Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0039036: NN - Cothen, wetenswaardigheden omtrent de gemeente
0041903: NN - BIJBEL. Statenvertaling - Herziene Statenvertaling
0024661: NN - Liedboek voor de Kerken. 491 gezangen Orgel- en pianobegeleidingen met voorspelen. In KLAVARSKRIBO-uitvoering
0042159: NN - Kleine Heiligdommen. Funktie en doel van de synagoge
0038752: NN - 18 Juni 1815. Aan de oude krijgsknechten van 1813-1815, in het jubeljaar 1865, bij herinnering aan 16 en 18 Junij 1815
0038751: NN - 1813 Nederland en Oranje. Volkshistorie en Heilige Schrift. Voor de Christelijk-nationale Volksschool
0041247: NOEL, NAPOLEON - The History of the Brethren (2 volumes)
0038870: NÖLDEKE, EVA - Martha. Deel 2 over het leven van de zendelingsvrouw Emilie Christaller
0040318: NOLET, W. (HOOGLEERAAR SEMENARIE TE WARMOND, R.K.) - Beknopt handboek der kerkgeschiedenis
0036659: NOLLI, GIANFRANCO - Novum Testamentum Graece et Latine
001183: NOLTE, MARIA E. - Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven
0042569: NONHEBEL, J.P. (PRED. TE VAASSEN) - Gechiedenis der hervorming
0039841: NOOMEN, (DS.) PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie & Ervaringen
001181: NOORDA, S. J. - Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie
0038978: NOORDAM, C.G.M - De Resolutieboeken van Vreeswijk 1674 - 1806 (5 delen)
0032130: NOORDAM, A.G. - Van Biltsche kapel naar Zuiderkapel te Bilthoven. 75 jaar op weg. 1916-1991
0034077: NOORDEGRAAF, HERMAN; CRIJNS, HUB - Kap en koord in Amsterdam. De geschiedenis van het bedrijfsapostolaat van de capucijnen in Amsterdam 1950-2000
0023745: NOORDEGRAAF, DR. A. - Oriëntatie in het Diakonaat.
0037985: NOORDEGRAAF, A - Pasen geeft perspectief
0023667: NOORDEGRAAF, DR. A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
0039674: NOORDEGRAAF, DRS. A (E.A.) - Leven door de Heilige Geest
0036117: NOORDEGRAAF, DR. A - Schriftwerk: Kernteksten over de toekomst
0028987: NOORDEGRAAF, DRS. A. - Getuige zijn in bijbels licht
0026569: NOORDEGRAAF, DR. A. - Wie is Hij toch?. Over de Persoon en het werk van Jezus
0037101: NOORDELOOS, P - Cornelis Musius (Mr Cornelis Muys), Humanist/priester, martelaar
0024198: WOLTERS-NOORDHOFF - Wereld Atlas
0033643: NOORDHOFF, DR. W.R.M. (E.A.) - Gelovige mensen
0026470: NOORDMANS, DR. O. - Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde (Deel 6 serie Onze Tijd)
0025677: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken (deel 1). Het begin om de ware humaniteit
0035806: NOORDMANS, DR. O - Het koninkrijk der hemelen. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus, deel 2)
0025681: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken (Deel 5) Om de orde der kerk
0025679: NOORDMANS, DR. O. - Verzamelde werken (deel 3) Ontmoetingen De actualiteit der historie
0042762: NOORDMANS, DR. O - Verzamelde Werken (deel 4) Ontmoetingen. De actualiteit der historie
0029281: NOORDTZIJ, DR. A. - De Filistijnen. Hun afkomst en geschiedenis
0031781: NOORDZIJ, HUIB - Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw
0038191: NOORLANDT, DRS. J.N. (RED.) - Tachtig over Tachtig. Een feestbundel voor ds. J.H. Velema t.g.v. zijn tachtigste verjaardag
0032397: NOORLOOS, DS. MARIUS - Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw
0033925: NOORT, ED - Theologie zwischen Ost und West (Band 3) Religion und Normativität Interdisziplinäre Uberlegungen zum Dekalog damals und jetzt
0033926: NOORT, ED UND WISCHMEYER, WOLFGANG - Theologie zwischen Ost und West (Band 4). Europa, Minderheiten und die Gloabliserung
0027234: NOORT, DRS. B.J.E. VAN - De vastheid van het gesproken Woord. Hoe betrouwbaar zijn de evangeliën? Hoe zijn zij tot stand gekomen? Zijn ze eerst mondeling overgeleverd of direct opgeschreven?
0027637: NOORT, A.C.L. VAN - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Reeuwijk (1627-1963/1973)
0042343: NOORT, NIEK VAN - Muziek in het oerwoud
0038915: NORDEN, MIRIAM VAN (RED.) - HOOP/Hope (Uitgave t.g.v. opening van Dorp De Hoop te Dordrecht
001186: NORDLANDER, AGNE - Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut Thielickes. Untersuchung eines Beispiels der personalistisch-existentiellen Konzeption der theologischen Anthropologie
0042571: NOREL, DR. O - Het gebed in de Bijbel
0031166: NOREL, DR. O - Getuigen en redden. Handleiding bij de studie der inwendige zending
001187: NORTHCOTT, MICHAEL S. - The Church and Secularisation. Urban Industrial Mission in North East England
0042505: NORVAN, ANNE - De reden dat ik zing
0034361: NORWID, STEFAN TADEUSZ - Het land zonder Quisting
0041138: NOTEBOOM. M - De Dogmatiek in knop
001464: NOTH, MARTIN - Geschichte Israels
001909: NOTH, MARTIN, & D. WINTON THOMAS - Widsom in Israel and in the Ancient Near East
0023165: NOTH, MARTIN - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde (Zwei Teilen)
0023172: NOTH, MARTIN - Die Welt des Alten Testaments
0025224: NOTH, M & THOMAS, D. WINTON - Wisdom in Israel and in the Ancient Near East. Presented tot Harold Henry Rowley by the Society for Old Testament Study in Association with the Editorial Board of Vetus Testamentum in Celebration of his Sixty-ffth Birthday, 24 March 1955
0035486: NOTH, MARTIN - Biblischer Komentar Altes Testament. Könige 1. 1 - 16
0029782: NOTH, MARTIN - Das Buch Josua (Handbuch zum Alten testament) Erste Reihe (7)
001912: NÖTSCHER, FRIEDRICH - Vom alten zum Neuen Testament. esammelte Aufsätze
0037280: NOTTEN, DS. J.W.A - Het naderend einde
0042216: NOUWEN, HENRI - Een parel in Gods ogen. Gedachten over de betekenis van een mensenleven
0026825: NOUWEN, HENRI - Eindelijk Thuis. Gedachten bij Rembrandts: De terugkeer van de verloren zoon
001171: NTOANE, L. R. LEKULA - A Cry for Life. An Interpretation of ''Calvinism'' and Calvin (Diss.)
001173: NÜRNBERGER, KLAUS - Die Relevanz des Wortes im Entwicklungsprozess. Eine systematisch-theologische Besinnung zum Verhältnis zwischen Theologie und Entwicklungstheorie
002556: NUSSBÄCHER, GERNOT - Johannes Honterus.
000787: NYLÉN, ANNA-MAJA - Swedish Peasant Costumes
0031354: O' KANE, BERNARD - De schatten van de Islam. Kostbaarheden uit twee millennia
0033449: O'LEARY, DE LACY - Comparative Grammar of the Semitic Languages
0042890: POSTMA. OBE - Veld, huis en bedrijf. Landbouwhistorische opstellen
0036817: OBERMAN, HEIKO A - Die Kirche im Zeitalter der Reformation
0036433: OBERMEYER, MIRJAM - Waarom ben jij gelukkig?
0041794: R,OBERT MURRAY, MACCHEYNE - De bron der zaligheid. 64 preken en 15 bijbellezingen
0033377: ODED, B; RAPPAPORT, U; SHOCHAT, A; SHATMILLER, J. - Studies in the history of the Jewish people and the land of Israël (third volume)
0033376: ODED, B; RAPPAPORT, U; SHOCHAT, A. ; SHATMILLER, Y - Studies in the history of the Jewish people and the land of Israël (second volume)
0033670: ODED, B. - Studies in the history of the Jewish people and the land of Israel (fithvolume)
0033510: ODED, , (E.A.) - Studies in the history of the Jewish people and the land of Israel
0035919: ODENTHAL, JOHANNES - Syrien. Hochkulturen zwichen Mittelmeer und Arabischer Wüste
0042574: OEGEMA, GERBERN S. - De bijbel van toen: een boek voor nu? Een inleiding in de geschiedenis van de bjibel.
0042570: OEGEMA, GERBERN S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdsverwachting in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk
0042616: OERTZEN, M. VON - Godsleiding. Standaard-Serie II
0023235: OEVELEN, HEKTOR VAN - Met heel mijn Hart
0037708: OEVER, DS. C. VAN DEN - De zonde en gruwelijkheden van het vaccineeren. N.a.v. een vraag over de Pokken-Epidemie
0025321: OEVER, C. VAN DEN - Het Boek Ruth. Naar de letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast. Twintig leerredenen
0039598: OEVEREN, DR. B. VAN - Inleiding op de Bijbel. Gids voor de bijbellezer
0026054: OEVEREN, DR. B. VAN - De kerk belijdt haar geloof. De Nederlandse geloofsbelijdenis in 37 artikelen
0026123: OEVEREN, DR. B. VAN (EINDRED.) - Levend geloven. Studies tgv. 25-jarig bestaan Ver. Confessioneel Gereformeerd Beraad
0028160: OEVEREN, DR. B. VAN - Een rood signaal. Koersverandering in de Gereformeerde Kerken van Nederland ten aanzien van Schrift en Belijdenis
0030927: OEVEREN, DR. B. VAN; VLAARDINGERBROEK, DR. J; NOORDERGRAAF DR. A; VERSTEEG, DR. J.P. (RED.) - Tekst voor Tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelcht (O.T. en N.T.)
0042573: OFFICER, GREG - Dopen,..en dan?
0042572: OFFICER, GREG - De verschijning. Bjibelse overdenkingen rondom het kerkelijk jaar.
0033171: OFFRINGA, BAUKJE - Jouw naam is een verhaal
002733: OGUNTOYE, KATHARINA UND ANDERE. - Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte.
0032848: OHLIG, KARL-HEINZ - Religion in der Geschichte der menschheit. Die Entwicklung des religiösen Bewuststeins
0041124: OHMANN, PROF. DRS. H.M - Wie kent uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God
0031671: OKE, JANETTE - Glenna en Bertha
0027038: OKKEMA, J.C. - Inventaris van de synodale archieven vande Gereformeerde kerken in nederland 1836-1980
0041762: OLD, HUGHES OLIPHANT - The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Curch. Volune 7: Our Own Time
0041764: OLD, HUGHES, OLIPHANT - The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church. Volume 6: The Modern Age
0038966: OLDE MEIERINK, DRS. BEN - Geerestein en zijn bewoners. De geschiedenis van Huize Geerestein te Woudenberg
0033278: OLDENBURG, ULF - The conflict between El and Ba'al in Canaanite religion (Diss.)
0023983: OLDENHOF, DR. H. - 350 jaar parochie Heerenveen.
0023848: OLEVIANES, CASPAR - De vaste grond
0038224: OLFORD, STEPHEN F - Niet ik.....HIJ
0038604: OLIE, DS. J.H.C - Heere! Gij behoudt mensen en beesten.11 preken over dieren in de Bijbel
0037934: OLIE, DS. J.H.C - Heere! Gij behoudt mensen en beesten. 11 preken over dieren in de Bijbel
0034216: OLREIM, BAREND VAN - Blij Zijn. Hartverwarmende gedichten
0042225: OLST, PETER VAN - Overleven. Jong zijn in de sloppenwijk
0037789: OLST, E.H. VAN - Bijbel en liturgie. Een pleidooi voor het vieren
0026226: OLTHOF, DS. TINUS - Geloven van A to Z. Gespreksmateriaal gij Geloven leer je samen (met werkboek voor geloofsverbreding en gemeenteopbouw)
0038633: OLTSHOORN, M.F - The Jewish Background and the Synoptic Setting of Mt. 6,25-33 & Lk 12,22-31
0041215: OMARTIAN, STORMIE - The Power of a Praying nation
0029888: OMENYO, CEPHAS N. - Pentecost outside Pentecostalism. A study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana
0024915: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GENEALOGIE EN STREEKGESCHIEDENIS VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN - Jaargang 11 (1974)
0024916: TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GENEALOGIE EN STREEKGESCHIEDENIS VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN - De kerkelijke en maatschappelijke achtergronden van de 87 studenten die in de periode 1801-1811 uit 's lands fonds een studiebeurs ontvingen voor de leidse universiteit (door F.C. Dufour-Briët)
0028742: ONDEI, MICHELE - Geloofscrisis van een verzamelaar (Verhalen)
0041927: ONDERWIJZER, A.S - Nederlandsche vertaling van den Pentateuch benevens Nederlandsche verklarende vertaling van Rashie's Pentateuch-Comentaar. (5 delen compleet)
002734: ONSTENK, DR. A.J. - Het eerste vak. Aspecten van en rondom het godsdienstonderwijs in de bovenbouw van het Christelijk voortgezet onderwijs.
0026875: ONSTENK, DR. A.J. - Van de wolf, het schaap en het kind. Een Bijbels weekjournaal
0039689: OOMEN, PALMYRE & SMEDES, TAEDE (RED.) - Evolutie, cultuur en religie. Perspectieven vanuit biologie en theologie
0041525: OOMEN, PALMYRE M.F - Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen
0029415: OORDT, DS. J.R. VAN - Verkregen hulpe.. Gedachtenispredikatie t.g.v. zijn 80ste verjaardag (14 jan.1939)
0029551: OORDT, KAREL VAN EN KOELEWIJN, PEE - Ook dit is Israël .Samaria-Juda (fotoboek)
0041204: MINISTER VAN OORLOG - Zangbundel voor het Nederlandsche Leger
0041391: OORT, DR. J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinis' De Stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken). Diss.
0024357: OORT, DR. H. (E.A.) - De laatste eeuwen van Israël'svolksbestaan. Eerste deel.
0024366: OORT, DR. H. EN HOOYKAAS, DR. I. - De Bijbel voor jongelieden (5 dln + register)
0033039: OORT, DR. H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan (2 delen)
0039958: OORT, PROF. DR. J. VAN - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting
0035335: OORT, DR. H.L. - De Tien Geboden
0023654: OORTHUYS, G. - De Anthropologie van Zwingli (Diss.)
0037228: OORTHUYS, DR. G - Anastasius ''Wechwyser'', Bullingers ''Huysboeck'' en Calvins ''Institutie'', vergeleken in hun leer van God en Mensch
002386: OORTHUYS, DR. G. - Kruispunten op den weg der Kerk (Zwingli-De Labadie-Kohlbrugge)
0035807: OORTHUYS, DR. G. - De Sacramenten (Toelichting op de Heidelbergse Catechismus, deel 3)
0036480: OOST, DR. ROEL - Met mijn God spring ik over een muur. Een keurcollectie van bijbelse preken
0028289: OOST, R. - Omstreden Bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exgese van het Oude testament in Nederland (Diss.)
0029671: OOSTDIJK, INGE - Je mag er zijn
0040697: OOSTEN, DS. L.H - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang
000434: OOSTEN, J. G. - The Theoretical Structure of the Religion of the Netsilik and Iglulik
0029894: OOSTEN, DS. L.H. - Wat is een oprecht geloof?
0023872: OOSTEN, A.J.D. VAN - De Intocht.
0036678: OOSTEN, G. VAN - Leer, orde en verwachting der kerk
0041812: OOSTEN, DS. L.H - Bewaar Uw kerk. Pleidooi voor een eerrlijk verzet tegen Samen op Weg en tegen het verlaten van de Nederlandse Hervormde Kerk
0042678: OOSTENDE, MARINUS VAN (SAMENSTELLER) - Het Bijbelsch Raadselboek
0023575: OOSTENDORP, DERK WILLIAM - Another Jesus. A gospel of jewish-christian superiority in II Corinthians. (Diss.)
000819: OOSTERBAAN, D. P. - Het oude en nieuwe gasthuis te Delft (1252-1795) Diss.
0042500: OOSTERHOF, DR. B.J - Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie
0029838: OOSTERHOFF, DR. B.J. - Om de Schriften te openen
0035893: OOSTERHOFF, DR. B.J. - De vrijheid van de exegese
0036202: OOSTERHOFF, B.J - De ondergang van Israëll en Juda. Overwegingen bij een schriftgedeelte uit 1824
0042777: OOSTERHUIS, HUUB - Hier aanwezig. Een leerdicht over Jezus van Nazaret
0039506: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: een nieuwe wereld. Proeven van bijbelse prediking
0030151: OOSTERHUIS, HUUB - Mensen voor dag en dauw
0030150: OOSTERHUIS, HUUB - Een huis waar alles woont
0028814: OOSTERHUIS, HUUB - In het voorbijgaan
0034101: OOSTERHUIS, HUUB - Hoe ver is de nacht
0042776: OOSTERHUIS, HUUB - De dag die komt. Zeven vieringen voor Advent en kersttijd
0036311: OOSTERHUIS, HUUB EN HEUSDEN, ALEX VAN - In den beginne. Het boek Genesis vertaald en van aantekeningen voorzien
0042447: OOSTERHUIS, HUUB - Levende die mij ziet. Gedichten, gezangen en gebeden
0025659: OOSTERWYK HULSHOF, WILLEM VAN - De nieuwe geschiedenis van Jozef
0037936: OOSTERZEE, DR. J.J. VAN - De lijdensweek des Heeren. Een historisch onderzoek
0025031: OOSTERZEE, J.J. VAN - Zie het Lam Gods. Twaalf lijdenspreeken
0041696: OOSTERZEE, J.J. VAN - Feestbundel. Leerredenen
001168: OOSTHUIZEN, G. C. - Theological Discussions and Confessional Developments in the Churches of Asia and Africa
0024746: OOSTHUIZEN, JACOBUS STEFANUS - Van Plotinus tot Teilhard de Chardin. Een studie oor die metamorfose van die Westerse werklikheidsbeeld (Diss.)
0042614: HEEMKUNDE OOTMARSUM - Jaarboekje 1996. 14e jaargang 1996
0034761: BOND VAN NED. HERV. J.V. OP G.G. - De Vaandrager. Jaargang 1934-1935
0033669: HERV. JONGELINGS- EN MEISJES ERENIGING OP G.G. (1910-1950 EN 1926-1951) -
0038219: NED. BOND VAN JONGELINGSVEREENIGINGEN OP G.G. - Programma 40-jarig jubileum (17 mei 1928)
0027409: OPARINE, A. - L`origine de la vie
0032544: OPHEMERT, C. VAN - Vergeef ons onze schulden
0035602: OPPENHEIM, K.E.H. - In de tijd der catastrofen. Mogelijkheden en grenzen van verzet
001163: ORANJE, L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'
0025140: ORELIO, J.M. - Mijn Gedenkschriften. Voor het Nederlandsche volk opgeshreven.
0040653: ORFF, CARL - Carmina Burana. Cantiones profane
0042567: DE FRYSKE MOLE (E.A. ORGANISATIES) - Fries molenboek
0034144: OROSCHAKOFF, HARALAMPI G. - KELIM
0023704: ORR, JAMES(AND OTHER) - The International Standard Bible Encyclopaedia. Five Volumes (Complet)
0025627: ORR, DR. JAMES - De Bijbel voor de rechtbank der critiek
0024183: ORT, DRS. F.Z. EN STEENSMA, ING. H.S. - Zomaar een dak. Hervormde kerkbouw tussen 1945 en 1995.
0041390: ORT, FRANS - Misschien alleen de tijd. Gedichten
001041: ORTON, DAVID E. (ED.) - Review of Theological Literature. A Selection from Theologische Literaturzeitung, Vol. I, No. 1.
0024093: ORWELL, GEORGE - Down and Out in Paris and London.
0027183: OS, HENK VAN - The power of memory
0042393: OSBORN, MARTHA - Gebeden. God bent U daar?
0040526: OSBORNE, RICK - Met je kinderen praten over God
0031676: OSKAMP, PAUL - Overleven achter steen en staal. Vieringen en geloofsbelevingen in de bajes onderzocht
0038567: OSKAMP, PAUL - De kerkdienst bij stukjes en beetjes
0038900: OSSENKOPPELE, RIK - Alzheimer PEThologie (Diss.)
0025198: OSTEN-SACKEN, PETER VON DER - Toleranz heute. 250 Jahre nach Mendelssohn und Lessing
0023067: OTEGAAR, N.C. - Zoe omhoog. Verzamelde verzen
0034349: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge
0035628: OTTER, JIRI - Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder. Die erste vereinigte Kirche im Herzen Europas
0030751: OTTER, JIRI - The first Unified Church in the heart of Europ. The Evang. Church of Czech Brethren.
0030752: OTTER, JIRI - Tschechen und Deutsche auch mit einander. Aus den Hellen Seiten der Gemeinsamen Geschichte
0040125: OTTERSPEER, WILLEM - Orde en trouw. Over Johan Huizinga
0029724: OTTO, ECKART - Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch
0032917: OTTO, MARTIN - Zeelui! Een vergeten volk?
0042153: OUDEN, DS. N. DEN - Waar is God? Vragen over het Godsbestaan
0026692: OUDEN, W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801 (Diss.)
0036351: OUDERLINGENBLAD - Met de gemeente het jaar door
0039012: GEMEENTE OUDEWATER - Hinderwetvergunningen Hoenkoop 1884-1970
0042611: OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING ELBURG, ARENT THOE BOECOP - Kleine geloofsgemeenschappen te Elburg
0042612: OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING TE ELBURG, ARENT THOE BOECOP - De Christelijk Gereformeerde Kerk te Elburg
001398: OUSSOREN, A. H. - William Carey, especially his missionary principles
0024808: OUSSOREN, PIETER - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws
0028326: OUWEHAND, H. - De vrouw op de wurf.
0028762: OUWEHAND, M.E. - Ontmoetingen met Christus
0038654: OUWENEEL, DR. W.J - Het domein van de slang. Christelijke handboek over occultisme en mysticisme
0034819: OUWENEEL, WILLEM J - De God die is. Waarom ik geen atheïst ben
0032833: OUWENEEL, DR. W.J. - Eén is uw Meester. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de 'Broeders'
0042490: OUWENEEL, WILLEM J - Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding
0023236: OUWENEEL, DR. WILLEM J. - Godsverlichting. De evocatie van de verduisterde God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
0027558: OUWENEEL, DR. W.J. - Jeugd in een stervende eeuw
0028243: OUWENEEL, WILLEM J. - Vraag het de aarde eens...
0039980: OUWENEEL, DR. WILLEM J - Het plan van God. Ontwerp van een voorbeschikkingsleer
0029004: OUWENEEL, DR. W.J. - Hart en Ziel. Een christelijke kijk op de psychologie.
0029125: OUWENEEL, DR. WILLEM J. - Operatie supermens. Een bijbels-biologische blik op de toekomst
0029663: OUWENEEL, DR. W.J. - Wat is het nu: schepping of evolutie?
0038144: OUWENEEL, WILLEM J - De kleine kudde.
0027039: OVERBECK, FRANZ - Uber die anfänge deer Kirchengeschichtsschreibung
000435: OVERBEEKE-RIPPEN, FRANCINA VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom
0040893: OVERBOSCH, W.G - De Messias en zijn stad
0037408: OVERDUIM, DS. J - Praten zonder antwoord? Gedachten over het Onze Vader
0033942: OVERDUIN, DS. J - Gods grote verrassing. De Zaligsprekingen
0023054: OVERDUIN, DS. J. - Worden als een man. Over de geestelijke volwassenheid.
0035816: OVEREEM, JAC. - De pastoor van Garderen
0036482: OVEREEM, EVERT - Prof. Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (1945-1982)
0033397: OVEREEM, JAC. - Opdat zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750
0041560: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor
0037303: OVEREEM, DS. E - Wonend bij de mensen. Gedachten over de profeet Elisa
0039982: OVEREEM, BRAND (E.A.) - Jacob Overeem, het schrijvend hart van de Veluwe
0039189: OVERVOORDE, MR. DR. J.C - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De rechterlijke indeeling na 1795
0038381: OWEN, JOHAN - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest
0030038: OYEN, DR. H. VAN - Prediking N.T. (Brief aan de Hebreeën)
0032509: OYEN, PROF. DR. H. VAN - Problemen van liefde en huwelijk
0030196: OZINGA, T.E.N. - Schepping en herschepping in de vijf boeken van Mozes
0025354: OZMENT, STEVEN - Protestants. The birth of a revolution
0040541: PAAS, STEPHAN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
0042741: PAAS, STEPHAN; ROEST, GERT-JAN EN WIERDA, SIEBRAND - Eten met Jezus. Bijbeslstudies over maaltijden in Lucas
0041526: PAAS, DR. STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsverhalen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus (Diss.)
0034011: PAAS, STEPHAN - De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijke geloof in de christelijke gemeente
0035171: PAAUWE, DS. J.P - Predikaties. Jaargang 1991-1993
0035178: PAAUWE, DS. J.P - Ds. Paauwe vertelt ons (over zijn uittreding uit de N.H. Kerk). Voorts toegevoegd 2 jubileumspredikaties uitgesproken in 1947
0039400: PAAUWE, DS. J.P - Predikatiën uitgesproken in de jaren 1930-1939.
0039134: PAAUWE, DS. J.P - Predikatiën, uitgesproken 1955/1957
0034458: PAAUWE, DS. J.P - Predikatiën, uitgesproken in de jaren 1958-1960
0034459: PAAUWE, DS. J.P - Predikatiën, uitgesproken in de jaren 1961-1963
0040829: PACKER, J.I. EN NYSTROM. CAROLYN - De belofte van de Herder. Gods leiding in onze keuzes
0041253: PACKER, J.I - CLC BIBLE Companunion. Discover - Understand - Apply
0038556: PACKER, J.I - Engaging the written Word of God
0027410: PAECH, NORMAN; STUBY GERHARD - Juristen gegen Kriegsgefahr in Europa. Protocol einer internationalen Konferenz.
0040455: PAGEL, JACOB - Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Een ware discipel van Jezus
0038803: PAGEL, ARNO - EC-weltweit. Entschieden für Christus
0039748: PAGELS, ELAINE - Adam, Eva en de slang
0038124: PAIK, DR. JONG KOE - Constructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
0024856: PALAEOLOGUS, IACOBUS - Disputatio Scholastica
0036404: PALAU, LUIS - Hoe u radicale vernieuwing kunt ervaren
000361: PALEOLOGUS, IACOBUS - Disputatio scholastica. Edited by Juliusz Damnski & Lech Szczucki
0039495: PALM, DIANE - Prikkels. Aangeraakt door de woorden van God
0038238: PALM, J.H. VAN DER - Stichtelijk huisboek.Godsdienstige overdenkingen, samengesteld uit de leerredenen
002015: PALM, L.C., G. VANPAEMEL & F. H. VAN LUNTEREN (RED.) - De toga om de wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs inde Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in België en Nederland (1850-1940)
0039494: PALM, DIANE - Spitters. Graven in de Bijbel
0042122: PALM, DIANE EN WIJNGAARDEN, HERMAN VAN (RED.) - Onbeperkt houdbaar! Omdat het geloof nooit uitgedacht raakt
0029614: PALMER, BERNARD - Vlucht naar het westen
0038794: PALOUTZIAN, RAYMOND F - Invitation to the Psychology of Religion
0023857: PAMANS, GEESJEN - Gods Genade Verheerlijkt. Of echt verhaal van geestelijke bevindingen tot eer van God en stichting van de medemens,
0031728: PANNEBAKKER, CHRISTINE - Het mamma masterplan. In 7 stappen naar inspirerend opvoeden
0041334: PANNEKOEK, KEES - Gewone vogel. Twee dozijn liturgie-observaties
0040418: PANNEKOEK, KEES - Dit uur op de berg. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het jaar, B-cyclus
0033853: PAP, L.I. - Das Israelitische Neujahrsfest (Diss.)
000634: PAPER, HERBERT H., & ADAM KAMESAR (ED.) - Hebrew Union College Annual, Vol. LXVI
001708: PAPP, ERNST (HRSG.) - Die altdeutsche Exodus
0039021: PAPRITZ, JOHANNES - Archivwissenschaft Band 1 - 4). Teil I: Einführung, Grundbegriffe, Terminologie. Teil II: Organisationstionsformen des Schriftgutes der Kanzei und Registratur. Teil III (1): Archivische Ordnungslehre (Erster Teil). Band III(2): Archiv. Ordnunglehre (2)
0033160: PARACELSUS, PHILIPPUS THEOPHRASTUS - Astronomia Magna oder die ganze Philosphia sagax der groszen und kleinen Welt
0029549: PARIS, TWILA AND ROBERT WEBBER - In the Sanctuary. An invitation to worship the Savior
001617: PARKER, WILLIAM RILEY - Milton. A Biography. I: The Life. II: Commentary, Notes, Index and Finding list
0042870: PARLEVLIET, DIK - Historische atlas van Katwijk en Valkenburg 1620
0038804: PARRINDER, GEOFFREY - Jezus in de Koran
0035368: PARSONS, GOLDEN - Beloften van vrijheid
0042084: PASEDAG, WILLY J - Christus + Israël. Mit 10 graphischen Darstellungen
0042037: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria
0038851: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan. Militair, Mens. Missie
0030342: PASTERNAK, BORIS - Doktor Schiwago
0040801: VUMC/PASTORAAT - Tussen donker en licht. Gebeden en gedachten voor wie met ziekte te maken heeft
0042744: PASVEER, HANS - Een tijd van loslaten. Over gekozen, gedwongen en noodzakelijk verlies
0037015: PATER DR. J.C.H. DE (E.A .; RED.) - Christendom en Historie. Lustrumbundel 1930 Gezelschap van christelijke historici in Nederland
0035788: PATER, DR. J.C.H. DE - De aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561
001980: PATERSON, MOIRA (ED.) - The Bar Mitzvah Book
0040967: PATON, JOHN G - Zendeling op de Nieuwe Hebriden
002170: PATON, FRANK H. L. - Lomai von Lenakel. Ein Glaubensheld auf den Neu-Hebriden
0038375: PATSON PRENTISS, ELIZABETH - Golden Hours. Heart-Hymns of the Christian Life
0024783: PATTERSON, DAVID - Along the edge of annihilation. The Collapse and Recovery of Lofe in the Holocaust Diary
0040394: PAUL, HERMAN - Het moeras van de geschiedenis. Nederlandse debatten over historisme
0035346: PAUL, DS. H. - De Heidelbergse Catechismus
0023191: PAUL, DS. H. (EINDRED.). UITG. GEREF. GEMEENTEN - Het Woord overal gepredikt.
0034818: PAUL, DR. M.J. EN VELZEN, DRS. N.C. VAN - De Bijbelexegese van de Amsterdamse School
0040749: PAUL, CHRIS - Keine Angst vor fremden Tränen! Trauerden Freunden und Angehörigen begenen
0035575: PAUL, DS. H - Alles en in allen. 52 meditaties
0026007: PAUL, DR. G.J. - Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans (Diss.)
0042684: PAULA - De Opgang
0040556: PAWSON, DAVID - Jezus is uniek
0026497: PAWSON, DAVID - Sleutels tot de Bijbel. Een uniek overzicht van alle Bijbelboeken
0040315: BRUIN. PÉ DE - Geen geloof zonder bewijs. Leven na dit leven
0038730: PEACOCK, JAMES L. EN KIRSCH, A. THOMAS - The Human Direction. An Evolutionary Approch to Social and Cultural Anthropology
0039352: PEARLMAN, MOSHE/ RABBIJN J. SOETENDORP - In de voetstappen van Mozes
0025812: PEELEN, GERT J; SIERTSEMA, BETTINE EN STARK, CISKA (RED.) - Vechten & Vieren. De spanning in het werk van Huub Oosterhuis
0027710: PEELEN, GERT J. - Opwaarts wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der `jong-protestanten` (1923-1940)
0038045: PEETERS, L - Historische und Literarische Studien zum Dritten Teil des Kudrunepos (Diss.)
0029106: PEETERS, DR. C.J.A. - de liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw. Plaats en samenhang van de cathedra, de leesplaats en het altaar in de basiliek van de vierde tot de zevende eeuw (Diss.)
0033063: PEETERS, R.J.; SPEELMAN, W.M. EN WISKERKE, N. (RED.). - De Onvoltooid Verleden Tijd. Negen bijdragen tot een bezinning op traditie
0034254: PEETERS, ROBERT JAN - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth
0029431: PEIJNENBURG, DR. J.W.M. - De lange weg van Papenhulst naar Papenhulst. Vier eeuwen priesteropleiding in het Bisdom Den Bosch
0036669: PEIL, RUDOLF - Liturgie. Handleiding bij het godsdienstonderricht (R.K.)
0032725: PEISKER, CARL HEINZ - Zürcher Evangelien-Synopse
0042193: PELETIER, WILLEM; ARDESCH, JOHAN - De geschiedenis van de Winterswijkse Steengroeven
0023985: PELI, DR. PINCHAS H. - De Torah vandaag. 54 korte essays
0036026: PELIKAN, JAROSLAV - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis
0036091: PELT, J.W. VAN - De pastorale gemeente. Over schapen met het hart van een herder
0033689: PENGUIN - The Penguin Story MCMXXXV - MCMLVI (1935-1956)
0033594: PENGUINS - A Retrospect 1935 - 1951
0042681: PENNING, L - De bestroming van Arnhem
0037485: PENNING, L - Nederland en Oranje hereenigd. Gedenkboek van Nederlands verlossing uit de Fransche dwingelandij
0042442: PENNING, L - Onder de Vrijstaatsche Vlag. Een verhaal uit den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen Oorlog
0042422: PENNING. L - De Overwinnaar van Nooitgedacht. Verhaal uit den Boeren-Oorlog 1899-1902. (Deel 4 Wessels-Serie)
0042423: PENNING, L - De nieuwe dag. Een verhaal uit de dagen der Hongaarse commune
0042420: PENNING, L - De Trompetter van Gorkum. Een historische novelle uit de dagen van Arkel's ondergang 1406-1417
0042421: PENNING, L - De Verkenner van Christiaan de Wet. Verhaal uit den Boeren-oorlog 1899-1902. (Deel 3 uit Wessels-Serie)
0042425: PENNING, L - De Watervloed. Een verhaal van den Sint-Elisabethsvloed
0042426: PENNING, L - De scherpschutters van Zuid-Afrika. Een verhaal uit den Vrijheidsoorlog 1880-1881. (Deel 2 uit Helden-Serie)
0036381: PENNING, L - Hoofdpersonen uit de kerkgeschiedenis
0042367: PENNING, L - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van koning Dingaan van Zoeloeland
0034547: PENNINGA-DE LANGE, CAROLINE - Elk kind is uniek! Bouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen
0025386: PEPER, BRAM - Vorming van welzijnsbeleid (Diss.)
0024772: PEPERZAK, AD - Tussen filosofie en theologie
0028926: PERKINS, MR. WILLIAM - De staat van een christen in dit leven
0042517: PERKS, W.A.G. - Zes eeuwen molens in Utrecht
0028803: PERNEL, PIM - Naar het land van Mussolini
0027983: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From theology tot history: French religious controvrsy and the revocation of the edict of Nantes
0036484: PERS, DS. ANJE VAN DER; SCHELLING. DS. PIET; WIJNANDS, DS. ED - Wij geloven. Over de twaalf artikelen van het geloof
0038244: PERSCHBACHER,WESLEY J - The New Analytical Greek Lexion
0037098: PERSIS - Statuten Christelijke Jongedochters-Vereeniging PERSIS te Lunteren
0026345: PERTHES, JUSTUS - Atlas Antiquus. Taschenatlas der Alten Welt
000916: PESCH, RUDOLF, & RUDOLF SCHNACKENBURG (HRSG.) - Jesus und der Menschensohn. Für Anton Vögtle
001156: PESKI, A. M. VAN - The Outreach of Diakonia. A study of Christian service, with special reference to its international aspects
0038592: HOWARD PETER - Frank Buchmans geheim
0040807: PETERS, JAN (O.C.D.) - Vlam. Meditaties om je aan te warmen
0042584: PETERS, L. CL. M EN ALKEMADE, W.R.C - Van Raadskamers tot Nieuw Stadhuis. Geschiedenis van de gemeentehuizen in Woerden
0029836: PETERSEN, DAVID L. - Haggai & Zechariah 1-8 (Old Testament Library)
0033122: PETERSEN, JIM - De insider. Jezus volgen in de wereld van vandaag
0040081: PETERSON, EUGENEH - Laatste woorden. De Openbaring van Johannes en de biddende verbeelding
0042739: PETRI, RUFO - Groot is Uw trouw. Geschiedenis van de niet-geregistreerde evangeliechristenen-baptsten in de voormalige Sovjet-Unie
0038220: PETRI, JAC - Christus in het werkeliijke leven
0041995: PÉTURSSON, MAGNUS - Lehrbuch der Isländischen Sprache. Mit berungen und Löungen
0037636: PÉTURSSON, HALLGRIMUR - Passiepsalmen. Historie van het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus
0038006: PETZER, KOBUS - Die Teks van die Nuwe Testament
001155: PEUKERT, HELMUT - Science, Action, and Fundamental Theology. Toward a Theology of Communicative Action
0027657: PEURSEN, DR. C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek
0035646: PEURSEN, PROF. DR. C.A. VAN - De Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
0041161: PEURSEN, DR. C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'
0026039: PFEIFER, SAMUEL - Psychische stoornissen en bijbelse zielzorg
0041604: PFEIFFER, DR. SAMUEL EN BITTNER, DR. WOLFGANG J - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
0041954: PFEIFFER, DR. SAMUEL - Hooggevoelige mensen. Leven tussen gave en kwatsbaarheid
0036654: PFEIFFER, ROBERT - History of New testament Times. With an Introduction to the Apocrypha
0037261: PFLIEGLER, MICHAEL - Het celibaat, Theologische meditaties
0033595: PHAIDON - Catalogue 2003
0035314: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Vlucht uit Stonewycke (deel 2 uit deze serie)
0035313: PHILLIPS, MICHAEL EN PELLA, JUDITH - Errfgenamen van Stonewycke (deel 1 uit deze serie)
0034437: PHILPOT, J.C. - Vijfde zestal leerredenen
0029464: PHILPOT, J.C. - Twintig verzamelde leerredenen
0039143: PHILPOT, J.C - Door Baca's Vallei
0023425: PHILPOT, J.C. - William Tptaft. Minister of the Gospel, Abingdon, Berks.
0023767: PHILPOT, J.C. - De geïnspireerde regel des levens voor den geloovige.
0041700: PHILPOT, J.C - Wandelt in de Liefde. De gehoozaamheid des geloofs
0038167: PHILPOT, J.C - De Leerredenen. Uit het Engelsch. 1 t/m 12e zestal (Kompleet)
0037274: PICCARDT, DR. R.A.S - Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz
0042387: PIECK, J.A - Okowi. Een spion der Herero's
0027640: PIEPENBROCK, J. - Inventaris van de archieven van de Gemeente Sluipwijk (1662-1870)
0027889: PIEPER, DR. J.Z.TH. - God gezocht en gevonden? Een godsdienstpsychologisch onderzoek rond het kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologische consequenties (Diss.)
0037104: PIERIK, PERRY EN ROS, MARTIN - Derde bulletin van de Tweede Weredloorlog
0025153: PIERSON, A. - Willem de Clercq, naar zijn dagboek. Met medewerking van De Clercqs jongste kleindochter (2 delen)
0041942: PIERSON, DR. H - Gelijkenissen des Heeren
0040501: PIERSON, DS. H - Bijbelsch Dagboek
0042228: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Door Zijn Hand. Gods leiding in ons leven
0036768: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Door zijn Hand. Gods leiding in ons leven
0026678: KAMPEN. DRS. PIETER VAN - Na het laatste uur. Geloof in reïncarnatie en Christelijk geloof
0039171: VLAMING. PIETER DE - Jeugdherinneringen. Zand er over?
0034270: PIETERS, DS. W. - Het huisbezoek
0026413: PIETERS, DS. W. - Nader voor Zijn Aangezicht
0038190: PIETERS, DS. W EN VELDMAN, DS. K - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van ds. S.Ralevic
0039055: PIETERSE, DR. WILHELMINA C - Inventory of the Archives of the Holland Land Company 1789 - 1869
0038989: PIETERSMA, AREND - Stadsbelangen. Gids voor historisch onderzoek naar het gemeentebestuur van Utrecht in de 19de en 20ste eeuw
0032554: PIETERSMA, A EN VOGELZANG, F. - Levens verhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht
0039205: PIETERSMA, AREND (E.A.) - Lusten en Lasten. Gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inkomen en vermogen in de provincie Utrecht
0034584: PIJL, SIPKE - Wie is mijn naaste
0028600: PIJLMAN, DS. E. - Avondwandelingen. Een bundel avondoverdenkingen
0028253: PIJPEKAMP, DRS. B. VAN DE - God telt ze mee.... Bidden voor onbekende volken
002215: PIMENTEL, JITSCHAK - Woordenboek Hebreeuws-Nederlands
0026043: PINNOCK, CLARK H. & BROW, ROBERT C. - Ontketende Liefde. Een evangelische theologie voor de 21e eeuw
0034305: PINXTEN, RIK - Goddelijke fantasie
0030582: PINXTEREN, ANTOINETTE VAN; ZUSTER FRANCESCO - Al gaande zal je kracht vermeerderen.
002500: PIPER, OTTO A. - Man en vrouw (Betekenis en mysterie van de sexualiteit naar de Bijbelse visie)
0036415: PIROLO, NEAL - Een thuisfront voor de zendeling
0040607: PIT, JAN (SAMENSTELLER) EN SCHRIJVERS UIT DE LIJDENDE KERK - Elke dag geboeid (Dagboek)
0028231: PIT, JAN - Sterren onder de wolken. Hoe christenen in Laos door de Heilige Geest zijn onderwezen, zonder contact met andere gelovigen
0033491: PROT. KERK IN NEDERLAND (PKN) - Jaarboek 2011-2012
0035024: PKN - Handelingen van de generale synode en van de kleine synode van de PKN 2008``
0035025: PKN - Handelingen van de generale synode en van de kleine synode van de PKN 2009
000699: PLAISIER, B. - Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het Torajagebied (1913-1942)
0039807: PLAISIER, ARJAN - Overvloed & Overgave. Een caleidoscopisch geloofsboek
0041672: PLANTIER, E.M - Door de dood omvangen. Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (Diss.)
0026083: PLANTIER, EDITH & MOORMAN, THEO (RED.) - Vol Vuur voor het Pastoraat. Bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie
0042815: PLAS, MICHEL VAN DER - De Klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
0032740: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van priester-dichter 1830-1899
0032486: PLAS, DS. A.W. VAN DER - Op adelaarsvleugels gedragen. De lijdensgeschiedenis van een hongaarse predikantsvrouw
0042167: PLAS, GERARD J.C - De Messiaanse tijd ontluikt. 20 essays uit de jaren 2007-2011
0023579: PLASKOW, JUDITH - Terug naar de Sinaï. Het Jodendom vanuit feministisch perspectief.
001313: PLASMAN, J.S - Medezeggenschap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap
0037410: PLASS, ADRIAN - Appeltjes voor de Vorst
0037411: PLASS, ADRIAN - De spingkussenmethode. Zienswijze van een gelovige buitelaar
0042542: PLASS, ADRIAN & BRIDGET - Stof tot hoop. Handen en voeten van Jezus in Bangladesh
0042841: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J - Het waterschap tegenover zijne schuldeischers (Diss.)
001146: PLENTER, J. D. - De blijdschap in Paulus' brieven. Een studie met diens brief aan de Filippenzen als uitgangspunt
0038817: PLESSIS, J. DU - Het leven van Andrew Murray
001147: DU PLESSIS, P. G. W. - Opskorting van die etiese? Die ontwerp van die etiese behore by M. Heidegger, K. Jaspers, J.-P. Sartre en S. de Beauvoir
0037316: PLOEG, DR. O.J. VAN DER - Ploegen en zaaien. Vertrouwen op de oogst
0040375: PLOEG, J.P.M. (O.P.) - Ik geloof. Het credo toegelicht, de sacramenten, Maria
0032386: PLOEG, DRS. A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890)
0030785: PLOEG, RIK VAN DER - Is de econoom een vijand van het volk?
0038538: PLOEG, WILFRED - De prinses is Rooms geworden. Mijmeringen van een jongen in de zestiger jaren
0036218: PLOEG, J. VAN DER - De gereformeerde Bond en Het Gekrookte Riet
001148: PLOEGER, ALBERT K. - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas
002144: PLOEGER, ALBERT K. - Lessen over God. Leren geloven door ervaren, voor kinderen, jongeren en ouders
0032197: PLOEGER, ALBERT K. EN PLOEGER-GROTEGOED, JOKE J. - De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden
0030520: PLÖGER, PROF. D. OTTO - Theokratie und Eschatologie
0026281: PLOMP, WIM - Tussen licht en donker
0035534: PLOMP, NICO - Album van Woerden en omstreken 1873. Twintig oorspronkelijke foto's met begeleidende tekst
0029788: PLOMP, NICO - Woerden 600 jaar stad
001149: PLOOIJ, MARIUS - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus
0034149: PLUIJM, CEES VAN DER - Ik schilder de honden blauw. 164 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap
0039623: POECKE, NIELS VAN - De tragiek van de tragedie. Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek
0033546: POEL, DS. A.C.J. VAN DER - De Russen en de Vrede
0037097: POEL, DS. JOH. VAN DER - Zonder tegenspreken gekomen. Intreepredikatie te Ede op 22 april 1955
0030546: POEL, DS. A.C.J. VAN DER - U luister naar.... (vous êtes à L'écoute) .bespiegelingen. herinneringen en feiten rond het zestigjarig bestaan van de NPB-Parijs
0041818: POEL, J.F. VAN DER - Balling in Siberië
0034937: POELMAN, DR. J.R - Actuele medische ethiek in bijbels perspectief
0033203: POEZE, HARRY A. EN SCHOORL, PIM (RED.) - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen t.g.v. afscheid J. Noorduyn (Directeur-Generaal KITLV)
0038536: POHIER, JACQUES - God in fragmenten
001150: POHIER, J.-M. - Au nom du Père. Recherches théologiques et psychanalytiques
0038535: POHIER, JACQUES - Als ik God zeg
0027843: POHL, ADOLF - Die Offenbarung des Johannes (Erster Teil)
0040941: POHL, WALTER - Kingdoms of the Empire. The Integration of Babarians in Late Antiquity
002248: POLAK, N. J. - Verspreide geschriften. Studiebundel
0031387: POLAK, RUDY (JETA LEEDA-HLLENDALL) - Vier je zestigste verjaardag met Rosj Pina
0039989: POLAK, G.I. (BEWERKT DOOR S. POONS) - Gebeden - Tefilla
0039165: POLAK-DE BOOY, DRS. E.P - Zorg voor het familie-archief
001142: POLDERMAN, C. P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie (Diss.)
0032371: POLDERMAN, JAN - De engelen Gods
0040891: POLEY, HANS - Ten Boom, à Dieu. Terug naar de 'de Schuilplaats'
001143: POLHUIS, AT - Lotgenoten bondgenoten? Mogelijkheden van coalitievorming in oude stadswijken. Een bijdrage vanuit de kerk
0042035: POLJAKOVA, OLGA A - Iconen. Meesterwerken van de Russische kunst
0042732: POLL, DRS. E.W. VAN DER - Op gespannen voet. Geschiedenis en aktualiteit van Romeinen 13 en Openbaring 13
0030362: POLL, EVERT VAN DER - Dopen en laten Dopen. Een bijbelse opdracht in de praktijk
0042568: POLL, WILLEM VAN DE - SURINAME. Een fotoreportage van land en volk
0023889: POLL, K.L. - Een kleine zomerreis op zoek naar een standpunt.
0037542: POLL, EVERT W. VAN DE - Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek
0041436: POLLEFEYT, DIDIER & BULCKENS, JEF (RED.) - Niet lijdzaam toezien ! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur
0042171: POLLEMANS, THEO - Een dorpsschool verdween. De geschiedenis van de School met de Bijbel te Papekop 1923-1995
0029423: POLLMAN, DR. JOP - Studie-reeks No. 4: Calvijn's Aestetica
0042082: POLLOCK, A.J - The Amazing Jew
0027465: POLMAN, DR. A.D.R. - De theologie van Augustinus. Het Woord Gods bij Augustinus
0027982: POLMAN, MAG. DR. P. (OFM) - Godsdienst in de gouden eeuw
0038448: POLMAN. S.W.R. (1933-1999) - Omgang met het onvolmaakte
0036591: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
0042844: POMPE, P.H - Abcoude door de eeuwen heen
0042528: PONSOBY, SIMON - Alles hebben, meer ontvangen
0025858: PONT, DR. A.D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892. (Diss.)
0030568: POORT, DS. J.J. - Eilanden waar Paulus was. Cyprus, Lesbos en Samos,Kos en Rhodos, Kreta, Malta en Sicilië.
0030638: POORT, DS. J.J. - Martelaar onder een open hemel. leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar
0042155: POORT, DS. J.J - Kom over en help ons. In het voetspoor van Paulus door Griekenland
0033079: POORT, DS. J.J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond.
0041816: POORT, DS. J.J - Langs 's Heeren Wegen. Door Turkey, Israël , Jodanië, Griekenland, Malta en Italië op zoek naar bijbelse plaatsen
0042666: POORT, DS. J.J - Aan U, Theofilus! Naar het Evangelie van Lucas.
0030672: POORT, DS. J.J. - Bij dagen en bij nachten (Bijbels dagboek)
0032900: POORT, DS. J.J. - Herders op den velde
0030221: POORT, DRS. J.J. - Voetsporen van Calvijn
0042158: POORT, DS, J.J - Rouwlibellen
0023878: POORT, DS. J.J. - Kom en zie waar Jezus was
0035943: POORT, DS. J.J - Stefanus, zijn leven en sterven
0035550: POORT, DS. J.J. - Jacobus Revius. Nachtegaal onder de dichters
0034173: POORT, DS. J.J. - Zwerfgedichtjes
0042797: POORTA, SJOERD & GERDIEN - Samen onderweg, Dagboek om aan je relatie te bouwen
0036035: POORTHUIS, FRANK - Balkenende
0039509: POORTHUIS, MARCEL - Vergeving van het onvergeeflijke. Over de filosische Talmoedlezing van Emmanuel Levinas Jegens de ander
002233: POORTHUIS, MARCEL - Het gelaat van de Messias. Messiaanse Talmoedlezingen van Emmanuel Levinas. Vertaling, commentaar, achtergronden
0033495: POORTHUIS, DR. M - Tot leren uitgedaagd. Werkboek over de betekenis van het hedendaagse Jodendom voor de Katholieke kerk
0040438: POORTINGA, P - Ester. Bijbelstudie
0028000: POORTMAN, WILCO C. - Catalogus van de tentoonstelling Bijbel en Prent
0042364: POORTVLIET, RIEN; HUYGEN, WIL - Leven en werken van de KABOUTER
0041971: POOT, DS. HENK - Geplant aan waterstromen. Zeventien studies bij de Psalmen voor huiskringen en gespreksgroepen
0037318: POOT, DS. T - "Wakker worden" met profeten en apostelen
0037319: POOT, DS. T - Pauzeteken, een handvol overdenkingen
0026721: POOT, DS. L.D. - Òp de fluistergalerij der tijden
0041972: POOT, DS. HENK - Abraham, de vriend van God. Achttien bijbelstudies voor huiskringen en gespreksgroepen
0041970: POOT, DS. HENK - 1 en 2 Kronieken. Twintig studies voor huiskringen en gespreksgroepen
0032164: POOTER, MARTIN DE - Voor Zijn troon en hier beneden. 350 jaar Hervormde Gemeente Willige Langerak (1652-2002)
0023725: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
0030028: POP, DS. F.J. - Prediking N.T. (Eerste brief aan de Corinthiërs)
0028246: POPMA, PROF. DR. K.J. - Evolutie. Waar blijven de voorvragen?
0028533: POPMA, DS. S.J. - Modern levensgevoel
0041777: POPMA, PROF. DR. K.J - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus (7 delen)
0035011: POPMA, DS. S.J. - 'Ik ben er toch.....' Serie Pastorale handreiking (13)
0042097: POPPER, WILLIAM AND FISCHEL, WALTER J - Semitic and Oriental Studies. A Volume Presented to William Popperon the Occasion of his 75th Birthday Ocober 29. 1949 (University of California Publications in Semitic Philology. Vol. VI
0041088: POPTA, DR. S. VAN - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie
0039353: PORTER, J.R - De bronnen van het geloof. Geïll. gids voor de Bijbel
0034603: PORTER, J.R. - De sleutel tot de BIJBEL
001597: PORTMAN, JOHN R. - The Concepts of Mission and Unity in the World Council of Churces. A study of the official documents of the Central Committee from it inception to the New Delhi Assembly, 1961.
0037990: COMISSAO NACIONAL PARA AS COMEMORACOES DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESE - Facsimil Itineraio, Viagem ou Navegacaao de Jan Huygen van Linschoten para as Indias Orientais ou Portuguesas (Gravuras e Mapas)
0037281: POS, DR. H.J - Het Apriori in de geesteswetenschappn. Rede bij aanvaarding hoogleeraarschap te Amsterdam op 10 october 1932
0032357: POST, WILLEM - Keerpunt. Amerika voor, op en na 11 september .
0041859: POST, DOEKE (RED.) - Met het oog op het einde. De praktijk van de laatste levensreis
0041498: POST, S.D - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw (Diss.)
0027986: POST, MR. DR. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?. De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde kerk in het bijzonder bij kerkfusie (Diss.)
0027348: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen (2 delen in cassette)
0036555: POST, WILLEM - Obamawerteld. Wat we van de president kunnen verwachten
0036151: POST-DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water
0037666: POSTEMA, H.J - Simonides (1629-1675). Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
0040256: POSTHUMUS, JAN (E.A.) - Honderd jaar Koenen. Geschiedenis van het woordenboek
0037142: POSTHUMUS, N.W - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek
0023947: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek (Diss.)
0027057: POSTMA, DS. E.R. - Geboorte van het wonder. Studies van het bijbelboek Genesis
0037876: POSTMA, MR. DR. A - De vrijheid van onderwijs bedreigd?
0038572: POSTMA, DR. J.S EN HALSEMA. J.H. VAN - Bijbels dopen zo...of zo?
0030190: POSTMA, DS. D.(ZUID-AFRIKA) - Een dertigtal leerredenen
0042811: POSTMA, C - Holland in vroeger tijd. Deel II
0034988: POSTMA, E.B.J. - Augustinus De Beata Vita (Diss.)
0042810: POSTMA, C - Holland in vroeger tijd. Deel 1
0037937: POSTMUS, J - Calvinistische vertoogen, studiën en schetsen
0033016: POT, MIEKE - Naar het hart van mijn ziel. 12 jaar in een kluizenaarsklooster
0029898: POT, DS. C.W. VAN DER - Levensbrood (bijbel dagboek)
0040187: POTGIETER, E.J - Verspreide en nagelaten Poezy 1828 - 1874 (Eerste deel)
0036885: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845
0040188: POTGIETER, E.J - Schetsen en verhalen. (Tweede deel)
0040189: POTGIETER, E.J - Schetsen en verhalen. (Derde deel)
0040190: POTGIETER, E.J - Studiën en Schetsen. (Tweede deel)
0040191: POTGIETER, E.J - Studiën en Schetsen. (Derde deel)
0040192: POTGIETER, E.J - Poëzy 1832 - 1868 (Eerste deel)
0040193: POTGIETER, E.J - Poëzy 1827 - 1874 (Tweede deel)
0031536: POTOK, CHAIM - The gates of November. Chronicles of the Slepak family
0030549: POTTER, PHILIP & WIESER, THOMAS - Seeking and serving the truth. The first hunderd years of the World Student Christian Federation
0042874: POVÉE, HENK - Tien eeuwen tussen Lek en IJssel. Geschiedenis van de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard
0039191: POVÉE, HENK - Herman de Man. Uit mijn kinderjaren en andere verhalen
0035067: POWERS, DANIEL G. - Salvation through participation. An examination of the notion of the believers' corporate unity with Christ in early christian soteriology (Diss.)
0030363: PRAAG, MARINUS M. VAN - De Toneelspeler
0041594: PRAAG, HERMAN M. VAN - Het verstand te boven. Beproevingen van een verstandig mens
0042710: PRAAG, HERMAN M. VAN - God en Psyche. De redelijkheid van het geloven. Visies van een Jood
0035698: PRAAG, SIEGFREID VAN - De lieve glorie van Truitje Bonnettemaker
0028372: PRAAMSMA, DR. L. - Calvijn
001875: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het land van de kerkgeschiedenis
0042515: PRAKKE, PROF. DR. H.J. (INLEIDER) - Drenthe in vluchtige en losse omtrekken geschetst door Van der Scheer, Boom en Lesturgeon
001292: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bnij aanhoudend vegeterende patiënten
0035311: "PREDIK HET WOORD", STICHTING - Lectori Salutem. Uitgave t.g.v. 25-jarig jubileum van de St. "Predik het Woord' te Hoorn
0042288: LAAN. DS. P.J.R. (KRANKZINNIG VERKLAARDE PREDIKANT) - Een stem des geloofs tot Nederland uit België
0031509: NN (EEN PREDIKANT) - Gods leiding met Philippus Melachanton
0036039: DIV. PREDIKANTEN - Oranjepreken. Zeven huwelijkspreken voor het Oranjehuis (periode 1901-2002)
0035585: DIV. PREDIKANTEN - Morgen- en avondoffer (Bijbels dagboek)
0026643: DIV. PREDIKANTEN - Rondom de kribbe. Een zevental kerstpredikaties.
0033600: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens Nieuw kerkelijk handboek 1982
0042461: DIV. PREDIKANTEN - Johannes Hoornbeeck. Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen
0033599: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alpens Nieuw kerkelijk handboek 1979
0029766: DIV. PREDIKANTEN - Gezongen en gesproken
0042575: DIV. PREDIKANTEN - Een Psalm. Een lied
0033601: BOND VAN NED. PREDIKANTEN - Van Alphens kerkelijk Nieuw handboek 1985 (Deel A.)
0041158: DIV. PREDIKANTEN - Oranjepreken. Zeven huwelijkspreken voor het Oranjehuis
0030692: N/A. (DIV. PREDIKANTEN) - Bewerken en bewaren. Studies aangeboden aan prof. dr. K. Runia, t.g.v. 25 jaar na zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie te Australië
0023121: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 30
0023117: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 26
0034869: KERK EN PREDIKING - Postille 44 (1992-1993
0034874: KERK EN PREDIKING - Postille 33 (1981-1982)
0036750: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 61 (2009-2010)
0023099: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 6.
0023104: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 11.
0023103: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 10.
0023120: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 29
0034865: KERK EN PREDIKING - Postille 49 (1997-1998)
0034872: KERK EN PREDIKING - Postille 36 (1984-1985)
0035735: KERK EN PREDIKING - Postille 51 (1999-2000)
0035736: KERK EN PREDIKING - Postille 52 (2000-2001)
0034967: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 31
0034969: KERK EN PREDIKING (RED.) - Postille 37 (1985-1986)
0023576: PREEZ, A.B. DU - Die dualistiese inspirasieleer. (Diss.)
001387: PRENTER, REGIN - Schöpfung und Erlösung. Dogmatik
0040924: PRESSENSÉ, MEVR. DE - Wat liefde vermag. Een kerstverhaal
001706: PRESTAGE, EDGAR - Portugal: A Pioneer of Christianity
0033667: PRETORIUS, CHRISTO - Ds. Jac van Belkum (1851-1933) Nestor van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Diss.)
0028610: PREUSCHEN, ERWIN - Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament
0040545: PREUSKER, SUSANNE - De zeven uren die mijn leven veranderden. Verhaal van een gevangenispsychologe die tien dagen voor haar huwelijk wordt gegeijzeld en verkracht door een gevangene
0036228: PREUSZ, HORST DIETRICH/BERGER, KLAUS - Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 2 (Neues Testament)
0036226: PREUSZ, HORST DIETRICH/BERGER, KLAUS - Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 1 (Altes Testament)
0025310: PRIEN, HANS-JURGEN - Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika. Mit 7 Abbildungen und 2 Karten im Text sowie 1 Faltkarte
0040493: PRIESTER, CHRISTIEN DE - De enige Toevlucht
0038825: PRINCE, DEREK - God en je partnerkeuze
0039915: PRINCE, JOSEPH - Destined to Reign. The secret to effortless success, wholeness and victorious living
0034587: PRINCE, DEREK - Zekerheid, Vertrouwen , Kracht.en andere zegeningen uit de Psalmen
0038878: PRINS, PIET - Daan en Sietze helpen de verzetgroep, duiken onder en vechten voor de vrijheid (3 delen))
0042336: PRINS, PIET - Jack en Sheltie
0042335: PRINS, PIET - Snuf en de verborgen schat
0042334: PRINS, PIET - Snuf en de ijsvogel
0042663: PRINS, DS. A - De Goede Belijdenis
0042338: PRINS, PIET - Snuf en de verre voetreis
001136: PRINS, J. J. - Allerlei uit de Hielige Schriften des Nieuwen Verbonds, tot leering en stichting
0030965: PRINS, PIET - Snuf de hond
0026301: PRINS, DS. P EN WIERSINGA, DS. H.A. - Christus Kerkvisitator
0026759: PRINS, A. (V.D.M.) - Van het eenenoodige. Schriftoverdenkingen
0042346: PRINS, PIET - De tirannie verdrijven
0042347: PRINS, PIET - Onrust op Overlaar
0042348: PRINS, PIET - Toen Haarlem in nood was. Twee delen in één band
0042349: PRINS, PIET - Scout. The Secret of the Swamp
0042337: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats
0033645: PRINS, DS. J.J. - Handboek tot de kennis van de Heilige Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds (2 delen)
0042339: PRINS, PIET - Speurtocht naar Sheltie
0042350: PRINS, PIET - Scout. The Haunted Castle
0042332: PRINS, PIET - Snuf en het spookslot
0042333: PRINS, PIET - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert
002548: GROEN VAN PRINSTERER - Verscheidenheid over staatsregt en politiek (6 deeltjes in 1 band)
002561: GROEN VAN PRINSTERER - De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst.
0042087: PRINZ, JOACHIN - Illustrierte Jüdische Geschichte
0032689: PROCKSCH, D. OTTO - Kommentar des Alten Testaments. Die Genesis, übersetzt und erklärt
0033159: PRONK, PETRA - Hart voor de zaak. De spiritualiteit van het dagelijks werk. Gesprekken met inspirerende leiders
0038584: PRONK, PETE - Een rondje verhalen vertellen. Verhalen voor kinderen en andere mensen
0038431: PROOS, DRS. J.P - Aan de slag met Calvijn. Bronteksten op school - deel 1
0029981: PROOSDIJ, DS. C. VAN - Jacques le Fèvre D'étaples, voorganger van Calvijn (een studie)
0035484: PROOSDIJ, B.A. VAN - Two thuder-clouds in conflict. The meeting of Madvig and Cobet at the tercentenary of Leyden University and its historical background
001967: PROOST, KAREL FREDERIK - De Bergrede. Hare herkomst en strekking
0025192: PROOST, DR. K.F. - De Religie on onze moderne literatuur (1880-1920)
0025719: PROOST, PIETER JZN - Jodocus van Lodenstein (Diss.)
0029840: PROSIC, TAMARA - The Development and Symbolism of Passover until 70 ce
0040888: CENTRALE COMMISSIE VOOR HET VRIJZINNIG PROTESTANTISME - Van struikelblokken tot bouwstenen
0038549: HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTANTISME - Tien jaar bibliografie van nederlandse periodieken (Tien jaar BNPP)
0041424: PROVOOST, ARNOLD - De eerste Christenen. Hun denken en doen
0035632: PRUYSER, PAUL W - De pastor als diagnosticus
0040646: PUCCINI, GIACOMO - Messa di Gloria für Tenor,Baritone and Bass Solo and Orchestra
0037001: PUCHINGER, G - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) Strijder-Triomfator
0036138: PUCHINGER, G - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924 (Diss.)
0033560: PUCHINGER, DR. G. (RED.) - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff dirigent (1965-1998)
0037233: PUCHINGER, DR.G - Ontmoetingen met theologen
0033743: PUMPLUN, CRISTINA M. - Begriff des Unbegreiflichen. Funktion und Bedeutung der Metaphorik in den Geburtsbetrachtungen der Catharina Regina von Greiffenberg 1633-1694 (Diss.)
0038465: PUNIET, DOM. J. DE - Liturgie van het H. Misoffer
0040650: PURCELL, HENRY - King Arthur.Vocal score. A dramatic Opera.
0028277: PUSEY, DR. E.B. - The confessions of St. Augustine, bishop of Hippo
0023583: PUTTEN, J. VAN - Zoveel Kerken Zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in de behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden (Diss.)
000458: PYE, MICHAEL - Macmillan Dictionary of Religion
002151: QUAK, AREND - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen
0042135: THE JAFFO GATE QUARTET - Abba Vader. Gospels & Gezangen (DVD)
0042026: QUENOT, MICHEL - De Icoon. Venster op het Absolute
0039274: QUINT, M - De Lager-onderwijswet 1920. Beknopt overzicht van de bepalingen der wet en van de daarmede verband houdende koninklijke besluiten, toegelicht met voorbeelden
0040925: QUIRINA - Perzikje's gebed en hoe het verhoord werd
0040174: QUISPEL, PROF. DR. G. (RED.) - De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egijptische religie op de cultuur van het Westen
0031902: QUISPEL, GILLES - Zeit und Geschichte im antiken Christentum
0040171: QUISPEL, GILLES (RED.) - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie
0029453: QUISPEL, PROF. DR. G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron.
0037829: QUIST, M - Weerklank. Honderd dagboekstukjes uit de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf 12 jaar
0040714: QUIST, M - Denk aan je Schepper. Honderd dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar
0040260: RAAK, RONALD VAN - Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbecke, Multatuli, Huizinga en anderen
0029333: RABBANI, MOUIN EN SOESMAN, GIDEON - Neef aan de overkant. Brieven over een "familieruzie" in het Heilige Land
001864: RABIN, CHAIM (ED.) - The Zadokite Documents. I. The Admonition; II. The Laws
0038528: RABOFF, ERNEST EN VELS HEIJN, ANNEMARIE - Henri Rouseau: Kunst voor jou
002209: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments (2 Teilen)
0029103: RAD, GERHARD VON (UND ANDEREN) - Das Alte Testament Deutsch (15 Bände)
0033846: RADBOUDSTICHTING - Work and Human Dignity in the context of Globalisation
0031103: RADEMAKER-HELFFRICH, DRS. B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer
0042856: RADIUS, JOKE - Het Groene Hart. Kloppend hart van Nederland. Met vele kaarten
0026356: RAEMDONCK-KLAES, EMALDA - Lijn door de Bijbel. Het heilige Israel. De manninne. Het Israel Gods
0040018: RAHE, THOMAS - Hoor, Israël. Joodse religiositeit in nationaal-socialistische concentratiekampen
0031929: RAHNER, HUGO - Kirche und Staat im frühen Christentum. Dokumente aus acht Jahrhunderten und ihre Deutung
0040634: RAHNER, KARL - Bijbelse overwegingen
0039844: RALPH, EDITH - Stap voor Stap door den BIjbel. De bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald
0027363: RAMAKER, MARLEEN - Je blijft niet altijd baby.
0037743: RAMAKER, WIM - Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes
0039550: RAMAKER, WIM - Er is een tijd om te sterven. Roman over euthanasie
0028366: RAMBONNET, H.G. - Het wezen van de straf (Diss.)
0041909: RAPP, PH.G - Naamlijst van Nederlandsche Gemeenten en Plaatsen
0042672: RAPP, STEPHANIE - De bediende van de boekdrukker
0024172: RASKER, DR. A.J. - De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de 19e en 20e eeuw.
0030557: RATSCHOW, CARL HEINZ - Der angefochtene Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik
0030492: RATSCHOW, CARL HEINZ - Jesus Christus (Handbuch Systematischer Theologie, band 5)
0042323: RAU, REINHOLD (BEARBEITET) - Briefe des Bonifatius Willibalds leben des Bonifatius
0033642: RAVEN, J - Sermons by J. Raven (Volume I)
000441: RAY, NIHAR-RANJAN - Sanskrit Buddhism in Burma
0035088: RAYCROFT, MARY AUDREY - Laat Gods leven bruisen. Ontdek de rivier in je binnenste
0039738: REAGAN, MICHAEL - The Hand of God, Thoughts and Images Reflecting the Spirit of the Universe
0030841: REBEL, DS. JAC. J. - Aan de hand van....Omgaan met situaties, voorvallen, conflicten vanuit de Christelijke visie
0030749: REBEL, DS. JAC. J. - Stil even.... Bijbellezingen, meditaties, gebeden.
001500: REBEL, JAC. J. - Pastoraat in pneumatologisch perspektief. Een theologische verantwoording vanuit het denken van A. A. van Ruler
0042406: REEDIJK, DS. P - Wat zoekt u daar nu? Een andere kijk op Turkije
0038585: REEDIJK-BOERSMA, LAURA - Oud zijn
0037618: REELING BROUWER, RINSE/VEEN, WILLM ( E.A.) - Waarheid en Leven. De actualiteit van Josef L. Hromâdka 1889 - 1989
002363: REENEN, P. VAN & K. VAN REENEN-STEIN - Distributions spatiales et constellations des manuscrits
0023784: REENEN, DS. G. - Tweede Bundel Feeststoffen. (Vijftien predikatiën)
0040986: REENEN, DS. G. VAN - De tempel. Veertien samenspraken over de tempel
0030519: REESER, H.M. - Epidemiology of childhood diabetes mellitus in the Netherlands (Diss.)
0041759: REESINCK, BERT - Welke God bedoelt u eigenlijk? Op zoek naar een zuiverder godsbeeld
0030195: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren
0025712: REEST, RUDOLF VAN - De Braamnos (2 delen)
0042895: REEST, RUDOLF VAN - De grote verwachting.. Historische roman uit de Volheid des tijds
0034615: REGT, L.J. DE - A Parametric Model for Syntatic Studies of a Textual Corpus Demonstrated on Hebrew of Deuteronomy 1 - 30 (Diss.)
0040306: REGTIEM, M - Het leven van Jezus Christus. Een synopsis van de vier evangeliën
0027301: BLASS/DEBRUNNER/REHKOPF - Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch (14. völlig neubearbeitete Auflage)
0026858: REHMKE, J; SCHNEIDER, F. - Geschichte der Philosophie
0032541: REICHE, G.H. - Het leven van Johannes Hus
001745: REICHEL, GERHARD - Die Anfänge Herrnhuts. Ein Buch vom Werden der Brüdergemeine
001902: REICKE, BO, U.A. (HRSG.) - Theologische Zeitschrift, Jahrgang 21 Heft 4: Festgabe zum Internationalen Kongress für alttestamentliche Studien in Genf vom 22. bis 28. August 1965
0041159: REID, WILLIAM - Stromen op het Droge.....Boodschap en beleving in tijden van opwekking
0030082: REID, JAMES - Memoirs of the Westminster Divines (Two volumes, one band)
0035573: REID, WILLIAM - De vrienden van Jezus. Woorden van onderrigt en bemoediging
0041905: REINACH, SALOMON - Répertoire de peintures du Moyen Age et de la Renaissance (1280-1580). Tome Deuxième. Contenant 1200 Gravures
0026100: REINDERS, HANS - `s Zondags ga ik naar de kerk. Verslag van een rondgang langs twintig hedendaagse kerkdiensten
0034317: REINDERS, C.G. - Ecclesia Warffumensis
0041967: SONNEVELD. REINIER - Jutten. Over de verrassingen van God
001119: REININK, GERRIT JAN - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame
0023305: REININK, WESSEL - Landgoed Linschoten.
0023406: REININK, MAARTEN - Dagboek voor New York.
0037107: REINSMA, DR. R - Van Goor's woordenboek der vaderlandse geschiedenis
0032530: REISCHER, FRANZ - Die Toleranzgemeinden Kärntens nach einem Visitationsbericht vom Jahre 1786
0036990: REISEL, DR. MAX - Het Jodendom in de moderne samenleving
0026797: REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer (Diss.)
0039195: REMIE, B.C - De eerste ansichten van Vreeswijk
0037057: REMIJN, M - Een liefderijke Vermaning van den grooten Herder tot Zijn kleine kudde (Lucas 12:32)
0036506: REMMELZWAAL, ALBERT J - Actief en afhankelijk. Een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten
0036382: REMMERS, AREND - Verbinding verbreken? Kan een christen toch nog verloren gaan?
001789: RENAUD, J. G. N. - Oude ambachtskunst
002435: RENDTORFF, ROLF UND KOCH, KLAUS - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen
002358: RENKEMA, JAN - De taal van 'Den Haag'. Een kwantitatief stilistisch onderzoek naar aanleiding van oordelen over taalgebruik
0035559: RENKER, GUSTAV - Rocca krijgt een dominee (Uit het dagboek van dominee Johannes Sartorius)
0040660: RENNES, CATHARINA VAN - Zes Meiliedjes (Klingklang Klokke-bei)
000234: CONGRESS REPORT - Sainte-Foy-la-Grande et ses alentours. Actes du XIXe congrès d'études régionales tenu à Sainte-Foy-la-Grande les 7 et 8 mai 1966
0038918: NATIONAAL RESTAURATIEFONDS - Behouden is ondernemen
0038619: REUS, TJERK DE - De Balans van Bovenberg. Economie en geloof in crisisrtijd
001123: REUSCH, F. HEINRICH - Bibel und Natur. Vorlesungen über die mosaische Urgeschichte und ihr Verhältniszu den Ergebnissen der Naturforschung
000562: REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins, unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen Abhängigkeiten
0032503: REUVER, DRS. A. DE - Kruis en Gratie. Calvijn over de rechtvaardiging, het kruisdragen,het gebed
0037582: REUVER, DRS. A. DE - Belofte Boete Ballingschap. Drie thema's bij Calvijn
0040966: REUVER, DRS. A. DE - Onder de regenboog. Drie Capelse preken
0041617: SCOFIELD REV. C.I - The Scofield Reference Bible, with a new system of connected topical references
001117: REVENTLOW, HENNING GRAF - Hauptprobleme der [...] Theologie im 20. Jahrhundert
0036688: REYMOND, ROBERT L - Missionary PAUL Theologian. A survey of his Missionary Labours and Theology
0039208: REYN, G. VAN - Historische herinneringen naar aanleiding van het gedenkfeest van Nederlands Bevrijding (50-jaar Koninkrijk: 1813 - 1863)
0033981: REYPENS, PROF. DR. L, (S.J.) - Ruusbroec De Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als 'Doctor divinus'
0033620: RHEE, J.S. - Secularization and Sanctification (Diss.)
0025019: RHEINWALD, G.F.H. - Verhaal van de verhuizing der evangelischen uit het Ziller-Dal naar Silezië. Op de plaatsen zelve enuit echte bescheiden opgemaakt
0036292: RHIJN, DR. AAT VAN; MEULINK-KORF, DR. HANNEKE - De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat (Diss.)
0042020: RICE, T. TALBOT - Iconen. Kunst en devotie
0030484: RICH, ARTHUR - Pascals Bild vom Menschen
0028311: RICHARD, DAVID L. - Manager voor God
0042493: RICHARDS, DR. JAMES B - Het Evangelie van Vrede. Geen schaamte meer....geen angst meer!
0042494: RICHARDS, DR. JAMES B - Beperk God niet langer
0041460: RICHARDS, KEL - De zaak van het verdwenen lichaam
0036403: RICHARDS, JENNY - De Liefde geeft nooit op. Een jonge moeder getroffen door de ziekte A.L.S.
0038050: RICHARDSON, ALAN - A Theological Word Book of the Bible
0031418: RICHMOND, DS. L. - Jane Squibb (Jenny de hutbewoonster 1784-1799)
001246: RICHSTÄTTER, KARL - Een mystieke uit den modernen tijd. Leven en brieven van zuster Emilie Schneider, overste der dochters van het H. Kruis te Dusseldorf
0037543: RICHTER, JUTTA - De oorsprong van alles
0036353: RICOEUR, PAUL - EVIL. A challenge to Philosophy and Theology
0034905: RIDDER, DR. A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament (Diss.)
0039034: RIDDER, STEF DE - Moe! Er staat 'n Duitser in de straat. Verhalen van 'n jongen over de oorlog
0028751: RIDDER, J.G. DE - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaar protestantisme in het Westland (1566-1966)
0037951: RIDDERBOS, PROF. DR. NIC. H - Psalmenstudie. Dr. Ridderbos en het Boek der Psalmen (verzameld en geredigeerd door Drs. C. van Ginkel en Drs. P.J. van Midden)
0036458: RIDDERBOS, DR. HERMAN - Het verborgen koninkrijk. Handleiding tot het evangelie van Mattheüs
0023813: RIDDERBOS, DR. J. - Het Godswoord der profeten (4 delen).
0024078: RIDDERBOS, PROF. DR. HERMAN - Paul. An Outline of his Theology
0027876: RIDDERBOS, JAN - Het Hooglied. Een loflied op de liefde, met een dubbele moraal
0025465: RIDDERBOS, DR. S.J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper (Diss.)
0027319: RIDDERBOS, DR. J. - Israel en de Baäls. Afval of ontwikkeling
0033172: RIDDERBOS, DR. S.J. - Het lege midden. Over geloof en psychische moeilijkheden
0036060: RIDDERBOS, DR. NIC. H - Beschouwingen over Genesis 1
0033999: RIDDERBOS, DR. HERMAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. De Pastorale Brieven
0041607: RIDDERBOS, DR. H.N. - Verbonds Collectivisme
0023855: RIDDERBOS, DR. H.N. - God is liefde. Twaalf preken. Samenstelling drs. G. van der Veere.
001113: RIDDERBOS, PROF. DR. NIC.H. - Loven en geloven. Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan PROF. DR. NIC. H. RIDDERBOS ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
0041027: GEREFORMEERDE GEMEENTE RIDDERKERK - Trouw van God aan Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910 - 2010
0041042: RIDDERUS, F - Het leven van Jezus Christus
0035082: RIDENOUR, FRITZ - Christen maar niet religieus. Ontdek de blijdschap van vrij zijn in je geloof
001790: RIDLEY, JACQUELINE - Onderhoud en reparatie van antiek
0041798: RIEL, HANS VAN - Legenden. Verhalen van gisteren en vandaag om morgen mee te leven
0039002: RIEL, MR. H - Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1850 - 1914
0042712: RIEL, HANS VAN - Even bijkomen....
0036290: RIEMENS, DR. C - Het gelukzalige leven. Luther en het Eudaemonisme
0039893: RIENECKER, FRITZ; BOOR WERNER DE; POHL, ADOLF - Wuppertaler Studienbibel (Neues testament). 21 Teilen
0035701: RIENECKER, FRITZ - Sprachlicher Schüssel zum Griechischen Neuen Testament. nach der Ausgabe von D.Eberhard Nestle
0039607: RIENSTRA, DS. A.S EN VERBOOM. DR. W - De heiliging van de Naam
0037570: RIENSTRA, DS. A.S. (RED.) - Recht zetten . De profetie van Amos theologisch en politiek belicht
0040570: RIESEN, WOUTER VAN - Alberta ten Oever
0024997: RIESSEN, HENDRIK VAN - Filosofie en Techniek (Diss.)
0025915: RIET, ARJAN VAN `T. - Heeren met idealen in `t Hart
0029896: RIETDIJK, DS. D. - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi
0029553: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd
0023726: RIETDIJK, DS. D. - Niet klagen.... Gedachten met betrekking tot het lijden
0031038: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst/begrafenis en enkele preken
0037889: RIETKERK, DRS. W.G - Ik wou dat ik kon geloven (over psychische factoren)
0041046: RIETKERK, WIM - Die ver is, is nabij. In de relatie met God komt de mens tot zijn recht
0039159: HERALDIEKE BIBLIOTHEEK (J.B. RIETSAP) - Tijdschrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde
0039158: HERALDIEKE BIBLIOTHEEK ( J.B. RIETSAP) - Tijdschrift voor wapen-. geslacht-, zegel- en penningkunde
0039523: RIETVELD, JAN (E.A.) - Essays over Jezus. Gedachten aan het eind van de twintigste eeuw
0039029: RIJCKE, P. DE - Wetenswaardigheden betreffende het kasteel Rijnhuizen en Omstreken
0040240: RIJCKMANS, G - Grammaire Accadeinne
0023646: RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse. Een profetisch prediker (Diss.)
0040490: RIJKSEN, DS. H - Het leven van Eliza (17 Bijbellezingen)
0032981: RIJKSEN, DS. H. - Brieven van de Koning aan Zijn gemeente
0024367: RIJN, C. VAN - Nocolaas Beets.(3 dln).
0041210: RIJN, A. VAN; RICHTE, JOHN; CALDWELL, J.R - Classic Christan Commentary. Acts, Romans , 1st Corinthians.
0036324: RIJNDERS, C - De Moraal-theologie van Dr. A.M. de Liguori. De Katholieke zedeleer in haar ware gedaante
0036915: RIJNSDORP, DR. C - Literair dagboek (1940 - 1950)
0025466: RIJNSDORP, C. - In drie etappen
0033363: MEVAHOR (MEESTER VAN HOUT RIJSSEN) - Zo God het huis niet bouwt. (Uit het leven van de familie Geuzenkamp)
000443: RIKIN, W. MINTARDJA - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen
0041403: ELLY & RIKKERT - Wij vieren feest. Liedjes voor kinderen voor vieringen binnen het kerkelijk jaar
0042693: RIMARIS, RUTH - Verlichte Tranen
000414: RINGGREN, HELMER - Die Religionen des Alten Orients
0033450: RINGGREN, HELMER - Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore and Literature
002478: RINGWALD, WALTER - Die Religion der Akanstämme und dsa Problem ihrer Bekehrung
0032788: RINKEL, DR. A. (AARTSBISSCHOP VAN UTRECT) - Dogmatische theologie (4 banden)
0039752: RINNEKANGAS, RAX - La Lune s'enfuit
0036844: RINZEMA, DR. J - Het verhaal verder vertellen....Beschouwingen over communicatievragen in de geloofsoverdracht
0037463: RINZEMA, DR. J - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
0038532: RIPHAGEN, LOES - Tekeningen t.g.v. kinderboekenweek 2013
0041925: RIPLINGER, G.A - New Age Bible Version
0034567: RIS, G - Mozes en de profeten. Verklaring van Numeri 11: 35 - 12: 1 - 16, vanuit de rabbijnse geschriften
0030202: RISSEEUW, P.J. - Ik worstel en ontkom (Roman)
001389: RITSCHL, ALBRECHT - Unterricht in der christlichen Religion
0036819: RITTER, ADOLF MARTIN - Alte Kirche
0040172: RITTER, DR. P.H. (JR.) - Over Joh. de Heer
0036820: RITTER, ADOLF MARTIN; LOHSE, BERNHARD; LEPPIN, VOLKER (HG.) - Mittelalter
0033232: RIVERA-PAGÁN, LUIS N. - God, in your grace. Official reporrt of the Ninth Assembly of the World Concil of Churches
0036397: RIVIÈRE, LEEN LA - Mega Stories. Beroemde voorbeelden van Jezus Christus verteld in oude taal, de taal van nu en doorverteld voor de toekomst
0029082: RIVIERE, LEEN LA - Zei ik dat het makkelijk was
0027748: NAT. RAAD VOOR LITURGIE (RK) - Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar 1992
0040384: RK - Die Benedikt Bibel. Zum Festtag des Heiligen Benedikt gewidmet Papst Benedikt XVI im Jahre seiner 80 Geburtstag. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Volständige deutschen Ausgabe
0033857: RMU - Ingezoomd. Het reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs onder de loep
0031656: ROBBE, ROLF - Bijna-elke-dagboek voor leraren
0039776: ROBBE, ROLF - Bijna-elke-dagboek voor mannen
0037665: ROBBE, ROLF - Gevonden. Over God zoeken en gevonden worden
0041753: ROBBERS, BART - Allemaal feestdagen. Week- en zondagboek voor kinderen
0035789: ROBERTS, DAVID - Het land dat ik lief heb (Lithografieën)
0037610: ROBERTS, MICHAEL SYMMONS - De wonderverhalen. Wat ze zeggen over Jezus
0038002: ROBERTSON, REV. ARCHIBALD AND PLUMMER, REV. ALFRED - A critical and exegetical commentary of the First Epistle of St. Paul to the Corinthians.The International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments
0037875: ROBERTSON, BRIAN C - Forced Labor. Whats's wrong with Balancing Work and Family
001966: ROBERTSON SMITH, W. - De profeten van Israel en hun plaats in de geschiedenis tot het einde der achtste eeuw v. C.
0038680: ROBINSON, JAMES M - A New Quest of the Historical Jesus
0029851: ROBINSON, H.W. - Record and Revelation. Essays on the Old Testament by members of the Society for Old Testament Study
0026467: ROCK, LOIS - Oude verhalen voor jonge kinderen
0041371: ROCK, LOIS - Blik op Jezus
0039654: RODENBURG, KEES JAN - Geen verzoening zonder bekering. Gesprekken over de joodse traditie
0033774: RODRIGUES PEREIRA, RABBIJN H. (E.A.) - Vreugde om de Tora (Ojec-serie 2)
002453: ROEDER, GÜNTHER - Ägyptisch
0025931: ROELEVINK, J; SMIT, J.R.; VELZEN, G. VAN (RED.) - Dicht bij de Eenheid. Een handreiking voor een geestelijk gesprek over Samen op Weg
0039651: ROEM, ANTON - Ik roep U aan.... Bidden met Psalmen 2.
0039652: ROEM, ANTON - Blijf bij mij. Gebeden voor de ochtend en de avond
0031090: ROESSINGH, P.H. - Jacobus Alting. Een bijbelsch Godgeleerde uit het midden der zeventiende eeuw (Diss.)
0041493: ROEST, HENK DE - Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten
0023068: ROEST, TRUUS VAN DER - Samen horen. Meditaties voor vrouwengroepen.
0042593: ROEST, TRUUS VAN DER - Als twee druppels water. Gedachten over vrouwen uit de Bijbel voor vrouwen van nu
0036386: ROEST, BART - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf
001899: ROEST, HENK DE - Communicative Identity. Habermas' perspectives of discourse as a support for practical theology (Diss.)
0039402: ROEST, TRUUS VAN DER - Je redt het wel
0039403: ROEST, TRUUS VAN DER - Loslaten. Persoonlijke overwegingen
0033639: ROEST, HENK DE & WISCHMEYER, WOLFGANG - Heiliger Text. Die identitätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft.
0042846: ROEVER, N. DE EN DOZY, G.J - Het leven van onze voorouders. Opgezet dioor De Roever. Voortgezet door G.J. Dozy. (6 delen, compleet)
0040828: ROGER VAN TAIZÉ, BROEDER - Liefde die liefde wekt. De bronnen van Taizé
0041574: ROGERSON, ALAN - Miljoenen die nu leven zullen nooit sterven. Beschouwingen over de Jehovah's getuigen
0030878: ROGGE, DR. B. - Het christendom in woord en beeld.
002501: ROIJEN, MR. R. VAN - Thorbecke en de Stad Leiden
0025007: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Sonnetten en verzen in terzinnen
0028816: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Vernieuwingen (verzen van Henriëtte...)
0034310: NED. HERV. GEMEENTE ROLDE - Ned. Herv. Kerk Rolde
0033737: RÖLLIG, WOLFGANG - Neues Handbuch der Literatur Wissenschaft. Altorientalische Literaturen (I)
001448: ROLOFF, JÜRGEN - Das Kerygma und der irdische Jesus. Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien
001006: ROMBACH, ELISABETH - Die Mariendichtungen von Louis Mercier (1870-1951)
001479: ROMEIN, JAN - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's
0025569: ROMEIN, JAN - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit deessays
0032434: ROMEIN, DS. T.A. (DEEL 1) EN VEEN, DR. S.D. VAN (DEEL 2) - Naamlijst der predikanten in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Sedert de hervorming tot nu toe (1886/1892)
0042119: ROMEIN, ARIE - Kerk op orde. Mini-handboek bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
0036948: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C - Rijk in God. Uit het leven van Jan Vroegindeweij
0041640: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen. Routes in Nederland en België
002593: RONGEN, DRS. G. VAN - Nicodemieten, vroeger en nu.
0026962: RONGEN, G. VAN - Elisa, de profeet
0026647: RONHAAR. DR. J.H. - Palestina
0036064: RONNER, B - Een tempel in turfgraversland. Het kerkgebouw van de Herv. Gemeente Scharmer-Harkstede
0038462: EVANG GEMEENTE SOLINGEN-DORP/PROT. GEMEENTE RONSE - Omdat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 1962-1987
0031394: ROODBEEN, MERIT - Wijsheden over het weer
0042742: ROODBEEN, DRS. MERIT (BEWERKER) - Griekse en Romeinse Mythen en Sagen
0023798: ROODBEEN, J. (REDACTIE) - Gisbertus Voetius 1589 - 1676. Meer dan wijsheid.
0036165: ROODE, DOLF VAN - Flinterdun. Kritische gedachten over kruis en geloven
0041566: ROOIJEN, DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten. Dienaar in de praktijk der Godzaligheid
0025990: ROOIJEN, MIEP - Kerstfeest anders... Eigentijdse kerstverhalen van verschillende auteurs.
0036970: ROOIJEN, MAURITS VAN - Op gevels geschreven. Teksten en tekens van het dagelijks leven
0025626: ROOKMAKER, DR. H.R. - Kunst en Amusement
0032309: ROOKMAKER, DR. R.H. - Art and the Public today
0032970: ROOLFS, MATHILDE - Verhalen over God, de mensen en de wereld
0030034: ROON, DR. A. VAN - Prediking N.T. (Brief aan de Epheziërs)
0036387: ROON, DS. M. VAN - In Christus rechtvaardig. Tien predikaties
0036640: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
0028098: ROORDA, L. - Leven en sterven
0034803: ROORMENSEN, BERNARD - Oases in de woestijn. Over spiritualiteit en ruimte om te leven
0041281: ROOS, RIEN - Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de Here...
0029946: ROOS, J. DE; SCHIPPERS, A.; WESSELIUS, J.W. - Driehonderd jaar Oosterse Talen in Amsterdam. Een verzameling opstellen
0033647: ROOS, J. DE - Hettische Geloften.Een teksteditie van Hettische geloften met inleiding, vertaling en critische noten . (Diss. in 3 delen)
0034804: ROOTMENSEN, BERNARD - 40 woorden in de woestijn. Werkboek voor de gemeente bij de crisis van kerk, geloof en cultuur
0026247: ROOTSELAAR, DS. J. VAN - Memoires
0033539: ROOYEN, LAURENS VAN - Brieven aan een wonderkind. Bespiegelingen over muziek, geluk, succes, glamour en het betrekkelijke van dit alles
0031290: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in Bijbellezingen (deel 1)
0031274: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Johannes voor de gemeente verklaard (Bijbellezingen, 3 delen in 1 band)
0031273: ROOZEMEIJER, DS. J.H.L. - Het Evangelie van Johannes voor de gemeente verklaard (Bijbellezingen, 3 delen in 1 band
0030928: RÖPER, URSULA; JÜLLIG, CAROLA - Die macht der Nächstenliebe. Einhundertfünfzig Jahre Innere Mission und Diakonie (1848-1998). Evang. Kirche Deutschland
0042085: ROPS, DANIËL - Het uitverkoren volk
0034765: RORHUIZEN, PROF. DR. G. TH - het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof. Rothuizen
0028281: ROS, B. VAN DER (EINDRED.) - Het christelijk dagblad in de samenleving
0040567: ROS, DS. P. CHR. GEREF. PREDIKANT - Schapen hebben een gezicht. Schetsen over gemeente en pastoraat
0041782: ROS, DRS. A - De gedachtenis des rechtvaardigen. Uit het leven en werk van ds. J.R. van Oordt
002610: ROSCAM ABBING, DS. H.O. - En predikte hun Christus.
0035801: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie
0039851: ROSCAM ABBING, DR. P.J - Voortgezet zelfonderzoek
0029852: ROSE, MARTIN - Deuteronomist und Jahwist. Untersuchungen zu den Berührungspunkten beider Literaturwerke
0037180: ROSEN, JÜRGEN - 400 Jahre Evangelische Kirchengemeide Xanten 1572 - 1972
0033777: ROSENBERG, DRS. A.W. (E.A.) - Jeruzalem in jodendom, christendom en islam (Ojec-serie 4)
0042724: ROSENZWEIG, RACHEL - Solidaritåt mit den leidenden im Judentum (Diss.)
0035086: ROSEVEARE, HELEN - Parels in Gods hand. Als gewone mensen God gehoorzamen.....
0042140: ROSIER, DR. H - De val van het koningschap. Beschouwingen over de boeken der Koningen. (2 delen)
0042409: ROSNAY, TATIANA DE - Haar naam was Sarah
0029826: ROSSIER, DR. H. - Van de schaapskooi tot de troon (Samuël, deel II)
0040972: ROSSIER, DR. H - Van de schaapskooi tot de troon. I Samuël
0040655: ROSSINI, GIOACCHINO - Stabat Mater. Ricordi opera vocal score series
0033593: ROSSUM, WED, J.R. VAN - Betere Boeken. een keuze uit het vele dat verschijnt
002004: ROTH, B. CECIL - Die Kunst der Juden
0042714: ROTH, H.F. WILHELM - En Torza was niet meer, Marie....
0039647: ROTH, H.L - Kerkrentmeesterlijk beheer. Gids voor kerkrentmeesters
0034766: ROTHUIZEN, PROF. DR. G.TH - Wat is ethiek?
0028491: ROTHUIZEN, HENK - Geloof jij ook in Jezus om niet in de hel te komen?
0040072: ROTHUIZEN, GERARD - Over Nietzsche gesproken en een knie
0022940: ROTHUIZEN, DS. G.TH. - Allemaal zondagen
0033591: ROTTENBERG, J. (TH. B.) - Joodsche Stemmen over Christus en Christendom
0026398: VENDUE NOTARISHUIS ROTTERDAM - Kunst- en Antiekveiling. Rotterdam 7 t/m 10 november 2006
0035565: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Zions Roem en Sterkte. Verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, vervat in de 37 artikelen
0039907: ROUBOS, DR. K - Prediking O.T.(2 delen: I en II Kronieken)
0029994: ROUBOS, DR. K. - Prediking O.T. (II Kronieken)
0031028: ROUBOS, DR. K. - Prediking van het O.T. (II Kronieken)
0031027: ROUBOS, DR. K. - Prediking van O.T. (I Kronieken)
0040143: ROUKEMA, DR. R - Clemens van Alexandrië, Het gebed van de gnosticus en andere teksten. Een keuze uit Clemens' Stromateis boek VII
0034362: ROUKEMA-KONING, BARBARA - Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie
0042778: ROUMEN, TON - Vorming in autonomie. Een studie naar de morele ontwikkeling op het terrein van de seksualiteit binnen het godsdienstonderwijs (Diss.)
0039059: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M - Inventaris van het archief der gemeente Wijk bij Duurstede
0024201: ROUSE, RUTH AND NEILL, STEPHEN CHARLES - A History of the Ecumencial Movement 1517-1948.
0036422: ROUSSEL, NAPOLEON - Eén ding is nodig. Uren van huiselijke godsdienstoefeningen in beschouwing over het Nieuwe Testament. Voor iederen dag des jaars
0036545: ROUVOET, ANDRÉ - Het hart van de zaak. Over de betekenis van geloven in de politiek
0041609: ROUW, MATTIAS - Oude wegen naar het feest, 40 dagen geloofsverdieping uit de vroege kerk
000773: ROUWHORST, G. A. M. - Les hymnes pascales d'Éphraem de Nisibe. Analyse théologique et recherche sur l'évolution de la fête pascale chrétienne à Nisibe et à Edesse et dans quelques églises voisines au quatrième siècle
0041246: ROWDON, HARELD H - The Origins of the Brethren 1825-1850
0028864: ROWLEY, H.H. - The Old testament and Modern Study
0041265: ROWLEY, H.H - The Faith of Israël. Aspects of Old Testament Thought
0040616: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De eeuw van de Familie Platter. (1499-1628)
0033745: ROY STULTS, DONALD LE - Grasping truth and reality. Lesslie Newbigin's Theology of Mision tot the Western World
002736: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen. Met register van S.A.J. de Reuver Groneman. (Twee delen)
0031942: ROYAARDS H.J. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het christendom in Nederland
0030315: ROYEN, DR. J.F. VAN - Protestantse retriate
0022984: ROZEMOND, F. - Inventaris 73 van het generaal deputaatschap voor de zending van de gereformeerde kerken in Nederland.
0042799: ROZETT, DR. ROBERT EN SPECTOR, DR. SHMUEL - Encyclopedie van de Holocaust
0038245: RPG-ABELS,P.H.A.M. EN WOUTERS, A. PH.F - Classicale Acta 1573-1620. Deel VII (Provinciale Synode Zuid-Holland)
0036319: RU, DR. G. DE - Woord waarop wij bouwen
000201: RUBINSTEIN, RENATE - Alexander. Een impressie van de Kroonprins bij zijn achttiende verjaardag
0024743: RUDOLPH, WILHELM - Das Buch Ruth - Das Hohe Lied - Die Klagelieder (Kommentar zum Alten Testament XVII 1-3)
0025123: RUDOLPH, WILHELM - Jeremia. Handbuch zum Alten Testament. Erste Reihe. (12)
0035660: RUETHER, ROSEMARY RADFORD - Maria, het vrouwelijke gezicht van de kerk
0032134: RUIJGROK, L.J. - Eben-Haëzer in Apeldoorn. Van Evangelisatie naar Wijkgemeente.
0027735: RUIJTER, C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging van het diaconaat van de kerk (Diss.)
0039327: RUIS, DAVID - Aanbidding waar God naar zoekt. Ontdekkingstocht naar oprechte aanbidding
0036781: RUITENBERG, DRS. P. VAN - Met hart en ziel. Godsdienstige gevoelens gewogen
0039916: RUITENBERG, DS. P - Een mooie leeftijd. Brieven aan ouderen
0041539: RUITENBERG, DS. P. VAN - Echt geloven. 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is.
0028301: RUITENBERG, DRS. P. VAN; HOFMAN, DR. H.A. EN HUGENSE, MR. P. - Is dat dicrimineren?. Een Bijbels-theologische, een historische en een juridische verkenning
0037518: RUITENBERG, DS. P. VAN - Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we leven
0042405: RUITENBURG, DS. P - Zeker Weten. Thematisch dagboek bij de Bijbel
0028698: RUITER, DS. W. - De man in de schaduw. Ds. Van Lingen, strijder voor het christelijk middelbaar onderwijs en kerkherstel
0035092: RUITER, WILLEM DE - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan
0035599: RUITER, DRS. E.J. DE - Op zoek naar identiteit. Geschiedenis van gemeenschapsvorming bij Messias-belijdende joden in Nederland
000717: RULER, A. A. VAN - Theologisch werk (6 delen, compleet)
0037894: RULER, DR. A.A. VAN - Theologie van het Apostolaat
0030327: RULER, A.A. VAN - Visie en Vaart
0030403: RULER, DR. A.A. VAN - Psalm over de psalmen gesproken
0024968: RULER, DR. A.A. - Bijzonder en algemeen ambt
0023336: RULER, A.A. VAN - Verhuld bestaan.
0028716: RULER, DR. A.A. VAN - Marcus 14 (vers 1-41)
0029610: RULER, DR. A.A. VAN - Over de psalmen. 66 meditaties
0030490: RÜMKE, DR. H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof
0036323: RUNIA, K - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie
0035845: RUNIA, DR. K - Op zoek naar de Geest
0036187: RUNIA, DR. K - Van feest tot feest steeds voort
0034022: RUNIA, DR. K. - Bidden wordt moeilijker
0040224: RUNIA, DR. K - Schuldig Hoezo? Over schuld en vergeving
0038371: RUNIA, DR. K - Eigentijdse vragen
0034033: RUNIA, DR. K. - De zondag onder druk. (Serie BIJ-Tijds)
0039726: RUNIA, DR. K - Het geheim van Jezus Christus (Bij-Tijds geloven)
0028739: RUPPERT, DR. M. - Luther en de boerenopstand
0035771: RUPPERT, DR. M - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke werdlijke regiment

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

3/29