Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0036619: SCHWEIZER, EDUARD - The Letter to the Colossians. A Commentary
0034891: SCHWEIZER, EDUARD (U.A.) - Das Neuen Testamennt Deutsch (4 Bände, compleet)
0036634: SCOFIELD, REV. C.I - The Scofield Reference Bible
0033828: REFORMED PRESB. CHURCH OF SCOTLAND - Summary of the Testimony of the Church
0040928: SCROGGIE, W. GRAHAM - A Guide to the Gospels
0026399: SEAMANDS, DAVID A. - Genezing van beschadigde emoties
0033829: SEBESTA, F. - Willem Farel. De hervormer van Waadtland
0041987: SEE, KLAUS VON - Neues Handbuch der Litertur Wissenschaft. Europäisches Frühmittelalter (Band 6)
002602: SEERVELD, CALVIN. G. - Benedetto Croce's Earlier Aesthetic Theories and Lierary Criticism. A critical philosophical look at the development during his rationalistic years. (Dissertatie)
0040280: SEERVELD, CALVIN G - How to Read the Bible to Hear God Speak. A study in Numbers 22-24
0029953: SEITZ, CHRISTOPHER R. - Word without End. The Old Testament as Abiding Theological Witness
0024945: SEITZ, GABRIELE - Die Bildsprache des Buddhismus
0038905: SEKOU, LASANA M - National Symbols of St. Martin. A Primer
0033641: SELDENRIJK, DR. R. - Naar een wetenschappelijke studie. Een voorbereiding voor aankomende studenten
0037819: SELDENRIJK, DR. R; JOCHEMSEN, PROF. DR. H - Levens-waardig-heden. Bijbelse bezinning op zorg voor het leven
0033170: SELDERHUIS, DR. H.J. - David, Calvijn en ik. Ervaren geloof in de Psalmen
0036791: SELDERHUIS, PROF. DR. HERMAN J - Morgen doe ik het beter. Gids voor gewone christenen
0038475: SELDERHUIS, HERMAN J - Van Calvijn tot Calvinisme
0029528: SELDERHUIS, HERMAN J. - John Calvin. A pilgrim's life
0040448: SELDERHUIS, DR. H.J; WESTERINK, DS. J (RED.) - Liefde voor Gods kerk
0042073: SELIER, IRENE-VAN DER WELLE - Perfecte stad. Meer inzicht in het Bijbelboek Openbaring
002011: SELLIN, ERNST - Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes
0029983: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Genesis, deel I)
0026472: SELMS, DR. A. VAN - De Zondag (Deel 3 uit de serie Onze Tijd)
0039910: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T (Jeremia, 3 delen: I, II, III, kompleet)
0030007: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Jeremia, deel III en Klaagliederen)
0030005: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Jeremia, deel I)
0030006: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Jeremia, deel II)
0031023: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Job II)
0029984: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Genesis deel II)
0034847: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Genesis, deel I)
0034839: SELMS, DR. A. VAN - Prediking O.T. (Jeremia, deel I)
0041335: SELSMS, DR. A. VAN - Job. Een praktische bijbelverklaring
0039780: SELTMANN, LOTHAR VON - Frieda. Liebe, Bangen und Hoffen. Die geschichte einer ungewöhnlichen Frau. Romanbiografie
0041906: SENDEN, G.H. VAN - Het Heilige Land. Eene reis naar het Oosten. 1849 en 1850, in gezelschap van hare Koninklijke Hoogheid, de prinses Marianne der Nederlanden (2 delen in 1 band)
0024079: SENIOR, DONALD AND STUHLMUELLER, CARROLL - The Biblical foundations for Mission
0026476: SEPP, A.A. - Achter de maaiers. Met 8 platen
0041830: SERIVENER, EMMA - Een nieuwe naam. Anorexia, genade en genezing
0042065: SERPHOS, JONATHAN - Een besneden Hart
0031804: SESSINK, M. - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te Tiel (1582) 1602-1965 (1986)
0026727: SETERS, A.J.C. VAN - Licht door het venster. Geloofswoorden ter schouwing in dagen van ziekte en zorg
0029911: SETERS, JOHN VAN - The Life of Moses. The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers
0029861: SETERS, JOHN VAN - Prologue to History. The Yahwist as Historian in Genesis
0028673: SEVENSTER, J.N. - Bultmanniana. Een vraag naar criteria
0025360: SEVERIJN, DR. J. - Het Profetisme
0035032: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Principia. Wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap
0042074: SGP - Sprekend Holdijk. Een markant senator
0030139: SGP - Toelichting op het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij
0037067: SHALOM, YESHIVAT HEVRAT AHAVAT/ DANIEL LEVY - Between Heaven and Earth. Ben Ish Hai Anthology
0025765: SHELDON, CHARLES M. - In zijn voetspoor
0032468: SHIM, KOON SIK - Till the end of the Age. The life of Rev. Sang Dong Han. A Living Witness of the Korean Church
0040588: SIDER, RONALD J - Rijke christenen in een tijd van honger
002788: SIE, MAUREEN - Responsibility, Blameworthy Actions & Normative Disagreements. (Diss)
0024962: SIEBBELES, H.W.R. - Onderzoek naar de bronnen van de postoperatieve wondinfecties met staphylococcus aureus (Diss.)
0022995: SIEBERT, G. - Demissionair of.......Missionair?
0027795: SIEBERT-HOMMES, DR. JOPIE - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Ester)
0041197: SIEBESMA, DS. T - Herders worden schaars
0036615: SIEFFERT, DR. FRIEDR - Der Brief an die Galater. Kommentar zum N. Testament
0037158: SIEGENBEEK, M - Over Simom van Slingelandt als Staatshervormer (eene voorlezing)
0023967: SIEGMUND, JOHANNES JÜRGEN - Bischof Johannes Lilje, Abt zu Loccum
0023598: SIEMERINK, J.A.M. - Get gebed in de religieuze vorming (Diss.)
0039202: SIEMES, HANS - Genootschap voor Landbouw en kruidenkunde te Utrecht. Anderhalve eeuw aanwakkeren
000422: SIERKSMA, F. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken
002417: SIERKSMA, FOKKE - Professor Dr G. van der Leeuw
0040006: SIETSMA, ANNE - Kind aan de zee
002704: SIJBRANDI, DS. W. (EINDREDACTEUR) - Algemeen Jaarboek voor de Prot. gemeenten te 's-Gravenhage.
0040202: SIJS, NICOLINE VAN DER; ENGELSMAN, JAAP - Nota Bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands
0041900: SIKKEL, DS. J.C. - Romeinen (3 delen)
0032847: SIKKEL, DS. J.C. - Preeken. Uit de Schat des Woords (deel XXIII- Catechismuspreeken)
002711: SIKKEL, DS. DIRK - De Zege is Hem Beschoren!
0027292: SIKKEL, DS. J.C. - Onder de vleugelen des Heeren. Het Woord Gods in het boek Rut overdracht
0027812: SIKKEL, DS. J.C. - Vrijmaking van den arbeid + bijlage: Vakorganisatie naar Christelijke beginselen.
0028079: SIKKEL, DS. J.C. - De Heilige Schrift en haar Verklaring
0037768: SIKKEL, DS. J.C - Wagen Israëls en zijn ruiteren. De profeet Elia, vuurbaak in de levensbranding
0026745: SIKKEN, DR. W. - Midden in het leven
0035246: SILBER, DON - Meer dan overwinnaars
0041451: SILFHOUT, DS. W - Zalig in leven en sterven. Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring
0026428: SILLEVIS SMITT, DR. P.A.E. EN WIELENGA, DR. B. (RED.) - Menigerlei Genade. Wekelijksche Leerredenen. (7e jaargang, 1917)
0025583: SILLEVIS SMITT, PETRUS ABRAHAM ELISA - De organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd (Diss.)
0026426: SILLEVIS SMITT, DR. P.A.E. EN WIELENGA, DR. B. (RED.) - Menigerlei Genade. Wekelijksche Leerredenen (1e jaargang; 1911)
0026479: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Verzekerdheid. Veertien leerredenen over Rom. VIII
0035036: SILLEVIS SMITT, DR. P.A.E. EN WIELENGA, DR. B. (RED.) - Menigerlei genade. Wekelijksche Leerredenen Tweede jaargang (1913)
0026988: SILVER, LEE - Sleutelen aan de Schepping. Het ontwerpen van menselijk leven in het nieuwe millennium
0033772: SILVERSTONE, A.E. - Aquila and Onkelos. Semitic Languages Series No. 1
0030659: SILVOSO, ED - Opdat niemand verloren gaat. Hoe hele steden te bereiken met het Evangelie van Christus
0040246: BOTH. SIMON - Psalm Een & Twee vers voor vers. De Messias van Israël in de Psalmen
0040900: NAFTANIEL. DRS. RONNY; SCHOON. DR. SIMON - De zaak Goeree
0039120: SIMONS, MENNO - Dat Fundament des Christelycken Leers
0034078: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken. Over schrijvers, lezers, verkopers e.a.
0030901: SIMPFENDÖRFER, WERNER - Ernst Lange. Versuch eines Porträts
0027059: SINIA, DS. G. - Heer, leer ons bidden. N.a.v. de zondagen 45 t/m 52 van de Heidelbergse Catechismus
0026995: SINKE, DRS. M. - Het Blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen
0040308: SINKE, J.P - Zijn daân getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 jaar Gereformeerde Gemeenten 1907-2007 (2e deel)
0041828: SINTOBIN, NIKOLAAS - Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde
0031652: SIPOS, ALMOS ETE - Bittet den Herrn der Ernte. Gyula Forgacs (1879-1941) Pionier der Ungarischen Reformierten Inneren Mission (Diss.)
0029193: SIRKS, G.J. - Het Onze Vader
0028935: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer. Der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwig leven
0037174: SIZOO, PROF. DR. A - Levende woorden van Augustinus
0042295: SIZOO, DR. A - Augustinus over den staat
0033959: SIZOO, DR. A. EN BERKOUWER, DR. G.C. - Augustinus over het Credo
0040664: SIZOO, DR. A - Herleefd verleden. Schetsen uit het dagelijks leven van 2000 jaar geleden
0025450: SIZOO, DR. A. - Johannes Calvijn Institutie of onderwijzing in de Christelijke Godsdienst (3 delen)
0033652: SKINNER, CRAIG - The teaching ministry of the pulpit. Its history, theology, psychology and pratice for today
0036771: SLAGBOOM, DS. D - Jod. van Lodenstein
0042121: SLAGTER, H.B - Leven na de dood. Over de zekerheid van behoud en eeuwigheid
0042213: SLAGTER. H.B. - De Brief aan de Efeziërs, vers voor vers
0028314: SLAVENBERG, JACOB - De Bergrede uit het Evangelie volgens Matteüs
0035783: SLAVENBURG, JACOB - De mislukte man. Vrouw en sexualiteit in het christendom
0041511: SLAVENBURG, J EN GLAUDEMANS, W.G. - Nag Hammadi geschriften, deel I en deel II
0023272: SLEESWIJK, J.A. - Sleeswijk's Zak-atlas van Nedewrland, voor wandelaars - wielrijders en automobilisten.
0029200: SLENCKA, REINHARD - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi. Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage
0032252: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Uitverkiezing: Lofprijzing, troost en zekerheid
0026524: SLIEDREGT VAN, DR. C. VAN EN SLIEDREGT VAN-HOKSBERGEN, J.A. - Is het wel voor mij? Geloofs(on)zekerheid vanuit de verkiezingsleer
0023190: SLIEDREGT, DRS. C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving
001211: SLIEDREGT, J. VAN - Adam en Christus. Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus, Zondag 1-7
0041898: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus (6 delen, 52 zondagen, compleet)
0035758: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza, zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de Drieënige God (Diss.)
0040488: SLIEDREGT, DS. J. VAN - Kruis en Kroon. Preken over Genesis.
0023251: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht.e moderne literatuur als teken des tijds.
0028040: SLOOT, DS. A. VAN DER - Woord en Wereld No. 71 (Het kerstverhaal van Matteüs)
0041401: SLOOT-TE VELDE, DRS. KLAZIEN - Goed voor kinderen. Over zorg en opvoeding in het gezin
0039444: SLOT, J - Alle met wijsheid gemaakt
000581: SLOTEMAKER DE BRUINE, J. R. - Christelijk Sociale Studiën
0041160: SLUIJS, DR. C.A, VAN DER - Kerk of Afscheiding
0035546: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Spurgeon, een spelbreker. Een unieke man in een bijzondere tijd
0040605: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Gereformeerden zonder God. Over levensheiliging gesproken
0036775: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Prediking in de crisis. Over de scheiding der geesten
0029207: SLUIJTER, DS. D.C.P. - De oefenschool des geloofs. Zestal leerredenen
0041404: SLUIS, YURI VAN DER - Vertrouw me, ik ben verkoper.....Het boek voor verkopers die denken dat ze geen verkoper zijn
0024465: SLUIS, D.J. VAN; TOMSON, P.J.; UDEN, D.J. VAN; WHITLAU, W.A.C. - Elke Morgen Nieuw. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale Joodse gebeden: het Achttiendegebed
0041278: SLUIS, D.J. VAN DER (E.A.) - Elke nieuwe morgen. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiendegebed
0041579: SLUIS, DR. I. VAN DER - Het recht om grootmoeder te doden. Korte geschiedenis van de euthanasiebeweging sinds 1870
0037329: SLUYK, C.J.I - Ex Libris. Keur uit de werken van dr. J.H. Gunning J.Hzn
0037474: SLUYS, K - Het vrouwenkiesrecht in de kerk. Een eerste stap naar het modernisme
0039702: SLUYS, L. VAN DER - Alleen vrije genade
0028500: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
0041528: SMEDEMA, DR. I.J - Grond onder de voeten. Karl Barths scheppingsverhaal in KD III/1 opnieuw gelezen (Diss.)
0036570: SMEDES, TAEDE A - Avoiding Balaam's Mistake. Exploring Divine Action in an Age of Scientism (Diss.)
0040903: SMEETS, JOS - Jezus was geen christen
0040685: SMEETS, WIEL - Verleiden tot God. Jongeren inwijden in christelijke spiritualiteit
0040147: SMELIK, KLAAS A.D - Bijzonder bijbels beestenboek. 12 bijbelse dieren aan het woord
0030404: SMELIK, DR. E.L. - Achterstallige postille
0041376: SMELIK. P.G - Het kwaad in de schepping
0023166: SMELIK, KLAAS A.D. - Behouden Schrift. Historische documenten uit het oude Israël.
0025970: SMELIK, KLAAS A.D. - Writings from ancient Israel. Handbook of Historical and Religous Documents.
0036289: SMELIK, DR. E.L - Prediking N.T. (De brieven van Paulus aan Timotheüs. Titus en Filemon. De wegen der kerk)
0029184: SMELIK, DR. E.L. - Kindergebeden
0029196: SMELIK, PROF. DR. K.A.D. (RED.) - Met dopers aan Tafel. Bundel opstellen t.g.v. afscheid prof. dr. T.J. Nielsen als hoogleraar te Brussel
0029914: SMELIK, KLAAS, A.D. - Jona. Het bijbelverhaal opnieuw naverteld
0029885: SMELIK, WILLEM, F. - The Targum of Judges (Diss.)
0037407: SMELIK, DR. E.L - Vijfde postille
0033748: SMELIK, E.L. - Wraak, vergelding en vergeving
0030040: SMELIK, DR. E.L. - Prediking N.T. (Brief van Jakobus, de stiefapostel)
0039690: SMELT, L.W - Gedreven door de Geest. Vijtigdagentijd
0038898: SMELT, L.W - Van kracht tot kracht, Om de diepere betekenis van het Avondmaal
001166: SMEND, RUDOLF - Die Erzählung des Hexateuch auf ihre Quellen untersucht
0039325: SMET, WALTER (S.J.) - Ik maak alles nieuw. Charimatische vernieuwing in de kerk
0042095: SMET, G.A.R. DE - Kleine Deutsche Schriften. Ausgewählt und neu herausgegeben von L. de Grauwe
0026628: SMIDSBERGER, PETER - Thiemes boek van de geneeskruiden. Ziekten en hun behandeling met geneeskrachtige kruiden
0041713: SMILDE, JAN - Afscheid van de (klinische) psychiatrie
0032337: SMILDE, BERNARD - Hasper en het kerklied (Diss.)
0038679: SMILDE, PETER EN UYTERLINDE-MARIS, WISKE (RED.) - Thuis. Gebeden en rituelen voor elke dag
0024973: SMILDE, E. - Leven in de Johanneïsche geschriften (Diss.)
0040303: SMILDE, PETER - Zeven manieren om de Bijbel te lezen
0041282: SMINK, JOOP - De Bijbel in de Goudse Glazen. Een wandeling langs gebrandschilderd glas uit de 16e eeuw
0038492: SMINK, DRS. G.J - Romeinen (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0041290: SMIT, DAAN - Planten uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijving
001053: SMIT, HENDRIK WILLEM - De Natuurphilosophie en het Theïsme
0027896: SMIT, G.B. - Gezangen. 102 gezangen. Schriftgezangen
0035310: SMIT, JOHAN - Op de boomstam. Ervaringen in het ziekenhuispastoraat
0036368: SMIT, DS. H.J.D (GEREF. VRIJGEM.) - Het Hart van God. 10 preken
0036146: SMIT, E.J - Die ondergang van die ryk van Juda (Diss.)
0036145: SMIT, P - De wereldbeschouwing van Charles Secrétan (Diss.)
0036137: SMIT. M.C - De verhouding van christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing (Diss.)
0042251: SMIT, DAAN - Planten uit de Bijbel. Hun herkomst en hun gebruik door de eeuwen heen. Gids voor het kweken
0029195: SMIT, HENDRIK IZAÄK DE - Levende Ziel (Nèfèsj Chàjjà). Dierenleven in Israél. Dierenleven in de Schrift. De sociale mens
0041736: SMIT, MGR. DR. JAN O - De Vulgaat. Geschiedenis en herziening van de Latijnse Bijbelvertaling
0040555: SMIT, J.M. DE - Happy Pastor. Peer op pootjes
0042252: SMIT, DAAN - Planten uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijving
0041260: SMITH, T+ HANEVELD, G.T - Medisch gezondheidsboek voor het hele gezin
0030802: SMITH, DON IAN - De rivier waarover men niet terugkeert
0035739: SMITH, HAMILTON - Elia, de man Gods
0040837: SMITH, MICHAEL W - Laat zien waar je staat!
0036383: SMITH, OSWALD J - Honger en dorst naar herleving. Gebed voor herleving en passie voor zielen
0037551: SMITH, ASHLEY - Onwaarschijnlijke engel
0031058: ABBOTT-SMITH - Manuel Greek Lexicon of the New Testament
0041212: SMITH, HAMILTON; WILLIS, G.C.; NICHOLAS-LINCOLN - Classic Christian Commentary. Ephesians, Philippians, Colossians
0041239: SMITH, HAMILTON - Psalms
0040799: SMITH, MALCOLM - Mediteren kun je leren
0040494: SMITS, DS. C. (CHR. GEREF.) - Sinds ik tegen Hem gesproken heb,. Drietal predikatiës
0038351: SMITS, DS. C. (CHR. GEREF.) - Goddelijke weldadigheid. Drietal Predicatiën
0023603: SMITS, P. - Kerk en Stad. Een godsdienstig-sociologisch onderzoek met inbegrip van een religiografie van de industriestad Enschede. (Diss.)
0024631: SMITS, P. - Over religieuze twijfel
0028164: SMITS, PROF. DR. M.C. - Cultuur en Hel. (Rede 7e lustrum oratorische Ver. A.G.O.R.A., op 10 november 1959)
0035481: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Negen delen (compleet)
0035986: SMITS, PROF. DR. P - Anders geloven. De erosie van het kerkelijk christendom
0029367: SMITTE, RIANNE VAN DER - Als het licht duisternis is... Een aangrijpend getuigenis en onthullende feiten over new-age en occultisme
0040431: SMOLITSCH, IGOR - Leven en leer van de Startsi. De weg naar het volmaakte leven
0028652: SMOUTER, DS. K.C. (GEREF. PRED. VRIJGEM.) - Is Christus gedeeld? (4 preken)
0038769: SMOUTER, WILLEM EN BLOM, COR (RED.) - Vergeef me....... Verzoening tussen mensen en met God
0032793: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments
0041310: SMYTEGELT, BERNARDUS - Eenige verscheyde Predicaetien
0041893: ST. SMYTEGELTFONDS - Uw Woord is een lamp. Oud goud herijkt. Jubileumuitgave 50 jaar Reveilserie
0034239: SNACKERS, JACK - Kleine emoties?
0041297: SNACKERS, JACK - De dood, zijn schaduw en het licht. Ervaringen rond sterven en rouw
0040136: SNAET, JEF. (E.A.) - Bidden thuis. Gezinsgebedenboek
0041474: SNATERSE, M - Een verslag van 250 jaar protestantisme in Drunen & Nieuwkuyk
0039461: SNEL, JOHAN - Recht van spreken. Het geloof in de vrijheid van meningsuiting
0038606: SNEL, JEROEN - Koningin Maxima
0033611: SNELLEN, DS. E. - Wij gelooven, daarom spreken wij
0037002: SNELLER, DR. Z.W - Groen van Prinsterer
0025559: SNELLER, PROF. DR. Z.W. - Economisch-Historische Opstellen
0036811: SNETHLAGE, DR. J.L - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant
0033113: SNIJDER, G. - De grote- of St Stephanuskerk te Hasselt
0041336: SNIJDERS, DR. L.A - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring
0041814: SNIJDERS, DR. L.A - Alle getallen van de Bijbel. Concordantie van de telwoorden in het Oude en Nieuw Testament en de apocriefen
0039835: SNIJDERS. DR .L.A - Bijbels woordenboek
0041170: SNIJDERS, A - 't was anders. Een andere kijk op Willibrord en Bonifatius
0026464: SNOEK, G. - Kleine avonturiers
0026780: SNOEK, I. - Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift. Van Adam tot Mozes
0032673: SNOEP, H. - Job, aanklager en gedaagde
0031396: SNYDER, HOWARD - De gemeenschap van de Koning
0034948: SNYDER, HOWARD A - Het probleem van de wijnzakken. De structuur van de kerk in een eeuw van techniek
0035123: SÖDERBLOM, NATHAN - Het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus
0036147: SOEDARMO, R - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten (Diss.)
0029094: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie
0025896: SOEST, HENDRIK-JAN VAN - Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde? De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19e en 20e eeuwse Nederland (Diss.)
0038430: SOETENDORP, AWRAHAM - Als het niet NU is, wanneer dan wel
0025349: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven
0023241: SOGGIN, J. ALBERTO - An Introduction to the History of Israël and Judah
001748: SOHLBERG, S. C. - Intelligentie en schoolaanpassing bij oriëntaalse immigrantenkinderen in Israël
0026767: SOHM, RUDOLPH - De geschiedenis der kerk, in hare grondtrekken geschetst
0041739: SOLAGES, MGR. DE - La Composition des Evangelis. De Luc et de Matthieu et leurs Sources
0036882: SÖLLE, DOROTHEE - Niet wennen aan geweld
0024723: SÖLLE, DOROTHEE/SCHOTTROFF, LUISE - De hemel aarden. Een ecofeministische benadering van de Bijbel
0027744: SÖLLE, DOROTHEE - Denken over God. Inleiding in de theologie
0037066: SOLOMON, NORMAN - The Analytic Movement. Hayyim Soloveitchik and his Circle
0042260: SOMEREN, COR VAN - Het land van de weibuiken. Beelden en verhalen uit de Vliststreek
0032017: HERVORMDE GEMEENTE SOMMELSDIJK - Te zijner tijd zullen wij maaien. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk 1499-1999.
0028603: SONNEN, RUUD - De smaak van God. Over spirituele ervaringen
0035964: SONNEVELT, DS. C - Gods weg met Israël. Zestien bijbelstudies over Romeinen 9 - 11
0031255: SONNEVELT, DS. C. - Uw waarheid zal bestaan (Dagboek)
0034282: SÖRENSEN, DAVID - Onzichtbare liefde. Ontdek de meest fascinerende Realiteit die er bestaat
0028394: SORG, THEO - Dekalog heute. Predigthilfen zu den zehn Geboten
0038048: SOULEN, RICHARD N. AND SOULEN, R. KENDALL - Handbook of Biblical Critism. Now includes Precritical and postcritical Interpretation
0038635: SOUTER, ALEXANDER - Earliest Latin Commentaries on the Epistels of St Paul
000694: SOUTHON, ARTHUR E. - Een gele Napoleon. Een zendingsgeschiedenis uit West-Afrika
0033613: SPAAN, J.B. TH. - Vluchtheuvel in gevaren (Heldring Stichtingen)
0034233: SPAANDERMAN, C. - Na het donker eeuwig licht
0027006: SPAANS, JAAP - Christenen en erfelijkheid. Een christelijke visie op erfelijke ziektes en de genetische revolutie
0036428: SPAANS, JAAP - Christenen en hun communicatie
0027891: SPAENDONCK, DR. J. VAN - De verborgen tiener. Alleen zijn, dagdromen en zingeving in de jeugdjaren
0024144: SPANHAAK, G. VAN - Als een herder. Gedenkboekbij het zestig-jarig bestaan van de Ver. tot opvoeding en verpleging van geesteszwakke kinderen te Utrecht (1951)
0024394: SPANJAARD, DR. S.H. - De Christusverkondiging aan de buitenkerkleijke mens.
0033564: SPAPENS, PAUL EN STADS, JAN - Folklore is onvoltooid verleden tijd
0040912: SPARENBURG, P.A - Ooms verrassing
0032595: SPECTRUM - Atlas van de wereldgeschiedenis
0040767: SPEELMAN, GÉ; REEGEN, OTTO TER; SLOMP, JAN (RED.) - Ik ben christen - mijn partner is moslim. De praktijk van interreligieuze huwelijken: verhalen en vragen
0033794: SPEELMAN, GÉ - Keeping Faith. Muslim-Christian Couples and Interreligious Dialogue (Diss.)
0029358: SPEELMAN H.A. (RED.) - Op twee gedachten. Status confessionis en het spreken van de kerk getoetst aan het spreken van God (Feestbundel t.g.v. 25-jarig ambtsjubileum van C.A. Tukker)
0037586: SPEK-BEGEMAN, G.A. VAN DER - JOB, troostboek voor Israël. Een bijbelstudie
0032359: SPENCE, JONATHAN - Op zoek naar het Moderne China
0038805: SPENCER, A.J - Death in Ancient Egypt
0032804: SPENGLER, LUKAS VAN - De kunst van het KIEZEN
0033662: SPERBER, ALEXANDER - Hebrew based upon Greek and Latin Transliterations
0033661: SPERBER, ALEXANDER - Hebrew based upon Biblical Passages in parallel Transmission
0025429: SPERNA WEILAND, PROF. DR. J. (EINDRED.) - Antwoord. Gestalten van geloof in de wereld van nu
0030496: SPICQ, C. (O.P.) - Thëologie Morale du Nouveau Testament ( 2 Tombes)
0038735: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct. 1946 - oct. 1947
0038733: DE SPIEGEL - Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. Jaargang 8 (1913-1914)
0038736: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct.1938 - oct. 1939
0036893: SPIEGEL, MR. LAURENS PIETER VAN DE - Verhandeling over den oorsprong en de historie der Vaderlandsche Rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland
0038732: DE SPIEGEL - Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. Jaargang 9 (1914-1915)
0038737: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct. 1936 - oct. 1937 (jaargang 31)
0038734: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct 1945 - oct. 1946
000214: SPIEL, HILDE - In meinem Garten schlendernd. Essays
0028071: SPIER, DS. J.M. - Calvinisme en existentie-philosofie
0037706: SPIJKER, PROF. DR. W. VAN ''T; BALKE, DR. W.; EXALTO, DRS. K.; DRIEL, DRS. L. VAN - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting
0040251: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Doop in plaats van besnijdenis
000429: SPIJKER, GERARD VAN 'T - Les usages funéraires et la mission de l'église. Une étdue anthropologique et théologique des rites funéraires au Rwanda
0032910: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
0032278: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, Woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme
0030815: SPIJKER, W. VAN 'T (E.A.) - Een EEUW Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken
0029270: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis
0025527: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis. Verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis
001049: SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer
0031579: SPIJKER, DR. W. VAN 'T; BRUIN, DR. C.C. DE; FLORIJN, DRS. H.; MOERKERKEN, DS. A. EN NATZIJL, H. - De Synode van Dodrecht in 1618 en 1619
0041185: SPIJKER, DR. W. VAN ' T - Leven uit de Bron. Tien Psalmen nader toegelicht
0034643: SPIJKERBOER, A.A. - Wat is evangelische theologie? De zwanenzang van Karl Barth
0037393: SPIJKERBOER, A.A. - Gereformeerd of knettergek
0036081: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - 'En zij vonden ze niet'. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul' (Diss.
0025816: SPIJKERBOER,, A.A. - De nieuwe kern en Karl Barth (Diss.)
0027093: SPIJKERBOER, A.A. - Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Bijbels dagboek
0036075: SPIJKERBOER, A.A (E.A.) - Hoogten en diepten. Opstellen over gemeente-zijn voor A.A. Spijkerboer
0030245: SPIJKERBOER, A.A. - Onder open hemel.
0033549: SPIJKERBOER, THOMAS EN WALSUM, SARAH VAN (RED.) - Grensoverschrijdingen. Opstellen over vreemdelingen en recht
0030845: SPILT, G. - Drieluik voor december (een verhaal; een ABC-kertrijn; een overdenking)
0023125: SPILT, G. - Het verlosende Woortd (Dagboek bij de Bijbel).
0037378: SPILT, G - Van zondag tot zondag. Een jaargang overdenkingen
0031112: SPINDLER, MARC - La Mission, combat pour le salut du monde
000274: SPINOZA, BENEDICTI DE - Opera quotquot reperta sunt. Recognoverunt J. van Vloten et J. P. N. Land
0040869: SPOEL, SUZANNE VAN DER - Hans is Hans. Een kind met autistisch gedrag
0036644: SPONG, JOHN SELBY - The Letters of Paul
0032012: SPRENGER, PAUL - Das Rätsel um die Bekehrung Calvins
0032013: SPRENGER, PAUL - Das Rätsel um die Bekehrung Calvins
0034466: SPRONK, KLAAS; VERHEUL, CLAZIEN; VRIES, LOURENS DE; WEREN, WIM (RED.) - De Bijbel vertaald. de kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
0035864: SPRONK, BEMITA - Huwelijk en samenwonen. Verschil in norm of verschil in vorm?
0038496: SPROUL, R.C - The Holiness of God
0041978: SPROUL, R.C - Vrije wil en genade. Gevangenschap en bevrijding van de wil
0035531: SPRUYT, BART JAN - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek
0041911: SPUREGEON, C.H - Weest Heilig, want Ik ben Heilig
0024798: SPURGEON, C.H. - Gelijkenissen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
0041917: SPURGEON. C.H - Hemel of hel
0028342: SPURGEON, C.H. - Het chequeboek van de bank des geloofs
0026353: SPURGEON, C.H. - De Wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
0041916: SPURGEON. C.H - De opstanding
0041915: SPURGEON. C.H. - Vreugde in Jezus
0041912: SPURGEON, C.H - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere
0041913: SPURGEON.C. H - De Heilige Geest
0041914: SPURGEON, C.H - De Bijbel. Een kracht van God tot zaligheid
0029509: SPURGEON, C.H. - Korenaren tusschen de schooven opgelezen
0029491: SPURGEON, C.H. - Zeven wonderen van genade
0027922: SPURGEON, C.H. - Voor iedere morgen (Dagboek)
0034795: SPURGEON, CHARLES HADDON - Prins der predikers
0029591: SPURGEON, C.H. - Jezus' Roepstem. Schetsen van leerredenen Nieuwe testament
0026354: SPURGEON, C.H. - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren
0034477: SPURGEON, C.H. - De stem des bloeds. Een roepstem tot bekering
0029557: SPURGEON, C.H. - Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude testament
0041217: SPURGEON - 365 dagen met Spurgeon (Dagboek)
0040867: SPURGEON, C.H - De Trooster der treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61: 1-3
0038780: SPURGREON, C.H - Mattheüs´ Evangelie. Het Evangelie des Koninkrijk
0025815: SPYKMAN, GORDON - Attrition and Contrition at the Council of Trent (Diss.)
0040464: SPYRI, JOHANNA - De vroolijke Heribi. Een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden
0033247: SRINIVASAN, T.N. - The future of secularism
0037873: SSNR (BRIENEN, T E.A.) - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie
0040413: ST- THIERRY, WILLEM VAN - God Schouwen
0039460: STAAIJ, KEES VAN DER - Woord houden. Christelijke politiek in de praktijk
0026385: STAAL, M. VAN DER - Van moeite en kruis
0041368: STAAT, KOOS - Eén - nul. Stukjes over God voor jou
0041264: STADELMANN, HELGE - Evangelikales Schriftverständnis. Die Bibel verstehen - Der Bibel vertrauen
0023605: STADELMANN, HELGE - Ben Sira als Schriftgelehrter (Diss.)
000561: STADTLAND-NEUMANN, HILTRUD - Evangelische Radikalismus in der Sicht Calvins. Sein Verständnis der Bergpredigt und der Aussendungsrede (Mt 10)
0029952: STAEDTKE, JOACHIM - Die Theologie des jungen Bullinger
0030369: STAEHELIN, ERNST - Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und aleen Konfessionen (VII)
0031145: STAFFORD, DR. WESS - Te klein om over het hoofd te zien. Waarom kinderen de grote toekomst zijn
0031931: STAHL, P.J. (RED.) - Beelden uit het persoonlijke en openbare leven der dieren. Beschouwingen over hedendaagse zeden
001733: STÄHLIN, WILHELM - Predigthilfen (3 Teilen)
0027809: STAM, C. - De Hemelvaart des Heren, in de godsopenbaring van het Nieuwe testament (Diss.)
0028041: STAM, DS. CLLARENCE - Woord en Wereld No. 69 (Het verbond van Gods liefde)
0029543: STAM, DS. P.J. - Hermann Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht
0033629: STAM, C.; VREE, J. ; KEIZER, J.A. EN NAUTA, R. - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken
0036606: STAM, H - Vertel mij wat. Bouwstenen voor het gesprek met 'buiten'-kerkelijken
0037933: STAMPERIUS, J - Nieuw Leesboek voor de Hoogere Klassen der Volksschool (5e-7e leerjaar)
0034158: STAMPERIUS, HANNEKE (SAMENSTELLING) - God verzameld. Bloemlezing gedichten en verhalen
0029868: STANTON, GRAHAM - Dichter bij Jezus? Nieuw licht op de evangeliën
0041252: STAPF, PAUL (HERAUSGEGEBEN) - Lessing Werke (2 Teilen)
0023728: STAPPERS, DR. J.G. - Masa-communicatie. Een inleiding.
0030803: STATIUS MULLER, DS. J.W. - Beknopt onderwijs in den Christelijken Godsdienst, vooraf gegaan van een kort begrip der Bijbelsche geschiedenis ten gebruike voor katechisanten
001165: STECK, RUDOLF - Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht, nebst kritischen Bemerkungen zu den paulinischen Hauptbriefen
002425: STECK, KARL GERHARD - Theologische Existenz heute
0031218: STEEG, LOUIS TER - De akker is de wereld. Maatschappelijk engagement van Nederlandse katholieken 1975-2000
0036216: STEEGE, J. TER - Zij hielden de lofzang gaande. Orgels, organisten en orgeltrappers van de Hervormde Gemeente in Steenwijk
0034449: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Kraal-oog-je en Flap-oor-tje
0032024: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer (Diss.)
0028970: STEENBLOK, DR. C. - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken
0029742: STEENBRINK, KAREL - Adam Redivivus. Muslim elaborations of the Adam saga with special reference to the Indonesian literary traditions
0039246: STEENDELAAR, JAN - Het gezicht van Nederland;: Soest
0028291: STEENHOFF, P.H.J. - Het Militairisme
0032433: STEENHORST, RENÉ - Rebel tegen wil en dank. Het bewogen leven van prof. dr. B. Smalhout
0023609: STEENKAMP, W.P. - Die agnosticisme van Herbert Spencer (Dis.)
0036708: STEENSMA, DR. REGN. - Opdat de ruimten meevieren. Een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken
0033674: STEENWINKEL, P. (S.J.) - Bijbelse geschiedenis
0038362: STEFANLLARI, ILO - English-Albanian Dictionary of Idioms
0041502: STEGEMAN, DERK; WAAL, PAUL VAN DER; KOOISTRA, INGE (RED.) - MICHSJOL. De bijbel, de kerk, Israël en de Palestijnen. Verkeerd verbonden?
0040208: STEGEMAN, DERK; KOOISTRA, INGE; BOER, DICK (RED.) - Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt
0032839: STEGEMANN, WOLFGANG (HRSG.) - Religion und Kultur. Aufbruch un eine neue Beziehung
0035076: STEGEN, ERLO - Opwekking begint bij jezelf
0026723: STEGENGA, DR. P. AZN - De gordel van den strijder. Dagelijkse kracht voor dagelijkschen nood
0041738: STEIN, ROBERT H - Studying the Synoptic Gospels. Origin and Interpretation
0041694: STEIN, ARMIN (H. NIETSCHMANN) - Paul Gerhardt. Een levensbeeld
0031494: STEIN, ARMIN (H. NIETSCHMANN) - Thomas Münzer, de Wederdooper. Een tijd- karakterteekeening uit de 16e eeuw
0037836: STEKETEE, A - Beschouwingen van een christen-denker
0038903: STELLINGA, J.R - Proeve eener vergelijking van publiekrechtelijke recht- en belangengeschillen in het volkenrecht en in het nederlandsche Rijksstaatsrecht (Diss.)
0040255: STELLINGWERF, DR.J - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit
0037882: STELLINGWERFF, DR. J - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa (1846-1873)
0036136: STELLWAG, J.A - De zedelijke waardetheorieën van Spranger, Brentano en Meinong. Een vergelijkende studie (Diss.)
0036805: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN - Prediking N.T. De Brief van Paulus aan de Galaten
0034747: STENNER, O; WILMES, H.M. - Pilgerfuhrer durchs Heilige Land
0028826: STÉPHAN, RAOUL - Het westen op de dwaalweg
0040973: STERKENBURG, LOUIS - Geloven tussen Babel en Jeruzalem
0038756: STERN, DAVID H - Het Evangelie is Joods
0028539: STERN, WILLIAM - Anfänge der Reifzeit. Ein Knabentagebuch in psychologischer Bearbeitung
0039669: STEUTEL, JAN W (E.A.) - De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen
0040537: STEWART, PEROWNE - De reizen van de apostel Paulus
001240: STIASNY, TH. - Die Theologie Kohlbrügges. Eine Gemeinverständliche Darstellung der Lehre P. Dr. Kohlbrügges
0042217: STIBBE, MARK - Luid & duidelijk. Ongehoorde gedachten en aansprekende uitspraken
0038087: STIBBE, J. JOHM EN MARK - Zeep & Soda. Frisse gedachten en heldere uitspraken
0031726: STICHTING E-H - Mededelingen voor reizigers. Een spoorboekje dat je op de rails van Gods woord wil zetten
0040388: R.K.-VOORLICHTING (STICHTING) - Christenen in het Midden-Oosten. Is er nog plaats voor hen?
0031312: ANNE FRANK STICHTING - Vreemd gespuis
0026221: STICKLY, CAROLINE - Eindelijk vrij. Hoe een primitieve stam (Filipijnen) door het evangelie ontkomt aan de macht van de boze
0029042: STIDELBERGER, EMANUEL - Calvin. Eine Darstellung
0039679: STIER, TON - Gods Plan met Israël. Een studie naar Romeinen 9 - 11
0041380: STIGTER, DS. T - Geschiedenis onzer Vaderlandsche Kerk in grondtrekken
0034468: STILLMAN, NORMAN (EXECUTIVE EDITOR) - Encyclopedia of Jews in the Islamic World (2 volumes)
0026901: STILMA, LIZE - Mijn kind is verslaafd
0036517: STILMA, LIZE EN TONKELAAR, DS. A.J. DEN - Joodse gebeden
0025146: STIVER, DAN R. - The philosophy of Religious Language. Sign, Symbol and Story
0025985: STOCKMAN, BROEDER RENÉ - SCHATTEN van mensen
0024261: STOEL, DS. J.P. V.D. - Om de waarachtige vrome (prekenserie over Job)
0036892: STOEP, D. VAN DER - Ten derde male August en Alida
0036884: STOEP, D. VAN DER - Daatje en ik. Brieven van mijnheer de Man
0035925: STOEP, D. VAN DER - Het grote kerstboek
0037918: STOEP, JAN VAN DER - Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme (Diss.)
0036135: STOFBERG, J.A - Teologie en ontologie. Een onderzoek naar de wijsbegeerte van Heidegger vir die teologie (Diss.)
002422: STOFFELS, H.C./DEKKER, G. - Geloven van huis uit?
0026174: STOFFELS, HIJME (RED.) - Onverwachte gasten. In gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur. Opstellen aangeboden tgv. zijn afscheid als hoogleraar sociologie aan de VU
0026177: STOFFELS, HIJME (RED.) - Navigators
0024426: STOK, WILLY VAN DER - Denkertjes/Overdekingen van een Denkertje
0041532: STOKER, WESSEL; VROOM, HENK - Verhulde waarheid. Over het begrijpen van religieuze teksten
0034808: STOKER, WESSEL - Is geloven redelijk?
0034814: STOKER, DR. W - Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving
0034651: STOKER, WESSEL EN SAR, HENK VAN DER (RED.) - Heroriëntatie in de Theologie
0029921: STOKES, PENELOPE J. - Tot we elkaar weerzien
0032868: STOLK. DR. J. (RED.) - Christelijke opvoeding. Deel: Pubers begrijpen
0041261: STOLK, DR. J. (EINDRED.) - Handboek Christelijke Opvoeding. Deel 3: de opvoeding van pubers en jongeren van 12 jaar en ouder
0028978: STOLK, DR. J. (EINDRED.) - Gebroken wereld. Zwakzinnigenzorg en de vraag naar euthanasie
0037778: STOLK, DR. J. (RED.) - Christelike opvoeding Nu je op school zit (6-12 jaar)
0034541: STOLK, DR. J. (RED.) - Christelijke opvoeding. Deel: Naar school, 4-6 jaar
002827: STOLL, COEN - De Boom der Kennis. Over Dieren, Mensen, God en Moraal
0031923: STOLP, DS. P.J.C. - Als de dood vroeg komt. Omgaan met ernstig zieke kinderen
0041489: STOLP, HANS - De verschijningen van Christus in onze tijd
0033149: HERV. GEMEENTE STOLWIJK - Beschrijving van het kerkgebouw (in gebruik genomen 6 juli 1949)
0023608: STOMMEL, JOANNES ANTONIUS - L'unification du Réel. Essai épistémologique sur la schématisation découpante. (Diss.)
0040509: STONEHOUSE, NED. BERNARD - The Witnes of Matthew and Mark to Christ
0025056: STONEHOUSE, N.B. AND WOOLLEY, PAUL (EDITORS) - The Infallible Word. A Symposium by the members of the Westminster Theol. Seminary
0038104: STOORVOGEL, HENK; POPPE, EUGÈNE - Geboren om te vliegen. Geestelijke lessen uit het leven van de arend
0027404: STOPPELS, SAKE - Een gastvrij onthaal. Gids voor inloopcentra en andere vormen van kerkelijke gastvrijheid
0039455: STOTT, JOHN - John Stott Special
0034944: STOTT, JOHN - Hoe denkt Christus over zijn gemeente? De openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente
0036012: STOTT, JOHN - Het Kruis van Christus
0041431: STOTT, JOHN - Doop en vervulling met de Heilige Geest
0040979: STOTT, JOHN R.W - Christus vast en zeker
0032780: STOUTHAMER, P. - De prins van het Rietland
0026376: STOWE, HENRIET BEECHER - De genomen proef, of een man gered en een huisgezin gelukkig gemaakt
0030172: STOY, WERNER/HAAG, KLAUS - Bibelgriechisch leichtgemacht. Lehrbuch des neutestamentlichen Griechisch
0041710: STRAATSMA, A.K - Late lente
0024575: STRACK, HERMANNN L. UND BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum Neuen Testament (Teil 1)
0041910: STRACK, HERMANN L - Einleitung in Talmud und Midras
0024577: STRACK, HERMANN L. UND BILLERBECK, PAUL. - Kommentar zum Neuen Testament. (Teil 3)
0024537: STRACK, HERMAN L UND BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum Neuen Testament (5 Bände, 4 Teilen)
0036365: STRAELEN, PROF. DR. H.J.J.M - Abortus. De grote beslissing
0036718: STRANGE, W.A. - The problem of the text of Acts
0036712: STRAUB, LIC. WERNER - Die Bildersprache des Apostels Paulus
0041242: STRAUCH, ALEXANDER - Biblical Leadership. An Urgent Call to Restore Biblical Church Leadership
0024624: STRAUSS, FR. UND OCKERS, W.A. - Kerkkloks-Toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken.
0024807: STRAUSS, FR. - Helons Bedevaart naar Jerusalem
0024213: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in Israël (deel 2). Commentaar bij de tijd. De koningen en profeten van Juda.
0024551: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in Israël l (deel 1). Commentaar bij de tijd
0026880: STREEFLAND, DS. J. - Je mag het best weten. Ten dienste van hen die toetraden tot de N.H. Kerk
0030737: STRENGHOLT, L. - Steentje in de vijver
002864: STRENGHOLT, L. - Uit volle schatkamers. Opstellen over literatuur.
0036975: STRENGHOLT, DRS. J - Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de dichter Revius
0030745: STRETTON, HESBA - Thuis Best
000684: STRICKER, B. H. - Het Oude Verbond
000686: STRICKER, B. H. - Het beloofde land
0033210: STRIEDTER, J. - Russischer Formalismus
0036626: STRIETMAN, B - Niet onze wegen
0027149: STRIJBOS, DR. IR. S (RED.) - De medische ethiek in de branding. Keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom
000683: STRIJD, KR. - Structuur en inhoud van Anselmus' "Cur Deus homo". Bijdrage tot het gesprek over de verzoening
0035742: STROBL, KARL - De zin van het leven en het geloven. Vragen-gedachten-aanwijzingen
0030930: STROHM, THEODOR (HRSG) - Diakonie in Europa. Ein internationaler und ökumenischer Forschungsaustausch
0040523: STROHM, LEO - 20 eeuwen christendom. Een religie verandert de wereld
0030973: STROM, RICHARD EN DONN - Twice Born. Tales of the Indian Subcontinent
0029691: STRONG, DONALD - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. De klassieke wereld
0031358: STRONG, JAMES - Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. With the Exclusive Key-Word Comparison
0037118: STROUD, MARION - Liefde, een geschenk
0038967: STRUICK, DR. J.E.A.L - Archief gearchiveerd
0041625: STRUIJK, E - Korte mededelingen uit mijn leven (2 delen)
0037145: STRUYCKEN, MR. A.A.H - De Grondwet.Haar Karakter en Waarde. Eene Studie
0037284: STRUYCKEN, PROF. MR. A.A.H - Processiën langs de openbare straten
0037500: STRUYCKEN, MR. A.A.H - Ons Koningschap. College Ned. Staatsrecht UvA op 4 mei 1909
0041508: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. (RED.) - Titus Brandsma. Herzien - herdacht - herschreven
0033047: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Deel VII: Op zoek naar zijn en zin
0024087: GRONINGER STUDENTENCORPS - Groninger Studenten Almanak 1955
0025947: STUMPH, JOHANN - Chronica vom leben und Wirken des Ulrich Zwingli
0027746: STUPPERICH, ROBERT (RED.) - Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde
0033826: STURM, ERDMANN K. - Der junge Zacharias Ursin. Sein Weg vom Philippismus zum Calvinismus 1534-1562 (Diss.)
0041998: STUTZINGER, D (UND ANDEREN) - Spätantike und frühes Christentum. Ausstellung im Liebieghaus Museum alter Plastik Frankfurt am Main. 16. Dezember 1983 bis 11. März 1984
000677: SUBILIA, VITTORIO - Die Rechtfertigung aus Glauben. Gestalt und Wirkung vom Neuen Testament bis heute
0040771: SUNDERMEIER, THEO/KÜSTER, VOLKER - Die Bilder und das Wort. Zum Verstehen christlicher Kunst in Afrika und Asien
0041591: HEINE. SUSANNE - Vrouwen der vroege Christenheid. Een historische kritiek op de feministische theologie
0040124: SÜSS, RENÉ - Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het Joodse volk
0034228: SUSSENBACH, PROF. DR. IR. J.S. (E.A.) - De mens en zijn erfgoed. Ethische en maatschappelijke aspecten van de moderne gentechniek
0035648: SUTHERLAND, J,G - De Bijbelen de Antieke Mysterien
0041126: SUTTER, IGNACE DE - Psalmliederen voor ons volk
0041550: SUURMOND, JEAN-JACQUES - Meer geluk dan grijsheid. Spiritualiteit van de ouderdom
0031740: SUURMOND, JEAN-JACQUES - God & Heer K.
0024957: SWAANINGEN, RENÉ VAN (E.A.) - A Tort et A Travers. Liber amicorum Herman Bianchi
000204: SWANSON, REUBEN J. - The Horizontal Line Synopsis of the Gospels
0023201: SWARTH, HÈLÈNE - Beeldjes uit Vrouwenleven
000669: SWEDENBORG, EMANUEL - The True Christian religion; containing the Universal Theology of the New Church, foretold by the Lord in Daniel, VII. 13, 14, and in the Revelation, XXI, 1, 2.
0026333: SWIGCHEM, C.A. VAN; BROUWER, T. EN OS, W. VAN - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900
0040063: SYBRANDI, KEES (RED.) - Een spijker aan de brug. Onderhoud joodse begraafplaatsen
0030705: SYLVESTER, RICHARD S. - St. Thomas More: Action and Contemplation. Proceedings of the symposium held at St. John's University October 9-10, 1970
0030624: SYLVESTER, R.S. AND MARC'HADOUR, G.P. - Essential Articeles for the study of Thomas More
0042094: SYMONS, B - Germanische Heldensage
0032608: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport van de deputaten voor den geestelijken arbeid in de IJsselmeergebieden
0032603: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Acta en bijbehorende rapporten van de gehouden Generale Synoden in de periode 1923 tot 1945
0032622: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Bezwaar en antwoord. Ds. Brussaards uiteenzetting van bezwaren tegen beslissingen der Synode en het antwoord van prof. Ridderbos. Met repliek en dupliek
0032623: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake het leerboek voor de catechisatiën
0032607: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake den geestelijken arbeid onder de Zuiderzeewerkers
0032618: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake de zending onder de Joden
0032615: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake de zending onder heidenen en mohammedanen
0032613: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake de uitbreiding van den bundel "Eenige Gezangen"
0032612: GEREFORMEERDE KERKE (SYNODAAL) - Rapport inzake de geestelijke bearbeiding der verstrooide gereformeerden in Nederlandsch-Indië
0032625: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake het voorgestelde promotierecht der Theologische School te Kampen
0032621: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Synodale rapporten zaak-Geelkerken
0032610: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake artikel 14 der Acta van de voortgezette Generale Synode te Amsterdam 1938
0032611: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake de behartiging van de geestelijke belangen van onze militairen
0032614: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Rapport inzake den geestelijken arbeid onder de Zuiderzeewerkers
0029116: NED. HERV. KERK (MODERAMEN GENERALE SYNODE) - Hervormd-Geformeerd gesprek
0039241: TAAL, DRS. J - Hugo de Groot en Gouda
0025724: TABAK, C. - Ten afscheid
0042098: TACITI, C. CORNELII - OPERA. Cum Indic Rerum. Ad Optimorum Librorum Fidem C.H. Weise
0042099: TACITI, C. CORNELII - Lexicon Taciteum. De Taciti Vita, Scriptis AC Schribendi Genere Prolegomenis
0042008: TACITUS, CORNELIS - Tom II: Fasc. I. Historiarvm Libri
0042279: TACITUS, C. CORNELIUS - Jaarboeken en Romeinse Historien, Hier agter is bygevoegt zyn Boeksken van de Gelegenheid, Zeeden, en Volken van Oud Germanie, Ook het leven van J. Agricola. Vertaelt door P.C. Hooft
0042006: TACITUS, CORNELIS - 1. Ammales ed. Koestermann
0042007: TACITUS, CORNELIS - Tom II: Germania Agricola Dialogvs de Gratoribvs
0042281: TACITUS - Alle de werken van C. Corn. Tacitus, in 't Hollandtsch vertaalt door den heer P.C. Hooft. Met 14 portretten (door A. Vaillandt) & 8 dubbelpagina' platen (door J. Mulder)
0042100: TACITUS, CAJUS CORNELIUS - Werke. Übersetzung von H. Gutmann (Tacitus I)
0042101: TACITUS, CAJUS CORNELIUS - Werke. Die Jahrbücher (Annalen) des Tacitus, übersetzt von H. Gutmann (Tacitus II)
0036401: TADA, JONI E - Wanneer mag je sterven? Zelfmoord, euthanasie, lijden en genade
000119: CHUNG HOON TAIK - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus
0034961: TAILLEMITE, ETIENNE - Onbekende Zeeën
0027066: TAIT, L. GORDON - The Piety of John Witherspoon. Pew, Pulpit and Public Forum
000782: TAKES, CH. A. P. E.A. - Prae-adviezen voor het Congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee, te houden op 16 februari 1952 in Krasnapolsky te Amsterdam
0036578: TAKKEN, H.J. EN TRAMPER, N.M. (RED.) - Vreemde gasten. Dromen en wonderen in het contact van christenen en moslims
0041569: TAKKEN, H.J - Evangelie en moslims
0023612: TALJAARD, J.A.L. - Franz Brentano as wysgeer. 'n bydrae tot die kennis van die neo-positiwisme (Diss.)
0024018: TALMA, A.S.E. - De Anthropologie van Calvijn (Diss.)
0025999: TALSMA, DS. T. - Ook jij hoort er bij. Verhalen voor kinderen in en naast de kerkdienst
0037188: TALSMA, (DS) TJITSE - Balling in Braunschweig
0029839: TALSTRA, EEP - Oude en Nieuwe Lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude testament
0032728: TALSTRA, EEP - Een roostervrije dag. Vrije wandeling langs teksten en ervaringen
0037124: TAMMINGA, DS.LIDA EN VLASBLOM, DS. JAN PIET - Ik heb verdriet
0037986: TANGELDER, DS. T.H.G.T. (PRED. TE LOCHEM) - Verblijdt u in den Heer ten allen tijde. Keuze uit nagelaten preken
002160: TANIS, J. R. - Dutch Calvinistic Pietism in the Middle Colonies
0038092: TANKE, YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag. Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
0037350: TANNEBERG, WARD - Bedreigd
0023146: TAVENER, JOHN - Alpha en Omega. Visioenen van het milenium. Teksten uit de Openbaring van Johannes. Gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
0040665: TAVERNIER, KRIS - Jezus vinden in de tabernakel
0041241: TAYLOR, KEN - My Life A Guided Tour
0042023: TAYLOR, JOHN - Icon painting
0023929: TAZELAAR, DR. C. - De Jeugd van Groen (1801-1827) Diss.
0025604: TAZELAAR, J.P. - Het Gereformeerde Zondagsschoolwerk
0025744: TAZELAAR, J.A. - Woestijn en Wijngaard. Meditatien uit de kleine profeten (Hosea, Amos, Obadja)
002560: TAZELAAR, C. - De jeugd van Groen (1801-1827). Dissertatie.
0041131: TEEKENS, DS. IR. W.F. (E.A.) - Leven door het Woord (Dagboek)
0037196: TEELINCK, W - De spiegel der zedigheid
0037143: TEELINCK, WILLEM - Het Nieuwe Jeruzalen en Paulus Klacht
0036957: TEELINCK, W - De politieke christen. Voorwoord ds. Zandt
0041029: TEELLINCK, MR. DR. W - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheüs
0035568: TEELLINCK, WILLEM - De Standvasige Christen, afgebeeld in drie traktaten
0030062: TEELLINCK, W. - Sololoquium, betrachtingen eens zondaars
0041090: TEELLINCK, JOHANNES - De levendigmakende kracht van Gods beloften. Leerrede Psalm CXIX
0041874: TEELLINCK, WILLEM - Zie de Mens
0041678: TEEUW , DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktisch-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0033088: TEEUW, A.A. - Niet starten om staken te voorkomen? Een morele beoordeling van niet-starten en staken van sondevoeding bij CVA-patienten in een verpleeghuis (Diss.)
0042205: TEEUW, DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktische-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0031600: TEEUWEN, DS. CHR. W.J. - Wegen Gods in Gelre. Een bijdrage tot de geschiedenis der afscheiding op den Noord-Oostelijke Veluwerand
0040761: TEGNÉR, ESAIAS - Frithjofs-Saga, met twaalf platen in lichtdruk
002603: TEICHMANN, ERNST - Die paulinischen Vorstellungen von Aufrstehung und Gericht und ihre Beziehung zur jüdischen Apokaltptik.
0027435: TELCHIN, STAN - Verraden.
0029034: TELDER, ROBERT DE - De nieuwe Orde in opkomst
0024049: TELEAC - Nederlandse Literatuur na 1830.
0025562: NOS-TELEVISIE - 58 miljoen Nederlanders.
0039538: TENG, PAUL & SCHUTTEN, JAN PAUL - Jan van Scorel. Sede vacantie 1523
0040766: TENNEKES, PROF. DR. J; VROOM, DR. H.M. (RED.) - Contextualiteit en christelijke geloof
0031918: TENNEKES, J. - De Bierkaai en de Bron. Antropologische kanttekeningen bij hedendaags christendom
0036523: TENNEY, TOMMY - Gods's Dream Team. A Call to Unity
0024062: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
0030180: TERHAL, PIET AND DE RUYTER VAN STEVENINCK, THIJS (EDITORS) - Jan Tinbergen on 17 december 1994 at the Erasmus University Rotterdam
0026836: TERLAAK POOT, DR. L.D.; ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN; LUTEIJN, DRS. C.M. (RED.) - Van Goedertierenheid en recht (preken bundel). 45e jaargang (1960/1961)
0041189: TERLAAK POOT, DR. L.D - Pastoraal Boeketje
0042106: TERLOUW, A.J - Staat dat er? Verrassende bijbelstudies voor jongeren
0023614: TERLOUW, TH.J.A. - De opkomst van het Heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland (Diss.)
0025807: TERLOUW, A.J. - Een sprekend kwartiertje. Zaterdagavondzang Hervormde Gemeente Zeist
0042176: TERLOUW, DS. L - Een lege plaats. Rouwverwerking
0038559: TERLOUW, A.J. (RED.) - Jongeren en geloof. Aspecten van de begeleiding van jongeren in gezin en gemeente
0035745: TERPSTRA, JELLE - Duidelijke ouders. Ouderschap in een verwarrende tijd
0041363: TERRUWE, DR. ANNA EN KROFT, DR. A.L - De stap over de drempel. Moderne visies op hulpverlening bij menswording van mentaal gehandicapte mensen
0028264: TERRY-MAASBACH, ESTHER - Schoonheid in plaats van as. Een boek over emoties en genezing van beschadigde emoties
0040877: TESSENSOHN, WALTER E. - De scheidsmuur is weggebroken. De visie van christenen t.o.v. joden
0029858: TEUGELS, GODELIEVE - Midrasj in de Bijbel of Midrasj op de Bijbel? Een exemplarische studie van de verloving van Rebekka (Gn 24) in de Bijbel en de rabbijnse midrasj (Diss.)
0040774: THAKUR, RABINDRANATH - Vischnu-Narayana. Texte zur Indischen Gottesmystik
001405: THAUREN, JOH. - Die Akkomodation im katholischen Apostolat. Eine missionstheoretische Studie
0036699: THAYER, JOSEPH H - Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament
0041986: THEILE, C.C.G ET STIER, R - Novum Testamentum Tetraglottn. Archetypum GrÆcum. Cum Versionibus
0028820: THEISSEN, GERD - Ik moest van Pilatus achter jezus aan. Verslag van een speurtocht
0042011: THEUNISSEN, W.P - Ikonen: Vensters op de Eeuwigheid
0029701: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen van de Moedergods
002003: THIEBERGER, FRIEDRICH (HRSG.) - Jüdisches Fest, Jüdischer Brauch. Ein Sammelwerk
0038599: THIEDE, CARSTEN PETER EN CURTIS, KEN - Beproeving en Getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst
0041514: THIELE, JOHANNES (RED.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0036297: THIELICKE, DR. HELMUT - Geloven: een avontuur. Levensvragen in het spanningsveld van ons geloof
001860: THIELICKE, HELMUT - The Evangelical Faith, vol. 1 & 2
0031301: THIELICKE, HELMUT (E.A.0 - Met kinderen praten over God. Wegwijzer voor jonge ouders die het christelijk geloof willen doorgeven
0032225: THIELICKE, HELMUT - Auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Gedanken zur Zukunft des Christentums
0035624: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
000444: THIERRY, GERARD JACOBUS - De religieuze beteekenis van het Aegyptische koningschap. I. De titulatuur
001563: THIIELICKE, HELMUT - Der evangelische Glaube. Grundzüge der Dogmatik
0029642: THIJM, D.C. (GEB. TE PARAMARIBO) - De leer van de voornaamste afdeelingen der Christelijke Kerk aangaande de erfzonde inj het licht van de schriften des Nieuwen Verbonds (Disserattie)
002874: THIJS, DS. E.TH. - De Bijbel op tafel.
0032195: THIJS, DS. E. TH. - Op weg naar kerst. Gedachten en gedichten voor de dagen van advent
0042177: THIJS, DS. E. TH - Als de jaren gaan tellen. Teksten bij het ouder wordn
0041784: THIJSEN, A.H.A - Gij hebt veel goeds gedaan, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Tricht-Geldermalsen 1845-1995
0024384: THIJSSE, JAC. P. - Bosch en Heide
0041895: THIJSSE, JAC. P - De Bloemen in onzen tuin. (Verkade-album)
0036856: THILO, HANS-JOACHIM - Overwinning van tweespalt. Toepassing der pastorale psychologie
0036143: THILO, HANS-JOACHIM - Ehe ihne Norm? Eine evangelische Ehe-Ethik in Theorie und Praxis (Diss.)
002076: THILS, GUSTAVE - Histoire doctrinale du mouvement oecuménique
0037294: THOENE, BODIE & BROCK - De Galway Kronieken (Deel 2: Over mensen & engelen)
0039111: THOENE, BODIE - Een lied in Sion (deel 2 uit een serie van 4)
0040584: THOENE, BODIE - De sleutel tot Sion (Deel 7 uit deze serie)
0030960: THOENE, BODIE EN BROCK - Tocht om Kaap Hoorn
0030961: THOENE, BODIE EN BROCK - Oorlog in Tennessee
0030959: THOENE, BODIE EN BROCK - Klopjacht in Californië
0041922: THOMAS, JACQUELIN - De stem van haar hart
001274: THOMAS, P. - Churches in India
0031322: THOMAS, YVAN - God in Frankrijk. Cursiefjes uit het leven gegrepen
0038823: THOMAS, YVAN - En jij gelooft dat? Antwoorden op vragen over het christelijk geloof
0035548: THOMAS, PIET; MILBOU, STAN EN CHAFFOY, PHILIPPE DE - De Psalmen (boek + CD)
0029837: THOMPSON, THOMAS L. - Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources
000687: THOMPSON, DAVID M. (ED.) - Stating the Gospel. Formulations and Declarations of Faith from the Heritage of The United Reformed Church
0029252: THOMPSON - Studien-Bibel
0040593: THOMPSON, DAVID - Zend mij
0034940: THOMPSON, WILLIAM D - De ongezonde kerkslaap
0037144: THORBECKE, J.R - Over plaatselijke begrooting (opgesteld in 1847)
0037290: THORWALD, JÜRGEN - Das Gewürz. Die sagen der Juden in Amerika
0038684: THROCKMORTON, BURTON H - Gospel Parallels. A Synopsis of the first three Gospels
0028633: THULIN, OSKAR - De reformatie in Europa
0041375: THUNG, P.J - Sterfelijkheid of eindeloos leven
0033952: THUREAU-DANGIN, FRANCOIS - Rituels Accadiens
0038077: TIBBALLS, GEOFF - De klant is nooit koning.Rare dingen die klanten in winkels uitkramen
0029227: TICHELAAR, JOHAN - Het Goddelijke leven, en haar doel...
0024024: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponentenb met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
000445: TIELE, C. P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Gifford-lezingen, gehouden in de Universiteit te Edinburgh. Eerste reeks, Nov.-Dec. 1896; Tweede reeks, Nov.-Dec. 1898
0032367: TIELEMAN, DICK - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur
0030733: TIELEMAN, HENK - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
0022963: TIETZE, HANS - Le Musee Ideal de la Peinture. Chefs-dóeuvre des grands musees Nationaux.
0027526: TIGCHELER, DR. JO. - De bergrede. Matteus 5-7 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0028763: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang no. 1. Januari 2009
0028764: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang . No.2. April 2009
0028765: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN - 1e jaargang No. 3 Juli 2009
0039370: TIJN, MAARTJE VAN/NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken
0023017: TIJN, MAARTJE VAN - Gedenk, wat over ons gekomen is....
0041059: TIJN, JOOP VAN - Van God los. Gesprekken met mensen die het geloof hebben verlaten
0030992: TIL, HENRY R. VAN - The Calvinistic Concept of Culture
0037738: TIL, CORNELIUS VAN - The New Modernism. An appraisal of the Theology of Barth and Brunner
0033251: MISSIEHUIS TILBURG - Een kwarteeuw apostolaat. Gedenkboek bij jubileum van de missie in Ned. Nieuw-Guinea en de Molukken (1903-1928)
0030069: TILLICH, PAUL - De dynamiek van het geloof
0035167: TILLICH, PAUL - Die Judenfrage ein Christliches und ein Deutsches Problem
0028024: TILLMANS, W.G. - De aanwezigheid van het Bijbels Hooglied in het Cantico Espiritual van San Juan de la Cruz
0038459: TILLY, MICHAEL - Einführung in die Septuaginta
0039048: TIMMER. E.M.A - Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidsverzekering in vroeger tijden (Diss.)
0039459: TIMMER. DS. J.J. EN VERMAAS, DS. J. (RED.) - Genade voor genade, Prekenserie 23ste/26ste jaargang ((1971 tot 1974)
0038228: TIMMERMAN, DS. R - Vergeven
0026536: TIMMERMANS, FELIX EN THIRY, ANTOON - Begijnhofsproken
0034683: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen
0028700: TOW TIMOTHY - Songs & Verses from the Holy Land
0034391: GEERTSMA. TINUS - De vier wereldrijken
0034699: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS - Begijnhoven vroeger en nu.: Neerstigh tot eere Godts
0033283: TLATLI, DR. SALAH-EDDINE - La Carthage Punique. Etude Urbaine. La ville; Ses fonctions; Son rayonnement
0023619: TOBLER, STEFAN - Analogia Caritatis. Kirche als Geschöpf und Abbild der Trinität. (Diss.)
0023618: TOEBES, C.J. - Dominees-Drama. Dr. J.C. Zaalberg Pz, 1828-1885. (Diss.)
0033217: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historiën
0027985: TOET, DRS. J. - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
0039084: TOLL, JURRIAAN VAN - Gedrukte Archivaliën. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsche kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a.
0027419: TOLSTOI, COMTE LEON - A la Recherche du Bonheur
0025563: TOLSTOJ, LEO N. - Oorlog en Vrede
0026002: TOLSTOJ, LEO - Waar liefde is, daar is ook God
0037667: TOM, DICK - Levenskracht door het fundament
0029593: TOMSON, PETER J. - Als dit uit de Hemel is.... Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom
0031516: TON, M.G. EN HENDRIKS, D. - Van Katakombe tot (Dordtse) Kathedraal.
0028801: TONQUÉDEC, JOSEPH DE - Les maladies nerveuses ou mentalis et les manifestations diaboliques
002050: TOOLEY, SARAH - Florence Nightingale
0024401: TOOM, DR. W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen: levensverlening-euthanasie-suïcide (Diss.)
0041545: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de meester-schilder (2e serie, no. 2)
0041546: TOONDER, MARTEN - Heer Bommel en de bergmensen (2e serie, No. 7)
0041547: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde
0041548: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. De tovertuin
0041549: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. De geheimzinnige roverhoofdman.
0033315: TOOR, A.F. VAN EN TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
0032154: TOORENENBERGEN, DR. J.J.VAN - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde kerk, in zuiveren kritisch bewerkten tekst.
0037643: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkleijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
0029835: TOORN, KAREL VAN DER - Family Religion in Babylonia, Syria and Israel. Continuty and Change in the Forms of Religion Life
0034283: TOORN, KAREL VAN DER - Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst in het leven van de Israëlitische en Babylonische vrouw
0034036: TOORNVLIET, DS. G. - Leven is toch overwinnen. Radiopreken
0033443: TOPHOFF, MICHAEL M. - Chan Buddhism: Implications of Awareness and Mindfulness-Training for Managerial Functoning (Diss.)
0039683: TOREN, BENNO VAN DEN - Doordenken over God
0040014: TOREN, BENNO VAN DEN - Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording (Diss.)
0032463: TORRANCE, T.F. - Calvin's Lehre vom Menschen
0031353: DIV SCHRIJVERS (75 IN TOTALITEIT) - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf
0028710: TOUR, IMBART DE LA - Calvin. Der mensch - Die Kirche - Die Zeit
001956: TOURNIAC, JEAN - Les tracés de lumière. Symbolisme et connaissance
0023516: TOURTE-CHERBULIEZ, MEVROUW - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (eerste deel)
0024625: TOURTE-CHERBULIEZ, M. - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (tweede deel)
0024409: TOUW, H.C - Het wonder der kerk
0028876: TOW, TIMOTHY - Calvin`s Institutes. An Abridged. (Volume I, book I and II)
0039793: TOYNBEE, ARNOLD J - Een studie der geschiedenis
0039962: TRAMPER, NIEK - Psalmen. Dicht bij God wonen
0031016: TRAP, H.J. - En zij werden tot een groot volk. Roman over de Pilgrim Fathers
000602: TRAPMAN, J. - De Summa der godliker scrifturen (1523)
0025293: TREFFERS, P.E. - Abortus Provocatus en Anticonceptie (Diss.)
0040773: TRIBLE, PHYLLIS - GOD en sekse-gebonden taalgebruik
0028573: IZB (DS. J.C. VAN TRIGT) - In zijn nabijheid (Bijbelstudies over het gebed)
0040824: TRIMP, C; BRUIJNE, A.L.TH. DE; DOEDENS, J.J.T; KAMPHUIS, B - Woord op schrift. Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel
0029048: TRIMP, DR. C. - Woord, water en wijn. Gedachten over prediking, doop en avondmaal
0023902: TRIMP, DR. C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen toegelicht
0026621: TRIMP, PROF, DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen: Schriftverklaring; Kerkelijk leven; Opleiding
0027967: TRIMP, DS. C. - Tot een levendige troost zijn volks. Beschouwingen over de uitverkiezing
0028427: TRIMP, DR. C. - Om de klaarheid der waarheid. Een taxatie van de leeruitspraak van Assen-1926 en haar terzijdestelling in 1967
0041355: TRIMP, DS. P.J - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus
0032422: TRIMP, DR. C. - De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers
0026115: TRIMP, DR. C. - De Preek. Een praktisch verhaal oveer het maken en houden van preken
0033332: TROBISCH, INGRID EN RÖTZER, ELISABETH - Liefde als gave en opgave
0030732: TROBISCH, INGRID - Je moet alleen verder. Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet.
0030566: TROEGER, EBERHARD - Der Islam bei uns. Ängste und Erwartungen zwischen Christen und Muslimen
0025319: TROELSTRA, DR. A. - Het Oude Testament
0035039: TROELSTRA, DR. A. (E.A. RED.) - Van Goedertierenheid en Recht. 52 preken. 2e jaargang (1911/1912)
0035038: TROELSTRA, DR. A. (E.A. RED.) - Van Goedertierenheid en Recht. 52 preken. (1e jaargang)
000261: TROELTSCH, ERNST - Zur religiösen Lage, Religionsphilosohpie und Ethik
001538: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen
0031994: TROMMIUM ABRAHAMUM (TROMMIUS, ABRAHAM) - Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments , met achter an gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch Register (3 delen)
0025481: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
0024422: TROMP, D. - Verbond tegen het Lot. Gekozen en ingeleid door K.H. Miskotte.
0025036: TROMP, HYLKE WYBE - Politieke opvattingen en politiek gedrag in internationale crisissituaties (Diss.)
0028597: TROMP, GEERT EN DROOGSMA, JOUKE - `t kan ècht anders! Over jongeren en kerkdienst
0034154: TROMP. G.C. - Biddend onderweg. Over gebedsvormen en de praktijk van het bidden
0035509: TROOST, F. (SAMENSTELLER) - In antwoord.....Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag
0035071: TROOST, F. (SAMENSTELLER) EN VELE MEDEWERKERS - De zin van het leven. gezinsboek
0025027: TROOST, A. - Casuïstiek en situatie-ethiek (Diss.)
0034223: TROOST, A.F. - Een venster in de hemel
0037366: TROOST, ANDRÉ - Ik, Tertius. Brieven uit Rome
0037418: TROOST, A.F - In liefde geloven. Meditatieve notities bij de eerste brief van Johannes
0034344: TROOST, A. F. - Blaas de Bzuin. Nieuwe kerstliederen voor jong en oud
0036356: TROOST, ANDRÉ F - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar
0040292: TROOST, F - Aan het venster van het geloof
0042152: TROOST, PLEUN R - Een fries in het dorp
0039477: TROOST, ANDRÉ F - Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen
0030109: TROOST, A,F. - Als ik op zondag wakker word
0036164: TROOST, ANDRÉ F. EN TROOST, GERALD - Tweemaal Troost. Een Evangelisch-protestantse correspondentie
0026033: TROOST, DS. PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en Charismatisch leren van elkaar
0030491: TROOST, A.F. - Dichterbij de overzij
0026735: TROOST, A.F. - Aan stille wateren. Bijbels dagboek
0032440: TROOSTENBURG DE BRUYN, DS. C.A.L. VAN - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)
0041637: TROOSTHEIDE, H - Een stem zegt Roep! Een roepstem tot Evangelisatie en Reformatie
0035551: TROUWBORST, DS. C - De kleding van Jezus. Meditaties over gedachten wat Jezus als Messias aan kleding droeg
0034629: TROYER, KRISTIN DE - Het einde van de Alpha-tekst van Ester (Diss.)
0028756: TSCHACKERT, PAUL - Die unveränderte Augsburgische Konfession (Deutsch und Lateinisch)
0039886: TUIJL, H. VAN - Het 'Onmachige' niets. Over de plaats van de theologica rationalis in het denken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt (Diss.)
0038330: TUINMAN, ARIE - Jobje. (Vervolgverhaal verschenen in "Eskol"
0030694: TUINSTRA, DR. C.L. - Het symbool in de psychanalyse (Diss.)
0030000: TUINSTRA, DR. E.W. - Prediking O.T. (Spreuken, deel I)
0032145: TUKKER, DS. W.L. - De weg van het Woord. In het spoor van de vaderen. Verzamelde opstellen
0032436: TUKKER, DR. C.A. - Vast vertrouwen en Onberispelijk leven
0037716: TUKKER, DS. W.L - Filippus de evangelist
0025965: TUKKER, DR. C.A. - Bronnen bij de Belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (Deel 4)
0030820: TUKKER, DS. W.L. - Abraham de vader aller gelovigen
0023938: TUKKER, W.L. - Geloof en verwachting. Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
0029260: TUKKER, DR. C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde bijbel
0030719: TUKKER, DS. W.L. (E.A.) - Totdat Hij komt. Over de wederkomst van Christus.
0027259: TUKKER, DS. W.L. - De Koning der eeuwen zij ere. (Afscheidspreek te Groot Ammers in 1974)
0039438: TUKKER, DR. C.A - Van God en Zijn Kerk
0032149: TUKKER, DR. C.A. - Water Putten (2 deeltjes).Kerkhistorische teksten verzameld, vertaald en ingeleid.
0034194: TUKKER, DR. C.A. - De waarheid in Christus. Preken uit Romeinen 5-16
0041455: TWILT, JOOP - Een God zei: Ga. Hoe God in een Boliviaans kinderdorp alle ruimte kreeg
0030917: TYNDALE, WILLIAM - Tyndale's Bible. 2 volumes (O.T. en N.T.) in slipcase.
0023518: TYNDALE, WILLIAM - Dageraad. Eene geschiedenis uit den voortijd der hervorming.
0036358: UBBINK, DR. G - Christendom en politiek
0036133: UBBINK, G - Het zondebegrip in de synoptische Evangeliën. Een semasiologische en exegetische studie (Diss.)
0029998: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen deel I, 1-40)
0038487: UCHELEN, DR. N.A - Exodus 1 - 20. Verklaring van een bijbelgedeelte)
0029999: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen, deel II, 41-80)
0034837: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen, deel 1: 1 - 40)
0038750: UDEMANS, GODEFRIDUS - Samenspraak over het Heilig Avondmaal
0041481: UFFELEN, AAD VAN EN BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst. Bloemschikken in kerk en woning
0034756: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden
0026573: UILDIRKS, F.J. VAN EN BRUINSMA DR. VITUS - Onze bloemen in de tuin.
0023422: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. (Diss.)
0040295: UITBOL, J.C,. EN WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-Indiëgangers gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
0039109: OUD-VADERLANDSE RECHT (ST. TOT UITGAVE VAN) - Verslagen en mededelingen Deel 5
0034323: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen
0037154: ULFERS, DS. S - Charles Kingsley, een Christen-Socialist
0036687: ULRICH, HANS - De 20ste eeuw in een notendop. Wat iedere Nederlander moet weten van de 20ste eeuw
0040313: UNDERHILL, PACO - Waarom kopen we wat we kopen. De wetenschap van het winkelen
000597: UNDERWOOD, ALFRED CLAIR - Conversion: Christian and Non-Christian. A comparative and psychological study
0027581: UNGER, MERRILL F. - Bibel Aktuell. Band 1, Die fünf Bücher Mose
0033682: CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE - Wat zeggen ze er van? Gedenkboek t.g.v. 40-jarig bestaan der Unie (1908-1948)
0040064: LEIDSE UNIVERSITEIT - Leidse Alumni Almanak 1999
0026842: DIV. AUTEURS (HOOGLERAREN AAN DIV. NED. UNIVERSITEITEN) - De Weg der Menschheid. Monografieën gewijd aan kunst, geschiedenis en religie (15 delen)
0033735: TEMPLE UNIVERSITY - Journal of Ecumencial Studies (3 volumes. Numbers 2, 3 en 4 van 1975)
0041523: UNNIK, PROF. DR. W.C. VAN (INLEIDING) - Apocriefen van het Oude Testament. Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur
0041149: URSINUS, ZACHARIUS - Kerk en uitverkiezing
0027823: URSINUS, DR. ZACHARIAS - Over het gebed . (Uit het Schatboek)
0039183: PROVINCIE UTRECHT - Provinciale Almanak voor Utrecht. Eerste jaargang (1926)
0039121: GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT - Verslag omtrent oude gemeente-, waterschaps- en veenderij archieven in de provincie Utrecht over 1900-1902
0038991: PROV. UTRECHT - De raadzalen en Statenzaal in de provincie Utrecht
0039248: GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT - Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de Prov. Utrecht over 1891
0024006: CATHARIJNECONVENT-UTRECHT - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld.
0041102: WAALSE GEMEENTE UTRECHT - Onze kerk in de stad. Waalse gemeente en Pieterskerk: 350 jaar samen 1656-2006
0039065: DIACONIE OUDEMANNEN- EN VROUWENHUIS DER N.H. GEMEENTE UTRECHT - Twee eeuwen diaconale bejaardenzorg. T.G.V. 200-jarig bestaan
0039168: PROVINCIE UTRECHT - Provinciale Almanak voor Utrecht, ten dienste van Gemeente-, Waterschaps-, Polder-, en andere besturen
0039138: ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT - Jaargangen 1988/1989 t/m 2004/2005
0039122: GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT - Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie Utrecht over 1884/85
0039290: GEM. UTRECHT - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht
0026371: UZURET, F.W.M. (IN LEVEN G.T. DER L.O.G.T.) - In Memoriam. Eenige schetsen
0031594: VAANDRAGER, ARIE - Compassie als kompas. Portret van Hans Visser, dominee van de Rotterdamse Pauluskerk
0041414: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER - Geboren te Betlehem. Kerstmis zoals het werkelijk was
0041070: VADELL, NATALIO ABEL - Salmos de David. Parafrasis poética
0039069: VAILLANT, MR. C.E - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand (Wetten, Besluiten, Decisiën enz, benevens formulieren tot de inschrijving der akten
0041863: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door zijn Liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
0041619: VALEN, L.J. VAN - Naftali een losgelaten hinde. De strijd en het lijden van de Schotse Kerk voor de kroonrechten van Christus
0030460: VALEN, L.J. VAN - Thomas Boston, een visser der mensen
0029880: VALEN, L.J. VAN - Evangelist Duncan Matheson. De stem in de woestijn
0033424: VALERIO, RUTH - L van Levensstijl. ABC van rechtvaardig en duurzaam leven
0034987: VALETON, DR. J.J.P. (JR.) - Profeten des Ouden Verbonds. Een viertal voorlezingen
001746: VALETON, J. J. P. - Amos und Hosea. Ein Kapitel aus der Geschichte der israelitischen Religion
0042063: VALFELLS, SIGRID & CATHEY, JAMES E - Old Icelandic. An Introduction Course
0025913: VALK, DR. M.H.A. VAN DER - De groote roode draak. Satanalogie en Daemonologie
0032564: VALK, HANS - 375 jaar Oud-Katholieken in Krommenie
0031865: VALK, MAURICE DE - De zin van zijn. Voedsel voor de ziel
0034082: VALK, JACK DE - Ruimte in je ziel
0027340: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - In het diepst van de wildernis
0042247: VALKENBURG, RIK - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk
0030839: VALKENBURG, TON - Eenzaamheid.... kan ik er wat aan doen?
0023888: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
0025471: VALKENBURG, RIK - Laat zich het orgel overal.... Het koninklijk instrument en zijn bespelers
0025615: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers. Een gesprek met een 17-tal smaakmakers uit de breedte van het kerkelijk leven
0022943: VALKENBURG, RIK - Stelling en tegenstelling, voor en na het Getuigenis.
0040435: VALKENBURG, RIK - Wie was ds. R. Kok eigenlijk? Een drieluik (Vóór, in en na de Tweede Wereldoorlog)
0028690: VALKENBURG, RIK - Haring of kuit. Discussie-interviews met theologen
0028878: VALKENBURG, RIK - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige Israël
0028879: VALKENBURG, RIK - Discussie-interviews over verontrusting
0033358: VALKENBURG, TON (E.A.) - Verborgen troost. Een handreiking voor psycho-pastorale hulpverlening
0029760: VALKENBURG, RIK - Ten Dage Mijner Benauwdheid
0036349: VALKENBURG, RIK (E.A.) - Het leven in eigen hand? Vragen over moderne medische technologie en genetische manipulatie
0034034: VALKENBURG, RIK - Wat wij geloven. Twintig discussie-interviews met vooraanstaande kerkelijke figuren in Nederland (uit de breedte der kerk)
0036657: VALKENBURG, RIK - Nederlandse kerken en christenen in Canada en U.S.A.
0040385: VALKENBURG, TON - Omgaan met ouderen die hulp nodig hebben. Een praktisch leerboek voor het vak omgangskunde
0031242: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953
0042108: VALKENBURG, RIK - Djoenkeng Owari. Het appèl is afgelopen (Over het leven van zendeling ds. A. Bikker)
0041399: VALKENBURG, RIK - Als een vuurbrand uit een vuur
0034181: VALKENBURG, RIK - Waar het om gaat. Discussie-interviews
0036313: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven. Zendingsverhalen e.d. uit 75-jarige praktijk GZB
0034880: VALKENBURG, TON - Meer in huis. Thuiszorg vanuit christelijke motivatie
0036229: VALKENBURG, RIK - België kent u het zo....?
0028895: VALLOTTON, PAUL - Uren met het Oude Testament. De opvoeding door den Bijbel
0025888: VANDENBERGHE, BRUNO H. - Aisopeia
0042287: VANDIKKELEN, JOS (VOORWOORD) - Vrouwen in het Oude Testament
0041719: VANGENECHTEN, K - Het juiste Latijnse Woord
0038797: VANHUYSSE, T - Waarom ik niet meer rooms-katholiek ben?
0038787: VANHUYSSE, TOON - Het vagevuur
0023775: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
0038798: VANHUYSSE, TOON - Wat Rome leert aan de bijbel getoetst
0034676: VANMOUR, JEAN-BAPTISTE - Les peintures & apos; turues&apos de Jean Baptiste Vanmour. 1671-1737
0023396: VANOENE, REV. W.J.J. - Inhritance Preserved. The Canadian Reformed Churches in historical perspective.
0027110: VANSTIPHOUT, H.L.J.; JONGELING, K.; LEEMHUID, F.; REININK, G.J. (EDITORS) - Scripta Signa Vocis. Studies about Scrpts, Scriptures, Scribes and Languagea in the Near East, presented to J.H. Hospers by his pupils, colleagues and friends
0031692: VANYA - Hij betaalde zijn geloof met de dood
0028109: VATERLAUS, MELISSA - Real life in Moscou, a pratical guide
0035431: VAUGHN, ELLEN - Het snoer
000211: VAUX, R. DE - Hoe het oude Israel leefde. De instellingen van het Oude Testament
0027407: VAVILOV, S. - Lénine et les problèmes philosophiques de la physique moderne
0040833: NBG.VBG - Wegwijs in de Bijbel
0026807: VERENIGING BESTUREN KATHOLIEK ONDERWIJS (VBKO) - De tien geboden. Toelichting op deze geboden
0029326: KBS/VBS - De Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling. Complete katholieke editie met inleidingen
0033442: VEDDER, ANTON - The Values of Freedom (Diss.)
0030735: VEEFKIND, KOOS - Wegen en wandelingen
0039795: VEELEN, GORDON VAN - Delina. Het bewogen leven van Henny van Veelen
0024188: VEEN, W.K. VAN DER - Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
0031620: VEEN, DS. S.D. VAN - Uit de vorige eeuw. Vier voorlezingen ter kenschetsing van het kerkelijk en godsdienstig leven in de 18e eeuw
0028944: VEEN, PROF. DR. S.D. VAN - Het Godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde kerk
0037903: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken
0026091: VEEN, FREEK VAN DER (RED.) - Kerken in Noord-Holland
0041388: VEEN, DS. JAN VAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie
0041389: VEEN, TONY TEN - Opvoeden in geloof
0039961: VEEN, DR. WIKEN - Verzoening in de praktijk? De NCSV en de 'Duitsche Quaestie'
0026013: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie (Diss.)
0041809: VEENHOF, JOH. G - De parachutisten vallen aan. Verhaal over de gebeurtenissen rond de slag om Arnhem. 17-26 september 1944
0041810: VEENHOF, JOH. G - Sluipvaart onder de golven
0032442: VEENHOF, JAN - Geist und Liebe. Die systematischen Voraussetzungen der Ethk Hendrik van Oyens
0026042: VEENHOF, PROF. C. - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing
0027334: VEENHOF, PROF. C. EN BORN, DS. E.T. VAN DEN - Appèl ! Een dringend beroep op de jeugd die vóór 1945 met ons één was
0027949: VEENHOF, PROF. C. - De beslissende strijd der kerk (Brochurereeks No. 2)
0028519: VEENHOF, PROF. C. - Nog eens: Een Appèl
0026452: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
000605: VEENHOF, J. - Revelatie en inspiratie. De Openbarings- en Schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie (Diss.)
0031017: VEENHOF, JOH.G. - Tailgunner (Staartschutter)
0041811: VEENHOF, JOH. G - Vuur langs de wolken
0041808: VEENHOF, JOH. G - Verloren zonen. Verhaal over de voorposten van de Grebbelinie
0034907: VEENHUIZEN, F.H. (VOORZ. E.A.) - Evangelische en gereformeerd: Verkenning en herkenning
0031640: VEENSTRA, DS. BOB - Een kerkelijk jaarboek in dagboek vorm. Korte overdenkingen
0035008: VEENSTRA, DS. WOLTER (VOORWOORD J.H. MEIJER - TABITHA) - Onvoltooid verleden. Ds. Wolter Veenstra (1920-1991)
0033632: VEENSTRA, REV. WM. (1868-1902) - Leerredenen
0041120: RABOBANK VEENSTROMEN - Een buitengewone KIJK. 111 jaar historie Rabobank Veenstromen
0034589: VEER, DS. A. VAN DER - Woorden die tellen. Bijbels dagboek
0038768: VEER, DS. A. VAN DER - Dichtbij God, dichtbij mensen
0027673: VEER, M.B. VAN `T - My God is Yahweh. Elijah and Ahab in an Age of Apostasy
0027696: VEER, DS. M.B. VAN `T - Intreepreek 18 mei 1936 in de Noorderkerk te Groningen
0032653: VEER, DS. A. VAN DER - Geloven in de toekomst. Bijbels dagboek
0041484: VEER, DS. ARIE VAN DER - Geloof dat maar. Bijbels dagboek
0039173: VEERING. J - Spelenderwijs (zuiver) Nederlands
0039743: VEERMAN, HANNEKE - Lopend vuur
0027861: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd (Diss.)
0034326: VEERMAN, MARTHY P. - Mondig - Bondig - Zondig. Drie stromingen binnen de gereformerde wereld in Nederland (Diss).
0030086: VEKEMAN, PROF. DR. H. - Panorama. De spriritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden 1530-1800
0039840: VELD, DS. T IN 'T (E.A.) - Samen luisteren. Deel 5 uit: Kernwoorden van christelijk geloof
0042211: VELD, DR. B. VAN 'T - Gelijk het gras.... De menselijke vergankelijkheid in het Oude Testament
0038314: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Deel II: Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw
0040731: VELD, DR. H. VAN 'T - Wegwijzer naar Christus. De Heidelbergse Catechismus berijmd en gezonden, 1624-2006
0040049: VELDE, DR. MEES TE (RED.) EN ANDEREN - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
0033199: VELDE, DR. M. TE - Gemeente-opbouw. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gmeente (4 deeltjes)
0026897: VELDE, DS. C. VAN DE (E.A.) - Van werkelijkheid naar ideaal. Een praktisch boek over gemeenteopbouw
0026975: VELDE, DR. M. TE - Gemeente opbouw. Methodisch beleid ontwikkelen in de christelijke gemeente (deel 3)
0023626: VELDE, M. TE - Anthony Brummelkamp 1811-1888 (Diss.)
0038461: VELDEN, DR. M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek (diss.)
0031814: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen
0030185: VELDEN, PETRUS VAN DER (HERV. PRED. LEKKERLAND) - De Merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van Petrus van der Velden
0029759: VELDEN, MAR. VAN DER - Twaalf dromers en drammers. Kinderen leren in lied en vertelling over de twaalf kleine profeten
0037506: VELDEN, DS. J.D. VAN DER (E.A. GEREF. PREDIKANTEN) - Stemmen des geestes
0041025: VELDEN, DS. J.D. V.D - De liederen Hammaäloth. Zestien leerredenen
0036134: VELDHOEN, N.G - Het proces van den Apostel Paulus (Diss.)
0024926: VELDHUIS, RUURD - Realism versus utopianism? (Diss.)
0023699: VELDHUIS, HENRI (E.A.) - Onrustig is ons hart.... Mens-zijn in christelijk perspectief.
0036379: VELDHUIZEN, DS. H - Rondom ons zijn engelen?
0040592: VELDHUIZEN, BEP (E.A.) - Popmuziek en eredienst.Jubal en Asaf
0039917: VELDHUIZEN, A.C - Is de kloof te overbruggen?
0025891: VELDHUIZEN, DR. A. VAN - Lukas de medicijnmeester
0028815: VELDHUIZEN, DS. H EN VERBOOM, DRS. W. - Wij geloven. De catechismus in woord en beeld
0023625: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (Diss.)
0029513: VELDHUIZEN, DS. H. - In gesprek met Jehova's Getuigen
0038799: VELDHUIZEN, DS. H - Christenen ontmoeten Moslims. Wat hebben moslims ons te zeggen? Wat hebben wij hun te zeggen?
0025629: VELDHUIZEN, PROF. DR. A. VAN (E.A.) - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek (4 dln)
0034032: VELDHUIZEN, DS. H. - Hoe occult is occult? (Serie BIJ-Tijds)
0026907: VELDJESGRAAF, LAURENS C - Wilma. 1873-1867. Een literaire scriptie
001467: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catchismus (2 delen)
0031283: VELDKAMP, DS. H. - Van Reformatie tot Deportatie (Over Jeremia ; 2 delen (1-24 en 25-52)
0032859: VELDKAMP, DS. H. - Van reformatie tot Deportatie (Deel 1: over Jeremia 1 -24)
0033305: VELDMAN, DS. K. (E.A.) - De rijkdom zijner goedertierenheid
0041206: VELDMAN, DS. F.J. - Een blinkend spoor. Bijbels dagboek
0028043: VELDMAN, DRS. H. - Woord en Wereld No. 61 (Heinrich Bullinger 1504-1575)
0036580: VELEMA, HS. J.H - Evangelische Oogst
0037792: VELEMA. DR. W.H - Bloeien in de woestijn. Over het leven met God in deze tijd
0032350: VELEMA, DR. W.H. - Door het Woord bewogen
0040603: VELEMA-DRENT, GERRY - Wie droogt mijn tranen? Twee ex-prostituées vertellen hun verhaal
0037508: VELEMA, DR. W.H - Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde
0033057: VELEMA, DR. W.H. - Mag ik sterven, moet ik leven?
0026208: VELEMA, A.W. - God ter sprake. Een homeletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Barth, in vergelijking met Hans Joch. Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren (Diss.)
0028535: VELEMA, DR. W.H. - De breuk in de gereformeerde oecumenische synode
0040582: VELEMA, DR. W.H - Tussen tekst en preek. Meditatieve schetsen voor de verkondiging
0031300: VELEMA, DR. J.H. - Onder Gods lamp. 52 meditaties
0039491: VELEMA, GERRY - Voor jou. Een boekje vol nabijheid
0028990: VELEMA, PROF. DR. W.H. - Kennen jullie elkaar? Over huwelijk en relaties
0041032: VELEMA, DR. W.H - Verkenningen in Romeinen
0028134: VELEMA, DR. W.H. - Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit
0034044: VELEMA, DS. J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken
0034802: VELEMA, DR. W.H. - Ethische vragen in prediking en pastoraat
0029652: VELEMA, DR. W.H. - Wie is God?
0040860: VELEMA, DS. J.H - Het oog naar boven. Bemoediging bij het ouder worden, in eenzaamheid en ziekte
0039956: VELEMA, DR. W.H. - Rondom het levenseinde
0031498: VELEMA, PROF. DR. W.H. - Orïentatie in de christelijke ethiek
0032975: VELEMA, DS. J.H. - Feit & Feest. Over de actuele betekenis van de Heilsfeiten
0032993: VELEMA, DS. J.H. - Toch niet alleen
0029583: VELEMA, DR. W.H. - Lichtende Woorden, in dagen van zorg en depressie
0032863: VELEMA, DR. W.H. - Verdiept pastoraat. het voeren van een pastoraal gesprek
0028922: VELEMA, DS. J.H. - Denken over.....Gereformeerd zijn
0036296: VELEMA, DS. J.H. - Wie is gelijk de Heere? Micha, een veelzijdige profeet
0040743: VELEMA, DR. W.H - Met verstand en hart. Christelijke ethiek in de praktjk
0028310: VELEMA-DRENT, GERRY - De Schoot van God
0028841: VELEMA-DRENT, GERRY - Save Seks. Een boekje open over seks
0034910: VELEMA-DRENT, GERRY - Vragen om andermans problemen. Het verhaal van een adoptie
0041441: VELEMA-DRENT, GERRY - Dit Koningskind. Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
0035834: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie
001077: VELLENGA, SIPCO J. - Religie en relaties. Veranderingen in het protestantse ethos in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw
001096: VELLENGA, G. - Christelijke dogmatiek
0039957: VELTHUIS, DRS. BERT - De Zoon. Christus op Ikonen
0040740: VELTHUIS, OLAV & NOORDEGRAAF-EELENS, LIESBETH - Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de financiële markt
0034796: VELTKAMP, HENK - Toch verder? Verwerken van leed, een lange weg
0033186: VELTKAMP, HENK EN ZEE, INEKE VAN DER - Het leven rijmt niet. Een verzwegen thema
0037511: VELTMAN, JAN - Het gelukkige leven van Date Dalwoud
0038386: VELTMAN, MARIA - S.A. Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit zijn dagboekteksten, brieven en werken
0035808: VELZEN, CORNELIUS VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
0030837: VELZEN, DRS. N.C. VAN - Tot zijn gedachtenis. Voor de week van voorbereiding tot het H. Avondmaal
0031622: VELZEN, S. VAN - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk bij Veertig-jarig Jubelé
0030770: VEN, J.A. VAN DER ( E.A.; RED.) - Individualisering en religie
0024632: VEN, PROF. DR. J.A. VAN DER - Vorming in waarden en normen
0034285: VEN, PROF. DR. J.A. VAN DER - Botsende culturen in Nederland?
0037650: VEN, DRS. R. VAN DER - Dossier T.B. Joshua. Genezing in breder perspectief

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

12/15