Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0036404: PALAU, LUIS - Hoe u radicale vernieuwing kunt ervaren
000361: PALEOLOGUS, IACOBUS - Disputatio scholastica. Edited by Juliusz Damnski & Lech Szczucki
0039495: PALM, DIANE - Prikkels. Aangeraakt door de woorden van God
0038238: PALM, J.H. VAN DER - Stichtelijk huisboek.Godsdienstige overdenkingen, samengesteld uit de leerredenen
002015: PALM, L.C., G. VANPAEMEL & F. H. VAN LUNTEREN (RED.) - De toga om de wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs inde Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in België en Nederland (1850-1940)
0039494: PALM, DIANE - Spitters. Graven in de Bijbel
0042122: PALM, DIANE EN WIJNGAARDEN, HERMAN VAN (RED.) - Onbeperkt houdbaar! Omdat het geloof nooit uitgedacht raakt
0029614: PALMER, BERNARD - Vlucht naar het westen
0038794: PALOUTZIAN, RAYMOND F - Invitation to the Psychology of Religion
0023857: PAMANS, GEESJEN - Gods Genade Verheerlijkt. Of echt verhaal van geestelijke bevindingen tot eer van God en stichting van de medemens,
0031728: PANNEBAKKER, CHRISTINE - Het mamma masterplan. In 7 stappen naar inspirerend opvoeden
0041334: PANNEKOEK, KEES - Gewone vogel. Twee dozijn liturgie-observaties
0040418: PANNEKOEK, KEES - Dit uur op de berg. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het jaar, B-cyclus
0033853: PAP, L.I. - Das Israelitische Neujahrsfest (Diss.)
000634: PAPER, HERBERT H., & ADAM KAMESAR (ED.) - Hebrew Union College Annual, Vol. LXVI
001708: PAPP, ERNST (HRSG.) - Die altdeutsche Exodus
0039021: PAPRITZ, JOHANNES - Archivwissenschaft Band 1 - 4). Teil I: Einführung, Grundbegriffe, Terminologie. Teil II: Organisationstionsformen des Schriftgutes der Kanzei und Registratur. Teil III (1): Archivische Ordnungslehre (Erster Teil). Band III(2): Archiv. Ordnunglehre (2)
0033160: PARACELSUS, PHILIPPUS THEOPHRASTUS - Astronomia Magna oder die ganze Philosphia sagax der groszen und kleinen Welt
0029549: PARIS, TWILA AND ROBERT WEBBER - In the Sanctuary. An invitation to worship the Savior
001617: PARKER, WILLIAM RILEY - Milton. A Biography. I: The Life. II: Commentary, Notes, Index and Finding list
0038804: PARRINDER, GEOFFREY - Jezus in de Koran
0035368: PARSONS, GOLDEN - Beloften van vrijheid
0042084: PASEDAG, WILLY J - Christus + Israël. Mit 10 graphischen Darstellungen
0042037: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria
0038851: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan. Militair, Mens. Missie
0030342: PASTERNAK, BORIS - Doktor Schiwago
0040801: VUMC/PASTORAAT - Tussen donker en licht. Gebeden en gedachten voor wie met ziekte te maken heeft
0037015: PATER DR. J.C.H. DE (E.A .; RED.) - Christendom en Historie. Lustrumbundel 1930 Gezelschap van christelijke historici in Nederland
0035788: PATER, DR. J.C.H. DE - De aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561
001980: PATERSON, MOIRA (ED.) - The Bar Mitzvah Book
0040967: PATON, JOHN G - Zendeling op de Nieuwe Hebriden
002170: PATON, FRANK H. L. - Lomai von Lenakel. Ein Glaubensheld auf den Neu-Hebriden
0038972: BESCHUITFABRIEK PATRIA - De vliegende hollander. Met origineele en tot nu toe niet gepubliceerde foto's
0038375: PATSON PRENTISS, ELIZABETH - Golden Hours. Heart-Hymns of the Christian Life
0024783: PATTERSON, DAVID - Along the edge of annihilation. The Collapse and Recovery of Lofe in the Holocaust Diary
0040394: PAUL, HERMAN - Het moeras van de geschiedenis. Nederlandse debatten over historisme
0035346: PAUL, DS. H. - De Heidelbergse Catechismus
0023191: PAUL, DS. H. (EINDRED.). UITG. GEREF. GEMEENTEN - Het Woord overal gepredikt.
0034818: PAUL, DR. M.J. EN VELZEN, DRS. N.C. VAN - De Bijbelexegese van de Amsterdamse School
0040749: PAUL, CHRIS - Keine Angst vor fremden Tränen! Trauerden Freunden und Angehörigen begenen
0035575: PAUL, DS. H - Alles en in allen. 52 meditaties
0026007: PAUL, DR. G.J. - Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans (Diss.)
0040556: PAWSON, DAVID - Jezus is uniek
0026497: PAWSON, DAVID - Sleutels tot de Bijbel. Een uniek overzicht van alle Bijbelboeken
0040315: BRUIN. PÉ DE - Geen geloof zonder bewijs. Leven na dit leven
0038730: PEACOCK, JAMES L. EN KIRSCH, A. THOMAS - The Human Direction. An Evolutionary Approch to Social and Cultural Anthropology
0039352: PEARLMAN, MOSHE/ RABBIJN J. SOETENDORP - In de voetstappen van Mozes
0025812: PEELEN, GERT J; SIERTSEMA, BETTINE EN STARK, CISKA (RED.) - Vechten & Vieren. De spanning in het werk van Huub Oosterhuis
0027710: PEELEN, GERT J. - Opwaarts wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der `jong-protestanten` (1923-1940)
0038045: PEETERS, L - Historische und Literarische Studien zum Dritten Teil des Kudrunepos (Diss.)
0029106: PEETERS, DR. C.J.A. - de liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw. Plaats en samenhang van de cathedra, de leesplaats en het altaar in de basiliek van de vierde tot de zevende eeuw (Diss.)
0033063: PEETERS, R.J.; SPEELMAN, W.M. EN WISKERKE, N. (RED.). - De Onvoltooid Verleden Tijd. Negen bijdragen tot een bezinning op traditie
0034254: PEETERS, ROBERT JAN - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth
0029431: PEIJNENBURG, DR. J.W.M. - De lange weg van Papenhulst naar Papenhulst. Vier eeuwen priesteropleiding in het Bisdom Den Bosch
0036669: PEIL, RUDOLF - Liturgie. Handleiding bij het godsdienstonderricht (R.K.)
0032725: PEISKER, CARL HEINZ - Zürcher Evangelien-Synopse
0042193: PELETIER, WILLEM; ARDESCH, JOHAN - De geschiedenis van de Winterswijkse Steengroeven
0023985: PELI, DR. PINCHAS H. - De Torah vandaag. 54 korte essays
0036026: PELIKAN, JAROSLAV - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis
0036091: PELT, J.W. VAN - De pastorale gemeente. Over schapen met het hart van een herder
0033689: PENGUIN - The Penguin Story MCMXXXV - MCMLVI (1935-1956)
0033594: PENGUINS - A Retrospect 1935 - 1951
0037485: PENNING, L - Nederland en Oranje hereenigd. Gedenkboek van Nederlands verlossing uit de Fransche dwingelandij
0041897: PENNING, L - Makkabeeër trilogie (3 delen in 1 band)
0036381: PENNING, L - Hoofdpersonen uit de kerkgeschiedenis
0034547: PENNINGA-DE LANGE, CAROLINE - Elk kind is uniek! Bouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen
0025386: PEPER, BRAM - Vorming van welzijnsbeleid (Diss.)
0024772: PEPERZAK, AD - Tussen filosofie en theologie
0028926: PERKINS, MR. WILLIAM - De staat van een christen in dit leven
0028803: PERNEL, PIM - Naar het land van Mussolini
0041761: PERNOT, HUBERT - Recherches sur le Texte Original des Évangiles
0027983: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From theology tot history: French religious controvrsy and the revocation of the edict of Nantes
0036484: PERS, DS. ANJE VAN DER; SCHELLING. DS. PIET; WIJNANDS, DS. ED - Wij geloven. Over de twaalf artikelen van het geloof
0038244: PERSCHBACHER,WESLEY J - The New Analytical Greek Lexion
0037098: PERSIS - Statuten Christelijke Jongedochters-Vereeniging PERSIS te Lunteren
0026345: PERTHES, JUSTUS - Atlas Antiquus. Taschenatlas der Alten Welt
000916: PESCH, RUDOLF, & RUDOLF SCHNACKENBURG (HRSG.) - Jesus und der Menschensohn. Für Anton Vögtle
001156: PESKI, A. M. VAN - The Outreach of Diakonia. A study of Christian service, with special reference to its international aspects
0038592: HOWARD PETER - Frank Buchmans geheim
0040807: PETERS, JAN (O.C.D.) - Vlam. Meditaties om je aan te warmen
0029836: PETERSEN, DAVID L. - Haggai & Zechariah 1-8 (Old Testament Library)
0033122: PETERSEN, JIM - De insider. Jezus volgen in de wereld van vandaag
0040081: PETERSON, EUGENEH - Laatste woorden. De Openbaring van Johannes en de biddende verbeelding
0038220: PETRI, JAC - Christus in het werkeliijke leven
0041995: PÉTURSSON, MAGNUS - Lehrbuch der Isländischen Sprache. Mit berungen und Löungen
0037636: PÉTURSSON, HALLGRIMUR - Passiepsalmen. Historie van het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus
0038006: PETZER, KOBUS - Die Teks van die Nuwe Testament
001155: PEUKERT, HELMUT - Science, Action, and Fundamental Theology. Toward a Theology of Communicative Action
0027657: PEURSEN, DR. C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek
0035646: PEURSEN, PROF. DR. C.A. VAN - De Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
0041161: PEURSEN, DR. C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'
0026039: PFEIFER, SAMUEL - Psychische stoornissen en bijbelse zielzorg
0041604: PFEIFFER, DR. SAMUEL EN BITTNER, DR. WOLFGANG J - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
0041954: PFEIFFER, DR. SAMUEL - Hooggevoelige mensen. Leven tussen gave en kwatsbaarheid
0036654: PFEIFFER, ROBERT - History of New testament Times. With an Introduction to the Apocrypha
0037261: PFLIEGLER, MICHAEL - Het celibaat, Theologische meditaties
0033595: PHAIDON - Catalogue 2003
0035314: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Vlucht uit Stonewycke (deel 2 uit deze serie)
0035313: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Errfgenamen van Stonewycke (deel 1 uit deze serie)
0028337: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit den vollen oogst. Bijbels dagboek
0034437: PHILPOT, J.C. - Vijfde zestal leerredenen
0029464: PHILPOT, J.C. - Twintig verzamelde leerredenen
0039143: PHILPOT, J.C - Door Baca's Vallei
0023425: PHILPOT, J.C. - William Tptaft. Minister of the Gospel, Abingdon, Berks.
0023767: PHILPOT, J.C. - De geïnspireerde regel des levens voor den geloovige.
0041700: PHILPOT, J.C - Wandelt in de Liefde. De gehoozaamheid des geloofs
0038167: PHILPOT, J.C - De Leerredenen. Uit het Engelsch. 1 t/m 12e zestal (Kompleet)
0041299: PHILPOT, J.C - Afscheiding en Raadgevingen. Afscheiding van de Kerk van Engeland en beantwoording van vragen in The Gospel Standard
0037274: PICCARDT, DR. R.A.S - Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz
0027640: PIEPENBROCK, J. - Inventaris van de archieven van de Gemeente Sluipwijk (1662-1870)
0027889: PIEPER, DR. J.Z.TH. - God gezocht en gevonden? Een godsdienstpsychologisch onderzoek rond het kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologische consequenties (Diss.)
0037104: PIERIK, PERRY EN ROS, MARTIN - Derde bulletin van de Tweede Weredloorlog
0025153: PIERSON, A. - Willem de Clercq, naar zijn dagboek. Met medewerking van De Clercqs jongste kleindochter (2 delen)
0041942: PIERSON, DR. H - Gelijkenissen des Heeren
0040501: PIERSON, DS. H - Bijbelsch Dagboek
0042228: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Door Zijn Hand. Gods leiding in ons leven
0036768: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Door zijn Hand. Gods leiding in ons leven
0026678: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Na het laatste uur. Geloof in reïncarnatie en Christelijk geloof
0039171: VLAMING. PIETER DE - Jeugdherinneringen. Zand er over?
0034270: PIETERS, DS. W. - Het huisbezoek
0026413: PIETERS, DS. W. - Nader voor Zijn Aangezicht
0038190: PIETERS, DS. W EN VELDMAN, DS. K - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van ds. S.Ralevic
0039055: PIETERSE, DR. WILHELMINA C - Inventory of the Archives of the Holland Land Company 1789 - 1869
0038989: PIETERSMA, AREND - Stadsbelangen. Gids voor historisch onderzoek naar het gemeentebestuur van Utrecht in de 19de en 20ste eeuw
0032554: PIETERSMA, A EN VOGELZANG, F. - Levens verhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht
0039205: PIETERSMA, AREND (E.A.) - Lusten en Lasten. Gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inkomen en vermogen in de provincie Utrecht
0034584: PIJL, SIPKE - Wie is mijn naaste
0028600: PIJLMAN, DS. E. - Avondwandelingen. Een bundel avondoverdenkingen
0028253: PIJPEKAMP, DRS. B. VAN DE - God telt ze mee.... Bidden voor onbekende volken
002215: PIMENTEL, JITSCHAK - Woordenboek Hebreeuws-Nederlands
0026043: PINNOCK, CLARK H. & BROW, ROBERT C. - Ontketende Liefde. Een evangelische theologie voor de 21e eeuw
0034305: PINXTEN, RIK - Goddelijke fantasie
0030582: PINXTEREN, ANTOINETTE VAN; ZUSTER FRANCESCO - Al gaande zal je kracht vermeerderen.
002500: PIPER, OTTO A. - Man en vrouw (Betekenis en mysterie van de sexualiteit naar de Bijbelse visie)
0042117: PIPER, JOHN - Waarom moest Jezus sterven?
0036415: PIROLO, NEAL - Een thuisfront voor de zendeling
0040607: PIT, JAN (SAMENSTELLER) EN SCHRIJVERS UIT DE LIJDENDE KERK - Elke dag geboeid (Dagboek)
0028231: PIT, JAN - Sterren onder de wolken. Hoe christenen in Laos door de Heilige Geest zijn onderwezen, zonder contact met andere gelovigen
0033491: PROT. KERK IN NEDERLAND (PKN) - Jaarboek 2011-2012
0035024: PKN - Handelingen van de generale synode en van de kleine synode van de PKN 2008``
0035025: PKN - Handelingen van de generale synode en van de kleine synode van de PKN 2009
000699: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied (1913-1942)
0039807: PLAISIER, ARJAN - Overvloed & Overgave. Een caleidoscopisch geloofsboek
0041672: PLANTIER, E.M - Door de dood omvangen. Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (Diss.)
0026083: PLANTIER, EDITH & MOORMAN, THEO (RED.) - Vol Vuur voor het Pastoraat. Bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie
0032740: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van priester-dichter 1830-1899
0032486: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Op adelaarsvleugels gedragen. De lijdensgeschiedenis van een hongaarse predikantsvrouw
0042167: PLAS, GERARD J.C - De Messiaanse tijd ontluikt. 20 essays uit de jaren 2007-2011
0023579: PLASKOW, JUDITH - Terug naar de Sinaï. Het Jodendom vanuit feministisch perspectief.
001313: PLASMAN, J.S - Medezeggenschap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap
0037410: PLASS, ADRIAN - Appeltjes voor de Vorst
0037411: PLASS, ADRIAN - De spingkussenmethode. Zienswijze van een gelovige buitelaar
001146: PLENTER, J. D. - De blijdschap in Paulus' brieven. Een studie met diens brief aan de Filippenzen als uitgangspunt
0038817: PLESSIS, J. DU - Het leven van Andrew Murray
001147: DU PLESSIS, P. G. W. - Opskorting van die etiese? Die ontwerp van die etiese behore by M. Heidegger, K. Jaspers, J.-P. Sartre en S. de Beauvoir
0037316: PLOEG, DR. O.J. VAN DER - Ploegen en zaaien. Vertrouwen op de oogst
0040375: PLOEG, J.P.M. (O.P.) - Ik geloof. Het credo toegelicht, de sacramenten, Maria
0032386: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890)
0030785: PLOEG, RIK VAN DER - Is de econoom een vijand van het volk?
0038538: PLOEG, WILFRED - De prinses is Rooms geworden. Mijmeringen van een jongen in de zestiger jaren
0036218: PLOEG, J. VAN DER - De gereformeerde Bond en Het Gekrookte Riet
001148: PLOEGER, ALBERT K. - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas
002144: PLOEGER, ALBERT K. - Lessen over God. Leren geloven door ervaren, voor kinderen, jongeren en ouders
0032197: PLOEGER, ALBERT K. EN PLOEGER-GROTEGOED, JOKE J. - De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden
0030520: PLÖGER, PROF. D. OTTO - Theokratie und Eschatologie
0026281: PLOMP, WIM - Tussen licht en donker
001149: PLOOIJ, MARIUS - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus
0034149: PLUIJM, CEES VAN DER - Ik schilder de honden blauw. 164 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap
0039623: POECKE, NIELS VAN - De tragiek van de tragedie. Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek
0033546: POEL, DS. A.C.J. VAN DER - De Russen en de Vrede
0037097: POEL, DS. JOH. VAN DER - Zonder tegenspreken gekomen. Intreepredikatie te Ede op 22 april 1955
0030546: POEL, DS. A.C.J. VAN DER - U luister naar.... (vous êtes à L'écoute) .bespiegelingen. herinneringen en feiten rond het zestigjarig bestaan van de NPB-Parijs
0041818: POEL, J.F. VAN DER - Balling in Siberië
0034937: POELMAN, DR. J.R - Actuele medische ethiek in bijbels perspectief
0033203: POEZE, HARRY A. EN SCHOORL, PIM (RED.) - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen t.g.v. afscheid J. Noorduyn (Directeur-Generaal KITLV)
0038536: POHIER, JACQUES - God in fragmenten
001150: POHIER, J.-M. - Au nom du Père. Recherches théologiques et psychanalytiques
0038535: POHIER, JACQUES - Als ik God zeg
0027843: POHL, ADOLF - Die Offenbarung des Johannes (Erster Teil)
0040941: POHL, WALTER - Kingdoms of the Empire. The Integration of Babarians in Late Antiquity
0034768: POL, DR. FRANK VAN DER - Mosterzaad in ballingschap. Over christelijke identiteit en geloofsrepressie in de Nederlanden
002248: POLAK, N. J. - Verspreide geschriften. Studiebundel
0031387: POLAK, RUDY (JETA LEEDA-HLLENDALL) - Vier je zestigste verjaardag met Rosj Pina
0039989: POLAK, G.I. (BEWERKT DOOR S. POONS) - Gebeden - Tefilla
0039165: POLAK-DE BOOY, DRS. E.P - Zorg voor het familie-archief
001142: POLDERMAN, C. P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie (Diss.)
0032371: POLDERMAN, JAN - De engelen Gods
0040891: POLEY, HANS - Ten Boom, à Dieu. Terug naar de 'de Schuilplaats'
001143: POLHUIS, AT - Lotgenoten bondgenoten? Mogelijkheden van coalitievorming in oude stadswijken. Een bijdrage vanuit de kerk
0042035: POLJAKOVA, OLGA A - Iconen. Meesterwerken van de Russische kunst
0030362: POLL, EVERT VAN DER - Dopen en laten Dopen. Een bijbelse opdracht in de praktijk
0023889: POLL, K.L. - Een kleine zomerreis op zoek naar een standpunt.
0041436: POLLEFEYT, DIDIER & BULCKENS, JEF (RED.) - Niet lijdzaam toezien ! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur
0042171: POLLEMANS, THEO - Een dorpsschool verdween. De geschiedenis van de School met de Bijbel te Papekop 1923-1995
0029423: POLLMAN, DR. JOP - Studie-reeks No. 4: Calvijn's Aestetica
0042082: POLLOCK, A.J - The Amazing Jew
0027465: POLMAN, DR. A.D.R. - De theologie van Augustinus. Het Woord Gods bij Augustinus
0027982: POLMAN, MAG. DR. P. (OFM) - Godsdienst in de gouden eeuw
0038448: POLMAN. S.W.R. (1933-1999) - Omgang met het onvolmaakte
0036591: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
0025858: PONT, DR. A.D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892. (Diss.)
0030568: POORT, DS. J.J. - Eilanden waar Paulus was. Cyprus, Lesbos en Samos,Kos en Rhodos, Kreta, Malta en Sicilië.
0030638: POORT, DS. J.J. - Martelaar onder een open hemel. leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar
0042155: POORT, DS. J.J - Kom over en help ons. In het voetspoor van Paulus door Griekenland
0033079: POORT, DS. J.J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond.
0041816: POORT, DS. J.J - Langs 's Heeren Wegen. Door Turkey, Israël , Jodanië, Griekenland, Malta en Italië op zoek naar bijbelse plaatsen
0030672: POORT, DS. J.J. - Bij dagen en bij nachten (Bijbels dagboek)
0032900: POORT, DS. J.J. - Herders op den velde
0030221: POORT, DRS. J.J. - Voetsporen van Calvijn
0042158: POORT, DS, J.J - Rouwlibellen
0023878: POORT, DS. J.J. - Kom en zie waar Jezus was
0035943: POORT, DS. J.J - Stefanus, zijn leven en sterven
0035550: POORT, DS. J.J. - Jacobus Revius. Nachtegaal onder de dichters
0034173: POORT, DS. J.J. - Zwerfgedichtjes
0036035: POORTHUIS, FRANK - Balkenende
0039509: POORTHUIS, MARCEL - Vergeving van het onvergeeflijke. Over de filosische Talmoedlezing van Emmanuel Levinas Jegens de ander
002233: POORTHUIS, MARCEL - Het gelaat van de Messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levinas. Vertaling, commentaar, achtergronden
0033495: POORTHUIS, DR. M - Tot leren uitgedaagd. Werkboek over de betekenis van het hedendaagse Jodendom voor de Katholieke kerk
0040438: POORTINGA, P - Ester. Bijbelstudie
0028000: POORTMAN, WILCO C. - Catalogus van de tentoonstelling Bijbel en Prent
0041971: POOT, DS. HENK - Geplant aan waterstromen. Zeventien studies bij de Psalmen voor huiskringen en gespreksgroepen
0037318: POOT, DS. T - "Wakker worden" met profeten en apostelen
0037319: POOT, DS. T - Pauzeteken, een handvol overdenkingen
0026721: POOT, DS. L.D. - Òp de fluistergalerij der tijden
0041972: POOT, DS. HENK - Abraham, de vriend van God. Achttien bijbelstudies voor huiskringen en gespreksgroepen
0041970: POOT, DS. HENK - 1 en 2 Kronieken. Twintig studies voor huiskringen en gespreksgroepen
0032164: POOTER, MARTIN DE - Voor Zijn troon en hier beneden. 350 jaar Hervormde Gemeente Willige Langerak (1652-2002)
0030028: POP, DS. F.J. - Prediking N.T. (Eerste brief aan de Corinthiërs)
0028246: POPMA, PROF. DR. K.J. - Evolutie. Waar blijven de voorvragen?
0028533: POPMA, DS. S.J. - Modern levensgevoel
0041777: POPMA, PROF. DR. K.J - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus (7 delen)
0035011: POPMA, DS. S.J. - 'Ik ben er toch.....' Serie Pastorale handreiking (13)
0042097: POPPER, WILLIAM AND FISCHEL, WALTER J - Semitic and Oriental Studies. A Volume Presented to William Popperon the Occasion of his 75th Birthday Ocober 29. 1949 (University of California Publications in Semitic Philology. Vol. VI
0041088: POPTA, DR. S. VAN - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie
0039353: PORTER, J.R - De bronnen van het geloof. Geïll. gids voor de Bijbel
0034603: PORTER, J.R. - De sleutel tot de BIJBEL
001597: PORTMAN, JOHN R. - The Concepts of Mission and Unity in the World Council of Churces. A study of the official documents of the Central Committee from it inception to the New Delhi Assembly, 1961.
0037990: COMISSAO NACIONAL PARA AS COMEMORACOES DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESE - Facsimil Itineraio, Viagem ou Navegacaao de Jan Huygen van Linschoten para as Indias Orientais ou Portuguesas (Gravuras e Mapas)
0037281: POS, DR. H.J - Het Apriori in de geesteswetenschappn. Rede bij aanvaarding hoogleeraarschap te Amsterdam op 10 october 1932
0032357: POST, WILLEM - Keerpunt. Amerika voor, op en na 11 september .
0041859: POST, DOEKE (RED.) - Met het oog op het einde. De praktijk van de laatste levensreis
0041498: POST, S.D - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw (Diss.)
0027986: POST, MR. DR. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?. De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde kerk in het bijzonder bij kerkfusie (Diss.)
0027348: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen (2 delen in cassette)
0036555: POST, WILLEM - Obamawerteld. Wat we van de president kunnen verwachten
0036151: POST-DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water
0037666: POSTEMA, H.J - Simonides (1629-1675). Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
0040256: POSTHUMUS, JAN (E.A.) - Honderd jaar Koenen. Geschiedenis van het woordenboek
0037142: POSTHUMUS, N.W - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek
0023947: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek (Diss.)
0027057: POSTMA, DS. E.R. - Geboorte van het wonder. Studies van het bijbelboek Genesis
0037876: POSTMA, MR. DR. A - De vrijheid van onderwijs bedreigd?
0038572: POSTMA, DR. J.S EN HALSEMA. J.H. VAN - Bijbels dopen zo...of zo?
0030190: POSTMA, DS. D.(ZUID-AFRIKA) - Een dertigtal leerredenen
0034988: POSTMA, E.B.J. - Augustinus De Beata Vita (Diss.)
0037937: POSTMUS, J - Calvinistische vertoogen, studiën en schetsen
0041834: POT, MIEK - De grote stilte
0033016: POT, MIEKE - Naar het hart van mijn ziel. 12 jaar in een kluizenaarsklooster
0029898: POT, DS. C.W. VAN DER - Levensbrood (bijbel dagboek)
0040187: POTGIETER, E.J - Verspreide en nagelaten Poezy 1828 - 1874 (Eerste deel)
0036885: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845
0040188: POTGIETER, E.J - Schetsen en verhalen. (Tweede deel)
0040189: POTGIETER, E.J - Schetsen en verhalen. (Derde deel)
0040190: POTGIETER, E.J - Studiën en Schetsen. (Tweede deel)
0040191: POTGIETER, E.J - Studiën en Schetsen. (Derde deel)
0040192: POTGIETER, E.J - Poëzy 1832 - 1868 (Eerste deel)
0040193: POTGIETER, E.J - Poëzy 1827 - 1874 (Tweede deel)
0031536: POTOK, CHAIM - The gates of November. Chronicles of the Slepak family
0030549: POTTER, PHILIP & WIESER, THOMAS - Seeking and serving the truth. The first hunderd years of the World Student Christian Federation
0039191: POVÉE, HENK - Herman de Man. Uit mijn kinderjaren en andere verhalen
0035067: POWERS, DANIEL G. - Salvation through participation. An examination of the notion of the believers' corporate unity with Christ in early christian soteriology (Diss.)
0030363: PRAAG, MARINUS M. VAN - De Toneelspeler
0041594: PRAAG, HERMAN M. VAN - Het verstand te boven. Beproevingen van een verstandig mens
0035698: PRAAG, SIEGFREID VAN - De lieve glorie van Truitje Bonnettemaker
0028372: PRAAMSMA, DR. L. - Calvijn
001875: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het land van de kerkgeschiedenis
001292: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bnij aanhoudend vegeterende patiënten
0035311: "PREDIK HET WOORD", STICHTING - Lectori Salutem. Uitgave t.g.v. 25-jarig jubileum van de St. "Predik het Woord' te Hoorn
0042288: LAAN. DS. P.J.R. (KRANKZINNIG VERKLAARDE PREDIKANT) - Een stem des geloofs tot Nederland uit België
0031509: NN (EEN PREDIKANT) - Gods leiding met Philippus Melachanton
0036039: DIV. PREDIKANTEN - Oranjepreken. Zeven huwelijkspreken voor het Oranjehuis (periode 1901-2002)
0035585: DIV. PREDIKANTEN - Morgen- en avondoffer (Bijbels dagboek)
0026643: DIV. PREDIKANTEN - Rondom de kribbe. Een zevental kerstpredikaties.
0033600: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek 1982
0033599: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alpens Nieuw kerkelijk handboek 1979
0029766: DIV. PREDIKANTEN - Gezongen en gesproken
0033601: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens kerkelijk Nieuw handboek 1985 (Deel A.)
0041158: DIV. PREDIKANTEN - Oranjepreken. Zeven huwelijkspreken voor het Oranjehuis
0030692: N/A. (DIV. PREDIKANTEN) - Bewerken en bewaren. Studies aangeboden aan prof. dr. K. Runia, t.g.v. 25 jaar na zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie te Australië
0023121: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 30
0023117: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 26
0034869: KERK EN PREDIKING - Postille 44 (1992-1993
0034874: KERK EN PREDIKING - Postille 33 (1981-1982)
0036750: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 61 (2009-2010)
0023099: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 6.
0023104: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 11.
0023103: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 10.
0023120: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 29
0034865: KERK EN PREDIKING - Postille 49 (1997-1998)
0034872: KERK EN PREDIKING - Postille 36 (1984-1985)
0035735: KERK EN PREDIKING - Postille 51 (1999-2000)
0035736: KERK EN PREDIKING - Postille 52 (2000-2001)
0039896: KERK EN PREDIKING - Postille 64 (2012-2013)
0034967: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 31
0034969: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 37 (1985-1986)
0023576: PREEZ, A.B. DU - Die dualistiese inspirasieleer. (Diss.)
001387: PRENTER, REGIN - Schöpfung und Erlösung. Dogmatik
0040924: PRESSENSÉ, MEVR. DE - Wat liefde vermag. Een kerstverhaal
001706: PRESTAGE, EDGAR - Portugal: A Pioneer of Christianity
0033667: PRETORIUS, CHRISTO - Ds. Jac van Belkum (1851-1933) Nestor van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Diss.)
0028610: PREUSCHEN, ERWIN - Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament
0040545: PREUSKER, SUSANNE - De zeven uren die mijn leven veranderden. Verhaal van een gevangenispsychologe die tien dagen voor haar huwelijk wordt gegeijzeld en verkracht door een gevangene
0036228: PREUSZ, HORST DIETRICH/BERGER, KLAUS - Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 2 (Neues Testament)
0036226: PREUSZ, HORST DIETRICH/BERGER, KLAUS - Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 1 (Altes Testament)
0038705: PRICK VAN WELY, M.A - Joodse sagen en verhalen
0025310: PRIEN, HANS-JURGEN - Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika. Mit 7 Abbildungen und 2 Karten im Text sowie 1 Faltkarte
0040493: PRIESTER, CHRISTIEN DE - De enige Toevlucht
0038825: PRINCE, DEREK - God en je partnerkeuze
0039915: PRINCE, JOSEPH - Destined to Reign. The secret to effortless success, wholeness and victorious living
0034587: PRINCE, DEREK - Zekerheid, Vertrouwen , Kracht.en andere zegeningen uit de Psalmen
001136: PRINS, J. J. - Allerlei uit de Hielige Schriften des Nieuwen Verbonds, tot leering en stichting
0026301: PRINS, DS. P EN WIERSINGA, DS. H.A. - Christus Kerkvisitator
0026759: PRINS, A. (V.D.M.) - Van het eenenoodige. Schriftoverdenkingen
0033645: PRINS, DS. J.J. - Handboek tot de kennis van de Heilige Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds (2 delen)
002548: GROEN VAN PRINSTERER - Verscheidenheid over staatsregt en politiek (6 deeltjes in 1 band)
002561: GROEN VAN PRINSTERER - De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst.
0042087: PRINZ, JOACHIN - Illustrierte Jüdische Geschichte
0032689: PROCKSCH, D. OTTO - Kommentar des Alten Testaments. Die Genesis, übersetzt und erklärt
0033159: PRONK, PETRA - Hart voor de zaak. De spiritualiteit van het dagelijks werk. Gesprekken met inspirerende leiders
0038584: PRONK, PETE - Een rondje verhalen vertellen. Verhalen voor kinderen en andere mensen
0038431: PROOS, DRS. J.P - Aan de slag met Calvijn. Bronteksten op school - deel 1
0029981: PROOSDIJ, DS. C. VAN - Jacques le Fèvre D'étaples, voorganger van Calvijn (een studie)
0035484: PROOSDIJ, B.A. VAN - Two thuder-clouds in conflict. The meeting of Madvig and Cobet at the tercentenary of Leyden University and its historical background
001967: PROOST, KAREL FREDERIK - De Bergrede. Hare herkomst en strekking
0025192: PROOST, DR. K.F. - De Religie on onze moderne literatuur (1880-1920)
0025719: PROOST, PIETER JZN - Jodocus van Lodenstein (Diss.)
0029840: PROSIC, TAMARA - The Development and Symbolism of Passover until 70 ce
0040888: CENTRALE COMMISSIE VOOR HET VRIJZINNIG PROTESTANTISME - Van struikelblokken tot bouwstenen
0038549: HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTANTISME - Tien jaar bibliografie van nederlandse periodieken (Tien jaar BNPP)
0041424: PROVOOST, ARNOLD - De eerste Christenen. Hun denken en doen
0035632: PRUYSER, PAUL W - De pastor als diagnosticus
0040646: PUCCINI, GIACOMO - Messa di Gloria für Tenor,Baritone and Bass Solo and Orchestra
0037001: PUCHINGER, G - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) Strijder-Triomfator
001861: PUCHINGER, G. - In memoriam Prof. Dr K. K. Schilder (1890-1952). Gereformeerd Confessor
0036138: PUCHINGER, G - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924 (Diss.)
0033560: PUCHINGER, DR. G. (RED.) - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff dirigent (1965-1998)
0037233: PUCHINGER, DR.G - Ontmoetingen met theologen
0033743: PUMPLUN, CRISTINA M. - Begriff des Unbegreiflichen. Funktion und Bedeutung der Metaphorik in den Geburtsbetrachtungen der Catharina Regina von Greiffenberg 1633-1694 (Diss.)
0038465: PUNIET, DOM. J. DE - Liturgie van het H. Misoffer
0040650: PURCELL, HENRY - King Arthur.Vocal score. A dramatic Opera.
0028277: PUSEY, DR. E.B. - The confessions of St. Augustine, bishop of Hippo
0023583: PUTTEN, J. VAN - Zoveel Kerken Zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in de behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden (Diss.)
000458: PYE, MICHAEL - Macmillan Dictionary of Religion
002151: QUAK, AREND - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen
0042135: THE JAFFO GATE QUARTET - Abba Vader. Gospels & Gezangen (DVD)
0042026: QUENOT, MICHEL - De Icoon. Venster op het Absolute
0039274: QUINT, M - De Lager-onderwijswet 1920. Beknopt overzicht van de bepalingen der wet en van de daarmede verband houdende koninklijke besluiten, toegelicht met voorbeelden
0040925: QUIRINA - Perzikje's gebed en hoe het verhoord werd
0040174: QUISPEL, PROF. DR. G. (RED.) - De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egijptische religie op de cultuur van het Westen
0031902: QUISPEL, GILLES - Zeit und Geschichte im antiken Christentum
0040171: QUISPEL, GILLES (RED.) - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie
0029453: QUISPEL, PROF. DR. G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron.
0037829: QUIST, M - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf 12 jaar
0040714: QUIST, M - Denk aan je Schepper. Honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
0040260: RAAK, RONALD VAN - Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbecke, Multatuli, Huizinga en anderen
0029333: RABBANI, MOUIN EN SOESMAN, GIDEON - Neef aan de overkant. Brieven over een "familieruzie" in het Heilige Land
001864: RABIN, CHAIM (ED.) - The Zadokite Documents. I. The Admonition; II. The Laws
0038528: RABOFF, ERNEST EN VELS HEIJN, ANNEMARIE - Henri Rouseau: Kunst voor jou
0029103: RAD, GERHARD VON (UND ANDEREN) - Das Alte Testament Deutsch (15 Bände)
0033846: RADBOUDSTICHTING - Work and Human Dignity in the context of Globalisation
0031103: RADEMAKER-HELFFRICH, DRS. B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer
0026356: RAEMDONCK-KLAES, EMALDA - Lijn door de Bijbel. Het heilige Israel. De manninne. Het Israel Gods
0040018: RAHE, THOMAS - Hoor, Israël. Joodse religiositeit in nationaal-socialistische concentratiekampen
0031929: RAHNER, HUGO - Kirche und Staat im frühen Christentum. Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung
0040634: RAHNER, KARL - Bijbelse overwegingen
0039844: RALPH, EDITH - Stap voor Stap door den BIjbel. De bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald
0027363: RAMAKER, MARLEEN - Je blijft niet altijd baby.
0037743: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes
0039550: RAMAKER, WIM - Er is een tijd om te sterven. Roman over euthanasie
0028366: RAMBONNET, H.G. - Het wezen van de straf (Diss.)
0041909: RAPP, PH.G - Naamlijst van Nederlandsche Gemeenten en Plaatsen
0030557: RATSCHOW, CARL HEINZ - Der angefochtene Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik
0030492: RATSCHOW, CARL HEINZ - Jesus Christus (Handbuch Systematischer Theologie, band 5)
0033642: RAVEN, J - Sermons by J. Raven (Volume I)
000441: RAY, NIHAR-RANJAN - Sanskrit Buddhism in Burma
0035088: RAYCROFT, MARY AUDREY - Laat Gods leven bruisen. Ontdek de rivier in je binnenste
0039738: REAGAN, MICHAEL - The Hand of God, Thoughts and Images Reflecting the Spirit of the Universe
0030841: REBEL, DS. JAC. J. - Aan de hand van....Omgaan met situaties, voorvallen, conflicten vanuit de Christelijke visie
0030749: REBEL, DS. JAC. J. - Stil even.... Bijbellezingen, meditaties, gebeden.
001500: REBEL, JAC. J. - Pastoraat in pneumatologisch perspektief. Een theologische verantwoording vanuit het denken van A. A. van Ruler
0038585: REEDIJK-BOERSMA, LAURA - Oud zijn
0037618: REELING BROUWER, RINSE/VEEN, WILLM ( E.A.) - Waarheid en Leven. De actualiteit van Josef L. Hromâdka 1889 - 1989
0035005: REENEN, DS. G. VAN - Het boek Ruth. 28 samenspraken (Bart en Kees')
002363: REENEN, P. VAN & K. VAN REENEN-STEIN - Distributions spatiales et constellations des manuscrits
0023784: REENEN, DS. G. - Tweede Bundel Feeststoffen. (Vijftien predikatiën)
0039117: REENEN, J. VAN - De grote geschiedenis van een klein land (4 delen)
0040986: REENEN, DS. G. VAN - De tempel. Veertien samenspraken over de tempel
0030519: REESER, H.M. - Epidemiology of childhood diabetes mellitus in the Netherlands (Diss.)
0041759: REESINCK, BERT - Welke God bedoelt u eigenlijk? Op zoek naar een zuiverder godsbeeld
0030195: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren
0025712: REEST, RUDOLF VAN - De Braamnos (2 delen)
0034615: REGT, L.J. DE - A Parametric Model for Syntatic Studies of a Textual Corpus Demonstrated on Hebrew of Deuteronomy 1 - 30 (Diss.)
0040306: REGTIEM, M - Het leven van Jezus Christus. Een synopsis van de vier evangeliën
0027301: BLASS/DEBRUNNER/REHKOPF - Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch (14. völlig neubearbeitete Auflage)
0026858: REHMKE, J; SCHNEIDER, F. - Geschichte der Philosophie
0032541: REICHE, G.H. - Het leven van Johannes Hus
001745: REICHEL, GERHARD - Die Anfänge Herrnhuts. Ein Buch vom Werden der Brüdergemeine
001902: REICKE, BO, U.A. (HRSG.) - Theologische Zeitschrift, Jahrgang 21 Heft 4: Festgabe zum Internationalen Kongress für alttestamentliche Studien in Genf vom 22. bis 28. August 1965
0041159: REID, WILLIAM - Stromen op het Droge.....Boodschap en beleving in tijden van opwekking
0030082: REID, JAMES - Memoirs of the Westminster Divines (Two volumes, one band)
0035573: REID, WILLIAM - De vrienden van Jezus. Woorden van onderrigt en bemoediging
0041905: REINACH, SALOMON - Répertoire de peintures du Moyen Age et de la Renaissance (1280-1580). Tome Deuxième. Contenant 1200 Gravures
0026100: REINDERS, HANS - `s Zondags ga ik naar de kerk. Verslag van een rondgang langs twintig hedendaagse kerkdiensten
0034317: REINDERS, C.G. - Ecclesia Warffumensis
0041967: SONNEVELD. REINIER - Jutten. Over de verrassingen van God
001119: REININK, GERRIT JAN - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame
0023406: REININK, MAARTEN - Dagboek voor New York.
0037107: REINSMA, DR. R - Van Goor's woordenboek der vaderlandse geschiedenis
0032530: REISCHER, FRANZ - Die Toleranzgemeinden Kärntens nach einem Visitationsbericht vom Jahre 1786
0036990: REISEL, DR. MAX - Het Jodendom in de moderne samenleving
0026797: REITSMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer (Diss.)
0039195: REMIE, B.C - De eerste ansichten van Vreeswijk
0037057: REMIJN, M - Een liefderijke Vermaning van den grooten Herder tot Zijn kleine kudde (Lucas 12:32)
0036506: REMMELZWAAL, ALBERT J - Actief en afhankelijk. Een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten
0036382: REMMERS, AREND - Verbinding verbreken? Kan een christen toch nog verloren gaan?
001789: RENAUD, J. G. N. - Oude ambachtskunst
002435: RENDTORFF, ROLF UND KOCH, KLAUS - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen
002358: RENKEMA, JAN - De taal van 'Den Haag'. Een kwantitatief stilistisch onderzoek naar aanleiding van oordelen over taalgebruik
0035559: RENKER, GUSTAV - Rocca krijgt een dominee (Uit het dagboek van dominee Johannes Sartorius)
0040660: RENNES, CATHARINA VAN - Zes Meiliedjes (Klingklang Klokke-bei)
000234: CONGRESS REPORT - Sainte-Foy-la-Grande et ses alentours. Actes du XIXe congrès d'études régionales tenu à Sainte-Foy-la-Grande les 7 et 8 mai 1966
0038918: NATIONAAL RESTAURATIEFONDS - Behouden is ondernemen
0038619: REUS, TJERK DE - De Balans van Bovenberg. Economie en geloof in crisisrtijd
001123: REUSCH, F. HEINRICH - Bibel und Natur. Vorlesungen über die mosaische Urgeschichte und ihr Verhältniszu den Ergebnissen der Naturforschung
000562: REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins, unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen Abhängigkeiten
0032503: REUVER, DRS. A. DE - Kruis en Gratie. Calvijn over de rechtvaardiging, het kruisdragen,het gebed
0037582: REUVER, DRS. A. DE - Belofte Boete Ballingschap. Drie thema's bij Calvijn
0040966: REUVER, DRS. A. DE - Onder de regenboog. Drie Capelse preken
0041617: SCOFIELD REV. C.I - The Scofield Reference Bible, with a new system of connected topical references
001117: REVENTLOW, HENNING GRAF - Hauptprobleme der [...] Theologie im 20. Jahrhundert
0036688: REYMOND, ROBERT L - Missionary PAUL Theologian. A survey of his Missionary Labours and Theology
0039208: REYN, G. VAN - Historische herinneringen naar aanleiding van het gedenkfeest van Nederlands Bevrijding (50-jaar Koninkrijk: 1813 - 1863)
0033981: REYPENS, PROF. DR. L, (S.J.) - Ruusbroec De Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als 'Doctor divinus'
0033620: RHEE, J.S. - Secularization and Sanctification (Diss.)
0025019: RHEINWALD, G.F.H. - Verhaal van de verhuizing der evangelischen uit het Ziller-Dal naar Silezië. Op de plaatsen zelve enuit echte bescheiden opgemaakt
0036292: RHIJN, DR. AAT VAN; MEULINK-KORF, DR. HANNEKE - De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat (Diss.)
0042020: RICE, T. TALBOT - Iconen. Kunst en devotie
0030484: RICH, ARTHUR - Pascals Bild vom Menschen
0028311: RICHARD, DAVID L. - Manager voor God
0041460: RICHARDS, KEL - De zaak van het verdwenen lichaam
0036403: RICHARDS, JENNY - De Liefde geeft nooit op. Een jonge moeder getroffen door de ziekte A.L.S.
0038050: RICHARDSON, ALAN - A Theological Word Book of the Bible
0031418: RICHMOND, DS. L. - Jane Squibb (Jenny de hutbewoonster 1784-1799)
001246: RICHSTÄTTER, KARL - Een mystieke uit den modernen tijd. Leven en brieven van zuster Emilie Schneider, overste der dochters van het H. Kruis te Dusseldorf
0037543: RICHTER, JUTTA - De oorsprong van alles
0036353: RICOEUR, PAUL - EVIL. A challenge to Philosophy and Theology
0034905: RIDDER, DR. A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament (Diss.)
0039034: RIDDER, STEF DE - Moe! Er staat 'n Duitser in de straat. Verhalen van 'n jongen over de oorlog
0028751: RIDDER, J.G. DE - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaar protestantisme in het Westland (1566-1966)
0037951: RIDDERBOS, PROF. DR. NIC. H - Psalmenstudie. Dr. Ridderbos en het Boek der Psalmen (verzameld en geredigeerd door Drs. C. van Ginkel en Drs. P.J. van Midden)
0036458: RIDDERBOS, DR. HERMAN - Het verborgen koninkrijk. Handleiding tot het evangelie van Mattheüs
0023813: RIDDERBOS, DR. J. - Het Godswoord der profeten (4 delen).
0027876: RIDDERBOS, JAN - Het Hooglied. Een loflied op de liefde, met een dubbele moraal
0025465: RIDDERBOS, DR. S.J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper (Diss.)
0027319: RIDDERBOS, DR. J. - Israel en de Baäls. Afval of ontwikkeling
0033172: RIDDERBOS, DR. S.J. - Het lege midden. Over geloof en psychische moeilijkheden
0036060: RIDDERBOS, DR. NIC. H - Beschouwingen over Genesis 1
0033999: RIDDERBOS, DR. HERMAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. De Pastorale Brieven
0041607: RIDDERBOS, DR. H.N. - Verbonds Collectivisme
0023855: RIDDERBOS, DR. H.N. - God is liefde. Twaalf preken. Samenstelling drs. G. van der Veere.
001113: RIDDERBOS, PROF. DR. NIC.H. - Loven en geloven. Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan PROF. DR. NIC. H. RIDDERBOS ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
0041027: GEREFORMEERDE GEMEENTE RIDDERKERK - Trouw van God aan Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910 - 2010
0041042: RIDDERUS, F - Het leven van Jezus Christus
0035236: RIDENOUR, FRITZ - Wat is dan het verschil? Twintig wereldbeelden, godsdiensten en sekten vergeleken met het christelijk geloof
0035082: RIDENOUR, FRITZ - Christen maar niet religieus. Ontdek de blijdschap van vrij zijn in je geloof
001790: RIDLEY, JACQUELINE - Onderhoud en reparatie van antiek
0041798: RIEL, HANS VAN - Legenden. Verhalen van gisteren en vandaag om morgen mee te leven
0039002: RIEL, MR. H - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1850 - 1914
0036290: RIEMENS, DR. C - Het gelukzalige leven. Luther en het Eudaemonisme
0033482: RIEMENS, DR. J. (JR.) - Het begrip Openbaring in het christendom. Historisch-dogmatisch onderzoek en systematische uiteenzetting
001111: RIEMERS, C. - Prolegomena tot een Luthersche paedagogiek
0039893: RIENECKER, FRITZ; BOOR WERNER DE; POHL, ADOLF - Wuppertaler Studienbibel (Neues testament). 21 Teilen
0035701: RIENECKER, FRITZ - Sprachlicher Schüssel zum Griechischen Neuen Testament. nach der Ausgabe von D.Eberhard Nestle
0039607: RIENSTRA, DS. A.S EN VERBOOM. DR. W - De heiliging van de Naam
0037570: RIENSTRA, DS. A.S. (RED.) - Recht zetten . De profetie van Amos theologisch en politiek belicht
0040570: RIESEN, WOUTER VAN - Alberta ten Oever
0024997: RIESSEN, HENDRIK VAN - Filosofie en Techniek (Diss.)
0025915: RIET, ARJAN VAN `T. - Heeren met idealen in `t Hart
0023726: RIETDIJK, DS. D. - Niet klagen.... Gedachten met betrekking tot het lijden
0031038: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst/begrafenis en enkele preken
0037889: RIETKERK, DRS. W.G - Ik wou dat ik kon geloven (over psychische factoren)
0041046: RIETKERK, WIM - Die ver is, is nabij. In de relatie met God komt de mens tot zijn recht
0039159: HERALDIEKE BIBLIOTHEEK (J.B. RIETSAP) - Tijdschrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde
0039158: HERALDIEKE BIBLIOTHEEK ( J.B. RIETSAP) - Tijdschrift voor wapen-. geslacht-, zegel- en penningkunde
0039523: RIETVELD, JAN (E.A.) - Essays over Jezus. Gedachten aan het eind van de twintigste eeuw
0039029: RIJCKE, P. DE - Wetenswaardigheden betreffende het kasteel Rijnhuizen en Omstreken
0040240: RIJCKMANS, G - Grammaire Accadeinne
0023646: RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse. Een profetisch prediker (Diss.)
0040490: RIJKSEN, DS. H - Het leven van Eliza (17 Bijbellezingen)
0032981: RIJKSEN, DS. H. - Brieven van de Koning aan Zijn gemeente
0024367: RIJN, C. VAN - Nocolaas Beets.(3 dln).
0041210: RIJN, A. VAN; RICHTE, JOHN; CALDWELL, J.R - Classic Christan Commentary. Acts, Romans , 1st Corinthians.
0036324: RIJNDERS, C - De Moraal-theologie van Dr. A.M. de Liguori. De Katholieke zedeleer in haar ware gedaante
0041050: RIJNDERS, C.B EN WIERSINGA, DS. H.A - Zij gingen vooraan...Levensbeschrijvingen van baanbreeksters uit de zendingswereld en het leven der jonge kerk
0036915: RIJNSDORP, DR. C - Literair dagboek (1940 - 1950)
0025466: RIJNSDORP, C. - In drie etappen
0027563: RIJSINGE, DR. C. VAN (VERTALING) - De grote godsdiensten der wereld.
0033363: MEVAHOR (MEESTER VAN HOUT RIJSSEN) - Zo God het huis niet bouwt. (Uit het leven van de familie Geuzenkamp)
000443: RIKIN, W. MINTARDJA - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen
0041403: ELLY & RIKKERT - Wij vieren feest. Liedjes voor kinderen voor vieringen binnen het kerkelijk jaar
000414: RINGGREN, HELMER - Die Religionen des Alten Orients
0033450: RINGGREN, HELMER - Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore and Literature
002478: RINGWALD, WALTER - Die Religion der Akanstämme und dsa Problem ihrer Bekehrung
0032788: RINKEL, DR. A. (AARTSBISSCHOP VAN UTRECT) - Dogmatische theologie (4 banden)
0039752: RINNEKANGAS, RAX - La Lune s'enfuit
0036844: RINZEMA, DR. J - Het verhaal verder vertellen....Beschouwingen over communicatievragen in de geloofsoverdracht
0037463: RINZEMA, DR. J - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
0038532: RIPHAGEN, LOES - Tekeningen t.g.v. kinderboekenweek 2013
0041925: RIPLINGER, G.A - New Age Bible Version
0034567: RIS, G - Mozes en de profeten. Verklaring van Numeri 11: 35 - 12: 1 - 16, vanuit de rabbijnse geschriften
0030202: RISSEEUW, P.J. - Ik worstel en ontkom (Roman)
001389: RITSCHL, ALBRECHT - Unterricht in der christlichen Religion
0036819: RITTER, ADOLF MARTIN - Alte Kirche
0040172: RITTER, DR. P.H. (JR.) - Over Joh. de Heer
0036820: RITTER, ADOLF MARTIN; LOHSE, BERNHARD; LEPPIN, VOLKER (HG.) - Mittelalter
0033232: RIVERA-PAGÁN, LUIS N. - God, in your grace. Official reporrt of the Ninth Assembly of the World Concil of Churches
0041457: RIVERS, FRANCINE - De schoenendoos. Twee verhalen.
0036397: RIVIÈRE, LEEN LA - Mega Stories. Beroemde voorbeelden van Jezus Christus verteld in oude taal, de taal van nu en doorverteld voor de toekomst
0029082: RIVIERE, LEEN LA - Zei ik dat het makkelijk was
0027748: NAT. RAAD VOOR LITURGIE (RK) - Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar 1992
0040384: RK - Die Benedikt Bibel. Zum Festtag des Heiligen Benedikt gewidmet Papst Benedikt XVI im Jahre seiner 80 Geburtstag. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Volständige deutschen Ausgabe
0033857: RMU - Ingezoomd. Het reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs onder de loep
0031656: ROBBE, ROLF - Bijna-elke-dagboek voor leraren
0039776: ROBBE, ROLF - Bijna-elke-dagboek voor mannen
0037665: ROBBE, ROLF - Gevonden. Over God zoeken en gevonden worden
0041753: ROBBERS, BART - Allemaal feestdagen. Week- en zondagboek voor kinderen
0035789: ROBERTS, DAVID - Het land dat ik lief heb (Lithografieën)
0037610: ROBERTS, MICHAEL SYMMONS - De wonderverhalen. Wat ze zeggen over Jezus
0037883: ROBERTS-JONES, PH. ; HAMMACHER A.M.; LEGRAND, F.C - Les XX 1883-1893. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België-Brussel en Kröller-Müller te Otterlo in 1962
0038002: ROBERTSON, REV. ARCHIBALD AND PLUMMER, REV. ALFRED - A critical and exegetical commentary of the First Epistle of St. Paul to the Corinthians.The International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments
0037875: ROBERTSON, BRIAN C - Forced Labor. Whats's wrong with Balancing Work and Family
001966: ROBERTSON SMITH, W. - De profeten van Israel en hun plaats in de geschiedenis tot het einde der achtste eeuw v. C.
0038680: ROBINSON, JAMES M - A New Quest of the Historical Jesus
0029851: ROBINSON, H.W. - Record and Revelation. Essays on the Old Testament by members of the Society for Old Testament Study
0026467: ROCK, LOIS - Oude verhalen voor jonge kinderen
0041371: ROCK, LOIS - Blik op Jezus
0039654: RODENBURG, KEES JAN - Geen verzoening zonder bekering. Gesprekken over de joodse traditie
0033774: RODRIGUES PEREIRA, RABBIJN H. (E.A.) - Vreugde om de Tora (Ojec-serie 2)
002453: ROEDER, GÜNTHER - Ägyptisch
0025931: ROELEVINK, J; SMIT, J.R.; VELZEN, G. VAN (RED.) - Dicht bij de Eenheid. Een handreiking voor een geestelijk gesprek over Samen op Weg
0039651: ROEM, ANTON - Ik roep U aan.... Bidden met Psalmen 2.
0039652: ROEM, ANTON - Blijf bij mij. Gebeden voor de ochtend en de avond
0031090: ROESSINGH, P.H. - Jacobus Alting. Een bijbelsch Godgeleerde uit het midden der zeventiende eeuw (Diss.)
0041493: ROEST, HENK DE - Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten
0023068: ROEST, TRUUS VAN DER - Samen horen. Meditaties voor vrouwengroepen.
0036386: ROEST, BART - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf
001899: ROEST, HENK DE - Communicative Identity. Habermas' perspectives of discourse as a support for practical theology (Diss.)
0039402: ROEST, TRUUS VAN DER - Je redt het wel
0039403: ROEST, TRUUS VAN DER - Loslaten. Persoonlijke overwegingen
0033639: ROEST, HENK DE & WISCHMEYER, WOLFGANG - Heiliger Text. Die identitätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft.
0040828: ROGER VAN TAIZÉ, BROEDER - Liefde die liefde wekt. De bronnen van Taizé
0030422: ROGERS, D. NEHEMIA - De Vaste Vrient, of de Vrient te Middernagt, Voorgestelt in een Uytlegginge over die gelykenisse (Lucas 11: 5...10)
0041574: ROGERSON, ALAN - Miljoenen die nu leven zullen nooit sterven. Beschouwingen over de Jehovah's getuigen
0030878: ROGGE, DR. B. - Het christendom in woord en beeld.
002501: ROIJEN, MR. R. VAN - Thorbecke en de Stad Leiden
0025007: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Sonnetten en verzen in terzinnen
0028816: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Vernieuwingen (verzen van Henriëtte...)
0034310: NED. HERV. GEMEENTE ROLDE - Ned. Herv. Kerk Rolde
0033737: RÖLLIG, WOLFGANG - Neues Handbuch der Literatur Wissenschaft. Altorientalische Literaturen (I)
001448: ROLOFF, JÜRGEN - Das Kerygma und der irdische Jesus. Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien
001006: ROMBACH, ELISABETH - Die Mariendichtungen von Louis Mercier (1870-1951)
001479: ROMEIN, JAN - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's
0025569: ROMEIN, JAN - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit deessays
0032434: ROMEIN, DS. T.A. (DEEL 1) EN VEEN, DR. S.D. VAN (DEEL 2) - Naamlijst der predikanten in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Sedert de hervorming tot nu toe (1886/1892)
0042119: ROMEIN, ARIE - Kerk op orde. Mini-handboek bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
0036948: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij
0041640: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen. Routes in Nederland en België
002593: RONGEN, DRS. G. VAN - Nicodemieten, vroeger en nu.
0026962: RONGEN, G. VAN - Elisa, de profeet
0026647: RONHAAR. DR. J.H. - Palestina
0036064: RONNER, B - Een tempel in turfgraversland. Het kerkgebouw van de Herv. Gemeente Scharmer-Harkstede
0038462: EVANG GEMEENTE SOLINGEN-DORP/PROT. GEMEENTE RONSE - Omdat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 1962-1987
0031394: ROODBEEN, MERIT - Wijsheden over het weer
0036165: ROODE, DOLF VAN - Flinterdun. Kritische gedachten over kruis en geloven
0041566: ROOIJEN, DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten. Dienaar in de praktijk der Godzaligheid
0025990: ROOIJEN, MIEP - Kerstfeest anders... Eigentijdse kerstverhalen van verschillende auteurs.
0036970: ROOIJEN, MAURITS VAN - Op gevels geschreven. Teksten en tekens van het dagelijks leven
0025626: ROOKMAKER, DR. H.R. - Kunst en Amusement
0032309: ROOKMAKER, DR. R.H. - Art and the Public today
0032970: ROOLFS, MATHILDE - Verhalen over God, de mensen en de wereld
0030034: ROON, DR. A. VAN - Prediking N.T. (Brief aan de Epheziërs)
0036387: ROON, DS. M. VAN - In Christus rechtvaardig. Tien predikaties
0036640: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
0028098: ROORDA, L. - Leven en sterven
0034803: ROORMENSEN, BERNARD - Oases in de woestijn. Over spiritualiteit en ruimte om te leven
0041281: ROOS, RIEN - Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de Here...
0029946: ROOS, J. DE; SCHIPPERS, A.; WESSELIUS, J.W. - Driehonderd jaar Oosterse Talen in Amsterdam. Een verzameling opstellen
0033647: ROOS, J. DE - Hettische Geloften.Een teksteditie van Hettische geloften met inleiding, vertaling en critische noten . (Diss. in 3 delen)
0034804: ROOTMENSEN, BERNARD - 40 woorden in de woestijn. Werkboek voor de gemeente bij de crisis van kerk, geloof en cultuur
0026247: ROOTSELAAR, DS. J. VAN - Memoires
0033539: ROOYEN, LAURENS VAN - Brieven aan een wonderkind. Bespiegelingen over muziek, geluk, succes, glamour en het betrekkelijke van dit alles
0031290: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in Bijbellezingen (deel 1)
0031274: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Johannes voor de gemeente verklaard (Bijbellezingen, 3 delen in 1 band)
0031273: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Johannes voor de gemeente verklaard (Bijbellezingen, 3 delen in 1 band
0030928: RÖPER, URSULA; JÜLLIG, CAROLA - Die macht der Nächstenliebe. Einhundertfünfzig Jahre Innere Mission und Diakonie (1848-1998). Evang. Kirche Deutschland
0042085: ROPS, DANIËL - Het uitverkoren volk
0034765: RORHUIZEN, PROF. DR. G. TH - het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof. Rothuizen
0028281: ROS, B. VAN DER (EINDRED.) - Het christelijk dagblad in de samenleving
0040567: ROS, DS. P. CHR. GEREF. PREDIKANT - Schapen hebben een gezicht. Schetsen over gemeente en pastoraat
0041782: ROS, DRS. A - De gedachtenis des rechtvaardigen. Uit het leven en werk van ds. J.R. van Oordt
002610: ROSCAM ABBING, DS. H.O. - En predikte hun Christus.
0035801: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie
0039851: ROSCAM ABBING, DR. P.J - Voortgezet zelfonderzoek
0029852: ROSE, MARTIN - Deuteronomist und Jahwist. Untersuchungen zu den Berührungspunkten beider Literaturwerke
0037180: ROSEN, JÜRGEN - 400 Jahre Evangelische Kirchengemeide Xanten 1572 - 1972
0033777: ROSENBERG, DRS. A.W. (E.A.) - Jeruzalem in jodendom, christendom en islam (Ojec-serie 4)
0035086: ROSEVEARE, HELEN - Parels in Gods hand. Als gewone mensen God gehoorzamen.....
0042140: ROSIER, DR. H - De val van het koningschap. Beschouwingen over de boeken der Koningen. (2 delen)
0029826: ROSSIER, DR. H. - Van de schaapskooi tot de troon (Samuël, deel II)
0040972: ROSSIER, DR. H - Van de schaapskooi tot de troon. I Samuël
0040655: ROSSINI, GIOACCHINO - Stabat Mater. Ricordi opera vocal score series
0033593: ROSSUM, WED, J.R. VAN - Betere Boeken. een keuze uit het vele dat verschijnt
002004: ROTH, B. CECIL - Die Kunst der Juden
0039647: ROTH, H.L - Kerkrentmeesterlijk beheer. Gids voor kerkrentmeesters
0034766: ROTHUIZEN, PROF. DR. G.TH - Wat is ethiek?
0028491: ROTHUIZEN, HENK - Geloof jij ook in Jezus om niet in de hel te komen?
0040072: ROTHUIZEN, GERARD - Over Nietzsche gesproken en een knie
0022940: ROTHUIZEN, DS. G.TH. - Allemaal zondagen
0030264: ROTHUIZEN, DR. G. TH - Een spaak in het wiel. Dietrich Bonhoeffer over de vrede
0033591: ROTTENBERG, J. (TH. B.) - Joodsche Stemmen over Christus en Christendom
0026398: VENDUE NOTARISHUIS ROTTERDAM - Kunst- en Antiekveiling. Rotterdam 7 t/m 10 november 2006
0041851: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Ontfermende Leiding
0035565: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte. Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, vervat in de 37 artikelen
0039907: ROUBOS, DR. K - Prediking O.T.(2 delen: I en II Kronieken)
0029994: ROUBOS, DR. K. - Prediking O.T. (II Kronieken)
0031028: ROUBOS, DR. K. - Prediking van het O.T. (II Kronieken)
0031027: ROUBOS, DR. K. - Prediking van O.T. (I Kronieken)
0040143: ROUKEMA, DR. R - Clemens van Alexandrië, Het gebed van de gnosticus en andere teksten. Een keuze uit Clemens' Stromateis boek VII
0034362: ROUKEMA-KONING, BARBARA - Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie
0039059: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M - Inventaris van het archief der gemeente Wijk bij Duurstede
0024201: ROUSE, RUTH AND NEILL, STEPHEN CHARLES - A History of the Ecumencial Movement 1517-1948.
0036422: ROUSSEL, NAPOLEON - Eén ding is nodig. Uren van huiselijke godsdienstoefeningen in beschouwing over het Nieuwe Testament. Voor iederen dag des jaars
0036545: ROUVOET, ANDRÉ - Het hart van de zaak. Over de betekenis van geloven in de politiek
0041609: ROUW, MATTIAS - Oude wegen naar het feest, 40 dagen geloofsverdieping uit de vroege kerk
000773: ROUWHORST, G. A. M. - Les hymnes pascales d'Éphraem de Nisibe. Analyse théologique et recherche sur l'évolution de la fête pascale chrétienne à Nisibe et à Edesse et dans quelques églises voisines au quatrième siècle
0041246: ROWDON, HARELD H - The Origins of the Brethren 1825-1850
0028864: ROWLEY, H.H. - The Old testament and Modern Study
0041265: ROWLEY, H.H - The Faith of Israël. Aspects of Old Testament Thought
0040616: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De eeuw van de Familie Platter. (1499-1628)
0033745: ROY STULTS, DONALD LE - Grasping truth and reality. Lesslie Newbigin's Theology of Mision tot the Western World
002736: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen. Met register van S.A.J. de Reuver Groneman. (Twee delen)
0031942: ROYAARDS H.J. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het christendom in Nederland
0030315: ROYEN, DR. J.F. VAN - Protestantse retriate
0022984: ROZEMOND, F. - Inventaris 73 van het generaal deputaatschap voor de zending van de gereformeerde kerken in Nederland.
0038245: RPG-ABELS,P.H.A.M. EN WOUTERS, A. PH.F - Classicale Acta 1573-1620. Deel VII (Provinciale Synode Zuid-Holland)
0036319: RU, DR. G. DE - Woord waarop wij bouwen
000201: RUBINSTEIN, RENATE - Alexander. Een impressie van de Kroonprins bij zijn achttiende verjaardag
0024743: RUDOLPH, WILHELM - Das Buch Ruth - Das Hohe Lied - Die Klagelieder (Kommentar zum Alten Testament XVII 1-3)
0025123: RUDOLPH, WILHELM - Jeremia. Handbuch zum Alten Testament. Erste Reihe. (12)
0035660: RUETHER, ROSEMARY RADFORD - Maria, het vrouwelijke gezicht van de kerk
0032134: RUIJGROK, L.J. - Eben-Haëzer in Apeldoorn. Van Evangelisatie naar Wijkgemeente.
0027735: RUIJTER, C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging van het diaconaat van de kerk (Diss.)
0039327: RUIS, DAVID - Aanbidding waar God naar zoekt. Ontdekkingstocht naar oprechte aanbidding
0036781: RUITENBERG, DRS. P. VAN - Met hart en ziel. Godsdienstige gevoelens gewogen
0039916: RUITENBERG, DS. P - Een mooie leeftijd. Brieven aan ouderen
0041539: RUITENBERG, DS. P. VAN - Echt geloven. 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is.
0028301: RUITENBERG, DRS. P. VAN; HOFMAN, DR. H.A. EN HUGENSE, MR. P. - Is dat dicrimineren?. Een Bijbels-theologische, een historische en een juridische verkenning
0037518: RUITENBERG, DS. P. VAN - Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we leven
0028698: RUITER, DS. W. - De man in de schaduw. Ds. Van Lingen, strijder voor het christelijk middelbaar onderwijs en kerkherstel
0035092: RUITER, WILLEM DE - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan
0035599: RUITER, DRS. E.J. DE - Op zoek naar identiteit. Geschiedenis van gemeenschapsvorming bij Messias-belijdende joden in Nederland
000717: RULER, A. A. VAN - Theologisch werk (6 delen, compleet)
0037894: RULER, DR. A.A. VAN - Theologie van het Apostolaat
0030327: RULER, A.A. VAN - Visie en Vaart
0030403: RULER, DR. A.A. VAN - Psalm over de psalmen gesproken
0024968: RULER, DR. A.A. - Bijzonder en algemeen ambt
0028716: RULER, DR. A.A. VAN - Marcus 14 (vers 1-41)
0029610: RULER, DR. A.A. VAN - Over de psalmen. 66 meditaties
0042071: RULER, PROF. DR. A.A - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome
0030490: RÜMKE, DR. H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof
0036323: RUNIA, K - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie
0035845: RUNIA, DR. K - Op zoek naar de Geest
0036187: RUNIA, DR. K - Van feest tot feest steeds voort
0034022: RUNIA, DR. K. - Bidden wordt moeilijker
0040224: RUNIA, DR. K - Schuldig Hoezo? Over schuld en vergeving
0038371: RUNIA, DR. K - Eigentijdse vragen
0034033: RUNIA, DR. K. - De zondag onder druk. (Serie BIJ-Tijds)
0039726: RUNIA, DR. K - Het geheim van Jezus Christus (Bij-Tijds geloven)
0028739: RUPPERT, DR. M. - Luther en de boerenopstand
0035771: RUPPERT, DR. M - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke werdlijke regiment
001301: RUPPRECHT, WALTER - Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands
0027438: RUSSELL, KEN; CARTER, PHILIP - De grote IQ-test. Stel je brein op de proef met meer dan 400 iq-vragen
0025919: ROTTERDAMSE VERPLEEGHUIZEN (DE RUSTENBURG) - Bouwen aan betere zorg. 50 jaar Rotterdamse Verpleeghuizen ` De Rustenburg`
0023158: RUSTIGE, DS. D. - Late Druiven. "Sermoenen uit Niemandsland".
0023290: RUSTIGE, DS. D. - Gekneusde olijven
001630: RUTGERS, A. - Les oiseaux d'Australie. Sélectionné de John Gould: 'The Birds of Australia'
0041683: RUTGERS, MARTIN - Het AEX-dossier (Roman)
0023890: RUTHE, REINHOLD EN RUTHE-PREISS, LYDIA - Droomboodschappen. De uitleg van dromen in christelijk perpectief.
0031278: RUTHERFORD, SAMUEL - Brieven van Samuel Rutherford - een selectie-
0038130: RUTHERFORD, SAMUEL - Letters of Samuel Rutherford ( A selection)
0034106: RUTTEN,THIJS - Augustinus mysticus (Diss.)
0041721: RUYVEN, L. VAN; ZEINSTRA, R - Latijnse woordenlijsten. Latijn-Nederlands; Nederlands-Latijn
0036230: RYAN, CORNELIUS - Een brug te ver. Operatie market-Garden september 1944
0035581: RYLE, J.C - De zaligheid van het Evangelie
0032972: RYLE, J.C. - Het hart van het christelijk geloof (deel 1)
0039132: RYLE, J.C - Zoek de Heere vroeg. De bijbelse boodschap uitgelegd voor kinderen
0039877: RYLE, J.C - The Upper Room. Being a few truths for the times
0039846: RYLE, J.C - De plichten der ouders
0032816: RYLE, JOHN C. (E.A.) - De overvloed van de Genade
0039887: RYLE, J.C - The true christian
0041981: RYLE, J.C - Commentaar op het Evangelie van Mattheüs
0029890: RYLE, J.C. - Een jaar lezen in de evangeliën. Thematisch dagboek
0039889: RYLE, J.C - Holiness. Its nature, hindrances, difficulties and roots
0041026: RYLE, J.C - Vrijheid
000696: RZEPKOWSKI, HORST - Lexikon der Mission. Geschichte, Theologie, Ethnologie
001216: SAARBERG, J. A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869)
002376: SABBE, MAURICE - L'Oeuvre de Chrisophe Plantin et de ses Successeurs
0028202: SACHAR, HOWARD MORLEY - ALIYAH. The people of Israël. The course of modern jewish history
0040297: SACHAU, URSULA - Het laatste geheim. Roman over het leven van Katharina von Bora
0031133: SADUNAITÉ, NIJOLÉ - Gevangene en toch vrij
0027083: SAEBO, MAGNE - Sacharja 9-14. Untersuchungen von Text und Form
0039497: SAFRAI, S - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom
0025212: SAFRAI, S; STERN, M (IN CO-OPERATION WITH D. FLUSSER AND W.C. VAN UNNIK) - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Polotical History, Social, Cultural and Relogious Life and Institutions (Volume One)
0041518: SAFRANKSKI, RÜDIGER - Het Kwaad of het drama van de vrijheid
0035684: SAIYASAK, CHANSAMONE - A Study of the Belief Systems and Decision Making of the Isan People of Northeast Thailand with a Vieuw Towards Making Use of These Insights in Christian Evangelism (Diss.)
0032513: SAKRAUSKY, OSKAR - AGORITSCHACH, Geschichte einer protestantischen Gemeide im gemischtsprachigen Südkärnten
0040150: SALDARINI, ANTHONY J. (S.J.) TRANSLATED - The Fathers According to Rabbi Nathan (About de Rabbi Nathan) Version B
0032791: SALDENUS, WILHELMUS - Een christen vallende en opstaande. Noodige en stichtelijke bedenkingen
0029384: SALDENUS, GUILJELMUS - Kort en klaar bericht van de roeping
0040151: SALOMONSEN, BØRGE - Die Tosefta. Seder IV. Nezikin. 3: Sanhedrin - Makkot
0026686: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE) - Recrutenschool en andere gevangenisverzen
0029675: SALVATORE, GASTON (E.A.) - Paestum i Templi e il Museo
0030886: SAMARTHA, STANLEY J. - Hindus vor dem universalen Christus. Beiträge zu einer Christologie in Indien
0038204: SAMARTHA, STANLEY J - Ganges en Galiea. Een keuze uit het werk van Stanley J. Samartha
0025494: LAMA KAZI DAWA-SAMDUP - Das Tibetanische Totenbuch
0039565: WHITLAU/ASCHKENASY (SAMENSTELLERS) - Tenachon..Over bijbelse en rabbijnse concepten
0039564: WHITLAU/ASCHKENASY (SAMENSTELLERS) - Tenachon. De Tora, profeten en geschriften.
0039563: WHITLAU/ASCHKENASY (SAMENSTELLERS) - Tenachon. De Profeten meegelezen met de leraren van Talmoed en Midrasj en met de grote Joodse verklaarders van de Middeleuwen tot heden
0039566: WHITLAU/ASCHKENASY (SAMENSTELLERS) - Tenachon. Over de Joodse feesten
0036655: SAMPLEY, J. PAUL - PAUL in the Greco-Roman World. A Handbook
0042067: SAMUEL, MONIQUE - Voorbij de horizon
0037678: SAMUEL, MONIQUE - Bruiswater. Mijn ontdekkingen met God
0035091: SÁNCHES GORDILLO, J.M. - Marinaleda. Andaluciërs sta op !. de geweldloze strijd van een spaans dorp tegen de onbarmhartige werkloosheid
0038675: SANDERS, J. OSWALD - De kracht van het gebed
0041283: SANDERS, J. OSWALD - Spiritual Discipleship, with study guide
002130: SANDERS, PAUL - The Provenance of Deuterenomy 32
0024748: SANDERS, DR. C. - Reiken naar God. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van godskennis
0029144: SANDERS, EWOUD - Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden
0036593: SANDERS, DR. C - God? Waar heb je het over? Over geloven in een ingrijpend veranderende wereld
0041735: SANDERS, E.P. AND DAVIES, MARGARET - Studying the Synoptic Gospels
0039633: SANDERS, LUK (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie? Over democratie en mystiek
0040022: SANDERS, ANNIE - Voor zoeken en gezonden (gedichten)
0041715: SANDERS, ANNIE - Zaaiend in stilte. Bundel korte verhalen
0033270: SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw (Diss.)
0039482: SANTAYANA, GEORGE - God in de mens, De christusidee in de evangeliën
001088: SANTEN, J. P. VAN - L'essence du mal dans l'oeuvre de Bernanos
0039376: SANUSI, ABIDEMI - Kemi's Dagboek
0037941: SAP, DS. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen
0040901: SAPHIR, DR. A - Het onbreekbare Woord
0041936: SAPIR, BARUCH/NEEMAN, DOV. - Capernaum (Kfar Nachum)
0030588: SARRFFENORTH, ERNST-ALBERT - Stellungnahmen Protestantischer Kirchen zur Dekolonisation von Niederländisch-Indien (Diss.)
0034740: SARUG, JAKOB VAN - De sluier van Mozes
0042089: SASSE, BARBARA - ''Westgotische'' Gräberfelder auf der Iberischen Halbinsel. Am Beispiel der Funde aus El Carpio de Tajo Torrijs, Toledo)
002343: SASSEN, A - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989
0035423: SATTLER, GAIL - Halsoverkop
0042314: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - Geestelijke stroomingen. Verzamelde voordrachten en opstellen
001391: SAUTER, GERHARD (HRSG.) - Theologie als Wissenschaft. Aufsätze und Thesen
0041427: SAVANIJE, WENNEKE - Heifetz. Leerling van God. De koning der violisten
0037037: SAVORININ LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE - Verzamelde opstellen. Staatsrecht (3 delen)
0027940: SAWATSKY, WALTER - Soviet Evangelicals since World War II
0040524: SAWYER, JOHN F.A - A Modern Introduction to Biblical Hebrew
0041994: SAWYER, BIRGIT AND PETER - Medieval ScandinaviaFrom Conversion to Reformation circa 800 - 1500
0035061: SAWYER, RUTH - Kerstmis in de wereld
002544: SAXIUS, CHRISTOPHORUS - Onomasticon literariu, sive nomenclator historico-criticus praestantissimorum omnis aetatis, populi artiumque formulae scriptorum, item monumentoruium maxime illustrium, ab orbe condito auque ad saeculi quod vivimus, tempora digestu et verismilibus.
0024606: SAYCE, A.H. - An Introduction to the books of Ezra, Nehemiah and Esther
0039535: SAYERS, DOROTHY - Koning Incognito. Bijbelse hoorspelen
0023292: SCARAMELLI, GIOVANNI BATTISTA - Anleitung in der mystischen Theologie.
0036463: SCHAAF, YPE - 55 Plus. De derde levensfase als uitdaging
000417: SCHAAF, YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika
0030324: SCHAAF, JASPER - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen (Diss.)
0036679: SCHAAFSMA, PETRUSCHKA - Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions
0023590: SCHAAP, J.G. - Samen leren leven en geloven. Omgaan met kerknwoorden van geloven in dialogisch leren en belgeleiden. (Diss.)
0041602: SCHAAP, DICK - Een warm plekje. Een boekje voor jongeren over zorgen en delen in de Bijbel
0024792: SCHAEFFER, FRANCIS A. - De kerk tegen het eind van de 20e eeuw
0038495: SCHAEFFER, FRANCIS A - The complete works of Francis A. Schaeffer: A Christian Worldview (5 volumes)
0030932: SCHÄFER, GERHARD K. - Die Menschenfeundlichkeit Gottes Bezeugen
0029247: SCHAFT, DS. J. VAN DER - Alleen de waarheid maakt vrij. Het voornaamste uit en over de procedurevan afzettingswaardigheid door de GS in 1964
0023591: SCHAINK, C. - Melanchtons studie van het Grieksch in verband met zijn Humanisme (Diss.)
0041826: SCHALK, PETER (EINDRED.) - Staken op het werk. Christen zijn op de werkvloer
0033891: SCHALK, PETER (RED.) - Dilemma's op je werk. Christen zijn op de werkvloer
0033890: SCHALK, PETER (RED.) - Je baan en je leven. Christen zijn op de werkvloer
0041849: SCHALK, PETER (EEINRED.) - Gezag en zeggenschap. Christen zijn op de werkvloer
0041892: SCHAMA, SIMON - De Amerikaanse toekomst. Een geschiedenis
0030574: SCHARBERT, JOSEF - Prolegomena eines Alttestamentischelers zur Erbsündenlehre
0030485: SCHARBERT, JOSEF - Heilsmittler im Alten Testament und im Alten Orient
0036828: SCHARDIEN, STEFANIE (HG.) - Mit dem Leben am Ende. Stellungnahmen aus der kirchlichen Diskussion in Europa zur Sterbehilfe
0032576: SCHARENBURG, W. VAN - ZUILEN. Toen Zuilen nog Zuilen was (deel II)
0032575: SCHARENBURG, W. VAN - ZUILEN. Toen Zuilen nog Zuilen was (deel I)
0040680: SCHARP, DS. JAN - Grafschrift voor den weleerwaarden Heer Johannes van der Walle, in zijn leven geliefd herder en leeraar der Roomsgezinde christenen te Bosch-Capelle (Axel-Ambacht)
0040296: SCHAUB, CHRISTINE - Verloren zoon. Het ware verhaal van John Newton, de dichter van 'Amazing Grace'
0041793: SCHAUM, C.Z.J - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus
0024691: SCHAVEMAKER, COR; WILLEMSEN, HARRY - Over de moraal van de mens. Symposium teksten voor filosofie-onderwijs
0041605: SCHEELE, PAUL-WERNER (HRSG) - Die Kunst des Segnend. Alttirische Texte und Bilder
0035110: SCHEELE, PETER - Visserslatijn. Handboek voor evangelisatie
0023593: SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker (Diss.)
0039052: SCHEERS, ELIZABETH MARIA VAN - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde Moeder (1874-1970)
0041755: SCHEFFEL-BAARS, H.J - Zingend op weg
0033300: SCHEFTELOWITZ, DR. J. - Alt-Palästinensischer Bauernglaube in religionsvergleichener Beleuchtung
0024996: SCHEGGET, JAN TER - Mitochondrial DNA Synthesis in Chick Liver (Diss.)
0027320: SCHELHAAS, DR. J. (HZN) - De Lijdende Knecht des HEEREN (Het Ebed-Jahwe-Probleem)
002851: SCHELHAAS, N. - De Politieke Theologie van Helmut Gollwitzer. Van Luther tot Marx. (Dissertatie).
0025748: SCHELHAAS, DR. J. HZN - De val van Assen
0027934: SCHELKLE, KARL HERMANN - Die Petrusbriefe. Der Judasbriefe
0042268: SCHELLER, IMMAN JO. GERH. - Klein woordenboek der Latynsche Taale in 't Hoogduitsch uitgegeven, en thans ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederlandsch overgebragt
0041999: SCHELLER, IMAN IO. GERH. - Praecepta Styli Bene Latini in Primis Ciceroniani Eloquentiae Romanae
001087: SCHELLEVIS, L. - De betekenis van Jezus' mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner
0039775: SCHELLING, PIET - Een huis met Vele Kamers. Inleiding in het christendom
0034775: SCHELLING, DR. P. - Paranormale verschijnselen. Pastoraal-bijbelse overwegingen
0041509: SCHELLING, DR. PIET - Jomanda, heks of heilige? Pastoraal-kritische kanttekeningen
0027606: SCHELLING, DR. P. - Obadja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0041420: SCHELLING, P - God en ik. Wegen waarop God mij tegemoet komt
0033118: SCHELLING, PIET - Helder zien. Gesprekken over geloof en paranormale ervaringen
0033119: SCHELLING, DR.P. - Het gaat om Leven. Werken aan een wereld van sjalom
0038576: SCHELTEMA, P - Oud en Nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde. (2 delen)
0024485: SCHELVEN, PROF. DR. A.A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel II: (Schotland, Engeland, Noord-Amerika)
0025687: SCHELVEN, PROF. DR. A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd . Deel 1:(Geneve-Frankrijk)
0037130: SCHELVEN, DR. A.A. VAN - Wegkruisingen in het landschap der theorie van de geschiedschrijving
0038021: SCHENK VON STAUFFENBERG, GRAF ALEXANDER - Das Imperium und die Völkerwanderung
0035312: SCHENKEL, KARL - De getekende bijbel
0037776: SCHENKEVELD, MARGARETHA H EN SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN , MARIA A - Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen
0037552: SCHEP.,TEUS - God huilt. Verslag van een taxirit door een van Nederlands steden
0031128: SCHEP, TEUS - Vroge Vogels. Tidsgedichten
0024368: SCHEPS, DRS. N. - Intervieuws over 25 jaar vrijmaking.
001700: SCHEUNEMANN, WALTHER - Der Nationalsozialismus. Quellenkritische Studie seiner Staats- und Wirtschaftsauffassung
0028619: SCHEURLEN, PAUL - Luther, onze huisvriend
0023703: SCHIERSE, FRANZ JOSEPH - Konkordanz zur Einheitsübersetzung der Bibel.
0036437: SCHIEVINK, HENDRIK - Zonder Kruis geen Kroon. Naar aanleiding van rapport 'God met ons' van de Geref. Kerken (synodaal)
0037911: SCHIKS, JUDITH (RED.) - Geen afbeelding beschikbaar. Wetenschappers op de Areopagus
0025650: SCHILDER, ALEID - Van paradijs naar koninkrijk. Over schuld , karma en genade
0036046: SCHILDER, DR. K - Aforismen
0027819: SCHILDER, PROF. DR. K - Bovenschriftuuerlijke binding- een nieuw gevaar (Brochure reeks Woord en Wereld)
0024685: SCHILDER, MARIAN EN LEBPUILLE, MAX - De evolutiede baas. Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie
0030187: SCHILDER, H.J. - Ik schreeuw het uit. Opstellen over het schreeuwend roepen in het O.T.
0026957: SCHILDER, H.J. - Op de grens van kerk en secte
0027707: SCHILDER, DR. K. - Christus en Cultuur
0027733: SCHILDER, PROF. DR. K - Het verbond in de gereformeerde symbolen (Collegeverslagen symboliek)
0027750: SCHILDER, PROF. DR. K. - Looze Kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de Gereformeerde Kerken in Nederland
0028065: SCHILDER, K. - Preken/Schriftoverdenkingen (3 delen)
0028198: SCHILDER, PROF. DR. K. - Kompendium Dogmatiek (deel II)
0028199: SCHILDER, PROF. DR. K. - Kompendium Dogmatiek (deel III)
0028665: SCHILDER, H.J. - In Sion is het Woord nabij. Preken over het Oude Testament
0028758: SCHILDER, PROF. DR.K - Tolle Lege (Neem en lees) Twee delen.
0026429: SCHILDER, DR. K. - Wat is de hemel?
0028997: SCHILDER, PROF. DR. K. - 11 preken gehouden in de jaren 1935/36/37
0037024: SCHILDER, K - Afbouw. Een woord inzake de praktische erkenning van het promotierecht der Theologische School te Kampen
0027731: SCHILDER, KLAAS - Zur Begriffsgeschichte des Pradoxon. Mit besonderer berücksichtigung Calvinsund des Nach-kierkegaardschen Paradoxon (Inaugural-Dissertation)
0034241: SCHILDER, DS. K. - Dr. A. Kuyper en het Neo-Calvinisme te Apeldoorn veroordeeld? (De rectorale rede van docent J.J. v.d. Schuit)
0025651: SCHILDER, ALEID; VEENHOF, JAN - Van vrijmaking tot bevrijding
0023477: SCHILDER, DR. K. - Bezet bezit. Artikelen aan de hand van Prof. Dr. K. Schilder opgenomen in de nummers van de Reformatie uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland. Juni-Augustus 1940.
0035337: SCHILDER, PROF. DR. K - Gedenkt uw voorgangeren. Een in memoriam over Prof. Schilder
0041045: SCHILDER, PROF. DR. K - Profeten en Evangelisten. Een bloemlezing uit de 'Schtiftoverdenkingen'
0028085: SCHILLEBEECKX, F. (O.P.) - Openbaring en theologie (Theologische peilingen deel 1)
0037005: SCHILLEBEECKX, EDWARD (RED.) - Mystiek en Politiek
0040782: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken
0025458: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Jezus, het verhaal van een levende
0031115: SCHILLING, DR. WOLFGANG EN BIRGIT - Kinderloos. Ervaringen, adviezen en perspectieven
0027085: SCHILPP, PAUL ARTHUR AND FRIEDMAN, MAURICE - The philosophie of Martin Buber
0026374: SCHINKEL, DS. G.S. (1908-1957) - Ter nagedachtenis
0040452: SCHIPPER, DRS. J - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
0025833: SCHIPPERS, K.A. - Er zijn voor anderen. Bundel aangeboden aan prof. drs. K.A. Schippers bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Th. Univ. Kampen
0028152: SCHIPPERS, DRS. K.A. - Kerk, waar is dat goed voor? Ontwerp van jeugdpastoraat
0033191: SCHIPPERS, DRS. J.A. (RED.) - Heel de wereld in een snelverband. Aspecten van globalisering op waarde geschat
0023896: SCHIPPERS, DR. R. - De Gereformeerde Zede
0026145: SCHLATTER, DORA S. - Wilhelm Schlatter, aus seinem Leben und Wirken
0026799: SCHLATTER, D.A. - Das Christliche Dogma
000229: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche in Zusammenhange dargestellt
0025486: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Over de Religie. Redevoeringen tot de ontwikkelden onder haar verachters (Deel 11 uit serie Sleutelteksten)
0027265: SCHLIMMER. DR. J.G. EN BOER, DR. Z.C. DE - Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid
0040849: SCHLINGLOFF, DR. DIETER - Die Religion des Buddhismus. ( 2 Teilen)
0028354: SCHMEIL, DR. O - Leerboek der Dierkunde (2e deel: geleedpootige- en weekdieren,wormen, stekelhuidige/holte/voordieren)
001401: SCHMIDT, MARTIN - Prophet und Tempel. Eine Studie zum Problem der Gottesnähe im Alten Testament
0027055: SCHMIDT, KURT-DIETRICH - Tabellen zur Kirchengeschichte
0027394: SCHMIDT, GUIDO (DR. THEOL.) - Der Ausgang neuprotestantischer Theologie aus der kritischen Philosophie Eberhard Grisebachs
0031164: SCHMIDT, DR. KARL LUDWIG (E.A.) - Wesen und Aufgabe der Kirche in der welt
0030906: SCHMIDT-CLAUSING, DR. FRITZ - Zwingli
0026052: SCHMIDT-LAUBER, HANS-CHROSTOPH - Die Zukunft des Gottes dienstes. Von der Notwendigkeit lebendiger Liturgie
0026140: SCHMIDT-LAUBER, HANS-CHRISTOPH UND SEITZ, MANFRED - Der gottesdienst. Grundlagen und Predigthilfen zu den liturgischen Stücken
0035996: SCHMITHALS, WALTER - Das Evangelium nach Markus, Kapitel 1,1 - 9,1
001469: SCHMITT, GÖTZ - Der Landtag von Sichem
0033780: SCHMÖKEL, HARTMUT - Kulturgschichte des Alten Orient. Mesopotamien, Hethiterreich, Syrien-Palästina, Urartu
0028089: SCHMOLLER, ALFRED - Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament
0031431: SCHNEIDER,DIETER - Der Prophet Jeremia (Wuppertaler Studienbibel)
0039411: SCHNEIDER, DIETER - Das fünfte Buch Mose (Wuppertaler Studienbibel)
0038052: SCHNEIDER, ILSE UND JOHANNES - Von Chlodwig zu Karl dem Grossen. Historische Erzählungen und Novellen aus dem frühen Mittelalter
001082: SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente
0028288: SCHNEIDER, L.G.CHR.A.M. - Collectieve veiligheid. Een studie over het handvest der Verenigde Naties, de resolutie Uniting for Peace en het Noord Atlantisch Verdrag (Diss.)
001081: SCHNELL, HUGO - Zur Situation der christlichen Kunst der Gegenwart
0041746: SCHNELLE, UDO - Einleitung in das Neue Testament
0036840: SCHNELLE, UDO - Einführung in die neutestamentliche Exegese
0026720: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij Hem?. Een levensbeeld van den Heiland
0026730: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het Land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land. Tot opheldeing der Heilige Schrift
000418: SCHOEN, ULRICH - Jean Faure, 1907-1967. Missionar und Theologe in Afrika und im Islam
0041748: SCHOEPS, H.J - Paul. The Theology of the Apostle in the Light of Jewish Religious History
000901: SCHOEPS, HANS JOACHIM - Barocke Juden - Christen - Judenchristen
0025338: SCHOEPS, HANS-JOACHIM - Paulus, Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte
0033869: SCHOLL, HANS - Der Dienst des Gebetes nach Johannes Calvin (Diss.)
0026488: SCHOLTE-HOEK, C.H.A. (LEERARES NWE HUISHOUDSCHOOL AMSTERDAM) - Voortaan Visch op den Disch
0038843: SCHOLTEN, BRENDA - Tijd voor kinderen, Eigentijdse verhalen over de keuze tussen werk en zorg
0038028: SCHOLTEN, J.H. (HOOGLEERAAR TE LEYDEN) - Historisch-Kritische Inleiding tot de geschriften des Nieuwen Testaments, ten gebruike bij de Akademische Lessen
0036647: SCHOLTEN, J.H - Het Evangelie naar Johannes. Kritisch Historisch Onderzoek
0036267: SCHOLTEN, DR. L.W.G. (E.A., RED.) - Dr. A. Kuyper 1837 -1937. Gedenkboek t.g.v. zijn geboortedag
0028726: SCHOLTENS, W.R. - Alle gekheid op een stokje. Kierkegaard als psycholoog
0041066: SCHOLTES, ENGELIEN - De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli
0028688: SCHONEVELD, DR. J. - Uit en om het Oude Testament. Verzamelde studies
0030442: SCHONEVLED, JACOBUS (FOUNDER) - People, Land and State of Israel, Jewish and Christian Perspectives
0040343: SCHOOLLAND, MARIAN M - Aan de hand van het Woord. Eenvoudige uitleg van de geloofsleer voor kinderen
0026810: SCHOOLMEESTER - Gedichten van den schoolmeester
0034772: SCHOON, DR. SIMON - Herkenning na de nacht. Een nieuw gezicht op de verhouding tussen de kerk en het joodse volk
0034773: SCHOON, DR. SIMON - Geworteld in Israël. Gedachten over de verhouding tussen de kerk en het joodse volk
000896: SCHOON, S. - Christelijke presentie in de Joodse Staat
0030261: SCHOON, DR. SIMON - Leven in één wereld. Een uitdaging voor joden en christenen
0027096: SCHOONENBERG, PIET - De Geest, het Woord en de Zoon.
0034114: SCHOONEVELD, AMBER VAN - Levende Hoop.
0032451: SCHOONHEIM, F. - De Hervormde kerk van Oud-Zuilen
0033825: SCHOONHEIM, P.L. - Denken, Geloven, Hopen
0023594: SCHOORL, J.W. - Kultuur en Kultuurveranderingen in het Moejoe-gebied. (Diss.)
0026626: SCHOORL, DR. IR. P. - Weet wat ge eet!. Encyclopedie voor de voeding van mensch en dier
0024486: SCHOOT, HENK, J.M. - Christ the 'Name' of God. Thomas Aquinas on naming Christ
0039300: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het innige Christendom tot overtuiging van onbegenadigde bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen
0030486: SCHOTT, HANNA - Mama Massai. Angelika Wohlenberg- die wilde Heilige der Steppe
0035661: SCHOTTROFF, LUISE EN THIELE, JOHANNES (RED.) - Met passie over God spreken. Leraressen van God
0031801: SCHOUTE, C.R. - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te Ameringen 1578 - 1962
0041462: SCHOUTEN, DS. W EN VRIES, DS. S. DE - Avondzegen. Bijbels dagboek
0030128: SCHOUTEN, MARTIEN - De God van Nederland
0035655: SCHOUTEN, TOOS - Diepe gedachten in vers vorm
0028620: SCHOUTEN, L. HZN - De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël
0041289: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ASDRIAAN - Dieren uit de BIjbel. Een inventarisatie en beschrijving
001248: SCHRAM, P. L. (DISSERTATIE) - Jacobus Isaac Doedes
001251: SCHRAM, P. L. - Willem van den Bergh, 1850-1890
0040327: R.K.-KERK (ANTON SCHRANER) - Katholieke Katechismus
0025903: SCHRECKENBERG HEINZ AND SCHUBERT, KURT - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity
0036633: SCHREIBER, STEFAN - Begleiter durch das Neue Testament
0029869: SCHREINER, JOSEF - Sion-Jerusalem Jahwes Königssitz. Theologie der Heiligen Stadt im Alten Testament
002685: SCHREUDER, O & SNIPPENBURG, L. VAN - Religie in de Nederlandse samenleving (De vergeten factor)
0040475: SCHREUDER, DS. A - Waarom Heere....? Pastorale handreiking bij waarom-vragen in het leven van de mens
0025001: SCHREUDER, JOHANNA CATHARINA - De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumhardt (Diss.)
0032552: SCHREUR, M.C. - Kom tot Hem; Kom tot jezelf
0023595: SCHREURS, A. - Spirituele begeleiding van groepen. Bijdrage tot een praktijktheorie voor geloofspractica. (Diss.)
0036971: SCHREURS, C. JOH - De morgen is al opgestaan. Bundel verzen over God en mensen
000981: SCHREY, HEINZ-HORST (HRSG.) - Reich Gottes und Welt. Die Lehre Luthers von den zwei Reichen
0026268: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (3 delen)
0032962: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (deel I). Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd
0032964: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (deel III). Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd
0032963: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer (deel II). Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd
0041402: SCHRÖDER, RON/BUSSER/MARIANNE/DORÉME, JEAN - Twintig nieuwe kinderliedjes
0041146: SCHROTEN. DR. H - Mozes en Jezus
0034481: SCHROTEN, DR. H. - De brieven aan de Thessalonicenzen. Voor de gemeente verklaard
001055: SCHROTENBOER, PAUL G. - A New Apologetics: An analysis and appraisal of the ersitic theology of Emil Brunner
0025554: SCHUBERT, HANS VON - Geschiednis van het Christendom
0030434: SCHUBERT, BRITTA VON - Behinderung und selbtbestimmtes Leben
0024900: SCHUBERTS, M. (1717-1774) - Eines Freundes der Wahrheit Betrachtungen der Allgemeinen Gnaden- und Liebes-Wege Gottes bey aller Menschen Seligkeit. Wobey zugleich am Ende des Herrn M Schuberts Vernünftige Gedancken von der Ewigkeit der Höllen Strase mit Ammerckungen durchgangen
0042017: SCHUH, LIDY - Licht van binnenuit. Iconen voor ons vandaag
0038230: SCHUIT, J.J. VAN DER - Dogmatiek
0038988: SCHUITEMA MEIJER, DR. MR. A.T - Historie van het archief der stad Groningen
0038942: SCHULLER, ROBERT H - Gooi de dag van morgen niet weg! Ontdek Gods droom voor uw leven
0025217: SCHULTE, JOH. FRIEDRICH VON - Het gedwongen Coelibaat en zijn opheffing (vertaald en toegelicht door S.G. Geertsema Beckeringh)
000881: SCHULTE VAN KESSEL, E. M. R. - Geest en Vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17e eeuw
0028601: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid
0036452: SCHULTE NORDHOLT, J.W - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood
0040107: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM - Mens tussen hemel en aarde. Opstellen op het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving
0039533: SCHULTEN, P.G.G.M - De Circumcellionen . Een sociaal-religieuze beweging in de late oudheid (Diss.)
0033801: SCHULTZ, HANS JÜRGEN - De weg die Jezus wees. Pleidooi voor een hernieuwde navolging
0030556: SCHULZ, ANSELM - Nachfolge und Nachahmen. Studien über das Verhältnis der neutestamentischen Jüngerschaft zur urchristlichen Vorbildethik.
0030781: SCHULZE, HANS - Gottes-offenbarung und Gesellschafts-ordnung
001827: SCHUMACHER, HEINRICH - Die Selbstoffenbarung Jesu bei Mat 11, 27 (Luc 10, 22). Eine kritisch-exegetische Untersuchung
0036722: SCHUMAN, N.A - Getuigen van tegenspraak. Profetie uit de mond van Amos en Jesaja
0039253: SCHUMAN, L - Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht. Jaarverslag 1962
0039252: SCHUMAN, L - Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht. Jaarverslag 1961
0039519: SCHUMAN, N.A - Al deze Woorden. Over het Evangelie van Mattheüs
0039307: SCHUMAN, NIEK - Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen
0039254: SCHUMAN, L - Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht. Jaarverslag 1963
0039251: SCHUMAN, L - Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht. Jaarverslag 1964 - 1966
0027370: SCHÜMER, WILHELM - Tod und Leben bei Dostojewski. Ein Beitrag zur Kenntnis des Russischen Christentums
0039311: SCHUPPEN, H.J. VAN (LUNTEREN) - De zondares. Tweetal preken over Lukas 7: 36-50
0037049: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN - Eucleria, of uitverkiezing van Het Beste Deel
0033524: SCHUT, ERIK - Oratie over De zorg is toch geen markt?
0039031: SCHUT, J - Sealthiël. 100 jaar Christelijk Onderwijs in Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid)
0039035: SCHUT, J - Jutphaas in krantenberichten van 1785-1840
0039602: SCHUTTE GERRIT, VREE, JASPER EN DE GRAAF, GERRIT DE (RED.) - Het zendingsbusje en de toverlantaarn . Twee eeuwen zendingsliefde en zendingsorganisatie in protestants Nederland
0036696: SCHÜTZ, PAUL - Waarom ik nog christen ben
0033916: SCHUURMAN, DR. C.J. (E.A.) - Bezieling en overtuiging,
0030738: SCHUURMAN, DS. J.C. - Gert-jan Harmsen. Uit de mond der jonge kinderen
0025168: SCHUURMAN, DR. B.A. - Over alle bergen. Geschriften van Dr. B.M. Schuurman, zendeling-leraar op Java
0028588: SCHUURMAN, DS. J.C. - Geert-Jan Harmsen: Uit de mond der jonge kinderen
0041354: SCHUURMAN, DR. J.C. - Stem uit de diepte. De mens en zijn bestemming in de symbolische taal der mythe
0030821: SCHUURMAN, DS. J.C. - De Apostelen
001409: SCHWARZ, GEROLD - Mission, Gemeinde und Ökumene in der Theologie Karl Hartensteins
0034067: SCHWARZ, CHRISTIAN - Natuurlijke gemeente-ontwikkeling, volgens de principes die God in de schepping heeft gelegd
0038352: SCHWEITZER, ALBERT - Straatburgse preken
0028498: SCHWEIZER, ARTHUR E.A. - Overwegen....beslissen!

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

12/15