Antiquariaat Hofman
Kerklaan 64, 3731 EJ, De Bilt, The Netherlands. Tel.: 31 (0)6 23439340            Email: antiquariaathofman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40897: LOUIS ARMSTRONG (SATCHMO). - (DVD). Life in Stockholm 1962.
40837: LOUIS ARMSTRONG (SATCHMO). - (2CD-set). Esquire Jazz Concert.
13255: ARMYTAGE, W.H.G. - A Social History of Engeneering,
36356: ARMYTAGE, W.H.G. - A Social History of Engineering.
23930: GELDOLPH ADRIAAN KOHNSTAMM (1937-) ; HELENA CORNELIA CASSEE (1947-) ; JENS CHRISTIAN ARNBAK (1943-). - Het cultureel woordenboek : encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
1206: ARNDT, WILLY. - Altdeutsche Volkslieder für eine Singstimme mit Lautenbegleitung. Wort und Weise bearbeitet, erläutert und zur Laute gesetzt von Willy Arndt.
50350: ARNOLD, THOMAS. - The Renaissance at war.
50321: ARNOLD, E. (HRSG.). - Die Wechselstromtechnik. Band I, II, III, IV, V-1,V-2.
50417: ARNOLD, DENIS & NIGEL FORTUNE - The Beethoven companion.
18583: ARNOLD, F.T. - The Art of Accompaniment from a thorough-bass as practised in the XVIIth & XVIIIth Century. Volume I and II.
6825: ARNOLD, WILLIAM HARKNESS. - French diction for singers and speakers.
39318: ARNOLD, EVE, CAPA, CORNELL AND MANY OTHERS. - The Fifties. Photographs of America.
37972: ARON, RAYMOND. - Mémoires. 50 ans de réflexion politique.
32702: ÁRPÁD, GÖNCZ. (SIGNED - GESIGNEERD). - Mérleg. (hat dráma).
41051: ARRIAN. - Arrinan's Life of Alexander the Great.
7808: ARSLAN, EDOARDO. - Gothic Architecture in Venice.
5878: SVENSKA TURISTFORENINGENS ARSSKRIFT. - Svenska Turistföreningens Årsskrift 1940.
1102: LEHNING ARTHUR. - Radendemocratie of staatscommunisme. Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie. Vertaald door Jaap Kloosterman.
1103: LEHNING ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
41926: LEHNING ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren I.
44633: ARTZ, ALEXANDER. - 13 dagwandelingen op zoek naar monumenten van industriële archeologie.
15866: ASAERT, GUSTAAF, DEVOS, GRETA & FERNAND SUYKENS (ED.). - The 'Naties' in the port of Antwerp. Six centuries of activity in city and port.
49572: ASAERT, G., - Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen.
11128: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN (ED.). - Oudste Kameraars-rekening der Stad Utrecht (1380).
50394: ASCHER, MARCIA. - Ethnomathematics. A Multicultural View of Mathematics Ideas.
24894: ASCHER, STEVEN & EDWARD PINCUS. - The Filmmaker's Handbook. A comprehensive guide for the digital age.
49989: ASCHKENASY, Y. (E.A.). - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de Joodse traditie.
13607: ASHER, R.E. (ED.). - Atlas of the World's Languages.
4052: ASHTON, DORE. - Richard Lindner.
31548: ISAAC ASIMOV (1920-1992). - Exploring the earth and the cosmos : the growth and future of human knowledge.
50444: ASIMOV. - Asomov's New Guide to Science.
42455: ASLAN, ODETTE (ED.). - Langhoff. La Poétique de Matthias Langhoff. Karge et Langhoff. Matthias Langhoff: um metteur en scène Européen.
7549: ASMA, FEIKE (SAMENSTELLER). - Jan Zwart. 1877 - 1937. Een profeet op de orgelbank.
36276: ASPAEY, JOHANNA. - Vlucht.
27503: MARTINUS WILLIAM BENJAMIN ASSCHER (1957-). - Nachtvraat : gedichten.
19747: ASSCHER, MAARTEN. - Het uur en de dag.
43171: ASSELBERGHS M.A. (RED.). - Trams en Treinen in het Spoorwegmuseum
2513: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse Colleges.
851: ASSELBERGS, ALFONS, J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of de kunst en het leven (mit deutscher Zusammenfassung).
42615: ASSELIJN, THOMAS. (ED. G. STELLINGA). - Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagd.
42613: ASSELIJN, THOMAS. (ED. MARIJKE MEIJER DREES). - Op- en aanmerkingen van Mas Anjello, of Napels beroerte (voorgevallen in 't jaar 1647). 1668 Treurspel.
48631: ASSENDERP, HANS VAN - Jazz. Introductie tot de Jazz-Muziek.
20740: SAMIRA ATARI (1977-). - Verkeerd verbonden.
10283: ATHOMAS, WOLFGANG A. - Beethoven und die unsterbliche Geliebte: Amalie Sewald. Goethe / Therese Brunswik und anderes.
48747: ATKINSON, FRANK. - Dictionary of literary pseudonyms. A selection of popular modern writers in English.
3704: ATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland.
29206: FRIESLAND - ATLAS. - Arlas van de provincie Friesland.
16146: ATLAS. - The times Atlas of the World. New Generation Edition.
12238: ATLAS. - Geographisch-Toneel, Of uitgezochte Kaarten, Tot gemak der Officieren, Reisigers en Liefhebbers; Behelsende alle de generale Kaarten van de Waereld, met de bysondere, der Plaatsen daar de Oorlog in Europa gevoerd word, ende Plans der Forten op de kant van ieder Kaart, welke meest aan de tegenwoordige revolutien onderworpen zyn. Verrykt door de Militaire Bouwkunde, en door een korte manier om gemakkelijk de Geographie te leeren, en begrip van de Wereldkloot te hebben.
14092: PLATEN-ATLAS. - Nederlandsch Indië Platen Atlas met korten beschrijvenden tekst.
11344: ATLAS. - Nieuwe geographische Nederlandsche Reise- en Zakatlas; vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, En eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een Bericht der voornaamste Logementen, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelijke Beschryving van alle Steden en veele Plaatse
39145: KING ATLAS. - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
14293: WOLTERS NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES. - Grote Provincie Atlas van Nederland. Zuid-Holland.
50725: ATLSHULER, DAVID (ED.). - The precious legacy. Judaic treasures from the Czechoslovak State Collections.
42127: ATTENBOROUGH, DAVID. - The Living Planet. A portrait of the earth.
14369: ATWAN, ROBERT, MCQUADE & JOHN W. WRIGHT. - Edsels, luckies, & frigidaires. Advertising the American Way.
42000: AUBERT, O.-L. (E. DAUBÉ, ILLUSTRATIONS). - Légendes traditionelles de la Bretagne.
32603: AUBIN DE TERÁN, LISA. - Mijn dorp in Mozambique.
42062: AUBRY, PIERRE. - Le Rythme Tonique dans la Poésie Liturgique et dans le Chant des Églises Chrétiennes au Moyen Age.
2603: AUBRY, PIERRE. - Le Rythme Tonique dans la Poésie Liturgique et dans le Chant des Églises Chrétiennes au Moyen Age.
5974: AUDA, ANTOINE. - Les modes et les tons de la musique et spécialement de la musique médiévale.
48718: AUDA, ANTOINE. - Les modes et les tons de la musique et spécialement de la musique médiévale.
685: AUDSLEY, GEORGE ASHDOWN. - The organ of the twentieth century. A manual on all matters relating to the science and art of organ tonal appointment and divisional apportionment with compound expression.
38323: AUDSLEY, GEORGE ASHDOWN. - The organ of the twentieth century. A manual on all matters relating to the science and art of organ tonal appointment and divisional apportionment with compound expression.
2644: AUDUS, L.J. - Winkler Prins Encyclopedie van het Plantenrijk. Encyclopedie in 4 delen.
20595: HANS AUER (1935-1997). - Zeg nooit doei : het foute woordenboek van de Nederlandse taal.
35920: AUER, HANS. - Zeg nooit doei. Het foute woordenboek van de Nederlandse taal.
46471: AUKES, H.W.F. - Het voorgeslacht van Kardinaal De Jong. Paapse diaspora van Ameland en Leeuwarden.
8882: AULICH, BRUNO. - Alte Musik für Hausmusikanten.
10594: AULNOYES, FRANÇOIS DES. - Twintig eeuwen erotiek. Van het sexueel instinkt naar de erotiek en de liefde.
44378: AUMANN, MOSJE & CHANNA PALTI (RED.). - Feiten over Israel.
37137: ISRAEL ELDAD & MOSHE AUMANN (ED.) - Chronicles. News of the Past. 3 vols. Volume 1: In the days of the Bible. (From Abraham to Ezra, 1726 - 444 BCE) Volume 2: Second Temple, Rise of Christianity. (From 165 BCE to 1038 CE). Volume 3: The Dawn of Redemption (From the Crusades to Herzl's Vision of the Jewish State, 1099 - 1897)
41091: AURELIANUS, P. O.F.M. CAP. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
25572: AURICH, ROLF. - Künstliche Menschen: manische Maschinen, kontrollierte Körper ; [Retrospektive 2000].
38463: AUSTIN, WILLIAM W. - Music in the 20th Century. From Debussy through Stravinsky.
39393: AUSTIN, WILLIAM W. - Music in the 20th Century. From Debussy through Stravinsky.
3402: AUSTIN, WILLIAM W. - Music in the 20th Century. From Debussy through Stravinsky.
41159: DIVERSE AUTERUS. - Kijk Willem Elsschot. De schrijver in beeld. Singel 262.
37622: AUTEUR. - Concordantie des Bijbels benevens Namenregister met Verklaringen.
37621: AUTEUR. - Lourdes. Stad van genade.
42444: DIV. AUTEURS. - Geschiedenis van het Nederlands Toneel. (Reader).
43303: DIVERSE AUTEURS. - Geneeskrachtige planten in de kruidentuin van het Nederlands Openluchtmuseum. Een overzicht met aanduiding van aard en gebruik in de loop der eeuwen.
30077: DIVERSE AUTEURS. - Beschouwingen over de Katholieke Universiteit.
16903: (D'HAEN, CHRISTINE DE). DIVERSE AUTEURS. - Juryrapport Prijs der Nederlandse Letteren 1993.
47026: DIVERSE AUTEURS. - Jaarfeesten in het gezin. Pinksteren.
47027: DIVERSE AUTEURS. - Jaarfeesten in het gezin. Michael.
47028: DIVERSE AUTEURS. - Jaarfeesten in het gezin. Van adventstuin tot Driekoningen.
38168: DIV. AUTEURS - Stoomschip Rotterdam 1955 - 2005
39098: DIVERSE AUTEURS. - Hellas' Goden en Mensen.
38442: DIV. AUTEURS (RED.). - Naamkunde. 15de jaargang (1983).
47025: DIVERSE AUTEURS. - Jaarfeesten in het gezin. Pasen.
47024: DIVERSE AUTEURS. - Jaarfeesten in het gezin. Michael.
48975: DIVERSE AUTEURS. - In Memoriam Albert Funke Küpper.
38903: DIV. AUTEURS - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
16172: DIV. AUTEURS. - Het groot Zuid-Amerika leesboek.
49034: DIVERSE AUTEURS. - 10 x Theo Loevendie. Componist en jazz-musicus.
45880: DIVERSE AUTEURS. - Vijftig jaren Middelbaar technisch Onderwijs te Dordrecht 1911-1961.
44160: DIVERSE AUTEURS. - Ontdek De Veluwe
48873: DIVERSE AUTEURS. - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over Hedendaagsche Sier- en Nijverheidskunst. 16 delen.
45598: DIV. AUTEURS. - 20 jaar Orkest De Volharding 1972-1992.
48692: DIVERSE AUTEURS. - Ten grave. Grafredes voor bewonderde of gehate, werkelijke of fictieve, dode of levende schrijvers, denkers, politici, wetenschappers, romanpersonages of andere figuren, uit de pen van meer dan dertig hedendaagse Nederlandse en Vlaamse auteurs. (De Gids).
12788: VARIOUS AUTHORS. - The Model Engineer and Electrician. A Journal of Mechanics and Electricity for Amateurs and Students. Volume VII - 1903. (January - June & July - December 1903).
41634: AVENARIUS, FERD. - Balladen Buch. Gesammelt von Ferd. Avenarius.
2544: AVERKAMP, ANT. - De zangkunst en hare sterren. Met talrijke portretten en afbeeldingen.
31902: AVNON, RAF & URI SELLA. - De jiddische keuken.
46224: AVRIL, FRANÇOIS. - Franse miniaturen uit de 14e eeuw.
10960: AX, JAN & PETRA PONTE (ED.). - Defilé. Dichters uit Hoorn en Omstreken.
44375: AYALTI, HANAN J. - Jiddische wijsheid.
23927: AYTO, JOHN. - Bloomsbury dictionary of word origins.
27019: JASPER VREE AZ. (1943-). - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant ( 1870-1874 ).
39499: AZEVEDO, CARLOS DE . - Baroque Organ-Cases of Portugal.
624: AZEVEDO, CARLOS DE . - Baroque Organ-Cases of Portugal.
37867: AZEVEDO, CARLOS DE . - Baroque Organ-Cases of Portugal.
39214: AZIZA, MOHAMED. - La Calligraphie arabe.
23333: HANS BAAIJ. - Nieuwegein , van groeikern tot stad.
5271: BAAIJ, PIETER K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21 - 8:39.
23364: HANS BAAIJ. - Nieuwegein , van groeikern tot stad.
42168: BAAK, J.J. VAN (RED.). - Signs of friendship. To honour A.G.F. Holk, Slavist, Linguist, Semiotican. Liber Amicorum.
26760: RUEDI BRUNNER. INGRID BAAK. - In 5 dagen fit met de A. Vogel-kuur.
24128: INGRID MARIA BAAL (1951-). - Doel : liefde : roman.
24127: INGRID MARIA BAAL (1951-). - De weg van de jonge wolf : roman.
46657: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Tor 1947: Indisch Bestuursambtenaar in vrede en oorlog.
35078: BAAL-DE VRIES, A.A., E.A. (RED.). - De Vechtstreeks. Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek.
46673: BAALBERGEN, J. - Van opstandstand tot onafhankelijkheid. De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
43254: BAALBERGEN, J., GRONSDIJS, H.F. & J. NIJLAND. - Op weg naar één land. De Unie van Utrecht en de Opstand in de Nederlanden.
43255: BAALBERGEN, J., GRONSDIJS, H.F. & J. NIJLAND. - Op weg naar één land. De Unie van Utrecht en de Opstand in de Nederlanden.
43256: BAALBERGEN, J., GRONSDIJS, H.F. & J. NIJLAND. - Op weg naar één land. De Unie van Utrecht en de Opstand in de Nederlanden.
47901: BAAN, CEES. - De getuigen. Verhalen over negentig jaar ouderenzorg van de Hervormde Diaconie in Zeist (1911-2001).
47220: BAAR, PETER-PAUL VAN DE, GROOTENDORST, ROB & JAN ROEDOE. - Het Amsterdam van Theo Thijssen.
41539: BAARAQUÉ, JEAN. - Debussy. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
49117: BAARDMAN, C. (RED.). - Schoonhoven, oude veste aan de Lek.
41565: BAAREN, HENK & A.G. VÉLU. - Leerboek der meubelstijlen. Ten dienste van hen die studeren voor een der vakexamens woninginrichting of voor een akte NX, tevens handboek voor de belangstellende leek.
13533: BAAREN, KEES VAN. - Het Concertwezen in Nederland.
43894: SAI BABA. - Sai Baba. The Man...and the Psychiatrist.
33737: BABEL, HENRY. - Dieu dans l'universe d' Einstein. L'autre manière de croire.
29597: MARITA DE STERCK (1955-) ; ROBERT BACCARNE (1926-). - Schrijver gezocht : encyclopedie van de jeugdliteratuur.
48049: BACH, JOHANN SEBASTIAN. - Matthäus Passion. Tweetalig tekstboekje (Duits en Nederlands).
47423: BACH, C. PH. E. (LA PETITE BANDE - SIGISWALD KUIJKEN). - Die letzten Leiden des Erlösers. The last suffering of the saviour. Les ultimes souffrances du sauveur. (2-CD).
1746: BACH, C. - Die Maschinen-Elemente, ihre Berechnung und Konstruktion mit Rücksicht auf die neueren Versuche.
40928: BACH, CARL, PHILIPP EMANUEL. - Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen. Kritisch revidierten Neudruck nach der unveränderten jedoch verbesserten zweiten Auflage des Originals, Berlin 1759 und 1762.
47424: BACH, J.S. (ANDREAS STAIER). - Clavierfantasien. (1-CD).
33001: BACH, J.S. (MAUERSBERGER, ERHARD (HRSG.). - IV. Internationales Bachfest der DDR. Leipzig 6. bis 12. Dezember 1981 in Verbindung mit dem 56. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft.
47429: BACH, CARL PHILIP EMANUEL (ERIC LYNN KELLEY-JOS VAN IMMERSEEL-ALAN CURTIS-GUSTAV LEONHARDT - COLLEGIUM AUREUM). - Double Concertos WQ. 46 & WQ. 47. Sonatine WQ 109. (1-CD).
9228: BACH, JOHANN SEBASTIAN (ALFRED DÜRR, HRSG.) - Weihnachts-Oratorium Christmas Oraotrio. BWV 248. Urtext der Neuen Bach-Ausgabe. Urtext of the New Bach Edition. (Partitur).
14215: NATIONALE FORSCHUNGS- UND GEDENKSTÄTTEN JOHANN SEBASTIAN BACH (HRSG.) - Beiträge zur Bach-Forschung, 7.
47428: BACH, CARL, PHILIPP EMANUEL (FREIBURGER BAROCKORCHESTER- ANDREAS STAIER, THOMAS HENGELBROCK). - Hamburger Sinfonien. Hamburg Symphonies, Wq. 182, 3 & 4 & 5, Concerti Wq 165 & 43,4. (1-CD).
48887: BACH, C.P.E. - Concerto for Flute or Hapsichord, Strings and Basso continuo. Für Flöte oder Violoncello oder Cembalo, Streicher und Basso continuo A major/A-Dur/La majeur Wq 168, 172, 29.
456: BACHARACH, A.L. & J.R. PEARCE. - The musical companion. Revised edition.
13942: BACHMANN, ALBERTO. - An Encyclopedia of the Violin.
1792: BACHMANN, L.G. - Bruckner. Der Roman der Sinfonie.
926: GEDENKBOEK. BACHVERENIGING. - Bachfeest. 1921 - september 1946. De Nederlandsche Bachvereeniging.
4178: BACK, COR DE & NIELS BOKHOVE (HRSG.). - Niederländische Autoren über Franz Kafka 1922 - 1942.
37104: BÄCKER, URSULA. - Frankreichs Moderne von Claude Debussy bis Pierre Boulez. Zeitgeschichte im spiegel der Musikkritik.
49350: BACKER, ERIK & SANDRA VAN BEEK. - George Stevens 1904-1975.
30977: BACON, EDWARD. - The Great Archaeologists.
30413: BARBARA RASKIN. ANNA KAPTEIJNS-BACUNA. - Opvliegingen.
37359: BADALÍ, ENRICO. - Strumenti musicali, musici e musica nella celebrazione delle feste ittite.
40784: BADINGS, HENK. - Fluitconcert. Geschreven in opdracht van het Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo en opgedragen aan zijn dirigent Jaap Stotijn.
38220: BADITZ, NORA VON. - Ostgotenschicksal. Theoderich der Grosse & Dietrich von Bern in Geschichte und Sage.
39583: BADURA-SKODA, PAUL & EVA. - L 'art de jouer Mozart au piano.
38806: BAECK-SCHILDERS, HEDWIGE. - Emile Wambach (1854 - 1924) en het antwerpse muziekleven.
10563: BAEDEKER, KARL. - Le Sud-Est de la France du Jura à la Méditerranée. Y compris la Cosre. Manuel du Voyageur.
20098: BAEDEKER, KARL. - Rheinlande, Schwarzwald, Vogesen. Handbüch für Reisende.
29115: BAEDEKER, KARL. - Südbayern und die Österreichischen Alpenländer.
28322: BAEDER, JOHN (TEXT AND PHOTOGRAPHY). - Sign Language. Street signs as Folk Art.
50556: BAER, WINFREID & ILSE BAER. - The Prussian Service. The Duke of Wellington's Berlin Dinner Service.
44461: BAEST, MARIEKE VAN, OOSTERHUIS, HUUB & RIK TORFS. - In die geest. De inspiratie van de Mariënburgvereniging.
44337: BAGINSKI, BODO J. & SHALIA SHARAMON. - Reiki. De universele levensenergie voor tatale genezing van onszelf en van anderen.
26587: BAGLIVI, ANTHONY (ED.). - The American Organist. March 1985, vol. 19, no. 3
16615: BAHM, KARL. - Berlin 1945. Die letzte Schacht des dritten Reichs.
30032: BAHR, HANS ECKEHARD. - Mit dem Wolf leben. Der Mann aus Assisi.
45876: BAHTI, MARK. - Southwestern Indian Ceremonials.
17962: BAIGENT, MICHAEL & RICHARD LEIGH. - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid.
27007: BAIGENT, MICHAEL, A.O. - The messianic legacy.
39272: BAILEY, DEREK. - L 'Improvisation. Sa nature et sa pratique dans la musique.
14673: BAILEY, TERENCE. - The Fleury play of Herod.
4512: BAINES, ANTHONY. - Brass Instruments. Their History and Development.
4158: BAINES, ANTHONY. - Woodwind Instruments and their History.
46061: BAINES, ANTHONY (ED.). - Musical instruments through the ages.
39364: BAINES, ANTHONY. - Woodwind Instruments and their History.
7208: BAINES, ANTHONY. - Catalogue of Musical Instruments. Volume II: Non-Keybord Instruments.
3560: BAINES, ANTHONY. - Woodwind Instruments and their History.
39883: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin. A Biography.
33736: BAIS, SANDER. - Nooi meer rechtdoor. Over het wankel evenwicht tussen waarneming en verbeelding.
24126: INGE NICOLE BAK (1968-). - Zon in het haar.
48520: BAK, RICHARD. - Detroit. Across three centuries.
27153: HERMAN HEIJERMANS (1864-1924). MARIA P. VAN BAKELEN. - Falklandjes.
38654: BAKELS, FLORIS B. - Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh geboren 1915, gefusilleerd 1944.
48316: BAKELS, FLORIS B. - Dertien dagen in mei.
47635: CHARLES ALTAMONT DOYLE. MICHAEL BAKER. - The Doyle Diary: the last great Conan Doyle mystery.
25686: MICHAEL BAKER. - The rise of the Victorian actor.
47653: BAKER, ARTHUR. - Calligraphic cut-paper designs for artists and craftsmen. .
158: BAKER, THEODORE. - On the music of the North American Indians. Theodore Baker's monograph (Leipzig 1882): original German text and English translation by Ann Buckley.
42825: BAKER, THEODORE. - On the music of the North American Indians. Theodore Baker's monograph (Leipzig 1882): original German text and English translation by Ann Buckley.
41309: BAKER, HOUSTON A. - I don't Hate the South. Reflections on Faulkner, Family and the South.
23208: BAKER, GLENN A. - The Monkees. The true story of the Monkees.
44281: BAKER, ROBB. - Bette Midler.
28172: BAKHUIS ROOZEBOOM, H.W. (& F.A.H. SCHREINEMAKERS). - Die Heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. (1) Erstes Heft. (2) Zweites Heft (erster, zweiter und dritter Teil). (3) Drittes Heft (erster und zweiter Teil).
38705: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (ED.). - Ratramnus. De corpere original et notice bibliographique
37617: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, E.A. (RED.0. - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen. Het Nieuwe Testament.
21539: L.A.R. BAKKER (1926-). - Joden en christenen : een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
49779: BAKKER, ANGELIQUE. - Huis Doorn.
29978: BAKKER, L.A.R. & H.P.M. GODDIJN (RED.). - Joden en christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
45352: BAKKER, RAYMOND. - Kluwer's Woordenboek Informatica. Deel 2: Nederlands-Duits. Duits-Nederlands.
22263: BAKKER, REINOUT. MELSEN, ANDREAS GERARDUS MARIA VAN. - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
24190: KEES DE BAKKER (1950-). - Mijn eerste boek : 30 schrijversdebuten.
41409: BAKKER, BERT & ANDRIES MIDDELDORP (RED.). - Nieuw Kommentaar op Achterberg.
1700: BAKKER, DIRK. - Een nieuw orgel... voor de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede.
19029: BAKKER, BERTHOLD & HARRIJ BEMELMANS. - Gouda in Bedrijf.
24682: JUSTUS VAN OEL. FRANK BAKKER. - Het is nooit af : de publieke werken van Justus van Oel ( 1998-2005 ).
41574: BAKKER, PIET, E.A. (RED. ). - Bouwwerk. Een hoofdkantoor voor Gasunie.
30633: WERNER FULD (1947-). EGBERTUS BAKKER (1954-). - Lexicon van laatste woorden van beroemde mannen en vrouwen.
38970: BAKKER, GERBRAND. - Het tweede etymologisch woordenboek voor beginners. Hoe het karretje carrière maakte...
45729: BAKKER, SIEM. - Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden.
16713: BAKKER, SIEM. - Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden.
39399: BAKKER, DIRK. - Een nieuw orgel... voor de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede.
19734: BAKKER, JAN-HENDRIK. - Toewijding. Over literatuur, mens en media.
40068: BAKKER, HANS. - Esperanto in een doosje. Leerboek.
43639: BAKKER, JIM & KEN ABRAHAM. - Prosperity and the coming apocalypse
32997: BAKKER, W. (RED.) J. KUIPER EN ROEL REYNTJES. - Beilen in oude ansichten. Waarin opgenomen Eursinge, Hijken, Laaghalen, Hooghalen en Wijster.
37958: BAKKER, J.F. E.A. (RED.). - Als een windvlaag over de velden. (Zijdewind, 't Veld, Moerbeek).
46638: BAKKER, F.J. E.A. - Elburg... goed bekeken.
19025: BAKKER, JITS. (SIGNED - GESIGNEERD) - Beeldspraak.
25723: MARTHA S. BAKKER (1971-). - Het fotoarchief van prins Bernhard : de jaren 1940-1945.
23198: MARTHA S. BAKKER (1971-). - Het fotoarchief van prins Bernhard : de jaren 1940-1945.
47229: BAKKER, F.J. E.A. - Elburg...goed bekeken.
48714: BAKKER, SIEM (RED.). - Koos Schuur en Jan G. Elburg. Een halve eeuw vriendschap. Twee vijftigers in brieven 1943-1992.
25926: HANS W. BAKX. - Midas ' tranen : een anekdote.
3260: BAKX, PHONS. - De gedachtenverdrijver. De historie van de mondharp.
23507: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
41579: BALDOCK, JOHN. - De Symboliek in het Christendom.
43457: BALEN-VAN DER WAARD, W.A. - Het astrologisch kruidenboek.
42799: BALFOORT, J. - Het probleem van den vioolbouw.
9908: BALFOORT, DIRK J. - De Hollandsche vioolmakers.
7411: BALFOUR, REX. - The Bryan Ferry Story.
44010: BALK, J. TH. - Kerken, kruisen en kastelen.
40657: BALKE, WILLEM & JAN C. KLOK & WILLEM VAN 'T SPIJKER. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk.
27817: SUSAN MAYOR. J.M. VAN EIJKERN-BALKENSTEIN. - Historische waaiers.
48809: BALL, EDWARD. - Slaves in the familie.
49309: BALLEGEER, FRANS J.A. - Idionata Neerlandica. Taaloefeningen voor het hoger onderwijs.
3187: DANCE BALLET. - Alexandra Radius en Han Ebbelaar dansen "Voorbijgegaan" van Rudi van Dantzig. Hoe een pas de deux tot stand komt. In beeld gebracht door Sicco Kingma.
32741: ATTILA BALOGH. (SIGNED - GESIGNEERD). - József Attila a peep-showban.
39722: BALSAI, DAINU. (BARTSCH, CHRISTIAN, HRSG.). - Melodieen litauischer Volkslieder, gesammelt und mit Textübersetzung, Anmerkungen und Einleitung im Auftrage der Litauischen Litterarischen Gesellschaft. Zwei Teile.
38853: BALSELLS, A.O. (ED.). - Questioning Europe. Reinterpretation within photography.
43648: BALSIGER, DAVE & CHARLES E. SELLIER JR. - Op zoek naar de Ark van Noach. Feiten over een mysterie.
47950: BÁLU, BÉJOT (ET AUTRES). - Le rire en poésie.
6874: BALZ, HANS MARTIN & REIHNARDT MENGER. - Alte Orgeln in Hessen-Nassau.
25281: BÄLZA - Alexander Nikolajewitsch Skrjabin.
50633: BALZER, RICHARD. - Elemente der Mathematik.
38570: BAMBERG, HEINZ. - Beatmusik. Kulturelle Transformation und musikalischer Sound.
38571: BAMBERG, HEINZ. - Beatmusik. Kulturelle Transformation und musikalischer Sound.
13341: BAMBERG, HEINZ. - Beatmusik. Kulturelle Transformation und musikalischer Sound.
24675: JOSHUA KENAZ (1937-). SHULAMITH BAMBERGER. - Voor al uw liefdesverdriet.
27169: JOSHUA KENAZ (1937-). SHULAMITH BAMBERGER. - Voor al uw liefdesverdriet.
15865: BAN-ASHER, NAOMI & HAYIM LEAF (ED.). - The Junior Jewish Encyclopedia.
40666: BANCROFT, ANNE. - Religions of the East.
15501: THE ALLMAN BROTHERS BAND. - The Allman Bros. Band. Complete.
44303: THE BAND. - The Band: Songtexts.
34692: BANGE, PETTY, E.A. (RED.). - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de / 16de eeuw.
43662: BANGE, PETTY, E.A. (RED.). - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de / 16de eeuw.
1529: BANK, J.A. - Geschiedenis der Katholieke Kerkmuziek. Deel 1 De Liturgische Muziek. Het Gregoriaans.
38045: BANK, J.A. - Geschiedenis der Katholieke Kerkmuziek. Deel 1 De Liturgische Muziek. Het Gregoriaans.
30537: BÁNK, ZSUZSA. (GESIGNEERD - SINGED). - De zwemmer.
35639: BANK, JAN. - Opkomst en ondergang van de Nederlandse Beweging (NVB).
26360: BANK, JAN & TOM VAN NOUHUYS. - De metamorfose van het Concertgebouw. 25 jaar succesvol cultureel ondernemerschap.
18300: BANKS, IAIN. - Playboy's Handboek Glamour- en Naaktfotografie.
20033: BANOWETZ, JOSEPH. - The Pianist's Guide to Pedaling.
47101: BANTJE, H.F.W. - Twee eeuwen met de weduwe. Geschiedenis van De Erven de Wed. J. van Nelle N.V. 1782-1982.
24970: NATASCHA M. BÄR (1942-). - Kunst na ' 45 ; een handleiding bij het bestuderen van schilder -, beeldhouw - en bouwkunst.
38014: BARANYAI, G.L. DE. - Ludwig van Beethoven.
34610: BARBA, RICK & RUSEL DEMARIA. - Spelen met Myst. De officiële spelhandleiding.
46652: BARBERO, ALESSANDRO. - Het mooie leven en de oorlogen van anderen, of de avonturen van Mr. Pyle, gentleman en spion in Europa. Roman.
18458: BARBIER, JEAN-JOËL. - Au piano avec Erik Satie.
50301: BARBIER, PIERRE & FRANCE VERNILLAT. - Histoire de France par les chansons. Tome 1,2,3,4,5,6,7 et 8.
39310: BARBIER, RINA. - ABC van het Ballet.
31378: BARBIERI, GIAN PAOLO . - Madagascar.
29401: JOHANNES BERNARDUS VAN LOGHEM (1881-1940). SERGIO UMBERTO BARBIERI (1951-). - Bouwen-Holland = Bauen-Holland = Bâtir-Holland = Building-Holland: een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932.
4246: BARDOS, KORNEL (BÁRDOS, KORNÉL). - Volksmusikartige Variierungstechnik in der ungarischen Passionen 15. bis 18. Jahrhundert.
41508: BARENDECHT, G. - Insekten.
15504: BARENDREGT, J. & T. LANGENHUYZEN. - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis Nationale Nederlanden 1845 - 1995.
32532: SONJA BARENDS. - Het landschap van Zuid-Limburg.
18794: BARENDSE, R.J. - Epos van het Brits imperium. 1900 - 2000.
11526: BARFORD, PHILIP. - Keyboard Musik of C.P.E. Bach. Considered in relation to his musical aesthetic and the rise of the sonata principle.
32092: BARGIEL, RÉJANE & CHRISTOPHE ZAGRODZKI. - Steinlein Plakate. Oeuvre Katalog.
40028: BARILLI, RENATO. - Anni Novanti. (AnniNovanti).
23419: BARKER, PAT. - The eye in the door.
12676: MUHAMMAD ABD & RAHMAN BARKER. - Spoken Urdu. A Course in Urdu. Volume I.
39184: BARKER, RONNIE. - Gentleman's Relish.
42117: BARKER, CICELY MARY & BERNADETTE VAN DEN EERENBEEMT-MEINDERS. - Tuinieren met de Bloemenkinderen.
34801: BARLOW, HAROLD & SAM MORGENSTERN (ED.). - A Dictionary of Opera and Song Themes. (Originally published as: A Dictionary of Vocal Themes).
24775: PAUL EDWARD THEROUX (1941-). BENNO BARNARD (1954-). - Saint Jack.
15311: BARNARD, W. - Schijngestalten. Proeven van lekespel op bijbelse thema's.
35755: BARNARD, MONIQUE & JAAP OOSTERHOFF - Gerrit Rietveld Gids Utrecht.
22322: H. LUYCKX ; RENÉ FELIX LISSENS (1912-) ; BENNO BARNARD (1954-). - Lexicon van de Nederlandse letterkunde: auteurs , anonieme werken , periodieken.
35616: BARNARD, WILLEM. - Tot in Athene. Handelingen 1-17. Leesoefeningen bij het tweede boek van Lukas.
24031: BENNO BARNARD (1954-). - Het gat in de wereld.
23617: BARNARD, WILLEM - Quatertemper Meditations. Reflections on breviary lections for Ember days. Four excerps translated from the Dutch book Stille Omgang by Willem Barnard, a book of meditations on the old breviary lections titled "Quiet Round-about", "notes on daily intercourse with Scripture".
15400: BARNARD, WILLEM (GUILLAUME VAN DER GRAFT). - Een dubbeltje op zijn kant. Dagboeken 1945 - 1978.
38096: BARNARD, WILLEM. - Op een stoel staan. Band III. Van zondag tot zondag. Herfst en winter.
43644: BARNATT, JOHN. - Stone cicles of the peak. A Search for Natural Harmony.
37901: BARNETT, LINCOLN. - The Treasure of our Tongue. The story of the English Language from its obscure beginnings to its present eminence as the most widely spoken language.
33042: BARNHART, RICHARD M. - Li Kung-Lin's Classic of Final Piety.
48775: BARON VAN VREDENBURCH, W.C.A. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven.
49998: BARON D'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. - Nederlands Adelsboek of verzameling van adels-erkenningen, inlijvingen, verheffingen en verleeningen van titels in het Koninkrijk der Nederlanden sedert 1814.
30585: BARONDES, SAMUEL H. - Molecules and mental illness.
9633: BARRAU, H.C. - Lope de Vega Los Melindres de Belisa.
22917: BARRETT, DOUGLAS & BASIL GRAY. - Indian Painting.
12802: BARRETT, ALEX & GILBERT H. BEARD. - English Church Composers.
36385: BARROW, JOHN D. & JOSEPH SILK. - The left hand of creation. The origin and evolution of the expanding universe.
23275: BARRUCAND, MARIANNE & ACHIM BEDNORZ. - Maurische Architektur in Andalusien.
47670: BARRY, PETER. - Erotic lingerie.
38864: BARSACQ, LÉON (ELLIOT STEIN). - Caligari's Cabinet and Other Grand Illusions. A History of Film Design.
4120: BARSUKOV, V.L., BASILEVSKY, A.T., VOLKOV, V.P. & V.N. ZHARKOV. (ED.). - Venus Geology, Geochemistry, and Geophysics. Research Results from the USSR.
30221: BARTECK, OLIVER. - Alles over fitness. (Warming-up, krachttraining, conditietraining, cooling-down, voeding, anatomie, ...).
50095: A. BURKIJ-BARTELINK. - Antiek speelgoed.
24984: A. BURKIJ-BARTELINK. - Antiek speelgoed.
50100: A. BURKIJ-BARTELINK. - Antiek speelgoed.
23370: KARIN FEUERSTEIN-PRASSER (1956-) ; PETRA KLEINPENNING ; ROB BARTELS (1953-). - De klassieke oudheid : 900 v.C-430 n.C .
5299: BARTH, KARL. - Gotteskenntnis und Gotterdienst nach reformatorischer Lehre.
41741: BARTH, HERBERT (HRSG.). - Jahrbuch der Musikwelt. The Yearbook of the music world. Annuaire du monde musical. 1. Jahrgang 1949/50.
5290: BARTH, KARL. - Calvinerfeier 1936.
26744: JOHANNES MARTINUS HASSELAAR (1917-). KARL BARTH (1886-1968). - Karl Barth : theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930.
34398: BARTH, HERBERT (HRSG.). - Bayreuther Dramaturgie. Der Ring des Nibelungen.
238: BARTH, HERBERT, DIETRICH MAK & EGON VOSS. - Wagner, sein Leben, sein Werk und seine Welt in zeitgenössischen Bildern und Texten. Vorwort von Pierre Boulez.
11200: BARTHOLOMÄUS, EDMUND. - Tanz-Album.
33755: BÉLA BARTÓK). - Béla Bartók. A memorial review. Including articles on his life and works reprinted from TEMPO, the quarterly review of contemporary music. A Chronological Listing of Works; Bartók on records.
49202: BARTOLOMEI, MARTINE. - Grace van Monaco.
10079: BARTOS, FRANTISEK. - Bedrich Smetana. Letters and Reminiscenses.
19508: BARTY-KING, HUGH. - The Drum. A Royal Tournament Tribute to the Military Drum.
35704: BARY, WIM & JAN DE DEN BERG. - Stadsschouwburg Tilburg.
47783: BAS, PIERRE. - Gabriel Davioud. Architecte de Paris (1824 - 1881).
27441: JAN CORNELIS DE BAS (1964-). - Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat.
29535: BASDEVANT, DENISE. - L 'architecture française des origines á nos jours.
48508: BASHKOFF, TRACEY - From the Guggenheim Collection to the COBRA Museum Amstelveen. Internatoinal Abstraction, 1949-1960.
36337: BASS, THOMAS, A. - Reinventing the Future. Conversations with the world's leading scientists.
18755: BASSERMANN-JORDAN, ERNST & HANS VON BERTELE. - Oude Klokken.
20063: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
42380: BASTET, FRÉDÉRIC. - De schele hertogin. Gedenkschriften van Marie-Caroline.
47587: BASTET, F.L., LEHNING, ARTHUR, A.L. SÖTEMANN, E.A. (RED.). - Thema's voor een uitgever.
35790: BASTET, F.L, - Mr. Carel Vosmaer. Zijn achtergronden, zijn reizen, zijn tijdgenoten, zijn invloed.
25859: BASTET, F. L. - Duizendjarig dolen : wandelingen door de antieke wereld.
19262: BASTET F.L., J.F. HEIJBROEK E.A. (RED.). - De verzameling van mr. Carel Vosmaer. (1826 - 1888).
28884: NORBERT MARIA HUBERT MAAS (1949-). FRÉDÉRIC LOUIS BASTET (1926-2008). - De literaire wereld van Carel Vosmaer : een documentaire.
47596: BASTET, F.L., LEHNING, ARTHUR, A.L. SÖTEMANN, E.A. (RED.). - Thema's voor een uitgever.
41381: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
40570: BASTIAENSEN CM, A. (RED.). - De gelovige Thomas. Beschouwingen over de hymne Sacris sollemnis van Thomas van Aquino.
48083: BASUALDO, CARLOS & ERICA F. BATTLE (ED.) - Dancing around the bride. Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Duchamp.
32722: BATAILLE, CHRISTOPHE. (SIGNED - GESIGNEERD). - Annam. Roman.
37240: BATEMAN, GRAHAM. - Dieren van de hele wereld. Het dier en zijn gedrag.
48856: BATESON, MARY CATHERINE. - Peripheral visions. Learning along the way.
46106: BATTLE, TIM. - Chimney Book.
9815: BATTOCK, GREGORY. - Breaking the Sound Barrier. A Ctitical Anthology of the New Music.
42285: BATTUS. - Een kettertje verschik.
39089: BAUDUIN, PAUL. - Romeinse Miniaturen.
38737: BAUER, GUUS. - Heimwee heeft een kleur.
11645: BAUER, WOLFGANG, DÜMOTZ, IRMTRAUD, A.O. (HRSG.). - Lexikon der Symbole.
21869: GUUS BAUER (1959-). - De weinigen die ik ken: brieven aan Frans Pointl.
30008: BAUER, WOLFGANG, DÜMOTZ, IRMTRAUD & SERGIUS GOLOWIN. - Lexikon der Symbole.
18994: BAULENAS, LLUÍS - ANTON. - Het geluk.
42545: BAULENAS, LLUÍS - ANTON. - Het geluk.
50437: BAUMANN, E.D. - François Dele Boe Sylvius.
46045: BÄUMER, U. - Wir wollen nur deine Seele.
44735: BAUMGARTEN, EDUARD, ED. (MAX WEBER). - Max Weber Werk und Person.
41518: ALFRED BAUMGARTNER. - Musik der Romantik.
41519: ALFRED BAUMGARTNER. - Musik des 20. Jahrhunderts.
3532: BAUMGARTNER, ALFRED. - Neuer Konzert Führer. Orchestwerke, Kammermusik, Vokalwerke. Von der Gregorianik bis zur Avantgarde.
25016: BAUMGARTNER, ALFRED. - Musik des 20. Jahrhunderts.
25013: ALFRED BAUMGARTNER. - Musik der Romantik.
10879: BAUMGARTNER, ALFRED. - Propyläen Welt der Musik. Die Komponisten.
30783: BAUTIER, ROBERT HENRI. - The economic development of medieval Europe.
49876: BAVEL, T.J. VAN, O.S.A. (RED.). - "Veel te laat heb ik jou lief gekregen". Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus' bekering.
37822: BAVINCK, H. - Bilderdijk als denker en dichter.
23154: BAX, HANS W. E.A. (RED.). - Duister. Over de duisternis, duisterheid, de nacht.
35095: BAX, MARTY (RED.). - Guido Lippens. Systeem of verbeelding. Werk uit de periode 1971-1988.
30749: BAXTER, JOHN. - Steven Spielberg. The unauthorised biography.
26358: BAYER, WILLIAM. - The Great Movies.
3967: BAYNTON-WILLIAMS, ROGER. - Investing in Maps.
50331: BEALES, DEREK. - From Castlereach to Gladstone 1815-1885.
45788: BEAUJEAN, A. - Dictionnaire de la Langue Française abrégé du Dictionnaire de Littré.
15581: BEAUMONT, CYRIL W. - The ballet called Giselle.
45988: BEAUMONT, ÉMILIE & PHILIPPE SIMON. - L 'imagerie des pompiers.
45987: BEAUMONT, ÉMILIE & CHRISTINE SAGNIER. - L 'imagerie des Dragons.
13086: BEAZLEY, J.D. & NERNARD ASHMOLE. - Greek Sculpture and Painting to the end of the Hellenistic Period.
39552: BECHLER, LEO & BERNHARDT RAHM. - Die Oboe und die ihr verwandten Instrumente nebst biographischen Skizzen der bedeutendsten ihrer Meister.
39553: BECHLER, LEO & BERNHARDT RAHM. - Die Oboe und die ihr verwandten Instrumente nebst biographischen Skizzen der bedeutendsten ihrer Meister.
9909: BECHLER, LEO & BERNHARDT RAHM. - Die Oboe und die ihr verwandten Instrumente nebst biographischen Skizzen der bedeutendsten ihrer Meister.
31831: BECHT-PARASSIN, K & A.G. DEL BAERE-ROVERS. - 150 culinaire meesterstukjes.
26864: BECK, H. L. - De Arabische wereld en haar minderheden : 7 lezingen gehouden voor de Nederlands-Arabische Kring uitgegeven ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan.
48630: BECK, PIA. - De Pia Beck Story.
7193: BECK, HERMANN. - Die Venezianische Musikerhochschule im 16. Jahrhundert.
44665: BECK, L ADAMS. - The house of fullfilment. A spiritual romance in the Himalayas.
39450: BECKER, HEINZ. - Der Fall Heine - Meyerbeer. Neue Dokumente redivieren ein Geschichtsurteil.
46059: BECKER, HAINZ & GUDRUN. - Giacomo Meyerbeer. Ein Leben in Briefen.
4551: BECKER, CARL FERDINAND. - Die Tonwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts oder systematisch-chronologische Zusammenstellung der in diesen zwei Jahrhunderten gedruckten Musikalien.
43176: BECKER-JORDENS, ANNELIES. - Een kabinet van Utrechtse Gezichten.
31097: BECKER, FRANS, E.A. (RED.). - Het vijfentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme.
43177: BECKER-JORDENS, ANNELIES. - Een kabinet van Utrechtse Gezichten.
10620: BECKER-JORDENS, ANNELIES. - Een kabinet van Utrechtse Gezichten.
39449: BECKER, HEINZ. - Der Fall Heine - Meyerbeer. Neue Dokumente redivieren ein Geschichtsurteil.
42966: BECKER-JORDENS, ANNELIES, E.A. (RED.). - Drift 25. Onderzoek naar de bouwgeschiedenis va nhet Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
42967: BECKER-JORDENS, ANNELIES, E.A. (RED.). - Drift 25. Onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
42968: BECKER-JORDENS, ANNELIES, E.A. (RED.). - Drift 25. Onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
42969: BECKER-JORDENS, ANNELIES, E.A. (RED.). - Drift 25. Onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
42970: BECKER-JORDENS, ANNELIES, E.A. (RED.). - Drift 25. Onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
10292: BECKING, GUSTAV. - Studien zu Beethovens Personalstil. Das Scherzothema.
11755: BECKING, GUSTAV. - Studien zu Beethovens Personalstil. Das Scherzothema.
46001: BECKLAKE, SUE. - 100 infos à connâitre l 'Espace.
46002: BECKLAKE, SUE. - 100 infos à connâitre Les Chats.
39630: BECKWITH, JOHN & UDO KASEMETS (ED.). - The Modern Composer and his World.
50041: BECKWITH, JOHN. - Vroeg-middeleeuwse kunst. Karolingisch Romaans.
48962: BÉDAT, ANDRÉ & JACQUES BOESCH, ET AUTRES (ED.). - L'autre Genève. Fraubourg Saint-Gervais,
31257: BÉDIER, JOSEPH. - De Roman van Tristan en Isolde. Naar de bewerking van Joseph Bédier.
19635: BEECHAM, SIR THOMAS. - Frederick Delius.
4545: BEECHER STOWE, HARRIET. - Uncle Tom's Cabin; or Life Among Lowly.
25513: BEECHING, CYRIL LESLIE. - A dictionary of eponyms.
39444: BEEDELL, A.V. - The Decline of the English Musician 1788-1888. A family of English Musicians in Ireland, England, Mauritius, and Australia.
5789: BEEDELL, A.V. - The Decline of the English Musician 1788-1888. A family of English Musicians in Ireland, England, Mauritius, and Australia.
39443: BEEDELL, A.V. - The Decline of the English Musician 1788-1888. A family of English Musicians in Ireland, England, Mauritius, and Australia.
49094: BEEK, GERDA VAN & MICHIEL VAN DER MAST. - Van ambachtelijk tot ambtelijk. Het Spuikwartier door de eeuwen heen.
32294: MARTINUS ADRIANUS BEEK (1909-1987). - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
26668: MARTINUS ADRIANUS BEEK (1909-1987). - Richteren . Ruth.
47778: BEEK, MARIUS VAN. - Mari Andriessen.
32645: BEEK, SANDRA VAN. - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller.
16314: BEEK, J. VAN. - Walther Rathenau. De missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan.
24230: LISA SAINT AUBIN DE TERÁN (1953-). ELLEN BEEK. - Joanna : roman.
24180: JULIA ALVAREZ (1950-). THOMAS KAREL VAN BEEK (1931-2002). - Hoe de meisjes García hun accent kwijtraakten.
44213: BEEK, SJORS VAN & HAN VAN DEN BOOGAARD (RED.). - Voorbij de Indus. Reisindrukken uit India.
32133: ROBERT BRASILLACH (1909-1945). PIETER BEEK (1942-). - Onze vooroorlogstijd.
24231: LISA SAINT AUBIN DE TERÁN (1953-). ELLEN BEEK. - Op doorreis : belevenissen van een treinverslaafde : autobiografie in reisverhalen.
45245: BEEK, J. VAN. - Walther Rathenau. De missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan.
49376: BEEK, MARIJKE & ERNEST KURPERSHOEK. - De Nieuwe Kerk te Amsterdam.
44187: BEEK, J. VAN. - Walther Rathenau. De missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan.
43775: BEEKHUIZEN, C.B. - Toverij in een moderne wereld. De "leer van Bileam"; duistere infiltratie onder " Kinderen van het Licht"
37265: BEEKMAN, AARTJAN. - Depression in Later Life. stidies in the Community.
26037: DAVID MABEY. DAVID A. GODDARD ; B.J. BEEKMAN. - Verse groente van maand tot maand.
45744: BEEKMAN, A.A., GOSSE, I.H., SCHÖNFELD, M, E.A. (RED.). - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige namen. VIIIste deel.
45765: BEEKMAN, A.A., BOEKENOOGEN, G.J., SCHÖNFELD, M.E.A. (RED.). - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige namen. VIIste deel.
47277: BEEKMAN O.S.B., DOM A. - Egmond's heden en verleden.
48313: BEEKOM, C.W.C. VAN. - Eiland in nood. Een gedurende de Duitsche bezetting geschreven verslag omtrent deportatie van landgenooten dat ten volle op feiten berust, hoe ontstellend en soms bijna ongeloofwaardig deze ook mogen lijken.
48122: BEEKUM, JAN VAN. - Intrada. Methode voor het actief musiceren met de brugklas.
48094: BEEKUM, JAN VAN. - Cantabile. Liederenbundel voor het voortgezet onderwijs.
20586: GUIDO VAN HEULENDONK (1951-) PSEUD. VAN GUIDO BEELAERT. - Terug naar Killary Harbour : roman.
28880: MARIA ADRIANA SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN (1937-) ; ELLEN DE BEER. - Bredero.
13551: BEER, ELLEN J. - Die Glasmalereien der Schweiz aus dem 12. und 14. Jahrhundert.
50091: BEEREN, W.A.L. - David Salle.
44557: BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. & C.A. VAN PEURSEN. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
36436: BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. & C.A. VAN PEURSEN. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
9576: BEERS, JAN VAN. - Levensbeelden. Poezij.
48417: BEERS, A.C. VAN & J.F. VAN DULM, J,H, GEIJS. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
23886: BEERSMANS, FRANS. - Langenscheidts Eurowörterbuch : Niederländisch-Deutsch, Deutsch-Niederländisch.
40768: BEESEMS, C. - Jan Janssen. 'Ik verkoos de wielersport".
8903: BEESTON, A.F.L. - Written Arabic. An approach to the basic structures.
48061: BEETHOVEN, L. VAN. - Fidelio Oper von L. van Beethoven. Traduction française rhythmée par A. van Hasselt et J.-B. Rongé. Partition complète pour Chant et Piano.
38400: BEETHOVEN, LUDWIG VAN. - Briefe. Eine Auswahl.
39688: BEETHOVEN (HUGO LEICHTENTRITT, HRSG.). - Briefe Beethovens.
39689: BEETHOVEN. (SACHS, KURT (HRSG.). - Beethovens Briefe.
42682: BEETHOVEN, LUDWIG VAN. - Klavier-Werke. Pianoforte Works. Oeuvre de Piano: I. Sonaten Band 1 (F. Lamond - E.B. 4341. II. Sonaten Band 2 (F. Lamond - E.B. 4342).
933: BEETHOVEN, LUDWIG VAN. - Briefe. Eine Auswahl.
38421: BEETHOVEN, LUDWIG VAN (HANSJÜRGEN SCHAEFER, HRSG.). - Ludwig van Beethoven in seinen Briefen. Eine Auswahl.
38015: BEETHOVEN. - Beethoven-Haus in Bonn. 1889-1904.
40940: BEETHOVEN, LUDWIG VAN. - Sinfonie nr. 6. F-Dur, op. 68 "Pastorale". Einführung und Analyse von Hubert Unverricht.
47438: BEETHOVEN, LUDWIG VAN (CHOEURS DE LA CHAPELLE ROYALE- COLLEGIUM VOCALE GENT-ORCHESTRE DES CHAMPS ÉLYSÉES-PHILIPPE HERREWEGHE). - Missa Solemnis. Op. 123, en Ré majeur / D major / D-dur. (1-CD).
48060: BEETHOVEN, LOUIS. - Partition du Grand Quator pour deux Violons alto et Violoncello. Oeuvre 127.
26167: BEETS, A.N. - De Stichtse Landbrief, het wapen en de vlag.
30956: BEETS, BOB, SERGE DAAN EN THOM DEKKER. (RED.) - De Lauwersmeer.
41282: BEETS, NICOLAAS. - Nieuwe Gedichten. Nieuwe Uitgave.
41280: BEETS, NICOLAAS. - Gedenkboek.
41242: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten.
41241: BEETS, NICOLAAS. - Nieuwe Gedichten.
41239: BEETS, NICOLAAS. - Dichtwerken van Nicolaas Beets. 1874 -1884.
10225: BEGEMANN, A.W. - Plato's Lysis. Onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre.
48309: BEGEMANN, F.A. - Oud worden met de oorlog.
26806: PAULUS PACIFICUS WILHELMUS MARIA DIRKSE (1946-1998). ANITE W.G HAVERKAMP ; PAUL J. BEGHEYN (1944-). - Jezuïeten in Nederland.
43006: BEGHIN, TOM. - Joseph Haydn. Sonaten voor pianoforte.
29141: BEGO, MARK. - Madonna : blonde ambition.
32581: BEHAN, BRENDAN. - De man van morgen. De gijzelaar.
36151: BEHBOUD, ALI. - Bolzanos Beiträge zur Mathematik und ihrer Philosophie.
8552: BEHN, FRIEDRICH. - Musikleben im Altertum und frühen Mittelalter.
24191: KEES VAN BEIJNUM (1954-). - Dichter op de Zeedijk.
37085: BEINUM, BART VAN (I.S.M. TON BRAAS & ODILIA VERMEULEN). - Eduard van Beinum. Over zijn leven en werk.
49444: BEISHUIZEN, JAN. - John Kenneth Galbraith: het economisch denken van een dissident.
39586: BEISHUIZEN, TINEKE (GESIGNEERD - SIGNED). - Wat doen we met Fred? Literaire Thriller.
24343: TINEKE BEISHUIZEN. - Als zand door mijn vingers : literaire thriller.
20760: TINEKE BEISHUIZEN. - Wat doen we met Fred ?: literaire thriller.
39353: BEISHUIZEN, TINEKE. - Als zand door mijn vingers.
41843: TINEKE BEISHUIZEN. - Dood door schuld. Roman.
39666: TINEKE BEISHUIZEN. - Wat doen we met Fred ? : literaire thriller.
38213: BEISSEL S.J., STEPHAN - Kunst und Liturgie in Italien. Bilder aus der Geschichte der altchristlichen Kunst und Liturgie in Italien.
45811: BEKENKAMP, H.J.C. - Van der Molen Autogroep. Klaar voor de toekomst.
34027: BEKER, LUCY E.A. (RED.). - Beeldig Gouda. Een overzicht van alle beeldhouwwerken in Gouda's stadsbeeld.
19792: BEKER, E.J. - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.
41040: BEKKER, PAUL. - Klang und Eros.
40637: BEKKER, YPE, E.A. (RED.). - In de Ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker.
44898: BEKKER, E.- WED. DS. WOLFF & A. DEKEN. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
30379: PHILIP MICHAEL ONDAATJE (1943-). JOS DEN BEKKER. - De Engelse patiënt.
43711: BEKKER, HANS, E.A. (RED.). - Natuur over wegen. Nature across motorways.
37689: BEKKERING, HARRY. - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk.
6358: BEKKERING, HARRY. - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk.
50228: BEKKERING, HARRY. - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk.
44637: BEKKERING, HENCO (RED.). - The Architecture Annual 1995-1996 Delft University Technology.
24285: PETER BEKKERS (1958-). - Veel mensen vielen in zee.
49251: BEKKERS, W.M.J. & G.M.F. SNIJDERS (RED.). - Recht te Utrecht.
31820: BEKKERS, W.M.J. & G.M.F. SNIJDERS (RED.). - Recht te Utrecht.
27731: BEKMAN, BERNARD & HUB. LEUFKENS. - Het tweede bedrijf.
30070: BEKS, MAARTEN & WOUTER VAN HEUSDEN. - Beeldenvaart door Arnhem.
45334: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS. - Een eeuwgie zondag. 150 jaar Camera Obscura 1839-1989. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura.
50513: JAARBOEKJE BELASTINGEN. - Jaarboekje voor de Ambtenaren der Directe Belastingen, in- en uitgaande Regten en Accijnsen in Nederland. Eerste Jaargang 1833.
35995: BELCAMPO. - De ideale Dahlia. Verhalen van Belcampo
49445: BELIËN, HERMAN, BOSSENBROEK, MARTIN & GERT JAN VAN SETTEN (RED.) - In de vaart der volken. Nederlanders rond 1900.
18819: BELIËN, H.M. , A.TH. VAN DEURSEN & G.J. VAN SETTEN (RED.). - Gestalten van de Gouden eeuw. Een Hollands groepsportret.
22673: BELINFANTE, JUDITH C.E. - Joods Historisch Museum. Jewish Historical Museum.
45125: BELLEC, F, BOSSCHER, PH. & A. ERFTEMEIJER. - Sillages neérlandais. La vie maritime dans l 'art des Pays Bas. Kunst in het kielzog. Het maritime leven in de Nederlandse kunst.
40800: BELLERMANN, HEINRICH. (HUSMANN, HEINRICH (HRSG.). - Die Mensuralnoten und Taktzeichen des 15. und 16. Jahrhunderts.
3287: BELLERMANN, HEINRICH. (HUSMANN, HEINRICH (HRSG.). - Die Mensuralnoten und Taktzeichen des 15. und 16. Jahrhunderts.
48768: BELLING, RON. - A portrait of Military Aviation in South Africa.
25426: BELLOW, SAUL. - Ravelstein.
41492: BELMONT, ELEANOR ROBSON (SIGNED - GESIGNEERD). - The Fabric of Memory.
37469: BELONJE, J. VAN DER GOUW, E.A. (RED.). - Hollandse Studiën 3.
48757: BELONJE, B, J. DEN BESTEN E.A. (RED.). - Molenboek Provincie Utrecht.
7343: BELONJE, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944.
35599: BELONJE, B, J. DEN BESTEN E.A. (RED.). - Molenboek Provincie Utrecht
48980: BELONJE, B, J. DEN BESTEN E.A. (RED.). - Molenboek Provincie Utrecht.
41509: BELTERMAN, TH. & S. DE JAGER. - Systeem der vertebraten.
47232: BELTJES, P.J.W. - Culemborgers overzee. Een vluchtige verkenning, met het meer dan vier eeuwen oude huis De Fonteyn als dankbare aanleiding.
49175: BELZEN, J.A. VAN. - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw.
37478: BELZER, G. - Dag des toorns. (Dies irae).
50485: BELZER G. - Sige Heil!
27728: BEMELMANS, HUB, LEI MEISEN EN HENK VIJVERBERG (RED.). - De wal en het schip. Aktievoeren voor natuur en milieu in Limburg.
49751: BEMMEL, J. VAN. - Harmelen. Kasteel, kerk en kerspel.
48822: BEN-ZVI, LINDA (ED.). - Women in Beckett. Performance and Critical Perspectives.
48814: BEN-ZVI, LINDA (ED.). - Women in Beckett. Performance and Critical Perspectives.
26592: BEN-DASAN, ISAIAH. - The Japanese and the Jews.
48735: BÉNAC, H & B. RÉAUTÉ. - Nouveau vocabulaire de la dissertation et des études littéraires.
45946: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit Maanzaad Stad.
39676: BENEDIKT, ERICH, U.A. (HRSG.) - Franz Schubert ud die Pfarrkirche Lichtental.
42107: BENGEVOORD, JAN. - Zeldzame ontmoetingen. Een speurtocht naar de bedreigde natuur in Twente en de Achterhoek.
538: BENINGFIELD, GORDON. - Beningfield's Buitenleven. Natuurimpressies van een hedendaags kunstenaar.
28243: BENJAMIN, ASHER. - The architect, or, Practical house carpenter (1830).
46107: BENJAMIN III, LLOYD W. - The art of designed environments in the Netherlands.
33577: BENNETT, DAVID. - Metro. Het verhaal van de ondergrondse spoorweg.
5946: BENNETT, ROY. - Keyboard Instruments.
9987: BENNETT, JOHN R. - Smetana on 3000 records.
17660: BENNIS, W.J.; B.M.J.PAUW & M.P.C.M. VAN SCHENDELEN (RED.). - Lobbyen, hoe werkt 't?.
47977: NEL BENSCHOP (1918-2005). - Een boom in de wind.
11281: BENSON, ARTHUR CHRISTOPHER & VISCOUNT ESHER (ED.). - The Letters of Queen Victoria. A Selection from her Majesty's Correspondence between the years 1837 and 1861.
40022: BENSON, MORTON , BENSON, EVELYN & ROBERT ILSON. - Lexicographic Description of English.
13261: BENTEIM-STOELEN, M.-R. - Middelheim. Catalogue de la C ollection.
42148: BENTELE, GÜNTER & IVAN BYSTRINA. - Semiotik. Grundlagen und Probleme.
49706: BENTHEM, TINKELE VAN & SASKIA BOS., E.D. - Zieken thuis. Praktische wenken op basis van de antroposofie.
45461: BEOWULF. (MICHAEL ALEXANDER, ED.). - Beowulf. A verse translation.
45393: BEOWULF. (E. TALBOT DONALDSON, ED.). - Beowulf. A new prose translation.
45409: BEOWULF. (MICHAEL ALEXANDER, ED.). - Beowulf. A new verse translation.
18464: BÉRANGER, P.- J. DE. - Chansons de P.- J. de Béranger. Anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire.
9737: BÉRANGER, P.- J. DE. - Chansons de P.- J. de Béranger. Anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire.
15226: BERANOVÁ, HANA. - Tussentonen. Poëzie.
30403: MILAN KUNDERA (1929-). JANA BERANOVÁ (1932-). - Afscheidswals.
30402: MILAN KUNDERA (1929-). JANA BERANOVÁ (1932-). - Onsterfelijkheid.
27442: JANA BERANOVÁ (1932-). - Tussentonen : poëzie.
1654: BERBEROWA, NINA. - Tsjaikowski. De geschiedenis van een eenzaam leven.
8205: BERENDRECHT, P.M. - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latjijnse bronnen.
47764: BERENDSEN, ANNE. - Het Nederlandse interieur. Binnenhuis, meubelen, tapijten, koper, tin, zilver, glas, porselein en aardewerk van 1450-1820.
48885: BERENDT, JOACHIM-ERNST (HRSG.). - Die Story des Jazz. Vom New Orleans zum Rock Jazz.
10162: BERENDT, J.E. - Jazz in foto's.
33795: BERENDT, E. & JÜRGEN UHDE (HRSG.). - Prisma der gegenwärtigen Musik. Tendenzen und Probleme des zeitgenossischen Schaffens.
43366: BERENDT, H.C. - Voorgevoelens. Een parapsychologisch onderzoek.
39289: BERENDT, JOACHIM-ERNST. - Le Grand Livre de Jazz de New Orleans jusqu 'au jazz rock.
32472: BERENGO, ADRIANO. - Arte in Vetro.
35100: BERENSON, BERNARD. - Studies in Medieval painting.
26543: BERENSTEIN, TATIANA, EISENBACH, ARTUR, MARK, BERNARD & ADAM RUTKOWSKI (HRSG.). - Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des zweiten Weltkrieges.
22866: DIRK AREND BERENTS (1947-). - Kerken en karossen : Fransen in Utrecht , 800-1900.
42931: DIRK AREND BERENTS (1947-). - Kerken en karossen: Fransen in Utrecht, 800-1900.
45523: BERG, B. VAN DEN. - Inleiding tot de middelnederlandse syntaxis.
39869: BERG, D. VAN DEN, E.A. (RED. ). - Christelijke Oratoriumvereeniging Amsterdam. Gedenkboek 1905-1930.
16320: BERG, A.J. VAN DEN, JOHANNES, G.J. & P. VISSER & J. VREE (RED.). - Aspecten van het Réveil in druk.
19639: BERG, HETTY, WIJSENBEEK, THERA & ERIC FISCHER (RED.). - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940.
24322: SABINE BIRGITTA VAN DEN BERG (1969-). - De lachende derde.
40614: BERG, M.A. VAN DEN. - Niet het zwaard maar het woord. Luther en Müntzer in de Boerenoorlog van 1525. De geestelijke achtergrond van de betrokkenheid van Luther en Müntzer bij de Boerenoorlog van 1525.
37120: BERG, HETTY, WIJSENBEEK, THERA & ERIC FISCHER (RED.). - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940.
12448: BERG, HERMA M. VAN DEN (RED.). - De Stenen Droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg. Opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll.
47921: BERG, JAN J. VAN DEN - Muziek voor kerkorgel. Deel 2.
49124: BERG, BIANCA VAN DEN . - De Pieterskerk in Leiden.
27178: MARGUERITE D'ANGOULÊME KONINGIN VAN NAVARRA (1492-1549). JOSEPHUS ADRIANUS SANDFORT (1893-1959) ; WILLY EVERHARDUS VAN DEN BERG (1921-2001). - Heptamerone : 72 baldadige verhalen.
45769: BERG, B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
46590: BERG, KOOS VAN DEN & GERRIT GLERUM. - Nederland van boven. Luchtfoto's uit de jaren dertig.
598: BERG, ERIK VAN DEN & FRANS VAN LEEUWEN (RED.). - Jazzjaarboek 7
47914: BERG, JAN J. VAN DEN - Variaties en bew. over Psalmen en Gezangen voor Orgel. (No. 389).
36300: BERG, JAN J. V.D. - "Een roze fris ontloken". "Kot en laat ons Christus eren".
27803: COENRAAD LIEBRECHT TEMMINCK GROLL (1925-) ; HERMA M. VAN DEN BERG. - De stenen droom : opstellen over bouwkunst en monumentenzorg : opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll.
46604: BERG, G.J.. E.A. (RED.). - Luchtatlas van Nederland.
33437: BERG, J.H. VAN DEN. - Leven in meervoud. Een metabletisch onderzoek.
48899: BERG, E. VAN DEN. - Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200- ca. 1400.
35922: BERG, MART VAN DE , E.A. (RED.). - Woordenboek groene ruimte en plantenteelt.
28849: DOMINICUS JOZEF MARIA TEN BERGE (1942-). - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
24158: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - Blauwbaards ontwaken : een verdraaide geschiedenis : roman.
32396: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - Zelfportret met witte muts, gevolgd door Matglas : novellen.
45297: TEN BERGE, DOMIEN. - De Hooggeleerde en zoevloeiende dichter Jacob Cats.
25864: BERGE, H. C. TEN. BERGE, H. C. TEN. - De beren van Churchill.
25865: BERGE, H. C. TEN. - Het meisje met de korte vlechten.
25952: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - Het geheim van een opgewekt humeur : roman.
25953: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - Siberiese vertellingen.
20216: BENGT GUNNAR EKELÖF (1907-1968). JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - De Byzantijnse trilogie.
25954: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - Matglas.
28712: ERNEST HENRI PHILIPPE BAUDET (1919-1998) ; MEINDERT FENNEMA (1946-) ; TOM VAN DEN BERGE (1956-). - Het Nederlands belang bij Indië.
24159: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - De jaren in Zeedorp : een episodische vertelling.
25955: JOHANNES CORNELIS TEN BERGE (1938-). - De verdediging van de poëzie en andere essays.
32842: ANNEGREET VAN BERGEN (1954-). - Werk of gekkenwerk: ideeën voor een leven in balans.
36982: BERGER, ANTON. - Richard Strauss als geistige Macht. Versuch eines philosophischen Verständnisses.
16831: BERGER, SHLOMO, WILLY BRILL E.A. (RED.). - Papieren schatten. Verhalen en gedichten van vrouwelijke auteurs.
19325: BERGER, MAURITS. - Islam is een sinaasappel.
2369: BERGER, KARLHANNS. - Die Funktionsbestimmung der Musik in der Sowjetideologie.
5206: BERGER, KARLHANNS. - Die Funktionsbestimming der Musik in der Sowjetideologie.
530: BERGER, KLAUS. - Französische Meisterzeichnungen des neunzehnten Jahrhunderts.
1232: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
21860: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
44161: BERGH, L.M.J. VAN DEN, W.G. GERRITSE, E.A. (RED.). - Vogels van de Grote Rivieren. Verslag van een onderzoek naar voorkomen, aantallen, verspreiding en biotoop van vogels in het Rivierengebied.
331: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - De Nederlandsche Volksromans. Een bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
48164: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - De Nederlandsche Volksromans. Een bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
49159: BERGHE, KARIN VAN DEN & DALHUIJSEN, ELMA. - De gouden raad van Tante Kaat.
37952: BERGHUIS, WIERT J. - Langs oude Zuidhollandse kerken. Deel 1: Kuststrook en Rijnland.
37951: BERGHUIS, WIERT J. - Langs oude Zuidhollandse kerken. Deel 1: Kuststrook en Rijnland.
49769: BERGMANS-BEINS, J.H. - Drentsche Volksoverleveringen.
23390: COLIN PLATT (1946-). H.J. BERGMANS. - Panorama van de Middeleeuwen.
29434: ROSAMUND WRIGHT-SMITH. H.J. BERGMANS. - ( In)lijsten.
40407: BERGREEN, LAURENCE. - Louis Armstrong. An extravagant life.
31157: BERGSMA, W. - Doopsgezinde Bijdragen Nieuwe reeks nummer 28 (2002).
31152: BERGSMA, W. - Registers op de Doopsgezinde Bijdragen Oude en nieuwe reeks nummer 32 (2006).
30315: ARTHUR KOESTLER (1905-1983). DICK BERGSMA. - De menselijke tweespalt.
43199: BERGSMA, AD. - Het Brein. Ons innerlijk universum.
50581: BERHHART, JOSEPH (HRSG.). THOMAS VAN AQUINO. - Thomas van Aquino. Summe der Theologie 1,2, 3.
49772: BERINGS, GEERT. - Tervuren in de Middeleeuwen. Aspecten van de Brabantse geschiedenis.
27673: BERK, GAIT L.& ADRIAAN BUTLER & GER DEKKERS. - Landschappen in Overijssel.
31540: EDUARD JAN DIJKSTERHUIS (1892-1965). KLAAS VAN BERKEL (1953-). - Clio's stiefkind.
37342: BERKEL, ROB (SAMENSTELLER). - Scryption. Een verzameling.
49671: BERKHOF, H. - De Leer van de Heilige Geest.
49704: BERKHOF, H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer.
21950: DUCO JAN WILLEM TEDING VAN BERKHOUT (1946-). - De Basilisk en andere volksverhalen uit de provincie Utrecht.
13641: BERKKHOF, ASTER & ANTON PIECK. - Vlaanderen anders bekeken.
38174: BERKO, P. & V. - Dictionary of Belgian Painters born between 1750 & 1875.
44188: BERKOWITZ, MICHAEL. - Western Jewry and the Zionist project 1914-1933.
35363: BERLAGE, H.P., DUDOK, W.M. E.A. (RED.). - Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 11. Gebouwen voor technische doeleinden. Bâtiments pour buts techniques, Gebäude für technische Zwecke, Buildings for technical purposes.
28334: BERLIN, ISAIAH. HARDY, HENRY. - Letters, 1928-1946.
17501: BERLIOZ, HECTOR. - Benvenuto Cellini.
30660: BERLIOZ, HECTOR. (CSICSERY-RÓNAY, ELIZABETH). - The art of music and other essays. (A travers chants).
15108: BERLIOZ, HECTOR. - Instrumentationslehre. Ein vollständiges Lehrbuch zur Erlangung der Kenntniss aller Instrumente und deren Anwendung, nebst einer Anleitung zur Behandlung und Direction der Orchesters.
37077: BERLIOZ, HECTOR. (NEWMAN, ERNEST, ED.). - The momoirs of Hector Berlioz from 1803 to 1865 comprising his travels in Germany, Italy, Russia and England.
48828: BERLIOZ, HECTOR. - Memoiren I. & II. Teil. Mit der Beschreibung seiner Reisen in Italien, Deutschland, Russland und England 1803-1865.
15410: BERLIOZ, HECTOR. - A travers chants.
43471: BERLITZ, CHARLES. - Het geheim van Atlantis. De laatste gegevens in het fascinerende verhaal over een continent dat verdween.
43568: BERLITZ, CHARLES. - De Driehoek van de Draak.
43646: BERLITZ, CHARLES. - Speurtocht naar de Ark van Noach.
25017: BERMAN, BORIS. - Notes from the pianist's bench.
41619: BERNAL, IGNACIO. - The Mexican National Museum of Anthropology.
16966: BERNANOS. - Oeuvres romanesques suivit de Dialogues des carmélites..
41555: BERNARD, BRUCE (RED.). - Vincent van Gogh door Vincent.
11569: BERNARD, BRUCE. - Photodiscovery. Masterworks of Photography 1840-1940.
536: BERNDSEN, F.A.H. & J.J.A. MOOIJ (RED.) - Dit is de vreugd die langer duurt... Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Blok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
39531: BERNER, A. MEER, J.H. VAN DER & G. THIBAULT & NORMAN BROMMELLE. - Preservation and Restoration of Musical Instruments.
38941: BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). - Eduard van Beinum
2145: BERNET KEMPERS, K.PH. E.A. - Willem Andriessen 1887-1964.
10771: BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). - Eduard van Beinum
1018: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op 7 October 1946.
11423: BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). - Eduard van Beinum
37994: BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). - Eduard van Beinum
37995: BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). - Eduard van Beinum
37998: BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). - Eduard van Beinum
38717: BERNHART, PATRICK. - 2010. Zo werden wij wereldkampioen.
46522: BERNHART, PATRICK. - 2010. Zo werden wij wereldkampioen.
13426: BERNIÈRES, LOUIS DE. - Birds without wings.
27665: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost - Twente
32523: JOHANNES BERNARDUS BERNINK (1878-1954). - Ons Dinkelland: natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
43582: BERNLEF, J. & K. SCHIPPERS, - Wat zij bedoelen.
4298: BERNOUILLI, GENDT, J.G. VAN & I. FRANCO. - Bernoulli's Vademecum. Een praktisch handboek voor berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigbouwkunde (...).
50612: BERNOUILLI, JOHANN. (NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT BASEL, HRSG.). - Der Briefwechsel von Johann Bernouilli. Band I.
19313: BERNS, E.E., F.A. MAAS & S.J.M. WAANDERS (RED.). - Het lichaam van god. Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur.
42574: BERNS, J.B. - Namen voor de ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
37641: BERNS, E.E., F.A. MAAS & S.J.M. WAANDERS (RED.). - Het lichaam van god. Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur.
14502: BERNSTEIN. - Bernstein's Reverse Dictionary.
14758: BERNSTEIN, BURTON. - Thurber. A biography.
35707: BERNSTEIN, LEONARD. - West Side Story.
50466: BERNSTEIN, JEREMY. - The Tenth Dimension. An informal history of high energy physics.
40397: BERRETT, JOSHUA. - Louis Armstrong & Paul Whiteman. Two Kings of Jazz.
40088: BERRUTA, GAETANO. - La Semantica.
47763: BERRUTO, GAETANO. - La semantica.
25673: BERRY, RALPH. - On directing Shakespeare : interviews with contemporary directors.
47336: AL-BERRY, KHALED. - De aarde is mooier dan het paradijs. De bekentenissen van een martelaar van Allah.
43061: BERSERIK, HERMANUS. - Schetsboek van Hermanus Berserik.
19130: BERSERIK, HERMANUS. - Schetsboek van Hermanus Berserik.
34100: BERT, MAARTEN VAN DEN. - Traktaatjes. Gedichten.
3290: BERTELSEN, HENDRIK. - Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede.
41592: BERTHOLD, JOACHIM. - Sculptures.
37906: BERTHOLET, A. & H. FREIHERR VON CAMPHAUSEN - Van Goor's Encyclopedisch Woordenboek der Godsdiensten.
5935: BERTRAND, LOUIS. - Sint Augustinus.
35423: BERTRAND, COR ( RED.). - Limburgs Platenboek.
1748: BERTSCHMANN, SIMON, BIRCHLER, LINUS, A.O. (HRSG). - Heinrich Danioth. Eine Monographie. Herausgegeben zu seinem 50. Geburtstag von Freunden des Künstlers.
44563: BERTWITTE. - Meesterlijke maar mooi nutteloze machines.
27119: ALEXANDER WILLEM MAURITS CAREL VER HUELL (1822-1897). JAN ANTOON ADAM BERVOETS (1942-). - Schetsen met de pen : verhalen.
22215: ROGER E. ALLEN. HILDE BERVOETS. - Winnie-de-Poeh en management: waarin een zeer belangrijke beer en zijn vrienden kennismaken met een zeer belangrijk onderwerp.
21537: KRIS BERWOUTS (1963-). - Masai sprookjes.
28713: ERNEST HENRI PHILIPPE BAUDET (1919-1998) ; IZAAK JOHANNES BRUGMANS (1896-1992) 1896-1992 ; ALBERT PIERRE ADOLPHE ALOYSE BESNARD (1887-1966). - Balans van beleid : terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië.
46075: BESSELAAR, HERMAN. - Molens in Nederland
29397: JAN HERMAN BESSELAAR (1904-1994). - Vergezichten van dichtbij.
13985: BESSELAAR, H. - Een kabinet van Zeeuwse Gezichten.
50027: BESSELAAR, H. - Torens in Nederland.
40043: BESSON, GEORGE. - Mein Museum. Meister der französischen Malerei 1850-1950 mit einer Auswahl aller Meister.
43377: BEST, SHABAZ BRITTEN. - The Drama of the Soul. A mystical interpretatoin of the gospels, describing the inner initiations of the Master Jesus.
7748: BESTEMAN, J.C., GROENVELD, S. E.A. (RED.). - Hollandse studiën.
38359: BESTEN, AD DEN, DOELMAN, JAN & LEENDER-JAN PARLEVLIET (RED.). - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard - Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
38258: BESTEN, AD DEN. - Dichten als daad. Opstellen over hedendaagse poëzie.
46892: BETANCOURT, INGRID. - Zelfs aan de stilte komt een eind. Mijn jaren van gevangenschap in de jungle van Bolivia.
48364: KÜNSTLERHAUS BETHANIEN (HRSG.). - Wohnsitz: Nirgendwo. Vom Leben und vom Überleben auf der Strasse.
50580: (STUDIEBIJBEL). BETTE, J.C., E.A. (RED.). - Studiebijbel. Galaten tot en met Filemon.
26391: BEUCHERT, MARIANNE. - Sträusse aus meinem Garten : Kultur, Schnitt u. florist. Verarb. d. Stauden u. Sommerblumen.
26035: BEUCHERT, MARIANNE. - Sträusse aus meinem Garten : Kultur, Schnitt und floristische Verarbeitung , Stauden und Sommerblumen.
43170: BEUDEKER, KEES (RED. ) - Utrecht. Natuur dichtbij.
47988: BEUKEN, W.H. - Vanden Levene ons Heren.
38137: BEUKEN, W.H. - Vanden Levene ons Heren. Inleiding met kritiese kommentaar en uitgave van alle teksten.
44629: BEUKERS, MARIËLLA, E.A. (RED.). - Tracing An-sky. Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St. Petersburg.
18911: BEUMER, JURJEN (RED.). - Zo de ouden zongen.... Leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening ( tussen 1945 en 2000).
48229: BEUNDERS, HENRI, BRILL, PAUL, FENS, KEES, MATSIER NICOLAAS, E.A. - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin-de-siècle.
48228: BEUNDERS, HENRI, BRILL, PAUL, FENS, KEES, MATSIER NICOLAAS, E.A. - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin-de-siècle.
48227: BEUNDERS, HENRI, BRILL, PAUL, FENS, KEES, MATSIER NICOLAAS, E.A. - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin-de-siècle.
37494: BEUNINGEN, P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576).
41547: BEURDELEY, CECILE. - L 'Amour Bleu. Die homosexuelle Liebe in Kunst und Literatur des Abendlandes.
24118: HUBERTUS PETER WILLEM BEURSKENS (1950-). - O mores ! : roman.
22250: ANNE DUDEN (1942-). HUBERTUS PETER WILLEM BEURSKENS (1950-). - Het judasschaap.
28722: JACOBUS GIJSBERTUS DE BEUS (1909-1991). - Het laatste jaar van Nederlands-Indië : van de zwaardhouw der tweede politionele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
21652: A.J. JOLLES (1958-) ; JAAP VAN BEUSEKOM (1949-). - Hey ho , let's go ! : poppodia in Nederland.
47195: BEUTH, LODEWIJK S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance.
45463: BEVAN, DAVID (ED.). - Modern Myths.
50087: BEVERS, TON. - Georganiseerde cultuur. De rol van de overheid en markt in de kunstwereld.
10340: BEVERS, AD (TEKST) & MARTIEN COPPENS (FOTO'S). - Bouwondernemers bouwen.
41036: BEYER, OSCAR. - Bach. Eine Kunde vom Genius.
49123: BEYERMAN, J.J. - Kroniek der Stad Dordrecht.
35090: BEYLER, JEAN-NOËL. - Dageraad der Gouden Eeuw. Noordnederlandse kunst 1580-1620
44214: SRIMAD BHAGAVATAM. - Lofzangen uit de Srimad Bhagavatam. Lofzangen uit: Lessen in wijsheid. Krishna legenden.
27008: BHAKTIVEDANTA SWAMI, A. C. - K r s na, the supreme personality of godhead : a summary study. Tenth Canto.
43778: BHAKTIVEDANTA, A.C., SWAMI PRABHUPADA. - Het Krsna boek. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
44409: SRI SRIMAD A.C. BHAKTIVEDANTA. - Heengaan en terugkomen. De wetenschap van reïncarnatie.
49705: BHAKTIVEDANTA, A.C. SWAMI PRABHUPADA. - Krsna. The supreme Personality of Godhead. Volume 1 en 2.
6881: BIBA, OTTO. - Gott erhalte! Joseph Haydns Kaiserhymne. God preserve! Joseph Haydn's Imperial Anthem.
4318: BIBA, OTTO, HOFMANN, RENATE, KURT & JÜRGEN NEUBACHER. - "...in meinem Tönen spreche ich." Für Johannes Brahms 1833-1897.
21627: THOMAS GEOFFREY BIBBY (1917-2001). - Opgegraven verleden : de archeologische ontdekkingen in prehistorisch Europa.
41971: BIBLE. - La Sainte Bible. Le Vieux Testament.
41991: SAINTE BIBLE. - Sainte Bible traduite originaux, Avec les différences de La Vulgate; Nouvelle Édition, Revue & augmentée de Concordances, Tables Chronologiques, & quelques Notes. TOME I. Contenant les cinq Livres de Moyse, & le Livre de Josué.
49661: BIBLE. - Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus Christ avec des explicatives et des introductions à chaque livre. D'après M. O. de Gerlach. Par L. Bonnet et Ch. Baup. Tome I et II.
50583: LA BIBLE. - La Bible. Traduction oecuménique. Édition intégrale.
37949: BIBLIA. - Biblia / das ist / die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII.
7: BIBLIOGRAPHY. - Bibliographia Musicologica. A bibliography of musical literature.
39556: BIBLIOGRAPHY. - Bibliographia Musicologica. A bibliography of musical literature. Volume IX.
11950: BICKER, CHARLES. - Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartenmakers.
11085: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderlandschap 1407/'08 - rondom 1500.
37138: BICKERMAN, ELIAS. - Studies in Jewish and Christian History. Part 1, 2 and 3.
50402: BIDDELL AIRY, SIR GEORGE - On the algebraical and numerical theory of Errors of Observations and the combination of observations.
9560: BIE, WIM DE, JONGE, FREEK DE & KEES VAN KOOTEN. - Een Gebaar voor Amnesty International. Er moest gelachen worden. Eindrapport van de Aksie De Bevrijdende Lach.
36250: BIEDERMANN, HANS. - Die Grossen Mütter. Die schöpferische Rolle der Frau in der Menschheitsgeschichte.
19496: BIEGEL, GERD, OESTMANN, GÜNTHER & KARIN REICH (HRSG). - Neue Welten. Wilhelm Olbers und die Naturwissenschaften um 1800.
41605: BIEGELEISEN, J.I. & MAX ARTHUR COHN. - Silk Screen Techniques.
20812: BIERENS, CORNEL. - Centraal Museum guide.
49886: BIERENS DE HAAN, ELISABETH. - Fonosofie. Het geheim van de stem.
27543: BIERMAN, A. K. (ARTHUR KALMER), 1923- COMP. GOULD, JAMES A. - Philosophy for a new generation.
3: BIERMAN, A.I. - Van artsenijmengkunde naar artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw.
20686: MARTEN BIERMAN (1939-). - Korter door de bocht.
17242: BIERMANN, WOLF. - Voor mijn kameraden. Balladen, liederen, songs van de Oost-Duitse dichter-zanger Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Günther Walraff.
14421: BIERMANN, JOHANN HERMANN. - Organographia Hildesiensis Specialis.
33410: BIESANTZ, HAGEN, GREINER, WOLFGANG, BLUME, MICHAEL & WALTHER ROGGENKAMP. - Faust am Goetheanum.
49245: HEDDE BIESMA (1941-). - Ridders in een klooster: Het Duitse Huis in Utrecht.
15079: BIEZEN, JAN (RED.). - Willem M. Roggeman.
41332: BIGGELAAR, AD. V.D. (ED.). - Rouwen met Vondel. Bloemlezing uit de doden-poëzie van Joost van den Vondel.
27631: BIBLE - BIJBEL - The Jerusalem Bible.
49677: BIJBEL. - Wek de liefde niet voordat zij het wil. De mooiste gedichten uit de bijbel.
37518: BIBELEN - BIJBEL - BIJBEL. - Bibelen. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger.
21296: BIJBEL. - Bijbelselect : golden classics : ontroerende , spannende , vrolijke , schokkende , mooie , raadselachtige , aangrijpende en verrassende teksten uit de bijbel.
19320: BIJBEL. - Werk in uitvoering. Nieuwe Bijbelvertaling.
48393: BIJBEL. - De Bijbel. (Literaire editie).
19895: BIJBEL. - Paralleleditie. Statenvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling voor de bijbelboeken Est(h)er, Prediker, Jona en Handelingen.
44948: BIJBEL. - Paralleleditie. Statenvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling (compleet).
49627: BIJBEL ( DE NIEUWE BIJBELVERTALING). - Bijbel met impressies. Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten.
35917: NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. - Lijst van Bijbelse Persoons- en Plaatsnamen.
26644: BIJBELVERTALING. - Werk in uitvoering : ( nieuwe bijbelvertaling ) Bijbel (ned) Bijbel ; O.T. Overige verzamelingen (ned) Bijbel ; N.T. Hand. (ned).
42549: WILLEM FREDERIK HERMANS (1921-1995) ; AGE BIJKAART. - Boze brieven van Bijkaart.
26535: WILLEM FREDERIK HERMANS (1921-1995) ; AGE BIJKAART. - Boze brieven van Bijkaart.
12672: BIJKER, DIRK, (RED.). - Arent de Gelder (1654 - 1727), Rembrandts laatste leerling.
6142: BIJL, A. - De Nederlandse Convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
31248: BIJL, THEO VAN DER. - De opera's van Verdi.
395: BIJL, H. VAN DER, JAC. VAN HATTUM & HAN G. HOEKSTRA. - Amsterdam bezongen. Bloemlezing verzameld door H. van der Bijl, Jac. van Hattum en Han G. Hoekstra.
438: BIJL, THEO VAN DER. - De opera's van Mozart.
48560: BIJL MZ., A. - De Nederlandse convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
27797: ABDELKADER BENALI (1975-) ; VINCENT BOELE ; ARNOUD BIJL (1970-). - Liefde uit de Hermitage.
23204: VINCENT ROBERT BIJLO (1965-). - Made in Braille.
21631: TJIBBE BIJLSMA (1930-). - De Tempel van Jeruzalem : beeldvorming door de eeuwen heen.
22592: BIJLSMA, HEDMAN & KAREL VERBEEK. - "Niet over één nacht ijs". Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.
40587: TJIBBE BIJLSMA (1930-). - De Tempel van Jeruzalem: beeldvorming door de eeuwen heen.
40766: BIJLSMA, HEDMAN, TON DEKKERS E.A. (RED.). - Schaatsseizoen '87 - '88.
19011: BIJNENS, ARNOLDINE. - Gedichten 1972 - 1978.
13445: BIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf'.
19031: BIJTEL, HERMAN J.V. VAN DEN. - Van bos naar open veld. Een beschrijving van de broedbevolking van het Langbroekergebied en de Centrale Heuvelrug.
35064: BIKKER, JONATHAN. - Willem Drost (1633-1658). A Rembrandt pupil in Amsterdam, Rome and Venice. Willem Drost (1633-1658). Een Rembrandt-leerling in Amsterdam, Rome en Venetië.
42596: BILDERDIJK, WILLEM. (ED. J. BOSCH). - De ondergang der eerste wareld.
37868: BILDERDIJK, WILLEM. - Verklarende Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden op stellige taalkunde gevestigd. Deel 2 en 3.
42607: BILDERDIJK, WILLEM. (ED. J. BOSCH). - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem
5427: BILLARD, FRANÇOIS & GILLES TORDJMAN. - Duke Ellington.
3952: BILLETER, BERNHARD. - Die Harmoniek bei Frank Martin. Untersuchungen zur Analyse neuerer Musik.
18493: BILLETER, BENHARD. - Anweisung zum Stimmen von Tasteninstrumenten in verschiedenen Temperaturen.
33724: BINDER, ANDREAS. - Wie christlich ist die Anthroposophie? Standortbestimmung aus der Sicht eines evangelischen Theologen.
9833: BINDER, ROBERT (ED.). - Von der Pferde bahn zum Pegnitzpfeil. 100 Jahre Stadtverkehr in Nürnberg und Fürth.
29527: BINDING, GÜNTHER & NORBERT NUSSBAUM. - Der mittelalterliche Baubetrieb nördlich der Alpen in zeitgenössischen Darstellungen.
48069: BING, RUDOLF. - 5000 nights at the opera. The memoirs of Sir Rudolf Bing.
4709: BINNENDIJK, A.P.G. VAN. - De orgels in de St. Catharinakerk te Heusden.
30543: BINNENDIJK, D.A.M.(GESIGNEERD - SINGED). - Een protest tegen de tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
588: PICTURAL BIOGRAPHY. - Benny, king of swing. A pictural biography based on Benny Goodman's personal archives. With 212 illustrations. Introduction by Stanley Baron.
6461: BIOLOGY BIOLOGIE. - A symposium on fish populations.
46007: BIRD, DAVID. - Bridgen. Geschiedenis, spelregels, techniek & tactiek. Een volledige handleiding om beter te leren bridgen, van beginner tot expert, met technische en tactische tips op drie speelniveaus.
34245: BIRD, CHRIS. - To catch a Tartar. Notes from the Caucasus.
5989: BIRTEL, WOLFGANG & CHRISTOPH-HELLMUT MAHLING (HRSG.) - Aufklärungen. Studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. Einflüsse und Wirkungen. Band 2.
27841: DIRK HENDRIK SCHRAM (1952-) ; COR GELJON ; GRAHAM MICHAEL BIRTWISTLE (1942-). - Overal sporen : de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en kunst.
15928: BIRZA, ROB. - Cold Fusion.
37303: BISKIND, PETER. - Gods and Monsters. Thirty years of writing on film and culture.
31373: PETER BITTER (1958-). - Geworteld in de bodem: archeologisch en historisch onderzoek van een pottenbakkerij bij de Wortelsteeg in Alkmaar.
38251: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
13928: BJORGVINSSON, ZOPHONIAS, CHILDERS, DOUG & OTHERS (ED.). - On Making (Pratt Journal of Architecture).
1887: BLAAS, FRIEDRICH. - Philology of the Gospels.
7205: BLAASINSTRUMENTEN. - Internationale tentoonstelling van moderne blaasinstrumenten.
41804: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen koken met Ron Blaauw: Winter (januari . februari . maart).
41805: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen koken met Ron Blaauw: Winter (januari . februari . maart).
33157: RUPERT THOMSON (1955-). GERRIT DE BLAAUW. - Soft: roman.
25881: BREYTEN BREYTENBACH (1939-). GERRIT DE BLAAUW. - De andere kant van de vrijheid : essays en werkboek.
47847: SIBLE LAMBERTUS DE BLAAUW (1951-). - Bouwen naar boven: de Sint Odulphuskerk van Bakhuizen 1857-1914-1989.
26392: BLÄCHEL, KURT. - De genezende kracht van de natuur.
34927: BLACK, JEREMY. - Eighteenth century Europe 1700 - 1789.
15329: BLADES, JAMES & JOHNNY DEAN. - How yo play drums.
46301: BLAIZOT, CLAUDE. - Hedendaagse Franse boekbindkunst.
49606: BLAKE, WILLIAM (ED. W.B. YEATS) - Collected poems.
34225: BLAKELY, ALEXANDER. - Siberia Bound. Chasing the American Dream on Russia's Wild Frontier.
16588: BLANC, OLIVIER. - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie.
46662: BLANC, OLIVIER. - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie.
17375: BLANCHARD, J.A.F. DIVINE G. - Stained Glass Craft.
12907: BLANCHARD, BELINDA S. & SUSAN BENJAMIN, DAVID CLIFTON (PHOTOGRAPHS). - An Architectural Album: Chicago's North Shore. (The Junior League of Evanston-North Shore).
5917: BLANCHINUS, FRANCISCUS. - De Tribus Generibus Instrumentorum Musicae Veterum Organicae.
50020: BLANCHINUS, FRANCISCUS. - De Tribus Generibus Instrumentorum Musicae Veterum Organicae.
2320: BLAND, ALEXANDER & JOHN PERCIVAL. - Men dancing. Performers and Performances.
49366: BLAND, ALEXANDER. - Noejerev als Valentino. Een film belicht door Alexander Bland.
11673: BLANKENSTEIN, A.H.G. (RED.). - Elementair Al Grafisch Werkboek.
25706: BLASHFORD-SNELL, JOHN. SNAILHAM, RICHARD. - Kota Mama: retracing the lost trade routes of ancient South American peoples.
1472: BLÄSING, UWE. - Armenischen Lehngut im Türkeitürkischen, am Beispiel von Hemsin.
43463: BLATE, MICHAEL. - Handzone Therapie. Genezen via acupunctuurpunten op de handen. Met complete atlas.
38934: BLAUKOPF, KURT. - Gustav Mahler.
47491: BLAUKOPF, KURT. - Musik im Wandel der Gesellschaft. Grundzüge der Musiksoziologie.
42832: BLAUKOPF, KURT. - Musiksoziologie. Eien Einführung in die Grundbegriffe mit besonderer Burücksichtigung der Soziologie der Tonsysteme.
5896: BLAUKOPF, KURT. - Gustav Mahler.
24923: BLAUW, ED. - Het corporate image. Beeldvorming van de onderneming. Eén van de meest complexe managementvraagstukken.
34483: BLAUWHOF, GERTRUD. - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
40511: BLAVATSKY, H.O. - The Key to Theosophy. Being a clear exposition in the form of question and answer of the Ethics, Science and Philosophy for the Study of which the Theosophical Society has been founded.
33338: BLÉCOURT, WILLEM DE. - Volksverhalen uit Utrecht en Het Gooi.
37275: BLEECKERE, SYLVAIN DE, ELCHARDUS, MARK, E.A. (RED.). - Media en Spiritualiteit.
18811: BLEES,GERARD & MARCEL BOS. - Moslims in maatschappij en bedrijf. Islam voor personeelswer, management en sociale dienstverlening.
37190: BLEI-STRIJBOSCH, CORRY. - Woorden voor het onzegbare. Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
27547: GEKE VAN DER WAL ; ANET BLEICH. - Mijn moeder was analfabeet en andere levensverhalen van geslaagde vrouwen.
4823: BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.). - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I. De Liederen van Opgang. De psalmen 120-134.
2080: BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.). - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I. De Lofzang. De 'Hallel'-psalmen 113-118.
47295: BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.). - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I. De Liederen van Opgang. De psalmen 120-134.
45654: BLEKMAN, THOMAS & ROSEMARIE KONIJNENBURG. - Orkestratie van Effectuation. Her organiseren van ondernemend gedrag.
48875: BLES, CH. (SAMENSTELLER). - Röntgen-Atlas.
48252: BLEUEL, H.P. - Een staat van fatsoen.
46510: BLEULER-WASER, HEDWIG. - Die Früchtekinder und der böse Zwerg. Jugendspiel in vier Akten.
9832: BLEY, PETER. - Berliner S-Bahn.
24367: BLIJDENSTEIN, ROLAND & HANNEKE VROON. - Zeist, groei en bouw. Het Slot en omgeving. Een inventarisatie van waardevolle gebouwen en gebieden.
46089: BLIJSTRA, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw.
35938: BLIJSTRA, R. - 2000 jaar Utrecht. Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum.
31639: BLIJSTRA, R. (GESIGNEERD - SIGNED). - Anaxagoras.
33895: BLIJSTRA, R. - Architectuur 1921-1940 in 's-Gravenhage.
33943: BLIJSTRA, R. - Architectuur 1900-1920 in 's-Gravenhage.
14157: BLIJSTRA, R. - 2000 jaar Utrecht. Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum.
50568: BLIJSTRA, R. - Stedebouw 1900 / 1940 in 's-Gravenhage.
29785: BLINKHORN, MARTIN. - Fascism and the right in Europe, 1919-1945.
41739: BLISS, MARYLIN & RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE MUSICALE (ED.). - RILM Abstracts of Music Literature. Cumulative Index 3, Part 2: International Thesaurus.
27783: KOEN NIEUWENDIJK. DONALD A. BLOCH. - Hans Kanters.
26933: BLOCK, PETER. - The empowered manager : positive political skills at work.
46003: BLOEM, JAAP, DOORN, MENNO VAN, E.A. (RED.). - Het app-effect.
24252: MARION BLOEM (1952-). - De V van Venus : roman.
50243: BLOEM, J.C. - Poëtica.
25973: MARION BLOEM (1952-). - Lange reizen korte liefdes : roman.
43573: BLOEM, J.C. - Poëtica.
49467: BLOEM, MARION. - Ver van familie. Roman.
28538: SALVADOR EDMOND BLOEMGARTEN (1924-). - Henri Polak: sociaal democraat : 1868-1943.
31170: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarf in de Middeleeuwen. Blaederboek.
42669: JOS VAN DER ZANDEN ; FRITS BLOEMINK. - Mozart op weg.
42244: JOS VAN DER ZANDEN ; FRITS BLOEMINK. - Mozart op weg.
33115: BLOEMINK, FRED. - Landtong.
32856: JOS VAN DER ZANDEN ; FRITS BLOEMINK. - Mozart op weg.
29153: JOS VAN DER ZANDEN ; FRITS BLOEMINK. - Mozart op weg.
25776: DIRK PETER BLOK (1925-). - De Franken in Nederland.
259: BLOK, WOUTER. - Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van "Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan" van Louis Couperus.
43067: BLOK, COR. - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit.
36071: BLOKHUIS, LEO. - Het plaatjesboek. Een muzikale ontdekkingsreis. Met CD.
41801: BLOKKER, JAN & THEO LOEVENDIE. - Esmée. Oper von Jan Blokker. Musik von Theo Loevendie
47614: JAN ANDRIES BLOKKER (1927-). - De wond'ren werden woord en dreven verder: honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
42371: BLOKKER, C. - Na acht jaren kunstmestgebruik op zandgrond.
11698: BLOKZIJL, MAX. - Ik was er zelf bij. Herinneringen en ervaringen uit Duitschland's moeilijkste jaren van een Berlijnsch correspondent verbonden aan een van Nederland's grootste dagbladen.
42086: BLOM, PAUL. - This way please! Popular theatre in the Netherlands 1839 - 1939. Hallo Hierheen! Theater voor het grote publiek 1839-1939.
32207: BLOM, JOHAN & ERNEST HUETING. - Jaroslawa Dankowa. De absurditeit van het bestaan.
19568: BLOM, PAUL E.A. (RED.). - La France aux Pays - Bas. Invloeden in het verleden.
16529: BLOM, AD VAN DER. - Hedendaagse prentkunst in Nederland.
34032: BLOM, J. VAN DER. - Wat er bij de bakkers uithing.
31551: JOHN D. BARROW (1952-). ANKIE BLOMMESTEIJN. - Theorieën over alles: de zoektocht naar de allesomvattende waarheid.
32974: BLOMMESTEIN, HANS VAN. - Op reportage - 25 jaar Avenue-reisfotografie.
14143: BLOOM FLOYD E., LAZERSON, ARLYNE & LAURA HOFSTADTER. - Brain, Mind and Behavior.
47859: BLOTKAMP, CAREL. - Keuzen. Beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
34547: CAREL HENDRIK BLOTKAMP (1945-). - Keuzen: beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
28247: CAREL HENDRIK BLOTKAMP (1945-). - Daubigny , Van Doesburg , Daniëls ... en 88 andere hoogtepunten uit de collectie moderne kunst van het Centraal Museum.
29369: CAREL HENDRIK BLOTKAMP (1945-). - Daubigny , Van Doesburg , Daniëls ... en 88 andere hoogtepunten uit de collectie moderne kunst van het Centraal Museum.
29370: CAREL HENDRIK BLOTKAMP (1945-). - Keuzen : beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
32551: BLUM, GERNOT. - Der Tod in Exlibris.
13945: BLUM, DAVID. - Casals et l 'art de l ' interprétation.
7298: BLUM, DIETER & EMANUEL ECKHARDT. - Das Orchester. Die Innenwelt der Berliner Philharmoniker.
46250: BLUME, FRIEDRICH. - Die evangelische Kirchenmusik.
49680: BLUMENFELD, ERWIN. - Spiegelbeeld.
23720: BLUMHAAGEN, FRIEDHELM VON. - Neue italienische Grammatik.
34731: BLUNCK, HANS FR. (SIGNED - GESIGNEERD). - Sturm überm Land. Gedichte der Kriegszeit.
12804: BLUNT, WILFRID. - John Christie of Glyndebourne.
37107: BLYTH, ALAN (ED.). - Choral Music on record.
48033: BOARDMAN, JOHN. - Kolonien und Handel der Griechen vom späten 9. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr.
3586: BOAS, J.E.V. - Lehrbuch der Zoologie für Studierende.
39751: BOASSON, CHARLES. - In a Dutch looking-glass.
28239: ALBERT HIRMER ; ALEXANDRE VON SOLODKOFF ; IRINA A. BOBROVNICKAJA. - Das Gold aus dem Kreml: Russische Goldschmiedekunst vom 12.-20 . Jahrhundert.
14238: BOCH, RAOUL. - Larousse Dictionaire Maggiore Français - Italien, Italiano - Francese.
43182: BOCHERT, J.G. - Excursiegids Utrecht. Een geografische verkenning.
49011: BOCK, RON F. DE - Bezuidenhout - Toen.
15474: BÖCKER, B.F.N., E.A. (RED.). - Nova et Vetera. 25 jaar Vereniging voor Latijnse Liturgie.
40079: BOCKING, BRIAN. - A popular dictionary of Shinto.
48607: BOCKING, BRIAN. - A popular dictionary of Shinto.
23942: BOCKING, BRIAN. - A popular dictionary of Shinto.
40293: BODE, CHRISTIAN, BECKER, WERNER & RAINER KLOFAT (HRSG.). - Universitäten in Deutschland. Universities in Germany.
37277: BODEN, MARGARET A. - Piaget.
44220: BODEWITZ, H.W. - Vedische voorstellingen omtrent de 'ziel'. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Sanskrit en de Indo-Germaanse taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 20 november 1978.
12487: BODEWITZ, H.W. (ED.). - Vedische voorstellingen omtrent de 'ziel'. (Rede).
12266: BODIFÉE, GERARD, E.A. (RED.). - Vereerde Meester.
13828: BODIN, THIERRY (ED.). - In memoriam Albi Rosenthal 5.10 1914 - 3.8. 2004. A catalogue presented as a tribute in gratitude.
9526: BODKY, ERWIN. - Der Vortrag alter Klaviermusik.
45996: BODOYERE, CAMILLA DE LA. - 100 infos à connâitre Les Cheveux.
43222: BODSWORTH, FRED. - De laatste wulp. De uitstervende Eskimowulp.
34763: BOECK, WILHELM. - Feuchtmayer Meisterwerke.
40359: BOEF, DICK DE (RED.). - 1972 - 2002. Dertig jaar C.O.V.V.S. (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers).
9848: BOEHM, THEOBALD. - The Flute and Flute Playing in Acoustical, Technical and Artistic Aspects.
49829: BOEHM , RUDOLF. - Das Grundlegende und das Wesentliche. Zu Aristoteles' Abhandlung "Über das Sein und das Seiende" (Metaphysik Z).
49830: BOEHM , RUDOLF. - Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Husserl-Studien.
47571: BOEHMER, KONRAD. - Neue Wege elektronischen Komponierens.
47427: BOEIJEN, FRANK. - De ontmoeting. (1-CD).
24347: UMBERTO ECO (1932-). YOND BOEKE. - Op reis met een zalm.
30631: UMBERTO ECO (1932-). YOND BOEKE. - Het eiland van de vorige dag.
24346: UMBERTO ECO (1932-). YOND BOEKE. - Het eiland van de vorige dag.
33933: BOEKEN, A. - Architectuur (1936).
16079: BOEKEN, A. - Architectuur (1936).
30495: BOEKEN, FRANS. - De stratenmakeropzeeshow. Teksten, tekeningen, foto's en liedjes uit 21 tv-uitzendingen.
28013: BOEKENWEEKGESCHENK. - Drie novellen. Geschenk 193.
15122: BOEKINGHAUS, DIETER. - Wasser im Stadtbild. Brunnen, Objekte, Anlagen.
37793: BOEKMAN, E. & N.A. DONKERSLOOT (RED.). - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 november 1937, uitgegeven in opdracht van het Amsterdamsche Vondelcomité.
18130: BOEKMAN, E. - Overheid en Kunst in Nederland
22234: ROBERT LA BORESA PSEUD. VAN R. BOELAARS. - Zien door rozetten: zicht op het eeuwig motief: een zoektocht naar betekenissen.
18044: BOELCKE, WILLI A. (HRSG.). - Wollt Ihr den totalen Krieg? Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-43.
36320: BOELEE, HANS. - Looft God met zingen en spelen. Deel 2. Gemengd koor, gemeentezang, koperkwartet en orgel.
29608: THEUNIS UILKE DE VRIES (1907-2005). JAN BOELENS (1928-). - Gesprekken op donderdag.
17738: BOELENS, BERT (ED.). - Antoon Coolen 1897 - 1961. Artikelen, gedichten en foto's.
35384: BOENDERMAKER, J.P. - Luther. Brieven uit de beslissende jaren van zijn leven.
49875: BOENDERMAKER, J.P. & G.H. WESTRA. - Van binnen uit. Bijbellezen, bidden, vieren tussen de zondagen in gemeenschap, huis- en binnenkamer.
21946: BERT VAN DEN HOED (1955-) ; JAAP DE BOER (1946-). - De plek : eenentwintig Utrechtse stadsgezichten.
26619: SARAH KOCHAV. FRANS REUSINK ; RENSKE DE BOER. - Israël : de betovering van het heilige land.
35343: BOER-BAKKER, BEP DE. - Onze boerderij. Het verhaal over de boerderij van de familie Bakker 1896 - 2004.
32996: BOER, JO. - Dorp in Drenthe. Een studie over veranderingen in mens en samenleving in de gemeente Zweelo gedurende de periode 1930-1970.
35733: BOER, HERMAN PIETER DE. - Gekleurde Gedichten.
24214: KUKI GALLMANN (1944-). MINNE GERBEN DE BOER (1936-). - Olifanten in mijn boomgaard.
34116: BOER, WINEKE DE. - Spinazie. Gedichten.
29934: LORRAINE HARRISON. WILMA HOVING ; RENSKE DE BOER. - Paarden : in de kunst en de literatuur.
20516: BASJE BOER (1980-). - Kiestoon.
18957: BOER, M.G. DE. - Van oude voyagiën.
48594: BOER, DICK E.H. DE, M. BOONE & W.A.M. HESSING. - Nederlands verleden in vogelvlucht. De Middeleeuwen: 300 tot 1500. (Delta 1).
28788: BOER, WIETEKE DE - Spinazie. Poëzie.
12717: BOER, M.G. DE & J.C. WESTERMANN. - Een halve eeuw paketvaart. 1891 - 1941.
20538: DICK EDWARD HERMAN DE BOER (1947-). - Nederland rond 1900. Contouren van een cultuur. Kunst - Literatuur - Muziek - Film.
2098: BOER, PIM DEN. - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
29596: M.G.L. DEN BOER. - De ridder met de witte pluim : John Donne, dichter-prediker.
38032: BOER, JAN DEN. - Passie voor de stad. Naar een nieuwe betovering van de gebouwde omgeving.
23391: DICK EDWARD HERMAN DE BOER (1947-). - Nederland rond 1900: contouren van een cultuur : kunst , literatuur , muziek , film.
45416: BOER, JAN L. DE. - In 't Geldersche Rijnland. Geschiedenissen en Legenden van den Zuid-Veluwerand. Volledige beschrijving van het Kasteel Doorwerth.
37221: BOEREN, P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
47617: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
7395: BOERHAVE, BETJE. - Het dagboek van Betje Boerhave. 1874 - 1891
22590: BOERMA, AAFKE, ERNA STAAL (RED.). - Bab's bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach (1903 - 1991).
19148: BOERMA, COEN. - God is fantastisch. Fantasie als bron van het geloof.
34277: BOERS, NANDO. - Nachtmerrie in Indianapolis. De dag waarop de Formule I zijn ziel verloor.
48982: BOERS, FRANS & J.A. VAN DER VLIS. - Een kunstenaar zag Texel.
18625: BOERSTRA, ANNEKE; KAREN VAN HOLST PELLEKAAN & MARNIE BLOK. - One night Stand. Verdwaald en Zwijnen.
44425: BOERWINKEL, F. (ED.). - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw.
49415: BOES, J.K.S. & B.M.A. DE VRIES (RED.). - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid.
41920: BOESE, HELMUT. - Zwei Urmusikanten. Smetana - Dvorak.
24620: HUGO LOETSCHER (1929-). W.H. BOESTEN (1962-). - De kransvlechtster.
5611: BOETTICHER, WOLFGANG. - Aus Orlando di Lassos Wirkungskreis.
49261: BOEZEMAN, JOOP E.A. (RED.). - Er komen nergens zo veel wegen samen. Utrecht voor Unicef.
21367: DONALD WOODS (1933-2001). ANITA C. VAN DE VEN ; DICK L. UYT DEN BOGAARD. - Biko.
21597: REINHILDE VAN DER KROEF. PIETER CLEMENS WILHELMUS MARIA BOGAERS (1924-). (SIGNED - GESIGNEERD) - Herinneringen van Pieter Bogaers , bouwminister.
3220: BOGAERS, J.E., GLASBERGEN, W., GLAZEMA, P. & H.T. WATERBOLK (RED.). - Honderd Eeuwen Nederland.

Next 1000 books from Antiquariaat Hofman

3/29