Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0038599: THIEDE, CARSTEN PETER EN CURTIS, KEN - Beproeving en Getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst
0041514: THIELE, JOHANNES (RED.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0036297: THIELICKE, DR. HELMUT - Geloven: een avontuur. Levensvragen in het spanningsveld van ons geloof
001860: THIELICKE, HELMUT - The Evangelical Faith, vol. 1 & 2
0031301: THIELICKE, HELMUT (E.A.0 - Met kinderen praten over God. Wegwijzer voor jonge ouders die het christelijk geloof willen doorgeven
0032225: THIELICKE, HELMUT - Auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Gedanken zur Zukunft des Christentums
0042358: THIERRY, AUGUSTIN - Lettres sur L'Histoire de France. Dix Ans D'Etudes Historiques
0035624: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
000444: THIERRY, GERARD JACOBUS - De religieuze beteekenis van het Aegyptische koningschap. I. De titulatuur
001563: THIIELICKE, HELMUT - Der evangelische Glaube. GrundzŁge der Dogmatik
0029642: THIJM, D.C. (GEB. TE PARAMARIBO) - De leer van de voornaamste afdeelingen der Christelijke Kerk aangaande de erfzonde inj het licht van de schriften des Nieuwen Verbonds (Disserattie)
002874: THIJS, DS. E.TH. - De Bijbel op tafel.
0032195: THIJS, DS. E. TH. - Op weg naar kerst. Gedachten en gedichten voor de dagen van advent
0042177: THIJS, DS. E. TH - Als de jaren gaan tellen. Teksten bij het ouder wordn
0041784: THIJSEN, A.H.A - Gij hebt veel goeds gedaan, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Tricht-Geldermalsen 1845-1995
0039182: THIJSSE, JAC. P - De Bonte Wei (GeÔll. met Verkde plaatjes)
0024384: THIJSSE, JAC. P. - Bosch en Heide
0042629: THIJSSE, JAC. P. - De IJssel
0042579: THIJSSE, JAC. P - Langs de Zuiderzeee. 144 plaatjes (los bijgeleverd; moeten nog worden ingeplakt)
0024387: THIJSSE, JAC. P. - Herfst (Verkade Album)
0042625: THIJSSE, JAC. P - Eik en Beuk
0024386: THIJSSE, JAC. P. - Zomer (Verkade Album)
0024388: THIJSSE, JAC. P. - Winter (Verkade Album)
0039181: THIJSSE, JAC. P - Het Naardermeer (GeÔll. met Verkade Plaatjes)
0042578: THIJSSE, DR. JAC.P - De Bloemen en haar Vrienden. Voorzien van 140 ingeplakte plaatjes (compleet)
0036856: THILO, HANS-JOACHIM - Overwinning van tweespalt. Toepassing der pastorale psychologie
0036143: THILO, HANS-JOACHIM - Ehe ihne Norm? Eine evangelische Ehe-Ethik in Theorie und Praxis (Diss.)
002076: THILS, GUSTAVE - Histoire doctrinale du mouvement oecumťnique
0037294: THOENE, BODIE & BROCK - De Galway Kronieken (Deel 2: Over mensen & engelen)
0039111: THOENE, BODIE - Een lied in Sion (deel 2 uit een serie van 4)
0040584: THOENE, BODIE - De sleutel tot Sion (Deel 7 uit deze serie)
0030960: THOENE, BODIE EN BROCK - Tocht om Kaap Hoorn
0030961: THOENE, BODIE EN BROCK - Oorlog in Tennessee
0030959: THOENE, BODIE EN BROCK - Klopjacht in CaliforniŽ
0041922: THOMAS, JACQUELIN - De stem van haar hart
001274: THOMAS, P. - Churches in India
0031322: THOMAS, YVAN - God in Frankrijk. Cursiefjes uit het leven gegrepen
0038823: THOMAS, YVAN - En jij gelooft dat? Antwoorden op vragen over het christelijk geloof
0035548: THOMAS, PIET; MILBOU, STAN EN CHAFFOY, PHILIPPE DE - De Psalmen (boek + CD)
0029837: THOMPSON, THOMAS L. - Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources
000687: THOMPSON, DAVID M. (ED.) - Stating the Gospel. Formulations and Declarations of Faith from the Heritage of The United Reformed Church
0029252: THOMPSON - Studien-Bibel
0040593: THOMPSON, DAVID - Zend mij
0034940: THOMPSON, WILLIAM D - De ongezonde kerkslaap
0037144: THORBECKE, J.R - Over plaatselijke begrooting (opgesteld in 1847)
0037290: THORWALD, J‹RGEN - Das GewŁrz. Die sagen der Juden in Amerika
0038684: THROCKMORTON, BURTON H - Gospel Parallels. A Synopsis of the first three Gospels
0041375: THUNG, P.J - Sterfelijkheid of eindeloos leven
0033952: THUREAU-DANGIN, FRANCOIS - Rituels Accadiens
0038077: TIBBALLS, GEOFF - De klant is nooit koning.Rare dingen die klanten in winkels uitkramen
0029227: TICHELAAR, JOHAN - Het Goddelijke leven, en haar doel...
0024024: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponentenb met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
000445: TIELE, C. P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Gifford-lezingen, gehouden in de Universiteit te Edinburgh. Eerste reeks, Nov.-Dec. 1896; Tweede reeks, Nov.-Dec. 1898
0032367: TIELEMAN, DICK - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur
0030733: TIELEMAN, HENK - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
0022963: TIETZE, HANS - Le Musee Ideal de la Peinture. Chefs-důeuvre des grands musees Nationaux.
0027526: TIGCHELER, DR. JO. - De bergrede. Matteus 5-7 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0028763: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang no. 1. Januari 2009
0028764: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang . No.2. April 2009
0028765: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN - 1e jaargang No. 3 Juli 2009
0039370: TIJN, MAARTJE VAN/NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken
0023017: TIJN, MAARTJE VAN - Gedenk, wat over ons gekomen is....
0041059: TIJN, JOOP VAN - Van God los. Gesprekken met mensen die het geloof hebben verlaten
0030992: TIL, HENRY R. VAN - The Calvinistic Concept of Culture
0037738: TIL, CORNELIUS VAN - The New Modernism. An appraisal of the Theology of Barth and Brunner
0033251: MISSIEHUIS TILBURG - Een kwarteeuw apostolaat. Gedenkboek bij jubileum van de missie in Ned. Nieuw-Guinea en de Molukken (1903-1928)
0030069: TILLICH, PAUL - De dynamiek van het geloof
0035167: TILLICH, PAUL - Die Judenfrage ein Christliches und ein Deutsches Problem
0028024: TILLMANS, W.G. - De aanwezigheid van het Bijbels Hooglied in het Cantico Espiritual van San Juan de la Cruz
0038459: TILLY, MICHAEL - EinfŁhrung in die Septuaginta
0039459: TIMMER. DS. J.J. EN VERMAAS, DS. J. (RED.) - Genade voor genade, Prekenserie 23ste/26ste jaargang ((1971 tot 1974)
0038228: TIMMERMAN, DS. R - Vergeven
0026536: TIMMERMANS, FELIX EN THIRY, ANTOON - Begijnhofsproken
0034683: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen
0028700: TOW TIMOTHY - Songs & Verses from the Holy Land
0034391: GEERTSMA. TINUS - De vier wereldrijken
0034699: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS - Begijnhoven vroeger en nu.: Neerstigh tot eere Godts
0033283: TLATLI, DR. SALAH-EDDINE - La Carthage Punique. Etude Urbaine. La ville; Ses fonctions; Son rayonnement
0023619: TOBLER, STEFAN - Analogia Caritatis. Kirche als GeschŲpf und Abbild der Trinitšt. (Diss.)
0023618: TOEBES, C.J. - Dominees-Drama. Dr. J.C. Zaalberg Pz, 1828-1885. (Diss.)
0033217: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde HistoriŽn
0027985: TOET, DRS. J. - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
0039084: TOLL, JURRIAAN VAN - Gedrukte ArchivaliŽn. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsche kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a.
0027419: TOLSTOI, COMTE LEON - A la Recherche du Bonheur
0025563: TOLSTOJ, LEO N. - Oorlog en Vrede
0037667: TOM, DICK - Levenskracht door het fundament
0029593: TOMSON, PETER J. - Als dit uit de Hemel is.... Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom
0031516: TON, M.G. EN HENDRIKS, D. - Van Katakombe tot (Dordtse) Kathedraal.
0028801: TONQU…DEC, JOSEPH DE - Les maladies nerveuses ou mentalis et les manifestations diaboliques
002050: TOOLEY, SARAH - Florence Nightingale
0024401: TOOM, DR. W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen: levensverlening-euthanasie-suÔcide (Diss.)
0041545: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de meester-schilder (2e serie, no. 2)
0041546: TOONDER, MARTEN - Heer Bommel en de bergmensen (2e serie, No. 7)
0041547: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde
0041548: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. De tovertuin
0041549: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. De geheimzinnige roverhoofdman.
0033315: TOOR, A.F. VAN EN TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
0032154: TOORENENBERGEN, DR. J.J.VAN - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde kerk, in zuiveren kritisch bewerkten tekst.
0037643: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkleijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
0029835: TOORN, KAREL VAN DER - Family Religion in Babylonia, Syria and Israel. Continuty and Change in the Forms of Religion Life
0034283: TOORN, KAREL VAN DER - Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst in het leven van de IsraŽlitische en Babylonische vrouw
0034036: TOORNVLIET, DS. G. - Leven is toch overwinnen. Radiopreken
0033443: TOPHOFF, MICHAEL M. - Chan Buddhism: Implications of Awareness and Mindfulness-Training for Managerial Functoning (Diss.)
0039683: TOREN, BENNO VAN DEN - Doordenken over God
0040014: TOREN, BENNO VAN DEN - Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording (Diss.)
0042753: TORFS, RIK - De Kerk. Geloof, hoop, liefde en macht door de eeuwen heen. 4 Audio-CD's
0032463: TORRANCE, T.F. - Calvin's Lehre vom Menschen
0031353: DIV SCHRIJVERS (75 IN TOTALITEIT) - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf
0028710: TOUR, IMBART DE LA - Calvin. Der mensch - Die Kirche - Die Zeit
001956: TOURNIAC, JEAN - Les tracťs de lumiŤre. Symbolisme et connaissance
0023516: TOURTE-CHERBULIEZ, MEVROUW - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (eerste deel)
0024625: TOURTE-CHERBULIEZ, M. - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (tweede deel)
0024409: TOUW, H.C - Het wonder der kerk
0042382: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, met illustraties
0028876: TOW, TIMOTHY - Calvin`s Institutes. An Abridged. (Volume I, book I and II)
0039793: TOYNBEE, ARNOLD J - Een studie der geschiedenis
0039962: TRAMPER, NIEK - Psalmen. Dicht bij God wonen
0031016: TRAP, H.J. - En zij werden tot een groot volk. Roman over de Pilgrim Fathers
000602: TRAPMAN, J. - De Summa der godliker scrifturen (1523)
0025293: TREFFERS, P.E. - Abortus Provocatus en Anticonceptie (Diss.)
0042652: TREFFERS, P.A - Grote- of Barbarakerk met haar orgels (Culemborg)
0040773: TRIBLE, PHYLLIS - GOD en sekse-gebonden taalgebruik
0028573: IZB (DS. J.C. VAN TRIGT) - In zijn nabijheid (Bijbelstudies over het gebed)
0040824: TRIMP, C; BRUIJNE, A.L.TH. DE; DOEDENS, J.J.T; KAMPHUIS, B - Woord op schrift. Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel
0029048: TRIMP, DR. C. - Woord, water en wijn. Gedachten over prediking, doop en avondmaal
0023902: TRIMP, DR. C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen toegelicht
0026621: TRIMP, PROF, DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen: Schriftverklaring; Kerkelijk leven; Opleiding
0027967: TRIMP, DS. C. - Tot een levendige troost zijn volks. Beschouwingen over de uitverkiezing
0028427: TRIMP, DR. C. - Om de klaarheid der waarheid. Een taxatie van de leeruitspraak van Assen-1926 en haar terzijdestelling in 1967
0041355: TRIMP, DS. P.J - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus
0023014: TRIMP, DR. C. - Klank en weerklank
0032422: TRIMP, DR. C. - De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers
0026115: TRIMP, DR. C. - De Preek. Een praktisch verhaal oveer het maken en houden van preken
0033332: TROBISCH, INGRID EN R÷TZER, ELISABETH - Liefde als gave en opgave
0030732: TROBISCH, INGRID - Je moet alleen verder. Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet.
0032132: TROCM…, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom
0030566: TROEGER, EBERHARD - Der Islam bei uns. ńngste und Erwartungen zwischen Christen und Muslimen
0025319: TROELSTRA, DR. A. - Het Oude Testament
0035039: TROELSTRA, DR. A. (E.A. RED.) - Van Goedertierenheid en Recht. 52 preken. 2e jaargang (1911/1912)
0035038: TROELSTRA, DR. A. (E.A. RED.) - Van Goedertierenheid en Recht. 52 preken. (1e jaargang)
000261: TROELTSCH, ERNST - Zur religiŲsen Lage, Religionsphilosohpie und Ethik
001538: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen
0031994: TROMMIUM ABRAHAMUM (TROMMIUS, ABRAHAM) - Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments , met achter an gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch Register (3 delen)
0025481: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
0024422: TROMP, D. - Verbond tegen het Lot. Gekozen en ingeleid door K.H. Miskotte.
0025036: TROMP, HYLKE WYBE - Politieke opvattingen en politiek gedrag in internationale crisissituaties (Diss.)
0028597: TROMP, GEERT EN DROOGSMA, JOUKE - `t kan Ťcht anders! Over jongeren en kerkdienst
0034154: TROMP. G.C. - Biddend onderweg. Over gebedsvormen en de praktijk van het bidden
0035509: TROOST, F. (SAMENSTELLER) - In antwoord.....Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag
0035071: TROOST, F. (SAMENSTELLER) EN VELE MEDEWERKERS - De zin van het leven. gezinsboek
0025027: TROOST, A. - CasuÔstiek en situatie-ethiek (Diss.)
0034223: TROOST, A.F. - Een venster in de hemel
0037366: TROOST, ANDR… - Ik, Tertius. Brieven uit Rome
0037418: TROOST, A.F - In liefde geloven. Meditatieve notities bij de eerste brief van Johannes
0034344: TROOST, A. F. - Blaas de Bzuin. Nieuwe kerstliederen voor jong en oud
0036356: TROOST, ANDR… F - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar
0040292: TROOST, F - Aan het venster van het geloof
0042152: TROOST, PLEUN R - Een fries in het dorp
0039477: TROOST, ANDR… F - Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen
0030109: TROOST, A,F. - Als ik op zondag wakker word
0036164: TROOST, ANDR… F. EN TROOST, GERALD - Tweemaal Troost. Een Evangelisch-protestantse correspondentie
0026033: TROOST, DS. PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en Charismatisch leren van elkaar
0023936: TROOST, DR. A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft. (Diss.)
0030491: TROOST, A.F. - Dichterbij de overzij
0026735: TROOST, A.F. - Aan stille wateren. Bijbels dagboek
0032440: TROOSTENBURG DE BRUYN, DS. C.A.L. VAN - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-IndiŽ onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)
0041637: TROOSTHEIDE, H - Een stem zegt Roep! Een roepstem tot Evangelisatie en Reformatie
0035551: TROUWBORST, DS. C - De kleding van Jezus. Meditaties over gedachten wat Jezus als Messias aan kleding droeg
0034629: TROYER, KRISTIN DE - Het einde van de Alpha-tekst van Ester (Diss.)
0028756: TSCHACKERT, PAUL - Die unveršnderte Augsburgische Konfession (Deutsch und Lateinisch)
0039886: TUIJL, H. VAN - Het 'Onmachige' niets. Over de plaats van de theologica rationalis in het denken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt (Diss.)
0038330: TUINMAN, ARIE - Jobje. (Vervolgverhaal verschenen in "Eskol"
0042987: TUINMAN, DS. C. - Catechismus, de toevlucht en sterkte van het Ware Christendom
0030694: TUINSTRA, DR. C.L. - Het symbool in de psychanalyse (Diss.)
0030000: TUINSTRA, DR. E.W. - Prediking O.T. (Spreuken, deel I)
0032145: TUKKER, DS. W.L. - De weg van het Woord. In het spoor van de vaderen. Verzamelde opstellen
0032436: TUKKER, DR. C.A. - Vast vertrouwen en Onberispelijk leven
0037716: TUKKER, DS. W.L - Filippus de evangelist
0042664: TUKKER, W.L - De orde van het heil
0025965: TUKKER, DR. C.A. - Bronnen bij de Belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (Deel 4)
0030820: TUKKER, DS. W.L. - Abraham de vader aller gelovigen
0042407: TUKKER, DR. C.A - Het blijvende Woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik en kerkelijke en persoonlijke vorming. (Deel II)
0023938: TUKKER, W.L. - Geloof en verwachting. Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
0029260: TUKKER, DR. C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde bijbel
0027259: TUKKER, DS. W.L. - De Koning der eeuwen zij ere. (Afscheidspreek te Groot Ammers in 1974)
0039438: TUKKER, DR. C.A - Van God en Zijn Kerk
0032149: TUKKER, DR. C.A. - Water Putten (2 deeltjes).Kerkhistorische teksten verzameld, vertaald en ingeleid.
0034194: TUKKER, DR. C.A. - De waarheid in Christus. Preken uit Romeinen 5-16
0041455: TWILT, JOOP - Een God zei: Ga. Hoe God in een Boliviaans kinderdorp alle ruimte kreeg
0030917: TYNDALE, WILLIAM - Tyndale's Bible. 2 volumes (O.T. en N.T.) in slipcase.
0023518: TYNDALE, WILLIAM - Dageraad. Eene geschiedenis uit den voortijd der hervorming.
0036358: UBBINK, DR. G - Christendom en politiek
0036133: UBBINK, G - Het zondebegrip in de synoptische EvangeliŽn. Een semasiologische en exegetische studie (Diss.)
0038487: UCHELEN, DR. N.A - Exodus 1 - 20. Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034837: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen, deel 1: 1 - 40)
0038750: UDEMANS, GODEFRIDUS - Samenspraak over het Heilig Avondmaal
0041481: UFFELEN, AAD VAN EN BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst. Bloemschikken in kerk en woning
0034756: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden
0026573: UILDIRKS, F.J. VAN EN BRUINSMA DR. VITUS - Onze bloemen in de tuin.
0023422: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. (Diss.)
0040295: UITBOL, J.C,. EN WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
0039109: OUD-VADERLANDSE RECHT (ST. TOT UITGAVE VAN) - Verslagen en mededelingen Deel 5
0034323: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen
0037154: ULFERS, DS. S - Charles Kingsley, een Christen-Socialist
0036687: ULRICH, HANS - De 20ste eeuw in een notendop. Wat iedere Nederlander moet weten van de 20ste eeuw
0040313: UNDERHILL, PACO - Waarom kopen we wat we kopen. De wetenschap van het winkelen
000597: UNDERWOOD, ALFRED CLAIR - Conversion: Christian and Non-Christian. A comparative and psychological study
0027581: UNGER, MERRILL F. - Bibel Aktuell. Band 1, Die fŁnf BŁcher Mose
0033682: CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE - Wat zeggen ze er van? Gedenkboek t.g.v. 40-jarig bestaan der Unie (1908-1948)
0040064: LEIDSE UNIVERSITEIT - Leidse Alumni Almanak 1999
0026842: DIV. AUTEURS (HOOGLERAREN AAN DIV. NED. UNIVERSITEITEN) - De Weg der Menschheid. MonografieŽn gewijd aan kunst, geschiedenis en religie (15 delen)
0033735: TEMPLE UNIVERSITY - Journal of Ecumencial Studies (3 volumes. Numbers 2, 3 en 4 van 1975)
0041149: URSINUS, ZACHARIUS - Kerk en uitverkiezing
0027823: URSINUS, DR. ZACHARIAS - Over het gebed . (Uit het Schatboek)
0039183: PROVINCIE UTRECHT - Provinciale Almanak voor Utrecht. Eerste jaargang (1926)
0039121: GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT - Verslag omtrent oude gemeente-, waterschaps- en veenderij archieven in de provincie Utrecht over 1900-1902
0038991: PROV. UTRECHT - De raadzalen en Statenzaal in de provincie Utrecht
0042963: PROVINCIE UTRECHT - Woerden in 1832
0039248: GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT - Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de Prov. Utrecht over 1891
0024006: CATHARIJNECONVENT-UTRECHT - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld.
0041102: WAALSE GEMEENTE UTRECHT - Onze kerk in de stad. Waalse gemeente en Pieterskerk: 350 jaar samen 1656-2006
0039065: DIACONIE OUDEMANNEN- EN VROUWENHUIS DER N.H. GEMEENTE UTRECHT - Twee eeuwen diaconale bejaardenzorg. T.G.V. 200-jarig bestaan
0039168: PROVINCIE UTRECHT - Provinciale Almanak voor Utrecht, ten dienste van Gemeente-, Waterschaps-, Polder-, en andere besturen
0039138: ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT - Jaargangen 1988/1989 t/m 2004/2005
0039122: GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT - Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie Utrecht over 1884/85
0039290: GEM. UTRECHT - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht
0042853: UYL, W.F.J. DEN - De Lopikerwaard (2 delen)
0026371: UZURET, F.W.M. (IN LEVEN G.T. DER L.O.G.T.) - In Memoriam. Eenige schetsen
0031594: VAANDRAGER, ARIE - Compassie als kompas. Portret van Hans Visser, dominee van de Rotterdamse Pauluskerk
0041414: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER - Geboren te Betlehem. Kerstmis zoals het werkelijk was
0041070: VADELL, NATALIO ABEL - Salmos de David. Parafrasis poťtica
0039069: VAILLANT, MR. C.E - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand (Wetten, Besluiten, DecisiŽn enz, benevens formulieren tot de inschrijving der akten
0030460: VALEN, L.J. VAN - Thomas Boston, een visser der mensen
0029880: VALEN, L.J. VAN - Evangelist Duncan Matheson. De stem in de woestijn
0041863: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door zijn Liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
0042509: VALEN. L.J. VAN EN KEMPENEERS, M.A - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
0033424: VALERIO, RUTH - L van Levensstijl. ABC van rechtvaardig en duurzaam leven
0034987: VALETON, DR. J.J.P. (JR.) - Profeten des Ouden Verbonds. Een viertal voorlezingen
001746: VALETON, J. J. P. - Amos und Hosea. Ein Kapitel aus der Geschichte der israelitischen Religion
0042063: VALFELLS, SIGRID & CATHEY, JAMES E - Old Icelandic. An Introduction Course
0025913: VALK, DR. M.H.A. VAN DER - De groote roode draak. Satanalogie en Daemonologie
0032564: VALK, HANS - 375 jaar Oud-Katholieken in Krommenie
0031865: VALK, MAURICE DE - De zin van zijn. Voedsel voor de ziel
0034082: VALK, JACK DE - Ruimte in je ziel
0027340: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - In het diepst van de wildernis
0042247: VALKENBURG, RIK - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk
0030839: VALKENBURG, TON - Eenzaamheid.... kan ik er wat aan doen?
0042610: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953
0023888: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
0025471: VALKENBURG, RIK - Laat zich het orgel overal.... Het koninklijk instrument en zijn bespelers
0025615: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers. Een gesprek met een 17-tal smaakmakers uit de breedte van het kerkelijk leven
0022943: VALKENBURG, RIK - Stelling en tegenstelling, voor en na het Getuigenis.
0040435: VALKENBURG, RIK - Wie was ds. R. Kok eigenlijk? Een drieluik (Vůůr, in en na de Tweede Wereldoorlog)
0028690: VALKENBURG, RIK - Haring of kuit. Discussie-interviews met theologen
0028878: VALKENBURG, RIK - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige IsraŽl
0028879: VALKENBURG, RIK - Discussie-interviews over verontrusting
0033358: VALKENBURG, TON (E.A.) - Verborgen troost. Een handreiking voor psycho-pastorale hulpverlening
0029760: VALKENBURG, RIK - Ten Dage Mijner Benauwdheid
0036349: VALKENBURG, RIK (E.A.) - Het leven in eigen hand? Vragen over moderne medische technologie en genetische manipulatie
0034034: VALKENBURG, RIK - Wat wij geloven. Twintig discussie-interviews met vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland (uit de breedte der kerk)
0036657: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A.
0040385: VALKENBURG, TON - Omgaan met ouderen die hulp nodig hebben. Een praktisch leerboek voor het vak omgangskunde
0031242: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953
0042108: VALKENBURG, RIK - Djoenkeng Owari. Het appŤl is afgelopen (Over het leven van zendeling ds. A. Bikker)
0041399: VALKENBURG, RIK - Als een vuurbrand uit een vuur
0036313: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven. Zendingsverhalen e.d. uit 75-jarige praktijk GZB
0034880: VALKENBURG, TON - Meer in huis. Thuiszorg vanuit christelijke motivatie
0036229: VALKENBURG, RIK - BelgiŽ kent u het zo....?
0028895: VALLOTTON, PAUL - Uren met het Oude Testament. De opvoeding door den Bijbel
0025888: VANDENBERGHE, BRUNO H. - Aisopeia
0042287: VANDIKKELEN, JOS (VOORWOORD) - Vrouwen in het Oude Testament
0041719: VANGENECHTEN, K - Het juiste Latijnse Woord
0038797: VANHUYSSE, T - Waarom ik niet meer rooms-katholiek ben?
0038787: VANHUYSSE, TOON - Het vagevuur
0023775: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
0038798: VANHUYSSE, TOON - Wat Rome leert aan de bijbel getoetst
0034676: VANMOUR, JEAN-BAPTISTE - Les peintures & apos; turues&apos de Jean Baptiste Vanmour. 1671-1737
0023396: VANOENE, REV. W.J.J. - Inhritance Preserved. The Canadian Reformed Churches in historical perspective.
0027110: VANSTIPHOUT, H.L.J.; JONGELING, K.; LEEMHUID, F.; REININK, G.J. (EDITORS) - Scripta Signa Vocis. Studies about Scrpts, Scriptures, Scribes and Languagea in the Near East, presented to J.H. Hospers by his pupils, colleagues and friends
0031692: VANYA - Hij betaalde zijn geloof met de dood
0028109: VATERLAUS, MELISSA - Real life in Moscou, a pratical guide
0035431: VAUGHN, ELLEN - Het snoer
0027407: VAVILOV, S. - Lťnine et les problŤmes philosophiques de la physique moderne
0040833: NBG.VBG - Wegwijs in de Bijbel
0026807: VERENIGING BESTUREN KATHOLIEK ONDERWIJS (VBKO) - De tien geboden. Toelichting op deze geboden
0029326: KBS/VBS - De Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling. Complete katholieke editie met inleidingen
0033442: VEDDER, ANTON - The Values of Freedom (Diss.)
0030735: VEEFKIND, KOOS - Wegen en wandelingen
0024188: VEEN, W.K. VAN DER - Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
0031620: VEEN, DS. S.D. VAN - Uit de vorige eeuw. Vier voorlezingen ter kenschetsing van het kerkelijk en godsdienstig leven in de 18e eeuw
0028944: VEEN, PROF. DR. S.D. VAN - Het Godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde kerk
0024246: VEEN, DRS. W. VAN DER - Johannes Hendrikus Zelle. Volksverhalen over een legendarisch predikant (1907-1983)
0042417: VEEN, DS. H.J. VAN DER - In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap
0026091: VEEN, FREEK VAN DER (RED.) - Kerken in Noord-Holland
0042596: VEEN, LUUK VAN DER - Damwoude van 1900 tot nu. Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawouide in woord en beeld
0041388: VEEN, DS. JAN VAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie
0041389: VEEN, TONY TEN - Opvoeden in geloof
0039961: VEEN, DR. WIKEN - Verzoening in de praktijk? De NCSV en de 'Duitsche Quaestie'
0026013: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie (Diss.)
0041809: VEENHOF, JOH. G - De parachutisten vallen aan. Verhaal over de gebeurtenissen rond de slag om Arnhem. 17-26 september 1944
0041810: VEENHOF, JOH. G - Sluipvaart onder de golven
0026047: VEENHOF, PROF. C. - Prediking en uitverkiezing
0032442: VEENHOF, JAN - Geist und Liebe. Die systematischen Voraussetzungen der Ethk Hendrik van Oyens
0026042: VEENHOF, PROF. C. - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing
0027334: VEENHOF, PROF. C. EN BORN, DS. E.T. VAN DEN - AppŤl ! Een dringend beroep op de jeugd die vůůr 1945 met ons ťťn was
0027949: VEENHOF, PROF. C. - De beslissende strijd der kerk (Brochurereeks No. 2)
0028519: VEENHOF, PROF. C. - Nog eens: Een AppŤl
0026452: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
0031017: VEENHOF, JOH.G. - Tailgunner (Staartschutter)
0041811: VEENHOF, JOH. G - Vuur langs de wolken
0041808: VEENHOF, JOH. G - Verloren zonen. Verhaal over de voorposten van de Grebbelinie
0042375: VEENHUIZEN, ERIK - Ik houd van de kerk
0034907: VEENHUIZEN, F.H. (VOORZ. E.A.) - Evangelische en gereformeerd: Verkenning en herkenning
0042341: VEENKAMP, J.H - De schildknaap van de kluizenaar
0031640: VEENSTRA, DS. BOB - Een kerkelijk jaarboek in dagboek vorm. Korte overdenkingen
0035008: VEENSTRA, DS. WOLTER (VOORWOORD J.H. MEIJER - TABITHA) - Onvoltooid verleden. Ds. Wolter Veenstra (1920-1991)
0033632: VEENSTRA, REV. WM. (1868-1902) - Leerredenen
0041120: RABOBANK VEENSTROMEN - Een buitengewone KIJK. 111 jaar historie Rabobank Veenstromen
0034589: VEER, DS. A. VAN DER - Woorden die tellen. Bijbels dagboek
0038768: VEER, DS. A. VAN DER - Dichtbij God, dichtbij mensen
0042324: VEER, DS. M.B. VAN 'T/ DS. E.T. VAN DEN BORN - Onderwijzing in de christelijke leer. Korte verklaring van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
0027673: VEER, M.B. VAN `T - My God is Yahweh. Elijah and Ahab in an Age of Apostasy
0027696: VEER, DS. M.B. VAN `T - Intreepreek 18 mei 1936 in de Noorderkerk te Groningen
0032653: VEER, DS. A. VAN DER - Geloven in de toekomst. Bijbels dagboek
0039173: VEERING. J - Spelenderwijs (zuiver) Nederlands
0039743: VEERMAN, HANNEKE - Lopend vuur
0027861: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd (Diss.)
0034326: VEERMAN, MARTHY P. - Mondig - Bondig - Zondig. Drie stromingen binnen de gereformerde wereld in Nederland (Diss).
0030086: VEKEMAN, PROF. DR. H. - Panorama. De spriritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden 1530-1800
0039840: VELD, DS. T IN 'T (E.A.) - Samen luisteren. Deel 5 uit: Kernwoorden van christelijk geloof
0042211: VELD, DR. B. VAN 'T - Gelijk het gras.... De menselijke vergankelijkheid in het Oude Testament
0038314: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Deel II: Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw
0040731: VELD, DR. H. VAN 'T - Wegwijzer naar Christus. De Heidelbergse Catechismus berijmd en gezonden, 1624-2006
0040049: VELDE, DR. MEES TE (RED.) EN ANDEREN - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
0033199: VELDE, DR. M. TE - Gemeente-opbouw. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gmeente (4 deeltjes)
0026897: VELDE, DS. C. VAN DE (E.A.) - Van werkelijkheid naar ideaal. Een praktisch boek over gemeenteopbouw
0026975: VELDE, DR. M. TE - Gemeente opbouw. Methodisch beleid ontwikkelen in de christelijke gemeente (deel 3)
0023626: VELDE, M. TE - Anthony Brummelkamp 1811-1888 (Diss.)
0038461: VELDEN, DR. M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek (diss.)
0031814: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen
0030185: VELDEN, PETRUS VAN DER (HERV. PRED. LEKKERLAND) - De Merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van Petrus van der Velden
0029759: VELDEN, MAR. VAN DER - Twaalf dromers en drammers. Kinderen leren in lied en vertelling over de twaalf kleine profeten
0037506: VELDEN, DS. J.D. VAN DER (E.A. GEREF. PREDIKANTEN) - Stemmen des geestes
0041025: VELDEN, DS. J.D. V.D - De liederen Hammašloth. Zestien leerredenen
0036134: VELDHOEN, N.G - Het proces van den Apostel Paulus (Diss.)
0024926: VELDHUIS, RUURD - Realism versus utopianism? (Diss.)
0023699: VELDHUIS, HENRI (E.A.) - Onrustig is ons hart.... Mens-zijn in christelijk perspectief.
0036379: VELDHUIZEN, DS. H - Rondom ons zijn engelen?
0039917: VELDHUIZEN, A.C - Is de kloof te overbruggen?
0025891: VELDHUIZEN, DR. A. VAN - Lukas de medicijnmeester
0028815: VELDHUIZEN, DS. H EN VERBOOM, DRS. W. - Wij geloven. De catechismus in woord en beeld
0023625: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (Diss.)
0038799: VELDHUIZEN, DS. H - Christenen ontmoeten Moslims. Wat hebben moslims ons te zeggen? Wat hebben wij hun te zeggen?
0025629: VELDHUIZEN, PROF. DR. A. VAN (E.A.) - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek (4 dln)
0034032: VELDHUIZEN, DS. H. - Hoe occult is occult? (Serie BIJ-Tijds)
0042845: VELDHUIZEN, KEES VAN - Gras en wolken, wilgen, wind en water. 5 jaar Parmey
0026907: VELDJESGRAAF, LAURENS C - Wilma. 1873-1867. Een literaire scriptie
0031283: VELDKAMP, DS. H. - Van Reformatie tot Deportatie (Over Jeremia ; 2 delen (1-24 en 25-52)
0026155: VELDKAMP, DS. H. - De zoon van BeŽri. Over het boek Hosea
0026152: VELDKAMP, DS. H. - De twee getuigen. HaggaÔ en Zacharia
001467: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catchismus (2 delen)
0032859: VELDKAMP, DS. H. - Van reformatie tot Deportatie (Deel 1: over Jeremia 1 -24)
0032860: VELDKAMP, DS.H. - Dubieuze posten, Figuren uit de Bijbel
0033305: VELDMAN, DS. K. (E.A.) - De rijkdom zijner goedertierenheid
0041206: VELDMAN, DS. F.J. - Een blinkend spoor. Bijbels dagboek
0028043: VELDMAN, DRS. H. - Woord en Wereld No. 61 (Heinrich Bullinger 1504-1575)
0036580: VELEMA, HS. J.H - Evangelische Oogst
0037792: VELEMA. DR. W.H - Bloeien in de woestijn. Over het leven met God in deze tijd
0032350: VELEMA, DR. W.H. - Door het Woord bewogen
0037508: VELEMA, DR. W.H - Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde
0033057: VELEMA, DR. W.H. - Mag ik sterven, moet ik leven?
0026208: VELEMA, A.W. - God ter sprake. Een homeletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Barth, in vergelijking met Hans Joch. Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren (Diss.)
0028535: VELEMA, DR. W.H. - De breuk in de gereformeerde oecumenische synode
0040582: VELEMA, DR. W.H - Tussen tekst en preek. Meditatieve schetsen voor de verkondiging
0031300: VELEMA, DR. J.H. - Onder Gods lamp. 52 meditaties
0039491: VELEMA, GERRY - Voor jou. Een boekje vol nabijheid
0028990: VELEMA, PROF. DR. W.H. - Kennen jullie elkaar? Over huwelijk en relaties
0041032: VELEMA, DR. W.H - Verkenningen in Romeinen
0028134: VELEMA, DR. W.H. - Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit
0034044: VELEMA, DS. J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken
0034802: VELEMA, DR. W.H. - Ethische vragen in prediking en pastoraat
0029652: VELEMA, DR. W.H. - Wie is God?
0040860: VELEMA, DS. J.H - Het oog naar boven. Bemoediging bij het ouder worden, in eenzaamheid en ziekte
0039956: VELEMA, DR. W.H. - Rondom het levenseinde
0031498: VELEMA, PROF. DR. W.H. - OrÔentatie in de christelijke ethiek
0032975: VELEMA, DS. J.H. - Feit & Feest. Over de actuele betekenis van de Heilsfeiten
0032993: VELEMA, DS. J.H. - Toch niet alleen
0028922: VELEMA, DS. J.H. - Denken over.....Gereformeerd zijn
0036296: VELEMA, DS. J.H. - Wie is gelijk de Heere? Micha, een veelzijdige profeet
0040743: VELEMA, DR. W.H - Met verstand en hart. Christelijke ethiek in de praktjk
0040603: VELEMA-DRENT, GERRY - Wie droogt mijn tranen? Twee es-prostituees vertellen hun verhaal
0028310: VELEMA-DRENT, GERRY - De Schoot van God
0028841: VELEMA-DRENT, GERRY - Save Seks. Een boekje open over seks
0034910: VELEMA-DRENT, GERRY - Vragen om andermans problemen. Het verhaal van een adoptie
0041441: VELEMA-DRENT, GERRY - Dit Koningskind. Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
0035834: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie
001077: VELLENGA, SIPCO J. - Religie en relaties. Veranderingen in het protestantse ethos in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw
001096: VELLENGA, G. - Christelijke dogmatiek
0039957: VELTHUIS, DRS. BERT - De Zoon. Christus op Ikonen
0040740: VELTHUIS, OLAV & NOORDEGRAAF-EELENS, LIESBETH - Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de financiŽle markt
0036521: VELTKAMP, HENK - Onzichtbaar gedragen. Pastoraat bij sterven en rouw
0034796: VELTKAMP, HENK - Toch verder? Verwerken van leed, een lange weg
0033186: VELTKAMP, HENK EN ZEE, INEKE VAN DER - Het leven rijmt niet. Een verzwegen thema
0037511: VELTMAN, JAN - Het gelukkige leven van Date Dalwoud
0038386: VELTMAN, MARIA - S.A. Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit zijn dagboekteksten, brieven en werken
0035808: VELZEN, CORNELIUS VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
0030837: VELZEN, DRS. N.C. VAN - Tot zijn gedachtenis. Voor de week van voorbereiding tot het H. Avondmaal
0031622: VELZEN, S. VAN - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk bij Veertig-jarig Jubelť
0042591: VEN, DRS. R. VAN DER - Niemand anders dan Jezus alleen. Een ex-natuurarts vertelt over de enige weg uit een occulte nachtmerrie
0030770: VEN, J.A. VAN DER ( E.A.; RED.) - Individualisering en religie
0024632: VEN, PROF. DR. J.A. VAN DER - Vorming in waarden en normen
0034285: VEN, PROF. DR. J.A. VAN DER - Botsende culturen in Nederland?
0042169: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de gelderse Achterhoek
0034284: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in Context. Handboek Praktische Theologie
0031208: VEN, BERT VAN DER - De stekker in het contact. God vinden door bidden en bijbellezen
0043045: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet
0043030: VENEMA, DS.E. - Op de leerschool van vrije genade
0023624: VENEMA, DR. H - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
0029959: VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn eirenicum de pace ecclesiae catholicae (Diss.)
0023980: VENETIň, DS. C. VAN - Wandel maar stillekens achter Hem aan....
0025666: VENTE, MAARTEN ALBERT - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14 e eeuw tot heden (1975)
001315: VENTER, A. J. - Analities of sinteties? 'n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die Regverdiging
0029293: DE VERZAMELAAR (NED VER. VAN..) - Uit de verzameling van (8 deeltjes in bewaarhoesje)
0035920: NED. ZONDAGSCHOOL VER. - Lofzangen voor de Schepper
0035828: BIJBEL KIOSK VER. - Rembrandt, de geboorte van Christus.
0040425: HUIJGEN VERA E.A - Tot zo ver deze lezing. De lezingen van het B-jaar gelezen door vrouwen
0039244: VERBEEK, A.M - Schieland. Register van Consenten van Hoog Heemraden van Schieland 1542-1562 (1569) en het Vierschaerbouck van Schieland 1598-1617 (Deel 3 serie Hollandse Bronnen)
0024784: VERBEEK, HERMAN - GETIJDEN. Zangen voor de dagen en de jaren
0032229: VERBEEK, PROF. DR. E. - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
0037970: VERBERNE, ROGIER - Jeuddiabetes en Ouderdomssuiker
0025754: CHR, GEHEELONTHOUDERS VERBOND - Van Danken en Gedenken (1862-1922)
0034054: VERBOOM, DR. W. - Een gids voor het leven. Eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus (2 delen, compleet)
0023737: VERBOOM, DR. W. (RED.) - Catechese in de praktijk.
0024611: VERBOOM, DR. W. - De catechese van de Reformatie en de nadere Reformatie (Diss.)
0036995: VERBOOM, J.H.R - Dr. Alexander Comrie. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente
0038638: VERBOOM, DR. W - Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van de leerdienst en de catechismuspreek
0035370: VERBOOM, SJAAK - De val van de Aleph
0036273: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen
0042126: VERBOOM. DRS. W - Waar liefde woont. Over de levensheiliging in de Efezebrief
0040704: VERBOOM-OUSSOREN, JOKE - Het moment van Zweven & Zweten. Een fietsonderneming: de eeuw uit, de nieuwe eeuw in
0026279: VERBOVEN, LUCETTE - Pelgrims onderweg. Spirituele ervaringen en gesprekken
0037091: VERBRUGGE, AD - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift
0032786: VERBRUGGE - Eenvoudig verhaal van de bekering van Matje verbrugge, gestorven te Vinkeveen 5 juli 1927
000540: VERBURG, J. - Canon of Credo. Een kritisch onderzoek naar de Bijbel op grond van zijn ontstaansgeschiedenis
0034479: VERBURG, DR. J. (HERV. PRED.) - Wat wil dit alles zeggen? De charismatische beweging in theologie en kerkkelijk leven
0039489: VERBURGH, HUGO S - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde
0026001: VERCOUTTER, JEAN - Op zoek naar het vergeten Egypte
0040417: VERDEYEN, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen
0032185: VERDUIN, DRS. M. - Een man van smarten. Het laatste van de liederen van de Knecht des Heeren (Jesaja 52-53)
0036174: VERDUYN, MARIJKE - De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en leven
0028213: VEREECKEN, BAS (TEKST); HOMBURG, TON (DESIGN); BERGH, REINOUT VAN DEN (FOTOGRAFIE) - Living apart together. How cultures meet a two-way street. Ontmoetingen tussen vier culturen
0039399: PAULUS VEREENIGING - Uit het leven van de Grootste Kindervriend. Verhalen voor kinderen uit de Bijbel
0026661: NED. CHR. STUDENTEN VEREENIGING (N.C.S.V.( - Gebeden
0023260: CHRISTELIJKE JONGELINGS-VEREENIGINGEN. - Van Hart tot Hart. Een bundel gedichten
0036191: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. 140 jaar samenbindend
0040221: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. De Confessionele Vereniging 140 jaar samenbindend
0030720: BIJBEL KIOSK VERENIGING - 50 + 50 = een eeuw. (Vijftigjarig bestaan der Vereniging)
0032850: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING - Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 4/1997 (Het boek behouden)
0027075: VERESS, STEFAN (PFARRER) - Kirchen- und Staatswesen in Ungarn. Einflusz der valvinischen Grundsštze
0025345: VERGERS, P. - De Groote hervormers. Hun Leven, Arbeid en Strijd voor het Licht der Waarheid
0041990: MARCONIS P. VERGILLI VERGIL - Carmina Edidit Georgivs Thilo. Editio Streotype
0025476: VERGOTE, ANTOON - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning
0029465: VERGUNST, DRS. A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft
0038107: VERGUNST, DS. A - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0040996: VERGUNST, DRS. E.F - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie
0041172: VERGUNST, P.J - Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten
0039774: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Gebed voor de provincie
0037564: VERGUNST, DRS. J.P. (RED.) - Dromer van een kerk. Opstellen aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
0035390: VERGUNST, DS. E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven. 52 meditaties
0024320: VERGUNST, DRS. P.J. EN HUL, J. VAN 'T - Levenslang leerling. Een dwarssoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
0040427: VERGUNST, DS. E.F - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan ds. A. Vergunst. Rouwdienst, begrafenis, persartikelen, predikaties en meditatie
0041307: VERGUNST, DS. E.F. - Tot Opbouw
0041181: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Vervolgd om Jezus' wil. Lijden van christenen in een groot aantal landen
0029744: VERGUNST, DRS. E.F. (E.A.) - Uit de heilsfontein. Bijbels dagboek
0036333: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Christus, onze Hoop. Het PaasappŤl toegelicht
0041133: VERGUNST, DRS. P.J. (REDACTIE) - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906 - 2006
0038088: VERGUNST, P.J. (RED.( - Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt
0031270: VERGUNST, DS. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties
0026176: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland
0038106: VERGUNST, DS. A - De Rots der Eeuwen. 52 meditaties
0036585: VERGUNST, DRS. E.F. - Huisgenoten Gods. Het geheim van IsraŽl en de gemeente
0042195: VERHAGEN, P; VELD, L.D. IN 'T - Op de Leugenbank. Verhalen van de rivier
0042839: VERHAGEN, P - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
0033677: VERHAGEN, J. VOORWOORD PROF. M. NOORDTZIJ - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland
0043031: VERHEES, ILSE - Nonnen in Nederland. Een tip van de sluier
0038118: VERHEIJ, DS. AB - Korte schets van den toestand van IsraŽl in de dagen van de profeet Jeremia in vergelijking met de dagen waarin wij ons thans bevinden
0033383: VERHELST, THIERRY - Het recht anders te zijn. Naar nieuwe vormen van solidariteit met de Derde Wereld
0040145: VERHELST, MARCEL (EN VELE ANDEREN) - Met rituelen het leven spelen. Initatie-welkom-dank-verzoening-feest
000535: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en 'secularisatie' in het Oude Testament
0034347: VERHEUL, G… - De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Een reisgids
0032089: VERHEUL, AMBROOS - Het woord Gods vieren. liturgisch-pastorale beschouwingen.
0038876: VERHEUL, G… - Een elfkerkenpad
0039507: VERHEULE, JOS… EN S‹SS, REN… - Op water en brood. De plaats van IsraŽl in de sacramenrten
0042137: VERHEULE, ANTHONIE - ANGST en bevrijding. Theologisch en psychologsch handboek voor pastorale werkers
0040200: VERHEULE, ANTHONIE F - ANGST en bevrijding. Theologisch en psychologisch handboek voor pastorale werkers
0025700: VERHEUS, DR. SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
0025945: VERHEYDEN, DR. A.L.E. - De Hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw
0025949: VERHEYDEN, DR. A.L.E. - Het Brugsch Martyrologium 12 October 1527 - 7 Augustus 1573
0032437: VERHOEF, C.E.H.J. - Philips van Marnix. Heer van Sint Aldegonde
0025127: VERHOEF, P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39 (Diss.)
0040293: VERHOEF, DS A.W. )PRED. GER. GEM) - Jozua genadig geleid door de Heere (Preken)
0040024: VERHOEF, DRS. W.W - Bidden is voor iedereen. Zes overdenkingen over gebed en spiritualiteit
0027430: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind. Gedachten, gebeden en meditaties
0040410: VERHOEVEN, PEER - Zij herkenden Hem . De Goede Week vieren
000442: VERHOEVEN, URSULA, & ERHART GRAEFE (HRSG.) - Religion und Philosophie im alten ńgypten. Festgabe fŁr Philippe DERCHAIN zu seinem 65. Geburtstag
0040409: VERHOEVEN, PEER - Ingebed. Gebeden en voorbeden
0027429: VERHOEVEN, PEER - Je kinderen vieren. Hun Bijbel en bidden, eerste communie en vaste plaats
0027433: VERHOEVEN, PEER - Echt Rood. Van en vanuit Amos profeet
0030743: VERHOEVEN, BERNARD - Over de lach
0042728: VERHOEVEN, NEL - Statistiek in stappen (inclusief website)
0041348: VERHOEVEN, PEER - Ginds heen, met Kerstmis Pasen en alledag. Gedachten gebeden
0040914: VERHORST, A - Grootmoeders versje
0025882: VERKADE, W.; RAMSELAAR A.C.; BOOY, TH. - Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning
0042635: VERKAIK, JAN-PAUL - Jac. P. Thijsse. Een leven in dienst van de natuur
0034386: VERKERK, DS. M. (1911-1950) - Zijn Naam (Adventswoord)
0033693: VERKERK, MAARTEN J. - Trust en Power on the Shop Floor (Diss.)
0030138: VERKERK, DS. M.B. - Een vijftal korte overdenkingen. Uitgave ten bate van "Irene", wijkgebouw der ned. Herv. Gem te Mijdrecht
002745: VERKUYL, PROF. DR. J. - Evangelie en communisme in AziŽ en Afrika.
0025044: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de Evangelistiek.Met bijdragen van dr. O. Jager
0025045: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap
0024848: VERKUYL, DR. JOH. - De kern van het Christelijk Geloof.
0035611: VERKUYL, DR. J. - Preken en preekschetsen, in verband met de wereldzending het werelddiakonaat en de ontwikkelingssamenwerking
0037027: VERMAAS, MR. W.H - Uit de opbouw van de Nederlandse Staa. Staatsrechtelijke bloemlezing
0033162: VERMAAT, P. - Als je tijd hebt. Korte meditaties voor momenten van rust
0039624: VERMAAT, P - De apostelen in beeld. Dwalen door verhalen
0027004: VERMAAT, EMERSON - Misdaad, migratie en cultuur
0027008: VERMAAT, EMERSON - De dodelijke planningvan Al-Qaida
0031279: VERMAAT, EMERSON - "Het is allemaal de schuld van ... Joden en Amerikanen
0042105: VERMAAT, P - Wandelen aan zee. In gedachten en gedichten
0024593: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer
0031896: VERMEER, DRS. GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk
0031463: VERMEER, MR. JUSTUS - Oefeningen
0040231: VERMEER, MR. JUSTUS - De Leere der Waarheid die naar de Godzaligheid is. LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus (deel 2)
0032945: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen
0035944: VERMEULEN, J.M. - Het wonderlijkste wonder. Uit het leven van ds. Joh. van der Poel
001721: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
0038056: VERMEULEN, P.J. (E.A) - Vanden Levene ons Heren. Een rijmwerk uit de Middeleeuwen
0024252: VERMEULEN, CORNELIS - Cor Ecclesiae. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer. (Diss.)
0039280: VERMEULEN, DR. F.A.J - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden
0039418: VERMEULEN, MAARTEN (JOURNALIST NED. DAGBLAD.) - Ik kreeg het op mijn hart. Een boekje over kerktaal
0039303: VERMEULEN, DR. P.J./MOORREES, C.W - Mr. Johan van de Water GROOT PLAKKAATBOEK 'Lands van Utrecht. Aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 (Tweede deel)
0042886: VERMEULEN, F.A.J - Monumenten van geschiedenis en kunst in de Bommelerwaard
0039245: VEROUDEN, MR.A.H.G - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625 (Deel 7 serie Hollandse Bronnen)
002761: VERRIJN, T.D. - Church and Marriage in modern Africa.
0039659: VERSCHRAEGEN, GERT; TINNEVELT, RONALD (RED.) - Internationale rechtvaardigheid. Over politiek en ethiek in een mondiaal tijdperk
0029063: VERSCHUEREN, FIRMA L. (ORGELBOUWERS) - Jubileumuitgave t.g.v. 70-jarig bestaan
000524: VERSCHUUREN, G. M. N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen
0032692: VERSLOOT, ERICK - Doctoraalscriptie theologie 'Hoor een heilig koor van stemmen'.
0025284: VERSTAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Church in Zambia . Scope for African leadership and initiative in the history of a Zambian mission church(Diss.)
0026896: VERSTEEG, DR. J.P. - Geest, ambt en uitzicht
0037399: VERSTEEG, DR. J.P (E.A.) - De geest schrijft wegen in de tijd. Opstellen over samen leven in kerk en wereld
0029585: VERSTEEG, DR. J.P. - Eerlijk luisteren naar de Bijbel. Een bundel nagelaten artikelen
0032691: VERSTOEP, DS. W.C. - Wiekslagen van een adelaar. (I.K.O.R.-uitzending 1959)
000693: VERSTRAELEN, F. J. - An African Church in Transition. From missionary dependence to mutuality in mission. A case-study of the Roman Catholic Church in Zambia
0040769: VERSTRAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Chuch in Zambia (Diss.)
0041707: REEKEN-MEZO (VERTALER) - De drie kruisen. De jeugdgeschiedenis van een Hongaarse christin
0039092: VERVLOET, J.J - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811)
0038985: VERVLOET, J.J - Begraven in en om de kerk van Poortugaal
0039243: VERVLOET, J.J - Boskoop. Dopen 1643 - 1681. (Deel 2 serie Hollandse Bronnen)
0031480: VERWAIJEN, AP - Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ook julluie huwelijk is te redden
0028502: VERWEERD, JOKE - Joost en Maartje. Kleuterverhalen in de spiegel van het Woord
0035376: VERWEERD, JOKE - Op de huid
0040904: VERWEIJ, H - God in IsraŽl. Vraaggesprekken en visies over de Joodse apartheid, profetie en toekomst
0042765: VERWEIJ, M.S.; DOLFIN, M.J.; VROMAN, N - Het Kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
002274: VERWEIJ, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen
0033090: VERWEIJ, MARCELLINUS FRANCISCUS - Preventive Medicine between Obligation and Aspiration (Diss.)
0037071: VERWER, WILLEM JANSZOON - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572 - 1581
0038211: VERWER, GEORGE - Voorbij de Fijngrens
0042232: VERWIMP, REMY - Een gat in de markt. Geen tijd om te zwijgen over God!
0031079: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland. Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring
0039106: VERWOLF, J - Calvijn, leer en miskenning over ellende en verlossing
0035677: VERZETSMUSEUM - Verstopt, Vervalst, Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam
0025143: VESCOVINI, GRAZIELLA FEDERICI - Arti e Filosofia nel secolo XIV. Studi sulla tradizione aristotelica e i moderni
0035165: OZ-VESHALOM - Violence and the value of life in Jewish tradition
0043122: VESTERS, P. - De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de hoofdstad
0025546: VETERMAN, EDUARD - Essais
0038591: VIDLER, ALEC R - The Church in an Age of revolution. 1879 to the present day
0037545: VIEIRA, PAUL - Jesus has left the Building
0026509: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak
0039492: VIEZEE-FOCK, EMMY - Fluitend naar je werk. Kiezen voor balans in je leven
0024822: MERLE D-AUBIGNE-BUNGENER-DE GASPARIN-VIGUET - Le Christianisme aux trois premiers siŤcles. Sťances historiques donnťes Š GenŤve en Fťvrier, Mars et Avril 1857
0042262: NATUUR- EN VOGELWACHT DE VIJFHERENLANDEN - Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfherenlanden
0040277: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties
0033688: VILLERS, ABT. DE - Konst om paarden te kennen: mitsgaders om derzelver ziektens en gebreken te geneezen door beproefde middel. Benevens een nette beschrijving van de aderen van een paard.........(etc.)
0038728: VILNAY, ZEV (PH. D.) - IsraŽl Guide
0035320: VINCENT, ROSE - De zon en het rad
0036735: VINE, W.E - The collected writings of W.E. Vine . Volune 2: 1 Corinthians - Colossians 4:18)
0036736: VINE, W.E - The collected writing of W.E.E. Vine. Volume 3: Thessalonias - 3 John)
0039302: VINET, A - Essais de Philosophie et de Morale Religieuse
0041695: VINET, A - Discours sur Quelques sujets religieux
0042504: VINK, WILLEM DE - Dit is liefde Vincent. Het effect van Gods genade
0027721: VINK, J.A. - Om `t heilig huis. Gedenkboek Afscheiding en Doleantie te Amersfoort (1837-1887-1962)
0036430: VINK, WILLEM DE - Op weg naar Goud. Handboek voor de leerlingen van Jezus
0037556: VINK, NICO T.M - Van rooms naar hedendaags spiritueel. De zoektocht van een randgelovige
0039695: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Schetsen van Leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus
0037166: VINNE, VINCENT LAURENSZ VAN DER - Dagelijckse aentekeninge van...Reisjournaal van een Haarlems Schilder 1652-1655
0042389: VINS, GEORGI - Getrouw tot in de dood
0036416: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
0028436: VIOLA, FRANK - De Zin en Onzin van de kerk. De dagelijkse gang van zaken in de nieuw testamentische kerk
0033444: VIROLLEAUD, CHARLES - Lťgendes de Babylone et de Canaan
0042643: VIS, G.N.M - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994
0042964: VIS, G.N.M. - Weeshuis van Woerden
001445: VISCHER, LUKAS (HRSG.) - Die Einheit der Kirche. Material der Ųkumenischen Bewegung. Im Auftrag des Referates fŁr Glauben und Kirchenverfassung
0026213: VISEE, DS. G. - Onderwezen in het koninkrijk der hemelen (2e bundel).
0033538: VISSCHER, NICO - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten
0040441: VISSCHER, DS.W. (E..A.) - De toekomst van de gereformeerde gezindte
000532: VISSCHER, H. - Religie en zedelijk leven. Rede bij den aanvang van den cursus 1905-1905
0026459: VISSCHER, MARJA - Ds. C.E. van Koetsveld. Levensbeschrijving. Van dorpsdominne tot hofpredikant
0038412: VISSCHER, DR. H - De oorsprong der religie. Rede bij aanvaarden hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. 15 Februari 1904
0037153: VISSCHER, DR. H - Onze scheidende broeders en wij. Woord aan de SGP en de Herv. Geref. Staatspartij bjj de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1925
0037150: VISSCHER, DR. H - Religie en Arbeid (Christendom en Maatschappij)
0037465: VISSCHER, DR. H - Christelijke Ethiek
0032937: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken (Diss.)
0035270: VISSER, JAN (TEKST) EN ESSEN, NANDO EN REINA VAN (MUZIEK) - Liedjes rond de bijbel (voor kinderen van 4 -12 jaar)
0041626: VISSER, DS. H - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
0030920: VISSER, HANS - De kerk als markt. Over de ontwikkeling van het Pauluskerkmodel in Rotterdam
0039514: VISSER, DS. H.A - Maak wat van je leven. 7 radio-uitzendingen over de gelijkenis van de talenten
0030854: VISSER, DS. H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de zendbrieven aan de gemeenten in Klein-AziŽ
0037577: VISSER, A.C.J - Bijbelse namen en begrippen
0032029: VISSER, F. (RED.) - De kruykerk van Westsaerdam
0038151: VISSER, J.J - PŲkoot Religion (Diss.)
0037151: VISSER, DR. J. TH DE - Ons Staatkundig Beginsel (Christendom en Maatschappij)
0041382: VISSER, DS. HANS - Jezus als vreemdeling
0024146: VISSER, DR. C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland, tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
0026738: VISSER, DS. A. DE - IsraŽls ambten en bedrijven in Jezus` dagen
0027165: VISSER, DS. H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament
0028824: VISSER, CATHARINA - De sluiers van God. Gesprekken over het beeld van de verborgene
0039545: VISSER, DS. H.A. - Ons lieve leven
0041960: VISSER, DS. H - Jeremia. Profeet tussen gericht en genade. 22 bijbelstudies
0032289: VISSER, DS. H. - Tot mijn gedachtenis. Over het Avondmaalsformulier
0031449: VISSER, DS. H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (deel 3: Psalm 51-75)
0031626: VISSER, DIRK JAN (FOTOGRAFIE) EN VERWEIJ, AGNES (TEXT) - Brave new Kosovo. A world of transformation and imagination
0034896: VISSER, DS. HANS - GOD. Soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt
000527: VISSER, HANS - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriŽle stad (Diss.)
0039524: VISSER, DS. H.A - De kunst jezelf te worden
0026175: VISSER `T HOOFT, DR. W.A. - Gods vaderschap in een eeuw van emancipatie
0024424: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Tot eenheid geroepen.
0032799: VITRINGA, CAMPEGIUS - Korte Schets van de Christelyke Zeden-Leere ofte van het Geestelyk Leven ende deszelfs Eigenschappen
0042511: VIVES, JUAN LUIS (1526) - Over de hulp aan armen
001009: VIVIANO, BENEDICT THOMAS - Study as Worship. Aboth and the New Testament
0029603: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap ( 2 delen)
0041957: VLASTUIN, DR. W. VAN & KEMPENEERS, DS. M.A - Gedienstige geesten. Bijbels onderwijs over engelen
0029660: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Onbekeerd......Wat doe je er mee...?
0029661: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking tot verootmoediging
0043056: VLASTUIN, DR.W.VAN - Met Christus opgewekt. Het Christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst.
0039658: VLASTUIN, DS. W. VAN - Bedreigd en ontkomen. Het leven van David, deel 2
0039661: VLIEK, RIKA (RED.) - Time-out. Bijbels dagboek voor jongeren van 25-35 jaar
0035892: VLIEK, RIKA - Bijbelverhalen boek
0041021: VLIES, DS. J. VAN DER - Het Troostboek. De Heidelbergse Catechismus (6 delen, compleet)
0035930: VLIET, ROB VAN (SAMENSTELLER) - Prisma van de bijbelse persoonsnamen. Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z
0038662: VLIET, DR. H. VAN - Belemmeringen voor onze gebeden
0038296: VLIST, MEJ. L.A. VAN DER - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist (Waarder: 20 juni 1892 - Utrecht: 28 juli 1982)
0024645: VLOEMANS, DR. ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden
0041435: VLUG, ELSE - Lucas. Bijbels dagboek voor kinderen
0031345: VLUG, ELSE - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen
0032439: VLUG, PETER EN ELSE - En wij hebben het geloof behouden...Door glorieuze overwinningen en onbegrijpelijke beproefingen heen
0039862: VLUG, ELSE - Dubbele oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte
0031294: VLUG, ELSE - Weid mijn lammeren. Geestelijke begeleiding en pastoraat aan kinderen
0023736: VOET, NICO VAN DER - Doorlopend bezoek. Over ziek zijn en de omgang met zieken.
0023322: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
0037026: VOETIUS - Jaarboekje der Geref. Theologen-Studenten Vereniging VOETIUS (1977 /1978)
0029595: VOETIUS (G.T.S.V.) - Jaarboekje 1995
0023991: VOETIUS, GIBERTUS - Geestelijke Verlatingen.
001720: VOGEL, E. F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0025711: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0039865: VOGEL, ALFRED - Gezond de winter door. De beste natuurtips uit de praktijk van Alfred Vogel
0039802: VOGEL, WILLEMIEN EN GENT, JOS VAN (RED.) - Ik Geloof!
0041778: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. Uit het leven van een aantal ouderlingrn (deel 2)
0041783: VOGELAAR, L - Het koren is rijp. Uit het leven van ds. F.J. Dieleman
0041779: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen
0041780: VOGELAAR, L - Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
0032264: VOGELAAR, AART JAN - Gemeentesecretaris van Goedereede (1 juni 1967-1 december 1992)
0041788: VOGELAAR, J. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk werk van ds. L. Vogelaar
0037722: VOGELAAR, L - Blaast de bazuin.
0041882: VOGELAAR, DS. L EN VOGELAAR, DS. C - Zo gij Zijn Stem dan heden hoort. Meditaties
0030226: VOGELSANG, HANS - De Wereld van Anton Pieck. Van Reizen en trekken
0023367: VOIGT, GOTTFRIED - Der helle Morgenstern. Homiletische Auslegung alttestamentlicher Texte.
0037730: VOIGT, GOTTFRIED - Homiletische Auslegung der Predigttexte (6 Teilen, Kompleet)
0037530: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE DOOR VOLKMAN. - Rederijkamer "De Olijftak"
0032553: GRONINGER VOLKSALMANAK - Overdrukken uit Volksalmanak
0033568: VOLKSKRANT - Tussen de regels. Vijf jaar verslaglegging in de Volkskrant
0029708: VEREENIGING VOOR CHRISTELIJK VOLKSONDEERWIJS - Reglement van de Afdeeling Zwolle (met toelichting)
0041445: EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ - Erfgoed. Geschiedenis en gedachtengoed van tien jaar Evangelische Volkspartij
0036454: VOLLENHOVEN, DS. H - Evangelisch commando. Omgang met de buitenkerkelijke naaste in de jongerenwereld
002771: VOLLENHOVEN-MEIJER, MARTIE - Concordantie bij de gezangen van het Liedboek voor de Kerken
0041198: VOLLENHOVEN-MEIJER, M - Op weg naar het Koninkrijk. IsraŽl en de volken in bijbels perspectief
0032075: VOLP, RAINER - Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern (2 Bande)
002493: VOLTEN, RIE; HERNAMT , F.B. (REDACTIE) - Annuarium des S.S.R. Societas Studiosorum Reformatorum 1928
001728: V÷LTER, DANIEL - Die Menschensohn-Frage, neu untersucht
0033125: VOLUY, P. DE - Psalmen in den nacht
0028853: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1P). De Heilige Schrift: DaniŽl, Kronieken, Ezra, Nehemia
0028844: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1C). De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium
0028854: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qa).De Heilige Schrift: MattheŁs en Marcus
0026521: VONK, TH.J. (HOOFD DER SCHOOL TE SCHEVENINGEN) - De grammatische figuren en de Tropen
0027344: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel 1a). De Heilige Schrift: Genesis en Exodus
0028111: VONK, DS. C. - Is de tegenwwordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens wel nodig?
0028846: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1G). De Heilige Schrift: I en II Koningen
0028847: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Hab). De Heilige Schrift:(Jeremia , EzechiŽl)
0028857: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Z). De Heilige Schrift: Openbaring van Johannes
0034877: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel IIIb. De Nederlandse geloofsbelijdenis art. 22-24 en 27-37)
0041801: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1 Ha: Jesaja ß 19 - ß 29
0041802: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. (Deel 1 b) Leviticus
0028843: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1 Cb). De Heilige Schrift: Deuteronomium
0042801: VOO, E.E. VAN DER - Vergeet het polderland niet. Ter nagedachtenis aan E.E. van der Voo (1903-1977) Een keuze uit zij n levenswerk
0037264: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561) Leven, beeld en boodschap
0023634: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer. (Diss.)
0034295: VOOLSTRA, J EN VREE, J (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid
0039466: VOORDE, HUGO VAN DE - Het Gouden Oosten. Europa in de schaduw van nu
0041844: VOORDEN, A. VAN (SAMENSTELLER) - Herdenk de trouw. 1888 Opheusden 1988. (Gereformeerde Gemeente in Nederland.)
0033571: VOORDEWIND, SIEBEREN (EVANGELIST) - Het leven van twee woonwagenbewoners. Interview met Nieding en Hendrikje Wolters
0039197: VOORDUIN, MR. J.C - Geschiedenis en beginserlen van Nederlandsche Wetboeken. IX. Deel Wetboek van koophandel. II. Deel 230 - 452
0039198: VOORDUIN, MR. J.C - Geschiedenis en beginselen van Nederlandsche Wetboeken. I. Deel. II Stuk
0032778: VOORHOEVE, J.N. - Bereidt uw hart, bereidt uw huis
0025560: VOORHOEVE, DR. MED. J. (RED.) - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid
0037879: VOORHOEVE, J.N - Eenheid en Gemeenschap
0025141: VOORSLUIS, DRS. B. (E.A. REDACTIE) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen
0042342: VOORST, AREND VAN - Twee Veluwse jongens in oorlogstijd
0024817: VOORZANGER, BART - Woorden, Waarden en de evolutie van gedrag. Humane sociobiologie in methodologisch perspectief (Diss.)
0036040: VOS, J. (PREDIKANT) - ...ontwaakt, Zijn Lof ontvouwen (prekenbundel)
0029743: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Uberstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15 (Diss.)
0036586: VOS, J - Dogmatiek in kort bestek
001592: VOS, H. DE - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte
0024423: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christelijk Geloof.
0026242: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christendom en de andere godsdiensten
0040781: VOS, PIETER - De troost van het ogenblik. Kierkegaard over God en het lijden (Diss.)
0042413: VOS, HERMAN DE (INLEIDER/VERTALER) - De psalmen van Franciscus van Assisi. Een weg naar innerlijke vrede
0030456: VOS, DR. H. DE - Kant als theoloog
0040757: VOS, DS. MICHIEL CHRISTIAAN EN HUNTINGTON, DS. W - Merkwaardig verhaal aangaande het Godzalig leven en de lotgevallen van ds. Vos (boek 1) en God, de kassier van de armen of de geloofsbank (Huntington, boekl 2)
0030702: VOS, WIEBE - Gratias Agamus/ Studie Liturgica (Volume 17)
0040721: VOS, L. DE - Want Hij zorgt.... Gedchtenbundel
0037516: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus HorreŁs de Haas (1879-1943)
0039572: VOS, DICK DE - Jezus is de beste uitlegger van het Oude Verbond. Dr. Ph. S. van Ronkel en de citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament
0041437: VOS, LEO DE - Wie heeft God verzonnen? Hoe beantwoord ik moeilijke geloofsvragen van kinderen?
0041504: VOSSEN, DR. H.J.M. - Leren bijstaan van rouwenden. Een cursus voor vrijwilligers in het pastoraat
0042000: VOYLES, JOSEPH B - West Germanic Inflection, Derivation and Compounding
0039041: VREDENBERG, J.P. - Het archief van het Burgerweeshuis te Arnhem 1583 - 1914
0022964: VREE, J. - De Groninger Godgeleerden. (Dissertatie)
0026551: VREE, DR. J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874)
0026849: VREEKAMP, HENDRIK - Zwijgen bij volle maan. Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora
0037614: VREESWIJK, HENK VAN EN OVERDIJK, IDA (SAMENSTELLERS) - Nieuw religieus peil. De God van Nederland
0034121: VREEZE, DR. K. DE - Het Milindapanha
0040299: VREUGDENHIL, DS. C.G - Zijt goedsmoeds Tien predikaties ontleend aan het boek De Handelingen der Apostelen
0036056: VREUGDENHIL, DS. C.G - Het wachtwoord van de kerk. De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden
0042230: VREUGDENHIL, L.M - Eens zul je nooit meer huilen. Over het verwerken van verdriet en rouw
0032748: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Vrijwillige liefde. Bijbelstudies over Hosea
0032495: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt
0029462: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging, intrede en afscheid van ds. Vreugdenhil
0028453: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt t.b.v. Catechese
0029589: VREUGDENHIL, DS. C.G. (GER.GEM) - Het Woord der verzoening (5 preken)
0029645: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Bekering ook voor jou? Een handreiking.
0026457: VREUGDENHIL, DS. C.G. EN KOLE, J.A. - Kinderen op het zendingsveld
0035399: VREUGDENHIL, DS. C.G - Vreemdelingen en huisgenoten
0034448: VREUGDENHIL, DS. C.A. - Mijn God is hulp. Momenten uit den profetischen arbeid van Elisa
0025126: VRIENS, LENNART - Pedagogiek tussen Vrees en Vrede. Een pedagogische theorie over vredesopvoeding (Diss.)
0024324: VRIES, DS. P. DE - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
0030270: VRIES, MINKE DE - Christen zijn vandaag. Monastieke inspiratie
0041766: VRIES, TINIE DE - Om door te vertellen. Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de Bijbel voor jonge kinderen, hun ouders en andere opvoeders
0041860: VRIES, MINK DE - Mystiek aan de IJssel. Biddend leven
0041603: VRIES, GEERTJE C. DE - Leren zien / leren geloven. Een praktisch theologische theorie van esthetisch religieus leren.. Diss.
0029650: VRIES, DS. P. DE (E.A.) - Jeugd en opwekking (AppŤl Reeks)
0030078: VRIES, RABBIJN S.PH. DE (MZN) - Joodse riten en symbolen
0041162: VRIES, SYTZE DE - Zo lang wij adem halen. Teksten en gebeden uit het hart van de gemeente
0041125: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid- en werkboek
0030985: VRIES, W.G. - Marriage in Honor
0042808: VRIES, MARIE-LOUISE DE - Nederland waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken
0039247: VRIES, INGRID DE - Het gezicht van Nederland: Maarssen
000496: VRIES, G. J. DE - Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus
002744: VRIES, SJ DE EN BROEKHUIZEN, C. - Kijkboek.
0022970: VRIES, ANNE DE - De illegale werker.
0023204: VRIES, H.H. DE - Juridische aspecten van huistelematica. Telewerken en consumeren in het informatietijdperk. (Dissertatie)
0041349: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1 - 3. Een viertal preken
0025793: VRIES, E. DE - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider (Diss.)
0028050: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No 20 .Welke kerk ging stuk?. Nogmmaals: de Vrijmaking in het vuur
0028056: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.12 (De vrijmaking in het vuur)
0028059: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No. 9 (De kerk, pijler of puinhoop)
0028060: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.6 (Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?)
0037201: VRIES, PROF. MR. C.W. DE - Het grondwettig koningschap onder Koning Willem III 1849-1870
0036031: VRIES, E. DE - De Brief van Jakobus: Dispositie en theologie (Diss.)
0040626: VRIES, SYTZE DE - Op liefde gebouwd. Woorden die trouw toezeggen en om vertrouwen vragen
0042200: VRIES, DS. GOUKE DE - In dagen van rouw
0039123: VRIES, THOM J. DE - Politie en Justitie
0040165: VRIES, DR. P. DE - Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek
0042716: VRIES, HUIB DE - Thuisloos in twee werelden
0042827: VRIES, AMME DE (RED.) E.A. - Groot-Nederlands Boerenboek
0039234: VRIES, DRS. S. DE - Monumentenwijzer. Wegwijs in de doolhof van monumenten
0041152: VRIES, DS. P. DE - Gereformeerd of Evangelisch?
0027274: VRIES, DR. W.G. DE - De Hemelse Leer. Preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
0038318: VRIES-GEERVLIET, LIET DE - Je hoeft je geloof niet te verliezen. Op zoek naar een nieuwe interpretatie van oude geloofswaarheden
002705: VRIES VAN HEKELINGEN, H. DE - GenŤve PťpiniŤre du Calvinisme Hollandais. Volume II: correspondance des ťlťves Thťodore de BŤze aprŤs leur Dťpart de GenŤve.
0041919: VRIEZEN, DR. TH. C & WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-IsraŽl
0024129: VRIEZEN, DR. TH. C. EN WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER - De literatuur van oud-IsraŽl.
0025294: VRIEZEN, PROF. TH.C. - Die Erwšhlung Israels nach dem Alten Testament
001002: VRIEZEN, TH. C. - Studia Biblica et Semitica, Theodoro Christiano Vriezen, qui munere professoris theologiae per XXV anno functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
0030602: VRIEZEN, PROF. DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude testament
001219: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn ''Gekrookte riet''
0037111: VRIJER, M.J.A. DE - Het ingekeerde leven
0036758: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Gunning Jr in de kring zijner broeders
0026697: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Schortinghuis en het innige Christendom (2 delen in 1 band).
0032605: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Handelingen van de Generale Synode in besloten zirringen in 1964 en 1965 te Rotterdam-Delfshaven
0032606: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Handelingen van de Generale Synode in besloten zitting gehouden te Enschede 1955/1956
0028088: GEREF. KERKEN (VRIJGEM) - Acta van de Generale Synode Geref. kerken Vrijgem. te Amersfoort-West op 18/19 oktober 1966 en 4 april - 9 november 1967
0032598: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1996
0032599: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1997
0032596: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT GEREF.KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1994
0029155: GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Van Credo tot Amen. Werkboek van de zes belijdenisgeschirften in hedendaags Nederlands
0027726: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Acta van de Generale Synode van de gereformeerde kerken (Vrijgem.) in Nederland. Samengekomen te Kampen, 15 april 1975.
0032597: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1995
0032601: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Acta van de Generale Synode van 1955 te Enschede
0040068: PREDIKANTEN GEREF. KERKEN VRIJGEM. - De weg uit met moeras. Twaalf preken over Prediker
0027586: BOND VOOR GEREF. JEUGDORGANISATIE (VRIJGEMAAKT) - Werken in het verbond. Handleiding ten dienste van leid(st)ers en ouderbesturen
0032568: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) - Acta van de Generale Synode Ommen 1993
0032567: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) - Acta van de Generale Synode Leeuwarden 1990
0023631: VRIJHOF, PIETER HENDRIK - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk.(Diss.)
0038841: VRIJMOETH-DE JONG, RIET (E.A.) - Opgroeien en opbloeien, Over opvoeden tot een gelovig mens-zijn
0035301: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (VEENENDAAL) - De roem des Heeren. Tien preken
0032825: VROEGINDEWEIJ, DS. A, - Het vaste fundament. 52 overdenkingen
0038716: VROEGINDEWEIJ, DS. L - De zondag in plaats van de sabbat
0038076: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (E.A.) - Het Heil is des Heeren. Bijbels Dagboek
0029580: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods (Elf preken)
0036201: VROEGINDEWIJ, DS. A - De enige Naam. Een bundel preken (verzameld door Ds. Vroegindeweij)
0042439: VROOM, H.M - Geen andere Goden. Christelijk geloof in gesprek met boedisme, hindoeÔsme en islam
0026057: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale ciltuur
000549: VROOM, H. M. - Religies en de waarheid
0038607: VROOM, DR. H.M - Naar letter en Geest. Over het beroep op de Bijbel
0030746: BOND VAN CHR. GEREF. VROUWENVERENIGINGEN - Tot opbouw van uw kerk 1948-1988
0029881: VRYHOF, STEVEN C. - Between Memory and Vision. The case for Faith-Based Schoolung
0028709: VU - gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit
0025470: VUILLEUMIER, H. - Notre Pierre Viret
0026792: VUNDERINK, G.W.C. - Uit de jeugdkerk
0040254: VUURBAAK, DE - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
0030143: VYDRA, JOSEF; KUNZ, LUDVIK - Painting on folk ceramics
0026961: WAAL, DR. C. VAN DER - Openbaring van Jezus Christus I
0032165: WAAL, L. VAN DER (E.A.) - Hervormd-Gereformeerd Contact (Lezingen gehouden voor de kring van Hervormd-Gereformeerde intelectuelen (1958-1966) Deel V
0032101: WAALS, JACQUELINE E. - Verzameld Proza
0023893: WAANDERS, G. - Mijn Belijden
0039266: WAARD, DS .A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams
0024243: WACKIE EYSTEN, P.A. (E.A.) - Pioniers in toga. Ned. Orde van Advocaten.
0040909: WAESBERGHE, HENRI VAN (S.J.) - De proloog. Leven, Woord, Licht
0029886: WAGENAAR, JAN A. - Judgement & Salvation. The Composition & Redaction of Micah 2-5
0031629: WAGENAAR, DR. L.H. - Het reveil en de Afscheiding. Bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw (Diss.)
0024405: WAGENAAR, DR. L.G. - De kerkelijke begrafenis
0025647: WAGENAAR, L.G. - Over een amerikaanse wijze van pastoraat. Beschrijving en beoordeling van het pastoral counseling (Diss.)
0037504: WAGENAAR, JAN - Historische verhandeling over de natuur,uitnemenheid en Paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde ProvinciŽn
0023636: WAGENAAR, JAN A. - Oordeel en Heil. Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieŽn in Micha 2-5. (Diss.)
0038392: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Totaal 24 delen
000491: WAGLER, ROLAND - Der Ort der Ethik bei Friedrich Gogarten. Der Glaube als Ermšchtigung zum rechten Unterscheiden
0028432: WAGNER, PETER - De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente
0039419: WAGNER, HOLLY - Hij/Zij doet ook zo dom. Zelfhulpboek voor vrouwen en mannen
0042277: WAGNER, FRANCISCUS ET BORGNET, P. AUG. - Lexicon Latinum
0035230: WAGNER, C. PETER EN DEIROS, PABLO (RED.) - Opwekking in ArgentiniŽ. Getuigenissen van de wonderbaarlijke Argentijnse opwekking en hoe die zich verspreidt
0038731: WAHLE, HEDWIG - Leven uit de bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis
0033701: WńHRISCH-OBLAU, CLAUDIA; MWOMBEKI, FIDON - Mission Continues Global Impulses for the 21st Century
0025941: WAHRMUND, ADOLF - HandwŲrterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache (3 Bšnde)
002795: WAINWRIGHT, J.A. - The story of the English New Testament
0026338: WAITE, A.E. - The Holy Kabbalah. A Study of the secret Tradition in Israel
0033469: WAKEFIELD, DR. NORM EN BROLSMA, JODY - Mannen zijn van IsraŽl, Vrouwen zijn van Moab
0028683: WAL, C. VAN DER - Amen en beamen. Doop-Belijdenis-Avondmaal
0032903: WAL, DS. C. VAN DER - Ik ben gedoopt....Mediteren bij het doopvont
0040000: WAL, HENDRIK VAN DER - Aphorismen
0039627: WAL, KOO VAN DER - Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
0035784: WALGRA, DR. J.H. (O.P) - Op de grondslag van het woord. Openbaring en gelovig bestaan
000490: WALKER, IAN R. - Faith and Belief. A philosophical approach
0037901: WALKER, JANE - 's Heeren Leiding
0036930: WALL, JOHN - Niemand dan Christus, of een klaar en uitnemend Traktaat over de Kennis van Jezus Christus om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen....
0042955: WALLET, B. - Samen op Weg naar de PKN
0036464: WALLET, DS. BAREND - De zoekende Geest
0023152: WALLET, B. - Ambt en Avondsmaalmijding. Een reformatorisch appŤl.
0028044: WALLINGA, H. - Woord en Wereld No. 59 (Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week)
0038049: WALLIS, IAN G - The faith of Jesus Christ in early christian traditions. Monograph Series 84.Society for New Testament Studies
0040800: WALLIS, ARTHUR - Vasten voor God. Een geestelijke en praktische handleiding
0041439: WALLNER, MICHAEL - De woestijnloper
0034316: WALRAVEN, A.H. - Geschiedenis van een dorpskerk (Siddeburen)
0033727: WALSER, GEROLD - Neuere Hethiterforschung, mit 17 abbildungen im Text und 6 tafeln
0038365: WALSH, MICHAEL - A Dictionary of Devotions
0022923: WALSTRA, DR. J. - Het donkere gat
0036851: WALSTRA, DR. J - Pastor ondanks alles
0028037: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer
0032561: WALT, B.J. VAN DER - Antheunis Janse van Biggekerke (1890-1960)
0036140: WALTER, P. GONSALVUS - Die Heidenmission nach der Lehre des Hl. Augustinus (Diss.)
0038872: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
0038001: WALTON, REV. F.E - Transmission of the Text of the New Testament
0040792: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
0023659: WANGERIN, WALTHER - The Book of God. The Bible as a Novel.
0039340: WANING, C.J.W. VAN - Zand- Grint en de IJsselmannen
0030047: WANRAY, WILLEMKEN VAN (CA. 1573-1647 - Om den gelove.Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en eigenhandig opgetekend
0036643: WANSBROUGH, HENRY - The Lion & The Bull. The Gospels of Mark and Luke
0029943: WANSINK, P.L. - Irenaeus en het Oude testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw (Diss.)
0038976: BOND VAN WAPENBROEDERS - Van Mobilisatiekruisdrager tot Wapennroeder 1925 - 2000
0030953: WAPENVELD - Themanummer: Om armen (nov/dec 1989)
0029451: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbondsgod
0034238: WARNER, DS. N. - Gesprek met God
0040445: WARNER, DS. N - Het Woord van God (Dagboek)
0035650: WARNINK, G. - Liturgie in losse woorden. Praktisch woordenboekje voor kerkgangers
0041752: WARNINK, G, (RED.) - Wat gebeurt er in de kerkdienst? De eredienst uitgelegd aan kinderen
0026802: WARNSINCK, W.H. BZN - Welkomstgroet aan het Koninklijk Gezin
0034051: WARREN, RICK - Doelgerichte gemeente. Met hart vcor God en hart voor mensen
0035205: WARREN, RICK - Doelgericht Samen leven. Waarom zijn we eigenlijk op aarde?
0037116: WARREN, DR. NEIL CLARK - Zo vind je de ware Liefde. 10 principes om de juiste levenspartner te kiezen
0034052: WARREN, RICK - Doelgericht leven. Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
0042671: WARREN, SUSAN MAY - Geef mij een kans. De familie Christiansen
0026638: WARTENA-BOS, H.H.C. - God tegemoet
0030426: WARVEN, RINUS VAN (RED.) - De kerk voorbij? 22 essays over de toekomst van religie
0028992: WASSERZUG-TRAEDER, GERTRUD - Gottes Wort ist Gottes Wort
0039305: WATER, JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiŽn en edicten, der Edeele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Tweede deel
0038885: WATERINK, DR. J - Brieven aan jonge mensen
0036442: WATERINK, DR. J - Ons zieleleven
0027860: WATERINK, J. - Plaats en Methode van de ambtelijke vakken
0028546: WATERINK, PROF. DR. J. - En toch: de Christelijke school
0030242: WATERINK, PROF. DR. J. - Calvijn (Uren met Calvijn)
0038410: WATERINK, DS. J - Het Godsdenstig leven in Frieslands Zuid-Oosthoek
0034955: WATSON, THOMAS - The Doctrine of Repentance
0026740: WATSON, JOHN - Lessen over de wonderen en gelijkenissen van onzen Heere Jezus
002036: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en des Nieuwen Testaments
0039271: WAVERIJN, F.J. (J.ZN). OUDERLING GER.GEM TE YESEKE - U wacht ik ook
0029102: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Het lied van den herder. Een meditatie over Psalm 23
0030475: WEBER, MAX - Die protestantische Ethik. Eine Aufsatzsammlung
0026790: WEBER, OTTO - Die Treue Gottes in der Geschichte der Kirche (Gesammelte Aufsštze II)
001603: WEBER, OTTO - Grundlagen der Dogmatik
0028671: WEBER, OTTO - Grundrisz der Bibelkunde
0032672: WEBER, HANS-RUEDI - Power. Focus for a Biblical Theology
0034253: WEBER, HELMUT - Allgemeine Moraltheologie. Ruf und Antwort
0042897: WEBSTER, NOAH - The Living Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language. Witth a Historical Sketch of the English Language by Professor Mario Pei
0035940: WEBSTER, NOAH - An American Dictionary of the English Language
0042243: WEE, G. TER - "Mijn oog zal op u zijn". Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kamerik. 1890 - 1990
0040519: DE SPIEGEL. CHRISTELIJK NATIONAAL WEEKBLAD. - Complete jaargang november 1946 tot november 1947
0040520: PANORAMA. WEEKLAD - Nummers 27 t/m 52 (juni 1940 tot december 1940)
0024467: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luide. Over carillons en klokkenspelen
0032548: WEEL, ADRIAAN VAN DER (E.A.; RED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (13/2006)
0038863: WEELE, WIL VAN DER EN WITH, ANNIKA - De vlindervrouw. Handboek voor vrouwen voor wie het leven zwaar valt
0036434: WEELE, T…O VAN DER - Blotevoetendokter, ongeschoolde specialisten in de kerk
0037171: WEERD, H. DE (WZN) - Grote blijdschap. Kerstboek
0041108: WEERD, DS. R.J. VAN DER - Laat u met God verzoenen. Een bundel preken bij zijn leven uitgesproken te Veenendaal
0040411: WEERD, DS. A. VAN DE (SAMENSTELLER, CHR. GEREF.) - Werp uw brood uit op het water. Herdenkingsbundel 25-jarig bestaan van de Evangelisatiepost Rehoboth in Gent (BelgiŽ)
0027049: WEERD, H. DE WZN - Apostellegenden (met critisch supplement)
0030130: WEERD, H. DE (WZN) - De drie hervormers (Luther, Calvijn, Zwingli)
0023713: WEERD, H. DE WZ - In de branding der Reformatie (Luther, Calvin, Zwingli)
0033984: WEERDA, JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
0032110: WEERDEN, LODEWIJK J. VAN - De waarheid maakt vrij. Praktische sleutels om leugens in je leven te verbreken en de weg van de waarheid te bewandelen.
0036276: WEERSTRA, THIJS - Licht inval. Bijbels dagboek
0042745: WEES, DRS. P.J.J.M. VAN - 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn
0026540: WEGMAN, FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent
0040026: WEGMAN, H.A.J - Geschiedenis van de Christelijke Eredienst in het Westen en in het Oosten. Een wegwijzer
000357: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar
0030655: WEIJDEN, T. VAN DER - Leefbaar Nederland. Is dat nog mogelijk? Oproep aan allen in nederland die de Heere Jezus Christus liefhebben uit een rein hart .
0041156: WEIJLAND, DR. H.B - Aan de achterzijde van Gods hand. Hardop denken over God en Zijn wereld als jij het niet meer ziet zitten
0025665: DIV. RK-THEOLOGEN. (REDACTIE: DR. A.G. WEILER) - Geschiedenis van de kerk (10 delen, 11 banden)
000358: WEIMA, J. - Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme
001296: WEIMA, J. - Psychologie van het antipapisme
000456: WEIMA, JAN - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving
0029870: WEIMAR, PETER - Die Meerwundererzšhlung. Eine redaktionskritische Analyse von Ex. 13,17 - 14,31
0035028: WEINBERG, JULIUS R. - A Short History of Medieval Philosophy
0041929: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte fŁr jeden Tag des Jahres, Der Monat Nissan
0041930: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte fŁr jeden Tag des Jahres. Der Monat Siwan im Zeichen Zwillinge
001737: WELL, JAN VAN - Oecumene metterdaad. De geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden
0036170: WELL, HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
0037050: WELLE, HERMAN & ELS TER - God is getrouwd. Een geloofsavontuur
0027910: WELLE, HERMAN EN ELS TER - Huwelijk en gezin. Seminars en conferenties
0040232: WELLESZ, EGON - The New Oxford History of Music. Volume I: Ancient and Oriental Music
001743: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jŁdische Geschichte
0038971: WELMERS, BERT - Kloosterhoeve, Geertruidenberg/Raamsdonkveer. Een nieuwe toekomst voor een plek met een eeuwenoude historie
0036594: WELZ, CLAUDIA - Love's Transcendence and the Problem of Theodicy. Religion in Philosophy and Theology
0029966: WELZEN, P.H.M. (E.A.) - Exegeten aan het werk. Vertalen en interpreteren van de bijbel. Opstellen van leden van het Bijbels Werkgenootschap St. HiŽronymus
0038969: WENDEHORST, ALFRED - BENZ, STEPHAN - Verzeichnis der Sškularkononikerstifte der Reichskirche (Band 35)
0032027: WENDEL, FRANCOIS - Calvin. Sources et evolution da sa pensťe religieuse
0036769: WENDEL, FRANCOIS - Calvin, Ursprung und Entwicklung seiner Theologie
0028813: WENDING - Iemand had twee zonen. 13 opstellen over christendom en jodendom
002600: WENDLAND, JOHANNES - Die religiŲse Entwicklung Schleiermachers.
0024406: WENSINCK, PROF. DR. A.J. - Semietische studiŽn,(uit zijn nalatenschap )
0024419: WENSINCK, A.J. - Hoofdvormen van Oostersch MonotheÔsme
0024420: WENSINCK, DR. A.J. - Oostersche Mystiek. Christelijke en Mohammedaansche
0024239: WENSINK, H.E. - Autoregressive model inference in finite samples (Diss.)
0032966: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek deel 3b)
0025423: WENTSEL, DR. B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst (Dogmatiek deel 1)
0025424: WENTSEL, DR. B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori's (Dogmatiek deel 2)
0026275: WENTSEL, DR. B. - Hij voor ons en wij voor hem. Over gerechtigheid, verzoening en gericht
0032965: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Geloofsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek deel 3a)
0042940: WERD, GUIDO DE - Jan de Beijer (1703-1780). Tekeningen van Emmerik tot Roermond
0043118: VAN DER WERELD, H. VAN - Polder Vierambacht
0029616: WEREN, WIM; KUITERT, HARRY EN SCHREURS, NICO - Jesus: de Zoon van God?
0037179: R.K. WERKLIEDENVERBOND - Zonneboek
0041641: WERKMAN, HANS - Het leven van Willem de Merode
0026292: WERKMAN, HANS (RED.) - Open Doek 9Chr. Litt. tijdschrift nummer 14, (oktober 2000)
0030184: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - Wording en Werking. Programma voor de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging
0042109: WERKMAN, HANS (RED.) - Er gaat een Man door Kanašn. Negen ontmoetingen met Jezus
0030183: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - De Sociale strijd kan echteer ontlopen worden. Een plaatsbepaling van de christelijk-sociale beweging en mogelijkheden voor een geschiedschrijving
0033838: WERKMAN, LIEKE (RED. EN VELE ANDEREN) - Niet onder stoelen of banken. In discussie met de ethicus Gerrit Manenschijn
0035610: WERKMAN, HANS - Schrijven en geloven. Gesprekken met een aantal (nog of niet-meer gelovige) schrijvers
0036967: WERKMAN, HANS (RED.) - Ons knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika
0035805: ST. EVANGELISCH WERKVERBAND - Evangelische Liedbundel, Gitaarbundel
0033094: WERNER, GN - 'Het leven gaat verder....'. Over sterven, begraven en daarna
0039553: WERNER, DICK A - Op zoek naar de mens. Een bundel vrijzinnige gedachten
0033368: WERNER, GN - Toch vrede in je tranen? Rouwverwerking, verdriet en troost
0023880: WERSCH, S. VAN - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
000355: WESLEY, JOHN - Letters, Volumes I & II (1721-1739; 1740-1755). Edited by Frank Baker
0025231: WESSEL, COEN (RED.) - Op het lijf gedragen. Doophemden als uiting van geloof
0031604: WESSELING, DR. J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk, ca. 1834-1900
0035717: WESSELS, ANTON - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht
0028419: WESSELS, ANTON - Arabier en Christen. Christelijke kerken in het Midden-Oosten
0040712: WESSELS, ANTON - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen
0036384: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ROTTERDAM-WEST - Wandelen in het licht (1927-1977)

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

6/1