Antiquariaat Hofman
Kerklaan 64, 3731 EJ, De Bilt, The Netherlands. Tel.: 31 (0)6 23439340            Email: antiquariaathofman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15394: DALE, VAN (GEERTS, G., HEESTERMANS, H & C. KRUYSMAP, RED.). - Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Elfde, herziene druk.
47246: DALEN GILHUYS, A., E.A. (RED.). - Fotojaarboek 82 Den Haag.
39624: DALHLHAUS, CARL (HRSG.). - Studien zur Musikgeschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert.
39622: DALHLHAUS, CARL (HRSG.). - Studien zur Musikgeschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert.
49150: DALHUIJSEN, ELMA. - Nog meer gouden raad van Tante Kaat.
14370: DALLEY, TERENCE. - Illustration und Grafikdesign. Das praktische Handbuch der Werkstoffe und Techniken.
14366: DALLEY, TERENCE (RED.). - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
43312: DALLY, ANN. - Vrouwen onder het mes.
46016: DALON, LAURENCE. - Je fais mes yaourts.
44307: DALTON, DAVID. - The Rolling Stones. The First Twenty Years.
43149: DAM, H. (RED.). - Utrecht aan de werf.
13637: DAM, C.F. VAN & E. ELIAS. - Spiegel van Staten en Steden.
49257: DAM, C. VAN. - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse Gemeenschap in de stad Utrecht 1930-1950.
43150: DAM, H. (RED.). - Utrecht aan de werf.
48456: DAM, JOKE (RED.). - Oorsprong. (Met 2 cd's).
46820: DAM, MARCEL VAN. - De opmars der dingen.
40576: DAM, G.J. VAN (RED.). - Nieuwbouw Vrije School Den Haag.
35216: DAM, AREND VAN. - Heen en weer heen. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
28302: ALISON S. FELL (1944-). HARM DAMSMA (1946-). - De vrouw van Lilliput : een omreis , behelzende de omzwervingen van Mary Gulliver in Lilliput , Batavia en de Spechy-Archipel , waarbij zij haar geluk najaagt en vindt.
28331: DIRK DAMSMA (1949-). - Het Hollandse huisgezin ( 1560-heden ).
23717: DAMSTÉ, P.H.& W.G.HOFKER. - De Bilt in beeld.
26169: DAMSTÉ, P.H & W.G.HOFKER. - De Bilt in Beeld.
20370: RENEE DAMSTRA. - Zogenaamd zogeheten: voornamen in het dagelijks leven.
48608: COHN-SHERBOK. LAVINIA & DAN. - A popular dictionary of Judaism.
5166: DANBY, H. & M.H. SEGAL. - A Concise English-Hebrew Dictionary.
28513: DANIELE, UMBERTO. - Tobia Ravà. Exponential variations. Exponentialische Variationen. Variazoni esponenziali.
42374: DANIELE, UMBERTO (ED.). - Tobia Ravà. Exponential variations. Exponentialische Variationen. Variazoni esponenziali.
45354: DANIËLS, WIM. - Van afvrijen tot zwabbergast. Retrotaal en sms-taal onder jongeren.
42281: DANIËLS, WIM. - De naam is... Over namen en naamgeving.
19473: DANIËLS, WIM. - De naam is ... Over Namen en naamgeving.
45955: DANIELS, BIANCA (RED.) - Quote Eetgids. De smaak van succes. De lekkerste adressen voor 2005 in Nederland en NederBelgië
20772: WIM DANIËLS (1954-). - Puubs 2000 : jongerentaal in het jaar 2000 : weet nu al wat je straks zult zeggen.
20774: WIM DANIËLS (1954-). - Thuistaal : het andere Nederlands.
20776: WIM DANIËLS (1954-). - De kuitbreuk van Romario en andere taalanekdoten.
35896: DANIËLS, WIM & KEES DE WIT. - Hortsik! Eponiemen in de Nederlande en Vlaamse dialecten.
19782: DANIËLS, WIM. - Liefdeslexicon. Taal van haar zachtste kant.
25558: WIM DANIËLS (1954-). - Werk-woorden : foempen , Bram-pijn en andere bijzondere woorden in bedrijven en instellingen.
20773: WIM DANIËLS (1954-). - Thuistaal andermaal.
22175: WIM DANIËLS (1954-). - Hypathia : bevlogenheid in het onderwijs.
48603: WIM DANIËLS (1954-). - Thuistaal andermaal.
43647: DANIKEN, ERICH VON. - Chariots of the Gods. Unsolved Mysteries of the Past.
13532: DANISKAS, JOHN. - Nederlandsche Componisten van de XIXe en XXe eeuw.
44483: DANISKAS, JOHN - Hector Berlioz.
48920: DANISKAS, JOHN - Hector Berlioz.
19875: DANKERS, JOOST & JOS VAN DER LINDEN. - Van regenten en patiënten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting: Huis en Hoeve, Van der Hoeven Kliniek en Dennendal.
47563: DANKWORTH, AVRIL. - Jazz. An introduction to its Musical Basis.
37267: DANNEELS, KARDINAAL GODFRIED & INY DRIESSEN (RED.). - Ken je ze alle zeven? Een geloofdboek voor kinderen.
19054: DANNEELS, GODFRIED KARDINAAL & JARCZYK, GWENDOLINE. - De menslievendheid van God.
35453: DANNEELS, GODFRIED. - Een jaar met kardinaal Godfried Danneels. Wijsheid en geloof voor elke dag.
35454: DANNEELS, GODFRIED, MEESTER, KOEN DE E.A. (RED.). - Als een ademruimte voor de mens. Bidden in onze cultuur. Een bundeling inspirerende teksten.
12771: DANNEMANN, FRIEDRICH. - Die Entwicklung der Naturwissenschaften. II. Band.
47479: DANTE. (ERWIN LAATHS, HRSG.). - Das neue Leben - Vita nuova. Die Göttliche Komödie - Divina commedia (Italienisch - Deutsch).
49546: DANTZIG, RUDI VAN. - Herinneringen aan Sonia Gaskell.
38870: DAPPER, O. - Historische Beschryving der Stadt Amsterdam waar in De voornaemste geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d'omliggende Dorpen, als Ambachts-heerlijkheden, onder deze Stadt gelegen) ten tijde der Herdoopers, enz.
46656: DARDENNE, SABINE. - Ik was twaalf en ik fietste naar school. Tachtig dagen in de kelder van Dutroux.
5190: DARENBERG, KARL H. - Studien zur englischen Musikaesthetik des 18. Jahrhunderts.
10924: DARLET A. (TEXTE). - La Guerre et la Commune 1870-1871.
50634: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij.
43679: DARLINGTON, ARNOLD, E.A. - Venen, heiden en gebergten.
2187: DARMESTETER, A. - De Floovante Vetustiore Gallico Poemate et De Merovingo Cyclo scripsit et adject nunc primum edita olavianam flovents sagae versionem et excerpta e parisiensi codice < il libro de fioravente>.
39764: DARNTON, ROBERT. - De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis.
33678: DARRELL, R.D. - Schirmer's Guide to Books on Music and Musicians. A practical bibliography.
44889: DARWIN, CHARLES. - The Origin of Species.
50319: DARWIN, CHARLES. (ED. FRANCIS DARWIN). - The autobiography of Charles Darwin, and selected letters.
45142: DARWIN, CHARLES. (ED. FRANCIS DARWIN). - The autobiography of Charles Darwin, and selected letters.
13284: DARWIN, CHARLES. - Die Abstimmung des Menschen.
26565: DASBERG, LEA (RED.) & I. VORST. - Gebeden voor het nieuwjaarsfeest. Vertaald en bewerkt door Lea Dasberg. Waaraan toegevoegd een bloemlezing van toepasselijke gedachten (onder redaktie van Rabbijn I. Vorst).
31542: FRITJOF CAPRA (1931-). WILLEM DAUB. - Het keerpunt: wetenschap , samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur.
46028: DAUBNEY, KATE (ILLUSTRATIES). - Het Monster Alfabet. Met uitveegbaar schrijfbord en pen!
46027: DAUBNEY, KATE (ILLUSTRATOR). - The Monster Alphabet Book. With wipe-clean board and pen!
26292: MAURITS PSEUD. VAN PAULUS ADRIANUS DAUM. - H. van Brakel , ing . B.O.W . : oorspronkelijke roman.
44972: DAUM. P.A. (ED. GERARD TERMORSHUIZEN). - Ik ben journalist ex professo. Over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes in Den Haag en Godloverige kwezelarij.
38878: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
38877: DAUM, P.A. - Hoe hij Raad van Indië werd.
45009: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
22832: KNUT BOESER (1944-). T.H. DAUTZENBERG. - Nostradamus: een roman van Knut Boeser.
45110: DAVENPORT-HINES, RICHARD. - Auden.
14757: HEYMAN C. DAVID. - Ezra Pound : The Last Rower. A political profile.
14783: DAVID, T. & ARTHUR MENDEL. - The Bach Reader. A life of Johann Sebastian Bach in letters and documents.
39890: DAVID, JOHANN NEPOMUK. - Die Jupiter-Symphonie. Eine Studie über die thematisch-melodischen Zusammenhänge.
37111: DAVID, JOOSEPH BEN. - Passover Haggadah (Darmstadt, Germany, 1733).
8767: DAVID, JOHANN NEPOMUK. - Die dreistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach.
37938: DAVIDOVITCH, DAVID. - The Ketuba. Jewish Marriage Contracts through the Ages.
28900: DONALD DAVIE (1922-1995). - A gathered church: the literature of the English dissenting interest , 1700-1930.
15842: DAVIES, PAUL. - The fifth miracle. The search for the origin of life.
35512: DAVIES, NINA, GARDINER, ALAN H. & ALBERT CHAMPDOR. - La Peinture Égyptienne Ancienne. Volume 3, 4, 5.
50366: DAVIES, PAUL. - God and the new Physics.
50365: DAVIES, PAUL. - God and the new Physics.
25372: DAVIES, DAVID. - Aesthetics and literature.
32443: PAUL CHARLES WILLIAM DAVIES (1946-). - The runaway universe.
50375: DAVIES, PAUL. - The cosmic blueprint. New Discoveries in Nature's Creative Ability to order the Universe.
19322: DAVIES, KEVIN. - De code van het leven. De race om het menselijk genoom.
50563: DAVIES, MARTIN. - Les Primitifs Flamands. Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas Meridionaux au Quinzième Siècle.
3760: DAVIES, MARTIN. - Les Primitifs Flamands. Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas Meridionaux au Quinzième Siècle. Facsimiles 6-13.
50465: DAVIES, P.C.W. & J. BROWN. - Superstrings. A theory of everything?
50370: DAVIS, PHILIP J. & REUBEN HERSCH. - Descartes' Dream. The world according to mathematics.
43905: DAVIS, BRUCE, A.O. - The heart of healing. An amazing journey od spritial initiation.
42462: DAVIS, RICHARD (ED.). - The Encyclopedia of Horror.
18686: DAVIS, LAURENCE. - The Gallic Muse.
15926: MIKE DAVIS (ED.). - Mike Davis at the Royal Ballet.
39439: DAVISON, ARCHIBALD & WILLI APEL (ED.). - Historical Anthology of Music I. Oriental, Medieval and Renaissance Music.
44316: DAVIW, DAVID. - Country Music Stars. People at the Top of the Charts.
45135: DAWKINS, RICHARD. - The GOD Delusion.
18762: DAY, JO ANNE (ED.). - Decorative Silhouettes of the Twenties for designers and craftsmen.
41845: DEAKIN, ANDREW. - Outlines of musical bibliography. A catalogue of Early Music and Musical Works. Part I.
36317: DEAN, FOLK. - Kerstliederen voor piano.
4791: DEAN, WINTON. - Georges Bizet. His life and work.
37626: DEAN, WINTON. - Georges Bizet. Eine Biographie. Leben und Werk.
33017: DEBAENE, LUC. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedeins van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.l
33016: DEBAENE, LUC. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedeins van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.l
29613: DEBLÉE, ANNE. - Camille Claudel een vrouw.
30519: DEBROT, COLA. (GESIGNEERD - SINGED). - Bid voor Camille Willocq.
45798: FRIEDRICH BLASS & ALBERT DEBRUNNER. - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Teil I: Hauptteil.
43205: DEBUIGNE, GÉRARD. - Larousse Geneeskrachtige Planten Encyclopedie.
39182: DEBUIGNE, G. - Het Grote Wijnboek.
45432: DEBUSSY, CLAUDE. - Monsieur Croche Antidilettante.
19181: DEBUSSY, CLAUDE. - Pelléas et Mélissande.
1935: DECAUX, ÉTIENNE. - Leçons de Grammaire Polonaise.
2339: DECAUX, ÉTIENNE. - Matériaux de Morphologie Polonaise. Lexiques des masculins inanimés (génitif singulier).
37487: DECAVELE, J. - Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585.
13025: DECKER, JEREMIAS DE. - Alle de Rym-oeffeningen van Jeremias de Decker, In beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitgegeven.
42591: DECKER, JEREMIAS DE. (ED. W.J.C. BUITENDIJK). - Goede Vrydagh Ofte Het Lyden onzes Heeren Jesu Chisti.
41273: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydagh Ofte Het Lyden onzes Heeren Jesu Chisti.
382: DEDDENS, K. & R. HOUWEN. - Het nieuwe kerklied 1. Toelichting op Psalm 1- 75 van de Proefbundel uit het Gereformeerd Kerkboek.
11252: DEDDENS, K. - Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis.
41857: DEDDENS, K. - Op weg naar een nieuw psalter.
50404: DEDEKIND, R. (P.G. LEJEUNE DIRICHLET) - Vorlesungen über Zahlentheorie von P.G. Lejeune Dirichlet.
50389: DEDEKIND, RICHARD. - Stetigkeit und irrationale Zahlen.
20909: MIKLÓS VERESS (1942-). ERIKA DEDINSZKY (1942-). - Muziekstukken.
40611: DEE, J.J.C. & W.G. DE VRIES (SAMENSTELLERS). - Picturalia. Fotobiografie van K. Schilder.
38368: DEEL, TOM VAN (RED.). - Gedichten kijken. Een bloemlezing door Tom van Deel.
20203: TOM VAN DEEL (1945-). - Klein diorama.
47146: DEEL, TOM VAN. - Gedichten 1969-1986. Strafwerk. Rechto nder de merels. Gedichten bij tekeningen. Klein diorama. Achter de waterval.
22455: TOM VAN DEEL (1945-). - Recensies.
48425: DEEL, JOH.C.C. - Hoe Zutphen de nieuwe orde leren kennen. 25 poëtische ontboezemingen van een stadgenoot, die er het mooie niet van snapte.
35163: DEEL, T. VAN & GEEL, CHR. J. VAN. - Gedichten bij tekeningen.
21067: JULES DEELDER (1944-). - Portret van Olivia de Havilland.
36034: DEELDER, J.A. - Schöne Welt. Verhalen.
34480: DEELDER, JULES E.A. - Canadian Caper. Vrolijke verhalen uit Playboy.
24184: JUSTUS ANTON DEELDER (1944-). - Geheid Deelder.
15022: DEELDER, JULES. - Renaissance. Gedichten '44 - '94.
35574: DEELDER, J.A. E.A. (TEKST), REINGOUD, JOOP (FOTOGRAFIE). - Reingouds Rotterdam
26269: JUSTUS ANTON DEELDER (1944-). - Modern passé.
26271: JUSTUS ANTON DEELDER (1944-). - Schöne Welt : verhalen.
1666: DEES, A. - Étude sur l'évolution des démonstratifs en ancien et en moyen français.
27740: DEFESCHE, PIETER. - Heerlen 750 jaar landsfort. Programma stadsfeesten 12 - 22 september 1975.
23330: DEFLANDRE, GUY. - Han sur Lesse et ses grottes.
48937: DEFLANDRE, GUY. - Han sur Lesse en zijn grotten. De 100 mooiste foto's van de geheime Lesse.
46231: DEFOER, H.L.M., E.A. (RED.). - Geschreven, gedrukt, versierd en verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
37603: DEFOER, H.L.M., E.A. (RED.). - Vroomheid per dozijn.
46116: DEFOER, H.L.M. - Luther en de Lage Landen.
37610: DEFOER, H.L.M. (RED.). - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834-1984.
40694: DEFOER, H.L.M. (RED.). - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834-1984.
40698: DEFOER, H.L.M. - Luther en de Lage Landen.
40699: DEFOER, H.L.M. (RED.). - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834-1984.
39843: DEFOORT, ERIC. - Neel Doff, leven na Keetje Tippel.
30920: DEGEN, ANDRÉ. - Zavelreis. Poëzie.
34160: DEGEN, ANDRÉ. - Zavelreis.
46392: DEGENS, R.N. (RED.). - Discopedie. Supplement 1956. Jaarboek voor liefhebbers van Klassieke Grammofoon-Muziek.
46393: DEGENS, R.N. (RED.). - Discopedie. Supplement 1956. Jaarboek voor liefhebbers van Klassieke Grammofoon-Muziek.
46396: DEGENS, R.N. & N.B.M. DANKELMAN (RED.). - Discopedie 1955. Jaarboek voor liefhebbers van Klassieke Grammofoon-Muziek.
11652: DEGERING, HERMANN. - Die Orgel, ihre Erfindung und ihre Geschichte bis zur Karolingerzeit.
39486: DEGERING, HERMANN. - Die Orgel, ihre Erfindung und ihre Geschichte bis zur Karolingerzeit.
20570: FRANS VAN DEIJL (1957-). - Oorlogshonger.
44237: DEKKER, W. - Het zwakke van God. De actuele betekenis van Dietrich Bonhoeffer in de omgang met jongeren.
48358: DEKKER, C. & A. HENDRIKS. - Het Persoonsbewijs. De meening van een voormalige verzetsgroep.
46668: DEKKER, KAREN DEN (RED.). - Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de NMS.
36192: DEKKER, BERT. - Tamme Kwispelwij. Een romantische komedie.
5302: DEKKER, W.L. - Getuige Israel. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik. Mit Zusammenfassung.
27828: FAITH EATON. BOB LOOSEMORE ; MARGA HOLST-DEKKER. - Poppen in kleur.
48360: DEKKER, C. & A. HENDRIKS. - Het Persoonsbewijs. De meening van een voormalige verzetsgroep.
3188: DEKKER, KESO (ED.). - Hans van Manen + Modern Ballet in Nederland.
42133: DEKKER,S MIDAS. - De kip en de pinguin.
22030: DEKKERS, HANS. - Banjoman.
48259: DEKKERS, O. - Vijf bange jaren. Bunschoten en de oorlog 1940-1945.
31650: DEKKERS, MIDAS. (GESIGNEERD - SIGNED). - De larf. Over kinderen en metamorfose.
29381: HARM SCHELHAAS (1928-) ; ALBERTUS TIGCHELAAR (1946-2004) ; GER DEKKERS (1929-). - Monumenten in Overijssel.
43262: FRANK CHAPEL PSEUD. VAN FRANS DEKKERS. - De stenen mijter: Utrechtse stadsgedichten.
49262: FRANK CHAPEL (1937-) PSEUD. VAN FRANS DEKKERS. - De Maliebaan : huizen, beelden, mensen: couleur locale in proza en poëzie.
21953: FRANK CHAPEL PSEUD. VAN FRANS DEKKERS. - Wilhelmina , mijn buurvrouw.
46637: DEKKERS, MIDAS (RED.). - Buren in beweging. (De jaarmarkt).
43710: DEKKERS, MIDAS, IJLSTRA, BOUKE & PIETER VAN DELFT (GESIGNEERD - SIGNED).. - Een kleine pathologie van de rondorigheid.
18447: DEKKERS, GER, TER BALKT, H.H., CONRELISSEN, IGOR, DORRESTEIN, RENATE, GERHARDT, IDA, MEYSING, DOESCHKA & MASCHA DE VREEDE. - Het Overijssels Landschap.
36377: DEKKERS, MIDAS. - Lief dier. Over bestialiteit.
42118: DEKKERS, MIDAS. - Rare snuiters.
42121: DEKKERS, MIDAS. - Leve de dieren. De dieren redden zich best in de natuur van nu.
42135: DEKKERS, MIDAS. - De flamingo.
42136: DEKKERS, MIDAS. - De mol en andere beesten.
21261: FRANK CHAPEL PSEUD. VAN FRANS DEKKERS. - De stenen mijter: Utrechtse stadsgedichten.
31962: DEKNATEL, R. - Wilhelm Busch. Der lachende Philosoph des Pessimismus.
44677: DELACOUR, J.B. - Toch incarnatie. Verslagen en veronderstellingen over wedergeboorte.
44674: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van "klinisch "gestorvenen. Bewijzen van een voortbestaan.
39188: DELAISSÉ, L.M.J. & H LIEBAERS & F. MASAI. - Middeleeuwse Miniaturen. Van de Librije van Boergondië tot het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.
13839: DELALANDE, MICHEL-RICHARD (& JAMES R. ANTHONY, ED.). - De profundis. Grand Motet for Soloists, Chorus, Woodwinds, Strings, and Continuo.
48477: DELANNOY, LUC. - Caliente! Une histoire du latin jazz.
34317: DELANNOY, MARCEL. - Honegger.
40725: DELANZY, ERIC. - Le Tour de France. 100 ans de passion. Les 100 plus belles histoires.
43620: DELATTE, A. (ED.). - La Vie de Pythagore de Diogène Laërce.
31748: DELATTE, A. (ED.). - La Vie de Pythagore de Diogène Laërce.
39258: DELAUNAY, CHARLES. AVEC LA COLLABORATION DE KURT MOHR. - Hot Discographie Encyclopedique1952. Volume 3: El - He.
39269: DELAUNAY, CHARLES. AVEC LA COLLABORATION DE KURT MOHR. - Hot Discographie Encyclopedique 1952. Volume 2: C - E.
39268: DELAUNAY, CHARLES. AVEC LA COLLABORATION DE KURT MOHR. - Hot Discographie Encyclopedique 1952. Volume 2: C - E.
37521: JOHAN VAN DELDEN (1919-2006). - De tale Kanaäns: bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
44117: DELEN, D. VAN - Fuchsia's. Geïllustreerde handleiding voor kweker en amateur.
39818: DELEN, A.J.J. - De Vaamsche kunst.
45539: DELERM, PHILIPP & MARTINE. - Fragiles.
48196: DELEU, JOZEF (RED.). - Het liegend konijn. Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie.
28655: HUGO BREMS (1944-) ; ADRIAAN TEUNIS ZUIDERENT (1944-) ; JOZEF HUGO MARIA DELEU (1937-). - Hedendaagse Nederlandstalige dichters.
23775: JOZEF HUGO MARIA DELEU (1937-). - Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
28656: HUGO BREMS (1944-) ; ADRIAAN TEUNIS ZUIDERENT (1944-). JOZEF HUGO MARIA DELEU (1937-). - Nutida nederländskspråkiga diktare.
26266: JOZEF HUGO MARIA DELEU (1937-). - Voorbij de grens : lyrisch proza 1972-1988.
28999: JOZEF HUGO MARIA DELEU (1937-). - J'emprunte ton ciel dans mes mots.
37773: DELEU, PAUL (RED.). - In liefde wonen. Samen door het leven.
33497: DELFORTERIE, C.W. - Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Het Iconografisch Bureau.
39248: CALVÉ - DELFT. - Calvé-Delft's Visch-boekje.
36040: DELFT, DIRK VAN. - De Turkse trom. Berichten uit Turkije.
15118: DOKUMENTATIE BOUWTECHNIEK BOUWKUNDE DELFT. - Restauratie van twee gotische huizen te Groningen.
37270: DELHAAS, SIETH. - Vrouwen van dagen.
48421: DELL, JOH. C.C. - Zutphen in dagen van spanning. Gedenkschrift over de belegering en de bevrijding van Zutphen, 8 en 14 April 1945, en wat daaraan voorafging.
11262: O'DELL, DENIS & BOB NEAVERSON. - At Apple's Core. The Beatles from the inside.
44271: DELLAR, FRED & RICHARD WOOTTON. - The Country Music Book of Lists.
49334: DELLEMAN, TH. - Kerken in Nederland
35935: DELLEMAN, TH.A. - Een rondleiding door de Grote- of St. Bavo-Kerk te Haarlem.
27435: DELMOTTE, ALAIN. - Warhoofd. Vier pogingen tot ordening.
1509: DELOGU, GIUSEPPE. - Italienische Bildhauerei. Eine Anthologie vom 12. bis 19. Jahrhundert. Mit 180 Kupfertiefdruckbildern.
46891: DELTFT, MARIEKE VAN E.A. (RED.). - Magazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften.
14388: DEMAKOPOULOU, KATIE, A.O. (ED.). - Gods and heroes of the European bronze age.
30786: DAVID M. NICHOLAS (1939-). ROBERT JOHANNES DEMARÉE. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
20534: DAVID M. NICHOLAS (1939-). ROBERT JOHANNES DEMARÉE. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
15331: DEMARQUEZ, SUZANNE. - Manuel de Falla.
4519: DEMEDTS, ANDRÉ. - De Esthetica van Hugo Verriest.
8097: DEMIDOV, ALEXANDER. - The Russian Ballet. Past and Present.
38451: DEMMLER, FRITZ. - Johann George Tromlitz (1725 - 1805). Ein Beitrag zur Entwicklung der Flöte und des Flötenspiels.
15676: DEMOED, E.J. - Kerkgeschiedenis van De Graafschap.
34424: DEMOSTHENIS. (ED. S.H. BUTCHER). - Orationes. Tomus I.
11311: DEMUS, JÖRG, HÖCKER, KARLA, U.A. (HRSG.). - Dietrich Fischer-Dieskau.
46515: DEMUS,JÖRG. - Abenteuer der Interpretation.
34486: DEMUTH, NORMAN. - Musical Trends in the 20th Century.
9539: DENAYER, RAYMOND & GUY VANDE PUTTE (RED.). - Album Lipsiuanum.
47605: DENBY, DAVID. - Great Books. My Adventures with Homer, Rousseau, Woolf, and Other Indestructible Writers of the Western World.
30529: DENDERMONDE, MAX. (GESIGNEERD - SINGED). - Bruin rood en groen.
27237: DENDERMONDE, MAX & W.J. VAN DE WOESTIJNE. - De geur van de tijd. Vijfenzeventig jaar drogistenleven. 1900- 1975.
32782: DÉNES, KISS. (SIGNED - GESIGNEERD). - Játék es Torvény.
30226: EVA ROMIJN (1938-1986). NICO DENHOORN. - Eva Romijn : verhalen , tekeningen , beeldhouwwerken , gedichten.
43691: BROEDER DENIS. - Gids voor het farmaceutische Museum en de Tuin met geneeskrachtige kruiden van de Abdij van Orval.
26308: UMBERTO ECO (1932-). FRANS DENISSEN (1947-). - De alledaagse onwerkelijkheid : essays.
40926: DENNERLEIN, HANS. - Der unbekannte Mozart. Die Welt seiner Klavierwerke.
13493: DENNIS, DAVID, B. - Beethoven in German Politics 1870-1989.
4040: DENT, EDWARD J. - Mozart's Operas. A Critical Study.
3620: DENT, EDWARD, J. - The rise of romantic opera.
21971: VINCENT DENTERS. - De laatste stoomlocomotief.
3605: DENTON ESSER, GRACE. - Madame Impresario. A Personal Chronicle of an Epoch.
7390: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d'oiseau.
49964: DEPPISCH, WALTER. - Richard Strauss.
866: DEPREZ, ADA. - De jonge Snellaert (1809-1838).
47322: DEPUYDT, PIET - De Kloof. Hoe de breuk tussern Belgen en Nederlanders Fortis fataal werd.
20624: JAAP DERCKSEN (1955-). - De blauwe viool : roman.
17122: DERIX, GOVERT. ETIENNE VAN SLOUN & GREGOR RAMAEKERS. - Maastricht. Een stad steekt over.
23385: SERGIO DERKS (1963-). - Verleden tijd.
21177: W.H. DERKS (1934-). - Zo waarlijk helpe mij Freud almachtig: de invloed van de psychoanalyse op het strafrecht.
39777: W.H. DERKS (1934-). - Zo waarlijk helpe mij Freud almachtig : de invloed van de psychoanalyse op het strafrecht.
36616: DERKS, ELVIRE, SEETERS, PETER VAN, E.A. (RED.). - Zeist, groei en bouw. De Openbare Bibliotheek te Zeist.
23349: SERGIO DERKS (1963-). - De Robas atlas van Nederland 1: 100.000.
41093: DERKSEN, J.J.V.M. - Om de eer. De Olympische Spelen in de oudheid en nu.
50392: DERKSEN, H.A. & G.L.N.H. DE LAIVE. - Leerboek der vlakke meetkunde met vraagstukken. Deel 1, 2, 3 en 4.
2039: DERKSEN, N.J.M. - Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het vergeten. Een onderzoek naar parochieontwikkeling en geloofscommunicatie in de parochies van het aartsbisdom Utrecht.
17117: DERKSEN, GUIDO. - De snor van Guus. Verrassende voetbalreisverhalen.
43335: DESAN, WILFRID. - De planetaire mens. Een noëtische prelude op een verenigde wereld.
41075: DESCARTES, RENÉ. (ARTUR BUCHENAU, HRSG.). - Regeln zur Leitung des Geistes. Die Erforschung der Wahrheit durch das natürliche Licht.
45044: DESCARTES, RENÉ & ELISABETH VAN DE PALTS. - Briefwisseling.
50458: DESCARTES. - Discours de la Méthode. Suivi des Méditations Métaphysique.
35326: DESCHARNES, ROBERT - Salvador Dalí.
39806: DESCHARNES, ROBERT & GILLES NÉRET. - Salvador Dalí 1904 - 1989.
28025: DESCHARNES, ROBERT & GILLES NÉRET. - Salvador Dalí 1904 - 1989.
12053: DESJARDIJN D. & P.H. (ED.). - Hoogdruk sinds 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars.
13700: DESMAREST, HENRY (JANOT XAVIER & JEAN DORON, ED.). - Henry Desmarest: Messe à deux choeurs.
32753: DESMAROUX, HÉLÈNE. (SIGNED - GESIGNEERD). - Le verger sous la neuge.
20215: WILLEM DESMENSE (1962-). - Stad en land.
21082: LIEVE DESMET (1959-). - Een kat in een vreemd pakhuis.
20211: LIEVE DESMET (1959-). - Een kat in een vreemd pakhuis.
15608: DESMETTRE, AUROY, B & J. AUROY . - Les Beaux Disques expliqués aux Enfants.
42524: DESNOIRESTERRES, GUSTAVO (GIOVANNI GUARNIERI). - Niccolo Piccini. 1777-1800.
50303: DESONAY, FERNAND. - Le Grand Meaulnes d 'Alain Fournier. Essai de commentaire psychologique et littéraire.
50619: DESSAU, PAUL. - Einstein. Oper in drei Akten.
13923: DETLEFSEN, HANS PETER. - Musikgeschichte der Stadt Flensburg bis zum Jahre 1850.
36351: DETOEUF, MARIE-SIMONE. - The Dance of the Universe. What is this world around us made of? La danse de l"univers. Comment est constitué ce monde qui nous entoure?
26453: DEUGD, C. DE. - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid.
38187: DEUGD, C. DE. - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid.
26695: ERNST JOHANNES BEKER (1921-2006) ; KAREL ADRIAAN DEURLOO (1936-). - Het beleid over ons bestaan : vragen en verwijzingen rondom de voorzienigheid.
38282: DEURLOO, K.A. & F.J. HOOGEWOUD (RED.). - Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel.
27587: ARIE THEODORUS VAN DEURSEN (1931-). - Een dorp in de polder : Graft in de zeventiende eeuw.
47212: DEURSEN, A. VAN. - Bijbels Beeld Woordenboek.
37416: DEURSEN, A.TH. VAN. - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Deel 3
35918: DEURSEN, A. VAN. - Bijbelsch Beeld Woordenboek.
36989: DEUTSCH, OTTO ERICH. - Schubert: a documentary biography.
46509: DEUTSCH, OTTO ERICH (HRSG.) - Die Schubert-Gedenkstätten der Museen der Stadt Wien.
40313: DEUTSCH, OTTO (HRSG.). - Schubert. Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert.
44191: DEUTSCHER, ISAAC. - De niet-joodse jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld.
31683: DEV, JAI GURU. - Rig Veda. Ninth Mandala.
50032: DEVAMBEZ, PIERRE & ROBERT DESCHARNES (PHOTOGRAPHS). - Greek Sculpture.
39802: DEVIS, JAN. - European Porcelean.
15044: DEVOTO, GIACOMO. - Storia Della Lingua Di Roma.
50010: JAN BIJL ; M. DEWEERDT. - Winkler Prins encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Band 1 en 2.
23367: JAN BIJL ; M. DEWEERDT. - Winkler Prins encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Band 1 en 2.
25651: DEWS, PETER. - Logics of disintegration: post-structuralist thought and the claims of critical theory.
48716: DEWULF, BERNARD. - Verstrooingen. Over kijken en zien.
16940: DHONDT, R.C.F. & G HOCHEPIED. - België. 1830 - 1980.
45906: DIACHES, DAVID & JOHN FLOWER. - Literary Landscapes of the British Isles. A Narrative Atlas.
20210: FRANK DIAMAND (1939-). - Uit Het Centraal Museum van het gevoel : gedichten.
24989: DIAMONSTEIN, BARBARALEE. - Visions and images, American photographers on photography.
39916: DÍAZ, MANUEL C. DÍAZ Y - Antología del Latín Vulgar.
20619: HISKE DIBBETS (1966-). - De gifmengster.
9811: DIBELIUS, ULRICH. - Moderne Musik 1945 - 1965. Voraussetzungen Verlauf Material.
45623: DICHLER, JOSEF. - Verstand und Gefühl. Intellektuelle und emotionelle Musik. Wesen und Grenzen ihrer Interpretation auf dem Klavier.
1031: DICHTER, HARRY & ELLIOTT SHAPIRO. - Handbook of early American sheet music.
48804: DICK, PHINY. - Miezelientje en Wol, de beer.
35422: DICKE, OTTO. & HANS BOUMA. - Een land bezaaid met kerken.
30084: DICKE, OTTO. & HANS BOUMA. - Tekeningen van stad en land. Otto Dicke. Woudrichem en Loevestein.
25448: DICKENS, CHARLES. CRUIKSHANK, GEORGE. - Works of Charles Dickens.
49362: DICKENS, HOMER. - The films of James Cagney.
24556: FREEK DE JONGE (1944-). PETER DICKER (1952-). - De rode draad : een bloemlezing 1969-1995.
45617: DICKERSON, RUTH A. - A New Approach to Piano Technique.
37542: DICKINSON, PETER. - De stad van goud en andere verhalen uit het Oude Testament. Met tekeningen van TheTjong Khing.
44794: DICKINSON, EMILY. - Collected poems.
33282: DICKINSON, EMILY. - Veel Waan is schoonste Logica.
29051: DICKINSON, EMILY. - A choice of Emily Dickinson's verse.
40049: DICKSON, PAUL. - Slang. The authorative topic-by-topic dictionary of American Lingoes from all walks of life.
36363: DICKSON, DAVID. - Het verval van de geest. De technologische cultuur in het post-moderne Europa.
10318: DICTIONNAIRE. - Dictionnaire de l ' Académie Française.
11885: DICTIONNAIRE. - Petit Larousse en couleurs.
44840: DIDEROT. - Oeuvres romanesques.
31255: DIDEROT. - Oeuvres romanesques.
49411: DIEDERIKS, H.A., NOORDAM, D.J., QUISPEL, G.C. & P.H.H. VRIES. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
32108: DIEHL, GASTON. - Vasarely
35083: DIEKMANN, MIEP & MARLIEKE VAN WERSCH. - Hoe schilder hoe wilder.
48442: DIEKSTRA, RENÉ. - De macht van de maîtresse. Hoe passie en politiek de laatste prins fataal werden.
22150: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). - Overleven , hoe doe je dat ?.
49841: DIEKSTRA, RENÉ. - Als leven pijn doet.
22152: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). - Pleisters voor de ziel : geluk en gelazer in relaties.
31897: RENÉ DIEKSTRA (1946-). - Denkwijzer : psychologie voor dag en nacht.
22154: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). - Pleisters voor de ziel : geluk en gelazer in relaties.
22156: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). - Overleven , hoe doe je dat ?.
22155: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). - Pleisters voor de ziel : geluk en gelazer in relaties.
22153: REGNERUS FOLQUINUS WILLIBRORDUS DIEKSTRA (1946-). - Persoonlijk onderhoud : zakboek voor zelfanalyse.
48946: DIELEMAN, GRÉ. - Rondom de Utrechtse plassen en Het Gooi.
41903: DIELEMAN, F.S. & W. GEURSEN. - Samen zingen. Nederlandse liederen en canons. Beknopte uitgave.
46179: DIELMAN, F.S. & W. GEURSEN. - Samen zingen I & II. Nederlandse liederen en canons voor het Protestants Christelijk Milieu.
38620: (QUEVEDO) DIELS, GERARD. - De psalmen van Quevedo vertaald door Gerard Diels.
29669: WILLEM DIEMER (1922-1994). - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
21132: WILLEM DIEMER (1922-1994). - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
38250: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays door Willem Diener.
12172: DIENGER, J. - Differential- und Integralrechnung, umfassend mit steter Berücksichtigung der Anwendung dargestellt. Erster Band.
14151: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Foto-Atlas Utrecht.
39453: DIEPENBROCK, ALPHONS. - Verzamelde Geschriften van Alphons Diepenbrock. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser, i.s.m. Thea Diepenbrock.
25630: MOUIN RABBANI (1964-) ; GIDEON SOESMAN (1970-). ANDRÉ DIEPENBROEK (1970-). - Neef aan de overkant : brieven over een ' familieruzie ' in het Heilige Land.
11664: DIEPERINK, MARTIE. - Dochters naar mijn hart. Spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen.
25922: GODFRIED JAN ARNOLD BOMANS (1913-1971). WOUTER VAN DIEREN (1941-). - Gesprekken met bekende Nederlanders.
28675: JOHANNES OTTO CONRADUS BOUMA (1941-). WOUTER VAN DIEREN (1941-). (GESIGNEERD - SIGNED). - Zeebeulen , landdieven : protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde.
46211: DIEREN, WOUTER VAN, E.A. (RED.). - Mensenwereld / Dierenwereld.
45919: DIERENDONCK, STEFAN VAN. - En het regende brood. Roman.
48206: DIERICK, ALEIDIS. - Al die zalige zomers
38034: DIERIKX, MARC. - Spiegelingen. Cultuurgeschiedenis van de luchtvaart.
26434: DIERKENS-AUBRY, F.; VANDENBREEDEN, J. - Art Nouveau België.
2358: DIETERICI, FR. (HRSG.). - Die sogenannte Theologie des Aristoteles aus Arabischen Handschriften.
8757: DIETRICH, FRITZ. - Geschichte des deutschen Orgelchorals im 17. Jahrhundert.
2213: DIETRICH, GERHARD. - Adverb oder Präposition. Zu einem klärungsbedürftigen Kapitel der englischen Grammatik.
3336: DIETZ, MAX. - Geschichte des musikalischen Dramas in Frankreich während der Revolution bis zum Directorium (1787-1795) in künstlerischer, sittlicher und politischer Beziehung.
50290: DIGGELEN, MICHIEL VAN. - Ab Visser. Biografie.
16373: DIJK, D.J.H. VAN & C.G. VAN DER STAAIJ (RED.). - Vonken van heilig vuur. Groen van Prinsterer tweehonderd jaar.
2632: DIJK, PETER VAN & ROGÉR VAN DIJK. - "Eenen schoonen orgel..." Het Ruprecht-orgel in de Tuindorpkerk te Utrecht. Uitgegeven ter voltooiing van de pijpwerkrestauratie.
36382: DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. Auf der Grenze zweier Welten. Eine Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel.
27734: DIJK, J. VAN. - Nederland ons aller tuin. Twente
27726: DIJK, J. VAN. - Nederland ons aller tuin. Twente.
28312: JOY NOZOMI KOGAWA (1935-). EDITH VAN DIJK. - Obasan.
29497: DIJK, RUBEN VAN. - Het Kyoto Complot.
17054: DIJK, K. VAN. - Drenthe in sulck een geseghenden staet herstelt.
45885: DIJK, M.P. VAN. - Auto-, verkeers- en rijtechnische onderzoeken van verkeersongevallen.
22280: DIJK, TEUN A. VAN. - Taal, tekst, teken : bijdragen tot de literatuurteorie.
18183: DIJK, HANS VAN (RED.). - Mémoires Jan van Gilse. (1917 - 1922).
14988: DIJK, PETER VAN, LEUSSINK, JOS, & VINCENT SIPP. - Orgels in de Elzas. Een beknopte geschiedenis van de orgelbouw in de Elzas, geïllustreerd aan de hand van een aantal bewaard gebleven instrumenten.
25347: JANNY DE JONG ; PETER VAN DER SPEK (1932-) ; ARDY VAN DIJK. - De grote symfonieën : de grote orkesten, de grote dirigenten.
28591: DIJK, W.J. - De schoonheid onzer binnenschepen.
30508: DIJK, P.J.J. VAN (RED). - Kustverdediging. Vestingbouwkundige bijdragen.
11668: DIJK, ANTOINETTE VAN & W. HESKES. - Als we zingen, zijn we blij! 24 Kinderliedjes met pianobegeleiding.
26408: JENNIFER DAVIES. HANNEKE VAN DIJK (1943-). - De Victoriaanse bloementuin.
2801: DIJK, HANS VAN. - Jan van Gilse, strijder en idealist. Een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse muziekgeschiedenis in de periode 1900 - 1944.
22183: HILDE DE HAAN (1949-) ; P.A. VAN DIJK (1947-). - Niet-universitaire geneeswijzen.
46380: DIJK, HANS VAN. - Jan van Gilse en zijn opera Thijl.
43321: DIJK, PAUL VAN - Geneeswijzen in Nederland. Compendium voor de niet-universitaire geneeskunde met een woord vooraf door J.C. van Es.
43689: DIJK, HANNEKE VAN. - Ornamenten. Verrassende toevoegingen aan de tuin.
26395: DIJK, PAUL VAN. WINTERWERP, HANNEKE. - Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen.
41865: DIJK, E. VAN. - en al het volk zeide "amen". De functie van de liturgie in de eredienst.
32526: JOOST DIJKERMAN. - Voetwijzer voor Nederland.
20348: SHAHRUKH HUSAIN. TRIENEKE DIJKHOF. - Mekka.
16662: DIJKHUIS, JAN, E.A. (RED.). - Leiden in last. De zaak - Diekstra nader bekeken.
41767: DIJKSEN, A.J. & L.J. DIJKSEN. - Texel vogeleiland.
45907: DIJKSHOORN, NICO. - Verder alles goed.
50401: DIJKSTERHUIS, E.J. - Ad Quanta Intelligenda Condita.
50447: DIJKSTERHUIS, E.J. (& K. VAN BERKEL, ED.). - Clio's Stiefkind. Een keuze uit zijn werk.
44983: DIJKSTRA, O.A. & W.A. DE WEIJER. - Inleiding Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
30946: DIJKSTRA, D. & HAN ALTA. - Friesland.
30709: DIJKSTRA, TJ. (RED.). - Kantongerecht in Utrecht.
33867: DIJKSTRA, D. - Friesland.
49258: DIJKSTRA, WYTSKE, STEPHAN WESTRA (RED.). - Het Utrechtsch Studenten Concert 1823-1993. Biografie van een muziekgezelschap.
50200: DIJKSTRA, ATZE. - De getekende mens.
35065: DIJKSTRA, KATINKA. - Lezers in Utrecht: een empirisch onderzoek naar leesgedrag en factoren die hierop van invloed zijn.
38090: DIJKSTRA, KLAAS. - Christelijke Symbooltaal.
21015: EVA GERLACH PSEUD. VAN MARGARET DIJKSTRA. - Daar ligt het.
48604: DIJKSTRA, B.A. - Handelswoordenboek. Tevens vreemde-woordentolk.
41844: LIENEKE DIJKZEUL (1950-). - Koude lente.
20666: LIENEKE DIJKZEUL (1950-). - Blikschade.
19814: DIJN, ROSINE DE. - Liefde, leed en passie. De vrouwen van Rubens.
48951: DIJS, DICK. - Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Noord-West Nederland. Noord-Holland, Utrecht en het IJsselmeer.
46088: DIKLAND, E.H. & J.A. VAN DER HOEVE. - Monumenteninventarisatie van de Gemeente De Bilt.
2747: DILLE, DENIS (HRSG.). - Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890-1904.
34323: DILLE, DENIJS. - Bela Bartok.
42349: DILLE, DENIS (HRSG.). - Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890-1904.
28615: JOHANNES GERARD VAN DILLEN (1883-1969). - Van rijkdom en regenten: handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek.
45779: DILLEN, J.G. VAN & JO DAAN. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden. Lezingen, gehouden voor de dialect-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 12 Juni 1954.
39078: DIMAND, MAURICE & JOHANNA ZICK. - Persische Miniaturen.
43296: DINAND, A. - Boek der Geneeskruiden. Een practische raadgever voor zieken en gezonden. Bevattende een beschrijving der meest gebruikelijke geneeskruiden, enz.....
29641: CAREL JULES EMILE DINAUX (1898-1980). - Herzien bestek : met dertig schrijversportretten.
37133: DINZELBACHER, PETER. - Himmel, Hölle, Heilige. Visionen und Kunst im Mittelalter.
43228: PIETER DIRK 'T HART (1933-). - Utrecht en de cholera 1832-1910.
21231: PIETER DIRK 'T HART (1933-). - Utrecht en de cholera 1832-1910.
47888: PIETER DIRK 'T HART (1933-). - Utrecht en de cholera 1832-1910.
42122: DIRKMAAT, JAAP & GEERT VAN NOLL. - Greven. Lotgevallen van een dassenvolk.
30072: DIRKS, THEO J. - De IJsselmeerpolders. Het nieuwe hart van Nederland.
26810: SIMON GROENVELD (1941-) ; PAULUS PACIFICUS WILHELMUS MARIA DIRKSE (1946-1998). - Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw.
26804: P.A.M. VAN BOHEEMEN ; PAULUS PACIFICUS WILHELMUS MARIA DIRKSE (1946-1998). - Duivels en demonen : de duivel in de Nederlandse beeldcultuur.
26180: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - Zoen.
26202: DIS, ADRIAAN VAN. - In Afrika.
33164: DIS, ADRIAAN VAN. - Het beloofde land. Een reis door de Karoo.
23996: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - Dubbelliefde : geschiedenis van een jongeman : roman.
36134: DIS, ADRIAAN VAN. (SIGNED - GESIGNEERD). - De rat van Arras. Novelle.
26203: DIS, ADRIAAN VAN. - Het beloofde land : een reis door de Karoo.
26177: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - Zilver , of Het verlies van de onschuld.
26176: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - Casablanca : schetsen en verhalen.
36137: DIS, ADRIAAN VAN. - De Karakter - romans.
32669: DIS, ADRIAAN VAN. (SIGNED - GESIGNEERD). - Familieziek. Een roman in taferelen.
26179: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - Onder het zink : un abécédaire de Paris.
26175: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - Een barbaar in China : een reis door Centraal-Azië.
26181: ADRIAAN VAN DIS (1946-). - De rat van Arras : novelle.
45832: DIS, ADRIAAN VAN, CORTÁZAR, JULIO, E.A. - De vrijheid verteld. Verhalen voor Amnesty International.
17733: DITMARSCH, PETER VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten.
49201: DIVENDAL, LEO. - Millie Perkins. Een transparante herinnering.
45182: DIVERSE AUTEURS (KAFKA, NABOKOV, LAWRENCE, DOSTEJWEVSKI, HUXLEY, HUGO, MULISCH, FLAUBERT, DE LACLOS, VONNEGUT, STEINBECK, BOON, ZWEIG, BOCACCIO, NIN, VAN DEYSSEL, CLAUS, RUSHDIE GOETHE, STERNE. - Verboden boeken (20 romans).
37287: DIWALD, HELLMUT. - Luther. Eine Biographie.
48402: NJANJIAN ROHANI DARI PERBENDAHARAAN DJOEM'AT SEGALA ABAD. DJILID I. - Njanjian Rohani Dari Perbendaharaan Djoem'at Segala Abad. Djilid I.
34736: DJURIC, R. - Zigeuner. Ein Volk aus Feuer und Wind.
48484: DOANE, JAMES. - America. An aerial view.
9201: DOBBELAER, A.J.M. (RED.). - Hora est. Bibliografie van de proefschriften Katholieke Universiteit Nijmegen 1923 - 1998.
41597: DOBBELSTEEN, JAN VAN DEN. - Jan van den Dobbelsteen. Installations 1980 - 1986.
40324: DÖBEREINER, CHRISTIAN. - Zur Renaissance Alter Musik (Abhandlungen über alte Musikpraxis).
46791: DOBLHOFER, ERNST. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften.
3265: DOBRIN, ARNOLD. - Igor Strawinsky. His life and times.
40007: DOBSON, MICHAEL. - Shakespeare and Amateur Performance. A Cultural History.
41520: DOBSZAY, LASZLO. - A History of Hungarian Music.
33856: DOCKUM, H.C. VAN. - Van nieuwjaarsmorgen tot ouderjaarsavond in Drenthe.
25393: DODD, PHILIP. - El Libro del Rock.
44290: DODERER, GERHARD. - Orgelmusik und Orgelbau im Portugal des 17. Jahrhunderts.
45823: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER. - Een spoor van verandering. Nederland en 150 jaar spoorwegen. 1839 - 1989.
31259: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz. Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie.
26414: PAMELA WESTLAND. LIESBETH MACHIELSEN ; ELKE DOELMAN. - Feestelijke kransen en slingers.
18848: DOERRY, MARTIN. - Mijn gewonde hart. Het leven van Lilli Jahn, 1900 - 1944.
27770: ELINE CANTER CREMERS-VAN DER DOES. - Onze lijn door de tijd : wie mooi wil zijn , moet pijn lijden.
10599: DOES, J.C. VAN DER. - De Afscheiding in haar wording en beginproces..
33866: STREEKARCHIVARIAAT DE LIEMERS EN DOESBURG. - Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers.
35213: DOESBURG, JAN VAN & HANS VAN BIEMEN. - Bamboe. Een verrassende plant in uw tuin.
38593: DOESBURG, THEO VAN. - Projets pour l 'Abette.
34976: DOESCHATE, G. TEN. - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
33277: DOESER, ARI WAGENINGEN, ELKE VAN & INGMAR HEYTZE (RED. EN TEKST). - Boekhandels in beeld.
26947: REINIER BERNARDUS DOEVENDANS (1934-). - Vijf en twintig jaar Albert Schweitzer prijs.
48380: DOGGE, POL. - Liederen voor een onbekende God. Liederen, overwegingen, aquarellen. Ontstaan uit bezinnings-bijeenkomsten in Breda.
33900: DOGTEROM. J.C. (RED.). - Verlangen naar romantische architectuur.
48528: DOHM, KATHARINA, HOLLEIN, MAX & HENDRIK DRIESSEN (ED.). - Philip-Lorca diCorcia.
46070: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bij haar Eeuwfeest 1829-1929.
11056: DOKKUM, J.D.C. VAN. - De Muziekschool der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst te Utrecht bij haar 40-jarig Jubileum 1875 - 1 December - 1915.
31583: DOKKUM, J.D.C. VAN. - In en om Utrecht. Beschrijving van de stad en hare omgeving.
21610: SAMUEL H. SANDWEISS. CHRIS DOKTER. - Sai Baba : de Heilige ... ...en de psychiater.
22411: PAUL LIEKENS (1939-). CHRIS DOKTER. - NLP en spirituele ontwikkeling.
17082: DOKTER, COR & ROLAND WAGTER. - Circus.
29433: RON VAN DER MOST ; OLGA DOL. - Nieuwe patronen voor poppekleding.
48143: DOLDINGER, FRIEDRICH. - Mozart.
49195: DOLFSMA, P.J.M. - Kriterion. Uit de illegaliteit naar de studie. De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Onderlinge Studenten Steun en haar Bioscoop Kriterion.
39307: DOLIN, ANTON. - Markova. Her life and art.
31720: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
37828: DOLL, SUSAN. - Elvis. A Tribute to his Life.
33560: DOLLINGER, HANS. - Russland. 1200 Jahre in Bildern und Dokumenten.
17250: DOLMAN, MARGREET. - Dingen die men niet zegt. Bizarre bekentenissen van een onevenwichtige vrouw.
34475: DOLMETSCH, ARNOLD. - The interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries. Revealed by contemporary evidence.
6861: DÖLP, H. - Die Determinanten. Nebst Anwendung auf die Loesung algebraischer und analytisch-geometrischer Aufgaben.
10691: DOME, MALCOLM (ED.). - AC DC. The Kerrang files!
36713: PRIVÉ DOMEIN. - De wereld van de autobiografie. Catalogus privé-domein en open domein.
36909: PRIVÉ DOMEIN. - De wereld van de autobiografie. Catalogus privé-domein en open domein.
16242: DOMINGO, CUESTA MARIANO. - Over onbekende zeeën. De ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook.
31366: DOMINGO, PLÁCIDO. - Mijn eerste veertig jaar. Autobiografie.
40519: DOMINICUS, J. - De Vrijmetselarij.
21450: HEINRICH PLETICHA (1924-). FOORT CORNELIS DOMINICUS (1884-1976). - Zij zagen het gebeuren : hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis opgetekend door ooggetuigen.
25340: BARBARA SCHWENDOWIUS ; WOLFGANG DÖMLING (1938-). - Johann Sebastian Bach : Zeit , Leben , Wirken.
14406: DOMMEL-DIÉNY, A. (SIGNED - GESIGNEERD) - Abrégé d' Harmonie Tonale.
30851: DOMPSELER, NOËL VAN & COOS VERSTEEG. - Kurhaus, baken van Scheveningen.
49112: DOMPSELER, NOËL VAN & COOS VERSTEEG. - Kurhaus, baken van Scheveningen.
33114: DOMSELAAR, KEES VAN. - Een vrouw op het zuiden. Gedichten.
20655: KEES VAN DOMSELAAR (1954-). - Postfris : gedichten.
39104: DONADONI, SERGIO, A.O. (RED.). - L' Egitto Dal Mito All ' Egittologia.
28480: GRAEME DONALD. - The dictionary of modern phrase.
19073: DONALDSON, TERRY. - Tarotbezweringsformules. Meer dan 40 bezweringen om uw leven te verrijken met tarotmagie.
41628: DONAT, ERNA. - Elsa Wagner.
48942: DONDEN, AD VAN, EA. (RED.). - Sport en Spel in Groningen 1926-1986.
37227: DONEY, MERYL & CHA LI. - Een leeuw voor de koning.
42343: DONGA, HARRY & PIETER VAN DIJK (RED.). - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam
42342: DONGA, HARRY & PIETER VAN DIJK (RED.). - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam
4715: DONGA, HARRY & PIETER VAN DIJK (RED.). - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam
18032: DONGELMANS, M.J.M. & J.M.H.J. HEMELS (RED.). - Vier generaties Dobbelman. Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen.
40685: DONGELMANS, MAARTEN-JAN. - Zonden van de kerk.
11049: DONISCH, MAX (HRSG.). - Bericht über die Arbeitstagung des deutschen Fachbereits.
19565: DONKER DUYVIS, PAUL & KLAUS HONNEF (RED.). - Schräg / Tegendraads. parodie, humor en spot in hedendaagse Nederlandse kunst.
43581: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
48435: DONKER, DIRK, S., GUILLOU, JEAN, HAKIM, NAJI, MAUREEN, KARL, OOSTEN, BEN VAN, ROGG, LIONEL & TORVALD TORÉN. - The Art of Organ Building. 2 CD. (Exclusive at Van den Heuvel organs).
26245: JAN DONKERS (1943-). - De nacht duurt twaalf uren.
36472: DONKERS, JAN. - De Amerikaanse droom in Nederland 1944 - 1969.
26243: JAN DONKERS (1943-). - Gevoel voor verhoudingen : verhalen.
36419: DONKERS, HENK. - De witte olie. Water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten.
19578: DONKERSLOOT - DE VRIJ, MARIJKE E.A. (RED.). - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen.
18167: DONN, LINDA. - Vriendschap en verwijdering. De verstoorde relatie Freud/Jung.
45101: DONNE, JOHN. - Selected poems.
42158: O' DONNELL, W.R. & LORETO TODD. - Variety in Contemporary English.
49156: DONNELLY, BARBARA H. & KARL W. GULLERS. - Het fijnere naaldwerk.
20675: MARIAN DONNER. - 08.30 uur : opstand.
42143: DONNEZ, PAT. - Het is een mooi leven (zolang je niet bestaat). Gedichten.
44230: DONOGHUE, PAUL J. & MARY E. SIEGEL. - Sick and Tired of Feeling Sick and Tired. Living with Invisible Chronic Illness
48784: DONOHUE, JOSEPH. - Theatre in the Age of Kean.
36108: DONOVAN, ANNE. - Buddhada.
7867: DONRAADT, J.H. (JAN) (SIGNED - GESIGNEERD) - Gedichte III.
7866: DONRAADT, J.H. (JAN) (SIGNED - GESIGNEERD) - Gedichte II.
7868: DONRAADT, J.H. (JAN) (SIGNED - GESIGNEERD) - Gedichte VII.
32553: DOOIJES, DICK. - Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris.
46313: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
34903: DOOIJES, DICK. - Hendrik Werkman.
49127: DOOL, H. VAN DEN. - Sliedrecht in Heden en Verleden.
50528: DOOLAARD, A. DEN. - Oostenrijk 1935.
49999: DOOLAARD, A DEN. - Londen en de zaak Van 't Sant.
21182: DOOREN, WIM VAN. - Vragenderwijs : elementair overzicht van de systematische filosofie.
31458: DOOREN, WIM VAN. (ED.) - Cornelis Opzoomer - Het wezen der kennis.
45128: DOOREN, ELMYRA M.H. VAN & W.H. BRUMMELKAMP - AMC Collectie. Vijftien stromingen in de Nederlandse schilderkunst na 1945 uit de collectie van het Academisch Centrum.
44817: DOOREN, FRANS, VAN. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
34740: DOORENBOS, CLINGE & NETTY HEYLIGERS (ILLUSTRATIES). - De verrassing van Oom Hein.
36068: DOORMAN, MAARTEN & FREDIE BECKMANS. - Denkers in de grond. Een homerun langs 40 graven.
45405: DOORMAN, CHRISTINE & RIE CRAMER. - Sprookjes van Moeder de Gans. Naverteld door Christine Doorman. Platen van Rie Cramer.
18626: DOORMAN,MAARTEN & MICHAËL ZEEMAN. - Het scherm der verbeelding. Opstellen over televisie.
46926: DOORMAN, MAARTEN. - Het romantische bewustzijn. Hoorcollege over de hedendaagse cultuurfilosofie van de romantiek. (6 CD-set).
20217: FERDINAND MAARTEN DOORMAN (1957-). - Het gelijk van de vismarkt.
48928: DOORMAN, MAARTEN. - Het romantische bewustzijn. Hoorcollege over de hedendaagse cultuurfilosofie van de romantiek. (6-CD-set).
40454: DOORMAN, MAARTEN & WILLEM VISSER (RED.). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit vijfentwintig eeuwen.
42887: DOORN, WILLEM VAN (GESIGNEERD - SIGNED). - Facetten. Keurbundel uit het werk van Dr. Willem van Doorn, bezorgd door H.J. van Wielink.
26264: JOHNNY VAN DOORN (1944-1991). - Door de weken heen : dagboeken.
11192: DOORN, C.J. VAN - 50 jaar H.B.S. in Woerden (F.A. Minkemaschool).
23284: DOORN, H.J. VAN. BOEKBINDERIJ-BOETIEK. - Handleiding voor het handboekbinden door "doe-het-zelvers".
21553: MANFRED VAN DOORN (1956-). - De sleutel ligt in het donker : spirituele betekenissen van de Tweede Wereldoorlog.
38889: DOORN, MAARTEN VAN, CHARLES DUMAS, E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. 750 jaar Den Haag, de Hagenaars en hun rijke verleden.
41096: DOORN, WILLEM VAN. - On the Tribe of Homer. Being an enquiry into the theory and practice of English narrative verse since 1833.
26263: JOHNNY VAN DOORN (1944-1991). - Gevecht tegen het zuur : diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
41097: DOORN, WILLEM VAN. - On the Tribe of Homer. Being an enquiry into the theory and practice of English narrative verse since 1833.
40629: DOORNBOS, K. - De Synode van Dordrecht getoetst aan het recht van de kerk.
36281: DOORNEKAMP, RINKE. - Een spoor terug. De verdwenen Utrechtse stationswijk.
28957: DOORNEKAMP, RINKE. - Een spoor terug. De verdwenen Utrechtse stationswijk.
42944: DOORNEKAMP, RINKE. - Een spoor terug. De verdwenen Utrechtse stationswijk.
39458: DOORNINK, H.W. - De rhythmopee van Johann Seb. Bach.
7096: DOORNINK, H.W. - De rhythmopee van Johann Seb. Bach.
41688: DOORSLAER, G. VAN. - Notes sur la chapelle musicale de l 'Église Sante Gommaire à Lierre.
41601: DOOSE, GÜNTER BES. CONRAD (HRSG.). - 'Italienische' Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein. Stadtanlagen - Zivilbauten - Wehranlagen.
48968: DÖPP, HANS-JÜRGEN. - Romantique. Erotic Art of the Nineteenth Century.
43973: DOPPENBERG, FREDERIKE. - Staande sterven of liggende leven. De Arbeiderspers in oorlogstijd.
49738: EL DORADO. - El Dorado. (Museum of Gold).
15670: EL DORADO. - El Dorado. (Museo del oro).
32343: JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695). JAN JACOB LODEWIJK TEN KATE (1819-1889) ; LOUIS AUGUSTE GUSTAVE DORÉ (1832-1883). - De fabelen van La Fontaine.
26800: LOUIS AUGUSTE GUSTAVE DORÉ (1832-1883). - De Bijbel in beeld : 230 houtgravures.
47668: DORÉ, GUSTAVE, E.A. - 367 gravures uit de jaargangen 1865-1884 van "De aarde en haar volken:".
46904: DORESSE, JEAN. - The secret books of the Egyptian Gnosis. An introduction to the Gnostic Coptic manuscripts discovered at Chenoboskion.
11154: DORFLES, GILLO. - Der Kitsch.
5587: DORFMÜLLER, JOACHIM. - Zeitgenössische Orgelmusik 1960 - 1983.
10600: DORGELO, WILLEM JAN HZN. - Orgel, Organisten en Kosters van de Grote- of Martinikerk te Bolsward.
34792: DORIN, WALTER & GEORGE MELLY. - Great lovers. Paintings by Walter Dorin.
46314: DORMOND, J.A. - De wereld schreef.
46292: DORMOND, J.A. - De wereld schreef.
35784: DORNA, MARY. - Laten we vader eruit gooien.
43574: DORNA, MARY. (TOKE VAN HELMOND, ED.). - Mary Dorna
48742: DORNBLÜTH, OTTO. - Klinisches Wörterbuch. Die Kunstausdrücke der Medizin.
41813: DORNSEIFF, FRANZ. - Der Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen.
30964: DORP, HENK VAN - De wind in de rug. KNMI weerman schaatst de Elfstedentocht.
26614: JUAN-MARIA LABOA (1939-) ; RICHARD CEMUS ; FRANZISKA DÖRR. - Mönchtum in Ost und West : historischer Atlas.
34030: DORREN, ILSE. - Langs Hofjes. Routes in Nederland en België.
24307: RENATE MARIA DORRESTEIN (1954-). - Zonder genade.
24303: RENATE MARIA DORRESTEIN (1954-). - Een hart van steen.
24309: RENATE MARIA DORRESTEIN (1954-). - Het Hemelse Gerecht & Ontaarde moeders.
24302: RENATE MARIA DORRESTEIN (1954-). - Korte metten.
31592: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
24305: RENATE MARIA DORRESTEIN (1954-). - Een sterke man.
24300: RENATE MARIA DORRESTEIN (1954-). - Want dit is mijn lichaam.
33140: FRANCES FYFIELD PSEUD. VAN FRANCES HEGARTY. LUUD DORRESTEYN. - Blind date.
36140: DORRESTIJN, HANS. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
36141: DORRESTIJN, HANS. - Het graf van Couperin. Verhalen.
20218: HANS DORRESTIJN (1940-). - Mooi van lelijkheid.
50455: DÖRRIE, HEINRICH. - 100 Great Problems of Elementary Mathematics. Their History and Solutions.
45192: DORSMAN, LEEN. - Een hippopotamus in toga en andere hooggeleerden. Utrechtse professoren 1815 - 1940
21179: ALAIN CORBIN (1936-). KARIN VAN DORSSELAER. - Pestdamp en bloesemgeur : een geschiedenis van de reuk.
31297: DORSSEN, HANNA VAN & JANNA POSTHUMUS (RED.). - Kinderbijbels vergeleken. Een keuze uit de kinderbijbelbeschrijvingen van het Dokumentatiecentrum van het Bijbels Museum.
49234: DORT, MARC VAN. - Utrecht en de post.
28290: DORT, MARC VAN. - Utrecht en de post.
47623: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
50574: DOSCHKA, ROLAND. - Marc Chagall zum 100. Geburtstag. Gouachen und Aquarelle.
50575: DOSCHKA, ROLAND. - Marc Chagall zum 100. Geburtstag. Gouachen und Aquarelle.
18845: DOSCHKA, ROLAND. - Marc Chagall zum 100. Geburtstag. Gouachen und Aquarelle.
40073: DOSFEL, L. - De Belgische Wetten op het gebruik der Nederlandsche Taal voor het volk toegelicht.
40074: DOSFEL, L. - De Belgische Wetten op het gebruik der Nederlandsche Taal voor het volk toegelicht.
42382: DOSTOJEWSKI, F.M. - Het dorp Stepantsjikowo. Uit de gedenkschriften van een vergeten burger.
41014: DOULIEZ, PAUL. - Peter Benoit.
42386: DOUWES, P.A.C. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
18389: DOWLING, COLETTE. - Midlife meiden. Portret van de vernieuwende generatie.
43323: DOWLING, COLETTE. - Perfect women. Daughters who love their mothers but don't love themselves.
43656: DOWNING, CHRISTINE. - The Goddess. Mythological Images of the Feminine.
50685: DOWRICK, STEPHANIE. - Intimiteit & alleenzijn.
31085: DOWRICK, STEPHANIE. - Bewijzen van liefde. De deugden in de moderne tijd.
44276: DOYLE, RODDY. - The Commitments.
40420: DOYLE, RODDY. - De man achter Louis. Deel twee van "De laatste oproep".
44275: DOYLE, RODDY. - The Commitments.
44617: DRAAISMA, DOUWE. - Vergeetboek.
49563: DRAAISMA, DOUWE. - De dromenwever.
49564: DRAAISMA, DOUWE. - De dromenwever.
37054: DRAAISMA, DOUWE. - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen.
27664: DRAAK, MAARTJE & BERTUS AAFJES. - De reis van Sinte Brandaan. Uitgave, inleiding en commentaar door Dr. Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
45844: DRAAK, MAARTJE. - Schimmen van het Wester-eiland. Verkenningen in de Keltische traditie va het oude Ierland.
41362: DRAAK, MAARTJE & BERTUS AAFJES. - De reis van Sinte Brandaan. Uitgave, inleiding en commentaar door Dr. Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
32591: DRABBE, NATASCHA & DICK VAN RULER (RED.). - Jac. D. de Visser. Architect en ontwerper.
25432: DRABBLE, MARGARET. - The Genius of Thomas Hardy.
41179: DRABBLE, MARGARET & JORGE LEWINSKI (PHOTPGRAPHS). - A Writer's Britain. Landscape in Litarature.
39205: DRAEGER, JÜRGEN (ZEICHNUNGEN) & BRAUS HIEDELBERG (TEXT). - Die Reise zum Regenbogen. Zircus Roncalli Zyklus.
50553: DRAHOTOVÁ, OLGA.. - European Glass. The development of hollow glassware throughout the ages.
39813: DRAHOTOVÁ, OLGA. - European glass.
23343: R.G. BOSCH VAN DRAKESTEIN (1957-). - Historische lusthoven in de Lage Landen.
40797: DRAPER, THEODORE. - A Struggle for Power. The American Revolution.
9529: DRAUDIUS, GEORG (& KONRAD AMELN (HRSG.). - Verzeichnisse deutscher musikalischer Bücher 1611 und 1625.
48566: DRAULANS, DIRK. - De charme van chaos. Berichten uit de burgeroorlog in België.
49153: DREESMAN, CÉCILE. - Door het oog van duizend naalden.
49162: DREESMAN, CÉCILE. - Cécile Dreesman vertelt over haar levenswerk.
49149: DREESMAN, CÉCILE. - Steekspel. Een charmante cultuurgeschiedenis van het burduren. Van de simpelste huissteek tot het schilderen met de naald.
39224: DREESMANN, CECILE. - Steekspel.
22432: RENGERT ROBERT ANKER (1946-) ; FETZE PIJLMAN (1946-) ; JOANNA DREEZER. - Ooitgedacht : een groot aantal verhalen verzameld in een boek.
24282: P.N.H.J.E. DREHMANNS (1960-). - Erfsmet : roman.
16474: DREHMANS, PETER. - Blackpool.
17033: DREHMANS, PETER. - Altijd maar begraven.
6898: DIE DREIGROSCHENOPER. - Die Dreigroschenoper 63. Staudte + Heckroth + Raguse. Werkbuch zum Film.
40440: DRENTH VON FEBRUAR, MARJOLIJN, A.O. - Globalisation and Human Dignity. Sources and Challenges in Catholic Social Thought.
31785: PROVINCIAAL MUSEUM VAN DRENTHE. - Van vuistbijl tot veenlijk. Inleiding in de prehistorie van Drenteh ter toelichtibng op de expositie.
43200: WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE. - Vogels in Drenthe.
39140: DRENTHE. - Sleeswijk 's kaart van Drenthe naar de officieele gegevens bewerkt. Schaal 1 : 120.000 voor wandelaars, wielrijders en automobilisten.
17936: DRES, THOMAS. - Vereeniging "Koninginnedag Utrecht" 1907 - 2007. Vereniging Koninginnedag Utrecht (VKU).
39003: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
41185: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
36843: DRESDEN, S. - Het vreemde vermaak dat lezen heet. Eenkeuze uit de essays.
31274: DRESEN, GRIETJE. - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
43553: DRESEN, GRIETJE. - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
31958: DRESEN, GRIETJE. - Is dit mijn lichaam? Visioenen van het volmaakte lichaam in katholieke moraal en mystiek.
47939: DRESSELHUYS, MARY. - Zonder souffleur. De onweerstaanbare toneelmemoires van Mary Dresselhuys.
29906: DRESSLER, MYLÈNE. - Familiegehiemen. Herinneringen aan een bijzondere jeugd in bezet Nederland.
41208: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
32281: DRIE, ROB VAN, PLOMP, NICO & AAD VAN DER TANG. - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis.
18033: DRIE, ROB VAN, PLOMP, NICO & AAD VAN DER TANG. - Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis.
23858: DRIEL, L. VAN. - Een leven in woorden: J.H. van Dale, schoolmeester,archivaris, taalkundige.
20135: DRIEL, LO VAN & AAT VERHOOG. (SIGNED - GESIGNEERD) - Aat Verhoog. De schilder en zijn verhaal. (Luxe editie - Luxury edition).
27405: JOOST MATTHIJS VAN DRIEL (1976-). - Prikkeling der zinnen : de stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie.
18917: DRIEL, C. M. - Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868 -1948).
39903: DRIEL, MELS VAN. - Het geheime deel. Mannelijke onmacht door de eeuwen heen.
15246: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige.
24077: GABI VAN DRIEM (1951-). - Het laatste woord.
13609: DRIEM, GEORGE VAN. - A Grammer of Dumi.
10238: DRIEM, GEORGE VAN. - A Grammer of Limbu.
38534: DRIES, JUDITH VAN DEN & SUSANNE VAN IJSEL SMITS-HUPPERTS. - Uitgesproken goed! Stap voor stap naar publieksgericht spreken.
48413: DRIES, N.C.M.A. VAN DEN. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
34172: DRIESSCHE, YERNA VAN DEN. - Reconstructie.
44915: DRION, HUIBERT. ENSCHEDÉ, CH. J. - Het zelfgewilde einde van oude mensen.
45025: DROIT, ROGER-POL. - In gezelschap van tijdgenoten. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
6070: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942 Totoks en de Indische politiek. The Fatherland Club 1929-1942 "Totoks" and Polotics in the Netherlands East Indies (with a summary in English).
28710: DROOGLEVER, P. J. - De Vaderlandse Club 1929-1942 : totoks en de Indische politiek.
25519: DANIËL MARIA LEONARDUS JANSSEN (1961-) ; GERARDUS JOSEPHUS MARIA VERHOEVEN (1944-) ; WILLEM DROP. - Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan prof . dr . W. Drop ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
38178: DROP, W. - Verbeelding en historie. Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw.
31815: DROS, IMME. - Liefde en wat ervoor doorgaat. De mythen van Medeia en Iason, Alkestis en Admetos, Psyche en Eros.
25529: GÜNTHER DROSDOWSKI. - Lexikon der Vornamen : Herkunft , Bedeutung und Gebrauch von mehreren Tausend Vornamen.
17152: DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE FRELIN VON. (REINHOLD SCHNEIDER, HRSG.). - Gesammelte Werke. (Sonderausgabe in einem Band).
28154: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
21598: RENATE RIEMECK. RUDY HANSEN-DRUCKER. - Verguisd , vervolgd , verbrand : ketterlevens uit acht eeuwen.
18180: DRUCKER, PETER F. - De post - kapitalistische maatschappij.
47508: DRÜHL, SVEN. - Matthias Meyer.
22247: AMBIORIX PRINS DER DRUÏDEN. - Drie Keltische verhalen. Vertaald en bewerkt uit het Witte Boek van Wales.
24855: TOMAS LIESKE (1943-) PSEUD. VAN ANTONIUS THEODORUS VAN DRUNEN. - Gran Café Boulevard.
32170: TOMAS LIESKE (1943-) PSEUD. VAN ANTONIUS THEODORUS VAN DRUNEN. - Gran Café Boulevard.
38511: DUBACH-DONATH, ANNEMARIE. - Erinnerungen einer Eurythmisten an Rudolf Steiner.
15055: DUBAL, DAVID. - Evenings with Horowitz. A personal portrait.
45635: DUBAL, DAVID. - Reflections from the keyboard. The world of the concert pianist.
39929: DUBNOVA, YE. Z. - The Rwanda Language.
25987: RAYMOND FERDINAND MARTIJN JACOB GUSTAAF BRULEZ (1895-1972). PIERRE HUBERT DUBOIS (1917-1999). - Mijn woningen.
22419: PIERRE HUBERT DUBOIS (1917-1999). - Over Jan van Nijlen.
30520: DUBOIS, PIERRE H.(GESIGNEERD - SINGED). - Over de grens van de tijd.
19597: DUBOIS, PIERRE H. & A.S. KORTEWEG (RED.). - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
40018: DUBOIS, MICHEL. - Dictionnaire de sigles français et internationaux.
45368: DUBOIS, MARGUERITE-MARIE (ED.). - Dictionnaire Moderne Français-Anglais. Anglais-Français.
44929: DUBOIS, PIERRE H. & SIMONE. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740 - 1805, een biografie.
40122: DUBOIS, PIERRE H. - Spinrag van tijd. Gedichten.
22418: PIERRE HUBERT DUBOIS (1917-1999). - Hermetisch en besterd : literair leven in jaren van onrust. (3 banden).
48934: DUBY, GEORGES & FULVIO ROITER. - Erf van Europa,
16840: DUBY, GEORGES. - Die Grundlegung eins neuen Humanismus 1280 - 1440.
23169: DUBY, GEORGES. - Bernard van Clairvaux en de Cistercienzerkunst.
49053: DUBY, GEORGES. - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
50522: DUBY, GEORGES - Les trois ordres ou l 'imaginaire du féodalisme.
12429: DUBY, GEORGES, ANET, DANIEL, A.O. (ED.). - Merveilleuse Notre-Dame de Lausanne Cathédrale Bourguignonne.
34395: DUCA, LO. - L 'Érotisme au Cinema I.
39107: DÜCHTING, HAJO. - Paul Cézanne 1839 - 1906. Natur wird Kunst.
13325: DUCREUX, ANNIE & KLAUS ZERHUSEN (WOLFF, ANN). - Ann Wolff.
19918: DUCROCQ, ALBERT. - La France vue de l'espace.
23883: WOLFGANG MÜLLER (1921-) ; MARIA DOSE ; KONRAD DUDEN. - Duden: sinn- und sachverwandte Wörter und Wendungen: Wörterbuch dertreffenden Ausdrücke.
23973: DUDENVERLAG. - Schülerduden Grammatik : eine Sprachlehre mit Übungen und Lösungen.
38635: DUDOK, GERARD. - Sir Thomas More and his Utopia.
36207: DUFALLO, RICHARD. - Trackings. Composers Speak with Richard Dufallo.
22805: DUFFY, CHRISTOPHER. - Der Sturm auf das Reich. Der Vormarsch der Roten Armee 1945.
50586: DUFFY, EAMON. - Heilgen & Zondaars. Een geschiedenis van de pausen.
14234: DUFOUR, R. - Van de Bosnische crisis tot Serajewo. De internationale verhoudingen van 1909 tot 1914 (28 juni)..
50127: MONSIEUR RIVIERE DUFRESNY. - Ouevres de Monsieur Riviere Dufresny. Nouvelle Édition, corrigée & augmentée. Tome Quatrième.
48205: DUGARDIN, MARC. - Eenzame samenzang & andere gedichten.
49118: DUIF, A. & WESSUM, J. VAN. - Maassluis, stad aan de Waterweg.
50606: DUIF, A. & J. VAN WESSEM. - De school aan de Muidergracht. Een overzicht van zestig jaar verenigingsleven van de Vereniging van Oud-Leerlingen der H.T.S. Amsterdam.
31964: DUIJVESTIJN, B.W.TH. - De Antwerpse Madelgijsfragmenten.
30147: DUIN, L. VAN (RED.). - Architectonische studies 6. Verbeelde beweging.
38616: DUINGAN, PETER, RABUSHA, ALVIN & W. GLENN CAMPBELL. - The United States in the 1980s.
28841: ANTONIUS MARIA DUINHOVEN (1938-). - Lees , maar raak! : middelnederlandse tekstinterpretatie.
699: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot de reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel 1.
48174: DUINHOVEN, A.M. - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeier-compilatie.
37704: DUINHOVEN, A.M. - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeier-compilatie.
33083: DUINKER, AJEN & KARINE MARTEL. - En dat? Oneindig. Gedichten.
31635: DUINKERKEN, ANTON VAN. (GESIGNEERD - SIGNED). - Vlamingen.
49632: DUINKERKEN, ANTON VAN . - Brabantse herinneringen.
37708: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Mensen en meningen.
48863: DULAC, EDMUND. - Edmund Dulac's Picture Book for the French Red Cross.
595: DULFER, HANS. - Dulfer's Dum Dum.
9060: DULICZ, MICHAELIS BULIOWSKI DE. - Brevis de emendatione organi musici tractatio. Kurze Vorstellung von Verbesserung des Orgelwerkes.
50682: DULK, MAARTEN DEN . - Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes.
49272: DULK, H.O. DEN, E.A. (RED.). - Het kan gewoon anders. De orthopedagogische kwaliteit van de leraar.
42602: DULLAERT, HEIMAN. - Gedichten.
26206: DULLEMEN, INEZ VAN. - Vroeger is dood.
24125: INEZ VAN DULLEMEN (1925-). - Het land van rood en zwart.
26236: INEZ VAN DULLEMEN (1925-). - Een kamer op de Himalaya : de verhalen van Inez van Dullemen.
26235: INEZ VAN DULLEMEN (1925-). - De vrouw met de vogelkop.
13126: DUMAS, CHARLES. - In het zadel. Het Nederlandse ruiterportret van 1550 tot 1900.
34334: DUMONTJ, SYLVIA, E.A. (RED.). - Rondom de Toren. Weekblad voor de Bommelerwaard25 jaar.
9804: DUNCAN, DOUGLAS. - The World of Allah.
26609: DUNCAN, DAVID DOUGLAS. - The world of Allah.
34344: DUNGEN, MABEL VAN DEN.JAN DES BOUVRIE. - Jan des Bouvrie.
36170: DUNGEN, MABEL VAN DEN. - Puur.
27927: HERMANN WALTHER VON DER DUNK (1928-). - Elke tijd is overgangstijd: opstellen over onze omgang met de geschiedenis.
1289: DUNK, H.W. VAN DER, HEERE, W.P. & A.W. REININK. - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936-1986. Gedenkboek t.g.v. het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Universiteit.
28224: HERMANN WALTHER VON DER DUNK (1928-). - Voorbij de verboden drempel : de Shoah in ons geschiedbeeld.
27926: HERMANN WALTHER VON DER DUNK (1928-). - De organisatie van het verleden : over grenzen en mogelijkheden van historische kennis.
6910: DUNLOP, JAN. - Kunst die de wereld schokte. Zeven opzienbarende kunsttentoonstellingen.
1144: DÜNNEBEIL, HANS. - Schrifttum über Carl Maria von Weber.
21676: AREND JAN DUNNING (1930-). - Uitersten: beschouwingen over menselijk gedrag.
31652: DUNNING, A.J. - Stof van dromen. Over de verbeelding van het ongeziene.
41669: DUNNING, ALBERT. - De muziekuitgever Gerhard Frederik Witvogel en zijn fonds. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse muziekuitgeverij in de achttiende eeuw.
6746: DUNNING, ALBERT. - Joseph Schmitt. Leben und Kompositionen des Eberbacher Zisterziensers und Amsterdamer Musikverlegers (1734-1791).
44166: DUNSTERVILLE, G.C.K. - The World of Orchids.
3491: DUNWELL, WILFRID. - Music and the European Mind.
45549: DUPRÉ, JEAN. - Darwin's legacy. What evolution means today.
49647: DUPRÉ, L. - Kierkegaards Theologie of de dialectiek van het christen-worden.
37535: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
16059: DUPUY, TREVOR N., JOHNSON CURT & DAVID L. BONGARD. - Harper Encyclopedia of Military Biography.
29146: EBERHARD FREITAG (1946-). TH.J.A. DUQUESNOY (1942-1994). - Arnold Schönberg.
39299: (FOKKE & SUKKE). DUQUESNOY, CORRY & MARGRIET MULDER. - Kook! op eigen benen.
44225: DURANT, WILL. - The Treasures of Philosophy. A Survey of Human Life and Destiny.
44630: DURANT, DAVID N. - The Handbook of British architectural styles.
43753: DÜRCKHEIM, KARLFRIED GRAAF. - De roep om een meester. De meester in ons.
50672: DÜRCKHEIM, KARLFRIED GRAF VON. - Hara. Het dragende midden van de mens.
15619: DURGA, S.A.K. - Voice Culture. With special reference to South Indian Music.
50640: DURING, STEFAN. - Hout werk van Stefan During.
31461: DURKHEIM (GEORGE SIMPSON, ED.). - Suicide. Étude de sociologie.
29254: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
31320: DURLACHER, JESSICA. - Arthuro d'Alberti. Met CD.
31646: DURLACHER, JESSICA. (GESIGNEERD - SIGNED). - De dochter.
36169: DURLACHER, JESSICA. - Schrijvers!
49298: DURLACHER, JESSICA. (GESIGNEERD - SIGNED) - Arthuro d 'Alberti. Met CD.
24152: JESSICA DURLACHER (1961-). - De dochter : roman.
32411: JESSICA DURLACHER (1961-). - De dochter: roman.
25712: DUROSELLE, JEAN-BAPTISTE. - Europa: eine Geschichte seiner Völker.
6598: DÜRR, ALFRED. - Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J.S. Bachs.
13346: DÜRR, WALTER. - Zeichen - Setzung. Aufsätze zur musikalischen Poetik.
8844: DÜRRENMATT, HANS-RUDOLF. - Die Durchführung bei Johann Stamitz (1717 - 1757). Beiträge zum Problem de Durchführung und analytische Untersuchung von ersten Sinfoniesätzen.
17000: DÜTTING, HANS (RED.). - Archief. De vijftigers 1.
17001: DÜTTING, HANS (RED.). - Archief. De vijftigers.
22283: DUTTING, HANS. - Over Hugo Claus, via bestaande modellen : beschouwingen over het werk van Hugo Claus.
23012: DUUNK, THOMAS H. VAN DER. - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
34654: WIJK BIJ DUURSTEDE). - Poëzie in steen. Een wandeling langs gebeeldhouwde gedichten door de binnenstad van Wijk bij Duurstede.
25608: DIONISIUS ANTONIUS DUYNS (1967-). - Huiswaarts reizende: jonge schrijvers over hun geboortegrond.
28134: DUYVENDAK, J. PH. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel.
34846: DUYZENTKUNST, IGRID SMIT & KEES VELLEKOOP (RED.). - Bachboek.
39719: DVORAK, ANTONIN. - Stabat Mater op. 58. Klavierauszug.
17073: DWORSCHAK, F.H. - Circusroem.
28081: DYCK, CORNELIUS J. - An introduction to Mennonite History. A Popular History of the Anabaptists and the Mennonites.
47006: DYER, WAYNE. - Beziel je leven. Negen spirituele principes om alles uit het leven te halen wat erin zit.
38283: DYK, J.W., MIDDEN, P.J. VAN, E.A. (RED.). - Om voor te lezen - Miqra. Bundel voor F.J. Hoogewoud.
49510: DYKE, HENRY VAN. - De vierde wijze uit het oosten.
38232: DYSERINCK, JOH.S - Herinneringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld.
4881: DYSERINCK, JOHS. - Alexander Ver Huell in zijn Leven en Werken.
35838: DYSON, JOHN & PETER CHRISTOPHER (PHOTOGRAPHS). - Spirit of Sail. On board the World's Great Sailing Ships.
41882: DYSON, GEORGE. - Fiddling while Rome burns. A Musician's Apology.
44662: EADIE, BETTY J. - Embraced by the light.
33021: EAKIN, RICHARD M. - Great Scientists speak again.
40399: EATON, JEANNETTE. - Trumpeter's Tale. The Story of Young Louis Armstrong.
37222: EBBENHORST-TENGBERGEN, E.J. VAN. - Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid.
47686: EBBINGE WUBBEN, J.C. - Collectie Thyssen-Bornemisza (Schloss Rohoncz). 110 Meesterwerken.
11747: EBBINGE, ERIC (ED.). - Reizen naar Rome. Italië als leerschool voor Nederlandse kunstenaars omstreeks 1800. Paesaggisti Ed Altri Artisti Olandesi A Roma Intorno Al 1800.
40105: BRAUNE & EBBINGHAUS. - Gotische Grammatik.
20044: ECCARIUS-SIEBER, A. - Handbuch der Klavierunterrichtslehre. Anleitung zum Erteilen eine gutes Klavierunterrichtes.
39418: ECK, TON VAN, BOOGAARTS, LOOYENGA, ARJEN & PAUL MOREL (ED.). - Het Smits-orgel in De Duif.
18858: ECK, TON VAN, BOOGAARTS, LOOYENGA, ARJEN & PAUL MOREL (ED.). - Het Smits-orgel in De Duif.
37145: ECK, J. VAN - The Homeric Hymn to Aphrodite. Introduction, Commentary and Appendices.
43297: ECKARTSHAUSEN, KARL VON. - Über die Zauberkräfte der Natur. Mit einer Einführung von Antoine Faive.
44244: ECKARTSHAUSEN, KARL VON. - Enkele woorden uit het binnenste, gevolgd door De vervolmaking van de mens.
32836: ECKERMANN, JOHANN PETER. - Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823-1832.
47772: ECKHARDT, ULRICH, HRSG. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Bilder und Texte einer Ausstelllung der Berliner Festspiele.
39026: ECO, UMBERTO. - De Bibliotheca.
36514: ECO, UMBERTO. - Der Nam der der Rose.
23888: ECO, UMBERTO. - Die Suche nach der vollkommenen Sprache.
22986: WILLEM JOHANNES FRANCISCUS VAN EDE (1957-). (BIES VAN EDE). - Naar huis.
7986: EDEL, REINER-FRIEDEMANN (HRSG.). - Hebräisch-Deutsche Präparation zu Jesaja.
9336: EDEL, D.R. - Helden auf Freiersfüssen. 'Tochmarc Emire' und 'Mal Y Kavas Kuhlwch Olwen'. Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradition.
7997: EDEL, REINER-FRIEDEMANN (HRSG.). - Hebräisch-Deutsche Präparation zu Josua
31129: EDELHAUSER, J. - Verbeter uw geheugen.
24764: NICO SCHEEPMAKER (1930-1990). RUURD EDENS ; SANNAH EDENS. - Ajax en de kunst van het voetballen.
41778: EDEY, MAILAND A. - De ontbrekende schakel. Het ontstaan van de mensheid.
11996: EDGE, KEVIN - The Art of Selling Songs. Graphics for the Music Business 1690-1990
49678: EDGE, HENRY TRAVERS. - Esoteric Keys to the Christian Scriptures & The Universal Mystery Language. Myth and Symbol.
47219: EDINGA, HANS. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918 - 1936 ) aan Zeist en omgeving.
26720: EDINGA, HANS. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918 - 1936 ) aan Zeist en omgeving.
9146: EDINGA, HANS. (SIGNED - GESIGNEERD). - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
46784: EDINGA, HANS. - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
46785: EDINGA, HANS. - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
39406: EDSKES, C.H. - Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
1050: EDSKES, C.H. - Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
39407: EDSKES, C.H. - Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
44901: EDWARDES, ALLEN. - The jewel in the lotus. A historical survey of the sexual culture of the east.
49356: EDWARDS, ANNE. - Judy Garland. A biography.
25693: PHILIP EDWARDS. - Threshold of a nation : a study in English and Irish drama.
37328: EDWARDS, PAUL & ARTHUR PAP (ED.). - A Modern Introduction to Philosophy. Readings from classical and contemporary sources.
30406: PAUL ARTHUR LEHNING (1899-2000) ; FRITS DE JONG EDZ. (1919-1989). - Arthur Lehning : Amsterdam , 8 januari 1976.
27891: PAUL ARTHUR LEHNING (1899-2000) ; FRITS DE JONG EDZ. (1919-1989). - Arthur Lehning : Amsterdam , 8 januari 1976.
29634: LAURENT VAN EECHOUTE. - Lexicon van Franse wijnen.
9390: EECKELOO, JOHAN. - Pieter Hubertus Anneessens (1810-1888) Belgisch orgelbouwer.
37797: EECKHOUT, JORIS. - Herinneringen aan Karel Van de Woestijne.
48912: EECKHOUT, BART. - Voorspel. Gids voor klasieke cd-colletie. (Zonder cd).
42864: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes met een portret van den auteur door Jan Veth.
36822: EEDEN, ED VAN. - Groot Spreekwoordenboek. Herkomst, betekenis en gebruik van alle bekende spreekwoorden.
43397: EEDEN, PETER VAN & P.J. MEERTENS. - Frederik van Eeden 1860-1960.
48740: EEDEN, ED VAN & PETER NIJSSEN. - Een tweede huid. Sportbijnamen.
36139: EEDEN, ED VAN. - Liefste litteken.
42868: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
22268: BÔ YIN RÂ (1876-1943) IS JOSEPH ANTON SCHNEIDERFRANKEN. EVERT VAN EEDEN (1910-1994). - Het huwelijk.
49265: ED VAN EEDEN (1957-). - Als ik die Dom niet had : nieuwe verhalen & gedichten over de Dom.
28638: ED VAN EEDEN (1957-). - Boekenwurmen & ander ongedierte : over de omgang met boeken.
40733: EEDEN, ED VAN, DAM, AREND VAN, E.S. (RED.). - Utrecht. Waar het hart vol va nis.
36444: EEKLMAN ROODA, J & H.E. - Meer spelen met uw intelligentie.
13111: EELES, ANDRIAN. - Canaletto.
1044: EEM, E. VAN. - Aantekening van zommige Vernieuwde en Verbeterde Dispositïen in Kerkorgelen alsmede Dispositïen van eenige Kerk-Cabinet en Bureau Orgels en eindelijk Verscheide Schetsen tot zodanige Kerk en Cabinet orgels van onderscheide grooten door E. van Eem organist van de groote Kerk te Dordrecht.
46294: EENENS, HANS, E.A. , RED. - De plaats van de boekhandelaar. Een vriendenboek voor Paul Hogervorst ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.
5257: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e - 20e eeuw.
19349: EERENBEEMT-DE PONT, H. VAN DEN. - Marktveld, hart van het oude Vught.
34672: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
36378: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN & WIM WIJNMAN. - Malmstroem. Spiel in vier Aufzügen.
27772: GÜNTER SCHADE ; ARNE EFFENBERGER. - Kunst in Berlin , 1648-1987 ; Ausstellung im Alteen Museum von 10. Juni bis 25 . Oktober 1987 , Staatliche Museen zu Berlin.
26146: EGBERTS, MAX. - Kikkerleed. Rijmpjes voor in de verloren uurtjes.
42345: EGER, MANFRED. - Wagner und die Juden. Fakten und Hintergründe.
23078: EGER, ARTHUR O. - Decoratieve Kunst. Over stijl van decoraties en ornamenten.
8276: EGGAR, ROBIN. - Tom Jones. The Biography.
29219: EGGEBRECHT, HANS HEINRICH. - Meyers Taschenlexikon Musik in 3 Bnden.
24058: ELISABETH PETRONELLA MARIA EGGELS (1946-). - Kroniek van een onbegrepen liefde.
24057: ELISABETH PETRONELLA MARIA EGGELS (1946-). - Het huis van de zeven zusters.
26121: LOUIS MARIE ANNE COUPERUS (1863-1923). MARIJKE STAPERT-EGGEN (1944-). - Op reis.
28874: JOHANNES KNEPPELHOUT (1814-1885). MARIJKE STAPERT-EGGEN (1944-). - In den vreemde : reisverhaal.
37269: EGGENSPERGER, THOMAS & ULRICH ENGEL. - Barrolomé de las Casas. Bisschop - politicus - Dominicaan. Met een nawoord van Gustavo Gutiérrez.
18853: EGGER, GERHART). - Serbische Ikonen. Kunst des Mittelalters in den Klöstern der serbisch-orthodoxen Kirche auf dem Gebiete Jugoslawiens. Austallung.
26409: KALLY ELLIS ; ERCOLE MORONI. MONIQUE EGGERMONT. - Vruchten, groenten en bessen: decoreren met verse, gedroogde en andere materialen uit tuin en boomgaard.
39973: EGGERS, DAVE. - U zult versteld staan van onze beweeglijkheid.
28910: JACOBUS CORNELIS BLOEM (1887-1966). SJOERD ANDRIES JOZEF VAN FAASSEN (1949-) ; ANTONIE JOHANNES KORTEWEG (1944-) ; CLARA HENDRIKA CATHARINA CLEMENTINE HELÈNE EGGINK (1906-1991). - Ongewild archief.
41879: EGGLI, EVA. - Probleme der musikalischen Wertästhetik im 19. Jahrhundert. Ein Versuch zur schlechten Musik.
15004: WELLESZ. EGON. - Die Ballett-Suiten von Johann Heinrich und Anton Andreas Schelzer. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik am österreichischen Hofe im 17. Jahrhundert.
14878: EHL, PETR & ARNO PARIK. - Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries.
48638: EHL, PETR & ARNO PARIK. - Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries.
42061: EHMANN, WILHELM. - Die Chorführung. II Das künstlerische Singen.
42788: EHMANN, WILHELM. - Chorische Stimmbildung. Hilfen zu stimmlicher Förderung.
40311: EHMANN, WILHELM. - Johannes Kuhlo. Ein Spielmann Gottes.
37496: EHRMAN, RABBI DR. A. ZVI (ED.). - Babylonian and Jerusalem Talmud. Tractate Bava Mezi'a. (III Hammaphqid & IV Hazavah). With English translation and commentary.
37497: EHRMAN, RABBI DR. A. ZVI (ED.). - Babylonian and Jerusalem Talmud. Tractate Qiddushin. With English translation and commentary.
12108: EHRMANN, ALFRED VON. - Johannes Brahms. Thematisches Verzeichnis seiner Werke.
36993: EICHBORN, HERMANN LUDWIG. - 1. Die Trompete in alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur Musikgeschichte und Instrumentationslehre. 2. Zur Geschichte der Instrumental-Musik. Eine productive Kritik. 3. Das alte Clarinblasen auf Trompeten.
40328: EICHBORN, HERMANN LUDWIG. - Die Trompete in alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur Musikgeschichte und Instrumentationslehre.
14478: EICHELBERGER, HEINZ A. - Die diatonische Mundharmonika. Ein Spielanleitung für Instrumente mit zehn Luftkanälen (20 Tönen).
10155: EIDAM, KLAAS. - Das wahre Leben des Johann Sebastian Bach.
47089: EIJCK, CLARA CORNELIA VAN (ED. JOOST ROOSENDAAL). - Mijn waarde vriendin. Een Gents journaal (1790-1791).
15428: EIJCKMANS, JOZEF. - Verzamelde Gedichten.
20230: JOSEPHUS EGIDIUS EIJCKMANS (1907-1996). - Onromantisch verweer.
21516: JOSEPHUS EGIDIUS EIJCKMANS (1907-1996). - Verzamelde gedichten.
36996: EIJDEN, MIRJAM VAN (RED.) - Componistenportretten. Muziekcentrum Vredenburg.
21344: CHRISTIAN DUQUOC (1926-). ANTONIUS HENRICUS CHRISTIAAN VAN EIJK (1936-). - God anders: de betekenis van de Drieëenheid.
46557: INEZ H.M. VAN EIJK (1940-). - Feest ! : feestvieren in Nederland door de eeuwen heen.
26993: INEZ H.M. VAN EIJK (1940-). - Feest ! : feestvieren in Nederland door de eeuwen heen.
14966: EIJKELBOOM, J. - Hora incerta. Gedichten.
47143: EIJKELBOOM, J. - De gouden man.
14965: EIJKELBOOM, J. - De gouden man.
16142: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels. Gedichten.
47144: EIJKELBOOM. J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
47140: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels. Gedichten.
47142: EIJKELBOOM, J. - Het arsenaal. Gedichten.
31640: EIJKELBOOM. J. (GESIGNEERD - SIGNED). - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten.
47145: EIJKELBOOM, J. - Heden voelen mijn voeten zich goed. Nieuwe gedichten.
30973: EIJKEREN, DYLAN VAN. - Ik zag een aap.
20231: LIDY VAN EIJSSELSTEIJN (1904-1986). - Zouden wij ooit weten : een in memoriam.
46325: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - Het model voor de uitgever van Jan H. van Eikeren.
46302: EIKEREN, JOHAN A. VAN. - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een Corvey Model
15103: EIMERT, HERBERT. - Lehrbuch der Zwölftontechnik.
48429: AUSSCHUSS FÜR DEUTSCHE EINHEIT (HRSG.). - Die Wahrheit über Oberländer. Braunbuch über die verbrecherische faschistische Vergangenheit des Bonner Ministers.
7167: EINSIEDEL, WOLFGANG VON (HRSG.). - Kindlers Literatur Lexikon.
38980: EINSTEIN, ALFRED. - Mozart. Sein Charakter Sein Werk
34468: EINSTEIN, ALFRED. - Beispielsammlung zur Musikgeschichte.
36155: EINSTEIN, ALBERT. - Riemann-Geometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fernparallelismus
443: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
42347: EINSTEIN, ALBERT (GRÜNING, MICHAEL, HRSG.). - Ein Haus für Albert Einstein. Erinnerungen, Briefe, Dokumente. Aufgezeichnet und herausgegeben von Michael Grübing.
13913: EINSTEIN, ALFRED. - Essays on music.
11421: EINSTEIN, ALFRED. - Mozart. Sein Charakter Sein Werk
41458: EINSTEIN, ALFRED. - Mozart. Sein Charakter Sein Werk
41898: EINSTEIN, ALFRED. - Schubert.
39790: EISLER, COLIN. - Masterworks in Berlin. A City's Paintings Reunited. Painting in the Western World, 1300-1914.
46175: EISMANN, GEORG. - Robert Schumann. A Biography in Word and Picture.
43012: EISMANN, GEORG. - Robert Schumann. A biography in Word and Picture.
16766: EISSES, KAREL TH. (ED.). - Honderdzestig jaar (in de voet)sporen van Søren Aabye Kierkegaard (5-5-1813 - 11-11-1855). Kierkegaard in het Nederlandse taalgebied. (Vertalingen, studies, verwijzingen, annotaties en tekstcollaties).
23418: ANIELA JAFFÉ (1903-). P.E. DE VRIES-EK. - Jung : beelden uit mijn leven.
22937: JOOP BOEVE. JAAP VAN EKERIS. - Geïnspireerd door het vuur: zes eeuwen brandbestrijding in Ede.
46210: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
46358: EKKART, R.E.O. - Een boekmuseum verzamelt. Aanwinsten 1987-1991 verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus.
46338: EKKART, R.E.O. - Jean François Verster en zijn verzameling Exlibris.
13508: EKKART, R.E.O., OTTENSPEER, W. &. ANDEREN. - Knappe koppen. Vier eeuwen Nederlandse professorenportretten.
11878: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
20236: R.J.M. EKKERS (1941-). - Van muis tot minaret : gedichten.
42823: ELBEN, OTTO. - Der volksthümliche deutsche Männergesang. Geschichte und Stellung im Leben der Nation; der deutsche Sängerbund und seine Glieder.
10650: ELBOGEN, ISMAR. - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.
31645: ELBURG, JAN G. (GESIGNEERD - SIGNED). - Kikkers van Potter.
42886: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
42903: ELBURG, JAN G. - Drietand. Gedichten 1952-1958.
46714: ELBURG, JAN G. - De streep door de rekening.
36210: ELDER, DEAN. - Pianists at Play. Interviews, master lessons and technical regimes with Artur Rubinstein, Robert Casadesus, Claudia Arrau, Rudof Serkin, Lili Kraus, Gina Boulanger, Rosalyn Tureck, Alicia de Larrocha, Paul Badura-Skoda, Támas Vásary, Martha Argerich, Alfred Cortot, Jorge Bolet, Walter Gieseking and many other great pianists.
22665: PIETER ADRIAAN ELDERENBOSCH (1921-). - God is in ons midden: de Bijbel in de verkondiging van het oude Israël: cyclus voor het derde jaar.
49133: ELDERING, PETER, E.A. (RED.). - "Gelukkig in Gods naam". Het leven in verleden en heden van de St.-Willibrordusparochie te Wassenaar.
852: ELDERS, W.I.M. - Studien zur Symbolik in der Musik der alten Niederländer
43339: ELDERS, FONS. - Analyseer en deconditioneer. Een inleiding tot de systematische filosofie.
50057: WILLEMS ELDERT. - Arph. Kunstfilosofische onderzoekingen. Bijdrage tot de Esthetica en Kultuurfilosofie.
16674: ELGKLOU, LARS. - Koninklijke minnaars en minnaressen. Echtscheidingen, bastaardkinderen, bigamie en verhoudingen.
47238: ELIAS, E. - Wij zijn 75 jaar zoet. Uitgegeven te Amsterdam in 1957 bij het 75-jarig bestaan van de Wester Suikerraffinaderij.
29496: ELIAS, NORBERT. - Mozart. Portrait of a genius.
47097: ELIAS, A.M. - Een minister op dienstreis. W.F. Roëll in 1807 per koets door Frankrijk.
43096: ELIAS, NORBERT. - Sociologie en geschiedenis en andere essays.
49527: ELIAS, NORBERT. - Sociologie en geschiedenis en andere essays.
20693: MICHAEL JAN CORNELIS ELIAS (1948-). - Taboe in taal.
15012: ELIASBERG, ALEXANDER & MAX REICH. - Scholem Alejchem Tewje, der Milchmann.
5229: ELIËNS, F.M. & J. HARENBERG. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
45099: ELIOT, T.S. (ED. MARY KARR). - The waste land and other writings.
28963: ELIOT, T.S. - The Family Reunion.
45568: ELIOT, ALEXANDER, A.O. (ED.). - Myths.
44806: ELIOT, T.S. - Collected Poems. 1909 - 1962.
42751: ELKIN, RBOBERT & MALCOLM SARGENT (FOREWORD). - Queen's Hall 1893-1941.
1483: ELKIN, ROBERT. - Royal Philharmonic. The Annals of the Royal Philharmonic Society.
48504: ELLIN, NAN (ED.). - Architecture of fear.
44447: ELLING, M.F. - Geloven. Portret van een tempeldienaar.
4255: ELLINGTON, DUKE. - Autobiographie.
12255: ELLIOT, J.H. - Berlioz.
29725: ELLIOTT, DAVID. - New Worlds. Russian Art and Society 1900-1937.
26547: ELLIS, HATTIE & DEBI TRELOAR. - Coffee. Discovering, exploring, enjoying.
12152: ELLIS, MRS. - The Juvenile Scrap-Book 1841.
48794: ELLISON, VIRGINIA H. (A.A. MILNE). - The Pooh Party Book.
50668: ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
25414: ELLMANN, RICHARD. - Oscar Wilde.
46117: ELS, JONIEKE VAN & PATTY WAGEMAN. - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou.
7516: ELSENAAR, E. - De clarinet.
39411: ELSENAAR, E. - De geschiedenis der slaginstrumenten.
5101: ELSENAAR, E. - De geschiedenis der slaginstrumenten.
50414: ELSENDOORN, JO. - Vier eeuwen opera. Van Monteverdit tot Nono.
3114: ELSENDOORN, JO (ED.). - Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
42791: ELSENDOORN, JO (ED.). - Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
50415: ELSENDOORN, JO. - Vier eeuwen opera. Van Monteverdit tot Nono.
38001: ELSENDOORN, JO (ED.). - Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
42478: ELSKEN, ED VAN DER. (BERNLEF, J. & ERIK VAN DEN BERG, TEKST). - Jazz 1955 - 1959 . 61.
45285: ELSSCHOT, WILLEM. - Pensioen.
45284: ELSSCHOT, WILLEM. - Tsjip gevolgd door De Leeuwentemmer.
45283: ELSSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
45282: ELSSCHOT, WILLEM. - Een ontgoocheling.

Next 1000 books from Antiquariaat Hofman

12/15