Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0023146: TAVENER, JOHN - Alpha en Omega. Visioenen van het milenium. Teksten uit de Openbaring van Johannes. Gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
0043328: TAVERNE - In 't land van belofte: in de nieue stadt
0040665: TAVERNIER, KRIS - Jezus vinden in de tabernakel
0041241: TAYLOR, KEN - My Life A Guided Tour
0042023: TAYLOR, JOHN - Icon painting
0025744: TAZELAAR, J.A. - Woestijn en Wijngaard. Meditatien uit de kleine profeten (Hosea, Amos, Obadja)
002560: TAZELAAR, C. - De jeugd van Groen (1801-1827). Dissertatie.
0041131: TEEKENS, DS. IR. W.F. (E.A.) - Leven door het Woord (Dagboek)
0043046: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid
0036957: TEELINCK, W - De politieke christen. Voorwoord ds. Zandt
0041029: TEELLINCK, MR. DR. W - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheüs
0043635: TEELLINCK, DS. WILLEM - De nieuwmaker en zijn nieuwe werk
0030062: TEELLINCK, W. - Sololoquium, betrachtingen eens zondaars
0043401: TEELLINCK, WILLEM - Buren-Kout, samenspraak omvattend tien stichtelijke gesprekken over godsdienstige zaken
0041678: TEEUW , DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktisch-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0042205: TEEUW, DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktische-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0027435: TELCHIN, STAN - Verraden.
0029034: TELDER, ROBERT DE - De nieuwe Orde in opkomst
0024049: TELEAC - Nederlandse Literatuur na 1830.
0025562: NOS-TELEVISIE - 58 miljoen Nederlanders.
0043380: DRS. N. VAN TELLINGEN - H.Hasper een omstreden hymnoloog
0043712: TELLINGEN, DS. NICO VAN TELLINGEN - Ongelofelijk. De wonderlijke werkelijkheid tussen hoop en vrees.
0039538: TENG, PAUL & SCHUTTEN, JAN PAUL - Jan van Scorel. Sede vacantie 1523
0040766: TENNEKES, PROF. DR. J; VROOM, DR. H.M. (RED.) - Contextualiteit en christelijke geloof
0031918: TENNEKES, J. - De Bierkaai en de Bron. Antropologische kanttekeningen bij hedendaags christendom
0036523: TENNEY, TOMMY - Gods's Dream Team. A Call to Unity
0030180: TERHAL, PIET AND DE RUYTER VAN STEVENINCK, THIJS (EDITORS) - Jan Tinbergen on 17 december 1994 at the Erasmus University Rotterdam
0041189: TERLAAK POOT, DR. L.D - Pastoraal Boeketje
0042106: TERLOUW, A.J - Staat dat er? Verrassende bijbelstudies voor jongeren
0042862: TERLOUW, PIET/BARENDSE, GERARSD - Het Groene Hart van Nederland. Lopikerwaard-Krimpenerwaard-Alblasserwaard-Vijheerenlanden
0042176: TERLOUW, DS. L - Een lege plaats. Rouwverwerking
0038559: TERLOUW, A.J. (RED.) - Jongeren en geloof. Aspecten van de begeleiding van jongeren in gezin en gemeente
0042835: TERPSTRA, PIETER - Volksverhalen uit vroeger tijden
0041363: TERRUWE, DR. ANNA EN KROFT, DR. A.L - De stap over de drempel. Moderne visies op hulpverlening bij menswording van mentaal gehandicapte mensen
0028264: TERRY-MAASBACH, ESTHER - Schoonheid in plaats van as. Een boek over emoties en genezing van beschadigde emoties
0040877: TESSENSOHN, WALTER E. - De scheidsmuur is weggebroken. De visie van christenen t.o.v. joden
0029858: TEUGELS, GODELIEVE - Midrasj in de Bijbel of Midrasj op de Bijbel? Een exemplarische studie van de verloving van Rebekka (Gn 24) in de Bijbel en de rabbijnse midrasj (Diss.)
0040774: THAKUR, RABINDRANATH - Vischnu-Narayana. Texte zur Indischen Gottesmystik
0036699: THAYER, JOSEPH H - Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament
0041986: THEILE, C.C.G ET STIER, R - Novum Testamentum Tetraglottn. Archetypum GrÆcum. Cum Versionibus
0043661: THEISSEN, GERD - De Jezusbeweging
0042326: BEELEN. JOANNES THEODORUS - Grammatica Graecitatis Novi Testamenti
0042011: THEUNISSEN, W.P - Ikonen: Vensters op de Eeuwigheid
0029701: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen van de Moedergods
0038599: THIEDE, CARSTEN PETER EN CURTIS, KEN - Beproeving en Getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst
0041514: THIELE, JOHANNES (RED.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0036297: THIELICKE, DR. HELMUT - Geloven: een avontuur. Levensvragen in het spanningsveld van ons geloof
0031301: THIELICKE, HELMUT (E.A.0 - Met kinderen praten over God. Wegwijzer voor jonge ouders die het christelijk geloof willen doorgeven
0032225: THIELICKE, HELMUT - Auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Gedanken zur Zukunft des Christentums
0043441: THIEME, J.F. - Godsdienstig dagboek voor kinderen
0042358: THIERRY, AUGUSTIN - Lettres sur L'Histoire de France. Dix Ans D'Etudes Historiques
0035624: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
001563: THIIELICKE, HELMUT - Der evangelische Glaube. Grundzüge der Dogmatik
0029642: THIJM, D.C. (GEB. TE PARAMARIBO) - De leer van de voornaamste afdeelingen der Christelijke Kerk aangaande de erfzonde inj het licht van de schriften des Nieuwen Verbonds (Disserattie)
0032195: THIJS, DS. E. TH. - Op weg naar kerst. Gedachten en gedichten voor de dagen van advent
0042177: THIJS, DS. E. TH - Als de jaren gaan tellen. Teksten bij het ouder wordn
0041784: THIJSEN, A.H.A - Gij hebt veel goeds gedaan, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Tricht-Geldermalsen 1845-1995
0039182: THIJSSE, JAC. P - De Bonte Wei (Geïll. met Verkde plaatjes)
0024384: THIJSSE, JAC. P. - Bosch en Heide
0024387: THIJSSE, JAC. P. - Herfst (Verkade Album)
0042625: THIJSSE, JAC. P - Eik en Beuk
0024388: THIJSSE, JAC. P. - Winter (Verkade Album)
0037294: THOENE, BODIE & BROCK - De Galway Kronieken (Deel 2: Over mensen & engelen)
0039111: THOENE, BODIE - Een lied in Sion (deel 2 uit een serie van 4)
0040584: THOENE, BODIE - De sleutel tot Sion (Deel 7 uit deze serie)
0030960: THOENE, BODIE EN BROCK - Tocht om Kaap Hoorn
0030961: THOENE, BODIE EN BROCK - Oorlog in Tennessee
0030959: THOENE, BODIE EN BROCK - Klopjacht in Californië
001274: THOMAS, P. - Churches in India
0031322: THOMAS, YVAN - God in Frankrijk. Cursiefjes uit het leven gegrepen
0038823: THOMAS, YVAN - En jij gelooft dat? Antwoorden op vragen over het christelijk geloof
0035548: THOMAS, PIET; MILBOU, STAN EN CHAFFOY, PHILIPPE DE - De Psalmen (boek + CD)
0029837: THOMPSON, THOMAS L. - Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources
0029252: THOMPSON - Studien-Bibel
0043220: THOROGOOD, BERNARD - No Abiding City. Change & Changelessness in the Church
0037290: THORWALD, JÜRGEN - Das Gewürz. Die sagen der Juden in Amerika
0038684: THROCKMORTON, BURTON H - Gospel Parallels. A Synopsis of the first three Gospels
0033952: THUREAU-DANGIN, FRANCOIS - Rituels Accadiens
0038077: TIBBALLS, GEOFF - De klant is nooit koning.Rare dingen die klanten in winkels uitkramen
0029227: TICHELAAR, JOHAN - Het Goddelijke leven, en haar doel...
0024024: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponentenb met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
000445: TIELE, C. P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Gifford-lezingen, gehouden in de Universiteit te Edinburgh. Eerste reeks, Nov.-Dec. 1896; Tweede reeks, Nov.-Dec. 1898
0030733: TIELEMAN, HENK - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
0022963: TIETZE, HANS - Le Musee Ideal de la Peinture. Chefs-dóeuvre des grands musees Nationaux.
0027526: TIGCHELER, DR. JO. - De bergrede. Matteus 5-7 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0028763: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang no. 1. Januari 2009
0028764: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang . No.2. April 2009
0028765: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN - 1e jaargang No. 3 Juli 2009
0039370: TIJN, MAARTJE VAN/NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken
0041059: TIJN, JOOP VAN - Van God los. Gesprekken met mensen die het geloof hebben verlaten
0037738: TIL, CORNELIUS VAN - The New Modernism. An appraisal of the Theology of Barth and Brunner
0028024: TILLMANS, W.G. - De aanwezigheid van het Bijbels Hooglied in het Cantico Espiritual van San Juan de la Cruz
0039459: TIMMER. DS. J.J. EN VERMAAS, DS. J. (RED.) - Genade voor genade, Prekenserie 23ste/26ste jaargang ((1971 tot 1974)
0038228: TIMMERMAN, DS. R - Vergeven
0034683: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen
0034391: GEERTSMA. TINUS - De vier wereldrijken
0034699: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS - Begijnhoven vroeger en nu.: Neerstigh tot eere Godts
0033283: TLATLI, DR. SALAH-EDDINE - La Carthage Punique. Etude Urbaine. La ville; Ses fonctions; Son rayonnement
0023618: TOEBES, C.J. - Dominees-Drama. Dr. J.C. Zaalberg Pz, 1828-1885. (Diss.)
0027985: TOET, DRS. J. - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
0039084: TOLL, JURRIAAN VAN - Gedrukte Archivaliën. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsche kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a.
0037667: TOM, DICK - Levenskracht door het fundament
0024212: TOMSON, PETER J. - Als dit uit de Hemel is........... Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
0028801: TONQUÉDEC, JOSEPH DE - Les maladies nerveuses ou mentalis et les manifestations diaboliques
002050: TOOLEY, SARAH - Florence Nightingale
0041545: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de meester-schilder (2e serie, no. 2)
0032154: TOORENENBERGEN, DR. J.J.VAN - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde kerk, in zuiveren kritisch bewerkten tekst.
0037643: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkleijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
0029835: TOORN, KAREL VAN DER - Family Religion in Babylonia, Syria and Israel. Continuty and Change in the Forms of Religion Life
0034283: TOORN, KAREL VAN DER - Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst in het leven van de Israëlitische en Babylonische vrouw
0034036: TOORNVLIET, DS. G. - Leven is toch overwinnen. Radiopreken
0042753: TORFS, RIK - De Kerk. Geloof, hoop, liefde en macht door de eeuwen heen. 4 Audio-CD's
0032463: TORRANCE, T.F. - Calvin's Lehre vom Menschen
0031353: DIV SCHRIJVERS (75 IN TOTALITEIT) - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf
001956: TOURNIAC, JEAN - Les tracés de lumière. Symbolisme et connaissance
0023516: TOURTE-CHERBULIEZ, MEVROUW - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (eerste deel)
0024625: TOURTE-CHERBULIEZ, M. - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (tweede deel)
0042382: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, met illustraties
0028876: TOW, TIMOTHY - Calvin`s Institutes. An Abridged. (Volume I, book I and II)
0042652: TREFFERS, P.A - Grote- of Barbarakerk met haar orgels (Culemborg)
0040773: TRIBLE, PHYLLIS - GOD en sekse-gebonden taalgebruik
0040824: TRIMP, C; BRUIJNE, A.L.TH. DE; DOEDENS, J.J.T; KAMPHUIS, B - Woord op schrift. Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel
0029048: TRIMP, DR. C. - Woord, water en wijn. Gedachten over prediking, doop en avondmaal
0026621: TRIMP, PROF, DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen: Schriftverklaring; Kerkelijk leven; Opleiding
0041355: TRIMP, DS. P.J - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus
0023014: TRIMP, DR. C. - Klank en weerklank
0032422: TRIMP, DR. C. - De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers
0026115: TRIMP, DR. C. - De Preek. Een praktisch verhaal oveer het maken en houden van preken
0033332: TROBISCH, INGRID EN RÖTZER, ELISABETH - Liefde als gave en opgave
0030732: TROBISCH, INGRID - Je moet alleen verder. Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet.
0030566: TROEGER, EBERHARD - Der Islam bei uns. Ängste und Erwartungen zwischen Christen und Muslimen
0025319: TROELSTRA, DR. A. - Het Oude Testament
0035039: TROELSTRA, DR. A. (E.A. RED.) - Van Goedertierenheid en Recht. 52 preken. 2e jaargang (1911/1912)
000261: TROELTSCH, ERNST - Zur religiösen Lage, Religionsphilosohpie und Ethik
001538: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen
0031994: TROMMIUM ABRAHAMUM (TROMMIUS, ABRAHAM) - Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments , met achter an gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch Register (3 delen)
0024422: TROMP, D. - Verbond tegen het Lot. Gekozen en ingeleid door K.H. Miskotte.
0035071: TROOST, F. (SAMENSTELLER) EN VELE MEDEWERKERS - De zin van het leven. gezinsboek
0034223: TROOST, A.F. - Een venster in de hemel
0037366: TROOST, ANDRÉ - Ik, Tertius. Brieven uit Rome
0037418: TROOST, A.F - In liefde geloven. Meditatieve notities bij de eerste brief van Johannes
0036356: TROOST, ANDRÉ F - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar
0040292: TROOST, F - Aan het venster van het geloof
0039477: TROOST, ANDRÉ F - Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen
0030109: TROOST, A,F. - Als ik op zondag wakker word
0036164: TROOST, ANDRÉ F. EN TROOST, GERALD - Tweemaal Troost. Een Evangelisch-protestantse correspondentie
0026033: TROOST, DS. PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en Charismatisch leren van elkaar
0023936: TROOST, DR. A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft. (Diss.)
0030491: TROOST, A.F. - Dichterbij de overzij
0032440: TROOSTENBURG DE BRUYN, DS. C.A.L. VAN - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)
0041637: TROOSTHEIDE, H - Een stem zegt Roep! Een roepstem tot Evangelisatie en Reformatie
0035551: TROUWBORST, DS. C - De kleding van Jezus. Meditaties over gedachten wat Jezus als Messias aan kleding droeg
0043529: TUCKER, RABBI SHLOMO EN MULDER, MICHAEL - Hoe zullen we Hem ontmoeten, Joden en christenen in gesprek over het verlies van de tempel
0039886: TUIJL, H. VAN - Het 'Onmachige' niets. Over de plaats van de theologica rationalis in het denken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt (Diss.)
0038330: TUINMAN, ARIE - Jobje. (Vervolgverhaal verschenen in "Eskol"
0042987: TUINMAN, DS. C. - Catechismus, de toevlucht en sterkte van het Ware Christendom
0030694: TUINSTRA, DR. C.L. - Het symbool in de psychanalyse (Diss.)
0043223: TUINSTRA, U. (UILKE) - Bijdrage tot de kennis van hologene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noordbrabant. (Diss.)
0032436: TUKKER, DR. C.A. - Vast vertrouwen en Onberispelijk leven
0037716: TUKKER, DS. W.L - Filippus de evangelist
0042664: TUKKER, W.L - De orde van het heil
0030820: TUKKER, DS. W.L. - Abraham de vader aller gelovigen
0042407: TUKKER, DR. C.A - Het blijvende Woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik en kerkelijke en persoonlijke vorming. (Deel II)
0027250: TUKKER, DR. C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament ( 4 delen, compleet, in cassette)
0027259: TUKKER, DS. W.L. - De Koning der eeuwen zij ere. (Afscheidspreek te Groot Ammers in 1974)
0039438: TUKKER, DR. C.A - Van God en Zijn Kerk
0032149: TUKKER, DR. C.A. - Water Putten (2 deeltjes).Kerkhistorische teksten verzameld, vertaald en ingeleid.
0034194: TUKKER, DR. C.A. - De waarheid in Christus. Preken uit Romeinen 5-16
0043386: COLUNGA- TURRADO - Biblia Vulgata iuxta Vulgatam Clementinam
0043474: TUTU, DESMOND - No Future Without Forgiveness
0041455: TWILT, JOOP - Een God zei: Ga. Hoe God in een Boliviaans kinderdorp alle ruimte kreeg
0030917: TYNDALE, WILLIAM - Tyndale's Bible. 2 volumes (O.T. en N.T.) in slipcase.
0038487: UCHELEN, DR. N.A - Exodus 1 - 20. Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034837: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen, deel 1: 1 - 40)
0041481: UFFELEN, AAD VAN EN BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst. Bloemschikken in kerk en woning
0026573: UILDIRKS, F.J. VAN EN BRUINSMA DR. VITUS - Onze bloemen in de tuin.
0023422: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. (Diss.)
0040295: UITBOL, J.C,. EN WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-Indiëgangers gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
0043371: UITSLAG, A.C. DS. - Elke dag moederdag
0034323: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen
0040313: UNDERHILL, PACO - Waarom kopen we wat we kopen. De wetenschap van het winkelen
0027581: UNGER, MERRILL F. - Bibel Aktuell. Band 1, Die fünf Bücher Mose
0040064: LEIDSE UNIVERSITEIT - Leidse Alumni Almanak 1999
0041149: URSINUS, ZACHARIUS - Kerk en uitverkiezing
0027823: URSINUS, DR. ZACHARIAS - Over het gebed . (Uit het Schatboek)
0042963: PROVINCIE UTRECHT - Woerden in 1832
0024006: CATHARIJNECONVENT-UTRECHT - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld.
0041102: WAALSE GEMEENTE UTRECHT - Onze kerk in de stad. Waalse gemeente en Pieterskerk: 350 jaar samen 1656-2006
0039138: ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT - Jaargangen 1988/1989 t/m 2004/2005
0039290: GEM. UTRECHT - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht
0026371: UZURET, F.W.M. (IN LEVEN G.T. DER L.O.G.T.) - In Memoriam. Eenige schetsen
0031594: VAANDRAGER, ARIE - Compassie als kompas. Portret van Hans Visser, dominee van de Rotterdamse Pauluskerk
0041414: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER - Geboren te Betlehem. Kerstmis zoals het werkelijk was
0041070: VADELL, NATALIO ABEL - Salmos de David. Parafrasis poética
0039069: VAILLANT, MR. C.E - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand (Wetten, Besluiten, Decisiën enz, benevens formulieren tot de inschrijving der akten
0030460: VALEN, L.J. VAN - Thomas Boston, een visser der mensen
0029880: VALEN, L.J. VAN - Evangelist Duncan Matheson. De stem in de woestijn
0029867: VALEN, L.J. VAN - Bunyan in Beeld
0041863: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door zijn Liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
0042509: VALEN. L.J. VAN EN KEMPENEERS, M.A - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
0033424: VALERIO, RUTH - L van Levensstijl. ABC van rechtvaardig en duurzaam leven
0034987: VALETON, DR. J.J.P. (JR.) - Profeten des Ouden Verbonds. Een viertal voorlezingen
001746: VALETON, J. J. P. - Amos und Hosea. Ein Kapitel aus der Geschichte der israelitischen Religion
0025913: VALK, DR. M.H.A. VAN DER - De groote roode draak. Satanalogie en Daemonologie
0034082: VALK, JACK DE - Ruimte in je ziel
0042610: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953
0023888: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
0025471: VALKENBURG, RIK - Laat zich het orgel overal.... Het koninklijk instrument en zijn bespelers
0025615: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers. Een gesprek met een 17-tal smaakmakers uit de breedte van het kerkelijk leven
0028878: VALKENBURG, RIK - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige Israël
0042108: VALKENBURG, RIK - Djoenkeng Owari. Het appèl is afgelopen (Over het leven van zendeling ds. A. Bikker)
0041399: VALKENBURG, RIK - Als een vuurbrand uit een vuur
0028895: VALLOTTON, PAUL - Uren met het Oude Testament. De opvoeding door den Bijbel
0042287: VANDIKKELEN, JOS (VOORWOORD) - Vrouwen in het Oude Testament
0043391: VANHOOZER, KEVIN J. - First Theology God: Scripture & Hermeneutics
0038797: VANHUYSSE, T - Waarom ik niet meer rooms-katholiek ben?
0038787: VANHUYSSE, TOON - Het vagevuur
0023775: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
0038798: VANHUYSSE, TOON - Wat Rome leert aan de bijbel getoetst
0034676: VANMOUR, JEAN-BAPTISTE - Les peintures & apos; turues&apos de Jean Baptiste Vanmour. 1671-1737
0031692: VANYA - Hij betaalde zijn geloof met de dood
0028109: VATERLAUS, MELISSA - Real life in Moscou, a pratical guide
0035431: VAUGHN, ELLEN - Het snoer
0027407: VAVILOV, S. - Lénine et les problèmes philosophiques de la physique moderne
0040833: NBG.VBG - Wegwijs in de Bijbel
0030735: VEEFKIND, KOOS - Wegen en wandelingen
0043485: VEEN, DR. JOH. VAN, CHIEF ENGINEER RIJKSWATERSTAAT - Dredge drain reclaim, The art of a nation
0024188: VEEN, W.K. VAN DER - Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
0024246: VEEN, DRS. W. VAN DER - Johannes Hendrikus Zelle. Volksverhalen over een legendarisch predikant (1907-1983)
0042417: VEEN, DS. H.J. VAN DER - In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap
0041388: VEEN, DS. JAN VAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie
0041389: VEEN, TONY TEN - Opvoeden in geloof
0039961: VEEN, DR. WIKEN - Verzoening in de praktijk? De NCSV en de 'Duitsche Quaestie'
0041810: VEENHOF, JOH. G - Sluipvaart onder de golven
0026452: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
0031017: VEENHOF, JOH.G. - Tailgunner (Staartschutter)
0041811: VEENHOF, JOH. G - Vuur langs de wolken
0042375: VEENHUIZEN, ERIK - Ik houd van de kerk
0042341: VEENKAMP, J.H - De schildknaap van de kluizenaar
0031640: VEENSTRA, DS. BOB - Een kerkelijk jaarboek in dagboek vorm. Korte overdenkingen
0035008: VEENSTRA, DS. WOLTER (VOORWOORD J.H. MEIJER - TABITHA) - Onvoltooid verleden. Ds. Wolter Veenstra (1920-1991)
0041120: RABOBANK VEENSTROMEN - Een buitengewone KIJK. 111 jaar historie Rabobank Veenstromen
0034589: VEER, DS. A. VAN DER - Woorden die tellen. Bijbels dagboek
0042324: VEER, DS. M.B. VAN 'T/ DS. E.T. VAN DEN BORN - Onderwijzing in de christelijke leer. Korte verklaring van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
0027673: VEER, M.B. VAN `T - My God is Yahweh. Elijah and Ahab in an Age of Apostasy
0039173: VEERING. J - Spelenderwijs (zuiver) Nederlands
0039743: VEERMAN, HANNEKE - Lopend vuur
0027861: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd (Diss.)
0043378: B. VAN ' T VELD - De klacht over de vergankelijkheid etc.
0042211: VELD, DR. B. VAN 'T - Gelijk het gras.... De menselijke vergankelijkheid in het Oude Testament
0038314: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Deel II: Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw
0040049: VELDE, DR. MEES TE (RED.) EN ANDEREN - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
0023626: VELDE, M. TE - Anthony Brummelkamp 1811-1888 (Diss.)
0038461: VELDEN, DR. M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek (diss.)
0031814: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen
0029759: VELDEN, MAR. VAN DER - Twaalf dromers en drammers. Kinderen leren in lied en vertelling over de twaalf kleine profeten
0037506: VELDEN, DS. J.D. VAN DER (E.A. GEREF. PREDIKANTEN) - Stemmen des geestes
0041025: VELDEN, DS. J.D. V.D - De liederen Hammaäloth. Zestien leerredenen
0023699: VELDHUIS, HENRI (E.A.) - Onrustig is ons hart.... Mens-zijn in christelijk perspectief.
0036379: VELDHUIZEN, DS. H - Rondom ons zijn engelen?
0039917: VELDHUIZEN, A.C - Is de kloof te overbruggen?
0025891: VELDHUIZEN, DR. A. VAN - Lukas de medicijnmeester
0025629: VELDHUIZEN, PROF. DR. A. VAN (E.A.) - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek (4 dln)
0042845: VELDHUIZEN, KEES VAN - Gras en wolken, wilgen, wind en water. 5 jaar Parmey
0031283: VELDKAMP, DS. H. - Van Reformatie tot Deportatie (Over Jeremia ; 2 delen (1-24 en 25-52)
0026155: VELDKAMP, DS. H. - De zoon van Beëri. Over het boek Hosea
0026152: VELDKAMP, DS. H. - De twee getuigen. Haggaï en Zacharia
001467: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catchismus (2 delen)
0032859: VELDKAMP, DS. H. - Van reformatie tot Deportatie (Deel 1: over Jeremia 1 -24)
0043197: VELDKAMP, H. - De balling van kabaroe.
0032860: VELDKAMP, DS.H. - Dubieuze posten, Figuren uit de Bijbel
0041206: VELDMAN, DS. F.J. - Een blinkend spoor. Bijbels dagboek
0028043: VELDMAN, DRS. H. - Woord en Wereld No. 61 (Heinrich Bullinger 1504-1575)
0036580: VELEMA, HS. J.H - Evangelische Oogst
0037792: VELEMA. DR. W.H - Bloeien in de woestijn. Over het leven met God in deze tijd
0032350: VELEMA, DR. W.H. - Door het Woord bewogen
0037508: VELEMA, DR. W.H - Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde
0032128: VELEMA, DS. J.H. - Kernteksten uit Jozua (Uitgave Schriftwerk)
0039491: VELEMA, GERRY - Voor jou. Een boekje vol nabijheid
0041032: VELEMA, DR. W.H - Verkenningen in Romeinen
0028134: VELEMA, DR. W.H. - Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit
0034044: VELEMA, DS. J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken
0040860: VELEMA, DS. J.H - Het oog naar boven. Bemoediging bij het ouder worden, in eenzaamheid en ziekte
0032993: VELEMA, DS. J.H. - Toch niet alleen
0028922: VELEMA, DS. J.H. - Denken over.....Gereformeerd zijn
0040743: VELEMA, DR. W.H - Met verstand en hart. Christelijke ethiek in de praktjk
0040603: VELEMA-DRENT, GERRY - Wie droogt mijn tranen? Twee es-prostituees vertellen hun verhaal
0041441: VELEMA-DRENT, GERRY - Dit Koningskind. Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
0035834: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie
0043522: VELLEKOOP, MARTIJN / VAN LOO, NICO-DIRK - Ploeteren & Pionieren, nieuwe manieren van kerk-zijn
001096: VELLENGA, G. - Christelijke dogmatiek
0040740: VELTHUIS, OLAV & NOORDEGRAAF-EELENS, LIESBETH - Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de financiële markt
0036521: VELTKAMP, HENK - Onzichtbaar gedragen. Pastoraat bij sterven en rouw
0043497: VELTKAMP, H.J. - Pastoraat als gelijkenis, De gelijkenis als model voor pastoraal handelen
0035808: VELZEN, CORNELIUS VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
0030837: VELZEN, DRS. N.C. VAN - Tot zijn gedachtenis. Voor de week van voorbereiding tot het H. Avondmaal
0042591: VEN, DRS. R. VAN DER - Niemand anders dan Jezus alleen. Een ex-natuurarts vertelt over de enige weg uit een occulte nachtmerrie
0024632: VEN, PROF. DR. J.A. VAN DER - Vorming in waarden en normen
0042169: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de gelderse Achterhoek
0034284: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in Context. Handboek Praktische Theologie
0043045: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet
0028442: VENEMA, DS. E. - Op reis naar de eeuwigheid
0023624: VENEMA, DR. H - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
0043145: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het NT
0023980: VENETIË, DS. C. VAN - Wandel maar stillekens achter Hem aan....
0025666: VENTE, DR.MAARTEN ALBERT - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14 e eeuw tot heden
0029293: DE VERZAMELAAR (NED VER. VAN..) - Uit de verzameling van (8 deeltjes in bewaarhoesje)
0035920: NED. ZONDAGSCHOOL VER. - Lofzangen voor de Schepper
0035828: BIJBEL KIOSK VER. - Rembrandt, de geboorte van Christus.
0040425: HUIJGEN VERA E.A - Tot zo ver deze lezing. De lezingen van het B-jaar gelezen door vrouwen
0039244: VERBEEK, A.M - Schieland. Register van Consenten van Hoog Heemraden van Schieland 1542-1562 (1569) en het Vierschaerbouck van Schieland 1598-1617 (Deel 3 serie Hollandse Bronnen)
0024784: VERBEEK, HERMAN - GETIJDEN. Zangen voor de dagen en de jaren
0032229: VERBEEK, PROF. DR. E. - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
0043363: VERBEEK, GERARD - Omdat Hij komt, Jezus gelijkenissen anders bekeken vanuit de cultuur van het Midden-Oosten
0037970: VERBERNE, ROGIER - Jeuddiabetes en Ouderdomssuiker
0025754: CHR, GEHEELONTHOUDERS VERBOND - Van Danken en Gedenken (1862-1922)
0023737: VERBOOM, DR. W. (RED.) - Catechese in de praktijk.
0035370: VERBOOM, SJAAK - De val van de Aleph
0042126: VERBOOM. DRS. W - Waar liefde woont. Over de levensheiliging in de Efezebrief
0040704: VERBOOM-OUSSOREN, JOKE - Het moment van Zweven & Zweten. Een fietsonderneming: de eeuw uit, de nieuwe eeuw in
0043430: VERBREE, ADRIAN - Stofgoud, schatgraven in de Bijbel
0032786: VERBRUGGE - Eenvoudig verhaal van de bekering van Matje verbrugge, gestorven te Vinkeveen 5 juli 1927
0034479: VERBURG, DR. J. (HERV. PRED.) - Wat wil dit alles zeggen? De charismatische beweging in theologie en kerkkelijk leven
0039489: VERBURGH, HUGO S - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde
0026001: VERCOUTTER, JEAN - Op zoek naar het vergeten Egypte
0040417: VERDEYEN, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen
0032185: VERDUIN, DRS. M. - Een man van smarten. Het laatste van de liederen van de Knecht des Heeren (Jesaja 52-53)
0036174: VERDUYN, MARIJKE - De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en leven
0028213: VEREECKEN, BAS (TEKST); HOMBURG, TON (DESIGN); BERGH, REINOUT VAN DEN (FOTOGRAFIE) - Living apart together. How cultures meet a two-way street. Ontmoetingen tussen vier culturen
0026661: NED. CHR. STUDENTEN VEREENIGING (N.C.S.V.( - Gebeden
0023260: CHRISTELIJKE JONGELINGS-VEREENIGINGEN. - Van Hart tot Hart. Een bundel gedichten
0036191: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. 140 jaar samenbindend
0040221: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. De Confessionele Vereniging 140 jaar samenbindend
0030720: BIJBEL KIOSK VERENIGING - 50 + 50 = een eeuw. (Vijftigjarig bestaan der Vereniging)
0032850: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING - Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 4/1997 (Het boek behouden)
0041990: MARCONIS P. VERGILLI VERGIL - Carmina Edidit Georgivs Thilo. Editio Streotype
0025476: VERGOTE, ANTOON - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning
0043406: VERGOUWEN, C.G. - Een hemelsbrede gelijkenis, geloofsopvoeding in godsdienstig perspectief
0038107: VERGUNST, DS. A - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0040996: VERGUNST, DRS. E.F - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie
0039774: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Gebed voor de provincie
0024320: VERGUNST, DRS. P.J. EN HUL, J. VAN 'T - Levenslang leerling. Een dwarssoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
0041307: VERGUNST, DS. E.F. - Tot Opbouw
0041181: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Vervolgd om Jezus' wil. Lijden van christenen in een groot aantal landen
0036333: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Christus, onze Hoop. Het Paasappèl toegelicht
0041133: VERGUNST, DRS. P.J. (REDACTIE) - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906 - 2006
0038088: VERGUNST, P.J. (RED.( - Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt
0031270: VERGUNST, DS. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties
0038106: VERGUNST, DS. A - De Rots der Eeuwen. 52 meditaties
0043520: VERHAGEN, J. JR. - Hendrik Voes, Een bladzijde uit de geschiedenis der Kerkhervorming in de 16de eeuw
0042195: VERHAGEN, P; VELD, L.D. IN 'T - Op de Leugenbank. Verhalen van de rivier
0043031: VERHEES, ILSE - Nonnen in Nederland. Een tip van de sluier
0038118: VERHEIJ, DS. AB - Korte schets van den toestand van Israël in de dagen van de profeet Jeremia in vergelijking met de dagen waarin wij ons thans bevinden
0033383: VERHELST, THIERRY - Het recht anders te zijn. Naar nieuwe vormen van solidariteit met de Derde Wereld
0040145: VERHELST, MARCEL (EN VELE ANDEREN) - Met rituelen het leven spelen. Initatie-welkom-dank-verzoening-feest
0034347: VERHEUL, GÉ - De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Een reisgids
0039507: VERHEULE, JOSÉ EN SÜSS, RENÉ - Op water en brood. De plaats van Israël in de sacramenrten
0040200: VERHEULE, ANTHONIE F - ANGST en bevrijding. Theologisch en psychologisch handboek voor pastorale werkers
0040293: VERHOEF, DS A.W. )PRED. GER. GEM) - Jozua genadig geleid door de Heere (Preken)
0040024: VERHOEF, DRS. W.W - Bidden is voor iedereen. Zes overdenkingen over gebed en spiritualiteit
0027430: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind. Gedachten, gebeden en meditaties
0040410: VERHOEVEN, PEER - Zij herkenden Hem . De Goede Week vieren
0030743: VERHOEVEN, BERNARD - Over de lach
0033693: VERKERK, MAARTEN J. - Trust en Power on the Shop Floor (Diss.)
0030138: VERKERK, DS. M.B. - Een vijftal korte overdenkingen. Uitgave ten bate van "Irene", wijkgebouw der ned. Herv. Gem te Mijdrecht
0035611: VERKUYL, DR. J. - Preken en preekschetsen, in verband met de wereldzending het werelddiakonaat en de ontwikkelingssamenwerking
0043258: VERKUYL, JOHANNES - Contemporary Missiology. An introduction
0033162: VERMAAT, P. - Als je tijd hebt. Korte meditaties voor momenten van rust
0027004: VERMAAT, EMERSON - Misdaad, migratie en cultuur
0027008: VERMAAT, EMERSON - De dodelijke planningvan Al-Qaida
0042105: VERMAAT, P - Wandelen aan zee. In gedachten en gedichten
0024593: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer
0031896: VERMEER, DRS. GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk
0031463: VERMEER, MR. JUSTUS - Oefeningen
0040231: VERMEER, MR. JUSTUS - De Leere der Waarheid die naar de Godzaligheid is. LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus (deel 2)
0032945: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen
001721: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
0039280: VERMEULEN, DR. F.A.J - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden
0039418: VERMEULEN, MAARTEN (JOURNALIST NED. DAGBLAD.) - Ik kreeg het op mijn hart. Een boekje over kerktaal
0039303: VERMEULEN, DR. P.J./MOORREES, C.W - Mr. Johan van de Water GROOT PLAKKAATBOEK 'Lands van Utrecht. Aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 (Tweede deel)
0042886: VERMEULEN, F.A.J - Monumenten van geschiedenis en kunst in de Bommelerwaard
0039245: VEROUDEN, MR.A.H.G - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625 (Deel 7 serie Hollandse Bronnen)
0032692: VERSLOOT, ERICK - Doctoraalscriptie theologie 'Hoor een heilig koor van stemmen'.
0026896: VERSTEEG, DR. J.P. - Geest, ambt en uitzicht
0037399: VERSTEEG, DR. J.P (E.A.) - De geest schrijft wegen in de tijd. Opstellen over samen leven in kerk en wereld
0029585: VERSTEEG, DR. J.P. - Eerlijk luisteren naar de Bijbel. Een bundel nagelaten artikelen
0039092: VERVLOET, J.J - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811)
0038985: VERVLOET, J.J - Begraven in en om de kerk van Poortugaal
0039243: VERVLOET, J.J - Boskoop. Dopen 1643 - 1681. (Deel 2 serie Hollandse Bronnen)
0043618: VERVLOET, JELLE EN BERGH, SIMON VAN DEN - Eemland in verandering
0031480: VERWAIJEN, AP - Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ook julluie huwelijk is te redden
0028502: VERWEERD, JOKE - Joost en Maartje. Kleuterverhalen in de spiegel van het Woord
0035376: VERWEERD, JOKE - Op de huid
0040904: VERWEIJ, H - God in Israël. Vraaggesprekken en visies over de Joodse apartheid, profetie en toekomst
002274: VERWEIJ, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen
0038211: VERWER, GEORGE - Voorbij de Fijngrens
0042232: VERWIMP, REMY - Een gat in de markt. Geen tijd om te zwijgen over God!
0031079: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland. Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring
0039106: VERWOLF, J - Calvijn, leer en miskenning over ellende en verlossing
0025143: VESCOVINI, GRAZIELLA FEDERICI - Arti e Filosofia nel secolo XIV. Studi sulla tradizione aristotelica e i moderni
0037545: VIEIRA, PAUL - Jesus has left the Building
0039492: VIEZEE-FOCK, EMMY - Fluitend naar je werk. Kiezen voor balans in je leven
0024822: MERLE D-AUBIGNE-BUNGENER-DE GASPARIN-VIGUET - Le Christianisme aux trois premiers siècles. Séances historiques données á Genève en Février, Mars et Avril 1857
0042262: NATUUR- EN VOGELWACHT DE VIJFHERENLANDEN - Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfherenlanden
0040277: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties
0035320: VINCENT, ROSE - De zon en het rad
0036735: VINE, W.E - The collected writings of W.E. Vine . Volune 2: 1 Corinthians - Colossians 4:18)
0036736: VINE, W.E - The collected writing of W.E.E. Vine. Volume 3: Thessalonias - 3 John)
0039302: VINET, A - Essais de Philosophie et de Morale Religieuse
0041695: VINET, A - Discours sur Quelques sujets religieux
0042504: VINK, WILLEM DE - Dit is liefde Vincent. Het effect van Gods genade
0036430: VINK, WILLEM DE - Op weg naar Goud. Handboek voor de leerlingen van Jezus
0039695: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Schetsen van Leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus
0042389: VINS, GEORGI - Getrouw tot in de dood
0036416: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
0042643: VIS, G.N.M - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994
0033538: VISSCHER, NICO - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten
0026459: VISSCHER, MARJA - Ds. C.E. van Koetsveld. Levensbeschrijving. Van dorpsdominne tot hofpredikant
0032937: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken (Diss.)
0035270: VISSER, JAN (TEKST) EN ESSEN, NANDO EN REINA VAN (MUZIEK) - Liedjes rond de bijbel (voor kinderen van 4 -12 jaar)
0041626: VISSER, DS. H - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
0043727: VISSER, R. (H.E.S.) - Rijmkroniek. Berijmde Vaderl. Historie
0030854: VISSER, DS. H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de zendbrieven aan de gemeenten in Klein-Azië
0032029: VISSER, F. (RED.) - De kruykerk van Westsaerdam
0036618: VISSER, DS. P.J - De hemel dichterbij. Stille tijd met het oog op de eeuwigheid. 52 overdenkingen
0038151: VISSER, J.J - Pökoot Religion (Diss.)
0041382: VISSER, DS. HANS - Jezus als vreemdeling
0027165: VISSER, DS. H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament
0041960: VISSER, DS. H - Jeremia. Profeet tussen gericht en genade. 22 bijbelstudies
0032289: VISSER, DS. H. - Tot mijn gedachtenis. Over het Avondmaalsformulier
0030043: VISSER, DR. A.J. - Prediking Nieuwe Testament. Openbaring van Johannes. PNT
0031449: VISSER, DS. H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (deel 3: Psalm 51-75)
0031626: VISSER, DIRK JAN (FOTOGRAFIE) EN VERWEIJ, AGNES (TEXT) - Brave new Kosovo. A world of transformation and imagination
0034896: VISSER, DS. HANS - GOD. Soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt
000527: VISSER, HANS - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriële stad (Diss.)
0034288: VISSINGA, RICHARD & ZOUTENDIJK, HANS - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
0032799: VITRINGA, CAMPEGIUS - Korte Schets van de Christelyke Zeden-Leere ofte van het Geestelyk Leven ende deszelfs Eigenschappen
001009: VIVIANO, BENEDICT THOMAS - Study as Worship. Aboth and the New Testament
0029603: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap ( 2 delen)
0029660: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Onbekeerd......Wat doe je er mee...?
0043056: VLASTUIN, DR.W.VAN - Met Christus opgewekt. Het Christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst.
0039658: VLASTUIN, DS. W. VAN - Bedreigd en ontkomen. Het leven van David, deel 2
0039661: VLIEK, RIKA (RED.) - Time-out. Bijbels dagboek voor jongeren van 25-35 jaar
0035892: VLIEK, RIKA - Bijbelverhalen boek
0041021: VLIES, DS. J. VAN DER - Het Troostboek. De Heidelbergse Catechismus (6 delen, compleet)
0035930: VLIET, ROB VAN (SAMENSTELLER) - Prisma van de bijbelse persoonsnamen. Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z
0038662: VLIET, DR. H. VAN - Belemmeringen voor onze gebeden
0024645: VLOEMANS, DR. ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden
0041435: VLUG, ELSE - Lucas. Bijbels dagboek voor kinderen
0031345: VLUG, ELSE - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen
0032439: VLUG, PETER EN ELSE - En wij hebben het geloof behouden...Door glorieuze overwinningen en onbegrijpelijke beproefingen heen
0039862: VLUG, ELSE - Dubbele oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte
0031294: VLUG, ELSE - Weid mijn lammeren. Geestelijke begeleiding en pastoraat aan kinderen
0043731: VLUG, ELSE - Abeltje en 15 andere Kerstverhalen
0023736: VOET, NICO VAN DER - Doorlopend bezoek. Over ziek zijn en de omgang met zieken.
0023322: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
0029595: VOETIUS (G.T.S.V.) - Jaarboekje 1995
0023991: VOETIUS, GIBERTUS - Geestelijke Verlatingen.
0043444: VOGEKAAR D., BREGMAN C. EA. - School, maayschappij en cultuur in bijbels licht, bijdrage tot bezinning op de plaats van de school in de samenleving ten dienste van de schoolwerkplanontwikkeling op de reformatorische school
001720: VOGEL, E. F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0025711: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0039865: VOGEL, ALFRED - Gezond de winter door. De beste natuurtips uit de praktijk van Alfred Vogel
0039802: VOGEL, WILLEMIEN EN GENT, JOS VAN (RED.) - Ik Geloof!
0041778: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. Uit het leven van een aantal ouderlingrn (deel 2)
0041779: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen
0041780: VOGELAAR, L - Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
0032264: VOGELAAR, AART JAN - Gemeentesecretaris van Goedereede (1 juni 1967-1 december 1992)
0041788: VOGELAAR, J. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk werk van ds. L. Vogelaar
0041882: VOGELAAR, DS. L EN VOGELAAR, DS. C - Zo gij Zijn Stem dan heden hoort. Meditaties
0030226: VOGELSANG, HANS - De Wereld van Anton Pieck. Van Reizen en trekken
0037730: VOIGT, GOTTFRIED - Homiletische Auslegung der Predigttexte (6 Teilen, Kompleet)
0032553: GRONINGER VOLKSALMANAK - Overdrukken uit Volksalmanak
0033568: VOLKSKRANT - Tussen de regels. Vijf jaar verslaglegging in de Volkskrant
0029708: VEREENIGING VOOR CHRISTELIJK VOLKSONDEERWIJS - Reglement van de Afdeeling Zwolle (met toelichting)
0041445: EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ - Erfgoed. Geschiedenis en gedachtengoed van tien jaar Evangelische Volkspartij
0025137: VOLLENHOVEN, DR. D.H.TH. - Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte
002771: VOLLENHOVEN-MEIJER, MARTIE - Concordantie bij de gezangen van het Liedboek voor de Kerken
0041198: VOLLENHOVEN-MEIJER, M - Op weg naar het Koninkrijk. Israël en de volken in bijbels perspectief
002493: VOLTEN, RIE; HERNAMT , F.B. (REDACTIE) - Annuarium des S.S.R. Societas Studiosorum Reformatorum 1928
001728: VÖLTER, DANIEL - Die Menschensohn-Frage, neu untersucht
0028853: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1P). De Heilige Schrift: Daniël, Kronieken, Ezra, Nehemia
0028844: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1C). De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium
0028854: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qa).De Heilige Schrift: Mattheüs en Marcus
0027344: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel 1a). De Heilige Schrift: Genesis en Exodus
0028846: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1G). De Heilige Schrift: I en II Koningen
0028847: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Hab). De Heilige Schrift:(Jeremia , Ezechiël)
0028857: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Z). De Heilige Schrift: Openbaring van Johannes
0034877: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel IIIb. De Nederlandse geloofsbelijdenis art. 22-24 en 27-37)
0041801: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1 Ha: Jesaja § 19 - § 29
0041802: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. (Deel 1 b) Leviticus
0028843: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1 Cb). De Heilige Schrift: Deuteronomium
0042801: VOO, E.E. VAN DER - Vergeet het polderland niet. Ter nagedachtenis aan E.E. van der Voo (1903-1977) Een keuze uit zij n levenswerk
0037264: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561) Leven, beeld en boodschap
0034295: VOOLSTRA, J EN VREE, J (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid
0033571: VOORDEWIND, SIEBEREN (EVANGELIST) - Het leven van twee woonwagenbewoners. Interview met Nieding en Hendrikje Wolters
0043419: VOORHAAR, JOLANDA - Meisje, sta op! Brieven aan Hanna
0025560: VOORHOEVE, DR. MED. J. (RED.) - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid
0037879: VOORHOEVE, J.N - Eenheid en Gemeenschap
0025141: VOORSLUIS, DRS. B. (E.A. REDACTIE) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen
0042342: VOORST, AREND VAN - Twee Veluwse jongens in oorlogstijd
0043722: PIETER EN MARIGJE MELLEGERS. MET EEN VOORWOORD VAN DS.E.DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN - Een even dierbaar geloof. Brieven van en aan Pieter en Marigje Mellegers te Sliedrecht
0043208: VOORTMAN, R. - Terug in de tijd
0036040: VOS, J. (PREDIKANT) - ...ontwaakt, Zijn Lof ontvouwen (prekenbundel)
0036586: VOS, J - Dogmatiek in kort bestek
0043654: VOS, MICHIEL CHR. - Ik zal u niet verlaten
0040781: VOS, PIETER - De troost van het ogenblik. Kierkegaard over God en het lijden (Diss.)
0042413: VOS, HERMAN DE (INLEIDER/VERTALER) - De psalmen van Franciscus van Assisi. Een weg naar innerlijke vrede
0030456: VOS, DR. H. DE - Kant als theoloog
0040721: VOS, L. DE - Want Hij zorgt.... Gedchtenbundel
0037516: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943)
0039572: VOS, DICK DE - Jezus is de beste uitlegger van het Oude Verbond. Dr. Ph. S. van Ronkel en de citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament
0041437: VOS, LEO DE - Wie heeft God verzonnen? Hoe beantwoord ik moeilijke geloofsvragen van kinderen?
0043297: DE VOS, DR. H. - Verdraagzaamheid
0043344: VREDENBURG-SCHOUTEN, J.K. OVER PASTORAAT EN UITVAART - De pastor en de laatste eer
0026551: VREE, DR. J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874)
0037614: VREESWIJK, HENK VAN EN OVERDIJK, IDA (SAMENSTELLERS) - Nieuw religieus peil. De God van Nederland
0040299: VREUGDENHIL, DS. C.G - Zijt goedsmoeds Tien predikaties ontleend aan het boek De Handelingen der Apostelen
0036056: VREUGDENHIL, DS. C.G - Het wachtwoord van de kerk. De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden
0042230: VREUGDENHIL, L.M - Eens zul je nooit meer huilen. Over het verwerken van verdriet en rouw
0032748: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Vrijwillige liefde. Bijbelstudies over Hosea
0032495: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt
0029462: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging, intrede en afscheid van ds. Vreugdenhil
0029640: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils
0029589: VREUGDENHIL, DS. C.G. (GER.GEM) - Het Woord der verzoening (5 preken)
0043246: VREUGDENHIL, JOH. - De Bijbelse Geschiedenis. Verteld aan onze kinderen. Het Oude Testament
0029645: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Bekering ook voor jou? Een handreiking.
0035399: VREUGDENHIL, DS. C.G - Vreemdelingen en huisgenoten
0034448: VREUGDENHIL, DS. C.A. - Mijn God is hulp. Momenten uit den profetischen arbeid van Elisa
0035566: VREUGDENHIL, JOH. - De kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud (2 delen)
0034169: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Brieven uit de hemel. Meditaties over de brieven aan de zeven gemeenten
0024324: VRIES, DS. P. DE - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
0030270: VRIES, MINKE DE - Christen zijn vandaag. Monastieke inspiratie
0041860: VRIES, MINK DE - Mystiek aan de IJssel. Biddend leven
0041603: VRIES, GEERTJE C. DE - Leren zien / leren geloven. Een praktisch theologische theorie van esthetisch religieus leren.. Diss.
0029650: VRIES, DS. P. DE (E.A.) - Jeugd en opwekking (Appèl Reeks)
0041125: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid- en werkboek
0042808: VRIES, MARIE-LOUISE DE - Nederland waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken
002744: VRIES, SJ DE EN BROEKHUIZEN, C. - Kijkboek.
0022970: VRIES, ANNE DE - De illegale werker.
0041349: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1 - 3. Een viertal preken
0028050: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No 20 .Welke kerk ging stuk?. Nogmmaals: de Vrijmaking in het vuur
0028056: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.12 (De vrijmaking in het vuur)
0028059: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No. 9 (De kerk, pijler of puinhoop)
0028060: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.6 (Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?)
0029494: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis (Deel 1: O.T.)
0040165: VRIES, DR. P. DE - Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek
0042827: VRIES, AMME DE (RED.) E.A. - Groot-Nederlands Boerenboek
0041152: VRIES, DS. P. DE - Gereformeerd of Evangelisch?
0041919: VRIEZEN, DR. TH. C & WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israël
0025294: VRIEZEN, PROF. TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament
001002: VRIEZEN, TH. C. - Studia Biblica et Semitica, Theodoro Christiano Vriezen, qui munere professoris theologiae per XXV anno functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
0030602: VRIEZEN, PROF. DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude testament
001219: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn ''Gekrookte riet''
0036758: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Gunning Jr in de kring zijner broeders
0029155: GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Van Credo tot Amen. Werkboek van de zes belijdenisgeschirften in hedendaags Nederlands
0027726: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Acta van de Generale Synode van de gereformeerde kerken (Vrijgem.) in Nederland. Samengekomen te Kampen, 15 april 1975.
0040068: PREDIKANTEN GEREF. KERKEN VRIJGEM. - De weg uit met moeras. Twaalf preken over Prediker
0038841: VRIJMOETH-DE JONG, RIET (E.A.) - Opgroeien en opbloeien, Over opvoeden tot een gelovig mens-zijn
0035301: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (VEENENDAAL) - De roem des Heeren. Tien preken
0032825: VROEGINDEWEIJ, DS. A, - Het vaste fundament. 52 overdenkingen
0038076: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (E.A.) - Het Heil is des Heeren. Bijbels Dagboek
0029580: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods (Elf preken)
0026057: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale ciltuur
000549: VROOM, H. M. - Religies en de waarheid
0038607: VROOM, DR. H.M - Naar letter en Geest. Over het beroep op de Bijbel
0029881: VRYHOF, STEVEN C. - Between Memory and Vision. The case for Faith-Based Schoolung
0043594: VUGTS, JANET - Durf jezelf te zijn
0025470: VUILLEUMIER, H. - Notre Pierre Viret
0040254: VUURBAAK, DE - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
0030143: VYDRA, JOSEF; KUNZ, LUDVIK - Painting on folk ceramics
0031139: WAAIJMAN, KEES - Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden
0032165: WAAL, L. VAN DER (E.A.) - Hervormd-Gereformeerd Contact (Lezingen gehouden voor de kring van Hervormd-Gereformeerde intelectuelen (1958-1966) Deel V
0032101: WAALS, JACQUELINE E. - Verzameld Proza
0039266: WAARD, DS .A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams
0043694: WACHTER, DIRK DE - Borderline Times
0024243: WACKIE EYSTEN, P.A. (E.A.) - Pioniers in toga. Ned. Orde van Advocaten.
0040909: WAESBERGHE, HENRI VAN (S.J.) - De proloog. Leven, Woord, Licht
0029886: WAGENAAR, JAN A. - Judgement & Salvation. The Composition & Redaction of Micah 2-5
0031629: WAGENAAR, DR. L.H. - Het reveil en de Afscheiding. Bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw (Diss.)
0028432: WAGNER, PETER - De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente
0039419: WAGNER, HOLLY - Hij/Zij doet ook zo dom. Zelfhulpboek voor vrouwen en mannen
0042277: WAGNER, FRANCISCUS ET BORGNET, P. AUG. - Lexicon Latinum
0038731: WAHLE, HEDWIG - Leven uit de bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis
0033701: WÄHRISCH-OBLAU, CLAUDIA; MWOMBEKI, FIDON - Mission Continues Global Impulses for the 21st Century
0025941: WAHRMUND, ADOLF - Handwörterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache (3 Bände)
002795: WAINWRIGHT, J.A. - The story of the English New Testament
0033469: WAKEFIELD, DR. NORM EN BROLSMA, JODY - Mannen zijn van Israël, Vrouwen zijn van Moab
0032903: WAL, DS. C. VAN DER - Ik ben gedoopt....Mediteren bij het doopvont
0040000: WAL, HENDRIK VAN DER - Aphorismen
0039627: WAL, KOO VAN DER - Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
000490: WALKER, IAN R. - Faith and Belief. A philosophical approach
0037901: WALKER, JANE - 's Heeren Leiding
0036930: WALL, JOHN - Niemand dan Christus, of een klaar en uitnemend Traktaat over de Kennis van Jezus Christus om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen....
0042955: WALLET, B. - Samen op Weg naar de PKN
0036464: WALLET, DS. BAREND - De zoekende Geest
0028044: WALLINGA, H. - Woord en Wereld No. 59 (Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week)
0043275: WALLIS, E.E. - Dayuma
0043452: WALLIS, JIM - Tegen de stroom in, over de noodzaak tot herontdekking van het evangelie
0038049: WALLIS, IAN G - The faith of Jesus Christ in early christian traditions. Monograph Series 84.Society for New Testament Studies
0040800: WALLIS, ARTHUR - Vasten voor God. Een geestelijke en praktische handleiding
0033727: WALSER, GEROLD - Neuere Hethiterforschung, mit 17 abbildungen im Text und 6 tafeln
0038365: WALSH, MICHAEL - A Dictionary of Devotions
0028037: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer
0038872: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
0038001: WALTON, REV. F.E - Transmission of the Text of the New Testament
0040792: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
0023659: WANGERIN, WALTHER - The Book of God. The Bible as a Novel.
0030047: WANRAY, WILLEMKEN VAN (CA. 1573-1647 - Om den gelove.Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en eigenhandig opgetekend
0036643: WANSBROUGH, HENRY - The Lion & The Bull. The Gospels of Mark and Luke
0043290: WANT, DS. N. VAN DER - Gelijkenissen in 15 bijbelstudies
0038976: BOND VAN WAPENBROEDERS - Van Mobilisatiekruisdrager tot Wapennroeder 1925 - 2000
0040445: WARNER, DS. N - Het Woord van God (Dagboek)
0035650: WARNINK, G. - Liturgie in losse woorden. Praktisch woordenboekje voor kerkgangers
0041752: WARNINK, G, (RED.) - Wat gebeurt er in de kerkdienst? De eredienst uitgelegd aan kinderen
0026802: WARNSINCK, W.H. BZN - Welkomstgroet aan het Koninklijk Gezin
0034051: WARREN, RICK - Doelgerichte gemeente. Met hart vcor God en hart voor mensen
0035205: WARREN, RICK - Doelgericht Samen leven. Waarom zijn we eigenlijk op aarde?
0037116: WARREN, DR. NEIL CLARK - Zo vind je de ware Liefde. 10 principes om de juiste levenspartner te kiezen
0039305: WATER, JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiën en edicten, der Edeele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Tweede deel
0038885: WATERINK, DR. J - Brieven aan jonge mensen
0036442: WATERINK, DR. J - Ons zieleleven
0027860: WATERINK, J. - Plaats en Methode van de ambtelijke vakken
0030242: WATERINK, PROF. DR. J. - Calvijn (Uren met Calvijn)
0038410: WATERINK, DS. J - Het Godsdenstig leven in Frieslands Zuid-Oosthoek
0043438: WATT, JAMES - What is wrong with christian healing
002036: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en des Nieuwen Testaments
0029102: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Het lied van den herder. Een meditatie over Psalm 23
0026960: WEBB, WILLIAM J. - Slaves, Women and Homosexuals. Exploring the Hermeneutics of Cultural Analysis
0034253: WEBER, HELMUT - Allgemeine Moraltheologie. Ruf und Antwort
0035940: WEBSTER, NOAH - An American Dictionary of the English Language
0040519: DE SPIEGEL. CHRISTELIJK NATIONAAL WEEKBLAD. - Complete jaargang november 1946 tot november 1947
0040520: PANORAMA. WEEKLAD - Nummers 27 t/m 52 (juni 1940 tot december 1940)
0024467: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luide. Over carillons en klokkenspelen
0032548: WEEL, ADRIAAN VAN DER (E.A.; RED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (13/2006)
0038863: WEELE, WIL VAN DER EN WITH, ANNIKA - De vlindervrouw. Handboek voor vrouwen voor wie het leven zwaar valt
0036434: WEELE, TÉO VAN DER - Blotevoetendokter, ongeschoolde specialisten in de kerk
0037171: WEERD, H. DE (WZN) - Grote blijdschap. Kerstboek
0041108: WEERD, DS. R.J. VAN DER - Laat u met God verzoenen. Een bundel preken bij zijn leven uitgesproken te Veenendaal
0040411: WEERD, DS. A. VAN DE (SAMENSTELLER, CHR. GEREF.) - Werp uw brood uit op het water. Herdenkingsbundel 25-jarig bestaan van de Evangelisatiepost Rehoboth in Gent (België)
0033984: WEERDA, JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
0032110: WEERDEN, LODEWIJK J. VAN - De waarheid maakt vrij. Praktische sleutels om leugens in je leven te verbreken en de weg van de waarheid te bewandelen.
0036276: WEERSTRA, THIJS - Licht inval. Bijbels dagboek
0042745: WEES, DRS. P.J.J.M. VAN - 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn
0026540: WEGMAN, FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent
0040026: WEGMAN, H.A.J - Geschiedenis van de Christelijke Eredienst in het Westen en in het Oosten. Een wegwijzer
0041156: WEIJLAND, DR. H.B - Aan de achterzijde van Gods hand. Hardop denken over God en Zijn wereld als jij het niet meer ziet zitten
000456: WEIMA, JAN - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving
0029870: WEIMAR, PETER - Die Meerwundererzählung. Eine redaktionskritische Analyse von Ex. 13,17 - 14,31
0035028: WEINBERG, JULIUS R. - A Short History of Medieval Philosophy
0041929: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte für jeden Tag des Jahres, Der Monat Nissan
0041930: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte für jeden Tag des Jahres. Der Monat Siwan im Zeichen Zwillinge
0036170: WELL, HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
0037050: WELLE, HERMAN & ELS TER - God is getrouwd. Een geloofsavontuur
0040232: WELLESZ, EGON - The New Oxford History of Music. Volume I: Ancient and Oriental Music
001743: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jüdische Geschichte
0036594: WELZ, CLAUDIA - Love's Transcendence and the Problem of Theodicy. Religion in Philosophy and Theology
0029966: WELZEN, P.H.M. (E.A.) - Exegeten aan het werk. Vertalen en interpreteren van de bijbel. Opstellen van leden van het Bijbels Werkgenootschap St. Hiëronymus
0038969: WENDEHORST, ALFRED - BENZ, STEPHAN - Verzeichnis der Säkularkononikerstifte der Reichskirche (Band 35)
0036769: WENDEL, FRANCOIS - Calvin, Ursprung und Entwicklung seiner Theologie
0024406: WENSINCK, PROF. DR. A.J. - Semietische studiën,(uit zijn nalatenschap )
0024419: WENSINCK, A.J. - Hoofdvormen van Oostersch Monotheïsme
0032966: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek deel 3b)
0025423: WENTSEL, DR. B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst (Dogmatiek deel 1)
0025424: WENTSEL, DR. B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori's (Dogmatiek deel 2)
0032965: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Geloofsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek deel 3a)
0042940: WERD, GUIDO DE - Jan de Beijer (1703-1780). Tekeningen van Emmerik tot Roermond
0043118: VAN DER WERELD, H. VAN - Polder Vierambacht
0029616: WEREN, WIM; KUITERT, HARRY EN SCHREURS, NICO - Jesus: de Zoon van God?
0037179: R.K. WERKLIEDENVERBOND - Zonneboek
0030184: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - Wording en Werking. Programma voor de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging
0042109: WERKMAN, HANS (RED.) - Er gaat een Man door Kanaän. Negen ontmoetingen met Jezus
0030183: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - De Sociale strijd kan echteer ontlopen worden. Een plaatsbepaling van de christelijk-sociale beweging en mogelijkheden voor een geschiedschrijving
0033094: WERNER, GN - 'Het leven gaat verder....'. Over sterven, begraven en daarna
0033368: WERNER, GN - Toch vrede in je tranen? Rouwverwerking, verdriet en troost
0023880: WERSCH, S. VAN - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
000355: WESLEY, JOHN - Letters, Volumes I & II (1721-1739; 1740-1755). Edited by Frank Baker
0031604: WESSELING, DR. J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk, ca. 1834-1900
0035717: WESSELS, ANTON - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht
0040712: WESSELS, ANTON - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen
0036384: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ROTTERDAM-WEST - Wandelen in het licht (1927-1977)
0024672: WESTCOTT, BROOKE FOSS - The Gospel According to St. John. The greek text with introduction and notes (Volume II)
0042938: WESTER, H - Kort overzigt van de voornaamste oude en latere Volken en Landen op den Aardbol
0042185: WESTERBEEK, RONALD - KAJ
0032467: WESTERBEEK, RONALD - Stromen van levend water. Werken met de gaven van de Geest in de gemeente
0031407: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan katharina Flipse met de geschiedenisvan Westkapelle
0034209: WESTERDUIN, ANNE - Ongeluk, omgaan met tegenslag
0043157: WESTERDUIN, ANNE - Koester de tijd, als je echt wilt leven
0034900: WESTERHOF-GOEDVOLK, JOKE - Mij niet gezien. Aktieve vrouwen verdwijnen uit de kerk
0030835: WESTERINK, DS. J. - Hosea, profeet van de liefde van God
0030197: WESTERINK, H. - Open voor elkaar. Over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap.
0023135: WESTERINK, H. - Zit jij d'r mee? Vragen over geloof e.d. waar jongeren mee zitten.
0043730: WESTERINK, H. - De rattenvanger van Deventer
0034045: WESTERINK, HERMAN - Met het oog van de ziel. (Diss.)
0042192: WESTERINK, DR. H.J - Gods Woord in menselijk schrift
0041952: WESTERINK, DS. J - Profeet van de advent van God: Maleachi
0042930: WESTERMAN, DR. J.C - Blik in het verleden. Geschiedenis van de Nederlandsche Blikindustrie in hare opkomst van gildeambacht tot grootbedrijf
0031276: JENNI/WESTERMANN - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (Band 1)
002310: JENNI/WESTERMANN - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (THAT). Zwei Bände.
0038859: WESTERS, MARGRIET - Geloof en je werk
0042624: WESTERTERP, MARJOLEIN - Ons Koningshuis (6 delen)
0041701: WESTLAND, DS. W - Gaat heen in deze uw kracht. Acht preken over het leven van Gideon
0035991: WESTLAND, DRS. J - Van horen zeggen. Belijdend spreken over oude en nieuwe thema's
0024240: WESTRA, EVERT - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen.
0040220: PRANA. TIJDSCHRIFT VOOR SPIRITUALITEIT EN RANDGEBIEDEN DER WETENSCHAP - Ketters en Katharen. Tragiek en triomf van het geweten
0028276: KON. NED. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - Leven met de wetenschap
0027378: WETTSTEIN-ADELT, MINNA - 3 1/2 Maand Fabrieksarbeidster. Eene practische Studie
000753: WETZEL, HERBERT EWALDO - Mem de Sá. Terceiro governador geral (1557-1572)
0033581: WEULEN KRANENBARG, ELIZABETH - Als een vogel zonder angst
0027616: WEVER, DRS. T. - Habakuk (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0039850: WEVER - Van Harte. Een jubileumuitgave waaraan 60 auteurs meewerken bij het 60-jarig bestaan van T. Wever B.V
001697: WEYERS, WILLY - Kriegsschäden und Wiederherstellungsarbeiten am kölner Dom
0043360: WEYTING, HENRICUS - Historia Graecorum et Romanorum Literaria. In Usum Juventutis Concinnavit
0043359: WEYTINGH, HENRICUS - Historia Graecorum et Romanorum Literaria in Usum Scholarum Concinnavit
0025363: WEZEL, LEENDERT VAN - Dal van Dura (Novelle)
0036730: WHITE, REGINALD - Meet at Paul. An introduction to the man, his achievement and his correspondence
0037693: WHITEMAN, THOMAS A - Niet de dupe. Help je kinderen door je echtscheiding heen
0022937: WHITLAU, ELI (EINDRED.) - Tenachon over de Profeten
0043532: WICHELHAUS, JOHANNES - Zes preken
0038072: WIEAND, ALBERT CASSEL - A New Harmony of th Gospels. The gospel records of the message and mission of Jesus Christ
001619: WIEGERAAD, DR. B.J. - Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje'
0039364: WIEGERS, JANNEKE - Hij & Jij. Bijbelsdagboek
0030532: WIEHL, LIS (WITH APRIL HENRY) - Face of Betrayal
0024377: WIELENGA, DR. B. - Zondagsschool Vereeniging "Samuel" Delfshaven. Na 25 jaar (1898-1923)
0029091: WIELENGA, DR. B. - De Leeuw heeft gebruld. Acht tijdpreken uit de profetie van Amos
0036507: WIERENGA, DR. LAMBERT - JOB: het leed, het vuil en de laster. De prozasecties van Job gelezen als routeplanner voor het boek Job
0039107: WIERENGA, DR. LAMBERT - De macht van de taal, de taal van de macht. Over literatuurwetenschap en bijbelgebruik
0043473: WIERSBE, WARREN - Elk Hoofdstuk Apart, door de Bijbel van kaft tot kaft
0035965: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie
0025880: WIERSINGA, HERMAN - Op Ooghoogte. Portret van een postmodern geloof
0038458: WIERSMA, J - Een wiel dat draait. Over ethiek en identiteits(her)vorming
002353: WIESEL, ELIE - De Dodenzang
0043732: WIESEL, ELIE - Het proces-Sonderberg
0038632: WIGRAM, GEORGE V. AND WINTER, RALPH D - The Word Study Concordance. A modern improved and enlarged version of both The Englishman's Greek Concordance and the New Englishman's Greek Concordance
0033618: WIGRAM, CHRISOPHER E.M. - The Bible and Mission in Faith Perspective (Diss.)
0037878: WIJCHERS, JURRIAAN EN KAT, SIMON - Bijbels Namenboek
0041397: WIJK, J.M. (E.A.) - Voor orde en vrede. Deel 2 serie; In 't midden der gevaren (Verhalen over de periode 1946-1949 in Ned. Indië)
0026531: WIJK, DR. R. VAN DER - Leerboek der biologie. Eerste deel.
0026542: WIJK, DR. R. VAN DER - Leerboek der biologie. Tweede deel
0036485: WIJK, B.J. VAN - Zoals Gods vinger schrijft. De vaderlandse geschiedenis
0037222: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw (2 delen)
0033173: WIJK, B.J. VAN - Groot Bijbels Dagboek voor jong en oud (deel 1)
0039853: WIJK, HANS VAN - De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding
0037613: WIJMA, HAYO & DE JONGE, ANNEMIEK - Hou van je huwelijk
0027065: WIJNEKUS, JUSTUS - God en de nuchterheid. Een verkenning van de woestijn
0039479: WIJNEN, HARMEN VAN; WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Gereformeerd? IK?
0039496: WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Kickers. Met gevoel de Bijbel lezen
0039493: WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Triggers. Geraakt door de Bijbel
0039463: WIJNGAARDEN, HERMAN VAN (RED.) - En nu de Bijbel. Dagboek over de Bijbel voor jonge mensen
0027064: WIJNGAARDS, HANS - Geloven is zo gek nog niet
0042917: WIJS, JACOB JAN ALEXANDER - Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland (Diss.)
0026550: WIJST, HELLA VAN DER - Hella`s voesporen. Wandelavonturen op 9 uitzonderlijke routes
0038096: WIKENHAUSER, A; KUSS, OOTTO - Het Nieuwe Testamant met Commentaa. Het Evangelie volgens Matteüs
0027116: WIKENHAUSER, A ; KUSS, OTTO - Het Nieuwe Testament met commentaar (Deel 2: Het Evangelie van Marcus
0027118: WIKENHAUSER, L. - Het Nieuwe testament met commentaar (deel 5: De handelingen der Apostelen)
0027702: WIKENHAUSER, A; KUSS, OTTO - het Nieuwe Testament met Commentaar. De Brieven aan de Tessalonicenzen (Deel 8)
0026062: WIKKERS, WILLEMIEN - Speelruimte om te bouwen. Bouwstenen voor de opbouw van de gemeente
0028067: WILCKENS, ULRICH - Der Brief an die Römer. Teil 1: Röm 1-5 (Evanglisch-Katholischer Kommentar zum Neunen testament)
0035187: WILCKENS, ULRICH - Der Brief an der Römer (Ro, 12-16. Teilband VI/3)
0042427: WILCOCK, PENELOPE - 100 Stand-Alone Bible studies. To grow healthy home groups
0042096: WILD, REV. JOSEPH - The Lost Ten Tribes
0037427: WILDBERGER, HANS - BKAT. Biblischer Kommentar Altes Testament. Jesaja, Kapitel 1 - 12 (Band X/1)
0037442: WILDBERGER, HANS - BKAT. Teil X/3: Jesaja 28-39
0040806: WILDBERGER, HANS - Jahwe und sein Volk. Gesammelte Aufsätze zum Alten Testament
0030657: WILDE, ROEL DE - Tanzania. Van boven en onderste boven. Persoonlijke notitie van vijf jaar Afrika
0034977: WILDEBOER, DR. G - De letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van haar ontstaan
0036917: WILDIERS, MAX - Theologie op nieuwe wegen. Essay
0042688: WILGENBURG, D - Des Heeren vondeling
0041875: BRAKEL. WILHELMUS À - Drie brieven over de opwekking tot het geloof
0030794: WILKERDON, W. VAN - Het verloren kruisbeeld. Een verhaal uit den tijd der vervolging
0041267: WILKINSON, BRUCE - The Prayer of Jabez. Breaking Through to the Blessed Life
0041266: WILKINSON, BRUCE - Secrets of the Vine.Breaking Through to Abundance
0036961: WILLEMS, DR. J.H.J - Bernard ter Haar. Predikant/Poëet/Professor (1806-1880)
0041714: WILLEMSEN, DRS. GERRIE - Luisterende ogen en pratende handen. Over omgaan met auditief beperkten
0041022: WILLEMZE, DS. J - Uit het Woord. Een bundel preeken
0039994: WILLEUMIER-SCHALIJ, DR. J.M - Magie en Mystiek. Expressie en Expiriment
0035191: GOOLD. WILLIAM H - The Works of John Owen (Volume VIII)
0039385: WILLIAMS, PAUL/COOPER, BARRY - Als je God één vraag mocht stellen
0042124: WILLIAMS, PHILIP W - Als iemand heengaat die ons zeer na is....
0041028: WILLIGEN, MARIUS ANTON VAN - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph (Diss.)
0042144: WILLIS, G. CHRISTOPHER - Toerwijding aan Christus. Gedachten over de Brief aan de Filippiërs
0043189: WILSCHUT, DR. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing
0040437: WILSCHUT, DR. H.J.C.C.J - Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKV af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKV
0038598: WILSCHUT, JAN - Kant en klaar. Ernst en humor in het pastoraat
0041346: WILSON, NEIL (VERHALEN) EN DICIANNI, RON (SCHILDERINGEN) - Was je er ook bij? Ontmoet jezelf bij Jezus
0028307: WILSON, S.S. - Dat maakt God van ons leven. Bijbelstudie a.d.v.van de zeven scheppingsdagen
0040132: WILSON, JONATHAN - Marc Chagall
0036641: WILSON, R. MCL - The New Century Bible Commentary HEBREWS
0035849: WILSON, A.N. - Paulus. De Geest van de apostel
0041269: WILTS, H - Gezin naar Gods plan. Studies over huwelijken en gezinnen in de Bijbel
0038544: JANSEN. WIM - De hemel en Jezus en al die dingen. Brandende geloofsvragen
0036612: WIND, RENATE - Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer
000690: WIND, A. - Zending en oecumene in de twintigste eeuw, deel I: Van Edinburgh 1910 tot en met Evanston 1954. Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de grote conferenties en assemblées
000691: WIND, A. - Zending en oecumene in de twintigste eeuw, deel IIa: Van Ghana 1957/58 tot en met Uppsala 1968. Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de grote conferenties en assemblées
0029417: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
0035378: WINGATE, LISA; WISLER,ALICE J.; GROVE, BONNIE - Trilogie : Bloeimaand; De zoete inval en In herinnering
0041065: WINKEL, GERARD TE (RED.) - Het woord dat ik bedoel. Poëzie-dagboek
0038999: WINKEL, DR. JQN TE - Maerlant's werken beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw
0024971: WINKLER, CORNELIS - Herinneringen van Cornelis Winkler 1855-1941
0038746: WINNER, LAUREEN F - Vrouw zoekt God .Aangrijpend, niets verhullend, vol verlangen
0032478: WINSLOW, HARRIET - In dienst van koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge
0026237: WINTER, DAVID - Veertig dagen veertig woorden. Woorden van Jezus bij de veertig dagen voor Pasen
0041588: WINTER, MARTIN - Das Vermächtnis Jesu und die Abschiedsworte der Väter. Gattungsgeschichtliche Untersuchung der Vermächrnisrede im Blick auf Joh. 13/17
0042673: WINTER, JESSICA - Tot je weer ademen kunt
0038631: WINTER, RALPH D. AND ROBETA H - The Word Study New testament. Containing the numering system to the Word Study Concordance and the Key Number Index to the Standard Reference Works
0041207: WISEMAN, D.J. (GENERAL EDITOR) - Proverbs. An introduction and Commentary by Derek Kidner
0039222: WISPELWEY, A. (SENIOR) - Ontboezeming ter gelegenheid van het Vijftigjarige Nationaal Jubelfeest bij de herinnering van de verlossing van Nederland op den 13. November 1813 (50 jaar Koninkrijk 1863)
0029908: WISSE, DS. OKKE - 121 dagen onvoorwaardelijk. Geestelijke verzorging in een huis van bewaring
0030711: WISSE, PROF. G. - Avondrood. Lucas 24: 29 (Want het is bij den avond).
0041692: WISSE, PROF. G - De onreine Geest en de schijnbekering. Tijdrede 24 november 1955 te Rotterdam
0025883: WISSE, DS. G. - De dood en het hiernamaals
0040998: WISSE, G. (JR.) - Het pessimisme
0043151: WISSE, DS. I.J. - Augustinus, Het geloof in onzichtbare dingen
0036945: WISSE, PROF. G - Is Jezus de Christus? Een apologetische bijdrage
0037195: WISSE. G - Uit het zieleleven. Over geloofszekerheid
0035260: WISSE, PROF. G - Het nieuwe Jeruzalem. Verhandeling over Openbaring 21
0023349: WISSE, G. - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek: Van Middelburg naar Middelburg.
0041899: WISSE, PROF. G - Mag ik ten avondmaal gaan?
0036141: WISSINK, JOZEF - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie (Diss.)
0040847: WIT, G.W.M. DE (VERTALER) - De gevangenis....mijn parochie
0043669: WIT, DS.D.DE - Het was zeer goed. Zes overdenkingen over de schepping
0023127: WIT, HAN F. DE - De verborgen Bloei. Over de achtergronden van spiritualiteit
0029842: WITTE, MARKUS UND FÖGE, MARIE THERES - Kodifizierung und Legitimierung des Rechts in der Antike und im Alten Orient
0033734: WITTE, ALDERT - De vormgeving van het boek
0043420: WITTE-RAND, GREETJE, WOLTERS, HIELKE EA. - Uitsluitend participatie, theologische overwegingen bij globalisering
0030418: WITTE-RANG, GREETJE - Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange 1919-2001 (Diss.)
0043421: WITVLIET, THEO - Gebroken traditie, chr. religie in het spanningsveld van pluraliteit en identiteit
0040140: WITVLIET, DR. J. TH - Bevrijdingstheologie in de Derde Wereld. Teksten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika
0032797: WITZ, H. - Twist des Heeren met zijn wyngaert
0039204: WATERLEIDINGBEDRIJF MIDDEN-NEDERLAND (WMN)) - Water, lekker nat
0030123: WNF - Europa's natuurlijk erfgoed. Een nieuwe toekomst voor het oude continent
0028150: WOELDERINK, DR. J.G. - De inzet van de Catechismus. Verklaring van de zondagen 1-VII van de Heidelberger
0032156: WOELDERINK, DR. J.G. - Uit de pracktijk der godzaligheid
0041754: WOENSEL KOOY, M. VAN (SAMENSTELLER) - Oude en Nieuwe Zangen
0043239: WOENSEL KOOY, M. VAN (SAMENSTELLER) - Oude en nieuwe zangen
0037917: VRIJWILLIGE TERMINALE THUISZORG WOERDEN - Zo gewoon, zo bijzonder
0032594: GEMEENTE WOERDEN - Binnenstad Woerden. Structuur- en beleidsplan
0043627: WOERDEN, C.B.VAN JR. - Zendeling David Brainerd. Zijn lijden, strijd en overwinning
0033756: HERV. GEMEENTE WOERDEN - Open Brief.(1927)
0024894: LIEDBUNDEL EVANGELISATIE WOERDEN - U zij de Glorie
0042743: WOEZIK, CIA VAN - Een vrouw als Job
0041928: WOHLGEMUTH, J. UND BLEICHRODE, J.(PENTATEUCH). LÖWENSTEIN, L.H. UND BAMBERGER, S. (HAFTAROT) - Pentateuch mit deutscher Ubersetzung . Und Haftarot
0043240: WOLDE, ELLEN VAN - Ruth en Noomi, twee vreemdgangers
0031636: WOLDE, ELLEN VAN (RED.) - Het paradijs
0042709: WOLDE, E.J. VAN - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden
0034623: WOLDENDORP, J.J. - De Incarnatione. Een geschrift van Athanasius (Diss.)
0042378: WOLF, DANIEL DE - De ontdekking van het Koninkrijk. Verslag van een persoonlijke zoektocht
0030695: WOLF, ERNST - Peregrinatio II. Studien zur reformatorischen Theologie zum Kirchenrecht und zur Sozialethik
0031130: WOLF, KOENRAAD DE - Dissident voor het leven. Aleksander Ogorodnikov en de strijd voor religieuze vrijheid in Rusalnd
0035490: WOLFF, HANS WALTER - BKAT Biblischer Kommentar. Dodekapropheton 3: Obadja und Jona
001766: WOLFF, I. DE, & G. VAN DOOREN - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven
0037445: WOLFF, HANS WALTER - BKAT. Biblischer Kommentar Altes Testament. Teil XIV/6: Haggai
002414: WOLFF, HANS WALTER - BKAT Biblischer Kommentar Altes Testament. Dodekapropheton I; Hosea
0041127: WOLSEY, BOY EN WALDORP, JAN - Zangzaad voor kampeerders. Een bundel liedjes
0032352: WÖLTGENS, THIJS - De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof
0042804: WOOD, C.W. - Een reis door Nederland in 1877
0024312: WOODBROOKERS - Tussen verstarring en vervlakking. Een portret van Willem Banning.
0042468: WORP, J. EN MILLIGEN, S. VAN (BEWERKER) - Kleine muziekleer voor onderwijzers der lagere school en muziekbeoefenaars
0025210: WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER (VERTALER) - De Dankpsalmen. (De handschriften van de Dode Zee in Nederlandse vertaling)
0025762: WOUDE, G.J. VAN DER - Een halve eeuw uitgeversactiviteiten 1896-1946. Jubileumcatalogus van de uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. te Utrecht
0039906: WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Prediking O.T. (Habakuk - Zefanja)
0043179: WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie
0029824: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën. (New avenues in the study of the Old Testament). Volume XXV.
0029823: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën. (Instruction and interpretation. Paper read at the conferende at Louvain 1976). Volume XX.
0029821: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Syntax and meaning. Studies in hebrew syntax and biblical exegesis). Volume XVIII.
0029822: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Language in hebrew and biblical exegesis). Volume XIX)
000692: WOUDENBERG, JOHAN A. - Uw Koninkrijk kome. Het Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap Eltheto Hè Basileia Sou (1846-1908)
0040813: WOUT, G. VAN 'T - De Naam onder de volken. Een evangelische benadering van de verering van God in verschillende culturen
0025911: WOUTERS, D.; HULST W.G. VAN DE & HULZEN, A.L. VAN - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en stelmethode voor de christel. scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs
0035933: WRIGHT, G. ERNEST - De Bijbel ontdekt in aarde en steen
0043646: WRIGHT, CHRIS - Handleiding bij de bijbel
0029030: WRIGHT, CHRIS - Wegwijs in de Bijbel
0030894: WRIGHT, G. ERNEST - De boodschap van het Oude Testament
0034678: WRIGHT, G. ERNST AND FREEDMAN, DAVID NOEL - The Biblical Archeologist Reader (2 volumes)
0030687: WROGEMAN, HENNING - Missionarischen Islam und gesellschaftlicher Dialog. Eine Studie zur Begründung und Praxis des Aufrufs zum Islam
0038308: WULF, LINDA PRESS - Kruistocht
0030823: WÜLLSCHLEGER, DRS. L. - Licht over de stad. Meditatieve bijbelstudies over de gemeente te Antiochië.
0031487: WUMKES, DR. G.A. - Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn. Stichter der Doetinchemse Inrichtingen
0040252: WURMBRAND, DS. RICHARD - Wurmband Brieven
0028554: BRILLENBURG WURTH - Het Calvinisme vandaag
0027103: WÜRTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraïca)
0027911: WUTZ, FRANZ - Die Psalmen. Texkritisch Untersuch
0043463: WYNGAARD, MARIA - De niet verloren jaren, Gedichten geschreven in een interneringskamp op Java
0024990: WYTZES, DR. J. - Augustinus: De staat Gods.
0025939: XENOPHON - Der Zug der Zehntausend. Cyri Anabasis, Hellenika,Erinnerungen an Sokrates
0038227: YACONELLI, MIKE - Wat zou Jezus doen? Een 30-dagen Xperiment voor jongeren
0043593: YANCEY, PHILIP - Teleurgesteld in God
0042489: YANCEY, PHILIP - Reaching for the Invisible God
0038058: YEAGER, RANDOLPH O - The Renaissance New Testament (Volume One: Matthew I - VII)
0033636: YERKES, R.K. - Le Sacrifice, dans les religions Creque et Romaine et dans le Judaisme prmitif
0033769: YILMAZ, DR. IHSAN (CONFERENCE COORDINATOR) - Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement. (International Conference Proceedings)
0037920: YIZAR, S (AND OTHERS) - Israel Landscape Watercolours by Yair David
0043278: YODER, JOHN HOWARD - The Priestly Kingdom. Social ethics as Gospel
0040672: YOUNG, BRAD H - Paul. The Jewish Theologian. A Pharisee among Christians, Jews and Gentiles
0026981: YOUNG, ROBERT - Analytical Concordance to the Holy Bible
0041237: YOUNG, DAVID S - Servant Leadership for Church Renewal
0042789: HUANG YOUNG - Religious Goodness & Political Rightness. Beyond the Liberal-Communitarian Debate
0028798: YUASA, M. - How to write & read Japanese correctly (SeosokuNihongo no Kakikata Yomikata)
0026283: ZAAL, WIM - God en Zoon. Wat iedereen moet weten over bijbel, christendom en kerkelijke feesten
0027667: ZADOKS, DR. A.N. EN JITTA, JOSEPHUS - Antieke Cultuur in Beeld
0029271: ZAHN, THEODOR - Kommentar zum Neuen Testament, unter mitwerkung von prof. dr. P. Ewald, prof. E. Riggenbach, Pastor G. Wohlenberg
0025003: ZAHN, TH. - Inleiding tot het Nwe. Testament (2 dln).
0033765: ZAMAROVSKY, VOJTECH - Auf den Spuren der Hethiter. Ein vergessenes Groszreich wird entdeckt
0030336: ZANDT, DS. P. - Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven. Verslag van zijn begrafenis
0036635: ZANZUCCHI, ANNA MARIA - Moeder zijn, een kunst
0036567: ZASPEL, FRED GEORGE - The Theology of Benjamin Breckinridge Warfield: S Systematic Reconstruction (Diss.)
0031870: ZEE, W.R. VAN DER - Uit de bergrede. Werkschrift van een gemeente in de leer bij matteüs 5 tot 7
0024458: ZEE, HENRI VAN DER - 's Heeren Slaaf. Het dramarische leven van Jacobus Capitein
0041429: ZEE, W.R. VAN DER - De wereld wordt vaderland. Over het begin: Genesis 1 tot 12
0035914: ZEE, W.R. VAN DER - Op de dag van het licht, Een verhaal over de kerkdienst
0038192: ZEE, INEZ VAN DER - Ik kom van ver. Een persoonlijk verhaal over incestverwerking en therapie
0039963: ZEEUW, P. DE (J.GZN) - De hooiplukkers van Lochem
0039437: ZEEUW, P. DE (JGZN) - Guido de Brès
0035094: HERVORMDE DIACONIE ZEIST - De getuigen. Verhalen over negentig jaar ouderenzorg (1911-2001
0042202: CHR. GEREF. KERK ZIERIKZEE - ...Niet sterven, maar leven. Ter gedachtenis aan Ds. P. op den Velde
0033314: ZIJDERVELD, DS. G.A. (VOORWOORD) - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders
0040161: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt
0031026: ZIJL, DR. A.H. VAN - Prediking van het O.T. (I Samuel, deel I en deel II, kompleet)
0031025: ZIJL, DR. A.H. VAN - Prediking van het O.T. (I Samuel, deel I)
0036405: ZIJLSTRA, JAN - Wonderen, ze gebeuren nog steeds
0042145: ZIJLSTRA, JAAP - Verzamelde gedichten
0023199: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en één Heiligen
0034356: ZIJLSTRA, JAN - De hoofdredacteur spreekt zich uit. Korte overdenkingen
0039791: ZIJLZTRA, JAAP - Toekomst. Bijbels dagboek
0040512: ZIMMERLI, WALTHER - Das Gesetz und die Propheten. Zum Verständnis des Alten Testaments
0038581: ZIMMERLI, LIC. WALTHER - 1. Mose 1-11 (2 Teilen). Die Urgeschichte.
0038022: ZIMMERMANN, HEINRICH - Neutetamentliche Methodenlehre. Dartstellung der Historisch-Kritischen Methode
0042619: ZOETEMUELDER (E.A.) - De Brabantse Molens
0042893: ZOMER, DS. G - Uit liefde tot Sion. 15 preken
0039441: ZONDAG, W.A - De grenzen van het arbeidsrecht. Rede bij aanvaarding hoogleraarschap te Groningen 2 maart 2004
0023205: ZONE, WALTER - In Kielzog.
0042056: ZORELL, FRANCISCO, S.I - Lexicon Graecum Novi Testamenti
0041647: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U - Baanbrekers van het Humanisme. Erasmus, Locke, Rousseau, Feurbach, Humanistisch Verbond
002536: ZUIDEMA, WILLEM - Gods Partner (ontmoeting met het Jodendom)
0031683: VER . VRIENDEN V/H ZUIDERZEEMUSEUM - Een cultuur valt droog (1916-1950)
0035536: ZUIJDERDUIJN, D.G. - Gethsemané (Matth. 26: 30-37). Meditatie t.g.v. 50-jarig bestaan Drukkerij Zuijderduijn (januari 1968)
0027163: ZUIJLEKOM, DS. A.J. VAN - De rijkdom van Christus' komst. de heidelbergse catechismus, zondag 11 - 19
0040944: ZUNTZ, G - The Text of the Epistles. A Disquisition upon the Corpus Paulinum
0029831: ZVI, EHUD BEN - Micah. Volume XXIB . (The forms of the Old testament literature)
0024126: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? (Diss.)
0035952: ZWAAG, W. VAN DER - Willem Bilderdijk. Vader van het Réveil
0024533: ZWAAN, DR. J. DE - Imperialisme van den Oud-Christelijken Geest
0024534: ZWAAN, DR. J. DE - Antieke cultuur om en achter het Nieuwe Testament
0027927: ZWAARD, KEES VAN DER - Job, een man uit het land Utz
0034325: ZWANEPOL, K. (RED.) - Luthers erfenis. Teksten uit het Luthercongres, 22 februari 1996 te Kampen
0036291: ZWANEPOL, DR. KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland
0037840: ZWEMER, SAMUËL M - Oproep tot gebed
0033986: WILLEM DE ZWIJGERSTICHTING - Publicaties jaren 1977 t/m. 1996
0033987: WILLEM DE ZWIJGERSTICHTING - Publicaties jaargangen 1997 t/m. 2011
0035258: ZWIJNENBERG, DRS. G.E. - Het evangelie naar Johannes. Studieboekje voor gespreksgroepen
0029991: ZYL, DR. A.H. VAN - Prediking O.T. (I Samuël, deel II)

3/9