Antiquariaat Hofman
Kerklaan 64, 3731 EJ, De Bilt, The Netherlands. Tel.: 31 (0)6 23439340            Email: antiquariaathofman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47697: VRIES, EDWIN DE. - Het monster van de liefde. Een toneelstuk in vijf bedrijven.
39654: VRIES, R.W.P. DE. - Jan Poortenaar en zijn werk.
45499: VRIES, J. DE (P.L.M. TUMMERS). - Etymologisch Woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?
33734: VRIES, LEONARD DE. - De Hobby Club.
37889: VRIES, JAN W. DE, ROLAND WILLEMYNS & PETER BURGER. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
37890: VRIES, JAN W. DE, ROLAND WILLEMYNS & PETER BURGER. - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
50078: VRIES, THEUN DE. - Vincent im Haag. Eine Van Gogh-Erzählung.
50147: VRIES, G.J. DE. - De Zang der Sirenen.
39785: VRIES, DAAN REMMERTS DE. - Zo zal ik bij je zijn.
35806: VRIES, ANKE DE. - De Blauwe Reus.
13193: VRIES, HUGO DE. - Leerboek der Plantenphysiologie ten gebruike bij het Hooger Onderwijs
37967: VRIES, HAN DE (RED.) - Amsterdam omstreeks 1900. Alle 231 Amsterdam-tekeningen van L.W.R. Wenckebach (1860-1937) met prentbriefkaarten, foto's en teksten van tijdgenoten.
45037: VRIES, O.H. DE. - Leer en praxis van de vroege dopers. Uitgelegd als een theologie van de geschiedenis.
36890: VRIES, R.H.C. DE. - De boekhandel van mijn vader. Boekhandel H. de Vries te Haarlem in beeld gebracht.
46365: VRIES, R.H.C. DE. - De boekhandel van mijn vader. Boekhandel H. de Vries te Haarlem in beeld gebracht.
21858: PETER YVON DE VRIES (1952-). - Oesters en orakels.
26963: NOEL BARBER (1909-1988). ELISABETH ANNA MARIA SCHELTEMA-VRIESENDORP (1937-). - De sultans.
23406: ROBERT GEOFFREY TREASE (1909-1998). ELISABETH ANNA MARIA SCHELTEMA-VRIESENDORP (1937-). - De huurlingen: avontuur en hartstocht van de Condottieri.
21129: VRIESLAND, VICTOR EMANUEL VAN. - Bijbedoelingen. [Door] Victor E. van Vriesland.
41164: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde.
10153: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Onderzoek en Vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza.
9482: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Vereenvoudigingen. Aphorismen.
15348: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Spiegel van de Nederlandse Poëzie. Band I: van Heinric van Veldeke tot en met Willem Bilderdijk Band II: Poëzie 1900 - 1940.
19169: VRIESLANDER, OTTO. - Carl Philipp Emanuel Bach.
35721: VRIEZE, JOHN & VINCENT BOELE (RED.). - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie.
23192: JAN FONTEIN (1927-). JOHN VRIEZE. - De Boeddha's van Siam.
19274: VRIEZE, JOHN (RED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage. Catharina, the empress and the arts.
35650: VRIJ, SJOERD DE . - Op de golflengte van Radio Verrijzend Nederland. Artikelen en reportages.
32178: YPKJE MARIJKE DONKERSLOOT-DE VRIJ (1941-). - De Stichtse Rijnlanden : geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen.
50406: VRIJBURG, M & J. VAN LEUSEN. - Beginselen der meetkunde met opgaven.
21601: RIEN VROEGINDEWEIJ (1944-). - Rotterdam voor beginners.
20980: RIEN VROEGINDEWEIJ (1944-). - Statig landschap achter glas.
33080: VROEGINDEWIJ, RIEN. - Later wordt alles echter. Een keuze uit de gedichten 1973 - 2009. (zonder dvd).
47549: VROMAN, LEO. - Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
42846: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
21073: LEO VROMAN (1915-). - Neembaar.
49353: VRONSKAYA, JEANNE. - Young Soviet film makers.
15520: VROOMEN, PIM DE (RED.). (PIERRE KEMP). - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poëzie.
21796: HENDRIK FRANCISCUS ANDRIESSEN (1892-1981) ; PETRUS JOHANNES KEMP (1886-1967). W.A.M. DE VROOMEN (1941-). - De doler en het kind van God : brieven en documenten van de samenwerking tussen Hendrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921.
22143: PIETER ADRIANUS VROON (1939-1998). - Kopzorgen.
22145: PIETER ADRIANUS VROON (1939-1998). - Allemaal psychisch.
41089: VROON, P. A. - Tranen van de krokodil : over de te snelle evolutie van onze hersenen.
44644: PIETER ADRIANUS VROON (1939-1998). - Wolfsklem: de evolutie van het menselijk gedrag.
22141: PIETER ADRIANUS VROON (1939-1998). - Wolfsklem: de evolutie van het menselijk gedrag.
22142: PIETER VROON (1939-1998). - Toestanden.
22144: PIETER VROON (1939-1998). - De ziel te lijf.
47461: VROON, PIET. - Intelligentie. Over het meten van een mythe en de politieke, sociale en onderwijskundige gevolgen.
47328: PIETER ADRIANUS VROON (1939-1998). - Allemaal psychisch.
47329: PIETER ADRIANUS VROON (1939-1998). - Kopzorgen.
25851: ANNA BLAMAN (1905-1960) PSEUD. VAN JOHANNA PETRONELLA VRUGT. - Mijn eigen zelf : schetsen en gedichten.
25602: ANNA BLAMAN (1905-1960) PSEUD. VAN JOHANNA PETRONELLA VRUGT. - De verhalen: waarin opgenomen Ram Horna , Overdag , De kruisvaarder en verspreide verhalen.
37769: VSETECKA, JIRI & JIRI KUDELA. - Osudy zidovske Prahy. Schicksale des jüdischen Prags. The fate of Jewish Prague. Destinées de Prague la juive. Il destino di Praga ebraica.
19483: VUCHT TIJSSEN, LIETEKE VAN. & WILLEM VAN REIJEN. - Kennis & Werkelijkheid. Benaderingen.
26849: RIK VAN CAUWELAERT (1950-) ; FRANS VUGA. - Sportencyclopedie.
36540: VUGT, JOOS VAN. - Kind tussen werk en zorg. De situatie van het Nederlandse gezin en de taak van de overheid.
22172: VUIJSJE, HERMAN. - Nieuwe vrijgestelden : de opkomst van het spijkerpakkenproletariaat.
48832: VUIJSJE , BERT. - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
33647: VUIJSTJE, MARJA. - Joke Smit. Biografie van een feministe.
10488: VUILLIER, GASTON. - La Danse.
49302: VUURDE, R.E.M. VAN. - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer. England, The Netherlands and the Monroe Doctrine, 1895-1914. The protection of European interests within the American sphere of influence.
49303: VUURDE, R.E.M. VAN. - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer. England, The Netherlands and the Monroe Doctrine, 1895-1914. The protection of European interests within the American sphere of influence.
24527: ELIZABETH VUYK (1905-1991). - Gerucht en geweld.
24528: ELIZABETH VUYK (1905-1991). - Kampdagboeken : drie verhalen , dagboeken en aantekeningen.
49014: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
32475: VUYK, BEP. - Het hout van Bara.
45384: VUYK, BEP. - Duizend eilanden. Roman.
36265: VUYK-BOSDRIESZ, J.B. - Ster Woordenboek. (1) Spaans - Nederlands. (2) Nederland - Spaans.
48584: VUYK, SIMON - Doopsgezinde Bijdragen 2006. Remonstrantse en doopsgezinde protesten tegen slavenhandel en slavernij in het laatste decennium van de achttiende eeuw.
45385: VUYK, BEP. - Broer in Brazilië
40981: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
20848: L.F. ROSEN PSEUD. VAN LEO VAN DER WAAL. - Adel.
20849: L.F. ROSEN PSEUD. VAN LEO VAN DER WAAL. - Onhandig hart.
16221: WAAL, FRANÇOIS DE & KAMAGURKA. - Vijftig manieren waarop ik mijn leven verpestte en hoe jij dat kunt voorkomen.
37488: WAAL, H. VAN DER. - Drie eeuwen Vaderlandsche Geschied-Uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. Deel I en II. (Dutch Portrayal History 1500-1800. An iconological study).
33150: MARGOT DE WAAL. - Bij tij en ontij : 400 jaar zeeverhalen in de Nederlandse letteren.
7420: WAAL, CARLA RAE. - Johanne Dybwad. Norwegian Actress.
46516: WAALDERBOS, CARRY. - Koning van de leugen. Roman.
47515: WAALS, LAURENS VAN DER. - Zwervende en reizende toch thuis. 24 schetsen van H.P. Berlage.
35825: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Gebroken kleuren.
47969: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Gebroken kleuren.
23205: W.J.G.M. WAANDERS. - En zij teken(d)en voor Waanders ... = And they signed up with Waanders ...
38424: WAARD, ROMKE DE (ED.). - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie door de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
42599: WAARD, ELLY DE. - Anna Bijns. O God wat hooren wij nu al rumoers.
20957: ELLY DE WAARD (1940-). - Strofen.
28643: ELLY DE WAARD (1940-). - Strofen.
20549: ELLY DE WAARD (1940-). - Onvoltooiing.
20958: ELLY DE WAARD (1940-). - Een wildernis van verbindingen.
28642: ELLY DE WAARD (1940-). - Furie.
38425: WAARD, ROMKE DE (ED.). - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie door de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
29319: WAARD, HENK VAN. - Walcheren onder de zeegolven. Eerste golf De Noord-Westkust.
33098: WAARD, ELLY DE. - In het halogeen.
34652: WAARD, ADRI & REIN HEIJ. - Renkum, vijf dorpen in het groen. Renkum, Heelsum. Doorwerth, Wolfheze, Oosterbeek.
20548: ELLY DE WAARD (1940-). - Strofen.
20973: HANS VAN DE WAARSENBURG (1943-). - De dorst der havensteden : gedichten.
20294: SERGIO MACÍAS (1938-). JOHANNES PAUL RICHARD THEODORUS VAN DE WAARSENBURG (1943-). - Ons zoekt de hoop : gedichten in de schaduw van de ballingschap.
20972: HANS VAN DE WAARSENBURG (1943-). - Zuidwal : gedichten.
30923: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Wie hier nog komt.
23721: ERIC WAARTS (1958-). - NIMA marketing lexicon : begrippen en omschrijvingen.
17648: WACHHOLZ, MARIANNE & GRETEL WEISS. - Euromenu.
7227: WACKERNAGEL, PHILIP. - Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert.
41635: WACKIE EYSTEN, P.A. - Bruiloft zonder zegen. Drie opstellen over opera's van Mozart, Mendelssohn en Richard Strauss.
4508: WAESBERGE, JOSEPHO SMITS VAN (RED.) & HEINRUCUS VON AUGSBURG. - Musica Domni Heinrici Augustensis Magistri. DMA A. VII
46058: WAESBERGHE, JOS. SMITS VAN. - Muziek en drama in de Middeleeuwen.
17099: WAESBERGHE, JESEPHO SMITS VAN (HRSG.). (SIGNED - GESIGNEERD). - Divitiae Musicae Artis (DMA). De Numero Tonorum Litterae Episcopi A. Ad Coepiscopum E. Middae AC Commentum Super Tonos Episcopi E. (ad 1000).
46067: WAESBERGHE, JOS. SMITS VAN. - Muziek en drama in de Middeleeuwen.
11717: WAESBERGHE, JESEPHO SMITS VAN (HRSG.). - Divitiae Musicae Artis (DMA). De Numero Tonorum Litterae Episcopi A. Ad Coepiscopum E. Missae AC Commentum Super Tonos Episcopi E. (ad 1000)
40893: WAESBERGHE S.J., JOS SMITS VAN. - Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen. Aflevering 6, Deel 1, nummer 6.
42999: WAESBERGHE S.J., JOS SMITS VAN. - Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen. Aflevering 25, Deel II, nummer 9.
38193: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode.
26898: WIL DE GROOT-BOOT ; M.M. BAKKER (1958-) ; MATTHIEU WAGEMAKER (1968-). - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart : 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein.
21161: NAOMI WOLF (1962-). STANNEKE WAGENAAR. - De zoete leugen , of De mythe van de schoonheid.
21350: CORNELIS WAGENAAR (1960-). - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam , 1940-1952.
49283: WAGENAAR, LODEWIJK. - In het kielzog van de VOC.
40992: WAGENAAR, JAN A. - Oordeel en Heil. Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieën in Micha 2-5. A Study on the relationship between the oracles of hope and the oracles of doom in Micah 2-5.
29299: WAGENAAR, AAD. (RED.). - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken.
22118: LILLIAN BRESLOW RUBIN (1924-). STANNEKE WAGENAAR. - Vriendschap.
22119: LILLIAN BRESLOW RUBIN (1924-). STANNEKE WAGENAAR. - Intieme vreemden.
13806: WAGENAAR, JAN. - 'T verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne Gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768. Door Jan Wagenaar, historieschrijver der gemelde stad.
31376: WAGENBACH, KLAUS. - Frans Kafka. Bilder aus seinem Leben.
47468: WAGENDORP, BERT. - De dubbele schaar.
28553: MARINUS ANTONY WES (1939-2008) ; HENDRIK WAGENVOORT (1886-1976). - Rondom Claudius: Seneca, Suetonius, Tacitus.
39687: WAGNER, RICHARD (KARL REUSCHEL, HRSG.). - Richard Wagner. Dramatische Werke. Dritter Band.
25292: WAGNER, RICHARD. - Schriften eines revolutionären Genies.
8711: WAGNER, PETER. - Geschichte der Messe. I.Teil: Bis 1600.
29180: WAGNER, RICHARD. - The Flying Dutchman: an opera in three acts.
35: WAGNER, RICHARD. - Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg. Romantische Oper in drei Aufzüge. Text von Komponisten. Dresdener und Pariser Fassung. Klavierauszug von Felix Mottl. Nachwort von Werner Wolf.
35865: WAGNER MCCLAIN, FLORENCE. - Reïncarnatie therapie. Een praktisch werkboek.
48055: WAGNER, RICHARD (KARL REUSCHEL, HRSG.). - Richard Wagner. Dramatische Werke. Mit Bildern. .
46914: WAGNER, REINHARD. - Die Gnosis von Alexandria. Eine Frage des frühen Christentums an die Gegenwart.
47186: WAGNER, RICHARD. (NATIONALE REISOPERA). - Der Ring des Nibelungen. Dritter Tag. Götterdämmerung.
7381: WAGNER, GOTFRIED. - The Wagner Legacy. An autobiography.
42179: WAGNER, MANFRED (ED.). - Schönberg-Gespräch
25105: WAGNER, GOTTFRIED. - L' Héritage de Wagner.
48924: WAGNER, HEINZ. - Das grosse Handbuch der Oper.
12800: WAGNER, RICHARD. - Magisches Feuer. Richard Wagners Lebenskampf geschildert von ihm selbst.
40890: WAGNER, RICHARD (JULIUS BURGHOLD, HRSG.). - Siegfried. Zweter Tag aus der Trilogie Der Ring des Nibelungen.
42743: WAGNER, RICHARD. - Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Vollständiger Klavier-Auszug von Karl Klindworth.
8331: WAGNER, RICHARD. - Entwürfe, Gedanken, Fragmente.
18900: WAGTENDONK, K & P. AARTS (RED.). - Islamitisch fundamentalisme.
31841: WAHL, HANS (HRSG). - Die 92 Holzschnitte der Lütherer Bibel aus dem Jahre 1494 von einem unbekannten Meister.
47504: WAHL, HANS. - Goethe als Zeichner der Deutschen Landschaft 1776-1786.
46080: WAIBOER, A.J., WIEDIJK, A. & JAC. H. OUDT. - 100 Jaar Waard en Groet 1844 - 1944.
7346: WAIBOER, A.J., WIEDIJK, A. & JAC. H. OUDT. - 100 Jaar Waard en Groet 1844 - 1944.
45288: WAIN, JOHN. - Samuel Johnson. A biography.
43465: WAITE, ARTHUR EDWARD. - Der Bilderschlüssel zum Tarot.
24563: GABRIEL JOSÉ GARCÍA MÁRQUEZ (1927-). ARIE VAN DER WAL. - Ontvoeringsbericht.
41496: WAL, A. DE . - Muzikale post- en preludia.
31492: MARGRITA ANTOINETTE VERKERK (1957-) ; GOOSSEN ALBERTUS VAN DER WAL (1934-). (RED.). - Filosofie, ethiek en praktijk: liber amicorum voor Koo van der Wal.
29499: WAL, JOOST DE, E.A. (RED.). - Beatrix in Europese handen. 10 ontwerpen voor de Nederlandse euro.
28741: SIMON LAMBERTUS VAN DER WAL (1910-1978). - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
21325: BAUCO T. VAN DER WAL. - Oud en nieuw fascisme.
6903: WAL, M.J. VAN DER . - De taaltheorie van Johannes Kinker.
36454: WAL, GEKE VAN DER (RED.). - Mijn moeder was analfabeet en andere levensverhalen van geslaagde vrouwen.
32785: WALCH, JAN. (SIGNED - GESIGNEERD). - Het leven van een Heilige. (St. Franciscus van Assisi). Een gedramatiseerde legende.
41322: WALCH, J.L. - De Varianten van Vondel's Palamedes.
7125: WALCH, JAN (BOEKENWURM). - Uit geschiedenis van woorden.
5758: WALCH, J.L. (SIGNED - GESIGNEERD) - Mysterie spel. Met drie reproductiën naar droge-naald etsen van Lodewijk Schelfhout.
41875: WALDEN, DAVID E. - How to stay awake during anybody's second movement.
19010: WALDMANN, HELMUT. - Petrus und die Kirche. (Petri Versuchung und der Kampf der Kirche mit dem Kaisertum und die Waltherrschaft).
12652: WALDO, TERRY. - This Ragtime.
23599: WALESA, LECH.(SIGNED/GESIGNEERD/SIGNIERT). - Droga nadziei 2
45262: WALESA, LECH. - De weg van de hoop. Autobiografie.
13613: WALEWSKI, STANISLAW. - LangenscheidtsTaschenwörterbuch der polnischen und deutschen Sprache. Erster Teil: Polnisch - Deutsch. Zweiter Teil: Deutsch - Polnisch.
45819: WALKER, RICHARD, E.A. (RED.). - Uitvindingen die de wereld veranderden.
5971: WALKER, JOHN. - A Rhetorical Grammar, or Course of Lessons in Elocution (1785).
37730: WALKER, ALICE. - Bij de glimlach van mijn vader.
41521: WALKER, ALAN (ED.). - Frédéric Chopin. Profiles of the Man and the Musician.
45424: WALKER, ALAN (ED.) - The Chopin Companion. Profiles of the Man and the Musician.
42461: WALKER, ALEXANDER. - The shattered silents. How the talkies came to stay.
37729: WALKER, ALICE. - De kleur paars.
46018: WALKER, KYLIE (ED.). - Whoopies. More than 50 senstional recipes for pizza lovers. Make me.
46017: WALKER, KYLIE (ED.). - Whoopies. More than 50 senstional recipes for pizza lovers. Make me.
46011: WALKER, KYLIE (ED.). - Pizza. More than 50 sensational recipes for pizza lovers. Make me.
46022: WALKER, KYLIE (ED.). - Cake and cookie pops. Moren than 50 fun treats on stick. (Make me).
33803: WALKER, ALAN. - An anatomy of musical criticism.
40326: WALKER, D.P. - Der musikalische Humanismus im 16. und frühen 17. Jahrhundert.
46023: WALKER, KYLIE (ED.). - Barbecue. More than 50 fabulous new recipes for the grill. (Make me).
45408: WALL PERNÉ, GUST VAN DE. - Veluwsche Sagen. Geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné.
7961: WALL, ARNOLD. - The Mother Tongue in New Zealand.
44284: WALL, MICK. - Guns n' Roses. De gevaarlijkste band ter wereld.
45404: WALLACE, LEWIS. - Ben Hur.
36455: WALLACE, ARTHUR. - Theories of life. Darwin, Mendel and beyond.
46801: WALLAGE, JACQUES. - Thuis en ontheemd. Over identiteit, aanpassing en emancipatie.
45168: WALLINGA, H.T. - Xerxes' Greek Adventure. The naval perspective.
49827: WIM KAYZER (1946-) ; GERTJAN WALLINGA. - Vertrouwd en o zo vreemd: over geheugen en bewustzijn.
22176: WIM KAYZER (1946-) ; GERTJAN WALLINGA. - Vertrouwd en o zo vreemd: over geheugen en bewustzijn.
13510: WALLIS, PETER & RUTH. - Newton & Newtoniana 1672 - 1975. A Bibliography.
33763: WALLISCH, HEINZ. - 125 jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht.
44514: WALLNER, MICHAEL. - April in Parijs.
45380: WALOP, HELGA. - Zolang ik leef.
24605: HELGA WALOP (1975-). - Zolang ik leef.
36381: WALRAVEN, JOHANNES JACOB. - Identification in complex volatile organic mixtures. Part one: an investigation od bergamot oil. Part two: gaschromatographic identification.
45369: WALRAVEN, JAN. - Jan Biorix. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
44745: WALRAVEN, W. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941.
19613: WALSCH, KAREL. - Dylan Thomas.
5504: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921 - 1950.
27082: WALSCHAP, GERARD. (SIGNED - GESIGNEERD). - Een mens van goede wil.
34373: WALSER SMITH, HELMUT. - Het verhaal van de slager. Moord en antisemitisme in Duitsland, 1900.
16238: WALSH, STEPHEN. - De hel van Stalingrad.
45014: W.H. WALSH, ED. (KANT). - Kant's Criticism of Metaphysics.
39878: WALSH, MICHAEL. - De geheime macht van Opus Dei. Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.
18506: WALSH, MICHAEL. - De geheime macht van Opus Dei. Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.
16076: WALSUM, SANDER VAN. - Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945
43232: WALSUM, SANDER VAN. - Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945
9480: WALTER, BRUNO. - Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken.
48121: WALTER, BRUNO. - Von der Musik und vom Musizieren.
21159: MAX LIEDTKE (1931-). H. WALTER. - Pestalozzi.
46181: WALTER, BRUNO. - Thema en Variaties. Autobiografie. Herinneringen en gedachten.
26856: WALTER, RICHARD. - Screenwriting: the art, craft, and business of film and television writing.
15325: WALTER, BRUNO. - Briefe 1894 - 1962.
41452: WALTER, BRUNO. - Thema en Variaties. Autobiografie. Herinneringen en gedachten.
38392: WALTHER BOER, C.L. - Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een studie naar aanleiding van Petrucci's "Harmonice Musices Odhecaton".
46425: WALTHER, INGO F. & RAINER METZGER. - Marc Chagall 1887 - 1985. Malerei als Poesie.
2724: WALTHER BOER, C.L. - Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een studie naar aanleiding van Petrucci's "Harmonice Musices Odhecaton".
46424: WALTHER, INGO F. & RAINER METZGER. - Marc Chagall 1887 - 1985. Malerei als Poesie.
46507: WALTHER BOER, C.L. - Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een studie naar aanleiding van Petrucci's "Harmonice Musices Odhecaton".
39524: WALTHER BOER, C.L. - Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een studie naar aanleiding van Petrucci's "Harmonice Musices Odhecaton".
37611: WALTHER, WIEBKE. - Die Frau im Islam.
46372: WALTHER, INGO F & RAINER METZGER. - Marc Chagall 1887-1985 Schilderkunst als poëzie.
46508: WALTHER BOER, C.L. - Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een studie naar aanleiding van Petrucci's "Harmonice Musices Odhecaton".
34786: WALTHER, INGO F & RAINER METZGER. - Marc Chagall 1887-1985 Schilderkunst als poëzie.
46432: WALTHER, INGO F. & RAINER METZGER. - Marc Chagall 1887 - 1985. La Pintura como poesía.
5667: WALTHER BOER, C.L. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
44105: WALTHER, HENDRIK. - Ikebana. Traditionelle japanische Blumenkunst. Einführung in die Lehre der Ikebono-Schule.
46203: WALTMANS, H.J.H. - Johann, Gottfried Walther (1684-1748). Componist, theoreticus en aestheticus.
32787: WAMBAUGH, JOSEPH. (SIGNED - GESIGNEERD). - The Time Dome.
9237: WANDER, WILHELM HRSG.). - Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk.
44478: WANG, SABINE, A.O. (ED.). - Chi Peng. Me, Myself and I.
45381: WANG, LULU. - Het lelietheater.
24699: LULU WANG (1960-). - Brief aan mijn lezers.
24700: LULU WANG (1960-). - Het lelietheater.
48128: WANGERMÉE, ROBERT. - De Vlaamse Muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw.
6883: WANGERMÉE, ROBERT. - De Vlaamse Muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw.
40334: WANGERMEE, ROBERT. - Las Maîtres de Chant des XVIIe et XVIIIe siècles à la Collégiale des SS. Michel en Gudule à Bruxelles.
28691: WANING, NORBERT (HRSG.). - The Yearbook 2008. Das Jahrbuch 2008. Bund Freischaffender Foto-Designer e.V. (BFF).
50577: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Universiteit 1575 - ±1650.
28786: WAP, HANS. - De laatste lemming.
43143: WAP, DR. - De Stad Utrecht Album. Bevattende afbeeldingen harer voornaamste Gebouwen en Gezigtspunten met historische bijschriften door Dr. Wap.
26929: WARD, KENNAN. - Denali: reflections of a naturalist.
45809: WARD, PATRICK. - Bike Riders. De wereld van de snelle machines. Fotoboek.
14373: WARD, DICK. - Technieken voor de reclame-illustrator.
49414: WARD-PERKINS, BRYAN. - Der Untergang des Römischen Reiches und das Ende der Zivilisation.
40901: WARERS, ETHEL, ROCHESTER, EDDIE, AND OTHERS. - (DVD). Cabin in the Sky.
35939: WARING, PHILIPPA. - Encyclopedie vanhet bijgeloof. Een alfabetische rangschikking.
38378: WARMOND, ELLEN. - Testbeeld voor koud klimaat.
35823: WARMOND, ELLEN. - Uitzicht op inzicht.
42917: WARMOND, ELLEN. - Het struisvogelreservaat. Gedichten.
10676: WARNER, JAY. - The Da Capo Book of American Singing Groups. A history 1940-1990.
16977: WARNER, REX (ED.). - Encyclopedia of World Mythology.
41667: WARNER, THOMAS E. - An annotated bibliography of woodwind instruction books 1600-1830.
22682: GERRIT WARNINK. - Liturgie in losse woorden: praktisch woordenboekje voor kerkgangers.
31660: WARNOCK, G.J. - Berkeley.
30779: JOHN HAMILTON WARRACK (1928-). - Carl Maria von Weber.
25151: WARRACK, JOHN. - Early romantic masters 2 : Weber, Berlioz, Medelssohn.
10047: WARRACK, JOHN. - Tchaikovsky Symphonies & Concertos.
473: WARRACK, JOHN. - Tchaikovsky.
45383: WARREN, HANS. - Demetrios.
29732: WARREN, HANS. (GESIGNEERD - SIGNED). - Steen der hulp.
20966: HANS WARREN (1921-2001). - Een otter in Americain.
24658: JOHANNES ADRIANUS MENNE WARREN (1921-2001). - Om het behoud der eenzaamheid : hoogtepunten uit veertig jaar Geheim dagboek.
24659: JOHANNES ADRIANUS MENNE WARREN (1921-2001). - Geheim dagboek.
19742: WARREN, HANS & MARIO MOLENGRAAF. (RED.). - De Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden.
7456: WARREN, HANS. - Verzamelde Gedichten. 1941/1971.
15017: WARREN, HANS. - Verzamelde Gedichten. 1941-1981.
45199: WARREN, HANS, E.V.A. - Dagboeken.
45387: WARREN, HANS. - Steen der hulp.
13392: WARREN, HANS (RED.).. - De Spiegel van de Nederlandse Poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
20480: WARREN, HANS. - Tijd.
41600: WARREN, HANS. - Geheim Dagboek 2001.
42025: WARRICK, PATRICIA S. - The cybernetic Imagination in Science Fiction.
12132: WARRILOW, JANE (ED.). - Panayiotis Kalorkoti. Etchings and drawings.
15296: WÄSCHER, HERMANN. - Das Deutsche Illustrierte Flugblatt. Band 2. Von der Zeit der Restauration bis zur Gegenwart.
33720: WASHBOURN, PENELOPE. - Fasen in het leven van de vrouw.
39713: WASIELEWSKI, WILH. JOH. V. - Die Violine und ihre Meister.
6216: WASIELEWSKI, WILH. JOH. V. - Die Violine und ihre Meister.
9826: WASIL, HEINRICH. - Münchner Tram. Eine Geschichte der Strassenbahn in München.
41824: WASILJENKO, J. & E. LAMM - Wij leren Russisch verstaan en spreken.
21326: BEN A.J. WASSER (1934-). - Pelgrimages: bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
42728: JAKOB WASSERMANN (RODEWALD, DIERK (HRSG.). - Jakob Wassermann. Deutscher und Jude. Reden und Schriften 1904-1933.
37727: WASSMO, HERBJØRG. - Het huis met de blinde.
21029: HANS HOGENDOORN (1946-) ; ROGER WASTIJN (1928-1998). - Een wereld zonder grenzen : thematische verzenbundel over verdraagzaamheid en integratie.
16848: MONTRES - WATCHES. - Bulgari. Montres 2004/2005.
16847: MONTRES - WATCHES. - Les collections Breguet. (La passion laisse des traces).
33876: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentse gemeente.
32613: WATERBOLK, H. TJ. - Nederland ons aller tuin. Drente.
25107: WATERMAN, FANNY. - Fanny Waterman On piano teaching and performing. [ On piano teaching and performing. ].
24626: ISAAC WEST PSEUD. VAN JITSCHAK GAD STOROSUM ; TIM WATERMAN (1962-). - De supervisor.
20553: EMMANUEL LIPP PSEUD. VAN OSCAR JAN WILLEM MARIE VAN DEN BOOGAARD EN STEVEN VAN WATERMEULEN. - Chinchilla song.
21898: WATERSCHOOT, WERNER. - De "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I. Analytische bibliografie.
38875: WATKINS, BILL. - Een Keltische Jeugd.
50451: JAMES DEWEY WATSON (1928-). - The double helix. A personal account of the discovery of DNA.
34647: WATSON, DON - Indians of the Mesa Verde.
36386: WATSON, LYALL. - Darnk nature.
27792: STEVEN WATSON. - Strange bedfellows: the first American avant-garde.
3931: WATSON, IAN. - Song and Democratic Culture in Britain.
44411: WATSON, LYALL. - Natuurlijk of bovennatuurlijk. Een nieuwe, originele benadering van vreemde verschijnselen en hun plaats in de natuur.
48356: WATTEUW, PIERRE. - Les pertes de la chasse allemande de jour en Belgique 1940-1945. Tome I: Les Bf 109 en Fw 190 engagés dans le ciel belge (1940-1942).
44443: WATTS, J. D.D. - Kort begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een Vervolg der Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus; waar by gevoegd is Een Berigt der voornaamste Voorzeggingen, die tot J. Christus betrekkelyk zyn: Voorgesteld by wyze van Vraagen en Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden: en ver.
27824: WAVERERBECQ, ANNIE-LAURE. - Photographies hongroises. Regards nouveaux / Az Új Tekintet.
29040: WEATHERLY, JAMES K. - Japan unescorted.
4807: WEAVER, WILLIAM & MARTIN CHUSID (ED.). - The Verdi Companion.
27909: WEBB, BEATRICE. - The diary of Beatrice Webb.
11079: WEBBER, JULIAN LLOYD & MARGARET CAMPBELL. - Julian Lloyd Webber: married to music.
42302: WEBELIKNG, PIETER. - Werktuig. Dertien coryfeeën over hun geliefde gereedschap.
16999: WEBER, OLIVIER & REZA. - Eeuwig Afghanistan.
4155: WEBER, CARL MARIA VON. - Der Freischütz. Oper in drei Aufzügen. In Musik gesetzt von C.M. von Weber.
43628: WEBER, W.M. - De meningen van de filosofen - Negen dwarse doorsneden door de Westerse filosofie.
12281: WEBER-KELLERMANN, INGEBORG. - Ludolf Parisius und seine altmärkische Volkslieder.
9916: WEBER, WILHELM (HRSG.). - Mozart und Slevogt. Ein Beitrag zum Mozart-Gedenkjahr. Ausstellung.
25206: FREIHERR CARL MARIA FRIEDRICH ERNST VON WEBER (1786-1826). - Kunstansichten : ausgewählte Schriften.
35783: WEBER, W.M. - De meningen van de filosofen. Neden dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel I: Het bestaan van de buitenwereld. Boek II: De ruimte.
32967: WEBER, EDITH (ED.). - La Résonance dans les Échelles Musicales.
39765: WEBER, MAX. - Politik und Gesellschaft.
26620: WEBER, H. R. - On a Friday Noon.
3585: WEBER, EW. - Die Krankheiten des Rindes.
12143: WEBERS, CARL MARIA VON. - Mein vielgeliebter Muks. Hundert Briefe von Webers an Caroline Brandt aus den Jahren 1814-1817.
48813: WEBSTER, T.B.L. - The Greek Chorus.
4016: WECHSBERG, JOSEPH. - The Waltz Emperors. The Life and Times and Music of the Strauss Family.
41867: WECHSBERG, JOSEPH. - Red plush & black velvet. The Story of Dame Nellie Melba and her times.
30874: WEDECK, H. E. - Dictionary of spiritualism.
31023: WEDEKIND, FRANK. - Slot Wetterstein.
37401: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands.
47093: WEDGWOOD, C.V. - William the Silent. William of Nassau, Prince of Orange, 1533-1584.
39797: WEDGWOOD, C.V. (RED.). - De wereld van Rubens 1577 - 1640.
32577: SERGIO UMBERTO BARBIERI (1951-) ; JAN DE HEER ; CARLOS JOSÉ MARIA WEEBER (1937-). - Carel Weeber 'ex'architect.
30808: WEEL, A. J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
28632: WEEL, A. J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
24515: DIRK VAN WEELDEN (1957-). - Antonius Servadac : novelle.
16097: WEELDEN, DIRK VAN E.A. (RED.). - Een nieuwe nederzetting. De onvoltooide geschiedenis van Leidsche Rijn.
47550: WEELDEN, DIRK VAN. - Pyrrho reist naar Athene.
45388: WEELDEN, DIRK VAN. - Orville. Roman.
47936: WEELDEN, JAN VAN (BEWERKER). - Elektronische klanken. 18 psalmen.
24514: DIRK VAN WEELDEN (1957-). - Tegenwoordigheid van geest.
45389: WEELDEN, DIRK VAN. - Van hier naar daar.
17761: WEELE, P.L. VAN DER. - De geschiedenis van het N.A.P.
45391: WEEMOEDT, LÉVY. - Ken uw klassieken!
45378: WEEMOEDT, LÉVI. - Acte van verlating.
33446: WEERD, HENK DE. - Plezier in Werken. Zingevingsaspecten en Waarden op de Werkvloer. (Having fun in your Work. Freude beim Arbeit).
29690: WEERDENBURG, JAN (SAMENSTELLER). - Stad en Universiteit anno 1894. Verslag van het symposium n.a.v. het 100-jarig bestaan van het Academiegebouw.
21609: RUUD J. SPRUIT (1942-). TOM WEERHEIJM (1940-). - De dood onder ogen : een cultuurgeschiedenis van sterven , begraven , cremeren en rouw.
45379: WEERLE, DUCA VAN. - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
42708: WEES, P.G. VAN. - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. Poetical Geography in Virgil's Aeneis.
22450: THEODOOR WEEVERS (1904-1992). - Droom en beeld : de poëzie van Albert Verwey.
26429: WEGENER, URSULA ; WEGENER, PAUL. - Florales Gestalten mit Trockenblumen.
39096: WEGNER, MAX. - L 'Art Grec.
46097: WEGNER, J.G. - Stedelijke nederzettingen in Nederland tot de Franse tijd.
8072: WEGNER, MAX. - Die Musikinstrumente des alten Orients.
8774: WEGNER, MAX. - Das Musikleben der Griechen.
42827: WEHEL, GERH. F. - Neue Wege im Kompositionsunterricht. Elementairlehre in zwei Bänden.
43057: WEHLE, GERH. F. - Die Kunst der Improvisation. Band I. Harmonielehre, Formenlehre un Kontrapunkt im Klaviersatz.
40783: WEHRING, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
30706: WEIDE, SUZANNE. - Langs Utrechtse geveltekens.
7216: WEIDEMANN, CARLA. - Leben und Wirken des Johann Philip Förtsch (1652 - 1732)..
11588: WEIGAND, JÖRG. - Fensterblumen. Papierschnitt-Kunst aus China.
39430: WEIGEL, HANS. - Tausend und eine Première. Wiener Theater 1946 - 1961.
39431: WEIGEL, HANS. - Tausend und eine Première. Wiener Theater 1946 - 1961.
39429: WEIGEL, HANS. - Tausend und eine Première. Wiener Theater 1946 - 1961.
47281: WEIGHTMAN, CHRISTINE B. - A Short Story of The Hague.
48101: WEIGL, BRUNO. - Handbuch der Violoncell - Literatur. Systematisch geordnetes Verzeichnis der Solo- und instruktiven Werke für das Violoncell.
39201: WEIJER, R.B. VAN DE , E.A. (RED.). - Tussen traditie en wetenschap. Geschiedbeoefening in niet-westerse culturen.
45342: WEIJNEN, A.A. - Het schema van de klankwetten.
8770: WEIJNEN, A. - Betekenis en mogelijkheden der heemtaalkunde.
8771: WEIJNEN, A. - Tweetaligheid
37717: WEIJTS, CHRISTIAAN. - De etaleur. Dansnovelle.
46417: WEIL, JIRI. - I have not seen a butterfly around here. Children's drawings and poems from Terezin.
37591: WEIL, G.E., RIVIÈRE, P. & M. SERFATY. - Concordance da la Cantilation du Pentateuque et des cinq Megillot.
30010: BEEK. M.A. & J. SPERNA WEILAND. - Martin Buber.
42316: WEINER, E.S.C. & ANDREW DELAHUNTY (ED.). - The Oxford Guide to English Usage. Second edition.
32927: WEINER, M. - Weerstand tegen ziekten. Praktische wenken voor het versterken van uw immuniteit, met o.a. preventieve maatregelen tegen AIDS.
36213: WEINGARTNER, FELIX. - On the performance of Beethoven's Symphonies.
7794: WEINSTAT, HERTZEL & BERT WECHSLER. - Dear Rogue. A Biography of the American Baritone Lawrence Tibbitt.
41541: WEINSTOCK, HERBERT (JAMES HUNEKER). - Chopin. The man ans his music.
41423: WEINTRAUB, WIKTOR. - The Poetry of Adam Mickiewicz.
17734: WEINTRAUB, STANLEY. - Beardsley. A biography.
25034: ALAN TURNER PEACOCK (1922-) ; RONALD WEIR. - The composer in the market place. An economic story.
32601: WEISBERG, JOCOB. - De Bush tragedie. Een klassiek familiedrama van vader en zoon, broer en broer.
41155: WEISGERBER, J. - Hugo Claus. Experiment en traditie.
44668: WEISMAN, AVERY, D. - De dood nabij. Een psychiatrische studie over het levenseinde.
46190: WEISS, AUG. & J.C. ANDREAE & FERD. TIMMERMANS. - Eén alleen is maar verdrietig. Een nieuw zangbundel.
49071: WEISS, AUG. & J.C. ANDREAE & FERD. TIMMERMANS. - Eén alleen is maar verdrietig. Een nieuwe zangbundel.
26319: WEISS, MICHAEL J. - The clustered world. How we live, what we buy, and what it all means about who we are.
34402: WEISS, GÜNTER, GRUBER, GERNOT & ROBERT MÜNSTER (HRSG.). - Richard Wagner und die Musikhochschule München, die Philosophie, die Dramaturgie, die Bearbeitung, der Film.
46131: WEISS, GUSTAV. - Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur- und Technikgeschichte des Glasses.
41038: WEISSWEILER, EVA. - Clara Schumann. Eine Biographie.
46390: WEISSWEILER, EVA. - Clara Schumann. Eine Biographie.
32869: EVA WEISSWEILER (1952-). - Komponistinnen aus 500 Jahren : eine Kultur- und Wirkungsgeschichte in Biographien und Werkbeispielen.
49371: WEITZMANN, KURT. - The Icon. Holy images. Sixth to fourteenth century.
41122: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON. - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
48810: WEKWERTH, MANFRED. - Schriften. Arbeit mit Brecht.
46593: WEL, F.J. VAN & W.F. VAN HEEMSKERCK DÜKER. - By the side of the Zuyder Zee... Rondom de oude binnenzee.
38865: WELCH, JULIE & LOUISE BRODY. - Onsterfelijke mannen. Foto's uit de Kobal Collectie.
46227: WELCH, - Magische miniaturen uit Ethiopië.
7761: WELCH, CHRISTOPHER, & M.A. OXON. - Lectures on the recorder in relation to literature.
8305: WELCH, C.E. - Two Cathedral Organists. Thomas Weelkes (1601-1623) and Thomas Kelway (1720-1744).
33738: WELCH, CHRISTOPHER. - Lectures on The Recorder in relation to literature.
50345: WELDEREN BARON RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland. 1849 - 1946
28295: WELDON, FAY. (SIGNED - GESIGNEERD). - Affliction.
34935: WELLEK, ALBERT. - Typologie der Musikbegabung im deutschen Volke. Grundlegung einer psychologischen Theorie der Musik und Musikgeschichte.
41207: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. (J.D.P. WARNERS, ED.). - Verhandeling van het herderdicht.
22974: SJEF WELLING. - De aanzegging : gedichten.
37726: WELLS, H.G. - De planetenoorlog.
27865: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN. - Aloofness & neutrality: studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions.
46564: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
21885: GEERT KOOIMAN (1936-). ADRIANUS NUIS (1933-2007) ; THEODORUS ADRIANUS MARIA WELSINK (1953-). - Schrijversgezichten: dertig auteurs. Geprtretteerd door Geert Kooiman. Met een inleiding door Aad Nuis.
49770: WELTERS, AD. - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad. Welters.
34014: WELTERS, AD. - Kluizenaars in Limburg.
33886: WELTERS, H. & LEO HERBERGHS. - Geheimzinnig Limburg. Verhalen van vroeger.
42767: WELY, MAX PRICK VAN & CHRIS RABÉ. - Roem van Amsterdam. Het dagelijks leven van weleer in liederen bezongen.
1059: WELY, M.A. PRICK VAN . - Het orgel en zijn meesters.
9123: WELY, M.A. PRICK VAN . - Het orgel en zijn meesters.
48496: WENDERS, WIM & MARY ZOURNAZI. - Inventing peace. A dialogue on perception.
13536: WENNEKES, EMILE. - 'Frisia non cantat', en meer van dat soort malligheden.
39284: WENNER, JOHN & MAT HEFFELS. - John Lennon. Interviews. Met een levensloop en discografie.
37917: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
43509: WEÖRES, SÁNDOR. (ED. MIKLÓS VAJDA). - Eternal Moment. Selected Poems.
31951: WERD, GUIDO DE (JAN DE BEIJER). - Jan de Beijer. Tekeningen. Van Emmerik tot Roermond.
50039: WERD, GUIDO DE (ED.). - Klevisches Silber 15.-19. Jahrhundert.
40201: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lécina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
40174: WEREMEUS BUNING., J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
40200: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lécina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
40165: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam
40166: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
40158: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor T.H. en andere gedichten.
40185: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Nieuwe tierelantijnen. Meer bespiegelingen over het goede der aarde.
40186: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lécina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
40157: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam
40192: WEREMEUS BUNING., J.W.F. - Jacob en de engel. Sonnetten, liederen, balladen en andere verzen.
37510: WERF, J. VAN DER. - Oefeningen in het leerhuis.
40924: WERF, J. VAN DER. - Kleine Liturgiek.
37737: WERFEL, FRANZ. - Niet de moordenaar, de vermoord is schuldig.
37344: WERINGH, KOOS VAN. - Broeders en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid
45371: WERINGH, KOOS VAN. - Van de trein uit gezien. Beijing - Moskou in zes dagen en nachten.
19134: WERINGH, KOOS VAN. - Zoltán Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar.
16286: WERINGH, KOOS VAN. - Altijd op de loer. Her beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871 - 2005.
49032: WERKGROEP ARCHITECTUUR HAARLEM, PIET ROOS, E.A. (RED.). - Het winkelgezicht van Haarlem. Een selectie van winkelgegevens in de Haarlemse binnenstad.
21486: JAN BEISHUIZEN (1922-) ; EVERT WERKMAN (1915-1988). - De magere jaren : Nederland in de crisistijd , 1929-1939.
50628: WERKMAN, E. - Nederland bouwt tunnels.
20896: W.A.P. SMIT (1903-1986). JOHANNES WERKMAN (1939-). - Feesten van 't jaar en andere gedichten.
35167: WERKMAN, HANS. (GESIGNEERD - SIGNED). - De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei.
27022: JOHANNES WERKMAN (1939-). - 'En alles vloekte, maar hij vloekte niet ': misbruik en gebruik van Gods naam in moderne literatuur.
1259: WERLÉ, HEINRICH (HRSG). - Franz Schubert in seinen Briefen und Aufzeichnungen. Auf Grund authentischer Quellen zusammengestellt und erläutert durch Heinrich Werle.
26060: PIEN LEMSTRA ; INGRID WERLEMANN. - Schikken met groenten.
25569: WERLIN, JOSEF. - Wörterbuch der Abkürzungen : über 38000 Abkürzungen und was sie bedeuten.
9255: WERMESKERKEN, HENRI & WILLY SLUITER (ILLUSTRATOR). - Twee zwervers door de grote wereld.
42186: WERNARS, GERARD & FLORINE BOUCHER (RED.). - Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vaarwel Catarijnesingel.
42187: WERNARS, GERARD & FLORINE BOUCHER (RED.). - Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vaarwel Catarijnesingel.
48310: WERNER, CHRISTIAN K. - Rechts - Links. Bemerkungen über den politischen Radikalismus in Deutschland. Mit zahlrechen Illustrationen.
4261: WERNER-JENSEN, ARNOLD. - Arnold Mendelssohn als Liederkomponist.
5450: WERNER, RUDOLF. - Die Schicksaltragödie und das Theater der Romantik.
41870: WERNER, M.R. - Barnum
23236: WERNERS, JOANNA. - Sluimerende schaduwen.
48181: WERNERS, JOANNA. - Sluimerende schaduwen.
15736: WERZ, BRUNO. - " Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval ". De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
34594: WES, M.A. - Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid.
22128: MARINUS ANTONY WES (1939-). - Van Parthenon tot Maagdenhuis : moet het gymnasium blijven ?.
49838: MARINUS ANTONY WES (1939-). - Van Parthenon tot Maagdenhuis: moet het gymnasium blijven?
764: WESCHER, PAUL - Jean Fouquet et son temps.
47720: WESKER, ARNOLD, RUDKIN, DAVID, COOPER, GILES. - Chips and Everything. Afore Night Come. Everything in the garden.
47735: WESKER, ARNOLD. - Wesker. The Wesker Trilogy. Chicken Soup with Barley / Roots / I'm talking about Jerusalem.
47721: WESKER, ARNOLD. - Wesker. The Wesker Trilogy. Chicken Soup with Barley / Roots / I'm talking about Jerusalem.
26567: WESLEY, SAMUEL (ELIZA WESLEY, ED.). - Letters referring to the works of John Sebastian Bach.
22973: BERNARD WESSELING (1978-). - Focus.
22333: HENDRIK LODEWIJK WESSELING (1937-). - Gedane zaken.
46649: HENDRIK LODEWIJK WESSELING (1937-). - Gedane zaken.
24471: BERNARD WESSELING (1978-). - De favoriet.
47517: WESSELINK, JOHAN. - Schilders van den Veluwezoom.
35092: WESSELINK, JOHAN. - Schilders van den Veluwezoom.
48322: WESSELIUS, JACQUELINE & LAMBIEK BERENDS. - Barbie. Misdadiger tegen de mensheid. Een ooggetuigeverslag.
19066: WESSELS, ANTON. - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht.
31039: WESSEM, JURRIAAN VAN. - Midzomernacht in Hamburg. Hoe Oranje in 1988 triomfeerde in West-Duitsland.
42808: WESSEM, CONSTANT VAN. - Beethoven.
32221: WESSEM, J.N. VAN - Nederlandse penningkunst.
4018: WESSLING, BERNDT W. - Leopold Ludwig.
48056: WESSLING, BERNDT W. - Furtwängler. Eine kritische Biographie.
25461: WEST, REBECCA. EVANS, FAITH. - Family memories.
17255: WESTBROEK, HENK. - De hemel is van ons. teksten.
32254: WESTEN, WALTER VON ZUR. - Exlibris (Bucheignerzeichen) von Walter von Zur Westen.
45492: WESTER, JET, KROL, GERRIT & CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays.
9494: WESTER, BERTIL. (SIGNED - GESIGNEERD) - Stora Kopparbergs Kyrkas Orgel.
11562: WESTERHUIS, A. - De ontwikkeling van het politietoezicht op de groote waterwegen.
42074: WESTERING, PAUL CHR. VAN. - De mens achter de musicus. Gesprekken met Yehudi Menuhin, Robert Casadesus, Maria Callas, Daniel Wayenberg, Pierre Boulez, Joan Sutherland, e.a.
47909: WESTERING, PAUL CHR. VAN. - Amenspel (naar gezangen).
11183: WESTERING, JAN VAN. - Tussen Hemel en Aarde.
4826: WESTERLING, JAN VAN. - Tussen hemel en aarde.
32145: FRANK WESTERMAN (1964-). - El Negro en ik.
21124: THERA WESTERMAN. - Een mug in de winter.
45374: WESTERMAN, FRANK. - Stikvallei.
20669: MARC HOFKAMP (1966-) ; WILLEM ERIK WESTERMAN (1942-). - Aso's , bigi's , crimi's ... : jongerentaalwoordenboek.
39692: WESTERNHAGEN, CURT VON. - Wagner.
20953: BAB WESTERVELD (1926-). - Gedichten die naar mensen ruiken.
29404: JOHN WILLETT (1917-2002). BARTHOLOMEUS HENDRICUS WESTERVELD (1926-2008). - Weimar, een weggemaaide cultuur.
33309: ROBERT HUGHES (1938-). BARTHOLOMEUS HENDRICUS WESTERVELD (1926-2008). - Het epos van Barcelona: koningin der steden.
21581: PETER SICHROVSKY (1947-). RINKE VAN DEN BRINK (1955-) ; A.S.J. WIEBERDINK-WESTERWEEL. - Schuldig geboren : kinderen van nazi's : met bijdragen over Helmut Seyss-Inquart , ' Gonda ' en de Vlamingen ' Firmin ' en ' Guido '.
22519: JOEL MARTIN ; PATRICIA ROMANOWSKI. INEKE WIEBERDINK-WESTERWEEL. - Liefde voorbij het leven.
21303: AD VAN LIEMPT (1949-) ; GERARDUS JOHANNES MARIA VAN WESTING (1964-). - Klem in de draaideur : Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998.
23685: HENNING MANKELL (1948-). YDELET WESTRA. - De terugkeer van de dansleraar.
24565: GABRIEL JOSÉ GARCÍA MÁRQUEZ (1927-). MIEKE WESTRA. - Schetsen van de kust.
23487: F.W. BOSCH ; PIET JOHAN VAN NIEUWENHOVEN ; CHIEL WESTRA. - Ontdek het mergelland.
26885: LOUIS CERIL SCHADE VAN WESTRUM (1923-). - Groeten uit Amsterdam : prentbriefkaarten uit grootvaders album.
5114: WESTRUP, JACK (ED.). - Essays Presented to Egon Wellesz.
38415: WESTRUP, JACK (ED.). - Essays Presented to Egon Wellesz.
38416: WESTRUP, JACK (ED.). - Essays Presented to Egon Wellesz.
6355: WESTRUP, J.A. - Purcell.
22360: JAN VAN LUXEMBURG (1936-) ; MARIA GERTRUDIS BAL (1946-) ; WILLEM GERARDUS WESTSTEIJN (1943-). - Over literatuur.
12872: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Tumbleweed. A novel.
24843: TANIZAKI JUNICHIR¯O (1886-1965) ; JANWILLEM VAN DE WETERING (1931-2008). - De tatoeëerder en andere verhalen.
12873: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Death of a hawker.
12871: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - The Japanese Corpse. A novel.
41756: WETSTEIJN, JAAP & LEUVEN, BART VAN (FOTOGRAFIE). - Meesters van de bloemsierkunst. Masters of the flower arrangement.
42518: WETTSTEIN, HERMANN. - Bibliographie musikalischer thematischer Werkverzeichnisse.
14264: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
50605: WEVE, H.). - Driekwart eeuw Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige Minvermogende Ooglijders te Utrecht. 1858-1933.
21068: KAREL EDUARD EYKMAN (1936-). SYLVIA WEVE (1954-). - Lastige portretten. Met tekeningen van Sylvia Weve.
228: WEYAND, JOOP - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het Residentie-Orkest. Met een voorgeschiedenis en talrijke afbeeldingen. Met een nawoord van Jhr.Mr. C.J.A. de Ranitz.
43556: WEYERGANS, FRANZ. - Mystieken onder ons?
33984: WEYNS, JOZEF. - Het Openluchtmuseum te Bokrijk. Beknopte Gids voor de Bezoeker.
688: WEYTINGH, J.H.A. - Beknopt Geschied- Aardrijks- en Fabelkundig Woordenboek der Classieke Oudheid, benevens verklaring der meeste kunsttermen en andere benamingen, voor zoo ver zij van het Latijn of Grieksch zijn afgeleid voor ongeletterden.
49292: WHEATCROFT, ANDREW. - The Habsburgers. Embodying Empire.
44263: WHEELER, OPAL - Mozart. Het wonderkind.
46442: WHEELER, OPAL - Mozart. Het wonderkind.
46441: WHEELER, OPAL & SYBIL DEUCHER. - Franz Schubert en zijn vrolijke vrienden.
46440: WHEELER, OPAL - Händel. De grote hofmusicus.
47943: WHITE, JOHN H., JR. - Horsecars, Cable Cars and Omnubus. All 107 Photographs from the John Stephenson Company Album, 1888.
29277: WHITE, ALAN R. (ED.). - The philosophy of action.
35499: WHITE, JOHN. - Billie Holiday. Her life & times.
37735: WHITE, TERENCE H. - Het Boek Merlijn.
37734: WHITE, TERENCE H. - De Maharadja en andere verhalen.
41158: WHITMAN, WILLIAM B. - Literaire steden van Italië
18324: WHITTAKER, W. GILLIES. - The Cantates of Johann Sebastian Bach. Sacred and Secular. Volume I and II.
8613: WHITTAKER, W. GILLIES. - The Cantates of Johann Sebastian Bach. Sacred and Secular.
12606: WHITTON, KENNETH S. - Dietrich Fischer-Diskau. Ein Leben für den Gesang.
46368: WHITWORTH, REGINALD. - Organ stops and their use.
24450: ANNE WIARDA (1949-). - Bleu : roman.
20758: THOMAS WILLIAM RAP (1933-1999). DIRK WIARDA (1943-1999). - Doorzonwoning : moderne gedichten.
9126: WICHMANN, KURT. - Der Ziergesang und die Ausführung der Apoggiatura. Ein Beitrag zur Gesangpädagogiek.
38857: WICKRATH, CLAUS. - Flowerskin.
43037: WIDOR, CH .M. - Die Technik des modernen Orchesters. Ein Supplement zu Berlioz' Instrumentationslehre.
39159: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLER). - Historische Atlas Utrecht. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
10091: WIECK, FRIEDRICH. - Clavier und Gesang. Didaktisches und polemisch.
18561: WIECK, FRIEDRICH. - Klavier und Gesang. Didaktisches und Polemisches.
48705: WIEDIJK, FREDERIK M. - Ik, en de reclame. Achteromzien over 50 jaar 'marketing-communicatie'.
17550: WIEFFERING, F. (GESIGNEERD - SIGNED). - Glorieuze orgeldagen.
38334: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen.
38335: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen.
45376: WIEG, ROGI. - Beminde onrust. Novelle
24808: ROGI WIEG (1962-). - Sinds gisteren zijn twee dagen verstreken : verhalen.
45375: WIEG, ROGI. - De moederminaar.
24314: ROGI WIEG (1962-). - Sinds gisteren zijn twee dagen verstreken: verhalen.
29006: ROBERT SCHOUTEN (1954-) ; ROBERT GABOR CHARLES WIEG (1962-). - De 100 beste gedichten van deze eeuw : een soevereine bloemlezing.
24182: JULIAN BARNES (1946-). FRANS VAN DER WIEL. - Het stekelvarken.
32393: DAVID LEAVITT (1961-). FRANS VAN DER WIEL. - Terwijl Engeland slaapt.
46572: WIEL, REIN VAN DER. - Van Rapenburgstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel (1856-1921).
46639: WIELAND, JOS. - Flevoland. Poëtische provincie. Bloemlezing.
45449: WIELAND, FRIEDEMANN. - Ongenode gasten. Zelfervaring met mythen en sprookjes.
32890: WIELE, JAN BAPTIST STAPPART VAN DER. (ED. B.A. MENSINK & J.A.J. BÖHMER). - Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des jaars.
32889: WIELE, JAN BAPTIST STALPART VAN DER. (ED. B.A. MENSINK & J.A.J. BÖHMER). - Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des jaars.
41112: WIELEMA, MICHIEL. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
31886: PAULUS VAN HEMERT (1756-1825). JAN PLAT C.M. (1918-1993) ; MICHIEL RUDOLF WIELEMA (1959-). - Gezag en grenzen van de menselijke rede.
21618: SJOERD SPANNINGA (1906-1985) PSEUD. VAN JAN DIJKSTRA. TRIJNTJE JOHANNA STEENMEIJER-WIELENGA (1946-). - Samle fersen.
21588: PIETER JELLES TROELSTRA (1860-1930). TRIJNTJE JOHANNA STEENMEIJER-WIELENGA (1946-). - Samle fersen.
23956: KLAAS FOKKEMA (1898-1967). HENRICUS THEODORUS JACOBUS MIEDEMA (1922-) ; TRIJNTJE JOHANNA STEENMEIJER-WIELENGA (1946-). - Dialecten van de Friese west - en zuidkust : het veldwerk van prof . dr . K. Fokkema.
24469: BENOÎTE GROULT (1920-). NINI WIELINK. - Het leven zoals het is.
24468: BENOÎTE GROULT (1920-). NINI WIELINK. - Een eigen gezicht.
35129: WIENER, L.H. - Dierenverhalen.
40977: WIERENGA, LAMBERT. - Job; het leed, het vuil en de laster. De prozasecties van Job gelezen als routeplanner voor het boek Job.
12282: WIERINGA, H. (RED.). - Waterstaat in Overijssel.
16677: WIERINGA, FROUKE. (RED.). - Republiek tussen Vorsten. Oranje, Vrijheid, Opstand, Geloof.
37791: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijftig jaar Boekdrukkersorganisatie.
19015: WIERINGEN, ARCHIBALD L.H.M. VAN - Analogies in Isaia.
30069: DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEER. - Excursiegids voor de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland.
24353: WILLEM ARENT WIERSINGA (1954-). - Tropenzomer: roman.
14494: WIERSMA, DIRK J. - Mineraal en steen ontsloten. Exposures of mineral and rock.
31177: WIERSMA, J.P. (RED.). - Zwerven door Friesland. Het land der wijde meren.
45407: WIERSMA, J.P (ED.). & JAN SPIES (ILLUSTRATIES). - Friese Volkssprookjes.
28757: GAIT WIERSMA. - Weerzien met Tikoes : de weg van een theeplanter uit de Preanger.
18344: WIERSMA, J.A. (RED.). - De naam van onze straat. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Amsterdam.
45573: WIERTS, J.P.J. - Ons Hollandsch lied en de muzikale declamatie.
50065: WIESE, STEPHAN V. - Graphik des Expressionismus.
32001: WIESE, J.A. (RED.). - Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten.
37732: WIESEL, ELIE. - De dodenzang.
47210: WIESEL, ELIE. - De bedelaar van Jeruzalem. Een verhaal.
37731: WIESEL, ELIE. - Zwijgen over Kolvillàg.
18545: WIESEL, ELIE. - De bedelaar van Jeruzalem. Een verhaal.
43079: WIESEL, ELIE. - The Jews of Silence. A personal report on Soviet Union.
30804: SIMON WIESENTHAL (1908-2005). - Segel der Hoffnung: die geheime Mission des Christoph Columbus.
43663: WIESNER, PAUL & MATTHIAS JESCHONNEK. - Anweisungen aus dem Kosmos.
5217: WIESSNER, EDMUND. - Kommentar zu Neidharts Liedern.
20409: HERMAN PIETER DE BOER (1928-). ROOS WIGGERS. - Gekleurde gedichten.
12765: WIGHTMAN, W.D.P. - The Growth of Scientific Ideas.
49551: WIGMAN, MENNO. - Mijn naam is Legioen. Gedichten.
29457: WIJCHERS, LOEK & JAN VAN DUREN. - Leiding geven kun je leren.
49274: WIJCHERS, LOEK & JAN VAN DUREN. - Leiding geven kun je leren.
14903: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN. - De romantiek van de Spoorwegen in Nederland.
50089: WIJDE, INGE. - Kluchten en drama's in de kunsthandel.
50207: (APAOM, DICK (RED. ) WIJDEVELD, H. TH.). - De landhuizen van H. Th. Wijdeveld - The country houses of H. Th. Wijdeveld.
49449: WIJFFELS, HERMAN H.F. - Duurzaamheid: de spirituele dimensie.
20662: LÉVI WEEMOEDT (1948-) PSEUD. VAN IZAK JACOBUS VAN WIJK. - Van harte beterschap : kleine trilogie der treurigheid.
7787: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN. - Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek; volgens de nieuwste staatkundige veranderingen, en de laatste, beste en zekerste berigten.
26586: WIJK, FRANK VAN. - Van Hagerbeer/Schnitger Orgel 1646/1725. Grote Sint Laurenskerk Alkmaar-Holland.
4296: WIJK, P. VINC. VAN. - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
25350: ROBIN MAY. HERMA VAN WIJK. - De opera.
45776: WIJK, N. VAN - Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap.
20663: LÉVI WEEMOEDT (1948-) PSEUD. VAN IZAK JACOBUS VAN WIJK. - Geen bloemen.
38268: FRANCK & N. VAN WIJK. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz.
5700: FRANCK & N. VAN WIJK. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz.
23484: ANTON VAN WIJLEN. - Bossenatlas van Nederland.
48736: JAN VAN GEELEN (1935-2000) ; FREDERIK PAUL HUYGENS (1911-1986) ; H.A. HUYGENS-WIJMA. - Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur: biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit België , Friesland en Nederland.
20105: WIJNANDS, D.O. - Catalogue of woody plants in the botanical gardens Wageningen.
43196: WIJNANDS, D.O., ZEVENHUIZEN, E.J.A. & J. HENIGER. - Een Sieraad voor de Stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
34162: WIJNBERG, CHAWWA. - Nerf en flanken.
44774: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde. Roman.
47732: WIJNBERG, NACHOEM M. (SIGNED - GESIGNEERD). - Het leven van.
38670: WIJNE, JOHAN S. - Stuuf Wiardi Beckmann. Patriciër en sociaal-democraat.
17978: WIJNEN, HARRY VAN. - De macht van de kroon.
31625: WIJNEN, NICO. (GESIGNEERD - SIGNED). - Variëren.
39955: WIJNEN, GASTON. - De Kleine Restaurantgids van Parijs.
21448: HARRY A. VAN WIJNEN (1937-). - Van de macht des Konings : mythe en werkelijkheid van de constitutionele monarchie.
42139: WIJNGAARDEN, A. VAN, E.A. - De verspreiding van de Nederlandse zoogdieren. Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Redentia, Lagomorpha, Carnivora, Pinnipedia, Artiodactyla.
16138: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
30948: WIJNSMA, A.J. - Het Provinciehuis van Friesland. Een portret in prenten en foto's van het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.
27736: WIJSEN, FRANS. - Kent u Limburg ook zo?
41595: WIJSENBEEK, L.J.F. (RED.) - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum / catalogus 1968.
41596: WIJSENBEEK, L.J.F. (RED.) - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum / catalogus 1968.
34788: WIJSENBEEK, L.J.F. (RED.). - Wassili Kandinsky 1866 - 1944. Overzichtstentoonstelling. Gemeente Museum Den Haag.
13909: WILBERT, HERMANN-JOSEF. - Die Messen des Adriano Banchieri.
34754: WILBUR, KEN. - The marriage of sense and soul. Integrating science and religion.
6157: WILD, DORIS. - Moderne Malerei. Ihre Entwicklung seit dem Impressionismus 1880-1950.
38846: WILDBOLZ, JOST. - Jost Wildbolz. Photedition 1.
21160: MAXIMILIAAN E.M.A. WILDIERS (1904-1996). - De eeuw der onwetendheid.
41266: WILE, JOANNES STALPART VAN DER. - Madrigalia.
48100: FRÄNKISCHE MUSIKINSTRUMENTENERZEUGUNG FRED WILFER K.G. - Framus Weltbekannte Musikinstrumente.
46701: WILGEN, JEROEN VAN. - De berkeboom / Knotwilg in de sneeuw. Gedichten.
5314: WILGEN, JEROEN VAN. - Tot onder de bemoste huid.
25356: WILHELM, KURT. - Richard Strauss : an intimate portrait.
6398: WILK, MAX. (ED.). - Memory Lane. Ragtime, Jazz, Foxtrot and other popular music & music covers.
44312: WILK, MARK (ED.). - Memory Lane 1890-1925. Ragtime, Jazz, Foxtrot and other popular music and music covers.
44223: WILKESHUIS, C. - Diderot.
41306: WILKESHUIS, C. - Jan van Ruusbroec.
37676: WILKESHUIS, C. - Jan van Ruusbroec.
26930: WILKINSON, FREDERICK. - The castles of England [by] Frederick Wilkinson.
50694: WILL, FREDERICK L. - Induction and justification. An investigation of Cartesian Procedure in the Philosophy of Knowledge.
15254: WILLARD, JOHN WARE. - Simon Willard and his Clocks.
12514: WILLEKENS, EMIEL (RED.). - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven.
17143: VOGT. WILLEM. - Een leven met radio.
50692: VELTMAN WILLEM F. - Wat is antroposofie?
39881: WILLEMART, PIERRE. - Het visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096 / 1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
18630: WILLEMS, WIM. - Het water van nederland gedronken. Stemmen van migranten.
42872: WILLEMS, BERT (GESIGNEERD - SIGNED). - Tussen kalmoes en korstmos. Gedichten.
20552: EMILE BODE ; MENZO WILLEMS. - Binnenhof-bargoens.
5305: WILLEMS, LIDEWIJ. - Een vogel voor mijn raam
30100: WILLEMS, LIESBETH (TEKSTEN). - Hendrik Petrus Berlage. Desegni - tekeningen.
35221: WILLEMS, JAAP. - De Rijn zijn schoonheid en de vervuiling
48281: ROGER WASTIJN (1928-1998) ; VICTOR-ALBERT WILLEMS (1916-1993). - Overleven.
24520: EDNA ANNIE PROULX (1935-). REGINA WILLEMSE. - Accordeonmisdaden.
32038: JOHANNA LEVINA WILLEMSE (1949-). - De onvoltooide revolutie: burgeroorlog in een Spaans dorp.
24462: BARRY UNSWORTH (1930-). REGINA WILLEMSE. - Een zomer in Italië: na Hannibal.
24521: EDNA ANNIE PROULX (1935-). REGINA WILLEMSE. - De laatste troef.
24547: FLIP WILLEMSEN (1953-). - De rookmachine : verhalen.
1551: WILLEMSEN, J.C. - Klein-Orgelboek (deel 1).
24495: CHRIS WILLEMSEN (1953-). - Verkeerde been : voetbalverhalen.
50188: WILLEMSEN, J.H.J. - Papaver, de hippe heks.
24548: FLIP WILLEMSEN (1953-). - Elise : roman.
38315: WILLEMSEN, J.C. - Klein-Orgelboek (deel 1).
40053: WILLEMYNS, R. & J. GOOSSENS. - Het niet-literaire Middelnederlands. Een Leerboek met Bloemlezing.
36990: WILLEMZE, TH. - Spectrum Muziek Lexicon.
45428: WILLEMZE, TH. - Spectrum Muziek Lexicon 1 en 2.
14836: WILLETT, JOHN. - Art & Politics in the Weimar Period. The New Sobriety, 1917 - 1933.
43527: COWPER WILLIAM. - The poetical works of William Cowper. Complete edition. With memoir, explanatory notes, etc.
10309: WILLIAM, R. VAUGHAN. - Some thoughts on Beethoven's Choral Symphony. With writings on other musical subjects.
1195: WILLIAMS, W.S. GWYNN (ED.). - Un Ar Ddeg O Ganeuon Gwerin Cymru. Eleven folk songs. English translation by Sir. H.I. Bell.
42375: WILLIAMS, TITUS. (GESIGNEERD - SIGNED). - Onbedoeld opwindend.
42505: WILLIAMS, RICHARD. - Miles Davis. De man met het groene overhemd.
16296: WILLIAMS, HEATHCOTE. - Het rijk van de walvis.
43552: WILLIAMS, SHELDON. - Voodoo and the art of Haiti.
48467: WILLIAMS, MARTIN. - King Oliver.
29185: WILLIAMS, PETER F. - Bach organ music [by] Peter Williams.
13402: WILLIAMS, JOHN. - Liefde. Passie in portretten.
25675: CLIFFORD JOHN WILLIAMS. - Madame Vestris - a theatrical biography.
31043: WILLIAMS, TENNESSEE. - Memoirs.
43027: WILLIAMS, PETER & A. GEORGE HALL (ED.). - Markova and Dolin. A Legend of British Ballet. (A Collection of Portraits).
39335: WILLIAMSON, JOEL. - William Faulkner and Southern Hisotry.
37435: WILLIGENBURG, THEO VAN & JOEP DUBBINK. - Van aanschijn tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel.
27818: WILLINK, CAREL. JAFFÉ, HANS LUDWIG C. - Willink.
32922: WILLS, GARRY. - Under God. Religion and American Politics.
26155: WILLSBERGER, JOHANN. - Goud.
31968: WILLSON, QUENTIN. - Il grande libro delle auto classiche.
43144: WILMER, C.C.S. (RED.). - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentarchief.
21947: CATHARINA C.S. WILMER. - Panorama van Utrecht.
42204: CATHARINA C.S. WILMER. - Panorama van Utrecht.
22932: HENRIËTTE W.M. GIEZEN-NIEUWENHUYS (1940-) ; CATHARINA C.S. WILMER. - Nederlandse duiventillen : historische duifhuizen geschilderd en beschreven.
43145: WILMER, C.C.S. (RED.). - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentarchief.
36282: CATHARINA C.S. WILMER. - Panorama van Utrecht.
42203: CATHARINA C.S. WILMER. - Panorama van Utrecht.
43251: CATHARINA C.S. WILMER E.A. (RED.). - Buitens binnen Utrecht: Buitenplaatsen in de gemeente Utrecht in beeld gebracht.
47804: WILMINK, WILLEM (ED.) - Dieren.
38372: WILMINK, WILLEM. - Vandaag is het de grote dag... Spoedcursus gelegenheidsdichten.
28649: HENDRIK DE VRIES (1896-1989). WILLEM ANDRIES WILMINK (1936-2003). - Hoor ! Zo is nooit gezongen ! Hoor ! : een bloemlezing uit zijn gedichten.
30507: WILMINK, D.J.F. - Volkskunst op souvenirs.
21131: WILLEM WILMINK (1936-2003). - Ik heb de liefde lief : de mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
29089: HENDRIK DE VRIES (1896-1989). WILLEM ANDRIES WILMINK (1936-2003). - Hoor ! Zo is nooit gezongen ! Hoor ! : een bloemlezing uit zijn gedichten.
29081: WILLEM ANDRIES WILMINK (1936-2003). - Ik heb de liefde lief : de mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
44846: WILLEM PIETER GERRITSEN (1935-) ; WILLEM ANDRIES WILMINK (1936-2003). - Lyrische lente: liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa.
23477: WILLEM ANDRIES WILMINK (1936-2003). - Kinderen : meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
36756: WILLEM ANDRIES WILMINK (1936-2003). - Kinderen : meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld. Verzameld en toegelicht door Willem Wilmink.
38134: WILPERT, GERO VON. - Sachwörterbuch der Literatur.
6197: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima.
43439: WILSON, JASON. - Octavio Paz. A study of his poetics.
25483: WILSON, ANGUS. - The world of Charles Dickens.
40542: WILSON, COLIN - De filosoof der vrijheid. Steiner en de twintigste eeuw
23926: ANTHONY BURGESS (1917-1993) PSEUD. VAN JOHN ANTHONY BURGESS WILSON. - A mouthful of air : language and languages , especially English.
12930: WILSON, HILARY. - Hieroglyphen lesen.
13409: WILSON, CURTIS. - William Heytesbury. Medieval Logic and the Rise of Mathematical Physics.
43685: WILSON, STANLEY J. - Fuchsias. A Complete Guide to their Propagation and Cultivation for House and Garden.
49367: WILSON, ANGUS. - The Naughty Nineties.
37317: WILSON, COLIN - De filosoof der vrijheid. Steiner en de twintigste eeuw
27782: KOEN NIEUWENDIJK. RINA VERGANO ; JOHN MONTGOMERY WILSON. - The refined image: aspects of Dutch new realist painting.
26135: WILSON, COLIN. - Geesten, heksen, reizen. Een onderzoek naar het occulte, het paranormale en het bovennatuurlijke.
48824: WILTERINK, NOCO. - Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
29301: WIM, HENK, HANNEKE, MARCO. - Oosterbeek mijn dorp.
18778: WIMMER, MARTIN. - Bauten der Olympischen Spiele.
39892: WINCKEL, FRITZ. - Music, sound and sensation. A modern exposition.
45525: WIND, BARTINA H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans. Rede.
36081: WIND, HARMEN. - Kilroy. Gedichten.
49182: WINDELER, ROBERT. - The films of Shirley Temple.
50503: WINDSOR, PHILIP (ED.). - Reason and History or only History or Reason?
9778: WINER, GEORG BENEDICT (JOA. SIMONIS). - Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros
28621: MARTINUS FRANCISCUS MARIA WINGENS (1964-). - Over de grens: de bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
46309: WINK, TH. - De instellingen der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
28917: PETER J.A. WINKELS (1954-). - Ten tijde van de Tachtigers : rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
49688: WINKELS, JELLE (GESIGNEERD - SIGNED). - De boevenwagen. Onderweg met gevangenen.
21001: CORNELIS WINKLER (1927-2004). - Vers uit de veren : gedichten.
40134: WINKLER, KEES (RED.). - Liefde is het enige. De honderd mooiste liefdesgedichten na 1945 bijeengebracht door Kees Winkler.
13605: WINKLER, C. (SIGNED - GESIGNEERD) - Verspreide momenten.
30524: WINKLER, KEES.(GESIGNEERD - SINGED). - Gedichten.
22420: PIERRE WINKLER (1958-). - Denken zonder woorden : een vergelijkend overzicht van de wereldgodsdiensten.
31623: WINKLER, KEES. (GESIGNEERD - SIGNED). - Naar aanleiding van een zwaluw.
19997: WINKLER, KEES. - Verzamelde Gedichten
11855: WINKLER, KEES. (SIGNED - GESIGNEERD) - Vers uit de veren.
15983: WINN, JAMES ANDERSON. - Unsuspected Eloquence. A history of the Relations between Poetry and Music.
45977: WINNEWISSER, SYLVIA. - Pinchos & andere Spiesschen. Kleine, feine Leckereien als Partysnack und Fingerfood.
20159: WINNINGER, PAUL. - Volkstaal en liturgie.
9024: WINRAM, JAMES. - Violin Playing and Violin Adjustment.
8444: WINSTOCK, HERBERT. - Rossini. A Biography.
49850: WINTER, JULIAN (WILJAN VAN DEN AKKER & ESTHER JANSMA). - De Messias.
36570: LEON DE WINTER (1954-). - De verhalen.
24222: LEON DE WINTER (1954-). - Alle verhalen.
21503: JOHANNA MARIA VAN WINTER (1927-). - Over stadsgeschiedenis : voor Johanna Maria van Winter.
24218: LEON DE WINTER (1954-). - Supertex : roman.
24221: LEON DE WINTER (1954-). - Zionoco : roman.
24220: LEON DE WINTER (1954-). - De verhalen.
49573: WINTER, DENIS. - Haig's Command. A reassessment.
31619: WINTER, LEON DE. (GESIGNEERD - SIGNED). - Serenade.
24223: LEON DE WINTER (1954-). - De ruimte van Sokolov : roman.
24224: LEON DE WINTER (1954-). - Hoffman's honger : roman.
35206: WINTER, E. (HRSG.). - Die Deutsch-Russische Begegnung und Leonhard Euler. Beiträge zu den Beziehungen zwischen der Deutschen und der Russischen Wissenschaft und Kultur im 18. Jahrhundert.
36571: WINTER, LEON DE. - Vertraagde roman.
40045: WINTERBOEK. - Zesde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1927-1928.
48328: WINTERBOTHAM, F.W. - De Nazi Connectie. Belevenissen van een meesterspion in Hitler-Duitsland.
13910: WINTERFELD, CARL VON. - Zur Geschichte heiliger Tonkunst.
37745: WINTERSON, JEANETTE. - Kersen kruisen.
37744: WINTERSON, JEANETTE. - Op het lichaam geschreven.
25928: HEINRICH THEODOR BÖLL (1917-1985). RENÉ WINTZEN. - Een Duits geweten : gesprekken met René Wintzen.
40338: WIORA, WALTER. - Das Deutsche Lied. Zur Geschichte und Ästhetik einer musikalischen Gattung.
2737: WIRHT, H.F. - Der Untergang des Niederländischen Volksliedes. Mit Beilagen.
48902: WIRTH-VAN WIJK, L.E. - Uit en rondom de spreeckonst van Petrus Montanus 1635.
30739: WISEMAN, CARL. - Twentieth-Cenrtury American Architecture. The Buildings and their makers.
26878: JAAP DEINEMA ; HANS WILLEM WISMEIJER (1949-). - Caribisch gebied : Grote Antillen , Bermuda , Bahama's.
36534: WISPELAERE, PAUL DE (RED.). - Bar en bizar. Ontsluierde geheimen.
16998: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
45201: WISPELAERE, PAUL DE. - Met kritisch oog.
36812: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
27999: PAUL DE WISPELAERE (1928-). - Tuin en wereld.
37186: WISSE, MAARTEN. - Scripture Between Identity and Creativity. A Hermeneutical Theory Building upon Four Interpretations of Job. De schrift tussen identiteit en creativiteit. Een hermeneutische theorie voortbouwend op vier interpretaties van het boek Job.
48233: WISSEN, DRIEK VAN. - Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.
42287: WISSEN, DRIEK VAN. - .De taal is het voertuig van de geest. Kleine grammatica van de knelpunten in onze taal.
22953: TESSA DE LOO PSEUD. VAN J.M. DUYVENÉ DE WIT. - Een bed in de hemel : roman.
29637: ANNIE F. RUITENBERG-DE WIT (1911-1992). - Het huis van Achterberg : een commentaar.
24846: TESSA DE LOO PSEUD. VAN J.M. DUYVENÉ DE WIT. - Alle verhalen.
22945: PETER DE WIT (1958-). - Sigmund. Achtste sessie
49595: WIT, JAN. - Ministeriale. Geestelijke liederen om te zingen en te spelen met allerlei instrumenten.
24845: TESSA DE LOO PSEUD. VAN J.M. DUYVENÉ DE WIT. - De tweeling : roman.
25557: WIM DANIËLS (1954-) ; KEES DE WIT (1940-). - Hortsik ! : eponiemen in de Nederlandse en Vlaamse dialecten.
29574: TJERK DE REUS (1971-) ; DIRK ZWART (1962-) ; JAN WIT (1914-1980). - Laat ons het wagen met de hoogste worp : Jan Wit ( 1914-1980 ).
9961: WIT-TAK, THALIEN M. DE. - De oorsprong van de Griekse Bijbel. De brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint.
45981: WITHERS, SARA. - The Encyclopedia of Wire Jewelry Techniques. A compendium of step-by-step techniques for making wire-basis jewelry.
27235: WITKAMP, F. (ED.). - Gedenkboek van het K.N.I.L.
16346: WITKAMP, ANTON & LEO VAN DER RUIT. (RED.). - De top 500. de beste Nederlandse Topsporters van de 20e eeuw.
31978: WITKIN-LANOIL, GEORGIA. - Stress situaties bij vrouwen . Herken het bij uzelf leer ermee leven.
1019: WITKOWSKI. - Schiller als Journalist.
50527: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
41561: WITSEN ELIAS, J.S. - De Beeldhouwkunst der Franse Kathedralen van S. Denis tot Straatsburg.
39823: WITSEN ELIAS, J.S. & HANS SIBBELEE (FOTOGRAFIE). - Koorbanken en koorhekken en kansels.
48011: WITSTEIN, S.F. (SONJA). - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de Emblemata.
36535: WITTE, ARJAN. - Oswin, geboorte van een moraal.
50491: WITTEK, BERNHARD. - Der britische Ätherkrieg gegen das Dritte Reich. Die deutschsprachigen Kriegssendungen der British Broadcasting Corporation.
34254: WITTEMAN, PAUL. - In hoger sferen. De muziekkeuze van Paul Witteman. (Met CD).
38972: WITTEMAN, PAUL. - Hoor en wederhoor. De klassieke keuze van Paul Witteman. (Zonder CD).
38973: WITTEMAN, PAUL. - Hoor en wederhoor. De klassieke keuze van Paul Witteman. (Zonder CD).
45604: WITTEMAN, PAUL. - Erfstukken.
34283: WITTEMAN, PAUL & DICK SLOOTWEG. - De Avonden, een kleine reünie.
29233: PAUL WITTEMAN (1946-). - Erfstukken.
42860: WITTENBOLS, PEER (GESIGNEERD - SIGNED). - Slaapschulp. Gedicht.
25355: WENDY THOMPSON (1952-). JAN J. VAN GESTEL ; WILLEM WITTEVEEN. - Mozart : mens en muzikaal genie.
4073: WITTEVEEN, KLAAS MARTEN. - Daniel Gerdes.
34925: WITTGENSTEIN, LUDWIG (WRIGHT, GEORG HENRIK & HEIKKI NYMAN, ED.). - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap.
41111: WITTGENSTEINS, LUDWIG. - The Blue and Brown Books. Prelimary Stidies for the "Philosophical Investigations".
19449: WITTKOWER, RUDOLF. - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme
43305: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse Apothekerspotten.
25798: WITTOP KONING, D.A. - Het Etiket in de Apotheek.
38377: WITVLIET, LEENDERT. - Apen kijken. Met tekeningen van Jan Jutte. (Gedichten).
24112: HENK VAN WOERDEN (1947-2005). - Moenie kyk nie.
46037: WOERNER, GERT. - Kleine Bettlektüre für alle, die Brahms lieben.
42850: WOESTIJNE, KAREL VANDE . - De nieuwe Esopet. Teekeningen van Jozef Cantré
33382: WOESTIJNE, KAREL VAN DE . - Nagelaten gedichten.
12185: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. (ED. P. VAN MINDERAA). - Verzamelde Gedichten.
40202: WOESTIJNE, KAREL VANDE . - De nieuwe Esopet. Teekeningen van Jozef Cantré
32414: KAREL PIERRE EDOUARD MARIE VAN DE WOESTIJNE (1878-1929). - De bestendige aanwezigheid.
42894: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde Gedichten.
37742: WOJNOWITSJ, WLADIMIR. - Iwankiade.
42016: WOJOWASITO, S. & W.J.S. POERWADARMINTA. - Kamus Lengkap. Inggeris - Indonesia. Indonesia - Inggeris. Cetakan Ke III.
47831: WOJOWASITO, S. - Kamus Unum. Belinda - Indonesia. (Nederlands - Indonesisch).
21209: HENDRIK EGBERT SIPKE WOLDRING (1943-). - Westerse waarden door Shakespeare belicht.
45139: WOLDRING, H.E.S. (RED.). - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
26461: CHRISTIAN JOHANN HEINRICH HEINE (1797-1856). RUTH SIBILLE WOLF (1918-1995). - Verhalen.
26877: J.A. WOLF (1874-). - Gehavende stad.
33983: WOLF, J.A. - Gehavende stad.
49674: WOLF, RUTH. - Eleazar, de rabbijn van Worms.
19677: WOLF, ERICH. - Der Klavierunterricht. Ein Leitfaden durch die Unterrichtspraxis.
7211: WOLF, H.C. DE. - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van Katholiek Amsterdam.
18929: WOLF, JOHANNES. - 25 driestemmige oud-Nederlandsche liederen uit het einde der vijftiende eeuw.
31618: WOLF-CATZ, HELMA (GESIGNEERD - SIGNED). - De vrijheid is een nachtegaal in zilvergrijs.
35680: WOLF, RUTH. - Heinrich Heine. Schrijver in ballingschap.
3531: WOLF, GERD & ERST WAELTNER. - Opernlexicon. Ein Führer durch die Welt der Oper.
33142: FRANZ KAFKA (1883-1924). MAX BROD (1884-1968) ; AUGUST LAMMERT SÖTEMANN (1920-2002) ; RUTH SIBILLE WOLF (1918-1995). - Het slot: roman.
10211: WOLF, STEFAN. - Beethovens Neffenkonflikt. Eine psychologisch-biographische Studie.
23458: THOMAS KENNERLY WOLFE (1931-). - I am Charlotte Simmons.
8157: WOLFE HOWE, M.A. DE. - The Tale of Tanglewood. Scene of the Berkshire Festivals.
25766: WOLFEREN, KAREL VAN. - The enigma of Japanese power : people and politics in a stateless nation.
32957: WOLFEREN, KARAL VAN. - De ondergang van een wereldorde.
37661: WOLFEREN, KAREL VAN. - De ondergang van een wereldorde.
47066: WOLFF, OTTO. - Anthroposofische benadering van ziekte en geneesmiddelen.
42469: WOLFF, JOACHIM PHILIPP. - Production is key in the film industry. Evaluatie van het speelfilmbeleid in het kader van het mediabeleid van de Europese Unie. Production is Key in the Film Industry. Evaluation iof the feature film policy in the framework of the media policy of the European Union.
11509: WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. - Die Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert).
6934: WOLFF, PAUL, & ROB VAN ACHT (ED.). - A checklist of Musical Instruments from the East- and South-East Asian Mainland.
40329: WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. - Die Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert).
41248: WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN. - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
37697: WOLFF, LUDWIG (HRSG.). - Die Dichtungen Könemansn. Kaland, Wurzgarten, Reimbibel.
37701: WOLFF, LUDWIG. - Der Gottfried von Strassburg zugeschriebene Marienpreis und Lobgesang auf Christus.
2609: WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. - Die Händel-Oper auf der moderne Bühne. Ein Beitrag zu Geschichte und Praxis der Opern-Bearbeitung und Inszenierung in der Zeit von 1920 bis 1956.
14625: WOLFF, KARIN (HRSG.). - Hiob 1943. Ein Requiem für das Warschauer Getto.
47546: WOLFF, RUTH (VERTALER PETER VERSTEGEN). - De troonsafstand.
5979: WOLFRUM, PHILIPP. - Johann Sebastian Bach. 48 Preludia.
21879: DICK VAN GALEN LAST ; ROLF MARTIEN WOLFSWINKEL. - Anne Frank and after: Dutch Holocaust literature in historical perspective.
39305: WOLGINA, LYDIA & ULRICH PIETZSCH. - Die Welt des Tanzes in Selbstzeugnissen 20. Jahrhundert.
46234: WOLKERS, JAN , VAN STRAATEN, HANS, VERMEULEN, JAN & REINOLD KUIPERS. - Leven in letters. Over Jan Vermeulen.
36527: WOLKERS, JAN. - Kort Amerikaans.
36530: WOLKERS, JAN. - Werkkleding.
36531: WOLKERS, JAN. - Gifsla.
36528: WOLKERS, JAN. - Horrible Tango.
45370: WOLKERS, JAN. - Horrible tango.
12761: WOLL, ERNA. - Buchprogrammiertes Musiklernen.
4427: WOLLF, PERRY. - A Tour of the White Houde with Mrs. John F. Kennedy.
28521: GORDON ETHELBERT WARD WOLSTENHOLME (1913-). - Civilization & science in conflict or collaboration ?.
32177: WILLEM ALBERTUS VAN ES (1934-) ; HERBERT SARFATIJ (1937-) ; PHILIPPUS JOHANNES WOLTERING. - Archeologie in Nederland : de rijkdom van het bodemarchief.
25043: KLAUS WOLTERS. - Das Klavier: eine Einführung in Geschichte und Bau des Instruments und in die Geschichte des Klavierspiels.
46096: WOLTERS, W. - Typologie van landelijke nederzettingen in Nederland.
37268: WOLTERS, ELS. - Engelenmis. Verhalen uit mijn roomse leven.
18760: WOLTERS-VAN BEMMELR, NIESJE (SAMENSTELLER). - Poppen maken in Nederland.
3223: WOLTJER, R.H. & HERMAN ROSSE. - Plan voor den wederopbouw van de badplaats Schevenigen. 1. Een ontwikkelingsplan door Mr. R.H. Woltjer. 2. Een ontwerp van Herman Rosse.
50488: WOLZOGEN KÜHR, S.I. VON - (I) De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw. (II) De Nederlandsche vrouw in de tweede helft van de 18e eeuw.
26873: HARRY WONINK (1927-). - Kuieren : 80 wandelingen in Oost Nederland.
12775: WOOD, ALEXANDER. - Thomas Young Natural Philosopher 1773 - 1829.
45403: WOOD, RAMSAY & DORIS LESSING. - Kalila and Dimna. Selected Fables of Bidpai.
30917: WOOD, DEREK. - Target England : the illustrated history of the Battle of Britain.
43698: WOOD, FORREST, G. - Dolfijnen bij de marine.
7658: WOOD, MICHAEL. - Babylons Vermächtnis. Auf der Suche nach den Ursprüngen unserer Kultur.
47103: WOOD, CHARLES T. - The Age of Chivalry. Manners and Morals 1000-1450.
48781: WOODBRIDGE, LINDA & EDWARD BERRY. - True rites and maimed rites. Ritual and anti-ritual in Shakespeare and his age.
45256: WOODHAM-SMITH, CECIL. - Florence Nightingale 1820-1910.
47519: WOODIWISS, JOHN. - British silhouettes.
39342: WOODROW, ALAIN. - De Jezuïeten. Geschiedenis van een macht.
45246: WOODWARD, BOB. - Plan to attack.
44540: WOODWARD, BOB. - Dekmantel. De geheime oorlogen van de CIA.
49424: WOOLLACOTT, MARTIN (ED.). - 2004. The Guardian Year.
42335: STICHTING ARCHITEKTEN ONDERZOEK WONEN EN WOONOMGEVING). - Stawon. De architectuur van het wonen anno 1990
42521: WOORD, B. VAN DER & STEPH MENSINGA-DELPRAT. - Het oude huis.
40154: WOORDT, ANTHONY VAN DER. - Gedichten.
31210: WORBS, HANS CHRISTOPH. - Gustav Mahler. 1860-1960.
38013: WORBS, ERICH. - Beethoven. Novellen und Verse aus seinem Mythos.
8417: WORBS, HANS CHRISTOPH. - Gustav Mahler.
43502: WORDSWORTH, WILLIAM. - Favorite poems. Unabridged.
43510: WORDSWORTH (LAWRENCE DURRELL). - Wordsworth selected by Lawrence Durrell.
23186: GUIDO PIERRE THÉODORE JOSEPH GEZELLE (1830-1899). CHRISTINE WIEGMAN ; PETRUS JOHANNES FRANCISCUS WORM (1909-1996). - Hoe stille is 't.
5553: WÖRNER, KARL H. - Gotteswort und Magie. Die Oper "Moses und Aron" von Arnold Schönberg.
46387: WÖRNER, KARL H. - Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen.
39577: WÖRNER, KARL H. - Neue Musik in der Entscheidung.
48760: WORP, J.A.. - Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland.
47891: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen.
47890: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen.
17045: WORP, J.A.. - Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland.
6985: WÖRSCHING, JOSEPH & PAUL SMETS (HRSG.). - Die Orgelwerke der Abtei Ottobeuren.
38868: WORSWICK, CLARK (TEXT). - An Edwardian Observer. The photographs of Leslie Hamilton Wilson.
7821: WORTEL, TH. P.H. - Het Huis aan de Sluis: de geschiedenis van het Koning Willemshuis.
15533: WOSK, JULIE. - Breaking Frame. Technology and the Visual Arts in the Nineteenth Century.
31742: WOTQUENNE, ALFRED. - Catalogue Thématique des oeuvres de Chr. W. v. Gluck.
12712: WOUDE, J. VAN DER & H.J. KRUIZINGA (RED.). - Zeven Griekse Tragedies.
9254: WOUDE, HENRI VAN &WILLY SLUITER (ILLUSTRATOR). - Pau Li de kleine Chinees.
46178: WOUDE, BLONDI V.D. & NICO VERRIPS. - Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters.
27730: WOUDE, VAN DER A.M. (RED.). - Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen.
26912: HENDRIK MARINUS VAN WOUDENBERG (1957-). - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
23251: WOUDHUYSEN, JAN. - Tarotmania of waarom alleen een 'idioot' een 'dwaas' wenst te worden..
20963: JACOBUS WOUDSMA (1960-). - Geluksinstructies : gedichten.
25683: KARST WOUDSTRA (1947-). - Een hond begraven.
31014: WOUDSTRA, KARST. - Een hond begraven.
36421: WOUK, HERMAN. - The Glory. A Novel.
40189: WOUTEN, W.J. VAN - Een groot wit volume. Gedichten.
11227: WOUTERS, TJ. - Opdat het nageslacht wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
9846: WOUTERS, JOS. - Negen portretten van Nederlandse componisten; Nine portraits of Dutch composers.
13514: WOUTERS, JOS. - Five Centuries of Dutch Music. A short general survey of the history of Dutch Music from Jacob Obrecht to Willem Pijper.
39494: WOUTERS, JOS. - Negen portretten van Nederlandse componisten; Nine portraits of Dutch composers.
22591: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
47876: WREDE, RICHARD. - Die Körperstrafen bei allen völkern von den ältestes Zeiten bis ende des neunzehnten Jahrhunderts. Kulturgeschichtliche Studien.
47532: WRIGHT, NOCHOLAS. - Mevr. Klein.
22817: WRIGHT, DONALD (ED.). (SIR NEVILLE CARDUS). - Cardus on Music. A centenary collection.
42306: WRIGHT, JOSEPH & ELIZABETH MARY WRIGHT. - An elementary Middle English Grammar.
18332: WRIGHT, CONSTANCE. - A Royal Affinity. The lives of Fredrick the Great and Wilhelmina of Bayreuth.
49423: WUBBEN, SUSA EBBINGE. - Leven als doodverklaarden. Leprozenzorg in Europa (500 - 1800).
37666: WUERMELING, HENRIC L. - "Doppelspiel". Adam von Trott zu Solz im Widerstand gegen Hitler.
13987: WUITE, ROEL. - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
33676: WULFF, K. - "Musik" und "Freude" im Chinesischen.
27563: ROB FIJLSTRA ; HARRY WULLINGS. - Nooit meer sjoemelen: een remedie tegen achterdocht , cynisme en machteloosheid.
14801: WULLINK, H.C.J. - De negentiende eeuwse orgelgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwekerk te Zwolle.
44138: WUNDERLI, JÜRG. - Meditatie. Hulp in het dagelijks leven . Een arts over voorbereiding, praktijk en zin van de concentratie en meditatie.
49783: WUNDERLI, JÜRG. - Meditatie. Hulp in het dagelijks leven . Een arts over voorbereiding, praktijk en zin van de concentratie en meditatie.
26067: WUNDERMANN, INGEBORG. - Der Hobby-Florist : e. umfassende Anleitung für klass. u. modernes Gestalten.
10702: WURFBAIN, F.L. - Over violen. Praatjes en wenken.
3216: WÜRTZ, ROLAND. - Das Mannheimer Mozart-Buch.
5830: WURZBACH, CONSTANTIN VON. - Mozart-Buch.
34076: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse Boeken van het Catharijneconvent.
37374: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse Boeken van het Catharijneconvent.
29636: SERENA SUTCLIFFE ; WILLY JOHANNA BORN (1920-2001) ; RUUD ROOK (FL.1979) ; MARILYN BRUCE ; ROBERT BARTON-CLEGG ; JON WYAND. - Wijn , wijngaarden en wijnmakers : een reis langs 67 top-wijngaarden uit 5 landen.
47680: WYATT, EDAGAR M. (SIGNED - GESIGNEERD). - More than a cowboy. The life and films of Fred Thomson and Silver King.
50395: WYCK, C. TH F. VAN DER. - Uitbreiding van electromagnetische golven in een medium met veranderlijke electrische eigenschappen bij inachtneming van een magnetisch veld.
33877: WYCK, H.W.M. VAN DER. - Bescherming der Nederlandse buitenplaatsen.
49196: WYDRA, THILO. - Rosenstrasse. Ein Film von Margarethe von Trotta. Die Geschichte, Die Hintergründe, Die Regisseurin.
47043: WYKE, MARIA. - Caesar. A Life in Western Culture.
41498: WYLER, ROBERT. - Form- und Stiluntersuchungen zum ersten Satz der Klaviersonaten Carl Philip Emanuel Bachs.
11527: WYLER, ROBERT. - Form- und Stiluntersuchungen zum ersten Satz der Klaviersonaten Carl Philip Emanuel Bachs.
36441: WYLIE, C.R. - 101 puzzels in thought & logic.
48708: WYNANIS, HANS. - Over de doden...
9988: WYZEMA, THÉODORE & G. DE SAINT-FOIX. - Wolfgang Amédé Mozart. Tome I: L'Enfant-Prodige.
49645: XENOPHON. - Het gastmaal.
43223: XENOPHON. - Über die Reitkunst. Der Reiteroberst. Zwei hippologische Lehrbücher der Antike.
20866: XURIGUERA, GÉRARD (KIRO URDIN).. - Kiro Urdin.
49703: YADIN, YIGAEL. - Masada. Herods fortress and the zealots last stand.
25722: MARILYN YALOM. - A history of the wife.
46538: YAN, MO. - De wijnrepubliek.
19614: YAPP, NICK. - The Hulton Getty Picture Collection 1950s. Decades of the 20th Century.
18765: YARWOOD, DOREEN. - The Architecture of Europe.
44505: YATES, PETER. - An amateur at the keyboard. Being an Invitation to the Keyboard and its Pleasures, a Discussion and Brief History of its Literature, and Advice how one may serve the Community as Accompanist, Maker of Programs, Critic, or by Encouraging the Public Music.
43763: YATRI. - Unknowen man. The mysterious birth of a new species.
30941: YBEMA, J. EN P KEIJZER. (RED.). - Franeker, "stad in steiger".
15624: YEARBOOK. - Commemorative Stamp Yearbook. 1993.
15626: YEARBOOK. - Commemorative Stamp Yearbook. 1999.
15625: YEARBOOK. - Commemorative Stamp Yearbook. 1998.
45108: YEATS, W.B. - Autobiographies.
45109: YEATS, W.B. (ED. DENIS DONOGHUE). - Memoirs. Autobiography - First draft - Journal.
47703: YEATS, WILLIAM BUTLER (A. ROLAND HOLST, VERTALER). - De Gravin van Catalene.
47744: YEATS, W.B. - Selected Plays.
45116: YEATS, W.B. - The Workd of W.B. Yeats. With an introduction and bibliography.
29047: YETKIN, SUUT KEMAL. - L'Architecture Turque en Turquie.
27823: YEVTUSCHENKO, YEVGENY. (SIGNED - GESIGNEERD). - Invisible Threads.
42506: YHLENBECK. E.M. - Kajian morfologi bahasa jawa.
16857: CHRISTIE'S NEW YORK. - The Collection of Victor and Sally Ganz. 10 november 1997.
40274: YORK, WILLIAM (ED.). - Who's Who in Rock Music. The facts about every rock group, soloist, band member, and session player on record - over 12.000 entries.
33053: YOUNG, DAN. - Captured. De fotografie van Robert A. Robinson.
13214: YOUNG, ROBERT. - Analytical Concordance of the Holy Bible.
49482: YOUNG, ELLA. - Tangle-coated horse and other tales from the Fionn Saga.
37905: YOUNG, DOUGLASA, G. - Grammer of the Hebrew Language. A new approach to the Hebrew Language and to advanced exegesis using Hebrew and Romanized Scripts. Part I and II.
40933: YOUNG, PERCY M. - Elgar O.M. A Study of a Musician.
48501: THUMB/LUKE BULMAN AND JESSICA YOUNG. (ED.). - Everything must move. 15 years at Rice School of Architecture 1994-2009.
41869: YOUNG, PERCY M. - Elgar O.M. A Study of a Musician.
43007: YOUNG, PERCY M. - Zoltán Kodály. A Hungarian Musician.
44542: YOUNG, TOBY. - Hoe je vrienden verliest & anderen kwijtraakt. Beroemd zijn is een kust.
37740: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water.
21014: ELLEN WARMOND (1930-) PSEUD. VAN PIETRONELLA CORNELIA VAN YPEREN. - Ordening.
27775: HERMANN SCHADT ; INA SCHNEIDER. PIETER JOHANNES YPERLAAN. - Kaiserliches Gold und Silber: Schätze der Hohenzollern aus dem Schloß Huis Doorn.
31078: YPERSELE DE STRIHOU, ANNE VAN (RED). - Astrid 1905 - 1935.
43781: YUTANG, LIN. - My Country and my people.
34214: ZAAIER, ALBERT. - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
18650: ZAAL, WIM. - Zestig jaar in de beschaving.
46868: ZAAL, RIK. (GESIGNEERD - SIGNED). - Verlorenzoon.com.
18067: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
25765: WIM ZAAL (1935-). - Vloekjes bij de thee : een reportage over de negentiende eeuw in de Lage Landen.
22466: WIM ZAAL (1935-). - De heiligen: erflaters van Europa.
21836: WIM ZAAL (1935-). - De verlakkers: literaire vervalsingen en mystificaties.
13001: ZAALBERG, C.A. - "Das Buch Extasis" van Jan van der Noot.
37154: ZABARA, JOSEF IBN. - Reis met de duivel. Sefer Sja 'asju 'im.
22045: ZADELHOFF, WILLEM VAN. - Tijd en landen.
39099: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N. & JOH. S. BOERSMA (RED.). - Antieke cultuur in beeld. Met ruim 1000 afbeeldingen.

Next 1000 books from Antiquariaat Hofman

12/15