: FRICKE, GERHARD. - Gefühl und Schicksal bei Heinrich von Kleist. Studien über den inneren Vorgang im Leben und Schaffen des Dichters.
35444: FRIEDEL, HELMUT. - Gerhard Richter. Red Yellow Blue. The BMW Paintings.
42656: FRIEDERICH, WOLF (HRSG.). - Wörterbuch Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Bearbeitete Neuausgabe.
48367: TOOM. FRIEDHILD DEN. - Wilhelm II in Doorn.
6323: FRIEDLÄNDER, MAX. - Lucas van Leyden.
40634: FRIEDMAN, RICHARD ELLIOTT. - De verdwijning van God. Een goddelijk mysterie.
46308: FRIEDMAN, M., E.A. (RED.). - Joodse verluchte handschriften.
33137: CAROLINA FRIEDMAN (1952-). - De grauwe minnaar: verhalen.
50689: FRIEDMANN, RICHARD ELLIOTT. - De verdwijning van God. Een goddelijk mysterie.
19172: FRIEDRICH, OTTO. - Glenn Gould. A life in variations.
25346: FRIEDRICH, GÖTZ - Zeit für Oper : Gölz Friedrichs Musiktheater, 1958-1990.
48878: FRIEDRICHS, ANNELIESE. - Das Akzentsystem bei Della Bella. Dargestellt am Beispiel der Maskulina. Ein Beitrag zur serbokroatischen Dialektologie.
2315: FRIEDRICHS, ANNELIESE. - Das Akzentsystem bei Della Bella. Dargestellt am Beispiel der Maskulina. Ein Beitrag zur serbokroatischen Dialektologie.
20124: FRIELING, RUDOLF. - Psalmen.
37159: FRIES, HEINRICH & GEORG KRETSCHMAR. (HRSG.). - Klassiker der Theologie I & II. Von Irenäus bis Martin Luther.
41022: FRIESE-GREENE, ANTHONY. - Carl Maria von Weber.
35604: GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND. - Molens van Friesland.
10876: FRIIS, NIELS. - Orgel bygning i Danmark. Renaissance, Barok og Rokoko.
12354: FRIIS, NIELS. - Domkirken vor frue kirkes orgel.
7863: FRIIS, NIELS. - Buxtehude Hans By Og Hans Orgel.
21985: MICHAEL FRIJDA (1961-). (SIGNED - GESIGNEERD) - Ritselingen.
28604: FRIJHOFF, WILLEM. - Wegen van Evert Willemsz. : een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
22686: HERMAN CRISPIJN IGNATIUS ANDRIESSEN (1927-) ; JAN HABRAKEN ; F. FRIJNS. - Als de boer wakker is: het ontkiemen van geloof uit de ervaring van het kind.
45874: FRISCHE, P.J.A. (ED.). - Synthese. Zuid-Limburg - South Limburg - Südlimburg - Limbourg méridional. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg.
48111: FRISCHLER, KURT. - Der Meastro. Roman.
44145: FRISTER, ROMAN. - Die Mütze oder Der Preis des Lebens. Ein Lebensbericht.
18133: KLINGENBECK. FRITZ. - Das Walzerbuch. Historisches und Bezauberndes vom Wiener Walzer.
40944: FRITZ, BARTHOLD. - Onderwijs, om op eene tuigwerkelijke wijze Clavieren, Clavecimbels, en Orgels, in alle 24 Toonen even zuiver te Stemmen, Op dat daar uit Zo wel de Major als Minor welluidend gespeeld kan worden.
50378: FRITZSCH, HARALD. - Quarks. Urstoff unserer Welt.
8192: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Dämonen des Sudan. Allerhande religiöse Verdichtungen.
8191: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Spielmanns-Geschichten der Sahel.
8193: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Erzählungen aus dem West-Sudan.
8196: FROBENIUS, LEO. (HSRG.). - Volksdichtungen aus Oberguinea. 1. Band: Fabuleien dreier Völker.
5575: FROE, ARIE DE. - Laurence Sterne and his novels studied in the light of modern psychology.
41037: FRÖHLICH, HANS J. - Schubert. Eine Biographie.
39539: FROIDCOURT, GEORGES DE . - Le Buste de Gretry par Pajou.
35955: FROIDEVILE, G.H.A. MONOD DE, INEZ VAN EIJK, E.A. (RED.). - Titelatuurgids.
1501: FRÖLICH, HANS, J. - Schubert.
39438: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Orgeln. (Orphica Critica).
3284: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Orgeln. (Orphica Critica).
5688: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition.
48818: FROTSCHER, GOTTHOLD. - Aufführungspraxis alter Musik. Ein umfassendes Handbuch über die Musik vergangener Epochen für ihre Interpreten und Liebhaber mit über 150 Notenbeispielen.
48729: FRUHAUF, ALINE. - Making faces. Memoirs of a Caricaturist
31270: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Deel 1: Hindoetijdperk.
35247: FRUITEMA, EVELYN J. & PAUL A. ZOETMULDER (RED.). - Het panoramafenomeen. Panorama Mesdag 1881-1981.
47543: FRY, CHRISTOPHER. - Deze vrouw mag niet branden. Spel in drie bedrijven in de bewerking van Bert Voeten.
50715: FRY, HELEN P (ED.). - Christian-Jewish Dialogue. A Reader.
47540: FRY, CHRISTOPHER. - Het donker is licht genoeg. Een winterspel in de vertaling van Bert Voeten.
47542: FRY, CHRISTOPHER. - Thor en de engelen. Een spel in de vertaling van Bert Voeten.
47541: FRY, CHRISTOPHER. - Droom der gevangenen. Een spel in de bewerking van Bert Voeten.
47539: FRY, CHRISTOPHER. - De jongen met de kar. Een spel in de bewerking van Bert Voeten.
40380: FRYDE, E.B. & EDWARD MILLER (ED.). - Historical studies of the English Parliament. I. Origins to 1399; II. 1399 - 1603.
49122: FUCHS, J.M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholieke wezenverzorging en ziekenverpleging.
6315: JOEL M. & P. FUCHS. - Schlüssel zu den Aufgaben in der russischen Grammatik nach Ollendorff's Methode.
35624: FUCHS, J.M., J.M. SIMONS. - De Afsluitdijk: recht door zee.
34029: FUCHS, J.M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholieke wezenverzorging en ziekenverpleging.
36978: FUCHS, HANNS. - Richard Wagner ud die Homosexualität. Unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen Anomalien seiner Gestalten.
36447: FUCKS, J.M. - Wie lacht daar? Nederlandse zoekplaatjes, raadsels, rebussen en rebusplaatjes uit voorbije tijden.
42467: FUERST, WALTER RENÉ & SAMUEL J. HUME. - Twentieth-century stage decoration.
47856: FUHRMANN, DIETMAR & JÖRG SCHÖNER. - Albrechtsburg Meissen. Ursprung und Zeugnis sächsischer Geschichte.
16025: FUHRRING, PETER & RUDOLPHINE EGGINK. - Binnenhuisarchitectuur in Nederland 1900 - 1981. Een geschiedenis van de interieurarchitekt(uur).
30984: FÜLBERTH, GEORG. - Fin de siècle: hundert Jahre Jahrhundertwende.
25434: FULGHUM, ROBERT. - Maybe (maybe not) : second thoughts from a secret life.
50310: FURETIÈRE. (MONGRÉDIEN, GEORGES). - Le Roman Bourgeois, ouvrage comique. Suivi de satyres et de nouvelle allégorique texte établi, présentés et annoté par Georges Mongrédien.
37480: FURHAMMAR, LEIF & FOLKE ISAKSSON. - Politics and Film
47649: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen voor het boekenvak
46497: FURTWÄNGLER, WILHELM. - Ton und Wort. Aufsätze und Vorträge 1918 bis 1954.
39452: FURTWÄNGLER, WILHELM & FRANK THIESS (HRSG.). - Briefe.
48029: FURTWÄNGLER, WILHELM. - Gespräche über Musik.
6630: FURTWÄNGLER, WILHELM & FRANK THIESS (HRSG.). - Briefe.
49977: FUX, JOHANN JOSEPH (ALFRED MANN, HRSG.) - Die Lehre vom Kontrapunkt.
13253: FYRTH, H.J. & MAURICE GOLDSMITH. - Science, History and Technology. Book I: A.D. 800 to the 1840s.
42273: GAALEN, AD VAN & FRANS VAN DEN MOSSELAAR. - Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags.
48621: GAALEN, AD VAN & INEKE MAHIEU. - Jenneb en zestig andere taalspelletjes.
49093: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
45482: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
19453: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden.
42310: GAALEN, AD VAN & FRANS VAN DEN MOSSELAAR. - Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags.
30878: GAARDER, JOSTEIN. - I et Speil, i en Gåte.
49497: GAARDER, JOSTEIN. - I et speil, i en gåte.
49495: GAARDER, JOSTEIN. - Kabalmysteriet.
49496: GAARDER, JOSTEIN. - Diagnosen og andre noveller.
9276: GAARLANDT- KIST, A.F.(RED.). - 400 jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
24021: ANONIEM IS RITA KATZ. THEO GAASBEEK (1957-). - De terroristenjaagster : het ware verhaal van een vrouw die infiltreert in radicaal islamitische groeperingen.
18058: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
4426: GABELENTZ, HANS VON DER. - Die Wartburg. Ein Wegweiser durch ihre Geschichte und Bauten
32763: GÁBOR, HAJNAL. (SIGNED - GESIGNEERD). - Én Vagyok Az. Válagatott Új Versek.
49184: GABOR, MARK. - The pin-up. A modest history by Mark Gabor.
50204: GABRIELLI, ALEXANDRA. - Het fantastische in de kunst.
29373: DANIEL JEEN ROORDA (1923-1983). ADRIANUS JOHANNES CORNELIS MARIA GABRIËLS (1956-). - Rond prins en patriciaat : verspreide opstellen.
18419: GAFFNEY, JOE. - Relief!
36352: GAISBERG, S. FREIHERR VON. - Raadgever bij den aanleg en het onderhoud van electrische verlichtingen.
39309: GAL, JENO, & GYORGY LORINC. - Methodik des klassischen Pas de deux.
49443: GALBRAITH, JOHN KENNETH. - Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige.
20828: JOHN JANSEN VAN GALEN (1940-). - Het eilandgevoel.
46634: GALEN, JAN VAN. - Theun de Vries. Een schrijversleven. 1907-1945.
30856: GALEN, JOHN JANSEN VAN & HUIB SCHREURS & ERIC SMINK. - Gekte. Rages in de lage landen.
31407: HIPPOCRATIC & GALEN - (1) Hippocratic: Writings. (2) Galen: On the Natural Faculties.
35059: GALIDI, AL. - Maanlicht Moerassen. Roman voor eeuwige kinderen tussen 10 en 100.
36157: GALISON, PETER & ALEX ROLAND (ED.). - Atmospheric Flight in the Twentieth Century.
34997: GALL, LOTHAR, U.A. - Die Deutsche Bank. 1870 - 1995.
27620: LOTHAR GALL (1936-). - Bismarck: der weiße Revolutionär.
28230: OTTO EDUARD LEOPOLD BISMARCK FÜRST VON (1815-1898). LOTHAR GALL (1936-). - Die großen Reden.
33938: GALL, ERNST. - Gotische Baukunst in Frankreich und Deutschland. Teil 1. Die Vorstufen in Nordfrankreich von der Mitte des elften bis gegen Ende des zwölften Jahrhunderts.
39090: TATE GALLERY. - Illustrations British School.
29762: GALLICO, PAUL. (GESIGNEERD - SIGNED). - Het kleine wonder.
7940: GALLICO, PAUL. - Flowers for Mrs Harris.
7941: GALLICO, PAUL. - Mrs Harris goes to New York.
25278: WILLIAM MANN (1924-) ; JAMES GALWAY (1939-). - James Galway's Music in time.
42075: WILLIAM MANN (1924-) ; JAMES GALWAY (1939-). - James Galway's Music in Time.
48119: GALWAY, JAMES. - An autobiography.
40275: GAMBACCINI, PAUL, RICE, TIM & JONATHAN - TONY BROWN. - British Hit Albums.
38423: PETER GAMMOND (1925-). - Scott Joplin and the Ragtime era.
41514: GAMMOND, PETER. - Offenbach.
29235: PETER GAMMOND (1925-). - Scott Joplin and the Ragtime era.
11309: GAMMOND, PETER. - The Illustrated Encyclopedia of Opera.
704: GAMMOND, PETER. - Scott Joplin and the Ragtime Era.
31367: GAMMOND, PETER (ED). - The Decca Book of Jazz.
50620: GAMOW, GEORGE. - Biografie van de fysica.
47707: GAMPERT, INGEBORG (NAAR TOERGENJEW). - Vaders en zonen. Weemoedige komedie over generatiekonflikt.
12161: GAMS, HELMUT. - Kleine Kryptogamenflora. Band 1a. H. Gans - Mikroskopische Süsswasser- und Luftalgen.
12157: GAMS, HELMUT. - Kleine Kryptogamenflora. Band IV (früherer Band I). Die Moos- und Farnplanzen (Archegoniaten).
48506: GANNON, TOD (ED.). - Erasmus Bridge.
26241: JACQUES GANS (1907-1972). - Het pamflet : weekblad tegen het publiek.
44156: GANS, M.H. - Het Nederlandse Jodendom - de sfeer waarin wij leefden. Karakter, traditie en sociale omstandigheden van het Nederlandse Jodendom vóór de Tweede Wereldoorlog..
46790: GANS, EVELIEN. - De kleine verschillen die het lwven uitmaken. Een historische studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland.
41385: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
16974: GANTZHORN, VOLKMAR. - The Christian Oriental Carpet. A Presentation of its Development, Iconologically and Iconographically, from its Beginnings to the 18th Century.
33758: GANZER, KARL & LUDWIG KUSCHE. - Vierhändig.
18295: GÄNZL, KURT. - The Complete "Aspects of Love".
33766: GARDANVSKÝ, CENEK (ED.). - Contemporary Czechoslovak composers.
20706: PETER DU GARDIJN. - Nachtzwemmen : roman.
28259: HIRONOBU KOHARA ; JOHANNES REIN TER MOLEN (1947-) ; DONALD GARDNER (1938-). - De Verboden Stad: hofcultuur van de Chinese keizers ( 1644-1911 ) - The Forbidden City: court culture of the Chinese emperors ( 1644-1911 ).
5174: GARDNER, J.H. - Impaired Vision. Portraits of black women in the Afrikaans novel 1948-1988.
50711: GARDNER, JOSEPH L. - Alle Bijbelse personen. Geïllustreerd Biografisch Woordenboek.
30823: HIRONOBU KOHARA ; JOHANNES REIN TER MOLEN (1947-) ; DONALD GARDNER (1938-). - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers ( 1644-1911 ). The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors ( 1644-1911 ).
47812: HIRONOBU KOHARA ; JOHANNES REIN TER MOLEN (1947-) ; DONALD GARDNER (1938-). - De Verboden Stad: hofcultuur van de Chinese keizers ( 1644-1911 ) - The Forbidden City: court culture of the Chinese emperors ( 1644-1911 ).
43883: GARFIELD, PATRICIA. - Creatief dromen.
49880: GARFIELD, PATRICIA. - Creatief dromen.
34612: GARFIELD, L.M. & J. GRANT. - Geest genoten. Contact met onze spirituele gidsen.
43750: GARNETT, MARY. - Licht aan de horizon. Ontdek het geheim van het Koninkrijk van God in het leven van William Duma.
29548: BETTY VAN GARREL. - Een liefde van...
37263: GARRIC, ROBERT. - Actualité de Pascal. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Franse literatuur aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 9 december 1949
25076: GARTENBERG, EGON. - Mahler: the man and his music.
16571: GASCOIGNE, BAMBER & CHRISTINA. - De Groot - Mogol.
32697: GASHI, SADBERA. - Weg uit mijn land.
41960: GASKELL, MRS. - The Life of Charlotte Brontë.
29463: GASKIN, STEPHAN. - Wij! Wie anders. Als jij niet, wie dan? Als niet nu, wanneer dan wel?
47949: GASTEREN, LOUIS VAN. (DUCO VAN WEERLEE, RED.). - Allemaal rebellen. Amsterdam 1955-1965. Een film van Louis van Gasteren.
46447: GATARD, DOM AUGUSTIN. - La Musique Grégorienne.
50119: GATHORNE-HARDY, G.M. - A short history of international affairs 1920 to 1939.
39744: GAULTIER, L' ABBÉ. - Géographie de L 'Abbé Gaultier. Entièrement refondue et considérablement augmentée par De Blignières, Demoyencourt, Ducros (De Sixt) en le Clerc Ainé.
11547: GAUNT, WILLIAM. - Marine Painting. An historical survey.
39794: GAUTHIER, J. - Le mobilier des vieilles provinces de France.
7242: GAUTIER, H. - Traité des Ponts, ou il est parle' de ceux Romains & de ceux des Modernes; de leur construction, tant en Maçonnerie qu'en Charpente, & de leur disposition dans toutes fortes de lieux; Des projets des Ponts, des Matériaux dont on les construit, de leurs Fondations, des Echassandages, des Cintres, des Machines & des Batardeaux; Des différentes fortes de Ponts, Dormans ou Fixes, Mouvans & Flottans, Volans, Tournans, á Coulisse, Ponts-levis á Fleche & á la Bucule, &c. (...)
41668: GAVALDA, MIGUEL QUEROL. - La Musica en las Obras de Cervantes.
26144: GAVIN, JOYCE. - Pilates. Een handleiding voor verbeterde spiertonus, souplesse en kracht.
49008: GAVOTY, B. & R. HAUERT. - Edwin Fischer.
7574: GAVOTY, BERNARD. - Arthur Rubinstein.
36162: GAVROGLU, KOSTAS (ED.). - The Sciences in the European Periphery During the Enlightenment.
33123: GAWAIN, SHAKTI. - Leven in het Licht. Een leidraad naar persoonlijke en planetaire transformatie.
33129: GAWAIN, SHAKTI. - Creatief visualiseren. Je natuurlijke verbeeldingskracht bewust gebruiken.
48774: GAWRONSKI, JERZY. - De Equipage van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18-de eeuw Amsterdam.
28485: JOSEPH KASTER. IVO GAY (1946-). - Poort naar de klassieken : mythologisch namenboek.
29672: GAY, PETER. - Mozart.
27810: LYNN GAMWELL (1943-) ; RICHARD WELLS ; PETER JACK GAY (1923-). - Sigmund Freud and art : his personal collection of antiquities.

Next 1000 books from Antiquariaat Hofman

3/29